دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

درمان ژنتیکی برای نوآوری سلولی و دیر کردن زمان پیری

درمان ژنتیکی برای نوآوری سلولی و دیر کردن زمان پیری

برنامه ای درونی یا ساعتی درونی در نقشه ژنتیکی ما هست که از تحولات و پیری جلوگیری میکند!! این ساعت بر خلاف ساعت های مرسوم، دوست دارد، ثابت باقی بماند و جلو نرود!

زبان حیات، دارای الفبایی است که در همه موجودات زنده از ویروس تا انسان، مشترک هستند. یعنی چیزی هست که فراتر از امکانات و توانایی ها و صفات و پیچیدگی موجود زنده و حتی فراتر از زمان در همه موجودات، مشترک است. الفبای این زبان مشترک با وجود گذشت میلیاردها سال از آغاز حیات، همچنان پابرجا مانده است تا در زمانی که در هرچند صد سال یکبار، زبان های مرسوم مردم در هم میشکند و متفاوت می گردد، پایداری و قدرتی را در پس زبان حیات یعنی اسیدهای نوکلئیک چهارگانه نشان بدهد.

زبان، برای انتقال و نشان دادن مطلبی از طرف متکلم است و زبان حیات هم از این قاعده جدا نیست یعنی این زبان، در قالب پیدایش نخستین همانند سازهای اسید نوکلئیک تا پیدایش مغز پیچیده انسان امروز، به دنبال بیان حقیقتی است و این تلاش از ابتدا تا امروز، میخواهد چیزی را بشناساند و آنچه از پیشرفت های کیهان تا امروز می بینیم و آنچه تا امروز به مغز پیچیده ما رسیده است، شاید چیزی جز شروعی برای رسیدن به اهدافی بلندتر از این، نباشد ولی آنچه از رسیدن به ابزار هوشمندی می بینیم، هرچند هدف نهایی نیست ولی یک هدف میانی بسیار شگفت انگیز و منظم و زیباست و گامی بلند در راه شناخت و درک موجود زنده است.

همانطور که زمانی یک باکتری ریز نمیتواست شنیدن صداهای بلند بیرون آب را درک کند و نمیتوانست بوهای خوش جهان پیرامون خود را بفهمد، ما هم بسیار محتمل است در زمان کنونی قادر به درک بسیاری از حقایق اطراف خود نباشیم و شاید آیندگان چیزی را ببینند که اصلا برای مغز کنونی ما قابل تصور نیست.

گام میانی، طلیعه گامهای بلندی است که در آینده برداشته میشود ولی آنچه در همه این گامها در گذشته و امروز تقریبا پایدار مانده است الفبای زبان حیات ماست که گذشته و امروز و آینده را در هم میتند و جالب اینجاست که مانند نوار ضبط صوت، اطلاعاتی از گذشته و اجداد موجودات زنده را درون خود باقی گذاشته است. این زبان- که با مهارت زیادی حفظ شده- در درون گنجینه های ژنتیکی موجودات زنده هم نگهداری شده است تا انسان امروز بتواند در سایه ثبات ساختار ژنتیکی و پایداری آن، نه تنها پی به قدرتی عظیم ببرد که این زبان را از دستبردها حفظ کرده است بلکه بتواند گذشته تاریخ را بخواند!

و این نگاه به گذشته، در زمان حاضر، گام بلندی است برای آنکه انسان، محدود به امروز نماند و بکوشد در زمان حاضر به گذشته های دور سفر کند و چیزی را ببیند که معمولا در محدوده کیهان مادی ما قابل رویت نیست.

پایدار ماندن زبان چهار حرفی حیات، درطول چند میلیارد سال، نشان میدهد قدرت حفظ و بقا، در آن زبان وجود دارد و همانطور که این توانایی، پایه های حیات را در طول این مدت، حفظ کرده است میتواند محصول این پایه ها و ریشه ها یعنی موجودات زنده را هم، در طول سال ها بدون تغییر، حفظ کند.

گویا در درون برنامه ژنیتکی ما موتورهایی برای تصفیه جهش ها و دگرگونی ها هست تا نشانه ها به سوی وحدت، حفظ شود. به همین ترتیب، موجوداتی در کیهان هستند که در طول چند میلیون سال، دست نخورده اند نمونه این حیوانات، برخی ماهیان کف دریا یا برخی لاکپشت ها مانند لاکپشت تمساحی هستند که با وجود تغییر شرایط زندگی و تغییر بسیاری از گونه های جانوری طی چندمیلیون سال دست نخورده اند و به اصطلاح به آنها فسیل های زنده می گویند

(اگر فرض بگیریم جهش ژنتیکی که قابلیت لازم را برای تکامل فراهم می آورد فقط بر پایه اشتباه و تصادف در رونویسی ژنها صورت می گرفت یا جهش، نتیجه بمباران پرتویی کروموزوم ها و امثال این موارد- که میتوان آن را تصادفی و بی ضابطه نامید- میبود معقول نیست که تاثیر گذاری جهش ژنتیکی به طور کامل متوقف شود تا گونه هایی از حیوانات یا ماهی هایی مانند ماهی لجن خوار یا لاتیمیریا طی میلیون ها سال هیچ تکاملی را شاهد نباشند. این در حالی است که ما مطمئن هستیم محیط پیرامون آنها به طور مرتب در حال تغییر و تحول است و در برخی زمان ها این دگرگونی ها بسیار شدید بوده است مانند تغییری که حدود 65 میلیون سال قبل، رخ داد و طی آن دایناسورها و بیشتر موجودات بر روی زمین، منقرض شدند ...

قضیه به این معنی است که چیزی در نقشه ی ژنتیکی، نهفته است که تکامل را در مرحله ی سکون نگاه میدارد ... این موضوع که می توانیم نقشه ی ژنتیکی نام نهیم- بر نقشه ی ژنوم، تسلط و نظارت دارد و همین قانون است که مسیر حرکت ژنها را به این سمت یا آن سمت مشخص میکند و همین قانون است که مسیر حرکت ژنها را مدت های بسیار درازی در سکون تام- که حتی با معیارهای بسیار کند تکامل همخوانی ندارد- متوقف میسازد.)(احمد الحسن- توهم بی خدایی- ص253-254)

علاوه بر این، در ساختار ژنتیکی کنونی، شاهد برنامه ای کاملا منظم و دقیق هستیم: (دکتر ریچارد داوکینز می گوید: در دنیای واقعی، یک منشی خوب در هر صفحه، یک اشتباه دارد که حدودا میشود نیم میلیارد برابر میزان خطای ژن هیستون!!.... آنچه میخواستم بیان کنم درک میزان اشتباه در نسخه های کپی شده بود. اما اسناد هیستون H4 فقط کپی نشده است بلکه در معرض انتخاب طبیعی هم واقع شده اند. وجود هیستون برای بقا اهمیت حیاتی دارد.
از آن در مهندسی ساختار کروموزم ها استفاده می شود. احتمالا در نسخه برداری از ژن هیستون H4، اشتباه های زیادی هم رخ داده است. ولی زندگی جانداران جهش یافته ادامه نیافته یا لااقل تولید مثل نکرده اند. .....
توضیح روی سخنان داوکینز: بنابراین خلل باقی مانده اگر با تکامل و ارتقا- که نتیجه ی حرکت و تغییر و جهش ژنهاست- همراه گردد، چیز قابل ذکری نخواهد بود؛ به این معنا که جهش و تغییر و جایگزینی، قانونمند است و تصادفی نیست.)(احمد الحسن- توهم بی خدایی- ص232 ترجمه فارسی)
(تعداد احتمالات جهش ژنتیکی در طبیعت بسیار زیاد است تا آنجا که میتوان گفت عمر حیات، گنجایش آن را ندارد و حتی عمر جهان هستی در برابر آن، بسیار ناچیز است. به نظرم نیازی به تکرار ارقام نجومی و بی شمار مربوط به ژنها- که برخی از آن ها را در تشریح هموگلوبین بیان کردم- نیست. این عدد آنقدر بزرگ است که برای ما با عمر محدود، تشخیص نظم داشتن یا بی نظم بودن آن، محال است.

ما می دانیم در جهش یا تغییر ژنتیکی در طول مسیر تکرار جهش به صورت ساخت یافته، نظم و قانونی وجود دارد؛ به گونه ای که این تکرار، منظم بودن نظام را ثابت میکند. تحقق این تکرار منظم، به دوره ی زمانی بسیار درازی نیاز دارد که در زمانی بیش از محدوده زمانی- که ما می توانیم آن را مشاهده کنیم- رخ میدهد. بنابراین محال است قاطعانه به منظم بودن جهش یا تغییر ژنتیکی- که تکامل، حول محور آن میچرخد- رای دهیم یا اینکه به تصادفی بودنش حکم کنیم ...
حکم به تصادفی یا غیر تصادفی بودن تغییر یا جهش ژنتیکی باید از خارج از خود بحث بیاید وقتی چیزی در بیرون (نقشه ژنیتکی) وجود دارد که خود، نتیجه تکاملی است که آن را می شناسیم و می بینیم این ترجیح، قوت می گیرد که تغییر یا جهش ژنتیکی، در گذشته و اکنون، در چهارچوب قانونمند و نه به صورت تصادفی بوده است و می باشد.

ژنوم اولیه- که بر اساس قانون و قاعده، ترکیب یافته است- به پیدایش یک نظام متکامل منجر شده است که این نظام عبارت است از زندگی زمین، سوخت و ساز، توانایی تولید انرژی، زادآوری، حرکت به سمت بهبود، سرعت بخشیدن به جهش ژنتیکی به هنگام گونه زایی و توقف یا کاهش سرعت آن در برخی دوره ها یا گونه ها و بالاتر از همه ی اینها تولید ابزار هوشمندی.

بنابراین نمیتوان حکم راند که نقشه ی ژنتیکی با وجود قانونمندی آن، بدون قانون گذار باشد و با وجود ساخت یافته بودنش، نمیتواند بدون سازمان دهنده باشد و با وجود اینکه زبانی است- که آن را کارخانجات حیات در سلول میفهمند و مثلا به پروتئین ترجمه می کنند- نمیتواند بدون متکلم و سخنگو باشد.)(احمد الحسن توهم بی خدایی- ص210- 211-212 ترجمه فارسی)

وجود فرایندهای اصلاحی فراوان، در اجرای تکامل، نشان دهنده قانون و مقررات دقیق در اجرای تکامل است. حتی اگر ساختار درونی ژنها- که بعدا در قالب سیستم های پیچیده ایمنی آشکار میشود و سلول ها و ژنهای مزاحم یا سرطانی و یا بیماری زا را می زداید- از زدودن سلول ناتوان شود، انتخاب طبیعی وارد عمل میشود تا سلول معیوب را از چرخه، حذف کند.
یعنی نوعی تلاش در بدن در جریان است تا از پیری و دگرگونی جلوگیری کند و این تظاهر آشکار، بدون برنامه درونی ژنتیکی ممکن نیست همانطور که همه مشخصات و فنوتیپ ها از این نقشه ژنتیکی یا ژنوتیپ حاصل شده است.
مقاله نشریه نشنال ژئوگرافیک 2016/12/21
دانشمندان نوع جدیدی از درمان ژنتیکی را کشف کرده اند که بر موش ها آزموده شده است و می تواند سلول های انسان را نوآوری کند؛ یعنی میتواند عقربه های ساعت پیری را به عقب برگرداند؛ با وجود آنکه دانشمندان می گویند آزمایش های بالینی بر انسان هنوز انجام نشده است.

چین و چروک و موی سفید و دردها و .. مشکلاتی است که از افزایش سن جدا نمیشود با این حال، دانشمندان اکنون ادعا می کنند که فرایند پیر شدن می تواند برعکس شود. و گروهی از دانشمندان دلیل آوردند که درمان ژنتیکی تاثیر قال ملاحظه ای در نوآوری سلول ها در موش ها دارد تا آنجا که این موش ها بعد از شش هفته از درمان، سن کمتری پیدا کردند و دارای ستون فقرات مستقیم تری شدند و سلامت قلبی آنها بیشتر شد و زخم های بدن آنها بیشتر و سریعتر بهبود می یافت و تقریبا 30%، بیشتر زندگی می کردند.

پژوهشگر خوان کارلوس آزبسوا بلمونت- که رهبری گروه را در کالیفرنیا بر عهده داشت- گفت: پژوهش ما نشان داد پیر شدن در یک جهت نیست و با دستکاری دقیق میتوان پیشرفت پیری را برعکس کرد.

تکنیک های وراثتی به کار رفته در موش ها اکنون درست نیست بر انسان منطبق شود و گروه این پژوهش، انتظار دارند این پژوهش در زمانی نه چندان دور بر انسان هم انجام شود. با این همه این کشف، احتمال ظهور روشی جدید در حفظ سلامتی است و از طریق آن، میتوان پیری را درمان کرد، به جای آنکه بیماری های فراوان مرتبط با آن را درمان کرد.

این کشف جدید این مفهوم را- که پیری محصول نهایی عوامل فرسودگی جسمانی است و به دلیل افزایش سن در انسان رخ میدهد- در هم می شکند و این کشف به مجموعه بیشتری از دلایل مستند است و اثبات می کند پیر شدن تا حدی و در بیشتر موارد، از ساعت ژنتیکی درونی بدن منشا می گیرد و سبب می شود انسان وارد حالتی از پیری شود. و دانشمندان ادعا نمی کنند که می توان نهایتا از پیری خلاص شد ولی اعتقاد دارند این نوع از درمان در آینده نزدیک ممکن است دقیقه های این ساعت را کند کند و این متوسط عمر مورد انتظار را می افزاید.

بیلمونت می گوید: اعتقاد داریم این الگو باعث جاودانگی نمیشود و اضافه می کند: زیرا همچنان گزینه های سختی در مسیر به عقب بردن پیری وجود دارد. توجه اصلی ما فقط در زیاد کردن عمر نیست ولی مهمتر از آن، بهبود تندرستی انسان است. از جانب دیگر استاد علم بيوسنتز در دانشكده بارهم در دانشگاه كامبريج وولف ریگ مي گويد نتایج، شگفت انگیز بود و اقرار کرد اندیشه طولانی کردن عمر، فکری معقول است و اضافه کرد: این، خیالی علمی نیست. درمان نوآوری سلول های موش به روشی است که برای بازگرداندن سلول های بالغ استفاده میشود و بازگرداندن آنها به عقب است تا سلول های ایمنی، قدرتمند شوند یا آنچه سلول های بنیادی تحریک کننده خوانده میشود و توانایی زاد و ولد و تغییر به هر نوع دیگری ازسلول ها را در بدن دارد ایجاد شود و این آزمون در آزمایش های مشخصی برای فراهم کردن اندام هاي جايگزین در بيماری ها به كار مي رود.

جدیدترین پژوهش در این عرصه، آن چیزی است که این الگو را آشکار کرد و میتوان آن را برای بازگرداندن جزیی ساعت سلول ها استفاده کرد و این، برای کم کردن سن آن کافی است بدون آنکه سلول ها وظیفه اصلی و تخصصی خود را از دست بدهند.

پس از شش هفته از درمان در این پژوهش به وضوح مشخص شد که موش ها کم سن تر شده اند و حالت و شکل پوست و عضلات، بهتر شده است و 30% بیشتر زندگی کردند و وقتی خود ژن ها در سلول های هدف، قرار گرفت باعث شد اسیدهای نوکلئیک در سلول، بیشتر دوام داشته باشد و باتری های سلولی به نام میتوکندری بهتر عمل کنند.

بیلمونت میگوید: این نخستین بار است که شخصی اثبات میکند بازسازی برنامه حیات میتواند تاثیر مفیدی بر جنبه سلامت و و طولانی کردن عمر داشته باشد در نتیجه این اقدامات، خطر مواجهه موش ها با سرطان تا حد زیادی کم میشود و این اشاره میکند درمان، با موفقیت سلول ها را به عقب برگردانده است بدون آنکه به سلول هاي بنیادی ای تبدیل شود که ممکن است بدون حساب و کتاب در بدن تکثیر شود.
http://ihelrs.org/2017/01/10/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE/
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان، وسیله شناسایی محیطفیزیکدانان ماشینی برای تنظریه تکامل در درمان بیماستیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل تراکت صوتی مصنوعی سیستم دفاعی بدن علیه مغز منابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی در کامپیوترهاآزمون ذهنی گربه شرودینگربیهوش کردن در جراحی و بیمجهشهای مفید و ذکاوتی که دشواهدی از دنیسوان(شبه نئمجموعه های پر سلولی بدن مهزینه ای که برای اندیشیدانعطاف پذیری مکانیسمی علبحثی درباره هوش و تفاوتهخواب سالم عامل سلامتی و یعلت خواب آلودگی بعد از خومغز فکر میکند مرگ برای دیوزوز گوشایرادهای موجود در خلقت ببرخی توجهات در ببمار پاردانشمندان ژنی از مغز انسمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟کندر در بیماریهای التهابابزار بقای موجود زنده از تمایل زیاد به خوردن بستندرمان های جدید میگرننقش روزه داری در سالم و جگیاه خواری و گوشت خوار کدادغام میان گونه های مختلتکامل زبانروبات های ریز در درمان بینورون هاي مصنوعی می توانپیوند سر، یکی از راه حلهااز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رناتوانی از درمان برخی ویاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب فرگشت و تکامل تصادفی محض هفت چیز که عملکرد مغز تو آیا واکنش های یاد گرفته واستخوان های کشف شده، ممکتبدیل سلولهای محافط به سسکته مغزیمولتیپل اسکلروز در زنان هوش مصنوعی در خدمت خلق وحإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبیوگرافیجاذبه و نقش آن در شکلگیریشاهکار قرنمحل درک احساسات روحانیهستي مادي ای که ما کوچکتراولین هیبرید بین انسان وبحثی درباره هوش و تفاوتهخواب عامل دسته بندی و حفطعوارض ازدواج و بچه دار شدمغز ما کوچکتر از نیم نقطهیک پیشنهاد خوب برای آسان اگر نعمت فراموشی نبود بسبرخی سلولهای عصبی در تلادانشمندان روش هاي جدیدی مغز بزرگ چالش است یا منفعکوچک شدن مغز از نئاندرتاابزارهای بقای موجود زندتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان های رایج ام اسنقش رژیم غذایی در رشد و اگالکانزوماب، دارویی جدیادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل ساختار رگهای مغزی روح رهایینورون های ردیاب حافظهپیشینیان انسان از هفت میاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رناتوانی در شناسایی چهره از تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب فراموش کارها باهوش تر هسهفت سین یادگاری از میراث آیا آگاهی پس از مرگ از بیاصول سلامت کمرتری فلوپرازینساخت شبکه عصبی با الفبایمواد کوانتومی جدید، ممکنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحافراد آغاز حرکت خودشان ربیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بشبیه سازی میلیون ها جهان محل درک احساسات روحانی دهستی ما پس از شروعی چگال اولین مورد پیوند سر در انبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعید نوروز مبارکمغز مادران و کودکان در زمیکی از علل محدودیت مغز اماگر نعمت فراموشی نبود بسبرخی سيناپسها طی تکامل و دانشمندان روشی برای تبدیمغز بزرگ چالشهای پیش روکودک ایرانی که هوش او از ابزارهای پیشرفته ارتباط تمدن بشری و مغز اخلاقیدرمان ژنتیکی برای نوآورینقش زبان در سلطه و قدرت اگامی در درمان بیماریهای ارتقا و تکامل سنت آفرینش تکامل شناخت انسان با کشفروزه داری و بیمار ی ام اس نوروپلاستیسیتی چیستپیشرفتی مستقل از ابزار هاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه پیروزی در زندگی چیستنخاع ما تا پایین ستون فقراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب فراموشی همیشه هم بد نیستهمیشه عسل با موم بخوریمآیا امکان بازسازی اندامهاضطراب و ترستری فلوپرازینساخت شبکه عصبی مصنوعی با موجود بی مغزی که می تواندهوش مصنوعی درمانگر کامپیافزایش قدرت ادراکات و حسبیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست شبیه سازی سیستم های کوانمحدودیت های حافظه و حافظو هر کس تقوای خدا پیشه کناولین تصویر در تاریخ از سبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعامل کلیدی در کنترل کارآمغز چون ابزار هوش است دلییادگیری مهارت های جدید داگر تلاش انسان امروز برابررسي علل احتمالي تغيير داروهای مصرفی در ام اسمغز حریص برای خون، کلید تکودکان خود را مشابه خود تابزارهای دفاعی و بقای موتمساح حد واسط میان مغز کودرمان جدید میگرن با انتی نقش زبان در سلطه و قدرت اگاهی لازم است برای فهم و ارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل امروز در درمروش مقابله مغز با محدودینوشیدن چای برای مغز مفید پاسخ گیاهان در زمان خورداز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقنخستین تصویر از سیاهچالهنرمش های مفید در سرگیجهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب فرایند حذف برخی اجزای مغهوموارکتوس ها ممکن است دآیا انسان با مغز بزرگش اخاطلاعاتی عمومی در مورد متسلیم شدن از نورون شروع مساختار شبکه های مغزی ثابموجودات مقهور ژنها هستندهوش مصنوعی درخدمت خلق وحافسردگی و اضطراب در بیمابیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاست شباهت زیاد بین سلول هاي عمخچه ، فراتر از حفظ تعادلویتامین E برای فعالیت صحاولین سلول مصنوعیبحثی درباره هوش و تفاوتهخانواده پایدارعسل طبیعی موثر در کنترل بمغز چگونه صداها را فیلتر یادآوری خواب و رویاابزار هوش در حال ارتقا ازبررسی و اپروچ جدید بر بیمداروهای ضد بیماری ام اس ومغز زنان جوانتر از مغز مرکوری گذرای ناشی از موبایاثر مضر مصرف طولانی مدت رتنفس هوازی و میتوکندریدرمانهای بیماری پارکینسنقش سجده بر عملکرد مغزگاهی مغز بزرگ چالش استارتباط میکروب روده و پارتئوری تکامل در پیشگیری و روش های صرفه جویی در ایجانوعی سکته مغزی ، وحشتناک پختگی پس از چهل سالگي به از تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بنرمشهای مهم برای تقویت عاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب فرد حساس از نظر عاطفی و بهوش مصنوعی می تواند بر احآیا احتمال دارد رویا از آاطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستسخن پاک و ثابتمیهمانهای ناخوانده عامل هوش مصنوعی ساخته هوش طبیالکتروتاکسی(گرایش و حرکبیشتر کمردردها نیازی به حافظه و اطلاعات در کجاستشباهت زیاد بین سلول هاي عمخچه ابزاري که وظیفه آن فویتامین E در چه مواد غذایاوکرلیزوماب داروی جدید شبحثی درباره احساسات متفاخطا در محاسبات چیزی کاملعصب حقوق نورولوومغز آیندگان چگونه است ؟ژن هوش و ساختارهای حیاتی ابزار بقای موجود زنده از بررسی سیستم تعادلی بدن اداروی فامپیریدین یا نورلمغزهای کوچک بی احساسکی غایب شدی تا نیازمند دلاثرات مفید قهوهتنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای انقش غذاها و موجودات درياگذر زمان کاملا وابسته به ارتباط چاقی و کاهش قدرت بتا 20 سال آینده مغز شما به روش هایی ساده برای کاهش اچیزی خارج از مغزهای ما نیپرورش مغز مینیاتوری انسااز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی چرا مغزهای ما ارتقا یافت از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهانقانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشآیا احتمال دارد رویا از آبلندی در ذهن ما درک بلندیتغییر الگوی رشد مغزی با زسریعترین کامپیوتر موجودمیگرن سردردی ژنتیکی که بهوش احساسیالتهاب شریان تمپورالبا هوش مصنوعی خودکار روبحس چشایی و بویاییشش مرحله تکامل چشممدارک ژنتیکی چگونه انسانویتامین دی گنجینه ای بزرايندگان چگونه خواهند دیدبحثی درباره احساساتی غیرخطا در محاسبات چیزی کاملعضلانی که طی سخن گفتن چقدمغز انسان ایا طبیعتا تماژن یا نقشه توسعه مغز و نقابزار بقای موجود زنده از بررسی علل کمر درد در میانداروی تشنجی دربارداریمغزتان را در جوانی سیمکشکاهش التهاب ناشی از بیمااثرات مضر ماری جواناتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک و احساسنقش غذاها و موجودات درياگربه شرودینگر و تاثیر مشارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر مشاهده بر واقعیت بروش صحبت کردن در حال تکامچگونه مغز پیش انسان یا همآلزایمراز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زچرا حیوانات سخن نمی گویناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درقارچ بی مغز در خدمت موجودهوش مصنوعی گوگل به کمک تشآیا برای تولید مثل همیشه به زودی شبکه مغزی به جای تغییر زودتر اتصالات مغزیسرگیجه از شایعترین اختلامیدان مغناطيسي زمین بشر هوش احساسیامیوتروفیک لترال اسکلروبارداری بدون رحمحس و ادراک (قسمت اول )ششمین کنگره بین المللی سمروری بر تشنج و درمان هایواکنش های ناخودآگاه و تقايا اراده آزاد توهم است یبخش دیگری در وجود انسان هدفاع در برابر تغییر ساختمقالاتمغز انسان برای ایجاد تمدژنها نقشه ایجاد ابزار هوابزار بقای موجود زنده از بزرگ شدن مغز محدود به دورداروی جدید s3 در درمان ام نقش قهوه در سلامتیکایروپاکتیک چیستاجزای پر سلولی بدن انسان تولید سلولهای جنسی از سلدرک احساسات و تفکرات دیگنقش غذاها و موجودات درياگزیده ای از وبینار یا کنفارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشهای نو در درمان دیسک بچگونه هموساپينس بر زمین آیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سچرا حجم مغز گونه انسان دراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعیقدم زدن و حرکت دید را تغیهوش مصنوعی الفاگوآیا بزرگ شدن مغز فقط در دبوزون هیگز چیستتغییر عمودی سر انسان از پسردرد و علتهای آنمکانیزمهای دفاعی در برابهوش عاطفی بیشتر در زنانامگا سه عامل مهم سلامتبازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک (قسمت دوم )صرع و درمان های آنمرکز خنده در کجای مغز استواکسن سرطانايا اراده آزاد توهم است یبرنامه و ساختار پیچیده مدقیق ترین تصاویر از مغز اتاثیر ویتامین دی بر بیمامغز انسان برای شادمانی طژنها ، مغز و ارادهابزار بقای موجود زنده از بسیاری از بیماری های جدیداروی جدید ضد میگرننقش مهاجرت در توسعه نسل اکاربرد روباتهای ريزنانواجزایی ناشناخته در شکل گتوانایی مغز و دیگر اجزای درک تصویر و زبان های مخلتنقشه مغزی هر فرد منحصر بهگزارش یک مورد جالب لخته وارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشهای شناسایی قدرت شنواچگونه آن شکری که می خوریمآیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسزبان چهار حرفی حیات زمینچرا در مغز انسان، فرورفتاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رو ح و روان بر جسمسم زنبور ، کلیدی برای وارقدرت انسان در نگاه به ابعهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا تکامل و تغییرات ژنتیبیماری گیلن باره و بیمارثبت امواج الکتریکی در عصسردرد تنشنما انسانها چه اندازه نزدهوش عاطفی در زنان بیشتر اامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت چهارمضررهای مصرف شکر و قند بر مرگ انتقال است یا نابود شواسطه ها د رمسیر ایجاد مغای آنکه نامش درمان و یادشبرین نت به جای اینترنتدلایلی که نشان میدهد ما بصفحه اصلیمغز انسان برای شادمانی طژنهای هوش ، کدامندابزار بقای موجود زنده از تفاوت مغز انسان و میمون هداروی ضد تشنج با قابليت تنقش هورمون های تیروئید دکاربرد روباتهای ريز، در احساس گذر سریعتر زمانتوازن مهمتر از فعالیت زیدرک عمیق در حیواناتنقص در تشخیص هیجانات عامگشایش دروازه جدیدی از طرارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی برای بهبود هوش عاطفچگونه انتظارات بر ادراک آیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر انتخاب از طرف محیط زبان و بیان، در سایه پیشرچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سودمندی موجودات ابزی بر لوب فرونتال یا پیشانی مغهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا خداباوری محصول تکاملبیماری ای شبیه آلزایمر و جمجمه انسان های اولیهسردرد سکه ایما انسانها چه اندازه نزدهوشیاری کوانتومیانفجار و توقف تکاملی نشابحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت پنجمضررهای شکر بر سلامت مغزمراحل ارتقای پله پله کیهوراپامیل در بارداریایندرالبرای پیش بینی آینده مغز ددندان ها را مسواک بزنید تسوالات پزشکیمغز انسان رو به کوچک تر شکلرال هیدرات برای خوابانابزار بقای موجود زنده از تفاوتهای جنسیتی راهی براداروی ضد تشنج با قابليت تنقش ژنتیک در درمان اختلاکجای مغز مسئول پردازش تجاخلاق و علوم اعصابتوسعه برخی شغل ها با هوش درگیری قلب در بیماری ویرچند جهانیپمبرولیزوماب در بیماری چارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیماروشی جدید در درمان قطع نخچگونه باغبانی باعث کاهش آیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و تکلم برخی بیماریهچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاهچاله و تکینگی ابتدایلبخند بزن شاید صبح فردا زهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا دلفین ها می تواند از بیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بیناییسرعت فکر کردن چگونه استما با کمک مغز خود مختاريمهوش، ژنتیکی است یا محیطیانگشت نگاری مغز نشان میدبحث درباره پیدایش و منشاحس و ادراک قسمت سومطی یکصد هزار سال اخیر هرچمزایای شکلات تلخ برای سلورزش هوازی مرتب خیلی به قایا کوچک شدن مغزانسان البرخی نکات از گاید لاین پردو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیامهای کاربرانمغز انسان رو به کوچکتر شدکمردرد و علل آنابزار بقای موجود زنده از تقلید مرحله ای نسبتا پیشداستانها و مفاهیمی اشتبانقش انتخاب از طرف محیط، نکشف مکانیسم عصبی خوانش پاختلال در شناسایی حروف و توصیه های غیر دارویی در سدرگیری اعصاب به علت میتوچندین ماده غذایی که ماننپنج اکتشاف شگفت آور در موارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر ژنها بر اختلالات خروشی جدید در درمان سکته مچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری متاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت چفلج بل، فلجی ترسناک که آننزاع بین جهل و علم رو به پاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانلرزش ناشی از اسیب به عصبهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا دست مصنوعی به زودی قابیماری بیش فعالیجنسیت و تفاوت های بیناییشلیک فراموشیما تحت کنترل ژنها هستیم یهیچگاه از فشار و شکست نتراندوهگین نباش اگر درب یا بحثی در مورد نقش ویتامينحساسیت روانی متفاوتظهور امواج مغزی در مغز مصمسیر دشوار تکامل و ارتقاورزش هوازی ، بهترین تمریایا ابزار هوشمندی یا مغز برخی اثرات مضر ویتامین دديدن با چشم بسته در خواب سایتهای دیگرمغز ایندگان چگونه استکمردرد با پوشیدن کفش مناابزار بقای موجود زنده از تلقین اطلاعات و حافظهدر مانهای کمر دردنقش اتصالات بین سلولهای کشف مکانیسمی پیچیده در باختلالات مخچهتوصیه هایی در مصرف ماهیرقیبی قدرتمند در برابر مچه زیاد است بر من که در ایپوست ساعتی مستقل از مغز دارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر نريتوکسيمب در درمان ام اسچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان و شناخت حقیقت قسمت افلج خوابنزاع بین علم و نادانی رو ازدواج های بین گونه ای، رتاثیر رژیم گیاهخواری بر سیاره ابلهانلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا رژیم غذایی گیاهی سلابیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی مفید در ساشنا در ابهای گرم جنوب نیماه رجبهاوکينگ پیش از مرگش رسالانسان قدیم در شبه جزیره عبحثی جالب درباره محدودیتخلاصه ای از مطالب همایش معلم به ما کمک میکند تا مومشکلات نخاعیورزش و میگرنایا بیماری ام اس (مولتیپبرخی اختلالات عصبی مثانهدی متیل فومارات(زادیوا)(مغز ابزار برتر بقاکنفرانس تشنج هتل کوثر اصابزار بقای موجود زنده از تلاش هایی در بیماران قطع در چه مرحله ای از خواب ، رنقش حفاظتی مولکول جدید دکشف ارتباط جدیدی از ارتباختلالات حرکتی در انسانتوضیحی ساده در مورد هوش مرموزی از نخستین تمدن بشرچهار میلیارد سال تکامل بپیموزایدارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر تریواستیگمینچگونه حافظه را قویتر کنیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت دفلج خواب چیستنزاع بین علم و جهل رو به پاستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیر آفرینش از روح تا مغز لزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کمآیا راهی برای رفع کم آبی بیماری ضعف عضلات نزدیک بجهش های ژنتیکی غیر تصادفشناخت و معرفت، و نقش آن دماپروتیلینهاوکينگ پیش از مرگش رسالانسان جدید از چه زمانی پابحثی در مورد نقش کلسیم و خواندن ، یکی از شستشو دهنعلایم کمبود ویتامین E را مشاهده آینده از روی مشاهورزش بهترین درمان بیش فعایا بدون زبان میتوانیم تبرخی بیماری ها که در آن بدژا وو یا اشنا پنداریمغز از بسیاری حقایق می گرکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از تلاشی برای درمان قطع نخادر هم تنیدگی کوانتومی و پنقش حیاتی تلومر دی ان آ دکشف جمجمه ای درکوه ایرهواختلالات صحبت کردن در انتکامل چشمرمز و رازهای ارتباط غیر کچهار ساعت پس از کشتار خوکپیچیدگی های مغزی در درک زارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم های غذایی و نقش مهم نگاهی بر قدرت بینایی درااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت سفیلمی بسیار جالب از تغیینظام مثبت زندگیاستیفن هاوکینگ در مورد هتاریخ همه چیز را ثبت کردهسیستم تعادلی بدنممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی از عروسک تا کمآیاما مقهور قوانین فیزیکبیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دشناسایی سلول های ایمنی امبانی ذهنی سیاه و سفیدهدف از تکامل مغزانسان عامل توقف رشد مغزبحثی در مورد عملکرد لوب فخواب سالم عامل سلامتیعلایم کمبود ویتامین E را معنی روزهورزش در کمر دردایا تکامل هدفمند استبرخی بیماری های خاص که بددژاوو یا آشناپنداریمغز برای فراموشی بیشتر ککنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از تلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های بیماری آلزایمرنقش داروهاي مختلف معروف گنجینه ای به نام ویتامین ادامه بحث تکامل چشمتکامل ابزار هوش ، راه پر رویای شفافنوار مغزی روشی مهم در تشخپیوند مغز و سر و چالشهای ارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونگاهی بر توانایی اجزاي باز تکینگی تا مغز از مغز ت