دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تاثیر درجه حرارت بر عملکرد مغز و رشد و تکثیر سلولهای عصبی چگونه است قسمت دوم

در قسمت اول، مختصر درباره نحوه واکنش مغز در برابر تغییرات دما نوشتيم. در ادامه، تاثیر بالا رفتن حرارت را بر عملکرد سلولهاي مغزی و بافت مغز بررسی می کنيم.حرارت، نتیجه و محصول واکنشهای متابوليک در قسمتهای مختلف مغز است. همه واکنشهای فیزیکی و شيميايی در مغز وابسته به حرارت هستند. واکنشهای فیزیکی و شیمیایی بر اساس معادله Van’t Hoff coefficient Q10=2.3 انجام میشود (یعنی افزایش ده درجه سانتیگراد منجر به دو برابر شدن واکنشهای شيميایي و فيزيکي مي گردد)

افزایش درجه حرارت، تاثیرات زیادی بر انتقال در غشای سلولی و تحریکات الکتریکی دارد. انتقال سيناپسي بین نوورنها بیشتر از ايجاد خود پتانسیل الکتریکی در عصب،وابسته به حرارت است. این مطلب مهمی است زیرا میلیاردها سلول مغزی- که با همین ارتباطات سلولی با هم مرتبط هستند- قطعا با افزایش این ارتباطات و افزایش ترشح نوروترانسميترهاي بین سلولی، بسیار تحت تاثیر قرار می گیرد.

محل اصلی حساسیت به حرارت در مغز در preoptic/anterior hypothalamus است ولي دیگر سلولهای مغزی هم به حرارت واکنش زیاد نشان میدهند. حدود 22% نورونها در مغز در پاسخ به افزایش یک درجه سلسیوس حرارت، افزایش ایمپالسهاي عصبی را دارند و بیش از هفتاد درصد سلولهای مغزی در واکنش به سرمای زیاد بين 25℃ تا 37℃، کاهش شدید فعالیت الکتريکي را نشان می دهند.

نورونهاي موجود در جسم سیاه مغز در درجه حرارت 3439 واکنشي طبق معادله Q10=3.7 دارند که بی بار برجسته است یعنی هر ده درجه افزایش درجه حرارت منجر به سه برابر شدن فعالیت عصبها می گردد و طی سرد شدن مطابق با معادله Q10=8.5 عمل می کند، یعنی در اثر کاهش ده درجه حرارت، فعالیت عصب، حدود هشت برابر کاهش می یابد.کاهش سرعت هدایت عصبی را در سلولهای عصبی طی سرد شدن اندام داریم و این اثر برای کسانی- که نوار عصب و عضله می گيرند آشناست. اگر فردی در هوای سرد زمستانی وارد مطب شود و شما بدون گرم کردن اندامهای او، نوار بگیرید سرعت هدایت عصبی به شدت کاهش می یابد.

میزان ترشح نوروترانسميترها هم با کاهش يا افزایش درجه حرارت به ترتیب کاهش و افزایش می یابد.افزايش فعالیت نورونها در آزمایشگاه به صوت منفرد انجام می شود و تاثیر ارتباطات بین نوروني در آزمایشگاه، بررسی نمی شود پس با توجه به افزايش ترشح مواد بین نورونها در شبکه های نوروني مغز، در یک مغز کامل، تاثیر افزایش درجه حرارت بسیار بیشتر از بررسی فعالیت نورون واحد، در آزمایشگاه می باشد.

تاثیر افزایش درجه حرارت بر سد بین خون و مغز و الکتروليتها و آب در مغز چگونه است ؟
بیان شد که افزایش درجه حرارت در حد متعادل، منجر به بهبود عملکرد سلولهای مغزی می شود ولی افزايش درجه حرارت درون مغز از به بالای چهل درجه، تاثیر برعکس دارد و این تاثیر مضر، به خصوص روی سلولهایی است که فعالیت بیشتری دارند.مسمومیت با امفتامين با هیپرترمي شدیدی- که در مغز ایجاد می کند- منجر به تخریب سلولهای مغزی می شود.ورزش شدید در هوای گرم منجر به آسیب دیدن سد بین خون و مغز می گردد. در حالت سرد شدن مغز میزان البوميني که از سد تخریب شده به داخل مغز نفوذ می کند به حدود دو برابر می رسد ولی در وضعیت هيپرترميک و گرم شدن شديد یعنی حدود 41 درجه، این نفوذ به 26 برابر می رسد.این آسیب به سد بین خون و مغز در کورتکس پيريفورميس به حداکثر میرسد.

نفوذ آلبومن به داخل سلولهای مغزی منجر به افزایش آب و تورم و آسیب شدید آنها می شود. در کاهش درجه حرارت مغز هرچند سد بین خون و مغز آسیب می بیند ولی مغز در مقایسه با حالت نرمال، میزان آب کمتری دارد و ادم آن کمتر است. نکته مهم آنکه درجه حرارت مغز در موجود زنده بدون انستزي، هرگز به زیر 34-35 ℃ نمی رسد.برخلاف تصور عموم مردم که درجه حرارت مغز در حدود ثابتی باقی می ماند مطالعات نشان میدهد، درجه حرارت مغز در موش حین فعالیت و استراحت حدود 3℃ تغییر میکند . در انسان، سيستم دفع گرمای بسیار مجهزی از طریق تعريق پوستی وجود دارد

و این مکانیسم کمک می کند تغییرات درجه حرارت مغز در انسان به حداقل برسد.تاثیر برخی داروها و شرایط محیطی، می تواند مکانیسم دفع گرما را کاهش دهد مثلا مصرف امفتامين و یا مواد مخدر میتواند درجه حرارت درونی مغز را به طور برجسته ای بالا ببرد و مکانیسمهای سرد کننده مغز را مختل کند .پس با سیستم پیچیده ای مواجهيم . سرما عملکرد نورونها را کم می کند ولی گرم کردن بیش از حد، آسیب بیشتری را به سلولها وارد می سازد. افزایش درجه حرارت در حد متعادل، عملکرد سلولهای مغزی را بیشتر می کند.

نترسیم !
شاید پس از خواندن این مقاله کسی داخل گرما یا سرما نرود چون بترسد سلولهای مغزی عملکردشان مختل شد ولی بیان شد سیستم پيشرفته تنظیم درجه حرارت در انسان، مانع از تغییرات گسترده دمای داخل مغز می شود. این سیستمهای تنظیم پیچیده ای که خالق سبحان در وجود ما قرار داده است تا حد زیادی جلوی شرایط بحرانی را در انسان می گیرد. قطعا در آینده هم با افزايش يا کاهش درجه حرارت و با وجود تمایزهای ژنتیکی بین انسانها و زاد و ولد آنها، ژن قویتر و مقاومتر در انسان به وجود خواهد آمد و مغز انسان را از آسیب در برابر گرما یا سرمای بیشتر محافظت خواهد کرد و مغز انسان حفظ می شود

و یا حتی ممکن است، بدن انسان بهبود عملکرد و حفاظت بیشتر از سلولها مغزی را در درجه حرارتهای بالا یا پایین بباموزد. در هر صورت باید توجه کنیم درجه حرارت ایده آل برای مغز در حدود 37 تا38 درجه سانتيگراد است، بنابراین فرار ما از آفتاب و گرمایی که معمولا از چهل درجه بالاتر نمی رود و استفاده زیاد از سرد کننده ها در فصل تابستان و حفظ درجه حرارت اتاق در حد 25 درجه، بدن را وادار میکند برای حفظ عملکرد سلولهای مغزی در سرما از مکانیسمهای دفاعی استفاده کند و این خود فشار اضافی ای را بر بدن تحمیل میکند.

به خصوص وقتی بفهميم همه هستی کنونی روی کره زمين محصول تابش خورشید و انرژی موجود در آن است، کمتر از گرما و تابش خورشید خواهیم ترسید . شاید کسانی بگویند باید تابش خورشید، کاهش یابد و سرما را ترجیح دهند ولی شاید بتوان در برابر تابشهاي شدید خورشید هم مکانیسم پربار و سودمندی را ابداع کرد که نه تنها مانع از تابش خورشید نشود بلکه بتواند این انرژی بیشتر را صرف ساخت و ساز سلولی و فعال کردن سلول ها کند.

هرگز چنین چیزی بعید نیست !!
روزگاری طبیعت، برای فرار از تابش زیان بار خورشید لایه های ملانين را در پوست افراد نزدیک به خط استوا وارد کرد که علاوه بر آنکه در برابر امواج فرابنفش و مضر خورشید، سد محافظتی ایجاد میکند ، میتواند در همان حال تاثیرات خوبی در جذب انرژی گرمایی خورشید داشته باشد . و این گرم شدن محيط پوست به نوبه خود میتواند باعث تسهیل انتقال عصبی شود. جهت بررسی تاثیرات مثبت ملانین، به سلسله بحثهای موجود در این کانال تحت عنوان تفاوتهای هوش و اندازه مغز در گونه ها و نژادهای مختلف، قسمت چهارم مراجعه شود.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تاثیر داروی ضد تشنج سدیم چگونه باغبانی باعث کاهش آیا هوش ارثی دریافتی از پازدواج های بین گونه ای، رزیباترین چیز در افزایش سچراروياها را به یاد نمی آآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتاثیر درجه حرارت بر عملکبیماری تی تی پیسلولهای بنیادی مصنوعی درلوب فرونتال یا پیشانی مغهوش مصنوعی از عروسک تا کانسان قدیم در شبه جزیره عتغییر زودتر اتصالات مغزیبحثی جالب درباره محدودیتسرگیجه از شایعترین اختلاما انسانها چه اندازه نزدهوشیاری کوانتومیایا بیماری ام اس (مولتیپحس و ادراک (قسمت اول )برخی اختلالات عصبی مثانهششمین کنگره بین المللی سمراحل ارتقای پله پله کیهوراپامیل در بارداریابزار بقای موجود زنده از دفاع در برابر تغییر ساختتلاش هایی در بیماران قطع مقالاتمغز انسان رو به کوچک تر شکلرال هیدرات برای خواباناختلالات حرکتی در انسانداروی جدید s3 در درمان ام توضیحی ساده در مورد هوش منقش ژنتیک در درمان اختلاکجای مغز مسئول پردازش تجارزش حقیقی زبان قسمت اولدرک احساسات و تفکرات دیگتاثیر کپسول نوروهرب بر تچند جهانیپمبرولیزوماب در بیماری چاز تکینگی تا مغز از مغز تروشهای نو در درمان دیسک بروشهای شناسایی قدرت شنواتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هوش سریعی که بدون احساستفاده از هوش مصنوعی در زیرفون داروی ضد ام اسچراروياها را به یاد نمی آآیا راهی برای رفع کم آبی تاثیر درجه حرارت بر عملکبیماری ضعف عضلات نزدیک بسلسله مباحث هوش مصنوعیلبخند بزن شاید صبح فردا زهوش مصنوعی از عروسک تا کانسان جدید از چه زمانی پاتغییر عمودی سر انسان از پبحثی در مورد نقش کلسیم و سردرد و علتهای آنما با کمک مغز خود مختاريمهوش، ژنتیکی است یا محیطیایا بدون زبان میتوانیم تحس و ادراک (قسمت دوم )برخی بیماری ها که در آن بصرع و درمان های آنمزایای شکلات تلخ برای سلورزش هوازی مرتب خیلی به قابزار بقای موجود زنده از دقیق ترین تصاویر از مغز اتلاشی برای درمان قطع نخاتاثیر ویتامین دی بر بیمامغز انسان رو به کوچکتر شدکمردرد و علل آناختلالات صحبت کردن در انداروی جدید ضد میگرنتکامل چشمنقش انتخاب از طرف محیط، نکشف مکانیسم عصبی خوانش پارزش حقیقی زبان قسمت دومدرک تصویر و زبان های مخلتتاثیر کپسول نوروهرب بر سچندین ماده غذایی که ماننپنج اکتشاف شگفت آور در مواز تکینگی تا مغز از مغز تروشی برای بهبود هوش عاطفتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هشیاری کوانتومی وجوداستیفن هاوکینگ در مورد هزبان چهار حرفی حیات زمینفلج بل، فلجی ترسناک که آننزاع بین جهل و علم رو به پآیاما مقهور قوانین فیزیکتاثیر رو ح و روان بر جسمبیماریهای تحلیل عضلانی اسم زنبور ، کلیدی برای وارلرزش ناشی از اسیب به عصبهوش مصنوعی از عروسک تا کانسان عامل توقف رشد مغزثبت امواج الکتریکی در عصبحثی در مورد عملکرد لوب فسردرد تنشنما تحت کنترل ژنها هستیم یهیچگاه از فشار و شکست نترایا تکامل هدفمند استحس و ادراک قسمت چهارمبرخی بیماری های خاص که بدضررهای مصرف شکر و قند بر مسیر دشوار تکامل و ارتقاورزش هوازی ، بهترین تمریابزار بقای موجود زنده از دلایلی که نشان میدهد ما بتلاشی جدید در درمان ام اسصفحه اصلیمغز ایندگان چگونه استکمردرد با پوشیدن کفش مناادامه بحث تکامل چشمداروی ضد تشنج با قابليت تتکامل ابزار هوش ، راه پر نقش اتصالات بین سلولهای کشف مکانیسمی پیچیده در بارزش حقیقی زبان قسمت سومدرک عمیق در حیواناتتاثیر کپسول نوروهرب بر سچه زیاد است بر من که در ایپوست ساعتی مستقل از مغز داز تکینگی تا مغز از مغز تروشی جدید در درمان قطع نختاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه حافظه را قویتر کنیاستیفن هاوکینگ در تفسیر زبان و بیان، در سایه پیشرفلج خوابنزاع بین علم و نادانی رو آزمون ذهنی گربه شرودینگرتاثیر رژیم گیاه خواری بر بیهوش کردن در جراحی و بیمسودمندی موجودات ابزی بر لزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کانعطاف پذیری مکانیسمی علجمجمه انسان های اولیهبحثی درباره هوش و تفاوتهسردرد سکه ایماه رجبهاوکينگ پیش از مرگش رسالایرادهای موجود در خلقت بحس و ادراک قسمت پنجمبرخی توجهات در ببمار پارضررهای شکر بر سلامت مغزمشکلات نخاعیورزش و میگرنابزار بقای موجود زنده از دندان ها را مسواک بزنید تتمایل زیاد به خوردن بستنسوالات پزشکیمغز ابزار برتر بقاکنفرانس تشنج هتل کوثر اصادغام میان گونه های مختلداروی ضد تشنج با قابليت تتکامل زباننقش حفاظتی مولکول جدید دکشف ارتباط جدیدی از ارتباز نظر علم اعصاب یا نرووسدرگیری قلب در بیماری ویرتاثیر گیاه خواری بر رشد وچهار میلیارد سال تکامل بپیموزایداز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تروشی جدید در درمان سکته متاثیر درجه حرارت بر عملکنگاهی بر قدرت بینایی دراآیا واکنش های یاد گرفته واستخوان های کشف شده، ممکزبان و تکلم برخی بیماریهفلج خواب چیستنزاع بین علم و جهل رو به پإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتاثیر رژیم گیاه خواری بر بیوگرافیسیاهچاله و تکینگی ابتدایلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کماولین هیبرید بین انسان وجنسیت و تفاوت های بیناییبحثی درباره هوش و تفاوتهسرعت فکر کردن چگونه استماپروتیلینهاوکينگ پیش از مرگش رسالاگر نعمت فراموشی نبود بسحس و ادراک قسمت سومبرخی سلولهای عصبی در تلاطی یکصد هزار سال اخیر هرچمشاهده آینده از روی مشاهورزش بهترین درمان بیش فعابزارهای بقای موجود زنددو ویژگی انتزاع و قدرت تجتمدن قدیمی ای در جنوب ایرپیامهای کاربرانمغز از بسیاری حقایق می گرکنگره بین المللی سردرد دادغام دو حیطه علوم مغز و داستانها و مفاهیمی اشتباتکامل ساختار رگهای مغزی نقش حیاتی تلومر دی ان آ دکشف جمجمه ای درکوه ایرهواز نظر علم اعصاب اراده آزدرگیری اعصاب به علت میتوتاثیر گیاه خواری بر رشد وچهار ساعت پس از کشتار خوکپیچیدگی های مغزی در درک زاز تکینگی تا مغز از مغز تريتوکسيمب در درمان ام اسنگاهی بر توانایی اجزاي بآیا آگاهی پس از مرگ از بیاصول سلامت کمرزبان و شناخت حقیقت قسمت چفیلمی بسیار جالب از تغیینظام مثبت زندگیافراد آغاز حرکت خودشان رتاثیر رژیم گیاه خواری بر بیوگرافیسیاره ابلهانممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی از عروسک تا کماولین مورد پیوند سر در انجنسیت و تفاوت های بیناییبحثی درباره هوش و تفاوتهشلیک فراموشیمبانی ذهنی سیاه و سفیدهدف از تکامل مغزاگر نعمت فراموشی نبود بسحساسیت روانی متفاوتبرخی سيناپسها طی تکامل و ظهور امواج مغزی در مغز مصمعنی روزهورزش در کمر دردابزارهای پیشرفته ارتباط ديدن با چشم بسته در خواب تمدن بشری و مغز اخلاقیسایتهای دیگرمغز برای فراموشی بیشتر ککنگره بین المللی سردرد دارتقا و تکامل سنت آفرینش در مانهای کمر دردتکامل شناخت انسان با کشفنقش داروهاي مختلف معروف گنجینه ای به نام ویتامین از نظر علم اعصاب اراده آزرقیبی قدرتمند در برابر متاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغزی روشی مهم در تشخپیوند مغز و سر و چالشهای از تکینگی تا مغز از مغز تریواستیگمینناتوانی از درمان برخی ویآیا امکان بازسازی اندامهاضطراب و ترسزبان و شناخت حقیقت قسمت افیزیکدانان ماشینی برای تنظریه تکامل در درمان بیمافزایش قدرت ادراکات و حستاثیر رژیم گیاهخواری بر بیان ژن های اسکیزوفرنی دسیاره ابلهانمنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی در کامپیوترهااولین تصویر در تاریخ از سجهش های ژنتیکی مفید در سابحثی درباره هوش و تفاوتهشنا در ابهای گرم جنوب نیمجموعه های پر سلولی بدن مهزینه ای که برای اندیشیداگر تلاش انسان امروز براخلاصه ای از مطالب همایش مبررسي علل احتمالي تغيير علم به ما کمک میکند تا مومغز فکر میکند مرگ برای دیوزوز گوشابزارهای دفاعی و بقای مودی متیل فومارات(زادیوا)(تمساح حد واسط میان مغز کومغز بزرگ چقدر مفید هست ؟کندر در بیماریهای التهابارتوکين تراپی روشی جديد در چه مرحله ای از خواب ، رتئوری تکامل امروز در درمنقش روزه داری در سالم و جگیاه خواری و گوشت خوار کداز آغاز خلقت تا نگاه انسارموزی از نخستین تمدن بشرتاثیر گیاه خواری بر رشد ونورون هاي مصنوعی می توانپیوند سر، یکی از راه حلهااز تکینگی تا مغز از مغز ترژیم های غذایی و نقش مهم ناتوانی در شناسایی چهره آیا انسان با مغز بزرگش اخاطلاعاتی عمومی در مورد مزبان و شناخت حقیقت قسمت دفرگشت و تکامل تصادفی محض هفت چیز که عملکرد مغز تو افسردگی و اضطراب در بیماتاثیر عصاره تغلیظ شده گیبیست تمرین ساده برای جلوسیر آفرینش از روح تا مغز مولتیپل اسکلروز در زنان هوش مصنوعی در خدمت خلق وحاولین سلول مصنوعیجهش های ژنتیکی غیر تصادفبحثی درباره هوش و تفاوتهشناخت و معرفت، و نقش آن دمحل درک احساسات روحانیهستي مادي ای که ما کوچکترابزار هوش در حال ارتقا ازخواندن ، یکی از شستشو دهنبررسی و اپروچ جدید بر بیمعلایم کمبود ویتامین E را مغز ما کوچکتر از نیم نقطهیک پیشنهاد خوب برای آسان اثر مضر مصرف طولانی مدت ردژا وو یا اشنا پنداریتنفس هوازی و میتوکندریمغز بزرگ چالش است یا منفعکوچک شدن مغز از نئاندرتاارتباط میکروب روده و پاردر هم تنیدگی کوانتومی و پتئوری تکامل در پیشگیری و نقش رژیم غذایی در رشد و اگالکانزوماب، دارویی جدیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکرمز و رازهای ارتباط غیر کتاثیر گیاه خواری بر رشد ونورون های ردیاب حافظهپیشینیان انسان از هفت میاز تکینگی تا مغز از مغز ترژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونخاع ما تا پایین ستون فقرآیا احتمال دارد رویا از آاطلاعاتی عمومی در مورد مزبان و شناخت حقیقت قسمت سفراموش کارها باهوش تر هسهفت سین یادگاری از میراث الکتروتاکسی(گرایش و حرکتاریخ همه چیز را ثبت کردهبیشتر کمردردها نیازی به سیستم تعادلی بدنمواد کوانتومی جدید، ممکنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاوکرلیزوماب داروی جدید شجهشهای مفید و ذکاوتی که دبحثی درباره احساسات متفاشناسایی سلول های ایمنی امحل درک احساسات روحانی دهستی ما پس از شروعی چگال ابزار بقای موجود زنده از خواب سالم عامل سلامتیبررسی سیستم تعادلی بدن اعلایم کمبود ویتامین E را مغز مادران و کودکان در زمیکی از علل محدودیت مغز اماثرات مفید قهوهدژاوو یا آشناپنداریتنفس هوازی و میتوکندریمغز بزرگ چالشهای پیش روکودک ایرانی که هوش او از ارتباط چاقی و کاهش قدرت بدرمان های بیماری آلزایمرتا 20 سال آینده مغز شما به نقش زبان در سلطه و قدرت اگامی در درمان بیماریهای از تلسکوپ گالیله تا تلسکرویای شفافتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوروپلاستیسیتی چیستپیشرفتی مستقل از ابزار هپاسخ گیاهان در زمان خورداز تکینگی تا مغز از مغز تراه های جدید برای قضاوت رنخستین تصویر از سیاهچالهآیا احتمال دارد رویا از آبلندی در ذهن ما درک بلندیزبان، وسیله شناسایی محیطفراموشی همیشه هم بد نیستهمیشه عسل با موم بخوریمالتهاب شریان تمپورالتبدیل تراکت صوتی مصنوعی با هوش مصنوعی خودکار روبسیستم دفاعی بدن علیه مغز موجود بی مغزی که می تواندهوش مصنوعی درمانگر کامپیايندگان چگونه خواهند دیدجهشهای مفید و ذکاوتی که دبحثی درباره احساساتی غیرشواهدی از دنیسوان(شبه نئمحدودیت های حافظه و حافظو هر کس تقوای خدا پیشه کنابزار بقای موجود زنده از خواب سالم عامل سلامتی و یبررسی علل کمر درد در میانعلت خواب آلودگی بعد از خومغز چون ابزار هوش است دلییادگیری مهارت های جدید داثرات مضر ماری جوانادانشمندان ژنی از مغز انستو دی ان ای خاص ميتوکندريمغز حریص برای خون، کلید تکودکان خود را مشابه خود تارتباط هوش ساختار مغز و ژدرمان های جدید میگرنتاثیر مشاهده بر واقعیت بنقش زبان در سلطه و قدرت اگاهی لازم است برای فهم و از تکنیکی تا مغز از مغز تروبات های ریز در درمان بیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوشیدن چای برای مغز مفید پختگی پس از چهل سالگي به از تکینگی تا مغز از مغز تراه های جدید برای قضاوت رنرمش های مفید در سرگیجهآیا برای تولید مثل همیشه به زودی شبکه مغزی به جای سفر نامه سفر به بم و جنوب فرایند حذف برخی اجزای مغهوموارکتوس ها ممکن است دامیوتروفیک لترال اسکلروتبدیل سلولهای محافط به سبارداری بدون رحمسکته مغزیموجودات مقهور ژنها هستندهوش مصنوعی درخدمت خلق وحايا اراده آزاد توهم است یجاذبه و نقش آن در شکلگیریبخش دیگری در وجود انسان هشاهکار قرنمخچه ، فراتر از حفظ تعادلویتامین E برای فعالیت صحابزار بقای موجود زنده از خواب عامل دسته بندی و حفطبزرگ شدن مغز محدود به دورعوارض ازدواج و بچه دار شدمغز چگونه صداها را فیلتر یادآوری خواب و رویااجزای پر سلولی بدن انسان دانشمندان روش هاي جدیدی تولید سلولهای جنسی از سلمغز زنان جوانتر از مغز مرکوری گذرای ناشی از موبایارتباط انسانی، محدود به درمان های رایج ام استاثیر نگاه ناظر هوشیار بنقش سجده بر عملکرد مغزگاهی مغز بزرگ چالش استاز تکینگی تا مغز از مغز تروح رهاییتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوعی سکته مغزی ، وحشتناک پرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تراه پیروزی در زندگی چیستنرمشهای مهم برای تقویت عآیا بزرگ شدن مغز فقط در دبوزون هیگز چیستسفرنامه سفر به بم و جنوب فرد حساس از نظر عاطفی و بهوش مصنوعی می تواند بر احامگا سه عامل مهم سلامتتری فلوپرازینبازگشت از آثار به سوی خداساخت شبکه عصبی با الفبایمیهمانهای ناخوانده عامل هوش مصنوعی ساخته هوش طبیايا اراده آزاد توهم است یحقیقت راستین انسان علم ببرنامه و ساختار پیچیده مشبیه سازی میلیون ها جهان مخچه ابزاري که وظیفه آن فویتامین E در چه مواد غذایابزار بقای موجود زنده از خودآگاهی و هوشیاريبسیاری از بیماری های جدیعید نوروز مبارکمغز آیندگان چگونه است ؟ژن هوش و ساختارهای حیاتی اجزایی ناشناخته در شکل گدانشمندان روشی برای تبدیتوانایی مغز و دیگر اجزای مغزهای کوچک بی احساسکی غایب شدی تا نیازمند دلارتباط شگفت مغز انسان و فدرمان ژنتیکی برای نوآوریتاثیر نگاه انسان بر رفتانقش غذاها و موجودات درياگذر زمان کاملا وابسته به از تکینگی تا مغز و از مغز روزه داری و بیمار ی ام اس تاثیر گیاه خواری بر رشد وچیزی خارج از مغزهای ما نیآلزایمراز تکینگی تا مغز- از مغز رشته نوروایمونولوژی و نقچرا مغزهای ما ارتقا یافت آیا تکامل و تغییرات ژنتیتاثیر درجه حرارت بر عملکبیماری گیلن باره و بیمارسفرنامه سفر به بم و جنوب قانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشامروز دانش ژنتیک هیچ ابهتری فلوپرازینبازسازي مغز و نخاع چالشی ساخت شبکه عصبی مصنوعی با میگرن سردردی ژنتیکی که بهوش احساسیای آنکه نامش درمان و یادشحافظه و اطلاعات در کجاست برین نت به جای اینترنتشبیه سازی سیستم های کوانمدارک ژنتیکی چگونه انسانویتامین دی گنجینه ای بزرابزار بقای موجود زنده از خودآگاهی و هوشیاريتفاوت مغز انسان و میمون هعامل کلیدی در کنترل کارآمغز انسان ایا طبیعتا تماژن یا نقشه توسعه مغز و نقاحساس گذر سریعتر زمانداروهای مصرفی در ام استوازن مهمتر از فعالیت زیمغزتان را در جوانی سیمکشکاهش التهاب ناشی از بیماارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان جدید میگرن با انتی تاثیر نگاه انسان بر رفتانقش غذاها و موجودات درياگربه شرودینگر و تاثیر مشاز تکینگی تا مغز از مغز تروش مقابله مغز با محدودیتاثیر انتخاب از طرف محیط چگونه مغز پیش انسان یا همچگونه هموساپينس بر زمین آیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز- از مغز رشد مغز علت تمایل انسان بچرا حیوانات سخن نمی گوینآیا خداباوری محصول تکاملتاثیر درجه حرارت بر عملکبیماری ای شبیه آلزایمر و سفرنامه سفر به بم و جنوب قارچ بی مغز در خدمت موجودهوش مصنوعی گوگل به کمک تشانفجار و توقف تکاملی نشاتسلیم شدن از نورون شروع مبحتی علمی درباره تمایل بساختار شبکه های مغزی ثابمیدان مغناطيسي زمین بشر هوش احساسیایندرالحافظه و اطلاعات در کجاست برای پیش بینی آینده مغز دشباهت زیاد بین سلول هاي عمروری بر تشنج و درمان هایواکنش های ناخودآگاه و تقابزار بقای موجود زنده از خانواده پایدارتفاوتهای جنسیتی راهی براعسل طبیعی موثر در کنترل بمغز انسان برای ایجاد تمدژنها نقشه ایجاد ابزار هواخلاق و علوم اعصابداروهای ضد بیماری ام اس وتوسعه برخی شغل ها با هوش نقش قهوه در سلامتیکایروپاکتیک چیستارتباط شگفت انگیز مغز اندرمانهای بیماری پارکینستاثیر ویتامین دی بر بیمانقش غذاها و موجودات درياگزیده ای از وبینار یا کنفاز تکینگی تا مغز از مغز تروش های صرفه جویی در ایجاتاثیر ترکیبات استاتین (سچگونه آن شکری که می خوریمآیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز- از مغزتزمین زیر خلیج فارس تمدنی چرا حجم مغز گونه انسان درآیا دلفین ها می تواند از تاثیر درجه حرارت بر عملکبیماری ای شبیه ام اس مولتسفرنامه سفر به بم و جنوب قدم زدن و حرکت دید را تغیهوش مصنوعی الفاگوانگشت نگاری مغز نشان میدتشنج چیستبحث درباره پیدایش و منشاسخن پاک و ثابتمکانیزمهای دفاعی در برابهوش عاطفی بیشتر در زنانایا کوچک شدن مغزانسان الحافظه و اطلاعات در کجاستبرخی نکات از گاید لاین پرشباهت زیاد بین سلول هاي عمرکز خنده در کجای مغز استواکسن سرطانابزار بقای موجود زنده از خطا در محاسبات چیزی کاملتقلید مرحله ای نسبتا پیشعصب حقوق نورولوومغز انسان برای شادمانی طژنها ، مغز و ارادهاختلال در شناسایی حروف و داروی فامپیریدین یا نورلتوصیه های غیر دارویی در سنقش مهاجرت در توسعه نسل اکاربرد روباتهای ريزنانوارتباط غیرکلامی بین انسادرک فرد دیگر و رفتارهای اتاثیر ژنها بر اختلالات خنقشه مغزی هر فرد منحصر بهگزارش یک مورد جالب لخته واز تکینگی تا مغز از مغز تروش هایی ساده برای کاهش اتاثیر دپاکین بر بیماری مچگونه انتظارات بر ادراک آیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز، از مغز زندگی هوشمند در خارج از زچرا در مغز انسان، فرورفتآیا دست مصنوعی به زودی قاتاثیر درجه حرارت بر عملکبیماری بیش فعالیسفری به آغاز کیهانقدرت انسان در نگاه به ابعهوش مصنوعی از عروسک تا کاندوهگین نباش اگر درب یا تغییر الگوی رشد مغزی با زبحثی در مورد نقش ویتامينسریعترین کامپیوتر موجودما انسانها چه اندازه نزدهوش عاطفی در زنان بیشتر اایا ابزار هوشمندی یا مغز حس چشایی و بویاییبرخی اثرات مضر ویتامین دشش مرحله تکامل چشممرگ انتقال است یا نابود شواسطه ها د رمسیر ایجاد مغابزار بقای موجود زنده از خطا در محاسبات چیزی کاملتلقین اطلاعات و حافظهعضلانی که طی سخن گفتن چقدمغز انسان برای شادمانی طژنهای هوش ، کدامنداختلالات مخچهداروی تشنجی دربارداریتوصیه هایی در مصرف ماهینقش هورمون های تیروئید دکاربرد روباتهای ريز، در ارتروز یا خوردگی و التهادرک و احساستاثیر کپسول نوروهرب بر ننقص در تشخیص هیجانات عامگشایش دروازه جدیدی از طراز تکینگی تا مغز از مغز تروش صحبت کردن در حال تکامتاثیر داروهای ضد التهاب