دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

مغز زنان جوانتر از مغز مردان است

مغز زنان جوانتر از مغز مردان است

این مقاله بیان میکند تفاوت های بین مغز مرد و زن، فقط در اندازه بزرگتر مغز مرد خلاصه نمیشود.

اندازه مغز انسان مدرن نسبت به پیشینیان انسان، متفاوت است. سیر ارتقای اندازه مغز طی دو میلیون سال اخیر سریع و برجسته بودهاست ولی این سیر دایما رو به پیشرفت نبوده و به خصوص در چند صد هزار سال اخیر رو به کوچکتر شدن هم بوده است. در میان انسان های کنونی هم، اندازه مغز مشابه نیست. تغییر اندازه مغز با توجه به شرایط زندگی و میزان نور خورشید و فراهم بودن امکانات و منابع انرژی، متفاوت است.(به سلسله مباحث تفاوت های هوش و اندازه مغز در نژادها و گونه های مختلف در همین کانال، مراجعه شود)

تفاوت در کروموزم ها و ژنتیک نقش مهمی را در تعیین فنوتیپ و شکل ظاهری دارد ولی بعدها تاثیر عوامل محیطی هم میتواند در تعیین اندازه مغز موثر باشد و در حقیقت، اتفاقی که می افتد تغییرات ژنی، در نتیجه عوامل محیطی است.ژنهای فرد تحت تاثیر محیط طبیعی دچار تغییرات میشود و میتواند به صورت برجستهای باعث تغییر در ساختار بدنی و از جمله ساختار مغز شود.

ولی به رغم نقش مهم طبیعت در تعیین ساختارهای بدنی هنوز ژنها نقش اولیه و مهم خود را دارند. از جمله این تاثیرها تاثیر ژنها در تعیین جنسیت و تفاوت های ساختاری موجود در دو جنس است. هر چند در این مورد هم تاثیر محیط وگیرنده های موجود روی سلول های هدف میتواند در تعیین جنسیت موثر باشد مثلا در سندرم عدم حساسیت به اندروڑن هر چند فرد دارای کروموزم های XY است ساختار ظاهری او، مشابه زنان میشود و زن، به حساب می آید. پس میبینیم حتی در تعیین جنسیت هم ژنها به تنهایی، تعیین کننده نیستند و نقش محیط حتی در تعیین جنسیت هم وجود دارد.

یکی از تفاوتهای ساختاری زن و مرد اندازه و ساختار مغز است. متوسط اندازه مغز زنان از مردان کوچکتر است. و این کوچکتر بودن شاید برتری ای تکاملی در سیر تحولات انسان های نخستین داشته است مثلا شاید به دلیل کم کردن انرژی مصرفی در زنان، توانسته باشد به ذخیره انرژی به خصوص در دوره های خاص زندگی زنان مانند دوره عادت ماهانه و به خصوص دوره بارداری که گاهی در بارداری چند قلو، انرژی هنگفتی را از زن میگیرد کمک کند. در این مقاله مطلب جدیدی در مورد تفاوت های مغز زن و مرد بیان میشود.

نوروسافاری | پژوهشگران دانشگاه واشنگتن در بررسی جدیدی دریافتند که مغز زنان نسبت به مغز مردان، دیرتر پیر میشود.

تأثیر زمان، بر مغز زنان و مردان متفاوت است. با افزایش سن، مغز کوچک میشود اما این فرآیند در مردان سریعتر از زنان اتفاق میافتد. متابولیسم مغز با بالا رفتن سن، کاهش مییابد اما این موضوع در مردان و زنان متفاوت است.

به گزارش نوروسافاری از دانشگاه واشنگتن، پژوهش جدیدی که در دانشکده پزشکی “دانشگاه واشنگتن”(Washington University) صورت گرفته نشان میدهد مغز زنان از نظر متابولیکی، حدود سه سال جوانتر از مردان هم سال آنان است.

“مانو گویال”(Manu Goyal)، استادیار رادیولوژی دانشگاه واشنگتن و از نویسندگان این پژوهش گفت:

ما کار خود را با درک نحوه تأثیر عوامل مربوط به جنسیت بر آسیبپذیری مغز در بیماریهای نوروژنیک آغاز کردیم. شاید متابولیسم مغز بتواند به درک برخی تفاوتهای ناشی از افزایش سن میان زنان و مردان کمک کند.

قندکافت هوازی

مغز، مواد قندی را مورد استفاده قرار میدهد اما نحوه استفاده مغز از مواد قندی با افزایش سن، تغییر میکند. نوزادان و کودکان، مقداری از سوخت مغز را طی فرآیندی موسوم به “قندکافت هوازی”(aerobic glycolysis) مورد استفاده قرار میدهد که در رشد و بلوغ مغز مؤثر است. بقایای مواد قندی برای انجام کارهای روازنه مورد استفاده قرار میگیرند. در نوجوانان و بزرگسالان جوان، بخش قابل توجهی از مواد قندی، صرف فرآیند قندکافت بیهوازی میشود اما با افزایش سن این مقدار کاهش مییابد و با رسیدن فرد به ۶۰ سالگی، به سطح بسیار پایینی میرسد.

درک پژوهشگران از تفاوت متابولیسم مغز میان زنان و مردان متفاوت بود؛ در نتیجه ۲۰۵ نفر را مورد بررسی قرار دادند تا بفهمند که مغز چگونه از مواد قندی استفاده میکند.

۱۲۱ نفر از شرکتکنندگان این پژوهش، زن و ۸۴ نفر مرد بودند که در سنین ۲۰ تا ۸۲ قرار داشتند. پژوهشگران برای سنجش جریان اکسیژن و گلوکز در مغز شرکتکنندگان، پتاسکن آنها را مورد بررسی قرار دادند.

آنها برای هر شخص، میزان مواد قندی موجود در فرآیند قندکافت بیهوازی را در نواحی گوناگون مغز بررسی کردند.

رابطه میان سن و متابولیسم مغز

پژوهشگران برای درک رابطه میان سن و متابولیسم مغز، یک الگوریتم یادگیری ماشینی را آموزش دادند و دادههای مربوط به سن و متابولیسم مغز مردان را به آن منتقل کردند. سپس، دادههای مربوط به متابولیسم مغز زنان را به الگوریتم وارد کردند تا سن مغز آنها با توجه به متابولیسم محاسبه شود. الگوریتم، سن

مغز زنان را حدود ۳.۸ سال جوانتر از سن شناسنامهای آنها تشخیص داد.

پژوهشگران، تحلیلها را به صورت وارونه نیز انجام دادند. آنها دادههای مربوط به زنان را به الگوریتم آموزش دادند و آنها را برای مردان به کار بردند. این بار الگوریتم نشان داد که مغز مردان، ۲.۴ سال پیرتر از سن واقعی آنان است.

گویال افزود:

تفاوت محاسبه شده میان سن مغز مردان و زنان، قابل توجه است اما این تنها بخشی از تفاوت میان آنها به شمار میرود. تفاوتی که ما مشاهده کردیم، قویتر از بسیاری تفاوتهای جنسیتی دیگر است که تاکنون گزارش شدهاند.

زنان مسن، آزمایشهای مربوط به حافظه و حل مشکل را بهتر از مردان پشت سر میگذارند. جوانی مغز زنان، حتی میان جوانترین شرکتکنندگان که در ۲۰ سالگی قرار داشتند، مشخص بود.

گویال ادامه داد:

نتایج بررسی به این معنا نیست که مغز مردان، زودتر پیر میشود؛ بلکه نشان میدهد که آنها از نظر متابولیکی سه سال زودتر از زنان به دوره بزرگسالی وارد میشوند. من فکر میکنم که زنان به دلیل جوان بودن مغزشان، کاهش شناختی زیادی را در سالهای آخر زندگی تجربه نمیکنند. ما در حال حاضر، در حال بررسی این موضوع برای تأیید آن هستیم.

این پژوهش، در مجله “Proceedings of the National Academy of Sciences” به چاپ رسید:

https://medicine.wustl.edu/…/womens-brains-appear-three-ye…/

https://www.neurosafari.com/مغز-زنان-جوانتر-از-مغز-مردان-…/

توضیح: سیر تکاملی سبب شده است مغز زنان، کوچکتر از مردان شود و نیز مکانیسم های تکاملی، ساختار مغز زنان را در وضعیتی قرار میدهد که کوچک تر بودن مغز آنها باعث اختلال در پردازش و کارکرد آنها نشود.

کوچکتر بودن اندازه مغز کمک میکند زنان در سن دیرتر دچار اختلال شناختی یا آلزایمر شود و مغز جمع تر و منظم تری ایجاد شود که یکی از معیارهای هوش امروز یعنی (emotional intelligence)در آنها بالاتر باش(در مطلب بعدی، با یاری خدا به هوش عاطفی بیشتر در زنان به طور مفصل با استناد به مقالات علمی، خواهم پرداخت)

و این شگفت انگیز است و بار دیگر ما را با تضادهای ظاهری موجود در جهان، مواجه میکند، عقلانیت در برابر کمتر اندیشیدن و جدی بودن در برابر سالمتر و عاطفیتر زندگی کردن!

هوش مفید، آن هوشی نیست که الزاما قدرت تفکر و عقلانیت ما، تعیین میکند.

هوش بهتر، هوش سازگارتر با محیط و درک دیگران است هر چند عقلانیت و زرنگی های مرسوم و یافتن صدها راه حل در مغز بزرگتر و انتخابی از میان این صدها راه محتمل- که وارد مغز بزرگ میشود- در آن نباشد.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
میاستنی گراویس در جوانانادراک ما درک ارتعاشی است سوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان قابل مشاهده بخش کوچاصل بازخوردهدف یکسان و مسیرهای مختلشرکت نورالینک ویدیویی ازکمردرد با پوشیدن کفش مناحس و ادراک قسمت بیست و سوبازگشت به ریشه های تکاملپیراستامدانشمندان نورون مصنوعی ستمدنی قدیمی در شمال خلیج مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟آسیب ها ناشی از آلودگی هودرگیری مغز در بیماری کویلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا این جمله درست است کسیرحم مصنوعیهمراهی میاستنی با برخی سما بخشی از این جهان مرتبطارتباط شگفت مغز انسان و فهستی ما پس از شروعی چگال سیاهچاله، سیاه خالص یا پجهان پیوستهاعتماد به خودضایعه ی عروقی مخچهکودک ایرانی که هوش او از ماده ای ضد التهابیحسن یوسف باغچه ی منبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی علمی پیوند مغز ساداروهای ضد تشنج با توضیح تو کجای جهانینقاشی هایی با بوی گذشته یافراد بی دلیل دوستدار تو چگونه جمعیت های بزرگ شکل دست کردن در گوشمننژیتتاثیر تغذیه بر سلامت روااگر نعمت فراموشی نبود بسزمان واقعیت است یا توهمهوش مصنوعی می تواند بر احاز نخستین همانند سازها تویتامین E در چه مواد غذایسال سیزده ماههجهش های ژنتیکی غیر تصادفبه نادیدنی ایمان بیاورطبیعت موجی جهانکاهش مرگ و میر ناشی از ابمحدودیت های حافظه و حافظخواب سالم عامل سلامتیبرلیتیونآلودگی هوا و ویروس کروناداروی جدید برای دیابتفلج دوطرفه عصب 6 چشمتولید مولکول جدید توسط هنقش پیشرفته ی سلول های بنالتهاب شریان تمپورالنگاهت را بلند کنمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانزندگی زمینی امروز بیش از هوش مصنوعی از عروسک بازی سادیسم یا لذت از آزار داداز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازجبران از دست رفته هابهبود حافظه پس از رخدادهعلم در حال توسعهخواص عجیب لوبیاکتاب، سفری به تاریخمروری بر تشنج و درمان هایبرخی نرمش ها برای درد زانآنتروبات؛ ترکیب سلول زنددر میان تاریکی و روشناییفاجعه ی جهل مقدستوهم وجودنقش زبان در سلطه و قدرت ارمز پیشرفت تواضع است نه طامیدی تازه در درمان سرطانبودن مدرک و شاهد، مدرک منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانزیست، مرز افق رویداد هستترجمه ی فعالیت های عضله بهوش مصنوعی از عروسک بازی سریعترین کامپیوتر موجوداز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کروناحقیقت انسانبیماری میاستنی گراویسعادت کن از بالا نگاه کنیخارق العاده و استثنایی بگل خاردار، زیباستمرز بین انسان و حیوان کجابرداشت مغز ما از گذر زمانآیا هوش مصنوعی می تواند ندر برابر حقایق جدیدفرار در فرار از میزبان، دتوصیه های سازمان بهداشت نمیتوان با بیرون انداختنرویاها از مغز است یا ناخواندوه دردی را دوا نمیکندنرمشهای مهم برای تقویت عمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقای موجود زنده از زبان جانسوزتشویق خواندن به کودکانهوش مصنوعی در قضاوت های اسطح آگاهی، رخدادهای زندگاز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش و میگرنحافظه میتواند بزرگترین دبیماری تی تی پیعصب حقوق نورولووخطر حقیقی، خود انسان استگیرنده باید سازگار با پیمشاهده گر جدای از شیء مشابسیاری از بیماری های جدیآیا بدون ناظر هوشمند هم بدرمان های علامتی در ام اسقله برای دیدن نه برای به تکامل فردی یا اجتماعینه روش تقویت مغزروزهای سخت میگذردانسان خطرناکترین موجودچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری در کجاست؟(قترازودوناتوبان اطلاعات و پلِ بینسفرنامه سفر به بم و جنوب تعویض دارو در تشنجهوش عاطفی قسمت هفتمشیشه ی بازالتی و سیلیکوناز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری مهارت های جدید دحس چشایی و بویاییبیان ژن های اسکیزوفرنی ددو ویژگی انتزاع و قدرت تجگزارش یک مورد جالب لخته ومعرفی مورد نادر بیماری گآیا راهی برای رفع کم آبی درمان جدید سرطانقارچ بی مغز در خدمت موجودتکامل ساختار رگهای مغزی نوار مغز، مفید و بی خطرروشی جدید در درمان سکته ماولین دروغنظریه ی تکامل در درمان بیمواد کوانتومی جدید، ممکناخلاق و علوم اعصابسلاح و راهزنیتغییرات تکاملی سر انسان استفاده از مغز، وزن را کمهوشیاری کوانتومیشاید گوشی و چشمی، آماده شکفش و کتابحس و ادراک قسمت نوزدهمبا طبیعت بازی نکندین، اجباری نیستتلاش ها برای کشف منابع جدپیوند مدفوعمغز آیندگان چگونه است ؟آدم عاقل، وقت خودش را هدردرون آشفته ی تو و ظاهر خنقطره قطرهتاثیر نگاه ناظر هوشیار بایمپلانت نخاعی میتواند دنوروپلاستیسیتی چیسترژیم غذایی ضد التهابیهمه چیز، ثبت می شودهمه ی سردردها بی خطر نیستمیدان مغناطيسي زمین بشر ادراک، فراتر از آنچه معمسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان موازی و حجاب هااصل در هم تنیدگی و جهانی هدف یکسان، در مسیرهای متشربت رب انارکنفرانس تشنج هتل کوثر اصحس و ادراک قسمت بیستمبازخورد یا فیدبکپیشینیان انسان از هفت میدانشمندان یک فرضیه رادیکتمرکز و مدیتیشنمغز بزرگ چالش است یا منفعآسیب روانی شبکه های اجتمدرگیری مغز در بیماران مبلزوم گذر انسان از حدها و تاثیر گیاه خواری بر رشد وایا ابزار هوشمندی یا مغز رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرهمراهی نوعی سردرد میگرنیما تحت کنترل ژنها هستیم یارتباط شگفت انگیز مغز انهشت توصیه برای کاستن از دسیاره ی ابلهانجهان پیوستهاعتماد بی موردضایعات در عصب زیر زبانیکودکان مهاجرماده، چیزی نیستحساسیت روانی متفاوتبحثی درباره هوش و تفاوتهپروانه ی آسمانیداروی فامپیریدین یا نورلتو کز محنت دیگران بی غمیچقدر به چشم اعتماد کنیمافزایش قدرت ادراکات و حسچگونه حافظه را قویتر کنیدست آسمانمن، ما یا چی؟تاثیر حرکات چشم بر امواج اگر نعمت فراموشی نبود بسزمان پلانکهوش مصنوعی متصل با مغزاز نشانه ها و آثار درک شدویتامین کاسانسور از روی قصد بسیاری جهش های بیماری زا، معمولبه هلال بنگرطبیعت بر اساس هماهنگیکاهش التهاب ناشی از بیمامحدودیت درک انسانخواب سالم عامل سلامتی و یبرنامه و ساختار پیچیده مآلودگی هوا و پارکینسونداروی جدید ضد فشار خونفن آوری های جدید علیه شناتولید مثل فقط با یک مادر نقش آتش در رسیدن انسان بهذهت را روی چیزهای مفید متام آر آی جدید با قدرت شگفچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانزندگی زودگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی سازگاری با محیط بین اجزااز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسجدا کردن ناخالصی هابهداشت خوابعلم راهی برای اندیشیدن اخود جسم و یا تصویرکتابخانهمرکز هوشیاری، روح یا بدن برخی نرمش ها برای زانوآنزیم تولید انرژی در سلودر مانهای کمر دردفارغ التحصیلان، فقیر و دتوهم وجودنقش زبان در سلطه و قدرت ارمز امید، بی نیازی از مردامگا سه عامل مهم سلامتنباید صبر کرد آتش را بعد منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانزاویه نگاه ها یکسان نیستترجمه ای ابتدایی از اسراهوش مصنوعی از عروسک بازی سرکه انگبین عسلی مفید براز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته شحقیقت اشیابیماری میاستنی گراویسعادت کن خوب حرف بزنیخبر مهم تلسکوپ هابلگل درون گلدانمرز جدید جستجو و اکتشاف، برداشتت از جهان رو زیاد آیا هوش مصنوعی زندگی بشردر جراحی کمر عجله نکنیدفرد موفقتوصیه های غیر دارویی در سنمیتوان بر سیاه سیاه نوشرویاهای پر رمز و حیرتی دراندوهگین نباش اگر درب یا چرا ماشین باید نتایج را پمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از زبان ریشه هایی شناختی استشخیص ژنتیکی آتروفی های هوش مصنوعی در کامپیوترهاسعی کن به حدی محدود نشویاز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعحافظه های کاذببیماری خود ایمن اعصاب محعصب سیاتیکخطر را بپذیرگالکانزوماب، دارویی جدیمشاهده آینده از روی مشاهبسیاری از بیماری های جدیآیا برای تولید مثل همیشه درمان ژنتیکی برای نوآوریقله سقوطتکامل مادی تا ابزار هوشمچه زیاد است بر من که در ایروش مقابله مغز با محدودیانسان در هستی یا هستی در چراروياها را به یاد نمی آمنبع خواب و رویاتراشه مغز بدون واسطه ی داتوسوکسیمایدسفری به آغاز کیهانتعیین پیش آگهی آسیب به عصهوش عاطفی قسمت یازدهشکل های متفاوت پروتئین هاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری هوش مصنوعی، عمیقحس و ادراک (قسمت اول )بیان حقیقتدو بیماری روانی خود بزرگ تفاوت ها را به رسمیت بشناگشایش دروازه جدیدی از طرمعرفت و شناختآیاما مقهور قوانین فیزیکدرمان جدید سرطانقبل و بعد از حقیقتتکامل شناخت انسان با کشفنوار مغز، ترجمه ی فعالیت ريتوکسيمب در درمان ام اساولین سلول مصنوعینظریه ی تکامل در درمان بیموجود بی مغزی که می توانداخلاق پایه تکامل و فرهنگسلسله مباحث هوش مصنوعیتغذیه بر ژنها تاثیر دارداستفاده از نظریه ی تکامل هوشیاری سنتی یا هوشیاری شاید درست نباشدکفش بد، عامل مهم کمردردحس و ادراک قسمت هفتمبالای هر دستی، دستی هستدیوار همه اش توهم بودتلاش های جدید در ALSپیوند مدفوع در درمان بیممغز اندامی تشنه ی انرژی اآرمانگرای تخیلی نباشدروغ نگو به خصوص به خودتلمس کوانتومیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر ایمپلانت استخوانی در آسینوروز مبارکرژیم غذایی ضد دردهمه جا خیر بکارمیدان های مغناطیسی قابل ادغام میان گونه های مختلسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان ما میتواند به اندازاصل علت و تاثیرهدف از تکامل مغزشربت ضد خلطکنگره بین المللی سردرد دحس و ادراک قسمت دهمبازسازي مغز و نخاع چالشی پیشرفت های باور نکردنی ددانشمندان ژنی از مغز انستمرکز بر هدفمغز بزرگ چالشهای پیش روآسیب عصب پا به دنبال اعتینکاتی در مورد تشنجدرگیری مغزی در سندرم کوولزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بیماری ام اس (مولتیپرساناها و ابر رساناها و عهندسه ی پایه ایمانند کودکان باشیدارتباط شگفت انگیز مغز انو هر کس تقوای خدا پیشه کنسیاره ابلهانجهان پر از چیزهای اسرار آاعتیاد و تلاش های درمانی ضرورت زدودن افکارکودکان میتوانند ناقل بی ماده، چیزی بیش از یک خلا خفاش کور و انسان بینا؟بحثی درباره احساسات متفاپرواز از نیویورک تا لوس آداروی لیراگلوتیدتو پیچیده ترین تکنولوژی نقش قهوه در سلامتیافزایش میل جنسی با خوردن نگاه من، نگاه تو و یا حقیدست بالای دستمن، خود تو هستمتاثیر دوپامین و سروتونیناگر با مطالعه فیزیک کوانزمان به چه دلیل ایجاد میشهوش مصنوعی و کشف زبان هایاز نظر علم اعصاب یا نرووسویتامین کا و استخوانجهش تمدنی عجیب و شگفت انسبه کدامین گناه کشته شدندطعمه ی شبکه های ارتباط اجکاهش حافظه هرچند فرایندیمخچه فراتر از حفظ تعادلخواب عامل دسته بندی و حفطبرنامه ی مسلط ژنها در اختآلزایمرداروی جدید ضد میگرنفناوری هوش مصنوعی نحوه ختولید مثل اولین ربات های نقش انتخاب از طرف محیط، نذخیره ی شگفت انگیز اطلاعام اس و سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانزندگی سلول در بدن، جدای اهوش مصنوعی از عروسک بازی ستم با شعار قانون بدترین از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهجدایی خطای حسی استبهداشت خواب، امروز در جهعلم ساختن برج های چرخانخودآگاهی و هوشیاريکجای مغز مسئول پردازش تجمرکز حافظه کجاستبرخی نرمش های گردنآواز خواندن در قفس، نشاندر محل کار ارزش خودت را بفاصله ها در مکانیک کوانتتوهم بی خدایینقش سجده بر عملکرد مغزرمز بقای جهش ژنتیکیاما شما از دید خفاش کور هنبرو و انرژی مداوممنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانزاوسکا درمان گوشرترس و آرمان هاهوش مصنوعی از عروسک بازی سرگیجه از شایعترین اختلااز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از دحقیقت تنها چیزی است که شابیماری های میتوکندریعادت کردن به نعمتخدا موجود استگل زندگیمرزهای حقیقی یا مرزهای تبررسي علل احتمالي تغيير آیا هوش ارثی دریافتی از پدر درمان بیماری مولتیپل فرد یا اندیشهتوصیه هایی در مصرف ماهینمای موفقیترویای شفافاندام حسی، درک از بخش هایچرا مردم با زندگی میجنگنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبر را بردارابزار بقای موجود زنده از زبان شناسی مدرن در سطح سلتشخیص آلزایمر سالها قبل هوش مصنوعی در تفکر خلاق اشلیک فراموشیاز تکینگی تا مغز- از مغزتورزش در کمر دردحافظه و اطلاعات در کجاست بیماری دویکعضلانی که طی سخن گفتن چقدخطرات هوش مصنوعیگام کوچک ولی تاثیرگذارمشاهدات آمیخته با اشتباهبشکه ای که ته نداره پر نمآیا بزرگ شدن مغز فقط در ددرمان کارتی سل و تومور مغقلب های سادهتکامل مداومنه عدم مطلق بلکه عدم با قروش های صرفه جویی در ایجاانسان عامل توقف رشد مغزچراغ های متفاوت و نور یکسمنتظر نمان چیزی نور را بهاتصال مغز و کامپیوترسقوط درون جاذبه ای خاص، چتعامل انسان و هوش مصنوعیهوش عاطفی قسمت پنجمشکل پنجم مادهاز خود رها شویادگرفتن، آغاز حرکت است حس و ادراک (قسمت دوم )بیداری معنوی یعنی دوستی دو بار در هفته ماهی مصرف تفاوت های بین زن و مرد فقپل جویی اصفهانمغز فکر میکند مرگ برای دیآگاهی فراتر از آگاهیدرمان دارویی سرطان رحم بقبل از آغازتکامل، نتیجه ی برنامه رینوار عصب و عضلهریه زغالیاوکرلیزوماب داروی جدید شنظریه ی ریسمانموجودات مقهور ژنها هستنداختلا ل در خود عضلهسلطان جنگل یا صاحب ملکوتثبت و دستکار ی حافظهاستفاده از هوش مصنوعی در هوش، ژنتیکی است یا محیطیشایسته نیست در جیب خود قرکل اقیانوس در یک ذرهحس و ادراک قسمت هفدهمبالاترین هدف از دولتدیوار، از ابتدا توهم بودتلاش های جدید در درمان فرپیوند مغز و سر و چالشهای مغز انسان ایا طبیعتا تماآرام باشدریا آرام نخواهد شد کشتی لووفلوکساسینتاثیر نگاه انسان بر رفتاایمان به رویانوروز یا روز پایانیراه فراری نیستنورالژیراه نجاتهمیشه چیزی برای تنهایی دمیدان های کوانتومی خلاادغام دو حیطه علوم مغز و سوخت هیدروژنی پاکجهان مادی، تجلی فضا در ذهاصل عدم قطعیت از کوانتوم شش مرحله تکامل چشمکنگره بین المللی سردرد دحس و ادراک قسمت دوازدهمباغچه ی منپیشرفت های جدید علوم اعصدانشمندان پاسخ کوانتومی تمرکز بر امروزمغز بزرگ و فعال یا مغز کوآسانی موفقیتچگونه مولکول های دی ان ایدرگیری مغزی در سندرم کوولزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بدون زبان میتوانیم ترستگاری محدود به یک راه نهندسه ی رایج کیهانمانند آب باشارتباط غیرکلامی بین انساوفور و فراوانیسیاره ابلهانجهان پر از چیزهای جادویی اعتیاد را به دور بیندازضرب المثل یونانیکودکان گذشته به آینده فکماست مالیخفاش با شیوع همه گیری جدیبحثی درباره احساساتی غیرپروتئین های ساده ی ابتداداروی کنترل چربی خونتو آرامش و صلحینقش مهاجرت در توسعه نسل اافزایش مرگ و میر سندرم کونگاه مادی غیر علمی استدستورالعمل مرکز کنترل بیمنابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر دپاکین بر بیماری ماگر تلاش انسان امروز برازمان شگفت انگیزهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین کا در سبزیجاتجهشهای مفید و ذکاوتی که دبه امید روزهای بهترظهور امواج مغزی در مغز مصکاهش دوپامین عامل بیماریمخچه ، فراتر از حفظ تعادلخواص فلفل سبزبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱آلزایمر در جوانانداروی جدید ضد الزایمرفواید روزه داری متناوبتولید یا دریافت علمنقش اتصالات بین سلولهای ذره ی معین یا ابری از الکام اس یا تومور؟چالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانزندگی، مدیریت انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی ستم، بی پاسخ نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهجریان انرژی در سیستم های بهداشت خواب، رمز حافظه ی علایم کمبود ویتامین E را خودآگاهی و هوشیاريکرونا چه بر سر مغز می آورمرکز حافظه کجاستبرخی یونها و مولکول های مآینه در اینهدر چه مرحله ای از خواب ، رفاصله ی همیشگی تصویر سازتوهم تنهایینقش غذاها و موجودات دريارمز جهانامروز دانش ژنتیک هیچ ابهچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانزبان فرایند تکاملی برای ترسناک تر از کوریهوش مصنوعی از عروسک بازی سرگردانیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانحقیقت خواب و رویابیماری های مغز و اعصاب و عادت بد را ترک کنخدا نور آسمان ها و زمین اگلوله ی ساچمه ایمزایای شکلات تلخ برای سلبررسی مغز با امواج مادون آیا هوش سریعی که بدون احسدر دعواها چه میکنی؟فرد حساس از نظر عاطفی و بتوضیحی ساده در مورد هوش منمایش تک نفرهروان سالمانرژی بی پایان در درون هرچرا مغز انسان سه هزار سالمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از زبان شناسی نوین نیازمند تشخیص ایدزهوش مصنوعی در خدمت خلق وحشلیک فراموشیاز تکینگی تا مغز، از مغز وزن حقیقی معرفت و شناختحافظه و اطلاعات در کجاست بیماری دیستروفی میوتونیغم بی پایاندفاع از پیامبرگامی در درمان بیماریهای مطالبه ی حق خودبشریت از یک پدر و مادر نیآیا تکامل و تغییرات ژنتیدرمان پوکی استخوانقلب و عقلتکامل چشمنهایت معرفت و شناخت درک عروش های عملی برای رفع کمرانسانیت در هم تنیده و متصنزاع ها بیهوده استمنتظر نتیجه ی کارهایت بااثر مضر مصرف طولانی مدت رسقوط زیگزاگی یا ناگهانیتعامل انسان با هوش مصنوعهوش عاطفی قسمت اولشکرگزار هر چیزی باش که دااز درخواست ها جدا شویادآوری خواب و رویاحس و ادراک قسمت 67بیداری و خواب کدام بهتر ادو برابر شدن خطر مرگ و میتفاوت های تکاملی در مغز وپل خواجو اصفهانمغز قلبآپومورفین در پارکینسوندرمان زخم دیابتی با تکنوقبل از انفجار بزرگتکثیر سلول در برابر توقف نوار عصب و عضلهریواستیگمینايندگان چگونه خواهند دیدنظریه ی ریسمان و هوشیاریمورد نادر همپوشانی دو بیاختلاف خانوادگی را حل کنسم زنبور ، کلیدی برای وارثبت امواج الکتریکی در عصاستفاده از انرژی خلاهوض مصنوعی زندهشادی، پاداش انجام وظیفهکلمات بلند نه صدای بلندحس و ادراک قسمت هجدهمباهوش ترین و با کیفیت تریدید تو همیشه محدود به مقدتلاش های جدید در درمان سرپیوند اندام از حیوانات بمغز انسان برای ایجاد تمدآرامش و دانشدریافت هورمون امید با ورلوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر نگاه انسان بر رفتااین پیوند نه با مغز بلکه لوتیراستامتاثیر هوش مصنوعی بر مغزاین اندوه چیستنورالژی تریژمینالراه های جدید برای قضاوت رهمیشه چشمی مراقب و نگهبامیدان بنیادین اطلاعاتارتقا و تکامل سنت آفرینش سودمندی موجودات ابزی بر جهان مرئی و نامرئیاصل، روان و نفس استششمین کنگره بین المللی سکنترل همجوشی هسته ای با هحس و ادراک قسمت سومبترس از اینکه کسی، به درگپیشرفت در عقل است یا ظواهدانشمندان اولین سلول مصنتمساح حد واسط میان مغز کومغز بزرگترین مصرف کننده آشنا پنداریچگونه میتوان با قانون جندرگیری اعصاب به علت میتولزوم عدم وابستگی به گوگل تاثیر گیاه خواری بر رشد وایا تکامل هدفمند استرشته نوروایمونولوژی و نقهندسه بنیادینماه رجبارتروز یا خوردگی و التهاوقاحت و تمسخر دیگرانسیب یکسان و دیدگاه های متجهان دارای برنامهاعداد بینهایت در دنیای مضربه مغزی در تصادف رانندکودکان خود را مشابه خود تماست مالی با هوش انسانیخلا، حقیقی نیستبحران ذهن فیلمی قابل تامپروتز چشمداروی تشنجی دربارداریتو افق رویداد جهان هستینقش میدان مغناطیسی زمین افزایش سرعت پیشرفت علوم نگاه محدود و تک جانبه، مشدغدغه نتیجه ی نادانی استمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر داروهای ضد التهاب اگر خواهان پیروزی هستیزمان طلایی سکته ی مغزی راهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسانسور بر بسیاری از حقایاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی 12 در درمان دردجهشهای مفید و ذکاوتی که دبه بالا بر ستارگان نگاه کظرف باید پر شود چه با چرک کاهش سن بیولوژیکی، تنها مخچه ابزاري که وظیفه آن فخواص منیزیمبرین نت به جای اینترنتآملودیپین داروی ضد فشار داروی سل سپتفواید روزه داری متناوبتولید پاک و فراوان انرژینقش تیروئید در تکامل مغزذرات کوانتومی زیر اتمی قامواجی که به وسیله ی ماشیچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانزندگی، مراتب هوشیاری استهوش مصنوعی از عروسک بازی ستون فقرات انسان دو پا جلاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مجریان انرژی در سیستم های بوزون هیگز چیستعلایم کمبود ویتامین E را خودت را از اندیشه هایت حفکریستال هامرکز خنده در کجای مغز استبرخی اثرات مضر ویتامین دآیندهدر ناامیدی بسی امید استفتون های زیستیتوهم جدایینقش غذاها و موجودات دريارمز جهان خاصیت فراکتالانفجار و توقف تکاملی نشاچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانزبان متغیرترسان نیستیهوش مصنوعی از عروسک بازی سربازان ما محققا غلبه می از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانحقیقت در علم، هرگز نهایی بیماری های ژنرالیزه ی عصعادت دادن مغز بر تفکرخدا بخشنده است پس تو هم بگلوئونمسمومیت دانش آموزان بی گبررسی و اپروچ جدید بر بیمآیا هشیاری کوانتومی وجوددر سال حدود 7 میلیون نفر فردا را نمیدانیمتوضیحات دکتر فاطمی در موچند نرمش مفید برای کمردرروبات ها قول میدهندانرژی تاریکچرا مغزهای ما ارتقا یافت منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از زبان، نشان دهنده ی سخنگو تصویر خورشید یا خود خورشهوش مصنوعی در خدمت خلق وحشنا در ابهای گرم جنوب نیااز تکینگی تا مغز، از مغز وزوز گوشحافظه و اطلاعات در کجاستبیماری سلیاکغم بی پایاندفاع در برابر تغییر ساختگامی در درمان بیماریهای مطالبی در مورد تشنجبعد پنجمآیا تراشه ها داخل مغز، میدرمان پوکی استخوانقلب یا مغزتکامل و ارتقای نگاه تا عمنهایت در بی نهایتروش هایی برای مقابله با اانسانیت در برابر دیگراننزاع بین جهل و علم رو به پمنتظر زمان ایده آل نشواثرات فشار روحی شدیدسلول های مغزی عامل پارکیتعداد کلی ذهن ها در جهان هوش عاطفی قسمت دهمشکست حتمیاز دست دادن دم در پیشینیایاری خدا نزدیک استحس و ادراک قسمت 74بیرون اصل است یا دروندو برابر شدن خطر مرگ و میتفاوت های زبانی سرمنشا تپلاسمای غالبمغز ما کوچکتر از نیم نقطهآپومورفین در پارکینسوندرمان ساده ی روماتیسمقبرستان ها با بوی شجاعتتأثیر نیکوتین سیگار بر منوار عصب و عضلهریاضیات یک حس جدید استايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمموسیقی نواختلال حرکتی مانند لرزش سماگلوتید داروی کاهش دهنجلو رفتن یا عقبگرداستفاده از سلول های بنیاهیچ نقطه ای مرکزی تر از اشب سیاه سحر شودکلوزاپین داروی ضد جنونحس و ادراک قسمت هشتمباور و کیهان شناسیدیدن خدا در همه چیزتلاش های جدید شرکت نورالپیوند اندام حیوانات به امغز انسان برای شادمانی طآرامش و سکوندریای خدادرک فرد دیگر و رفتارهای الوزالمعده(پانکراس)مصنوعتاثیر ویتامین دی بر بیمااین ایده که ذرات سیاهچالنوزاد ناشنوای متولد شده،راه های جدید برای قضاوت رهمیشه اطمینان تو بر خدا بمیدازولام در درمان تشنج ارتقا یا بازگشت به قبل ازهدف از خلقت رسیدن به ابزاسی و سه پل اصفهانجهان مشارکتیاصلاح خطا با رفتن بر مسیرشعار و عملکنترل جاذبهحس و ادراک قسمت سی و هشتمبحتی علمی درباره تمایل بپیشرفت ذهن در خلاقیت استدانشمندان تغییر میدان مغتنفس هوازی و میتوکندریمغز حریص برای خون، کلید تآشنا پنداریچگونه مغز ما، موسیقی را پدرب بسته با غیر خود باز ممقاومت به عوارض فشار خون تاثیر گیاه خواری بر رشد وایجاد احساساترشد مغز فرایندی پیچیده اهندسه در پایه ی همه ی واکماهیچه ی صبرارزش های وارونهوقت نهيب هاي غير علمي گذشسیر آفرینش از روح تا مغز جهان در حال نوسان و چرخشبقا با سازگارترین فرد اسضررهای مصرف شکر و قند بر کودکان را برای راه آماده ماشین های دارای روحخلا، خالی نیستبخش فراموش شده ی حافظهپروتز عصبی برای تکلمداروی جدید ALSتو انسانی و انسان، شایستنقش محیط زندگی و مهاجرت دافسردگی و اضطراب در بیمانگاه کلی نگرذهن ما از در هم شکستن منبمنابع انرژی از منابع نهفتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اپل ویژن پرو در تشخیص بیمزمان، واقعی نیستهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسانسور ذهناز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین بی هفدهجوانان وطنبه بالاتر از ماده بیندیشظرفیت مغز چقدر استکایروپاکتیک چیستمخچه تاثیر گذار بر حافظهخواص میوه ی بهبرای یک زندگی معمولیآموزش نوین زبانداروی ضد چاقیفواید زیاد دوچرخه سواریتولید اندام با چاپ سه بعدنقش حفاظتی مولکول جدید دذرات کوانتومی زیر اتمی قامیوتروفیک لترال اسکلروچالش های ایستادن بر دو پامنابع بی نهایت انرژی در دتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانزندان ذهنیهوش مصنوعی از عروسک بازی ستارگانی قبل از آغاز کیهاز تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار جریان انرژی در سیستم های بوزون هیگز جهان را از متلعلائم عصبی آلزایمر، با اخودروهای هیدروژنیکریستال زمان(قسمت اولمرگ چیستبرخی اختلالات عصبی مثانهآینده ی انسان در فراتر ازدر هم تنیدگی مرزها و بی مفروتنی معرفتیتوهم جدایی و توهم علمنقش غذاها و موجودات دريارنگ کردن، حقیقت نیستانفجار بزرگ پایان بوده انتایج نادانی و جهلمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانزبان مشترک ژنتیکی موجوداتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرهوش مصنوعی از عروسک بازی سربرولایزیناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیادحقیقت راستین انسان علم ببیماری های روانی با تاثیعارضه جدید ویروس کرونا سخدا تاس نمیریزدگمان میکنی جرمی کوچکی در مسمومیت دانش آموزان، قمابررسی ژنها در تشخیص بیماآیا واکنش های یاد گرفته ودر عید نوروز مراقب تصادف فرزندان زمان خودتیوتیکسن داروی ضد جنونچند جهانیروبات های ریز در درمان بیانرژی تاریک که ما نمی توچرا ویروس کرونای دلتا وامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتخریب مغز به دلیل کمبود بابزار بقای موجود زنده از زبان، وسیله شناسایی محیطتصویر در هم تنیدگی کوانتهوش مصنوعی درمانگر کامپیشناخت ناشناختهاز تکینگی تا مغز، از مغز وسواس، بیماری استحافظه ی ما انسان ها چرا مبیماری شارکو ماری توثغیرقابل دیدن کردن مادهدقیق ترین تصاویر از مغز اگاهی لازم است برای فهم و مطالعه ای بیان میکند اهدبعد از کروناآیا جنین انسان، هوشمندی درمان آرتروز با ورزش موضقلب دروازه ی ارتباطتکامل و ریشه ی مشترک خلقتنهادینه سازی فرهنگ اختلاروش هایی برای کم کردن اضطانسان، گونه ای پر از تضادنزاع بین علم و نادانی رو منحنی که ارتباط بین معرفاثرات مفید قهوهسلول های بنیادیتعذیه ی ذهنهوش عاطفی قسمت دومشکستن مرز دور مغزاز روده تا مغزژن همه چیز نیستحس و ادراک قسمت 75بیست تمرین ساده برای جلودو داروی جدید برای میاستتفاوت ایستایی و تکاپوپمبرولیزوماب در بیماری چمغز مانند تلفن استآب زندگی است قسمت چهارمدرمان سرگیجه بدون نیاز بقدم زدن و حرکت دید را تغیتأثیر نگاه انسان بر رفتانوار عصب و عضلهریتوکسیمابايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمموسیقی هنر مایع استاختلال خواب فرد را مستعد سندرم میلر فیشرجلوتر را دیدناستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز همیشگی نیستشبیه سازی میلیون ها جهان کلید نزدیک و نگاه تو بر فحس و ادراک قسمت هشتاد و نباید از انسان ترسیددیدگاه نارسای دوگانه ی متلاش هایی در بیماران قطع پیوند سر آیا ممکن استمغز انسان برای شادمانی طآرامش عقلآرامش(سکوت) stillness و تکاپودرک نیازمند شناخت خویش الیروپریم داروی ترکیبی ضدتاثیر ویروس کرونا بر مغز این ابتدای تناقض هاستنوسانات کوانتومی منبع ماراه پیروزی در زندگی چیستهمیشه به آنچه داری، خوشنمکان زمان یا حافظه زمانارتوکين تراپی روشی جديد هر چیز با هر چیز دیگر در تسیلی محکم محیط زیست بر انجهان معنااصول انجام برخی نرمش ها دصبور باشکندن ریشه ی خودحس و ادراک قسمت سی و ششمبحث درباره پیدایش و منشا پیشرفتی مستقل از ابزار هدانشمندان روش هاي جدیدی تنفس هوازی و میتوکندریمغز در تنهایی آسیب میبینآشناپنداری چیستچگونه مغز پیش انسان یا همدرختان چگونه بر تشکیل ابمقایسه رقابت و همکاریتاثیر گیاه خواری بر رشد وایران بزرگرشد مغز علت تمایل انسان بهندسه زبانِ زمان استماپروتیلینارزش های حقیقی ارزش های غوقتی فهمیدی خطا کردی برگسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان در حال ایجاد و ارتقابقا در ازای بیماریضررهای شکر بر سلامت مغزکوری گذرای ناشی از موبایماشین دانشخلاصه ای از مطالب همایش مبخش های تنظیمی ژنومپرورش مغز مینیاتوری انساداروی جدید s3 در درمان ام تو با همه چیز در پیوندینقش مرکز تنفس سلولی در بیافسردگی و ساختار مغزنگاه انسان محدود به ادراذهن چند جانبه نیازمند نگمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر مغزاپی ژنتیکزمان، اندک استهوش مصنوعی الفاگوساهچاله ها تبخیر نمیشوداز کجا آمده ام و به کجا میویتامین دی گنجینه ای بزرجوانان وطنبه جای محکوم کردن دیگران عقل مجادله گرکار امروز را به فردا نیندمخاطب قرار دادن مردم، کاخواص هلو برگ هلوبرای پیش بینی آینده مغز دآمارهای ارائه شده در سطح داروی ضد چاقیفیلم کوتاه هیروشیما از هتولید سلولهای جنسی از سلنقش حیاتی تلومر دی ان آ دذرات کوانتومی زیر اتمی قامید نیکو داشته باش تا آنچالش کمبود اندام برای پیمنابع جدید انرژیتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانزونیسومایدهوش مصنوعی از عروسک بازی سخن نیکو مانند درخت نیکواز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقجراحی هوشیار مغزبی نهایت در میان مرزهاعلت خواب آلودگی بعد از خوخورشید مصنوعیکریستال زمان(قسمت دوم)مرگ و میر پنهانبرخی اصول سلامت کمرآینده ی حمل و نقل هوایی ددر هم تنیدگی کوانتومیفروتنی و غرورتوهم جسمنقش غذاها در کاهش دردهای رنگین کمانانقراض را انتخاب نکنیدنجات در اعتماد به خودمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانزبان چهار حرفی حیات زمینتسلیم ارتباط با من برترهوش مصنوعی از عروسک تا کمسردرد میگرناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطانحقیقت غیر فیزیکیبیماری وسواسعبارت های مبهم مانند انرخدای رنگین کمانگنجینه ای به نام ویتامین مسیر دشوار تکامل و ارتقابررسی بیماری التهابی رودآیا یک، وجود دارددرمان نگهدارنده ی اعتیادفرضیه ای جدید توضیح میدهتیک و اختلال حرکتیچند جهانیروبات کیانانرژی خلا ممکن استچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتداوم مهم است نه سرعتابزارهای پیشرفته ارتباط زدودن نقص از هوش مصنوعیتصویر زیبا از سلولهوش مصنوعی درخدمت خلق وحشناخت و معرفت، و نقش آن داز تکینگی تا مغز، از مغز وسیله، فقط دعا نیستحافظه ی ما انسان ها چرا مبیماری ضعف عضلات نزدیک بغار افلاطوندل به دریا بزنگاهی مغز بزرگ چالش استمعمای اخلاقی قطاربعد از کروناآیا جهان ذهن و افکار ما مدرمان ام اس(مولتیپل اسکلقلب روباتیکتکامل ابزار هوش ، راه پر چهار میلیارد سال تکامل بروش هایی برای جلوگیری از انعطاف پذیری مکانیسمی علنزاع بین علم و جهل رو به پمنشأ اطلاعات و آموخته ها اثرات مفید روزه داریسلول های بنیادی منابع و اتغییرهوش عاطفی قسمت سومشکستگی لگن یا سکته ی مغزیاز سایه نترسژن همه چیز نیستحس و ادراک قسمت 78بیش از نیمی از موارد انتقدو سوی واقعیتتفاوت ارباب و رهبر حقیقیپنج اکتشاف شگفت آور در مومغز مادران و کودکان در زمآب زندگی است قسمت هفتمدرمان سرگیجه بدون نیاز بقدرت مردمتأثیر شیرینی های حاوی لونوار عصب و عضله مهم در تشریسپریدونای نعمت من در زندگیمنظریه تکامل در درمان بیممیلر فیشر نوعی نادر از گیاختلال در شناسایی حروف و سندرم کووید طولانیجمجمه انسان های اولیهاستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز، چقدر حقیقی استشبیه سازی سیستم های کوانکلید، در ناشناخته هاستحس و ادراک قسمت هشتاد و شبابا زود بیادیروز و امروزتلاش در تولید انرژی به رنمغز انسان رو به کوچک تر شمغز انسان رو به کوچکتر شدآرزوها را کم کندرک و احساسلیس دگرامفتامین یا ویاستاثیر ژنها بر اختلالات خاین بیمار را باید چه کار نوشیدن چای برای مغز مفید راه انسان شدن، راه رفتن وهمیشه داناتر از ما وجود دمکانیک کوانتومی بی معنی ارتباط میکروب روده و پارهر جا که جات میشه، جات نیسینوریپا داروی ترکیبی ضدجهان معکوساصول توسعه ی یک ذهن کاملصبور باشکندر در بیماریهای التهابحس و ادراک قسمت سیزدهمبحثي درباره هوش و تفاوتهپپوگستدانشمندان روشی برای تبدیتنفس بدون اکسیژنمغز را از روی امواج بشناسآشتی بهتر استچگونه هموساپينس بر زمین درختان اشعار زمینمقابله ی منطقی با اعتراضتاثیر گیاه خواری بر رشد وایرادهای موجود در خلقت برشد در سختی استهندسه، نمایشی از حقیقتماجرای جهل مقدسارزش حقیقی زبان قسمت اولوقتی ناراحتی چیکار میکنیسیستم تعادلی بدنجهان ریز و درشتبقای حقیقی در دور ماندن اضعیف و قویکی غایب شدی تا نیازمند دلمبانی ذهنی سیاه و سفیدخلاصه ای از درمان های جدیبخش بزرگی حس و ادراک ما اپرکاری تیروئیدداروی جدید لنفوم و لوکمیتو با باورهایت کنترل میشنقش نگاه از پایین یا نگاهاقلیت خلاقنگاه از کنار و یا از روبرذهن هوشیار در پس ماده ی ممنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استزمزمه ات مانده در گوشمهوش مصنوعی اکنون می توانسایه ی هوشیاریاز کسی که یک کتاب خوانده ویروس مصنوعیجواب دانشمند سوال کننده به جای تولید، بیشتر گوش کعقل در جهان جدید، عجیب اسکار با یگانگی و یکپارچگیمدل همه جانبه نگر ژنرالیخواص هندوانهبرای اولین بار دانشمندانآن چیزی که ما جریان زمان داروی ضد تشنج با قابليت تفیلمی بسیار جالب از تغییتولترودیننقش خرچنگ های نعل اسبی دررفلکس وتری با توضیح دکتر امید نجاتچالش دیدگاه های سنتی در بمناطق خاص زبان در مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانزونا به وسیله ویروس ابله هوش مصنوعی از عروسک بازی سخن و سکوتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدجراحی گردن همیشه برای دیبی نظمی مقدمه شناختعماد الدین نسیمی قربانی خوش قلبی و مهربانیکریستال زمان(قسمت سوم)مرگ و میر بسیار بالای ناشبرخی اطلاعات روانشناسی مآینده ی علم و فیزیک در60 ثدر هم تنیدگی کوانتومی و پفرگشت و تکامل تصادفی محض توهمات و شناخت حقیقتنقشه مغزی هر فرد منحصر بهرهبر حقیقیانواع سکته های مغزینجات در راستگوییمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریکی و نورابزار بقای موجود زنده از زبان نیاز تکاملی استتسلیم شدن از نورون شروع مهوش مصنوعی از عروسک تا کمسردرد میگرن در کودکاناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه احقیقت غیر قابل شناختبیماری کروتز فیلد جاکوبعجول نباشخدایی که ساخته ی ذهن بشر گندم بکاری، جو درو نمیکنمسئول صیانت از عقیده کیسبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا کیهان می تواند یک شبیدرمان نابینایان آیا ممکنفساد اقتصادی سیتماتیک درتیکاگرلور داروی ضد انعقاچند جهانی و علمروح و آب حیاتانرژِی برای ایجاد اضطرابچرا پس از بیدار شدن از خومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتداخل مرزها و صفات با بینابزارهای بقا از نخستین هسفر فقط مادی نیستتصویر زیبای اصفهانهوش مصنوعی ساخته هوش طبیشناخت حقیقت یا آرزوهای گاز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیام منفرد نورون مغزی حافظه ی هوش مصنوعیبیماریهای تحلیل عضلانی اغرور و علمدلایلی که نشان میدهد ما بگاهی جهت را عوض کنمعماری، هندسه ی قابل مشابعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش های ژنتیکی، ویرودرمان با سلول های بنیادیقلب را نشکنتکامل تکنولوژیچهار ساعت پس از کشتار خوکروش هایی ساده برای کاهش ااهمیت کنترل خشمنسبیت عام از زبان دکتر برمنشاء کوانتومی هوشیاری ااثرات مضر ماری جواناسلول های بدن تو پیر نیستنتغییر الگوی رشد مغزی با زهوش عاطفی قسمت ششمشگفت نیست من عاشق تو باشماز سایه بگذرژن هوش و ساختارهای حیاتی حس و ادراک قسمت 82بیشتر کمردردها نیازی به دولت یا گروهکتفاوتهای جنسیتی راهی براپول و شادیمغز چون ابزار هوش است دلیآب زندگی است قسمت اولدرمان سرگیجه بدون داروقدرت و شناخت حقیقتتئوری تکامل امروز در درمنوار عصب و عضله برای تاییریسدیپلام تنها داروی تایای همه ی وجود مننعناعمیهمانهای ناخوانده عامل اختلال در شناسایی حروف و سندرم گیلن باره به دنبال جنین مصنوعیاستفاده از سلول های بنیاهیچ وقت خودت را محدود به شبکه های مصنوعی مغز به درکلام و زبان، گنجینه ای بسحس و ادراک قسمت پنجمباد و موجدیسک گردنتلاشی برای درمان قطع نخاتلاشی تازه برای گشودن معمغز ایندگان چگونه استآزمون تجربی، راهی برای ردرک کنیم ما همه یکی هستیملا اکراه فی الدینتاثیر کلام در آیات کلام باینکه به خاطرخودت زندگی نوعی سکته مغزی ، وحشتناک راه بی شکستهمیشه راهی هستمکانیزمهای دفاعی در برابارتباط ماده و انرژیهر حرکت خمیده می شود و هر سیناپس، شگفتی خلقتجهان هوشمنداصول سلامت کمرصبر لازمه ی پیروزی استکندر علیه سرطانحس و ادراک قسمت ششمبحثی جالب درباره محدودیتپایان، یک آغاز استدانش، قفل ذهن را باز میکنتنها مانع در زندگی موارد مغز زنان جوانتر از مغز مرآغاز فرایند دانستنچگونه هوشیاری خود را توسدرد و درسمقابله با کرونا با علم استاثیر گیاه خواری بر رشد وایستادن در برابر آزادی برشد، رسیدن به یک هدف نیستهنر فراموشیماجرای عجیب گالیلهارزش حقیقی زبان قسمت دوموقتی پر از گل شدی خودت را سیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان شگفت انگیزبلندی در ذهن ما درک بلندیطلوع و حقیقتکیهان خود را طراحی میکندمباحث مهم حس و ادراکخم شدن فضا-زمانبخش بزرگتر کیهان ناشناختپراسینزوماب در پارکینسوداروی جدید میاستنی گراویتو باید نیکان را به دست بنقش نظام غذایی در تکامل ماقیانوس نادانینگاه از بیرون مجموعهذهن و زندگیمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنزنان باهوش ترهوش مصنوعی از عروسک های بسایه را اصالت دادن، جز فراز آغاز خلقت تا نگاه انساویروس های باستانی، مغز مجواب سنگ اندازیبه خوبی های دیگران فکرکنعقل سالمکارهای کوچک، بی ارزش نیسمدل هولوگرافیک ژنرالیزهخواص اناربرای بقا به جایی فراتر ازآنچه می دانم، آنچه را میخداروی ضد تشنج با قابليت تفیروز نادریتومورها و التهاب مغزی عانقش داروهاي مختلف معروف رفتار مانند بردهامید یا ناامیدی؟چاالش ها در تعیین منبع هومناطق خاصی از مغز در جستجتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانزیان غذاهای پرچربهوش مصنوعی از عروسک بازی سخن پاک و ثابتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرجز تو که را دارمبی هیچ می ایی و بی هیچ میرعنصر اصلی تعیین واقعیتخوش خیالی و خوش بینیکشف مکانیسم عصبی خوانش پمرگ و سوال از قاتلبرخی بیماری ها که در آن بآینده با ترس جمع نمیشوددر هم تنیدگی کوانتومی و دفراموش کارها باهوش تر هستوکل بر خدانقشه های مغزی جدید با جزیروی و منیزیم در تقویت استانیس بی کساننخاع ما تا پایین ستون فقرمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریکی خواهد ترسیدابزار بقای موجود زنده از زبان و کلمه حتی برای کسانتست نوار عصب و عضلههوش مصنوعی از عروسک تا کمسردرد میگرنی در کودکاناز تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن حقیقت، آن چیزی نیست که جلبیماری گیلن باره و بیمارعدم توقف تکامل در یک انداخدایا جز تو که را دارمگوهر با نظر دیگران سنگ نممسئولیت جدیدبررسی علل کمر درد در میانآیا گذشته، امروز وآینده درمان های اسرار آمیز در آفشار و قدرتتیروفیبان موثر در سکته ی چند روش ساده برای موفقیتروح در جهانی دیگر استانسولینچرا ارتعاش بسیار مهم استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترقی واقعی یا شعار ترقیابزارهای بقا ازنخستین همسفر نامه سفر به بم و جنوب تصویربرداری فضاپیمای آمهوش مصنوعی، کیفیت فریب مشناخت درون، شناخت بیرون؛از تکامل تا مغز از مغز تا یک پیشنهاد خوب برای آسان حافظه انسان و حافظه ی هوشبیماری، رساله ای برای سلغربال در زندگیدنیا فریب و سرگرمیگاهی در پارکینسون باید پمعنی روزهبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجدرمان تومورهای مغزی با اقوی تر باشتکامل جریان همیشگی خلقتنون و القلمروش استفاده از بالش طبیاهرام مصر از شگفتی های جهچسبیدن به خود، مانع بزرگ مهمان ناخواندهاجزای پر سلولی بدن انسان سلول بنیادی و ای ال استغییر خود یا تغییر دیگراهوش عاطفی بیشتر در زنانشگفت انگیز بودن کیهاناز علم جز اندکی به شما داژن یا نقشه توسعه مغز و نقحس و ادراک قسمت 87بیشتر علم، در نادانسته هدونپزیل در بیماران قلبی تقلید مرحله ای نسبتا پیشپول و عقیدهمغز چگونه صداها را فیلتر آب زندگی است قسمت دومدرمان سرطان با امواج صوتقدرت کنترل خودتئوری تکامل در پیشگیری و نوار عصب و عضله تعیین محلریشه های مشترک همه ی موجوای آنکه نامش درمان و یادشهفت چیز که عملکرد مغز تو میوپاتی و نوار عصب و عضلهاختلالات مخچهسندرم پیریفورمیسجنگ هفتاد و دو ملت همه را استفاده از سلول های بنیاهیچ کاری نکردن به معنی چیشبکیه های مصنوعیکلام، در تحولی شگفت آور بحس و ادراک قسمت پنجاهباد غرور و سر پر از نخوت وپیوند سر برای چه بیماراندیستونی قابل درماندژا وو یا اشنا پنداریتلاشی جدید در درمان ام اسمغز ابزار بقای برتر مادیآزمون ذهنی گربه ی شرودیندرک احساسات و تفکرات دیگلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تاثیر کپسول نوروهرب بر ناینکه خانواده ات سالم بانیوالینراه طولانی را به سلامت گذهمیشه عسل با موم بخوریمما انسانها چه اندازه نزدارتباط متقابل با همه ی حیهرچیز با یک تاب تبدیل به سیگار عامل افزایش مرگ ومجهان هوشیاراضطراب و ترسصبر و واقعیتکو کیو تن coQ10حس و ادراک قسمت شصت و هشتبحثی در مورد نقش ویتامين پاکسازی مغزدانش، یک انسان را ناسازگتنها در برابر جهانمغزهای کوچک بی احساسآغاز فصل سرما و دوباره تکچگونه واکسن کرونا را توزدرد باسن و پا به دلیل کاهملاحظه های اخلاقی دربارهتاثیر گیاه خواری بر رشد واکنون را با همه ی نقص هایز گهواره تا گورهنر حفظ گرهماده ی تاریکارزش حقیقی زبان قسمت سوموقتی تو از یاد گرفتن باز سکوت و نیستیجهان شگفت انگیز و بی زمانبلوغ چیستطلای سیاهکیهانِ هوشیارِ در حال یامبتکران خودشکوفاخونریزی مغز در سندرم کووبخش دیگری در وجود انسان هپرتوهای صادر شده از سیاهداروی جدید کنترل قند خونALS نگاهی کامل بر بیماری وتو برای خزیدن خلق نشده اینقش نظریه تکامل در شناساالکترومغناطیس شنوایی و هنگاه از دور و نگاه از نزدذهن و شیمی بدنمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینزنجیرها را ما باید پاره کهوش مصنوعی از عروسک های بساخت سلول عصبی حتی پس از از انفجار بزرگ تا انفجار ویرایش DNA جنین انسان، برجوسازی مدرنبه خودت مغرور نشوعقلانیت بدون تغییرکارهایی بیش از طراحی و گپمدل هولوگرافیک تعمیم یافخواص اردهبرای تمدن سازی، باید در بآنچه ناشناخته است باید شداروی ضد تشنج توپیراماتفیزیک مولکولها و ذرات در تومورهای نخاعینقش درختان در تکاملرفتار وابسته به شکلامید جدید بر آسیب نخاعینابینایی در نتیجه ی گوشی منبع نور واقعی و ثابت، حقتاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین همانزیباترین چیز در پیر شدنهوش مصنوعی از عروسک بازی سخت ترین حصاراز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که جستجوی متن و تصویر به صوربی ذهن و بی روحعوامل موثر در پیدایش زباخوشبختی چیستکشف مکانیسمی پیچیده در بمرگ انتقال است یا نابود شبرخی بیماری های خاص که بدآیا فراموشی حتمی استدر هر سوراخی سر نکنفراموشی همیشه هم بد نیستتوپیراماتنقشه با واقعیت متفاوت اسرویکردهای جدید ضایعات نخانگشت ماشه اینخاع درازتر یا کوتاهتر کمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقای موجود زنده از زبان و بیان نتیجه ساختماتست کم هزینه ی بزاق برای هوش مصنوعی از عروسک تا کمسردرد و علتهای آناز تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهحقایق ممکن و غیر ممکنبیماری آلزایمر، استیل کوعدم تعادل دوپامین، فقط بخرما منبع بسیار خوب آنتی گویید نوزده و ایمنی ساکتمسئولیت در برابر محیط زیبرطرف کردن خشونت را از خاآیا پیدایش مغز از روی تصادرمان های بیماری آلزایمرفشار روحی، همیشه بد نیست تکلم در گیاهانچندین ماده غذایی که ماننروح رهاییانسولین هوشمندچرا به هم اعتماد نمیکنیممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتروس جریان انرژیابزارهای بقای موجود زندهسفر به مریخ در 39 روزتصور ما ازمشکلات و واقعیهوش مصنوعی، اتفاقات و تحشناسایی تاریخچه ی تکاملیاز تکامل تا مغز، از مغز تیک آلل ژنتیکی که از نئاندحباب های کیهانی تو در توبیمارستان هوش مصنوعیمقالاتدنیا مکانی بسیار اسرارآمگذر زمان کاملا وابسته به معاینه قبل از نوار عصب و تفکر قبل از کارآیا خداباوری محصول تکاملدرمان تشنجقیچی ژنتیکیتکامل داروینی هنوز در حانوآوری ای شگفت انگیز دانروش جدید تولید برقاولویت بندی ها کجاستنسبت ها در کیهانمهندسی ژنتیک در حال تلاش اجزایی ناشناخته در شکل گسلول بنیادی در درمان ایدتغییر دیگران یا تغییر خوهوش عاطفی در زنان بیشتر اشگفت زده و حیران باشازدواج های بین گونه ای، رژن درمانی در درمان چاقیحس و ادراک قسمت چهلبا همه مهربان باشدوچرخه در کاهش دردهای کمتقلید از روی طبیعتپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز ناتوان از توجیه پیداآب زندگی است قسمت سومدرمان ضایعات نخاعیقدرت انسان در نگاه به ابعتئوری جدید، ویران کردن گنوار عصب و عضله در مطب دکریشه های مشترک حیاتهفت سین یادگاری از میراث میوتونیک دیستروفیاختلالات حرکتی در انسانسندرم پیریفورمیسجنگ و تصور از جنگاستیفن هاوکینگ در مورد ههیچ کس مانند تو نگاه نمیکشباهت مغز و کیهانکلرال هیدرات برای خوابانحس و ادراک قسمت پنجاه و یبار مغز بر دو استخوانپیوند سر، یکی از راه حلهابار بزرگ ایستادن بر دو پاپیوندهای پیچیده با تغییردژاوو یا آشناپنداریتمایل زیاد به خوردن بستنمغز ابزار برتر بقاآزمون ذهنی گربه شرودینگردرک تصویر و زبان های مخلتلایو دوم دکتر سید سلمان فتاثیر کپسول نوروهرب بر تاین، فقط راه توستنیکولا تسلارابطه تشنج و اوتیسمهمیشه، آنطور نیست که هستما انسانها چه اندازه نزدارتباط چاقی و کاهش قدرت بهرگز از زندگی یا امکاناتسیاهچاله هاجهان های بسیار دیگراطلاع رسانی اینترنتیصبر بسیار بایدکوچ از محیط نامناسبحس و ادراک قسمت شصت و دوبحثی در مورد نقش کلسیم و پارادوکس ها در علمدائما بخوانتنهاییمغز، فقط گیرندهآغاز مبهم آفرینشچگونه آن شکری که می خوریمدرد زانو همیشه نیاز به جرملاحظات بیهوشی قبل از جرتاثیر گیاه خواری بر رشد واکوییفلکسزمین در برابر عظمت کیهانهنر دانستنارزش خود را چگونه میشناسوقتی خودت را در آینه دیدیسکوت، پر از صداجهانی که نه با یک رخداد و بلعیدن ستاره توسط سیاهچاطوفان فقر و گرسنگی و بی سکیست هیداتید مغزمتواضع باشخونریزی مغزی کشندهبخشیدن دیگران یعنی آرامشپرتوزایی از جسم سیاهداروی جدید آلزایمرNVG 291تو تغییر و تحولینقش هورمون های تیروئید دالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه از درون قفس یا بیرونذهن پر در برابر آگاهیمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین دزندگی فعال و مثبت روند آلهوش مصنوعی از عروسک های بساخت شبکه عصبی مصنوعی با از بار خود بکاه تا پرواز ویشن پروجامعه ی آسمانیبه خودت نگاه کنعقیده ی بی عملکاربرد روباتهای ريزنانومدل های ریز مغز مینی برینخواص بادامبرای خودآگاه بودن تو بایآنچه واقعیت تصور میکنیم داروی ضد جنون در درمان تیفیزیک هوشیاریتومورهای ستون فقراتنقش ذهن و شناخت در حوادث رفتار اجتماعی انسان، حاصامید درمان کرونا با همانناتوانی از درمان برخی ویمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین همانزیباترین چیز در افزایش سهوش مصنوعی از عروسک بازی سخت ترین کار، شناخت خود ااز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرجستجوی هوشیاری در مغز مابی سوادی در قرن 21عوامل ایجاد لغت انسانی و خوشبختی دور از رنج های مکشف ژن جدید، می تواند گستمرگ تصادفیبرخی توجهات در ببمار پارآیا ممکن است موش کور بی مدر والنتاین کتاب بدید همفراموشی و مسیر روحانیتوانایی مغز و دیگر اجزای نقص های سیستمی ایمنیرویا و واقعیتانگشت نگاری مغز نشان میدنخستین تمدن بشریمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقای موجود زنده از زبان و بیان، در سایه پیشرتست آر ان اس دز میاستنی گهوش مصنوعی از عروسک تا کمسردرد به دلیل مصرف زیاد ماز تکینگی تا مغز از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغحل مشکلبیماری الزایمرعدم درکخسته نباشی باباگوش دادن بهتر از حرف زدنمستند جهان متصلبزرگ فکر کنآیا آگاهی پس از مرگ از بیدرمان های بیماری اس ام ایفضا و ذهن بازتکنولوژی های جدید و حالتچندجهانیروزه داری متناوب، مغز را انسان قدیم در شبه جزیره عچرا بیماری های تخریبی مغمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتری فلوپرازینابزارهای بقای از نخستین سفر به درون سفری زیباتصور از زمان و مکانهوش احساسیشناسایی زبان حیوانات با از تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انسانحباب هایی تو در توبیندیشتاثیر ویتامین دی بر بیمادنیای شگفت انگیز کوانتومگذشته را دفن کنمعادله ها فقط بخش خسته کنتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا دلفین ها می تواند از درمان جدید ALSقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتکامل داروینی هنوز در حانوار مغز مشاهده ی غیر مستروش صحبت کردن در حال تکاماولین قدم شناخت نقص های خنسبت طلایی، نشانه ای به سمهندسی بدناحیای بینایی نسبی یک بیمسلول بنیادین از مخاط بینتغییر دادن ژنها آیا روزی هوش عاطفی در زنان بیشتر اشگفتی های نقشه ی ژنتیکیاسکلت خارجی در درمان اختژن ضد آلزایمرحس و ادراک قسمت چهل و هفتبا هوش مصنوعی خودکار روبدوچرخه سواری ورزشی سبک و تقلید از طبیعتپوشاندن خود از نورمغز و قلب در جنین موش مصنآب، زندگی است(قسمت پنجم)درمانهای بیماری پارکینسقدرت ذهنتا 20 سال آینده مغز شما به نوبت کودکانریشه های اخلاقهم نوع خواری در میان پیشیمیگرن و پروتئین مرتبط با اختلالات صحبت کردن در انسندرم پای بی قرارجنگ داده هااستیفن هاوکینگ در تفسیر هیچ کس حقیقت را درون مغز شباهت مغز با کیهان مادیکم کردن کالری روشی سودمنحس و ادراک قسمت پنجاه و دحس و ادراک قسمت پنجاه و سبار سنین ابزار هوشمندی اپیوندی که فراتر از امکاندگرگونی های نژادی و تغییتمایز یا کشف یگانگیمغز از بسیاری حقایق می گرآزادی در چیستدرک حقیقت نردبان و مسیری لازم است هیچ کاری نکنیدتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت بدون فیلتر ماهوانیاز به آموزش مجازی دیجیرادیوی مغز و تنظیم فرکانهمکاری یا رقابتما اکنون میدانیم فضا خالارتباط هوش ساختار مغز و ژهز ذره، یک دنیاستسیاهچاله های فضایی منابعجهان هایی در جهان دیگراطلاعات حسی ما از جهان، چصد قدح، نفتاده بشکستکوچک شدن مغز از نئاندرتاحس و ادراک قسمت شصت و ششبحثی در مورد حقیقت فضا و پاسخ گیاهان در زمان خورددارچینتنهایی رمز نوآوری استمغز، همه ی واقعیت را نمیبإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه انتظارات بر ادراک دردهای سال گذشته فراموش ممانتین یا آلزیکسا یا ابتاثیر گیاهخواری بر رشد و اکسی توسین و تکامل پیش ازمین زیر خلیج فارس تمدنی هنر رها شدن از وابستگیاز فرد ایستا و متعصب بگذروقتی خورشید هست شمع به کاسکوت، در برابر گزافه گویجهانی که از یک منبع، تغذیبنی عباس، ننگی بر تاریخطوفان بیداریکیست کلوئید بطن سوممجموعه های پر سلولی بدن مخونریزی مغزی کشنده ولی قبخشش، عقلانی یا غیر عاقلپرسشداروی جدید آلزایمر تاییدفقر داده ها در هوش مصنوعیتو جهانی هستی که خودش را نقش هورمون زنانه استروژنالکترودهای کاشتنینگاه از درون مجموعه با نگذهن تو همیشه به چیزی اعتقمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا اززندگی هوشمند در خارج از زهوش مصنوعی از عروسک های بساخت شبکه عصبی با الفبای از بحث های کنونی در ویروسواقعیت فیزیکی، تابعی از جاودانگی مصنوعیبه دنبال رستگاری باشعلم و ادراک فقط مشاهده ی کاربرد روباتهای ريز، در مدیون خود ناموجودخواص بادام زمینیبرای رشد، باید از مسیر خطآنچه حس می کنیم، نتیجه ی دارویی خلط آورفیزیک و هوشیاریتوهم فضای خالینقش روی و منیزیم در سلامترقیبی قدرتمند در برابر مامیدهای جدید برای بازیابناتوانی در شناسایی چهره منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانزیر فشار کووید چه باید کرتراشه ها روی مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی سختی ها رفتنی استاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتحفره در مغزبی شرمیعواملی که برای ظهور لغت اخیالپردازی نکنکشف ارتباط جدیدی از ارتبمرگ عاطفه و محبتبرخی توصیه ها برای واکسیآیا ما کالا هستیمدر یک فراکتال هر نقطه مرکفراموشی آرمانتوانایی یک فرد، برای تغینقص در تشخیص هیجانات عامرویا و کابوسانتقال ماده و انرژینخستین تصویر از سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقای موجود زنده از زبان و تکلم برخی بیماریهتشنچ پانایوتوپولوس تشنج هوش مصنوعی از عروسک تا کمسردرد تنشناز تکینگی تا مغز از مغز توبینار اساتید نورولوژی دحلقه های اسرارآمیزبیماری ای شبیه آلزایمر و عدالت برای من یا برای همهخطا در محاسبات چیزی کاملگوشه بیماری اتوزومال رسسمشکل از کجاستبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا امکان بازسازی اندامهدرمان های جدید ALSفضای قلب منبع نبوغ استتکنولوژی و پیشرفتنه ناامیدی بلکه ارتقاروزه داری و التهاب زیانبانسان میوه ی تکاملچرا حیوانات سخن نمی گوینمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتری فلوپرازینابزارهای دفاعی و بقای موسفر تجهیزات ناسا به مریخ تصاویر زیبای رعد و برقهوش احساسیشناسایی سلول های ایمنی ااز تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می توحد و مرزها توهم ذهن ماستبیهوش کردن در جراحی و بیمصفحه اصلیدنیایی پر از سیاهچاله گر جان به جز تو خواهد از خمعجزه های هر روزهتفکر خلا ق در برابر توهم آیا دلفین ها میتوانند بادرمان جدید مولتیپل میلومقانون مندی نقشه ژنتیکی متکامل داروینی هنوز در حانوار مغز با توضیح دکتر فاروشهای نو در درمان دیسک باولین مورد PML به دنبال تکنشانه های گذشته در کیهان مهربانی، شرط موفقیتاحیای بینایی نسبی یک بیمسلول عصبی شاهکار انطباق تغییر زودتر اتصالات مغزیهوش عاطفی رمز آزادگیشگفتی های زنبور عسلاسکار، لگوی هوشمندژنها نقشه ایجاد ابزار هوحس و ادراک قسمت چهل و هشتبا هر چیزی که نفس می کشد مدوپامین قابل حل در آبتقویت مغز با ورزشپیموزایدمغز و هوش، برترین ابزار بآتاکسیدرماندگی به دلیل عادت کرقدرت شناختی انسان، محدودتا بحر یفعل ما یشاای جان جان بی تن مرونور از عمق تاریکیرژیم های غذایی و نقش مهم همه چیز موج استمیگرن و خواباختلالات عضلانی ژنتیکسندرم پس از ضربه به سرجنبه های موجی واقعیتاستخوان های کشف شده، ممکهیچ اندر هیچشباهت های ریشه ای چند بیمکمی زاویه ی دیدت را عوض ککمالگرایی دشمن پیشرفتحس و ادراک قسمت پنجاه و شباربر دیگران نباشپیوستگی همه ی اجزای جهاندانش قدرت استتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمغز به تنهایی برای فرهنگ آزادی عقیده، آرمانی که تدرک دیگرانلبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت، حقیقت جامعه ی فچیز جدید را بپذیرراز تغییرهمانند سازی در انسانما از اینجا نخواهیم رفتارتباط پیوسته ی جهانهزینه ای که برای اندیشیدسیاهچاله ها، دارای پرتو جهان یکپارچهاطلاعاتی عمومی در مورد مصداقتکوچکی قلبحس و ادراک سی و هفتمبحثی در مورد عملکرد لوب فپختگی پس از چهل سالگي به داروهای مصرفی در ام استنبیه چقدر موثر استمغزتان را در جوانی سیم کشافت فشار خون ناگهانی در وچگونه به سطح بالایی از هودردی که سالهاست درمان نشمن و وجود توهمیتاثیر انتخاب از طرف محیط اکسکاربازپین در درمان تشزمان چیستهنر، پر کردن است نه فحش داز مخالفت بشنووقتی ریشه ها عمیقند از چیسکته مغزیجهانی پر از سیاهچاله یا پبه قفس های سیاهت ننازطوفان زیباییکپسول ژری لاکتمجرم، گاهی قربانی استخواندن ، یکی از شستشو دهنبدون پیر فلکپرسش و چستجو همیشه باقی اداروی جدید ای ال اسفلج نخاعی با الکترودهای تو جدای از کیهان نیستینقش ویتامین K در ترمیم اسالگو نداشتیمنگاه حقیقی نگاه به درون اذهن خود را مشغول هماهنگیمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانزندگی و داراییهوش مصنوعی از عروسک بازی ساختن آیندهاز تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چند سویهجایی برای یاد گرفتن باقی به زودی شبکه مغزی به جای علم و روحکاش شرف اجباری بود یا حتیمدیریت اینترنت بر جنگبرای زندگی سالم، یافتن تآنها نمیخواهند دیگران رادارویی ضد بیش فعالی سیستفیزیک آگاهیتوهم فضای خالی یا توهم فضنقش روزه داری در سالم و جرقابتی بی هدف یا رقابتی هامیدوار باش حتی اگر همه چنادیدنی ها واقعی هستندمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانزیرفون داروی ضد ام استراشه ی هوش مصنوعی در مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی سختی در بلند شدن از روی صاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توحق انتخاببی عدالتی در توزیع واکسن عوارض ازدواج و بچه دار شدخانه ی تاریککشف جمجمه ای درکوه ایرهومرگی وجود نداردبرخی درمان های Spinal Muscular Atآیا ما تنها موجودات زنده در کمتر از چند ماه سوش جدفرایند پیچیده ی خونرسانیتوازن مهمتر از فعالیت زینقطه ی رسیدن به قلهرویا و خبر از آیندهانتروپی و هوشیارینخستین روبات های زنده ی جمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های بیماری پارکینسوابزار بقای موجود زنده از زبان و شناخت حقیقت قسمت چتشنج چیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمسردرد سکه ایاز تکینگی تا مغز از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندحمله ویروس کرونا به مغزبیماری ای شبیه ام اس مولتعسل طبیعی موثر در کنترل بخطا در محاسبات چیزی کاملگوشت خواری یا گیاه خواریمشکلات نخاعیبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا انسان با مغز بزرگش اخدرمان های جدید میگرنفضای خالی ای وجود نداردتکنولوژی به طرز وحشتناکینه به اعدامروزه داری و بیمار ی ام اس انسان ها می توانند میدان چرا حجم مغز گونه انسان درمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترک امروزابعاد و نیازهای تکاملیسفر دشوار اکتشافتصادف یا قوانین ناشناختههوش بشری تهدید برای بشریشهر زیرزمینی در ژاپن برااز تکامل تا مغز، از مغز تیکی از علل محدودیت مغز امحریص نباشبیهوشی در بیماران دچار اسوالات پزشکیدنیا، هیچ استگرفتار محدودیت ها و ابعامعجزه ی چشمتفاوت قند طبیعی با قند و آیا دست مصنوعی به زودی قادرمان جدید میگرن با انتی قانون گذاری و تکاملتکامل داروینی هنوز در حانوار مغز ترجمه رخدادهای روشهای شناسایی قدرت شنوااولین مورد پیوند سر در اننشانه های پروردگار در جهموفقیت هوش مصنوعی در امتاحتیاط در ورزش زانو در خاسلول عصبی، در محل خاص خودتغییر عمودی سر انسان از پهوشمندی کیهانشانس یا نتیجه ی تلاشژنها ، مغز و ارادهحس و ادراک قسمت چهل و دومبا آتش، بازی نکن و بعد از دورترین نقطه ی قابل مشاهتقویت استخوان در گرو تغذپیموزایدمغز و اخلاقآتاکسی فریدریشدرها بسته نیستقدرت عشقتاول کف پا و حقیقتایمونوگلوبولین وریدی IVIgنور درونرژیم های غذایی و نقش مهم همه چیز و هیچ چیزمیگرن و روزه داریاختراع جدید اینترنت کوانسندرم جدایی مغزجنسیت و تفاوت های بیناییاستروژن مانند سپر زنان دهیچگاه از فشار و شکست نترشباهت کیهان و مغزشباهت زیاد بین سلول هاي عکمردردحس و ادراک قسمت بیست و چهبارداری بدون رحمپیام های ناشناخته بر مغز دانش محدود به ابعاد چهارتمدن پیشرفته ی پیشینیانمغز بیش از آنچه تصور میشوآزار حقیقیدرک درست از خود و هوشیاریلحظات خوش با کودکانتاثیر کتامین در درمان پاایندرالچیزی منتظر شناخته شدنراست دستی و چپ دستیهمجوشی هسته ای، انرژِی بما اشیا را آنطور که هستندارتباط انسانی، محدود به هزینه سنگین انسان در ازاسیاهچاله و تکینگی ابتدایجهان یکپارچهاطلاعاتی عمومی در مورد مصدای بم با فرکانس پایین، کوچکترین چیز یک معجزه اسحس و ادراک- قسمت پنجاه و بحثی درباره هوش و تفاوتهپدیده خاموش روشن در پارکداروهای ام استهدیدهای هوش مصنوعیمغزتان را در جوانی سیمکشافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه باغبانی باعث کاهش درد، رمز موفقیتمن کسی در ناکسی دریافتم تاثیر احتمالی عصاره تغلیاگر فقط مردم میفهمیدند کزمان و مکان، ابعاد کیهان هوموارکتوس ها ممکن است داز نخستین همانند سازها توقتی شروع به بیدار شدن میسکته ی مغزی در جوانانجهانی در ذهنبه مغز خزندگان خودت اجازطولانی ترین شبکامپیوتر سایبورگمحل درک احساسات روحانیخواندن، دوست روزهای سختبدون بار گذشتهپرسشگری نامحدودداروی جدید برای میاستنی فلج بل، فلجی ترسناک که آنتو دی ان ای خاص ميتوکندرينقش ژنتیک در درمان اختلاالگو و عادت را بشکن و در انگاه دوبارهذهن خالی از شلوغی افکارمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانزندگی بی دودهوش مصنوعی از عروسک بازی ساختن آینده، بهترین روش از تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستجایی خالی نیستبه زیر پای خود نگاه نکن بعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهکتاب گران و پرهزینه شد ولمدیریت اضطراب، از مهمتریبرخی ملاحظات در تشنج های آنژیوگرافی از مغزداستانها و مفاهیمی اشتبافیزیکدانان ماشینی برای تتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نقش رژیم غذایی بر رشد و ارموزی از نخستین تمدن بشرامیدوارینادیدنی ها بیشتر از دیدنمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانزیرک ترین مردمتراشه ی بیولوژِیکهوش مصنوعی از عروسک بازی سدسازی روش مناسب برای مقاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرحقیقت قربانی نزاع بین بی بیمار 101 ساله، مبتلا به سعید نوروز مبارکخانواده پایدارکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمراقب خودتون و خانواده هبرخی روش های تربیتی کودکآیا مصرف مولتی ویتامین هدر آرزوهایت مداومت داشتهفرایند تکامل و دشواری هاتوت زیاد بخوریدنقطه ای بود و دگر هیچ نبورویا بخشی حقیقی از زندگی انتظار گذر تندباد؟نرمش های مفید برای درد زامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های درمان ام اسابزار بقای موجود زنده از زبان و شناخت حقیقت قسمت اتشنج و حرکات شبه تشنجی قاهوش مصنوعی به کمک هوش طبیسردرد عروقی میگرناز تکینگی تا مغز از مغز توراپامیل در بارداریحمایت از طبیعتبیماری اسپینال ماسکولار عشق به هفت مرتبه ی شناختیخطای ادراک کارماگیلگمش باستانی کیستمشکلات بین دو همسر و برخیبزرگترین خطایی که مردم مآیا انسان در آستانه ی انقدرمان های جدید در بیماری قفس دور خود را بشکنتکنولوژی جدید که سلول هانه به اعدامروزه داری سلول های بنیادانسان یک کتابخانه استچرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترکیب آمار و ژنتیکابعاد اضافه ی کیهانسفرنامه سفر به بم و جنوب تضادهای علمیهوش در طبیعتشواهدی از نوع جدیدی از حااز تکامل تا مغز، از مغز تیافته های نوین علوم پرده حرکات چشم، ترجمه کننده ی بیو الکترونیک؛ ترکیب موجپیامهای کاربراندندان ها را مسواک بزنید تگریه ی ابر، رمز طراوت باغمعجزه ی علمتفاوت مغز انسان و میمون هآیا رژیم غذایی گیاهی سلادرمان جدید کنترل مولتیپلقانون جنگلتکامل زباننوار مغز در فراموشی هاروشی برای بهبود هوش عاطفاولین هیبرید بین انسان و نشانه های بیداری روحیموفقیت در تفکر استاحتیاط در تعویض داروهاسلولهای ایمنی القا کنندهتغییرات منطقه بویایی مغزهوشمندسازی زندان هاشانس یا تلاشژنهای مشترک بین انسان و وحس و ادراک قسمت چهل و سومبا تعمق در اسرار ابدیت و ديدن با چشم بسته در خواب تقویت حافظه یا هوش مصنوعپیچیدگی های مغزمگسمغز و اخلاقآتاکسی مخچه ای خودایمندرهای اسرارآمیز و پوشیدهقسم به فقرتابوهای ذهنیایمپلانت مغزینوروفیبروماتوزرژیم ضد التهابیهمه چیز کهنه میشودمیگرن سردردی ژنتیکی که بادامه بحث تکامل چشمسندرم دزدی ساب کلاوینجنسیت و تفاوت های بیناییاسرار آفرینش در موجهیپرپاراتیروئیدیسماسرار بازسازی اندام هاهاوکينگ پیش از مرگش رسالشباهت زیاد بین سلول هاي عکمردرد ناشی از تنگی کاناحس و ادراک قسمت بیست و یکبازگشایی مجدد مطب دکتر سپیدایش زباندانش بی نهایتتمدن بشری و مغز اخلاقیمغز باستانی، هنوز نقش هاآزار دیگری، آزار خود استدرک عمیق در حیواناتلرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر گیاه خواری بر رشد وایپیداکرینچیزی خارج از مغزهای ما نیرجزخوانی هایی که امروز بهمدلی و هوش عاطفیما به جهان های متفاوت خودارتباط از بالا به پایین مهزاران سال چشم های بینا وسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجهان کنونی و مغز بزرگتریاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نصرع و درمان های آنکووید نوزده و خطر بیماری حس و ادراک- قسمت بیست و پبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیداروهای تغییر دهنده ی سیتو یک معجزه ایمغط یک گیرنده استافتخار انسانچگونه تکامل مغزهای کنونیدرس گرفتن از شکست هامن پر از تلخیمتاثیر بینش و انتظارات فراگر میدانی مصیبت بزرگتر زمان و گذر آن سریع استهورمون شیرساز یا پرولاکتاز نخستین همانند سازها تویتنام نوعی کرونا ویروس سکته ی چشمیجهان، تصادفی نیستبه نقاش بنگرطی یکصد هزار سال اخیر هرچکانال یوتیوب دکتر سلمان محل درک احساسات روحانی دخواب و بیداری نوسانی مغزبدون زمان، ماده ای وجود نپس از اگو یا بعد از نفسداروی جدید برای کاهش وزنفلج خوابتو در میانه ی جهان نیستی نقش گرمایش آب و هوا در همالگوی بنیادین و هوشیارینگاهی بر قدرت بینایی دراذهن سالممنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانزندگی در جمع مواردی را برهوش مصنوعی از عروسک بازی ساختار فراکتال وجود و ذهاز تکنیکی تا مغز از مغز تواقعیت چیستجاذبهبه سیاهی عادت نکنیمعلم به ما کمک میکند تا موخواص شکلات تلخکتاب زیست شناسی باورمداخله ی زیانبار انسانبرخی مرزهای اخلاق و علوم آنان که در قله اند هرگز خدخالت در ساختار ژنهافال نیکوتوهم چیستنقش رژیم غذایی در رشد و ارمز و رازهای ارتباط غیر کامیدواری و مغزنادانی در قرن بیست و یکم،منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانزیست شناسی کل در جزء فراکتربیت کودکان وظیفه ای مههوش مصنوعی از عروسک بازی سرنوشتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدحقیقت آنطور نیست که به نظبیمار مرکز تنفس سلولیعامل کلیدی در کنترل کارآخاویار گیاهیکشیدن مادی روشی برای جلومراحل ارتقای پله پله کیهبرخی سلولهای عصبی در تلاآیا مغز تا بزرگسالی توسعدر آسمان هدیه های نادیدنفرایند حذف برخی اجزای مغتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنقطه بی بازگشترویا تخیل یا واقعیتانحراف و حقیقتنرمش های مفید در سرگیجهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاسف بار است انسان، حق خوابزار بقای موجود زنده از زبان و شناخت حقیقت قسمت دتشنج به صورت اختلال رفتاهوش مصنوعی به شناسایی کاسرطان کمیت گراییاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قحوادث روزگار از جمله ویربیماری اضطراب عمومیعشق درونی به یگانگی خلقتخطای حسگیاه بی عقل به سوی نور میمشکلات روانپزشکی پس از سبزرگترین درد از درون است آیا احتمال دارد رویا از آدرمان های جدید سرطانقفس ذهنتکنولوژی جدید که سلول هانه بدبخت بلکه نادانروزهای بد باقی نمیماندانسان باشچرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترکیب حیوان و انسانابعاد بالاترسفرنامه سفر به بم و جنوب تظاهر خوابیده ی مادههوش عاطفی قسمت 11شواهدی از دنیسوان(شبه نئاز تکامل تا مغز، از مغز تیاد گرفتن مداومحرکت چرخشی و دائمی کیهانبیوگرافیسایتهای دیگرده روش موفقیتگربه شرودینگر و تاثیر مشمعجزه ی علم در کنترل کرونتفاوت ها و تمایزها کلید بآیا رژیم غذایی گیاهی سلادرمان جدید ام اسقانون جنگلتکامل زباننوار مغز در تشخیص بیماری روشی جدید در درمان قطع نخاولین تصویر در تاریخ از سنظام مثبت زندگیمولکول ضد پیریاحساس گذر سریعتر زمانسلولهای بنیادی مصنوعی درتغییرات مغز پس از 40 سالگیاسارت و پرخوریهوشیاری و وجودشاهکار قرنژنهای هوش ، کدامندحس و ادراک قسمت نهمبا خودت نجنگدی متیل فومارات(زادیوا)(تقویت سیستم ایمنیپیچیدگی های مغزی در درک زمغز و سیر تکامل ان دلیلی آتش منبع انرژیدرون قفس یا بیرون از آنقضاوت ممنوعتاثیر فکر بر سلامتایمپلانت مغزی و کنترل دو نورون هاي مصنوعی می توانرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وهمه چیز در زمان مناسبمیگرن شدید قابل درمان اساداراوون تنها داروی تاییسندرم سردرد به دلیل افت فجهل مقدسسوی ما آید نداها را صداجهان فراکتالاصفهان زیباهاوکينگ پیش از مرگش رسالشجاعت و ترسکمردرد و علل آنحس و ادراک قسمت بیست و دوبازگشت از آثار به سوی خداپیر شدن حتمی نیستدانشمندان موفق به بازگردتمدن زیر آبمغز برای فراموشی بیشتر کآسيب میکروواسکولاریا آسدرگیری قلب در بیماری ویرلرزش دست ها و گردن و سر ETتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا کوچک شدن مغزانسان الچیزی شبیه نور تو نیسترحم مصنوعیهمراه سختی، اسانی هستما با کمک مغز خود مختاريمارتباط بین هوش طبیعی و هوهستي مادي ای که ما کوچکترسیاهچاله ی تولید کنندهجهان کاملی در اطراف ما پراعتماد به خودضایعه ی شبکه لومبوساکرالکودک هشت ساله لازم است آدماده ی خالیحس و ادراک- قسمت شصت و چهبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیداروهای ضد بیماری ام اس وتو یک جهان در مغز خودت هسنفرت، اسیب به خود استافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه جمعیت های بزرگ شکل دست و پا زدن در سایه؟من بی من، بهتر یاد میگیرمتاثیر ترکیبات استاتین (ساگر نیروی مغناطیس نباشد زمان و صبرهوش فوق العاده، هر فرد اساز نخستین همانند سازها تویتامین E برای فعالیت صحسال 2025 سال بین المللی علمجهش های ژنتیکی مفید در سابه نقاش بنگرطیف انسفالیت، گیلن باره کاهش میل جنسی در ام اسمحدودیت چقدر موثر استخواب زمستانی سلول های سربر کسی اعتماد نکن مگر اینآلودگی هوا چالش قرن جدیدداروی جدید برای ای ال اسفلج خواب چیستتوقف؛ شکستنقش پیش زمینه ها و اراده الگوبرداری از طبیعتنگاهی بر توانایی اجزاي بمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانزندگی در سیاهچالههوش مصنوعی از عروسک بازی ساختار شبکه های مغزی ثاباز تکینگی تا مغز و از مغز واقعیت های متفاوتجاذبه و نقش آن در شکلگیریبه سخن توجه کن نه گویندهعلم بدون توقفخواص شگفت هویجکتاب طبیعت در قالب هندسهمدارک ژنتیکی چگونه انسانبرخی نکات از گاید لاین پرآنتی بادی منوکلونال در ددر موج، راز خلقت نهفته اسفاکسیبتتوهم و خیالنقش زنجبیل در جلوگیری از رمز گشایی از اتصالات مغزامیدی به این سوی قبر نیستنازوکلسینمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانزیست شناسی باور حقیقت یا ترجمه فعالیت های عضله به هوش مصنوعی از عروسک بازی سریع دویدن مهم نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنحقیقت افرادبیماری لبر و نابینایی آنعادت همیشه خوب نیستخار و گلکشتن عقیده ممکن نیستمرز مرگ و زندگی کجاستبرخی سيناپسها طی تکامل و آیا همه جنایت ها نتیجه بیدر آستانه ی موج پنجم کوویفراتر از دیوارهای باورتوسعه برخی شغل ها با هوش نقطه، وجود است یا فاصلهرویا حقی از طرف خدااندوه در دنیا استنرمش های موثر در کمردردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقای موجود زنده از زبان و شناخت حقیقت قسمت ستشنج عدم توازن بین نورون هوش مصنوعی تعاملیسرعت فکر کردن چگونه استاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریحکمت الهی در پس همه چیزبیماری بیش فعالیعشق، شلوغ کردن نیستخطر آلودگی هواگیاه خواری و گوشت خوار کدمشکلات روانپزشکی در عقب بسیاری از مجرمان، خودشانآیا احتمال دارد رویا از آدرمان های رایج ام اسقفس را بشکنتکینگینه جنگ و نه خونریزیروزهای سختانسان جدید از چه زمانی پاچرا ذرات بنیادی معمولاً منبع هوشیاری در کجاست؟ قترازودوناتفاق و تصادفسفرنامه سفر به بم و جنوب تظاهری از ماده است که بیدهوش عاطفی قسمت نهمشیر و دوغ باداماز تکامل تا مغز، از مغز تیاد بگیر فراموش کنیحس متفاوتبیوگرافیدهن، بزرگترین سرمایهگزیده ای از وبینار یا کنفمعجزه در هر لحظه زندگیآیا راهی برای بهبود وضعیدرمان جدید ای ال اس، توفرقانونمندی و محدودیت عالمتکامل زبان انسان از پیشینوار مغزی روشی مهم در تشخروشی جدید در درمان نابیناولین دارو برای آتاکسی فنظریه ی تکامل در درمان بیمولتیپل اسکلروز در زنان احساسات کاذبسلام تا روشناییتغییرات آب و هوایی که به اساس انسان اندیشه و باور هوشیاری و افسردگیشاهکار شش گوشژنهای حاکم بر انسان و انسحس و ادراک قسمت چهارمبا خدا باشدین اجباریتلقین اطلاعات و حافظهپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز کوانتومیآثار باستانی تمدن های قددرون و بیرون، جدای از هم قطار پیشرفتتاثیر مشاهده بر واقعیت بایمپلانت مغزی کمک میکند نورون های ردیاب حافظهرژیم غذایی سالم و ضد التههمه چیز در زمان کنونی استمیاستنی گراویس بدون آنتیادب برخورد با دیگران