دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

چند نرمش مفید برای کمردرد

چند نرمش مفید برای کمردرد

https://t.me/salmanfatemi/3643


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
فراموش کارها باهوش تر هسبزرگترین خطایی که مردم منقش نظریه تکامل در شناساتغییرات منطقه بویایی مغزژن هوش و ساختارهای حیاتی روزه داری متناوب، مغز را انعطاف پذیری مکانیسمی علعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تلوب فرونتال یا پیشانی مغتلاش هایی در بیماران قطع نقش زنجبیل در جلوگیری از حقیقت خواب و رویاکودک ایرانی که هوش او از رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا این جمله درست است کسیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوانایی مغز و دیگر اجزای چهار میلیارد سال تکامل بخواندن ، یکی از شستشو دهنکریستال زمان(قسمت دوم)زبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در مورد همنشأ اطلاعات و آموخته ها تکامل شناخت انسان با کشفچگونه باغبانی باعث کاهش دنیای شگفت انگیز کوانتومگاهی لازم است برای فهم و سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبیماری های مغز و اعصاب و ماه رجبتاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک بازی چرا مغزهای ما ارتقا یافت دانشمندان اولین سلول مصنپیشینیان انسان از هفت میسودمندی موجودات ابزی بر ابزارهای بقای موجود زندبیش از نیمی از موارد انتقمرگ انتقال است یا نابود شتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوشیاری کوانتومینظریه تکامل در درمان بیمدر مانهای کمر دردآیا هوش سریعی که بدون احسسرنوشتاختلال خواب فرد را مستعد بحثی درباره هوش و تفاوتهمغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس هوش مصنوعی از عروسک تا کدرمان تومورهای مغزی با اآیا خداباوری محصول تکاملشواهدی از دنیسوان(شبه نئارتباط انسانی، محدود به برخی اثرات مضر ویتامین دمغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر عصاره تغلیظ شده گیوبینار اساتید نورولوژی ددرگیری اعصاب به علت میتوافسردگی و اضطراب در بیماطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز نشانه ها و آثار درک شدفراموشی همیشه هم بد نیستبسیاری از بیماری های جدینقش هورمون های تیروئید دتغییرات آب و هوایی که به ژن یا نقشه توسعه مغز و نقروزه داری و بیمار ی ام اس اولین هیبرید بین انسان وعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تلایو دوم دکتر سید سلمان فتلاشی برای درمان قطع نخانقش زبان در سلطه و قدرت احقیقت راستین انسان علم بکودکان میتوانند ناقل بی راه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوازن مهمتر از فعالیت زیچهار ساعت پس از کشتار خوکخواب سالم عامل سلامتیکریستال زمان(قسمت سوم)زبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در تفسیر مهندسی ژنتیک در حال تلاش چگونه تکامل مغزهای کنونیدندان ها را مسواک بزنید تگاهی مغز بزرگ چالش استسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبیماری گیلن باره و بیمارماپروتیلینتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی چرا پس از بیدار شدن از خودانشمندان تغییر میدان مغپیشرفت های جدید علوم اعصسیلی محکم محیط زیست بر انابزارهای پیشرفته ارتباط بیشتر کمردردها نیازی به مراحل ارتقای پله پله کیهتاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش، ژنتیکی است یا محیطینظریه تکامل در درمان بیمدر محل کار ارزش خودت را بآیا هشیاری کوانتومی وجودسریعترین کامپیوتر موجوداختلال در شناسایی حروف و بحثی درباره هوش و تفاوتهمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحهوش مصنوعی از عروسک تا کدرمان تشنجآیا دلفین ها می تواند از شگفتی های زنبور عسلارتباط از بالا به پایین مبرخی اختلالات عصبی مثانهمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاریخ همه چیز را ثبت کردهوراپامیل در بارداریدستورالعمل مرکز کنترل بیالکتروتاکسی(گرایش و حرکظهور امواج مغزی در مغز مصاز نظر علم اعصاب یا نرووساز نظر علم اعصاب اراده آزفرایند پیچیده ی خونرسانیبسیاری از بیماری های جدینقش هورمون زنانه استروژنتغییرات تکاملی سر انسان ژنها نقشه ایجاد ابزار هوروزه داری سلول های بنیاداولین مورد PML به دنبال تکمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تلبخند بزن شاید صبح فردا زتلاشی تازه برای گشودن معنقش زبان در سلطه و قدرت احمله ویروس کرونا به مغزکودکان خود را مشابه خود تراه های جدید برای قضاوت رایا بیماری ام اس (مولتیپاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنوآوری ای شگفت انگیز دانخواب سالم عامل سلامتی و یکشف مکانیسم عصبی خوانش پزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین هماناستخوان های کشف شده، ممکمولتیپل اسکلروز در زنان تأثیر نگاه انسان بر رفتاچگونه جمعیت های بزرگ شکل دو ویژگی انتزاع و قدرت تجگذر زمان کاملا وابسته به سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبیماری ای شبیه آلزایمر و مبانی ذهنی سیاه و سفیدتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کمچرا بیماری های تخریبی مغدانشمندان روش هاي جدیدی پیشرفتی مستقل از ابزار هسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزارهای بقا از نخستین هبا هوش مصنوعی خودکار روبمرز مرگ و زندگی کجاستتاثیر انتخاب از طرف محیط هیچگاه از فشار و شکست نترهفت چیز که عملکرد مغز تو در چه مرحله ای از خواب ، رآیا واکنش های یاد گرفته وسرگیجه از شایعترین اختلااختلال در شناسایی حروف و بحثی درباره هوش و تفاوتهمغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایهوش مصنوعی از عروسک تا کدرمان جدید میگرن با انتی آیا دلفین ها میتوانند باشاهکار قرنارتباط بین هوش طبیعی و هوبرخی بیماری ها که در آن بمغز بزرگ چالش است یا منفعتازه های اسکیزوفرنی(جنوورزش هوازی مرتب خیلی به قذهن ما از در هم شکستن منبالتهاب شریان تمپورالعلم به ما کمک میکند تا مواز نظر علم اعصاب اراده آزفرایند تکامل و دشواری هابعد از کرونانقش ژنتیک در درمان اختلاثبت امواج الکتریکی در عصژنها ، مغز و ارادهروش مقابله مغز با محدودیاولین مورد پیوند سر در انتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تلرزش ناشی از اسیب به عصبتلاشی جدید در درمان ام اسنقش سجده بر عملکرد مغزحوادث روزگار از جمله ویرکوری گذرای ناشی از موبایراه پیروزی در زندگی چیستایا بدون زبان میتوانیم تاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوسعه برخی شغل ها با هوش نوار مغزی روشی مهم در تشخخواب عامل دسته بندی و حفطکشف مکانیسمی پیچیده در بابزار بقا از نخستین هماناستروژن مانند سپر زنان دمواد کوانتومی جدید، ممکنتئوری تکامل امروز در درمچگونه جمعیت های بزرگ شکل دو برابر شدن خطر مرگ و میگربه شرودینگر و تاثیر مشسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبیماری ای شبیه ام اس مولتمجموعه های پر سلولی بدن متاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی از عروسک تا کمچرا حیوانات سخن نمی گویندانشمندان روشی برای تبدیپاسخ گیاهان در زمان خوردسیاره ابلهانابزارهای بقا ازنخستین همبار سنین ابزار هوشمندی امرز بین انسان و حیوان کجاتاثیر احتمالی عصاره تغلیهاوکينگ پیش از مرگش رسالهفت سین یادگاری از میراث در هم تنیدگی کوانتومی و پآیا گذشته، امروز وآینده سربازان ما محققا غلبه می اختلالات مخچهبحثی درباره هوش و تفاوتهمغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین دی گنجینه ای بزرهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان جدید کنترل مولتیپلآیا دست مصنوعی به زودی قاشبیه سازی میلیون ها جهان ارتباط شگفت مغز انسان و فبرخی بیماری های خاص که بدمغز بزرگ چالشهای پیش روتازه های بیماری پارکینسوورزش هوازی ، بهترین تمریذهن چند جانبه نیازمند نگامیوتروفیک لترال اسکلروعلایم کمبود ویتامین E را علایم کمبود ویتامین E را از آغاز خلقت تا نگاه انسافرایند حذف برخی اجزای مغبعد از کرونانقش گرمایش آب و هوا در همجمجمه انسان های اولیهژنهای مشترک بین انسان و وروش های صرفه جویی در ایجااولین تصویر در تاریخ از سصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تلزوم سازگاری قانون مجازاتمایل زیاد به خوردن بستننقش غذاها و موجودات درياحافظه و اطلاعات در کجاست کی غایب شدی تا نیازمند دلراست دستی و چپ دستیایا تکامل هدفمند استاز تکینگی تا مغز- از مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوصیه های سازمان بهداشت نورون هاي مصنوعی می توانخودآگاهی و هوشیاريکشف ارتباط جدیدی از ارتبزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین هماناسرار بازسازی اندام هاموجود بی مغزی که می تواندتئوری تکامل در پیشگیری و چگونه حافظه را قویتر کنیدو برابر شدن خطر مرگ و میگزیده ای از وبینار یا کنفسفری به آغاز کیهانابزار بقای موجود زنده از بیماری اضطراب عمومیمحل درک احساسات روحانیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیچرا حجم مغز گونه انسان درداروهای مصرفی در ام اسپختگی پس از چهل سالگي به سیاره ابلهانابزارهای بقای از نخستین بارداری بدون رحممزایای شکلات تلخ برای سلتاثیر ترکیبات استاتین (سهاوکينگ پیش از مرگش رسالهم نوع خواری در میان پیشیدر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا آگاهی پس از مرگ از بیسردرد میگرن در کودکاناختلالات حرکتی در انسانبحثی درباره احساسات متفامغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر درجه حرارت بر عملکویرایش DNA جنین انسان، برهوش مصنوعی از عروسک بازی درمانهای بیماری پارکینسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشبیه سازی سیستم های کوانارتباط شگفت انگیز مغز انبرخی توجهات در ببمار پارمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ورزش و میگرنرفتار اجتماعی انسان، حاصامید نیکو داشته باش تا آنامید درمان کرونا با همانعلت خواب آلودگی بعد از خواز انفجار بزرگ تا انفجار فرد حساس از نظر عاطفی و ببعد از کرونا دلخوشی بیهونقش آتش در رسیدن انسان بهجنسیت و تفاوت های بیناییژنهای هوش ، کدامندروش هایی ساده برای کاهش ااولین سلول مصنوعیسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تلزوم سازگاری قانون مجازاتمدن قدیمی ای در جنوب ایرنقش غذاها و موجودات درياحافظه و اطلاعات در کجاست کیست کلوئید بطن سومرجزخوانی هایی که امروز بایرادهای موجود در خلقت باز تکینگی تا مغز- از مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوصیه های غیر دارویی در سنورون های ردیاب حافظهخودآگاهی و هوشیاريکشف جمجمه ای درکوه ایرهوزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین هماناصول سلامت کمرموجودات مقهور ژنها هستندتا 20 سال آینده مغز شما به نگاه محدود و تک جانبه، مشدوچرخه سواری ورزشی سبک و گزارش یک مورد جالب لخته وسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزار بقای موجود زنده از بیماری بیش فعالیمحل درک احساسات روحانی دتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهاچرا خشونت و تعصبداروهای ام اسپرورش مغز مینیاتوری انساسیر آفرینش از روح تا مغز ابزارهای دفاعی و بقای موبازگشت از آثار به سوی خدامسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر دوپامین و سروتونینهدف یکسان، در مسیرهای متهمیشه اطمینان تو بر خدا بدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا امکان بازسازی اندامهسردرد و علتهای آناختلالات صحبت کردن در انبحثی درباره احساساتی غیرمغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر درجه حرارت بر عملکواکنش های ناخودآگاه و تقهوش مصنوعی از عروسک بازی درک فرد دیگر و رفتارهای اآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشبکه های مصنوعی مغز به درارتباط شگفت انگیز مغز انبرخی توصیه ها برای واکسیمغز حریص برای خون، کلید تتبدیل سلولهای محافط به سورزش بهترین درمان بیش فعرقیبی قدرتمند در برابر مامگا سه عامل مهم سلامتعوامل موثر در پیدایش زبااز بحث های کنونی در ویروسفرضیه ای جدید توضیح میدهبعد از کرونا دلخوشی بیهونقش انتخاب از طرف محیط، نجنسیت و تفاوت های بیناییژنهای حاکم بر انسان و انسروش صحبت کردن در حال تکاماوکرلیزوماب داروی جدید شپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تمقاومت به عوارض فشار خون تمدن بشری و مغز اخلاقینقش غذاها و موجودات درياحافظه و اطلاعات در کجاستکاهش مرگ و میر ناشی از ابرشته نوروایمونولوژی و نقاگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز- از مغزتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوصیه هایی در مصرف ماهینوروپلاستیسیتی چیستخورشید مصنوعیگمان میکنی جرمی کوچکی در زبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقا از نخستین هماناضطراب و ترسمیهمانهای ناخوانده عامل تاثیر مشاهده بر واقعیت بنگاه انسان محدود به ادراديدن با چشم بسته در خواب گشایش دروازه جدیدی از طرسلول های بنیادی منابع و اابزار بقای موجود زنده از بیماری تی تی پیمحدودیت های حافظه و حافظتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحچرا در مغز انسان، فرورفتداروهای ضد بیماری ام اس وآلودگی هوا و ویروس کروناسیستم تعادلی بدناثر مضر مصرف طولانی مدت ربازگشت به ریشه های تکاملمشکلات نخاعیتاثیر دپاکین بر بیماری مهدف از تکامل مغزهمیشه عسل با موم بخوریمدر آستانه ی موج پنجم کوویآیا انسان با مغز بزرگش اخسردرد تنشناختراع جدید اینترنت کوانبخش بزرگتر کیهان ناشناختمغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن های شرکت فایزر آمرهوش مصنوعی از عروسک بازی درک و احساسآیا راهی برای رفع کم آبی شباهت مغز با کیهان مادیارتباط غیرکلامی بین انسابرخی روش های تربیتی کودکمغز زنان جوانتر از مغز مرتری فلوپرازینورزش در کمر دردرموزی از نخستین تمدن بشررمز و رازهای ارتباط غیر کامروز دانش ژنتیک هیچ ابهعوامل ایجاد لغت انسانی و از تلسکوپ گالیله تا تلسکقیچی ژنتیکیتفکر خلا ق در برابر توهم نقش اتصالات بین سلولهای جهان کاملی در اطراف ما پرکلرال هیدرات برای خوابانروشهای نو در درمان دیسک بايندگان چگونه خواهند دیدسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تمقابله با کرونا با علم استمساح حد واسط میان مغز کونقشه مغزی هر فرد منحصر بهحس چشایی و بویاییکاهش التهاب ناشی از بیمارشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوضیحی ساده در مورد هوش منوشیدن چای برای مغز مفید خانواده پایدارگنجینه ای به نام ویتامین زبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقا از نخستین هماناطلاعات حسی ما از جهان، چمیگرن سردردی ژنتیکی که بتاثیر نگاه ناظر هوشیار بنگاه از درون مجموعه با نگدی متیل فومارات(زادیوا)(پمبرولیزوماب در بیماری چسلول عصبی شاهکار انطباق ابزار بقای موجود زنده از بیماری دویکمخچه فراتر از حفظ تعادلتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحچراروياها را به یاد نمی آداروی فامپیریدین یا نورلآلزایمرسیستم دفاعی بدن علیه مغز اثرات فشار روحی شدیدبازسازي مغز و نخاع چالشی مشکلات بین دو همسر و برخیتاثیر داروهای ضد التهاب هدف از خلقت رسیدن به ابزاهمراهی نوعی سردرد میگرنیدر درمان بیماری مولتیپل آیا احتمال دارد رویا از آسردرد سکه ایادامه بحث تکامل چشمبخش دیگری در وجود انسان همغز انسان برای شادمانی طتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کووید 19 چیزهایی که هوش مصنوعی از عروسک بازی درک احساسات و تفکرات دیگآیاما مقهور قوانین فیزیکشباهت زیاد بین سلول هاي عارتروز یا خوردگی و التهافلج بل، فلجی ترسناک که آنبرخی سلولهای عصبی در تلامغزهای کوچک بی احساستری فلوپرازینوزوز گوشرویا و خبر از آیندهانفجار و توقف تکاملی نشاعواملی که برای ظهور لغت ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتفاوت مغز انسان و میمون هنقش حفاظتی مولکول جدید دجهش های ژنتیکی مفید در ساکمردرد و علل آنروشهای شناسایی قدرت شنواايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تملاحظات بیهوشی قبل از جرتنفس هوازی و میتوکندرینقشه های مغزی جدید با جزیحس و ادراک (قسمت اول )کاهش دوپامین عامل بیماریزمین زیر خلیج فارس تمدنی اگر تلاش انسان امروز برااز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکنولوژی جدید که سلول‌هنوعی سکته مغزی ، وحشتناک خارق العاده و استثنایی بگویید نوزده و ایمنی ساکتزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد ممیگرن شدید قابل درمان استاثیر نگاه و مشاهده ناظر نگاهی بر قدرت بینایی درادژا وو یا اشنا پنداریپنج اکتشاف شگفت آور در موسلولهای ایمنی القا کنندهابزار بقای موجود زنده از بیماری ضعف عضلات نزدیک بمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیچراروياها را به یاد نمی آداروی لیراگلوتیدآمارهای ارائه شده در سطح سکته مغزیاثرات مفید قهوهبحتی علمی درباره تمایل بمشکلات روانپزشکی پس از ستاثیر داروی ضد تشنج سدیم هزینه ای که برای اندیشیدهوموارکتوس ها ممکن است ددرمان های اسرار آمیز در آآیا احتمال دارد رویا از آسرعت فکر کردن چگونه استاداراوون تنها داروی تاییبرنامه و ساختار پیچیده ممغز انسان برای شادمانی طتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا و گشودن پنجردرک تصویر و زبان های مخلتآزمون ذهنی گربه شرودینگرشباهت زیاد بین سلول هاي عارزش حقیقی زبان قسمت اولفلج خواببرخی سيناپسها طی تکامل و مغزتان را در جوانی سیم کشتسلیم شدن از نورون شروع میک پیشنهاد خوب برای آسان یک آلل ژنتیکی که از نئاندرویا بخشی حقیقی از زندگی انواع سکته های مغزیعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکنیکی تا مغز از مغز تقانون مندی نقشه ژنتیکی متفاوت ها و تمایزها کلید بنقش حیاتی تلومر دی ان آ دجهش های ژنتیکی غیر تصادفکمردرد با پوشیدن کفش مناروشی برای بهبود هوش عاطفايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تممانتین یا آلزیکسا یا ابتنفس هوازی و میتوکندرینقص در تشخیص هیجانات عامحس و ادراک (قسمت دوم )کاهش سن بیولوژیکی، تنها زندگی هوشمند در خارج از زابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکنولوژی جدید که سلول‌هنیاز به آموزش مجازی دیجیخدا موجود استگوشه بیماری اتوزومال رسسزبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد ممیدان مغناطيسي زمین بشر تاثیر نگاه انسان بر رفتانگاهی بر توانایی اجزاي بدژاوو یا آشناپنداریپوست ساعتی مستقل از مغز دسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار بقای موجود زنده از بیماریهای تحلیل عضلانی امخچه ابزاري که وظیفه آن فتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وحنزاع بین جهل و علم رو به پداروی تشنجی دربارداریآن چیزی که ما جریان زمان سانسور از روی قصد بسیاری اثرات مضر ماری جوانابحث درباره پیدایش و منشامشکلات روانپزشکی در عقب تاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازاهوش مصنوعی می تواند بر احدرمان های بیماری آلزایمرآیا برای تولید مثل همیشه شلیک فراموشیادغام میان گونه های مختلبرنامه ی مسلط ژنها در اختمغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا از حقیقت تاتدرک حقیقت نردبان و مسیری آسيب میکروواسکولاریا آسشرکت نورالینک ویدیویی ازارزش حقیقی زبان قسمت دومفلج خواب چیستبرداشت مغز ما از گذر زمانمغزتان را در جوانی سیمکشتشنج چیستیک جهش ممکن است ذهن انسانرویا تخیل یا واقعیتانگشت نگاری مغز نشان میدعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تقانون جنگلتفاوت های بین زن و مرد فقنقش خرچنگ های نعل اسبی درجهشهای مفید و ذکاوتی که دکنفرانس تشنج هتل کوثر اصروشی جدید در درمان قطع نخای آنکه نامش درمان و یادشاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژي پاک سرچشمه حتو دی ان ای خاص ميتوکندرينقطه بی بازگشتحس و ادراک قسمت چهارمکایروپاکتیک چیستزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکامل مادی تا ابزار هوشمچیزی خارج از مغزهای ما نیخطا در محاسبات چیزی کاملگوشت خواری یا گیاه خواریزبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقا از نخستین همانبلندی در ذهن ما درک بلندیمیدازولام در درمان تشنج تاثیر نگاه انسان بر رفتاناتوانی از درمان برخی ویدگرگونی های نژادی و تغییپیموزایدسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از بیهوش کردن در جراحی و بیممدارک ژنتیکی چگونه انسانتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبینزاع بین علم و نادانی رو داروی جدید s3 در درمان ام آیا ممکن است موش کور بی مسانسور بر بسیاری از حقایاجزای پر سلولی بدن انسان بحثي درباره هوش و تفاوتهمشاهده آینده از روی مشاهتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا وهوش مصنوعی و کشف زبان هایدرمان های جدید میگرنآیا بزرگ شدن مغز فقط در دشلیک فراموشیادغام دو حیطه علوم مغز و برین نت به جای اینترنتمغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا ساخته شده تودرک عمیق در حیواناتآسیب ها ناشی از آلودگی هوشش مرحله تکامل چشمارزش حقیقی زبان قسمت سومفلج دوطرفه عصب 6 چشمبررسي علل احتمالي تغيير نقش قهوه در سلامتیتشنج و حرکات شبه تشنجی قاتشنج عدم توازن بین نورون یک رژیم غذایی جدید، می تورویاها از مغز است یا ناخواندوهگین نباش اگر درب یا عامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز و از مغز قانونمندی و محدودیت عالمتفاوت های تکاملی در مغز ونقش داروهاي مختلف معروف جهشهای مفید و ذکاوتی که دکنگره بین المللی سردرد دروشی جدید در درمان سکته مایمپلانت نخاعی میتواند داز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز تولید پاک و فراوان انرژیچند نرمش مفید برای کمردرحس و ادراک قسمت پنجمکاربرد روباتهای ريزنانوزیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکامل مداومچگونه مغز پیش انسان یا همخطا در محاسبات چیزی کاملگیلگمش باستانی کیستزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقا از نخستین همانبه خودت مغرور نشومکانیزمهای دفاعی در برابتاثیر ویتامین دی بر بیماناتوانی در شناسایی چهره دانشمندان موفق به بازگردپیچیدگی های مغزی در درک زسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از بیهوشی در بیماران دچار امروری بر تشنج و درمان هایتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسینزاع بین علم و جهل رو به پداروی جدید میاستنی گراویآیا ما تنها موجودات زنده ساخت شبکه عصبی با الفبایاجزایی ناشناخته در شکل گبحثی در مورد نقش ویتامينمطالعه ای بیان میکند اهدتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکترهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدرمان های جدید در بیماری آیا تکامل و تغییرات ژنتیشنا در ابهای گرم جنوب نیارتقا و تکامل سنت آفرینش برای پیش بینی آینده مغز دمغز ایندگان چگونه استتاثیر رو ح و روان بر جسمواکسن دیگر کرونا ساخته شدرگیری قلب در بیماری ویرإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَششمین کنگره بین المللی سارزش خود را چگونه میشناسفناوری هوش مصنوعی نحوه خبررسی و اپروچ جدید بر بیمنقش مهاجرت در توسعه نسل انقش میدان مغناطیسی زمین تصویربرداری فضاپیمای آمیکی از علل محدودیت مغز امرویاهای پر رمز و حیرتی درانسان قدیم در شبه جزیره ععادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تقارچ بی مغز در خدمت موجودتفاوت های زبانی سرمنشا تنقش ذهن و شناخت در حوادث جواب دانشمند سوال کننده کنگره بین المللی سردرد دريتوکسيمب در درمان ام اساینکه به خاطرخودت زندگی از تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز تولید سلولهای جنسی از سلچند جهانیحس و ادراک قسمت سومکاربرد روباتهای ريز، در زیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتکامل چشمچگونه هموساپينس بر زمین خطرات هوش مصنوعیگیاه خواری و گوشت خوار کدزبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقا از نخستین همانبه زودی شبکه مغزی به جای ما انسانها چه اندازه نزدتاثیر ویروس کرونا بر مغز نخاع ما تا پایین ستون فقردانشمندان نورون مصنوعی سپیوند مغز و سر و چالشهای سندرم کووید طولانیابزار بقای موجود زنده از بیوگرافیمرکز هوشیاری، روح یا بدن تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسینشانه های گذشته در کیهان داروی جدید ضد میگرنآیا مغز تا بزرگسالی توسعساخت شبکه عصبی مصنوعی با احیای بینایی نسبی یک بیمبحثی جالب درباره محدودیتمعنی روزهتاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال هوش مصنوعی گوگل به کمک تشدرمان های رایج ام اسآیا جنین انسان، هوشمندی شناخت و معرفت، و نقش آن دارتوکين تراپی روشی جديد برای اولین بار دانشمندانمغز ابزار بقای برتر مادیتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن دیگری ضد کرونا از ددرگیری مغز در بیماری کویافت فشار خون ناگهانی در وصرع و درمان های آناز نخستین همانند سازها تفیلمی بسیار جالب از تغییبررسی سیستم تعادلی بدن انقش محیط زندگی و مهاجرت دتغییر الگوی رشد مغزی با زیافته های نوین علوم پرده رویای شفافانسان ها می توانند میدان عارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تقبل از انفجار بزرگتفاوتهای جنسیتی راهی برانقش روزه داری در سالم و ججاذبه و نقش آن در شکلگیریکندر در بیماریهای التهابریواستیگمیناینکه خانواده ات سالم بااز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز تومورها و التهاب مغزی عاچندین ماده غذایی که ماننحساسیت روانی متفاوتکجای مغز مسئول پردازش تجزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کممنبع هوشیاری در کجاست؟(قتکامل ابزار هوش ، راه پر چگونه واکسن کرونا را توزدفاع در برابر تغییر ساختگالکانزوماب، دارویی جدیسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبوزون هیگز چیستما انسانها چه اندازه نزدتاثیر ژنها بر اختلالات خنخستین تصویر از سیاهچالهدانشمندان یک فرضیه رادیکپیوند سر آیا ممکن استسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بیوگرافیمرکز حافظه کجاستتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی بیشتر در زناننظام مثبت زندگیداروی ضد تشنج با قابليت تآیا همه جنایت ها نتیجه بیساختار شبکه های مغزی ثاباحساس گذر سریعتر زمانبحثی در مورد نقش کلسیم و مغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کنهوش مصنوعی الفاگودرمان های علامتی در ام اسآیا جهان ذهن و افکار ما مشناسایی تاریخچه ی تکاملیارتباط میکروب روده و پاربرخی ملاحظات در تشنج های مغز ابزار برتر بقاتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن سرطاندرگیری مغز در بیماران مبافراد آغاز حرکت خودشان رضررهای مصرف شکر و قند بر از نخستین همانند سازها تفیزیک مولکولها و ذرات در بررسی علل کمر درد در میانبزرگ شدن مغز محدود به دورنقش نگاه از پایین یا نگاهتغییر زودتر اتصالات مغزییادگیری مهارت های جدید دروبات های ریز در درمان بیانسان جدید از چه زمانی پاعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تقدم زدن و حرکت دید را تغیتقلید مرحله ای نسبتا پیشنقش رژیم غذایی بر رشد و احقیقت قربانی نزاع بین بی کوچک شدن مغز از نئاندرتاریسدیپلام تنها داروی تایایندرالاز تکینگی تا مغز از مغز تمناطق خاصی از مغز در جستجتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)چه زیاد است بر من که در ایخلاصه ای از مطالب همایش مکرونا چه بر سر مغز می آورزاوسکا درمان گوشرابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در منبع خواب و رویاتکامل زبانچگونه آن شکری که می خوریمدقیق ترین تصاویر از مغز اگامی در درمان بیماریهای سفر به مریخ در 39 روزابزار بقا از نخستین همانبی عدالتی در توزیع واکسن ما با کمک مغز خود مختاريمتاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک بازی نرمش های مفید در سرگیجهدانشمندان ژنی از مغز انسپیوند سر، یکی از راه حلهاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بیان ژن های اسکیزوفرنی دمرکز حافظه کجاستتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر انظریه ی تکامل در درمان بیداروی ضد تشنج با قابليت تآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسازگاری با محیط بین اجزااخلاق و علوم اعصاببحثی در مورد عملکرد لوب فمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشهوش مصنوعی از عروسک تا کدرمان ژنتیکی برای نوآوریآیا جهش های ژنتیکی، ویروشناسایی سلول های ایمنی اارتباط چاقی و کاهش قدرت ببرخی مرزهای اخلاق و علوممغز از بسیاری حقایق می گرتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسنی با تاثیر دوگانه ادرگیری مغزی در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حسضررهای شکر بر سلامت مغزاز نخستین همانند سازها تفیزیکدانان ماشینی برای تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی نقش نظام غذایی در تکامل متغییر عمودی سر انسان از پیادآوری خواب و رویاروح رهاییانسان عامل توقف رشد مغزعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تقدرت انسان در نگاه به ابعتلقین اطلاعات و حافظهنقش رژیم غذایی در رشد و احقیقت تنها چیزی است که شاکووید نوزده و خطر بیماریرژیم های غذایی و نقش مهم ایا کوچک شدن مغزانسان الاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتوهم چیستنهایت معرفت و شناخت درک عخونریزی مغز در سندرم کووکریستال زمان(قسمت اولزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیامنحنی که ارتباط بین معرفتکامل ساختار رگهای مغزی چگونه انتظارات بر ادراک دلایلی که نشان میدهد ما بگامی در درمان بیماریهای سفر تجهیزات ناسا به مریخ بیمار 101 ساله، مبتلا به سما تحت کنترل ژنها هستیم یتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی نرمشهای مهم برای تقویت عدانشمندان پاسخ کوانتومی پیام های ناشناخته بر مغز سوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بیست تمرین ساده برای جلومرکز خنده در کجای مغز استتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر انظریه تکامل در درمان بیمداستانها و مفاهیمی اشتباآیا هوش ارثی دریافتی از پسخن پاک و ثابتاخلاق پایه تکامل و فرهنگبحثی درباره هوش و تفاوتهمغز مادران و کودکان در زمتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگهوش مصنوعی از عروسک تا کدرمان ام اس(مولتیپل اسکلآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجشواهدی از نوع جدیدی از حاارتباط هوش ساختار مغز و ژبرخی نکات از گاید لاین پرمغز به تنهایی برای فرهنگ تاثیر رژیم گیاهخواری بر واسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرگیری مغزی در سندرم کووافزایش مرگ و میر سندرم کوطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز نخستین همانند سازها تفرگشت و تکامل تصادفی محض