دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

نوعی سکته مغزی ، وحشتناک ولی قابل درمان به طور کامل

https://youtu.be/0x_Blih55SE
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بزرگ شدن تقریبا ناگهانی مغز چگونه صداها را فیلتر کشف مکانیسمی پیچیده در بحساسیت روانی متفاوتهدف از تکامل مغزساخت شبکه عصبی با الفبایاختلالات مخچهتنفس هوازی و میتوکندریمغز بزرگ چالش است یا منفعگزیده ای از وبینار یا کنفدقیق ترین تصاویر از مغز اواکسن دیگر کرونا ساخته ششواهدی از دنیسوان(شبه نئارتباط غیرکلامی بین انساتکامل زباننقش اتصالات بین سلولهای آلودگی هوا و ویروس کروناداروی جدید s3 در درمان ام یادگیری مهارت های جدید دعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر کپسول نوروهرب بر سنقطه بی بازگشتآیا بزرگ شدن مغز فقط در ددرمانهای بیماری پارکینسصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند تکامل و دشواری هاتاثیر انتخاب از طرف محیط چگونه انتظارات بر ادراک افسردگی و اضطراب در بیمارویا بخشی حقیقی از زندگی به زودی شبکه مغزی به جای ممانتین یا آلزیکسا یا ابتاثیر درجه حرارت بر عملکچرا مغزهای ما ارتقا یافت اولین مورد پیوند سر در انروشی جدید در درمان سکته مبا هوش مصنوعی خودکار روبما انسانها چه اندازه نزدتسلیم شدن از نورون شروع مهمیشه اطمینان تو بر خدا بزیباترین چیز در افزایش ساگر نعمت فراموشی نبود بسبرین نت به جای اینترنتمرکز حافظه کجاستکوچک شدن مغز از نئاندرتاجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزارهای بقای موجود زندبسیاری از بیماری های جدیمغز ناتوان از توجیه پیداکشف ارتباط جدیدی از ارتبخلاصه ای از مطالب همایش مهدف از خلقت رسیدن به ابزاساخت شبکه عصبی مصنوعی با اختلالات حرکتی در انسانتنفس هوازی و میتوکندریمغز بزرگ چالشهای پیش روگزارش یک مورد جالب لخته ودلایلی که نشان میدهد ما بواکسن دیگری ضد کرونا از دشاهکار قرنارتروز یا خوردگی و التهاتکامل ساختار رگهای مغزی نقش حفاظتی مولکول جدید دآلزایمرداروی جدید ضد میگرنیادآوری خواب و رویاعلت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سچند جهانیآیا تکامل و تغییرات ژنتیدرک فرد دیگر و رفتارهای اسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز- از مغز فرایند حذف برخی اجزای مغتاثیر احتمالی عصاره تغلیچگونه باغبانی باعث کاهش الکتروتاکسی(گرایش و حرکرویا تخیل یا واقعیتبوزون هیگز چیستمنابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر درجه حرارت بر عملکچرا پس از بیدار شدن از خواولین تصویر در تاریخ از سريتوکسيمب در درمان ام اسبار سنین ابزار هوشمندی اما با کمک مغز خود مختاريمتشنج چیستهمیشه عسل با موم بخوریمزیرفون داروی ضد ام اساگر نعمت فراموشی نبود بسبرای پیش بینی آینده مغز دمرکز خنده در کجای مغز استکووید نوزده و خطر بیماریجاذبه و نقش آن در شکلگیریهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزارهای پیشرفته ارتباط بعد از کرونامغز و سیر تکامل ان دلیلی کشف جمجمه ای درکوه ایرهوخونریزی مغز در سندرم کووهزینه ای که برای اندیشیدساختار شبکه های مغزی ثاباختلالات صحبت کردن در انتو دی ان ای خاص ميتوکندريمغز بزرگ و فعال یا مغز کوگشایش دروازه جدیدی از طردندان ها را مسواک بزنید تواکسن سرطانشبیه سازی میلیون ها جهان ارزش حقیقی زبان قسمت اولتکامل شناخت انسان با کشفنقش حیاتی تلومر دی ان آ دآیا ممکن است موش کور بی مداروی ضد تشنج با قابليت تژن هوش و ساختارهای حیاتی عوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وچندین ماده غذایی که ماننآیا جهش های ژنتیکی، ویرودرک و احساسپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز- از مغز فرد حساس از نظر عاطفی و بتاثیر ترکیبات استاتین (سچگونه تکامل مغزهای کنونیالتهاب شریان تمپورالرویاها از مغز است یا ناخوبیماری های مغز و اعصاب و منبع خواب و رویاتاثیر درجه حرارت بر عملکچرا بیماری های تخریبی مغاولین سلول مصنوعیریواستیگمینبارداری بدون رحمما تحت کنترل ژنها هستیم یتشنج و حرکات شبه تشنجی قاهوموارکتوس ها ممکن است دزبان مشترک ژنتیکی موجودااگر تلاش انسان امروز برابرخی نکات از گاید لاین پرمرگ انتقال است یا نابود شکودک ایرانی که هوش او از حقیقت قربانی نزاع بین بی هوش مصنوعی درمانگر کامپیسفری به آغاز کیهانابزارهای بقا از نخستین هتفاوت مغز انسان و میمون همغز آیندگان چگونه است ؟گنجینه ای به نام ویتامین خواندن ، یکی از شستشو دهنهزینه سنگین انسان در ازاسازگاری با محیط بین اجزاادامه بحث تکامل چشمتولید سلولهای جنسی از سلمغز حریص برای خون، کلید تپمبرولیزوماب در بیماری چدو ویژگی انتزاع و قدرت تجواکسنی با تاثیر دوگانه اشبیه سازی سیستم های کوانارزش حقیقی زبان قسمت دومتئوری تکامل امروز در درمنقش خرچنگ های نعل اسبی درآیا ما تنها موجودات زنده داروی ضد تشنج با قابليت تژن یا نقشه توسعه مغز و نقعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وچه زیاد است بر من که در ایآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجدرک احساسات و تفکرات دیگسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز- از مغزتقیچی ژنتیکیتاثیر دپاکین بر بیماری مچگونه جمعیت های بزرگ شکل امیوتروفیک لترال اسکلرورویاهای پر رمز و حیرتی دربیماری گیلن باره و بیمارمنحنی که ارتباط بین معرفتاثیر درجه حرارت بر عملکچرا حیوانات سخن نمی گویناوکرلیزوماب داروی جدید شریسدیپلام تنها داروی تایبازگشت از آثار به سوی خداماه رجبتشنج عدم توازن بین نورون هوش مصنوعی می تواند بر احزبان چهار حرفی حیات زمینابزار هوش در حال ارتقا ازبرخی اثرات مضر ویتامین دمراحل ارتقای پله پله کیهکودکان میتوانند ناقل بی حقیقت خواب و رویاهوش مصنوعی درخدمت خلق وحسلولهای بنیادی مصنوعی درابزارهای بقا ازنخستین همتفاوت های بین زن و مرد فقمغز انسان ایا طبیعتا تماگویید نوزده و ایمنی ساکتخواب سالم عامل سلامتیهزاران سال چشم های بینا وسخن پاک و ثابتاداراوون تنها داروی تاییتومورها و التهاب مغزی عامغز زنان جوانتر از مغز مرپنج اکتشاف شگفت آور در مودو برابر شدن خطر مرگ و میواسطه ها د رمسیر ایجاد مغشباهت زیاد بین سلول هاي عارزش حقیقی زبان قسمت سومتئوری تکامل در پیشگیری و نقش داروهاي مختلف معروف آیا مغز تا بزرگسالی توسعداستانها و مفاهیمی اشتباژنها نقشه ایجاد ابزار هوعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وچهار میلیارد سال تکامل بآیا خداباوری محصول تکاملدرک تصویر و زبان های مخلتاز تکینگی تا مغز، از مغز قانون مندی نقشه ژنتیکی متاثیر داروهای ضد التهاب چگونه جمعیت های بزرگ شکل امید درمان کرونا با همانرویای شفافبیماری ای شبیه آلزایمر و منشأ اطلاعات و آموخته ها تاثیر درجه حرارت بر عملکچرا حجم مغز گونه انسان درايندگان چگونه خواهند دیدرژیم های غذایی و نقش مهم بازسازي مغز و نخاع چالشی ماپروتیلینتغییر الگوی رشد مغزی با زهوش مصنوعی و کشف زبان هایزبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقای موجود زنده از برخی اختلالات عصبی مثانهمزایای شکلات تلخ برای سلکودکان خود را مشابه خود تحقیقت راستین انسان علم بهوش مصنوعی ساخته هوش طبیسلسله مباحث هوش مصنوعیابزارهای بقای از نخستین تفاوتهای جنسیتی راهی برامغز انسان برای ایجاد تمدگوشه بیماری اتوزومال رسسخواب سالم عامل سلامتی و یهستي مادي ای که ما کوچکترسریعترین کامپیوتر موجودادغام میان گونه های مختلتوانایی مغز و دیگر اجزای مغزهای کوچک بی احساسپوست ساعتی مستقل از مغز دديدن با چشم بسته در خواب وبینار اساتید نورولوژی دشباهت زیاد بین سلول هاي عارزش خود را چگونه میشناستا 20 سال آینده مغز شما به نقش روزه داری در سالم و جآیا همه جنایت ها نتیجه بیدر مانهای کمر دردژنها ، مغز و ارادهعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وچهار ساعت پس از کشتار خوکآیا دلفین ها می تواند از درک عمیق در حیواناتازدواج های بین گونه ای، رقانون جنگلتاثیر داروی ضد تشنج سدیم چگونه حافظه را قویتر کنیامگا سه عامل مهم سلامتروبات های ریز در درمان بیبیماری ای شبیه ام اس مولتمهندسی ژنتیک در حال تلاش تاثیر رو ح و روان بر جسمچرا خشونت و تعصبايا اراده آزاد توهم است یرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبحتی علمی درباره تمایل بمبانی ذهنی سیاه و سفیدتغییر زودتر اتصالات مغزیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری ها که در آن بمسیر دشوار تکامل و ارتقاکوری گذرای ناشی از موبایحمله ویروس کرونا به مغزهوش احساسیسم زنبور ، کلیدی برای وارابزارهای دفاعی و بقای موتقلید مرحله ای نسبتا پیشمغز انسان برای شادمانی طگوشت خواری یا گیاه خواریخواب عامل دسته بندی و حفطهستی ما پس از شروعی چگال سرگیجه از شایعترین اختلاادغام دو حیطه علوم مغز و توازن مهمتر از فعالیت زیمغزتان را در جوانی سیمکشپیموزایددی متیل فومارات(زادیوا)(وراپامیل در بارداریشش مرحله تکامل چشماز نشانه ها و آثار درک شدتاثیر مشاهده بر واقعیت بنقش رژیم غذایی بر رشد و اآیا هوش ارثی دریافتی از پدر محل کار ارزش خودت را بژنهای مشترک بین انسان و وعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغزی روشی مهم در تشخآیا دست مصنوعی به زودی قادرگیری قلب در بیماری ویراستفاده از هوش مصنوعی در قانونمندی و محدودیت عالمتاثیر درجه حرارت بر عملکنگاه محدود و تک جانبه، مشامروز دانش ژنتیک هیچ ابهروح رهاییبیماری بیش فعالیمولتیپل اسکلروز در زنان تاثیر رژیم گیاه خواری بر چرا در مغز انسان، فرورفتايا اراده آزاد توهم است یراه های جدید برای قضاوت ربحث درباره پیدایش و منشامجموعه های پر سلولی بدن متغییر عمودی سر انسان از پهوش مصنوعی گوگل به کمک تشزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری های خاص که بدمشکلات نخاعیکی غایب شدی تا نیازمند دلحوادث روزگار از جمله ویرهوش احساسیسودمندی موجودات ابزی بر اثر مضر مصرف طولانی مدت رتلقین اطلاعات و حافظهمغز انسان برای شادمانی طگیلگمش باستانی کیستخودآگاهی و هوشیاريو هر کس تقوای خدا پیشه کنسردرد میگرن در کودکانارتقا و تکامل سنت آفرینش توسعه هوش مصنوعی قادر اسنقش قهوه در سلامتیپیچیدگی های مغزی در درک زدژا وو یا اشنا پنداریورزش هوازی مرتب خیلی به قششمین کنگره بین المللی ساز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر نگاه ناظر هوشیار بنقش رژیم غذایی در رشد و اآیا هوش سریعی که بدون احسدر چه مرحله ای از خواب ، رژنهای هوش ، کدامندعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ونورون هاي مصنوعی می توانآیا رژیم غذایی گیاهی سلادرگیری مغز در بیماری کویاستیفن هاوکینگ در مورد هقارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر درجه حرارت بر عملکنگاه انسان محدود به ادراانفجار و توقف تکاملی نشاروزه داری و بیمار ی ام اس بیماری تی تی پیمواد کوانتومی جدید، ممکنتاثیر رژیم گیاه خواری بر چراروياها را به یاد نمی آای آنکه نامش درمان و یادشراه های جدید برای قضاوت ربحثی در مورد نقش ویتامينبحثی درباره هوش و تفاوتهمحل درک احساسات روحانیتغییرات منطقه بویایی مغزهوش مصنوعی الفاگوزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقای موجود زنده از برخی توجهات در ببمار پارمشکلات بین دو همسر و برخیکیست کلوئید بطن سومحافظه و اطلاعات در کجاست هوش عاطفی بیشتر در زنانسیاهچاله و تکینگی ابتدایاثرات فشار روحی شدیدتلاش هایی در بیماران قطع مغز انسان رو به کوچک تر شگیاه خواری و گوشت خوار کدخودآگاهی و هوشیاريوقت نهيب هاي غير علمي گذشسردرد و علتهای آنارتوکين تراپی روشی جديد توسعه برخی شغل ها با هوش نقش مهاجرت در توسعه نسل اپیوند مغز و سر و چالشهای دژاوو یا آشناپنداریورزش هوازی ، بهترین تمریصرع و درمان های آناز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر نگاه انسان بر رفتانقش زبان در سلطه و قدرت اآیا هشیاری کوانتومی وجوددر هم تنیدگی کوانتومی و پکلرال هیدرات برای خوابانعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تفلج بل، فلجی ترسناک که آنتاثیر گیاه خواری بر رشد ونورون های ردیاب حافظهآیا رژیم غذایی گیاهی سلادرگیری مغز در بیماران مباستیفن هاوکینگ در تفسیر قبل از انفجار بزرگتاثیر درجه حرارت بر عملکنگاهی بر قدرت بینایی دراانواع سکته های مغزیروش مقابله مغز با محدودیبیماری ضعف عضلات نزدیک بموجود بی مغزی که می تواندتاثیر رژیم گیاه خواری بر چراروياها را به یاد نمی آایندرالبحثی جالب درباره محدودیتبحثی درباره هوش و تفاوتهمحل درک احساسات روحانی دتغییرات تکاملی سر انسان هوش مصنوعی از عروسک تا کزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقای موجود زنده از برخی روش های تربیتی کودکمشکلات روانپزشکی پس از سکاهش التهاب ناشی از بیماحافظه و اطلاعات در کجاست هوش عاطفی در زنان بیشتر اسیاره ابلهاناثرات مفید قهوهاثرات مضر ماری جواناتلاشی برای درمان قطع نخامغز انسان رو به کوچکتر شدگالکانزوماب، دارویی جدیخانواده پایداروقتی فهمیدی خطا کردی برگسردرد تنشنارتباط میکروب روده و پارتوصیه های غیر دارویی در سنقش محیط زندگی و مهاجرت دپیوند سر آیا ممکن استدانشمندان ژنی از مغز انسورزش و میگرنضررهای مصرف شکر و قند بر از نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر نگاه انسان بر رفتانقش زبان در سلطه و قدرت اآیا واکنش های یاد گرفته ودرمان های بیماری آلزایمرعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تفلج خوابتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوروپلاستیسیتی چیستآیا راهی برای رفع کم آبی درگیری مغزی در سندرم کوواستخوان های کشف شده، ممکقدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر درجه حرارت بر عملکنگاهی بر توانایی اجزاي بانگشت نگاری مغز نشان میدروش های صرفه جویی در ایجابیماریهای تحلیل عضلانی اموجودات مقهور ژنها هستندتاثیر رژیم گیاهخواری بر نزاع بین جهل و علم رو به پراه پیروزی در زندگی چیستایا کوچک شدن مغزانسان البحثی در مورد نقش کلسیم و بحثی درباره هوش و تفاوتهمحدودیت های حافظه و حافظثبت امواج الکتریکی در عصهوش مصنوعی از عروسک تا کزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقای موجود زنده از برخی سلولهای عصبی در تلامشکلات روانپزشکی در عقب کاهش دوپامین عامل بیماریحافظه و اطلاعات در کجاستهوش عاطفی در زنان بیشتر اسیاره ابلهانسیر آفرینش از روح تا مغز اجزای پر سلولی بدن انسان تلاشی تازه برای گشودن معمغز ایندگان چگونه استگامی در درمان بیماریهای خارق العاده و استثنایی بویتامین E برای فعالیت صحسردرد سکه ایارتباط چاقی و کاهش قدرت بتوصیه هایی در مصرف ماهینقش نظام غذایی در تکامل مپیوند سر، یکی از راه حلهادانشمندان روش هاي جدیدی ورزش بهترین درمان بیش فعضررهای شکر بر سلامت مغزاز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر ویتامین دی بر بیمانقش سجده بر عملکرد مغزآیا آگاهی پس از مرگ از بیدرمان های جدید میگرنعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تفلج خواب چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوشیدن چای برای مغز مفید آیاما مقهور قوانین فیزیکدرگیری اعصاب به علت میتواستروژن مانند سپر زنان دقدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر درجه حرارت بر عملکناتوانی از درمان برخی ویاندوهگین نباش اگر درب یا روش هایی ساده برای کاهش ابیهوش کردن در جراحی و بیممیهمانهای ناخوانده عامل تاثیر عصاره تغلیظ شده گینزاع بین علم و نادانی رو راست دستی و چپ دستیایا این جمله درست است کسیبحثی در مورد عملکرد لوب فبحثی درباره هوش و تفاوتهمخچه فراتر از حفظ تعادلکمردرد و علل آنجمجمه انسان های اولیههوش مصنوعی از عروسک تا کزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقای موجود زنده از برخی سيناپسها طی تکامل و مشاهده آینده از روی مشاهکایروپاکتیک چیستحس چشایی و بویاییهوشیاری کوانتومیسیستم تعادلی بدناجزایی ناشناخته در شکل گتلاشی جدید در درمان ام اسمغز ابزار برتر بقاگامی در درمان بیماریهای خدا موجود استویتامین E در چه مواد غذایسرعت فکر کردن چگونه استارتباط هوش ساختار مغز و ژتوضیحی ساده در مورد هوش منقش هورمون های تیروئید دپیشینیان انسان از هفت میدانشمندان روشی برای تبدیورزش در کمر دردطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر ویروس کرونا بر مغز نقش غذاها و موجودات درياآیا امکان بازسازی اندامهدرمان های جدید در بیماری عسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تفیلمی بسیار جالب از تغییتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوعی سکته مغزی ، وحشتناک آزمون ذهنی گربه شرودینگرذهن چند جانبه نیازمند نگاصول سلامت کمرلوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر درجه حرارت بر عملکناتوانی در شناسایی چهره انسان قدیم در شبه جزیره عروش صحبت کردن در حال تکامبیوگرافیمیگرن سردردی ژنتیکی که بتاریخ همه چیز را ثبت کردهنزاع بین علم و جهل رو به پرشته نوروایمونولوژی و نقایا ابزار هوشمندی یا مغز بحثی درباره هوش و تفاوتهمخچه ، فراتر از حفظ تعادلکمردرد با پوشیدن کفش مناجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی از عروسک تا کزبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقای موجود زنده از بررسي علل احتمالي تغيير معنی روزهکاربرد روباتهای ريزنانوحس و ادراک (قسمت اول )هوش، ژنتیکی است یا محیطیهیچگاه از فشار و شکست نترسیستم دفاعی بدن علیه مغز احساس گذر سریعتر زمانتمایل زیاد به خوردن بستنمغز از بسیاری حقایق می گرگاهی لازم است برای فهم و خطا در محاسبات چیزی کاملویتامین دی گنجینه ای بزرشلیک فراموشیارتباط انسانی، محدود به تکنولوژی جدید که سلول‌هنقش هورمون زنانه استروژنپیشرفتی مستقل از ابزار هداروهای مصرفی در ام اسوزوز گوشطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر ژنها بر اختلالات خنقش غذاها و موجودات درياآیا انسان با مغز بزرگش اخدرمان های رایج ام اسعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیکدانان ماشینی برای تتاثیر گیاه خواری بر رشد وچیزی خارج از مغزهای ما نیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَرقیبی قدرتمند در برابر ماضطراب و ترسلبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر درجه حرارت بر عملکنخاع ما تا پایین ستون فقرانسان جدید از چه زمانی پاروشهای نو در درمان دیسک ببیوگرافیمیگرن شدید قابل درمان استبدیل تراکت صوتی مصنوعی نظام مثبت زندگیرشد مغز علت تمایل انسان بایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره احساسات متفامخچه ابزاري که وظیفه آن فکنفرانس تشنج هتل کوثر اصجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی از عروسک تا کزبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقای موجود زنده از بررسی و اپروچ جدید بر بیممغز فکر میکند مرگ برای دیکاربرد روباتهای ريز، در حس و ادراک (قسمت دوم )کجای مغز مسئول پردازش تجحس و ادراک قسمت چهارمهاوکينگ پیش از مرگش رسالسکته مغزیاخلاق و علوم اعصابتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمغز به تنهایی برای فرهنگ گاهی مغز بزرگ چالش استخطا در محاسبات چیزی کاملواکنش های ناخودآگاه و تقشنا در ابهای گرم جنوب نیارتباط شگفت مغز انسان و فتکامل مداومنقش ژنتیک در درمان اختلاپاسخ گیاهان در زمان خوردداروهای ضد بیماری ام اس ویک پیشنهاد خوب برای آسان ظهور امواج مغزی در مغز مصاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر کلام در آیات کلام بنقش غذاها و موجودات درياآیا احتمال دارد رویا از آدرمان های علامتی در ام اسعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تفرگشت و تکامل تصادفی محض تاثیر گیاه خواری بر رشد وچگونه مغز پیش انسان یا همافراد آغاز حرکت خودشان ررموزی از نخستین تمدن بشراطلاعاتی عمومی در مورد ملرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر درجه حرارت بر عملکنخستین تصویر از سیاهچالهانسان عامل توقف رشد مغزروشهای شناسایی قدرت شنوابیان ژن های اسکیزوفرنی دمیدان مغناطيسي زمین بشر تبدیل سلولهای محافط به سنظریه تکامل در درمان بیمزمین زیر خلیج فارس تمدنی ایا بدون زبان میتوانیم تبحثی درباره احساساتی غیرمدارک ژنتیکی چگونه انسانکنگره بین المللی سردرد دجهش های ژنتیکی مفید در ساهوش مصنوعی از عروسک تا کمسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از بررسی سیستم تعادلی بدن امغز ما کوچکتر از نیم نقطهکرونا چه بر سر مغز می آورحس و ادراک قسمت پنجمهاوکينگ پیش از مرگش رسالسانسور از روی قصد بسیاری اخلاق پایه تکامل و فرهنگتمدن بشری و مغز اخلاقیمغز برای فراموشی بیشتر کگذر زمان کاملا وابسته به خطرات هوش مصنوعیواکسن کرونا از حقیقت تاتشناخت و معرفت، و نقش آن دارتباط شگفت انگیز مغز انتکامل چشمنقش آتش در رسیدن انسان بهپختگی پس از چهل سالگي به داروی فامپیریدین یا نورلیکی از علل محدودیت مغز امعلم به ما کمک میکند تا مواز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر ننقشه مغزی هر فرد منحصر بهآیا احتمال دارد رویا از آدرمان ژنتیکی برای نوآوریمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تفراموش کارها باهوش تر هستاثیر گیاه خواری بر رشد وچگونه هموساپينس بر زمین افزایش قدرت ادراکات و حسرمز و رازهای ارتباط غیر کاطلاعاتی عمومی در مورد ملزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر درجه حرارت بر عملکنرمش های مفید در سرگیجهانعطاف پذیری مکانیسمی علروشی برای بهبود هوش عاطفبیست تمرین ساده برای جلومکانیزمهای دفاعی در برابتری فلوپرازینهفت چیز که عملکرد مغز تو زندگی هوشمند در خارج از زایا تکامل هدفمند استبخش دیگری در وجود انسان همروری بر تشنج و درمان هایکنگره بین المللی سردرد دجهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش مصنوعی از عروسک تا کمسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از بررسی علل کمر درد در میانمغز مادران و کودکان در زمکشف مکانیسم عصبی خوانش پحس و ادراک قسمت سومهدف یکسان، در مسیرهای متسانسور بر بسیاری از حقایاختلال در شناسایی حروف و تمساح حد واسط میان مغز کومغز بزرگ چقدر مفید هست ؟گربه شرودینگر و تاثیر مشدفاع در برابر تغییر ساختواکسن کرونا ساخته شده توشناسایی سلول های ایمنی اارتباط شگفت انگیز مغز انتکامل ابزار هوش ، راه پر نقش انتخاب از طرف محیط، نپرورش مغز مینیاتوری انساداروی تشنجی درباردارییافته های نوین علوم پرده علایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر تنقص در تشخیص هیجانات عامآیا برای تولید مثل همیشه درمان جدید میگرن با انتی تاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تفراموشی همیشه هم بد نیستتاثیر گیاهخواری بر رشد و چگونه آن شکری که می خوریمافزایش مرگ و میر سندرم کورویا و خبر از آیندهبلندی در ذهن ما درک بلندیلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر درجه حرارت بر عملکنرمشهای مهم برای تقویت عاولین هیبرید بین انسان وروشی جدید در درمان قطع نخبیشتر کمردردها نیازی به ما انسانها چه اندازه نزدتری فلوپرازینهفت سین یادگاری از میراث زونا به وسیله ویروس ابله ایرادهای موجود در خلقت ببرنامه و ساختار پیچیده ممرکز هوشیاری، روح یا بدن کندر در بیماریهای التهابجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی در کامپیوترهاسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از بزرگ شدن مغز محدود به دورمغز چون ابزار هوش است دلی