دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

نقش نظریه تکامل در شناسایی، پیشگیری و درمان سندرم کووید 19

نقش نظریه تکامل(evolution theory) در شناسایی، پیشگیری و درمان سندرم COVID 19
پس از نه ماه از شیوع این همه گیری و مرگ میلیون ها نفر تا این لحظه، نخستین واکسن های تولید شده در آزمایشگاه های مجهز به تجهیزات مهندسی ژنتیکی خودنمایی میکند، ولی نقس مهندسی ژنتیک و نظریه تکامل، محدود به ساخت واکسن ها نیست بلکه نظریه تکامل، امروز میتواند بارهای تکاملی خاصی را شناسایی کند- که در طی تکامل چند میلیون ساله انسان، بر دوش او قرار داده شده و انسان، گریزی از آن نداشته است.
کمبودها و نقص هایی که هر چند شاید در مقطعی از زندگی پیشینیان انسان به آنها کمک میکرده است ولی در شرایط جدید زندگی با تغییرات فراوان محیط زیست نه تنها سودمند نیست بلکه فرد را مستعد به مشکلاتی در دفاع از برخی عوامل بیماری زا میکند.
آنچه در جهان مادی ما، سرنوشت ساز است قدرت و توانایی زیاد نیست بلکه سازگاری با شرایط اطراف یک موجود زنده است. و در این بستر شاید مثلا قدرت زیاد سیستم ایمنی، در برخی مواجهه ها نه تنها سودمند نباشد بلکه با واکنش شدید خود، میزبان را در معرض عوارض و حتی مرگ قرار دهد.(به طوری که امروز ثابت شده است علت مرگ بسیاری از بیماران دچار سندرم کووید 19 نه تهاجم ویروس بلکه واکنش شدید سیستم ایمنی است و به همین دلیل در درمان بسیاری از این بیماران بدحال، از داروهایی استفاده میشود که قدرت سیستم ایمنی را کاهش میدهد.)
از ابتدای همه گیری کرونا دانشمندان میپرسند چرا ویروس کرونای جدید، به صورت کاملا متفاوتی بر انسان ها تاثیر گذار است؟
برخی توانسته اند پس از بیماری زنده بمانند و برخی میمیرند و برخی دیگر اصلا مبتلا نمیشوند. بیشتر عواملی- که این اختلاف در تاثیر را تفسیر میکند- برای ما واضح شده است. عوامل محیطی تاثیر گذار مانند سیگار کشدن یا ابتلا به بیماری های مزمن مانند فشار خون و دیابت و برخی تفاوت های نژادی و یا آلودگی هوا است.
ولی اخیرا بر اساس جدیدترین پژوهش ها مشخص شده است زنجیره ژنتیکی ارتباطی با خطر ابتلا دارد و تک زنجیره ای وجود دارد که ریشه های تکاملی عمیقی دارد و فقط در گونه بشری ما نیست بلکه همچنین در نئاندرتال ها هم بوده است و به صورت قابل ملاحظه در ابتلا به ویروس کرونای جدید تاثیر گذار است؛ زنجیره معینی از اسید نوکلئیک که از 50 هزار پایه تشکیل شده است و در کروموزوم شماره 3 وجود دارد.
دانشمندان اخیرا فهمیده اند کسانی که این زنجیره را در اسید نوکلئیک خود دارد 60% احتمال بیشتری دارد با ویروس کرونای جدید، مبتلا شوند. اکنون دانشمندان میدانند انسان امروز، این قطعه ژنتیکی را از طریق نئاندرتال به دست آورده است.
طبیعتا در شجره تکاملی، نئاندرتال از پیشینیان انسان معاصر نیست.
ما این زنجیره ژنتیکی مهم را آنگونه که تو رنگ چشم را از جد خود دریافت میکنی به دست نیاورده ایم. ولی نئاندرتال، نزدیکان تکاملی ما بوده اند یعنی آنها درکنار انسان دنیسوان با ما تکامل یافتند ولی در شاخه تکاملی کاملا متفاوتی بوده اند. این شاخه های سه گانه (انسان- نئاندرتال- دنیسوان) در مناطق مختلفی زندگی می کردند: انسان جدید در آفریقا، نئاندرتال در غرب اوراسیا و دنیسوان در شرق.
وقتی بین آنها اتصال و پیوند رخ داد مثلا وقتی انسان به بیرون از آفریقا مهاجرت کرد برخی از آنها با هم ازدواج کردند. این ازدواج کافی نبود تا دو گونه یکی شود ولی تاثیری ژنتیکی در نسل های بعدی به جای گذاشت. نئاندرتال برخی ژنهای انسان را دارا بود و دنیسوان برخی ژنها را از نئاندرتال داشت و ژنوم انسان جدید برخی ژنهای هر دو را دارد. انتقال زنجیره های ژنیتکی به مجموعه های زنده از طریق مهاجرت و بعدا ازدواج با عنوان رخنه و نفوذ ژنتیکی خوانده میشود. و این فرایند، سبب وجود زنجیره ژنتیکی مخصوص به نئاندرتال در اسیدنوکلئیک بشری طی ده ها هزار سال بوده است. این همچنین سبب حضور برخی از ما به دلیل ابتلا به کرونا در بیمارستان هاست!
مجموعه های متفاوت بشری نسبت متفاوتی از مواد ژنتیکی نئاندرتال را دارند. آفریقایی ها کمترین میزان را دارند زیرا آنها به صورت مستقیم با نئاندرتال مخلوط نشدند ولی مواد ژنتیکی نئاندرتال را از طریق انسان هایی- که بعد از مهاجرت، دوباره به آفریقا برگشتند- به دست آورده اند. مجموعه های بشری دیگر نسبت مواد ژنتیکی نئاندرتال در آنها بین 2- 6% است با علم به اینکه شرق آسیا بالاترین درصد را دارند. هر مجموعه بشری درصد مواد ژنتیکی متفاوتی از نئاندرتال دارد و مواد ژنتیکی شایع و نادر وجود دارد.

این یعنی عامل خطر ابتلا به ویروس به وسیله همه مواد ژنتیکی نئاندرتال ایجاد نمیشود. اما زنجیره خطر که باعث زیاد شدن خطر ابتلا به ویروس کرونای جدید میشود در آفریقایی ها و شرق آسیا بسیار نادر است و 9% آمریکایی های دارای ریشه های مخلوط و 16% اروپایی ها و 50% جنوب آسیا این زنجیره را دارند در حالی که می بینیم این زنجیره ژنتیکی مهم به صورت شایع در بنگلادشی ها هست؛ به طوری که 63% از ملت بنگلادش حداقل یک نسخه از آن را دارند.
توزیع زنجیره ژنتیکی بین انسان ها ممکن است برخی ملاحظات را تفسیر کند. برای نمونه تفسیر میکند چرا در آمریکا احتمال مرگ افراد دارای ریشه های بنگلادشی با ویروس، دو برابر احتمال مرگ دیگر مردم است. طبیعتا توزیع این زنجیره ژنتیکی، آماری غیر قابل تفسیر را هم باقی میگذارد مثلا بر اساس پژوهش ها می بینیم این زنجیره ژنتیکی در اروپایی ها بیشتر از آفریقایی هاست ولی جدیدا دیده ایم آمریکایی های با ریشه آفریقایی پنج برابر بیشتر از اروپایی ها مبتلا میشوند.
مشخص است نیروی قدرتمند دیگری در این میان نقش دارد. عموما مواد ژنتیکی نئاندرتال- که آن را به طور شایع در ساکنان جنوب آسیا می بینیم- آن را در ساکنان شرق آسیا هم شاهدیم و مواد ژنتیکی نادر در ساکنان جنوب آسیا را به همین ترتیب در ساکنان شرق آسیا هم اندک می بینیم ولی این زنجیره ژنتیکی مشخصا در جنوب آسیا شایع و در شرق آسیا نادر است.
این الگوی شگفت در توزیع را میتوان اینطور تفسیرکرد که انتخاب طبیعی این زنجیره ژنتیکی را در جنوب آسیا برتری داده ولی در شرق آسیا برتری نداده است. تا امروز چند فرضیه وجود دارد که شاید این زنجیره ژنتیکی را در جنوب آسیا برتری داده است زیرا به دستگاه ایمنی در رویارویی با برخی بیماری های قدیمی کمک میکند ولی در رویارویی ویروس کرونای جدید، احتمال مرگ فرد را در زمان ابتلا به این ویروس افزایش میدهد و نیز باعث عوارض شدید احتمالی میشود.(تقویت سیستم ایمنی، هرچند در نگاه اول جذاب و مفید به نظر میرسد ولی گاهی باعث افزایش واکنش زیانبار سیستم ایمنی در برابر عامل بیماری زا میشود.
واکنش شدید سیستم ایمنی، امروز به عنوان یک عامل مهم در افزایش عوارض و مرگ و میر کرونا مطرح است.)
و ممکن است ساکنان شرق آسیا در گذشته به صورت مکرر در معرض ویروس کرونا بوده باشند و این زنجیره ژنتیکی، امروز در میان آنها شایع نباشد. باید پژوهش های بیشتری در مورد آنچه این زنجیره ژنتیکی به طور مشخص ایجاد میکند انجام شود تا بفهمیم چرا این زنجیره را در برخی مناطق جهان به طور شایع می بینیم و بفهمیم ویروس کرونای جدید چگونه فرد را با آن سندرم ها مبتلا می کند و می توانیم بر آن پیروز شویم.
بسیار خوب خلاصه مطلب چیست؟
تاریخ تکاملی بشریت هر روز به روش های مختلفی بر سلامت ما تاثیرمی گذارد. مثلا برای ما تفسیر میکند چرا همیشه به شکر و چربی علاقه مند هستیم حتی وقتی احساس سیری میکنیم!
چرا حساسیت و برخی بیماری های همه گیری در برخی کشورها شایعتر است
چرا می بینیم بیماری کم خونی در برخی افراد با ریشه های مشترک شایع است. این پژوهش جدید در مورد خطر ابتلا به ویروس کرنای جدید و نحوه پاسخ آن به مواد ژنتیکی ما از نئاندرتال فقط نمونه جدیدی است که نشان میدهد انسان نتیجه تاریخ پیچیده ای از تکامل است و ما هنور نشانه های آن را در خود داریم و میتواند به ما کمک کند راه حل هایی برای مشکلات تدرستی پیدا کنیم.
https://www.facebook.com/282382012686/posts/10157442291617687/@salmanfatemi#سلمان_فاطمی#نورولوژیست#اصفهان#تکامل#مغز#ویروس_کرونا#کرونا


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
سرگیجه از شایعترین اختلامخچه ابزاري که وظیفه آن فاز نخستین همانند سازها تبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر کتامین در درمان پاهوش عاطفی بیشتر در زنانحس و ادراک قسمت بیستمرویا تخیل یا واقعیتگامی در درمان بیماریهای فرایند پیچیده ی خونرسانیایندرالشگفتی های زنبور عسلاز تکنیکی تا مغز از مغز تمرز بین انسان و حیوان کجابرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر احتمالی عصاره تغلیهزینه ای که برای اندیشیدخواب سالم عامل سلامتی و یپیچیدگی های مغزی در درک زروشی برای بهبود هوش عاطفقدرت انسان در نگاه به ابعابزار هوش در حال ارتقا ازطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز تکینگی تا مغز از مغز تمغز فکر میکند مرگ برای دیبررسی و اپروچ جدید بر بیمچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر درجه حرارت بر عملکویرایش DNA جنین انسان، بردنیای شگفت انگیز کوانتومآلزایمرراه پیروزی در زندگی چیستملاحظات بیهوشی قبل از جرابزار بقا از نخستین همانعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز- از مغز مغز ابزار بقای برتر مادیتفاوت های بین زن و مرد فقناتوانی از درمان برخی ویتازه های بیماری پارکینسوواکسن اسپایکوژن ضد کرونادانشمندان یک فرضیه رادیکآیا واکنش های یاد گرفته وزونا به وسیله ویروس ابله منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از استخوان های کشف شده، ممکمغزتان را در جوانی سیمکشتمدن بشری و مغز اخلاقیچرا در مغز انسان، فرورفتتغییر الگوی رشد مغزی با زیک آلل ژنتیکی که از نئاندداروی جدید ضد میگرنآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجزبان شناسی نوین نیازمند منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزارهای دفاعی و بقای موبه بالا بر ستارگان نگاه کنقش اتصالات بین سلولهای توهم لیلیپوتی(ریزبینی)هفت سین یادگاری از میراث جهان در حال نوسان و چرخشکمردرد ناشی از تنگی کانادرمان های بیماری آلزایمرآشنا پنداریسلسله مباحث هوش مصنوعیمنحنی که ارتباط بین معرفاختلال خواب فرد را مستعد بیماری تی تی پینقش غذاها و موجودات درياتکامل مداومهوش مصنوعی از عروسک های بحقیقت قربانی نزاع بین بی کیهانِ هوشیارِ در حال یادرک احساسات و تفکرات دیگامگا سه عامل مهم سلامتسیاره ابلهانما اکنون میدانیم فضا خالارتباط ماده و انرژیبار بزرگ ایستادن بر دو پانوار مغزی روشی مهم در تشختا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهل و هفتکریستال زمان(قسمت سوم)اولین مورد پیوند سر در اناولین هیبرید بین انسان و سربازان ما محققا غلبه می مدل همه جانبه نگر ژنرالیاز نخستین همانند سازها تبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت دهمرویا حقی از طرف خداگاهی لازم است برای فهم و فرایند تکامل و دشواری هاایا کوچک شدن مغزانسان الشاهکار قرناز تکینگی تا مغز و از مغز مزایای شکلات تلخ برای سلبرخی مرزهای اخلاق و علوم تاثیر ترکیبات استاتین (سهزینه سنگین انسان در ازاخواب عامل دسته بندی و حفطپیوند مغز و سر و چالشهای روشی جدید در درمان قطع نخلمس کوانتومیابزار بقا از نخستین همانطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز قلببررسی ژنها در تشخیص بیماچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت فیزیکی، تابعی از دندان ها را مسواک بزنید تآمارهای ارائه شده در سطح رابطه تشنج و اوتیسمممانتین یا آلزیکسا یا ابابزار بقا از نخستین همانعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز- از مغزتمغز ابزار برتر بقاتفاوت های تکاملی در مغز وناتوانی در شناسایی چهره تبدیل تراکت صوتی مصنوعی واکسن دیگر کرونا ساخته شدانشمندان ژنی از مغز انسآیا یک، وجود داردزیباترین چیز در افزایش سمنابع بی نهایت انرژی در دابزار بقای موجود زنده از استروژن مانند سپر زنان دنقش قهوه در سلامتیتمدنی قدیمی در شمال خلیج چراروياها را به یاد نمی آتغییر زودتر اتصالات مغزییک جهش ممکن است ذهن انسانداروی ضد تشنج با قابليت تآیا خداباوری محصول تکاملزبان، وسیله شناسایی محیطمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاتفاق و تصادفبه خودت مغرور نشونقش تیروئید در تکامل مغزتوهم چیستهم نوع خواری در میان پیشیجهان شگفت انگیزکمردرد و علل آندرمان های جدید میگرنآغاز فصل سرما و دوباره تکسلطان جنگل یا صاحب ملکوتمنشأ اطلاعات و آموخته ها اختلال در شناسایی حروف و بیماری دویکنقش غذاها و موجودات درياتکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت اشیاکیست کلوئید بطن سومدرک تصویر و زبان های مخلتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهسیاره ابلهانما با کمک مغز خود مختاريمارتباط متقابل با همه ی حیبار سنین ابزار هوشمندی انورون هاي مصنوعی می توانتاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهل و هشتذهن هوشیار در پس ماده ی مکشف مکانیسم عصبی خوانش پاولین تصویر در تاریخ از سسردرد میگرن در کودکانمدل های ریز مغز مینی بریناز نخستین همانند سازها تبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت دوازدهمرویاها از مغز است یا ناخوگاهی مغز بزرگ چالش استفرایند حذف برخی اجزای مغایا این جمله درست است کسیشبیه سازی میلیون ها جهان از تکینگی تا مغز از مغز تمسیر دشوار تکامل و ارتقابرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر دوپامین و سروتونینهزاران سال چشم های بینا وخودآگاهی و هوشیاريپیوند اندام از حیوانات بروشی جدید در درمان سکته ملوب فرونتال یا پیشانی مغابزار بقا از نخستین همانظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ما کوچکتر از نیم نقطهبررسی سیستم تعادلی بدن اچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت چیستدو ویژگی انتزاع و قدرت تجآن چیزی که ما جریان زمان راز تغییرمنابع انرژي پاک سرچشمه حابزار بقا از نخستین همانعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز، از مغز مغز از بسیاری حقایق می گرتفاوت های زبانی سرمنشا تنبرو و انرژی مداومتبدیل سلولهای محافط به سواکسن دیگری ضد کرونا از ددانشمندان پاسخ کوانتومی آیا کیهان می تواند یک شبیزیر فشار کووید چه باید کرمناطق خاصی از مغز در جستجابزار بقای موجود زنده از اسرار آفرینش در موجنقش مهاجرت در توسعه نسل اتمساح حد واسط میان مغز کوچراروياها را به یاد نمی آتغییر عمودی سر انسان از پیک رژیم غذایی جدید، می توداروی ضد تشنج با قابليت تآیا دلفین ها می تواند از سفر نامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاتوبان اطلاعات و پلِ بینبه زودی شبکه مغزی به جای نقش حفاظتی مولکول جدید دتوهمات و شناخت حقیقتهمیشه اطمینان تو بر خدا بجهش های ژنتیکی مفید در ساکمردرد با پوشیدن کفش منادرمان های جدید در بیماری إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسم زنبور ، کلیدی برای وارمهندسی ژنتیک در حال تلاش اختلال در شناسایی حروف و بیماری دیستروفی میوتونینقشه مغزی هر فرد منحصر بهتکامل ابزار هوش ، راه پر هوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت تنها چیزی است که شاکاهش مرگ و میر ناشی از ابدرک حقیقت نردبان و مسیری انفجار و توقف تکاملی نشاسیر آفرینش از روح تا مغز ما تحت کنترل ژنها هستیم یارتباط چاقی و کاهش قدرت ببارداری بدون رحمنورون های ردیاب حافظهتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهل و دومذهن تو همیشه به چیزی اعتقکشف مکانیسمی پیچیده در بذخیره ی شگفت انگیز اطلاعکشف ارتباط جدیدی از ارتبفلج نخاعی با الکترودهای اولین سلول مصنوعیسردرد و علتهای آنمدیریت اینترنت بر جنگاز نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساسات متفاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوشیاری کوانتومیحس و ادراک قسمت سومرویاهای پر رمز و حیرتی درگذر زمان کاملا وابسته به فرد حساس از نظر عاطفی و بایا ابزار هوشمندی یا مغز شبیه سازی سیستم های کواناز تکینگی تا مغز از مغز تمسئول صیانت از عقیده کیسبرخی نرمش های گردنتاثیر دپاکین بر بیماری مهستي مادي ای که ما کوچکترخودآگاهی و هوشیاريپیوند سر آیا ممکن استريتوکسيمب در درمان ام اسلوتیراستامابزار بقا از نخستین همانعقل مجادله گراز تکینگی تا مغز از مغز تمغز مادران و کودکان در زمبررسی علل کمر درد در میانچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت چیستدو برابر شدن خطر مرگ و میآنچه واقعیت تصور میکنیم راست دستی و چپ دستیمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز، از مغز مغز به تنهایی برای فرهنگ تفاوتهای جنسیتی راهی برانخاع ما تا پایین ستون فقرتداخل مرزها و صفات با بینواکسن سرطاندانشمندان اولین سلول مصنآیا گذشته، امروز وآینده زیرفون داروی ضد ام اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از اسرار بازسازی اندام هانقش میدان مغناطیسی زمین تنفس هوازی و میتوکندرینزاع بین جهل و علم رو به پتغییرات منطقه بویایی مغزیکی از علل محدودیت مغز امداروی ضد تشنج توپیراماتآیا دلفین ها میتوانند باسفر به مریخ در 39 روزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاتوسوکسیمایدبه زیر پای خود نگاه نکن بنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتوپیراماتهمیشه عسل با موم بخوریمجهش های ژنتیکی غیر تصادفکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرمان های رایج ام اسافت فشار خون ناگهانی در وسماگلوتید داروی کاهش دهنمولتیپل اسکلروز در زنان اختلالات مخچهبیماری ضعف عضلات نزدیک بنقشه های مغزی جدید با جزیتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت خواب و رویاکاهش التهاب ناشی از بیمادرک عمیق در حیواناتانواع سکته های مغزیسیستم تعادلی بدنماه رجبارتباط هوش ساختار مغز و ژبازگشت از آثار به سوی خدانوروپلاستیسیتی چیستتاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهل و سومذرات کوانتومی زیر اتمی قکشف جمجمه ای درکوه ایرهوفلج بل، فلجی ترسناک که آناوکرلیزوماب داروی جدید شسردرد تنشنمدارک ژنتیکی چگونه انساناز نشانه ها و آثار درک شدبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش، ژنتیکی است یا محیطیحس و ادراک قسمت سی و هشتمرویای شفافگربه شرودینگر و تاثیر مشفرضیه ای جدید توضیح میدهایا بیماری ام اس (مولتیپشبکه های مصنوعی مغز به دراز تکینگی تا مغز از مغز تمسئولیت جدیدبرخی یونها و مولکول های متاثیر داروهای ضد التهاب هستی ما پس از شروعی چگال خورشید مصنوعیپیوند سر، یکی از راه حلهاریواستیگمینلوزالمعده(پانکراس)مصنوعابزار بقا از نخستین همانعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز چون ابزار هوش است دلیبزرگ شدن مغز محدود به دورچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت های متفاوتدو برابر شدن خطر مرگ و میآنزیم تولید انرژی در سلورجزخوانی هایی که امروز بمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز، از مغز مغز برای فراموشی بیشتر کتقلید مرحله ای نسبتا پیشنخستین تصویر از سیاهچالهتروس جریان انرژیواکسنی با تاثیر دوگانه ادانشمندان تغییر میدان مغآیا پیدایش مغز از روی تصازاوسکا درمان گوشرمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از اصل بازخوردنقش محیط زندگی و مهاجرت دتنفس هوازی و میتوکندرینزاع بین علم و نادانی رو تغییرات آب و هوایی که به یافته های نوین علوم پرده داستانها و مفاهیمی اشتباآیا دست مصنوعی به زودی قاسفر تجهیزات ناسا به مریخ منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاثر مضر مصرف طولانی مدت ربوزون هیگز چیستنقش خرچنگ های نعل اسبی درتوانایی مغز و دیگر اجزای همراهی نوعی سردرد میگرنیجهشهای مفید و ذکاوتی که دکنگره بین المللی سردرد ددرمان های علامتی در ام اسافت هوشیاری به دنبال کاهسندرم کووید طولانیمواد کوانتومی جدید، ممکناختلالات حرکتی در انسانبیماریهای تحلیل عضلانی انقص در تشخیص هیجانات عامتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت راستین انسان علم بکاهش دوپامین عامل بیماریدرگیری قلب در بیماری ویرانگشت ماشه ایسیستم دفاعی بدن علیه مغز ماپروتیلینارتباط انسانی، محدود به بازگشت به ریشه های تکاملتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت نهمحس و ادراک قسمت چهارمذرات کوانتومی زیر اتمی قگل زندگیفلج خوابايندگان چگونه خواهند دیدسردرد سکه ایمروری بر تشنج و درمان هایاز نظر علم اعصاب یا نرووسبخش فراموش شده ی حافظهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچ کاری نکردن به معنی چیحس و ادراک قسمت سی و ششمروبات های ریز در درمان بیگزیده ای از وبینار یا کنفقلب و عقلایا بدون زبان میتوانیم تشباهت مغز با کیهان مادیاز تکینگی تا مغز از مغز تمستند جهان متصلبرخی اثرات مضر ویتامین دنوروز یا روز پایانیتاثیر داروی ضد تشنج سدیم و هر کس تقوای خدا پیشه کنخانواده پایدارپیام های ناشناخته بر مغز ریاضیات یک حس جدید استلیس دگرامفتامین یا ویاسابزار بقا از نخستین همانعلم به ما کمک میکند تا مواز تکینگی تا مغز از مغز تمغز چگونه صداها را فیلتر بزرگ شدن تقریبا ناگهانی چگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت و مجازدو سوی واقعیتآینده ی انسان در فراتر ازرساناها و ابر رساناها و عمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز، از مغز مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تقلید از روی طبیعتنخستین روبات های زنده ی جتری فلوپرازینواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدانشمندان روش هاي جدیدی آیا آگاهی پس از مرگ از بیزبان مشترک ژنتیکی موجودامنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از اصول توسعه ی یک ذهن کاملنقش نگاه از پایین یا نگاهتنفس بدون اکسیژننزاع بین علم و جهل رو به پتغییرات تکاملی سر انسان یادگیری مهارت های جدید ددر مانهای کمر دردآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسفر دشوار اکتشافمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاثرات فشار روحی شدیدبوزون هیگز جهان را از متلنقش داروهاي مختلف معروف توازن مهمتر از فعالیت زیهندسه ی پایه ایجهشهای مفید و ذکاوتی که دکنگره بین المللی سردرد ددرمان ژنتیکی برای نوآوریافراد آغاز حرکت خودشان رسندرم گیلن باره به دنبال موجود بی مغزی که می توانداختلالات صحبت کردن در انبیهوش کردن در جراحی و بیمنقطه بی بازگشتتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک بازی حقایق ممکن و غیر ممکنکاهش سن بیولوژیکی، تنها درگیری مغز در بیماری کویانگشت نگاری مغز نشان میدسکته مغزیماجرای جهل مقدسارتباط از بالا به پایین مبازخورد یا فیدبکتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت نوزدهمذرات کوانتومی زیر اتمی قگلوئونفلج خواب چیستايا اراده آزاد توهم است یسرعت فکر کردن چگونه استمرکز هوشیاری، روح یا بدن از نظر علم اعصاب اراده آزبخش بزرگی حس و ادراک ما اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچ کس مانند تو نگاه نمیکحس و ادراک قسمت سیزدهمروح رهاییقیچی ژنتیکیایا تکامل هدفمند استشباهت کیهان و مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات نخاعیبرخی اختلالات عصبی مثانهنوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشخارق العاده و استثنایی بپیشینیان انسان از هفت میریسدیپلام تنها داروی تایلا اکراه فی الدینابزار بقا از نخستین همانعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تمغز ناتوان از توجیه پیدابزرگترین خطایی که مردم مچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت خلا و وجود و درک مدوچرخه سواری ورزشی سبک و آینده ی علم و فیزیک در60 ثرشته نوروایمونولوژی و نقمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکینگی تا مغز، از مغز مغز بزرگ چالش است یا منفعتقویت استخوان در گرو تغذنرمش های مفید برای درد زاتری فلوپرازینوبینار اساتید نورولوژی ددانشمندان روشی برای تبدیآیا امکان بازسازی اندامهزبان چهار حرفی حیات زمینمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از اصول سلامت کمرنقش نظام غذایی در تکامل متو یک معجزه اینسبت طلایی، نشانه ای به سثبت امواج الکتریکی در عصیادآوری خواب و رویادر محل کار ارزش خودت را بآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسفرنامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست؟(قسماثرات مفید قهوهبی نهایت در میان مرزهانقش ذهن و شناخت در حوادث توسعه هوش مصنوعی قادر اسهندسه ی رایج کیهانجواب دانشمند سوال کننده کنترل همجوشی هسته ای با هدرمان ام اس(مولتیپل اسکلافزایش قدرت ادراکات و حسسندرم پیریفورمیسموجودات مقهور ژنها هستنداختلالات عضلانی ژنتیکبیهوشی در بیماران دچار اچند نرمش مفید برای کمردرتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک بازی حمله ویروس کرونا به مغزکایروپاکتیک چیستدرگیری مغز در بیماران مباندوهگین نباش اگر درب یا سانسور از روی قصد بسیاری ماده ی تاریکارتباط بین هوش طبیعی و هوبازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی به کمک هوش طبیحس و ادراک قسمت هفتمرفتار اجتماعی انسان، حاصگمان میکنی جرمی کوچکی در فلج دوطرفه عصب 6 چشمايا اراده آزاد توهم است یشلیک فراموشیمرکز حافظه کجاستاز نظر علم اعصاب اراده آزبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچگاه از فشار و شکست نترحس و ادراک قسمت ششمروزه داری متناوب، مغز را قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصایجاد احساساتشباهت زیاد بین سلول هاي عاز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات بین دو همسر و برخیبرخی بیماری ها که در آن بنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگخبر مهم تلسکوپ هابلپیشرفت های جدید علوم اعصریشه های مشترک حیاتلایو دوم دکتر سید سلمان فابزار بقا از نخستین همانعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تمغز و سیر تکامل ان دلیلی بسیاری از بیماری های جدیچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر درجه حرارت بر عملکواکنش های ناخودآگاه و تقديدن با چشم بسته در خواب آیا ممکن است موش کور بی مرشد مغز فرایندی پیچیده امنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانمقالاتاز روده تا مغزمغز بزرگ چالشهای پیش روتقویت سیستم ایمنینرمش های مفید در سرگیجهتسلیم شدن از نورون شروع موراپامیل در بارداریداروهای مصرفی در ام اسآیا انسان با مغز بزرگش اخزبان و کلمه حتی برای کسانمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از اضطراب و ترسنقش نظریه تکامل در شناساتو یک جهان در مغز خودت هسنشانه های گذشته در کیهان جمجمه انسان های اولیهژن هوش و ساختارهای حیاتی در چه مرحله ای از خواب ، رآیا راهی برای رفع کم آبی سفرنامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست؟(قسماثرات مضر ماری جوانابی عدالتی در توزیع واکسن نقش روی و منیزیم در سلامتتوسعه برخی شغل ها با هوش هندسه بنیادینجوسازی مدرنکندر در بیماریهای التهابدرمان تومورهای مغزی با اافزایش مرگ و میر سندرم کوسوپاپ ها یا ترانزیستورهامیهمانهای ناخوانده عامل اختراع جدید اینترنت کوانبیوگرافیچند جهانیتکامل زبانهوش مصنوعی از عروسک بازی حمایت از طبیعتکار با یگانگی و یکپارچگیدرگیری مغزی در سندرم کووانرژی تاریکسانسور بر بسیاری از حقایماده ی خالیارتباط شگفت مغز انسان و فبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی در کامپیوترهاحس و ادراک قسمت هفدهمرقیبی قدرتمند در برابر مگنجینه ای به نام ویتامین فناوری هوش مصنوعی نحوه خای نعمت من در زندگیمشلیک فراموشیمرکز حافظه کجاستاز واقعیت امروز تا حقیقتبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیپرپاراتیروئیدیسمحس و ادراک سی و هفتمگزارش یک مورد جالب لخته وروزه داری و بیمار ی ام اس قانون مندی نقشه ژنتیکی مایرادهای موجود در خلقت بشباهت زیاد بین سلول هاي عاز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات روانپزشکی پس از سبرخی بیماری های خاص که بدنیکولا تسلاتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس خدا موجود استپیشرفتی مستقل از ابزار هرژیم های غذایی و نقش مهم لبخند بزن شاید صبح فردا زابزار بقا از نخستین همانعلت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تمغز آیندگان چگونه است ؟بسیاری از بیماری های جدینگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر رو ح و روان بر جسمواکنش به حس جدیددی متیل فومارات(زادیوا)(آیا ما تنها موجودات زنده رشد مغز علت تمایل انسان بمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانتاثیر ویتامین دی بر بیماازدواج های بین گونه ای، رمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتلقین اطلاعات و حافظهنرمشهای مهم برای تقویت عتشنج چیستورزش هوازی مرتب خیلی به قداروهای ام اسآیا احتمال دارد رویا از آزبان و بیان نتیجه ساختمامنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از اطلاع رسانی اینترنتینقش هورمون های تیروئید دتو پیچیده ترین تکنولوژی نظام مثبت زندگیجنسیت و تفاوت های بیناییژن یا نقشه توسعه مغز و نقدر هم تنیدگی مرزها و بی مآیاما مقهور قوانین فیزیکسفرنامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست؟(قسماجزای پر سلولی بدن انسان بیمار 101 ساله، مبتلا به سنقش روزه داری در سالم و جتوصیه های سازمان بهداشت هندسه در پایه ی همه ی واکجاذبه و نقش آن در شکلگیریکوچک شدن مغز از نئاندرتادرمان تشنجافزایش سرعت پیشرفت علوم سوپاپ ها یا ترانزیستورهامیگرن سردردی ژنتیکی که بادامه بحث تکامل چشمبیوگرافیچندین ماده غذایی که ماننتکامل زبانهوش مصنوعی از عروسک بازی حوادث روزگار از جمله ویرکاربرد روباتهای ريزنانودرگیری مغزی در سندرم کووانرژی تاریک که ما نمی توساخت شبکه عصبی مصنوعی با مبانی ذهنی سیاه و سفیدارتباط شگفت انگیز مغز انبحث درباره پیدایش و منشا تاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت هجدهمرموزی از نخستین تمدن بشرگویید نوزده و ایمنی ساکتفیلمی بسیار جالب از تغییای آنکه نامش درمان و یادششنا در ابهای گرم جنوب نیامرکز خنده در کجای مغز استبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر گیاه خواری بر رشد وهاوکينگ پیش از مرگش رسالحس و ادراک- قسمت بیست و پگشایش دروازه جدیدی از طرروزه داری سلول های بنیادقانون جنگلاگر میدانی مصیبت بزرگتر شرکت نورالینک ویدیویی ازاز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات روانپزشکی در عقب برخی توجهات در ببمار پارنیاز به آموزش مجازی دیجیتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحخطا در محاسبات چیزی کاملپاسخ گیاهان در زمان خوردرژیم های غذایی و نقش مهم لرزش ناشی از اسیب به عصبابزار بقا از نخستین همانعماد الدین نسیمی قربانی از تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان ایا طبیعتا تمابعد از کرونانگاه انسان محدود به ادراتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن های شرکت فایزر آمردید تو همیشه محدود به مقدآیا مغز تا بزرگسالی توسعزمین زیر خلیج فارس تمدنی منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانصفحه اصلیاستفاده از مغز، وزن را کممغز بزرگترین مصرف کننده تلاش هایی در بیماران قطع چرا مغزهای ما ارتقا یافت تشنج و حرکات شبه تشنجی قاورزش هوازی ، بهترین تمریداروهای تغییر دهنده ی سیآیا احتمال دارد رویا از آزبان و بیان، در سایه پیشرمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از اطلاعات حسی ما از جهان، چنقش هورمون زنانه استروژنتو جهانی هستی که خودش را نظریه ی تکامل در درمان بیجنسیت و تفاوت های بیناییژنها نقشه ایجاد ابزار هودر هم تنیدگی کوانتومی و پآب زندگی است قسمت چهارمسفرنامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست؟(قسماجزایی ناشناخته در شکل گبیماری های مغز و اعصاب و نقش رژیم غذایی بر رشد و اتوصیه های غیر دارویی در سهوموارکتوس ها ممکن است دجدایی خطای حسی استکووید نوزده و خطر بیماری درمان جدید میگرن با انتی افسردگی و اضطراب در بیماسوپاپ ها یا ترانزیستورهامیگرن شدید قابل درمان اساداراوون تنها داروی تاییبیان ژن های اسکیزوفرنی دچه زیاد است بر من که در ایتکامل زبان انسان از پیشیهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست کاربرد روباتهای ريز، در درگیری اعصاب به علت میتوانسان قدیم در شبه جزیره عساخت شبکه عصبی با الفبای مباحث مهم حس و ادراکارتباط شگفت انگیز مغز انبحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت هشتمرمز و رازهای ارتباط غیر کگوشه بیماری اتوزومال رسسفیزیک مولکولها و ذرات در ایمپلانت مغزی کمک میکند شناخت و معرفت، و نقش آن دمرگ چیستبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر گیاه خواری بر رشد وهاوکينگ پیش از مرگش رسالحساسیت روانی متفاوتپمبرولیزوماب در بیماری چروش مقابله مغز با محدودیقانون جنگلاگر نیروی مغناطیس نباشد شش مرحله تکامل چشماز تکینگی تا مغز از مغز تمشاهده گر جدای از شیء مشابرخی توصیه ها برای واکسیچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایخطا در محاسبات چیزی کاملپختگی پس از چهل سالگي به رژیم ضد التهابیلرزش عضله یا فاسیکولاسیوابزار بقا از نخستین همانعوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان برای ایجاد تمدبعد از کرونانگاه از درون مجموعه با نگتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن کووید 19 چیزهایی که دژا وو یا اشنا پنداریآیا همه جنایت ها نتیجه بیزمان واقعیت است یا توهممنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانسوالات پزشکیاستفاده از هوش مصنوعی در مغز حریص برای خون، کلید تتلاشی برای درمان قطع نخاچرا ویروس کرونای دلتا واتشنج عدم توازن بین نورون ورزش و میگرنداروهای ضد بیماری ام اس وآیا برای تولید مثل همیشه زبان و تکلم برخی بیماریهمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد منقش ویتامین K در ترمیم استو دی ان ای خاص ميتوکندرينظریه ی تکامل در درمان بیجهل مقدسژنها ، مغز و ارادهدر هم تنیدگی کوانتومی و دآب زندگی است قسمت اولسفری به آغاز کیهانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری گیلن باره و بیمارنقش رژیم غذایی در رشد و اتوصیه هایی در مصرف ماهیهوش مصنوعی می تواند بر احجریان انرژی در سیستم های کودک ایرانی که هوش او از درمان جدید کنترل مولتیپلالکتروتاکسی(گرایش و حرکسودمندی موجودات ابزی بر میدان مغناطيسي زمین بشر ادراک ما درک ارتعاشی است بیست تمرین ساده برای جلونهایت معرفت و شناخت درک عتکامل ساختار رگهای مغزی هوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست کتاب زیست شناسی باوردرختان اشعار زمینانسان ها می توانند میدان ساختار شبکه های مغزی ثابمجموعه های پر سلولی بدن مارتباط غیرکلامی بین انسابحثی جالب درباره محدودیتبحثی در مورد نقش ویتامين تاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی درمانگر کامپیحس و ادراک قسمت پنجمرمز بقای جهش ژنتیکیگوشت خواری یا گیاه خواریفیزیک و هوشیاریایمپلانت نخاعی میتواند دشناسایی تاریخچه ی تکاملیاز آغاز خلقت تا نگاه انسامرگ و میر پنهانبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱تاثیر گیاه خواری بر رشد وهدف یکسان، در مسیرهای متخفاش با شیوع همه گیری جدیپنج اکتشاف شگفت آور در موروش های صرفه جویی در ایجاقانونمندی و محدودیت عالماگر نعمت فراموشی نبود بسششمین کنگره بین المللی ساز تکینگی تا مغز از مغز تمشاهده آینده از روی مشاهبرخی روش های تربیتی کودکچیزی شبیه نور تو نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کاخطر آلودگی هواپروژه ی ژنوم انسانیرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ولزوم سازگاری قانون مجازاابزار بقا از نخستین همانعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان برای شادمانی طبعد از کرونا دلخوشی بیهونگاه حقیقی نگاه به درون اتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن کرونا و گشودن پنجردژاوو یا آشناپنداریآیا هوش مصنوعی می تواند نزمان شگفت انگیزمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانپیامهای کاربراناستفاده از سلول های بنیامغز در تنهایی آسیب میبینتلاشی تازه برای گشودن معچرا پس از بیدار شدن از خوتشخیص ژنتیکی آتروفی های ورزش بهترین درمان بیش فعداروی فامپیریدین یا نورلآیا بزرگ شدن مغز فقط در دزبان و شناخت حقیقت قسمت چمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزارهای پیشرفته ارتباط اطلاعاتی عمومی در مورد منقش ژنتیک در درمان اختلاتولید مثل اولین ربات های نظریه ی ریسمانجهان یکپارچهژنهای مشترک بین انسان و ودر کمتر از چند ماه سوش جدآب زندگی است قسمت دومسقوط درون جاذبه ای خاص، چمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه آلزایمر و نقش زنجبیل در جلوگیری از توضیحی ساده در مورد هوش مهوش مصنوعی و کشف زبان هایجریان انرژی در سیستم های کودکان میتوانند ناقل بی درمانهای بیماری پارکینسالگوبرداری از طبیعتسیلی محکم محیط زیست بر انمیدازولام در درمان تشنج ادغام میان گونه های مختلبیش از نیمی از موارد انتقچهار میلیارد سال تکامل بتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاستکتاب، سفری به تاریخدرد باسن و پا به دلیل کاهانسان جدید از چه زمانی پاسازگاری با محیط بین اجزامحل درک احساسات روحانیارتروز یا خوردگی و التهابحثی در مورد نقش کلسیم و هوش مصنوعی درخدمت خلق وححس و ادراک قسمت بیست و چهرمز جهانگیلگمش باستانی کیستفیزیکدانان ماشینی برای تاین پیوند نه با مغز بلکه شناسایی سلول های ایمنی ااز انفجار بزرگ تا انفجار مرگ و میر بسیار بالای ناشبرین نت به جای اینترنتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهدف از تکامل مغزخلاصه ای از مطالب همایش مپوست ساعتی مستقل از مغز دروش هایی ساده برای کاهش اقارچ بی مغز در خدمت موجوداگر نعمت فراموشی نبود بسصرع و درمان های آناز تکینگی تا مغز از مغز تمطالعه ای بیان میکند اهدبرخی سلولهای عصبی در تلانکاتی در مورد تشنجتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا و استخوانخطرات هوش مصنوعیپروژه ی ژنوم انسانیرژیم غذایی ضد التهابیلزوم سازگاری قانون مجازاابزار بقا از نخستین همانعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان برای شادمانی طبعد از کرونا دلخوشی بیهونگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر رژیم گیاهخواری بر واکسن کرونا از حقیقت تاتدگرگونی های نژادی و تغییآیا هوش مصنوعی زندگی بشرزندگی هوشمند در خارج از زمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از سایتهای دیگراستفاده از سلول های بنیامغز را از روی امواج بشناستلاشی جدید در درمان ام اسچرا بیماری های تخریبی مغتصویربرداری فضاپیمای آمورزش در کمر دردداروی لیراگلوتیدآیا تکامل و تغییرات ژنتیزبان و شناخت حقیقت قسمت امنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمابزارهای بقا از نخستین هاعداد بینهایت در دنیای منقش گرمایش آب و هوا در همتولید پاک و فراوان انرژینظریه تکامل در درمان بیمجهان یکپارچهژنهای هوش ، کدامنددر آستانه ی موج پنجم کوویآب زندگی است قسمت سومسلول های بنیادی منابع و امنبع هوشیاری کجاست؟(قسماحساس گذر سریعتر زمانبیماری ای شبیه ام اس مولتنقش زبان در سلطه و قدرت اتیوتیکسن داروی ضد جنونهوش مصنوعی گوگل به کمک تشجریان انرژی در سیستم های کودکان خود را مشابه خود تدرهای اسرارآمیز و پوشیدهالتهاب شریان تمپورالسیاهچاله های فضایی منابعمکانیک کوانتومی بی معنی ادغام دو حیطه علوم مغز و بیشتر کمردردها نیازی به چهار ساعت پس از کشتار خوکتأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس چشایی و بویاییکجای مغز مسئول پردازش تجدستورالعمل مرکز کنترل بیانسان عامل توقف رشد مغزستون فقرات انسان دو پا جلمحل درک احساسات روحانی دارزش حقیقی زبان قسمت اولارزش حقیقی زبان قسمت دومبحثی در مورد عملکرد لوب فهوش مصنوعی ساخته هوش طبیحس و ادراک قسمت بیست و یکروی و منیزیم در تقویت استگیاه خواری و گوشت خوار کدفرگشت و تکامل تصادفی محض اینکه به خاطرخودت زندگی شواهدی از نوع جدیدی از حااز بحث های کنونی در ویروسمرگ انتقال است یا نابود شبرای پیش بینی آینده مغز دتاثیر گیاه خواری بر رشد وهدف از خلقت رسیدن به ابزاخونریزی مغز در سندرم کووپیموزایدروش صحبت کردن در حال تکامقبل از آغازاگر با مطالعه فیزیک کوانضررهای مصرف شکر و قند بر از تکینگی تا مغز از مغز تمعنی روزهبرخی سيناپسها طی تکامل و چگونه مولکول های دی ان ایتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا در سبزیجاتدفاع در برابر تغییر ساختپرواز از نیویورک تا لوس آراه فراری نیستمقاومت به عوارض فشار خون ابزار بقا از نخستین همانعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان رو به کوچک تر شتفکر خلا ق در برابر توهم نگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر عصاره تغلیظ شده گیواکسن کرونا ساخته شده تودانش بی نهایتآیا هوش ارثی دریافتی از پزندگی زمینی امروز بیش از منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از استفاده از سلول های بنیامغز زنان جوانتر از مغز مرتمایل زیاد به خوردن بستنچرا حیوانات سخن نمی گوینتصادف یا قوانین ناشناختهوزن حقیقی معرفت و شناختداروی تشنجی دربارداریآیا جنین انسان، هوشمندی زبان و شناخت حقیقت قسمت دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزارهای بقا ازنخستین همبلندی در ذهن ما درک بلندینقش پیش زمینه ها و اراده تولید سلولهای جنسی از سلنظریه تکامل در درمان بیمجهان کنونی و مغز بزرگتریژنهای حاکم بر انسان و انسدر درمان بیماری مولتیپل آزمون ذهنی گربه شرودینگرسلول عصبی شاهکار انطباق منبع هوشیاری در کجاست؟ قاحساسات کاذببیماری اسپینال ماسکولار نقش زبان در سلطه و قدرت اتکنولوژی جدید که سلول هاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشجستجوی متن و تصویر به صورکوری گذرای ناشی از موبایدرک فرد دیگر و رفتارهای اامیوتروفیک لترال اسکلروسیاهچاله و تکینگی ابتدایمکانیزمهای دفاعی در برابارتقا و تکامل سنت آفرینش با هوش مصنوعی خودکار روبنوآوری ای شگفت انگیز دانتئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت اول )کرونا چه بر سر مغز می آورذهن ما از در هم شکستن منبانسانیت در هم تنیده و متصسخن پاک و ثابتمحدودیت های حافظه و حافظمخچه فراتر از حفظ تعادلارزش حقیقی زبان قسمت سومبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش احساسیحس و ادراک قسمت بیست و دورویا و خبر از آیندهگالکانزوماب، دارویی جدیفراموش کارها باهوش تر هساینکه خانواده ات سالم باشواهدی از دنیسوان(شبه نئاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمراحل ارتقای پله پله کیهبرای اولین بار دانشمندانتاثیر گیاهخواری بر رشد و هر حرکت خمیده می شود و هر خواندن ، یکی از شستشو دهنپیموزایدروشهای نو در درمان دیسک بقبل از انفجار بزرگاگر تلاش انسان امروز براضررهای شکر بر سلامت مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تمعادله ها فقط بخش خسته کنبرداشت مغز ما از گذر زمانچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین دی گنجینه ای بزردقیق ترین تصاویر از مغز اپرورش مغز مینیاتوری انساراه های جدید برای قضاوت رمقابله با کرونا با علم اسابزار بقا از نخستین همانعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان رو به کوچکتر شدتفاوت مغز انسان و میمون هچالش دیدگاه های سنتی در بتاریخ همه چیز را ثبت کردهواکسن ایرانی کرونا تولیددانشمندان موفق به بازگردآیا هوش سریعی که بدون احسزندگی زودگذرمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در مورد همغزهای کوچک بی احساستمدن قدیمی ای در جنوب ایرچرا حجم مغز گونه انسان درتظاهر خوابیده ی مادهوزوز گوشداروی جدید s3 در درمان ام آیا جهان ذهن و افکار ما مزبان و شناخت حقیقت قسمت سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزارهای بقای موجود زندهبلعیدن ستاره توسط سیاهچانقش آتش در رسیدن انسان بهتومورها و التهاب مغزی عانظریه تکامل در درمان بیمجهان کاملی در اطراف ما پرکلرال هیدرات برای خواباندر سال حدود 7 میلیون نفر آسيب میکروواسکولاریا آسسلولهای ایمنی القا کنندهمنبع هوشیاری در کجاست؟(قاخلاق و علوم اعصاببیماری اضطراب عمومینقش سجده بر عملکرد مغزتکنولوژی جدید که سلول هاهوش مصنوعی الفاگوجستجوی هوشیاری در مغز ماکی غایب شدی تا نیازمند دلدرک نیازمند شناخت خویش اامید نیکو داشته باش تا آنسیاهچاله ی تولید کنندهما انسانها چه اندازه نزدارتوکين تراپی روشی جديد با تعمق در اسرار ابدیت و نوار مغز مشاهده ی غیر مستتئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت دوم )کریستال زمان(قسمت اولذهن چند جانبه نیازمند نگانعطاف پذیری مکانیسمی علسرنوشتمخچه ، فراتر از حفظ تعادلارزش خود را چگونه میشناسبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش احساسیحس و ادراک قسمت بیست و سورویا بخشی حقیقی از زندگی گامی در درمان بیماریهای فراموشی همیشه هم بد نیستاینترنت بدون فیلتر ماهواشکل های متفاوت پروتئین هاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمرز مرگ و زندگی کجاستبرای خودآگاه بودن تو بایتاثیر انتخاب از طرف محیط هرچیز با یک تاب تبدیل به خواب سالم عامل سلامتیپیچیدگی های مغزمگسروشهای شناسایی قدرت شنواقدم زدن و حرکت دید را تغیاپی ژنتیکطلای سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تمعجزه ی علم در کنترل کرونبررسي علل احتمالي تغيير چگونه هموساپينس بر زمین تاثیر درجه حرارت بر عملکویروس مصنوعیدلایلی که نشان میدهد ما بآلودگی هوا و ویروس کروناراه های جدید برای قضاوت رملاحظه های اخلاقی دربارهابزار بقا از نخستین همانعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز- از مغز مغز ایندگان چگونه استتفاوت ها و تمایزها کلید بچاالش ها در تعیین منبع هوتازه های اسکیزوفرنی(جنوواکسن اسپایکوژندانشمندان نورون مصنوعی سآیا هشیاری کوانتومی وجودزونیسومایدمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در تفسیر مغزتان را در جوانی سیم کشتمدن پیشرفته ی پیشینیانچرا خشونت و تعصبتظاهری از ماده است که بیدیک پیشنهاد خوب برای آسان داروی جدید میاستنی گراویآیا جهش های ژنتیکی، ویروزبان شناسی مدرن در سطح سلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزارهای بقای از نخستین به مغز خزندگان خودت اجازنقش انتخاب از طرف محیط، نتوهم فضای خالی یا توهم فضهفت چیز که عملکرد مغز تو جهان دارای برنامهکمردرددرمان های اسرار آمیز در آآسیب ها ناشی از آلودگی هوسلولهای بنیادی مصنوعی درمنبع خواب و رویااخلاق پایه تکامل و فرهنگبیماری بیش فعالینقش غذاها و موجودات درياتکامل مادی تا ابزار هوشمهوش مصنوعی از عروسک های بحفره در مغزکیهان خود را طراحی میکنددرک و احساسامید درمان کرونا با همانسیاره ی ابلهانما انسانها چه اندازه نزدارتباط میکروب روده و پارباهوش ترین و با کیفیت ترینوار مغز در تشخیص بیماری تا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهلکریستال زمان(قسمت دوم)اولین مورد PML به دنبال تکسریعترین کامپیوتر موجود