دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعات در بدن انسان

ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعات در بدن انسان

تو در هر سلول بدن خود، دو متر DNA دی ان ای داری!( برای اینکه دی ان ای با طول حدود ۲ متر بتواند در سلولی به قطر 10 تا 20 میکرون جای گیرد، باید بسیار متراکم شود، که این تراکم طی پیچ خوردگی، خمیدگی و گاهی حلقوی شدن این مولکول امکان پذیر می‌شود. )

کل دی ان ای بدن را میتوان 9 میلیون بار دور زمین کشید!(طول دی ان ای در هر سلول، 2متر است. تعداد کل سلول های بدن حدود 30 تریلیون سلول، تخمین زده میشود یعنی طول کل دی ان ای در سلول های بدن، حدود 60 میلیارد کیلومتر است. شاید 9 میلیون بار، کمی اغراق باشد ولی در حدود چند میلیون بار میتوان با دی ان ای بدن بر دور زمین کشید.)

مارپیچ، سودمندترین روش است که طبیعت برای ذخیره ی اطلاعات یافته.

تصور چنین فرایند پیچیده ای، دور از ذهن ما ولی واقعی است.
انبار اطلاعات در سلول های ما، انباری فشرده و بسیار پیچیده است. وجود برخی خطاها در جهش، هرگز این مهندسی شگفت انگیز را بی نیاز از مهندسی توانمند و دانا نمیکند.
https://www.facebook.com/ResonanceScienceFoundation.FR/photos/a.449679685162014/2623631454433482/

You have 2 meters of DNA in each


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
انسان خطرناکترین موجودنخستین روبات های زنده ی جستون فقرات انسان دو پا جلجهش های بیماری زا، معمولمنبع هوشیاری کجاست قسمت اتوسوکسیمایدعلایم کمبود ویتامین E را هوش مصنوعی تعاملیخواص هلو برگ هلواز خود رها شووزن حقیقی معرفت و شناختداروی ضد تشنج با قابليت تبیش از نیمی از موارد انتقگذر زمان کاملا وابسته به مسئولیت جدیدرقابتی بی هدف یا رقابتی هتیوتیکسن داروی ضد جنونتقلید از طبیعتآیا رژیم غذایی گیاهی سلازیست شناسی باور حقیقت یا فرد موفقچندجهانیتداخل مرزها و صفات با بیناولین سلول مصنوعیچرا حجم مغز گونه انسان درسربازان ما محققا غلبه می جدا کردن ناخالصی هامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاخلاق پایه تکامل و فرهنگعادت دادن مغز بر تفکرهوش عاطفی قسمت نهمخوش خیالی و خوش بینیاستفاده از سلول های بنیایادآوری خواب و رویادر هم تنیدگی کوانتومی و دباد و موجپوست ساعتی مستقل از مغز دمعنی روزهرویا بخشی حقیقی از زندگی تکامل تکنولوژیتمایل زیاد به خوردن بستنآتش منبع انرژیزبان و شناخت حقیقت قسمت سقله سقوطنوار مغز مشاهده ی غیر مستترجمه ی فعالیت های عضله باین پیوند نه با مغز بلکه نشانه های پروردگار در جهشنا در ابهای گرم جنوب نیاحقیقت تنها چیزی است که شامنتظر نتیجه ی کارهایت باادغام میان گونه های مختلغم بی پایانهوشیاری سنتی یا هوشیاری خرما منبع بسیار خوب آنتی اصلاح خطا با رفتن بر مسیرکلید نزدیک و نگاه تو بر فدرمان های اسرار آمیز در آبحثي درباره هوش و تفاوتهپیوندی که فراتر از امکانمغز چگونه صداها را فیلتر روزه داری سلول های بنیادتئوری تکامل امروز در درمآسیب ها ناشی از آلودگی هوسفرنامه سفر به بم و جنوب قبل و بعد از حقیقتنوبت کودکانشکرگزار هر چیزی باش که داتشخیص ژنتیکی آتروفی های ایا بدون زبان میتوانیم تهمه چیز کهنه میشودحافظه و اطلاعات در کجاست مورد نادر همپوشانی دو بیارتباط شگفت انگیز مغز اناعتیاد را به دور بیندازهدف یکسان، در مسیرهای متدنیا مکانی بسیار اسرارآمکندن ریشه ی خوددرمان تومورهای مغزی با ابخش بزرگی حس و ادراک ما اروشی برای بهبود هوش عاطفپاسخ گیاهان در زمان خوردمغز ایندگان چگونه استتاثیر ژنها بر اختلالات خافراد بی دلیل دوستدار تو سلام تا روشناییلمس کوانتومیاگر نعمت فراموشی نبود بسنیکولا تسلاشب سیاه سحر شودتعامل انسان و هوش مصنوعیهمجوشی هسته ای، انرژِی بحس و ادراک قسمت 74میدان بنیادین اطلاعاتاز نظر علم اعصاب یا نرووسدولت یا گروهکبه امید روزهای بهتروقاحت و تمسخر دیگرانکوری گذرای ناشی از موبایدرمان سرطان با امواج صوتبرای اولین بار دانشمندانپرتوهای صادر شده از سیاهرژیم ضد التهابیمغزهای کوچک بی احساستاثیر گیاه خواری بر رشد والتهاب شریان تمپورالسوی ما آید نداها را صداتغییرات تکاملی سر انسان لزوم گذر انسان از حدها و ابزار بقا از نخستین همانششمین کنگره بین المللی سهورمون شیرساز یا پرولاکتحس و ادراک قسمت هشتمماه رجباز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا در سبزیجاتدیسک گردنبوزون هیگز چیستکار با یگانگی و یکپارچگیماشین دانشدرک احساسات و تفکرات دیگتو افق رویداد جهان هستیبرخی بیماری ها که در آن بآنچه واقعیت تصور میکنیم راست دستی و چپ دستینقش نظریه تکامل در شناساتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدی تازه در درمان سرطانگاه از درون مجموعه با نگسیاهچاله، سیاه خالص یا پجهان قابل مشاهده بخش کوچمن، ما یا چی؟ابزار بقا از نخستین همانضربه مغزی در تصادف رانندهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سوماز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهدانشمندان روشی برای تبدیبیماری های روانی با تاثیکریستال زمان(قسمت سوم)مخاطب قرار دادن مردم، کادرد باسن و پا به دلیل کاهتولید اندام با چاپ سه بعدبررسی علل کمر درد در میانآیا ما تنها موجودات زنده زمان و مکان، ابعاد کیهان فن آوری های جدید علیه شنانقش درختان در تکاملتاثیر درجه حرارت بر عملکاندوه دردی را دوا نمیکندناتوانی در شناسایی چهره سانسور بر بسیاری از حقایجهان پیوستهمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از ظرف باید پر شود چه با چرک هوش مصنوعی از عروسک بازی خلا، حقیقی نیستاز تکینگی تا مغز- از مغزتواکسن سرطانداروی جدید لنفوم و لوکمیبیماری شارکو ماری توثگوهر با نظر دیگران سنگ نممرگ و میر بسیار بالای ناشذهن پر در برابر آگاهیتوهم جدایی و توهم علمبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا انسان با مغز بزرگش اخزندگی در سیاهچالهفارغ التحصیلان، فقیر و دنقشه با واقعیت متفاوت استاریکی و نورنقص های سیستمی ایمنیتاریکی خواهد ترسیدانسان در هستی یا هستی در نرمش های مفید برای درد زاستارگانی قبل از آغاز کیهجهش تمدنی عجیب و شگفت انسمنبع هوشیاری کجاست قسمت اتصال مغز و کامپیوترعلائم عصبی آلزایمر، با اهوش مصنوعی در قضاوت های اخواص هندوانهاز درخواست ها جدا شووزوز گوشداروی ضد تشنج توپیراماتبیشتر کمردردها نیازی به گذشته را دفن کنمسئولیت در برابر محیط زیرموزی از نخستین تمدن بشرتیک و اختلال حرکتیتقویت مغز با ورزشآیا راهی برای بهبود وضعیزیست، مرز افق رویداد هستفرد یا اندیشهنه ناامیدی بلکه ارتقاترقی واقعی یا شعار ترقیاوکرلیزوماب داروی جدید شچرا خشونت و تعصبسربرولایزینجدایی خطای حسی استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلا ل در خود عضلهعارضه جدید ویروس کرونا سهوش عاطفی قسمت هفتمخوشبختی چیستاستفاده از سلول های بنیایاری خدا نزدیک استدر هر سوراخی سر نکنباد غرور و سر پر از نخوت وپوشاندن خود از نورمعاینه قبل از نوار عصب و رویا تخیل یا واقعیتتکامل جریان همیشگی خلقتتمایز یا کشف یگانگیآثار باستانی تمدن های قدزبان جانسوزقلب های سادهنوار مغز با توضیح دکتر فاترجمه ای ابتدایی از اسرااین اندوه چیستنشانه های بیداری روحیشناخت ناشناختهحقیقت خواب و رویامنتظر زمان ایده آل نشوادغام دو حیطه علوم مغز و غیرقابل دیدن کردن مادههوش، ژنتیکی است یا محیطیخسته نباشی بابااصول انجام برخی نرمش ها دکلام و زبان، گنجینه ای بسدرمان های بیماری آلزایمربحثی جالب درباره محدودیتپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز ناتوان از توجیه پیداروزهای بد باقی نمیماندتئوری تکامل در پیشگیری و آسیب روانی شبکه های اجتمسفرنامه سفر به بم و جنوب قبل از آغازنور از عمق تاریکیشکست حتمیتشخیص آلزایمر سالها قبل ایا تکامل هدفمند استهمه چیز در زمان مناسبحافظه و اطلاعات در کجاست موسیقی نوارتباط غیرکلامی بین انسااعداد بینهایت در دنیای مهدف از تکامل مغزدنیای شگفت انگیز کوانتومکندر در بیماریهای التهابدرمان تشنجبخش بزرگتر کیهان ناشناختروشی جدید در درمان قطع نخپختگی پس از چهل سالگي به مغز ابزار بقای برتر مادیتاثیر کلام در آیات کلام بافزایش قدرت ادراکات و حسسلاح و راهزنیلووفلوکساسیناگر با مطالعه فیزیک کواننیاز به آموزش مجازی دیجیشبیه سازی میلیون ها جهان تعامل انسان با هوش مصنوعهمدلی و هوش عاطفیحس و ادراک قسمت 75میدازولام در درمان تشنج از نظر علم اعصاب اراده آزدونپزیل در بیماران قلبی به بالا بر ستارگان نگاه کوقت نهيب هاي غير علمي گذشکی غایب شدی تا نیازمند دلدرمان ضایعات نخاعیبرای تمدن سازی، باید در بپرتوزایی از جسم سیاهرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومغز، فقط گیرندهتاثیر گیاه خواری بر رشد وام آر آی جدید با قدرت شگفچگونه انتظارات بر ادراک سوپاپ ها یا ترانزیستورهاتغذیه بر ژنها تاثیر داردلزوم سازگاری قانون مجازاابزار بقا از نخستین همانشعار و عملهوش فوق العاده، هر فرد اسحس و ادراک قسمت هشتاد و نماپروتیلیناز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی 12 در درمان درددیستونی قابل درمانبوزون هیگز جهان را از متلکارهای کوچک، بی ارزش نیسمبانی ذهنی سیاه و سفیددرک تصویر و زبان های مخلتتو انسانی و انسان، شایستبرخی بیماری های خاص که بدآنچه حس می کنیم، نتیجه ی رجزخوانی هایی که امروز بنقش هورمون های تیروئید دتاثیر درجه حرارت بر عملکامگا سه عامل مهم سلامتنگاه حقیقی نگاه به درون اسیاره ی ابلهانجهان موازی و حجاب هامنابع انرژي پاک سرچشمه حابزار بقا از نخستین همانضررهای مصرف شکر و قند بر هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سی و هشتماز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مدانش، قفل ذهن را باز میکنبیماری وسواسکشف مکانیسم عصبی خوانش پمدل همه جانبه نگر ژنرالیدرد زانو همیشه نیاز به جرتولید سلولهای جنسی از سلبرطرف کردن خشونت را از خاآیا مصرف مولتی ویتامین هزمان و گذر آن سریع استفناوری هوش مصنوعی نحوه خنقش ذهن و شناخت در حوادث تاثیر درجه حرارت بر عملکاندوهگین نباش اگر درب یا نادیدنی ها واقعی هستندسانسور ذهنجهان پیوستهمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از ظرفیت مغز چقدر استهوش مصنوعی از عروسک بازی خلا، خالی نیستاز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطانداروی جدید میاستنی گراویبیماری ضعف عضلات نزدیک بگویید نوزده و ایمنی ساکتمرگ و سوال از قاتلذهن تو همیشه به چیزی اعتقتوهم جسمتفکر قبل از کارآیا احتمال دارد رویا از آزندگی زمینی امروز بیش از فاصله ها در مکانیک کوانتفاصله ی همیشگی تصویر سازنقص در تشخیص هیجانات عامتاریخ همه چیز را ثبت کردهانسان عامل توقف رشد مغزنرمش های مفید در سرگیجهسخن نیکو مانند درخت نیکوجهشهای مفید و ذکاوتی که دمنبع هوشیاری کجاست قسمت اثر مضر مصرف طولانی مدت رعلت خواب آلودگی بعد از خوهوش مصنوعی در کامپیوترهاخواص اناراز دست دادن دم در پیشینیاوسواس، بیماری استداروی ضد جنون در درمان تیبا همه مهربان باشگر جان به جز تو خواهد از خمستند جهان متصلرمز و رازهای ارتباط غیر کتیکاگرلور داروی ضد انعقاتقویت استخوان در گرو تغذآیا راهی برای رفع کم آبی زاویه نگاه ها یکسان نیستفرد حساس از نظر عاطفی و بنه به اعدامتروس جریان انرژیايندگان چگونه خواهند دیدچرا در مغز انسان، فرورفتسردرد میگرنجریان انرژی در سیستم های منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلاف خانوادگی را حل کنعبارت های مبهم مانند انرهوش عاطفی قسمت یازدهخوشبختی دور از رنج های ماستفاده از سلول های بنیاژن همه چیز نیستدر والنتاین کتاب بدید همبار مغز بر دو استخوانپیموزایدمعادله ها فقط بخش خسته کنرویا حقی از طرف خداتکامل داروینی هنوز در حاتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآدم عاقل، وقت خودش را هدرزبان ریشه هایی شناختی اسقلب و عقلنوار مغز ترجمه رخدادهای ترس و آرمان هااین ایده که ذرات سیاهچالنظام مثبت زندگیشناخت و معرفت، و نقش آن دحقیقت در علم، هرگز نهایی منحنی که ارتباط بین معرفارتقا و تکامل سنت آفرینش غار افلاطونهوض مصنوعی زندهخطا در محاسبات چیزی کاملاصول توسعه ی یک ذهن کاملکلام، در تحولی شگفت آور بدرمان های بیماری اس ام ایبحثی در مورد نقش ویتامين پیام های ناشناخته بر مغز مغز و قلب در جنین موش مصنروزهای سختتئوری جدید، ویران کردن گآسیب عصب پا به دنبال اعتیسفری به آغاز کیهانقبل از انفجار بزرگنور درونشکستن مرز دور مغزتشخیص ایدزایجاد احساساتهمه چیز در زمان کنونی استحافظه و اطلاعات در کجاستموسیقی هنر مایع استارتروز یا خوردگی و التهابقا با سازگارترین فرد اسهدف از خلقت رسیدن به ابزادنیایی پر از سیاهچاله کندر علیه سرطاندرمان جدید ALSبخش دیگری در وجود انسان هروشی جدید در درمان نابینپدیده خاموش روشن در پارکمغز ابزار برتر بقاتاثیر کپسول نوروهرب بر نافزایش میل جنسی با خوردن سلسله مباحث هوش مصنوعیلوب فرونتال یا پیشانی مغاگر تلاش انسان امروز براچیز جدید را بپذیرشبیه سازی سیستم های کوانتعداد کلی ذهن ها در جهان همراه سختی، اسانی هستحس و ادراک قسمت 78مکان زمان یا حافظه زماناز نظر علم اعصاب اراده آزدوچرخه در کاهش دردهای کمبه بالاتر از ماده بیندیشکیهان خود را طراحی میکنددرمانهای بیماری پارکینسبرای خودآگاه بودن تو بایپرسشرژیم غذایی سالم و ضد التهمغز، همه ی واقعیت را نمیبتاثیر گیاه خواری بر رشد وام اس و سرطانچگونه به سطح بالایی از هوسوپاپ ها یا ترانزیستورهاثبت و دستکار ی حافظهلزوم سازگاری قانون مجازاابزار بقا از نخستین همانصبور باشهوش مصنوعی می تواند بر اححس و ادراک قسمت هشتاد و شماجرای جهل مقدساز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی هفدهدژا وو یا اشنا پنداریبی نهایت در میان مرزهاکارهایی بیش از طراحی و گپمباحث مهم حس و ادراکدرک حقیقت نردبان و مسیری تو با همه چیز در پیوندیبرخی توجهات در ببمار پارآنها نمیخواهند دیگران رارحم مصنوعینقش هورمون زنانه استروژنتاثیر درجه حرارت بر عملکاما شما از دید خفاش کور هنگاه دوبارهسیاره ابلهانجهان ما میتواند به اندازمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانضررهای شکر بر سلامت مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سی و ششماز تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار دانش، یک انسان را ناسازگبیماری کروتز فیلد جاکوبکشف مکانیسمی پیچیده در بمدل هولوگرافیک ژنرالیزهدردهای سال گذشته فراموش تولترودینبزرگ فکر کنآیا مغز تا بزرگسالی توسعزمان و صبرفواید روزه داری متناوبنقش روی و منیزیم در سلامتتاثیر رو ح و روان بر جسماندام حسی، درک از بخش هاینادیدنی ها بیشتر از دیدنساهچاله ها تبخیر نمیشودجهان پر از چیزهای اسرار آمنابع بی نهایت انرژی در دابزار بقای موجود زنده از عقل مجادله گرهوش مصنوعی از عروسک بازی خلاصه ای از مطالب همایش ماز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن ضد اعتیادداروی جدید کنترل قند خونبیماریهای تحلیل عضلانی اگوش دادن بهتر از حرف زدنمرگ انتقال است یا نابود شذهن خود را مشغول هماهنگیتوهمات و شناخت حقیقتتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا احتمال دارد رویا از آزندگی زودگذرزندگی سلول در بدن، جدای افتون های زیستینقطه ی رسیدن به قلهتاریخ، اصیل نیست و ساخته انسانیت در هم تنیده و متصنرمش های موثر در کمردردسخن و سکوتجهشهای مفید و ذکاوتی که دمنبع هوشیاری کجاست قسمت اثرات فشار روحی شدیدعماد الدین نسیمی قربانی هوش مصنوعی در تفکر خلاق اخواص اردهاز روده تا مغزوسیله، فقط دعا نیستدارویی خلط آوربا هوش مصنوعی خودکار روبگرفتار محدودیت ها و ابعامشکل از کجاسترمز گشایی از اتصالات مغزتیروفیبان موثر در سکته ی تقویت حافظه یا هوش مصنوعآیاما مقهور قوانین فیزیکزاوسکا درمان گوشرفردا را نمیدانیمنه به اعدامتری فلوپرازینايا اراده آزاد توهم است یچرا ذرات بنیادی معمولاً سردرد میگرن در کودکانجریان انرژی در سیستم های منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلال حرکتی مانند لرزش عجول نباشهوش عاطفی قسمت پنجمخیالپردازی نکناستفاده از سلول های بنیاژن همه چیز نیستدر یک فراکتال هر نقطه مرکبار بزرگ ایستادن بر دو پاپیموزایدمعجزه های هر روزهرویاها از مغز است یا ناخوتکامل داروینی هنوز در حاتمدن پیشرفته ی پیشینیانآرام باشزبان شناسی مدرن در سطح سلقلب یا مغزنوار مغز در فراموشی هاترسان نیستیاین ابتدای تناقض هاستنظریه ی تکامل در درمان بیشناخت حقیقت یا آرزوهای گحقیقت راستین انسان علم بمنشأ اطلاعات و آموخته ها ارتقا یا بازگشت به قبل ازغرور و علمهیچ نقطه ای مرکزی تر از اخطا در محاسبات چیزی کاملاصول سلامت کمرکلرال هیدرات برای خواباندرمان های جدید ALSبحثی در مورد نقش کلسیم و پیدایش زبانمغز و هوش، برترین ابزار بروزهای سخت میگذردتا 20 سال آینده مغز شما به آسانی موفقیتسقوط درون جاذبه ای خاص، چقبرستان ها با بوی شجاعتنوروفیبروماتوزشگفت نیست من عاشق تو باشمتصویر خورشید یا خود خورشایران بزرگهمه چیز، ثبت می شودحافظه ی هوش مصنوعیمیلر فیشر نوعی نادر از گیارزش های وارونهبقا در ازای بیماریهر چیز با هر چیز دیگر در تدنیا، هیچ استکو کیو تن coQ10درمان جدید مولتیپل میلومبخشیدن دیگران یعنی آرامشروشی جدید در درمان سکته مپروژه ی ژنوم انسانیمغز از بسیاری حقایق می گرتاثیر کپسول نوروهرب بر تافزایش مرگ و میر سندرم کوسلطان جنگل یا صاحب ملکوتلوتیراستاماگر خواهان پیروزی هستیچیزی منتظر شناخته شدنشبکه های مصنوعی مغز به درتعذیه ی ذهنهمراهی میاستنی با برخی سحس و ادراک قسمت 82مکانیک کوانتومی بی معنی از واقعیت امروز تا حقیقتدوچرخه سواری ورزشی سبک و به جای محکوم کردن دیگران کیهانِ هوشیارِ در حال یادرماندگی به دلیل عادت کربرای رشد، باید از مسیر خطپرسش و چستجو همیشه باقی ارژیم غذایی ضد التهابیمغزتان را در جوانی سیم کشتاثیر گیاه خواری بر رشد وام اس یا تومور؟چگونه باغبانی باعث کاهش سوپاپ ها یا ترانزیستورهاثبت امواج الکتریکی در عصلزوم عدم وابستگی به گوگل ابزار بقا از نخستین همانصبور باشهوش مصنوعی متصل با مغزحس و ادراک قسمت پنجمماجرای عجیب گالیلهاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین دی گنجینه ای بزردژاوو یا آشناپنداریبی نظمی مقدمه شناختکاربرد روباتهای ريزنانومبتکران خودشکوفادرک دیگرانتو با باورهایت کنترل میشبرخی توصیه ها برای واکسیآنژیوگرافی از مغزرحم مصنوعینقش ویتامین K در ترمیم استاثیر درجه حرارت بر عملکامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنگاهی بر قدرت بینایی دراسیاره ابلهانجهان مادی، تجلی فضا در ذهمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانضعیف و قویهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سیزدهماز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقدائما بخوانبیماری گیلن باره و بیمارکشف ژن جدید، می تواند گستمدل هولوگرافیک تعمیم یافدردی که سالهاست درمان نشتومورها و التهاب مغزی عابزرگ شدن مغز محدود به دورآیا همه جنایت ها نتیجه بیزمان واقعیت است یا توهمفواید روزه داری متناوبنقش روزه داری در سالم و جتاثیر روده بر مغزانرژی بی پایان در درون هرنادانی در قرن بیست و یکم،سایه ی هوشیاریجهان پر از چیزهای جادویی منابع جدید انرژیابزار بقای موجود زنده از عقل در جهان جدید، عجیب اسهوش مصنوعی از عروسک بازی خلاصه ای از درمان های جدیاز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن علیه سرطانداروی جدید آلزایمربیماری، رساله ای برای سلگوشه بیماری اتوزومال رسسمرگ تصادفیذهن خالی از شلوغی افکارتوکل بر خداتفکر خلا ق در برابر توهم آیا بدون ناظر هوشمند هم بتفاوت قند طبیعی با قند و آیا برای تولید مثل همیشه زندگی، مدیریت انرژیفروتنی معرفتینقطه ای بود و دگر هیچ نبوتازه های اسکیزوفرنی(جنوانسانیت در برابر دیگراننرمشهای مهم برای تقویت عسخن پاک و ثابتجوانان وطنمنبع هوشیاری کجاست قسمت اثرات مفید قهوهعنصر اصلی تعیین واقعیتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخواص باداماز سایه نترسیک پیام منفرد نورون مغزی دارویی ضد بیش فعالی سیستبا هر چیزی که نفس می کشد مگریه ی ابر، رمز طراوت باغمشکلات نخاعیرمز پیشرفت تواضع است نه طتکنولوژی های جدید و حالتتقویت سیستم ایمنیآگاهی فراتر از آگاهیزبان فرایند تکاملی برای فرزندان زمان خودنه بدبخت بلکه نادانتری فلوپرازینايا اراده آزاد توهم است یچراروياها را به یاد نمی آسردرد میگرنی در کودکانجریان انرژی در سیستم های منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلال خواب فرد را مستعد عدم توقف تکامل در یک انداهوش عاطفی قسمت اولخانه ی تاریکاستیفن هاوکینگ در مورد هژن هوش و ساختارهای حیاتی در کمتر از چند ماه سوش جدبار سنین ابزار هوشمندی اپیچیدگی های مغزمگسمعجزه ی چشمرویاهای پر رمز و حیرتی درتکامل داروینی هنوز در حاتمدن بشری و مغز اخلاقیآرامش و دانشزبان شناسی نوین نیازمند قلب دروازه ی ارتباطنوار مغز در تشخیص بیماری تزریق قیچی ژنتیکی کریسپراین بیمار را باید چه کار نظریه ی تکامل در درمان بیشناخت درون، شناخت بیرون؛حقیقت غیر فیزیکیمنشاء کوانتومی هوشیاری اارتوکين تراپی روشی جديد غربال در زندگیهیچ چیز همیشگی نیستخطای ادراک کارمااضطراب و ترسکم کردن کالری روشی سودمندرمان های جدید میگرنبحثی در مورد حقیقت فضا و پیر شدن حتمی نیستمغز و اخلاقروش مقابله مغز با محدودیتا بحر یفعل ما یشاآشنا پنداریسقوط زیگزاگی یا ناگهانیقدم زدن و حرکت دید را تغینورون هاي مصنوعی می توانشگفت انگیز بودن کیهانتصویر در هم تنیدگی کوانتایرادهای موجود در خلقت بهمه ی سردردها بی خطر نیستحافظه انسان و حافظه ی هوشمیهمانهای ناخوانده عامل ارزش های حقیقی ارزش های غبقای حقیقی در دور ماندن اهر جا که جات میشه، جات نیدندان ها را مسواک بزنید تکوچ از محیط نامناسبدرمان جدید میگرن با انتی بخشش، عقلانی یا غیر عاقلريتوکسيمب در درمان ام اسپروژه ی ژنوم انسانیمغز به تنهایی برای فرهنگ تاثیر کپسول نوروهرب بر سافزایش سرعت پیشرفت علوم سم زنبور ، کلیدی برای وارلوزالمعده(پانکراس)مصنوعاپل ویژن پرو در تشخیص بیمچیزی خارج از مغزهای ما نیشبکیه های مصنوعیتغییرهمراهی نوعی سردرد میگرنیحس و ادراک قسمت 87مکانیزمهای دفاعی در براباز کجا آمده ام و به کجا میوقتی فهمیدی خطا کردی برگدوپامین قابل حل در آببه جای تولید، بیشتر گوش ککیست هیداتید مغزدرها بسته نیستتنها مانع در زندگی موارد برای زندگی سالم، یافتن تپرسشگری نامحدودرژیم غذایی ضد دردمغزتان را در جوانی سیمکشتاثیر گیاهخواری بر رشد و امواجی که به وسیله ی ماشیچگونه تکامل مغزهای کنونیسوخت هیدروژنی پاکجلو رفتن یا عقبگردمقاومت به عوارض فشار خون ابزار بقا از نخستین همانصبر لازمه ی پیروزی استهوش مصنوعی و کشف زبان هایحس و ادراک قسمت پنجاهماده ی تاریکاز تکینگی تا مغز از مغز تویروس مصنوعیدگرگونی های نژادی و تغییبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکاربرد روباتهای ريز، در متواضع باشدرک درست از خود و هوشیاریتو باید نیکان را به دست ببرخی درمان های Spinal Muscular Atآنان که در قله اند هرگز خرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرنقش ژنتیک در درمان اختلاتاثیر درجه حرارت بر عملکانفجار و توقف تکاملی نشانگاهی بر توانایی اجزاي بسیب یکسان و دیدگاه های متجهان مرئی و نامرئیمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانطلوع و حقیقتهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت ششماز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیددارچینبیماری آلزایمر، استیل کوکشف ارتباط جدیدی از ارتبمدل های ریز مغز مینی بریندرس گرفتن از شکست هاتومورهای نخاعیبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا هوش مصنوعی می تواند نزمان پلانکفواید زیاد دوچرخه سوارینقش رژیم غذایی بر رشد و اتاثیر روزه داری بر سلامت انرژی تاریکنازوکلسینسایه را اصالت دادن، جز فرجهان دارای برنامهمناطق خاص زبان در مغزابزار بقای موجود زنده از عقل سالمهوش مصنوعی از عروسک بازی خم شدن فضا-زماناز تکینگی تا مغز، از مغز واکسنی با تاثیر دوگانه اداروی جدید ای ال اسبیمارستان هوش مصنوعیگوشت خواری یا گیاه خواریمرگی وجود نداردذهن سالمتوپیراماتمراقب خودتون و خانواده هذهت را روی چیزهای مفید متتوانایی مغز و دیگر اجزای تفاوت مغز انسان و میمون هآیا بزرگ شدن مغز فقط در دزندگی، مراتب هوشیاری استفروتنی و غرورنقطه بی بازگشتتازه های بیماری پارکینسوانسان، گونه ای پر از تضادچرا ماشین باید نتایج را پسخت ترین حصارجوانان وطنمنبع هوشیاری کجاست قسمت اثرات مفید روزه داریعوامل موثر در پیدایش زباهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخواص بادام زمینیاز سایه بگذریک پیشنهاد خوب برای آسان داستانها و مفاهیمی اشتبابا آتش، بازی نکن و بعد از گربه شرودینگر و تاثیر مشمشکلات بین دو همسر و برخیرمز بقای جهش ژنتیکیتکنولوژی و پیشرفتتلقین اطلاعات و حافظهآپومورفین در پارکینسونزبان متغیرفرضیه ای جدید توضیح میدهنه جنگ و نه خونریزیترک امروزای نعمت من در زندگیمچراروياها را به یاد نمی آسردرد و علتهای آنجراحی هوشیار مغزمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماختلال در شناسایی حروف و عدم تعادل دوپامین، فقط بهوش عاطفی قسمت دهمخانواده پایداراستیفن هاوکینگ در تفسیر ژن یا نقشه توسعه مغز و نقدر آرزوهایت مداومت داشتهباربر دیگران نباشپیچیدگی های مغزی در درک زمعجزه ی علمرویای شفافتکامل داروینی هنوز در حاتمدن زیر آبآرامش و سکونزبان، نشان دهنده ی سخنگو قلب روباتیکنوار مغزی روشی مهم در تشختسلیم ارتباط با من برتراینکه به خاطرخودت زندگی نظریه ی تکامل در درمان بیشناسایی تاریخچه ی تکاملیحقیقت غیر قابل شناختمهمان ناخواندهارتباط میکروب روده و پارمقالاتهیچ چیز، چقدر حقیقی استخطای حساطلاع رسانی اینترنتیکمی زاویه ی دیدت را عوض کدرمان های جدید در بیماری بحثی در مورد عملکرد لوب فپیراستاممغز و اخلاقروش های صرفه جویی در ایجاتاول کف پا و حقیقتآشنا پنداریسلول های مغزی عامل پارکیقدرت مردمنورون های ردیاب حافظهشگفت زده و حیران باشتصویر زیبا از سلولایستادن در برابر آزادی بهمه جا خیر بکارحباب های کیهانی تو در تومیوپاتی و نوار عصب و عضلهارزش حقیقی زبان قسمت اولبلندی در ذهن ما درک بلندیهر حرکت خمیده می شود و هر ده روش موفقیتکوچک شدن مغز از نئاندرتادرمان جدید کنترل مولتیپلبدون پیر فلکریه زغالیمغز بیش از آنچه تصور میشوتاثیر کپسول نوروهرب بر سافسردگی و اضطراب در بیماسماگلوتید داروی کاهش دهنلیروپریم داروی ترکیبی ضداپی ژنتیکچیزی شبیه نور تو نیستشباهت مغز و کیهانهندسه ی پایه ایحس و ادراک قسمت چهلما انسانها چه اندازه نزداز کسی که یک کتاب خوانده وقتی پر از گل شدی خودت را دورترین نقطه ی قابل مشاهبه خوبی های دیگران فکرکنکیست کلوئید بطن سومدرهای اسرارآمیز و پوشیدهتنها در برابر جهانبرخی ملاحظات در تشنج های پس از اگو یا بعد از نفسراه فراری نیستمغط یک گیرنده استتاثیر انتخاب از طرف محیط امیوتروفیک لترال اسکلروچگونه جمعیت های بزرگ شکل سودمندی موجودات ابزی بر جلوتر را دیدنمقایسه رقابت و همکاریابزار بقا از نخستین همانصبر و واقعیتهوش مصنوعی یا حماقت طبیعحس و ادراک قسمت پنجاه و یماده ی خالیاز تکینگی تا مغز از مغز تویروس های باستانی، مغز مدانش قدرت استبی ذهن و بی روحکاش شرف اجباری بود یا حتیمجموعه های پر سلولی بدن مدرک عمیق در حیواناتتو برای خزیدن خلق نشده ایبرخی روش های تربیتی کودکآنتی بادی منوکلونال در درساناها و ابر رساناها و عنقش گرمایش آب و هوا در همتاثیر درجه حرارت بر عملکانفجار بزرگ پایان بوده انگاهت را بلند کنسیر آفرینش از روح تا مغز جهان مشارکتیمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانطلای سیاههوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت شصت و هشتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرداروهای مصرفی در ام اسبیماری الزایمرکشف جمجمه ای درکوه ایرهومدیون خود ناموجوددست و پا زدن در سایه؟تومورهای ستون فقراتبزرگترین خطایی که مردم مآیا هوش مصنوعی زندگی بشرزمان به چه دلیل ایجاد میشفیلم کوتاه هیروشیما از هنقش رژیم غذایی در رشد و اتاثیر روزها، ماه ها یا ساانرژی تاریک که ما نمی تونباید صبر کرد آتش را بعد ساخت سلول عصبی حتی پس از جهان در حال نوسان و چرخشمناطق خاصی از مغز در جستجابزارهای پیشرفته ارتباط عقلانیت بدون تغییرهوش مصنوعی از عروسک بازی خونریزی مغز در سندرم کوواز تکینگی تا مغز، از مغز وابسته به دوستی این و آن داروی جدید برای میاستنی بیندیشگیلگمش باستانی کیستگیاه بی عقل به سوی نور میمراحل ارتقای پله پله کیهذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتوانایی یک فرد، برای تغیتفاوت ها و تمایزها کلید بآیا تکامل و تغییرات ژنتیزندان ذهنیفرگشت و تکامل تصادفی محض نمیتوان با بیرون انداختنتازه های درمان ام اسانعطاف پذیری مکانیسمی علچرا مردم با زندگی میجنگنسخت ترین کار، شناخت خود اجواب دانشمند سوال کننده منبع هوشیاری کجاست قسمت53اثرات مضر ماری جواناعوامل ایجاد لغت انسانی و هوش مصنوعی درمانگر کامپیخواص شکلات تلخاز علم جز اندکی به شما دایک آلل ژنتیکی که از نئانددخالت در ساختار ژنهابا تعمق در اسرار ابدیت و گزیده ای از وبینار یا کنفمشکلات روانپزشکی پس از سرمز جهانتکنولوژی جدید که سلول هاتلاش ها برای کشف منابع جدآپومورفین در پارکینسونزبان مشترک ژنتیکی موجودافساد اقتصادی سیتماتیک درنه روش تقویت مغزترکیب آمار و ژنتیکای همه ی وجود منچراغ های متفاوت و نور یکسسردرد به دلیل مصرف زیاد مجراحی گردن همیشه برای دیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماختلال در شناسایی حروف و عدم درکهوش عاطفی قسمت دومخاویار گیاهیاستخوان های کشف شده، ممکژن ضد آلزایمردر آسمان هدیه های نادیدنبارداری بدون رحمپیوند قلب خوک، به فرد دچامعجزه ی علم در کنترل کرونروان سالمتکامل زبانتمدنی قدیمی در شمال خلیج آرامش عقلزبان، وسیله شناسایی محیطقلب را نشکننوار مغز، مفید و بی خطرتسلیم شدن از نورون شروع ماینکه خانواده ات سالم بانظریه ی ریسمانشناسایی سلول های ایمنی احقیقت، آن چیزی نیست که جلمهندسی ژنتیک در حال تلاش ارتباط ماده و انرژیتاثیر ویتامین دی بر بیماهیچ وقت خودت را محدود به خطر آلودگی هوااطلاعات حسی ما از جهان، چکمالگرایی دشمن پیشرفتدرمان های جدید سرطانبحثی درباره هوش و تفاوتهپیشینیان انسان از هفت میمغز و سیر تکامل ان دلیلی روش های عملی برای رفع کمرتابوهای ذهنیآشناپنداری چیستسلول های بنیادیقدرت و شناخت حقیقتنوروپلاستیسیتی چیستشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتصویر زیبای اصفهاناکنون را با همه ی نقص هایهمیشه چیزی برای تنهایی دحباب هایی تو در تومیوتونیک دیستروفیارزش حقیقی زبان قسمت دومبلوغ چیستهرچیز با یک تاب تبدیل به دهن، بزرگترین سرمایهکوچکی قلبدرمان جدید ام اسبدون بار گذشتهریواستیگمینمغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر کتامین در درمان پاافسردگی و ساختار مغزسندرم میلر فیشرلیس دگرامفتامین یا ویاسابتدا سخت ترین استنکاتی در مورد تشنجشباهت مغز با کیهان مادیهندسه ی رایج کیهانحس و ادراک قسمت چهل و هفتما انسانها چه اندازه نزداز آغاز خلقت تا نگاه انساوقتی تو از یاد گرفتن باز ديدن با چشم بسته در خواب به خودت مغرور نشوکپسول ژری لاکتدرون قفس یا بیرون از آنتنهاییبرخی مرزهای اخلاق و علوم آلودگی هوا چالش قرن جدیدراه نجاتنفرت، اسیب به خود استتاثیر احتمالی عصاره تغلیامید نیکو داشته باش تا آنچگونه جمعیت های بزرگ شکل سی و سه پل اصفهانجمجمه انسان های اولیهمقابله ی منطقی با اعتراضابزار بقا از نخستین همانصبر بسیار بایدهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت پنجاه و دماده ای ضد التهابیاز تکینگی تا مغز از مغز تویرایش DNA جنین انسان، بردانش محدود به ابعاد چهاربی سوادی در قرن 21کتاب گران و پرهزینه شد ولمجرم، گاهی قربانی استدرگیری قلب در بیماری ویرتو تغییر و تحولیبرخی سلولهای عصبی در تلاآنزیم تولید انرژی در سلورستگاری محدود به یک راه ننقش پیش زمینه ها و اراده تاثیر درجه حرارت بر عملکانقراض را انتخاب نکنیدچالش هوشیاری و اینکه چرا سیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان معنامنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از طوفان فقر و گرسنگی و بی سهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت شصت و دواز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که داروهای ام اسبیماری ای شبیه آلزایمر و کشف جدید تلسکوپ جیمز وبمدیریت اینترنت بر جنگدست کردن در گوشتوهم فضای خالیبزرگترین درد از درون است آیا هوش ارثی دریافتی از پزمان شگفت انگیزفیلمی بسیار جالب از تغیینقش زنجبیل در جلوگیری از تاثیر روغن رزماری استنشاانرژی خلا ممکن استنبرو و انرژی مداومساخت شبکه عصبی مصنوعی با جهان در حال ایجاد و ارتقامنبع نور واقعی و ثابت، حقابزارهای بقا از نخستین هعقیده ی بی عملهوش مصنوعی از عروسک بازی خونریزی مغزی کشندهاز تکامل تا مغز از مغز تا وابستگی یعنی قلادهداروی جدید برای کاهش وزنبیهوش کردن در جراحی و بیمگیاه خواری و گوشت خوار کدمرز مرگ و زندگی کجاستذره ی معین یا ابری از الکتوازن مهمتر از فعالیت زیتفاوت ها را به رسمیت بشناآیا جنین انسان، هوشمندی زونیسومایدفراموش کارها باهوش تر هسنمیتوان بر سیاه سیاه نوشتاسف بار است انسان، حق خواهرام مصر از شگفتی های جهچرا مغز انسان سه هزار سالسختی ها رفتنی استجواب سنگ اندازیمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسماجزای پر سلولی بدن انسان عواملی که برای ظهور لغت اهوش مصنوعی درخدمت خلق وحخواص شگفت هویجازدواج های بین گونه ای، ریک جهش ممکن است ذهن انساندر موج، راز خلقت نهفته اسبا خودت نجنگگزارش یک مورد جالب لخته ومشکلات روانپزشکی در عقب رمز جهان خاصیت فراکتالتکنولوژی جدید که سلول هاتلاش های جدید در ALSآب زندگی است قسمت چهارمزبان چهار حرفی حیات زمینفشار و قدرتچه زیاد است بر من که در ایترکیب حیوان و انسانای آنکه نامش درمان و یادشنزاع ها بیهوده استسردرد تنشنجستجوی متن و تصویر به صورمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماختلالات مخچهعدالت برای من یا برای همههوش عاطفی قسمت سومخار و گلاستروژن مانند سپر زنان دژنها نقشه ایجاد ابزار هودر آستانه ی موج پنجم کوویبازگشایی مجدد مطب دکتر سپیوند مدفوعمعجزه در هر لحظه زندگیروبات ها قول میدهندتکامل زبانتمرکز و مدیتیشنآرامش(سکوت) stillness و تکاپوزدودن نقص از هوش مصنوعیقوی تر باشنوار مغز، ترجمه ی فعالیت تست نوار عصب و عضلهاین، فقط راه توستنظریه تکامل در درمان بیمشهر زیرزمینی در ژاپن براحقایق ممکن و غیر ممکنمهندسی بدنارتباط متقابل با همه ی حیصفحه اصلیهیچ کاری نکردن به معنی چیخطر حقیقی، خود انسان استاطلاعاتی عمومی در مورد مکمردرددرمان های رایج ام اسبحثی درباره هوش و تفاوتهپیشرفت های باور نکردنی دمغز کوانتومیروش هایی برای کم کردن اضطتاثیر فکر بر سلامتآشتی بهتر استسلول های بنیادی منابع و اقدرت کنترل خودنوروز مبارکشگفتی های زنبور عسلتصویربرداری فضاپیمای آماکوییفلکسهمیشه چشمی مراقب و نگهباحد و مرزها توهم ذهن ماستمیگرن و پروتئین مرتبط با ارزش حقیقی زبان قسمت سومبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهز ذره، یک دنیاستدو ویژگی انتزاع و قدرت تجکوچکترین چیز یک معجزه اسدرمان جدید ای ال اس، توفربدون زمان، ماده ای وجود نپروژه ی علمی پیوند مغز ساریاضیات یک حس جدید استمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر گیاه خواری بر رشد واقلیت خلاقسندرم کووید طولانیتغییر الگوی رشد مغزی با زلا اکراه فی الدینابتدایی که در ذهن دانشمنچگونه مولکول های دی ان ایشباهت های ریشه ای چند بیمهندسه بنیادینحس و ادراک قسمت چهل و هشتما اکنون میدانیم فضا خالاز انفجار بزرگ تا انفجار وقتی خودت را در آینه دیدیدی متیل فومارات(زادیوا)(به خودت نگاه کنکامپیوتر سایبورگدرون و بیرون، جدای از هم تنهایی رمز نوآوری استبرخی نکات از گاید لاین پرآلودگی هوا و ویروس کروناراه های جدید برای قضاوت رنقاشی هایی با بوی گذشته یتاثیر بینش و انتظارات فرامید نجاتچگونه حافظه را قویتر کنیسیلی محکم محیط زیست بر انجنین مصنوعیمقابله با کرونا با علم اسابزار بقا از نخستین همانصد قدح، نفتاده بشکستهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت پنجاه و سماده، چیزی نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تویشن پرودانش بی نهایتبی شرمیکتاب زیست شناسی باورمحل درک احساسات روحانیدرگیری مغز در بیماری کویتو جهانی هستی که خودش را برخی سيناپسها طی تکامل و آواز خواندن در قفس، نشانرشته نوروایمونولوژی و نقنقش پیشرفته ی سلول های بنتاثیر درجه حرارت بر عملکانواع سکته های مغزیچالش هوشیاری و اینکه چرا سیستم تعادلی بدنجهان معکوسمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از طوفان بیداریهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت شصت و ششاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرداروهای تغییر دهنده ی سیبیماری ای شبیه ام اس مولتکشیدن مادی روشی برای جلومداخله ی زیانبار انساندست آسمانتوهم فضای خالی یا توهم فضبسیاری از مجرمان، خودشانآیا هوش سریعی که بدون احسزمان، واقعی نیستفیروز نادرینقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر رژیم گیاه خواری بر انرژِی برای ایجاد اضطرابچت جی پی تیساخت شبکه عصبی با الفبای جهان ریز و درشتمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزارهای بقا ازنخستین همعلم و ادراک فقط مشاهده ی هوش مصنوعی از عروسک تا کمخواندن ، یکی از شستشو دهناز تکامل تا مغز، از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغداروی جدید برای ای ال اسبیهوشی در بیماران دچار ابیوگرافیگیرنده باید سازگار با پیمرز بین انسان و حیوان کجاذرات کوانتومی زیر اتمی قتوت زیاد بخوریدتفاوت های بین زن و مرد فقآیا جهان ذهن و افکار ما مزونا به وسیله ویروس ابله فراموشی همیشه هم بد نیستنمای موفقیتتبدیل پلاستیک به کربن و ساولویت بندی ها کجاستچرا مغزهای ما ارتقا یافت سختی در بلند شدن از روی صجوسازی مدرنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاجزایی ناشناخته در شکل گعوارض ازدواج و بچه دار شدهوش مصنوعی ساخته هوش طبیخواص عجیب لوبیااسکلت خارجی در درمان اختیک رژیم غذایی جدید، می تودر میان تاریکی و روشناییبا خدا باشگشایش دروازه جدیدی از طرمشاهده گر جدای از شیء مشارنگ کردن، حقیقت نیستتکینگیتلاش های جدید در درمان فرآب زندگی است قسمت هفتمزبان نیاز تکاملی استفشار روحی، همیشه بد نیست نه عدم مطلق بلکه عدم با قترازودونای جان جان بی تن مرونزاع بین جهل و علم رو به پسردرد سکه ایجستجوی هوشیاری در مغز مامنبع هوشیاری کجاست؟(قسماختلالات حرکتی در انسانعسل طبیعی موثر در کنترل بهوش عاطفی قسمت ششمخارق العاده و استثنایی باسرار آفرینش در موجژنها ، مغز و ارادهدر برابر حقایق جدیدبازگشت از آثار به سوی خداپیوند مدفوع در درمان بیممعرفی مورد نادر بیماری گروبات های ریز در درمان بیتکامل زبان انسان از پیشیتمرکز بر هدفآزمون تجربی، راهی برای رسفر فقط مادی نیستقیچی ژنتیکینوار عصب و عضلهتست کم هزینه ی بزاق برای اینترنت بدون فیلتر ماهوانظریه تکامل در درمان بیمشواهدی از نوع جدیدی از حاحل مشکلمهربانی، شرط موفقیتارتباط چاقی و کاهش قدرت بسوالات پزشکیهیچ کس مانند تو نگاه نمیکخطر را بپذیراطلاعاتی عمومی در مورد مکمردرد ناشی از تنگی کانادرمان های علامتی در ام اسبحثی درباره هوش و تفاوتهپیشرفت های جدید علوم اعصمغز آیندگان چگونه است ؟روش هایی برای جلوگیری از تاثیر مشاهده بر واقعیت بآغاز فرایند دانستنسلول های بدن تو پیر نیستنقدرت انسان در نگاه به ابعنوروز یا روز پایانیشانس یا نتیجه ی تلاشتصور ما ازمشکلات و واقعیهمیشه اطمینان تو بر خدا بحریص نباشمیگرن و خوابارزش خود را چگونه میشناسبنی عباس، ننگی بر تاریخهزینه ای که برای اندیشیدکووید نوزده و خطر بیماری درمان جدید سرطانبر کسی اعتماد نکن مگر اینپروانه ی آسمانیریتوکسیمابمغز بزرگ چالش است یا منفعتاثیر گیاه خواری بر رشد واقیانوس نادانیسندرم گیلن باره به دنبال تغییر خود یا تغییر دیگرالاموژین داروی ضد اوتیسم؟ابتذال با شعار دینچگونه میتوان با قانون جنشباهت کیهان و مغزهندسه در پایه ی همه ی واکحس و ادراک قسمت چهل و دومما از اینجا نخواهیم رفتاز بار خود بکاه تا پرواز وقتی خورشید هست شمع به کادین اجباریبه دنبال رستگاری باشکاهش میل جنسی در ام اسدرون آشفته ی تو و ظاهر خنتنبیه چقدر موثر استبرخی نرمش ها برای درد زانآلودگی هوا و پارکینسونراه های جدید برای قضاوت رچقدر به چشم اعتماد کنیمتاثیر ترکیبات استاتین (سامید یا ناامیدی؟نگاه من، نگاه تو و یا حقیسینوریپا داروی ترکیبی ضدجنگ هفتاد و دو ملت همه را ملاحظه های اخلاقی دربارهابزار بقا از نخستین همانصداقتهوش مصنوعی الفاگوحس و ادراک قسمت پنجاه و شماده، چیزی بیش از یک خلا از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت فیزیکی، تابعی از دانشمندان موفق به بازگردبی عدالتی در توزیع واکسن کتاب طبیعت در قالب هندسهمحل درک احساسات روحانی ددرگیری مغز در بیماران مبتو جدای از کیهان نیستیبرداشت مغز ما از گذر زمانآینه در اینهرشد مغز فرایندی پیچیده اALS نگاهی کامل بر بیماری ونقش آتش در رسیدن انسان بهتاثیر درجه حرارت بر عملکانیس بی کسانچالش هوشیاری و اینکه چرا سیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان هوشمندمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از طوفان زیباییهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک سی و هفتماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتداروهای ضد بیماری ام اس وبیماری اسپینال ماسکولار کشتن عقیده ممکن نیستمدارک ژنتیکی چگونه انساندست بالای دستتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)بسیاری از بیماری های جدیآیا هشیاری کوانتومی وجودزمزمه ات مانده در گوشمفیزیک مولکولها و ذرات در نقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر رژیم گیاه خواری بر انسولینچت جی پی تیساختن آیندهجهان شگفت انگیزمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزارهای بقای موجود زندهعلم و روحهوش مصنوعی از عروسک تا کمخواندن، دوست روزهای سختاز تکامل تا مغز، از مغز توبینار اساتید نورولوژی دداروی جدید برای دیابتداروی جدید ضد فشار خونبیوگرافیگالکانزوماب، دارویی جدیمرز جدید جستجو و اکتشاف، ذرات کوانتومی زیر اتمی قتوسعه هوش مصنوعی قادر استفاوت های تکاملی در مغز وآیا جهش های ژنتیکی، ویروزیان غذاهای پرچربفراموشی و مسیر روحانینمایش تک نفرهتبدیل تراکت صوتی مصنوعی اولین قدم شناخت نقص های خچرا ویروس کرونای دلتا واسدسازی روش مناسب برای مقجامعه ی آسمانیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاحیای بینایی نسبی یک بیمعید نوروز مبارکهوش مصنوعی، کیفیت فریب مخود جسم و یا تصویراسکار، لگوی هوشمندیکی از علل محدودیت مغز امدر مانهای کمر دردبا طبیعت بازی نکنپل جویی اصفهانمشاهده آینده از روی مشاهرنگین کمانتکامل فردی یا اجتماعیتلاش های جدید در درمان سرآب زندگی است قسمت اولزبان و کلمه حتی برای کسانفضا و ذهن بازنهایت معرفت و شناخت درک عترازودونایمونوگلوبولین وریدی IVIgنزاع بین علم و نادانی رو سردرد عروقی میگرنحفره در مغزمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماختلالات صحبت کردن در انعشق به هفت مرتبه ی شناختیهوش عاطفی بیشتر در زنانخبر مهم تلسکوپ هابلاسرار بازسازی اندام هاژنهای مشترک بین انسان و ودر جراحی کمر عجله نکنیدبازگشت به ریشه های تکاملپیوند مغز و سر و چالشهای معرفت و شناختروبات کیانتکامل ساختار رگهای مغزی تمرکز بر امروزآزمون ذهنی گربه ی شرودینسفر نامه سفر به بم و جنوب قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنوار عصب و عضلهتست آر ان اس دز میاستنی گاینترنت، حقیقت جامعه ی فنظریه تکامل در درمان بیمشواهدی از دنیسوان(شبه نئحلقه های اسرارآمیزموفقیت هوش مصنوعی در امتارتباط هوش ساختار مغز و ژپیامهای کاربرانهیچ کس حقیقت را درون مغز خطرات هوش مصنوعیاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نکمردرد و علل آندرمان ژنتیکی برای نوآوریبحثی درباره هوش و تفاوتهپیشرفت در عقل است یا ظواهمغز اندامی تشنه ی انرژی اروش هایی ساده برای کاهش اتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآغاز فصل سرما و دوباره تکسلول بنیادی و ای ال اسقدرت ذهننورالژیشانس یا تلاشتصور از زمان و مکانهمیشه به آنچه داری، خوشنحرکات چشم، ترجمه کننده ی میگرن و روزه داریاز فرد ایستا و متعصب بگذربه قفس های سیاهت ننازهزینه سنگین انسان در ازاکودک هشت ساله لازم است آددرمان جدید سرطانبرلیتیونپرواز از نیویورک تا لوس آریسپریدونمغز بزرگ چالشهای پیش روتاثیر گیاه خواری بر رشد والکترومغناطیس شنوایی و هسندرم پیریفورمیستغییر دیگران یا تغییر خولایو دوم دکتر سید سلمان فابداع دی ان ای بزرگترین دچگونه مغز ما، موسیقی را پشباهت زیاد بین سلول هاي عهندسه زبانِ زمان استحس و ادراک قسمت چهل و سومما اشیا را آنطور که هستنداز بحث های کنونی در ویروسوقتی ریشه ها عمیقند از چیدین، اجباری نیستبه زودی شبکه مغزی به جای کاهش مرگ و میر ناشی از ابدروغ نگو به خصوص به خودتتهدیدهای هوش مصنوعیبرخی نرمش ها برای زانوآلزایمرراه پیروزی در زندگی چیستنقش قهوه در سلامتیتاثیر تغذیه بر سلامت رواامید جدید بر آسیب نخاعینگاه مادی غیر علمی استسیگار عامل افزایش مرگ ومجنگ و تصور از جنگملاحظات بیهوشی قبل از جرابزار بقا از نخستین همانصدای بم با فرکانس پایین، هوش مصنوعی اکنون می توانحس و ادراک قسمت بیست و چهاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چند سویهدانشمندان نورون مصنوعی سبیمار 101 ساله، مبتلا به سکتاب، سفری به تاریخمحدودیت چقدر موثر استدرگیری مغزی در سندرم کووتو دی ان ای خاص ميتوکندريبرداشتت از جهان رو زیاد آیندهرشد مغز علت تمایل انسان بNVG 291نقش انتخاب از طرف محیط، نتاثیر درجه حرارت بر عملکانگشت ماشه ایچالش هوشیاری و اینکه چرا سکوت و نیستیجهان هوشیارمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از طولانی ترین شبهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک- قسمت پنجاه و از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توداروهای ضد تشنج با توضیح بیماری اضطراب عمومیگل خاردار، زیباستمروری بر تشنج و درمان هایدستورالعمل مرکز کنترل بیتوهم چیستبسیاری از بیماری های جدیآیا واکنش های یاد گرفته وزنان باهوش ترفیزیک هوشیارینقش سجده بر عملکرد مغزتاثیر رژیم گیاه خواری بر انسولین هوشمندنتایج نادانی و جهلساختن آینده، بهترین روش جهان شگفت انگیز و بی زمانمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزارهای بقای از نخستین علم اپی ژنتیک دریچه ای بههوش مصنوعی از عروسک تا کمخواب زمستانی سلول های سراز تکامل تا مغز، از مغز توجود قبل از ناظر هوشمنداز تکامل تا مغز، از مغز توراپامیل در بارداریداروی جدید ضد میگرنبیان ژن های اسکیزوفرنی دگام کوچک ولی تاثیرگذارمرزهای حقیقی یا مرزهای تذرات کوانتومی زیر اتمی قتوسعه برخی شغل ها با هوش تفاوت های زبانی سرمنشا تآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجزیباترین چیز در پیر شدنفراموشی آرمانچند نرمش مفید برای کمردرتبدیل سلولهای محافط به ساولین مورد PML به دنبال تکچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک سرنوشتجاودانگی مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاحیای بینایی نسبی یک بیمعامل کلیدی در کنترل کارآهوش مصنوعی، اتفاقات و تحخودآگاهی و هوشیارياساس انسان اندیشه و باور یافته های نوین علوم پرده در محل کار ارزش خودت را ببالای هر دستی، دستی هستپل خواجو اصفهانمشاهدات آمیخته با اشتباهرهبر حقیقیتکامل مادی تا ابزار هوشمتلاش های جدید شرکت نورالآب زندگی است قسمت دومزبان و بیان نتیجه ساختمافضای قلب منبع نبوغ استنهایت در بی نهایتتراشه مغز بدون واسطه ی دایمپلانت مغزینزاع بین علم و جهل رو به پسرطان کمیت گراییحق انتخابمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماختلالات عضلانی ژنتیکعشق درونی به یگانگی خلقتهوش عاطفی در زنان بیشتر اخدا موجود استاصفهان زیباژنهای هوش ، کدامنددر درمان بیماری مولتیپل بازخورد یا فیدبکپیوند اندام از حیوانات بمغز فکر میکند مرگ برای دیروح و آب حیاتتکامل شناخت انسان با کشفتمساح حد واسط میان مغز کوآزمون ذهنی گربه شرودینگرسفر به مریخ در 39 روزقانون مندی نقشه ژنتیکی منوار عصب و عضلهتشنچ پانایوتوپولوس تشنج ایندرالنعناعشیر و دوغ بادامحمله ویروس کرونا به مغزموفقیت در تفکر استارتباط پیوسته ی جهانسایتهای دیگرهیچ اندر هیچدفاع از پیامبراعتماد به خودکمردرد با پوشیدن کفش منادرمان کارتی سل و تومور مغبحثی درباره هوش و تفاوتهپیشرفت ذهن در خلاقیت استمغز انسان ایا طبیعتا تماروش جدید تولید برقتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آغاز مبهم آفرینشسلول بنیادی در درمان ایدقدرت شناختی انسان، محدوداکسی توسین و تکامل پیش انورالژی تریژمینالشاهکار قرنتصاویر زیبای رعد و برقهمیشه داناتر از ما وجود دحرکت چرخشی و دائمی کیهانمیگرن سردردی ژنتیکی که باز مخالفت بشنودو بیماری روانی خود بزرگ به مغز خزندگان خودت اجازهزاران سال چشم های بینا وکودک ایرانی که هوش او از درمان دارویی سرطان رحم ببرنامه و ساختار پیچیده مپروتئین های ساده ی ابتداریسدیپلام تنها داروی تایمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتاثیر گیاه خواری بر رشد والکتروتاکسی(گرایش و حرکسندرم پیریفورمیستغییر دادن ژنها آیا روزی لازم است هیچ کاری نکنیدابزار هوش در حال ارتقا ازچگونه مغز پیش انسان یا همشباهت زیاد بین سلول هاي عهندسه، نمایشی از حقیقتحس و ادراک قسمت نهمما به جهان های متفاوت خوداز تلسکوپ گالیله تا تلسکوقتی شروع به بیدار شدن میدیوار همه اش توهم بودبه زیر پای خود نگاه نکن بکاهش التهاب ناشی از بیمادریا آرام نخواهد شد کشتی تو یک معجزه ایبرخی نرمش های گردنآملودیپین داروی ضد فشار راه انسان شدن، راه رفتن ونقش مهاجرت در توسعه نسل اتاثیر حرکات چشم بر امواج امید درمان کرونا با هماننگاه محدود و تک جانبه، مشسیاهچاله هاجنگ داده هاممانتین یا آلزیکسا یا ابابزار بقا از نخستین همانصرع و درمان های آنهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت بیست و یکاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستدانشمندان یک فرضیه رادیکبیمار مرکز تنفس سلولیکتابخانهمحدودیت های حافظه و حافظدرگیری مغزی در سندرم کووتو در میانه ی جهان نیستی بررسي علل احتمالي تغيير آینده ی انسان در فراتر ازرشد در سختی استفقر داده ها در هوش مصنوعینقش اتصالات بین سلولهای تاثیر درجه حرارت بر عملکانگشت نگاری مغز نشان میدچالش های ایستادن بر دو پاسکوت، پر از صداجهان های بسیار دیگرمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از طی یکصد هزار سال اخیر هرچهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک- قسمت بیست و پاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرداروی فامپیریدین یا نورلبیماری بیش فعالیگل درون گلدانمرکز هوشیاری، روح یا بدن دغدغه نتیجه ی نادانی استتوهم و خیالبشکه ای که ته نداره پر نمآیا یک، وجود داردزنجیرها را ما باید پاره کفیزیک و هوشیارینقش غذاها و موجودات درياتاثیر رژیم گیاهخواری بر انسان قدیم در شبه جزیره عنجات در اعتماد به خودساختار فراکتال وجود و ذهجهانی که نه با یک رخداد و منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزارهای دفاعی و بقای موعلم به ما کمک میکند تا موهوش مصنوعی از عروسک تا کمخواب سالم عامل سلامتیخواب سالم عامل سلامتی و یاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قداروی جدید ضد الزایمربیان حقیقتگامی در درمان بیماریهای مزایای شکلات تلخ برای سلرفلکس وتری با توضیح دکتر توصیه های سازمان بهداشت تفاوت ایستایی و تکاپوآیا خداباوری محصول تکاملزیباترین چیز در افزایش سفرایند پیچیده ی خونرسانیچند جهانیتبر را برداراولین مورد پیوند سر در انچرا پس از بیدار شدن از خوسریع دویدن مهم نیستجایی برای یاد گرفتن باقی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاحتیاط در ورزش زانو در خاعادت همیشه خوب نیستهوش احساسیخودآگاهی و هوشیارياستفاده از مغز، وزن را کمیاد گرفتن مداومدر چه مرحله ای از خواب ، ربالاترین هدف از دولتپلاسمای غالبمطالبه ی حق خودروی و منیزیم در تقویت استتکامل مداومتلاش هایی در بیماران قطع آب زندگی است قسمت سومزبان و بیان، در سایه پیشرفضای خالی ای وجود نداردنهادینه سازی فرهنگ اختلاتراشه ها روی مغزایمپلانت مغزی و کنترل دو نسبیت عام از زبان دکتر برسرعت فکر کردن چگونه استحقیقت قربانی نزاع بین بی منبع هوشیاری کجاست؟(قسماختراع جدید اینترنت کوانعشق، شلوغ کردن نیستهوش عاطفی در زنان بیشتر اخدا نور آسمان ها و زمین ااصل بازخوردژنهای حاکم بر انسان و انسدر دعواها چه میکنی؟بازسازي مغز و نخاع چالشی پیوند اندام حیوانات به امغز قلبروح در جهانی دیگر استتکامل، نتیجه ی برنامه ریتنفس هوازی و میتوکندریآزادی در چیستسفر به درون سفری زیباقانون گذاری و تکاملنوار عصب و عضلهتشنج چیستایپیداکرینهفت چیز که عملکرد مغز تو شیشه ی بازالتی و سیلیکونحمایت از طبیعتمولکول ضد پیریارتباط انسانی، محدود به هیچگاه از فشار و شکست نتردفاع در برابر تغییر ساختکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرمان پوکی استخوانبحثی درباره احساسات متفاپیشرفتی مستقل از ابزار همغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر نگاه انسان بر رفتاإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسلول بنیادین از مخاط بینقدرت عشقاکسکاربازپین در درمان تشنوزاد ناشنوای متولد شده،شاهکار شش گوشتصادف یا قوانین ناشناختههمیشه راهی هستحس متفاوتمیگرن شدید قابل درمان اساز نخستین همانند سازها تدو بار در هفته ماهی مصرف به نقاش بنگرهستي مادي ای که ما کوچکترکودکان مهاجردرمان زخم دیابتی با تکنوبرنامه ی مسلط ژنها در اختپروتز چشمریشه های مشترک همه ی موجومغز بزرگترین مصرف کننده تاثیر گیاه خواری بر رشد والکترودهای کاشتنیسندرم پای بی قرارتغییر زودتر اتصالات مغزیلبخند بزن شاید صبح فردا زابزار بقا از نخستین همانچگونه هموساپينس بر زمین شجاعت و ترسهنر فراموشیحس و ادراک قسمت چهارمما با کمک مغز خود مختاريماز تلسکوپ گالیله تا تلسکویتنام نوعی کرونا ویروس دیوار، از ابتدا توهم بودبه سیاهی عادت نکنیمکاهش حافظه هرچند فرایندیدریای خداتو یک جهان در مغز خودت هسبرخی یونها و مولکول های مآموزش نوین زبانراه بی شکستنقش میدان مغناطیسی زمین تاثیر دوپامین و سروتونینامیدهای جدید برای بازیابنگاه کلی نگرسیاهچاله های فضایی منابعجنبه های موجی واقعیتمن و وجود توهمیابزار بقا از نخستین همانضایعه ی شبکه لومبوساکرالهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت بیست و دواز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستدانشمندان ژنی از مغز انسبیماری لبر و نابینایی آنکجای مغز مسئول پردازش تجمحدودیت درک انساندرگیری اعصاب به علت میتوتوقف؛ شکستبررسی مغز با امواج مادون آینده ی علم و فیزیک در60 ثرشد، رسیدن به یک هدف نیستفلج نخاعی با الکترودهای نقش تیروئید در تکامل مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکانتقال ماده و انرژیچالش کمبود اندام برای پیسکوت، در برابر گزافه گویجهان هایی در جهان دیگرمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از طیف انسفالیت، گیلن باره هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک- قسمت شصت و چهاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدداروی لیراگلوتیدبیماری تی تی پیگل زندگیمرکز حافظه کجاستذهن ما از در هم شکستن منبتوهم وجودبشریت از یک پدر و مادر نیآیا کیهان می تواند یک شبیزندگی فعال و مثبت روند آلفیزیک آگاهینقش غذاها و موجودات درياتاثیر رژِیم غذایی بر میگانسان میوه ی تکاملنجات در راستگوییساختار شبکه های مغزی ثابجهانی که از یک منبع، تغذیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابعاد و نیازهای تکاملیعلم بدون توقفهوش مصنوعی از عروسک تا کمهوش مصنوعی از عروسک تا کمخواب عامل دسته بندی و حفطاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریداروی سل سپتبیداری معنوی یعنی دوستی گامی در درمان بیماریهای مسمومیت دانش آموزان بی گرفتار مانند بردهتوصیه های غیر دارویی در ستفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا دلفین ها می تواند از زیر فشار کووید چه باید کرفرایند تکامل و دشواری هاچند جهانیتحریک عمقی مغزاولین هیبرید بین انسان و چرا ارتعاش بسیار مهم استسریعترین کامپیوتر موجودجایی خالی نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاحتیاط در تعویض داروهاعادت کن از بالا نگاه کنیهوش احساسیخودت را از اندیشه هایت حفاستفاده از نظریه ی تکامل یاد بگیر فراموش کنیدر ناامیدی بسی امید استباهوش ترین و با کیفیت تریپمبرولیزوماب در بیماری چمطالبی در مورد تشنجرویکردهای جدید ضایعات نختکامل چشمتلاش در تولید انرژی به رنآب، زندگی است(قسمت پنجم)زبان و تکلم برخی بیماریهقفس دور خود را بشکنچهار میلیارد سال تکامل بتراشه ی هوش مصنوعی در مغزایمپلانت مغزی کمک میکند چسبیدن به خود، مانع بزرگ سطح آگاهی، رخدادهای زندگحقیقت آنطور نیست که به نظمنبع هوشیاری در کجاست؟ قادامه بحث تکامل چشمعصب حقوق نورولووهوشمندی کیهانخدا بخشنده است پس تو هم باصل در هم تنیدگی و جهانی کفش و کتابدر سال حدود 7 میلیون نفر باغچه ی منپیوند سر آیا ممکن استمغز ما کوچکتر از نیم نقطهروح رهاییتکثیر سلول در برابر توقف تنفس هوازی و میتوکندریآزادی عقیده، آرمانی که تسفر تجهیزات ناسا به مریخ قانون جنگلنوار عصب و عضله مهم در تشتشنج و حرکات شبه تشنجی قاایا کوچک شدن مغزانسان الهفت سین یادگاری از میراث شکل های متفاوت پروتئین هحوادث روزگار از جمله ویرمولتیپل اسکلروز در زنان ارتباط از بالا به پایین مهیپرپاراتیروئیدیسمدقیق ترین تصاویر از مغز اکنگره بین المللی سردرد ددرمان پوکی استخوانبحثی درباره احساساتی غیرپپوگستمغز انسان برای شادمانی طتاثیر نگاه انسان بر رفتاافت فشار خون ناگهانی در وسلول عصبی شاهکار انطباق قسم به فقراگر فقط مردم میفهمیدند کنوسانات کوانتومی منبع ماشاید گوشی و چشمی، آماده شتضادهای علمیهمیشه عسل با موم بخوریمحس چشایی و بویاییمیاستنی گراویس بدون آنتیاز نخستین همانند سازها تدو برابر شدن خطر مرگ و میبه نقاش بنگرهستی ما پس از شروعی چگال کودکان میتوانند ناقل بی درمان ساده ی روماتیسمبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱پروتز عصبی برای تکلمریشه های مشترک حیاتمغز حریص برای خون، کلید تتاثیر گیاه خواری بر رشد والگو نداشتیمسندرم پس از ضربه به سرتغییر عمودی سر انسان از پلحظات خوش با کودکانابزار بقا از نخستین همانچگونه هوشیاری خود را توسشرکت نورالینک ویدیویی ازهنر حفظ گرهحس و ادراک قسمت نوزدهمما بخشی از این جهان مرتبطاز تکنیکی تا مغز از مغز تویتامین E برای فعالیت صحدید تو همیشه محدود به مقدبه سخن توجه کن نه گویندهکاهش دوپامین عامل بیماریدرک فرد دیگر و رفتارهای اتو کجای جهانیبرخی اثرات مضر ویتامین دآمارهای ارائه شده در سطح راه طولانی را به سلامت گذنقش محیط زندگی و مهاجرت دتاثیر دپاکین بر بیماری مامیدوار باش حتی اگر همه چنگاه انسان محدود به ادراسیاهچاله ها، دارای پرتو جنسیت و تفاوت های بیناییمن کسی در ناکسی دریافتم ابزار بقا از نخستین همانضایعه ی عروقی مخچههوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت بیست و سواز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتدانشمندان پاسخ کوانتومی بیماری میاستنی گراویسکرونا چه بر سر مغز می آورمخچه فراتر از حفظ تعادلدرب بسته با غیر خود باز متولید مولکول جدید توسط هبررسی و اپروچ جدید بر بیمآینده با ترس جمع نمیشودز گهواره تا گورفلج بل، فلجی ترسناک که آننقش حفاظتی مولکول جدید دتاثیر درجه حرارت بر عملکانتروپی و هوشیاریچالش دیدگاه های سنتی در بسکته مغزیجهان یکپارچهمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از طبیعت موجی جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی حسن یوسف باغچه ی مناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنداروی کنترل چربی خونبیماری خود ایمن اعصاب محگلوله ی ساچمه ایمرکز حافظه کجاستذهن چند جانبه نیازمند نگتوهم وجودبعد پنجمآیا گذشته، امروز وآینده زندگی هوشمند در خارج از زفیزیکدانان ماشینی برای تنقش غذاها و موجودات درياتاثیر سلامت دستگاه گوارشانسان ها می توانند میدان نخاع ما تا پایین ستون فقرسادیسم یا لذت از آزار دادجهانی در ذهنمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابعاد اضافه ی کیهانعلم در حال توسعههوش مصنوعی از عروسک تا کمخواص فلفل سبزاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش و میگرنداروی ضد چاقیبیداری و خواب کدام بهتر اگاهی لازم است برای فهم و مسمومیت دانش آموزان، قمارفتار وابسته به شکلتوصیه هایی در مصرف ماهیتفاوتهای جنسیتی راهی براآیا دلفین ها میتوانند بازیرفون داروی ضد ام اسفرایند حذف برخی اجزای مغچند جهانی و علمتحریک عمقی مغز در آلزایماولین تصویر در تاریخ از سچرا به هم اعتماد نمیکنیمسرکه انگبین عسلی مفید برجاذبهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاحساس گذر سریعتر زمانعادت کن خوب حرف بزنیهوش بشری تهدید برای بشریخودروهای هیدروژنیاستفاده از هوش مصنوعی در یادگیری مهارت های جدید ددر هم تنیدگی مرزها و بی مباور و کیهان شناسیپنج اکتشاف شگفت آور در مومطالعه ای بیان میکند اهدرویا و واقعیتتکامل و ارتقای نگاه تا عمتلاشی برای درمان قطع نخاآتاکسیزبان و شناخت حقیقت قسمت چقفس ذهنچهار ساعت پس از کشتار خوکتراشه ی بیولوژِیکایمپلانت نخاعی میتواند دنسبت ها در کیهانسعی کن به حدی محدود نشویحقیقت افرادمنبع هوشیاری در کجاست؟(قاداراوون تنها داروی تاییعصب سیاتیکهوشیاری و وجودخدای رنگین کماناصل علت و تاثیرکل اقیانوس در یک ذرهدر عید نوروز مراقب تصادف بترس از اینکه کسی، به درگپیوند سر برای چه بیمارانمغز مانند تلفن استروزه داری متناوب، مغز را تأثیر نیکوتین سیگار بر متنفس بدون اکسیژنآزار حقیقیسفر دشوار اکتشافقانون جنگلنوار عصب و عضله برای تاییتشنج به صورت اختلال رفتاایا این جمله درست است کسیهم نوع خواری در میان پیشیشکل پنجم مادهحکمت الهی در پس همه چیزمواد کوانتومی جدید، ممکنارتباط بین هوش طبیعی و هواعتماد به خودهاوکينگ پیش از مرگش رسالدل به دریا بزنکنگره بین المللی سردرد ددرمان آرتروز با ورزش موضبحران ذهن فیلمی قابل تامروش صحبت کردن در حال تکامپایان، یک آغاز استمغز انسان برای شادمانی طتاثیر هوش مصنوعی بر مغزافت هوشیاری به دنبال کاهسلول عصبی، در محل خاص خودقضاوت ممنوعاگر میدانی مصیبت بزرگتر نوشیدن چای برای مغز مفید شاید درست نباشدتظاهر خوابیده ی مادههمیشه، آنطور نیست که هستحس و ادراک (قسمت اول )میدان مغناطيسي زمین بشر از نخستین همانند سازها تدو برابر شدن خطر مرگ و میبه نادیدنی ایمان بیاورهشت توصیه برای کاستن از دکودکان گذشته به آینده فکدرمان سرگیجه بدون نیاز ببرین نت به جای اینترنتپرورش مغز مینیاتوری انساریشه های اخلاقمغز در تنهایی آسیب میبینتاثیر گیاه خواری بر رشد والگو و عادت را بشکن و در اسندرم جدایی مغزتغییرات منطقه بویایی مغزلرزش ناشی از اسیب به عصبابزار بقا از نخستین همانچگونه واکسن کرونا را توزشربت رب انارهنر رها شدن از وابستگیحس و ادراک قسمت هفتمما تحت کنترل ژنها هستیم یاز تکینگی تا مغز و از مغز ویتامین E در چه مواد غذایدیدن خدا در همه چیزبهبود حافظه پس از رخدادهکاهش سن بیولوژیکی، تنها درک نیازمند شناخت خویش اتو کز محنت دیگران بی غمیبرخی اختلالات عصبی مثانهآن چیزی که ما جریان زمان رابطه تشنج و اوتیسمنقش مرکز تنفس سلولی در بیتاثیر داروهای ضد التهاب امیدوارینگاه از بیرون مجموعهسیاهچاله و تکینگی ابتدایجنسیت و تفاوت های بیناییمن پر از تلخیمابزار بقا از نخستین همانضایعات در عصب زیر زبانیهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیستماز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازدانشمندان اولین سلول مصنبیماری های میتوکندریکریستال هامخچه ، فراتر از حفظ تعادلدرختان چگونه بر تشکیل ابتولید مثل اولین ربات های بررسی ژنها در تشخیص بیماآیا فراموشی حتمی استزمین در برابر عظمت کیهانفلج خوابنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتاثیر درجه حرارت بر عملکانتظار گذر تندباد؟چاالش ها در تعیین منبع هوسکته ی مغزی در جوانانجهان یکپارچهمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از طبیعت بر اساس هماهنگیهوش مصنوعی از عروسک بازی حساسیت روانی متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کروناداروی تشنجی دربارداریبیماری دویکگلوئونمرکز خنده در کجای مغز استذهن هوشیار در پس ماده ی متوهم بی خداییبعد از کروناآیا پیدایش مغز از روی تصازندگی و داراییفال نیکونقش غذاها در کاهش دردهای تاثیر عصاره تغلیظ شده گیانسان یک کتابخانه استنخاع درازتر یا کوتاهتر کسازگاری با محیط بین اجزاجهان، تصادفی نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابعاد بالاترعلم راهی برای اندیشیدن ااتفاق و تصادفعلم ساختن برج های چرخانهوش مصنوعی به کمک هوش طبیخواص منیزیماز تکامل تا مغز، از مغز تورزش بهترین درمان بیش فعداروی ضد چاقیبیرون اصل است یا درونگاهی مغز بزرگ چالش استمسیر دشوار تکامل و ارتقارفتار اجتماعی انسان، حاصتوضیحی ساده در مورد هوش متقلید مرحله ای نسبتا پیشآیا دست مصنوعی به زودی قازیرک ترین مردمفراتر از دیوارهای باورچند روش ساده برای موفقیتتخریب مغز به دلیل کمبود باولین دارو برای آتاکسی فچرا بیماری های تخریبی مغسرگیجه از شایعترین اختلاجاذبه و نقش آن در شکلگیریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاحساسات کاذبعادت کردن به نعمتهوش در طبیعتخورشید مصنوعیاستفاده از انرژی خلایادگیری هوش مصنوعی، عمیقدر هم تنیدگی کوانتومیباید از انسان ترسیدپول و شادیمعمای اخلاقی قطاررویا و کابوستکامل و ریشه ی مشترک خلقتتلاشی تازه برای گشودن معآتاکسی فریدریشزبان و شناخت حقیقت قسمت اقفس را بشکننون و القلمتربیت کودکان وظیفه ای مهایمپلانت استخوانی در آسینسبت طلایی، نشانه ای به سشلیک فراموشیحقیقت انسانمنبع خواب و رویاادب برخورد با دیگرانعضلانی که طی سخن گفتن چقدهوشیاری و افسردگیخدایی که ساخته ی ذهن بشر اصل عدم قطعیت از کوانتوم کلمات بلند نه صدای بلنددرمان نگهدارنده ی اعتیادبحتی علمی درباره تمایل بپیوند سر، یکی از راه حلهامغز مادران و کودکان در زمروزه داری و التهاب زیانبتأثیر نگاه انسان بر رفتاآزار دیگری، آزار خود استسفرنامه سفر به بم و جنوب قانونمندی و محدودیت عالمنوار عصب و عضله تعیین محلتشنج عدم توازن بین نورون ایا ابزار هوشمندی یا مغز همه چیز موج استحافظه میتواند بزرگترین دموجود بی مغزی که می تواندارتباط شگفت مغز انسان و فاعتماد بی موردهاوکينگ پیش از مرگش رسالدلایلی که نشان میدهد ما بکنترل همجوشی هسته ای با هدرمان ام اس(مولتیپل اسکلبخش فراموش شده ی حافظهروشهای نو در درمان دیسک بپاکسازی مغزمغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر ویتامین دی بر بیماافتخار انسانسلولهای ایمنی القا کنندهقطار پیشرفتاگر نیروی مغناطیس نباشد نوعی سکته مغزی ، وحشتناک شایسته نیست در جیب خود قرتظاهری از ماده است که بیدهمکاری یا رقابتحس و ادراک (قسمت دوم )میدان های مغناطیسی قابل از نخستین همانند سازها تدو داروی جدید برای میاستبه هلال بنگرو هر کس تقوای خدا پیشه کنکودکان خود را مشابه خود تدرمان سرگیجه بدون نیاز ببرای یک زندگی معمولیپرکاری تیروئیدرژیم های غذایی و نقش مهم مغز را از روی امواج بشناستاثیر گیاه خواری بر رشد والگوی بنیادین و هوشیاریسندرم دزدی ساب کلاوینتغییرات مغز پس از 40 سالگیلرزش دست ها و گردن و سر ETابزار بقا از نخستین همانچگونه آن شکری که می خوریمشربت ضد خلطهنر، پر کردن است نه فحش دحس و ادراک قسمت هفدهممانند کودکان باشیداز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کادیدگاه نارسای دوگانه ی مبهداشت خوابکایروپاکتیک چیستماست مالیدرک و احساستو پیچیده ترین تکنولوژی برخی اصول سلامت کمرآنچه می دانم، آنچه را میخرادیوی مغز و تنظیم فرکاننقش نگاه از پایین یا نگاهتاثیر داروی ضد تشنج سدیم امیدواری و مغزنگاه از دور و نگاه از نزدسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجهل مقدسمن بی من، بهتر یاد میگیرمابزار بقا از نخستین همانضرورت زدودن افکارهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت دهماز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسدانشمندان تغییر میدان مغبیماری های مغز و اعصاب و کریستال زمان(قسمت اولمخچه ابزاري که وظیفه آن فدرختان اشعار زمینتولید یا دریافت علمبررسی بیماری التهابی رودآیا ممکن است موش کور بی مزمین زیر خلیج فارس تمدنی فلج خواب چیستنقش خرچنگ های نعل اسبی درتاثیر درجه حرارت بر عملکانحراف و حقیقتنابینایی در نتیجه ی گوشی سال سیزده ماههجهان کنونی و مغز بزرگتریمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از طعمه ی شبکه های ارتباط اجهوش مصنوعی از عروسک بازی خفاش کور و انسان بینا؟از تکینگی تا مغز- از مغز واکسن دیگر کرونا ساخته شداروی جدید ALSبیماری دیستروفی میوتونیگمان میکنی جرمی کوچکی در مرگ چیستذهن و زندگیتوهم تنهاییبعد از کروناآیا آگاهی پس از مرگ از بیزندگی بی دودفاکسیبتنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتاریک ترین بخش شبانسان باشنخستین تمدن بشریستم با شعار قانون بدترین جهش های ژنتیکی مفید در سامنبع هوشیاری کجاست قسمت جهش های ژنتیکی غیر تصادفمنبع هوشیاری کجاست قسمت اتوبان اطلاعات و پلِ بینعلایم کمبود ویتامین E را هوش مصنوعی به شناسایی کاخواص میوه ی بهاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش در کمر دردداروی ضد تشنج با قابليت تبیست تمرین ساده برای جلوگاهی جهت را عوض کنمسئول صیانت از عقیده کیسرقیبی قدرتمند در برابر متوضیحات دکتر فاطمی در موتقلید از روی طبیعتآیا رژیم غذایی گیاهی سلازیست شناسی کل در جزء فراکفرار در فرار از میزبان، دچندین ماده غذایی که ماننتداوم مهم است نه سرعتاولین دروغچرا حیوانات سخن نمی گوینسرگردانیجبران از دست رفته هامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاخلاق و علوم اعصابعادت بد را ترک کنهوش عاطفی قسمت 11خوش قلبی و مهربانیاستفاده از سلول های بنیایادگرفتن، آغاز حرکت است در هم تنیدگی کوانتومی و پبابا زود بیاپول و عقیدهمعماری، هندسه ی قابل مشارویا و خبر از آیندهتکامل ابزار هوش ، راه پر تلاشی جدید در درمان ام اسآتاکسی مخچه ای خودایمنزبان و شناخت حقیقت قسمت دقله برای دیدن نه برای به نوآوری ای شگفت انگیز دانترجمه فعالیت های عضله به ایمان به رویانشانه های گذشته در کیهان شلیک فراموشیحقیقت اشیامنتظر نمان چیزی نور را بهادراک ما درک ارتعاشی است غم بی پایانهوشیاری کوانتومیخدایا جز تو که را دارماصل، روان و نفس استکلوزاپین داروی ضد جنوندرمان نابینایان آیا ممکنبحث درباره پیدایش و منشا پیوندهای پیچیده با تغییرمغز چون ابزار هوش است دلیروزه داری و بیمار ی ام اس تأثیر شیرینی های حاوی لوآسيب میکروواسکولاریا آسسفرنامه سفر به بم و جنوب قارچ بی مغز در خدمت موجودنوار عصب و عضله در مطب دکتشویق خواندن به کودکانایا بیماری ام اس (مولتیپهمه چیز و هیچ چیزحافظه های کاذبموجودات مقهور ژنها هستندارتباط شگفت انگیز مغز اناعتیاد و تلاش های درمانی هدف یکسان و مسیرهای مختلدنیا فریب و سرگرمیکنترل جاذبهدرمان با سلول های بنیادیبخش های تنظیمی ژنومروشهای شناسایی قدرت شنواپارادوکس ها در علممغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر ویروس کرونا بر مغز افراد آغاز حرکت خودشان رسلولهای بنیادی مصنوعی درقطره قطرهاگر نعمت فراموشی نبود بسنیوالینشادی، پاداش انجام وظیفهتعویض دارو در تشنجهمانند سازی در انسانحس و ادراک قسمت 67میدان های کوانتومی خلااز نشانه ها و آثار درک شددو سوی واقعیتبه کدامین گناه کشته شدندوفور و فراوانیکودکان را برای راه آماده درمان سرگیجه بدون داروبرای پیش بینی آینده مغز دپراسینزوماب در پارکینسورژیم های غذایی و نقش مهم مغز زنان جوانتر از مغز مرتاثیر گیاه خواری بر رشد والگوبرداری از طبیعتسندرم سردرد به دلیل افت فتغییرات آب و هوایی که به لرزش عضله یا فاسیکولاسیوابزار بقا از نخستین همانشش مرحله تکامل چشمهوموارکتوس ها ممکن است دحس و ادراک قسمت هجدهممانند آب باشاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا و استخواندیروز و امروزبهداشت خواب، رمز حافظه ی کار امروز را به فردا نیندماست مالی با هوش انسانیدرک کنیم ما همه یکی هستیمتو آرامش و صلحیبرخی اطلاعات روانشناسی مآنچه ناشناخته است باید شراز تغییرنقش نظام غذایی در تکامل متاثیر درجه حرارت بر مغزامیدی به این سوی قبر نیستنگاه از درون قفس یا بیرونسیاهچاله ی تولید کنندهجهان فراکتالمننژیتابزار بقا از نخستین همانضرب المثل یونانیهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت دوازدهماز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهدانشمندان روش هاي جدیدی بیماری های ژنرالیزه ی عصکریستال زمان(قسمت دوم)مخچه تاثیر گذار بر حافظهدرد و درستولید پاک و فراوان انرژیبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا ما کالا هستیمزمان چیستفلج دوطرفه عصب 6 چشمنقش داروهاي مختلف معروف تاثیر درجه حرارت بر عملکاندوه در دنیا استناتوانی از درمان برخی ویسانسور از روی قصد بسیاری جهان کاملی در اطراف ما پرمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از ظهور امواج مغزی در مغز مصهوش مصنوعی از عروسک بازی خفاش با شیوع همه گیری جدیاز تکینگی تا مغز- از مغز واکسن دیگری ضد کرونا از دداروی جدید s3 در درمان ام بیماری سلیاکگنجینه ای به نام ویتامین مرگ و میر پنهانذهن و شیمی بدنتوهم جداییبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا امکان بازسازی اندامهزندگی در جمع مواردی را برفاجعه ی جهل مقدسنقشه های مغزی جدید با جزیتاریکی من و تو و گرد و غباانسان جدید از چه زمانی پانخستین تصویر از سیاهچالهستم، بی پاسخ نیست