دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تاثیر درجه حرارت بر عملکرد مغز و رشد و تکثیر سلولهای عصبی چگونه است قسمت دوم

در قسمت اول، مختصر درباره نحوه واکنش مغز در برابر تغییرات دما نوشتيم. در ادامه، تاثیر بالا رفتن حرارت را بر عملکرد سلولهاي مغزی و بافت مغز بررسی می کنيم.حرارت، نتیجه و محصول واکنشهای متابوليک در قسمتهای مختلف مغز است. همه واکنشهای فیزیکی و شيميايی در مغز وابسته به حرارت هستند. واکنشهای فیزیکی و شیمیایی بر اساس معادله Van’t Hoff coefficient Q10=2.3 انجام میشود (یعنی افزایش ده درجه سانتیگراد منجر به دو برابر شدن واکنشهای شيميایي و فيزيکي مي گردد)

افزایش درجه حرارت، تاثیرات زیادی بر انتقال در غشای سلولی و تحریکات الکتریکی دارد. انتقال سيناپسي بین نوورنها بیشتر از ايجاد خود پتانسیل الکتریکی در عصب،وابسته به حرارت است. این مطلب مهمی است زیرا میلیاردها سلول مغزی- که با همین ارتباطات سلولی با هم مرتبط هستند- قطعا با افزایش این ارتباطات و افزایش ترشح نوروترانسميترهاي بین سلولی، بسیار تحت تاثیر قرار می گیرد.

محل اصلی حساسیت به حرارت در مغز در preoptic/anterior hypothalamus است ولي دیگر سلولهای مغزی هم به حرارت واکنش زیاد نشان میدهند. حدود 22% نورونها در مغز در پاسخ به افزایش یک درجه سلسیوس حرارت، افزایش ایمپالسهاي عصبی را دارند و بیش از هفتاد درصد سلولهای مغزی در واکنش به سرمای زیاد بين 25℃ تا 37℃، کاهش شدید فعالیت الکتريکي را نشان می دهند.

نورونهاي موجود در جسم سیاه مغز در درجه حرارت 3439 واکنشي طبق معادله Q10=3.7 دارند که بی بار برجسته است یعنی هر ده درجه افزایش درجه حرارت منجر به سه برابر شدن فعالیت عصبها می گردد و طی سرد شدن مطابق با معادله Q10=8.5 عمل می کند، یعنی در اثر کاهش ده درجه حرارت، فعالیت عصب، حدود هشت برابر کاهش می یابد.کاهش سرعت هدایت عصبی را در سلولهای عصبی طی سرد شدن اندام داریم و این اثر برای کسانی- که نوار عصب و عضله می گيرند آشناست. اگر فردی در هوای سرد زمستانی وارد مطب شود و شما بدون گرم کردن اندامهای او، نوار بگیرید سرعت هدایت عصبی به شدت کاهش می یابد.

میزان ترشح نوروترانسميترها هم با کاهش يا افزایش درجه حرارت به ترتیب کاهش و افزایش می یابد.افزايش فعالیت نورونها در آزمایشگاه به صوت منفرد انجام می شود و تاثیر ارتباطات بین نوروني در آزمایشگاه، بررسی نمی شود پس با توجه به افزايش ترشح مواد بین نورونها در شبکه های نوروني مغز، در یک مغز کامل، تاثیر افزایش درجه حرارت بسیار بیشتر از بررسی فعالیت نورون واحد، در آزمایشگاه می باشد.

تاثیر افزایش درجه حرارت بر سد بین خون و مغز و الکتروليتها و آب در مغز چگونه است ؟
بیان شد که افزایش درجه حرارت در حد متعادل، منجر به بهبود عملکرد سلولهای مغزی می شود ولی افزايش درجه حرارت درون مغز از به بالای چهل درجه، تاثیر برعکس دارد و این تاثیر مضر، به خصوص روی سلولهایی است که فعالیت بیشتری دارند.مسمومیت با امفتامين با هیپرترمي شدیدی- که در مغز ایجاد می کند- منجر به تخریب سلولهای مغزی می شود.ورزش شدید در هوای گرم منجر به آسیب دیدن سد بین خون و مغز می گردد. در حالت سرد شدن مغز میزان البوميني که از سد تخریب شده به داخل مغز نفوذ می کند به حدود دو برابر می رسد ولی در وضعیت هيپرترميک و گرم شدن شديد یعنی حدود 41 درجه، این نفوذ به 26 برابر می رسد.این آسیب به سد بین خون و مغز در کورتکس پيريفورميس به حداکثر میرسد.

نفوذ آلبومن به داخل سلولهای مغزی منجر به افزایش آب و تورم و آسیب شدید آنها می شود. در کاهش درجه حرارت مغز هرچند سد بین خون و مغز آسیب می بیند ولی مغز در مقایسه با حالت نرمال، میزان آب کمتری دارد و ادم آن کمتر است. نکته مهم آنکه درجه حرارت مغز در موجود زنده بدون انستزي، هرگز به زیر 34-35 ℃ نمی رسد.برخلاف تصور عموم مردم که درجه حرارت مغز در حدود ثابتی باقی می ماند مطالعات نشان میدهد، درجه حرارت مغز در موش حین فعالیت و استراحت حدود 3℃ تغییر میکند . در انسان، سيستم دفع گرمای بسیار مجهزی از طریق تعريق پوستی وجود دارد

و این مکانیسم کمک می کند تغییرات درجه حرارت مغز در انسان به حداقل برسد.تاثیر برخی داروها و شرایط محیطی، می تواند مکانیسم دفع گرما را کاهش دهد مثلا مصرف امفتامين و یا مواد مخدر میتواند درجه حرارت درونی مغز را به طور برجسته ای بالا ببرد و مکانیسمهای سرد کننده مغز را مختل کند .پس با سیستم پیچیده ای مواجهيم . سرما عملکرد نورونها را کم می کند ولی گرم کردن بیش از حد، آسیب بیشتری را به سلولها وارد می سازد. افزایش درجه حرارت در حد متعادل، عملکرد سلولهای مغزی را بیشتر می کند.

نترسیم !
شاید پس از خواندن این مقاله کسی داخل گرما یا سرما نرود چون بترسد سلولهای مغزی عملکردشان مختل شد ولی بیان شد سیستم پيشرفته تنظیم درجه حرارت در انسان، مانع از تغییرات گسترده دمای داخل مغز می شود. این سیستمهای تنظیم پیچیده ای که خالق سبحان در وجود ما قرار داده است تا حد زیادی جلوی شرایط بحرانی را در انسان می گیرد. قطعا در آینده هم با افزايش يا کاهش درجه حرارت و با وجود تمایزهای ژنتیکی بین انسانها و زاد و ولد آنها، ژن قویتر و مقاومتر در انسان به وجود خواهد آمد و مغز انسان را از آسیب در برابر گرما یا سرمای بیشتر محافظت خواهد کرد و مغز انسان حفظ می شود

و یا حتی ممکن است، بدن انسان بهبود عملکرد و حفاظت بیشتر از سلولها مغزی را در درجه حرارتهای بالا یا پایین بباموزد. در هر صورت باید توجه کنیم درجه حرارت ایده آل برای مغز در حدود 37 تا38 درجه سانتيگراد است، بنابراین فرار ما از آفتاب و گرمایی که معمولا از چهل درجه بالاتر نمی رود و استفاده زیاد از سرد کننده ها در فصل تابستان و حفظ درجه حرارت اتاق در حد 25 درجه، بدن را وادار میکند برای حفظ عملکرد سلولهای مغزی در سرما از مکانیسمهای دفاعی استفاده کند و این خود فشار اضافی ای را بر بدن تحمیل میکند.

به خصوص وقتی بفهميم همه هستی کنونی روی کره زمين محصول تابش خورشید و انرژی موجود در آن است، کمتر از گرما و تابش خورشید خواهیم ترسید . شاید کسانی بگویند باید تابش خورشید، کاهش یابد و سرما را ترجیح دهند ولی شاید بتوان در برابر تابشهاي شدید خورشید هم مکانیسم پربار و سودمندی را ابداع کرد که نه تنها مانع از تابش خورشید نشود بلکه بتواند این انرژی بیشتر را صرف ساخت و ساز سلولی و فعال کردن سلول ها کند.

هرگز چنین چیزی بعید نیست !!
روزگاری طبیعت، برای فرار از تابش زیان بار خورشید لایه های ملانين را در پوست افراد نزدیک به خط استوا وارد کرد که علاوه بر آنکه در برابر امواج فرابنفش و مضر خورشید، سد محافظتی ایجاد میکند ، میتواند در همان حال تاثیرات خوبی در جذب انرژی گرمایی خورشید داشته باشد . و این گرم شدن محيط پوست به نوبه خود میتواند باعث تسهیل انتقال عصبی شود. جهت بررسی تاثیرات مثبت ملانین، به سلسله بحثهای موجود در این کانال تحت عنوان تفاوتهای هوش و اندازه مغز در گونه ها و نژادهای مختلف، قسمت چهارم مراجعه شود.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
شش مرحله تکامل چشمالتهاب شریان تمپورالبحثی درباره هوش و تفاوتهفلج خواب چیستخودآگاهی و هوشیارينزاع بین علم و جهل رو به پعضلانی که طی سخن گفتن چقدايندگان چگونه خواهند دیدبرخی سيناپسها طی تکامل و لزوم سازگاری قانون مجازاداروهای مصرفی در ام اسهوش مصنوعی از عروسک تا کمابزارهای پیشرفته ارتباط تمساح حد واسط میان مغز کوماپروتیلیندرمانهای بیماری پارکینسهاوکينگ پیش از مرگش رسالارتقا و تکامل سنت آفرینش تئوری تکامل امروز در درممشاهده آینده از روی مشاهروش هایی ساده برای کاهش اورزش بهترین درمان بیش فعاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز از بسیاری حقایق می گرزندگی هوشمند در خارج از زکنگره بین المللی سردرد داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش حیاتی تلومر دی ان آ دسفری به آغاز کیهانکشف جمجمه ای درکوه ایرهواصول سلامت کمرتری فلوپرازینچهار ساعت پس از کشتار خوکسریعترین کامپیوتر موجودپیچیدگی های مغزی در درک زآیا احتمال دارد رویا از آبیوگرافیحافظه و اطلاعات در کجاست نگاهی بر قدرت بینایی دراششمین کنگره بین المللی سامیوتروفیک لترال اسکلروبحثی درباره هوش و تفاوتهفیلمی بسیار جالب از تغییخانواده پایدارنظام مثبت زندگیمقالاتايا اراده آزاد توهم است یبررسي علل احتمالي تغيير ممانتین یا آلزیکسا یا ابداروهای ضد بیماری ام اس وهوش مصنوعی از عروسک تا کمابزارهای دفاعی و بقای موتنفس هوازی و میتوکندریمبانی ذهنی سیاه و سفیددرک فرد دیگر و رفتارهای اهدف از تکامل مغزارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل در پیشگیری و معنی روزهروش صحبت کردن در حال تکامورزش در کمر درداز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز برای فراموشی بیشتر کزیباترین چیز در افزایش سکنگره بین المللی سردرد داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش داروهاي مختلف معروف سلولهای بنیادی مصنوعی درگنجینه ای به نام ویتامین اضطراب و ترستسلیم شدن از نورون شروع منوار مغزی روشی مهم در تشخسرگیجه از شایعترین اختلاپیوند مغز و سر و چالشهای آیا برای تولید مثل همیشه بیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست نگاهی بر توانایی اجزاي بناتوانی از درمان برخی ویصرع و درمان های آنامگا سه عامل مهم سلامتبحثی درباره هوش و تفاوتهفیزیکدانان ماشینی برای تخطا در محاسبات چیزی کاملنظریه تکامل در درمان بیمتاثیر ویتامین دی بر بیماايا اراده آزاد توهم است یبررسی و اپروچ جدید بر بیممنابع انرژي پاک سرچشمه حداروی فامپیریدین یا نورلهوش مصنوعی در کامپیوترهااثر مضر مصرف طولانی مدت رتنفس هوازی و میتوکندریمجموعه های پر سلولی بدن مدرک و احساسهزینه ای که برای اندیشیدارتباط میکروب روده و پارتا 20 سال آینده مغز شما به مغز فکر میکند مرگ برای دیروشهای نو در درمان دیسک بوزوز گوشاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز بزرگ چقدر مفید هست ؟زیرفون داروی ضد ام اسکندر در بیماریهای التهاباز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش روزه داری در سالم و جسلسله مباحث هوش مصنوعیگیاه خواری و گوشت خوار کداطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستنورون هاي مصنوعی می توانسردرد و علتهای آنپیوند سر، یکی از راه حلهاآیا بزرگ شدن مغز فقط در دبیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاستناتوانی در شناسایی چهره ضررهای مصرف شکر و قند بر امروز دانش ژنتیک هیچ ابهبحثی درباره احساسات متفافرگشت و تکامل تصادفی محض خطا در محاسبات چیزی کاملهفت چیز که عملکرد مغز تو صفحه اصلیای آنکه نامش درمان و یادشبررسی سیستم تعادلی بدن امولتیپل اسکلروز در زنان داروی تشنجی دربارداریهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاثرات مفید قهوهتو دی ان ای خاص ميتوکندريمحل درک احساسات روحانیدرک احساسات و تفکرات دیگهستي مادي ای که ما کوچکترارتباط چاقی و کاهش قدرت بتاثیر مشاهده بر واقعیت بمغز ما کوچکتر از نیم نقطهروشهای شناسایی قدرت شنوایک پیشنهاد خوب برای آسان از تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز بزرگ چالش است یا منفعزبان چهار حرفی حیات زمینکوچک شدن مغز از نئاندرتااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش رژیم غذایی در رشد و اسم زنبور ، کلیدی برای وارگالکانزوماب، دارویی جدیاطلاعاتی عمومی در مورد متغییر الگوی رشد مغزی با زنورون های ردیاب حافظهسردرد تنشنپیشینیان انسان از هفت میآیا تکامل و تغییرات ژنتیبیشتر کمردردها نیازی به حس چشایی و بویاییحس و ادراک (قسمت اول )نخاع ما تا پایین ستون فقرضررهای شکر بر سلامت مغزانفجار و توقف تکاملی نشابحثی درباره احساساتی غیرفراموش کارها باهوش تر هسدفاع در برابر تغییر ساختهفت سین یادگاری از میراث سوالات پزشکیایندرالبررسی علل کمر درد در میانمواد کوانتومی جدید، ممکنداروی جدید s3 در درمان ام هوش مصنوعی در خدمت خلق وحاثرات مضر ماری جواناتولید سلولهای جنسی از سلمحل درک احساسات روحانی ددرک تصویر و زبان های مخلتهستی ما پس از شروعی چگال ارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمغز مادران و کودکان در زمروشی برای بهبود هوش عاطفیکی از علل محدودیت مغز اماز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز بزرگ چالشهای پیش روزبان و بیان، در سایه پیشرکودک ایرانی که هوش او از از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش زبان در سلطه و قدرت اسودمندی موجودات ابزی بر گامی در درمان بیماریهای بلندی در ذهن ما درک بلندیتغییر زودتر اتصالات مغزینوروپلاستیسیتی چیستسردرد سکه ایپیشرفتی مستقل از ابزار هآیا خداباوری محصول تکاملبا هوش مصنوعی خودکار روبحس و ادراک (قسمت دوم )نخستین تصویر از سیاهچالهطی یکصد هزار سال اخیر هرچانگشت نگاری مغز نشان میدبخش دیگری در وجود انسان هفراموشی همیشه هم بد نیستدقیق ترین تصاویر از مغز اهمیشه عسل با موم بخوریمپیامهای کاربرانایا کوچک شدن مغزانسان البزرگ شدن مغز محدود به دورموجود بی مغزی که می تواندداروی جدید ضد میگرنهوش مصنوعی درمانگر کامپیاجزای پر سلولی بدن انسان توانایی مغز و دیگر اجزای محدودیت های حافظه و حافظدرک عمیق در حیواناتو هر کس تقوای خدا پیشه کنارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه انسان بر رفتامغز چون ابزار هوش است دلیروشی جدید در درمان قطع نخیادگیری مهارت های جدید داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز حریص برای خون، کلید تزبان و تکلم برخی بیماریهکودکان خود را مشابه خود تاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رو ح و روان بر جسمنقش زبان در سلطه و قدرت اسیاهچاله و تکینگی ابتدایگاهی لازم است برای فهم و به زودی شبکه مغزی به جای تغییر عمودی سر انسان از پنوشیدن چای برای مغز مفید سرعت فکر کردن چگونه استپاسخ گیاهان در زمان خوردآیا دلفین ها می تواند از بارداری بدون رحمحس و ادراک قسمت چهارمنرمش های مفید در سرگیجهظهور امواج مغزی در مغز مصاندوهگین نباش اگر درب یا برنامه و ساختار پیچیده مفرایند حذف برخی اجزای مغدلایلی که نشان میدهد ما بهوموارکتوس ها ممکن است دسایتهای دیگرایا ابزار هوشمندی یا مغز بسیاری از بیماری های جدیموجودات مقهور ژنها هستندداروی ضد تشنج با قابليت تهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاجزایی ناشناخته در شکل گتوازن مهمتر از فعالیت زیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلدرگیری اعصاب به علت میتوویتامین E برای فعالیت صحارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتامغز چگونه صداها را فیلتر روشی جدید در درمان سکته میادآوری خواب و رویااز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر انتخاب از طرف محیط مغز زنان جوانتر از مغز مرزبان و شناخت حقیقت قسمت چکوری گذرای ناشی از موبایاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش سجده بر عملکرد مغزسیاره ابلهانگاهی مغز بزرگ چالش استبوزون هیگز چیستثبت امواج الکتریکی در عصنوعی سکته مغزی ، وحشتناک شلیک فراموشیپختگی پس از چهل سالگي به آیا دست مصنوعی به زودی قابازگشت از آثار به سوی خدابازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت پنجمنرمشهای مهم برای تقویت ععلم به ما کمک میکند تا موانسان قدیم در شبه جزیره عبرین نت به جای اینترنتفرد حساس از نظر عاطفی و بدندان ها را مسواک بزنید تهوش مصنوعی می تواند بر احایا بیماری ام اس (مولتیپتفاوت مغز انسان و میمون همیهمانهای ناخوانده عامل داروی ضد تشنج با قابليت تهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاحساس گذر سریعتر زمانتوسعه برخی شغل ها با هوش مخچه ابزاري که وظیفه آن فرقیبی قدرتمند در برابر مویتامین E در چه مواد غذایارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیمامغز آیندگان چگونه است ؟ريتوکسيمب در درمان ام اسژن هوش و ساختارهای حیاتی از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سمغزهای کوچک بی احساسزبان و شناخت حقیقت قسمت اکی غایب شدی تا نیازمند دلاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش غذاها و موجودات درياسیاره ابلهانگذر زمان کاملا وابسته به بیماری گیلن باره و بیمارجمجمه انسان های اولیهچیزی خارج از مغزهای ما نیشنا در ابهای گرم جنوب نیپرورش مغز مینیاتوری انساآیا رژیم غذایی گیاهی سلابحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت سومچرا مغزهای ما ارتقا یافت علایم کمبود ویتامین E را انسان جدید از چه زمانی پابرای پیش بینی آینده مغز دقانون مندی نقشه ژنتیکی مدو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوش مصنوعی گوگل به کمک تشایا بدون زبان میتوانیم تتفاوتهای جنسیتی راهی برامیگرن سردردی ژنتیکی که بداستانها و مفاهیمی اشتباهوش احساسیاخلاق و علوم اعصابتوصیه های غیر دارویی در سمدارک ژنتیکی چگونه انسانرموزی از نخستین تمدن بشرویتامین دی گنجینه ای بزرارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ژنها بر اختلالات خمغز انسان ایا طبیعتا تماریواستیگمینژن یا نقشه توسعه مغز و نقاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری ممغزتان را در جوانی سیمکشزبان و شناخت حقیقت قسمت دکاهش التهاب ناشی از بیمااز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش غذاها و موجودات درياسیر آفرینش از روح تا مغز گربه شرودینگر و تاثیر مشبیماری ای شبیه آلزایمر و جنسیت و تفاوت های بیناییچگونه مغز پیش انسان یا همشناخت و معرفت، و نقش آن دآلزایمرآیا راهی برای رفع کم آبی بحث درباره پیدایش و منشاحساسیت روانی متفاوتچرا حیوانات سخن نمی گوینعلایم کمبود ویتامین E را انسان عامل توقف رشد مغزبرخی نکات از گاید لاین پرقارچ بی مغز در خدمت موجودديدن با چشم بسته در خواب هوش مصنوعی گوگل به کمک تشایا تکامل هدفمند استتقلید مرحله ای نسبتا پیشمیدان مغناطيسي زمین بشر در مانهای کمر دردهوش احساسیاختلال در شناسایی حروف و توصیه هایی در مصرف ماهیمروری بر تشنج و درمان هایرمز و رازهای ارتباط غیر کواکنش های ناخودآگاه و تقارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر کپسول نوروهرب بر نمغز انسان برای ایجاد تمدرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وژنها نقشه ایجاد ابزار هواز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب نقش قهوه در سلامتیزبان و شناخت حقیقت قسمت سکایروپاکتیک چیستاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاهخواری بر نقش غذاها و موجودات درياسیستم تعادلی بدنگزیده ای از وبینار یا کنفبیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بیناییچگونه هموساپينس بر زمین شناسایی سلول های ایمنی اآیا ما تنها موجودات زنده آیاما مقهور قوانین فیزیکبحثی در مورد نقش ویتامينخلاصه ای از مطالب همایش مچرا حجم مغز گونه انسان درعلت خواب آلودگی بعد از خوانعطاف پذیری مکانیسمی علبرخی اثرات مضر ویتامین دقدم زدن و حرکت دید را تغیدی متیل فومارات(زادیوا)(هوش مصنوعی الفاگوایرادهای موجود در خلقت بتلقین اطلاعات و حافظهمکانیزمهای دفاعی در برابدر چه مرحله ای از خواب ، رهوش عاطفی بیشتر در زناناختلالات مخچهتوضیحی ساده در مورد هوش ممرکز خنده در کجای مغز استرویای شفافواکسن سرطانارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر تمغز انسان برای شادمانی طراه های جدید برای قضاوت رژنها ، مغز و ارادهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم نقش مهاجرت در توسعه نسل ازبان، وسیله شناسایی محیطکاربرد روباتهای ريزنانواز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر عصاره تغلیظ شده گینقشه مغزی هر فرد منحصر بهسیستم دفاعی بدن علیه مغز گزارش یک مورد جالب لخته وبیماری بیش فعالیجهش های ژنتیکی مفید در ساچگونه آن شکری که می خوریمشواهدی از دنیسوان(شبه نئآیا مغز تا بزرگسالی توسعآزمون ذهنی گربه شرودینگرإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبحثی جالب درباره محدودیتخواندن ، یکی از شستشو دهنچرا در مغز انسان، فرورفتعوارض ازدواج و بچه دار شداولین هیبرید بین انسان وبرخی اختلالات عصبی مثانهقدرت انسان در نگاه به ابعدژا وو یا اشنا پنداریهوش مصنوعی از عروسک تا کاگر نعمت فراموشی نبود بستلاش هایی در بیماران قطع ما انسانها چه اندازه نزددر هم تنیدگی کوانتومی و پهوش عاطفی در زنان بیشتر ااختلالات حرکتی در انسانتکامل چشممرگ انتقال است یا نابود شروبات های ریز در درمان بیواسطه ها د رمسیر ایجاد مغارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر سمغز انسان برای شادمانی طراه های جدید برای قضاوت رژنهای هوش ، کدامنداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش هورمون های تیروئید دسفر نامه سفر به بم و جنوب کاربرد روباتهای ريز، در ازدواج های بین گونه ای، رتاریخ همه چیز را ثبت کردهنقص در تشخیص هیجانات عامسکته مغزیگشایش دروازه جدیدی از طرآیا واکنش های یاد گرفته وبیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی غیر تصادفچگونه انتظارات بر ادراک شاهکار قرنآیا همه جنایت ها نتیجه بیافراد آغاز حرکت خودشان ربحثی در مورد نقش کلسیم و خواب سالم عامل سلامتیچراروياها را به یاد نمی آعید نوروز مبارکاولین مورد پیوند سر در انبرخی بیماری ها که در آن بلوب فرونتال یا پیشانی مغدژاوو یا آشناپنداریهوش مصنوعی از عروسک تا کاگر نعمت فراموشی نبود بستلاشی برای درمان قطع نخاما انسانها چه اندازه نزددرمان های بیماری آلزایمرهوشیاری کوانتومیاختلالات صحبت کردن در انتکامل ابزار هوش ، راه پر مراحل ارتقای پله پله کیهروح رهاییوراپامیل در بارداریارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سمغز انسان رو به کوچک تر شراه پیروزی در زندگی چیستکلرال هیدرات برای خواباناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش ژنتیک در درمان اختلاسفرنامه سفر به بم و جنوب کجای مغز مسئول پردازش تجاستفاده از هوش مصنوعی در چند جهانیساخت شبکه عصبی با الفبایپمبرولیزوماب در بیماری چآیا آگاهی پس از مرگ از بیبیماری ضعف عضلات نزدیک بجهشهای مفید و ذکاوتی که دچگونه باغبانی باعث کاهش شبیه سازی میلیون ها جهان آیا هوش ارثی دریافتی از پافزایش قدرت ادراکات و حسبحثی در مورد عملکرد لوب فخواب سالم عامل سلامتی و یچراروياها را به یاد نمی آعامل کلیدی در کنترل کارآاولین تصویر در تاریخ از سبرخی بیماری های خاص که بدلبخند بزن شاید صبح فردا زدانشمندان ژنی از مغز انسهوش مصنوعی از عروسک تا کاگر تلاش انسان امروز براتلاشی جدید در درمان ام اسما با کمک مغز خود مختاريمدرمان های جدید میگرنهوش، ژنتیکی است یا محیطیادامه بحث تکامل چشمتکامل زبانمزایای شکلات تلخ برای سلروزه داری و بیمار ی ام اس ورزش هوازی مرتب خیلی به قارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز انسان رو به کوچکتر شدرشته نوروایمونولوژی و نقکمردرد و علل آناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش انتخاب از طرف محیط، نسفرنامه سفر به بم و جنوب کشف مکانیسم عصبی خوانش پاستیفن هاوکینگ در مورد هتبدیل تراکت صوتی مصنوعی چندین ماده غذایی که ماننساخت شبکه عصبی مصنوعی با پنج اکتشاف شگفت آور در موآیا امکان بازسازی اندامهبیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دچگونه جمعیت های بزرگ شکل شبیه سازی سیستم های کوانآیا هوش سریعی که بدون احسافسردگی و اضطراب در بیمابحثی درباره هوش و تفاوتهفلج بل، فلجی ترسناک که آنخواب عامل دسته بندی و حفطنزاع بین جهل و علم رو به پعسل طبیعی موثر در کنترل باولین سلول مصنوعیبرخی توجهات در ببمار پارلرزش ناشی از اسیب به عصبدانشمندان روش هاي جدیدی هوش مصنوعی از عروسک تا کابزار هوش در حال ارتقا ازتمایل زیاد به خوردن بستنما تحت کنترل ژنها هستیم یدرمان های رایج ام اسهیچگاه از فشار و شکست نترادغام میان گونه های مختلتکامل ساختار رگهای مغزی مسیر دشوار تکامل و ارتقاروش مقابله مغز با محدودیورزش هوازی ، بهترین تمریاز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز ایندگان چگونه استرشد مغز علت تمایل انسان بکمردرد با پوشیدن کفش منااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش اتصالات بین سلولهای سفرنامه سفر به بم و جنوب کشف مکانیسمی پیچیده در باستیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل سلولهای محافط به سچه زیاد است بر من که در ایساختار شبکه های مغزی ثابپوست ساعتی مستقل از مغز دآیا انسان با مغز بزرگش اخبیهوش کردن در جراحی و بیمجاذبه و نقش آن در شکلگیریچگونه جمعیت های بزرگ شکل شباهت زیاد بین سلول هاي عآیا هشیاری کوانتومی وجودالکتروتاکسی(گرایش و حرکبحثی درباره هوش و تفاوتهفلج خوابخودآگاهی و هوشیارينزاع بین علم و نادانی رو عصب حقوق نورولوواوکرلیزوماب داروی جدید شبرخی سلولهای عصبی در تلالزوم سازگاری قانون مجازادانشمندان روشی برای تبدیهوش مصنوعی از عروسک تا کابزارهای بقای موجود زندتمدن قدیمی ای در جنوب ایرماه رجبدرمان جدید میگرن با انتی هاوکينگ پیش از مرگش رسالادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل شناخت انسان با کشفمشکلات نخاعیروش های صرفه جویی در ایجاورزش و میگرناز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز ابزار برتر بقازمین زیر خلیج فارس تمدنی کنفرانس تشنج هتل کوثر اصاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش حفاظتی مولکول جدید دسفرنامه سفر به بم و جنوب کشف ارتباط جدیدی از ارتباستخوان های کشف شده، ممکتری فلوپرازینچهار میلیارد سال تکامل بسخن پاک و ثابتپیموزایدآیا احتمال دارد رویا از آبیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بچگونه حافظه را قویتر کنیشباهت زیاد بین سلول هاي ع