دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

مغز زنان جوانتر از مغز مردان است

مغز زنان جوانتر از مغز مردان است

این مقاله بیان میکند تفاوت های بین مغز مرد و زن، فقط در اندازه بزرگتر مغز مرد خلاصه نمیشود.

اندازه مغز انسان مدرن نسبت به پیشینیان انسان، متفاوت است. سیر ارتقای اندازه مغز طی دو میلیون سال اخیر سریع و برجسته بودهاست ولی این سیر دایما رو به پیشرفت نبوده و به خصوص در چند صد هزار سال اخیر رو به کوچکتر شدن هم بوده است. در میان انسان های کنونی هم، اندازه مغز مشابه نیست. تغییر اندازه مغز با توجه به شرایط زندگی و میزان نور خورشید و فراهم بودن امکانات و منابع انرژی، متفاوت است.(به سلسله مباحث تفاوت های هوش و اندازه مغز در نژادها و گونه های مختلف در همین کانال، مراجعه شود)

تفاوت در کروموزم ها و ژنتیک نقش مهمی را در تعیین فنوتیپ و شکل ظاهری دارد ولی بعدها تاثیر عوامل محیطی هم میتواند در تعیین اندازه مغز موثر باشد و در حقیقت، اتفاقی که می افتد تغییرات ژنی، در نتیجه عوامل محیطی است.ژنهای فرد تحت تاثیر محیط طبیعی دچار تغییرات میشود و میتواند به صورت برجستهای باعث تغییر در ساختار بدنی و از جمله ساختار مغز شود.

ولی به رغم نقش مهم طبیعت در تعیین ساختارهای بدنی هنوز ژنها نقش اولیه و مهم خود را دارند. از جمله این تاثیرها تاثیر ژنها در تعیین جنسیت و تفاوت های ساختاری موجود در دو جنس است. هر چند در این مورد هم تاثیر محیط وگیرنده های موجود روی سلول های هدف میتواند در تعیین جنسیت موثر باشد مثلا در سندرم عدم حساسیت به اندروڑن هر چند فرد دارای کروموزم های XY است ساختار ظاهری او، مشابه زنان میشود و زن، به حساب می آید. پس میبینیم حتی در تعیین جنسیت هم ژنها به تنهایی، تعیین کننده نیستند و نقش محیط حتی در تعیین جنسیت هم وجود دارد.

یکی از تفاوتهای ساختاری زن و مرد اندازه و ساختار مغز است. متوسط اندازه مغز زنان از مردان کوچکتر است. و این کوچکتر بودن شاید برتری ای تکاملی در سیر تحولات انسان های نخستین داشته است مثلا شاید به دلیل کم کردن انرژی مصرفی در زنان، توانسته باشد به ذخیره انرژی به خصوص در دوره های خاص زندگی زنان مانند دوره عادت ماهانه و به خصوص دوره بارداری که گاهی در بارداری چند قلو، انرژی هنگفتی را از زن میگیرد کمک کند. در این مقاله مطلب جدیدی در مورد تفاوت های مغز زن و مرد بیان میشود.

نوروسافاری | پژوهشگران دانشگاه واشنگتن در بررسی جدیدی دریافتند که مغز زنان نسبت به مغز مردان، دیرتر پیر میشود.

تأثیر زمان، بر مغز زنان و مردان متفاوت است. با افزایش سن، مغز کوچک میشود اما این فرآیند در مردان سریعتر از زنان اتفاق میافتد. متابولیسم مغز با بالا رفتن سن، کاهش مییابد اما این موضوع در مردان و زنان متفاوت است.

به گزارش نوروسافاری از دانشگاه واشنگتن، پژوهش جدیدی که در دانشکده پزشکی “دانشگاه واشنگتن”(Washington University) صورت گرفته نشان میدهد مغز زنان از نظر متابولیکی، حدود سه سال جوانتر از مردان هم سال آنان است.

“مانو گویال”(Manu Goyal)، استادیار رادیولوژی دانشگاه واشنگتن و از نویسندگان این پژوهش گفت:

ما کار خود را با درک نحوه تأثیر عوامل مربوط به جنسیت بر آسیبپذیری مغز در بیماریهای نوروژنیک آغاز کردیم. شاید متابولیسم مغز بتواند به درک برخی تفاوتهای ناشی از افزایش سن میان زنان و مردان کمک کند.

قندکافت هوازی

مغز، مواد قندی را مورد استفاده قرار میدهد اما نحوه استفاده مغز از مواد قندی با افزایش سن، تغییر میکند. نوزادان و کودکان، مقداری از سوخت مغز را طی فرآیندی موسوم به “قندکافت هوازی”(aerobic glycolysis) مورد استفاده قرار میدهد که در رشد و بلوغ مغز مؤثر است. بقایای مواد قندی برای انجام کارهای روازنه مورد استفاده قرار میگیرند. در نوجوانان و بزرگسالان جوان، بخش قابل توجهی از مواد قندی، صرف فرآیند قندکافت بیهوازی میشود اما با افزایش سن این مقدار کاهش مییابد و با رسیدن فرد به ۶۰ سالگی، به سطح بسیار پایینی میرسد.

درک پژوهشگران از تفاوت متابولیسم مغز میان زنان و مردان متفاوت بود؛ در نتیجه ۲۰۵ نفر را مورد بررسی قرار دادند تا بفهمند که مغز چگونه از مواد قندی استفاده میکند.

۱۲۱ نفر از شرکتکنندگان این پژوهش، زن و ۸۴ نفر مرد بودند که در سنین ۲۰ تا ۸۲ قرار داشتند. پژوهشگران برای سنجش جریان اکسیژن و گلوکز در مغز شرکتکنندگان، پتاسکن آنها را مورد بررسی قرار دادند.

آنها برای هر شخص، میزان مواد قندی موجود در فرآیند قندکافت بیهوازی را در نواحی گوناگون مغز بررسی کردند.

رابطه میان سن و متابولیسم مغز

پژوهشگران برای درک رابطه میان سن و متابولیسم مغز، یک الگوریتم یادگیری ماشینی را آموزش دادند و دادههای مربوط به سن و متابولیسم مغز مردان را به آن منتقل کردند. سپس، دادههای مربوط به متابولیسم مغز زنان را به الگوریتم وارد کردند تا سن مغز آنها با توجه به متابولیسم محاسبه شود. الگوریتم، سن

مغز زنان را حدود ۳.۸ سال جوانتر از سن شناسنامهای آنها تشخیص داد.

پژوهشگران، تحلیلها را به صورت وارونه نیز انجام دادند. آنها دادههای مربوط به زنان را به الگوریتم آموزش دادند و آنها را برای مردان به کار بردند. این بار الگوریتم نشان داد که مغز مردان، ۲.۴ سال پیرتر از سن واقعی آنان است.

گویال افزود:

تفاوت محاسبه شده میان سن مغز مردان و زنان، قابل توجه است اما این تنها بخشی از تفاوت میان آنها به شمار میرود. تفاوتی که ما مشاهده کردیم، قویتر از بسیاری تفاوتهای جنسیتی دیگر است که تاکنون گزارش شدهاند.

زنان مسن، آزمایشهای مربوط به حافظه و حل مشکل را بهتر از مردان پشت سر میگذارند. جوانی مغز زنان، حتی میان جوانترین شرکتکنندگان که در ۲۰ سالگی قرار داشتند، مشخص بود.

گویال ادامه داد:

نتایج بررسی به این معنا نیست که مغز مردان، زودتر پیر میشود؛ بلکه نشان میدهد که آنها از نظر متابولیکی سه سال زودتر از زنان به دوره بزرگسالی وارد میشوند. من فکر میکنم که زنان به دلیل جوان بودن مغزشان، کاهش شناختی زیادی را در سالهای آخر زندگی تجربه نمیکنند. ما در حال حاضر، در حال بررسی این موضوع برای تأیید آن هستیم.

این پژوهش، در مجله “Proceedings of the National Academy of Sciences” به چاپ رسید:

https://medicine.wustl.edu/…/womens-brains-appear-three-ye…/

https://www.neurosafari.com/مغز-زنان-جوانتر-از-مغز-مردان-…/

توضیح: سیر تکاملی سبب شده است مغز زنان، کوچکتر از مردان شود و نیز مکانیسم های تکاملی، ساختار مغز زنان را در وضعیتی قرار میدهد که کوچک تر بودن مغز آنها باعث اختلال در پردازش و کارکرد آنها نشود.

کوچکتر بودن اندازه مغز کمک میکند زنان در سن دیرتر دچار اختلال شناختی یا آلزایمر شود و مغز جمع تر و منظم تری ایجاد شود که یکی از معیارهای هوش امروز یعنی (emotional intelligence)در آنها بالاتر باش(در مطلب بعدی، با یاری خدا به هوش عاطفی بیشتر در زنان به طور مفصل با استناد به مقالات علمی، خواهم پرداخت)

و این شگفت انگیز است و بار دیگر ما را با تضادهای ظاهری موجود در جهان، مواجه میکند، عقلانیت در برابر کمتر اندیشیدن و جدی بودن در برابر سالمتر و عاطفیتر زندگی کردن!

هوش مفید، آن هوشی نیست که الزاما قدرت تفکر و عقلانیت ما، تعیین میکند.

هوش بهتر، هوش سازگارتر با محیط و درک دیگران است هر چند عقلانیت و زرنگی های مرسوم و یافتن صدها راه حل در مغز بزرگتر و انتخابی از میان این صدها راه محتمل- که وارد مغز بزرگ میشود- در آن نباشد.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ادغام میان گونه های مختلبررسي علل احتمالي تغيير جهشهای مفید و ذکاوتی که دزمین زیر خلیج فارس تمدنی نقش هورمون های تیروئید دآلزایمرواکسن کرونا از حقیقت تاتارزش حقیقی زبان قسمت دومتلقین اطلاعات و حافظهحس و ادراک قسمت چهارمزبان، وسیله شناسایی محیطنقش زبان در سلطه و قدرت اآیا برای تولید مثل همیشه از تکنیکی تا مغز از مغز تتوازن مهمتر از فعالیت زیخطا در محاسبات چیزی کاملقیچی ژنتیکیسیر آفرینش از روح تا مغز نوار مغزی روشی مهم در تشخإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاز تکینگی تا مغز از مغز تتئوری تکامل امروز در درمدانشمندان موفق به بازگردمنابع انرژي پاک سرچشمه حواسطه ها د رمسیر ایجاد مغسردرد تنشنچگونه جمعیت های بزرگ شکل اندوهگین نباش اگر درب یا استیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر گیاه خواری بر رشد ودر مانهای کمر دردما با کمک مغز خود مختاريمژن هوش و ساختارهای حیاتی شش مرحله تکامل چشمچرا حجم مغز گونه انسان دراینکه به خاطرخودت زندگی بیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر ترکیبات استاتین (سدرمانهای بیماری پارکینسمرکز خنده در کجای مغز استکودکان میتوانند ناقل بی عید نوروز مبارکهوموارکتوس ها ممکن است دابزار بقای موجود زنده از بار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر درجه حرارت بر عملکرقیبی قدرتمند در برابر ممغز چون ابزار هوش است دلیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاثر مضر مصرف طولانی مدت ربحثی درباره احساسات متفاتشنج چیستروشهای نو در درمان دیسک بمغز برای فراموشی بیشتر کگزارش یک مورد جالب لخته وهدف از خلقت رسیدن به ابزاهزینه ای که برای اندیشیدادغام دو حیطه علوم مغز و بررسی و اپروچ جدید بر بیمجهشهای مفید و ذکاوتی که دزندگی هوشمند در خارج از زنقش هورمون زنانه استروژنآمارهای ارائه شده در سطح واکسن کرونا ساخته شده توارزش حقیقی زبان قسمت سومتلاش هایی در بیماران قطع حس و ادراک قسمت پنجمسفر نامه سفر به بم و جنوب نقش سجده بر عملکرد مغزآیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه هوش مصنوعی قادر اسقانون مندی نقشه ژنتیکی مسیستم تعادلی بدننورون هاي مصنوعی می توانافت فشار خون ناگهانی در واز تکینگی تا مغز از مغز تتئوری تکامل در پیشگیری و دانشمندان یک فرضیه رادیکمنبع خواب و رویاوبینار اساتید نورولوژی دسردرد سکه ایچگونه حافظه را قویتر کنیانسان قدیم در شبه جزیره عاستیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر گیاه خواری بر رشد ودر محل کار ارزش خودت را بما تحت کنترل ژنها هستیم یژن یا نقشه توسعه مغز و نقششمین کنگره بین المللی سچرا خشونت و تعصبایندرالبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر دوپامین و سروتونیندرک فرد دیگر و رفتارهای امرگ انتقال است یا نابود شکودکان خود را مشابه خود تعامل کلیدی در کنترل کارآهوش مصنوعی می تواند بر احابزار بقای موجود زنده از بارداری بدون رحمتاثیر درجه حرارت بر عملکرموزی از نخستین تمدن بشرمغز چگونه صداها را فیلتر گمان میکنی جرمی کوچکی در هوش مصنوعی درمانگر کامپیاثرات فشار روحی شدیدبحثی درباره احساساتی غیرتشنج و حرکات شبه تشنجی قاروشهای شناسایی قدرت شنوامغز بزرگ چقدر مفید هست ؟گشایش دروازه جدیدی از طرهزینه سنگین انسان در ازاارتقا و تکامل سنت آفرینش بررسی سیستم تعادلی بدن اجواب دانشمند سوال کننده زونا به وسیله ویروس ابله نقش ژنتیک در درمان اختلاآن چیزی که ما جریان زمان واکسن دیگر کرونا ساخته شارزش خود را چگونه میشناستلاشی برای درمان قطع نخاحس و ادراک قسمت سومسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش غذاها و موجودات درياآیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز و از مغز توسعه برخی شغل ها با هوش خطرات هوش مصنوعیقانون جنگلسیستم دفاعی بدن علیه مغز نورون های ردیاب حافظهافراد آغاز حرکت خودشان راز تکینگی تا مغز از مغز تتا 20 سال آینده مغز شما به دانشمندان ژنی از مغز انسمنحنی که ارتباط بین معرفوراپامیل در بارداریسرعت فکر کردن چگونه استنگاه محدود و تک جانبه، مشانسان ها می توانند میدان استخوان های کشف شده، ممکتاثیر گیاه خواری بر رشد ودر چه مرحله ای از خواب ، رماه رجبژنها نقشه ایجاد ابزار هوصرع و درمان های آنچرا در مغز انسان، فرورفتایا کوچک شدن مغزانسان البیماری اضطراب عمومیتاثیر دپاکین بر بیماری مدرک و احساسمراحل ارتقای پله پله کیهکوری گذرای ناشی از موبایعادت کردن به نعمتهوش مصنوعی و کشف زبان هایابزار بقای موجود زنده از بازگشت از آثار به سوی خداتاثیر درجه حرارت بر عملکرمز و رازهای ارتباط غیر کمغز ناتوان از توجیه پیداگنجینه ای به نام ویتامین هوش مصنوعی درخدمت خلق وحاثرات مفید قهوهبخش دیگری در وجود انسان هتشنج عدم توازن بین نورون روشی برای بهبود هوش عاطفمغز بزرگ چالش است یا منفعپمبرولیزوماب در بیماری چهزاران سال چشم های بینا وارتوکين تراپی روشی جديد بررسی علل کمر درد در میانجاذبه و نقش آن در شکلگیریزیباترین چیز در افزایش سنقش آتش در رسیدن انسان بهآیا ممکن است موش کور بی مواکسن دیگری ضد کرونا از داز نخستین همانند سازها تتلاشی تازه برای گشودن معحساسیت روانی متفاوتفلج بل، فلجی ترسناک که آنسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش غذاها و موجودات درياآیا جهان ذهن و افکار ما ماز تکینگی تا مغز از مغز تتوصیه های سازمان بهداشت دفاع در برابر تغییر ساختقانونمندی و محدودیت عالمسکته مغزینوروپلاستیسیتی چیستافزایش قدرت ادراکات و حساز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر مشاهده بر واقعیت بدانشمندان روش هاي جدیدی منشأ اطلاعات و آموخته ها ورزش هوازی مرتب خیلی به قشلیک فراموشینگاه انسان محدود به ادراانسان جدید از چه زمانی پااستروژن مانند سپر زنان دتاثیر گیاه خواری بر رشد ودر هم تنیدگی کوانتومی و پماپروتیلینژنها ، مغز و ارادهضررهای مصرف شکر و قند بر چراروياها را به یاد نمی آایا این جمله درست است کسیبیماری بیش فعالیتاثیر داروهای ضد التهاب درک احساسات و تفکرات دیگمرز مرگ و زندگی کجاستکی غایب شدی تا نیازمند دلعارضه جدید ویروس کرونا سهوش مصنوعی گوگل به کمک تشابزار بقای موجود زنده از بازگشت به ریشه های تکاملتاثیر درجه حرارت بر عملکرویا و خبر از آیندهمغز و سیر تکامل ان دلیلی گویید نوزده و ایمنی ساکتهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاثرات مضر ماری جوانابرنامه و ساختار پیچیده متصویربرداری فضاپیمای آمروشی جدید در درمان قطع نخمغز بزرگ چالشهای پیش روپنج اکتشاف شگفت آور در موپوست ساعتی مستقل از مغز دهستي مادي ای که ما کوچکترارتباط میکروب روده و پاربزرگ شدن مغز محدود به دورحقیقت قربانی نزاع بین بی زیرفون داروی ضد ام اسنقش انتخاب از طرف محیط، نآیا ما تنها موجودات زنده از نخستین همانند سازها تتلاشی جدید در درمان ام اسخلاصه ای از مطالب همایش مفلج خوابسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش غذاها و موجودات درياآیا جهش های ژنتیکی، ویرواز تکینگی تا مغز از مغز تتوصیه های غیر دارویی در سدقیق ترین تصاویر از مغز اقارچ بی مغز در خدمت موجودسانسور از روی قصد بسیاری نوشیدن چای برای مغز مفید افزایش مرگ و میر سندرم کواز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدانشمندان روشی برای تبدیمهندسی ژنتیک در حال تلاش ورزش هوازی ، بهترین تمریشلیک فراموشینگاهی بر قدرت بینایی دراانسان عامل توقف رشد مغزاصول سلامت کمرتاثیر گیاه خواری بر رشد ودر هم تنیدگی کوانتومی و دمبانی ذهنی سیاه و سفیدژنهای مشترک بین انسان و وضررهای شکر بر سلامت مغزچراروياها را به یاد نمی آایا ابزار هوشمندی یا مغز بیماری تی تی پیتاثیر داروی ضد تشنج سدیم درک تصویر و زبان های مخلتمرز بین انسان و حیوان کجاکیست کلوئید بطن سومعدم توقف تکامل در یک انداهوش مصنوعی گوگل به کمک تشابزار بقای موجود زنده از بازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر رو ح و روان بر جسمرویا بخشی حقیقی از زندگی مغز آیندگان چگونه است ؟گوشه بیماری اتوزومال رسسهوش احساسیاجزای پر سلولی بدن انسان برین نت به جای اینترنتتغییر الگوی رشد مغزی با زروشی جدید در درمان سکته ممغز بزرگ و فعال یا مغز کومغز حریص برای خون، کلید تپیموزایدهستی ما پس از شروعی چگال ارتباط چاقی و کاهش قدرت ببزرگ شدن تقریبا ناگهانی حقیقت تنها چیزی است که شازبان مشترک ژنتیکی موجودانقش اتصالات بین سلولهای آیا مغز تا بزرگسالی توسعاز نخستین همانند سازها تتمایل زیاد به خوردن بستنخونریزی مغز در سندرم کووفلج خواب چیستسفرنامه سفر به بم و جنوب نقشه مغزی هر فرد منحصر بهآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاز تکینگی تا مغز از مغز تتوصیه هایی در مصرف ماهیدلایلی که نشان میدهد ما بقبل از انفجار بزرگسانسور بر بسیاری از حقاینوعی سکته مغزی ، وحشتناک افسردگی و اضطراب در بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه و مشاهده ناظر داروهای مصرفی در ام اسمولتیپل اسکلروز در زنان ورزش و میگرنشنا در ابهای گرم جنوب نینگاهی بر توانایی اجزاي بانعطاف پذیری مکانیسمی علاضطراب و ترستاثیر گیاه خواری بر رشد ودر کمتر از چند ماه سوش جدمجموعه های پر سلولی بدن مژنهای هوش ، کدامندطوفان فقر و گرسنگی و بی سنزاع بین جهل و علم رو به پایا بیماری ام اس (مولتیپبیماری دویکتاثیر درجه حرارت بر عملکدرک حقیقت نردبان و مسیری مزایای شکلات تلخ برای سلکاهش مرگ و میر ناشی از ابعسل طبیعی موثر در کنترل بهوش مصنوعی الفاگوابزار بقای موجود زنده از بحتی علمی درباره تمایل بتاثیر رژیم گیاه خواری بر رویا تخیل یا واقعیتمغز انسان ایا طبیعتا تماگوشت خواری یا گیاه خواریهوش احساسیاجزایی ناشناخته در شکل گبرای پیش بینی آینده مغز دتغییر زودتر اتصالات مغزیريتوکسيمب در درمان ام اسمغز زنان جوانتر از مغز مرپیچیدگی های مغزی در درک زو هر کس تقوای خدا پیشه کنارتباط هوش ساختار مغز و ژبزرگترین خطایی که مردم محقیقت خواب و رویازبان چهار حرفی حیات زمیننقش حفاظتی مولکول جدید دآیا همه جنایت ها نتیجه بیاز نخستین همانند سازها تتمدن قدیمی ای در جنوب ایرخواندن ، یکی از شستشو دهنفلج دوطرفه عصب 6 چشمسفری به آغاز کیهاننقص در تشخیص هیجانات عامآیا خداباوری محصول تکاملاز تکینگی تا مغز از مغز تتوضیحی ساده در مورد هوش مدنیای شگفت انگیز کوانتومقدم زدن و حرکت دید را تغیساخت شبکه عصبی با الفباینیاز به آموزش مجازی دیجیالکتروتاکسی(گرایش و حرکاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه انسان بر رفتاداروهای ام اسمواد کوانتومی جدید، ممکنورزش بهترین درمان بیش فعشناخت و معرفت، و نقش آن دناتوانی از درمان برخی ویاولین هیبرید بین انسان واطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر گیاه خواری بر رشد ودر درمان بیماری مولتیپل محل درک احساسات روحانیکلرال هیدرات برای خوابانطی یکصد هزار سال اخیر هرچنزاع بین علم و نادانی رو ایا بدون زبان میتوانیم تبیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر درجه حرارت بر عملکدرک عمیق در حیواناتمسیر دشوار تکامل و ارتقاکاهش التهاب ناشی از بیماعصب حقوق نورولووهوش مصنوعی از عروسک تا کابزار بقای موجود زنده از بحث درباره پیدایش و منشاتاثیر رژیم گیاه خواری بر رویاها از مغز است یا ناخومغز انسان برای ایجاد تمدگیلگمش باستانی کیستهوش عاطفی بیشتر در زناناحساس گذر سریعتر زمانبرخی ملاحظات در تشنج های تغییر عمودی سر انسان از پریواستیگمینریسدیپلام تنها داروی تایمغزهای کوچک بی احساسپیوند مغز و سر و چالشهای وقت نهيب هاي غير علمي گذشارتباط انسانی، محدود به بسیاری از بیماری های جدیحقیقت راستین انسان علم بزبان و کلمه حتی برای کساننقش حیاتی تلومر دی ان آ دآیا هوش ارثی دریافتی از پاز نشانه ها و آثار درک شدتمدن بشری و مغز اخلاقیخواب سالم عامل سلامتیفیلمی بسیار جالب از تغییسلول های بنیادی منابع و انقطه بی بازگشتآیا دلفین ها می تواند از از تکینگی تا مغز از مغز تتکنولوژی جدید که سلول‌هدندان ها را مسواک بزنید تقدرت انسان در نگاه به ابعساخت شبکه عصبی مصنوعی با چیزی خارج از مغزهای ما نیالتهاب شریان تمپورالاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر نگاه انسان بر رفتاداروهای ضد بیماری ام اس وموجود بی مغزی که می تواندورزش در کمر دردشناسایی سلول های ایمنی اناتوانی در شناسایی چهره اولین مورد PML به دنبال تکاطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر گیاه خواری بر رشد ودرمان های بیماری آلزایمرمحل درک احساسات روحانی دکمردرد و علل آنظهور امواج مغزی در مغز مصنزاع بین علم و جهل رو به پایا تکامل هدفمند استبیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر درجه حرارت بر عملکدرگیری قلب در بیماری ویرمشکلات نخاعیکاهش دوپامین عامل بیماریعضلانی که طی سخن گفتن چقدهوش مصنوعی از عروسک تا کابزار بقای موجود زنده از بحثی در مورد نقش ویتامينتاثیر رژیم گیاه خواری بر رویاهای پر رمز و حیرتی درمغز انسان برای شادمانی طگیاه خواری و گوشت خوار کدهوش عاطفی در زنان بیشتر ااخلاق و علوم اعصاببرخی نکات از گاید لاین پرتغییرات منطقه بویایی مغزرژیم های غذایی و نقش مهم مغزتان را در جوانی سیم کشپیوند سر آیا ممکن استوقتی فهمیدی خطا کردی برگارتباط از بالا به پایین مبعد از کروناحمله ویروس کرونا به مغززبان و بیان نتیجه ساختمانقش خرچنگ های نعل اسبی درآیا هوش سریعی که بدون احساز نظر علم اعصاب یا نرووستمساح حد واسط میان مغز کوخواب سالم عامل سلامتی و یفیزیکدانان ماشینی برای تسلولهای بنیادی مصنوعی درچند نرمش مفید برای کمردرآیا دلفین ها میتوانند بااز تکینگی تا مغز از مغز تتکنولوژی جدید که سلول‌هدو ویژگی انتزاع و قدرت تجلوب فرونتال یا پیشانی مغساختار شبکه های مغزی ثابچگونه مغز پیش انسان یا همامیوتروفیک لترال اسکلرواز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر ویتامین دی بر بیماداروی فامپیریدین یا نورلموجودات مقهور ژنها هستندوزوز گوششواهدی از دنیسوان(شبه نئنخاع ما تا پایین ستون فقراولین مورد پیوند سر در انبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرمان های جدید میگرنمحدودیت های حافظه و حافظکمردرد با پوشیدن کفش مناعلم به ما کمک میکند تا مونشانه های گذشته در کیهان ایرادهای موجود در خلقت ببیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکدرگیری مغز در بیماری کویمشکلات بین دو همسر و برخیکایروپاکتیک چیستمقالاتهوش مصنوعی از عروسک تا کابزار بقای موجود زنده از بحثی جالب درباره محدودیتتاثیر رژیم گیاهخواری بر رویای شفافمغز انسان برای شادمانی طگالکانزوماب، دارویی جدیهوش عاطفی در زنان بیشتر ااخلاق پایه تکامل و فرهنگبرخی اثرات مضر ویتامین دتغییرات آب و هوایی که به رژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومغزتان را در جوانی سیمکشپیوند سر، یکی از راه حلهاویتامین E برای فعالیت صحارتباط بین هوش طبیعی و هوبعد از کروناحوادث روزگار از جمله ویرزبان و بیان، در سایه پیشرنقش داروهاي مختلف معروف آیا هشیاری کوانتومی وجوداز نظر علم اعصاب اراده آزتنفس هوازی و میتوکندریخواب عامل دسته بندی و حفطفرگشت و تکامل تصادفی محض سلسله مباحث هوش مصنوعیچند جهانیآیا دست مصنوعی به زودی قااز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل مادی تا ابزار هوشمدو برابر شدن خطر مرگ و میلبخند بزن شاید صبح فردا زسازگاری با محیط بین اجزاچگونه هموساپينس بر زمین امید نیکو داشته باش تا آناز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر ویروس کرونا بر مغز داروی لیراگلوتیدمیهمانهای ناخوانده عامل یک پیشنهاد خوب برای آسان شگفتی های زنبور عسلنخستین تصویر از سیاهچالهاولین تصویر در تاریخ از سبه خودت مغرور نشوتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرمان های جدید در بیماری مخچه فراتر از حفظ تعادلکنفرانس تشنج هتل کوثر اصعلایم کمبود ویتامین E را نظام مثبت زندگیاگر نعمت فراموشی نبود بسبیوگرافیتاثیر درجه حرارت بر عملکدرگیری مغز در بیماران مبمشکلات روانپزشکی پس از سکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک تا کابزار بقای موجود زنده از بحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر عصاره تغلیظ شده گیروبات های ریز در درمان بیمغز انسان رو به کوچک تر شگامی در درمان بیماریهای هوشیاری کوانتومیاختلال در شناسایی حروف و برخی اختلالات عصبی مثانهتغییرات تکاملی سر انسان ثبت امواج الکتریکی در عصراه های جدید برای قضاوت رنقش قهوه در سلامتیپیشینیان انسان از هفت میویتامین E در چه مواد غذایارتباط شگفت مغز انسان و فبعد از کرونا دلخوشی بیهوحافظه و اطلاعات در کجاست زبان و تکلم برخی بیماریهنقش ذهن و شناخت در حوادث آیا واکنش های یاد گرفته واز نظر علم اعصاب اراده آزتنفس هوازی و میتوکندریخودآگاهی و هوشیاريفراموش کارها باهوش تر هسسم زنبور ، کلیدی برای وارچندین ماده غذایی که ماننآیا رژیم غذایی گیاهی سلااز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل مداومدو برابر شدن خطر مرگ و میلرزش ناشی از اسیب به عصبسخن پاک و ثابتچگونه واکنس کرونا را توزامید درمان کرونا با هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر ژنها بر اختلالات خداروی تشنجی دربارداریمیگرن سردردی ژنتیکی که بیک آلل ژنتیکی که از نئاندشاهکار قرننرمش های مفید در سرگیجهاولین سلول مصنوعیبه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر گیاه خواری بر رشد ودرمان های رایج ام اسمخچه ، فراتر از حفظ تعادلکنگره بین المللی سردرد دعلایم کمبود ویتامین E را نظریه تکامل در درمان بیماگر نعمت فراموشی نبود بسبیوگرافیتاثیر درجه حرارت بر عملکدرگیری مغزی در سندرم کوومشکلات روانپزشکی در عقب کاربرد روباتهای ريز، در صفحه اصلیهوش مصنوعی از عروسک تا کابزارهای بقای موجود زندبحثی در مورد عملکرد لوب فتاریخ همه چیز را ثبت کردهروح رهاییمغز انسان رو به کوچکتر شدگامی در درمان بیماریهای هوش، ژنتیکی است یا محیطیاختلال در شناسایی حروف و برخی بیماری ها که در آن بجمجمه انسان های اولیهراه های جدید برای قضاوت رنقش مهاجرت در توسعه نسل اپیشرفتی مستقل از ابزار هویتامین دی گنجینه ای بزرارتباط شگفت انگیز مغز انتفاوت مغز انسان و میمون هحافظه و اطلاعات در کجاست زبان و شناخت حقیقت قسمت چنقش روزه داری در سالم و جآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز آغاز خلقت تا نگاه انساتو دی ان ای خاص ميتوکندريخودآگاهی و هوشیاريفراموشی همیشه هم بد نیستسودمندی موجودات ابزی بر چه زیاد است بر من که در ایآیا رژیم غذایی گیاهی سلااز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل چشمديدن با چشم بسته در خواب لزوم سازگاری قانون مجازاسریعترین کامپیوتر موجودچگونه آن شکری که می خوریمامگا سه عامل مهم سلامتاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر کلام در آیات کلام بداروی جدید s3 در درمان ام میگرن شدید قابل درمان اسیک جهش ممکن است ذهن انسانشبیه سازی میلیون ها جهان نرمشهای مهم برای تقویت عاوکرلیزوماب داروی جدید شبوزون هیگز چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرمان های علامتی در ام اسمخچه ابزاري که وظیفه آن فکنگره بین المللی سردرد دعلت خواب آلودگی بعد از خوهفت چیز که عملکرد مغز تو اگر تلاش انسان امروز برابیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر درجه حرارت بر عملکدرگیری مغزی در سندرم کوومشاهده آینده از روی مشاهکجای مغز مسئول پردازش تجسوالات پزشکیهوش مصنوعی از عروسک تا کمابزارهای پیشرفته ارتباط بحثی درباره هوش و تفاوتهتبدیل تراکت صوتی مصنوعی روزه داری و بیمار ی ام اس مغز ایندگان چگونه استگاهی لازم است برای فهم و هیچگاه از فشار و شکست نتراختلالات مخچهبرخی بیماری های خاص که بدجنسیت و تفاوت های بیناییراه پیروزی در زندگی چیستنقش میدان مغناطیسی زمین پاسخ گیاهان در زمان خوردویرایش DNA جنین انسان، برارتباط شگفت انگیز مغز انتفاوت های بین زن و مرد فقحافظه و اطلاعات در کجاستزبان و شناخت حقیقت قسمت انقش رژیم غذایی بر رشد و اآیا امکان بازسازی اندامهاز انفجار بزرگ تا انفجار تولید سلولهای جنسی از سلخانواده پایدارفرایند تکامل و دشواری هاسیلی محکم محیط زیست بر اننهایت معرفت و شناخت درک عآیا راهی برای رفع کم آبی از تکینگی تا مغز از مغز تتکامل ابزار هوش ، راه پر دی متیل فومارات(زادیوا)(لزوم سازگاری قانون مجازاسرگیجه از شایعترین اختلاچگونه انتظارات بر ادراک امروز دانش ژنتیک هیچ ابهاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر کپسول نوروهرب بر نداروی جدید ضد میگرنمیدان مغناطيسي زمین بشر یکی از علل محدودیت مغز امشبیه سازی سیستم های کوانچرا مغزهای ما ارتقا یافت ايندگان چگونه خواهند دیدبی عدالتی در توزیع واکسن تاثیر گیاه خواری بر رشد ودرمان ژنتیکی برای نوآوریمدارک ژنتیکی چگونه انسانکندر در بیماریهای التهابعوامل موثر در پیدایش زباهفت سین یادگاری از میراث ابزار هوش در حال ارتقا ازبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر درجه حرارت بر عملکدرگیری اعصاب به علت میتومعنی روزهکرونا چه بر سر مغز می آورپیامهای کاربرانهوش مصنوعی از عروسک تا کمابزارهای بقا از نخستین هبحثی درباره هوش و تفاوتهتبدیل سلولهای محافط به سروش مقابله مغز با محدودیمغز ابزار بقای برتر مادیگاهی مغز بزرگ چالش استهاوکينگ پیش از مرگش رسالاختلالات حرکتی در انسانبرخی توجهات در ببمار پارجنسیت و تفاوت های بیناییراست دستی و چپ دستینقش محیط زندگی و مهاجرت دپختگی پس از چهل سالگي به واکنش های ناخودآگاه و تقارتباط غیرکلامی بین انساتفاوت های تکاملی در مغز وحس چشایی و بویاییزبان و شناخت حقیقت قسمت دنقش رژیم غذایی در رشد و اآیا انسان با مغز بزرگش اخاز بحث های کنونی در ویروستومورها و التهاب مغزی عاخارق العاده و استثنایی بفرایند حذف برخی اجزای مغسیاهچاله و تکینگی ابتدایچهار میلیارد سال تکامل بآیاما مقهور قوانین فیزیکاز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل زباندژا وو یا اشنا پنداریمقابله با کرونا با علم اسسربازان ما محققا غلبه می چگونه باغبانی باعث کاهش انفجار و توقف تکاملی نشاازدواج های بین گونه ای، رتاثیر کپسول نوروهرب بر تداروی ضد تشنج با قابليت تمکانیزمهای دفاعی در برابیافته های نوین علوم پرده شباهت مغز با کیهان مادیچرا پس از بیدار شدن از خوايا اراده آزاد توهم است یبیمار 101 ساله، مبتلا به ستاثیر گیاهخواری بر رشد و درمان تشنجمروری بر تشنج و درمان هایکوچک شدن مغز از نئاندرتاعوامل ایجاد لغت انسانی و هم نوع خواری در میان پیشیابزار بقا از نخستین همانبیش از نیمی از موارد انتقتاثیر درجه حرارت بر عملکذهن ما از در هم شکستن منبمغز فکر میکند مرگ برای دیکشف مکانیسم عصبی خوانش پسایتهای دیگرهوش مصنوعی به کمک هوش طبیابزارهای بقا ازنخستین همبحثی درباره هوش و تفاوتهتری فلوپرازینروش های صرفه جویی در ایجامغز ابزار برتر بقاگذر زمان کاملا وابسته به هاوکينگ پیش از مرگش رسالاختلالات صحبت کردن در انبرخی روش های تربیتی کودکبرخی سلولهای عصبی در تلاجهش های ژنتیکی مفید در سارشته نوروایمونولوژی و نقنقش نظام غذایی در تکامل مپرورش مغز مینیاتوری انساواکسن کووید 19 چیزهایی که ارتروز یا خوردگی و التهاتفاوتهای جنسیتی راهی براحس و ادراک (قسمت اول )زبان و شناخت حقیقت قسمت سنقش زنجبیل در جلوگیری از آیا احتمال دارد رویا از آاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتوهم چیستخدا موجود استفرد حساس از نظر عاطفی و بسیاره ابلهانچهار ساعت پس از کشتار خوکآزمون ذهنی گربه شرودینگراز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل ساختار رگهای مغزی دژاوو یا آشناپنداریملاحظات بیهوشی قبل از جرواکسن سرطانسردرد میگرن در کودکانچگونه تکامل مغزهای کنونیانواع سکته های مغزیاستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر کپسول نوروهرب بر سداروی ضد تشنج با قابليت تما انسانها چه اندازه نزدیادگیری مهارت های جدید دشباهت زیاد بین سلول هاي عچرا بیماری های تخریبی مغايا اراده آزاد توهم است یبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر انتخاب از طرف محیط درمان جدید میگرن با انتی مرکز هوشیاری، روح یا بدن کووید نوزده و خطر بیماریعواملی که برای ظهور لغت اهمیشه اطمینان تو بر خدا بابزار بقای موجود زنده از بیشتر کمردردها نیازی به تاثیر درجه حرارت بر عملکذهن چند جانبه نیازمند نگمغز ما کوچکتر از نیم نقطهکشف مکانیسمی پیچیده در بهوش مصنوعی در کامپیوترهاابزارهای بقای از نخستین بحثی درباره هوش و تفاوتهتری فلوپرازینروش هایی ساده برای کاهش امغز از بسیاری حقایق می گرگربه شرودینگر و تاثیر مشهدف یکسان، در مسیرهای متادامه بحث تکامل چشمبرخی سيناپسها طی تکامل و جهش های ژنتیکی غیر تصادفرشد مغز علت تمایل انسان بنقش نظریه تکامل در شناساآلودگی هوا و ویروس کروناواکسن کرونا و گشودن پنجرارزش حقیقی زبان قسمت اولتقلید مرحله ای نسبتا پیشحس و ادراک (قسمت دوم )زبان شناسی نوین نیازمند نقش زبان در سلطه و قدرت اآیا احتمال دارد رویا از آاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتوانایی مغز و دیگر اجزای خطا در محاسبات چیزی کاملفرضیه ای جدید توضیح میدهسیاره ابلهاننوآوری ای شگفت انگیز دانآسيب میکروواسکولاریا آستکامل شناخت انسان با کشفدگرگونی های نژادی و تغییممانتین یا آلزیکسا یا ابواکسنی با تاثیر دوگانه اسردرد و علتهای آنچگونه جمعیت های بزرگ شکل انگشت نگاری مغز نشان میداستفاده از سلول های بنیاتاثیر کپسول نوروهرب بر سداستانها و مفاهیمی اشتباما انسانها چه اندازه نزدیادآوری خواب و رویاشباهت زیاد بین سلول هاي عچرا حیوانات سخن نمی گوینای آنکه نامش درمان و یادشبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر احتمالی عصاره تغلیدرمان جدید کنترل مولتیپلمرکز حافظه کجاستکودک ایرانی که هوش او از عوارض ازدواج و بچه دار شدهمیشه عسل با موم بخوریمابزار بقای موجود زنده از با هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر درجه حرارت بر عملکرفتار اجتماعی انسان، حاصمغز مادران و کودکان در زمکشف ارتباط جدیدی از ارتبهوش مصنوعی در خدمت خلق وحابزارهای دفاعی و بقای موبحثی درباره هوش و تفاوتهتسلیم شدن از نورون شروع مروش صحبت کردن در حال تکاممغز به تنهایی برای فرهنگ گزیده ای از وبینار یا کنفهدف از تکامل مغزاداراوون تنها داروی تایی