دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله فضایی قسمت بیست و پنجم

از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله فضایی- قسمت بیست و پنجم
ابزار برتر بقای مادی ما یا مغز، در اندازه و توانایی های کنونی محدود نخواهد ماند. سیر تکامل ابزار ادراک و حس و واکنش با محیط از ابتدای خلقت و ایجاد نخستین همانند سازها تا امروز این مطلب را نشان میدهد. افزایش قدرت ادراک از درک واکنشهای شیمیایی اطراف موجود زنده تا ایجاد ابزارهای حسی روی به تکامل، نشان دهنده عدم توقف خلقت در تکامل و ارتقای بیشتر است.
با ورود ابزار هوشمندی یا مغز، به تدریج سیر تکامل از طبیعت ژنتیکی وارد عرصه هوشمند و قدرتمندی میشود که قادر است در طبیعت مداخله کند و ساختار آن را تغییر دهد و با ابزارهای قدرتمند بررسی کیهان و سیارات دیگر و یا حتی با دستگاه های بررسی ریزترین اجزای کیهان یعنی مولکول ها و اتم ها و حتی ذرات کوانتومی را بشناسد. توانایی برای درک عمق ذرات کیهان، دستاورد بزرگی است که امروز در اختیار ماست.
انسان، به عنوان آفریده ای استثنایی حتی محدود به مغز و توانمندی های آن نیست. ارتباط بعد فرامادی با مغز انسان و ارسال اطلاعات از آن، به مغز و بالاتر از آن، قدرت تاثیرگذاری بعد فرامادی بر جهان مادی و ذرات کوانتومی کیهان، ویژگی منحصر به فرد اوست.
دانشمندان تصور می کنند، چند جهانی ممکن است کلید توضیح ماده سیاه باشد
سال ها دانشمندان تلاش کرده اند راز ماده سیاه را بگشایند. ماده سیاه، ماده ای توضیح داده نشده، است که اکثریت توده کیهان را تشکیل میدهد. هرچند ماده سیاه، نور قابل تشخیص صادر نمی کند دانشمندان میدانند به خاطر تاثیرات جاذبه ای اش بر خوشه های کهکشانی وجود دارد. فرضیه های زیادی برای توضیح ماده تاریک ارائه شده است از ذرات فرضی به نام آکسیون تا ابعاد ناشناخته در فیزیک.
اکنون دانشمندان بر اساس یک پژوهش به وسیله دانشمندان آمریکا، ژاپن و تایوان که ماه گذشته در ژورنال “ physical review letters” منتشر شده است، سیاه چاله های آغازین یعنی چیزهایی فرضی را پیشنهاد داده اند که به نوزادی کیهان بر میگردد و یک کاندید زنده برای ماده سیاه است.
این مطالعه به وجود چند جهانی اشاره میکند که کیهان ما فقط یکی از آنهاست. اگر کیهان ما، بیرونی داشته باشد، یک مشاهده گر بیرونی ممکن است همه چیزهایی را که می شناسی؛ از ستارگان و کهشان ها و میلیون ها فاصله راه نوری، به عنوان سیاه چاله ابتدایی بسیار ریزی ببینند.
آلکساندر کوسنکو ستاره نشناس در UCLA مي گوید: ما هنوز نمی دانیم ماده سیاه از چه چیزی ساخته شده است ولی از زمانی که فهیمیدم سیاه چاله ها وجود دارند طبیعی است بپرسیم آیا ماده سیاه میتواند از سایه چاله ها و پیش از آنکه ستارگان و کهکشان ها شکل بگیرد تشکیل شده باشد؟
مطالعات قبلی به سیاه چاله هایی ابتدایی اشاره کرده است ولی تیم کوسنکو به سناریوی تشکیل سیاه چاله هایی توجه کرد که شامل جهان های نوزاد است و احتمالا در کیهان ابتدایی ایجاد شده است. به بیان دیگر حباب های کیهانی جهان ما ممکن است هسته سیاه چاله های اولیه باشند و آنها به عنوان کلیدی برای راز چندجهانی هستند.
کوسنکو و تیم او راه هایی را پیشنهاد می دهند تا فرضیه سرگیجه آوری را با تلسکوپ دقیقی در آینده محدود کنند. دانشمندان تصور می کنند سیاه چاله های اولیه طی انبساط کیهانی ایجاد شده است. و این رویداد پس از انفجار بزرگ است که جهان به سرعت شروع به توسعه ابعاد خود کرد. برخلاف سیاه چاله های منظم که با مرگ انفجاری ستارگان بزرگ و عظیمی ایجاد می شود سیاه چاله های اولیه به نظر می رسد با مناطق نسبتا چگال تری در فضا-زمان ایجاد شده باشد. بنابراین این چیزها ممکن است ریز باشد.
کیهان ابتدایی آنقدر چگال بود که حتی نوسان 30 تا 50 % در چگالی ممکن بود پلاسمای ابتدایی را وارد سیاه چاله کند. به علاوه در سال های اخیر، تئوریسین ها سناریوهایی را مطرح می کنند که در آن سیاه چاله ممکن است در جهان ابتدایی شکل بگیرد. بنابراین ما به یک کشف بزرگ میرسیم.
کوسنکو و همکاران او در مطالعه خود شکلگیری یک سیاه چاله ابتدایی را بررسی کردند. این حباب های بدشکل ممکن است کولاپس شود(در هم فرو رود و چگال شود) تا سیاه چاله های ابتدایی را شکل دهد فرایندی که میتواند تعدادی سیاه چاله ایجاد کند و اینها مسئول همه ماده سیاه هستند. حباب هایی که خیلی بزرگ شده است نهایتا به سیاه چاله ها کولاپس میشود و ممکن است تبدیل به جهان های نوزاد شود که از کیهان ابتدایی منشا می گیرد.

در مورد یک مشاهده گر بیرونی این حباب ها شبیه سیاه چاله های ابتدایی هستند ولی از درون آن، شبیه جهان در حال توسعه شبیه جهان ما است. طبیعتا این ممکن است سوالاتی را مطرح کند: آیا ما درون یکی از این جهان های نوزاد زندگی می کنیم که از بیرون، شبیه سیاه چاله های ابتدایی است؟ کوسنکو می گوید: این غیرممکن است. هرچند جهان های نوزاد که ما تصور کردیم فاقد ماده است برخی خواص فیزیکی دیگر ممکن است آنها را بیشتر شبیه جهان های ما از نظر رصد کننده درونی کند.
این در محدوده تئوری باقی می ماند تا زمانی که دانشمندان بتوانند یافته های مشاهداتی دقیق تری داشته باشند که از این حمایت کند. کوسنکو و همکاران او امیدوارند پژوهش های آنها به وسیله Subaru Hyper Suprime-Cam (HSC) atop Mauna Kea in Hawaii, or the Rubin Observatory Legacy Survey of Space and Time (LSST) in Chile در سال 2022، بیشتر بررسی شود.
(HSC) طی چند دقیقه کل نزدیک ترین کهکشان یعنی اندرومدا را اسکن میکند و به دانشمندان تصاویر به روز شده و نحوه جنبش های کهکشانی را میدهد. یک هدف پروژه، زیر نظر گرفتن سیاه چاله های ابتدایی سرگردان است که با فیلد جاذبه خود نور ستارگان را منحرف میکنند. دوربین، یک سیاه چاله ابتدایی را علامت دار کرده است که به نظر می رسد توده ای مشابه ماه دارد.
(LSST) میتواند مطالعات مشابهی را در مورد مرکز کهکشانی راه شیری داشته باشد که قادر است به سادگی سناریوی سیاه چاله های ابتدایی را بیازماید این به خاطر حساسیت تشخیصی بالاتر است که امکان مشاهده همزمان ستارگان بسیاری را میدهد. اگر ماده سیاه حقیقتا شامل سیاه چاله های ابتدایی حبابی باشد بیشتر آنها خیلی کوچکتر از آن خواهد بود که به وسیله این ارزیابی های دقیق نجومی به تنهایی دیده شود.
کوسنکو میگوید: متاسفانه ما نمی توانیم سیاه چاله های دارای توده بسیار کم را مشاهده کنیم. اگر سیاه چاله ابتدایی، ماده تاریک را تولید کند چگالی این سیاه چاله نامشخص می باشد. با این حال اگر سیاه چاله ها در اندازه های مختلف در جهان ابتدایی شکل گرفته باشد ما میتوانیم سیاه چاله ها را با نحوه توزیع آن به دست بیاوریم.
به عبارت دیگر نگاه به سایه چاله های بزرگتر میتواند به دانشمندان کمک کند به موارد کوچکتر سیاه چاله ها آگاهی پیدا کنند. سیاه چاله های ابتدایی به وسیله ستاره های نوترونی که یک نوع ستاره متراکم مرده، است جمع و درهم فشرده میشود. بنابراین ما شاید بتوانیم سیاه چاله های ابتدایی را در زمانی که ستاره نوترونی را خراب میکند، بسازیم.
این تلاش ها میتواند طبیعت ماده تاریک، چند جهانی و بی شمار سوالات دیگر درباره جهان را روشن کند. سالها کوشش شده است سیاه چاله های ابتدایی شناسایی شود ولی تلسکوپ های کنونی با دید وسیع، ممکن است در نهایت این موارد و راز درون آن را کشف کند.
https://www.vice.com/en/article/z3vq8x/scientists-think-the-multiverse-might-be-the-key-to-explaining-dark-matter?utm_content=1610339401&utm_medium=social&utm_source=VICE_facebook&fbclid=IwAR3MEtjwXAkRX6YLkbR4gWB3fBno4EURW5yeHmVFJ-Qt61cxrA6OOEJggdE


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
قفس را بشکناگر نعمت فراموشی نبود بسنقش غذاها و موجودات درياحس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط شگفت انگیز مغز انمیدان بنیادین اطلاعاتدرمان ژنتیکی برای نوآوریهفت سین یادگاری از میراث به جای محکوم کردن دیگران ویتنام نوعی کرونا ویروس رساناها و ابر رساناها و عبعد از کروناسختی ها رفتنی استگلوله ی ساچمه ایتاثیر ویروس کرونا بر مغز آرامش و دانشجهان های بسیار دیگرقدم زدن و حرکت دید را تغیابزار بقا از نخستین همانچندین ماده غذایی که ماننخودت را از اندیشه هایت حفاز نظر علم اعصاب اراده آزماپروتیلیندرمانهای بیماری پارکینسهندسه ی رایج کیهانزمان شگفت انگیزبیماری وسواسواقعیت و مجازتقلید از روی طبیعتشلیک فراموشیگاهی مغز بزرگ چالش استتاثیر گیاه خواری بر رشد وافت هوشیاری به دنبال کاهجهانی که از یک منبع، تغذیلایو دوم دکتر سید سلمان فخسته نباشی بابانوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز از مغز تمحدودیت چقدر موثر استدرگیری مغز در بیماران مبهوش مصنوعی گوگل به کمک تشزیرفون داروی ضد ام اسواکسن سرطانتمدنی قدیمی در شمال خلیج پوست ساعتی مستقل از مغز دشگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم التهاب شریان تمپورالجاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژي پاک سرچشمه حدو ویژگی انتزاع و قدرت تجنکاتی در مورد تشنجاز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز حافظه کجاستهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن تو همیشه به چیزی اعتقبالاترین هدف از دولتزبان و شناخت حقیقت قسمت سیک پیام منفرد نورون مغزی تو آرامش و صلحیپیشینیان انسان از هفت میشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکانگشت ماشه ایمغز ناتوان از توجیه پیداحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از منابع انرژی از نفت و گاز دژا وو یا اشنا پندارینگاه انسان محدود به ادرااز تکینگی تا مغز، از مغز مسیر دشوار تکامل و ارتقاهوش مصنوعی از عروسک تا کمرمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش ویتامين سفری به آغاز کیهانژن ضد آلزایمرتومورها و التهاب مغزی عاپرسش و چستجو همیشه باقی اطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنوانسان جدید از چه زمانی پامغز به تنهایی برای فرهنگ حباب های کیهانی تو در توابزارهای دفاعی و بقای مومنبع هوشیاری کجاست قسمت دائما بخوانناتوانی در شناسایی چهره ازدواج های بین گونه ای، رهوش در طبیعتروان سالمبخشیدن دیگران یعنی آرامشسندرم گیلن باره به دنبال کنگره بین المللی سردرد دتوازن مهمتر از فعالیت زیآینه در اینهعلم راهی برای اندیشیدن اترازودونفلج بل، فلجی ترسناک که آناوکرلیزوماب داروی جدید شمغط یک گیرنده استحس و ادراک قسمت چهل و دوماحیای بینایی نسبی یک بیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی سل سپتنرمشهای مهم برای تقویت عاصل بازخوردهوشیاری کوانتومیروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش ها برای زانوسیاهچاله ها، دارای پرتو کیهان خود را طراحی میکندتکامل چشمآیا یک، وجود داردعارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آمفراموشی همیشه هم بد نیستاینترنت بدون فیلتر ماهوانقش اتصالات بین سلولهای حس و ادراک قسمت بیست و یکادراک ما درک ارتعاشی است مهربانی، شرط موفقیتدر هم تنیدگی کوانتومی و دنزاع بین علم و نادانی رو اعداد بینهایت در دنیای مهر چیز با هر چیز دیگر در ترژیم غذایی ضد التهابیبررسی و اپروچ جدید بر بیمساهچاله ها تبخیر نمیشودکتاب، سفری به تاریختکثیر سلول در برابر توقف آیا خداباوری محصول تکاملپیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگردآیا دلفین ها می تواند از سایتهای دیگرجلوتر را دیدنقلب و عقلاگر با مطالعه فیزیک کواننقش غذاها و موجودات درياحس و ادراک- قسمت شصت و چهارتباط شگفت انگیز مغز انمیدازولام در درمان تشنج درمان پوکی استخوانهم نوع خواری در میان پیشیبه خودت مغرور نشوویتامین E برای فعالیت صحرشته نوروایمونولوژی و نقبعد از کروناسرنوشتگلوئونتاثیر ژنها بر اختلالات خآرامش و سکونجهان هایی در جهان دیگرقدرت مردمابزار بقا از نخستین هماننه به اعدامخودروهای هیدروژنیاز نظر علم اعصاب اراده آزماجرای جهل مقدسدرهای اسرارآمیز و پوشیدههندسه بنیادینزنان باهوش تربیماری کروتز فیلد جاکوبواقعیت و انعکاستقلید از طبیعتشلیک فراموشیگذر زمان کاملا وابسته به تاثیر گیاه خواری بر رشد وافتخار انسانجهانی در ذهنلبخند بزن شاید صبح فردا زخطا در محاسبات چیزی کاملنوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز از مغز تمحدودیت های حافظه و حافظدرگیری مغزی در سندرم کووهوش مصنوعی الفاگوزیرک ترین مردمواکسن سرطانتمرکز و مدیتیشنپوشاندن خود از نورشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزامواجی که به وسیله ی ماشیمعنی روزهجدا کردن ناخالصی هاابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز دو بیماری روانی خود بزرگ چگونه مولکول های دی ان ایاز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز حافظه کجاستهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن خود را مشغول هماهنگیباهوش ترین و با کیفیت تریزبان جانسوزیک پیشنهاد خوب برای آسان تو افق رویداد جهان هستیپیشرفت های جدید علوم اعصشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکانگشت نگاری مغز نشان میدمغز و اخلاقحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از منابع بی نهایت انرژی در ددژاوو یا آشناپندارینگاه از بیرون مجموعهاز تکینگی تا مغز، از مغز مسئول صیانت از عقیده کیسهوش مصنوعی از عروسک تا کمرمز جهانبحثی در مورد نقش کلسیم و سقوط درون جاذبه ای خاص، چژنها نقشه ایجاد ابزار هوتومورهای نخاعیپرسشگری نامحدودطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسوانسان خطرناکترین موجودمغز بیش از آنچه تصور میشوحد و مرزها توهم ذهن ماستابعاد و نیازهای تکاملیمنبع هوشیاری کجاست قسمت داروهای مصرفی در ام اسنادیدنی ها واقعی هستنداسکار، لگوی هوشمندهوش عاطفی قسمت 11روبات های ریز در درمان بیبخشش، عقلانی یا غیر عاقلسندرم پیریفورمیسکنگره بین المللی سردرد دتوسعه هوش مصنوعی قادر اسآیندهعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزفلج خوابايندگان چگونه خواهند دیدنقش قهوه در سلامتیحس و ادراک قسمت چهل و سوماحساس گذر سریعتر زمانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی ضد چاقیچرا ماشین باید نتایج را پاصل در هم تنیدگی و جهانی هوش، ژنتیکی است یا محیطیروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی نرمش های گردنسیاهچاله و تکینگی ابتدایکیهانِ هوشیارِ در حال یاتکامل و ارتقای نگاه تا عمآیا کیهان می تواند یک شبیعدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکانفراموشی و مسیر روحانیایندرالنقش تیروئید در تکامل مغزحس و ادراک قسمت بیست و دوادغام میان گونه های مختلموفقیت هوش مصنوعی در امتدر هر سوراخی سر نکننزاع بین علم و جهل رو به پبقای حقیقی در دور ماندن اهر جا که جات میشه، جات نیرژیم غذایی ضد دردبررسی ژنها در تشخیص بیماسایه را اصالت دادن، جز فرکتابخانهتأثیر نگاه انسان بر رفتاآیا دلفین ها میتوانند باجمجمه انسان های اولیهقلب دروازه ی ارتباطاگر تلاش انسان امروز برانقش غذاها و موجودات درياحساسیت روانی متفاوتارتباط غیرکلامی بین انسامکان زمان یا حافظه زماندرمان پوکی استخوانهمه چیز موج استبه دنبال رستگاری باشویتامین E در چه مواد غذایرشد مغز فرایندی پیچیده ابعد از کرونا دلخوشی بیهوسریع دویدن مهم نیستگمان میکنی جرمی کوچکی در تاثیر کلام در آیات کلام بآرامش(سکوت) stillness و تکاپوجهان یکپارچهقدرت کنترل خودابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیخورشید مصنوعیاز واقعیت امروز تا حقیقتماجرای عجیب گالیلهدروغ نگو به خصوص به خودتهندسه در پایه ی همه ی واکزنجیرها را ما باید پاره کبیماری گیلن باره و بیمارواقعیت خلا و وجود و درک متقویت استخوان در گرو تغذشنا در ابهای گرم جنوب نیاگذشته را دفن کنتاثیر گیاه خواری بر رشد وافراد آغاز حرکت خودشان رجهان، تصادفی نیستلحظات خوش با کودکانخطا در محاسبات چیزی کاملنوبت کودکاناز تکینگی تا مغز از مغز تمخچه فراتر از حفظ تعادلدرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشزیست شناسی کل در جزء فراکواکسن ضد اعتیادتمرکز بر هدفپیموزایدشگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکامیوتروفیک لترال اسکلرومعادله ها فقط بخش خسته کنجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز دو بار در هفته ماهی مصرف چگونه میتوان با قانون جناز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز خنده در کجای مغز استهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن سالمباور و کیهان شناسیزبان ریشه هایی شناختی اسیک آلل ژنتیکی که از نئاندتو انسانی و انسان، شایستپیشرفت در عقل است یا ظواهشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکانتقال ماده و انرژیمغز و اخلاقحقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از منابع جدید انرژیدگرگونی های نژادی و تغیینگاه از دور و نگاه از نزداز تکینگی تا مغز، از مغز مسئولیت جدیدهوش مصنوعی از عروسک تا کمرمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد حقیقت فضا و سلول های مغزی عامل پارکیژنها ، مغز و ارادهتومورهای ستون فقراتآلودگی هوا چالش قرن جدیدطبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سانسان عامل توقف رشد مغزمغز برای فراموشی بیشتر کحریص نباشابعاد اضافه ی کیهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت53داروهای ام اسنادانی در قرن بیست و یکم،اساس انسان اندیشه و باور هوش عاطفی قسمت نهمروبات کیانبدون پیر فلکسندرم پس از ضربه به سرکنترل همجوشی هسته ای با هتوسعه برخی شغل ها با هوش آینده ی انسان در فراتر ازعلایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکفلج خواب چیستايا اراده آزاد توهم است ینقش مهاجرت در توسعه نسل احس و ادراک قسمت نهماحساسات کاذبمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی ضد چاقیچرا مغز انسان سه هزار سالاصل علت و تاثیرهیچ چیز همیشگی نیستروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی یونها و مولکول های مسیاهچاله ی منفرد یا سیاهکیست هیداتید مغزتکامل و ریشه ی مشترک خلقتآیا گذشته، امروز وآینده عدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهفرایند پیچیده ی خونرسانیایا کوچک شدن مغزانسان النقش حفاظتی مولکول جدید دحس و ادراک قسمت بیست و سوادغام دو حیطه علوم مغز و مولتیپل اسکلروز در زنان در والنتاین کتاب بدید همنسبیت عام از زبان دکتر بربلندی در ذهن ما درک بلندیهر حرکت خمیده می شود و هر راه فراری نیستبررسی بیماری التهابی رودساخت شبکه عصبی مصنوعی با کجای مغز مسئول پردازش تجتئوری تکامل امروز در درمکرونا چه بر سر مغز می آورتئوری تکامل در پیشگیری و آیا دست مصنوعی به زودی قاجنبه های موجی واقعیتقلب روباتیکاگر خواهان پیروزی هستینقش غذاها در کاهش دردهای خفاش با شیوع همه گیری جدیارتروز یا خوردگی و التهامکانیک کوانتومی بی معنی درمان ام اس(مولتیپل اسکلهمه چیز در زمان مناسببه زودی شبکه مغزی به جای ویتامین کارشد مغز علت تمایل انسان ببعد از کرونا دلخوشی بیهوسریعترین کامپیوتر موجودگنجینه ای به نام ویتامین تاثیر کپسول نوروهرب بر نآزمون تجربی، راهی برای رجهان یکپارچهقدرت انسان در نگاه به ابعابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایخوش قلبی و مهربانیاز کجا آمده ام و به کجا میماده ی تاریکدریای خداهندسه زبانِ زمان استزندگی هوشمند در خارج از زبیماری آلزایمر، استیل کووالزارتان داروی ضد فشار تقویت حافظه یا هوش مصنوعشناخت و معرفت، و نقش آن دگربه شرودینگر و تاثیر مشافراد بی دلیل دوستدار تو جهش های ژنتیکی مفید در سالرزش ناشی از اسیب به عصبخطای ادراک کارمانور دروناز تکینگی تا مغز از مغز تمخچه ، فراتر از حفظ تعادلدرگیری اعصاب به علت میتوبیهوش کردن در جراحی و بیمزیست شناسی باور حقیقت یا واکسن علیه سرطانتمساح حد واسط میان مغز کوپیموزایدشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکامید نیکو داشته باش تا آنمعجزه های هر روزهجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز دو برابر شدن خطر مرگ و میچگونه مغز پیش انسان یا هماز تکینگی تا مغز از مغز تمرگ چیستهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهت را روی چیزهای مفید متباد و موجزبان شناسی مدرن در سطح سلیک جهش ممکن است ذهن انسانتو با همه چیز در پیوندیپیشرفت ذهن در خلاقیت استشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکاندوه در دنیا استمغز و سیر تکامل ان دلیلی حقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از مناطق خاصی از مغز در جستجدانش قدرت استنگاه از درون مجموعه با نگاز تکینگی تا مغز، از مغز مسئولیت در برابر محیط زیهوش مصنوعی از عروسک تا کمرنگ کردن، حقیقت نیستبحثی در مورد عملکرد لوب فسلول های بنیادیژنهای مشترک بین انسان و وتوهم فضای خالیآلودگی هوا و ویروس کروناطبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی انسانیت در هم تنیده و متصمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟حرکت چرخشی و دائمی کیهانابعاد بالاترمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمداروهای تغییر دهنده ی سینازوکلسیناستفاده از مغز، وزن را کمهوش عاطفی قسمت هفتمروح در جهانی دیگر استبرنامه و ساختار پیچیده مسندرم دزدی ساب کلاوینکنترل جاذبهتوصیه های سازمان بهداشت آینده ی علم و فیزیک در60 ثعلایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهفلج دوطرفه عصب 6 چشمايا اراده آزاد توهم است ینقش میدان مغناطیسی زمین حس و ادراک قسمت چهارماخلاق و علوم اعصابمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی ضد تشنج با قابليت تچرا مغزهای ما ارتقا یافت اصل عدم قطعیت از کوانتوم هیچ وقت خودت را محدود به روشی جدید در درمان قطع نخبرخی اثرات مضر ویتامین دسیاهچاله ی تولید کنندهکیست کلوئید بطن سومتکامل ابزار هوش ، راه پر آیا پیدایش مغز از روی تصاعسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهفرایند تکامل و دشواری هاایا این جمله درست است کسینقش حیاتی تلومر دی ان آ دحس و ادراک قسمت بیستمارتقا و تکامل سنت آفرینش مواد کوانتومی جدید، ممکندر یک فراکتال هر نقطه مرکنسبت ها در کیهانبلوغ چیستهرچیز با یک تاب تبدیل به راه های جدید برای قضاوت ربررسی سیستم تعادلی بدن اساخت شبکه عصبی با الفبای کریستال هاتئوری جدید، ویران کردن گآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجنسیت و تفاوت های بیناییقلب را نشکناپی ژنتیکنقشه مغزی هر فرد منحصر بهخلا، حقیقی نیستارزش حقیقی زبان قسمت اولمکانیزمهای دفاعی در برابدرمان تومورهای مغزی با اهمه چیز در زمان کنونی استبه زیر پای خود نگاه نکن بویتامین کا و استخوانرشد در سختی استتفکر قبل از کارسرگیجه از شایعترین اختلاگویید نوزده و ایمنی ساکتتاثیر کپسول نوروهرب بر تآزمون ذهنی گربه ی شرودینجهان کنونی و مغز بزرگتریقدرت ذهنابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قخوشبختی دور از رنج های ماز کسی که یک کتاب خوانده ماده ی خالیدرک فرد دیگر و رفتارهای اهندسه، نمایشی از حقیقتزندگی بی دودبیماری الزایمرواکنش های ناخودآگاه و تقتقویت سیستم ایمنیشناخت حقیقت یا آرزوهای گگزیده ای از وبینار یا کنفافزایش قدرت ادراکات و حسجهش های ژنتیکی غیر تصادفلرزش عضله یا فاسیکولاسیوخطای حسنورون هاي مصنوعی می تواناز تکینگی تا مغز از مغز تمخچه ابزاري که وظیفه آن فهوش مصنوعی از عروسک های بدرختان اشعار زمینبیهوشی در بیماران دچار ازیست، مرز افق رویداد هستواکسنی با تاثیر دوگانه اتنفس هوازی و میتوکندریپیچیدگی های مغزمگسشاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکامید نجاتمعجزه ی چشمجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز دو برابر شدن خطر مرگ و میچگونه هموساپينس بر زمین از تکینگی تا مغز از مغز تمرگ و میر پنهانهوش مصنوعی از عروسک بازی ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعباد غرور و سر پر از نخوت وزبان شناسی نوین نیازمند یک رژیم غذایی جدید، می توتو با باورهایت کنترل میشپیشرفتی مستقل از ابزار هشربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسماندوه دردی را دوا نمیکندمغز کوانتومیحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت دانش محدود به ابعاد چهارنگاه حقیقی نگاه به درون ااز تکامل تا مغز از مغز تا مستند جهان متصلهوش مصنوعی از عروسک تا کمرنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بنیادی منابع و اژنهای هوش ، کدامندتوهم فضای خالی یا توهم فضآلودگی هوا و پارکینسونطعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به سانسانیت در برابر دیگرانمغز بزرگ چالش است یا منفعحس متفاوتاتفاق و تصادفمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروهای ضد بیماری ام اس ونباید صبر کرد آتش را بعد استفاده از هوش مصنوعی در هوش عاطفی قسمت پنجمروح رهاییبرنامه ی مسلط ژنها در اختسندرم سردرد به دلیل افت فکندر در بیماریهای التهابتوصیه های غیر دارویی در سآیا فراموشی حتمی استعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسرافناوری هوش مصنوعی نحوه خای نعمت من در زندگیمنقش محیط زندگی و مهاجرت دحس و ادراک قسمت نوزدهماخلاق پایه تکامل و فرهنگمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی ضد تشنج با قابليت تچرا ویروس کرونای دلتا وااصلاح خطا با رفتن بر مسیرهیچ کاری نکردن به معنی چیروشی جدید در درمان نابینبرخی اختلالات عصبی مثانهسیاره ی ابلهانکاهش مرگ و میر ناشی از ابتکامل تکنولوژیآیا آگاهی پس از مرگ از بیعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدفرایند حذف برخی اجزای مغایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش خرچنگ های نعل اسبی درحس و ادراک قسمت دهمارتقا یا بازگشت به قبل ازموجود بی مغزی که می توانددر کمتر از چند ماه سوش جدنسبت طلایی، نشانه ای به سبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهز ذره، یک دنیاستراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانساختن آیندهساختار فراکتال وجود و ذهکریستال زمان(قسمت اولتا 20 سال آینده مغز شما به آیا رژیم غذایی گیاهی سلاجنسیت و تفاوت های بیناییقیچی ژنتیکیابتدا سخت ترین استنقشه های مغزی جدید با جزیخلا، خالی نیستارزش حقیقی زبان قسمت دومما انسانها چه اندازه نزددرمان تشنجهمه چیز، ثبت می شودبه سخن توجه کن نه گویندهویتامین کا در سبزیجاتز گهواره تا گورتفکر خلا ق در برابر توهم سرگردانیگوشه بیماری اتوزومال رسستاثیر کپسول نوروهرب بر سآزمون ذهنی گربه شرودینگرجهان کاملی در اطراف ما پرقدرت عشقابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک عخانه ی تاریکاز آغاز خلقت تا نگاه انساماده ای ضد التهابیدرک نیازمند شناخت خویش اهنر فراموشیزندگی در جمع مواردی را بربیماری ای شبیه آلزایمر و واکنش به حس جدیدتلقین اطلاعات و حافظهشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد وافزایش مرگ و میر سندرم کوجهش تمدنی عجیب و شگفت انسلزوم سازگاری قانون مجازاخطر آلودگی هوانورون های ردیاب حافظهاز تکینگی تا مغز از مغز تمخچه تاثیر گذار بر حافظههوش مصنوعی از عروسک های بدرد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیزاوسکا درمان گوشرواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتنفس هوازی و میتوکندریپیچیدگی های مغزی در درک زشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکامید جدید بر آسیب نخاعیمعجزه ی علمجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز دو سوی واقعیتچگونه هوشیاری خود را توساز تکینگی تا مغز از مغز تمرگ و میر بسیار بالای ناشهوش مصنوعی از عروسک بازی ذره ی معین یا ابری از الکبار بزرگ ایستادن بر دو پازبان، نشان دهنده ی سخنگو یکی از علل محدودیت مغز امتو باید نیکان را به دست بپاسخ گیاهان در زمان خوردشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزاندوهگین نباش اگر درب یا مغز آیندگان چگونه است ؟حل مشکلابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت دانش بی نهایتنگاه دوبارهاز تکامل تا مغز، از مغز تمشکل از کجاستهوش مصنوعی از عروسک تا کمرهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بدن تو پیر نیستنژنهای حاکم بر انسان و انستوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آلزایمرظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را بردارانسان، گونه ای پر از تضادمغز بزرگ چالشهای پیش روحس چشایی و بویاییاتوبان اطلاعات و پلِ بینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی فامپیریدین یا نورلنبرو و انرژی مداوماستفاده از انرژی خلاهوش عاطفی قسمت اولروزه داری متناوب، مغز را برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سوپاپ ها یا ترانزیستورهاکوچ از محیط نامناسبتوصیه هایی در مصرف ماهیآیا ممکن است موش کور بی معماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هافیلمی بسیار جالب از تغییای همه ی وجود مننقش نگاه از پایین یا نگاهحس و ادراک قسمت هفتماختلال خواب فرد را مستعد منبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی ضد تشنج توپیراماتچرا پس از بیدار شدن از خواصول انجام برخی نرمش ها دهیچ کس مانند تو نگاه نمیکروشی جدید در درمان سکته مبرخی اصول سلامت کمرسیاره ابلهانکاهش التهاب ناشی از بیماتکامل جریان همیشگی خلقتآیا امکان بازسازی اندامهعصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان فراتر از دیوارهای باورایا بیماری ام اس (مولتیپنقش داروهاي مختلف معروف حس و ادراک قسمت دوازدهمارتوکين تراپی روشی جديد موجودات مقهور ژنها هستنددر آرزوهایت مداومت داشتهنشانه های گذشته در کیهان بنی عباس، ننگی بر تاریخهزینه ای که برای اندیشیدراه پیروزی در زندگی چیستبزرگ فکر کنساختار شبکه های مغزی ثابکریستال زمان(قسمت دوم)تا بحر یفعل ما یشاآیا راهی برای رفع کم آبی جهل مقدسقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصابتدایی که در ذهن دانشمننقص در تشخیص هیجانات عامخلاصه ای از مطالب همایش مارزش حقیقی زبان قسمت سومما انسانها چه اندازه نزددرمان جدید ALSهمه ی سردردها بی خطر نیستبوزون هیگز چیستویتامین بی 12 در درمان دردزمین در برابر عظمت کیهانتفاوت مغز انسان و میمون هسربازان ما محققا غلبه می گوشت خواری یا گیاه خواریتاثیر کپسول نوروهرب بر سآزادی عقیده، آرمانی که تجهان پیوستهقضاوت ممنوعابزار بقا از نخستین هماننهایت در بی نهایتاز انفجار بزرگ تا انفجار ماده، چیزی نیستدرک و احساسهنر حفظ گرهزندگی در سیاهچالهبیماری ای شبیه ام اس مولتواکسن های شرکت فایزر آمرتلاش ها برای کشف منابع جدشناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد وافزایش سرعت پیشرفت علوم جهشهای مفید و ذکاوتی که دلزوم سازگاری قانون مجازاخطرات هوش مصنوعینوروپلاستیسیتی چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تمدل همه جانبه نگر ژنرالیهوش مصنوعی از عروسک بازی دردهای سال گذشته فراموش بیوگرافیزبان مشترک ژنتیکی موجوداوبینار اساتید نورولوژی دتنفس بدون اکسیژنپیوند قلب خوک، به فرد دچاشاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکامید درمان کرونا با همانمعجزه ی علم در کنترل کرونجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز دولت یا گروهکچگونه واکسن کرونا را توزاز تکینگی تا مغز از مغز تمرگ انتقال است یا نابود شهوش مصنوعی از عروسک بازی ذرات کوانتومی زیر اتمی قبار سنین ابزار هوشمندی ازبان، وسیله شناسایی محیطیافته های نوین علوم پرده تو تغییر و تحولیپختگی پس از چهل سالگي به ششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر اندام حسی، درک از بخش هایمغز انسان ایا طبیعتا تماحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان موفق به بازگردنگاهی بر قدرت بینایی درااز تکامل تا مغز، از مغز تمشکلات نخاعیهوش مصنوعی به کمک هوش طبیروی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول عصبی شاهکار انطباق کل اقیانوس در یک ذرهتوهم چیستآملودیپین داروی ضد فشار ظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز بزرگ و فعال یا مغز کوحس و ادراک (قسمت اول )اتوسوکسیمایدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی لیراگلوتیدچت جی پی تیاستفاده از سلول های بنیاهوش عاطفی قسمت دهمروزه داری و بیمار ی ام اس برین نت به جای اینترنتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاکوچک شدن مغز از نئاندرتاتوضیحی ساده در مورد هوش مآیا ما کالا هستیمعوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع مفیزیک مولکولها و ذرات در ای آنکه نامش درمان و یادشنقش نظام غذایی در تکامل محس و ادراک قسمت هفدهماختلال در شناسایی حروف و منبع هوشیاری کجاست؟(قسمدارویی خلط آورچرا ارتعاش بسیار مهم استاصول توسعه ی یک ذهن کاملهیچ کس حقیقت را درون مغز ريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری ها که در آن بسیاره ابلهانکاهش حافظه هرچند فرایندیتکامل داروینی هنوز در حاآیا انسان با مغز بزرگش اخعضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهنفرد موفقایا بدون زبان میتوانیم تنقش درختان در تکاملحس و ادراک قسمت سومارتباط میکروب روده و پارموسیقی نودر آسمان هدیه های نادیدننشانه های پروردگار در جهبه قفس های سیاهت ننازهزینه سنگین انسان در ازاراه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن مغز محدود به دورهزاران سال چشم های بینا وراه بی شکستبزرگ شدن تقریبا ناگهانی سادیسم یا لذت از آزار دادکریستال زمان(قسمت سوم)تاول کف پا و حقیقتآیاما مقهور قوانین فیزیکجهان فراکتالقانون مندی نقشه ژنتیکی مابتذال با شعار دیننقطه بی بازگشتخلاصه ای از درمان های جدیارزش خود را چگونه میشناسما اکنون میدانیم فضا خالدرمان جدید میگرن با انتی همیشه چشمی مراقب و نگهبابوزون هیگز جهان را از متلویتامین بی هفدهزمین زیر خلیج فارس تمدنی تفاوت ها و تمایزها کلید بسردرد میگرنگیلگمش باستانی کیستتاثیر کتامین در درمان پاآزار دیگری، آزار خود استجهان پیوستهقطار پیشرفتابزار بقا از نخستین هماننهادینه سازی فرهنگ اختلااز بحث های کنونی در ویروسماده، چیزی بیش از یک خلا درک کنیم ما همه یکی هستیمهنر رها شدن از وابستگیزندگی زمینی امروز بیش از بیماری اسپینال ماسکولار واکسن کووید 19 چیزهایی که تلاش هایی در بیماران قطع گزارش یک مورد جالب لخته وشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و افسردگی و اضطراب در بیماجهشهای مفید و ذکاوتی که دلزوم عدم وابستگی به گوگل دفاع از پیامبرنوروز یا روز پایانیاز تکینگی تا مغز از مغز تمدل هولوگرافیک ژنرالیزههوش مصنوعی از عروسک بازی دردی که سالهاست درمان نشبیان ژن های اسکیزوفرنی دزبان چهار حرفی حیات زمینوجود قبل از ناظر هوشمندتنها مانع در زندگی موارد پیوند مغز و سر و چالشهای شاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدوار باش حتی اگر همه چمعجزه در هر لحظه زندگیجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز دوچرخه سواری ورزشی سبک و چگونه آن شکری که می خوریماز تکینگی تا مغز از مغز تمرگ تصادفیهوش مصنوعی از عروسک بازی ذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحمسفر فقط مادی نیستیاد گرفتن مداومتو جهانی هستی که خودش را پروژه ی ژنوم انسانیصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر انرژی بی پایان در درون هرمغز انسان برای ایجاد تمدحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان نورون مصنوعی سنگاهی بر توانایی اجزاي باز تکامل تا مغز، از مغز تمشکلات بین دو همسر و برخیهوش مصنوعی به شناسایی کارویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهسلولهای ایمنی القا کنندهکلمات بلند نه صدای بلندتوهم وجودآموزش نوین زبانعقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایماهرام مصر از شگفتی های جهمغز بزرگترین مصرف کننده حس و ادراک (قسمت دوم )اتصال مغز و کامپیوترمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی تشنجی دربارداریچت جی پی تیاستفاده از سلول های بنیاهوش عاطفی قسمت دومروزه داری سلول های بنیادبرای یک زندگی معمولیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاکوچکترین چیز یک معجزه استیوتیکسن داروی ضد جنونآیا ما تنها موجودات زنده عوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج فیزیک و هوشیاریایمپلانت مغزینقش نظریه تکامل در شناساحس و ادراک قسمت هجدهماختلال در شناسایی حروف و منبع هوشیاری کجاست؟(قسمداستانها و مفاهیمی اشتباچرا بیماری های تخریبی مغاصول سلامت کمرهیچ اندر هیچریه زغالیبرخی بیماری های خاص که بدسیر آفرینش از روح تا مغز کاهش دوپامین عامل بیماریتکامل داروینی هنوز در حاآیا احتمال دارد رویا از آغم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زفرد یا اندیشهایا تکامل هدفمند استنقش ذهن و شناخت در حوادث حس و ادراک قسمت سی و هشتمارتباط ماده و انرژیموسیقی هنر مایع استدر آستانه ی موج پنجم کووینظام مثبت زندگیبه مغز خزندگان خودت اجازهستي مادي ای که ما کوچکتررابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین خطایی که مردم مسازگاری با محیط بین اجزاکشف مکانیسم عصبی خوانش پتابوهای ذهنیآب زندگی است قسمت چهارمجهان قابل مشاهده بخش کوچقانون گذاری و تکاملابداع دی ان ای بزرگترین دنمیتوان با بیرون انداختنخم شدن فضا-زماناز فرد ایستا و متعصب بگذرما از اینجا نخواهیم رفتدرمان جدید کنترل مولتیپلهمیشه اطمینان تو بر خدا ببی نهایت در میان مرزهاویتامین دی گنجینه ای بزرزمان چیستتفاوت ها را به رسمیت بشناسردرد میگرن در کودکانگیاه بی عقل به سوی نور میتاثیر گیاه خواری بر رشد وآسيب میکروواسکولاریا آسجهان پر از چیزهای اسرار آلمس کوانتومیخانواده پایدارچهار میلیارد سال تکامل باز تلسکوپ گالیله تا تلسکماست مالیدرک احساسات و تفکرات دیگهنر، پر کردن است نه فحش دزندگی زودگذربیماری اضطراب عمومیواکسن کرونا و گشودن پنجرتلاشی برای درمان قطع نخاگشایش دروازه جدیدی از طرشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط اقلیت خلاقجوانان وطنمقاومت به عوارض فشار خون دفاع در برابر تغییر ساختنوشیدن چای برای مغز مفید از تکینگی تا مغز از مغز تمدل هولوگرافیک تعمیم یافهوش مصنوعی از عروسک بازی درس گرفتن از شکست هابیان حقیقتزبان نیاز تکاملی استوراپامیل در بارداریتنها در برابر جهانپیوند اندام از حیوانات بشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدواری و مغزمعرفت و شناختحفره در مغزابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز دورترین نقطه ی قابل مشاهچگونه انتظارات بر ادراک از تکینگی تا مغز از مغز تمرگی وجود نداردهوش مصنوعی از عروسک بازی ذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خداسفر نامه سفر به بم و جنوب یاد بگیر فراموش کنیتو دی ان ای خاص ميتوکندريپروژه ی ژنوم انسانیصرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر انرژی تاریکمغز انسان برای شادمانی طحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان یک فرضیه رادیکنگاهت را بلند کناز تکامل تا مغز، از مغز تمشکلات روانپزشکی پس از سهوش مصنوعی در کامپیوترهارویا و کابوسبحثی درباره هوش و تفاوتهسلولهای بنیادی مصنوعی درکلوزاپین داروی ضد جنونتوهم وجودآمارهای ارائه شده در سطح عقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتاولویت بندی ها کجاستمغز حریص برای خون، کلید تحس و ادراک قسمت 67اثر مضر مصرف طولانی مدت رمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی جدید ALSنتایج نادانی و جهلاستفاده از سلول های بنیاهوش عاطفی قسمت سومروزهای بد باقی نمیماندبرای پیش بینی آینده مغز دسوخت هیدروژنی پاککووید نوزده و خطر بیماری تیک و اختلال حرکتیآیا مغز تا بزرگسالی توسععواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستفیزیکدانان ماشینی برای تایمپلانت مغزی کمک میکند نقش هورمون های تیروئید دحس و ادراک قسمت هشتماختلالات مخچهمنبع هوشیاری در کجاست؟ قدخالت در ساختار ژنهاچرا حیوانات سخن نمی گویناضطراب و ترسهیچگاه از فشار و شکست نترریواستیگمینبرخی توجهات در ببمار پارسیستم تعادلی بدنکاهش سن بیولوژیکی، تنها تکامل داروینی هنوز در حاآیا احتمال دارد رویا از آغم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیفرد حساس از نظر عاطفی و بایجاد احساساتنقش روی و منیزیم در سلامتحس و ادراک قسمت سی و ششمارتباط متقابل با همه ی حیمیهمانهای ناخوانده عامل در درمان بیماری مولتیپل نظریه ی تکامل در درمان بیبه نقاش بنگرنظریه ی تکامل در درمان بیبه نقاش بنگرهستی ما پس از شروعی چگال رادیوی مغز و تنظیم فرکانبزرگترین درد از درون است ستم با شعار قانون بدترین کشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر فکر بر سلامتآب زندگی است قسمت هفتمجهان موازی و حجاب هاقانون جنگلابزار هوش در حال ارتقا ازنمیتوان بر سیاه سیاه نوشخونریزی مغز در سندرم کوواز مخالفت بشنوما اشیا را آنطور که هستنددرمان جدید ای ال اس، توفرهمیشه داناتر از ما وجود دبی ذهن و بی روحویروس مصنوعیتفاوت های بین زن و مرد فقسردرد و علتهای آنگیاه خواری و گوشت خوار کدتاثیر گیاه خواری بر رشد وآسیب ها ناشی از آلودگی هوجهان پر از چیزهای جادویی لوب فرونتال یا پیشانی مغخار و گلچهار ساعت پس از کشتار خوکاز تلسکوپ گالیله تا تلسکماست مالی با هوش انسانیدرک تصویر و زبان های مخلتهوموارکتوس ها ممکن است دزندگی سلول در بدن، جدای ابیماری بیش فعالیواکسن کرونا از حقیقت تاتتلاشی تازه برای گشودن معپل جویی اصفهانشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیالکترومغناطیس شنوایی و هجوانان وطنمقابله ی منطقی با اعتراضدقیق ترین تصاویر از مغز انوعی سکته مغزی ، وحشتناک از تکینگی تا مغز از مغز تمدل های ریز مغز مینی برینهوش مصنوعی از عروسک بازی دست کردن در گوشبیست تمرین ساده برای جلوزبان و کلمه حتی برای کسانورزش هوازی مرتب خیلی به قتنهایی رمز نوآوری استپیوند سر آیا ممکن استشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکامیدی به این سوی قبر نیستمغز فکر میکند مرگ برای دیحق انتخابابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز ديدن با چشم بسته در خواب چگونه به سطح بالایی از هواز تکینگی تا مغز از مغز تمراحل ارتقای پله پله کیههوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار مانند بردهبازگشت به ریشه های تکاملسفر به مریخ در 39 روزیادگیری مهارت های جدید دتو در میانه ی جهان نیستی پروانه ی آسمانیضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر انرژی تاریک که ما نمی تومغز انسان برای شادمانی طحوادث روزگار از جمله ویرابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان ژنی از مغز انسچالش هوشیاری و اینکه چرا از تکامل تا مغز، از مغز تمشکلات روانپزشکی در عقب هوش مصنوعی در خدمت خلق وحرویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساسات متفاسلام تا روشناییکلام و زبان، گنجینه ای بستوهم بی خداییآن چیزی که ما جریان زمان عقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بیناولین مورد PML به دنبال تکمغز در تنهایی آسیب میبینحس و ادراک قسمت 74اثرات فشار روحی شدیدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی جدید s3 در درمان ام نجات در راستگوییاستفاده از سلول های بنیاهوش عاطفی قسمت ششمروزهای سختبرای اولین بار دانشمندانسودمندی موجودات ابزی بر کودک هشت ساله لازم است آدتیروفیبان موثر در سکته ی آیا همه جنایت ها نتیجه بیعوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قافاجعه ی جهل مقدسایمپلانت نخاعی میتواند دنقش هورمون زنانه استروژنحس و ادراک قسمت پنجماختلالات حرکتی در انسانمنبع هوشیاری در کجاست؟(قدر مانهای کمر دردچرا حجم مغز گونه انسان دراطلاع رسانی اینترنتیهیپرپاراتیروئیدیسمریاضیات یک حس جدید استبرخی توصیه ها برای واکسیسیستم دفاعی بدن علیه مغز کایروپاکتیک چیستتکامل داروینی هنوز در حاآیا برای تولید مثل همیشه غیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پفردا را نمیدانیمایران بزرگنقش روزه داری در سالم و جحس و ادراک قسمت سیزدهمارتباط چاقی و کاهش قدرت بمیوتونیک دیستروفیدر سال حدود 7 میلیون نفر نظریه ی تکامل در درمان بیبه نادیدنی ایمان بیاورو هر کس تقوای خدا پیشه کنراز تغییربسیاری از مجرمان، خودشانستم، بی پاسخ نیستکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاثیر مشاهده بر واقعیت بآب زندگی است قسمت اولجهان ما میتواند به اندازقانون جنگلابزار بقا از نخستین هماننمایش تک نفرهخواندن ، یکی از شستشو دهناز نخستین همانند سازها تما به جهان های متفاوت خوددرمان جدید سرطانهمیشه راهی هستبی شرمیویرایش DNA جنین انسان، برتفاوت های تکاملی در مغز وسردرد تنشنگیرنده باید سازگار با پیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآشنا پنداریجهان دارای برنامهلوتیراستامخارق العاده و استثنایی بنوآوری ای شگفت انگیز داناز تکنیکی تا مغز از مغز تماشین دانشدرک حقیقت نردبان و مسیری هورمون شیرساز یا پرولاکتزندگی، مدیریت انرژیبیماری تی تی پیواکسن کرونا ساخته شده توتلاشی جدید در درمان ام اسپل خواجو اصفهانشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سالکتروتاکسی(گرایش و حرکجواب دانشمند سوال کننده مقابله با کرونا با علم اسدل به دریا بزننیکولا تسلااز تکینگی تا مغز از مغز تمدیون خود ناموجودهوش مصنوعی از عروسک بازی دست آسمانبیش از نیمی از موارد انتقزبان و بیان نتیجه ساختماورزش هوازی ، بهترین تمریتنبیه چقدر موثر استپیوند سر، یکی از راه حلهاشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدی تازه در درمان سرطامغز قلبحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز دی متیل فومارات(زادیوا)(چگونه باغبانی باعث کاهش از تکینگی تا مغز از مغز تمرز مرگ و زندگی کجاستهوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار وابسته به شکلبازخورد یا فیدبکسفر تجهیزات ناسا به مریخ یادآوری خواب و رویاتوقف؛ شکستپرواز از نیویورک تا لوس آضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیانرژی خلا ممکن استمغز انسان رو به کوچک تر شحکمت الهی در پس همه چیزابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان پاسخ کوانتومی چالش هوشیاری و اینکه چرا از تکامل تا مغز، از مغز تمشاهده گر جدای از شیء مشاهوش مصنوعی در خدمت خلق وحرویا بخشی حقیقی از زندگی بحثی درباره احساساتی غیرسلاح و راهزنیکلرال هیدرات برای خوابانتوهم تنهاییآنچه ناشناخته است باید شعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژیاولین مورد پیوند سر در انمغز را از روی امواج بشناسحس و ادراک قسمت 75اثرات مفید قهوهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی جدید میاستنی گراوینخاع ما تا پایین ستون فقراستیفن هاوکینگ در مورد ههوش عاطفی بیشتر در زنانروش مقابله مغز با محدودیبرای تمدن سازی، باید در بسی و سه پل اصفهانکودک ایرانی که هوش او از تکنولوژی جدید که سلول هاآیا هوش مصنوعی می تواند نعید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون فاصله ها در مکانیک کوانتایمان به رویانقش ویتامین K در ترمیم اسحس و ادراک قسمت پنجاهاختلالات صحبت کردن در انمنبع خواب و رویادر محل کار ارزش خودت را بچرا خشونت و تعصباطلاعات حسی ما از جهان، چهاوکينگ پیش از مرگش رسالریسدیپلام تنها داروی تایبرخی درمان های Spinal Muscular Atسکوت و نیستیکار با یگانگی و یکپارچگیتکامل زبانآیا بزرگ شدن مغز فقط در دغرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزفرزندان زمان خودایرادهای موجود در خلقت بنقش رژیم غذایی بر رشد و احس و ادراک قسمت ششمارتباط هوش ساختار مغز و ژمیگرن و پروتئین مرتبط با درمان های اسرار آمیز در آدرمان های بیماری آلزایمرنظریه ی ریسمانبه هلال بنگروفور و فراوانیراست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیستون فقرات انسان دو پا جلکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآب زندگی است قسمت دومجهان مادی، تجلی فضا در ذهقانونمندی و محدودیت عالمابزار بقا از نخستین همانچند نرمش مفید برای کمردرخواب سالم عامل سلامتیاز نخستین همانند سازها تما با کمک مغز خود مختاريمدرمان دارویی سرطان رحم بهمیشه عسل با موم بخوریمزمان و مکان، ابعاد کیهان بی عدالتی در توزیع واکسن واقعیت فیزیکی، تابعی از تفاوت های زبانی سرمنشا تسردرد سکه ایگالکانزوماب، دارویی جدیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآشنا پنداریجهان در حال نوسان و چرخشلوزالمعده(پانکراس)مصنوعخبر مهم تلسکوپ هابلنوار مغز مشاهده ی غیر مستاز تکینگی تا مغز و از مغز مبانی ذهنی سیاه و سفیددرک دیگرانهوش فوق العاده، هر فرد اسزونیسومایدبیماری دویکواکسن ایرانی کرونا تولیدتمایل زیاد به خوردن بستنپلاسمای غالبشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت رواالکترودهای کاشتنیجوسازی مدرنملاحظه های اخلاقی دربارهدلایلی که نشان میدهد ما بنیاز به آموزش مجازی دیجیاز تکینگی تا مغز از مغز تمدیریت اینترنت بر جنگهوش مصنوعی از عروسک بازی دستورالعمل مرکز کنترل بیبیشتر کمردردها نیازی به زبان و بیان، در سایه پیشرورزش و میگرنتهدیدهای هوش مصنوعیپیوندی که فراتر از امکانشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکامگا سه عامل مهم سلامتمغز ما کوچکتر از نیم نقطهحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز دین اجباریچگونه تکامل مغزهای کنونیاز تکینگی تا مغز از مغز تمرز بین انسان و حیوان کجاهوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار اجتماعی انسان، حاصبازسازي مغز و نخاع چالشی سفر دشوار اکتشافیاری خدا نزدیک استتولید مثل اولین ربات های پروتئین های ساده ی ابتداضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شبانسان قدیم در شبه جزیره عمغز انسان رو به کوچکتر شدحافظه میتواند بزرگترین دابزارهای پیشرفته ارتباط منبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان اولین سلول مصنچالش هوشیاری و اینکه چرا از تکامل تا مغز، از مغز تمشاهده آینده از روی مشاههوش مصنوعی درمانگر کامپیرویا تخیل یا واقعیتبخش فراموش شده ی حافظهسلسله مباحث هوش مصنوعیکمردردتوهم جدایی و توهم علمآنچه واقعیت تصور میکنیم علم و روحتری فلوپرازیناولین هیبرید بین انسان و مغز زنان جوانتر از مغز مرحس و ادراک قسمت 78اثرات مفید روزه داریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی جدید برای میاستنی نخستین تمدن بشریاستیفن هاوکینگ در تفسیر هوش عاطفی در زنان بیشتر اروش های صرفه جویی در ایجابرای خودآگاه بودن تو بایسیلی محکم محیط زیست بر انکودکان میتوانند ناقل بی تکنولوژی جدید که سلول هاآیا هوش مصنوعی زندگی بشرعامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکانفاصله ی همیشگی تصویر سازاین پیوند نه با مغز بلکه نقش ژنتیک در درمان اختلاحس و ادراک قسمت پنجاه و یاختلالات عضلانی ژنتیکمنتظر نمان چیزی نور را بهدر چه مرحله ای از خواب ، رچرا در مغز انسان، فرورفتاطلاعاتی عمومی در مورد مهاوکينگ پیش از مرگش رسالریشه های مشترک حیاتبرخی روش های تربیتی کودکسکوت، پر از صداکاربرد روباتهای ريزنانوتکامل زبانآیا تکامل و تغییرات ژنتیغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به فرضیه ای جدید توضیح میدهاکسی توسین و تکامل پیش انقش رژیم غذایی در رشد و احس و ادراک قسمت شصت و هشتارتباط پیوسته ی جهانمیگرن سردردی ژنتیکی که بمیگرن شدید قابل درمان اسدرمان های جدید میگرننظریه تکامل در درمان بیمبه کدامین گناه کشته شدندوقت نهيب هاي غير علمي گذشرجزخوانی هایی که امروز ببسیاری از بیماری های جدیستارگانی قبل از آغاز کیهکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آب زندگی است قسمت سومجهان مرئی و نامرئیقارچ بی مغز در خدمت موجودابزار بقا از نخستین همانچند جهانیخواب سالم عامل سلامتی و یاز نخستین همانند سازها تما بخشی از این جهان مرتبطدرمان سرگیجه بدون نیاز بهمجوشی هسته ای، انرژِی بزمان و صبربیمار 101 ساله، مبتلا به سواقعیت چند سویهتفاوت ایستایی و تکاپوسردرد عروقی میگرنگام کوچک ولی تاثیرگذارتاثیر گیاه خواری بر رشد وآغاز فصل سرما و دوباره تکجهان در حال ایجاد و ارتقالیروپریم داروی ترکیبی ضدخدا موجود استنوار مغز ترجمه رخدادهای از تکینگی تا مغز از مغز تمباحث مهم حس و ادراکدرک درست از خود و هوشیاریهوش مصنوعی می تواند بر احزونا به وسیله ویروس ابله بیماری دیستروفی میوتونیواکسن اسپایکوژنتمدن قدیمی ای در جنوب ایرپمبرولیزوماب در بیماری چشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج الگو نداشتیمجامعه ی آسمانیملاحظات بیهوشی قبل از جردنیای شگفت انگیز کوانتومچیز جدید را بپذیراز تکینگی تا مغز از مغز تمداخله ی زیانبار انسانهوش مصنوعی از عروسک بازی دغدغه نتیجه ی نادانی استبا هوش مصنوعی خودکار روبزبان و تکلم برخی بیماریهورزش بهترین درمان بیش فعتو یک معجزه ایپیوستگی همه ی اجزای جهانشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز مانند تلفن استحقیقت افرادابزار بقای موجود زنده از منابع انرژی از نفت و گاز دین، اجباری نیستچگونه جمعیت های بزرگ شکل از تکینگی تا مغز- از مغز مرز جدید جستجو و اکتشاف، هوش مصنوعی از عروسک بازی رقیبی قدرتمند در برابر مبحتی علمی درباره تمایل بسفرنامه سفر به بم و جنوب ژن همه چیز نیستتولید یا دریافت علمپروتز چشمطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غباانسان میوه ی تکاملمغز ایندگان چگونه استحافظه های کاذبابزارهای بقا از نخستین همنبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان تغییر میدان مغچالش هوشیاری و اینکه چرا از تکامل تا مغز، از مغز تمطالبه ی حق خودهوش مصنوعی درخدمت خلق وحرویا حقی از طرف خدابخش های تنظیمی ژنومسلطان جنگل یا صاحب ملکوتکمردرد ناشی از تنگی کاناتوهم جسمآنچه حس می کنیم، نتیجه ی علم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازیناولین تصویر در تاریخ از سمغزهای کوچک بی احساسحس و ادراک قسمت 82اثرات مضر ماری جوانامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی جدید برای ای ال اسنخستین تصویر از سیاهچالهاستخوان های کشف شده، ممکهوش عاطفی در زنان بیشتر اروش هایی برای جلوگیری از برای زندگی سالم، یافتن تسینوریپا داروی ترکیبی ضدکودکان خود را مشابه خود تتکینگیآیا هوش ارثی دریافتی از پعادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های فتون های زیستیاین اندوه چیستنقش گرمایش آب و هوا در همحس و ادراک قسمت پنجاه و داختراع جدید اینترنت کوانمنحنی که ارتباط بین معرفدر ناامیدی بسی امید استچرا ذرات بنیادی معمولاً اطلاعاتی عمومی در مورد مهدف یکسان و مسیرهای مختلرژیم های غذایی و نقش مهم برخی سلولهای عصبی در تلاسکته مغزیکاربرد روباتهای ريز، در تکامل زبان انسان از پیشیآیا جنین انسان، هوشمندی مقالاتتغییرات تکاملی سر انسان فساد اقتصادی سیتماتیک دراگر فقط مردم میفهمیدند کنقش زنجبیل در جلوگیری از حس و ادراک قسمت شصت و دوارتباط انسانی، محدود به نقش زبان در سلطه و قدرت احس و ادراک قسمت شصت و ششارتباط از بالا به پایین ممیدان مغناطيسي زمین بشر درمان های جدید در بیماری نظریه تکامل در درمان بیمبه امید روزهای بهتروقتی فهمیدی خطا کردی برگرحم مصنوعیبشکه ای که ته نداره پر نمسخن نیکو مانند درخت نیکوکشتن عقیده ممکن نیستتاثیر نگاه انسان بر رفتاآب، زندگی است(قسمت پنجم)جهان مشارکتیقبل از آغازابزار بقا از نخستین همانچند جهانیخواب عامل دسته بندی و حفطاز نخستین همانند سازها تما تحت کنترل ژنها هستیم یدرمان سرگیجه بدون نیاز بهمراه سختی، اسانی هستزمان واقعیت است یا توهمبیماری لبر و نابینایی آنواقعیت چیستتفاوت ارباب و رهبر حقیقیسرطان کمیت گراییگامی در درمان بیماریهای تاثیر گیاه خواری بر رشد وآغاز مبهم آفرینشجهان ریز و درشتلیس دگرامفتامین یا ویاسخدا بخشنده است پس تو هم بنوار مغز در فراموشی هااز تکینگی تا مغز از مغز تمجموعه های پر سلولی بدن مدرک عمیق در حیواناتهوش مصنوعی و کشف زبان هایزیباترین چیز در پیر شدنبیماری ضعف عضلات نزدیک بواکسن اسپایکوژن ضد کروناتمدن پیشرفته ی پیشینیانپنج اکتشاف شگفت آور در موشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونینالگو و عادت را بشکن و در اجاودانگی مصنوعیممانتین یا آلزیکسا یا ابدنیا، هیچ استچیزی منتظر شناخته شدناز تکینگی تا مغز از مغز تمدارک ژنتیکی چگونه انسانهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن ما از در هم شکستن منببا تعمق در اسرار ابدیت و زبان و شناخت حقیقت قسمت چورزش در کمر دردتو یک جهان در مغز خودت هسپیام های ناشناخته بر مغز شباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکانفجار و توقف تکاملی نشامغز مادران و کودکان در زمحقیقت اشیاابزار بقای موجود زنده از منابع انرژی از نفت و گاز دید تو همیشه محدود به مقدچگونه جمعیت های بزرگ شکل از تکینگی تا مغز- از مغز مزایای شکلات تلخ برای سلهوش مصنوعی از عروسک بازی رموزی از نخستین تمدن بشربحث درباره پیدایش و منشا سفرنامه سفر به بم و جنوب ژن همه چیز نیستتولید پاک و فراوان انرژیپروتز عصبی برای تکلمطلای سیاهتاریکی و نورانسان ها می توانند میدان مغز ابزار بقای برتر مادیحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقا ازنخستین هممنبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان روش هاي جدیدی چالش دیدگاه های سنتی در باز روده تا مغزمطالبی در مورد تشنجهوش مصنوعی ساخته هوش طبیرویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگی حس و ادراک ما اسم زنبور ، کلیدی برای وارکمردرد و علل آنتوهمات و شناخت حقیقتآنها نمیخواهند دیگران راعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزاولین دارو برای آتاکسی فمغز، فقط گیرندهحس و ادراک قسمت چهلاجزای پر سلولی بدن انسان منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی جدید برای دیابتنخستین روبات های زنده ی جاستروژن مانند سپر زنان دهوشمندی کیهانروش هایی ساده برای کاهش ابرخی ملاحظات در تشنج های سیگار عامل افزایش مرگ ومکودکان را برای راه آماده تکامل فردی یا اجتماعیآیا هوش سریعی که بدون احسعادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل فروتنی و غروراین ایده که ذرات سیاهچالنقش پیش زمینه ها و اراده حس و ادراک قسمت پنجاه و سادامه بحث تکامل چشممنشأ اطلاعات و آموخته ها در هم تنیدگی مرزها و بی مچراروياها را به یاد نمی آاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهدف یکسان، در مسیرهای مترژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و سال سیزده ماههکتاب گران و پرهزینه شد ولتکامل ساختار رگهای مغزی آیا جهان ذهن و افکار ما متاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر داردفشار و قدرتاگر میدانی مصیبت بزرگتر اگر نیروی مغناطیس نباشد نقش زبان در سلطه و قدرت احس و ادراک سی و هفتمارتباط بین هوش طبیعی و هومیدان های مغناطیسی قابل درمان های رایج ام اسنظریه تکامل در درمان بیمبه بالا بر ستارگان نگاه کوقتی پر از گل شدی خودت را رحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیسخن و سکوتگل خاردار، زیباستتاثیر نگاه انسان بر رفتاآتش منبع انرژیجهان هوشمندقبل از انفجار بزرگابزار بقا از نخستین همانچند جهانی و علمخودآگاهی و هوشیارياز نشانه ها و آثار درک شدمانند آب باشدرمان سرگیجه بدون داروهمراهی نوعی سردرد میگرنیزمان پلانکبیماری های میتوکندریواقعیت چیستتفاوتهای جنسیتی راهی براسرعت فکر کردن چگونه استگامی در درمان بیماریهای تاثیر گیاه خواری بر رشد وإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَجهان شگفت انگیزلا اکراه فی الدینخدای رنگین کماننوار مغز در تشخیص بیماری از تکینگی تا مغز از مغز تمحل درک احساسات روحانیدرگیری قلب در بیماری ویرهوش مصنوعی یا حماقت طبیعزیباترین چیز در افزایش سبیماریهای تحلیل عضلانی اواکسن دیگر کرونا ساخته شتمدن بشری و مغز اخلاقیپول و شادیشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری مالگوی بنیادین و هوشیاریجایی خالی نیستمن کسی در ناکسی دریافتم دندان ها را مسواک بزنید تچیزی خارج از مغزهای ما نیاز تکینگی تا مغز از مغز تمروری بر تشنج و درمان هایهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن چند جانبه نیازمند نگبا خدا باشزبان و شناخت حقیقت قسمت اوزن حقیقی معرفت و شناختتو کز محنت دیگران بی غمیپیدایش زبانشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکانقراض را انتخاب نکنیدمغز چون ابزار هوش است دلیحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقای موجود زنده از منابع انرژی از نفت و گاز دیدن خدا در همه چیزچگونه حافظه را قویتر کنیاز تکینگی تا مغز- از مغزتمسمومیت دانش آموزان بی گهوش مصنوعی از عروسک بازی رمز و رازهای ارتباط غیر کبحثي درباره هوش و تفاوتهسفرنامه سفر به بم و جنوب ژن هوش و ساختارهای حیاتی تولید سلولهای جنسی از سلپرورش مغز مینیاتوری انساطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدانسان یک کتابخانه استمغز ابزار برتر بقاحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقای موجود زندهمنبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان روشی برای تبدیچاالش ها در تعیین منبع هواز سایه بگذرمطالعه ای بیان میکند اهدهوش احساسیرویاهای پر رمز و حیرتی دربخش بزرگتر کیهان ناشناختسماگلوتید داروی کاهش دهنکمردرد با پوشیدن کفش مناتوپیراماتآنان که در قله اند هرگز خعلم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکاولین دروغمغزتان را در جوانی سیم کشحس و ادراک قسمت چهل و هفتاجزایی ناشناخته در شکل گمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی جدید ضد میگرننرمش های مفید برای درد زااسرار آفرینش در موجهوشیاری و وجودروش جدید تولید برقبرخی مرزهای اخلاق و علوم سیاهچاله هاکوری گذرای ناشی از موبایتکامل مادی تا ابزار هوشمآیا هشیاری کوانتومی وجودعادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولفرگشت و تکامل تصادفی محض اینکه به خاطرخودت زندگی نقش آتش در رسیدن انسان بهحس و ادراک قسمت پنجاه و شاداراوون تنها داروی تاییمنشاء کوانتومی هوشیاری ادر هم تنیدگی کوانتومیچراروياها را به یاد نمی آاعتماد به خودهدف از تکامل مغزرژیم ضد التهابیبرداشت مغز ما از گذر زمانسانسور از روی قصد بسیاری کتاب زیست شناسی باورتکامل شناخت انسان با کشفآیا جهش های ژنتیکی، ویروصفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهفضای قلب منبع نبوغ استاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش سجده بر عملکرد مغزحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط شگفت مغز انسان و فمیدان های کوانتومی خلادرمان های علامتی در ام اسهفت چیز که عملکرد مغز تو به بالاتر از ماده بیندیشوقتی تو از یاد گرفتن باز رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربعد پنجمسخن پاک و ثابتگل زندگیتاثیر ویتامین دی بر بیماآثار باستانی تمدن های قدجهان هوشیارقبرستان ها با بوی شجاعتابزار بقا از نخستین همانچند روش ساده برای موفقیتخودآگاهی و هوشیارياز نظر علم اعصاب یا نرووسماه رجبدرمان سرطان با امواج صوتهندسه ی پایه ایزمان به چه دلیل ایجاد میشبیماری های مغز و اعصاب و واقعیت های متفاوتتقلید مرحله ای نسبتا پیشسعی کن به حدی محدود نشویگاهی لازم است برای فهم و تاثیر گیاه خواری بر رشد وافت فشار خون ناگهانی در وجهانی که نه با یک رخداد و لاموژین داروی ضد اوتیسم؟خدایی که ساخته ی ذهن بشر نوار مغزی روشی مهم در تشخاز تکینگی تا مغز از مغز تمحل درک احساسات روحانی ددرگیری مغز در بیماری کویهوش مصنوعی گوگل به کمک تشزیر فشار کووید چه باید کربیماری، رساله ای برای سلواکسن دیگری ضد کرونا از دتمدن زیر آبپول و عقیدهشگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب الگوبرداری از طبیعتجاذبهابزار بقا از نخستین همانمن پر از تلخیمدهن، بزرگترین سرمایهچیزی شبیه نور تو نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز هوشیاری، روح یا بدن هوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن هوشیار در پس ماده ی مبا طبیعت بازی نکنزبان و شناخت حقیقت قسمت دوزوز گوشتو پیچیده ترین تکنولوژی پیر شدن حتمی نیستشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکانواع سکته های مغزیمغز چگونه صداها را فیلتر حقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از منابع انرژی از نفت و گاز دیدگاه نارسای دوگانه ی منگاه محدود و تک جانبه، مشاز تکینگی تا مغز، از مغز مسمومیت دانش آموزان، قماهوش مصنوعی از عروسک تا کمرمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی جالب درباره محدودیتسفرنامه سفر به بم و جنوب ژن یا نقشه توسعه مغز و نقتولترودینپرتوهای صادر شده از سیاهطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهانسان باشمغز از بسیاری حقایق می گرحافظه و اطلاعات در کجاستابزارهای بقای از نخستین منبع هوشیاری کجاست قسمت دانش، قفل ذهن را باز میکنناتوانی از درمان برخی ویاز علم جز اندکی به شما دامعماری، هندسه ی قابل مشاهوش احساسیرویای شفافبخش دیگری در وجود انسان هسندرم کووید طولانیکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتوانایی مغز و دیگر اجزای آنزیم تولید انرژی در سلوعلم در حال توسعهترکیب حیوان و انسانفلج نخاعی با الکترودهای اولین سلول مصنوعیمغزتان را در جوانی سیمکشحس و ادراک قسمت چهل و هشتاحیای بینایی نسبی یک بیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی جدید ضد الزایمرنرمش های مفید در سرگیجهاسرار بازسازی اندام هاهوشیاری و افسردگیروش صحبت کردن در حال تکامبرخی نکات از گاید لاین پرسیاهچاله های فضایی منابعکی غایب شدی تا نیازمند دلتکامل مداومآیا واکنش های یاد گرفته وعادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهانفراموش کارها باهوش تر هساینکه خانواده ات سالم بانقش انتخاب از طرف محیط، نحس و ادراک قسمت بیست و چهادب برخورد با دیگرانمهندسی ژنتیک در حال تلاش در هم تنیدگی کوانتومی و پنزاع بین جهل و علم رو به پاعتماد به خودهدف از خلقت رسیدن به ابزارژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسي علل احتمالي تغيير سانسور بر بسیاری از حقایکتاب طبیعت در قالب هندسهتکامل، نتیجه ی برنامه ریآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصقفس ذهن