دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

بعد پنجم

آیا الگوی زندگی به اینجا می انجامد که محبت و تندرستی و خیر و آرامش و صلح، آقایی کند.
آیا بعد پنجم، تعریف عقلی مشخصی دارد؟
در زمان سخن گفتن در مورد ابعاد، خودمان را گاهی اینطور می بینیم که مقید به دیدگاه و تشخیص عقلی است و بیشتر از معانی، در مورد نامگذاری های بحث می کنیم.
حس و ادراک- قسمت هفتاد و شش
حصر بعد اول، در معنی نقطه و بعد دوم، در معنی طول و عرض و بعد سوم، در معنی طول و عرض و ارتفاع، سبب می شود در مورد تعریف بقیه ی ابعاد با همان منطق جستجو کنیم. عقل در تشخیص ابعاد سه گانه ی قبلی مفید است، چون در سطح ارتعاشات آن ابعاد است فقط در زمان رفتن به بعد چهارم، عقل شروع میکند ما را فریب دهد. در این بعد احساس می کنیم معانی شروع به تغییر میکند و ما نیاز داریم بیشتر فکر کنیم. (ابعاد مرسوم جهان مادی ما در راستای نیازهای تکاملیِ به ارث رسیده از پیشینیان انسان، شکل گرفته است. هرچند انسان نسبت به پیشینیان قبلی، تحول عظیمی پیدا کرده است ولی هنوز بسیاری هستند که در راستای همان نیازهای تکاملی حیوانی می اندیشند. طبیعی است. عقلی- که با این نیازها خو گرفته است- کمتر میتواند فراتر از آن را ببیند.
مغز در راستای صرفه جویی در مصرف انرژی و تبدیل شدن به برترین ابزار بقای مادی، قابلیت سازگار شدن و خو گرفتن و عادت کردن دارد و این عادت کردن، امروز بسیاری انسان ها را از درک های بالاتر محروم میکند.)

معمولا آنچه بعد چهارم تصور می شود مجموع ابعاد نخستین است که زمان به آن اضافه می شود. به نوبه ی خود، می توانیم با عقل، با زمان تعامل کنیم. ولی وقتی به عقل پناه می بریم ما را به ساعت، احاله میدهد و ساعت، ابزار پیگیری زمان حین جاری شدن آن است. و در زمان پیگیری جریان زمان، حس بینایی را در زمان پیگیری عقربه های ساعت به کار می گیریم و احساس می کنیم این تفسیر عقلی، قانع کننده است ولی ناکافی است.

و این، چیزی است که انیشتاین در نظریه ی خود در مورد نسبیت، بر آن تاکید کرد. غیر کافی است زیرا ما احساس می کنیم زمان، معنی عمیق تری از توالی لحظات دارد و این معنی را نمیتوان جز با قلب، یعنی با احساس کشف شود.
ما با احساس خود می فهمیم زمانی که طی ساعت می گذرد همان چیزی نیست که در همه ی حالات هست. یک بار احساس می کنیم ساعت، عبارت است از یک دقیقه و یک بار عبارت است از یک روز کامل.
بعد چهارم مانند همزه ی وصل بین دو بعد سوم و پنجم تصور می شود از این رو، این بعد مفاهیم عقلانی و مفاهیم عاطفی را همزمان دارد و این در حقیقت همزه ی وصل بین حواس عضوی سوم و حواس روحانی پنجم است (احساسات و خیال و الهام و حدس و نیت)
زمان را می توانیم از زاویه ی عقل به عنوان حرکت عقربه های ساعت ببینیم و می توانیم آن را از زاویه ی احساسات مانند دوره هایی ببینیم که قالبی را که عقل ثبت میکند در هم می شکند. در بعد پنجم، مفاهیم تغییر می کند و عقل ناتوان از تطبیق مکانیسم های آن می شود، زیرا تصور نمی شود ما به فرایندها و مکانیسم های مادی هندسی نیاز داشته باشیم زیرا به مکانیسم های جدیدی نیاز داریم که از موارد قبلی، متفاوت است.

این مکانیسم ها ارتعاشات و نوسانات و نیرو است. در این الگو مقوله ی نیکولا تسلا می آید: اگر بخواهی اسرار کیهان را بشناسی در مورد قانون ارتعاش و نوسان و نیرو بیندیش
زبان حال او می گوید اگر خواسته باشی آن چه را از درک آن ناتوانی تا حدی بفهمی اکنون خود را از مکانیسم های قدیمی خالی کن و در مورد موارد جدید، بیندیش. بعد پنجم شکل هایی هندسی و ساده نیست بلکه حالت شعوری و احساسی است که هندسه ی کلاسیک از جسمانی کردن آن، ناتوان است.
بعد پنجم درجه ی هوشیاری و آگاهی است و خصوصیات ارتعاشی یا نوسانی خود را دارد در این درجه، مفاهیم و اعتقادات و احساسات، تغییر میکند؛ دیدگاه ما وسیعتر و کاملتر میشود و ما به سوی احساس رخدادها و ارتباط ها متمایل می شویم. در اینجا ما به عقلانیت، متمایل نیستیم.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [1/25/2023 4:47 AM]
قلب و روح معنی ای عمیق و نقشی فعال در زندگی ما دارد. احساس می کنیم نیازی به حکم کردن قطعی نداریم زیرا تصور نمیشود ما در معانی بعد سوم- که بر اساس نزاع قطب هاست- آرامش پیدا کنیم.
احساس نمیشود مجبور بر گرفتن موضع یا ضد آن باشیم.
ما احساس آسایش بیشتر می کنیم وقتی به نظریه ی تکاملی و مشمول، تن دهیم که چیزی جز تکامل را در میان شب و روز و سفید و سیاه و خیر و شر نمی بیند. تن دادن به مانند این معانی، زندگی را به شکل ریشه ای تغیر میدهد و سبب می شود انسان با آرامش درونی زندگی کند.
بعد پنجم، آگاهی ای جدید است و در نتیجه ی آن، الگوی زندگی به اینجا می انجامد که محبت و تندرستی و خیر و آرامش و صلح، آقایی کند.
مقاله از نجیب قلال، پژوهشگر علوم فیزیک و آگاهی
توصیه میشود به سلسله مقاله هایمنبع هوشیاری کجاست؟ و مقاله یهاوکينگ پیش از مرگش، رساله ای در مورد پایان جهان, باقی گذاشته است! و مقاله یحس و ادراک- قسمت بیست و ششم در همین کانال مراجعه شود.


https://www.facebook.com/najib.kallel


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
منبع هوشیاری کجاست؟(قسمدر آستانه ی موج پنجم کوویاساس انسان اندیشه و باور رحم مصنوعیبرخی مرزهای اخلاق و علوم واکسن دیگر کرونا ساخته شسعی کن به حدی محدود نشویتکامل مداوممغزتان را در جوانی سیم کشپیوند مغز و سر و چالشهای تغییر عمودی سر انسان از پانتقال ماده و انرژیفروتنی و غرورحس و ادراک- قسمت پنجاه و چرا مغزهای ما ارتقا یافت احیای بینایی نسبی یک بیممیهمانهای ناخوانده عامل درمان جدید میگرن با انتی اصول انجام برخی نرمش ها دزمان شگفت انگیزشگفت نیست من عاشق تو باشمبرداشت مغز ما از گذر زمانوزن حقیقی معرفت و شناختتأثیر نگاه انسان بر رفتانقش آتش در رسیدن انسان بهپروانه ی آسمانیجهان مادی، تجلی فضا در ذهانسان عامل توقف رشد مغزقلب روباتیکخودآگاهی و هوشیارينسبت طلایی، نشانه ای به سدرک حقیقت نردبان و مسیری ادب برخورد با دیگرانما به جهان های متفاوت خودبنی عباس، ننگی بر تاریخزیست، مرز افق رویداد هستشباهت کیهان و مغزبعد پنجمژن یا نقشه توسعه مغز و نقتاثیر کلام در آیات کلام بجهان پر از چیزهای جادویی نقش زبان در سلطه و قدرت اآنها نمیخواهند دیگران راای نعمت من در زندگیمقدرت ذهنخطای ادراک کارماهمه ی سردردها بی خطر نیستدغدغه نتیجه ی نادانی استمجموعه های پر سلولی بدن مبوزون هیگز جهان را از متلزبان شناسی نوین نیازمند تفاوت ارباب و رهبر حقیقیطولانی ترین شبکنگره بین المللی سردرد دتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پجواب دانشمند سوال کننده چندین ماده غذایی که ماننایا بدون زبان میتوانیم تلزوم سازگاری قانون مجازادو سوی واقعیتهوموارکتوس ها ممکن است داز نشانه ها و آثار درک شدرموزی از نخستین تمدن بشرمروری بر تشنج و درمان هایبیماری بیش فعالیهوش عاطفی در زنان بیشتر اسلول های بدن تو پیر نیستنتمدن پیشرفته ی پیشینیانعلم ساختن برج های چرخانکیهان خود را طراحی میکندتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جنین انسان، هوشمندی حقیقت آنطور نیست که به نظنور درونابتذال با شعار دینمنابع انرژی از نفت و گاز دانشمندان موفق به بازگردهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز ترویاها از مغز است یا ناخومسمومیت دانش آموزان، قمابیشتر کمردردها نیازی به هدف یکسان، در مسیرهای متسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتو پیچیده ترین تکنولوژی عدم توقف تکامل در یک انداکتاب، سفری به تاریختاثیر روده بر مغزآب زندگی است قسمت سومحافظه میتواند بزرگترین دچگونه مغز پیش انسان یا همابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست قسمت داروی تشنجی دربارداریهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تروش جدید تولید برقمعماری، هندسه ی قابل مشابحثي درباره هوش و تفاوتهوقتی فهمیدی خطا کردی برگسکوت و نیستیتولترودینگلوئونتداوم مهم است نه سرعتإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَحس و ادراک قسمت چهل و هشتنگاه از درون مجموعه با نگابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداستانها و مفاهیمی اشتبااز تکینگی تا مغز، از مغز رژیم ضد التهابیمغز و اخلاقبخش بزرگتر کیهان ناشناختواقعیت چیستسخن و سکوتتوانایی مغز و دیگر اجزای مغز ایندگان چگونه استگذر زمان کاملا وابسته به تشنج و حرکات شبه تشنجی قاالگوبرداری از طبیعتحس و ادراک قسمت بیست و چهنازوکلسینابزارهای بقای موجود زندهابزارهای بقای از نخستین منبع هوشیاری در کجاست؟ قدر درمان بیماری مولتیپل استفاده از مغز، وزن را کمرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربرخی نکات از گاید لاین پرواکسن دیگری ضد کرونا از دشلیک فراموشیتکامل چشممغزتان را در جوانی سیمکشپیوند اندام از حیوانات بتغییرات منطقه بویایی مغزاندوه در دنیا استفرگشت و تکامل تصادفی محض حس و ادراک- قسمت بیست و پچرا ویروس کرونای دلتا وااحیای بینایی نسبی یک بیممیوتونیک دیستروفیدرمان جدید کنترل مولتیپلاصول توسعه ی یک ذهن کاملزندگی هوشمند در خارج از زشگفت انگیز بودن کیهانبررسي علل احتمالي تغيير وزوز گوشتئوری تکامل امروز در درمنقش انتخاب از طرف محیط، نپرواز از نیویورک تا لوس آجهان مرئی و نامرئیانسانیت در هم تنیده و متصقلب را نشکنخودروهای هیدروژنینشانه های گذشته در کیهان درک دیگرانادراک ما درک ارتعاشی است ما با کمک مغز خود مختاريمبه قفس های سیاهت نناززاوسکا درمان گوشرشباهت زیاد بین سلول هاي عبعد از کروناژنها نقشه ایجاد ابزار هوتاثیر کپسول نوروهرب بر نجهان دارای برنامهنقش سجده بر عملکرد مغزآنان که در قله اند هرگز خای آنکه نامش درمان و یادشقدرت عشقخطای حسهمیشه چشمی مراقب و نگهباارتباط شگفت مغز انسان و فذهن ما از در هم شکستن منبمحل درک احساسات روحانیبی نهایت در میان مرزهازبان، نشان دهنده ی سخنگو تفاوتهای جنسیتی راهی براطی یکصد هزار سال اخیر هرچکنگره بین المللی سردرد دتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسجوسازی مدرننه به اعدامایا تکامل هدفمند استلزوم سازگاری قانون مجازادولت یا گروهکهورمون شیرساز یا پرولاکتاز نظر علم اعصاب یا نرووسرمز و رازهای ارتباط غیر کمرکز هوشیاری، روح یا بدن بیماری تی تی پیهوشمندی کیهانسلول عصبی شاهکار انطباق تمدن بشری و مغز اخلاقیعلایم کمبود ویتامین E را کیهانِ هوشیارِ در حال یاتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما محقیقت افرادنورون هاي مصنوعی می توانابداع دی ان ای بزرگترین دمنابع انرژی از نفت و گاز دانشمندان نورون مصنوعی سهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز ترویاهای پر رمز و حیرتی درمسیر دشوار تکامل و ارتقابا هوش مصنوعی خودکار روبهدف از تکامل مغزسوخت هیدروژنی پاکتو آرامش و صلحیعدم درککتابخانهتاثیر رژیم گیاه خواری بر آب، زندگی است(قسمت پنجم)حافظه و اطلاعات در کجاست چگونه هموساپينس بر زمین ابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست قسمت داروی جدید ALSهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تروش صحبت کردن در حال تکاممعنی روزهبحثی جالب درباره محدودیتوقتی تو از یاد گرفتن باز سکته مغزیتومورها و التهاب مغزی عاگمان میکنی جرمی کوچکی در تداخل مرزها و صفات با بینافت فشار خون ناگهانی در وحس و ادراک قسمت چهل و دومنگاه حقیقی نگاه به درون اابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدخالت در ساختار ژنهااز تکینگی تا مغز، از مغز رژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومغز و اخلاقبخش دیگری در وجود انسان هواقعیت های متفاوتسخن پاک و ثابتتوازن مهمتر از فعالیت زیمغز ابزار بقای برتر مادیگذشته را دفن کنتشنج عدم توازن بین نورون التهاب شریان تمپورالحس و ادراک قسمت بیست و یکنباید صبر کرد آتش را بعد ابزارهای دفاعی و بقای مومنبع هوشیاری در کجاست؟(قدر سال حدود 7 میلیون نفر استفاده از هوش مصنوعی در رساناها و ابر رساناها و عبرخی نرمش ها برای زانوواکسن سرطانشلیک فراموشیتکامل و ارتقای نگاه تا عممغط یک گیرنده استپیوند سر آیا ممکن استتغییرات آب و هوایی که به اندوه دردی را دوا نمیکندفراموش کارها باهوش تر هسحس و ادراک- قسمت شصت و چهچرا پس از بیدار شدن از خواحساس گذر سریعتر زمانمیگرن و پروتئین مرتبط با درمان جدید سرطاناصول سلامت کمرزندگی بی دودشگفت زده و حیران باشبررسی و اپروچ جدید بر بیمیک پیام منفرد نورون مغزی تئوری تکامل در پیشگیری و نقش اتصالات بین سلولهای پروتز عصبی برای تکلمجهان مشارکتیانسان، گونه ای پر از تضادقیچی ژنتیکیخورشید مصنوعینشانه های پروردگار در جهدرک درست از خود و هوشیاریادغام میان گونه های مختلما بخشی از این جهان مرتبطبه مغز خزندگان خودت اجاززبان مشترک ژنتیکی موجوداشباهت زیاد بین سلول هاي عژنها ، مغز و ارادهتاثیر کپسول نوروهرب بر تجهان در حال نوسان و چرخشنقش غذاها و موجودات درياآنزیم تولید انرژی در سلوایمپلانت مغزی کمک میکند قطار پیشرفتخطر آلودگی هواهمیشه اطمینان تو بر خدا بارتباط شگفت انگیز مغز انذهن چند جانبه نیازمند نگمحل درک احساسات روحانی دبی ذهن و بی روحزبان، وسیله شناسایی محیطتقلید مرحله ای نسبتا پیشطبیعت موجی جهانکنترل همجوشی هسته ای با هتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجودجامعه ی آسمانینه جنگ و نه خونریزیایجاد احساساتلزوم عدم وابستگی به گوگل دوچرخه سواری ورزشی سبک و هوش فوق العاده، هر فرد اساز نظر علم اعصاب اراده آزرمز پیشرفت تواضع است نه طمرکز حافظه کجاستبیماری دویکهوشیاری و وجودسلولهای ایمنی القا کنندهتمدنی قدیمی در شمال خلیج علایم کمبود ویتامین E را کیست هیداتید مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویروحقیقت اشیانورون های ردیاب حافظهابزار هوش در حال ارتقا ازمنابع انرژی از نفت و گاز دانشمندان یک فرضیه رادیکهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز ترویای شفافمسئول صیانت از عقیده کیسبا تعمق در اسرار ابدیت و هدف از خلقت رسیدن به ابزاسودمندی موجودات ابزی بر تو افق رویداد جهان هستیعسل طبیعی موثر در کنترل بکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر رژیم گیاه خواری بر آثار باستانی تمدن های قدحافظه و اطلاعات در کجاست چگونه هوشیاری خود را توسابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست قسمت داروی جدید s3 در درمان ام هوش مصنوعی به کمک هوش طبیاز تکینگی تا مغز از مغز تروشهای نو در درمان دیسک بمعادله ها فقط بخش خسته کنبحثی در مورد نقش ویتامين ویتنام نوعی کرونا ویروس سال سیزده ماههتومورهای نخاعیگنجینه ای به نام ویتامین تروس جریان انرژیافت هوشیاری به دنبال کاهحس و ادراک قسمت چهل و سومنگاه دوبارهابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر مانهای کمر درداز تکینگی تا مغز، از مغز رژیم غذایی ضد التهابیمغز و سیر تکامل ان دلیلی بخشیدن دیگران یعنی آرامشواقعیت و مجازسختی ها رفتنی استتوسعه هوش مصنوعی قادر اسمغز ابزار برتر بقاگربه شرودینگر و تاثیر مشتشویق خواندن به کودکانامیوتروفیک لترال اسکلروحس و ادراک قسمت بیست و دونبرو و انرژی مداومحس و ادراک قسمت بیست و سوچت جی پی تیابعاد و نیازهای تکاملیمنبع خواب و رویادرمان های اسرار آمیز در آاستفاده از انرژی خلارشته نوروایمونولوژی و نقبرخی نرمش های گردنواکسن سرطانشنا در ابهای گرم جنوب نیاتکامل و ریشه ی مشترک خلقتنقش قهوه در سلامتیپیوند سر، یکی از راه حلهاتغییرات تکاملی سر انسان اندوهگین نباش اگر درب یا فراموشی همیشه هم بد نیستحساسیت روانی متفاوتچرا ارتعاش بسیار مهم استاحساسات کاذبمیگرن سردردی ژنتیکی که بدرمان سرطان با امواج صوتاضطراب و ترسزندگی در جمع مواردی را برشگفتی های زنبور عسلبررسی ژنها در تشخیص بیمایک پیشنهاد خوب برای آسان تئوری جدید، ویران کردن گنقش تیروئید در تکامل مغزپرورش مغز مینیاتوری انساجهان هوشمندانعطاف پذیری مکانیسمی علقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصخوش قلبی و مهربانینظام مثبت زندگیدرک عمیق در حیواناتادغام دو حیطه علوم مغز و ما تحت کنترل ژنها هستیم یبه نقاش بنگرزبان چهار حرفی حیات زمینشجاعت و ترسژنهای مشترک بین انسان و وتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان در حال ایجاد و ارتقانقش غذاها و موجودات درياآینه در اینهایمپلانت نخاعی میتواند دلمس کوانتومیخطرات هوش مصنوعیهمیشه داناتر از ما وجود دارتباط شگفت انگیز مغز انذهن هوشیار در پس ماده ی ممحدودیت چقدر موثر استبی شرمیسفر فقط مادی نیستتقلید از روی طبیعتطبیعت بر اساس هماهنگیکنترل جاذبهتاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا واکنش های یاد گرفته وجاودانگی مصنوعیچه زیاد است بر من که در ایایرادهای موجود در خلقت بمقاومت به عوارض فشار خون دورترین نقطه ی قابل مشاههوش مصنوعی می تواند بر احاز نظر علم اعصاب اراده آزرمز بقای جهش ژنتیکیمرکز حافظه کجاستبیماری دیستروفی میوتونیهوشیاری کوانتومیسلولهای بنیادی مصنوعی درتمرکز و مدیتیشنعلت خواب آلودگی بعد از خوکیست کلوئید بطن سومتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجحقیقت تنها چیزی است که شانوروپلاستیسیتی چیستابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز دانشمندان ژنی از مغز انسهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تروان سالممسئولیت جدیدبالاترین هدف از دولتهر چیز با هر چیز دیگر در تسیلی محکم محیط زیست بر انتو انسانی و انسان، شایستعشق درونی به یگانگی خلقتکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر رژیم گیاه خواری بر آرامش و دانشحافظه و اطلاعات در کجاستچگونه واکسن کرونا را توزابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست قسمت داروی جدید میاستنی گراویهوش مصنوعی به شناسایی کااز تکینگی تا مغز از مغز تروشهای شناسایی قدرت شنوامعجزه های هر روزهبحثی در مورد نقش کلسیم و ویتامین E برای فعالیت صحسانسور از روی قصد بسیاری تومورهای ستون فقراتگویید نوزده و ایمنی ساکتتری فلوپرازینافتخار انسانحس و ادراک قسمت نهمنگاهی بر قدرت بینایی دراابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر محل کار ارزش خودت را باز تکینگی تا مغز، از مغز رژیم غذایی ضد دردمغز کوانتومیبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواقعیت و انعکاسسرنوشتتوسعه برخی شغل ها با هوش مغز از بسیاری حقایق می گرگزیده ای از وبینار یا کنفتشخیص ژنتیکی آتروفی های امید نیکو داشته باش تا آنفلج نخاعی با الکترودهای فلج بل، فلجی ترسناک که آنحس و ادراک قسمت بیستمچت جی پی تیابعاد اضافه ی کیهانمنتظر نمان چیزی نور را بهدرمان های بیماری آلزایمراستفاده از سلول های بنیارشد مغز فرایندی پیچیده ابرخی یونها و مولکول های مواکسن ضد اعتیادشناخت و معرفت، و نقش آن دتکامل ابزار هوش ، راه پر نقش مهاجرت در توسعه نسل اپیوندی که فراتر از امکانثبت و دستکار ی حافظهاندام حسی، درک از بخش هایفرایند پیچیده ی خونرسانیخفاش با شیوع همه گیری جدیچرا بیماری های تخریبی مغاخلاق و علوم اعصابمیگرن شدید قابل درمان اسدرمانهای بیماری پارکینساطلاع رسانی اینترنتیزندگی در سیاهچالهشانس یا تلاشبررسی بیماری التهابی رودیک آلل ژنتیکی که از نئاندتا 20 سال آینده مغز شما به نقش حفاظتی مولکول جدید دپرتوهای صادر شده از سیاهجهان هوشیاراهرام مصر از شگفتی های جهقانون مندی نقشه ژنتیکی مخوشبختی دور از رنج های منظریه ی تکامل در درمان بیدرگیری قلب در بیماری ویرارتقا و تکامل سنت آفرینش مانند آب باشبه نقاش بنگرزبان نیاز تکاملی استبعد از کروناشرکت نورالینک ویدیویی ازژنهای هوش ، کدامندتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان ریز و درشتنقش غذاها و موجودات درياآیندهایمان به رویالوب فرونتال یا پیشانی مغدفاع در برابر تغییر ساختهمیشه راهی هستارتباط غیرکلامی بین انساذهن تو همیشه به چیزی اعتقمحدودیت های حافظه و حافظبی عدالتی در توزیع واکسن سفر نامه سفر به بم و جنوب تقلید از طبیعتطعمه ی شبکه های ارتباط اجکندر در بیماریهای التهابتاثیر انتخاب از طرف محیط آیا یک، وجود داردجایی خالی نیستنه عدم مطلق بلکه عدم با قاکسی توسین و تکامل پیش امقابله ی منطقی با اعتراضديدن با چشم بسته در خواب هوش مصنوعی و کشف زبان هایاز واقعیت امروز تا حقیقترمز جهانمرکز خنده در کجای مغز استبیماری ضعف عضلات نزدیک بهوش، ژنتیکی است یا محیطیسلام تا روشناییتمرکز بر هدفعماد الدین نسیمی قربانی کاهش مرگ و میر ناشی از ابتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملحقیقت خواب و رویانوروز یا روز پایانیابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز دانشمندان پاسخ کوانتومی هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تروبات های ریز در درمان بیمسئولیت در برابر محیط زیباهوش ترین و با کیفیت تریهر جا که جات میشه، جات نیسینوریپا داروی ترکیبی ضدتو با همه چیز در پیوندیعصب حقوق نورولووکریستال هاتاثیر رژیم گیاهخواری بر آرامش و سکونحباب های کیهانی تو در توچگونه آن شکری که می خوریمابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست قسمت داروی جدید برای میاستنی هوش مصنوعی در کامپیوترهااز تکینگی تا مغز از مغز تروشی برای بهبود هوش عاطفمعجزه ی علمبحثی در مورد حقیقت فضا و ویتامین E در چه مواد غذایسانسور بر بسیاری از حقایتوهم فضای خالیگوشه بیماری اتوزومال رسستری فلوپرازینافراد آغاز حرکت خودشان رحس و ادراک قسمت چهارمنگاهی بر توانایی اجزاي بابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر چه مرحله ای از خواب ، راز تکامل تا مغز از مغز تا راه فراری نیستبدون پیر فلکواقعیت خلا و وجود و درک مسریع دویدن مهم نیستتوصیه های سازمان بهداشت مغز به تنهایی برای فرهنگ گزارش یک مورد جالب لخته وتشخیص آلزایمر سالها قبل امید نجاتتصویر زیبا از سلولامید درمان کرونا با همانفلج خوابحس و ادراک قسمت دهمنتایج نادانی و جهلابعاد بالاترمنحنی که ارتباط بین معرفدرمان های جدید میگرناستفاده از سلول های بنیارشد مغز علت تمایل انسان ببرخی اثرات مضر ویتامین دواکسن علیه سرطانشناخت درون، شناخت بیرون؛تکامل جریان همیشگی خلقتنقش میدان مغناطیسی زمین پیوستگی همه ی اجزای جهانثبت امواج الکتریکی در عصانرژی بی پایان در درون هرفرایند تکامل و دشواری هاخلا، حقیقی نیستچرا حیوانات سخن نمی گویناخلاق پایه تکامل و فرهنگمیدان مغناطيسي زمین بشر درهای اسرارآمیز و پوشیدهاطلاعات حسی ما از جهان، چزندگی زمینی امروز بیش از شاهکار قرنبررسی سیستم تعادلی بدن ایک جهش ممکن است ذهن انسانتا بحر یفعل ما یشانقش حیاتی تلومر دی ان آ دآلودگی هوا چالش قرن جدیداولین مورد PML به دنبال تکقانون گذاری و تکاملخانه ی تاریکنظریه ی تکامل در درمان بیدرگیری مغز در بیماری کویارتوکين تراپی روشی جديد ماه رجببه نادیدنی ایمان بیاورزبان و کلمه حتی برای کسانبعد از کرونا دلخوشی بیهوشربت ضد خلطژنهای حاکم بر انسان و انستاثیر کتامین در درمان پاجهان شگفت انگیزنقش غذاها در کاهش دردهای آینده ی انسان در فراتر ازاین پیوند نه با مغز بلکه لوتیراستامدقیق ترین تصاویر از مغز اهمیشه عسل با موم بخوریمارتروز یا خوردگی و التهاذهن خود را مشغول هماهنگیمخچه فراتر از حفظ تعادلبیمار 101 ساله، مبتلا به سسفر به مریخ در 39 روزتقویت استخوان در گرو تغذظهور امواج مغزی در مغز مصکوچ از محیط نامناسبتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا کیهان می تواند یک شبیجاذبهنهایت معرفت و شناخت درک عاگر فقط مردم میفهمیدند کمقابله با کرونا با علم اسدی متیل فومارات(زادیوا)(هوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز کجا آمده ام و به کجا میرمز جهان خاصیت فراکتالمرگ چیستبیماریهای تحلیل عضلانی اهیچ چیز همیشگی نیستسلسله مباحث هوش مصنوعیتمساح حد واسط میان مغز کوعوامل موثر در پیدایش زباکاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از حقیقت در علم، هرگز نهایی نوشیدن چای برای مغز مفید ابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز دانشمندان اولین سلول مصنهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تروبات کیانمستند جهان متصلباور و کیهان شناسیهر حرکت خمیده می شود و هر سیگار عامل افزایش مرگ ومتو با باورهایت کنترل میشعضلانی که طی سخن گفتن چقدکریستال زمان(قسمت اولتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآرامش(سکوت) stillness و تکاپوحد و مرزها توهم ذهن ماستچگونه انتظارات بر ادراک ابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست قسمت داروی جدید برای ای ال اسهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تروشی جدید در درمان قطع نخمعجزه ی علم در کنترل کرونبحثی در مورد عملکرد لوب فویتامین کاساهچاله ها تبخیر نمیشودتوهم فضای خالی یا توهم فضگوشت خواری یا گیاه خواریترک امروزافراد بی دلیل دوستدار تو حس و ادراک قسمت نوزدهمنگاهت را بلند کنابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر ناامیدی بسی امید استاز تکامل تا مغز، از مغز تراه های جدید برای قضاوت ربرنامه و ساختار پیچیده موالزارتان داروی ضد فشار سریعترین کامپیوتر موجودتوصیه های غیر دارویی در سمغز برای فراموشی بیشتر کگشایش دروازه جدیدی از طرتصویر زیبای اصفهانامیدوار باش حتی اگر همه چفلج خواب چیستحس و ادراک قسمت دوازدهمنجات در راستگوییاتفاق و تصادفمنشأ اطلاعات و آموخته ها درمان های جدید در بیماری استفاده از سلول های بنیارشد در سختی استبرخی اختلالات عصبی مثانهواکسنی با تاثیر دوگانه اشناسایی تاریخچه ی تکاملیتکامل داروینی هنوز در حانقش محیط زندگی و مهاجرت دپیام های ناشناخته بر مغز جلوتر را دیدنانرژی تاریکفرایند حذف برخی اجزای مغخلا، خالی نیستچرا حجم مغز گونه انسان دراختلال خواب فرد را مستعد میدان های مغناطیسی قابل دروغ نگو به خصوص به خودتاطلاعاتی عمومی در مورد مزندگی زودگذرشاهکار شش گوشبررسی علل کمر درد در میانیک رژیم غذایی جدید، می توتابوهای ذهنینقش خرچنگ های نعل اسبی درآلودگی هوا و ویروس کرونااولین مورد پیوند سر در انقانون جنگلخانواده پایدارنظریه ی ریسماندرگیری مغز در بیماران مبارتباط میکروب روده و پارماپروتیلینبه هلال بنگرزبان و بیان نتیجه ساختمابعد از کرونا دلخوشی بیهوشش مرحله تکامل چشمکل اقیانوس در یک ذرهتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهانی که نه با یک رخداد و نقشه مغزی هر فرد منحصر بهآینده ی علم و فیزیک در60 ثاین اندوه چیستلوزالمعده(پانکراس)مصنوعدل به دریا بزنهمجوشی هسته ای، انرژِی بارزش حقیقی زبان قسمت اولذهن سالممخچه ، فراتر از حفظ تعادلبیماری های مغز و اعصاب و سفر تجهیزات ناسا به مریخ تقویت حافظه یا هوش مصنوععقل مجادله گرکوچک شدن مغز از نئاندرتاتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا گذشته، امروز وآینده جاذبه و نقش آن در شکلگیرینهایت در بی نهایتاگر میدانی مصیبت بزرگتر ملاحظه های اخلاقی دربارهدین، اجباری نیستهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز آغاز خلقت تا نگاه انسارنگ کردن، حقیقت نیستمرگ و میر پنهانبیماری، رساله ای برای سلهیچ وقت خودت را محدود به سلطان جنگل یا صاحب ملکوتتنفس هوازی و میتوکندریعوامل ایجاد لغت انسانی و کاهش حافظه هرچند فرایندیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند باحقیقت راستین انسان علم بنوعی سکته مغزی ، وحشتناک ابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز دانشمندان تغییر میدان مغهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تروح در جهانی دیگر استمشکل از کجاستباد غرور و سر پر از نخوت وهرچیز با یک تاب تبدیل به سیاهچاله های فضایی منابعتو باید نیکان را به دست بغم بی پایانکریستال زمان(قسمت دوم)تاریک ترین بخش شبآزمون تجربی، راهی برای رحریص نباشچگونه به سطح بالایی از هوابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست قسمت داروی جدید برای دیابتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تروشی جدید در درمان نابینمعجزه در هر لحظه زندگیبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین کا و استخوانسایه را اصالت دادن، جز فرتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)گیلگمش باستانی کیستترکیب آمار و ژنتیکافزایش قدرت ادراکات و حسحس و ادراک قسمت هفتمچالش هوشیاری و اینکه چرا ابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر هم تنیدگی مرزها و بی ماز تکامل تا مغز، از مغز تراه های جدید برای قضاوت ربرنامه ی مسلط ژنها در اختواکنش های ناخودآگاه و تقسرگیجه از شایعترین اختلاتوصیه هایی در مصرف ماهیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟پمبرولیزوماب در بیماری چمغز بزرگ چالش است یا منفعپنج اکتشاف شگفت آور در موتصویربرداری فضاپیمای آمامیدی به این سوی قبر نیستفلج دوطرفه عصب 6 چشمحس و ادراک قسمت سومنخاع ما تا پایین ستون فقراتوبان اطلاعات و پلِ بینمنشاء کوانتومی هوشیاری ادرمان های رایج ام اساستیفن هاوکینگ در مورد هز گهواره تا گوربرخی اصول سلامت کمرواسطه ها د رمسیر ایجاد مغشناسایی سلول های ایمنی اتکامل داروینی هنوز در حانقش نگاه از پایین یا نگاهپیشینیان انسان از هفت میجمجمه انسان های اولیهانرژی تاریک که ما نمی توفراتر از دیوارهای باورخلاصه ای از مطالب همایش مچرا خشونت و تعصباختلال در شناسایی حروف و میدان بنیادین اطلاعاتدریای خدااطلاعاتی عمومی در مورد مزندگی، مدیریت انرژیشاید گوشی و چشمی، آماده شبزرگ فکر کنیکی از علل محدودیت مغز امتاثیر فکر بر سلامتجهان های بسیار دیگرنقش داروهاي مختلف معروف آلودگی هوا و پارکینسوناولین هیبرید بین انسان و قانون جنگلخار و گلنظریه تکامل در درمان بیمدرگیری مغزی در سندرم کووارتباط ماده و انرژیماجرای جهل مقدسبه کدامین گناه کشته شدندزبان و بیان، در سایه پیشرتفکر قبل از کارششمین کنگره بین المللی سکلمات بلند نه صدای بلندتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهانی که از یک منبع، تغذینقشه های مغزی جدید با جزیآیا ممکن است موش کور بی ماین ایده که ذرات سیاهچاللیروپریم داروی ترکیبی ضددلایلی که نشان میدهد ما بهمراهی نوعی سردرد میگرنیارزش حقیقی زبان قسمت دومذخیره ی شگفت انگیز اطلاعمخچه ابزاري که وظیفه آن فبیماری وسواسسفر دشوار اکتشافتقویت سیستم ایمنیعقلانیت بدون تغییرکوچکترین چیز یک معجزه استاثیر حرکات چشم بر امواج آیا پیدایش مغز از روی تصاجدایی خطای حسی استچهار میلیارد سال تکامل باگر نیروی مغناطیس نباشد ملاحظات بیهوشی قبل از جردید تو همیشه محدود به مقدهوش مصنوعی الفاگواز انفجار بزرگ تا انفجار رنگین کمانمرگ و میر بسیار بالای ناشبیندیشهیچ کاری نکردن به معنی چیسم زنبور ، کلیدی برای وارتنفس هوازی و میتوکندریعواملی که برای ظهور لغت اکاهش دوپامین عامل بیماریتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قاحقیقت غیر فیزیکینیکولا تسلاابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز دانشمندان روش هاي جدیدی هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تروح رهاییمشکلات نخاعیبار بزرگ ایستادن بر دو پاهز ذره، یک دنیاستسیاهچاله ها، دارای پرتو تو تغییر و تحولیغم بی پایانکریستال زمان(قسمت سوم)تاریکی من و تو و گرد و غباآزمون ذهنی گربه ی شرودینحرکت چرخشی و دائمی کیهانچگونه باغبانی باعث کاهش ابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست قسمت داروی جدید ضد میگرنهوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکینگی تا مغز از مغز تروشی جدید در درمان سکته ممعرفت و شناختبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین کا در سبزیجاتساخت شبکه عصبی مصنوعی با توهم چیستگیاه بی عقل به سوی نور میترکیب حیوان و انسانافزایش مرگ و میر سندرم کوحس و ادراک قسمت هفدهمچالش هوشیاری و اینکه چرا ابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر هم تنیدگی کوانتومیاز تکامل تا مغز، از مغز تراه پیروزی در زندگی چیستبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱واکنش به حس جدیدسرگردانیتوضیحی ساده در مورد هوش ممغز بزرگ چالشهای پیش روپول و شادیتصور از زمان و مکانامیدی تازه در درمان سرطافناوری هوش مصنوعی نحوه خحس و ادراک قسمت سی و هشتمنخستین تمدن بشریاتوسوکسیمایدمهندسی ژنتیک در حال تلاش درمان های علامتی در ام اساستیفن هاوکینگ در تفسیر زمین در برابر عظمت کیهانبرخی بیماری ها که در آن بوبینار اساتید نورولوژی دشواهدی از نوع جدیدی از حاتکامل داروینی هنوز در حانقش نظام غذایی در تکامل مپیشرفت های جدید علوم اعصجنبه های موجی واقعیتانرژی خلا ممکن استفرد حساس از نظر عاطفی و بخلاصه ای از درمان های جدیچرا در مغز انسان، فرورفتاختلال در شناسایی حروف و میدازولام در درمان تشنج اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نزونیسومایدشاید درست نباشدبزرگ شدن مغز محدود به دوریافته های نوین علوم پرده تاثیر مشاهده بر واقعیت بجهان هایی در جهان دیگرنقش درختان در تکاملآلزایمراولین تصویر در تاریخ از سقانونمندی و محدودیت عالمخارق العاده و استثنایی بنظریه تکامل در درمان بیمدرگیری مغزی در سندرم کووارتباط متقابل با همه ی حیماجرای عجیب گالیلهبه امید روزهای بهترزبان و تکلم برخی بیماریهتفکر خلا ق در برابر توهم صبر بسیار بایدکلوزاپین داروی ضد جنونتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهانی در ذهننقص در تشخیص هیجانات عامآیا ما کالا هستیماینکه به خاطرخودت زندگی لیس دگرامفتامین یا ویاسدنیای شگفت انگیز کوانتومهندسه ی پایه ایارزش حقیقی زبان قسمت سومذره ی معین یا ابری از الکمدل همه جانبه نگر ژنرالیبیماری کروتز فیلد جاکوبسفرنامه سفر به بم و جنوب تلقین اطلاعات و حافظهعقیده ی بی عملکووید نوزده و خطر بیماری تاثیر دوپامین و سروتونینآیا آگاهی پس از مرگ از بیجریان انرژی در سیستم های چهار ساعت پس از کشتار خوکاگر نعمت فراموشی نبود بسممانتین یا آلزیکسا یا ابدیدن خدا در همه چیزهوش مصنوعی از عروسک های باز بحث های کنونی در ویروسرهبر حقیقیمرگ انتقال است یا نابود شبیهوش کردن در جراحی و بیمهیچ کس مانند تو نگاه نمیکسماگلوتید داروی کاهش دهنتنفس بدون اکسیژنعوارض ازدواج و بچه دار شدکاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحقیقت غیر قابل شناختنیاز به آموزش مجازی دیجیابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز دانشمندان روشی برای تبدیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تروزه داری متناوب، مغز را مشکلات بین دو همسر و برخیبار سنین ابزار هوشمندی اهزینه ای که برای اندیشیدسیاهچاله و تکینگی ابتدایتو جهانی هستی که خودش را غیرقابل دیدن کردن مادهکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاریکی و نورآزمون ذهنی گربه شرودینگرحس چشایی و بویاییچگونه تکامل مغزهای کنونیابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست قسمت داروی جدید ضد الزایمرهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تريتوکسيمب در درمان ام اسمغز فکر میکند مرگ برای دیبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی 12 در درمان دردساخت شبکه عصبی با الفبای توهم وجودگیاه خواری و گوشت خوار کدترازودونافزایش سرعت پیشرفت علوم حس و ادراک قسمت هجدهمچالش هوشیاری و اینکه چرا ابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر هم تنیدگی کوانتومی و پاز تکامل تا مغز، از مغز تراه انسان شدن، راه رفتن وبرین نت به جای اینترنتواکسن های شرکت فایزر آمرسربازان ما محققا غلبه می تیوتیکسن داروی ضد جنونتیک و اختلال حرکتیمغز بزرگ و فعال یا مغز کوپوست ساعتی مستقل از مغز دتصادف یا قوانین ناشناختهامگا سه عامل مهم سلامتفیلمی بسیار جالب از تغییحس و ادراک قسمت سی و ششمنخستین تصویر از سیاهچالهاثر مضر مصرف طولانی مدت رمهربانی، شرط موفقیتدرمان ژنتیکی برای نوآوریاستخوان های کشف شده، ممکزمین زیر خلیج فارس تمدنی برخی بیماری های خاص که بدوجود قبل از ناظر هوشمندشواهدی از دنیسوان(شبه نئتکامل داروینی هنوز در حانقش نظریه تکامل در شناساپیشرفت در عقل است یا ظواهجنسیت و تفاوت های بیناییانسان قدیم در شبه جزیره عفردا را نمیدانیمخم شدن فضا-زمانچرا ذرات بنیادی معمولاً اختلالات مخچهمکانیک کوانتومی بی معنی اعتماد به خودزونا به وسیله ویروس ابله شب سیاه سحر شودبزرگ شدن تقریبا ناگهانی یاد گرفتن مداومتاثیر نگاه ناظر هوشیار بجهان یکپارچهنقش ذهن و شناخت در حوادث آملودیپین داروی ضد فشار اولین دارو برای آتاکسی فقارچ بی مغز در خدمت موجودخبر مهم تلسکوپ هابلنظریه تکامل در درمان بیمدرگیری اعصاب به علت میتوارتباط چاقی و کاهش قدرت بماده ی تاریکبه بالا بر ستارگان نگاه کزبان و شناخت حقیقت قسمت چتفاوت مغز انسان و میمون هصرع و درمان های آنکلام و زبان، گنجینه ای بستاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان، تصادفی نیستنقطه بی بازگشتآیا ما تنها موجودات زنده اینکه خانواده ات سالم بالا اکراه فی الدیندنیا، هیچ استهندسه ی رایج کیهانارزش خود را چگونه میشناسذرات کوانتومی زیر اتمی قمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبیماری گیلن باره و بیمارسفرنامه سفر به بم و جنوب تلاش ها برای کشف منابع جدعلم و ادراک فقط مشاهده ی کودک هشت ساله لازم است آدتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا امکان بازسازی اندامهجریان انرژی در سیستم های نوآوری ای شگفت انگیز داناگر نعمت فراموشی نبود بسمن کسی در ناکسی دریافتم دیدگاه نارسای دوگانه ی مهوش مصنوعی از عروسک های باز تلسکوپ گالیله تا تلسکروی و منیزیم در تقویت استمرگ تصادفیبیهوشی در بیماران دچار اهیچ کس حقیقت را درون مغز سندرم کووید طولانیتنها مانع در زندگی موارد عید نوروز مبارککایروپاکتیک چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحقایق ممکن و غیر ممکنچیز جدید را بپذیرابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز دائما بخوانهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تروزه داری و بیمار ی ام اس مشکلات روانپزشکی پس از سبارداری بدون رحمهزینه سنگین انسان در ازاسیاهچاله ی تولید کنندهتو دی ان ای خاص ميتوکندريغرور و علمکشف مکانیسمی پیچیده در بتاریکی خواهد ترسیدآزادی عقیده، آرمانی که تحس و ادراک (قسمت اول )چگونه جمعیت های بزرگ شکل ابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست قسمت داروی سل سپتهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکینگی تا مغز از مغز تریه زغالیمغز قلببحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی هفدهساختن آیندهتوهم وجودمغز آیندگان چگونه است ؟گیرنده باید سازگار با پیتراشه ی بیولوژِیکافسردگی و اضطراب در بیماحس و ادراک قسمت هشتمچالش هوشیاری و اینکه چرا ابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر هم تنیدگی کوانتومی و داز تکامل تا مغز، از مغز تراه بی شکستبرای یک زندگی معمولیواکسن کووید 19 چیزهایی که سردرد میگرنسردرد میگرن در کودکانتیروفیبان موثر در سکته ی مغز بزرگترین مصرف کننده پوشاندن خود از نورتظاهر خوابیده ی مادهامروز دانش ژنتیک هیچ ابهفیزیک مولکولها و ذرات در حس و ادراک قسمت سیزدهمنخستین روبات های زنده ی جاثرات فشار روحی شدیدمولتیپل اسکلروز در زنان درمان پوکی استخواناستروژن مانند سپر زنان دزمان چیستبرخی توجهات در ببمار پاروراپامیل در بارداریشیشه ی بازالتی و سیلیکونتکامل زباننقش هورمون های تیروئید دپیشرفت ذهن در خلاقیت استجنسیت و تفاوت های بیناییانسان میوه ی تکاملفرضیه ای جدید توضیح میدهخونریزی مغز در سندرم کووچراروياها را به یاد نمی آدرک فرد دیگر و رفتارهای ااختلالات حرکتی در انسانمکانیزمهای دفاعی در براباعتماد به خودزیباترین چیز در پیر شدنشبیه سازی میلیون ها جهان بزرگترین خطایی که مردم میاد بگیر فراموش کنیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر جهان یکپارچهنقش روی و منیزیم در سلامتآموزش نوین زباناولین دروغقبل از آغازخدا موجود استهفت چیز که عملکرد مغز تو درختان اشعار زمینارتباط هوش ساختار مغز و ژماده ی خالیبه بالاتر از ماده بیندیشزبان و شناخت حقیقت قسمت اتفاوت ها و تمایزها کلید بضرورت زدودن افکارکلرال هیدرات برای خوابانتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهش های ژنتیکی مفید در سانمیتوان با بیرون انداختنآیا مغز تا بزرگسالی توسعاینترنت بدون فیلتر ماهوالاموژین داروی ضد اوتیسم؟دندان ها را مسواک بزنید تهندسه بنیادیناز فرد ایستا و متعصب بگذرذرات کوانتومی زیر اتمی قمدل هولوگرافیک تعمیم یافبیماری آلزایمر، استیل کوسفرنامه سفر به بم و جنوب تلاش هایی در بیماران قطع علم و روحکودک ایرانی که هوش او از تاثیر داروهای ضد التهاب آیا انسان با مغز بزرگش اخجریان انرژی در سیستم های نوار مغز مشاهده ی غیر مستاگر با مطالعه فیزیک کوانمنابع انرژي پاک سرچشمه حدژا وو یا اشنا پنداریهوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکرویا و واقعیتمرگی وجود نداردبیوگرافیهیچ اندر هیچسندرم گیلن باره به دنبال تنها در برابر جهانعامل کلیدی در کنترل کارآکار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی حل مشکلچیزی منتظر شناخته شدنابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز داروهای مصرفی در ام اسهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تروزه داری سلول های بنیادمشکلات روانپزشکی در عقب بازگشت از آثار به سوی خداهزاران سال چشم های بینا وسیاره ی ابلهانتو در میانه ی جهان نیستی مقالاتکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاریخ همه چیز را ثبت کردهآسيب میکروواسکولاریا آسحس و ادراک (قسمت دوم )چگونه جمعیت های بزرگ شکل ابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست قسمت داروی ضد چاقیاز تکینگی تا مغز از مغز تریواستیگمینمغز ما کوچکتر از نیم نقطهبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزرساختار فراکتال وجود و ذهتوهم بی خداییمغز انسان ایا طبیعتا تماگالکانزوماب، دارویی جدیتربیت کودکان وظیفه ای مهاقلیت خلاقحس و ادراک قسمت پنجمچالش دیدگاه های سنتی در بابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟(قسمدر هر سوراخی سر نکناز تکامل تا مغز، از مغز ترابطه تشنج و اوتیسمبرای پیش بینی آینده مغز دواکسن کرونا و گشودن پنجربرای اولین بار دانشمندانواکسن کرونا از حقیقت تاتسردرد و علتهای آنتکنولوژی جدید که سلول هامغز حریص برای خون، کلید تپیموزایدتظاهری از ماده است که بیدانفجار و توقف تکاملی نشافیزیک و هوشیاریحس و ادراک قسمت ششمنرمش های مفید برای درد زااثرات مفید قهوهمواد کوانتومی جدید، ممکندرمان پوکی استخواناسرار آفرینش در موجزمان و مکان، ابعاد کیهان برخی توصیه ها برای واکسیورزش هوازی مرتب خیلی به قتکامل زباننقش هورمون زنانه استروژنپیشرفتی مستقل از ابزار هجهل مقدسانسان ها می توانند میدان فشار و قدرتخواندن ، یکی از شستشو دهنچراروياها را به یاد نمی آدرک نیازمند شناخت خویش ااختلالات صحبت کردن در انما انسانها چه اندازه نزداعداد بینهایت در دنیای مزیباترین چیز در افزایش سشبیه سازی سیستم های کوانبزرگترین درد از درون است یادگیری مهارت های جدید دتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان کنونی و مغز بزرگترینقش روزه داری در سالم و جآمارهای ارائه شده در سطح اولین سلول مصنوعیقبل از انفجار بزرگخدای رنگین کمانهفت سین یادگاری از میراث درد باسن و پا به دلیل کاهارتباط پیوسته ی جهانماده ای ضد التهابیبه خودت مغرور نشوزبان و شناخت حقیقت قسمت دتفاوت ها را به رسمیت بشناضررهای مصرف شکر و قند بر کمردردتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهش های ژنتیکی غیر تصادفنمیتوان بر سیاه سیاه نوشآیا همه جنایت ها نتیجه بیایندراللایو دوم دکتر سید سلمان فدو ویژگی انتزاع و قدرت تجهندسه در پایه ی همه ی واکاز مخالفت بشنوذرات کوانتومی زیر اتمی قمدل های ریز مغز مینی برینبیماری الزایمرهوش احساسیسفرنامه سفر به بم و جنوب تلاشی برای درمان قطع نخاعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهکودکان میتوانند ناقل بی تاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا احتمال دارد رویا از آجستجوی متن و تصویر به صورنوار مغز در فراموشی هااگر تلاش انسان امروز برامنابع انرژی از نفت و گاز دژاوو یا آشناپنداریهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکنیکی تا مغز از مغز ترویا و کابوسمراحل ارتقای پله پله کیهبیوگرافیهیچگاه از فشار و شکست نترسندرم پیریفورمیستنبیه چقدر موثر استعادت همیشه خوب نیستکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکحلقه های اسرارآمیزچیزی خارج از مغزهای ما نیابزار بقا از نخستین همانمنابع بی نهایت انرژی در دداروهای ام اسهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تروزهای سختمشاهده گر جدای از شیء مشابازگشت به ریشه های تکاملهستي مادي ای که ما کوچکترسیاره ابلهانتوقف؛ شکستتاثیر ویتامین دی بر بیماکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتازه های اسکیزوفرنی(جنوآسیب ها ناشی از آلودگی هوحس و ادراک قسمت 67چگونه حافظه را قویتر کنیابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست قسمت53داروی ضد چاقیاز تکینگی تا مغز از مغز تریاضیات یک حس جدید استمغز مانند تلفن استبحثی درباره احساسات متفاویروس مصنوعیساختار شبکه های مغزی ثابتوهم تنهاییمغز انسان برای ایجاد تمدگام کوچک ولی تاثیرگذارترجمه ای ابتدایی از اسراالکترومغناطیس شنوایی و هحس و ادراک قسمت پنجاهچاالش ها در تعیین منبع هوابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟(قسمدر والنتاین کتاب بدید هماز روده تا مغزرادیوی مغز و تنظیم فرکانبرای تمدن سازی، باید در بواکسن کرونا ساخته شده توسردرد تنشنتکنولوژی جدید که سلول هامغز در تنهایی آسیب میبینپیموزایدتعداد کلی ذهن ها در جهان انقراض را انتخاب نکنیدفیزیکدانان ماشینی برای تحس و ادراک قسمت شصت و هشتنرمش های مفید در سرگیجهاثرات مفید روزه داریموجود بی مغزی که می توانددرمان ام اس(مولتیپل اسکلاسرار بازسازی اندام هازمان و صبربرخی درمان های Spinal Muscular Atورزش هوازی ، بهترین تمریتکامل زبان انسان از پیشینقش ویتامین K در ترمیم اسپاسخ گیاهان در زمان خوردجهان فراکتالانسان یک کتابخانه استفضای قلب منبع نبوغ استخواب سالم عامل سلامتینزاع بین جهل و علم رو به پدرک و احساساختلالات عضلانی ژنتیکما انسانها چه اندازه نزدبقای حقیقی در دور ماندن ازیر فشار کووید چه باید کرشبکه های مصنوعی مغز به دربسیاری از بیماری های جدییادآوری خواب و رویاتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان کاملی در اطراف ما پرنقش رژیم غذایی بر رشد و اآن چیزی که ما جریان زمان اوکرلیزوماب داروی جدید شقدم زدن و حرکت دید را تغیخدایی که ساخته ی ذهن بشر هم نوع خواری در میان پیشیدردی که سالهاست درمان نشارتباط انسانی، محدود به ماده، چیزی بیش از یک خلا به دنبال رستگاری باشزبان و شناخت حقیقت قسمت ستفاوت های بین زن و مرد فقضررهای شکر بر سلامت مغزکمردرد ناشی از تنگی کاناتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهش تمدنی عجیب و شگفت انسچند نرمش مفید برای کمردرایا کوچک شدن مغزانسان اللبخند بزن شاید صبح فردا زدو بیماری روانی خود بزرگ هندسه زبانِ زمان استاز نخستین همانند سازها ترفتار مانند بردهمدیون خود ناموجودبیماری ای شبیه آلزایمر و هوش احساسیسفری به آغاز کیهانتلاشی تازه برای گشودن مععلم به ما کمک میکند تا موکودکان خود را مشابه خود تتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا احتمال دارد رویا از آجستجوی هوشیاری در مغز مانوار مغز در تشخیص بیماری اگر خواهان پیروزی هستیمنابع انرژی از نفت و گاز دگرگونی های نژادی و تغییهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز و از مغز رویا و خبر از آیندهمرز مرگ و زندگی کجاستبیان ژن های اسکیزوفرنی دهیپرپاراتیروئیدیسمسندرم پس از ضربه به سرتهدیدهای هوش مصنوعیعادت کن خوب حرف بزنیکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت چهارمحمله ویروس کرونا به مغزچیزی شبیه نور تو نیستابزار بقا از نخستین همانمنابع جدید انرژیداروهای تغییر دهنده ی سیهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تروش مقابله مغز با محدودیمشاهده آینده از روی مشاهبازخورد یا فیدبکهستی ما پس از شروعی چگال سیاره ابلهانتولید مثل اولین ربات های صفحه اصلیکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتازه های بیماری پارکینسوآشنا پنداریحس و ادراک قسمت 74نگاه محدود و تک جانبه، مشابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمداروی ضد تشنج با قابليت تاز تکینگی تا مغز- از مغز ریسدیپلام تنها داروی تایمغز مادران و کودکان در زمبحثی درباره احساساتی غیرویرایش DNA جنین انسان، برسازگاری با محیط بین اجزاتوهم جدایی و توهم علممغز انسان برای شادمانی طگامی در درمان بیماریهای ترس و آرمان هاالکتروتاکسی(گرایش و حرکحس و ادراک قسمت پنجاه و یناتوانی از درمان برخی ویابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟(قسمدر یک فراکتال هر نقطه مرکاز سایه بگذرراز تغییربرای خودآگاه بودن تو بایواکسن ایرانی کرونا تولیدسردرد سکه ایتکینگیمغز را از روی امواج بشناسپیچیدگی های مغزمگستعذیه ی ذهنانواع سکته های مغزیفاصله ها در مکانیک کوانتحس و ادراک قسمت شصت و دونرمشهای مهم برای تقویت عاثرات مضر ماری جواناموجودات مقهور ژنها هستنددرمان تومورهای مغزی با ااصل بازخوردزمان واقعیت است یا توهمشکل های متفاوت پروتئین هبرخی روش های تربیتی کودکورزش و میگرنتکامل ساختار رگهای مغزی نقش ژنتیک در درمان اختلاپختگی پس از چهل سالگي به جهان قابل مشاهده بخش کوچانسان باشقفس ذهنخواب سالم عامل سلامتی و ینزاع بین علم و نادانی رو درک کنیم ما همه یکی هستیماختراع جدید اینترنت کوانما اکنون میدانیم فضا خالبلندی در ذهن ما درک بلندیزیرفون داروی ضد ام اسشبکیه های مصنوعیبسیاری از بیماری های جدیژن همه چیز نیستتاثیر ویتامین دی بر بیماجهان پیوستهنقش رژیم غذایی در رشد و اآنچه ناشناخته است باید شايندگان چگونه خواهند دیدقدرت مردمخسته نباشی باباهمه چیز در زمان مناسبدرس گرفتن از شکست هاارتباط از بالا به پایین مماشین دانشبه زودی شبکه مغزی به جای زبان جانسوزتفاوت های تکاملی در مغز وطلای سیاهکمردرد و علل آنتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهشهای مفید و ذکاوتی که دچند جهانیایا این جمله درست است کسیلحظات خوش با کودکاندو بار در هفته ماهی مصرف هنر حفظ گرهاز نخستین همانند سازها ترفتار وابسته به شکلمدیریت اینترنت بر جنگبیماری ای شبیه ام اس مولتهوش در طبیعتسقوط درون جاذبه ای خاص، چتلاشی جدید در درمان ام اسعلم بدون توقفکودکان را برای راه آماده تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا برای تولید مثل همیشه حفره در مغزنوار مغزی روشی مهم در تشخاپی ژنتیکمنابع انرژی از نفت و گاز دانش قدرت استهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز ترویا بخشی حقیقی از زندگی مرز بین انسان و حیوان کجابیان حقیقتهاوکينگ پیش از مرگش رسالسندرم سردرد به دلیل افت فتو یک معجزه ایعادت کردن به نعمتکتاب گران و پرهزینه شد ولتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت هفتمحمایت از طبیعتنکاتی در مورد تشنجابزار بقا از نخستین همانمناطق خاصی از مغز در جستجداروهای ضد بیماری ام اس وهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تروش های صرفه جویی در ایجامطالبه ی حق خودبازسازي مغز و نخاع چالشی و هر کس تقوای خدا پیشه کنسیر آفرینش از روح تا مغز تولید یا دریافت علمسوالات پزشکیکشتن عقیده ممکن نیستتبدیل پلاستیک به کربن و سآشنا پنداریحس و ادراک قسمت 75نگاه انسان محدود به ادراابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی ضد تشنج با قابليت تاز تکینگی تا مغز- از مغز ریشه های مشترک حیاتمغز چون ابزار هوش است دلیبخش فراموش شده ی حافظهواقعیت فیزیکی، تابعی از ستم با شعار قانون بدترین توهم جسممغز انسان برای شادمانی طگامی در درمان بیماریهای تسلیم شدن از نورون شروع مالکترودهای کاشتنیحس و ادراک قسمت پنجاه و دناتوانی در شناسایی چهره ابزارهای پیشرفته ارتباط منبع هوشیاری کجاست؟(قسمدر کمتر از چند ماه سوش جداز علم جز اندکی به شما داراست دستی و چپ دستیرجزخوانی هایی که امروز ببرای زندگی سالم، یافتن تواکسن اسپایکوژنسردرد عروقی میگرنتکامل فردی یا اجتماعیمغز زنان جوانتر از مغز مرپیچیدگی های مغزی در درک زتغییر الگوی رشد مغزی با زانگشت ماشه ایفاصله ی همیشگی تصویر سازحس و ادراک قسمت شصت و ششچرا ماشین باید نتایج را پاجزای پر سلولی بدن انسان موسیقی نودرمان تشنجاصل علت و تاثیرزمان پلانکشکل پنجم مادهبرخی سلولهای عصبی در تلاورزش بهترین درمان بیش فعتکامل شناخت انسان با کشفنقش گرمایش آب و هوا در همپروژه ی ژنوم انسانیجهان موازی و حجاب هاانسان جدید از چه زمانی پاقلب و عقلخواب عامل دسته بندی و حفطنزاع بین علم و جهل رو به پدرک احساسات و تفکرات دیگادامه بحث تکامل چشمما از اینجا نخواهیم رفتبلوغ چیستزیرک ترین مردمشباهت مغز و کیهانبشکه ای که ته نداره پر نمژن همه چیز نیستتاثیر ویروس کرونا بر مغز جهان پیوستهنقش زنجبیل در جلوگیری از آنچه واقعیت تصور میکنیم ايا اراده آزاد توهم است یقدرت کنترل خودخطا در محاسبات چیزی کاملهمه چیز در زمان کنونی استدست آسمانارتباط بین هوش طبیعی و هومبانی ذهنی سیاه و سفیدبه زیر پای خود نگاه نکن بزبان ریشه هایی شناختی استفاوت های زبانی سرمنشا تطوفان فقر و گرسنگی و بی سکمردرد با پوشیدن کفش مناتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی می تواند نجهشهای مفید و ذکاوتی که دچند جهانیایا ابزار هوشمندی یا مغز لرزش ناشی از اسیب به عصبدو برابر شدن خطر مرگ و میهنر رها شدن از وابستگیاز نخستین همانند سازها ترفتار اجتماعی انسان، حاصمداخله ی زیانبار انسانبیماری اسپینال ماسکولار هوش عاطفی بیشتر در زنانسلول های بنیادیتمایل زیاد به خوردن بستنعلم در حال توسعهکوری گذرای ناشی از موبایتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا بزرگ شدن مغز فقط در دحق انتخابنوار عصب و عضلهابتدا سخت ترین استمنابع انرژی از نفت و گاز دانش محدود به ابعاد چهارهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز ترویا تخیل یا واقعیتمرز جدید جستجو و اکتشاف، بیست تمرین ساده برای جلوهاوکينگ پیش از مرگش رسالسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتو یک جهان در مغز خودت هسعادت دادن مغز بر تفکرکتاب زیست شناسی باورتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت اولحوادث روزگار از جمله ویرچگونه مولکول های دی ان ایابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست قسمت داروی فامپیریدین یا نورلهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تروش هایی برای جلوگیری از مطالبی در مورد تشنجبحتی علمی درباره تمایل بوفور و فراوانیسیستم تعادلی بدنتولید پاک و فراوان انرژیپیامهای کاربرانگل زندگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی آغاز فصل سرما و دوباره تکحس و ادراک قسمت چهلنگاه از بیرون مجموعهابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی ضد تشنج توپیراماتاز تکینگی تا مغز- از مغزترژیم های غذایی و نقش مهم مغز چگونه صداها را فیلتر بخش های تنظیمی ژنومواقعیت چند سویهستم، بی پاسخ نیستتوهمات و شناخت حقیقتمغز انسان رو به کوچک تر شگاهی لازم است برای فهم و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج الگو و عادت را بشکن و در احس و ادراک قسمت پنجاه و سنادیدنی ها واقعی هستندابزارهای بقا از نخستین همنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدر آرزوهایت مداومت داشتهازدواج های بین گونه ای، راسکار، لگوی هوشمندرحم مصنوعیبرخی ملاحظات در تشنج های واکسن اسپایکوژن ضد کروناسرعت فکر کردن چگونه استتکامل مادی تا ابزار هوشممغزهای کوچک بی احساسپیوند قلب خوک، به فرد دچاتغییر زودتر اتصالات مغزیانگشت نگاری مغز نشان میدفتون های زیستیحس و ادراک سی و هفتمچرا مغز انسان سه هزار سالاجزایی ناشناخته در شکل گموسیقی هنر مایع استدرمان جدید ALSاصل عدم قطعیت از کوانتوم زمان به چه دلیل ایجاد میششکست حتمیبرخی سيناپسها طی تکامل و ورزش در کمر دردتکامل، نتیجه ی برنامه رینقش پیش زمینه ها و اراده پروژه ی ژنوم انسانیجهان ما میتواند به اندازانسان خطرناکترین موجودقلب دروازه ی ارتباطخودآگاهی و هوشیارينسبت ها در کیهاندرک تصویر و زبان های مخلتاداراوون تنها داروی تاییما اشیا را آنطور که هستندبلعیدن ستاره توسط سیاهچازیست شناسی کل در جزء فراکشباهت مغز با کیهان مادیبشریت از یک پدر و مادر نیژن هوش و ساختارهای حیاتی تاثیر ژنها بر اختلالات خجهان پر از چیزهای اسرار آنقش زبان در سلطه و قدرت اآنچه حس می کنیم، نتیجه ی ايا اراده آزاد توهم است یقدرت انسان در نگاه به ابعخطا در محاسبات چیزی کاملهمه چیز، ثبت می شوددستورالعمل مرکز کنترل بیمباحث مهم حس و ادراکبوزون هیگز چیستزبان شناسی مدرن در سطح سلتفاوت ایستایی و تکاپوطوفان زیباییکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرجوانان وطنچند روش ساده برای موفقیتایا بیماری ام اس (مولتیپلرزش عضله یا فاسیکولاسیودو برابر شدن خطر مرگ و میهنر، پر کردن است نه فحش داز نخستین همانند سازها ترقیبی قدرتمند در برابر ممدارک ژنتیکی چگونه انسانبیماری اضطراب عمومیهوش عاطفی در زنان بیشتر اسلول های بنیادی منابع و اتمدن قدیمی ای در جنوب ایرعلم راهی برای اندیشیدن اکی غایب شدی تا نیازمند دلتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا تکامل و تغییرات ژنتیحقیقت قربانی نزاع بین بی نوبت کودکانابتدایی که در ذهن دانشمنمنابع انرژی از نفت و گاز دانش بی نهایتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز ترویا حقی از طرف خدامزایای شکلات تلخ برای سلبیش از نیمی از موارد انتقهدف یکسان و مسیرهای مختلسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتو کز محنت دیگران بی غمیعارضه جدید ویروس کرونا سکتاب طبیعت در قالب هندسهتاثیر رو ح و روان بر جسمآب زندگی است قسمت دومحکمت الهی در پس همه چیزچگونه میتوان با قانون جنابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست قسمت داروی لیراگلوتیدهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تروش هایی ساده برای کاهش امطالعه ای بیان میکند اهدبحث درباره پیدایش و منشا وقت نهيب هاي غير علمي گذشسیستم دفاعی بدن علیه مغز تولید سلولهای جنسی از سلسایتهای دیگرگلوله ی ساچمه ایتبدیل سلولهای محافط به سآغاز مبهم آفرینشحس و ادراک قسمت چهل و هفتنگاه از دور و نگاه از نزدابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدارویی خلط آوراز تکینگی تا مغز، از مغز رژیم های غذایی و نقش مهم مغز ناتوان از توجیه پیدابخش بزرگی حس و ادراک ما اواقعیت چیستستون فقرات انسان دو پا جلتوپیراماتمغز انسان رو به کوچکتر شدگاهی مغز بزرگ چالش استتشنج چیستالگوی بنیادین و هوشیاریحس و ادراک قسمت پنجاه و شنادانی در قرن بیست و یکم،ابزارهای بقا ازنخستین هممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدر آسمان هدیه های نادیدن