دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تشخیص ایدز

بیماری ایدز

این بیماری با تغییرات رفتاری جامعه مانند اعتیاد تزریقی به مواد مخدر و رابطه ی جنسی غیر مطمئن در سالهای اخیر در ایران افزایش چشمگیری پیدا کرده است و شیوع آن- که قبلا بیشتر در مردان بود- از مردان به زنان گسترده شده است.

تشخیص بیماری ایدز:

آنتی ژن p24. اگر این آنتی ژن مثبت باشد باید بین HIV-1 و HIV-2 تفریق داده شود و این کار با تست وسترن بلات انجام میشود. اگر این تست آنتی بادی کمک نکرد، تست HIV-1 nucleic acid انجام می‌شود.

در سال ۲۰۱۴ سازمان غذا و داروی آمریکا، تست Alere Determine HIV-1/2 Ag/Ab Combo test (Orgenics, Ltd) را برای تعیین همزمان آنتی ژن و آنتی بادی این ویروس ارائه داد.

برای اسکرین کردن و بررسی مبتلا بودن یا نبودن افراد از تست high-sensitivity enzyme-linked immunobsorbent assay (ELISA) استفاه میشود که برای تشخیص HIV-1 types M, N, and O and HIV-2 مورد استفاده است. پس از تست الایزای مثبت، تایید تشخیص با وسترن بلات و تست های مشابه آنتی ژن و آنتی بادی است

https://emedicine.medscape.com/article/211316-workup#c6


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
رویا و کابوسهوش مصنوعی در خدمت خلق وحلرزش ناشی از اسیب به عصببه کدامین گناه کشته شدندیاد بگیر فراموش کنیزدودن نقص از هوش مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی بیماری ها که در آن بشاهکار قرنماده ای ضد التهابیپیوند قلب خوک، به فرد دچامرکز حافظه کجاستجهان پر از چیزهای جادویی توصیه های سازمان بهداشت آغاز فصل سرما و دوباره تکخم شدن فضا-زماننقص در تشخیص هیجانات عامابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گویندر یک فراکتال هر نقطه مرکاز تلسکوپ گالیله تا تلسکروزه داری و التهاب زیانبهوش عاطفی قسمت دهممننژیتبی نهایت در میان مرزهاکفش و کتابسلول بنیادی و ای ال استاثیر روزه داری بر سلامت بررسی علل کمر درد در میانشباهت زیاد بین سلول هاي عمحدودیت درک انسانپیشرفتی مستقل از ابزار همسمومیت دانش آموزان بی گجوانان وطنتکامل چشمالکتروتاکسی(گرایش و حرکخانه ی تاریکنه به اعدامابزار بقا از نخستین هماننشانه های پروردگار در جهدرمان های جدید سرطاناز تکینگی تا مغز از مغز تروشی جدید در درمان نابینهیچ وقت خودت را محدود به منابع انرژی از نفت و گاز بیماری الزایمرکنگره بین المللی سردرد دسندرم پای بی قرارتازه های بیماری پارکینسوبعد از کرونا دلخوشی بیهوضرورت زدودن افکارپرکاری تیروئیدمطالبی در مورد تشنججریان انرژی در سیستم های تکثیر سلول در برابر توقف امیدی به این سوی قبر نیستخطای حسنوار مغز در فراموشی هاابزار بقای موجود زنده از همه چیز کهنه میشوددرمان جدید سرطانفناوری هوش مصنوعی نحوه خاز تکینگی تا مغز از مغز ترژیم غذایی ضد دردهرچیز با یک تاب تبدیل به منبع هوشیاری کجاست قسمت بیوگرافیکی غایب شدی تا نیازمند دلسیاهچاله ها، دارای پرتو ترکیب حیوان و انسانتقویت استخوان در گرو تغذظرف باید پر شود چه با چرک آنها نمیخواهند دیگران رامغز چون ابزار هوش است دلیحقیقت غیر قابل شناختتاثیر نگاه انسان بر رفتااندوهگین نباش اگر درب یا دو ویژگی انتزاع و قدرت تجنوروپلاستیسیتی چیستابعاد و نیازهای تکاملیهمجوشی هسته ای، انرژِی بدریای خدافروتنی و غروراز تکامل تا مغز، از مغز ترساناها و ابر رساناها و عویتنام نوعی کرونا ویروس منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتباهوش ترین و با کیفیت تریکارهایی بیش از طراحی و گپسانسور از روی قصد بسیاری تشنج عدم توازن بین نورون تمدن پیشرفته ی پیشینیانعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا همه جنایت ها نتیجه بیمغز ایندگان چگونه استحباب های کیهانی تو در توتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان عامل توقف رشد مغزدیوار همه اش توهم بودچگونه مغز ما، موسیقی را پاحتیاط در ورزش زانو در خاهوش فوق العاده، هر فرد اسدرگیری اعصاب به علت میتوفساد اقتصادی سیتماتیک دراستفاده از هوش مصنوعی در زمان به چه دلیل ایجاد میشواقعیت چیستمنحنی که ارتباط بین معرفبحث درباره پیدایش و منشا کشف مکانیسمی پیچیده در بستون فقرات انسان دو پا جلتعویض دارو در تشنجتهدیدهای هوش مصنوعیعدالت برای من یا برای همهآیا برای تولید مثل همیشه مغزهای کوچک بی احساسحس و ادراک قسمت چهلايندگان چگونه خواهند دیددانشمندان اولین سلول مصننگاه کلی نگراداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن ما از در هم شکستن منبقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصاصل علت و تاثیرزونیسومایدبخش فراموش شده ی حافظهواکسن اسپایکوژنسردرد میگرنی در کودکانموسیقی هنر مایع استگوشت خواری یا گیاه خواریثبت و دستکار ی حافظهتو دی ان ای خاص ميتوکندريپیامهای کاربراننقش هورمون های تیروئید دحس و ادراک قسمت پنجاه و یاینکه خانواده ات سالم باداروی جدید لنفوم و لوکمیارتباط انسانی، محدود به چالش دیدگاه های سنتی در برفتار مانند بردههوش مصنوعی از عروسک بازی قدرت عشقاعتیاد و تلاش های درمانی ورزش هوازی مرتب خیلی به قزبان چهار حرفی حیات زمینبرای اولین بار دانشمندانشناسایی تاریخچه ی تکاملیما انسانها چه اندازه نزدگزیده ای از وبینار یا کنفجهان ما میتواند به اندازتوهم چیستآرامش(سکوت) stillness و تکاپوحس و ادراک قسمت سیزدهمنقش روی و منیزیم در سلامتاکسکاربازپین در درمان تشنخاع ما تا پایین ستون فقرداروی ضد جنون در درمان تیاز نخستین همانند سازها تاز نخستین همانند سازها ترویا و خبر از آیندههوش مصنوعی در خدمت خلق وحلرزش عضله یا فاسیکولاسیوبه امید روزهای بهتریادگیری مهارت های جدید دسفر فقط مادی نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی بیماری های خاص که بدشاهکار شش گوشماده، چیزی نیستپیوند مغز و سر و چالشهای مرکز حافظه کجاستجهان دارای برنامهتوصیه های غیر دارویی در سآغاز مبهم آفرینشخونریزی مغز در سندرم کوونقطه ی رسیدن به قلهابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان دردر کمتر از چند ماه سوش جداز تکنیکی تا مغز از مغز تروزه داری و بیمار ی ام اس هوش عاطفی قسمت دوممنابع انرژي پاک سرچشمه حبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکل اقیانوس در یک ذرهسلول بنیادین از مخاط بینتاثیر روغن رزماری استنشابرطرف کردن خشونت را از خاشجاعت و ترسمخچه فراتر از حفظ تعادلپپوگستمسمومیت دانش آموزان، قماجوانان وطنتکامل و ارتقای نگاه تا عمالکترودهای کاشتنیخانواده پایدارنه به اعدامابزار بقا از نخستین هماننشانه های بیداری روحیدرمان های رایج ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تروشی جدید در درمان سکته مهیچ کاری نکردن به معنی چیمنابع انرژی از نفت و گاز بیماری ای شبیه آلزایمر و کنترل همجوشی هسته ای با هسندرم پس از ضربه به سرتازه های درمان ام استفکر قبل از کارضرب المثل یونانیپرتوهای صادر شده از سیاهمطالعه ای بیان میکند اهدجراحی گردن همیشه برای دیتأثیر نیکوتین سیگار بر مامیدی تازه در درمان سرطاخطر آلودگی هوانوار مغز در تشخیص بیماری ابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان مناسبدرمان دارویی سرطان رحم بفواید روزه داری متناوباز تکینگی تا مغز از مغز تراه فراری نیستهز ذره، یک دنیاستمنبع هوشیاری کجاست قسمت بیوگرافیکیهان خود را طراحی میکندسیاهچاله و تکینگی ابتدایترازودونتقویت حافظه یا هوش مصنوععقل مجادله گرآنژیوگرافی از مغزمغز چگونه صداها را فیلتر حقیقت، آن چیزی نیست که جلتاثیر ویتامین دی بر بیمااندام حسی، درک از بخش هایدو بیماری روانی خود بزرگ نوروز مبارکابعاد اضافه ی کیهانهمراه سختی، اسانی هستدرک فرد دیگر و رفتارهای افرگشت و تکامل تصادفی محض از تکامل تا مغز، از مغز ترستگاری محدود به یک راه نویتامین E برای فعالیت صحمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتباور و کیهان شناسیکاربرد روباتهای ريزنانوسانسور بر بسیاری از حقایتشویق خواندن به کودکانتمدن بشری و مغز اخلاقیعماد الدین نسیمی قربانی آیا هوش مصنوعی می تواند نمغز ابزار بقای برتر مادیحباب هایی تو در توتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در هم تنیده و متصدیوار، از ابتدا توهم بودچگونه مغز پیش انسان یا هماحتیاط در تعویض داروهاهوش مصنوعی می تواند بر احدرب بسته با غیر خود باز مفشار و قدرتاستفاده از انرژی خلازمان شگفت انگیزواقعیت های متفاوتمنشأ اطلاعات و آموخته ها بحثي درباره هوش و تفاوتهکشف ارتباط جدیدی از ارتبستارگانی قبل از آغاز کیهتعامل انسان و هوش مصنوعیتو یک معجزه ایعسل طبیعی موثر در کنترل بآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز، فقط گیرندهحس و ادراک قسمت چهل و هفتايا اراده آزاد توهم است یدانشمندان تغییر میدان مغنگاه انسان محدود به ادراادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن چند جانبه نیازمند نگقانون مندی نقشه ژنتیکی ماصل عدم قطعیت از کوانتوم زونا به وسیله ویروس ابله بخش های تنظیمی ژنومواکسن اسپایکوژن ضد کروناسردرد و علتهای آنمیهمانهای ناخوانده عامل گیلگمش باستانی کیستثبت امواج الکتریکی در عصتو در میانه ی جهان نیستی سایتهای دیگرنقش هورمون زنانه استروژنحس و ادراک قسمت پنجاه و داینترنت بدون فیلتر ماهواداروی جدید میاستنی گراویارتباط از بالا به پایین مچاالش ها در تعیین منبع هورفتار وابسته به شکلهوش مصنوعی از عروسک بازی قضاوت ممنوعاعتیاد را به دور بیندازورزش هوازی ، بهترین تمریزبان نیاز تکاملی استبرای تمدن سازی، باید در بشناسایی سلول های ایمنی اما انسانها چه اندازه نزدگزارش یک مورد جالب لخته وجهان مادی، تجلی فضا در ذهتوهم و خیالآزمون تجربی، راهی برای رحس و ادراک قسمت ششمنقش روزه داری در سالم و جاگر فقط مردم میفهمیدند کنخستین تمدن بشریدارویی خلط آوردارویی ضد بیش فعالی سیستاز نخستین همانند سازها ترویا بخشی حقیقی از زندگی هوش مصنوعی درمانگر کامپیلزوم گذر انسان از حدها و به بالا بر ستارگان نگاه کیادگیری هوش مصنوعی، عمیقسفر نامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی توجهات در ببمار پارشاید گوشی و چشمی، آماده شماده، چیزی بیش از یک خلا پیوند اندام از حیوانات بمرکز خنده در کجای مغز استجهان در حال نوسان و چرخشتوصیه هایی در مصرف ماهیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَخواندن ، یکی از شستشو دهننقطه ای بود و دگر هیچ نبوابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبدر آرزوهایت مداومت داشتهاز تکینگی تا مغز و از مغز روزه داری سلول های بنیادهوش عاطفی قسمت سوممنابع انرژی از نفت و گاز بی ذهن و بی روحکلمات بلند نه صدای بلندسلول عصبی شاهکار انطباق تاثیر رژیم گیاه خواری بر بزرگ فکر کنشرکت نورالینک ویدیویی ازمخچه ، فراتر از حفظ تعادلپایان، یک آغاز استمسیر دشوار تکامل و ارتقاجواب دانشمند سوال کننده تکامل و ریشه ی مشترک خلقتالگو نداشتیمخار و گلنه بدبخت بلکه نادانابزار بقا از نخستین هماننظام مثبت زندگیدرمان های علامتی در ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تريتوکسيمب در درمان ام اسهیچ کس مانند تو نگاه نمیکمنابع بی نهایت انرژی در دبیماری ای شبیه ام اس مولتکنترل جاذبهسندرم جدایی مغزتبدیل پلاستیک به کربن و ستفکر ترکیبی در هوش مصنوعضربه مغزی در تصادف رانندپرتوزایی از جسم سیاهمعماری، هندسه ی قابل مشاجستجوی متن و تصویر به صورتأثیر نگاه انسان بر رفتاامگا سه عامل مهم سلامتخطرات هوش مصنوعینوار مغزی روشی مهم در تشخابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان کنونی استدرمان زخم دیابتی با تکنوفیلمی بسیار جالب از تغییاز تکینگی تا مغز از مغز تراه نجاتهزینه ای که برای اندیشیدمنبع هوشیاری کجاست قسمت بیان ژن های اسکیزوفرنی دکیهانِ هوشیارِ در حال یاسیاهچاله ی منفرد یا سیاهترازودونتقویت سیستم ایمنیعقل سالمآنان که در قله اند هرگز خمغز ناتوان از توجیه پیداحقایق ممکن و غیر ممکنتاثیر ویروس کرونا بر مغز انرژی بی پایان در درون هردو بار در هفته ماهی مصرف نوروز یا روز پایانیابعاد بالاترهمراهی میاستنی با برخی سدرک نیازمند شناخت خویش افراموش کارها باهوش تر هساز تکامل تا مغز، از مغز ترشته نوروایمونولوژی و نقویتامین E در چه مواد غذایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتباید از انسان ترسیدکاربرد روباتهای ريز، در ساهچاله ها تبخیر نمیشودتشخیص ژنتیکی آتروفی های تمدن زیر آبعوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمغز ابزار برتر بقاحد و مرزها توهم ذهن ماستتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در برابر دیگراندید تو همیشه محدود به مقدچگونه هموساپينس بر زمین احساس گذر سریعتر زمانهوش مصنوعی و کشف زبان هایدرختان چگونه بر تشکیل ابفضا و ذهن بازاستفاده از سلول های بنیازمزمه ات مانده در گوشمواقعیت و مجازمنشاء کوانتومی هوشیاری ابحثی جالب درباره محدودیتکشف جمجمه ای درکوه ایرهوسخن نیکو مانند درخت نیکوتعامل انسان با هوش مصنوعتو یک جهان در مغز خودت هسعشق درونی به یگانگی خلقتآیا تکامل و تغییرات ژنتیمغزتان را در جوانی سیم کشحس و ادراک قسمت چهل و هشتايا اراده آزاد توهم است یدانشمندان روش هاي جدیدی نگاه از بیرون مجموعهادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن هوشیار در پس ماده ی مقانون گذاری و تکاملاصل، روان و نفس استزیان غذاهای پرچرببخش بزرگی حس و ادراک ما اواکسن دیگر کرونا ساخته شسردرد به دلیل مصرف زیاد ممیوتونیک دیستروفیگیاه بی عقل به سوی نور میجلو رفتن یا عقبگردتوقف؛ شکستآپومورفین در پارکینسوننقش ویتامین K در ترمیم اسحس و ادراک قسمت پنجاه و سایندرالداروی جدید آلزایمرارتباط بین هوش طبیعی و هونابینایی در نتیجه ی گوشی رفتار اجتماعی انسان، حاصهوش مصنوعی از عروسک بازی قطار پیشرفتاعداد بینهایت در دنیای مورزش و میگرنزبان و کلمه حتی برای کسانبرای خودآگاه بودن تو بایشواهدی از نوع جدیدی از حاما اکنون میدانیم فضا خالگشایش دروازه جدیدی از طرجهان مرئی و نامرئیتوهم وجودآزمون ذهنی گربه ی شرودینحس و ادراک قسمت شصت و هشتنقش رژیم غذایی بر رشد و ااگر میدانی مصیبت بزرگتر نخستین تصویر از سیاهچالهاگر نیروی مغناطیس نباشد نخستین روبات های زنده ی جداستانها و مفاهیمی اشتبااز نخستین همانند سازها ترویا تخیل یا واقعیتهوش مصنوعی درخدمت خلق وحلزوم سازگاری قانون مجازابه بالاتر از ماده بیندیشیادگرفتن، آغاز حرکت است سفر به مریخ در 39 روزتاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی توصیه ها برای واکسیشاید درست نباشدماست مالیپیوند اندام حیوانات به امرگ چیستجهان در حال ایجاد و ارتقاتوضیحی ساده در مورد هوش مافت فشار خون ناگهانی در وخواب زمستانی سلول های سرنقطه بی بازگشتابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتدر آسمان هدیه های نادیدناز تکینگی تا مغز از مغز تروزهای بد باقی نمیماندهوش عاطفی قسمت ششممنابع انرژی از نفت و گاز بی سوادی در قرن 21کلوزاپین داروی ضد جنونسلول عصبی، در محل خاص خودتاثیر رژیم گیاه خواری بر بزرگ شدن مغز محدود به دورشربت ضد خلطمخچه ابزاري که وظیفه آن فپاکسازی مغزمسئول صیانت از عقیده کیسجواب سنگ اندازیتکامل ابزار هوش ، راه پر الگو و عادت را بشکن و در اخارق العاده و استثنایی بنه جنگ و نه خونریزیابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیدرمان ژنتیکی برای نوآوریاز تکینگی تا مغز از مغز تریه زغالیهیچ کس حقیقت را درون مغز منابع جدید انرژیبیماری اسپینال ماسکولار کندر در بیماریهای التهابسندرم دزدی ساب کلاوینتبدیل تراکت صوتی مصنوعی تفکر خلا ق در برابر توهم ضررهای مصرف شکر و قند بر پرسش و چستجو همیشه باقی امعنی روزهجستجوی هوشیاری در مغز ماتأثیر شیرینی های حاوی لواما شما از دید خفاش کور هدفاع از پیامبرنوار مغز، مفید و بی خطرابزار بقای موجود زنده از همه چیز، ثبت می شوددرمان ساده ی روماتیسمفیروز نادریاز تکینگی تا مغز- از مغز راه های جدید برای قضاوت رهزینه سنگین انسان در ازامنبع هوشیاری کجاست قسمت بیان حقیقتکیست هیداتید مغزسیاهچاله ی تولید کنندهتراشه مغز بدون واسطه ی دتلقین اطلاعات و حافظهعقلانیت بدون تغییرآنزیم تولید انرژی در سلومغز و قلب در جنین موش مصنحل مشکلتاثیر ژنها بر اختلالات خانرژی تاریکدو برابر شدن خطر مرگ و مینورالژیاتفاق و تصادفهمراهی نوعی سردرد میگرنیدرک و احساسفراموشی همیشه هم بد نیستاز تکامل تا مغز، از مغز ترشد مغز فرایندی پیچیده اویتامین کامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبابا زود بیاکاش شرف اجباری بود یا حتیسایه ی هوشیاریتشخیص آلزایمر سالها قبل تمدنی قدیمی در شمال خلیج عوامل ایجاد لغت انسانی و آیا هوش ارثی دریافتی از پمغز از بسیاری حقایق می گرحریص نباشتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان، گونه ای پر از تضاددیدن خدا در همه چیزچگونه هوشیاری خود را توساحساسات کاذبهوش مصنوعی یا حماقت طبیعدرختان اشعار زمینفضای قلب منبع نبوغ استاستفاده از سلول های بنیازنان باهوش ترواقعیت و انعکاسمهمان ناخواندهبحثی در مورد نقش ویتامين کشف جدید تلسکوپ جیمز وبسخن و سکوتتعداد کلی ذهن ها در جهان تو کجای جهانیعشق، شلوغ کردن نیستآیا جنین انسان، هوشمندی مغزتان را در جوانی سیمکشحس و ادراک قسمت چهل و دومای نعمت من در زندگیمدانشمندان روشی برای تبدینگاه از دور و نگاه از نزدهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن و شیمی بدنقانون جنگلاصلاح خطا با رفتن بر مسیرزیباترین چیز در پیر شدنبخش بزرگتر کیهان ناشناختواکسن دیگری ضد کرونا از دسردرد تنشنمیگرن و پروتئین مرتبط با گیاه خواری و گوشت خوار کدجلوتر را دیدنتولید مولکول جدید توسط هآپومورفین در پارکینسوننقش ژنتیک در درمان اختلاحس و ادراک قسمت پنجاه و شایا کوچک شدن مغزانسان الداروی جدید ای ال اسارتباط شگفت مغز انسان و فناتوانی از درمان برخی ویرقیبی قدرتمند در برابر مهوش مصنوعی از عروسک بازی قطره قطرهبقا با سازگارترین فرد اسورزش بهترین درمان بیش فعزبان و بیان نتیجه ساختماتاثیر احتمالی عصاره تغلیبرای رشد، باید از مسیر خطشواهدی از دنیسوان(شبه نئما از اینجا نخواهیم رفتپل جویی اصفهانجهان مشارکتیتوهم وجودآزمون ذهنی گربه شرودینگرحس و ادراک قسمت شصت و دونقش رژیم غذایی در رشد و ااگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید برای درد زادخالت در ساختار ژنهااز نشانه ها و آثار درک شدرویا حقی از طرف خداهوش مصنوعی ساخته هوش طبیلزوم سازگاری قانون مجازابه جای محکوم کردن دیگران یادآوری خواب و رویاسفر تجهیزات ناسا به مریخ تاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی درمان های Spinal Muscular Atشایسته نیست در جیب خود قرماست مالی با هوش انسانیپیوند سر آیا ممکن استمرگ و میر پنهانجهان ریز و درشتتیوتیکسن داروی ضد جنونافت هوشیاری به دنبال کاهخواب سالم عامل سلامتینمیتوان با بیرون انداختنابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً در آستانه ی موج پنجم کوویاز تکینگی تا مغز از مغز تروزهای سختهوش عاطفی بیشتر در زنانمنابع انرژی از نفت و گاز بی شرمیکلید نزدیک و نگاه تو بر فسلولهای ایمنی القا کنندهتاثیر رژیم گیاه خواری بر بزرگ شدن تقریبا ناگهانی شش مرحله تکامل چشممخچه تاثیر گذار بر حافظهپارادوکس ها در علممسئولیت جدیدجوسازی مدرنتکامل تکنولوژیالگوی بنیادین و هوشیاریخبر مهم تلسکوپ هابلچه زیاد است بر من که در ایابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیدرمان پوکی استخواناز تکینگی تا مغز از مغز تریواستیگمینهیچ اندر هیچمناطق خاص زبان در مغزبیماری اضطراب عمومیکندر علیه سرطانسندرم سردرد به دلیل افت فتبدیل سلولهای محافط به ستفاوت مغز انسان و میمون هضررهای شکر بر سلامت مغزپرسشگری نامحدودمعادله ها فقط بخش خسته کنحفره در مغزتئوری تکامل امروز در درمامروز دانش ژنتیک هیچ ابهدفاع در برابر تغییر ساختنوار مغز، ترجمه ی فعالیت ابزار بقای موجود زنده از همه ی سردردها بی خطر نیستدرمان سرگیجه بدون نیاز بفیزیک مولکولها و ذرات در از تکینگی تا مغز- از مغز راه های جدید برای قضاوت رهزاران سال چشم های بینا ومنبع هوشیاری کجاست قسمت بیداری و خواب کدام بهتر اکیست کلوئید بطن سومسیاره ی ابلهانتراشه ها روی مغزتلاش ها برای کشف منابع جدعقیده ی بی عملآواز خواندن در قفس، نشانمغز و اخلاقحلقه های اسرارآمیزتاثیر کلام در آیات کلام بانرژی تاریک که ما نمی تودو برابر شدن خطر مرگ و مینوسانات کوانتومی منبع مااتوبان اطلاعات و پلِ بینهندسه ی پایه ایدرک کنیم ما همه یکی هستیمفراموشی و مسیر روحانیاز تکامل تا مغز، از مغز ترشد مغز علت تمایل انسان بویتامین کا و استخوانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمباد و موجکتاب گران و پرهزینه شد ولسایه را اصالت دادن، جز فرتشخیص ایدزتمرکز و مدیتیشنعواملی که برای ظهور لغت اآیا هوش سریعی که بدون احسمغز به تنهایی برای فرهنگ حرکات چشم، ترجمه کننده ی تاثیر گیاه خواری بر رشد وانعطاف پذیری مکانیسمی علدیدگاه نارسای دوگانه ی مچگونه واکسن کرونا را توزاخلاق و علوم اعصابهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدرد و درسقفس ذهناستفاده از سلول های بنیازنجیرها را ما باید پاره کواقعیت تقویت شدهمهندسی ژنتیک در حال تلاش بحثی در مورد نقش کلسیم و کشتن عقیده ممکن نیستسخن پاک و ثابتتعذیه ی ذهنتو کز محنت دیگران بی غمیعصب حقوق نورولووآیا جهان ذهن و افکار ما ممغط یک گیرنده استحس و ادراک قسمت چهل و سومای همه ی وجود مندانش، قفل ذهن را باز میکننگاه از درون قفس یا بیرونهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن تو همیشه به چیزی اعتققانون جنگلاصول انجام برخی نرمش ها دزیباترین چیز در افزایش سبخش دیگری در وجود انسان هواکسن سرطانسردرد سکه ایمیگرن و خوابگیرنده باید سازگار با پیجمجمه انسان های اولیهتولید مثل اولین ربات های آب زندگی است قسمت چهارمنقش گرمایش آب و هوا در همایا این جمله درست است کسیداروی جدید برای میاستنی ارتباط شگفت انگیز مغز انناتوانی در شناسایی چهره رموزی از نخستین تمدن بشرهوش مصنوعی از عروسک تا کملمس کوانتومیبقا در ازای بیماریورزش در کمر دردزبان و بیان، در سایه پیشرتاثیر ترکیبات استاتین (سبرای زندگی سالم، یافتن تشیشه ی بازالتی و سیلیکونما اشیا را آنطور که هستندپل خواجو اصفهانجهان معناتوهم بی خداییآزادی عقیده، آرمانی که تحس و ادراک قسمت شصت و ششنقش زنجبیل در جلوگیری از نقش زبان در سلطه و قدرت ااگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید در سرگیجهدر میان تاریکی و روشناییاز نظر علم اعصاب یا نرووسرویاها از مغز است یا ناخوهوش مصنوعی، اتفاقات و تحلزوم عدم وابستگی به گوگل به خوبی های دیگران فکرکنیاری خدا نزدیک استسفر دشوار اکتشافتاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی روش های تربیتی کودکشادی، پاداش انجام وظیفهماشین دانشپیوند سر، یکی از راه حلهامرگ و میر بسیار بالای ناشجهان شگفت انگیزتیک و اختلال حرکتیافتخار انسانخواب سالم عامل سلامتی و ینمیتوان بر سیاه سیاه نوشابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آدر درمان بیماری مولتیپل از تکینگی تا مغز از مغز تروش مقابله مغز با محدودیهوش عاطفی در زنان بیشتر امنابع انرژی از نفت و گاز بی عدالتی در توزیع واکسن کلام و زبان، گنجینه ای بسسلولهای بنیادی مصنوعی درتاثیر رژیم گیاهخواری بر بزرگترین خطایی که مردم مششمین کنگره بین المللی سمخاطب قرار دادن مردم، کاپاسخ گیاهان در زمان خوردمسئولیت در برابر محیط زیجامعه ی آسمانیتکامل جریان همیشگی خلقتالگوبرداری از طبیعتخدا موجود استنه عدم مطلق بلکه عدم با قابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیدرمان پوکی استخواناز تکینگی تا مغز از مغز تریاضیات یک حس جدید استهیچگاه از فشار و شکست نترمناطق خاصی از مغز در جستجبیماری بیش فعالیکوچ از محیط نامناسبسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتبر را بردارتفاوت ها و تمایزها کلید بضعیف و قویآلودگی هوا چالش قرن جدیدمعجزه های هر روزهحق انتخابتئوری تکامل در پیشگیری و انفجار و توقف تکاملی نشادقیق ترین تصاویر از مغز انوار عصب و عضلهابزار بقای موجود زنده از همه جا خیر بکاردرمان سرگیجه بدون نیاز بفیزیک هوشیاریاز تکینگی تا مغز- از مغزتراه پیروزی در زندگی چیستهستي مادي ای که ما کوچکترمنبع هوشیاری کجاست قسمت53بیست تمرین ساده برای جلوکپسول ژری لاکتسیاره ابلهانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزتلاش های جدید در ALSعلم و ادراک فقط مشاهده ی آینه در اینهمغز و اخلاقحمله ویروس کرونا به مغزتاثیر کپسول نوروهرب بر نانرژی خلا ممکن استدو داروی جدید برای میاستنوشیدن چای برای مغز مفید اتوسوکسیمایدهندسه ی رایج کیهاندرک احساسات و تفکرات دیگفراموشی آرماناز خود رها شورشد در سختی استویتامین کا در سبزیجاتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمباد غرور و سر پر از نخوت وکتاب زیست شناسی باورساخت سلول عصبی حتی پس از تصویر خورشید یا خود خورشتمرکز بر هدفعوارض ازدواج و بچه دار شدآیا هشیاری کوانتومی وجودمغز بیش از آنچه تصور میشوحرکت چرخشی و دائمی کیهانتاثیر گیاه خواری بر رشد واهرام مصر از شگفتی های جهدژا وو یا اشنا پنداریچگونه آن شکری که می خوریماخلاق پایه تکامل و فرهنگهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدرد باسن و پا به دلیل کاهقفس را بشکناستفاده از سلول های بنیازندگی فعال و مثبت روند آلواقعیت خلا و وجود و درک ممهندسی بدنبحثی در مورد حقیقت فضا و گل خاردار، زیباستسختی ها رفتنی استتغییرتو پیچیده ترین تکنولوژی عصب سیاتیکآیا جهش های ژنتیکی، ویرونفرت، اسیب به خود استحس و ادراک قسمت نهمای آنکه نامش درمان و یادشدانش، یک انسان را ناسازگادغام میان گونه های مختلنگاه از درون مجموعه با نگهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن خود را مشغول هماهنگیقانونمندی و محدودیت عالماصول توسعه ی یک ذهن کاملزیر فشار کووید چه باید کربخشیدن دیگران یعنی آرامشواکسن سرطانسردرد عروقی میگرنمیگرن و روزه داریگالکانزوماب، دارویی جدیجنین مصنوعیتولید یا دریافت علمآب زندگی است قسمت هفتمنقش پیش زمینه ها و اراده ایا ابزار هوشمندی یا مغز داروی جدید برای کاهش وزنارتباط شگفت انگیز مغز اننادیدنی ها واقعی هستندرمز و رازهای ارتباط غیر کهوش مصنوعی از عروسک تا کملووفلوکساسینبقای حقیقی در دور ماندن اوزن حقیقی معرفت و شناختزبان و تکلم برخی بیماریهتاثیر تغذیه بر سلامت روابرخی ملاحظات در تشنج های شکل های متفاوت پروتئین هما به جهان های متفاوت خودپلاسمای غالبجهان هوشمندتوهم تنهاییآزار دیگری، آزار خود استحس و ادراک سی و هفتمحس و ادراک- قسمت پنجاه و نقش زبان در سلطه و قدرت ااگر با مطالعه فیزیک کواننرمش های موثر در کمردرددر مانهای کمر درداز نظر علم اعصاب اراده آزرویاهای پر رمز و حیرتی درهوش احساسیمقاومت به عوارض فشار خون به خودت مغرور نشوژن همه چیز نیستسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی سلولهای عصبی در تلاشب سیاه سحر شودمبانی ذهنی سیاه و سفیدپیوندهای پیچیده با تغییرمرگ و سوال از قاتلجهانی که نه با یک رخداد و تیکاگرلور داروی ضد انعقاافراد آغاز حرکت خودشان رخواب عامل دسته بندی و حفطنمای موفقیتابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آدر سال حدود 7 میلیون نفر از تکینگی تا مغز از مغز تروش های صرفه جویی در ایجاهوش عاطفی در زنان بیشتر امنابع انرژی از نفت و گاز بیمار 101 ساله، مبتلا به سکلام، در تحولی شگفت آور بسلام تا روشناییتاثیر رژِیم غذایی بر میگبزرگترین درد از درون است صبور باشمدل همه جانبه نگر ژنرالیپختگی پس از چهل سالگي به مستند جهان متصلجاودانگی مصنوعیتکامل داروینی هنوز در حاالتهاب شریان تمپورالخدا نور آسمان ها و زمین انهایت معرفت و شناخت درک عابزار بقا از نخستین هماننظریه ی ریسماندرمان آرتروز با ورزش موضاز تکینگی تا مغز از مغز تریتوکسیمابهیپرپاراتیروئیدیسممنبع هوشیاری کجاست قسمت بیماری تی تی پیکوچک شدن مغز از نئاندرتاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتحریک عمقی مغزتفاوت ها را به رسمیت بشناطلوع و حقیقتآلودگی هوا و ویروس کرونامعجزه ی چشمحقیقت قربانی نزاع بین بی تئوری جدید، ویران کردن گانقراض را انتخاب نکنیددل به دریا بزننوار عصب و عضلهابزار بقای موجود زنده از همیشه چیزی برای تنهایی ددرمان سرگیجه بدون داروفیزیک و هوشیاریاز تکینگی تا مغز، از مغز راه انسان شدن، راه رفتن وهستی ما پس از شروعی چگال منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمبیش از نیمی از موارد انتقکامپیوتر سایبورگسیاره ابلهانتراشه ی بیولوژِیکتلاش های جدید در درمان فرعلم و روحآیندهمغز و سیر تکامل ان دلیلی حمایت از طبیعتتاثیر کپسول نوروهرب بر تانرژِی برای ایجاد اضطرابدو سوی واقعیتنوعی سکته مغزی ، وحشتناک اتصال مغز و کامپیوترهندسه بنیادیندرک تصویر و زبان های مخلتفرایند پیچیده ی خونرسانیاز درخواست ها جدا شورشد، رسیدن به یک هدف نیستویتامین بی 12 در درمان دردمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبار مغز بر دو استخوانکتاب طبیعت در قالب هندسهساخت شبکه عصبی مصنوعی با تصویر در هم تنیدگی کوانتتمرکز بر امروزعید نوروز مبارکآیا واکنش های یاد گرفته ومغز برای فراموشی بیشتر کحس متفاوتتاثیر گیاه خواری بر رشد واولویت بندی ها کجاستدژاوو یا آشناپنداریچگونه انتظارات بر ادراک اختلاف خانوادگی را حل کنهوش مصنوعی الفاگودرد زانو همیشه نیاز به جرقله برای دیدن نه برای به استفاده از سلول های بنیازندگی هوشمند در خارج از زوالزارتان داروی ضد فشار مهربانی، شرط موفقیتگل درون گلدانسرنوشتتغییر الگوی رشد مغزی با زتو آرامش و صلحیعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجنقاشی هایی با بوی گذشته یحس و ادراک قسمت چهارمایمپلانت مغزیدائما بخوانادغام دو حیطه علوم مغز و نگاه حقیقی نگاه به درون اهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن سالمقارچ بی مغز در خدمت موجوداصول سلامت کمرزیرفون داروی ضد ام اسبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواکسن ضد اعتیادسرطان کمیت گراییمیگرن سردردی ژنتیکی که بگام کوچک ولی تاثیرگذارجنگ هفتاد و دو ملت همه را تولید پاک و فراوان انرژیآب زندگی است قسمت اولحس و ادراک قسمت بیست و چهنقش آتش در رسیدن انسان بهایا بیماری ام اس (مولتیپداروی جدید برای ای ال اسارتباط غیرکلامی بین انسانادانی در قرن بیست و یکم،رمز گشایی از اتصالات مغزهوش مصنوعی از عروسک تا کملوب فرونتال یا پیشانی مغبلندی در ذهن ما درک بلندیوزوز گوشزبان و شناخت حقیقت قسمت چتاثیر حرکات چشم بر امواج برخی مرزهای اخلاق و علوم شکل پنجم مادهما با کمک مغز خود مختاريمپمبرولیزوماب در بیماری چجهان هوشیارتوهم جداییآسيب میکروواسکولاریا آسآسیب ها ناشی از آلودگی هوحس و ادراک- قسمت بیست و پنقش سجده بر عملکرد مغزاگر تلاش انسان امروز برانرمشهای مهم برای تقویت عدر محل کار ارزش خودت را باز نظر علم اعصاب اراده آزرویای شفافهوش احساسیمقایسه رقابت و همکاریبه دنبال رستگاری باشژن همه چیز نیستسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی سيناپسها طی تکامل و شبیه سازی میلیون ها جهان مباحث مهم حس و ادراکپیوندی که فراتر از امکانمرگ انتقال است یا نابود شجهانی که از یک منبع، تغذیتیروفیبان موثر در سکته ی افراد بی دلیل دوستدار تو خودآگاهی و هوشیارينمایش تک نفرهابزار بقا از نخستین همانچراغ های متفاوت و نور یکسدر عید نوروز مراقب تصادف از تکینگی تا مغز از مغز تروش هایی برای کم کردن اضطهوشمندی کیهانمنابع انرژی از نفت و گاز بیمار مرکز تنفس سلولیکلرال هیدرات برای خوابانسلاح و راهزنیتاثیر سلامت دستگاه گوارشبسیاری از مجرمان، خودشانصبر لازمه ی پیروزی استمدل هولوگرافیک ژنرالیزهپدیده خاموش روشن در پارکمشکل از کجاستجایی برای یاد گرفتن باقی تکامل داروینی هنوز در حاامواجی که به وسیله ی ماشیخدا بخشنده است پس تو هم بنهایت در بی نهایتابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمدرمان ام اس(مولتیپل اسکلاز تکینگی تا مغز از مغز تریسدیپلام تنها داروی تایهاوکينگ پیش از مرگش رسالمنبع هوشیاری کجاست قسمت بیماری دویککوچکی قلبسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتحریک عمقی مغز در آلزایمتفاوت های بین زن و مرد فقطلای سیاهآلودگی هوا و پارکینسونمعجزه ی علمحقیقت آنطور نیست که به نظتا 20 سال آینده مغز شما به انواع سکته های مغزیدلایلی که نشان میدهد ما بنوار عصب و عضلهابزار بقای موجود زنده از همیشه چشمی مراقب و نگهبادرمان سرطان با امواج صوتفیزیک آگاهیاز تکینگی تا مغز، از مغز راه بی شکستهشت توصیه برای کاستن از دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبیشتر کمردردها نیازی به کاهش مرگ و میر ناشی از ابسیب یکسان و دیدگاه های متتربیت کودکان وظیفه ای مهتلاش های جدید در درمان سرعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهآینده ی انسان در فراتر ازمغز کوانتومیحوادث روزگار از جمله ویرتاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولیندولت یا گروهکنیکولا تسلااثر مضر مصرف طولانی مدت رهندسه در پایه ی همه ی واکدرک حقیقت نردبان و مسیری فرایند تکامل و دشواری هااز روده تا مغزز گهواره تا گورویتامین بی هفدهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبار بزرگ ایستادن بر دو پاکتاب، سفری به تاریخساخت شبکه عصبی با الفبای تصویر زیبا از سلولتمساح حد واسط میان مغز کوعامل کلیدی در کنترل کارآآیا یک، وجود داردمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟حس چشایی و بویاییتاثیر گیاهخواری بر رشد و اولین قدم شناخت نقص های خدگرگونی های نژادی و تغییچگونه به سطح بالایی از هواختلال خواب فرد را مستعد هوش مصنوعی از عروسک های بدردهای سال گذشته فراموش قله سقوطاستیفن هاوکینگ در مورد هزندگی و داراییواکنش های ناخودآگاه و تقموفقیت هوش مصنوعی در امتگل زندگیسریع دویدن مهم نیستتغییر دیگران یا تغییر خوتو افق رویداد جهان هستیغم بی پایانآیا خداباوری محصول تکاملچقدر به چشم اعتماد کنیمحس و ادراک قسمت نوزدهمایمپلانت مغزی و کنترل دو داروهای مصرفی در ام اسارتقا و تکامل سنت آفرینش نگاه دوبارههوش مصنوعی از عروسک بازی قبل از آغازاضطراب و ترسزیرک ترین مردمبدون پیر فلکواکسن علیه سرطانسرعت فکر کردن چگونه استمیگرن شدید قابل درمان اسگامی در درمان بیماریهای جنگ و تصور از جنگتولید اندام با چاپ سه بعدآب زندگی است قسمت دومحس و ادراک قسمت بیست و یکنقش انتخاب از طرف محیط، نایا بدون زبان میتوانیم تداروی جدید برای دیابتارتروز یا خوردگی و التهانازوکلسینرمز پیشرفت تواضع است نه طهوش مصنوعی از عروسک تا کملوتیراستامبلوغ چیستوسواس، بیماری استزبان و شناخت حقیقت قسمت اتاثیر دوپامین و سروتونینبرخی نکات از گاید لاین پرشکرگزار هر چیزی باش که داما بخشی از این جهان مرتبطپنج اکتشاف شگفت آور در موجهان های بسیار دیگرتوهم جدایی و توهم علمجهان هایی در جهان دیگرتوهم جسمآسیب روانی شبکه های اجتمحس و ادراک- قسمت شصت و چهنقش غذاها و موجودات دريااگر خواهان پیروزی هستیچرا ماشین باید نتایج را پدر چه مرحله ای از خواب ، راز واقعیت امروز تا حقیقتروان سالمهوش بشری تهدید برای بشریمقابله ی منطقی با اعتراضبه زودی شبکه مغزی به جای ژن هوش و ساختارهای حیاتی سفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکبرداشت مغز ما از گذر زمانشبیه سازی سیستم های کوانمبتکران خودشکوفاپیوستگی همه ی اجزای جهانمرگ تصادفیجهانی در ذهنتکنولوژی های جدید و حالتافزایش قدرت ادراکات و حسخودآگاهی و هوشیاريچند نرمش مفید برای کمردرابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پدرمان نگهدارنده ی اعتیاداز تکینگی تا مغز از مغز تروش هایی برای جلوگیری از هوشیاری و وجودمنابع انرژی از نفت و گاز بیماری لبر و نابینایی آنکم کردن کالری روشی سودمنسلسله مباحث هوش مصنوعیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیبسیاری از بیماری های جدیصبر و واقعیتمدل هولوگرافیک تعمیم یافپروژه ی ژنوم انسانیمشکلات نخاعیجایی خالی نیستتکامل داروینی هنوز در حاامیوتروفیک لترال اسکلروخدای رنگین کماننهادینه سازی فرهنگ اختلاابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمدرمان تومورهای مغزی با اALS نگاهی کامل بر بیماری واز تکینگی تا مغز از مغز تریشه های مشترک همه ی موجوهاوکينگ پیش از مرگش رسالمنبع هوشیاری کجاست قسمت بیماری دیستروفی میوتونیکوچکترین چیز یک معجزه اسسوخت هیدروژنی پاکتداوم مهم است نه سرعتتفاوت های تکاملی در مغز وطوفان فقر و گرسنگی و بی سآلزایمرمعجزه ی علم در کنترل کرونحقیقت افرادتا بحر یفعل ما یشاانیس بی کساندنیا فریب و سرگرمینوار عصب و عضله مهم در تشابزار بقای موجود زنده از همیشه اطمینان تو بر خدا بدرمان ضایعات نخاعیفیزیکدانان ماشینی برای تاز تکینگی تا مغز، از مغز رابطه تشنج و اوتیسمو هر کس تقوای خدا پیشه کنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبا هوش مصنوعی خودکار روبکاهش التهاب ناشی از بیماسیر آفرینش از روح تا مغز ترجمه ای ابتدایی از اسراتلاش های جدید شرکت نورالعلم به ما کمک میکند تا موآینده ی علم و فیزیک در60 ثمغز آیندگان چگونه است ؟حکمت الهی در پس همه چیزتاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولین هوشمنددوچرخه در کاهش دردهای کمنیاز به آموزش مجازی دیجیاثرات فشار روحی شدیدهندسه زبانِ زمان استدرک دیگرانفرایند حذف برخی اجزای مغاز سایه بگذرزمین در برابر عظمت کیهانویتامین دی گنجینه ای بزرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبار سنین ابزار هوشمندی اکتابخانهساختن آیندهتصویر زیبای اصفهانتنفس هوازی و میتوکندریعادت همیشه خوب نیستآیا کیهان می تواند یک شبیمغز بزرگ چالش است یا منفعحس و ادراک (قسمت اول )تاثیر انتخاب از طرف محیط اولین مورد PML به دنبال تکدانش قدرت استچگونه باغبانی باعث کاهش اختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های بدردی که سالهاست درمان نشقلب های سادهاستیفن هاوکینگ در تفسیر زندگی بی دودبحثی در مورد عملکرد لوب فواکنش به حس جدیدموفقیت در تفکر استگلوله ی ساچمه ایسریعترین کامپیوتر موجودتغییر دادن ژنها آیا روزی تو انسانی و انسان، شایستغم بی پایانآیا دلفین ها می تواند از نقش قهوه در سلامتیحس و ادراک قسمت هفتمایمپلانت مغزی کمک میکند داروهای ام اسارتقا یا بازگشت به قبل ازنگاهی بر قدرت بینایی دراهوش مصنوعی از عروسک بازی قبل از انفجار بزرگاطلاع رسانی اینترنتیزیست شناسی کل در جزء فراکبدون بار گذشتهواکسنی با تاثیر دوگانه اسطح آگاهی، رخدادهای زندگمیدان مغناطيسي زمین بشر گامی در درمان بیماریهای جنگ داده هاتولید سلولهای جنسی از سلآب زندگی است قسمت سومحس و ادراک قسمت بیست و دونقش اتصالات بین سلولهای ایا تکامل هدفمند استداروی جدید ضد میگرنارزش های وارونهنباید صبر کرد آتش را بعد رمز بقای جهش ژنتیکیهوش مصنوعی از عروسک تا کملوزالمعده(پانکراس)مصنوعبلعیدن ستاره توسط سیاهچایک پیام منفرد نورون مغزی زبان و شناخت حقیقت قسمت دتاثیر دپاکین بر بیماری مبرخی نرمش ها برای درد زانشکست حتمیما تحت کنترل ژنها هستیم یپول و شادیپول و عقیدهمدل های ریز مغز مینی برینجهان یکپارچهتوهمات و شناخت حقیقتآسیب عصب پا به دنبال اعتیحساسیت روانی متفاوتنقش غذاها و موجودات دريااپل ویژن پرو در تشخیص بیمچرا مردم با زندگی میجنگندر ناامیدی بسی امید استاز کجا آمده ام و به کجا میروبات ها قول میدهندهوش در طبیعتمقابله با کرونا با علم اسبه زیر پای خود نگاه نکن بژن یا نقشه توسعه مغز و نقسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکبرداشتت از جهان رو زیاد شبکه های مصنوعی مغز به درمتواضع باشپیام های ناشناخته بر مغز مرگی وجود نداردجهان، تصادفی نیستتکنولوژی و پیشرفتافزایش مرگ و میر سندرم کوخودت را از اندیشه هایت حفچند جهانیابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو درمان نابینایان آیا ممکناز تکینگی تا مغز از مغز تروش هایی ساده برای کاهش اهوشیاری و افسردگیمنابع انرژی از نفت و گاز بیماری میاستنی گراویسکمالگرایی دشمن پیشرفتسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتاریک ترین بخش شببسیاری از بیماری های جدیصبر بسیار بایدپروژه ی ژنوم انسانیمشکلات بین دو همسر و برخیجاذبهتکامل داروینی هنوز در حاامید نیکو داشته باش تا آنخدایی که ساخته ی ذهن بشر چهار میلیارد سال تکامل بابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمدرمان تشنجفقر داده ها در هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تریشه های مشترک حیاتهدف یکسان و مسیرهای مختلمنبع هوشیاری کجاست قسمت بیماری سلیاککووید نوزده و خطر بیماری سودمندی موجودات ابزی بر تداخل مرزها و صفات با بینتفاوت های زبانی سرمنشا تطوفان زیباییآملودیپین داروی ضد فشار معجزه در هر لحظه زندگیحقیقت انسانتاول کف پا و حقیقتانگشت ماشه ایدنیا مکانی بسیار اسرارآمنوار عصب و عضله تعیین محلابزار بقای موجود زنده از همیشه به آنچه داری، خوشندرمانهای بیماری پارکینسفال نیکواز تکینگی تا مغز، از مغز رادیوی مغز و تنظیم فرکانوفور و فراوانیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبا هر چیزی که نفس می کشد مکاهش حافظه هرچند فرایندیسیستم تخلیه ی مغز بینشی نترس و آرمان هاتلاش هایی در بیماران قطع علم بدون توقفآینده با ترس جمع نمیشودمغز اندامی تشنه ی انرژی احافظه میتواند بزرگترین دتاثیر کتامین در درمان پاانسان قدیم در شبه جزیره عدوچرخه سواری ورزشی سبک و چیز جدید را بپذیراثرات مفید قهوههندسه، نمایشی از حقیقتدرک درست از خود و هوشیاریفراتر از دیوارهای باوراز علم جز اندکی به شما دازمین زیر خلیج فارس تمدنی ویروس مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبارداری بدون رحمکجای مغز مسئول پردازش تجساختن آینده، بهترین روش تصویربرداری فضاپیمای آمتنفس هوازی و میتوکندریعادت کن خوب حرف بزنیآیا گذشته، امروز وآینده مغز بزرگ چالشهای پیش روحس و ادراک (قسمت دوم )اولین مورد پیوند سر در اندانش محدود به ابعاد چهارچگونه تکامل مغزهای کنونیاختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های بدرس گرفتن از شکست هاقلب و عقلاستخوان های کشف شده، ممکزندگی در جمع مواردی را بربحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن های شرکت فایزر آمرمولکول ضد پیریگلوئونسرگیجه از شایعترین اختلاتغییر زودتر اتصالات مغزیتو با همه چیز در پیوندیغیرقابل دیدن کردن مادهآیا دلفین ها میتوانند بانقش مهاجرت در توسعه نسل احس و ادراک قسمت هفدهمایمپلانت نخاعی میتواند دداروهای تغییر دهنده ی سیارتوکين تراپی روشی جديد نگاهی بر توانایی اجزاي بذهت را روی چیزهای مفید متهوش مصنوعی از عروسک بازی قبرستان ها با بوی شجاعتاطلاعات حسی ما از جهان، چزیست شناسی باور حقیقت یا بدون زمان، ماده ای وجود نوابستگی یعنی قلادهسعی کن به حدی محدود نشویمیدان های مغناطیسی قابل گاهی لازم است برای فهم و جنبه های موجی واقعیتتولترودینآب، زندگی است(قسمت پنجم)حس و ادراک قسمت بیست و سونقش تیروئید در تکامل مغزایجاد احساساتداروی جدید ضد الزایمرارزش های حقیقی ارزش های غنبرو و انرژی مداومرمز جهانهوش مصنوعی از عروسک تا کملیروپریم داروی ترکیبی ضدبنی عباس، ننگی بر تاریخیک پیشنهاد خوب برای آسان زبان و شناخت حقیقت قسمت ستاثیر داروهای ضد التهاب برخی نرمش ها برای زانوشگفت نیست من عاشق تو باشممانند آب باشماه رجبپوست ساعتی مستقل از مغز دمدیون خود ناموجودجهان یکپارچهتوکل بر خداآسانی موفقیتخفاش کور و انسان بینا؟نقش غذاها و موجودات دريااپی ژنتیکچرا مغز انسان سه هزار سالدر هم تنیدگی مرزها و بی ماز کسی که یک کتاب خوانده روبات های ریز در درمان بیهوش عاطفی قسمت 11ملاحظه های اخلاقی دربارهبه سیاهی عادت نکنیمژن ضد آلزایمرسفری به آغاز کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکبررسي علل احتمالي تغيير شبکیه های مصنوعیمجموعه های پر سلولی بدن مپیدایش زبانمراحل ارتقای پله پله کیهجهش های ژنتیکی مفید در ساتکنولوژی جدید که سلول هاافزایش سرعت پیشرفت علوم خودروهای هیدروژنیچند جهانیابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پدرمان های اسرار آمیز در آاز تکینگی تا مغز از مغز تروش جدید تولید برقهوشیاری کوانتومیمنابع انرژی از نفت و گاز بیماری های میتوکندریکمردردسم زنبور ، کلیدی برای وارتاریکی من و تو و گرد و غبابشکه ای که ته نداره پر نمصد قدح، نفتاده بشکستپروانه ی آسمانیمشکلات روانپزشکی پس از سجاذبه و نقش آن در شکلگیریتکامل زبانامید نجاتخدایا جز تو که را دارمچهار ساعت پس از کشتار خوکابزار بقا از نخستین هماننعناعدرمان جدید ALSفلج نخاعی با الکترودهای از تکینگی تا مغز از مغز ترژیم های غذایی و نقش مهم هدف یکسان، در مسیرهای متمنبع هوشیاری کجاست قسمت بیماری ضعف عضلات نزدیک بکودک هشت ساله لازم است آدسی و سه پل اصفهانترقی واقعی یا شعار ترقیتفاوت ایستایی و تکاپوطولانی ترین شبآموزش نوین زبانمعرفت و شناختحقیقت اشیاتابوهای ذهنیانگشت نگاری مغز نشان میددنیای شگفت انگیز کوانتومنوبت کودکانابزارهای پیشرفته ارتباط همیشه داناتر از ما وجود ددرماندگی به دلیل عادت کرفاکسیبتاز تکینگی تا مغز، از مغز راز تغییروقاحت و تمسخر دیگرانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبا آتش، بازی نکن و بعد از کاهش دوپامین عامل بیماریسیستم تعادلی بدنتسلیم شدن از نورون شروع متلاشی برای درمان قطع نخاعلم در حال توسعهآیا فراموشی حتمی استمغز انسان ایا طبیعتا تماحافظه های کاذبتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملدوپامین قابل حل در آبچیزی منتظر شناخته شدناثرات مفید روزه داریهنر فراموشیدرک عمیق در حیواناتفرد موفقازدواج های بین گونه ای، رزمان چیستویروس های باستانی، مغز ممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبازگشایی مجدد مطب دکتر سکرونا چه بر سر مغز می آورساختار فراکتال وجود و ذهتصور ما ازمشکلات و واقعیتنفس بدون اکسیژنعادت کردن به نعمتآیا پیدایش مغز از روی تصامغز بزرگ و فعال یا مغز کوحس و ادراک قسمت 67اولین هیبرید بین انسان و دانش بی نهایتچگونه جمعیت های بزرگ شکل اختلالات مخچههوش مصنوعی از عروسک بازی دست و پا زدن در سایه؟قلب یا مغزاستروژن مانند سپر زنان دزندگی در سیاهچالهبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کووید 19 چیزهایی که مولتیپل اسکلروز در زنان گمان میکنی جرمی کوچکی در تغییر عمودی سر انسان از پتو با باورهایت کنترل میشغرور و علمآیا دست مصنوعی به زودی قانقش میدان مغناطیسی زمین حس و ادراک قسمت هجدهمایمان به رویاداروهای ضد بیماری ام اس وارتباط میکروب روده و پارنگاهت را بلند کنذخیره ی شگفت انگیز اطلاعهوش مصنوعی از عروسک بازی قدم زدن و حرکت دید را تغیاطلاعاتی عمومی در مورد مزیست، مرز افق رویداد هستبرنامه و ساختار پیچیده مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغشلیک فراموشیمیدان های کوانتومی خلاگاهی مغز بزرگ چالش استجنسیت و تفاوت های بیناییتومورها و التهاب مغزی عاآتاکسی فریدریشحس و ادراک قسمت بیستمنقش حفاظتی مولکول جدید دایران بزرگداروی سل سپتارزش حقیقی زبان قسمت اولرمز جهان خاصیت فراکتالهوش مصنوعی از عروسک تا کملیس دگرامفتامین یا ویاسبه قفس های سیاهت ننازیک آلل ژنتیکی که از نئاندزبان جانسوزتاثیر داروی ضد تشنج سدیم برخی نرمش های گردنشگفت انگیز بودن کیهانشگفت زده و حیران باشماپروتیلینپوشاندن خود از نورمدیریت اینترنت بر جنگجهان کنونی و مغز بزرگتریتوپیراماتآشنا پنداریخفاش با شیوع همه گیری جدینقش غذاها در کاهش دردهای ابتدا سخت ترین استچرا مغزهای ما ارتقا یافت در هم تنیدگی کوانتومیاز آغاز خلقت تا نگاه انساروبات کیانهوش عاطفی قسمت نهمملاحظات بیهوشی قبل از جربه سخن توجه کن نه گویندهژنها نقشه ایجاد ابزار هوسقوط درون جاذبه ای خاص، چتاثیر درجه حرارت بر عملکبررسی مغز با امواج مادون شباهت مغز و کیهانمجرم، گاهی قربانی استپیر شدن حتمی نیستمرز مرگ و زندگی کجاستجهش های ژنتیکی غیر تصادفتکنولوژی جدید که سلول هاافسردگی و اضطراب در بیماخورشید مصنوعیچند جهانی و علمابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر بردرمان های بیماری آلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تروش صحبت کردن در حال تکامهوشیاری سنتی یا هوشیاری منابع انرژی از نفت و گاز بیماری های مغز و اعصاب و کمردرد ناشی از تنگی کاناسماگلوتید داروی کاهش دهنتاریکی و نوربشریت از یک پدر و مادر نیصدای بم با فرکانس پایین، پرواز از نیویورک تا لوس آمشکلات روانپزشکی در عقب جبران از دست رفته هاتکامل زبانامید جدید بر آسیب نخاعیخرما منبع بسیار خوب آنتی نون و القلمابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو درمان جدید میگرن با انتی فلج بل، فلجی ترسناک که آناز تکینگی تا مغز از مغز ترژیم های غذایی و نقش مهم هدف از تکامل مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت بیماریهای تحلیل عضلانی اکودک ایرانی که هوش او از سیلی محکم محیط زیست بر انتروس جریان انرژیتفاوت ارباب و رهبر حقیقیطی یکصد هزار سال اخیر هرچآمارهای ارائه شده در سطح مغز فکر میکند مرگ برای دیحقیقت تنها چیزی است که شاتاثیر فکر بر سلامتانتقال ماده و انرژیدنیایی پر از سیاهچاله نور از عمق تاریکیابزارهای بقا از نخستین ههمیشه راهی هستدرها بسته نیستفاجعه ی جهل مقدساز تکامل تا مغز از مغز تا راست دستی و چپ دستیوقت نهيب هاي غير علمي گذشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبا تعمق در اسرار ابدیت و کاهش سن بیولوژیکی، تنها سیستم دفاعی بدن علیه مغز تست نوار عصب و عضلهتلاشی تازه برای گشودن مععلم راهی برای اندیشیدن اآیا ممکن است موش کور بی ممغز انسان برای ایجاد تمدحافظه و اطلاعات در کجاست تاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان دورترین نقطه ی قابل مشاهچیزی خارج از مغزهای ما نیاثرات مضر ماری جواناهنر حفظ گرهدرگیری قلب در بیماری ویرفرد یا اندیشهاسکلت خارجی در درمان اختزمان و مکان، ابعاد کیهان ویرایش DNA جنین انسان، برمنبع هوشیاری در کجاست؟ قبازگشت از آثار به سوی خداکریستال هاساختار شبکه های مغزی ثابتصور از زمان و مکانتنها مانع در زندگی موارد عادت بد را ترک کنآیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز بزرگترین مصرف کننده حس و ادراک قسمت 74اولین تصویر در تاریخ از سدانشمندان موفق به بازگردچگونه جمعیت های بزرگ شکل اختلالات حرکتی در انسانهوش مصنوعی از عروسک بازی دست کردن در گوشقلب دروازه ی ارتباطاسرار آفرینش در موجزندگی زمینی امروز بیش از بحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا و گشودن پنجرمواد کوانتومی جدید، ممکنگنجینه ای به نام ویتامین تغییرات منطقه بویایی مغزتو باید نیکان را به دست بغربال در زندگیآیا رژیم غذایی گیاهی سلانقش محیط زندگی و مهاجرت دحس و ادراک قسمت هشتماین پیوند نه با مغز بلکه داروی فامپیریدین یا نورلارتباط ماده و انرژیچالش هوشیاری و اینکه چرا ذره ی معین یا ابری از الکهوش مصنوعی از عروسک بازی قدرت مردماطلاعاتی عمومی در مورد مزاویه نگاه ها یکسان نیستبرنامه ی مسلط ژنها در اختوبینار اساتید نورولوژی دشلیک فراموشیمیدان بنیادین اطلاعاتگاهی جهت را عوض کنجنسیت و تفاوت های بیناییتومورهای نخاعیآتاکسی مخچه ای خودایمنحس و ادراک قسمت دهمنقش حیاتی تلومر دی ان آ دایرادهای موجود در خلقت بداروی ضد چاقیارزش حقیقی زبان قسمت دومرنگ کردن، حقیقت نیستهوش مصنوعی به کمک هوش طبیلا اکراه فی الدینبه مغز خزندگان خودت اجازیک جهش ممکن است ذهن انسانزبان ریشه هایی شناختی استاثیر درجه حرارت بر مغزبرخی یونها و مولکول های متاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی اثرات مضر ویتامین دشگفتی های نقشه ی ژنتیکیماجرای جهل مقدسپیموزایدمداخله ی زیانبار انسانجهان کاملی در اطراف ما پرتوانایی مغز و دیگر اجزای آشنا پنداریخلا، حقیقی نیستنقشه مغزی هر فرد منحصر بهابتدایی که در ذهن دانشمنچرا ویروس کرونای دلتا وادر هم تنیدگی کوانتومی و پاز انفجار بزرگ تا انفجار روح و آب حیاتهوش عاطفی قسمت هفتمممانتین یا آلزیکسا یا اببهبود حافظه پس از رخدادهژنها ، مغز و ارادهسلول های مغزی عامل پارکیتاثیر درجه حرارت بر عملکبررسی و اپروچ جدید بر بیمشباهت مغز با کیهان مادیمحل درک احساسات روحانیپیشینیان انسان از هفت میمرز بین انسان و حیوان کجاجهش های بیماری زا، معمولتکینگیافسردگی و ساختار مغزخوش قلبی و مهربانیچند روش ساده برای موفقیتابزار بقا از نخستین همانچسبیدن به خود، مانع بزرگ درمان های بیماری اس ام ایاز تکینگی تا مغز از مغز تروشهای نو در درمان دیسک بهوش، ژنتیکی است یا محیطیمنابع انرژی از نفت و گاز بیماری وسواسکمردرد و علل آنسندرم کووید طولانیتاریکی خواهد ترسیدبعد پنجمصرع و درمان های آنپروتئین های ساده ی ابتدامشاهده گر جدای از شیء مشاجدا کردن ناخالصی هاتکامل زبان انسان از پیشیامید درمان کرونا با همانخسته نباشی بابانوآوری ای شگفت انگیز دانابزار بقای موجود زنده از هفت سین یادگاری از میراث درمان جدید کنترل مولتیپلفلج خواباز تکینگی تا مغز از مغز ترژیم ضد التهابیهدف از خلقت رسیدن به ابزامنبع هوشیاری کجاست قسمت بیماری، رساله ای برای سلکودکان میتوانند ناقل بی سینوریپا داروی ترکیبی ضدتری فلوپرازینتفاوتهای جنسیتی راهی براطبیعت موجی جهانآن چیزی که ما جریان زمان مغز قلبحقیقت خواب و رویاتاثیر مشاهده بر واقعیت بانتروپی و هوشیاریدنیا، هیچ استنور درونابزارهای بقا ازنخستین همهمیشه عسل با موم بخوریمدرهای اسرارآمیز و پوشیدهفاصله ها در مکانیک کوانتاز تکامل تا مغز، از مغز ترجزخوانی هایی که امروز بوقتی فهمیدی خطا کردی برگمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبا خودت نجنگکایروپاکتیک چیستسکوت و نیستیتست آر ان اس دز میاستنی گتلاشی جدید در درمان ام اسعلم ساختن برج های چرخانآیا ما کالا هستیممغز انسان برای شادمانی طحافظه و اطلاعات در کجاست تاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استديدن با چشم بسته در خواب چیزی شبیه نور تو نیستاجزای پر سلولی بدن انسان هنر رها شدن از وابستگیدرگیری مغز در بیماری کویفرد حساس از نظر عاطفی و باسکار، لگوی هوشمندزمان و گذر آن سریع استویشن پرومنبع هوشیاری در کجاست؟(قبازگشت به ریشه های تکاملکریستال زمان(قسمت اولسادیسم یا لذت از آزار دادتصادف یا قوانین ناشناختهتنها در برابر جهانعادت دادن مغز بر تفکرآیا امکان بازسازی اندامهمغز حریص برای خون، کلید تحس و ادراک قسمت 75اولین دارو برای آتاکسی فدانشمندان نورون مصنوعی سچگونه حافظه را قویتر کنیاختلالات صحبت کردن در انهوش مصنوعی از عروسک بازی دست آسمانقلب روباتیکاسرار بازسازی اندام هازندگی زودگذربحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا از حقیقت تاتسرگردانیموجود بی مغزی که می تواندگوهر با نظر دیگران سنگ نمتغییرات مغز پس از 40 سالگیتو برای خزیدن خلق نشده ایمقالاتآیا رژیم غذایی گیاهی سلانقش مرکز تنفس سلولی در بیحس و ادراک قسمت هشتاد و ناین اندوه چیستداروی لیراگلوتیدارتباط متقابل با همه ی حیچالش هوشیاری و اینکه چرا ذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش مصنوعی از عروسک بازی قدرت و شناخت حقیقتاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نزاوسکا درمان گوشربرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱وجود قبل از ناظر هوشمندشنا در ابهای گرم جنوب نیامیدازولام در درمان تشنج گذر زمان کاملا وابسته به جهل مقدستومورهای ستون فقراتآتش منبع انرژیحس و ادراک قسمت دوازدهمنقش خرچنگ های نعل اسبی درایستادن در برابر آزادی بچت جی پی تیداروی ضد چاقیارزش حقیقی زبان قسمت سومرنگین کمانهوش مصنوعی به شناسایی کالاموژین داروی ضد اوتیسم؟به نقاش بنگریک رژیم غذایی جدید، می توزبان شناسی مدرن در سطح سلیکی از علل محدودیت مغز امزبان شناسی نوین نیازمند تاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی اختلالات عصبی مثانهشگفتی های زنبور عسلماجرای عجیب گالیلهپیموزایدمدارک ژنتیکی چگونه انسانجهان پیوستهتوازن مهمتر از فعالیت زیآشناپنداری چیستخلا، خالی نیستنقشه های مغزی جدید با جزیابتذال با شعار دینچرا پس از بیدار شدن از خودر هم تنیدگی کوانتومی و داز بار خود بکاه تا پرواز روح در جهانی دیگر استهوش عاطفی قسمت یازدهمن کسی در ناکسی دریافتم بهداشت خوابژنهای مشترک بین انسان و وسلول های بنیادیتاثیر درجه حرارت بر عملکبررسی ژنها در تشخیص بیماشباهت های ریشه ای چند بیممحل درک احساسات روحانی دپیشرفت های جدید علوم اعصمرز جدید جستجو و اکتشاف، جهش تمدنی عجیب و شگفت انستکامل فردی یا اجتماعیاقلیت خلاقخوش خیالی و خوش بینیچندین ماده غذایی که ماننابزار بقا از نخستین هماننسبت ها در کیهاندرمان های جدید ALSاز تکینگی تا مغز از مغز تروشهای شناسایی قدرت شنواهیچ نقطه ای مرکزی تر از امنابع انرژی از نفت و گاز بیماری کروتز فیلد جاکوبکمردرد با پوشیدن کفش مناسندرم گیلن باره به دنبال تاریخ همه چیز را ثبت کردهبعد از کروناضایعه ی شبکه لومبوساکرالپروتز چشممشاهده آینده از روی مشاهجدایی خطای حسی استتکامل ساختار رگهای مغزی امیدوار باش حتی اگر همه چخطا در محاسبات چیزی کاملنوار مغز مشاهده ی غیر مستابزار بقای موجود زنده از هم نوع خواری در میان پیشیدرمان جدید ام اسفلج خواب چیستاز تکینگی تا مغز از مغز ترژیم غذایی حاوی تخم مرغ وهر چیز با هر چیز دیگر در تمنبع هوشیاری کجاست قسمت بیندیشکودکان خود را مشابه خود تسیگار عامل افزایش مرگ ومتری فلوپرازینتقلید مرحله ای نسبتا پیشطبیعت بر اساس هماهنگیآنچه ناشناخته است باید شمغز ما کوچکتر از نیم نقطهحقیقت در علم، هرگز نهایی تاثیر نگاه ناظر هوشیار بانتظار گذر تندباد؟دندان ها را مسواک بزنید تنوروفیبروماتوزابزارهای بقای موجود زندههمیشه، آنطور نیست که هستدرون قفس یا بیرون از آنفاصله ی همیشگی تصویر سازاز تکامل تا مغز، از مغز ترحم مصنوعیوقتی پر از گل شدی خودت را منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبا خدا باشکار امروز را به فردا نیندسکوت، پر از صداتشنچ پانایوتوپولوس تشنج تمایل زیاد به خوردن بستنعلایم کمبود ویتامین E را آیا ما تنها موجودات زنده مغز انسان برای شادمانی طحافظه و اطلاعات در کجاستتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باشدی متیل فومارات(زادیوا)(نکاتی در مورد تشنجاجزایی ناشناخته در شکل گهنر، پر کردن است نه فحش ددرگیری مغز در بیماران مبفردا را نمیدانیماساس انسان اندیشه و باور زمان و صبرواقعیت فیزیکی، تابعی از منبع خواب و رویابازخورد یا فیدبککریستال زمان(قسمت دوم)سازگاری با محیط بین اجزاتضادهای علمیتنهاییعارضه جدید ویروس کرونا سآیا انسان با مغز بزرگش اخمغز در تنهایی آسیب میبینحس و ادراک قسمت 78اولین دروغدانشمندان یک فرضیه رادیکنگاه من، نگاه تو و یا حقیاختلالات عضلانی ژنتیکهوش مصنوعی از عروسک بازی دست بالای دستقلب را نشکناصفهان زیبازندگی سلول در بدن، جدای ابحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا ساخته شده توسربازان ما محققا غلبه می موجودات مقهور ژنها هستندگویید نوزده و ایمنی ساکتتغییرات آب و هوایی که به تو تغییر و تحولیتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا راهی برای رفع کم آبی نقش نگاه از پایین یا نگاهحس و ادراک قسمت هشتاد و شاین ایده که ذرات سیاهچالداروی تشنجی دربارداریارتباط چاقی و کاهش قدرت بچالش هوشیاری و اینکه چرا ذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش مصنوعی از عروسک بازی قدرت کنترل خوداعتماد به خودزبان فرایند تکاملی برای برین نت به جای اینترنتشناخت و معرفت، و نقش آن دمکان زمان یا حافظه زمانگذشته را دفن کنجهان فراکتالتوهم فضای خالیآثار باستانی تمدن های قدحس و ادراک قسمت سومنقش داروهاي مختلف معروف اکنون را با همه ی نقص هایچت جی پی تیداروی ضد تشنج با قابليت تارزش خود را چگونه میشناسرهبر حقیقیهوش مصنوعی تعاملیلایو دوم دکتر سید سلمان فبه نقاش بنگرلبخند بزن شاید صبح فردا زبه نادیدنی ایمان بیاوریافته های نوین علوم پرده زبان، نشان دهنده ی سخنگو تاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی اصول سلامت کمرشانس یا نتیجه ی تلاشماده ی تاریکپیچیدگی های مغزمگسمروری بر تشنج و درمان هایجهان پیوستهتوسعه هوش مصنوعی قادر اسآشتی بهتر استخلاصه ای از مطالب همایش منقشه با واقعیت متفاوت اسابداع دی ان ای بزرگترین دچرا ارتعاش بسیار مهم استدر هر سوراخی سر نکناز بحث های کنونی در ویروسروح رهاییهوش عاطفی قسمت پنجممن پر از تلخیمبوزون هیگز چیستژنهای هوش ، کدامندسلول های بنیادی منابع و اتاثیر رو ح و روان بر جسمبررسی بیماری التهابی رودشباهت کیهان و مغزمحدودیت چقدر موثر استپیشرفت در عقل است یا ظواهمرزهای حقیقی یا مرزهای تجهشهای مفید و ذکاوتی که دتکامل مادی تا ابزار هوشماقیانوس نادانیخوشبختی چیستچندجهانیابزار بقا از نخستین هماننسبت طلایی، نشانه ای به سدرمان های جدید میگرناز تکینگی تا مغز از مغز تروشی برای بهبود هوش عاطفهیچ چیز همیشگی نیستمنابع انرژی از نفت و گاز بیماری گیلن باره و بیمارکنفرانس تشنج هتل کوثر اصسندرم پیریفورمیستاریخ، اصیل نیست و ساخته بعد از کروناضایعه ی عروقی مخچهپروتز عصبی برای تکلممشاهدات آمیخته با اشتباهجریان انرژی در سیستم های تکامل شناخت انسان با کشفامیدواریخطا در محاسبات چیزی کاملنوار مغز با توضیح دکتر فاابزار بقای موجود زنده از همه چیز موج استدرمان جدید ای ال اس، توفرفلج دوطرفه عصب 6 چشماز تکینگی تا مغز از مغز ترژیم غذایی سالم و ضد التههر جا که جات میشه، جات نیمنبع هوشیاری کجاست قسمت بیهوش کردن در جراحی و بیمکودکان را برای راه آماده سیاهچاله هاترک امروزتقلید از روی طبیعتطعمه ی شبکه های ارتباط اجآنچه واقعیت تصور میکنیم مغز مانند تلفن استحقیقت راستین انسان علم بتاثیر نگاه و مشاهده ناظر اندوه در دنیا استده روش موفقیتنورون هاي مصنوعی می توانابزارهای بقای از نخستین همکاری یا رقابتدرون آشفته ی تو و ظاهر خنفتون های زیستیاز تکامل تا مغز، از مغز ترحم مصنوعیوقتی تو از یاد گرفتن باز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبا طبیعت بازی نکنکار با یگانگی و یکپارچگیسکته مغزیتشنج چیستتمایز یا کشف یگانگیعلایم کمبود ویتامین E را آیا مصرف مولتی ویتامین همغز انسان رو به کوچک تر شحافظه ی هوش مصنوعیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان جدید از چه زمانی پادین اجباریچگونه مولکول های دی ان ایاحیای بینایی نسبی یک بیمهوموارکتوس ها ممکن است ددرگیری مغزی در سندرم کووفرزندان زمان خوداستفاده از مغز، وزن را کمزمان واقعیت است یا توهمواقعیت چند سویهمنتظر نمان چیزی نور را بهبازسازي مغز و نخاع چالشی کریستال زمان(قسمت سوم)ستم با شعار قانون بدترین تظاهر خوابیده ی مادهتنهایی رمز نوآوری استعدم توقف تکامل در یک انداآیا احتمال دارد رویا از آمغز را از روی امواج بشناسحس و ادراک قسمت 82اولین سلول مصنوعیدانشمندان ژنی از مغز انسنگاه مادی غیر علمی استاختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی از عروسک بازی دستورالعمل مرکز کنترل بیقوی تر باشاصل بازخوردزندگی، مدیریت انرژیبحثی درباره احساسات متفاواکسن آلزایمرسردرد میگرنمورد نادر همپوشانی دو بیگوش دادن بهتر از حرف زدنتغییرات تکاملی سر انسان تو جهانی هستی که خودش را صفحه اصلیآیاما مقهور قوانین فیزیکنقش نظام غذایی در تکامل محس و ادراک قسمت پنجماین ابتدای تناقض هاستداروی جدید ALSارتباط هوش ساختار مغز و ژچالش هوشیاری و اینکه چرا ذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش مصنوعی از عروسک بازی قدرت انسان در نگاه به ابعاعتماد به خودزبان متغیربرای یک زندگی معمولیشناخت حقیقت یا آرزوهای گمکانیک کوانتومی بی معنی گریه ی ابر، رمز طراوت باغجهان قابل مشاهده بخش کوچتوهم فضای خالی یا توهم فضآرامش و دانشحس و ادراک قسمت سی و هشتمنقش درختان در تکاملاکوییفلکسنتایج نادانی و جهلداروی ضد تشنج با قابليت تاز فرد ایستا و متعصب بگذرروی و منیزیم در تقویت استهوش مصنوعی در کامپیوترهاهوش مصنوعی در تفکر خلاق الحظات خوش با کودکانبه هلال بنگریاد گرفتن مداومزبان، وسیله شناسایی محیطتاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی اطلاعات روانشناسی مشانس یا تلاشماده ی خالیپیچیدگی های مغزی در درک زمرکز هوشیاری، روح یا بدن جهان پر از چیزهای اسرار آتوسعه برخی شغل ها با هوش آغاز فرایند دانستنخلاصه ای از درمان های جدینقص های سیستمی ایمنیابزار هوش در حال ارتقا ازچرا بیماری های تخریبی مغدر والنتاین کتاب بدید هماز تلسکوپ گالیله تا تلسکروزه داری متناوب، مغز را هوش عاطفی قسمت اولمن بی من، بهتر یاد میگیرمبوزون هیگز جهان را از متلژنهای حاکم بر انسان و انسسلول های بدن تو پیر نیستنتاثیر روده بر مغزبررسی سیستم تعادلی بدن اشباهت زیاد بین سلول هاي عمحدودیت های حافظه و حافظپیشرفت ذهن در خلاقیت استمزایای شکلات تلخ برای سلجهشهای مفید و ذکاوتی که دتکامل مداومالکترومغناطیس شنوایی و هخوشبختی دور از رنج های منه ناامیدی بلکه ارتقاابزار بقا از نخستین هماننشانه های گذشته در کیهان درمان های جدید در بیماری از تکینگی تا مغز از مغز تروشی جدید در درمان قطع نخهیچ چیز، چقدر حقیقی استمنابع انرژی از نفت و گاز بیماری آلزایمر، استیل کوکنگره بین المللی سردرد دسندرم پیریفورمیستازه های اسکیزوفرنی(جنوبعد از کرونا دلخوشی بیهوضایعات در عصب زیر زبانیپرورش مغز مینیاتوری انسامطالبه ی حق خودجریان انرژی در سیستم های تکامل، نتیجه ی برنامه ریامیدواری و مغزخطای ادراک کارمانوار مغز ترجمه رخدادهای ابزار بقای موجود زنده از همه چیز و هیچ چیزدرمان جدید سرطانفن آوری های جدید علیه شنااز تکینگی تا مغز از مغز ترژیم غذایی ضد التهابیهر حرکت خمیده می شود و هر منبع هوشیاری کجاست قسمت بیهوشی در بیماران دچار اکوری گذرای ناشی از موبایسیاهچاله های فضایی منابعترکیب آمار و ژنتیکتقلید از طبیعتظهور امواج مغزی در مغز مصآنچه حس می کنیم، نتیجه ی مغز مادران و کودکان در زمحقیقت غیر فیزیکیتاثیر نگاه انسان بر رفتااندوه دردی را دوا نمیکنددهن، بزرگترین سرمایهنورون های ردیاب حافظهابزارهای دفاعی و بقای موهمانند سازی در انساندروغ نگو به خصوص به خودتفروتنی معرفتیاز تکامل تا مغز، از مغز ترسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهروقتی ریشه ها عمیقند از چیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبالاترین هدف از دولتکارهای کوچک، بی ارزش نیسسال سیزده ماههتشنج و حرکات شبه تشنجی قاتمدن قدیمی ای در جنوب ایرعلائم عصبی آلزایمر، با اآیا مغز تا بزرگسالی توسعمغز انسان رو به کوچکتر شدحافظه انسان و حافظه ی هوشتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان خطرناکترین موجوددین، اجباری نیستچگونه میتوان با قانون جناحیای بینایی نسبی یک بیمهورمون شیرساز یا پرولاکتدرگیری مغزی در سندرم کووفرضیه ای جدید توضیح میدهاستفاده از نظریه ی تکامل زمان پلانکواقعیت چیستمنتظر زمان ایده آل نشوبحتی علمی درباره تمایل بکشف مکانیسم عصبی خوانش پستم، بی پاسخ نیستتظاهری از ماده است که بیدتنبیه چقدر موثر استعدم درکآیا احتمال دارد رویا از آمغز زنان جوانتر از مغز مرحس و ادراک قسمت 87اوکرلیزوماب داروی جدید شدانشمندان پاسخ کوانتومی نگاه محدود و تک جانبه، مشادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی دغدغه نتیجه ی نادانی استقیچی ژنتیکیاصل در هم تنیدگی و جهانی زندان ذهنیبحثی درباره احساساتی غیرواکسن ایرانی کرونا تولیدسردرد میگرن در کودکانموسیقی نوگوشه بیماری اتوزومال رسستغذیه بر ژنها تاثیر داردتو جدای از کیهان نیستیسوالات پزشکیآگاهی فراتر از آگاهینقش نظریه تکامل در شناساحس و ادراک قسمت پنجاهاینکه به خاطرخودت زندگی داروی جدید s3 در درمان ام ارتباط پیوسته ی جهانچالش کمبود اندام برای پیرفلکس وتری با توضیح دکتر هوش مصنوعی از عروسک بازی قدرت ذهناعتماد بی موردوراپامیل در بارداریزبان مشترک ژنتیکی موجودابرای پیش بینی آینده مغز دشناخت درون، شناخت بیرون؛مکانیزمهای دفاعی در برابگربه شرودینگر و تاثیر مشجهان موازی و حجاب هاتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آرامش و سکونحس و ادراک قسمت سی و ششمنقش ذهن و شناخت در حوادث اکسی توسین و تکامل پیش انجات در راستگوییداروی ضد تشنج توپیراماتاز مخالفت بشنورویا و واقعیت