دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

درمان ژنتیکی برای نوآوری سلولی و دیر کردن زمان پیری

درمان ژنتیکی برای نوآوری سلولی و دیر کردن زمان پیری

برنامه ای درونی یا ساعتی درونی در نقشه ژنتیکی ما هست که از تحولات و پیری جلوگیری میکند!! این ساعت بر خلاف ساعت های مرسوم، دوست دارد، ثابت باقی بماند و جلو نرود!

زبان حیات، دارای الفبایی است که در همه موجودات زنده از ویروس تا انسان، مشترک هستند. یعنی چیزی هست که فراتر از امکانات و توانایی ها و صفات و پیچیدگی موجود زنده و حتی فراتر از زمان در همه موجودات، مشترک است. الفبای این زبان مشترک با وجود گذشت میلیاردها سال از آغاز حیات، همچنان پابرجا مانده است تا در زمانی که در هرچند صد سال یکبار، زبان های مرسوم مردم در هم میشکند و متفاوت می گردد، پایداری و قدرتی را در پس زبان حیات یعنی اسیدهای نوکلئیک چهارگانه نشان بدهد.

زبان، برای انتقال و نشان دادن مطلبی از طرف متکلم است و زبان حیات هم از این قاعده جدا نیست یعنی این زبان، در قالب پیدایش نخستین همانند سازهای اسید نوکلئیک تا پیدایش مغز پیچیده انسان امروز، به دنبال بیان حقیقتی است و این تلاش از ابتدا تا امروز، میخواهد چیزی را بشناساند و آنچه از پیشرفت های کیهان تا امروز می بینیم و آنچه تا امروز به مغز پیچیده ما رسیده است، شاید چیزی جز شروعی برای رسیدن به اهدافی بلندتر از این، نباشد ولی آنچه از رسیدن به ابزار هوشمندی می بینیم، هرچند هدف نهایی نیست ولی یک هدف میانی بسیار شگفت انگیز و منظم و زیباست و گامی بلند در راه شناخت و درک موجود زنده است.

همانطور که زمانی یک باکتری ریز نمیتواست شنیدن صداهای بلند بیرون آب را درک کند و نمیتوانست بوهای خوش جهان پیرامون خود را بفهمد، ما هم بسیار محتمل است در زمان کنونی قادر به درک بسیاری از حقایق اطراف خود نباشیم و شاید آیندگان چیزی را ببینند که اصلا برای مغز کنونی ما قابل تصور نیست.

گام میانی، طلیعه گامهای بلندی است که در آینده برداشته میشود ولی آنچه در همه این گامها در گذشته و امروز تقریبا پایدار مانده است الفبای زبان حیات ماست که گذشته و امروز و آینده را در هم میتند و جالب اینجاست که مانند نوار ضبط صوت، اطلاعاتی از گذشته و اجداد موجودات زنده را درون خود باقی گذاشته است. این زبان- که با مهارت زیادی حفظ شده- در درون گنجینه های ژنتیکی موجودات زنده هم نگهداری شده است تا انسان امروز بتواند در سایه ثبات ساختار ژنتیکی و پایداری آن، نه تنها پی به قدرتی عظیم ببرد که این زبان را از دستبردها حفظ کرده است بلکه بتواند گذشته تاریخ را بخواند!

و این نگاه به گذشته، در زمان حاضر، گام بلندی است برای آنکه انسان، محدود به امروز نماند و بکوشد در زمان حاضر به گذشته های دور سفر کند و چیزی را ببیند که معمولا در محدوده کیهان مادی ما قابل رویت نیست.

پایدار ماندن زبان چهار حرفی حیات، درطول چند میلیارد سال، نشان میدهد قدرت حفظ و بقا، در آن زبان وجود دارد و همانطور که این توانایی، پایه های حیات را در طول این مدت، حفظ کرده است میتواند محصول این پایه ها و ریشه ها یعنی موجودات زنده را هم، در طول سال ها بدون تغییر، حفظ کند.

گویا در درون برنامه ژنیتکی ما موتورهایی برای تصفیه جهش ها و دگرگونی ها هست تا نشانه ها به سوی وحدت، حفظ شود. به همین ترتیب، موجوداتی در کیهان هستند که در طول چند میلیون سال، دست نخورده اند نمونه این حیوانات، برخی ماهیان کف دریا یا برخی لاکپشت ها مانند لاکپشت تمساحی هستند که با وجود تغییر شرایط زندگی و تغییر بسیاری از گونه های جانوری طی چندمیلیون سال دست نخورده اند و به اصطلاح به آنها فسیل های زنده می گویند

(اگر فرض بگیریم جهش ژنتیکی که قابلیت لازم را برای تکامل فراهم می آورد فقط بر پایه اشتباه و تصادف در رونویسی ژنها صورت می گرفت یا جهش، نتیجه بمباران پرتویی کروموزوم ها و امثال این موارد- که میتوان آن را تصادفی و بی ضابطه نامید- میبود معقول نیست که تاثیر گذاری جهش ژنتیکی به طور کامل متوقف شود تا گونه هایی از حیوانات یا ماهی هایی مانند ماهی لجن خوار یا لاتیمیریا طی میلیون ها سال هیچ تکاملی را شاهد نباشند. این در حالی است که ما مطمئن هستیم محیط پیرامون آنها به طور مرتب در حال تغییر و تحول است و در برخی زمان ها این دگرگونی ها بسیار شدید بوده است مانند تغییری که حدود 65 میلیون سال قبل، رخ داد و طی آن دایناسورها و بیشتر موجودات بر روی زمین، منقرض شدند ...

قضیه به این معنی است که چیزی در نقشه ی ژنتیکی، نهفته است که تکامل را در مرحله ی سکون نگاه میدارد ... این موضوع که می توانیم نقشه ی ژنتیکی نام نهیم- بر نقشه ی ژنوم، تسلط و نظارت دارد و همین قانون است که مسیر حرکت ژنها را به این سمت یا آن سمت مشخص میکند و همین قانون است که مسیر حرکت ژنها را مدت های بسیار درازی در سکون تام- که حتی با معیارهای بسیار کند تکامل همخوانی ندارد- متوقف میسازد.)(احمد الحسن- توهم بی خدایی- ص253-254)

علاوه بر این، در ساختار ژنتیکی کنونی، شاهد برنامه ای کاملا منظم و دقیق هستیم: (دکتر ریچارد داوکینز می گوید: در دنیای واقعی، یک منشی خوب در هر صفحه، یک اشتباه دارد که حدودا میشود نیم میلیارد برابر میزان خطای ژن هیستون!!.... آنچه میخواستم بیان کنم درک میزان اشتباه در نسخه های کپی شده بود. اما اسناد هیستون H4 فقط کپی نشده است بلکه در معرض انتخاب طبیعی هم واقع شده اند. وجود هیستون برای بقا اهمیت حیاتی دارد.
از آن در مهندسی ساختار کروموزم ها استفاده می شود. احتمالا در نسخه برداری از ژن هیستون H4، اشتباه های زیادی هم رخ داده است. ولی زندگی جانداران جهش یافته ادامه نیافته یا لااقل تولید مثل نکرده اند. .....
توضیح روی سخنان داوکینز: بنابراین خلل باقی مانده اگر با تکامل و ارتقا- که نتیجه ی حرکت و تغییر و جهش ژنهاست- همراه گردد، چیز قابل ذکری نخواهد بود؛ به این معنا که جهش و تغییر و جایگزینی، قانونمند است و تصادفی نیست.)(احمد الحسن- توهم بی خدایی- ص232 ترجمه فارسی)
(تعداد احتمالات جهش ژنتیکی در طبیعت بسیار زیاد است تا آنجا که میتوان گفت عمر حیات، گنجایش آن را ندارد و حتی عمر جهان هستی در برابر آن، بسیار ناچیز است. به نظرم نیازی به تکرار ارقام نجومی و بی شمار مربوط به ژنها- که برخی از آن ها را در تشریح هموگلوبین بیان کردم- نیست. این عدد آنقدر بزرگ است که برای ما با عمر محدود، تشخیص نظم داشتن یا بی نظم بودن آن، محال است.

ما می دانیم در جهش یا تغییر ژنتیکی در طول مسیر تکرار جهش به صورت ساخت یافته، نظم و قانونی وجود دارد؛ به گونه ای که این تکرار، منظم بودن نظام را ثابت میکند. تحقق این تکرار منظم، به دوره ی زمانی بسیار درازی نیاز دارد که در زمانی بیش از محدوده زمانی- که ما می توانیم آن را مشاهده کنیم- رخ میدهد. بنابراین محال است قاطعانه به منظم بودن جهش یا تغییر ژنتیکی- که تکامل، حول محور آن میچرخد- رای دهیم یا اینکه به تصادفی بودنش حکم کنیم ...
حکم به تصادفی یا غیر تصادفی بودن تغییر یا جهش ژنتیکی باید از خارج از خود بحث بیاید وقتی چیزی در بیرون (نقشه ژنیتکی) وجود دارد که خود، نتیجه تکاملی است که آن را می شناسیم و می بینیم این ترجیح، قوت می گیرد که تغییر یا جهش ژنتیکی، در گذشته و اکنون، در چهارچوب قانونمند و نه به صورت تصادفی بوده است و می باشد.

ژنوم اولیه- که بر اساس قانون و قاعده، ترکیب یافته است- به پیدایش یک نظام متکامل منجر شده است که این نظام عبارت است از زندگی زمین، سوخت و ساز، توانایی تولید انرژی، زادآوری، حرکت به سمت بهبود، سرعت بخشیدن به جهش ژنتیکی به هنگام گونه زایی و توقف یا کاهش سرعت آن در برخی دوره ها یا گونه ها و بالاتر از همه ی اینها تولید ابزار هوشمندی.

بنابراین نمیتوان حکم راند که نقشه ی ژنتیکی با وجود قانونمندی آن، بدون قانون گذار باشد و با وجود ساخت یافته بودنش، نمیتواند بدون سازمان دهنده باشد و با وجود اینکه زبانی است- که آن را کارخانجات حیات در سلول میفهمند و مثلا به پروتئین ترجمه می کنند- نمیتواند بدون متکلم و سخنگو باشد.)(احمد الحسن توهم بی خدایی- ص210- 211-212 ترجمه فارسی)

وجود فرایندهای اصلاحی فراوان، در اجرای تکامل، نشان دهنده قانون و مقررات دقیق در اجرای تکامل است. حتی اگر ساختار درونی ژنها- که بعدا در قالب سیستم های پیچیده ایمنی آشکار میشود و سلول ها و ژنهای مزاحم یا سرطانی و یا بیماری زا را می زداید- از زدودن سلول ناتوان شود، انتخاب طبیعی وارد عمل میشود تا سلول معیوب را از چرخه، حذف کند.
یعنی نوعی تلاش در بدن در جریان است تا از پیری و دگرگونی جلوگیری کند و این تظاهر آشکار، بدون برنامه درونی ژنتیکی ممکن نیست همانطور که همه مشخصات و فنوتیپ ها از این نقشه ژنتیکی یا ژنوتیپ حاصل شده است.
مقاله نشریه نشنال ژئوگرافیک 2016/12/21
دانشمندان نوع جدیدی از درمان ژنتیکی را کشف کرده اند که بر موش ها آزموده شده است و می تواند سلول های انسان را نوآوری کند؛ یعنی میتواند عقربه های ساعت پیری را به عقب برگرداند؛ با وجود آنکه دانشمندان می گویند آزمایش های بالینی بر انسان هنوز انجام نشده است.

چین و چروک و موی سفید و دردها و .. مشکلاتی است که از افزایش سن جدا نمیشود با این حال، دانشمندان اکنون ادعا می کنند که فرایند پیر شدن می تواند برعکس شود. و گروهی از دانشمندان دلیل آوردند که درمان ژنتیکی تاثیر قال ملاحظه ای در نوآوری سلول ها در موش ها دارد تا آنجا که این موش ها بعد از شش هفته از درمان، سن کمتری پیدا کردند و دارای ستون فقرات مستقیم تری شدند و سلامت قلبی آنها بیشتر شد و زخم های بدن آنها بیشتر و سریعتر بهبود می یافت و تقریبا 30%، بیشتر زندگی می کردند.

پژوهشگر خوان کارلوس آزبسوا بلمونت- که رهبری گروه را در کالیفرنیا بر عهده داشت- گفت: پژوهش ما نشان داد پیر شدن در یک جهت نیست و با دستکاری دقیق میتوان پیشرفت پیری را برعکس کرد.

تکنیک های وراثتی به کار رفته در موش ها اکنون درست نیست بر انسان منطبق شود و گروه این پژوهش، انتظار دارند این پژوهش در زمانی نه چندان دور بر انسان هم انجام شود. با این همه این کشف، احتمال ظهور روشی جدید در حفظ سلامتی است و از طریق آن، میتوان پیری را درمان کرد، به جای آنکه بیماری های فراوان مرتبط با آن را درمان کرد.

این کشف جدید این مفهوم را- که پیری محصول نهایی عوامل فرسودگی جسمانی است و به دلیل افزایش سن در انسان رخ میدهد- در هم می شکند و این کشف به مجموعه بیشتری از دلایل مستند است و اثبات می کند پیر شدن تا حدی و در بیشتر موارد، از ساعت ژنتیکی درونی بدن منشا می گیرد و سبب می شود انسان وارد حالتی از پیری شود. و دانشمندان ادعا نمی کنند که می توان نهایتا از پیری خلاص شد ولی اعتقاد دارند این نوع از درمان در آینده نزدیک ممکن است دقیقه های این ساعت را کند کند و این متوسط عمر مورد انتظار را می افزاید.

بیلمونت می گوید: اعتقاد داریم این الگو باعث جاودانگی نمیشود و اضافه می کند: زیرا همچنان گزینه های سختی در مسیر به عقب بردن پیری وجود دارد. توجه اصلی ما فقط در زیاد کردن عمر نیست ولی مهمتر از آن، بهبود تندرستی انسان است. از جانب دیگر استاد علم بيوسنتز در دانشكده بارهم در دانشگاه كامبريج وولف ریگ مي گويد نتایج، شگفت انگیز بود و اقرار کرد اندیشه طولانی کردن عمر، فکری معقول است و اضافه کرد: این، خیالی علمی نیست. درمان نوآوری سلول های موش به روشی است که برای بازگرداندن سلول های بالغ استفاده میشود و بازگرداندن آنها به عقب است تا سلول های ایمنی، قدرتمند شوند یا آنچه سلول های بنیادی تحریک کننده خوانده میشود و توانایی زاد و ولد و تغییر به هر نوع دیگری ازسلول ها را در بدن دارد ایجاد شود و این آزمون در آزمایش های مشخصی برای فراهم کردن اندام هاي جايگزین در بيماری ها به كار مي رود.

جدیدترین پژوهش در این عرصه، آن چیزی است که این الگو را آشکار کرد و میتوان آن را برای بازگرداندن جزیی ساعت سلول ها استفاده کرد و این، برای کم کردن سن آن کافی است بدون آنکه سلول ها وظیفه اصلی و تخصصی خود را از دست بدهند.

پس از شش هفته از درمان در این پژوهش به وضوح مشخص شد که موش ها کم سن تر شده اند و حالت و شکل پوست و عضلات، بهتر شده است و 30% بیشتر زندگی کردند و وقتی خود ژن ها در سلول های هدف، قرار گرفت باعث شد اسیدهای نوکلئیک در سلول، بیشتر دوام داشته باشد و باتری های سلولی به نام میتوکندری بهتر عمل کنند.

بیلمونت میگوید: این نخستین بار است که شخصی اثبات میکند بازسازی برنامه حیات میتواند تاثیر مفیدی بر جنبه سلامت و و طولانی کردن عمر داشته باشد در نتیجه این اقدامات، خطر مواجهه موش ها با سرطان تا حد زیادی کم میشود و این اشاره میکند درمان، با موفقیت سلول ها را به عقب برگردانده است بدون آنکه به سلول هاي بنیادی ای تبدیل شود که ممکن است بدون حساب و کتاب در بدن تکثیر شود.
http://ihelrs.org/2017/01/10/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE/
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
واکسنی با تاثیر دوگانه اافسردگی و اضطراب در بیمابه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش خرچنگ های نعل اسبی درروش صحبت کردن در حال تکامژن یا نقشه توسعه مغز و نقاولین مورد پیوند سر در انبا هوش مصنوعی خودکار روبتاریخ همه چیز را ثبت کردهرشته نوروایمونولوژی و نقچه زیاد است بر من که در ایاگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره هوش و تفاوتهقیچی ژنتیکیجنسیت و تفاوت های بیناییزبان و شناخت حقیقت قسمت سچگونه جمعیت های بزرگ شکل کوچک شدن مغز از نئاندرتاابزارهای بقای موجود زندبررسي علل احتمالي تغيير منحنی که ارتباط بین معرفحس و ادراک (قسمت اول )سیستم تعادلی بدنچرا حیوانات سخن نمی گوینکشف مکانیسمی پیچیده در باختلالات مخچهتلاشی جدید در درمان ام اسماه رجبخدا موجود استسرعت فکر کردن چگونه استهوش مصنوعی می تواند بر احگزیده ای از وبینار یا کنفارتباط غیرکلامی بین انساتوضیحی ساده در مورد هوش ممراحل ارتقای پله پله کیهدانشمندان روشی برای تبدیطوفان فقر و گرسنگی و بی سهوش مصنوعی درخدمت خلق وحآلودگی هوا و ویروس کرونااز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر ویروس کرونا بر مغز مغز آیندگان چگونه است ؟درمان های جدید در بیماری عسل طبیعی موثر در کنترل بهزینه سنگین انسان در ازاآیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز حریص برای خون، کلید تذهن چند جانبه نیازمند نگواسطه ها د رمسیر ایجاد مغالکتروتاکسی(گرایش و حرکبوزون هیگز چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش داروهاي مختلف معروف روشهای نو در درمان دیسک بژنها نقشه ایجاد ابزار هواولین تصویر در تاریخ از سبار سنین ابزار هوشمندی اتبدیل تراکت صوتی مصنوعی رشد مغز علت تمایل انسان بچهار میلیارد سال تکامل باگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره احساسات متفاقانون مندی نقشه ژنتیکی مجنسیت و تفاوت های بیناییزبان، وسیله شناسایی محیطچگونه جمعیت های بزرگ شکل کووید نوزده و خطر بیماریابزارهای پیشرفته ارتباط بررسی و اپروچ جدید بر بیممنشأ اطلاعات و آموخته ها حس و ادراک (قسمت دوم )سیستم دفاعی بدن علیه مغز چرا حجم مغز گونه انسان درکشف ارتباط جدیدی از ارتباختلالات حرکتی در انسانتمایل زیاد به خوردن بستنماپروتیلینخطا در محاسبات چیزی کاملشلیک فراموشیهوش مصنوعی و کشف زبان هایگزارش یک مورد جالب لخته وارتروز یا خوردگی و التهاتکنولوژی جدید که سلول‌همزایای شکلات تلخ برای سلداروهای مصرفی در ام اسطی یکصد هزار سال اخیر هرچهوش مصنوعی ساخته هوش طبیآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ژنها بر اختلالات خمغز انسان ایا طبیعتا تمادرمان های رایج ام اسعصب حقوق نورولووهزاران سال چشم های بینا وآیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز زنان جوانتر از مغز مررقیبی قدرتمند در برابر موبینار اساتید نورولوژی دالتهاب شریان تمپورالبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش روزه داری در سالم و جروشهای شناسایی قدرت شنواژنها ، مغز و ارادهاولین سلول مصنوعیبارداری بدون رحمتبدیل سلولهای محافط به سزمین زیر خلیج فارس تمدنی چهار ساعت پس از کشتار خوکاگر تلاش انسان امروز برابحثی درباره احساساتی غیرقانون جنگلجهش های ژنتیکی مفید در ساسفر نامه سفر به بم و جنوب چگونه حافظه را قویتر کنیکودک ایرانی که هوش او از ابزارهای بقا از نخستین هبررسی سیستم تعادلی بدن امهندسی ژنتیک در حال تلاش حس و ادراک قسمت چهارمسکته مغزیچرا خشونت و تعصبکشف جمجمه ای درکوه ایرهواختلالات صحبت کردن در انتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمبانی ذهنی سیاه و سفیدخطا در محاسبات چیزی کاملشنا در ابهای گرم جنوب نیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشگشایش دروازه جدیدی از طرارزش حقیقی زبان قسمت اولتکامل مداوممسیر دشوار تکامل و ارتقاداروهای ضد بیماری ام اس وظهور امواج مغزی در مغز مصهوش احساسیآیا ممکن است موش کور بی ماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کلام در آیات کلام بمغز انسان برای ایجاد تمددرمان های علامتی در ام اسعضلانی که طی سخن گفتن چقدهستي مادي ای که ما کوچکترآیا جهش های ژنتیکی، ویرواز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ومغزهای کوچک بی احساسرموزی از نخستین تمدن بشروراپامیل در بارداریامیوتروفیک لترال اسکلروبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش رژیم غذایی بر رشد و اروشی برای بهبود هوش عاطفژنهای مشترک بین انسان و واوکرلیزوماب داروی جدید شبازگشت از آثار به سوی خداتری فلوپرازینزندگی هوشمند در خارج از زنوار مغزی روشی مهم در تشخابزار هوش در حال ارتقا ازبخش دیگری در وجود انسان هقانونمندی و محدودیت عالمجهش های ژنتیکی غیر تصادفسفرنامه سفر به بم و جنوب نگاه محدود و تک جانبه، مشکودکان میتوانند ناقل بی ابزارهای بقا ازنخستین همبررسی علل کمر درد در میانمولتیپل اسکلروز در زنان حس و ادراک قسمت پنجمسانسور از روی قصد بسیاری چرا در مغز انسان، فرورفتگنجینه ای به نام ویتامین ادامه بحث تکامل چشمتمدن بشری و مغز اخلاقیمجموعه های پر سلولی بدن مخطرات هوش مصنوعیشناخت و معرفت، و نقش آن دهوش مصنوعی گوگل به کمک تشپمبرولیزوماب در بیماری چارزش حقیقی زبان قسمت دومتکامل چشممشکلات نخاعیداروی فامپیریدین یا نورلعلم به ما کمک میکند تا موهوش احساسیآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر نمغز انسان برای شادمانی طدرمان ژنتیکی برای نوآوریمقالاتهستی ما پس از شروعی چگال آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغزتان را در جوانی سیمکشرمز و رازهای ارتباط غیر کنقش قهوه در سلامتیرویا و خبر از آیندهورزش هوازی مرتب خیلی به قامید درمان کرونا با همانبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش رژیم غذایی در رشد و اروشی جدید در درمان قطع نخژنهای هوش ، کدامندايندگان چگونه خواهند دیدبازسازي مغز و نخاع چالشی تری فلوپرازینزونا به وسیله ویروس ابله نورون هاي مصنوعی می توانابزار بقای موجود زنده از برنامه و ساختار پیچیده مقارچ بی مغز در خدمت موجودجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب نگاه انسان محدود به ادراکودکان خود را مشابه خود تابزارهای بقای از نخستین بزرگ شدن مغز محدود به دورمواد کوانتومی جدید، ممکنحس و ادراک قسمت سومسانسور بر بسیاری از حقایچراروياها را به یاد نمی آگویید نوزده و ایمنی ساکتاداراوون تنها داروی تاییتمساح حد واسط میان مغز کومحل درک احساسات روحانیدفاع در برابر تغییر ساختشناسایی سلول های ایمنی اهوش مصنوعی الفاگوپنج اکتشاف شگفت آور در موارزش حقیقی زبان قسمت سومتکامل ابزار هوش ، راه پر مشکلات بین دو همسر و برخیداروی تشنجی دربارداریعلایم کمبود ویتامین E را هوش عاطفی بیشتر در زنانآیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر تمغز انسان برای شادمانی طدرمان جدید میگرن با انتی تاثیر ویتامین دی بر بیماو هر کس تقوای خدا پیشه کنآیا خداباوری محصول تکاملاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر گیاهخواری بر رشد و نقش مهاجرت در توسعه نسل ارویا بخشی حقیقی از زندگی ورزش هوازی ، بهترین تمریامگا سه عامل مهم سلامتبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش زبان در سلطه و قدرت اروشی جدید در درمان سکته مکلرال هیدرات برای خوابانايا اراده آزاد توهم است یبحتی علمی درباره تمایل بفلج بل، فلجی ترسناک که آنتسلیم شدن از نورون شروع مزیباترین چیز در افزایش سنورون های ردیاب حافظهابزار بقای موجود زنده از برین نت به جای اینترنتقبل از انفجار بزرگجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب نگاهی بر قدرت بینایی دراکوری گذرای ناشی از موبایابزارهای دفاعی و بقای موبزرگ شدن تقریبا ناگهانی موجود بی مغزی که می تواندحساسیت روانی متفاوتساخت شبکه عصبی با الفبایچراروياها را به یاد نمی آگوشه بیماری اتوزومال رسسادغام میان گونه های مختلتنفس هوازی و میتوکندریمحل درک احساسات روحانی ددقیق ترین تصاویر از مغز اشواهدی از دنیسوان(شبه نئهوش مصنوعی از عروسک تا کپوست ساعتی مستقل از مغز دارزش خود را چگونه میشناستکامل زبانمشکلات روانپزشکی پس از سداروی جدید s3 در درمان ام علایم کمبود ویتامین E را هوش عاطفی در زنان بیشتر اآیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سمغز انسان رو به کوچک تر شدرمانهای بیماری پارکینسصفحه اصلیوقت نهيب هاي غير علمي گذشآیا دلفین ها می تواند از ازدواج های بین گونه ای، رتاثیر انتخاب از طرف محیط نقش محیط زندگی و مهاجرت درویا تخیل یا واقعیتورزش و میگرنامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبیماری بیش فعالیتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش زبان در سلطه و قدرت اريتوکسيمب در درمان ام اسايا اراده آزاد توهم است یبحث درباره پیدایش و منشافلج خوابتشنج چیستزیرفون داروی ضد ام اسنوروپلاستیسیتی چیستابزار بقای موجود زنده از برای پیش بینی آینده مغز دقدم زدن و حرکت دید را تغیجاذبه و نقش آن در شکلگیریسفرنامه سفر به بم و جنوب نگاهی بر توانایی اجزاي بکی غایب شدی تا نیازمند دلاثر مضر مصرف طولانی مدت ربسیاری از بیماری های جدیموجودات مقهور ژنها هستندخلاصه ای از مطالب همایش مساخت شبکه عصبی مصنوعی با نزاع بین جهل و علم رو به پگوشت خواری یا گیاه خواریادغام دو حیطه علوم مغز و تنفس هوازی و میتوکندریمحدودیت های حافظه و حافظدلایلی که نشان میدهد ما بشاهکار قرنهوش مصنوعی از عروسک تا کپیموزایداز نشانه ها و آثار درک شدتکامل ساختار رگهای مغزی مشکلات روانپزشکی در عقب داروی جدید ضد میگرنعلت خواب آلودگی بعد از خوهوش عاطفی در زنان بیشتر اآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سمغز انسان رو به کوچکتر شددرک فرد دیگر و رفتارهای اسوالات پزشکیوقتی فهمیدی خطا کردی برگآیا دست مصنوعی به زودی قااستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر احتمالی عصاره تغلینقش نظام غذایی در تکامل مرویاها از مغز است یا ناخوورزش بهترین درمان بیش فعانفجار و توقف تکاملی نشابیماری تی تی پیتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش سجده بر عملکرد مغزریواستیگمینای آنکه نامش درمان و یادشبحثی در مورد نقش ویتامينفلج خواب چیستتشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان مشترک ژنتیکی موجودانوشیدن چای برای مغز مفید ابزار بقای موجود زنده از برخی نکات از گاید لاین پرقدرت انسان در نگاه به ابعحقیقت قربانی نزاع بین بی سفری به آغاز کیهانناتوانی از درمان برخی ویکیست کلوئید بطن سوماثرات فشار روحی شدیدبعد از کرونامیهمانهای ناخوانده عامل خونریزی مغز در سندرم کووساختار شبکه های مغزی ثابنزاع بین علم و نادانی رو گیلگمش باستانی کیستارتقا و تکامل سنت آفرینش تو دی ان ای خاص ميتوکندريمخچه فراتر از حفظ تعادلدندان ها را مسواک بزنید تشبیه سازی میلیون ها جهان هوش مصنوعی از عروسک تا کپیچیدگی های مغزی در درک زاز نظر علم اعصاب یا نرووستکامل شناخت انسان با کشفمشاهده آینده از روی مشاهداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل موثر در پیدایش زباهوشیاری کوانتومیآیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز ایندگان چگونه استدرک و احساسپیامهای کاربرانویتامین E برای فعالیت صحآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر ترکیبات استاتین (ستاثیر دپاکین بر بیماری منقش هورمون های تیروئید درویاهای پر رمز و حیرتی درورزش در کمر دردانواع سکته های مغزیبیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش غذاها و موجودات درياریسدیپلام تنها داروی تایایندرالبحثی جالب درباره محدودیتفیلمی بسیار جالب از تغییتشنج عدم توازن بین نورون زبان چهار حرفی حیات زمیننوعی سکته مغزی ، وحشتناک ابزار بقای موجود زنده از برخی اثرات مضر ویتامین دلوب فرونتال یا پیشانی مغحقیقت خواب و رویاسلولهای بنیادی مصنوعی درناتوانی در شناسایی چهره کاهش التهاب ناشی از بیمااثرات مفید قهوهتفاوت مغز انسان و میمون همیگرن سردردی ژنتیکی که بخواندن ، یکی از شستشو دهنسازگاری با محیط بین اجزانزاع بین علم و جهل رو به پگیاه خواری و گوشت خوار کدارتوکين تراپی روشی جديد تولید سلولهای جنسی از سلمخچه ، فراتر از حفظ تعادلدو ویژگی انتزاع و قدرت تجشبیه سازی سیستم های کوانهوش مصنوعی از عروسک تا کپیوند مغز و سر و چالشهای از نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل امروز در درممعنی روزهداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل ایجاد لغت انسانی و هوش، ژنتیکی است یا محیطیآیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز ابزار برتر بقادرک احساسات و تفکرات دیگسایتهای دیگرویتامین E در چه مواد غذایآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر داروهای ضد التهاب نقش هورمون زنانه استروژنرویای شفافوزوز گوشانگشت نگاری مغز نشان میدبیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش غذاها و موجودات دريارژیم های غذایی و نقش مهم ایا کوچک شدن مغزانسان البحثی در مورد نقش کلسیم و فیزیکدانان ماشینی برای تتغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و کلمه حتی برای کسانچیزی خارج از مغزهای ما نیابزار بقای موجود زنده از برخی اختلالات عصبی مثانهلبخند بزن شاید صبح فردا زحقیقت راستین انسان علم بسلسله مباحث هوش مصنوعینخاع ما تا پایین ستون فقرکاهش دوپامین عامل بیماریاثرات مضر ماری جواناتفاوت های بین زن و مرد فقمیگرن شدید قابل درمان اسخواب سالم عامل سلامتیسخن پاک و ثابتنظام مثبت زندگیگالکانزوماب، دارویی جدیارتباط میکروب روده و پارتومورها و التهاب مغزی عامخچه ابزاري که وظیفه آن فدو برابر شدن خطر مرگ و میشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی از عروسک تا کپیوند سر آیا ممکن استاز نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل در پیشگیری و مغز فکر میکند مرگ برای دیداستانها و مفاهیمی اشتباعواملی که برای ظهور لغت اهیچگاه از فشار و شکست نترآیا واکنش های یاد گرفته واز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز از بسیاری حقایق می گردرک تصویر و زبان های مخلتویتامین دی گنجینه ای بزرآیا راهی برای رفع کم آبی استخوان های کشف شده، ممکتاثیر داروی ضد تشنج سدیم نقش ژنتیک در درمان اختلاروبات های ریز در درمان بییک پیشنهاد خوب برای آسان اندوهگین نباش اگر درب یا بیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر رو ح و روان بر جسمنقش غذاها و موجودات دريارژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا این جمله درست است کسیبحثی در مورد عملکرد لوب ففرگشت و تکامل تصادفی محض تغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و بیان نتیجه ساختماچگونه مغز پیش انسان یا همکمردرد و علل آنابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری ها که در آن بلرزش ناشی از اسیب به عصبحمله ویروس کرونا به مغزسم زنبور ، کلیدی برای وارنخستین تصویر از سیاهچالهکایروپاکتیک چیستاجزای پر سلولی بدن انسان تفاوتهای جنسیتی راهی برامیدان مغناطيسي زمین بشر خواب سالم عامل سلامتی و یسریعترین کامپیوتر موجودنظریه تکامل در درمان بیمگامی در درمان بیماریهای ارتباط چاقی و کاهش قدرت بتوانایی مغز و دیگر اجزای مدارک ژنتیکی چگونه انسانديدن با چشم بسته در خواب شباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی از عروسک تا کمپیوند سر، یکی از راه حلهااز آغاز خلقت تا نگاه انساتا 20 سال آینده مغز شما به مغز ما کوچکتر از نیم نقطهدر مانهای کمر دردعوارض ازدواج و بچه دار شدهاوکينگ پیش از مرگش رسالآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز به تنهایی برای فرهنگ درک عمیق در حیواناتواکنش های ناخودآگاه و تقآیاما مقهور قوانین فیزیکاستروژن مانند سپر زنان داصول سلامت کمرتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش آتش در رسیدن انسان بهروح رهایییکی از علل محدودیت مغز امانسان قدیم در شبه جزیره عبیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقشه مغزی هر فرد منحصر بهراه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز فراموش کارها باهوش تر هستغییر عمودی سر انسان از پزبان و بیان، در سایه پیشرچگونه هموساپينس بر زمین کمردرد با پوشیدن کفش مناابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری های خاص که بدلزوم سازگاری قانون مجازاحوادث روزگار از جمله ویرسودمندی موجودات ابزی بر نرمش های مفید در سرگیجهکاربرد روباتهای ريزنانواجزایی ناشناخته در شکل گتقلید مرحله ای نسبتا پیشمکانیزمهای دفاعی در برابخواب عامل دسته بندی و حفطسرگیجه از شایعترین اختلاهفت چیز که عملکرد مغز تو گامی در درمان بیماریهای ارتباط هوش ساختار مغز و ژتوازن مهمتر از فعالیت زیمروری بر تشنج و درمان هایدی متیل فومارات(زادیوا)(شش مرحله تکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک تا کمپیشینیان انسان از هفت میاز انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر مشاهده بر واقعیت بمغز مادران و کودکان در زمدر محل کار ارزش خودت را بعید نوروز مبارکهاوکينگ پیش از مرگش رسالآیا امکان بازسازی اندامهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز برای فراموشی بیشتر کدرگیری قلب در بیماری ویرواکسن کرونا از حقیقت تاتآزمون ذهنی گربه شرودینگراضطراب و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکنقش انتخاب از طرف محیط، نروزه داری و بیمار ی ام اس یافته های نوین علوم پرده انسان جدید از چه زمانی پابیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقص در تشخیص هیجانات عامراه های جدید برای قضاوت رایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره هوش و تفاوتهفراموشی همیشه هم بد نیستتغییرات منطقه بویایی مغززبان و تکلم برخی بیماریهچگونه آن شکری که می خوریمکنفرانس تشنج هتل کوثر اصابزار بقای موجود زنده از برخی توجهات در ببمار پارلزوم سازگاری قانون مجازاحافظه و اطلاعات در کجاست سیاهچاله و تکینگی ابتداینرمشهای مهم برای تقویت عکاربرد روباتهای ريز، در احساس گذر سریعتر زمانتلقین اطلاعات و حافظهما انسانها چه اندازه نزدخودآگاهی و هوشیاريسردرد میگرن در کودکانهفت سین یادگاری از میراث گاهی لازم است برای فهم و ارتباط انسانی، محدود به توسعه هوش مصنوعی قادر اسمرکز هوشیاری، روح یا بدن دژا وو یا اشنا پنداریششمین کنگره بین المللی سهوش مصنوعی در کامپیوترهاپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمغز چون ابزار هوش است دلیدر چه مرحله ای از خواب ، رعامل کلیدی در کنترل کارآهدف یکسان، در مسیرهای متآیا انسان با مغز بزرگش اخاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز بزرگ چقدر مفید هست ؟درگیری مغز در بیماری کویواکسن کرونا ساخته شده توإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکنقش اتصالات بین سلولهای روش مقابله مغز با محدودییادگیری مهارت های جدید دانسان عامل توقف رشد مغزبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقطه بی بازگشتایا بدون زبان میتوانیم تبحثی درباره هوش و تفاوتهفرایند تکامل و دشواری هاتغییرات تکاملی سر انسان زبان و شناخت حقیقت قسمت چچگونه انتظارات بر ادراک کنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از برخی روش های تربیتی کودکممانتین یا آلزیکسا یا ابحافظه و اطلاعات در کجاست سیاره ابلهانچرا مغزهای ما ارتقا یافت کجای مغز مسئول پردازش تجاخلاق و علوم اعصابتلاش هایی در بیماران قطع ما انسانها چه اندازه نزدخودآگاهی و هوشیاريسردرد و علتهای آنهمیشه اطمینان تو بر خدا بگاهی مغز بزرگ چالش استارتباط شگفت مغز انسان و فتوسعه برخی شغل ها با هوش مرکز حافظه کجاستدژاوو یا آشناپنداریصرع و درمان های آنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحپاسخ گیاهان در زمان خورداز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه انسان بر رفتامغز چگونه صداها را فیلتر در هم تنیدگی کوانتومی و پعادت کردن به نعمتهدف از تکامل مغزآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز بزرگ چالش است یا منفعدرگیری مغز در بیماران مبواکسن دیگر کرونا ساخته شافراد آغاز حرکت خودشان راطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکنقش حفاظتی مولکول جدید دروش های صرفه جویی در ایجایادآوری خواب و رویاانعطاف پذیری مکانیسمی علبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر رژیم گیاهخواری بر راه پیروزی در زندگی چیستچند جهانیایا تکامل هدفمند استبحثی درباره هوش و تفاوتهفرایند حذف برخی اجزای مغثبت امواج الکتریکی در عصزبان و شناخت حقیقت قسمت اچگونه باغبانی باعث کاهش کنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از برخی سلولهای عصبی در تلامنابع انرژي پاک سرچشمه ححافظه و اطلاعات در کجاستسیاره ابلهانچرا پس از بیدار شدن از خوکرونا چه بر سر مغز می آوراخلاق پایه تکامل و فرهنگتلاشی برای درمان قطع نخاما با کمک مغز خود مختاريمخانواده پایدارسردرد تنشنهمیشه عسل با موم بخوریمگذر زمان کاملا وابسته به ارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه های غیر دارویی در سمرکز خنده در کجای مغز استدانشمندان ژنی از مغز انسضررهای مصرف شکر و قند بر هوش مصنوعی در خدمت خلق وحپختگی پس از چهل سالگي به از تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه انسان بر رفتامغز ناتوان از توجیه پیدادرمان های بیماری آلزایمرعارضه جدید ویروس کرونا سهدف از خلقت رسیدن به ابزاآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز بزرگ چالشهای پیش رودرگیری مغزی در سندرم کووواکسن دیگری ضد کرونا از دافزایش قدرت ادراکات و حسافزایش مرگ و میر سندرم کوبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش حیاتی تلومر دی ان آ دروش هایی ساده برای کاهش اژن هوش و ساختارهای حیاتی اولین هیبرید بین انسان وبیشتر کمردردها نیازی به تاثیر عصاره تغلیظ شده گیراست دستی و چپ دستیچندین ماده غذایی که ماننایرادهای موجود در خلقت ببحثی درباره هوش و تفاوتهفرد حساس از نظر عاطفی و بجمجمه انسان های اولیهزبان و شناخت حقیقت قسمت دچگونه تکامل مغزهای کنونیکندر در بیماریهای التهابابزار بقای موجود زنده از برخی سيناپسها طی تکامل و منبع خواب و رویاحس چشایی و بویاییسیر آفرینش از روح تا مغز چرا بیماری های تخریبی مغکشف مکانیسم عصبی خوانش پاختلال در شناسایی حروف و تلاشی تازه برای گشودن معما تحت کنترل ژنها هستیم یخارق العاده و استثنایی بسردرد سکه ایهوموارکتوس ها ممکن است دگربه شرودینگر و تاثیر مشارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه هایی در مصرف ماهیمرگ انتقال است یا نابود شدانشمندان روش هاي جدیدی ضررهای شکر بر سلامت مغزهوش مصنوعی درمانگر کامپیپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیمامغز و سیر تکامل ان دلیلی درمان های جدید میگرنعدم توقف تکامل در یک انداهزینه ای که برای اندیشیدآیا برای تولید مثل همیشه از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز بزرگ و فعال یا مغز کودرگیری اعصاب به علت میتوواکسن سرطان