دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ابزار هوش در حال ارتقا از پیشینیان انسان تا انسان امروز

ابزار هوش در حال ارتقا از پیشینیان انسان تا انسان امروز..... از آفریقا تا جنوب غرب آسیا، اروپا، امریکا و شرق دور در آسیا

مغز در حال ارتقای موجودات در دوره دو میلیون سال اخیر جهشی بسیار برجسته را تجربه کرده است. از لوازم رسیدن به این جهش مغزی(brain boom) ، تغییر در نحوه راه رفتن از چهار پا به سوی دو پا بوده است. ایستادن بر دو پا باعث آزاد شدن دست ها شد و آزاد شدن دستان و ابتکار و خلاقیت، نه فقط محصول مغزهای بزرگ موجود دو پاست بلکه خودش میتواند به توسعه بیشتر مغز کمک کند.

ایستادن بر دو پا همچنین با تغییراتی- که در ساختار لگن جنس مونث ایجاد کرد و باعث پهنی این لگن شد- کمک کرد طی زایمان، مغزهای بزرگ تری از میان ساختار لگنی خارج شود.

همچنین ایستادن بر دو پا، نگاه فرومانده رو به زمین را- که میدان محدودی دارد- به نگاهی وسیعتر و رو به آسمان تغییر داد و این توسعه میدان بینایی هم کمک بسیاری به توسعه ساختار مغز کرد.

پس ایستادن بر دو پا، نه فقط محصول مغزهای بزرگتری است- که نگاهی بر آسمان دارد- بلکه خود ایستادن بردو پا به بزرگ تر شدن ساختار مغز کمک میکند.(نقش مهم رفتار فرد و گزینش او در ارتقا و تکامل)

بخش بزرگی از این تغییر ساختار مغز به وسیله جهش های ژنتیکی به سوی بهبود وضعیت مغز بوده است ولی نقش محیط و رانش های آن، هرگز نباید از نظر دانشمندان باستان شناس و نوروساینس دور گردد.

سیر مهاجرت از آفریقا، نقش کلیدی خود را در توسعه ابزار هوش، بازی کرده است. مهاجرت از آفریقا مهاجرتی آسان نبوده است.

هرچند مهاجرت از قسمت های شمالی و شبه جزیره سینا آسان تر به نظر میرسد ولی حرکت انسان مدرن- که محصولات و تولیدات نوی فرهنگی و تمدنی را ایجاد کرد- از شمال آفریقا نبوده است.

مهاجرت ها از شمال آفریقا، فقط نشانی ابتدایی از پیش انسان دوپایی مانند نئاندرتال و هموارکتوس، باقی گذاشت که توانست با جدا شدن دستانش از زمین، برخی ابزار ساده مانند تبر سنگی و تیشه مشتی بسازد ولی امروز از آن موجود دو پا جز همین ابزارهای خرد باقی نمانده است و نسل آنها منقرض شد.

حتی نئانئدرتال ها با مغزهای بزرگ خود و با وجود آنکه از مسیر ساده تر شمال آفریقا به اروپا و مناطق دیگر حتی تا شرق آسیا رسیدند، نتوانستند از این مهاجرت نسبتا آسان ابتدایی جان سالم به در ببرند.

بسیاری از ما هنوز گرفتار و مشتاق سفرهای آسانی هستیم که ممکن است عاقبتی بهتر از مهاجرت های ساده پیشینیان انسان نداشته باشد و از ما باقمیانده ای جز چند تبر سنگی باقی نگذارد و حتی برخی از این سفرهای آسان، ممکن است به بازمانده ای در حد تبر هم نرسد و هیچ نشانی از ما باقی نگذارد!

و هنور بسیاری از ما هستیم که مهاجرت دشوار و تلخ ابتدایی را- که ما را به سوی بقای جاودان میبرد- نمی پسندیم ولی اگر نگاهی بر تاریخ پیشینیان انسان داشته باشیم، لازم است نگاه دیگری داشته باشیم.

مهاجرت دشوار پیشینیان انسان از تنگه باب المندب در جنوب دریای سرخ بود و این مهاجرت دشوار، هرچند درابتدا ممکن است تعدادی را هم قربانی کرده باشد ولی نهایتا محصولی را تولید کرد که نخستین زبان و فرهنگ و تمدن بشری را آفرید. نخستین دست نوشته های بشری نتیجه این مهاجرت به سرزمین سومر و آشور در جنوب عراق و جنوب غرب ایران بود.

مهاجرت دشواری از دل کیلومترها آب دریا که در پیشینیان انسان بسیار شگفت مینماید. ولی همیشه به قدرت های مادی نباید نگاه کرد گاهی هدایتی الهی، به موجود ضعیفی مانند هموساپینس ابتدایی قدرت گذشتن از کیلومترها آب دریا را میدهد. و او را آماده مواجهه با نخستین امواج ملکوتی و ارتباط با روح انسانی و اخلاق ستوده ای میکند- که همه تحلیل ها و تفسیر های عالم ماده از توجیه آن ناتوانند.

این دگرگونی در سیر تکامل انسان، فقط محدود به جهش های ژنتیکی بهبود مغز نیست. مسیر حرکت و مکان جغرافیایی و دشواری های مناطق مورد مهاجرت هم مهم است. نقش انتخاب طبیعی، نقشی سازنده و مفید در تکامل است. ممکن است جهش های ژنتیکی مهم باشد ولی وقتی بدانیم انتخاب طبیعی، جهش های مفید را نگه می دارد و جهش های غیر مفید را از میان میبرد، به اهمیت انتخاب طبیعی و مکانی- که جهش ها در آن رخ میدهد- پی میبریم. (به مقاله ای درمورد نقش انتخاب از طرف محیط و طبیعت در همین کانال مراجعه شود.)

مهاجرت به جنوب و شرق و دشواری ابتدایی این مهاجرت و بهشتی- که بعد از دشواری اول، انسان نخستین را در خود فرو برد و سکونت در کنار جلگه زارهای سرسبز سه رود آب شیرین دجله فرات و کارون، نقشی مهم در تکامل انسان داشته است.

همیشه سختی و دشواری ابتدایی، سبب میشود گروه هایی برگزیده، از میان کل مهاجران، موفق به گذر شوند و این برگزیدگان، نسلی نو را در می اندازند که میتواند تاریخ بشریت را دگرگون کند.

گزینش از میان پیش انسان های دارای تمایلات کاملا خودخواهانه به سو

ی انسان خردمند دارای والاترین کمالات اخلاقی- که آن را در نوشته های سومری و آشوری میبینیم- و باعث جهشی فرهنگی فوق سرعت تکامل ها و جهش های مادی شد، این گزینش با مسیر دشوار ابتدایی ای تحقق یافت که بسیار سخت تر از گذر از شمال آفریقا بود.

ولی همیشه راه های سخت ابتدایی با گزینشی که انجام میدهد، زمینه را برای تولد نسلی موفق آماده میسازد.

نقش محیطی- که مهاجرت ها و زندگی در آن صورت میگیرد- هرگز کمتر از جهش های ژنتیکی نیست. اگر نقش آن زیادتر و مهم تر نباشد!!

مغزهای بزرگ و پرداخته، طی هزاران سال، هرچند مهاجرت آسان خود را به سمت شمال و شمال شرق افریقا پی میگیرند ولی هرگز نسل موفقی مانند مغزهای کوچکتری- که مسیر شرق آفریقا از تنگه باب المندب به سوی بیابان های عربستان را بر می گزیند- نمی آفریند.!!

و این در نگاه نخست شگف انگیز است ولی همین سختی ابتدایی و گزینش است- که ازمیان دهها کیلومتر آب دریا و بعدها در میان بیابان های عربستان صورت میگیرد و از پیش انسان، انسان متمدن و با فرهنگی میسازد که با وجود مغزهای نسبتا کوچک تر خود، توانست اولین تمدن بشری را- که خالق زبان و نوشتار است- در سرزمین سومر و آشور ایجاد کند و به این اکتفا نکرد بلکه نخستین پرتوهای نگاه بر فراتر از زمین و ماده و نخستین کشش های فوق مادی را- که از روح و نفس سرچشمه میگیرد- در انسان مدرن ایجاد کند.

و به این حد هم اکتفا نکردند، بلکه بعدها برگزیدگان خدای سبحان از آدم تا خاتم همه شان در این منطقه برگزیده شدند و این، فقط نشان دهنده برگزیده بودن خود این رسولان و انبیا نیست بلکه نشان دهنده قومی برگزیده و دانا در این مناطق است که قابلیت پذیرش این رسولان الهی را داشتند. هر چند تعداد آنها اندک بود ولی همین اندک، در جاهای دیگر زمین وجود نداشت. از سلمان تا ابوذر و مقداد تا نخستین یاران و انصار امام مهدی ع در این سرزمین!!(به سلسله مباحث تفاوت های اندازه مغز و هوش در گونه ها و نژادهای مختلف در همین کانال مراجعه شود.)

انتخاب طبیعی دشوار و سخت لازم است تا تمدن های نیکو ساخته شود. هر چه آرزوها و امیدهای انسان بیشتر باشد باید خود را برای انتخاب و آزمونی دشوار تر آماده سازد.

هرچه آرزوها بلندتر با،شد دردهای رسیدن به این آرزوها هم بیشتر است!
ابزار سنگی دریای سرخ راه خروج انسان را از آفریقا نشان میدهد.

آفریقا محل تولد انسانیت بوده است.

از زمانی- که در حدود هفت میلیون سال قبل از شامپانزه جدا شده ایم- آفریقا همیشه محلی موفق برای زندگی سلسله گونههای پیش انسان بود تا به انسان جدید به عنوان تنها گونه رسید.

این مطلب از بررسی فسیل ها و کشفیات باستان شناسی در همه قاره آفریقا و به خصوص قسمت شرقی آن به دست آمدهاست. ولی هومینین ها از جمله انسان و پیشینیان رده بالای انسان، فقط در آفریقا باقی نماندند.

کمی بیش از دو میلیون سال قبل، پره هموساپینس، از قاره آفریقا خارج شدند و در ابتدا در جنوب غربی آسیا و شبه جزیره عربی ساکن شدند و در حدود دو میلیون سال قبل به چین و در حدود یک میلیون سال قبل به اروپا رسیدند. امروز جایی در زمین نیست که رد پای انسان در آن نباشد.

این حرکت نقش مهمی را باز کرد تا به انسان جدید عقاید جدید و شانس ها و خطرات بقا را معرفی کند. این تجربیات کمک کرد تا نسل ما نسلی سازگار و قابل انطباق با شرایط باشد و این سازگاری در نبوغ تکنولوژیک ما نمایان شده است.

پس با این فرض که این مهاجرت نقشی چنین حیاتی در تاریخچه تکاملی ما داشته است، نخستین جایی که بر آن گام نهادیم کجا بود؟

حاشیه نیل و تنگه باب المندب در جنوب دریای سرخ، به عنوان نخستین محل های خروج از قاره آفریقا در نظر گرفته شده است ولی مدارکی- که این مناطق را با خروج از آفریقا پیوند بزند- محدود است و دانشمندان دقیقا نمی دانند آیا این مناطق همیشه قابل دسترس یا مورد علاقه هومینین ها بوده است یا نه؟ برای نمونه هرچند نیل به عنوان یک منطقه بسیار مناسب برای مهاجرت در نظر گرفته میشود ولی کانال رود نیل، در حدود 0.8تا 1.8 میلیون سال قبل وجود خارجی نداشته است ولی مدارکی از مهاجرت هومینین ها به منطقه لبانت(فلسطین، لبنان، سوریه، و عراق)وجود دارد و به همان تاریخ برمیگردد.

به جز نیل آیا راه دیگری برای این مناطق وجودداشته است؟ اخیرا یک گروه پژوهشی کوشیده است برخی شکاف های علمی در مورد مسیرهای خروج از آفریقا را کشف کنند. تمرکز گروه بر حاشیه غربی دریای سرخ بود.

این منطقه، شاخ پر فسیل افریقا و شبه جزیره سینا را تشکیل میدهد. این شبه جزیره تنها پل زمینی است که می تواند حرکت انسان را در دو میلیون سال اخیر از آفریقا به اوراسیا آسان کند.

ما مدارکی از حضور و اقامت انسان در این مناطق پیدا کردیم و این مدارک بر اساس ابزارهای سنگی به جا مانده در این مناطق بود. این مدارک نشان میدهد این منطق

ه شاید نخستین منطقه برای مهاجرت هومینین ها بوده باشد این ابزارها شامل تبر دستی و تیشه مشتی بود. اینها مرتبط با موجودی انسان گونه است که به طور کامل بر دو پای خود می ایستد و با دستهای خود کار میکند مانند هموارکتوس و دیگر موارد مشابه.

منطقه پژوهش در سایت سودانی دریای سرخ بود و منطقه ساحلی را در بر میگرفت که خلیج آگیگ و بستر خور باراکا را در برداشت. خور به معنی دره تنگ و تنگه است. بسترهای آگیگ و خور باراکا مناطقی صاف و پایین و شبکه ای از سیستم های آبرسانی کنار ساحل را تشکیل میدهند که از جلگه ها و پشته های دریای سرخ گسترش می یابد و یک منطقه غنی را برای انسان ایجاد می کند. مسئول پژوهش میگوید ما سه هفته در این محل ماندیم و این فصل اولی بود که می خواستیم بر این منطقه تمرکز کنیم.

تیم ما پنج سایت مربوط به دوره سنگی و ابزارهای سنگی متعددی را کشف کرد که در مناطق پراکنده ای وجود داشت. بیشترین یافته، چیزی بود که باستان شناسان آن را تبر دستی یا تیشه مشتی می نامند. روش پیچیده تهییه تبرهای دستی به طور سنتی آچولیا نامیده میشود زیرا اولین بار در نیمه قرن نوزدهم در محلی در فرانسه به نام سینت- آچول کشف شد.

تبرهای دستی ای- که پیدا کردیم- نشانه هایی از شکل دهی به وسیله انسان و چیزی بیشتر از گزینش موارد خام توسط طبیعت را نشان میداد. سازندگان این ابزارها از سنگ های آتشفشانی با بافت ظریف به عنوان ماده خام اولیه استفاده میکردند. و این نشان میدهد آنها تخته سنگ های با کیفیت بالا را- که راحت میشکند و لبه های برشی سودمند و تیزی ایجاد می کند- می شناختند. بر اساس شکل آنها ما تصورمی کنیم ابزارها برای بریدن گوشت، بیرون کردن مغز استخوان و فراوری محصولات گیاهی بوده است.

هیچ فسیلی هنوز به دست نیامده تا بدانیم چه کسی این ابزارها را ساخته است. ولی سطح توانایی های تکنیکی- که برای ساخت آن لازم است به درک خوبی از ویژگی های مکانیکی تخته سنگ های کار شده و وابستگی فرایند به ابزار سنگی اشاره میکند. به کار بردن چنین سیستم تکنولوژیک زنده، حتما نیازمند گروه های پایدار و هماهنگ اجتماعی و درک پیشرفته بوده است.

به دلیل تردستی و مهارت آن، تکنولوژی آچولیان به نظر می رسد یک زندگی در حال ارتقا را نشان دهد. هومینینهایی- که در منطقه مطالعه ما زندگی می کردند- با تیشه های دستی خود در مناطق وسیعی پراکنده بودند. راهی که احتمال بیشتری داشت به طرف شمال از طریق خلیج آگیگ و خور باراکا تا شبه جزیه سینا و فراتر برود.

زمان این یافته ها و دیگر موارد در سایت هنوز مشخص نیست ولی بر اساس شواهد تکنیکی ابزارهایی- که در منطقه مطالعه کشف شده است- این مناطق به نظر میرسد مطابق با آفریقای شرقی در 1.25 میلیون سال قبل تا 500هزار سال قبل بوده باشد. کار بیشتری روی این مناطق باید انجام شود.

هددف ما بررسی بیشتر آنجا برای شناسایی ویژگی های زمانی و محیطی سازگاری های اولیه هومینین ها در این منطقه خاص جغرافیایی و اکولوژیک در آفریقاست.

https://www.heritagedaily.com/…/red-sea-stone-tool-f…/123678


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
استفاده از هوش مصنوعی در رشد مغز علت تمایل انسان بمشکلات نخاعیورزش و میگرنآیا آگاهی پس از مرگ از بیبیماری ضعف عضلات نزدیک بسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز ابزار برتر بقاکنفرانس تشنج هتل کوثر اصافراد آغاز حرکت خودشان ربحثی در مورد نقش کلسیم و تبدیل سلولهای محافط به سساختار شبکه های مغزی ثابنقش حفاظتی مولکول جدید دکشف ارتباط جدیدی از ارتباولین مورد پیوند سر در انبرخی بیماری ها که در آن بجاذبه و نقش آن در شکلگیریشباهت زیاد بین سلول هاي عچهار میلیارد سال تکامل بپیموزایداگر نعمت فراموشی نبود بستلاشی برای درمان قطع نخاخواب عامل دسته بندی و حفطعسل طبیعی موثر در کنترل بچگونه حافظه را قویتر کنیاختلالات صحبت کردن در انتکامل ابزار هوش ، راه پر دانشمندان روش هاي جدیدی فلج خوابنزاع بین علم و نادانی رو ارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرمان های رایج ام اسلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکروش مقابله مغز با محدودیماه رجبهاوکينگ پیش از مرگش رسالاستیفن هاوکینگ در مورد هزمین زیر خلیج فارس تمدنی مشاهده آینده از روی مشاهورزش بهترین درمان بیش فعآیا امکان بازسازی اندامهبیماریهای تحلیل عضلانی اسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز از بسیاری حقایق می گرکنگره بین المللی سردرد دافزایش قدرت ادراکات و حسبحثی در مورد عملکرد لوب فتری فلوپرازینسخن پاک و ثابتنقش حیاتی تلومر دی ان آ دکشف جمجمه ای درکوه ایرهواولین تصویر در تاریخ از سبرخی بیماری های خاص که بدحقیقت راستین انسان علم بشباهت زیاد بین سلول هاي عچهار ساعت پس از کشتار خوکپیچیدگی های مغزی در درک زاگر تلاش انسان امروز براتلاشی جدید در درمان ام اسخودآگاهی و هوشیاريعصب حقوق نورولوونگاهی بر قدرت بینایی دراادامه بحث تکامل چشمتکامل زباندانشمندان روشی برای تبدیفلج خواب چیستنزاع بین علم و جهل رو به پارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرمان جدید میگرن با انتی لزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکروش های صرفه جویی در ایجاماپروتیلینهاوکينگ پیش از مرگش رسالاستیفن هاوکینگ در تفسیر زندگی هوشمند در خارج از زمعنی روزهورزش در کمر دردآیا انسان با مغز بزرگش اخبیهوش کردن در جراحی و بیمسفری به آغاز کیهانمغز برای فراموشی بیشتر ککنگره بین المللی سردرد دافسردگی و اضطراب در بیمابحثی درباره هوش و تفاوتهتری فلوپرازینسریعترین کامپیوتر موجودنقش داروهاي مختلف معروف گنجینه ای به نام ویتامین اولین سلول مصنوعیبرخی توجهات در ببمار پارحافظه و اطلاعات در کجاست شش مرحله تکامل چشمنوار مغزی روشی مهم در تشخپیوند مغز و سر و چالشهای ابزار هوش در حال ارتقا ازتمایل زیاد به خوردن بستنخودآگاهی و هوشیاريعضلانی که طی سخن گفتن چقدنگاهی بر توانایی اجزاي بادغام میان گونه های مختلتکامل ساختار رگهای مغزی داروهای مصرفی در ام اسفیلمی بسیار جالب از تغیینظام مثبت زندگیاز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد ودرمانهای بیماری پارکینسممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکروش هایی ساده برای کاهش امبانی ذهنی سیاه و سفیدهدف از تکامل مغزاستخوان های کشف شده، ممکزیباترین چیز در افزایش سمغز فکر میکند مرگ برای دیوزوز گوشآیا احتمال دارد رویا از آبیوگرافیسلولهای بنیادی مصنوعی درمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟کندر در بیماریهای التهابالکتروتاکسی(گرایش و حرکبحثی درباره هوش و تفاوتهتسلیم شدن از نورون شروع مسرگیجه از شایعترین اختلانقش روزه داری در سالم و جگیاه خواری و گوشت خوار کداوکرلیزوماب داروی جدید شبرخی سلولهای عصبی در تلاحافظه و اطلاعات در کجاست ششمین کنگره بین المللی سنورون هاي مصنوعی می توانپیوند سر، یکی از راه حلهاابزارهای بقای موجود زندتمدن قدیمی ای در جنوب ایرخانواده پایدارمقالاتناتوانی از درمان برخی ویادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل شناخت انسان با کشفداروهای ضد بیماری ام اس وفیزیکدانان ماشینی برای تنظریه تکامل در درمان بیماز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک فرد دیگر و رفتارهای امنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی در کامپیوترهااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکروش صحبت کردن در حال تکاممجموعه های پر سلولی بدن مهزینه ای که برای اندیشیداصول سلامت کمرزیرفون داروی ضد ام اسمغز ما کوچکتر از نیم نقطهیک پیشنهاد خوب برای آسان آیا احتمال دارد رویا از آبیوگرافیسلسله مباحث هوش مصنوعیمغز بزرگ چالش است یا منفعکوچک شدن مغز از نئاندرتاالتهاب شریان تمپورالبحثی درباره هوش و تفاوتهتشنج چیستسردرد و علتهای آننقش رژیم غذایی در رشد و اگالکانزوماب، دارویی جدیايندگان چگونه خواهند دیدبرخی سيناپسها طی تکامل و حافظه و اطلاعات در کجاستصرع و درمان های آننورون های ردیاب حافظهپیشینیان انسان از هفت میابزارهای پیشرفته ارتباط تمساح حد واسط میان مغز کوخطا در محاسبات چیزی کاملتاثیر ویتامین دی بر بیماناتوانی در شناسایی چهره ارتقا و تکامل سنت آفرینش تئوری تکامل امروز در درمداروی فامپیریدین یا نورلفرگشت و تکامل تصادفی محض هفت چیز که عملکرد مغز تو از نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک و احساسمولتیپل اسکلروز در زنان هوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای نو در درمان دیسک بمحل درک احساسات روحانیهستي مادي ای که ما کوچکتراضطراب و ترسزبان چهار حرفی حیات زمینمغز مادران و کودکان در زمیکی از علل محدودیت مغز امآیا برای تولید مثل همیشه بیان ژن های اسکیزوفرنی دسم زنبور ، کلیدی برای وارمغز بزرگ چالشهای پیش روکودک ایرانی که هوش او از امیوتروفیک لترال اسکلروبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییر الگوی رشد مغزی با زسردرد تنشننقش زبان در سلطه و قدرت اگامی در درمان بیماریهای ايا اراده آزاد توهم است یبررسي علل احتمالي تغيير حس چشایی و بویاییضررهای مصرف شکر و قند بر نوروپلاستیسیتی چیستپیشرفتی مستقل از ابزار هابزارهای دفاعی و بقای موتنفس هوازی و میتوکندریخطا در محاسبات چیزی کاملصفحه اصلینخاع ما تا پایین ستون فقرارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل در پیشگیری و داروی تشنجی دربارداریفراموش کارها باهوش تر هسهفت سین یادگاری از میراث از آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک احساسات و تفکرات دیگمواد کوانتومی جدید، ممکنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای شناسایی قدرت شنوامحل درک احساسات روحانی دهستی ما پس از شروعی چگال و هر کس تقوای خدا پیشه کناطلاعاتی عمومی در مورد مزبان و بیان، در سایه پیشرمغز چون ابزار هوش است دلییادگیری مهارت های جدید دآیا بزرگ شدن مغز فقط در دبیست تمرین ساده برای جلوسودمندی موجودات ابزی بر مغز حریص برای خون، کلید تکودکان خود را مشابه خود تامگا سه عامل مهم سلامتبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییر زودتر اتصالات مغزیسردرد سکه اینقش زبان در سلطه و قدرت اگاهی لازم است برای فهم و ايا اراده آزاد توهم است یبررسی و اپروچ جدید بر بیمحس و ادراک (قسمت اول )ضررهای شکر بر سلامت مغزنوشیدن چای برای مغز مفید پاسخ گیاهان در زمان خورداثر مضر مصرف طولانی مدت رتنفس هوازی و میتوکندریدفاع در برابر تغییر ساختسوالات پزشکینخستین تصویر از سیاهچالهارتباط میکروب روده و پارتا 20 سال آینده مغز شما به داروی جدید s3 در درمان ام فراموشی همیشه هم بد نیستهمیشه عسل با موم بخوریماز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک تصویر و زبان های مخلتموجود بی مغزی که می تواندهوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی برای بهبود هوش عاطفمحدودیت های حافظه و حافظویتامین E برای فعالیت صحاطلاعاتی عمومی در مورد مزبان و تکلم برخی بیماریهمغز چگونه صداها را فیلتر یادآوری خواب و رویاآیا تکامل و تغییرات ژنتیبیشتر کمردردها نیازی به سیاهچاله و تکینگی ابتدایمغز زنان جوانتر از مغز مرکوری گذرای ناشی از موبایامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبحثی درباره احساسات متفاتغییر عمودی سر انسان از پسرعت فکر کردن چگونه استنقش سجده بر عملکرد مغزگاهی مغز بزرگ چالش استای آنکه نامش درمان و یادشبررسی سیستم تعادلی بدن احس و ادراک (قسمت دوم )طی یکصد هزار سال اخیر هرچنوعی سکته مغزی ، وحشتناک پختگی پس از چهل سالگي به اثرات مفید قهوهتو دی ان ای خاص ميتوکندريدقیق ترین تصاویر از مغز اپیامهای کاربراننرمش های مفید در سرگیجهارتباط چاقی و کاهش قدرت بتاثیر مشاهده بر واقعیت بداروی جدید ضد میگرنفرایند حذف برخی اجزای مغهوموارکتوس ها ممکن است داز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک عمیق در حیواناتموجودات مقهور ژنها هستندهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان قطع نخمخچه ، فراتر از حفظ تعادلویتامین E در چه مواد غذایبلندی در ذهن ما درک بلندیزبان و شناخت حقیقت قسمت چمغز آیندگان چگونه است ؟ژن هوش و ساختارهای حیاتی آیا خداباوری محصول تکاملبا هوش مصنوعی خودکار روبسیاره ابلهانمغزهای کوچک بی احساسکی غایب شدی تا نیازمند دلانفجار و توقف تکاملی نشابحثی درباره احساساتی غیرثبت امواج الکتریکی در عصشلیک فراموشینقش غذاها و موجودات درياگذر زمان کاملا وابسته به ایندرالبررسی علل کمر درد در میانحس و ادراک قسمت چهارمظهور امواج مغزی در مغز مصچیزی خارج از مغزهای ما نیپرورش مغز مینیاتوری انسااثرات مضر ماری جواناتولید سلولهای جنسی از سلدلایلی که نشان میدهد ما بسایتهای دیگرنرمشهای مهم برای تقویت عارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر نگاه ناظر هوشیار بداروی ضد تشنج با قابليت تفرد حساس از نظر عاطفی و بهوش مصنوعی می تواند بر احاز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری اعصاب به علت میتومیهمانهای ناخوانده عامل هوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان سکته ممخچه ابزاري که وظیفه آن فویتامین دی گنجینه ای بزربه زودی شبکه مغزی به جای زبان و شناخت حقیقت قسمت امغز انسان ایا طبیعتا تماژن یا نقشه توسعه مغز و نقآیا دلفین ها می تواند از بارداری بدون رحمسیاره ابلهانمغزتان را در جوانی سیمکشکاهش التهاب ناشی از بیماانگشت نگاری مغز نشان میدبخش دیگری در وجود انسان هجمجمه انسان های اولیهشنا در ابهای گرم جنوب نینقش غذاها و موجودات درياگربه شرودینگر و تاثیر مشایا کوچک شدن مغزانسان البزرگ شدن مغز محدود به دورحس و ادراک قسمت پنجمعلم به ما کمک میکند تا موچگونه مغز پیش انسان یا همآلزایمراجزای پر سلولی بدن انسان توانایی مغز و دیگر اجزای دندان ها را مسواک بزنید تچرا مغزهای ما ارتقا یافت ارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه انسان بر رفتاداروی ضد تشنج با قابليت تقانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ورقیبی قدرتمند در برابر ممیگرن سردردی ژنتیکی که بهوش احساسیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رو ح و روان بر جسمريتوکسيمب در درمان ام اسمدارک ژنتیکی چگونه انسانمروری بر تشنج و درمان هایواکنش های ناخودآگاه و تقبوزون هیگز چیستزبان و شناخت حقیقت قسمت دمغز انسان برای ایجاد تمدژنها نقشه ایجاد ابزار هوآیا دست مصنوعی به زودی قابازگشت از آثار به سوی خداسیر آفرینش از روح تا مغز نقش قهوه در سلامتیکایروپاکتیک چیستاندوهگین نباش اگر درب یا برنامه و ساختار پیچیده مجنسیت و تفاوت های بیناییشناخت و معرفت، و نقش آن دنقش غذاها و موجودات درياگزیده ای از وبینار یا کنفایا ابزار هوشمندی یا مغز بسیاری از بیماری های جدیحس و ادراک قسمت سومعلایم کمبود ویتامین E را چگونه هموساپينس بر زمین آیا ما تنها موجودات زنده اجزایی ناشناخته در شکل گتوازن مهمتر از فعالیت زیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجچرا حیوانات سخن نمی گوینارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتاداستانها و مفاهیمی اشتباقارچ بی مغز در خدمت موجودهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر انتخاب از طرف محیط رموزی از نخستین تمدن بشرمیدان مغناطيسي زمین بشر هوش احساسیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاه خواری بر ریواستیگمینمرکز خنده در کجای مغز استواکسن سرطانبیماری گیلن باره و بیمارزبان و شناخت حقیقت قسمت سمغز انسان برای شادمانی طژنها ، مغز و ارادهآیا رژیم غذایی گیاهی سلابازسازي مغز و نخاع چالشی سیستم تعادلی بدننقش مهاجرت در توسعه نسل اکاربرد روباتهای ريزنانوانسان قدیم در شبه جزیره عبرین نت به جای اینترنتجنسیت و تفاوت های بیناییشناسایی سلول های ایمنی انقشه مغزی هر فرد منحصر بهگزارش یک مورد جالب لخته وایا بیماری ام اس (مولتیپتفاوت مغز انسان و میمون هحساسیت روانی متفاوتعلایم کمبود ویتامین E را چگونه آن شکری که می خوریمآیا مغز تا بزرگسالی توسعاحساس گذر سریعتر زمانتوسعه برخی شغل ها با هوش ديدن با چشم بسته در خواب چرا حجم مغز گونه انسان درارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیمادر مانهای کمر دردقدم زدن و حرکت دید را تغیهوش مصنوعی الفاگواز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سرمز و رازهای ارتباط غیر کمکانیزمهای دفاعی در برابهوش عاطفی بیشتر در زناناز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر رژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومرگ انتقال است یا نابود شواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبیماری ای شبیه آلزایمر و زبان، وسیله شناسایی محیطمغز انسان برای شادمانی طژنهای هوش ، کدامندآیا راهی برای رفع کم آبی بحتی علمی درباره تمایل بسیستم دفاعی بدن علیه مغز نقش هورمون های تیروئید دکاربرد روباتهای ريز، در انسان جدید از چه زمانی پابرای پیش بینی آینده مغز دجهش های ژنتیکی مفید در ساشواهدی از دنیسوان(شبه نئنقص در تشخیص هیجانات عامگشایش دروازه جدیدی از طرایا بدون زبان میتوانیم تتفاوتهای جنسیتی راهی براخلاصه ای از مطالب همایش معلت خواب آلودگی بعد از خوچگونه انتظارات بر ادراک آیا همه جنایت ها نتیجه بیاخلاق و علوم اعصابتوصیه های غیر دارویی در سدی متیل فومارات(زادیوا)(چرا در مغز انسان، فرورفتارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ژنها بر اختلالات خدر چه مرحله ای از خواب ، رقدرت انسان در نگاه به ابعهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مرویای شفافما انسانها چه اندازه نزدهوش عاطفی در زنان بیشتر ااز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رتاثیر رژیم گیاهخواری بر راه های جدید برای قضاوت رمراحل ارتقای پله پله کیهوراپامیل در بارداریبیماری ای شبیه ام اس مولتسفر نامه سفر به بم و جنوب مغز انسان رو به کوچک تر شکلرال هیدرات برای خوابانآیاما مقهور قوانین فیزیکبحث درباره پیدایش و منشاسکته مغزینقش ژنتیک در درمان اختلاکجای مغز مسئول پردازش تجانسان عامل توقف رشد مغزبرخی نکات از گاید لاین پرجهش های ژنتیکی غیر تصادفشاهکار قرنچند جهانیپمبرولیزوماب در بیماری چایا تکامل هدفمند استتقلید مرحله ای نسبتا پیشخواندن ، یکی از شستشو دهنعوارض ازدواج و بچه دار شدچگونه باغبانی باعث کاهش آیا هوش ارثی دریافتی از پاختلال در شناسایی حروف و توصیه هایی در مصرف ماهیدژا وو یا اشنا پنداریچراروياها را به یاد نمی آارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر کپسول نوروهرب بر ندر هم تنیدگی کوانتومی و پلوب فرونتال یا پیشانی مغهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب روبات های ریز در درمان بیما انسانها چه اندازه نزدهوشیاری کوانتومیاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر عصاره تغلیظ شده گیراه پیروزی در زندگی چیستمزایای شکلات تلخ برای سلورزش هوازی مرتب خیلی به قبیماری بیش فعالیسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز انسان رو به کوچکتر شدکمردرد و علل آنآزمون ذهنی گربه شرودینگربحثی در مورد نقش ویتامينساخت شبکه عصبی با الفباینقش انتخاب از طرف محیط، نکشف مکانیسم عصبی خوانش پانعطاف پذیری مکانیسمی علبرخی اثرات مضر ویتامین دجهشهای مفید و ذکاوتی که دشبیه سازی میلیون ها جهان چندین ماده غذایی که ماننپنج اکتشاف شگفت آور در موایرادهای موجود در خلقت بتلقین اطلاعات و حافظهخواب سالم عامل سلامتیعید نوروز مبارکچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هوش سریعی که بدون احساختلالات مخچهتوضیحی ساده در مورد هوش مدژاوو یا آشناپنداریچراروياها را به یاد نمی آارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر تدرمان های بیماری آلزایمرلبخند بزن شاید صبح فردا زهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم روح رهاییما با کمک مغز خود مختاريمهوش، ژنتیکی است یا محیطیاز تکینگی تا مغز، از مغز تاریخ همه چیز را ثبت کردهرشته نوروایمونولوژی و نقمسیر دشوار تکامل و ارتقاورزش هوازی ، بهترین تمریآیا واکنش های یاد گرفته وبیماری تی تی پیسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز ایندگان چگونه استکمردرد با پوشیدن کفش مناإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبحثی جالب درباره محدودیتتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ساخت شبکه عصبی مصنوعی با نقش اتصالات بین سلولهای کشف مکانیسمی پیچیده در باولین هیبرید بین انسان وبرخی اختلالات عصبی مثانهجهشهای مفید و ذکاوتی که دشبیه سازی سیستم های کوانچه زیاد است بر من که در ایپوست ساعتی مستقل از مغز داگر نعمت فراموشی نبود بستلاش هایی در بیماران قطع خواب سالم عامل سلامتی و یعامل کلیدی در کنترل کارآچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هشیاری کوانتومی وجوداختلالات حرکتی در انسانتکامل چشمدانشمندان ژنی از مغز انسفلج بل، فلجی ترسناک که آننزاع بین جهل و علم رو به پارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرمان های جدید میگرنلرزش ناشی از اسیب به عصبهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکروزه داری و بیمار ی ام اس ما تحت کنترل ژنها هستیم یهیچگاه از فشار و شکست نترازدواج های بین گونه ای، ر