دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

فضای قلب منبع نبوغ است

(هرکس، یک هدیه ی فوق العاده برای بخشیدن دارد. فضای قلب، منبع این نبوغ است.
برای رفتن به مرکز قلب، باید به سمت سکوت و آرامشی رفت که همه ی ما را به هم پیوند می دهد و در آنجا همه ی اطلاعات، وجود دارد.. از آنجا مغز و هوش میتواند تفسیر کند و آن را به زیبایی به کار ببرد.
قلب فضای بنیادین برای تکامل ماست. قلب، مکانی است که از آن، جامعه ی ما از نزاع های جاری فراتر میرود.)نسیم هرمیان پژوهشگر ایتالیایی از مادری ایتالیایی پدری ایرانی در زمینه ی فیزیک باستان شناسی و هوشیاری که مدیر بنیاد بین المللی علوم طنین است.
منبع هوشیاری، در مغز نیست. قلب، دارای سیستمی عصبی و جدای از مغز است که کمک میکند ضربان قلب، حتی در نبود مغز، منظم و سودمند باشد. این در حالی است که بدون قلب، مغز هرگز زنده نخواهد ماند. توصیه می‌شود برای بررسی بیشتر به مقاله یآیا میدانستی قلب، دارای یک مغز است؟در همین کانال مراجعه شود.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند باموسیقی هنر مایع استذهن ما از در هم شکستن منبحقیقت راستین انسان علم بابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالش است یا منفعزبان، نشان دهنده ی سخنگو دانشمندان تغییر میدان مغاز تکینگی تا مغز از مغز تطی یکصد هزار سال اخیر هرچنخاع ما تا پایین ستون فقرباد غرور و سر پر از نخوت وهرچیز با یک تاب تبدیل به تو باید نیکان را به دست بقلب دروازه ی ارتباطکریستال زمان(قسمت دوم)تاریک ترین بخش شبآزمون تجربی، راهی برای رما اشیا را آنطور که هستندرمز و رازهای ارتباط غیر کحریص نباشابزار بقا از نخستین هماننقش نگاه از پایین یا نگاهسلول عصبی شاهکار انطباق داروی جدید برای دیابتاز تکینگی تا مغز از مغز تعلایم کمبود ویتامین E را چرا خشونت و تعصببحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین کا و استخوانتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)قدرت انسان در نگاه به ابعگیلگمش باستانی کیستترکیب آمار و ژنتیکافزایش قدرت ادراکات و حسمباحث مهم حس و ادراکرویاهای پر رمز و حیرتی درحس و ادراک قسمت هفتمابزار بقای موجود زنده از نقش داروهاي مختلف معروف سوخت هیدروژنی پاکدر هم تنیدگی مرزها و بی ماز تکامل تا مغز، از مغز تعدم درکنظریه تکامل در درمان بیمبرنامه ی مسلط ژنها در اختواکنش های ناخودآگاه و تقتوصیه هایی در مصرف ماهیلرزش عضله یا فاسیکولاسیوپمبرولیزوماب در بیماری چتصویر زیبای اصفهانامیدوار باش حتی اگر همه چمدارک ژنتیکی چگونه انسانروش صحبت کردن در حال تکامحس و ادراک قسمت دوازدهماتفاق و تصادفنقشه های مغزی جدید با جزیسکته مغزیدرمان های جدید در بیماری استفاده از سلول های بنیاهمراهی نوعی سردرد میگرنیبرخی اختلالات عصبی مثانهواکسنی با تاثیر دوگانه اتکامل داروینی هنوز در حامنابع انرژی از نفت و گاز پیام های ناشناخته بر مغز جلوتر را دیدنانرژی تاریکمزایای شکلات تلخ برای سلرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وخلا، خالی نیستاختلال خواب فرد را مستعد چهار میلیارد سال تکامل بسخن پاک و ثابتدروغ نگو به خصوص به خودتاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش مصنوعی الفاگوبررسی علل کمر درد در میانیک رژیم غذایی جدید، می توتابوهای ذهنیمنبع هوشیاری کجاست قسمت آلودگی هوا و ویروس کرونااولین مورد پیوند سر در انمطالعه ای بیان میکند اهدرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرخانواده پایدارارتباط میکروب روده و پارنیکولا تسلاشلیک فراموشیبه هلال بنگربعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی کل اقیانوس در یک ذرهتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهانی که نه با یک رخداد و آینده ی علم و فیزیک در60 ثاین اندوه چیستمغز ناتوان از توجیه پیدازندگی هوشمند در خارج از زدل به دریا بزنارزش حقیقی زبان قسمت اولشگفت انگیز بودن کیهانچگونه باغبانی باعث کاهش بیماری های مغز و اعصاب و تقویت حافظه یا هوش مصنوعهوش مصنوعی درمانگر کامپیکوچک شدن مغز از نئاندرتاتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا گذشته، امروز وآینده منبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرک دیگرانجاذبه و نقش آن در شکلگیریاگر میدانی مصیبت بزرگتر زاوسکا درمان گوشردین، اجباری نیستاز آغاز خلقت تا نگاه انساشباهت زیاد بین سلول هاي عچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری، رساله ای برای سلهیچ وقت خودت را محدود به تنفس هوازی و میتوکندریفتون های زیستیکاهش حافظه هرچند فرایندیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قامیهمانهای ناخوانده عامل ذهن چند جانبه نیازمند نگحقیقت غیر فیزیکیابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالشهای پیش روزبان، وسیله شناسایی محیطدانشمندان روش هاي جدیدی از تکینگی تا مغز از مغز تطبیعت موجی جهاننخستین تمدن بشریبار بزرگ ایستادن بر دو پاهز ذره، یک دنیاستتو تغییر و تحولیقلب روباتیککریستال زمان(قسمت سوم)تاریکی من و تو و گرد و غباآزمون ذهنی گربه ی شرودینما به جهان های متفاوت خودرمز پیشرفت تواضع است نه طحرکت چرخشی و دائمی کیهانابزار بقا از نخستین هماننقش نظام غذایی در تکامل مسلولهای ایمنی القا کنندهداروی جدید ضد میگرناز تکینگی تا مغز از مغز تعلایم کمبود ویتامین E را چرا در مغز انسان، فرورفتبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین کا در سبزیجاتتوهم چیستقدرت ذهنگیاه بی عقل به سوی نور میترکیب حیوان و انسانافزایش مرگ و میر سندرم کومجموعه های پر سلولی بدن مرویای شفافحس و ادراک قسمت هفدهمابزار بقای موجود زنده از نقش درختان در تکاملسودمندی موجودات ابزی بر در هم تنیدگی کوانتومیاز تکامل تا مغز، از مغز تعسل طبیعی موثر در کنترل بنظریه تکامل در درمان بیمبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱واکنش به حس جدیدتوضیحی ساده در مورد هوش ملزوم سازگاری قانون مجازاپنج اکتشاف شگفت آور در موتصویربرداری فضاپیمای آمامیدی به این سوی قبر نیستمروری بر تشنج و درمان هایروشهای نو در درمان دیسک بحس و ادراک قسمت سوماتوبان اطلاعات و پلِ بیننقص در تشخیص هیجانات عامسال سیزده ماههدرمان های رایج ام اساستیفن هاوکینگ در مورد ههندسه ی پایه ایبرخی اصول سلامت کمرواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتکامل داروینی هنوز در حامنابع انرژی از نفت و گاز پیشینیان انسان از هفت میجمجمه انسان های اولیهانرژی تاریک که ما نمی تومسمومیت دانش آموزان، قمارژیم غذایی ضد التهابیخلاصه ای از مطالب همایش ماختلال در شناسایی حروف و چهار ساعت پس از کشتار خوکسختی ها رفتنی استدریای خدااطلاعاتی عمومی در مورد مهوش مصنوعی از عروسک های ببزرگ فکر کنیکی از علل محدودیت مغز امتاثیر فکر بر سلامتمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان های بسیار دیگرآلودگی هوا و پارکینسوناولین هیبرید بین انسان و معماری، هندسه ی قابل مشارساناها و ابر رساناها و عخار و گلارتباط ماده و انرژینیاز به آموزش مجازی دیجیشلیک فراموشیبه کدامین گناه کشته شدندتفکر قبل از کارهوش مصنوعی از عروسک بازی کلمات بلند نه صدای بلندتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهانی که از یک منبع، تغذیآیا ممکن است موش کور بی ماین ایده که ذرات سیاهچالمغز و اخلاقزندگی بی دوددلایلی که نشان میدهد ما بارزش حقیقی زبان قسمت دومشگفت زده و حیران باشچگونه تکامل مغزهای کنونیبیماری وسواستقویت سیستم ایمنیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحکوچکترین چیز یک معجزه استاثیر حرکات چشم بر امواج آیا پیدایش مغز از روی تصامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرک درست از خود و هوشیاریجدایی خطای حسی استاگر نیروی مغناطیس نباشد زبان مشترک ژنتیکی موجودادید تو همیشه محدود به مقداز انفجار بزرگ تا انفجار شباهت زیاد بین سلول هاي عچالش هوشیاری و اینکه چرا بیندیشهیچ کاری نکردن به معنی چیتنفس هوازی و میتوکندریفروتنی و غرورکاهش دوپامین عامل بیماریکاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلامیوتونیک دیستروفیذهن هوشیار در پس ماده ی محقیقت غیر قابل شناختابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ و فعال یا مغز کوسفر فقط مادی نیستدانشمندان روشی برای تبدیاز تکینگی تا مغز از مغز تطبیعت بر اساس هماهنگینخستین تصویر از سیاهچالهبار سنین ابزار هوشمندی اهزینه ای که برای اندیشیدتو جهانی هستی که خودش را قلب را نشکنکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاریکی و نورآزمون ذهنی گربه شرودینگرما با کمک مغز خود مختاريمرمز بقای جهش ژنتیکیحس چشایی و بویاییابزار بقا از نخستین هماننقش نظریه تکامل در شناساسلولهای بنیادی مصنوعی درداروی جدید ضد الزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تعلت خواب آلودگی بعد از خوچرا ذرات بنیادی معمولاً بحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی 12 در درمان دردتوهم وجودقدرت عشقگیاه خواری و گوشت خوار کدترازودونافزایش سرعت پیشرفت علوم محل درک احساسات روحانیروان سالمحس و ادراک قسمت هجدهمابزار بقای موجود زنده از نقش ذهن و شناخت در حوادث سیلی محکم محیط زیست بر اندر هم تنیدگی کوانتومی و پاز تکامل تا مغز، از مغز تعشق درونی به یگانگی خلقتنظریه تکامل در درمان بیمبرین نت به جای اینترنتواکسن های شرکت فایزر آمرتیوتیکسن داروی ضد جنونلزوم سازگاری قانون مجازاپول و شادیتصور از زمان و مکانامیدی تازه در درمان سرطامرکز هوشیاری، روح یا بدن روشهای شناسایی قدرت شنواحس و ادراک قسمت سی و هشتماتوسوکسیمایدنقطه بی بازگشتسانسور از روی قصد بسیاری درمان های علامتی در ام اساستیفن هاوکینگ در تفسیر هندسه ی رایج کیهانبرخی بیماری ها که در آن بوبینار اساتید نورولوژی دتکامل داروینی هنوز در حامنابع انرژی از نفت و گاز پیشرفت های جدید علوم اعصجنبه های موجی واقعیتانرژی خلا ممکن استمسیر دشوار تکامل و ارتقارژیم غذایی ضد دردخلاصه ای از درمان های جدیاختلال در شناسایی حروف و نوآوری ای شگفت انگیز دانسرنوشتاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش مصنوعی از عروسک های ببزرگ شدن مغز محدود به دوریافته های نوین علوم پرده تاثیر مشاهده بر واقعیت بمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان هایی در جهان دیگرآلزایمراولین تصویر در تاریخ از سمعنی روزهرشته نوروایمونولوژی و نقخارق العاده و استثنایی بارتباط متقابل با همه ی حیچیز جدید را بپذیرشنا در ابهای گرم جنوب نیابه امید روزهای بهترتفکر خلا ق در برابر توهم هوش مصنوعی از عروسک بازی کلوزاپین داروی ضد جنونتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهانی در ذهنآیا ما کالا هستیماینکه به خاطرخودت زندگی مغز و اخلاقزندگی در جمع مواردی را بردنیای شگفت انگیز کوانتومارزش حقیقی زبان قسمت سومشگفتی های زنبور عسلچگونه جمعیت های بزرگ شکل بیماری کروتز فیلد جاکوبتلقین اطلاعات و حافظههوش مصنوعی ساخته هوش طبیکووید نوزده و خطر بیماری تاثیر دوپامین و سروتونینآیا آگاهی پس از مرگ از بیمنبع هوشیاری در کجاست؟ قدرک عمیق در حیواناتجریان انرژی در سیستم های اگر نعمت فراموشی نبود بسمغز آیندگان چگونه است ؟زبان چهار حرفی حیات زمیندیدن خدا در همه چیزاز بحث های کنونی در ویروسشجاعت و ترسچالش هوشیاری و اینکه چرا بیهوش کردن در جراحی و بیمهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتنفس بدون اکسیژنفرگشت و تکامل تصادفی محض فراموش کارها باهوش تر هسکایروپاکتیک چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلامیگرن و پروتئین مرتبط با ذهن تو همیشه به چیزی اعتقحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگترین مصرف کننده سفر نامه سفر به بم و جنوب دائما بخواناز تکینگی تا مغز از مغز تطعمه ی شبکه های ارتباط اجنخستین روبات های زنده ی جبارداری بدون رحمهزینه سنگین انسان در ازاتو دی ان ای خاص ميتوکندريقیچی ژنتیکیکشف مکانیسمی پیچیده در بتاریکی خواهد ترسیدآزادی عقیده، آرمانی که تما بخشی از این جهان مرتبطرمز جهانحس و ادراک (قسمت اول )ابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون های تیروئید دسلام تا روشناییداروی سل سپتاز تکینگی تا مغز از مغز تعماد الدین نسیمی قربانی چراروياها را به یاد نمی آبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی هفدهتوهم وجودقطار پیشرفتگیرنده باید سازگار با پیتراشه ی بیولوژِیکافسردگی و اضطراب در بیمامحل درک احساسات روحانی دروبات های ریز در درمان بیحس و ادراک قسمت هشتمابزار بقای موجود زنده از نقش روی و منیزیم در سلامتسینوریپا داروی ترکیبی ضددر هم تنیدگی کوانتومی و داز تکامل تا مغز، از مغز تعصب حقوق نورولووهفت چیز که عملکرد مغز تو برای یک زندگی معمولیواکسن کووید 19 چیزهایی که تیک و اختلال حرکتیلزوم عدم وابستگی به گوگل پوست ساعتی مستقل از مغز دتصادف یا قوانین ناشناختهامگا سه عامل مهم سلامتمرکز حافظه کجاستروشی برای بهبود هوش عاطفحس و ادراک قسمت سی و ششماثر مضر مصرف طولانی مدت رنمیتوان با بیرون انداختنسانسور بر بسیاری از حقایدرمان ژنتیکی برای نوآوریاستخوان های کشف شده، ممکهندسه بنیادینبرخی بیماری های خاص که بدوجود قبل از ناظر هوشمندتکامل داروینی هنوز در حامنابع انرژی از نفت و گاز پیشرفت در عقل است یا ظواهجنسیت و تفاوت های بیناییانسان قدیم در شبه جزیره عمسئول صیانت از عقیده کیسراه فراری نیستخم شدن فضا-زماناختلالات مخچهنوار مغز مشاهده ی غیر مستسریع دویدن مهم نیستاعتماد به خودهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن تقریبا ناگهانی یاد گرفتن مداومتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان یکپارچهآملودیپین داروی ضد فشار اولین دارو برای آتاکسی فمعادله ها فقط بخش خسته کنرشد مغز فرایندی پیچیده اخبر مهم تلسکوپ هابلارتباط چاقی و کاهش قدرت بچیزی منتظر شناخته شدنشناخت و معرفت، و نقش آن دبه بالا بر ستارگان نگاه کتفاوت مغز انسان و میمون ههوش مصنوعی از عروسک بازی کلام و زبان، گنجینه ای بستاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان، تصادفی نیستآیا ما تنها موجودات زنده اینکه خانواده ات سالم بامغز و سیر تکامل ان دلیلی زندگی در سیاهچالهدنیا، هیچ استارزش خود را چگونه میشناسشانس یا تلاشچگونه جمعیت های بزرگ شکل بیماری گیلن باره و بیمارتلاش ها برای کشف منابع جدکودک هشت ساله لازم است آدتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا امکان بازسازی اندامهمنبع هوشیاری در کجاست؟(قدرگیری قلب در بیماری ویرجریان انرژی در سیستم های اگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان ایا طبیعتا تمازبان نیاز تکاملی استدیدگاه نارسای دوگانه ی ماز تلسکوپ گالیله تا تلسکشرکت نورالینک ویدیویی ازچالش دیدگاه های سنتی در ببیهوشی در بیماران دچار اهیچ کس حقیقت را درون مغز تنها مانع در زندگی موارد تنها در برابر جهانفراموشی همیشه هم بد نیستکار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی میگرن سردردی ژنتیکی که بذهن خود را مشغول هماهنگیحل مشکلابزار بقا از نخستین همانمغز حریص برای خون، کلید تسفر به مریخ در 39 روزداروهای مصرفی در ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تظهور امواج مغزی در مغز مصنرمش های مفید برای درد زابازگشت از آثار به سوی خداهزاران سال چشم های بینا وتو در میانه ی جهان نیستی قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاریخ همه چیز را ثبت کردهآسيب میکروواسکولاریا آسما تحت کنترل ژنها هستیم یرمز جهان خاصیت فراکتالحس و ادراک (قسمت دوم )ابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون زنانه استروژنسلسله مباحث هوش مصنوعیداروی ضد چاقیاز تکینگی تا مغز از مغز تعوامل موثر در پیدایش زباچراروياها را به یاد نمی آبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزرتوهم بی خداییلمس کوانتومیگالکانزوماب، دارویی جدیتربیت کودکان وظیفه ای مهاقلیت خلاقمحدودیت چقدر موثر استروبات کیانحس و ادراک قسمت پنجمابزار بقای موجود زنده از نقش روزه داری در سالم و جسیگار عامل افزایش مرگ ومدر هر سوراخی سر نکناز تکامل تا مغز، از مغز تعضلانی که طی سخن گفتن چقدهفت سین یادگاری از میراث برای پیش بینی آینده مغز دواکسن کرونا و گشودن پنجرتیروفیبان موثر در سکته ی مقاومت به عوارض فشار خون پوشاندن خود از نورتظاهر خوابیده ی مادهامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمرکز حافظه کجاستروشی جدید در درمان قطع نخحس و ادراک قسمت سیزدهماثرات فشار روحی شدیدنمیتوان بر سیاه سیاه نوشساهچاله ها تبخیر نمیشوددرمان پوکی استخواناستروژن مانند سپر زنان دهندسه در پایه ی همه ی واکبرخی توجهات در ببمار پاروراپامیل در بارداریتکامل زبانمنابع انرژی از نفت و گاز پیشرفت ذهن در خلاقیت استجنسیت و تفاوت های بیناییانسان میوه ی تکاملمسئولیت جدیدراه های جدید برای قضاوت رخونریزی مغز در سندرم کوواختلالات حرکتی در انساننوار مغز در فراموشی هاسریعترین کامپیوتر موجوداعتماد به خودهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگترین خطایی که مردم میاد بگیر فراموش کنیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر منبع هوشیاری کجاست قسمت جهان یکپارچهآموزش نوین زباناولین دروغمعجزه های هر روزهرشد مغز علت تمایل انسان بخدا موجود استارتباط هوش ساختار مغز و ژچیزی خارج از مغزهای ما نیشناخت درون، شناخت بیرون؛به بالاتر از ماده بیندیشتفاوت ها و تمایزها کلید بهوش مصنوعی از عروسک تا کمکلرال هیدرات برای خوابانتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهش های ژنتیکی مفید در ساآیا مغز تا بزرگسالی توسعاینترنت بدون فیلتر ماهوامغز کوانتومیزندگی زمینی امروز بیش از دندان ها را مسواک بزنید تاز فرد ایستا و متعصب بگذرشاهکار قرنچگونه حافظه را قویتر کنیبیماری آلزایمر، استیل کوتلاش هایی در بیماران قطع فلج نخاعی با الکترودهای کودک ایرانی که هوش او از تاثیر داروهای ضد التهاب آیا انسان با مغز بزرگش اخمنبع خواب و رویادرگیری مغز در بیماری کویجریان انرژی در سیستم های اگر با مطالعه فیزیک کوانمغز انسان برای ایجاد تمدزبان و کلمه حتی برای کساندژا وو یا اشنا پنداریاز تلسکوپ گالیله تا تلسکشربت ضد خلطچاالش ها در تعیین منبع هوبیوگرافیهیچ اندر هیچتنبیه چقدر موثر استفرایند پیچیده ی خونرسانیکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکمیگرن شدید قابل درمان اسذهن سالمحلقه های اسرارآمیزابزار بقا از نخستین همانمغز در تنهایی آسیب میبینسفر تجهیزات ناسا به مریخ داروهای ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تعقل مجادله گرنرمش های مفید در سرگیجهبازگشت به ریشه های تکاملهستي مادي ای که ما کوچکترتوقف؛ شکستقانون مندی نقشه ژنتیکی مکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتازه های اسکیزوفرنی(جنوآسیب ها ناشی از آلودگی هومانند آب باشرنگ کردن، حقیقت نیستحس و ادراک قسمت 67ابزار بقا از نخستین هماننقش ویتامین K در ترمیم اسسلطان جنگل یا صاحب ملکوتداروی ضد چاقیاز تکینگی تا مغز از مغز تعوامل ایجاد لغت انسانی و نزاع بین جهل و علم رو به پبحثی درباره احساسات متفاویروس مصنوعیتوهم تنهاییلوب فرونتال یا پیشانی مغگام کوچک ولی تاثیرگذارترجمه ای ابتدایی از اسراالکترومغناطیس شنوایی و همحدودیت های حافظه و حافظروح در جهانی دیگر استحس و ادراک قسمت پنجاهابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی بر رشد و اسیاهچاله های فضایی منابعدر والنتاین کتاب بدید هماز روده تا مغزغم بی پایانهم نوع خواری در میان پیشیبرای اولین بار دانشمندانواکسن کرونا از حقیقت تاتتکنولوژی جدید که سلول هامقابله ی منطقی با اعتراضپیموزایدتظاهری از ماده است که بیدانفجار و توقف تکاملی نشامرکز خنده در کجای مغز استروشی جدید در درمان نابینحس و ادراک قسمت ششماثرات مفید قهوهچند نرمش مفید برای کمردرسایه را اصالت دادن، جز فردرمان پوکی استخواناسرار آفرینش در موجهندسه زبانِ زمان استبرخی توصیه ها برای واکسیورزش هوازی مرتب خیلی به قتکامل زبانمنابع انرژی از نفت و گاز پیشرفتی مستقل از ابزار هجهل مقدسانسان ها می توانند میدان مسئولیت در برابر محیط زیراه های جدید برای قضاوت رخواندن ، یکی از شستشو دهناختلالات صحبت کردن در اننوار مغز در تشخیص بیماری سرگیجه از شایعترین اختلااعداد بینهایت در دنیای مهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگترین درد از درون است یادگیری مهارت های جدید دتاثیر نگاه انسان بر رفتامنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان کنونی و مغز بزرگتریآمارهای ارائه شده در سطح اولین سلول مصنوعیمعجزه ی علمرشد در سختی استخدای رنگین کمانارتباط پیوسته ی جهانچیزی شبیه نور تو نیستشناسایی تاریخچه ی تکاملیبه خودت مغرور نشوتفاوت ها را به رسمیت بشناهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردردتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهش های ژنتیکی غیر تصادفآیا همه جنایت ها نتیجه بیایندرالزندگی زودگذردو ویژگی انتزاع و قدرت تجاز مخالفت بشنوشاهکار شش گوشنگاه محدود و تک جانبه، مشبیماری الزایمرهوش احساسیتلاشی برای درمان قطع نخافلج بل، فلجی ترسناک که آنکودکان میتوانند ناقل بی تاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا احتمال دارد رویا از آمنتظر نمان چیزی نور را بهدرگیری مغز در بیماران مبجستجوی متن و تصویر به صوراگر تلاش انسان امروز برامغز انسان برای شادمانی طزبان و بیان نتیجه ساختمادژاوو یا آشناپنداریاز تکنیکی تا مغز از مغز تشش مرحله تکامل چشمناتوانی از درمان برخی ویبیوگرافیهیچگاه از فشار و شکست نتربیان ژن های اسکیزوفرنی دهیپرپاراتیروئیدیسمتهدیدهای هوش مصنوعیفرایند تکامل و دشواری هاکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت چهارممیدان مغناطيسي زمین بشر ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقا از نخستین همانمغز را از روی امواج بشناسسفر دشوار اکتشافداروهای تغییر دهنده ی سیاز تکینگی تا مغز از مغز تعقلانیت بدون تغییرنرمشهای مهم برای تقویت عبازخورد یا فیدبکهستی ما پس از شروعی چگال تولید مثل اولین ربات های قانون گذاری و تکاملکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتازه های بیماری پارکینسوآشنا پنداریماه رجبرنگین کمانحس و ادراک قسمت 74ابزار بقا از نخستین هماننقش ژنتیک در درمان اختلاسم زنبور ، کلیدی برای وارداروی ضد تشنج با قابليت تاز تکینگی تا مغز- از مغز عواملی که برای ظهور لغت انزاع بین علم و نادانی رو بحثی درباره احساساتی غیرویرایش DNA جنین انسان، برتوهم جدایی و توهم علملوتیراستامگامی در درمان بیماریهای ترس و آرمان هاالکتروتاکسی(گرایش و حرکمخچه فراتر از حفظ تعادلروح رهاییحس و ادراک قسمت پنجاه و یابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی در رشد و اسیاهچاله ها، دارای پرتو در یک فراکتال هر نقطه مرکاز سایه بگذرغم بی پایانهمه چیز در زمان مناسببرای تمدن سازی، باید در بواکسن کرونا ساخته شده توتکنولوژی جدید که سلول هامقابله با کرونا با علم اسپیموزایدتعداد کلی ذهن ها در جهان انقراض را انتخاب نکنیدمرگ چیستروشی جدید در درمان سکته محس و ادراک قسمت شصت و هشتاثرات مفید روزه داریچند جهانیساخت شبکه عصبی مصنوعی با درمان ام اس(مولتیپل اسکلاسرار بازسازی اندام هاهنر حفظ گرهبرخی درمان های Spinal Muscular Atورزش هوازی ، بهترین تمریتکامل زبان انسان از پیشیمنابع انرژی از نفت و گاز پاسخ گیاهان در زمان خوردجهان فراکتالانسان یک کتابخانه استمستند جهان متصلراه پیروزی در زندگی چیستخواب سالم عامل سلامتیاختلالات عضلانی ژنتیکنوار مغزی روشی مهم در تشخسرگردانیبقای حقیقی در دور ماندن اهوش مصنوعی از عروسک بازی بسیاری از بیماری های جدییادآوری خواب و رویاتاثیر نگاه انسان بر رفتامنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان کاملی در اطراف ما پرآن چیزی که ما جریان زمان اوکرلیزوماب داروی جدید شمعجزه ی علم در کنترل کرونز گهواره تا گورخدایی که ساخته ی ذهن بشر ارتباط انسانی، محدود به نکاتی در مورد تشنجشناسایی سلول های ایمنی ابه دنبال رستگاری باشتفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد ناشی از تنگی کاناتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهش تمدنی عجیب و شگفت انسایا کوچک شدن مغزانسان الزندگی، مدیریت انرژیدو بیماری روانی خود بزرگ از نخستین همانند سازها تشاید گوشی و چشمی، آماده شنگاه انسان محدود به ادرابیماری ای شبیه آلزایمر و هوش احساسیتلاشی تازه برای گشودن معفلج خوابکودکان خود را مشابه خود تتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا احتمال دارد رویا از آمنحنی که ارتباط بین معرفدرگیری مغزی در سندرم کووجستجوی هوشیاری در مغز مااگر خواهان پیروزی هستیمغز انسان برای شادمانی طزبان و بیان، در سایه پیشردگرگونی های نژادی و تغییاز تکینگی تا مغز و از مغز ششمین کنگره بین المللی سناتوانی در شناسایی چهره بیان حقیقتهاوکينگ پیش از مرگش رسالتو یک معجزه ایفرایند حذف برخی اجزای مغکتاب گران و پرهزینه شد ولتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت هفتممیدان های مغناطیسی قابل ذره ی معین یا ابری از الکحمایت از طبیعتابزار بقا از نخستین همانمغز زنان جوانتر از مغز مرسفرنامه سفر به بم و جنوب داروهای ضد بیماری ام اس واز تکینگی تا مغز از مغز تعقیده ی بی عملچرا ماشین باید نتایج را پبازسازي مغز و نخاع چالشی و هر کس تقوای خدا پیشه کنتولید یا دریافت علمقانون جنگلکشتن عقیده ممکن نیستتبدیل پلاستیک به کربن و سآشنا پنداریماپروتیلینرهبر حقیقیحس و ادراک قسمت 75ابزار بقا از نخستین هماننقش گرمایش آب و هوا در همسماگلوتید داروی کاهش دهنداروی ضد تشنج با قابليت تاز تکینگی تا مغز- از مغز عوارض ازدواج و بچه دار شدنزاع بین علم و جهل رو به پبخش فراموش شده ی حافظهواقعیت فیزیکی، تابعی از توهم جسملوزالمعده(پانکراس)مصنوعگامی در درمان بیماریهای تسلیم شدن از نورون شروع مالکترودهای کاشتنیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلروزه داری متناوب، مغز را حس و ادراک قسمت پنجاه و دابزارهای پیشرفته ارتباط نقش زنجبیل در جلوگیری از سیاهچاله و تکینگی ابتدایدر کمتر از چند ماه سوش جداز علم جز اندکی به شما داغیرقابل دیدن کردن مادههمه چیز در زمان کنونی استبرای خودآگاه بودن تو بایواکسن ایرانی کرونا تولیدتکینگیملاحظه های اخلاقی دربارهپیچیدگی های مغزمگستعذیه ی ذهنانواع سکته های مغزیمرگ و میر پنهانريتوکسيمب در درمان ام اسحس و ادراک قسمت شصت و دواثرات مضر ماری جواناچند جهانیساخت شبکه عصبی با الفبای درمان تومورهای مغزی با ااصل بازخوردهنر رها شدن از وابستگیبرخی روش های تربیتی کودکورزش و میگرنتکامل ساختار رگهای مغزی منابع انرژی از نفت و گاز پختگی پس از چهل سالگي به جهان قابل مشاهده بخش کوچانسان باشمشکل از کجاستراه انسان شدن، راه رفتن وخواب سالم عامل سلامتی و یاختراع جدید اینترنت کواننوار عصب و عضلهسربازان ما محققا غلبه می بلندی در ذهن ما درک بلندیهوش مصنوعی از عروسک بازی بسیاری از بیماری های جدیژن همه چیز نیستتاثیر ویتامین دی بر بیمامنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان پیوستهآنچه ناشناخته است باید شايندگان چگونه خواهند دیدمعجزه در هر لحظه زندگیزمین در برابر عظمت کیهانخسته نباشی باباارتباط از بالا به پایین مچگونه مولکول های دی ان ایشواهدی از نوع جدیدی از حابه زودی شبکه مغزی به جای تفاوت های تکاملی در مغز وهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد و علل آنتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهشهای مفید و ذکاوتی که دایا این جمله درست است کسیزونیسومایددو بار در هفته ماهی مصرف از نخستین همانند سازها تشاید درست نباشدنگاه از بیرون مجموعهبیماری ای شبیه ام اس مولتهوش در طبیعتتلاشی جدید در درمان ام اسفلج خواب چیستکودکان را برای راه آماده تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا برای تولید مثل همیشه منشأ اطلاعات و آموخته ها درگیری مغزی در سندرم کووحفره در مغزاپی ژنتیکمغز انسان رو به کوچک تر شزبان و تکلم برخی بیماریهدانش قدرت استاز تکینگی تا مغز از مغز تصبر بسیار بایدنادیدنی ها واقعی هستندنادانی در قرن بیست و یکم،بیست تمرین ساده برای جلوهاوکينگ پیش از مرگش رسالتو یک جهان در مغز خودت هسفراتر از دیوارهای باورکتاب زیست شناسی باورتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت اولمیدان بنیادین اطلاعاتذرات کوانتومی زیر اتمی قحوادث روزگار از جمله ویرابزار بقا از نخستین همانمغزهای کوچک بی احساسسفرنامه سفر به بم و جنوب داروی فامپیریدین یا نورلاز تکینگی تا مغز از مغز تعلم و ادراک فقط مشاهده ی چرا مغز انسان سه هزار سالبحتی علمی درباره تمایل بوفور و فراوانیتولید پاک و فراوان انرژیقانون جنگلگل زندگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی آغاز فصل سرما و دوباره تکماجرای جهل مقدسروی و منیزیم در تقویت استحس و ادراک قسمت چهلابزار بقای موجود زنده از نقش پیش زمینه ها و اراده سندرم کووید طولانیداروی ضد تشنج توپیراماتاز تکینگی تا مغز- از مغزتعید نوروز مبارکنسبت ها در کیهانبخش های تنظیمی ژنومواقعیت چند سویهتوهمات و شناخت حقیقتلیروپریم داروی ترکیبی ضدگاهی لازم است برای فهم و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج الگو و عادت را بشکن و در امخچه ابزاري که وظیفه آن فروزه داری و بیمار ی ام اس حس و ادراک قسمت پنجاه و سابزارهای بقا از نخستین هنقش زبان در سلطه و قدرت اسیاهچاله ی تولید کنندهدر آرزوهایت مداومت داشتهازدواج های بین گونه ای، رغرور و علمهمه چیز، ثبت می شودبرای زندگی سالم، یافتن تواکسن اسپایکوژنتکامل فردی یا اجتماعیملاحظات بیهوشی قبل از جرپیچیدگی های مغزی در درک زتغییر الگوی رشد مغزی با زانگشت ماشه ایمرگ و میر بسیار بالای ناشریه زغالیحس و ادراک قسمت شصت و ششاجزای پر سلولی بدن انسان چند روش ساده برای موفقیتساختن آیندهدرمان تشنجاصل علت و تاثیرهنر، پر کردن است نه فحش دبرخی سلولهای عصبی در تلاورزش بهترین درمان بیش فعتکامل شناخت انسان با کشفمنابع انرژی از نفت و گاز پروژه ی ژنوم انسانیجهان موازی و حجاب هاانسان جدید از چه زمانی پامشکلات نخاعیراه بی شکستخواب عامل دسته بندی و حفطادامه بحث تکامل چشمنوبت کودکانسردرد میگرنبلوغ چیستهوش مصنوعی از عروسک بازی بشکه ای که ته نداره پر نمژن همه چیز نیستتاثیر ویروس کرونا بر مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت جهان پیوستهآنچه واقعیت تصور میکنیم ايا اراده آزاد توهم است یمعرفت و شناختزمین زیر خلیج فارس تمدنی خطا در محاسبات چیزی کاملارتباط بین هوش طبیعی و هوچگونه میتوان با قانون جنشواهدی از دنیسوان(شبه نئبه زیر پای خود نگاه نکن بتفاوت های زبانی سرمنشا تهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد با پوشیدن کفش مناتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی می تواند نمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهشهای مفید و ذکاوتی که دایا ابزار هوشمندی یا مغز زونا به وسیله ویروس ابله دو برابر شدن خطر مرگ و میاز نخستین همانند سازها تشب سیاه سحر شودنگاه از دور و نگاه از نزدبیماری اسپینال ماسکولار هوش عاطفی بیشتر در زنانتمایل زیاد به خوردن بستنفلج دوطرفه عصب 6 چشمکوری گذرای ناشی از موبایتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمنشاء کوانتومی هوشیاری ادرگیری اعصاب به علت میتوحق انتخابابتدا سخت ترین استمغز انسان رو به کوچکتر شدزبان و شناخت حقیقت قسمت چدانش محدود به ابعاد چهاراز تکینگی تا مغز از مغز تصرع و درمان های آننازوکلسینبیش از نیمی از موارد انتقهدف یکسان و مسیرهای مختلتو کز محنت دیگران بی غمیفرد حساس از نظر عاطفی و بکتاب طبیعت در قالب هندسهتاثیر رو ح و روان بر جسمآب زندگی است قسمت دوممیدازولام در درمان تشنج ذرات کوانتومی زیر اتمی قحکمت الهی در پس همه چیزابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیم کشسفرنامه سفر به بم و جنوب داروی لیراگلوتیداز تکینگی تا مغز از مغز تعلم و روحچرا مغزهای ما ارتقا یافت بحث درباره پیدایش و منشا وقت نهيب هاي غير علمي گذشتولید سلولهای جنسی از سلقانونمندی و محدودیت عالمگلوله ی ساچمه ایتبدیل سلولهای محافط به سآغاز مبهم آفرینشماجرای عجیب گالیلهرویا و واقعیتحس و ادراک قسمت چهل و هفتابزار بقای موجود زنده از نقش آتش در رسیدن انسان بهسندرم گیلن باره به دنبال دارویی خلط آوراز تکینگی تا مغز، از مغز عامل کلیدی در کنترل کارآنسبت طلایی، نشانه ای به سبخش بزرگی حس و ادراک ما اواقعیت چیستتوپیراماتلیس دگرامفتامین یا ویاسگاهی مغز بزرگ چالش استتشنج چیستالگوی بنیادین و هوشیاریمدل همه جانبه نگر ژنرالیروزه داری سلول های بنیادحس و ادراک قسمت پنجاه و شابزارهای بقا ازنخستین همنقش زبان در سلطه و قدرت اسیاره ی ابلهاندر آسمان هدیه های نادیدناسکار، لگوی هوشمندمقالاتهمه ی سردردها بی خطر نیستبرخی ملاحظات در تشنج های واکسن اسپایکوژن ضد کروناتکامل مادی تا ابزار هوشمممانتین یا آلزیکسا یا ابپیوند قلب خوک، به فرد دچاتغییر زودتر اتصالات مغزیانگشت نگاری مغز نشان میدمرگ انتقال است یا نابود شریواستیگمینحس و ادراک سی و هفتماجزایی ناشناخته در شکل گچندین ماده غذایی که ماننساختار فراکتال وجود و ذهدرمان جدید ALSاصل عدم قطعیت از کوانتوم هوموارکتوس ها ممکن است دبرخی سيناپسها طی تکامل و ورزش در کمر دردتکامل، نتیجه ی برنامه ریمنابع انرژی از نفت و گاز پروژه ی ژنوم انسانیجهان ما میتواند به اندازانسان خطرناکترین موجودمشکلات بین دو همسر و برخیرابطه تشنج و اوتیسمخودآگاهی و هوشیارياداراوون تنها داروی تایینور درونسردرد میگرن در کودکانبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهوش مصنوعی از عروسک بازی بشریت از یک پدر و مادر نیژن هوش و ساختارهای حیاتی تاثیر ژنها بر اختلالات خمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان پر از چیزهای اسرار آآنچه حس می کنیم، نتیجه ی ايا اراده آزاد توهم است یمغز فکر میکند مرگ برای دیزمان چیستخطا در محاسبات چیزی کاملچگونه مغز پیش انسان یا همشیشه ی بازالتی و سیلیکونبوزون هیگز چیستتفاوت ایستایی و تکاپوهوش مصنوعی از عروسک تا کمکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرک فرد دیگر و رفتارهای اجوانان وطنایا بیماری ام اس (مولتیپزیباترین چیز در پیر شدندو برابر شدن خطر مرگ و میاز نخستین همانند سازها تشبیه سازی میلیون ها جهان نگاه از درون مجموعه با نگبیماری اضطراب عمومیهوش عاطفی در زنان بیشتر اتمدن قدیمی ای در جنوب ایرفناوری هوش مصنوعی نحوه خکی غایب شدی تا نیازمند دلتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا تکامل و تغییرات ژنتیمهندسی ژنتیک در حال تلاش درختان اشعار زمینحقیقت قربانی نزاع بین بی ابتدایی که در ذهن دانشمنمغز ایندگان چگونه استزبان و شناخت حقیقت قسمت ادانش بی نهایتاز تکینگی تا مغز از مغز تضرورت زدودن افکاراز تکینگی تا مغز از مغز تضررهای مصرف شکر و قند بر نباید صبر کرد آتش را بعد بیشتر کمردردها نیازی به هدف یکسان، در مسیرهای متتو پیچیده ترین تکنولوژی فردا را نمیدانیمکتاب، سفری به تاریختاثیر روده بر مغزآب زندگی است قسمت سوممکانیک کوانتومی بی معنی ذرات کوانتومی زیر اتمی قحافظه میتواند بزرگترین دابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیمکشسفرنامه سفر به بم و جنوب داروی تشنجی دربارداریاز تکینگی تا مغز از مغز تعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهچرا ویروس کرونای دلتا وابحثي درباره هوش و تفاوتهوقتی فهمیدی خطا کردی برگتولترودینقارچ بی مغز در خدمت موجودگلوئونتداوم مهم است نه سرعتإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَماده ی تاریکرویا و کابوسحس و ادراک قسمت چهل و هشتابزار بقای موجود زنده از نقش انتخاب از طرف محیط، نسندرم پیریفورمیسداستانها و مفاهیمی اشتبااز تکینگی تا مغز، از مغز عادت همیشه خوب نیستنشانه های گذشته در کیهان بخش بزرگتر کیهان ناشناختواقعیت چیستتوانایی مغز و دیگر اجزای لا اکراه فی الدینگذر زمان کاملا وابسته به تشنج و حرکات شبه تشنجی قاالگوبرداری از طبیعتمدل هولوگرافیک ژنرالیزهروزهای سختحس و ادراک قسمت بیست و چهابزارهای بقای موجود زندهنقش سجده بر عملکرد مغزسیاره ابلهاندر آستانه ی موج پنجم کوویاساس انسان اندیشه و باور تاثیر ویتامین دی بر بیماهمیشه چشمی مراقب و نگهبابرخی مرزهای اخلاق و علوم واکسن دیگر کرونا ساخته شتکامل مداوممن کسی در ناکسی دریافتم پیوند مغز و سر و چالشهای تغییر عمودی سر انسان از پانتقال ماده و انرژیمرگ تصادفیریاضیات یک حس جدید استحس و ادراک- قسمت پنجاه و احیای بینایی نسبی یک بیمنه به اعدامساختار شبکه های مغزی ثابدرمان جدید میگرن با انتی اصول انجام برخی نرمش ها دهورمون شیرساز یا پرولاکتبرداشت مغز ما از گذر زمانوزن حقیقی معرفت و شناختتأثیر نگاه انسان بر رفتامنابع انرژی از نفت و گاز پروانه ی آسمانیجهان مادی، تجلی فضا در ذهانسان عامل توقف رشد مغزمشکلات روانپزشکی پس از سرادیوی مغز و تنظیم فرکانخودآگاهی و هوشیاريادب برخورد با دیگراننورون هاي مصنوعی می توانسردرد و علتهای آنبنی عباس، ننگی بر تاریخهوش مصنوعی از عروسک بازی بعد پنجمژن یا نقشه توسعه مغز و نقتاثیر کلام در آیات کلام بمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان پر از چیزهای جادویی آنها نمیخواهند دیگران راای نعمت من در زندگیممغز قلبزمان و مکان، ابعاد کیهان خطای ادراک کارماچگونه هموساپينس بر زمین بوزون هیگز جهان را از متلتفاوت ارباب و رهبر حقیقیهوش مصنوعی از عروسک تا کمکنگره بین المللی سردرد دتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرک نیازمند شناخت خویش اجواب دانشمند سوال کننده ایا بدون زبان میتوانیم تزیباترین چیز در افزایش سدو سوی واقعیتاز نشانه ها و آثار درک شدشبیه سازی سیستم های کواننگاه حقیقی نگاه به درون ابیماری بیش فعالیهوش عاطفی در زنان بیشتر اتمدن پیشرفته ی پیشینیانفیلمی بسیار جالب از تغییکیهان خود را طراحی میکندتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جنین انسان، هوشمندی مهربانی، شرط موفقیتدرد باسن و پا به دلیل کاهحقیقت آنطور نیست که به نظابتذال با شعار دینمغز ابزار بقای برتر مادیزبان و شناخت حقیقت قسمت ددانشمندان موفق به بازگرددانشمندان نورون مصنوعی ساز تکینگی تا مغز از مغز تضررهای شکر بر سلامت مغزنبرو و انرژی مداومبا هوش مصنوعی خودکار روبهدف از تکامل مغزتو آرامش و صلحیفرضیه ای جدید توضیح میدهکتابخانهتاثیر رژیم گیاه خواری بر آب، زندگی است(قسمت پنجم)مکانیزمهای دفاعی در برابرفتار مانند بردهحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقا از نخستین همانمغط یک گیرنده استسفری به آغاز کیهانداروی جدید ALSاز تکینگی تا مغز از مغز تعلم به ما کمک میکند تا موچرا پس از بیدار شدن از خوبحثی جالب درباره محدودیتوقتی تو از یاد گرفتن باز تومورها و التهاب مغزی عاقبل از آغازگمان میکنی جرمی کوچکی در تداخل مرزها و صفات با بینافت فشار خون ناگهانی در وماده ی خالیرویا و خبر از آیندهحس و ادراک قسمت چهل و دومابزار بقای موجود زنده از نقش اتصالات بین سلولهای سندرم پس از ضربه به سردخالت در ساختار ژنهااز تکینگی تا مغز، از مغز عادت کن خوب حرف بزنینشانه های پروردگار در جهبخش دیگری در وجود انسان هواقعیت های متفاوتتوازن مهمتر از فعالیت زیلاموژین داروی ضد اوتیسم؟گذشته را دفن کنتشنج عدم توازن بین نورون التهاب شریان تمپورالمدل هولوگرافیک تعمیم یافروش مقابله مغز با محدودیحس و ادراک قسمت بیست و یکابزارهای بقای از نخستین نقش غذاها و موجودات درياسیاره ابلهاندر درمان بیماری مولتیپل استفاده از مغز، وزن را کمصفحه اصلیهمیشه اطمینان تو بر خدا ببرخی نکات از گاید لاین پرواکسن دیگری ضد کرونا از دتکامل چشممنابع انرژي پاک سرچشمه حپیوند اندام از حیوانات بتغییرات منطقه بویایی مغزاندوه در دنیا استمرگی وجود نداردریسدیپلام تنها داروی تایحس و ادراک- قسمت بیست و پاحیای بینایی نسبی یک بیمنه جنگ و نه خونریزیسازگاری با محیط بین اجزادرمان جدید کنترل مولتیپلاصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش فوق العاده، هر فرد اسبررسي علل احتمالي تغيير وزوز گوشتئوری تکامل امروز در درممنابع انرژی از نفت و گاز پرواز از نیویورک تا لوس آجهان مرئی و نامرئیانسانیت در هم تنیده و متصمشکلات روانپزشکی در عقب راز تغییرخودروهای هیدروژنیادراک ما درک ارتعاشی است نورون های ردیاب حافظهسردرد تنشنبه قفس های سیاهت ننازهوش مصنوعی از عروسک بازی بعد از کروناژنها نقشه ایجاد ابزار هوتاثیر کپسول نوروهرب بر نمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان دارای برنامهآنان که در قله اند هرگز خای آنکه نامش درمان و یادشمغز ما کوچکتر از نیم نقطهزمان و صبرخطای حسارتباط شگفت مغز انسان و فچگونه هوشیاری خود را توسبی نهایت در میان مرزهاتفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی به کمک هوش طبیکنگره بین المللی سردرد دتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرک و احساسجوسازی مدرنایا تکامل هدفمند استزیر فشار کووید چه باید کردولت یا گروهکاز نظر علم اعصاب یا نرووسشبکه های مصنوعی مغز به درنگاه دوبارهبیماری تی تی پیهوشمندی کیهانتمدن بشری و مغز اخلاقیفیزیک مولکولها و ذرات در کیهانِ هوشیارِ در حال یاتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما ممولتیپل اسکلروز در زنان دردی که سالهاست درمان نشحقیقت افرادابداع دی ان ای بزرگترین دمغز ابزار برتر بقازبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار هوش در حال ارتقا ازمغز از بسیاری حقایق می گرزبان جانسوزدانشمندان یک فرضیه رادیکاز تکینگی تا مغز از مغز تطلای سیاهچت جی پی تیبا تعمق در اسرار ابدیت و هدف از خلقت رسیدن به ابزاتو افق رویداد جهان هستیفشار و قدرتکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر رژیم گیاه خواری بر آثار باستانی تمدن های قدما انسانها چه اندازه نزدرفتار وابسته به شکلحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقا از نخستین هماننقش قهوه در سلامتیسقوط درون جاذبه ای خاص، چداروی جدید s3 در درمان ام از تکینگی تا مغز از مغز تعلم بدون توقفچرا ارتعاش بسیار مهم استبحثی در مورد نقش ویتامين ویتنام نوعی کرونا ویروس تومورهای نخاعیقبل از انفجار بزرگگنجینه ای به نام ویتامین تروس جریان انرژیافت هوشیاری به دنبال کاهماده ای ضد التهابیرویا بخشی حقیقی از زندگی حس و ادراک قسمت چهل و سومابزار بقای موجود زنده از نقش تیروئید در تکامل مغزسندرم سردرد به دلیل افت فدر مانهای کمر درداز تکینگی تا مغز، از مغز عادت کردن به نعمتنظام مثبت زندگیبخشیدن دیگران یعنی آرامشواقعیت و مجازتوسعه هوش مصنوعی قادر اسلایو دوم دکتر سید سلمان فگربه شرودینگر و تاثیر مشتشویق خواندن به کودکانامیوتروفیک لترال اسکلرومدل های ریز مغز مینی برینروش های صرفه جویی در ایجاحس و ادراک قسمت بیست و دوابزارهای دفاعی و بقای مونقش غذاها و موجودات درياسیر آفرینش از روح تا مغز در سال حدود 7 میلیون نفر استفاده از هوش مصنوعی در سوالات پزشکیهمیشه داناتر از ما وجود دبرخی نرمش ها برای زانوواکسن سرطانتکامل و ارتقای نگاه تا عممنابع انرژی از نفت و گاز پیوند سر آیا ممکن استتغییرات آب و هوایی که به اندوه دردی را دوا نمیکندمراحل ارتقای پله پله کیهریشه های مشترک حیاتحس و ادراک- قسمت شصت و چهاحساس گذر سریعتر زمانچه زیاد است بر من که در ایستم با شعار قانون بدترین درمان جدید سرطاناصول سلامت کمرهوش مصنوعی می تواند بر احبررسی و اپروچ جدید بر بیمیک پیام منفرد نورون مغزی تئوری تکامل در پیشگیری و منابع بی نهایت انرژی در دپروتز عصبی برای تکلمجهان مشارکتیانسان، گونه ای پر از تضادمشاهده گر جدای از شیء مشاراست دستی و چپ دستیخورشید مصنوعیادغام میان گونه های مختلنوروپلاستیسیتی چیستسردرد سکه ایبه مغز خزندگان خودت اجازهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنها ، مغز و ارادهتاثیر کپسول نوروهرب بر تمنبع هوشیاری کجاست قسمت53جهان در حال نوسان و چرخشآنزیم تولید انرژی در سلوایمپلانت مغزی کمک میکند مغز مانند تلفن استزمان واقعیت است یا توهمخطر آلودگی هواارتباط شگفت انگیز مغز انشکل های متفاوت پروتئین هچگونه واکسن کرونا را توزبی ذهن و بی روحتقلید مرحله ای نسبتا پیشهوش مصنوعی به شناسایی کاکنترل همجوشی هسته ای با هتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجودمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرک کنیم ما همه یکی هستیمجامعه ی آسمانیایجاد احساساتزیرفون داروی ضد ام اسدوچرخه سواری ورزشی سبک و از نظر علم اعصاب اراده آزشبکیه های مصنوعینگاهی بر قدرت بینایی درابیماری دویکهوشیاری و وجودتمدنی قدیمی در شمال خلیج فیزیک و هوشیاریکیست هیداتید مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویرومواد کوانتومی جدید، ممکندرس گرفتن از شکست هاحقیقت اشیاابزار بقا از نخستین همانمغز به تنهایی برای فرهنگ زبان ریشه هایی شناختی اسدانشمندان ژنی از مغز انساز تکینگی تا مغز از مغز تطوفان فقر و گرسنگی و بی سچت جی پی تیبالاترین هدف از دولتهر چیز با هر چیز دیگر در تتو انسانی و انسان، شایستفضای قلب منبع نبوغ استکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر رژیم گیاه خواری بر آرامش و دانشما انسانها چه اندازه نزدرفتار اجتماعی انسان، حاصحافظه و اطلاعات در کجاستابزار بقا از نخستین هماننقش مهاجرت در توسعه نسل اسلول های بنیادیداروی جدید میاستنی گراویاز تکینگی تا مغز از مغز تعلم در حال توسعهچرا بیماری های تخریبی مغبحثی در مورد نقش کلسیم و ویتامین E برای فعالیت صحتومورهای ستون فقراتقدم زدن و حرکت دید را تغیگویید نوزده و ایمنی ساکتتری فلوپرازینافتخار انسانماده، چیزی بیش از یک خلا رویا تخیل یا واقعیتحس و ادراک قسمت نهمابزار بقای موجود زنده از نقش حفاظتی مولکول جدید دسوپاپ ها یا ترانزیستورهادر محل کار ارزش خودت را باز تکینگی تا مغز، از مغز عادت دادن مغز بر تفکرنظریه ی تکامل در درمان بیبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواقعیت و انعکاستوسعه برخی شغل ها با هوش لبخند بزن شاید صبح فردا زگزیده ای از وبینار یا کنفتشخیص ژنتیکی آتروفی های امید نیکو داشته باش تا آنمدیون خود ناموجودروش هایی برای جلوگیری از حس و ادراک قسمت بیست و سوابعاد و نیازهای تکاملینقش غذاها و موجودات درياسیستم تعادلی بدندرمان های اسرار آمیز در آاستفاده از انرژی خلاپیامهای کاربرانهمیشه راهی هستبرخی نرمش های گردنواکسن سرطانتکامل و ریشه ی مشترک خلقتمنابع انرژی از نفت و گاز پیوند سر، یکی از راه حلهاتغییرات تکاملی سر انسان اندوهگین نباش اگر درب یا مرز مرگ و زندگی کجاسترژیم های غذایی و نقش مهم حساسیت روانی متفاوتاحساسات کاذبنه عدم مطلق بلکه عدم با قستم، بی پاسخ نیستدرمان سرطان با امواج صوتاضطراب و ترسهوش مصنوعی و کشف زبان هایبررسی ژنها در تشخیص بیمایک پیشنهاد خوب برای آسان تئوری جدید، ویران کردن گمنابع جدید انرژیپرورش مغز مینیاتوری انساجهان هوشمندانعطاف پذیری مکانیسمی علمشاهده آینده از روی مشاهرجزخوانی هایی که امروز بخوش قلبی و مهربانیادغام دو حیطه علوم مغز و نوروز یا روز پایانیسردرد عروقی میگرنبه نقاش بنگرهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای مشترک بین انسان و وتاثیر کپسول نوروهرب بر سمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمجهان در حال ایجاد و ارتقاآینه در اینهایمپلانت نخاعی میتواند دمغز مادران و کودکان در زمزمان پلانکخطرات هوش مصنوعیارتباط شگفت انگیز مغز انشکل پنجم مادهچگونه آن شکری که می خوریمبی شرمیتقلید از روی طبیعتهوش مصنوعی در کامپیوترهاکنترل جاذبهتاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا واکنش های یاد گرفته ومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرک احساسات و تفکرات دیگجاودانگی مصنوعیایرادهای موجود در خلقت بزیرک ترین مردمدورترین نقطه ی قابل مشاهاز نظر علم اعصاب اراده آزشباهت مغز و کیهاننگاهی بر توانایی اجزاي ببیماری دیستروفی میوتونیهوشیاری کوانتومیتمرکز و مدیتیشنفیزیکدانان ماشینی برای تکیست کلوئید بطن سومتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجموجود بی مغزی که می توانددست آسمانحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقا از نخستین همانمغز برای فراموشی بیشتر کزبان شناسی مدرن در سطح سلدانشمندان پاسخ کوانتومی از تکینگی تا مغز از مغز تطوفان زیبایینتایج نادانی و جهلباهوش ترین و با کیفیت تریهر جا که جات میشه، جات نیتو با همه چیز در پیوندیقفس ذهنکریستال هاتاثیر رژیم گیاهخواری بر آرامش و سکونما اکنون میدانیم فضا خالرقیبی قدرتمند در برابر محباب های کیهانی تو در توابزار بقا از نخستین هماننقش میدان مغناطیسی زمین سلول های بنیادی منابع و اداروی جدید برای میاستنی از تکینگی تا مغز از مغز تعلم راهی برای اندیشیدن اچرا حیوانات سخن نمی گوینبحثی در مورد حقیقت فضا و ویتامین E در چه مواد غذایتوهم فضای خالیقدرت مردمگوشه بیماری اتوزومال رسستری فلوپرازینافراد آغاز حرکت خودشان رماشین دانشرویا حقی از طرف خداحس و ادراک قسمت چهارمابزار بقای موجود زنده از نقش حیاتی تلومر دی ان آ دسوپاپ ها یا ترانزیستورهادر چه مرحله ای از خواب ، راز تکامل تا مغز از مغز تا عارضه جدید ویروس کرونا سنظریه ی تکامل در درمان بیبدون پیر فلکواقعیت خلا و وجود و درک متوصیه های سازمان بهداشت لحظات خوش با کودکانگزارش یک مورد جالب لخته وتشخیص آلزایمر سالها قبل امید نجاتمدیریت اینترنت بر جنگروش هایی ساده برای کاهش احس و ادراک قسمت بیستمابعاد اضافه ی کیهاننقش غذاها در کاهش دردهای سیستم دفاعی بدن علیه مغز درمان های بیماری آلزایمراستفاده از سلول های بنیاسایتهای دیگرهمیشه عسل با موم بخوریمبرخی یونها و مولکول های مواکسن ضد اعتیادتکامل ابزار هوش ، راه پر منابع انرژی از نفت و گاز پیوندی که فراتر از امکانثبت و دستکار ی حافظهاندام حسی، درک از بخش هایمرز بین انسان و حیوان کجارژیم های غذایی و نقش مهم خفاش با شیوع همه گیری جدیاخلاق و علوم اعصابنهایت معرفت و شناخت درک عستون فقرات انسان دو پا جلدرمانهای بیماری پارکینساطلاع رسانی اینترنتیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبررسی بیماری التهابی رودیک آلل ژنتیکی که از نئاندتا 20 سال آینده مغز شما به مناطق خاصی از مغز در جستجپرتوهای صادر شده از سیاهجهان هوشیاراهرام مصر از شگفتی های جهمطالبه ی حق خودرحم مصنوعیخوشبختی دور از رنج های مارتقا و تکامل سنت آفرینش نوشیدن چای برای مغز مفید سرعت فکر کردن چگونه استبه نقاش بنگربعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای هوش ، کدامندتاثیر کپسول نوروهرب بر سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان ریز و درشتآیندهایمان به رویامغز چون ابزار هوش است دلیزمان به چه دلیل ایجاد میشدفاع در برابر تغییر ساختارتباط غیرکلامی بین انساشکست حتمیچگونه انتظارات بر ادراک بی عدالتی در توزیع واکسن تقلید از طبیعتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکندر در بیماریهای التهابتاثیر انتخاب از طرف محیط آیا یک، وجود داردمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرک تصویر و زبان های مخلتجایی خالی نیستاکسی توسین و تکامل پیش ازیست شناسی کل در جزء فراکديدن با چشم بسته در خواب از واقعیت امروز تا حقیقتشباهت مغز با کیهان مادینگاهت را بلند کنبیماری ضعف عضلات نزدیک بهوش، ژنتیکی است یا محیطیتمرکز بر هدففاصله ها در مکانیک کوانتکاهش مرگ و میر ناشی از ابتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملموجودات مقهور ژنها هستنددستورالعمل مرکز کنترل بیحقیقت خواب و رویاحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟زبان شناسی نوین نیازمند دانشمندان اولین سلول مصناز تکینگی تا مغز از مغز تطولانی ترین شبنجات در راستگوییباور و کیهان شناسیهر حرکت خمیده می شود و هر تو با باورهایت کنترل میشقلب و عقلکریستال زمان(قسمت اولتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآرامش(سکوت) stillness و تکاپوما از اینجا نخواهیم رفترموزی از نخستین تمدن بشرحد و مرزها توهم ذهن ماستابزار بقا از نخستین هماننقش محیط زندگی و مهاجرت دسلول های بدن تو پیر نیستنداروی جدید برای ای ال اساز تکینگی تا مغز از مغز تعلم ساختن برج های چرخانچرا حجم مغز گونه انسان دربحثی در مورد عملکرد لوب فویتامین کاتوهم فضای خالی یا توهم فضقدرت کنترل خودگوشت خواری یا گیاه خواریترک امروزافراد بی دلیل دوستدار تو مبانی ذهنی سیاه و سفیدرویاها از مغز است یا ناخوحس و ادراک قسمت نوزدهمابزار بقای موجود زنده از نقش خرچنگ های نعل اسبی درسوپاپ ها یا ترانزیستورهادر ناامیدی بسی امید استاز تکامل تا مغز، از مغز تعدم توقف تکامل در یک اندانظریه ی ریسمانبرنامه و ساختار پیچیده موالزارتان داروی ضد فشار توصیه های غیر دارویی در سلرزش ناشی از اسیب به عصبگشایش دروازه جدیدی از طرتصویر زیبا از سلولامید درمان کرونا با همانمداخله ی زیانبار انسانروش جدید تولید برقحس و ادراک قسمت دهمابعاد بالاترنقشه مغزی هر فرد منحصر بهسکوت و نیستیدرمان های جدید میگرناستفاده از سلول های بنیاهمجوشی هسته ای، انرژِی ببرخی اثرات مضر ویتامین دواکسن علیه سرطانتکامل جریان همیشگی خلقتمنابع انرژی از نفت و گاز پیوستگی همه ی اجزای جهانثبت امواج الکتریکی در عصانرژی بی پایان در درون هرمرز جدید جستجو و اکتشاف، رژیم ضد التهابیخلا، حقیقی نیستاخلاق پایه تکامل و فرهنگنهایت در بی نهایتسخن و سکوتدرهای اسرارآمیز و پوشیدهاطلاعات حسی ما از جهان، چهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبررسی سیستم تعادلی بدن ایک جهش ممکن است ذهن انسانتا بحر یفعل ما یشامنبع هوشیاری کجاست قسمت آلودگی هوا چالش قرن جدیداولین مورد PML به دنبال تکمطالبی در مورد تشنجرحم مصنوعیخانه ی تاریکارتوکين تراپی روشی جديد نوعی سکته مغزی ، وحشتناک سعی کن به حدی محدود نشویبه نادیدنی ایمان بیاوربعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای حاکم بر انسان و انستاثیر کتامین در درمان پامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان شگفت انگیزآینده ی انسان در فراتر ازاین پیوند نه با مغز بلکه مغز چگونه صداها را فیلتر زمان شگفت انگیزدقیق ترین تصاویر از مغز اارتروز یا خوردگی و التهاشگفت نیست من عاشق تو باشمچگونه به سطح بالایی از هوبیمار 101 ساله، مبتلا به ستقویت استخوان در گرو تغذهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکوچ از محیط نامناسبتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا کیهان می تواند یک شبیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرک حقیقت نردبان و مسیری جاذبهاگر فقط مردم میفهمیدند کزیست، مرز افق رویداد هستدی متیل فومارات(زادیوا)(از کجا آمده ام و به کجا میشباهت کیهان و مغزچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماریهای تحلیل عضلانی اهیچ چیز همیشگی نیستتمساح حد واسط میان مغز کوفاصله ی همیشگی تصویر سازکاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از موسیقی نودغدغه نتیجه ی نادانی است