دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله فضایی قسمت بیست و پنجم

از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله فضایی- قسمت بیست و پنجم
ابزار برتر بقای مادی ما یا مغز، در اندازه و توانایی های کنونی محدود نخواهد ماند. سیر تکامل ابزار ادراک و حس و واکنش با محیط از ابتدای خلقت و ایجاد نخستین همانند سازها تا امروز این مطلب را نشان میدهد. افزایش قدرت ادراک از درک واکنشهای شیمیایی اطراف موجود زنده تا ایجاد ابزارهای حسی روی به تکامل، نشان دهنده عدم توقف خلقت در تکامل و ارتقای بیشتر است.
با ورود ابزار هوشمندی یا مغز، به تدریج سیر تکامل از طبیعت ژنتیکی وارد عرصه هوشمند و قدرتمندی میشود که قادر است در طبیعت مداخله کند و ساختار آن را تغییر دهد و با ابزارهای قدرتمند بررسی کیهان و سیارات دیگر و یا حتی با دستگاه های بررسی ریزترین اجزای کیهان یعنی مولکول ها و اتم ها و حتی ذرات کوانتومی را بشناسد. توانایی برای درک عمق ذرات کیهان، دستاورد بزرگی است که امروز در اختیار ماست.
انسان، به عنوان آفریده ای استثنایی حتی محدود به مغز و توانمندی های آن نیست. ارتباط بعد فرامادی با مغز انسان و ارسال اطلاعات از آن، به مغز و بالاتر از آن، قدرت تاثیرگذاری بعد فرامادی بر جهان مادی و ذرات کوانتومی کیهان، ویژگی منحصر به فرد اوست.
دانشمندان تصور می کنند، چند جهانی ممکن است کلید توضیح ماده سیاه باشد
سال ها دانشمندان تلاش کرده اند راز ماده سیاه را بگشایند. ماده سیاه، ماده ای توضیح داده نشده، است که اکثریت توده کیهان را تشکیل میدهد. هرچند ماده سیاه، نور قابل تشخیص صادر نمی کند دانشمندان میدانند به خاطر تاثیرات جاذبه ای اش بر خوشه های کهکشانی وجود دارد. فرضیه های زیادی برای توضیح ماده تاریک ارائه شده است از ذرات فرضی به نام آکسیون تا ابعاد ناشناخته در فیزیک.
اکنون دانشمندان بر اساس یک پژوهش به وسیله دانشمندان آمریکا، ژاپن و تایوان که ماه گذشته در ژورنال “ physical review letters” منتشر شده است، سیاه چاله های آغازین یعنی چیزهایی فرضی را پیشنهاد داده اند که به نوزادی کیهان بر میگردد و یک کاندید زنده برای ماده سیاه است.
این مطالعه به وجود چند جهانی اشاره میکند که کیهان ما فقط یکی از آنهاست. اگر کیهان ما، بیرونی داشته باشد، یک مشاهده گر بیرونی ممکن است همه چیزهایی را که می شناسی؛ از ستارگان و کهشان ها و میلیون ها فاصله راه نوری، به عنوان سیاه چاله ابتدایی بسیار ریزی ببینند.
آلکساندر کوسنکو ستاره نشناس در UCLA مي گوید: ما هنوز نمی دانیم ماده سیاه از چه چیزی ساخته شده است ولی از زمانی که فهیمیدم سیاه چاله ها وجود دارند طبیعی است بپرسیم آیا ماده سیاه میتواند از سایه چاله ها و پیش از آنکه ستارگان و کهکشان ها شکل بگیرد تشکیل شده باشد؟
مطالعات قبلی به سیاه چاله هایی ابتدایی اشاره کرده است ولی تیم کوسنکو به سناریوی تشکیل سیاه چاله هایی توجه کرد که شامل جهان های نوزاد است و احتمالا در کیهان ابتدایی ایجاد شده است. به بیان دیگر حباب های کیهانی جهان ما ممکن است هسته سیاه چاله های اولیه باشند و آنها به عنوان کلیدی برای راز چندجهانی هستند.
کوسنکو و تیم او راه هایی را پیشنهاد می دهند تا فرضیه سرگیجه آوری را با تلسکوپ دقیقی در آینده محدود کنند. دانشمندان تصور می کنند سیاه چاله های اولیه طی انبساط کیهانی ایجاد شده است. و این رویداد پس از انفجار بزرگ است که جهان به سرعت شروع به توسعه ابعاد خود کرد. برخلاف سیاه چاله های منظم که با مرگ انفجاری ستارگان بزرگ و عظیمی ایجاد می شود سیاه چاله های اولیه به نظر می رسد با مناطق نسبتا چگال تری در فضا-زمان ایجاد شده باشد. بنابراین این چیزها ممکن است ریز باشد.
کیهان ابتدایی آنقدر چگال بود که حتی نوسان 30 تا 50 % در چگالی ممکن بود پلاسمای ابتدایی را وارد سیاه چاله کند. به علاوه در سال های اخیر، تئوریسین ها سناریوهایی را مطرح می کنند که در آن سیاه چاله ممکن است در جهان ابتدایی شکل بگیرد. بنابراین ما به یک کشف بزرگ میرسیم.
کوسنکو و همکاران او در مطالعه خود شکلگیری یک سیاه چاله ابتدایی را بررسی کردند. این حباب های بدشکل ممکن است کولاپس شود(در هم فرو رود و چگال شود) تا سیاه چاله های ابتدایی را شکل دهد فرایندی که میتواند تعدادی سیاه چاله ایجاد کند و اینها مسئول همه ماده سیاه هستند. حباب هایی که خیلی بزرگ شده است نهایتا به سیاه چاله ها کولاپس میشود و ممکن است تبدیل به جهان های نوزاد شود که از کیهان ابتدایی منشا می گیرد.

در مورد یک مشاهده گر بیرونی این حباب ها شبیه سیاه چاله های ابتدایی هستند ولی از درون آن، شبیه جهان در حال توسعه شبیه جهان ما است. طبیعتا این ممکن است سوالاتی را مطرح کند: آیا ما درون یکی از این جهان های نوزاد زندگی می کنیم که از بیرون، شبیه سیاه چاله های ابتدایی است؟ کوسنکو می گوید: این غیرممکن است. هرچند جهان های نوزاد که ما تصور کردیم فاقد ماده است برخی خواص فیزیکی دیگر ممکن است آنها را بیشتر شبیه جهان های ما از نظر رصد کننده درونی کند.
این در محدوده تئوری باقی می ماند تا زمانی که دانشمندان بتوانند یافته های مشاهداتی دقیق تری داشته باشند که از این حمایت کند. کوسنکو و همکاران او امیدوارند پژوهش های آنها به وسیله Subaru Hyper Suprime-Cam (HSC) atop Mauna Kea in Hawaii, or the Rubin Observatory Legacy Survey of Space and Time (LSST) in Chile در سال 2022، بیشتر بررسی شود.
(HSC) طی چند دقیقه کل نزدیک ترین کهکشان یعنی اندرومدا را اسکن میکند و به دانشمندان تصاویر به روز شده و نحوه جنبش های کهکشانی را میدهد. یک هدف پروژه، زیر نظر گرفتن سیاه چاله های ابتدایی سرگردان است که با فیلد جاذبه خود نور ستارگان را منحرف میکنند. دوربین، یک سیاه چاله ابتدایی را علامت دار کرده است که به نظر می رسد توده ای مشابه ماه دارد.
(LSST) میتواند مطالعات مشابهی را در مورد مرکز کهکشانی راه شیری داشته باشد که قادر است به سادگی سناریوی سیاه چاله های ابتدایی را بیازماید این به خاطر حساسیت تشخیصی بالاتر است که امکان مشاهده همزمان ستارگان بسیاری را میدهد. اگر ماده سیاه حقیقتا شامل سیاه چاله های ابتدایی حبابی باشد بیشتر آنها خیلی کوچکتر از آن خواهد بود که به وسیله این ارزیابی های دقیق نجومی به تنهایی دیده شود.
کوسنکو میگوید: متاسفانه ما نمی توانیم سیاه چاله های دارای توده بسیار کم را مشاهده کنیم. اگر سیاه چاله ابتدایی، ماده تاریک را تولید کند چگالی این سیاه چاله نامشخص می باشد. با این حال اگر سیاه چاله ها در اندازه های مختلف در جهان ابتدایی شکل گرفته باشد ما میتوانیم سیاه چاله ها را با نحوه توزیع آن به دست بیاوریم.
به عبارت دیگر نگاه به سایه چاله های بزرگتر میتواند به دانشمندان کمک کند به موارد کوچکتر سیاه چاله ها آگاهی پیدا کنند. سیاه چاله های ابتدایی به وسیله ستاره های نوترونی که یک نوع ستاره متراکم مرده، است جمع و درهم فشرده میشود. بنابراین ما شاید بتوانیم سیاه چاله های ابتدایی را در زمانی که ستاره نوترونی را خراب میکند، بسازیم.
این تلاش ها میتواند طبیعت ماده تاریک، چند جهانی و بی شمار سوالات دیگر درباره جهان را روشن کند. سالها کوشش شده است سیاه چاله های ابتدایی شناسایی شود ولی تلسکوپ های کنونی با دید وسیع، ممکن است در نهایت این موارد و راز درون آن را کشف کند.
https://www.vice.com/en/article/z3vq8x/scientists-think-the-multiverse-might-be-the-key-to-explaining-dark-matter?utm_content=1610339401&utm_medium=social&utm_source=VICE_facebook&fbclid=IwAR3MEtjwXAkRX6YLkbR4gWB3fBno4EURW5yeHmVFJ-Qt61cxrA6OOEJggdE


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
قانونمندی و محدودیت عالماز نخستین همانند سازها تمعنی روزهبخش فراموش شده ی حافظههوش عاطفی در زنان بیشتر احساسیت روانی متفاوتروش های صرفه جویی در ایجاگاهی مغز بزرگ چالش استایا ابزار هوشمندی یا مغز ششمین کنگره بین المللی سلزوم سازگاری قانون مجازااز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان رو به کوچک تر شبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازاخطا در محاسبات چیزی کاملپیوند اندام از حیوانات برژیم غذایی حاوی تخم مرغ وابزار بقا از نخستین همانعوامل ایجاد لغت انسانی و منابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تمغزهای کوچک بی احساسبزرگ شدن تقریبا ناگهانی چگونه آن شکری که می خوریمتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت فیزیکی، تابعی از دژا وو یا اشنا پنداریآن چیزی که ما جریان زمان زمان شگفت انگیزابزار بقا از نخستین همانپیامهای کاربرانمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسماز تکینگی تا مغز، از مغز نقش آتش در رسیدن انسان بهتقلید از روی طبیعتناتوانی در شناسایی چهره تری فلوپرازینواکسن دیگری ضد کرونا از دداروهای ضد بیماری ام اس وآیا کیهان می تواند یک شبیزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟(قسماصل بازخوردنقش سجده بر عملکرد مغزتنفس بدون اکسیژنچراروياها را به یاد نمی آثبت امواج الکتریکی در عصیک رژیم غذایی جدید، می تودر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا دلفین ها می تواند از سقوط درون جاذبه ای خاص، چاتوسوکسیمایدمکانیک کوانتومی بی معنی بوزون هیگز چیستنوار مغز مشاهده ی غیر مستتوسعه هوش مصنوعی قادر اسهم نوع خواری در میان پیشیجاذبه و نقش آن در شکلگیریکمردرد با پوشیدن کفش منادرمان جدید کنترل مولتیپلإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسیلی محکم محیط زیست بر اناختلالات مخچهمحل درک احساسات روحانی دبیماریهای تحلیل عضلانی اتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک بازی حوادث روزگار از جمله ویرکاهش مرگ و میر ناشی از ابدرختان اشعار زمینانواع سکته های مغزیسازگاری با محیط بین اجزافیزیک و هوشیاریارتباط هوش ساختار مغز و ژمرگ انتقال است یا نابود شبازخورد یا فیدبکتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت هشتمکشف مکانیسمی پیچیده در بروی و منیزیم در تقویت استاولین سلول مصنوعیشناسایی تاریخچه ی تکاملیشناسایی سلول های ایمنی اقارچ بی مغز در خدمت موجوداز نشانه ها و آثار درک شدمعادله ها فقط بخش خسته کنبخش بزرگی حس و ادراک ما اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر اخفاش با شیوع همه گیری جدیروش هایی ساده برای کاهش اگذر زمان کاملا وابسته به ایا بیماری ام اس (مولتیپصرع و درمان های آنلزوم سازگاری قانون مجازااز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان رو به کوچکتر شدبرخی اختلالات عصبی مثانهتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا وخطر آلودگی هواپیوند سر آیا ممکن استرژیم غذایی ضد التهابیابزار بقا از نخستین همانعواملی که برای ظهور لغت امنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تمغزتان را در جوانی سیم کشبزرگترین خطایی که مردم مچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت چیستدژاوو یا آشناپنداریآنچه واقعیت تصور میکنیم زندگی هوشمند در خارج از زابزار بقا از نخستین همانسایتهای دیگرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز، از مغز نقش انتخاب از طرف محیط، نتقویت استخوان در گرو تغذنبرو و انرژی مداومتسلیم شدن از نورون شروع مواکسن سرطانداروی فامپیریدین یا نورلآیا گذشته، امروز وآینده زبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری در کجاست؟ قاصول توسعه ی یک ذهن کاملنقش غذاها و موجودات درياتو یک معجزه ایچراروياها را به یاد نمی آجمجمه انسان های اولیهیکی از علل محدودیت مغز امدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا دلفین ها میتوانند باسلول های بنیادی منابع و ااثر مضر مصرف طولانی مدت رمکانیزمهای دفاعی در براببوزون هیگز جهان را از متلنوار مغزی روشی مهم در تشختوسعه برخی شغل ها با هوش همیشه اطمینان تو بر خدا بجدایی خطای حسی استکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرمانهای بیماری پارکینسافت فشار خون ناگهانی در وسیاهچاله های فضایی منابعاختلالات حرکتی در انسانمحدودیت های حافظه و حافظبیهوش کردن در جراحی و بیمتکامل زبانهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست کاهش التهاب ناشی از بیمادرد باسن و پا به دلیل کاهانگشت ماشه ایستون فقرات انسان دو پا جلفیزیکدانان ماشینی برای تارتباط انسانی، محدود به مراحل ارتقای پله پله کیهبازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت پنجمکشف ارتباط جدیدی از ارتبرویا و خبر از آیندهاوکرلیزوماب داروی جدید شايندگان چگونه خواهند دیدشواهدی از نوع جدیدی از حاقبل از آغازاز نظر علم اعصاب یا نرووسمعجزه ی علم در کنترل کرونبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوشیاری کوانتومیخلاصه ای از مطالب همایش مروش صحبت کردن در حال تکامگربه شرودینگر و تاثیر مشایا بدون زبان میتوانیم تضررهای مصرف شکر و قند بر مقاومت به عوارض فشار خون از تکینگی تا مغز از مغز تمغز ایندگان چگونه استبرخی بیماری ها که در آن بتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکترخطرات هوش مصنوعیپیوند سر، یکی از راه حلهاراه فراری نیستابزار بقا از نخستین همانعوارض ازدواج و بچه دار شدمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تمغزتان را در جوانی سیمکشبسیاری از بیماری های جدیچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر رو ح و روان بر جسمواقعیت چیستدگرگونی های نژادی و تغییآنزیم تولید انرژی در سلوزندگی زمینی امروز بیش از ابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز، از مغز نقش اتصالات بین سلولهای تقویت سیستم ایمنینخاع ما تا پایین ستون فقرتشنج چیستواکسنی با تاثیر دوگانه اداروی لیراگلوتیدآیا پیدایش مغز از روی تصازبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری در کجاست؟(قاصول سلامت کمرنقش غذاها و موجودات درياتو یک جهان در مغز خودت هسنزاع بین جهل و علم رو به پجنسیت و تفاوت های بینایییافته های نوین علوم پرده در آستانه ی موج پنجم کوویآیا دست مصنوعی به زودی قاسلول عصبی شاهکار انطباق اثرات فشار روحی شدیدما انسانها چه اندازه نزدبی نهایت در میان مرزهانورون هاي مصنوعی می توانتوصیه های سازمان بهداشت همیشه عسل با موم بخوریمجریان انرژی در سیستم های کنگره بین المللی سردرد ددرهای اسرارآمیز و پوشیدهافراد آغاز حرکت خودشان رسیاهچاله و تکینگی ابتدایاختلالات صحبت کردن در انمخچه فراتر از حفظ تعادلبیهوشی در بیماران دچار اتکامل زبانهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست کاهش دوپامین عامل بیماریدستورالعمل مرکز کنترل بیانگشت نگاری مغز نشان میدسخن پاک و ثابتفرگشت و تکامل تصادفی محض ارتباط از بالا به پایین ممرز مرگ و زندگی کجاستبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و چهکشف جمجمه ای درکوه ایرهوايا اراده آزاد توهم است یشواهدی از دنیسوان(شبه نئقبل از انفجار بزرگاز نظر علم اعصاب اراده آزمغز فکر میکند مرگ برای دیبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش، ژنتیکی است یا محیطیخونریزی مغز در سندرم کووروشهای نو در درمان دیسک بگزیده ای از وبینار یا کنفایا تکامل هدفمند استضررهای شکر بر سلامت مغزمقابله با کرونا با علم اساز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ابزار بقای برتر مادیبرخی بیماری های خاص که بدتاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال دفاع در برابر تغییر ساختپیام های ناشناخته بر مغز راه های جدید برای قضاوت رابزار بقا از نخستین همانعید نوروز مبارکمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تنقش قهوه در سلامتیبسیاری از بیماری های جدیچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر رژیم گیاه خواری بر واقعیت های متفاوتدانش بی نهایتآینده ی انسان در فراتر اززندگی زودگذرابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز روده تا مغزنقش تیروئید در تکامل مغزتلقین اطلاعات و حافظهنخستین تصویر از سیاهچالهتشنج و حرکات شبه تشنجی قاواسطه ها د رمسیر ایجاد مغداروی تشنجی دربارداریآیا آگاهی پس از مرگ از بیزبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقای موجود زنده از منبع خواب و رویااضطراب و ترسنقش غذاها و موجودات درياتو پیچیده ترین تکنولوژی نزاع بین علم و نادانی رو جنسیت و تفاوت های بینایییادگیری مهارت های جدید ددر درمان بیماری مولتیپل آیا رژیم غذایی گیاهی سلاسلولهای ایمنی القا کنندهاثرات مفید قهوهما انسانها چه اندازه نزدبی عدالتی در توزیع واکسن نورون های ردیاب حافظهتوصیه های غیر دارویی در سهمراهی نوعی سردرد میگرنیجریان انرژی در سیستم های کنگره بین المللی سردرد ددرک فرد دیگر و رفتارهای اافزایش قدرت ادراکات و حسسیاهچاله ی تولید کنندهاختلالات عضلانی ژنتیکمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبیوگرافیتکامل زبان انسان از پیشیهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاستکاهش سن بیولوژیکی، تنها ذهن ما از در هم شکستن منباندوهگین نباش اگر درب یا سرنوشتفراموش کارها باهوش تر هسارتباط بین هوش طبیعی و هومرز بین انسان و حیوان کجابحث درباره پیدایش و منشا تاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و یکگل زندگیگلوئونايا اراده آزاد توهم است یشکل های متفاوت پروتئین هقدم زدن و حرکت دید را تغیاز نظر علم اعصاب اراده آزمغز قلببرنامه و ساختار پیچیده متاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچ کاری نکردن به معنی چیخواندن ، یکی از شستشو دهنروشهای شناسایی قدرت شنواگزارش یک مورد جالب لخته وایجاد احساساتطلای سیاهملاحظه های اخلاقی دربارهاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ابزار برتر بقابرخی توجهات در ببمار پارتاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کندقیق ترین تصاویر از مغز اپیشینیان انسان از هفت میراه های جدید برای قضاوت رابزار بقا از نخستین همانعامل کلیدی در کنترل کارآمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تنقش مهاجرت در توسعه نسل ابعد از کروناچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر رژیم گیاه خواری بر واقعیت و مجازدانشمندان موفق به بازگردآینده ی علم و فیزیک در60 ثزونیسومایدابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتازدواج های بین گونه ای، رنقش حفاظتی مولکول جدید دتلاش هایی در بیماران قطع نخستین روبات های زنده ی جتشنج عدم توازن بین نورون وبینار اساتید نورولوژی دداروی جدید s3 در درمان ام آیا امکان بازسازی اندامهزبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقای موجود زنده از منحنی که ارتباط بین معرفاطلاع رسانی اینترنتینقشه مغزی هر فرد منحصر بهتو جهانی هستی که خودش را نزاع بین علم و جهل رو به پجهل مقدسیادآوری خواب و رویادر سال حدود 7 میلیون نفر آیا رژیم غذایی گیاهی سلاسلولهای بنیادی مصنوعی دراثرات مضر ماری جواناما اکنون میدانیم فضا خالبیمار 101 ساله، مبتلا به سنوروپلاستیسیتی چیستتوصیه هایی در مصرف ماهیهندسه ی پایه ایجریان انرژی در سیستم های کنترل همجوشی هسته ای با هدرک نیازمند شناخت خویش اافزایش مرگ و میر سندرم کوسیاره ی ابلهاناختراع جدید اینترنت کوانمخچه ابزاري که وظیفه آن فبیوگرافیتکامل ساختار رگهای مغزی هوش مصنوعی از عروسک بازی حس چشایی و بویاییکایروپاکتیک چیستذهن چند جانبه نیازمند نگانرژی تاریکسریعترین کامپیوتر موجودفراموشی همیشه هم بد نیستارتباط شگفت مغز انسان و فمزایای شکلات تلخ برای سلبحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و دورویا بخشی حقیقی از زندگی رویا تخیل یا واقعیتگمان میکنی جرمی کوچکی در ای نعمت من در زندگیمشگفتی های زنبور عسلقدرت انسان در نگاه به ابعاز واقعیت امروز تا حقیقتمغز ما کوچکتر از نیم نقطهبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچ کس مانند تو نگاه نمیکخواب سالم عامل سلامتیروشی برای بهبود هوش عاطفگشایش دروازه جدیدی از طرایرادهای موجود در خلقت بطوفان فقر و گرسنگی و بی سملاحظات بیهوشی قبل از جراز تکینگی تا مغز از مغز تمغز از بسیاری حقایق می گربرخی توصیه ها برای واکسیتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشدلایلی که نشان میدهد ما بپیشرفت های جدید علوم اعصراه پیروزی در زندگی چیستابزار بقا از نخستین همانعادت کردن به نعمتمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تنقش میدان مغناطیسی زمین بعد از کروناچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر رژیم گیاه خواری بر واکنش های ناخودآگاه و تقدانشمندان نورون مصنوعی سآیا ممکن است موش کور بی مزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاستفاده از مغز، وزن را کمنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتلاشی برای درمان قطع نخانرمش های مفید برای درد زاتشخیص ژنتیکی آتروفی های وراپامیل در بارداریداروی جدید میاستنی گراویآیا انسان با مغز بزرگش اخزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقای موجود زنده از منشأ اطلاعات و آموخته ها اطلاعات حسی ما از جهان، چنقشه های مغزی جدید با جزیتو دی ان ای خاص ميتوکندرينسبت طلایی، نشانه ای به سجهان یکپارچهژن هوش و ساختارهای حیاتی درمان های اسرار آمیز در آآیا راهی برای رفع کم آبی سلسله مباحث هوش مصنوعیاجزای پر سلولی بدن انسان ما با کمک مغز خود مختاريمبیماری های مغز و اعصاب و نوروز یا روز پایانیتوضیحی ساده در مورد هوش مهندسه ی رایج کیهانجستجوی متن و تصویر به صورکندر در بیماریهای التهابدرک و احساسافزایش سرعت پیشرفت علوم سیاره ابلهانادامه بحث تکامل چشممدل همه جانبه نگر ژنرالیبیان ژن های اسکیزوفرنی دتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت اول )کار با یگانگی و یکپارچگیذهن هوشیار در پس ماده ی مانرژی تاریک که ما نمی توسرگیجه از شایعترین اختلافرایند پیچیده ی خونرسانیارتباط شگفت انگیز مغز انمسیر دشوار تکامل و ارتقابحثی جالب درباره محدودیتتاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و سورویا حقی از طرف خداگنجینه ای به نام ویتامین ای آنکه نامش درمان و یادششاهکار قرنلمس کوانتومیاز آغاز خلقت تا نگاه انسامغز مادران و کودکان در زمبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱تاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچگاه از فشار و شکست نترخواب سالم عامل سلامتی و یروشی جدید در درمان قطع نخپمبرولیزوماب در بیماری چاگر میدانی مصیبت بزرگتر طی یکصد هزار سال اخیر هرچممانتین یا آلزیکسا یا اباز تکینگی تا مغز از مغز تمغز به تنهایی برای فرهنگ برخی روش های تربیتی کودکتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگدنیای شگفت انگیز کوانتومپیشرفتی مستقل از ابزار هرابطه تشنج و اوتیسمابزار بقا از نخستین همانعارضه جدید ویروس کرونا سمنابع بی نهایت انرژی در داز تکینگی تا مغز از مغز تنقش محیط زندگی و مهاجرت دبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر رژیم گیاهخواری بر واکنش به حس جدیددانشمندان یک فرضیه رادیکآیا ما تنها موجودات زنده زیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاستفاده از هوش مصنوعی در نقش خرچنگ های نعل اسبی درتلاشی تازه برای گشودن معنرمش های مفید در سرگیجهتصویربرداری فضاپیمای آمورزش هوازی مرتب خیلی به قداروی جدید ضد میگرنآیا احتمال دارد رویا از آزبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقای موجود زنده از مهندسی ژنتیک در حال تلاش اطلاعاتی عمومی در مورد منقص در تشخیص هیجانات عامتولید مثل اولین ربات های نشانه های گذشته در کیهان جهان یکپارچهژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرمان های بیماری آلزایمرآیاما مقهور قوانین فیزیکسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاجزایی ناشناخته در شکل گما تحت کنترل ژنها هستیم یبیماری گیلن باره و بیمارنوشیدن چای برای مغز مفید تیوتیکسن داروی ضد جنونهندسه بنیادینجستجوی هوشیاری در مغز ماکوچک شدن مغز از نئاندرتادرک احساسات و تفکرات دیگافسردگی و اضطراب در بیماسیاره ابلهاناداراوون تنها داروی تاییمدل های ریز مغز مینی برینبیست تمرین ساده برای جلوتأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت دوم )کاربرد روباتهای ريزنانوذهن تو همیشه به چیزی اعتقانسان قدیم در شبه جزیره عسربازان ما محققا غلبه می فرایند تکامل و دشواری هاارتباط شگفت انگیز مغز انمسئول صیانت از عقیده کیسبحثی در مورد نقش ویتامين تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی به کمک هوش طبیحس و ادراک قسمت بیستمحس و ادراک قسمت دهمرویاها از مغز است یا ناخوگویید نوزده و ایمنی ساکتایمپلانت مغزی کمک میکند شبیه سازی میلیون ها جهان لوب فرونتال یا پیشانی مغاز انفجار بزرگ تا انفجار مغز چون ابزار هوش است دلیبرین نت به جای اینترنتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیپرپاراتیروئیدیسمخواب عامل دسته بندی و حفطروشی جدید در درمان سکته مپنج اکتشاف شگفت آور در مواگر نیروی مغناطیس نباشد ظهور امواج مغزی در مغز مصمنابع انرژي پاک سرچشمه حاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز برای فراموشی بیشتر کبرخی سلولهای عصبی در تلاتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس دندان ها را مسواک بزنید تپاسخ گیاهان در زمان خوردراز تغییرابزار بقا از نخستین همانعدم توقف تکامل در یک اندامناطق خاصی از مغز در جستجاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش نگاه از پایین یا نگاهبعد از کرونا دلخوشی بیهونگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر عصاره تغلیظ شده گیواکسن های شرکت فایزر آمردانشمندان ژنی از مغز انسآیا مغز تا بزرگسالی توسعزیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاستفاده از سلول های بنیانقش داروهاي مختلف معروف تلاشی جدید در درمان ام اسنرمشهای مهم برای تقویت عتصادف یا قوانین ناشناختهورزش هوازی ، بهترین تمریداروی ضد تشنج با قابليت تآیا احتمال دارد رویا از آسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از مولتیپل اسکلروز در زنان اطلاعاتی عمومی در مورد منقطه بی بازگشتتولید پاک و فراوان انرژینظام مثبت زندگیجهان کنونی و مغز بزرگتریژنها نقشه ایجاد ابزار هودرمان های جدید میگرنآب زندگی است قسمت چهارمسم زنبور ، کلیدی برای واراحیای بینایی نسبی یک بیمماه رجببیماری ای شبیه آلزایمر و نوعی سکته مغزی ، وحشتناک تکنولوژی جدید که سلول هاهندسه در پایه ی همه ی واکحفره در مغزکووید نوزده و خطر بیماری درک تصویر و زبان های مخلتالکتروتاکسی(گرایش و حرکسیر آفرینش از روح تا مغز ادراک ما درک ارتعاشی است مدیریت اینترنت بر جنگبیش از نیمی از موارد انتقتئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهلکاربرد روباتهای ريز، در ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعانسان ها می توانند میدان سردرد میگرن در کودکانفرایند حذف برخی اجزای مغارتباط غیرکلامی بین انسامسئولیت جدیدبحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی در کامپیوترهاهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت دوازدهمرویاهای پر رمز و حیرتی درگوشه بیماری اتوزومال رسسایمپلانت نخاعی میتواند دشبیه سازی سیستم های کوانلوتیراستاماز بحث های کنونی در ویروسمغز چگونه صداها را فیلتر برای پیش بینی آینده مغز دتاثیر گیاهخواری بر رشد و هاوکينگ پیش از مرگش رسالخودآگاهی و هوشیاريريتوکسيمب در درمان ام اسپوست ساعتی مستقل از مغز داگر نعمت فراموشی نبود بسعقل مجادله گرمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟برخی سيناپسها طی تکامل و نیاز به آموزش مجازی دیجیتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحدو ویژگی انتزاع و قدرت تجپختگی پس از چهل سالگي به راست دستی و چپ دستیابزار بقا از نخستین همانعسل طبیعی موثر در کنترل بمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تنقش نظام غذایی در تکامل متفکر خلا ق در برابر توهم نگاه انسان محدود به ادراتاریخ همه چیز را ثبت کردهواکسن کووید 19 چیزهایی که دانشمندان پاسخ کوانتومی آیا همه جنایت ها نتیجه بیزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاستفاده از سلول های بنیانقش ذهن و شناخت در حوادث تمایل زیاد به خوردن بستنچرا مغزهای ما ارتقا یافت تظاهر خوابیده ی مادهورزش و میگرنداروی ضد تشنج با قابليت تآیا برای تولید مثل همیشه سفر به مریخ در 39 روزابزارهای پیشرفته ارتباط مواد کوانتومی جدید، ممکناعداد بینهایت در دنیای مچند نرمش مفید برای کمردرتولید سلولهای جنسی از سلنظریه ی تکامل در درمان بیجهان کاملی در اطراف ما پرژنها ، مغز و ارادهدرمان های جدید در بیماری آب زندگی است قسمت اولسماگلوتید داروی کاهش دهناحیای بینایی نسبی یک بیمماپروتیلینبیماری ای شبیه ام اس مولتنیکولا تسلاتکنولوژی جدید که سلول هاهوموارکتوس ها ممکن است دحقیقت قربانی نزاع بین بی کودک ایرانی که هوش او از درک حقیقت نردبان و مسیری الگوبرداری از طبیعتسیستم تعادلی بدنفلج نخاعی با الکترودهای ادغام میان گونه های مختلمدارک ژنتیکی چگونه انسانبیشتر کمردردها نیازی به تئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و دومکتاب زیست شناسی باورذرات کوانتومی زیر اتمی قانسان جدید از چه زمانی پاسردرد و علتهای آنفرد حساس از نظر عاطفی و بارتروز یا خوردگی و التهامستند جهان متصلبحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر کتامین در درمان پاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت سومرویای شفافگوشت خواری یا گیاه خواریاین پیوند نه با مغز بلکه شبکه های مصنوعی مغز به درلوزالمعده(پانکراس)مصنوعاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمغز ناتوان از توجیه پیدابرای اولین بار دانشمندانتاثیر انتخاب از طرف محیط هاوکينگ پیش از مرگش رسالخودآگاهی و هوشیاريریواستیگمیناگر نعمت فراموشی نبود بسعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگ چالش است یا منفعبرداشت مغز ما از گذر زمانچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایدو برابر شدن خطر مرگ و میپروژه ی ژنوم انسانیرجزخوانی هایی که امروز بابزار بقا از نخستین همانعصب حقوق نورولوومنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تنقش نظریه تکامل در شناساتفاوت مغز انسان و میمون هنگاه از درون مجموعه با نگتازه های اسکیزوفرنی(جنوواکسن کرونا و گشودن پنجردانشمندان اولین سلول مصنآیا هوش مصنوعی می تواند نزاوسکا درمان گوشرابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاستفاده از سلول های بنیانقش روی و منیزیم در سلامتتمدن قدیمی ای در جنوب ایرچرا ویروس کرونای دلتا واتظاهری از ماده است که بیدورزش بهترین درمان بیش فعداروی ضد تشنج توپیراماتآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزارهای بقا از نخستین هموجود بی مغزی که می تواندبلندی در ذهن ما درک بلندیچند جهانیتومورها و التهاب مغزی عانظریه ی تکامل در درمان بیجهان دارای برنامهژنهای مشترک بین انسان و ودرمان های رایج ام اسآب زندگی است قسمت دومسندرم کووید طولانیاحساس گذر سریعتر زمانماجرای جهل مقدسبیماری اسپینال ماسکولار تکامل مادی تا ابزار هوشمهوش مصنوعی می تواند بر اححقیقت اشیاکودکان میتوانند ناقل بی درک عمیق در حیواناتالتهاب شریان تمپورالسیستم دفاعی بدن علیه مغز فلج بل، فلجی ترسناک که آنادغام دو حیطه علوم مغز و مروری بر تشنج و درمان هایبا هوش مصنوعی خودکار روبتا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و سومکتاب، سفری به تاریخذرات کوانتومی زیر اتمی قانسان عامل توقف رشد مغزسردرد تنشنفرضیه ای جدید توضیح میدهارزش حقیقی زبان قسمت اولمشکلات نخاعیبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیحس و ادراک قسمت سی و هشتمروبات های ریز در درمان بیگیلگمش باستانی کیستاینکه به خاطرخودت زندگی شباهت مغز با کیهان مادیلیس دگرامفتامین یا ویاساز تلسکوپ گالیله تا تلسکمغز و سیر تکامل ان دلیلی برای خودآگاه بودن تو بایتاثیر احتمالی عصاره تغلیهدف یکسان، در مسیرهای متخورشید مصنوعیریاضیات یک حس جدید استاگر با مطالعه فیزیک کوانعلم به ما کمک میکند تا مومنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگ چالشهای پیش روبررسي علل احتمالي تغيير چیزی شبیه نور تو نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کادو برابر شدن خطر مرگ و میپروژه ی ژنوم انسانیرساناها و ابر رساناها و عابزار بقا از نخستین همانعضلانی که طی سخن گفتن چقدمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تنقش هورمون های تیروئید دتفاوت ها و تمایزها کلید بنگاه حقیقی نگاه به درون اتازه های بیماری پارکینسوواکسن کرونا از حقیقت تاتدانشمندان تغییر میدان مغآیا هوش مصنوعی زندگی بشرزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟(قسماستیفن هاوکینگ در مورد هنقش روزه داری در سالم و جتمدن پیشرفته ی پیشینیانچرا پس از بیدار شدن از خوتغییر الگوی رشد مغزی با زورزش در کمر دردداستانها و مفاهیمی اشتباآیا تکامل و تغییرات ژنتیسفر دشوار اکتشافابزارهای بقا ازنخستین همموجودات مقهور ژنها هستندبلعیدن ستاره توسط سیاهچاچندین ماده غذایی که ماننتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نظریه ی ریسمانجهان در حال نوسان و چرخشژنهای هوش ، کدامنددرمان های علامتی در ام اسآب زندگی است قسمت سومسندرم گیلن باره به دنبال احساسات کاذبماده ی تاریکبیماری اضطراب عمومیتکامل مداومهوش مصنوعی و کشف زبان هایحقیقت تنها چیزی است که شاکودکان خود را مشابه خود تدرگیری قلب در بیماری ویرامیوتروفیک لترال اسکلروسکته مغزیفلج خوابارتقا و تکامل سنت آفرینش مرکز هوشیاری، روح یا بدن باهوش ترین و با کیفیت تریتا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نهمکجای مغز مسئول پردازش تجذرات کوانتومی زیر اتمی قانسانیت در هم تنیده و متصسردرد سکه ایقلب و عقلارزش حقیقی زبان قسمت دوممشکلات بین دو همسر و برخیبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وححس و ادراک قسمت سی و ششمروح رهاییگیاه خواری و گوشت خوار کداینکه خانواده ات سالم باشباهت کیهان و مغزلا اکراه فی الدیناز تکنیکی تا مغز از مغز تمغز آیندگان چگونه است ؟برخی ملاحظات در تشنج های تاثیر ترکیبات استاتین (سهدف از تکامل مغزخانواده پایدارپیموزایدریسدیپلام تنها داروی تایاگر تلاش انسان امروز براعلایم کمبود ویتامین E را منابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگ و فعال یا مغز کوبررسی و اپروچ جدید بر بیمنکاتی در مورد تشنجتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا و استخواندو سوی واقعیتپرواز از نیویورک تا لوس آرشته نوروایمونولوژی و نقابزار بقا از نخستین همانغیرقابل دیدن کردن مادهمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز- از مغز نقش هورمون زنانه استروژنتفاوت های بین زن و مرد فقنگاهی بر قدرت بینایی دراتبدیل تراکت صوتی مصنوعی واکسن کرونا ساخته شده تودانشمندان روش هاي جدیدی آیا هوش ارثی دریافتی از پزبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟(قسماستیفن هاوکینگ در تفسیر نقش رژیم غذایی بر رشد و اتمدن بشری و مغز اخلاقیچرا بیماری های تخریبی مغتغییر زودتر اتصالات مغزیوزن حقیقی معرفت و شناختدر مانهای کمر دردآیا جنین انسان، هوشمندی سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزارهای بقای موجود زندهمیهمانهای ناخوانده عامل به مغز خزندگان خودت اجازچه زیاد است بر من که در ایتوهم چیستنظریه تکامل در درمان بیمجهش های ژنتیکی مفید در ساژنهای حاکم بر انسان و انسدرمان ژنتیکی برای نوآوریآزمون ذهنی گربه شرودینگرسندرم پیریفورمیساخلاق و علوم اعصابماده ی خالیبیماری بیش فعالیتکامل چشمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحقیقت خواب و رویاکوری گذرای ناشی از موبایدرگیری مغز در بیماری کویامید نیکو داشته باش تا آنسانسور از روی قصد بسیاری فلج خواب چیستارتوکين تراپی روشی جديد مرکز حافظه کجاستبار بزرگ ایستادن بر دو پاتاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهارمکرونا چه بر سر مغز می آوررفتار اجتماعی انسان، حاصانعطاف پذیری مکانیسمی علسرعت فکر کردن چگونه استقیچی ژنتیکیارزش حقیقی زبان قسمت سوممشکلات روانپزشکی پس از سبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیحس و ادراک قسمت سیزدهمروزه داری متناوب، مغز را گالکانزوماب، دارویی جدیاینترنت بدون فیلتر ماهواشباهت زیاد بین سلول هاي علایو دوم دکتر سید سلمان فمغز انسان ایا طبیعتا تمابرخی مرزهای اخلاق و علوم تاثیر دوپامین و سروتونینهدف از خلقت رسیدن به ابزاخارق العاده و استثنایی بپیموزایدریشه های مشترک حیاتاپی ژنتیکعلایم کمبود ویتامین E را منابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگترین مصرف کننده بررسی ژنها در تشخیص بیماچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا در سبزیجاتدوچرخه سواری ورزشی سبک و پرورش مغز مینیاتوری انسارشد مغز فرایندی پیچیده اابزار بقا از نخستین همانمقالاتمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز- از مغز نقش ویتامین K در ترمیم استفاوت های تکاملی در مغز ونگاهی بر توانایی اجزاي بتبدیل سلولهای محافط به سواکسن ایرانی کرونا تولیددانشمندان روشی برای تبدیآیا هوش سریعی که بدون احسزبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟(قسماستخوان های کشف شده، ممکنقش رژیم غذایی در رشد و اتمدنی قدیمی در شمال خلیج چرا حیوانات سخن نمی گوینتغییر عمودی سر انسان از پوزوز گوشدر محل کار ارزش خودت را بآیا جهان ذهن و افکار ما مسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزارهای بقای از نخستین میگرن سردردی ژنتیکی که ببه بالا بر ستارگان نگاه کنهایت معرفت و شناخت درک عتوهمات و شناخت حقیقتنظریه تکامل در درمان بیمجهش های ژنتیکی غیر تصادفکلرال هیدرات برای خواباندرمان ام اس(مولتیپل اسکلآسيب میکروواسکولاریا آسسوپاپ ها یا ترانزیستورهااخلاق پایه تکامل و فرهنگمبانی ذهنی سیاه و سفیدبیماری تی تی پیتکامل ابزار هوش ، راه پر هوش مصنوعی گوگل به کمک تشحقیقت راستین انسان علم بکی غایب شدی تا نیازمند دلدرگیری مغز در بیماران مبامید درمان کرونا با همانسانسور بر بسیاری از حقایفلج دوطرفه عصب 6 چشمارتباط میکروب روده و پارمرکز حافظه کجاستبار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نوزدهمکریستال زمان(قسمت اولرقیبی قدرتمند در برابر ماولین مورد PML به دنبال تکشلیک فراموشیقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصارزش خود را چگونه میشناسمشکلات روانپزشکی در عقب بحثی درباره هوش و تفاوتهمشاهده گر جدای از شیء مشابحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیحس و ادراک قسمت ششمروزه داری و بیمار ی ام اس گامی در درمان بیماریهای ایندرالشباهت زیاد بین سلول هاي علبخند بزن شاید صبح فردا زمغز انسان برای ایجاد تمدبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر دپاکین بر بیماری مهر حرکت خمیده می شود و هر خبر مهم تلسکوپ هابلپیچیدگی های مغزمگسرژیم های غذایی و نقش مهم ابزار هوش در حال ارتقا ازعلت خواب آلودگی بعد از خومنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تمغز حریص برای خون، کلید تبررسی سیستم تعادلی بدن اچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین دی گنجینه ای بزرديدن با چشم بسته در خواب آلودگی هوا و ویروس کرونارشد مغز علت تمایل انسان بابزار بقا از نخستین همانتاثیر ویتامین دی بر بیمامنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز- از مغزتنقش ژنتیک در درمان اختلاتفاوت های زبانی سرمنشا تچالش دیدگاه های سنتی در بتداخل مرزها و صفات با بینواکسن اسپایکوژنداروهای مصرفی در ام اسآیا هشیاری کوانتومی وجودزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟(قسماستروژن مانند سپر زنان دنقش زنجبیل در جلوگیری از تمساح حد واسط میان مغز کوچرا حجم مغز گونه انسان درتغییرات منطقه بویایی مغزیک پیشنهاد خوب برای آسان در چه مرحله ای از خواب ، رآیا جهش های ژنتیکی، ویروسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزارهای دفاعی و بقای مومیگرن شدید قابل درمان اسبه خودت مغرور نشوچهار میلیارد سال تکامل بتوپیراماتنظریه تکامل در درمان بیمجهشهای مفید و ذکاوتی که دکمردرددرمان تومورهای مغزی با اآسیب ها ناشی از آلودگی هوسوپاپ ها یا ترانزیستورهااختلال خواب فرد را مستعد مباحث مهم حس و ادراکبیماری دویکتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی الفاگوحقایق ممکن و غیر ممکنکیهان خود را طراحی میکنددرگیری مغزی در سندرم کووامگا سه عامل مهم سلامتساخت شبکه عصبی مصنوعی با فناوری هوش مصنوعی نحوه خارتباط ماده و انرژیمرکز خنده در کجای مغز استبارداری بدون رحمتاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفتمکریستال زمان(قسمت دوم)رموزی از نخستین تمدن بشراولین مورد پیوند سر در انشلیک فراموشیقانون مندی نقشه ژنتیکی ماز نخستین همانند سازها تمشاهده آینده از روی مشاهبحثی درباره احساسات متفاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیحس و ادراک سی و هفتمروزه داری سلول های بنیادگامی در درمان بیماریهای ایا کوچک شدن مغزانسان الشرکت نورالینک ویدیویی ازلرزش ناشی از اسیب به عصباز تکینگی تا مغز و از مغز مغز انسان برای شادمانی طبرخی نرمش های گردنتاثیر داروهای ضد التهاب هرچیز با یک تاب تبدیل به خدا موجود استپیچیدگی های مغزی در درک زرژیم های غذایی و نقش مهم ابزار بقا از نخستین همانعماد الدین نسیمی قربانی منابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تمغز را از روی امواج بشناسبررسی علل کمر درد در میانچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر درجه حرارت بر عملکویروس مصنوعیدی متیل فومارات(زادیوا)(آلزایمرزمین زیر خلیج فارس تمدنی ابزار بقا از نخستین همانصفحه اصلیمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز، از مغز نقش گرمایش آب و هوا در همتفاوتهای جنسیتی راهی براچاالش ها در تعیین منبع هوتروس جریان انرژیواکسن اسپایکوژن ضد کروناداروهای ام اسآیا واکنش های یاد گرفته وزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟(قسماسرار آفرینش در موجنقش زبان در سلطه و قدرت اتنفس هوازی و میتوکندریچرا خشونت و تعصبتغییرات آب و هوایی که به یک آلل ژنتیکی که از نئانددر هم تنیدگی مرزها و بی مآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسفرنامه سفر به بم و جنوب اتفاق و تصادفمیدان مغناطيسي زمین بشر به زودی شبکه مغزی به جای چهار ساعت پس از کشتار خوکتوانایی مغز و دیگر اجزای هفت چیز که عملکرد مغز تو جهشهای مفید و ذکاوتی که دکمردرد ناشی از تنگی کانادرمان تشنجآشنا پنداریسوپاپ ها یا ترانزیستورهااختلال در شناسایی حروف و مجموعه های پر سلولی بدن مبیماری دیستروفی میوتونیتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک های بحمله ویروس کرونا به مغزکیهانِ هوشیارِ در حال یادرگیری مغزی در سندرم کووامروز دانش ژنتیک هیچ ابهساخت شبکه عصبی با الفبای فیلمی بسیار جالب از تغییارتباط متقابل با همه ی حیمرگ چیستبازگشت از آثار به سوی خداتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفدهمکریستال زمان(قسمت سوم)رمز و رازهای ارتباط غیر کاولین هیبرید بین انسان و شنا در ابهای گرم جنوب نیاقانون جنگلاز نخستین همانند سازها تاز نخستین همانند سازها تمطالعه ای بیان میکند اهدبحثی درباره احساساتی غیرهوش عاطفی بیشتر در زنانحس و ادراک- قسمت بیست و پروش مقابله مغز با محدودیگاهی لازم است برای فهم و ایا این جمله درست است کسیشش مرحله تکامل چشملرزش عضله یا فاسیکولاسیواز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان برای شادمانی طبرخی یونها و مولکول های متاثیر داروی ضد تشنج سدیم هزینه ای که برای اندیشیدخطا در محاسبات چیزی کاملپیوند مغز و سر و چالشهای رژیم ضد التهابیابزار بقا از نخستین همانعوامل موثر در پیدایش زبامنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تمغز زنان جوانتر از مغز مربزرگ شدن مغز محدود به دورچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر درجه حرارت بر عملکویرایش DNA جنین انسان، بردید تو همیشه محدود به مقدآمارهای ارائه شده در سطح زمان واقعیت است یا توهمابزار بقا از نخستین همانسوالات پزشکیمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز، از مغز نقش پیش زمینه ها و اراده تقلید مرحله ای نسبتا پیشناتوانی از درمان برخی ویتری فلوپرازینواکسن دیگر کرونا ساخته شداروهای تغییر دهنده ی سیآیا یک، وجود داردزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟(قسماسرار بازسازی اندام هانقش زبان در سلطه و قدرت اتنفس هوازی و میتوکندریچرا در مغز انسان، فرورفتتغییرات تکاملی سر انسان یک جهش ممکن است ذهن انساندر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا خداباوری محصول تکاملسفری به آغاز کیهاناتوبان اطلاعات و پلِ بینمیدازولام در درمان تشنج به زیر پای خود نگاه نکن بنوآوری ای شگفت انگیز دانتوازن مهمتر از فعالیت زیهفت سین یادگاری از میراث جواب دانشمند سوال کننده کمردرد و علل آندرمان جدید میگرن با انتی آغاز فصل سرما و دوباره تکسودمندی موجودات ابزی بر اختلال در شناسایی حروف و محل درک احساسات روحانیبیماری ضعف عضلات نزدیک بتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک های بحمایت از طبیعتکیست کلوئید بطن سومدرگیری اعصاب به علت میتوانفجار و توقف تکاملی نشاساختار شبکه های مغزی ثابفیزیک مولکولها و ذرات در ارتباط چاقی و کاهش قدرت بمرگ و میر پنهانبازگشت به ریشه های تکاملتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت هجدهمکشف مکانیسم عصبی خوانش پرمز بقای جهش ژنتیکیاولین تصویر در تاریخ از سشناخت و معرفت، و نقش آن دقانون جنگل