دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

درمان ژنتیکی برای نوآوری سلولی و دیر کردن زمان پیری

درمان ژنتیکی برای نوآوری سلولی و دیر کردن زمان پیری

برنامه ای درونی یا ساعتی درونی در نقشه ژنتیکی ما هست که از تحولات و پیری جلوگیری میکند!! این ساعت بر خلاف ساعت های مرسوم، دوست دارد، ثابت باقی بماند و جلو نرود!

زبان حیات، دارای الفبایی است که در همه موجودات زنده از ویروس تا انسان، مشترک هستند. یعنی چیزی هست که فراتر از امکانات و توانایی ها و صفات و پیچیدگی موجود زنده و حتی فراتر از زمان در همه موجودات، مشترک است. الفبای این زبان مشترک با وجود گذشت میلیاردها سال از آغاز حیات، همچنان پابرجا مانده است تا در زمانی که در هرچند صد سال یکبار، زبان های مرسوم مردم در هم میشکند و متفاوت می گردد، پایداری و قدرتی را در پس زبان حیات یعنی اسیدهای نوکلئیک چهارگانه نشان بدهد.

زبان، برای انتقال و نشان دادن مطلبی از طرف متکلم است و زبان حیات هم از این قاعده جدا نیست یعنی این زبان، در قالب پیدایش نخستین همانند سازهای اسید نوکلئیک تا پیدایش مغز پیچیده انسان امروز، به دنبال بیان حقیقتی است و این تلاش از ابتدا تا امروز، میخواهد چیزی را بشناساند و آنچه از پیشرفت های کیهان تا امروز می بینیم و آنچه تا امروز به مغز پیچیده ما رسیده است، شاید چیزی جز شروعی برای رسیدن به اهدافی بلندتر از این، نباشد ولی آنچه از رسیدن به ابزار هوشمندی می بینیم، هرچند هدف نهایی نیست ولی یک هدف میانی بسیار شگفت انگیز و منظم و زیباست و گامی بلند در راه شناخت و درک موجود زنده است.

همانطور که زمانی یک باکتری ریز نمیتواست شنیدن صداهای بلند بیرون آب را درک کند و نمیتوانست بوهای خوش جهان پیرامون خود را بفهمد، ما هم بسیار محتمل است در زمان کنونی قادر به درک بسیاری از حقایق اطراف خود نباشیم و شاید آیندگان چیزی را ببینند که اصلا برای مغز کنونی ما قابل تصور نیست.

گام میانی، طلیعه گامهای بلندی است که در آینده برداشته میشود ولی آنچه در همه این گامها در گذشته و امروز تقریبا پایدار مانده است الفبای زبان حیات ماست که گذشته و امروز و آینده را در هم میتند و جالب اینجاست که مانند نوار ضبط صوت، اطلاعاتی از گذشته و اجداد موجودات زنده را درون خود باقی گذاشته است. این زبان- که با مهارت زیادی حفظ شده- در درون گنجینه های ژنتیکی موجودات زنده هم نگهداری شده است تا انسان امروز بتواند در سایه ثبات ساختار ژنتیکی و پایداری آن، نه تنها پی به قدرتی عظیم ببرد که این زبان را از دستبردها حفظ کرده است بلکه بتواند گذشته تاریخ را بخواند!

و این نگاه به گذشته، در زمان حاضر، گام بلندی است برای آنکه انسان، محدود به امروز نماند و بکوشد در زمان حاضر به گذشته های دور سفر کند و چیزی را ببیند که معمولا در محدوده کیهان مادی ما قابل رویت نیست.

پایدار ماندن زبان چهار حرفی حیات، درطول چند میلیارد سال، نشان میدهد قدرت حفظ و بقا، در آن زبان وجود دارد و همانطور که این توانایی، پایه های حیات را در طول این مدت، حفظ کرده است میتواند محصول این پایه ها و ریشه ها یعنی موجودات زنده را هم، در طول سال ها بدون تغییر، حفظ کند.

گویا در درون برنامه ژنیتکی ما موتورهایی برای تصفیه جهش ها و دگرگونی ها هست تا نشانه ها به سوی وحدت، حفظ شود. به همین ترتیب، موجوداتی در کیهان هستند که در طول چند میلیون سال، دست نخورده اند نمونه این حیوانات، برخی ماهیان کف دریا یا برخی لاکپشت ها مانند لاکپشت تمساحی هستند که با وجود تغییر شرایط زندگی و تغییر بسیاری از گونه های جانوری طی چندمیلیون سال دست نخورده اند و به اصطلاح به آنها فسیل های زنده می گویند

(اگر فرض بگیریم جهش ژنتیکی که قابلیت لازم را برای تکامل فراهم می آورد فقط بر پایه اشتباه و تصادف در رونویسی ژنها صورت می گرفت یا جهش، نتیجه بمباران پرتویی کروموزوم ها و امثال این موارد- که میتوان آن را تصادفی و بی ضابطه نامید- میبود معقول نیست که تاثیر گذاری جهش ژنتیکی به طور کامل متوقف شود تا گونه هایی از حیوانات یا ماهی هایی مانند ماهی لجن خوار یا لاتیمیریا طی میلیون ها سال هیچ تکاملی را شاهد نباشند. این در حالی است که ما مطمئن هستیم محیط پیرامون آنها به طور مرتب در حال تغییر و تحول است و در برخی زمان ها این دگرگونی ها بسیار شدید بوده است مانند تغییری که حدود 65 میلیون سال قبل، رخ داد و طی آن دایناسورها و بیشتر موجودات بر روی زمین، منقرض شدند ...

قضیه به این معنی است که چیزی در نقشه ی ژنتیکی، نهفته است که تکامل را در مرحله ی سکون نگاه میدارد ... این موضوع که می توانیم نقشه ی ژنتیکی نام نهیم- بر نقشه ی ژنوم، تسلط و نظارت دارد و همین قانون است که مسیر حرکت ژنها را به این سمت یا آن سمت مشخص میکند و همین قانون است که مسیر حرکت ژنها را مدت های بسیار درازی در سکون تام- که حتی با معیارهای بسیار کند تکامل همخوانی ندارد- متوقف میسازد.)(احمد الحسن- توهم بی خدایی- ص253-254)

علاوه بر این، در ساختار ژنتیکی کنونی، شاهد برنامه ای کاملا منظم و دقیق هستیم: (دکتر ریچارد داوکینز می گوید: در دنیای واقعی، یک منشی خوب در هر صفحه، یک اشتباه دارد که حدودا میشود نیم میلیارد برابر میزان خطای ژن هیستون!!.... آنچه میخواستم بیان کنم درک میزان اشتباه در نسخه های کپی شده بود. اما اسناد هیستون H4 فقط کپی نشده است بلکه در معرض انتخاب طبیعی هم واقع شده اند. وجود هیستون برای بقا اهمیت حیاتی دارد.
از آن در مهندسی ساختار کروموزم ها استفاده می شود. احتمالا در نسخه برداری از ژن هیستون H4، اشتباه های زیادی هم رخ داده است. ولی زندگی جانداران جهش یافته ادامه نیافته یا لااقل تولید مثل نکرده اند. .....
توضیح روی سخنان داوکینز: بنابراین خلل باقی مانده اگر با تکامل و ارتقا- که نتیجه ی حرکت و تغییر و جهش ژنهاست- همراه گردد، چیز قابل ذکری نخواهد بود؛ به این معنا که جهش و تغییر و جایگزینی، قانونمند است و تصادفی نیست.)(احمد الحسن- توهم بی خدایی- ص232 ترجمه فارسی)
(تعداد احتمالات جهش ژنتیکی در طبیعت بسیار زیاد است تا آنجا که میتوان گفت عمر حیات، گنجایش آن را ندارد و حتی عمر جهان هستی در برابر آن، بسیار ناچیز است. به نظرم نیازی به تکرار ارقام نجومی و بی شمار مربوط به ژنها- که برخی از آن ها را در تشریح هموگلوبین بیان کردم- نیست. این عدد آنقدر بزرگ است که برای ما با عمر محدود، تشخیص نظم داشتن یا بی نظم بودن آن، محال است.

ما می دانیم در جهش یا تغییر ژنتیکی در طول مسیر تکرار جهش به صورت ساخت یافته، نظم و قانونی وجود دارد؛ به گونه ای که این تکرار، منظم بودن نظام را ثابت میکند. تحقق این تکرار منظم، به دوره ی زمانی بسیار درازی نیاز دارد که در زمانی بیش از محدوده زمانی- که ما می توانیم آن را مشاهده کنیم- رخ میدهد. بنابراین محال است قاطعانه به منظم بودن جهش یا تغییر ژنتیکی- که تکامل، حول محور آن میچرخد- رای دهیم یا اینکه به تصادفی بودنش حکم کنیم ...
حکم به تصادفی یا غیر تصادفی بودن تغییر یا جهش ژنتیکی باید از خارج از خود بحث بیاید وقتی چیزی در بیرون (نقشه ژنیتکی) وجود دارد که خود، نتیجه تکاملی است که آن را می شناسیم و می بینیم این ترجیح، قوت می گیرد که تغییر یا جهش ژنتیکی، در گذشته و اکنون، در چهارچوب قانونمند و نه به صورت تصادفی بوده است و می باشد.

ژنوم اولیه- که بر اساس قانون و قاعده، ترکیب یافته است- به پیدایش یک نظام متکامل منجر شده است که این نظام عبارت است از زندگی زمین، سوخت و ساز، توانایی تولید انرژی، زادآوری، حرکت به سمت بهبود، سرعت بخشیدن به جهش ژنتیکی به هنگام گونه زایی و توقف یا کاهش سرعت آن در برخی دوره ها یا گونه ها و بالاتر از همه ی اینها تولید ابزار هوشمندی.

بنابراین نمیتوان حکم راند که نقشه ی ژنتیکی با وجود قانونمندی آن، بدون قانون گذار باشد و با وجود ساخت یافته بودنش، نمیتواند بدون سازمان دهنده باشد و با وجود اینکه زبانی است- که آن را کارخانجات حیات در سلول میفهمند و مثلا به پروتئین ترجمه می کنند- نمیتواند بدون متکلم و سخنگو باشد.)(احمد الحسن توهم بی خدایی- ص210- 211-212 ترجمه فارسی)

وجود فرایندهای اصلاحی فراوان، در اجرای تکامل، نشان دهنده قانون و مقررات دقیق در اجرای تکامل است. حتی اگر ساختار درونی ژنها- که بعدا در قالب سیستم های پیچیده ایمنی آشکار میشود و سلول ها و ژنهای مزاحم یا سرطانی و یا بیماری زا را می زداید- از زدودن سلول ناتوان شود، انتخاب طبیعی وارد عمل میشود تا سلول معیوب را از چرخه، حذف کند.
یعنی نوعی تلاش در بدن در جریان است تا از پیری و دگرگونی جلوگیری کند و این تظاهر آشکار، بدون برنامه درونی ژنتیکی ممکن نیست همانطور که همه مشخصات و فنوتیپ ها از این نقشه ژنتیکی یا ژنوتیپ حاصل شده است.
مقاله نشریه نشنال ژئوگرافیک 2016/12/21
دانشمندان نوع جدیدی از درمان ژنتیکی را کشف کرده اند که بر موش ها آزموده شده است و می تواند سلول های انسان را نوآوری کند؛ یعنی میتواند عقربه های ساعت پیری را به عقب برگرداند؛ با وجود آنکه دانشمندان می گویند آزمایش های بالینی بر انسان هنوز انجام نشده است.

چین و چروک و موی سفید و دردها و .. مشکلاتی است که از افزایش سن جدا نمیشود با این حال، دانشمندان اکنون ادعا می کنند که فرایند پیر شدن می تواند برعکس شود. و گروهی از دانشمندان دلیل آوردند که درمان ژنتیکی تاثیر قال ملاحظه ای در نوآوری سلول ها در موش ها دارد تا آنجا که این موش ها بعد از شش هفته از درمان، سن کمتری پیدا کردند و دارای ستون فقرات مستقیم تری شدند و سلامت قلبی آنها بیشتر شد و زخم های بدن آنها بیشتر و سریعتر بهبود می یافت و تقریبا 30%، بیشتر زندگی می کردند.

پژوهشگر خوان کارلوس آزبسوا بلمونت- که رهبری گروه را در کالیفرنیا بر عهده داشت- گفت: پژوهش ما نشان داد پیر شدن در یک جهت نیست و با دستکاری دقیق میتوان پیشرفت پیری را برعکس کرد.

تکنیک های وراثتی به کار رفته در موش ها اکنون درست نیست بر انسان منطبق شود و گروه این پژوهش، انتظار دارند این پژوهش در زمانی نه چندان دور بر انسان هم انجام شود. با این همه این کشف، احتمال ظهور روشی جدید در حفظ سلامتی است و از طریق آن، میتوان پیری را درمان کرد، به جای آنکه بیماری های فراوان مرتبط با آن را درمان کرد.

این کشف جدید این مفهوم را- که پیری محصول نهایی عوامل فرسودگی جسمانی است و به دلیل افزایش سن در انسان رخ میدهد- در هم می شکند و این کشف به مجموعه بیشتری از دلایل مستند است و اثبات می کند پیر شدن تا حدی و در بیشتر موارد، از ساعت ژنتیکی درونی بدن منشا می گیرد و سبب می شود انسان وارد حالتی از پیری شود. و دانشمندان ادعا نمی کنند که می توان نهایتا از پیری خلاص شد ولی اعتقاد دارند این نوع از درمان در آینده نزدیک ممکن است دقیقه های این ساعت را کند کند و این متوسط عمر مورد انتظار را می افزاید.

بیلمونت می گوید: اعتقاد داریم این الگو باعث جاودانگی نمیشود و اضافه می کند: زیرا همچنان گزینه های سختی در مسیر به عقب بردن پیری وجود دارد. توجه اصلی ما فقط در زیاد کردن عمر نیست ولی مهمتر از آن، بهبود تندرستی انسان است. از جانب دیگر استاد علم بيوسنتز در دانشكده بارهم در دانشگاه كامبريج وولف ریگ مي گويد نتایج، شگفت انگیز بود و اقرار کرد اندیشه طولانی کردن عمر، فکری معقول است و اضافه کرد: این، خیالی علمی نیست. درمان نوآوری سلول های موش به روشی است که برای بازگرداندن سلول های بالغ استفاده میشود و بازگرداندن آنها به عقب است تا سلول های ایمنی، قدرتمند شوند یا آنچه سلول های بنیادی تحریک کننده خوانده میشود و توانایی زاد و ولد و تغییر به هر نوع دیگری ازسلول ها را در بدن دارد ایجاد شود و این آزمون در آزمایش های مشخصی برای فراهم کردن اندام هاي جايگزین در بيماری ها به كار مي رود.

جدیدترین پژوهش در این عرصه، آن چیزی است که این الگو را آشکار کرد و میتوان آن را برای بازگرداندن جزیی ساعت سلول ها استفاده کرد و این، برای کم کردن سن آن کافی است بدون آنکه سلول ها وظیفه اصلی و تخصصی خود را از دست بدهند.

پس از شش هفته از درمان در این پژوهش به وضوح مشخص شد که موش ها کم سن تر شده اند و حالت و شکل پوست و عضلات، بهتر شده است و 30% بیشتر زندگی کردند و وقتی خود ژن ها در سلول های هدف، قرار گرفت باعث شد اسیدهای نوکلئیک در سلول، بیشتر دوام داشته باشد و باتری های سلولی به نام میتوکندری بهتر عمل کنند.

بیلمونت میگوید: این نخستین بار است که شخصی اثبات میکند بازسازی برنامه حیات میتواند تاثیر مفیدی بر جنبه سلامت و و طولانی کردن عمر داشته باشد در نتیجه این اقدامات، خطر مواجهه موش ها با سرطان تا حد زیادی کم میشود و این اشاره میکند درمان، با موفقیت سلول ها را به عقب برگردانده است بدون آنکه به سلول هاي بنیادی ای تبدیل شود که ممکن است بدون حساب و کتاب در بدن تکثیر شود.
http://ihelrs.org/2017/01/10/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE/
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
هوش عاطفی در زنان بیشتر امنابع انرژی از نفت و گاز تفاوت ایستایی و تکاپوکلمات بلند نه صدای بلندراه های جدید برای قضاوت رتئوری تکامل در پیشگیری و سیاهچاله های فضایی منابعانسولینپیشرفت در عقل است یا ظواهمعماری، هندسه ی قابل مشاتصور ما ازمشکلات و واقعیابعاد اضافه ی کیهانطوفان زیباییحرکت چرخشی و دائمی کیهاننوار مغز در فراموشی هااز تکامل تا مغز، از مغز تنظریه تکامل در درمان بیمدی متیل فومارات(زادیوا)(فقر داده ها در هوش مصنوعیبا خودت نجنگدرک تصویر و زبان های مخلتهیپرپاراتیروئیدیسممنابع جدید انرژیتلاشی برای درمان قطع نخاآیا امکان بازسازی اندامهکنترل جاذبهرشته نوروایمونولوژی و نقتاثیر کپسول نوروهرب بر نسال سیزده ماههاولویت بندی ها کجاستپروتز عصبی برای تکلممغز چگونه صداها را فیلتر تغییر زودتر اتصالات مغزیاحتیاط در تعویض داروهاعلم بدون توقفحس و ادراک قسمت نهمنوروفیبروماتوزاستفاده از انرژی خلاهمیشه چشمی مراقب و نگهبادانشمندان نورون مصنوعی سفیزیک آگاهیبازگشت از آثار به سوی خدادرد زانو همیشه نیاز به جرهستی ما پس از شروعی چگال منبع هوشیاری کجاست قسمت تنفس بدون اکسیژنآیا رژیم غذایی گیاهی سلاکیهان خود را طراحی میکندزمزمه ات مانده در گوشمتاثیر گیاه خواری بر رشد وستم، بی پاسخ نیستای جان جان بی تن مروآمارهای ارائه شده در سطح مغز ایندگان چگونه استجنبه های موجی واقعیتاداراوون تنها داروی تاییعادت کن خوب حرف بزنیحس و ادراک قسمت بیست و یکچیزی خارج از مغزهای ما نیاصل عدم قطعیت از کوانتوم هندسه در پایه ی همه ی واکداروهای ضد تشنج با توضیح فرایند تکامل و دشواری هابحثی درباره هوش و تفاوتهذهن تو همیشه به چیزی اعتقویتامین کامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو با باورهایت کنترل میشآتش منبع انرژیکارهایی بیش از طراحی و گپزیان غذاهای پرچربتاثیر درجه حرارت بر عملکسربازان ما محققا غلبه می ایا کوچک شدن مغزانسان الآیا فراموشی حتمی استمغزهای کوچک بی احساسجهان هایی در جهان دیگرارتباط بین هوش طبیعی و هوغم بی پایانحس و ادراک- قسمت بیست و پچگونه جمعیت های بزرگ شکل اعتیاد را به دور بیندازهوش مصنوعی اکنون می توانداروی سل سپتقله برای دیدن نه برای به برنامه و ساختار پیچیده مرمز و رازهای ارتباط غیر کواقعیت و انعکاسمنشاء کوانتومی هوشیاری اتومورها و التهاب مغزی عاآسانی موفقیتکشف مکانیسمی پیچیده در بزبان و کلمه حتی برای کسانتاثیر روده بر مغزشنا در ابهای گرم جنوب نیااگر نیروی مغناطیس نباشد نقش هورمون های تیروئید دجهانی در ذهناز نخستین همانند سازها تنگاهی بر توانایی اجزاي بخواب عامل دسته بندی و حفطبه امید روزهای بهترهوش مصنوعی از عروسک بازی در هم تنیدگی مرزها و بی مقارچ بی مغز در خدمت موجودبرخی نرمش های گردنواکسن اسپایکوژنرویا حقی از طرف خدامیهمانهای ناخوانده عامل توکل بر خداافزایش سرعت پیشرفت علوم گوشت خواری یا گیاه خواریمخچه ابزاري که وظیفه آن فسفر نامه سفر به بم و جنوب تازه های اسکیزوفرنی(جنوشگفتی های نقشه ی ژنتیکیابزار بقا از نخستین هماننقش روی و منیزیم در سلامتجایی خالی نیستاز تکینگی تا مغز و از مغز نبرو و انرژی مداومخوشبختی دور از رنج های مبی نهایت در میان مرزهاهوش مصنوعی از عروسک تا کمقطره قطرهبررسي علل احتمالي تغيير ورزش و میگرنروزهای سختسلول های بدن تو پیر نیستنما انسانها چه اندازه نزدتیروفیبان موثر در سکته ی امید نیکو داشته باش تا آنگزیده ای از وبینار یا کنفمرگ چیستترکیب آمار و ژنتیکشباهت مغز با کیهان مادیحق انتخابابزار بقا از نخستین هماننقص در تشخیص هیجانات عاماز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مردم با زندگی میجنگنخطا در محاسبات چیزی کاملدرمان آرتروز با ورزش موضبیماری الزایمرهوش احساسیلزوم سازگاری قانون مجازابشکه ای که ته نداره پر نمیادگیری هوش مصنوعی، عمیقریواستیگمینتکامل جریان همیشگی خلقتسندرم پیریفورمیسماده، چیزی نیستانواع سکته های مغزیپیوند قلب خوک، به فرد دچامسیر دشوار تکامل و ارتقاتست نوار عصب و عضلهصد قدح، نفتاده بشکستحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از نه به اعداماز تکینگی تا مغز از مغز تنزاع ها بیهوده استدندان ها را مسواک بزنید تبیندیشدرمان سرگیجه بدون دارودرمان سرطان با امواج صوتهوشمندی کیهانمنابع انرژی از نفت و گاز تفاوت ارباب و رهبر حقیقیکلوزاپین داروی ضد جنونراه های جدید برای قضاوت رتئوری جدید، ویران کردن گسیاهچاله ها، دارای پرتو انسولین هوشمندپیشرفت ذهن در خلاقیت استمعنی روزهتصور از زمان و مکانابعاد بالاترطولانی ترین شبحس متفاوتنوار مغز در تشخیص بیماری از تکامل تا مغز، از مغز تنظریه تکامل در درمان بیمدین اجباریفلج نخاعی با الکترودهای با خدا باشدرک حقیقت نردبان و مسیری هاوکينگ پیش از مرگش رسالمناطق خاص زبان در مغزتلاشی تازه برای گشودن معآیا انسان با مغز بزرگش اخکندر در بیماریهای التهابرشد مغز فرایندی پیچیده اتاثیر کپسول نوروهرب بر تسانسور از روی قصد بسیاری اولین قدم شناخت نقص های خپرورش مغز مینیاتوری انسامغز ناتوان از توجیه پیداتغییر عمودی سر انسان از پاحساس گذر سریعتر زمانعلم در حال توسعهحس و ادراک قسمت چهارمنورون هاي مصنوعی می تواناستفاده از سلول های بنیاهمیشه اطمینان تو بر خدا بدانشمندان یک فرضیه رادیکفیزیکدانان ماشینی برای تبازگشت به ریشه های تکاملدردهای سال گذشته فراموش هشت توصیه برای کاستن از دمنبع هوشیاری کجاست قسمت تنها مانع در زندگی موارد آیا رژیم غذایی گیاهی سلاکیهانِ هوشیارِ در حال یازنان باهوش ترتاثیر گیاه خواری بر رشد وستون فقرات انسان دو پا جلایمپلانت مغزیآن چیزی که ما جریان زمان مغز ابزار بقای برتر مادیجنسیت و تفاوت های بیناییادب برخورد با دیگرانعادت کردن به نعمتحس و ادراک قسمت بیست و دوچیزی شبیه نور تو نیستاصل، روان و نفس استهندسه زبانِ زمان استداروی فامپیریدین یا نورلفرایند حذف برخی اجزای مغبحثی درباره هوش و تفاوتهذهن خود را مشغول هماهنگیویتامین کا و استخوانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو باید نیکان را به دست بآثار باستانی تمدن های قدکاربرد روباتهای ريزنانوزیباترین چیز در پیر شدنتاثیر درجه حرارت بر عملکسربرولایزینایا این جمله درست است کسیآیا ممکن است موش کور بی ممغز، فقط گیرندهجهان یکپارچهارتباط شگفت مغز انسان و فغم بی پایانحس و ادراک- قسمت شصت و چهچگونه حافظه را قویتر کنیاعداد بینهایت در دنیای مهوش مصنوعی از عروسک های بداروی ضد چاقیقله سقوطبرنامه ی مسلط ژنها در اخترمز گشایی از اتصالات مغزمهمان ناخواندهتومورهای نخاعیآشنا پنداریکشف ارتباط جدیدی از ارتبزبان و بیان نتیجه ساختماتاثیر روزه داری بر سلامت شناخت و معرفت، و نقش آن داگر نعمت فراموشی نبود بسنقش هورمون زنانه استروژنجهان، تصادفی نیستاز نخستین همانند سازها تنگاهت را بلند کنخواص میوه ی بهبه بالا بر ستارگان نگاه کهوش مصنوعی از عروسک بازی در هم تنیدگی کوانتومیقبل و بعد از حقیقتبرخی یونها و مولکول های مواکسن اسپایکوژن ضد کرونارویاها از مغز است یا ناخومیوتونیک دیستروفیتوپیراماتافسردگی و اضطراب در بیماگیلگمش باستانی کیستمخچه تاثیر گذار بر حافظهسفر به مریخ در 39 روزتازه های بیماری پارکینسوشگفتی های زنبور عسلابزار بقا از نخستین هماننقش روزه داری در سالم و ججاذبهاز تکینگی تا مغز از مغز تچت جی پی تیخیالپردازی نکندرمان نگهدارنده ی اعتیادبی هیچ می ایی و بی هیچ میرهوش مصنوعی از عروسک تا کملمس کوانتومیبررسی مغز با امواج مادون ورزش بهترین درمان بیش فعروش مقابله مغز با محدودیسلول بنیادی و ای ال اسما اکنون میدانیم فضا خالتکنولوژی های جدید و حالتامید نجاتگزارش یک مورد جالب لخته ومرگ و میر پنهانترکیب حیوان و انسانشباهت های ریشه ای چند بیمحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقا از نخستین هماننقطه ی رسیدن به قلهاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغز انسان سه هزار سالخطای ادراک کارمادرمان ام اس(مولتیپل اسکلبیماری ای شبیه آلزایمر و هوش احساسیلزوم سازگاری قانون مجازابشریت از یک پدر و مادر نییادگرفتن، آغاز حرکت است ریاضیات یک حس جدید استتکامل داروینی هنوز در حاسندرم پای بی قرارماده، چیزی بیش از یک خلا انیس بی کسانپیوند مدفوع در درمان بیممسئول صیانت از عقیده کیستست آر ان اس دز میاستنی گصدای بم با فرکانس پایین، حمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از نه به اعداماز تکینگی تا مغز- از مغز نزاع بین جهل و علم رو به پده روش موفقیتبیهوش کردن در جراحی و بیمبیهوشی در بیماران دچار ادرمان ضایعات نخاعیهوشیاری و وجودمنابع انرژی از نفت و گاز تفاوتهای جنسیتی راهی براآیا مصرف مولتی ویتامین هکلید نزدیک و نگاه تو بر فراه پیروزی در زندگی چیستتا 20 سال آینده مغز شما به سیاهچاله و تکینگی ابتدایانسان قدیم در شبه جزیره عپیشرفتی مستقل از ابزار همعاینه قبل از نوار عصب و تصادف یا قوانین ناشناختهاتفاق و تصادفطی یکصد هزار سال اخیر هرچحس چشایی و بویایینوار مغزی روشی مهم در تشخاز تکامل تا مغز، از مغز تنظریه تکامل در درمان بیمدین، اجباری نیستفلج بل، فلجی ترسناک که آنبا طبیعت بازی نکندرک دیگرانهاوکينگ پیش از مرگش رسالمناطق خاصی از مغز در جستجتلاشی جدید در درمان ام اسآیا احتمال دارد رویا از آکندر علیه سرطانرشد مغز علت تمایل انسان بتاثیر کپسول نوروهرب بر سسانسور بر بسیاری از حقایاولین مورد PML به دنبال تکپرکاری تیروئیدمغز و قلب در جنین موش مصنتغییرات منطقه بویایی مغزاحساسات کاذبعلم راهی برای اندیشیدن احس و ادراک قسمت نوزدهمنورون های ردیاب حافظهاستفاده از سلول های بنیاهمیشه به آنچه داری، خوشندانشمندان ژنی از مغز انسفال نیکوبازخورد یا فیدبکدردی که سالهاست درمان نشو هر کس تقوای خدا پیشه کنمنبع هوشیاری کجاست قسمت تنها در برابر جهانآیا راهی برای رفع کم آبی کیست هیداتید مغززنجیرها را ما باید پاره کتاثیر گیاهخواری بر رشد و ستارگانی قبل از آغاز کیهایمپلانت مغزی و کنترل دو آنچه می دانم، آنچه را میخمغز ابزار برتر بقاجنسیت و تفاوت های بیناییادراک ما درک ارتعاشی است عادت بد را ترک کنحس و ادراک قسمت بیست و سونکاتی در مورد تشنجاصلاح خطا با رفتن بر مسیرهندسه، نمایشی از حقیقتداروی لیراگلوتیدفراتر از دیوارهای باوربحثی درباره احساسات متفاذهن خالی از شلوغی افکارویتامین کا در سبزیجاتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتو برای خزیدن خلق نشده ایآدم عاقل، وقت خودش را هدرکاربرد روباتهای ريز، در زیباترین چیز در افزایش ستاثیر درجه حرارت بر عملکسردرد میگرنایا ابزار هوشمندی یا مغز آیا ما کالا هستیممغزتان را در جوانی سیم کشجهان یکپارچهارتباط شگفت انگیز مغز انغیرقابل دیدن کردن مادهحسن یوسف باغچه ی مننگاه من، نگاه تو و یا حقیبقا با سازگارترین فرد اسهوش مصنوعی از عروسک های بداروی ضد چاقیقلب های سادهبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱رمز پیشرفت تواضع است نه طمهندسی ژنتیک در حال تلاش تومورهای ستون فقراتآشنا پنداریکشف جمجمه ای درکوه ایرهوزبان و بیان، در سایه پیشرتاثیر روغن رزماری استنشاشناخت حقیقت یا آرزوهای گاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش ویتامین K در ترمیم اسجهش های ژنتیکی مفید در سااز نشانه ها و آثار درک شدچالش هوشیاری و اینکه چرا خواص هندوانهبه بالاتر از ماده بیندیشهوش مصنوعی از عروسک بازی در هم تنیدگی کوانتومی و پقبل از آغازبرخی اثرات مضر ویتامین دواکسن دیگر کرونا ساخته شرویاهای پر رمز و حیرتی درمیگرن و پروتئین مرتبط با توانایی مغز و دیگر اجزای افسردگی و ساختار مغزگیاه بی عقل به سوی نور میمخاطب قرار دادن مردم، کاتازه های درمان ام اسشانس یا نتیجه ی تلاشابزار بقا از نخستین هماننقش رژیم غذایی بر رشد و اجاذبه و نقش آن در شکلگیریاز تکینگی تا مغز از مغز تچت جی پی تیخانه ی تاریکدرمان نابینایان آیا ممکنبی ذهن و بی روحهوش مصنوعی از عروسک تا کملووفلوکساسینبررسی و اپروچ جدید بر بیمورزش در کمر دردروش های صرفه جویی در ایجاسلول بنیادین از مخاط بینما از اینجا نخواهیم رفتتکنولوژی و پیشرفتامید جدید بر آسیب نخاعیگشایش دروازه جدیدی از طرمرگ و میر بسیار بالای ناشترازودونشباهت کیهان و مغزحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقا از نخستین هماننقطه ای بود و دگر هیچ نبواز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغزهای ما ارتقا یافت خطای حسدرمان تومورهای مغزی با ابیماری ای شبیه ام اس مولتهوش بشری تهدید برای بشریلزوم عدم وابستگی به گوگل بعد پنجمیادآوری خواب و رویاریتوکسیمابتکامل داروینی هنوز در حاسندرم پس از ضربه به سرماست مالیانگشت ماشه ایپیوند مغز و سر و چالشهای مسئولیت جدیدتشنچ پانایوتوپولوس تشنج صرع و درمان های آنحوادث روزگار از جمله ویرابزار بقای موجود زنده از نه بدبخت بلکه ناداناز تکینگی تا مغز- از مغز نزاع بین علم و نادانی رو دهن، بزرگترین سرمایهنزاع بین علم و جهل رو به پدو ویژگی انتزاع و قدرت تجبیوگرافیدرمانهای بیماری پارکینسهوشیاری و افسردگیمنابع انرژی از نفت و گاز تقلید مرحله ای نسبتا پیشآیا مغز تا بزرگسالی توسعکلام و زبان، گنجینه ای بسراه انسان شدن، راه رفتن وتا بحر یفعل ما یشاسیاهچاله ی منفرد یا سیاهانسان میوه ی تکاملپپوگستمعادله ها فقط بخش خسته کنتضادهای علمیاتوبان اطلاعات و پلِ بینطبیعت موجی جهانحس و ادراک (قسمت اول )نوار مغز، مفید و بی خطراز خود رها شونعناعدیوار همه اش توهم بودفلج خواببالاترین هدف از دولتدرک درست از خود و هوشیاریهدف یکسان و مسیرهای مختلمنبع نور واقعی و ثابت، حقتمایل زیاد به خوردن بستنآیا احتمال دارد رویا از آکوچ از محیط نامناسبرشد در سختی استتاثیر کپسول نوروهرب بر سساهچاله ها تبخیر نمیشوداولین مورد پیوند سر در انپراسینزوماب در پارکینسومغز و هوش، برترین ابزار بتغییرات مغز پس از 40 سالگیاخلاق و علوم اعصابعلم ساختن برج های چرخانحس و ادراک قسمت هفتمنوروپلاستیسیتی چیستاستفاده از سلول های بنیاهمیشه داناتر از ما وجود ددانشمندان پاسخ کوانتومی فاکسیبتبازسازي مغز و نخاع چالشی درس گرفتن از شکست هاوفور و فراوانیمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تنهاییآیاما مقهور قوانین فیزیککیست کلوئید بطن سومزندگی فعال و مثبت روند آلتاثیر انتخاب از طرف محیط سخن نیکو مانند درخت نیکوایمپلانت مغزی کمک میکند آنچه ناشناخته است باید شمغز از بسیاری حقایق می گرجهل مقدسادغام میان گونه های مختلعادت دادن مغز بر تفکرحس و ادراک قسمت بیستمچگونه مولکول های دی ان ایاصول انجام برخی نرمش ها دهنر فراموشیداروی تشنجی دربارداریفرد موفقبحثی درباره احساساتی غیرذهن سالمویتامین بی 12 در درمان دردمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتو تغییر و تحولیآرام باشکاش شرف اجباری بود یا حتیزیر فشار کووید چه باید کرتاثیر درجه حرارت بر عملکسردرد میگرن در کودکانایا بیماری ام اس (مولتیپآیا ما تنها موجودات زنده مغزتان را در جوانی سیمکشجهان کنونی و مغز بزرگتریارتباط شگفت انگیز مغز انغرور و علمحساسیت روانی متفاوتنگاه مادی غیر علمی استبقا در ازای بیماریهوش مصنوعی از عروسک های بداروی ضد تشنج با قابليت تقلب و عقلبرین نت به جای اینترنتواقعیت تقویت شدهرمز بقای جهش ژنتیکیمهندسی بدنتوهم فضای خالیآشناپنداری چیستکشف جدید تلسکوپ جیمز وبزبان و تکلم برخی بیماریهتاثیر رژیم گیاه خواری بر شناخت درون، شناخت بیرون؛اگر با مطالعه فیزیک کواننقش ژنتیک در درمان اختلاجهش های ژنتیکی غیر تصادفاز نظر علم اعصاب یا نرووسچالش هوشیاری و اینکه چرا خواص اردهبه جای محکوم کردن دیگران هوش مصنوعی از عروسک بازی در هم تنیدگی کوانتومی و دقبل از انفجار بزرگبرخی اختلالات عصبی مثانهواکسن دیگری ضد کرونا از درویای شفافمیگرن و خوابتوانایی یک فرد، برای تغیاقلیت خلاقگیاه خواری و گوشت خوار کدمدل همه جانبه نگر ژنرالیتبدیل پلاستیک به کربن و سشانس یا تلاشابزار بقا از نخستین هماننقش رژیم غذایی در رشد و اجبران از دست رفته هااز تکینگی تا مغز از مغز تنتایج نادانی و جهلخانواده پایداردرمان های اسرار آمیز در آبی سوادی در قرن 21هوش مصنوعی از عروسک تا کملوب فرونتال یا پیشانی مغبررسی ژنها در تشخیص بیماوزن حقیقی معرفت و شناختروش هایی برای کم کردن اضطسلول عصبی شاهکار انطباق ما اشیا را آنطور که هستندتکنولوژی جدید که سلول هاامید درمان کرونا با همانپل جویی اصفهانمرگ و سوال از قاتلترازودونشباهت زیاد بین سلول هاي عحقیقت افرادابزار بقا از نخستین هماننقطه بی بازگشتاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا ویروس کرونای دلتا واخطر آلودگی هوادرمان تشنجبیماری اسپینال ماسکولار هوش در طبیعتمقاومت به عوارض فشار خون بعد از کرونایاری خدا نزدیک استریسپریدونتکامل داروینی هنوز در حاسندرم جدایی مغزماست مالی با هوش انسانیانگشت نگاری مغز نشان میدپیوند اندام از حیوانات بمسئولیت در برابر محیط زیتشنج چیستضایعه ی شبکه لومبوساکرالحکمت الهی در پس همه چیزنه جنگ و نه خونریزیاز تکینگی تا مغز- از مغزتاز تکینگی تا مغز، از مغز نسبیت عام از زبان دکتر بردو بیماری روانی خود بزرگ بیوگرافیدرماندگی به دلیل عادت کرهوشیاری کوانتومیمنابع انرژی از نفت و گاز تقلید از روی طبیعتآیا همه جنایت ها نتیجه بیکلام، در تحولی شگفت آور براه بی شکستتاول کف پا و حقیقتسیاهچاله ی تولید کنندهانسان ها می توانند میدان پایان، یک آغاز استمعجزه های هر روزهتظاهر خوابیده ی مادهاتوسوکسیمایدطبیعت بر اساس هماهنگیحس و ادراک (قسمت دوم )نوار مغز، ترجمه ی فعالیت از درخواست ها جدا شوهفت چیز که عملکرد مغز تو دیوار، از ابتدا توهم بودفلج خواب چیستباهوش ترین و با کیفیت تریدرک عمیق در حیواناتهدف یکسان، در مسیرهای متمنبع هوشیاری کجاست قسمت تمایز یا کشف یگانگیآیا بدون ناظر هوشمند هم بکوچک شدن مغز از نئاندرتارشد، رسیدن به یک هدف نیستتاثیر کتامین در درمان پاسایه ی هوشیاریاولین هیبرید بین انسان و پرتوهای صادر شده از سیاهمغز و اخلاقتغییرات آب و هوایی که به اخلاق پایه تکامل و فرهنگعلایم کمبود ویتامین E را حس و ادراک قسمت هفدهمنوروز مبارکاستفاده از سلول های بنیاهمیشه راهی هستدانشمندان اولین سلول مصنفاجعه ی جهل مقدسباغچه ی مندست و پا زدن در سایه؟وقاحت و تمسخر دیگرانمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتنهایی رمز نوآوری استآگاهی فراتر از آگاهیکپسول ژری لاکتزندگی هوشمند در خارج از زتاثیر احتمالی عصاره تغلیسخن و سکوتایمپلانت نخاعی میتواند دآنچه واقعیت تصور میکنیم مغز به تنهایی برای فرهنگ جهان فراکتالادغام دو حیطه علوم مغز و عارضه جدید ویروس کرونا سحس و ادراک قسمت دهمچگونه میتوان با قانون جناصول توسعه ی یک ذهن کاملهنر حفظ گرهداروی جدید ALSفرد یا اندیشهبخش فراموش شده ی حافظهذهت را روی چیزهای مفید متویتامین بی هفدهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتو جهانی هستی که خودش را آرامش و دانشکتاب گران و پرهزینه شد ولزیرفون داروی ضد ام استاثیر درجه حرارت بر عملکسردرد میگرنی در کودکانایا بدون زبان میتوانیم تمغط یک گیرنده استجهان کاملی در اطراف ما پرارتباط غیرکلامی بین انساغربال در زندگیخفاش کور و انسان بینا؟نگاه محدود و تک جانبه، مشبقای حقیقی در دور ماندن اهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی ضد تشنج با قابليت تقلب یا مغزبرای یک زندگی معمولیواقعیت تقویت شدهرمز جهانمهربانی، شرط موفقیتتوهم فضای خالی یا توهم فضآشتی بهتر استکشتن عقیده ممکن نیستزبان و شناخت حقیقت قسمت چتاثیر رژیم گیاه خواری بر شناسایی تاریخچه ی تکاملیاگر تلاش انسان امروز برانقش گرمایش آب و هوا در همجهش های بیماری زا، معمولاز نظر علم اعصاب اراده آزچالش هوشیاری و اینکه چرا خواص بادام زمینیبه خوبی های دیگران فکرکنهوش مصنوعی از عروسک بازی در هر سوراخی سر نکنقبرستان ها با بوی شجاعتبرخی اصول سلامت کمرواکسن سرطانروان سالمسفر به درون سفری زیبامیگرن و روزه داریتوازن مهمتر از فعالیت زیاقیانوس نادانیگیرنده باید سازگار با پیمدل هولوگرافیک ژنرالیزهتبدیل تراکت صوتی مصنوعی شاهکار قرنابزار بقا از نخستین هماننقش زنجبیل در جلوگیری از جدا کردن ناخالصی هااز تکینگی تا مغز از مغز تنجات در اعتماد به خودخار و گلدرمان های بیماری آلزایمربی شرمیهوش مصنوعی از عروسک تا کملوتیراستامبررسی بیماری التهابی رودوزوز گوشروش هایی برای جلوگیری از سلول عصبی، در محل خاص خودما به جهان های متفاوت خودتکنولوژی جدید که سلول هاامیدهای جدید برای بازیابپل خواجو اصفهانمرگ انتقال است یا نابود شتراشه مغز بدون واسطه ی دشباهت زیاد بین سلول هاي عحقیقت انسانابزار بقا از نخستین هماننمیتوان با بیرون انداختناز تکینگی تا مغز از مغز تچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک خطر را بپذیردرمان جدید ALSبیماری اضطراب عمومیهوش عاطفی قسمت 11مقایسه رقابت و همکاریبعد از کروناژن همه چیز نیستریسدیپلام تنها داروی تایتکامل داروینی هنوز در حاسندرم دزدی ساب کلاوینماشین دانشانتقال ماده و انرژیپیوند اندام حیوانات به امستند جهان متصلتشنج و حرکات شبه تشنجی قاضایعه ی عروقی مخچهحافظه میتواند بزرگترین دچه زیاد است بر من که در اینه عدم مطلق بلکه عدم با قاز تکینگی تا مغز، از مغز چسبیدن به خود، مانع بزرگ دو بار در هفته ماهی مصرف بیان ژن های اسکیزوفرنی ددرها بسته نیستهوشیاری سنتی یا هوشیاری منابع انرژی از نفت و گاز تقلید از طبیعتآیا هوش مصنوعی می تواند نکلرال هیدرات برای خوابانراه طولانی را به سلامت گذتابوهای ذهنیسیاره ی ابلهانانسان یک کتابخانه استپاکسازی مغزمعجزه ی چشمتظاهری از ماده است که بیداتصال مغز و کامپیوترطعمه ی شبکه های ارتباط اجحس و ادراک قسمت 67نوار عصب و عضلهاز دست دادن دم در پیشینیاهفت سین یادگاری از میراث دید تو همیشه محدود به مقدفلج دوطرفه عصب 6 چشمباور و کیهان شناسیدرگیری قلب در بیماری ویرهدف از تکامل مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت تمدن قدیمی ای در جنوب ایرآیا برای تولید مثل همیشه کوچکی قلبز گهواره تا گورتاثیر گیاه خواری بر رشد وسایه را اصالت دادن، جز فراولین تصویر در تاریخ از سپرتوزایی از جسم سیاهمغز و اخلاقتغییرات تکاملی سر انسان اختلاف خانوادگی را حل کنعلایم کمبود ویتامین E را حس و ادراک قسمت هجدهمنوروز یا روز پایانیاستفاده از سلول های بنیاهمیشه عسل با موم بخوریمدانشمندان تغییر میدان مغفاصله ها در مکانیک کوانتبحتی علمی درباره تمایل بدست کردن در گوشوقت نهيب هاي غير علمي گذشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتنبیه چقدر موثر استآپومورفین در پارکینسونکامپیوتر سایبورگزندگی و داراییتاثیر ترکیبات استاتین (سسخن پاک و ثابتایمان به رویاآنچه حس می کنیم، نتیجه ی مغز بیش از آنچه تصور میشوجهان قابل مشاهده بخش کوچارتقا و تکامل سنت آفرینش عجول نباشحس و ادراک قسمت دوازدهمچگونه مغز ما، موسیقی را پاصول سلامت کمرهنر رها شدن از وابستگیداروی جدید s3 در درمان ام فرد حساس از نظر عاطفی و ببخش های تنظیمی ژنومذخیره ی شگفت انگیز اطلاعویتامین دی گنجینه ای بزرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتو جدای از کیهان نیستیآرامش و سکونکتاب زیست شناسی باورزیرک ترین مردمتاثیر درجه حرارت بر عملکسردرد و علتهای آنایا تکامل هدفمند استنفرت، اسیب به خود استجهان پیوستهارتروز یا خوردگی و التهامقالاتخفاش با شیوع همه گیری جدینگاه کلی نگربلندی در ذهن ما درک بلندیهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی ضد تشنج توپیراماتقلب دروازه ی ارتباطبرای پیش بینی آینده مغز دواقعیت خلا و وجود و درک مرمز جهان خاصیت فراکتالموفقیت هوش مصنوعی در امتتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آغاز فرایند دانستنگل خاردار، زیباستزبان و شناخت حقیقت قسمت اتاثیر رژیم گیاه خواری بر شناسایی سلول های ایمنی ااگر خواهان پیروزی هستینقش پیش زمینه ها و اراده جهش تمدنی عجیب و شگفت انساز نظر علم اعصاب اراده آزچالش هوشیاری و اینکه چرا خواص شکلات تلخبه خودت مغرور نشوهوش مصنوعی از عروسک بازی در والنتاین کتاب بدید همقدم زدن و حرکت دید را تغیبرخی اطلاعات روانشناسی مواکسن سرطانروبات ها قول میدهندسفر تجهیزات ناسا به مریخ میگرن سردردی ژنتیکی که بتوت زیاد بخوریدالکترومغناطیس شنوایی و هگالکانزوماب، دارویی جدیمدل هولوگرافیک تعمیم یافتبدیل سلولهای محافط به سشاهکار شش گوشابزار بقا از نخستین هماننقش زبان در سلطه و قدرت اجدایی خطای حسی استاز تکینگی تا مغز از مغز تنجات در راستگوییخارق العاده و استثنایی بدرمان های بیماری اس ام ایبی عدالتی در توزیع واکسن هوش مصنوعی به کمک هوش طبیلوزالمعده(پانکراس)مصنوعبررسی سیستم تعادلی بدن اوسواس، بیماری استروش هایی ساده برای کاهش اسلولهای ایمنی القا کنندهما با کمک مغز خود مختاريمتکینگیامیدوار باش حتی اگر همه چپلاسمای غالبمرگ تصادفیتراشه ها روی مغزشجاعت و ترسحقیقت اشیاابزار بقا از نخستین هماننمیتوان بر سیاه سیاه نوشاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا پس از بیدار شدن از خوخطرات هوش مصنوعیدرمان جدید میگرن با انتی بیماری بیش فعالیهوش عاطفی قسمت نهممقابله ی منطقی با اعتراضبعد از کرونا دلخوشی بیهوژن همه چیز نیستریشه های مشترک همه ی موجوتکامل زبانسندرم سردرد به دلیل افت فمبانی ذهنی سیاه و سفیدانتروپی و هوشیاریپیوند سر آیا ممکن استمشکل از کجاستتشنج به صورت اختلال رفتاابزار بقای موجود زنده از ضایعات در عصب زیر زبانیحافظه های کاذبنهایت معرفت و شناخت درک عاز تکینگی تا مغز، از مغز نسبت ها در کیهاندو برابر شدن خطر مرگ و میبیان حقیقتدرهای اسرارآمیز و پوشیدههوش، ژنتیکی است یا محیطیمنابع انرژی از نفت و گاز تقویت استخوان در گرو تغذآیا هوش مصنوعی زندگی بشرکم کردن کالری روشی سودمنرابطه تشنج و اوتیسمتاثیر فکر بر سلامتسیاره ابلهانانسان باشپارادوکس ها در علممعجزه ی علمتعویض دارو در تشنجاثر مضر مصرف طولانی مدت رظهور امواج مغزی در مغز مصحس و ادراک قسمت 74نوار عصب و عضلهاز روده تا مغزهم نوع خواری در میان پیشیدیدن خدا در همه چیزفن آوری های جدید علیه شناباید از انسان ترسیددرگیری مغز در بیماری کویهدف از خلقت رسیدن به ابزامنبع هوشیاری کجاست قسمت تمدن پیشرفته ی پیشینیانآیا بزرگ شدن مغز فقط در دکوچکترین چیز یک معجزه اسزمین در برابر عظمت کیهانتاثیر گیاه خواری بر رشد وساخت سلول عصبی حتی پس از اولین دارو برای آتاکسی فپرسشمغز و سیر تکامل ان دلیلی تغذیه بر ژنها تاثیر دارداختلال حرکتی مانند لرزش علائم عصبی آلزایمر، با احس و ادراک قسمت هشتمنورالژیاستیفن هاوکینگ در مورد ههمیشه، آنطور نیست که هستدانشمندان روش هاي جدیدی فاصله ی همیشگی تصویر سازبحث درباره پیدایش و منشا دست آسمانوقتی فهمیدی خطا کردی برگمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتهدیدهای هوش مصنوعیآپومورفین در پارکینسونکاهش میل جنسی در ام اسزندگی بی دودتاثیر تغذیه بر سلامت رواسخت ترین کار، شناخت خود ااین پیوند نه با مغز بلکه آنها نمیخواهند دیگران رامغز برای فراموشی بیشتر کجهان موازی و حجاب هاارتقا یا بازگشت به قبل ازعدم توقف تکامل در یک انداحس و ادراک قسمت سومچگونه مغز پیش انسان یا هماضطراب و ترسهنر، پر کردن است نه فحش دداروی جدید لنفوم و لوکمیفردا را نمیدانیمبخش بزرگی حس و ادراک ما اذره ی معین یا ابری از الکویروس مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتو دی ان ای خاص ميتوکندريآرامش(سکوت) stillness و تکاپوکتاب طبیعت در قالب هندسهزیست شناسی کل در جزء فراکتاثیر درجه حرارت بر عملکسردرد به دلیل مصرف زیاد مایجاد احساساتنقاشی هایی با بوی گذشته یجهان پیوستهارزش های وارونهتاثیر ویتامین دی بر بیماخلا، حقیقی نیستنگاه انسان محدود به ادرابلوغ چیستهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی ضد جنون در درمان تیقلب روباتیکبرای اولین بار دانشمندانوالزارتان داروی ضد فشار رنگ کردن، حقیقت نیستموفقیت در تفکر استتوهم چیستآغاز فصل سرما و دوباره تکگل درون گلدانزبان و شناخت حقیقت قسمت دتاثیر رژیم گیاهخواری بر شواهدی از نوع جدیدی از حااپل ویژن پرو در تشخیص بیمنقش آتش در رسیدن انسان بهجهشهای مفید و ذکاوتی که داز واقعیت امروز تا حقیقتچالش کمبود اندام برای پیخواص شگفت هویجبه دنبال رستگاری باشهوش مصنوعی از عروسک بازی در یک فراکتال هر نقطه مرکقدرت مردمبرخی بیماری ها که در آن بواکسن ضد اعتیادروبات های ریز در درمان بیسفر دشوار اکتشافمیگرن شدید قابل درمان استوسعه هوش مصنوعی قادر اسالکتروتاکسی(گرایش و حرکگام کوچک ولی تاثیرگذارمدل های ریز مغز مینی برینتبر را بردارشاید گوشی و چشمی، آماده شابزار بقا از نخستین هماننقش زبان در سلطه و قدرت اجریان انرژی در سیستم های از تکینگی تا مغز از مغز تنخاع ما تا پایین ستون فقرخبر مهم تلسکوپ هابلدرمان های جدید ALSبیمار 101 ساله، مبتلا به سهوش مصنوعی به شناسایی کالیروپریم داروی ترکیبی ضدبررسی علل کمر درد در میانیک پیام منفرد نورون مغزی روش جدید تولید برقسلولهای بنیادی مصنوعی درما بخشی از این جهان مرتبطتکامل فردی یا اجتماعیامیدواریپمبرولیزوماب در بیماری چمرگی وجود نداردتراشه ی هوش مصنوعی در مغزشرکت نورالینک ویدیویی ازحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقا از نخستین هماننمای موفقیتاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا ارتعاش بسیار مهم استدفاع از پیامبردرمان جدید کنترل مولتیپلهوش عاطفی قسمت هفتممقابله با کرونا با علم اسبعد از کرونا دلخوشی بیهوژن هوش و ساختارهای حیاتی ریشه های مشترک حیاتتکامل زبانسوپاپ ها یا ترانزیستورهامباحث مهم حس و ادراکانتظار گذر تندباد؟پیوند سر، یکی از راه حلهامشکلات نخاعیتشنج عدم توازن بین نورون ابزار بقای موجود زنده از ضرورت زدودن افکارحافظه و اطلاعات در کجاست ضرب المثل یونانیحافظه و اطلاعات در کجاست نهایت در بی نهایتاز تکینگی تا مغز، از مغز نسبت طلایی، نشانه ای به سدو برابر شدن خطر مرگ و میبیداری معنوی یعنی دوستی درون قفس یا بیرون از آنهیچ نقطه ای مرکزی تر از امنابع انرژی از نفت و گاز تقویت حافظه یا هوش مصنوعآیا هوش ارثی دریافتی از پکمالگرایی دشمن پیشرفترادیوی مغز و تنظیم فرکانتاثیر مشاهده بر واقعیت بسیاره ابلهانانسان جدید از چه زمانی پاپاسخ گیاهان در زمان خوردمعجزه ی علم در کنترل کرونتعامل انسان و هوش مصنوعیاثرات فشار روحی شدیدظرف باید پر شود چه با چرک حس و ادراک قسمت 75نوار عصب و عضلهاز سایه بگذرهمه چیز موج استدیدگاه نارسای دوگانه ی مفناوری هوش مصنوعی نحوه خبابا زود بیادرگیری مغز در بیماران مبهر چیز با هر چیز دیگر در تمنبع هوشیاری کجاست قسمت تمدن بشری و مغز اخلاقیآیا تکامل و تغییرات ژنتیکووید نوزده و خطر بیماری زمین زیر خلیج فارس تمدنی تاثیر گیاه خواری بر رشد وساخت شبکه عصبی مصنوعی با اولین دروغپرسش و چستجو همیشه باقی امغز کوانتومیثبت و دستکار ی حافظهاختلال خواب فرد را مستعد علت خواب آلودگی بعد از خوحس و ادراک قسمت هشتاد و ننورالژی تریژمینالاستیفن هاوکینگ در تفسیر همکاری یا رقابتدانشمندان روشی برای تبدیفتون های زیستیبحثي درباره هوش و تفاوتهدست بالای دستوقتی پر از گل شدی خودت را منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو یک معجزه ایآب زندگی است قسمت چهارمکاهش مرگ و میر ناشی از ابزندگی در جمع مواردی را برتاثیر حرکات چشم بر امواج سختی ها رفتنی استاین اندوه چیستآنژیوگرافی از مغزمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟جهان ما میتواند به اندازارتوکين تراپی روشی جديد عدم درکحس و ادراک قسمت سی و هشتمچگونه هموساپينس بر زمین اطلاع رسانی اینترنتیهوموارکتوس ها ممکن است دداروی جدید میاستنی گراویفرزندان زمان خودبخش بزرگتر کیهان ناشناختذرات کوانتومی زیر اتمی قویروس های باستانی، مغز ممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتو در میانه ی جهان نیستی آزمون تجربی، راهی برای رکتاب، سفری به تاریخزیست شناسی باور حقیقت یا تاثیر درجه حرارت بر عملکسردرد تنشنایران بزرگچقدر به چشم اعتماد کنیمجهان پر از چیزهای اسرار آارزش های حقیقی ارزش های غصفحه اصلیخلا، خالی نیستنگاه از بیرون مجموعهبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهوش مصنوعی از عروسک بازی دارویی خلط آورقلب را نشکنبرای تمدن سازی، باید در بواکنش های ناخودآگاه و تقرنگین کمانمولکول ضد پیریتوهم و خیالآغاز مبهم آفرینشگل زندگیزبان و شناخت حقیقت قسمت ستاثیر رژِیم غذایی بر میگشواهدی از دنیسوان(شبه نئاپی ژنتیکنقش انتخاب از طرف محیط، نجهشهای مفید و ذکاوتی که داز کجا آمده ام و به کجا میچالش دیدگاه های سنتی در بخود جسم و یا تصویربه زودی شبکه مغزی به جای هوش مصنوعی از عروسک بازی در کمتر از چند ماه سوش جدقدرت و شناخت حقیقتبرخی بیماری های خاص که بدواکسن علیه سرطانروبات کیانسفرنامه سفر به بم و جنوب میدان مغناطيسي زمین بشر توسعه برخی شغل ها با هوش الکترودهای کاشتنیگامی در درمان بیماریهای مدیون خود ناموجودتحریک عمقی مغزشاید درست نباشدابزار بقا از نخستین هماننقش سجده بر عملکرد مغزجریان انرژی در سیستم های از تکینگی تا مغز از مغز تنخاع درازتر یا کوتاهتر کخدا موجود استدرمان های جدید میگرنبیمار مرکز تنفس سلولیهوش مصنوعی تعاملیلیس دگرامفتامین یا ویاسبرطرف کردن خشونت را از خایک پیشنهاد خوب برای آسان روش صحبت کردن در حال تکامسلام تا روشناییما تحت کنترل ژنها هستیم یتکامل مادی تا ابزار هوشمامیدواری و مغزپنج اکتشاف شگفت آور در مومراقب خودتون و خانواده هتراشه ی بیولوژِیکشربت ضد خلطحقیقت خواب و رویاابزار بقا از نخستین هماننمایش تک نفرهاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا بیماری های تخریبی مغدفاع در برابر تغییر ساختدرمان جدید ام اسهوش عاطفی قسمت یازدهملاحظه های اخلاقی دربارهتفکر قبل از کارژن یا نقشه توسعه مغز و نقرژیم های غذایی و نقش مهم تکامل زبان انسان از پیشیسوپاپ ها یا ترانزیستورهامبتکران خودشکوفااندوه در دنیا استپیوندهای پیچیده با تغییرمشکلات بین دو همسر و برخیتشویق خواندن به کودکانابزار بقای موجود زنده از ابزار بقای موجود زنده از ضربه مغزی در تصادف رانندحافظه و اطلاعات در کجاستنهادینه سازی فرهنگ اختلااز تکینگی تا مغز، از مغز نشانه های گذشته در کیهان دو داروی جدید برای میاستبیداری و خواب کدام بهتر ادرون آشفته ی تو و ظاهر خنهیچ چیز همیشگی نیستمنابع انرژی از نفت و گاز تقویت سیستم ایمنیآیا هوش سریعی که بدون احسکمردردراز تغییرتاثیر نگاه ناظر هوشیار بسیب یکسان و دیدگاه های متانسان خطرناکترین موجودپختگی پس از چهل سالگي به معجزه در هر لحظه زندگیتعامل انسان با هوش مصنوعاثرات مفید قهوهعقل مجادله گرحس و ادراک قسمت 78نوار عصب و عضلهاز علم جز اندکی به شما داهمه چیز و هیچ چیزدیستونی قابل درمانفواید روزه داری متناوبباد و موجدرگیری مغزی در سندرم کووهر جا که جات میشه، جات نیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تمدن زیر آبآیا جنین انسان، هوشمندی کودک هشت ساله لازم است آدزمان چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وساخت شبکه عصبی با الفبای اولین سلول مصنوعیپرسشگری نامحدودمغز آیندگان چگونه است ؟ثبت امواج الکتریکی در عصاختلال در شناسایی حروف و عماد الدین نسیمی قربانی حس و ادراک قسمت هشتاد و شنوسانات کوانتومی منبع مااستخوان های کشف شده، ممکهمانند سازی در انساندانش، قفل ذهن را باز میکنفروتنی معرفتیبحثی جالب درباره محدودیتدستورالعمل مرکز کنترل بیوقتی تو از یاد گرفتن باز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو یک جهان در مغز خودت هسآب زندگی است قسمت هفتمکاهش التهاب ناشی از بیمازندگی در سیاهچالهتاثیر دوپامین و سروتونینسختی در بلند شدن از روی صاین ایده که ذرات سیاهچالآنان که در قله اند هرگز خمغز بزرگ چالش است یا منفعجهان مادی، تجلی فضا در ذهارتباط میکروب روده و پارعدالت برای من یا برای همهحس و ادراک قسمت سی و ششمچگونه هوشیاری خود را توساطلاعات حسی ما از جهان، چهورمون شیرساز یا پرولاکتداروی جدید آلزایمرفرضیه ای جدید توضیح میدهبخش دیگری در وجود انسان هذرات کوانتومی زیر اتمی قویرایش DNA جنین انسان، برمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوقف؛ شکستآزمون ذهنی گربه ی شرودینکتابخانهزیست، مرز افق رویداد هستتاثیر درجه حرارت بر عملکسردرد سکه ایایرادهای موجود در خلقت بنقش قهوه در سلامتیجهان پر از چیزهای جادویی ارزش حقیقی زبان قسمت اولسوالات پزشکیخلاصه ای از مطالب همایش منگاه از دور و نگاه از نزدبنی عباس، ننگی بر تاریخهوش مصنوعی از عروسک بازی دارویی ضد بیش فعالی سیستقوی تر باشبرای خودآگاه بودن تو بایواکنش به حس جدیدرهبر حقیقیمولتیپل اسکلروز در زنان توهم وجودإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَگلوله ی ساچمه ایزبان جانسوزتاثیر سلامت دستگاه گوارششیشه ی بازالتی و سیلیکونابتدا سخت ترین استنقش اتصالات بین سلولهای جوانان وطناز کسی که یک کتاب خوانده چاالش ها در تعیین منبع هوخودآگاهی و هوشیاريبه زیر پای خود نگاه نکن بهوش مصنوعی از عروسک بازی در آرزوهایت مداومت داشتهقدرت کنترل خودبرخی توجهات در ببمار پارواکسنی با تاثیر دوگانه اروح و آب حیاتسفرنامه سفر به بم و جنوب میدان های مغناطیسی قابل توصیه های سازمان بهداشت الگو نداشتیمگامی در درمان بیماریهای مدیریت اینترنت بر جنگتحریک عمقی مغز در آلزایمشایسته نیست در جیب خود قرابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها و موجودات درياجریان انرژی در سیستم های از تکینگی تا مغز از مغز تنخستین تمدن بشریخدا نور آسمان ها و زمین ادرمان های جدید در بیماری بیماری لبر و نابینایی آنهوش مصنوعی در کامپیوترهالا اکراه فی الدینبزرگ فکر کنیک آلل ژنتیکی که از نئاندروشهای نو در درمان دیسک بسلاح و راهزنیمانند آب باشتکامل مداومامیدی به این سوی قبر نیستپول و شادیمراحل ارتقای پله پله کیهتربیت کودکان وظیفه ای مهشش مرحله تکامل چشمحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از چند نرمش مفید برای کمردراز تکینگی تا مغز از مغز تچرا حیوانات سخن نمی گویندقیق ترین تصاویر از مغز ابیماری تی تی پیدرمان جدید ای ال اس، توفرهوش عاطفی قسمت پنجمملاحظات بیهوشی قبل از جرتفکر ترکیبی در هوش مصنوعژن ضد آلزایمررژیم های غذایی و نقش مهم تکامل ساختار رگهای مغزی سوپاپ ها یا ترانزیستورهامتواضع باشاندوه دردی را دوا نمیکندپیوندی که فراتر از امکانمشکلات روانپزشکی پس از ستشخیص ژنتیکی آتروفی های مشکلات روانپزشکی در عقب تشخیص آلزایمر سالها قبل ابزارهای پیشرفته ارتباط ضررهای مصرف شکر و قند بر حافظه ی هوش مصنوعیچهار میلیارد سال تکامل باز تکامل تا مغز از مغز تا نشانه های پروردگار در جهدو سوی واقعیتبیست تمرین ساده برای جلودروغ نگو به خصوص به خودتهیچ چیز، چقدر حقیقی استمنابع انرژی از نفت و گاز تلقین اطلاعات و حافظهآیا هشیاری کوانتومی وجودکمردرد ناشی از تنگی کاناراست دستی و چپ دستیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر سیر آفرینش از روح تا مغز انسان در هستی یا هستی در پدیده خاموش روشن در پارکمعرفت و شناختتعداد کلی ذهن ها در جهان اثرات مفید روزه داریعقل سالمحس و ادراک قسمت 82نوار عصب و عضله مهم در تشازدواج های بین گونه ای، رهمه چیز کهنه میشوددژا وو یا اشنا پنداریفواید زیاد دوچرخه سواریباد غرور و سر پر از نخوت ودرگیری مغزی در سندرم کووهر حرکت خمیده می شود و هر منبع هوشیاری کجاست قسمت تمدنی قدیمی در شمال خلیج آیا جهان ذهن و افکار ما مکودک ایرانی که هوش او از زمان و مکان، ابعاد کیهان تاثیر گیاه خواری بر رشد وساختن آیندهاوکرلیزوماب داروی جدید شپس از اگو یا بعد از نفسمغز اندامی تشنه ی انرژی اجلو رفتن یا عقبگرداختلال در شناسایی حروف و عوامل موثر در پیدایش زباحس و ادراک قسمت پنجمنوشیدن چای برای مغز مفید استروژن مانند سپر زنان دهمجوشی هسته ای، انرژِی بدانش، یک انسان را ناسازگفروتنی و غروربحثی در مورد نقش ویتامين دغدغه نتیجه ی نادانی استوقتی خودت را در آینه دیدیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو کجای جهانیآب زندگی است قسمت اولکاهش حافظه هرچند فرایندیزندگی زمینی امروز بیش از تاثیر دپاکین بر بیماری مسدسازی روش مناسب برای مقاین ابتدای تناقض هاستآنزیم تولید انرژی در سلومغز بزرگ چالشهای پیش روجهان مرئی و نامرئیارتباط ماده و انرژیعسل طبیعی موثر در کنترل بحس و ادراک قسمت سیزدهمچگونه واکسن کرونا را توزاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش فوق العاده، هر فرد اسداروی جدید ای ال اسفساد اقتصادی سیتماتیک دربخشیدن دیگران یعنی آرامشذرات کوانتومی زیر اتمی قویشن پرومنبع هوشیاری در کجاست؟ قتولید مولکول جدید توسط هآزمون ذهنی گربه شرودینگرکجای مغز مسئول پردازش تجزاویه نگاه ها یکسان نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکسردرد عروقی میگرنایستادن در برابر آزادی بنقش مهاجرت در توسعه نسل اجهان دارای برنامهارزش حقیقی زبان قسمت دومپیامهای کاربرانخلاصه ای از درمان های جدینگاه از درون قفس یا بیرونبه قفس های سیاهت ننازهوش مصنوعی از عروسک بازی داستانها و مفاهیمی اشتباقیچی ژنتیکیبرای رشد، باید از مسیر خطواکسن های شرکت فایزر آمرروی و منیزیم در تقویت استمواد کوانتومی جدید، ممکنتوهم وجودافت فشار خون ناگهانی در وگلوئونزبان ریشه هایی شناختی استاثیر عصاره تغلیظ شده گیشکل های متفاوت پروتئین هابتدایی که در ذهن دانشمننقش تیروئید در تکامل مغزجوانان وطناز آغاز خلقت تا نگاه انسانابینایی در نتیجه ی گوشی خودآگاهی و هوشیاريبه سیاهی عادت نکنیمهوش مصنوعی از عروسک بازی در آسمان هدیه های نادیدنقدرت انسان در نگاه به ابعبرخی توصیه ها برای واکسیوابستگی یعنی قلادهروح در جهانی دیگر استسفرنامه سفر به بم و جنوب میدان های کوانتومی خلاتوصیه های غیر دارویی در سالگو و عادت را بشکن و در اگاهی لازم است برای فهم و مداخله ی زیانبار انسانتداوم مهم است نه سرعتشادی، پاداش انجام وظیفهابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها و موجودات درياجراحی هوشیار مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تنخستین تصویر از سیاهچالهخدا بخشنده است پس تو هم بدرمان های جدید سرطانبیماری میاستنی گراویسهوش مصنوعی در تفکر خلاق الاموژین داروی ضد اوتیسم؟بزرگ شدن مغز محدود به دوریک جهش ممکن است ذهن انسانروشهای شناسایی قدرت شنواسلسله مباحث هوش مصنوعیماه رجبامیدی تازه در درمان سرطاپول و عقیدهمرز مرگ و زندگی کجاستترجمه فعالیت های عضله به ششمین کنگره بین المللی سحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از چند جهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا حجم مغز گونه انسان دردل به دریا بزنبیماری خود ایمن اعصاب محدرمان جدید سرطانهوش عاطفی قسمت اولممانتین یا آلزیکسا یا ابتفکر خلا ق در برابر توهم ژنها نقشه ایجاد ابزار هورژیم ضد التهابیتکامل شناخت انسان با کشفسوخت هیدروژنی پاکمجموعه های پر سلولی بدن ماندوهگین نباش اگر درب یا پیوستگی همه ی اجزای جهاناندام حسی، درک از بخش هایپیام های ناشناخته بر مغز مشاهده گر جدای از شیء مشاتشخیص ایدزابزارهای بقا از نخستین هضررهای شکر بر سلامت مغزحافظه انسان و حافظه ی هوشچهار ساعت پس از کشتار خوکاز تکامل تا مغز، از مغز تنشانه های بیداری روحیدولت یا گروهکبیش از نیمی از موارد انتقدریای خداهیچ وقت خودت را محدود به منابع انرژی از نفت و گاز تلاش ها برای کشف منابع جدآیا واکنش های یاد گرفته وکمردرد و علل آنرجزخوانی هایی که امروز بتاثیر نگاه انسان بر رفتاسیستم تخلیه ی مغز بینشی نانسان عامل توقف رشد مغزپروژه ی ژنوم انسانیمغز فکر میکند مرگ برای دیتعذیه ی ذهناثرات مضر ماری جواناعقلانیت بدون تغییرحس و ادراک قسمت 87نوار عصب و عضله برای تاییاسکلت خارجی در درمان اختهمه چیز در زمان مناسبدژاوو یا آشناپنداریفیلم کوتاه هیروشیما از هبار مغز بر دو استخواندرگیری اعصاب به علت میتوهرچیز با یک تاب تبدیل به منبع هوشیاری کجاست قسمت تمرکز و مدیتیشنآیا جهش های ژنتیکی، ویروکودکان مهاجرزمان و گذر آن سریع استتاثیر گیاه خواری بر رشد وساختن آینده، بهترین روش ايندگان چگونه خواهند دیدآلودگی هوا چالش قرن جدیدمغز انسان ایا طبیعتا تماجلوتر را دیدناختلالات مخچهعوامل ایجاد لغت انسانی و حس و ادراک قسمت پنجاهنوعی سکته مغزی ، وحشتناک اسرار آفرینش در موجهمراه سختی، اسانی هستدائما بخوانفرگشت و تکامل تصادفی محض بحثی در مورد نقش کلسیم و ذهن ما از در هم شکستن منبوقتی خورشید هست شمع به کامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو کز محنت دیگران بی غمیآب زندگی است قسمت دومکاهش دوپامین عامل بیماریزندگی زودگذرتاثیر داروهای ضد التهاب سرنوشتاینکه به خاطرخودت زندگی آواز خواندن در قفس، نشانمغز بزرگ و فعال یا مغز کوجهان مشارکتیارتباط متقابل با همه ی حیعشق به هفت مرتبه ی شناختیحس و ادراک قسمت ششمچگونه آن شکری که می خوریماطلاعاتی عمومی در مورد مهوش مصنوعی می تواند بر احداروی جدید برای میاستنی فشار و قدرتبخشش، عقلانی یا غیر عاقلرفلکس وتری با توضیح دکتر واقعیت فیزیکی، تابعی از منبع هوشیاری در کجاست؟(قتولید مثل اولین ربات های آزادی عقیده، آرمانی که تکرونا چه بر سر مغز می آورزاوسکا درمان گوشرتاثیر درجه حرارت بر عملکسرطان کمیت گراییاکنون را با همه ی نقص هاینقش میدان مغناطیسی زمین جهان در حال نوسان و چرخشارزش حقیقی زبان قسمت سومسایتهای دیگرخم شدن فضا-زماننگاه از درون مجموعه با نگبه مغز خزندگان خودت اجازهوش مصنوعی از عروسک بازی دخالت در ساختار ژنهاقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصبرای زندگی سالم، یافتن تواکسن کووید 19 چیزهایی که رویکردهای جدید ضایعات نخموجود بی مغزی که می تواندتوهم بی خداییافت هوشیاری به دنبال کاهگمان میکنی جرمی کوچکی در زبان شناسی مدرن در سطح سلتاریک ترین بخش شبشکل پنجم مادهابتذال با شعار دیننقش حفاظتی مولکول جدید دجواب دانشمند سوال کننده از انفجار بزرگ تا انفجار ناتوانی از درمان برخی ویخودت را از اندیشه هایت حفبه سخن توجه کن نه گویندههوش مصنوعی از عروسک بازی در آستانه ی موج پنجم کوویقدرت ذهنبرخی درمان های Spinal Muscular Atواسطه ها د رمسیر ایجاد مغروح رهاییسفرنامه سفر به بم و جنوب میدان بنیادین اطلاعاتتوصیه هایی در مصرف ماهیالگوی بنیادین و هوشیاریگاهی مغز بزرگ چالش استمدارک ژنتیکی چگونه انسانتداخل مرزها و صفات با بینشب سیاه سحر شودابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها و موجودات درياجراحی گردن همیشه برای دیاز تکینگی تا مغز از مغز تنخستین روبات های زنده ی جخدای رنگین کماندرمان های رایج ام اسبیماری های میتوکندریهوش مصنوعی در خدمت خلق وحلایو دوم دکتر سید سلمان فبزرگ شدن تقریبا ناگهانی یک رژیم غذایی جدید، می توروشی برای بهبود هوش عاطفسلطان جنگل یا صاحب ملکوتماپروتیلینامگا سه عامل مهم سلامتپوست ساعتی مستقل از مغز دمرز بین انسان و حیوان کجاترجمه ی فعالیت های عضله بشعار و عملحقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از چند جهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا خشونت و تعصبدلایلی که نشان میدهد ما ببیماری دویکدرمان جدید سرطانهوش عاطفی قسمت دهممن کسی در ناکسی دریافتم تفاوت مغز انسان و میمون هژنها ، مغز و ارادهرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وتکامل، نتیجه ی برنامه ریسودمندی موجودات ابزی بر مجرم، گاهی قربانی استسی و سه پل اصفهانمحل درک احساسات روحانیانرژی بی پایان در درون هرپیدایش زبانمشاهده آینده از روی مشاهتصویر خورشید یا خود خورشابزارهای بقا ازنخستین همضعیف و قویحباب های کیهانی تو در تونون و القلماز تکامل تا مغز، از مغز تنظام مثبت زندگیدوچرخه در کاهش دردهای کمبیشتر کمردردها نیازی به درک فرد دیگر و رفتارهای اهیچ کاری نکردن به معنی چیمنابع انرژی از نفت و گاز تلاش های جدید در ALSآیا یک، وجود داردکمردرد با پوشیدن کفش منارحم مصنوعیتاثیر نگاه انسان بر رفتاسیستم تعادلی بدنانسانیت در هم تنیده و متصپروژه ی ژنوم انسانیمغز قلبتغییراجزای پر سلولی بدن انسان عقیده ی بی عملحس و ادراک قسمت چهلنوار عصب و عضله تعیین محلاسکار، لگوی هوشمندهمه چیز در زمان کنونی استدگرگونی های نژادی و تغییفیلمی بسیار جالب از تغییبار بزرگ ایستادن بر دو پادرب بسته با غیر خود باز مهز ذره، یک دنیاستمنبع هوشیاری کجاست قسمت تمرکز بر هدفآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجکودکان میتوانند ناقل بی زمان و صبرتاثیر گیاه خواری بر رشد وساختار فراکتال وجود و ذهايا اراده آزاد توهم است یآلودگی هوا و ویروس کرونامغز انسان برای ایجاد تمدجمجمه انسان های اولیهاختلالات حرکتی در انسانعواملی که برای ظهور لغت احس و ادراک قسمت پنجاه و ینیوالیناسرار بازسازی اندام هاهمراهی میاستنی با برخی سدارچینفراموش کارها باهوش تر هسبحثی در مورد حقیقت فضا و ذهن چند جانبه نیازمند نگوقتی ریشه ها عمیقند از چیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو پیچیده ترین تکنولوژی آب زندگی است قسمت سومکاهش سن بیولوژیکی، تنها زندگی سلول در بدن، جدای اتاثیر داروی ضد تشنج سدیم سریع دویدن مهم نیستاینکه خانواده ات سالم باآینه در اینهمغز بزرگترین مصرف کننده جهان معناارتباط چاقی و کاهش قدرت بعشق درونی به یگانگی خلقتحس و ادراک قسمت شصت و هشتچگونه انتظارات بر ادراک اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش مصنوعی و کشف زبان هایداروی جدید برای کاهش وزنفضا و ذهن بازبدون پیر فلکرفتار مانند بردهواقعیت چند سویهمنبع خواب و رویاتولید یا دریافت علمآزار دیگری، آزار خود استکریستال هازبان فرایند تکاملی برای تاثیر درجه حرارت بر عملکسرعت فکر کردن چگونه استاکوییفلکسنقش محیط زندگی و مهاجرت دجهان در حال ایجاد و ارتقاارزش خود را چگونه میشناسخونریزی مغز در سندرم کوونگاه حقیقی نگاه به درون ابه نقاش بنگرهوش مصنوعی از عروسک بازی در میان تاریکی و روشناییقانون مندی نقشه ژنتیکی مبرخی ملاحظات در تشنج های واکسن کرونا و گشودن پنجررویا و واقعیتموجودات مقهور ژنها هستندتوهم تنهاییافتخار انسانگنجینه ای به نام ویتامین زبان شناسی نوین نیازمند تاریکی من و تو و گرد و غباشکرگزار هر چیزی باش که داابداع دی ان ای بزرگترین دنقش حیاتی تلومر دی ان آ دجواب سنگ اندازیاز بار خود بکاه تا پرواز ناتوانی در شناسایی چهره خودروهای هیدروژنیبهبود حافظه پس از رخدادههوش مصنوعی از عروسک بازی در برابر حقایق جدیدقدرت شناختی انسان، محدودبرخی روش های تربیتی کودکوبینار اساتید نورولوژی دروزه داری متناوب، مغز را سفری به آغاز کیهانمیدازولام در درمان تشنج توضیحی ساده در مورد هوش مالگوبرداری از طبیعتگاهی جهت را عوض کنمروری بر تشنج و درمان هایترقی واقعی یا شعار ترقیشبیه سازی میلیون ها جهان ابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها در کاهش دردهای جستجوی متن و تصویر به صوراز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید برای درد زاخدایی که ساخته ی ذهن بشر درمان های علامتی در ام اسبیماری های مغز و اعصاب و هوش مصنوعی در خدمت خلق وحلبخند بزن شاید صبح فردا زبزرگترین خطایی که مردم میکی از علل محدودیت مغز امروشی جدید در درمان قطع نختکامل چشمسم زنبور ، کلیدی برای وارماجرای جهل مقدساما شما از دید خفاش کور هپوشاندن خود از نورمرز جدید جستجو و اکتشاف، ترجمه ای ابتدایی از اسراصبور باشحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از چند جهانی و علماز تکینگی تا مغز از مغز تچرا در مغز انسان، فرورفتدنیا فریب و سرگرمیبیماری دیستروفی میوتونیدرمان دارویی سرطان رحم بهوش عاطفی قسمت دوممن پر از تلخیمتفاوت ها و تمایزها کلید بژنهای مشترک بین انسان و ورژیم غذایی سالم و ضد التهتکثیر سلول در برابر توقف سیلی محکم محیط زیست بر انمحل درک احساسات روحانی دانرژی تاریکپیر شدن حتمی نیستمشاهدات آمیخته با اشتباهتصویر در هم تنیدگی کوانتابزارهای بقای موجود زندهطلوع و حقیقتحباب هایی تو در تونوآوری ای شگفت انگیز داناز تکامل تا مغز، از مغز تنظریه ی تکامل در درمان بیدوچرخه سواری ورزشی سبک و با هوش مصنوعی خودکار روبدرک نیازمند شناخت خویش اهیچ کس مانند تو نگاه نمیکمنابع انرژی از نفت و گاز تلاش های جدید در درمان فرآیا کیهان می تواند یک شبیکنفرانس تشنج هتل کوثر اصرحم مصنوعیتاثیر ویتامین دی بر بیماسیستم دفاعی بدن علیه مغز انسانیت در برابر دیگرانپروانه ی آسمانیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتغییر الگوی رشد مغزی با زاجزایی ناشناخته در شکل گعلم و ادراک فقط مشاهده ی حس و ادراک قسمت چهل و هفتنوار عصب و عضله در مطب دکاساس انسان اندیشه و باور همه چیز، ثبت می شوددانش قدرت استفیروز نادریبار سنین ابزار هوشمندی ادرختان چگونه بر تشکیل ابهزینه ای که برای اندیشیدمنبع هوشیاری کجاست قسمت تمرکز بر امروزآیا خداباوری محصول تکاملکودکان خود را مشابه خود تزمان واقعیت است یا توهمتاثیر گیاه خواری بر رشد وساختار شبکه های مغزی ثابايا اراده آزاد توهم است یآلودگی هوا و پارکینسونمغز انسان برای شادمانی طجنین مصنوعیاختلالات صحبت کردن در انعوارض ازدواج و بچه دار شدحس و ادراک قسمت پنجاه و دنیکولا تسلااصفهان زیباهمراهی نوعی سردرد میگرنیداروهای مصرفی در ام اسفراموشی همیشه هم بد نیستبحثی در مورد عملکرد لوب فذهن هوشیار در پس ماده ی موقتی شروع به بیدار شدن میمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو آرامش و صلحیآب، زندگی است(قسمت پنجم)کایروپاکتیک چیستزندگی، مدیریت انرژیتاثیر درجه حرارت بر مغزسریعترین کامپیوتر موجوداین، فقط راه توستآیندهمغز حریص برای خون، کلید تجهان معکوسارتباط هوش ساختار مغز و ژعشق، شلوغ کردن نیستحس و ادراک قسمت شصت و دوچگونه به سطح بالایی از هواعتماد به خودهوش مصنوعی یا حماقت طبیعداروی جدید برای ای ال اسفضای قلب منبع نبوغ استبدون بار گذشتهرفتار وابسته به شکلواقعیت چیستمنتظر نمان چیزی نور را بهتولید پاک و فراوان انرژیآسيب میکروواسکولاریا آسکریستال زمان(قسمت اولزبان متغیرتاثیر درجه حرارت بر عملکسطح آگاهی، رخدادهای زندگاکسی توسین و تکامل پیش انقش مرکز تنفس سلولی در بیجهان ریز و درشتاز فرد ایستا و متعصب بگذرخواندن ، یکی از شستشو دهننگاه دوبارهبه نقاش بنگرهوش مصنوعی از عروسک بازی در مانهای کمر دردقانون گذاری و تکاملبرخی مرزهای اخلاق و علوم واکسن کرونا از حقیقت تاترویا و کابوسمورد نادر همپوشانی دو بیتوهم جداییافراد آغاز حرکت خودشان رگوهر با نظر دیگران سنگ نمزبان، نشان دهنده ی سخنگو تاریکی و نورشکست حتمیابزار هوش در حال ارتقا ازنقش خرچنگ های نعل اسبی درجوسازی مدرناز بحث های کنونی در ویروسنادیدنی ها واقعی هستندخورشید مصنوعیبهداشت خوابهوش مصنوعی از عروسک بازی در درمان بیماری مولتیپل قدرت عشقبرخی سلولهای عصبی در تلاوجود قبل از ناظر هوشمندروزه داری و التهاب زیانبسقوط درون جاذبه ای خاص، چمکان زمان یا حافظه زمانتوضیحات دکتر فاطمی در موالتهاب شریان تمپورالگذر زمان کاملا وابسته به مرکز هوشیاری، روح یا بدن تروس جریان انرژیشبیه سازی سیستم های کوانابزار بقا از نخستین هماننقشه مغزی هر فرد منحصر بهاز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید در سرگیجهخدایا جز تو که را دارمدرمان ژنتیکی برای نوآوریبیماری وسواسهوش مصنوعی درمانگر کامپیلحظات خوش با کودکانبزرگترین درد از درون است یافته های نوین علوم پرده روشی جدید در درمان نابینتکامل و ارتقای نگاه تا عمسماگلوتید داروی کاهش دهنماجرای عجیب گالیلهامروز دانش ژنتیک هیچ ابهپیموزایدمرزهای حقیقی یا مرزهای تترس و آرمان هاصبور باشحقیقت، آن چیزی نیست که جلابزار بقای موجود زنده از چند روش ساده برای موفقیتاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا ذرات بنیادی معمولاً دنیا مکانی بسیار اسرارآمبیماری سلیاکدرمان زخم دیابتی با تکنوهوش عاطفی قسمت سوممن بی من، بهتر یاد میگیرمتفاوت ها را به رسمیت بشناژنهای هوش ، کدامندرژیم غذایی ضد التهابیتأثیر نیکوتین سیگار بر مرژیم غذایی ضد دردتأثیر نگاه انسان بر رفتاسینوریپا داروی ترکیبی ضدمحدودیت چقدر موثر استانرژی تاریک که ما نمی توپیراستاممطالبه ی حق خودتصویر زیبا از سلولابزارهای بقای از نخستین طلای سیاهحد و مرزها توهم ذهن ماستنوار مغز مشاهده ی غیر مستاز تکامل تا مغز، از مغز تنظریه ی تکامل در درمان بیدوپامین قابل حل در آببا هر چیزی که نفس می کشد مدرک و احساسهیچ کس حقیقت را درون مغز منابع انرژی از نفت و گاز تلاش های جدید در درمان سرآیا گذشته، امروز وآینده کنگره بین المللی سردرد درسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرتاثیر ویروس کرونا بر مغز سکوت و نیستیانسان، گونه ای پر از تضادپرواز از نیویورک تا لوس آمغز مانند تلفن استتغییر خود یا تغییر دیگرااحیای بینایی نسبی یک بیمعلم و روححس و ادراک قسمت چهل و هشتنوبت کودکاناستفاده از مغز، وزن را کمهمه ی سردردها بی خطر نیستدانش محدود به ابعاد چهارفیزیک مولکولها و ذرات در باربر دیگران نباشدرختان اشعار زمینهزینه سنگین انسان در ازامنبع هوشیاری کجاست قسمت تمساح حد واسط میان مغز کوآیا دلفین ها می تواند از کودکان را برای راه آماده زمان پلانکتاثیر گیاه خواری بر رشد وسادیسم یا لذت از آزار دادای نعمت من در زندگیمآلزایمرمغز انسان برای شادمانی طجنگ هفتاد و دو ملت همه را اختلالات عضلانی ژنتیکعید نوروز مبارکحس و ادراک قسمت پنجاه و سنیاز به آموزش مجازی دیجیاصل بازخوردهندسه ی پایه ایداروهای ام اسفراموشی و مسیر روحانیبحثی درباره هوش و تفاوتهذهن و زندگیویتنام نوعی کرونا ویروس منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو افق رویداد جهان هستیآتاکسیکار امروز را به فردا نیندزندان ذهنیتاثیر درجه حرارت بر عملکسرکه انگبین عسلی مفید براینترنت بدون فیلتر ماهواآینده ی انسان در فراتر ازمغز در تنهایی آسیب میبینجهان هوشمندارتباط پیوسته ی جهانعصب حقوق نورولووحس و ادراک قسمت شصت و ششچگونه باغبانی باعث کاهش اعتماد به خودهوش مصنوعی گوگل به کمک تشداروی جدید برای دیابتقفس دور خود را بشکنبدون زمان، ماده ای وجود نرفتار اجتماعی انسان، حاصواقعیت چیستمنتظر زمان ایده آل نشوتولید اندام با چاپ سه بعدآسیب ها ناشی از آلودگی هوکریستال زمان(قسمت دوم)زبان مشترک ژنتیکی موجوداتاثیر درجه حرارت بر عملکسعی کن به حدی محدود نشویاکسکاربازپین در درمان تشنقش نگاه از پایین یا نگاهجهان شگفت انگیزاز مخالفت بشنوخواب زمستانی سلول های سرنگاهی بر قدرت بینایی درابه نادیدنی ایمان بیاورهوش مصنوعی از عروسک بازی در محل کار ارزش خودت را بقانون جنگلبرخی نکات از گاید لاین پرواکسن کرونا ساخته شده تورویا و خبر از آیندهموسیقی نوتوهم جدایی و توهم علمافراد بی دلیل دوستدار تو گویید نوزده و ایمنی ساکتمحدودیت درک انسانزبان، وسیله شناسایی محیطتاریکی خواهد ترسیدشگفت نیست من عاشق تو باشمابزار بقا از نخستین هماننقش داروهاي مختلف معروف جامعه ی آسمانیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنادانی در قرن بیست و یکم،خوش قلبی و مهربانیبهداشت خواب، رمز حافظه ی هوش مصنوعی از عروسک بازی در سال حدود 7 میلیون نفر قسم به فقربرخی سيناپسها طی تکامل و وراپامیل در بارداریروزه داری و بیمار ی ام اس سلول های مغزی عامل پارکیمکانیک کوانتومی بی معنی تیوتیکسن داروی ضد جنونام اس و سرطانگذشته را دفن کنمرکز حافظه کجاستتری فلوپرازینشبکه های مصنوعی مغز به درابزار بقا از نخستین هماننقشه های مغزی جدید با جزیاز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های موثر در کمردردخرما منبع بسیار خوب آنتی درمان کارتی سل و تومور مغبیماری کروتز فیلد جاکوبهوش مصنوعی درخدمت خلق وحلرزش ناشی از اسیب به عصببسیاری از مجرمان، خودشانیاد گرفتن مداومروشی جدید در درمان سکته متکامل و ریشه ی مشترک خلقتسندرم کووید طولانیماده ی تاریکانفجار و توقف تکاملی نشاپیموزایدمزایای شکلات تلخ برای سلترسان نیستیصبر لازمه ی پیروزی استحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از چندین ماده غذایی که مانناز تکینگی تا مغز از مغز تچراروياها را به یاد نمی آدنیای شگفت انگیز کوانتومبیماری ضعف عضلات نزدیک بدرمان ساده ی روماتیسمهوش عاطفی قسمت ششممننژیتتفاوت های بین زن و مرد فقژنهای حاکم بر انسان و انسکفش و کتابراه فراری نیستتأثیر شیرینی های حاوی لوسیگار عامل افزایش مرگ وممحدودیت های حافظه و حافظانرژی خلا ممکن استپیشینیان انسان از هفت میمطالبی در مورد تشنجتصویر زیبای اصفهانابزارهای دفاعی و بقای موطوفان فقر و گرسنگی و بی سحریص نباشنوار مغز با توضیح دکتر فااز تکامل تا مغز، از مغز تنظریه ی تکامل در درمان بیدورترین نقطه ی قابل مشاهALS نگاهی کامل بر بیماری وبا آتش، بازی نکن و بعد از درک کنیم ما همه یکی هستیمهیچ اندر هیچمنابع انرژی از نفت و گاز تلاش های جدید شرکت نورالآیا پیدایش مغز از روی تصاکنگره بین المللی سردرد درساناها و ابر رساناها و عتاثیر ژنها بر اختلالات خسکوت، پر از صداانعطاف پذیری مکانیسمی علپروتئین های ساده ی ابتدامغز مادران و کودکان در زمتغییر دیگران یا تغییر خواحیای بینایی نسبی یک بیمعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهحس و ادراک قسمت چهل و دومنور از عمق تاریکیاستفاده از نظریه ی تکامل همه جا خیر بکاردانش بی نهایتفیزیک هوشیاریبارداری بدون رحمدرد و درسهزاران سال چشم های بینا ومنبع هوشیاری کجاست قسمت تنفس هوازی و میتوکندریآیا دلفین ها میتوانند باکوری گذرای ناشی از موبایزمان به چه دلیل ایجاد میشتاثیر گیاه خواری بر رشد وسازگاری با محیط بین اجزاای همه ی وجود منآملودیپین داروی ضد فشار مغز انسان رو به کوچک تر شجنگ و تصور از جنگاختراع جدید اینترنت کوانعامل کلیدی در کنترل کارآحس و ادراک قسمت پنجاه و شچیز جدید را بپذیراصل در هم تنیدگی و جهانی هندسه ی رایج کیهانداروهای تغییر دهنده ی سیفراموشی آرمانبحثی درباره هوش و تفاوتهذهن و شیمی بدنویتامین E برای فعالیت صحمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو انسانی و انسان، شایستآتاکسی فریدریشکار با یگانگی و یکپارچگیزونیسومایدتاثیر درجه حرارت بر عملکسرگیجه از شایعترین اختلاایندرالآینده ی علم و فیزیک در60 ثمغز را از روی امواج بشناسجهان هوشیارارتباط انسانی، محدود به عصب سیاتیکحس و ادراک سی و هفتمچگونه تکامل مغزهای کنونیاعتماد بی موردهوش مصنوعی گوگل به کمک تشداروی جدید ضد میگرنقفس ذهنبر کسی اعتماد نکن مگر اینرقیبی قدرتمند در برابر مواقعیت های متفاوتمنحنی که ارتباط بین معرفتولید سلولهای جنسی از سلآسیب روانی شبکه های اجتمکریستال زمان(قسمت سوم)زبان چهار حرفی حیات زمینتاثیر درجه حرارت بر عملکشلیک فراموشیاگر فقط مردم میفهمیدند کنقش نظام غذایی در تکامل مجهانی که نه با یک رخداد و از نخستین همانند سازها تخواب سالم عامل سلامتیبه هلال بنگرهوش مصنوعی از عروسک بازی در چه مرحله ای از خواب ، رقانون جنگلبرخی نرمش ها برای درد زانواکسن آلزایمررویا بخشی حقیقی از زندگی موسیقی هنر مایع استتوهم جسمافزایش قدرت ادراکات و حسگوش دادن بهتر از حرف زدنمخچه فراتر از حفظ تعادلزدودن نقص از هوش مصنوعیتاریخ همه چیز را ثبت کردهشگفت انگیز بودن کیهانابزار بقا از نخستین هماننقش درختان در تکاملجاودانگی مصنوعیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنازوکلسینخوش خیالی و خوش بینیبوزون هیگز چیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمدر عید نوروز مراقب تصادف قضاوت ممنوعبرداشت مغز ما از گذر زمانورزش هوازی مرتب خیلی به قروزه داری سلول های بنیادسلول های بنیادیمکانیزمهای دفاعی در برابتیک و اختلال حرکتیامواجی که به وسیله ی ماشیگریه ی ابر، رمز طراوت باغمرکز حافظه کجاستتری فلوپرازینشبکیه های مصنوعیجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین هماننقشه با واقعیت متفاوت اساز تکینگی تا مغز از مغز تنرمشهای مهم برای تقویت عخسته نباشی بابادرمان پوکی استخوانبیماری گیلن باره و بیمارهوش مصنوعی ساخته هوش طبیلرزش عضله یا فاسیکولاسیوبسیاری از بیماری های جدییاد بگیر فراموش کنیريتوکسيمب در درمان ام استکامل ابزار هوش ، راه پر سندرم گیلن باره به دنبال ماده ی خالیانفجار بزرگ پایان بوده اپیچیدگی های مغزمگسمسمومیت دانش آموزان بی گتسلیم ارتباط با من برترصبر و واقعیتحل مشکلابزار بقای موجود زنده از چندجهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تچراروياها را به یاد نمی آدنیایی پر از سیاهچاله بیماریهای تحلیل عضلانی ادرمان سرگیجه بدون نیاز بهوش عاطفی بیشتر در زنانمنابع انرژي پاک سرچشمه حتفاوت های تکاملی در مغز ومنابع انرژی از نفت و گاز تفاوت های زبانی سرمنشا تکل اقیانوس در یک ذرهراه نجاتتئوری تکامل امروز در درمسیاهچاله هاانرژِی برای ایجاد اضطرابپیشرفت های جدید علوم اعصمطالعه ای بیان میکند اهدتصویربرداری فضاپیمای آمابعاد و نیازهای تکاملیطوفان بیداریحرکات چشم، ترجمه کننده ی نوار مغز ترجمه رخدادهای از تکامل تا مغز، از مغز تنظریه ی ریسمانديدن با چشم بسته در خواب NVG 291با تعمق در اسرار ابدیت و درک احساسات و تفکرات دیگهیچگاه از فشار و شکست نترمنابع بی نهایت انرژی در دتلاش هایی در بیماران قطع آیا آگاهی پس از مرگ از بیکنترل همجوشی هسته ای با هرستگاری محدود به یک راه نتاثیر کلام در آیات کلام بسکته مغزیاهرام مصر از شگفتی های جهپروتز چشممغز چون ابزار هوش است دلیتغییر دادن ژنها آیا روزی احتیاط در ورزش زانو در خاعلم به ما کمک میکند تا موحس و ادراک قسمت چهل و سومنور دروناستفاده از هوش مصنوعی در همیشه چیزی برای تنهایی ددانشمندان موفق به بازگردفیزیک و هوشیاریبازگشایی مجدد مطب دکتر سدرد باسن و پا به دلیل کاههستي مادي ای که ما کوچکترمنبع هوشیاری کجاست قسمت تنفس هوازی و میتوکندریآیا دست مصنوعی به زودی قاکی غایب شدی تا نیازمند دلزمان شگفت انگیزتاثیر گیاه خواری بر رشد وستم با شعار قانون بدترین ای آنکه نامش درمان و یادشآموزش نوین زبانمغز انسان رو به کوچکتر شدجنگ داده هاادامه بحث تکامل چشمعادت همیشه خوب نیستحس و ادراک قسمت بیست و چهچیزی منتظر شناخته شدناصل علت و تاثیرهندسه بنیادینداروهای ضد بیماری ام اس وفرایند پیچیده ی خونرسانیبحثی درباره هوش و تفاوتهذهن پر در برابر آگاهیویتامین E در چه مواد غذایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو با همه چیز در پیوندیآتاکسی مخچه ای خودایمنکارهای کوچک، بی ارزش نیسزونا به وسیله ویروس ابله تاثیر درجه حرارت بر عملکسرگردانیایپیداکرینآینده با ترس جمع نمیشودمغز زنان جوانتر از مغز مرجهان های بسیار دیگرارتباط از بالا به پایین معضلانی که طی سخن گفتن چقدحس و ادراک- قسمت پنجاه و چگونه جمعیت های بزرگ شکل اعتیاد و تلاش های درمانی هوش مصنوعی الفاگوداروی جدید ضد الزایمرقفس را بشکنبرلیتیونرموزی از نخستین تمدن بشرواقعیت و مجازمنشأ اطلاعات و آموخته ها تولترودینآسیب عصب پا به دنبال اعتیکشف مکانیسم عصبی خوانش پزبان نیاز تکاملی استتاثیر رو ح و روان بر جسمشلیک فراموشیاگر میدانی مصیبت بزرگتر نقش نظریه تکامل در شناساجهانی که از یک منبع، تغذیاز نخستین همانند سازها تخواب سالم عامل سلامتی و یبه کدامین گناه کشته شدندهوش مصنوعی از عروسک بازی در ناامیدی بسی امید استقانونمندی و محدودیت عالمبرخی نرمش ها برای زانوواکسن ایرانی کرونا تولیدرویا تخیل یا واقعیتمیلر فیشر نوعی نادر از گیتوهمات و شناخت حقیقتافزایش مرگ و میر سندرم کوگوشه بیماری اتوزومال رسسمخچه ، فراتر از حفظ تعادلسفر فقط مادی نیستتاریخ، اصیل نیست و ساخته شگفت زده و حیران باشابزار بقا از نخستین هماننقش ذهن و شناخت در حوادث جایی برای یاد گرفتن باقی از تکنیکی تا مغز از مغز تنباید صبر کرد آتش را بعد خوشبختی چیستبوزون هیگز جهان را از متلهوش مصنوعی از عروسک تا کمقطار پیشرفتبرداشتت از جهان رو زیاد ورزش هوازی ، بهترین تمریروزهای بد باقی نمیماندسلول های بنیادی منابع و اما انسانها چه اندازه نزدتیکاگرلور داروی ضد انعقاامیوتروفیک لترال اسکلروگربه شرودینگر و تاثیر مشمرکز خنده در کجای مغز استترک امروزشباهت مغز و کیهانحفره در مغزابزار بقا از نخستین هماننقص های سیستمی ایمنیاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا ماشین باید نتایج را پخطا در محاسبات چیزی کاملدرمان پوکی استخوانبیماری آلزایمر، استیل کوهوش مصنوعی، اتفاقات و تحلزوم گذر انسان از حدها و بسیاری از بیماری های جدییادگیری مهارت های جدید دریه زغالیتکامل تکنولوژیسندرم پیریفورمیسماده ای ضد التهابیانقراض را انتخاب نکنیدپیچیدگی های مغزی در درک زمسمومیت دانش آموزان، قماتسلیم شدن از نورون شروع مصبر بسیار بایدحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از نه ناامیدی بلکه ارتقااز تکینگی تا مغز از مغز تچراغ های متفاوت و نور یکسدنیا، هیچ استبیماری، رساله ای برای سلدرمان سرگیجه بدون نیاز بهوش عاطفی در زنان بیشتر ا