دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

برخی درمان های Spinal Muscular Atrophy

برخی درمان های Spinal Muscular Atrophy

این بیماری، ژنتیکی و اتوزومال مغلوب است. هر فرد طبیعی دو ژن SMN یعنی SMN1andSMN2 را دارد. بیش از 95% این بیماران، به هم خوردن ژن SMN1 را دارند که منجر به کاهش تولید پروتئین SMN میشود. همه ی بیماران یک کپی از SMN2 را دارند. این به ابداع درمان های لازم کمک میکند.

این بیماری با ضعف عضلات قسمت مرکزی بدن مشخص میشود. بیمار قادر به ایستادن ازحالت نشسته بدون کمک دستها نیست و درشانه زدن سر و یا شامپوزدن به سر، مشکل دارد.

برخی درمان های احتمالی:

nusinersen (Spinraza) یک antisense oligonucleotide (ASO) است و در جهشهای کروموزوم 5 که منجر به کاهش پروتئین SMN میشود سودمند است.

Onasemnogene abeparvovec (Zolgensma) ژن درمانی در کودکان دو سال و کمتر مبتلا به این بیماری: در این حالت کوشش میشود کپی ای از ژن کد کننده ی پروتئین SMN به بیماری منتقل شود.

Risdiplam (Evrysdi) یک survival of motor neuron 2 (SMN2) mRNA splicing modifier است که برای درمان جهش ها در کروموزوم 5 استفاده میشود. در نوع 1و2و3 بیماری در بالغین و کودکان استفاده میشود.

درمان با والپروات، فنی توئین و یا ریلوزول بی اثر بوده است.

https://emedicine.medscape.com/article/1181436-treatment

Spinal Muscular Atrophy Pathophysiology - Rare Disease Advisor


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
آیا ما تنها موجودات زنده هوش مصنوعی الفاگوتاریخ همه چیز را ثبت کردهاولین هیبرید بین انسان و حقیقت خواب و رویاواکسن آلزایمرقلب یا مغزاختراع جدید اینترنت کواندورترین نقطه ی قابل مشاهاصول توسعه ی یک ذهن کاملذهن ما از در هم شکستن منبمیوتونیک دیستروفیمغز انسان برای ایجاد تمدبرای زندگی سالم، یافتن تکتاب زیست شناسی باورزبان چهار حرفی حیات زمینتوازن مهمتر از فعالیت زیچگونه تکامل مغزهای کنونیشگفتی های نقشه ی ژنتیکیآیا احتمال دارد رویا از آهوش مصنوعی از عروسک بازی ترک امروزایمان به رویاحافظه و اطلاعات در کجاستورزش هوازی مرتب خیلی به ققدم زدن و حرکت دید را تغیارتباط انسانی، محدود به دانشمندان نورون مصنوعی سبلعیدن ستاره توسط سیاهچارموزی از نخستین تمدن بشرما اشیا را آنطور که هستندمغز بزرگترین مصرف کننده برخی روش های تربیتی کودکگل خاردار، زیباستسفر فقط مادی نیستتکامل مادی تا ابزار هوشمچالش هوشیاری و اینکه چرا شباهت مغز با کیهان مادیآیاما مقهور قوانین فیزیکهوش مصنوعی از عروسک تا کمتشخیص آلزایمر سالها قبل ایران بزرگحس و ادراک قسمت 82یاد بگیر فراموش کنیلاموژین داروی ضد اوتیسم؟از نخستین همانند سازها تداروی تشنجی دربارداریبه زودی شبکه مغزی به جای رویاها از مغز است یا ناخوماست مالی با هوش انسانینقش نگاه از پایین یا نگاهبسیاری از بیماری های جدیگامی در درمان بیماریهای سلولهای ایمنی القا کنندهتکامل شناخت انسان با کشفنخاع ما تا پایین ستون فقرضررهای مصرف شکر و قند بر آزادی عقیده، آرمانی که تهوش عاطفی قسمت نهمتغییر دیگران یا تغییر خوابتدایی که در ذهن دانشمنحس و ادراک قسمت پنجاهکلمات بلند نه صدای بلندمن کسی در ناکسی دریافتم از تکینگی تا مغز و از مغز داروی ضد تشنج با قابليت تبیماری گیلن باره و بیمارروش هایی برای جلوگیری از مدل هولوگرافیک تعمیم یافنقش داروهاي مختلف معروف تفاوت های تکاملی در مغز وپول و شادیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر نگاه انسان بر رفتاچرا حجم مغز گونه انسان درعلم و ادراک فقط مشاهده ی افت هوشیاری به دنبال کاههوشیاری سنتی یا هوشیاری جنبه های موجی واقعیتابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت ششمکندر در بیماریهای التهابمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تدر کمتر از چند ماه سوش جدبیهوشی در بیماران دچار اریشه های مشترک حیاتمرگ تصادفینقشه های مغزی جدید با جزیتلاشی تازه برای گشودن معپیدایش زبانتاثیر گیاه خواری بر رشد ونظریه ی تکامل در درمان بیعوارض ازدواج و بچه دار شدالگوی بنیادین و هوشیاریهدف از تکامل مغزجهان یکپارچهابزار بقای موجود زنده از خواندن ، یکی از شستشو دهندرمان پوکی استخوانمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تباهوش ترین و با کیفیت تریراست دستی و چپ دستینه به اعدامساخت شبکه عصبی با الفبای تنها در برابر جهانپروتئین های ساده ی ابتداهمه چیز، ثبت می شودتاثیر داروهای ضد التهاب غم بی پایانجهانی که از یک منبع، تغذیانقراض را انتخاب نکنیدوقتی فهمیدی خطا کردی برگفیزیک مولکولها و ذرات در ابزارهای بقا ازنخستین همخبر مهم تلسکوپ هابلدرمانهای بیماری پارکینسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز، از مغز تمشکلات روانپزشکی پس از سبحثي درباره هوش و تفاوتهزمان و صبرتو با باورهایت کنترل میشنوار مغزی روشی مهم در تشخسریعترین کامپیوتر موجودآن چیزی که ما جریان زمان هندسه بنیادینتاثیر درجه حرارت بر عملکجاذبه و نقش آن در شکلگیریانسان یک کتابخانه استواقعیت فیزیکی، تابعی از فرایند حذف برخی اجزای مغاجزای پر سلولی بدن انسان دل به دریا بزناستفاده از سلول های بنیادرگیری مغز در بیماری کویمنحنی که ارتباط بین معرفمعرفت و شناختبخش بزرگتر کیهان ناشناختکی غایب شدی تا نیازمند دلزندگی، مدیریت انرژیتوهم فضای خالینیاز به آموزش مجازی دیجیشنا در ابهای گرم جنوب نیاچیز جدید را بپذیرشناخت و معرفت، و نقش آن دآیا مغز تا بزرگسالی توسعهوش مصنوعی از عروسک های بتازه های اسکیزوفرنی(جنواولین تصویر در تاریخ از سحقیقت در علم، هرگز نهایی واکسن ایرانی کرونا تولیدقلب دروازه ی ارتباطادامه بحث تکامل چشمديدن با چشم بسته در خواب اصول سلامت کمرذهن چند جانبه نیازمند نگمیگرن و پروتئین مرتبط با مغز انسان برای شادمانی طبرخی ملاحظات در تشنج های کتاب طبیعت در قالب هندسهزبان نیاز تکاملی استتوسعه هوش مصنوعی قادر اسچگونه جمعیت های بزرگ شکل شگفتی های زنبور عسلآیا احتمال دارد رویا از آهوش مصنوعی از عروسک بازی ترکیب آمار و ژنتیکاین پیوند نه با مغز بلکه حافظه ی هوش مصنوعیورزش هوازی ، بهترین تمریقدرت مردمارتباط از بالا به پایین مدانشمندان یک فرضیه رادیکبنی عباس، ننگی بر تاریخرمز و رازهای ارتباط غیر کما به جهان های متفاوت خودمغز حریص برای خون، کلید تبرخی سلولهای عصبی در تلاگل درون گلدانسفر نامه سفر به بم و جنوب تکامل مداومچالش هوشیاری و اینکه چرا شباهت کیهان و مغزآب زندگی است قسمت چهارمهوش مصنوعی از عروسک تا کمتصویر خورشید یا خود خورشایرادهای موجود در خلقت بحس و ادراک قسمت 87یادگیری مهارت های جدید دلایو دوم دکتر سید سلمان فاز نخستین همانند سازها تداروی جدید ALSبه زیر پای خود نگاه نکن برویاهای پر رمز و حیرتی درماشین دانشنقش نظام غذایی در تکامل مبسیاری از بیماری های جدیگامی در درمان بیماریهای سلولهای بنیادی مصنوعی درتکامل، نتیجه ی برنامه رینخستین تمدن بشریضررهای شکر بر سلامت مغزآزار دیگری، آزار خود استهوش عاطفی قسمت هفتمتغییر دادن ژنها آیا روزی ابتذال با شعار دینحس و ادراک قسمت پنجاه و یکلوزاپین داروی ضد جنونمن پر از تلخیماز تکینگی تا مغز از مغز تداروی ضد تشنج توپیراماتبیماری آلزایمر، استیل کوروش هایی ساده برای کاهش امدل های ریز مغز مینی بریننقش درختان در تکاملتفاوت های زبانی سرمنشا تپول و عقیدهسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر نگاه انسان بر رفتاچرا خشونت و تعصبعلم و روحافتخار انسانهوش، ژنتیکی است یا محیطیجنسیت و تفاوت های بیناییابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت شصت و هشتکوچ از محیط نامناسبمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تدر آرزوهایت مداومت داشتهبیوگرافیرژیم های غذایی و نقش مهم مرگی وجود نداردنقشه با واقعیت متفاوت استلاشی جدید در درمان ام اسپیر شدن حتمی نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد ونظریه ی تکامل در درمان بیعید نوروز مبارکالگوبرداری از طبیعتهدف از خلقت رسیدن به ابزاجهان یکپارچهابزار بقای موجود زنده از خواب سالم عامل سلامتیدرمان پوکی استخوانمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز- از مغز باور و کیهان شناسیرجزخوانی هایی که امروز بنه به اعدامساختن آیندهتنهاییپروتز چشمهمه ی سردردها بی خطر نیستتاثیر داروی ضد تشنج سدیم غم بی پایانجهانی در ذهنانواع سکته های مغزیوقتی پر از گل شدی خودت را فیزیک و هوشیاریابزارهای بقای موجود زندهخدا موجود استدرها بسته نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز، از مغز تمشکلات روانپزشکی در عقب بحثی جالب درباره محدودیتزمان واقعیت است یا توهمتو باید نیکان را به دست بنوار مغز، ترجمه ی فعالیت سرگیجه از شایعترین اختلاآنچه ناشناخته است باید شهندسه در پایه ی همه ی واکتاثیر درجه حرارت بر عملکجبران از دست رفته هاواقعیت چند سویهفراتر از دیوارهای باوراجزایی ناشناخته در شکل گدلایلی که نشان میدهد ما باستفاده از سلول های بنیادرگیری مغز در بیماران مبمنشأ اطلاعات و آموخته ها مغز فکر میکند مرگ برای دیبخش دیگری در وجود انسان هکیهان خود را طراحی میکندزندان ذهنیتوهم فضای خالی یا توهم فضتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)چیزی منتظر شناخته شدنشناخت حقیقت یا آرزوهای گآیا همه جنایت ها نتیجه بیهوش مصنوعی از عروسک های بتازه های بیماری پارکینسواولین دارو برای آتاکسی فحقیقت راستین انسان علم بواکسن اسپایکوژنقلب روباتیکاداراوون تنها داروی تاییدی متیل فومارات(زادیوا)(اضطراب و ترسذهن هوشیار در پس ماده ی ممیگرن سردردی ژنتیکی که بمغز انسان برای شادمانی طبرخی مرزهای اخلاق و علوم کتاب، سفری به تاریخزبان و کلمه حتی برای کسانتوسعه برخی شغل ها با هوش چگونه جمعیت های بزرگ شکل شانس یا نتیجه ی تلاشآیا برای تولید مثل همیشه هوش مصنوعی از عروسک بازی ترکیب حیوان و انساناین اندوه چیستحافظه انسان و حافظه ی هوشورزش و میگرنقدرت و شناخت حقیقتارتباط بین هوش طبیعی و هودانشمندان ژنی از مغز انسبه قفس های سیاهت ننازرمز پیشرفت تواضع است نه طما با کمک مغز خود مختاريممغز در تنهایی آسیب میبینبرخی سيناپسها طی تکامل و گل زندگیسفر به مریخ در 39 روزتکامل چشمچالش هوشیاری و اینکه چرا شباهت زیاد بین سلول هاي عآب زندگی است قسمت هفتمهوش مصنوعی از عروسک تا کمتصویر در هم تنیدگی کوانتایستادن در برابر آزادی بحس و ادراک قسمت چهلیادآوری خواب و رویالبخند بزن شاید صبح فردا زاز نخستین همانند سازها تداروی جدید s3 در درمان ام به سخن توجه کن نه گویندهرویای شفافمبانی ذهنی سیاه و سفیدنقش نظریه تکامل در شناسابشکه ای که ته نداره پر نمگاهی لازم است برای فهم و سلام تا روشناییتکثیر سلول در برابر توقف نخستین تصویر از سیاهچالهطلوع و حقیقتآسيب میکروواسکولاریا آسهوش عاطفی قسمت یازدهتغییر زودتر اتصالات مغزیابداع دی ان ای بزرگترین دحس و ادراک قسمت پنجاه و دکلید نزدیک و نگاه تو بر فمنابع انرژي پاک سرچشمه حاز تکینگی تا مغز از مغز تدارویی خلط آوربیماری الزایمرروش جدید تولید برقمدیون خود ناموجودنقش ذهن و شناخت در حوادث تفاوت ایستایی و تکاپوپوست ساعتی مستقل از مغز دسوخت هیدروژنی پاکتاثیر ویتامین دی بر بیماچرا در مغز انسان، فرورفتعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهافراد آغاز حرکت خودشان رهیچ نقطه ای مرکزی تر از اجنسیت و تفاوت های بیناییابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت شصت و دوکوچک شدن مغز از نئاندرتامنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تدر آسمان هدیه های نادیدنبیوگرافیرژیم های غذایی و نقش مهم مراحل ارتقای پله پله کیهنقص در تشخیص هیجانات عامسیاره ابلهانتمایل زیاد به خوردن بستنپیشینیان انسان از هفت میتاثیر گیاه خواری بر رشد ونظریه ی ریسمانعامل کلیدی در کنترل کارآالتهاب شریان تمپورالهر چیز با هر چیز دیگر در تجهان کنونی و مغز بزرگتریابزار بقای موجود زنده از خواب سالم عامل سلامتی و یدرمان ام اس(مولتیپل اسکلمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز- از مغز باید از انسان ترسیدرحم مصنوعینه جنگ و نه خونریزیساختار فراکتال وجود و ذهتنهایی رمز نوآوری استپروتز عصبی برای تکلمهمیشه چشمی مراقب و نگهباتاثیر درجه حرارت بر مغزغیرقابل دیدن کردن مادهجهان، تصادفی نیستانگشت ماشه ایوقتی تو از یاد گرفتن باز فیزیکدانان ماشینی برای تابزارهای بقای از نخستین خدا نور آسمان ها و زمین ادرهای اسرارآمیز و پوشیدهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز، از مغز تمشاهده گر جدای از شیء مشابحثی در مورد نقش ویتامين زمان پلانکتو تغییر و تحولینوار عصب و عضلهسرگردانیآنچه واقعیت تصور میکنیم هندسه زبانِ زمان استتاثیر درجه حرارت بر عملکجدا کردن ناخالصی هاواقعیت چیستفرد موفقاحیای بینایی نسبی یک بیمدنیای شگفت انگیز کوانتوماستفاده از سلول های بنیادرگیری مغزی در سندرم کوومنشاء کوانتومی هوشیاری امغز قلببخشیدن دیگران یعنی آرامشکیهانِ هوشیارِ در حال یازونیسومایدزونا به وسیله ویروس ابله توهم چیستچیزی خارج از مغزهای ما نیشناخت درون، شناخت بیرون؛آیا هوش مصنوعی می تواند نهوش مصنوعی از عروسک بازی تازه های درمان ام اساولین دروغحقیقت غیر فیزیکیواکسن اسپایکوژن ضد کروناقلب را نشکنادب برخورد با دیگراندین اجباریاطلاع رسانی اینترنتیذهن تو همیشه به چیزی اعتقمیگرن شدید قابل درمان اسمغز انسان رو به کوچک تر شبرخی نکات از گاید لاین پرکتابخانهزبان و بیان نتیجه ساختماتوصیه های سازمان بهداشت چگونه حافظه را قویتر کنیشانس یا تلاشآیا بزرگ شدن مغز فقط در دهوش مصنوعی از عروسک بازی ترازودوناین ایده که ذرات سیاهچالحباب های کیهانی تو در توورزش بهترین درمان بیش فعقدرت کنترل خودارتباط شگفت مغز انسان و فدانشمندان پاسخ کوانتومی به مغز خزندگان خودت اجازرمز بقای جهش ژنتیکیما بخشی از این جهان مرتبطمغز را از روی امواج بشناسبرداشت مغز ما از گذر زمانگلوله ی ساچمه ایسفر تجهیزات ناسا به مریخ تکامل و ارتقای نگاه تا عمچالش دیدگاه های سنتی در بشباهت زیاد بین سلول هاي عآب زندگی است قسمت اولهوش مصنوعی از عروسک تا کمتصویر زیبا از سلولاکنون را با همه ی نقص هایحس و ادراک قسمت چهل و هفتیاری خدا نزدیک استلحظات خوش با کودکاناز نشانه ها و آثار درک شدداروی جدید میاستنی گراویبوزون هیگز چیستروان سالممباحث مهم حس و ادراکنقش هورمون های تیروئید دبشریت از یک پدر و مادر نیگاهی مغز بزرگ چالش استسلاح و راهزنیتأثیر نیکوتین سیگار بر منخستین روبات های زنده ی جطلای سیاهآسیب ها ناشی از آلودگی هوهوش عاطفی قسمت پنجمتغییر عمودی سر انسان از پابزار هوش در حال ارتقا ازحس و ادراک قسمت پنجاه و سکلام و زبان، گنجینه ای بسمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تداستانها و مفاهیمی اشتبابیماری ای شبیه آلزایمر و روش صحبت کردن در حال تکاممدیریت اینترنت بر جنگنقش روی و منیزیم در سلامتتفاوت ارباب و رهبر حقیقیپوشاندن خود از نورسودمندی موجودات ابزی بر تاثیر ویروس کرونا بر مغز چرا ذرات بنیادی معمولاً علم به ما کمک میکند تا موافراد بی دلیل دوستدار تو هیچ چیز همیشگی نیستجهل مقدسابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت شصت و ششکوچکترین چیز یک معجزه اسمنابع بی نهایت انرژی در داز تکینگی تا مغز از مغز تدر آستانه ی موج پنجم کوویبیان ژن های اسکیزوفرنی درژیم ضد التهابیمرز مرگ و زندگی کجاستنقطه ی رسیدن به قلهسیر آفرینش از روح تا مغز تمدن قدیمی ای در جنوب ایرپیشرفت های جدید علوم اعصتاثیر گیاه خواری بر رشد ونظریه تکامل در درمان بیمعادت همیشه خوب نیستامواجی که به وسیله ی ماشیهر جا که جات میشه، جات نیجهان کاملی در اطراف ما پرابزار بقای موجود زنده از خواب عامل دسته بندی و حفطدرمان تومورهای مغزی با امنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز- از مغزتبابا زود بیارحم مصنوعیچه زیاد است بر من که در ایساختار شبکه های مغزی ثابتنبیه چقدر موثر استپرورش مغز مینیاتوری انساهمیشه اطمینان تو بر خدا بتاثیر درجه حرارت بر عملکغرور و علمجهش های ژنتیکی مفید در ساانگشت نگاری مغز نشان میدوقتی ریشه ها عمیقند از چیفاکسیبتابزارهای دفاعی و بقای موخدا بخشنده است پس تو هم بدروغ نگو به خصوص به خودتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز روده تا مغزمشاهده آینده از روی مشاهبحثی در مورد نقش کلسیم و زمان به چه دلیل ایجاد میشتو جهانی هستی که خودش را نوار عصب و عضلهسربازان ما محققا غلبه می آنچه حس می کنیم، نتیجه ی هندسه، نمایشی از حقیقتتاثیر درجه حرارت بر عملکانسان باشجدایی خطای حسی استواقعیت چیستفرد یا اندیشهاحیای بینایی نسبی یک بیمدنیایی پر از سیاهچاله استیفن هاوکینگ در مورد هدرگیری مغزی در سندرم کوومهمان ناخواندهمغز ما کوچکتر از نیم نقطهبخشش، عقلانی یا غیر عاقلکیست هیداتید مغزبدون پیر فلککیست کلوئید بطن سومزیباترین چیز در پیر شدنتوهم و خیالچیزی شبیه نور تو نیستشناسایی تاریخچه ی تکاملیآیا هوش مصنوعی زندگی بشرهوش مصنوعی از عروسک بازی تبدیل پلاستیک به کربن و ساولین سلول مصنوعیحقیقت غیر قابل شناختواکسن دیگر کرونا ساخته شقوی تر باشادراک ما درک ارتعاشی است دین، اجباری نیستاطلاعات حسی ما از جهان، چذهن خود را مشغول هماهنگیمیدان مغناطيسي زمین بشر مغز انسان رو به کوچکتر شدبرخی نرمش ها برای زانوکجای مغز مسئول پردازش تجزبان و بیان، در سایه پیشرتوصیه های غیر دارویی در سنگاه مادی غیر علمی استشاهکار قرنآیا تکامل و تغییرات ژنتیهوش مصنوعی از عروسک بازی تراشه ی هوش مصنوعی در مغزاین ابتدای تناقض هاستحباب هایی تو در توورزش در کمر دردقدرت انسان در نگاه به ابعارتباط شگفت انگیز مغز اندانشمندان اولین سلول مصنبه نقاش بنگررمز جهانما تحت کنترل ژنها هستیم یمغز زنان جوانتر از مغز مربررسي علل احتمالي تغيير گلوئونسفر دشوار اکتشافتکامل و ریشه ی مشترک خلقتچاالش ها در تعیین منبع هوشجاعت و ترسآب زندگی است قسمت دومهوش مصنوعی به کمک هوش طبیتصویر زیبای اصفهاناکوییفلکسحس و ادراک قسمت چهل و هشتژن همه چیز نیستلرزش ناشی از اسیب به عصباز نظر علم اعصاب یا نرووسداروی جدید آلزایمربوزون هیگز جهان را از متلروبات ها قول میدهندمبتکران خودشکوفانقش هورمون زنانه استروژنبعد پنجمگذر زمان کاملا وابسته به سلسله مباحث هوش مصنوعیتأثیر نگاه انسان بر رفتانرمش های مفید برای درد زاطوفان فقر و گرسنگی و بی سآسیب روانی شبکه های اجتمهوش عاطفی قسمت اولتغییرات منطقه بویایی مغزابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت پنجاه و شکلام، در تحولی شگفت آور بمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تدخالت در ساختار ژنهابیماری ای شبیه ام اس مولتروشهای نو در درمان دیسک بمداخله ی زیانبار انساننقش روزه داری در سالم و جتفاوتهای جنسیتی راهی براپیموزایدسی و سه پل اصفهانتاثیر ژنها بر اختلالات خچراروياها را به یاد نمی آعلم بدون توقفافزایش قدرت ادراکات و حسهیچ چیز، چقدر حقیقی استجهان فراکتالابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک سی و هفتمکووید نوزده و خطر بیماری منابع جدید انرژیاز تکینگی تا مغز از مغز تدر درمان بیماری مولتیپل بیان حقیقترژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومرز بین انسان و حیوان کجانقطه ای بود و دگر هیچ نبوسیستم تعادلی بدنتمدن پیشرفته ی پیشینیانپیشرفت در عقل است یا ظواهتاثیر گیاه خواری بر رشد ونظریه تکامل در درمان بیمعادت کن خوب حرف بزنیامیوتروفیک لترال اسکلروهر حرکت خمیده می شود و هر جهان پیوستهابزار بقای موجود زنده از خودآگاهی و هوشیاريدرمان تشنجمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز، از مغز باد و موجرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرنه عدم مطلق بلکه عدم با قسادیسم یا لذت از آزار دادتهدیدهای هوش مصنوعیپرکاری تیروئیدهمیشه به آنچه داری، خوشنتاثیر درجه حرارت بر عملکغربال در زندگیجهش های ژنتیکی غیر تصادفانتقال ماده و انرژیویتنام نوعی کرونا ویروس فاجعه ی جهل مقدسابعاد و نیازهای تکاملیخدای رنگین کماندریای خدامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمشاهدات آمیخته با اشتباهبحثی در مورد حقیقت فضا و زمان شگفت انگیزتو جدای از کیهان نیستینوار عصب و عضله تعیین محلسردرد میگرنآنها نمیخواهند دیگران راهنر فراموشیتاثیر درجه حرارت بر عملکانسان جدید از چه زمانی پاجریان انرژی در سیستم های واقعیت های متفاوتفرد حساس از نظر عاطفی و باحساس گذر سریعتر زماندنیا، هیچ استاستیفن هاوکینگ در تفسیر درگیری اعصاب به علت میتومهندسی ژنتیک در حال تلاش مغز مانند تلفن استمغز مادران و کودکان در زمبدون زمان، ماده ای وجود نکاهش مرگ و میر ناشی از ابزیباترین چیز در افزایش ستوهم وجودنکاتی در مورد تشنجشناسایی سلول های ایمنی اآیا هوش ارثی دریافتی از پهوش مصنوعی از عروسک بازی تبدیل تراکت صوتی مصنوعی اوکرلیزوماب داروی جدید شحقایق ممکن و غیر ممکنواکسن دیگری ضد کرونا از دقیچی ژنتیکیادغام میان گونه های مختلدیوار همه اش توهم بوداطلاعاتی عمومی در مورد مذهن سالممیدان های مغناطیسی قابل مغز ایندگان چگونه استبرخی نرمش های گردنکرونا چه بر سر مغز می آورزبان و تکلم برخی بیماریهتوصیه هایی در مصرف ماهینگاه محدود و تک جانبه، مششاهکار شش گوشآیا جنین انسان، هوشمندی هوش مصنوعی از عروسک بازی تراشه ی بیولوژِیکاینکه به خاطرخودت زندگی حد و مرزها توهم ذهن ماستوزن حقیقی معرفت و شناختقدرت ذهنارتباط شگفت انگیز مغز اندانشمندان تغییر میدان مغبه نقاش بنگررمز جهان خاصیت فراکتالمانند آب باشمغزهای کوچک بی احساسبررسی و اپروچ جدید بر بیمگمان میکنی جرمی کوچکی در سفرنامه سفر به بم و جنوب تکامل ابزار هوش ، راه پر ناتوانی از درمان برخی ویشرکت نورالینک ویدیویی ازآب زندگی است قسمت سومهوش مصنوعی به شناسایی کاتصویربرداری فضاپیمای آماکسی توسین و تکامل پیش احس و ادراک قسمت چهل و دومژن همه چیز نیستلرزش عضله یا فاسیکولاسیواز نظر علم اعصاب اراده آزداروی جدید ای ال اسبی نهایت در میان مرزهاروبات های ریز در درمان بیمجموعه های پر سلولی بدن منقش ویتامین K در ترمیم اسبعد از کروناگذشته را دفن کنسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتئوری تکامل امروز در درمنرمش های مفید در سرگیجهطوفان زیباییآسیب عصب پا به دنبال اعتیهوش عاطفی قسمت دهمتغییرات آب و هوایی که به ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیست و چهکلرال هیدرات برای خوابانمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تدر مانهای کمر دردبیماری اسپینال ماسکولار روشهای شناسایی قدرت شنوامدارک ژنتیکی چگونه انساننقش رژیم غذایی بر رشد و اتقلید مرحله ای نسبتا پیشپیموزایدسیلی محکم محیط زیست بر انتاثیر کلام در آیات کلام بچراروياها را به یاد نمی آعلم در حال توسعهافزایش مرگ و میر سندرم کوهیچ وقت خودت را محدود به جهان قابل مشاهده بخش کوچابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک- قسمت پنجاه و کودک هشت ساله لازم است آدمناطق خاص زبان در مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تدر سال حدود 7 میلیون نفر بیداری و خواب کدام بهتر ارژیم غذایی ضد التهابیمرز جدید جستجو و اکتشاف، نقطه بی بازگشتسیستم دفاعی بدن علیه مغز تمدن بشری و مغز اخلاقیپیشرفت ذهن در خلاقیت استتاثیر گیاه خواری بر رشد ونظریه تکامل در درمان بیمعادت کردن به نعمتامید نیکو داشته باش تا آنهرچیز با یک تاب تبدیل به جهان پیوستهابزار بقای موجود زنده از خودآگاهی و هوشیاريدرمان جدید ALSمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز، از مغز باد غرور و سر پر از نخوت ورساناها و ابر رساناها و عنهایت معرفت و شناخت درک عسازگاری با محیط بین اجزاتو یک معجزه ایپرتوهای صادر شده از سیاههمیشه داناتر از ما وجود دتاثیر درجه حرارت بر عملکمقالاتجهش تمدنی عجیب و شگفت انساندوه در دنیا استویتامین E برای فعالیت صحفاصله ها در مکانیک کوانتابعاد اضافه ی کیهانخدایی که ساخته ی ذهن بشر درک فرد دیگر و رفتارهای امنبع هوشیاری کجاست؟(قسممطالبه ی حق خودبحثی در مورد عملکرد لوب فزنان باهوش ترتو دی ان ای خاص ميتوکندرينوبت کودکانسردرد میگرن در کودکانآنژیوگرافی از مغزهنر حفظ گرهتاثیر رو ح و روان بر جسمانسان خطرناکترین موجودجریان انرژی در سیستم های واقعیت و مجازفردا را نمیدانیماحساسات کاذبدندان ها را مسواک بزنید تاستخوان های کشف شده، ممکدرختان چگونه بر تشکیل ابمهربانی، شرط موفقیتموفقیت هوش مصنوعی در امتمغز چون ابزار هوش است دلیبرنامه و ساختار پیچیده مکاهش التهاب ناشی از بیمازیر فشار کووید چه باید کرتوهم وجودچگونه مولکول های دی ان ایشواهدی از نوع جدیدی از حاآیا هوش سریعی که بدون احسهوش مصنوعی از عروسک بازی تبدیل سلولهای محافط به سايندگان چگونه خواهند دیدحل مشکلواکسن سرطانقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصادغام دو حیطه علوم مغز و دید تو همیشه محدود به مقداطلاعاتی عمومی در مورد مذهت را روی چیزهای مفید متمیدان های کوانتومی خلامغز ابزار بقای برتر مادیبرخی یونها و مولکول های مکریستال هازبان و شناخت حقیقت قسمت چتوضیحی ساده در مورد هوش منگاه انسان محدود به ادراشاید گوشی و چشمی، آماده شآیا جهان ذهن و افکار ما مهوش مصنوعی از عروسک بازی تربیت کودکان وظیفه ای مهاینکه خانواده ات سالم باحریص نباشوزوز گوشقدرت عشقارتباط غیرکلامی بین انسادانشمندان روش هاي جدیدی به نادیدنی ایمان بیاوررنگ کردن، حقیقت نیستماه رجبمغز، فقط گیرندهبررسی ژنها در تشخیص بیماگنجینه ای به نام ویتامین سفرنامه سفر به بم و جنوب تکامل تکنولوژیناتوانی در شناسایی چهره شربت ضد خلطآب، زندگی است(قسمت پنجم)هوش مصنوعی در کامپیوترهاتصور از زمان و مکاناگر فقط مردم میفهمیدند کحس و ادراک قسمت چهل و سومژن هوش و ساختارهای حیاتی لزوم سازگاری قانون مجازااز نظر علم اعصاب اراده آزداروی جدید برای میاستنی بی هیچ می ایی و بی هیچ میرروبات کیانمحل درک احساسات روحانینقش ژنتیک در درمان اختلابعد از کروناگریه ی ابر، رمز طراوت باغسم زنبور ، کلیدی برای وارتئوری تکامل در پیشگیری و نرمش های موثر در کمردردطولانی ترین شبآسانی موفقیتهوش عاطفی قسمت دومتغییرات تکاملی سر انسان ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیست و یککمالگرایی دشمن پیشرفتمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تدر محل کار ارزش خودت را ببیماری اضطراب عمومیروشی برای بهبود هوش عاطفمروری بر تشنج و درمان هاینقش رژیم غذایی در رشد و اتقلید از روی طبیعتپیچیدگی های مغزمگسسینوریپا داروی ترکیبی ضدتاثیر کپسول نوروهرب بر ننزاع بین جهل و علم رو به پعلم راهی برای اندیشیدن اافزایش سرعت پیشرفت علوم هیچ کاری نکردن به معنی چیجهان موازی و حجاب هاابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک- قسمت بیست و پکودک ایرانی که هوش او از مناطق خاصی از مغز در جستجاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های اسرار آمیز در آبیست تمرین ساده برای جلورژیم غذایی ضد دردمرزهای حقیقی یا مرزهای تنمیتوان با بیرون انداختنسکوت و نیستیتمدن زیر آبپیشرفتی مستقل از ابزار هتاثیر گیاه خواری بر رشد وهفت چیز که عملکرد مغز تو عادت بد را ترک کنامید نجاتهز ذره، یک دنیاستجهان پر از چیزهای اسرار آابزار بقای موجود زنده از خودت را از اندیشه هایت حفدرمان جدید میگرن با انتی منبع هوشیاری کجاست قسمت53از تکینگی تا مغز، از مغز بار بزرگ ایستادن بر دو پارشته نوروایمونولوژی و نقنهایت در بی نهایتستم با شعار قانون بدترین تو یک جهان در مغز خودت هسپرتوزایی از جسم سیاههمیشه راهی هستتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر ویتامین دی بر بیماجهشهای مفید و ذکاوتی که داندوه دردی را دوا نمیکندویتامین E در چه مواد غذایفاصله ی همیشگی تصویر سازابعاد بالاترخسته نباشی بابااز سایه بگذردرک نیازمند شناخت خویش امنبع هوشیاری کجاست؟(قسممطالبی در مورد تشنجبحثی درباره هوش و تفاوتهزنجیرها را ما باید پاره کتو در میانه ی جهان نیستی نور درونسردرد و علتهای آنآنان که در قله اند هرگز خهنر رها شدن از وابستگیتاثیر روده بر مغزانسان عامل توقف رشد مغزجریان انرژی در سیستم های واقعیت و انعکاسفرزندان زمان خوداخلاق و علوم اعصابده روش موفقیتاستروژن مانند سپر زنان ددرختان اشعار زمیندرد باسن و پا به دلیل کاهموفقیت در تفکر استمغز چگونه صداها را فیلتر برنامه ی مسلط ژنها در اختکاهش حافظه هرچند فرایندیزیرفون داروی ضد ام استوهم بی خداییچگونه میتوان با قانون جنشواهدی از دنیسوان(شبه نئآیا هشیاری کوانتومی وجودهوش مصنوعی از عروسک بازی تبر را بردارايا اراده آزاد توهم است یحلقه های اسرارآمیزواکسن سرطانقانون مندی نقشه ژنتیکی مارتقا و تکامل سنت آفرینش دیدن خدا در همه چیزاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نذخیره ی شگفت انگیز اطلاعمیدان بنیادین اطلاعاتمغز ابزار برتر بقابرخی اثرات مضر ویتامین دکریستال زمان(قسمت اولزبان و شناخت حقیقت قسمت اتیوتیکسن داروی ضد جنوننگاه از بیرون مجموعهشاید درست نباشدآیا جهش های ژنتیکی، ویروهوش مصنوعی از عروسک بازی ترجمه ای ابتدایی از اسرااینترنت بدون فیلتر ماهواحرکت چرخشی و دائمی کیهانوسواس، بیماری استقضاوت ممنوعارتروز یا خوردگی و التهادانشمندان روشی برای تبدیبه هلال بنگررنگین کمانماپروتیلینمغزتان را در جوانی سیم کشبررسی بیماری التهابی رودگویید نوزده و ایمنی ساکتسفرنامه سفر به بم و جنوب تکامل جریان همیشگی خلقتنادیدنی ها واقعی هستندشش مرحله تکامل چشمآتاکسی فریدریشهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتصادف یا قوانین ناشناختهاگر میدانی مصیبت بزرگتر حس و ادراک قسمت نهمژن یا نقشه توسعه مغز و نقلزوم سازگاری قانون مجازااز واقعیت امروز تا حقیقتداروی جدید برای کاهش وزنبی ذهن و بی روحروح در جهانی دیگر استمحل درک احساسات روحانی دنقش گرمایش آب و هوا در همبعد از کرونا دلخوشی بیهوگربه شرودینگر و تاثیر مشسماگلوتید داروی کاهش دهنتئوری جدید، ویران کردن گنرمشهای مهم برای تقویت عطی یکصد هزار سال اخیر هرچآشنا پنداریهوش عاطفی قسمت سومتغذیه بر ژنها تاثیر داردابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیست و دوکمردردمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تدر چه مرحله ای از خواب ، ربیماری بیش فعالیروشی جدید در درمان قطع نخمرکز هوشیاری، روح یا بدن نقش زنجبیل در جلوگیری از تقلید از طبیعتپیچیدگی های مغزی در درک زسیگار عامل افزایش مرگ ومتاثیر کپسول نوروهرب بر تنزاع بین علم و نادانی رو علم ساختن برج های چرخانافسردگی و اضطراب در بیماهیچ کس مانند تو نگاه نمیکجهان ما میتواند به اندازابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک- قسمت شصت و چهکودکان میتوانند ناقل بی منبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های بیماری آلزایمربیش از نیمی از موارد انتقراه فراری نیستمزایای شکلات تلخ برای سلنمیتوان بر سیاه سیاه نوشسکوت، پر از صداتمدنی قدیمی در شمال خلیج پپوگستتاثیر گیاه خواری بر رشد وهفت سین یادگاری از میراث عادت دادن مغز بر تفکرامید جدید بر آسیب نخاعیهزینه ای که برای اندیشیدجهان پر از چیزهای جادویی ابزار بقای موجود زنده از خودروهای هیدروژنیدرمان جدید کنترل مولتیپلمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسماز تکینگی تا مغز، از مغز مسمومیت دانش آموزان، قمابار سنین ابزار هوشمندی ارشد مغز فرایندی پیچیده انهادینه سازی فرهنگ اختلاستم، بی پاسخ نیستپرسش و چستجو همیشه باقی اهمیشه عسل با موم بخوریمتاثیر درجه حرارت بر عملکصفحه اصلیجهشهای مفید و ذکاوتی که داندوهگین نباش اگر درب یا ویتامین کافتون های زیستیاتفاق و تصادفخطا در محاسبات چیزی کاملاز علم جز اندکی به شما دادرک و احساسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسممطالعه ای بیان میکند اهدبحثی درباره هوش و تفاوتهزندگی فعال و مثبت روند آلتوقف؛ شکستنورون هاي مصنوعی می توانسردرد تنشنآنزیم تولید انرژی در سلوهنر، پر کردن است نه فحش دتاثیر رژیم گیاه خواری بر انسانیت در هم تنیده و متصجستجوی متن و تصویر به صورواقعیت خلا و وجود و درک مفرضیه ای جدید توضیح میدهاخلاق پایه تکامل و فرهنگدهن، بزرگترین سرمایهاسرار آفرینش در موجاسرار بازسازی اندام هادردهای سال گذشته فراموش مولکول ضد پیریمغز ناتوان از توجیه پیدابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱کاهش دوپامین عامل بیماریزیرک ترین مردمتوهم تنهاییچگونه مغز پیش انسان یا همشیشه ی بازالتی و سیلیکونآیا واکنش های یاد گرفته وهوش مصنوعی از عروسک بازی تحریک عمقی مغزايا اراده آزاد توهم است یحمله ویروس کرونا به مغزواکسن ضد اعتیادقانون گذاری و تکاملارتقا یا بازگشت به قبل ازدیدگاه نارسای دوگانه ی ماعتماد به خودذره ی معین یا ابری از الکمیدازولام در درمان تشنج مغز از بسیاری حقایق می گربرخی اختلالات عصبی مثانهکریستال زمان(قسمت دوم)زبان و شناخت حقیقت قسمت دتیک و اختلال حرکتینگاه از دور و نگاه از نزدشایسته نیست در جیب خود قرآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجهوش مصنوعی از عروسک بازی ترس و آرمان هاایندرالحس متفاوتیک پیام منفرد نورون مغزی قطار پیشرفتارزش های وارونهدانش، قفل ذهن را باز میکنبه کدامین گناه کشته شدندرهبر حقیقیماجرای جهل مقدسمغزتان را در جوانی سیمکشبررسی سیستم تعادلی بدن اگوشه بیماری اتوزومال رسسسفرنامه سفر به بم و جنوب تکامل داروینی هنوز در حانادانی در قرن بیست و یکم،ششمین کنگره بین المللی سآتش منبع انرژیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتضادهای علمیاگر نیروی مغناطیس نباشد حس و ادراک قسمت چهارمژن ضد آلزایمرلزوم عدم وابستگی به گوگل از کجا آمده ام و به کجا میداروی جدید برای ای ال اسبی شرمیروح رهاییمحدودیت چقدر موثر استنقش پیش زمینه ها و اراده بعد از کرونا دلخوشی بیهوگزیده ای از وبینار یا کنفسندرم کووید طولانیتا 20 سال آینده مغز شما به چرا ماشین باید نتایج را پطبیعت موجی جهانآشنا پنداریهوش عاطفی قسمت ششمثبت و دستکار ی حافظهابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیست و سوکمردرد ناشی از تنگی کانامنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تدر ناامیدی بسی امید استبیماری تی تی پیروشی جدید در درمان نابینمرکز حافظه کجاستنقش زبان در سلطه و قدرت اتقویت استخوان در گرو تغذپیوند قلب خوک، به فرد دچاسیاهچاله هاتاثیر کپسول نوروهرب بر سنزاع بین علم و جهل رو به پعلایم کمبود ویتامین E را افسردگی و ساختار مغزهیچ کس حقیقت را درون مغز جهان مادی، تجلی فضا در ذهابزار بقا از نخستین همانحساسیت روانی متفاوتکودکان خود را مشابه خود تمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های جدید میگرنبیشتر کمردردها نیازی به راه های جدید برای قضاوت رمسمومیت دانش آموزان بی گنمایش تک نفرهسکته مغزیتمرکز و مدیتیشنپایان، یک آغاز استتاثیر گیاهخواری بر رشد و عارضه جدید ویروس کرونا سامید درمان کرونا با همانهزینه سنگین انسان در ازاجهان دارای برنامهفلج نخاعی با الکترودهای ابزار بقای موجود زنده از خورشید مصنوعیدرمان جدید ای ال اس، توفرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز، از مغز مسیر دشوار تکامل و ارتقابارداری بدون رحمرشد مغز علت تمایل انسان بچهار میلیارد سال تکامل بستون فقرات انسان دو پا جلپرسشگری نامحدودهمیشه، آنطور نیست که هستتاثیر درجه حرارت بر عملکسوالات پزشکیجوانان وطناندام حسی، درک از بخش هایویتامین کا و استخوانفروتنی معرفتیاتوبان اطلاعات و پلِ بینخطا در محاسبات چیزی کاملازدواج های بین گونه ای، ردرک کنیم ما همه یکی هستیممنبع هوشیاری کجاست؟(قسممعماری، هندسه ی قابل مشابحثی درباره هوش و تفاوتهزندگی هوشمند در خارج از زتولید مثل اولین ربات های نورون های ردیاب حافظهسردرد سکه ایآینه در اینههوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر رژیم گیاه خواری بر انسانیت در برابر دیگرانجستجوی هوشیاری در مغز ماوالزارتان داروی ضد فشار فساد اقتصادی سیتماتیک دراختلاف خانوادگی را حل کندو ویژگی انتزاع و قدرت تجدو بیماری روانی خود بزرگ اصل بازخورددردی که سالهاست درمان نشمولتیپل اسکلروز در زنان مغز و قلب در جنین موش مصنبرین نت به جای اینترنتکاهش سن بیولوژیکی، تنها زیست شناسی کل در جزء فراکتوهم جداییچگونه هموساپينس بر زمین شکل های متفاوت پروتئین هآیا یک، وجود داردهوش مصنوعی از عروسک بازی تحریک عمقی مغز در آلزایمای نعمت من در زندگیمحمایت از طبیعتواکسن علیه سرطانقانون جنگلارتوکين تراپی روشی جديد دژا وو یا اشنا پنداریاعتماد به خودذرات کوانتومی زیر اتمی قمکان زمان یا حافظه زمانمغز به تنهایی برای فرهنگ برخی اصول سلامت کمرکریستال زمان(قسمت سوم)زبان و شناخت حقیقت قسمت ستیروفیبان موثر در سکته ی نگاه از درون مجموعه با نگشادی، پاداش انجام وظیفهآیا خداباوری محصول تکاملهوش مصنوعی از عروسک بازی تسلیم شدن از نورون شروع مایا کوچک شدن مغزانسان الحس چشایی و بویایییک پیشنهاد خوب برای آسان لمس کوانتومیارزش حقیقی زبان قسمت اولدائما بخوانبه امید روزهای بهترروی و منیزیم در تقویت استماجرای عجیب گالیلهمغط یک گیرنده استبررسی علل کمر درد در میانگوشت خواری یا گیاه خواریسفری به آغاز کیهانتکامل داروینی هنوز در حانازوکلسینصبر و واقعیتآثار باستانی تمدن های قدهوش مصنوعی درمانگر کامپیتظاهر خوابیده ی مادهاگر نعمت فراموشی نبود بسحس و ادراک قسمت نوزدهمژنها نقشه ایجاد ابزار هومقاومت به عوارض فشار خون از کسی که یک کتاب خوانده داروی جدید برای دیابتبی عدالتی در توزیع واکسن روزه داری متناوب، مغز را محدودیت های حافظه و حافظنقش آتش در رسیدن انسان بهتفکر قبل از کارگزارش یک مورد جالب لخته وسندرم گیلن باره به دنبال تا بحر یفعل ما یشاچرا مغز انسان سه هزار سالطبیعت بر اساس هماهنگیآشناپنداری چیستهوش عاطفی بیشتر در زنانثبت امواج الکتریکی در عصابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیستمکمردرد و علل آنمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تدر هم تنیدگی مرزها و بی مبیماری دویکروشی جدید در درمان سکته ممرکز حافظه کجاستنقش زبان در سلطه و قدرت اتقویت حافظه یا هوش مصنوعپیوند مغز و سر و چالشهای سیاهچاله های فضایی منابعتاثیر کپسول نوروهرب بر سنسبیت عام از زبان دکتر برعلایم کمبود ویتامین E را اقلیت خلاقهیچ اندر هیچجهان مرئی و نامرئیابزار بقا از نخستین همانخفاش با شیوع همه گیری جدیکودکان را برای راه آماده منبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های جدید در بیماری با هوش مصنوعی خودکار روبراه های جدید برای قضاوت رچند نرمش مفید برای کمردرسال سیزده ماههتمرکز بر هدفپاسخ گیاهان در زمان خوردتاثیر انتخاب از طرف محیط عدم توقف تکامل در یک انداامیدوار باش حتی اگر همه چهزاران سال چشم های بینا وجهان در حال نوسان و چرخشفلج بل، فلجی ترسناک که آنابزار بقای موجود زنده از خوش قلبی و مهربانیدرمان جدید سرطانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز از مغز تا مسئول صیانت از عقیده کیسبازگشایی مجدد مطب دکتر سرشد در سختی استتو کجای جهانیچهار ساعت پس از کشتار خوکستارگانی قبل از آغاز کیهآلودگی هوا چالش قرن جدیدهمکاری یا رقابتتاثیر درجه حرارت بر عملکپیامهای کاربرانجوانان وطنانرژی بی پایان در درون هرویتامین کا در سبزیجاتفروتنی و غروراتوسوکسیمایدخطای ادراک کارمااسکلت خارجی در درمان اختدرک احساسات و تفکرات دیگمنبع هوشیاری کجاست؟(قسممعنی روزهبحثی درباره هوش و تفاوتهزندگی و داراییتولید یا دریافت علمنوروپلاستیسیتی چیستسردرد عروقی میگرنآیندههورمون شیرساز یا پرولاکتتاثیر رژیم گیاه خواری بر انسان، گونه ای پر از تضادحفره در مغزواکنش های ناخودآگاه و تقفشار و قدرتاختلال خواب فرد را مستعد فضای قلب منبع نبوغ استاختلال در شناسایی حروف و دو بار در هفته ماهی مصرف اصل در هم تنیدگی و جهانی درس گرفتن از شکست هامواد کوانتومی جدید، ممکنمغز و اخلاقبرای یک زندگی معمولیکایروپاکتیک چیستزیست شناسی باور حقیقت یا توهم جدایی و توهم علمچگونه هوشیاری خود را توسشکل پنجم مادهآیا کیهان می تواند یک شبیهوش مصنوعی از عروسک بازی تداوم مهم است نه سرعتای همه ی وجود منحوادث روزگار از جمله ویرواکسنی با تاثیر دوگانه اقانون جنگلارتباط میکروب روده و پاردژاوو یا آشناپنداریاعتماد بی موردذرات کوانتومی زیر اتمی قمکانیک کوانتومی بی معنی مغز بیش از آنچه تصور میشوبرخی اطلاعات روانشناسی مکشف مکانیسم عصبی خوانش پزبان جانسوزتکنولوژی های جدید و حالتنگاه حقیقی نگاه به درون اشب سیاه سحر شودآیا دلفین ها می تواند از هوش مصنوعی از عروسک بازی تشنچ پانایوتوپولوس تشنج ایا این جمله درست است کسیحس و ادراک (قسمت اول )یک آلل ژنتیکی که از نئاندلوب فرونتال یا پیشانی مغارزش حقیقی زبان قسمت دومداروهای مصرفی در ام اسبه بالا بر ستارگان نگاه کرویا و واقعیتماده ی تاریکنفرت، اسیب به خود استبزرگ فکر کنگیلگمش باستانی کیستسقوط درون جاذبه ای خاص، چتکامل داروینی هنوز در حانباید صبر کرد آتش را بعد صبر بسیار بایدآرامش و دانشهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتظاهری از ماده است که بیداگر نعمت فراموشی نبود بسحس و ادراک قسمت هفتمژنها ، مغز و ارادهمقایسه رقابت و همکاریاز آغاز خلقت تا نگاه انساداروی جدید ضد میگرنبیمار 101 ساله، مبتلا به سروزه داری و بیمار ی ام اس مخچه فراتر از حفظ تعادلنقش انتخاب از طرف محیط، نتفکر ترکیبی در هوش مصنوعگشایش دروازه جدیدی از طرسندرم پیریفورمیستاول کف پا و حقیقتچرا مغزهای ما ارتقا یافت طعمه ی شبکه های ارتباط اجآشتی بهتر استهوش عاطفی در زنان بیشتر اجلو رفتن یا عقبگردابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت دهمکمردرد با پوشیدن کفش منامنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تدر هم تنیدگی کوانتومیبیماری دیستروفی میوتونیريتوکسيمب در درمان ام اسمرکز خنده در کجای مغز استنقش سجده بر عملکرد مغزتقویت سیستم ایمنیپیوند اندام از حیوانات بسیاهچاله ها، دارای پرتو تاثیر کتامین در درمان پانسبت ها در کیهانعلائم عصبی آلزایمر، با ااقیانوس نادانیهیچگاه از فشار و شکست نترجهان مشارکتیابزار بقا از نخستین همانخلا، حقیقی نیستکوری گذرای ناشی از موبایمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های جدید سرطانبا هر چیزی که نفس می کشد مراه پیروزی در زندگی چیستچند جهانیسانسور از روی قصد بسیاری تمرکز بر امروزپختگی پس از چهل سالگي به هم نوع خواری در میان پیشیتاثیر احتمالی عصاره تغلیعدم درکامیدواری و مغزهستي مادي ای که ما کوچکترفلج خوابابزار بقای موجود زنده از خوشبختی چیستدرمان دارویی سرطان رحم بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز، از مغز تمسئولیت جدیدبازگشت از آثار به سوی خداز گهواره تا گورتو کز محنت دیگران بی غمینون و القلمسخن نیکو مانند درخت نیکوآلودگی هوا و ویروس کروناهمانند سازی در انسانتاثیر درجه حرارت بر عملکسایتهای دیگرجواب دانشمند سوال کننده انرژی تاریکویتامین بی 12 در درمان دردفرگشت و تکامل تصادفی محض اتصال مغز و کامپیوترخطای حساسکار، لگوی هوشمنددرک تصویر و زبان های مخلتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسممعادله ها فقط بخش خسته کنبحثی درباره هوش و تفاوتهزندگی بی دودتولید پاک و فراوان انرژینوروز یا روز پایانیسرطان کمیت گراییآینده ی انسان در فراتر ازهوش فوق العاده، هر فرد استاثیر رژیم گیاهخواری بر انعطاف پذیری مکانیسمی علحق انتخابواکنش به حس جدیدواکسن های شرکت فایزر آمرقفس ذهناختلال در شناسایی حروف و دو برابر شدن خطر مرگ و میاصل علت و تاثیردست و پا زدن در سایه؟موجود بی مغزی که می تواندمغز و اخلاقبرای پیش بینی آینده مغز دکار با یگانگی و یکپارچگیزیست، مرز افق رویداد هستتوهم جسمچگونه واکسن کرونا را توزشکرگزار هر چیزی باش که داآیا گذشته، امروز وآینده هوش مصنوعی از عروسک بازی تداخل مرزها و صفات با بینای آنکه نامش درمان و یادشحکمت الهی در پس همه چیزوابستگی یعنی قلادهقانونمندی و محدودیت عالمارتباط ماده و انرژیدگرگونی های نژادی و تغییاعتیاد و تلاش های درمانی ذرات کوانتومی زیر اتمی قمکانیزمهای دفاعی در برابمغز برای فراموشی بیشتر کبرخی بیماری ها که در آن بکشف مکانیسمی پیچیده در بزبان ریشه هایی شناختی استکنولوژی و پیشرفتنگاه دوبارهشبیه سازی میلیون ها جهان آیا دلفین ها میتوانند باهوش مصنوعی از عروسک بازی تشنج چیستایا ابزار هوشمندی یا مغز حس و ادراک (قسمت دوم )یک جهش ممکن است ذهن انسانلوتیراستامارزش حقیقی زبان قسمت سومداروهای ام اسبه بالاتر از ماده بیندیشرویا و کابوسماده ی خالیچقدر به چشم اعتماد کنیمبزرگ شدن مغز محدود به دورگیاه بی عقل به سوی نور میسلول های مغزی عامل پارکیتکامل داروینی هنوز در حانبرو و انرژی مداومصرع و درمان های آنآرامش و سکونهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتعامل انسان و هوش مصنوعیاگر با مطالعه فیزیک کوانحس و ادراک قسمت هفدهمژنهای مشترک بین انسان و ومقابله ی منطقی با اعتراضاز انفجار بزرگ تا انفجار داروی جدید ضد الزایمربیماری لبر و نابینایی آنروزه داری سلول های بنیادمخچه ، فراتر از حفظ تعادلنقش اتصالات بین سلولهای تفکر خلا ق در برابر توهم پل جویی اصفهانسندرم پیریفورمیستابوهای ذهنیچرا ویروس کرونای دلتا واظهور امواج مغزی در مغز مصآغاز فرایند دانستنهوش عاطفی در زنان بیشتر اجلوتر را دیدنابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت دوازدهمکنفرانس تشنج هتل کوثر اصمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تدر هم تنیدگی کوانتومی و پبیماری ضعف عضلات نزدیک بریه زغالیمرگ چیستنقش غذاها و موجودات درياتلقین اطلاعات و حافظهپیوند سر آیا ممکن استسیاهچاله و تکینگی ابتدایتاثیر گیاه خواری بر رشد ونسبت طلایی، نشانه ای به سعلت خواب آلودگی بعد از خوالکترومغناطیس شنوایی و ههیپرپاراتیروئیدیسمجهان معناابزار بقا از نخستین همانخلا، خالی نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های رایج ام اسبا آتش، بازی نکن و بعد از راه انسان شدن، راه رفتن وچند جهانیسانسور بر بسیاری از حقایتمساح حد واسط میان مغز کوپدیده خاموش روشن در پارکهمه چیز موج استتاثیر ترکیبات استاتین (سعدالت برای من یا برای همهامیدی به این سوی قبر نیستهستی ما پس از شروعی چگال فلج خواب چیستابزار بقای موجود زنده از خوشبختی دور از رنج های مدرمان زخم دیابتی با تکنومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز، از مغز تمسئولیت در برابر محیط زیبازگشت به ریشه های تکاملزمین در برابر عظمت کیهانتو پیچیده ترین تکنولوژی نوآوری ای شگفت انگیز دانسخن و سکوتآلودگی هوا و پارکینسونهمجوشی هسته ای، انرژِی بتاثیر درجه حرارت بر عملکجوسازی مدرنانرژی تاریک که ما نمی توویتامین بی هفدهفراموش کارها باهوش تر هساثر مضر مصرف طولانی مدت رخطر آلودگی هوااساس انسان اندیشه و باور درک حقیقت نردبان و مسیری منبع هوشیاری کجاست؟(قسممعجزه های هر روزهبحثی درباره احساسات متفازندگی در جمع مواردی را برتولید سلولهای جنسی از سلنورالژیسرعت فکر کردن چگونه استآینده ی علم و فیزیک در60 ثهوش مصنوعی می تواند بر احتاثیر عصاره تغلیظ شده گیاهرام مصر از شگفتی های جهحقیقت قربانی نزاع بین بی واکسن کووید 19 چیزهایی که قفس را بشکناختلالات مخچهدو برابر شدن خطر مرگ و میاصل عدم قطعیت از کوانتوم دست کردن در گوشموجودات مقهور ژنها هستندمغز و سیر تکامل ان دلیلی برای اولین بار دانشمندانکاربرد روباتهای ريزنانوزاوسکا درمان گوشرتوهمات و شناخت حقیقتچگونه آن شکری که می خوریمشکست حتمیآیا پیدایش مغز از روی تصاهوش مصنوعی از عروسک بازی ترقی واقعی یا شعار ترقیایمپلانت مغزیحافظه میتواند بزرگترین دواسطه ها د رمسیر ایجاد مغقارچ بی مغز در خدمت موجودارتباط متقابل با همه ی حیدانش قدرت استاعداد بینهایت در دنیای مرفتار مانند بردهما انسانها چه اندازه نزدمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟برخی بیماری های خاص که بدکشف ارتباط جدیدی از ارتبزبان شناسی مدرن در سطح سلتکنولوژی جدید که سلول هانگاهی بر قدرت بینایی دراشبیه سازی سیستم های کوانآیا دست مصنوعی به زودی قاهوش مصنوعی از عروسک بازی تشنج و حرکات شبه تشنجی قاایا بیماری ام اس (مولتیپحس و ادراک قسمت 67یک رژیم غذایی جدید، می تولوزالمعده(پانکراس)مصنوعارزش خود را چگونه میشناسداروهای تغییر دهنده ی سیبه جای محکوم کردن دیگران رویا و خبر از آیندهماده ای ضد التهابینقش قهوه در سلامتیبزرگ شدن تقریبا ناگهانی گیاه خواری و گوشت خوار کدسلول های بنیادیتکامل زبانچت جی پی تیضایعه ی عروقی مخچهآرامش(سکوت) stillness و تکاپوهوش احساسیتعامل انسان با هوش مصنوعاگر تلاش انسان امروز براحس و ادراک قسمت هجدهمژنهای هوش ، کدامندمقابله با کرونا با علم اساز بحث های کنونی در ویروسداروی سل سپتبیماری های میتوکندریروزهای بد باقی نمیماندمخچه ابزاري که وظیفه آن فنقش تیروئید در تکامل مغزتفاوت مغز انسان و میمون هپل خواجو اصفهانسندرم پس از ضربه به سرتاثیر فکر بر سلامتچرا پس از بیدار شدن از خوظرف باید پر شود چه با چرک آغاز فصل سرما و دوباره تکهوشمندی کیهانجمجمه انسان های اولیهابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت سومکنگره بین المللی سردرد دمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تدر هم تنیدگی کوانتومی و دبیماریهای تحلیل عضلانی اریواستیگمینمرگ و میر پنهاننقش غذاها و موجودات درياتلاش ها برای کشف منابع جدپیوند سر، یکی از راه حلهاسیاهچاله ی منفرد یا سیاهتاثیر گیاه خواری بر رشد ونشانه های گذشته در کیهان عماد الدین نسیمی قربانی الکتروتاکسی(گرایش و حرکهاوکينگ پیش از مرگش رسالجهان هوشمندابزار بقا از نخستین همانخلاصه ای از مطالب همایش ممنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های علامتی در ام اسبا تعمق در اسرار ابدیت و راه بی شکستچند جهانی و علمساهچاله ها تبخیر نمیشودتنفس هوازی و میتوکندریپروژه ی ژنوم انسانیهمه چیز و هیچ چیزتاثیر تغذیه بر سلامت رواعسل طبیعی موثر در کنترل بجهان در حال ایجاد و ارتقاامیدی تازه در درمان سرطاو هر کس تقوای خدا پیشه کنفلج دوطرفه عصب 6 چشمابزار بقای موجود زنده از خانه ی تاریکدرمان سرگیجه بدون نیاز بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز، از مغز تمستند جهان متصلبازخورد یا فیدبکزمین زیر خلیج فارس تمدنی تو آرامش و صلحینوار مغز مشاهده ی غیر مستسخن پاک و ثابتآلزایمرهمراه سختی، اسانی هستتاثیر درجه حرارت بر عملکجامعه ی آسمانیانرژی خلا ممکن استویتامین دی گنجینه ای بزرفراموشی همیشه هم بد نیستاثرات فشار روحی شدیدخطرات هوش مصنوعیاستفاده از مغز، وزن را کمدرک دیگرانمنبع هوشیاری در کجاست؟ قمعجزه ی چشمبحثی درباره احساساتی غیرزندگی در سیاهچالهتولترودیننوسانات کوانتومی منبع ماسطح آگاهی، رخدادهای زندگآینده با ترس جمع نمیشودهوش مصنوعی و کشف زبان هایتاریک ترین بخش شباولویت بندی ها کجاستحقیقت آنطور نیست که به نظحقیقت افرادواکسن کرونا و گشودن پنجرقله سقوطاختلالات حرکتی در انساندو سوی واقعیتاصل، روان و نفس استدست آسمانموسیقی نومغز کوانتومیبرای تمدن سازی، باید در بکاربرد روباتهای ريز، در زبان فرایند تکاملی برای توکل بر خداچگونه انتظارات بر ادراک شگفت نیست من عاشق تو باشمآیا آگاهی پس از مرگ از بیهوش مصنوعی از عروسک بازی تروس جریان انرژیایمپلانت مغزی و کنترل دو حافظه های کاذبوبینار اساتید نورولوژی دقبل از آغازارتباط چاقی و کاهش قدرت بدانش محدود به ابعاد چهاربقای حقیقی در دور ماندن ارفتار وابسته به شکلما انسانها چه اندازه نزدمغز بزرگ چالش است یا منفعبرخی توجهات در ببمار پارکشف جمجمه ای درکوه ایرهوزبان شناسی نوین نیازمند تکنولوژی جدید که سلول هانگاهی بر توانایی اجزاي بشبکه های مصنوعی مغز به درآیا رژیم غذایی گیاهی سلاهوش مصنوعی از عروسک تا کمتشنج عدم توازن بین نورون ایا بدون زبان میتوانیم تحس و ادراک قسمت 74یکی از علل محدودیت مغز املیروپریم داروی ترکیبی ضداز فرد ایستا و متعصب بگذرداروهای ضد بیماری ام اس وبه خوبی های دیگران فکرکنرویا بخشی حقیقی از زندگی ماده، چیزی نیستنقش مهاجرت در توسعه نسل ابزرگترین خطایی که مردم مگیرنده باید سازگار با پیسلول های بنیادی منابع و اتکامل زبانچت جی پی تیضایعات در عصب زیر زبانیآزمون تجربی، راهی برای رهوش احساسیتعداد کلی ذهن ها در جهان اگر خواهان پیروزی هستیحس و ادراک قسمت هشتمژنهای حاکم بر انسان و انسملاحظه های اخلاقی دربارهاز تلسکوپ گالیله تا تلسکداروی ضد چاقیبیماری های مغز و اعصاب و روزهای سختمخچه تاثیر گذار بر حافظهنقش حفاظتی مولکول جدید دتفاوت ها و تمایزها کلید بپلاسمای غالبسندرم دزدی ساب کلاوینتاثیر مشاهده بر واقعیت بچرا ارتعاش بسیار مهم استعقل مجادله گرآغاز مبهم آفرینشهوشیاری و وجودجنین مصنوعیابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت سی و هشتمکنگره بین المللی سردرد دمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تدر هر سوراخی سر نکنبیماری، رساله ای برای سلریاضیات یک حس جدید استمرگ و میر بسیار بالای ناشنقش غذاها و موجودات درياتلاش های جدید در درمان فرپیوندی که فراتر از امکانسیاهچاله ی تولید کنندهتاثیر گیاه خواری بر رشد ونشانه های پروردگار در جهعوامل موثر در پیدایش زباالکترودهای کاشتنیهاوکينگ پیش از مرگش رسالجهان هوشیارابزار بقا از نخستین همانخلاصه ای از درمان های جدیمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تبا خدا باشرابطه تشنج و اوتیسمچند روش ساده برای موفقیتسایه ی هوشیاریتنفس هوازی و میتوکندریپروژه ی ژنوم انسانیهمه چیز کهنه میشودتاثیر حرکات چشم بر امواج عشق درونی به یگانگی خلقتجهان ریز و درشتامگا سه عامل مهم سلامتوفور و فراوانیفناوری هوش مصنوعی نحوه خابزار بقای موجود زنده از خانواده پایداردرمان سرگیجه بدون نیاز بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز، از مغز تمشکل از کجاستبازسازي مغز و نخاع چالشی زمان چیستتو افق رویداد جهان هستینوار مغز ترجمه رخدادهای سختی ها رفتنی استآملودیپین داروی ضد فشار همراهی نوعی سردرد میگرنیتاثیر درجه حرارت بر عملکجاودانگی مصنوعیانسان قدیم در شبه جزیره عویروس مصنوعیفراموشی و مسیر روحانیاثرات مفید قهوهدفاع از پیامبراستفاده از هوش مصنوعی در درک درست از خود و هوشیاریمنبع هوشیاری در کجاست؟(قمعجزه ی علمبخش فراموش شده ی حافظهزندگی زمینی امروز بیش از تومورها و التهاب مغزی عانوشیدن چای برای مغز مفید سعی کن به حدی محدود نشویآیا فراموشی حتمی استهوش مصنوعی یا حماقت طبیعتاریکی من و تو و گرد و غبااولین قدم شناخت نقص های خاولین مورد PML به دنبال تکحقیقت اشیاواکسن کرونا از حقیقت تاتقلب های سادهاختلالات صحبت کردن در اندولت یا گروهکاصلاح خطا با رفتن بر مسیردستورالعمل مرکز کنترل بیموسیقی هنر مایع استمغز آیندگان چگونه است ؟برای خودآگاه بودن تو بایکاش شرف اجباری بود یا حتیزبان متغیرتوپیراماتچگونه به سطح بالایی از هوشگفت انگیز بودن کیهانآیا امکان بازسازی اندامههوش مصنوعی از عروسک بازی تری فلوپرازینایمپلانت مغزی کمک میکند حافظه و اطلاعات در کجاست وجود قبل از ناظر هوشمندقبل از انفجار بزرگارتباط هوش ساختار مغز و ژدانش بی نهایتبلندی در ذهن ما درک بلندیرفتار اجتماعی انسان، حاصما اکنون میدانیم فضا خالمغز بزرگ چالشهای پیش روبرخی توصیه ها برای واکسیکشف جدید تلسکوپ جیمز وبزبان، نشان دهنده ی سخنگو تکینگینگاهت را بلند کنشبکیه های مصنوعیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاهوش مصنوعی از عروسک تا کمتشویق خواندن به کودکانایا تکامل هدفمند استحس و ادراک قسمت 75یافته های نوین علوم پرده لیس دگرامفتامین یا ویاساز مخالفت بشنوداروی فامپیریدین یا نورلبه خودت مغرور نشورویا تخیل یا واقعیتماده، چیزی بیش از یک خلا نقش میدان مغناطیسی زمین بزرگترین درد از درون است گالکانزوماب، دارویی جدیسلول های بدن تو پیر نیستنتکامل زبان انسان از پیشینتایج نادانی و جهلضرورت زدودن افکارآزمون ذهنی گربه ی شرودینهوش در طبیعتتعذیه ی ذهناپی ژنتیکحس و ادراک قسمت هشتاد و شکفش و کتابملاحظات بیهوشی قبل از جراز تلسکوپ گالیله تا تلسکداروی ضد چاقیبیماری وسواسروش مقابله مغز با محدودیمدل همه جانبه نگر ژنرالینقش حیاتی تلومر دی ان آ دتفاوت ها را به رسمیت بشناپمبرولیزوماب در بیماری چسندرم سردرد به دلیل افت فتاثیر نگاه ناظر هوشیار بچرا بیماری های تخریبی مغعقلانیت بدون تغییرإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَهوشیاری و افسردگیجنگ و تصور از جنگابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت سی و ششمکنترل همجوشی هسته ای با همنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تدر والنتاین کتاب بدید همبیندیشریسدیپلام تنها داروی تایمرگ و سوال از قاتلنقش غذاها در کاهش دردهای تلاش هایی در بیماران قطع پیوستگی همه ی اجزای جهانسیاره ی ابلهانتاثیر گیاه خواری بر رشد ونظام مثبت زندگیعوامل ایجاد لغت انسانی و الگو نداشتیمهدف یکسان و مسیرهای مختلجهان های بسیار دیگرابزار بقا از نخستین همانخم شدن فضا-زمانمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تبا طبیعت بازی نکنرادیوی مغز و تنظیم فرکانچندین ماده غذایی که ماننسایه را اصالت دادن، جز فرتنفس بدون اکسیژنپروانه ی آسمانیهمه چیز در زمان مناسبتاثیر دوپامین و سروتونینعصب حقوق نورولووجهان شگفت انگیزامروز دانش ژنتیک هیچ ابهوقاحت و تمسخر دیگرانفیلمی بسیار جالب از تغییابزارهای پیشرفته ارتباط خار و گلدرمان سرگیجه بدون دارومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز، از مغز تمشکلات نخاعیبحتی علمی درباره تمایل بزمان و مکان، ابعاد کیهان تو انسانی و انسان، شایستنوار مغز در فراموشی هاسرنوشتآموزش نوین زبانهندسه ی پایه ایتاثیر درجه حرارت بر عملکجایی خالی نیستانسان میوه ی تکاملویرایش DNA جنین انسان، برفرایند پیچیده ی خونرسانیاثرات مفید روزه داریدفاع در برابر تغییر ساختاستفاده از انرژی خلادرک عمیق در حیواناتمنبع خواب و رویامعجزه ی علم در کنترل کرونبخش های تنظیمی ژنومزندگی زودگذرتومورهای نخاعینوعی سکته مغزی ، وحشتناک شلیک فراموشیآیا ممکن است موش کور بی مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاریکی و نورهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاریکی خواهد ترسیداولین مورد پیوند سر در انحقیقت تنها چیزی است که شاواکسن کرونا ساخته شده توقلب و عقلاختلالات عضلانی ژنتیکدوچرخه سواری ورزشی سبک و اصول انجام برخی نرمش ها ددغدغه نتیجه ی نادانی استمیهمانهای ناخوانده عامل مغز انسان ایا طبیعتا تمابرای رشد، باید از مسیر خطکتاب گران و پرهزینه شد ولزبان مشترک ژنتیکی موجوداتوانایی مغز و دیگر اجزای چگونه باغبانی باعث کاهش شگفت زده و حیران باشآیا انسان با مغز بزرگش اخهوش مصنوعی از عروسک بازی تری فلوپرازینایمپلانت نخاعی میتواند دحافظه و اطلاعات در کجاست وراپامیل در بارداریقبرستان ها با بوی شجاعتارتباط پیوسته ی جهاندانشمندان موفق به بازگردبلوغ چیسترقیبی قدرتمند در برابر مما از اینجا نخواهیم رفتمغز بزرگ و فعال یا مغز کوبرخی درمان های Spinal Muscular Atکشتن عقیده ممکن نیستزبان، وسیله شناسایی محیطتکامل فردی یا اجتماعیچالش هوشیاری و اینکه چرا شباهت مغز و کیهانآیا راهی برای رفع کم آبی هوش مصنوعی از عروسک تا کمتشخیص ژنتیکی آتروفی های ایجاد احساساتحس و ادراک قسمت 78یاد گرفتن مداوملا اکراه فی الدیناز نخستین همانند سازها تداروی لیراگلوتیدبه دنبال رستگاری باشرویا حقی از طرف خداماست مالینقش محیط زندگی و مهاجرت دبسیاری از مجرمان، خودشانگام کوچک ولی تاثیرگذارسلول عصبی شاهکار انطباق تکامل ساختار رگهای مغزی نجات در راستگوییضرب المثل یونانیآزمون ذهنی گربه شرودینگرهوش عاطفی قسمت 11تغییر الگوی رشد مغزی با زابتدا سخت ترین استحس و ادراک قسمت پنجمکل اقیانوس در یک ذرهممانتین یا آلزیکسا یا اباز تکنیکی تا مغز از مغز تداروی ضد تشنج با قابليت تبیماری کروتز فیلد جاکوبروش های صرفه جویی در ایجامدل هولوگرافیک ژنرالیزهنقش خرچنگ های نعل اسبی درتفاوت های بین زن و مرد فقپنج اکتشاف شگفت آور در موسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر نگاه و مشاهده ناظر چرا حیوانات سخن نمی گوینعقیده ی بی عملافت فشار خون ناگهانی در وهوشیاری کوانتومیجنگ داده هاابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت سیزدهمکنترل جاذبهمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تدر یک فراکتال هر نقطه مرکبیهوش کردن در جراحی و بیمریشه های مشترک همه ی موجومرگ انتقال است یا نابود شنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتلاشی برای درمان قطع نخاپیام های ناشناخته بر مغز سیاره ابلهانتاثیر گیاه خواری بر رشد ونظریه ی تکامل در درمان بیعواملی که برای ظهور لغت االگو و عادت را بشکن و در اهدف یکسان، در مسیرهای متجهان هایی در جهان دیگرابزار بقای موجود زنده از خونریزی مغز در سندرم کوودرمان ژنتیکی برای نوآوریمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تبالاترین هدف از دولتراز تغییرچندجهانیساخت شبکه عصبی مصنوعی با تنها مانع در زندگی موارد پرواز از نیویورک تا لوس آهمه چیز در زمان کنونی استتاثیر دپاکین بر بیماری معضلانی که طی سخن گفتن چقدجهانی که نه با یک رخداد و انفجار و توقف تکاملی نشاوقت نهيب هاي غير علمي گذشفیروز نادریابزارهای بقا از نخستین هخارق العاده و استثنایی بدرمان سرطان با امواج صوتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز، از مغز تمشکلات بین دو همسر و برخیبحث درباره پیدایش و منشا زمان و گذر آن سریع استتو با همه چیز در پیوندینوار مغز در تشخیص بیماری سریع دویدن مهم نیستآمارهای ارائه شده در سطح هندسه ی رایج کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکجاذبهانسان ها می توانند میدان ویشن پروفرایند تکامل و دشواری هااثرات مضر ماری جوانادقیق ترین تصاویر از مغز ااستفاده از سلول های بنیادرگیری قلب در بیماری ویرمنتظر نمان چیزی نور را بهمعجزه در هر لحظه زندگیبخش بزرگی حس و ادراک ما ازندگی سلول در بدن، جدای اتومورهای ستون فقراتنیکولا تسلاشلیک فراموشیآیا ما کالا هستیم