دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

عواملی که برای ظهور لغت انسانی و تمایز انسان از نظر شناختی بنا شده است

عواملی- که برای ظهور لغت انسانی و تمایز انسان از نظر شناختی، بنا شده است- دکتر عباس کاظم غرابی
شاید این بحث با مسلمات طرح شده در عرصه پژوهش های لغوی در تعارض باشد و این، به نوبه خود نقطه اختلاف دیگری است. به همین ترتیب این بحث- همانطور که در مسیر آن خواهیم دید- از حدود بحث علمی زبان شناسی به عرصه های دیگری خواهد رفت که از آن غفلت شده است و از بحث های علمی استثنا شده است؛ عرصه های اختلافی دیگری که بسیاری از نام های شناخته شده در عرصه علم زبان شناسی، با آن متفق نیستند.

آن، نفس انسانی و نقش آن در قابلیت معرفتی ای است که گونه انسانی ما با آن منحصر می شود و تاثیر رسولان و تربیت رسالتی در گشایش دروازه های معرفت و توجیه معرفت انسانی به رویکردهایی است که برای بنای انسان تاسیس شده است. ....

پژوهش های علمی ثابت کرده است زبان، غریزه یا فطرت انسانی است؛ هرچند نگاه ها در منبع غریزه یا اصل تکاملی آن، متفاوت است و برای ما ثابت کرده است که ساختار بیولوژیک، از تفسیر معرفت انسانی یا استعداد زبان، ناتوان است و این به نوبه خود از ساخت و وجود عنصری دیگر در معادله حمایت میکند که در پس یگانه بودن گونه انسانی ما در داشتن استعداد لغت، قرار می گیرد و آن، نفس انسانی است.

https://bit.ly/3b8EVNc

#سلمان_فاطمی #نورولوژیست #اصفهان #زبان #لغت #معرفت #شناخت #تکامل #مغز #بدن #روح #دانشکده #احمدالحسن #احمد_الحسن #نجف 👇🏾


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
معنی روزهروش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانوابزار بقای موجود زنده از سیاهچاله های فضایی منابعچیزی منتظر شناخته شدنتکامل مداوماز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی عادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهانورزش هوازی ، بهترین تمریفضای قلب منبع نبوغ استحس و ادراک قسمت بیست و چهپیوند سر، یکی از راه حلهادر هم تنیدگی کوانتومی و پمیدان های مغناطیسی قابل امیدی به این سوی قبر نیستمغز و اخلاقرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیمابزارهای بقا ازنخستین همسانسور بر بسیاری از حقایچگونه جمعیت های بزرگ شکل تکامل، نتیجه ی برنامه ریاز روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی سوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصیادآوری خواب و رویاقبل از انفجار بزرگحس و ادراک- قسمت پنجاه و پرواز از نیویورک تا لوس آدرمان های علامتی در ام اسمانند آب باشانرژی تاریک که ما نمی تومغز بیش از آنچه تصور میشوبعد از کرونااجزای پر سلولی بدن انسان سخن پاک و ثابتچالش دیدگاه های سنتی در بتاثیر ویتامین دی بر بیمااستروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی درخدمت خلق وحجهان هوشیارخواب عامل دسته بندی و حفطکلرال هیدرات برای خوابانلا اکراه فی الدینآنچه ناشناخته است باید شدرمان سرطان با امواج صوتمحل درک احساسات روحانیزمان به چه دلیل ایجاد میشاولین مورد PML به دنبال تکنفرت، اسیب به خود استتقلید از روی طبیعتادامه بحث تکامل چشمسعی کن به حدی محدود نشویتاثیر گیاه خواری بر رشد ونخستین روبات های زنده ی جاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش عاطفی در زنان بیشتر اجهانی که نه با یک رخداد و خدایی که ساخته ی ذهن بشر کودک ایرانی که هوش او از من کسی در ناکسی دریافتم آیا همه جنایت ها نتیجه بیدرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی امروری بر تشنج و درمان هایزیر فشار کووید چه باید کرایمپلانت نخاعی میتواند دنقش اتصالات بین سلولهای تمدنی قدیمی در شمال خلیج ارتباط از بالا به پایین مشگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب چرا ذرات بنیادی معمولاً به امید روزهای بهترهاوکينگ پیش از مرگش رسالجاذبهدهن، بزرگترین سرمایهکار با یگانگی و یکپارچگیمنابع انرژی از نفت و گاز آیا برای تولید مثل همیشه ذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتمسمومیت دانش آموزان بی گزبان و شناخت حقیقت قسمت دایران بزرگنقش غذاها و موجودات درياتو آرامش و صلحیاز نخستین همانند سازها تشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکنظریه تکامل در درمان بیمبیمار 101 ساله، مبتلا به سوفور و فراوانیحقیقت خواب و رویادیدگاه نارسای دوگانه ی مکشف ارتباط جدیدی از ارتبمنبع هوشیاری کجاست قسمت آب زندگی است قسمت هفتمرمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين مطالعه ای بیان میکند اهدسفرنامه سفر به بم و جنوب ابداع دی ان ای بزرگترین دچندین ماده غذایی که ماننتومورها و التهاب مغزی عااز تکینگی تا مغز از مغز تطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردههمجوشی هسته ای، انرژِی بویشن پروحافظه و اطلاعات در کجاستدانش، قفل ذهن را باز میکنگیرنده باید سازگار با پیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآسیب ها ناشی از آلودگی هورویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشابزار بقا از نخستین همانسندرم کووید طولانینوار مغز در تشخیص بیماری توانایی مغز و دیگر اجزای از تکینگی تا مغز از مغز تعلم در حال توسعهترکیب حیوان و انسانهوش مصنوعی می تواند بر احواکسن کرونا ساخته شده توفرگشت و تکامل تصادفی محض حس و ادراک قسمت چهل و هشتپل خواجو اصفهانداروی جدید ضد الزایمرمنشاء کوانتومی هوشیاری االکترومغناطیس شنوایی و هالکتروتاکسی(گرایش و حرکمعادله ها فقط بخش خسته کنروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردنابزار بقای موجود زنده از سیاهچاله ها، دارای پرتو چیزی خارج از مغزهای ما نیتکامل چشماز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک بازی عارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آمورزش و میگرنقفس ذهنحس و ادراک قسمت بیست و یکپیوندی که فراتر از امکاندر هم تنیدگی کوانتومی و دمیدان های کوانتومی خلاامیدی تازه در درمان سرطامغز و اخلاقرژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیماابزارهای بقای موجود زندهساهچاله ها تبخیر نمیشودچگونه حافظه را قویتر کنیتکثیر سلول در برابر توقف از سایه بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی پیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگردیاری خدا نزدیک استقبرستان ها با بوی شجاعتحس و ادراک- قسمت بیست و پپروتئین های ساده ی ابتدادرمان ژنتیکی برای نوآوریماه رجبرحم مصنوعیانرژی خلا ممکن استمغز برای فراموشی بیشتر کبعد از کرونااجزایی ناشناخته در شکل گسختی ها رفتنی استچاالش ها در تعیین منبع هوتاثیر ویروس کرونا بر مغز اسرار آفرینش در موجهوش مصنوعی ساخته هوش طبیجهان های بسیار دیگرخودآگاهی و هوشیاريکمردردلاموژین داروی ضد اوتیسم؟آنچه واقعیت تصور میکنیم درمانهای بیماری پارکینسمحل درک احساسات روحانی دزمان شگفت انگیزاولین مورد پیوند سر در اننقش قهوه در سلامتیتقلید از طبیعتاداراوون تنها داروی تاییشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونرمش های مفید برای درد زااعتماد به خودهوش عاطفی در زنان بیشتر اجهانی که از یک منبع، تغذیخسته نباشی باباکودکان میتوانند ناقل بی من پر از تلخیمآیا هوش مصنوعی می تواند ندرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلمرکز هوشیاری، روح یا بدن زیرفون داروی ضد ام اسایمان به رویانقش تیروئید در تکامل مغزتمرکز و مدیتیشنارتباط بین هوش طبیعی و هوشگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم چراروياها را به یاد نمی آبه بالا بر ستارگان نگاه کهدف یکسان و مسیرهای مختلجاذبه و نقش آن در شکلگیریدو ویژگی انتزاع و قدرت تجکاربرد روباتهای ريزنانومنابع انرژی از نفت و گاز آیا بزرگ شدن مغز فقط در دذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت تریمسمومیت دانش آموزان، قمازبان و شناخت حقیقت قسمت سایرادهای موجود در خلقت بنقش غذاها و موجودات درياتو افق رویداد جهان هستیاز نشانه ها و آثار درک شدشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکنظریه تکامل در درمان بیمبیماری لبر و نابینایی آنوقت نهيب هاي غير علمي گذشحقیقت در علم، هرگز نهایی دژا وو یا اشنا پنداریکشف جمجمه ای درکوه ایرهومنبع هوشیاری کجاست قسمت آب زندگی است قسمت اولرمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و معماری، هندسه ی قابل مشاسفری به آغاز کیهانابزار هوش در حال ارتقا ازچندجهانیتومورهای نخاعیاز تکینگی تا مغز از مغز تطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنوهمراه سختی، اسانی هستواقعیت فیزیکی، تابعی از فلج نخاعی با الکترودهای حباب های کیهانی تو در تودائما بخوانگالکانزوماب، دارویی جدیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآشنا پنداریروان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلابزار بقا از نخستین همانسندرم گیلن باره به دنبال نوار مغزی روشی مهم در تشختوازن مهمتر از فعالیت زیاز تکینگی تا مغز از مغز تعلم راهی برای اندیشیدن اترازودونواکسن ایرانی کرونا تولیدفراموش کارها باهوش تر هسحس و ادراک قسمت چهل و دومپلاسمای غالبداروی سل سپتمهندسی ژنتیک در حال تلاش مهربانی، شرط موفقیتالکترودهای کاشتنیمعجزه های هر روزهروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های مابزار بقای موجود زنده از سیاهچاله و تکینگی ابتدایچیزی شبیه نور تو نیستتکامل و ارتقای نگاه تا عماز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی عدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکانورزش بهترین درمان بیش فعقفس را بشکنحس و ادراک قسمت بیست و دوپیوستگی همه ی اجزای جهاندر هر سوراخی سر نکنمیدان بنیادین اطلاعاتامگا سه عامل مهم سلامتمغز و سیر تکامل ان دلیلی رژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی رودابزارهای بقای از نخستین سایه را اصالت دادن، جز فرنگاه محدود و تک جانبه، مشتأثیر نگاه انسان بر رفتااز علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی از عروسک بازی جلوتر را دیدنژن همه چیز نیستقدم زدن و حرکت دید را تغیحس و ادراک- قسمت شصت و چهپروتز چشمدرمان پوکی استخوانماپروتیلینرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرانسان قدیم در شبه جزیره عمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بعد از کرونا دلخوشی بیهواحیای بینایی نسبی یک بیمسرنوشتناتوانی از درمان برخی ویتاثیر ژنها بر اختلالات خاسرار بازسازی اندام هاهوش احساسیجهان هایی در جهان دیگرخودآگاهی و هوشیاريکمردرد ناشی از تنگی کانالایو دوم دکتر سید سلمان فآنچه حس می کنیم، نتیجه ی درهای اسرارآمیز و پوشیدهمحدودیت چقدر موثر استزنان باهوش تراولین هیبرید بین انسان و نقش مهاجرت در توسعه نسل اتقویت استخوان در گرو تغذادب برخورد با دیگرانشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونرمش های مفید در سرگیجهاعتماد به خودهوشمندی کیهانجهانی در ذهنخطا در محاسبات چیزی کاملکودکان خود را مشابه خود تمنابع انرژي پاک سرچشمه حآیا هوش مصنوعی زندگی بشردرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشمرکز حافظه کجاستزیرک ترین مردماین پیوند نه با مغز بلکه نقش حفاظتی مولکول جدید دتمرکز بر هدفارتباط شگفت مغز انسان و فشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزچراروياها را به یاد نمی آبه بالاتر از ماده بیندیشهدف یکسان، در مسیرهای متجدا کردن ناخالصی هادو بیماری روانی خود بزرگ کاربرد روباتهای ريز، در منابع انرژی از نفت و گاز آیا تکامل و تغییرات ژنتیذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسیمسیر دشوار تکامل و ارتقازبان جانسوزایستادن در برابر آزادی بنقش غذاها و موجودات درياتو انسانی و انسان، شایستاز نظر علم اعصاب یا نرووسشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکنظریه تکامل در درمان بیمبیماری های میتوکندریوقتی فهمیدی خطا کردی برگحقیقت راستین انسان علم بدژاوو یا آشناپنداریکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمنبع هوشیاری کجاست قسمت آب زندگی است قسمت دومرمز جهانبحثی در مورد حقیقت فضا و سقوط درون جاذبه ای خاص، چابزار بقا از نخستین هماننه به اعدامتومورهای ستون فقراتاز تکینگی تا مغز از مغز تطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسوهمراهی نوعی سردرد میگرنیواقعیت چند سویهفلج بل، فلجی ترسناک که آنحد و مرزها توهم ذهن ماستداروهای مصرفی در ام اسگام کوچک ولی تاثیرگذارمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآشنا پنداریروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلکابزار بقا از نخستین همانسندرم پیریفورمیسنوار عصب و عضلهتوسعه هوش مصنوعی قادر اساز تکینگی تا مغز از مغز تعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزواکسن اسپایکوژنفراموشی همیشه هم بد نیستحس و ادراک قسمت چهل و سومپمبرولیزوماب در بیماری چداروی ضد چاقیموفقیت هوش مصنوعی در امتالگو نداشتیممعجزه ی چشمروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین دابزار بقای موجود زنده از سیاهچاله ی منفرد یا سیاهنکاتی در مورد تشنجتکامل و ریشه ی مشترک خلقتاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی عدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهورزش در کمر دردقلب و عقلحس و ادراک قسمت بیست و سوپیام های ناشناخته بر مغز در والنتاین کتاب بدید هممیدازولام در درمان تشنج امروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز کوانتومیراه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن اابزارهای دفاعی و بقای موساخت شبکه عصبی مصنوعی با نگاه انسان محدود به ادراتئوری تکامل امروز در درمازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک تا کمجمجمه انسان های اولیهژن همه چیز نیستقدرت مردمحساسیت روانی متفاوتپروتز عصبی برای تکلمدرمان پوکی استخوانماجرای جهل مقدسرساناها و ابر رساناها و عانسان میوه ی تکاملمغز بزرگ چالش است یا منفعبعد از کرونا دلخوشی بیهواحیای بینایی نسبی یک بیمسریع دویدن مهم نیستناتوانی در شناسایی چهره تاثیر کلام در آیات کلام باصل بازخوردهوش احساسیجهان یکپارچهخودت را از اندیشه هایت حفکمردرد و علل آنلبخند بزن شاید صبح فردا زآنها نمیخواهند دیگران رادروغ نگو به خصوص به خودتمحدودیت های حافظه و حافظزنجیرها را ما باید پاره کاولین تصویر در تاریخ از سنقش میدان مغناطیسی زمین تقویت حافظه یا هوش مصنوعادراک ما درک ارتعاشی است شنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد ونرمش های موثر در کمردرداعداد بینهایت در دنیای مهوشیاری و وجودجهان، تصادفی نیستخطا در محاسبات چیزی کاملکودکان را برای راه آماده منابع انرژی از نفت و گاز آیا هوش ارثی دریافتی از پدرگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیممرکز حافظه کجاستزیست شناسی کل در جزء فراکاین اندوه چیستنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتمساح حد واسط میان مغز کوارتباط شگفت انگیز مغز انشگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکنزاع بین جهل و علم رو به پبه جای محکوم کردن دیگران هدف از تکامل مغزجدایی خطای حسی استدو بار در هفته ماهی مصرف کتاب گران و پرهزینه شد ولمنابع بی نهایت انرژی در دآیا جنین انسان، هوشمندی ذهن سالمباد و موجمسئول صیانت از عقیده کیسزبان ریشه هایی شناختی اساکسی توسین و تکامل پیش انقش غذاها در کاهش دردهای تو با همه چیز در پیوندیاز نظر علم اعصاب اراده آزشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکهفت چیز که عملکرد مغز تو بیماری های مغز و اعصاب و وقتی پر از گل شدی خودت را حقیقت غیر فیزیکیدگرگونی های نژادی و تغییکشتن عقیده ممکن نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت آب زندگی است قسمت سومرمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب فسلول های مغزی عامل پارکیابزار بقا از نخستین هماننه به اعدامتوهم فضای خالیاز تکینگی تا مغز از مغز تطبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سهندسه ی پایه ایواقعیت چیستفلج خوابحریص نباشداروهای ام اسگامی در درمان بیماریهای منبع هوشیاری کجاست؟(قسمآغاز فصل سرما و دوباره تکروبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده مابزار بقا از نخستین همانسندرم پس از ضربه به سرنوار عصب و عضلهتوسعه برخی شغل ها با هوش از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی و کشف زبان هایعلایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکواکسن اسپایکوژن ضد کرونافراموشی و مسیر روحانیحس و ادراک قسمت نهمپنج اکتشاف شگفت آور در موداروی ضد چاقیداروی ضد تشنج با قابليت تمولتیپل اسکلروز در زنان الگو و عادت را بشکن و در امعجزه ی علمروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهابزار بقای موجود زنده از سیاهچاله ی تولید کنندهچگونه مولکول های دی ان ایتکامل ابزار هوش ، راه پر از تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی عسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهوزن حقیقی معرفت و شناختقلب دروازه ی ارتباطحس و ادراک قسمت بیستمپیدایش زباندر یک فراکتال هر نقطه مرکمکان زمان یا حافظه زمانانفجار و توقف تکاملی نشامغز آیندگان چگونه است ؟راه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانابعاد و نیازهای تکاملیساخت شبکه عصبی با الفبای نگاه از بیرون مجموعهتئوری تکامل در پیشگیری و اسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی از عروسک تا کمجنبه های موجی واقعیتژن هوش و ساختارهای حیاتی قدرت کنترل خودخفاش با شیوع همه گیری جدیپرورش مغز مینیاتوری انسادرمان ام اس(مولتیپل اسکلماجرای عجیب گالیلهرشته نوروایمونولوژی و نقانسان ها می توانند میدان مغز بزرگ چالشهای پیش روتفکر قبل از کاراحساس گذر سریعتر زمانسریعترین کامپیوتر موجودنادیدنی ها واقعی هستندتاثیر کپسول نوروهرب بر ناصل در هم تنیدگی و جهانی هوش در طبیعتجهان یکپارچهخودروهای هیدروژنیکمردرد با پوشیدن کفش منالحظات خوش با کودکانآنان که در قله اند هرگز خدریای خدامخچه فراتر از حفظ تعادلزندگی هوشمند در خارج از زاولین دارو برای آتاکسی فنقش محیط زندگی و مهاجرت دتقویت سیستم ایمنیادغام میان گونه های مختلشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد ونرمشهای مهم برای تقویت عبقای حقیقی در دور ماندن اهوشیاری و افسردگیجهش های ژنتیکی مفید در ساخطای ادراک کارماکوری گذرای ناشی از موبایمنابع انرژی از نفت و گاز آیا هوش سریعی که بدون احسدرگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار امرکز خنده در کجای مغز استزیست شناسی باور حقیقت یا این ایده که ذرات سیاهچالنقش خرچنگ های نعل اسبی درتنفس هوازی و میتوکندریارتباط شگفت انگیز مغز انشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکنزاع بین علم و نادانی رو به خودت مغرور نشوهدف از خلقت رسیدن به ابزاجریان انرژی در سیستم های دو برابر شدن خطر مرگ و میکتاب زیست شناسی باورمنابع جدید انرژیآیا جهان ذهن و افکار ما مذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت ومسئولیت جدیدزبان شناسی مدرن در سطح سلاگر فقط مردم میفهمیدند کنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتو با باورهایت کنترل میشاز نظر علم اعصاب اراده آزشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکهفت سین یادگاری از میراث بیماری وسواسوقتی تو از یاد گرفتن باز حقیقت غیر قابل شناختدانش قدرت استگل خاردار، زیباستمنبع هوشیاری کجاست قسمت53آب، زندگی است(قسمت پنجم)رنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بنیادیابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیتوهم فضای خالی یا توهم فضاز تکینگی تا مغز از مغز تطبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی هندسه ی رایج کیهانواقعیت چیستفلج خواب چیستحرکت چرخشی و دائمی کیهانداروهای تغییر دهنده ی سیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآغاز مبهم آفرینشروح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختابزار بقا از نخستین همانسندرم دزدی ساب کلاویننوبت کودکانتوصیه های سازمان بهداشت از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی یا حماقت طبیععلایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهواکسن دیگر کرونا ساخته شفرایند پیچیده ی خونرسانیحس و ادراک قسمت چهارمپول و شادیپول و عقیدهداروی ضد تشنج با قابليت تمواد کوانتومی جدید، ممکنالگوی بنیادین و هوشیاریمعجزه ی علم در کنترل کرونروشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمرابزار بقای موجود زنده از سیاره ی ابلهانچگونه میتوان با قانون جنتکامل تکنولوژیاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی عشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدوزوز گوشقلب روباتیکحس و ادراک قسمت دهمپیر شدن حتمی نیستدر کمتر از چند ماه سوش جدمکانیک کوانتومی بی معنی انقراض را انتخاب نکنیدمغز انسان ایا طبیعتا تماراه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کنابعاد اضافه ی کیهانساختن آیندهنگاه از دور و نگاه از نزدتئوری جدید، ویران کردن گاساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی از عروسک تا کمجنسیت و تفاوت های بیناییژن یا نقشه توسعه مغز و نققدرت انسان در نگاه به ابعخلا، حقیقی نیستپرتوهای صادر شده از سیاهدرمان تومورهای مغزی با اماده ی تاریکرشد مغز فرایندی پیچیده اانسان یک کتابخانه استمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتفکر خلا ق در برابر توهم احساسات کاذبسرگیجه از شایعترین اختلانادانی در قرن بیست و یکم،تاثیر کپسول نوروهرب بر تاصل علت و تاثیرهوش عاطفی قسمت 11جهان کنونی و مغز بزرگتریخورشید مصنوعیکنفرانس تشنج هتل کوثر اصلرزش ناشی از اسیب به عصبآنزیم تولید انرژی در سلودرک فرد دیگر و رفتارهای امخچه ، فراتر از حفظ تعادلزندگی بی دوداولین دروغنقش نگاه از پایین یا نگاهتلقین اطلاعات و حافظهادغام دو حیطه علوم مغز و شناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا ماشین باید نتایج را پبلندی در ذهن ما درک بلندیهوشیاری کوانتومیجهش های ژنتیکی غیر تصادفخطای حسکی غایب شدی تا نیازمند دلمنابع انرژی از نفت و گاز آیا هشیاری کوانتومی وجوددرختان اشعار زمینبیوگرافیمرگ چیستزیست، مرز افق رویداد هستاینکه به خاطرخودت زندگی نقش داروهاي مختلف معروف تنفس هوازی و میتوکندریارتباط غیرکلامی بین انساشاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکنزاع بین علم و جهل رو به پبه دنبال رستگاری باشهر چیز با هر چیز دیگر در تجریان انرژی در سیستم های دو برابر شدن خطر مرگ و میکتاب طبیعت در قالب هندسهمناطق خاصی از مغز در جستجآیا جهش های ژنتیکی، ویروذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پامسئولیت در برابر محیط زیزبان شناسی نوین نیازمند اگر میدانی مصیبت بزرگتر نقشه های مغزی جدید با جزیتو باید نیکان را به دست باز واقعیت امروز تا حقیقتشربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسمهم نوع خواری در میان پیشیبیماری کروتز فیلد جاکوبویتنام نوعی کرونا ویروس حقایق ممکن و غیر ممکندانش محدود به ابعاد چهارگل زندگیمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمآتش منبع انرژیرنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بنیادی منابع و اابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)از تکینگی تا مغز از مغز تطعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به سهندسه بنیادینواقعیت های متفاوتفلج دوطرفه عصب 6 چشمحس متفاوتداروهای ضد بیماری ام اس ومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَروح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱ابزار بقا از نخستین همانسندرم سردرد به دلیل افت فنور درونتوصیه های غیر دارویی در ساز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسراواکسن دیگری ضد کرونا از دفرایند تکامل و دشواری هاحس و ادراک قسمت نوزدهمفرایند حذف برخی اجزای مغحس و ادراک قسمت هفتمپوست ساعتی مستقل از مغز دداروی ضد تشنج توپیراماتموجود بی مغزی که می تواندالگوبرداری از طبیعتمعجزه در هر لحظه زندگیروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن بابزار بقای موجود زنده از سیاره ابلهانچگونه مغز پیش انسان یا همتکامل جریان همیشگی خلقتاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی عصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان یک پیام منفرد نورون مغزی قلب را نشکنحس و ادراک قسمت دوازدهمپیشینیان انسان از هفت میدر آرزوهایت مداومت داشتهمکانیزمهای دفاعی در برابانواع سکته های مغزیمغز انسان برای ایجاد تمدراه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دورابعاد بالاترساختار فراکتال وجود و ذهنگاه از درون مجموعه با نگتا 20 سال آینده مغز شما به استفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک تا کمجنسیت و تفاوت های بیناییژن ضد آلزایمرقدرت ذهنخلا، خالی نیستپرسش و چستجو همیشه باقی ادرمان تشنجماده ی خالیرشد مغز علت تمایل انسان بانسان باشمغز بزرگترین مصرف کننده تفاوت مغز انسان و میمون هاخلاق و علوم اعصابسرگردانینازوکلسینتاثیر کپسول نوروهرب بر ساصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش عاطفی قسمت نهمجهان کاملی در اطراف ما پرخوش قلبی و مهربانیکنگره بین المللی سردرد دلرزش عضله یا فاسیکولاسیوآینه در اینهدرک نیازمند شناخت خویش امخچه ابزاري که وظیفه آن فزندگی در جمع مواردی را براولین سلول مصنوعینقش نظام غذایی در تکامل متلاش ها برای کشف منابع جدارتقا و تکامل سنت آفرینش شناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا مغز انسان سه هزار سالبلوغ چیستهوش، ژنتیکی است یا محیطیجهش تمدنی عجیب و شگفت انسخطر آلودگی هواکیهان خود را طراحی میکندمنابع انرژی از نفت و گاز آیا واکنش های یاد گرفته ودرد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیمرگ و میر پنهانزاوسکا درمان گوشراینکه خانواده ات سالم بانقش درختان در تکاملتنفس بدون اکسیژنارتروز یا خوردگی و التهاشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکنسبیت عام از زبان دکتر بربه زودی شبکه مغزی به جای هر جا که جات میشه، جات نیجریان انرژی در سیستم های دو سوی واقعیتکتاب، سفری به تاریخمنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی امستند جهان متصلزبان، نشان دهنده ی سخنگو اگر نیروی مغناطیس نباشد نقص در تشخیص هیجانات عامتو تغییر و تحولیاز کجا آمده ام و به کجا میشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزهمه چیز موج استبیماری گیلن باره و بیمارویتامین E برای فعالیت صححل مشکلدانش بی نهایتگلوله ی ساچمه ایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآثار باستانی تمدن های قدرهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بدن تو پیر نیستنابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قتوهم چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را بردارهندسه در پایه ی همه ی واکواقعیت و مجازفناوری هوش مصنوعی نحوه خحس چشایی و بویاییگامی در درمان بیماریهای داروی فامپیریدین یا نورلمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمافت فشار خون ناگهانی در وروزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتابزار بقا از نخستین همانسوپاپ ها یا ترانزیستورهاسایتهای دیگرنورون هاي مصنوعی می توانتوصیه هایی در مصرف ماهیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشعماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هاواکسن سرطانواکسن سرطانفراتر از دیوارهای باورحس و ادراک قسمت هفدهمپوشاندن خود از نوردارویی خلط آورموجودات مقهور ژنها هستندالتهاب شریان تمپورالمعرفت و شناختريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بدابزار بقای موجود زنده از سیاره ابلهانچگونه هموساپينس بر زمین تکامل داروینی هنوز در حااز تکامل تا مغز از مغز تا هوش مصنوعی از عروسک بازی عضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهنیک پیشنهاد خوب برای آسان قیچی ژنتیکیحس و ادراک قسمت سومپیشرفت های جدید علوم اعصدر آسمان هدیه های نادیدنما انسانها چه اندازه نزدانگشت ماشه ایمغز انسان برای شادمانی طراه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی اتفاق و تصادفساختار شبکه های مغزی ثابنگاه حقیقی نگاه به درون اتا بحر یفعل ما یشااستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک تا کمجهل مقدسژنها نقشه ایجاد ابزار هوقدرت عشقخلاصه ای از مطالب همایش مپرسشگری نامحدوددرمان جدید ALSماده ای ضد التهابیرشد در سختی استانسان جدید از چه زمانی پامغز حریص برای خون، کلید تتفاوت ها و تمایزها کلید باخلاق پایه تکامل و فرهنگسربازان ما محققا غلبه می نباید صبر کرد آتش را بعد تاثیر کپسول نوروهرب بر ساصلاح خطا با رفتن بر مسیرهوش عاطفی قسمت هفتمجهان پیوستهخوشبختی دور از رنج های مکنگره بین المللی سردرد دلزوم سازگاری قانون مجازاآیندهدرک و احساسمخچه تاثیر گذار بر حافظهزندگی در سیاهچالهاوکرلیزوماب داروی جدید شنقش نظریه تکامل در شناساتلاش هایی در بیماران قطع ارتقا یا بازگشت به قبل ازشناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا مغزهای ما ارتقا یافت بلعیدن ستاره توسط سیاهچاهیچ چیز همیشگی نیستجهشهای مفید و ذکاوتی که دخطرات هوش مصنوعیکیهانِ هوشیارِ در حال یامنابع انرژی از نفت و گاز آیا یک، وجود دارددردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی دمرگ و میر بسیار بالای ناشزبان مشترک ژنتیکی موجودااینترنت بدون فیلتر ماهوانقش ذهن و شناخت در حوادث تنها مانع در زندگی موارد ارزش حقیقی زبان قسمت اولشاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکنسبت ها در کیهانبه زیر پای خود نگاه نکن بهر حرکت خمیده می شود و هر جستجوی متن و تصویر به صوردولت یا گروهککتابخانهمنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا خداباوری محصول تکاملذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحممشکل از کجاستزبان، وسیله شناسایی محیطاگر نعمت فراموشی نبود بسنقطه بی بازگشتتو جهانی هستی که خودش را از کسی که یک کتاب خوانده ششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر همه چیز در زمان مناسببیماری آلزایمر، استیل کوویتامین E در چه مواد غذایحلقه های اسرارآمیزدانشمندان موفق به بازگردگلوئونمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآرامش و دانشروی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول عصبی شاهکار انطباق نهایت معرفت و شناخت درک عتوهم وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزهندسه زبانِ زمان استواقعیت و انعکاسفیلمی بسیار جالب از تغییحس و ادراک (قسمت اول )گاهی لازم است برای فهم و داروی لیراگلوتیدمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمافت هوشیاری به دنبال کاهروزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولیابزار بقا از نخستین همانسوپاپ ها یا ترانزیستورهانورون های ردیاب حافظهتوضیحی ساده در مورد هوش ماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی الفاگوعوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع مواکسن ضد اعتیادفرد موفقحس و ادراک قسمت هجدهمپیموزایدداستانها و مفاهیمی اشتباموسیقی نوامواجی که به وسیله ی ماشیمغز فکر میکند مرگ برای دیریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پارابزار بقای موجود زنده از سیر آفرینش از روح تا مغز چگونه هوشیاری خود را توستکامل داروینی هنوز در حااز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی غم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زیک آلل ژنتیکی که از نئاندقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصحس و ادراک قسمت سی و هشتمپیشرفت در عقل است یا ظواهدر آستانه ی موج پنجم کوویما انسانها چه اندازه نزدانگشت نگاری مغز نشان میدمغز انسان برای شادمانی طراه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم ماتوبان اطلاعات و پلِ بینسادیسم یا لذت از آزار دادنگاه دوبارهتاول کف پا و حقیقتاستفاده از انرژی خلاهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهان فراکتالژنها ، مغز و ارادهقضاوت ممنوعخلاصه ای از درمان های جدیآلودگی هوا چالش قرن جدیددرمان جدید میگرن با انتی ماده، چیزی نیستز گهواره تا گورانسان خطرناکترین موجودمغز در تنهایی آسیب میبینتفاوت ها را به رسمیت بشنااختلال خواب فرد را مستعد سردرد میگرننبرو و انرژی مداومتاثیر کتامین در درمان پااصول انجام برخی نرمش ها دهوش عاطفی قسمت یازدهجهان پیوستهخانه ی تاریککنترل همجوشی هسته ای با هلزوم سازگاری قانون مجازاآینده ی انسان در فراتر ازدرک کنیم ما همه یکی هستیمبیماری ای شبیه ام اس مولتمدل همه جانبه نگر ژنرالیزندگی زمینی امروز بیش از ايندگان چگونه خواهند دیدنقش هورمون های تیروئید دتلاشی برای درمان قطع نخاارتوکين تراپی روشی جديد شناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و چرا ویروس کرونای دلتا وابنی عباس، ننگی بر تاریخهیچ وقت خودت را محدود به جهشهای مفید و ذکاوتی که ددفاع از پیامبرکیست هیداتید مغزمنابع انرژی از نفت و گاز آیا کیهان می تواند یک شبیدردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتمرگ انتقال است یا نابود شزبان چهار حرفی حیات زمینایندرالنقش روی و منیزیم در سلامتتنها در برابر جهانارزش حقیقی زبان قسمت دومشاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکنسبت طلایی، نشانه ای به سبه سخن توجه کن نه گویندههرچیز با یک تاب تبدیل به جستجوی هوشیاری در مغز مادوچرخه سواری ورزشی سبک و کجای مغز مسئول پردازش تجمنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا دلفین ها می تواند از ذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خدامشکلات نخاعیسفر فقط مادی نیستاگر نعمت فراموشی نبود بسنمیتوان با بیرون انداختنتو دی ان ای خاص ميتوکندرياز آغاز خلقت تا نگاه انساصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر همه چیز در زمان کنونی استبیماری الزایمرویتامین کاحمله ویروس کرونا به مغزدانشمندان نورون مصنوعی سگمان میکنی جرمی کوچکی در منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآرامش و سکونرویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهسلولهای ایمنی القا کنندهنهایت در بی نهایتتوهم وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تعقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایمهندسه، نمایشی از حقیقتواقعیت خلا و وجود و درک مفیزیک مولکولها و ذرات در حس و ادراک (قسمت دوم )گاهی مغز بزرگ چالش استداروی تشنجی دربارداریمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمافتخار انسانروزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز دابزار بقا از نخستین همانسوپاپ ها یا ترانزیستورهانوروپلاستیسیتی چیستتیوتیکسن داروی ضد جنوناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بعوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج واکسن علیه سرطانفرد یا اندیشهحس و ادراک قسمت هشتمپیموزایددخالت در ساختار ژنهاموسیقی هنر مایع استامیوتروفیک لترال اسکلرومغز قلبریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسیابزار بقای موجود زنده از سیستم تعادلی بدنچگونه واکسن کرونا را توزتکامل داروینی هنوز در حااز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی غم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزییک جهش ممکن است ذهن انسانقانون مندی نقشه ژنتیکی محس و ادراک قسمت سی و ششمپیشرفت ذهن در خلاقیت استدر درمان بیماری مولتیپل ما اکنون میدانیم فضا خالانتقال ماده و انرژیمغز انسان رو به کوچک تر شرابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است اتوسوکسیمایدسازگاری با محیط بین اجزانگاهی بر قدرت بینایی دراتابوهای ذهنیاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهان قابل مشاهده بخش کوچژنهای مشترک بین انسان و وقطار پیشرفتخم شدن فضا-زمانآلودگی هوا و ویروس کرونادرمان جدید کنترل مولتیپلماده، چیزی بیش از یک خلا زمین در برابر عظمت کیهانانسان عامل توقف رشد مغزمغز را از روی امواج بشناستفاوت های بین زن و مرد فقاختلال در شناسایی حروف و سردرد میگرن در کودکانچت جی پی تیاصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش عاطفی قسمت پنجمجهان پر از چیزهای اسرار آخانواده پایدارکنترل جاذبهلزوم عدم وابستگی به گوگل آینده ی علم و فیزیک در60 ثدرک احساسات و تفکرات دیگبیماری اسپینال ماسکولار مدل هولوگرافیک ژنرالیزهزندگی زودگذرايا اراده آزاد توهم است ینقش هورمون زنانه استروژنتلاشی تازه برای گشودن معارتباط میکروب روده و پارشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط چرا پس از بیدار شدن از خوبه قفس های سیاهت ننازهیچ کاری نکردن به معنی چیجوانان وطندفاع در برابر تغییر ساختکیست کلوئید بطن سوممنابع انرژی از نفت و گاز آیا گذشته، امروز وآینده درس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلومرگ تصادفیزبان نیاز تکاملی استایا کوچک شدن مغزانسان النقش روزه داری در سالم و جتنهایی رمز نوآوری استارزش حقیقی زبان قسمت سومشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکنشانه های گذشته در کیهان بوزون هیگز چیستهز ذره، یک دنیاستحفره در مغزدورترین نقطه ی قابل مشاهکرونا چه بر سر مغز می آورمنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا دلفین ها میتوانند باذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملمشکلات بین دو همسر و برخیسفر نامه سفر به بم و جنوب اگر با مطالعه فیزیک کواننمیتوان بر سیاه سیاه نوشتو در میانه ی جهان نیستی از انفجار بزرگ تا انفجار صرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر همه چیز، ثبت می شودبیماری ای شبیه آلزایمر و ویتامین کا و استخوانحمایت از طبیعتدانشمندان یک فرضیه رادیکگنجینه ای به نام ویتامین منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآرامش(سکوت) stillness و تکاپورویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفاابزار بقا از نخستین همانسلولهای بنیادی مصنوعی درنهادینه سازی فرهنگ اختلاتوهم بی خداییاز تکینگی تا مغز از مغز تعقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتهنر فراموشیوالزارتان داروی ضد فشار فیزیک و هوشیاریحس و ادراک قسمت 67گذر زمان کاملا وابسته به داروی جدید ALSمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمافراد آغاز حرکت خودشان رروزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمندانابزار بقا از نخستین همانسوخت هیدروژنی پاکنوروز یا روز پایانیتیک و اختلال حرکتیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بعواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستعوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قاواکسنی با تاثیر دوگانه افرد حساس از نظر عاطفی و بحس و ادراک قسمت پنجمپیچیدگی های مغزمگسدر مانهای کمر دردمیهمانهای ناخوانده عامل امید نیکو داشته باش تا آنمغز ما کوچکتر از نیم نقطهریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atابزار بقای موجود زنده از سیستم دفاعی بدن علیه مغز چگونه آن شکری که می خوریمتکامل داروینی هنوز در حااز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی غیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پیک رژیم غذایی جدید، می توقانون گذاری و تکاملحس و ادراک قسمت سیزدهمپیشرفتی مستقل از ابزار هدر سال حدود 7 میلیون نفر ما از اینجا نخواهیم رفتاندوه در دنیا استمغز انسان رو به کوچکتر شدرادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشاناتصال مغز و کامپیوترستم با شعار قانون بدترین نگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر فکر بر سلامتاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی به کمک هوش طبیجهان موازی و حجاب هاژنهای هوش ، کدامندلمس کوانتومیخونریزی مغز در سندرم کووآلودگی هوا و پارکینسوندرمان جدید ای ال اس، توفرماست مالیزمین زیر خلیج فارس تمدنی انسانیت در هم تنیده و متصمغز زنان جوانتر از مغز مرتفاوت های تکاملی در مغز واختلال در شناسایی حروف و سردرد و علتهای آنچت جی پی تیاصول سلامت کمرهوش عاطفی قسمت اولجهان پر از چیزهای جادویی خار و گلکندر در بیماریهای التهابمقاومت به عوارض فشار خون آینده با ترس جمع نمیشوددرک تصویر و زبان های مخلتبیماری اضطراب عمومیمدل هولوگرافیک تعمیم یافزندگی سلول در بدن، جدای اايا اراده آزاد توهم است ینقش ویتامین K در ترمیم استلاشی جدید در درمان ام اسارتباط ماده و انرژیشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیچرا ارتعاش بسیار مهم استبه مغز خزندگان خودت اجازهیچ کس مانند تو نگاه نمیکجوانان وطندقیق ترین تصاویر از مغز اکاهش مرگ و میر ناشی از ابمنابع انرژی از نفت و گاز آیا پیدایش مغز از روی تصادست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتقمرگی وجود نداردزبان و کلمه حتی برای کسانایا این جمله درست است کسینقش رژیم غذایی بر رشد و اتنبیه چقدر موثر استارزش خود را چگونه میشناسشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکنشانه های پروردگار در جهبوزون هیگز جهان را از متلهزینه ای که برای اندیشیدحق انتخابديدن با چشم بسته در خواب کریستال هامنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا دست مصنوعی به زودی قارفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبکمشکلات روانپزشکی پس از سسفر به مریخ در 39 روزاگر تلاش انسان امروز برانمایش تک نفرهتوقف؛ شکستاز بحث های کنونی در ویروسضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر همه ی سردردها بی خطر نیستویتامین کا در سبزیجاتحوادث روزگار از جمله ویردانشمندان ژنی از مغز انسگویید نوزده و ایمنی ساکتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآزمون تجربی، راهی برای ررویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیرابزار بقا از نخستین همانسلام تا روشناییچهار میلیارد سال تکامل بتوهم تنهاییاز تکینگی تا مغز از مغز تعقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بینهنر حفظ گرهواکنش های ناخودآگاه و تقفیزیکدانان ماشینی برای تحس و ادراک قسمت 74گذشته را دفن کنداروی جدید s3 در درمان ام منبع هوشیاری در کجاست؟ قافراد بی دلیل دوستدار تو روزهای سختبرای تمدن سازی، باید در بابزار بقا از نخستین همانسودمندی موجودات ابزی بر نورالژیتیروفیبان موثر در سکته ی از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی عید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون واسطه ها د رمسیر ایجاد مغفردا را نمیدانیمحس و ادراک قسمت پنجاهپیچیدگی های مغزی در درک زدر محل کار ارزش خودت را بمیوتونیک دیستروفیامید نجاتمغز مانند تلفن استریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودکابزار بقای موجود زنده از سکوت و نیستیچگونه انتظارات بر ادراک تکامل زباناز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی غرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزیکی از علل محدودیت مغز امقانون جنگلحس و ادراک قسمت ششمپاسخ گیاهان در زمان خورددرمان های اسرار آمیز در آما اشیا را آنطور که هستنداندوه دردی را دوا نمیکندمغز ایندگان چگونه استراز تغییربسیاری از بیماری های جدیاثر مضر مصرف طولانی مدت رستم، بی پاسخ نیستنگاهت را بلند کنتاثیر مشاهده بر واقعیت باستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی به شناسایی کاجهان ما میتواند به اندازژنهای حاکم بر انسان و انسلوب فرونتال یا پیشانی مغخواندن ، یکی از شستشو دهنآلزایمردرمان جدید سرطانماست مالی با هوش انسانیزمان چیستانسانیت در برابر دیگرانمغزهای کوچک بی احساستفاوت های زبانی سرمنشا تاختلالات مخچهسردرد تنشنتاثیر گیاه خواری بر رشد ونتایج نادانی و جهلاضطراب و ترسهوش عاطفی قسمت دهمجهان دارای برنامهخارق العاده و استثنایی بکوچ از محیط نامناسبمقابله ی منطقی با اعتراضآیا فراموشی حتمی استدرک حقیقت نردبان و مسیری بیماری بیش فعالیمدل های ریز مغز مینی برینزندگی، مدیریت انرژیای نعمت من در زندگیمنقش ژنتیک در درمان اختلاتمایل زیاد به خوردن بستنارتباط متقابل با همه ی حیشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سچرا بیماری های تخریبی مغبه نقاش بنگرهیچ کس حقیقت را درون مغز جواب دانشمند سوال کننده دل به دریا بزنکاهش التهاب ناشی از بیمامنابع انرژی از نفت و گاز آیا آگاهی پس از مرگ از بیدست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به مراحل ارتقای پله پله کیهزبان و بیان نتیجه ساختماایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش رژیم غذایی در رشد و اتهدیدهای هوش مصنوعیاز فرد ایستا و متعصب بگذرشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکنظام مثبت زندگیبی نهایت در میان مرزهاهزینه سنگین انسان در ازاحقیقت قربانی نزاع بین بی دی متیل فومارات(زادیوا)(کریستال زمان(قسمت اولمنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا رژیم غذایی گیاهی سلارفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی مشکلات روانپزشکی در عقب سفر تجهیزات ناسا به مریخ اگر خواهان پیروزی هستیچند نرمش مفید برای کمردرتولید مثل اولین ربات های از تلسکوپ گالیله تا تلسکضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیهمیشه چشمی مراقب و نگهباویتامین بی 12 در درمان دردحکمت الهی در پس همه چیزدانشمندان پاسخ کوانتومی گوشه بیماری اتوزومال رسسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآزمون ذهنی گربه ی شرودینرویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظهابزار بقا از نخستین همانسلاح و راهزنیچهار ساعت پس از کشتار خوکتوهم جداییاز تکینگی تا مغز از مغز تعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژیهنر رها شدن از وابستگیواکنش به حس جدیدفاجعه ی جهل مقدسحس و ادراک قسمت 75گربه شرودینگر و تاثیر مشداروی جدید میاستنی گراویمنبع هوشیاری در کجاست؟(قافزایش قدرت ادراکات و حسروش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو بایابزار بقا از نخستین همانسی و سه پل اصفهاننوشیدن چای برای مغز مفید تکنولوژی جدید که سلول هاتکنولوژی جدید که سلول هااز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی عامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکانوبینار اساتید نورولوژی دفرزندان زمان خودحس و ادراک قسمت پنجاه و یپیوند قلب خوک، به فرد دچادر چه مرحله ای از خواب ، رمیگرن و پروتئین مرتبط با امید جدید بر آسیب نخاعیمغز مادران و کودکان در زمریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلاابزار بقای موجود زنده از سکوت، پر از صداچگونه به سطح بالایی از هوتکامل زباناز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی غربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به یافته های نوین علوم پرده قانون جنگلحس و ادراک قسمت شصت و هشتپختگی پس از چهل سالگي به درمان های بیماری آلزایمرما به جهان های متفاوت خوداندوهگین نباش اگر درب یا مغز ابزار بقای برتر مادیراست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیاثرات فشار روحی شدیدستون فقرات انسان دو پا جلچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر نگاه ناظر هوشیار باستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی در کامپیوترهاجهان مادی، تجلی فضا در ذهکل اقیانوس در یک ذرهلوتیراستامآملودیپین داروی ضد فشار درمان دارویی سرطان رحم بماشین دانشزمان و مکان، ابعاد کیهان انسان، گونه ای پر از تضادمغز، فقط گیرندهتفاوت ایستایی و تکاپواختلالات حرکتی در انسانسردرد سکه ایتاثیر گیاه خواری بر رشد ونجات در راستگوییاطلاع رسانی اینترنتیهوش عاطفی قسمت دومجهان در حال نوسان و چرخشخبر مهم تلسکوپ هابلکوچک شدن مغز از نئاندرتامقابله با کرونا با علم اسآیا ممکن است موش کور بی مدرک دیگرانبیماری تی تی پیمدیون خود ناموجودزونیسومایدای همه ی وجود مننقش گرمایش آب و هوا در همتمدن قدیمی ای در جنوب ایرارتباط چاقی و کاهش قدرت بشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت رواچرا حیوانات سخن نمی گوینبه نقاش بنگرهیچ اندر هیچجوسازی مدرندلایلی که نشان میدهد ما بکاهش حافظه هرچند فرایندیمنابع انرژی از نفت و گاز آیا امکان بازسازی اندامهدستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روبمرز مرگ و زندگی کجاستزبان و بیان، در سایه پیشرایا بیماری ام اس (مولتیپنقش زنجبیل در جلوگیری از تو یک معجزه ایاز مخالفت بشنوشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکنظریه ی تکامل در درمان بیبی هیچ می ایی و بی هیچ میرهزاران سال چشم های بینا وحقیقت آنطور نیست که به نظدین اجباریکریستال زمان(قسمت دوم)منبع هوشیاری کجاست قسمت آیا رژیم غذایی گیاهی سلارفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل بمشاهده گر جدای از شیء مشاسفر دشوار اکتشافاپی ژنتیکچند جهانیتولید یا دریافت علماز تلسکوپ گالیله تا تلسکضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شبهمیشه اطمینان تو بر خدا بویتامین بی هفدهحافظه میتواند بزرگترین ددانشمندان اولین سلول مصنگوشت خواری یا گیاه خواریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآزمون ذهنی گربه شرودینگررویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنومابزار بقا از نخستین همانسلسله مباحث هوش مصنوعینوآوری ای شگفت انگیز دانتوهم جدایی و توهم علماز تکینگی تا مغز از مغز تعلم و روحتری فلوپرازینهنر، پر کردن است نه فحش دواکسن های شرکت فایزر آمرفاصله ها در مکانیک کوانتحس و ادراک قسمت 78گزیده ای از وبینار یا کنفداروی جدید برای میاستنی منبع خواب و رویاافزایش مرگ و میر سندرم کوروش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تابزار بقا از نخستین همانسیلی محکم محیط زیست بر اننوعی سکته مغزی ، وحشتناک نیکولا تسلاتکینگیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی عادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های وجود قبل از ناظر هوشمندفرضیه ای جدید توضیح میدهحس و ادراک قسمت پنجاه و دپیوند مغز و سر و چالشهای در ناامیدی بسی امید استمیگرن سردردی ژنتیکی که بامید درمان کرونا با همانمغز چون ابزار هوش است دلیرژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و ابزار بقای موجود زنده از سکته مغزیچگونه باغبانی باعث کاهش تکامل زبان انسان از پیشیاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی مقالاتتغییرات تکاملی سر انسان یاد گرفتن مداومقانونمندی و محدودیت عالمحس و ادراک قسمت شصت و دوپروژه ی ژنوم انسانیدرمان های جدید میگرنما با کمک مغز خود مختاريماندام حسی، درک از بخش هایمغز ابزار برتر بقارجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نماثرات مفید قهوهستارگانی قبل از آغاز کیهچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر نگاه و مشاهده ناظر استیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی در خدمت خلق وحجهان مرئی و نامرئیکلمات بلند نه صدای بلندلوزالمعده(پانکراس)مصنوعآموزش نوین زباندرمان سرگیجه بدون نیاز بمبانی ذهنی سیاه و سفیدزمان و صبرانعطاف پذیری مکانیسمی علمغزتان را در جوانی سیم کشتفاوت ارباب و رهبر حقیقیاختلالات صحبت کردن در انسردرد عروقی میگرنتاثیر گیاه خواری بر رشد ونخاع ما تا پایین ستون فقراطلاعات حسی ما از جهان، چهوش عاطفی قسمت سومجهان در حال ایجاد و ارتقاخدا موجود استکوچکترین چیز یک معجزه اسملاحظه های اخلاقی دربارهآیا ما کالا هستیمدرک درست از خود و هوشیاریبیماری دویکمدیریت اینترنت بر جنگزونا به وسیله ویروس ابله ای آنکه نامش درمان و یادشنقش پیش زمینه ها و اراده تمدن پیشرفته ی پیشینیانارتباط هوش ساختار مغز و ژشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج چرا حجم مغز گونه انسان دربه نادیدنی ایمان بیاورهیچگاه از فشار و شکست نترجامعه ی آسمانیدنیای شگفت انگیز کوانتومکاهش دوپامین عامل بیماریمنابع انرژی از نفت و گاز آیا انسان با مغز بزرگش اخدغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و مرز بین انسان و حیوان کجازبان و تکلم برخی بیماریهایا بدون زبان میتوانیم تنقش زبان در سلطه و قدرت اتو یک جهان در مغز خودت هساز نخستین همانند سازها تشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکنظریه ی تکامل در درمان بیبی ذهن و بی روحهستي مادي ای که ما کوچکترحقیقت افراددین، اجباری نیستکریستال زمان(قسمت سوم)منبع هوشیاری کجاست قسمت آیا راهی برای رفع کم آبی رقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا مشاهده آینده از روی مشاهسفرنامه سفر به بم و جنوب ابتدا سخت ترین استچند جهانیتولید پاک و فراوان انرژیاز تکنیکی تا مغز از مغز تطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غباهمیشه داناتر از ما وجود دویتامین دی گنجینه ای بزرحافظه های کاذبدانشمندان تغییر میدان مغگیلگمش باستانی کیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآزادی عقیده، آرمانی که ترویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما اابزار بقا از نخستین همانسلطان جنگل یا صاحب ملکوتنوار مغز مشاهده ی غیر مستتوهم جسماز تکینگی تا مغز از مغز تعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازینهوموارکتوس ها ممکن است دواکسن کووید 19 چیزهایی که فاصله ی همیشگی تصویر سازحس و ادراک قسمت 82گزارش یک مورد جالب لخته وداروی جدید برای ای ال اسمنتظر نمان چیزی نور را بهافزایش سرعت پیشرفت علوم روش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های ابزار بقا از نخستین همانسینوریپا داروی ترکیبی ضدسیگار عامل افزایش مرگ ومنیاز به آموزش مجازی دیجیتکامل فردی یا اجتماعیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی عادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل وراپامیل در بارداریفساد اقتصادی سیتماتیک درحس و ادراک قسمت پنجاه و سپیوند اندام از حیوانات بدر هم تنیدگی مرزها و بی ممیگرن شدید قابل درمان اسامیدوار باش حتی اگر همه چمغز چگونه صداها را فیلتر رژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زمانابزارهای پیشرفته ارتباط سال سیزده ماههچگونه تکامل مغزهای کنونیتکامل ساختار رگهای مغزی از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر داردیاد بگیر فراموش کنیقارچ بی مغز در خدمت موجودحس و ادراک قسمت شصت و ششپروژه ی ژنوم انسانیدرمان های جدید در بیماری ما بخشی از این جهان مرتبطانرژی بی پایان در درون هرمغز از بسیاری حقایق می گررحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیاثرات مفید روزه داریسخن نیکو مانند درخت نیکوچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر نگاه انسان بر رفتااستیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی در خدمت خلق وحجهان مشارکتیخواب سالم عامل سلامتیکلوزاپین داروی ضد جنونلیروپریم داروی ترکیبی ضدآمارهای ارائه شده در سطح درمان سرگیجه بدون نیاز بمباحث مهم حس و ادراکزمان واقعیت است یا توهماهرام مصر از شگفتی های جهمغزتان را در جوانی سیمکشتفاوتهای جنسیتی راهی برااختلالات عضلانی ژنتیکسرطان کمیت گراییتاثیر گیاه خواری بر رشد ونخستین تمدن بشریاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت ششمجهان ریز و درشتخدا بخشنده است پس تو هم بکووید نوزده و خطر بیماری ملاحظات بیهوشی قبل از جرآیا ما تنها موجودات زنده درک عمیق در حیواناتبیماری دیستروفی میوتونیمداخله ی زیانبار انسانزیباترین چیز در پیر شدنایمپلانت مغزینقش آتش در رسیدن انسان بهتمدن بشری و مغز اخلاقیارتباط پیوسته ی جهانشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونینچرا خشونت و تعصببه هلال بنگرهیپرپاراتیروئیدیسمجاودانگی مصنوعیدنیا، هیچ استکاهش سن بیولوژیکی، تنها منابع انرژی از نفت و گاز آیا احتمال دارد رویا از آذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشمرز جدید جستجو و اکتشاف، زبان و شناخت حقیقت قسمت چایا تکامل هدفمند استنقش زبان در سلطه و قدرت اتو کز محنت دیگران بی غمیاز نخستین همانند سازها تشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکنظریه ی تکامل در درمان بیبی شرمیهستی ما پس از شروعی چگال حقیقت اشیادید تو همیشه محدود به مقدکشف مکانیسم عصبی خوانش پمنبع هوشیاری کجاست قسمت آیاما مقهور قوانین فیزیکرموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتهمطالبه ی حق خودسفرنامه سفر به بم و جنوب ابتدایی که در ذهن دانشمنچند جهانی و علمتولید سلولهای جنسی از سلاز تکینگی تا مغز و از مغز طلای سیاهتاریکی و نورهمیشه راهی هستویروس مصنوعیحافظه و اطلاعات در کجاست دانشمندان روش هاي جدیدی گیاه بی عقل به سوی نور میمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآزار دیگری، آزار خود استرویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگتر کیهان ناشناختابزار بقا از نخستین همانسم زنبور ، کلیدی برای وارنوار مغز ترجمه رخدادهای توهمات و شناخت حقیقتاز تکینگی تا مغز از مغز تعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزهورمون شیرساز یا پرولاکتواکسن کرونا و گشودن پنجرفتون های زیستیحس و ادراک قسمت چهلگشایش دروازه جدیدی از طرداروی جدید برای دیابتمنحنی که ارتباط بین معرفافسردگی و اضطراب در بیماروش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم ابزار بقا از نخستین همانابزار بقای موجود زنده از سیاهچاله هاچیز جدید را بپذیرتکامل مادی تا ابزار هوشماز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی عادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولورزش هوازی مرتب خیلی به قفشار و قدرتحس و ادراک قسمت پنجاه و شپیوند سر آیا ممکن استدر هم تنیدگی کوانتومیمیدان مغناطيسي زمین بشر امیدواری و مغزمغز ناتوان از توجیه پیدارژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير ابزارهای بقا از نخستین هسانسور از روی قصد بسیاری چگونه جمعیت های بزرگ شکل تکامل شناخت انسان با کشفاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی صفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهیادگیری مهارت های جدید دقبل از آغازحس و ادراک سی و هفتمپروانه ی آسمانیدرمان های رایج ام اسما تحت کنترل ژنها هستیم یانرژی تاریکمغز به تنهایی برای فرهنگ بعد پنجماثرات مضر ماری جواناسخن و سکوتچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر نگاه انسان بر رفتااستخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی درمانگر کامپیجهان هوشمندخواب سالم عامل سلامتی و یکلام و زبان، گنجینه ای بسلیس دگرامفتامین یا ویاسآن چیزی که ما جریان زمان درمان سرگیجه بدون دارومجموعه های پر سلولی بدن مزمان پلانکاولویت بندی ها کجاستمغط یک گیرنده استتقلید مرحله ای نسبتا پیشاختراع جدید اینترنت کوانسرعت فکر کردن چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد ونخستین تصویر از سیاهچالهاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی بیشتر در زنانجهان شگفت انگیزخدای رنگین کمانکودک هشت ساله لازم است آدممانتین یا آلزیکسا یا ابآیا مغز تا بزرگسالی توسعدرگیری قلب در بیماری ویربیماری ضعف عضلات نزدیک بمدارک ژنتیکی چگونه انسانزیباترین چیز در افزایش سایمپلانت مغزی کمک میکند نقش انتخاب از طرف محیط، نتمدن زیر آبارتباط انسانی، محدود به شگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری مچرا در مغز انسان، فرورفتبه کدامین گناه کشته شدندهاوکينگ پیش از مرگش رسالجایی خالی نیستدندان ها را مسواک بزنید تکایروپاکتیک چیستمنابع انرژی از نفت و گاز آیا احتمال دارد رویا از آذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکنمزایای شکلات تلخ برای سلزبان و شناخت حقیقت قسمت اایجاد احساساتنقش سجده بر عملکرد مغزتو پیچیده ترین تکنولوژی از نخستین همانند سازها تشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکنظریه ی ریسمانبی عدالتی در توزیع واکسن و هر کس تقوای خدا پیشه کنحقیقت تنها چیزی است که شادیدن خدا در همه چیزکشف مکانیسمی پیچیده در بمنبع هوشیاری کجاست قسمت آب زندگی است قسمت چهارمرمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی جالب درباره محدودیتمطالبی در مورد تشنجسفرنامه سفر به بم و جنوب ابتذال با شعار دینچند روش ساده برای موفقیتتولترودیناز تکینگی تا مغز از مغز تطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدهمیشه عسل با موم بخوریمویرایش DNA جنین انسان، برحافظه و اطلاعات در کجاست دانشمندان روشی برای تبدیگیاه خواری و گوشت خوار کدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآسيب میکروواسکولاریا آسرویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان هابزار بقا از نخستین همانسماگلوتید داروی کاهش دهننوار مغز در فراموشی هاتوپیراماتاز تکینگی تا مغز از مغز تعلم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکهوش فوق العاده، هر فرد اسواکسن کرونا از حقیقت تاتفروتنی و غرورحس و ادراک قسمت چهل و هفتپل جویی اصفهانداروی جدید ضد میگرنمنشأ اطلاعات و آموخته ها اقلیت خلاقروش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پر