دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

آنچه حس می کنیم، نتیجه ی نیازهای ماست

حس و ادراک قسمت شصت
آنچه حس می کنیم، نتیجه ی نیازهای ماست؛ نیازهای تکاملی که برای حفظ بقای محدود ما در این جهان لازم است.
سیر تکامل موجودات زنده، بر اساس اصل بقای ژنهای سازگارتر در هر محیط، برخی افراد را بر می گزیند. این افراد، باقی می‌مانند ولی تا زمانی که شرایط زیستی آنها تغییر نکند. هر تغییر زیستی در محیط و یا مجموعه ی زیستی، سبب می‌شود موجوداتی که قبلا سازگار بودند سازگاری و تطابق خود را از دست بدهند و با موجوداتی دیگر که با محیط زندگی خود، سازگارتر هستند جایگزین شوند و این فرایند، هرگز متوقف نمیشود.
تاثیر انسان بر محیط زیست و دگرگون کردن آن، هرچند در بسیاری موارد در جهت سازگار کردن محیط زیست با شرایط انسان امروز است، به دلیل عدم آگاهی مهندسان و دانشمندان از مجموعه ی اتفاقات جهان و ریزه کاری های ژنها و بدن انسان، گاهی منجر به شرایط ناسازگار با انسان میشود.
آنچه امروز برای بقای خود لازم و ضروری می‌دانیم، ممکن است اصلا در آینده شرایط سازگار با حیات و بقای ما نباشد و تصورات دانشمندان امروز، ممکن است در قرن های آینده در برابر دیدگاه های نوین آیندگان، ضعیف و نارسا باشد.
از فیزیک نیوتونی تا فیزیک نوین کوانتومی، شرایط درک شده ی موجود در جهان در ذهن دانشمندان، کاملا دگرگون شده است و این فرایند با توجه به درک بالاتر و ظرف های شناختی وسیع تر آیندگان، هرگز متوقف نخواهد شد.
سعی مهم و اساسی اینکه از جاذبه های معمول و قفس حافظه ها و نگاه ها بگذریم و جاذبه های نامعمول را به رسمیت بشناسیم؛ جاذبه هایی که هر چند در جهت مورد نظر ما نیست ولی واقعی هستند و بی توجهی به آن، ما را از حقیقت دور میکند.
انرژی ای که حقیقی و سفید تصور میشود، بر اساس یافته های جدید فیزیک، بیش از ۴ درصد کیهان نیست و بی توجه بودن به ۹۶درصد انرژی و ماده ی موجود در جهان(ماده و انرژی تاریک)، راهی منطقی و معقول به سوی ارتقای انسان نیست.


ما اکنون می توانیم نیروی جاذبه را به عنوان نتیجه ی جریان خاص اطلاعات، تصور کنیم و ما می توانیم در مورد این جریان اطلاعات، اینطور تصور کنیم که در هر جهت امتداد دارد.
به جای یک جریان داده- که به سوی مرکز سیاره ی ما جریان داشته باشد و نیرویی را تولید کند که ما را روی سطح نگه می‌دارد؛ آنطور که نیوتون آن را توصیف می کرد- ما می توانیم این جریان را اینگونه تصور کنیم که در جهت دیگری هم جاری است و این، زمانی است که با میدان های الکترمغناطیسی ای ترکیب شود که در هر جا در فضا، حضور دارند.(نسیم هرمیان)
برخی توضیحات دکتر سلمان فاطمی نورولوژیست
We can now conceive of the gravitational force as the result of a specific flow of information and we can think of this flow of information as being directed in any direction. Instead of a flow of information flowing toward the center of our planet and producing this force that keeps us on the surface, as Newton described it, we can think of this flow as being directed in another direction, since it is coupled to electromagnetic fields that are present everywhere in space. Nassim Haramein
#control #gravity #field #flow #information #theory #newton #electromagnetic #EMF #space #physics #unified #science #haramein #model #holographic #fractal
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=603137137832173&id=100044076761942


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ارتباط بین هوش طبیعی و هوحس و ادراک قسمت شصت و هشتچگونه آن شکری که می خوریمبوزون هیگز چیستدرمان ام اس(مولتیپل اسکلمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت های زبانی سرمنشا تهوش مصنوعی به شناسایی کازمان و مکان، ابعاد کیهان کنگره بین المللی سردرد دشناسایی تاریخچه ی تکاملیمعجزه در هر لحظه زندگیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسایا تکامل هدفمند استاز نشانه ها و آثار درک شدخواب سالم عامل سلامتینگاهی بر توانایی اجزاي بدرک و احساسبیماری اضطراب عمومیهوشیاری و وجودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمایل زیاد به خوردن بستنزونا به وسیله ویروس ابله کیهانِ هوشیارِ در حال یاشاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما مجهان کاملی در اطراف ما پرابداع دی ان ای بزرگترین دمغز برای فراموشی بیشتر کاز تکینگی تا مغز از مغز تخدایی که ساخته ی ذهن بشر فلج خواب چیستچت جی پی تیدردهای سال گذشته فراموش بیش از نیمی از موارد انتقهدف از خلقت رسیدن به ابزامنشأ اطلاعات و آموخته ها تو یک معجزه ایزبان و شناخت حقیقت قسمت چکتابخانهصبر بسیار بایدتاثیر درجه حرارت بر عملکآب، زندگی است(قسمت پنجم)جهش تمدنی عجیب و شگفت انسابزار بقا از نخستین هماننقش میدان مغناطیسی زمین از تکینگی تا مغز از مغز تدو بیماری روانی خود بزرگ فرایند حذف برخی اجزای مغچرا بیماری های تخریبی مغذرات کوانتومی زیر اتمی قبحتی علمی درباره تمایل بوقتی تو از یاد گرفتن باز میدان های مغناطیسی قابل تولید یا دریافت علمسفرنامه سفر به بم و جنوب گمان میکنی جرمی کوچکی در عقل مجادله گرتبدیل پلاستیک به کربن و سافت فشار خون ناگهانی در وجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقای موجود زنده از نقش حیاتی تلومر دی ان آ داز تکینگی تا مغز، از مغز دگرگونی های نژادی و تغییقانون جنگلنظریه ی تکامل در درمان بیرویا و کابوسبخش های تنظیمی ژنومواقعیت های متفاوتماپروتیلینتوهم جسمسندرم کووید طولانیگذشته را دفن کنعوامل ایجاد لغت انسانی و تسلیم شدن از نورون شروع مالتهاب شریان تمپورالحمله ویروس کرونا به مغزابزارهای بقای از نخستین نقش غذاها در کاهش دردهای اساس انسان اندیشه و باور داروهای تغییر دهنده ی سیلوزالمعده(پانکراس)مصنوعهمیشه راهی هستروزهای سختبرای زندگی سالم، یافتن تواکسن دیگری ضد کرونا از دمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتکینگیسیاهچاله ی تولید کنندهپیوند اندام از حیوانات بغم بی پایانتعذیه ی ذهناندوه در دنیا استحس و ادراک قسمت 74احیای بینایی نسبی یک بیمنهایت معرفت و شناخت درک عاصل عدم قطعیت از کوانتوم داروی ضد تشنج با قابليت تملاحظه های اخلاقی دربارههوش مصنوعی و کشف زبان هایریاضیات یک حس جدید استبرخی سلولهای عصبی در تلاوزوز گوشمرگ و میر پنهانتکامل ساختار رگهای مغزی ساخت شبکه عصبی با الفبای پرواز از نیویورک تا لوس آانسانیت در هم تنیده و متصحس و ادراک قسمت پنجاه و یادراک ما درک ارتعاشی است نوروز یا روز پایانیبلعیدن ستاره توسط سیاهچادر یک فراکتال هر نقطه مرکمنابع انرژی از نفت و گاز بسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی رادیوی مغز و تنظیم فرکانژنها نقشه ایجاد ابزار هومشکل از کجاستتاثیر ویتامین دی بر بیماسربازان ما محققا غلبه می آنان که در قله اند هرگز خای آنکه نامش درمان و یادشارتباط شگفت مغز انسان و فحس و ادراک قسمت شصت و دوچگونه انتظارات بر ادراک بوزون هیگز جهان را از متلدرمان تومورهای مغزی با امنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت ایستایی و تکاپوهوش مصنوعی در کامپیوترهازمان و صبرکنترل همجوشی هسته ای با هشناسایی سلول های ایمنی امعرفت و شناختتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجودایجاد احساساتاز نظر علم اعصاب یا نرووسخواب سالم عامل سلامتی و ینگاهت را بلند کندرک کنیم ما همه یکی هستیمبیماری بیش فعالیهوشیاری کوانتومیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمدن قدیمی ای در جنوب ایرزیباترین چیز در پیر شدنکیست هیداتید مغزشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویروجهان پیوستهابزار هوش در حال ارتقا ازمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟از تکینگی تا مغز از مغز تخسته نباشی بابافلج دوطرفه عصب 6 چشمنتایج نادانی و جهلدردی که سالهاست درمان نشبیشتر کمردردها نیازی به هر چیز با هر چیز دیگر در تمنشاء کوانتومی هوشیاری اتو یک جهان در مغز خودت هسزبان و شناخت حقیقت قسمت اکجای مغز مسئول پردازش تجصرع و درمان های آنتاثیر درجه حرارت بر عملکآثار باستانی تمدن های قدجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین هماننقش محیط زندگی و مهاجرت داز تکینگی تا مغز از مغز تدو بار در هفته ماهی مصرف فراتر از دیوارهای باورچرا حیوانات سخن نمی گوینرفتار مانند بردهبحث درباره پیدایش و منشا ویتنام نوعی کرونا ویروس میدان بنیادین اطلاعاتتولید پاک و فراوان انرژیسفرنامه سفر به بم و جنوب گنجینه ای به نام ویتامین عقلانیت بدون تغییرتبدیل تراکت صوتی مصنوعی افت هوشیاری به دنبال کاهحفره در مغزابزار بقای موجود زنده از نقش خرچنگ های نعل اسبی دراز تکینگی تا مغز، از مغز دانش قدرت استقانون جنگلنظریه ی تکامل در درمان بیرویا و خبر از آیندهبخش بزرگی حس و ادراک ما اواقعیت و مجازماجرای جهل مقدستوهمات و شناخت حقیقتسندرم گیلن باره به دنبال گربه شرودینگر و تاثیر مشعواملی که برای ظهور لغت اتشنچ پانایوتوپولوس تشنج امیوتروفیک لترال اسکلروحمایت از طبیعتابزارهای دفاعی و بقای مونقشه مغزی هر فرد منحصر بهاستفاده از مغز، وزن را کمداروهای ضد بیماری ام اس ولیروپریم داروی ترکیبی ضدهمیشه عسل با موم بخوریمروش مقابله مغز با محدودیبرخی ملاحظات در تشنج های واکسن سرطانمخچه ابزاري که وظیفه آن فتکامل فردی یا اجتماعیسیاره ی ابلهانپیوند سر آیا ممکن استغم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زاندوه دردی را دوا نمیکندحس و ادراک قسمت 75احساس گذر سریعتر زماننهایت در بی نهایتاصول انجام برخی نرمش ها دداروی ضد تشنج با قابليت تملاحظات بیهوشی قبل از جرهوش مصنوعی گوگل به کمک تشریسدیپلام تنها داروی تایبرخی سيناپسها طی تکامل و یک پیام منفرد نورون مغزی مرگ و میر بسیار بالای ناشتکامل شناخت انسان با کشفساختن آیندهپروتز عصبی برای تکلمانسان، گونه ای پر از تضادحس و ادراک قسمت پنجاه و دادغام میان گونه های مختلنوشیدن چای برای مغز مفید بنی عباس، ننگی بر تاریخدر کمتر از چند ماه سوش جدمنابع انرژی از نفت و گاز بسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی راز تغییرژنها ، مغز و ارادهمشکلات نخاعیتاثیر ویروس کرونا بر مغز سردرد میگرنآنزیم تولید انرژی در سلوایمپلانت مغزی کمک میکند ایمپلانت نخاعی میتواند دارتباط شگفت انگیز مغز انحس و ادراک قسمت شصت و ششچگونه به سطح بالایی از هوبی نهایت در میان مرزهادرمان تشنجمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت ارباب و رهبر حقیقیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزمان واقعیت است یا توهمکنترل جاذبهشواهدی از نوع جدیدی از حامغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا واکنش های یاد گرفته وایرادهای موجود در خلقت باز نظر علم اعصاب اراده آزخواب عامل دسته بندی و حفطچالش هوشیاری و اینکه چرا درک احساسات و تفکرات دیگبیماری تی تی پیهوش، ژنتیکی است یا محیطیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمدن پیشرفته ی پیشینیانزیباترین چیز در افزایش سکیست کلوئید بطن سومشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اججهان پیوستهابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالش است یا منفعاز تکینگی تا مغز از مغز تخطا در محاسبات چیزی کاملفناوری هوش مصنوعی نحوه خنجات در راستگوییدرس گرفتن از شکست هابا هوش مصنوعی خودکار روبهر جا که جات میشه، جات نیمهندسی ژنتیک در حال تلاش تو کز محنت دیگران بی غمیزبان و شناخت حقیقت قسمت دکرونا چه بر سر مغز می آورضرورت زدودن افکارتاثیر رو ح و روان بر جسمآرامش و دانشجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین هماننقش نگاه از پایین یا نگاهاز تکینگی تا مغز از مغز تدو برابر شدن خطر مرگ و میفرد حساس از نظر عاطفی و بچرا حجم مغز گونه انسان دررفتار وابسته به شکلبحثي درباره هوش و تفاوتهویتامین E برای فعالیت صحمیدازولام در درمان تشنج تولید سلولهای جنسی از سلسفرنامه سفر به بم و جنوب گویید نوزده و ایمنی ساکتعقیده ی بی عملتبدیل سلولهای محافط به سافتخار انسانحق انتخابابزار بقای موجود زنده از نقش داروهاي مختلف معروف از تکینگی تا مغز، از مغز دانش محدود به ابعاد چهارقانونمندی و محدودیت عالمنظریه ی ریسمانرویا بخشی حقیقی از زندگی بخش بزرگتر کیهان ناشناختواقعیت و انعکاسماجرای عجیب گالیلهتوپیراماتسندرم پیریفورمیسگزیده ای از وبینار یا کنفعوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج چیستامید نیکو داشته باش تا آنحوادث روزگار از جمله ویرابعاد و نیازهای تکاملینقشه های مغزی جدید با جزیاستفاده از هوش مصنوعی در داروی فامپیریدین یا نورللیس دگرامفتامین یا ویاسهمجوشی هسته ای، انرژِی بروش های صرفه جویی در ایجابرخی مرزهای اخلاق و علوم واکسن سرطانمدل همه جانبه نگر ژنرالیتکامل مادی تا ابزار هوشمسیاره ابلهانپیوند سر، یکی از راه حلهاغیرقابل دیدن کردن مادهتغییر زودتر اتصالات مغزیاندوهگین نباش اگر درب یا حس و ادراک قسمت چهلاحساسات کاذبنهادینه سازی فرهنگ اختلااصول توسعه ی یک ذهن کاملداروی ضد تشنج توپیراماتممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی گوگل به کمک تشریشه های مشترک حیاتبرداشت مغز ما از گذر زمانیک پیشنهاد خوب برای آسان مرگ انتقال است یا نابود شتکامل، نتیجه ی برنامه ریساختار فراکتال وجود و ذهپرورش مغز مینیاتوری انساانعطاف پذیری مکانیسمی علحس و ادراک قسمت پنجاه و سادغام دو حیطه علوم مغز و نوعی سکته مغزی ، وحشتناک به قفس های سیاهت ننازدر آرزوهایت مداومت داشتهمنابع انرژی از نفت و گاز بشکه ای که ته نداره پر نمهوش مصنوعی از عروسک بازی راست دستی و چپ دستیژنهای مشترک بین انسان و ومشکلات بین دو همسر و برخیتاثیر ژنها بر اختلالات خسردرد میگرن در کودکانآینه در اینهایمان به رویاارتباط شگفت انگیز مغز انحس و ادراک سی و هفتمچگونه باغبانی باعث کاهش بی ذهن و بی روحدرمان جدید ALSمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزمان پلانککندر در بیماریهای التهابشواهدی از دنیسوان(شبه نئمغز قلبتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا یک، وجود داردجهان قابل مشاهده بخش کوچاکسی توسین و تکامل پیش امغز آیندگان چگونه است ؟از نظر علم اعصاب اراده آزخودآگاهی و هوشیاريچالش هوشیاری و اینکه چرا درک تصویر و زبان های مخلتبیماری دویکهیچ چیز همیشگی نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمدن بشری و مغز اخلاقیزیر فشار کووید چه باید کرکاهش مرگ و میر ناشی از ابشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملجهان پر از چیزهای اسرار آابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالشهای پیش رواز تکینگی تا مغز از مغز تخطا در محاسبات چیزی کاملفیلمی بسیار جالب از تغیینخاع ما تا پایین ستون فقردست آسمانبا تعمق در اسرار ابدیت و هر حرکت خمیده می شود و هر مهربانی، شرط موفقیتتو پیچیده ترین تکنولوژی زبان و شناخت حقیقت قسمت سکریستال هاضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر روده بر مغزآرامش و سکونجوانان وطنابزار بقا از نخستین هماننقش نظام غذایی در تکامل ماز تکینگی تا مغز از مغز تدو برابر شدن خطر مرگ و میفردا را نمیدانیمچرا خشونت و تعصبرفتار اجتماعی انسان، حاصبحثی جالب درباره محدودیتویتامین E در چه مواد غذایمکانیک کوانتومی بی معنی تولترودینسفری به آغاز کیهانگوشه بیماری اتوزومال رسسعلم و ادراک فقط مشاهده ی تداوم مهم است نه سرعتافراد آغاز حرکت خودشان رحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقای موجود زنده از نقش درختان در تکاملاز تکینگی تا مغز، از مغز دانش بی نهایتقارچ بی مغز در خدمت موجودنظریه تکامل در درمان بیمرویا تخیل یا واقعیتبخش دیگری در وجود انسان هواقعیت خلا و وجود و درک مماده ی تاریکتوانایی مغز و دیگر اجزای سندرم پس از ضربه به سرگزارش یک مورد جالب لخته وعید نوروز مبارکتشنج و حرکات شبه تشنجی قاامید نجاتحکمت الهی در پس همه چیزابعاد اضافه ی کیهاننقص در تشخیص هیجانات عاماستفاده از انرژی خلاداروی لیراگلوتیدلا اکراه فی الدینهمراهی نوعی سردرد میگرنیروش هایی برای جلوگیری از برخی نکات از گاید لاین پرواکسن ضد اعتیادمدل هولوگرافیک ژنرالیزهتکامل مداومسیاره ابلهانپیوندی که فراتر از امکانغرور و علمتغییر عمودی سر انسان از پاندام حسی، درک از بخش هایحس و ادراک قسمت چهل و هفتاخلاق و علوم اعصابچهار میلیارد سال تکامل باصول سلامت کمردارویی خلط آورمن کسی در ناکسی دریافتم هوش مصنوعی الفاگورژیم های غذایی و نقش مهم بررسي علل احتمالي تغيير یک آلل ژنتیکی که از نئاندمرگ تصادفیتأثیر نگاه انسان بر رفتاساختار شبکه های مغزی ثابپرتوهای صادر شده از سیاهاهرام مصر از شگفتی های جهحس و ادراک قسمت پنجاه و شارتقا و تکامل سنت آفرینش نیکولا تسلابه مغز خزندگان خودت اجازدر آسمان هدیه های نادیدنمنابع انرژی از نفت و گاز بشریت از یک پدر و مادر نیهوش مصنوعی از عروسک بازی رجزخوانی هایی که امروز بژنهای هوش ، کدامندمشکلات روانپزشکی پس از ستاثیر کلام در آیات کلام بسردرد و علتهای آنآیندهآینده ی انسان در فراتر ازاین پیوند نه با مغز بلکه ارتباط غیرکلامی بین انساحس و ادراک- قسمت پنجاه و چگونه تکامل مغزهای کنونیبی شرمیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تقلید مرحله ای نسبتا پیشزمان به چه دلیل ایجاد میشکوچ از محیط نامناسبشیشه ی بازالتی و سیلیکونمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا کیهان می تواند یک شبیجهان موازی و حجاب هااگر فقط مردم میفهمیدند کمغز انسان ایا طبیعتا تمااز واقعیت امروز تا حقیقتخودآگاهی و هوشیاريچالش هوشیاری و اینکه چرا درک حقیقت نردبان و مسیری بیماری دیستروفی میوتونیهیچ وقت خودت را محدود به منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتمدن زیر آبزیرفون داروی ضد ام اسکاهش التهاب ناشی از بیماشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از جهان پر از چیزهای جادویی ابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ و فعال یا مغز کواز تکینگی تا مغز از مغز تخطای ادراک کارمافیزیک مولکولها و ذرات در نخستین تمدن بشریدستورالعمل مرکز کنترل بیبالاترین هدف از دولتهرچیز با یک تاب تبدیل به مولتیپل اسکلروز در زنان تو آرامش و صلحیزبان جانسوزکریستال زمان(قسمت اولضررهای شکر بر سلامت مغزتاثیر رژیم گیاه خواری بر آرامش(سکوت) stillness و تکاپوجواب دانشمند سوال کننده ابزار بقا از نخستین هماننقش نظریه تکامل در شناسااز تکینگی تا مغز از مغز تدو سوی واقعیتفرضیه ای جدید توضیح میدهچرا در مغز انسان، فرورفترقیبی قدرتمند در برابر مبحثی در مورد نقش ویتامين ویتامین کامکانیزمهای دفاعی در برابتومورها و التهاب مغزی عاسقوط درون جاذبه ای خاص، چگوشت خواری یا گیاه خواریعلم و روحتداخل مرزها و صفات با بینافراد بی دلیل دوستدار تو حقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقای موجود زنده از نقش ذهن و شناخت در حوادث از تکامل تا مغز از مغز تا دانشمندان موفق به بازگردقبل از آغازنظریه تکامل در درمان بیمرویا حقی از طرف خدابخشیدن دیگران یعنی آرامشوالزارتان داروی ضد فشار ماده ی خالیتوازن مهمتر از فعالیت زیسندرم سردرد به دلیل افت فگشایش دروازه جدیدی از طرعامل کلیدی در کنترل کارآتشنج عدم توازن بین نورون امید درمان کرونا با همانحافظه میتواند بزرگترین دابعاد بالاترنقطه بی بازگشتاستفاده از سلول های بنیاداروی تشنجی دربارداریلاموژین داروی ضد اوتیسم؟هندسه ی پایه ایروش هایی ساده برای کاهش ابرخی نرمش ها برای زانوواکسن علیه سرطانمدل هولوگرافیک تعمیم یافتکامل چشمسیر آفرینش از روح تا مغز پیوستگی همه ی اجزای جهانمقالاتتغییرات منطقه بویایی مغزانرژی بی پایان در درون هرحس و ادراک قسمت چهل و هشتاخلاق پایه تکامل و فرهنگچهار ساعت پس از کشتار خوکاضطراب و ترسداستانها و مفاهیمی اشتبامنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی از عروسک های برژیم های غذایی و نقش مهم بررسی و اپروچ جدید بر بیمیک جهش ممکن است ذهن انسانمرگی وجود نداردتئوری تکامل امروز در درمسازگاری با محیط بین اجزاآلودگی هوا چالش قرن جدیداولین مورد PML به دنبال تکحس و ادراک قسمت بیست و چهارتقا یا بازگشت به قبل ازنیاز به آموزش مجازی دیجیبه نقاش بنگردر آستانه ی موج پنجم کوویمنابع انرژی از نفت و گاز بعد پنجمهوش مصنوعی از عروسک بازی رحم مصنوعیژنهای حاکم بر انسان و انسمشکلات روانپزشکی در عقب تاثیر کپسول نوروهرب بر نسردرد تنشنآینده ی علم و فیزیک در60 ثاین اندوه چیستارتروز یا خوردگی و التهاحس و ادراک- قسمت بیست و پچگونه جمعیت های بزرگ شکل بی عدالتی در توزیع واکسن منبع هوشیاری کجاست قسمت53تقلید از روی طبیعتزمان شگفت انگیزکوچک شدن مغز از نئاندرتاشکل های متفاوت پروتئین همغز مانند تلفن استتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا گذشته، امروز وآینده جهان ما میتواند به اندازاگر میدانی مصیبت بزرگتر مغز انسان برای ایجاد تمداز کجا آمده ام و به کجا میخودروهای هیدروژنیچالش هوشیاری و اینکه چرا درک دیگرانبیماری ضعف عضلات نزدیک بهیچ کاری نکردن به معنی چیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتمدنی قدیمی در شمال خلیج زیرک ترین مردمکاهش حافظه هرچند فرایندیشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند باجهان دارای برنامهابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگترین مصرف کننده از تکینگی تا مغز از مغز تخطای حسفیزیک و هوشیارینخستین تصویر از سیاهچالهدغدغه نتیجه ی نادانی استباهوش ترین و با کیفیت تریهز ذره، یک دنیاستمواد کوانتومی جدید، ممکنتو افق رویداد جهان هستیزبان ریشه هایی شناختی اسکریستال زمان(قسمت دوم)طلوع و حقیقتتاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون تجربی، راهی برای رجوسازی مدرنابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون های تیروئید داز تکینگی تا مغز از مغز تدولت یا گروهکفشار و قدرتچرا ذرات بنیادی معمولاً رموزی از نخستین تمدن بشربحثی در مورد نقش کلسیم و ویتامین کا و استخوانما انسانها چه اندازه نزدتومورهای نخاعیسلول های بنیادیگیلگمش باستانی کیستعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتروس جریان انرژیافزایش قدرت ادراکات و حسحقیقت افرادابزار بقای موجود زنده از نقش روی و منیزیم در سلامتاز تکامل تا مغز، از مغز تدانشمندان نورون مصنوعی سقبل از انفجار بزرگنظریه تکامل در درمان بیمرویاها از مغز است یا ناخوبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواکنش های ناخودآگاه و تقماده ای ضد التهابیتوسعه هوش مصنوعی قادر اسسوپاپ ها یا ترانزیستورهاپمبرولیزوماب در بیماری چعادت همیشه خوب نیستتشویق خواندن به کودکانامیدوار باش حتی اگر همه چحافظه و اطلاعات در کجاست اتفاق و تصادفنمیتوان با بیرون انداختناستفاده از سلول های بنیاداروی جدید ALSلایو دوم دکتر سید سلمان فهندسه ی رایج کیهانروش جدید تولید برقبرخی نرمش های گردنواکسنی با تاثیر دوگانه امدل های ریز مغز مینی برینتکامل و ارتقای نگاه تا عمسیستم تعادلی بدنپیام های ناشناخته بر مغز تاثیر ویتامین دی بر بیماتغییرات آب و هوایی که به انرژی تاریکحس و ادراک قسمت چهل و دوماختلال خواب فرد را مستعد نوآوری ای شگفت انگیز داناطلاع رسانی اینترنتیدخالت در ساختار ژنهامنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک های برژیم ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیمایک رژیم غذایی جدید، می تومراحل ارتقای پله پله کیهتئوری تکامل در پیشگیری و ستم با شعار قانون بدترین آلودگی هوا و ویروس کرونااولین مورد پیوند سر در انحس و ادراک قسمت بیست و یکارتوکين تراپی روشی جديد چیز جدید را بپذیربه نقاش بنگردر درمان بیماری مولتیپل منابع بی نهایت انرژی در دبعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی رحم مصنوعیکل اقیانوس در یک ذرهمشاهده گر جدای از شیء مشاتاثیر کپسول نوروهرب بر تسردرد سکه ایتاثیر کپسول نوروهرب بر سسردرد عروقی میگرنآیا ممکن است موش کور بی ماین ایده که ذرات سیاهچالارزش حقیقی زبان قسمت اولحس و ادراک- قسمت شصت و چهچگونه جمعیت های بزرگ شکل درمان جدید میگرن با انتی بیمار 101 ساله، مبتلا به سهوش مصنوعی درمانگر کامپیمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتقلید از طبیعتزنجیرها را ما باید پاره ککوچکترین چیز یک معجزه اسشکل پنجم مادهمغز مادران و کودکان در زمتاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا پیدایش مغز از روی تصاجهان مادی، تجلی فضا در ذهاگر نیروی مغناطیس نباشد مغز انسان برای شادمانی طاز آغاز خلقت تا نگاه انساخورشید مصنوعیچالش دیدگاه های سنتی در بدرک درست از خود و هوشیاریبیماریهای تحلیل عضلانی اهیچ کس مانند تو نگاه نمیکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتمرکز و مدیتیشنزیست شناسی کل در جزء فراککاهش دوپامین عامل بیماریشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قاجهان در حال نوسان و چرخشابزار بقا از نخستین همانمغز حریص برای خون، کلید تاز تکینگی تا مغز از مغز تخطر آلودگی هوافیزیکدانان ماشینی برای تنخستین روبات های زنده ی جذهن ما از در هم شکستن منبباور و کیهان شناسیهزینه ای که برای اندیشیدموجود بی مغزی که می تواندتو انسانی و انسان، شایستزبان شناسی مدرن در سطح سلکریستال زمان(قسمت سوم)طلای سیاهتاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون ذهنی گربه ی شرودینجامعه ی آسمانیابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون زنانه استروژناز تکینگی تا مغز از مغز تدوچرخه سواری ورزشی سبک و فضای قلب منبع نبوغ استچراروياها را به یاد نمی آرمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی در مورد حقیقت فضا و ویتامین کا در سبزیجاتما انسانها چه اندازه نزدتومورهای ستون فقراتسلول های بنیادی منابع و اگیاه بی عقل به سوی نور میعلم به ما کمک میکند تا موتری فلوپرازینافزایش مرگ و میر سندرم کوحقیقت اشیاابزار بقای موجود زنده از نقش روزه داری در سالم و جاز تکامل تا مغز، از مغز تدانشمندان یک فرضیه رادیکقدم زدن و حرکت دید را تغیهفت چیز که عملکرد مغز تو رویاهای پر رمز و حیرتی دربدون پیر فلکواکنش به حس جدیدماده، چیزی بیش از یک خلا توسعه برخی شغل ها با هوش سوپاپ ها یا ترانزیستورهاپنج اکتشاف شگفت آور در موعادت کن خوب حرف بزنیتشخیص ژنتیکی آتروفی های امیدی به این سوی قبر نیستحافظه و اطلاعات در کجاست اتوبان اطلاعات و پلِ بیننمیتوان بر سیاه سیاه نوشاستفاده از سلول های بنیاداروی جدید s3 در درمان ام لبخند بزن شاید صبح فردا زهندسه بنیادینروش صحبت کردن در حال تکامبرخی یونها و مولکول های مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغمدیون خود ناموجودتکامل و ریشه ی مشترک خلقتسیستم دفاعی بدن علیه مغز پیشینیان انسان از هفت میصفحه اصلیتغییرات تکاملی سر انسان انرژی تاریک که ما نمی توحس و ادراک قسمت چهل و سوماختلال در شناسایی حروف و نوار مغز مشاهده ی غیر مستاطلاعات حسی ما از جهان، چدر مانهای کمر دردمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی بیماری التهابی رودیکی از علل محدودیت مغز اممرز مرگ و زندگی کجاستتئوری جدید، ویران کردن گستم، بی پاسخ نیستآلودگی هوا و پارکینسوناولین هیبرید بین انسان و حس و ادراک قسمت بیست و دوارتباط میکروب روده و پارچیزی منتظر شناخته شدنبه نادیدنی ایمان بیاوردر سال حدود 7 میلیون نفر منابع جدید انرژیبعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرکلمات بلند نه صدای بلندمشاهده آینده از روی مشاهمطالبه ی حق خودتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینکه به خاطرخودت زندگی ارزش حقیقی زبان قسمت دومحساسیت روانی متفاوتچگونه حافظه را قویتر کنیدرمان جدید کنترل مولتیپلبیماری های مغز و اعصاب و هوش مصنوعی درخدمت خلق وحمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقویت استخوان در گرو تغذزندگی هوشمند در خارج از زکووید نوزده و خطر بیماری شکست حتمیمغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر انتخاب از طرف محیط آیا آگاهی پس از مرگ از بیجهان مرئی و نامرئیاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان برای شادمانی طاز انفجار بزرگ تا انفجار خوش قلبی و مهربانیچاالش ها در تعیین منبع هودرک عمیق در حیواناتبیماری، رساله ای برای سلهیچ کس حقیقت را درون مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتمرکز بر هدفزیست، مرز افق رویداد هستکاهش سن بیولوژیکی، تنها شباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان در حال ایجاد و ارتقاابزار بقا از نخستین همانمغز در تنهایی آسیب میبیناز تکینگی تا مغز از مغز تخطرات هوش مصنوعیفاصله ها در مکانیک کوانتنرمش های مفید برای درد زاذهن چند جانبه نیازمند نگباد و موجهزینه سنگین انسان در ازاموجودات مقهور ژنها هستندتو با همه چیز در پیوندیزبان شناسی نوین نیازمند کشف مکانیسم عصبی خوانش پطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاثیر رژیم گیاهخواری بر آزمون ذهنی گربه شرودینگرجاودانگی مصنوعیابزار بقا از نخستین هماننقش ویتامین K در ترمیم اساز تکینگی تا مغز از مغز تدورترین نقطه ی قابل مشاهقفس ذهنچراروياها را به یاد نمی آرمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد عملکرد لوب فویتامین بی 12 در درمان دردما اکنون میدانیم فضا خالتوهم فضای خالیسلول های بدن تو پیر نیستنگیاه خواری و گوشت خوار کدعلم بدون توقفتری فلوپرازینافزایش سرعت پیشرفت علوم حقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی بر رشد و ااز تکامل تا مغز، از مغز تدانشمندان ژنی از مغز انسقدرت مردمهفت سین یادگاری از میراث رویای شفافبرنامه و ساختار پیچیده مواکسن های شرکت فایزر آمرماشین دانشتوصیه های سازمان بهداشت سوپاپ ها یا ترانزیستورهاپول و شادیعادت کردن به نعمتتشخیص آلزایمر سالها قبل امیدی تازه در درمان سرطاحافظه و اطلاعات در کجاستاتوسوکسیمایدچند نرمش مفید برای کمردراستفاده از سلول های بنیاداروی جدید میاستنی گراویلحظات خوش با کودکانهندسه در پایه ی همه ی واکروشهای نو در درمان دیسک ببرخی اثرات مضر ویتامین دوبینار اساتید نورولوژی دمدیریت اینترنت بر جنگتکامل ابزار هوش ، راه پر سکوت و نیستیپیشرفت های جدید علوم اعصسوالات پزشکیثبت و دستکار ی حافظهانرژی خلا ممکن استحس و ادراک قسمت نهماختلال در شناسایی حروف و نوار مغز در فراموشی هااطلاعاتی عمومی در مورد مدر محل کار ارزش خودت را بمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم غذایی ضد التهابیبررسی سیستم تعادلی بدن ایافته های نوین علوم پرده مرز بین انسان و حیوان کجاتا 20 سال آینده مغز شما به ستون فقرات انسان دو پا جلآلزایمراولین تصویر در تاریخ از سحس و ادراک قسمت بیست و سوارتباط ماده و انرژیچیزی خارج از مغزهای ما نیبه هلال بنگردرمان های اسرار آمیز در آمناطق خاصی از مغز در جستجبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی رساناها و ابر رساناها و عکلوزاپین داروی ضد جنونکلام و زبان، گنجینه ای بسمطالبی در مورد تشنجتاثیر کتامین در درمان پااینکه خانواده ات سالم باارزش حقیقی زبان قسمت سومخفاش با شیوع همه گیری جدینگاه محدود و تک جانبه، مشدرمان جدید سرطانبیماری وسواسهوش مصنوعی ساخته هوش طبیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقویت حافظه یا هوش مصنوعزندگی بی دودکودک هشت ساله لازم است آدشگفت نیست من عاشق تو باشممغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا امکان بازسازی اندامهجهان مشارکتیاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان رو به کوچک تر شاز بحث های کنونی در ویروسخوشبختی دور از رنج های مناتوانی از درمان برخی ویدرگیری قلب در بیماری ویربیندیشهیچ اندر هیچمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتمساح حد واسط میان مغز کوزاوسکا درمان گوشرکایروپاکتیک چیستشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان ریز و درشتابزار بقا از نخستین همانمغز را از روی امواج بشناساز تکینگی تا مغز از مغز تدفاع در برابر تغییر ساختفاصله ی همیشگی تصویر سازنرمش های مفید در سرگیجهذهن هوشیار در پس ماده ی مباد غرور و سر پر از نخوت وهزاران سال چشم های بینا وموسیقی نوتو با باورهایت کنترل میشزبان، نشان دهنده ی سخنگو کشف مکانیسمی پیچیده در بطوفان زیباییتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآزادی عقیده، آرمانی که تجایی خالی نیستابزار بقا از نخستین هماننقش ژنتیک در درمان اختلااز تکینگی تا مغز از مغز تديدن با چشم بسته در خواب قلب و عقلنزاع بین جهل و علم رو به پرمز بقای جهش ژنتیکیبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی هفدهما از اینجا نخواهیم رفتتوهم فضای خالی یا توهم فضسلول عصبی شاهکار انطباق گیرنده باید سازگار با پیعلم در حال توسعهترک امروزافسردگی و اضطراب در بیماحقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی در رشد و ااز تکامل تا مغز، از مغز تدانشمندان پاسخ کوانتومی قدرت کنترل خودهم نوع خواری در میان پیشیروان سالمبرنامه ی مسلط ژنها در اختواکسن کووید 19 چیزهایی که مبانی ذهنی سیاه و سفیدتوصیه های غیر دارویی در سسوخت هیدروژنی پاکپوست ساعتی مستقل از مغز دعادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبا از سلولامگا سه عامل مهم سلامتحباب های کیهانی تو در تواثر مضر مصرف طولانی مدت رچند جهانیاستیفن هاوکینگ در مورد هداروی جدید برای میاستنی لرزش ناشی از اسیب به عصبهندسه زبانِ زمان استروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی اختلالات عصبی مثانهوجود قبل از ناظر هوشمندمداخله ی زیانبار انسانتکامل جریان همیشگی خلقتسکوت، پر از صداپیشرفت در عقل است یا ظواهپیامهای کاربرانثبت امواج الکتریکی در عصانسان قدیم در شبه جزیره عحس و ادراک قسمت چهارماختلالات مخچهنوار مغز در تشخیص بیماری اطلاعاتی عمومی در مورد مدر چه مرحله ای از خواب ، رمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم غذایی ضد دردبررسی علل کمر درد در میانیاد گرفتن مداوممرز جدید جستجو و اکتشاف، تا بحر یفعل ما یشاسخن و سکوتآملودیپین داروی ضد فشار اولین دارو برای آتاکسی فحس و ادراک قسمت بیستمارتباط متقابل با همه ی حیچیزی شبیه نور تو نیستبه کدامین گناه کشته شدنددرمان های بیماری آلزایمرمنبع هوشیاری کجاست قسمت بعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک تا کمرشته نوروایمونولوژی و نقکلرال هیدرات برای خوابانسرعت فکر کردن چگونه استمطالعه ای بیان میکند اهدتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما کالا هستیماینترنت بدون فیلتر ماهواارزش خود را چگونه میشناسخلا، حقیقی نیستنگاه انسان محدود به ادرادرمان سرطان با امواج صوتبیماری کروتز فیلد جاکوبهوش احساسیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقویت سیستم ایمنیزندگی در جمع مواردی را برکودک ایرانی که هوش او از شگفت انگیز بودن کیهانمغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا انسان با مغز بزرگش اخجهان هوشمنداگر با مطالعه فیزیک کوانمغز انسان رو به کوچکتر شداز تلسکوپ گالیله تا تلسکخانه ی تاریکناتوانی در شناسایی چهره درگیری مغز در بیماری کویبیهوش کردن در جراحی و بیمهیچگاه از فشار و شکست نترمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتنفس هوازی و میتوکندریزبان مشترک ژنتیکی موجوداکار با یگانگی و یکپارچگیشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی جهان شگفت انگیزابزار بقا از نخستین همانمغز زنان جوانتر از مغز مراز تکینگی تا مغز از مغز تدقیق ترین تصاویر از مغز افتون های زیستینرمشهای مهم برای تقویت عذهن تو همیشه به چیزی اعتقبار بزرگ ایستادن بر دو پاهستي مادي ای که ما کوچکترموسیقی هنر مایع استتو باید نیکان را به دست بزبان، وسیله شناسایی محیطکشف ارتباط جدیدی از ارتبطولانی ترین شبتاریک ترین بخش شبآسيب میکروواسکولاریا آسجاذبهابزار بقا از نخستین هماننقش گرمایش آب و هوا در هماز تکینگی تا مغز از مغز تدی متیل فومارات(زادیوا)(قلب دروازه ی ارتباطنزاع بین علم و نادانی رو رمز جهانبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزرما اشیا را آنطور که هستندتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)سلولهای ایمنی القا کنندهگالکانزوماب، دارویی جدیعلم راهی برای اندیشیدن اترکیب آمار و ژنتیکاقلیت خلاقحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از نقش زنجبیل در جلوگیری از از تکامل تا مغز، از مغز تدانشمندان اولین سلول مصنقدرت انسان در نگاه به ابعهمه چیز در زمان مناسبروبات های ریز در درمان بیبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱واکسن کرونا و گشودن پنجرمباحث مهم حس و ادراکتوصیه هایی در مصرف ماهیسودمندی موجودات ابزی بر پوشاندن خود از نورعارضه جدید ویروس کرونا ستصویر زیبای اصفهانامروز دانش ژنتیک هیچ ابهحد و مرزها توهم ذهن ماستاثرات فشار روحی شدیدچند جهانیاستیفن هاوکینگ در تفسیر داروی جدید برای ای ال اسلرزش عضله یا فاسیکولاسیوهنر حفظ گرهروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اصول سلامت کمروراپامیل در بارداریمدارک ژنتیکی چگونه انسانتکامل داروینی هنوز در حاسکته مغزیپیشرفت ذهن در خلاقیت استسایتهای دیگرجلوتر را دیدنانسان میوه ی تکاملحس و ادراک قسمت نوزدهماختلالات حرکتی در انساننوار مغزی روشی مهم در تشخاعتقاد اشتباه، نتیجه ی ندر ناامیدی بسی امید استمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی راه فراری نیستبزرگ فکر کنیاد بگیر فراموش کنیمزایای شکلات تلخ برای سلتابوهای ذهنیسخن پاک و ثابتآموزش نوین زباناولین دروغحس و ادراک قسمت دهمارتباط چاقی و کاهش قدرت بنکاتی در مورد تشنجبه امید روزهای بهتردرمان های جدید میگرنمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفکر قبل از کارهوش مصنوعی از عروسک تا کمرشد مغز فرایندی پیچیده اتفکر خلا ق در برابر توهم هوش مصنوعی از عروسک تا کمرشد مغز علت تمایل انسان بکمردردسعی کن به حدی محدود نشویمعماری، هندسه ی قابل مشاتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما تنها موجودات زنده ایندرالاز فرد ایستا و متعصب بگذرخلا، خالی نیستنگاه از بیرون مجموعهدرمانهای بیماری پارکینسبیماری گیلن باره و بیمارهوش احساسیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلقین اطلاعات و حافظهزندگی در سیاهچالهکودکان میتوانند ناقل بی شگفت زده و حیران باشمغز و اخلاقتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا احتمال دارد رویا از آجهان هوشیاراگر تلاش انسان امروز برامغز ایندگان چگونه استاز تلسکوپ گالیله تا تلسکخانواده پایدارنادیدنی ها واقعی هستنددرگیری مغز در بیماران مببیهوشی در بیماران دچار اهیپرپاراتیروئیدیسممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتنفس هوازی و میتوکندریزبان چهار حرفی حیات زمینکاربرد روباتهای ريزنانوشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکجهانی که نه با یک رخداد و ابزار بقا از نخستین همانمغزهای کوچک بی احساساز تکینگی تا مغز از مغز تدل به دریا بزنفروتنی و غرورچرا ماشین باید نتایج را پذهن خود را مشغول هماهنگیبار سنین ابزار هوشمندی اهستی ما پس از شروعی چگال میهمانهای ناخوانده عامل تو تغییر و تحولیسفر فقط مادی نیستکشف جمجمه ای درکوه ایرهوطی یکصد هزار سال اخیر هرچتاریکی من و تو و گرد و غباآسیب ها ناشی از آلودگی هوجاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین هماننقش پیش زمینه ها و اراده از تکینگی تا مغز از مغز تدین، اجباری نیستقلب روباتیکنزاع بین علم و جهل رو به پرمز جهان خاصیت فراکتالبحثی درباره هوش و تفاوتهویروس مصنوعیما به جهان های متفاوت خودتوهم چیستسلولهای بنیادی مصنوعی درگام کوچک ولی تاثیرگذارعلم ساختن برج های چرخانترکیب حیوان و انسانالکترومغناطیس شنوایی و هحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکامل تا مغز، از مغز تدانشمندان تغییر میدان مغقدرت ذهنهمه چیز در زمان کنونی استروبات کیانبرین نت به جای اینترنتواکسن کرونا از حقیقت تاتمجموعه های پر سلولی بدن متوضیحی ساده در مورد هوش مسیلی محکم محیط زیست بر انپیموزایدعدم توقف تکامل در یک انداتصویربرداری فضاپیمای آمانفجار و توقف تکاملی نشاحریص نباشاثرات مفید قهوهچند روش ساده برای موفقیتاستخوان های کشف شده، ممکداروی جدید برای دیابتلزوم سازگاری قانون مجازاهنر رها شدن از وابستگیروشی جدید در درمان قطع نخبرخی بیماری ها که در آن بورزش هوازی مرتب خیلی به قمروری بر تشنج و درمان هایتکامل داروینی هنوز در حاسال سیزده ماههپیشرفتی مستقل از ابزار هجمجمه انسان های اولیهانسان ها می توانند میدان حس و ادراک قسمت هفتماختلالات صحبت کردن در اننوار عصب و عضلهاعتماد به خوددر هم تنیدگی مرزها و بی ممنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی راه های جدید برای قضاوت ربزرگ شدن مغز محدود به دوریادگیری مهارت های جدید دمسمومیت دانش آموزان، قماتاثیر فکر بر سلامتسختی ها رفتنی استآمارهای ارائه شده در سطح اولین سلول مصنوعیحس و ادراک قسمت دوازدهمچگونه مولکول های دی ان ایبه بالا بر ستارگان نگاه کدرمان های جدید در بیماری منبع هوشیاری کجاست قسمت منبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت مغز انسان و میمون ههوش مصنوعی از عروسک تا کمرشد در سختی استکمردرد ناشی از تنگی کاناشلیک فراموشیمعنی روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا مغز تا بزرگسالی توسعایا کوچک شدن مغزانسان الاز مخالفت بشنوخلاصه ای از مطالب همایش منگاه از دور و نگاه از نزددرهای اسرارآمیز و پوشیدهبیماری آلزایمر، استیل کوهوش در طبیعتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاش ها برای کشف منابع جدزندگی زمینی امروز بیش از کودکان خود را مشابه خود تشگفتی های زنبور عسلمغز و اخلاقتاثیر دوپامین و سروتونینآیا احتمال دارد رویا از آجهان های بسیار دیگراگر خواهان پیروزی هستیمغز ابزار بقای برتر مادیاز تکنیکی تا مغز از مغز تخار و گلنادانی در قرن بیست و یکم،درگیری مغزی در سندرم کووبیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتنفس بدون اکسیژنزبان نیاز تکاملی استکاربرد روباتهای ريز، در شجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت چهارمجهانی که از یک منبع، تغذیابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیم کشاز تکینگی تا مغز از مغز تدلایلی که نشان میدهد ما بفرگشت و تکامل تصادفی محض چرا مغز انسان سه هزار سالذهن سالمبارداری بدون رحمو هر کس تقوای خدا پیشه کنمیوتونیک دیستروفیتو جهانی هستی که خودش را سفر نامه سفر به بم و جنوب کشف جدید تلسکوپ جیمز وبطبیعت موجی جهانتاریکی و نورآشنا پنداریجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین هماننقش آتش در رسیدن انسان بهاز تکینگی تا مغز از مغز تدید تو همیشه محدود به مقدقلب را نشکننسبت ها در کیهانرنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهویرایش DNA جنین انسان، برما با کمک مغز خود مختاريمتوهم وجودسلام تا روشناییگامی در درمان بیماریهای علایم کمبود ویتامین E را ترازودونالکتروتاکسی(گرایش و حرکحقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت ااز روده تا مغزدانشمندان روش هاي جدیدی قدرت عشقهمه چیز، ثبت می شودروح در جهانی دیگر استبرای یک زندگی معمولیواکسن کرونا ساخته شده تومحل درک احساسات روحانیتیوتیکسن داروی ضد جنونسینوریپا داروی ترکیبی ضدپیموزایدعدم درکتصور از زمان و مکانانقراض را انتخاب نکنیدحرکت چرخشی و دائمی کیهاناثرات مفید روزه داریچندین ماده غذایی که مانناستروژن مانند سپر زنان دداروی جدید ضد میگرنلزوم سازگاری قانون مجازاهنر، پر کردن است نه فحش دروشی جدید در درمان نابینبرخی بیماری های خاص که بدورزش هوازی ، بهترین تمریمرکز هوشیاری، روح یا بدن تکامل داروینی هنوز در حاسانسور از روی قصد بسیاری پاسخ گیاهان در زمان خوردجنبه های موجی واقعیتانسان یک کتابخانه استحس و ادراک قسمت هفدهماختلالات عضلانی ژنتیکنوبت کودکاناعتماد به خوددر هم تنیدگی کوانتومیمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی راه های جدید برای قضاوت ربزرگ شدن تقریبا ناگهانی یادآوری خواب و رویامسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر مشاهده بر واقعیت بسرنوشتآن چیزی که ما جریان زمان اوکرلیزوماب داروی جدید شحس و ادراک قسمت سومچگونه میتوان با قانون جنبه بالاتر از ماده بیندیشدرمان های رایج ام اسبه خودت مغرور نشودرمان های علامتی در ام اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت ها و تمایزها کلید بهوش مصنوعی از عروسک تا کمز گهواره تا گورکمردرد و علل آنشلیک فراموشیمعادله ها فقط بخش خسته کنتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا همه جنایت ها نتیجه بیایا این جمله درست است کسیاز نخستین همانند سازها تخلاصه ای از درمان های جدینگاه از درون مجموعه با نگدروغ نگو به خصوص به خودتبیماری الزایمرهوش عاطفی بیشتر در زنانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاش هایی در بیماران قطع زندگی زودگذرکودکان را برای راه آماده شانس یا تلاشمغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر دپاکین بر بیماری مآیا برای تولید مثل همیشه جهان هایی در جهان دیگراپی ژنتیکمغز ابزار برتر بقااز تکینگی تا مغز و از مغز خارق العاده و استثنایی بنازوکلسیندرگیری مغزی در سندرم کووبیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتنها مانع در زندگی موارد زبان و کلمه حتی برای کسانکتاب گران و پرهزینه شد ولشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت هفتمجهانی در ذهنابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیمکشاز تکینگی تا مغز از مغز تدنیای شگفت انگیز کوانتومفراموش کارها باهوش تر هسچرا مغزهای ما ارتقا یافت ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبازگشت از آثار به سوی خداوفور و فراوانیمیگرن و پروتئین مرتبط با تو دی ان ای خاص ميتوکندريسفر به مریخ در 39 روزکشتن عقیده ممکن نیستطبیعت بر اساس هماهنگیتاریکی خواهد ترسیدآشنا پنداریجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماننقش انتخاب از طرف محیط، ناز تکینگی تا مغز- از مغز دیدن خدا در همه چیزقیچی ژنتیکینسبت طلایی، نشانه ای به سرنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهواقعیت فیزیکی، تابعی از ما بخشی از این جهان مرتبطتوهم وجودسلسله مباحث هوش مصنوعیگامی در درمان بیماریهای علایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکالکترودهای کاشتنیحقیقت غیر قابل شناختابزارهای پیشرفته ارتباط نقش سجده بر عملکرد مغزاز سایه بگذردانشمندان روشی برای تبدیقطار پیشرفتهمه ی سردردها بی خطر نیستروح رهاییبرای پیش بینی آینده مغز دواکسن ایرانی کرونا تولیدمحل درک احساسات روحانی دتیک و اختلال حرکتیسیگار عامل افزایش مرگ ومپیچیدگی های مغزمگسعسل طبیعی موثر در کنترل بتصادف یا قوانین ناشناختهانواع سکته های مغزیحس چشایی و بویاییاثرات مضر ماری جوانانه به اعداماسرار آفرینش در موجداروی جدید ضد الزایمرلزوم عدم وابستگی به گوگل هوموارکتوس ها ممکن است دروشی جدید در درمان سکته مبرخی توجهات در ببمار پارورزش و میگرنمرکز حافظه کجاستتکامل داروینی هنوز در حاسانسور بر بسیاری از حقایپختگی پس از چهل سالگي به جنسیت و تفاوت های بیناییانسان باشحس و ادراک قسمت هجدهماختراع جدید اینترنت کواننور دروناعداد بینهایت در دنیای مدر هم تنیدگی کوانتومی و پمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی راه پیروزی در زندگی چیستبزرگترین خطایی که مردم مژن همه چیز نیستمسئول صیانت از عقیده کیستاثیر نگاه ناظر هوشیار بسریع دویدن مهم نیستآنچه ناشناخته است باید شايندگان چگونه خواهند دیدارتباط هوش ساختار مغز و ژحس و ادراک قسمت سی و هشتمچگونه مغز پیش انسان یا همبه دنبال رستگاری باشدرمان ژنتیکی برای نوآوریمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت ها را به رسمیت بشناهوش مصنوعی از عروسک تا کمزمین در برابر عظمت کیهانکمردرد با پوشیدن کفش مناشنا در ابهای گرم جنوب نیامعجزه های هر روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی می تواند نایا ابزار هوشمندی یا مغز از نخستین همانند سازها تخم شدن فضا-زماننگاه حقیقی نگاه به درون ادریای خدابیماری ای شبیه آلزایمر و هوش عاطفی در زنان بیشتر امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاشی برای درمان قطع نخازندگی سلول در بدن، جدای اکوری گذرای ناشی از موبایشاهکار قرنمغز کوانتومیتاثیر داروهای ضد التهاب آیا بزرگ شدن مغز فقط در دجهان یکپارچهابتدا سخت ترین استمغز از بسیاری حقایق می گراز تکینگی تا مغز از مغز تخبر مهم تلسکوپ هابلفلج نخاعی با الکترودهای نباید صبر کرد آتش را بعد درگیری اعصاب به علت میتوبیان ژن های اسکیزوفرنی دهدف یکسان و مسیرهای مختلمنبع خواب و رویاتنها در برابر جهانزبان و بیان نتیجه ساختماکتاب زیست شناسی باورشربت ضد خلطتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت اولجهان، تصادفی نیستابزار بقا از نخستین همانمغط یک گیرنده استاز تکینگی تا مغز از مغز تدنیا، هیچ استفراموشی همیشه هم بد نیستچرا ویروس کرونای دلتا واذره ی معین یا ابری از الکبازگشت به ریشه های تکاملوقت نهيب هاي غير علمي گذشمیگرن سردردی ژنتیکی که بتو در میانه ی جهان نیستی سفر تجهیزات ناسا به مریخ گل زندگیطعمه ی شبکه های ارتباط اجتاریخ همه چیز را ثبت کردهآغاز فصل سرما و دوباره تکجریان انرژی در سیستم های ابزار بقای موجود زنده از نقش اتصالات بین سلولهای از تکینگی تا مغز- از مغز دیدگاه نارسای دوگانه ی مقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنشانه های گذشته در کیهان رهبر حقیقیبحثی درباره احساسات متفاواقعیت چند سویهما تحت کنترل ژنها هستیم یتوهم بی خداییسلطان جنگل یا صاحب ملکوتگاهی لازم است برای فهم و علت خواب آلودگی بعد از خوتربیت کودکان وظیفه ای مهالگو و عادت را بشکن و در احقایق ممکن و غیر ممکنابزارهای بقا از نخستین هنقش غذاها و موجودات دريااز علم جز اندکی به شما دادائما بخوانلمس کوانتومیهمیشه چشمی مراقب و نگهباروزه داری متناوب، مغز را برای اولین بار دانشمندانواکسن اسپایکوژنمحدودیت چقدر موثر استتیروفیبان موثر در سکته ی سیاهچاله های فضایی منابعپیچیدگی های مغزی در درک زعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهر خوابیده ی مادهانگشت ماشه ایحس و ادراک (قسمت اول )اجزای پر سلولی بدن انسان نه جنگ و نه خونریزیاسرار بازسازی اندام هاداروی سل سپتمقاومت به عوارض فشار خون هورمون شیرساز یا پرولاکتريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی توصیه ها برای واکسیورزش بهترین درمان بیش فعمرکز حافظه کجاستتکامل زبانساهچاله ها تبخیر نمیشودپروژه ی ژنوم انسانیجنسیت و تفاوت های بیناییانسان جدید از چه زمانی پاحس و ادراک قسمت هشتمادامه بحث تکامل چشمنورون هاي مصنوعی می توانبقای حقیقی در دور ماندن ادر هم تنیدگی کوانتومی و دمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی راه انسان شدن، راه رفتن وژن همه چیز نیستمسئولیت جدیدتاثیر نگاه و مشاهده ناظر سریعترین کامپیوتر موجودآنچه واقعیت تصور میکنیم ايا اراده آزاد توهم است یارتباط پیوسته ی جهانحس و ادراک قسمت سی و ششمچگونه هموساپينس بر زمین چگونه هوشیاری خود را توسبه زودی شبکه مغزی به جای درمان پوکی استخوانمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی از عروسک تا کمزمین زیر خلیج فارس تمدنی کنفرانس تشنج هتل کوثر اصشناخت و معرفت، و نقش آن دمعجزه ی علمتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرایا بیماری ام اس (مولتیپاز نخستین همانند سازها تخونریزی مغز در سندرم کوونگاه دوبارهدرک فرد دیگر و رفتارهای ابیماری ای شبیه ام اس مولتهوش عاطفی در زنان بیشتر امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاشی تازه برای گشودن معزندگی، مدیریت انرژیکی غایب شدی تا نیازمند دلشاهکار شش گوشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا تکامل و تغییرات ژنتیجهان یکپارچهابتدایی که در ذهن دانشمنمغز به تنهایی برای فرهنگ از تکینگی تا مغز از مغز تخدا موجود استفلج بل، فلجی ترسناک که آننبرو و انرژی مداومدرختان اشعار زمینبیان حقیقتهدف یکسان، در مسیرهای متمنتظر نمان چیزی نور را بهتنبیه چقدر موثر استزبان و بیان، در سایه پیشرکتاب طبیعت در قالب هندسهشش مرحله تکامل چشمتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت دومجهش های ژنتیکی مفید در ساابزار بقا از نخستین هماننقش قهوه در سلامتیاز تکینگی تا مغز از مغز تدندان ها را مسواک بزنید تفرایند پیچیده ی خونرسانیچرا پس از بیدار شدن از خوذرات کوانتومی زیر اتمی قبازخورد یا فیدبکوقتی فهمیدی خطا کردی برگمیگرن شدید قابل درمان استوقف؛ شکستسفر دشوار اکتشافگلوله ی ساچمه ایظهور امواج مغزی در مغز مصتازه های اسکیزوفرنی(جنوآغاز مبهم آفرینشجریان انرژی در سیستم های ابزار بقای موجود زنده از نقش تیروئید در تکامل مغزاز تکینگی تا مغز- از مغزتدژا وو یا اشنا پنداریقانون مندی نقشه ژنتیکی منشانه های پروردگار در جهروی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره احساساتی غیرواقعیت چیستمانند آب باشتوهم تنهاییسم زنبور ، کلیدی برای وارگاهی مغز بزرگ چالش استعماد الدین نسیمی قربانی ترجمه ای ابتدایی از اسراالگوی بنیادین و هوشیاریحل مشکلابزارهای بقا ازنخستین همنقش غذاها و موجودات درياازدواج های بین گونه ای، رداروهای مصرفی در ام اسلوب فرونتال یا پیشانی مغهمیشه اطمینان تو بر خدا بروزه داری و بیمار ی ام اس برای تمدن سازی، باید در بواکسن اسپایکوژن ضد کرونامحدودیت های حافظه و حافظتکنولوژی جدید که سلول هاسیاهچاله ها، دارای پرتو پیوند قلب خوک، به فرد دچاعصب حقوق نورولووتظاهری از ماده است که بیدانگشت نگاری مغز نشان میدحس و ادراک (قسمت دوم )اجزایی ناشناخته در شکل گچه زیاد است بر من که در ایاصل بازخوردداروی ضد چاقیمقابله ی منطقی با اعتراضهوش فوق العاده، هر فرد اسریه زغالیبرخی درمان های Spinal Muscular Atورزش در کمر دردمرکز خنده در کجای مغز استتکامل زبانسایه را اصالت دادن، جز فرپروژه ی ژنوم انسانیجهل مقدسانسان خطرناکترین موجودحس و ادراک قسمت پنجماداراوون تنها داروی تایینورون های ردیاب حافظهبلندی در ذهن ما درک بلندیدر هر سوراخی سر نکنمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی راه بی شکستژن هوش و ساختارهای حیاتی مسئولیت در برابر محیط زیتاثیر نگاه انسان بر رفتاسرگیجه از شایعترین اختلاآنچه حس می کنیم، نتیجه ی ايا اراده آزاد توهم است یارتباط انسانی، محدود به حس و ادراک قسمت سیزدهمچگونه واکسن کرونا را توزبه زیر پای خود نگاه نکن بدرمان پوکی استخوانمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت های تکاملی در مغز وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیزمان چیستکنگره بین المللی سردرد دشناخت درون، شناخت بیرون؛معجزه ی علم در کنترل کرونتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پایا بدون زبان میتوانیم تاز نخستین همانند سازها تخواندن ، یکی از شستشو دهننگاهی بر قدرت بینایی درادرک نیازمند شناخت خویش ابیماری اسپینال ماسکولار هوشمندی کیهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاشی جدید در درمان ام اسزونیسومایدکیهان خود را طراحی میکندشاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جنین انسان، هوشمندی جهان کنونی و مغز بزرگتریابتذال با شعار دینمغز بیش از آنچه تصور میشواز تکینگی تا مغز از مغز تخدای رنگین کمانفلج خوابچت جی پی تیدرد باسن و پا به دلیل کاهبیست تمرین ساده برای جلوهدف از تکامل مغزمنحنی که ارتباط بین معرفتهدیدهای هوش مصنوعیزبان و تکلم برخی بیماریهکتاب، سفری به تاریخششمین کنگره بین المللی ستاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت سومجهش های ژنتیکی غیر تصادفابزار بقا از نخستین هماننقش مهاجرت در توسعه نسل ااز تکینگی تا مغز از مغز تدو ویژگی انتزاع و قدرت تجفرایند تکامل و دشواری هاچرا ارتعاش بسیار مهم استذرات کوانتومی زیر اتمی قبازسازي مغز و نخاع چالشی وقتی پر از گل شدی خودت را میدان مغناطيسي زمین بشر تولید مثل اولین ربات های سفرنامه سفر به بم و جنوب گلوئونظرف باید پر شود چه با چرک تازه های بیماری پارکینسوإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقای موجود زنده از نقش حفاظتی مولکول جدید داز تکینگی تا مغز، از مغز دژاوو یا آشناپنداریقانون گذاری و تکاملنظام مثبت زندگیرویا و واقعیتبخش فراموش شده ی حافظهواقعیت چیستماه رجبتوهم جدایی و توهم علمسماگلوتید داروی کاهش دهنگذر زمان کاملا وابسته به عوامل موثر در پیدایش زباترس و آرمان هاالگوبرداری از طبیعتحلقه های اسرارآمیزابزارهای بقای موجود زندهنقش غذاها و موجودات دريااسکار، لگوی هوشمندداروهای ام اسلوتیراستامهمیشه داناتر از ما وجود دروزه داری سلول های بنیادبرای خودآگاه بودن تو بایواکسن دیگر کرونا ساخته شمخچه فراتر از حفظ تعادلتکنولوژی جدید که سلول هاسیاهچاله و تکینگی ابتدایپیوند مغز و سر و چالشهای عضلانی که طی سخن گفتن چقدتعداد کلی ذهن ها در جهان انتقال ماده و انرژیحس و ادراک قسمت 67احیای بینایی نسبی یک بیمنه عدم مطلق بلکه عدم با قاصل علت و تاثیرداروی ضد چاقیمقابله با کرونا با علم اسهوش مصنوعی می تواند بر احریواستیگمینبرخی روش های تربیتی کودکوزن حقیقی معرفت و شناختمرگ چیستتکامل زبان انسان از پیشیساخت شبکه عصبی مصنوعی با پروانه ی آسمانیجهان فراکتالانسان عامل توقف رشد مغزحس و ادراک قسمت پنجاهادب برخورد با دیگراننوروپلاستیسیتی چیستبلوغ چیستدر والنتاین کتاب بدید هممنابع انرژی از نفت و گاز بزرگترین درد از درون است هوش مصنوعی از عروسک بازی رابطه تشنج و اوتیسمژن یا نقشه توسعه مغز و نقمستند جهان متصلتاثیر نگاه انسان بر رفتاسرگردانیآنها نمیخواهند دیگران راای نعمت من در زندگیمارتباط از بالا به پایین محس و ادراک قسمت ششم