دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

سفری به آغاز کیهان

♨️ سفری از آغاز کیهان تا امروز
✍️ ترجمه: سپنتا نوروزیان

این ویدیو کل تاریخِ ۱۳.۸ میلیارد سالهی کیهان را در ۱۰ دقیقه به تصویر میکشد، از انفجار بزرگ تا زمان حال.
هر ثانیه از این ویدیو معادل ۲۲ میلیون سال از عمر کیهان است.
در این مقیاس، بشر در کسری از آخرین ثانیه ظاهر خواهد شد.

صحنههای این ویدیو از چند فیلم مستند با اجرای بزرگانی چون دیوید اتنبرو و برایان کاکس برداشته شده و با موسیقی متن زیبایی ترکیب شده است.

💢 مشاهدۀ این ویدئو را به شما توصیه می کنیم.

join us | کانال توهم بی خدایی
💯 @tavahomelhad


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
رموزی از نخستین تمدن بشرویتامین دی گنجینه ای بزرالتهاب شریان تمپورالبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش هورمون زنانه استروژنروشهای شناسایی قدرت شنواوزوز گوشاولین سلول مصنوعیبارداری بدون رحمتبدیل سلولهای محافط به سنقش غذاها و موجودات دريازمین زیر خلیج فارس تمدنی اگر تلاش انسان امروز برابحثی درباره احساساتی غیرفیزیکدانان ماشینی برای تجهش های ژنتیکی مفید در ساچیزی خارج از مغزهای ما نیسفر نامه سفر به بم و جنوب کودک ایرانی که هوش او از ابزارهای بقا از نخستین هبررسی سیستم تعادلی بدن البخند بزن شاید صبح فردا زحس و ادراک قسمت چهارمنخاع ما تا پایین ستون فقرسکته مغزیکشف جمجمه ای درکوه ایرهواختلالات صحبت کردن در انتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمیگرن شدید قابل درمان اسخطا در محاسبات چیزی کاملنظام مثبت زندگیشنا در ابهای گرم جنوب نیگشایش دروازه جدیدی از طرارزش حقیقی زبان قسمت اولتکامل مداوممخچه ابزاري که وظیفه آن فداروهای ضد بیماری ام اس وهوش مصنوعی از عروسک تا کظهور امواج مغزی در مغز مصآیا ممکن است موش کور بی ماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کلام در آیات کلام بمغز فکر میکند مرگ برای دیدرمان های علامتی در ام اسهیچگاه از فشار و شکست نترعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا جهش های ژنتیکی، ویرواز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز از بسیاری حقایق می گرمغز به تنهایی برای فرهنگ رمز و رازهای ارتباط غیر کواکنش های ناخودآگاه و تقامیوتروفیک لترال اسکلروبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش ژنتیک در درمان اختلاروشی برای بهبود هوش عاطفیک پیشنهاد خوب برای آسان اوکرلیزوماب داروی جدید شبازگشت از آثار به سوی خداتری فلوپرازیننقش غذاها و موجودات دريازندگی هوشمند در خارج از زابزار هوش در حال ارتقا ازبخش دیگری در وجود انسان هفرگشت و تکامل تصادفی محض جهش های ژنتیکی غیر تصادفچگونه مغز پیش انسان یا همسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان میتوانند ناقل بی ابزارهای بقا ازنخستین همبررسی علل کمر درد در میانلرزش ناشی از اسیب به عصبحس و ادراک قسمت پنجمنخستین تصویر از سیاهچالهسانسور از روی قصد بسیاری گنجینه ای به نام ویتامین ادامه بحث تکامل چشمتمدن بشری و مغز اخلاقیمیدان مغناطيسي زمین بشر خطرات هوش مصنوعینظریه تکامل در درمان بیمشناخت و معرفت، و نقش آن دپمبرولیزوماب در بیماری چارزش حقیقی زبان قسمت دومتکامل چشممدارک ژنتیکی چگونه انسانداروی فامپیریدین یا نورلهوش مصنوعی از عروسک تا کمعلم به ما کمک میکند تا موآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر نمغز ما کوچکتر از نیم نقطهدرمان ژنتیکی برای نوآوریهاوکينگ پیش از مرگش رسالمقالاتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر گیاه خواری بر رشد وتاثیر گیاهخواری بر رشد و مغز برای فراموشی بیشتر کرویا و خبر از آیندهواکسن کرونا از حقیقت تاتامید درمان کرونا با همانبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش آتش در رسیدن انسان بهروشی جدید در درمان قطع نخیکی از علل محدودیت مغز امايندگان چگونه خواهند دیدبازسازي مغز و نخاع چالشی تری فلوپرازیننقشه مغزی هر فرد منحصر بهزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقای موجود زنده از برنامه و ساختار پیچیده مفراموش کارها باهوش تر هسجهشهای مفید و ذکاوتی که دچگونه هموساپينس بر زمین سفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان خود را مشابه خود تابزارهای بقای از نخستین بزرگ شدن مغز محدود به دورلزوم سازگاری قانون مجازاحس و ادراک قسمت سومنرمش های مفید در سرگیجهسانسور بر بسیاری از حقایگویید نوزده و ایمنی ساکتاداراوون تنها داروی تاییتمساح حد واسط میان مغز کومکانیزمهای دفاعی در برابدفاع در برابر تغییر ساختهفت چیز که عملکرد مغز تو شناسایی سلول های ایمنی اپنج اکتشاف شگفت آور در موارزش حقیقی زبان قسمت سومتکامل ابزار هوش ، راه پر مروری بر تشنج و درمان هایداروی تشنجی دربارداریهوش مصنوعی از عروسک تا کمعلایم کمبود ویتامین E را آیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر تمغز مادران و کودکان در زمدرمان جدید میگرن با انتی هاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا خداباوری محصول تکاملاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر انتخاب از طرف محیط مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟رویا بخشی حقیقی از زندگی واکسن کرونا ساخته شده توامگا سه عامل مهم سلامتبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش انتخاب از طرف محیط، نروشی جدید در درمان سکته میافته های نوین علوم پرده ايا اراده آزاد توهم است یبحتی علمی درباره تمایل بتسلیم شدن از نورون شروع منقص در تشخیص هیجانات عامزیباترین چیز در افزایش سابزار بقای موجود زنده از برین نت به جای اینترنتفراموشی همیشه هم بد نیستجهشهای مفید و ذکاوتی که دچگونه آن شکری که می خوریمسفرنامه سفر به بم و جنوب کوری گذرای ناشی از موبایابزارهای دفاعی و بقای موبزرگ شدن تقریبا ناگهانی لزوم سازگاری قانون مجازاحساسیت روانی متفاوتنرمشهای مهم برای تقویت عساخت شبکه عصبی با الفبایگوشه بیماری اتوزومال رسسادغام میان گونه های مختلتنفس هوازی و میتوکندریما انسانها چه اندازه نزددقیق ترین تصاویر از مغز اهفت سین یادگاری از میراث شواهدی از دنیسوان(شبه نئپوست ساعتی مستقل از مغز دارزش خود را چگونه میشناستکامل زبانمرکز هوشیاری، روح یا بدن داروی جدید s3 در درمان ام هوش مصنوعی در کامپیوترهاعلایم کمبود ویتامین E را آیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سمغز چون ابزار هوش است دلیدرمانهای بیماری پارکینسهدف یکسان، در مسیرهای متصفحه اصلیآیا دلفین ها می تواند از ازدواج های بین گونه ای، رتاثیر احتمالی عصاره تغلیمغز بزرگ چالش است یا منفعرویا تخیل یا واقعیتواکسن دیگر کرونا ساخته شامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبیماری بیش فعالیتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش اتصالات بین سلولهای ريتوکسيمب در درمان ام اسیادگیری مهارت های جدید دايا اراده آزاد توهم است یبحث درباره پیدایش و منشاتشنج چیستنقطه بی بازگشتزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقای موجود زنده از برای پیش بینی آینده مغز دفرایند تکامل و دشواری هاجاذبه و نقش آن در شکلگیریچگونه انتظارات بر ادراک سفرنامه سفر به بم و جنوب کی غایب شدی تا نیازمند دلاثر مضر مصرف طولانی مدت ربسیاری از بیماری های جدیممانتین یا آلزیکسا یا ابخلاصه ای از مطالب همایش مچرا مغزهای ما ارتقا یافت ساخت شبکه عصبی مصنوعی با گوشت خواری یا گیاه خواریادغام دو حیطه علوم مغز و تنفس هوازی و میتوکندریما انسانها چه اندازه نزددلایلی که نشان میدهد ما بهمیشه اطمینان تو بر خدا بشاهکار قرنپیموزایداز نشانه ها و آثار درک شدتکامل ساختار رگهای مغزی مرکز حافظه کجاستداروی جدید ضد میگرنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سمغز چگونه صداها را فیلتر درک فرد دیگر و رفتارهای اهدف از تکامل مغزسوالات پزشکیآیا دست مصنوعی به زودی قااستفاده از هوش مصنوعی در استیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر ترکیبات استاتین (سمغز بزرگ چالشهای پیش رورویاها از مغز است یا ناخوواکسن دیگری ضد کرونا از دانفجار و توقف تکاملی نشابیماری تی تی پیتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش حفاظتی مولکول جدید دریواستیگمینیادآوری خواب و رویاای آنکه نامش درمان و یادشبحثی در مورد نقش ویتامينتشنج و حرکات شبه تشنجی قاچند جهانیزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقای موجود زنده از برخی نکات از گاید لاین پرفرایند حذف برخی اجزای مغحقیقت قربانی نزاع بین بی چگونه باغبانی باعث کاهش سفری به آغاز کیهانکیست کلوئید بطن سوماثرات فشار روحی شدیدبعد از کرونامنابع انرژي پاک سرچشمه حخونریزی مغز در سندرم کووچرا پس از بیدار شدن از خوساختار شبکه های مغزی ثابگیلگمش باستانی کیستارتقا و تکامل سنت آفرینش تو دی ان ای خاص ميتوکندريما با کمک مغز خود مختاريمدندان ها را مسواک بزنید تهمیشه عسل با موم بخوریمشبیه سازی میلیون ها جهان پیچیدگی های مغزی در درک زاز نظر علم اعصاب یا نرووستکامل شناخت انسان با کشفمرکز خنده در کجای مغز استداروی ضد تشنج با قابليت تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحعوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز ناتوان از توجیه پیدادرک و احساسهدف از خلقت رسیدن به ابزاپیامهای کاربرانآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر دپاکین بر بیماری ممغز بزرگ و فعال یا مغز کورویاهای پر رمز و حیرتی درواکسن سرطانانواع سکته های مغزیبیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش حیاتی تلومر دی ان آ دریسدیپلام تنها داروی تایژن هوش و ساختارهای حیاتی ایندرالبحثی جالب درباره محدودیتتشنج عدم توازن بین نورون چندین ماده غذایی که ماننزبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقای موجود زنده از برخی اثرات مضر ویتامین دفرد حساس از نظر عاطفی و بحقیقت خواب و رویاچگونه تکامل مغزهای کنونیسلولهای بنیادی مصنوعی درکاهش التهاب ناشی از بیمااثرات مفید قهوهتفاوت مغز انسان و میمون همنبع خواب و رویاخواندن ، یکی از شستشو دهنچرا بیماری های تخریبی مغسازگاری با محیط بین اجزاگیاه خواری و گوشت خوار کدارتوکين تراپی روشی جديد تولید سلولهای جنسی از سلما تحت کنترل ژنها هستیم یدو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوموارکتوس ها ممکن است دشبیه سازی سیستم های کوانپیوند مغز و سر و چالشهای از نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل امروز در درممرگ انتقال است یا نابود شداروی ضد تشنج با قابليت تهوش مصنوعی درمانگر کامپیعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز و سیر تکامل ان دلیلی درک احساسات و تفکرات دیگهزینه ای که برای اندیشیدسایتهای دیگرآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستخوان های کشف شده، ممکتاثیر داروهای ضد التهاب مغز حریص برای خون، کلید ترویای شفافواکسنی با تاثیر دوگانه اانگشت نگاری مغز نشان میدبیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش خرچنگ های نعل اسبی دررژیم های غذایی و نقش مهم ژن یا نقشه توسعه مغز و نقایا کوچک شدن مغزانسان البحثی در مورد نقش کلسیم و تغییر الگوی رشد مغزی با زچه زیاد است بر من که در ایزبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقای موجود زنده از برخی اختلالات عصبی مثانهقیچی ژنتیکیحقیقت راستین انسان علم بچگونه جمعیت های بزرگ شکل سلسله مباحث هوش مصنوعیکاهش دوپامین عامل بیماریاثرات مضر ماری جواناتفاوت های بین زن و مرد فقمنحنی که ارتباط بین معرفخواب سالم عامل سلامتیچرا حیوانات سخن نمی گوینسخن پاک و ثابتگالکانزوماب، دارویی جدیارتباط میکروب روده و پارتومورها و التهاب مغزی عاماه رجبدو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی می تواند بر احشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر آیا ممکن استاز نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل در پیشگیری و مراحل ارتقای پله پله کیهداستانها و مفاهیمی اشتباهوش مصنوعی درخدمت خلق وحعواملی که برای ظهور لغت اآیا واکنش های یاد گرفته واز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز آیندگان چگونه است ؟درک تصویر و زبان های مخلتهزینه سنگین انسان در ازاآیا راهی برای رفع کم آبی استروژن مانند سپر زنان دتاثیر داروی ضد تشنج سدیم مغز زنان جوانتر از مغز مرروبات های ریز در درمان بیواسطه ها د رمسیر ایجاد مغاندوهگین نباش اگر درب یا بیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر رو ح و روان بر جسمنقش داروهاي مختلف معروف رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وژنها نقشه ایجاد ابزار هوایا این جمله درست است کسیبحثی در مورد عملکرد لوب فتغییر زودتر اتصالات مغزیچهار میلیارد سال تکامل بزبان و بیان نتیجه ساختماکمردرد و علل آنابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری ها که در آن بقانون مندی نقشه ژنتیکی محمله ویروس کرونا به مغزچگونه جمعیت های بزرگ شکل سم زنبور ، کلیدی برای وارکایروپاکتیک چیستاجزای پر سلولی بدن انسان تفاوتهای جنسیتی راهی برامنشأ اطلاعات و آموخته ها خواب سالم عامل سلامتی و یچرا حجم مغز گونه انسان درسریعترین کامپیوتر موجودگامی در درمان بیماریهای ارتباط چاقی و کاهش قدرت بتوانایی مغز و دیگر اجزای ماپروتیلینديدن با چشم بسته در خواب هوش مصنوعی و کشف زبان هایشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر، یکی از راه حلهااز آغاز خلقت تا نگاه انساتا 20 سال آینده مغز شما به مزایای شکلات تلخ برای سلدر مانهای کمر دردهوش مصنوعی ساخته هوش طبیعوارض ازدواج و بچه دار شدآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز انسان ایا طبیعتا تمادرک عمیق در حیواناتهزاران سال چشم های بینا وآیاما مقهور قوانین فیزیکآزمون ذهنی گربه شرودینگراصول سلامت کمرتاثیر درجه حرارت بر عملکمغزهای کوچک بی احساسروح رهاییوبینار اساتید نورولوژی دانسان قدیم در شبه جزیره عبیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش روزه داری در سالم و جراه های جدید برای قضاوت رژنها ، مغز و ارادهایا ابزار هوشمندی یا مغز تغییر عمودی سر انسان از پچهار ساعت پس از کشتار خوکزبان و بیان، در سایه پیشرکمردرد با پوشیدن کفش مناابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری های خاص که بدقانون جنگلحوادث روزگار از جمله ویرچگونه حافظه را قویتر کنیسودمندی موجودات ابزی بر کاربرد روباتهای ريزنانواجزایی ناشناخته در شکل گتقلید مرحله ای نسبتا پیشمهندسی ژنتیک در حال تلاش خواب عامل دسته بندی و حفطچرا خشونت و تعصبسرگیجه از شایعترین اختلاگامی در درمان بیماریهای ارتباط هوش ساختار مغز و ژتوازن مهمتر از فعالیت زیمبانی ذهنی سیاه و سفیددی متیل فومارات(زادیوا)(هوش مصنوعی گوگل به کمک تششش مرحله تکامل چشمپیشینیان انسان از هفت میاز انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر مشاهده بر واقعیت بمسیر دشوار تکامل و ارتقادر محل کار ارزش خودت را بهوش احساسیعید نوروز مبارکآیا امکان بازسازی اندامهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز انسان برای ایجاد تمددرگیری قلب در بیماری ویرهستي مادي ای که ما کوچکترإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاضطراب و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکمغزتان را در جوانی سیمکشروزه داری و بیمار ی ام اس وراپامیل در بارداریانسان جدید از چه زمانی پابیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش رژیم غذایی بر رشد و اراه های جدید برای قضاوت رژنهای مشترک بین انسان و وایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات منطقه بویایی مغزنوار مغزی روشی مهم در تشخزبان و تکلم برخی بیماریهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصابزار بقای موجود زنده از برخی توجهات در ببمار پارقانونمندی و محدودیت عالمحافظه و اطلاعات در کجاست نگاه محدود و تک جانبه، مشسیاهچاله و تکینگی ابتدایکاربرد روباتهای ريز، در احساس گذر سریعتر زمانتلقین اطلاعات و حافظهمولتیپل اسکلروز در زنان خودآگاهی و هوشیاريچرا در مغز انسان، فرورفتسردرد میگرن در کودکانگاهی لازم است برای فهم و ارتباط انسانی، محدود به توسعه هوش مصنوعی قادر اسمجموعه های پر سلولی بدن مدژا وو یا اشنا پنداریهوش مصنوعی گوگل به کمک تشششمین کنگره بین المللی سپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمشکلات نخاعیدر چه مرحله ای از خواب ، رهوش احساسیعامل کلیدی در کنترل کارآآیا انسان با مغز بزرگش اخاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز انسان برای شادمانی طدرگیری مغز در بیماری کویهستی ما پس از شروعی چگال افراد آغاز حرکت خودشان راطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکنقش قهوه در سلامتیروش مقابله مغز با محدودیورزش هوازی مرتب خیلی به قانسان عامل توقف رشد مغزبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش رژیم غذایی در رشد و اژنهای هوش ، کدامندایا بدون زبان میتوانیم تبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات تکاملی سر انسان نورون هاي مصنوعی می توانزبان و شناخت حقیقت قسمت چکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از برخی روش های تربیتی کودکقارچ بی مغز در خدمت موجودحافظه و اطلاعات در کجاست نگاه انسان محدود به ادراسیاره ابلهانکجای مغز مسئول پردازش تجاخلاق و علوم اعصابتلاش هایی در بیماران قطع مواد کوانتومی جدید، ممکنخودآگاهی و هوشیاريچراروياها را به یاد نمی آسردرد و علتهای آنگاهی مغز بزرگ چالش استارتباط شگفت مغز انسان و فتوسعه برخی شغل ها با هوش محل درک احساسات روحانیدژاوو یا آشناپنداریهوش مصنوعی الفاگوصرع و درمان های آنپاسخ گیاهان در زمان خورداز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه انسان بر رفتامشکلات بین دو همسر و برخیدر هم تنیدگی کوانتومی و پهوش عاطفی بیشتر در زنانعادت کردن به نعمتآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز انسان برای شادمانی طدرگیری مغز در بیماران مبو هر کس تقوای خدا پیشه کنافزایش قدرت ادراکات و حساطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکنقش مهاجرت در توسعه نسل اروش های صرفه جویی در ایجاورزش هوازی ، بهترین تمریانعطاف پذیری مکانیسمی علبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر رژیم گیاهخواری بر نقش زبان در سلطه و قدرت اراه پیروزی در زندگی چیستکلرال هیدرات برای خوابانایا تکامل هدفمند استبحثی درباره هوش و تفاوتهفلج بل، فلجی ترسناک که آنثبت امواج الکتریکی در عصنورون های ردیاب حافظهزبان و شناخت حقیقت قسمت اکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از برخی سلولهای عصبی در تلاقبل از انفجار بزرگحافظه و اطلاعات در کجاستنگاهی بر قدرت بینایی دراسیاره ابلهانکرونا چه بر سر مغز می آوراخلاق پایه تکامل و فرهنگتلاشی برای درمان قطع نخاموجود بی مغزی که می تواندخانواده پایدارچراروياها را به یاد نمی آسردرد تنشنگذر زمان کاملا وابسته به ارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه های غیر دارویی در سمحل درک احساسات روحانی ددانشمندان ژنی از مغز انسهوش مصنوعی از عروسک تا کضررهای مصرف شکر و قند بر پختگی پس از چهل سالگي به از تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه انسان بر رفتامشکلات روانپزشکی پس از سدرمان های بیماری آلزایمرهوش عاطفی در زنان بیشتر اعارضه جدید ویروس کرونا سآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز انسان رو به کوچک تر شدرگیری مغزی در سندرم کوووقت نهيب هاي غير علمي گذشوقتی فهمیدی خطا کردی برگافزایش مرگ و میر سندرم کوبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش محیط زندگی و مهاجرت دروش هایی ساده برای کاهش اورزش و میگرناولین هیبرید بین انسان وبیشتر کمردردها نیازی به تاثیر عصاره تغلیظ شده گینقش زبان در سلطه و قدرت اراست دستی و چپ دستیایرادهای موجود در خلقت ببحثی درباره هوش و تفاوتهفلج خوابجمجمه انسان های اولیهنوروپلاستیسیتی چیستزبان و شناخت حقیقت قسمت دکندر در بیماریهای التهابابزار بقای موجود زنده از برخی سيناپسها طی تکامل و قدم زدن و حرکت دید را تغیحس چشایی و بویایینگاهی بر توانایی اجزاي بسیر آفرینش از روح تا مغز کشف مکانیسم عصبی خوانش پاختلال در شناسایی حروف و تلاشی تازه برای گشودن معموجودات مقهور ژنها هستندخارق العاده و استثنایی بنزاع بین جهل و علم رو به پسردرد سکه ایگربه شرودینگر و تاثیر مشارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه هایی در مصرف ماهیمحدودیت های حافظه و حافظدانشمندان روش هاي جدیدی هوش مصنوعی از عروسک تا کضررهای شکر بر سلامت مغزپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیمامشکلات روانپزشکی در عقب درمان های جدید میگرنهوش عاطفی در زنان بیشتر اعدم توقف تکامل در یک انداآیا برای تولید مثل همیشه از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز انسان رو به کوچکتر شددرگیری اعصاب به علت میتوذهن چند جانبه نیازمند نگویتامین E برای فعالیت صحافسردگی و اضطراب در بیمابه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش نظام غذایی در تکامل مروش صحبت کردن در حال تکامورزش بهترین درمان بیش فعاولین مورد پیوند سر در انبا هوش مصنوعی خودکار روبتاریخ همه چیز را ثبت کردهنقش سجده بر عملکرد مغزرشته نوروایمونولوژی و نقاگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره هوش و تفاوتهفلج خواب چیستجنسیت و تفاوت های بینایینوشیدن چای برای مغز مفید زبان و شناخت حقیقت قسمت سکوچک شدن مغز از نئاندرتاابزارهای بقای موجود زندبررسي علل احتمالي تغيير قدرت انسان در نگاه به ابعحس و ادراک (قسمت اول )ناتوانی از درمان برخی ویسیستم تعادلی بدنکشف مکانیسمی پیچیده در باختلالات مخچهتلاشی جدید در درمان ام اسمیهمانهای ناخوانده عامل خدا موجود استنزاع بین علم و نادانی رو سرعت فکر کردن چگونه استگزیده ای از وبینار یا کنفارتباط غیرکلامی بین انساتوضیحی ساده در مورد هوش ممخچه فراتر از حفظ تعادلدانشمندان روشی برای تبدیهوش مصنوعی از عروسک تا کطوفان فقر و گرسنگی و بی سآلودگی هوا و ویروس کرونااز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر ویروس کرونا بر مغز مشاهده آینده از روی مشاهدرمان های جدید در بیماری هوشیاری کوانتومیعسل طبیعی موثر در کنترل بآیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز ایندگان چگونه استرقیبی قدرتمند در برابر مویتامین E در چه مواد غذایالکتروتاکسی(گرایش و حرکبوزون هیگز چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش هورمون های تیروئید دروشهای نو در درمان دیسک بورزش در کمر درداولین تصویر در تاریخ از سبار سنین ابزار هوشمندی اتبدیل تراکت صوتی مصنوعی نقش غذاها و موجودات دريارشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره احساسات متفافیلمی بسیار جالب از تغییجنسیت و تفاوت های بینایینوعی سکته مغزی ، وحشتناک زبان، وسیله شناسایی محیطکووید نوزده و خطر بیماریابزارهای پیشرفته ارتباط بررسی و اپروچ جدید بر بیملوب فرونتال یا پیشانی مغحس و ادراک (قسمت دوم )ناتوانی در شناسایی چهره سیستم دفاعی بدن علیه مغز کشف ارتباط جدیدی از ارتباختلالات حرکتی در انسانتمایل زیاد به خوردن بستنمیگرن سردردی ژنتیکی که بخطا در محاسبات چیزی کاملنزاع بین علم و جهل رو به پشلیک فراموشیگزارش یک مورد جالب لخته وارتروز یا خوردگی و التهاتکنولوژی جدید که سلول‌همخچه ، فراتر از حفظ تعادلداروهای مصرفی در ام اسهوش مصنوعی از عروسک تا کطی یکصد هزار سال اخیر هرچآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ژنها بر اختلالات خمعنی روزهدرمان های رایج ام اسهوش، ژنتیکی است یا محیطیعصب حقوق نورولووآیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز ابزار برتر بقا