دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از نظر علم اعصاب اراده آزاد حقیقت است یا توهم

از نظر علم اعصاب اراده آزاد، حقیقت است یا توهم؟

تدريسی از دکتر توفیق مسرور از دانشکده تحقیقات برتر علوم دینی و لغتی در نجف اشرف

اراده آزاد، موضوع مناقشه از زمان های دور، در فلسفه و دیگر ميدان ها بوده است و این مسئله اي بسیار مهم در دین الهی است و بدون داشتن اراده آزاد، معنی ای برای تکلیف الهی وجود ندارد و بحث امروز در مورد اراده یا اختیار آزاد است و یا آنطور- که علمای علم اعصاب بیان می کنند- مغز ما خودش، به اختراع و ایجاد تصمیمات و انتخاب ها اقدام می کند و آن را اجرا می نماید و ما را به این توهم می اندازد که ما اراده آزاد داریم!

و برای اینکه اشکال طرح شده را بفمهیم، انجام یک آزمایش را از دید علمای اعصاب ببینیم.

فرض کنید می خواهیم چیزی را به طور آزاد، اراده کنیم از شما می خواهم فقط تصور کنید آن لحظه ای را که با آن می خواهید بر تکمه ضربه بزنید و باید در همان لحظه ای که آن را به یاد می آورید، بر تکمه ضربه بزنید. در تجربیات قرن گذشته پروفوسور بن جملی همین آزمایشی را- که گفتیم- در آزمایشگاه انجام داد و او از افرادی خواست تا تکمه را فشار دهند و او عددی را- که تحليلگر فعالیت مغزی نشان می دهد- مشخص می نماید و تفاوت بین این زمانها تعیین میشود.

نصب الکترودها و وصل آن به ارتباطات و ثبت وقایع داخل مغزی انجام میشود، تا اتفاقات داخل مغز و عضله و فشار دادن تکمه را نشان دهد.

آنچه دکتر بن جملی کشف کرد آن است که مغز ما مکانیسم های غیر هوشیار دارد که تصمیم می گيرد، مثلا قشر جلویی مغز، قشر پریتال را تحریک می کند یعنی این تصمیم در ابتدا غیر هوشیار است و قشر جداري، حرکات را مهیا می سازد سپس بیان این حرکات و تصمیمات به قشر حرکتی منتقل می گردد ولی شخص همچنان نمیداند که به صورت غیر هوشیار تصمیم گرفته است تا تکمه را فشار دهد. پس از اینکه پیام به قشر حرکتی منتقل می گردد و پس از 350 میلی ثانیه قشر حرکتی، تاکیدی را به قشر جداری میفرستد و شخص آگاه میشود و پس از 200 میلی ثانیه عضلات را تحریک میکند و با اراده بر تکمه فشار میدهد.

اگر بخواهیم این مراحل را خلاصه کنیم: مرحله اول بدون آگاهی برای تصمیم گیری در مغز است. در قسمت اول مرحله آماده سازی مخفی است که تقریبا 900 میلی ثانیه قبل از حرکت است پس از آن، آرام آرام فعالیت مغز آغاز میشود و زمان آگاه شدن از این فعالیت، حدود 300 میلی ثانیه قبل از حرکت است که فعالیت مغز تقریبا به حداکثر میرسد. سپس پیام به صورت ناآگاهانه به قشر حرکتی ارسال می شود و بعد مرحله ارادی ضربه زدن بر تکمه است.

(الگوی تصویری آن در فیلم تدریس و در پاورپوینت آن، موجود است. ) این تصویر، مراحل فعالیت مغز را نشان میدهد. پس اول مغز، به صورت غیر ارادی تصمیمی به حرکتی می گیرد و بعد از مدتی، دستور اجرا میدهد و در کمتر از یک ثانیه وارد منطقه ارادی مغز می شود.

بر اساس این نوع از تجربیات، برخی پژوهشگران نتیجه گرفته اند که تصمیمات ما همه اش ناآگاهانه است و از آنها گروهی، همه اراده آزاد را رد می کنند و آن را کاملا یک توهم می دانند و بیشتر اینها فیزیک دانها هستند.

بر اساس دیدگاه، دانشمندان را به چند دسته تقسیم می کنیم: دسته اول کاملا اراده آزاد را رد می کنند و به حتمی بودن عملکرد، به صورت صد در صد اعتقاد دارند(hard determinism).

در برابر گروه دیگری هستند که قائل به اراده کامل آزاد انسان هستند.

گروهی دیگر می گویند نه اراده کامل هست و نه اجبار کامل(hard incompatibilism) و گروه دیگر می گویند هم اراده آزاد ممکن است و هم اجبار کامل امکان دارد. (compatibilism) و اینها نوعی از اراده آزاد را برای انسان در نظر می گیرند.

در اینجا مقوله توهمی بودن اراده آزاد را مورد مناقشه قرار می دهیم. اکنون سوالی پیش می آید : اگر تصمیمات ما در منطقه غیر هوشیار رخ میدهد و ما فقط توهم و تصور اشتباه می کنیم که ما کسی هستیم که این کار را انجام داد، پس چرا ما این احساس قوی را داریم که ما کسی هستیم که اراده آزاد داریم؟ چرا تصور می کنيم ما تصمیم گرفتیم و ما انتخاب کردیم و چگونه تصمیم های غیر ارادی را توجیه و تفسیر کنیم؟ زیرا این اراده ها و تصمیمات، از بخش غیر هوشیار مغز ما منشا می گیرد. پژوهش گران روانشناس و علم اعصاب، با آزمایشاتی اینها را اثبات می کنند. ونمونه ای از آن را مطرح می کنیم ولی پیش از آن باید مقدماتی ساده را بفهمیم.

مغز ما همانطور که می دانید دو قسمت دارد: سمت راست و چپ و آنها وظایف مختلفی دارند از جمله تحلیل و بخشی دیگر از وظایف، نیازمند یکی از دو لوب راست یا چپ است و در برابر، قسمت هایی هست که وظایف را تنظیم می کند و وظایف لوب راست و چپ را با هم هماهنگ می سازد. در مغز ما میلیون ها سلول وجود دارد که دو قسمت را به هم مربوط می کند. پیامها و معلومات، دو قسمت را به هم ربط می دهد ولی اگر دو قسمت به روش طبیعی یا مصنوعی از هم جدا شوند، چه اتف

اقی می افتد؟

برای فهم این مطلب باید مقدمه ای را بدانیم. ما دو نیمه بینایی راست و چپ داریم. میدان بینایی راست، به سمت چپ مغز و ميدان بینایی چپ، به نیمکره راست می رود. در نیمکره چپ، اطلاعات سخن گفتن و بیان آنچه می بینید، وجود دارد و کسانی - که ارتباط دو نیمکره را از دست می دهند- اگر چیزی را در نیمه بینایی راست ببینند، میتوانند ان را به سادگی بیان کنند و بشناسند ولی همانطور که می بینيد اگر کلمات یا اشیا، در ميدان بینایی چپ آنها عرضه شود، به طور کامل از شناسایی آن ناتوان هستند

و همزمان و اگر از او بخواهیم چیزی را- که در نیمه چپ بینایی به او نشان داده میشود- با دست راست رسم کند، نمی تواند.

اگر چیزی در نیمه بینایی چپ باشد در قسمت پشتی نیمکره راست مغز دیده میشود و برای فهم آن، باید به نیمکره چپ بیاید و نیز برای آنکه چیزی را که در نیمکره چپ می بینید بتواند با دست راست بکشد همین انتقال باید صورت گیرد و وقتی ارتباط دو نیمکره مختل است چنین درک و چنین رسمی با دست راست انجام نمی شود، ولی به صورت ناخودآگاه میتواند با دست چپ، آن شی را رسم کند و پس از آنکه با دست چپ آن را در نیمه راست بینایی کشید، میتواند آن را بشناسد.

مطلب جالب اینکه اگر از این افراد سوال شود و به آنها به جای سوال شفاهی، تصاویری نشان داده شود و مثلا تصویر مرغ در نیمه راست بینایی آنها نشان داده شود و از فرد به جای آنکه از او خواسته شود تا اشیا را نام ببرد بخواهیم با دست راست چیزهایی- که روبرویش هست و مناسب آن چیزی است که در میدان بینایی راست دیده است- اشاره کند و با دست راست به آن چیزی اشاره کند که در میدان چپ بینایی دیده است طبیعتا همه افراد که در مغز خود این اختلال را دارند میتوانند جواب درست بدهند به شرطی که با دست راست به آن چیزی که در میدان راست بینایی می بینند اشاره کنند.

باز با دست چپ هم ميتواند زیرا این فرد از درک آنچه در نیمه چپ بینایی می بیند ناتوان است ولی با این حال دست چپ او میتواند به مطلب اشاره کند.(به صورت ناخودآگاه)

خوب اکنون اگر سوال شود و اگر از او در این حالت سوال شود جوابی بی ربط میدهد مثلا ممکن است بگوید بیل برای شستن فضولات مرغ استفاده میشود!! زیرا مطلب را نشناخته است و آنچه کشف شده است و تفسیر شده است، در نيمکره راست است.

پس در ميدان راست بینایی، انتخاب درست می کند و آگاهانه هم هست ولی در میدان چپ بینایی، باز انتخاب درست میکند ولی از علت آن، آگاه نیست و از روی غفلت و ناآگاهانه است یعنی بیمار، علت انتخاب ناآگاهانه خود را نمی داند و تفسیر مغزی او، یک نظریه را مطرح می کند و آن را به واقعیت مرتبط میسازد یعنی انسان برای تفکرات و برخوردها و رفتارها، کاملا وابسته به مغز خود است و این تفسیر منطقی را انجام می دهد.

خوب آزمایشات بسیاری از هر دو نوع وجود دارد- همانطور که گفتیم.

اگر بخواهیم آنچه را گفتیم خلاصه کنیم، این محققان می گویند ما دو امر را داریم: امر اول، تصمیماتی که در منطقه ناخودآگاه مغز انجام میشود سپس دستور به اجرا می دهد و قبل از اجراي آن، وارد منطقه ای با نام منطقه خودآگاه مغز می شود و این امر، بخشی از ثانیه قبل از شروع حرکت است. اما امر دوم و تجربیات دسته دوم: ما مجموعه ای از تشکیلات در مغز داریم که تحلیل منطقی تصمیم را انجام می دهد و سپس ما را به این توهم می اندازد که ما خودمان، آن افکار و تصمیمات را داشته ایم و خودمان، آن سخنان را گفته ایم و این سبب احساس آزادی اراده می شود و اگر بین دو امر را جمع کنیم، می فهمیم که آزادی اراده، چیزی جز توهم نیست!

اکنون چگونه با وجود این آزمایشات و تجارب، این ادعا را رد کنیم؟ اولا نیازمند چند امر هستیم اولا وقتی می گوییم ما اراده و آزادی داریم و می توانیم تصرفات خود را آگاهانه انجام دهیم، آیا این اراده و آزادی مطلق در همه برخوردها و در همه جزییات تصرفات و مداخلات ما و در همه سطوح است؟ جواب حتما منفی است. وقتی از اراده و آزادی، سخن می گوییم منظور آن نیست که م در همه سطوح وجود خود و در همه جزییات رفتارهای خود، آزادی اراده و آگاهی داریم.

این، امر اول است. اما امر دوم اینکه ما اعتقاد داریم مغز و ابزار هوش- که ابزار بقای منحصر به فردی است- و وظیفه اصلی مغز چیزی است که انتخاب طبیعی برمی گزیند زیرا مغز مشکلات بزرگی- که در محیط است- را حل می کند و نمونه های تقریبی زیادی را مطرح میکند و راه حل سریع ارائه میدهد. به همین دلیل انتخاب طبیعی ان را بر می گزیند پس وقتی این را فهمیدیم می گوییم بر اساس نوع اول آزمایشات، آزادی انتخاب و نیت در حقیقت،

@salmanfatemi

در آن لحظه ای است که شخص مورد آزمایش، وارد آزمایشگاه شده است و شروط آزمایش را پذیرفته است تا اندام خود را برای آزمایش حرکت دهد و این، قبل از آن است که فعالیت مغز برای انجام حرکت انجام شده باشد، و اینها قبل از آن است که بخواهد بر تکمه، ضربه بزند و اینها انتخاب و اختیار انسان را نشان میدهد و بعد از آن، حرکت دست و یا انگشتان و دیگر یافته های آزمایش انجام می شود یعنی او قبل از آن- که دست خود را بر تکمه ببرد- انتخاب کرده است وارد آزمایش بشود واین انتخاب آزاد از طرف فرد، مغز او را در معرض آزمایش مجددی قرار می دهد.

دوم: مغز با این همه اگر بخواهد اعتراض کند یا حرکت را انجام دهد فرایند بازگشت به درک و هوشیاری را بر می گزیند و این یعنی مغز حتی در دیدگاه کاملا مادی، به طور کاملا جدا و آگاه عمل نمی کند. و مغز به صورت کاملا جدا و نا آگاهانه عمل نمی کند و انسان میتواند حرکت و تصرف را به صورت هوشیار متوقف کند.- همانطور که گفتم- انسان اگر تصمیمات غیر هوشیار نداشت، بیشتر نیروی خود را در دقیق شدن در همه جزئیات صرف میکرد؛ در خوردن، در راه رفتن، رفتار، در بستن چشم، باز کردن چشم و دیگر موارد در همه موارد، مغز او مشغول جزییات می شد و به این ترتیب نقش و وظیفه مغز به عنوان ابزار بقا منتفی میشد و انتخاب طبیعی آن را انتخاب نمی کرد.

چهارم که نکته مهمی است: آزادی اختیار- همانطور که قبلا شرط کردیم- به معنی آن نیست آزادی ای - که از آن سخن می گوییم- همه جنبه های انسان را در بر بگیرد. آزادی انتخاب- که منظور ما هست- و می گوییم انسان دارای آن است چیزی است که باعث تمایز انسان از دیگر موجودات زنده بیولوژیک میشود. این موضع گیری ها در مورد انسان، اخلاقی و بین خیر و شر است و بین این دو، انسان باید مراجعه و نزاع داشته باشد مثلا موضع عدل و موضع ایثار و دیگر موارد عادی- که در آنها برخوردها و تضادهای دروني وجود دارد.

نکته پنجم در مورد انتخاب، نقص و خطا در روشی است که این دانشمندان در نفی آزادی انتخاب، بر آن تکیه می کنند- همان انتخاب آزادی که از آن سخنی می گوییم. این انتخاب آزاد، اختیار در سطح روح است و در سطح جسم نیست و این آزادی، در بدن، فقط به همان اندازه آشکار می شود که اختیار، در اجزای دستگاه تلفن، خود را نشان میدهد!!

آن را در ابتدا در مغز فرض کردن، این روشی اشتباه است و روح، از جهان دیگری است و از جهان بدن های دنیوی ما نیست. جهانی- که روح در آن هست- با جهان بدن، در تماس نیستند. بله ارتباط و تواصل بین آنها هست و روح، مسلط بر جسم است ولی تماسی بین دو عالم نیست. اما کسی- که بر ما اشکال کند و بگويد چیزی مانند جهان دیگر وجود ندارد و بگوید چنین چیزی را در این عالم نمی بینیم- به اومی گوییم از نظر علمی این اشکال پیش نمي آید، به خصوص وقتی به او آن چیزی را بگوییم که سید احمد الحسن ع در کتاب توهم الحاد بیان کرد.

مثلا در مباحث فیزیک و فیزیک کوانتومی و کوسمولوژی(کیهان شناسي)، بسیار ممکن است که چند جهانی وجود داشته باشد و جهان هایي موازی با جهان ما موجود باشد و ممکن است موجودات زنده دیگری مثلا گراویتون (ریسمان گراویتون) بتوانند از یک جهان به جهان دیگر پیام ها را منتقل کنند و ارتباطی بین جهان ها باشد و بر عالم جسمانی ما تاثیر گذار باشد(ریسمان گراویتون، مسئول ایجاد جاذبه در زمین است). پس در مورد این اشکال می گوییم این اشکال بر مبنای اصول علمی نیست.

در نکته ششم می گویم چیزی در انسان وجود دارد که دانشمندان در برابر تفسیر آن، عاجز می شوند. امکان ندارد انتخاب ایثار حقیقی، از مغز منشأ بگيرد زیرا مغز، مجموعه ای بیولوژیک و دارای خودخواهی ژنتیکی است و قانون خودخواهی ژنتیکی، بر آن مسلط است و محکوم به این قانون می باشد و حتی اگر گفته شود، ایثار حقیقی ای- که انسان به آن دست می زند- و انسان تنها موجود زنده ای است که دست به ایثار حقیقی می زند بدون آنکه منفعتی را به دست بیاورد- حتی اگر گفته شود ایثار حقیقی احتمالی است که انسان از میان احتمالات بسیار دیگری می تواند به دست بیاورد- اگر نمونه ای را که افراد قائل به توهمی بودن آزادی انتخاب، می گویند در نظر بگیریم- چگونه مغز به این سناریو دست بزند تا انسان را بفریبد و به استمرار ایثار حقیقی دست بزند؟! یعنی به روش ناخوداگاه است؟!

امری مهمتر آن که مغز چگونه عواطف را ایجاد و بر پا می کند تا انسان، ایثار حقیقی را دوست بدارد و به سوی آن، متمایل شود.

حتی اگر هیچ کس دیگری چنین کاری نکند، همه تصور می کنند که رفتاری بلند است و کسی را- که آن را انجام میدهد- دوست دارند.

@salmanfatemi

امکان ندارد این از ناخوداگاه حاصل شود و- آنطور که قائلان به توهمی بودن اراده آزاد می گویند- توهمی نیست.

می گویم مسئله انتخاب و اراده آزاد- که ما به آن اعتقاد داریم و انتخاب بین شر و خیر را انجام میدهد- این است که مثلا با انتخاب خود، اخلاق الهی یا اخلاق شیطانی را برگزینیم.

خیر، با تعریف خیلی ساده اراده خدا است و اراده ای است- که خدای سبحان وتعالی آن را می خواهد- و این اراده، در همه زمان ها اراده یک مرد يعني خلیفه خداست و او چیزی جز آنچه خدا بخواهد، نمی خواهد و این اخلاق، اخلاق خدای سبحان و تعالی است و اخلاق مردی است که خلیفه خدا در همه زمان ها می باشد.

و همه شر، اراده نفس و اهل و عشیره یا جماعت و دیگر موارد در برابر اراده خدای سبحان است.

این همه مطلب، با تعریفی ساده است.

و اگر بخواهیم مسئله را خلاصه کنیم انتخاب یا اراده آزاد بین این دو مورد نوسان میکند و این همانگونه است که سید احمد الحسن بیان کرده است. انسان همیشه میان سه امر است و این سه امر، نور و نفس و ظلمت است یا بگوییم الله، نفس و جهل یا بگوییم، رسولان خدا از فرشتگان و ارواح پاک و نفس و شیطان و سربازان او

و انتخابی- که درباره آن سخن می گوییم در همه جزییات نیست بلکه انتخاب یک جهت است. این انتخاب یا انتخاب جهت نور یا الله سبحان و تعالی و جهت رسولان خدای سبحان وتعالی یا جهت تاریکی و جهل و نفس است.

الحمد لله رب العالمین از شما برای حضورتان تشکر میکنم

دکتر توفیق مسرور


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
از نخستین همانند سازها تدرمان دارویی سرطان رحم باندوه دردی را دوا نمیکندمغز ایندگان چگونه استزمان و مکان، ابعاد کیهان بیمار 101 ساله، مبتلا به ستفاوت ایستایی و تکاپوفراموشی همیشه هم بد نیستنگاهت را بلند کنسردرد سکه ایتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به شناسایی کامهربانی، شرط موفقیتجهان در حال نوسان و چرخشژنهای حاکم بر انسان و انسخبر مهم تلسکوپ هابلآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تدرک دیگرانبیماری تی تی پیانسانیت در برابر دیگرانمغزهای کوچک بی احساسزونیسومایدتمدن قدیمی ای در جنوب ایرقفس را بشکننتایج نادانی و جهلشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت رواهوش عاطفی قسمت دهممیدان بنیادین اطلاعاتجوسازی مدرنابزار بقا از نخستین همانکوچ از محیط نامناسبدلایلی که نشان میدهد ما بآیا فراموشی حتمی استاز تکینگی تا مغز از مغز تدستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روبای نعمت من در زندگیمنقش ژنتیک در درمان اختلازبان و بیان، در سایه پیشرتو یک معجزه ایقدم زدن و حرکت دید را تغیچرا بیماری های تخریبی مغشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکهیچ کس حقیقت را درون مغز ماپروتیلینحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقای موجود زنده از کاهش التهاب ناشی از بیمادین اجباریآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز تکینگی تا مغز- از مغز رفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل بایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش رژیم غذایی در رشد و اسفر دشوار اکتشافتولید یا دریافت علملایو دوم دکتر سید سلمان فنظام مثبت زندگیضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شبهزینه سنگین انسان در ازامحدودیت چقدر موثر استحافظه میتواند بزرگترین دابزارهای بقا ازنخستین همکریستال زمان(قسمت اولدانشمندان اولین سلول مصنآیا رژیم غذایی گیاهی سلااز روده تا مغزرویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنوماگر خواهان پیروزی هستیچند نرمش مفید برای کمردرسلسله مباحث هوش مصنوعیتوهم جدایی و توهم علممنابع انرژي پاک سرچشمه حهمیشه چشمی مراقب و نگهباعلم و روحتری فلوپرازینویتامین بی 12 در درمان دردمرکز حافظه کجاستحس و ادراک قسمت 78اجزای پر سلولی بدن انسان گوشه بیماری اتوزومال رسسداروی جدید برای میاستنی آزمون ذهنی گربه ی شرودیناستروژن مانند سپر زنان دروش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تچهار ساعت پس از کشتار خوکسیلی محکم محیط زیست بر انتکنولوژی جدید که سلول هامنابع انرژی از نفت و گاز هنر رها شدن از وابستگیعامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکانواکنش به حس جدیدمسیر دشوار تکامل و ارتقاگربه شرودینگر و تاثیر مشحس و ادراک قسمت پنجاه و یادامه بحث تکامل چشمدر چه مرحله ای از خواب ، رافزایش قدرت ادراکات و حساعتقاد اشتباه، نتیجه ی نریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلانوشیدن چای برای مغز مفید سکوت، پر از صداهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل زبانمنبع هوشیاری کجاست قسمت غربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به واسطه ها د رمسیر ایجاد مغپیچیدگی های مغزی در درک زحس و ادراک قسمت شصت و هشتارتباط از بالا به پایین مدرمان های بیماری آلزایمرامید نجاتمغز مانند تلفن استبه امید روزهای بهترراست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیفلج بل، فلجی ترسناک که آنچگونه انتظارات بر ادراک ستون فقرات انسان دو پا جلهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر نگاه ناظر هوشیار بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان مادی، تجلی فضا در ذهیکی از علل محدودیت مغز امپاسخ گیاهان در زمان خوردپختگی پس از چهل سالگي به از نشانه ها و آثار درک شددرمان سرگیجه بدون نیاز باندوهگین نباش اگر درب یا مغز ابزار بقای برتر مادیزمان و صبربیماری لبر و نابینایی آنتفاوت ارباب و رهبر حقیقیفراموشی و مسیر روحانیچالش هوشیاری و اینکه چرا سردرد عروقی میگرنتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهاموفقیت هوش مصنوعی در امتجهان در حال ایجاد و ارتقاکل اقیانوس در یک ذرهخدا موجود استآملودیپین داروی ضد فشار از تکینگی تا مغز از مغز تدرک درست از خود و هوشیاریبیماری دویکانسان، گونه ای پر از تضادمغز، فقط گیرندهزونا به وسیله ویروس ابله تمدن پیشرفته ی پیشینیانقلب و عقلنجات در راستگوییشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج هوش عاطفی قسمت دوممیدازولام در درمان تشنج جامعه ی آسمانیابزار بقا از نخستین همانکوچک شدن مغز از نئاندرتادنیای شگفت انگیز کوانتومآیا ممکن است موش کور بی ماز تکینگی تا مغز از مغز تدغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و ای همه ی وجود مننقش گرمایش آب و هوا در همزبان و تکلم برخی بیماریهتو یک جهان در مغز خودت هسقدرت مردمچرا حیوانات سخن نمی گوینشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکهیچ اندر هیچماجرای جهل مقدسحقیقت افرادابزار بقای موجود زنده از کاهش حافظه هرچند فرایندیدین، اجباری نیستآیا امکان بازسازی اندامهاز تکینگی تا مغز- از مغزترقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا ایا بیماری ام اس (مولتیپنقش زنجبیل در جلوگیری از سفرنامه سفر به بم و جنوب تولید پاک و فراوان انرژیلبخند بزن شاید صبح فردا زنظریه ی تکامل در درمان بیطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غباهزاران سال چشم های بینا ومحدودیت های حافظه و حافظحافظه های کاذبابزارهای بقای موجود زندهکریستال زمان(قسمت دوم)دانشمندان تغییر میدان مغآیا رژیم غذایی گیاهی سلااز سایه بگذررویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما ااپی ژنتیکچند جهانیسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتوهم جسممنابع انرژی از نفت و گاز همیشه اطمینان تو بر خدا بعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازینویتامین بی هفدهمرکز حافظه کجاستحس و ادراک قسمت 82اجزایی ناشناخته در شکل گگوشت خواری یا گیاه خواریداروی جدید برای ای ال اسآزمون ذهنی گربه شرودینگراسرار آفرینش در موجروش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های نوآوری ای شگفت انگیز دانسینوریپا داروی ترکیبی ضدتکینگیمنابع بی نهایت انرژی در دهنر، پر کردن است نه فحش دعادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های واکسن های شرکت فایزر آمرمسئول صیانت از عقیده کیسگزیده ای از وبینار یا کنفحس و ادراک قسمت پنجاه و داداراوون تنها داروی تاییدر ناامیدی بسی امید استافزایش مرگ و میر سندرم کواعتماد به خودرژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و نوعی سکته مغزی ، وحشتناک سکته مغزیهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل زبان انسان از پیشیمنبع هوشیاری کجاست قسمت مقالاتتغییرات تکاملی سر انسان وبینار اساتید نورولوژی دپیوند قلب خوک، به فرد دچاحس و ادراک قسمت شصت و دوارتباط بین هوش طبیعی و هودرمان های جدید میگرنامید جدید بر آسیب نخاعیمغز مادران و کودکان در زمبه بالا بر ستارگان نگاه کرجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نمفلج خوابچگونه به سطح بالایی از هوستارگانی قبل از آغاز کیههوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر نگاه و مشاهده ناظر منبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان مرئی و نامرئییافته های نوین علوم پرده پروژه ی ژنوم انسانیاز نظر علم اعصاب یا نرووسدرمان سرگیجه بدون نیاز باندام حسی، درک از بخش هایمغز ابزار برتر بقازمان واقعیت است یا توهمبیماری های میتوکندریتفاوتهای جنسیتی راهی برافرایند پیچیده ی خونرسانیچالش هوشیاری و اینکه چرا سرطان کمیت گراییتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمولتیپل اسکلروز در زنان جهان ریز و درشتکلمات بلند نه صدای بلندخدا بخشنده است پس تو هم بآموزش نوین زباناز تکینگی تا مغز از مغز تدرک عمیق در حیواناتبیماری دیستروفی میوتونیانعطاف پذیری مکانیسمی علمغزتان را در جوانی سیم کشزیباترین چیز در پیر شدنتمدن بشری و مغز اخلاقیقلب دروازه ی ارتباطنخاع ما تا پایین ستون فقرشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونینهوش عاطفی قسمت سوممکان زمان یا حافظه زمانجاودانگی مصنوعیابزار بقا از نخستین همانکوچکترین چیز یک معجزه اسدنیا، هیچ استآیا ما کالا هستیماز تکینگی تا مغز از مغز تذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشای آنکه نامش درمان و یادشنقش پیش زمینه ها و اراده زبان و شناخت حقیقت قسمت چتو کز محنت دیگران بی غمیقدرت کنترل خودچرا حجم مغز گونه انسان درشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکهیچگاه از فشار و شکست نترماجرای عجیب گالیلهحقیقت اشیاابزار بقای موجود زنده از کاهش دوپامین عامل بیماریدید تو همیشه محدود به مقدآیا انسان با مغز بزرگش اخاز تکینگی تا مغز، از مغز رموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتهایا بدون زبان میتوانیم تنقش زبان در سلطه و قدرت اسفرنامه سفر به بم و جنوب تولید سلولهای جنسی از سللحظات خوش با کودکاننظریه ی تکامل در درمان بیطلای سیاهتاریکی و نورهستي مادي ای که ما کوچکترمخچه فراتر از حفظ تعادلحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقای از نخستین کریستال زمان(قسمت سوم)دانشمندان روش هاي جدیدی آیا راهی برای رفع کم آبی از علم جز اندکی به شما دارویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگتر کیهان ناشناختابتدا سخت ترین استچند جهانیسم زنبور ، کلیدی برای وارتوهمات و شناخت حقیقتمنابع انرژی از نفت و گاز همیشه داناتر از ما وجود دعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزویتامین دی گنجینه ای بزرمرکز خنده در کجای مغز استحس و ادراک قسمت چهلاحیای بینایی نسبی یک بیمگیلگمش باستانی کیستداروی جدید برای دیابتآزادی عقیده، آرمانی که تاسرار بازسازی اندام هاروش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم نوار مغز مشاهده ی غیر مستسیگار عامل افزایش مرگ ومتکامل فردی یا اجتماعیمنابع جدید انرژیهوموارکتوس ها ممکن است دعادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل واکسن کووید 19 چیزهایی که مسئولیت جدیدگزارش یک مورد جالب لخته وحس و ادراک قسمت پنجاه و سادب برخورد با دیگراندر هم تنیدگی مرزها و بی مافزایش سرعت پیشرفت علوم اعتماد به خودرژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زماننیکولا تسلاسال سیزده ماهههوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل ساختار رگهای مغزی منبع هوشیاری کجاست قسمت53تاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر داردوجود قبل از ناظر هوشمندپیوند مغز و سر و چالشهای حس و ادراک قسمت شصت و ششارتباط شگفت مغز انسان و فدرمان های جدید در بیماری امید درمان کرونا با همانمغز چون ابزار هوش است دلیبه بالاتر از ماده بیندیشرحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیفلج خواب چیستچگونه باغبانی باعث کاهش سخن نیکو مانند درخت نیکوهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر نگاه انسان بر رفتامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان مشارکتییاد گرفتن مداومخواب سالم عامل سلامتییاد بگیر فراموش کنیخواب سالم عامل سلامتی و یپروژه ی ژنوم انسانیاز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان سرگیجه بدون داروانرژی بی پایان در درون هرمغز از بسیاری حقایق می گرزمان پلانکبیماری های مغز و اعصاب و تقلید مرحله ای نسبتا پیشفرایند تکامل و دشواری هاچالش هوشیاری و اینکه چرا سرعت فکر کردن چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمواد کوانتومی جدید، ممکنجهان شگفت انگیزکلوزاپین داروی ضد جنونخدای رنگین کمانآمارهای ارائه شده در سطح از تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری قلب در بیماری ویربیماری ضعف عضلات نزدیک باهرام مصر از شگفتی های جهمغزتان را در جوانی سیمکشزیباترین چیز در افزایش ستمدن زیر آبقلب روباتیکنخستین تمدن بشریشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری مهوش عاطفی قسمت ششممکانیک کوانتومی بی معنی جایی خالی نیستابزار بقا از نخستین همانکووید نوزده و خطر بیماری دندان ها را مسواک بزنید تآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکنایمپلانت مغزینقش آتش در رسیدن انسان بهزبان و شناخت حقیقت قسمت اتو پیچیده ترین تکنولوژی قدرت انسان در نگاه به ابعچرا خشونت و تعصبشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکهیپرپاراتیروئیدیسمماده ی تاریکحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقای موجود زنده از کاهش سن بیولوژیکی، تنها دیدن خدا در همه چیزآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز، از مغز رمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی جالب درباره محدودیتایا تکامل هدفمند استنقش زبان در سلطه و قدرت اسفرنامه سفر به بم و جنوب تولترودینلرزش ناشی از اسیب به عصبنظریه ی تکامل در درمان بیطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدهستی ما پس از شروعی چگال مخچه ، فراتر از حفظ تعادلحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای دفاعی و بقای موکشف مکانیسم عصبی خوانش پدانشمندان روشی برای تبدیآیاما مقهور قوانین فیزیکازدواج های بین گونه ای، ررویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان هابتدایی که در ذهن دانشمنچند جهانی و علمسماگلوتید داروی کاهش دهنتوپیراماتمنابع انرژی از نفت و گاز همیشه راهی هستعلم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکویروس مصنوعیمرگ چیستحس و ادراک قسمت چهل و هفتاحیای بینایی نسبی یک بیمگیاه بی عقل به سوی نور میداروی جدید ضد میگرنآزار دیگری، آزار خود استاصل بازخوردروش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پرنوار مغز ترجمه رخدادهای سیاهچاله هاتکامل مادی تا ابزار هوشممناطق خاصی از مغز در جستجهورمون شیرساز یا پرولاکتعادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولواکسن کرونا و گشودن پنجرمسئولیت در برابر محیط زیگشایش دروازه جدیدی از طرحس و ادراک قسمت پنجاه و شادراک ما درک ارتعاشی است در هم تنیدگی کوانتومیافسردگی و اضطراب در بیمااعداد بینهایت در دنیای مرژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير نیاز به آموزش مجازی دیجیسانسور از روی قصد بسیاری هوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل شناخت انسان با کشفمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمصفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهوراپامیل در بارداریپیوند اندام از حیوانات بحس و ادراک سی و هفتمارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های رایج ام اسامیدوار باش حتی اگر همه چمغز چگونه صداها را فیلتر به جای محکوم کردن دیگران بعد پنجمفلج دوطرفه عصب 6 چشمچگونه تکامل مغزهای کنونیسخن و سکوتهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر نگاه انسان بر رفتامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان هوشمندیادگیری مهارت های جدید دخواب عامل دسته بندی و حفطپروانه ی آسمانیاز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان سرطان با امواج صوتانرژی تاریکمغز به تنهایی برای فرهنگ زمان به چه دلیل ایجاد میشبیماری وسواستقلید از روی طبیعتفرایند حذف برخی اجزای مغچالش هوشیاری و اینکه چرا سعی کن به حدی محدود نشویتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیموجود بی مغزی که می تواندجهانی که نه با یک رخداد و کلام و زبان، گنجینه ای بسخدایی که ساخته ی ذهن بشر آن چیزی که ما جریان زمان از تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی ااولویت بندی ها کجاستمغط یک گیرنده استزیر فشار کووید چه باید کرتمدنی قدیمی در شمال خلیج قلب را نشکننخستین تصویر از سیاهچالهشگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب هوش عاطفی بیشتر در زنانمکانیزمهای دفاعی در برابجاذبهابزار بقا از نخستین همانکودک هشت ساله لازم است آددهن، بزرگترین سرمایهآیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتایمپلانت مغزی کمک میکند نقش انتخاب از طرف محیط، نزبان و شناخت حقیقت قسمت دتو آرامش و صلحیقدرت ذهنچرا در مغز انسان، فرورفتشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکهاوکينگ پیش از مرگش رسالماده ی خالیحقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از کایروپاکتیک چیستدیدگاه نارسای دوگانه ی مآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز، از مغز رمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين ایجاد احساساتنقش سجده بر عملکرد مغزسفرنامه سفر به بم و جنوب تومورها و التهاب مغزی عالرزش عضله یا فاسیکولاسیونظریه ی ریسمانطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهو هر کس تقوای خدا پیشه کنمخچه ابزاري که وظیفه آن فحافظه و اطلاعات در کجاستابعاد و نیازهای تکاملیکشف مکانیسمی پیچیده در بدانش، قفل ذهن را باز میکنآب زندگی است قسمت چهارماسکار، لگوی هوشمندرویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشابتذال با شعار دینچند روش ساده برای موفقیتسندرم کووید طولانیتوانایی مغز و دیگر اجزای منابع انرژی از نفت و گاز همیشه عسل با موم بخوریمعلم در حال توسعهترکیب حیوان و انسانویرایش DNA جنین انسان، برمرگ و میر پنهانحس و ادراک قسمت چهل و هشتاحساس گذر سریعتر زمانگیاه خواری و گوشت خوار کدداروی جدید ضد الزایمرآسيب میکروواسکولاریا آساصل در هم تنیدگی و جهانی روش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانونوار مغز در فراموشی هاسیاهچاله های فضایی منابعتکامل مداوممنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش فوق العاده، هر فرد اسعادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهانواکسن کرونا از حقیقت تاتمستند جهان متصلپل جویی اصفهانحس و ادراک قسمت بیست و چهادغام میان گونه های مختلدر هم تنیدگی کوانتومی و پاقلیت خلاقبقای حقیقی در دور ماندن ارژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیمچیز جدید را بپذیرسانسور بر بسیاری از حقایهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل، نتیجه ی برنامه ریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصورزش هوازی مرتب خیلی به قپیوند سر آیا ممکن استحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های علامتی در ام اسامیدواری و مغزمغز ناتوان از توجیه پیدابه خودت مغرور نشوبعد از کرونافناوری هوش مصنوعی نحوه خچگونه جمعیت های بزرگ شکل سخن پاک و ثابتهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر ویتامین دی بر بیمامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان هوشیارجهان های بسیار دیگریادآوری خواب و رویاخودآگاهی و هوشیاريپرواز از نیویورک تا لوس آاز واقعیت امروز تا حقیقتدرمانهای بیماری پارکینسانرژی تاریک که ما نمی تومغز بیش از آنچه تصور میشوزمان شگفت انگیزبیماری کروتز فیلد جاکوبتقلید از طبیعتفراتر از دیوارهای باورچالش دیدگاه های سنتی در بشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وحموجودات مقهور ژنها هستندجهانی که از یک منبع، تغذیکلرال هیدرات برای خوابانخسته نباشی باباآنچه ناشناخته است باید شاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلاولین مورد PML به دنبال تکنفرت، اسیب به خود استزیرفون داروی ضد ام استمرکز و مدیتیشنقیچی ژنتیکینخستین روبات های زنده ی جشگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هوش عاطفی در زنان بیشتر اما انسانها چه اندازه نزدجاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین همانکودک ایرانی که هوش او از دو ویژگی انتزاع و قدرت تجآیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت تریایمپلانت نخاعی میتواند دنقش اتصالات بین سلولهای زبان و شناخت حقیقت قسمت ستو افق رویداد جهان هستیقدرت عشقچرا ذرات بنیادی معمولاً شباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکهاوکينگ پیش از مرگش رسالماده ای ضد التهابیحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از کار با یگانگی و یکپارچگیدژا وو یا اشنا پنداریآیا برای تولید مثل همیشه از تکینگی تا مغز، از مغز رمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و ایران بزرگنقش غذاها و موجودات درياسفری به آغاز کیهانتومورهای نخاعیلزوم سازگاری قانون مجازانظریه تکامل در درمان بیمطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنووفور و فراوانیمخچه تاثیر گذار بر حافظهحباب های کیهانی تو در توابعاد اضافه ی کیهانکشف ارتباط جدیدی از ارتبدائما بخوانآب زندگی است قسمت هفتماساس انسان اندیشه و باور روان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلابداع دی ان ای بزرگترین دچندین ماده غذایی که ماننسندرم گیلن باره به دنبال توازن مهمتر از فعالیت زیمنابع انرژی از نفت و گاز همجوشی هسته ای، انرژِی بعلم راهی برای اندیشیدن اترازودونویشن پرومرگ و میر بسیار بالای ناشحس و ادراک قسمت چهل و دوماحساسات کاذبگیرنده باید سازگار با پیداروی سل سپتآسیب ها ناشی از آلودگی هواصل علت و تاثیرروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردننوار مغز در تشخیص بیماری سیاهچاله ها، دارای پرتو تکامل چشممنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی می تواند بر احعارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آمواکسن کرونا ساخته شده تومشکل از کجاستپل خواجو اصفهانحس و ادراک قسمت بیست و یکادغام دو حیطه علوم مغز و در هم تنیدگی کوانتومی و دالکترومغناطیس شنوایی و همعنی روزهبلندی در ذهن ما درک بلندیرژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیماچیزی منتظر شناخته شدنساهچاله ها تبخیر نمیشودهوش مصنوعی از عروسک بازی تکثیر سلول در برابر توقف منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگردورزش هوازی ، بهترین تمریپیوند سر، یکی از راه حلهاحس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط غیرکلامی بین انسادرمان ژنتیکی برای نوآوریامیدی به این سوی قبر نیستمغز و اخلاقرحم مصنوعیبه دنبال رستگاری باشبعد از کرونافیلمی بسیار جالب از تغییچگونه جمعیت های بزرگ شکل سختی ها رفتنی استهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر ویروس کرونا بر مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان هایی در جهان دیگریاری خدا نزدیک استخودآگاهی و هوشیاريپروتئین های ساده ی ابتدااز کجا آمده ام و به کجا میدرهای اسرارآمیز و پوشیدهانرژی خلا ممکن استمغز برای فراموشی بیشتر کزنان باهوش تربیماری گیلن باره و بیمارتقویت استخوان در گرو تغذفرد موفقچاالش ها در تعیین منبع هوشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیموسیقی نوجهانی در ذهنکمردردخطا در محاسبات چیزی کاملآنچه واقعیت تصور میکنیم از تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشاولین مورد پیوند سر در اننقش قهوه در سلامتیزیرک ترین مردمتمرکز بر هدفقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنرمش های مفید برای درد زاشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزهوش عاطفی در زنان بیشتر اما انسانها چه اندازه نزدجدا کردن ناخالصی هاابزار بقا از نخستین همانکودکان میتوانند ناقل بی دو بیماری روانی خود بزرگ آیا هوش مصنوعی می تواند ناز تکینگی تا مغز از مغز تذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسیایمان به رویانقش تیروئید در تکامل مغززبان جانسوزتو انسانی و انسان، شایستقضاوت ممنوعچراروياها را به یاد نمی آشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف یکسان و مسیرهای مختلماده، چیزی نیستحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از کاربرد روباتهای ريزنانودژاوو یا آشناپنداریآیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز، از مغز رمز جهانبحثی در مورد حقیقت فضا و ایرادهای موجود در خلقت بنقش غذاها و موجودات درياسقوط درون جاذبه ای خاص، چتومورهای ستون فقراتلزوم سازگاری قانون مجازانظریه تکامل در درمان بیمطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسووقت نهيب هاي غير علمي گذشمدل همه جانبه نگر ژنرالیحد و مرزها توهم ذهن ماستابعاد بالاترکشف جمجمه ای درکوه ایرهوداروهای مصرفی در ام اسآب زندگی است قسمت اولاستفاده از مغز، وزن را کمروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلکابزار هوش در حال ارتقا ازچندجهانیسندرم پیریفورمیستوسعه هوش مصنوعی قادر اسمنابع انرژی از نفت و گاز همراه سختی، اسانی هستعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزواقعیت فیزیکی، تابعی از مرگ انتقال است یا نابود شحس و ادراک قسمت چهل و سوماخلاق و علوم اعصابگالکانزوماب، دارویی جدیداروی ضد چاقیآشنا پنداریاصل عدم قطعیت از کوانتوم روشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های منوار مغزی روشی مهم در تشخسیاهچاله و تکینگی ابتدایتکامل و ارتقای نگاه تا عممنبع هوشیاری کجاست قسمت عدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکانواکسن ایرانی کرونا تولیدمشکلات نخاعیپلاسمای غالبحس و ادراک قسمت بیست و دوارتقا و تکامل سنت آفرینش در هر سوراخی سر نکنالکتروتاکسی(گرایش و حرکمعادله ها فقط بخش خسته کنبلوغ چیسترژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی رودچیزی خارج از مغزهای ما نیسایه را اصالت دادن، جز فرهوش مصنوعی از عروسک بازی تأثیر نگاه انسان بر رفتامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجلوتر را دیدنورزش و میگرنپیوندی که فراتر از امکانحس و ادراک- قسمت شصت و چهارتروز یا خوردگی و التهادرمان پوکی استخوانامیدی تازه در درمان سرطامغز و اخلاقرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربه زودی شبکه مغزی به جای بعد از کرونا دلخوشی بیهوفیزیک مولکولها و ذرات در چگونه حافظه را قویتر کنیسرنوشتهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر کلام در آیات کلام بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان یکپارچهژن همه چیز نیستخودت را از اندیشه هایت حفپروتز چشماز کسی که یک کتاب خوانده دروغ نگو به خصوص به خودتانسان قدیم در شبه جزیره عمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟زنجیرها را ما باید پاره کبیماری آلزایمر، استیل کوتقویت حافظه یا هوش مصنوعفرد یا اندیشهناتوانی از درمان برخی ویشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیموسیقی هنر مایع استجهان، تصادفی نیستکمردرد ناشی از تنگی کاناخطا در محاسبات چیزی کاملآنچه حس می کنیم، نتیجه ی از تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیماولین هیبرید بین انسان و نقش مهاجرت در توسعه نسل ازیست شناسی کل در جزء فراکتمساح حد واسط میان مغز کوقانون مندی نقشه ژنتیکی منرمش های مفید در سرگیجهشگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکهوشمندی کیهانما اکنون میدانیم فضا خالجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین همانکودکان خود را مشابه خود تدو بار در هفته ماهی مصرف آیا هوش مصنوعی زندگی بشراز تکینگی تا مغز از مغز تذهن سالمباد و موجاین پیوند نه با مغز بلکه نقش حفاظتی مولکول جدید دزبان ریشه هایی شناختی استو با همه چیز در پیوندیقطار پیشرفتچراروياها را به یاد نمی آشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکهدف یکسان، در مسیرهای متماده، چیزی بیش از یک خلا حقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از کاربرد روباتهای ريز، در دگرگونی های نژادی و تغییآیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکامل تا مغز از مغز تا رمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب فایستادن در برابر آزادی بنقش غذاها و موجودات درياسلول های مغزی عامل پارکیتوهم فضای خالیلزوم عدم وابستگی به گوگل نظریه تکامل در درمان بیمطبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سوقتی فهمیدی خطا کردی برگمدل هولوگرافیک ژنرالیزهحریص نباشاتفاق و تصادفکشف جدید تلسکوپ جیمز وبداروهای ام اسآب زندگی است قسمت دوماستفاده از هوش مصنوعی در روبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده مابزار بقا از نخستین هماننه به اعدامسندرم پس از ضربه به سرتوسعه برخی شغل ها با هوش منابع انرژی از نفت و گاز همراهی نوعی سردرد میگرنیعلایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکواقعیت چند سویهمرگ تصادفیحس و ادراک قسمت نهماخلاق پایه تکامل و فرهنگگام کوچک ولی تاثیرگذارداروی ضد چاقیآشنا پنداریاصلاح خطا با رفتن بر مسیرروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین دنوار عصب و عضلهسیاهچاله ی منفرد یا سیاهتکامل و ریشه ی مشترک خلقتمنبع هوشیاری کجاست قسمت عدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهواکسن اسپایکوژنمشکلات بین دو همسر و برخیپمبرولیزوماب در بیماری چحس و ادراک قسمت بیست و سوارتقا یا بازگشت به قبل ازدر والنتاین کتاب بدید همالکترودهای کاشتنیمعجزه های هر روزهبلعیدن ستاره توسط سیاهچاراه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن اچیزی شبیه نور تو نیستساخت شبکه عصبی مصنوعی با هوش مصنوعی از عروسک بازی تئوری تکامل امروز در درممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجمجمه انسان های اولیهورزش بهترین درمان بیش فعپیوستگی همه ی اجزای جهانحساسیت روانی متفاوتارزش حقیقی زبان قسمت اولدرمان پوکی استخوانامگا سه عامل مهم سلامتمغز و سیر تکامل ان دلیلی رساناها و ابر رساناها و عبه زیر پای خود نگاه نکن ببعد از کرونا دلخوشی بیهوفیزیک و هوشیارینگاه محدود و تک جانبه، مشسریع دویدن مهم نیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر کپسول نوروهرب بر نمنبع هوشیاری در کجاست؟ قجهان یکپارچهژن همه چیز نیستخودروهای هیدروژنیپروتز عصبی برای تکلماز آغاز خلقت تا نگاه انسادریای خداانسان میوه ی تکاملمغز بزرگ چالش است یا منفعزندگی هوشمند در خارج از زبیماری الزایمرتقویت سیستم ایمنیفرد حساس از نظر عاطفی و بناتوانی در شناسایی چهره شناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیمیهمانهای ناخوانده عامل جهش های ژنتیکی مفید در ساکمردرد و علل آنخطای ادراک کارماآنها نمیخواهند دیگران رااز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار ااولین تصویر در تاریخ از سنقش میدان مغناطیسی زمین زیست شناسی باور حقیقت یا تنفس هوازی و میتوکندریقانون گذاری و تکاملنرمش های موثر در کمردردشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکهوشیاری و وجودما از اینجا نخواهیم رفتجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانکودکان را برای راه آماده دو برابر شدن خطر مرگ و میآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت واین اندوه چیستنقش حیاتی تلومر دی ان آ دزبان شناسی مدرن در سطح سلتو با باورهایت کنترل میشلمس کوانتومینزاع بین جهل و علم رو به پشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از تکامل مغزماست مالیحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از کتاب گران و پرهزینه شد ولدانش قدرت استآیا جنین انسان، هوشمندی از تکامل تا مغز، از مغز ترنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهاکسی توسین و تکامل پیش انقش غذاها در کاهش دردهای سلول های بنیادیتوهم فضای خالی یا توهم فضمقاومت به عوارض فشار خون هفت چیز که عملکرد مغز تو طبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی وقتی پر از گل شدی خودت را مدل هولوگرافیک تعمیم یافحرکت چرخشی و دائمی کیهاناتوبان اطلاعات و پلِ بینکشتن عقیده ممکن نیستداروهای تغییر دهنده ی سیآب زندگی است قسمت سوماستفاده از انرژی خلاروح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختابزار بقا از نخستین هماننه به اعدامسندرم دزدی ساب کلاوینتوصیه های سازمان بهداشت منابع انرژی از نفت و گاز هندسه ی پایه ایعلایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهواقعیت چیستمرگی وجود نداردحس و ادراک قسمت چهارماختلال خواب فرد را مستعد گامی در درمان بیماریهای داروی ضد تشنج با قابليت تآغاز فصل سرما و دوباره تکاصول انجام برخی نرمش ها دروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهنوار عصب و عضلهسیاهچاله ی تولید کنندههوش مصنوعی و کشف زبان هایتکامل ابزار هوش ، راه پر منبع هوشیاری کجاست قسمت عسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهواکسن اسپایکوژن ضد کرونامشکلات روانپزشکی پس از سپنج اکتشاف شگفت آور در موحس و ادراک قسمت بیستمارتوکين تراپی روشی جديد در یک فراکتال هر نقطه مرکالگو نداشتیممعجزه ی چشمبنی عباس، ننگی بر تاریخراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میاننکاتی در مورد تشنجساخت شبکه عصبی با الفبای هوش مصنوعی از عروسک بازی تئوری تکامل در پیشگیری و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجنبه های موجی واقعیتورزش در کمر دردپیام های ناشناخته بر مغز خفاش با شیوع همه گیری جدیارزش حقیقی زبان قسمت دومدرمان ام اس(مولتیپل اسکلامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز کوانتومیرشته نوروایمونولوژی و نقبه سخن توجه کن نه گویندهتفکر قبل از کارفیزیکدانان ماشینی برای تنگاه انسان محدود به ادراسریعترین کامپیوتر موجودنگاه از بیرون مجموعهسرگیجه از شایعترین اختلاهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر کپسول نوروهرب بر تمنبع هوشیاری در کجاست؟(قجهان کنونی و مغز بزرگتریژن هوش و ساختارهای حیاتی خورشید مصنوعیپرورش مغز مینیاتوری انسااز انفجار بزرگ تا انفجار درک فرد دیگر و رفتارهای اانسان ها می توانند میدان مغز بزرگ چالشهای پیش روزندگی بی دودبیماری ای شبیه آلزایمر و تلقین اطلاعات و حافظهفردا را نمیدانیمنادیدنی ها واقعی هستندشناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش در طبیعتمیوتونیک دیستروفیجهش های ژنتیکی غیر تصادفابزار بقا از نخستین همانکمردرد با پوشیدن کفش مناخطای حسآنان که در قله اند هرگز خاز تکینگی تا مغز از مغز تدرختان اشعار زمینبیوگرافیاولین دارو برای آتاکسی فنقش محیط زندگی و مهاجرت دزیست، مرز افق رویداد هستتنفس هوازی و میتوکندریقانون جنگلنرمشهای مهم برای تقویت عشاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکهوشیاری و افسردگیما اشیا را آنطور که هستندجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانکوری گذرای ناشی از موبایدو برابر شدن خطر مرگ و میآیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پااین ایده که ذرات سیاهچالنقش خرچنگ های نعل اسبی درزبان شناسی نوین نیازمند تو باید نیکان را به دست بلوب فرونتال یا پیشانی مغنزاع بین علم و نادانی رو شربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسمهدف از خلقت رسیدن به ابزاماست مالی با هوش انسانیحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از کتاب زیست شناسی باوردانش محدود به ابعاد چهارآیا جهان ذهن و افکار ما ماز تکامل تا مغز، از مغز ترنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهاگر فقط مردم میفهمیدند کنقشه مغزی هر فرد منحصر بهسلول های بنیادی منابع و اتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)مقابله ی منطقی با اعتراضهفت سین یادگاری از میراث طعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به سوقتی تو از یاد گرفتن باز مدل های ریز مغز مینی برینحس متفاوتاتوسوکسیمایدگل خاردار، زیباستداروهای ضد بیماری ام اس وآب، زندگی است(قسمت پنجم)استفاده از سلول های بنیاروح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱ابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیسندرم سردرد به دلیل افت فتوصیه های غیر دارویی در سمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه ی رایج کیهانعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسراواقعیت چیستمراحل ارتقای پله پله کیهحس و ادراک قسمت نوزدهماختلال در شناسایی حروف و داروی ضد تشنج با قابليت تآغاز مبهم آفرینشاصول توسعه ی یک ذهن کاملروشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمرنوبت کودکانسیاره ی ابلهانهوش مصنوعی یا حماقت طبیعتکامل تکنولوژیمنبع هوشیاری کجاست قسمت عشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدواکسن دیگر کرونا ساخته شمشکلات روانپزشکی در عقب پول و شادیحس و ادراک قسمت دهمارتباط میکروب روده و پاردر کمتر از چند ماه سوش جدالگو و عادت را بشکن و در امعجزه ی علمبه قفس های سیاهت ننازراه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کنچگونه مولکول های دی ان ایساختن آیندههوش مصنوعی از عروسک بازی تئوری جدید، ویران کردن گمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجنسیت و تفاوت های بیناییوزن حقیقی معرفت و شناختپیدایش زبانخلا، حقیقی نیستارزش حقیقی زبان قسمت سومدرمان تومورهای مغزی با اانفجار و توقف تکاملی نشامغز آیندگان چگونه است ؟رشد مغز فرایندی پیچیده ابوزون هیگز چیستتفکر خلا ق در برابر توهم فاجعه ی جهل مقدسفاصله ها در مکانیک کوانتنگاه از دور و نگاه از نزدسرگردانیهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر کپسول نوروهرب بر سمنبع خواب و رویاجهان کاملی در اطراف ما پرژن یا نقشه توسعه مغز و نقخوش قلبی و مهربانیپرتوهای صادر شده از سیاهاز بحث های کنونی در ویروسدرک نیازمند شناخت خویش اانسان یک کتابخانه استمغز بزرگ و فعال یا مغز کوزندگی در جمع مواردی را برتلاش ها برای کشف منابع جدفرزندان زمان خودنادانی در قرن بیست و یکم،شناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی قسمت 11میگرن و پروتئین مرتبط با جهش تمدنی عجیب و شگفت انسابزار بقا از نخستین همانکنفرانس تشنج هتل کوثر اصخطر آلودگی هواآنزیم تولید انرژی در سلواز تکینگی تا مغز از مغز تدرد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیاولین دروغنقش نگاه از پایین یا نگاهزاوسکا درمان گوشرتنفس بدون اکسیژنقانون جنگلچرا ماشین باید نتایج را پشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکهوشیاری کوانتومیما به جهان های متفاوت خودجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانکی غایب شدی تا نیازمند دلدو سوی واقعیتآیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی ااینکه به خاطرخودت زندگی نقش داروهاي مختلف معروف زبان، نشان دهنده ی سخنگو تو تغییر و تحولیلوتیراستامنزاع بین علم و جهل رو به پشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزهر چیز با هر چیز دیگر در تماشین دانشحل مشکلابزار بقای موجود زنده از کتاب طبیعت در قالب هندسهدانش بی نهایتآیا جهش های ژنتیکی، ویرواز تکامل تا مغز، از مغز ترهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهاگر میدانی مصیبت بزرگتر نقشه های مغزی جدید با جزیسلول های بدن تو پیر نیستنتوهم چیستمقابله با کرونا با علم اسهم نوع خواری در میان پیشیظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را بردارویتنام نوعی کرونا ویروس مدیون خود ناموجودحس چشایی و بویاییاتصال مغز و کامپیوترگل زندگیداروی فامپیریدین یا نورلآتش منبع انرژیاستفاده از سلول های بنیاروزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایسوپاپ ها یا ترانزیستورهاسایتهای دیگرتوصیه هایی در مصرف ماهیمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه بنیادینعماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هاواقعیت های متفاوتمرز مرگ و زندگی کجاستحس و ادراک قسمت هفتماختلال در شناسایی حروف و داروی ضد تشنج توپیراماتإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاصول سلامت کمرروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن بنور درونسیاره ابلهانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتکامل جریان همیشگی خلقتمنبع هوشیاری کجاست قسمت عصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان واکسن دیگری ضد کرونا از دمشاهده گر جدای از شیء مشاپول و عقیدهحس و ادراک قسمت دوازدهمارتباط ماده و انرژیدر آرزوهایت مداومت داشتهالگوی بنیادین و هوشیاریمعجزه ی علم در کنترل کرونبه مغز خزندگان خودت اجازراه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دورچگونه میتوان با قانون جنساختار فراکتال وجود و ذههوش مصنوعی از عروسک بازی تا 20 سال آینده مغز شما به منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجنسیت و تفاوت های بیناییوزوز گوشپیر شدن حتمی نیستخلا، خالی نیستارزش خود را چگونه میشناسدرمان تشنجانقراض را انتخاب نکنیدمغز انسان ایا طبیعتا تمارشد مغز علت تمایل انسان ببوزون هیگز جهان را از متلتفاوت مغز انسان و میمون هتفاوت ها و تمایزها کلید بفاصله ی همیشگی تصویر سازنگاه از درون مجموعه با نگسربازان ما محققا غلبه می هوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر کپسول نوروهرب بر سمنتظر نمان چیزی نور را بهجهان پیوستهژن ضد آلزایمرخوشبختی دور از رنج های مپرسش و چستجو همیشه باقی ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک و احساسانسان باشمغز بزرگترین مصرف کننده زندگی در سیاهچالهتلاش هایی در بیماران قطع فرضیه ای جدید توضیح میدهنازوکلسینشناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی قسمت نهممیگرن سردردی ژنتیکی که بجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین همانکنگره بین المللی سردرد دخطرات هوش مصنوعیآینه در اینهاز تکینگی تا مغز از مغز تدردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی داولین سلول مصنوعینقش نظام غذایی در تکامل مزبان مشترک ژنتیکی موجوداتنها مانع در زندگی موارد قانونمندی و محدودیت عالمچرا مغز انسان سه هزار سالشاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش، ژنتیکی است یا محیطیما با کمک مغز خود مختاريمجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین همانکیهان خود را طراحی میکنددولت یا گروهکآیا واکنش های یاد گرفته واز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحماینکه خانواده ات سالم بانقش درختان در تکاملزبان، وسیله شناسایی محیطتو جهانی هستی که خودش را لوزالمعده(پانکراس)مصنوعنسبیت عام از زبان دکتر برششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر هر جا که جات میشه، جات نیمبانی ذهنی سیاه و سفیدحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از کتاب، سفری به تاریخدانشمندان موفق به بازگردآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاز تکامل تا مغز، از مغز تروی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهاگر نیروی مغناطیس نباشد نقص در تشخیص هیجانات عامسلول عصبی شاهکار انطباق توهم وجودملاحظه های اخلاقی دربارههمه چیز موج استظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزویتامین E برای فعالیت صحمدیریت اینترنت بر جنگحس و ادراک (قسمت اول )اثر مضر مصرف طولانی مدت رگلوله ی ساچمه ایداروی لیراگلوتیدآثار باستانی تمدن های قداستفاده از سلول های بنیاروزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولیابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتوضیحی ساده در مورد هوش ممنابع انرژی از نفت و گاز هندسه در پایه ی همه ی واکعوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع مواقعیت و مجازمرز بین انسان و حیوان کجاگامی در درمان بیماریهای حس و ادراک قسمت هفدهماختلالات مخچهدارویی خلط آورافت فشار خون ناگهانی در واضطراب و ترسريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بدنورون هاي مصنوعی می توانسیاره ابلهانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست قسمت عضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهنواکسن سرطانمشاهده آینده از روی مشاهپوست ساعتی مستقل از مغز دحس و ادراک قسمت سومارتباط متقابل با همه ی حیدر آسمان هدیه های نادیدنالگوبرداری از طبیعتمعجزه در هر لحظه زندگیبه نقاش بنگرراه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی چگونه مغز پیش انسان یا همساختار شبکه های مغزی ثابهوش مصنوعی از عروسک بازی تا بحر یفعل ما یشامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهل مقدسیک پیام منفرد نورون مغزی پیشینیان انسان از هفت میخلاصه ای از مطالب همایش ماز فرد ایستا و متعصب بگذردرمان جدید ALSانواع سکته های مغزیمغز انسان برای ایجاد تمدرشد در سختی استبی نهایت در میان مرزهاتفاوت ها را به رسمیت بشنافتون های زیستینگاه حقیقی نگاه به درون اسردرد میگرنهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر کتامین در درمان پامنحنی که ارتباط بین معرفجهان پیوستهژنها نقشه ایجاد ابزار هوخانه ی تاریکپرسشگری نامحدوداز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک کنیم ما همه یکی هستیمبیماری ای شبیه ام اس مولتانسان جدید از چه زمانی پامغز حریص برای خون، کلید تزندگی زمینی امروز بیش از تلاشی برای درمان قطع نخافساد اقتصادی سیتماتیک درنباید صبر کرد آتش را بعد شناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش عاطفی قسمت هفتممیگرن شدید قابل درمان اسجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین همانکنگره بین المللی سردرد ددفاع از پیامبرآیندهاز تکینگی تا مغز از مغز تدردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتاوکرلیزوماب داروی جدید شنقش نظریه تکامل در شناسازبان چهار حرفی حیات زمینتنها در برابر جهانقارچ بی مغز در خدمت موجودچرا مغزهای ما ارتقا یافت شاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکهیچ چیز همیشگی نیستما بخشی از این جهان مرتبطجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین همانکیهانِ هوشیارِ در حال یادوچرخه سواری ورزشی سبک و آیا یک، وجود دارداز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خدااینترنت بدون فیلتر ماهوانقش ذهن و شناخت در حوادث سفر فقط مادی نیستتو دی ان ای خاص ميتوکندريلیروپریم داروی ترکیبی ضدنسبت ها در کیهانصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر هر حرکت خمیده می شود و هر مباحث مهم حس و ادراکحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از کتابخانهدانشمندان نورون مصنوعی سآیا خداباوری محصول تکاملاز تکامل تا مغز، از مغز ترویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهاگر نعمت فراموشی نبود بسنقطه بی بازگشتسلولهای ایمنی القا کنندهتوهم وجودملاحظات بیهوشی قبل از جرهمه چیز در زمان مناسبعقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایمویتامین E در چه مواد غذایمداخله ی زیانبار انسانحس و ادراک (قسمت دوم )اثرات فشار روحی شدیدگلوئونداروی تشنجی دربارداریآرامش و دانشاستفاده از سلول های بنیاروزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز دنهایت معرفت و شناخت درک عسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتیوتیکسن داروی ضد جنونمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه زبانِ زمان استعوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج واقعیت و انعکاسمرز جدید جستجو و اکتشاف، گاهی لازم است برای فهم و حس و ادراک قسمت هجدهماختلالات حرکتی در انسانداستانها و مفاهیمی اشتباافت هوشیاری به دنبال کاهاطلاع رسانی اینترنتیریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پارنورون های ردیاب حافظهسیر آفرینش از روح تا مغز هوش مصنوعی الفاگوتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست قسمت غم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زواکسن سرطانمطالبه ی حق خودپوشاندن خود از نورحس و ادراک قسمت سی و هشتمارتباط چاقی و کاهش قدرت بدر آستانه ی موج پنجم کوویالتهاب شریان تمپورالمعرفت و شناختبه نقاش بنگرراه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم مچگونه هموساپينس بر زمین سادیسم یا لذت از آزار دادهوش مصنوعی از عروسک بازی تاول کف پا و حقیقتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان فراکتالیک پیشنهاد خوب برای آسان پیشرفت های جدید علوم اعصخلاصه ای از درمان های جدیاز مخالفت بشنودرمان جدید میگرن با انتی انگشت ماشه ایمغز انسان برای شادمانی طز گهواره تا گوربی هیچ می ایی و بی هیچ میرمغز انسان برای شادمانی طزمین در برابر عظمت کیهانبی ذهن و بی روحتفاوت های بین زن و مرد فقفروتنی و غرورنگاه دوبارهسردرد میگرن در کودکانهوش مصنوعی از عروسک تا کممنشأ اطلاعات و آموخته ها جهان پر از چیزهای اسرار آژنها ، مغز و ارادهخانواده پایدارآلودگی هوا چالش قرن جدیداز تکنیکی تا مغز از مغز تدرک احساسات و تفکرات دیگبیماری اسپینال ماسکولار انسان خطرناکترین موجودمغز در تنهایی آسیب میبینزندگی زودگذرتلاشی تازه برای گشودن معفشار و قدرتنبرو و انرژی مداومشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط هوش عاطفی قسمت یازدهمیدان مغناطيسي زمین بشر جوانان وطنابزار بقا از نخستین همانکنترل همجوشی هسته ای با هدفاع در برابر تغییر ساختآینده ی انسان در فراتر ازاز تکینگی تا مغز از مغز تدرس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلوايندگان چگونه خواهند دیدنقش هورمون های تیروئید دزبان نیاز تکاملی استتنهایی رمز نوآوری استقبل از آغازچرا ویروس کرونای دلتا واشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکهیچ وقت خودت را محدود به ما تحت کنترل ژنها هستیم یحفره در مغزابزار بقا از نخستین همانکیست هیداتید مغزدورترین نقطه ی قابل مشاهآیا کیهان می تواند یک شبیاز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملایندرالنقش روی و منیزیم در سلامتسفر نامه سفر به بم و جنوب تو در میانه ی جهان نیستی لیس دگرامفتامین یا ویاسنسبت طلایی، نشانه ای به سصرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر هرچیز با یک تاب تبدیل به مجموعه های پر سلولی بدن محمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از کجای مغز مسئول پردازش تجدانشمندان یک فرضیه رادیکآیا دلفین ها می تواند از از تکامل تا مغز، از مغز ترویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفااگر نعمت فراموشی نبود بسنمیتوان با بیرون انداختنسلولهای بنیادی مصنوعی درتوهم بی خداییممانتین یا آلزیکسا یا ابهمه چیز در زمان کنونی استعقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتویتامین کامدارک ژنتیکی چگونه انسانحس و ادراک قسمت 67اثرات مفید قهوهگمان میکنی جرمی کوچکی در داروی جدید ALSآرامش و سکوناستیفن هاوکینگ در مورد هروزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمنداننهایت در بی نهایتسوخت هیدروژنی پاکتیک و اختلال حرکتیمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه، نمایشی از حقیقتعواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستواقعیت خلا و وجود و درک ممزایای شکلات تلخ برای سلگاهی مغز بزرگ چالش استحس و ادراک قسمت هشتماختلالات صحبت کردن در اندخالت در ساختار ژنهاافتخار انساناطلاعات حسی ما از جهان، چریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسینوروپلاستیسیتی چیستسیستم تعادلی بدنهوش مصنوعی از عروسک های بتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست قسمت غم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیواکسن ضد اعتیادمطالبی در مورد تشنجپیموزایدحس و ادراک قسمت سی و ششمارتباط هوش ساختار مغز و ژدر درمان بیماری مولتیپل امواجی که به وسیله ی ماشیمغز فکر میکند مرگ برای دیبه نادیدنی ایمان بیاوررابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است چگونه هوشیاری خود را توسسازگاری با محیط بین اجزاهوش مصنوعی از عروسک بازی تابوهای ذهنیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان قابل مشاهده بخش کوچیک آلل ژنتیکی که از نئاندپیشرفت در عقل است یا ظواهخم شدن فضا-زماناز نخستین همانند سازها تدرمان جدید کنترل مولتیپلانگشت نگاری مغز نشان میدانتقال ماده و انرژیمغز انسان رو به کوچک تر شزمین زیر خلیج فارس تمدنی بی شرمیتفاوت های تکاملی در مغز وفرگشت و تکامل تصادفی محض نگاهی بر قدرت بینایی دراسردرد و علتهای آنهوش مصنوعی از عروسک تا کممنشاء کوانتومی هوشیاری اجهان پر از چیزهای جادویی ژنهای مشترک بین انسان و وخار و گلآلودگی هوا و ویروس کرونااز تکینگی تا مغز و از مغز درک تصویر و زبان های مخلتبیماری اضطراب عمومیانسان عامل توقف رشد مغزمغز را از روی امواج بشناسزندگی سلول در بدن، جدای اتلاشی جدید در درمان ام اسفضای قلب منبع نبوغ استچت جی پی تیشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیهوش عاطفی قسمت پنجممیدان های مغناطیسی قابل جوانان وطنابزار بقا از نخستین همانکنترل جاذبهدقیق ترین تصاویر از مغز اآینده ی علم و فیزیک در60 ثاز تکینگی تا مغز از مغز تدست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتقايا اراده آزاد توهم است ینقش هورمون زنانه استروژنزبان و کلمه حتی برای کسانتنبیه چقدر موثر استقبل از انفجار بزرگچرا پس از بیدار شدن از خوشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکهیچ کاری نکردن به معنی چیمانند آب باشحق انتخابابزار بقا از نخستین همانکیست کلوئید بطن سومديدن با چشم بسته در خواب آیا گذشته، امروز وآینده از تکینگی تا مغز از مغز ترفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبکایا کوچک شدن مغزانسان النقش روزه داری در سالم و جسفر به مریخ در 39 روزتوقف؛ شکستلا اکراه فی الدیننشانه های گذشته در کیهان ضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر هز ذره، یک دنیاستمحل درک احساسات روحانیحوادث روزگار از جمله ویرابزارهای پیشرفته ارتباط کرونا چه بر سر مغز می آوردانشمندان ژنی از مغز انسآیا دلفین ها میتوانند بااز تکامل تا مغز، از مغز ترویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیراگر با مطالعه فیزیک کواننمیتوان بر سیاه سیاه نوشسلام تا روشناییتوهم تنهاییمن کسی در ناکسی دریافتم همه چیز، ثبت می شودعقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بینویتامین کا و استخوانمروری بر تشنج و درمان هایحس و ادراک قسمت 74اثرات مفید روزه داریگنجینه ای به نام ویتامین داروی جدید s3 در درمان ام آرامش(سکوت) stillness و تکاپواستیفن هاوکینگ در تفسیر روزهای سختبرای تمدن سازی، باید در بنهادینه سازی فرهنگ اختلاسودمندی موجودات ابزی بر تیروفیبان موثر در سکته ی منابع انرژی از نفت و گاز هنر فراموشیعوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قاوالزارتان داروی ضد فشار مسمومیت دانش آموزان بی گگذر زمان کاملا وابسته به حس و ادراک قسمت پنجماختلالات عضلانی ژنتیکدر مانهای کمر دردافراد آغاز حرکت خودشان راطلاعاتی عمومی در مورد مریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atنوروز یا روز پایانیسیستم دفاعی بدن علیه مغز هوش مصنوعی از عروسک های بتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست قسمت غیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پواکسن علیه سرطانمطالعه ای بیان میکند اهدپیموزایدحس و ادراک قسمت سیزدهمارتباط پیوسته ی جهاندر سال حدود 7 میلیون نفر امیوتروفیک لترال اسکلرومغز قلببه هلال بنگررادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشانچگونه واکسن کرونا را توزستم با شعار قانون بدترین هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر فکر بر سلامتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان موازی و حجاب هایک جهش ممکن است ذهن انسانپیشرفت ذهن در خلاقیت استخونریزی مغز در سندرم کوواز نخستین همانند سازها تدرمان جدید ای ال اس، توفردرمان جدید سرطاناندوه در دنیا استمغز انسان رو به کوچکتر شدزمان چیستبی عدالتی در توزیع واکسن تفاوت های زبانی سرمنشا تفراموش کارها باهوش تر هسنگاهی بر توانایی اجزاي بسردرد تنشنتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیمهندسی ژنتیک در حال تلاش جهان دارای برنامهژنهای هوش ، کدامندخارق العاده و استثنایی بآلودگی هوا و پارکینسوناز تکینگی تا مغز از مغز تدرک حقیقت نردبان و مسیری بیماری بیش فعالیانسانیت در هم تنیده و متصمغز زنان جوانتر از مغز مرزندگی، مدیریت انرژیتمایل زیاد به خوردن بستنقفس ذهنچت جی پی تیشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سهوش عاطفی قسمت اولمیدان های کوانتومی خلاجواب دانشمند سوال کننده ابزار بقا از نخستین همانکندر در بیماریهای التهابدل به دریا بزنآینده با ترس جمع نمیشوداز تکینگی تا مغز از مغز تدست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به ايا اراده آزاد توهم است ینقش ویتامین K در ترمیم اسزبان و بیان نتیجه ساختماتهدیدهای هوش مصنوعیقبرستان ها با بوی شجاعتچرا ارتعاش بسیار مهم استشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکهیچ کس مانند تو نگاه نمیکماه رجبحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقای موجود زنده از کاهش مرگ و میر ناشی از ابدی متیل فومارات(زادیوا)(آیا پیدایش مغز از روی تصااز تکینگی تا مغز- از مغز رفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی ایا این جمله درست است کسینقش رژیم غذایی بر رشد و اسفر تجهیزات ناسا به مریخ تولید مثل اولین ربات های لاموژین داروی ضد اوتیسم؟نشانه های پروردگار در جهضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیهزینه ای که برای اندیشیدمحل درک احساسات روحانی دحکمت الهی در پس همه چیزابزارهای بقا از نخستین هکریستال هادانشمندان پاسخ کوانتومی آیا دست مصنوعی به زودی قااز تکامل تا مغز، از مغز ترویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظهاگر تلاش انسان امروز برانمایش تک نفرهسلاح و راهزنیتوهم جداییمن پر از تلخیمهمه ی سردردها بی خطر نیستعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژیویتامین کا در سبزیجاتمرکز هوشیاری، روح یا بدن حس و ادراک قسمت 75اثرات مضر ماری جواناگویید نوزده و ایمنی ساکتداروی جدید میاستنی گراویآزمون تجربی، راهی برای راستخوان های کشف شده، ممکروش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو بایچهار میلیارد سال تکامل بسی و سه پل اصفهانتکنولوژی جدید که سلول هامنابع انرژی از نفت و گاز هنر حفظ گرهعید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون واکنش های ناخودآگاه و تقمسمومیت دانش آموزان، قماگذشته را دفن کنحس و ادراک قسمت پنجاهاختراع جدید اینترنت کواندر محل کار ارزش خودت را بافراد بی دلیل دوستدار تو اطلاعاتی عمومی در مورد مریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودکنورالژیسکوت و نیستیهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل زبانمنبع هوشیاری کجاست قسمت غرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزواکسنی با تاثیر دوگانه امعماری، هندسه ی قابل مشاپیچیدگی های مغزمگسحس و ادراک قسمت ششمارتباط انسانی، محدود به درمان های اسرار آمیز در آامید نیکو داشته باش تا آنمغز ما کوچکتر از نیم نقطهبه کدامین گناه کشته شدندراز تغییربسیاری از بیماری های جدیفلج نخاعی با الکترودهای چگونه آن شکری که می خوریمستم، بی پاسخ نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر مشاهده بر واقعیت بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان ما میتواند به اندازیک رژیم غذایی جدید، می توپیشرفتی مستقل از ابزار هخواندن ، یکی از شستشو دهناز نخستین همانند سازها ت