دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

بعد پنجم

آیا الگوی زندگی به اینجا می انجامد که محبت و تندرستی و خیر و آرامش و صلح، آقایی کند.
آیا بعد پنجم، تعریف عقلی مشخصی دارد؟
در زمان سخن گفتن در مورد ابعاد، خودمان را گاهی اینطور می بینیم که مقید به دیدگاه و تشخیص عقلی است و بیشتر از معانی، در مورد نامگذاری های بحث می کنیم.
حس و ادراک- قسمت هفتاد و شش
حصر بعد اول، در معنی نقطه و بعد دوم، در معنی طول و عرض و بعد سوم، در معنی طول و عرض و ارتفاع، سبب می شود در مورد تعریف بقیه ی ابعاد با همان منطق جستجو کنیم. عقل در تشخیص ابعاد سه گانه ی قبلی مفید است، چون در سطح ارتعاشات آن ابعاد است فقط در زمان رفتن به بعد چهارم، عقل شروع میکند ما را فریب دهد. در این بعد احساس می کنیم معانی شروع به تغییر میکند و ما نیاز داریم بیشتر فکر کنیم. (ابعاد مرسوم جهان مادی ما در راستای نیازهای تکاملیِ به ارث رسیده از پیشینیان انسان، شکل گرفته است. هرچند انسان نسبت به پیشینیان قبلی، تحول عظیمی پیدا کرده است ولی هنوز بسیاری هستند که در راستای همان نیازهای تکاملی حیوانی می اندیشند. طبیعی است. عقلی- که با این نیازها خو گرفته است- کمتر میتواند فراتر از آن را ببیند.
مغز در راستای صرفه جویی در مصرف انرژی و تبدیل شدن به برترین ابزار بقای مادی، قابلیت سازگار شدن و خو گرفتن و عادت کردن دارد و این عادت کردن، امروز بسیاری انسان ها را از درک های بالاتر محروم میکند.)

معمولا آنچه بعد چهارم تصور می شود مجموع ابعاد نخستین است که زمان به آن اضافه می شود. به نوبه ی خود، می توانیم با عقل، با زمان تعامل کنیم. ولی وقتی به عقل پناه می بریم ما را به ساعت، احاله میدهد و ساعت، ابزار پیگیری زمان حین جاری شدن آن است. و در زمان پیگیری جریان زمان، حس بینایی را در زمان پیگیری عقربه های ساعت به کار می گیریم و احساس می کنیم این تفسیر عقلی، قانع کننده است ولی ناکافی است.

و این، چیزی است که انیشتاین در نظریه ی خود در مورد نسبیت، بر آن تاکید کرد. غیر کافی است زیرا ما احساس می کنیم زمان، معنی عمیق تری از توالی لحظات دارد و این معنی را نمیتوان جز با قلب، یعنی با احساس کشف شود.
ما با احساس خود می فهمیم زمانی که طی ساعت می گذرد همان چیزی نیست که در همه ی حالات هست. یک بار احساس می کنیم ساعت، عبارت است از یک دقیقه و یک بار عبارت است از یک روز کامل.
بعد چهارم مانند همزه ی وصل بین دو بعد سوم و پنجم تصور می شود از این رو، این بعد مفاهیم عقلانی و مفاهیم عاطفی را همزمان دارد و این در حقیقت همزه ی وصل بین حواس عضوی سوم و حواس روحانی پنجم است (احساسات و خیال و الهام و حدس و نیت)
زمان را می توانیم از زاویه ی عقل به عنوان حرکت عقربه های ساعت ببینیم و می توانیم آن را از زاویه ی احساسات مانند دوره هایی ببینیم که قالبی را که عقل ثبت میکند در هم می شکند. در بعد پنجم، مفاهیم تغییر می کند و عقل ناتوان از تطبیق مکانیسم های آن می شود، زیرا تصور نمی شود ما به فرایندها و مکانیسم های مادی هندسی نیاز داشته باشیم زیرا به مکانیسم های جدیدی نیاز داریم که از موارد قبلی، متفاوت است.

این مکانیسم ها ارتعاشات و نوسانات و نیرو است. در این الگو مقوله ی نیکولا تسلا می آید: اگر بخواهی اسرار کیهان را بشناسی در مورد قانون ارتعاش و نوسان و نیرو بیندیش
زبان حال او می گوید اگر خواسته باشی آن چه را از درک آن ناتوانی تا حدی بفهمی اکنون خود را از مکانیسم های قدیمی خالی کن و در مورد موارد جدید، بیندیش. بعد پنجم شکل هایی هندسی و ساده نیست بلکه حالت شعوری و احساسی است که هندسه ی کلاسیک از جسمانی کردن آن، ناتوان است.
بعد پنجم درجه ی هوشیاری و آگاهی است و خصوصیات ارتعاشی یا نوسانی خود را دارد در این درجه، مفاهیم و اعتقادات و احساسات، تغییر میکند؛ دیدگاه ما وسیعتر و کاملتر میشود و ما به سوی احساس رخدادها و ارتباط ها متمایل می شویم. در اینجا ما به عقلانیت، متمایل نیستیم.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [1/25/2023 4:47 AM]
قلب و روح معنی ای عمیق و نقشی فعال در زندگی ما دارد. احساس می کنیم نیازی به حکم کردن قطعی نداریم زیرا تصور نمیشود ما در معانی بعد سوم- که بر اساس نزاع قطب هاست- آرامش پیدا کنیم.
احساس نمیشود مجبور بر گرفتن موضع یا ضد آن باشیم.
ما احساس آسایش بیشتر می کنیم وقتی به نظریه ی تکاملی و مشمول، تن دهیم که چیزی جز تکامل را در میان شب و روز و سفید و سیاه و خیر و شر نمی بیند. تن دادن به مانند این معانی، زندگی را به شکل ریشه ای تغیر میدهد و سبب می شود انسان با آرامش درونی زندگی کند.
بعد پنجم، آگاهی ای جدید است و در نتیجه ی آن، الگوی زندگی به اینجا می انجامد که محبت و تندرستی و خیر و آرامش و صلح، آقایی کند.
مقاله از نجیب قلال، پژوهشگر علوم فیزیک و آگاهی
توصیه میشود به سلسله مقاله هایمنبع هوشیاری کجاست؟ و مقاله یهاوکينگ پیش از مرگش، رساله ای در مورد پایان جهان, باقی گذاشته است! و مقاله یحس و ادراک- قسمت بیست و ششم در همین کانال مراجعه شود.


https://www.facebook.com/najib.kallel


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
کپسول ژری لاکتدرک دیگرانتلاش های جدید در ALSزمین در برابر عظمت کیهانآینه در اینهتاثیر کپسول نوروهرب بر نانرژی خلا ممکن استساختن آیندهتغییرات آب و هوایی که به نقش رژیم غذایی در رشد و اعادت همیشه خوب نیستاتوسوکسیمایدهندسه ی رایج کیهانمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت هشتاد و شاز خود رها شودانش قدرت استویتامین کا در سبزیجاتمدل هولوگرافیک تعمیم یافباد غرور و سر پر از نخوت وکتاب زیست شناسی باوردردی که سالهاست درمان نشتمرکز بر هدفزندگی بی دودمرگ چیستآیا هشیاری کوانتومی وجودتاثیر گیاه خواری بر رشد واهرام مصر از شگفتی های جهسریعترین کامپیوتر موجودALS نگاهی کامل بر بیماری وجهان فراکتالنقطه بی بازگشتغم بی پایاناخلاق پایه تکامل و فرهنگهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمنبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از سلول های بنیاداروهای ام اسواقعیت خلا و وجود و درک مبحثی در مورد حقیقت فضا و گل خاردار، زیباستتو پیچیده ترین تکنولوژی زیست شناسی کل در جزء فراکتاثیر درجه حرارت بر عملکمسئول صیانت از عقیده کیسآیا جهش های ژنتیکی، ویروسطح آگاهی، رخدادهای زندگای آنکه نامش درمان و یادشفیزیکدانان ماشینی برای تجهان پیوستهنه جنگ و نه خونریزیادغام میان گونه های مختلحس و ادراک قسمت بیست و دوهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصول توسعه ی یک ذهن کاملداروی جدید ضد میگرنبخشیدن دیگران یعنی آرامشواکسن سرطانرمز بقای جهش ژنتیکیگالکانزوماب، دارویی جدیتولید یا دریافت علمآب زندگی است قسمت هفتمزبان و شناخت حقیقت قسمت دتاثیر درجه حرارت بر عملکمعنی روزهشکست حتمیایا ابزار هوشمندی یا مغز فرایند حذف برخی اجزای مغجهش تمدنی عجیب و شگفت انسنوار مغز، مفید و بی خطرارتباط شگفت انگیز مغز انحس و ادراک- قسمت شصت و چههوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبقای حقیقی در دور ماندن اوزن حقیقی معرفت و شناختدر چه مرحله ای از خواب ، ربرخی ملاحظات در تشنج های روان سالمپلاسمای غالبتوهم تنهاییآزار دیگری، آزار خود استسفرنامه سفر به بم و جنوب تاریخ همه چیز را ثبت کردهمغز و قلب در جنین موش مصنشبیه سازی سیستم های کواناگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید در سرگیجهقلب های سادهجدایی خطای حسی استنورالژیاز نظر علم اعصاب یا نرووسخودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی، اتفاقات و تحموفقیت در تفکر استبه خوبی های دیگران فکرکنیاری خدا نزدیک استدرمان نگهدارنده ی اعتیادبرخی روش های تربیتی کودکروش هایی برای جلوگیری از پیوند سر، یکی از راه حلهاتیک و اختلال حرکتیافتخار انسانسلسله مباحث هوش مصنوعیتری فلوپرازینمغز از بسیاری حقایق می گرصبر و واقعیتابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آقبل از انفجار بزرگحقیقت در علم، هرگز نهایی چگونه هوشیاری خود را توساز تکینگی تا مغز از مغز تخدای رنگین کمانهوش عاطفی در زنان بیشتر امیدان مغناطيسي زمین بشر بی عدالتی در توزیع واکسن کلام و زبان، گنجینه ای بسدرمان تومورهای مغزی با ابزرگترین خطایی که مردم مریشه های مشترک همه ی موجوپاسخ گیاهان در زمان خوردتکامل جریان همیشگی خلقتالگوبرداری از طبیعتسوخت هیدروژنی پاکتشنچ پانایوتوپولوس تشنج مغزتان را در جوانی سیمکشطوفان فقر و گرسنگی و بی سابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیلوزالمعده(پانکراس)مصنوعحافظه و اطلاعات در کجاستنگاه از دور و نگاه از نزداز تکینگی تا مغز از مغز تدنیا فریب و سرگرمیهیچگاه از فشار و شکست نترما تحت کنترل ژنها هستیم یبیماری بیش فعالیکوچ از محیط نامناسبدرمان ضایعات نخاعیتفاوت ها و تمایزها کلید برابطه تشنج و اوتیسمآلودگی هوا چالش قرن جدیدتئوری تکامل در پیشگیری و انفجار و توقف تکاملی نشاسیر آفرینش از روح تا مغز تضادهای علمینقش ژنتیک در درمان اختلاعلم به ما کمک میکند تا موابزار بقای موجود زنده از همه جا خیر بکارمقابله ی منطقی با اعتراضحس و ادراک قسمت 78ناتوانی از درمان برخی ویاز تکینگی تا مغز- از مغزتدوچرخه در کاهش دردهای کمهستي مادي ای که ما کوچکترمبتکران خودشکوفابیست تمرین ساده برای جلوبیش از نیمی از موارد انتقکامپیوتر سایبورگدرک درست از خود و هوشیاریتلاش های جدید در درمان فرزمین زیر خلیج فارس تمدنی آیندهتاثیر کپسول نوروهرب بر تانرژِی برای ایجاد اضطرابساختن آینده، بهترین روش تغییرات تکاملی سر انسان نقش زنجبیل در جلوگیری از عادت کن خوب حرف بزنیاتصال مغز و کامپیوترهندسه بنیادینمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت پنجماز درخواست ها جدا شودانش محدود به ابعاد چهارویتامین بی 12 در درمان دردبار مغز بر دو استخوانکتاب طبیعت در قالب هندسهدرس گرفتن از شکست هاتمرکز بر امروززندگی در جمع مواردی را برمرگ و میر پنهانآیا واکنش های یاد گرفته وتاثیر گیاه خواری بر رشد واولویت بندی ها کجاستسرگیجه از شایعترین اختلافقر داده ها در هوش مصنوعیجهان قابل مشاهده بخش کوچنمیتوان با بیرون انداختنغیرقابل دیدن کردن مادهاختلاف خانوادگی را حل کنهوش مصنوعی الفاگومنبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از سلول های بنیاداروهای تغییر دهنده ی سیوالزارتان داروی ضد فشار ذهت را روی چیزهای مفید متگل درون گلدانتو آرامش و صلحیزیست شناسی باور حقیقت یا تاثیر درجه حرارت بر عملکمسئولیت جدیدآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسعی کن به حدی محدود نشویایمپلانت مغزیفال نیکوجهان پیوستهچه زیاد است بر من که در ایادغام دو حیطه علوم مغز و حس و ادراک قسمت بیست و سوهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصول سلامت کمرداروی جدید ضد الزایمربخشش، عقلانی یا غیر عاقلواکسن ضد اعتیادرمز جهانگام کوچک ولی تاثیرگذارتولید پاک و فراوان انرژیآب زندگی است قسمت اولزبان و شناخت حقیقت قسمت ستاثیر رو ح و روان بر جسممعادله ها فقط بخش خسته کنشگفت نیست من عاشق تو باشمایا بیماری ام اس (مولتیپفراتر از دیوارهای باورجهشهای مفید و ذکاوتی که دنوار مغز، ترجمه ی فعالیت ارتباط غیرکلامی بین انساحساسیت روانی متفاوتهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبلندی در ذهن ما درک بلندیوزوز گوشدر ناامیدی بسی امید استبرخی مرزهای اخلاق و علوم روبات ها قول میدهندپمبرولیزوماب در بیماری چتوهم جداییآسيب میکروواسکولاریا آسسفرنامه سفر به بم و جنوب تاریخ، اصیل نیست و ساخته مغز و اخلاقشبکه های مصنوعی مغز به دراگر با مطالعه فیزیک کواننرمش های موثر در کمردردقلب و عقلجریان انرژی در سیستم های نوسانات کوانتومی منبع مااز نظر علم اعصاب اراده آزخودت را از اندیشه هایت حفهوش احساسیمولکول ضد پیریبه خودت مغرور نشوژن همه چیز نیستدرمان نابینایان آیا ممکنبرخی سلولهای عصبی در تلاروش هایی ساده برای کاهش اپیوندهای پیچیده با تغییرتیکاگرلور داروی ضد انعقاافراد آغاز حرکت خودشان رسلطان جنگل یا صاحب ملکوتترک امروزمغز به تنهایی برای فرهنگ صبر بسیار بایدابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آقبرستان ها با بوی شجاعتحقیقت راستین انسان علم بچگونه واکسن کرونا را توزاز تکینگی تا مغز از مغز تخدایی که ساخته ی ذهن بشر هوش عاطفی در زنان بیشتر امیدان های مغناطیسی قابل بیمار 101 ساله، مبتلا به سکلام، در تحولی شگفت آور بدرمان تشنجبزرگترین درد از درون است ریشه های مشترک حیاتپختگی پس از چهل سالگي به تکامل داروینی هنوز در حاالتهاب شریان تمپورالسودمندی موجودات ابزی بر تشنج چیستمغط یک گیرنده استطوفان زیباییابزار بقا از نخستین هماننظریه ی ریسمانلیروپریم داروی ترکیبی ضدحافظه ی هوش مصنوعینگاه از درون قفس یا بیروناز تکینگی تا مغز از مغز تدنیا مکانی بسیار اسرارآمهیپرپاراتیروئیدیسممانند آب باشبیماری تی تی پیکوچک شدن مغز از نئاندرتادرمانهای بیماری پارکینستفاوت ها را به رسمیت بشنارادیوی مغز و تنظیم فرکانآلودگی هوا و ویروس کروناتئوری جدید، ویران کردن گانقراض را انتخاب نکنیدسیستم تخلیه ی مغز بینشی نتظاهر خوابیده ی مادهنقش گرمایش آب و هوا در همعلم بدون توقفابزار بقای موجود زنده از همیشه چیزی برای تنهایی دمقابله با کرونا با علم اسحس و ادراک قسمت 82ناتوانی در شناسایی چهره از تکینگی تا مغز، از مغز دوچرخه سواری ورزشی سبک و هستی ما پس از شروعی چگال متواضع باشهشت توصیه برای کاستن از دمجموعه های پر سلولی بدن مبیشتر کمردردها نیازی به کاهش مرگ و میر ناشی از ابدرک عمیق در حیواناتتلاش های جدید در درمان سرزمان چیستآینده ی انسان در فراتر ازتاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولینساختار فراکتال وجود و ذهتغذیه بر ژنها تاثیر داردنقش زبان در سلطه و قدرت اعادت کردن به نعمتاثر مضر مصرف طولانی مدت رهندسه در پایه ی همه ی واکمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت پنجاهاز روده تا مغزدانش بی نهایتویتامین بی هفدهبار بزرگ ایستادن بر دو پاکتاب، سفری به تاریخدست و پا زدن در سایه؟تمساح حد واسط میان مغز کوزندگی در سیاهچالهمرگ و میر بسیار بالای ناشآیا یک، وجود داردتاثیر گیاهخواری بر رشد و اولین قدم شناخت نقص های خفلج نخاعی با الکترودهای جهان موازی و حجاب هانمیتوان بر سیاه سیاه نوشغرور و علماختلال خواب فرد را مستعد هوش مصنوعی از عروسک های بمنبع هوشیاری کجاست قسمت استیفن هاوکینگ در مورد هداروهای ضد بیماری ام اس وواکنش های ناخودآگاه و تقذخیره ی شگفت انگیز اطلاعگل زندگیتو افق رویداد جهان هستیزیست، مرز افق رویداد هستتاثیر درجه حرارت بر عملکمسئولیت در برابر محیط زیآیا خداباوری محصول تکاملشلیک فراموشیایمپلانت مغزی و کنترل دو فاکسیبتجهان پر از چیزهای اسرار آنه عدم مطلق بلکه عدم با قارتقا و تکامل سنت آفرینش حس و ادراک قسمت بیستمهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاضطراب و ترسداروی سل سپتبدون پیر فلکواکسن علیه سرطانرمز جهان خاصیت فراکتالگامی در درمان بیماریهای تولید اندام با چاپ سه بعدآب زندگی است قسمت دومزبان جانسوزتاثیر روده بر مغزمعجزه های هر روزهشگفت انگیز بودن کیهانایا بدون زبان میتوانیم تفرد موفقجهشهای مفید و ذکاوتی که دنوار عصب و عضلهارتروز یا خوردگی و التهاخفاش کور و انسان بینا؟هوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبلوغ چیستوسواس، بیماری استدر هم تنیدگی مرزها و بی مبرخی نکات از گاید لاین پرروبات های ریز در درمان بیپنج اکتشاف شگفت آور در موتوهم جدایی و توهم علمآسیب ها ناشی از آلودگی هوسفری به آغاز کیهانتازه های اسکیزوفرنی(جنومغز و اخلاقشبکیه های مصنوعیاگر تلاش انسان امروز برانرمشهای مهم برای تقویت عقلب یا مغزجریان انرژی در سیستم های نوشیدن چای برای مغز مفید از نظر علم اعصاب اراده آزخودروهای هیدروژنیهوش احساسیمولتیپل اسکلروز در زنان به دنبال رستگاری باشژن همه چیز نیستدرمان های اسرار آمیز در آبرخی سيناپسها طی تکامل و روش جدید تولید برقپیوندی که فراتر از امکانتیروفیبان موثر در سکته ی افراد بی دلیل دوستدار تو سم زنبور ، کلیدی برای وارترکیب آمار و ژنتیکمغز بیش از آنچه تصور میشوصد قدح، نفتاده بشکستابزار بقا از نخستین همانچراغ های متفاوت و نور یکسقدم زدن و حرکت دید را تغیحقیقت غیر فیزیکیچگونه آن شکری که می خوریماز تکینگی تا مغز از مغز تخدایا جز تو که را دارمهوشمندی کیهانمیدان های کوانتومی خلابیمار مرکز تنفس سلولیکلرال هیدرات برای خواباندرمان جدید ALSبسیاری از مجرمان، خودشانرژیم های غذایی و نقش مهم پدیده خاموش روشن در پارکتکامل داروینی هنوز در حاامواجی که به وسیله ی ماشیسی و سه پل اصفهانتشنج و حرکات شبه تشنجی قانفرت، اسیب به خود استطولانی ترین شبابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیملیس دگرامفتامین یا ویاسحافظه انسان و حافظه ی هوشنگاه از درون مجموعه با نگاز تکینگی تا مغز از مغز تدنیای شگفت انگیز کوانتومهاوکينگ پیش از مرگش رسالماه رجببیماری دویککوچکی قلبدرماندگی به دلیل عادت کرتفاوت های بین زن و مرد فقراز تغییرآلودگی هوا و پارکینسونتا 20 سال آینده مغز شما به انواع سکته های مغزیسیستم تعادلی بدنتظاهری از ماده است که بیدنقش پیش زمینه ها و اراده علم در حال توسعهابزار بقای موجود زنده از همیشه چشمی مراقب و نگهباملاحظه های اخلاقی دربارهحس و ادراک قسمت 87نادیدنی ها واقعی هستنداز تکینگی تا مغز، از مغز دوپامین قابل حل در آبو هر کس تقوای خدا پیشه کنمجرم، گاهی قربانی استبا هوش مصنوعی خودکار روبکاهش التهاب ناشی از بیمادرگیری قلب در بیماری ویرتلاش های جدید شرکت نورالزمان و مکان، ابعاد کیهان آینده ی علم و فیزیک در60 ثتاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولین هوشمندساختار شبکه های مغزی ثابثبت و دستکار ی حافظهنقش زبان در سلطه و قدرت اعادت بد را ترک کناثرات فشار روحی شدیدهندسه زبانِ زمان استمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت پنجاه و یاز سایه بگذردانشمندان موفق به بازگردویتامین دی گنجینه ای بزربار سنین ابزار هوشمندی اکتابخانهدست کردن در گوشتنفس هوازی و میتوکندریزندگی زمینی امروز بیش از مرگ و سوال از قاتلآیا کیهان می تواند یک شبیتاثیر انتخاب از طرف محیط اولین مورد PML به دنبال تکفلج بل، فلجی ترسناک که آنجهان ما میتواند به اندازنمای موفقیتغربال در زندگیاختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های بمنبع هوشیاری کجاست قسمت استیفن هاوکینگ در تفسیر داروی فامپیریدین یا نورلبحثی در مورد عملکرد لوب فواکنش به حس جدیدذره ی معین یا ابری از الکگلوله ی ساچمه ایتو انسانی و انسان، شایستزاویه نگاه ها یکسان نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکمستند جهان متصلآیا دلفین ها می تواند از شلیک فراموشیایمپلانت مغزی کمک میکند فاجعه ی جهل مقدسجهان پر از چیزهای جادویی نهایت معرفت و شناخت درک عارتقا یا بازگشت به قبل ازحس و ادراک قسمت دهمهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاطلاع رسانی اینترنتیداروی ضد چاقیبدون بار گذشتهواکسنی با تاثیر دوگانه ارنگ کردن، حقیقت نیستگامی در درمان بیماریهای تولید سلولهای جنسی از سلآب زندگی است قسمت سومزبان ریشه هایی شناختی استاثیر روزه داری بر سلامت معجزه ی چشمشگفت زده و حیران باشایا تکامل هدفمند استفرد یا اندیشهجوانان وطننوار عصب و عضلهارزش های وارونهخفاش با شیوع همه گیری جدیهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری در کجاست؟ قبلعیدن ستاره توسط سیاهچایک پیام منفرد نورون مغزی در هم تنیدگی کوانتومیبرخی نرمش ها برای درد زانروبات کیانپول و شادیتوهم جسمآسیب روانی شبکه های اجتمسقوط درون جاذبه ای خاص، چتازه های بیماری پارکینسومغز و سیر تکامل ان دلیلی شباهت مغز و کیهاناگر خواهان پیروزی هستیچرا ماشین باید نتایج را پقلب دروازه ی ارتباطجریان انرژی در سیستم های نوعی سکته مغزی ، وحشتناک از واقعیت امروز تا حقیقتخورشید مصنوعیهوش بشری تهدید برای بشریمواد کوانتومی جدید، ممکنبه زودی شبکه مغزی به جای ژن هوش و ساختارهای حیاتی درمان های بیماری آلزایمربرداشت مغز ما از گذر زمانروش صحبت کردن در حال تکامپیوستگی همه ی اجزای جهانتکنولوژی های جدید و حالتافزایش قدرت ادراکات و حسسماگلوتید داروی کاهش دهنترکیب حیوان و انسانمغز برای فراموشی بیشتر کصدای بم با فرکانس پایین، ابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پقدرت مردمحقیقت غیر قابل شناختچگونه انتظارات بر ادراک از تکینگی تا مغز از مغز تخرما منبع بسیار خوب آنتی هوشیاری و وجودمیدان بنیادین اطلاعاتبیماری لبر و نابینایی آنکم کردن کالری روشی سودمندرمان جدید میگرن با انتی بسیاری از بیماری های جدیرژیم های غذایی و نقش مهم پروژه ی ژنوم انسانیتکامل داروینی هنوز در حاامیوتروفیک لترال اسکلروسیلی محکم محیط زیست بر انتشنج عدم توازن بین نورون نقاشی هایی با بوی گذشته یطی یکصد هزار سال اخیر هرچابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیملا اکراه فی الدینحباب های کیهانی تو در تونگاه حقیقی نگاه به درون ااز تکینگی تا مغز از مغز تدنیایی پر از سیاهچاله هاوکينگ پیش از مرگش رسالماپروتیلینبیماری دیستروفی میوتونیکوچکترین چیز یک معجزه اسدرها بسته نیستتفاوت های تکاملی در مغز وراست دستی و چپ دستیآلزایمرتا بحر یفعل ما یشاانیس بی کسانسیستم دفاعی بدن علیه مغز تعویض دارو در تشنجنقش آتش در رسیدن انسان بهعلم راهی برای اندیشیدن اابزار بقای موجود زنده از همیشه اطمینان تو بر خدا بملاحظات بیهوشی قبل از جرحس و ادراک قسمت چهلنادانی در قرن بیست و یکم،از تکینگی تا مغز، از مغز دورترین نقطه ی قابل مشاهديدن با چشم بسته در خواب وفور و فراوانیمحل درک احساسات روحانیبا هر چیزی که نفس می کشد مکاهش حافظه هرچند فرایندیدرگیری مغز در بیماری کویتلاش هایی در بیماران قطع زمان و گذر آن سریع استآینده با ترس جمع نمیشودتاثیر کتامین در درمان پاانسان قدیم در شبه جزیره عسادیسم یا لذت از آزار دادثبت امواج الکتریکی در عصنقش سجده بر عملکرد مغزعادت دادن مغز بر تفکراثرات مفید قهوههندسه، نمایشی از حقیقتمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت پنجاه و داز علم جز اندکی به شما دادانشمندان نورون مصنوعی سویروس مصنوعیبارداری بدون رحمکجای مغز مسئول پردازش تجدست آسمانتنفس هوازی و میتوکندریزندگی زودگذرمرگ انتقال است یا نابود شآیا گذشته، امروز وآینده سرگردانیاولین مورد پیوند سر در انفلج خوابجهان مادی، تجلی فضا در ذهنمایش تک نفرهمقالاتاختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های بمنبع هوشیاری کجاست قسمت استخوان های کشف شده، ممکداروی لیراگلوتیدبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن های شرکت فایزر آمرذرات کوانتومی زیر اتمی قگلوئونتو با همه چیز در پیوندیزاوسکا درمان گوشرتاثیر درجه حرارت بر عملکمشکل از کجاستآیا دلفین ها میتوانند باشنا در ابهای گرم جنوب نیاایمپلانت نخاعی میتواند دفاصله ها در مکانیک کوانتجهان دارای برنامهنهایت در بی نهایتارتوکين تراپی روشی جديد حس و ادراک قسمت دوازدهمهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاطلاعات حسی ما از جهان، چداروی ضد چاقیبدون زمان، ماده ای وجود نوابستگی یعنی قلادهرنگین کمانگاهی لازم است برای فهم و تولترودینآب، زندگی است(قسمت پنجم)زبان شناسی مدرن در سطح سلتاثیر روغن رزماری استنشامعجزه ی علمشگفتی های نقشه ی ژنتیکیایجاد احساساتفرد حساس از نظر عاطفی و بجوانان وطننوار عصب و عضلهارزش های حقیقی ارزش های غخلا، حقیقی نیستهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری در کجاست؟(قبنی عباس، ننگی بر تاریخیک پیشنهاد خوب برای آسان در هم تنیدگی کوانتومی و پبرخی نرمش ها برای زانوروح و آب حیاتپول و عقیدهتوهمات و شناخت حقیقتآسیب عصب پا به دنبال اعتیسلول های مغزی عامل پارکیتازه های درمان ام اسمغز کوانتومیشباهت مغز با کیهان مادیاپل ویژن پرو در تشخیص بیمچرا مردم با زندگی میجنگنقلب روباتیکجراحی گردن همیشه برای دینیکولا تسلااز کجا آمده ام و به کجا میخوش قلبی و مهربانیهوش در طبیعتموجود بی مغزی که می تواندبه زیر پای خود نگاه نکن بژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرمان های بیماری اس ام ایبرداشتت از جهان رو زیاد روشهای نو در درمان دیسک بپیام های ناشناخته بر مغز تکنولوژی و پیشرفتافزایش مرگ و میر سندرم کوسندرم کووید طولانیترازودونمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟صرع و درمان های آنابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو قدرت و شناخت حقیقتحقیقت، آن چیزی نیست که جلچگونه به سطح بالایی از هواز تکینگی تا مغز از مغز تخسته نباشی باباهوشیاری و افسردگیمیدازولام در درمان تشنج بیماری میاستنی گراویسکمالگرایی دشمن پیشرفتدرمان جدید کنترل مولتیپلبسیاری از بیماری های جدیرژیم ضد التهابیپروژه ی ژنوم انسانیتکامل داروینی هنوز در حاامید نیکو داشته باش تا آنسینوریپا داروی ترکیبی ضدتشویق خواندن به کودکانچقدر به چشم اعتماد کنیمطبیعت موجی جهانابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیملاموژین داروی ضد اوتیسم؟حباب هایی تو در تونگاه دوبارهاز تکینگی تا مغز از مغز تدنیا، هیچ استهدف یکسان و مسیرهای مختلماجرای جهل مقدسبیماری سلیاککووید نوزده و خطر بیماری درهای اسرارآمیز و پوشیدهتفاوت های زبانی سرمنشا ترجزخوانی هایی که امروز بآملودیپین داروی ضد فشار تاول کف پا و حقیقتانگشت ماشه ایسکوت و نیستیتعامل انسان و هوش مصنوعینقش انتخاب از طرف محیط، نعلم ساختن برج های چرخانابزار بقای موجود زنده از همیشه به آنچه داری، خوشنممانتین یا آلزیکسا یا ابحس و ادراک قسمت چهل و هفتنازوکلسیناز تکینگی تا مغز، از مغز حس و ادراک قسمت چهل و هشتنباید صبر کرد آتش را بعد از تکینگی تا مغز، از مغز دی متیل فومارات(زادیوا)(وقاحت و تمسخر دیگرانمحل درک احساسات روحانی دبا آتش، بازی نکن و بعد از کاهش دوپامین عامل بیماریدرگیری مغز در بیماران مبتلاشی برای درمان قطع نخازمان و صبرآیا فراموشی حتمی استتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملسازگاری با محیط بین اجزاجلو رفتن یا عقبگردنقش غذاها و موجودات درياعارضه جدید ویروس کرونا ساثرات مفید روزه داریهنر فراموشیمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت پنجاه و سازدواج های بین گونه ای، ردانشمندان یک فرضیه رادیکویروس های باستانی، مغز مبازگشایی مجدد مطب دکتر سکرونا چه بر سر مغز می آوردست بالای دستتنفس بدون اکسیژنزندگی سلول در بدن، جدای امرگ تصادفیآیا پیدایش مغز از روی تصاسربازان ما محققا غلبه می اولین هیبرید بین انسان و فلج خواب چیستجهان مرئی و نامرئیچند نرمش مفید برای کمردرتاثیر ویتامین دی بر بیمااختلالات مخچههوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت استروژن مانند سپر زنان دداروی تشنجی دربارداریبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کووید 19 چیزهایی که ذرات کوانتومی زیر اتمی قگمان میکنی جرمی کوچکی در تو با باورهایت کنترل میشزبان فرایند تکاملی برای تاثیر درجه حرارت بر عملکمشکلات نخاعیآیا دست مصنوعی به زودی قاشناخت و معرفت، و نقش آن دایمان به رویافاصله ی همیشگی تصویر سازجهان در حال نوسان و چرخشنهادینه سازی فرهنگ اختلاارتباط میکروب روده و پارحس و ادراک قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاطلاعاتی عمومی در مورد مداروی ضد تشنج با قابليت تبرنامه و ساختار پیچیده مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغرهبر حقیقیگاهی مغز بزرگ چالش استتومورها و التهاب مغزی عاآتاکسی فریدریشزبان شناسی نوین نیازمند تاثیر رژیم گیاه خواری بر معجزه ی علم در کنترل کرونشگفتی های زنبور عسلایران بزرگفردا را نمیدانیمجواب دانشمند سوال کننده نوار عصب و عضله مهم در تشارزش حقیقی زبان قسمت اولخلا، خالی نیستهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع خواب و رویابه قفس های سیاهت ننازیک آلل ژنتیکی که از نئانددر هم تنیدگی کوانتومی و دبرخی نرمش های گردنروح در جهانی دیگر استپوست ساعتی مستقل از مغز دتوکل بر خداآسانی موفقیتسلول های بنیادیتبدیل پلاستیک به کربن و سمغز آیندگان چگونه است ؟شباهت های ریشه ای چند بیماپی ژنتیکچرا مغز انسان سه هزار سالقلب را نشکنجستجوی متن و تصویر به صورنیاز به آموزش مجازی دیجیاز کسی که یک کتاب خوانده خوش خیالی و خوش بینیهوش عاطفی قسمت 11موجودات مقهور ژنها هستندبه سیاهی عادت نکنیمژن ضد آلزایمردرمان های جدید ALSبررسي علل احتمالي تغيير روشهای شناسایی قدرت شنواپیدایش زبانتکنولوژی جدید که سلول هاافزایش سرعت پیشرفت علوم سندرم گیلن باره به دنبال ترازودونمغز بزرگ چالش است یا منفعضایعه ی شبکه لومبوساکرالابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پقدرت کنترل خودحقایق ممکن و غیر ممکنچگونه باغبانی باعث کاهش از تکینگی تا مغز از مغز تخطا در محاسبات چیزی کاملهوشیاری کوانتومیمکان زمان یا حافظه زمانبیماری های میتوکندریکمردرددرمان جدید ام اسبشکه ای که ته نداره پر نمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وپروانه ی آسمانیتکامل زبانامید نجاتسیگار عامل افزایش مرگ ومتشخیص ژنتیکی آتروفی های نقش قهوه در سلامتیطبیعت بر اساس هماهنگیابزار بقا از نخستین هماننعناعلایو دوم دکتر سید سلمان فحد و مرزها توهم ذهن ماستنگاهی بر قدرت بینایی درااز تکینگی تا مغز از مغز تدندان ها را مسواک بزنید تهدف یکسان، در مسیرهای متماجرای عجیب گالیلهبیماری ضعف عضلات نزدیک بکودک هشت ساله لازم است آددرون قفس یا بیرون از آنتفاوت ایستایی و تکاپورحم مصنوعیآموزش نوین زبانتابوهای ذهنیانگشت نگاری مغز نشان میدسکوت، پر از صداتعامل انسان با هوش مصنوعنقش اتصالات بین سلولهای علایم کمبود ویتامین E را ابزارهای پیشرفته ارتباط همیشه داناتر از ما وجود دمن کسی در ناکسی دریافتم همیشه راهی هستمن پر از تلخیمحس و ادراک قسمت چهل و دومنبرو و انرژی مداوماز تکامل تا مغز از مغز تا دین اجباریوقت نهيب هاي غير علمي گذشمحدودیت چقدر موثر استبا تعمق در اسرار ابدیت و کاهش سن بیولوژیکی، تنها درگیری مغزی در سندرم کووتلاشی تازه برای گشودن معزمان واقعیت است یا توهممدل های ریز مغز مینی برینآیا ممکن است موش کور بی متاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان ستم با شعار قانون بدترین جلوتر را دیدننقش غذاها و موجودات درياعدم توقف تکامل در یک اندااثرات مضر ماری جواناهنر حفظ گرهمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت پنجاه و شاسکلت خارجی در درمان اختدانشمندان ژنی از مغز انسویرایش DNA جنین انسان، بربازگشت از آثار به سوی خداکریستال هادستورالعمل مرکز کنترل بیتنها مانع در زندگی موارد زندگی، مدیریت انرژیتاثیر احتمالی عصاره تغلیمرگی وجود نداردآیا آگاهی پس از مرگ از بیسردرد میگرناولین تصویر در تاریخ از سفلج دوطرفه عصب 6 چشمجهان مشارکتیچند جهانیصفحه اصلیاختلالات حرکتی در انسانهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت اسرار آفرینش در موجداروی جدید ALSبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا و گشودن پنجرذرات کوانتومی زیر اتمی قگنجینه ای به نام ویتامین تو باید نیکان را به دست بزبان متغیرتاثیر درجه حرارت بر عملکمشکلات بین دو همسر و برخیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشناخت حقیقت یا آرزوهای گاین پیوند نه با مغز بلکه فتون های زیستیجهان در حال ایجاد و ارتقاچهار میلیارد سال تکامل بارتباط ماده و انرژیحس و ادراک قسمت سی و هشتمهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاطلاعاتی عمومی در مورد مداروی ضد تشنج با قابليت تبرنامه ی مسلط ژنها در اختوبینار اساتید نورولوژی دروی و منیزیم در تقویت استگاهی جهت را عوض کنتومورهای نخاعیآتاکسی مخچه ای خودایمنزبان، نشان دهنده ی سخنگو تاثیر رژیم گیاه خواری بر معجزه در هر لحظه زندگیشانس یا نتیجه ی تلاشایرادهای موجود در خلقت بفرزندان زمان خودجواب سنگ اندازینوار عصب و عضله تعیین محلارزش حقیقی زبان قسمت دومخلاصه ای از مطالب همایش مهوش مصنوعی به کمک هوش طبیمنتظر نمان چیزی نور را بهبه مغز خزندگان خودت اجازیک جهش ممکن است ذهن انساندر هر سوراخی سر نکنبرخی یونها و مولکول های مروح رهاییپوشاندن خود از نورتوپیراماتآشنا پنداریسلول های بنیادی منابع و اتبدیل تراکت صوتی مصنوعی مغز اندامی تشنه ی انرژی اشباهت کیهان و مغزابتدا سخت ترین استچرا مغزهای ما ارتقا یافت قوی تر باشجستجوی هوشیاری در مغز ماچیز جدید را بپذیراز آغاز خلقت تا نگاه انساخوشبختی چیستهوش عاطفی قسمت نهممورد نادر همپوشانی دو بیبه سخن توجه کن نه گویندهژنها نقشه ایجاد ابزار هودرمان های جدید میگرنبررسی مغز با امواج مادون روشی برای بهبود هوش عاطفپیر شدن حتمی نیستتکنولوژی جدید که سلول هاافسردگی و اضطراب در بیماسندرم پیریفورمیستراشه مغز بدون واسطه ی دمغز بزرگ چالشهای پیش روضایعه ی عروقی مخچهابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برقدرت انسان در نگاه به ابعحل مشکلچگونه تکامل مغزهای کنونیاز تکینگی تا مغز از مغز تخطا در محاسبات چیزی کاملهوشیاری سنتی یا هوشیاری مکانیک کوانتومی بی معنی بیماری های مغز و اعصاب و کمردرد ناشی از تنگی کانادرمان جدید ای ال اس، توفربشریت از یک پدر و مادر نیرژیم غذایی سالم و ضد التهپرواز از نیویورک تا لوس آتکامل زبانامید جدید بر آسیب نخاعیسیاهچاله هاتشخیص آلزایمر سالها قبل نقش مهاجرت در توسعه نسل اطعمه ی شبکه های ارتباط اجابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو لبخند بزن شاید صبح فردا زحریص نباشنگاهی بر توانایی اجزاي باز تکینگی تا مغز از مغز تده روش موفقیتهدف از تکامل مغزماده ی تاریکبیماریهای تحلیل عضلانی اکودک ایرانی که هوش او از درون آشفته ی تو و ظاهر خنتفاوت ارباب و رهبر حقیقیرحم مصنوعیآمارهای ارائه شده در سطح تاثیر فکر بر سلامتانتقال ماده و انرژیسکته مغزیتعداد کلی ذهن ها در جهان نقش تیروئید در تکامل مغزعلایم کمبود ویتامین E را ابزارهای بقا از نخستین هابزارهای بقا ازنخستین همهمیشه عسل با موم بخوریممن بی من، بهتر یاد میگیرمحس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکامل تا مغز، از مغز تدین، اجباری نیستوقتی فهمیدی خطا کردی برگمحدودیت های حافظه و حافظبا خودت نجنگکایروپاکتیک چیستدرگیری مغزی در سندرم کووتلاشی جدید در درمان ام اسزمان پلانکمدیون خود ناموجودآیا ما کالا هستیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استستم، بی پاسخ نیستجمجمه انسان های اولیهنقش غذاها و موجودات درياعدم درکاجزای پر سلولی بدن انسان هنر رها شدن از وابستگیمنابع انرژی از نفت و گاز اسکار، لگوی هوشمنددانشمندان پاسخ کوانتومی ویشن پروبازگشت به ریشه های تکاملکریستال زمان(قسمت اولدغدغه نتیجه ی نادانی استتنها در برابر جهانزندان ذهنیتاثیر ترکیبات استاتین (سمراحل ارتقای پله پله کیهآیا امکان بازسازی اندامهسردرد میگرن در کودکاناولین دارو برای آتاکسی ففن آوری های جدید علیه شناجهان معناچند جهانیسوالات پزشکیاختلالات صحبت کردن در انهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت اسرار بازسازی اندام هاداروی جدید s3 در درمان ام بحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا از حقیقت تاترفلکس وتری با توضیح دکتر گوهر با نظر دیگران سنگ نمتو برای خزیدن خلق نشده ایزبان مشترک ژنتیکی موجوداتاثیر درجه حرارت بر عملکمشکلات روانپزشکی پس از سآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشناخت درون، شناخت بیرون؛این اندوه چیستفروتنی معرفتیجهان ریز و درشتچهار ساعت پس از کشتار خوکارتباط متقابل با همه ی حیحس و ادراک قسمت سی و ششمهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نداروی ضد تشنج توپیراماتبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱وجود قبل از ناظر هوشمندرویا و واقعیتگذر زمان کاملا وابسته به تومورهای ستون فقراتآتش منبع انرژیزبان، وسیله شناسایی محیطتاثیر رژیم گیاه خواری بر معرفت و شناختشانس یا تلاشایستادن در برابر آزادی بچت جی پی تیفرضیه ای جدید توضیح میدهجوسازی مدرننوبت کودکانارزش حقیقی زبان قسمت سومخلاصه ای از درمان های جدیهوش مصنوعی به شناسایی کامنتظر زمان ایده آل نشوبه نقاش بنگریک رژیم غذایی جدید، می تودر والنتاین کتاب بدید همبرخی اثرات مضر ویتامین دروزه داری متناوب، مغز را پیموزایدتوانایی مغز و دیگر اجزای آشنا پنداریسلول های بدن تو پیر نیستنتبدیل سلولهای محافط به سمغز انسان ایا طبیعتا تماشباهت زیاد بین سلول هاي عابتدایی که در ذهن دانشمنچرا ویروس کرونای دلتا واقیچی ژنتیکیحفره در مغزچیزی منتظر شناخته شدناز انفجار بزرگ تا انفجار خوشبختی دور از رنج های مهوش عاطفی قسمت هفتمموسیقی نوبهبود حافظه پس از رخدادهژنها ، مغز و ارادهدرمان های جدید در بیماری بررسی و اپروچ جدید بر بیمروشی جدید در درمان قطع نخپیشینیان انسان از هفت میتکینگیافسردگی و ساختار مغزسندرم پیریفورمیستراشه ها روی مغزمغز بزرگ و فعال یا مغز کوضایعات در عصب زیر زبانیابزار بقا از نخستین همانچسبیدن به خود، مانع بزرگ قدرت ذهنحلقه های اسرارآمیزچگونه جمعیت های بزرگ شکل از تکینگی تا مغز از مغز تخطای ادراک کارماهوش، ژنتیکی است یا محیطیمکانیزمهای دفاعی در براببیماری وسواسکمردرد و علل آندرمان جدید سرطانبعد پنجمرژیم غذایی ضد التهابیپروتئین های ساده ی ابتداتکامل زبان انسان از پیشیامید درمان کرونا با همانسیاهچاله های فضایی منابعتشخیص ایدزنقش میدان مغناطیسی زمین ظهور امواج مغزی در مغز مصابزار بقای موجود زنده از هفت سین یادگاری از میراث لحظات خوش با کودکانحرکات چشم، ترجمه کننده ی نگاهت را بلند کناز تکینگی تا مغز از مغز تدهن، بزرگترین سرمایههدف از خلقت رسیدن به ابزاماده ی خالیبیماری، رساله ای برای سلکودکان میتوانند ناقل بی دروغ نگو به خصوص به خودتتفاوتهای جنسیتی راهی برارسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرآن چیزی که ما جریان زمان تاثیر مشاهده بر واقعیت بانتروپی و هوشیاریسال سیزده ماههتعذیه ی ذهننقش حفاظتی مولکول جدید دعلائم عصبی آلزایمر، با اعلت خواب آلودگی بعد از خوابزارهای بقای موجود زندههمیشه، آنطور نیست که هستمننژیتحس و ادراک قسمت نهماز تکامل تا مغز، از مغز تدیوار همه اش توهم بودوقتی پر از گل شدی خودت را محدودیت درک انسانبا خدا باشکار امروز را به فردا نینددرگیری اعصاب به علت میتوتمایل زیاد به خوردن بستنزمان به چه دلیل ایجاد میشمدیریت اینترنت بر جنگآیا ما تنها موجودات زنده تاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باشستون فقرات انسان دو پا جلجنین مصنوعینقش غذاها در کاهش دردهای عدالت برای من یا برای همهاجزایی ناشناخته در شکل گهنر، پر کردن است نه فحش دمنابع انرژی از نفت و گاز اساس انسان اندیشه و باور دانشمندان اولین سلول مصنواقعیت فیزیکی، تابعی از بازخورد یا فیدبککریستال زمان(قسمت دوم)ذهن ما از در هم شکستن منبتنهاییزونیسومایدتاثیر تغذیه بر سلامت روامرز مرگ و زندگی کجاستآیا انسان با مغز بزرگش اخسردرد میگرنی در کودکاناولین دروغفناوری هوش مصنوعی نحوه خجهان هوشمندچند جهانی و علمپیامهای کاربراناختلالات عضلانی ژنتیکهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت اصفهان زیباداروی جدید لنفوم و لوکمیبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا ساخته شده تورفتار مانند بردهگویید نوزده و ایمنی ساکتتو تغییر و تحولیزبان چهار حرفی حیات زمینتاثیر درجه حرارت بر عملکمشکلات روانپزشکی در عقب آیا راهی برای رفع کم آبی شناسایی تاریخچه ی تکاملیاین ایده که ذرات سیاهچالفروتنی و غرورجهان شگفت انگیزنون و القلمارتباط چاقی و کاهش قدرت بحس و ادراک قسمت سیزدهمهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاعتماد به خودداروی ضد جنون در درمان تیبرین نت به جای اینترنترویا و کابوسگذشته را دفن کنتوهم فضای خالیآثار باستانی تمدن های قدزدودن نقص از هوش مصنوعیتاثیر رژیم گیاهخواری بر مغز فکر میکند مرگ برای دیشاهکار قرناکنون را با همه ی نقص هایچت جی پی تیفساد اقتصادی سیتماتیک درجامعه ی آسمانینور از عمق تاریکیارزش خود را چگونه میشناسخم شدن فضا-زمانهوش مصنوعی تعاملیمنحنی که ارتباط بین معرفبه نقاش بنگریکی از علل محدودیت مغز امدر یک فراکتال هر نقطه مرکبرخی اختلالات عصبی مثانهروزه داری و التهاب زیانبپیموزایدتوازن مهمتر از فعالیت زیآشناپنداری چیستسلول بنیادی و ای ال استبر را بردارمغز انسان برای ایجاد تمدشباهت زیاد بین سلول هاي عابتذال با شعار دینچرا پس از بیدار شدن از خوقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصحق انتخابچیزی خارج از مغزهای ما نیاز بار خود بکاه تا پرواز خانه ی تاریکهوش عاطفی قسمت یازدهموسیقی هنر مایع استبهداشت خوابژنهای مشترک بین انسان و ودرمان های جدید سرطانبررسی ژنها در تشخیص بیماروشی جدید در درمان نابینپیشرفت های جدید علوم اعصتکامل فردی یا اجتماعیاقلیت خلاقسندرم پای بی قرارتراشه ی هوش مصنوعی در مغزمغز بزرگترین مصرف کننده ضرورت زدودن افکارابزار بقا از نخستین هماننسبت ها در کیهانقدرت عشقحمله ویروس کرونا به مغزچگونه جمعیت های بزرگ شکل از تکینگی تا مغز از مغز تخطای حسهیچ نقطه ای مرکزی تر از اما انسانها چه اندازه نزدبیماری کروتز فیلد جاکوبکمردرد با پوشیدن کفش منادرمان جدید سرطانبعد از کرونارژیم غذایی ضد دردپروتز چشمتکامل ساختار رگهای مغزی امیدوار باش حتی اگر همه چسیاهچاله ها، دارای پرتو تصویر خورشید یا خود خورشنقش محیط زندگی و مهاجرت دظرف باید پر شود چه با چرک ابزار بقای موجود زنده از هم نوع خواری در میان پیشیلرزش ناشی از اسیب به عصبحرکت چرخشی و دائمی کیهانچالش هوشیاری و اینکه چرا از تکینگی تا مغز از مغز تدو ویژگی انتزاع و قدرت تجهر چیز با هر چیز دیگر در تماده ای ضد التهابیبیندیشکودکان خود را مشابه خود تدریای خداتقلید مرحله ای نسبتا پیشرساناها و ابر رساناها و عآنچه ناشناخته است باید شتاثیر نگاه ناظر هوشیار بانتظار گذر تندباد؟سانسور از روی قصد بسیاری تغییرنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتغییر الگوی رشد مغزی با زنقش خرچنگ های نعل اسبی درعماد الدین نسیمی قربانی ابزارهای بقای از نخستین همکاری یا رقابتمنابع انرژي پاک سرچشمه ححس و ادراک قسمت چهارماز تکامل تا مغز، از مغز تدیوار، از ابتدا توهم بودوقتی تو از یاد گرفتن باز مخچه فراتر از حفظ تعادلبا طبیعت بازی نکنکار با یگانگی و یکپارچگیدرب بسته با غیر خود باز متمایز یا کشف یگانگیزمان شگفت انگیزمداخله ی زیانبار انسانآیا مصرف مولتی ویتامین هتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان جدید از چه زمانی پاستارگانی قبل از آغاز کیهجنگ هفتاد و دو ملت همه را نقشه مغزی هر فرد منحصر بهعسل طبیعی موثر در کنترل باحیای بینایی نسبی یک بیمهوموارکتوس ها ممکن است دمنابع انرژی از نفت و گاز استفاده از مغز، وزن را کمدانشمندان تغییر میدان مغواقعیت چند سویهبازسازي مغز و نخاع چالشی کریستال زمان(قسمت سوم)ذهن چند جانبه نیازمند نگتنهایی رمز نوآوری استزونا به وسیله ویروس ابله تاثیر حرکات چشم بر امواج مرز بین انسان و حیوان کجاآیا احتمال دارد رویا از آسردرد و علتهای آناولین سلول مصنوعیفواید روزه داری متناوبجهان هوشیارچند روش ساده برای موفقیتسایتهای دیگراختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت اصل بازخوردداروی جدید میاستنی گراویبحثی درباره احساسات متفاواکسن آلزایمررفتار وابسته به شکلگوش دادن بهتر از حرف زدنتو جهانی هستی که خودش را زبان نیاز تکاملی استتاثیر درجه حرارت بر عملکمشاهده گر جدای از شیء مشاآیاما مقهور قوانین فیزیکشناسایی سلول های ایمنی ااین ابتدای تناقض هاستفرگشت و تکامل تصادفی محض جهانی که نه با یک رخداد و نوآوری ای شگفت انگیز دانارتباط هوش ساختار مغز و ژحس و ادراک قسمت ششمهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاعتماد به خوددارویی خلط آوربرای یک زندگی معمولیرویا و خبر از آیندهگریه ی ابر، رمز طراوت باغتوهم فضای خالی یا توهم فضآرامش و دانشسفر فقط مادی نیستتاثیر رژِیم غذایی بر میگمغز قلبشاهکار شش گوشاکوییفلکسنتایج نادانی و جهلفشار و قدرتجاودانگی مصنوعینور دروناز فرد ایستا و متعصب بگذرخونریزی مغز در سندرم کووهوش مصنوعی در کامپیوترهامنشأ اطلاعات و آموخته ها به نادیدنی ایمان بیاوریافته های نوین علوم پرده در کمتر از چند ماه سوش جدبرخی اصول سلامت کمرروزه داری و بیمار ی ام اس پیچیدگی های مغزمگستوسعه هوش مصنوعی قادر اسآشتی بهتر استسلول بنیادین از مخاط بینتحریک عمقی مغزمغز انسان برای شادمانی طشجاعت و ترسابداع دی ان ای بزرگترین دچرا ارتعاش بسیار مهم استقانون مندی نقشه ژنتیکی محقیقت قربانی نزاع بین بی چیزی شبیه نور تو نیستاز بحث های کنونی در ویروسخانواده پایدارهوش عاطفی قسمت پنجممیهمانهای ناخوانده عامل بوزون هیگز چیستژنهای هوش ، کدامنددرمان های رایج ام اسبررسی بیماری التهابی رودروشی جدید در درمان سکته مپیشرفت در عقل است یا ظواهتکامل مادی تا ابزار هوشماقیانوس نادانیسندرم پس از ضربه به سرتراشه ی بیولوژِیکمغز حریص برای خون، کلید تضرب المثل یونانیابزار بقا از نخستین هماننسبت طلایی، نشانه ای به سقضاوت ممنوعحمایت از طبیعتچگونه حافظه را قویتر کنیاز تکینگی تا مغز از مغز تخطر آلودگی هواهیچ چیز همیشگی نیستما انسانها چه اندازه نزدبیماری گیلن باره و بیمارکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرمان دارویی سرطان رحم ببعد از کروناراه فراری نیستپروتز عصبی برای تکلمتکامل شناخت انسان با کشفامیدواریسیاهچاله و تکینگی ابتدایتصویر در هم تنیدگی کوانتنقش مرکز تنفس سلولی در بیعقل مجادله گرابزار بقای موجود زنده از همه چیز موج استلرزش عضله یا فاسیکولاسیوحس متفاوتچالش هوشیاری و اینکه چرا از تکینگی تا مغز از مغز تدو بیماری روانی خود بزرگ هر جا که جات میشه، جات نیماده، چیزی نیستبیهوش کردن در جراحی و بیمکودکان را برای راه آماده درک فرد دیگر و رفتارهای اتقلید از روی طبیعترستگاری محدود به یک راه نآنچه واقعیت تصور میکنیم تاثیر نگاه و مشاهده ناظر اندوه در دنیا استسانسور بر بسیاری از حقایساهچاله ها تبخیر نمیشودتغییر دیگران یا تغییر خونقش داروهاي مختلف معروف عوامل موثر در پیدایش زباابزارهای دفاعی و بقای موهمانند سازی در انسانمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت نوزدهماز تکامل تا مغز، از مغز تدید تو همیشه محدود به مقدوقتی ریشه ها عمیقند از چیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبالاترین هدف از دولتکارهای کوچک، بی ارزش نیسدرختان چگونه بر تشکیل ابتمدن قدیمی ای در جنوب ایرزمزمه ات مانده در گوشممدارک ژنتیکی چگونه انسانآیا مغز تا بزرگسالی توسعتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان خطرناکترین موجودسخن نیکو مانند درخت نیکوجنگ و تصور از جنگنقشه های مغزی جدید با جزیعشق درونی به یگانگی خلقتاحیای بینایی نسبی یک بیمهورمون شیرساز یا پرولاکتمنابع بی نهایت انرژی در داستفاده از نظریه ی تکامل دانشمندان روش هاي جدیدی واقعیت چیستبحتی علمی درباره تمایل بکشف مکانیسم عصبی خوانش پذهن هوشیار در پس ماده ی متنبیه چقدر موثر استزیان غذاهای پرچربتاثیر دوپامین و سروتونینمرز جدید جستجو و اکتشاف، آیا احتمال دارد رویا از آسردرد به دلیل مصرف زیاد ماوکرلیزوماب داروی جدید شفیلمی بسیار جالب از تغییجهان های بسیار دیگرچندین ماده غذایی که ماننادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت اصل در هم تنیدگی و جهانی داروی جدید آلزایمربحثی درباره احساساتی غیرواکسن ایرانی کرونا تولیدرفتار اجتماعی انسان، حاصگوشه بیماری اتوزومال رسستو جدای از کیهان نیستیزبان و کلمه حتی برای کسانتاثیر درجه حرارت بر عملکمشاهده آینده از روی مشاهآگاهی فراتر از آگاهیشواهدی از نوع جدیدی از حااینکه به خاطرخودت زندگی فراموش کارها باهوش تر هسجهانی که از یک منبع، تغذینوار مغز مشاهده ی غیر مستارتباط پیوسته ی جهانحس و ادراک قسمت شصت و هشتهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاعتماد بی موردوراپامیل در بارداریدارویی ضد بیش فعالی سیستبرای پیش بینی آینده مغز درویا بخشی حقیقی از زندگی گربه شرودینگر و تاثیر مشتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آرامش و سکونسفر نامه سفر به بم و جنوب تاثیر سلامت دستگاه گوارشمغز ما کوچکتر از نیم نقطهشاید گوشی و چشمی، آماده شاکسی توسین و تکامل پیش انجات در راستگوییفضا و ذهن بازجایی برای یاد گرفتن باقی نوروفیبروماتوزاز مخالفت بشنوخواندن ، یکی از شستشو دهنهوش مصنوعی در تفکر خلاق امنشاء کوانتومی هوشیاری ابه هلال بنگریاد گرفتن مداومدر آرزوهایت مداومت داشتهبرخی اطلاعات روانشناسی مروزه داری سلول های بنیادپیچیدگی های مغزی در درک زتوسعه برخی شغل ها با هوش آغاز فرایند دانستنسلول عصبی شاهکار انطباق تحریک عمقی مغز در آلزایممغز انسان برای شادمانی طشرکت نورالینک ویدیویی ازابزار هوش در حال ارتقا ازچرا بیماری های تخریبی مغقانون گذاری و تکاملحقیقت آنطور نیست که به نظنکاتی در مورد تشنجاز تلسکوپ گالیله تا تلسکخار و گلهوش عاطفی قسمت اولمیوتونیک دیستروفیبوزون هیگز جهان را از متلژنهای حاکم بر انسان و انسدرمان های علامتی در ام اسبررسی سیستم تعادلی بدن اريتوکسيمب در درمان ام اسپیشرفت ذهن در خلاقیت استتکامل مداومالکترومغناطیس شنوایی و هسندرم جدایی مغزتربیت کودکان وظیفه ای مهمغز در تنهایی آسیب میبینضربه مغزی در تصادف رانندابزار بقا از نخستین هماننشانه های گذشته در کیهان قطار پیشرفتحوادث روزگار از جمله ویرنگاه من، نگاه تو و یا حقیاز تکینگی تا مغز از مغز تخطرات هوش مصنوعیهیچ چیز، چقدر حقیقی استما اکنون میدانیم فضا خالبیماری آلزایمر، استیل کوکنگره بین المللی سردرد ددرمان زخم دیابتی با تکنوبعد از کرونا دلخوشی بیهوراه نجاتپرورش مغز مینیاتوری انساتکامل، نتیجه ی برنامه ریامیدواری و مغزسیاهچاله ی منفرد یا سیاهتصویر زیبا از سلولنقش نگاه از پایین یا نگاهعقل سالمابزار بقای موجود زنده از همه چیز و هیچ چیزلزوم گذر انسان از حدها و حس چشایی و بویاییچالش هوشیاری و اینکه چرا از تکینگی تا مغز از مغز تدو بار در هفته ماهی مصرف هر حرکت خمیده می شود و هر ماده، چیزی بیش از یک خلا بیهوشی در بیماران دچار اکوری گذرای ناشی از موبایدرک نیازمند شناخت خویش اتقلید از طبیعترشته نوروایمونولوژی و نقآنچه حس می کنیم، نتیجه ی تاثیر نگاه انسان بر رفتااندوه دردی را دوا نمیکندتاثیر نگاه انسان بر رفتااندوهگین نباش اگر درب یا سایه ی هوشیاریتغییر دادن ژنها آیا روزی نقش درختان در تکاملعوامل ایجاد لغت انسانی و ابعاد و نیازهای تکاملیهمجوشی هسته ای، انرژِی بمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت هفتماز تکامل تا مغز، از مغز تدیدن خدا در همه چیزویتنام نوعی کرونا ویروس مخچه ابزاري که وظیفه آن فباهوش ترین و با کیفیت تریکارهایی بیش از طراحی و گپدرختان اشعار زمینتمدن پیشرفته ی پیشینیانزنان باهوش ترمروری بر تشنج و درمان هایآیا همه جنایت ها نتیجه بیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان عامل توقف رشد مغزسخن و سکوتجنگ داده هانقشه با واقعیت متفاوت اسعشق، شلوغ کردن نیستاحتیاط در ورزش زانو در خاهوش فوق العاده، هر فرد اسمنابع جدید انرژیاستفاده از هوش مصنوعی در دانشمندان روشی برای تبدیواقعیت چیستبحث درباره پیدایش و منشا کشف مکانیسمی پیچیده در بذهن و شیمی بدنتهدیدهای هوش مصنوعیزیباترین چیز در پیر شدنتاثیر دپاکین بر بیماری ممرزهای حقیقی یا مرزهای تآیا برای تولید مثل همیشه سردرد تنشنايندگان چگونه خواهند دیدفیروز نادریجهان هایی در جهان دیگرچندجهانیاداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت اصل علت و تاثیرداروی جدید ای ال اسبخش فراموش شده ی حافظهواکسن اسپایکوژنرقیبی قدرتمند در برابر مگوشت خواری یا گیاه خواریتو دی ان ای خاص ميتوکندريزبان و بیان نتیجه ساختماتاثیر درجه حرارت بر عملکمشاهدات آمیخته با اشتباهشواهدی از دنیسوان(شبه نئاینکه خانواده ات سالم بافراموشی همیشه هم بد نیستجهانی در ذهننوار مغز با توضیح دکتر فاارتباط انسانی، محدود به حس و ادراک قسمت شصت و دوهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاعتیاد و تلاش های درمانی ورزش هوازی مرتب خیلی به قداستانها و مفاهیمی اشتبابرای اولین بار دانشمندانرویا تخیل یا واقعیتگزیده ای از وبینار یا کنفتوهم چیستآرامش(سکوت) stillness و تکاپوسفر به مریخ در 39 روزتاثیر عصاره تغلیظ شده گیمغز مانند تلفن استشاید درست نباشداکسکاربازپین در درمان تشنخاع ما تا پایین ستون فقرفضای قلب منبع نبوغ استجایی خالی نیستنورون هاي مصنوعی می تواناز نخستین همانند سازها تخواب زمستانی سلول های سرهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمهمان ناخواندهبه کدامین گناه کشته شدندیاد بگیر فراموش کنیدر آسمان هدیه های نادیدنبرخی بیماری ها که در آن بروزهای بد باقی نمیماندپیوند قلب خوک، به فرد دچاتوصیه های سازمان بهداشت آغاز فصل سرما و دوباره تکسلول عصبی، در محل خاص خودتداوم مهم است نه سرعتمغز انسان رو به کوچک تر ششربت ضد خلطابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینقانون جنگلحقیقت افرادچگونه مولکول های دی ان ایاز تلسکوپ گالیله تا تلسکخارق العاده و استثنایی بهوش عاطفی قسمت دهممیگرن و پروتئین مرتبط با بی نهایت در میان مرزهاکفش و کتابدرمان ژنتیکی برای نوآوریبررسی علل کمر درد در میانریه زغالیپیشرفتی مستقل از ابزار هتکامل چشمالکتروتاکسی(گرایش و حرکسندرم دزدی ساب کلاوینترجمه ای ابتدایی از اسرامغز را از روی امواج بشناسضررهای مصرف شکر و قند بر ابزار بقا از نخستین هماننشانه های پروردگار در جهقطره قطرهحکمت الهی در پس همه چیزنگاه مادی غیر علمی استاز تکینگی تا مغز از مغز تدفاع از پیامبرهیچ وقت خودت را محدود به ما از اینجا نخواهیم رفتبیماری الزایمرکنگره بین المللی سردرد ددرمان ساده ی روماتیسمبعد از کرونا دلخوشی بیهوراه های جدید برای قضاوت رپرکاری تیروئیدتکثیر سلول در برابر توقف امیدی به این سوی قبر نیستسیاهچاله ی تولید کنندهتصویر زیبای اصفهاننقش نظام غذایی در تکامل معقلانیت بدون تغییرابزار بقای موجود زنده از همه چیز کهنه میشودلزوم سازگاری قانون مجازاحس و ادراک (قسمت اول )چالش هوشیاری و اینکه چرا از تکینگی تا مغز از مغز تدو برابر شدن خطر مرگ و میهرچیز با یک تاب تبدیل به ماست مالیبیوگرافیکی غایب شدی تا نیازمند دلدرک و احساستقویت استخوان در گرو تغذرشد مغز فرایندی پیچیده اآنها نمیخواهند دیگران راتاثیر ویتامین دی بر بیمااندام حسی، درک از بخش هایسایه را اصالت دادن، جز فرتغییر زودتر اتصالات مغزینقش ذهن و شناخت در حوادث عواملی که برای ظهور لغت اابعاد اضافه ی کیهانهمراه سختی، اسانی هستمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت هفدهماز تکامل تا مغز، از مغز تدیدگاه نارسای دوگانه ی مویتامین E برای فعالیت صحمخچه تاثیر گذار بر حافظهباور و کیهان شناسیکاربرد روباتهای ريزنانودرد و درستمدن بشری و مغز اخلاقیزنجیرها را ما باید پاره کمرکز هوشیاری، روح یا بدن آیا هوش مصنوعی می تواند نتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در هم تنیده و متصسخن پاک و ثابتجنبه های موجی واقعیتنقص های سیستمی ایمنیعصب حقوق نورولوواحتیاط در تعویض داروهاهوش مصنوعی می تواند بر احمناطق خاص زبان در مغزاستفاده از انرژی خلادانش، قفل ذهن را باز میکنواقعیت های متفاوتبحثي درباره هوش و تفاوتهکشف ارتباط جدیدی از ارتبذهن تو همیشه به چیزی اعتقتو یک معجزه ایزیباترین چیز در افزایش ستاثیر داروهای ضد التهاب مزایای شکلات تلخ برای سلآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسردرد سکه ایايا اراده آزاد توهم است یفیزیک مولکولها و ذرات در جهان یکپارچهنه ناامیدی بلکه ارتقاادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت اصل عدم قطعیت از کوانتوم داروی جدید برای میاستنی بخش های تنظیمی ژنومواکسن اسپایکوژن ضد کرونارموزی از نخستین تمدن بشرگیلگمش باستانی کیستتو در میانه ی جهان نیستی زبان و بیان، در سایه پیشرتاثیر درجه حرارت بر عملکمطالبه ی حق خودشیشه ی بازالتی و سیلیکوناینترنت بدون فیلتر ماهوافراموشی و مسیر روحانیجهان، تصادفی نیستنوار مغز ترجمه رخدادهای ارتباط از بالا به پایین محس و ادراک قسمت شصت و ششهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسماعتیاد را به دور بیندازورزش هوازی ، بهترین تمریدخالت در ساختار ژنهابرای تمدن سازی، باید در برویا حقی از طرف خداگزارش یک مورد جالب لخته وتوهم و خیالآزمون تجربی، راهی برای رسفر تجهیزات ناسا به مریخ تاریک ترین بخش شبمغز مادران و کودکان در زمشایسته نیست در جیب خود قراگر فقط مردم میفهمیدند کنخستین تمدن بشریقفس ذهنجاذبهنورون های ردیاب حافظهاز نخستین همانند سازها تخواب سالم عامل سلامتیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمهندسی ژنتیک در حال تلاش به امید روزهای بهتریادگیری مهارت های جدید ددر آستانه ی موج پنجم کوویبرخی بیماری های خاص که بدروزهای سختپیوند مغز و سر و چالشهای توصیه های غیر دارویی در سآغاز مبهم آفرینشسلولهای ایمنی القا کنندهتداخل مرزها و صفات با بینمغز انسان رو به کوچکتر شدشش مرحله تکامل چشمابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درقانون جنگلحقیقت انسانچگونه میتوان با قانون جناز تکنیکی تا مغز از مغز تخبر مهم تلسکوپ هابلهوش عاطفی قسمت دوممیگرن و خواببی هیچ می ایی و بی هیچ میرکل اقیانوس در یک ذرهدرمان پوکی استخوانبرطرف کردن خشونت را از خاریواستیگمینپپوگستتکامل و ارتقای نگاه تا عمالکترودهای کاشتنیسندرم سردرد به دلیل افت فترس و آرمان هامغز زنان جوانتر از مغز مرضررهای شکر بر سلامت مغزابزار بقا از نخستین هماننشانه های بیداری روحیلمس کوانتومیحافظه میتواند بزرگترین دنگاه محدود و تک جانبه، مشاز تکینگی تا مغز از مغز تدفاع در برابر تغییر ساختهیچ کاری نکردن به معنی چیما اشیا را آنطور که هستندبیماری ای شبیه آلزایمر و کنترل همجوشی هسته ای با هدرمان سرگیجه بدون نیاز بتفکر قبل از کارراه های جدید برای قضاوت رپرتوهای صادر شده از سیاهتأثیر نیکوتین سیگار بر مامیدی تازه در درمان سرطاسیاره ی ابلهانتصویربرداری فضاپیمای آمنقش نظریه تکامل در شناساعقیده ی بی عملابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان مناسبلزوم سازگاری قانون مجازاحس و ادراک (قسمت دوم )چالش کمبود اندام برای پیاز تکینگی تا مغز از مغز تدو برابر شدن خطر مرگ و میهز ذره، یک دنیاستماست مالی با هوش انسانیبیوگرافیکیهان خود را طراحی میکنددرک کنیم ما همه یکی هستیمتقویت حافظه یا هوش مصنوعرشد مغز علت تمایل انسان بآنژیوگرافی از مغزآنان که در قله اند هرگز ختاثیر ویروس کرونا بر مغز انرژی بی پایان در درون هرساخت سلول عصبی حتی پس از تغییر عمودی سر انسان از پنقش روی و منیزیم در سلامتعوارض ازدواج و بچه دار شدابعاد بالاترهمراهی میاستنی با برخی سمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت هجدهماز تکامل تا مغز، از مغز تدژا وو یا اشنا پنداریویتامین E در چه مواد غذایمخاطب قرار دادن مردم، کاباید از انسان ترسیدکاربرد روباتهای ريز، در درد باسن و پا به دلیل کاهتمدن زیر آبزندگی فعال و مثبت روند آلمرکز حافظه کجاستآیا هوش مصنوعی زندگی بشرتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در برابر دیگرانسختی ها رفتنی استجنسیت و تفاوت های بینایینقص در تشخیص هیجانات عامعصب سیاتیکاحساس گذر سریعتر زمانهوش مصنوعی و کشف زبان هایمناطق خاصی از مغز در جستجاستفاده از سلول های بنیادانش، یک انسان را ناسازگواقعیت و مجازبحثی جالب درباره محدودیتکشف جمجمه ای درکوه ایرهوذهن خود را مشغول هماهنگیتو یک جهان در مغز خودت هسزیر فشار کووید چه باید کرتاثیر داروی ضد تشنج سدیم مسمومیت دانش آموزان بی گآیا تکامل و تغییرات ژنتیسردرد عروقی میگرنايا اراده آزاد توهم است یفیزیک هوشیاریجهان یکپارچهنه به اعدامادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت53اصل، روان و نفس استداروی جدید برای کاهش وزنبخش بزرگی حس و ادراک ما اواکسن دیگر کرونا ساخته شرمز و رازهای ارتباط غیر کگیاه بی عقل به سوی نور میتوقف؛ شکستآپومورفین در پارکینسونزبان و تکلم برخی بیماریهتاثیر درجه حرارت بر عملکمطالبی در مورد تشنجشکل های متفاوت پروتئین هایندرالفراموشی آرمانجهش های ژنتیکی مفید در سانوار مغز در فراموشی هاارتباط بین هوش طبیعی و هوحس و ادراک سی و هفتمهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسماعداد بینهایت در دنیای مورزش و میگرندر میان تاریکی و روشناییبرای خودآگاه بودن تو بایرویاها از مغز است یا ناخوگشایش دروازه جدیدی از طرتوهم وجودآزمون ذهنی گربه ی شرودینسفر دشوار اکتشافتاریکی من و تو و گرد و غبامغز چون ابزار هوش است دلیشادی، پاداش انجام وظیفهاگر میدانی مصیبت بزرگتر نخستین تصویر از سیاهچالهقفس را بشکنجاذبه و نقش آن در شکلگیرینوروپلاستیسیتی چیستاز نخستین همانند سازها تخواب سالم عامل سلامتی و یهوش مصنوعی درمانگر کامپیمهندسی بدنبه بالا بر ستارگان نگاه کیادگیری هوش مصنوعی، عمیقدر درمان بیماری مولتیپل برخی توجهات در ببمار پارروش مقابله مغز با محدودیپیوند اندام از حیوانات بتوصیه هایی در مصرف ماهیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسلولهای بنیادی مصنوعی درترقی واقعی یا شعار ترقیمغز ایندگان چگونه استششمین کنگره بین المللی سابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبقانونمندی و محدودیت عالمحقیقت اشیاچگونه مغز ما، موسیقی را پاز تکینگی تا مغز و از مغز خدا موجود استهوش عاطفی قسمت سوممیگرن و روزه داریبی ذهن و بی روحکلمات بلند نه صدای بلنددرمان پوکی استخوانبزرگ فکر کنریاضیات یک حس جدید استپایان، یک آغاز استتکامل و ریشه ی مشترک خلقتالگو نداشتیمسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتسلیم شدن از نورون شروع ممغزهای کوچک بی احساسضعیف و قویابزار بقا از نخستین هماننظام مثبت زندگیلووفلوکساسینحافظه های کاذبنگاه کلی نگراز تکینگی تا مغز از مغز تدقیق ترین تصاویر از مغز اهیچ کس مانند تو نگاه نمیکما به جهان های متفاوت خودبیماری ای شبیه ام اس مولتکنترل جاذبهدرمان سرگیجه بدون نیاز بتفکر ترکیبی در هوش مصنوعراه پیروزی در زندگی چیستپرتوزایی از جسم سیاهتأثیر نگاه انسان بر رفتاامگا سه عامل مهم سلامتسیاره ابلهانتصور ما ازمشکلات و واقعینقش هورمون های تیروئید دعلم و ادراک فقط مشاهده ی ابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان کنونی استلزوم عدم وابستگی به گوگل حس و ادراک قسمت 67چالش دیدگاه های سنتی در باز تکینگی تا مغز از مغز تدو داروی جدید برای میاستهزینه ای که برای اندیشیدماشین دانشبیان ژن های اسکیزوفرنی دکیهانِ هوشیارِ در حال یادرک احساسات و تفکرات دیگتقویت سیستم ایمنیرشد در سختی استرشد، رسیدن به یک هدف نیستآنزیم تولید انرژی در سلوتاثیر ژنها بر اختلالات خانرژی تاریکساخت شبکه عصبی مصنوعی با تغییرات منطقه بویایی مغزنقش روزه داری در سالم و جعید نوروز مبارکاتفاق و تصادفهمراهی نوعی سردرد میگرنیمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت هشتماز تکامل تا مغز، از مغز تدژاوو یا آشناپنداریویتامین کامدل همه جانبه نگر ژنرالیبابا زود بیاکاش شرف اجباری بود یا حتیدرد زانو همیشه نیاز به جرتمدنی قدیمی در شمال خلیج زندگی هوشمند در خارج از زمرکز حافظه کجاستآیا هوش ارثی دریافتی از پتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان، گونه ای پر از تضادسرنوشتجنسیت و تفاوت های بینایینقطه ی رسیدن به قلهعضلانی که طی سخن گفتن چقداحساسات کاذبهوش مصنوعی یا حماقت طبیعمنبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از سلول های بنیادائما بخوانواقعیت و انعکاسبحثی در مورد نقش ویتامين کشف جدید تلسکوپ جیمز وبذهن سالمتو کجای جهانیزیرفون داروی ضد ام استاثیر درجه حرارت بر مغزمسمومیت دانش آموزان، قماآیا جنین انسان، هوشمندی سرطان کمیت گراییای نعمت من در زندگیمفیزیک و هوشیاریجهان کنونی و مغز بزرگترینه به اعدامحس و ادراک قسمت بیست و چههوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ (قسماصلاح خطا با رفتن بر مسیرداروی جدید برای ای ال اسبخش بزرگتر کیهان ناشناختواکسن دیگری ضد کرونا از درمز گشایی از اتصالات مغزگیاه خواری و گوشت خوار کدتولید مولکول جدید توسط هآپومورفین در پارکینسونزبان و شناخت حقیقت قسمت چتاثیر درجه حرارت بر عملکمطالعه ای بیان میکند اهدشکل پنجم مادهایا کوچک شدن مغزانسان الفرایند پیچیده ی خونرسانیجهش های ژنتیکی غیر تصادفنوار مغز در تشخیص بیماری ارتباط شگفت مغز انسان و فحس و ادراک- قسمت پنجاه و هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمبقا با سازگارترین فرد اسورزش بهترین درمان بیش فعدر مانهای کمر دردبرای رشد، باید از مسیر خطرویاهای پر رمز و حیرتی درپل جویی اصفهانتوهم وجودآزمون ذهنی گربه شرودینگرسفرنامه سفر به بم و جنوب تاریکی و نورمغز چگونه صداها را فیلتر شب سیاه سحر شوداگر نیروی مغناطیس نباشد نخستین روبات های زنده ی جقله برای دیدن نه برای به جبران از دست رفته هانوروز مبارکاز نخستین همانند سازها تخواب عامل دسته بندی و حفطهوش مصنوعی درخدمت خلق وحمهربانی، شرط موفقیتبه بالاتر از ماده بیندیشیادگرفتن، آغاز حرکت است در سال حدود 7 میلیون نفر برخی توصیه ها برای واکسیروش های صرفه جویی در ایجاپیوند اندام حیوانات به اتوضیحی ساده در مورد هوش مافت فشار خون ناگهانی در وسلام تا روشناییتروس جریان انرژیمغز ابزار بقای برتر مادیصبور باشابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتقارچ بی مغز در خدمت موجودحقیقت تنها چیزی است که شاچگونه مغز پیش انسان یا هماز تکینگی تا مغز از مغز تخدا نور آسمان ها و زمین اهوش عاطفی قسمت ششممیگرن سردردی ژنتیکی که ببی سوادی در قرن 21کلوزاپین داروی ضد جنوندرمان آرتروز با ورزش موضبزرگ شدن مغز محدود به دورریتوکسیمابپاکسازی مغزتکامل ابزار هوش ، راه پر الگو و عادت را بشکن و در اسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتست نوار عصب و عضلهمغز، فقط گیرندهطلوع و حقیقتابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیلوب فرونتال یا پیشانی مغحافظه و اطلاعات در کجاست نگاه انسان محدود به ادرااز تکینگی تا مغز از مغز تدل به دریا بزنهیچ کس حقیقت را درون مغز ما با کمک مغز خود مختاريمبیماری اسپینال ماسکولار کندر در بیماریهای التهابدرمان سرگیجه بدون داروتفکر خلا ق در برابر توهم راه انسان شدن، راه رفتن وپرسش و چستجو همیشه باقی اتأثیر شیرینی های حاوی لواما شما از دید خفاش کور هسیاره ابلهانتصور از زمان و مکاننقش هورمون زنانه استروژنعلم و روحابزار بقای موجود زنده از همه چیز، ثبت می شودمقاومت به عوارض فشار خون حس و ادراک قسمت 74چاالش ها در تعیین منبع هواز تکینگی تا مغز- از مغز دو سوی واقعیتهزینه سنگین انسان در ازامبانی ذهنی سیاه و سفیدبیان حقیقتکیست هیداتید مغزدرک تصویر و زبان های مخلتتلقین اطلاعات و حافظهتلاش ها برای کشف منابع جدز گهواره تا گورآواز خواندن در قفس، نشانتاثیر کلام در آیات کلام بانرژی تاریک که ما نمی توساخت شبکه عصبی با الفبای تغییرات مغز پس از 40 سالگینقش رژیم غذایی بر رشد و اعامل کلیدی در کنترل کارآاتوبان اطلاعات و پلِ بینهندسه ی پایه ایمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکامل تا مغز، از مغز تدگرگونی های نژادی و تغییویتامین کا و استخوانمدل هولوگرافیک ژنرالیزهباد و موجکتاب گران و پرهزینه شد ولدردهای سال گذشته فراموش تمرکز و مدیتیشنزندگی و داراییمرکز خنده در کجای مغز استآیا هوش سریعی که بدون احستاثیر گیاه خواری بر رشد وانعطاف پذیری مکانیسمی علسریع دویدن مهم نیستجهل مقدسنقطه ای بود و دگر هیچ نبوغم بی پایاناخلاق و علوم اعصابهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمنبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از سلول های بنیاداروهای مصرفی در ام اسواقعیت تقویت شدهبحثی در مورد نقش کلسیم و کشتن عقیده ممکن نیستتو کز محنت دیگران بی غمیزیرک ترین مردمتاثیر درجه حرارت بر عملکمسیر دشوار تکامل و ارتقاآیا جهان ذهن و افکار ما مسرعت فکر کردن چگونه استای همه ی وجود منفیزیک آگاهیجهان کاملی در اطراف ما پرنه بدبخت بلکه نادانحس و ادراک قسمت بیست و یکهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصول انجام برخی نرمش ها دداروی جدید برای دیابتبخش دیگری در وجود انسان هواکسن سرطانرمز پیشرفت تواضع است نه طگیرنده باید سازگار با پیتولید مثل اولین ربات های آب زندگی است قسمت چهارمزبان و شناخت حقیقت قسمت اتاثیر درجه حرارت بر عملکمعماری، هندسه ی قابل مشاشکرگزار هر چیزی باش که داایا این جمله درست است کسیفرایند تکامل و دشواری هاجهش های بیماری زا، معمولنوار مغزی روشی مهم در تشخارتباط شگفت انگیز مغز انحس و ادراک- قسمت بیست و پهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبقا در ازای بیماریورزش در کمر درددر محل کار ارزش خودت را ببرای زندگی سالم، یافتن ترویای شفافپل خواجو اصفهانتوهم بی خداییآزادی عقیده، آرمانی که تسفرنامه سفر به بم و جنوب تاریکی خواهد ترسیدمغز ناتوان از توجیه پیداشبیه سازی میلیون ها جهان اگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید برای درد زاقله سقوطجدا کردن ناخالصی هانوروز یا روز پایانیاز نشانه ها و آثار درک شدخودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی ساخته هوش طبیموفقیت هوش مصنوعی در امتبه جای محکوم کردن دیگران یادآوری خواب و رویادر عید نوروز مراقب تصادف برخی درمان های Spinal Muscular Atروش هایی برای کم کردن اضطپیوند سر آیا ممکن استتیوتیکسن داروی ضد جنونافت هوشیاری به دنبال کاهسلاح و راهزنیتری فلوپرازینمغز ابزار برتر بقاصبر لازمه ی پیروزی استابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً قبل از آغازحقیقت خواب و رویاچگونه هموساپينس بر زمین از تکینگی تا مغز از مغز تخدا بخشنده است پس تو هم بهوش عاطفی بیشتر در زنانمیگرن شدید قابل درمان اسبی شرمیکلید نزدیک و نگاه تو بر فدرمان ام اس(مولتیپل اسکلبزرگ شدن تقریبا ناگهانی ریسدیپلام تنها داروی تایپارادوکس ها در علمتکامل تکنولوژیالگوی بنیادین و هوشیاریسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتست آر ان اس دز میاستنی گمغزتان را در جوانی سیم کشطلای سیاهابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیلوتیراستامحافظه و اطلاعات در کجاست نگاه از بیرون مجموعهاز تکینگی تا مغز از مغز تدلایلی که نشان میدهد ما بهیچ اندر هیچما بخشی از این جهان مرتبطبیماری اضطراب عمومیکندر علیه سرطاندرمان سرطان با امواج صوتتفاوت مغز انسان و میمون هراه بی شکستپرسشگری نامحدودتئوری تکامل امروز در درمامروز دانش ژنتیک هیچ ابهسیب یکسان و دیدگاه های متتصادف یا قوانین ناشناختهنقش ویتامین K در ترمیم اسعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهابزار بقای موجود زنده از همه ی سردردها بی خطر نیستمقایسه رقابت و همکاریحس و ادراک قسمت 75نابینایی در نتیجه ی گوشی از تکینگی تا مغز- از مغز دولت یا گروهکهزاران سال چشم های بینا ومباحث مهم حس و ادراکبیداری و خواب کدام بهتر اکیست کلوئید بطن سومدرک حقیقت نردبان و مسیری