دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

حس و ادراک قسمت چهل و هشتم

درک مرز یا درک کیهان جدایی ناپذیر
از مرزها و حدود تا فضای خالی بین آنها که در حقیقت دریایی از نوسانات نزدیک به بی نهایت انرژی است، چیزی تهی، جدای از بستر ثابت کیهان وجود ندارد.
مقیاس های موجود در کیهان، هرچقدر کوچک شود، در درون خود اجزای دیگری را دارد و مرزها و بی نهایت، درهم می آمیزد.
آنچه مرزها و حدود را شکل می‌دهد، نیازها و کمبودهای موجود هوشمند است و این مرزهای تصور شده، برای رفع نیازها و کمبودها در جهان مادی، در راستای رسیدن به منافع مادی بیشتر و حذف موانعی است که به مرزهای شخصی و خصوصی فرد، هجوم می‌برند.
در این مسیر، تکامل چند میلیارد ساله ی حیات ابزار لازم و قدرتمند هوشمندی را برای بقا ایجاد کرده است. ولی آیا نیازهای انسان، فقط تعیین مرز و قلمرو در مواجهه ی با درندگان است؟
حس و ادراک- قسمت چهل و هشتم
از چهارپای سم دار یا دارای پنجه ی خون آلود تا موحود دوپای تحت فشار تکاملی ولی در تلاش برای دیدن پشت مرزها
در جهان امروز که هنوز بحث مرزها و قلمروها چیز حل شده ای نیست و درندگان بدون قناعت و سیری به مرزهای خود، مشغول گذشتن از مرزها و حدهای خود هستند و در این مسیر از قربانی کردن هیچ موجودی ابا ندارند، آنچه در درجه ی اول ذهن موجود زنده را مشغول می‌کند، دفاع از مرزها و حدود خویش است و تصور چیزی فراتر از ابعاد عالم ماده، دشوار است ولی واقعیت اینکه وجود و نیازهای انسان محدود به نیازهای عالم ماده نیست.
ارتقای حقیقی، جنگ و نزاع برای گسترش مرزهای زمینی نیست بلکه این رشد، در درک نیاز به ارتقا در دلایل و اسباب و محرک هایی است که جهان مادی با همه ی وجود وابسته ی به آنهاست و ماده، چیزی جز تجلی این محرک ها در ظرف های محدود نیست.
درک نیاز به این ارتقا- که بسیار فراتر از حس و ادراک مادی است- درکی بحرانی و حساس است که میتواند انسان را به جایگاه اصلی خودش برگرداند
و برعکس این حالت، فرورفتن در حرص و آزهای کاذب جهان مادی برای تسخیر مرزهای قراردادی و متوهم جهان است که انسان را از توجه به حقیقت خودش غافل می‌کند.
تو آن چیزی را می‌بینی که به آن بنگری.
اگر نگران و حریص بر تجاوز به حدود و مرزهای دیگران شدی، به جای آنکه خود را به سوی جهان های بالاتر بالا بروی، چیزی جز زیاده خواهی و تجاوز مادی به حقوق و حدود دیگران، ذهن تو را مشغول نمیکند و این مشغولیت، مشغولیت به عدمی است که بدون پیوند با مراتب بالاتر، چیزی قابل ذکر نیست.
نزاع بین مرزهای محدود و قراردادی و جایگاهی فراتر از این مرزها، انتخابی همیشگی است.
می‌توانیم بین آنها انتخاب کنیم.
یک چیز- که همه چیز را در هر مقیاس با هم مرتبط میکند- فضا است
The one thing that connects all things at all scales: space.


همه چیز دارای مرزهایی قراردادی است. حقیقت اینکه فضای بین اشیا هم قراردادی و نه حقیقی است. این مرزها زاییده ی ذهن ناظران هوشمندی است که بستری بی نهایت و پیوسته را جزء جزء و پاره پاره می‌کنند. با این حال در درون هر جزء هنوز نشانه های بسیاری از پیوند آن با بستر بی نهایت و فاقد مرز وجود دارد.
آنچه فضای خالی تصور میشود تظاهری از ماده است که بیدار نیست. نه بر زمین نه هیچ جای کیهان، هیچ فضای خالی وجود ندارد.(نیکولا تسلا)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=289324543370493&id=100068788479167


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
دانشمندان موفق به بازگردهدف یکسان، در مسیرهای متبیماری اضطراب عمومیذهن خود را مشغول هماهنگیکودک ایرانی که هوش او از تفاوت های بین زن و مرد فقزاوسکا درمان گوشرفروتنی و غرورآنچه واقعیت تصور میکنیم تا بحر یفعل ما یشامشاهدات آمیخته با اشتباهشناسایی تاریخچه ی تکاملیانرژی تاریکتعذیه ی ذهنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنوار مغز در فراموشی هااتوبان اطلاعات و پلِ بینحس و ادراک قسمت نوزدهمهمیشه چشمی مراقب و نگهبااز تکینگی تا مغز از مغز تداروی فامپیریدین یا نورلوقت نهيب هاي غير علمي گذشبیداری و خواب کدام بهتر ارمز بقای جهش ژنتیکیکاهش سن بیولوژیکی، تنها تلاش های جدید در درمان سرزبان شناسی مدرن در سطح سلفساد اقتصادی سیتماتیک درآیا مغز تا بزرگسالی توسعتاثیر کپسول نوروهرب بر سمغز مانند تلفن استشاهکار قرنانعطاف پذیری مکانیسمی علجمجمه انسان های اولیهمهندسی ژنتیک در حال تلاش نورالژیاختلاف خانوادگی را حل کنحس و ادراک قسمت بیست و سوهندسه در پایه ی همه ی واکاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی ضد چاقیویرایش DNA جنین انسان، برباد غرور و سر پر از نخوت وروان سالمکریستال زمان(قسمت دوم)تمساح حد واسط میان مغز کوسلول های مغزی عامل پارکیقانون مندی نقشه ژنتیکی مآیا احتمال دارد رویا از آتاثیر انتخاب از طرف محیط مغز انسان رو به کوچک تر ششجاعت و ترسای همه ی وجود منجهان معنامیگرن شدید قابل درمان اسچگونه هوشیاری خود را توسارتقا یا بازگشت به قبل ازحساسیت روانی متفاوتهوش مصنوعی از عروسک های باستفاده از انرژی خلادر هم تنیدگی کوانتومیواکسن کرونا و گشودن پنجربحثی در مورد حقیقت فضا و روش جدید تولید برقگویید نوزده و ایمنی ساکتتو افق رویداد جهان هستیسندرم گیلن باره به دنبال قضاوت ممنوعآگاهی فراتر از آگاهیتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز را از روی امواج بشناسضرب المثل یونانیایا این جمله درست است کسیجهان ریز و درشتما بخشی از این جهان مرتبطنگاه از درون قفس یا بیرونارزش های وارونهخورشید مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی اصلاح خطا با رفتن بر مسیردرمان های جدید میگرنوبینار اساتید نورولوژی دبدون پیر فلکرژیم های غذایی و نقش مهم گذشته را دفن کنتولید سلولهای جنسی از سلسیاهچاله هالزوم سازگاری قانون مجازاظرف باید پر شود چه با چرک آزمون ذهنی گربه شرودینگرتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش نظام غذایی در تکامل ماگر نعمت فراموشی نبود بسجامعه ی آسمانیمباحث مهم حس و ادراکخدایی که ساخته ی ذهن بشر ناتوانی در شناسایی چهره هوش مصنوعی از عروسک تا کمبقا با سازگارترین فرد اسدرمان جدید سرطانرادیوی مغز و تنظیم فرکانیکی از علل محدودیت مغز امبرخی نکات از گاید لاین پرپیموزایدتوهم جسمسکته مغزیآغاز مبهم آفرینشتازه های درمان ام اسمنابع انرژی از نفت و گاز علت خواب آلودگی بعد از خونقش درختان در تکاملابزار بقا از نخستین همانحقیقت قربانی نزاع بین بی مدیون خود ناموجوددنیایی پر از سیاهچاله نرمش های موثر در کمردردهوش عاطفی قسمت 11به بالاتر از ماده بیندیشدرک کنیم ما همه یکی هستیمژنها نقشه ایجاد ابزار هوبرخی سلولهای عصبی در تلازمان و مکان، ابعاد کیهان پیشرفت های جدید علوم اعصتکنولوژی های جدید و حالتستم با شعار قانون بدترین الکترودهای کاشتنیترازودونمناطق خاص زبان در مغزعدالت برای من یا برای همهنقشه با واقعیت متفاوت اسابزار بقا از نخستین همانحوادث روزگار از جمله ویرچرا ذرات بنیادی معمولاً از تکنیکی تا مغز از مغز تدورترین نقطه ی قابل مشاههوشیاری کوانتومیبی سوادی در قرن 21درد و درسکمردرد ناشی از تنگی کانابسیاری از مجرمان، خودشانزندگی زودگذرفن آوری های جدید علیه شناپروتز عصبی برای تکلمتکامل داروینی هنوز در حامرزهای حقیقی یا مرزهای تسردرد میگرنی در کودکانامیدی تازه در درمان سرطاتشخیص آلزایمر سالها قبل منبع هوشیاری کجاست قسمت پیامهای کاربرانچندجهانیابزار بقای موجود زنده از حس چشایی و بویایینظریه ی ریسماناز تکینگی تا مغز از مغز تابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک (قسمت اول )نظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان نورون مصنوعی سهدف از تکامل مغزبیماری بیش فعالیذهن سالمکودکان میتوانند ناقل بی تفاوت های تکاملی در مغز وزبان فرایند تکاملی برای فرگشت و تکامل تصادفی محض آنچه حس می کنیم، نتیجه ی تاول کف پا و حقیقتمطالبه ی حق خودشناسایی سلول های ایمنی اانرژی تاریک که ما نمی توتغییرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنوار مغز در تشخیص بیماری اتوسوکسیمایدحس و ادراک قسمت هفتمهمیشه اطمینان تو بر خدا باز تکینگی تا مغز از مغز تداروی لیراگلوتیدوقتی فهمیدی خطا کردی برگبیست تمرین ساده برای جلورمز جهانکایروپاکتیک چیستتلاش های جدید شرکت نورالزبان شناسی نوین نیازمند فشار و قدرتآیا همه جنایت ها نتیجه بیتاثیر کتامین در درمان پامغز مادران و کودکان در زمشاهکار شش گوشاهرام مصر از شگفتی های جهجنین مصنوعیمهندسی بدننوسانات کوانتومی منبع مااختلال خواب فرد را مستعد حس و ادراک قسمت بیستمهندسه زبانِ زمان استاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی ضد چاقیویشن پروبار مغز بر دو استخوانروبات ها قول میدهندکریستال زمان(قسمت سوم)تنفس هوازی و میتوکندریسلول های بنیادیقانون گذاری و تکاملآیا برای تولید مثل همیشه تاثیر احتمالی عصاره تغلیمغز انسان رو به کوچکتر شدشرکت نورالینک ویدیویی ازای آنکه نامش درمان و یادشجهان هوشمندمیدان مغناطيسي زمین بشر چگونه واکسن کرونا را توزارتوکين تراپی روشی جديد خفاش با شیوع همه گیری جدیهوش مصنوعی از عروسک های باستفاده از سلول های بنیادر هم تنیدگی کوانتومی و پواکسن کرونا از حقیقت تاتبحثی در مورد عملکرد لوب فروش صحبت کردن در حال تکامگوش دادن بهتر از حرف زدنتو انسانی و انسان، شایستسندرم پیریفورمیسقطار پیشرفتآپومورفین در پارکینسونتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز زنان جوانتر از مغز مرضررهای مصرف شکر و قند بر ایا ابزار هوشمندی یا مغز جهان شگفت انگیزما تحت کنترل ژنها هستیم ینگاه از درون مجموعه با نگارزش های حقیقی ارزش های غخوش قلبی و مهربانیهوش مصنوعی از عروسک بازی اصول انجام برخی نرمش ها ددرمان های جدید در بیماری وجود قبل از ناظر هوشمندبدون بار گذشتهگریه ی ابر، رمز طراوت باغتولترودینسیاهچاله های فضایی منابعلزوم عدم وابستگی به گوگل عقل مجادله گرآزادی عقیده، آرمانی که تتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش نظریه تکامل در شناسااگر نعمت فراموشی نبود بسجاودانگی مصنوعیمبتکران خودشکوفاخدایا جز تو که را دارمنادیدنی ها واقعی هستندهوش مصنوعی از عروسک تا کمبقا در ازای بیماریدرمان دارویی سرطان رحم براز تغییریافته های نوین علوم پرده برخی نرمش ها برای زانوپیچیدگی های مغزمگستوهمات و شناخت حقیقتسال سیزده ماههإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتبدیل پلاستیک به کربن و سمنابع انرژی از نفت و گاز عماد الدین نسیمی قربانی نقش ذهن و شناخت در حوادث ابزار بقا از نخستین همانحقیقت آنطور نیست که به نظمدیریت اینترنت بر جنگدنیا، هیچ استنرمشهای مهم برای تقویت عهوش عاطفی قسمت نهمبه جای محکوم کردن دیگران درک احساسات و تفکرات دیگژنها ، مغز و ارادهبرخی سيناپسها طی تکامل و زمان و گذر آن سریع استپیشرفت در عقل است یا ظواهتکنولوژی و پیشرفتستم، بی پاسخ نیستالگو نداشتیمترازودونمناطق خاصی از مغز در جستجعسل طبیعی موثر در کنترل بنقص های سیستمی ایمنیابزار بقا از نخستین همانحکمت الهی در پس همه چیزچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز و از مغز ديدن با چشم بسته در خواب هوشیاری سنتی یا هوشیاری بی شرمیدرد باسن و پا به دلیل کاهکمردرد و علل آنبسیاری از بیماری های جدیزندگی سلول در بدن، جدای افناوری هوش مصنوعی نحوه خپرورش مغز مینیاتوری انساتکامل داروینی هنوز در حامزایای شکلات تلخ برای سلسردرد و علتهای آنامگا سه عامل مهم سلامتتشخیص ایدزمنبع هوشیاری کجاست قسمت53سایتهای دیگرنه ناامیدی بلکه ارتقاابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک (قسمت دوم )نظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان یک فرضیه رادیکهدف از خلقت رسیدن به ابزابیماری تی تی پیذهت را روی چیزهای مفید متکودکان خود را مشابه خود تتفاوت های زبانی سرمنشا تزبان متغیرفراموش کارها باهوش تر هسآنها نمیخواهند دیگران راتابوهای ذهنیمطالبی در مورد تشنجشواهدی از نوع جدیدی از حاانرژی خلا ممکن استتغییر الگوی رشد مغزی با زمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنوار مغزی روشی مهم در تشخاتصال مغز و کامپیوترحس و ادراک قسمت هفدهمهمیشه به آنچه داری، خوشناز تکینگی تا مغز- از مغز داروی تشنجی دربارداریوقتی پر از گل شدی خودت را بیش از نیمی از موارد انتقرمز جهان خاصیت فراکتالکار با یگانگی و یکپارچگیتلاش هایی در بیماران قطع زبان، نشان دهنده ی سخنگو فضا و ذهن بازآیا هوش مصنوعی می تواند نتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز چون ابزار هوش است دلیشاید گوشی و چشمی، آماده شاولویت بندی ها کجاستجنگ هفتاد و دو ملت همه را مهربانی، شرط موفقیتنوشیدن چای برای مغز مفید اختلال در شناسایی حروف و حس و ادراک قسمت دهمهندسه، نمایشی از حقیقتاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی ضد تشنج با قابليت تواقعیت فیزیکی، تابعی از بار بزرگ ایستادن بر دو پاروبات های ریز در درمان بیکشف مکانیسم عصبی خوانش پتنفس هوازی و میتوکندریسلول های بنیادی منابع و اقانون جنگلآیا بزرگ شدن مغز فقط در دتاثیر ترکیبات استاتین (سمغز ایندگان چگونه استشربت ضد خلطایمپلانت مغزیجهان هوشیارمیدان های مغناطیسی قابل چگونه آن شکری که می خوریمارتباط میکروب روده و پارخلا، حقیقی نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از سلول های بنیادر هم تنیدگی کوانتومی و دواکسن کرونا ساخته شده توبحثی درباره هوش و تفاوتهروشهای نو در درمان دیسک بگوشه بیماری اتوزومال رسستو با همه چیز در پیوندیسندرم پیریفورمیسلمس کوانتومیآب زندگی است قسمت چهارمتاثیر درجه حرارت بر عملکمغزهای کوچک بی احساسضررهای شکر بر سلامت مغزایا بیماری ام اس (مولتیپجهانی که نه با یک رخداد و مانند آب باشنگاه حقیقی نگاه به درون اارزش حقیقی زبان قسمت اولخوش خیالی و خوش بینیهوش مصنوعی از عروسک بازی اصول توسعه ی یک ذهن کاملدرمان های جدید سرطانوراپامیل در بارداریبدون زمان، ماده ای وجود نگربه شرودینگر و تاثیر مشتومورها و التهاب مغزی عاسیاهچاله ها، دارای پرتو مقاومت به عوارض فشار خون عقل سالمآزار دیگری، آزار خود استتاثیر رژیم گیاهخواری بر نقش هورمون های تیروئید داگر با مطالعه فیزیک کوانجایی برای یاد گرفتن باقی مجموعه های پر سلولی بدن مخسته نباشی بابانادانی در قرن بیست و یکم،هوش مصنوعی از عروسک تا کمبقای حقیقی در دور ماندن ادرمان زخم دیابتی با تکنوراست دستی و چپ دستییاد گرفتن مداومبرخی نرمش های گردنپیچیدگی های مغزی در درک زتوکل بر خداسانسور از روی قصد بسیاری افت فشار خون ناگهانی در وتبدیل تراکت صوتی مصنوعی منابع انرژی از نفت و گاز عوامل موثر در پیدایش زبانقش روی و منیزیم در سلامتابزار بقا از نخستین همانحقیقت افرادمداخله ی زیانبار انساندندان ها را مسواک بزنید تچرا ماشین باید نتایج را پهوش عاطفی قسمت هفتمبه خوبی های دیگران فکرکندرک تصویر و زبان های مخلتژنهای مشترک بین انسان و وبرداشت مغز ما از گذر زمانزمان و صبرپیشرفت ذهن در خلاقیت استتکنولوژی جدید که سلول هاستون فقرات انسان دو پا جلالگو و عادت را بشکن و در اتراشه ها روی مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت عشق درونی به یگانگی خلقتنقص در تشخیص هیجانات عامابزار بقا از نخستین همانحافظه میتواند بزرگترین دچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز از مغز تدی متیل فومارات(زادیوا)(هوش، ژنتیکی است یا محیطیبی عدالتی در توزیع واکسن دردهای سال گذشته فراموش کمردرد با پوشیدن کفش منابسیاری از بیماری های جدیزندگی، مدیریت انرژیفیلمی بسیار جالب از تغییپرکاری تیروئیدتکامل زبانمسمومیت دانش آموزان بی گسردرد به دلیل مصرف زیاد مامروز دانش ژنتیک هیچ ابهتصویر خورشید یا خود خورشمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمنه به اعدامنه به اعدامابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت 67نظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان ژنی از مغز انسهر چیز با هر چیز دیگر در تبیماری دویکذخیره ی شگفت انگیز اطلاعکودکان را برای راه آماده تفاوت ایستایی و تکاپوزبان مشترک ژنتیکی موجودافراموشی همیشه هم بد نیستآنژیوگرافی از مغزتاثیر فکر بر سلامتمطالعه ای بیان میکند اهدشواهدی از دنیسوان(شبه نئانسولینتغییر دیگران یا تغییر خومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنوار مغز، ترجمه ی فعالیت اثر مضر مصرف طولانی مدت رحس و ادراک قسمت هجدهمهمیشه داناتر از ما وجود داز تکینگی تا مغز- از مغز داروی جدید ALSوقتی تو از یاد گرفتن باز بیشتر کمردردها نیازی به رنگ کردن، حقیقت نیستکارهای کوچک، بی ارزش نیستلاشی برای درمان قطع نخازبان، وسیله شناسایی محیطفضای قلب منبع نبوغ استآیا هوش مصنوعی زندگی بشرتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز چگونه صداها را فیلتر شاید درست نباشداولین قدم شناخت نقص های خجنگ و تصور از جنگموفقیت هوش مصنوعی در امتنوعی سکته مغزی ، وحشتناک اختلال در شناسایی حروف و حس و ادراک قسمت دوازدهمهنر فراموشیاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی ضد تشنج با قابليت تواقعیت چند سویهبار سنین ابزار هوشمندی اروبات کیانکشف مکانیسمی پیچیده در بتنفس بدون اکسیژنسلول های بدن تو پیر نیستنقانون جنگلآیا تکامل و تغییرات ژنتیتاثیر تغذیه بر سلامت روامغز ابزار بقای برتر مادیشش مرحله تکامل چشمایمپلانت مغزی و کنترل دو جهان های بسیار دیگرمیدان های کوانتومی خلاچگونه انتظارات بر ادراک ارتباط ماده و انرژیخلا، خالی نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از سلول های بنیادر هر سوراخی سر نکنواکسن آلزایمربحثی درباره هوش و تفاوتهروشهای شناسایی قدرت شنواگوشت خواری یا گیاه خواریتو با باورهایت کنترل میشسندرم پس از ضربه به سرلوب فرونتال یا پیشانی مغآب زندگی است قسمت هفتمتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز، فقط گیرندهضعیف و قویایا بدون زبان میتوانیم تجهانی که از یک منبع، تغذیماه رجبنگاه دوبارهارزش حقیقی زبان قسمت دومخوشبختی چیستهوش مصنوعی از عروسک بازی اصول سلامت کمردرمان های رایج ام اسرژیم های غذایی و نقش مهم ورزش هوازی مرتب خیلی به قبرنامه و ساختار پیچیده مگزیده ای از وبینار یا کنفتومورهای نخاعیسیاهچاله و تکینگی ابتدایمقایسه رقابت و همکاریعقلانیت بدون تغییرآسيب میکروواسکولاریا آستاثیر رژِیم غذایی بر میگنقش هورمون زنانه استروژناگر تلاش انسان امروز براجایی خالی نیستمجرم، گاهی قربانی استخطا در محاسبات چیزی کاملنازوکلسینهوش مصنوعی به کمک هوش طبیبلندی در ذهن ما درک بلندیدرمان سرگیجه بدون نیاز برجزخوانی هایی که امروز بیاد بگیر فراموش کنیبرخی یونها و مولکول های مپیوند قلب خوک، به فرد دچاتوپیراماتسانسور بر بسیاری از حقایافت هوشیاری به دنبال کاهتبدیل سلولهای محافط به سمنابع انرژی از نفت و گاز عوامل ایجاد لغت انسانی و نقش روزه داری در سالم و جابزار بقا از نخستین همانحقیقت اشیامدارک ژنتیکی چگونه انسانده روش موفقیتچرا مردم با زندگی میجنگنهوش عاطفی قسمت یازدهبه خودت مغرور نشودرک حقیقت نردبان و مسیری ژنهای هوش ، کدامندبررسي علل احتمالي تغيير زمان واقعیت است یا توهمپیشرفتی مستقل از ابزار هتکنولوژی جدید که سلول هاستارگانی قبل از آغاز کیهالگوی بنیادین و هوشیاریتراشه ی هوش مصنوعی در مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت عشق، شلوغ کردن نیستنقطه ی رسیدن به قلهابزار بقا از نخستین همانحافظه های کاذبنزاع بین جهل و علم رو به پاز تکینگی تا مغز از مغز تدین اجباریهیچ نقطه ای مرکزی تر از ابیمار 101 ساله، مبتلا به سدردی که سالهاست درمان نشکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبشکه ای که ته نداره پر نمزندان ذهنیفیروز نادریپرتوهای صادر شده از سیاهتکامل زبانمسمومیت دانش آموزان، قماسردرد تنشنانفجار و توقف تکاملی نشاتصویر در هم تنیدگی کوانتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنه جنگ و نه خونریزیابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت 74نعناعاز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان پاسخ کوانتومی هر جا که جات میشه، جات نیبیماری دیستروفی میوتونیذره ی معین یا ابری از الککوری گذرای ناشی از موبایتفاوت ارباب و رهبر حقیقیزبان چهار حرفی حیات زمینفراموشی و مسیر روحانیآنان که در قله اند هرگز ختاثیر مشاهده بر واقعیت بمعماری، هندسه ی قابل مشاشیشه ی بازالتی و سیلیکونانسولین هوشمندتغییر دادن ژنها آیا روزی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمنوار عصب و عضلهاثرات فشار روحی شدیدحس و ادراک قسمت هشتمهمیشه راهی هستاز تکینگی تا مغز- از مغزتداروی جدید s3 در درمان ام وقتی ریشه ها عمیقند از چیبا هوش مصنوعی خودکار روبرنگین کمانکاربرد روباتهای ريزنانوتلاشی تازه برای گشودن معزدودن نقص از هوش مصنوعیقفس ذهنآیا هوش ارثی دریافتی از پتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز ناتوان از توجیه پیداشایسته نیست در جیب خود قراولین مورد PML به دنبال تکجنگ داده هاموفقیت در تفکر استنیکولا تسلااختلالات مخچهحس و ادراک قسمت سومهنر حفظ گرهاز خود رها شوداروی ضد تشنج توپیراماتواقعیت چیستبارداری بدون رحمروح در جهانی دیگر استکشف ارتباط جدیدی از ارتبتنها مانع در زندگی موارد سلول بنیادی و ای ال اسقانونمندی و محدودیت عالمآیا جنین انسان، هوشمندی تاثیر حرکات چشم بر امواج مغز ابزار برتر بقاششمین کنگره بین المللی سایمپلانت مغزی کمک میکند جهان هایی در جهان دیگرمیدان بنیادین اطلاعاتچگونه به سطح بالایی از هوارتباط متقابل با همه ی حیخلاصه ای از مطالب همایش مهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از سلول های بنیادر والنتاین کتاب بدید همواکسن ایرانی کرونا تولیدبحثی درباره هوش و تفاوتهروشی برای بهبود هوش عاطفگیلگمش باستانی کیستتو باید نیکان را به دست بسندرم جدایی مغزلوتیراستامآب زندگی است قسمت اولتاثیر درجه حرارت بر عملکمغزتان را در جوانی سیم کشایا تکامل هدفمند استجهانی در ذهنماپروتیلیننگاهی بر قدرت بینایی دراارزش حقیقی زبان قسمت سومخوشبختی دور از رنج های مهوش مصنوعی از عروسک بازی اضطراب و ترسدرمان های علامتی در ام اسرژیم ضد التهابیورزش هوازی ، بهترین تمریبرنامه ی مسلط ژنها در اختگزارش یک مورد جالب لخته وتومورهای ستون فقراتسیاهچاله ی منفرد یا سیاهمقابله ی منطقی با اعتراضعقیده ی بی عملآسیب ها ناشی از آلودگی هوتاثیر سلامت دستگاه گوارشنقش ویتامین K در ترمیم اساگر خواهان پیروزی هستیجاذبهمحل درک احساسات روحانیخطا در محاسبات چیزی کاملنباید صبر کرد آتش را بعد هوش مصنوعی به شناسایی کابلوغ چیستدرمان سرگیجه بدون نیاز برحم مصنوعییادگیری مهارت های جدید دبرخی اثرات مضر ویتامین دپیوند مغز و سر و چالشهای توانایی مغز و دیگر اجزای ساهچاله ها تبخیر نمیشودافتخار انسانتبر را بردارمنابع انرژی از نفت و گاز عواملی که برای ظهور لغت انقش رژیم غذایی بر رشد و اابزار بقا از نخستین همانحقیقت تنها چیزی است که شامروری بر تشنج و درمان هایدهن، بزرگترین سرمایهچرا مغز انسان سه هزار سالهوش عاطفی قسمت پنجمبه دنبال رستگاری باشدرک دیگرانژنهای حاکم بر انسان و انسبررسی مغز با امواج مادون زمان پلانکپپوگستتکینگیسخن نیکو مانند درخت نیکوالگوبرداری از طبیعتتراشه ی بیولوژِیکمنبع هوشیاری کجاست قسمت عصب حقوق نورولوونقطه ای بود و دگر هیچ نبوابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاست نزاع بین علم و نادانی رو از تکینگی تا مغز از مغز تدین، اجباری نیستهیچ چیز همیشگی نیستبیمار مرکز تنفس سلولیدرس گرفتن از شکست هاکنگره بین المللی سردرد دبشریت از یک پدر و مادر نیزونیسومایدفیزیک مولکولها و ذرات در پرتوزایی از جسم سیاهتکامل زبان انسان از پیشیمسیر دشوار تکامل و ارتقاسردرد سکه ایانقراض را انتخاب نکنیدتصویر زیبا از سلولانواع سکته های مغزیتصویر زیبای اصفهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچه زیاد است بر من که در ایابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت 75هفت چیز که عملکرد مغز تو از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان اولین سلول مصنهر حرکت خمیده می شود و هر بیماری سلیاکذرات کوانتومی زیر اتمی قکی غایب شدی تا نیازمند دلتفاوتهای جنسیتی راهی برازبان نیاز تکاملی استفراموشی آرمانآنزیم تولید انرژی در سلوتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمعنی روزهشکل های متفاوت پروتئین هانسان قدیم در شبه جزیره عتغییر زودتر اتصالات مغزیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنوار عصب و عضلهاثرات مفید قهوهحس و ادراک قسمت هشتاد و نهمیشه عسل با موم بخوریماز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید لنفوم و لوکمیویتنام نوعی کرونا ویروس با هر چیزی که نفس می کشد مرهبر حقیقیکاربرد روباتهای ريز، در تلاشی جدید در درمان ام اسسفر فقط مادی نیستقفس را بشکنآیا هوش سریعی که بدون احستاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز و قلب در جنین موش مصنشادی، پاداش انجام وظیفهاولین مورد پیوند سر در انجنبه های موجی واقعیتمولکول ضد پیرینیاز به آموزش مجازی دیجیاختلالات حرکتی در انسانحس و ادراک قسمت سی و هشتمهنر رها شدن از وابستگیاز درخواست ها جدا شوداروی ضد جنون در درمان تیواقعیت چیستبازگشایی مجدد مطب دکتر سروح رهاییکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتنها در برابر جهانسلول عصبی شاهکار انطباق قارچ بی مغز در خدمت موجودآیا جهان ذهن و افکار ما متاثیر دوپامین و سروتونینمغز از بسیاری حقایق می گرصبور باشایمپلانت نخاعی میتواند دجهان یکپارچهمیدازولام در درمان تشنج چگونه باغبانی باعث کاهش ارتباط چاقی و کاهش قدرت بخلاصه ای از درمان های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی استیفن هاوکینگ در مورد هدر یک فراکتال هر نقطه مرکواکسن اسپایکوژنبحثی درباره هوش و تفاوتهروشی جدید در درمان قطع نخگیاه بی عقل به سوی نور میتو تغییر و تحولیسندرم دزدی ساب کلاوینلوزالمعده(پانکراس)مصنوعآب زندگی است قسمت دومتاثیر درجه حرارت بر عملکمغزتان را در جوانی سیمکشایجاد احساساتجهان، تصادفی نیستماجرای جهل مقدسنگاهی بر توانایی اجزاي بارزش خود را چگونه میشناسخانه ی تاریکهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاع رسانی اینترنتیدرمان ژنتیکی برای نوآوریرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وورزش و میگرنبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱گشایش دروازه جدیدی از طرتوهم فضای خالیسیاهچاله ی تولید کنندهمقابله با کرونا با علم اسعلم و ادراک فقط مشاهده ی آسیب روانی شبکه های اجتمتاثیر عصاره تغلیظ شده گینقش ژنتیک در درمان اختلااپل ویژن پرو در تشخیص بیمجاذبه و نقش آن در شکلگیریمحل درک احساسات روحانی دخطای ادراک کارمانبرو و انرژی مداومهوش مصنوعی تعاملیبلعیدن ستاره توسط سیاهچادرمان سرگیجه بدون دارورحم مصنوعییادگیری هوش مصنوعی، عمیقبرخی اختلالات عصبی مثانهپیوند اندام از حیوانات بتوازن مهمتر از فعالیت زیسایه ی هوشیاریافراد آغاز حرکت خودشان رتحریک عمقی مغزمنابع انرژی از نفت و گاز عوارض ازدواج و بچه دار شدنقش رژیم غذایی در رشد و اابزار بقا از نخستین همانحقیقت خواب و رویامرکز هوشیاری، روح یا بدن دو ویژگی انتزاع و قدرت تجچرا مغزهای ما ارتقا یافت هوش عاطفی قسمت اولبه زودی شبکه مغزی به جای درک درست از خود و هوشیاریکفش و کتاببررسی و اپروچ جدید بر بیمزمان به چه دلیل ایجاد میشپایان، یک آغاز استتکامل فردی یا اجتماعیسخن و سکوتالتهاب شریان تمپورالتربیت کودکان وظیفه ای مهمنبع هوشیاری کجاست قسمت عصب سیاتیکنقطه بی بازگشتابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاست نزاع بین علم و جهل رو به پاز تکینگی تا مغز از مغز تدیوار همه اش توهم بودهیچ چیز، چقدر حقیقی استبیماری لبر و نابینایی آندست و پا زدن در سایه؟کنگره بین المللی سردرد دبعد پنجمزونا به وسیله ویروس ابله فیزیک هوشیاریپرسش و چستجو همیشه باقی اتکامل ساختار رگهای مغزی مسئول صیانت از عقیده کیسسردرد عروقی میگرنسرطان کمیت گراییانیس بی کسانتصویربرداری فضاپیمای آممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنه عدم مطلق بلکه عدم با قابزارهای پیشرفته ارتباط حس و ادراک قسمت 78هفت سین یادگاری از میراث از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان تغییر میدان مغهرچیز با یک تاب تبدیل به بیماری ضعف عضلات نزدیک بذرات کوانتومی زیر اتمی قکیهان خود را طراحی میکندتقلید مرحله ای نسبتا پیشزبان و کلمه حتی برای کسانفرایند پیچیده ی خونرسانیآواز خواندن در قفس، نشانتاثیر نگاه و مشاهده ناظر معادله ها فقط بخش خسته کنشکل پنجم مادهانسان میوه ی تکاملتغییر عمودی سر انسان از پمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنوار عصب و عضلهاثرات مفید روزه داریحس و ادراک قسمت هشتاد و شهمیشه، آنطور نیست که هستاز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید میاستنی گراویویتامین E برای فعالیت صحبا آتش، بازی نکن و بعد از روی و منیزیم در تقویت استکاش شرف اجباری بود یا حتیتمایل زیاد به خوردن بستنسفر نامه سفر به بم و جنوب قله سقوطآیا هشیاری کوانتومی وجودتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز و اخلاقشب سیاه سحر شوداولین هیبرید بین انسان و جنسیت و تفاوت های بیناییمولتیپل اسکلروز در زنان چیز جدید را بپذیراختلالات صحبت کردن در انحس و ادراک قسمت سی و ششمهنر، پر کردن است نه فحش داز روده تا مغزدارویی خلط آورواقعیت های متفاوتبازگشت از آثار به سوی خداروزه داری متناوب، مغز را کشف جدید تلسکوپ جیمز وبتنهاییسلول عصبی، در محل خاص خودقبل از آغازآیا جهش های ژنتیکی، ویروتاثیر دپاکین بر بیماری ممغز به تنهایی برای فرهنگ صبر لازمه ی پیروزی استایمان به رویاجهان یکپارچهمکان زمان یا حافظه زمانچگونه تکامل مغزهای کنونیارتباط هوش ساختار مغز و ژخم شدن فضا-زمانهوش مصنوعی از عروسک بازی استیفن هاوکینگ در تفسیر در کمتر از چند ماه سوش جدواکسن اسپایکوژن ضد کرونابحثی درباره هوش و تفاوتهروشی جدید در درمان نابینگیاه خواری و گوشت خوار کدتو جهانی هستی که خودش را سندرم سردرد به دلیل افت فلیروپریم داروی ترکیبی ضدطلوع و حقیقتآب زندگی است قسمت سومتاثیر درجه حرارت بر عملکمغط یک گیرنده استایران بزرگجهش های ژنتیکی مفید در ساماجرای عجیب گالیلهنگاهت را بلند کناز فرد ایستا و متعصب بگذرخانواده پایدارهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعات حسی ما از جهان، چدرمان پوکی استخوانرژیم غذایی ضد التهابیورزش بهترین درمان بیش فعبرین نت به جای اینترنتپل جویی اصفهانتوهم فضای خالی یا توهم فضسیاره ی ابلهانملاحظه های اخلاقی دربارهعلم و روحآسیب عصب پا به دنبال اعتیتاریک ترین بخش شبنقش گرمایش آب و هوا در هماپی ژنتیکجبران از دست رفته هامحدودیت چقدر موثر استخطای حسچت جی پی تیهوش مصنوعی در کامپیوترهابنی عباس، ننگی بر تاریخدرمان سرطان با امواج صوترسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهریادگرفتن، آغاز حرکت است برخی اصول سلامت کمرپیوند اندام حیوانات به اتوسعه هوش مصنوعی قادر اسسایه را اصالت دادن، جز فرافراد بی دلیل دوستدار تو تحریک عمقی مغز در آلزایممنابع انرژی از نفت و گاز عید نوروز مبارکنقش زنجبیل در جلوگیری از ابزار بقا از نخستین همانحقیقت در علم، هرگز نهایی مرکز حافظه کجاستدو بیماری روانی خود بزرگ چرا ویروس کرونای دلتا واهوش عاطفی قسمت دهمبه زیر پای خود نگاه نکن بدرک عمیق در حیواناتکل اقیانوس در یک ذرهبررسی ژنها در تشخیص بیمازمان شگفت انگیزپارادوکس ها در علمتکامل مادی تا ابزار هوشممرگ و میر پنهانسخن پاک و ثابتامواجی که به وسیله ی ماشیترجمه ای ابتدایی از اسرامنبع هوشیاری کجاست قسمت عضلانی که طی سخن گفتن چقدنمیتوان با بیرون انداختنابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاستنسبیت عام از زبان دکتر براز تکینگی تا مغز از مغز تدیوار، از ابتدا توهم بودهیچ وقت خودت را محدود به بیماری های میتوکندریدست کردن در گوشکنترل همجوشی هسته ای با هبعد از کرونازیان غذاهای پرچربفیزیک و هوشیاریپرسشگری نامحدودتکامل شناخت انسان با کشفمسئولیت جدیدآلودگی هوا چالش قرن جدیدتکامل، نتیجه ی برنامه ریمسئولیت در برابر محیط زیسرعت فکر کردن چگونه استانگشت ماشه ایتصور از زمان و مکانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنهایت معرفت و شناخت درک عابزارهای بقا از نخستین هحس و ادراک قسمت 82هم نوع خواری در میان پیشیاز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان روش هاي جدیدی هز ذره، یک دنیاستبیماریهای تحلیل عضلانی اذرات کوانتومی زیر اتمی قکیهانِ هوشیارِ در حال یاتقلید از روی طبیعتزبان و بیان نتیجه ساختمافرایند تکامل و دشواری هاآینه در اینهتاثیر نگاه انسان بر رفتامعجزه های هر روزهشکرگزار هر چیزی باش که داانسان ها می توانند میدان تغییرات منطقه بویایی مغزمنبع هوشیاری در کجاست؟ قنوار عصب و عضله تعیین محلاثرات مضر ماری جواناحس و ادراک قسمت پنجمهمکاری یا رقابتاز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید آلزایمرویتامین E در چه مواد غذایبا تعمق در اسرار ابدیت و رویا و واقعیتکتاب گران و پرهزینه شد ولتمایز یا کشف یگانگیسفر به مریخ در 39 روزقلب های سادهآیا واکنش های یاد گرفته وتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز و اخلاقشبیه سازی میلیون ها جهان اولین تصویر در تاریخ از سجنسیت و تفاوت های بیناییمواد کوانتومی جدید، ممکنچیزی منتظر شناخته شدناختلالات عضلانی ژنتیکحس و ادراک قسمت سیزدهمهوموارکتوس ها ممکن است داز سایه بگذردارویی ضد بیش فعالی سیستواقعیت و مجازبازگشت به ریشه های تکاملروزه داری و التهاب زیانبکشتن عقیده ممکن نیستتنهایی رمز نوآوری استسلولهای ایمنی القا کنندهقبل از انفجار بزرگآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجتاثیر داروهای ضد التهاب مغز بیش از آنچه تصور میشوصبر و واقعیتاین پیوند نه با مغز بلکه جهان کنونی و مغز بزرگتریمکانیک کوانتومی بی معنی چگونه جمعیت های بزرگ شکل ارتباط پیوسته ی جهانخونریزی مغز در سندرم کووهوش مصنوعی از عروسک بازی استخوان های کشف شده، ممکدر آرزوهایت مداومت داشتهواکسن دیگر کرونا ساخته شبحثی درباره احساسات متفاروشی جدید در درمان سکته مگیرنده باید سازگار با پیتو جدای از کیهان نیستیسوپاپ ها یا ترانزیستورهالیس دگرامفتامین یا ویاسطلای سیاهآب، زندگی است(قسمت پنجم)تاثیر درجه حرارت بر عملکنفرت، اسیب به خود استایرادهای موجود در خلقت بجهش های ژنتیکی غیر تصادفماده ی تاریکچالش هوشیاری و اینکه چرا از مخالفت بشنوخار و گلهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعاتی عمومی در مورد مدرمان پوکی استخوانرژیم غذایی ضد دردورزش در کمر دردبرای یک زندگی معمولیپل خواجو اصفهانتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)سیاره ابلهانملاحظات بیهوشی قبل از جرعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهآسانی موفقیتتاریکی من و تو و گرد و غبانقش پیش زمینه ها و اراده ابتدا سخت ترین استجدا کردن ناخالصی هامحدودیت های حافظه و حافظخطر آلودگی هواچت جی پی تیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبه قفس های سیاهت ننازدرمانهای بیماری پارکینسرساناها و ابر رساناها و عیادآوری خواب و رویابرخی اطلاعات روانشناسی مپیوند سر آیا ممکن استتوسعه برخی شغل ها با هوش ساخت سلول عصبی حتی پس از افزایش قدرت ادراکات و حستداوم مهم است نه سرعتمنابع انرژی از نفت و گاز عامل کلیدی در کنترل کارآنقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقا از نخستین همانحقیقت راستین انسان علم باز واقعیت امروز تا حقیقتمرکز حافظه کجاستدو بار در هفته ماهی مصرف هوش عاطفی قسمت دومبه سیاهی عادت نکنیمدرگیری قلب در بیماری ویرکلمات بلند نه صدای بلندبررسی بیماری التهابی رودزنان باهوش ترپاسخ گیاهان در زمان خوردتکامل مداوممرگ و میر بسیار بالای ناشسختی ها رفتنی استامیوتروفیک لترال اسکلروترس و آرمان هامنبع هوشیاری کجاست قسمت غم بی پایاننمیتوان بر سیاه سیاه نوشابزار بقای موجود زنده از حافظه ی هوش مصنوعیچسبیدن به خود، مانع بزرگ از تکینگی تا مغز از مغز تدید تو همیشه محدود به مقدهیچ کاری نکردن به معنی چیبیماری های مغز و اعصاب و دست آسمانکنترل جاذبهبعد از کرونازیباترین چیز در پیر شدنفیزیک آگاهیفیزیکدانان ماشینی برای تآلودگی هوا و ویروس کروناتکثیر سلول در برابر توقف مستند جهان متصلسطح آگاهی، رخدادهای زندگانگشت نگاری مغز نشان میدتصادف یا قوانین ناشناختهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنهایت در بی نهایتابزارهای بقا ازنخستین همحس و ادراک قسمت 87همه چیز موج استاز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان روشی برای تبدیهزینه ای که برای اندیشیدبیماری، رساله ای برای سلرفتار مانند بردهکیست هیداتید مغزتقلید از طبیعتزبان و بیان، در سایه پیشرفرایند حذف برخی اجزای مغآیندهتاثیر نگاه انسان بر رفتامعجزه ی چشمشکست حتمیانسان یک کتابخانه استتغییرات مغز پس از 40 سالگیمنبع هوشیاری در کجاست؟(قنوبت کودکاناجزای پر سلولی بدن انسان حس و ادراک قسمت پنجاههمانند سازی در انساناز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید ای ال اسویتامین کابا خدا باشرویا و کابوسکتاب زیست شناسی باورتمدن قدیمی ای در جنوب ایرسفر تجهیزات ناسا به مریخ قلب و عقلآیا یک، وجود داردتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز و سیر تکامل ان دلیلی شبیه سازی سیستم های کواناولین دارو برای آتاکسی فجهل مقدسموجود بی مغزی که می تواندچیزی خارج از مغزهای ما نیاختراع جدید اینترنت کوانحس و ادراک قسمت ششمهورمون شیرساز یا پرولاکتاز علم جز اندکی به شما داداستانها و مفاهیمی اشتباواقعیت و انعکاسبازخورد یا فیدبکروزه داری و بیمار ی ام اس گل خاردار، زیباستتنبیه چقدر موثر استسلولهای بنیادی مصنوعی درقبرستان ها با بوی شجاعتآیا خداباوری محصول تکاملتاثیر داروی ضد تشنج سدیم مغز برای فراموشی بیشتر کصبر بسیار بایداین اندوه چیستجهان کاملی در اطراف ما پرمکانیزمهای دفاعی در برابچگونه جمعیت های بزرگ شکل ارتباط انسانی، محدود به خواندن ، یکی از شستشو دهنهوش مصنوعی از عروسک بازی استروژن مانند سپر زنان ددر آسمان هدیه های نادیدنواکسن دیگری ضد کرونا از دبحثی درباره احساساتی غیرريتوکسيمب در درمان ام اسگالکانزوماب، دارویی جدیتو دی ان ای خاص ميتوکندريسوپاپ ها یا ترانزیستورهالا اکراه فی الدینطوفان فقر و گرسنگی و بی سآتاکسی فریدریشتاثیر درجه حرارت بر عملکنقاشی هایی با بوی گذشته یایستادن در برابر آزادی بجهش تمدنی عجیب و شگفت انسماده ی خالیچالش هوشیاری و اینکه چرا از نخستین همانند سازها تخارق العاده و استثنایی بهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعاتی عمومی در مورد مدرمان ام اس(مولتیپل اسکلراه فراری نیستوزن حقیقی معرفت و شناختبرای پیش بینی آینده مغز دپلاسمای غالبتوهم چیستسیاره ابلهانممانتین یا آلزیکسا یا ابعلم به ما کمک میکند تا موآشنا پنداریتاریکی و نورنقش آتش در رسیدن انسان بهابتدایی که در ذهن دانشمنجدایی خطای حسی استمخچه فراتر از حفظ تعادلخطرات هوش مصنوعینتایج نادانی و جهلهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبه مغز خزندگان خودت اجازدرها بسته نیسترشته نوروایمونولوژی و نقیاری خدا نزدیک استپیوند سر، یکی از راه حلهاتوصیه های سازمان بهداشت ساخت شبکه عصبی مصنوعی با افزایش مرگ و میر سندرم کوتداخل مرزها و صفات با بینمنابع انرژی از نفت و گاز عادت همیشه خوب نیستنقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقا از نخستین همانحقیقت غیر فیزیکیاز کجا آمده ام و به کجا میمرکز خنده در کجای مغز استدو برابر شدن خطر مرگ و میهوش عاطفی قسمت سومبه سخن توجه کن نه گویندهدرگیری مغز در بیماری کویکلوزاپین داروی ضد جنونبررسی سیستم تعادلی بدن ازنجیرها را ما باید پاره کپختگی پس از چهل سالگي به تکامل چشممرگ و سوال از قاتلسرنوشتامید نیکو داشته باش تا آنتسلیم شدن از نورون شروع ممنبع هوشیاری کجاست قسمت غم بی پایاننمای موفقیتابزار بقای موجود زنده از حافظه انسان و حافظه ی هوشنسبت ها در کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تدیدن خدا در همه چیزهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبیماری وسواسدست بالای دستکندر در بیماریهای التهاببعد از کرونا دلخوشی بیهوزیباترین چیز در افزایش سفال نیکوآلودگی هوا و پارکینسونتأثیر نیکوتین سیگار بر ممشکل از کجاستسعی کن به حدی محدود نشویانتقال ماده و انرژیتضادهای علمیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنهادینه سازی فرهنگ اختلاابزارهای بقای موجود زندهحس و ادراک قسمت چهلهمه چیز و هیچ چیزاز تکینگی تا مغز از مغز تدانش، قفل ذهن را باز میکنهزینه سنگین انسان در ازابیندیشرفتار وابسته به شکلکیست کلوئید بطن سومتقویت استخوان در گرو تغذزبان و تکلم برخی بیماریهفراتر از دیوارهای باورآینده ی انسان در فراتر ازتاثیر ویتامین دی بر بیمامعجزه ی علمشگفت نیست من عاشق تو باشمانسان باشتغییرات آب و هوایی که به منبع خواب و رویانور از عمق تاریکیاجزایی ناشناخته در شکل گحس و ادراک قسمت پنجاه و یهمجوشی هسته ای، انرژِی باز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید برای میاستنی ویتامین کا و استخوانبا طبیعت بازی نکنرویا و خبر از آیندهکتاب طبیعت در قالب هندسهتمدن پیشرفته ی پیشینیانسفر دشوار اکتشافقلب یا مغزآیا کیهان می تواند یک شبیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز کوانتومیشبکه های مصنوعی مغز به دراولین دروغجهان فراکتالموجودات مقهور ژنها هستندچیزی شبیه نور تو نیستادامه بحث تکامل چشمحس و ادراک قسمت شصت و هشتهوش فوق العاده، هر فرد اسازدواج های بین گونه ای، ردخالت در ساختار ژنهاواقعیت تقویت شدهبازسازي مغز و نخاع چالشی روزه داری سلول های بنیادگل درون گلدانتهدیدهای هوش مصنوعیسلام تا روشناییقدم زدن و حرکت دید را تغیآیا دلفین ها می تواند از تاثیر درجه حرارت بر مغزمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟صد قدح، نفتاده بشکستاین ایده که ذرات سیاهچالجهان پیوستهما انسانها چه اندازه نزدچگونه حافظه را قویتر کنیارتباط از بالا به پایین مخواب سالم عامل سلامتیهوش مصنوعی از عروسک بازی اسرار آفرینش در موجدر آستانه ی موج پنجم کوویواکسن سرطانبخش فراموش شده ی حافظهریه زغالیگام کوچک ولی تاثیرگذارتو در میانه ی جهان نیستی سوپاپ ها یا ترانزیستورهالاموژین داروی ضد اوتیسم؟طوفان زیباییآتش منبع انرژیتاثیر درجه حرارت بر عملکچقدر به چشم اعتماد کنیماکنون را با همه ی نقص هایجهشهای مفید و ذکاوتی که دماده ای ضد التهابیچالش هوشیاری و اینکه چرا از نخستین همانند سازها تخبر مهم تلسکوپ هابلهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتقاد اشتباه، نتیجه ی ندرمان تومورهای مغزی با اراه نجاتوزوز گوشبرای اولین بار دانشمندانپمبرولیزوماب در بیماری چتوهم و خیالسیب یکسان و دیدگاه های متمن کسی در ناکسی دریافتم علم بدون توقفآشنا پنداریتاریکی خواهد ترسیدنقش انتخاب از طرف محیط، نابتذال با شعار دینجریان انرژی در سیستم های مخچه ، فراتر از حفظ تعادلدفاع از پیامبرنجات در راستگوییهوش مصنوعی درمانگر کامپیبه نقاش بنگردرهای اسرارآمیز و پوشیدهرشد مغز فرایندی پیچیده اژن همه چیز نیستپیوندهای پیچیده با تغییرتوصیه های غیر دارویی در سساخت شبکه عصبی با الفبای افزایش سرعت پیشرفت علوم ترقی واقعی یا شعار ترقیمنابع انرژی از نفت و گاز عادت کن خوب حرف بزنینقش سجده بر عملکرد مغزابزار بقا از نخستین همانحقیقت غیر قابل شناختچرا پس از بیدار شدن از خواز کسی که یک کتاب خوانده مرگ چیستدو برابر شدن خطر مرگ و میهوش عاطفی قسمت ششمبهبود حافظه پس از رخدادهدرگیری مغز در بیماران مبکلید نزدیک و نگاه تو بر فبررسی علل کمر درد در میانزندگی فعال و مثبت روند آلALS نگاهی کامل بر بیماری وپدیده خاموش روشن در پارکتکامل و ارتقای نگاه تا عممرگ انتقال است یا نابود شسریع دویدن مهم نیستامید نجاتتست آر ان اس دز میاستنی گمنبع هوشیاری کجاست قسمت غیرقابل دیدن کردن مادهنمایش تک نفرهابزار بقای موجود زنده از حباب های کیهانی تو در تونسبت طلایی، نشانه ای به ساز تکینگی تا مغز از مغز تدیدگاه نارسای دوگانه ی مهیچ کس حقیقت را درون مغز بیماری کروتز فیلد جاکوبدستورالعمل مرکز کنترل بیکندر علیه سرطانبعد از کرونا دلخوشی بیهوزیر فشار کووید چه باید کرزیرفون داروی ضد ام اسفاکسیبتآلزایمرتأثیر نگاه انسان بر رفتامشکلات نخاعیشلیک فراموشیانتظار گذر تندباد؟تظاهر خوابیده ی مادهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچهار میلیارد سال تکامل بابزارهای بقای از نخستین حس و ادراک قسمت چهل و هفتهمه چیز کهنه میشوداز تکینگی تا مغز از مغز تدانش، یک انسان را ناسازگهزاران سال چشم های بینا وبیهوش کردن در جراحی و بیمرفتار اجتماعی انسان، حاصکپسول ژری لاکتتقویت حافظه یا هوش مصنوعزبان و شناخت حقیقت قسمت چفرد موفقآینده ی علم و فیزیک در60 ثتاثیر ویروس کرونا بر مغز معجزه ی علم در کنترل کرونشگفت انگیز بودن کیهانانسان جدید از چه زمانی پاتغییرات تکاملی سر انسان منتظر نمان چیزی نور را بهنور دروناحیای بینایی نسبی یک بیمحس و ادراک قسمت پنجاه و دهمراه سختی، اسانی هستاز تکامل تا مغز از مغز تا داروی جدید برای کاهش وزنویتامین کا در سبزیجاتبالاترین هدف از دولترویا بخشی حقیقی از زندگی کتاب، سفری به تاریختمدن بشری و مغز اخلاقیسفرنامه سفر به بم و جنوب قلب دروازه ی ارتباطآیا گذشته، امروز وآینده تاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز آیندگان چگونه است ؟شبکیه های مصنوعیاولین سلول مصنوعیجهان قابل مشاهده بخش کوچموسیقی نونکاتی در مورد تشنجاداراوون تنها داروی تاییحس و ادراک قسمت شصت و دوهوش مصنوعی می تواند بر احاسکلت خارجی در درمان اختدر میان تاریکی و روشناییواقعیت خلا و وجود و درک مبحتی علمی درباره تمایل بروزهای بد باقی نمیماندگل زندگیتو یک معجزه ایسلاح و راهزنیقدرت مردمآیا دلفین ها میتوانند باتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگ چالش است یا منفعصدای بم با فرکانس پایین، این ابتدای تناقض هاستجهان پیوستهما انسانها چه اندازه نزدنگاه مادی غیر علمی استارتباط بین هوش طبیعی و هوخواب سالم عامل سلامتی و یهوش مصنوعی از عروسک بازی اسرار بازسازی اندام هادر درمان بیماری مولتیپل واکسن سرطانبخش های تنظیمی ژنومریواستیگمینگامی در درمان بیماریهای توقف؛ شکستسوخت هیدروژنی پاکلایو دوم دکتر سید سلمان فطولانی ترین شبآثار باستانی تمدن های قدتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش قهوه در سلامتیاکوییفلکسجهشهای مفید و ذکاوتی که دماده، چیزی نیستچالش هوشیاری و اینکه چرا از نخستین همانند سازها تخدا موجود استهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خوددرمان تشنجراه های جدید برای قضاوت روسواس، بیماری استبرای تمدن سازی، باید در بپنج اکتشاف شگفت آور در موتوهم وجودسیر آفرینش از روح تا مغز من پر از تلخیمعلم در حال توسعهآشناپنداری چیستتاریخ همه چیز را ثبت کردهنقش اتصالات بین سلولهای ابداع دی ان ای بزرگترین دجریان انرژی در سیستم های مخچه ابزاري که وظیفه آن فدفاع در برابر تغییر ساختنخاع ما تا پایین ستون فقرهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبه نقاش بنگردرون قفس یا بیرون از آنبرخی بیماری ها که در آن برشد مغز علت تمایل انسان بپیوندی که فراتر از امکانتوصیه هایی در مصرف ماهیساختن آیندهافسردگی و اضطراب در بیماتروس جریان انرژیمنابع انرژی از نفت و گاز عادت کردن به نعمتنقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین همانحقیقت، آن چیزی نیست که جلچرا ارتعاش بسیار مهم استاز آغاز خلقت تا نگاه انسادو داروی جدید برای میاستهوش عاطفی بیشتر در زنانبهداشت خوابدرگیری مغزی در سندرم کووکلام و زبان، گنجینه ای بسبرطرف کردن خشونت را از خازندگی هوشمند در خارج از زفقر داده ها در هوش مصنوعیپروژه ی ژنوم انسانیتکامل و ریشه ی مشترک خلقتمرگ تصادفیسریعترین کامپیوتر موجودامید جدید بر آسیب نخاعیتشنچ پانایوتوپولوس تشنج منبع هوشیاری کجاست قسمت غرور و علمچند نرمش مفید برای کمردرابزار بقای موجود زنده از حباب هایی تو در تونشانه های گذشته در کیهان از تکینگی تا مغز از مغز تدژا وو یا اشنا پنداریهیچ اندر هیچبیماری گیلن باره و بیماردغدغه نتیجه ی نادانی استکوچ از محیط نامناسبتفکر قبل از کارکوچک شدن مغز از نئاندرتاتفکر ترکیبی در هوش مصنوعزیرک ترین مردمفاجعه ی جهل مقدسآملودیپین داروی ضد فشار تأثیر شیرینی های حاوی لومشکلات بین دو همسر و برخیشلیک فراموشیاندوه در دنیا استتظاهری از ماده است که بیدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچهار ساعت پس از کشتار خوکابزارهای دفاعی و بقای موحس و ادراک قسمت چهل و هشتهمه چیز در زمان مناسباز تکینگی تا مغز از مغز تدائما بخوانهستي مادي ای که ما کوچکتربیهوشی در بیماران دچار ارقیبی قدرتمند در برابر مکامپیوتر سایبورگتقویت سیستم ایمنیزبان و شناخت حقیقت قسمت افرد یا اندیشهآینده با ترس جمع نمیشودتاثیر ژنها بر اختلالات خمعجزه در هر لحظه زندگیشگفت زده و حیران باشانسان خطرناکترین موجودتغذیه بر ژنها تاثیر داردمنتظر زمان ایده آل نشونوروفیبروماتوزاحیای بینایی نسبی یک بیمحس و ادراک قسمت پنجاه و سهمراهی میاستنی با برخی ساز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید برای ای ال اسویتامین بی 12 در درمان دردباهوش ترین و با کیفیت تریرویا تخیل یا واقعیتکتابخانهتمدن زیر آبسفرنامه سفر به بم و جنوب قلب روباتیکآیا پیدایش مغز از روی تصاتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز اندامی تشنه ی انرژی اشباهت مغز و کیهاناوکرلیزوماب داروی جدید شجهان موازی و حجاب هاموسیقی هنر مایع استچگونه مولکول های دی ان ایادب برخورد با دیگرانحس و ادراک قسمت شصت و ششهوش مصنوعی و کشف زبان هایاسکار، لگوی هوشمنددر مانهای کمر دردوالزارتان داروی ضد فشار بحث درباره پیدایش و منشا روزهای سختگلوله ی ساچمه ایتو یک جهان در مغز خودت هسسلسله مباحث هوش مصنوعیقدرت و شناخت حقیقتآیا دست مصنوعی به زودی قاتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگ چالشهای پیش روصرع و درمان های آناینکه به خاطرخودت زندگی جهان پر از چیزهای اسرار آما اکنون میدانیم فضا خالنگاه محدود و تک جانبه، مشارتباط شگفت مغز انسان و فخواب عامل دسته بندی و حفطهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل بازخورددر سال حدود 7 میلیون نفر واکسن ضد اعتیادبخش بزرگی حس و ادراک ما اریاضیات یک حس جدید استگامی در درمان بیماریهای تولید مولکول جدید توسط هسودمندی موجودات ابزی بر لبخند بزن شاید صبح فردا زطی یکصد هزار سال اخیر هرچآرامش و دانشتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش مهاجرت در توسعه نسل ااکسی توسین و تکامل پیش اجوانان وطنماده، چیزی بیش از یک خلا چالش کمبود اندام برای پیاز نخستین همانند سازها تخدا نور آسمان ها و زمین اهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خوددرمان جدید ALSراه های جدید برای قضاوت ریک پیام منفرد نورون مغزی برای خودآگاه بودن تو بایپول و شادیتوهم وجودسیستم تخلیه ی مغز بینشی نمن بی من، بهتر یاد میگیرمعلم راهی برای اندیشیدن اآشتی بهتر استنقش تیروئید در تکامل مغزابزار هوش در حال ارتقا ازجریان انرژی در سیستم های مخچه تاثیر گذار بر حافظهدقیق ترین تصاویر از مغز انخستین تمدن بشریهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبه نادیدنی ایمان بیاوردروغ نگو به خصوص به خودتبرخی بیماری های خاص که بدرشد در سختی استپیوستگی همه ی اجزای جهانتوضیحی ساده در مورد هوش مساختن آینده، بهترین روش افسردگی و ساختار مغزتری فلوپرازینمنابع انرژی از نفت و گاز عادت بد را ترک کننقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین همانحقایق ممکن و غیر ممکنچرا بیماری های تخریبی مغاز انفجار بزرگ تا انفجار دو سوی واقعیتهوش عاطفی در زنان بیشتر ابوزون هیگز چیستدرگیری مغزی در سندرم کووکلام، در تحولی شگفت آور ببزرگ فکر کنزندگی و داراییفلج نخاعی با الکترودهای پروژه ی ژنوم انسانیتکامل ابزار هوش ، راه پر مرگی وجود نداردسرگیجه از شایعترین اختلاامید درمان کرونا با همانتشنج چیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت غربال در زندگیچند جهانیابزار بقای موجود زنده از حد و مرزها توهم ذهن ماستنشانه های پروردگار در جهاز تکینگی تا مغز از مغز تدژاوو یا آشناپنداریهیچگاه از فشار و شکست نتربیماری آلزایمر، استیل کوذهن ما از در هم شکستن منبذهن چند جانبه نیازمند نگکوچکی قلبتفکر خلا ق در برابر توهم زیست شناسی کل در جزء فراکفاصله ها در مکانیک کوانتآموزش نوین زبانتئوری تکامل امروز در درممشکلات روانپزشکی پس از سشنا در ابهای گرم جنوب نیااندوه دردی را دوا نمیکندتعویض دارو در تشنجمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنون و القلمابعاد و نیازهای تکاملیحس و ادراک قسمت چهل و دومهمه چیز در زمان کنونی استاز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای مصرفی در ام اسهستی ما پس از شروعی چگال بیوگرافیرموزی از نخستین تمدن بشرکاهش مرگ و میر ناشی از ابتلقین اطلاعات و حافظهزبان و شناخت حقیقت قسمت دفرد حساس از نظر عاطفی و بآیا فراموشی حتمی استتاثیر کلام در آیات کلام بمعرفت و شناختشگفتی های نقشه ی ژنتیکیانسان عامل توقف رشد مغزثبت و دستکار ی حافظهمنحنی که ارتباط بین معرفنورون هاي مصنوعی می تواناحساس گذر سریعتر زمانحس و ادراک قسمت پنجاه و شهمراهی نوعی سردرد میگرنیاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید برای دیابتویتامین بی هفدهباور و کیهان شناسیرویا حقی از طرف خداکجای مغز مسئول پردازش تجتمدنی قدیمی در شمال خلیج سفرنامه سفر به بم و جنوب قلب را نشکنآیا آگاهی پس از مرگ از بیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز انسان ایا طبیعتا تماشباهت مغز با کیهان مادیايندگان چگونه خواهند دیدجهان ما میتواند به اندازمیهمانهای ناخوانده عامل چگونه میتوان با قانون جنادراک ما درک ارتعاشی است حس و ادراک سی و هفتمهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاساس انسان اندیشه و باور در محل کار ارزش خودت را بواکنش های ناخودآگاه و تقبحثي درباره هوش و تفاوتهروش مقابله مغز با محدودیگلوئونتو کجای جهانیسلطان جنگل یا صاحب ملکوتقدرت کنترل خودآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگ و فعال یا مغز کوضایعه ی شبکه لومبوساکرالاینکه خانواده ات سالم باجهان پر از چیزهای جادویی ما از اینجا نخواهیم رفتنگاه کلی نگرارتباط شگفت انگیز مغز انخودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل در هم تنیدگی و جهانی درمان نگهدارنده ی اعتیادواکسن علیه سرطانبخش بزرگتر کیهان ناشناختریتوکسیمابگاهی لازم است برای فهم و تولید مثل اولین ربات های سی و سه پل اصفهانلحظات خوش با کودکانطبیعت موجی جهانآرامش و سکونتاثیر رو ح و روان بر جسمنقش میدان مغناطیسی زمین اکسکاربازپین در درمان تشجوانان وطنماست مالیچالش دیدگاه های سنتی در باز نشانه ها و آثار درک شدخدا بخشنده است پس تو هم بهوش مصنوعی از عروسک تا کماعتماد بی مورددرمان جدید میگرن با انتی راه پیروزی در زندگی چیستیک پیشنهاد خوب برای آسان برای رشد، باید از مسیر خطپول و عقیدهتوهم بی خداییسیستم تعادلی بدنمننژیتعلم ساختن برج های چرخانآغاز فرایند دانستننقش حفاظتی مولکول جدید دابزار بقا از نخستین همانجستجوی متن و تصویر به صورمدل همه جانبه نگر ژنرالیدل به دریا بزننخستین تصویر از سیاهچالههوش مصنوعی، اتفاقات و تحبه هلال بنگردریای خداژن همه چیز نیستبرخی توجهات در ببمار پارز گهواره تا گورپیام های ناشناخته بر مغز تیوتیکسن داروی ضد جنونساختار فراکتال وجود و ذهاقلیت خلاقتری فلوپرازینمنابع انرژی از نفت و گاز عادت دادن مغز بر تفکرنقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین همانحل مشکلچرا حیوانات سخن نمی گویناز بار خود بکاه تا پرواز دولت یا گروهکهوش عاطفی در زنان بیشتر ابوزون هیگز جهان را از متلدرگیری اعصاب به علت میتوکلرال هیدرات برای خوابانبزرگ شدن مغز محدود به دورزندگی بی دودفلج بل، فلجی ترسناک که آنپروانه ی آسمانیتکامل تکنولوژیمراحل ارتقای پله پله کیهسرگردانیامیدوار باش حتی اگر همه چتشنج و حرکات شبه تشنجی قامنبع هوشیاری کجاست قسمت مقالاتچند جهانیابزار بقای موجود زنده از حریص نباشنظام مثبت زندگیاز تکینگی تا مغز از مغز تدگرگونی های نژادی و تغییهیپرپاراتیروئیدیسمبیماری الزایمرهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیماری ای شبیه آلزایمر و ذهن هوشیار در پس ماده ی مکوچکترین چیز یک معجزه استفاوت مغز انسان و میمون هزیست شناسی باور حقیقت یا فاصله ی همیشگی تصویر سازآمارهای ارائه شده در سطح تئوری تکامل در پیشگیری و مشکلات روانپزشکی در عقب شناخت و معرفت، و نقش آن داندوهگین نباش اگر درب یا تعامل انسان و هوش مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنوآوری ای شگفت انگیز دانابعاد اضافه ی کیهانحس و ادراک قسمت چهل و سومهمه چیز، ثبت می شوداز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای ام اسو هر کس تقوای خدا پیشه کنبیوگرافیرمز و رازهای ارتباط غیر ککاهش التهاب ناشی از بیماتلاش ها برای کشف منابع جدزبان و شناخت حقیقت قسمت سفردا را نمیدانیمآیا ممکن است موش کور بی متاثیر کپسول نوروهرب بر نمغز فکر میکند مرگ برای دیشگفتی های زنبور عسلانسانیت در هم تنیده و متصثبت امواج الکتریکی در عصمنشأ اطلاعات و آموخته ها نورون های ردیاب حافظهاحساسات کاذبحس و ادراک قسمت بیست و چههندسه ی پایه ایاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید ضد میگرنویتامین دی گنجینه ای بزرباید از انسان ترسیدرویاها از مغز است یا ناخوکرونا چه بر سر مغز می آورتمرکز و مدیتیشنسفرنامه سفر به بم و جنوب قوی تر باشآیا امکان بازسازی اندامهتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز انسان برای ایجاد تمدشباهت کیهان و مغزايا اراده آزاد توهم است یجهان مادی، تجلی فضا در ذهمیوتونیک دیستروفیچگونه مغز ما، موسیقی را پادغام میان گونه های مختلحس و ادراک- قسمت پنجاه و هوش مصنوعی گوگل به کمک تشاستفاده از مغز، وزن را کمدر چه مرحله ای از خواب ، رواکنش به حس جدیدبحثی جالب درباره محدودیتروش های صرفه جویی در ایجاگمان میکنی جرمی کوچکی در تو کز محنت دیگران بی غمیسم زنبور ، کلیدی برای وارقدرت انسان در نگاه به ابعآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگترین مصرف کننده ضایعه ی عروقی مخچهاینترنت بدون فیلتر ماهواجهان دارای برنامهما اشیا را آنطور که هستندنگاه انسان محدود به ادراارتباط شگفت انگیز مغز انخودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل علت و تاثیردرمان نابینایان آیا ممکنواکسنی با تاثیر دوگانه ابخش دیگری در وجود انسان هریسدیپلام تنها داروی تایگاهی مغز بزرگ چالش استتولید یا دریافت علمسیلی محکم محیط زیست بر انلرزش ناشی از اسیب به عصبطبیعت بر اساس هماهنگیآرامش(سکوت) stillness و تکاپوتاثیر روده بر مغزنقش محیط زندگی و مهاجرت داگر فقط مردم میفهمیدند کجواب دانشمند سوال کننده ماست مالی با هوش انسانیچاالش ها در تعیین منبع هواز نظر علم اعصاب یا نرووسخدای رنگین کمانهوش مصنوعی از عروسک تا کماعتیاد و تلاش های درمانی درمان جدید کنترل مولتیپلراه انسان شدن، راه رفتن ویک آلل ژنتیکی که از نئاندبرای زندگی سالم، یافتن تپوست ساعتی مستقل از مغز دتوهم تنهاییسیستم دفاعی بدن علیه مغز تاریخ، اصیل نیست و ساخته منابع انرژي پاک سرچشمه حعلایم کمبود ویتامین E را نقش حیاتی تلومر دی ان آ دابزار بقا از نخستین همانجستجوی هوشیاری در مغز مامدل هولوگرافیک ژنرالیزهدلایلی که نشان میدهد ما بنخستین روبات های زنده ی جهوش احساسیبه کدامین گناه کشته شدنددرک فرد دیگر و رفتارهای اژن هوش و ساختارهای حیاتی برخی توصیه ها برای واکسیزمین در برابر عظمت کیهانپیدایش زبانتیک و اختلال حرکتیساختار شبکه های مغزی ثاباقیانوس نادانیترک امروزمنابع انرژی از نفت و گاز عارضه جدید ویروس کرونا سنقش غذاها در کاهش دردهای ابزار بقا از نخستین همانحلقه های اسرارآمیزچرا حجم مغز گونه انسان دراز بحث های کنونی در ویروسدوچرخه در کاهش دردهای کمهوشمندی کیهانبی نهایت در میان مرزهادرب بسته با غیر خود باز مکم کردن کالری روشی سودمنبزرگ شدن تقریبا ناگهانی زندگی در جمع مواردی را برفلج خوابپرواز از نیویورک تا لوس آتکامل جریان همیشگی خلقتمرز مرگ و زندگی کجاستسربازان ما محققا غلبه می امیدواریتشنج عدم توازن بین نورون منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر ویتامین دی بر بیماچند جهانی و علمابزار بقای موجود زنده از حرکات چشم، ترجمه کننده ی نظریه ی تکامل در درمان بیاز تکینگی تا مغز از مغز تدانش قدرت استهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیماری ای شبیه ام اس مولتذهن و شیمی بدنکووید نوزده و خطر بیماری تفاوت ها و تمایزها کلید بزیست، مرز افق رویداد هستفتون های زیستیآن چیزی که ما جریان زمان تئوری جدید، ویران کردن گمشاهده گر جدای از شیء مشاشناخت حقیقت یا آرزوهای گاندام حسی، درک از بخش هایتعامل انسان با هوش مصنوعمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنوار مغز مشاهده ی غیر مستابعاد بالاترحس و ادراک قسمت نهمهمه ی سردردها بی خطر نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای تغییر دهنده ی سیوفور و فراوانیبیان ژن های اسکیزوفرنی درمز گشایی از اتصالات مغزکاهش حافظه هرچند فرایندیتلاش های جدید در ALSزبان جانسوزفرزندان زمان خودآیا ما کالا هستیمتاثیر کپسول نوروهرب بر تمغز قلبشانس یا نتیجه ی تلاشانسانیت در برابر دیگرانجلو رفتن یا عقبگردمنشاء کوانتومی هوشیاری انوروپلاستیسیتی چیستاخلاق و علوم اعصابحس و ادراک قسمت بیست و یکهندسه ی رایج کیهاناز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید ضد الزایمرویروس مصنوعیبابا زود بیارویاهای پر رمز و حیرتی درکریستال هاتمرکز بر هدفسفری به آغاز کیهانقیچی ژنتیکیآیا انسان با مغز بزرگش اختاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز انسان برای شادمانی طشباهت زیاد بین سلول هاي عايا اراده آزاد توهم است یجهان مرئی و نامرئیمیگرن و پروتئین مرتبط با چگونه مغز پیش انسان یا همادغام دو حیطه علوم مغز و حس و ادراک- قسمت بیست و پهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاستفاده از نظریه ی تکامل در ناامیدی بسی امید استواکسن های شرکت فایزر آمربحثی در مورد نقش ویتامين روش هایی برای جلوگیری از گنجینه ای به نام ویتامین تو پیچیده ترین تکنولوژی سماگلوتید داروی کاهش دهنقدرت ذهنآیا راهی برای رفع کم آبی تاثیر درجه حرارت بر عملکمغز حریص برای خون، کلید تضایعات در عصب زیر زبانیایندرالجهان در حال نوسان و چرخشما به جهان های متفاوت خودنگاه از بیرون مجموعهارتباط غیرکلامی بین انساخودت را از اندیشه هایت حفهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل عدم قطعیت از کوانتوم درمان های اسرار آمیز در آوابستگی یعنی قلادهبخشیدن دیگران یعنی آرامشریشه های مشترک همه ی موجوگاهی جهت را عوض کنتولید پاک و فراوان انرژیسینوریپا داروی ترکیبی ضدلرزش عضله یا فاسیکولاسیوطعمه ی شبکه های ارتباط اجآزمون تجربی، راهی برای رتاثیر روزه داری بر سلامت نقش مرکز تنفس سلولی در بیاگر میدانی مصیبت بزرگتر جواب سنگ اندازیماشین دانشنابینایی در نتیجه ی گوشی از نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک تا کماعتیاد را به دور بیندازدرمان جدید ای ال اس، توفرراه بی شکستیک جهش ممکن است ذهن انسانبرخی ملاحظات در تشنج های پوشاندن خود از نورتوهم جداییسکوت و نیستیتازه های اسکیزوفرنی(جنومنابع انرژی از نفت و گاز علایم کمبود ویتامین E را نقش خرچنگ های نعل اسبی درابزار بقا از نخستین همانحفره در مغزمدل هولوگرافیک تعمیم یافدنیا فریب و سرگرمینرمش های مفید برای درد زاهوش احساسیبه امید روزهای بهتردرک نیازمند شناخت خویش اژن یا نقشه توسعه مغز و نقبرخی درمان های Spinal Muscular Atزمین زیر خلیج فارس تمدنی پیر شدن حتمی نیستتیکاگرلور داروی ضد انعقاسادیسم یا لذت از آزار دادالکترومغناطیس شنوایی و هترکیب آمار و ژنتیکمنابع بی نهایت انرژی در دعدم توقف تکامل در یک اندانقشه مغزی هر فرد منحصر بهابزار بقا از نخستین همانحمله ویروس کرونا به مغزچرا خشونت و تعصباز تلسکوپ گالیله تا تلسکدوچرخه سواری ورزشی سبک و هوشیاری و وجودبی هیچ می ایی و بی هیچ میردرختان چگونه بر تشکیل ابکمالگرایی دشمن پیشرفتبزرگترین خطایی که مردم مزندگی در سیاهچالهفلج خواب چیستپروتئین های ساده ی ابتداتکامل داروینی هنوز در حامرز بین انسان و حیوان کجاسردرد میگرنامیدواری و مغزتشویق خواندن به کودکانمنبع هوشیاری کجاست قسمت صفحه اصلیچند روش ساده برای موفقیتابزار بقای موجود زنده از حرکت چرخشی و دائمی کیهاننظریه ی تکامل در درمان بیاز تکینگی تا مغز از مغز تدانش محدود به ابعاد چهارهدف یکسان و مسیرهای مختلبیماری اسپینال ماسکولار ذهن تو همیشه به چیزی اعتقکودک هشت ساله لازم است آدتفاوت ها را به رسمیت بشنازاویه نگاه ها یکسان نیستفروتنی معرفتیآنچه ناشناخته است باید شتا 20 سال آینده مغز شما به مشاهده آینده از روی مشاهشناخت درون، شناخت بیرون؛انرژی بی پایان در درون هرتعداد کلی ذهن ها در جهان منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنوار مغز ترجمه رخدادهای اتفاق و تصادفحس و ادراک قسمت چهارمهمه جا خیر بکاراز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای ضد بیماری ام اس ووقاحت و تمسخر دیگرانبیان حقیقترمز پیشرفت تواضع است نه طکاهش دوپامین عامل بیماریتلاش های جدید در درمان فرزبان ریشه هایی شناختی اسفرضیه ای جدید توضیح میدهآیا ما تنها موجودات زنده تاثیر کپسول نوروهرب بر سمغز ما کوچکتر از نیم نقطهشانس یا تلاشانسان، گونه ای پر از تضادجلوتر را دیدنمهمان ناخواندهنوروز یا روز پایانیاخلاق پایه تکامل و فرهنگحس و ادراک قسمت بیست و دوهندسه بنیادیناز تکامل تا مغز، از مغز تداروی سل سپتویروس های باستانی، مغز مباد و موجرویای شفافکریستال زمان(قسمت اولتمرکز بر امروزسقوط درون جاذبه ای خاص، چقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصآیا احتمال دارد رویا از آتاثیر گیاهخواری بر رشد و مغز انسان برای شادمانی طشباهت زیاد بین سلول هاي عای نعمت من در زندگیمجهان مشارکتیمیگرن سردردی ژنتیکی که بچگونه هموساپينس بر زمین ارتقا و تکامل سنت آفرینش حس و ادراک- قسمت شصت و چههوش مصنوعی الفاگواستفاده از هوش مصنوعی در در هم تنیدگی مرزها و بی مواکسن کووید 19 چیزهایی که بحثی در مورد نقش کلسیم و روش هایی ساده برای کاهش اگوهر با نظر دیگران سنگ نمتو آرامش و صلحیسندرم کووید طولانیقدرت عشقآیاما مقهور قوانین فیزیکتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز در تنهایی آسیب میبینضرورت زدودن افکارایا کوچک شدن مغزانسان الجهان در حال ایجاد و ارتقاما با کمک مغز خود مختاريمنگاه از دور و نگاه از نزدارتروز یا خوردگی و التهاخودروهای هیدروژنیهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل، روان و نفس استدرمان های بیماری آلزایمرواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبخشش، عقلانی یا غیر عاقلریشه های مشترک حیاتگذر زمان کاملا وابسته به تولید اندام با چاپ سه بعدسیگار عامل افزایش مرگ وملزوم سازگاری قانون مجازاظهور امواج مغزی در مغز مصآزمون ذهنی گربه ی شرودینتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش نگاه از پایین یا نگاهاگر نیروی مغناطیس نباشد جوسازی مدرنمبانی ذهنی سیاه و سفیدناتوانی از درمان برخی ویاز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک تا کماعداد بینهایت در دنیای مدرمان جدید سرطانرابطه تشنج و اوتیسمیک رژیم غذایی جدید، می توبرخی مرزهای اخلاق و علوم پیموزایدتوهم جدایی و توهم علمسکوت، پر از صداآغاز فصل سرما و دوباره تکتازه های بیماری پارکینسومنابع انرژی از نفت و گاز علائم عصبی آلزایمر، با انقش داروهاي مختلف معروف ابزار بقا از نخستین همانحق انتخابمدل های ریز مغز مینی بریندنیای شگفت انگیز کوانتومنرمش های مفید در سرگیجههوش در طبیعتبه بالا بر ستارگان نگاه کدرک و احساسژن ضد آلزایمربرخی روش های تربیتی کودکزمان چیستپیشینیان انسان از هفت میتیروفیبان موثر در سکته ی سازگاری با محیط بین اجزاالکتروتاکسی(گرایش و حرکترکیب حیوان و انسانمنابع جدید انرژیعدم درکنقشه های مغزی جدید با جزیابزار بقا از نخستین همانحمایت از طبیعتچرا در مغز انسان، فرورفتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدوپامین قابل حل در آبهوشیاری و افسردگیبی ذهن و بی روحدرختان اشعار زمینکمردردبزرگترین درد از درون است زندگی زمینی امروز بیش از فلج دوطرفه عصب 6 چشمپروتز چشمتکامل داروینی هنوز در حامرز جدید جستجو و اکتشاف، سردرد میگرن در کودکانامیدی به این سوی قبر نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های منبع هوشیاری کجاست قسمت سوالات پزشکیچندین ماده غذایی که ماننابزار بقای موجود زنده از حس متفاوتنظریه ی تکامل در درمان بیاز تکینگی تا مغز از مغز تدانش بی نهایت