دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

آیا گذشته، امروز وآینده در همین زمان، وجود دارد

آیا گذشته، امروز وآینده در همین زمان، وجود دارد؟
آیا زمان، واقعیت است یا یک اشتباه حسی(ایلوشن) است؟
آیا تفاوت ها و فاصله ها در میان ما، فاصله حقیقی است و یا فقط فاصله ای است که ذهن ما می سازد؟
آیا تمایزهای کیهان ما، چیزی جز برداشت ذهن ما است؟
و اگر این ذهن، جور دیگری بنگرد و فاصله ها را به گونه ی دیگری ببیند، سرعت ها و ابعاد، چگونه میشود؟

گذر زمان، در جهانی که تمایزها و فاصله های آن در ذهن مشاهده گر آن، تمایزهای حقیقی نیست و شاید مشاهده گر اساسا این فاصله ها را نبیند چگونه خواهد بود؟!

از قوانین گالیله تا نیوتن تا نسبیت عام و خاص اینشتین تا قانون هم ارزی و در هم شکستن تاثیر جرم، بر شتاب حرکت تا در هم تنیدگی کوانتومی- که گویا در آن فاصله ها کاملا از میان میرود و در اثر پروانه ای، هزاران کیلومتر فاصله، منعی برای ارتباط و انتقال اثر فوری با سرعت بی نهایت نیست- نقش ناظر بر رفتار کیهان ما، بسیار تاثیر گذار است.

تناقضات قوانین نیوتن با نسبیت عام و تناقض نسبیت خاص با نسبیت عام، اینگونه نیست که ما را از سیاهی ای کامل، وارد نوری کامل کند یعنی اینگونه نیست که با کشف نسبیت، قوانین نیوتنی به طور کامل از رده خارج شود و یا با کشف نسبیت عام، نسبیت خاص از رده بیرون رود؛ بلکه هرکدام در جایگاه خودش، درست است یا نگاهی از دید ناظرانی است که از مراتب مختلف می نگرند و این تصور که نسبیت عام و در هم تنیدگی، پایان مشاهدات مشاهده گران، است توهمی بیش نیست
پای صحبت های برخی از فیزیک دان ها در مورد مفهوم زمان می نشینیم:
زمان حقیقتا واقعی است ولی سوال اینکه منظور ما از کلمه ی زمان چیست؟
زمان ممکن است تو را شگفت زده کند، فیزیکدان ها پاسخ ساده ای برای زمان ندارند. فیزیکدان ها واقعا دید مشترکی روی موضوع ندارند که آیا چیزی به نام زمان وجود دارد؟ یا چیزی مرسوم و عادتی و فسلفی برای ماست که به یک قرن اخیر باز می گردد؟

ولی من تصور میکنم خوب است بگوییم از یک جهت این اختلاف، چیزی مسخره است این یک عقیده مسخره است. چگونه تو میتوانی بگویی زمانی وجود ندارد وقتی ما در ابتدا و در همه لحظات چنان تجربه ی عمیقی از آن داریم؟ و دوم اینکه ما دائما در مورد آن سخن می گوییم؟ منظور من این است که ما نباید این جمله را بدون رفر دادن(بازگشت) به زمان به کار ببریم. من می گویم ما نمیتوانیم در روز، راه برویم بدون آنکه زمان را توضیح دهیم.

مشخص است وقتی یک فیزیک دان در مورد وجود زمان سوال میکند آنها کوشش میکنند چیزی تخصصی و تکنیکال را توضیح دهند. توجه کن: در انگلستان ما کلمه ی دیگری برای زمان به جز خود زمان(Time) نداریم. این منحصر به فرد است.
این بعد چهارم وحشی در طبیعت است. زمان بعد چهارم است و ما آن را بعد چهارم می دانیم واین فقط در فیزیک نظری نیست بلکه در مهندسی هم کاربرد دارد. من در طراحی یک خودران چهار بعدی کار کرده ام. این خودران به تو میگوید تو کجا بودی کجا میخواهی بروی و چه ارتفاعی بالاتر از سطح دریا حرکت میکنی و بعد از آنجا به کجا میخواهی بروی!(با تحلیل و نگهداری اطلاعات قبلی، میتواند وقایع آینده را پیش بینی کند. یعنی اطلاعات گذشته و امروز را در کنار هم قرار میدهد و آینده هم با پیشگویی در اختیار ماشین است. از این رو آن را خودران چهار بعدی مینامند.)

اینشتین و شاید من باید درست تر حرف بزنیم. معلم او و افراد هم دوره ی او یک دید فضا زمان را به عنوان یک چیز چهار بعدی پیشنهاد میدهند و میگویند گذشته و آینده دقیقا مانند ابعاد فضایی هستند. گذشت و آینده فقط مانند جهت شمالی و جنوبی در معادله های فیزیکی هستند! بنابراین تو میتوانی یک دید از جهان بسازی که در آن آینده هم اخیرا در آنجا باشد!
و تو میتوانی بگویی فیزیکدان ها چیزی شبیه این را میگویند که در قوانین بنیادین فیزیک تفاوتی بین گذشته و آینده وجود ندارد. زمان به عنوان چیزی غیرمستقل وجود ندارد. زمان فقط مانند بعد دیگر مانند فضا است. دوباره این نزاعی آشکار در نگاه ما در مورد جهان است. ما طی روز حرکت میکنیم گویا گذشته تمام شده است و آینده هنوز رخ نداده است و شاید اینطور رخ دهد. ما میتوانیم سکه ای را بیندازیم و ببینیم کدام سمت می آید ولی در ابتدا نمی دانیم. و ما این اعتقاد را داشته ایم که در دوره ی ما آینده به طور دقیق، مشخص نشده است و متفاوت از گذشته است.

اگر احساس شخصی ما از جریان زمان یک خطای در احساس(ایلوشن)باشد ما برخورد واضحی بین فیزیک و نوروساینس داریم زیرا فرضیه ی غالب در فیزیک این است که ما در جهانی بلوک مانند، زندگی میکنیم و تا امروز باید روشن شده باشد که اجماعی وجود ندارد؛ توافقی 100% وجود ندارد ولی نگاه استاندارد در فیزیک این است که این تا حد زیادی از نسبیت می آید که ما در جهانی همیشگی زندگی می کنیم در جهانی بلوک مانند که در آن، گذشته حال و آینده، واقعیت حقیقی هستند. بنابراین این سوال مطرح می شود چقدر ما میتوانیم بر مغز خود اعتماد کنیم تا به ما بگوید زمان، جریان دارد!(درک محیط اطراف از طریق ابزارهای حسی و مغز، برای ما نوعی توالی را نشان می دهد و با در نظر گرفتن این توالی، زمان شکل می گیرد؛ یعنی در حقیقت علت ها و معلول ها است که چون پی در پی می آیند، زمان را میسازد.

ولی آیا همه توالی ها مانند توالی گذشته، امروز و آینده است؟(مانند پیدایش شب و روز که وابسته به نور خورشید و بازتاب نور از روی زمین است و عقربه های ساعت ما این تابش و بازتاب آن را نشان میدهد)
آیا همه ی علت و معلول ها مانند علت و معلول های موجود در جهان مادی است که مثلا با پیدا شدن معلول، از علت جدا میشود یا علت ها می تواند معلول را ایجاد کند، بدون آنکه از صحنه خارج شود؟ معلول ممکن است در حضور علت، آنگونه وجود داشته باشد که اصلا معلولی بدون علت قابل تصور نباشد یا به عبارتی معلول جلوه ای از علت، در ظرفی جدید است یا معلول، عدمی است که وجودش در حضور علت و در پیوند با آن، معنی میشود؟ دراین بستر، مفهوم عادی زمان رنگ میبازد. گذشته، حال و آینده ای که همه اش جلوه ای از وجودی بالاتر از خودش است.)

به نظر من، زمان هم احساس شخصی(سابژکتیو)و هم حقیقت آبژکتیو است. آنچه ما در علم و مهندسی و زندگی و ستاره شناسی می کنیم اندازه گیری دقیق زمان است زیرا برای جهان روزانه ما بسیار مهم است. تو میوه میکاری و میخواهی بدانی چه زمانی آن را درو کنی اگر تو بخواهی یک سیستم مکان یابی جهانی روی گوشی خود داشته باشی تا مشخص کند تو در کدام طرف خیابان هستی، نیاز داری همه مسیرهای سنتی زمان را که تو با آن آشنا هستی اندازه گیری کنی و این با مشاهده ی ساعتی در اینجا روی سطح زمین است.

گذر زمان وقتی زمان تحت تاثیر سرعت فضاپیما قرار میگیرد و گذر زمان وقتی تحت تاثیر جاذبه ی خود زمین قرار میگیرد...هر دوی نسبیت خاص و عام گیج کننده هستند. ما خیلی سخت کار میکنیم تا زمان را با همه ی انواع ساعت های فوق العاده اندازه بگیریم ولی ابهامی در برخورد با مغزهای خود نداریم که کامپیوترهای خیس شیمیایی است؛ ما مسیر زمان را گم میکنیم؛ ما نمی دانیم مغز، آن را چگونه حس میکند گاهی زمان را کوتاه و گاهی آن را بلند حس میکند. من تصور میکنم با اندازه گیری زمان به وسیله ی مغزمان، ما تحت فشار هستیم؛ به همین دلیل ما سوالی را میسازیم تا زمان را بیرون از ذهن خودمان اندازه بگیریم.

حتی گیاهان توانایی اندازه گیری زمان را از طریق ساعت روزانه دارند بنابراین منطقی است بپرسیم مغز(ابزار هوشمندی)چگونه زمان را اندازه گیری می کند؟

آیا مغز یک ارتعاش سنج دارد که در چرخه ای روان میشود و آن تیک و تاک ها را اندازه گیری میکند؟ جواب نه است.
مغز به نظر میرسد اساسا روش های متفاوتی داشته باشد تا زمان را محاسبه کند. وقتی ساعت های مکانیکی که ما می سازیم از جمله ساعت کوارتز می تواند زمان را در محدوده ی وسیعی از ده ها میلی ثانیه تا چند ساعت و دقیقه و روز و ماه و سال مشخص کند، مغز ما ساعت های بسیار توانمندتر و متفاوتی دارد تا میلی ثانیه ها و ثانیه ها را اندازه گیری کند.

بنابراین یک روش برای فکر در این مورد، ساعت شبانه روزی است ساعت میتواند بگوید چه ساعتی از روز است و چه ساعتی باید بیدار شد یا خوابید آن ساعت، عقربه ی دقیقه شما را ندارد و حتی عقربه ی ثانیه شمار را هم ندارد. برعکس ساعتی است که به تو اطلاع میدهد و وسیله اندازه گیری زمان در مغز تو است. این ساعت، مشخص میکند مثلا چراغ قرمز چقدر طول میکشد. آن ساعت، عقربه ی ساعت شمار ندارد و در مقایسه با روزهای تو تعداد روزهای کمتری دارد. بنابراین مغز، منطق و مکانیسم های متفاوتی دارد تا زمان را اطلاع دهد.

ما به طور کامل نمی دانیم چگونه مغز به تواطلاع میدهد گذر موسیقی یک آواز چگونه است یا کی چراغ قرمز تغییر میکند؟ ولی به نظر نمیرسد یک مکانیسم شمارنده و نوسان سنج داشته باشد بلکه به نظر میرسد با دینامیک نورونی کار می کند که واقعی است یعنی انواع نورون ها با هم درارتباط هستند و وقتی تو برخی نورون ها را فعال میکنی آن گروه از نورون ها میتواند گروه دیگری از نورون ها را فعال کند پس تو میتوانی با آن، انواع فعالیت نورونی در حال ایجاد و ارتقا را داشته باشی، این همزمان با چیزی است که ما اصل ساعت های چند گانه می نامیم.(نسبیت مفهوم زمان، وقتی وسیله ی سنجش این گذر حوادث، متفاوت باشد.)

یعنی مغز یک ساعت اصلی ندارد. مغز چرخه های متفاوتی دارد که هر کدام، خاص هستند یا با پردازش کننده ای خاص روی یک درجه یا درجه ی دیگر بر زمان تمرکز میکند. چیزی که ما کاملا به آن اطمینان داریم اینکه سرعت زمان تغییر میکند؛ پیشرفت زمان مانند یک رودخانه ی ساده نیست که مدام و با سرعتی ثابت، جریان دارد و این زمان میتواند بر اساس اینکه تو با چه سرعتی در فضا حرکت میکنی تغییر کند و این فرضیه نسبیت خاص اینشتین است.(نسبیت مفهوم زمان، وقتی وسیله ی سنجش یکی است ولی سرعت حرکت وسیله ی سنجش یا محیط اطراف، تغییر میکند.)

ایده این است که هر چه تو سرعت بیشتری داشته باشی زمان به نظر میرسد کندتر برای تو حرکت میکند. اگر مشاهده گرهای ثابت دیگر بر توی در حال حرکت نگاه کنند سرعت تو را ثبات می بینند ولی وقتی تو سریعتر و سریعتر حرکت کنی و سرعت نور را هم در نظر بگیریم زمان برای خودت، بیشتر و بیشتر کند میشود و یک چیز عجیب اینکه در سرعت نور، زمان هرگز تغییر نمیکند. این موضوع کاربردهای روزانه ی زیادی هم دارد: برای نمونه ماهواره هایی که به تو اجازه میدهد مکان خود را با گوشی هوشمند تعیین کنی آن ماهواره ها با سرعت بسیار بسیار زیاد، نزدیک به 20 هزار مایل در ساعت حرکت میکنند یعنی به اندازه ی کافی سریع است تا زمان، کند بگذرد آنها حقیقتا در مقایسه ی با ما در یک قاب زمانی متفاوت حرکت می کنند و ما باید آن وضعیت را در نظر بگیریم. ما باید آن را از نظر ریاضی اصلاح کنیم و در غیر این صورت، مکان درست را به دست نمی آوریم.

ما امروز می دانیم زمان کندتر می گذرد؛ ما این را مشاهده می کنیم و این در اطراف ما رخ میدهد. این مطلبی دشوار در فیزیک جدید است؛ حدود 10 سال قبل برای مردم سخت بود این ایده را داشته باشند که زمان غیرثابت است. در حقیقت، زمان میتواند در سرعت های متفاوتی برای مشاهده گران متفاوت، حرکت کند.(به مقاله ینسبیت نگاه و ادراک با توجه به موقعیت بینندهدر همین کانال مراجعه شود.)

سوالی مطرح هست: زمان، نسبت به فضا چیست و تو ممکن است شنیده باشی اینشتین درمورد چیزی به نام فضا-زمان سخن گفته است. او اعتقاد نداشت که فضا و زمان چیزهای جدایی هستند. ما حقیقتا آنها را در مغزهای انسانی خود، متفاوت درک می کنیم.(تفاوت ها و تمایزها که مغز، آن را به شکل های مختلف درک می کند.) ما می توانیم در فضا حرکت کنیم ولی زمان همیشه به نظرمی رسد فقط با یک سرعت و در یک جهت حرکت کند ولی اینشتین فکر میکرد اینها بخشی از یک پارچه و بافت هستند و آنها در هم تنیده هستند.
یک از راه هایی که او بر این استدلال می کرد، اینکه تو فضا-زمان را تنظیم می کنی به گونه ای که آنها همیشه در تعادل با هم هستند.

اگر در فضا حرکت نکنیم و مثلا من روی این صندلی دراینجا بنشینم، زمان به نظر میرسد که در سرعتی طبیعی جلو میرود ولی اگر من سریعتر و سریعتر حرکت کنم زمان من کند میشود، بنابرین می توانیم تصور کنیم من در فضا با سرعت زیاد حرکت کنم پس من نمیتوانم در طول زمان به اندازه ای سریع حرکت کنم که قبلا ممکن بود این دو همدیگر را در تعادل نگه می دارند. اگر تو با سرعت زیاد در فضا حرکت کنی زمان شروع به کند شدن میکند و اکنون چیز عجیب تری رخ میدهد: اینشتین تصور کرد که ابتدای کیهان یعنی انفجار بزرگ همه ی فضا و زمان را در آن واحد در یک چاله ی بزرگ ایجاد کرده است؛ پس هر نقطه در گذشته و هر نقطه در آینده فقط مانند نقطه ی کنونی زمان هستند یعنی تو خودت را در زمان حاضر احساس می کنی.

اینتشتین به معنی واقعی کلمه به این اعتقاد داشت. یکی از بهترین دوستان او مرد و او نامه ای به همسر این مرد نوشت و به او گفت همسرش اکنون چگونه زندگی میکند. زمان یک چشم انداز است و اگر تو نگاهی درست بر جهان داشته باشی و تو همه آن را در پیشاپیش خود ببینی همه گذشته، حال و آینده را به عنوان یک چیز می بینی. او گفت تو همسر خود را میشناسی دوست من درست روبروی من روی تپه است ما او را در جایی که اکنون هستیم نمی بینیم ولی ما دراین چشم انداز همراه با اوخواهیم بود. و او هنوز همانطورکه قبلا بود همراه با ما حضور دارد.

اینشتین اعتقاد داشت اگر تو میتوانستی دیدی کامل از جهان داشته باشی، میتوانستی همه ی آن چیزی را- که برای تو اتفاق افتاده است- ببینی.

پرزنتیسم دیدگاهی است که میگوید اکنون، واقعیت است. گذشته، واقعیت بود و برخی ساختار جهان آینده، واقعیت خواهد بود ولی برای اکنون فقط اکنون، واقعیت است برعکس دیدگاه دیگری به نام اترنالیسم(جهان بی پایان) یعنی تو گذشته ، حال و آینده همه آنها دارای واقعیت یکسان هستند. بنابراین اکنون فقط یک نقطه ی اختیاری در زمان است یا یک لحظه اختیاری در زمان است بنابراین یک راه برای اندیشیدن در این مورد این است که اکنون را به عنوان اینجا در زمان تعریف کنیم.

احساسی که من دراینجا هستم و برخی مشاهده گران در بیرون در نقاط دیگر درفضا هستند؛ ما با این ایده راحت هستیم که بقیه ی نقاط در فضا به طور مساوی واقعی هستند.

در اترنالیسم تو باید با این ایده راحت باشی که دیگر لحظات زمان به طور مساوی واقعی هستند و این یک لحظه اختیاری و انتخابی است و اگر یک فیزیکدان به سوی من بیاید و بگوید برخی تطبیق های مجدد لازم است و آینده به نظر، متفاوت از گذشته به نظر میرسد ولی حقیقتا فیزیک به تو میگوید آینده و گذشته یکی هستند من حداقل اذعان میکنم من یک تعهد دارم تا آن را به دقت بررسی کنم و به آن گوش دهم. فیزیکدان ها در مورد همین چیزها با هم جر و بحث می کنند و شایسته است در این مورد بحث شود.

فیزیک جدید ما را نیازمند کرده است در مورد ایده ی زمان به عنوان چیزی که فقط جریان دارد پیش برویم؛ ما می توانیم این را که در اطراف ما در همه جا ماهواره ها، شتاب دهنده های ذرات و هر چیز که سریع حرکت میکند و تغییر میکند اندازه بگیریم. بله ممکن است فضا و زمان یک چیز باشند که با هم به نتیجه رسیده اند و همه با هم در یک لحظه هستند. https://www.youtube.com/watch?v=C8AD9eHKzJA


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تلاشی جدید در درمان ام اسحوادث روزگار از جمله ویرمغز انسان برای شادمانی طکوری گذرای ناشی از موبایراه پیروزی در زندگی چیستهوش مصنوعی از عروسک بازی ایا بدون زبان میتوانیم تاز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه برخی شغل ها با هوش فلج بل، فلجی ترسناک که آنخواب عامل دسته بندی و حفطمغزهای کوچک بی احساسکشف مکانیسمی پیچیده در بابزار بقا از نخستین هماناستروژن مانند سپر زنان دتئوری تکامل امروز در درمقیچی ژنتیکیدو برابر شدن خطر مرگ و مینقش اتصالات بین سلولهای گربه شرودینگر و تاثیر مشسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر کتامین در درمان پامقابله با کرونا با علم اسهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان روشی برای تبدینقشه مغزی هر فرد منحصر بهپاسخ گیاهان در زمان خوردسیاره ابلهانابزارهای بقا ازنخستین همبار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر احتمالی عصاره تغلیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و پنوشیدن چای برای مغز مفید آیا گذشته، امروز وآینده سربازان ما محققا غلبه می اختلالات مخچهبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکمیگرن سردردی ژنتیکی که بویتامین دی گنجینه ای بزردرمان جدید کنترل مولتیپلنگاه از درون مجموعه با نگآیا دست مصنوعی به زودی قاشبیه سازی میلیون ها جهان ارتباط شگفت مغز انسان و فبرخی بیماری های خاص که بدتازه های بیماری پارکینسومخچه فراتر از حفظ تعادلورزش هوازی ، بهترین تمریذهن چند جانبه نیازمند نگچراروياها را به یاد نمی آامیوتروفیک لترال اسکلروعلایم کمبود ویتامین E را از نظر علم اعصاب اراده آزبعد از کروناثبت امواج الکتریکی در عصمشکلات بین دو همسر و برخیژنها ، مغز و ارادهروش مقابله مغز با محدودیهمراهی نوعی سردرد میگرنیاولین مورد پیوند سر در انتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تتمایل زیاد به خوردن بستنحافظه و اطلاعات در کجاست مغز انسان برای شادمانی طکی غایب شدی تا نیازمند دلراست دستی و چپ دستیایا تکامل هدفمند استاز تکینگی تا مغز- از مغز توصیه های سازمان بهداشت فلج خوابخودآگاهی و هوشیاريمغزتان را در جوانی سیم کشکشف ارتباط جدیدی از ارتبزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین هماناسرار بازسازی اندام هاتئوری تکامل در پیشگیری و قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصدو برابر شدن خطر مرگ و مینقش حفاظتی مولکول جدید دگزیده ای از وبینار یا کنفسفری به آغاز کیهانابزار بقای موجود زنده از بیماری اضطراب عمومیتاثیر گیاه خواری بر رشد وملاحظات بیهوشی قبل از جرهوش مصنوعی به کمک هوش طبیداروهای مصرفی در ام اسنقشه های مغزی جدید با جزیپختگی پس از چهل سالگي به سیاره ابلهانابزارهای بقای از نخستین بارداری بدون رحمتاثیر ترکیبات استاتین (سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و دنوعی سکته مغزی ، وحشتناک آیا آگاهی پس از مرگ از بیسردرد میگرن در کودکاناختلالات حرکتی در انسانبحثی درباره احساسات متفاتاثیر درجه حرارت بر عملکمیگرن شدید قابل درمان اسویرایش DNA جنین انسان، بردرمانهای بیماری پارکینسنگاهی بر قدرت بینایی دراآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشبیه سازی سیستم های کوانارتباط شگفت انگیز مغز انبرخی توجهات در ببمار پارتبدیل تراکت صوتی مصنوعی مخچه ، فراتر از حفظ تعادلورزش و میگرنرفتار اجتماعی انسان، حاصچراروياها را به یاد نمی آامید نیکو داشته باش تا آنعلایم کمبود ویتامین E را از آغاز خلقت تا نگاه انسابعد از کروناجمجمه انسان های اولیهمشکلات روانپزشکی پس از سژنهای مشترک بین انسان و وروش های صرفه جویی در ایجاهوموارکتوس ها ممکن است داولین تصویر در تاریخ از سصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تتمدن قدیمی ای در جنوب ایرحافظه و اطلاعات در کجاست مغز انسان رو به کوچک تر شکیست کلوئید بطن سومرجزخوانی هایی که امروز بایرادهای موجود در خلقت باز تکینگی تا مغز- از مغز توصیه های غیر دارویی در سفلج خواب چیستخودآگاهی و هوشیاريمغزتان را در جوانی سیمکشکشف جمجمه ای درکوه ایرهوزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین هماناصول سلامت کمرتا 20 سال آینده مغز شما به قانون مندی نقشه ژنتیکی مدوچرخه سواری ورزشی سبک و نقش حیاتی تلومر دی ان آ دگزارش یک مورد جالب لخته وسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزار بقای موجود زنده از بیماری بیش فعالیتاثیر گیاه خواری بر رشد وممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی در کامپیوترهاداروهای ام اسنقص در تشخیص هیجانات عامپرورش مغز مینیاتوری انساسیر آفرینش از روح تا مغز ابزارهای دفاعی و بقای موبازگشت از آثار به سوی خداتاثیر دوپامین و سروتونینمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهدف یکسان، در مسیرهای متدر کمتر از چند ماه سوش جدنیاز به آموزش مجازی دیجیآیا امکان بازسازی اندامهسردرد و علتهای آناختلالات صحبت کردن در انبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر درجه حرارت بر عملکمیدان مغناطيسي زمین بشر واکنش های ناخودآگاه و تقدرک فرد دیگر و رفتارهای انگاهی بر توانایی اجزاي بآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشبکه های مصنوعی مغز به درارتباط شگفت انگیز مغز انبرخی توصیه ها برای واکسیتبدیل سلولهای محافط به سمخچه ابزاري که وظیفه آن فورزش بهترین درمان بیش فعرقیبی قدرتمند در برابر منزاع بین جهل و علم رو به پامید درمان کرونا با همانعلت خواب آلودگی بعد از خواز انفجار بزرگ تا انفجار بعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییمشکلات روانپزشکی در عقب ژنهای هوش ، کدامندروش هایی ساده برای کاهش اهوش مصنوعی می تواند بر احاولین سلول مصنوعیسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تتمدن بشری و مغز اخلاقیحافظه و اطلاعات در کجاستمغز انسان رو به کوچکتر شدکاهش مرگ و میر ناشی از ابرشته نوروایمونولوژی و نقاگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز- از مغزتتوصیه هایی در مصرف ماهیفلج دوطرفه عصب 6 چشمخورشید مصنوعینقش قهوه در سلامتیگمان میکنی جرمی کوچکی در زبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقا از نخستین هماناضطراب و ترستاثیر مشاهده بر واقعیت بقانون جنگلديدن با چشم بسته در خواب نقش خرچنگ های نعل اسبی درگشایش دروازه جدیدی از طرسلول های بنیادی منابع و اابزار بقای موجود زنده از بیماری تی تی پیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروهای ضد بیماری ام اس ونقطه بی بازگشتآلودگی هوا و ویروس کروناسیستم تعادلی بدناثر مضر مصرف طولانی مدت ربازگشت به ریشه های تکاملتاثیر دپاکین بر بیماری ممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهدف از تکامل مغزدر آستانه ی موج پنجم کوویچیزی خارج از مغزهای ما نیآیا انسان با مغز بزرگش اخسردرد تنشناختراع جدید اینترنت کوانبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر درجه حرارت بر عملکمیدازولام در درمان تشنج واکسن های شرکت فایزر آمردرک و احساسناتوانی از درمان برخی ویآیا راهی برای رفع کم آبی شباهت مغز با کیهان مادیارتباط غیرکلامی بین انسابرخی روش های تربیتی کودکتری فلوپرازینمدارک ژنتیکی چگونه انسانورزش در کمر دردرموزی از نخستین تمدن بشرنزاع بین علم و نادانی رو امگا سه عامل مهم سلامتعوامل موثر در پیدایش زبااز بحث های کنونی در ویروسبعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییمشاهده آینده از روی مشاهژنهای حاکم بر انسان و انسروش صحبت کردن در حال تکامهوش مصنوعی و کشف زبان هایاوکرلیزوماب داروی جدید شپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تتمساح حد واسط میان مغز کوحس چشایی و بویاییمغز ایندگان چگونه استکاهش التهاب ناشی از بیمارشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز، از مغز توضیحی ساده در مورد هوش مفناوری هوش مصنوعی نحوه خخانواده پایدارنقش مهاجرت در توسعه نسل اگنجینه ای به نام ویتامین زبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقا از نخستین هماناطلاعات حسی ما از جهان، چتاثیر نگاه ناظر هوشیار بقانونمندی و محدودیت عالمدی متیل فومارات(زادیوا)(نقش داروهاي مختلف معروف پمبرولیزوماب در بیماری چسلول عصبی شاهکار انطباق ابزار بقای موجود زنده از بیماری دویکتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروی فامپیریدین یا نورلچند نرمش مفید برای کمردرآلزایمرسیستم دفاعی بدن علیه مغز اثرات فشار روحی شدیدبازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر داروهای ضد التهاب منبع هوشیاری کجاست؟(قسمهدف از خلقت رسیدن به ابزادر درمان بیماری مولتیپل چگونه مغز پیش انسان یا همآیا احتمال دارد رویا از آسردرد سکه ایادامه بحث تکامل چشمبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر درجه حرارت بر عملکمکانیزمهای دفاعی در برابواکسن کووید 19 چیزهایی که درک احساسات و تفکرات دیگناتوانی در شناسایی چهره آیاما مقهور قوانین فیزیکشباهت زیاد بین سلول هاي عارتروز یا خوردگی و التهابرخی سلولهای عصبی در تلاتری فلوپرازینمروری بر تشنج و درمان هایوزوز گوشرمز و رازهای ارتباط غیر کنزاع بین علم و جهل رو به پامروز دانش ژنتیک هیچ ابهعوامل ایجاد لغت انسانی و از تلسکوپ گالیله تا تلسکتفکر خلا ق در برابر توهم جهان کاملی در اطراف ما پرمطالعه ای بیان میکند اهدکلرال هیدرات برای خوابانروشهای نو در درمان دیسک بهوش مصنوعی گوگل به کمک تشايندگان چگونه خواهند دیدسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت اول )مغز ابزار بقای برتر مادیکاهش دوپامین عامل بیماریزمین زیر خلیج فارس تمدنی اگر تلاش انسان امروز برااز تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی جدید که سلول‌هفیلمی بسیار جالب از تغییخارق العاده و استثنایی بنقش میدان مغناطیسی زمین گویید نوزده و ایمنی ساکتزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه و مشاهده ناظر قارچ بی مغز در خدمت موجوددژا وو یا اشنا پندارینقش ذهن و شناخت در حوادث پنج اکتشاف شگفت آور در موسلولهای ایمنی القا کنندهابزار بقای موجود زنده از بیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی درمانگر کامپیداروی لیراگلوتیدچند جهانیآمارهای ارائه شده در سطح سکته مغزیاثرات مفید قهوهبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر داروی ضد تشنج سدیم منبع هوشیاری در کجاست؟ قهزینه ای که برای اندیشیددرمان های اسرار آمیز در آچگونه هموساپينس بر زمین آیا احتمال دارد رویا از آسرعت فکر کردن چگونه استاداراوون تنها داروی تاییبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر درجه حرارت بر عملکما انسانها چه اندازه نزدواکسن کرونا و گشودن پنجردرک تصویر و زبان های مخلتنخاع ما تا پایین ستون فقرآزمون ذهنی گربه شرودینگرشباهت زیاد بین سلول هاي عارزش حقیقی زبان قسمت اولبرخی سيناپسها طی تکامل و تسلیم شدن از نورون شروع ممرکز هوشیاری، روح یا بدن یک پیشنهاد خوب برای آسان رویا و خبر از آیندهنشانه های گذشته در کیهان انفجار و توقف تکاملی نشاعواملی که برای ظهور لغت ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکتفاوت مغز انسان و میمون هجهش های ژنتیکی مفید در سامعنی روزهکمردرد و علل آنروشهای شناسایی قدرت شنواهوش مصنوعی گوگل به کمک تشايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت دوم )مغز ابزار برتر بقاکاهش سن بیولوژیکی، تنها زندگی هوشمند در خارج از زابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی جدید که سلول‌هفیزیک مولکولها و ذرات در خدا موجود استنقش محیط زندگی و مهاجرت دگوشه بیماری اتوزومال رسسزبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه انسان بر رفتاقبل از انفجار بزرگدژاوو یا آشناپندارینقش روزه داری در سالم و جپوست ساعتی مستقل از مغز دسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار بقای موجود زنده از بیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی درخدمت خلق وحداروی تشنجی دربارداریچندین ماده غذایی که ماننآن چیزی که ما جریان زمان سانسور از روی قصد بسیاری اثرات مضر ماری جوانابحث درباره پیدایش و منشاتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری در کجاست؟(قهزینه سنگین انسان در ازادرمان های بیماری آلزایمرچگونه واکسن کرونا را توزآیا برای تولید مثل همیشه شلیک فراموشیادغام میان گونه های مختلبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر درجه حرارت بر عملکما انسانها چه اندازه نزدواکسن کرونا از حقیقت تاتدرک حقیقت نردبان و مسیری نخستین تصویر از سیاهچالهآسيب میکروواسکولاریا آسشرکت نورالینک ویدیویی ازارزش حقیقی زبان قسمت دومبرداشت مغز ما از گذر زمانتشنج چیستمرکز حافظه کجاستیک آلل ژنتیکی که از نئاندرویا بخشی حقیقی از زندگی نظام مثبت زندگیانواع سکته های مغزیعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکنیکی تا مغز از مغز تتفاوت ها و تمایزها کلید بجهش های ژنتیکی غیر تصادفمغز فکر میکند مرگ برای دیکمردرد با پوشیدن کفش مناروشی برای بهبود هوش عاطفهوش مصنوعی الفاگوايا اراده آزاد توهم است یای آنکه نامش درمان و یادشاز تکینگی تا مغز از مغز تتو دی ان ای خاص ميتوکندريحس و ادراک قسمت چهارممغز از بسیاری حقایق می گرکایروپاکتیک چیستزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تکامل مادی تا ابزار هوشمفیزیکدانان ماشینی برای تخطا در محاسبات چیزی کاملنقش نگاه از پایین یا نگاهگوشت خواری یا گیاه خواریزبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقا از نخستین همانبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر نگاه انسان بر رفتاقدم زدن و حرکت دید را تغیدگرگونی های نژادی و تغیینقش رژیم غذایی بر رشد و اپیموزایدسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از بیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد ومناطق خاصی از مغز در جستجهوش مصنوعی ساخته هوش طبیداروی جدید s3 در درمان ام چه زیاد است بر من که در ایآیا ممکن است موش کور بی مسانسور بر بسیاری از حقایاجزای پر سلولی بدن انسان بحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع خواب و رویاهزاران سال چشم های بینا ودرمان های جدید میگرنچگونه آن شکری که می خوریمآیا بزرگ شدن مغز فقط در دشلیک فراموشیادغام دو حیطه علوم مغز و برین نت به جای اینترنتتاثیر درجه حرارت بر عملکما با کمک مغز خود مختاريمواکسن کرونا ساخته شده تودرک عمیق در حیواناتنرمش های مفید در سرگیجهآسیب ها ناشی از آلودگی هوشش مرحله تکامل چشمارزش حقیقی زبان قسمت سومبررسي علل احتمالي تغيير تشنج و حرکات شبه تشنجی قامرکز حافظه کجاستیک جهش ممکن است ذهن انسانرویا تخیل یا واقعیتنظریه ی تکامل در درمان بیانگشت نگاری مغز نشان میدعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های بین زن و مرد فقجهشهای مفید و ذکاوتی که دمغز ما کوچکتر از نیم نقطهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصروشی جدید در درمان قطع نخهوش مصنوعی از عروسک تا کهوش مصنوعی از عروسک تا کایمپلانت نخاعی میتواند داز تکینگی تا مغز از مغز تتولید پاک و فراوان انرژیحس و ادراک قسمت پنجممغز به تنهایی برای فرهنگ کاربرد روباتهای ريزنانوزیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزتکامل مداومفرگشت و تکامل تصادفی محض خطا در محاسبات چیزی کاملنقش نظام غذایی در تکامل مگیلگمش باستانی کیستزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقا از نخستین همانبه خودت مغرور نشوتاثیر ویتامین دی بر بیماقدرت انسان در نگاه به ابعدانشمندان موفق به بازگردنقش رژیم غذایی در رشد و اپیچیدگی های مغزی در درک زسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از بیهوشی در بیماران دچار اتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمهوش احساسیداروی جدید میاستنی گراوینهایت معرفت و شناخت درک عآیا ما تنها موجودات زنده ساخت شبکه عصبی با الفبایاجزایی ناشناخته در شکل گبحثی در مورد نقش ویتامينتاثیر درجه حرارت بر عملکمنحنی که ارتباط بین معرفهستي مادي ای که ما کوچکتردرمان های جدید در بیماری چگونه انتظارات بر ادراک آیا تکامل و تغییرات ژنتیشنا در ابهای گرم جنوب نیارتقا و تکامل سنت آفرینش برای پیش بینی آینده مغز دتاثیر رو ح و روان بر جسمما تحت کنترل ژنها هستیم یواکسن دیگر کرونا ساخته شدرگیری قلب در بیماری ویرنرمشهای مهم برای تقویت عإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَششمین کنگره بین المللی سارزش خود را چگونه میشناسبررسی و اپروچ جدید بر بیمتشنج عدم توازن بین نورون مرکز خنده در کجای مغز استیک رژیم غذایی جدید، می تورویاها از مغز است یا ناخونظریه تکامل در درمان بیماندوهگین نباش اگر درب یا عامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز و از مغز تفاوت های تکاملی در مغز وجهشهای مفید و ذکاوتی که دمغز مادران و کودکان در زمکنگره بین المللی سردرد دروشی جدید در درمان سکته مريتوکسيمب در درمان ام اسهوش مصنوعی از عروسک تا کاینکه به خاطرخودت زندگی از تکینگی تا مغز از مغز تتولید سلولهای جنسی از سلحس و ادراک قسمت سوممغز برای فراموشی بیشتر ککاربرد روباتهای ريز، در زیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رتکامل چشمفراموش کارها باهوش تر هسخطرات هوش مصنوعینقش نظریه تکامل در شناساگیاه خواری و گوشت خوار کدزبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقا از نخستین همانبه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر ویروس کرونا بر مغز لوب فرونتال یا پیشانی مغدانشمندان نورون مصنوعی سنقش زنجبیل در جلوگیری از پیوند مغز و سر و چالشهای سندرم کووید طولانیابزار بقای موجود زنده از بیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش احساسیداروی جدید ضد میگرنچهار میلیارد سال تکامل بآیا مغز تا بزرگسالی توسعساخت شبکه عصبی مصنوعی با احیای بینایی نسبی یک بیمبحثی جالب درباره محدودیتتاثیر درجه حرارت بر عملکمنشأ اطلاعات و آموخته ها هستی ما پس از شروعی چگال درمان های رایج ام اسچگونه باغبانی باعث کاهش آیا جنین انسان، هوشمندی شناخت و معرفت، و نقش آن دارتوکين تراپی روشی جديد برای اولین بار دانشمندانتاثیر رژیم گیاه خواری بر ماه رجبواکسن دیگری ضد کرونا از ددرگیری مغز در بیماری کویچرا مغزهای ما ارتقا یافت افت فشار خون ناگهانی در وصرع و درمان های آناز نخستین همانند سازها تبررسی سیستم تعادلی بدن اتصویربرداری فضاپیمای آممرگ انتقال است یا نابود شیکی از علل محدودیت مغز امرویاهای پر رمز و حیرتی درنظریه تکامل در درمان بیمانسان قدیم در شبه جزیره ععادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های زبانی سرمنشا تجواب دانشمند سوال کننده مغز چون ابزار هوش است دلیکنگره بین المللی سردرد دریواستیگمینهوش مصنوعی از عروسک تا کاینکه خانواده ات سالم بااز تکینگی تا مغز از مغز تتومورها و التهاب مغزی عاحساسیت روانی متفاوتمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟کجای مغز مسئول پردازش تجزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کمتکامل ابزار هوش ، راه پر فراموشی همیشه هم بد نیستدفاع در برابر تغییر ساختنقش هورمون های تیروئید دگالکانزوماب، دارویی جدیسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبوزون هیگز چیستتاثیر ژنها بر اختلالات خلایو دوم دکتر سید سلمان فدانشمندان یک فرضیه رادیکنقش زبان در سلطه و قدرت اپیوند سر آیا ممکن استسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش عاطفی بیشتر در زنانداروی ضد تشنج با قابليت تچهار ساعت پس از کشتار خوکآیا همه جنایت ها نتیجه بیساختار شبکه های مغزی ثاباحساس گذر سریعتر زمانبحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر درجه حرارت بر عملکمهندسی ژنتیک در حال تلاش و هر کس تقوای خدا پیشه کندرمان های علامتی در ام اسچگونه تکامل مغزهای کنونیآیا جهان ذهن و افکار ما مشناسایی تاریخچه ی تکاملیارتباط میکروب روده و پاربرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر رژیم گیاه خواری بر ماپروتیلینواکسن سرطاندرگیری مغز در بیماران مبچرا پس از بیدار شدن از خوافراد آغاز حرکت خودشان رضررهای مصرف شکر و قند بر از نخستین همانند سازها تبررسی علل کمر درد در میانتغییر الگوی رشد مغزی با زمراحل ارتقای پله پله کیهیافته های نوین علوم پرده رویای شفافنظریه تکامل در درمان بیمانسان ها می توانند میدان عارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوتهای جنسیتی راهی براجاذبه و نقش آن در شکلگیریمغز چگونه صداها را فیلتر کندر در بیماریهای التهابکوچک شدن مغز از نئاندرتاریسدیپلام تنها داروی تایهوش مصنوعی از عروسک تا کایندرالاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)خلاصه ای از مطالب همایش ممغز بزرگ چالش است یا منفعکرونا چه بر سر مغز می آورزاوسکا درمان گوشرابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در تکامل زبانفرایند پیچیده ی خونرسانیدقیق ترین تصاویر از مغز انقش هورمون زنانه استروژنگامی در درمان بیماریهای سفر به مریخ در 39 روزابزار بقا از نخستین همانبی عدالتی در توزیع واکسن تاثیر کلام در آیات کلام بلبخند بزن شاید صبح فردا زهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان ژنی از مغز انسنقش زبان در سلطه و قدرت اپیوند سر، یکی از راه حلهاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش عاطفی در زنان بیشتر اداروی ضد تشنج با قابليت تنوآوری ای شگفت انگیز دانآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسازگاری با محیط بین اجزااخلاق و علوم اعصاببحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر درجه حرارت بر عملکمولتیپل اسکلروز در زنان وقت نهيب هاي غير علمي گذشدرمان ژنتیکی برای نوآوریچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا جهش های ژنتیکی، ویروشناسایی سلول های ایمنی اارتباط چاقی و کاهش قدرت ببرخی مرزهای اخلاق و علومتاثیر رژیم گیاه خواری بر مبانی ذهنی سیاه و سفیدواکسنی با تاثیر دوگانه ادرگیری مغزی در سندرم کووچرا بیماری های تخریبی مغافزایش قدرت ادراکات و حسضررهای شکر بر سلامت مغزاز نخستین همانند سازها تبزرگ شدن مغز محدود به دورتغییر زودتر اتصالات مغزیمرز مرگ و زندگی کجاستیادگیری مهارت های جدید دروبات های ریز در درمان بیهفت چیز که عملکرد مغز تو انسان جدید از چه زمانی پاعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تتقلید مرحله ای نسبتا پیشحقیقت قربانی نزاع بین بی مغز ناتوان از توجیه پیدامغز و سیر تکامل ان دلیلی کووید نوزده و خطر بیماریرژیم های غذایی و نقش مهم هوش مصنوعی از عروسک بازی ایا کوچک شدن مغزانسان الاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم چیستخونریزی مغز در سندرم کوومغز بزرگ چالشهای پیش روکریستال زمان(قسمت اولزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتکامل ساختار رگهای مغزی فرایند تکامل و دشواری هادلایلی که نشان میدهد ما بنقش ژنتیک در درمان اختلاگامی در درمان بیماریهای سفر تجهیزات ناسا به مریخ بیمار 101 ساله، مبتلا به ستاثیر کپسول نوروهرب بر نلرزش ناشی از اسیب به عصبهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان پاسخ کوانتومی نقش سجده بر عملکرد مغزپیام های ناشناخته بر مغز سوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بیست تمرین ساده برای جلوتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش عاطفی در زنان بیشتر اداستانها و مفاهیمی اشتبانوار مغزی روشی مهم در تشخآیا هوش ارثی دریافتی از پسخن پاک و ثابتاخلاق پایه تکامل و فرهنگبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکمواد کوانتومی جدید، ممکنوقتی فهمیدی خطا کردی برگدرمان ام اس(مولتیپل اسکلچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجشواهدی از نوع جدیدی از حاارتباط هوش ساختار مغز و ژبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر رژیم گیاهخواری بر مجموعه های پر سلولی بدن مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرگیری مغزی در سندرم کووچرا حیوانات سخن نمی گوینافزایش مرگ و میر سندرم کوطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز نخستین همانند سازها تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تغییر عمودی سر انسان از پمرز بین انسان و حیوان کجایادآوری خواب و رویاروح رهاییهفت سین یادگاری از میراث انسان عامل توقف رشد مغزعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تتلقین اطلاعات و حافظهحقیقت تنها چیزی است که شاحقیقت خواب و رویامغز آیندگان چگونه است ؟کودک ایرانی که هوش او از رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وهوش مصنوعی از عروسک بازی ایا این جمله درست است کسیاز تکینگی تا مغز از مغز تتوانایی مغز و دیگر اجزای خواندن ، یکی از شستشو دهنمغز بزرگ و فعال یا مغز کوکریستال زمان(قسمت دوم)زبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در مورد هتکامل شناخت انسان با کشففرایند حذف برخی اجزای مغدنیای شگفت انگیز کوانتومنقش گرمایش آب و هوا در همگاهی لازم است برای فهم و سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر کپسول نوروهرب بر تلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان اولین سلول مصننقش غذاها و موجودات درياپیشینیان انسان از هفت میسودمندی موجودات ابزی بر ابزارهای بقای موجود زندبیش از نیمی از موارد انتقتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوشیاری کوانتومیدر مانهای کمر دردنورون هاي مصنوعی می توانآیا هوش سریعی که بدون احسسرنوشتاختلال خواب فرد را مستعد بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکموجود بی مغزی که می تواندویتنام نوعی کرونا ویروس درمان تومورهای مغزی با اچگونه حافظه را قویتر کنیآیا خداباوری محصول تکاملشواهدی از دنیسوان(شبه نئارتباط انسانی، محدود به برخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر عصاره تغلیظ شده گیمحل درک احساسات روحانیوبینار اساتید نورولوژی ددرگیری اعصاب به علت میتوچرا حجم مغز گونه انسان درافسردگی و اضطراب در بیماطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز نشانه ها و آثار درک شدبزرگترین خطایی که مردم متغییرات منطقه بویایی مغزمزایای شکلات تلخ برای سلژن هوش و ساختارهای حیاتی روزه داری متناوب، مغز را هم نوع خواری در میان پیشیانعطاف پذیری مکانیسمی علعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تتلاش هایی در بیماران قطع حقیقت راستین انسان علم بمغز انسان ایا طبیعتا تماکودکان میتوانند ناقل بی راه های جدید برای قضاوت رهوش مصنوعی از عروسک بازی ایا ابزار هوشمندی یا مغز از تکینگی تا مغز از مغز تتوازن مهمتر از فعالیت زیخواب سالم عامل سلامتیمغز حریص برای خون، کلید تکریستال زمان(قسمت سوم)زبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در تفسیر فرد حساس از نظر عاطفی و بدندان ها را مسواک بزنید تنقش آتش در رسیدن انسان بهگاهی مغز بزرگ چالش استسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر کپسول نوروهرب بر سلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان تغییر میدان مغنقش غذاها و موجودات درياپیشرفت های جدید علوم اعصسیلی محکم محیط زیست بر انابزارهای پیشرفته ارتباط بیشتر کمردردها نیازی به تاثیر گیاهخواری بر رشد و منبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش، ژنتیکی است یا محیطیدر محل کار ارزش خودت را بنورون های ردیاب حافظهآیا هشیاری کوانتومی وجودسریعترین کامپیوتر موجوداختلال در شناسایی حروف و بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکموجودات مقهور ژنها هستندویتامین E برای فعالیت صحدرمان تشنجنگاه محدود و تک جانبه، مشآیا دلفین ها می تواند از شگفتی های زنبور عسلارتباط از بالا به پایین مبرخی اختلالات عصبی مثانهتاریخ همه چیز را ثبت کردهمحل درک احساسات روحانی دوراپامیل در بارداریدستورالعمل مرکز کنترل بیچرا خشونت و تعصبالکتروتاکسی(گرایش و حرکظهور امواج مغزی در مغز مصاز نظر علم اعصاب یا نرووسبسیاری از بیماری های جدیتغییرات آب و هوایی که به مسیر دشوار تکامل و ارتقاژن یا نقشه توسعه مغز و نقروزه داری و بیمار ی ام اس همیشه اطمینان تو بر خدا باولین هیبرید بین انسان وعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی برای درمان قطع نخاحمله ویروس کرونا به مغزمغز انسان برای ایجاد تمدکودکان خود را مشابه خود تراه های جدید برای قضاوت رهوش مصنوعی از عروسک بازی ایا بیماری ام اس (مولتیپاز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه هوش مصنوعی قادر اسخواب سالم عامل سلامتی و یمغز زنان جوانتر از مغز مرکشف مکانیسم عصبی خوانش پزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین هماناستخوان های کشف شده، ممکتأثیر نگاه انسان بر رفتافرضیه ای جدید توضیح میدهدو ویژگی انتزاع و قدرت تجنقش انتخاب از طرف محیط، نگذر زمان کاملا وابسته به سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر کپسول نوروهرب بر سمقاومت به عوارض فشار خون هوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان روش هاي جدیدی نقش غذاها و موجودات درياپیشرفتی مستقل از ابزار هسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزارهای بقا از نخستین هبا هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر انتخاب از طرف محیط منبع هوشیاری کجاست؟(قسمهیچگاه از فشار و شکست نتردر چه مرحله ای از خواب ، رنوروپلاستیسیتی چیستآیا واکنش های یاد گرفته وسرگیجه از شایعترین اختلااختلال در شناسایی حروف و بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکمیهمانهای ناخوانده عامل ویتامین E در چه مواد غذایدرمان جدید میگرن با انتی نگاه انسان محدود به ادراآیا دلفین ها میتوانند باشاهکار قرنارتباط بین هوش طبیعی و هوبرخی بیماری ها که در آن بتازه های اسکیزوفرنی(جنومحدودیت های حافظه و حافظورزش هوازی مرتب خیلی به قذهن ما از در هم شکستن منبچرا در مغز انسان، فرورفتالتهاب شریان تمپورالعلم به ما کمک میکند تا مواز نظر علم اعصاب اراده آزبسیاری از بیماری های جدیتغییرات تکاملی سر انسان مشکلات نخاعیژنها نقشه ایجاد ابزار هوروزه داری سلول های بنیادهمیشه عسل با موم بخوریماولین مورد PML به دنبال تکمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی تازه برای گشودن مع