دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

بیماری اسپینال ماسکولار آتروفی

برخی درمان های Spinal Muscular Atrophy

این بیماری، ژنتیکی و اتوزومال مغلوب است. هر فرد طبیعی دو ژن SMN یعنی SMN1andSMN2 را دارد. بیش از 95% این بیماران، به هم خوردن ژن SMN1 را دارند که منجر به کاهش تولید پروتئین SMN میشود. همه ی بیماران یک کپی از SMN2 را دارند. این به ابداع درمان های لازم کمک میکند.

این بیماری با ضعف عضلات قسمت مرکزی بدن مشخص میشود. بیمار قادر به ایستادن ازحالت نشسته بدون کمک دستها نیست و درشانه زدن سر و یا شامپوزدن به سر، مشکل دارد.

برخی درمان های احتمالی:

nusinersen (Spinraza) یک antisense oligonucleotide (ASO) است و در جهشهای کروموزوم 5 که منجر به کاهش پروتئین SMN میشود سودمند است.

Onasemnogene abeparvovec (Zolgensma) ژن درمانی در کودکان دو سال و کمتر مبتلا به این بیماری: در این حالت کوشش میشود کپی ای از ژن کد کننده ی پروتئین SMN به بیماری منتقل شود.

Risdiplam (Evrysdi) یک survival of motor neuron 2 (SMN2) mRNA splicing modifier است که برای درمان جهش ها در کروموزوم 5 استفاده میشود. در نوع 1و2و3 بیماری در بالغین و کودکان استفاده میشود.

درمان با والپروات، فنی توئین و یا ریلوزول بی اثر بوده است.

Polio spinal diagram-en.svg

https://emedicine.medscape.com/article/1181436-treatment


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ساختار فراکتال وجود و ذهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکاهش مرگ و میر ناشی از ابتا 20 سال آینده مغز شما به آیا پیدایش مغز از روی تصاجنسیت و تفاوت های بیناییایا این جمله درست است کسینقش درختان در تکاملخلا، خالی نیستارزش خود را چگونه میشناسدرمان تشنجنسبت طلایی، نشانه ای به سرشد مغز علت تمایل انسان ببوزون هیگز جهان را از متلفاصله ها در مکانیک کوانتهز ذره، یک دنیاستتفاوت مغز انسان و میمون هسرگردانیمنبع خواب و رویاکریستال هاتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا دست مصنوعی به زودی قاجهان کاملی در اطراف ما پرخوش قلبی و مهربانیاگر تلاش انسان امروز برانقص در تشخیص هیجانات عاماز بحث های کنونی در ویروسدرک نیازمند شناخت خویش اهمه چیز در زمان کنونی استزندگی در جمع مواردی را بربیماری ای شبیه ام اس مولتفرزندان زمان خودویتامین کا و استخوانتلاش ها برای کشف منابع جدشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد ومیگرن و پروتئین مرتبط با گویید نوزده و ایمنی ساکتآزمون تجربی، راهی برای رجهش تمدنی عجیب و شگفت انسخطر آلودگی هواابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک عاز تکینگی تا مغز از مغز تدرد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیهندسه، نمایشی از حقیقتزاوسکا درمان گوشرقانون جنگلواکنش های ناخودآگاه و تقتنفس بدون اکسیژنگذشته را دفن کنشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکما به جهان های متفاوت خودافراد بی دلیل دوستدار تو جریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو سوی واقعیتنورون های ردیاب حافظهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی ازبان، نشان دهنده ی سخنگو لوتیراستامواکسنی با تاثیر دوگانه اتو تغییر و تحولیپیچیدگی های مغزمگسشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزماشین دانشامید نیکو داشته باش تا آنمعجزه در هر لحظه زندگیحل مشکلابزار بقای موجود زنده از دانش بی نهایتچگونه هوشیاری خود را توساز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بدن تو پیر نیستنمقابله با کرونا با علم اسیک رژیم غذایی جدید، می توتوهم چیستپیشرفتی مستقل از ابزار هظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را بردارمدیون خود ناموجوداندوه در دنیا استمغز انسان برای ایجاد تمدحس چشایی و بویاییاتصال مغز و کامپیوترداروی فامپیریدین یا نورلنگاه دوبارهاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنابع انرژی از نفت و گاز ژنهای هوش ، کدامندتوصیه هایی در مصرف ماهیآلودگی هوا و پارکینسونعماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هامرز مرگ و زندگی کجاستانسانیت در هم تنیده و متصمغز بزرگترین مصرف کننده حس و ادراک قسمت هفتماختلال در شناسایی حروف و داروی ضد تشنج توپیراماتنبرو و انرژی مداوماصول سلامت کمرهوش عاطفی قسمت پنجمروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن بسیاره ابلهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت کندر در بیماریهای التهابتکامل جریان همیشگی خلقتآینده با ترس جمع نمیشودعصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان مشاهده گر جدای از شیء مشاايا اراده آزاد توهم است ینقش نظام غذایی در تکامل محس و ادراک قسمت دوازدهمارتباط ماده و انرژیدر آرزوهایت مداومت داشتهچرا ویروس کرونای دلتا وابه مغز خزندگان خودت اجازهیچ کاری نکردن به معنی چیراه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دوربزرگ شدن تقریبا ناگهانی ساختار شبکه های مغزی ثابمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکاهش التهاب ناشی از بیماتا بحر یفعل ما یشاآیا آگاهی پس از مرگ از بیجهل مقدسایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش ذهن و شناخت در حوادث خلاصه ای از مطالب همایش ماز فرد ایستا و متعصب بگذردرمان جدید ALSنشانه های گذشته در کیهان رشد در سختی استبی نهایت در میان مرزهافاصله ی همیشگی تصویر سازهزینه ای که برای اندیشیدتفاوت ها و تمایزها کلید بسربازان ما محققا غلبه می منتظر نمان چیزی نور را بهکریستال زمان(قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان پیوستهخوشبختی دور از رنج های ماگر خواهان پیروزی هستینقطه بی بازگشتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک و احساسهمه چیز، ثبت می شودزندگی در سیاهچالهبیماری اسپینال ماسکولار فرضیه ای جدید توضیح میدهویتامین کا در سبزیجاتتلاش هایی در بیماران قطع شناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیگرن سردردی ژنتیکی که بگوشه بیماری اتوزومال رسسآزمون ذهنی گربه ی شرودینجهشهای مفید و ذکاوتی که دخطرات هوش مصنوعینهایت در بی نهایتاز تکینگی تا مغز از مغز تدردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی دهنر فراموشیزبان مشترک ژنتیکی موجوداقانونمندی و محدودیت عالمواکنش به حس جدیدتنها مانع در زندگی موارد گربه شرودینگر و تاثیر مششاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکما با کمک مغز خود مختاريمافزایش قدرت ادراکات و حسجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین هماندولت یا گروهکنوروپلاستیسیتی چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحمزبان، وسیله شناسایی محیطلوزالمعده(پانکراس)مصنوعواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتو جهانی هستی که خودش را پیچیدگی های مغزی در درک زششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر مبانی ذهنی سیاه و سفیدامید نجاتمعرفت و شناختحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان موفق به بازگردچگونه واکسن کرونا را توزاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی روی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول عصبی شاهکار انطباق ملاحظه های اخلاقی دربارهیکی از علل محدودیت مغز امتوهم وجودپاسخ گیاهان در زمان خوردظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزمدیریت اینترنت بر جنگاندوه دردی را دوا نمیکندمغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک (قسمت اول )اثر مضر مصرف طولانی مدت رداروی لیراگلوتیدنگاهی بر قدرت بینایی درااستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولیسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنابع انرژی از نفت و گاز ژنهای حاکم بر انسان و انستوضیحی ساده در مورد هوش مآلزایمرعوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع ممرز بین انسان و حیوان کجاانسانیت در برابر دیگرانمغز حریص برای خون، کلید تحس و ادراک قسمت هفدهماختلالات مخچهدارویی خلط آورچت جی پی تیاضطراب و ترسهوش عاطفی قسمت اولريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بدسیاره ابلهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت کوچ از محیط نامناسبتکامل داروینی هنوز در حاآیا فراموشی حتمی استعضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهنمشاهده آینده از روی مشاهای نعمت من در زندگیمنقش نظریه تکامل در شناساحس و ادراک قسمت سومارتباط متقابل با همه ی حیدر آسمان هدیه های نادیدنچرا پس از بیدار شدن از خوبه نقاش بنگرهیچ کس مانند تو نگاه نمیکراه انسان شدن، راه رفتن وراه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم مسادیسم یا لذت از آزار دادمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکاهش حافظه هرچند فرایندیتاول کف پا و حقیقتآیا امکان بازسازی اندامهجهان فراکتالایا بیماری ام اس (مولتیپنقش روی و منیزیم در سلامتخلاصه ای از درمان های جدیاز مخالفت بشنودرمان جدید میگرن با انتی نشانه های پروردگار در جهز گهواره تا گوربی هیچ می ایی و بی هیچ میرفتون های زیستیهزینه سنگین انسان در ازاتفاوت ها را به رسمیت بشناسردرد میگرنمنحنی که ارتباط بین معرفکریستال زمان(قسمت دوم)تاثیر کتامین در درمان پاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان پیوستهخانه ی تاریکاپی ژنتیکنمیتوان با بیرون انداختناز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک کنیم ما همه یکی هستیمهمه ی سردردها بی خطر نیستزندگی زمینی امروز بیش از بیماری اضطراب عمومیفساد اقتصادی سیتماتیک درویتامین بی 12 در درمان دردتلاشی برای درمان قطع نخاشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و میگرن شدید قابل درمان اسگوشت خواری یا گیاه خواریآزمون ذهنی گربه شرودینگرجهشهای مفید و ذکاوتی که ددفاع از پیامبرنهادینه سازی فرهنگ اختلااز تکینگی تا مغز از مغز تدردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتهنر حفظ گرهزبان چهار حرفی حیات زمینقارچ بی مغز در خدمت موجودواکسن های شرکت فایزر آمرتنها در برابر جهانگزیده ای از وبینار یا کنفشاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکما بخشی از این جهان مرتبطافزایش مرگ و میر سندرم کوجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین هماندوچرخه سواری ورزشی سبک و نوروز یا روز پایانیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خداسفر فقط مادی نیستلیروپریم داروی ترکیبی ضدوبینار اساتید نورولوژی دتو دی ان ای خاص ميتوکندريپیوند قلب خوک، به فرد دچاصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر مباحث مهم حس و ادراکامید جدید بر آسیب نخاعیمغز فکر میکند مرگ برای دیحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان نورون مصنوعی سچگونه آن شکری که می خوریماز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهسلولهای ایمنی القا کنندهملاحظات بیهوشی قبل از جریافته های نوین علوم پرده توهم وجودپختگی پس از چهل سالگي به عقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایممداخله ی زیانبار انساناندوهگین نباش اگر درب یا مغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک (قسمت دوم )اثرات فشار روحی شدیدداروی تشنجی درباردارینگاهی بر توانایی اجزاي باستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی به کمک هوش طبیروزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز دسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنابع انرژی از نفت و گاز کل اقیانوس در یک ذرهتیوتیکسن داروی ضد جنونآملودیپین داروی ضد فشار عوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج مرز جدید جستجو و اکتشاف، انسان، گونه ای پر از تضادمغز در تنهایی آسیب میبینحس و ادراک قسمت هجدهماختلالات حرکتی در انسانداستانها و مفاهیمی اشتباچت جی پی تیاطلاع رسانی اینترنتیهوش عاطفی قسمت دهمریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پارسیر آفرینش از روح تا مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت کوچک شدن مغز از نئاندرتاتکامل داروینی هنوز در حاآیا ممکن است موش کور بی مغم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زمطالبه ی حق خودای همه ی وجود مننقش هورمون های تیروئید دحس و ادراک قسمت سی و هشتمارتباط چاقی و کاهش قدرت بدر آستانه ی موج پنجم کوویچرا ارتعاش بسیار مهم استبه نقاش بنگرهیچ کس حقیقت را درون مغز به نادیدنی ایمان بیاورهیچ اندر هیچرابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است سازگاری با محیط بین اجزامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکاهش دوپامین عامل بیماریتابوهای ذهنیآیا انسان با مغز بزرگش اخجهان قابل مشاهده بخش کوچایا بدون زبان میتوانیم تنقش روزه داری در سالم و جخم شدن فضا-زماناز نخستین همانند سازها تدرمان جدید کنترل مولتیپلنظام مثبت زندگیزمین در برابر عظمت کیهانبی ذهن و بی روحفروتنی و غرورهزاران سال چشم های بینا وتفاوت های بین زن و مرد فقسردرد میگرن در کودکانمنشأ اطلاعات و آموخته ها کریستال زمان(قسمت سوم)تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا راهی برای رفع کم آبی جهان پر از چیزهای اسرار آخانواده پایدارابتدا سخت ترین استنمیتوان بر سیاه سیاه نوشاز تکنیکی تا مغز از مغز تدرک احساسات و تفکرات دیگهمیشه چشمی مراقب و نگهبازندگی زودگذربیماری بیش فعالیفشار و قدرتویتامین بی هفدهتلاشی تازه برای گشودن معشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط میدان مغناطيسي زمین بشر گیلگمش باستانی کیستآزادی عقیده، آرمانی که تجوانان وطنابزار بقا از نخستین هماندفاع در برابر تغییر ساختچهار میلیارد سال تکامل باز تکینگی تا مغز از مغز تدرس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلوهنر رها شدن از وابستگیزبان نیاز تکاملی استقبل از آغازواکسن کووید 19 چیزهایی که تنهایی رمز نوآوری استگزارش یک مورد جالب لخته وشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکما تحت کنترل ژنها هستیم یافزایش سرعت پیشرفت علوم حفره در مغزابزار بقا از نخستین هماندورترین نقطه ی قابل مشاهنوشیدن چای برای مغز مفید از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملسفر نامه سفر به بم و جنوب لیس دگرامفتامین یا ویاسوجود قبل از ناظر هوشمندتو در میانه ی جهان نیستی پیوند مغز و سر و چالشهای صرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر مجموعه های پر سلولی بدن مامید درمان کرونا با همانمغز قلبحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از دانشمندان یک فرضیه رادیکچگونه انتظارات بر ادراک از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفاسلولهای بنیادی مصنوعی درممانتین یا آلزیکسا یا ابیاد گرفتن مداومتوهم بی خداییپروژه ی ژنوم انسانیعقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتمدارک ژنتیکی چگونه انساناندام حسی، درک از بخش هایمغز انسان رو به کوچک تر شحس و ادراک قسمت 67اثرات مفید قهوهداروی جدید ALSنگاهت را بلند کناستیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی به شناسایی کاروزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمندانسوخت هیدروژنی پاکمنابع انرژی از نفت و گاز کلمات بلند نه صدای بلندتیک و اختلال حرکتیآموزش نوین زبانعواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستمزایای شکلات تلخ برای سلانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز را از روی امواج بشناسحس و ادراک قسمت هشتماختلالات صحبت کردن در اندخالت در ساختار ژنهانتایج نادانی و جهلاطلاعات حسی ما از جهان، چهوش عاطفی قسمت دومریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسیسیستم تعادلی بدنمنبع هوشیاری کجاست قسمت کوچکترین چیز یک معجزه استکامل داروینی هنوز در حاآیا ما کالا هستیمغم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیمطالبی در مورد تشنجای آنکه نامش درمان و یادشنقش هورمون زنانه استروژنحس و ادراک قسمت سی و ششمارتباط هوش ساختار مغز و ژدر درمان بیماری مولتیپل چرا بیماری های تخریبی مغبه هلال بنگرهیچگاه از فشار و شکست نتررادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشانستم با شعار قانون بدترین منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر فکر بر سلامتآیا احتمال دارد رویا از آجهان موازی و حجاب هاایا تکامل هدفمند استنقش رژیم غذایی بر رشد و اخونریزی مغز در سندرم کوواز نخستین همانند سازها تدرمان جدید ای ال اس، توفرنظریه ی تکامل در درمان بیزمین زیر خلیج فارس تمدنی بی شرمیفرگشت و تکامل تصادفی محض هستي مادي ای که ما کوچکترتفاوت های تکاملی در مغز وسردرد و علتهای آنمنشاء کوانتومی هوشیاری اکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیاما مقهور قوانین فیزیکجهان پر از چیزهای جادویی خار و گلابتدایی که در ذهن دانشمننمایش تک نفرهاز تکینگی تا مغز و از مغز درک تصویر و زبان های مخلتهمیشه اطمینان تو بر خدا بزندگی سلول در بدن، جدای افضای قلب منبع نبوغ استویتامین دی گنجینه ای بزرتلاشی جدید در درمان ام اسشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیمیدان های مغناطیسی قابل گیاه بی عقل به سوی نور میآزار دیگری، آزار خود استجوانان وطنابزار بقا از نخستین هماندقیق ترین تصاویر از مغز اچهار ساعت پس از کشتار خوکاز تکینگی تا مغز از مغز تدست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتقهنر، پر کردن است نه فحش دزبان و کلمه حتی برای کسانقبل از انفجار بزرگواکسن کرونا و گشودن پنجرتنبیه چقدر موثر استگشایش دروازه جدیدی از طرشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکمانند آب باشافسردگی و اضطراب در بیماحق انتخابابزار بقا از نخستین همانديدن با چشم بسته در خواب نوعی سکته مغزی ، وحشتناک از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبکسفر به مریخ در 39 روزلا اکراه فی الدینوراپامیل در بارداریتوقف؛ شکستپیوند اندام از حیوانات بضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر محل درک احساسات روحانیامیدوار باش حتی اگر همه چمغز ما کوچکتر از نیم نقطهحوادث روزگار از جمله ویرابزارهای پیشرفته ارتباط دانشمندان ژنی از مغز انسچگونه به سطح بالایی از هواز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیرسلام تا روشناییمن کسی در ناکسی دریافتم یاد بگیر فراموش کنیتوهم تنهاییپروژه ی ژنوم انسانیعقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بینمروری بر تشنج و درمان هایانرژی بی پایان در درون هرمغز انسان رو به کوچکتر شدحس و ادراک قسمت 74اثرات مفید روزه داریداروی جدید s3 در درمان ام چالش هوشیاری و اینکه چرا استیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی در کامپیوترهاروزهای سختبرای تمدن سازی، باید در بسودمندی موجودات ابزی بر منابع انرژی از نفت و گاز کلوزاپین داروی ضد جنونتیروفیبان موثر در سکته ی آمارهای ارائه شده در سطح عوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قامسمومیت دانش آموزان بی گاهرام مصر از شگفتی های جهمغز زنان جوانتر از مغز مرحس و ادراک قسمت پنجماختلالات عضلانی ژنتیکدر مانهای کمر دردنجات در راستگوییاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت سومریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atسیستم دفاعی بدن علیه مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت کووید نوزده و خطر بیماری تکامل داروینی هنوز در حاآیا ما تنها موجودات زنده غیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پمطالعه ای بیان میکند اهدایمپلانت مغزینقش ویتامین K در ترمیم اسحس و ادراک قسمت سیزدهمارتباط پیوسته ی جهاندر سال حدود 7 میلیون نفر چرا حیوانات سخن نمی گوینچرا حجم مغز گونه انسان دربه کدامین گناه کشته شدندفلج نخاعی با الکترودهای هیپرپاراتیروئیدیسمراز تغییربسیاری از بیماری های جدیستم، بی پاسخ نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکایروپاکتیک چیستتاثیر مشاهده بر واقعیت بآیا احتمال دارد رویا از آجهان ما میتواند به اندازایجاد احساساتنقش رژیم غذایی در رشد و اخواندن ، یکی از شستشو دهناز نخستین همانند سازها تدرمان جدید سرطاننظریه ی تکامل در درمان بیزمان چیستبی عدالتی در توزیع واکسن فراموش کارها باهوش تر هسهستی ما پس از شروعی چگال تفاوت های زبانی سرمنشا تسردرد تنشنمهندسی ژنتیک در حال تلاش کشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت چهارمجهان دارای برنامهخارق العاده و استثنایی بابتذال با شعار دینچند نرمش مفید برای کمردراز تکینگی تا مغز از مغز تدرک حقیقت نردبان و مسیری همیشه داناتر از ما وجود دزندگی، مدیریت انرژیقفس ذهنویروس مصنوعیتمایل زیاد به خوردن بستنشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سمیدان های کوانتومی خلاگیاه خواری و گوشت خوار کدآسيب میکروواسکولاریا آسجواب دانشمند سوال کننده ابزار بقا از نخستین هماندل به دریا بزننوآوری ای شگفت انگیز داناز تکینگی تا مغز از مغز تدست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به هوموارکتوس ها ممکن است دزبان و بیان نتیجه ساختماقبرستان ها با بوی شجاعتواکسن کرونا از حقیقت تاتتهدیدهای هوش مصنوعیپل جویی اصفهانشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکماه رجباقلیت خلاقحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقای موجود زنده از دی متیل فومارات(زادیوا)(نیکولا تسلااز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی سفر تجهیزات ناسا به مریخ لاموژین داروی ضد اوتیسم؟ورزش هوازی مرتب خیلی به قتولید مثل اولین ربات های پیوند سر آیا ممکن استضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیمحل درک احساسات روحانی دامیدواری و مغزمغز مانند تلفن استحکمت الهی در پس همه چیزابزارهای بقا از نخستین هدانشمندان پاسخ کوانتومی چگونه باغبانی باعث کاهش از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظهسلاح و راهزنیمن پر از تلخیمیادگیری مهارت های جدید دتوهم جداییپروانه ی آسمانیعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژیمرکز هوشیاری، روح یا بدن انرژی تاریکمغز ایندگان چگونه استحس و ادراک قسمت 75اثرات مضر ماری جواناداروی جدید میاستنی گراویچالش هوشیاری و اینکه چرا استخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی در خدمت خلق وحروش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو بایسی و سه پل اصفهانمنابع انرژی از نفت و گاز کلام و زبان، گنجینه ای بستکنولوژی جدید که سلول هاآن چیزی که ما جریان زمان عید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون مسمومیت دانش آموزان، قمااولویت بندی ها کجاستمغزهای کوچک بی احساسحس و ادراک قسمت پنجاهاختراع جدید اینترنت کواندر محل کار ارزش خودت را بنخاع ما تا پایین ستون فقراطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت ششمریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودکسکوت و نیستیمنبع هوشیاری کجاست قسمت کودک هشت ساله لازم است آدتکامل زبانآیا مغز تا بزرگسالی توسعغرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزمعماری، هندسه ی قابل مشاایمپلانت مغزی کمک میکند نقش ژنتیک در درمان اختلاحس و ادراک قسمت ششمارتباط انسانی، محدود به درمان های اسرار آمیز در آدرمان های بیماری آلزایمرچرا خشونت و تعصببه امید روزهای بهترفلج بل، فلجی ترسناک که آنهاوکينگ پیش از مرگش رسالراست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیستون فقرات انسان دو پا جلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآیا برای تولید مثل همیشه جهان مادی، تجلی فضا در ذهایران بزرگنقش زنجبیل در جلوگیری از خواب سالم عامل سلامتیاز نخستین همانند سازها تدرمان دارویی سرطان رحم بنظریه ی تکامل در درمان بیزمان و مکان، ابعاد کیهان بیمار 101 ساله، مبتلا به سفراموشی همیشه هم بد نیستو هر کس تقوای خدا پیشه کنتفاوت ایستایی و تکاپوسردرد سکه ایمهربانی، شرط موفقیتکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت هفتمجهان در حال نوسان و چرخشخبر مهم تلسکوپ هابلابداع دی ان ای بزرگترین دچند جهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک دیگرانبیماری تی تی پیهمیشه راهی هستزونیسومایدقفس را بشکنویرایش DNA جنین انسان، برتمدن قدیمی ای در جنوب ایرشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت روامیدان بنیادین اطلاعاتگیرنده باید سازگار با پیآسیب ها ناشی از آلودگی هوجوسازی مدرنابزار بقا از نخستین هماندلایلی که نشان میدهد ما بنوار مغز مشاهده ی غیر مستاز تکینگی تا مغز از مغز تدستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روبهورمون شیرساز یا پرولاکتزبان و بیان، در سایه پیشرقدم زدن و حرکت دید را تغیواکسن کرونا ساخته شده توتو یک معجزه ایپل خواجو اصفهانشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکماپروتیلینالکترومغناطیس شنوایی و هحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقای موجود زنده از دین اجبارینیاز به آموزش مجازی دیجیاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل بسفر دشوار اکتشافلایو دوم دکتر سید سلمان فورزش هوازی ، بهترین تمریتولید یا دریافت علمپیوند سر، یکی از راه حلهاضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شبمحدودیت چقدر موثر استامیدی به این سوی قبر نیستمغز مادران و کودکان در زمحافظه میتواند بزرگترین دابزارهای بقا ازنخستین همدانشمندان اولین سلول مصنچگونه تکامل مغزهای کنونیاز روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنومسلسله مباحث هوش مصنوعیمنابع انرژي پاک سرچشمه حیادآوری خواب و رویاتوهم جدایی و توهم علمپرواز از نیویورک تا لوس آعلم و روحتری فلوپرازینمرکز حافظه کجاستانرژی تاریک که ما نمی تومغز ابزار بقای برتر مادیحس و ادراک قسمت 78اجزای پر سلولی بدن انسان داروی جدید برای میاستنی چالش هوشیاری و اینکه چرا استروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحروش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تسیلی محکم محیط زیست بر انمنابع انرژی از نفت و گاز کلرال هیدرات برای خوابانتکنولوژی جدید که سلول هاآنچه ناشناخته است باید شعامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکانمسیر دشوار تکامل و ارتقااولین مورد PML به دنبال تکمغز، فقط گیرندهحس و ادراک قسمت پنجاه و یادامه بحث تکامل چشمدر چه مرحله ای از خواب ، رنخستین تمدن بشریاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش عاطفی بیشتر در زنانریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلاسکوت، پر از صدامنبع هوشیاری کجاست قسمت کودک ایرانی که هوش او از تکامل زبانآیا همه جنایت ها نتیجه بیغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به ایمپلانت نخاعی میتواند دنقش گرمایش آب و هوا در همحس و ادراک قسمت شصت و هشتارتباط از بالا به پایین مارتباط بین هوش طبیعی و هودرمان های جدید میگرنچرا در مغز انسان، فرورفتبه بالا بر ستارگان نگاه کفلج خوابهاوکينگ پیش از مرگش رسالرجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نمستارگانی قبل از آغاز کیهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آیا بزرگ شدن مغز فقط در دجهان مرئی و نامرئیایرادهای موجود در خلقت بنقش زبان در سلطه و قدرت اخواب سالم عامل سلامتی و یاز نشانه ها و آثار درک شددرمان سرگیجه بدون نیاز بنظریه ی ریسمانزمان و صبربیماری لبر و نابینایی آنفراموشی و مسیر روحانیوفور و فراوانیتفاوت ارباب و رهبر حقیقیسردرد عروقی میگرنموفقیت هوش مصنوعی در امتکشف جمجمه ای درکوه ایرهوآب زندگی است قسمت اولجهان در حال ایجاد و ارتقاخدا موجود استابزار هوش در حال ارتقا ازچند جهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک درست از خود و هوشیاریبیماری دویکهمیشه عسل با موم بخوریمزونا به وسیله ویروس ابله قلب و عقلواقعیت فیزیکی، تابعی از تمدن پیشرفته ی پیشینیانشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج میدازولام در درمان تشنج گالکانزوماب، دارویی جدیآشنا پنداریجامعه ی آسمانیابزار بقا از نخستین هماندنیای شگفت انگیز کوانتومنوار مغز ترجمه رخدادهای از تکینگی تا مغز از مغز تدغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و هوش فوق العاده، هر فرد اسزبان و تکلم برخی بیماریهقدرت مردمواکسن ایرانی کرونا تولیدتو یک جهان در مغز خودت هسپلاسمای غالبشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکماجرای جهل مقدسالکتروتاکسی(گرایش و حرکحقیقت افرادابزار بقای موجود زنده از دین، اجباری نیستچیز جدید را بپذیراز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک بازی رقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا سفرنامه سفر به بم و جنوب لبخند بزن شاید صبح فردا زورزش و میگرنتولید پاک و فراوان انرژیپیوندی که فراتر از امکانطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غبامحدودیت های حافظه و حافظامیدی تازه در درمان سرطامغز چون ابزار هوش است دلیحافظه های کاذبابزارهای بقای موجود زندهدانشمندان تغییر میدان مغچگونه جمعیت های بزرگ شکل از سایه بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما اسلطان جنگل یا صاحب ملکوتمنابع انرژی از نفت و گاز یاری خدا نزدیک استتوهم جسمپروتئین های ساده ی ابتداعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازینمرکز حافظه کجاستانرژی خلا ممکن استمغز ابزار برتر بقاحس و ادراک قسمت 82اجزایی ناشناخته در شکل گداروی جدید برای ای ال اسچالش هوشیاری و اینکه چرا اسرار آفرینش در موجهوش مصنوعی درمانگر کامپیروش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های سینوریپا داروی ترکیبی ضدمنابع بی نهایت انرژی در دکمردردتکینگیآنچه واقعیت تصور میکنیم عادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های مسئول صیانت از عقیده کیساولین مورد پیوند سر در انمغزتان را در جوانی سیم کشحس و ادراک قسمت پنجاه و داداراوون تنها داروی تاییدر ناامیدی بسی امید استنخستین تصویر از سیاهچالهاعتماد به خودهوش عاطفی در زنان بیشتر ارژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و سکته مغزیمنبع هوشیاری کجاست قسمت کودکان میتوانند ناقل بی تکامل زبان انسان از پیشیآیا هوش مصنوعی می تواند نمقالاتتغییرات تکاملی سر انسان ایمان به رویانقش پیش زمینه ها و اراده حس و ادراک قسمت شصت و دوحس و ادراک قسمت شصت و ششارتباط شگفت مغز انسان و فدرمان های جدید در بیماری چرا ذرات بنیادی معمولاً به بالاتر از ماده بیندیشفلج خواب چیستهدف یکسان و مسیرهای مختلرحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیسخن نیکو مانند درخت نیکومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا تکامل و تغییرات ژنتیجهان مشارکتیایستادن در برابر آزادی بنقش زبان در سلطه و قدرت اخواب عامل دسته بندی و حفطاز نظر علم اعصاب یا نرووسدرمان سرگیجه بدون نیاز بنظریه تکامل در درمان بیمزمان واقعیت است یا توهمبیماری های میتوکندریفرایند پیچیده ی خونرسانیوقت نهيب هاي غير علمي گذشتفاوتهای جنسیتی راهی براسرطان کمیت گراییمولتیپل اسکلروز در زنان کشف جدید تلسکوپ جیمز وبآب زندگی است قسمت دومجهان ریز و درشتخدا بخشنده است پس تو هم بابزار بقا از نخستین همانچند جهانی و علماز تکینگی تا مغز از مغز تدرک عمیق در حیواناتبیماری دیستروفی میوتونیهمجوشی هسته ای، انرژِی بزیباترین چیز در پیر شدنقلب دروازه ی ارتباطواقعیت چند سویهتمدن بشری و مغز اخلاقیشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونینمکان زمان یا حافظه زمانگام کوچک ولی تاثیرگذارآشنا پنداریجاودانگی مصنوعیابزار بقا از نخستین هماندنیا، هیچ استنوار مغز در فراموشی هااز تکینگی تا مغز از مغز تذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشهوش مصنوعی می تواند بر احزبان و شناخت حقیقت قسمت چقدرت کنترل خودواکسن اسپایکوژنتو کز محنت دیگران بی غمیپمبرولیزوماب در بیماری چشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکماجرای عجیب گالیلهالکترودهای کاشتنیحقیقت اشیاابزار بقای موجود زنده از دید تو همیشه محدود به مقدچیزی منتظر شناخته شدناز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتهسفرنامه سفر به بم و جنوب لحظات خوش با کودکانورزش بهترین درمان بیش فعتولید سلولهای جنسی از سلپیوستگی همه ی اجزای جهانطلای سیاهتاریکی و نورمخچه فراتر از حفظ تعادلامگا سه عامل مهم سلامتمغز چگونه صداها را فیلتر حافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقای از نخستین دانشمندان روش هاي جدیدی چگونه جمعیت های بزرگ شکل از علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی از عروسک بازی رویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگتر کیهان ناشناختسم زنبور ، کلیدی برای وارمنابع انرژی از نفت و گاز ژن همه چیز نیستتوهمات و شناخت حقیقتپروتز چشمعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزمرکز خنده در کجای مغز استانسان قدیم در شبه جزیره عمغز از بسیاری حقایق می گرحس و ادراک قسمت چهلاحیای بینایی نسبی یک بیمداروی جدید برای دیابتچالش دیدگاه های سنتی در باسرار بازسازی اندام هاهوش مصنوعی درخدمت خلق وحروش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم سیگار عامل افزایش مرگ وممنابع جدید انرژیکمردرد ناشی از تنگی کاناتکامل فردی یا اجتماعیآنچه حس می کنیم، نتیجه ی عادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل مسئولیت جدیداولین هیبرید بین انسان و مغزتان را در جوانی سیمکشحس و ادراک قسمت پنجاه و سادب برخورد با دیگراندر هم تنیدگی مرزها و بی منخستین روبات های زنده ی جاعتماد به خودهوش عاطفی در زنان بیشتر ارژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زمانسال سیزده ماههمنبع هوشیاری کجاست قسمت53کودکان خود را مشابه خود تتکامل ساختار رگهای مغزی آیا هوش مصنوعی زندگی بشرتاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر دارداین پیوند نه با مغز بلکه نقش آتش در رسیدن انسان بهاین اندوه چیستنقش انتخاب از طرف محیط، نحس و ادراک سی و هفتمارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های رایج ام اسچراروياها را به یاد نمی آبه جای محکوم کردن دیگران فلج دوطرفه عصب 6 چشمهدف یکسان، در مسیرهای مترحم مصنوعیبعد پنجمسخن و سکوتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکتاب گران و پرهزینه شد ولتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا جنین انسان، هوشمندی جهان هوشمنداکسی توسین و تکامل پیش انقش سجده بر عملکرد مغزخودآگاهی و هوشیارياز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان سرگیجه بدون دارونظریه تکامل در درمان بیمزمان پلانکبیماری های مغز و اعصاب و فرایند تکامل و دشواری هاوقتی فهمیدی خطا کردی برگتقلید مرحله ای نسبتا پیشسرعت فکر کردن چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد ومواد کوانتومی جدید، ممکنکشتن عقیده ممکن نیستآب زندگی است قسمت سومجهان شگفت انگیزخدای رنگین کمانابزار بقا از نخستین همانچند روش ساده برای موفقیتاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری قلب در بیماری ویربیماری ضعف عضلات نزدیک بهمراه سختی، اسانی هستزیباترین چیز در افزایش سقلب روباتیکواقعیت چیستتمدن زیر آبشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری ممکانیک کوانتومی بی معنی گامی در درمان بیماریهای آغاز فصل سرما و دوباره تکجایی خالی نیستابزار بقا از نخستین هماندندان ها را مسواک بزنید تنوار مغز در تشخیص بیماری از تکینگی تا مغز از مغز تذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکنهوش مصنوعی و کشف زبان هایزبان و شناخت حقیقت قسمت اقدرت انسان در نگاه به ابعواکسن اسپایکوژن ضد کروناتو پیچیده ترین تکنولوژی پنج اکتشاف شگفت آور در موشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکماده ی تاریکالگو نداشتیمحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقای موجود زنده از دیدن خدا در همه چیزچیزی خارج از مغزهای ما نیاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی جالب درباره محدودیتسفرنامه سفر به بم و جنوب لرزش ناشی از اسیب به عصبورزش در کمر دردتولترودینپیام های ناشناخته بر مغز طوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدمخچه ، فراتر از حفظ تعادلامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز ناتوان از توجیه پیداحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای دفاعی و بقای مودانشمندان روشی برای تبدیچگونه حافظه را قویتر کنیازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک بازی رویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان هسماگلوتید داروی کاهش دهنمنابع انرژی از نفت و گاز ژن همه چیز نیستتوپیراماتپروتز عصبی برای تکلمعلم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکمرگ چیستانسان میوه ی تکاملمغز به تنهایی برای فرهنگ حس و ادراک قسمت چهل و هفتاحیای بینایی نسبی یک بیمداروی جدید ضد میگرنچاالش ها در تعیین منبع هواصل بازخوردهوش مصنوعی ساخته هوش طبیروش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پرسیاهچاله هامناطق خاصی از مغز در جستجکمردرد و علل آنتکامل مادی تا ابزار هوشمآنها نمیخواهند دیگران راعادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولمسئولیت در برابر محیط زیاولین تصویر در تاریخ از سمغط یک گیرنده استحس و ادراک قسمت پنجاه و شادراک ما درک ارتعاشی است در هم تنیدگی کوانتومینرمش های مفید برای درد زااعداد بینهایت در دنیای مهوشمندی کیهانرژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير سانسور از روی قصد بسیاری منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمکودکان را برای راه آماده تکامل شناخت انسان با کشفآیا هوش ارثی دریافتی از پصفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهاین ایده که ذرات سیاهچالنقش اتصالات بین سلولهای حس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های علامتی در ام اسچراروياها را به یاد نمی آبه خودت مغرور نشوفناوری هوش مصنوعی نحوه خهدف از تکامل مغزرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربعد از کروناسخن پاک و ثابتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکتاب زیست شناسی باورتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا جهان ذهن و افکار ما مجهان هوشیاراگر فقط مردم میفهمیدند کنقش غذاها و موجودات دريااز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان سرطان با امواج صوتنظریه تکامل در درمان بیمزمان به چه دلیل ایجاد میشبیماری وسواسفرایند حذف برخی اجزای مغوقتی پر از گل شدی خودت را تقلید از روی طبیعتسعی کن به حدی محدود نشویتاثیر گیاه خواری بر رشد وموجود بی مغزی که می تواندگل خاردار، زیباستآب، زندگی است(قسمت پنجم)جهانی که نه با یک رخداد و خدایی که ساخته ی ذهن بشر ابزار بقا از نخستین همانچندین ماده غذایی که مانناز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی اهمراهی نوعی سردرد میگرنیزیر فشار کووید چه باید کرقلب را نشکنواقعیت چیستتمدنی قدیمی در شمال خلیج شگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب مکانیزمهای دفاعی در برابگامی در درمان بیماریهای آغاز مبهم آفرینشجاذبهابزار بقا از نخستین هماندهن، بزرگترین سرمایهنوار مغزی روشی مهم در تشخاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتهوش مصنوعی یا حماقت طبیعزبان و شناخت حقیقت قسمت دقدرت ذهنواکسن دیگر کرونا ساخته شتو آرامش و صلحیپول و شادیشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکماده ی خالیالگو و عادت را بشکن و در امعنی روزهحقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از دیدگاه نارسای دوگانه ی مچیزی شبیه نور تو نیستاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين سفرنامه سفر به بم و جنوب لرزش عضله یا فاسیکولاسیووزن حقیقی معرفت و شناختتومورها و التهاب مغزی عاپیدایش زبانطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهمخچه ابزاري که وظیفه آن فانفجار و توقف تکاملی نشامغز و اخلاقحافظه و اطلاعات در کجاستابعاد و نیازهای تکاملیدانش، قفل ذهن را باز میکننگاه محدود و تک جانبه، مشاسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی رویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشسندرم کووید طولانیمنابع انرژی از نفت و گاز ژن هوش و ساختارهای حیاتی توانایی مغز و دیگر اجزای پرورش مغز مینیاتوری انساعلم در حال توسعهترکیب حیوان و انسانمرگ و میر پنهانانسان ها می توانند میدان مغز بیش از آنچه تصور میشوحس و ادراک قسمت چهل و هشتاحساس گذر سریعتر زمانداروی جدید ضد الزایمرناتوانی از درمان برخی ویاصل در هم تنیدگی و جهانی هوش احساسیروش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانوسیاهچاله های فضایی منابعمنبع هوشیاری کجاست قسمت کمردرد با پوشیدن کفش مناتکامل مداومآنان که در قله اند هرگز خعادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهانمستند جهان متصلاولین دارو برای آتاکسی فنفرت، اسیب به خود استحس و ادراک قسمت بیست و چهادغام میان گونه های مختلدر هم تنیدگی کوانتومی و پنرمش های مفید در سرگیجهبقای حقیقی در دور ماندن اهوشیاری و وجودرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیمسانسور بر بسیاری از حقایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکوری گذرای ناشی از موبایتکامل، نتیجه ی برنامه ریآیا هوش سریعی که بدون احسسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصاینکه به خاطرخودت زندگی نقش تیروئید در تکامل مغزحس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط غیرکلامی بین انسادرمان ژنتیکی برای نوآورینزاع بین جهل و علم رو به پبه دنبال رستگاری باشفیلمی بسیار جالب از تغییهدف از خلقت رسیدن به ابزارساناها و ابر رساناها و عبعد از کروناسختی ها رفتنی استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکتاب طبیعت در قالب هندسهتاثیر ویروس کرونا بر مغز آیا جهش های ژنتیکی، ویروجهان های بسیار دیگراگر میدانی مصیبت بزرگتر نقش غذاها و موجودات دريااز واقعیت امروز تا حقیقتدرمانهای بیماری پارکینسهفت چیز که عملکرد مغز تو زمان شگفت انگیزبیماری کروتز فیلد جاکوبفراتر از دیوارهای باوروقتی تو از یاد گرفتن باز تقلید از طبیعتشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وموجودات مقهور ژنها هستندگل زندگیآتش منبع انرژیجهانی که از یک منبع، تغذیخسته نباشی باباابزار بقا از نخستین همانچندجهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلهندسه ی پایه ایزیرفون داروی ضد ام اسقیچی ژنتیکیواقعیت های متفاوتتمرکز و مدیتیشنشگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم ما انسانها چه اندازه نزدگاهی لازم است برای فهم و إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَجاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین هماندو ویژگی انتزاع و قدرت تجنوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت تریزبان و شناخت حقیقت قسمت سقدرت عشقواکسن دیگری ضد کرونا از دتو افق رویداد جهان هستیپول و عقیدهشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکماده ای ضد التهابیالگوی بنیادین و هوشیاریمعادله ها فقط بخش خسته کنحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از دژا وو یا اشنا پندارینکاتی در مورد تشنجاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و سفری به آغاز کیهانلزوم سازگاری قانون مجازاوزوز گوشتومورهای نخاعیپیر شدن حتمی نیستطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنومخچه تاثیر گذار بر حافظهانقراض را انتخاب نکنیدمغز و اخلاقحباب های کیهانی تو در توابعاد اضافه ی کیهاندائما بخواننگاه انسان محدود به ادرااساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی از عروسک تا کمروان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلسندرم گیلن باره به دنبال منابع انرژی از نفت و گاز ژن یا نقشه توسعه مغز و نقتوازن مهمتر از فعالیت زیپرتوهای صادر شده از سیاهعلم راهی برای اندیشیدن اترازودونمرگ و میر بسیار بالای ناشانسان یک کتابخانه استمغز برای فراموشی بیشتر کحس و ادراک قسمت چهل و دوماحساسات کاذبداروی سل سپتناتوانی در شناسایی چهره اصل علت و تاثیرهوش احساسیروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردنسیاهچاله ها، دارای پرتو منبع هوشیاری کجاست قسمت کنفرانس تشنج هتل کوثر اصتکامل چشمآنزیم تولید انرژی در سلوعارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آممشکل از کجاستاولین دروغنقش قهوه در سلامتیحس و ادراک قسمت بیست و یکادغام دو حیطه علوم مغز و در هم تنیدگی کوانتومی و دنرمش های موثر در کمردردبلندی در ذهن ما درک بلندیهوشیاری و افسردگیرژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیماساهچاله ها تبخیر نمیشودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکی غایب شدی تا نیازمند دلتکثیر سلول در برابر توقف آیا هشیاری کوانتومی وجودپیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگردسایتهای دیگرجلوتر را دیدناینکه خانواده ات سالم بانقش حفاظتی مولکول جدید دحس و ادراک- قسمت شصت و چهارتروز یا خوردگی و التهادرمان پوکی استخواننزاع بین علم و نادانی رو به زودی شبکه مغزی به جای فیزیک مولکولها و ذرات در هر چیز با هر چیز دیگر در ترشته نوروایمونولوژی و نقبعد از کرونا دلخوشی بیهوسرنوشتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکتاب، سفری به تاریختاثیر ژنها بر اختلالات خآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اججهان هایی در جهان دیگرخودآگاهی و هوشیارياگر نیروی مغناطیس نباشد نقش غذاها و موجودات دريااز کجا آمده ام و به کجا میدرهای اسرارآمیز و پوشیدههفت سین یادگاری از میراث زنان باهوش تربیماری گیلن باره و بیمارفرد موفقویتنام نوعی کرونا ویروس تقویت استخوان در گرو تغذشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وموسیقی نوگلوله ی ساچمه ایآثار باستانی تمدن های قدجهانی در ذهنخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین هماننه به اعداماز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشهندسه ی رایج کیهانزیرک ترین مردمقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصواقعیت و مجازتمرکز بر هدفشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزما انسانها چه اندازه نزدگاهی مغز بزرگ چالش استافت فشار خون ناگهانی در وجدا کردن ناخالصی هاابزار بقا از نخستین هماندو بیماری روانی خود بزرگ نوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسیزبان جانسوزقضاوت ممنوعواکسن سرطانتو انسانی و انسان، شایستپوست ساعتی مستقل از مغز دشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکماده، چیزی نیستالگوبرداری از طبیعتمعجزه های هر روزهحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از دژاوو یا آشناپنداریچگونه مولکول های دی ان ایاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز جهانبحثی در مورد حقیقت فضا و سقوط درون جاذبه ای خاص، چلزوم سازگاری قانون مجازایک پیام منفرد نورون مغزی تومورهای ستون فقراتپیشینیان انسان از هفت میطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسومدل همه جانبه نگر ژنرالیانواع سکته های مغزیمغز و سیر تکامل ان دلیلی حد و مرزها توهم ذهن ماستابعاد بالاترداروهای مصرفی در ام اسنگاه از بیرون مجموعهاستفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک تا کمروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلکسندرم پیریفورمیسمنابع انرژی از نفت و گاز ژن ضد آلزایمرتوسعه هوش مصنوعی قادر اسپرسش و چستجو همیشه باقی اعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزمرگ انتقال است یا نابود شانسان باشمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟حس و ادراک قسمت چهل و سوماخلاق و علوم اعصابداروی ضد چاقینادیدنی ها واقعی هستنداصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش در طبیعتروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های مسیاهچاله و تکینگی ابتدایمنبع هوشیاری کجاست قسمت کنگره بین المللی سردرد دتکامل و ارتقای نگاه تا عمآینه در اینهعدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکانمشکلات نخاعیاولین سلول مصنوعینقش مهاجرت در توسعه نسل احس و ادراک قسمت بیست و دوارتقا و تکامل سنت آفرینش در هر سوراخی سر نکننرمشهای مهم برای تقویت عبلوغ چیستهوشیاری کوانتومیرژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی رودسایه را اصالت دادن، جز فرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکیهان خود را طراحی میکندتأثیر نگاه انسان بر رفتاآیا واکنش های یاد گرفته وآیا یک، وجود داردجمجمه انسان های اولیهاینترنت بدون فیلتر ماهوانقش حیاتی تلومر دی ان آ دحساسیت روانی متفاوتارزش حقیقی زبان قسمت اولدرمان پوکی استخواننزاع بین علم و جهل رو به پبه زیر پای خود نگاه نکن بفیزیک و هوشیاریهر جا که جات میشه، جات نیبعد از کرونا دلخوشی بیهوسریع دویدن مهم نیستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکتابخانهتاثیر کلام در آیات کلام بآیا خداباوری محصول تکاملجهان یکپارچهخودت را از اندیشه هایت حفاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش غذاها در کاهش دردهای از کسی که یک کتاب خوانده دروغ نگو به خصوص به خودتهم نوع خواری در میان پیشیزنجیرها را ما باید پاره کبیماری آلزایمر، استیل کوفرد یا اندیشهویتامین E برای فعالیت صحتقویت حافظه یا هوش مصنوعشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد وموسیقی هنر مایع استگلوئونآرامش و دانشجهان، تصادفی نیستخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیمهندسه بنیادینزیست شناسی کل در جزء فراکقانون مندی نقشه ژنتیکی مواقعیت و انعکاستمساح حد واسط میان مغز کوشگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکما اکنون میدانیم فضا خالگذر زمان کاملا وابسته به افت هوشیاری به دنبال کاهجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین هماندو بار در هفته ماهی مصرف نوبت کودکاناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشذهن سالمباد و موجزبان ریشه هایی شناختی اسقطار پیشرفتواکسن سرطانتو با همه چیز در پیوندیپوشاندن خود از نورشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکماده، چیزی بیش از یک خلا التهاب شریان تمپورالمعجزه ی چشمحقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از دگرگونی های نژادی و تغییچگونه میتوان با قانون جناز تکامل تا مغز از مغز تا هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب فسلول های مغزی عامل پارکیلزوم عدم وابستگی به گوگل یک پیشنهاد خوب برای آسان توهم فضای خالیپیشرفت های جدید علوم اعصطبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سمدل هولوگرافیک ژنرالیزهانگشت ماشه ایمغز کوانتومیحریص نباشاتفاق و تصادفداروهای ام اسنگاه از دور و نگاه از نزداستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک تا کمروبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده مسندرم پس از ضربه به سرمنابع انرژی از نفت و گاز ژنها نقشه ایجاد ابزار هوتوسعه برخی شغل ها با هوش پرسشگری نامحدودعلایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکمرگ تصادفیانسان جدید از چه زمانی پامغز بزرگ چالش است یا منفعحس و ادراک قسمت نهماخلاق پایه تکامل و فرهنگداروی ضد چاقینادانی در قرن بیست و یکم،اصلاح خطا با رفتن بر مسیرهوش عاطفی قسمت 11روشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین دسیاهچاله ی منفرد یا سیاهمنبع هوشیاری کجاست قسمت کنگره بین المللی سردرد دتکامل و ریشه ی مشترک خلقتآیندهعدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهمشکلات بین دو همسر و برخیاوکرلیزوماب داروی جدید شنقش میدان مغناطیسی زمین حس و ادراک قسمت بیست و سوارتقا یا بازگشت به قبل ازدر والنتاین کتاب بدید همچرا ماشین باید نتایج را پبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهوش، ژنتیکی است یا محیطیراه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن اساخت شبکه عصبی مصنوعی با منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکیهانِ هوشیارِ در حال یاتئوری تکامل امروز در درمتئوری تکامل در پیشگیری و آیا کیهان می تواند یک شبیجنبه های موجی واقعیتایندرالنقش خرچنگ های نعل اسبی درخفاش با شیوع همه گیری جدیارزش حقیقی زبان قسمت دومدرمان ام اس(مولتیپل اسکلنسبیت عام از زبان دکتر بربه سخن توجه کن نه گویندهفیزیکدانان ماشینی برای تهر حرکت خمیده می شود و هر تفکر قبل از کارسریعترین کامپیوتر موجودمنبع هوشیاری در کجاست؟ قکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر کپسول نوروهرب بر نآیا دلفین ها می تواند از جهان یکپارچهخودروهای هیدروژنیاگر نعمت فراموشی نبود بسنقشه مغزی هر فرد منحصر بهاز آغاز خلقت تا نگاه انسادریای خداهمه چیز موج استزندگی هوشمند در خارج از زبیماری الزایمرفرد حساس از نظر عاطفی و بویتامین E در چه مواد غذایتقویت سیستم ایمنیشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیهمانهای ناخوانده عامل گمان میکنی جرمی کوچکی در آرامش و سکونجهش های ژنتیکی مفید در ساخطای ادراک کارماابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار اهندسه در پایه ی همه ی واکزیست شناسی باور حقیقت یا قانون گذاری و تکاملواقعیت خلا و وجود و درک متنفس هوازی و میتوکندریشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکما از اینجا نخواهیم رفتافتخار انسانجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و مینور دروناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت وزبان شناسی مدرن در سطح سللمس کوانتومیواکسن ضد اعتیادتو با باورهایت کنترل میشپیموزایدشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکماست مالیامواجی که به وسیله ی ماشیمعجزه ی علمحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از دانش قدرت استچگونه مغز پیش انسان یا هماز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بنیادیمقاومت به عوارض فشار خون یک آلل ژنتیکی که از نئاندتوهم فضای خالی یا توهم فضپیشرفت در عقل است یا ظواهطبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی مدل هولوگرافیک تعمیم یافانگشت نگاری مغز نشان میدمغز آیندگان چگونه است ؟حرکت چرخشی و دائمی کیهاناتوبان اطلاعات و پلِ بینداروهای تغییر دهنده ی سینگاه از درون مجموعه با نگاستفاده از انرژی خلاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختسندرم دزدی ساب کلاوینمنابع انرژی از نفت و گاز ژنها ، مغز و ارادهتوصیه های سازمان بهداشت آلودگی هوا چالش قرن جدیدعلایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهمرگی وجود نداردانسان خطرناکترین موجودمغز بزرگ چالشهای پیش روحس و ادراک قسمت چهارماختلال خواب فرد را مستعد داروی ضد تشنج با قابليت تنازوکلسیناصول انجام برخی نرمش ها دهوش عاطفی قسمت نهمروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهسیاهچاله ی تولید کنندهمنبع هوشیاری کجاست قسمت کنترل همجوشی هسته ای با هتکامل ابزار هوش ، راه پر آینده ی انسان در فراتر ازعسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهمشکلات روانپزشکی پس از سايندگان چگونه خواهند دیدنقش محیط زندگی و مهاجرت دحس و ادراک قسمت بیستمارتوکين تراپی روشی جديد در یک فراکتال هر نقطه مرکچرا مغز انسان سه هزار سالبنی عباس، ننگی بر تاریخهیچ چیز همیشگی نیستراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانساخت شبکه عصبی با الفبای منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکیست هیداتید مغزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکیست کلوئید بطن سومتئوری جدید، ویران کردن گآیا گذشته، امروز وآینده جنسیت و تفاوت های بیناییایا کوچک شدن مغزانسان النقش داروهاي مختلف معروف خلا، حقیقی نیستارزش حقیقی زبان قسمت سومدرمان تومورهای مغزی با انسبت ها در کیهانرشد مغز فرایندی پیچیده ابوزون هیگز چیستفاجعه ی جهل مقدسهرچیز با یک تاب تبدیل به تفکر خلا ق در برابر توهم سرگیجه از شایعترین اختلامنبع هوشیاری در کجاست؟(قکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر کپسول نوروهرب بر تآیا دلفین ها میتوانند باجهان کنونی و مغز بزرگتریخورشید مصنوعیاگر با مطالعه فیزیک کواننقشه های مغزی جدید با جزیاز انفجار بزرگ تا انفجار درک فرد دیگر و رفتارهای اهمه چیز در زمان مناسبزندگی بی دودبیماری ای شبیه آلزایمر و فردا را نمیدانیمویتامین کاتلقین اطلاعات و حافظهشناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیوتونیک دیستروفیگنجینه ای به نام ویتامین آرامش(سکوت) stillness و تکاپوجهش های ژنتیکی غیر تصادفخطای حسابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قاز تکینگی تا مغز از مغز تدرختان اشعار زمینبیوگرافیهندسه زبانِ زمان استزیست، مرز افق رویداد هستقانون جنگلوالزارتان داروی ضد فشار تنفس هوازی و میتوکندریشاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکما اشیا را آنطور که هستندافراد آغاز حرکت خودشان رجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و مینورون هاي مصنوعی می تواناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی الفاگوذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پازبان شناسی نوین نیازمند لوب فرونتال یا پیشانی مغواکسن علیه سرطانتو باید نیکان را به دست بپیموزایدشربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسمماست مالی با هوش انسانیامیوتروفیک لترال اسکلرومعجزه ی علم در کنترل کرونحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از دانش محدود به ابعاد چهارچگونه هموساپينس بر زمین از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بنیادی منابع و امقابله ی منطقی با اعتراضیک جهش ممکن است ذهن انسانتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)پیشرفت ذهن در خلاقیت استطعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به سمدل های ریز مغز مینی برینانتقال ماده و انرژیمغز انسان ایا طبیعتا تماحس متفاوتاتوسوکسیمایدداروهای ضد بیماری ام اس ونگاه حقیقی نگاه به درون ااستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سندرم سردرد به دلیل افت فمنابع انرژی از نفت و گاز ژنهای مشترک بین انسان و وتوصیه های غیر دارویی در سآلودگی هوا و ویروس کروناعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسرامراحل ارتقای پله پله کیهانسان عامل توقف رشد مغزمغز بزرگ و فعال یا مغز کوحس و ادراک قسمت نوزدهماختلال در شناسایی حروف و داروی ضد تشنج با قابليت تنباید صبر کرد آتش را بعد اصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش عاطفی قسمت هفتمروشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمرسیاره ی ابلهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت کنترل جاذبهتکامل تکنولوژیآینده ی علم و فیزیک در60 ثعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدمشکلات روانپزشکی در عقب ايا اراده آزاد توهم است ینقش نگاه از پایین یا نگاهحس و ادراک قسمت دهمارتباط میکروب روده و پاردر کمتر از چند ماه سوش جدچرا مغزهای ما ارتقا یافت به قفس های سیاهت ننازهیچ وقت خودت را محدود به راه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کنساختن آینده