دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

عواملی که برای ظهور لغت انسانی و تمایز انسان از نظر شناختی بنا شده است

عواملی- که برای ظهور لغت انسانی و تمایز انسان از نظر شناختی، بنا شده است- دکتر عباس کاظم غرابی
شاید این بحث با مسلمات طرح شده در عرصه پژوهش های لغوی در تعارض باشد و این، به نوبه خود نقطه اختلاف دیگری است. به همین ترتیب این بحث- همانطور که در مسیر آن خواهیم دید- از حدود بحث علمی زبان شناسی به عرصه های دیگری خواهد رفت که از آن غفلت شده است و از بحث های علمی استثنا شده است؛ عرصه های اختلافی دیگری که بسیاری از نام های شناخته شده در عرصه علم زبان شناسی، با آن متفق نیستند.

آن، نفس انسانی و نقش آن در قابلیت معرفتی ای است که گونه انسانی ما با آن منحصر می شود و تاثیر رسولان و تربیت رسالتی در گشایش دروازه های معرفت و توجیه معرفت انسانی به رویکردهایی است که برای بنای انسان تاسیس شده است. ....

پژوهش های علمی ثابت کرده است زبان، غریزه یا فطرت انسانی است؛ هرچند نگاه ها در منبع غریزه یا اصل تکاملی آن، متفاوت است و برای ما ثابت کرده است که ساختار بیولوژیک، از تفسیر معرفت انسانی یا استعداد زبان، ناتوان است و این به نوبه خود از ساخت و وجود عنصری دیگر در معادله حمایت میکند که در پس یگانه بودن گونه انسانی ما در داشتن استعداد لغت، قرار می گیرد و آن، نفس انسانی است.

https://bit.ly/3b8EVNc

#سلمان_فاطمی #نورولوژیست #اصفهان #زبان #لغت #معرفت #شناخت #تکامل #مغز #بدن #روح #دانشکده #احمدالحسن #احمد_الحسن #نجف 👇🏾


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
آلودگی هوا و ویروس کروناسیستم تعادلی بدنچرا حیوانات سخن نمی گویناثر مضر مصرف طولانی مدت ربازگشت به ریشه های تکاملتاثیر دپاکین بر بیماری مهدف از تکامل مغزدر آستانه ی موج پنجم کوویمرز بین انسان و حیوان کجاآیا انسان با مغز بزرگش اخسردرد تنشنهفت سین یادگاری از میراث اختراع جدید اینترنت کوانبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن های شرکت فایزر آمردرک و احساسمغز و سیر تکامل ان دلیلی آیا راهی برای رفع کم آبی شباهت مغز با کیهان مادیهوش مصنوعی از عروسک بازی ارتباط غیرکلامی بین انسابرخی روش های تربیتی کودکتری فلوپرازینورزش در کمر دردرموزی از نخستین تمدن بشرمغز بزرگ چالشهای پیش روامگا سه عامل مهم سلامتعوامل موثر در پیدایش زبااز بحث های کنونی در ویروسبعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییفرایند تکامل و دشواری هاژنهای حاکم بر انسان و انسروش صحبت کردن در حال تکامنقش ژنتیک در درمان اختلااوکرلیزوماب داروی جدید شپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تتمدن بشری و مغز اخلاقیحافظه و اطلاعات در کجاستلرزش ناشی از اسیب به عصبکاهش مرگ و میر ناشی از ابرشته نوروایمونولوژی و نقنقش سجده بر عملکرد مغزاگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز- از مغزتتوصیه هایی در مصرف ماهیخورشید مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتگمان میکنی جرمی کوچکی در زبان و شناخت حقیقت قسمت چنوار مغزی روشی مهم در تشخابزار بقا از نخستین هماناضطراب و ترستاثیر مشاهده بر واقعیت بديدن با چشم بسته در خواب مواد کوانتومی جدید، ممکنگشایش دروازه جدیدی از طرسلول های بنیادی منابع و اچگونه جمعیت های بزرگ شکل ابزار بقای موجود زنده از بیماری تی تی پیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروهای ضد بیماری ام اس ومجموعه های پر سلولی بدن ممحل درک احساسات روحانیآلزایمرسیستم دفاعی بدن علیه مغز چرا حجم مغز گونه انسان دراثرات فشار روحی شدیدبازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر داروهای ضد التهاب هدف از خلقت رسیدن به ابزادر درمان بیماری مولتیپل مزایای شکلات تلخ برای سلآیا احتمال دارد رویا از آسردرد سکه ایهم نوع خواری در میان پیشیادامه بحث تکامل چشمبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کووید 19 چیزهایی که درک احساسات و تفکرات دیگمغز آیندگان چگونه است ؟آیاما مقهور قوانین فیزیکشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی از عروسک بازی ارتروز یا خوردگی و التهابرخی سلولهای عصبی در تلاتری فلوپرازینوزوز گوشرمز و رازهای ارتباط غیر کمغز بزرگ و فعال یا مغز کوامروز دانش ژنتیک هیچ ابهعوامل ایجاد لغت انسانی و از تلسکوپ گالیله تا تلسکتفکر خلا ق در برابر توهم جهان کاملی در اطراف ما پرفرایند حذف برخی اجزای مغکلرال هیدرات برای خوابانروشهای نو در درمان دیسک بنقش گرمایش آب و هوا در همايندگان چگونه خواهند دیدسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تتمساح حد واسط میان مغز کوحس چشایی و بویاییلزوم سازگاری قانون مجازاکاهش التهاب ناشی از بیمارشد مغز علت تمایل انسان بنقش غذاها و موجودات دريااگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز، از مغز توضیحی ساده در مورد هوش مخانواده پایدارمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتگنجینه ای به نام ویتامین زبان و شناخت حقیقت قسمت انورون هاي مصنوعی می توانابزار بقا از نخستین هماناطلاعات حسی ما از جهان، چتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدی متیل فومارات(زادیوا)(موجود بی مغزی که می تواندپمبرولیزوماب در بیماری چسلول عصبی شاهکار انطباق چگونه حافظه را قویتر کنیابزار بقای موجود زنده از بیماری دویکتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروی فامپیریدین یا نورلداروی لیراگلوتیدمحل درک احساسات روحانی دآمارهای ارائه شده در سطح سکته مغزیچرا خشونت و تعصباثرات مفید قهوهبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هزینه ای که برای اندیشیددرمان های اسرار آمیز در آمسیر دشوار تکامل و ارتقاآیا احتمال دارد رویا از آسرعت فکر کردن چگونه استهمیشه اطمینان تو بر خدا باداراوون تنها داروی تاییبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا و گشودن پنجردرک تصویر و زبان های مخلتمغز انسان ایا طبیعتا تماآزمون ذهنی گربه شرودینگرشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی از عروسک بازی ارزش حقیقی زبان قسمت اولبرخی سيناپسها طی تکامل و تسلیم شدن از نورون شروع میک پیشنهاد خوب برای آسان رویا و خبر از آیندهمغز حریص برای خون، کلید تانفجار و توقف تکاملی نشاعواملی که برای ظهور لغت ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکتفاوت مغز انسان و میمون هجهش های ژنتیکی مفید در سافرد حساس از نظر عاطفی و بکمردرد و علل آنروشهای شناسایی قدرت شنوانقش آتش در رسیدن انسان بهايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت اول )لزوم سازگاری قانون مجازاکاهش دوپامین عامل بیماریزمین زیر خلیج فارس تمدنی نقش غذاها و موجودات دريااگر تلاش انسان امروز برااز تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی جدید که سلول‌هخارق العاده و استثنایی بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگویید نوزده و ایمنی ساکتزبان و شناخت حقیقت قسمت دنورون های ردیاب حافظهابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه و مشاهده ناظر دژا وو یا اشنا پنداریموجودات مقهور ژنها هستندپنج اکتشاف شگفت آور در موسلولهای ایمنی القا کنندهنگاه محدود و تک جانبه، مشابزار بقای موجود زنده از بیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحداروی تشنجی دربارداریمحدودیت های حافظه و حافظآن چیزی که ما جریان زمان سانسور از روی قصد بسیاری چرا در مغز انسان، فرورفتاثرات مضر ماری جوانابحث درباره پیدایش و منشاتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازادرمان های بیماری آلزایمرمشکلات نخاعیآیا برای تولید مثل همیشه شلیک فراموشیهمیشه عسل با موم بخوریمادغام میان گونه های مختلبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا از حقیقت تاتدرک حقیقت نردبان و مسیری مغز انسان برای ایجاد تمدآسيب میکروواسکولاریا آسشرکت نورالینک ویدیویی ازهوش مصنوعی از عروسک بازی ارزش حقیقی زبان قسمت دومبرداشت مغز ما از گذر زمانتشنج چیستیک آلل ژنتیکی که از نئاندرویا بخشی حقیقی از زندگی مغز زنان جوانتر از مغز مرانواع سکته های مغزیعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکنیکی تا مغز از مغز تتفاوت ها و تمایزها کلید بجهش های ژنتیکی غیر تصادففرضیه ای جدید توضیح میدهکمردرد با پوشیدن کفش مناروشی برای بهبود هوش عاطفنقش انتخاب از طرف محیط، نايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت دوم )مقاومت به عوارض فشار خون کاهش سن بیولوژیکی، تنها زندگی هوشمند در خارج از زنقش غذاها و موجودات درياابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی جدید که سلول‌هخدا موجود استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگوشه بیماری اتوزومال رسسزبان و شناخت حقیقت قسمت سنوروپلاستیسیتی چیستابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه انسان بر رفتادژاوو یا آشناپنداریمیهمانهای ناخوانده عامل پوست ساعتی مستقل از مغز دسلولهای بنیادی مصنوعی درنگاه انسان محدود به ادراابزار بقای موجود زنده از بیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیداروی جدید s3 در درمان ام مخچه فراتر از حفظ تعادلآیا ممکن است موش کور بی مسانسور بر بسیاری از حقایچراروياها را به یاد نمی آاجزای پر سلولی بدن انسان بحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا ودرمان های جدید میگرنمشکلات بین دو همسر و برخیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دشلیک فراموشیهمراهی نوعی سردرد میگرنیادغام دو حیطه علوم مغز و برین نت به جای اینترنتتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا ساخته شده تودرک عمیق در حیواناتمغز انسان برای شادمانی طآسیب ها ناشی از آلودگی هوشش مرحله تکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی ارزش حقیقی زبان قسمت سومبررسي علل احتمالي تغيير تشنج و حرکات شبه تشنجی قافلج بل، فلجی ترسناک که آنیک جهش ممکن است ذهن انسانرویا تخیل یا واقعیتمغزهای کوچک بی احساسانگشت نگاری مغز نشان میدعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های بین زن و مرد فقجهشهای مفید و ذکاوتی که دقیچی ژنتیکیکنفرانس تشنج هتل کوثر اصروشی جدید در درمان قطع نخنقش اتصالات بین سلولهای ای آنکه نامش درمان و یادشاز تکینگی تا مغز از مغز تتو دی ان ای خاص ميتوکندريحس و ادراک قسمت چهارممقابله با کرونا با علم اسکایروپاکتیک چیستزونا به وسیله ویروس ابله نقشه مغزی هر فرد منحصر بهابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تکامل مادی تا ابزار هوشمخطا در محاسبات چیزی کاملمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگوشت خواری یا گیاه خواریزبان شناسی مدرن در سطح سلنوشیدن چای برای مغز مفید ابزار بقا از نخستین همانبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر نگاه انسان بر رفتادگرگونی های نژادی و تغییمیگرن سردردی ژنتیکی که بپیموزایدسلسله مباحث هوش مصنوعینگاه از درون مجموعه با نگابزار بقای موجود زنده از بیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیداروی جدید میاستنی گراویمخچه ، فراتر از حفظ تعادلآیا ما تنها موجودات زنده ساخت شبکه عصبی با الفبایچراروياها را به یاد نمی آاجزایی ناشناخته در شکل گبحثی در مورد نقش ویتامينتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکتردرمان های جدید در بیماری مشکلات روانپزشکی پس از سآیا تکامل و تغییرات ژنتیشنا در ابهای گرم جنوب نیهوموارکتوس ها ممکن است دارتقا و تکامل سنت آفرینش برای پیش بینی آینده مغز دتاثیر رو ح و روان بر جسمواکسن دیگر کرونا ساخته شدرگیری قلب در بیماری ویرمغز انسان برای شادمانی طإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَششمین کنگره بین المللی سارزش خود را چگونه میشناسبررسی و اپروچ جدید بر بیمتشنج عدم توازن بین نورون فلج خوابیک رژیم غذایی جدید، می تورویاها از مغز است یا ناخومغزتان را در جوانی سیم کشاندوهگین نباش اگر درب یا عامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز و از مغز تفاوت های تکاملی در مغز وجهشهای مفید و ذکاوتی که دقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصکنگره بین المللی سردرد دروشی جدید در درمان سکته منقش حفاظتی مولکول جدید دایمپلانت نخاعی میتواند داز تکینگی تا مغز از مغز تتولید پاک و فراوان انرژیحس و ادراک قسمت پنجمملاحظات بیهوشی قبل از جرکاربرد روباتهای ريزنانوزیباترین چیز در افزایش سنقشه های مغزی جدید با جزیابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزتکامل مداومخطا در محاسبات چیزی کاملمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگیلگمش باستانی کیستزبان شناسی نوین نیازمند نوعی سکته مغزی ، وحشتناک ابزار بقا از نخستین همانبه خودت مغرور نشوتاثیر ویتامین دی بر بیمادانشمندان موفق به بازگردمیگرن شدید قابل درمان اسپیچیدگی های مغزی در درک زسم زنبور ، کلیدی برای وارنگاهی بر قدرت بینایی دراابزار بقای موجود زنده از بیهوشی در بیماران دچار اتاثیر گیاه خواری بر رشد وتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیداروی جدید ضد میگرنمخچه ابزاري که وظیفه آن فآیا مغز تا بزرگسالی توسعساخت شبکه عصبی مصنوعی با نزاع بین جهل و علم رو به پاحیای بینایی نسبی یک بیمبحثی جالب درباره محدودیتتاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال درمان های رایج ام اسمشکلات روانپزشکی در عقب آیا جنین انسان، هوشمندی شناخت و معرفت، و نقش آن دهوش مصنوعی می تواند بر احارتوکين تراپی روشی جديد برای اولین بار دانشمندانتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن دیگری ضد کرونا از ددرگیری مغز در بیماری کویمغز انسان رو به کوچک تر شافت فشار خون ناگهانی در وصرع و درمان های آناز نخستین همانند سازها تبررسی سیستم تعادلی بدن اتصویربرداری فضاپیمای آمفلج خواب چیستیکی از علل محدودیت مغز امرویاهای پر رمز و حیرتی درمغزتان را در جوانی سیمکشانسان قدیم در شبه جزیره ععادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های زبانی سرمنشا تجواب دانشمند سوال کننده قانون مندی نقشه ژنتیکی مکنگره بین المللی سردرد دريتوکسيمب در درمان ام اسنقش حیاتی تلومر دی ان آ داینکه به خاطرخودت زندگی از تکینگی تا مغز از مغز تتولید سلولهای جنسی از سلحس و ادراک قسمت سومممانتین یا آلزیکسا یا ابکاربرد روباتهای ريز، در زیر فشار کووید چه باید کرنقص در تشخیص هیجانات عامابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رتکامل چشمخطرات هوش مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگیاه خواری و گوشت خوار کدزبان، وسیله شناسایی محیطنیاز به آموزش مجازی دیجیابزار بقا از نخستین همانبه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر ویروس کرونا بر مغز دانشمندان نورون مصنوعی سمیدان مغناطيسي زمین بشر پیوند مغز و سر و چالشهای سندرم کووید طولانینگاهی بر توانایی اجزاي بابزار بقای موجود زنده از بیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی بیشتر در زنانداروی ضد تشنج با قابليت تمدارک ژنتیکی چگونه انسانآیا همه جنایت ها نتیجه بیساختار شبکه های مغزی ثابنزاع بین علم و نادانی رو احساس گذر سریعتر زمانبحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کندرمان های علامتی در ام اسمشاهده آینده از روی مشاهآیا جهان ذهن و افکار ما مشناسایی تاریخچه ی تکاملیهوش مصنوعی و کشف زبان هایارتباط میکروب روده و پاربرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن سرطاندرگیری مغز در بیماران مبمغز انسان رو به کوچکتر شدافراد آغاز حرکت خودشان رضررهای مصرف شکر و قند بر از نخستین همانند سازها تبررسی علل کمر درد در میانتغییر الگوی رشد مغزی با زفلج دوطرفه عصب 6 چشمیافته های نوین علوم پرده رویای شفافنقش قهوه در سلامتیانسان ها می توانند میدان عارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوتهای جنسیتی راهی براجاذبه و نقش آن در شکلگیریقانون جنگلکندر در بیماریهای التهابریواستیگمیننقش خرچنگ های نعل اسبی دراینکه خانواده ات سالم بااز تکینگی تا مغز از مغز تتومورها و التهاب مغزی عاحساسیت روانی متفاوتمنابع انرژي پاک سرچشمه حکجای مغز مسئول پردازش تجزیرفون داروی ضد ام اسنقطه بی بازگشتابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کمتکامل ابزار هوش ، راه پر دفاع در برابر تغییر ساختمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگالکانزوماب، دارویی جدیسفر نامه سفر به بم و جنوب چیزی خارج از مغزهای ما نیابزار بقا از نخستین همانبوزون هیگز چیستتاثیر ژنها بر اختلالات خدانشمندان یک فرضیه رادیکمیدازولام در درمان تشنج پیوند سر آیا ممکن استسوپاپ ها یا ترانزیستورهاناتوانی از درمان برخی ویابزار بقای موجود زنده از بیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر اداروی ضد تشنج با قابليت تمروری بر تشنج و درمان هایآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسازگاری با محیط بین اجزانزاع بین علم و جهل رو به پاخلاق و علوم اعصاببحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشدرمان ژنتیکی برای نوآوریمطالعه ای بیان میکند اهدآیا جهش های ژنتیکی، ویروشناسایی سلول های ایمنی اهوش مصنوعی گوگل به کمک تشارتباط چاقی و کاهش قدرت ببرخی مرزهای اخلاق و علومتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسنی با تاثیر دوگانه ادرگیری مغزی در سندرم کوومغز ایندگان چگونه استافزایش قدرت ادراکات و حسضررهای شکر بر سلامت مغزاز نخستین همانند سازها تبزرگ شدن مغز محدود به دورتغییر زودتر اتصالات مغزیفناوری هوش مصنوعی نحوه خیادگیری مهارت های جدید دروبات های ریز در درمان بینقش مهاجرت در توسعه نسل اانسان جدید از چه زمانی پاعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تتقلید مرحله ای نسبتا پیشحقیقت قربانی نزاع بین بی قانونمندی و محدودیت عالمکوچک شدن مغز از نئاندرتاریسدیپلام تنها داروی تاینقش داروهاي مختلف معروف ایندرالاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)خلاصه ای از مطالب همایش ممنابع انرژی از نفت و گاز کرونا چه بر سر مغز می آورزاوسکا درمان گوشرچند نرمش مفید برای کمردرابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در تکامل زباندقیق ترین تصاویر از مغز امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگامی در درمان بیماریهای سفر به مریخ در 39 روزچگونه مغز پیش انسان یا همابزار بقا از نخستین همانبی عدالتی در توزیع واکسن تاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان ژنی از مغز انسمکانیزمهای دفاعی در برابپیوند سر، یکی از راه حلهاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاناتوانی در شناسایی چهره ابزار بقای موجود زنده از بیان ژن های اسکیزوفرنی دبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر اداستانها و مفاهیمی اشتبامرکز هوشیاری، روح یا بدن آیا هوش ارثی دریافتی از پسخن پاک و ثابتنشانه های گذشته در کیهان اخلاق پایه تکامل و فرهنگبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگدرمان ام اس(مولتیپل اسکلمعنی روزهآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجشواهدی از نوع جدیدی از حاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشارتباط هوش ساختار مغز و ژبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر رژیم گیاهخواری بر واسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرگیری مغزی در سندرم کوومغز ابزار بقای برتر مادیافزایش مرگ و میر سندرم کوطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز نخستین همانند سازها تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تغییر عمودی سر انسان از پفیلمی بسیار جالب از تغیییادآوری خواب و رویاروح رهایینقش میدان مغناطیسی زمین انسان عامل توقف رشد مغزعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تتلقین اطلاعات و حافظهحقیقت تنها چیزی است که شاقارچ بی مغز در خدمت موجودکووید نوزده و خطر بیماریرژیم های غذایی و نقش مهم نقش ذهن و شناخت در حوادث ایا کوچک شدن مغزانسان الاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم چیستخونریزی مغز در سندرم کوومنابع انرژی از نفت و گاز کریستال زمان(قسمت اولزبان مشترک ژنتیکی موجوداچند جهانیابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتکامل ساختار رگهای مغزی دلایلی که نشان میدهد ما بمنبع هوشیاری در کجاست؟ قگامی در درمان بیماریهای سفر تجهیزات ناسا به مریخ چگونه هموساپينس بر زمین بیمار 101 ساله، مبتلا به ستاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان پاسخ کوانتومی ما انسانها چه اندازه نزدپیام های ناشناخته بر مغز سوپاپ ها یا ترانزیستورهانخاع ما تا پایین ستون فقرابزار بقای موجود زنده از بیش از نیمی از موارد انتقتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوشیاری کوانتومیدر مانهای کمر دردمرکز حافظه کجاستآیا هوش سریعی که بدون احسسرنوشتنظام مثبت زندگیاختلال خواب فرد را مستعد بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس درمان تومورهای مغزی با امغز فکر میکند مرگ برای دیآیا خداباوری محصول تکاملشواهدی از دنیسوان(شبه نئهوش مصنوعی الفاگوارتباط انسانی، محدود به برخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر عصاره تغلیظ شده گیوبینار اساتید نورولوژی ددرگیری اعصاب به علت میتومغز ابزار برتر بقاافسردگی و اضطراب در بیماطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز نشانه ها و آثار درک شدبزرگترین خطایی که مردم متغییرات منطقه بویایی مغزفیزیک مولکولها و ذرات در ژن هوش و ساختارهای حیاتی روزه داری متناوب، مغز را نقش محیط زندگی و مهاجرت دانعطاف پذیری مکانیسمی علعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تتلاش هایی در بیماران قطع حقیقت خواب و رویاقبل از انفجار بزرگکودک ایرانی که هوش او از رژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونقش روزه داری در سالم و جایا این جمله درست است کسیاز تکینگی تا مغز از مغز تتوانایی مغز و دیگر اجزای خواندن ، یکی از شستشو دهنمنابع انرژی از نفت و گاز کریستال زمان(قسمت دوم)زبان چهار حرفی حیات زمینچندین ماده غذایی که ماننابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در مورد هتکامل شناخت انسان با کشفدنیای شگفت انگیز کوانتوممنبع هوشیاری در کجاست؟(قگاهی لازم است برای فهم و سفرنامه سفر به بم و جنوب چگونه واکسن کرونا را توزابزار بقا از نخستین همانبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان اولین سلول مصنما انسانها چه اندازه نزدپیشینیان انسان از هفت میسودمندی موجودات ابزی بر نخستین تصویر از سیاهچالهابزارهای بقای موجود زندبیشتر کمردردها نیازی به تاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش، ژنتیکی است یا محیطیدر محل کار ارزش خودت را بمرکز حافظه کجاستآیا هشیاری کوانتومی وجودسریعترین کامپیوتر موجودنظریه ی تکامل در درمان بیاختلال در شناسایی حروف و بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحدرمان تشنجمغز ما کوچکتر از نیم نقطهآیا دلفین ها می تواند از شگفتی های زنبور عسلهوش مصنوعی از عروسک تا کارتباط از بالا به پایین مبرخی اختلالات عصبی مثانهتاریخ همه چیز را ثبت کردهوراپامیل در بارداریدستورالعمل مرکز کنترل بیمغز از بسیاری حقایق می گرالکتروتاکسی(گرایش و حرکظهور امواج مغزی در مغز مصاز نظر علم اعصاب یا نرووسبسیاری از بیماری های جدیتغییرات آب و هوایی که به فیزیکدانان ماشینی برای تژن یا نقشه توسعه مغز و نقروزه داری و بیمار ی ام اس نقش نگاه از پایین یا نگاهاولین هیبرید بین انسان وعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی برای درمان قطع نخاحقیقت راستین انسان علم بقدم زدن و حرکت دید را تغیکودکان میتوانند ناقل بی راه های جدید برای قضاوت رنقش رژیم غذایی بر رشد و اایا ابزار هوشمندی یا مغز از تکینگی تا مغز از مغز تتوازن مهمتر از فعالیت زیخواب سالم عامل سلامتیمناطق خاصی از مغز در جستجکریستال زمان(قسمت سوم)زبان و کلمه حتی برای کسانچه زیاد است بر من که در ایابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در تفسیر دندان ها را مسواک بزنید تمنبع خواب و رویاگاهی مغز بزرگ چالش استسفرنامه سفر به بم و جنوب چگونه آن شکری که می خوریمابزار بقا از نخستین همانبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان تغییر میدان مغما با کمک مغز خود مختاريمپیشرفت های جدید علوم اعصسیلی محکم محیط زیست بر اننرمش های مفید در سرگیجهابزارهای پیشرفته ارتباط با هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر انتخاب از طرف محیط هیچگاه از فشار و شکست نتردر چه مرحله ای از خواب ، رمرکز خنده در کجای مغز استآیا واکنش های یاد گرفته وسرگیجه از شایعترین اختلانظریه تکامل در درمان بیماختلال در شناسایی حروف و بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایدرمان جدید میگرن با انتی مغز مادران و کودکان در زمآیا دلفین ها میتوانند باشاهکار قرنهوش مصنوعی از عروسک تا کارتباط بین هوش طبیعی و هوبرخی بیماری ها که در آن بتازه های اسکیزوفرنی(جنوورزش هوازی مرتب خیلی به قذهن ما از در هم شکستن منبمغز به تنهایی برای فرهنگ التهاب شریان تمپورالعلم به ما کمک میکند تا مواز نظر علم اعصاب اراده آزبسیاری از بیماری های جدیتغییرات تکاملی سر انسان فرگشت و تکامل تصادفی محض ژنها نقشه ایجاد ابزار هوروزه داری سلول های بنیادنقش نظام غذایی در تکامل ماولین مورد PML به دنبال تکمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی تازه برای گشودن معحمله ویروس کرونا به مغزقدرت انسان در نگاه به ابعکودکان خود را مشابه خود تراه های جدید برای قضاوت رنقش رژیم غذایی در رشد و اایا بیماری ام اس (مولتیپاز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه هوش مصنوعی قادر اسخواب سالم عامل سلامتی و یمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمکشف مکانیسم عصبی خوانش پزبان و بیان نتیجه ساختمانهایت معرفت و شناخت درک عابزار بقا از نخستین هماناستخوان های کشف شده، ممکتأثیر نگاه انسان بر رفتادو ویژگی انتزاع و قدرت تجمنحنی که ارتباط بین معرفگذر زمان کاملا وابسته به سفرنامه سفر به بم و جنوب چگونه انتظارات بر ادراک ابزار بقا از نخستین همانبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان روش هاي جدیدی ما تحت کنترل ژنها هستیم یپیشرفتی مستقل از ابزار هسیاهچاله و تکینگی ابتداینرمشهای مهم برای تقویت عابزارهای بقا از نخستین هابزارهای بقا ازنخستین همبار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر احتمالی عصاره تغلیهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و پمرگ انتقال است یا نابود شآیا گذشته، امروز وآینده سربازان ما محققا غلبه می نظریه تکامل در درمان بیماختلالات مخچهبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین دی گنجینه ای بزردرمان جدید کنترل مولتیپلمغز چون ابزار هوش است دلیآیا دست مصنوعی به زودی قاشبیه سازی میلیون ها جهان هوش مصنوعی از عروسک تا کارتباط شگفت مغز انسان و فبرخی بیماری های خاص که بدتازه های بیماری پارکینسوورزش هوازی ، بهترین تمریذهن چند جانبه نیازمند نگمغز برای فراموشی بیشتر کامیوتروفیک لترال اسکلروعلایم کمبود ویتامین E را از نظر علم اعصاب اراده آزبعد از کروناثبت امواج الکتریکی در عصفراموش کارها باهوش تر هسژنها ، مغز و ارادهروش مقابله مغز با محدودینقش نظریه تکامل در شناسااولین مورد پیوند سر در انتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی جدید در درمان ام اسحوادث روزگار از جمله ویرلوب فرونتال یا پیشانی مغکوری گذرای ناشی از موبایراه پیروزی در زندگی چیستنقش زنجبیل در جلوگیری از ایا بدون زبان میتوانیم تاز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه برخی شغل ها با هوش خواب عامل دسته بندی و حفطمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکشف مکانیسمی پیچیده در بچهار میلیارد سال تکامل بابزار بقا از نخستین هماناستروژن مانند سپر زنان دتئوری تکامل امروز در درمدو برابر شدن خطر مرگ و میمنشأ اطلاعات و آموخته ها گربه شرودینگر و تاثیر مشسفرنامه سفر به بم و جنوب چگونه باغبانی باعث کاهش ابزار بقا از نخستین همانبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان روشی برای تبدیماه رجبپاسخ گیاهان در زمان خوردسیاره ابلهانچرا مغزهای ما ارتقا یافت چرا پس از بیدار شدن از خوابزارهای بقای از نخستین بارداری بدون رحمتاثیر ترکیبات استاتین (سهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و دمراحل ارتقای پله پله کیهآیا آگاهی پس از مرگ از بیسردرد میگرن در کودکاننظریه تکامل در درمان بیماختلالات حرکتی در انسانبحثی درباره احساسات متفاتاثیر درجه حرارت بر عملکویرایش DNA جنین انسان، بردرمانهای بیماری پارکینسمغز چگونه صداها را فیلتر آیا رژیم غذایی گیاهی سلاشبیه سازی سیستم های کوانهوش مصنوعی از عروسک تا کارتباط شگفت انگیز مغز انبرخی توجهات در ببمار پارتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ورزش و میگرنرفتار اجتماعی انسان، حاصمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟امید نیکو داشته باش تا آنعلایم کمبود ویتامین E را از آغاز خلقت تا نگاه انسابعد از کروناجمجمه انسان های اولیهفراموشی همیشه هم بد نیستژنهای مشترک بین انسان و وروش های صرفه جویی در ایجانقش هورمون های تیروئید داولین تصویر در تاریخ از سصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تتمایل زیاد به خوردن بستنحافظه و اطلاعات در کجاست لایو دوم دکتر سید سلمان فکی غایب شدی تا نیازمند دلراست دستی و چپ دستینقش زبان در سلطه و قدرت اایا تکامل هدفمند استاز تکینگی تا مغز- از مغز توصیه های سازمان بهداشت خودآگاهی و هوشیاريمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکشف ارتباط جدیدی از ارتبزبان و بیان، در سایه پیشرچهار ساعت پس از کشتار خوکابزار بقا از نخستین هماناسرار بازسازی اندام هاتئوری تکامل در پیشگیری و دو برابر شدن خطر مرگ و میمهندسی ژنتیک در حال تلاش گزیده ای از وبینار یا کنفسفری به آغاز کیهانچگونه تکامل مغزهای کنونیابزار بقای موجود زنده از بیماری اضطراب عمومیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیداروهای مصرفی در ام اسماپروتیلینپختگی پس از چهل سالگي به سیاره ابلهانسیر آفرینش از روح تا مغز چرا بیماری های تخریبی مغابزارهای دفاعی و بقای موبازگشت از آثار به سوی خداتاثیر دوپامین و سروتونینهدف یکسان، در مسیرهای متدر کمتر از چند ماه سوش جدمرز مرگ و زندگی کجاستآیا امکان بازسازی اندامهسردرد و علتهای آنهفت چیز که عملکرد مغز تو اختلالات صحبت کردن در انبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر درجه حرارت بر عملکواکنش های ناخودآگاه و تقدرک فرد دیگر و رفتارهای امغز ناتوان از توجیه پیداآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشبکه های مصنوعی مغز به درهوش مصنوعی از عروسک تا کارتباط شگفت انگیز مغز انبرخی توصیه ها برای واکسیتبدیل سلولهای محافط به سورزش بهترین درمان بیش فعرقیبی قدرتمند در برابر ممغز بزرگ چالش است یا منفعامید درمان کرونا با همانعلت خواب آلودگی بعد از خواز انفجار بزرگ تا انفجار بعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییفرایند پیچیده ی خونرسانیژنهای هوش ، کدامندروش هایی ساده برای کاهش انقش هورمون زنانه استروژناولین سلول مصنوعیسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تتمدن قدیمی ای در جنوب ایرحافظه و اطلاعات در کجاست لبخند بزن شاید صبح فردا زکیست کلوئید بطن سومرجزخوانی هایی که امروز بنقش زبان در سلطه و قدرت اایرادهای موجود در خلقت باز تکینگی تا مغز- از مغز توصیه های غیر دارویی در سخودآگاهی و هوشیاريمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکشف جمجمه ای درکوه ایرهوزبان و تکلم برخی بیماریهنوآوری ای شگفت انگیز دانابزار بقا از نخستین هماناصول سلامت کمرتا 20 سال آینده مغز شما به دوچرخه سواری ورزشی سبک و مولتیپل اسکلروز در زنان گزارش یک مورد جالب لخته وسقوط درون جاذبه ای خاص، چچگونه جمعیت های بزرگ شکل ابزار بقای موجود زنده از بیماری بیش فعالیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهاداروهای ام اسمبانی ذهنی سیاه و سفیدپرورش مغز مینیاتوری انسا