دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

انفجار و توقف تکاملی نشانه برنامه در خقت

#انفجارهای_تکاملییا#توقفهای_تکاملی، نشانه قانونمند بودن#نقشه_ژنتیکیاست.

#دکتر_سید_سلمان_فاطمی

لینک ویدیو

https://www.facebook.com/drsalmanfatemi/videos/10215327658007125/?t=0


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
رابطه تشنج و اوتیسمفلج بل، فلجی ترسناک که آنابزار بقا از نخستین همانعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تمروری بر تشنج و درمان هایبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر رژیم گیاهخواری بر واکنش به حس جدیددانشمندان یک فرضیه رادیکآیا ما تنها موجودات زنده زیباترین چیز در افزایش سفرضیه ای جدید توضیح میدهابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در مشکلات نخاعیتلاشی تازه برای گشودن معنرمش های مفید در سرگیجهتصویربرداری فضاپیمای آمورزش هوازی مرتب خیلی به قداروی جدید ضد میگرنآیا احتمال دارد رویا از آزبان، وسیله شناسایی محیطلوزالمعده(پانکراس)مصنوعابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد ممغز ناتوان از توجیه پیداتولید مثل اولین ربات های نشانه های گذشته در کیهان جهان یکپارچهژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرمان های بیماری آلزایمرآیاما مقهور قوانین فیزیکسلطان جنگل یا صاحب ملکوتمنابع انرژی از نفت و گاز اجزایی ناشناخته در شکل گبیماری گیلن باره و بیمارمغز بزرگ چالش است یا منفعتیوتیکسن داروی ضد جنونهندسه بنیادینجستجوی هوشیاری در مغز ماکوچک شدن مغز از نئاندرتادرک احساسات و تفکرات دیگافسردگی و اضطراب در بیماسیاره ابلهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت اداراوون تنها داروی تاییبیست تمرین ساده برای جلونقش نظریه تکامل در شناساتأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت دوم )کاربرد روباتهای ريزنانوذهن تو همیشه به چیزی اعتقانسان قدیم در شبه جزیره عسربازان ما محققا غلبه می منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد نقش ویتامين نقش روی و منیزیم در سلامتتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی به کمک هوش طبیحس و ادراک قسمت بیستمرویا حقی از طرف خداگنجینه ای به نام ویتامین ای آنکه نامش درمان و یادششاهکار قرنموجود بی مغزی که می توانداز آغاز خلقت تا نگاه انسابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱چند جهانیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچگاه از فشار و شکست نترخواب سالم عامل سلامتی و یروشی جدید در درمان قطع نخپمبرولیزوماب در بیماری چاگر میدانی مصیبت بزرگتر طی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکینگی تا مغز از مغز تماجرای جهل مقدسبرخی روش های تربیتی کودکتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگدنیای شگفت انگیز کوانتومپیشرفتی مستقل از ابزار هپاسخ گیاهان در زمان خوردراز تغییرفلج خوابابزار بقا از نخستین همانعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز هوشیاری، روح یا بدن بعد از کرونا دلخوشی بیهونگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر عصاره تغلیظ شده گیواکسن های شرکت فایزر آمردانشمندان ژنی از مغز انسآیا مغز تا بزرگسالی توسعزیر فشار کووید چه باید کرقلب و عقلابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیامشکلات بین دو همسر و برخیتلاشی جدید در درمان ام اسنرمشهای مهم برای تقویت عتصادف یا قوانین ناشناختهورزش هوازی ، بهترین تمریداروی ضد تشنج با قابليت تآیا احتمال دارد رویا از آسفر نامه سفر به بم و جنوب لیس دگرامفتامین یا ویاسابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد ممغز و سیر تکامل ان دلیلی تولید پاک و فراوان انرژینظام مثبت زندگیجهان کنونی و مغز بزرگتریژنها نقشه ایجاد ابزار هودرمان های جدید میگرنآب زندگی است قسمت چهارمسم زنبور ، کلیدی برای وارمنابع انرژی از نفت و گاز احیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه آلزایمر و مغز بزرگ چالشهای پیش روتکنولوژی جدید که سلول هاهندسه در پایه ی همه ی واکحفره در مغزکووید نوزده و خطر بیماری درک تصویر و زبان های مخلتالکتروتاکسی(گرایش و حرکسیر آفرینش از روح تا مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت ادراک ما درک ارتعاشی است بیش از نیمی از موارد انتقنقش هورمون های تیروئید دتئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهلکاربرد روباتهای ريز، در ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعانسان ها می توانند میدان سردرد میگرن در کودکانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتباط غیرکلامی بین انسابحثی در مورد نقش کلسیم و نقش روزه داری در سالم و جتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی در کامپیوترهاحس و ادراک قسمت دهمرویاها از مغز است یا ناخوگویید نوزده و ایمنی ساکتایمپلانت مغزی کمک میکند شبیه سازی میلیون ها جهان موجودات مقهور ژنها هستنداز انفجار بزرگ تا انفجار برین نت به جای اینترنتچندین ماده غذایی که ماننتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیپرپاراتیروئیدیسمخواب عامل دسته بندی و حفطروشی جدید در درمان سکته مپنج اکتشاف شگفت آور در مواگر نیروی مغناطیس نباشد ظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکینگی تا مغز از مغز تماده ی تاریکبرخی سلولهای عصبی در تلاتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس دندان ها را مسواک بزنید تدو ویژگی انتزاع و قدرت تجپختگی پس از چهل سالگي به راست دستی و چپ دستیفلج خواب چیستابزار بقا از نخستین همانعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز حافظه کجاستتفکر خلا ق در برابر توهم نگاه انسان محدود به ادراتاریخ همه چیز را ثبت کردهواکسن کووید 19 چیزهایی که دانشمندان پاسخ کوانتومی آیا همه جنایت ها نتیجه بیزیرفون داروی ضد ام اسقیچی ژنتیکیابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیامشکلات روانپزشکی پس از ستمایل زیاد به خوردن بستنچرا مغزهای ما ارتقا یافت تظاهر خوابیده ی مادهورزش و میگرنداروی ضد تشنج با قابليت تآیا برای تولید مثل همیشه سفر به مریخ در 39 روزلا اکراه فی الدینابزارهای پیشرفته ارتباط اعداد بینهایت در دنیای ممغز آیندگان چگونه است ؟تولید سلولهای جنسی از سلنظریه ی تکامل در درمان بیجهان کاملی در اطراف ما پرژنها ، مغز و ارادهدرمان های جدید در بیماری آب زندگی است قسمت اولسماگلوتید داروی کاهش دهنمنابع انرژی از نفت و گاز احیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه ام اس مولتمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتکنولوژی جدید که سلول هاهوموارکتوس ها ممکن است دحقیقت قربانی نزاع بین بی کودک ایرانی که هوش او از درک حقیقت نردبان و مسیری الگوبرداری از طبیعتسیستم تعادلی بدنمنبع هوشیاری کجاست قسمت ادغام میان گونه های مختلبیشتر کمردردها نیازی به نقش هورمون زنانه استروژنتئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و دومکتاب زیست شناسی باورذرات کوانتومی زیر اتمی قانسان جدید از چه زمانی پاسردرد و علتهای آنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتروز یا خوردگی و التهابحثی در مورد عملکرد لوب فنقش رژیم غذایی بر رشد و اتاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت دوازدهمرویاهای پر رمز و حیرتی درگوشه بیماری اتوزومال رسسایمپلانت نخاعی میتواند دشبیه سازی سیستم های کوانمیهمانهای ناخوانده عامل از بحث های کنونی در ویروسبرای پیش بینی آینده مغز دچه زیاد است بر من که در ایتاثیر گیاهخواری بر رشد و هاوکينگ پیش از مرگش رسالخودآگاهی و هوشیاريريتوکسيمب در درمان ام اسپوست ساعتی مستقل از مغز داگر نعمت فراموشی نبود بسعقل مجادله گراز تکینگی تا مغز از مغز تماده ی خالیبرخی سيناپسها طی تکامل و نیاز به آموزش مجازی دیجیتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحویتامین E در چه مواد غذایدو برابر شدن خطر مرگ و میپروژه ی ژنوم انسانیرجزخوانی هایی که امروز بفلج دوطرفه عصب 6 چشمابزار بقا از نخستین همانعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز حافظه کجاستتفاوت مغز انسان و میمون هنگاه از درون مجموعه با نگتازه های اسکیزوفرنی(جنوواکسن کرونا و گشودن پنجردانشمندان اولین سلول مصنآیا هوش مصنوعی می تواند نزاوسکا درمان گوشرقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصابزار بقای موجود زنده از استفاده از سلول های بنیامشکلات روانپزشکی در عقب تمدن قدیمی ای در جنوب ایرچرا ویروس کرونای دلتا واتظاهری از ماده است که بیدورزش بهترین درمان بیش فعداروی ضد تشنج توپیراماتآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسفر تجهیزات ناسا به مریخ لایو دوم دکتر سید سلمان فابزارهای بقا از نخستین هبلندی در ذهن ما درک بلندیمغز انسان ایا طبیعتا تماتومورها و التهاب مغزی عانظریه ی تکامل در درمان بیجهان دارای برنامهژنهای مشترک بین انسان و ودرمان های رایج ام اسآب زندگی است قسمت دومسندرم کووید طولانیمنابع انرژی از نفت و گاز احساس گذر سریعتر زمانبیماری اسپینال ماسکولار مغز بزرگترین مصرف کننده تکامل مادی تا ابزار هوشمهوش مصنوعی می تواند بر اححقیقت اشیاکودکان میتوانند ناقل بی درک عمیق در حیواناتالتهاب شریان تمپورالسیستم دفاعی بدن علیه مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت ادغام دو حیطه علوم مغز و با هوش مصنوعی خودکار روبنقش ویتامین K در ترمیم استا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و سومکتاب، سفری به تاریخذرات کوانتومی زیر اتمی قانسان عامل توقف رشد مغزسردرد تنشنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارزش حقیقی زبان قسمت اولبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش رژیم غذایی در رشد و اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت سومرویای شفافگوشت خواری یا گیاه خواریاین پیوند نه با مغز بلکه شبکه های مصنوعی مغز به درمیگرن سردردی ژنتیکی که باز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرای اولین بار دانشمنداننهایت معرفت و شناخت درک عتاثیر انتخاب از طرف محیط هاوکينگ پیش از مرگش رسالخودآگاهی و هوشیاريریواستیگمیناگر نعمت فراموشی نبود بسعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاز تکینگی تا مغز از مغز تمبانی ذهنی سیاه و سفیدبرداشت مغز ما از گذر زمانچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کادو برابر شدن خطر مرگ و میپروژه ی ژنوم انسانیرساناها و ابر رساناها و عفناوری هوش مصنوعی نحوه خابزار بقا از نخستین همانعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز خنده در کجای مغز استتفاوت ها و تمایزها کلید بنگاه حقیقی نگاه به درون اتازه های بیماری پارکینسوواکسن کرونا از حقیقت تاتدانشمندان تغییر میدان مغآیا هوش مصنوعی زندگی بشرزبان مشترک ژنتیکی موجوداقانون مندی نقشه ژنتیکی مابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در مورد همشاهده گر جدای از شیء مشاتمدن پیشرفته ی پیشینیانچرا پس از بیدار شدن از خوتغییر الگوی رشد مغزی با زورزش در کمر دردداستانها و مفاهیمی اشتباآیا تکامل و تغییرات ژنتیسفر دشوار اکتشافلبخند بزن شاید صبح فردا زابزارهای بقا ازنخستین همبلعیدن ستاره توسط سیاهچامغز انسان برای ایجاد تمدتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نظریه ی ریسمانجهان در حال نوسان و چرخشژنهای هوش ، کدامنددرمان های علامتی در ام اسآب زندگی است قسمت سومسندرم گیلن باره به دنبال منابع انرژی از نفت و گاز احساسات کاذببیماری اضطراب عمومیمغز حریص برای خون، کلید تتکامل مداومهوش مصنوعی و کشف زبان هایحقیقت تنها چیزی است که شاکودکان خود را مشابه خود تدرگیری قلب در بیماری ویرامیوتروفیک لترال اسکلروسکته مغزیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتقا و تکامل سنت آفرینش باهوش ترین و با کیفیت ترینقش ژنتیک در درمان اختلاتا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نهمکجای مغز مسئول پردازش تجذرات کوانتومی زیر اتمی قانسانیت در هم تنیده و متصسردرد سکه ایمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارزش حقیقی زبان قسمت دومبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش زنجبیل در جلوگیری از تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیحس و ادراک قسمت سی و هشتمروبات های ریز در درمان بیگیلگمش باستانی کیستاینکه به خاطرخودت زندگی شباهت مغز با کیهان مادیمیگرن شدید قابل درمان اساز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرای خودآگاه بودن تو بایچهار میلیارد سال تکامل بتاثیر احتمالی عصاره تغلیهدف یکسان، در مسیرهای متخورشید مصنوعیریاضیات یک حس جدید استاگر با مطالعه فیزیک کوانعلم به ما کمک میکند تا مواز تکینگی تا مغز از مغز تمباحث مهم حس و ادراکبررسي علل احتمالي تغيير چیزی شبیه نور تو نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا و استخواندو سوی واقعیتپرواز از نیویورک تا لوس آرشته نوروایمونولوژی و نقفیلمی بسیار جالب از تغییابزار بقا از نخستین همانغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکینگی تا مغز- از مغز مرگ چیستتفاوت های بین زن و مرد فقنگاهی بر قدرت بینایی دراتبدیل تراکت صوتی مصنوعی واکسن کرونا ساخته شده تودانشمندان روش هاي جدیدی آیا هوش ارثی دریافتی از پزبان چهار حرفی حیات زمینقانون جنگلابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در تفسیر مشاهده آینده از روی مشاهتمدن بشری و مغز اخلاقیچرا بیماری های تخریبی مغتغییر زودتر اتصالات مغزیوزن حقیقی معرفت و شناختدر مانهای کمر دردآیا جنین انسان، هوشمندی سفرنامه سفر به بم و جنوب لرزش ناشی از اسیب به عصبابزارهای بقای موجود زندهبه مغز خزندگان خودت اجازمغز انسان برای شادمانی طتوهم چیستنظریه تکامل در درمان بیمجهش های ژنتیکی مفید در ساژنهای حاکم بر انسان و انسدرمان ژنتیکی برای نوآوریآزمون ذهنی گربه شرودینگرسندرم پیریفورمیسمنابع انرژی از نفت و گاز اخلاق و علوم اعصاببیماری بیش فعالیمغز را از روی امواج بشناستکامل چشمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحقیقت خواب و رویاکوری گذرای ناشی از موبایدرگیری مغز در بیماری کویامید نیکو داشته باش تا آنسانسور از روی قصد بسیاری منبع هوشیاری کجاست قسمت ارتوکين تراپی روشی جديد بار بزرگ ایستادن بر دو پانقش گرمایش آب و هوا در همتاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهارمکرونا چه بر سر مغز می آوررفتار اجتماعی انسان، حاصانعطاف پذیری مکانیسمی علسرعت فکر کردن چگونه استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارزش حقیقی زبان قسمت سومبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وححس و ادراک قسمت سی و ششمروح رهاییگیاه خواری و گوشت خوار کداینکه خانواده ات سالم باشباهت کیهان و مغزمیدان مغناطيسي زمین بشر از تکنیکی تا مغز از مغز تبرخی ملاحظات در تشنج های چهار ساعت پس از کشتار خوکتاثیر ترکیبات استاتین (سهدف از تکامل مغزخانواده پایدارپیموزایدریسدیپلام تنها داروی تایاگر تلاش انسان امروز براعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تمجموعه های پر سلولی بدن مبررسی و اپروچ جدید بر بیمنکاتی در مورد تشنجتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا در سبزیجاتدوچرخه سواری ورزشی سبک و پرورش مغز مینیاتوری انسارشد مغز فرایندی پیچیده افیزیک مولکولها و ذرات در ابزار بقا از نخستین همانمقالاتاز تکینگی تا مغز- از مغز مرگ و میر پنهانتفاوت های تکاملی در مغز ونگاهی بر توانایی اجزاي بتبدیل سلولهای محافط به سواکسن ایرانی کرونا تولیددانشمندان روشی برای تبدیآیا هوش سریعی که بدون احسزبان و کلمه حتی برای کسانقانون جنگلابزار بقای موجود زنده از استخوان های کشف شده، ممکمطالعه ای بیان میکند اهدتمدنی قدیمی در شمال خلیج چرا حیوانات سخن نمی گوینتغییر عمودی سر انسان از پوزوز گوشدر محل کار ارزش خودت را بآیا جهان ذهن و افکار ما مسفرنامه سفر به بم و جنوب لرزش عضله یا فاسیکولاسیوابزارهای بقای از نخستین به بالا بر ستارگان نگاه کمغز انسان برای شادمانی طتوهمات و شناخت حقیقتنظریه تکامل در درمان بیمجهش های ژنتیکی غیر تصادفکلرال هیدرات برای خواباندرمان ام اس(مولتیپل اسکلآسيب میکروواسکولاریا آسسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنابع انرژی از نفت و گاز اخلاق پایه تکامل و فرهنگبیماری تی تی پیمغز زنان جوانتر از مغز مرتکامل ابزار هوش ، راه پر هوش مصنوعی گوگل به کمک تشحقیقت راستین انسان علم بکی غایب شدی تا نیازمند دلدرگیری مغز در بیماران مبامید درمان کرونا با همانسانسور بر بسیاری از حقایمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط میکروب روده و پاربار سنین ابزار هوشمندی انقش پیش زمینه ها و اراده تاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نوزدهمکریستال زمان(قسمت اولرقیبی قدرتمند در برابر ماولین مورد PML به دنبال تکشلیک فراموشیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارزش خود را چگونه میشناسبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیحس و ادراک قسمت سیزدهمروزه داری متناوب، مغز را گالکانزوماب، دارویی جدیاینترنت بدون فیلتر ماهواشباهت زیاد بین سلول هاي عمیدازولام در درمان تشنج برخی مرزهای اخلاق و علوم نوآوری ای شگفت انگیز دانتاثیر دوپامین و سروتونینهدف از خلقت رسیدن به ابزاخارق العاده و استثنایی بپیموزایدریشه های مشترک حیاتاپی ژنتیکعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تمحل درک احساسات روحانیبررسی ژنها در تشخیص بیماچگونه مولکول های دی ان ایچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین دی گنجینه ای بزرديدن با چشم بسته در خواب آلودگی هوا و ویروس کرونارشد مغز علت تمایل انسان بفیزیک و هوشیاریابزار بقا از نخستین همانتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز- از مغزتمرگ انتقال است یا نابود شتفاوت های زبانی سرمنشا تچالش دیدگاه های سنتی در بتداخل مرزها و صفات با بینواکسن اسپایکوژنداروهای مصرفی در ام اسآیا هشیاری کوانتومی وجودزبان و بیان نتیجه ساختماقانونمندی و محدودیت عالمابزار بقای موجود زنده از استروژن مانند سپر زنان دمعنی روزهتمساح حد واسط میان مغز کوچرا حجم مغز گونه انسان درتغییرات منطقه بویایی مغزیک پیشنهاد خوب برای آسان در چه مرحله ای از خواب ، رآیا جهش های ژنتیکی، ویروسفرنامه سفر به بم و جنوب لزوم سازگاری قانون مجازاابزارهای دفاعی و بقای موبه خودت مغرور نشومغز انسان رو به کوچک تر شتوپیراماتنظریه تکامل در درمان بیمجهشهای مفید و ذکاوتی که دکمردرددرمان تومورهای مغزی با اآسیب ها ناشی از آلودگی هوسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنابع انرژی از نفت و گاز اختلال خواب فرد را مستعد بیماری دویکمغزهای کوچک بی احساستکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی الفاگوحقایق ممکن و غیر ممکنکیهان خود را طراحی میکنددرگیری مغزی در سندرم کووامگا سه عامل مهم سلامتساخت شبکه عصبی مصنوعی با منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمارتباط ماده و انرژیبارداری بدون رحمنقش آتش در رسیدن انسان بهتاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفتمکریستال زمان(قسمت دوم)رموزی از نخستین تمدن بشراولین مورد پیوند سر در انشلیک فراموشیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز نخستین همانند سازها تبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش سجده بر عملکرد مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیحس و ادراک قسمت ششمروزه داری و بیمار ی ام اس گامی در درمان بیماریهای ایندرالشباهت زیاد بین سلول هاي عمکانیک کوانتومی بی معنی برخی نکات از گاید لاین پرنوار مغز مشاهده ی غیر مستتاثیر دپاکین بر بیماری مهر حرکت خمیده می شود و هر خبر مهم تلسکوپ هابلپیچیدگی های مغزمگسرژیم های غذایی و نقش مهم ابزار هوش در حال ارتقا ازعلت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تمحل درک احساسات روحانی دبررسی سیستم تعادلی بدن ابررسی علل کمر درد در میانچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر درجه حرارت بر عملکویروس مصنوعیدی متیل فومارات(زادیوا)(آلزایمرزمین زیر خلیج فارس تمدنی فیزیکدانان ماشینی برای تابزار بقا از نخستین همانصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز، از مغز مراحل ارتقای پله پله کیهتفاوتهای جنسیتی راهی براچاالش ها در تعیین منبع هوتروس جریان انرژیواکسن اسپایکوژن ضد کروناداروهای ام اسآیا واکنش های یاد گرفته وزبان و بیان، در سایه پیشرقارچ بی مغز در خدمت موجودابزار بقای موجود زنده از اسرار آفرینش در موجمعادله ها فقط بخش خسته کنتنفس هوازی و میتوکندریچرا خشونت و تعصبتغییرات آب و هوایی که به یک آلل ژنتیکی که از نئانددر هم تنیدگی مرزها و بی مآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسفرنامه سفر به بم و جنوب لزوم سازگاری قانون مجازااتفاق و تصادفبه زودی شبکه مغزی به جای مغز انسان رو به کوچکتر شدتوانایی مغز و دیگر اجزای هفت چیز که عملکرد مغز تو جهشهای مفید و ذکاوتی که دکمردرد ناشی از تنگی کانادرمان تشنجآشنا پنداریسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنابع انرژی از نفت و گاز اختلال در شناسایی حروف و بیماری دیستروفی میوتونیمغزتان را در جوانی سیم کشتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک های بحمله ویروس کرونا به مغزکیهانِ هوشیارِ در حال یادرگیری مغزی در سندرم کووامروز دانش ژنتیک هیچ ابهساخت شبکه عصبی با الفبای منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتباط متقابل با همه ی حیبازگشت از آثار به سوی خدانقش انتخاب از طرف محیط، نتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفدهمکریستال زمان(قسمت سوم)رمز و رازهای ارتباط غیر کاولین هیبرید بین انسان و شنا در ابهای گرم جنوب نیامنبع هوشیاری در کجاست؟ قاز نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساسات متفانقش غذاها و موجودات درياتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیحس و ادراک سی و هفتمروزه داری سلول های بنیادگامی در درمان بیماریهای ایا کوچک شدن مغزانسان الشرکت نورالینک ویدیویی ازاز تکینگی تا مغز و از مغز مکانیزمهای دفاعی در براببرخی نرمش های گردننوار مغزی روشی مهم در تشختاثیر داروهای ضد التهاب هرچیز با یک تاب تبدیل به خدا موجود استپیچیدگی های مغزی در درک زرژیم های غذایی و نقش مهم ابزار بقا از نخستین همانعماد الدین نسیمی قربانی از تکینگی تا مغز از مغز تمحدودیت های حافظه و حافظبزرگ شدن مغز محدود به دورچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر درجه حرارت بر عملکویرایش DNA جنین انسان، بردید تو همیشه محدود به مقدآمارهای ارائه شده در سطح زمان واقعیت است یا توهمفرگشت و تکامل تصادفی محض ابزار بقا از نخستین همانسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز، از مغز مرز مرگ و زندگی کجاستتقلید مرحله ای نسبتا پیشناتوانی از درمان برخی ویتری فلوپرازینواکسن دیگر کرونا ساخته شداروهای تغییر دهنده ی سیآیا یک، وجود داردزبان و تکلم برخی بیماریهقبل از آغازابزار بقای موجود زنده از اسرار بازسازی اندام هامعجزه ی علم در کنترل کرونتنفس هوازی و میتوکندریچرا در مغز انسان، فرورفتتغییرات تکاملی سر انسان یک جهش ممکن است ذهن انساندر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا خداباوری محصول تکاملسفری به آغاز کیهانمقاومت به عوارض فشار خون اتوبان اطلاعات و پلِ بینبه زیر پای خود نگاه نکن بمغز ایندگان چگونه استتوازن مهمتر از فعالیت زیهفت سین یادگاری از میراث جواب دانشمند سوال کننده کمردرد و علل آندرمان جدید میگرن با انتی آغاز فصل سرما و دوباره تکسودمندی موجودات ابزی بر منابع انرژی از نفت و گاز اختلال در شناسایی حروف و بیماری ضعف عضلات نزدیک بمغزتان را در جوانی سیمکشتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک های بحمایت از طبیعتکیست کلوئید بطن سومدرگیری اعصاب به علت میتوانفجار و توقف تکاملی نشاساختار شبکه های مغزی ثابمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتباط چاقی و کاهش قدرت ببازگشت به ریشه های تکاملنقش اتصالات بین سلولهای تاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت هجدهمکشف مکانیسم عصبی خوانش پرمز بقای جهش ژنتیکیاولین تصویر در تاریخ از سشناخت و معرفت، و نقش آن دمنبع هوشیاری در کجاست؟(قاز نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساساتی غیرنقش غذاها و موجودات درياهوش عاطفی بیشتر در زنانحس و ادراک- قسمت بیست و پروش مقابله مغز با محدودیگاهی لازم است برای فهم و ایا این جمله درست است کسیشش مرحله تکامل چشماز تکینگی تا مغز از مغز تما انسانها چه اندازه نزدبرخی یونها و مولکول های منورون هاي مصنوعی می توانتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هزینه ای که برای اندیشیدخطا در محاسبات چیزی کاملپیوند مغز و سر و چالشهای رژیم ضد التهابیابزار بقا از نخستین همانعوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز از مغز تمخچه فراتر از حفظ تعادلبزرگ شدن تقریبا ناگهانی چگونه آن شکری که می خوریمتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت فیزیکی، تابعی از دژا وو یا اشنا پنداریآن چیزی که ما جریان زمان زمان شگفت انگیزفراموش کارها باهوش تر هسابزار بقا از نخستین همانپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز، از مغز مرز بین انسان و حیوان کجاتقلید از روی طبیعتناتوانی در شناسایی چهره تری فلوپرازینواکسن دیگری ضد کرونا از دداروهای ضد بیماری ام اس وآیا کیهان می تواند یک شبیزبان و شناخت حقیقت قسمت چقبل از انفجار بزرگابزار بقای موجود زنده از اصل بازخوردمغز فکر میکند مرگ برای دیتنفس بدون اکسیژنچراروياها را به یاد نمی آثبت امواج الکتریکی در عصیک رژیم غذایی جدید، می تودر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا دلفین ها می تواند از سقوط درون جاذبه ای خاص، چمقابله با کرونا با علم اساتوسوکسیمایدبوزون هیگز چیستمغز ابزار بقای برتر مادیتوسعه هوش مصنوعی قادر اسهم نوع خواری در میان پیشیجاذبه و نقش آن در شکلگیریکمردرد با پوشیدن کفش منادرمان جدید کنترل مولتیپلإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسیلی محکم محیط زیست بر انمنابع انرژی از نفت و گاز اختلالات مخچهبیماریهای تحلیل عضلانی انقش قهوه در سلامتیتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک بازی حوادث روزگار از جمله ویرکاهش مرگ و میر ناشی از ابدرختان اشعار زمینانواع سکته های مغزیسازگاری با محیط بین اجزامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتباط هوش ساختار مغز و ژبازخورد یا فیدبکنقش تیروئید در تکامل مغزتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت هشتمکشف مکانیسمی پیچیده در بروی و منیزیم در تقویت استاولین سلول مصنوعیشناسایی تاریخچه ی تکاملیمنبع خواب و رویااز نخستین همانند سازها تبخش فراموش شده ی حافظهنقش غذاها و موجودات درياهوش عاطفی در زنان بیشتر احساسیت روانی متفاوتروش های صرفه جویی در ایجاگاهی مغز بزرگ چالش استایا ابزار هوشمندی یا مغز ششمین کنگره بین المللی ساز تکینگی تا مغز از مغز تما انسانها چه اندازه نزدبرخی اثرات مضر ویتامین دنورون های ردیاب حافظهتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازاخطا در محاسبات چیزی کاملپیوند اندام از حیوانات برژیم غذایی حاوی تخم مرغ وابزار بقا از نخستین همانعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز از مغز تمخچه ، فراتر از حفظ تعادلمخچه ابزاري که وظیفه آن فبزرگترین خطایی که مردم مچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت چیستدژاوو یا آشناپنداریآنچه واقعیت تصور میکنیم زندگی هوشمند در خارج از زفراموشی همیشه هم بد نیستابزار بقا از نخستین همانسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز، از مغز مزایای شکلات تلخ برای سلتقویت استخوان در گرو تغذنبرو و انرژی مداومتسلیم شدن از نورون شروع مواکسن سرطانداروی فامپیریدین یا نورلآیا گذشته، امروز وآینده زبان و شناخت حقیقت قسمت اقدم زدن و حرکت دید را تغیابزار بقای موجود زنده از اصول توسعه ی یک ذهن کاملمغز قلبتو یک معجزه ایچراروياها را به یاد نمی آجمجمه انسان های اولیهیکی از علل محدودیت مغز امدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا دلفین ها میتوانند باسلول های بنیادی منابع و املاحظه های اخلاقی دربارهاثر مضر مصرف طولانی مدت ربوزون هیگز جهان را از متلمغز ابزار برتر بقاتوسعه برخی شغل ها با هوش همیشه اطمینان تو بر خدا بجدایی خطای حسی استکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرمانهای بیماری پارکینسافت فشار خون ناگهانی در وسیاهچاله های فضایی منابعمنابع انرژی از نفت و گاز اختلالات حرکتی در انسانبیهوش کردن در جراحی و بیمنقش مهاجرت در توسعه نسل اتکامل زبانهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست کاهش التهاب ناشی از بیمادرد باسن و پا به دلیل کاهانگشت ماشه ایستون فقرات انسان دو پا جلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتباط انسانی، محدود به بازسازي مغز و نخاع چالشی نقش حفاظتی مولکول جدید دتاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت پنجمکشف ارتباط جدیدی از ارتبرویا و خبر از آیندهاوکرلیزوماب داروی جدید ششناسایی سلول های ایمنی امنحنی که ارتباط بین معرفاز نشانه ها و آثار درک شدبخش بزرگی حس و ادراک ما انقشه مغزی هر فرد منحصر بهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر اخفاش با شیوع همه گیری جدیروش هایی ساده برای کاهش اگذر زمان کاملا وابسته به ایا بیماری ام اس (مولتیپصرع و درمان های آناز تکینگی تا مغز از مغز تما اکنون میدانیم فضا خالبرخی اختلالات عصبی مثانهنوروپلاستیسیتی چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا وخطر آلودگی هواپیوند سر آیا ممکن استرژیم غذایی ضد التهابیابزار بقا از نخستین همانعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تمدل همه جانبه نگر ژنرالیبسیاری از بیماری های جدیچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر رو ح و روان بر جسمواقعیت چیستدگرگونی های نژادی و تغییآنزیم تولید انرژی در سلوزندگی زمینی امروز بیش از فرایند پیچیده ی خونرسانیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز مسیر دشوار تکامل و ارتقاتقویت سیستم ایمنینخاع ما تا پایین ستون فقرتشنج چیستواکسنی با تاثیر دوگانه اداروی لیراگلوتیدآیا پیدایش مغز از روی تصازبان و شناخت حقیقت قسمت دقدرت انسان در نگاه به ابعابزار بقای موجود زنده از اصول سلامت کمرمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتو یک جهان در مغز خودت هسنزاع بین جهل و علم رو به پجنسیت و تفاوت های بینایییافته های نوین علوم پرده در آستانه ی موج پنجم کوویآیا دست مصنوعی به زودی قاسلول عصبی شاهکار انطباق ملاحظات بیهوشی قبل از جراثرات فشار روحی شدیدبی نهایت در میان مرزهامغز از بسیاری حقایق می گرتوصیه های سازمان بهداشت همیشه عسل با موم بخوریمجریان انرژی در سیستم های کنگره بین المللی سردرد ددرهای اسرارآمیز و پوشیدهافراد آغاز حرکت خودشان رسیاهچاله و تکینگی ابتدایمنابع انرژی از نفت و گاز اختلالات صحبت کردن در انبیهوشی در بیماران دچار انقش میدان مغناطیسی زمین تکامل زبانهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست کاهش دوپامین عامل بیماریدستورالعمل مرکز کنترل بیانگشت نگاری مغز نشان میدسخن پاک و ثابتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتباط از بالا به پایین مبحتی علمی درباره تمایل بنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و چهکشف جمجمه ای درکوه ایرهوايندگان چگونه خواهند دیدشواهدی از نوع جدیدی از حامنشأ اطلاعات و آموخته ها از نظر علم اعصاب یا نرووسبخش بزرگتر کیهان ناشناختنقشه های مغزی جدید با جزیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوشیاری کوانتومیخلاصه ای از مطالب همایش مروش صحبت کردن در حال تکامگربه شرودینگر و تاثیر مشایا بدون زبان میتوانیم تضررهای مصرف شکر و قند بر از تکینگی تا مغز از مغز تما با کمک مغز خود مختاريمبرخی بیماری ها که در آن بنوروز یا روز پایانیتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکترخطرات هوش مصنوعیپیوند سر، یکی از راه حلهاراه فراری نیستابزار بقا از نخستین همانعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تمدل های ریز مغز مینی برینبسیاری از بیماری های جدیچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر رژیم گیاه خواری بر واقعیت های متفاوتدانش بی نهایتآینده ی انسان در فراتر اززندگی زودگذرفرایند تکامل و دشواری هاابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزمسئول صیانت از عقیده کیستلقین اطلاعات و حافظهنخستین تصویر از سیاهچالهتشنج و حرکات شبه تشنجی قاواسطه ها د رمسیر ایجاد مغداروی تشنجی دربارداریآیا آگاهی پس از مرگ از بیزبان و شناخت حقیقت قسمت سلمس کوانتومیابزار بقای موجود زنده از اضطراب و ترسمغز مادران و کودکان در زمتو پیچیده ترین تکنولوژی نزاع بین علم و نادانی رو جنسیت و تفاوت های بینایییادگیری مهارت های جدید ددر درمان بیماری مولتیپل آیا رژیم غذایی گیاهی سلاسلولهای ایمنی القا کنندهممانتین یا آلزیکسا یا اباثرات مفید قهوهبی عدالتی در توزیع واکسن مغز به تنهایی برای فرهنگ توصیه های غیر دارویی در سهمراهی نوعی سردرد میگرنیجریان انرژی در سیستم های کنگره بین المللی سردرد ددرک فرد دیگر و رفتارهای اافزایش قدرت ادراکات و حسسیاهچاله ی تولید کنندهمنابع بی نهایت انرژی در داختلالات عضلانی ژنتیکبیوگرافینقش محیط زندگی و مهاجرت دتکامل زبان انسان از پیشیهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاستکاهش سن بیولوژیکی، تنها ذهن ما از در هم شکستن منباندوهگین نباش اگر درب یا سرنوشتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتباط بین هوش طبیعی و هوبحث درباره پیدایش و منشا نقش خرچنگ های نعل اسبی درتاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و یکگل زندگیايا اراده آزاد توهم است یشواهدی از دنیسوان(شبه نئمهندسی ژنتیک در حال تلاش از نظر علم اعصاب اراده آزبخش دیگری در وجود انسان هنقص در تشخیص هیجانات عامتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش، ژنتیکی است یا محیطیخونریزی مغز در سندرم کووروشهای نو در درمان دیسک بگزیده ای از وبینار یا کنفایا تکامل هدفمند استضررهای شکر بر سلامت مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تما تحت کنترل ژنها هستیم یبرخی بیماری های خاص که بدنوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال دفاع در برابر تغییر ساختپیام های ناشناخته بر مغز راه های جدید برای قضاوت رابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین همانعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تمدیریت اینترنت بر جنگبعد از کروناچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر رژیم گیاه خواری بر واقعیت و مجازدانشمندان موفق به بازگردآینده ی علم و فیزیک در60 ثزونیسومایدفرایند حذف برخی اجزای مغابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رمسئولیت جدیدتلاش هایی در بیماران قطع نخستین روبات های زنده ی جتشنج عدم توازن بین نورون وبینار اساتید نورولوژی دداروی جدید s3 در درمان ام آیا امکان بازسازی اندامهزبان شناسی مدرن در سطح سللوب فرونتال یا پیشانی مغابزار بقای موجود زنده از اطلاع رسانی اینترنتیمغز چون ابزار هوش است دلیتو جهانی هستی که خودش را نزاع بین علم و جهل رو به پجهل مقدسیادآوری خواب و رویادر سال حدود 7 میلیون نفر آیا رژیم غذایی گیاهی سلاسلولهای بنیادی مصنوعی درمنابع انرژي پاک سرچشمه حاثرات مضر ماری جوانابیمار 101 ساله، مبتلا به سمغز برای فراموشی بیشتر کتوصیه هایی در مصرف ماهیهندسه ی پایه ایجریان انرژی در سیستم های کنترل همجوشی هسته ای با هدرک نیازمند شناخت خویش اافزایش مرگ و میر سندرم کوسیاره ی ابلهانمناطق خاصی از مغز در جستجاختراع جدید اینترنت کوانبیوگرافینقش نگاه از پایین یا نگاهتکامل ساختار رگهای مغزی هوش مصنوعی از عروسک بازی حس چشایی و بویاییکایروپاکتیک چیستذهن چند جانبه نیازمند نگانرژی تاریکسریعترین کامپیوتر موجودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتباط شگفت مغز انسان و فبحثي درباره هوش و تفاوتهنقش داروهاي مختلف معروف تاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و دورویا بخشی حقیقی از زندگی گلوئونايا اراده آزاد توهم است یشکل های متفاوت پروتئین همولتیپل اسکلروز در زنان از نظر علم اعصاب اراده آزبرنامه و ساختار پیچیده منقطه بی بازگشتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچ کاری نکردن به معنی چیخواندن ، یکی از شستشو دهنروشهای شناسایی قدرت شنواگزارش یک مورد جالب لخته وایجاد احساساتطلای سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تماه رجببرخی توجهات در ببمار پارنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کندقیق ترین تصاویر از مغز اپیشینیان انسان از هفت میراه های جدید برای قضاوت رفلج نخاعی با الکترودهای ابزار بقا از نخستین همانعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تمدارک ژنتیکی چگونه انسانبعد از کروناچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر رژیم گیاه خواری بر واکنش های ناخودآگاه و تقدانشمندان نورون مصنوعی سآیا ممکن است موش کور بی مزونا به وسیله ویروس ابله فرد حساس از نظر عاطفی و بابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کممستند جهان متصلتلاشی برای درمان قطع نخانرمش های مفید برای درد زاتشخیص ژنتیکی آتروفی های وراپامیل در بارداریداروی جدید میاستنی گراویآیا انسان با مغز بزرگش اخزبان شناسی نوین نیازمند لوتیراستامابزار بقای موجود زنده از اطلاعات حسی ما از جهان، چمغز چگونه صداها را فیلتر تو دی ان ای خاص ميتوکندرينسبت طلایی، نشانه ای به سجهان یکپارچهژن هوش و ساختارهای حیاتی درمان های اسرار آمیز در آآیا راهی برای رفع کم آبی سلسله مباحث هوش مصنوعیمنابع انرژی از نفت و گاز اجزای پر سلولی بدن انسان بیماری های مغز و اعصاب و مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟توضیحی ساده در مورد هوش مهندسه ی رایج کیهانجستجوی متن و تصویر به صورکندر در بیماریهای التهابدرک و احساسافزایش سرعت پیشرفت علوم سیاره ابلهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت ادامه بحث تکامل چشمبیان ژن های اسکیزوفرنی دنقش نظام غذایی در تکامل متکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت اول )کار با یگانگی و یکپارچگیذهن هوشیار در پس ماده ی مانرژی تاریک که ما نمی توسرگیجه از شایعترین اختلامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی جالب درباره محدودیتنقش ذهن و شناخت در حوادث تاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و سورویا تخیل یا واقعیتگمان میکنی جرمی کوچکی در ای نعمت من در زندگیمشگفتی های زنبور عسلمواد کوانتومی جدید، ممکناز واقعیت امروز تا حقیقتبرنامه ی مسلط ژنها در اختچند نرمش مفید برای کمردرتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچ کس مانند تو نگاه نمیکخواب سالم عامل سلامتیروشی برای بهبود هوش عاطفگشایش دروازه جدیدی از طرایرادهای موجود در خلقت بطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز تکینگی تا مغز از مغز تماپروتیلینبرخی توصیه ها برای واکسینیکولا تسلاتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشدلایلی که نشان میدهد ما بپیشرفت های جدید علوم اعصراه پیروزی در زندگی چیست