دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

درمان ژنتیکی برای نوآوری سلولی و دیر کردن زمان پیری

درمان ژنتیکی برای نوآوری سلولی و دیر کردن زمان پیری

برنامه ای درونی یا ساعتی درونی در نقشه ژنتیکی ما هست که از تحولات و پیری جلوگیری میکند!! این ساعت بر خلاف ساعت های مرسوم، دوست دارد، ثابت باقی بماند و جلو نرود!

زبان حیات، دارای الفبایی است که در همه موجودات زنده از ویروس تا انسان، مشترک هستند. یعنی چیزی هست که فراتر از امکانات و توانایی ها و صفات و پیچیدگی موجود زنده و حتی فراتر از زمان در همه موجودات، مشترک است. الفبای این زبان مشترک با وجود گذشت میلیاردها سال از آغاز حیات، همچنان پابرجا مانده است تا در زمانی که در هرچند صد سال یکبار، زبان های مرسوم مردم در هم میشکند و متفاوت می گردد، پایداری و قدرتی را در پس زبان حیات یعنی اسیدهای نوکلئیک چهارگانه نشان بدهد.

زبان، برای انتقال و نشان دادن مطلبی از طرف متکلم است و زبان حیات هم از این قاعده جدا نیست یعنی این زبان، در قالب پیدایش نخستین همانند سازهای اسید نوکلئیک تا پیدایش مغز پیچیده انسان امروز، به دنبال بیان حقیقتی است و این تلاش از ابتدا تا امروز، میخواهد چیزی را بشناساند و آنچه از پیشرفت های کیهان تا امروز می بینیم و آنچه تا امروز به مغز پیچیده ما رسیده است، شاید چیزی جز شروعی برای رسیدن به اهدافی بلندتر از این، نباشد ولی آنچه از رسیدن به ابزار هوشمندی می بینیم، هرچند هدف نهایی نیست ولی یک هدف میانی بسیار شگفت انگیز و منظم و زیباست و گامی بلند در راه شناخت و درک موجود زنده است.

همانطور که زمانی یک باکتری ریز نمیتواست شنیدن صداهای بلند بیرون آب را درک کند و نمیتوانست بوهای خوش جهان پیرامون خود را بفهمد، ما هم بسیار محتمل است در زمان کنونی قادر به درک بسیاری از حقایق اطراف خود نباشیم و شاید آیندگان چیزی را ببینند که اصلا برای مغز کنونی ما قابل تصور نیست.

گام میانی، طلیعه گامهای بلندی است که در آینده برداشته میشود ولی آنچه در همه این گامها در گذشته و امروز تقریبا پایدار مانده است الفبای زبان حیات ماست که گذشته و امروز و آینده را در هم میتند و جالب اینجاست که مانند نوار ضبط صوت، اطلاعاتی از گذشته و اجداد موجودات زنده را درون خود باقی گذاشته است. این زبان- که با مهارت زیادی حفظ شده- در درون گنجینه های ژنتیکی موجودات زنده هم نگهداری شده است تا انسان امروز بتواند در سایه ثبات ساختار ژنتیکی و پایداری آن، نه تنها پی به قدرتی عظیم ببرد که این زبان را از دستبردها حفظ کرده است بلکه بتواند گذشته تاریخ را بخواند!

و این نگاه به گذشته، در زمان حاضر، گام بلندی است برای آنکه انسان، محدود به امروز نماند و بکوشد در زمان حاضر به گذشته های دور سفر کند و چیزی را ببیند که معمولا در محدوده کیهان مادی ما قابل رویت نیست.

پایدار ماندن زبان چهار حرفی حیات، درطول چند میلیارد سال، نشان میدهد قدرت حفظ و بقا، در آن زبان وجود دارد و همانطور که این توانایی، پایه های حیات را در طول این مدت، حفظ کرده است میتواند محصول این پایه ها و ریشه ها یعنی موجودات زنده را هم، در طول سال ها بدون تغییر، حفظ کند.

گویا در درون برنامه ژنیتکی ما موتورهایی برای تصفیه جهش ها و دگرگونی ها هست تا نشانه ها به سوی وحدت، حفظ شود. به همین ترتیب، موجوداتی در کیهان هستند که در طول چند میلیون سال، دست نخورده اند نمونه این حیوانات، برخی ماهیان کف دریا یا برخی لاکپشت ها مانند لاکپشت تمساحی هستند که با وجود تغییر شرایط زندگی و تغییر بسیاری از گونه های جانوری طی چندمیلیون سال دست نخورده اند و به اصطلاح به آنها فسیل های زنده می گویند

(اگر فرض بگیریم جهش ژنتیکی که قابلیت لازم را برای تکامل فراهم می آورد فقط بر پایه اشتباه و تصادف در رونویسی ژنها صورت می گرفت یا جهش، نتیجه بمباران پرتویی کروموزوم ها و امثال این موارد- که میتوان آن را تصادفی و بی ضابطه نامید- میبود معقول نیست که تاثیر گذاری جهش ژنتیکی به طور کامل متوقف شود تا گونه هایی از حیوانات یا ماهی هایی مانند ماهی لجن خوار یا لاتیمیریا طی میلیون ها سال هیچ تکاملی را شاهد نباشند. این در حالی است که ما مطمئن هستیم محیط پیرامون آنها به طور مرتب در حال تغییر و تحول است و در برخی زمان ها این دگرگونی ها بسیار شدید بوده است مانند تغییری که حدود 65 میلیون سال قبل، رخ داد و طی آن دایناسورها و بیشتر موجودات بر روی زمین، منقرض شدند ...

قضیه به این معنی است که چیزی در نقشه ی ژنتیکی، نهفته است که تکامل را در مرحله ی سکون نگاه میدارد ... این موضوع که می توانیم نقشه ی ژنتیکی نام نهیم- بر نقشه ی ژنوم، تسلط و نظارت دارد و همین قانون است که مسیر حرکت ژنها را به این سمت یا آن سمت مشخص میکند و همین قانون است که مسیر حرکت ژنها را مدت های بسیار درازی در سکون تام- که حتی با معیارهای بسیار کند تکامل همخوانی ندارد- متوقف میسازد.)(احمد الحسن- توهم بی خدایی- ص253-254)

علاوه بر این، در ساختار ژنتیکی کنونی، شاهد برنامه ای کاملا منظم و دقیق هستیم: (دکتر ریچارد داوکینز می گوید: در دنیای واقعی، یک منشی خوب در هر صفحه، یک اشتباه دارد که حدودا میشود نیم میلیارد برابر میزان خطای ژن هیستون!!.... آنچه میخواستم بیان کنم درک میزان اشتباه در نسخه های کپی شده بود. اما اسناد هیستون H4 فقط کپی نشده است بلکه در معرض انتخاب طبیعی هم واقع شده اند. وجود هیستون برای بقا اهمیت حیاتی دارد.
از آن در مهندسی ساختار کروموزم ها استفاده می شود. احتمالا در نسخه برداری از ژن هیستون H4، اشتباه های زیادی هم رخ داده است. ولی زندگی جانداران جهش یافته ادامه نیافته یا لااقل تولید مثل نکرده اند. .....
توضیح روی سخنان داوکینز: بنابراین خلل باقی مانده اگر با تکامل و ارتقا- که نتیجه ی حرکت و تغییر و جهش ژنهاست- همراه گردد، چیز قابل ذکری نخواهد بود؛ به این معنا که جهش و تغییر و جایگزینی، قانونمند است و تصادفی نیست.)(احمد الحسن- توهم بی خدایی- ص232 ترجمه فارسی)
(تعداد احتمالات جهش ژنتیکی در طبیعت بسیار زیاد است تا آنجا که میتوان گفت عمر حیات، گنجایش آن را ندارد و حتی عمر جهان هستی در برابر آن، بسیار ناچیز است. به نظرم نیازی به تکرار ارقام نجومی و بی شمار مربوط به ژنها- که برخی از آن ها را در تشریح هموگلوبین بیان کردم- نیست. این عدد آنقدر بزرگ است که برای ما با عمر محدود، تشخیص نظم داشتن یا بی نظم بودن آن، محال است.

ما می دانیم در جهش یا تغییر ژنتیکی در طول مسیر تکرار جهش به صورت ساخت یافته، نظم و قانونی وجود دارد؛ به گونه ای که این تکرار، منظم بودن نظام را ثابت میکند. تحقق این تکرار منظم، به دوره ی زمانی بسیار درازی نیاز دارد که در زمانی بیش از محدوده زمانی- که ما می توانیم آن را مشاهده کنیم- رخ میدهد. بنابراین محال است قاطعانه به منظم بودن جهش یا تغییر ژنتیکی- که تکامل، حول محور آن میچرخد- رای دهیم یا اینکه به تصادفی بودنش حکم کنیم ...
حکم به تصادفی یا غیر تصادفی بودن تغییر یا جهش ژنتیکی باید از خارج از خود بحث بیاید وقتی چیزی در بیرون (نقشه ژنیتکی) وجود دارد که خود، نتیجه تکاملی است که آن را می شناسیم و می بینیم این ترجیح، قوت می گیرد که تغییر یا جهش ژنتیکی، در گذشته و اکنون، در چهارچوب قانونمند و نه به صورت تصادفی بوده است و می باشد.

ژنوم اولیه- که بر اساس قانون و قاعده، ترکیب یافته است- به پیدایش یک نظام متکامل منجر شده است که این نظام عبارت است از زندگی زمین، سوخت و ساز، توانایی تولید انرژی، زادآوری، حرکت به سمت بهبود، سرعت بخشیدن به جهش ژنتیکی به هنگام گونه زایی و توقف یا کاهش سرعت آن در برخی دوره ها یا گونه ها و بالاتر از همه ی اینها تولید ابزار هوشمندی.

بنابراین نمیتوان حکم راند که نقشه ی ژنتیکی با وجود قانونمندی آن، بدون قانون گذار باشد و با وجود ساخت یافته بودنش، نمیتواند بدون سازمان دهنده باشد و با وجود اینکه زبانی است- که آن را کارخانجات حیات در سلول میفهمند و مثلا به پروتئین ترجمه می کنند- نمیتواند بدون متکلم و سخنگو باشد.)(احمد الحسن توهم بی خدایی- ص210- 211-212 ترجمه فارسی)

وجود فرایندهای اصلاحی فراوان، در اجرای تکامل، نشان دهنده قانون و مقررات دقیق در اجرای تکامل است. حتی اگر ساختار درونی ژنها- که بعدا در قالب سیستم های پیچیده ایمنی آشکار میشود و سلول ها و ژنهای مزاحم یا سرطانی و یا بیماری زا را می زداید- از زدودن سلول ناتوان شود، انتخاب طبیعی وارد عمل میشود تا سلول معیوب را از چرخه، حذف کند.
یعنی نوعی تلاش در بدن در جریان است تا از پیری و دگرگونی جلوگیری کند و این تظاهر آشکار، بدون برنامه درونی ژنتیکی ممکن نیست همانطور که همه مشخصات و فنوتیپ ها از این نقشه ژنتیکی یا ژنوتیپ حاصل شده است.
مقاله نشریه نشنال ژئوگرافیک 2016/12/21
دانشمندان نوع جدیدی از درمان ژنتیکی را کشف کرده اند که بر موش ها آزموده شده است و می تواند سلول های انسان را نوآوری کند؛ یعنی میتواند عقربه های ساعت پیری را به عقب برگرداند؛ با وجود آنکه دانشمندان می گویند آزمایش های بالینی بر انسان هنوز انجام نشده است.

چین و چروک و موی سفید و دردها و .. مشکلاتی است که از افزایش سن جدا نمیشود با این حال، دانشمندان اکنون ادعا می کنند که فرایند پیر شدن می تواند برعکس شود. و گروهی از دانشمندان دلیل آوردند که درمان ژنتیکی تاثیر قال ملاحظه ای در نوآوری سلول ها در موش ها دارد تا آنجا که این موش ها بعد از شش هفته از درمان، سن کمتری پیدا کردند و دارای ستون فقرات مستقیم تری شدند و سلامت قلبی آنها بیشتر شد و زخم های بدن آنها بیشتر و سریعتر بهبود می یافت و تقریبا 30%، بیشتر زندگی می کردند.

پژوهشگر خوان کارلوس آزبسوا بلمونت- که رهبری گروه را در کالیفرنیا بر عهده داشت- گفت: پژوهش ما نشان داد پیر شدن در یک جهت نیست و با دستکاری دقیق میتوان پیشرفت پیری را برعکس کرد.

تکنیک های وراثتی به کار رفته در موش ها اکنون درست نیست بر انسان منطبق شود و گروه این پژوهش، انتظار دارند این پژوهش در زمانی نه چندان دور بر انسان هم انجام شود. با این همه این کشف، احتمال ظهور روشی جدید در حفظ سلامتی است و از طریق آن، میتوان پیری را درمان کرد، به جای آنکه بیماری های فراوان مرتبط با آن را درمان کرد.

این کشف جدید این مفهوم را- که پیری محصول نهایی عوامل فرسودگی جسمانی است و به دلیل افزایش سن در انسان رخ میدهد- در هم می شکند و این کشف به مجموعه بیشتری از دلایل مستند است و اثبات می کند پیر شدن تا حدی و در بیشتر موارد، از ساعت ژنتیکی درونی بدن منشا می گیرد و سبب می شود انسان وارد حالتی از پیری شود. و دانشمندان ادعا نمی کنند که می توان نهایتا از پیری خلاص شد ولی اعتقاد دارند این نوع از درمان در آینده نزدیک ممکن است دقیقه های این ساعت را کند کند و این متوسط عمر مورد انتظار را می افزاید.

بیلمونت می گوید: اعتقاد داریم این الگو باعث جاودانگی نمیشود و اضافه می کند: زیرا همچنان گزینه های سختی در مسیر به عقب بردن پیری وجود دارد. توجه اصلی ما فقط در زیاد کردن عمر نیست ولی مهمتر از آن، بهبود تندرستی انسان است. از جانب دیگر استاد علم بيوسنتز در دانشكده بارهم در دانشگاه كامبريج وولف ریگ مي گويد نتایج، شگفت انگیز بود و اقرار کرد اندیشه طولانی کردن عمر، فکری معقول است و اضافه کرد: این، خیالی علمی نیست. درمان نوآوری سلول های موش به روشی است که برای بازگرداندن سلول های بالغ استفاده میشود و بازگرداندن آنها به عقب است تا سلول های ایمنی، قدرتمند شوند یا آنچه سلول های بنیادی تحریک کننده خوانده میشود و توانایی زاد و ولد و تغییر به هر نوع دیگری ازسلول ها را در بدن دارد ایجاد شود و این آزمون در آزمایش های مشخصی برای فراهم کردن اندام هاي جايگزین در بيماری ها به كار مي رود.

جدیدترین پژوهش در این عرصه، آن چیزی است که این الگو را آشکار کرد و میتوان آن را برای بازگرداندن جزیی ساعت سلول ها استفاده کرد و این، برای کم کردن سن آن کافی است بدون آنکه سلول ها وظیفه اصلی و تخصصی خود را از دست بدهند.

پس از شش هفته از درمان در این پژوهش به وضوح مشخص شد که موش ها کم سن تر شده اند و حالت و شکل پوست و عضلات، بهتر شده است و 30% بیشتر زندگی کردند و وقتی خود ژن ها در سلول های هدف، قرار گرفت باعث شد اسیدهای نوکلئیک در سلول، بیشتر دوام داشته باشد و باتری های سلولی به نام میتوکندری بهتر عمل کنند.

بیلمونت میگوید: این نخستین بار است که شخصی اثبات میکند بازسازی برنامه حیات میتواند تاثیر مفیدی بر جنبه سلامت و و طولانی کردن عمر داشته باشد در نتیجه این اقدامات، خطر مواجهه موش ها با سرطان تا حد زیادی کم میشود و این اشاره میکند درمان، با موفقیت سلول ها را به عقب برگردانده است بدون آنکه به سلول هاي بنیادی ای تبدیل شود که ممکن است بدون حساب و کتاب در بدن تکثیر شود.
http://ihelrs.org/2017/01/10/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE/
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
زبان مشترک ژنتیکی موجوداکووید نوزده و خطر بیماریاولین تصویر در تاریخ از سبازسازي مغز و نخاع چالشی جنسیت و تفاوت های بینایینورون هاي مصنوعی می توانسفری به آغاز کیهاناگر تلاش انسان امروز برابرین نت به جای اینترنتقیچی ژنتیکیحس و ادراک (قسمت دوم )نگاهی بر قدرت بینایی دراساختار شبکه های مغزی ثابابزارهای بقا از نخستین هبزرگ شدن تقریبا ناگهانی مولتیپل اسکلروز در زنان خطرات هوش مصنوعینزاع بین جهل و علم رو به پشبیه سازی میلیون ها جهان کجای مغز مسئول پردازش تجاختلالات صحبت کردن در انتو دی ان ای خاص ميتوکندريمجموعه های پر سلولی بدن مداروی تشنجی دربارداریهوش مصنوعی از عروسک تا کعوامل موثر در پیدایش زباگذر زمان کاملا وابسته به ارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر مشاهده بر واقعیت بمشکلات نخاعیدرمانهای بیماری پارکینسهوش، ژنتیکی است یا محیطیسایتهای دیگرپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز انسان برای شادمانی طرویا تخیل یا واقعیتویتامین دی گنجینه ای بزرآیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر درجه حرارت بر عملکمغزتان را در جوانی سیمکشريتوکسيمب در درمان ام اسیادگیری مهارت های جدید دالکتروتاکسی(گرایش و حرکبیماری ای شبیه آلزایمر و تبدیل تراکت صوتی مصنوعی نقش رژیم غذایی بر رشد و ازبان چهار حرفی حیات زمینکودک ایرانی که هوش او از اولین سلول مصنوعیبحتی علمی درباره تمایل بجهش های ژنتیکی مفید در سانورون های ردیاب حافظهسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار هوش در حال ارتقا ازبرای پیش بینی آینده مغز دقانون مندی نقشه ژنتیکی محس و ادراک قسمت چهارمنگاهی بر توانایی اجزاي بسازگاری با محیط بین اجزاابزارهای بقا ازنخستین همبسیاری از بیماری های جدیمواد کوانتومی جدید، ممکندفاع در برابر تغییر ساختنزاع بین علم و نادانی رو شبیه سازی سیستم های کوانکرونا چه بر سر مغز می آورادامه بحث تکامل چشمتولید سلولهای جنسی از سلمحل درک احساسات روحانیداروی جدید s3 در درمان ام هوش مصنوعی از عروسک تا کعوامل ایجاد لغت انسانی و گربه شرودینگر و تاثیر مشارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمشکلات بین دو همسر و برخیدرک فرد دیگر و رفتارهای اهیچگاه از فشار و شکست نترآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز انسان برای شادمانی طرویاها از مغز است یا ناخوواکنش های ناخودآگاه و تقآیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش قهوه در سلامتیریواستیگمینیادآوری خواب و رویاالتهاب شریان تمپورالبیماری ای شبیه ام اس مولتتبدیل سلولهای محافط به سنقش رژیم غذایی در رشد و انقش زبان در سلطه و قدرت ازبان و کلمه حتی برای کسانکودکان میتوانند ناقل بی اوکرلیزوماب داروی جدید شبحث درباره پیدایش و منشاجهش های ژنتیکی غیر تصادفنوروپلاستیسیتی چیستسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از برخی نکات از گاید لاین پرقانونمندی و محدودیت عالمحس و ادراک قسمت پنجمناتوانی از درمان برخی ویسخن پاک و ثابتابزارهای بقای از نخستین تفاوت مغز انسان و میمون هموجود بی مغزی که می توانددقیق ترین تصاویر از مغز انزاع بین علم و جهل رو به پشباهت زیاد بین سلول هاي عکشف مکانیسم عصبی خوانش پاداراوون تنها داروی تاییتوانایی مغز و دیگر اجزای محل درک احساسات روحانی دداروی جدید ضد میگرنهوش مصنوعی از عروسک تا کمعواملی که برای ظهور لغت اگزیده ای از وبینار یا کنفارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر نگاه انسان بر رفتامشکلات روانپزشکی پس از سدرک و احساسهاوکينگ پیش از مرگش رسالآیا ممکن است موش کور بی ماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز انسان رو به کوچک تر شرویاهای پر رمز و حیرتی درواکسن کرونا از حقیقت تاتآیا جهش های ژنتیکی، ویروازدواج های بین گونه ای، رتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش مهاجرت در توسعه نسل اریسدیپلام تنها داروی تایژن هوش و ساختارهای حیاتی امیوتروفیک لترال اسکلروبیماری بیش فعالیتری فلوپرازیننقش زبان در سلطه و قدرت ازبان و بیان نتیجه ساختماکودکان خود را مشابه خود تايندگان چگونه خواهند دیدبحثی در مورد نقش ویتامينجهشهای مفید و ذکاوتی که دنوشیدن چای برای مغز مفید سم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از برخی اثرات مضر ویتامین دقارچ بی مغز در خدمت موجودحس و ادراک قسمت سومناتوانی در شناسایی چهره سریعترین کامپیوتر موجودابزارهای دفاعی و بقای موتفاوتهای جنسیتی راهی براموجودات مقهور ژنها هستنددلایلی که نشان میدهد ما بنظام مثبت زندگیشباهت زیاد بین سلول هاي عکشف مکانیسمی پیچیده در بادغام میان گونه های مختلتوازن مهمتر از فعالیت زیمحدودیت های حافظه و حافظداروی ضد تشنج با قابليت تهوش مصنوعی از عروسک تا کمعوارض ازدواج و بچه دار شدگزارش یک مورد جالب لخته واز نشانه ها و آثار درک شدتاثیر نگاه انسان بر رفتامشکلات روانپزشکی در عقب درک احساسات و تفکرات دیگهاوکينگ پیش از مرگش رسالآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز انسان رو به کوچکتر شدرویای شفافواکسن سرطانآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش محیط زندگی و مهاجرت درژیم های غذایی و نقش مهم ژن یا نقشه توسعه مغز و نقامید درمان کرونا با همانبیماری تی تی پیتری فلوپرازینتسلیم شدن از نورون شروع منقش سجده بر عملکرد مغززبان و بیان، در سایه پیشرکوری گذرای ناشی از موبایايا اراده آزاد توهم است یبحثی جالب درباره محدودیتجهشهای مفید و ذکاوتی که دنوعی سکته مغزی ، وحشتناک سودمندی موجودات ابزی بر ابزار بقای موجود زنده از برخی اختلالات عصبی مثانهقبل از انفجار بزرگحساسیت روانی متفاوتنخاع ما تا پایین ستون فقرسرگیجه از شایعترین اختلااثر مضر مصرف طولانی مدت رتقلید مرحله ای نسبتا پیشمیهمانهای ناخوانده عامل دندان ها را مسواک بزنید تنظریه تکامل در درمان بیمشش مرحله تکامل چشمکشف ارتباط جدیدی از ارتبادغام دو حیطه علوم مغز و توسعه برخی شغل ها با هوش مخچه فراتر از حفظ تعادلداروی ضد تشنج با قابليت تهوش مصنوعی در کامپیوترهاعید نوروز مبارکگشایش دروازه جدیدی از طراز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر ویتامین دی بر بیمامشاهده آینده از روی مشاهدرک تصویر و زبان های مخلتهدف یکسان، در مسیرهای متآیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز ایندگان چگونه استروبات های ریز در درمان بیواکسنی با تاثیر دوگانه اآیا خداباوری محصول تکاملاستیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش نظام غذایی در تکامل مرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وژنها نقشه ایجاد ابزار هوامگا سه عامل مهم سلامتبیماری ضعف عضلات نزدیک بتشنج چیستنقش غذاها و موجودات دريازبان و تکلم برخی بیماریهکی غایب شدی تا نیازمند دلايا اراده آزاد توهم است یبحثی در مورد نقش کلسیم و فلج بل، فلجی ترسناک که آنجاذبه و نقش آن در شکلگیریچیزی خارج از مغزهای ما نیسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری ها که در آن بقدم زدن و حرکت دید را تغیخلاصه ای از مطالب همایش منخستین تصویر از سیاهچالهسردرد میگرن در کودکاناثرات فشار روحی شدیدتلقین اطلاعات و حافظهمیگرن سردردی ژنتیکی که بدو ویژگی انتزاع و قدرت تجهفت چیز که عملکرد مغز تو ششمین کنگره بین المللی سکشف جمجمه ای درکوه ایرهوارتقا و تکامل سنت آفرینش توصیه های غیر دارویی در سمخچه ، فراتر از حفظ تعادلداستانها و مفاهیمی اشتباهوش مصنوعی در خدمت خلق وحعامل کلیدی در کنترل کارآپمبرولیزوماب در بیماری چاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر ویروس کرونا بر مغز معنی روزهدرک عمیق در حیواناتهدف از تکامل مغزآیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز ابزار برتر بقاروح رهاییواسطه ها د رمسیر ایجاد مغآیا دلفین ها می تواند از استیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش هورمون های تیروئید دراه های جدید برای قضاوت رژنها ، مغز و ارادهامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبیماریهای تحلیل عضلانی اتشنج و حرکات شبه تشنجی قانقش غذاها و موجودات دريازبان و شناخت حقیقت قسمت چای آنکه نامش درمان و یادشبحثی در مورد عملکرد لوب ففلج خوابحقیقت قربانی نزاع بین بی چگونه مغز پیش انسان یا همسیاره ابلهانابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری های خاص که بدقدرت انسان در نگاه به ابعخواندن ، یکی از شستشو دهننرمش های مفید در سرگیجهسردرد و علتهای آناثرات مفید قهوهتلاش هایی در بیماران قطع میگرن شدید قابل درمان اسديدن با چشم بسته در خواب هفت سین یادگاری از میراث صرع و درمان های آنگنجینه ای به نام ویتامین ارتوکين تراپی روشی جديد توصیه هایی در مصرف ماهیمخچه ابزاري که وظیفه آن فدر مانهای کمر دردهوش مصنوعی در خدمت خلق وحعارضه جدید ویروس کرونا سپنج اکتشاف شگفت آور در مواز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر ژنها بر اختلالات خمغز فکر میکند مرگ برای دیدرگیری قلب در بیماری ویرهدف از خلقت رسیدن به ابزاآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز از بسیاری حقایق می گرروزه داری و بیمار ی ام اس وراپامیل در بارداریآیا دست مصنوعی به زودی قااستخوان های کشف شده، ممکتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش هورمون زنانه استروژنراه های جدید برای قضاوت رژنهای مشترک بین انسان و وانفجار و توقف تکاملی نشابیهوش کردن در جراحی و بیمبیوگرافیتشنج عدم توازن بین نورون نقش غذاها و موجودات دريازبان و شناخت حقیقت قسمت اایندرالبحثی درباره هوش و تفاوتهفلج خواب چیستحقیقت خواب و رویاچگونه هموساپينس بر زمین سیاره ابلهانابزار بقای موجود زنده از برخی توجهات در ببمار پارلوب فرونتال یا پیشانی مغخواب سالم عامل سلامتینرمشهای مهم برای تقویت عسردرد تنشناثرات مضر ماری جواناتلاشی برای درمان قطع نخامیدان مغناطيسي زمین بشر دی متیل فومارات(زادیوا)(همیشه عسل با موم بخوریمضررهای مصرف شکر و قند بر گویید نوزده و ایمنی ساکتارتباط میکروب روده و پارتوضیحی ساده در مورد هوش ممدارک ژنتیکی چگونه انساندر چه مرحله ای از خواب ، رهوش مصنوعی درمانگر کامپیعدم توقف تکامل در یک انداپوست ساعتی مستقل از مغز داز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر کلام در آیات کلام بمغز ما کوچکتر از نیم نقطهدرگیری مغز در بیماری کویهزینه ای که برای اندیشیدآیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز به تنهایی برای فرهنگ روش مقابله مغز با محدودیورزش هوازی مرتب خیلی به قآیا رژیم غذایی گیاهی سلااصول سلامت کمرتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش ژنتیک در درمان اختلاراه پیروزی در زندگی چیستژنهای هوش ، کدامندانواع سکته های مغزیبیوگرافیتغییر الگوی رشد مغزی با زنقشه مغزی هر فرد منحصر بهزبان و شناخت حقیقت قسمت دایا کوچک شدن مغزانسان البحثی درباره هوش و تفاوتهفیلمی بسیار جالب از تغییحقیقت راستین انسان علم بچگونه آن شکری که می خوریمسیر آفرینش از روح تا مغز ابزار بقای موجود زنده از برخی سلولهای عصبی در تلالبخند بزن شاید صبح فردا زخواب سالم عامل سلامتی و یچرا مغزهای ما ارتقا یافت سردرد سکه ایاجزای پر سلولی بدن انسان تلاشی تازه برای گشودن معمکانیزمهای دفاعی در برابدژا وو یا اشنا پنداریهوموارکتوس ها ممکن است دضررهای شکر بر سلامت مغزگوشه بیماری اتوزومال رسسارتباط چاقی و کاهش قدرت بتکامل چشممروری بر تشنج و درمان هایدر هم تنیدگی کوانتومی و پهوش مصنوعی درخدمت خلق وحعسل طبیعی موثر در کنترل بپیموزایداز انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر کپسول نوروهرب بر نمغز مادران و کودکان در زمدرگیری مغز در بیماران مبهزینه سنگین انسان در ازاآیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز برای فراموشی بیشتر کروش های صرفه جویی در ایجاورزش هوازی ، بهترین تمریآیا رژیم غذایی گیاهی سلااضطراب و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکنقش آتش در رسیدن انسان بهراست دستی و چپ دستیکلرال هیدرات برای خوابانانگشت نگاری مغز نشان میدبیان ژن های اسکیزوفرنی دتغییر زودتر اتصالات مغزینقص در تشخیص هیجانات عامزبان و شناخت حقیقت قسمت سایا ابزار هوشمندی یا مغز بحثی درباره هوش و تفاوتهفیزیکدانان ماشینی برای تحمله ویروس کرونا به مغزچگونه انتظارات بر ادراک سیستم تعادلی بدنابزار بقای موجود زنده از برخی سيناپسها طی تکامل و لرزش ناشی از اسیب به عصبخواب عامل دسته بندی و حفطچرا پس از بیدار شدن از خوسرعت فکر کردن چگونه استاجزایی ناشناخته در شکل گتلاشی جدید در درمان ام اسما انسانها چه اندازه نزددژاوو یا آشناپنداریهوش مصنوعی می تواند بر احطوفان فقر و گرسنگی و بی سگوشت خواری یا گیاه خواریارتباط هوش ساختار مغز و ژتکامل ابزار هوش ، راه پر مرکز هوشیاری، روح یا بدن درمان های بیماری آلزایمرهوش مصنوعی ساخته هوش طبیعصب حقوق نورولووپیچیدگی های مغزی در درک زاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر کپسول نوروهرب بر تمغز چون ابزار هوش است دلیدرگیری اعصاب به علت میتوهستي مادي ای که ما کوچکترآیا واکنش های یاد گرفته واز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاهخواری بر رشد و مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟روش هایی ساده برای کاهش اورزش و میگرنآیا راهی برای رفع کم آبی اطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر رو ح و روان بر جسمنقش انتخاب از طرف محیط، نرشته نوروایمونولوژی و نقکمردرد و علل آناندوهگین نباش اگر درب یا بیست تمرین ساده برای جلوتغییر عمودی سر انسان از پچند جهانیزبان، وسیله شناسایی محیطایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره هوش و تفاوتهفرگشت و تکامل تصادفی محض حوادث روزگار از جمله ویرچگونه باغبانی باعث کاهش سیستم دفاعی بدن علیه مغز ابزار بقای موجود زنده از بررسي علل احتمالي تغيير لزوم سازگاری قانون مجازاخودآگاهی و هوشیاريچرا بیماری های تخریبی مغشلیک فراموشیاحساس گذر سریعتر زمانتمایل زیاد به خوردن بستنما انسانها چه اندازه نزددانشمندان ژنی از مغز انسهوش مصنوعی گوگل به کمک تشطی یکصد هزار سال اخیر هرچگیاه خواری و گوشت خوار کدارتباط انسانی، محدود به تکامل زبانمرکز حافظه کجاستدرمان های جدید میگرنهوش احساسیعضلانی که طی سخن گفتن چقدپیوند مغز و سر و چالشهای از تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر کپسول نوروهرب بر سمغز چگونه صداها را فیلتر ذهن چند جانبه نیازمند نگهستی ما پس از شروعی چگال آیا آگاهی پس از مرگ از بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر انتخاب از طرف محیط مغز بزرگ چالش است یا منفعروش صحبت کردن در حال تکامورزش بهترین درمان بیش فعآیاما مقهور قوانین فیزیکاطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش اتصالات بین سلولهای رشد مغز علت تمایل انسان بکمردرد با پوشیدن کفش مناانسان قدیم در شبه جزیره عانسان جدید از چه زمانی پابیشتر کمردردها نیازی به تغییرات منطقه بویایی مغزچندین ماده غذایی که ماننسفر نامه سفر به بم و جنوب ایا بدون زبان میتوانیم تبحثی درباره هوش و تفاوتهفراموش کارها باهوش تر هسحافظه و اطلاعات در کجاست چگونه جمعیت های بزرگ شکل سکته مغزیابزار بقای موجود زنده از بررسی و اپروچ جدید بر بیملزوم سازگاری قانون مجازاخودآگاهی و هوشیاريچرا حیوانات سخن نمی گوینشنا در ابهای گرم جنوب نیکاهش التهاب ناشی از بیمااخلاق و علوم اعصابتمدن قدیمی ای در جنوب ایرما با کمک مغز خود مختاريمدانشمندان روش هاي جدیدی هوش مصنوعی گوگل به کمک تشظهور امواج مغزی در مغز مصگالکانزوماب، دارویی جدیارتباط شگفت مغز انسان و فتکامل ساختار رگهای مغزی مرکز خنده در کجای مغز استدرمان های جدید در بیماری هوش احساسیمقالاتپیوند سر، یکی از راه حلهااز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سمغز ناتوان از توجیه پیدارقیبی قدرتمند در برابر مو هر کس تقوای خدا پیشه کنآیا امکان بازسازی اندامهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سمغز بزرگ چالشهای پیش روروشهای نو در درمان دیسک بورزش در کمر دردآزمون ذهنی گربه شرودینگربلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش حفاظتی مولکول جدید دزمین زیر خلیج فارس تمدنی کنفرانس تشنج هتل کوثر اصانسان عامل توقف رشد مغزبا هوش مصنوعی خودکار روبتغییرات تکاملی سر انسان چه زیاد است بر من که در ایسفرنامه سفر به بم و جنوب ایا تکامل هدفمند استبحثی درباره احساسات متفافراموشی همیشه هم بد نیستحافظه و اطلاعات در کجاست چگونه جمعیت های بزرگ شکل سانسور از روی قصد بسیاری ابزار بقای موجود زنده از ممانتین یا آلزیکسا یا ابخانواده پایدارچرا حجم مغز گونه انسان درشناخت و معرفت، و نقش آن دکاهش دوپامین عامل بیماریاخلاق پایه تکامل و فرهنگتمدن بشری و مغز اخلاقیما تحت کنترل ژنها هستیم یدانشمندان روشی برای تبدیهوش مصنوعی الفاگوعلم به ما کمک میکند تا موگامی در درمان بیماریهای ارتباط شگفت انگیز مغز انتکامل شناخت انسان با کشفمرگ انتقال است یا نابود شدرمان های رایج ام اسهوش عاطفی بیشتر در زنانتاثیر ویتامین دی بر بیماپیشینیان انسان از هفت میاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز و سیر تکامل ان دلیلی رموزی از نخستین تمدن بشروقت نهيب هاي غير علمي گذشآیا انسان با مغز بزرگش اخاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری ممغز بزرگ و فعال یا مغز کوروشهای شناسایی قدرت شنواوزوز گوشإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش حیاتی تلومر دی ان آ دزندگی هوشمند در خارج از زکنگره بین المللی سردرد دانعطاف پذیری مکانیسمی علبار سنین ابزار هوشمندی اثبت امواج الکتریکی در عصچهار میلیارد سال تکامل بسفرنامه سفر به بم و جنوب ایرادهای موجود در خلقت ببحثی درباره احساساتی غیرفرایند تکامل و دشواری هاحافظه و اطلاعات در کجاستچگونه حافظه را قویتر کنیساخت شبکه عصبی با الفبایابزار بقای موجود زنده از بررسی سیستم تعادلی بدن امنابع انرژي پاک سرچشمه حخدا موجود استچرا در مغز انسان، فرورفتشناسایی سلول های ایمنی اکایروپاکتیک چیستاختلال در شناسایی حروف و تمساح حد واسط میان مغز کوماه رجبداروهای مصرفی در ام اسهوش مصنوعی از عروسک تا کعلایم کمبود ویتامین E را گامی در درمان بیماریهای ارتباط شگفت انگیز مغز انتئوری تکامل امروز در درممراحل ارتقای پله پله کیهدرمان های علامتی در ام اسهوش عاطفی در زنان بیشتر اصفحه اصلیپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز آیندگان چگونه است ؟رمز و رازهای ارتباط غیر کوقتی فهمیدی خطا کردی برگآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب مغز حریص برای خون، کلید تروشی برای بهبود هوش عاطفیک پیشنهاد خوب برای آسان افراد آغاز حرکت خودشان ربوزون هیگز چیستتاثیر رژیم گیاهخواری بر نقش خرچنگ های نعل اسبی درزونا به وسیله ویروس ابله کنگره بین المللی سردرد داولین هیبرید بین انسان وبارداری بدون رحمجمجمه انسان های اولیهچهار ساعت پس از کشتار خوکسفرنامه سفر به بم و جنوب اگر نعمت فراموشی نبود بسبخش دیگری در وجود انسان هفرایند حذف برخی اجزای مغحس چشایی و بویایینگاه محدود و تک جانبه، مشابزارهای بقای موجود زندبررسی علل کمر درد در میانمنبع خواب و رویاخطا در محاسبات چیزی کاملچراروياها را به یاد نمی آشواهدی از دنیسوان(شبه نئکاربرد روباتهای ريزنانواختلالات مخچهتنفس هوازی و میتوکندریماپروتیلینداروهای ضد بیماری ام اس وهوش مصنوعی از عروسک تا کعلایم کمبود ویتامین E را گاهی لازم است برای فهم و ارتباط غیرکلامی بین انساتئوری تکامل در پیشگیری و مزایای شکلات تلخ برای سلدرمان ژنتیکی برای نوآوریهوش عاطفی در زنان بیشتر اسوالات پزشکیپاسخ گیاهان در زمان خورداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز انسان ایا طبیعتا تمارویا و خبر از آیندهویتامین E برای فعالیت صحآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر داروی ضد تشنج سدیم مغز زنان جوانتر از مغز مرروشی جدید در درمان قطع نخیکی از علل محدودیت مغز امافزایش قدرت ادراکات و حسبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر عصاره تغلیظ شده گینقش داروهاي مختلف معروف زیباترین چیز در افزایش سکندر در بیماریهای التهابکوچک شدن مغز از نئاندرتااولین مورد پیوند سر در انبازگشت از آثار به سوی خداجنسیت و تفاوت های بینایینوار مغزی روشی مهم در تشخسفرنامه سفر به بم و جنوب اگر نعمت فراموشی نبود بسبرنامه و ساختار پیچیده مفرد حساس از نظر عاطفی و بحس و ادراک (قسمت اول )نگاه انسان محدود به ادراساخت شبکه عصبی مصنوعی با ابزارهای پیشرفته ارتباط بزرگ شدن مغز محدود به دورمنشأ اطلاعات و آموخته ها خطا در محاسبات چیزی کاملچراروياها را به یاد نمی آشاهکار قرنکاربرد روباتهای ريز، در اختلالات حرکتی در انسانتنفس هوازی و میتوکندریمبانی ذهنی سیاه و سفیدداروی فامپیریدین یا نورلهوش مصنوعی از عروسک تا کعلت خواب آلودگی بعد از خوگاهی مغز بزرگ چالش استارتروز یا خوردگی و التهاتا 20 سال آینده مغز شما به مسیر دشوار تکامل و ارتقادرمان جدید میگرن با انتی هوشیاری کوانتومیپیامهای کاربرانپختگی پس از چهل سالگي به از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز انسان برای ایجاد تمدرویا بخشی حقیقی از زندگی ویتامین E در چه مواد غذایآیا برای تولید مثل همیشه از تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر درجه حرارت بر عملکمغزهای کوچک بی احساسروشی جدید در درمان سکته میافته های نوین علوم پرده افسردگی و اضطراب در بیمابیماری گیلن باره و بیمارتاریخ همه چیز را ثبت کردهنقش روزه داری در سالم و جزیرفون داروی ضد ام اس