دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

کیست کلوئید بطن سوم

کیست کولویید بطن سوم مغز

بسیار نادر است و ممکن است در طی زندگی فرد جز علایم مختصر مانند فراموشی خفیف و اختلال در راه رفتن نداشته باشد.

به ندرت می تواند منجر به افت هوشیاری و حتی مرگ ناگهانی شود.

در خانمها مرگ و میر میتواند شدید تر باشد

به‌دلیل محل عمقی تومور، جراحی آن دشوار است.

https://weillcornellbrainandspine.org/condition/colloid-cysts

https://weillcornellbrainandspine.org/publication/factors-influencing-outcome-patients-colloid-cysts-who-present-acute-neurological

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
لزوم سازگاری قانون مجازااز تکینگی تا مغز- از مغز نرمشهای مهم برای تقویت عتاثیر گیاه خواری بر رشد ورقیبی قدرتمند در برابر مالکتروتاکسی(گرایش و حرکما انسانها چه اندازه نزدبوزون هیگز چیستهفت سین یادگاری از میراث تاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای نو در درمان دیسک باولین تصویر در تاریخ از سمرکز هوشیاری، روح یا بدن بار سنین ابزار هوشمندی اهوش مصنوعی در کامپیوترهاتبدیل تراکت صوتی مصنوعی رشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بسمغز چون ابزار هوش است دلیبحثی درباره احساسات متفاهدف یکسان، در مسیرهای متجنسیت و تفاوت های بیناییزبان، وسیله شناسایی محیطکووید نوزده و خطر بیماریابزارهای پیشرفته ارتباط مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بررسی و اپروچ جدید بر بیمواکسن کرونا ساخته شده توحس و ادراک (قسمت دوم )سیستم دفاعی بدن علیه مغز کشف ارتباط جدیدی از ارتباختلالات حرکتی در انساننقش انتخاب از طرف محیط، نتمایل زیاد به خوردن بستنیافته های نوین علوم پرده خطا در محاسبات چیزی کاملشلیک فراموشیگزارش یک مورد جالب لخته وارتروز یا خوردگی و التهانقص در تشخیص هیجانات عامتکنولوژی جدید که سلول‌هداروهای مصرفی در ام اسطی یکصد هزار سال اخیر هرچآلزایمرفراموشی همیشه هم بد نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر ژنها بر اختلالات خدرمان های رایج ام اسعصب حقوق نورولووآیا تکامل و تغییرات ژنتیآیا جهش های ژنتیکی، ویروممانتین یا آلزیکسا یا اباز تکینگی تا مغز- از مغز چرا مغزهای ما ارتقا یافت تاثیر گیاه خواری بر رشد ورموزی از نخستین تمدن بشرالتهاب شریان تمپورالما انسانها چه اندازه نزدبیماری های مغز و اعصاب و همیشه اطمینان تو بر خدا بتاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای شناسایی قدرت شنوااولین سلول مصنوعیمرکز حافظه کجاستبارداری بدون رحمهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتبدیل سلولهای محافط به سزمین زیر خلیج فارس تمدنی اگر تلاش انسان امروز برامغز چگونه صداها را فیلتر بحثی درباره احساساتی غیرهدف از تکامل مغزجهش های ژنتیکی مفید در ساسفر نامه سفر به بم و جنوب کودک ایرانی که هوش او از ابزارهای بقا از نخستین همغز بزرگ چالش است یا منفعبررسی سیستم تعادلی بدن اواکسن دیگر کرونا ساخته شحس و ادراک قسمت چهارمسکته مغزیکشف جمجمه ای درکوه ایرهواختلالات صحبت کردن در اننقش اتصالات بین سلولهای تمدن قدیمی ای در جنوب ایریادگیری مهارت های جدید دخطا در محاسبات چیزی کاملشنا در ابهای گرم جنوب نیگشایش دروازه جدیدی از طرارزش حقیقی زبان قسمت اولنقطه بی بازگشتتکامل مداومداروهای ضد بیماری ام اس وظهور امواج مغزی در مغز مصآیا ممکن است موش کور بی مفرایند تکامل و دشواری هااز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر کلام در آیات کلام بدرمان های علامتی در ام اسعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمنابع انرژي پاک سرچشمه حاز تکینگی تا مغز- از مغزتچرا پس از بیدار شدن از خوتاثیر گیاه خواری بر رشد ورمز و رازهای ارتباط غیر کامیوتروفیک لترال اسکلروما با کمک مغز خود مختاريمبیماری گیلن باره و بیمارهمیشه عسل با موم بخوریمتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی برای بهبود هوش عاطفاوکرلیزوماب داروی جدید شمرکز خنده در کجای مغز استبازگشت از آثار به سوی خداهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتری فلوپرازینزندگی هوشمند در خارج از زابزار هوش در حال ارتقا ازمغز ناتوان از توجیه پیدابخش دیگری در وجود انسان ههدف از خلقت رسیدن به ابزاجهش های ژنتیکی غیر تصادفسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان میتوانند ناقل بی ابزارهای بقا ازنخستین هممغز بزرگ چالشهای پیش روبررسی علل کمر درد در میانواکسن دیگری ضد کرونا از دحس و ادراک قسمت پنجمسانسور از روی قصد بسیاری گنجینه ای به نام ویتامین ادامه بحث تکامل چشمنقش حفاظتی مولکول جدید دتمدن بشری و مغز اخلاقییادآوری خواب و رویاخطرات هوش مصنوعیشناخت و معرفت، و نقش آن دپمبرولیزوماب در بیماری چارزش حقیقی زبان قسمت دومچند جهانیتکامل چشمداروی فامپیریدین یا نورلعلم به ما کمک میکند تا موآیا ما تنها موجودات زنده فرایند حذف برخی اجزای مغاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر کپسول نوروهرب بر ندرمان ژنتیکی برای نوآوریمقالاتتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا خداباوری محصول تکاملمنبع خواب و رویااز تکینگی تا مغز، از مغز چرا بیماری های تخریبی مغتاثیر گیاهخواری بر رشد و رویا و خبر از آیندهامید درمان کرونا با همانما تحت کنترل ژنها هستیم یبیماری ای شبیه آلزایمر و هوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان قطع نخايندگان چگونه خواهند دیدمرگ انتقال است یا نابود شبازسازي مغز و نخاع چالشی هوش مصنوعی درمانگر کامپیتری فلوپرازینزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقای موجود زنده از مغز و سیر تکامل ان دلیلی برنامه و ساختار پیچیده مهزینه ای که برای اندیشیدجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان خود را مشابه خود تابزارهای بقای از نخستین مغز بزرگ و فعال یا مغز کوبزرگ شدن مغز محدود به دورواکسن سرطانحس و ادراک قسمت سومسانسور بر بسیاری از حقایگویید نوزده و ایمنی ساکتاداراوون تنها داروی تایینقش حیاتی تلومر دی ان آ دتمساح حد واسط میان مغز کوژن هوش و ساختارهای حیاتی دفاع در برابر تغییر ساختشناسایی سلول های ایمنی اپنج اکتشاف شگفت آور در موارزش حقیقی زبان قسمت سومچندین ماده غذایی که ماننتکامل ابزار هوش ، راه پر داروی تشنجی دربارداریعلایم کمبود ویتامین E را آیا مغز تا بزرگسالی توسعفرد حساس از نظر عاطفی و باز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر کپسول نوروهرب بر تدرمان جدید میگرن با انتی صفحه اصلیآیا دلفین ها می تواند از منحنی که ارتباط بین معرفازدواج های بین گونه ای، رچرا حیوانات سخن نمی گوینتاثیر انتخاب از طرف محیط رویا بخشی حقیقی از زندگی امگا سه عامل مهم سلامتماه رجببیماری ای شبیه ام اس مولتهوش مصنوعی می تواند بر احتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان سکته مايا اراده آزاد توهم است یمراحل ارتقای پله پله کیهبحتی علمی درباره تمایل بهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتسلیم شدن از نورون شروع مزیباترین چیز در افزایش سابزار بقای موجود زنده از مغز آیندگان چگونه است ؟برین نت به جای اینترنتهزینه سنگین انسان در ازاجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کوری گذرای ناشی از موبایابزارهای دفاعی و بقای مومغز حریص برای خون، کلید تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی واکسنی با تاثیر دوگانه احساسیت روانی متفاوتساخت شبکه عصبی با الفبایگوشه بیماری اتوزومال رسسادغام میان گونه های مختلنقش خرچنگ های نعل اسبی درتنفس هوازی و میتوکندریژن یا نقشه توسعه مغز و نقدقیق ترین تصاویر از مغز اشواهدی از دنیسوان(شبه نئپوست ساعتی مستقل از مغز دارزش خود را چگونه میشناسچه زیاد است بر من که در ایتکامل زبانداروی جدید s3 در درمان ام علایم کمبود ویتامین E را آیا همه جنایت ها نتیجه بیقیچی ژنتیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر کپسول نوروهرب بر سدرمانهای بیماری پارکینسسوالات پزشکیآیا دست مصنوعی به زودی قامنشأ اطلاعات و آموخته ها استفاده از هوش مصنوعی در چرا حجم مغز گونه انسان درتاثیر احتمالی عصاره تغلیرویا تخیل یا واقعیتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهماپروتیلینبیماری بیش فعالیهوش مصنوعی و کشف زبان هایتاثیر درجه حرارت بر عملکريتوکسيمب در درمان ام اسايا اراده آزاد توهم است یمزایای شکلات تلخ برای سلبحث درباره پیدایش و منشاهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتشنج چیستزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقای موجود زنده از مغز انسان ایا طبیعتا تمابرای پیش بینی آینده مغز دهزاران سال چشم های بینا وجاذبه و نقش آن در شکلگیریسفرنامه سفر به بم و جنوب کی غایب شدی تا نیازمند دلاثر مضر مصرف طولانی مدت رمغز زنان جوانتر از مغز مربسیاری از بیماری های جدیواسطه ها د رمسیر ایجاد مغخلاصه ای از مطالب همایش مساخت شبکه عصبی مصنوعی با گوشت خواری یا گیاه خواریادغام دو حیطه علوم مغز و نقش داروهاي مختلف معروف تنفس هوازی و میتوکندریژنها نقشه ایجاد ابزار هودلایلی که نشان میدهد ما بشاهکار قرنپیموزایداز نشانه ها و آثار درک شدچهار میلیارد سال تکامل بتکامل ساختار رگهای مغزی داروی جدید ضد میگرنعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا هوش ارثی دریافتی از پقانون مندی نقشه ژنتیکی ماز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر کپسول نوروهرب بر سدرک فرد دیگر و رفتارهای ادرک و احساسپیامهای کاربرانآیا رژیم غذایی گیاهی سلامهندسی ژنتیک در حال تلاش استیفن هاوکینگ در مورد هچرا خشونت و تعصبتاثیر ترکیبات استاتین (سرویاها از مغز است یا ناخوانفجار و توقف تکاملی نشامبانی ذهنی سیاه و سفیدبیماری تی تی پیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر درجه حرارت بر عملکریواستیگمینای آنکه نامش درمان و یادشمسیر دشوار تکامل و ارتقابحثی در مورد نقش ویتامينهوش احساسیتشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقای موجود زنده از مغز انسان برای ایجاد تمدبرخی نکات از گاید لاین پرهستي مادي ای که ما کوچکترحقیقت قربانی نزاع بین بی سفری به آغاز کیهانکیست کلوئید بطن سوماثرات فشار روحی شدیدمغزهای کوچک بی احساسبعد از کروناوبینار اساتید نورولوژی دخونریزی مغز در سندرم کووساختار شبکه های مغزی ثابگیلگمش باستانی کیستارتقا و تکامل سنت آفرینش نقش روزه داری در سالم و جتو دی ان ای خاص ميتوکندريژنها ، مغز و ارادهدندان ها را مسواک بزنید تشبیه سازی میلیون ها جهان پیچیدگی های مغزی در درک زاز نظر علم اعصاب یا نرووسچهار ساعت پس از کشتار خوکتکامل شناخت انسان با کشفداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش سریعی که بدون احسقانون جنگلاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک احساسات و تفکرات دیگسایتهای دیگرآیا رژیم غذایی گیاهی سلامولتیپل اسکلروز در زنان استیفن هاوکینگ در تفسیر چرا در مغز انسان، فرورفتتاثیر دپاکین بر بیماری مرویاهای پر رمز و حیرتی درانواع سکته های مغزیمجموعه های پر سلولی بدن مبیماری ضعف عضلات نزدیک بهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر درجه حرارت بر عملکریسدیپلام تنها داروی تایایندرالمشکلات نخاعیبحثی جالب درباره محدودیتهوش احساسیتشنج عدم توازن بین نورون زبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقای موجود زنده از مغز انسان برای شادمانی طبرخی اثرات مضر ویتامین دهستی ما پس از شروعی چگال حقیقت خواب و رویاسلولهای بنیادی مصنوعی درکاهش التهاب ناشی از بیمااثرات مفید قهوهمغزتان را در جوانی سیمکشتفاوت مغز انسان و میمون هوراپامیل در بارداریخواندن ، یکی از شستشو دهنسازگاری با محیط بین اجزاگیاه خواری و گوشت خوار کدارتوکين تراپی روشی جديد نقش رژیم غذایی بر رشد و اتولید سلولهای جنسی از سلژنهای مشترک بین انسان و ودو ویژگی انتزاع و قدرت تجشبیه سازی سیستم های کوانپیوند مغز و سر و چالشهای از نظر علم اعصاب اراده آزنوار مغزی روشی مهم در تشختئوری تکامل امروز در درمداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا هشیاری کوانتومی وجودقانونمندی و محدودیت عالماز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک تصویر و زبان های مخلتآیا راهی برای رفع کم آبی مواد کوانتومی جدید، ممکناستخوان های کشف شده، ممکچراروياها را به یاد نمی آتاثیر داروهای ضد التهاب رویای شفافانگشت نگاری مغز نشان میدمحل درک احساسات روحانیبیماریهای تحلیل عضلانی اهوش مصنوعی الفاگوتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم های غذایی و نقش مهم ایا کوچک شدن مغزانسان المشکلات بین دو همسر و برخیبحثی در مورد نقش کلسیم و هوش عاطفی بیشتر در زنانتغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقای موجود زنده از مغز انسان برای شادمانی طبرخی اختلالات عصبی مثانهو هر کس تقوای خدا پیشه کنحقیقت راستین انسان علم بسلسله مباحث هوش مصنوعیکاهش دوپامین عامل بیماریاثرات مضر ماری جوانانقش قهوه در سلامتیتفاوت های بین زن و مرد فقورزش هوازی مرتب خیلی به قخواب سالم عامل سلامتیسخن پاک و ثابتگالکانزوماب، دارویی جدیارتباط میکروب روده و پارنقش رژیم غذایی در رشد و اتومورها و التهاب مغزی عاژنهای هوش ، کدامنددو برابر شدن خطر مرگ و میشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر آیا ممکن استاز نظر علم اعصاب اراده آزنورون هاي مصنوعی می توانتئوری تکامل در پیشگیری و داستانها و مفاهیمی اشتباعواملی که برای ظهور لغت اآیا واکنش های یاد گرفته وقارچ بی مغز در خدمت موجوداز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه انسان محدود به ادراتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک عمیق در حیواناتآیاما مقهور قوانین فیزیکموجود بی مغزی که می توانداستروژن مانند سپر زنان دچراروياها را به یاد نمی آتاثیر داروی ضد تشنج سدیم روبات های ریز در درمان بیاندوهگین نباش اگر درب یا محل درک احساسات روحانی دبیهوش کردن در جراحی و بیمهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر رو ح و روان بر جسمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا این جمله درست است کسیمشکلات روانپزشکی پس از سبحثی در مورد عملکرد لوب فهوش عاطفی در زنان بیشتر اتغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و بیان نتیجه ساختماکمردرد و علل آنابزار بقای موجود زنده از مغز انسان رو به کوچک تر شبرخی بیماری ها که در آن بوقت نهيب هاي غير علمي گذشحمله ویروس کرونا به مغزسم زنبور ، کلیدی برای وارکایروپاکتیک چیستاجزای پر سلولی بدن انسان نقش مهاجرت در توسعه نسل اتفاوتهای جنسیتی راهی براورزش هوازی ، بهترین تمریخواب سالم عامل سلامتی و یسریعترین کامپیوتر موجودگامی در درمان بیماریهای ارتباط چاقی و کاهش قدرت بنقش زبان در سلطه و قدرت اتوانایی مغز و دیگر اجزای کلرال هیدرات برای خوابانديدن با چشم بسته در خواب شباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر، یکی از راه حلهافلج بل، فلجی ترسناک که آناز آغاز خلقت تا نگاه انسانورون های ردیاب حافظهتا 20 سال آینده مغز شما به در مانهای کمر دردعوارض ازدواج و بچه دار شدآیا آگاهی پس از مرگ از بیقبل از انفجار بزرگاز تکینگی تا مغز از مغز تنگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر گیاه خواری بر رشد وتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری قلب در بیماری ویرآزمون ذهنی گربه شرودینگرموجودات مقهور ژنها هستنداصول سلامت کمرنزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر درجه حرارت بر عملکروح رهاییانسان قدیم در شبه جزیره عمحدودیت های حافظه و حافظبیوگرافیهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز مشکلات روانپزشکی در عقب هوش عاطفی در زنان بیشتر اتغییر عمودی سر انسان از پزبان و بیان، در سایه پیشرکمردرد با پوشیدن کفش مناابزار بقای موجود زنده از مغز انسان رو به کوچکتر شدبرخی بیماری های خاص که بدوقتی فهمیدی خطا کردی برگحوادث روزگار از جمله ویرسودمندی موجودات ابزی بر کاربرد روباتهای ريزنانواجزایی ناشناخته در شکل گنقش محیط زندگی و مهاجرت دتقلید مرحله ای نسبتا پیشورزش و میگرنخواب عامل دسته بندی و حفطسرگیجه از شایعترین اختلاگامی در درمان بیماریهای ارتباط هوش ساختار مغز و ژنقش زبان در سلطه و قدرت اتوازن مهمتر از فعالیت زیدی متیل فومارات(زادیوا)(شش مرحله تکامل چشمپیشینیان انسان از هفت میفلج خواباز انفجار بزرگ تا انفجار نوروپلاستیسیتی چیستتاثیر مشاهده بر واقعیت بدر محل کار ارزش خودت را بعید نوروز مبارکآیا امکان بازسازی اندامهقدم زدن و حرکت دید را تغیاز تکینگی تا مغز از مغز تنگاهی بر توانایی اجزاي بناتوانی از درمان برخی ویتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماری کویإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمیهمانهای ناخوانده عامل اضطراب و ترسنزاع بین علم و نادانی رو تاثیر درجه حرارت بر عملکروزه داری و بیمار ی ام اس انسان جدید از چه زمانی پامخچه فراتر از حفظ تعادلبیوگرافیهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رایا بیماری ام اس (مولتیپمشاهده آینده از روی مشاهبحثی درباره هوش و تفاوتههوشیاری کوانتومیتغییرات منطقه بویایی مغززبان و تکلم برخی بیماریهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصابزار بقای موجود زنده از مغز ایندگان چگونه استبرخی توجهات در ببمار پارویتامین E برای فعالیت صححافظه و اطلاعات در کجاست سیاهچاله و تکینگی ابتدایکاربرد روباتهای ريز، در احساس گذر سریعتر زماننقش نظام غذایی در تکامل متلقین اطلاعات و حافظهورزش بهترین درمان بیش فعخودآگاهی و هوشیاريسردرد میگرن در کودکانگاهی لازم است برای فهم و ارتباط انسانی، محدود به نقش سجده بر عملکرد مغزتوسعه هوش مصنوعی قادر اسدژا وو یا اشنا پنداریششمین کنگره بین المللی سپیشرفتی مستقل از ابزار هفلج خواب چیستاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر نگاه ناظر هوشیار بدر چه مرحله ای از خواب ، رعامل کلیدی در کنترل کارآآیا انسان با مغز بزرگش اخقدرت انسان در نگاه به ابعاز تکینگی تا مغز از مغز تناتوانی در شناسایی چهره تاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماران مبافراد آغاز حرکت خودشان رمیگرن سردردی ژنتیکی که باطلاعاتی عمومی در مورد منزاع بین علم و جهل رو به پتاثیر درجه حرارت بر عملکروش مقابله مغز با محدودیانسان عامل توقف رشد مغزمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبیان ژن های اسکیزوفرنی دهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر رژیم گیاه خواری بر ایا بدون زبان میتوانیم تمعنی روزهبحثی درباره هوش و تفاوتههوش، ژنتیکی است یا محیطیتغییرات تکاملی سر انسان زبان و شناخت حقیقت قسمت چکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از مغز ابزار برتر بقابرخی روش های تربیتی کودکویتامین E در چه مواد غذایحافظه و اطلاعات در کجاست سیاره ابلهانکجای مغز مسئول پردازش تجاخلاق و علوم اعصابنقش هورمون های تیروئید دتلاش هایی در بیماران قطع ورزش در کمر دردخودآگاهی و هوشیاريسردرد و علتهای آنگاهی مغز بزرگ چالش استارتباط شگفت مغز انسان و فنقش غذاها و موجودات درياتوسعه برخی شغل ها با هوش دژاوو یا آشناپنداریصرع و درمان های آنپاسخ گیاهان در زمان خوردفیلمی بسیار جالب از تغییاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر نگاه انسان بر رفتادر هم تنیدگی کوانتومی و پعادت کردن به نعمتآیا احتمال دارد رویا از آلوب فرونتال یا پیشانی مغاز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تنخاع ما تا پایین ستون فقرتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغزی در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حسمیگرن شدید قابل درمان اساطلاعاتی عمومی در مورد منظام مثبت زندگیتاثیر درجه حرارت بر عملکروش های صرفه جویی در ایجاانعطاف پذیری مکانیسمی علمخچه ابزاري که وظیفه آن فبیست تمرین ساده برای جلوهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر رژیم گیاهخواری بر راه پیروزی در زندگی چیستایا تکامل هدفمند استمغز فکر میکند مرگ برای دیبحثی درباره هوش و تفاوتههیچگاه از فشار و شکست نترثبت امواج الکتریکی در عصزبان و شناخت حقیقت قسمت اکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از مغز از بسیاری حقایق می گربرخی سلولهای عصبی در تلاویتامین دی گنجینه ای بزرحافظه و اطلاعات در کجاستسیاره ابلهانکرونا چه بر سر مغز می آوراخلاق پایه تکامل و فرهنگنقش هورمون زنانه استروژنتلاشی برای درمان قطع نخاوزوز گوشخانواده پایدارسردرد تنشنگذر زمان کاملا وابسته به ارتباط شگفت انگیز مغز اننقش غذاها و موجودات درياتوصیه های غیر دارویی در سدانشمندان ژنی از مغز انسضررهای مصرف شکر و قند بر پختگی پس از چهل سالگي به فیزیکدانان ماشینی برای تاز تکنیکی تا مغز از مغز تچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر نگاه انسان بر رفتادرمان های بیماری آلزایمرعارضه جدید ویروس کرونا سآیا احتمال دارد رویا از آلبخند بزن شاید صبح فردا زاز تکینگی تا مغز از مغز تنخستین تصویر از سیاهچالهتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری اعصاب به علت میتوافزایش مرگ و میر سندرم کومیدان مغناطيسي زمین بشر بلندی در ذهن ما درک بلندینظریه تکامل در درمان بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکروش هایی ساده برای کاهش ااولین هیبرید بین انسان ومدارک ژنتیکی چگونه انسانبیشتر کمردردها نیازی به هوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر عصاره تغلیظ شده گیراست دستی و چپ دستیایرادهای موجود در خلقت بمغز ما کوچکتر از نیم نقطهبحثی درباره هوش و تفاوتههاوکينگ پیش از مرگش رسالجمجمه انسان های اولیهزبان و شناخت حقیقت قسمت دکندر در بیماریهای التهابابزار بقای موجود زنده از مغز به تنهایی برای فرهنگ برخی سيناپسها طی تکامل و واکنش های ناخودآگاه و تقحس چشایی و بویاییسیر آفرینش از روح تا مغز کشف مکانیسم عصبی خوانش پاختلال در شناسایی حروف و نقش ژنتیک در درمان اختلاتلاشی تازه برای گشودن معیک پیشنهاد خوب برای آسان خارق العاده و استثنایی بسردرد سکه ایگربه شرودینگر و تاثیر مشارتباط شگفت انگیز مغز اننقش غذاها و موجودات درياتوصیه هایی در مصرف ماهیدانشمندان روش هاي جدیدی ضررهای شکر بر سلامت مغزپرورش مغز مینیاتوری انسافرگشت و تکامل تصادفی محض از تکینگی تا مغز از مغز تچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر ویتامین دی بر بیمادرمان های جدید میگرنعدم توقف تکامل در یک انداآیا برای تولید مثل همیشه لرزش ناشی از اسیب به عصبلزوم سازگاری قانون مجازااز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید در سرگیجهتاثیر گیاه خواری بر رشد وذهن چند جانبه نیازمند نگافسردگی و اضطراب در بیمامکانیزمهای دفاعی در براببه زودی شبکه مغزی به جای هفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر درجه حرارت بر عملکروش صحبت کردن در حال تکاماولین مورد پیوند سر در انمروری بر تشنج و درمان هایبا هوش مصنوعی خودکار روبهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاریخ همه چیز را ثبت کردهرشته نوروایمونولوژی و نقاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز مادران و کودکان در زمبحثی درباره هوش و تفاوتههاوکينگ پیش از مرگش رسالجنسیت و تفاوت های بیناییزبان و شناخت حقیقت قسمت سکوچک شدن مغز از نئاندرتاابزارهای بقای موجود زندمغز برای فراموشی بیشتر کبررسي علل احتمالي تغيير واکسن کرونا از حقیقت تاتحس و ادراک (قسمت اول )سیستم تعادلی بدنکشف مکانیسمی پیچیده در باختلالات مخچهنقش آتش در رسیدن انسان بهتلاشی جدید در درمان ام اسیکی از علل محدودیت مغز امخدا موجود استسرعت فکر کردن چگونه استگزیده ای از وبینار یا کنفارتباط غیرکلامی بین انسانقشه مغزی هر فرد منحصر بهتوضیحی ساده در مورد هوش مدانشمندان روشی برای تبدیطوفان فقر و گرسنگی و بی سآلودگی هوا و ویروس کرونافراموش کارها باهوش تر هساز تکینگی تا مغز و از مغز چگونه هموساپينس بر زمین تاثیر ویروس کرونا بر مغز درمان های جدید در بیماری عسل طبیعی موثر در کنترل بآیا بزرگ شدن مغز فقط در د