دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از نظر علم اعصاب اراده آزاد حقیقت است یا توهم

از نظر علم اعصاب اراده آزاد، حقیقت است یا توهم؟

تدريسی از دکتر توفیق مسرور از دانشکده تحقیقات برتر علوم دینی و لغتی در نجف اشرف

اراده آزاد، موضوع مناقشه از زمان های دور، در فلسفه و دیگر ميدان ها بوده است و این مسئله اي بسیار مهم در دین الهی است و بدون داشتن اراده آزاد، معنی ای برای تکلیف الهی وجود ندارد و بحث امروز در مورد اراده یا اختیار آزاد است و یا آنطور- که علمای علم اعصاب بیان می کنند- مغز ما خودش، به اختراع و ایجاد تصمیمات و انتخاب ها اقدام می کند و آن را اجرا می نماید و ما را به این توهم می اندازد که ما اراده آزاد داریم!

و برای اینکه اشکال طرح شده را بفمهیم، انجام یک آزمایش را از دید علمای اعصاب ببینیم.

فرض کنید می خواهیم چیزی را به طور آزاد، اراده کنیم از شما می خواهم فقط تصور کنید آن لحظه ای را که با آن می خواهید بر تکمه ضربه بزنید و باید در همان لحظه ای که آن را به یاد می آورید، بر تکمه ضربه بزنید. در تجربیات قرن گذشته پروفوسور بن جملی همین آزمایشی را- که گفتیم- در آزمایشگاه انجام داد و او از افرادی خواست تا تکمه را فشار دهند و او عددی را- که تحليلگر فعالیت مغزی نشان می دهد- مشخص می نماید و تفاوت بین این زمانها تعیین میشود.

نصب الکترودها و وصل آن به ارتباطات و ثبت وقایع داخل مغزی انجام میشود، تا اتفاقات داخل مغز و عضله و فشار دادن تکمه را نشان دهد.

آنچه دکتر بن جملی کشف کرد آن است که مغز ما مکانیسم های غیر هوشیار دارد که تصمیم می گيرد، مثلا قشر جلویی مغز، قشر پریتال را تحریک می کند یعنی این تصمیم در ابتدا غیر هوشیار است و قشر جداري، حرکات را مهیا می سازد سپس بیان این حرکات و تصمیمات به قشر حرکتی منتقل می گردد ولی شخص همچنان نمیداند که به صورت غیر هوشیار تصمیم گرفته است تا تکمه را فشار دهد. پس از اینکه پیام به قشر حرکتی منتقل می گردد و پس از 350 میلی ثانیه قشر حرکتی، تاکیدی را به قشر جداری میفرستد و شخص آگاه میشود و پس از 200 میلی ثانیه عضلات را تحریک میکند و با اراده بر تکمه فشار میدهد.

اگر بخواهیم این مراحل را خلاصه کنیم: مرحله اول بدون آگاهی برای تصمیم گیری در مغز است. در قسمت اول مرحله آماده سازی مخفی است که تقریبا 900 میلی ثانیه قبل از حرکت است پس از آن، آرام آرام فعالیت مغز آغاز میشود و زمان آگاه شدن از این فعالیت، حدود 300 میلی ثانیه قبل از حرکت است که فعالیت مغز تقریبا به حداکثر میرسد. سپس پیام به صورت ناآگاهانه به قشر حرکتی ارسال می شود و بعد مرحله ارادی ضربه زدن بر تکمه است.

(الگوی تصویری آن در فیلم تدریس و در پاورپوینت آن، موجود است. ) این تصویر، مراحل فعالیت مغز را نشان میدهد. پس اول مغز، به صورت غیر ارادی تصمیمی به حرکتی می گیرد و بعد از مدتی، دستور اجرا میدهد و در کمتر از یک ثانیه وارد منطقه ارادی مغز می شود.

بر اساس این نوع از تجربیات، برخی پژوهشگران نتیجه گرفته اند که تصمیمات ما همه اش ناآگاهانه است و از آنها گروهی، همه اراده آزاد را رد می کنند و آن را کاملا یک توهم می دانند و بیشتر اینها فیزیک دانها هستند.

بر اساس دیدگاه، دانشمندان را به چند دسته تقسیم می کنیم: دسته اول کاملا اراده آزاد را رد می کنند و به حتمی بودن عملکرد، به صورت صد در صد اعتقاد دارند(hard determinism).

در برابر گروه دیگری هستند که قائل به اراده کامل آزاد انسان هستند.

گروهی دیگر می گویند نه اراده کامل هست و نه اجبار کامل(hard incompatibilism) و گروه دیگر می گویند هم اراده آزاد ممکن است و هم اجبار کامل امکان دارد. (compatibilism) و اینها نوعی از اراده آزاد را برای انسان در نظر می گیرند.

در اینجا مقوله توهمی بودن اراده آزاد را مورد مناقشه قرار می دهیم. اکنون سوالی پیش می آید : اگر تصمیمات ما در منطقه غیر هوشیار رخ میدهد و ما فقط توهم و تصور اشتباه می کنیم که ما کسی هستیم که این کار را انجام داد، پس چرا ما این احساس قوی را داریم که ما کسی هستیم که اراده آزاد داریم؟ چرا تصور می کنيم ما تصمیم گرفتیم و ما انتخاب کردیم و چگونه تصمیم های غیر ارادی را توجیه و تفسیر کنیم؟ زیرا این اراده ها و تصمیمات، از بخش غیر هوشیار مغز ما منشا می گیرد. پژوهش گران روانشناس و علم اعصاب، با آزمایشاتی اینها را اثبات می کنند. ونمونه ای از آن را مطرح می کنیم ولی پیش از آن باید مقدماتی ساده را بفهمیم.

مغز ما همانطور که می دانید دو قسمت دارد: سمت راست و چپ و آنها وظایف مختلفی دارند از جمله تحلیل و بخشی دیگر از وظایف، نیازمند یکی از دو لوب راست یا چپ است و در برابر، قسمت هایی هست که وظایف را تنظیم می کند و وظایف لوب راست و چپ را با هم هماهنگ می سازد. در مغز ما میلیون ها سلول وجود دارد که دو قسمت را به هم مربوط می کند. پیامها و معلومات، دو قسمت را به هم ربط می دهد ولی اگر دو قسمت به روش طبیعی یا مصنوعی از هم جدا شوند، چه اتف

اقی می افتد؟

برای فهم این مطلب باید مقدمه ای را بدانیم. ما دو نیمه بینایی راست و چپ داریم. میدان بینایی راست، به سمت چپ مغز و ميدان بینایی چپ، به نیمکره راست می رود. در نیمکره چپ، اطلاعات سخن گفتن و بیان آنچه می بینید، وجود دارد و کسانی - که ارتباط دو نیمکره را از دست می دهند- اگر چیزی را در نیمه بینایی راست ببینند، میتوانند ان را به سادگی بیان کنند و بشناسند ولی همانطور که می بینيد اگر کلمات یا اشیا، در ميدان بینایی چپ آنها عرضه شود، به طور کامل از شناسایی آن ناتوان هستند

و همزمان و اگر از او بخواهیم چیزی را- که در نیمه چپ بینایی به او نشان داده میشود- با دست راست رسم کند، نمی تواند.

اگر چیزی در نیمه بینایی چپ باشد در قسمت پشتی نیمکره راست مغز دیده میشود و برای فهم آن، باید به نیمکره چپ بیاید و نیز برای آنکه چیزی را که در نیمکره چپ می بینید بتواند با دست راست بکشد همین انتقال باید صورت گیرد و وقتی ارتباط دو نیمکره مختل است چنین درک و چنین رسمی با دست راست انجام نمی شود، ولی به صورت ناخودآگاه میتواند با دست چپ، آن شی را رسم کند و پس از آنکه با دست چپ آن را در نیمه راست بینایی کشید، میتواند آن را بشناسد.

مطلب جالب اینکه اگر از این افراد سوال شود و به آنها به جای سوال شفاهی، تصاویری نشان داده شود و مثلا تصویر مرغ در نیمه راست بینایی آنها نشان داده شود و از فرد به جای آنکه از او خواسته شود تا اشیا را نام ببرد بخواهیم با دست راست چیزهایی- که روبرویش هست و مناسب آن چیزی است که در میدان بینایی راست دیده است- اشاره کند و با دست راست به آن چیزی اشاره کند که در میدان چپ بینایی دیده است طبیعتا همه افراد که در مغز خود این اختلال را دارند میتوانند جواب درست بدهند به شرطی که با دست راست به آن چیزی که در میدان راست بینایی می بینند اشاره کنند.

باز با دست چپ هم ميتواند زیرا این فرد از درک آنچه در نیمه چپ بینایی می بیند ناتوان است ولی با این حال دست چپ او میتواند به مطلب اشاره کند.(به صورت ناخودآگاه)

خوب اکنون اگر سوال شود و اگر از او در این حالت سوال شود جوابی بی ربط میدهد مثلا ممکن است بگوید بیل برای شستن فضولات مرغ استفاده میشود!! زیرا مطلب را نشناخته است و آنچه کشف شده است و تفسیر شده است، در نيمکره راست است.

پس در ميدان راست بینایی، انتخاب درست می کند و آگاهانه هم هست ولی در میدان چپ بینایی، باز انتخاب درست میکند ولی از علت آن، آگاه نیست و از روی غفلت و ناآگاهانه است یعنی بیمار، علت انتخاب ناآگاهانه خود را نمی داند و تفسیر مغزی او، یک نظریه را مطرح می کند و آن را به واقعیت مرتبط میسازد یعنی انسان برای تفکرات و برخوردها و رفتارها، کاملا وابسته به مغز خود است و این تفسیر منطقی را انجام می دهد.

خوب آزمایشات بسیاری از هر دو نوع وجود دارد- همانطور که گفتیم.

اگر بخواهیم آنچه را گفتیم خلاصه کنیم، این محققان می گویند ما دو امر را داریم: امر اول، تصمیماتی که در منطقه ناخودآگاه مغز انجام میشود سپس دستور به اجرا می دهد و قبل از اجراي آن، وارد منطقه ای با نام منطقه خودآگاه مغز می شود و این امر، بخشی از ثانیه قبل از شروع حرکت است. اما امر دوم و تجربیات دسته دوم: ما مجموعه ای از تشکیلات در مغز داریم که تحلیل منطقی تصمیم را انجام می دهد و سپس ما را به این توهم می اندازد که ما خودمان، آن افکار و تصمیمات را داشته ایم و خودمان، آن سخنان را گفته ایم و این سبب احساس آزادی اراده می شود و اگر بین دو امر را جمع کنیم، می فهمیم که آزادی اراده، چیزی جز توهم نیست!

اکنون چگونه با وجود این آزمایشات و تجارب، این ادعا را رد کنیم؟ اولا نیازمند چند امر هستیم اولا وقتی می گوییم ما اراده و آزادی داریم و می توانیم تصرفات خود را آگاهانه انجام دهیم، آیا این اراده و آزادی مطلق در همه برخوردها و در همه جزییات تصرفات و مداخلات ما و در همه سطوح است؟ جواب حتما منفی است. وقتی از اراده و آزادی، سخن می گوییم منظور آن نیست که م در همه سطوح وجود خود و در همه جزییات رفتارهای خود، آزادی اراده و آگاهی داریم.

این، امر اول است. اما امر دوم اینکه ما اعتقاد داریم مغز و ابزار هوش- که ابزار بقای منحصر به فردی است- و وظیفه اصلی مغز چیزی است که انتخاب طبیعی برمی گزیند زیرا مغز مشکلات بزرگی- که در محیط است- را حل می کند و نمونه های تقریبی زیادی را مطرح میکند و راه حل سریع ارائه میدهد. به همین دلیل انتخاب طبیعی ان را بر می گزیند پس وقتی این را فهمیدیم می گوییم بر اساس نوع اول آزمایشات، آزادی انتخاب و نیت در حقیقت،

@salmanfatemi

در آن لحظه ای است که شخص مورد آزمایش، وارد آزمایشگاه شده است و شروط آزمایش را پذیرفته است تا اندام خود را برای آزمایش حرکت دهد و این، قبل از آن است که فعالیت مغز برای انجام حرکت انجام شده باشد، و اینها قبل از آن است که بخواهد بر تکمه، ضربه بزند و اینها انتخاب و اختیار انسان را نشان میدهد و بعد از آن، حرکت دست و یا انگشتان و دیگر یافته های آزمایش انجام می شود یعنی او قبل از آن- که دست خود را بر تکمه ببرد- انتخاب کرده است وارد آزمایش بشود واین انتخاب آزاد از طرف فرد، مغز او را در معرض آزمایش مجددی قرار می دهد.

دوم: مغز با این همه اگر بخواهد اعتراض کند یا حرکت را انجام دهد فرایند بازگشت به درک و هوشیاری را بر می گزیند و این یعنی مغز حتی در دیدگاه کاملا مادی، به طور کاملا جدا و آگاه عمل نمی کند. و مغز به صورت کاملا جدا و نا آگاهانه عمل نمی کند و انسان میتواند حرکت و تصرف را به صورت هوشیار متوقف کند.- همانطور که گفتم- انسان اگر تصمیمات غیر هوشیار نداشت، بیشتر نیروی خود را در دقیق شدن در همه جزئیات صرف میکرد؛ در خوردن، در راه رفتن، رفتار، در بستن چشم، باز کردن چشم و دیگر موارد در همه موارد، مغز او مشغول جزییات می شد و به این ترتیب نقش و وظیفه مغز به عنوان ابزار بقا منتفی میشد و انتخاب طبیعی آن را انتخاب نمی کرد.

چهارم که نکته مهمی است: آزادی اختیار- همانطور که قبلا شرط کردیم- به معنی آن نیست آزادی ای - که از آن سخن می گوییم- همه جنبه های انسان را در بر بگیرد. آزادی انتخاب- که منظور ما هست- و می گوییم انسان دارای آن است چیزی است که باعث تمایز انسان از دیگر موجودات زنده بیولوژیک میشود. این موضع گیری ها در مورد انسان، اخلاقی و بین خیر و شر است و بین این دو، انسان باید مراجعه و نزاع داشته باشد مثلا موضع عدل و موضع ایثار و دیگر موارد عادی- که در آنها برخوردها و تضادهای دروني وجود دارد.

نکته پنجم در مورد انتخاب، نقص و خطا در روشی است که این دانشمندان در نفی آزادی انتخاب، بر آن تکیه می کنند- همان انتخاب آزادی که از آن سخنی می گوییم. این انتخاب آزاد، اختیار در سطح روح است و در سطح جسم نیست و این آزادی، در بدن، فقط به همان اندازه آشکار می شود که اختیار، در اجزای دستگاه تلفن، خود را نشان میدهد!!

آن را در ابتدا در مغز فرض کردن، این روشی اشتباه است و روح، از جهان دیگری است و از جهان بدن های دنیوی ما نیست. جهانی- که روح در آن هست- با جهان بدن، در تماس نیستند. بله ارتباط و تواصل بین آنها هست و روح، مسلط بر جسم است ولی تماسی بین دو عالم نیست. اما کسی- که بر ما اشکال کند و بگويد چیزی مانند جهان دیگر وجود ندارد و بگوید چنین چیزی را در این عالم نمی بینیم- به اومی گوییم از نظر علمی این اشکال پیش نمي آید، به خصوص وقتی به او آن چیزی را بگوییم که سید احمد الحسن ع در کتاب توهم الحاد بیان کرد.

مثلا در مباحث فیزیک و فیزیک کوانتومی و کوسمولوژی(کیهان شناسي)، بسیار ممکن است که چند جهانی وجود داشته باشد و جهان هایي موازی با جهان ما موجود باشد و ممکن است موجودات زنده دیگری مثلا گراویتون (ریسمان گراویتون) بتوانند از یک جهان به جهان دیگر پیام ها را منتقل کنند و ارتباطی بین جهان ها باشد و بر عالم جسمانی ما تاثیر گذار باشد(ریسمان گراویتون، مسئول ایجاد جاذبه در زمین است). پس در مورد این اشکال می گوییم این اشکال بر مبنای اصول علمی نیست.

در نکته ششم می گویم چیزی در انسان وجود دارد که دانشمندان در برابر تفسیر آن، عاجز می شوند. امکان ندارد انتخاب ایثار حقیقی، از مغز منشأ بگيرد زیرا مغز، مجموعه ای بیولوژیک و دارای خودخواهی ژنتیکی است و قانون خودخواهی ژنتیکی، بر آن مسلط است و محکوم به این قانون می باشد و حتی اگر گفته شود، ایثار حقیقی ای- که انسان به آن دست می زند- و انسان تنها موجود زنده ای است که دست به ایثار حقیقی می زند بدون آنکه منفعتی را به دست بیاورد- حتی اگر گفته شود ایثار حقیقی احتمالی است که انسان از میان احتمالات بسیار دیگری می تواند به دست بیاورد- اگر نمونه ای را که افراد قائل به توهمی بودن آزادی انتخاب، می گویند در نظر بگیریم- چگونه مغز به این سناریو دست بزند تا انسان را بفریبد و به استمرار ایثار حقیقی دست بزند؟! یعنی به روش ناخوداگاه است؟!

امری مهمتر آن که مغز چگونه عواطف را ایجاد و بر پا می کند تا انسان، ایثار حقیقی را دوست بدارد و به سوی آن، متمایل شود.

حتی اگر هیچ کس دیگری چنین کاری نکند، همه تصور می کنند که رفتاری بلند است و کسی را- که آن را انجام میدهد- دوست دارند.

@salmanfatemi

امکان ندارد این از ناخوداگاه حاصل شود و- آنطور که قائلان به توهمی بودن اراده آزاد می گویند- توهمی نیست.

می گویم مسئله انتخاب و اراده آزاد- که ما به آن اعتقاد داریم و انتخاب بین شر و خیر را انجام میدهد- این است که مثلا با انتخاب خود، اخلاق الهی یا اخلاق شیطانی را برگزینیم.

خیر، با تعریف خیلی ساده اراده خدا است و اراده ای است- که خدای سبحان وتعالی آن را می خواهد- و این اراده، در همه زمان ها اراده یک مرد يعني خلیفه خداست و او چیزی جز آنچه خدا بخواهد، نمی خواهد و این اخلاق، اخلاق خدای سبحان و تعالی است و اخلاق مردی است که خلیفه خدا در همه زمان ها می باشد.

و همه شر، اراده نفس و اهل و عشیره یا جماعت و دیگر موارد در برابر اراده خدای سبحان است.

این همه مطلب، با تعریفی ساده است.

و اگر بخواهیم مسئله را خلاصه کنیم انتخاب یا اراده آزاد بین این دو مورد نوسان میکند و این همانگونه است که سید احمد الحسن بیان کرده است. انسان همیشه میان سه امر است و این سه امر، نور و نفس و ظلمت است یا بگوییم الله، نفس و جهل یا بگوییم، رسولان خدا از فرشتگان و ارواح پاک و نفس و شیطان و سربازان او

و انتخابی- که درباره آن سخن می گوییم در همه جزییات نیست بلکه انتخاب یک جهت است. این انتخاب یا انتخاب جهت نور یا الله سبحان و تعالی و جهت رسولان خدای سبحان وتعالی یا جهت تاریکی و جهل و نفس است.

الحمد لله رب العالمین از شما برای حضورتان تشکر میکنم

دکتر توفیق مسرور


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
در ناامیدی بسی امید استمزایای شکلات تلخ برای سلاعتماد به خودهوش عاطفی در زنان بیشتر ارژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و سکته مغزیکودکان میتوانند ناقل بی تکامل زبان انسان از پیشیآیا هوش مصنوعی می تواند نمقالاتتغییرات تکاملی سر انسان نوروپلاستیسیتی چیستایمان به رویامنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت شصت و دوارتباط بین هوش طبیعی و هودرمان های جدید میگرنمطالبی در مورد تشنجبه بالا بر ستارگان نگاه کهدف یکسان و مسیرهای مختلرجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نمستارگانی قبل از آغاز کیهکاربرد روباتهای ريزنانومغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آیا بزرگ شدن مغز فقط در دجهان مرئی و نامرئیچگونه هوشیاری خود را توسایرادهای موجود در خلقت بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز نشانه ها و آثار درک شددرمان سرگیجه بدون نیاز بزمان و صبربیماری لبر و نابینایی آنوقت نهيب هاي غير علمي گذشتفاوت ارباب و رهبر حقیقیسردرد عروقی میگرنتاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف جمجمه ای درکوه ایرهومغز انسان برای شادمانی طآب زندگی است قسمت اولفروتنی و غرورجهان در حال ایجاد و ارتقانگاه دوبارهخدا موجود استابزار هوش در حال ارتقا ازمنشأ اطلاعات و آموخته ها از تکینگی تا مغز از مغز تدرک درست از خود و هوشیاریبیماری دویکزونا به وسیله ویروس ابله واقعیت فیزیکی، تابعی از تمدن پیشرفته ی پیشینیانشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج گالکانزوماب، دارویی جدیمغز در تنهایی آسیب میبینآشنا پنداریفشار و قدرتجامعه ی آسمانیابزار بقا از نخستین هماننبرو و انرژی مداومدنیای شگفت انگیز کوانتوممیدان مغناطيسي زمین بشر از تکینگی تا مغز از مغز تدغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و زبان و تکلم برخی بیماریهواکسن ایرانی کرونا تولیدتو یک جهان در مغز خودت هسپلاسمای غالبشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش هورمون های تیروئید دالکتروتاکسی(گرایش و حرکقبل از آغازحقیقت افرادابزار بقای موجود زنده از چرا ویروس کرونای دلتا وادین، اجباری نیستما تحت کنترل ژنها هستیم یاز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک بازی رقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا سفرنامه سفر به بم و جنوب ورزش و میگرنتولید پاک و فراوان انرژیپیوندی که فراتر از امکانطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غبانقش روی و منیزیم در سلامتامیدی تازه در درمان سرطالیس دگرامفتامین یا ویاسحافظه های کاذبابزارهای بقای موجود زندهنسبت طلایی، نشانه ای به سدانشمندان تغییر میدان مغمجموعه های پر سلولی بدن ماز سایه بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما اسلطان جنگل یا صاحب ملکوتیاری خدا نزدیک استتوهم جسمپروتئین های ساده ی ابتداعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازیننمیتوان با بیرون انداختنانرژی خلا ممکن استممانتین یا آلزیکسا یا ابحس و ادراک قسمت 82اجزایی ناشناخته در شکل گهمه چیز در زمان کنونی استداروی جدید برای ای ال اسمدارک ژنتیکی چگونه انساناسرار آفرینش در موجهوش مصنوعی ساخته هوش طبیروش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های سینوریپا داروی ترکیبی ضدکمردردتکینگیآنچه واقعیت تصور میکنیم عادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های نهایت در بی نهایتاولین مورد پیوند سر در انمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت پنجاه و داداراوون تنها داروی تاییهندسه، نمایشی از حقیقتادب برخورد با دیگرانهنر فراموشیدر هم تنیدگی مرزها و بی ممسمومیت دانش آموزان بی گاعتماد به خودهوشمندی کیهانرژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زمانسال سیزده ماههکودکان خود را مشابه خود تتکامل ساختار رگهای مغزی آیا هوش مصنوعی زندگی بشرتاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر داردنوروز یا روز پایانیاین پیوند نه با مغز بلکه منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت شصت و ششارتباط شگفت مغز انسان و فدرمان های جدید در بیماری مطالعه ای بیان میکند اهدبه بالاتر از ماده بیندیشهدف یکسان، در مسیرهای مترحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیسخن نیکو مانند درخت نیکوکاربرد روباتهای ريز، در مغز قلبتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا تکامل و تغییرات ژنتیجهان مشارکتیچگونه واکسن کرونا را توزخواب سالم عامل سلامتیایستادن در برابر آزادی بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز نظر علم اعصاب یا نرووسدرمان سرگیجه بدون نیاز بزمان واقعیت است یا توهمبیماری های میتوکندریوقتی فهمیدی خطا کردی برگتفاوتهای جنسیتی راهی براسرطان کمیت گراییتاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمغز انسان رو به کوچک تر شآب زندگی است قسمت دومفرگشت و تکامل تصادفی محض جهان ریز و درشتنگاهی بر قدرت بینایی دراخدا بخشنده است پس تو هم بابزار بقا از نخستین همانمنشاء کوانتومی هوشیاری ااز تکینگی تا مغز از مغز تدرک عمیق در حیواناتبیماری دیستروفی میوتونیزیباترین چیز در پیر شدنواقعیت چند سویهتمدن بشری و مغز اخلاقیشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونینگام کوچک ولی تاثیرگذارمغز را از روی امواج بشناسآشنا پنداریفضای قلب منبع نبوغ استجاودانگی مصنوعیابزار بقا از نخستین همانچت جی پی تیدنیا، هیچ استمیدان های مغناطیسی قابل از تکینگی تا مغز از مغز تذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشزبان و شناخت حقیقت قسمت چواکسن اسپایکوژنتو کز محنت دیگران بی غمیپمبرولیزوماب در بیماری چشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش هورمون زنانه استروژنالکترودهای کاشتنیقبل از انفجار بزرگحقیقت اشیاابزار بقای موجود زنده از چرا پس از بیدار شدن از خودید تو همیشه محدود به مقدمانند آب باشاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتهسفرنامه سفر به بم و جنوب ورزش بهترین درمان بیش فعتولید سلولهای جنسی از سلپیوستگی همه ی اجزای جهانطلای سیاهتاریکی و نورنقش روزه داری در سالم و جامگا سه عامل مهم سلامتلا اکراه فی الدینحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقای از نخستین نشانه های گذشته در کیهان دانشمندان روش هاي جدیدی محل درک احساسات روحانیاز علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی از عروسک بازی رویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگتر کیهان ناشناختسم زنبور ، کلیدی برای وارژن همه چیز نیستتوهمات و شناخت حقیقتپروتز چشمعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزنمیتوان بر سیاه سیاه نوشانسان قدیم در شبه جزیره عمن کسی در ناکسی دریافتم حس و ادراک قسمت چهلاحیای بینایی نسبی یک بیمهمه چیز، ثبت می شودداروی جدید برای دیابتمروری بر تشنج و درمان هایاسرار بازسازی اندام هاهوش احساسیروش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم سیگار عامل افزایش مرگ ومکمردرد ناشی از تنگی کاناتکامل فردی یا اجتماعیآنچه حس می کنیم، نتیجه ی عادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل نهادینه سازی فرهنگ اختلااولین هیبرید بین انسان و منابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت پنجاه و سمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت پنجاه و شادراک ما درک ارتعاشی است هنر حفظ گرهدر هم تنیدگی کوانتومیمسمومیت دانش آموزان، قمااعداد بینهایت در دنیای مهوشیاری و وجودرژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير سانسور از روی قصد بسیاری کودکان را برای راه آماده تکامل شناخت انسان با کشفآیا هوش ارثی دریافتی از پصفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهنورالژیاین اندوه چیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک سی و هفتمارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های رایج ام اسمعماری، هندسه ی قابل مشابه جای محکوم کردن دیگران هدف از تکامل مغزبعد پنجمسخن و سکوتکتاب گران و پرهزینه شد ولمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا جنین انسان، هوشمندی فلج نخاعی با الکترودهای جهان هوشمندچگونه آن شکری که می خوریمخواب سالم عامل سلامتی و یاکسی توسین و تکامل پیش امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان سرگیجه بدون داروزمان پلانکبیماری های مغز و اعصاب و وقتی پر از گل شدی خودت را تقلید مرحله ای نسبتا پیشسرعت فکر کردن چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد وکشتن عقیده ممکن نیستمغز انسان رو به کوچکتر شدآب زندگی است قسمت سومفراموش کارها باهوش تر هسجهان شگفت انگیزنگاهی بر توانایی اجزاي بخدای رنگین کمانابزار بقا از نخستین همانمهندسی ژنتیک در حال تلاش از تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری قلب در بیماری ویربیماری ضعف عضلات نزدیک بزیباترین چیز در افزایش سواقعیت چیستتمدن زیر آبشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری مگامی در درمان بیماریهای مغز زنان جوانتر از مغز مرآغاز فصل سرما و دوباره تکقفس ذهنجایی خالی نیستابزار بقا از نخستین همانچت جی پی تیدندان ها را مسواک بزنید تمیدان های کوانتومی خلااز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی و کشف زبان هایذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکنزبان و شناخت حقیقت قسمت اواکسن اسپایکوژن ضد کروناتو پیچیده ترین تکنولوژی پنج اکتشاف شگفت آور در موشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش ویتامین K در ترمیم اسالگو نداشتیمقبرستان ها با بوی شجاعتحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقای موجود زنده از چرا ارتعاش بسیار مهم استدیدن خدا در همه چیزماه رجباز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی جالب درباره محدودیتسفرنامه سفر به بم و جنوب ورزش در کمر دردتولترودینپیام های ناشناخته بر مغز طوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدنقش رژیم غذایی بر رشد و اامروز دانش ژنتیک هیچ ابهلاموژین داروی ضد اوتیسم؟حافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای دفاعی و بقای مونشانه های پروردگار در جهدانشمندان روشی برای تبدیمحل درک احساسات روحانی دازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک تا کمرویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان هسماگلوتید داروی کاهش دهنژن همه چیز نیستتوپیراماتپروتز عصبی برای تکلمعلم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکنمایش تک نفرهانسان میوه ی تکاملمن پر از تلخیمحس و ادراک قسمت چهل و هفتاحیای بینایی نسبی یک بیمهمه ی سردردها بی خطر نیستداروی جدید ضد میگرنمرکز هوشیاری، روح یا بدن اصل بازخوردهوش احساسیروش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پرسیاهچاله هاکمردرد و علل آنتکامل مادی تا ابزار هوشمآنها نمیخواهند دیگران راعادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولچهار میلیارد سال تکامل باولین تصویر در تاریخ از ساولین دارو برای آتاکسی فمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت بیست و چهادغام میان گونه های مختلهنر رها شدن از وابستگیدر هم تنیدگی کوانتومی و پمسیر دشوار تکامل و ارتقابقای حقیقی در دور ماندن اهوشیاری و افسردگیرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیمسانسور بر بسیاری از حقایکوری گذرای ناشی از موبایتکامل، نتیجه ی برنامه ریآیا هوش سریعی که بدون احسسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصنوشیدن چای برای مغز مفید این ایده که ذرات سیاهچالمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های علامتی در ام اسبه خودت مغرور نشوهدف از خلقت رسیدن به ابزابعد از کروناسخن پاک و ثابتکتاب زیست شناسی باورمغز مانند تلفن استتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا جهان ذهن و افکار ما مفلج بل، فلجی ترسناک که آنجهان هوشیارچگونه انتظارات بر ادراک خواب عامل دسته بندی و حفطاگر فقط مردم میفهمیدند کمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان سرطان با امواج صوتزمان به چه دلیل ایجاد میشبیماری وسواسوقتی تو از یاد گرفتن باز تقلید از روی طبیعتسعی کن به حدی محدود نشویتاثیر گیاه خواری بر رشد وگل خاردار، زیباستمغز ایندگان چگونه استآب، زندگی است(قسمت پنجم)فراموشی همیشه هم بد نیستجهانی که نه با یک رخداد و نگاهت را بلند کنخدایی که ساخته ی ذهن بشر ابزار بقا از نخستین همانمهربانی، شرط موفقیتاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی ازیر فشار کووید چه باید کرواقعیت چیستتمدنی قدیمی در شمال خلیج شگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب مغزهای کوچک بی احساسآغاز مبهم آفرینشقفس را بشکنجاذبهابزار بقا از نخستین هماننتایج نادانی و جهلدهن، بزرگترین سرمایهمیدان بنیادین اطلاعاتاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی یا حماقت طبیعذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتزبان و شناخت حقیقت قسمت دواکسن دیگر کرونا ساخته شتو آرامش و صلحیپول و شادیشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش ژنتیک در درمان اختلاالگو و عادت را بشکن و در اقدم زدن و حرکت دید را تغیحقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از چرا بیماری های تخریبی مغدیدگاه نارسای دوگانه ی مماپروتیلیناز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين سفرنامه سفر به بم و جنوب وزن حقیقی معرفت و شناختتومورها و التهاب مغزی عاپیدایش زبانطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهنقش رژیم غذایی در رشد و اانفجار و توقف تکاملی نشالایو دوم دکتر سید سلمان فحافظه و اطلاعات در کجاستابعاد و نیازهای تکاملینظام مثبت زندگیدانش، قفل ذهن را باز میکنمحدودیت چقدر موثر استاسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی از عروسک تا کمرویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشسندرم کووید طولانیژن هوش و ساختارهای حیاتی توانایی مغز و دیگر اجزای پرورش مغز مینیاتوری انساعلم در حال توسعهترکیب حیوان و انسانچند نرمش مفید برای کمردرانسان ها می توانند میدان منابع انرژي پاک سرچشمه ححس و ادراک قسمت چهل و هشتاحساس گذر سریعتر زمانهمیشه چشمی مراقب و نگهباداروی جدید ضد الزایمرمرکز حافظه کجاستاصل در هم تنیدگی و جهانی هوش در طبیعتروش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانوسیاهچاله های فضایی منابعکمردرد با پوشیدن کفش مناتکامل مداومآنان که در قله اند هرگز خعادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهانچهار ساعت پس از کشتار خوکاولین دروغمنابع بی نهایت انرژی در دحس و ادراک قسمت بیست و یکادغام دو حیطه علوم مغز و هنر، پر کردن است نه فحش ددر هم تنیدگی کوانتومی و دمسئول صیانت از عقیده کیسبلندی در ذهن ما درک بلندیهوشیاری کوانتومیرژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیماساهچاله ها تبخیر نمیشودکی غایب شدی تا نیازمند دلتکثیر سلول در برابر توقف آیا هشیاری کوانتومی وجودپیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگردنوعی سکته مغزی ، وحشتناک اینکه به خاطرخودت زندگی منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط غیرکلامی بین انسادرمان ژنتیکی برای نوآوریرحم مصنوعیبه دنبال رستگاری باشهر چیز با هر چیز دیگر در تبعد از کروناسختی ها رفتنی استکتاب طبیعت در قالب هندسهمغز مادران و کودکان در زمتاثیر ویروس کرونا بر مغز آیا جهش های ژنتیکی، ویروفلج خوابجهان های بسیار دیگرچگونه به سطح بالایی از هوخودآگاهی و هوشیارياگر میدانی مصیبت بزرگتر منبع هوشیاری کجاست؟(قسماز واقعیت امروز تا حقیقتدرمانهای بیماری پارکینسزمان شگفت انگیزبیماری کروتز فیلد جاکوبویتنام نوعی کرونا ویروس تقلید از طبیعتشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وگل زندگیمغز ابزار بقای برتر مادیآتش منبع انرژیفراموشی و مسیر روحانیجهانی که از یک منبع، تغذیچالش هوشیاری و اینکه چرا خسته نباشی باباابزار بقا از نخستین همانموفقیت هوش مصنوعی در امتاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلزیرفون داروی ضد ام اسواقعیت های متفاوتتمرکز و مدیتیشنشگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم مغز، فقط گیرندهإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَقلب و عقلجاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین هماننجات در راستگوییدو ویژگی انتزاع و قدرت تجمیدازولام در درمان تشنج از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت تریزبان و شناخت حقیقت قسمت سواکسن دیگری ضد کرونا از دتو افق رویداد جهان هستیپول و عقیدهشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش گرمایش آب و هوا در همالگوی بنیادین و هوشیاریقدرت مردمحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از چرا حیوانات سخن نمی گویندژا وو یا اشنا پنداریماجرای جهل مقدساز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و سفری به آغاز کیهانوزوز گوشتومورهای نخاعیپیر شدن حتمی نیستطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنونقش زنجبیل در جلوگیری از انقراض را انتخاب نکنیدلبخند بزن شاید صبح فردا زحباب های کیهانی تو در توابعاد اضافه ی کیهاننظریه ی تکامل در درمان بیدائما بخوانمحدودیت های حافظه و حافظاساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی از عروسک تا کمروان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلسندرم گیلن باره به دنبال ژن یا نقشه توسعه مغز و نقتوازن مهمتر از فعالیت زیپرتوهای صادر شده از سیاهعلم راهی برای اندیشیدن اترازودونچند جهانیانسان یک کتابخانه استمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت چهل و دوماحساسات کاذبهمیشه اطمینان تو بر خدا بداروی سل سپتمرکز حافظه کجاستاصل علت و تاثیرهوش عاطفی قسمت 11روشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردنسیاهچاله ها، دارای پرتو کنفرانس تشنج هتل کوثر اصتکامل چشمآنزیم تولید انرژی در سلوعارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آمنوآوری ای شگفت انگیز داننوار مغز مشاهده ی غیر مستاولین سلول مصنوعیمنابع جدید انرژیحس و ادراک قسمت بیست و دوارتقا و تکامل سنت آفرینش هوموارکتوس ها ممکن است ددر هر سوراخی سر نکنمسئولیت جدیدبلوغ چیستهوش، ژنتیکی است یا محیطیرژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی رودسایه را اصالت دادن، جز فرکیهان خود را طراحی میکندتأثیر نگاه انسان بر رفتاآیا واکنش های یاد گرفته وجلوتر را دیدننیکولا تسلااینکه خانواده ات سالم بامنبع هوشیاری کجاست قسمت53حس و ادراک- قسمت شصت و چهارتروز یا خوردگی و التهادرمان پوکی استخوانرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربه زودی شبکه مغزی به جای هر جا که جات میشه، جات نیبعد از کرونا دلخوشی بیهوسرنوشتکتاب، سفری به تاریخمغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر ژنها بر اختلالات خآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجفلج خواب چیستجهان هایی در جهان دیگرچگونه باغبانی باعث کاهش خودآگاهی و هوشیارياگر نیروی مغناطیس نباشد منبع هوشیاری کجاست؟(قسماز کجا آمده ام و به کجا میدرهای اسرارآمیز و پوشیدهزنان باهوش تربیماری گیلن باره و بیمارویتامین E برای فعالیت صحتقویت استخوان در گرو تغذشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وگلوله ی ساچمه ایمغز ابزار برتر بقاآثار باستانی تمدن های قدفرایند پیچیده ی خونرسانیجهانی در ذهنچالش هوشیاری و اینکه چرا خطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین همانمولتیپل اسکلروز در زنان از تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشزیرک ترین مردمواقعیت و مجازتمرکز بر هدفگامی در درمان بیماریهای شگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزمغزتان را در جوانی سیم کشافت فشار خون ناگهانی در وقلب دروازه ی ارتباطجدا کردن ناخالصی هاابزار بقا از نخستین هماننخاع ما تا پایین ستون فقردو بیماری روانی خود بزرگ مکان زمان یا حافظه زماناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسیزبان جانسوزواکسن سرطانتو انسانی و انسان، شایستپوست ساعتی مستقل از مغز دشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش پیش زمینه ها و اراده الگوبرداری از طبیعتقدرت کنترل خودحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از چرا حجم مغز گونه انسان دردژاوو یا آشناپنداریماجرای عجیب گالیلهاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز جهانبحثی در مورد حقیقت فضا و سقوط درون جاذبه ای خاص، چیک پیام منفرد نورون مغزی تومورهای ستون فقراتپیشینیان انسان از هفت میطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسونقش زبان در سلطه و قدرت اانواع سکته های مغزیلحظات خوش با کودکانحد و مرزها توهم ذهن ماستابعاد بالاترنظریه ی تکامل در درمان بیداروهای مصرفی در ام اسمخچه فراتر از حفظ تعادلاستفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک تا کمروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلکسندرم پیریفورمیسژن ضد آلزایمرتوسعه هوش مصنوعی قادر اسپرسش و چستجو همیشه باقی اعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزچند جهانیانسان باشمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت چهل و سوماخلاق و علوم اعصابهمیشه داناتر از ما وجود دداروی ضد چاقیمرکز خنده در کجای مغز استاصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش عاطفی قسمت نهمروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های مسیاهچاله و تکینگی ابتدایکنگره بین المللی سردرد دتکامل و ارتقای نگاه تا عمآینه در اینهعدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکانعدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهنوار مغز ترجمه رخدادهای اوکرلیزوماب داروی جدید شمناطق خاصی از مغز در جستجحس و ادراک قسمت بیست و سوارتقا یا بازگشت به قبل ازهورمون شیرساز یا پرولاکتدر والنتاین کتاب بدید هممسئولیت در برابر محیط زیبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهیچ چیز همیشگی نیستراه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن اساخت شبکه عصبی مصنوعی با کیهانِ هوشیارِ در حال یاتئوری تکامل امروز در درمآیا یک، وجود داردجمجمه انسان های اولیهنیاز به آموزش مجازی دیجیاینترنت بدون فیلتر ماهوامنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمحساسیت روانی متفاوتارزش حقیقی زبان قسمت اولدرمان پوکی استخوانرساناها و ابر رساناها و عبه زیر پای خود نگاه نکن بهر حرکت خمیده می شود و هر بعد از کرونا دلخوشی بیهوسریع دویدن مهم نیستکتابخانهمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر کلام در آیات کلام بآیا خداباوری محصول تکاملفلج دوطرفه عصب 6 چشمجهان یکپارچهچگونه تکامل مغزهای کنونیخودت را از اندیشه هایت حفاگر نعمت فراموشی نبود بسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز کسی که یک کتاب خوانده دروغ نگو به خصوص به خودتزنجیرها را ما باید پاره کبیماری آلزایمر، استیل کوویتامین E در چه مواد غذایتقویت حافظه یا هوش مصنوعشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد وگلوئونمغز از بسیاری حقایق می گرآرامش و دانشفرایند تکامل و دشواری هاجهان، تصادفی نیستچالش هوشیاری و اینکه چرا خطا در محاسبات چیزی کاملمواد کوانتومی جدید، ممکناز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیمزیست شناسی کل در جزء فراکواقعیت و انعکاستمساح حد واسط میان مغز کوگاهی لازم است برای فهم و شگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکمغزتان را در جوانی سیمکشافت هوشیاری به دنبال کاهقلب روباتیکجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین هماننخستین تمدن بشریدو بار در هفته ماهی مصرف مکانیک کوانتومی بی معنی از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی الفاگوذهن سالمباد و موجزبان ریشه هایی شناختی اسواکسن سرطانتو با همه چیز در پیوندیپوشاندن خود از نورشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکنقش آتش در رسیدن انسان بهالتهاب شریان تمپورالقدرت انسان در نگاه به ابعحقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از چرا خشونت و تعصبدگرگونی های نژادی و تغییماده ی تاریکاز تکامل تا مغز از مغز تا هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب فسلول های مغزی عامل پارکییک پیشنهاد خوب برای آسان توهم فضای خالیپیشرفت های جدید علوم اعصطبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سنقش زبان در سلطه و قدرت اانگشت ماشه ایلرزش ناشی از اسیب به عصبحریص نباشاتفاق و تصادفنظریه ی تکامل در درمان بیداروهای ام اسمخچه ، فراتر از حفظ تعادلاستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک تا کمروبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده مسندرم پس از ضربه به سرژنها نقشه ایجاد ابزار هوتوسعه برخی شغل ها با هوش پرسشگری نامحدودعلایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکچند جهانی و علمانسان جدید از چه زمانی پامنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت نهماخلاق پایه تکامل و فرهنگهمیشه راهی هستداروی ضد چاقیمرگ چیستاصلاح خطا با رفتن بر مسیرهوش عاطفی قسمت هفتمروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین دسیاهچاله ی منفرد یا سیاهکنگره بین المللی سردرد دتکامل و ریشه ی مشترک خلقتآیندهآینده ی انسان در فراتر ازعسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهنوار مغز در فراموشی هاايندگان چگونه خواهند دیدمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت بیستمارتوکين تراپی روشی جديد هوش فوق العاده، هر فرد اسدر یک فراکتال هر نقطه مرکمستند جهان متصلبنی عباس، ننگی بر تاریخهیچ وقت خودت را محدود به راه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانساخت شبکه عصبی با الفبای کیست هیداتید مغزتئوری تکامل در پیشگیری و آیا کیهان می تواند یک شبیجنبه های موجی واقعیتچیز جدید را بپذیرایندرالمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخفاش با شیوع همه گیری جدیارزش حقیقی زبان قسمت دومدرمان ام اس(مولتیپل اسکلرشته نوروایمونولوژی و نقبه سخن توجه کن نه گویندههرچیز با یک تاب تبدیل به تفکر قبل از کارسریعترین کامپیوتر موجودکجای مغز مسئول پردازش تجمغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر کپسول نوروهرب بر نآیا دلفین ها می تواند از فناوری هوش مصنوعی نحوه خجهان یکپارچهچگونه جمعیت های بزرگ شکل خودروهای هیدروژنیاگر نعمت فراموشی نبود بسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز آغاز خلقت تا نگاه انسادریای خدازندگی هوشمند در خارج از زبیماری الزایمرویتامین کاتقویت سیستم ایمنیشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد وگمان میکنی جرمی کوچکی در مغز به تنهایی برای فرهنگ آرامش و سکونفرایند حذف برخی اجزای مغجهش های ژنتیکی مفید در ساچالش هوشیاری و اینکه چرا خطای ادراک کارماموجود بی مغزی که می توانداز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار ازیست شناسی باور حقیقت یا واقعیت خلا و وجود و درک متنفس هوازی و میتوکندریگاهی مغز بزرگ چالش استشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکمغط یک گیرنده استافتخار انسانقلب را نشکنجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماننخستین تصویر از سیاهچالهدو برابر شدن خطر مرگ و میمکانیزمهای دفاعی در براباز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت وزبان شناسی مدرن در سطح سلواکسن ضد اعتیادتو با باورهایت کنترل میشپیموزایدشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش انتخاب از طرف محیط، نامواجی که به وسیله ی ماشیقدرت ذهنحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از چرا در مغز انسان، فرورفتدانش قدرت استماده ی خالیاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بنیادییک آلل ژنتیکی که از نئاندتوهم فضای خالی یا توهم فضپیشرفت در عقل است یا ظواهطبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی نقش سجده بر عملکرد مغزانگشت نگاری مغز نشان میدلرزش عضله یا فاسیکولاسیوحرکت چرخشی و دائمی کیهاناتوبان اطلاعات و پلِ بیننظریه ی ریسمانداروهای تغییر دهنده ی سیمخچه ابزاري که وظیفه آن فاستفاده از انرژی خلاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختسندرم دزدی ساب کلاوینژنها ، مغز و ارادهتوصیه های سازمان بهداشت آلودگی هوا چالش قرن جدیدعلایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهچند روش ساده برای موفقیتانسان خطرناکترین موجودمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت چهارماختلال خواب فرد را مستعد همیشه عسل با موم بخوریمداروی ضد تشنج با قابليت تمرگ و میر پنهاناصول انجام برخی نرمش ها دهوش عاطفی قسمت یازدهروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهسیاهچاله ی تولید کنندهکنترل همجوشی هسته ای با هتکامل ابزار هوش ، راه پر تکامل تکنولوژیآینده ی علم و فیزیک در60 ثعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدنوار مغز در تشخیص بیماری ايا اراده آزاد توهم است یمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت دهمارتباط میکروب روده و پارهوش مصنوعی می تواند بر احدر کمتر از چند ماه سوش جدمشکل از کجاستبه قفس های سیاهت ننازهیچ کاری نکردن به معنی چیراه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کنساختن آیندهکیست کلوئید بطن سوممعنی روزهتئوری جدید، ویران کردن گآیا گذشته، امروز وآینده جنسیت و تفاوت های بیناییچیزی منتظر شناخته شدنایا کوچک شدن مغزانسان المنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخلا، حقیقی نیستارزش حقیقی زبان قسمت سومدرمان تومورهای مغزی با ارشد مغز فرایندی پیچیده ابوزون هیگز چیستهز ذره، یک دنیاستتفکر خلا ق در برابر توهم سرگیجه از شایعترین اختلاکرونا چه بر سر مغز می آورمغز و اخلاقتاثیر کپسول نوروهرب بر تآیا دلفین ها میتوانند بافیلمی بسیار جالب از تغییجهان کنونی و مغز بزرگتریچگونه جمعیت های بزرگ شکل خورشید مصنوعیاگر با مطالعه فیزیک کوانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز انفجار بزرگ تا انفجار درک فرد دیگر و رفتارهای ازندگی بی دودبیماری ای شبیه آلزایمر و ویتامین کا و استخوانتلقین اطلاعات و حافظهشناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد وگنجینه ای به نام ویتامین مغز بیش از آنچه تصور میشوآرامش(سکوت) stillness و تکاپوفراتر از دیوارهای باورجهش های ژنتیکی غیر تصادفابزار بقا از نخستین همانچالش دیدگاه های سنتی در بخطای حسموجودات مقهور ژنها هستنداز تکینگی تا مغز از مغز تدرختان اشعار زمینبیوگرافیزیست، مرز افق رویداد هستوالزارتان داروی ضد فشار تنفس هوازی و میتوکندریگذر زمان کاملا وابسته به شاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکنفرت، اسیب به خود استافراد آغاز حرکت خودشان رقیچی ژنتیکیجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماننخستین روبات های زنده ی جدو برابر شدن خطر مرگ و میما انسانها چه اندازه نزداز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پازبان شناسی نوین نیازمند واکسن علیه سرطانتو باید نیکان را به دست بپیموزایدشربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسمنقش اتصالات بین سلولهای امیوتروفیک لترال اسکلروقدرت عشقحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از چرا ذرات بنیادی معمولاً دانش محدود به ابعاد چهارماده ای ضد التهابیاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بنیادی منابع و ایک جهش ممکن است ذهن انسانتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)پیشرفت ذهن در خلاقیت استطعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به سنقش غذاها و موجودات درياانتقال ماده و انرژیلزوم سازگاری قانون مجازاحس متفاوتاتوسوکسیمایدنظریه تکامل در درمان بیمداروهای ضد بیماری ام اس ومخچه تاثیر گذار بر حافظهاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سندرم سردرد به دلیل افت فژنهای مشترک بین انسان و وتوصیه های غیر دارویی در سآلودگی هوا و ویروس کروناعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسراچندین ماده غذایی که ماننانسان عامل توقف رشد مغزمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت نوزدهماختلال در شناسایی حروف و همجوشی هسته ای، انرژِی بداروی ضد تشنج با قابليت تمرگ و میر بسیار بالای ناشاصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش عاطفی قسمت پنجمروشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمرسیاره ی ابلهانکنترل جاذبهکندر در بیماریهای التهابتکامل جریان همیشگی خلقتآینده با ترس جمع نمیشودعصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان نوار مغزی روشی مهم در تشخايا اراده آزاد توهم است یمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت دوازدهمارتباط ماده و انرژیدر آرزوهایت مداومت داشتهمشکلات نخاعیبه مغز خزندگان خودت اجازهیچ کس مانند تو نگاه نمیکراه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دورساختار فراکتال وجود و ذهکاهش مرگ و میر ناشی از ابمعادله ها فقط بخش خسته کنتا 20 سال آینده مغز شما به آیا پیدایش مغز از روی تصاجنسیت و تفاوت های بیناییچیزی خارج از مغزهای ما نیایا این جمله درست است کسیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخلا، خالی نیستارزش خود را چگونه میشناسدرمان تشنجرشد مغز علت تمایل انسان ببوزون هیگز جهان را از متلهزینه ای که برای اندیشیدتفاوت مغز انسان و میمون هسرگردانیکریستال هامغز و اخلاقتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا دست مصنوعی به زودی قافیزیک مولکولها و ذرات در جهان کاملی در اطراف ما پرچگونه حافظه را قویتر کنیخوش قلبی و مهربانیاگر تلاش انسان امروز برامنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز بحث های کنونی در ویروسدرک نیازمند شناخت خویش ازندگی در جمع مواردی را برویتامین کا در سبزیجاتتلاش ها برای کشف منابع جدشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد وگویید نوزده و ایمنی ساکتمغز برای فراموشی بیشتر کآزمون تجربی، راهی برای رفرد موفقجهش تمدنی عجیب و شگفت انسابزار بقا از نخستین همانچاالش ها در تعیین منبع هوخطر آلودگی هواموسیقی نواز تکینگی تا مغز از مغز تدرد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیزاوسکا درمان گوشرواکنش های ناخودآگاه و تقتنفس بدون اکسیژنگذشته را دفن کنشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش قهوه در سلامتیافراد بی دلیل دوستدار تو قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماننرمش های مفید برای درد زادو سوی واقعیتما انسانها چه اندازه نزداز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی ازبان، نشان دهنده ی سخنگو واکسنی با تاثیر دوگانه اتو تغییر و تحولیپیچیدگی های مغزمگسشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزنقش تیروئید در تکامل مغزامید نیکو داشته باش تا آنقضاوت ممنوعحل مشکلابزار بقای موجود زنده از چراروياها را به یاد نمی آدانش بی نهایتماده، چیزی نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بدن تو پیر نیستنیک رژیم غذایی جدید، می توتوهم چیستپیشرفتی مستقل از ابزار هظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را بردارنقش غذاها و موجودات دريااندوه در دنیا استلزوم سازگاری قانون مجازاحس چشایی و بویاییاتصال مغز و کامپیوترنظریه تکامل در درمان بیمداروی فامپیریدین یا نورلمدل همه جانبه نگر ژنرالیاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی به کمک هوش طبیروزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاژنهای هوش ، کدامندسایتهای دیگرتوصیه هایی در مصرف ماهیآلودگی هوا و پارکینسونعماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هاچندجهانیانسانیت در هم تنیده و متصمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت هفتماختلال در شناسایی حروف و همراه سختی، اسانی هستداروی ضد تشنج توپیراماتمرگ انتقال است یا نابود شاصول سلامت کمرهوش عاطفی قسمت اولروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن بسیاره ابلهانسیاره ابلهانکوچ از محیط نامناسبتکامل داروینی هنوز در حاآیا فراموشی حتمی استعضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهننوار عصب و عضلهای نعمت من در زندگیممنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت سومارتباط متقابل با همه ی حیدر آسمان هدیه های نادیدنمشکلات بین دو همسر و برخیبه نقاش بنگرهیچ کس حقیقت را درون مغز راه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی ساختار شبکه های مغزی ثابکاهش التهاب ناشی از بیمامعجزه های هر روزهتا بحر یفعل ما یشاآیا آگاهی پس از مرگ از بیجهل مقدسچیزی شبیه نور تو نیستایا ابزار هوشمندی یا مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخلاصه ای از مطالب همایش ماز فرد ایستا و متعصب بگذردرمان جدید ALSرشد در سختی استبی نهایت در میان مرزهاهزینه سنگین انسان در ازاتفاوت ها و تمایزها کلید بسربازان ما محققا غلبه می کریستال زمان(قسمت اولمغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا رژیم غذایی گیاهی سلافیزیک و هوشیاریجهان پیوستهنگاه محدود و تک جانبه، مشخوشبختی دور از رنج های ماگر خواهان پیروزی هستیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک و احساسزندگی در سیاهچالهویتامین بی 12 در درمان دردتلاش هایی در بیماران قطع شناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد وگوشه بیماری اتوزومال رسسمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟آزمون ذهنی گربه ی شرودینفرد یا اندیشهجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین همانناتوانی از درمان برخی ویخطرات هوش مصنوعیموسیقی هنر مایع استاز تکینگی تا مغز از مغز تدردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی دزبان مشترک ژنتیکی موجوداواکنش به حس جدیدتنها مانع در زندگی موارد گربه شرودینگر و تاثیر مششاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش مهاجرت در توسعه نسل اافزایش قدرت ادراکات و حسقانون مندی نقشه ژنتیکی مجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین هماننرمش های مفید در سرگیجهدولت یا گروهکما اکنون میدانیم فضا خالاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحمزبان، وسیله شناسایی محیطواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتو جهانی هستی که خودش را پیچیدگی های مغزی در درک زششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش حفاظتی مولکول جدید دامید نجاتقطار پیشرفتحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از چراروياها را به یاد نمی آدانشمندان موفق به بازگردماده، چیزی بیش از یک خلا از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی روی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول عصبی شاهکار انطباق یکی از علل محدودیت مغز امتوهم وجودپاسخ گیاهان در زمان خوردظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزنقش غذاها و موجودات دريااندوه دردی را دوا نمیکندلزوم عدم وابستگی به گوگل حس و ادراک (قسمت اول )اثر مضر مصرف طولانی مدت رنظریه تکامل در درمان بیمداروی لیراگلوتیدمدل هولوگرافیک ژنرالیزهاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی به شناسایی کاروزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاژنهای حاکم بر انسان و انستوضیحی ساده در مورد هوش مآلزایمرعوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع منه به اعدامانسانیت در برابر دیگرانمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت هفدهماختلالات مخچههمراهی نوعی سردرد میگرنیدارویی خلط آورمرگ تصادفیاضطراب و ترسهوش عاطفی قسمت دهمريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بدسیر آفرینش از روح تا مغز کوچک شدن مغز از نئاندرتاتکامل داروینی هنوز در حاآیا ممکن است موش کور بی مغم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زنوار عصب و عضلهای همه ی وجود منمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت سی و هشتمارتباط چاقی و کاهش قدرت بدر آستانه ی موج پنجم کوویمشکلات روانپزشکی پس از سبه نقاش بنگرهیچ اندر هیچراه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم مسادیسم یا لذت از آزار دادکاهش حافظه هرچند فرایندیمعجزه ی چشمتاول کف پا و حقیقتآیا امکان بازسازی اندامهجهان فراکتالنکاتی در مورد تشنجایا بیماری ام اس (مولتیپمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخلاصه ای از درمان های جدیاز مخالفت بشنودرمان جدید میگرن با انتی ز گهواره تا گوربی هیچ می ایی و بی هیچ میرهزاران سال چشم های بینا وتفاوت ها را به رسمیت بشناسردرد میگرنکریستال زمان(قسمت دوم)مغز کوانتومیتاثیر کتامین در درمان پاآیا رژیم غذایی گیاهی سلافیزیکدانان ماشینی برای تجهان پیوستهنگاه انسان محدود به ادراخانه ی تاریکاپی ژنتیکمنبع هوشیاری در کجاست؟ قاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک کنیم ما همه یکی هستیمبیماری ای شبیه ام اس مولتزندگی زمینی امروز بیش از ویتامین بی هفدهتلاشی برای درمان قطع نخاشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و گوشت خواری یا گیاه خواریمغز بزرگ چالش است یا منفعآزمون ذهنی گربه شرودینگرفرد حساس از نظر عاطفی و بجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین همانناتوانی در شناسایی چهره دفاع از پیامبرمیهمانهای ناخوانده عامل از تکینگی تا مغز از مغز تدردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتزبان چهار حرفی حیات زمینواکسن های شرکت فایزر آمرتنها در برابر جهانگزیده ای از وبینار یا کنفشاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش میدان مغناطیسی زمین افزایش مرگ و میر سندرم کوقانون گذاری و تکاملجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین هماننرمش های موثر در کمردرددوچرخه سواری ورزشی سبک و ما از اینجا نخواهیم رفتاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خداسفر فقط مادی نیستوبینار اساتید نورولوژی دتو دی ان ای خاص ميتوکندريپیوند قلب خوک، به فرد دچاصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش حیاتی تلومر دی ان آ دامید جدید بر آسیب نخاعیلمس کوانتومیحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از نزاع بین جهل و علم رو به پدانشمندان نورون مصنوعی سماست مالیاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهسلولهای ایمنی القا کنندهیافته های نوین علوم پرده توهم وجودپختگی پس از چهل سالگي به عقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایمنقش غذاها در کاهش دردهای اندوهگین نباش اگر درب یا مقاومت به عوارض فشار خون حس و ادراک (قسمت دوم )اثرات فشار روحی شدیدهفت چیز که عملکرد مغز تو داروی تشنجی دربارداریمدل هولوگرافیک تعمیم یافاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی در کامپیوترهاروزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز دسوپاپ ها یا ترانزیستورهاکل اقیانوس در یک ذرهتیوتیکسن داروی ضد جنونآملودیپین داروی ضد فشار عوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج نه به اعدامانسان، گونه ای پر از تضادمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت هجدهماختلالات حرکتی در انسانهندسه ی پایه ایداستانها و مفاهیمی اشتبامرگی وجود ندارداطلاع رسانی اینترنتیهوش عاطفی قسمت دومریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پارریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسیسیستم تعادلی بدنکوچکترین چیز یک معجزه استکامل داروینی هنوز در حاآیا ما کالا هستیمغم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزینوبت کودکانای آنکه نامش درمان و یادشمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت سی و ششمارتباط هوش ساختار مغز و ژدر درمان بیماری مولتیپل مشکلات روانپزشکی در عقب به نادیدنی ایمان بیاورهیچگاه از فشار و شکست نتررابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است سازگاری با محیط بین اجزاکاهش دوپامین عامل بیماریمعجزه ی علمتابوهای ذهنیآیا انسان با مغز بزرگش اخجهان قابل مشاهده بخش کوچچگونه مولکول های دی ان ایایا بدون زبان میتوانیم تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخم شدن فضا-زماناز نخستین همانند سازها تدرمان جدید کنترل مولتیپلزمین در برابر عظمت کیهانبی ذهن و بی روحهستي مادي ای که ما کوچکترتفاوت های بین زن و مرد فقسردرد میگرن در کودکانکریستال زمان(قسمت سوم)مغز آیندگان چگونه است ؟آیا راهی برای رفع کم آبی فاجعه ی جهل مقدسجهان پر از چیزهای اسرار آنگاه از بیرون مجموعهخانواده پایدارابتدا سخت ترین استمنبع هوشیاری در کجاست؟(قاز تکنیکی تا مغز از مغز تدرک احساسات و تفکرات دیگبیماری اسپینال ماسکولار زندگی زودگذرویتامین دی گنجینه ای بزرتلاشی تازه برای گشودن معشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط گیلگمش باستانی کیستمغز بزرگ چالشهای پیش روآزادی عقیده، آرمانی که تفردا را نمیدانیمجوانان وطنابزار بقا از نخستین هماننادیدنی ها واقعی هستنددفاع در برابر تغییر ساختمیوتونیک دیستروفیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلوزبان نیاز تکاملی استواکسن کووید 19 چیزهایی که تنهایی رمز نوآوری استگزارش یک مورد جالب لخته وشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش محیط زندگی و مهاجرت دافزایش سرعت پیشرفت علوم قانون جنگلحفره در مغزابزار بقا از نخستین هماننرمشهای مهم برای تقویت عدورترین نقطه ی قابل مشاهما اشیا را آنطور که هستنداز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملسفر نامه سفر به بم و جنوب وجود قبل از ناظر هوشمندتو در میانه ی جهان نیستی پیوند مغز و سر و چالشهای صرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش خرچنگ های نعل اسبی درامید درمان کرونا با همانلوب فرونتال یا پیشانی مغحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از نزاع بین علم و نادانی رو دانشمندان یک فرضیه رادیکماست مالی با هوش انسانیاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفاسلولهای بنیادی مصنوعی دریاد گرفتن مداومتوهم بی خداییپروژه ی ژنوم انسانیعقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتنقشه مغزی هر فرد منحصر بهاندام حسی، درک از بخش هایمقابله ی منطقی با اعتراضحس و ادراک قسمت 67اثرات مفید قهوههفت سین یادگاری از میراث داروی جدید ALSمدل های ریز مغز مینی بریناستیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی در خدمت خلق وحروزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمندانسوخت هیدروژنی پاککلمات بلند نه صدای بلندتیک و اختلال حرکتیآموزش نوین زبانعواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستنه جنگ و نه خونریزیانعطاف پذیری مکانیسمی علمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت هشتماختلالات صحبت کردن در انهندسه ی رایج کیهاندخالت در ساختار ژنهامراحل ارتقای پله پله کیهاطلاعات حسی ما از جهان، چهوش عاطفی قسمت سومهوش عاطفی قسمت ششمریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atسیستم دفاعی بدن علیه مغز کووید نوزده و خطر بیماری تکامل داروینی هنوز در حاآیا ما تنها موجودات زنده غیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پنور درونایمپلانت مغزیمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت سیزدهمارتباط پیوسته ی جهاندر سال حدود 7 میلیون نفر مشاهده گر جدای از شیء مشابه هلال بنگرهیپرپاراتیروئیدیسمرادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشانستم با شعار قانون بدترین کاهش سن بیولوژیکی، تنها معجزه ی علم در کنترل کرونتاثیر فکر بر سلامتآیا احتمال دارد رویا از آجهان موازی و حجاب هاچگونه میتوان با قانون جنایا تکامل هدفمند استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخونریزی مغز در سندرم کوواز نخستین همانند سازها تدرمان جدید ای ال اس، توفرزمین زیر خلیج فارس تمدنی بی شرمیهستی ما پس از شروعی چگال تفاوت های تکاملی در مغز وسردرد و علتهای آنکشف مکانیسم عصبی خوانش پمغز انسان ایا طبیعتا تماآیاما مقهور قوانین فیزیکفاصله ها در مکانیک کوانتجهان پر از چیزهای جادویی نگاه از دور و نگاه از نزدخار و گلابتدایی که در ذهن دانشمنمنبع خواب و رویااز تکینگی تا مغز و از مغز درک تصویر و زبان های مخلتبیماری اضطراب عمومیزندگی سلول در بدن، جدای اویروس مصنوعیتلاشی جدید در درمان ام اسشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیگیاه بی عقل به سوی نور میمغز بزرگ و فعال یا مغز کوآزار دیگری، آزار خود استفرزندان زمان خودجوانان وطنابزار بقا از نخستین هماننادانی در قرن بیست و یکم،دقیق ترین تصاویر از مغز امیگرن و پروتئین مرتبط با از تکینگی تا مغز از مغز تدست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتقزبان و کلمه حتی برای کسانواکسن کرونا و گشودن پنجرتنبیه چقدر موثر استگشایش دروازه جدیدی از طرشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش نگاه از پایین یا نگاهافسردگی و اضطراب در بیماقانون جنگلحق انتخابابزار بقا از نخستین همانچرا ماشین باید نتایج را پديدن با چشم بسته در خواب ما به جهان های متفاوت خوداز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبکسفر به مریخ در 39 روزوراپامیل در بارداریتوقف؛ شکستپیوند اندام از حیوانات بضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر نقش داروهاي مختلف معروف امیدوار باش حتی اگر همه چلوتیراستامحوادث روزگار از جمله ویرابزارهای پیشرفته ارتباط نزاع بین علم و جهل رو به پدانشمندان ژنی از مغز انسماشین دانشاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیرسلام تا روشنایییاد بگیر فراموش کنیتوهم تنهاییپروژه ی ژنوم انسانیعقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بیننقشه های مغزی جدید با جزیانرژی بی پایان در درون هرمقابله با کرونا با علم اسحس و ادراک قسمت 74اثرات مفید روزه داریهم نوع خواری در میان پیشیداروی جدید s3 در درمان ام مدیون خود ناموجوداستیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی در خدمت خلق وحروزهای سختبرای تمدن سازی، باید در بسودمندی موجودات ابزی بر کلوزاپین داروی ضد جنونتیروفیبان موثر در سکته ی آمارهای ارائه شده در سطح عوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قاچه زیاد است بر من که در ایاهرام مصر از شگفتی های جهمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت پنجماختلالات عضلانی ژنتیکهندسه بنیادیندر مانهای کمر دردمرز مرگ و زندگی کجاستاطلاعاتی عمومی در مورد ممرز بین انسان و حیوان کجااطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی بیشتر در زنانریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودکسکوت و نیستیکودک هشت ساله لازم است آدتکامل زبانآیا مغز تا بزرگسالی توسعغرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزنورون هاي مصنوعی می توانایمپلانت مغزی کمک میکند منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت ششمارتباط انسانی، محدود به درمان های اسرار آمیز در آمشاهده آینده از روی مشاهبه کدامین گناه کشته شدندهاوکينگ پیش از مرگش رسالراز تغییربسیاری از بیماری های جدیستم، بی پاسخ نیستکایروپاکتیک چیستمعجزه در هر لحظه زندگیتاثیر مشاهده بر واقعیت بآیا احتمال دارد رویا از آجهان ما میتواند به اندازچگونه مغز پیش انسان یا همایجاد احساساتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخواندن ، یکی از شستشو دهناز نخستین همانند سازها تدرمان جدید سرطانزمان چیستبی عدالتی در توزیع واکسن و هر کس تقوای خدا پیشه کنتفاوت های زبانی سرمنشا تسردرد تنشنتاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف مکانیسمی پیچیده در بمغز انسان برای ایجاد تمدآب زندگی است قسمت چهارمفاصله ی همیشگی تصویر سازجهان دارای برنامهنگاه از درون مجموعه با نگخارق العاده و استثنایی بابتذال با شعار دینمنتظر نمان چیزی نور را بهاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک حقیقت نردبان و مسیری بیماری بیش فعالیزندگی، مدیریت انرژیویرایش DNA جنین انسان، برتمایل زیاد به خوردن بستنشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سگیاه خواری و گوشت خوار کدمغز بزرگترین مصرف کننده آسيب میکروواسکولاریا آسفرضیه ای جدید توضیح میدهجواب دانشمند سوال کننده ابزار بقا از نخستین هماننازوکلسیندل به دریا بزنمیگرن سردردی ژنتیکی که باز تکینگی تا مغز از مغز تدست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به زبان و بیان نتیجه ساختماواکسن کرونا از حقیقت تاتتهدیدهای هوش مصنوعیپل جویی اصفهانشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش نظام غذایی در تکامل ماقلیت خلاققانونمندی و محدودیت عالمحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقای موجود زنده از چرا مغز انسان سه هزار سالدی متیل فومارات(زادیوا)(ما با کمک مغز خود مختاريماز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی سفر تجهیزات ناسا به مریخ ورزش هوازی مرتب خیلی به قتولید مثل اولین ربات های پیوند سر آیا ممکن استضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گینقش درختان در تکاملامیدواری و مغزلوزالمعده(پانکراس)مصنوعحکمت الهی در پس همه چیزابزارهای بقا از نخستین هنسبیت عام از زبان دکتر بردانشمندان پاسخ کوانتومی مبانی ذهنی سیاه و سفیداز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظهسلاح و راهزنییادگیری مهارت های جدید دتوهم جداییپروانه ی آسمانیعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژینقص در تشخیص هیجانات عامانرژی تاریکملاحظه های اخلاقی دربارهحس و ادراک قسمت 75اثرات مضر ماری جواناهمه چیز موج استداروی جدید میاستنی گراویمدیریت اینترنت بر جنگاستخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی درمانگر کامپیروش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو بایسی و سه پل اصفهانکلام و زبان، گنجینه ای بستکنولوژی جدید که سلول هاآن چیزی که ما جریان زمان عید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون نه عدم مطلق بلکه عدم با قاولویت بندی ها کجاستمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت پنجاهاختراع جدید اینترنت کوانهندسه در پایه ی همه ی واکدر محل کار ارزش خودت را بمرز جدید جستجو و اکتشاف، اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش عاطفی در زنان بیشتر اریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلاسکوت، پر از صداکودک ایرانی که هوش او از تکامل زبانآیا همه جنایت ها نتیجه بیغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به نورون های ردیاب حافظهایمپلانت نخاعی میتواند دمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت شصت و هشتارتباط از بالا به پایین مدرمان های بیماری آلزایمرمطالبه ی حق خودبه امید روزهای بهترهاوکينگ پیش از مرگش رسالراست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیستون فقرات انسان دو پا جلکار با یگانگی و یکپارچگیمعرفت و شناختتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآیا برای تولید مثل همیشه جهان مادی، تجلی فضا در ذهچگونه هموساپينس بر زمین ایران بزرگمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز نخستین همانند سازها تدرمان دارویی سرطان رحم بزمان و مکان، ابعاد کیهان بیمار 101 ساله، مبتلا به سوفور و فراوانیتفاوت ایستایی و تکاپوسردرد سکه ایتاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف ارتباط جدیدی از ارتبمغز انسان برای شادمانی طآب زندگی است قسمت هفتمفتون های زیستیجهان در حال نوسان و چرخشنگاه حقیقی نگاه به درون اخبر مهم تلسکوپ هابلابداع دی ان ای بزرگترین دمنحنی که ارتباط بین معرفاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک دیگرانبیماری تی تی پیزونیسومایدویشن پروتمدن قدیمی ای در جنوب ایرشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت رواگیرنده باید سازگار با پیمغز حریص برای خون، کلید تآسیب ها ناشی از آلودگی هوفساد اقتصادی سیتماتیک درجوسازی مدرنابزار بقا از نخستین هماننباید صبر کرد آتش را بعد دلایلی که نشان میدهد ما بمیگرن شدید قابل درمان اساز تکینگی تا مغز از مغز تدستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روبزبان و بیان، در سایه پیشرواکسن کرونا ساخته شده توتو یک معجزه ایپل خواجو اصفهانشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش نظریه تکامل در شناساالکترومغناطیس شنوایی و هقارچ بی مغز در خدمت موجودحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقای موجود زنده از چرا مغزهای ما ارتقا یافت دین اجباریما بخشی از این جهان مرتبطاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل بسفر دشوار اکتشافورزش هوازی ، بهترین تمریتولید یا دریافت علمپیوند سر، یکی از راه حلهاضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شبنقش ذهن و شناخت در حوادث امیدی به این سوی قبر نیستلیروپریم داروی ترکیبی ضدحافظه میتواند بزرگترین دابزارهای بقا ازنخستین همنسبت ها در کیهاندانشمندان اولین سلول مصنمباحث مهم حس و ادراکاز روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنومسلسله مباحث هوش مصنوعییادآوری خواب و رویاتوهم جدایی و توهم علمپرواز از نیویورک تا لوس آعلم و روحتری فلوپرازیننقطه بی بازگشتانرژی تاریک که ما نمی توملاحظات بیهوشی قبل از جرحس و ادراک قسمت 78اجزای پر سلولی بدن انسان همه چیز در زمان مناسبداروی جدید برای میاستنی مداخله ی زیانبار انساناستروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی درخدمت خلق وحروش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تسیلی محکم محیط زیست بر انکلرال هیدرات برای خوابانتکنولوژی جدید که سلول هاآنچه ناشناخته است باید شعامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکاننهایت معرفت و شناخت درک عاولین مورد PML به دنبال تکمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت پنجاه و یادامه بحث تکامل چشمهندسه زبانِ زمان استدر چه مرحله ای از خواب ، ر