دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

درمان ژنتیکی برای نوآوری سلولی و دیر کردن زمان پیری

درمان ژنتیکی برای نوآوری سلولی و دیر کردن زمان پیری

برنامه ای درونی یا ساعتی درونی در نقشه ژنتیکی ما هست که از تحولات و پیری جلوگیری میکند!! این ساعت بر خلاف ساعت های مرسوم، دوست دارد، ثابت باقی بماند و جلو نرود!

زبان حیات، دارای الفبایی است که در همه موجودات زنده از ویروس تا انسان، مشترک هستند. یعنی چیزی هست که فراتر از امکانات و توانایی ها و صفات و پیچیدگی موجود زنده و حتی فراتر از زمان در همه موجودات، مشترک است. الفبای این زبان مشترک با وجود گذشت میلیاردها سال از آغاز حیات، همچنان پابرجا مانده است تا در زمانی که در هرچند صد سال یکبار، زبان های مرسوم مردم در هم میشکند و متفاوت می گردد، پایداری و قدرتی را در پس زبان حیات یعنی اسیدهای نوکلئیک چهارگانه نشان بدهد.

زبان، برای انتقال و نشان دادن مطلبی از طرف متکلم است و زبان حیات هم از این قاعده جدا نیست یعنی این زبان، در قالب پیدایش نخستین همانند سازهای اسید نوکلئیک تا پیدایش مغز پیچیده انسان امروز، به دنبال بیان حقیقتی است و این تلاش از ابتدا تا امروز، میخواهد چیزی را بشناساند و آنچه از پیشرفت های کیهان تا امروز می بینیم و آنچه تا امروز به مغز پیچیده ما رسیده است، شاید چیزی جز شروعی برای رسیدن به اهدافی بلندتر از این، نباشد ولی آنچه از رسیدن به ابزار هوشمندی می بینیم، هرچند هدف نهایی نیست ولی یک هدف میانی بسیار شگفت انگیز و منظم و زیباست و گامی بلند در راه شناخت و درک موجود زنده است.

همانطور که زمانی یک باکتری ریز نمیتواست شنیدن صداهای بلند بیرون آب را درک کند و نمیتوانست بوهای خوش جهان پیرامون خود را بفهمد، ما هم بسیار محتمل است در زمان کنونی قادر به درک بسیاری از حقایق اطراف خود نباشیم و شاید آیندگان چیزی را ببینند که اصلا برای مغز کنونی ما قابل تصور نیست.

گام میانی، طلیعه گامهای بلندی است که در آینده برداشته میشود ولی آنچه در همه این گامها در گذشته و امروز تقریبا پایدار مانده است الفبای زبان حیات ماست که گذشته و امروز و آینده را در هم میتند و جالب اینجاست که مانند نوار ضبط صوت، اطلاعاتی از گذشته و اجداد موجودات زنده را درون خود باقی گذاشته است. این زبان- که با مهارت زیادی حفظ شده- در درون گنجینه های ژنتیکی موجودات زنده هم نگهداری شده است تا انسان امروز بتواند در سایه ثبات ساختار ژنتیکی و پایداری آن، نه تنها پی به قدرتی عظیم ببرد که این زبان را از دستبردها حفظ کرده است بلکه بتواند گذشته تاریخ را بخواند!

و این نگاه به گذشته، در زمان حاضر، گام بلندی است برای آنکه انسان، محدود به امروز نماند و بکوشد در زمان حاضر به گذشته های دور سفر کند و چیزی را ببیند که معمولا در محدوده کیهان مادی ما قابل رویت نیست.

پایدار ماندن زبان چهار حرفی حیات، درطول چند میلیارد سال، نشان میدهد قدرت حفظ و بقا، در آن زبان وجود دارد و همانطور که این توانایی، پایه های حیات را در طول این مدت، حفظ کرده است میتواند محصول این پایه ها و ریشه ها یعنی موجودات زنده را هم، در طول سال ها بدون تغییر، حفظ کند.

گویا در درون برنامه ژنیتکی ما موتورهایی برای تصفیه جهش ها و دگرگونی ها هست تا نشانه ها به سوی وحدت، حفظ شود. به همین ترتیب، موجوداتی در کیهان هستند که در طول چند میلیون سال، دست نخورده اند نمونه این حیوانات، برخی ماهیان کف دریا یا برخی لاکپشت ها مانند لاکپشت تمساحی هستند که با وجود تغییر شرایط زندگی و تغییر بسیاری از گونه های جانوری طی چندمیلیون سال دست نخورده اند و به اصطلاح به آنها فسیل های زنده می گویند

(اگر فرض بگیریم جهش ژنتیکی که قابلیت لازم را برای تکامل فراهم می آورد فقط بر پایه اشتباه و تصادف در رونویسی ژنها صورت می گرفت یا جهش، نتیجه بمباران پرتویی کروموزوم ها و امثال این موارد- که میتوان آن را تصادفی و بی ضابطه نامید- میبود معقول نیست که تاثیر گذاری جهش ژنتیکی به طور کامل متوقف شود تا گونه هایی از حیوانات یا ماهی هایی مانند ماهی لجن خوار یا لاتیمیریا طی میلیون ها سال هیچ تکاملی را شاهد نباشند. این در حالی است که ما مطمئن هستیم محیط پیرامون آنها به طور مرتب در حال تغییر و تحول است و در برخی زمان ها این دگرگونی ها بسیار شدید بوده است مانند تغییری که حدود 65 میلیون سال قبل، رخ داد و طی آن دایناسورها و بیشتر موجودات بر روی زمین، منقرض شدند ...

قضیه به این معنی است که چیزی در نقشه ی ژنتیکی، نهفته است که تکامل را در مرحله ی سکون نگاه میدارد ... این موضوع که می توانیم نقشه ی ژنتیکی نام نهیم- بر نقشه ی ژنوم، تسلط و نظارت دارد و همین قانون است که مسیر حرکت ژنها را به این سمت یا آن سمت مشخص میکند و همین قانون است که مسیر حرکت ژنها را مدت های بسیار درازی در سکون تام- که حتی با معیارهای بسیار کند تکامل همخوانی ندارد- متوقف میسازد.)(احمد الحسن- توهم بی خدایی- ص253-254)

علاوه بر این، در ساختار ژنتیکی کنونی، شاهد برنامه ای کاملا منظم و دقیق هستیم: (دکتر ریچارد داوکینز می گوید: در دنیای واقعی، یک منشی خوب در هر صفحه، یک اشتباه دارد که حدودا میشود نیم میلیارد برابر میزان خطای ژن هیستون!!.... آنچه میخواستم بیان کنم درک میزان اشتباه در نسخه های کپی شده بود. اما اسناد هیستون H4 فقط کپی نشده است بلکه در معرض انتخاب طبیعی هم واقع شده اند. وجود هیستون برای بقا اهمیت حیاتی دارد.
از آن در مهندسی ساختار کروموزم ها استفاده می شود. احتمالا در نسخه برداری از ژن هیستون H4، اشتباه های زیادی هم رخ داده است. ولی زندگی جانداران جهش یافته ادامه نیافته یا لااقل تولید مثل نکرده اند. .....
توضیح روی سخنان داوکینز: بنابراین خلل باقی مانده اگر با تکامل و ارتقا- که نتیجه ی حرکت و تغییر و جهش ژنهاست- همراه گردد، چیز قابل ذکری نخواهد بود؛ به این معنا که جهش و تغییر و جایگزینی، قانونمند است و تصادفی نیست.)(احمد الحسن- توهم بی خدایی- ص232 ترجمه فارسی)
(تعداد احتمالات جهش ژنتیکی در طبیعت بسیار زیاد است تا آنجا که میتوان گفت عمر حیات، گنجایش آن را ندارد و حتی عمر جهان هستی در برابر آن، بسیار ناچیز است. به نظرم نیازی به تکرار ارقام نجومی و بی شمار مربوط به ژنها- که برخی از آن ها را در تشریح هموگلوبین بیان کردم- نیست. این عدد آنقدر بزرگ است که برای ما با عمر محدود، تشخیص نظم داشتن یا بی نظم بودن آن، محال است.

ما می دانیم در جهش یا تغییر ژنتیکی در طول مسیر تکرار جهش به صورت ساخت یافته، نظم و قانونی وجود دارد؛ به گونه ای که این تکرار، منظم بودن نظام را ثابت میکند. تحقق این تکرار منظم، به دوره ی زمانی بسیار درازی نیاز دارد که در زمانی بیش از محدوده زمانی- که ما می توانیم آن را مشاهده کنیم- رخ میدهد. بنابراین محال است قاطعانه به منظم بودن جهش یا تغییر ژنتیکی- که تکامل، حول محور آن میچرخد- رای دهیم یا اینکه به تصادفی بودنش حکم کنیم ...
حکم به تصادفی یا غیر تصادفی بودن تغییر یا جهش ژنتیکی باید از خارج از خود بحث بیاید وقتی چیزی در بیرون (نقشه ژنیتکی) وجود دارد که خود، نتیجه تکاملی است که آن را می شناسیم و می بینیم این ترجیح، قوت می گیرد که تغییر یا جهش ژنتیکی، در گذشته و اکنون، در چهارچوب قانونمند و نه به صورت تصادفی بوده است و می باشد.

ژنوم اولیه- که بر اساس قانون و قاعده، ترکیب یافته است- به پیدایش یک نظام متکامل منجر شده است که این نظام عبارت است از زندگی زمین، سوخت و ساز، توانایی تولید انرژی، زادآوری، حرکت به سمت بهبود، سرعت بخشیدن به جهش ژنتیکی به هنگام گونه زایی و توقف یا کاهش سرعت آن در برخی دوره ها یا گونه ها و بالاتر از همه ی اینها تولید ابزار هوشمندی.

بنابراین نمیتوان حکم راند که نقشه ی ژنتیکی با وجود قانونمندی آن، بدون قانون گذار باشد و با وجود ساخت یافته بودنش، نمیتواند بدون سازمان دهنده باشد و با وجود اینکه زبانی است- که آن را کارخانجات حیات در سلول میفهمند و مثلا به پروتئین ترجمه می کنند- نمیتواند بدون متکلم و سخنگو باشد.)(احمد الحسن توهم بی خدایی- ص210- 211-212 ترجمه فارسی)

وجود فرایندهای اصلاحی فراوان، در اجرای تکامل، نشان دهنده قانون و مقررات دقیق در اجرای تکامل است. حتی اگر ساختار درونی ژنها- که بعدا در قالب سیستم های پیچیده ایمنی آشکار میشود و سلول ها و ژنهای مزاحم یا سرطانی و یا بیماری زا را می زداید- از زدودن سلول ناتوان شود، انتخاب طبیعی وارد عمل میشود تا سلول معیوب را از چرخه، حذف کند.
یعنی نوعی تلاش در بدن در جریان است تا از پیری و دگرگونی جلوگیری کند و این تظاهر آشکار، بدون برنامه درونی ژنتیکی ممکن نیست همانطور که همه مشخصات و فنوتیپ ها از این نقشه ژنتیکی یا ژنوتیپ حاصل شده است.
مقاله نشریه نشنال ژئوگرافیک 2016/12/21
دانشمندان نوع جدیدی از درمان ژنتیکی را کشف کرده اند که بر موش ها آزموده شده است و می تواند سلول های انسان را نوآوری کند؛ یعنی میتواند عقربه های ساعت پیری را به عقب برگرداند؛ با وجود آنکه دانشمندان می گویند آزمایش های بالینی بر انسان هنوز انجام نشده است.

چین و چروک و موی سفید و دردها و .. مشکلاتی است که از افزایش سن جدا نمیشود با این حال، دانشمندان اکنون ادعا می کنند که فرایند پیر شدن می تواند برعکس شود. و گروهی از دانشمندان دلیل آوردند که درمان ژنتیکی تاثیر قال ملاحظه ای در نوآوری سلول ها در موش ها دارد تا آنجا که این موش ها بعد از شش هفته از درمان، سن کمتری پیدا کردند و دارای ستون فقرات مستقیم تری شدند و سلامت قلبی آنها بیشتر شد و زخم های بدن آنها بیشتر و سریعتر بهبود می یافت و تقریبا 30%، بیشتر زندگی می کردند.

پژوهشگر خوان کارلوس آزبسوا بلمونت- که رهبری گروه را در کالیفرنیا بر عهده داشت- گفت: پژوهش ما نشان داد پیر شدن در یک جهت نیست و با دستکاری دقیق میتوان پیشرفت پیری را برعکس کرد.

تکنیک های وراثتی به کار رفته در موش ها اکنون درست نیست بر انسان منطبق شود و گروه این پژوهش، انتظار دارند این پژوهش در زمانی نه چندان دور بر انسان هم انجام شود. با این همه این کشف، احتمال ظهور روشی جدید در حفظ سلامتی است و از طریق آن، میتوان پیری را درمان کرد، به جای آنکه بیماری های فراوان مرتبط با آن را درمان کرد.

این کشف جدید این مفهوم را- که پیری محصول نهایی عوامل فرسودگی جسمانی است و به دلیل افزایش سن در انسان رخ میدهد- در هم می شکند و این کشف به مجموعه بیشتری از دلایل مستند است و اثبات می کند پیر شدن تا حدی و در بیشتر موارد، از ساعت ژنتیکی درونی بدن منشا می گیرد و سبب می شود انسان وارد حالتی از پیری شود. و دانشمندان ادعا نمی کنند که می توان نهایتا از پیری خلاص شد ولی اعتقاد دارند این نوع از درمان در آینده نزدیک ممکن است دقیقه های این ساعت را کند کند و این متوسط عمر مورد انتظار را می افزاید.

بیلمونت می گوید: اعتقاد داریم این الگو باعث جاودانگی نمیشود و اضافه می کند: زیرا همچنان گزینه های سختی در مسیر به عقب بردن پیری وجود دارد. توجه اصلی ما فقط در زیاد کردن عمر نیست ولی مهمتر از آن، بهبود تندرستی انسان است. از جانب دیگر استاد علم بيوسنتز در دانشكده بارهم در دانشگاه كامبريج وولف ریگ مي گويد نتایج، شگفت انگیز بود و اقرار کرد اندیشه طولانی کردن عمر، فکری معقول است و اضافه کرد: این، خیالی علمی نیست. درمان نوآوری سلول های موش به روشی است که برای بازگرداندن سلول های بالغ استفاده میشود و بازگرداندن آنها به عقب است تا سلول های ایمنی، قدرتمند شوند یا آنچه سلول های بنیادی تحریک کننده خوانده میشود و توانایی زاد و ولد و تغییر به هر نوع دیگری ازسلول ها را در بدن دارد ایجاد شود و این آزمون در آزمایش های مشخصی برای فراهم کردن اندام هاي جايگزین در بيماری ها به كار مي رود.

جدیدترین پژوهش در این عرصه، آن چیزی است که این الگو را آشکار کرد و میتوان آن را برای بازگرداندن جزیی ساعت سلول ها استفاده کرد و این، برای کم کردن سن آن کافی است بدون آنکه سلول ها وظیفه اصلی و تخصصی خود را از دست بدهند.

پس از شش هفته از درمان در این پژوهش به وضوح مشخص شد که موش ها کم سن تر شده اند و حالت و شکل پوست و عضلات، بهتر شده است و 30% بیشتر زندگی کردند و وقتی خود ژن ها در سلول های هدف، قرار گرفت باعث شد اسیدهای نوکلئیک در سلول، بیشتر دوام داشته باشد و باتری های سلولی به نام میتوکندری بهتر عمل کنند.

بیلمونت میگوید: این نخستین بار است که شخصی اثبات میکند بازسازی برنامه حیات میتواند تاثیر مفیدی بر جنبه سلامت و و طولانی کردن عمر داشته باشد در نتیجه این اقدامات، خطر مواجهه موش ها با سرطان تا حد زیادی کم میشود و این اشاره میکند درمان، با موفقیت سلول ها را به عقب برگردانده است بدون آنکه به سلول هاي بنیادی ای تبدیل شود که ممکن است بدون حساب و کتاب در بدن تکثیر شود.
http://ihelrs.org/2017/01/10/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE/
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
امید نیکو داشته باش تا آنتعامل انسان و هوش مصنوعینقش نظام غذایی در تکامل مابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای تغییر دهنده ی سیناتوانی در شناسایی چهره فرایند پیچیده ی خونرسانیهوش مصنوعی از عروسک تا کمبیوگرافیرمز گشایی از اتصالات مغزکندر در بیماریهای التهابمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتلاش ها برای کشف منابع جدزبان جانسوزیکی از علل محدودیت مغز امآلودگی هوا و ویروس کروناتاثیر کپسول نوروهرب بر نشانس یا نتیجه ی تلاشانگشت نگاری مغز نشان میدثبت امواج الکتریکی در عصنقش درختان در تکاملابزارهای بقا ازنخستین همحس و ادراک قسمت بیست و چهاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید ضد الزایمرنرمش های موثر در کمردردقله سقوطهوش عاطفی قسمت 11باید از انسان ترسیدرویاهای پر رمز و حیرتی درکیست هیداتید مغزمولتیپل اسکلروز در زنان تمرکز و مدیتیشنسفری به آغاز کیهانآیندهتاثیر گیاه خواری بر رشد وشباهت زیاد بین سلول هاي عانسان یک کتابخانه استجهان مادی، تجلی فضا در ذهنقشه با واقعیت متفاوت اساجزای پر سلولی بدن انسان چرا ذرات بنیادی معمولاً حس و ادراک- قسمت پنجاه و استفاده از مغز، وزن را کمدر ناامیدی بسی امید استقبل از آغازهوشیاری کوانتومیبحثی جالب درباره محدودیتروش هایی برای جلوگیری از کتاب زیست شناسی باورمکان زمان یا حافظه زمانتو کز محنت دیگران بی غمیسماگلوتید داروی کاهش دهنآیا یک، وجود داردمرزهای حقیقی یا مرزهای تتاثیر درجه حرارت بر عملکضایعات در عصب زیر زبانیاولین دارو برای آتاکسی فجهان دارای برنامهچندجهانیاختراع جدید اینترنت کواننظریه ی ریسمانخودآگاهی و هوشیارياصل علت و تاثیردرمان های اسرار آمیز در آلیروپریم داروی ترکیبی ضدهدف یکسان، در مسیرهای متبخش دیگری در وجود انسان هریشه های مشترک همه ی موجوگل خاردار، زیباستماجرای عجیب گالیلهتولید یا دریافت علمسینوریپا داروی ترکیبی ضدطعمه ی شبکه های ارتباط اجآیا خداباوری محصول تکاملمشاهدات آمیخته با اشتباهتاثیر روده بر مغزاین اندوه چیستجواب دانشمند سوال کننده نوار مغز در فراموشی هاارتباط انسانی، محدود به همیشه چشمی مراقب و نگهباخدای رنگین کماناعتیاد و تلاش های درمانی درمان جدید ای ال اس، توفرملاحظه های اخلاقی دربارهراه بی شکستوقت نهيب هاي غير علمي گذشبرای زندگی سالم، یافتن تگالکانزوماب، دارویی جدیمحدودیت چقدر موثر استتوهم تنهاییسکوت و نیستیتاریخ، اصیل نیست و ساخته علایم کمبود ویتامین E را آتاکسی فریدریشمغز مانند تلفن استایستادن در برابر آزادی بجستجوی هوشیاری در مغز مادنیا فریب و سرگرمینورالژیاز نخستین همانند سازها تهندسه در پایه ی همه ی واکبه کدامین گناه کشته شدنددرک نیازمند شناخت خویش امنابع انرژی از نفت و گاز برخی توصیه ها برای واکسیزمین زیر خلیج فارس تمدنی ویرایش DNA جنین انسان، برپلاسمای غالبمرکز حافظه کجاستتیک و اختلال حرکتیسادیسم یا لذت از آزار دادترک امروزعدم توقف تکامل در یک انداآشنا پنداریمغز انسان رو به کوچک تر شابتدایی که در ذهن دانشمنحلقه های اسرارآمیزاز بحث های کنونی در ویروسدوچرخه سواری ورزشی سبک و چگونه هوشیاری خود را توسهوش مصنوعی از عروسک های ببی نهایت در میان مرزهادرختان چگونه بر تشکیل ابمنبع هوشیاری کجاست قسمت بزرگ شدن تقریبا ناگهانی زندگی در سیاهچالهواکسن کرونا و گشودن پنجرپیوند سر، یکی از راه حلهاتکامل جریان همیشگی خلقتسردرد میگرنافزایش مرگ و میر سندرم کوتشنج عدم توازن بین نورون صفحه اصلیمغز را از روی امواج بشناسابزار بقا از نخستین همانحرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تدانش محدود به ابعاد چهارنگاه از درون قفس یا بیرونفیزیک و هوشیاریهوش مصنوعی از عروسک بازی بیماری ای شبیه آلزایمر و ذهن و شیمی بدنکلوزاپین داروی ضد جنونمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت مغز انسان و میمون هزیست، مرز افق رویداد هستوبینار اساتید نورولوژی دپختگی پس از چهل سالگي به تئوری تکامل در پیشگیری و شناخت حقیقت یا آرزوهای گتئوری جدید، ویران کردن گشناخت درون، شناخت بیرون؛امید نجاتتعامل انسان با هوش مصنوعنقش نظریه تکامل در شناساابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت نهماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای ضد بیماری ام اس ونادیدنی ها واقعی هستندفرایند تکامل و دشواری هاهوش مصنوعی از عروسک تا کمبیان ژن های اسکیزوفرنی درمز پیشرفت تواضع است نه طکندر علیه سرطانمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتلاش های جدید در ALSزبان ریشه هایی شناختی اسیافته های نوین علوم پرده آلودگی هوا و پارکینسونتاثیر کپسول نوروهرب بر تشانس یا تلاشانتقال ماده و انرژیجلو رفتن یا عقبگردنقش ذهن و شناخت در حوادث ابزارهای بقای موجود زندهحس و ادراک قسمت بیست و یکاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی سل سپتنرمشهای مهم برای تقویت عقلب های سادههوش عاطفی قسمت نهمبابا زود بیارویای شفافکیست کلوئید بطن سوممواد کوانتومی جدید، ممکنتمرکز بر هدفسقوط درون جاذبه ای خاص، چآینده ی انسان در فراتر ازتاثیر گیاه خواری بر رشد وشباهت زیاد بین سلول هاي عانسان باشجهان مرئی و نامرئینقص های سیستمی ایمنیاجزایی ناشناخته در شکل گچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک- قسمت بیست و پاستفاده از نظریه ی تکامل در هم تنیدگی مرزها و بی مقبل از انفجار بزرگهوشیاری سنتی یا هوشیاری بحثی در مورد نقش ویتامين روش هایی ساده برای کاهش اکتاب طبیعت در قالب هندسهمکانیک کوانتومی بی معنی تو پیچیده ترین تکنولوژی سندرم کووید طولانیآیا کیهان می تواند یک شبیمزایای شکلات تلخ برای سلتاثیر درجه حرارت بر عملکضرورت زدودن افکاراولین دروغجهان در حال نوسان و چرخشنه ناامیدی بلکه ارتقاادامه بحث تکامل چشمنظریه تکامل در درمان بیمخودت را از اندیشه هایت حفاصل عدم قطعیت از کوانتوم درمان های بیماری آلزایمرلیس دگرامفتامین یا ویاسهدف از تکامل مغزبخشیدن دیگران یعنی آرامشریشه های مشترک حیاتگل درون گلدانماده ی تاریکتولید پاک و فراوان انرژیسیگار عامل افزایش مرگ ومظهور امواج مغزی در مغز مصآیا دلفین ها می تواند از مطالبه ی حق خودتاثیر روزه داری بر سلامت این ایده که ذرات سیاهچالجواب سنگ اندازینوار مغز در تشخیص بیماری ارتباط از بالا به پایین مهمیشه اطمینان تو بر خدا باعتیاد را به دور بیندازدرمان جدید سرطانملاحظات بیهوشی قبل از جررابطه تشنج و اوتیسموقتی فهمیدی خطا کردی برگبرخی ملاحظات در تشنج های گام کوچک ولی تاثیرگذارمحدودیت های حافظه و حافظتوهم جداییسکوت، پر از صداتازه های اسکیزوفرنی(جنوعلائم عصبی آلزایمر، با اآتش منبع انرژیمغز مادران و کودکان در زماکنون را با همه ی نقص هایحفره در مغزدنیای شگفت انگیز کوانتومنوسانات کوانتومی منبع مااز نخستین همانند سازها تهندسه زبانِ زمان استبه امید روزهای بهتردرک و احساسمنابع انرژی از نفت و گاز برخی درمان های Spinal Muscular Atزمان چیستویشن پروپمبرولیزوماب در بیماری چمرکز حافظه کجاستتیکاگرلور داروی ضد انعقاسازگاری با محیط بین اجزاترکیب آمار و ژنتیکعدم درکآشنا پنداریمغز انسان رو به کوچکتر شدابتذال با شعار دینحمله ویروس کرونا به مغزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدوپامین قابل حل در آبچگونه واکسن کرونا را توزهوش مصنوعی از عروسک های ببی هیچ می ایی و بی هیچ میردرختان اشعار زمینمنبع هوشیاری کجاست قسمت بزرگترین خطایی که مردم مزندگی زمینی امروز بیش از واکسن کرونا از حقیقت تاتپیوندهای پیچیده با تغییرتکامل داروینی هنوز در حاسردرد میگرن در کودکانافزایش سرعت پیشرفت علوم تشویق خواندن به کودکانسوالات پزشکیمغز زنان جوانتر از مغز مرابزار بقا از نخستین همانحرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تدانش بی نهایتنگاه از درون مجموعه با نگفیزیک آگاهیهوش مصنوعی از عروسک بازی بیماری ای شبیه ام اس مولتذهن تو همیشه به چیزی اعتقکلید نزدیک و نگاه تو بر فمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت ها و تمایزها کلید بزاویه نگاه ها یکسان نیستوجود قبل از ناظر هوشمندپدیده خاموش روشن در پارکپروژه ی ژنوم انسانیتا 20 سال آینده مغز شما به شناسایی تاریخچه ی تکاملیامید جدید بر آسیب نخاعیتعداد کلی ذهن ها در جهان نقش هورمون های تیروئید دابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت چهارماز تکینگی تا مغز از مغز تداروی فامپیریدین یا نورلنادانی در قرن بیست و یکم،فرایند حذف برخی اجزای مغهوش مصنوعی از عروسک تا کمبیان حقیقترمز بقای جهش ژنتیکیکوچ از محیط نامناسبمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتلاش های جدید در درمان فرزبان شناسی مدرن در سطح سلیاد گرفتن مداومآلزایمرتاثیر کپسول نوروهرب بر سشاهکار قرنانتظار گذر تندباد؟جلوتر را دیدننقش روی و منیزیم در سلامتابزارهای بقای از نخستین حس و ادراک قسمت بیست و دواز تکامل تا مغز، از مغز تداروی ضد چاقیچرا ماشین باید نتایج را پقلب و عقلهوش عاطفی قسمت هفتمباد و موجروان سالمکپسول ژری لاکتموجود بی مغزی که می تواندتمرکز بر امروزسلول های مغزی عامل پارکیآینده ی علم و فیزیک در60 ثتاثیر گیاهخواری بر رشد و شجاعت و ترسانسان جدید از چه زمانی پاجهان مشارکتینقص در تشخیص هیجانات عاماحیای بینایی نسبی یک بیمچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک- قسمت شصت و چهاستفاده از هوش مصنوعی در در هم تنیدگی کوانتومیقبرستان ها با بوی شجاعتهوش، ژنتیکی است یا محیطیبحثی در مورد نقش کلسیم و روش جدید تولید برقکتاب، سفری به تاریخمکانیزمهای دفاعی در برابتو آرامش و صلحیسندرم گیلن باره به دنبال آیا گذشته، امروز وآینده مسمومیت دانش آموزان بی گتاثیر درجه حرارت بر عملکضرب المثل یونانیاولین سلول مصنوعیجهان در حال ایجاد و ارتقانه به اعداماداراوون تنها داروی تایینظریه تکامل در درمان بیمخودروهای هیدروژنیاصل، روان و نفس استدرمان های جدید میگرنلا اکراه فی الدینهدف از خلقت رسیدن به ابزابخشش، عقلانی یا غیر عاقلرژیم های غذایی و نقش مهم گل زندگیماده ی خالیتولید اندام با چاپ سه بعدسیاهچاله هاظرف باید پر شود چه با چرک آیا دلفین ها میتوانند بامطالبی در مورد تشنجتاثیر رژیم گیاه خواری بر این ابتدای تناقض هاستجوسازی مدرنخدایی که ساخته ی ذهن بشر نوار مغزی روشی مهم در تشخارتباط بین هوش طبیعی و هوهمیشه به آنچه داری، خوشناعداد بینهایت در دنیای مدرمان جدید سرطانممانتین یا آلزیکسا یا ابرادیوی مغز و تنظیم فرکانوقتی پر از گل شدی خودت را برخی مرزهای اخلاق و علوم گامی در درمان بیماریهای مخچه فراتر از حفظ تعادلتوهم جدایی و توهم علمسکته مغزیتازه های بیماری پارکینسوعلت خواب آلودگی بعد از خوآثار باستانی تمدن های قدمغز چون ابزار هوش است دلیاکوییفلکسحق انتخابدنیایی پر از سیاهچاله نوشیدن چای برای مغز مفید از نخستین همانند سازها تهندسه، نمایشی از حقیقتبه بالا بر ستارگان نگاه کدرک کنیم ما همه یکی هستیممنابع انرژی از نفت و گاز برخی روش های تربیتی کودکزمان و مکان، ابعاد کیهان واقعیت فیزیکی، تابعی از پنج اکتشاف شگفت آور در مومرکز خنده در کجای مغز استتیروفیبان موثر در سکته ی ستم با شعار قانون بدترین ترکیب حیوان و انسانعدالت برای من یا برای همهآشناپنداری چیستمغز ایندگان چگونه استابداع دی ان ای بزرگترین دحمایت از طبیعتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدورترین نقطه ی قابل مشاهچگونه آن شکری که می خوریمهوش مصنوعی از عروسک بازی بی ذهن و بی روحدرد و درسمنبع هوشیاری کجاست قسمت بزرگترین درد از درون است زندگی زودگذرواکسن کرونا ساخته شده توپیوندی که فراتر از امکانتکامل داروینی هنوز در حاسردرد میگرنی در کودکانافسردگی و اضطراب در بیماتشخیص ژنتیکی آتروفی های پیامهای کاربرانمغزهای کوچک بی احساسابزار بقا از نخستین همانحس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان موفق به بازگردنگاه حقیقی نگاه به درون افیزیکدانان ماشینی برای تهوش مصنوعی از عروسک بازی بیماری اسپینال ماسکولار ذهن خود را مشغول هماهنگیکلام و زبان، گنجینه ای بسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت ها را به رسمیت بشنازاوسکا درمان گوشروراپامیل در بارداریپروژه ی ژنوم انسانیتا بحر یفعل ما یشاشناسایی سلول های ایمنی اامید درمان کرونا با همانتعذیه ی ذهننقش هورمون زنانه استروژنابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت نوزدهماز تکینگی تا مغز از مغز تداروی لیراگلوتیدنازوکلسینفراتر از دیوارهای باورهوش مصنوعی به کمک هوش طبیبیداری و خواب کدام بهتر ارمز جهانکوچک شدن مغز از نئاندرتامنبع خواب و رویاتلاش های جدید در درمان سرزبان شناسی نوین نیازمند یاد بگیر فراموش کنیآملودیپین داروی ضد فشار تاثیر کپسول نوروهرب بر سشاهکار شش گوشاندوه در دنیا استجمجمه انسان های اولیهنقش روزه داری در سالم و جابزارهای دفاعی و بقای موحس و ادراک قسمت بیست و سواز تکامل تا مغز، از مغز تداروی ضد چاقیچرا مردم با زندگی میجنگنقلب یا مغزهوش عاطفی قسمت یازدهباد غرور و سر پر از نخوت وروبات ها قول میدهندکامپیوتر سایبورگموجودات مقهور ژنها هستندتمساح حد واسط میان مغز کوسلول های بنیادیآینده با ترس جمع نمیشودتاثیر انتخاب از طرف محیط شرکت نورالینک ویدیویی ازانسان خطرناکترین موجودجهان معنانقطه ی رسیدن به قلهاحیای بینایی نسبی یک بیمنزاع بین جهل و علم رو به پحساسیت روانی متفاوتاستفاده از انرژی خلادر هم تنیدگی کوانتومی و پقدم زدن و حرکت دید را تغیهیچ نقطه ای مرکزی تر از ابحثی در مورد حقیقت فضا و روش صحبت کردن در حال تکامکتابخانهما انسانها چه اندازه نزدتو افق رویداد جهان هستیسندرم پیریفورمیسآیا پیدایش مغز از روی تصامسمومیت دانش آموزان، قماتاثیر درجه حرارت بر عملکضررهای مصرف شکر و قند بر اوکرلیزوماب داروی جدید شجهان ریز و درشتنه به اعدامادب برخورد با دیگراننظریه تکامل در درمان بیمخورشید مصنوعیاصلاح خطا با رفتن بر مسیردرمان های جدید در بیماری لاموژین داروی ضد اوتیسم؟هر چیز با هر چیز دیگر در تبدون پیر فلکگلوله ی ساچمه ایماده ای ضد التهابیتولید سلولهای جنسی از سلسیاهچاله های فضایی منابععقل مجادله گرآیا دست مصنوعی به زودی قامطالعه ای بیان میکند اهدتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه به خاطرخودت زندگی جامعه ی آسمانیخدایا جز تو که را دارمنوار مغز، ترجمه ی فعالیت ارتباط شگفت مغز انسان و فهمیشه داناتر از ما وجود دبقا با سازگارترین فرد اسدرمان دارویی سرطان رحم بمن کسی در ناکسی دریافتم راز تغییروقتی تو از یاد گرفتن باز برخی نکات از گاید لاین پرگامی در درمان بیماریهای مخچه ، فراتر از حفظ تعادلتوهم جسمسال سیزده ماههتازه های درمان ام اسعماد الدین نسیمی قربانی آرامش و دانشمغز چگونه صداها را فیلتر اکسی توسین و تکامل پیش احقیقت قربانی نزاع بین بی دنیا، هیچ استنوعی سکته مغزی ، وحشتناک از نخستین همانند سازها تهنر فراموشیبه بالاتر از ماده بیندیشدرک احساسات و تفکرات دیگمنابع انرژی از نفت و گاز برخی سلولهای عصبی در تلازمان و گذر آن سریع استواقعیت چند سویهپول و شادیمرگ چیستتکنولوژی های جدید و حالتستم، بی پاسخ نیستترازودونعسل طبیعی موثر در کنترل بآشتی بهتر استمغز ابزار بقای برتر مادیابزار هوش در حال ارتقا ازحوادث روزگار از جمله ویراز تکنیکی تا مغز از مغز تديدن با چشم بسته در خواب چگونه انتظارات بر ادراک ALS نگاهی کامل بر بیماری وهوش مصنوعی از عروسک بازی بی سوادی در قرن 21درد باسن و پا به دلیل کاهمنبع هوشیاری کجاست قسمت بسیاری از مجرمان، خودشانزندگی سلول در بدن، جدای اواکسن آلزایمرپیوستگی همه ی اجزای جهانتکامل داروینی هنوز در حاسردرد و علتهای آنافسردگی و ساختار مغزتشخیص آلزایمر سالها قبل سایتهای دیگرمغز، فقط گیرندهابزار بقا از نخستین همانحس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان نورون مصنوعی سنگاه دوبارهفال نیکوهوش مصنوعی از عروسک بازی بیماری اضطراب عمومیذهن سالمکلام، در تحولی شگفت آور بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت های بین زن و مرد فقزبان فرایند تکاملی برای ورزش هوازی مرتب خیلی به قورزش هوازی ، بهترین تمریپروانه ی آسمانیتاول کف پا و حقیقتشواهدی از نوع جدیدی از حاامیدوار باش حتی اگر همه چتغییرنقش ویتامین K در ترمیم اسابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت هفتماز تکینگی تا مغز از مغز تداروی تشنجی درباردارینباید صبر کرد آتش را بعد فرد موفقهوش مصنوعی به شناسایی کابیست تمرین ساده برای جلورمز جهان خاصیت فراکتالکوچکی قلبمنتظر نمان چیزی نور را بهتلاش های جدید شرکت نورالزبان، نشان دهنده ی سخنگو یادگیری مهارت های جدید دآموزش نوین زبانتاثیر کتامین در درمان پاشاید گوشی و چشمی، آماده شاندوه دردی را دوا نمیکندجنین مصنوعینقش رژیم غذایی بر رشد و اابعاد و نیازهای تکاملیحس و ادراک قسمت بیستماز تکامل تا مغز، از مغز تداروی ضد تشنج با قابليت تچرا مغز انسان سه هزار سالقلب دروازه ی ارتباطهوش عاطفی قسمت پنجمبار مغز بر دو استخوانروبات های ریز در درمان بیکاهش مرگ و میر ناشی از ابموسیقی نوتنفس هوازی و میتوکندریسلول های بنیادی منابع و اآیا فراموشی حتمی استتاثیر احتمالی عصاره تغلیشربت ضد خلطانسان عامل توقف رشد مغزجهان هوشمندنقطه ای بود و دگر هیچ نبواحساس گذر سریعتر زماننزاع بین علم و نادانی رو خفاش با شیوع همه گیری جدیاستفاده از سلول های بنیادر هم تنیدگی کوانتومی و دقدرت مردمهیچ چیز همیشگی نیستبحثی در مورد عملکرد لوب فروشهای نو در درمان دیسک بکجای مغز مسئول پردازش تجما انسانها چه اندازه نزدتو انسانی و انسان، شایستسندرم پیریفورمیسآیا آگاهی پس از مرگ از بیمسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر درجه حرارت بر عملکضررهای شکر بر سلامت مغزايندگان چگونه خواهند دیدجهان شگفت انگیزنه جنگ و نه خونریزیادراک ما درک ارتعاشی است نعناعخوش قلبی و مهربانیاصول انجام برخی نرمش ها ددرمان های جدید سرطانلایو دوم دکتر سید سلمان فهر جا که جات میشه، جات نیبدون بار گذشتهگلوئونماده، چیزی نیستتولترودینسیاهچاله ها، دارای پرتو عقل سالمآیا رژیم غذایی گیاهی سلامعماری، هندسه ی قابل مشاتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه خانواده ات سالم باجاودانگی مصنوعیخسته نباشی بابانوار عصب و عضلهارتباط شگفت انگیز مغز انهمیشه راهی هستبقا در ازای بیماریدرمان زخم دیابتی با تکنومن پر از تلخیمراست دستی و چپ دستیوقتی ریشه ها عمیقند از چیبرخی نرمش ها برای زانوگاهی لازم است برای فهم و مخچه ابزاري که وظیفه آن فتوهمات و شناخت حقیقتسانسور از روی قصد بسیاری تبدیل پلاستیک به کربن و سعوامل موثر در پیدایش زباآرامش و سکونمغز ناتوان از توجیه پیدااکسکاربازپین در درمان تشحقیقت آنطور نیست که به نظدندان ها را مسواک بزنید تنیکولا تسلااز نشانه ها و آثار درک شدهنر حفظ گرهبه جای محکوم کردن دیگران درک تصویر و زبان های مخلتمنابع انرژی از نفت و گاز برخی سيناپسها طی تکامل و زمان و صبرواقعیت چیستپول و عقیدهتکنولوژی و پیشرفتستون فقرات انسان دو پا جلترازودونعشق درونی به یگانگی خلقتآغاز فرایند دانستنمغز ابزار برتر بقاابزار بقا از نخستین همانحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز و از مغز دی متیل فومارات(زادیوا)(چگونه به سطح بالایی از هوفقر داده ها در هوش مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی بی شرمیدردهای سال گذشته فراموش ژن همه چیز نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت بسیاری از بیماری های جدیزندگی، مدیریت انرژیواکسن ایرانی کرونا تولیدپیام های ناشناخته بر مغز تکامل داروینی هنوز در حاسردرد به دلیل مصرف زیاد ماقلیت خلاقتشخیص ایدزمغزتان را در جوانی سیم کشابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان یک فرضیه رادیکنگاهی بر قدرت بینایی درافاکسیبتهوش مصنوعی از عروسک بازی بیماری بیش فعالیذهت را روی چیزهای مفید متکلرال هیدرات برای خوابانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت های تکاملی در مغز وزبان متغیرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت های زبانی سرمنشا تزبان مشترک ژنتیکی موجوداورزش و میگرنپرواز از نیویورک تا لوس آتابوهای ذهنیشواهدی از دنیسوان(شبه نئامیدواریتغییر الگوی رشد مغزی با زنقش ژنتیک در درمان اختلاابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت هفدهماز تکینگی تا مغز- از مغز داروی جدید ALSنبرو و انرژی مداومفرد یا اندیشههوش مصنوعی تعاملیبیش از نیمی از موارد انتقرنگ کردن، حقیقت نیستکوچکترین چیز یک معجزه اسمنتظر زمان ایده آل نشوتلاش هایی در بیماران قطع زبان، وسیله شناسایی محیطیادگیری هوش مصنوعی، عمیقآمارهای ارائه شده در سطح تاثیر گیاه خواری بر رشد وشاید درست نباشداندوهگین نباش اگر درب یا جنگ هفتاد و دو ملت همه را نقش رژیم غذایی در رشد و اابعاد اضافه ی کیهانحس و ادراک قسمت دهماز تکامل تا مغز، از مغز تداروی ضد تشنج با قابليت تچرا مغزهای ما ارتقا یافت قلب روباتیکهوش عاطفی قسمت اولبار بزرگ ایستادن بر دو پاروبات کیانکاهش التهاب ناشی از بیماموسیقی هنر مایع استتنفس هوازی و میتوکندریسلول های بدن تو پیر نیستنآیا ممکن است موش کور بی متاثیر ترکیبات استاتین (سشش مرحله تکامل چشمانسانیت در هم تنیده و متصجهان هوشیارنقطه بی بازگشتاحساسات کاذبنزاع بین علم و جهل رو به پخلا، حقیقی نیستاستفاده از سلول های بنیادر هر سوراخی سر نکنقدرت و شناخت حقیقتهیچ چیز، چقدر حقیقی استبحثی درباره هوش و تفاوتهروشهای شناسایی قدرت شنواکرونا چه بر سر مغز می آورما اکنون میدانیم فضا خالتو با همه چیز در پیوندیسندرم پس از ضربه به سرآیا امکان بازسازی اندامهمسئول صیانت از عقیده کیستاثیر درجه حرارت بر عملکضعیف و قویايا اراده آزاد توهم است یجهانی که نه با یک رخداد و چه زیاد است بر من که در ایادغام میان گونه های مختلهفت چیز که عملکرد مغز تو خوش خیالی و خوش بینیاصول توسعه ی یک ذهن کاملدرمان های رایج ام اسلبخند بزن شاید صبح فردا زرژیم های غذایی و نقش مهم هر حرکت خمیده می شود و هر بدون زمان، ماده ای وجود نگمان میکنی جرمی کوچکی در ماده، چیزی بیش از یک خلا تومورها و التهاب مغزی عاسیاهچاله و تکینگی ابتدایعقلانیت بدون تغییرآیا رژیم غذایی گیاهی سلامعنی روزهتاثیر رژیم گیاهخواری بر اینترنت بدون فیلتر ماهواجایی برای یاد گرفتن باقی خطا در محاسبات چیزی کاملنوار عصب و عضلهارتباط شگفت انگیز مغز انهمیشه عسل با موم بخوریمبقای حقیقی در دور ماندن ادرمان سرگیجه بدون نیاز بمن بی من، بهتر یاد میگیرمرجزخوانی هایی که امروز بویتنام نوعی کرونا ویروس برخی نرمش های گردنگاهی مغز بزرگ چالش استمخچه تاثیر گذار بر حافظهتوکل بر خداسانسور بر بسیاری از حقایتبدیل تراکت صوتی مصنوعی عوامل ایجاد لغت انسانی و آرامش(سکوت) stillness و تکاپومغز و قلب در جنین موش مصناگر فقط مردم میفهمیدند کحقیقت افرادده روش موفقیتنیاز به آموزش مجازی دیجیاز نظر علم اعصاب یا نرووسهنر رها شدن از وابستگیبه خوبی های دیگران فکرکندرک حقیقت نردبان و مسیری منابع انرژی از نفت و گاز برداشت مغز ما از گذر زمانزمان واقعیت است یا توهمواقعیت چیستپوست ساعتی مستقل از مغز دتکنولوژی جدید که سلول هاستارگانی قبل از آغاز کیهتراشه ها روی مغزعشق، شلوغ کردن نیستمغز از بسیاری حقایق می گرابزار بقا از نخستین همانحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تدین اجباریچگونه باغبانی باعث کاهش فلج نخاعی با الکترودهای هوش مصنوعی از عروسک بازی بی عدالتی در توزیع واکسن دردی که سالهاست درمان نشژن هوش و ساختارهای حیاتی منبع هوشیاری کجاست قسمت بسیاری از بیماری های جدیزندان ذهنیواکسن اسپایکوژنپیدایش زبانتکامل زبانسردرد تنشناقیانوس نادانیتصویر خورشید یا خود خورشمغزتان را در جوانی سیمکشابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان ژنی از مغز انسنگاهی بر توانایی اجزاي بفاجعه ی جهل مقدسهوش مصنوعی از عروسک بازی بیماری تی تی پیذخیره ی شگفت انگیز اطلاعکم کردن کالری روشی سودمنکمالگرایی دشمن پیشرفتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت ایستایی و تکاپوزبان چهار حرفی حیات زمینورزش بهترین درمان بیش فعپروتئین های ساده ی ابتداتاثیر فکر بر سلامتشیشه ی بازالتی و سیلیکونامیدواری و مغزتغییر دیگران یا تغییر خونقش گرمایش آب و هوا در همابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت هجدهماز تکینگی تا مغز- از مغز داروی جدید s3 در درمان ام چت جی پی تیفرد حساس از نظر عاطفی و بهوش مصنوعی در کامپیوترهابیشتر کمردردها نیازی به رنگین کمانکووید نوزده و خطر بیماری منحنی که ارتباط بین معرفتلاشی برای درمان قطع نخازدودن نقص از هوش مصنوعییادگرفتن، آغاز حرکت است آن چیزی که ما جریان زمان تاثیر گیاه خواری بر رشد وشایسته نیست در جیب خود قراندام حسی، درک از بخش هایجنگ و تصور از جنگنقش زنجبیل در جلوگیری از ابعاد بالاترحس و ادراک قسمت دوازدهماز تکامل تا مغز، از مغز تداروی ضد تشنج توپیراماتچرا ویروس کرونای دلتا واقلب را نشکنهوش عاطفی قسمت دهمبار سنین ابزار هوشمندی اروح در جهانی دیگر استکاهش حافظه هرچند فرایندیمیهمانهای ناخوانده عامل تنفس بدون اکسیژنسلول بنیادی و ای ال اسآیا ما کالا هستیممرگ و میر پنهانتاثیر تغذیه بر سلامت رواششمین کنگره بین المللی سانسانیت در برابر دیگرانجهان های بسیار دیگرنمیتوان با بیرون انداختناخلاق و علوم اعصابنسبیت عام از زبان دکتر برخلا، خالی نیستاستفاده از سلول های بنیادر والنتاین کتاب بدید همقدرت کنترل خودهیچ وقت خودت را محدود به بحثی درباره هوش و تفاوتهروشی برای بهبود هوش عاطفکریستال هاما از اینجا نخواهیم رفتتو با باورهایت کنترل میشسندرم جدایی مغزآیا انسان با مغز بزرگش اخمسئولیت جدیدتاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یجهانی که از یک منبع، تغذینه عدم مطلق بلکه عدم با قادغام دو حیطه علوم مغز و هفت سین یادگاری از میراث خوشبختی چیستاصول سلامت کمردرمان های علامتی در ام اسلحظات خوش با کودکانرژیم ضد التهابیهرچیز با یک تاب تبدیل به برنامه و ساختار پیچیده مگنجینه ای به نام ویتامین ماست مالیتومورهای نخاعیسیاهچاله ی منفرد یا سیاهعقیده ی بی عملآیا راهی برای رفع کم آبی معادله ها فقط بخش خسته کنتاثیر رژِیم غذایی بر میگایندرالجایی خالی نیستخطا در محاسبات چیزی کاملنوار عصب و عضلهارتباط غیرکلامی بین انساهمیشه، آنطور نیست که هستبلندی در ذهن ما درک بلندیدرمان سرگیجه بدون نیاز بمننژیترحم مصنوعیویتامین E برای فعالیت صحبرخی یونها و مولکول های مگاهی جهت را عوض کنمدل همه جانبه نگر ژنرالیتوپیراماتساهچاله ها تبخیر نمیشودتبدیل سلولهای محافط به سعواملی که برای ظهور لغت اآزمون تجربی، راهی برای رمغز و اخلاقاگر میدانی مصیبت بزرگتر حقیقت اشیادهن، بزرگترین سرمایهچیز جدید را بپذیراز نظر علم اعصاب اراده آزهنر، پر کردن است نه فحش دبه خودت مغرور نشودرک دیگرانمنابع انرژی از نفت و گاز بررسي علل احتمالي تغيير زمان پلانکواقعیت های متفاوتپوشاندن خود از نورتکنولوژی جدید که سلول هاسخن نیکو مانند درخت نیکوتراشه ی هوش مصنوعی در مغزعصب حقوق نورولوومغز به تنهایی برای فرهنگ ابزار بقا از نخستین همانحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تدین، اجباری نیستچگونه تکامل مغزهای کنونیفلج بل، فلجی ترسناک که آنهوش مصنوعی از عروسک بازی بیمار 101 ساله، مبتلا به سدرس گرفتن از شکست هاژن یا نقشه توسعه مغز و نقمنبع هوشیاری کجاست قسمت بشکه ای که ته نداره پر نمزونیسومایدواکسن اسپایکوژن ضد کروناپیر شدن حتمی نیستتکامل زبانسردرد سکه ایالکترومغناطیس شنوایی و هتصویر در هم تنیدگی کوانتمغط یک گیرنده استابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان پاسخ کوانتومی نگاهت را بلند کنفاصله ها در مکانیک کوانتهوش مصنوعی از عروسک بازی بیماری دویکذره ی معین یا ابری از الکبیماری دیستروفی میوتونیذرات کوانتومی زیر اتمی قکمردردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت ارباب و رهبر حقیقیزبان نیاز تکاملی استورزش در کمر دردپروتز چشمتاثیر مشاهده بر واقعیت بشکل های متفاوت پروتئین هامیدی به این سوی قبر نیستتغییر دادن ژنها آیا روزی نقش پیش زمینه ها و اراده ابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت هشتماز تکینگی تا مغز- از مغزتداروی جدید لنفوم و لوکمیچت جی پی تیفردا را نمیدانیمهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبا هوش مصنوعی خودکار روبرهبر حقیقیکودک هشت ساله لازم است آدمنشأ اطلاعات و آموخته ها تلاشی تازه برای گشودن معسفر فقط مادی نیستیادآوری خواب و رویاآنچه ناشناخته است باید شتاثیر گیاه خواری بر رشد وشادی، پاداش انجام وظیفهانرژی بی پایان در درون هرجنگ داده هانقش زبان در سلطه و قدرت ااتفاق و تصادفحس و ادراک قسمت سوماز خود رها شوداروی ضد جنون در درمان تیقوی تر باشهوش عاطفی قسمت دومبارداری بدون رحمروح رهاییکاهش دوپامین عامل بیماریمیوتونیک دیستروفیتنها مانع در زندگی موارد سلول عصبی شاهکار انطباق آیا ما تنها موجودات زنده مرگ و میر بسیار بالای ناشتاثیر حرکات چشم بر امواج صبور باشانسان، گونه ای پر از تضادجهان هایی در جهان دیگرنمیتوان بر سیاه سیاه نوشاخلاق پایه تکامل و فرهنگچسبیدن به خود، مانع بزرگ خلاصه ای از مطالب همایش ماستفاده از سلول های بنیادر یک فراکتال هر نقطه مرکقدرت انسان در نگاه به ابعهیچ کاری نکردن به معنی چیبحثی درباره هوش و تفاوتهروشی جدید در درمان قطع نخکریستال زمان(قسمت اولما اشیا را آنطور که هستندتو باید نیکان را به دست بسندرم دزدی ساب کلاوینآیا احتمال دارد رویا از آمسئولیت در برابر محیط زیتاثیر درجه حرارت بر عملکای نعمت من در زندگیمجهانی در ذهننهایت معرفت و شناخت درک عارتقا و تکامل سنت آفرینش هم نوع خواری در میان پیشیخوشبختی دور از رنج های ماضطراب و ترسدرمان ژنتیکی برای نوآوریلرزش ناشی از اسیب به عصبرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وهز ذره، یک دنیاستبرنامه ی مسلط ژنها در اختگوهر با نظر دیگران سنگ نمماست مالی با هوش انسانیتومورهای ستون فقراتسیاهچاله ی تولید کنندهعلم و ادراک فقط مشاهده ی آیاما مقهور قوانین فیزیکمعجزه های هر روزهتاثیر سلامت دستگاه گوارشایا کوچک شدن مغزانسان الجاذبهخطای ادراک کارمانوار عصب و عضله تعیین محلارتروز یا خوردگی و التهاهمکاری یا رقابتبلوغ چیستدرمان سرگیجه بدون دارومنابع انرژي پاک سرچشمه حرحم مصنوعیویتامین E در چه مواد غذایبرخی اثرات مضر ویتامین دگذر زمان کاملا وابسته به مدل هولوگرافیک ژنرالیزهتوانایی مغز و دیگر اجزای سایه ی هوشیاریتبر را بردارعوارض ازدواج و بچه دار شدآزمون ذهنی گربه ی شرودینمغز و اخلاقاگر نیروی مغناطیس نباشد حقیقت تنها چیزی است که شادو ویژگی انتزاع و قدرت تجچیزی منتظر شناخته شدناز نظر علم اعصاب اراده آزهوموارکتوس ها ممکن است دبه دنبال رستگاری باشدرک درست از خود و هوشیاریمنابع انرژی از نفت و گاز بررسی مغز با امواج مادون زمان به چه دلیل ایجاد میشواقعیت و مجازپیموزایدتکینگیسخن و سکوتآغاز فصل سرما و دوباره تکتراشه ی بیولوژِیکعصب سیاتیکمغز بیش از آنچه تصور میشوابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تدیوار همه اش توهم بودچگونه جمعیت های بزرگ شکل فلج خوابهوش مصنوعی از عروسک بازی بیمار مرکز تنفس سلولیدست و پا زدن در سایه؟ژن ضد آلزایمرمنبع هوشیاری کجاست قسمت بشریت از یک پدر و مادر نیزونا به وسیله ویروس ابله واکسن دیگر کرونا ساخته شپیشینیان انسان از هفت میتکامل زبان انسان از پیشیسردرد عروقی میگرنالکتروتاکسی(گرایش و حرکتصویر زیبا از سلولنفرت، اسیب به خود استابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان اولین سلول مصنچالش هوشیاری و اینکه چرا فاصله ی همیشگی تصویر سازهوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک بازی بیماری سلیاکذرات کوانتومی زیر اتمی قکمردرد ناشی از تنگی کانامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوتهای جنسیتی راهی برازبان و کلمه حتی برای کسانوزن حقیقی معرفت و شناختپروتز عصبی برای تکلمتاثیر نگاه ناظر هوشیار بشکل پنجم مادهامیدی تازه در درمان سرطاتغییر زودتر اتصالات مغزینقش آتش در رسیدن انسان بهابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید میاستنی گراوینتایج نادانی و جهلفرزندان زمان خودهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبا هر چیزی که نفس می کشد مروی و منیزیم در تقویت استکودک ایرانی که هوش او از منشاء کوانتومی هوشیاری اتلاشی جدید در درمان ام اسسفر نامه سفر به بم و جنوب یاری خدا نزدیک استآنچه واقعیت تصور میکنیم تاثیر گیاه خواری بر رشد وشب سیاه سحر شودانرژی تاریکجنبه های موجی واقعیتنقش زبان در سلطه و قدرت ااتوبان اطلاعات و پلِ بینحس و ادراک قسمت سی و هشتماز درخواست ها جدا شودارویی خلط آورقیچی ژنتیکیهوش عاطفی قسمت سومبازگشایی مجدد مطب دکتر سروزه داری متناوب، مغز را کاهش سن بیولوژیکی، تنها میگرن و پروتئین مرتبط با تنها در برابر جهانسلول عصبی، در محل خاص خودآیا مغز تا بزرگسالی توسعمرگ و سوال از قاتلتاثیر دوپامین و سروتونینصبر لازمه ی پیروزی استانعطاف پذیری مکانیسمی علجهان یکپارچهنمای موفقیتاختلاف خانوادگی را حل کننسبت ها در کیهانخلاصه ای از درمان های جدیاستیفن هاوکینگ در مورد هدر کمتر از چند ماه سوش جدقدرت ذهنهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبحثی درباره هوش و تفاوتهروشی جدید در درمان نابینکریستال زمان(قسمت دوم)ما به جهان های متفاوت خودتو تغییر و تحولیسندرم سردرد به دلیل افت فطلوع و حقیقتآیا احتمال دارد رویا از آمستند جهان متصلتاثیر درجه حرارت بر عملکای همه ی وجود منجهان، تصادفی نیستنهایت در بی نهایتارتقا یا بازگشت به قبل ازهمه چیز موج استخانه ی تاریکاطلاع رسانی اینترنتیدرمان پوکی استخوانلرزش عضله یا فاسیکولاسیورژیم غذایی ضد التهابیهزینه ای که برای اندیشیدبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱گویید نوزده و ایمنی ساکتماشین دانشتوهم فضای خالیسیاره ی ابلهانعلم و روحآگاهی فراتر از آگاهیمعجزه ی چشمتاثیر عصاره تغلیظ شده گیایا این جمله درست است کسیجاذبه و نقش آن در شکلگیریخطای حسنوبت کودکانارزش های وارونههمانند سازی در انسانبلعیدن ستاره توسط سیاهچادرمان سرطان با امواج صوتمنابع انرژی از نفت و گاز رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرویتامین کابرخی اختلالات عصبی مثانهگذشته را دفن کنمدل هولوگرافیک تعمیم یافتوازن مهمتر از فعالیت زیسایه را اصالت دادن، جز فرتحریک عمقی مغزعید نوروز مبارکآزمون ذهنی گربه شرودینگرمغز و سیر تکامل ان دلیلی اگر نعمت فراموشی نبود بسحقیقت خواب و رویادو بیماری روانی خود بزرگ چیزی خارج از مغزهای ما نیهورمون شیرساز یا پرولاکتبه زودی شبکه مغزی به جای درک عمیق در حیواناتمنابع بی نهایت انرژی در دبررسی و اپروچ جدید بر بیمزمان شگفت انگیزواقعیت و انعکاسپیموزایدتکامل فردی یا اجتماعیسخن پاک و ثابتآغاز مبهم آفرینشتربیت کودکان وظیفه ای مهعضلانی که طی سخن گفتن چقدمغز برای فراموشی بیشتر کابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تدیوار، از ابتدا توهم بودچگونه جمعیت های بزرگ شکل فلج خواب چیستهوش مصنوعی از عروسک بازی بیماری لبر و نابینایی آندست کردن در گوشژنها نقشه ایجاد ابزار هومنبع هوشیاری کجاست قسمت بعد پنجمزیان غذاهای پرچربواکسن دیگری ضد کرونا از دپیشرفت های جدید علوم اعصتکامل ساختار رگهای مغزی سرطان کمیت گراییالکترودهای کاشتنیتصویر زیبای اصفهاننقاشی هایی با بوی گذشته یابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان تغییر میدان مغچالش هوشیاری و اینکه چرا فتون های زیستیفروتنی معرفتیهوش مصنوعی از عروسک بازی بیماری ضعف عضلات نزدیک بذرات کوانتومی زیر اتمی قکمردرد و علل آنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقلید مرحله ای نسبتا پیشزبان و بیان نتیجه ساختماوزوز گوشپرورش مغز مینیاتوری انساتاثیر نگاه و مشاهده ناظر شکرگزار هر چیزی باش که داامگا سه عامل مهم سلامتتغییر عمودی سر انسان از پنقش انتخاب از طرف محیط، نابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت هشتاد و شاز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید آلزایمرنجات در راستگوییفرضیه ای جدید توضیح میدههوش مصنوعی درمانگر کامپیبا آتش، بازی نکن و بعد از رویا و واقعیتکودکان میتوانند ناقل بی مهمان ناخواندهتمایل زیاد به خوردن بستنسفر به مریخ در 39 روزژن همه چیز نیستآنچه حس می کنیم، نتیجه ی تاثیر گیاه خواری بر رشد وشبیه سازی میلیون ها جهان انرژی تاریک که ما نمی توجنسیت و تفاوت های بینایینقش سجده بر عملکرد مغزاتوسوکسیمایدچرا پس از بیدار شدن از خوحس و ادراک قسمت سی و ششماز روده تا مغزدارویی ضد بیش فعالی سیستقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصهوش عاطفی قسمت ششمبازگشت از آثار به سوی خداروزه داری و التهاب زیانبکایروپاکتیک چیستمیگرن سردردی ژنتیکی که بتنهاییسلولهای ایمنی القا کنندهآیا همه جنایت ها نتیجه بیمرگ انتقال است یا نابود شتاثیر دپاکین بر بیماری مصبر و واقعیتاهرام مصر از شگفتی های جهجهان یکپارچهنمایش تک نفرهاختلال خواب فرد را مستعد نسبت طلایی، نشانه ای به سخم شدن فضا-زماناستیفن هاوکینگ در تفسیر در آرزوهایت مداومت داشتهقدرت عشقهیچ کس حقیقت را درون مغز بحثی درباره هوش و تفاوتهروشی جدید در درمان سکته مکریستال زمان(قسمت سوم)ما با کمک مغز خود مختاريمتو جهانی هستی که خودش را سوپاپ ها یا ترانزیستورهاطلای سیاهآیا برای تولید مثل همیشه مشکل از کجاستتاثیر درجه حرارت بر عملکای آنکه نامش درمان و یادشجهش های ژنتیکی مفید در سانهادینه سازی فرهنگ اختلاارتوکين تراپی روشی جديد همه چیز و هیچ چیزخانواده پایداراطلاعات حسی ما از جهان، چدرمان پوکی استخوانلزوم سازگاری قانون مجازارژیم غذایی ضد دردهزینه سنگین انسان در ازابرین نت به جای اینترنتگوش دادن بهتر از حرف زدنمبانی ذهنی سیاه و سفیدتوهم فضای خالی یا توهم فضسیاره ابلهانعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهآپومورفین در پارکینسونمعجزه ی علمتاریک ترین بخش شبایا ابزار هوشمندی یا مغز جبران از دست رفته هاخطر آلودگی هوانور از عمق تاریکیارزش های حقیقی ارزش های غهمجوشی هسته ای، انرژِی ببنی عباس، ننگی بر تاریخدرمانهای بیماری پارکینسمنابع انرژی از نفت و گاز رساناها و ابر رساناها و عویتامین کا و استخوانبرخی اصول سلامت کمرگریه ی ابر، رمز طراوت باغمدل های ریز مغز مینی برینتوسعه هوش مصنوعی قادر اسساخت سلول عصبی حتی پس از تحریک عمقی مغز در آلزایمعامل کلیدی در کنترل کارآآزادی عقیده، آرمانی که تمغز کوانتومیاگر نعمت فراموشی نبود بسحقیقت در علم، هرگز نهایی دو بار در هفته ماهی مصرف چیزی شبیه نور تو نیستهوش فوق العاده، هر فرد اسبه زیر پای خود نگاه نکن بدرگیری قلب در بیماری ویرمنابع جدید انرژیبررسی ژنها در تشخیص بیمازنان باهوش ترواقعیت تقویت شدهپیچیدگی های مغزمگستکامل مادی تا ابزار هوشمسختی ها رفتنی استإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَترجمه ای ابتدایی از اسراغم بی پایانمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تدید تو همیشه محدود به مقدچگونه حافظه را قویتر کنیفلج دوطرفه عصب 6 چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی بیماری های میتوکندریدست آسمانژنها ، مغز و ارادهمنبع هوشیاری کجاست قسمت بعد از کرونازیباترین چیز در پیر شدنواکسن سرطانپیشرفت در عقل است یا ظواهتکامل شناخت انسان با کشفسرعت فکر کردن چگونه استالگو نداشتیمتصویربرداری فضاپیمای آمچقدر به چشم اعتماد کنیمابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان روش هاي جدیدی چالش هوشیاری و اینکه چرا چالش هوشیاری و اینکه چرا فروتنی و غرورهوش مصنوعی از عروسک بازی بیماریهای تحلیل عضلانی ارفتار مانند بردهکمردرد با پوشیدن کفش منامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتقلید از روی طبیعتزبان و بیان، در سایه پیشروسواس، بیماری استپرکاری تیروئیدتاثیر نگاه انسان بر رفتاشکست حتمیامروز دانش ژنتیک هیچ ابهتغییرات منطقه بویایی مغزنقش اتصالات بین سلولهای ابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت پنجماز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید ای ال اسنخاع ما تا پایین ستون فقرفساد اقتصادی سیتماتیک درهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبا تعمق در اسرار ابدیت و رویا و کابوسکودکان خود را مشابه خود تمهندسی ژنتیک در حال تلاش تمایز یا کشف یگانگیسفر تجهیزات ناسا به مریخ آنها نمیخواهند دیگران راتاثیر گیاه خواری بر رشد وشبیه سازی سیستم های کوانانرژی خلا ممکن استجنسیت و تفاوت های بینایینقش غذاها و موجودات دريااتصال مغز و کامپیوترچرا ارتعاش بسیار مهم استحس و ادراک قسمت سیزدهماز سایه بگذرداستانها و مفاهیمی اشتباقانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش عاطفی بیشتر در زنانبازگشت به ریشه های تکاملروزه داری و بیمار ی ام اس کار با یگانگی و یکپارچگیمیگرن شدید قابل درمان استنهایی رمز نوآوری استسلولهای بنیادی مصنوعی درآیا هوش مصنوعی می تواند نمرگ تصادفیتاثیر داروهای ضد التهاب صبر بسیار بایداولویت بندی ها کجاستجهان کنونی و مغز بزرگتریچند نرمش مفید برای کمردراختلال در شناسایی حروف و نشانه های گذشته در کیهان خونریزی مغز در سندرم کوواستخوان های کشف شده، ممکدر آسمان هدیه های نادیدنقضاوت ممنوعهیچ اندر هیچبحثی درباره احساسات متفاريتوکسيمب در درمان ام اسکشف مکانیسم عصبی خوانش پما بخشی از این جهان مرتبطتو جدای از کیهان نیستیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاطوفان فقر و گرسنگی و بی سآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمشکلات نخاعیتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزیجهش های ژنتیکی غیر تصادفچهار میلیارد سال تکامل بارتباط میکروب روده و پارهمه چیز کهنه میشودخار و گلاطلاعاتی عمومی در مورد مدرمان ام اس(مولتیپل اسکللزوم سازگاری قانون مجازاراه فراری نیستهزاران سال چشم های بینا وبرای یک زندگی معمولیگوشه بیماری اتوزومال رسسمباحث مهم حس و ادراکتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)سیاره ابلهانعلم به ما کمک میکند تا موآب زندگی است قسمت چهارممعجزه ی علم در کنترل کرونتاریکی من و تو و گرد و غباایا بیماری ام اس (مولتیپجدا کردن ناخالصی هاخطرات هوش مصنوعینور درونارزش حقیقی زبان قسمت اولهمراه سختی، اسانی هستبه قفس های سیاهت ننازدرها بسته نیستمنابع انرژی از نفت و گاز رشته نوروایمونولوژی و نقویتامین کا در سبزیجاتبرخی اطلاعات روانشناسی مگربه شرودینگر و تاثیر مشمدیون خود ناموجودتوسعه برخی شغل ها با هوش ساخت شبکه عصبی مصنوعی با تداوم مهم است نه سرعتعادت همیشه خوب نیستآزار دیگری، آزار خود استمغز آیندگان چگونه است ؟اگر با مطالعه فیزیک کوانحقیقت راستین انسان علم باز واقعیت امروز تا حقیقتدو برابر شدن خطر مرگ و مینکاتی در مورد تشنجهوش مصنوعی می تواند بر احبه سیاهی عادت نکنیمدرگیری مغز در بیماری کویمناطق خاص زبان در مغزبررسی بیماری التهابی رودزنجیرها را ما باید پاره کواقعیت خلا و وجود و درک مپیچیدگی های مغزی در درک زتکامل مداومسرنوشتافت فشار خون ناگهانی در وترس و آرمان هاغم بی پایانمغز بزرگ چالش است یا منفعابزار بقا از نخستین همانحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تدیدن خدا در همه چیزنگاه مادی غیر علمی استفن آوری های جدید علیه شناهوش مصنوعی از عروسک بازی بیماری های مغز و اعصاب و دست بالای دستژنهای مشترک بین انسان و ومنبع هوشیاری کجاست قسمت بعد از کرونازیباترین چیز در افزایش سواکسن سرطانپیشرفت ذهن در خلاقیت استتکامل، نتیجه ی برنامه ریسطح آگاهی، رخدادهای زندگالگو و عادت را بشکن و در اتصور از زمان و مکاننقش قهوه در سلامتیابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان روشی برای تبدیحس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز از مغز تدانش، قفل ذهن را باز میکنچالش کمبود اندام برای پیفرگشت و تکامل تصادفی محض هوش مصنوعی از عروسک بازی بیماری، رساله ای برای سلرفتار وابسته به شکلکنفرانس تشنج هتل کوثر اصمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتقلید از طبیعتزبان و تکلم برخی بیماریهیک پیام منفرد نورون مغزی پرتوهای صادر شده از سیاهتاثیر نگاه انسان بر رفتاشگفت نیست من عاشق تو باشمانفجار و توقف تکاملی نشاتغییرات مغز پس از 40 سالگینقش تیروئید در تکامل مغزابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت پنجاهاز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید برای میاستنی نخستین تمدن بشریفشار و قدرتهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبا خدا باشرویا و خبر از آیندهکودکان را برای راه آماده مهندسی بدنتمدن قدیمی ای در جنوب ایرسفر دشوار اکتشافآنژیوگرافی از مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد وشبکه های مصنوعی مغز به درانسولینجهل مقدسنقش غذاها و موجودات دريااثر مضر مصرف طولانی مدت رچرا بیماری های تخریبی مغحس و ادراک قسمت ششماز علم جز اندکی به شما دادخالت در ساختار ژنهاقانون گذاری و تکاملهوش عاطفی در زنان بیشتر ابازخورد یا فیدبکروزه داری سلول های بنیادکارهای کوچک، بی ارزش نیسمیدان مغناطيسي زمین بشر تنبیه چقدر موثر استسلام تا روشناییآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمرگی وجود نداردتاثیر داروی ضد تشنج سدیم صد قدح، نفتاده بشکستاولین قدم شناخت نقص های خجهان کاملی در اطراف ما پرچند جهانیاختلال در شناسایی حروف و نشانه های پروردگار در جهخواندن ، یکی از شستشو دهناستروژن مانند سپر زنان ددر آستانه ی موج پنجم کوویقطار پیشرفتهیچگاه از فشار و شکست نتربحثی درباره احساساتی غیرریه زغالیکشف مکانیسمی پیچیده در بما تحت کنترل ژنها هستیم یتو دی ان ای خاص ميتوکندريسوپاپ ها یا ترانزیستورهاطوفان زیباییآیا تکامل و تغییرات ژنتیمشکلات بین دو همسر و برخیتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی و کنترل دو جهش تمدنی عجیب و شگفت انسچهار ساعت پس از کشتار خوکارتباط ماده و انرژیهمه چیز در زمان مناسبخارق العاده و استثنایی باطلاعاتی عمومی در مورد مدرمان تومورهای مغزی با الزوم عدم وابستگی به گوگل راه نجاتهستي مادي ای که ما کوچکتربرای پیش بینی آینده مغز دگوشت خواری یا گیاه خواریمبتکران خودشکوفاتوهم چیستسیب یکسان و دیدگاه های متعلم بدون توقفآب زندگی است قسمت هفتممعجزه در هر لحظه زندگیتاریکی و نورایا بدون زبان میتوانیم تجدایی خطای حسی استدفاع از پیامبرنوروفیبروماتوزارزش حقیقی زبان قسمت دومهمراهی میاستنی با برخی سبه مغز خزندگان خودت اجازدرهای اسرارآمیز و پوشیدهمنابع انرژی از نفت و گاز رشد مغز فرایندی پیچیده اویتامین بی 12 در درمان دردگزیده ای از وبینار یا کنفمدیریت اینترنت بر جنگتوصیه های سازمان بهداشت ساخت شبکه عصبی با الفبای تداخل مرزها و صفات با بینعادت کن خوب حرف بزنیآسيب میکروواسکولاریا آسمغز اندامی تشنه ی انرژی ااگر تلاش انسان امروز براحقیقت غیر فیزیکیاز کجا آمده ام و به کجا میدو برابر شدن خطر مرگ و میچگونه مولکول های دی ان ایهوش مصنوعی و کشف زبان هایبه سخن توجه کن نه گویندهدرگیری مغز در بیماران مبمناطق خاصی از مغز در جستجبررسی سیستم تعادلی بدن ازندگی فعال و مثبت روند آلوالزارتان داروی ضد فشار پیوند قلب خوک، به فرد دچاتکامل چشمسریع دویدن مهم نیستافت هوشیاری به دنبال کاهتسلیم شدن از نورون شروع مغیرقابل دیدن کردن مادهمغز بزرگ چالشهای پیش روابزار بقا از نخستین همانحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تدیدگاه نارسای دوگانه ی منگاه محدود و تک جانبه، مشفناوری هوش مصنوعی نحوه خهوش مصنوعی از عروسک بازی بیماری وسواسدستورالعمل مرکز کنترل بیژنهای هوش ، کدامندمنبع هوشیاری کجاست قسمت53بعد از کرونا دلخوشی بیهوزیر فشار کووید چه باید کرواکسن ضد اعتیادپیشرفتی مستقل از ابزار هتکثیر سلول در برابر توقف سعی کن به حدی محدود نشویالگوی بنیادین و هوشیاریتصادف یا قوانین ناشناختهنقش مهاجرت در توسعه نسل اابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز از مغز تدانش، یک انسان را ناسازگچالش دیدگاه های سنتی در بفراموش کارها باهوش تر هسهوش مصنوعی از عروسک تا کمبیندیشرفتار اجتماعی انسان، حاصکنگره بین المللی سردرد دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتقویت استخوان در گرو تغذزبان و شناخت حقیقت قسمت چیک پیشنهاد خوب برای آسان پرتوزایی از جسم سیاهتاثیر ویتامین دی بر بیماشگفت انگیز بودن کیهانانقراض را انتخاب نکنیدتغییرات آب و هوایی که به نقش حفاظتی مولکول جدید دابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت پنجاه و یاز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید برای کاهش وزننخستین تصویر از سیاهچالهفضا و ذهن بازهوش مصنوعی، اتفاقات و تحبا طبیعت بازی نکنرویا بخشی حقیقی از زندگی کوری گذرای ناشی از موبایمهربانی، شرط موفقیتتمدن پیشرفته ی پیشینیانسفرنامه سفر به بم و جنوب آنان که در قله اند هرگز ختاثیر گیاه خواری بر رشد وشبکیه های مصنوعیانسولین هوشمندجهان فراکتالنقش غذاها و موجودات دريااثرات فشار روحی شدیدچرا حیوانات سخن نمی گوینحس و ادراک قسمت شصت و هشتازدواج های بین گونه ای، ردر میان تاریکی و روشناییقانون جنگلهوش عاطفی در زنان بیشتر ابازسازي مغز و نخاع چالشی روزهای بد باقی نمیماندکاربرد روباتهای ريزنانومیدان های مغناطیسی قابل تهدیدهای هوش مصنوعیسلاح و راهزنیآیا هوش ارثی دریافتی از پمراحل ارتقای پله پله کیهتاثیر درجه حرارت بر مغزصدای بم با فرکانس پایین، اولین مورد PML به دنبال تکجهان پیوستهچند جهانیاختلالات مخچهنظام مثبت زندگیخواب سالم عامل سلامتیاسرار آفرینش در موجدر درمان بیماری مولتیپل لمس کوانتومیهیپرپاراتیروئیدیسمبخش فراموش شده ی حافظهریواستیگمینکشف ارتباط جدیدی از ارتبمانند آب باشتو در میانه ی جهان نیستی سوخت هیدروژنی پاکطولانی ترین شبآیا جنین انسان، هوشمندی مشکلات روانپزشکی پس از ستاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی کمک میکند جهشهای مفید و ذکاوتی که دنون و القلمارتباط متقابل با همه ی حیهمه چیز در زمان کنونی استخبر مهم تلسکوپ هابلاعتقاد اشتباه، نتیجه ی ندرمان تشنجمقاومت به عوارض فشار خون راه های جدید برای قضاوت رهستی ما پس از شروعی چگال برای اولین بار دانشمندانگیلگمش باستانی کیستمجموعه های پر سلولی بدن متوهم و خیالسیر آفرینش از روح تا مغز علم در حال توسعهآب زندگی است قسمت اولمعرفت و شناختتاریکی خواهد ترسیدایا تکامل هدفمند استجریان انرژی در سیستم های دفاع در برابر تغییر ساختنورون هاي مصنوعی می توانارزش حقیقی زبان قسمت سومهمراهی نوعی سردرد میگرنیبه نقاش بنگردرون قفس یا بیرون از آنمنابع انرژی از نفت و گاز رشد مغز علت تمایل انسان بویتامین بی هفدهگزارش یک مورد جالب لخته ومداخله ی زیانبار انسانتوصیه های غیر دارویی در سساختن آیندهترقی واقعی یا شعار ترقیعادت کردن به نعمتآسیب ها ناشی از آلودگی هومغز انسان ایا طبیعتا تمااگر خواهان پیروزی هستیحقیقت غیر قابل شناختاز کسی که یک کتاب خوانده دو داروی جدید برای میاستچگونه میتوان با قانون جنهوش مصنوعی یا حماقت طبیعبهبود حافظه پس از رخدادهدرگیری مغزی در سندرم کوومنبع هوشیاری کجاست قسمت بررسی علل کمر درد در میانزندگی هوشمند در خارج از زواکنش های ناخودآگاه و تقپیوند مغز و سر و چالشهای تکامل و ارتقای نگاه تا عمسریعترین کامپیوتر موجودافتخار انسانتست آر ان اس دز میاستنی گغرور و علممغز بزرگ و فعال یا مغز کوابزار بقا از نخستین همانحباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تدژا وو یا اشنا پندارینگاه کلی نگرفیلمی بسیار جالب از تغییهوش مصنوعی از عروسک بازی بیماری کروتز فیلد جاکوبدغدغه نتیجه ی نادانی استژنهای حاکم بر انسان و انسمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمبعد از کرونا دلخوشی بیهوزیرفون داروی ضد ام اسواکسن علیه سرطانپپوگستتأثیر نیکوتین سیگار بر مشلیک فراموشیالگوبرداری از طبیعتتضادهای علمینقش میدان مغناطیسی زمین ابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز از مغز تدائما بخوانچاالش ها در تعیین منبع هوفراموشی همیشه هم بد نیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمبیهوش کردن در جراحی و بیمرقیبی قدرتمند در برابر مکنگره بین المللی سردرد دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتقویت حافظه یا هوش مصنوعزبان و شناخت حقیقت قسمت ایک آلل ژنتیکی که از نئاندپرسش و چستجو همیشه باقی اتاثیر ویروس کرونا بر مغز شگفت زده و حیران باشانواع سکته های مغزیتغییرات تکاملی سر انسان نقش حیاتی تلومر دی ان آ دابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت پنجاه و داز تکامل تا مغز از مغز تا داروی جدید برای ای ال اسنخستین روبات های زنده ی جفضای قلب منبع نبوغ استهوش احساسیبالاترین هدف از دولترویا تخیل یا واقعیتکی غایب شدی تا نیازمند دلموفقیت هوش مصنوعی در امتتمدن بشری و مغز اخلاقیسفرنامه سفر به بم و جنوب آنزیم تولید انرژی در سلوتاثیر گیاه خواری بر رشد وشباهت مغز و کیهانانسان قدیم در شبه جزیره عجهان قابل مشاهده بخش کوچنقش غذاها در کاهش دردهای اثرات مفید قهوهچرا حجم مغز گونه انسان درحس و ادراک قسمت شصت و دواسکلت خارجی در درمان اختدر مانهای کمر دردقانون جنگلهوشمندی کیهانبحتی علمی درباره تمایل بروزهای سختکاربرد روباتهای ريز، در میدان های کوانتومی خلاتو یک معجزه ایسلسله مباحث هوش مصنوعیآیا هوش سریعی که بدون احسمرز مرگ و زندگی کجاستتاثیر درجه حرارت بر عملکصرع و درمان های آناولین مورد پیوند سر در انجهان پیوستهچند جهانی و علماختلالات حرکتی در انساننظریه ی تکامل در درمان بیخواب سالم عامل سلامتی و یاسرار بازسازی اندام هادر سال حدود 7 میلیون نفر لوب فرونتال یا پیشانی مغهاوکينگ پیش از مرگش رسالبخش های تنظیمی ژنومریاضیات یک حس جدید استکشف جمجمه ای درکوه ایرهوماه رجبتوقف؛ شکستسودمندی موجودات ابزی بر طی یکصد هزار سال اخیر هرچآیا جهان ذهن و افکار ما ممشکلات روانپزشکی در عقب تاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت نخاعی میتواند دجهشهای مفید و ذکاوتی که دنوآوری ای شگفت انگیز دانارتباط چاقی و کاهش قدرت بهمه چیز، ثبت می شودخدا موجود استاعتماد به خوددرمان جدید ALSمقایسه رقابت و همکاریراه های جدید برای قضاوت رو هر کس تقوای خدا پیشه کنبرای تمدن سازی، باید در بگیاه بی عقل به سوی نور میمجرم، گاهی قربانی استتوهم وجودسیستم تخلیه ی مغز بینشی نعلم راهی برای اندیشیدن اآب زندگی است قسمت دوممغز فکر میکند مرگ برای دیتاریخ همه چیز را ثبت کردهایجاد احساساتجریان انرژی در سیستم های دقیق ترین تصاویر از مغز انورون های ردیاب حافظهارزش خود را چگونه میشناسهندسه ی پایه ایبه نقاش بنگردروغ نگو به خصوص به خودتمنابع انرژی از نفت و گاز برخی بیماری ها که در آن برشد در سختی استویتامین دی گنجینه ای بزرگشایش دروازه جدیدی از طرمدارک ژنتیکی چگونه انسانتوصیه هایی در مصرف ماهیساختن آینده، بهترین روش تروس جریان انرژیعادت بد را ترک کنآسیب روانی شبکه های اجتممغز انسان برای ایجاد تمداپل ویژن پرو در تشخیص بیمحقیقت، آن چیزی نیست که جلاز آغاز خلقت تا نگاه انسادو سوی واقعیتچگونه مغز ما، موسیقی را پهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبهداشت خوابدرگیری مغزی در سندرم کوومنبع هوشیاری کجاست قسمت برطرف کردن خشونت را از خازندگی و داراییواکنش به حس جدیدپیوند اندام از حیوانات بتکامل و ریشه ی مشترک خلقتسرگیجه از شایعترین اختلاافراد آغاز حرکت خودشان رتشنچ پانایوتوپولوس تشنج غربال در زندگیمغز بزرگترین مصرف کننده ابزار بقا از نخستین همانحباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تدژاوو یا آشناپندارینگاه انسان محدود به ادرافیروز نادریهوش مصنوعی از عروسک بازی بیماری گیلن باره و بیمارذهن ما از در هم شکستن منبکفش و کتابمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفکر قبل از کارزیرک ترین مردمواکسنی با تاثیر دوگانه اپایان، یک آغاز استتأثیر نگاه انسان بر رفتاشلیک فراموشیالتهاب شریان تمپورالتظاهر خوابیده ی مادهنقش محیط زندگی و مهاجرت دنقش مرکز تنفس سلولی در بیابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای مصرفی در ام اسنابینایی در نتیجه ی گوشی فراموشی و مسیر روحانیهوش مصنوعی از عروسک تا کمبیهوشی در بیماران دچار ارموزی از نخستین تمدن بشرکنترل همجوشی هسته ای با همنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتقویت سیستم ایمنیزبان و شناخت حقیقت قسمت دیک جهش ممکن است ذهن انسانپرسشگری نامحدودتاثیر ژنها بر اختلالات خشگفتی های نقشه ی ژنتیکیانیس بی کسانتغذیه بر ژنها تاثیر داردنقش خرچنگ های نعل اسبی درابزارهای پیشرفته ارتباط حس و ادراک قسمت پنجاه و ساز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید برای دیابتنرمش های مفید برای درد زاقفس ذهنهوش احساسیباهوش ترین و با کیفیت تریرویا حقی از طرف خداکیهان خود را طراحی میکندموفقیت در تفکر استتمدن زیر آبسفرنامه سفر به بم و جنوب آواز خواندن در قفس، نشانتاثیر گیاه خواری بر رشد وشباهت مغز با کیهان مادیانسان میوه ی تکاملجهان موازی و حجاب هانقشه مغزی هر فرد منحصر بهاثرات مفید روزه داریچرا خشونت و تعصبحس و ادراک قسمت شصت و ششاسکار، لگوی هوشمنددر محل کار ارزش خودت را بقانونمندی و محدودیت عالمهوشیاری و وجودبحث درباره پیدایش و منشا روش مقابله مغز با محدودیکاش شرف اجباری بود یا حتیمیدان بنیادین اطلاعاتتو یک جهان در مغز خودت هسسلطان جنگل یا صاحب ملکوتآیا هشیاری کوانتومی وجودمرز بین انسان و حیوان کجاتاثیر درجه حرارت بر عملکضایعه ی شبکه لومبوساکرالاولین هیبرید بین انسان و جهان پر از چیزهای اسرار آچند روش ساده برای موفقیتاختلالات صحبت کردن در اننظریه ی تکامل در درمان بیخواب عامل دسته بندی و حفطاصل بازخورددرمان نگهدارنده ی اعتیادلوتیراستامهاوکينگ پیش از مرگش رسالبخش بزرگی حس و ادراک ما اریتوکسیمابکشف جدید تلسکوپ جیمز وبماپروتیلینتولید مولکول جدید توسط هسی و سه پل اصفهانطبیعت موجی جهانآیا جهش های ژنتیکی، ویرومشاهده گر جدای از شیء مشاتاثیر درجه حرارت بر عملکایمان به رویاجوانان وطننوار مغز مشاهده ی غیر مستارتباط هوش ساختار مغز و ژهمه ی سردردها بی خطر نیستخدا نور آسمان ها و زمین ااعتماد به خوددرمان جدید میگرن با انتی مقابله ی منطقی با اعتراضراه پیروزی در زندگی چیستوفور و فراوانیبرای خودآگاه بودن تو بایگیاه خواری و گوشت خوار کدمحل درک احساسات روحانیتوهم وجودسیستم تعادلی بدنعلم ساختن برج های چرخانآب زندگی است قسمت سوممغز قلبایران بزرگجریان انرژی در سیستم های دل به دریا بزننوروپلاستیسیتی چیستاز فرد ایستا و متعصب بگذرهندسه ی رایج کیهانبه نادیدنی ایمان بیاوردریای خدامنابع انرژی از نفت و گاز برخی بیماری های خاص که بدز گهواره تا گورویروس مصنوعیپل جویی اصفهانمروری بر تشنج و درمان هایتوضیحی ساده در مورد هوش مساختار فراکتال وجود و ذهتری فلوپرازینعادت دادن مغز بر تفکرآسیب عصب پا به دنبال اعتیمغز انسان برای شادمانی طاپی ژنتیکحقایق ممکن و غیر ممکناز انفجار بزرگ تا انفجار دولت یا گروهکچگونه مغز پیش انسان یا همهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبوزون هیگز چیستدرگیری اعصاب به علت میتومنبع هوشیاری کجاست قسمت بزرگ فکر کنزندگی بی دودواکسن های شرکت فایزر آمرپیوند اندام حیوانات به اتکامل ابزار هوش ، راه پر سرگردانیافراد بی دلیل دوستدار تو تشنج چیستمقالاتمغز حریص برای خون، کلید تابزار بقا از نخستین همانحد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تدگرگونی های نژادی و تغیینگاه از بیرون مجموعهفیزیک مولکولها و ذرات در هوش مصنوعی از عروسک بازی بیماری آلزایمر، استیل کوذهن چند جانبه نیازمند نگکل اقیانوس در یک ذرهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفکر ترکیبی در هوش مصنوعزیست شناسی کل در جزء فراکوابستگی یعنی قلادهپارادوکس ها در علمتأثیر شیرینی های حاوی لوشنا در ابهای گرم جنوب نیاامواجی که به وسیله ی ماشیتظاهری از ماده است که بیدتعویض دارو در تشنجنقش نگاه از پایین یا نگاهابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای ام اسناتوانی از درمان برخی ویفراموشی آرمانهوش مصنوعی از عروسک تا کمبیوگرافیرمز و رازهای ارتباط غیر ککنترل جاذبهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتلقین اطلاعات و حافظهزبان و شناخت حقیقت قسمت سیک رژیم غذایی جدید، می توآلودگی هوا چالش قرن جدیدتاثیر کلام در آیات کلام بشگفتی های زنبور عسلانگشت ماشه ایثبت و دستکار ی حافظهنقش داروهاي مختلف معروف ابزارهای بقا از نخستین هحس و ادراک قسمت پنجاه و شاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید ضد میگرننرمش های مفید در سرگیجهقفس را بشکنهوش در طبیعتباور و کیهان شناسیرویاها از مغز است یا ناخوکیهانِ هوشیارِ در حال یامولکول ضد پیریتمدنی قدیمی در شمال خلیج سفرنامه سفر به بم و جنوب آینه در اینهتاثیر گیاه خواری بر رشد وشباهت کیهان و مغزانسان ها می توانند میدان جهان ما میتواند به اندازنقشه های مغزی جدید با جزیاثرات مضر ماری جواناچرا در مغز انسان، فرورفتحس و ادراک سی و هفتماساس انسان اندیشه و باور در چه مرحله ای از خواب ، رقارچ بی مغز در خدمت موجودهوشیاری و افسردگیبحثي درباره هوش و تفاوتهروش های صرفه جویی در ایجاکتاب گران و پرهزینه شد ولمیدازولام در درمان تشنج تو کجای جهانیسم زنبور ، کلیدی برای وارآیا واکنش های یاد گرفته ومرز جدید جستجو و اکتشاف، تاثیر درجه حرارت بر عملکضایعه ی عروقی مخچهاولین تصویر در تاریخ از سجهان پر از چیزهای جادویی چندین ماده غذایی که مانناختلالات عضلانی ژنتیکنظریه ی تکامل در درمان بیخودآگاهی و هوشیارياصل در هم تنیدگی و جهانی درمان نابینایان آیا ممکنلوزالمعده(پانکراس)مصنوعهدف یکسان و مسیرهای مختلبخش بزرگتر کیهان ناشناختریسدیپلام تنها داروی تایکشتن عقیده ممکن نیستماجرای جهل مقدستولید مثل اولین ربات های سیلی محکم محیط زیست بر انطبیعت بر اساس هماهنگیآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمشاهده آینده از روی مشاهتاثیر رو ح و روان بر جسماین پیوند نه با مغز بلکه جوانان وطننوار مغز ترجمه رخدادهای ارتباط پیوسته ی جهانهمه جا خیر بکارخدا بخشنده است پس تو هم باعتماد بی مورددرمان جدید کنترل مولتیپلمقابله با کرونا با علم اسراه انسان شدن، راه رفتن ووقاحت و تمسخر دیگرانبرای رشد، باید از مسیر خطگیرنده باید سازگار با پیمحل درک احساسات روحانی دتوهم بی خداییسیستم دفاعی بدن علیه مغز علایم کمبود ویتامین E را آب، زندگی است(قسمت پنجم)مغز ما کوچکتر از نیم نقطهایرادهای موجود در خلقت بجستجوی متن و تصویر به صوردلایلی که نشان میدهد ما بنوروز یا روز پایانیاز مخالفت بشنوهندسه بنیادینبه هلال بنگردرک فرد دیگر و رفتارهای امنابع انرژی از نفت و گاز برخی توجهات در ببمار پارزمین در برابر عظمت کیهانویروس های باستانی، مغز مپل خواجو اصفهانمرکز هوشیاری، روح یا بدن تیوتیکسن داروی ضد جنونساختار شبکه های مغزی ثابتری فلوپرازینعارضه جدید ویروس کرونا سآسانی موفقیتمغز انسان برای شادمانی طابتدا سخت ترین استحل مشکلاز بار خود بکاه تا پرواز دوچرخه در کاهش دردهای کمچگونه هموساپينس بر زمین هوش مصنوعی الفاگوبوزون هیگز جهان را از متلدرب بسته با غیر خود باز ممنبع هوشیاری کجاست قسمت بزرگ شدن مغز محدود به دورزندگی در جمع مواردی را برواکسن کووید 19 چیزهایی که پیوند سر آیا ممکن استتکامل تکنولوژیسربازان ما محققا غلبه می افزایش قدرت ادراکات و حستشنج و حرکات شبه تشنجی قاتاثیر ویتامین دی بر بیمامغز در تنهایی آسیب میبینابزار بقا از نخستین همانحریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تدانش قدرت استنگاه از دور و نگاه از نزدفیزیک هوشیاریهوش مصنوعی از عروسک بازی بیماری الزایمرذهن هوشیار در پس ماده ی مکلمات بلند نه صدای بلندمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفکر خلا ق در برابر توهم زیست شناسی باور حقیقت یا واسطه ها د رمسیر ایجاد مغپاسخ گیاهان در زمان خوردتئوری تکامل امروز در درمشناخت و معرفت، و نقش آن دامیوتروفیک لترال اسکلرو