دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

کمردرد با پوشیدن کفش مناسب تا حد زیادی بر طرف میشود

کمردرد با پوشیدن کفش خوب تا حد زیادی بر طرف میگردد.

لینک ویدیو

https://www.facebook.com/drsalmanfatemi/videos/10215386790165392/?t=14


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
چرا در مغز انسان، فرورفتتکامل ابزار هوش ، راه پر ایا بدون زبان میتوانیم تزبان و تکلم برخی بیماریههزینه ای که برای اندیشیدتاثیر درجه حرارت بر عملکمبانی ذهنی سیاه و سفیداضطراب و ترسکایروپاکتیک چیستحس و ادراک قسمت چهارمنقش داروهاي مختلف معروف بخش دیگری در وجود انسان هآیا امکان بازسازی اندامهدرمان جدید میگرن با انتی پیامهای کاربرانسایتهای دیگرچراروياها را به یاد نمی آتکامل ساختار رگهای مغزی ایا تکامل هدفمند استزبان و شناخت حقیقت قسمت چفلج بل، فلجی ترسناک که آنارتقا و تکامل سنت آفرینش هستي مادي ای که ما کوچکترتاثیر درجه حرارت بر عملکمجموعه های پر سلولی بدن ماطلاعاتی عمومی در مورد مکاربرد روباتهای ريزنانوحس و ادراک قسمت پنجمساخت شبکه عصبی مصنوعی با نقش روزه داری در سالم و جبرنامه و ساختار پیچیده مآیا انسان با مغز بزرگش اخدرمانهای بیماری پارکینسچراروياها را به یاد نمی آتکامل شناخت انسان با کشفایرادهای موجود در خلقت بزبان و شناخت حقیقت قسمت افلج خوابارتوکين تراپی روشی جديد هستی ما پس از شروعی چگال تاثیر درجه حرارت بر عملکمحل درک احساسات روحانیاطلاعاتی عمومی در مورد مکاربرد روباتهای ريز، در حس و ادراک قسمت سومسریعترین کامپیوتر موجودنقش زبان در سلطه و قدرت ابرین نت به جای اینترنتآیا احتمال دارد رویا از آدرک فرد دیگر و رفتارهای انزاع بین جهل و علم رو به پتئوری تکامل امروز در درماگر نعمت فراموشی نبود بسزبان و شناخت حقیقت قسمت دفلج خواب چیستارتباط میکروب روده و پارویتامین E برای فعالیت صحتاثیر درجه حرارت بر عملکمحل درک احساسات روحانی دبلندی در ذهن ما درک بلندیکجای مغز مسئول پردازش تجحساسیت روانی متفاوتسرگیجه از شایعترین اختلانقش زبان در سلطه و قدرت ابرای پیش بینی آینده مغز دآیا احتمال دارد رویا از آدرک و احساسنظریه تکامل در درمان بیمتئوری تکامل در پیشگیری و اگر نعمت فراموشی نبود بسزبان و شناخت حقیقت قسمت سفیلمی بسیار جالب از تغییارتباط چاقی و کاهش قدرت بویتامین E در چه مواد غذایتاثیر درجه حرارت بر عملکمحدودیت های حافظه و حافظبه زودی شبکه مغزی به جای کشف مکانیسم عصبی خوانش پخلاصه ای از مطالب همایش مسردرد و علتهای آننقش غذاها و موجودات دريابرخی اثرات مضر ویتامین دآیا برای تولید مثل همیشه درک احساسات و تفکرات دیگهفت چیز که عملکرد مغز تو تا 20 سال آینده مغز شما به اگر تلاش انسان امروز برازبان، وسیله شناسایی محیطفیزیکدانان ماشینی برای تارتباط شگفت مغز انسان و فویتامین دی گنجینه ای بزرتاثیر رو ح و روان بر جسممخچه ، فراتر از حفظ تعادلبوزون هیگز چیستکشف مکانیسمی پیچیده در بخواندن ، یکی از شستشو دهنسردرد تنشننقش غذاها و موجودات دريابرخی اختلالات عصبی مثانهآیا بزرگ شدن مغز فقط در ددرک تصویر و زبان های مخلتهفت سین یادگاری از میراث تاثیر مشاهده بر واقعیت بابزار هوش در حال ارتقا ازسفر نامه سفر به بم و جنوب فراموشی همیشه هم بد نیستارتباط شگفت انگیز مغز انواکنش های ناخودآگاه و تقتاثیر رژیم گیاه خواری بر مخچه ابزاري که وظیفه آن فبیماری گیلن باره و بیمارکشف ارتباط جدیدی از ارتبخواب سالم عامل سلامتیسردرد سکه اینقش غذاها و موجودات دريابرخی بیماری ها که در آن بآیا تکامل و تغییرات ژنتیدرک عمیق در حیواناتهمیشه عسل با موم بخوریمتاثیر ویتامین دی بر بیماابزارهای بقای موجود زندسفرنامه سفر به بم و جنوب فرایند حذف برخی اجزای مغارتباط شگفت انگیز مغز انواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتاثیر رژیم گیاه خواری بر مدارک ژنتیکی چگونه انسانبیماری ای شبیه ام اس مولتکشف جمجمه ای درکوه ایرهوخواب سالم عامل سلامتی و یسرعت فکر کردن چگونه استنقشه مغزی هر فرد منحصر بهبرخی توجهات در ببمار پارآیا خداباوری محصول تکاملدرگیری اعصاب به علت میتوهوش مصنوعی می تواند بر احتاثیر ژنها بر اختلالات خابزارهای دفاعی و بقای موسفرنامه سفر به بم و جنوب فرد حساس از نظر عاطفی و بارتباط غیرکلامی بین انساوراپامیل در بارداریتاثیر رژیم گیاه خواری بر مرگ انتقال است یا نابود شبیماری بیش فعالیگنجینه ای به نام ویتامین خواب عامل دسته بندی و حفطشنا در ابهای گرم جنوب نیچندین ماده غذایی که ماننبرخی سيناپسها طی تکامل و آیا دلفین ها می تواند از رقیبی قدرتمند در برابر مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر کپسول نوروهرب بر ناثر مضر مصرف طولانی مدت رسفرنامه سفر به بم و جنوب قانون مندی نقشه ژنتیکی مارتروز یا خوردگی و التهاورزش هوازی مرتب خیلی به قتاثیر رژیم گیاهخواری بر مزایای شکلات تلخ برای سلبیماری تی تی پیگیاه خواری و گوشت خوار کدخودآگاهی و هوشیاريشناخت و معرفت، و نقش آن دچه زیاد است بر من که در ایبررسي علل احتمالي تغيير آیا راهی برای رفع کم آبی رمز و رازهای ارتباط غیر کهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر کپسول نوروهرب بر تاثرات مفید قهوهسفرنامه سفر به بم و جنوب قارچ بی مغز در خدمت موجودارزش حقیقی زبان قسمت اولورزش هوازی ، بهترین تمریتاثیر عصاره تغلیظ شده گیمشکلات نخاعیبیماری ضعف عضلات نزدیک بگالکانزوماب، دارویی جدیخودآگاهی و هوشیاريشواهدی از دنیسوان(شبه نئچهار میلیارد سال تکامل ببررسی و اپروچ جدید بر بیمآیاما مقهور قوانین فیزیکرویای شفافهوش مصنوعی الفاگوتاثیر کپسول نوروهرب بر ساثرات مضر ماری جواناسلولهای بنیادی مصنوعی درلوب فرونتال یا پیشانی مغارزش حقیقی زبان قسمت دومورزش و میگرنتبدیل تراکت صوتی مصنوعی مغز ما کوچکتر از نیم نقطهبیماریهای تحلیل عضلانی اگامی در درمان بیماریهای خطا در محاسبات چیزی کاملشاهکار قرنچهار ساعت پس از کشتار خوکبررسی سیستم تعادلی بدن اإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَروبات های ریز در درمان بیهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر کپسول نوروهرب بر ساجزای پر سلولی بدن انسان سلسله مباحث هوش مصنوعیلبخند بزن شاید صبح فردا زارزش حقیقی زبان قسمت سومورزش بهترین درمان بیش فعتبدیل سلولهای محافط به سمغز چون ابزار هوش است دلیبیوگرافیگاهی لازم است برای فهم و خطا در محاسبات چیزی کاملشباهت زیاد بین سلول هاي عنورون هاي مصنوعی می توانبررسی علل کمر درد در میانافراد آغاز حرکت خودشان رروزه داری و بیمار ی ام اس هوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر گیاه خواری بر رشد واجزایی ناشناخته در شکل گسم زنبور ، کلیدی برای وارلرزش ناشی از اسیب به عصباز نظر علم اعصاب یا نرووسورزش در کمر دردتری فلوپرازینمغز آیندگان چگونه است ؟بیوگرافیگاهی مغز بزرگ چالش استدفاع در برابر تغییر ساختشباهت زیاد بین سلول هاي عنوروپلاستیسیتی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دورافزایش قدرت ادراکات و حسروش مقابله مغز با محدودیهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر گیاه خواری بر رشد واخلاق و علوم اعصابسودمندی موجودات ابزی بر لزوم سازگاری قانون مجازااز نظر علم اعصاب اراده آزوزوز گوشتشنج چیستمغز انسان ایا طبیعتا تمابیست تمرین ساده برای جلوگزارش یک مورد جالب لخته ودلایلی که نشان میدهد ما بشش مرحله تکامل چشمچیزی خارج از مغزهای ما نیتفاوت مغز انسان و میمون هالکتروتاکسی(گرایش و حرکروش های صرفه جویی در ایجاهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر گیاه خواری بر رشد واختلال در شناسایی حروف و سیاهچاله و تکینگی ابتدایلزوم سازگاری قانون مجازااز نظر علم اعصاب اراده آزیک پیشنهاد خوب برای آسان تغییر الگوی رشد مغزی با زمغز انسان رو به کوچکتر شدبیشتر کمردردها نیازی به گشایش دروازه جدیدی از طرديدن با چشم بسته در خواب صرع و درمان های آنچگونه مغز پیش انسان یا همتفاوتهای جنسیتی راهی براامیوتروفیک لترال اسکلروروش هایی ساده برای کاهش اهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر گیاه خواری بر رشد واختلالات مخچهسیاره ابلهانممانتین یا آلزیکسا یا اباز تلسکوپ گالیله تا تلسکیکی از علل محدودیت مغز امتغییر زودتر اتصالات مغزیمغز ایندگان چگونه استبا هوش مصنوعی خودکار روبپنج اکتشاف شگفت آور در مودی متیل فومارات(زادیوا)(ضررهای مصرف شکر و قند بر چگونه هموساپينس بر زمین تقلید مرحله ای نسبتا پیشامگا سه عامل مهم سلامتروش صحبت کردن در حال تکامهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر گیاه خواری بر رشد واختلالات حرکتی در انسانسیاره ابلهانمنابع انرژي پاک سرچشمه حاز تکنیکی تا مغز از مغز تیادگیری مهارت های جدید دتغییر عمودی سر انسان از پمغز ابزار برتر بقابارداری بدون رحمپیموزایددژا وو یا اشنا پنداریضررهای شکر بر سلامت مغزچگونه آن شکری که می خوریمتلاش هایی در بیماران قطع امروز دانش ژنتیک هیچ ابهروشهای نو در درمان دیسک بهوش مصنوعی در کامپیوترهاتاثیر گیاه خواری بر رشد واختلالات صحبت کردن در انسیستم تعادلی بدنمولتیپل اسکلروز در زنان از تکینگی تا مغز و از مغز یادآوری خواب و رویاثبت امواج الکتریکی در عصمغز برای فراموشی بیشتر کبازسازي مغز و نخاع چالشی پیوند مغز و سر و چالشهای دژاوو یا آشناپنداریطی یکصد هزار سال اخیر هرچچگونه جمعیت های بزرگ شکل تلاشی برای درمان قطع نخاانفجار و توقف تکاملی نشاروشهای شناسایی قدرت شنواهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر گیاه خواری بر رشد وادامه بحث تکامل چشمسیستم دفاعی بدن علیه مغز مواد کوانتومی جدید، ممکناز تکینگی تا مغز از مغز تژن هوش و ساختارهای حیاتی جنسیت و تفاوت های بیناییمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بحتی علمی درباره تمایل بپیوند سر، یکی از راه حلهادانشمندان ژنی از مغز انسعلم به ما کمک میکند تا موچگونه جمعیت های بزرگ شکل تلاشی جدید در درمان ام اسانگشت نگاری مغز نشان میدروشی برای بهبود هوش عاطفهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر گیاه خواری بر رشد وادغام میان گونه های مختلسکته مغزیموجود بی مغزی که می توانداز تکینگی تا مغز از مغز تژن یا نقشه توسعه مغز و نقجنسیت و تفاوت های بیناییمغز بزرگ چالش است یا منفعبحث درباره پیدایش و منشاپیشینیان انسان از هفت میدانشمندان روش هاي جدیدی علایم کمبود ویتامین E را چگونه حافظه را قویتر کنیتمایل زیاد به خوردن بستناندوهگین نباش اگر درب یا روشی جدید در درمان قطع نخهوش مصنوعی درمانگر کامپیتاثیر گیاه خواری بر رشد وادغام دو حیطه علوم مغز و ساخت شبکه عصبی با الفبایموجودات مقهور ژنها هستنداز تکینگی تا مغز از مغز تژنها نقشه ایجاد ابزار هوجهش های ژنتیکی مفید در سامغز بزرگ چالشهای پیش روبحثی در مورد نقش ویتامينپیشرفتی مستقل از ابزار هدانشمندان روشی برای تبدیعلایم کمبود ویتامین E را نگاهی بر قدرت بینایی دراتمدن قدیمی ای در جنوب ایرانسان جدید از چه زمانی پاروشی جدید در درمان سکته مهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتاثیر انتخاب از طرف محیط میهمانهای ناخوانده عامل از تکینگی تا مغز- از مغز ژنها ، مغز و ارادهجهش های ژنتیکی غیر تصادفمغز حریص برای خون، کلید تبحثی جالب درباره محدودیتپاسخ گیاهان در زمان خوردداروهای مصرفی در ام اسعوارض ازدواج و بچه دار شدنگاهی بر توانایی اجزاي بتمساح حد واسط میان مغز کوانسان عامل توقف رشد مغزريتوکسيمب در درمان ام اسهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتاثیر ترکیبات استاتین (سمیگرن سردردی ژنتیکی که باز تکینگی تا مغز- از مغز ژنهای هوش ، کدامندجهشهای مفید و ذکاوتی که دمغز زنان جوانتر از مغز مربحثی در مورد نقش کلسیم و پختگی پس از چهل سالگي به داروهای ضد بیماری ام اس وعید نوروز مبارکناتوانی از درمان برخی ویتنفس هوازی و میتوکندریانعطاف پذیری مکانیسمی علراه های جدید برای قضاوت رهوش احساسیتاثیر دپاکین بر بیماری ممیدان مغناطيسي زمین بشر از تکینگی تا مغز- از مغزتکمردرد با پوشیدن کفش مناجهشهای مفید و ذکاوتی که دمغزهای کوچک بی احساسبحثی در مورد عملکرد لوب فپرورش مغز مینیاتوری انساداروی تشنجی دربارداریعامل کلیدی در کنترل کارآناتوانی در شناسایی چهره تنفس هوازی و میتوکندریاولین مورد پیوند سر در انراه های جدید برای قضاوت رهوش احساسیتاثیر داروهای ضد التهاب مکانیزمهای دفاعی در براباز تکینگی تا مغز، از مغز کنفرانس تشنج هتل کوثر اصجاذبه و نقش آن در شکلگیرینقش قهوه در سلامتیبحثی درباره هوش و تفاوتهآیا ما تنها موجودات زنده داروی ضد تشنج با قابليت تعسل طبیعی موثر در کنترل بنخاع ما تا پایین ستون فقرتو دی ان ای خاص ميتوکندرياولین تصویر در تاریخ از سراه پیروزی در زندگی چیستهوش عاطفی بیشتر در زنانتاثیر داروی ضد تشنج سدیم ما انسانها چه اندازه نزدازدواج های بین گونه ای، رکندر در بیماریهای التهابحافظه و اطلاعات در کجاست نقش هورمون های تیروئید دبحثی درباره هوش و تفاوتهآیا مغز تا بزرگسالی توسعداروی ضد تشنج با قابليت تعصب حقوق نورولوونخستین تصویر از سیاهچالهتولید سلولهای جنسی از سلايندگان چگونه خواهند دیدرشد مغز علت تمایل انسان بهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر درجه حرارت بر عملکما انسانها چه اندازه نزداستفاده از هوش مصنوعی در کودک ایرانی که هوش او از حافظه و اطلاعات در کجاست نقش ژنتیک در درمان اختلابحثی درباره هوش و تفاوتهآیا هوش ارثی دریافتی از پداستانها و مفاهیمی اشتباعضلانی که طی سخن گفتن چقدنرمش های مفید در سرگیجهتوانایی مغز و دیگر اجزای ايا اراده آزاد توهم است یزمین زیر خلیج فارس تمدنی زندگی هوشمند در خارج از زهوش، ژنتیکی است یا محیطیتاثیر درجه حرارت بر عملکما با کمک مغز خود مختاريماستیفن هاوکینگ در مورد هکودکان خود را مشابه خود تحافظه و اطلاعات در کجاستنقش انتخاب از طرف محیط، نبحثی درباره هوش و تفاوتهآیا هوش سریعی که بدون احسدر مانهای کمر دردمقالاتنرمشهای مهم برای تقویت عتوازن مهمتر از فعالیت زیايا اراده آزاد توهم است یزیباترین چیز در افزایش سهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر درجه حرارت بر عملکما تحت کنترل ژنها هستیم یاستیفن هاوکینگ در تفسیر کوری گذرای ناشی از موبایحس چشایی و بویایینقش اتصالات بین سلولهای بحثی درباره هوش و تفاوتهآیا هشیاری کوانتومی وجوددر چه مرحله ای از خواب ، رتاثیر ویتامین دی بر بیماچرا مغزهای ما ارتقا یافت توصیه های غیر دارویی در سایا کوچک شدن مغزانسان التوصیه هایی در مصرف ماهیایا ابزار هوشمندی یا مغز زبان چهار حرفی حیات زمینهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر درجه حرارت بر عملکماه رجباستخوان های کشف شده، ممککی غایب شدی تا نیازمند دلحس و ادراک (قسمت اول )نقش حفاظتی مولکول جدید دبحثی درباره احساسات متفاآیا واکنش های یاد گرفته ودرمان های بیماری آلزایمرصفحه اصلیچرا حیوانات سخن نمی گوینتوضیحی ساده در مورد هوش مایا بیماری ام اس (مولتیپزبان و بیان، در سایه پیشرهدف از تکامل مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکماپروتیلیناصول سلامت کمرکاهش التهاب ناشی از بیماحس و ادراک (قسمت دوم )نقش حیاتی تلومر دی ان آ دبحثی درباره احساساتی غیرآیا آگاهی پس از مرگ از بیدرمان های رایج ام اسسوالات پزشکیچرا حجم مغز گونه انسان در