دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

نوعی سکته مغزی ، وحشتناک ولی قابل درمان به طور کامل

https://youtu.be/0x_Blih55SE
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانلرزش ناشی از اسیب به عصبهوش مصنوعی از عروسک تا کبیماری گیلن باره و بیمارجمجمه انسان های اولیهشنا در ابهای گرم جنوب نیما تحت کنترل ژنها هستیم یهیچگاه از فشار و شکست نترآیا رژیم غذایی گیاهی سلابازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت پنجمعلم به ما کمک میکند تا مومسیر دشوار تکامل و ارتقاورزش هوازی ، بهترین تمریانسان قدیم در شبه جزیره عبرین نت به جای اینترنتدندان ها را مسواک بزنید تمغز ایندگان چگونه استکمردرد با پوشیدن کفش مناایا بیماری ام اس (مولتیپتفاوت مغز انسان و میمون هداروی ضد تشنج با قابليت تنقش اتصالات بین سلولهای کشف مکانیسمی پیچیده در باحساس گذر سریعتر زمانتوسعه برخی شغل ها با هوش رقیبی قدرتمند در برابر مچه زیاد است بر من که در ایپوست ساعتی مستقل از مغز دارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیماريتوکسيمب در درمان ام اسچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و شناخت حقیقت قسمت افلج بل، فلجی ترسناک که آننزاع بین جهل و علم رو به پاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیر آفرینش از روح تا مغز لزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کبیماری ای شبیه آلزایمر و جنسیت و تفاوت های بیناییشناخت و معرفت، و نقش آن دماه رجبهاوکينگ پیش از مرگش رسالآیا راهی برای رفع کم آبی بحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت سومعلایم کمبود ویتامین E را مشکلات نخاعیورزش و میگرنانسان جدید از چه زمانی پابرای پیش بینی آینده مغز ددو ویژگی انتزاع و قدرت تجمغز ابزار برتر بقاکنفرانس تشنج هتل کوثر اصایا بدون زبان میتوانیم تتفاوتهای جنسیتی راهی براداستانها و مفاهیمی اشتبانقش حفاظتی مولکول جدید دکشف ارتباط جدیدی از ارتباخلاق و علوم اعصابتوصیه های غیر دارویی در سرموزی از نخستین تمدن بشرچهار میلیارد سال تکامل بپیموزایدارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ژنها بر اختلالات خریواستیگمینچگونه حافظه را قویتر کنیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و شناخت حقیقت قسمت دفلج خوابنزاع بین علم و نادانی رو از تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاهخواری بر سیستم تعادلی بدنلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کمبیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بیناییشناسایی سلول های ایمنی اماپروتیلینهاوکينگ پیش از مرگش رسالآیاما مقهور قوانین فیزیکبحث درباره پیدایش و منشاحساسیت روانی متفاوتعلایم کمبود ویتامین E را مشاهده آینده از روی مشاهورزش بهترین درمان بیش فعانسان عامل توقف رشد مغزبرخی نکات از گاید لاین پرديدن با چشم بسته در خواب مغز از بسیاری حقایق می گرکنگره بین المللی سردرد دایا تکامل هدفمند استتقلید مرحله ای نسبتا پیشدر مانهای کمر دردنقش حیاتی تلومر دی ان آ دکشف جمجمه ای درکوه ایرهواختلال در شناسایی حروف و توصیه هایی در مصرف ماهیرمز و رازهای ارتباط غیر کچهار ساعت پس از کشتار خوکپیچیدگی های مغزی در درک زارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر کپسول نوروهرب بر نرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونگاهی بر قدرت بینایی درااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت سفلج خواب چیستنزاع بین علم و جهل رو به پاز تکینگی تا مغز- از مغزتاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیستم دفاعی بدن علیه مغز ممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی از عروسک تا کمبیماری بیش فعالیجهش های ژنتیکی مفید در ساشواهدی از دنیسوان(شبه نئمبانی ذهنی سیاه و سفیدهدف از تکامل مغزآزمون ذهنی گربه شرودینگربحثی در مورد نقش ویتامينخلاصه ای از مطالب همایش معلت خواب آلودگی بعد از خومعنی روزهورزش در کمر دردانعطاف پذیری مکانیسمی علبرخی اثرات مضر ویتامین ددی متیل فومارات(زادیوا)(مغز برای فراموشی بیشتر ککنگره بین المللی سردرد دایرادهای موجود در خلقت بتلقین اطلاعات و حافظهدر چه مرحله ای از خواب ، رنقش داروهاي مختلف معروف گنجینه ای به نام ویتامین اختلالات مخچهتوضیحی ساده در مورد هوش مرویای شفافنوار مغزی روشی مهم در تشخپیوند مغز و سر و چالشهای ارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر تراه های جدید برای قضاوت رنگاهی بر توانایی اجزاي باز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان، وسیله شناسایی محیطفیلمی بسیار جالب از تغیینظام مثبت زندگیازدواج های بین گونه ای، رتاریخ همه چیز را ثبت کردهسکته مغزیمنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی در کامپیوترهاآیا واکنش های یاد گرفته وبیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی غیر تصادفشاهکار قرنمجموعه های پر سلولی بدن مهزینه ای که برای اندیشیدإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبحثی جالب درباره محدودیتخواندن ، یکی از شستشو دهنعوارض ازدواج و بچه دار شدمغز فکر میکند مرگ برای دیوزوز گوشاولین هیبرید بین انسان وبرخی اختلالات عصبی مثانهدژا وو یا اشنا پنداریمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟کندر در بیماریهای التهاباگر نعمت فراموشی نبود بستلاش هایی در بیماران قطع در هم تنیدگی کوانتومی و پنقش روزه داری در سالم و جگیاه خواری و گوشت خوار کداختلالات حرکتی در انسانتکامل چشمروبات های ریز در درمان بینورون هاي مصنوعی می توانپیوند سر، یکی از راه حلهاارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر سراه های جدید برای قضاوت رناتوانی از درمان برخی ویاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب فیزیکدانان ماشینی برای تنظریه تکامل در درمان بیماستفاده از هوش مصنوعی در ساخت شبکه عصبی با الفبایمولتیپل اسکلروز در زنان هوش مصنوعی در خدمت خلق وحآیا آگاهی پس از مرگ از بیبیماری ضعف عضلات نزدیک بجهشهای مفید و ذکاوتی که دشبیه سازی میلیون ها جهان محل درک احساسات روحانیهستي مادي ای که ما کوچکترافراد آغاز حرکت خودشان ربحثی در مورد نقش کلسیم و خواب سالم عامل سلامتیعید نوروز مبارکمغز ما کوچکتر از نیم نقطهیک پیشنهاد خوب برای آسان اولین مورد پیوند سر در انبرخی بیماری ها که در آن بدژاوو یا آشناپنداریمغز بزرگ چالش است یا منفعکوچک شدن مغز از نئاندرتااگر نعمت فراموشی نبود بستلاشی برای درمان قطع نخادرمان های بیماری آلزایمرنقش رژیم غذایی در رشد و اگالکانزوماب، دارویی جدیاختلالات صحبت کردن در انتکامل ابزار هوش ، راه پر روح رهایینورون های ردیاب حافظهپیشینیان انسان از هفت میارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سراه پیروزی در زندگی چیستناتوانی در شناسایی چهره از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب فرگشت و تکامل تصادفی محض هفت چیز که عملکرد مغز تو استیفن هاوکینگ در مورد هتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ساخت شبکه عصبی مصنوعی با مواد کوانتومی جدید، ممکنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحآیا امکان بازسازی اندامهبیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دشبیه سازی سیستم های کوانمحل درک احساسات روحانی دهستی ما پس از شروعی چگال افزایش قدرت ادراکات و حسبحثی در مورد عملکرد لوب فخواب سالم عامل سلامتی و یعامل کلیدی در کنترل کارآمغز مادران و کودکان در زمیکی از علل محدودیت مغز اماولین تصویر در تاریخ از سبرخی بیماری های خاص که بددانشمندان ژنی از مغز انسمغز بزرگ چالشهای پیش روکودک ایرانی که هوش او از اگر تلاش انسان امروز براتلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های جدید میگرننقش زبان در سلطه و قدرت اگامی در درمان بیماریهای ادامه بحث تکامل چشمتکامل زبانروزه داری و بیمار ی ام اس نوروپلاستیسیتی چیستپیشرفتی مستقل از ابزار هارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقنخاع ما تا پایین ستون فقراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب فراموش کارها باهوش تر هسهفت سین یادگاری از میراث همیشه عسل با موم بخوریماستیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل سلولهای محافط به سساختار شبکه های مغزی ثابموجود بی مغزی که می تواندهوش مصنوعی درمانگر کامپیآیا انسان با مغز بزرگش اخبیهوش کردن در جراحی و بیمجاذبه و نقش آن در شکلگیریشباهت زیاد بین سلول هاي عمحدودیت های حافظه و حافظو هر کس تقوای خدا پیشه کنافسردگی و اضطراب در بیمابحثی درباره هوش و تفاوتهخواب عامل دسته بندی و حفطعسل طبیعی موثر در کنترل بمغز چون ابزار هوش است دلییادگیری مهارت های جدید داولین سلول مصنوعیبرخی توجهات در ببمار پاردانشمندان روش هاي جدیدی مغز حریص برای خون، کلید تکودکان خود را مشابه خود تابزار هوش در حال ارتقا ازتمایل زیاد به خوردن بستندرمان های رایج ام اسنقش زبان در سلطه و قدرت اگاهی لازم است برای فهم و ادغام میان گونه های مختلتکامل ساختار رگهای مغزی روش مقابله مغز با محدودینوشیدن چای برای مغز مفید پاسخ گیاهان در زمان خورداز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بنخستین تصویر از سیاهچالهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب فراموشی همیشه هم بد نیستهوموارکتوس ها ممکن است داستخوان های کشف شده، ممکتری فلوپرازینسخن پاک و ثابتموجودات مقهور ژنها هستندهوش مصنوعی درخدمت خلق وحآیا احتمال دارد رویا از آبیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بشباهت زیاد بین سلول هاي عمخچه ، فراتر از حفظ تعادلویتامین E برای فعالیت صحالکتروتاکسی(گرایش و حرکبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعصب حقوق نورولوومغز چگونه صداها را فیلتر یادآوری خواب و رویااوکرلیزوماب داروی جدید شبرخی سلولهای عصبی در تلادانشمندان روشی برای تبدیمغز زنان جوانتر از مغز مرکوری گذرای ناشی از موبایابزارهای بقای موجود زندتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان جدید میگرن با انتی نقش سجده بر عملکرد مغزگاهی مغز بزرگ چالش استادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل شناخت انسان با کشفروش های صرفه جویی در ایجانوعی سکته مغزی ، وحشتناک پختگی پس از چهل سالگي به از نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی نرمش های مفید در سرگیجهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب فرایند حذف برخی اجزای مغهوش مصنوعی می تواند بر احاصول سلامت کمرتری فلوپرازینسریعترین کامپیوتر موجودمیهمانهای ناخوانده عامل هوش مصنوعی ساخته هوش طبیآیا احتمال دارد رویا از آبیوگرافیحافظه و اطلاعات در کجاست شش مرحله تکامل چشممخچه ابزاري که وظیفه آن فویتامین E در چه مواد غذایالتهاب شریان تمپورالبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعضلانی که طی سخن گفتن چقدمغز آیندگان چگونه است ؟ژن هوش و ساختارهای حیاتی ايندگان چگونه خواهند دیدبرخی سيناپسها طی تکامل و داروهای مصرفی در ام اسمغزهای کوچک بی احساسکی غایب شدی تا نیازمند دلابزارهای پیشرفته ارتباط تمساح حد واسط میان مغز کودرمانهای بیماری پارکینسنقش غذاها و موجودات درياگذر زمان کاملا وابسته به ارتقا و تکامل سنت آفرینش تئوری تکامل امروز در درمروش هایی ساده برای کاهش اچیزی خارج از مغزهای ما نیپرورش مغز مینیاتوری انسااز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زنرمشهای مهم برای تقویت عاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهانفرد حساس از نظر عاطفی و بهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاضطراب و ترستسلیم شدن از نورون شروع مسرگیجه از شایعترین اختلامیگرن سردردی ژنتیکی که بهوش احساسیآیا برای تولید مثل همیشه بیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست ششمین کنگره بین المللی سمدارک ژنتیکی چگونه انسانویتامین دی گنجینه ای بزرامیوتروفیک لترال اسکلروبحثی درباره هوش و تفاوتهخانواده پایدارمقالاتمغز انسان ایا طبیعتا تماژن یا نقشه توسعه مغز و نقايا اراده آزاد توهم است یبررسي علل احتمالي تغيير داروهای ضد بیماری ام اس ومغزتان را در جوانی سیمکشکاهش التهاب ناشی از بیماابزارهای دفاعی و بقای موتنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای انقش غذاها و موجودات درياگربه شرودینگر و تاثیر مشارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل در پیشگیری و روش صحبت کردن در حال تکامچگونه مغز پیش انسان یا همآلزایمراز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سچرا مغزهای ما ارتقا یافت از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درقانون مندی نقشه ژنتیکی مقارچ بی مغز در خدمت موجودهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستسردرد و علتهای آنمیدان مغناطيسي زمین بشر هوش احساسیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دبیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاستصرع و درمان های آنمروری بر تشنج و درمان هایواکنش های ناخودآگاه و تقامگا سه عامل مهم سلامتبحثی درباره هوش و تفاوتهخطا در محاسبات چیزی کاملتاثیر ویتامین دی بر بیمامغز انسان برای ایجاد تمدژنها نقشه ایجاد ابزار هوايا اراده آزاد توهم است یبررسی و اپروچ جدید بر بیمداروی فامپیریدین یا نورلنقش قهوه در سلامتیکایروپاکتیک چیستاثر مضر مصرف طولانی مدت رتنفس هوازی و میتوکندریدرک و احساسنقش غذاها و موجودات درياگزیده ای از وبینار یا کنفارتباط میکروب روده و پارتا 20 سال آینده مغز شما به روشهای نو در درمان دیسک بچگونه هموساپينس بر زمین آیا ما تنها موجودات زنده از تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسچرا حیوانات سخن نمی گویناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعیسم زنبور ، کلیدی برای وارقدم زدن و حرکت دید را تغیهوش مصنوعی الفاگواطلاعاتی عمومی در مورد متغییر الگوی رشد مغزی با زسردرد تنشنمکانیزمهای دفاعی در برابهوش عاطفی بیشتر در زنانآیا تکامل و تغییرات ژنتیبیشتر کمردردها نیازی به حس چشایی و بویاییضررهای مصرف شکر و قند بر مرکز خنده در کجای مغز استواکسن سرطانامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبحثی درباره احساسات متفاخطا در محاسبات چیزی کاملصفحه اصلیمغز انسان برای شادمانی طژنها ، مغز و ارادهای آنکه نامش درمان و یادشبررسی سیستم تعادلی بدن اداروی تشنجی درباردارینقش مهاجرت در توسعه نسل اکاربرد روباتهای ريزنانواثرات مفید قهوهتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک احساسات و تفکرات دیگنقشه مغزی هر فرد منحصر بهگزارش یک مورد جالب لخته وارتباط چاقی و کاهش قدرت بتاثیر مشاهده بر واقعیت بروشهای شناسایی قدرت شنواچگونه آن شکری که می خوریمآیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان چهار حرفی حیات زمینچرا حجم مغز گونه انسان دراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسودمندی موجودات ابزی بر قدرت انسان در نگاه به ابعهوش مصنوعی از عروسک تا کبلندی در ذهن ما درک بلندیتغییر زودتر اتصالات مغزیسردرد سکه ایما انسانها چه اندازه نزدهوش عاطفی در زنان بیشتر اآیا خداباوری محصول تکاملبا هوش مصنوعی خودکار روبحس و ادراک (قسمت اول )ضررهای شکر بر سلامت مغزمرگ انتقال است یا نابود شواسطه ها د رمسیر ایجاد مغانفجار و توقف تکاملی نشابحثی درباره احساساتی غیردفاع در برابر تغییر ساختسوالات پزشکیمغز انسان برای شادمانی طژنهای هوش ، کدامندایندرالبررسی علل کمر درد در میانداروی جدید s3 در درمان ام نقش هورمون های تیروئید دکاربرد روباتهای ريز، در اثرات مضر ماری جواناتولید سلولهای جنسی از سلدرک تصویر و زبان های مخلتنقص در تشخیص هیجانات عامگشایش دروازه جدیدی از طرارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشی برای بهبود هوش عاطفچگونه انتظارات بر ادراک آیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و بیان، در سایه پیشرچرا در مغز انسان، فرورفتاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسیاهچاله و تکینگی ابتدایلوب فرونتال یا پیشانی مغهوش مصنوعی از عروسک تا کبه زودی شبکه مغزی به جای تغییر عمودی سر انسان از پسرعت فکر کردن چگونه استما انسانها چه اندازه نزدهوشیاری کوانتومیآیا دلفین ها می تواند از بارداری بدون رحمحس و ادراک (قسمت دوم )طی یکصد هزار سال اخیر هرچمراحل ارتقای پله پله کیهوراپامیل در بارداریانگشت نگاری مغز نشان میدبخش دیگری در وجود انسان هدقیق ترین تصاویر از مغز اپیامهای کاربرانمغز انسان رو به کوچک تر شکلرال هیدرات برای خوابانایا کوچک شدن مغزانسان البزرگ شدن مغز محدود به دورداروی جدید ضد میگرننقش ژنتیک در درمان اختلاکجای مغز مسئول پردازش تجاجزای پر سلولی بدن انسان توانایی مغز و دیگر اجزای درک عمیق در حیواناتچند جهانیپمبرولیزوماب در بیماری چارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی جدید در درمان قطع نخچگونه باغبانی باعث کاهش آیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و تکلم برخی بیماریهچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رو ح و روان بر جسمتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانلبخند بزن شاید صبح فردا زهوش مصنوعی از عروسک تا کبوزون هیگز چیستثبت امواج الکتریکی در عصشلیک فراموشیما با کمک مغز خود مختاريمهوش، ژنتیکی است یا محیطیآیا دست مصنوعی به زودی قابازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک قسمت چهارمظهور امواج مغزی در مغز مصمزایای شکلات تلخ برای سلورزش هوازی مرتب خیلی به قاندوهگین نباش اگر درب یا برنامه و ساختار پیچیده مدلایلی که نشان میدهد ما بسایتهای دیگرمغز انسان رو به کوچکتر شدکمردرد و علل آنایا ابزار هوشمندی یا مغز بسیاری از بیماری های جدیداروی ضد تشنج با قابليت تنقش انتخاب از طرف محیط، نکشف مکانیسم عصبی خوانش پاجزایی ناشناخته در شکل گتوازن مهمتر از فعالیت زیدرگیری اعصاب به علت میتوچندین ماده غذایی که ماننپنج اکتشاف شگفت آور در موارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی جدید در درمان سکته مچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر انتخاب از طرف محیط زبان و شناخت حقیقت قسمت چچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز از مغز ت