دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ابزار هوش در حال ارتقا از پیشینیان انسان تا انسان امروز

ابزار هوش در حال ارتقا از پیشینیان انسان تا انسان امروز..... از آفریقا تا جنوب غرب آسیا، اروپا، امریکا و شرق دور در آسیا

مغز در حال ارتقای موجودات در دوره دو میلیون سال اخیر جهشی بسیار برجسته را تجربه کرده است. از لوازم رسیدن به این جهش مغزی(brain boom) ، تغییر در نحوه راه رفتن از چهار پا به سوی دو پا بوده است. ایستادن بر دو پا باعث آزاد شدن دست ها شد و آزاد شدن دستان و ابتکار و خلاقیت، نه فقط محصول مغزهای بزرگ موجود دو پاست بلکه خودش میتواند به توسعه بیشتر مغز کمک کند.

ایستادن بر دو پا همچنین با تغییراتی- که در ساختار لگن جنس مونث ایجاد کرد و باعث پهنی این لگن شد- کمک کرد طی زایمان، مغزهای بزرگ تری از میان ساختار لگنی خارج شود.

همچنین ایستادن بر دو پا، نگاه فرومانده رو به زمین را- که میدان محدودی دارد- به نگاهی وسیعتر و رو به آسمان تغییر داد و این توسعه میدان بینایی هم کمک بسیاری به توسعه ساختار مغز کرد.

پس ایستادن بر دو پا، نه فقط محصول مغزهای بزرگتری است- که نگاهی بر آسمان دارد- بلکه خود ایستادن بردو پا به بزرگ تر شدن ساختار مغز کمک میکند.(نقش مهم رفتار فرد و گزینش او در ارتقا و تکامل)

بخش بزرگی از این تغییر ساختار مغز به وسیله جهش های ژنتیکی به سوی بهبود وضعیت مغز بوده است ولی نقش محیط و رانش های آن، هرگز نباید از نظر دانشمندان باستان شناس و نوروساینس دور گردد.

سیر مهاجرت از آفریقا، نقش کلیدی خود را در توسعه ابزار هوش، بازی کرده است. مهاجرت از آفریقا مهاجرتی آسان نبوده است.

هرچند مهاجرت از قسمت های شمالی و شبه جزیره سینا آسان تر به نظر میرسد ولی حرکت انسان مدرن- که محصولات و تولیدات نوی فرهنگی و تمدنی را ایجاد کرد- از شمال آفریقا نبوده است.

مهاجرت ها از شمال آفریقا، فقط نشانی ابتدایی از پیش انسان دوپایی مانند نئاندرتال و هموارکتوس، باقی گذاشت که توانست با جدا شدن دستانش از زمین، برخی ابزار ساده مانند تبر سنگی و تیشه مشتی بسازد ولی امروز از آن موجود دو پا جز همین ابزارهای خرد باقی نمانده است و نسل آنها منقرض شد.

حتی نئانئدرتال ها با مغزهای بزرگ خود و با وجود آنکه از مسیر ساده تر شمال آفریقا به اروپا و مناطق دیگر حتی تا شرق آسیا رسیدند، نتوانستند از این مهاجرت نسبتا آسان ابتدایی جان سالم به در ببرند.

بسیاری از ما هنوز گرفتار و مشتاق سفرهای آسانی هستیم که ممکن است عاقبتی بهتر از مهاجرت های ساده پیشینیان انسان نداشته باشد و از ما باقمیانده ای جز چند تبر سنگی باقی نگذارد و حتی برخی از این سفرهای آسان، ممکن است به بازمانده ای در حد تبر هم نرسد و هیچ نشانی از ما باقی نگذارد!

و هنور بسیاری از ما هستیم که مهاجرت دشوار و تلخ ابتدایی را- که ما را به سوی بقای جاودان میبرد- نمی پسندیم ولی اگر نگاهی بر تاریخ پیشینیان انسان داشته باشیم، لازم است نگاه دیگری داشته باشیم.

مهاجرت دشوار پیشینیان انسان از تنگه باب المندب در جنوب دریای سرخ بود و این مهاجرت دشوار، هرچند درابتدا ممکن است تعدادی را هم قربانی کرده باشد ولی نهایتا محصولی را تولید کرد که نخستین زبان و فرهنگ و تمدن بشری را آفرید. نخستین دست نوشته های بشری نتیجه این مهاجرت به سرزمین سومر و آشور در جنوب عراق و جنوب غرب ایران بود.

مهاجرت دشواری از دل کیلومترها آب دریا که در پیشینیان انسان بسیار شگفت مینماید. ولی همیشه به قدرت های مادی نباید نگاه کرد گاهی هدایتی الهی، به موجود ضعیفی مانند هموساپینس ابتدایی قدرت گذشتن از کیلومترها آب دریا را میدهد. و او را آماده مواجهه با نخستین امواج ملکوتی و ارتباط با روح انسانی و اخلاق ستوده ای میکند- که همه تحلیل ها و تفسیر های عالم ماده از توجیه آن ناتوانند.

این دگرگونی در سیر تکامل انسان، فقط محدود به جهش های ژنتیکی بهبود مغز نیست. مسیر حرکت و مکان جغرافیایی و دشواری های مناطق مورد مهاجرت هم مهم است. نقش انتخاب طبیعی، نقشی سازنده و مفید در تکامل است. ممکن است جهش های ژنتیکی مهم باشد ولی وقتی بدانیم انتخاب طبیعی، جهش های مفید را نگه می دارد و جهش های غیر مفید را از میان میبرد، به اهمیت انتخاب طبیعی و مکانی- که جهش ها در آن رخ میدهد- پی میبریم. (به مقاله ای درمورد نقش انتخاب از طرف محیط و طبیعت در همین کانال مراجعه شود.)

مهاجرت به جنوب و شرق و دشواری ابتدایی این مهاجرت و بهشتی- که بعد از دشواری اول، انسان نخستین را در خود فرو برد و سکونت در کنار جلگه زارهای سرسبز سه رود آب شیرین دجله فرات و کارون، نقشی مهم در تکامل انسان داشته است.

همیشه سختی و دشواری ابتدایی، سبب میشود گروه هایی برگزیده، از میان کل مهاجران، موفق به گذر شوند و این برگزیدگان، نسلی نو را در می اندازند که میتواند تاریخ بشریت را دگرگون کند.

گزینش از میان پیش انسان های دارای تمایلات کاملا خودخواهانه به سو

ی انسان خردمند دارای والاترین کمالات اخلاقی- که آن را در نوشته های سومری و آشوری میبینیم- و باعث جهشی فرهنگی فوق سرعت تکامل ها و جهش های مادی شد، این گزینش با مسیر دشوار ابتدایی ای تحقق یافت که بسیار سخت تر از گذر از شمال آفریقا بود.

ولی همیشه راه های سخت ابتدایی با گزینشی که انجام میدهد، زمینه را برای تولد نسلی موفق آماده میسازد.

نقش محیطی- که مهاجرت ها و زندگی در آن صورت میگیرد- هرگز کمتر از جهش های ژنتیکی نیست. اگر نقش آن زیادتر و مهم تر نباشد!!

مغزهای بزرگ و پرداخته، طی هزاران سال، هرچند مهاجرت آسان خود را به سمت شمال و شمال شرق افریقا پی میگیرند ولی هرگز نسل موفقی مانند مغزهای کوچکتری- که مسیر شرق آفریقا از تنگه باب المندب به سوی بیابان های عربستان را بر می گزیند- نمی آفریند.!!

و این در نگاه نخست شگف انگیز است ولی همین سختی ابتدایی و گزینش است- که ازمیان دهها کیلومتر آب دریا و بعدها در میان بیابان های عربستان صورت میگیرد و از پیش انسان، انسان متمدن و با فرهنگی میسازد که با وجود مغزهای نسبتا کوچک تر خود، توانست اولین تمدن بشری را- که خالق زبان و نوشتار است- در سرزمین سومر و آشور ایجاد کند و به این اکتفا نکرد بلکه نخستین پرتوهای نگاه بر فراتر از زمین و ماده و نخستین کشش های فوق مادی را- که از روح و نفس سرچشمه میگیرد- در انسان مدرن ایجاد کند.

و به این حد هم اکتفا نکردند، بلکه بعدها برگزیدگان خدای سبحان از آدم تا خاتم همه شان در این منطقه برگزیده شدند و این، فقط نشان دهنده برگزیده بودن خود این رسولان و انبیا نیست بلکه نشان دهنده قومی برگزیده و دانا در این مناطق است که قابلیت پذیرش این رسولان الهی را داشتند. هر چند تعداد آنها اندک بود ولی همین اندک، در جاهای دیگر زمین وجود نداشت. از سلمان تا ابوذر و مقداد تا نخستین یاران و انصار امام مهدی ع در این سرزمین!!(به سلسله مباحث تفاوت های اندازه مغز و هوش در گونه ها و نژادهای مختلف در همین کانال مراجعه شود.)

انتخاب طبیعی دشوار و سخت لازم است تا تمدن های نیکو ساخته شود. هر چه آرزوها و امیدهای انسان بیشتر باشد باید خود را برای انتخاب و آزمونی دشوار تر آماده سازد.

هرچه آرزوها بلندتر با،شد دردهای رسیدن به این آرزوها هم بیشتر است!
ابزار سنگی دریای سرخ راه خروج انسان را از آفریقا نشان میدهد.

آفریقا محل تولد انسانیت بوده است.

از زمانی- که در حدود هفت میلیون سال قبل از شامپانزه جدا شده ایم- آفریقا همیشه محلی موفق برای زندگی سلسله گونههای پیش انسان بود تا به انسان جدید به عنوان تنها گونه رسید.

این مطلب از بررسی فسیل ها و کشفیات باستان شناسی در همه قاره آفریقا و به خصوص قسمت شرقی آن به دست آمدهاست. ولی هومینین ها از جمله انسان و پیشینیان رده بالای انسان، فقط در آفریقا باقی نماندند.

کمی بیش از دو میلیون سال قبل، پره هموساپینس، از قاره آفریقا خارج شدند و در ابتدا در جنوب غربی آسیا و شبه جزیره عربی ساکن شدند و در حدود دو میلیون سال قبل به چین و در حدود یک میلیون سال قبل به اروپا رسیدند. امروز جایی در زمین نیست که رد پای انسان در آن نباشد.

این حرکت نقش مهمی را باز کرد تا به انسان جدید عقاید جدید و شانس ها و خطرات بقا را معرفی کند. این تجربیات کمک کرد تا نسل ما نسلی سازگار و قابل انطباق با شرایط باشد و این سازگاری در نبوغ تکنولوژیک ما نمایان شده است.

پس با این فرض که این مهاجرت نقشی چنین حیاتی در تاریخچه تکاملی ما داشته است، نخستین جایی که بر آن گام نهادیم کجا بود؟

حاشیه نیل و تنگه باب المندب در جنوب دریای سرخ، به عنوان نخستین محل های خروج از قاره آفریقا در نظر گرفته شده است ولی مدارکی- که این مناطق را با خروج از آفریقا پیوند بزند- محدود است و دانشمندان دقیقا نمی دانند آیا این مناطق همیشه قابل دسترس یا مورد علاقه هومینین ها بوده است یا نه؟ برای نمونه هرچند نیل به عنوان یک منطقه بسیار مناسب برای مهاجرت در نظر گرفته میشود ولی کانال رود نیل، در حدود 0.8تا 1.8 میلیون سال قبل وجود خارجی نداشته است ولی مدارکی از مهاجرت هومینین ها به منطقه لبانت(فلسطین، لبنان، سوریه، و عراق)وجود دارد و به همان تاریخ برمیگردد.

به جز نیل آیا راه دیگری برای این مناطق وجودداشته است؟ اخیرا یک گروه پژوهشی کوشیده است برخی شکاف های علمی در مورد مسیرهای خروج از آفریقا را کشف کنند. تمرکز گروه بر حاشیه غربی دریای سرخ بود.

این منطقه، شاخ پر فسیل افریقا و شبه جزیره سینا را تشکیل میدهد. این شبه جزیره تنها پل زمینی است که می تواند حرکت انسان را در دو میلیون سال اخیر از آفریقا به اوراسیا آسان کند.

ما مدارکی از حضور و اقامت انسان در این مناطق پیدا کردیم و این مدارک بر اساس ابزارهای سنگی به جا مانده در این مناطق بود. این مدارک نشان میدهد این منطق

ه شاید نخستین منطقه برای مهاجرت هومینین ها بوده باشد این ابزارها شامل تبر دستی و تیشه مشتی بود. اینها مرتبط با موجودی انسان گونه است که به طور کامل بر دو پای خود می ایستد و با دستهای خود کار میکند مانند هموارکتوس و دیگر موارد مشابه.

منطقه پژوهش در سایت سودانی دریای سرخ بود و منطقه ساحلی را در بر میگرفت که خلیج آگیگ و بستر خور باراکا را در برداشت. خور به معنی دره تنگ و تنگه است. بسترهای آگیگ و خور باراکا مناطقی صاف و پایین و شبکه ای از سیستم های آبرسانی کنار ساحل را تشکیل میدهند که از جلگه ها و پشته های دریای سرخ گسترش می یابد و یک منطقه غنی را برای انسان ایجاد می کند. مسئول پژوهش میگوید ما سه هفته در این محل ماندیم و این فصل اولی بود که می خواستیم بر این منطقه تمرکز کنیم.

تیم ما پنج سایت مربوط به دوره سنگی و ابزارهای سنگی متعددی را کشف کرد که در مناطق پراکنده ای وجود داشت. بیشترین یافته، چیزی بود که باستان شناسان آن را تبر دستی یا تیشه مشتی می نامند. روش پیچیده تهییه تبرهای دستی به طور سنتی آچولیا نامیده میشود زیرا اولین بار در نیمه قرن نوزدهم در محلی در فرانسه به نام سینت- آچول کشف شد.

تبرهای دستی ای- که پیدا کردیم- نشانه هایی از شکل دهی به وسیله انسان و چیزی بیشتر از گزینش موارد خام توسط طبیعت را نشان میداد. سازندگان این ابزارها از سنگ های آتشفشانی با بافت ظریف به عنوان ماده خام اولیه استفاده میکردند. و این نشان میدهد آنها تخته سنگ های با کیفیت بالا را- که راحت میشکند و لبه های برشی سودمند و تیزی ایجاد می کند- می شناختند. بر اساس شکل آنها ما تصورمی کنیم ابزارها برای بریدن گوشت، بیرون کردن مغز استخوان و فراوری محصولات گیاهی بوده است.

هیچ فسیلی هنوز به دست نیامده تا بدانیم چه کسی این ابزارها را ساخته است. ولی سطح توانایی های تکنیکی- که برای ساخت آن لازم است به درک خوبی از ویژگی های مکانیکی تخته سنگ های کار شده و وابستگی فرایند به ابزار سنگی اشاره میکند. به کار بردن چنین سیستم تکنولوژیک زنده، حتما نیازمند گروه های پایدار و هماهنگ اجتماعی و درک پیشرفته بوده است.

به دلیل تردستی و مهارت آن، تکنولوژی آچولیان به نظر می رسد یک زندگی در حال ارتقا را نشان دهد. هومینینهایی- که در منطقه مطالعه ما زندگی می کردند- با تیشه های دستی خود در مناطق وسیعی پراکنده بودند. راهی که احتمال بیشتری داشت به طرف شمال از طریق خلیج آگیگ و خور باراکا تا شبه جزیه سینا و فراتر برود.

زمان این یافته ها و دیگر موارد در سایت هنوز مشخص نیست ولی بر اساس شواهد تکنیکی ابزارهایی- که در منطقه مطالعه کشف شده است- این مناطق به نظر میرسد مطابق با آفریقای شرقی در 1.25 میلیون سال قبل تا 500هزار سال قبل بوده باشد. کار بیشتری روی این مناطق باید انجام شود.

هددف ما بررسی بیشتر آنجا برای شناسایی ویژگی های زمانی و محیطی سازگاری های اولیه هومینین ها در این منطقه خاص جغرافیایی و اکولوژیک در آفریقاست.

https://www.heritagedaily.com/…/red-sea-stone-tool-f…/123678


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
درمان سرگیجه بدون نیاز ببرخی یونها و مولکول های مچالش دیدگاه های سنتی در برادیوی مغز و تنظیم فرکانهوش مصنوعی از عروسک تا کمتوازن مهمتر از فعالیت زیسکوت، پر از صداتحریک عمقی مغزیک پیشنهاد خوب برای آسان فناوری هوش مصنوعی نحوه خعلائم عصبی آلزایمر، با اپول و عقیدهاگر نعمت فراموشی نبود بسحقیقت اشیااز نظر علم اعصاب اراده آزمنبع هوشیاری کجاست قسمت ده روش موفقیتنقش درختان در تکاملبه زودی شبکه مغزی به جای درک تصویر و زبان های مخلتبررسی و اپروچ جدید بر بیمنخستین تصویر از سیاهچالهزمان چیستهوش مصنوعی، اتفاقات و تحتکامل فردی یا اجتماعیژن همه چیز نیستإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسازگاری با محیط بین اجزاتربیت کودکان وظیفه ای مهفرگشت و تکامل تصادفی محض عدم درکپیام های ناشناخته بر مغز ابزار بقا از نخستین همانحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدین اجبارینقشه با واقعیت متفاوت اسبیماری لبر و نابینایی آنچرا حیوانات سخن نمی گویندرد زانو همیشه نیاز به جربعد پنجمزندگی زمینی امروز بیش از هوش عاطفی در زنان بیشتر اتکامل ساختار رگهای مغزی کلرال هیدرات برای خوابانالگو نداشتیمسردرد میگرن در کودکانتصویر زیبای اصفهانفشار و قدرتسوالات پزشکیپروانه ی آسمانیابزار بقا از نخستین همانمرزهای حقیقی یا مرزهای تحس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تمهندسی ژنتیک در حال تلاش دانشمندان ژنی از مغز انسچندجهانیبیماری سلیاکنظام مثبت زندگیذهن سالمتفاوتهای جنسیتی راهی برازاویه نگاه ها یکسان نیستهیپرپاراتیروئیدیسمتاثیر نگاه ناظر هوشیار بکوچکی قلبامگا سه عامل مهم سلامتشناخت درون، شناخت بیرون؛تغییر زودتر اتصالات مغزیقانون گذاری و تکاملآموزش نوین زبانابزار بقای موجود زنده از مشاهدات آمیخته با اشتباهحس و ادراک قسمت هجدهماز تکینگی تا مغز، از مغز میگرن شدید قابل درمان اسداروی جدید ALSنوار مغز در فراموشی هابا هر چیزی که نفس می کشد مهمه چیز در زمان کنونی استرمز جهانتلاشی جدید در درمان ام اسزبان ریشه هایی شناختی اسهستی ما پس از شروعی چگال تاثیر گیاه خواری بر رشد وکاهش مرگ و میر ناشی از ابانرژی تاریکشانس یا تلاشجنبه های موجی واقعیتقطار پیشرفتآیا فراموشی حتمی استاتوبان اطلاعات و پلِ بینمغز مانند تلفن استحس و ادراک قسمت دوازدهماز درخواست ها جدا شوما بخشی از این جهان مرتبطداروی ضد تشنج با قابليت تنورون های ردیاب حافظهبازگشایی مجدد مطب دکتر سهمراهی نوعی سردرد میگرنیروبات ها قول میدهندتنها در برابر جهانسقوط درون جاذبه ای خاص، چویتامین بی هفدهتاثیر دوپامین و سروتونینکجای مغز مسئول پردازش تجانعطاف پذیری مکانیسمی علشباهت زیاد بین سلول هاي عجهان یکپارچهلزوم سازگاری قانون مجازاآیا آگاهی پس از مرگ از بیاختلاف خانوادگی را حل کنمغز انسان رو به کوچک تر شخلا، خالی نیستاستیفن هاوکینگ در مورد همباحث مهم حس و ادراکدر هر سوراخی سر نکنچگونه مغز ما، موسیقی را پبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی یا حماقت طبیعروش جدید تولید برقتو تغییر و تحولیسندرم کووید طولانیواکنش های ناخودآگاه و تقضایعه ی عروقی مخچهتاثیر درجه حرارت بر عملکگلوئونای همه ی وجود منجهان، تصادفی نیستمنابع انرژی از نفت و گاز آیا رژیم غذایی گیاهی سلاارتقا یا بازگشت به قبل ازمغز را از روی امواج بشناسخوشبختی چیستاطلاع رسانی اینترنتیمدل های ریز مغز مینی بریندرمان های رایج ام اسنگاه کلی نگرریشه های مشترک همه ی موجوبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱هوش مصنوعی از عروسک بازی توهم فضای خالیسیگار عامل افزایش مرگ ومتاثیر رژِیم غذایی بر میگواکسن علیه سرطانظهور امواج مغزی در مغز مصگاهی لازم است برای فهم و ایا این جمله درست است کسیجاذبهمناطق خاص زبان در مغزخطا در محاسبات چیزی کاملآرامش و دانشارزش های وارونهنقش نظام غذایی در تکامل مبلعیدن ستاره توسط سیاهچابنی عباس، ننگی بر تاریخدرمان سرگیجه بدون نیاز ببرخی اثرات مضر ویتامین دچاالش ها در تعیین منبع هوراز تغییرهوش مصنوعی از عروسک تا کمتوسعه هوش مصنوعی قادر اسسکته مغزیتحریک عمقی مغز در آلزایمیک آلل ژنتیکی که از نئاندفیلمی بسیار جالب از تغییعلت خواب آلودگی بعد از خوپوست ساعتی مستقل از مغز داگر نعمت فراموشی نبود بسحقیقت تنها چیزی است که شااز نظر علم اعصاب اراده آزمنبع هوشیاری کجاست قسمت53دهن، بزرگترین سرمایهنقش ذهن و شناخت در حوادث به زیر پای خود نگاه نکن بدرک حقیقت نردبان و مسیری بررسی ژنها در تشخیص بیمانخستین روبات های زنده ی جزمان و مکان، ابعاد کیهان هوش احساسیتکامل مادی تا ابزار هوشمژن هوش و ساختارهای حیاتی افت فشار خون ناگهانی در وستم با شعار قانون بدترین ترجمه ای ابتدایی از اسرافراموش کارها باهوش تر هسعدالت برای من یا برای همهپیدایش زبانابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدین، اجباری نیستنقص های سیستمی ایمنیبیماری های میتوکندریچرا حجم مغز گونه انسان دردردهای سال گذشته فراموش بعد از کرونازندگی زودگذرهوشمندی کیهانتکامل شناخت انسان با کشفکم کردن کالری روشی سودمنالگو و عادت را بشکن و در اسردرد میگرنی در کودکانتصویربرداری فضاپیمای آمفضا و ذهن بازپیامهای کاربرانپرواز از نیویورک تا لوس آابزار بقا از نخستین همانمزایای شکلات تلخ برای سلحس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز از مغز تمهندسی بدندانشمندان پاسخ کوانتومی نه ناامیدی بلکه ارتقابیماری ضعف عضلات نزدیک بنظریه ی تکامل در درمان بیذهت را روی چیزهای مفید متتقلید مرحله ای نسبتا پیشزاوسکا درمان گوشرهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر نگاه و مشاهده ناظر کوچکترین چیز یک معجزه اسامروز دانش ژنتیک هیچ ابهشناسایی تاریخچه ی تکاملیتغییر عمودی سر انسان از پقانون جنگلآمارهای ارائه شده در سطح ابزار بقای موجود زنده از مطالبه ی حق خودحس و ادراک قسمت هشتماز تکینگی تا مغز، از مغز میدان مغناطيسي زمین بشر داروی جدید s3 در درمان ام نوار مغز در تشخیص بیماری با آتش، بازی نکن و بعد از همه چیز، ثبت می شودرمز جهان خاصیت فراکتالتمایل زیاد به خوردن بستنزبان شناسی مدرن در سطح سلو هر کس تقوای خدا پیشه کنتاثیر گیاه خواری بر رشد وکاهش التهاب ناشی از بیماانرژی تاریک که ما نمی توشاهکار قرنجنسیت و تفاوت های بیناییلمس کوانتومیآیا ممکن است موش کور بی ماتوسوکسیمایدمغز مادران و کودکان در زمحس و ادراک قسمت سوماز روده تا مغزما تحت کنترل ژنها هستیم یداروی ضد تشنج توپیراماتنوروپلاستیسیتی چیستبازگشت از آثار به سوی خداهندسه ی پایه ایروبات های ریز در درمان بیتنهاییسلول های مغزی عامل پارکیویتامین دی گنجینه ای بزرتاثیر دپاکین بر بیماری مکرونا چه بر سر مغز می آوراهرام مصر از شگفتی های جهشجاعت و ترسجهان یکپارچهلزوم عدم وابستگی به گوگل آیا امکان بازسازی اندامهاختلال خواب فرد را مستعد مغز انسان رو به کوچکتر شدخلاصه ای از مطالب همایش ماستیفن هاوکینگ در تفسیر مبتکران خودشکوفادر والنتاین کتاب بدید همچگونه مغز پیش انسان یا همبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی گوگل به کمک تشروش صحبت کردن در حال تکامتو جهانی هستی که خودش را سندرم گیلن باره به دنبال واکنش به حس جدیدضایعات در عصب زیر زبانیتاثیر درجه حرارت بر عملکگمان میکنی جرمی کوچکی در ای آنکه نامش درمان و یادشجهش های ژنتیکی مفید در سامنابع انرژی از نفت و گاز آیا رژیم غذایی گیاهی سلاارتوکين تراپی روشی جديد مغز زنان جوانتر از مغز مراطلاعات حسی ما از جهان، چمدیون خود ناموجوددرمان های علامتی در ام اسنگاه انسان محدود به ادراریشه های مشترک حیاتبرین نت به جای اینترنتهوش مصنوعی از عروسک بازی توهم فضای خالی یا توهم فضسیاهچاله هاتاثیر سلامت دستگاه گوارشواکسنی با تاثیر دوگانه اظرف باید پر شود چه با چرک گاهی مغز بزرگ چالش استایا ابزار هوشمندی یا مغز جاذبه و نقش آن در شکلگیریمناطق خاصی از مغز در جستجخطا در محاسبات چیزی کاملآرامش و سکونارزش های حقیقی ارزش های غنقش نظریه تکامل در شناسانقش هورمون های تیروئید دبه قفس های سیاهت ننازدرمان سرگیجه بدون داروبرخی اختلالات عصبی مثانهنابینایی در نتیجه ی گوشی راست دستی و چپ دستیهوش مصنوعی از عروسک تا کمتوسعه برخی شغل ها با هوش سال سیزده ماههتداوم مهم است نه سرعتیک جهش ممکن است ذهن انسانفیروز نادریعماد الدین نسیمی قربانی پوشاندن خود از نوراگر با مطالعه فیزیک کوانحقیقت خواب و رویااز واقعیت امروز تا حقیقتمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمدو ویژگی انتزاع و قدرت تجنقش روی و منیزیم در سلامتبه سیاهی عادت نکنیمدرک دیگرانبررسی بیماری التهابی رودنرمش های مفید برای درد زازمان و گذر آن سریع استهوش احساسیتکامل مداومژن یا نقشه توسعه مغز و نقافت هوشیاری به دنبال کاهستم، بی پاسخ نیستترس و آرمان هافراموشی همیشه هم بد نیستعسل طبیعی موثر در کنترل بپیر شدن حتمی نیستابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدیوار همه اش توهم بودنقص در تشخیص هیجانات عامبیماری های مغز و اعصاب و چرا خشونت و تعصبدردی که سالهاست درمان نشبعد از کرونازندگی سلول در بدن، جدای اهوشیاری و وجودتکامل، نتیجه ی برنامه ریکمالگرایی دشمن پیشرفتالگوی بنیادین و هوشیاریسردرد و علتهای آنتصور از زمان و مکانفضای قلب منبع نبوغ استسایتهای دیگرپروتئین های ساده ی ابتداابزار بقا از نخستین همانمسمومیت دانش آموزان بی گحس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز از مغز تمهربانی، شرط موفقیتدانشمندان اولین سلول مصننه به اعدامبیماریهای تحلیل عضلانی انظریه ی تکامل در درمان بیذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتقلید از روی طبیعتزبان فرایند تکاملی برای هاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر نگاه انسان بر رفتاکووید نوزده و خطر بیماری انفجار و توقف تکاملی نشاشناسایی سلول های ایمنی اتغییرات منطقه بویایی مغزقانون جنگلآن چیزی که ما جریان زمان ابزار بقای موجود زنده از مطالبی در مورد تشنجحس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکینگی تا مغز، از مغز میدان های مغناطیسی قابل داروی جدید لنفوم و لوکمینوار مغزی روشی مهم در تشخبا تعمق در اسرار ابدیت و همه ی سردردها بی خطر نیسترنگ کردن، حقیقت نیستتمایز یا کشف یگانگیزبان شناسی نوین نیازمند وفور و فراوانیتاثیر گیاه خواری بر رشد وکاهش حافظه هرچند فرایندیانرژی خلا ممکن استشاهکار شش گوشجنسیت و تفاوت های بیناییلووفلوکساسینآیا ما کالا هستیماتصال مغز و کامپیوترمغز چون ابزار هوش است دلیحس و ادراک قسمت سی و هشتماز سایه بگذرمانند آب باشداروی ضد جنون در درمان تینوروز یا روز پایانیبازگشت به ریشه های تکاملهندسه ی رایج کیهانروبات کیانتنهایی رمز نوآوری استسلول های بنیادیویروس مصنوعیتاثیر داروهای ضد التهاب کریستال هااولویت بندی ها کجاستشرکت نورالینک ویدیویی ازجهان کنونی و مغز بزرگتریمقاومت به عوارض فشار خون آیا انسان با مغز بزرگش اخاختلال در شناسایی حروف و مغز ایندگان چگونه استخلاصه ای از درمان های جدیاستخوان های کشف شده، ممکمتواضع باشدر یک فراکتال هر نقطه مرکچگونه هموساپينس بر زمین بحثی درباره احساسات متفاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشروشهای نو در درمان دیسک بتو جدای از کیهان نیستیسندرم پیریفورمیسواکسن های شرکت فایزر آمرضرورت زدودن افکارتاثیر درجه حرارت بر عملکگنجینه ای به نام ویتامین ایمپلانت مغزیجهش های ژنتیکی غیر تصادفمنابع انرژی از نفت و گاز آیا راهی برای رفع کم آبی ارتباط میکروب روده و پارمغزهای کوچک بی احساساطلاعاتی عمومی در مورد ممدیریت اینترنت بر جنگدرمان ژنتیکی برای نوآورینگاه از بیرون مجموعهرژیم های غذایی و نقش مهم برای یک زندگی معمولیهوش مصنوعی از عروسک بازی توهم لیلیپوتی(ریزبینی)سیاهچاله های فضایی منابعتاثیر عصاره تغلیظ شده گیوابستگی یعنی قلادهعقل مجادله گرگاهی جهت را عوض کنایا بیماری ام اس (مولتیپجبران از دست رفته هامنبع هوشیاری کجاست قسمت خطای ادراک کارماآرامش(سکوت) stillness و تکاپوارزش حقیقی زبان قسمت اولخطای حسآزمون تجربی، راهی برای رارزش حقیقی زبان قسمت دومنقش هورمون زنانه استروژنبه مغز خزندگان خودت اجازدرمان سرطان با امواج صوتبرخی اصول سلامت کمرناتوانی از درمان برخی ویرجزخوانی هایی که امروز بهوش مصنوعی از عروسک تا کمتوصیه های سازمان بهداشت سانسور از روی قصد بسیاری تداخل مرزها و صفات با بینیک رژیم غذایی جدید، می توفیزیک مولکولها و ذرات در عوامل موثر در پیدایش زباپیموزایداگر تلاش انسان امروز براحقیقت در علم، هرگز نهایی از کجا آمده ام و به کجا میمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدو بیماری روانی خود بزرگ نقش روزه داری در سالم و جبه سخن توجه کن نه گویندهدرک درست از خود و هوشیاریبررسی سیستم تعادلی بدن انرمش های مفید در سرگیجهزمان و صبرهوش در طبیعتتکامل چشمژن ضد آلزایمرافتخار انسانستون فقرات انسان دو پا جلتسلیم شدن از نورون شروع مفراموشی و مسیر روحانیعشق درونی به یگانگی خلقتپیشینیان انسان از هفت میابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدیوار، از ابتدا توهم بودنقطه ی رسیدن به قلهبیماری وسواسچرا در مغز انسان، فرورفتدرس گرفتن از شکست هابعد از کرونا دلخوشی بیهوزندگی، مدیریت انرژیهوشیاری و افسردگیتکثیر سلول در برابر توقف کمردردالگوبرداری از طبیعتسردرد به دلیل مصرف زیاد متصادف یا قوانین ناشناختهقفس ذهنپروتز چشمابزار بقا از نخستین همانمسمومیت دانش آموزان، قماحس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز از مغز تموفقیت هوش مصنوعی در امتدانشمندان تغییر میدان مغنه به اعدامبیماری، رساله ای برای سلنظریه ی تکامل در درمان بیذره ی معین یا ابری از الکتقلید از طبیعتزبان متغیرهدف یکسان و مسیرهای مختلتاثیر نگاه انسان بر رفتاکودک هشت ساله لازم است آدانقراض را انتخاب نکنیدشواهدی از نوع جدیدی از حاتغییرات مغز پس از 40 سالگیقانونمندی و محدودیت عالمآنچه ناشناخته است باید شابزار بقای موجود زنده از مطالعه ای بیان میکند اهدحس و ادراک قسمت هشتاد و شاز تکینگی تا مغز، از مغز میدان های کوانتومی خلاداروی جدید میاستنی گراوینوار مغز، مفید و بی خطربا خدا باشهمه جا خیر بکاررنگین کمانتمدن قدیمی ای در جنوب ایرزبان، نشان دهنده ی سخنگو وقاحت و تمسخر دیگرانتاثیر گیاه خواری بر رشد وکاهش دوپامین عامل بیماریانسولینشاید گوشی و چشمی، آماده شجهل مقدسلوب فرونتال یا پیشانی مغآیا ما تنها موجودات زنده اثر مضر مصرف طولانی مدت رمغز چگونه صداها را فیلتر حس و ادراک قسمت سی و ششماز علم جز اندکی به شما داماه رجبدارویی خلط آورنورالژیبازخورد یا فیدبکهندسه بنیادینروح و آب حیاتتنبیه چقدر موثر استسلول های بنیادی منابع و اویروس های باستانی، مغز متاثیر داروی ضد تشنج سدیم کریستال زمان(قسمت اولاولین قدم شناخت نقص های خشربت ضد خلطجهان کاملی در اطراف ما پرمقایسه رقابت و همکاریآیا احتمال دارد رویا از آاختلال در شناسایی حروف و مغز ابزار بقای برتر مادیخم شدن فضا-زماناستروژن مانند سپر زنان دمجموعه های پر سلولی بدن مدر کمتر از چند ماه سوش جدچگونه هوشیاری خود را توسبحثی درباره احساساتی غیرهوش مصنوعی الفاگوروشهای شناسایی قدرت شنواتو دی ان ای خاص ميتوکندريسندرم پیریفورمیسواکسن کووید 19 چیزهایی که ضرب المثل یونانیتاثیر درجه حرارت بر عملکگوهر با نظر دیگران سنگ نمایمپلانت مغزی و کنترل دو جهش های بیماری زا، معمولمنابع انرژی از نفت و گاز خوشبختی دور از رنج های مآیاما مقهور قوانین فیزیکارتباط ماده و انرژیمغز، فقط گیرندهاطلاعاتی عمومی در مورد ممداخله ی زیانبار انساندرمان پوکی استخواننگاه از دور و نگاه از نزدرژیم های غذایی و نقش مهم برای پیش بینی آینده مغز دهوش مصنوعی از عروسک بازی توهم چیستسیاهچاله ها، دارای پرتو تاریک ترین بخش شبواسطه ها د رمسیر ایجاد مغعقل سالمگذر زمان کاملا وابسته به ایا بدون زبان میتوانیم تجدا کردن ناخالصی هامنبع هوشیاری کجاست قسمت منبع هوشیاری کجاست قسمت خطر آلودگی هواآزمون ذهنی گربه ی شرودینارزش حقیقی زبان قسمت سومنقش ویتامین K در ترمیم اسبه نقاش بنگردرمانهای بیماری پارکینسبرخی اطلاعات روانشناسی مناتوانی در شناسایی چهره رحم مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک تا کمتوصیه های غیر دارویی در سسانسور بر بسیاری از حقایترقی واقعی یا شعار ترقییکی از علل محدودیت مغز امفیزیک هوشیاریعوامل ایجاد لغت انسانی و پیموزایداگر خواهان پیروزی هستیحقیقت راستین انسان علم باز کسی که یک کتاب خوانده منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدو بار در هفته ماهی مصرف نقش رژیم غذایی بر رشد و ابهبود حافظه پس از رخدادهدرک عمیق در حیواناتبررسی علل کمر درد در میاننرمش های موثر در کمردردزمان واقعیت است یا توهمهوش عاطفی قسمت 11تکامل و ارتقای نگاه تا عمژنها نقشه ایجاد ابزار هوافراد آغاز حرکت خودشان رستارگانی قبل از آغاز کیهتست آر ان اس دز میاستنی گفراموشی آرمانعشق، شلوغ کردن نیستپیشرفت های جدید علوم اعصابزار بقا از نخستین همانمرکز خنده در کجای مغز استحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدید تو همیشه محدود به مقدنقطه ای بود و دگر هیچ نبوبیماری کروتز فیلد جاکوبچرا ذرات بنیادی معمولاً دست و پا زدن در سایه؟بعد از کرونا دلخوشی بیهوزندان ذهنیهوشیاری کوانتومیتأثیر نیکوتین سیگار بر مکمردرد ناشی از تنگی کاناالتهاب شریان تمپورالسردرد تنشنتضادهای علمیقفس را بشکنپروتز عصبی برای تکلمابزار بقا از نخستین همانمسیر دشوار تکامل و ارتقاحس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز از مغز تموفقیت در تفکر استدانشمندان روش هاي جدیدی نه جنگ و نه خونریزیبیندیشنظریه ی ریسمانذرات کوانتومی زیر اتمی قتقویت استخوان در گرو تغذزبان مشترک ژنتیکی موجوداهدف یکسان، در مسیرهای متتاثیر ویتامین دی بر بیماکودک ایرانی که هوش او از انواع سکته های مغزیشواهدی از دنیسوان(شبه نئتغییرات آب و هوایی که به قارچ بی مغز در خدمت موجودآنچه واقعیت تصور میکنیم ابزار بقای موجود زنده از معماری، هندسه ی قابل مشاحس و ادراک قسمت پنجماز تکینگی تا مغز، از مغز میدان بنیادین اطلاعاتداروی جدید آلزایمرنوار مغز، مفید و بی خطربا طبیعت بازی نکنهمیشه چشمی مراقب و نگهبارهبر حقیقیتمدن پیشرفته ی پیشینیانزبان، وسیله شناسایی محیطوقت نهيب هاي غير علمي گذشتاثیر گیاه خواری بر رشد وکاهش سن بیولوژیکی، تنها انسولین هوشمندشاید درست نباشدجهان فراکتاللوتیراستامآیا مغز تا بزرگسالی توسعاثرات فشار روحی شدیدمغز ناتوان از توجیه پیداحس و ادراک قسمت سیزدهمازدواج های بین گونه ای، رماپروتیلیندارویی ضد بیش فعالی سیستنوسانات کوانتومی منبع مابازسازي مغز و نخاع چالشی هندسه در پایه ی همه ی واکروح در جهانی دیگر استتهدیدهای هوش مصنوعیسلول های بدن تو پیر نیستنویرایش DNA جنین انسان، برتاثیر درجه حرارت بر مغزکریستال زمان(قسمت دوم)اولین مورد PML به دنبال تکشش مرحله تکامل چشمجهان پیوستهمقابله ی منطقی با اعتراضآیا احتمال دارد رویا از آاختلالات مخچهمغز ابزار برتر بقاخونریزی مغز در سندرم کوواسرار آفرینش در موجمجرم، گاهی قربانی استدر آرزوهایت مداومت داشتهچگونه واکسن کرونا را توزبخش فراموش شده ی حافظههوش مصنوعی از عروسک های بتو در میانه ی جهان نیستی سندرم پس از ضربه به سرواکسن کرونا و گشودن پنجرضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر درجه حرارت بر عملکگویید نوزده و ایمنی ساکتایمپلانت مغزی کمک میکند جهش تمدنی عجیب و شگفت انسمنابع انرژی از نفت و گاز خانه ی تاریکآگاهی فراتر از آگاهیارتباط متقابل با همه ی حیمغزتان را در جوانی سیم کشاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نمدارک ژنتیکی چگونه انساندرمان پوکی استخواننگاه از درون قفس یا بیرونرژیم ضد التهابیبرای اولین بار دانشمندانهوش مصنوعی از عروسک بازی توهم و خیالسیاهچاله و تکینگی ابتدایتاریکی من و تو و گرد و غباوبینار اساتید نورولوژی دعقلانیت بدون تغییرگذشته را دفن کنایا تکامل هدفمند استجدایی خطای حسی استجریان انرژی در سیستم های منبع هوشیاری کجاست قسمت خطرات هوش مصنوعیآزمون ذهنی گربه شرودینگرارزش خود را چگونه میشناسنقش ژنتیک در درمان اختلابه نقاش بنگردرماندگی به دلیل عادت کربرخی بیماری ها که در آن بنادیدنی ها واقعی هستندرحم مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک تا کمتوصیه هایی در مصرف ماهیساهچاله ها تبخیر نمیشودتروس جریان انرژییافته های نوین علوم پرده فیزیک و هوشیاریعواملی که برای ظهور لغت اپیچیدگی های مغزمگساپل ویژن پرو در تشخیص بیمحقیقت غیر فیزیکیاز آغاز خلقت تا نگاه انسامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدو برابر شدن خطر مرگ و مینقش رژیم غذایی در رشد و ابهداشت خوابدرگیری قلب در بیماری ویربرطرف کردن خشونت را از خازمان پلانکهوش عاطفی قسمت نهمتکامل و ریشه ی مشترک خلقتژنها ، مغز و ارادهافراد بی دلیل دوستدار تو سخن نیکو مانند درخت نیکوتشنچ پانایوتوپولوس تشنج فرایند پیچیده ی خونرسانیعصب حقوق نورولووپیشرفت در عقل است یا ظواهابزار بقا از نخستین همانمرگ چیستحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدیدن خدا در همه چیزنقطه بی بازگشتبیماری گیلن باره و بیمارچراروياها را به یاد نمی آدست کردن در گوشتفکر قبل از کارزونیسومایدهوشیاری سنتی یا هوشیاری تأثیر نگاه انسان بر رفتاکمردرد و علل آنامواجی که به وسیله ی ماشیسردرد سکه ایتظاهر خوابیده ی مادهقله سقوطپرورش مغز مینیاتوری انساابزار بقا از نخستین همانمسئول صیانت از عقیده کیسحس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز از مغز تمولکول ضد پیریدانشمندان روشی برای تبدیچه زیاد است بر من که در ایبیهوش کردن در جراحی و بیمنظریه تکامل در درمان بیمذرات کوانتومی زیر اتمی قتقویت حافظه یا هوش مصنوعزبان چهار حرفی حیات زمینهدف از تکامل مغزتاثیر ویروس کرونا بر مغز کودکان میتوانند ناقل بی انیس بی کسانشیشه ی بازالتی و سیلیکونتغییرات تکاملی سر انسان قبل از آغازآنچه حس می کنیم، نتیجه ی ابزار بقای موجود زنده از معنی روزهحس و ادراک قسمت پنجاهاز تکامل تا مغز از مغز تا میدازولام در درمان تشنج داروی جدید ای ال اسنوار مغز، ترجمه ی فعالیت بالاترین هدف از دولتهمیشه اطمینان تو بر خدا بروی و منیزیم در تقویت استتمدن بشری و مغز اخلاقیزدودن نقص از هوش مصنوعیوقتی فهمیدی خطا کردی برگتاثیر گیاه خواری بر رشد وکایروپاکتیک چیستانسان قدیم در شبه جزیره عشایسته نیست در جیب خود قرجهان قابل مشاهده بخش کوچلوزالمعده(پانکراس)مصنوعآیا همه جنایت ها نتیجه بیاثرات مفید قهوهمغز و قلب در جنین موش مصنحس و ادراک قسمت ششماسکلت خارجی در درمان اختماجرای جهل مقدسداستانها و مفاهیمی اشتبانوشیدن چای برای مغز مفید بحتی علمی درباره تمایل بهندسه زبانِ زمان استروح رهاییتو یک معجزه ایسلول بنیادی و ای ال اسویشن پروتاثیر درجه حرارت بر عملککریستال زمان(قسمت سوم)اولین مورد پیوند سر در انششمین کنگره بین المللی سجهان پیوستهمقابله با کرونا با علم اسآیا برای تولید مثل همیشه اختلالات حرکتی در انسانمغز از بسیاری حقایق می گرخواندن ، یکی از شستشو دهناسرار بازسازی اندام هامحل درک احساسات روحانیدر آسمان هدیه های نادیدنچگونه آن شکری که می خوریمبخش های تنظیمی ژنومهوش مصنوعی از عروسک های بتوقف؛ شکستسندرم جدایی مغزواکسن کرونا از حقیقت تاتضررهای شکر بر سلامت مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکگوش دادن بهتر از حرف زدنایمپلانت نخاعی میتواند دجهشهای مفید و ذکاوتی که دمنابع انرژی از نفت و گاز خانواده پایدارآپومورفین در پارکینسونارتباط چاقی و کاهش قدرت بمغزتان را در جوانی سیمکشاعتماد به خودمروری بر تشنج و درمان هایدرمان ام اس(مولتیپل اسکلنگاه از درون مجموعه با نگرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبرای تمدن سازی، باید در بهوش مصنوعی از عروسک بازی توهم وجودسیاهچاله ی منفرد یا سیاهتاریکی و نوروجود قبل از ناظر هوشمندعقیده ی بی عملگریه ی ابر، رمز طراوت باغایجاد احساساتجریان انرژی در سیستم های منبع هوشیاری کجاست قسمت دفاع از پیامبرآزادی عقیده، آرمانی که تاز فرد ایستا و متعصب بگذرنقش گرمایش آب و هوا در همبه نادیدنی ایمان بیاوردرها بسته نیستبرخی بیماری های خاص که بدنادانی در قرن بیست و یکم،رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرهوش مصنوعی از عروسک تا کمتوضیحی ساده در مورد هوش مسایه ی هوشیاریتری فلوپرازینیاد گرفتن مداومفیزیک آگاهیعوارض ازدواج و بچه دار شدپیچیدگی های مغزی در درک زاپی ژنتیکحقیقت غیر قابل شناختاز انفجار بزرگ تا انفجار منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدو برابر شدن خطر مرگ و مینقش زنجبیل در جلوگیری از بوزون هیگز چیستدرگیری مغز در بیماری کویبزرگ فکر کنزمان به چه دلیل ایجاد میشهوش عاطفی قسمت هفتمتکامل ابزار هوش ، راه پر ژنهای مشترک بین انسان و وافزایش قدرت ادراکات و حسسخن و سکوتتشنج چیستفرایند تکامل و دشواری هاعصب سیاتیکپیشرفت ذهن در خلاقیت استابزار بقا از نخستین همانمرگ و میر پنهانحباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدیدگاه نارسای دوگانه ی منمیتوان با بیرون انداختنبیماری آلزایمر، استیل کوچراروياها را به یاد نمی آدست آسمانتفکر ترکیبی در هوش مصنوعزونا به وسیله ویروس ابله هوش، ژنتیکی است یا محیطیتأثیر شیرینی های حاوی لوکمردرد با پوشیدن کفش مناامیوتروفیک لترال اسکلروسردرد عروقی میگرنتظاهری از ماده است که بیدقلب های سادهپرکاری تیروئیدابزار بقا از نخستین همانمسئولیت جدیدحس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز از مغز تمولتیپل اسکلروز در زنان دانش، قفل ذهن را باز میکننه عدم مطلق بلکه عدم با قبیهوشی در بیماران دچار انظریه تکامل در درمان بیمذرات کوانتومی زیر اتمی قتقویت سیستم ایمنیزبان نیاز تکاملی استهدف از خلقت رسیدن به ابزاتاثیر ژنها بر اختلالات خکودکان خود را مشابه خود تانگشت ماشه ایشکل های متفاوت پروتئین هتغذیه بر ژنها تاثیر داردقبل از انفجار بزرگآنها نمیخواهند دیگران راابزارهای پیشرفته ارتباط معادله ها فقط بخش خسته کنحس و ادراک قسمت پنجاه و یاز تکامل تا مغز، از مغز تمکان زمان یا حافظه زمانداروی جدید برای میاستنی نوار عصب و عضلهباهوش ترین و با کیفیت تریهمیشه به آنچه داری، خوشنرویا و واقعیتتمدن زیر آبسفر فقط مادی نیستوقتی پر از گل شدی خودت را تاثیر گیاه خواری بر رشد وکار با یگانگی و یکپارچگیانسان میوه ی تکاملشادی، پاداش انجام وظیفهجهان موازی و حجاب هالیروپریم داروی ترکیبی ضدآیا هوش مصنوعی می تواند ناثرات مفید روزه داریمغز و اخلاقحس و ادراک قسمت شصت و هشتاسکار، لگوی هوشمندماجرای عجیب گالیلهدخالت در ساختار ژنهانوعی سکته مغزی ، وحشتناک بحث درباره پیدایش و منشا هندسه، نمایشی از حقیقتروزه داری متناوب، مغز را تو یک جهان در مغز خودت هسسلول عصبی شاهکار انطباق واقعیت فیزیکی، تابعی از تاثیر درجه حرارت بر عملککشف مکانیسم عصبی خوانش پاولین هیبرید بین انسان و صبور باشجهان پر از چیزهای اسرار آملاحظه های اخلاقی دربارهآیا بزرگ شدن مغز فقط در داختلالات صحبت کردن در انمغز به تنهایی برای فرهنگ خواب سالم عامل سلامتیاصل بازخوردمحل درک احساسات روحانی ددر آستانه ی موج پنجم کوویچگونه انتظارات بر ادراک روشی برای بهبود هوش عاطفبخش بزرگی حس و ادراک ما اهوش مصنوعی از عروسک بازی تولید مولکول جدید توسط هسندرم دزدی ساب کلاوینواکسن کرونا ساخته شده توضعیف و قویتاثیر درجه حرارت بر عملکگوشه بیماری اتوزومال رسسایمان به رویاجهشهای مفید و ذکاوتی که دمنابع انرژی از نفت و گاز خار و گلآب زندگی است قسمت چهارمارتباط هوش ساختار مغز و ژمغط یک گیرنده استاعتماد به خودمرکز هوشیاری، روح یا بدن درمان تومورهای مغزی با انگاه حقیقی نگاه به درون ارژیم غذایی ضد التهابیبرای خودآگاه بودن تو بایهوش مصنوعی از عروسک بازی توهم وجودسیاهچاله ی تولید کنندهتاریکی خواهد ترسیدوراپامیل در بارداریعلم و ادراک فقط مشاهده ی گربه شرودینگر و تاثیر مشایران بزرگگزیده ای از وبینار یا کنفایرادهای موجود در خلقت بجریان انرژی در سیستم های منبع هوشیاری کجاست قسمت دفاع در برابر تغییر ساختآزار دیگری، آزار خود استاز مخالفت بشنونقش پیش زمینه ها و اراده به هلال بنگردرهای اسرارآمیز و پوشیدهبرخی توجهات در ببمار پارنازوکلسینرساناها و ابر رساناها و عهوش مصنوعی به کمک هوش طبیتیوتیکسن داروی ضد جنونآسیب عصب پا به دنبال اعتیسایه را اصالت دادن، جز فرتری فلوپرازینیاد بگیر فراموش کنیفیزیکدانان ماشینی برای تعید نوروز مبارکپیوند قلب خوک، به فرد دچاابتدا سخت ترین استحقیقت، آن چیزی نیست که جلاز بار خود بکاه تا پرواز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدو داروی جدید برای میاستنقش زبان در سلطه و قدرت ابوزون هیگز جهان را از متلنرمشهای مهم برای تقویت عدرگیری مغز در بیماران مببزرگ شدن مغز محدود به دورزمان شگفت انگیزهوش عاطفی قسمت یازدهتکامل تکنولوژیژنهای هوش ، کدامندافزایش مرگ و میر سندرم کوسخن پاک و ثابتتشنج و حرکات شبه تشنجی قافرایند حذف برخی اجزای مغعضلانی که طی سخن گفتن چقدپیشرفتی مستقل از ابزار هابزار بقا از نخستین همانمرگ و میر بسیار بالای ناشحباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری در کجاست؟ قدژا وو یا اشنا پندارینمیتوان بر سیاه سیاه نوشبیماری الزایمرنزاع بین جهل و علم رو به پدست بالای دستتفکر خلا ق در برابر توهم زیان غذاهای پرچربهیچ نقطه ای مرکزی تر از اتئوری تکامل امروز در درمکنفرانس تشنج هتل کوثر اصامید نیکو داشته باش تا آنسرطان کمیت گراییتعویض دارو در تشنجقلب و عقلپرتوهای صادر شده از سیاهابزار بقای موجود زنده از مسئولیت در برابر محیط زیحس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز از مغز تمواد کوانتومی جدید، ممکندانش، یک انسان را ناسازگنهایت معرفت و شناخت درک عبیوگرافینظریه تکامل در درمان بیمرفتار مانند بردهتلقین اطلاعات و حافظهزبان و کلمه حتی برای کسانهر چیز با هر چیز دیگر در تتاثیر کلام در آیات کلام بکودکان را برای راه آماده انگشت نگاری مغز نشان میدشکل پنجم مادهثبت و دستکار ی حافظهقبرستان ها با بوی شجاعتآنژیوگرافی از مغزابزارهای بقا از نخستین همعجزه های هر روزهحس و ادراک قسمت پنجاه و داز تکامل تا مغز، از مغز تمکانیک کوانتومی بی معنی داروی جدید برای کاهش وزننوار عصب و عضلهباور و کیهان شناسیهمیشه داناتر از ما وجود درویا و کابوستمدنی قدیمی در شمال خلیج سفر نامه سفر به بم و جنوب وقتی تو از یاد گرفتن باز تاثیر گیاه خواری بر رشد وکارهای کوچک، بی ارزش نیسانسان ها می توانند میدان شب سیاه سحر شودجهان ما میتواند به اندازلیس دگرامفتامین یا ویاسآیا هوش مصنوعی زندگی بشراثرات مضر ماری جوانامغز و اخلاقحس و ادراک قسمت شصت و دواساس انسان اندیشه و باور ماده ی تاریکدر میان تاریکی و روشنایینیکولا تسلابحثي درباره هوش و تفاوتههنر فراموشیروزه داری و التهاب زیانبتو کجای جهانیسلول عصبی، در محل خاص خودواقعیت چند سویهتاثیر درجه حرارت بر عملککشف مکانیسمی پیچیده در باولین تصویر در تاریخ از سجهان پر از چیزهای جادویی ملاحظات بیهوشی قبل از جرآیا تکامل و تغییرات ژنتیاختلالات عضلانی ژنتیکمغز بیش از آنچه تصور میشوخواب سالم عامل سلامتی و یاصل در هم تنیدگی و جهانی محدودیت چقدر موثر استدر درمان بیماری مولتیپل چگونه به سطح بالایی از هوروشی جدید در درمان قطع نخبخش بزرگتر کیهان ناشناختهوش مصنوعی از عروسک بازی تولید مثل اولین ربات های سندرم سردرد به دلیل افت فواکسن آلزایمرطلوع و حقیقتتاثیر رو ح و روان بر جسمگوشت خواری یا گیاه خواریاین پیوند نه با مغز بلکه جوانان وطنمنابع انرژی از نفت و گاز خارق العاده و استثنایی بآب زندگی است قسمت هفتمارتباط پیوسته ی جهاننفرت، اسیب به خود استاعتماد بی موردمرکز حافظه کجاستدرمان تشنجنگاه دوبارهرژیم غذایی ضد دردبرای رشد، باید از مسیر خطهوش مصنوعی از عروسک بازی توهم بی خداییسیاره ی ابلهانتاریخ همه چیز را ثبت کردهورزش هوازی مرتب خیلی به قعلم و روحALS نگاهی کامل بر بیماری وعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهگزارش یک مورد جالب لخته وایستادن در برابر آزادی بجراحی گردن همیشه برای دیمنبع هوشیاری کجاست قسمت دقیق ترین تصاویر از مغز اآسيب میکروواسکولاریا آسنقش آتش در رسیدن انسان بهبه کدامین گناه کشته شدنددرون قفس یا بیرون از آنبرخی توصیه ها برای واکسینباید صبر کرد آتش را بعد رستگاری محدود به یک راه نهوش مصنوعی به شناسایی کاتیک و اختلال حرکتیآسانی موفقیتساخت سلول عصبی حتی پس از ترک امروزفال نیکوعامل کلیدی در کنترل کارآپیوند مغز و سر و چالشهای ابتدایی که در ذهن دانشمنحقایق ممکن و غیر ممکناز بحث های کنونی در ویروسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدو سوی واقعیتنقش زبان در سلطه و قدرت ابی نهایت در میان مرزهاچرا ماشین باید نتایج را پدرگیری مغزی در سندرم کووبزرگ شدن تقریبا ناگهانی زنان باهوش ترهوش عاطفی قسمت پنجمتکامل جریان همیشگی خلقتژنهای حاکم بر انسان و انسافزایش سرعت پیشرفت علوم سختی ها رفتنی استتشنج عدم توازن بین نورون فراتر از دیوارهای باورغم بی پایانپپوگستابزار بقا از نخستین همانمرگ و سوال از قاتلحد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری در کجاست؟(قدژاوو یا آشناپندارینمای موفقیتبیماری ای شبیه آلزایمر و نزاع بین علم و نادانی رو دستورالعمل مرکز کنترل بیتفاوت مغز انسان و میمون هزیباترین چیز در پیر شدنهیچ چیز همیشگی نیستتئوری تکامل در پیشگیری و کنگره بین المللی سردرد دامید نجاتسرعت فکر کردن چگونه استتعامل انسان و هوش مصنوعیقلب یا مغزپرتوزایی از جسم سیاهابزار بقای موجود زنده از مستند جهان متصلحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز از مغز تموجود بی مغزی که می توانددائما بخواننهایت در بی نهایتبیوگرافینعناعرفتار وابسته به شکلتلاش ها برای کشف منابع جدزبان و بیان نتیجه ساختماهر جا که جات میشه، جات نیتاثیر کپسول نوروهرب بر نکوری گذرای ناشی از موبایانتقال ماده و انرژیشکرگزار هر چیزی باش که داثبت امواج الکتریکی در عصقدم زدن و حرکت دید را تغیآنان که در قله اند هرگز خابزارهای بقا ازنخستین هممعجزه ی چشمحس و ادراک قسمت پنجاه و ساز تکامل تا مغز، از مغز تمکانیزمهای دفاعی در برابداروی جدید برای ای ال اسنوار عصب و عضلهباید از انسان ترسیدهمیشه راهی هسترویا و خبر از آیندهتمرکز و مدیتیشنسفر به مریخ در 39 روزوقتی ریشه ها عمیقند از چیتاثیر گیاه خواری بر رشد وکاربرد روباتهای ريزنانوانسان یک کتابخانه استشبیه سازی میلیون ها جهان جهان مادی، تجلی فضا در ذهلا اکراه فی الدینآیا هوش ارثی دریافتی از پاجزای پر سلولی بدن انسان مغز و سیر تکامل ان دلیلی حس و ادراک قسمت شصت و ششاستفاده از مغز، وزن را کمماده ی خالیدر مانهای کمر دردنیاز به آموزش مجازی دیجیبحثی جالب درباره محدودیتهنر حفظ گرهروزه داری و بیمار ی ام اس تو کز محنت دیگران بی غمیسلولهای ایمنی القا کنندهواقعیت چیستتاثیر درجه حرارت بر عملککشف ارتباط جدیدی از ارتباولین دارو برای آتاکسی فجهان دارای برنامهممانتین یا آلزیکسا یا ابآیا جنین انسان، هوشمندی اختراع جدید اینترنت کوانمغز برای فراموشی بیشتر کخواب عامل دسته بندی و حفطاصل علت و تاثیرمحدودیت های حافظه و حافظدر سال حدود 7 میلیون نفر چگونه باغبانی باعث کاهش روشی جدید در درمان نابینبخش دیگری در وجود انسان ههوش مصنوعی از عروسک بازی تولید یا دریافت علمسوپاپ ها یا ترانزیستورهاواکسن ایرانی کرونا تولیدطلای سیاهتاثیر روده بر مغزگیلگمش باستانی کیستاین اندوه چیستجوانان وطنمنابع انرژی از نفت و گاز خبر مهم تلسکوپ هابلآب زندگی است قسمت اولارتباط انسانی، محدود به نقاشی هایی با بوی گذشته یاعتیاد و تلاش های درمانی مرکز حافظه کجاستدرمان جدید ALSنگاهی بر قدرت بینایی دراراه فراری نیستبرای زندگی سالم، یافتن تهوش مصنوعی از عروسک بازی توهم تنهاییسیاره ابلهانتاریخ، اصیل نیست و ساخته ورزش هوازی ، بهترین تمریتازه های اسکیزوفرنی(جنوورزش و میگرنفقر داده ها در هوش مصنوعیعلم به ما کمک میکند تا موگشایش دروازه جدیدی از طراکنون را با همه ی نقص هایجستجوی متن و تصویر به صورمنبع هوشیاری کجاست قسمت دل به دریا بزنآسیب ها ناشی از آلودگی هونقش انتخاب از طرف محیط، نبه امید روزهای بهتردروغ نگو به خصوص به خودتبرخی درمان های Spinal Muscular Atنبرو و انرژی مداومرشته نوروایمونولوژی و نقهوش مصنوعی تعاملیتیکاگرلور داروی ضد انعقاآشنا پنداریساخت شبکه عصبی مصنوعی با ترکیب آمار و ژنتیکفاکسیبتعادت همیشه خوب نیستپیوند اندام از حیوانات بابتذال با شعار دینحل مشکلاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدولت یا گروهکنقش سجده بر عملکرد مغزبی هیچ می ایی و بی هیچ میرچرا مردم با زندگی میجنگندرگیری مغزی در سندرم کووبزرگترین خطایی که مردم مزنجیرها را ما باید پاره کهوش عاطفی قسمت اولتکامل داروینی هنوز در حاکفش و کتابافسردگی و اضطراب در بیماسرنوشتتشویق خواندن به کودکانفرد موفقغم بی پایانپایان، یک آغاز استابزار بقا از نخستین همانمرگ انتقال است یا نابود شحریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع خواب و رویادگرگونی های نژادی و تغیینمایش تک نفرهبیماری ای شبیه ام اس مولتنزاع بین علم و جهل رو به پدغدغه نتیجه ی نادانی استتفاوت ها و تمایزها کلید بزیباترین چیز در افزایش سهیچ چیز، چقدر حقیقی استتئوری جدید، ویران کردن گکنگره بین المللی سردرد دامید جدید بر آسیب نخاعیسطح آگاهی، رخدادهای زندگتعامل انسان با هوش مصنوعقلب دروازه ی ارتباطپرسش و چستجو همیشه باقی اابزار بقای موجود زنده از مشکل از کجاستحس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکینگی تا مغز از مغز تموجودات مقهور ژنها هستندداروهای مصرفی در ام اسنهادینه سازی فرهنگ اختلابیان ژن های اسکیزوفرنی دهفت چیز که عملکرد مغز تو رفتار اجتماعی انسان، حاصتلاش های جدید در ALSزبان و بیان، در سایه پیشرهر حرکت خمیده می شود و هر تاثیر کپسول نوروهرب بر تکی غایب شدی تا نیازمند دلانتروپی و هوشیاریشکست حتمیجلو رفتن یا عقبگردقدرت مردمآنزیم تولید انرژی در سلوابزارهای بقای موجود زندهمعجزه ی علمحس و ادراک قسمت پنجاه و شاز تکامل تا مغز، از مغز تما انسانها چه اندازه نزدداروی جدید برای دیابتنوار عصب و عضله مهم در تشبابا زود بیاهمیشه عسل با موم بخوریمرویا بخشی حقیقی از زندگی تمرکز بر هدفسفر تجهیزات ناسا به مریخ ویتنام نوعی کرونا ویروس تاثیر گیاه خواری بر رشد وکاربرد روباتهای ريز، در انسان باششبیه سازی سیستم های کوانجهان مرئی و نامرئیلاموژین داروی ضد اوتیسم؟آیا هوش سریعی که بدون احساجزایی ناشناخته در شکل گمغز کوانتومیحس و ادراک سی و هفتماستفاده از نظریه ی تکامل ماده ای ضد التهابیدر محل کار ارزش خودت را بچیز جدید را بپذیربحثی در مورد نقش ویتامين هنر رها شدن از وابستگیروزه داری سلول های بنیادتو پیچیده ترین تکنولوژی سلولهای بنیادی مصنوعی درواقعیت چیستصبر لازمه ی پیروزی استتاثیر درجه حرارت بر عملککشف جمجمه ای درکوه ایرهواولین دروغجهان در حال نوسان و چرخشمن کسی در ناکسی دریافتم آیا جهان ذهن و افکار ما مادامه بحث تکامل چشممغز بزرگ چقدر مفید هست ؟خودآگاهی و هوشیارياصل عدم قطعیت از کوانتوم مخچه فراتر از حفظ تعادلدرمان نگهدارنده ی اعتیادچگونه تکامل مغزهای کنونیروشی جدید در درمان سکته مبخشیدن دیگران یعنی آرامشهوش مصنوعی از عروسک بازی تولید پاک و فراوان انرژیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاواکسن اسپایکوژنطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاثیر روزه داری بر سلامت گیاه بی عقل به سوی نور میاین ایده که ذرات سیاهچالجواب دانشمند سوال کننده منابع انرژی از نفت و گاز خدا موجود استآب زندگی است قسمت دومارتباط از بالا به پایین مچقدر به چشم اعتماد کنیماعتیاد را به دور بیندازدرمان جدید میگرن با انتی نگاهی بر توانایی اجزاي براه نجاتبرخی ملاحظات در تشنج های هوش مصنوعی از عروسک بازی توهم جداییسیاره ابلهانسیب یکسان و دیدگاه های متتازه های بیماری پارکینسوورزش بهترین درمان بیش فعفلج نخاعی با الکترودهای علم بدون توقفپل جویی اصفهاناکوییفلکسجستجوی هوشیاری در مغز مااز نخستین همانند سازها تمنبع هوشیاری کجاست قسمت دلایلی که نشان میدهد ما بآسیب روانی شبکه های اجتمنقش اتصالات بین سلولهای به بالا بر ستارگان نگاه کدریای خدابرخی روش های تربیتی کودکچت جی پی تیرشد مغز فرایندی پیچیده اهوش مصنوعی در کامپیوترهاتیروفیبان موثر در سکته ی یادگیری مهارت های جدید دآشنا پنداریساخت شبکه عصبی با الفبای ترکیب حیوان و انسانفاجعه ی جهل مقدسعادت کن خوب حرف بزنیپیوند اندام حیوانات به اابداع دی ان ای بزرگترین دحلقه های اسرارآمیزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدوچرخه در کاهش دردهای کمنقش غذاها و موجودات دريابی ذهن و بی روحچرا مغز انسان سه هزار سالدرگیری اعصاب به علت میتوبزرگترین درد از درون است زندگی فعال و مثبت روند آلهوش عاطفی قسمت دهمتکامل داروینی هنوز در حاکل اقیانوس در یک ذرهافسردگی و ساختار مغزسریع دویدن مهم نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های فرد یا اندیشهغیرقابل دیدن کردن مادهپارادوکس ها در علمابزار بقا از نخستین همانمرگ تصادفیحرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تمنتظر نمان چیزی نور را بهدانش قدرت استچند نرمش مفید برای کمردربیماری اسپینال ماسکولار نسبیت عام از زبان دکتر برذهن ما از در هم شکستن منبتفاوت ها را به رسمیت بشنازیر فشار کووید چه باید کرهیچ وقت خودت را محدود به تا 20 سال آینده مغز شما به کنترل همجوشی هسته ای با هامید درمان کرونا با همانسعی کن به حدی محدود نشویتعداد کلی ذهن ها در جهان قلب روباتیکپرسشگری نامحدودابزار بقای موجود زنده از مشکلات نخاعیحس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکینگی تا مغز از مغز تموسیقی نوداروهای ام اسچهار میلیارد سال تکامل ببیان حقیقتهفت سین یادگاری از میراث رقیبی قدرتمند در برابر متلاش های جدید در درمان فرزبان و تکلم برخی بیماریههرچیز با یک تاب تبدیل به تاثیر کپسول نوروهرب بر سکیهان خود را طراحی میکندانتظار گذر تندباد؟شگفت نیست من عاشق تو باشمجلوتر را دیدنقدرت و شناخت حقیقتآواز خواندن در قفس، نشانابزارهای بقای از نخستین معجزه ی علم در کنترل کرونحس و ادراک قسمت بیست و چهاز تکامل تا مغز، از مغز تما انسانها چه اندازه نزدداروی جدید ضد میگرننوار عصب و عضله تعیین محلباد و موجهمیشه، آنطور نیست که هسترویا تخیل یا واقعیتتمرکز بر امروزسفر دشوار اکتشافویتامین E برای فعالیت صحتاثیر گیاهخواری بر رشد و کاش شرف اجباری بود یا حتیانسان جدید از چه زمانی پاشبکه های مصنوعی مغز به درجهان مشارکتیلایو دوم دکتر سید سلمان فآیا هشیاری کوانتومی وجوداحیای بینایی نسبی یک بیممغز آیندگان چگونه است ؟حس و ادراک- قسمت پنجاه و استفاده از هوش مصنوعی در ماده، چیزی نیستدر چه مرحله ای از خواب ، رچیزی منتظر شناخته شدنبحثی در مورد نقش کلسیم و هنر، پر کردن است نه فحش دروزهای بد باقی نمیماندتو آرامش و صلحیسلام تا روشناییواقعیت های متفاوتصبر و واقعیتتاثیر درجه حرارت بر عملککشف جدید تلسکوپ جیمز وباولین سلول مصنوعیجهان در حال ایجاد و ارتقامن پر از تلخیمآیا جهش های ژنتیکی، ویرواداراوون تنها داروی تاییمغز بزرگ چالش است یا منفعخودآگاهی و هوشیارياصل، روان و نفس استمخچه ، فراتر از حفظ تعادلدرمان نابینایان آیا ممکنچگونه جمعیت های بزرگ شکل ريتوکسيمب در درمان ام اسبخشش، عقلانی یا غیر عاقلهوش مصنوعی از عروسک بازی تولید اندام با چاپ سه بعدسوپاپ ها یا ترانزیستورهاواکسن اسپایکوژن ضد کروناطوفان زیباییتاثیر رژیم گیاه خواری بر گیاه خواری و گوشت خوار کداین ابتدای تناقض هاستجواب سنگ اندازیمنابع انرژی از نفت و گاز خدا نور آسمان ها و زمین اآب زندگی است قسمت سومارتباط بین هوش طبیعی و هونقش قهوه در سلامتیاعداد بینهایت در دنیای مدرمان جدید کنترل مولتیپلنگاهت را بلند کنراه های جدید برای قضاوت ربرخی مرزهای اخلاق و علوم هوش مصنوعی از عروسک بازی توهم جدایی و توهم علمتوهم جسمسیر آفرینش از روح تا مغز تازه های درمان ام اسورزش در کمر دردفلج بل، فلجی ترسناک که آنعلم در حال توسعهپل خواجو اصفهاناکسی توسین و تکامل پیش احفره در مغزاز نخستین همانند سازها تمنبع هوشیاری کجاست قسمت دنیا فریب و سرگرمینقش تیروئید در تکامل مغزبه بالاتر از ماده بیندیشدرک فرد دیگر و رفتارهای ابرخی سلولهای عصبی در تلاچت جی پی تیرشد مغز علت تمایل انسان بهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتکنولوژی های جدید و حالتیادگیری هوش مصنوعی، عمیقآشناپنداری چیستساختن آیندهترازودونفاصله ها در مکانیک کوانتعادت کردن به نعمتپیوند سر آیا ممکن استابزار هوش در حال ارتقا ازحمله ویروس کرونا به مغزاز تکنیکی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدوچرخه سواری ورزشی سبک و نقش غذاها و موجودات دريابی سوادی در قرن 21چرا مغزهای ما ارتقا یافت درب بسته با غیر خود باز مبسیاری از مجرمان، خودشانزندگی هوشمند در خارج از زهوش عاطفی قسمت دومتکامل داروینی هنوز در حاکلمات بلند نه صدای بلنداقلیت خلاقسریعترین کامپیوتر موجودتشخیص آلزایمر سالها قبل فرد حساس از نظر عاطفی و بغرور و علمپاسخ گیاهان در زمان خوردابزار بقا از نخستین همانمرگی وجود نداردحرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تمنتظر زمان ایده آل نشودانش محدود به ابعاد چهارچند جهانیبیماری اضطراب عمومیچسبیدن به خود، مانع بزرگ ذهن چند جانبه نیازمند نگتفاوت های بین زن و مرد فقزیرفون داروی ضد ام اسهیچ کاری نکردن به معنی چیتا بحر یفعل ما یشاکنترل جاذبهامیدوار باش حتی اگر همه چشلیک فراموشیتعذیه ی ذهنقلب را نشکنآلودگی هوا چالش قرن جدیدابزار بقای موجود زنده از مشکلات بین دو همسر و برخیحس و ادراک قسمت نهماز تکینگی تا مغز از مغز تموسیقی هنر مایع استداروهای تغییر دهنده ی سیچهار ساعت پس از کشتار خوکبیداری و خواب کدام بهتر اهم نوع خواری در میان پیشیرموزی از نخستین تمدن بشرتلاش های جدید در درمان سرزبان و شناخت حقیقت قسمت چهز ذره، یک دنیاستتاثیر کپسول نوروهرب بر سکیهانِ هوشیارِ در حال یااندوه در دنیا استشگفت انگیز بودن کیهانجمجمه انسان های اولیهقدرت کنترل خودآینه در اینهابزارهای دفاعی و بقای مومعجزه در هر لحظه زندگیحس و ادراک قسمت بیست و یکاز تکامل تا مغز، از مغز تما اکنون میدانیم فضا خالداروی جدید ضد الزایمرنوبت کودکانباد غرور و سر پر از نخوت وهمکاری یا رقابترویا حقی از طرف خداتمساح حد واسط میان مغز کوسفرنامه سفر به بم و جنوب ویتامین E در چه مواد غذایتاثیر انتخاب از طرف محیط کتاب گران و پرهزینه شد ولانسان خطرناکترین موجودشبکیه های مصنوعیجهان معنالبخند بزن شاید صبح فردا زآیا واکنش های یاد گرفته واحیای بینایی نسبی یک بیممغز اندامی تشنه ی انرژی احس و ادراک- قسمت بیست و پاستفاده از انرژی خلاماده، چیزی بیش از یک خلا در ناامیدی بسی امید استچیزی خارج از مغزهای ما نیبحثی در مورد حقیقت فضا و هوموارکتوس ها ممکن است دروزهای سختتو افق رویداد جهان هستیسلاح و راهزنیواقعیت و مجازصبر بسیار بایدتاثیر درجه حرارت بر عملککشتن عقیده ممکن نیستاوکرلیزوماب داروی جدید شجهان ریز و درشتمن بی من، بهتر یاد میگیرمآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجادب برخورد با دیگرانمغز بزرگ چالشهای پیش روخودت را از اندیشه هایت حفاصلاح خطا با رفتن بر مسیرمخچه ابزاري که وظیفه آن فدرمان های اسرار آمیز در آچگونه جمعیت های بزرگ شکل ریه زغالیبدون پیر فلکهوش مصنوعی از عروسک بازی تولید سلولهای جنسی از سلسوخت هیدروژنی پاکواکسن دیگر کرونا ساخته شطولانی ترین شبتاثیر رژیم گیاه خواری بر گیرنده باید سازگار با پیاینکه به خاطرخودت زندگی جوسازی مدرنمنابع انرژی از نفت و گاز خدا بخشنده است پس تو هم بآب، زندگی است(قسمت پنجم)ارتباط شگفت مغز انسان و فنقش مهاجرت در توسعه نسل ابقا با سازگارترین فرد اسدرمان جدید ای ال اس، توفرچالش هوشیاری و اینکه چرا راه های جدید برای قضاوت رهوش مصنوعی از عروسک بازی توهمات و شناخت حقیقتسیستم تخلیه ی مغز بینشی نتبدیل پلاستیک به کربن و سوزن حقیقی معرفت و شناختفلج خوابعلم راهی برای اندیشیدن اپلاسمای غالباکسکاربازپین در درمان تشحق انتخاباز نخستین همانند سازها تمنبع هوشیاری کجاست قسمت دنیای شگفت انگیز کوانتومنقش حفاظتی مولکول جدید دبه جای محکوم کردن دیگران درک نیازمند شناخت خویش ابرخی سيناپسها طی تکامل و نتایج نادانی و جهلرشد در سختی استهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتکنولوژی و پیشرفتیادگرفتن، آغاز حرکت است آشتی بهتر استساختن آینده، بهترین روش ترازودونفاصله ی همیشگی تصویر سازعادت بد را ترک کنپیوند سر، یکی از راه حلهاابزار بقا از نخستین همانحمایت از طبیعتاز تکینگی تا مغز و از مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدوپامین قابل حل در آبنقش غذاها و موجودات دريابی شرمیچرا ویروس کرونای دلتا وادرختان چگونه بر تشکیل اببسیاری از بیماری های جدیزندگی و داراییهوش عاطفی قسمت سومتکامل داروینی هنوز در حاکلوزاپین داروی ضد جنوناقیانوس نادانیسرگیجه از شایعترین اختلاتشخیص ایدزفردا را نمیدانیمغربال در زندگیپختگی پس از چهل سالگي به ابزار بقا از نخستین همانمراحل ارتقای پله پله کیهحس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تمنحنی که ارتباط بین معرفدانش بی نهایتچند جهانیبیماری بیش فعالینسبت ها در کیهانذهن هوشیار در پس ماده ی متفاوت های تکاملی در مغز وزیرک ترین مردمهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتاول کف پا و حقیقتکندر در بیماریهای التهابامیدواریشلیک فراموشیتغییرقوی تر باشآلودگی هوا و ویروس کروناابزار بقای موجود زنده از مشکلات روانپزشکی پس از سحس و ادراک قسمت چهارماز تکینگی تا مغز از مغز تمیهمانهای ناخوانده عامل داروهای ضد بیماری ام اس ونون و القلمبیست تمرین ساده برای جلوهمه چیز موج استرمز و رازهای ارتباط غیر کتلاش های جدید شرکت نورالزبان و شناخت حقیقت قسمت اهزینه ای که برای اندیشیدتاثیر کتامین در درمان پاکیست هیداتید مغزاندوه دردی را دوا نمیکندشگفت زده و حیران باشجنین مصنوعیقدرت انسان در نگاه به ابعآیندهابعاد و نیازهای تکاملیمعرفت و شناختحس و ادراک قسمت بیست و دواز تکامل تا مغز، از مغز تما از اینجا نخواهیم رفتداروی سل سپتنور از عمق تاریکیبار مغز بر دو استخوانهمانند سازی در انسانرویاها از مغز است یا ناخوتنفس هوازی و میتوکندریسفرنامه سفر به بم و جنوب ویتامین کاتاثیر احتمالی عصاره تغلیکتاب زیست شناسی باورانسان عامل توقف رشد مغزشباهت مغز و کیهانجهان هوشمندلحظات خوش با کودکانآیا یک، وجود دارداحساس گذر سریعتر زمانمغز انسان ایا طبیعتا تماحس و ادراک- قسمت شصت و چهاستفاده از سلول های بنیاماست مالیدر هم تنیدگی مرزها و بی مچیزی شبیه نور تو نیستبحثی در مورد عملکرد لوب فهورمون شیرساز یا پرولاکتروش مقابله مغز با محدودیتو انسانی و انسان، شایستسلسله مباحث هوش مصنوعیواقعیت و انعکاسصد قدح، نفتاده بشکستتاثیر درجه حرارت بر عملکگل خاردار، زیباستايندگان چگونه خواهند دیدجهان شگفت انگیزمننژیتآیا خداباوری محصول تکاملادراک ما درک ارتعاشی است مغز بزرگ و فعال یا مغز کوخودروهای هیدروژنیاصول انجام برخی نرمش ها دمخچه تاثیر گذار بر حافظهدرمان های بیماری آلزایمرچگونه حافظه را قویتر کنیریواستیگمینبدون بار گذشتههوش مصنوعی از عروسک بازی تولترودینسودمندی موجودات ابزی بر واکسن دیگری ضد کرونا از دطی یکصد هزار سال اخیر هرچتاثیر رژیم گیاه خواری بر گالکانزوماب، دارویی جدیاینکه خانواده ات سالم باجامعه ی آسمانیمنابع انرژی از نفت و گاز خدای رنگین کمانآتاکسی فریدریشارتباط شگفت انگیز مغز اننقش میدان مغناطیسی زمین بقا در ازای بیماریدرمان جدید سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا راه پیروزی در زندگی چیستهوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک بازی توکل بر خداسیستم تعادلی بدنتبدیل تراکت صوتی مصنوعی وزوز گوشفلج خواب چیستعلم ساختن برج های چرخانپمبرولیزوماب در بیماری چاگر فقط مردم میفهمیدند کحقیقت قربانی نزاع بین بی از نخستین همانند سازها تمنبع هوشیاری کجاست قسمت دنیایی پر از سیاهچاله نقش حیاتی تلومر دی ان آ دبه خوبی های دیگران فکرکندرک و احساسبرداشت مغز ما از گذر زماننجات در راستگوییز گهواره تا گورهوش مصنوعی درمانگر کامپیتکنولوژی جدید که سلول هایادآوری خواب و رویاآغاز فرایند دانستنساختار فراکتال وجود و ذهتراشه ها روی مغزفتون های زیستیعادت دادن مغز بر تفکرپیوندهای پیچیده با تغییرابزار بقا از نخستین همانحوادث روزگار از جمله ویراز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدورترین نقطه ی قابل مشاهنقش غذاها در کاهش دردهای بی عدالتی در توزیع واکسن چرا پس از بیدار شدن از خودرختان اشعار زمینبسیاری از بیماری های جدیزندگی بی دودهوش عاطفی قسمت ششمتکامل زبانکلید نزدیک و نگاه تو بر فالکترومغناطیس شنوایی و هسرگردانیتصویر خورشید یا خود خورشفرزندان زمان خودمقالاتپدیده خاموش روشن در پارکابزار بقا از نخستین همانمرز مرگ و زندگی کجاستحس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تمنشأ اطلاعات و آموخته ها دانشمندان موفق به بازگردچند جهانی و علمبیماری تی تی پینسبت طلایی، نشانه ای به سذهن و شیمی بدنتفاوت های زبانی سرمنشا تزیست شناسی کل در جزء فراکهیچ کس حقیقت را درون مغز تابوهای ذهنیکندر علیه سرطانامیدواری و مغزشنا در ابهای گرم جنوب نیاتغییر الگوی رشد مغزی با زقیچی ژنتیکیآلودگی هوا و پارکینسونابزار بقای موجود زنده از مشکلات روانپزشکی در عقب حس و ادراک قسمت نوزدهماز تکینگی تا مغز- از مغز میوتونیک دیستروفیداروی فامپیریدین یا نورلنوآوری ای شگفت انگیز دانبیش از نیمی از موارد انتقهمه چیز و هیچ چیزرمز گشایی از اتصالات مغزتلاش هایی در بیماران قطع زبان و شناخت حقیقت قسمت دهزینه سنگین انسان در ازاتاثیر گیاه خواری بر رشد وکیست کلوئید بطن سوماندوهگین نباش اگر درب یا شگفتی های نقشه ی ژنتیکیجنگ هفتاد و دو ملت همه را قدرت ذهنآینده ی انسان در فراتر ازابعاد اضافه ی کیهانمغز فکر میکند مرگ برای دیحس و ادراک قسمت بیست و سواز تکامل تا مغز، از مغز تما اشیا را آنطور که هستندداروی ضد چاقینور درونبار بزرگ ایستادن بر دو پاهمجوشی هسته ای، انرژِی برویاهای پر رمز و حیرتی درتنفس هوازی و میتوکندریسفرنامه سفر به بم و جنوب ویتامین کا و استخوانتاثیر ترکیبات استاتین (سکتاب طبیعت در قالب هندسهانسانیت در هم تنیده و متصشباهت مغز با کیهان مادیجهان هوشیارلرزش ناشی از اسیب به عصبآیا کیهان می تواند یک شبیاحساسات کاذبمغز انسان برای ایجاد تمدحساسیت روانی متفاوتاستفاده از سلول های بنیاماست مالی با هوش انسانیدر هم تنیدگی کوانتومینکاتی در مورد تشنجبحثی درباره هوش و تفاوتههوش فوق العاده، هر فرد اسروش های صرفه جویی در ایجاتو با همه چیز در پیوندیسلطان جنگل یا صاحب ملکوتواقعیت تقویت شدهصدای بم با فرکانس پایین، تاثیر درجه حرارت بر عملکگل درون گلدانايا اراده آزاد توهم است یجهانی که نه با یک رخداد و منابع انرژي پاک سرچشمه حآیا دلفین ها می تواند از ادغام میان گونه های مختلمغز بزرگترین مصرف کننده خورشید مصنوعیاصول توسعه ی یک ذهن کاملمدل همه جانبه نگر ژنرالیدرمان های جدید میگرننگاه من، نگاه تو و یا حقیریاضیات یک حس جدید استبدون زمان، ماده ای وجود نهوش مصنوعی از عروسک بازی تومورها و التهاب مغزی عاسی و سه پل اصفهانواکسن سرطانطبیعت موجی جهانتاثیر رژیم گیاهخواری بر گام کوچک ولی تاثیرگذاراینترنت بدون فیلتر ماهواجاودانگی مصنوعیمنابع انرژی از نفت و گاز خدایی که ساخته ی ذهن بشر آتاکسی مخچه ای خودایمنارتباط شگفت انگیز مغز اننقش محیط زندگی و مهاجرت دبقای حقیقی در دور ماندن ادرمان جدید سرطانبرخی نکات از گاید لاین پرچالش هوشیاری و اینکه چرا راه انسان شدن، راه رفتن وراه بی شکستهوش مصنوعی از عروسک بازی توپیراماتسیستم دفاعی بدن علیه مغز تبدیل سلولهای محافط به سوسواس، بیماری استفلج دوطرفه عصب 6 چشمعلایم کمبود ویتامین E را پنج اکتشاف شگفت آور در مواگر میدانی مصیبت بزرگتر حقیقت آنطور نیست که به نظاز نشانه ها و آثار درک شدمنبع هوشیاری کجاست قسمت دنیا، هیچ استنقش خرچنگ های نعل اسبی دربه خودت مغرور نشودرک کنیم ما همه یکی هستیمبررسي علل احتمالي تغيير نخاع ما تا پایین ستون فقرزمین در برابر عظمت کیهانهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتکنولوژی جدید که سلول هایاری خدا نزدیک استآغاز فصل سرما و دوباره تکساختار شبکه های مغزی ثابتراشه ی هوش مصنوعی در مغزفروتنی معرفتیعارضه جدید ویروس کرونا سپیوندی که فراتر از امکانابزار بقا از نخستین همانحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتديدن با چشم بسته در خواب نقشه مغزی هر فرد منحصر بهبیمار 101 ساله، مبتلا به سچرا ارتعاش بسیار مهم استدرد و درسبشکه ای که ته نداره پر نمزندگی در جمع مواردی را برهوش عاطفی بیشتر در زنانتکامل زبانکلام و زبان، گنجینه ای بسالکتروتاکسی(گرایش و حرکسربازان ما محققا غلبه می تصویر در هم تنیدگی کوانتفرضیه ای جدید توضیح میدهتاثیر ویتامین دی بر بیماپروژه ی ژنوم انسانیابزار بقا از نخستین همانمرز بین انسان و حیوان کجاحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تمنشاء کوانتومی هوشیاری ادانشمندان نورون مصنوعی سچند روش ساده برای موفقیتبیماری دویکنشانه های گذشته در کیهان ذهن تو همیشه به چیزی اعتقتفاوت ایستایی و تکاپوزیست شناسی باور حقیقت یا هیچ اندر هیچتاثیر فکر بر سلامتکوچ از محیط نامناسبامیدی به این سوی قبر نیستشناخت و معرفت، و نقش آن دتغییر دیگران یا تغییر خوقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصآلزایمرابزار بقای موجود زنده از مشاهده گر جدای از شیء مشاحس و ادراک قسمت هفتماز تکینگی تا مغز- از مغز میگرن و پروتئین مرتبط با داروی لیراگلوتیدنوار مغز مشاهده ی غیر مستبیشتر کمردردها نیازی به همه چیز کهنه میشودرمز پیشرفت تواضع است نه طتلاشی برای درمان قطع نخازبان و شناخت حقیقت قسمت سهزاران سال چشم های بینا وتاثیر گیاه خواری بر رشد وکپسول ژری لاکتاندام حسی، درک از بخش هایشگفتی های زنبور عسلجنگ و تصور از جنگقدرت عشقآینده ی علم و فیزیک در60 ثابعاد بالاترمغز قلبحس و ادراک قسمت بیستماز تکامل تا مغز، از مغز تما به جهان های متفاوت خودداروی ضد چاقینوروفیبروماتوزبار سنین ابزار هوشمندی اهمراه سختی، اسانی هسترویای شفافتنفس بدون اکسیژنسفرنامه سفر به بم و جنوب ویتامین کا در سبزیجاتتاثیر تغذیه بر سلامت رواکتاب، سفری به تاریخانسانیت در برابر دیگرانشباهت کیهان و مغزجهان های بسیار دیگرلرزش عضله یا فاسیکولاسیوآیا گذشته، امروز وآینده اخلاق و علوم اعصابمغز انسان برای شادمانی طخفاش با شیوع همه گیری جدیاستفاده از سلول های بنیاماشین دانشدر هم تنیدگی کوانتومی و پچگونه مولکول های دی ان ایبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی می تواند بر احروش هایی برای جلوگیری از تو با باورهایت کنترل میشسم زنبور ، کلیدی برای وارواقعیت خلا و وجود و درک مصرع و درمان های آنتاثیر درجه حرارت بر عملکگل زندگیايا اراده آزاد توهم است یجهانی که از یک منبع، تغذیمنابع انرژی از نفت و گاز آیا دلفین ها میتوانند باادغام دو حیطه علوم مغز و مغز حریص برای خون، کلید تخوش قلبی و مهربانیاصول سلامت کمرمدل هولوگرافیک ژنرالیزهدرمان های جدید در بیماری نگاه مادی غیر علمی استریتوکسیماببرنامه و ساختار پیچیده مهوش مصنوعی از عروسک بازی تومورهای نخاعیسیلی محکم محیط زیست بر انواکسن سرطانطبیعت بر اساس هماهنگیگامی در درمان بیماریهای ایندرالجایی برای یاد گرفتن باقی منابع بی نهایت انرژی در دخدایا جز تو که را دارمآتش منبع انرژیارتباط غیرکلامی بین انسانقش مرکز تنفس سلولی در بیبلندی در ذهن ما درک بلندیدرمان دارویی سرطان رحم ببرخی نرمش ها برای زانوچالش هوشیاری و اینکه چرا برخی نرمش های گردنچالش کمبود اندام برای پیرابطه تشنج و اوتیسمهوش مصنوعی از عروسک بازی توانایی مغز و دیگر اجزای سکوت و نیستیتبر را برداریک پیام منفرد نورون مغزی فن آوری های جدید علیه شناعلایم کمبود ویتامین E را پول و شادیاگر نیروی مغناطیس نباشد حقیقت افراداز نظر علم اعصاب یا نرووسمنبع هوشیاری کجاست قسمت دندان ها را مسواک بزنید تنقش داروهاي مختلف معروف به دنبال رستگاری باشدرک احساسات و تفکرات دیگبررسی مغز با امواج مادون نخستین تمدن بشریزمین زیر خلیج فارس تمدنی هوش مصنوعی ساخته هوش طبیتکینگیژن همه چیز نیستآغاز مبهم آفرینشسادیسم یا لذت از آزار دادتراشه ی بیولوژِیکفروتنی و غرورعدم توقف تکامل در یک انداپیوستگی همه ی اجزای جهانابزار بقا از نخستین همانحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدی متیل فومارات(زادیوا)(نقشه های مغزی جدید با جزیبیمار مرکز تنفس سلولیچرا بیماری های تخریبی مغدرد باسن و پا به دلیل کاهبشریت از یک پدر و مادر نیزندگی در سیاهچالههوش عاطفی در زنان بیشتر اتکامل زبان انسان از پیشیکلام، در تحولی شگفت آور بالکترودهای کاشتنیسردرد میگرنتصویر زیبا از سلولفساد اقتصادی سیتماتیک درصفحه اصلیپروژه ی ژنوم انسانیابزار بقا از نخستین همانمرز جدید جستجو و اکتشاف، حس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تمهمان ناخواندهدانشمندان یک فرضیه رادیکچندین ماده غذایی که ماننبیماری دیستروفی میوتونینشانه های پروردگار در جهذهن خود را مشغول هماهنگیتفاوت ارباب و رهبر حقیقیزیست، مرز افق رویداد هستهیچگاه از فشار و شکست نترتاثیر مشاهده بر واقعیت بکوچک شدن مغز از نئاندرتاامیدی تازه در درمان سرطاشناخت حقیقت یا آرزوهای گتغییر دادن ژنها آیا روزی قانون مندی نقشه ژنتیکی مآملودیپین داروی ضد فشار ابزار بقای موجود زنده از مشاهده آینده از روی مشاهحس و ادراک قسمت هفدهماز تکینگی تا مغز- از مغزتمیگرن سردردی ژنتیکی که بداروی تشنجی درباردارینوار مغز ترجمه رخدادهای با هوش مصنوعی خودکار روبهمه چیز در زمان مناسبرمز بقای جهش ژنتیکیتلاشی تازه برای گشودن معزبان جانسوزهستي مادي ای که ما کوچکترتاثیر گیاه خواری بر رشد وکامپیوتر سایبورگانرژی بی پایان در درون هرشانس یا نتیجه ی تلاشجنگ داده هاقضاوت ممنوعآینده با ترس جمع نمیشوداتفاق و تصادفمغز ما کوچکتر از نیم نقطهحس و ادراک قسمت دهماز خود رها شوما با کمک مغز خود مختاريمداروی ضد تشنج با قابليت تنورون هاي مصنوعی می توانبارداری بدون رحمهمراهی میاستنی با برخی سروان سالمتنها مانع در زندگی موارد سفری به آغاز کیهانویتامین بی 12 در درمان دردتاثیر حرکات چشم بر امواج کتابخانهانسان، گونه ای پر از تضادشباهت زیاد بین سلول هاي عجهان هایی در جهان دیگرلزوم سازگاری قانون مجازاآیا پیدایش مغز از روی تصااخلاق پایه تکامل و فرهنگمغز انسان برای شادمانی طخلا، حقیقی نیستاستفاده از سلول های بنیامبانی ذهنی سیاه و سفیددر هم تنیدگی کوانتومی و دچگونه میتوان با قانون جنبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی و کشف زبان هایروش هایی ساده برای کاهش اتو باید نیکان را به دست بسماگلوتید داروی کاهش دهنوالزارتان داروی ضد فشار ضایعه ی شبکه لومبوساکرالتاثیر درجه حرارت بر عملکگلوله ی ساچمه ایای نعمت من در زندگیمجهانی در ذهنمنابع انرژی از نفت و گاز آیا دست مصنوعی به زودی قاارتقا و تکامل سنت آفرینش مغز در تنهایی آسیب میبینخوش خیالی و خوش بینیاضطراب و ترسمدل هولوگرافیک تعمیم یافدرمان های جدید سرطاننگاه محدود و تک جانبه، مشریسدیپلام تنها داروی تایبرنامه ی مسلط ژنها در اختهوش مصنوعی از عروسک بازی تومورهای ستون فقراتسینوریپا داروی ترکیبی ضدواکسن ضد اعتیادطعمه ی شبکه های ارتباط اجگامی در درمان بیماریهای ایا کوچک شدن مغزانسان الجایی خالی نیستمنابع جدید انرژیخسته نباشی باباآثار باستانی تمدن های قدارتروز یا خوردگی و التهانقش نگاه از پایین یا نگاهبلوغ چیستدرمان زخم دیابتی با تکنو