دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

مغز زنان جوانتر از مغز مردان است

مغز زنان جوانتر از مغز مردان است

این مقاله بیان میکند تفاوت های بین مغز مرد و زن، فقط در اندازه بزرگتر مغز مرد خلاصه نمیشود.

اندازه مغز انسان مدرن نسبت به پیشینیان انسان، متفاوت است. سیر ارتقای اندازه مغز طی دو میلیون سال اخیر سریع و برجسته بودهاست ولی این سیر دایما رو به پیشرفت نبوده و به خصوص در چند صد هزار سال اخیر رو به کوچکتر شدن هم بوده است. در میان انسان های کنونی هم، اندازه مغز مشابه نیست. تغییر اندازه مغز با توجه به شرایط زندگی و میزان نور خورشید و فراهم بودن امکانات و منابع انرژی، متفاوت است.(به سلسله مباحث تفاوت های هوش و اندازه مغز در نژادها و گونه های مختلف در همین کانال، مراجعه شود)

تفاوت در کروموزم ها و ژنتیک نقش مهمی را در تعیین فنوتیپ و شکل ظاهری دارد ولی بعدها تاثیر عوامل محیطی هم میتواند در تعیین اندازه مغز موثر باشد و در حقیقت، اتفاقی که می افتد تغییرات ژنی، در نتیجه عوامل محیطی است.ژنهای فرد تحت تاثیر محیط طبیعی دچار تغییرات میشود و میتواند به صورت برجستهای باعث تغییر در ساختار بدنی و از جمله ساختار مغز شود.

ولی به رغم نقش مهم طبیعت در تعیین ساختارهای بدنی هنوز ژنها نقش اولیه و مهم خود را دارند. از جمله این تاثیرها تاثیر ژنها در تعیین جنسیت و تفاوت های ساختاری موجود در دو جنس است. هر چند در این مورد هم تاثیر محیط وگیرنده های موجود روی سلول های هدف میتواند در تعیین جنسیت موثر باشد مثلا در سندرم عدم حساسیت به اندروڑن هر چند فرد دارای کروموزم های XY است ساختار ظاهری او، مشابه زنان میشود و زن، به حساب می آید. پس میبینیم حتی در تعیین جنسیت هم ژنها به تنهایی، تعیین کننده نیستند و نقش محیط حتی در تعیین جنسیت هم وجود دارد.

یکی از تفاوتهای ساختاری زن و مرد اندازه و ساختار مغز است. متوسط اندازه مغز زنان از مردان کوچکتر است. و این کوچکتر بودن شاید برتری ای تکاملی در سیر تحولات انسان های نخستین داشته است مثلا شاید به دلیل کم کردن انرژی مصرفی در زنان، توانسته باشد به ذخیره انرژی به خصوص در دوره های خاص زندگی زنان مانند دوره عادت ماهانه و به خصوص دوره بارداری که گاهی در بارداری چند قلو، انرژی هنگفتی را از زن میگیرد کمک کند. در این مقاله مطلب جدیدی در مورد تفاوت های مغز زن و مرد بیان میشود.

نوروسافاری | پژوهشگران دانشگاه واشنگتن در بررسی جدیدی دریافتند که مغز زنان نسبت به مغز مردان، دیرتر پیر میشود.

تأثیر زمان، بر مغز زنان و مردان متفاوت است. با افزایش سن، مغز کوچک میشود اما این فرآیند در مردان سریعتر از زنان اتفاق میافتد. متابولیسم مغز با بالا رفتن سن، کاهش مییابد اما این موضوع در مردان و زنان متفاوت است.

به گزارش نوروسافاری از دانشگاه واشنگتن، پژوهش جدیدی که در دانشکده پزشکی “دانشگاه واشنگتن”(Washington University) صورت گرفته نشان میدهد مغز زنان از نظر متابولیکی، حدود سه سال جوانتر از مردان هم سال آنان است.

“مانو گویال”(Manu Goyal)، استادیار رادیولوژی دانشگاه واشنگتن و از نویسندگان این پژوهش گفت:

ما کار خود را با درک نحوه تأثیر عوامل مربوط به جنسیت بر آسیبپذیری مغز در بیماریهای نوروژنیک آغاز کردیم. شاید متابولیسم مغز بتواند به درک برخی تفاوتهای ناشی از افزایش سن میان زنان و مردان کمک کند.

قندکافت هوازی

مغز، مواد قندی را مورد استفاده قرار میدهد اما نحوه استفاده مغز از مواد قندی با افزایش سن، تغییر میکند. نوزادان و کودکان، مقداری از سوخت مغز را طی فرآیندی موسوم به “قندکافت هوازی”(aerobic glycolysis) مورد استفاده قرار میدهد که در رشد و بلوغ مغز مؤثر است. بقایای مواد قندی برای انجام کارهای روازنه مورد استفاده قرار میگیرند. در نوجوانان و بزرگسالان جوان، بخش قابل توجهی از مواد قندی، صرف فرآیند قندکافت بیهوازی میشود اما با افزایش سن این مقدار کاهش مییابد و با رسیدن فرد به ۶۰ سالگی، به سطح بسیار پایینی میرسد.

درک پژوهشگران از تفاوت متابولیسم مغز میان زنان و مردان متفاوت بود؛ در نتیجه ۲۰۵ نفر را مورد بررسی قرار دادند تا بفهمند که مغز چگونه از مواد قندی استفاده میکند.

۱۲۱ نفر از شرکتکنندگان این پژوهش، زن و ۸۴ نفر مرد بودند که در سنین ۲۰ تا ۸۲ قرار داشتند. پژوهشگران برای سنجش جریان اکسیژن و گلوکز در مغز شرکتکنندگان، پتاسکن آنها را مورد بررسی قرار دادند.

آنها برای هر شخص، میزان مواد قندی موجود در فرآیند قندکافت بیهوازی را در نواحی گوناگون مغز بررسی کردند.

رابطه میان سن و متابولیسم مغز

پژوهشگران برای درک رابطه میان سن و متابولیسم مغز، یک الگوریتم یادگیری ماشینی را آموزش دادند و دادههای مربوط به سن و متابولیسم مغز مردان را به آن منتقل کردند. سپس، دادههای مربوط به متابولیسم مغز زنان را به الگوریتم وارد کردند تا سن مغز آنها با توجه به متابولیسم محاسبه شود. الگوریتم، سن

مغز زنان را حدود ۳.۸ سال جوانتر از سن شناسنامهای آنها تشخیص داد.

پژوهشگران، تحلیلها را به صورت وارونه نیز انجام دادند. آنها دادههای مربوط به زنان را به الگوریتم آموزش دادند و آنها را برای مردان به کار بردند. این بار الگوریتم نشان داد که مغز مردان، ۲.۴ سال پیرتر از سن واقعی آنان است.

گویال افزود:

تفاوت محاسبه شده میان سن مغز مردان و زنان، قابل توجه است اما این تنها بخشی از تفاوت میان آنها به شمار میرود. تفاوتی که ما مشاهده کردیم، قویتر از بسیاری تفاوتهای جنسیتی دیگر است که تاکنون گزارش شدهاند.

زنان مسن، آزمایشهای مربوط به حافظه و حل مشکل را بهتر از مردان پشت سر میگذارند. جوانی مغز زنان، حتی میان جوانترین شرکتکنندگان که در ۲۰ سالگی قرار داشتند، مشخص بود.

گویال ادامه داد:

نتایج بررسی به این معنا نیست که مغز مردان، زودتر پیر میشود؛ بلکه نشان میدهد که آنها از نظر متابولیکی سه سال زودتر از زنان به دوره بزرگسالی وارد میشوند. من فکر میکنم که زنان به دلیل جوان بودن مغزشان، کاهش شناختی زیادی را در سالهای آخر زندگی تجربه نمیکنند. ما در حال حاضر، در حال بررسی این موضوع برای تأیید آن هستیم.

این پژوهش، در مجله “Proceedings of the National Academy of Sciences” به چاپ رسید:

https://medicine.wustl.edu/…/womens-brains-appear-three-ye…/

https://www.neurosafari.com/مغز-زنان-جوانتر-از-مغز-مردان-…/

توضیح: سیر تکاملی سبب شده است مغز زنان، کوچکتر از مردان شود و نیز مکانیسم های تکاملی، ساختار مغز زنان را در وضعیتی قرار میدهد که کوچک تر بودن مغز آنها باعث اختلال در پردازش و کارکرد آنها نشود.

کوچکتر بودن اندازه مغز کمک میکند زنان در سن دیرتر دچار اختلال شناختی یا آلزایمر شود و مغز جمع تر و منظم تری ایجاد شود که یکی از معیارهای هوش امروز یعنی (emotional intelligence)در آنها بالاتر باش(در مطلب بعدی، با یاری خدا به هوش عاطفی بیشتر در زنان به طور مفصل با استناد به مقالات علمی، خواهم پرداخت)

و این شگفت انگیز است و بار دیگر ما را با تضادهای ظاهری موجود در جهان، مواجه میکند، عقلانیت در برابر کمتر اندیشیدن و جدی بودن در برابر سالمتر و عاطفیتر زندگی کردن!

هوش مفید، آن هوشی نیست که الزاما قدرت تفکر و عقلانیت ما، تعیین میکند.

هوش بهتر، هوش سازگارتر با محیط و درک دیگران است هر چند عقلانیت و زرنگی های مرسوم و یافتن صدها راه حل در مغز بزرگتر و انتخابی از میان این صدها راه محتمل- که وارد مغز بزرگ میشود- در آن نباشد.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ورزش و میگرنپیوندی که فراتر از امکانحقیقت افرادابزار بقای موجود زنده از دین، اجباری نیستامیدی تازه در درمان سرطامغز چون ابزار هوش است دلیاز تکینگی تا مغز- از مغزترقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا چگونه جمعیت های بزرگ شکل سفرنامه سفر به بم و جنوب لمس کوانتومیهوش مصنوعی از عروسک بازی تولید پاک و فراوان انرژیطلوع و حقیقتماست مالیتاریکی من و تو و گرد و غبایاری خدا نزدیک استپروتئین های ساده ی ابتداحافظه های کاذبابزارهای بقای موجود زندهدانشمندان تغییر میدان مغانرژی خلا ممکن استمغز ابزار برتر بقااز سایه بگذررویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما اچالش هوشیاری و اینکه چرا سلطان جنگل یا صاحب ملکوتمقاومت به عوارض فشار خون هوش مصنوعی درمانگر کامپیتوهم جسمعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهمدل هولوگرافیک تعمیم یافتری فلوپرازینکمردردآنچه واقعیت تصور میکنیم حس و ادراک قسمت 82اجزایی ناشناخته در شکل گداروی جدید برای ای ال اساولین مورد پیوند سر در انمغزتان را در جوانی سیم کشاسرار آفرینش در موجروش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های نخستین تصویر از سیاهچالهسینوریپا داروی ترکیبی ضدمنابع انرژی از نفت و گاز هوش عاطفی در زنان بیشتر اتکینگیعادت همیشه خوب نیستمرگی وجود نداردتشخیص ژنتیکی آتروفی های کودکان میتوانند ناقل بی آیا هوش مصنوعی می تواند نحس و ادراک قسمت پنجاه و داداراوون تنها داروی تاییدر ناامیدی بسی امید استایمان به رویانقش پیش زمینه ها و اراده اعتماد به خودرژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و چرا در مغز انسان، فرورفتسکته مغزیمنبع هوشیاری کجاست قسمت هاوکينگ پیش از مرگش رسالتکامل زبان انسان از پیشیمقالاتمشکلات روانپزشکی پس از ستغییرات تکاملی سر انسان کاربرد روباتهای ريزنانوآیا بزرگ شدن مغز فقط در دحس و ادراک قسمت شصت و دوارتباط بین هوش طبیعی و هودرمان های جدید میگرنایرادهای موجود در خلقت بنقش زبان در سلطه و قدرت ابه بالا بر ستارگان نگاه کرجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نمنظریه ی ریسمانستارگانی قبل از آغاز کیهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتوفور و فراوانیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر جهان مرئی و نامرئیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوآب زندگی است قسمت اولخواب سالم عامل سلامتی و یاز نشانه ها و آثار درک شددرمان سرگیجه بدون نیاز بابزار هوش در حال ارتقا ازچند جهانیزمان و صبرفیزیکدانان ماشینی برای تبیماری لبر و نابینایی آنتفاوت ارباب و رهبر حقیقیهمیشه عسل با موم بخوریمسردرد عروقی میگرنمنبع هوشیاری در کجاست؟ قواقعیت فیزیکی، تابعی از جهان در حال ایجاد و ارتقاگالکانزوماب، دارویی جدیخدا موجود استآشنا پنداریاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک درست از خود و هوشیاریبیماری دویکنوار مغز ترجمه رخدادهای زونا به وسیله ویروس ابله فرد حساس از نظر عاطفی و بتمدن پیشرفته ی پیشینیانهوش فوق العاده، هر فرد اسشکل پنجم مادهمیهمانهای ناخوانده عامل تاثیر حرکات چشم بر امواج واکسن ایرانی کرونا تولیدپلاسمای غالبجامعه ی آسمانیابزار بقا از نخستین هماندنیای شگفت انگیز کوانتومالکتروتاکسی(گرایش و حرکاز تکینگی تا مغز از مغز تدغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و چیز جدید را بپذیرزبان و تکلم برخی بیماریهقانون گذاری و تکاملهوش مصنوعی از عروسک بازی تو یک جهان در مغز خودت هسشبکیه های مصنوعیما از اینجا نخواهیم رفتتاثیر درجه حرارت بر عملکشباهت مغز و کیهانما اشیا را آنطور که هستندتاثیر درجه حرارت بر عملکورزش بهترین درمان بیش فعپیوستگی همه ی اجزای جهانحقیقت اشیاابزار بقای موجود زنده از دید تو همیشه محدود به مقدامگا سه عامل مهم سلامتمغز چگونه صداها را فیلتر از تکینگی تا مغز، از مغز رموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتهچگونه جمعیت های بزرگ شکل سفرنامه سفر به بم و جنوب لوب فرونتال یا پیشانی مغهوش مصنوعی از عروسک بازی تولید سلولهای جنسی از سلطلای سیاهماست مالی با هوش انسانیتاریکی و نورژن همه چیز نیستپروتز چشمحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقای از نخستین دانشمندان روش هاي جدیدی انسان قدیم در شبه جزیره عمغز از بسیاری حقایق می گراز علم جز اندکی به شما دارویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگتر کیهان ناشناختچالش دیدگاه های سنتی در بسم زنبور ، کلیدی برای وارمقابله ی منطقی با اعتراضهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتوهمات و شناخت حقیقتعلم به ما کمک میکند تا مومدل های ریز مغز مینی برینترک امروزکمردرد ناشی از تنگی کاناآنچه حس می کنیم، نتیجه ی حس و ادراک قسمت چهلاحیای بینایی نسبی یک بیمداروی جدید برای دیابتاولین هیبرید بین انسان و مغزتان را در جوانی سیمکشاسرار بازسازی اندام هاروش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم نخستین روبات های زنده ی جسیگار عامل افزایش مرگ وممنابع انرژی از نفت و گاز هوش عاطفی در زنان بیشتر اتکامل فردی یا اجتماعیعادت کن خوب حرف بزنیمراحل ارتقای پله پله کیهتشخیص آلزایمر سالها قبل کودکان خود را مشابه خود تآیا هوش مصنوعی زندگی بشرحس و ادراک قسمت پنجاه و سادب برخورد با دیگراندر هم تنیدگی مرزها و بی ماین پیوند نه با مغز بلکه نقش آتش در رسیدن انسان بهاعتماد به خودرژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زمانچرا ذرات بنیادی معمولاً سال سیزده ماههمنبع هوشیاری کجاست قسمت هدف یکسان و مسیرهای مختلتکامل ساختار رگهای مغزی تاثیر ویتامین دی بر بیمامشکلات روانپزشکی در عقب تغذیه بر ژنها تاثیر داردکاربرد روباتهای ريز، در آیا تکامل و تغییرات ژنتیحس و ادراک قسمت شصت و ششارتباط شگفت مغز انسان و فدرمان های جدید در بیماری ایستادن در برابر آزادی بنقش زبان در سلطه و قدرت ابه بالاتر از ماده بیندیشرحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نینظریه تکامل در درمان بیمسخن نیکو مانند درخت نیکومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتوقت نهيب هاي غير علمي گذشتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان مشارکتیکشف جدید تلسکوپ جیمز وبآب زندگی است قسمت دومخواب عامل دسته بندی و حفطاز نظر علم اعصاب یا نرووسدرمان سرگیجه بدون نیاز بابزار بقا از نخستین همانچند جهانی و علمزمان واقعیت است یا توهمفاجعه ی جهل مقدسبیماری های میتوکندریتفاوتهای جنسیتی راهی براهمجوشی هسته ای، انرژِی بسرطان کمیت گراییمنبع هوشیاری در کجاست؟(قواقعیت چند سویهجهان ریز و درشتگام کوچک ولی تاثیرگذارخدا بخشنده است پس تو هم بآشنا پنداریاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک عمیق در حیواناتبیماری دیستروفی میوتونینوار مغز در فراموشی هازیباترین چیز در پیر شدنفردا را نمیدانیمتمدن بشری و مغز اخلاقیهوش مصنوعی می تواند بر احشکست حتمیمیوتونیک دیستروفیتاثیر دوپامین و سروتونینواکسن اسپایکوژنپمبرولیزوماب در بیماری چجاودانگی مصنوعیابزار بقا از نخستین هماندنیا، هیچ استالکترودهای کاشتنیاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشچیزی منتظر شناخته شدنزبان و شناخت حقیقت قسمت چقانون جنگلهوش مصنوعی از عروسک بازی تو کز محنت دیگران بی غمیشباهت مغز با کیهان مادیما به جهان های متفاوت خودتاثیر درجه حرارت بر عملکورزش در کمر دردپیام های ناشناخته بر مغز حقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقای موجود زنده از دیدن خدا در همه چیزامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز ناتوان از توجیه پیدااز تکینگی تا مغز، از مغز رمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی جالب درباره محدودیتچگونه حافظه را قویتر کنیسفرنامه سفر به بم و جنوب لوتیراستامهوش مصنوعی از عروسک بازی تولترودینطوفان فقر و گرسنگی و بی سماشین دانشتاریکی خواهد ترسیدژن همه چیز نیستپروتز عصبی برای تکلمحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای دفاعی و بقای مودانشمندان روشی برای تبدیانسان میوه ی تکاملمغز به تنهایی برای فرهنگ ازدواج های بین گونه ای، ررویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان هچاالش ها در تعیین منبع هوسماگلوتید داروی کاهش دهنمقابله با کرونا با علم اسهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتوپیراماتعلم بدون توقفمدیون خود ناموجودترکیب آمار و ژنتیککمردرد و علل آنآنها نمیخواهند دیگران راحس و ادراک قسمت چهل و هفتاحیای بینایی نسبی یک بیمداروی جدید ضد میگرناولین تصویر در تاریخ از سمغط یک گیرنده استاصل بازخوردروش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پرنرمش های مفید برای درد زاسیاهچاله هامنابع انرژی از نفت و گاز هوشمندی کیهانتکامل مادی تا ابزار هوشمعادت کردن به نعمتمرز مرگ و زندگی کجاستتصویر زیبا از سلولکودکان را برای راه آماده آیا هوش ارثی دریافتی از پحس و ادراک قسمت پنجاه و شادراک ما درک ارتعاشی است در هم تنیدگی کوانتومیاین اندوه چیستنقش انتخاب از طرف محیط، ناعداد بینهایت در دنیای مرژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير چراروياها را به یاد نمی آسانسور از روی قصد بسیاری منبع هوشیاری کجاست قسمت هدف یکسان، در مسیرهای متتکامل شناخت انسان با کشفصفحه اصلیمشاهده گر جدای از شیء مشاثبت و دستکار ی حافظهکتاب گران و پرهزینه شد ولآیا جنین انسان، هوشمندی حس و ادراک سی و هفتمارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های رایج ام اساکسی توسین و تکامل پیش انقش سجده بر عملکرد مغزبه جای محکوم کردن دیگران رحم مصنوعیبعد پنجمنظریه تکامل در درمان بیمسخن و سکوتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتوقتی فهمیدی خطا کردی برگتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان هوشمندکشتن عقیده ممکن نیستآب زندگی است قسمت سومخودآگاهی و هوشیارياز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان سرگیجه بدون داروابزار بقا از نخستین همانچند روش ساده برای موفقیتزمان پلانکفاصله ها در مکانیک کوانتبیماری های مغز و اعصاب و تقلید مرحله ای نسبتا پیشهمراه سختی، اسانی هستسرعت فکر کردن چگونه استمنبع خواب و رویاتاثیر گیاه خواری بر رشد وواقعیت چیستجهان شگفت انگیزگامی در درمان بیماریهای خدای رنگین کمانآغاز فصل سرما و دوباره تکاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری قلب در بیماری ویربیماری ضعف عضلات نزدیک بنوار مغز در تشخیص بیماری زیباترین چیز در افزایش سفرزندان زمان خودتمدن زیر آبهوش مصنوعی و کشف زبان هایشگفت نیست من عاشق تو باشممیگرن و پروتئین مرتبط با تاثیر دپاکین بر بیماری مواکسن اسپایکوژن ضد کروناپنج اکتشاف شگفت آور در موجایی خالی نیستابزار بقا از نخستین هماندندان ها را مسواک بزنید تالگو نداشتیماز تکینگی تا مغز از مغز تذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکنچیزی خارج از مغزهای ما نیزبان و شناخت حقیقت قسمت اقانون جنگلهوش مصنوعی از عروسک بازی تو پیچیده ترین تکنولوژی تو آرامش و صلحیشباهت کیهان و مغزما با کمک مغز خود مختاريمتاثیر درجه حرارت بر عملکوزن حقیقی معرفت و شناختپیدایش زبانحقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از دیدگاه نارسای دوگانه ی مانفجار و توقف تکاملی نشامغز و اخلاقاز تکینگی تا مغز، از مغز رمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين نگاه محدود و تک جانبه، مشسفرنامه سفر به بم و جنوب لوزالمعده(پانکراس)مصنوعهوش مصنوعی از عروسک بازی تومورها و التهاب مغزی عاطوفان زیباییمبانی ذهنی سیاه و سفیدتاریخ همه چیز را ثبت کردهژن هوش و ساختارهای حیاتی پرورش مغز مینیاتوری انساحافظه و اطلاعات در کجاستابعاد و نیازهای تکاملیدانش، قفل ذهن را باز میکنانسان ها می توانند میدان مغز بیش از آنچه تصور میشواسکار، لگوی هوشمندرویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشناتوانی از درمان برخی ویسندرم کووید طولانیملاحظه های اخلاقی دربارههوش احساسیتوانایی مغز و دیگر اجزای علم در حال توسعهمدیریت اینترنت بر جنگترکیب حیوان و انسانکمردرد با پوشیدن کفش مناآنان که در قله اند هرگز خحس و ادراک قسمت چهل و هشتاحساس گذر سریعتر زمانداروی جدید ضد الزایمراولین دارو برای آتاکسی فنفرت، اسیب به خود استاصل در هم تنیدگی و جهانی روش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانونرمش های مفید در سرگیجهسیاهچاله های فضایی منابعمنابع انرژی از نفت و گاز هوشیاری و وجودتکامل مداومعادت دادن مغز بر تفکرمرز بین انسان و حیوان کجاتصویر زیبای اصفهانکوری گذرای ناشی از موبایآیا هوش سریعی که بدون احسحس و ادراک قسمت بیست و چهادغام میان گونه های مختلدر هم تنیدگی کوانتومی و پاین ایده که ذرات سیاهچالنقش اتصالات بین سلولهای بقای حقیقی در دور ماندن ارژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیمچراروياها را به یاد نمی آسانسور بر بسیاری از حقایمنبع هوشیاری کجاست قسمت هدف از تکامل مغزتکامل، نتیجه ی برنامه ریسوالات پزشکیمشاهده آینده از روی مشاهثبت امواج الکتریکی در عصکتاب زیست شناسی باورآیا جهان ذهن و افکار ما محس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های علامتی در ام اساگر فقط مردم میفهمیدند کنقش غذاها و موجودات دريابه خودت مغرور نشورسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربعد از کرونانظریه تکامل در درمان بیمسخن پاک و ثابتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتوقتی پر از گل شدی خودت را تاثیر ویتامین دی بر بیماجهان هوشیارگل خاردار، زیباستآب، زندگی است(قسمت پنجم)از نظر علم اعصاب اراده آزدرمان سرطان با امواج صوتابزار بقا از نخستین همانچندین ماده غذایی که ماننزمان به چه دلیل ایجاد میشفاصله ی همیشگی تصویر سازبیماری وسواستقلید از روی طبیعتهمراهی نوعی سردرد میگرنیسعی کن به حدی محدود نشویمنتظر نمان چیزی نور را بهتاثیر گیاه خواری بر رشد وواقعیت چیستجهانی که نه با یک رخداد و گامی در درمان بیماریهای خدایی که ساخته ی ذهن بشر آغاز مبهم آفرینشاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی انوار مغزی روشی مهم در تشخزیر فشار کووید چه باید کرفرضیه ای جدید توضیح میدهتمدنی قدیمی در شمال خلیج هوش مصنوعی یا حماقت طبیعشگفت انگیز بودن کیهانمیگرن سردردی ژنتیکی که بتاثیر داروهای ضد التهاب واکسن دیگر کرونا ساخته شپول و شادیجاذبهابزار بقا از نخستین هماندهن، بزرگترین سرمایهالگو و عادت را بشکن و در امعنی روزهاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتچیزی شبیه نور تو نیستزبان و شناخت حقیقت قسمت دقانونمندی و محدودیت عالمهوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک بازی تو افق رویداد جهان هستیشباهت زیاد بین سلول هاي عما بخشی از این جهان مرتبطتاثیر درجه حرارت بر عملکوزوز گوشپیر شدن حتمی نیستحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از دژا وو یا اشنا پنداریانقراض را انتخاب نکنیدمغز و اخلاقاز تکینگی تا مغز، از مغز رمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و نگاه انسان محدود به ادراسفری به آغاز کیهانلیروپریم داروی ترکیبی ضدهوش مصنوعی از عروسک تا کمتومورهای نخاعیطولانی ترین شبمباحث مهم حس و ادراکتازه های اسکیزوفرنی(جنوژن یا نقشه توسعه مغز و نقپرتوهای صادر شده از سیاهحباب های کیهانی تو در توابعاد اضافه ی کیهاندائما بخوانانسان یک کتابخانه استمغز برای فراموشی بیشتر کاساس انسان اندیشه و باور روان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلناتوانی در شناسایی چهره سندرم گیلن باره به دنبال ملاحظات بیهوشی قبل از جرهوش احساسیتوازن مهمتر از فعالیت زیعلم راهی برای اندیشیدن امداخله ی زیانبار انسانترازودونکنفرانس تشنج هتل کوثر اصآنزیم تولید انرژی در سلوحس و ادراک قسمت چهل و دوماحساسات کاذبداروی سل سپتاولین دروغنقش قهوه در سلامتیاصل علت و تاثیرروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردننرمش های موثر در کمردردسیاهچاله ها، دارای پرتو منابع انرژی از نفت و گاز هوشیاری و افسردگیتکامل چشمعارضه جدید ویروس کرونا سمرز جدید جستجو و اکتشاف، تصویربرداری فضاپیمای آمکی غایب شدی تا نیازمند دلآیا هشیاری کوانتومی وجودحس و ادراک قسمت بیست و یکادغام دو حیطه علوم مغز و در هم تنیدگی کوانتومی و داینکه به خاطرخودت زندگی نقش تیروئید در تکامل مغزبلندی در ذهن ما درک بلندیرژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیمانزاع بین جهل و علم رو به پساهچاله ها تبخیر نمیشودمنبع هوشیاری کجاست قسمت هدف از خلقت رسیدن به ابزاتکثیر سلول در برابر توقف پیامهای کاربرانمطالبه ی حق خودجلو رفتن یا عقبگردکتاب طبیعت در قالب هندسهآیا جهش های ژنتیکی، ویروحس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط غیرکلامی بین انسادرمان ژنتیکی برای نوآوریاگر میدانی مصیبت بزرگتر نقش غذاها و موجودات دريابه دنبال رستگاری باشرساناها و ابر رساناها و عبعد از کروناهفت چیز که عملکرد مغز تو سختی ها رفتنی استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتوقتی تو از یاد گرفتن باز تاثیر ویروس کرونا بر مغز جهان های بسیار دیگرگل زندگیآتش منبع انرژیاز واقعیت امروز تا حقیقتدرمانهای بیماری پارکینسابزار بقا از نخستین همانچندجهانیزمان شگفت انگیزفتون های زیستیبیماری کروتز فیلد جاکوبتقلید از طبیعتهندسه ی پایه ایشلیک فراموشیمنحنی که ارتباط بین معرفتاثیر گیاه خواری بر رشد وواقعیت های متفاوتجهانی که از یک منبع، تغذیگاهی لازم است برای فهم و خسته نباشی باباإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلنوار عصب و عضلهزیرفون داروی ضد ام اسفساد اقتصادی سیتماتیک درتمرکز و مدیتیشنشگفت زده و حیران باشمیگرن شدید قابل درمان استاثیر داروی ضد تشنج سدیم واکسن دیگری ضد کرونا از دپول و عقیدهجاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین هماندو ویژگی انتزاع و قدرت تجالگوی بنیادین و هوشیاریمعادله ها فقط بخش خسته کناز تکینگی تا مغز از مغز تذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت ترینکاتی در مورد تشنجزبان و شناخت حقیقت قسمت سقارچ بی مغز در خدمت موجودزبان جانسوزقبل از آغازهوش مصنوعی از عروسک بازی تو انسانی و انسان، شایستشباهت زیاد بین سلول هاي عما تحت کنترل ژنها هستیم یتاثیر درجه حرارت بر عملکیک پیام منفرد نورون مغزی پیشینیان انسان از هفت میحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از دژاوو یا آشناپنداریانواع سکته های مغزیمغز و سیر تکامل ان دلیلی از تکینگی تا مغز، از مغز رمز جهانبحثی در مورد حقیقت فضا و نگاه از بیرون مجموعهسقوط درون جاذبه ای خاص، چلیس دگرامفتامین یا ویاسهوش مصنوعی از عروسک تا کمتومورهای ستون فقراتطی یکصد هزار سال اخیر هرچمجموعه های پر سلولی بدن متازه های بیماری پارکینسوژن ضد آلزایمرپرسش و چستجو همیشه باقی احد و مرزها توهم ذهن ماستابعاد بالاترداروهای مصرفی در ام اسانسان باشمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟استفاده از مغز، وزن را کمروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلکنادیدنی ها واقعی هستندسندرم پیریفورمیسممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش در طبیعتتوسعه هوش مصنوعی قادر اسعلم ساختن برج های چرخانمدارک ژنتیکی چگونه انسانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزکنگره بین المللی سردرد دآینه در اینهحس و ادراک قسمت چهل و سوماخلاق و علوم اعصابداروی ضد چاقیاولین سلول مصنوعینقش مهاجرت در توسعه نسل ااصل عدم قطعیت از کوانتوم روشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های منرمشهای مهم برای تقویت عسیاهچاله و تکینگی ابتدایمنابع انرژی از نفت و گاز هوشیاری کوانتومیتکامل و ارتقای نگاه تا عمعدم توقف تکامل در یک اندامزایای شکلات تلخ برای سلتصور از زمان و مکانکیهان خود را طراحی میکندآیا واکنش های یاد گرفته وحس و ادراک قسمت بیست و دوارتقا و تکامل سنت آفرینش در هر سوراخی سر نکناینکه خانواده ات سالم بانقش حفاظتی مولکول جدید دبلوغ چیسترژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی رودنزاع بین علم و نادانی رو سایه را اصالت دادن، جز فرمنبع هوشیاری کجاست قسمت هر چیز با هر چیز دیگر در تتأثیر نگاه انسان بر رفتاسایتهای دیگرمطالبی در مورد تشنججلوتر را دیدنکتاب، سفری به تاریخآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجحس و ادراک- قسمت شصت و چهارتروز یا خوردگی و التهادرمان پوکی استخواناگر نیروی مغناطیس نباشد نقش غذاها و موجودات دريابه زودی شبکه مغزی به جای رشته نوروایمونولوژی و نقبعد از کرونا دلخوشی بیهوهفت سین یادگاری از میراث سرنوشتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتویتنام نوعی کرونا ویروس تاثیر ژنها بر اختلالات خجهان هایی در جهان دیگرگلوله ی ساچمه ایخودآگاهی و هوشیاريآثار باستانی تمدن های قداز کجا آمده ام و به کجا میدرهای اسرارآمیز و پوشیدهابزار بقا از نخستین هماننه به اعدامزنان باهوش ترفروتنی و غروربیماری گیلن باره و بیمارتقویت استخوان در گرو تغذهندسه ی رایج کیهانشلیک فراموشیمنشأ اطلاعات و آموخته ها تاثیر گیاه خواری بر رشد وواقعیت و مجازجهانی در ذهنگاهی مغز بزرگ چالش استخطا در محاسبات چیزی کاملافت فشار خون ناگهانی در واز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشنوار عصب و عضلهزیرک ترین مردمفشار و قدرتتمرکز بر هدفشگفتی های نقشه ی ژنتیکیمیدان مغناطيسي زمین بشر تاثیر درجه حرارت بر مغزواکسن سرطانپوست ساعتی مستقل از مغز دجدا کردن ناخالصی هاابزار بقا از نخستین هماندو بیماری روانی خود بزرگ الگوبرداری از طبیعتمعجزه های هر روزهاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسیچگونه مولکول های دی ان ایچگونه میتوان با قانون جنزبان ریشه هایی شناختی اسقبل از انفجار بزرگهوش مصنوعی از عروسک بازی تو با همه چیز در پیوندیشجاعت و ترسمانند آب باشتاثیر درجه حرارت بر عملکیک پیشنهاد خوب برای آسان پیشرفت های جدید علوم اعصحقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از دگرگونی های نژادی و تغییانگشت ماشه ایمغز کوانتومیاز تکامل تا مغز از مغز تا رمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب فنگاه از دور و نگاه از نزدسلول های مغزی عامل پارکیلا اکراه فی الدینهوش مصنوعی از عروسک تا کمتوهم فضای خالیطبیعت موجی جهانمحل درک احساسات روحانیتبدیل پلاستیک به کربن و سژنها نقشه ایجاد ابزار هوپرسشگری نامحدودحریص نباشاتفاق و تصادفداروهای ام اسانسان جدید از چه زمانی پامغز بزرگ چالش است یا منفعاستفاده از هوش مصنوعی در روبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده منادانی در قرن بیست و یکم،سندرم پس از ضربه به سرمن کسی در ناکسی دریافتم هوش عاطفی قسمت 11توسعه برخی شغل ها با هوش علایم کمبود ویتامین E را مروری بر تشنج و درمان هایتراشه ی بیولوژِیککنگره بین المللی سردرد دآیندهحس و ادراک قسمت نهماخلاق پایه تکامل و فرهنگداروی ضد چاقیاوکرلیزوماب داروی جدید شنقش میدان مغناطیسی زمین اصلاح خطا با رفتن بر مسیرروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین دچرا ماشین باید نتایج را پسیاهچاله ی منفرد یا سیاهمنابع انرژی از نفت و گاز هوش، ژنتیکی است یا محیطیتکامل و ریشه ی مشترک خلقتعدم درکمسمومیت دانش آموزان بی گتصادف یا قوانین ناشناختهکیهانِ هوشیارِ در حال یاآیا یک، وجود داردحس و ادراک قسمت بیست و سوارتقا یا بازگشت به قبل ازدر والنتاین کتاب بدید هماینترنت بدون فیلتر ماهوانقش حیاتی تلومر دی ان آ دبلعیدن ستاره توسط سیاهچاراه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن انزاع بین علم و جهل رو به پساخت شبکه عصبی مصنوعی با منبع هوشیاری کجاست قسمت هر جا که جات میشه، جات نیتئوری تکامل امروز در درممطالعه ای بیان میکند اهدجمجمه انسان های اولیهکتابخانهآیا خداباوری محصول تکاملحساسیت روانی متفاوتارزش حقیقی زبان قسمت اولدرمان پوکی استخواناگر نعمت فراموشی نبود بسنقش غذاها در کاهش دردهای به زیر پای خود نگاه نکن ببعد از کرونا دلخوشی بیهوهم نوع خواری در میان پیشیسریع دویدن مهم نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتویتامین E برای فعالیت صحتاثیر کلام در آیات کلام بجهان یکپارچهگلوئونخودت را از اندیشه هایت حفآرامش و دانشاز کسی که یک کتاب خوانده دروغ نگو به خصوص به خودتابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیزنجیرها را ما باید پاره کفرگشت و تکامل تصادفی محض بیماری آلزایمر، استیل کوتقویت حافظه یا هوش مصنوعهندسه بنیادینشنا در ابهای گرم جنوب نیامنشاء کوانتومی هوشیاری اتاثیر گیاه خواری بر رشد وواقعیت و انعکاسجهان، تصادفی نیستگذر زمان کاملا وابسته به خطا در محاسبات چیزی کاملافت هوشیاری به دنبال کاهاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیمنوبت کودکانزیست شناسی کل در جزء فراکفضای قلب منبع نبوغ استهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتمساح حد واسط میان مغز کوشگفتی های زنبور عسلمیدان های مغناطیسی قابل تاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن سرطانپوشاندن خود از نورجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین هماندو بار در هفته ماهی مصرف التهاب شریان تمپورالمعجزه ی چشماز تکینگی تا مغز از مغز تذهن سالمباد و موجذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت وچگونه مغز پیش انسان یا همزبان شناسی مدرن در سطح سلقبرستان ها با بوی شجاعتهوش مصنوعی از عروسک بازی تو با باورهایت کنترل میششرکت نورالینک ویدیویی ازماه رجبتاثیر درجه حرارت بر عملکیک آلل ژنتیکی که از نئاندپیشرفت در عقل است یا ظواهحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از دانش قدرت استانگشت نگاری مغز نشان میدمغز آیندگان چگونه است ؟از تکامل تا مغز، از مغز ترنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهنگاه از درون مجموعه با نگسلول های بنیادیلاموژین داروی ضد اوتیسم؟هوش مصنوعی از عروسک تا کمتوهم فضای خالی یا توهم فضطبیعت بر اساس هماهنگیمحل درک احساسات روحانی دتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ژنها ، مغز و ارادهآلودگی هوا چالش قرن جدیدحرکت چرخشی و دائمی کیهاناتوبان اطلاعات و پلِ بینداروهای تغییر دهنده ی سیانسان خطرناکترین موجودمغز بزرگ چالشهای پیش رواستفاده از انرژی خلاروح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختنازوکلسینسندرم دزدی ساب کلاوینمن پر از تلخیمهوش عاطفی قسمت نهمتوصیه های سازمان بهداشت علایم کمبود ویتامین E را مرکز هوشیاری، روح یا بدن تربیت کودکان وظیفه ای مهکنترل همجوشی هسته ای با هآینده ی انسان در فراتر ازحس و ادراک قسمت چهارماختلال خواب فرد را مستعد داروی ضد تشنج با قابليت تايندگان چگونه خواهند دیدنقش محیط زندگی و مهاجرت داصول انجام برخی نرمش ها دروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهچرا مغز انسان سه هزار سالسیاهچاله ی تولید کنندهمنابع انرژی از نفت و گاز هیچ چیز همیشگی نیستتکامل ابزار هوش ، راه پر عسل طبیعی موثر در کنترل بمسمومیت دانش آموزان، قماتظاهر خوابیده ی مادهکیست هیداتید مغزآیا کیهان می تواند یک شبیحس و ادراک قسمت بیستمارتوکين تراپی روشی جديد در یک فراکتال هر نقطه مرکایندرالنقش خرچنگ های نعل اسبی دربنی عباس، ننگی بر تاریخراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میاننسبیت عام از زبان دکتر برساخت شبکه عصبی با الفبای منبع هوشیاری کجاست قسمت هر حرکت خمیده می شود و هر تئوری تکامل در پیشگیری و معماری، هندسه ی قابل مشاجنبه های موجی واقعیتکجای مغز مسئول پردازش تجآیا دلفین ها می تواند از خفاش با شیوع همه گیری جدیارزش حقیقی زبان قسمت دومدرمان ام اس(مولتیپل اسکلاگر نعمت فراموشی نبود بسنقشه مغزی هر فرد منحصر بهفلج نخاعی با الکترودهای به سخن توجه کن نه گویندهتفکر قبل از کارهمه چیز موج استسریعترین کامپیوتر موجودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتویتامین E در چه مواد غذایتاثیر کپسول نوروهرب بر نجهان یکپارچهگمان میکنی جرمی کوچکی در خودروهای هیدروژنیآرامش و سکوناز آغاز خلقت تا نگاه انسادریای خداابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایزندگی هوشمند در خارج از زفراموش کارها باهوش تر هسبیماری الزایمرتقویت سیستم ایمنیهندسه در پایه ی همه ی واکشناخت و معرفت، و نقش آن دمهندسی ژنتیک در حال تلاش تاثیر گیاه خواری بر رشد وواقعیت خلا و وجود و درک مجهش های ژنتیکی مفید در ساخطای ادراک کارماافتخار انساناز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار انور درونزیست شناسی باور حقیقت یا قفس ذهنهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتنفس هوازی و میتوکندریشانس یا تلاشمیدان های کوانتومی خلاتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن ضد اعتیادپیموزایدجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میامواجی که به وسیله ی ماشیمعجزه ی علماز تکینگی تا مغز از مغز تذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پاچگونه هموساپينس بر زمین زبان شناسی نوین نیازمند قدم زدن و حرکت دید را تغیهوش مصنوعی از عروسک بازی تو باید نیکان را به دست بشربت ضد خلطماپروتیلینتاثیر رو ح و روان بر جسمیک جهش ممکن است ذهن انسانپیشرفت ذهن در خلاقیت استحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از دانش محدود به ابعاد چهارانتقال ماده و انرژیمغز انسان ایا طبیعتا تمااز تکامل تا مغز، از مغز ترنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهنگاه حقیقی نگاه به درون اسلول های بنیادی منابع و الایو دوم دکتر سید سلمان فهوش مصنوعی از عروسک تا کمتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)طعمه ی شبکه های ارتباط اجمحدودیت چقدر موثر استتبدیل سلولهای محافط به سژنهای مشترک بین انسان و وآلودگی هوا و ویروس کروناحس متفاوتاتوسوکسیمایدداروهای ضد بیماری ام اس وانسان عامل توقف رشد مغزمغز بزرگ و فعال یا مغز کواستفاده از سلول های بنیاروح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱نباید صبر کرد آتش را بعد سندرم سردرد به دلیل افت فمنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش عاطفی قسمت هفتمتوصیه های غیر دارویی در سعلت خواب آلودگی بعد از خومرکز حافظه کجاستترجمه ای ابتدایی از اسراکنترل جاذبهآینده ی علم و فیزیک در60 ثحس و ادراک قسمت نوزدهماختلال در شناسایی حروف و داروی ضد تشنج با قابليت تايا اراده آزاد توهم است ینقش نگاه از پایین یا نگاهاصول توسعه ی یک ذهن کاملروشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمرچرا مغزهای ما ارتقا یافت سیاره ی ابلهانمنابع انرژی از نفت و گاز هیچ وقت خودت را محدود به تکامل تکنولوژیعشق درونی به یگانگی خلقتمسیر دشوار تکامل و ارتقاتظاهری از ماده است که بیدکیست کلوئید بطن سومآیا گذشته، امروز وآینده حس و ادراک قسمت دهمارتباط میکروب روده و پاردر کمتر از چند ماه سوش جدایا کوچک شدن مغزانسان النقش داروهاي مختلف معروف به قفس های سیاهت ننازراه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کننسبت ها در کیهانساختن آیندهمنبع هوشیاری کجاست قسمت هرچیز با یک تاب تبدیل به تئوری جدید، ویران کردن گجنسیت و تفاوت های بیناییکرونا چه بر سر مغز می آورآیا دلفین ها میتوانند باخلا، حقیقی نیستارزش حقیقی زبان قسمت سومدرمان تومورهای مغزی با ااگر با مطالعه فیزیک کواننقشه های مغزی جدید با جزیرشد مغز فرایندی پیچیده افلج بل، فلجی ترسناک که آنبوزون هیگز چیستتفکر خلا ق در برابر توهم همه چیز در زمان مناسبسرگیجه از شایعترین اختلامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتویتامین کاتاثیر کپسول نوروهرب بر تجهان کنونی و مغز بزرگتریگنجینه ای به نام ویتامین خورشید مصنوعیآرامش(سکوت) stillness و تکاپواز انفجار بزرگ تا انفجار درک فرد دیگر و رفتارهای اابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قزندگی بی دودفراموشی همیشه هم بد نیستبیماری ای شبیه آلزایمر و تلقین اطلاعات و حافظههندسه زبانِ زمان استشناخت حقیقت یا آرزوهای گمهربانی، شرط موفقیتتاثیر گیاه خواری بر رشد ووالزارتان داروی ضد فشار جهش های ژنتیکی غیر تصادفخطای حسافراد آغاز حرکت خودشان راز تکینگی تا مغز از مغز تدرختان اشعار زمینبیوگرافینورون هاي مصنوعی می توانزیست، مرز افق رویداد هستقفس را بشکنهوش مصنوعی الفاگوتنفس هوازی و میتوکندریشاهکار قرنمیدان بنیادین اطلاعاتتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن علیه سرطانپیموزایدجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میامیوتروفیک لترال اسکلرومعجزه ی علم در کنترل کروناز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی اچگونه هوشیاری خود را توسزبان، نشان دهنده ی سخنگو قدرت مردمهوش مصنوعی از عروسک بازی تو تغییر و تحولیشش مرحله تکامل چشمماجرای جهل مقدستاثیر روده بر مغزیک رژیم غذایی جدید، می توپیشرفتی مستقل از ابزار هحل مشکلابزار بقای موجود زنده از دانش بی نهایتاندوه در دنیا استمغز انسان برای ایجاد تمداز تکامل تا مغز، از مغز ترهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهنگاه دوبارهسلول های بدن تو پیر نیستنلبخند بزن شاید صبح فردا زهوش مصنوعی از عروسک تا کمتوهم چیستظهور امواج مغزی در مغز مصمحدودیت های حافظه و حافظتبر را بردارژنهای هوش ، کدامندآلودگی هوا و پارکینسونحس چشایی و بویاییاتصال مغز و کامپیوترداروی فامپیریدین یا نورلانسانیت در هم تنیده و متصمغز بزرگترین مصرف کننده استفاده از سلول های بنیاروزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتنبرو و انرژی مداومسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنابع انرژی از نفت و گاز هوش عاطفی قسمت پنجمتوصیه هایی در مصرف ماهیعماد الدین نسیمی قربانی مرکز حافظه کجاستترس و آرمان هاکندر در بیماریهای التهابآینده با ترس جمع نمیشودحس و ادراک قسمت هفتماختلال در شناسایی حروف و داروی ضد تشنج توپیراماتايا اراده آزاد توهم است ینقش نظام غذایی در تکامل ماصول سلامت کمرروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن بچرا ویروس کرونای دلتا واسیاره ابلهانمنابع بی نهایت انرژی در دهیچ کاری نکردن به معنی چیتکامل جریان همیشگی خلقتعصب حقوق نورولوومسئول صیانت از عقیده کیستعداد کلی ذهن ها در جهان کاهش مرگ و میر ناشی از ابآیا پیدایش مغز از روی تصاحس و ادراک قسمت دوازدهمارتباط ماده و انرژیدر آرزوهایت مداومت داشتهایا این جمله درست است کسینقش درختان در تکاملبه مغز خزندگان خودت اجازراه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دورنسبت طلایی، نشانه ای به سساختار فراکتال وجود و ذهمنبع هوشیاری کجاست قسمت هز ذره، یک دنیاستتا 20 سال آینده مغز شما به جنسیت و تفاوت های بیناییکریستال هاآیا دست مصنوعی به زودی قاخلا، خالی نیستارزش خود را چگونه میشناسدرمان تشنجاگر تلاش انسان امروز برانقص در تشخیص هیجانات عامرشد مغز علت تمایل انسان بفلج خواببوزون هیگز جهان را از متلتفاوت مغز انسان و میمون ههمه چیز در زمان کنونی استسرگردانیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمویتامین کا و استخوانتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان کاملی در اطراف ما پرگویید نوزده و ایمنی ساکتخوش قلبی و مهربانیآزمون تجربی، راهی برای راز بحث های کنونی در ویروسدرک نیازمند شناخت خویش اابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک عزندگی در جمع مواردی را برفراموشی و مسیر روحانیبیماری ای شبیه ام اس مولتتلاش ها برای کشف منابع جدهندسه، نمایشی از حقیقتشناخت درون، شناخت بیرون؛موفقیت هوش مصنوعی در امتتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکنش های ناخودآگاه و تقگذشته را دفن کنجهش تمدنی عجیب و شگفت انسخطر آلودگی هواافراد بی دلیل دوستدار تو از تکینگی تا مغز از مغز تدرد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافینورون های ردیاب حافظهزاوسکا درمان گوشرقلب و عقلهوش مصنوعی از عروسک های بتنفس بدون اکسیژنشاهکار شش گوشمیدازولام در درمان تشنج تاثیر درجه حرارت بر عملکواکسنی با تاثیر دوگانه اپیچیدگی های مغزمگسجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو سوی واقعیتامید نیکو داشته باش تا آنمعجزه در هر لحظه زندگیامید نجاتمعرفت و شناختاز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحمچگونه واکسن کرونا را توززبان، وسیله شناسایی محیطقدرت کنترل خودهوش مصنوعی از عروسک بازی تو جهانی هستی که خودش را ششمین کنگره بین المللی سماجرای عجیب گالیلهتاثیر رژیم گیاه خواری بر یکی از علل محدودیت مغز امپاسخ گیاهان در زمان خوردحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان موفق به بازگرداندوه دردی را دوا نمیکندمغز انسان برای شادمانی طاز تکامل تا مغز، از مغز تروی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهنگاهی بر قدرت بینایی دراسلول عصبی شاهکار انطباق لحظات خوش با کودکانهوش مصنوعی از عروسک تا کمتوهم وجودظرف باید پر شود چه با چرک مخچه فراتر از حفظ تعادلتحریک عمقی مغزژنهای حاکم بر انسان و انسآلزایمرحس و ادراک (قسمت اول )اثر مضر مصرف طولانی مدت رداروی لیراگلوتیدانسانیت در برابر دیگرانمغز حریص برای خون، کلید تاستفاده از سلول های بنیاروزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولیچت جی پی تیسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنابع انرژی از نفت و گاز هوش عاطفی قسمت اولتوضیحی ساده در مورد هوش معوامل موثر در پیدایش زبامرکز خنده در کجای مغز استتسلیم شدن از نورون شروع مکوچ از محیط نامناسبآیا فراموشی حتمی استحس و ادراک قسمت هفدهماختلالات مخچهدارویی خلط آورای نعمت من در زندگیمنقش نظریه تکامل در شناسااضطراب و ترسريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بدچرا پس از بیدار شدن از خوسیاره ابلهانمنابع جدید انرژیهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتکامل داروینی هنوز در حاعضلانی که طی سخن گفتن چقدمسئولیت جدیدتعذیه ی ذهنکاهش التهاب ناشی از بیماآیا آگاهی پس از مرگ از بیحس و ادراک قسمت سومارتباط متقابل با همه ی حیدر آسمان هدیه های نادیدنایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش ذهن و شناخت در حوادث به نقاش بنگرراه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی نشانه های گذشته در کیهان ساختار شبکه های مغزی ثابمنبع هوشیاری کجاست قسمت53هزینه ای که برای اندیشیدتا بحر یفعل ما یشاجهل مقدسکریستال زمان(قسمت اولآیا رژیم غذایی گیاهی سلاخلاصه ای از مطالب همایش ماز فرد ایستا و متعصب بگذردرمان جدید ALSاگر خواهان پیروزی هستینقطه بی بازگشترشد در سختی استفلج خواب چیستبی نهایت در میان مرزهاتفاوت ها و تمایزها کلید بهمه چیز، ثبت می شودسربازان ما محققا غلبه می منبع هوشیاری کجاست؟(قسمویتامین کا در سبزیجاتتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان پیوستهگوشه بیماری اتوزومال رسسخوشبختی دور از رنج های مآزمون ذهنی گربه ی شرودیناز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک و احساسنهایت در بی نهایتزندگی در سیاهچالهفرایند پیچیده ی خونرسانیبیماری اسپینال ماسکولار تلاش هایی در بیماران قطع هنر فراموشیشناسایی تاریخچه ی تکاملیمولتیپل اسکلروز در زنان تاثیر گیاه خواری بر رشد وواکنش به حس جدیدگربه شرودینگر و تاثیر مشجهشهای مفید و ذکاوتی که دخطرات هوش مصنوعیافزایش قدرت ادراکات و حساز تکینگی تا مغز از مغز تدردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی دنوروپلاستیسیتی چیستزبان مشترک ژنتیکی موجوداقلب دروازه ی ارتباطهوش مصنوعی از عروسک های بتنها مانع در زندگی موارد شاید گوشی و چشمی، آماده شمکان زمان یا حافظه زمانتاثیر درجه حرارت بر عملکواسطه ها د رمسیر ایجاد مغپیچیدگی های مغزی در درک زجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین هماندولت یا گروهکدوچرخه سواری ورزشی سبک و امید جدید بر آسیب نخاعیمغز فکر میکند مرگ برای دیاز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خداچگونه آن شکری که می خوریمسفر فقط مادی نیستقدرت انسان در نگاه به ابعهوش مصنوعی از عروسک بازی تو دی ان ای خاص ميتوکندريصبر بسیار بایدماده ی تاریکتاثیر رژیم گیاه خواری بر یافته های نوین علوم پرده پختگی پس از چهل سالگي به حمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان نورون مصنوعی ساندوهگین نباش اگر درب یا مغز انسان برای شادمانی طاز تکامل تا مغز، از مغز ترویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهنگاهی بر توانایی اجزاي بسلولهای ایمنی القا کنندهلرزش ناشی از اسیب به عصبهوش مصنوعی به کمک هوش طبیتوهم وجودعقل مجادله گرمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتحریک عمقی مغز در آلزایمکل اقیانوس در یک ذرهآملودیپین داروی ضد فشار حس و ادراک (قسمت دوم )اثرات فشار روحی شدیدداروی تشنجی دربارداریانسان، گونه ای پر از تضادمغز در تنهایی آسیب میبیناستفاده از سلول های بنیاروزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز دچت جی پی تیسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنابع انرژی از نفت و گاز هوش عاطفی قسمت دهمتیوتیکسن داروی ضد جنونعوامل ایجاد لغت انسانی و مرگ چیستتشنچ پانایوتوپولوس تشنج کوچک شدن مغز از نئاندرتاآیا ممکن است موش کور بی محس و ادراک قسمت هجدهماختلالات حرکتی در انسانداستانها و مفاهیمی اشتباای همه ی وجود مننقش هورمون های تیروئید داطلاع رسانی اینترنتیریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پارچرا ارتعاش بسیار مهم استسیر آفرینش از روح تا مغز مناطق خاصی از مغز در جستجهیچ کس حقیقت را درون مغز تکامل داروینی هنوز در حاغم بی پایانمسئولیت در برابر محیط زیتغییر الگوی رشد مغزی با زکاهش حافظه هرچند فرایندیآیا امکان بازسازی اندامهحس و ادراک قسمت سی و هشتمارتباط چاقی و کاهش قدرت بدر آستانه ی موج پنجم کوویایا بیماری ام اس (مولتیپنقش روی و منیزیم در سلامتبه نقاش بنگرراه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم منشانه های پروردگار در جهسادیسم یا لذت از آزار دادمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمهزینه سنگین انسان در ازاتاول کف پا و حقیقتجهان فراکتالکریستال زمان(قسمت دوم)آیا رژیم غذایی گیاهی سلاخلاصه ای از درمان های جدیاز مخالفت بشنودرمان جدید میگرن با انتی اپی ژنتیکنمیتوان با بیرون انداختنز گهواره تا گورفلج دوطرفه عصب 6 چشمبی هیچ می ایی و بی هیچ میرتفاوت ها را به رسمیت بشناهمه ی سردردها بی خطر نیستسردرد میگرنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمویتامین بی 12 در درمان دردتاثیر کتامین در درمان پاجهان پیوستهگوشت خواری یا گیاه خواریخانه ی تاریکآزمون ذهنی گربه شرودینگراز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک کنیم ما همه یکی هستیمنهادینه سازی فرهنگ اختلازندگی زمینی امروز بیش از فرایند تکامل و دشواری هابیماری اضطراب عمومیتلاشی برای درمان قطع نخاهنر حفظ گرهشناسایی سلول های ایمنی امواد کوانتومی جدید، ممکنتاثیر گیاهخواری بر رشد و واکسن های شرکت فایزر آمرگزیده ای از وبینار یا کنفجهشهای مفید و ذکاوتی که ددفاع از پیامبرافزایش مرگ و میر سندرم کواز تکینگی تا مغز از مغز تدردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتنوروز یا روز پایانیزبان چهار حرفی حیات زمینقلب روباتیکهوش مصنوعی از عروسک بازی تنها در برابر جهانشاید درست نباشدمکانیک کوانتومی بی معنی تاثیر درجه حرارت بر عملکوبینار اساتید نورولوژی دپیوند قلب خوک، به فرد دچاجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین هماندورترین نقطه ی قابل مشاهامید درمان کرونا با همانمغز قلباز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملچگونه انتظارات بر ادراک سفر نامه سفر به بم و جنوب قدرت ذهنهوش مصنوعی از عروسک بازی تو در میانه ی جهان نیستی صرع و درمان های آنماده ی خالیتاثیر رژیم گیاه خواری بر یاد گرفتن مداومپروژه ی ژنوم انسانیحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از دانشمندان یک فرضیه رادیکاندام حسی، درک از بخش هایمغز انسان رو به کوچک تر شاز تکامل تا مغز، از مغز ترویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفانگاهت را بلند کنسلولهای بنیادی مصنوعی درلرزش عضله یا فاسیکولاسیوهوش مصنوعی به شناسایی کاتوهم بی خداییعقلانیت بدون تغییرمخچه ابزاري که وظیفه آن فتداوم مهم است نه سرعتکلمات بلند نه صدای بلندآموزش نوین زبانحس و ادراک قسمت 67اثرات مفید قهوهداروی جدید ALSانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز را از روی امواج بشناساستیفن هاوکینگ در مورد هروزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمنداننتایج نادانی و جهلسوخت هیدروژنی پاکمنابع انرژی از نفت و گاز هوش عاطفی قسمت دومتیک و اختلال حرکتیعواملی که برای ظهور لغت امرگ و میر پنهانتشنج چیستکوچکترین چیز یک معجزه اسآیا ما کالا هستیمحس و ادراک قسمت هشتماختلالات صحبت کردن در اندخالت در ساختار ژنهاای آنکه نامش درمان و یادشنقش هورمون زنانه استروژناطلاعات حسی ما از جهان، چریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسیچرا بیماری های تخریبی مغسیستم تعادلی بدنمنبع هوشیاری کجاست قسمت هیچ اندر هیچتکامل داروینی هنوز در حاغم بی پایانمستند جهان متصلتغییر زودتر اتصالات مغزیکاهش دوپامین عامل بیماریآیا انسان با مغز بزرگش اخحس و ادراک قسمت سی و ششمارتباط هوش ساختار مغز و ژدر درمان بیماری مولتیپل ایا بدون زبان میتوانیم تنقش روزه داری در سالم و جبه نادیدنی ایمان بیاوررابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است نظام مثبت زندگیسازگاری با محیط بین اجزامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهزاران سال چشم های بینا وتابوهای ذهنیجهان قابل مشاهده بخش کوچکریستال زمان(قسمت سوم)آیا راهی برای رفع کم آبی خم شدن فضا-زماناز نخستین همانند سازها تدرمان جدید کنترل مولتیپلابتدا سخت ترین استنمیتوان بر سیاه سیاه نوشزمین در برابر عظمت کیهانفناوری هوش مصنوعی نحوه خبی ذهن و بی روحتفاوت های بین زن و مرد فقهمیشه چشمی مراقب و نگهباسردرد میگرن در کودکانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمویتامین بی هفدهتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان پر از چیزهای اسرار آگیلگمش باستانی کیستخانواده پایدارآزادی عقیده، آرمانی که تاز تکنیکی تا مغز از مغز تدرک احساسات و تفکرات دیگچهار میلیارد سال تکامل بزندگی زودگذرفرایند حذف برخی اجزای مغبیماری بیش فعالیتلاشی تازه برای گشودن معهنر رها شدن از وابستگیشواهدی از نوع جدیدی از حاموجود بی مغزی که می تواندتاثیر انتخاب از طرف محیط واکسن کووید 19 چیزهایی که گزارش یک مورد جالب لخته وجوانان وطنابزار بقا از نخستین هماندفاع در برابر تغییر ساختافزایش سرعت پیشرفت علوم از تکینگی تا مغز از مغز تدرس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلونوشیدن چای برای مغز مفید زبان نیاز تکاملی استقلب را نشکنهوش مصنوعی از عروسک بازی تنهایی رمز نوآوری استشب سیاه سحر شودمکانیزمهای دفاعی در برابتاثیر درجه حرارت بر عملکوجود قبل از ناظر هوشمندپیوند مغز و سر و چالشهای حفره در مغزابزار بقا از نخستین همانحق انتخابابزار بقا از نخستین همانديدن با چشم بسته در خواب امیدوار باش حتی اگر همه چمغز ما کوچکتر از نیم نقطهاز تکینگی تا مغز از مغز ترفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبکچگونه به سطح بالایی از هوسفر به مریخ در 39 روزقدرت عشقهوش مصنوعی از عروسک بازی توقف؛ شکستضرورت زدودن افکارماده ای ضد التهابیتاثیر رژیم گیاهخواری بر یاد بگیر فراموش کنیپروژه ی ژنوم انسانیحوادث روزگار از جمله ویرابزارهای پیشرفته ارتباط دانشمندان ژنی از مغز انسانرژی بی پایان در درون هرمغز انسان رو به کوچکتر شداز تکامل تا مغز، از مغز ترویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیرچالش هوشیاری و اینکه چرا سلام تا روشناییلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی در کامپیوترهاتوهم تنهاییعقیده ی بی عملمخچه تاثیر گذار بر حافظهتداخل مرزها و صفات با بینکلوزاپین داروی ضد جنونآمارهای ارائه شده در سطح حس و ادراک قسمت 74اثرات مفید روزه داریداروی جدید s3 در درمان ام اهرام مصر از شگفتی های جهمغز زنان جوانتر از مغز مراستیفن هاوکینگ در تفسیر روزهای سختبرای تمدن سازی، باید در بنجات در راستگوییسودمندی موجودات ابزی بر منابع انرژی از نفت و گاز هوش عاطفی قسمت سومتیروفیبان موثر در سکته ی عوارض ازدواج و بچه دار شدمرگ و میر بسیار بالای ناشتشنج و حرکات شبه تشنجی قاکووید نوزده و خطر بیماری آیا ما تنها موجودات زنده حس و ادراک قسمت پنجماختلالات عضلانی ژنتیکدر مانهای کمر دردایمپلانت مغزینقش ویتامین K در ترمیم اساطلاعاتی عمومی در مورد مریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atچرا حیوانات سخن نمی گوینسیستم دفاعی بدن علیه مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت هیچگاه از فشار و شکست نترتکامل داروینی هنوز در حاغیرقابل دیدن کردن مادهمشکل از کجاستتغییر عمودی سر انسان از پکاهش سن بیولوژیکی، تنها آیا احتمال دارد رویا از آحس و ادراک قسمت سیزدهمارتباط پیوسته ی جهاندر سال حدود 7 میلیون نفر ایا تکامل هدفمند استنقش رژیم غذایی بر رشد و ابه هلال بنگررادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشاننظریه ی تکامل در درمان بیستم با شعار قانون بدترین منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهستي مادي ای که ما کوچکترتاثیر فکر بر سلامتجهان موازی و حجاب هاکشف مکانیسم عصبی خوانش پآیاما مقهور قوانین فیزیکخونریزی مغز در سندرم کوواز نخستین همانند سازها تدرمان جدید ای ال اس، توفرابتدایی که در ذهن دانشمننمایش تک نفرهزمین زیر خلیج فارس تمدنی فیلمی بسیار جالب از تغییبی شرمیتفاوت های تکاملی در مغز وهمیشه اطمینان تو بر خدا بسردرد و علتهای آنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمویتامین دی گنجینه ای بزرتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان پر از چیزهای جادویی گیاه بی عقل به سوی نور میخار و گلآزار دیگری، آزار خود استاز تکینگی تا مغز و از مغز درک تصویر و زبان های مخلتچهار ساعت پس از کشتار خوکزندگی سلول در بدن، جدای افراتر از دیوارهای باورتلاشی جدید در درمان ام اسهنر، پر کردن است نه فحش دشواهدی از دنیسوان(شبه نئموجودات مقهور ژنها هستندتاثیر احتمالی عصاره تغلیواکسن کرونا و گشودن پنجرگشایش دروازه جدیدی از طرجوانان وطنابزار بقا از نخستین هماندقیق ترین تصاویر از مغز اافسردگی و اضطراب در بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تدست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتقنوعی سکته مغزی ، وحشتناک زبان و کلمه حتی برای کسانقیچی ژنتیکیهوش مصنوعی از عروسک بازی تنبیه چقدر موثر استشبیه سازی میلیون ها جهان ما انسانها چه اندازه نزدتاثیر درجه حرارت بر عملکوراپامیل در بارداریپیوند اندام از حیوانات بپیوند سر آیا ممکن استحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقای موجود زنده از دی متیل فومارات(زادیوا)(امیدواری و مغزمغز مانند تلفن استاز تکینگی تا مغز- از مغز رفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی چگونه باغبانی باعث کاهش سفر تجهیزات ناسا به مریخ قضاوت ممنوعهوش مصنوعی از عروسک بازی تولید مثل اولین ربات های ضررهای مصرف شکر و قند بر ماده، چیزی نیستتاثیر عصاره تغلیظ شده گییادگیری مهارت های جدید دپروانه ی آسمانیحکمت الهی در پس همه چیزابزارهای بقا از نخستین هدانشمندان پاسخ کوانتومی انرژی تاریکمغز ایندگان چگونه استاز تکامل تا مغز، از مغز ترویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظهچالش هوشیاری و اینکه چرا سلاح و راهزنیلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتوهم جداییعلم و ادراک فقط مشاهده ی مدل همه جانبه نگر ژنرالیتروس جریان انرژیکلام و زبان، گنجینه ای بسآن چیزی که ما جریان زمان حس و ادراک قسمت 75اثرات مضر ماری جواناداروی جدید میاستنی گراویاولویت بندی ها کجاستمغزهای کوچک بی احساساستخوان های کشف شده، ممکروش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو باینخاع ما تا پایین ستون فقرسی و سه پل اصفهانمنابع انرژی از نفت و گاز هوش عاطفی قسمت ششمتکنولوژی جدید که سلول هاعید نوروز مبارکمرگ انتقال است یا نابود شتشنج عدم توازن بین نورون کودک هشت ساله لازم است آدآیا مغز تا بزرگسالی توسعحس و ادراک قسمت پنجاهاختراع جدید اینترنت کواندر محل کار ارزش خودت را بایمپلانت مغزی کمک میکند نقش ژنتیک در درمان اختلااطلاعاتی عمومی در مورد مریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودکچرا حجم مغز گونه انسان درسکوت و نیستیمنبع هوشیاری کجاست قسمت هیپرپاراتیروئیدیسمتکامل زبانغرور و علممشکلات نخاعیتغییرات منطقه بویایی مغزکایروپاکتیک چیستآیا احتمال دارد رویا از آحس و ادراک قسمت ششمارتباط انسانی، محدود به درمان های اسرار آمیز در آایجاد احساساتنقش رژیم غذایی در رشد و ابه کدامین گناه کشته شدندراز تغییربسیاری از بیماری های جدینظریه ی تکامل در درمان بیستم، بی پاسخ نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهستی ما پس از شروعی چگال تاثیر مشاهده بر واقعیت بجهان ما میتواند به اندازکشف مکانیسمی پیچیده در بآب زندگی است قسمت چهارمخواندن ، یکی از شستشو دهناز نخستین همانند سازها تدرمان جدید سرطانابتذال با شعار دینچند نرمش مفید برای کمردرزمان چیستفیزیک مولکولها و ذرات در بی عدالتی در توزیع واکسن تفاوت های زبانی سرمنشا تهمیشه داناتر از ما وجود دسردرد تنشنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمویروس مصنوعیتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان دارای برنامهگیاه خواری و گوشت خوار کدخارق العاده و استثنایی بآسيب میکروواسکولاریا آساز تکینگی تا مغز از مغز تدرک حقیقت نردبان و مسیری نوآوری ای شگفت انگیز دانزندگی، مدیریت انرژیفرد موفقتمایل زیاد به خوردن بستنهوموارکتوس ها ممکن است دشیشه ی بازالتی و سیلیکونموسیقی نوتاثیر ترکیبات استاتین (سواکسن کرونا از حقیقت تاتپل جویی اصفهانجواب دانشمند سوال کننده ابزار بقا از نخستین هماندل به دریا بزناقلیت خلاقاز تکینگی تا مغز از مغز تدست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به نیکولا تسلازبان و بیان نتیجه ساختماقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصهوش مصنوعی از عروسک بازی تهدیدهای هوش مصنوعیشبیه سازی سیستم های کوانما انسانها چه اندازه نزدتاثیر درجه حرارت بر عملکورزش هوازی مرتب خیلی به قپیوند سر، یکی از راه حلهاحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقای موجود زنده از دین اجباریامیدی به این سوی قبر نیستمغز مادران و کودکان در زماز تکینگی تا مغز- از مغز رفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل بچگونه تکامل مغزهای کنونیسفر دشوار اکتشافقطار پیشرفتهوش مصنوعی از عروسک بازی تولید یا دریافت علمضررهای شکر بر سلامت مغزماده، چیزی بیش از یک خلا تاریک ترین بخش شبیادآوری خواب و رویاپرواز از نیویورک تا لوس آحافظه میتواند بزرگترین دابزارهای بقا ازنخستین همدانشمندان اولین سلول مصنانرژی تاریک که ما نمی تومغز ابزار بقای برتر مادیاز روده تا مغزرویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنومچالش هوشیاری و اینکه چرا سلسله مباحث هوش مصنوعیلزوم عدم وابستگی به گوگل هوش مصنوعی در خدمت خلق وحتوهم جدایی و توهم علمعلم و روحمدل هولوگرافیک ژنرالیزهتری فلوپرازینکلرال هیدرات برای خوابانآنچه ناشناخته است باید شحس و ادراک قسمت 78اجزای پر سلولی بدن انسان داروی جدید برای میاستنی اولین مورد PML به دنبال تکمغز، فقط گیرندهاستروژن مانند سپر زنان دروش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تنخستین تمدن بشریسیلی محکم محیط زیست بر انمنابع انرژی از نفت و گاز هوش عاطفی بیشتر در زنانتکنولوژی جدید که سلول هاعامل کلیدی در کنترل کارآمرگ تصادفیتشویق خواندن به کودکانکودک ایرانی که هوش او از آیا همه جنایت ها نتیجه بیحس و ادراک قسمت پنجاه و یادامه بحث تکامل چشمدر چه مرحله ای از خواب ، رایمپلانت نخاعی میتواند دنقش گرمایش آب و هوا در هماعتقاد اشتباه، نتیجه ی نریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلاچرا خشونت و تعصبسکوت، پر از صدامنبع هوشیاری کجاست قسمت هاوکينگ پیش از مرگش رسالتکامل زبانغربال در زندگیمشکلات بین دو همسر و برخیتغییرات آب و هوایی که به کار با یگانگی و یکپارچگیآیا برای تولید مثل همیشه حس و ادراک قسمت شصت و هشتارتباط از بالا به پایین مدرمان های بیماری آلزایمرایران بزرگنقش زنجبیل در جلوگیری از به امید روزهای بهترراست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدینظریه ی تکامل در درمان بیستون فقرات انسان دو پا جلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتو هر کس تقوای خدا پیشه کنتاثیر نگاه ناظر هوشیار بجهان مادی، تجلی فضا در ذهکشف ارتباط جدیدی از ارتبآب زندگی است قسمت هفتمخواب سالم عامل سلامتیاز نخستین همانند سازها تدرمان دارویی سرطان رحم بابداع دی ان ای بزرگترین دچند جهانیزمان و مکان، ابعاد کیهان فیزیک و هوشیاریبیمار 101 ساله، مبتلا به ستفاوت ایستایی و تکاپوهمیشه راهی هستسردرد سکه ایمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمویرایش DNA جنین انسان، برتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان در حال نوسان و چرخشگیرنده باید سازگار با پیخبر مهم تلسکوپ هابلآسیب ها ناشی از آلودگی هواز تکینگی تا مغز از مغز تدرک دیگرانبیماری تی تی پینوار مغز مشاهده ی غیر مستزونیسومایدفرد یا اندیشهتمدن قدیمی ای در جنوب ایرهورمون شیرساز یا پرولاکتشکل های متفاوت پروتئین هموسیقی هنر مایع استتاثیر تغذیه بر سلامت رواواکسن کرونا ساخته شده توپل خواجو اصفهانجوسازی مدرنابزار بقا از نخستین هماندلایلی که نشان میدهد ما بالکترومغناطیس شنوایی و هاز تکینگی تا مغز از مغز تدستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روبنیاز به آموزش مجازی دیجیزبان و بیان، در سایه پیشرقانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش مصنوعی از عروسک بازی تو یک معجزه ایشبکه های مصنوعی مغز به درما اکنون میدانیم فضا خالتاثیر درجه حرارت بر عملکورزش هوازی ، بهترین تمری