دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

فلج دوطرفه عصب 6 چشم

فلج دوطرفه عصب 6 چشم(این عصب مسئول کشیدن چشم به طرف خارج است)
در این فلج، فرد در نگاه به دور دچار دو بینی میشود. در معاینه هر دو چشم در حرکت به سمت بیرون، دچار اختلال حرکت هستند.
شایع ترین علت این اختلال، ضربه های مغزی و در درجه بعد ضایعات عروقی مانند آنوریسم و خونریزی ساب آراکنووید و سکته های مغزی به دلیل آمبولی های قلبی و AVM است. همچنین برخی تومورها به خصوص تومورهای درون مغز، عامل بعدی است
در کودکان علت، آن کمتر به خاطر تروما(ضربه) است و بیشترین علت، تومورهای مغزی است.
در مواردی که به دنبال تروما این فلج ایجاد میشود، در بیشتر موارد نهایتا به جراحی برای اصلاح استرابیسم نیاز هست.
https://www.aaojournal.org/article/S0161-6420(06)00876-1/fulltext


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
قبل از آغاززیر فشار کووید چه باید کربیماری، رساله ای برای سلچرا حجم مغز گونه انسان درتمدن زیر آبهیپرپاراتیروئیدیسمما تحت کنترل ژنها هستیم یشگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب کایروپاکتیک چیستجاذبهآیا برای تولید مثل همیشه ابزار بقا از نخستین هماندهن، بزرگترین سرمایهایران بزرگاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش روزه داری در سالم و جذهن هوشیار در پس ماده ی مبا طبیعت بازی نکنلیس دگرامفتامین یا ویاسزبان و شناخت حقیقت قسمت دنظریه ی تکامل در درمان بیتو پیچیده ترین تکنولوژی هستی ما پس از شروعی چگال مجموعه های پر سلولی بدن مشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملککشف مکانیسمی پیچیده در بحقیقت خواب و رویاآب زندگی است قسمت هفتمابزار بقای موجود زنده از دیدگاه نارسای دوگانه ی مابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز، از مغز نمیتوان بر سیاه سیاه نوشرمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی جالب درباره محدودیتممانتین یا آلزیکسا یا ابسفرنامه سفر به بم و جنوب همیشه داناتر از ما وجود دتولترودینویروس مصنوعیمدارک ژنتیکی چگونه انسانطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهگیاه خواری و گوشت خوار کدحافظه و اطلاعات در کجاستآسیب ها ناشی از آلودگی هوابزارهای بقای از نخستین دانش، قفل ذهن را باز میکناز علم جز اندکی به شما داچهار ساعت پس از کشتار خوکرویای شفافبخش دیگری در وجود انسان همنابع انرژی از نفت و گاز سندرم کووید طولانیهوموارکتوس ها ممکن است دتوانایی مغز و دیگر اجزای واکسن کرونا از حقیقت تاتمزایای شکلات تلخ برای سلعلم در حال توسعهترکیب حیوان و انسانپل جویی اصفهانحس و ادراک قسمت چهل و هشتالکترومغناطیس شنوایی و هاحیای بینایی نسبی یک بیمداروی جدید ضد الزایمراسرار بازسازی اندام هانوعی سکته مغزی ، وحشتناک روش صحبت کردن در حال تکامبرخی نکات از گاید لاین پرهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت سیاهچاله های فضایی منابعتکامل مداومورزش هوازی مرتب خیلی به قمطالبی در مورد تشنجعادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهانپیوند سر آیا ممکن استحس و ادراک قسمت بیست و چهامیدی به این سوی قبر نیستادب برخورد با دیگرانمغز فکر میکند مرگ برای دیدر هم تنیدگی کوانتومی و پاعتماد به خودچگونه به سطح بالایی از هورژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسي علل احتمالي تغيير هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسانسور بر بسیاری از حقایتکامل، نتیجه ی برنامه رییادگیری مهارت های جدید دسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصپروانه ی آسمانیحس و ادراک- قسمت پنجاه و انرژی تاریک که ما نمی توارتباط شگفت مغز انسان و فمغز انسان برای شادمانی طدرمان های علامتی در ام اسفروتنی و غروربه بالاتر از ماده بیندیشچالش هوشیاری و اینکه چرا رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربعد پنجمهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنشأ اطلاعات و آموخته ها سخن پاک و ثابتتاثیر ویتامین دی بر بیماکلام و زبان، گنجینه ای بسجهان هوشیارآن چیزی که ما جریان زمان خودآگاهی و هوشیارياولین مورد PML به دنبال تکاز نظر علم اعصاب یا نرووسمغز در تنهایی آسیب میبیندرمان سرطان با امواج صوتفشار و قدرتزمان به چه دلیل ایجاد میشبیماری های مغز و اعصاب و نجات در راستگوییتقلید مرحله ای نسبتا پیشهوش عاطفی قسمت ششممیدان مغناطيسي زمین بشر سعی کن به حدی محدود نشویتاثیر گیاه خواری بر رشد وکودک هشت ساله لازم است آدجهانی که نه با یک رخداد و آیا همه جنایت ها نتیجه بیخدایی که ساخته ی ذهن بشر ایمپلانت نخاعی میتواند داز تکینگی تا مغز از مغز تنقش هورمون زنانه استروژندرگیری مغز در بیماری کویدرگیری مغز در بیماران مبقبل از انفجار بزرگزیرفون داروی ضد ام اسچرا خشونت و تعصبتمدنی قدیمی در شمال خلیج هاوکينگ پیش از مرگش رسالمانند آب باششگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم کار با یگانگی و یکپارچگیجاذبه و نقش آن در شکلگیریآیا بزرگ شدن مغز فقط در دابزار بقا از نخستین هماندو ویژگی انتزاع و قدرت تجایرادهای موجود در خلقت باز تکینگی تا مغز از مغز تنقش رژیم غذایی بر رشد و اذهن تو همیشه به چیزی اعتقبالاترین هدف از دولتلا اکراه فی الدینزبان و شناخت حقیقت قسمت سنظریه ی تکامل در درمان بیتو آرامش و صلحیو هر کس تقوای خدا پیشه کنمحل درک احساسات روحانیشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملککشف ارتباط جدیدی از ارتبحقیقت در علم، هرگز نهایی آب زندگی است قسمت اولابزار بقای موجود زنده از دژا وو یا اشنا پنداریابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز نمایش تک نفرهرمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش ویتامين من کسی در ناکسی دریافتم سفری به آغاز کیهانهمیشه راهی هستتومورها و التهاب مغزی عاویرایش DNA جنین انسان، برمروری بر تشنج و درمان هایطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنوگیرنده باید سازگار با پیحباب های کیهانی تو در توآشنا پنداریابزارهای دفاعی و بقای مودائما بخوانازدواج های بین گونه ای، رنوآوری ای شگفت انگیز دانروان سالمبخشیدن دیگران یعنی آرامشمنابع انرژی از نفت و گاز سندرم گیلن باره به دنبال هورمون شیرساز یا پرولاکتتوازن مهمتر از فعالیت زیواکسن کرونا ساخته شده تومسمومیت دانش آموزان بی گعلم راهی برای اندیشیدن اترازودونپل خواجو اصفهانحس و ادراک قسمت چهل و دومالکتروتاکسی(گرایش و حرکاحیای بینایی نسبی یک بیمداروی سل سپتاصل بازخوردنیکولا تسلاروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش ها برای زانوهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت سیاهچاله ها، دارای پرتو تکامل چشمورزش هوازی ، بهترین تمریمطالعه ای بیان میکند اهدعارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آمپیوند سر، یکی از راه حلهاحس و ادراک قسمت بیست و یکامیدی تازه در درمان سرطاادراک ما درک ارتعاشی است مغز قلبدر هم تنیدگی کوانتومی و داعداد بینهایت در دنیای مچگونه باغبانی باعث کاهش رژیم غذایی ضد التهابیبررسی و اپروچ جدید بر بیمهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتساهچاله ها تبخیر نمیشودتکثیر سلول در برابر توقف یادآوری خواب و رویاپیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگردپرواز از نیویورک تا لوس آحس و ادراک- قسمت بیست و پانرژی خلا ممکن استارتباط شگفت انگیز مغز انمغز انسان رو به کوچک تر شدرمان ژنتیکی برای نوآوریفرگشت و تکامل تصادفی محض به جای محکوم کردن دیگران چالش هوشیاری و اینکه چرا رساناها و ابر رساناها و عبعد از کروناهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنشاء کوانتومی هوشیاری اسختی ها رفتنی استتاثیر ویروس کرونا بر مغز کلرال هیدرات برای خوابانجهان های بسیار دیگرآنچه ناشناخته است باید شخودت را از اندیشه هایت حفاولین مورد پیوند سر در اناز نظر علم اعصاب اراده آزمغز را از روی امواج بشناسدرمانهای بیماری پارکینسفضای قلب منبع نبوغ استزمان شگفت انگیزبیماری وسواسنخاع ما تا پایین ستون فقرتقلید از روی طبیعتهوش عاطفی بیشتر در زنانمیدان های مغناطیسی قابل شلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وکودک ایرانی که هوش او از جهانی که از یک منبع، تغذیآیا هوش مصنوعی می تواند نخسته نباشی باباایمان به رویااز تکینگی تا مغز از مغز تنقش ویتامین K در ترمیم اسنقش ژنتیک در درمان اختلادرگیری مغزی در سندرم کووقبرستان ها با بوی شجاعتزیرک ترین مردمچرا در مغز انسان، فرورفتتمرکز و مدیتیشنهاوکينگ پیش از مرگش رسالماه رجبشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزکاربرد روباتهای ريزنانوجدا کردن ناخالصی هاآیا تکامل و تغییرات ژنتیابزار بقا از نخستین هماندو بیماری روانی خود بزرگ اکسی توسین و تکامل پیش ااز تکینگی تا مغز از مغز تنقش رژیم غذایی در رشد و اذهن خود را مشغول هماهنگیباهوش ترین و با کیفیت تریلاموژین داروی ضد اوتیسم؟زبان جانسوزنظریه ی ریسمانتو افق رویداد جهان هستیوفور و فراوانیمحل درک احساسات روحانی دشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملککشف جمجمه ای درکوه ایرهوحقیقت راستین انسان علم بآب زندگی است قسمت دومابزار بقای موجود زنده از دژاوو یا آشناپنداریابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز چند نرمش مفید برای کمردررمز جهانبحثی در مورد نقش کلسیم و من پر از تلخیمسقوط درون جاذبه ای خاص، چهمیشه عسل با موم بخوریمتومورهای نخاعیواقعیت فیزیکی، تابعی از مرکز هوشیاری، روح یا بدن طی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسوگالکانزوماب، دارویی جدیحد و مرزها توهم ذهن ماستآشنا پنداریابعاد و نیازهای تکاملیداروهای مصرفی در ام اساسکار، لگوی هوشمندنوار مغز مشاهده ی غیر مستروبات های ریز در درمان بیبخشش، عقلانی یا غیر عاقلمنابع انرژی از نفت و گاز سندرم پیریفورمیسهوش فوق العاده، هر فرد استوسعه هوش مصنوعی قادر اسواکسن ایرانی کرونا تولیدمسمومیت دانش آموزان، قماعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزپلاسمای غالبحس و ادراک قسمت چهل و سومالکترودهای کاشتنیاحساس گذر سریعتر زمانداروی ضد چاقیاصل در هم تنیدگی و جهانی نیاز به آموزش مجازی دیجیروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی نرمش های گردنهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت سیاهچاله و تکینگی ابتدایتکامل و ارتقای نگاه تا عمورزش و میگرنمعماری، هندسه ی قابل مشاعدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکانپیوندی که فراتر از امکانحس و ادراک قسمت بیست و دوامگا سه عامل مهم سلامتادغام میان گونه های مختلمغز ما کوچکتر از نیم نقطهدر هر سوراخی سر نکنفلج نخاعی با الکترودهای بقای حقیقی در دور ماندن اچگونه تکامل مغزهای کنونیرژیم غذایی ضد دردبررسی ژنها در تشخیص بیماهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسایه را اصالت دادن، جز فرتأثیر نگاه انسان بر رفتایاری خدا نزدیک استسایتهای دیگرجلوتر را دیدنپروتئین های ساده ی ابتداحس و ادراک- قسمت شصت و چهانسان قدیم در شبه جزیره عارتباط شگفت انگیز مغز انمغز انسان رو به کوچکتر شددرمان پوکی استخوانفراموش کارها باهوش تر هسبه خودت مغرور نشوچالش هوشیاری و اینکه چرا رشته نوروایمونولوژی و نقبعد از کروناهوش مصنوعی درمانگر کامپیمهندسی ژنتیک در حال تلاش سرنوشتتاثیر ژنها بر اختلالات خکمردردجهان هایی در جهان دیگرآنچه واقعیت تصور میکنیم خودروهای هیدروژنیاولین هیبرید بین انسان و از نظر علم اعصاب اراده آزمغز زنان جوانتر از مغز مردرهای اسرارآمیز و پوشیدهقفس ذهنزنان باهوش تربیماری کروتز فیلد جاکوبنخستین تمدن بشریتقلید از طبیعتهوش عاطفی در زنان بیشتر امیدان های کوانتومی خلاشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وکودکان میتوانند ناقل بی جهانی در ذهنآیا هوش مصنوعی زندگی بشرخطا در محاسبات چیزی کاملاین پیوند نه با مغز بلکه از تکینگی تا مغز از مغز تاین اندوه چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش گرمایش آب و هوا در همدرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشقدم زدن و حرکت دید را تغیزیست شناسی کل در جزء فراکچرا ذرات بنیادی معمولاً تمرکز بر هدفهدف یکسان و مسیرهای مختلماپروتیلینشگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملککاربرد روباتهای ريز، در جدایی خطای حسی استآیا جنین انسان، هوشمندی ابزار بقا از نخستین هماندو بار در هفته ماهی مصرف اگر فقط مردم میفهمیدند کاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش زنجبیل در جلوگیری از ذهن سالمباور و کیهان شناسیلایو دوم دکتر سید سلمان فزبان ریشه هایی شناختی اسنظریه تکامل در درمان بیمتو انسانی و انسان، شایستوقت نهيب هاي غير علمي گذشمحدودیت چقدر موثر استشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملککشف جدید تلسکوپ جیمز وبحقیقت غیر فیزیکیآب زندگی است قسمت سومابزار بقای موجود زنده از دگرگونی های نژادی و تغییابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز چند جهانیرمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد حقیقت فضا و منابع انرژي پاک سرچشمه حسلول های مغزی عامل پارکیهمجوشی هسته ای، انرژِی بتومورهای ستون فقراتواقعیت چند سویهمرکز حافظه کجاستطبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سگام کوچک ولی تاثیرگذارحریص نباشآغاز فصل سرما و دوباره تکابعاد اضافه ی کیهانداروهای ام اساساس انسان اندیشه و باور نوار مغز ترجمه رخدادهای روبات کیانبدون پیر فلکمنابع انرژی از نفت و گاز سندرم پس از ضربه به سرهوش مصنوعی می تواند بر احتوسعه برخی شغل ها با هوش واکسن اسپایکوژنمسیر دشوار تکامل و ارتقاعلایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکپمبرولیزوماب در بیماری چحس و ادراک قسمت نهمالگو نداشتیماحساسات کاذبداروی ضد چاقیاصل علت و تاثیرچیز جدید را بپذیرروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی یونها و مولکول های مهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت سیاهچاله ی منفرد یا سیاهتکامل و ریشه ی مشترک خلقتورزش بهترین درمان بیش فععدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهپیوستگی همه ی اجزای جهانحس و ادراک قسمت بیست و سوامروز دانش ژنتیک هیچ ابهادغام دو حیطه علوم مغز و مغز مانند تلفن استدر والنتاین کتاب بدید همفلج بل، فلجی ترسناک که آنبلندی در ذهن ما درک بلندیچگونه جمعیت های بزرگ شکل راه فراری نیستبررسی بیماری التهابی رودهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتساخت شبکه عصبی مصنوعی با تئوری تکامل امروز در درمژن همه چیز نیستجمجمه انسان های اولیهپروتز چشمحساسیت روانی متفاوتانسان میوه ی تکاملارتباط غیرکلامی بین انسامغز ایندگان چگونه استدرمان پوکی استخوانفراموشی همیشه هم بد نیستبه دنبال رستگاری باشچالش هوشیاری و اینکه چرا رشد مغز فرایندی پیچیده ابعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی درخدمت خلق وحمهربانی، شرط موفقیتسریع دویدن مهم نیستتاثیر کلام در آیات کلام بکمردرد ناشی از تنگی کاناجهان یکپارچهآنچه حس می کنیم، نتیجه ی خورشید مصنوعیاولین تصویر در تاریخ از ساز واقعیت امروز تا حقیقتمغزهای کوچک بی احساسدروغ نگو به خصوص به خودتقفس را بشکنزنجیرها را ما باید پاره کبیماری گیلن باره و بیمارنخستین تصویر از سیاهچالهتقویت استخوان در گرو تغذهوش عاطفی در زنان بیشتر امیدان بنیادین اطلاعاتشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد وکودکان خود را مشابه خود تجهان، تصادفی نیستآیا هوش ارثی دریافتی از پخطا در محاسبات چیزی کاملاین ایده که ذرات سیاهچالاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش پیش زمینه ها و اراده درگیری اعصاب به علت میتوبیهوش کردن در جراحی و بیمقدرت مردمزیست شناسی باور حقیقت یا چراروياها را به یاد نمی آتمساح حد واسط میان مغز کوهدف یکسان، در مسیرهای متماجرای جهل مقدسشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملککتاب گران و پرهزینه شد ولجریان انرژی در سیستم های آیا جهان ذهن و افکار ما مابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میاگر میدانی مصیبت بزرگتر از تکینگی تا مغز از مغز تنقش زبان در سلطه و قدرت اذهت را روی چیزهای مفید متباد و موجلبخند بزن شاید صبح فردا ززبان شناسی مدرن در سطح سلنظریه تکامل در درمان بیمتو با همه چیز در پیوندیوقتی فهمیدی خطا کردی برگمحدودیت های حافظه و حافظشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملککشتن عقیده ممکن نیستحقیقت غیر قابل شناختآب، زندگی است(قسمت پنجم)ابزار بقای موجود زنده از دانش قدرت استابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز چند جهانیرنگ کردن، حقیقت نیستبحثی در مورد عملکرد لوب فمنابع انرژی از نفت و گاز سلول های بنیادیهمراه سختی، اسانی هستتوهم فضای خالیواقعیت چیستمرکز حافظه کجاستطبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی گامی در درمان بیماریهای حرکت چرخشی و دائمی کیهانآغاز مبهم آفرینشابعاد بالاترداروهای تغییر دهنده ی سیاستفاده از مغز، وزن را کمنوار مغز در فراموشی هاروح در جهانی دیگر استبرنامه و ساختار پیچیده ممنابع بی نهایت انرژی در دسندرم دزدی ساب کلاوینهوش مصنوعی و کشف زبان هایتوصیه های سازمان بهداشت واکسن اسپایکوژن ضد کرونامسئول صیانت از عقیده کیسعلایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهپنج اکتشاف شگفت آور در موحس و ادراک قسمت چهارمالگو و عادت را بشکن و در ااخلاق و علوم اعصابداروی ضد تشنج با قابليت تاصل عدم قطعیت از کوانتوم چیزی منتظر شناخته شدنروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اثرات مضر ویتامین دهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت سیاهچاله ی تولید کنندهتکامل ابزار هوش ، راه پر ورزش در کمر دردعسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهپیام های ناشناخته بر مغز حس و ادراک قسمت بیستمانفجار و توقف تکاملی نشاارتقا و تکامل سنت آفرینش مغز مادران و کودکان در زمدر یک فراکتال هر نقطه مرکفلج خواببلوغ چیستچگونه جمعیت های بزرگ شکل راه های جدید برای قضاوت ربررسی سیستم تعادلی بدن اهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمساخت شبکه عصبی با الفبای تئوری تکامل در پیشگیری و ژن همه چیز نیستجنبه های موجی واقعیتپروتز عصبی برای تکلمخفاش با شیوع همه گیری جدیانسان ها می توانند میدان ارتروز یا خوردگی و التهامغز ابزار بقای برتر مادیدرمان ام اس(مولتیپل اسکلفراموشی و مسیر روحانیبه زودی شبکه مغزی به جای چالش دیدگاه های سنتی در برشد مغز علت تمایل انسان ببعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی ساخته هوش طبیموفقیت هوش مصنوعی در امتسریعترین کامپیوتر موجودتاثیر کپسول نوروهرب بر نکمردرد و علل آنجهان یکپارچهآنها نمیخواهند دیگران راخوش قلبی و مهربانیاولین دارو برای آتاکسی فاز کجا آمده ام و به کجا میمغز، فقط گیرندهدریای خداقلب و عقلزندگی هوشمند در خارج از زبیماری آلزایمر، استیل کونخستین روبات های زنده ی جتقویت حافظه یا هوش مصنوعهوشمندی کیهانمیدازولام در درمان تشنج شناخت و معرفت، و نقش آن دکودکان را برای راه آماده جهش های ژنتیکی مفید در ساآیا هوش سریعی که بدون احسخطای ادراک کارماخطای حساینکه به خاطرخودت زندگی از تکینگی تا مغز از مغز تنقش آتش در رسیدن انسان بهدرختان اشعار زمینبیهوشی در بیماران دچار اقدرت کنترل خودزیست، مرز افق رویداد هستچراروياها را به یاد نمی آتنفس هوازی و میتوکندریهدف از تکامل مغزماجرای عجیب گالیلهشاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملککتاب زیست شناسی باورجریان انرژی در سیستم های آیا جهش های ژنتیکی، ویروابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میاگر نیروی مغناطیس نباشد از تکینگی تا مغز از مغز تنقش زبان در سلطه و قدرت اذخیره ی شگفت انگیز اطلاعباد غرور و سر پر از نخوت ولحظات خوش با کودکانزبان شناسی نوین نیازمند نظریه تکامل در درمان بیمتو با باورهایت کنترل میشوقتی پر از گل شدی خودت را مخچه فراتر از حفظ تعادلشربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسمگل خاردار، زیباستحقایق ممکن و غیر ممکنآتش منبع انرژیابزار بقای موجود زنده از دانش محدود به ابعاد چهارابزار بقا از نخستین هماناز تکامل تا مغز از مغز تا چند جهانی و علمرنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهمنابع انرژی از نفت و گاز سلول های بنیادی منابع و اهمراهی نوعی سردرد میگرنیتوهم فضای خالی یا توهم فضواقعیت چیستمرکز خنده در کجای مغز استطعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به سگامی در درمان بیماریهای حس متفاوتإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاتفاق و تصادفداروهای ضد بیماری ام اس واستفاده از هوش مصنوعی در نوار مغز در تشخیص بیماری روح رهاییبرنامه ی مسلط ژنها در اختمنابع جدید انرژیسندرم سردرد به دلیل افت فهوش مصنوعی یا حماقت طبیعتوصیه های غیر دارویی در سواکسن دیگر کرونا ساخته شمسئولیت جدیدعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسراپول و شادیحس و ادراک قسمت نوزدهمالگوی بنیادین و هوشیاریاخلاق پایه تکامل و فرهنگداروی ضد تشنج با قابليت تاصلاح خطا با رفتن بر مسیرچیزی خارج از مغزهای ما نیروشی جدید در درمان نابینبرخی اختلالات عصبی مثانههوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت53سیاره ی ابلهانتکامل تکنولوژیوزن حقیقی معرفت و شناختعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدپیدایش زبانحس و ادراک قسمت دهمانقراض را انتخاب نکنیدارتقا یا بازگشت به قبل ازمغز چون ابزار هوش است دلیدر کمتر از چند ماه سوش جدفلج خواب چیستبلعیدن ستاره توسط سیاهچاچگونه حافظه را قویتر کنیراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمساختن آیندهتئوری جدید، ویران کردن گژن هوش و ساختارهای حیاتی جنسیت و تفاوت های بیناییپرورش مغز مینیاتوری انساخلا، حقیقی نیستانسان یک کتابخانه استارزش حقیقی زبان قسمت اولمغز ابزار برتر بقادرمان تومورهای مغزی با افرایند پیچیده ی خونرسانیبه زیر پای خود نگاه نکن بچاالش ها در تعیین منبع هورشد در سختی استتفکر قبل از کارهوش احساسیمولتیپل اسکلروز در زنان سرگیجه از شایعترین اختلاتاثیر کپسول نوروهرب بر تکمردرد با پوشیدن کفش مناجهان کنونی و مغز بزرگتریآنان که در قله اند هرگز خخوشبختی دور از رنج های ماولین دروغاز کسی که یک کتاب خوانده مغزتان را در جوانی سیم کشدرک فرد دیگر و رفتارهای اقلب دروازه ی ارتباطزندگی بی دودبیماری الزایمرنرمش های مفید برای درد زاتقویت سیستم ایمنیهوشیاری و وجودمکان زمان یا حافظه زمانشناخت حقیقت یا آرزوهای گکوری گذرای ناشی از موبایجهش های ژنتیکی غیر تصادفآیا هشیاری کوانتومی وجودخطر آلودگی هوااینکه خانواده ات سالم بااز تکینگی تا مغز از مغز تنقش انتخاب از طرف محیط، ندرد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیقدرت انسان در نگاه به ابعزاوسکا درمان گوشرنزاع بین جهل و علم رو به پتنفس هوازی و میتوکندریهدف از خلقت رسیدن به ابزاماده ی تاریکشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملککتاب طبیعت در قالب هندسهجریان انرژی در سیستم های آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجابزار بقا از نخستین هماندو سوی واقعیتاگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز از مغز تنقش سجده بر عملکرد مغزذره ی معین یا ابری از الکبار بزرگ ایستادن بر دو پالرزش ناشی از اسیب به عصبزبان، نشان دهنده ی سخنگو هفت چیز که عملکرد مغز تو تو باید نیکان را به دست بوقتی تو از یاد گرفتن باز مخچه ، فراتر از حفظ تعادلشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزگل زندگیحل مشکلآثار باستانی تمدن های قدابزار بقای موجود زنده از دانش بی نهایتابزار بقا از نخستین هماناز تکامل تا مغز، از مغز تچند روش ساده برای موفقیترهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهمنابع انرژی از نفت و گاز سلول های بدن تو پیر نیستنهندسه ی پایه ایتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)واقعیت های متفاوتمرگ چیستظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را بردارگاهی لازم است برای فهم و حس چشایی و بویاییافت فشار خون ناگهانی در واتوبان اطلاعات و پلِ بینداروی فامپیریدین یا نورلاستفاده از انرژی خلانوار مغزی روشی مهم در تشخروزه داری متناوب، مغز را برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱مناطق خاصی از مغز در جستجسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتوصیه هایی در مصرف ماهیواکسن دیگری ضد کرونا از دمسئولیت در برابر محیط زیعماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هاپول و عقیدهحس و ادراک قسمت هفتمالگوبرداری از طبیعتاختلال خواب فرد را مستعد داروی ضد تشنج توپیراماتاصول انجام برخی نرمش ها دچیزی شبیه نور تو نیستروشی جدید در درمان سکته مبرخی اصول سلامت کمرهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمسیاره ابلهانتکامل جریان همیشگی خلقتوزوز گوشعصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان پیر شدن حتمی نیستحس و ادراک قسمت دوازدهمانواع سکته های مغزیارتوکين تراپی روشی جديد مغز چگونه صداها را فیلتر در آرزوهایت مداومت داشتهفلج دوطرفه عصب 6 چشمبنی عباس، ننگی بر تاریخنگاه محدود و تک جانبه، مشراه پیروزی در زندگی چیستبزرگ فکر کنهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمساختار فراکتال وجود و ذهتا 20 سال آینده مغز شما به ژن یا نقشه توسعه مغز و نقجنسیت و تفاوت های بیناییپرتوهای صادر شده از سیاهخلا، خالی نیستانسان باشارزش حقیقی زبان قسمت دوممغز از بسیاری حقایق می گردرمان تشنجفرایند تکامل و دشواری هابه سخن توجه کن نه گویندهناتوانی از درمان برخی ویز گهواره تا گورتفکر خلا ق در برابر توهم هوش احساسیمواد کوانتومی جدید، ممکنسرگردانیتاثیر کپسول نوروهرب بر سکنفرانس تشنج هتل کوثر اصجهان کاملی در اطراف ما پرآنزیم تولید انرژی در سلوخانه ی تاریکاولین سلول مصنوعیاز آغاز خلقت تا نگاه انسامغزتان را در جوانی سیمکشدرک نیازمند شناخت خویش اقلب روباتیکزندگی در جمع مواردی را بربیماری ای شبیه آلزایمر و نرمش های مفید در سرگیجهتلقین اطلاعات و حافظههوشیاری و افسردگیمکانیک کوانتومی بی معنی شناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد وکی غایب شدی تا نیازمند دلجهش تمدنی عجیب و شگفت انسآیا واکنش های یاد گرفته وجهشهای مفید و ذکاوتی که دآیا یک، وجود داردخطرات هوش مصنوعیاینترنت بدون فیلتر ماهوااز تکینگی تا مغز از مغز تنقش اتصالات بین سلولهای دردهای سال گذشته فراموش بیوگرافیقدرت ذهنزبان مشترک ژنتیکی موجودانزاع بین علم و نادانی رو تنفس بدون اکسیژنهر چیز با هر چیز دیگر در تماده ی خالیشاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملککتاب، سفری به تاریخجستجوی متن و تصویر به صورآیا خداباوری محصول تکاملابزار بقا از نخستین هماندولت یا گروهکاگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات درياذرات کوانتومی زیر اتمی قبار سنین ابزار هوشمندی الرزش عضله یا فاسیکولاسیوزبان، وسیله شناسایی محیطهفت سین یادگاری از میراث تو تغییر و تحولیویتنام نوعی کرونا ویروس مخچه ابزاري که وظیفه آن فششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر گلوله ی ساچمه ایحلقه های اسرارآمیزآرامش و دانشابزار بقای موجود زنده از دانشمندان موفق به بازگردابزار بقا از نخستین هماناز تکامل تا مغز، از مغز تچندین ماده غذایی که ماننروی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهمنابع انرژی از نفت و گاز سلول عصبی شاهکار انطباق هندسه ی رایج کیهانتوهم چیستواقعیت و مجازمرگ و میر پنهانظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزگاهی مغز بزرگ چالش استحس و ادراک (قسمت اول )افت هوشیاری به دنبال کاهاتوسوکسیمایدداروی لیراگلوتیداستفاده از سلول های بنیانوار عصب و عضلهروزه داری و بیمار ی ام اس برین نت به جای اینترنتمنبع هوشیاری کجاست قسمت سوپاپ ها یا ترانزیستورهاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتوضیحی ساده در مورد هوش مواکسن سرطانمستند جهان متصلعوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع مپوست ساعتی مستقل از مغز دحس و ادراک قسمت هفدهمالتهاب شریان تمپورالاختلال در شناسایی حروف و دارویی خلط آوراصول توسعه ی یک ذهن کاملنکاتی در مورد تشنجريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری ها که در آن بهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسیاره ابلهانتکامل داروینی هنوز در حایک پیام منفرد نورون مغزی عضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهنپیشینیان انسان از هفت میحس و ادراک قسمت سومانگشت ماشه ایارتباط میکروب روده و پارمغز ناتوان از توجیه پیدادر آسمان هدیه های نادیدنفناوری هوش مصنوعی نحوه خبه قفس های سیاهت ننازنگاه انسان محدود به ادراراه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن مغز محدود به دورهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمساختار شبکه های مغزی ثابتا بحر یفعل ما یشاژن ضد آلزایمرجهل مقدسپرسش و چستجو همیشه باقی اخلاصه ای از مطالب همایش مانسان جدید از چه زمانی پاارزش حقیقی زبان قسمت سوممغز به تنهایی برای فرهنگ درمان جدید ALSفرایند حذف برخی اجزای مغبوزون هیگز چیستناتوانی در شناسایی چهره زمین در برابر عظمت کیهانتفاوت مغز انسان و میمون ههوش در طبیعتموجود بی مغزی که می تواندسربازان ما محققا غلبه می تاثیر کپسول نوروهرب بر سکنگره بین المللی سردرد دجهان پیوستهآینه در اینهاوکرلیزوماب داروی جدید شاز انفجار بزرگ تا انفجار مغط یک گیرنده استدرک و احساسقلب را نشکنزندگی در سیاهچالهبیماری ای شبیه ام اس مولتنرمشهای مهم برای تقویت عتلاش ها برای کشف منابع جدهوشیاری کوانتومیمکانیزمهای دفاعی در برابشناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد وکیهان خود را طراحی میکندجهشهای مفید و ذکاوتی که دآیا کیهان می تواند یک شبیدفاع از پیامبرایندرالاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش تیروئید در تکامل مغزدردی که سالهاست درمان نشبیان ژن های اسکیزوفرنی دقدرت عشقزبان چهار حرفی حیات زمیننزاع بین علم و جهل رو به پتنها مانع در زندگی موارد هر جا که جات میشه، جات نیماده ای ضد التهابیشاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملککتابخانهجستجوی هوشیاری در مغز ماآیا دلفین ها می تواند از ابزار بقا از نخستین هماندوچرخه سواری ورزشی سبک و اگر با مطالعه فیزیک کواناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات درياذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحملزوم سازگاری قانون مجازاسفر فقط مادی نیستهم نوع خواری در میان پیشیتو جهانی هستی که خودش را ویتامین E برای فعالیت صحمخچه تاثیر گذار بر حافظهصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر گلوئونحمله ویروس کرونا به مغزآرامش و سکونابزار بقای موجود زنده از دانشمندان نورون مصنوعی سابزار بقا از نخستین هماناز تکامل تا مغز، از مغز تنه به اعدامرویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهمنابع انرژی از نفت و گاز سلولهای ایمنی القا کنندههندسه بنیادینتوهم وجودواقعیت و انعکاسمرگ و میر بسیار بالای ناشعقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایمگذر زمان کاملا وابسته به حس و ادراک (قسمت دوم )افتخار انساناتصال مغز و کامپیوترداروی تشنجی دربارداریاستفاده از سلول های بنیانوار عصب و عضلهروزه داری سلول های بنیادبرای یک زندگی معمولیمنبع هوشیاری کجاست قسمت سوپاپ ها یا ترانزیستورهاهوش مصنوعی الفاگوتیوتیکسن داروی ضد جنونواکسن سرطانمشکل از کجاستعوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج پوشاندن خود از نورحس و ادراک قسمت هجدهمامواجی که به وسیله ی ماشیاختلال در شناسایی حروف و معنی روزهداستانها و مفاهیمی اشتبااصول سلامت کمرچگونه مولکول های دی ان ایریه زغالیبرخی بیماری های خاص که بدهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسیر آفرینش از روح تا مغز تکامل داروینی هنوز در حایک پیشنهاد خوب برای آسان غم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زپیشرفت های جدید علوم اعصحس و ادراک قسمت سی و هشتمانگشت نگاری مغز نشان میدارتباط ماده و انرژیمغز و اخلاقدر آستانه ی موج پنجم کوویفیلمی بسیار جالب از تغییبه مغز خزندگان خودت اجازنگاه از بیرون مجموعهراه بی شکستبزرگ شدن تقریبا ناگهانی هوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسادیسم یا لذت از آزار دادتاول کف پا و حقیقتژنها نقشه ایجاد ابزار هوجهان فراکتالپرسشگری نامحدودخلاصه ای از درمان های جدیانسان خطرناکترین موجودارزش خود را چگونه میشناسمغز بیش از آنچه تصور میشودرمان جدید میگرن با انتی فراتر از دیوارهای باوربوزون هیگز جهان را از متلنادیدنی ها واقعی هستندزمین زیر خلیج فارس تمدنی تفاوت ها و تمایزها کلید بهوش عاطفی قسمت 11موجودات مقهور ژنها هستندسردرد میگرنتاثیر کتامین در درمان پاکنگره بین المللی سردرد دجهان پیوستهآیندهايندگان چگونه خواهند دیداز بحث های کنونی در ویروسنقش قهوه در سلامتیدرک کنیم ما همه یکی هستیمقیچی ژنتیکیزندگی زمینی امروز بیش از بیماری اسپینال ماسکولار چرا ماشین باید نتایج را پتلاش هایی در بیماران قطع هوش، ژنتیکی است یا محیطیما انسانها چه اندازه نزدشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و کیهانِ هوشیارِ در حال یاکیست هیداتید مغزجوانان وطنآیا گذشته، امروز وآینده دفاع در برابر تغییر ساختایا کوچک شدن مغزانسان الاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش حفاظتی مولکول جدید ددرس گرفتن از شکست هابیان حقیقتقضاوت ممنوعزبان نیاز تکاملی استنسبیت عام از زبان دکتر برتنها در برابر جهانهر حرکت خمیده می شود و هر ماده، چیزی نیستشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملککجای مغز مسئول پردازش تجحفره در مغزآیا دلفین ها میتوانند باابزار بقا از نخستین هماندورترین نقطه ی قابل مشاهاگر تلاش انسان امروز برااز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات درياذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خدالزوم سازگاری قانون مجازاسفر نامه سفر به بم و جنوب همه چیز موج استتو دی ان ای خاص ميتوکندريویتامین E در چه مواد غذایمدل همه جانبه نگر ژنرالیصرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر گمان میکنی جرمی کوچکی در حمایت از طبیعتآرامش(سکوت) stillness و تکاپوابزار بقای موجود زنده از دانشمندان یک فرضیه رادیکابزار بقا از نخستین هماناز تکامل تا مغز، از مغز تنه جنگ و نه خونریزیرویا و کابوسبحثی درباره هوش و تفاوتهمنابع انرژی از نفت و گاز سلولهای بنیادی مصنوعی درهندسه در پایه ی همه ی واکتوهم وجودواقعیت خلا و وجود و درک ممرگ انتقال است یا نابود شعقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتگذشته را دفن کنحس و ادراک قسمت 67افراد آغاز حرکت خودشان راثر مضر مصرف طولانی مدت رداروی جدید ALSاستفاده از سلول های بنیانوبت کودکانروزهای بد باقی نمیماندبرای پیش بینی آینده مغز دمنبع هوشیاری کجاست قسمت سوخت هیدروژنی پاکتیک و اختلال حرکتیواکسن ضد اعتیادمشکلات نخاعیعواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستپیموزایدحس و ادراک قسمت هشتمامیوتروفیک لترال اسکلرواختلالات مخچهمعادله ها فقط بخش خسته کندخالت در ساختار ژنهااضطراب و ترسچگونه میتوان با قانون جنریواستیگمینبرخی توجهات در ببمار پارهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسیستم تعادلی بدنتکامل داروینی هنوز در حایک آلل ژنتیکی که از نئاندغم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیپیشرفت در عقل است یا ظواهحس و ادراک قسمت سی و ششمانتقال ماده و انرژیارتباط متقابل با همه ی حیمغز و اخلاقدر درمان بیماری مولتیپل فیزیک مولکولها و ذرات در به نقاش بنگرنگاه از دور و نگاه از نزدرابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین خطایی که مردم مهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسازگاری با محیط بین اجزاتابوهای ذهنیژنها ، مغز و ارادهجهان قابل مشاهده بخش کوچآلودگی هوا چالش قرن جدیدخم شدن فضا-زمانانسان عامل توقف رشد مغزاز فرد ایستا و متعصب بگذرمغز برای فراموشی بیشتر کدرمان جدید کنترل مولتیپلفرد موفقبی نهایت در میان مرزهانادانی در قرن بیست و یکم،زمان چیستتفاوت ها را به رسمیت بشناهوش عاطفی قسمت نهمموسیقی نوسردرد میگرن در کودکانتاثیر گیاه خواری بر رشد وکنترل همجوشی هسته ای با هجهان پر از چیزهای اسرار آآینده ی انسان در فراتر ازخانواده پایدارايا اراده آزاد توهم است یاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش مهاجرت در توسعه نسل ادرک احساسات و تفکرات دیگقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصزندگی زودگذربیماری اضطراب عمومیچرا مغز انسان سه هزار سالتلاشی برای درمان قطع نخاهیچ چیز همیشگی نیستما انسانها چه اندازه نزدشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط کیست کلوئید بطن سومجوانان وطنآیا پیدایش مغز از روی تصادقیق ترین تصاویر از مغز اایا این جمله درست است کسیاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش حیاتی تلومر دی ان آ ددست کردن در گوشبیست تمرین ساده برای جلوقطار پیشرفتزبان و کلمه حتی برای کساننسبت ها در کیهانتنهایی رمز نوآوری استهرچیز با یک تاب تبدیل به ماده، چیزی بیش از یک خلا شبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملککرونا چه بر سر مغز می آورحق انتخابآیا دست مصنوعی به زودی قاابزار بقا از نخستین همانديدن با چشم بسته در خواب اگر خواهان پیروزی هستیاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها در کاهش دردهای رفتار مانند بردهبازگشت به ریشه های تکامللزوم عدم وابستگی به گوگل سفر به مریخ در 39 روزهمه چیز در زمان مناسبتو در میانه ی جهان نیستی ویتامین کامدل هولوگرافیک ژنرالیزهضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر گنجینه ای به نام ویتامین حوادث روزگار از جمله ویرآزمون تجربی، راهی برای رابزار بقای موجود زنده از دانشمندان ژنی از مغز انسابزار بقا از نخستین هماناز تکامل تا مغز، از مغز تچه زیاد است بر من که در ایرویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساسات متفامنابع انرژی از نفت و گاز سلام تا روشناییهندسه زبانِ زمان استتوهم بی خداییوالزارتان داروی ضد فشار مرگ تصادفیعقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بینگربه شرودینگر و تاثیر مشحس و ادراک قسمت 74افراد بی دلیل دوستدار تو اثرات فشار روحی شدیدداروی جدید s3 در درمان ام استفاده از سلول های بنیانور درونروزهای سختبرای اولین بار دانشمندانمنبع هوشیاری کجاست قسمت سودمندی موجودات ابزی بر تیروفیبان موثر در سکته ی واکسن علیه سرطانمشکلات بین دو همسر و برخیعوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قاپیموزایدحس و ادراک قسمت پنجمامید نیکو داشته باش تا آناختلالات حرکتی در انسانمعجزه های هر روزهدر مانهای کمر درداطلاع رسانی اینترنتیچگونه مغز پیش انسان یا همریاضیات یک حس جدید استبرخی توصیه ها برای واکسیهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسیستم دفاعی بدن علیه مغز تکامل داروینی هنوز در حایک جهش ممکن است ذهن انسانغیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پپیشرفت ذهن در خلاقیت استحس و ادراک قسمت سیزدهماندوه در دنیا استارتباط چاقی و کاهش قدرت بمغز و سیر تکامل ان دلیلی در سال حدود 7 میلیون نفر فیزیک و هوشیاریبه نقاش بنگرنگاه از درون مجموعه با نگرادیوی مغز و تنظیم فرکانبزرگترین درد از درون است هوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمستم با شعار قانون بدترین تاثیر فکر بر سلامتژنهای مشترک بین انسان و وجهان موازی و حجاب هاآلودگی هوا و ویروس کروناخونریزی مغز در سندرم کووانسانیت در هم تنیده و متصاز مخالفت بشنومغز بزرگ چقدر مفید هست ؟درمان جدید ای ال اس، توفرفرد یا اندیشهبی ذهن و بی روحنازوکلسینتفاوت های بین زن و مرد فقهوش عاطفی قسمت هفتمموسیقی هنر مایع استسردرد و علتهای آنتاثیر گیاه خواری بر رشد وکنترل جاذبهجهان پر از چیزهای جادویی آینده ی علم و فیزیک در60 ثخار و گلايا اراده آزاد توهم است یاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش میدان مغناطیسی زمین درک تصویر و زبان های مخلتقانون مندی نقشه ژنتیکی مزندگی سلول در بدن، جدای ابیماری بیش فعالیچرا مغزهای ما ارتقا یافت تلاشی تازه برای گشودن معهیچ وقت خودت را محدود به ما اکنون میدانیم فضا خالشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیتاثیر ترکیبات استاتین (سکاهش مرگ و میر ناشی از ابجواب دانشمند سوال کننده آیا آگاهی پس از مرگ از بیدل به دریا بزنایا ابزار هوشمندی یا مغز از تکینگی تا مغز از مغز تنقش خرچنگ های نعل اسبی دردست آسمانبیش از نیمی از موارد انتقلمس کوانتومیزبان و بیان نتیجه ساختمانسبت طلایی، نشانه ای به ستنبیه چقدر موثر استهز ذره، یک دنیاستماست مالیشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملککریستال هاحقیقت قربانی نزاع بین بی آیا رژیم غذایی گیاهی سلاابزار بقا از نخستین هماندی متیل فومارات(زادیوا)(اپی ژنتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تنقشه مغزی هر فرد منحصر بهرفتار وابسته به شکلبازخورد یا فیدبکمقاومت به عوارض فشار خون سفر تجهیزات ناسا به مریخ همه چیز در زمان کنونی استتوقف؛ شکستویتامین کا و استخوانمدل هولوگرافیک تعمیم یافضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیگویید نوزده و ایمنی ساکتحکمت الهی در پس همه چیزآزمون ذهنی گربه ی شرودینابزار بقای موجود زنده از دانشمندان پاسخ کوانتومی ابزار بقا از نخستین هماناز تکامل تا مغز، از مغز تنه عدم مطلق بلکه عدم با قرویا بخشی حقیقی از زندگی بحثی درباره احساساتی غیرمنابع انرژی از نفت و گاز سلاح و راهزنیهندسه، نمایشی از حقیقتتوهم تنهاییواکنش های ناخودآگاه و تقمرگی وجود نداردعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژیگزیده ای از وبینار یا کنفحس و ادراک قسمت 75افزایش قدرت ادراکات و حساثرات مفید قهوهداروی جدید میاستنی گراویاستیفن هاوکینگ در مورد هنورون هاي مصنوعی می توانروش مقابله مغز با محدودیبرای تمدن سازی، باید در بهوش مصنوعی از عروسک های بمنبع هوشیاری کجاست قسمت سی و سه پل اصفهانتکنولوژی جدید که سلول هاواکسنی با تاثیر دوگانه امشکلات روانپزشکی پس از سعید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون پیچیدگی های مغزمگسحس و ادراک قسمت پنجاهامید نجاتاختلالات صحبت کردن در انمعجزه ی چشمدر محل کار ارزش خودت را باطلاعات حسی ما از جهان، چچگونه هموساپينس بر زمین ریسدیپلام تنها داروی تایبرخی درمان های Spinal Muscular Atهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسکوت و نیستیتکامل زبانیک رژیم غذایی جدید، می توغرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزپیشرفتی مستقل از ابزار هحس و ادراک قسمت ششماندوه دردی را دوا نمیکندارتباط هوش ساختار مغز و ژمغز کوانتومیدرمان های اسرار آمیز در آفیزیکدانان ماشینی برای تبه نادیدنی ایمان بیاورنگاه حقیقی نگاه به درون اراز تغییربسیاری از مجرمان، خودشانهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری در کجاست؟ قستم، بی پاسخ نیستتاثیر مشاهده بر واقعیت بژنهای هوش ، کدامندجهان ما میتواند به اندازآلودگی هوا و پارکینسونخواندن ، یکی از شستشو دهنانسانیت در برابر دیگراناز نخستین همانند سازها تمغز بزرگ چالش است یا منفعدرمان جدید سرطانفرد حساس از نظر عاطفی و ببی شرمینباید صبر کرد آتش را بعد تفاوت های تکاملی در مغز وهوش عاطفی قسمت پنجممیهمانهای ناخوانده عامل سردرد تنشنتاثیر گیاه خواری بر رشد وکندر در بیماریهای التهابجهان دارای برنامهآیا فراموشی حتمی استخارق العاده و استثنایی بای نعمت من در زندگیماز تکنیکی تا مغز از مغز تنقش محیط زندگی و مهاجرت ددرک حقیقت نردبان و مسیری قانون گذاری و تکاملزندگی، مدیریت انرژیبیماری تی تی پیچرا ویروس کرونای دلتا واتلاشی جدید در درمان ام اسهیچ کاری نکردن به معنی چیما از اینجا نخواهیم رفتشیشه ی بازالتی و سیلیکونما اشیا را آنطور که هستندشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت رواکاهش التهاب ناشی از بیماجوسازی مدرنآیا امکان بازسازی اندامهدلایلی که نشان میدهد ما بایا بیماری ام اس (مولتیپاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش داروهاي مختلف معروف دستورالعمل مرکز کنترل بیبیشتر کمردردها نیازی به لوب فرونتال یا پیشانی مغزبان و بیان، در سایه پیشرنشانه های گذشته در کیهان تهدیدهای هوش مصنوعیهزینه ای که برای اندیشیدماست مالی با هوش انسانیشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملککریستال زمان(قسمت اولحقیقت آنطور نیست که به نظآیا رژیم غذایی گیاهی سلاابزار بقا از نخستین هماندین اجباریابتدا سخت ترین استاز تکینگی تا مغز از مغز تنقشه های مغزی جدید با جزیرفتار اجتماعی انسان، حاصبازسازي مغز و نخاع چالشی مقابله ی منطقی با اعتراضسفر دشوار اکتشافهمه چیز، ثبت می شودتولید مثل اولین ربات های ویتامین کا در سبزیجاتمدل های ریز مغز مینی برینضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شبگوشه بیماری اتوزومال رسسحافظه میتواند بزرگترین دآزمون ذهنی گربه شرودینگرابزارهای پیشرفته ارتباط دانشمندان اولین سلول مصنابزار بقا از نخستین هماناز تکامل تا مغز، از مغز تنهایت معرفت و شناخت درک عرویا تخیل یا واقعیتبخش فراموش شده ی حافظهمنابع انرژی از نفت و گاز سلسله مباحث هوش مصنوعیهنر فراموشیتوهم جدایی و توهم علمواکنش به حس جدیدمراحل ارتقای پله پله کیهعلم و روحتری فلوپرازینحس و ادراک قسمت 78افزایش مرگ و میر سندرم کواثرات مفید روزه داریداروی جدید برای میاستنی استیفن هاوکینگ در تفسیر نورون های ردیاب حافظهروش های صرفه جویی در ایجابرای خودآگاه بودن تو بایهوش مصنوعی از عروسک های بمنبع هوشیاری کجاست قسمت سیلی محکم محیط زیست بر انتکنولوژی جدید که سلول هاواسطه ها د رمسیر ایجاد مغمشکلات روانپزشکی در عقب عامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکانپیچیدگی های مغزی در درک زحس و ادراک قسمت پنجاه و یامید جدید بر آسیب نخاعیاختلالات عضلانی ژنتیکمعجزه ی علمدر چه مرحله ای از خواب ، راطلاعاتی عمومی در مورد مچگونه هوشیاری خود را توسریشه های مشترک حیاتبرخی روش های تربیتی کودکهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسکوت، پر از صداتکامل زبانیکی از علل محدودیت مغز امغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به پاسخ گیاهان در زمان خوردحس و ادراک قسمت شصت و هشتاندوهگین نباش اگر درب یا ارتباط پیوسته ی جهانمغز آیندگان چگونه است ؟درمان های بیماری آلزایمرفاجعه ی جهل مقدسبه هلال بنگرنگاه دوبارهراست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری در کجاست؟(قستون فقرات انسان دو پا جلتاثیر نگاه ناظر هوشیار بژنهای حاکم بر انسان و انسجهان مادی، تجلی فضا در ذهآلزایمرخواب سالم عامل سلامتیانسان، گونه ای پر از تضاداز نخستین همانند سازها تمغز بزرگ چالشهای پیش رودرمان دارویی سرطان رحم بفردا را نمیدانیمزمان و مکان، ابعاد کیهان بی عدالتی در توزیع واکسن نبرو و انرژی مداومتفاوت های زبانی سرمنشا تهوش عاطفی قسمت اولمیوتونیک دیستروفیسردرد سکه ایتاثیر گیاه خواری بر رشد وکوچ از محیط نامناسبجهان در حال نوسان و چرخشآیا ممکن است موش کور بی مخبر مهم تلسکوپ هابلای همه ی وجود مناز تکینگی تا مغز و از مغز نقش نگاه از پایین یا نگاهدرک دیگرانقانون جنگلزونیسومایدبیماری دویکچرا پس از بیدار شدن از خوتمایل زیاد به خوردن بستنهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتمدن قدیمی ای در جنوب ایرهیچ کس حقیقت را درون مغز ما به جهان های متفاوت خودشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج کاهش حافظه هرچند فرایندیجامعه ی آسمانیآیا انسان با مغز بزرگش اخدنیای شگفت انگیز کوانتومایا بدون زبان میتوانیم تاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش درختان در تکاملدغدغه نتیجه ی نادانی استبا هوش مصنوعی خودکار روبلوتیراستامزبان و تکلم برخی بیماریهنشانه های پروردگار در جهتو یک معجزه ایهزینه سنگین انسان در ازاماشین دانششبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملککریستال زمان(قسمت دوم)حقیقت افرادآیا راهی برای رفع کم آبی ابزار بقای موجود زنده از دین، اجباری نیستابتدایی که در ذهن دانشمناز تکینگی تا مغز- از مغز نقص در تشخیص هیجانات عامرقیبی قدرتمند در برابر مبحتی علمی درباره تمایل بمقابله با کرونا با علم اسسفرنامه سفر به بم و جنوب همه ی سردردها بی خطر نیستتولید یا دریافت علمویتامین بی 12 در درمان دردمدیون خود ناموجودطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غباگوشت خواری یا گیاه خواریحافظه های کاذبآزادی عقیده، آرمانی که تابزارهای بقا از نخستین هدانشمندان تغییر میدان مغابزار بقا از نخستین هماناز تکامل تا مغز، از مغز تنهایت در بی نهایترویا حقی از طرف خدابخش های تنظیمی ژنوممنابع انرژی از نفت و گاز سلطان جنگل یا صاحب ملکوتهنر حفظ گرهتوهم جسمواکسن های شرکت فایزر آمرمرز مرگ و زندگی کجاستعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازینحس و ادراک قسمت 82افزایش سرعت پیشرفت علوم اثرات مضر ماری جواناداروی جدید برای ای ال اساستخوان های کشف شده، ممکنوروپلاستیسیتی چیستروش هایی برای جلوگیری از برای زندگی سالم، یافتن تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت سینوریپا داروی ترکیبی ضدتکینگیوبینار اساتید نورولوژی دمشاهده گر جدای از شیء مشاعادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های پیوند قلب خوک، به فرد دچاحس و ادراک قسمت پنجاه و دامید درمان کرونا با هماناختراع جدید اینترنت کوانمعجزه ی علم در کنترل کروندر ناامیدی بسی امید استاطلاعاتی عمومی در مورد مچگونه واکسن کرونا را توزرژیم های غذایی و نقش مهم برخی سلولهای عصبی در تلاهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسکته مغزیتکامل زبان انسان از پیشییافته های نوین علوم پرده مقالاتتغییرات تکاملی سر انسان پختگی پس از چهل سالگي به حس و ادراک قسمت شصت و دواندام حسی، درک از بخش هایارتباط انسانی، محدود به مغز انسان ایا طبیعتا تمادرمان های جدید میگرنفاصله ها در مکانیک کوانتبه کدامین گناه کشته شدندنگاهی بر قدرت بینایی درارجزخوانی هایی که امروز ببسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی به کمک هوش طبیمنبع خواب و رویاستارگانی قبل از آغاز کیهتاثیر نگاه و مشاهده ناظر کل اقیانوس در یک ذرهجهان مرئی و نامرئیآملودیپین داروی ضد فشار خواب سالم عامل سلامتی و یانعطاف پذیری مکانیسمی علاز نخستین همانند سازها تمغز بزرگ و فعال یا مغز کودرمان سرگیجه بدون نیاز بفرزندان زمان خودزمان و صبربیمار 101 ساله، مبتلا به سچت جی پی تیتفاوت ایستایی و تکاپوهوش عاطفی قسمت دهممیگرن و پروتئین مرتبط با سردرد عروقی میگرنتاثیر گیاه خواری بر رشد وکوچک شدن مغز از نئاندرتاجهان در حال ایجاد و ارتقاآیا ما کالا هستیمخدا موجود استای آنکه نامش درمان و یادشاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش نظام غذایی در تکامل مدرک درست از خود و هوشیاریقانون جنگلزونا به وسیله ویروس ابله بیماری دیستروفی میوتونیچرا ارتعاش بسیار مهم استتمدن پیشرفته ی پیشینیانهیچ اندر هیچما با کمک مغز خود مختاريمشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونینکاهش دوپامین عامل بیماریجاودانگی مصنوعیآیا احتمال دارد رویا از آدنیا، هیچ استایا تکامل هدفمند استاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش ذهن و شناخت در حوادث ذهن ما از در هم شکستن منببا تعمق در اسرار ابدیت و لوزالمعده(پانکراس)مصنوعزبان و شناخت حقیقت قسمت چنظام مثبت زندگیتو یک جهان در مغز خودت هسهزاران سال چشم های بینا ومبانی ذهنی سیاه و سفیدشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملککریستال زمان(قسمت سوم)حقیقت اشیاآیاما مقهور قوانین فیزیکابزار بقای موجود زنده از دید تو همیشه محدود به مقدابتذال با شعار دیناز تکینگی تا مغز- از مغز نقطه بی بازگشترموزی از نخستین تمدن بشربحث درباره پیدایش و منشا ملاحظه های اخلاقی دربارهسفرنامه سفر به بم و جنوب همیشه چشمی مراقب و نگهباتولید پاک و فراوان انرژیویتامین بی هفدهمدیریت اینترنت بر جنگطلای سیاهتاریکی و نورگیلگمش باستانی کیستحافظه و اطلاعات در کجاست آزار دیگری، آزار خود استابزارهای بقا ازنخستین همدانشمندان روش هاي جدیدی ابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزنهادینه سازی فرهنگ اختلارویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگی حس و ادراک ما امنابع انرژی از نفت و گاز سم زنبور ، کلیدی برای وارهنر رها شدن از وابستگیتوهمات و شناخت حقیقتواکسن کووید 19 چیزهایی که مرز بین انسان و حیوان کجاعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزگزارش یک مورد جالب لخته وحس و ادراک قسمت چهلافسردگی و اضطراب در بیمااجزای پر سلولی بدن انسان داروی جدید برای دیابتاستروژن مانند سپر زنان دنوروز یا روز پایانیروش هایی ساده برای کاهش ابرخی ملاحظات در تشنج های هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت سیگار عامل افزایش مرگ ومتکامل فردی یا اجتماعیوجود قبل از ناظر هوشمندمشاهده آینده از روی مشاهعادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل پیوند مغز و سر و چالشهای حس و ادراک قسمت پنجاه و سامیدوار باش حتی اگر همه چادامه بحث تکامل چشممعجزه در هر لحظه زندگیدر هم تنیدگی مرزها و بی ماعتقاد اشتباه، نتیجه ی نچگونه آن شکری که می خوریمرژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسال سیزده ماههتکامل ساختار رگهای مغزی یاد گرفتن مداومتاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر داردپروژه ی ژنوم انسانیحس و ادراک قسمت شصت و ششانرژی بی پایان در درون هرارتباط از بالا به پایین ممغز انسان برای ایجاد تمددرمان های جدید در بیماری فاصله ی همیشگی تصویر سازبه امید روزهای بهترنگاهی بر توانایی اجزاي برحم مصنوعیبشکه ای که ته نداره پر نمهوش مصنوعی به شناسایی کامنتظر نمان چیزی نور را بهسخن نیکو مانند درخت نیکوتاثیر نگاه انسان بر رفتاکلمات بلند نه صدای بلندجهان مشارکتیآموزش نوین زبانخواب عامل دسته بندی و حفطاهرام مصر از شگفتی های جهاز نخستین همانند سازها تمغز بزرگترین مصرف کننده درمان سرگیجه بدون نیاز بفرضیه ای جدید توضیح میدهزمان واقعیت است یا توهمبیماری لبر و نابینایی آنچت جی پی تیتفاوت ارباب و رهبر حقیقیهوش عاطفی قسمت دوممیگرن سردردی ژنتیکی که بسرطان کمیت گراییتاثیر گیاه خواری بر رشد وکوچکترین چیز یک معجزه اسجهان ریز و درشتآیا ما تنها موجودات زنده خدا بخشنده است پس تو هم بایمپلانت مغزیاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش نظریه تکامل در شناسادرک عمیق در حیواناتقانونمندی و محدودیت عالمزیباترین چیز در پیر شدنبیماری ضعف عضلات نزدیک بچرا بیماری های تخریبی مغبیماریهای تحلیل عضلانی اچرا حیوانات سخن نمی گوینتمدن بشری و مغز اخلاقیهیچگاه از فشار و شکست نترما بخشی از این جهان مرتبطشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری مکاهش سن بیولوژیکی، تنها جایی خالی نیستآیا احتمال دارد رویا از آدندان ها را مسواک بزنید تایجاد احساساتاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش روی و منیزیم در سلامتذهن چند جانبه نیازمند نگبا خدا باشلیروپریم داروی ترکیبی ضدزبان و شناخت حقیقت قسمت انظریه ی تکامل در درمان بیتو کز محنت دیگران بی غمیهستي مادي ای که ما کوچکترمباحث مهم حس و ادراکشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملککشف مکانیسم عصبی خوانش پحقیقت تنها چیزی است که شاآب زندگی است قسمت چهارمابزار بقای موجود زنده از دیدن خدا در همه چیزابداع دی ان ای بزرگترین داز تکینگی تا مغز- از مغزتنمیتوان با بیرون انداختنرمز و رازهای ارتباط غیر کبحثي درباره هوش و تفاوتهملاحظات بیهوشی قبل از جرسفرنامه سفر به بم و جنوب همیشه اطمینان تو بر خدا بتولید سلولهای جنسی از سلویتامین دی گنجینه ای بزرمداخله ی زیانبار انسانطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدگیاه بی عقل به سوی نور میحافظه و اطلاعات در کجاست آسيب میکروواسکولاریا آسابزارهای بقای موجود زندهدانشمندان روشی برای تبدیاز سایه بگذرچهار میلیارد سال تکامل برویاهای پر رمز و حیرتی دربخش بزرگتر کیهان ناشناختمنابع انرژی از نفت و گاز سماگلوتید داروی کاهش دهنهنر، پر کردن است نه فحش دتوپیراماتواکسن کرونا و گشودن پنجرمرز جدید جستجو و اکتشاف، علم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکگشایش دروازه جدیدی از طرحس و ادراک قسمت چهل و هفتاقلیت خلاقاجزایی ناشناخته در شکل گداروی جدید ضد میگرناسرار آفرینش در موجنوشیدن چای برای مغز مفید روش جدید تولید برقبرخی مرزهای اخلاق و علوم هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت سیاهچاله هاتکامل مادی تا ابزار هوشموراپامیل در بارداریمطالبه ی حق خودعادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولپیوند اندام از حیوانات بحس و ادراک قسمت پنجاه و شامیدواری و مغزاداراوون تنها داروی تاییمعرفت و شناختدر هم تنیدگی کوانتومیاعتماد به خودچگونه انتظارات بر ادراک رژیم ضد التهابیبرداشت مغز ما از گذر زمانهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسانسور از روی قصد بسیاری تکامل شناخت انسان با کشفیاد بگیر فراموش کنیصفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهپروژه ی ژنوم انسانیحس و ادراک سی و هفتمانرژی تاریکارتباط بین هوش طبیعی و هومغز انسان برای شادمانی طدرمان های رایج ام اسفتون های زیستیبه بالا بر ستارگان نگاه کنگاهت را بلند کنرحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیهوش مصنوعی در کامپیوترهامنحنی که ارتباط بین معرفسخن و سکوتتاثیر نگاه انسان بر رفتاکلوزاپین داروی ضد جنونجهان هوشمندآمارهای ارائه شده در سطح خودآگاهی و هوشیارياولویت بندی ها کجاستاز نشانه ها و آثار درک شدمغز حریص برای خون، کلید تدرمان سرگیجه بدون داروفساد اقتصادی سیتماتیک درزمان پلانکبیماری های میتوکندرینتایج نادانی و جهلتفاوتهای جنسیتی راهی براهوش عاطفی قسمت سوممیگرن شدید قابل درمان اسسرعت فکر کردن چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد وکووید نوزده و خطر بیماری جهان شگفت انگیزآیا مغز تا بزرگسالی توسعخدای رنگین کمانایمپلانت مغزی کمک میکند از تکینگی تا مغز از مغز تنقش هورمون های تیروئید ددرگیری قلب در بیماری ویرقارچ بی مغز در خدمت موجودزیباترین چیز در افزایش س