دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعات در بدن انسان

ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعات در بدن انسان

تو در هر سلول بدن خود، دو متر DNA دی ان ای داری!( برای اینکه دی ان ای با طول حدود ۲ متر بتواند در سلولی به قطر 10 تا 20 میکرون جای گیرد، باید بسیار متراکم شود، که این تراکم طی پیچ خوردگی، خمیدگی و گاهی حلقوی شدن این مولکول امکان پذیر می‌شود. )

کل دی ان ای بدن را میتوان 9 میلیون بار دور زمین کشید!(طول دی ان ای در هر سلول، 2متر است. تعداد کل سلول های بدن حدود 30 تریلیون سلول، تخمین زده میشود یعنی طول کل دی ان ای در سلول های بدن، حدود 60 میلیارد کیلومتر است. شاید 9 میلیون بار، کمی اغراق باشد ولی در حدود چند میلیون بار میتوان با دی ان ای بدن بر دور زمین کشید.)

مارپیچ، سودمندترین روش است که طبیعت برای ذخیره ی اطلاعات یافته.

تصور چنین فرایند پیچیده ای، دور از ذهن ما ولی واقعی است.
انبار اطلاعات در سلول های ما، انباری فشرده و بسیار پیچیده است. وجود برخی خطاها در جهش، هرگز این مهندسی شگفت انگیز را بی نیاز از مهندسی توانمند و دانا نمیکند.
https://www.facebook.com/ResonanceScienceFoundation.FR/photos/a.449679685162014/2623631454433482/

You have 2 meters of DNA in each


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
گل خاردار، زیباستداروی جدید برای ای ال اسآب، زندگی است(قسمت پنجم)روش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های ابزار بقا از نخستین همانچندین ماده غذایی که ماننسینوریپا داروی ترکیبی ضداز تکینگی تا مغز از مغز تتکینگیلاموژین داروی ضد اوتیسم؟همراهی نوعی سردرد میگرنیعادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های واقعیت چیستمحل درک احساسات روحانی دحس و ادراک قسمت پنجاه و دگامی در درمان بیماریهای در ناامیدی بسی امید استآغاز مبهم آفرینشابزار بقا از نخستین همانرژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و نوار مغزی روشی مهم در تشخسکته مغزیاز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل زبان انسان از پیشیمن پر از تلخیمهوش مصنوعی یا حماقت طبیعمقالاتتغییرات تکاملی سر انسان واکسن دیگر کرونا ساخته شمرکز هوشیاری، روح یا بدن پول و شادیحس و ادراک قسمت شصت و دودرمان های جدید میگرنالگو و عادت را بشکن و در امعنی روزهابزار بقای موجود زنده از رجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نمچیزی شبیه نور تو نیستستارگانی قبل از آغاز کیهاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر نگاه و مشاهده ناظر منابع انرژی از نفت و گاز جهان مرئی و نامرئیوزن حقیقی معرفت و شناختمسمومیت دانش آموزان، قماپیدایش زبانخواب سالم عامل سلامتی و یدرمان سرگیجه بدون نیاز بانفجار و توقف تکاملی نشامغز و اخلاقزمان و صبرابعاد و نیازهای تکاملیتفاوت ارباب و رهبر حقیقینگاه محدود و تک جانبه، مشسردرد عروقی میگرناسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت جهان در حال ایجاد و ارتقاژن هوش و ساختارهای حیاتی خدا موجود استمعماری، هندسه ی قابل مشاپرورش مغز مینیاتوری انسادرک درست از خود و هوشیاریبیماری دویکانسان ها می توانند میدان مغز بیش از آنچه تصور میشوزونا به وسیله ویروس ابله احساس گذر سریعتر زمانتمدن پیشرفته ی پیشینیانفلج نخاعی با الکترودهای ناتوانی از درمان برخی ویشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج اصل در هم تنیدگی و جهانی هوش احساسیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجامعه ی آسمانیکمردرد با پوشیدن کفش منادنیای شگفت انگیز کوانتومآنان که در قله اند هرگز خدغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و اولین دارو برای آتاکسی فنفرت، اسیب به خود استزبان و تکلم برخی بیماریهادغام میان گونه های مختلتو یک جهان در مغز خودت هسفراموش کارها باهوش تر هسنرمش های مفید در سرگیجهشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکبقای حقیقی در دور ماندن اهوشیاری و وجودمهندسی ژنتیک در حال تلاش حقیقت افرادکوری گذرای ناشی از موبایدین، اجباری نیستآیا هوش سریعی که بدون احسرقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا این ایده که ذرات سیاهچالنقش اتصالات بین سلولهای سفرنامه سفر به بم و جنوب ارتباط شگفت انگیز مغز انتولید پاک و فراوان انرژیقفس ذهنچراروياها را به یاد نمی آطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غبابه خودت مغرور نشوهدف از تکامل مغزمیدان های کوانتومی خلاحافظه های کاذبکتاب زیست شناسی باوردانشمندان تغییر میدان مغآیا جهان ذهن و افکار ما مرویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما ااگر فقط مردم میفهمیدند کنقش غذاها و موجودات درياسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاز نظر علم اعصاب اراده آزتوهم جسمقبرستان ها با بوی شجاعتنظریه تکامل در درمان بیمعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازینبیماری وسواسوقتی پر از گل شدی خودت را ماه رجبحس و ادراک قسمت 82حس و ادراک قسمت چهلگل زندگیداروی جدید برای دیابتآتش منبع انرژیروش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم ابزار بقا از نخستین همانچندجهانیسیگار عامل افزایش مرگ وماز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل فردی یا اجتماعیلایو دوم دکتر سید سلمان فهندسه ی پایه ایعادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل واقعیت های متفاوتمحدودیت چقدر موثر استحس و ادراک قسمت پنجاه و سگاهی لازم است برای فهم و در هم تنیدگی مرزها و بی مإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَابزار بقا از نخستین همانرژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زماننوار عصب و عضلهسال سیزده ماههاز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل ساختار رگهای مغزی منابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر داردواکسن دیگری ضد کرونا از دمرکز حافظه کجاستپول و عقیدهحس و ادراک قسمت شصت و ششدرمان های جدید در بیماری الگوی بنیادین و هوشیاریمعادله ها فقط بخش خسته کنابزار بقای موجود زنده از رحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نینکاتی در مورد تشنجسخن نیکو مانند درخت نیکواز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر نگاه انسان بر رفتامنابع انرژی از نفت و گاز جهان مشارکتیوزوز گوشمسیر دشوار تکامل و ارتقاپیر شدن حتمی نیستخواب عامل دسته بندی و حفطدرمان سرگیجه بدون نیاز بانقراض را انتخاب نکنیدمغز و اخلاقزمان واقعیت است یا توهمابعاد اضافه ی کیهانتفاوتهای جنسیتی راهی برانگاه انسان محدود به ادراسرطان کمیت گراییاساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان ریز و درشتژن یا نقشه توسعه مغز و نقخدا بخشنده است پس تو هم بپرتوهای صادر شده از سیاهدرک عمیق در حیواناتبیماری دیستروفی میوتونیانسان یک کتابخانه استمغز برای فراموشی بیشتر کزیباترین چیز در پیر شدناحساسات کاذبتمدن بشری و مغز اخلاقیفلج بل، فلجی ترسناک که آنناتوانی در شناسایی چهره شکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونیناصل علت و تاثیرهوش احساسیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجاودانگی مصنوعیکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدنیا، هیچ استآنزیم تولید انرژی در سلوذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشاولین دروغنقش قهوه در سلامتیزبان و شناخت حقیقت قسمت چادغام دو حیطه علوم مغز و تو کز محنت دیگران بی غمیفراموشی همیشه هم بد نیستنرمش های موثر در کمردردشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکبلندی در ذهن ما درک بلندیهوشیاری و افسردگیمهربانی، شرط موفقیتحقیقت اشیاکی غایب شدی تا نیازمند دلدید تو همیشه محدود به مقدآیا هشیاری کوانتومی وجودرموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتهاینکه به خاطرخودت زندگی نقش تیروئید در تکامل مغزسفرنامه سفر به بم و جنوب ارتباط غیرکلامی بین انساتولید سلولهای جنسی از سلقفس را بشکننزاع بین جهل و علم رو به پطلای سیاهتاریکی و نوربه دنبال رستگاری باشهدف از خلقت رسیدن به ابزامیدان بنیادین اطلاعاتحافظه و اطلاعات در کجاست کتاب طبیعت در قالب هندسهدانشمندان روش هاي جدیدی آیا جهش های ژنتیکی، ویرورویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگتر کیهان ناشناختاگر میدانی مصیبت بزرگتر نقش غذاها و موجودات درياسم زنبور ، کلیدی برای واراز واقعیت امروز تا حقیقتتوهمات و شناخت حقیقتقدم زدن و حرکت دید را تغیهفت چیز که عملکرد مغز تو علم به ما کمک میکند تا موترک امروزبیماری کروتز فیلد جاکوبوقتی تو از یاد گرفتن باز ماپروتیلینماجرای جهل مقدسحس و ادراک قسمت چهل و هفتگلوله ی ساچمه ایداروی جدید ضد میگرنآثار باستانی تمدن های قدروش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پرابزار بقا از نخستین هماننه به اعدامسیاهچاله هااز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل مادی تا ابزار هوشملبخند بزن شاید صبح فردا زهندسه ی رایج کیهانعادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولواقعیت و مجازمحدودیت های حافظه و حافظحس و ادراک قسمت پنجاه و شگاهی مغز بزرگ چالش استدر هم تنیدگی کوانتومیافت فشار خون ناگهانی در وابزار بقا از نخستین همانرژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير نوار عصب و عضلهسانسور از روی قصد بسیاری از تکینگی تا مغز از مغز تتکامل شناخت انسان با کشفمنابع انرژی از نفت و گاز صفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهواکسن سرطانمرکز حافظه کجاستپوست ساعتی مستقل از مغز دحس و ادراک سی و هفتمدرمان های رایج ام اسالگوبرداری از طبیعتمعجزه های هر روزهابزار بقای موجود زنده از رحم مصنوعیبعد پنجمچگونه مولکول های دی ان ایسخن و سکوتاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر نگاه انسان بر رفتامنابع بی نهایت انرژی در دجهان هوشمندیک پیام منفرد نورون مغزی مسئول صیانت از عقیده کیسپیشینیان انسان از هفت میخودآگاهی و هوشیاريدرمان سرگیجه بدون داروانواع سکته های مغزیمغز و سیر تکامل ان دلیلی زمان پلانکابعاد بالاترتقلید مرحله ای نسبتا پیشنگاه از بیرون مجموعهسرعت فکر کردن چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد واستفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان شگفت انگیزژن ضد آلزایمرخدای رنگین کمانپرسش و چستجو همیشه باقی ادرگیری قلب در بیماری ویربیماری ضعف عضلات نزدیک بانسان باشمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟زیباترین چیز در افزایش ساخلاق و علوم اعصابتمدن زیر آبفلج خوابنادیدنی ها واقعی هستندشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری ماصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش در طبیعتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجایی خالی نیستکنگره بین المللی سردرد ددندان ها را مسواک بزنید تآینه در اینهذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکناولین سلول مصنوعینقش مهاجرت در توسعه نسل ازبان و شناخت حقیقت قسمت اارتقا و تکامل سنت آفرینش تو پیچیده ترین تکنولوژی فراموشی و مسیر روحانینرمشهای مهم برای تقویت عشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکبلوغ چیستهوشیاری کوانتومیموفقیت هوش مصنوعی در امتحقیقت تنها چیزی است که شاکیهان خود را طراحی میکنددیدن خدا در همه چیزآیا واکنش های یاد گرفته ورمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی جالب درباره محدودیتاینکه خانواده ات سالم بانقش حفاظتی مولکول جدید دسفرنامه سفر به بم و جنوب ارتروز یا خوردگی و التهاتولترودینقلب و عقلنزاع بین علم و نادانی رو طوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدبه زودی شبکه مغزی به جای هر چیز با هر چیز دیگر در تمیدازولام در درمان تشنج حافظه و اطلاعات در کجاست کتاب، سفری به تاریخدانشمندان روشی برای تبدیآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجرویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان هاگر نیروی مغناطیس نباشد نقش غذاها و موجودات درياسماگلوتید داروی کاهش دهناز کجا آمده ام و به کجا میتوپیراماتقدرت مردمهفت سین یادگاری از میراث علم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکبیماری گیلن باره و بیمارویتنام نوعی کرونا ویروس ماجرای عجیب گالیلهحس و ادراک قسمت چهل و هشتگلوئونداروی جدید ضد الزایمرآرامش و دانشروش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانوابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیسیاهچاله های فضایی منابعاز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل مداوملحظات خوش با کودکانهندسه بنیادینعادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهانواقعیت و انعکاسمخچه فراتر از حفظ تعادلحس و ادراک قسمت بیست و چهگذر زمان کاملا وابسته به در هم تنیدگی کوانتومی و پافت هوشیاری به دنبال کاهابزار بقا از نخستین همانرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیمنوبت کودکانسانسور بر بسیاری از حقایاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتکامل، نتیجه ی برنامه ریمنابع انرژی از نفت و گاز سوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصواکسن سرطانمرکز خنده در کجای مغز استپوشاندن خود از نورحس و ادراک- قسمت پنجاه و درمان های علامتی در ام اسالتهاب شریان تمپورالمعجزه ی چشمابزار بقای موجود زنده از رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربعد از کروناچگونه میتوان با قانون جنسخن پاک و ثابتاز تکامل تا مغز از مغز تا هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر ویتامین دی بر بیمامنابع جدید انرژیجهان هوشیاریک پیشنهاد خوب برای آسان مسئولیت جدیدپیشرفت های جدید علوم اعصدرمان سرطان با امواج صوتانگشت ماشه ایمغز کوانتومیزمان به چه دلیل ایجاد میشاتفاق و تصادفتقلید از روی طبیعتنگاه از دور و نگاه از نزدسعی کن به حدی محدود نشویتاثیر گیاه خواری بر رشد واستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست قسمت53جهانی که نه با یک رخداد و ژنها نقشه ایجاد ابزار هوخدایی که ساخته ی ذهن بشر پرسشگری نامحدوددرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی اانسان جدید از چه زمانی پامغز بزرگ چالش است یا منفعزیر فشار کووید چه باید کراخلاق پایه تکامل و فرهنگتمدنی قدیمی در شمال خلیج فلج خواب چیستنادانی در قرن بیست و یکم،شگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب اصلاح خطا با رفتن بر مسیرهوش عاطفی قسمت 11منبع هوشیاری کجاست؟(قسمجاذبهکنگره بین المللی سردرد ددهن، بزرگترین سرمایهآیندهذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتاوکرلیزوماب داروی جدید شنقش میدان مغناطیسی زمین زبان و شناخت حقیقت قسمت دارتقا یا بازگشت به قبل ازتو آرامش و صلحیفرایند پیچیده ی خونرسانیچرا ماشین باید نتایج را پشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهوش، ژنتیکی است یا محیطیمولتیپل اسکلروز در زنان حقیقت خواب و رویاکیهانِ هوشیارِ در حال یادیدگاه نارسای دوگانه ی مآیا یک، وجود داردرمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين اینترنت بدون فیلتر ماهوانقش حیاتی تلومر دی ان آ دسفرنامه سفر به بم و جنوب ارزش حقیقی زبان قسمت اولتومورها و التهاب مغزی عاقلب دروازه ی ارتباطنزاع بین علم و جهل رو به پطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهبه زیر پای خود نگاه نکن بهر جا که جات میشه، جات نیمکان زمان یا حافظه زمانحافظه و اطلاعات در کجاستکتابخانهدانش، قفل ذهن را باز میکنآیا خداباوری محصول تکاملرویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش غذاها در کاهش دردهای سندرم کووید طولانیاز کسی که یک کتاب خوانده توانایی مغز و دیگر اجزای قدرت کنترل خودهم نوع خواری در میان پیشیعلم در حال توسعهترکیب حیوان و انسانبیماری آلزایمر، استیل کوویتامین E برای فعالیت صحبیماری الزایمرویتامین E در چه مواد غذایماده ی تاریکحس و ادراک قسمت چهل و دومگمان میکنی جرمی کوچکی در داروی سل سپتآرامش و سکونروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردنابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایسیاهچاله ها، دارای پرتو از تکینگی تا مغز از مغز تتکامل چشملرزش ناشی از اسیب به عصبهندسه در پایه ی همه ی واکعارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آمواقعیت خلا و وجود و درک ممخچه ، فراتر از حفظ تعادلحس و ادراک قسمت بیست و یکدر هم تنیدگی کوانتومی و دافتخار انسانابزار بقا از نخستین همانرژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیمانور درونساهچاله ها تبخیر نمیشوداز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتکثیر سلول در برابر توقف منابع انرژی از نفت و گاز پیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگردواکسن ضد اعتیادمرگ چیستپیموزایدحس و ادراک- قسمت بیست و پدرمان ژنتیکی برای نوآوریامواجی که به وسیله ی ماشیمعجزه ی علمابزار بقای موجود زنده از رساناها و ابر رساناها و عبعد از کروناچگونه مغز پیش انسان یا همسختی ها رفتنی استاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر ویروس کرونا بر مغز مناطق خاصی از مغز در جستججهان های بسیار دیگریک آلل ژنتیکی که از نئاندمسئولیت در برابر محیط زیپیشرفت در عقل است یا ظواهدرمانهای بیماری پارکینسانگشت نگاری مغز نشان میدمغز آیندگان چگونه است ؟زمان شگفت انگیزاتوبان اطلاعات و پلِ بینتقلید از طبیعتنگاه از درون مجموعه با نگشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد واستفاده از انرژی خلاهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمجهانی که از یک منبع، تغذیژنها ، مغز و ارادهخسته نباشی باباآلودگی هوا چالش قرن جدیددرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلانسان خطرناکترین موجودمغز بزرگ چالشهای پیش روزیرفون داروی ضد ام اساختلال خواب فرد را مستعد تمرکز و مدیتیشنفلج دوطرفه عصب 6 چشمنازوکلسینشگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اصول انجام برخی نرمش ها دهوش عاطفی قسمت نهممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجاذبه و نقش آن در شکلگیریکنترل همجوشی هسته ای با هدو ویژگی انتزاع و قدرت تجآینده ی انسان در فراتر ازذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت تریايندگان چگونه خواهند دیدنقش محیط زندگی و مهاجرت دزبان و شناخت حقیقت قسمت سارتوکين تراپی روشی جديد تو افق رویداد جهان هستیفرایند تکامل و دشواری هاچرا مغز انسان سه هزار سالشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکبنی عباس، ننگی بر تاریخهیچ چیز همیشگی نیستمواد کوانتومی جدید، ممکنحقیقت در علم، هرگز نهایی کیست هیداتید مغزدژا وو یا اشنا پنداریآیا کیهان می تواند یک شبیرمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و ایندرالنقش خرچنگ های نعل اسبی درسفری به آغاز کیهانارزش حقیقی زبان قسمت دومتومورهای نخاعیقلب روباتیکنسبیت عام از زبان دکتر برطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنوبه سخن توجه کن نه گویندههر حرکت خمیده می شود و هر مکانیک کوانتومی بی معنی حباب های کیهانی تو در توکجای مغز مسئول پردازش تجدائما بخوانآیا دلفین ها می تواند از روان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلاگر نعمت فراموشی نبود بسنقشه مغزی هر فرد منحصر بهسندرم گیلن باره به دنبال از آغاز خلقت تا نگاه انساتوازن مهمتر از فعالیت زیقدرت انسان در نگاه به ابعهمه چیز موج استعلم راهی برای اندیشیدن اترازودونعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزبیماری ای شبیه آلزایمر و ویتامین کاماده ی خالیحس و ادراک قسمت چهل و سومگنجینه ای به نام ویتامین داروی ضد چاقیآرامش(سکوت) stillness و تکاپوروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های مابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قسیاهچاله و تکینگی ابتدایاز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل و ارتقای نگاه تا عملرزش عضله یا فاسیکولاسیوهندسه زبانِ زمان استعدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکانوالزارتان داروی ضد فشار مخچه ابزاري که وظیفه آن فحس و ادراک قسمت بیست و دودر هر سوراخی سر نکنافراد آغاز حرکت خودشان رابزار بقا از نخستین همانرژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی رودنورون هاي مصنوعی می توانسایه را اصالت دادن، جز فراز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی الفاگوتأثیر نگاه انسان بر رفتامنابع انرژی از نفت و گاز سایتهای دیگرجلوتر را دیدنواکسن علیه سرطانمرگ و میر پنهانپیموزایدحس و ادراک- قسمت شصت و چهدرمان پوکی استخوانامیوتروفیک لترال اسکلرومعجزه ی علم در کنترل کرونابزار بقای موجود زنده از رشته نوروایمونولوژی و نقبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه هموساپينس بر زمین سرنوشتاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر ژنها بر اختلالات خمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان هایی در جهان دیگریک جهش ممکن است ذهن انسانخودآگاهی و هوشیاريمستند جهان متصلپیشرفت ذهن در خلاقیت استدرهای اسرارآمیز و پوشیدهانتقال ماده و انرژیمغز انسان ایا طبیعتا تمازنان باهوش تراتوسوکسیمایدتقویت استخوان در گرو تغذنگاه حقیقی نگاه به درون اشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد واستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهانی در ذهنژنهای مشترک بین انسان و وخطا در محاسبات چیزی کاملآلودگی هوا و ویروس کرونادرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشانسان عامل توقف رشد مغزمغز بزرگ و فعال یا مغز کوزیرک ترین مردماختلال در شناسایی حروف و تمرکز بر هدففناوری هوش مصنوعی نحوه خنباید صبر کرد آتش را بعد شگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزاصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش عاطفی قسمت هفتممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجدا کردن ناخالصی هاکنترل جاذبهدو بیماری روانی خود بزرگ آینده ی علم و فیزیک در60 ثذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسیايا اراده آزاد توهم است ینقش نگاه از پایین یا نگاهزبان جانسوزارتباط میکروب روده و پارتو انسانی و انسان، شایستفرایند حذف برخی اجزای مغچرا مغزهای ما ارتقا یافت شباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکبه قفس های سیاهت ننازهیچ وقت خودت را محدود به موجود بی مغزی که می تواندحقیقت راستین انسان علم بکیست کلوئید بطن سومدژاوو یا آشناپنداریآیا گذشته، امروز وآینده رمز جهانبحثی در مورد حقیقت فضا و ایا کوچک شدن مغزانسان النقش داروهاي مختلف معروف سقوط درون جاذبه ای خاص، چارزش حقیقی زبان قسمت سومتومورهای ستون فقراتقلب را نشکننسبت ها در کیهانطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسوبوزون هیگز چیستهرچیز با یک تاب تبدیل به مکانیزمهای دفاعی در برابحد و مرزها توهم ذهن ماستکرونا چه بر سر مغز می آورداروهای مصرفی در ام اسآیا دلفین ها میتوانند باروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلکاگر با مطالعه فیزیک کواننقشه های مغزی جدید با جزیسندرم پیریفورمیساز انفجار بزرگ تا انفجار توسعه هوش مصنوعی قادر اسقدرت ذهنهمه چیز در زمان مناسبقدرت عشقهمه چیز در زمان کنونی استعلایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکبیماری ای شبیه ام اس مولتویتامین کا و استخوانماده ای ضد التهابیحس و ادراک قسمت نهمگویید نوزده و ایمنی ساکتداروی ضد چاقیآزمون تجربی، راهی برای رروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین دابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک عسیاهچاله ی منفرد یا سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل و ریشه ی مشترک خلقتلزوم سازگاری قانون مجازاهندسه، نمایشی از حقیقتعدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهواکنش های ناخودآگاه و تقمخچه تاثیر گذار بر حافظهگذشته را دفن کنحس و ادراک قسمت بیست و سودر والنتاین کتاب بدید همافراد بی دلیل دوستدار تو ابزار بقا از نخستین همانراه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن انورون های ردیاب حافظهساخت شبکه عصبی مصنوعی با از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بتئوری تکامل امروز در درممنابع انرژی از نفت و گاز جمجمه انسان های اولیهواکسنی با تاثیر دوگانه امرگ و میر بسیار بالای ناشپیچیدگی های مغزمگسحساسیت روانی متفاوتدرمان پوکی استخوانامید نیکو داشته باش تا آنمعجزه در هر لحظه زندگیابزار بقای موجود زنده از بعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه هوشیاری خود را توسسریع دویدن مهم نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر کلام در آیات کلام بمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان یکپارچهیک رژیم غذایی جدید، می توخودت را از اندیشه هایت حفمشکل از کجاستپیشرفتی مستقل از ابزار هدروغ نگو به خصوص به خودتاندوه در دنیا استمغز انسان برای ایجاد تمدزنجیرها را ما باید پاره کاتصال مغز و کامپیوترتقویت حافظه یا هوش مصنوعنگاه دوبارهشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد واستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان، تصادفی نیستژنهای هوش ، کدامندخطا در محاسبات چیزی کاملآلودگی هوا و پارکینسوندرگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیمانسانیت در هم تنیده و متصمغز بزرگترین مصرف کننده زیست شناسی کل در جزء فراکاختلال در شناسایی حروف و تمساح حد واسط میان مغز کوفیلمی بسیار جالب از تغیینبرو و انرژی مداومشگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکاصول سلامت کمرهوش عاطفی قسمت پنجممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجدایی خطای حسی استکندر در بیماریهای التهابدو بار در هفته ماهی مصرف آینده با ترس جمع نمیشودذهن سالمباد و موجايا اراده آزاد توهم است ینقش نظام غذایی در تکامل مزبان ریشه هایی شناختی اسارتباط ماده و انرژیتو با همه چیز در پیوندیفراتر از دیوارهای باورچرا ویروس کرونای دلتا واشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکبه مغز خزندگان خودت اجازهیچ کاری نکردن به معنی چیموجودات مقهور ژنها هستندحقیقت غیر فیزیکیکاهش مرگ و میر ناشی از ابدگرگونی های نژادی و تغییآیا پیدایش مغز از روی تصارمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب فایا این جمله درست است کسینقش درختان در تکاملسلول های مغزی عامل پارکیارزش خود را چگونه میشناستوهم فضای خالیقیچی ژنتیکینسبت طلایی، نشانه ای به سطبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سبوزون هیگز جهان را از متلهز ذره، یک دنیاستما انسانها چه اندازه نزدحریص نباشکریستال هاداروهای ام اسآیا دست مصنوعی به زودی قاروبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده ماگر تلاش انسان امروز برانقص در تشخیص هیجانات عامسندرم پس از ضربه به سراز بحث های کنونی در ویروستوسعه برخی شغل ها با هوش توصیه های سازمان بهداشت قضاوت ممنوعهمه چیز، ثبت می شودعلایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهبیماری اسپینال ماسکولار ویتامین کا در سبزیجاتماده، چیزی نیستحس و ادراک قسمت چهارمگوشه بیماری اتوزومال رسسداروی ضد تشنج با قابليت تآزمون ذهنی گربه ی شرودینروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهنهایت در بی نهایتسیاهچاله ی تولید کنندهاز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل ابزار هوش ، راه پر لزوم سازگاری قانون مجازاهنر فراموشیعسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهواکنش به حس جدیدمدل همه جانبه نگر ژنرالیگربه شرودینگر و تاثیر مشحس و ادراک قسمت بیستمدر یک فراکتال هر نقطه مرکافزایش قدرت ادراکات و حسابزار بقا از نخستین همانراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میاننوروپلاستیسیتی چیستساخت شبکه عصبی با الفبای از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بتئوری تکامل در پیشگیری و منابع انرژی از نفت و گاز جنبه های موجی واقعیتواسطه ها د رمسیر ایجاد مغمرگ انتقال است یا نابود شپیچیدگی های مغزی در درک زخفاش با شیوع همه گیری جدیدرمان ام اس(مولتیپل اسکلامید نجاتمعرفت و شناختابزار بقای موجود زنده از تفکر قبل از کارچگونه واکسن کرونا را توزسریعترین کامپیوتر موجوداز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر کپسول نوروهرب بر نمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان یکپارچهیکی از علل محدودیت مغز امخودروهای هیدروژنیمشکلات نخاعیپاسخ گیاهان در زمان خورددریای خدااندوه دردی را دوا نمیکندمغز انسان برای شادمانی طزندگی هوشمند در خارج از زاثر مضر مصرف طولانی مدت رتقویت سیستم ایمنینگاهی بر قدرت بینایی دراشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد واستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهش های ژنتیکی مفید در ساژنهای حاکم بر انسان و انسخطای ادراک کارماآلزایمردرگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار اانسانیت در برابر دیگرانمغز حریص برای خون، کلید تزیست شناسی باور حقیقت یا اختلالات مخچهتنفس هوازی و میتوکندریفیزیک مولکولها و ذرات در چت جی پی تیشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکاضطراب و ترسهوش عاطفی قسمت اولمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجریان انرژی در سیستم های کوچ از محیط نامناسبدو برابر شدن خطر مرگ و میآیا فراموشی حتمی استذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت وای نعمت من در زندگیمنقش نظریه تکامل در شناسازبان شناسی مدرن در سطح سلارتباط متقابل با همه ی حیتو با باورهایت کنترل میشفرد موفقچرا پس از بیدار شدن از خوشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکبه نقاش بنگرهیچ کس مانند تو نگاه نمیکموسیقی نوحقیقت غیر قابل شناختکاهش التهاب ناشی از بیمادانش قدرت استآیا آگاهی پس از مرگ از بیرنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش ذهن و شناخت در حوادث سلول های بنیادیاز فرد ایستا و متعصب بگذرتوهم فضای خالی یا توهم فضقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنشانه های گذشته در کیهان طبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی بی نهایت در میان مرزهاهزینه ای که برای اندیشیدما انسانها چه اندازه نزدحرکت چرخشی و دائمی کیهانکریستال زمان(قسمت اولداروهای تغییر دهنده ی سیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاروح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختاگر خواهان پیروزی هستینقطه بی بازگشتسندرم دزدی ساب کلاویناز تلسکوپ گالیله تا تلسکاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتوصیه های غیر دارویی در سقطار پیشرفتهمه ی سردردها بی خطر نیستعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسرابیماری اضطراب عمومیویتامین بی 12 در درمان دردماده، چیزی بیش از یک خلا حس و ادراک قسمت نوزدهمگوشت خواری یا گیاه خواریداروی ضد تشنج با قابليت تآزمون ذهنی گربه شرودینگرروشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمرنهادینه سازی فرهنگ اختلاسیاره ی ابلهاناز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل تکنولوژیلزوم عدم وابستگی به گوگل هنر حفظ گرهعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدواکسن های شرکت فایزر آمرمدل هولوگرافیک ژنرالیزهگزیده ای از وبینار یا کنفحس و ادراک قسمت دهمدر کمتر از چند ماه سوش جدافزایش مرگ و میر سندرم کوابزار بقا از نخستین همانراه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کننوروز یا روز پایانیساختن آیندهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تئوری جدید، ویران کردن گمنابع انرژی از نفت و گاز جنسیت و تفاوت های بیناییوبینار اساتید نورولوژی دمرگ تصادفیپیوند قلب خوک، به فرد دچاخلا، حقیقی نیستدرمان تومورهای مغزی با اامید جدید بر آسیب نخاعیمغز فکر میکند مرگ برای دیرشد مغز فرایندی پیچیده اابزار بقای موجود زنده از تفکر خلا ق در برابر توهم چگونه آن شکری که می خوریمسرگیجه از شایعترین اختلااز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر کپسول نوروهرب بر تمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان کنونی و مغز بزرگترییافته های نوین علوم پرده خورشید مصنوعیمشکلات بین دو همسر و برخیپختگی پس از چهل سالگي به درک فرد دیگر و رفتارهای ااندوهگین نباش اگر درب یا مغز انسان برای شادمانی طزندگی بی دوداثرات فشار روحی شدیدتلقین اطلاعات و حافظهنگاهی بر توانایی اجزاي بشناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد واستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی به کمک هوش طبیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهش های ژنتیکی غیر تصادفکل اقیانوس در یک ذرهخطای حسآملودیپین داروی ضد فشار درختان اشعار زمینبیوگرافیانسان، گونه ای پر از تضادمغز در تنهایی آسیب میبینزیست، مرز افق رویداد هستاختلالات حرکتی در انسانتنفس هوازی و میتوکندریفیزیک و هوشیاریچت جی پی تیشاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکاطلاع رسانی اینترنتیهوش عاطفی قسمت دهممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجریان انرژی در سیستم های کوچک شدن مغز از نئاندرتادو برابر شدن خطر مرگ و میآیا ممکن است موش کور بی مذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پاای همه ی وجود مننقش هورمون های تیروئید دزبان شناسی نوین نیازمند ارتباط چاقی و کاهش قدرت بتو باید نیکان را به دست بفرد یا اندیشهچرا ارتعاش بسیار مهم استشربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسمبه نقاش بنگرهیچ کس حقیقت را درون مغز موسیقی هنر مایع استحقایق ممکن و غیر ممکنکاهش حافظه هرچند فرایندیدانش محدود به ابعاد چهارآیا امکان بازسازی اندامهرنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهایا بیماری ام اس (مولتیپنقش روی و منیزیم در سلامتسلول های بنیادی منابع و ااز مخالفت بشنوتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)قانون مندی نقشه ژنتیکی منشانه های پروردگار در جهطعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به سبی هیچ می ایی و بی هیچ میرهزینه سنگین انسان در ازاما اکنون میدانیم فضا خالحس متفاوتکریستال زمان(قسمت دوم)داروهای ضد بیماری ام اس وآیا رژیم غذایی گیاهی سلاروح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱اپی ژنتیکنمیتوان با بیرون انداختنسندرم سردرد به دلیل افت فسوپاپ ها یا ترانزیستورهااز تکنیکی تا مغز از مغز تتوصیه هایی در مصرف ماهیلمس کوانتومیهمیشه چشمی مراقب و نگهباعماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هابیماری بیش فعالیویتامین بی هفدهماست مالیحس و ادراک قسمت هفتمگیلگمش باستانی کیستداروی ضد تشنج توپیراماتآزادی عقیده، آرمانی که تابزار بقا از نخستین همانروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن بچهار میلیارد سال تکامل بسیاره ابلهاناز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل جریان همیشگی خلقتمقاومت به عوارض فشار خون هنر رها شدن از وابستگیعصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان واکسن کووید 19 چیزهایی که مدل هولوگرافیک تعمیم یافگزارش یک مورد جالب لخته وحس و ادراک قسمت دوازدهمدر آرزوهایت مداومت داشتهافزایش سرعت پیشرفت علوم ابزار بقا از نخستین همانراه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دورنوشیدن چای برای مغز مفید ساختار فراکتال وجود و ذهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تا 20 سال آینده مغز شما به منابع انرژی از نفت و گاز جنسیت و تفاوت های بیناییوجود قبل از ناظر هوشمندمرگی وجود نداردپیوند مغز و سر و چالشهای خلا، خالی نیستدرمان تشنجامید درمان کرونا با همانمغز قلبرشد مغز علت تمایل انسان بابزار بقای موجود زنده از تفاوت مغز انسان و میمون هچگونه انتظارات بر ادراک سرگردانیاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر کپسول نوروهرب بر سمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان کاملی در اطراف ما پریاد گرفتن مداومخوش قلبی و مهربانیمشکلات روانپزشکی پس از سپروژه ی ژنوم انسانیدرک نیازمند شناخت خویش ااندام حسی، درک از بخش هایمغز انسان رو به کوچک تر شزندگی در جمع مواردی را براثرات مفید قهوهتلاش ها برای کشف منابع جدنگاهت را بلند کنشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد واستیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی به شناسایی کامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهش تمدنی عجیب و شگفت انسکلمات بلند نه صدای بلندخطر آلودگی هواآموزش نوین زباندرد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز را از روی امواج بشناسزاوسکا درمان گوشراختلالات صحبت کردن در انتنفس بدون اکسیژنفیزیکدانان ماشینی برای تنتایج نادانی و جهلشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکاطلاعات حسی ما از جهان، چهوش عاطفی قسمت دوممنبع هوشیاری در کجاست؟ قجریان انرژی در سیستم های کوچکترین چیز یک معجزه اسدو سوی واقعیتآیا ما کالا هستیمذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی اای آنکه نامش درمان و یادشنقش هورمون زنانه استروژنزبان، نشان دهنده ی سخنگو ارتباط هوش ساختار مغز و ژتو تغییر و تحولیفرد حساس از نظر عاطفی و بچرا بیماری های تخریبی مغشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزبه نادیدنی ایمان بیاورهیچ اندر هیچمیهمانهای ناخوانده عامل حل مشکلکاهش دوپامین عامل بیماریدانش بی نهایتآیا انسان با مغز بزرگش اخرهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهایا بدون زبان میتوانیم تنقش روزه داری در سالم و جسلول های بدن تو پیر نیستناز نخستین همانند سازها تتوهم چیستقانون گذاری و تکاملنظام مثبت زندگیظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را برداربی ذهن و بی روحهزاران سال چشم های بینا وما از اینجا نخواهیم رفتحس چشایی و بویاییکریستال زمان(قسمت سوم)داروی فامپیریدین یا نورلآیا راهی برای رفع کم آبی روزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتابتدا سخت ترین استنمیتوان بر سیاه سیاه نوشابتدایی که در ذهن دانشمننمایش تک نفرهسوپاپ ها یا ترانزیستورهااز تکینگی تا مغز و از مغز توضیحی ساده در مورد هوش ملوب فرونتال یا پیشانی مغهمیشه اطمینان تو بر خدا بعوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع مویتامین دی گنجینه ای بزرماست مالی با هوش انسانیحس و ادراک قسمت هفدهمگیاه بی عقل به سوی نور میدارویی خلط آورآزار دیگری، آزار خود استابزار بقا از نخستین همانريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بدچهار ساعت پس از کشتار خوکسیاره ابلهاناز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل داروینی هنوز در حامقابله ی منطقی با اعتراضهنر، پر کردن است نه فحش دعضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهنواکسن کرونا و گشودن پنجرمدل های ریز مغز مینی برینگشایش دروازه جدیدی از طرحس و ادراک قسمت سومدر آسمان هدیه های نادیدنافسردگی و اضطراب در بیماابزار بقا از نخستین همانراه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی نوعی سکته مغزی ، وحشتناک ساختار شبکه های مغزی ثاباز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تا بحر یفعل ما یشامنابع انرژی از نفت و گاز جهل مقدسوراپامیل در بارداریمراحل ارتقای پله پله کیهپیوند اندام از حیوانات بخلاصه ای از مطالب همایش مدرمان جدید ALSامیدوار باش حتی اگر همه چمغز ما کوچکتر از نیم نقطهرشد در سختی استابزارهای پیشرفته ارتباط تفاوت ها و تمایزها کلید بچگونه به سطح بالایی از هوسربازان ما محققا غلبه می از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر کپسول نوروهرب بر سمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان پیوستهیاد بگیر فراموش کنیخوشبختی دور از رنج های ممشکلات روانپزشکی در عقب پروژه ی ژنوم انسانیدرک و احساسانرژی بی پایان در درون هرمغز انسان رو به کوچکتر شدزندگی در سیاهچالهاثرات مفید روزه داریتلاش هایی در بیماران قطع چالش هوشیاری و اینکه چرا شناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد واستیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی در کامپیوترهامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهشهای مفید و ذکاوتی که دکلوزاپین داروی ضد جنونخطرات هوش مصنوعیآمارهای ارائه شده در سطح دردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی داهرام مصر از شگفتی های جهمغز زنان جوانتر از مغز مرزبان مشترک ژنتیکی موجودااختلالات عضلانی ژنتیکتنها مانع در زندگی موارد فاجعه ی جهل مقدسنجات در راستگوییشاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت سوممنبع هوشیاری در کجاست؟(قجستجوی متن و تصویر به صورکووید نوزده و خطر بیماری دولت یا گروهکآیا ما تنها موجودات زنده ذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحمایمپلانت مغزینقش ویتامین K در ترمیم اسزبان، وسیله شناسایی محیطارتباط پیوسته ی جهانتو جهانی هستی که خودش را فردا را نمیدانیمچرا حیوانات سخن نمی گوینششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر به هلال بنگرهیچگاه از فشار و شکست نترمیوتونیک دیستروفیحلقه های اسرارآمیزکاهش سن بیولوژیکی، تنها دانشمندان موفق به بازگردآیا احتمال دارد رویا از آروی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهایا تکامل هدفمند استنقش رژیم غذایی بر رشد و اسلول عصبی شاهکار انطباق از نخستین همانند سازها تتوهم وجودقانون جنگلنظریه ی تکامل در درمان بیظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزبی شرمیهستي مادي ای که ما کوچکترما اشیا را آنطور که هستندحس و ادراک (قسمت اول )کشف مکانیسم عصبی خوانش پداروی لیراگلوتیدآیاما مقهور قوانین فیزیکروزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولیروزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز دابتذال با شعار دینچند نرمش مفید برای کمردرسوپاپ ها یا ترانزیستورهااز تکینگی تا مغز از مغز تتیوتیکسن داروی ضد جنونلوتیراستامهمیشه داناتر از ما وجود دعوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج ویروس مصنوعیماشین دانشحس و ادراک قسمت هجدهمگیاه خواری و گوشت خوار کدداستانها و مفاهیمی اشتباآسيب میکروواسکولاریا آسابزار بقا از نخستین همانریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پارنوآوری ای شگفت انگیز دانسیر آفرینش از روح تا مغز از تکینگی تا مغز از مغز تتکامل داروینی هنوز در حامقابله با کرونا با علم اسهوموارکتوس ها ممکن است دغم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زواکسن کرونا از حقیقت تاتمدیون خود ناموجودپل جویی اصفهانحس و ادراک قسمت سی و هشتمدر آستانه ی موج پنجم کوویاقلیت خلاقابزار بقای موجود زنده از راه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم منیکولا تسلاسادیسم یا لذت از آزار داداز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی تاول کف پا و حقیقتمنابع انرژی از نفت و گاز جهان فراکتالورزش هوازی مرتب خیلی به قمرز مرگ و زندگی کجاستپیوند سر آیا ممکن استخلاصه ای از درمان های جدیدرمان جدید میگرن با انتی امیدواری و مغزمغز مانند تلفن استز گهواره تا گورابزارهای بقا از نخستین هتفاوت ها را به رسمیت بشناچگونه باغبانی باعث کاهش سردرد میگرناز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر کتامین در درمان پامنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان پیوستهیادگیری مهارت های جدید دخانه ی تاریکمشاهده گر جدای از شیء مشاپروانه ی آسمانیدرک کنیم ما همه یکی هستیمانرژی تاریکمغز ایندگان چگونه استزندگی زمینی امروز بیش از اثرات مضر ماری جواناتلاشی برای درمان قطع نخاچالش هوشیاری و اینکه چرا شناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و استخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهشهای مفید و ذکاوتی که دکلام و زبان، گنجینه ای بسدفاع از پیامبرآن چیزی که ما جریان زمان دردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتاولویت بندی ها کجاستمغزهای کوچک بی احساسزبان چهار حرفی حیات زمیناختراع جدید اینترنت کوانتنها در برابر جهانفاصله ها در مکانیک کوانتنخاع ما تا پایین ستون فقرشاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت ششممنبع خواب و رویاجستجوی هوشیاری در مغز ماکودک هشت ساله لازم است آددوچرخه سواری ورزشی سبک و آیا مغز تا بزرگسالی توسعذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خداایمپلانت مغزی کمک میکند نقش ژنتیک در درمان اختلاسفر فقط مادی نیستارتباط انسانی، محدود به تو دی ان ای خاص ميتوکندريفرزندان زمان خودچرا حجم مغز گونه انسان درصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر به کدامین گناه کشته شدندهیپرپاراتیروئیدیسممیگرن و پروتئین مرتبط با حمله ویروس کرونا به مغزکایروپاکتیک چیستدانشمندان نورون مصنوعی سآیا احتمال دارد رویا از آرویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهایجاد احساساتنقش رژیم غذایی در رشد و اسلولهای ایمنی القا کنندهاز نخستین همانند سازها تتوهم وجودقانون جنگلنظریه ی تکامل در درمان بیعقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایمبی عدالتی در توزیع واکسن هستی ما پس از شروعی چگال ما به جهان های متفاوت خودحس و ادراک (قسمت دوم )کشف مکانیسمی پیچیده در بداروی تشنجی دربارداریآب زندگی است قسمت چهارمروزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمندانابداع دی ان ای بزرگترین دچند جهانیسوخت هیدروژنی پاکاز تکینگی تا مغز از مغز تتیک و اختلال حرکتیلوزالمعده(پانکراس)مصنوعهمیشه راهی هستعواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستویرایش DNA جنین انسان، برمبانی ذهنی سیاه و سفیدحس و ادراک قسمت هشتمگیرنده باید سازگار با پیدخالت در ساختار ژنهاآسیب ها ناشی از آلودگی هوابزار بقا از نخستین همانریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسینوار مغز مشاهده ی غیر مستسیستم تعادلی بدناز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل داروینی هنوز در حاملاحظه های اخلاقی دربارههورمون شیرساز یا پرولاکتغم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیواکسن کرونا ساخته شده تومدیریت اینترنت بر جنگپل خواجو اصفهانحس و ادراک قسمت سی و ششمدر درمان بیماری مولتیپل الکترومغناطیس شنوایی و هابزار بقای موجود زنده از رابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است نیاز به آموزش مجازی دیجیسازگاری با محیط بین اجزااز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی تابوهای ذهنیمنابع انرژی از نفت و گاز جهان قابل مشاهده بخش کوچورزش هوازی ، بهترین تمریمرز بین انسان و حیوان کجاپیوند سر، یکی از راه حلهاخم شدن فضا-زماندرمان جدید کنترل مولتیپلامیدی به این سوی قبر نیستمغز مادران و کودکان در زمزمین در برابر عظمت کیهانابزارهای بقا ازنخستین همتفاوت های بین زن و مرد فقچگونه تکامل مغزهای کنونیسردرد میگرن در کودکاناز روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان پر از چیزهای اسرار آیادآوری خواب و رویاخانواده پایدارمشاهده آینده از روی مشاهپرواز از نیویورک تا لوس آدرک احساسات و تفکرات دیگانرژی تاریک که ما نمی تومغز ابزار بقای برتر مادیزندگی زودگذراجزای پر سلولی بدن انسان تلاشی تازه برای گشودن معچالش هوشیاری و اینکه چرا شواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط استروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجوانان وطنکلرال هیدرات برای خواباندفاع در برابر تغییر ساختآنچه ناشناخته است باید شدرس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلواولین مورد PML به دنبال تکمغز، فقط گیرندهزبان نیاز تکاملی استادامه بحث تکامل چشمتنهایی رمز نوآوری استفاصله ی همیشگی تصویر سازنخستین تمدن بشریشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش عاطفی بیشتر در زنانمنتظر نمان چیزی نور را بهحفره در مغزکودک ایرانی که هوش او از دورترین نقطه ی قابل مشاهآیا همه جنایت ها نتیجه بیذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملایمپلانت نخاعی میتواند دنقش گرمایش آب و هوا در همسفر نامه سفر به بم و جنوب ارتباط از بالا به پایین متو در میانه ی جهان نیستی فرضیه ای جدید توضیح میدهچرا خشونت و تعصبصرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر به امید روزهای بهترهاوکينگ پیش از مرگش رسالمیگرن سردردی ژنتیکی که بحمایت از طبیعتکار با یگانگی و یکپارچگیدانشمندان یک فرضیه رادیکآیا برای تولید مثل همیشه رویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفاایران بزرگنقش زنجبیل در جلوگیری از سلولهای بنیادی مصنوعی دراز نخستین همانند سازها تتوهم بی خداییقانونمندی و محدودیت عالمنظریه ی تکامل در درمان بیعقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتبیمار 101 ساله، مبتلا به سو هر کس تقوای خدا پیشه کنما با کمک مغز خود مختاريمحس و ادراک قسمت 67کشف ارتباط جدیدی از ارتبداروی جدید ALSآب زندگی است قسمت هفتمروزهای سختبرای تمدن سازی، باید در بابزار هوش در حال ارتقا ازچند جهانیسودمندی موجودات ابزی بر از تکینگی تا مغز از مغز تتیروفیبان موثر در سکته ی لیروپریم داروی ترکیبی ضدهمیشه عسل با موم بخوریمعوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قاواقعیت فیزیکی، تابعی از مباحث مهم حس و ادراکحس و ادراک قسمت پنجمگالکانزوماب، دارویی جدیدر مانهای کمر دردآشنا پنداریابزار بقا از نخستین همانریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atنوار مغز ترجمه رخدادهای سیستم دفاعی بدن علیه مغز از تکینگی تا مغز از مغز تتکامل داروینی هنوز در حاملاحظات بیهوشی قبل از جرهوش فوق العاده، هر فرد اسغیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پواکسن ایرانی کرونا تولیدمداخله ی زیانبار انسانپلاسمای غالبحس و ادراک قسمت سیزدهمدر سال حدود 7 میلیون نفر الکتروتاکسی(گرایش و حرکابزار بقای موجود زنده از رادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشانچیز جدید را بپذیرستم با شعار قانون بدترین از تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر فکر بر سلامتمنابع انرژی از نفت و گاز جهان موازی و حجاب هاورزش و میگرنمرز جدید جستجو و اکتشاف، پیوندی که فراتر از امکانخونریزی مغز در سندرم کوودرمان جدید ای ال اس، توفرامیدی تازه در درمان سرطامغز چون ابزار هوش است دلیزمین زیر خلیج فارس تمدنی ابزارهای بقای موجود زندهتفاوت های تکاملی در مغز وچگونه جمعیت های بزرگ شکل سردرد و علتهای آناز سایه بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان پر از چیزهای جادویی یاری خدا نزدیک استخار و گلمطالبه ی حق خودپروتئین های ساده ی ابتدادرک تصویر و زبان های مخلتانرژی خلا ممکن استمغز ابزار برتر بقازندگی سلول در بدن، جدای ااجزایی ناشناخته در شکل گتلاشی جدید در درمان ام اسچالش هوشیاری و اینکه چرا شواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیاسرار آفرینش در موجهوش مصنوعی درمانگر کامپیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجوانان وطنکمردرددقیق ترین تصاویر از مغز اآنچه واقعیت تصور میکنیم دست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتقاولین مورد پیوند سر در انمغزتان را در جوانی سیم کشزبان و کلمه حتی برای کساناداراوون تنها داروی تاییتنبیه چقدر موثر استفتون های زیستینخستین تصویر از سیاهچالهشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکاعتماد به خودهوش عاطفی در زنان بیشتر امنحنی که ارتباط بین معرفحق انتخابکودکان میتوانند ناقل بی ديدن با چشم بسته در خواب آیا هوش مصنوعی می تواند نرفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبکایمان به رویانقش پیش زمینه ها و اراده سفر به مریخ در 39 روزارتباط بین هوش طبیعی و هوتوقف؛ شکستفساد اقتصادی سیتماتیک درچرا در مغز انسان، فرورفتضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر به بالا بر ستارگان نگاه کهاوکينگ پیش از مرگش رسالمیگرن شدید قابل درمان اسحوادث روزگار از جمله ویرکاربرد روباتهای ريزنانودانشمندان ژنی از مغز انسآیا بزرگ شدن مغز فقط در درویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیرایرادهای موجود در خلقت بنقش زبان در سلطه و قدرت اسلام تا روشناییاز نشانه ها و آثار درک شدتوهم تنهاییقارچ بی مغز در خدمت موجودنظریه ی ریسمانعقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بینبیماری لبر و نابینایی آنوفور و فراوانیما بخشی از این جهان مرتبطحس و ادراک قسمت 74کشف جمجمه ای درکوه ایرهوداروی جدید s3 در درمان ام آب زندگی است قسمت اولآب زندگی است قسمت دومروش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو بایابزار بقا از نخستین همانچند جهانی و علمسی و سه پل اصفهاناز تکینگی تا مغز از مغز تتکنولوژی جدید که سلول هالیس دگرامفتامین یا ویاسهمجوشی هسته ای، انرژِی بعید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون واقعیت چند سویهمجموعه های پر سلولی بدن محس و ادراک قسمت پنجاهگام کوچک ولی تاثیرگذاردر محل کار ارزش خودت را بآشنا پنداریابزار بقا از نخستین همانریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودکنوار مغز در فراموشی هاسکوت و نیستیاز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل زبانممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی می تواند بر احغرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزواکسن اسپایکوژنمدارک ژنتیکی چگونه انسانپمبرولیزوماب در بیماری چحس و ادراک قسمت ششمدرمان های اسرار آمیز در آالکترودهای کاشتنیابزار بقای موجود زنده از راز تغییربسیاری از بیماری های جدیچیزی منتظر شناخته شدنستم، بی پاسخ نیستاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر مشاهده بر واقعیت بمنابع انرژی از نفت و گاز جهان ما میتواند به اندازورزش بهترین درمان بیش فعمزایای شکلات تلخ برای سلپیوستگی همه ی اجزای جهانخواندن ، یکی از شستشو دهندرمان جدید سرطانامگا سه عامل مهم سلامتمغز چگونه صداها را فیلتر زمان چیستابزارهای بقای از نخستین تفاوت های زبانی سرمنشا تچگونه جمعیت های بزرگ شکل سردرد تنشناز علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان دارای برنامهژن همه چیز نیستخارق العاده و استثنایی بمطالبی در مورد تشنجپروتز چشمدرک حقیقت نردبان و مسیری انسان قدیم در شبه جزیره عمغز از بسیاری حقایق می گرزندگی، مدیریت انرژیاحیای بینایی نسبی یک بیمتمایل زیاد به خوردن بستنچالش دیدگاه های سنتی در بشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (ساسرار بازسازی اندام هاهوش مصنوعی درخدمت خلق وحمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجواب دانشمند سوال کننده کمردرد ناشی از تنگی کانادل به دریا بزنآنچه حس می کنیم، نتیجه ی دست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به اولین هیبرید بین انسان و مغزتان را در جوانی سیمکشزبان و بیان نتیجه ساختماادب برخورد با دیگرانتهدیدهای هوش مصنوعیفروتنی و غرورنخستین روبات های زنده ی جشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکاعتماد به خودهوش عاطفی در زنان بیشتر امنشأ اطلاعات و آموخته ها حقیقت قربانی نزاع بین بی کودکان خود را مشابه خود تدی متیل فومارات(زادیوا)(آیا هوش مصنوعی زندگی بشررفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی این پیوند نه با مغز بلکه نقش آتش در رسیدن انسان بهسفر تجهیزات ناسا به مریخ ارتباط شگفت مغز انسان و فتولید مثل اولین ربات های فشار و قدرتچرا ذرات بنیادی معمولاً ضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیبه بالاتر از ماده بیندیشهدف یکسان و مسیرهای مختلمیدان مغناطيسي زمین بشر حکمت الهی در پس همه چیزکاربرد روباتهای ريز، در دانشمندان پاسخ کوانتومی آیا تکامل و تغییرات ژنتیرویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظهایستادن در برابر آزادی بنقش زبان در سلطه و قدرت اسلاح و راهزنیاز نظر علم اعصاب یا نرووستوهم جداییقبل از آغازنظریه تکامل در درمان بیمعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژیبیماری های میتوکندریوقت نهيب هاي غير علمي گذشما تحت کنترل ژنها هستیم یحس و ادراک قسمت 75کشف جدید تلسکوپ جیمز وبداروی جدید میاستنی گراویداروی جدید برای میاستنی آب زندگی است قسمت سومروش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تابزار بقا از نخستین همانچند روش ساده برای موفقیتسیلی محکم محیط زیست بر اناز تکینگی تا مغز از مغز تتکنولوژی جدید که سلول هالا اکراه فی الدینهمراه سختی، اسانی هستعامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکانواقعیت چیستمحل درک احساسات روحانیحس و ادراک قسمت پنجاه و یگامی در درمان بیماریهای در چه مرحله ای از خواب ، رآغاز فصل سرما و دوباره تکابزار بقا از نخستین همانریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلانوار مغز در تشخیص بیماری سکوت، پر از صدااز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل زبانمن کسی در ناکسی دریافتم هوش مصنوعی و کشف زبان هایغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به واکسن اسپایکوژن ضد کرونامروری بر تشنج و درمان هایپنج اکتشاف شگفت آور در موحس و ادراک قسمت شصت و هشتدرمان های بیماری آلزایمرالگو نداشتیمابزار بقای موجود زنده از راست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیچیزی خارج از مغزهای ما نیستون فقرات انسان دو پا جلاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر نگاه ناظر هوشیار بمنابع انرژی از نفت و گاز جهان مادی، تجلی فضا در ذهورزش در کمر دردمسمومیت دانش آموزان بی گپیام های ناشناخته بر مغز خواب سالم عامل سلامتیدرمان دارویی سرطان رحم بامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز ناتوان از توجیه پیدازمان و مکان، ابعاد کیهان ابزارهای دفاعی و بقای موتفاوت ایستایی و تکاپوچگونه حافظه را قویتر کنیسردرد سکه ایازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان در حال نوسان و چرخشژن همه چیز نیستخبر مهم تلسکوپ هابلمطالعه ای بیان میکند اهدپروتز عصبی برای تکلمدرک دیگرانبیماری تی تی پیانسان میوه ی تکاملمغز به تنهایی برای فرهنگ زونیسومایداحیای بینایی نسبی یک بیمتمدن قدیمی ای در جنوب ایرچاالش ها در تعیین منبع هوشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت روااصل بازخوردهوش مصنوعی ساخته هوش طبیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجوسازی مدرنکمردرد و علل آندلایلی که نشان میدهد ما بآنها نمیخواهند دیگران رادستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روباولین تصویر در تاریخ از سمغط یک گیرنده استزبان و بیان، در سایه پیشرادراک ما درک ارتعاشی است تو یک معجزه ایفرگشت و تکامل تصادفی محض نرمش های مفید برای درد زاشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکاعداد بینهایت در دنیای مهوشمندی کیهانمنشاء کوانتومی هوشیاری احقیقت آنطور نیست که به نظکودکان را برای راه آماده دین اجباریآیا هوش ارثی دریافتی از پرفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل باین اندوه چیستنقش انتخاب از طرف محیط، نسفر دشوار اکتشافارتباط شگفت انگیز مغز انتولید یا دریافت علمفضای قلب منبع نبوغ استچراروياها را به یاد نمی آضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شببه جای محکوم کردن دیگران هدف یکسان، در مسیرهای متمیدان های مغناطیسی قابل حافظه میتواند بزرگترین دکتاب گران و پرهزینه شد ولدانشمندان اولین سلول مصنآیا جنین انسان، هوشمندی رویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنوماکسی توسین و تکامل پیش انقش سجده بر عملکرد مغزسلسله مباحث هوش مصنوعیاز نظر علم اعصاب اراده آزتوهم جدایی و توهم علمقبل از انفجار بزرگنظریه تکامل در درمان بیمعلم و روحتری فلوپرازینبیماری های مغز و اعصاب و وقتی فهمیدی خطا کردی برگمانند آب باشحس و ادراک قسمت 78کشتن عقیده ممکن نیست