دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

روش های صرفه جویی در ایجاد تمایز روشی برای بقا

روش های صرفه جویی در ایجاد تمایز، روشی برای بقا!!

زاد و ولد جنسی، عاملی در ایجاد کثرت و فراوانی و تمایز در دوره کامبرین زمین شناسی بوده است؛ به گونه ای- که انفجار تکاملی در دوره کامبرین، به صورت بسیار سریع در مقیاس های زمین شناسی و تکاملی، ما را با گروه هایی جدید از جانوران پر سلول و متنوع، رویارو می کند.

علاوه بر خروج از آب- که دست آورد بزرگی برای به دست آوردن اکسیژن بیشتر بوده است- و تبدیل تک سلولی به پر سلولی- که زمینه خوبی را برای تمایز و فراوانی در موجودات فراهم کرد- زاد و لد جنسی هم توانست بر این فراوانی و تفاوت ها بیفزاید و گام به گام مسیر تکامل موجودات را به سوی موجوداتی دارای مغز بزرگ فراهم کند.

ولی چه چیزی توانست زاد و ولد جنسی و تفاوت های بین مذکر و مونث را ایجاد کند؟(آیا فقط کروموزوم ها عامل این تفاوت هستند یا راه دیگری هم برای متمایز شدن مذکر از مونث، وجود دارد؟)

با بازگشت به سوی ابتدای زنجیره خلقت و تکامل، شاید بتوانیم به این سوال پاسخ دهیم. از موجودات قدیمی ای- که پس از خروج از آب تا امروزباقی مانده اند- تمساح ها هستند. بررسی این فسیل های زنده که از میلیون ها سال قبل تا امروز، جز دگرگونی هایی مختصر، دچار دگرگونی قابلی نشدند، شاید بتواند به برخی از این پرسش ها پاسخ دهد.

قدرت این حیوان برای تغییر شکل ندادن، به رغم پایین بودن درجه تکاملی، و با وجود تفاوت ها در طبیعت و انتخاب طبیعی بی رحم، مقاومتی جانانه را در برابر سیر خروشان تکامل موجودات، نشان می دهد.

عشق جاودانه برای عدم پیشرفت و تکامل را در این فسیل های زنده می بینیم!!

و این ایستایی و بقا در پایین زنجیره تکاملی، فقط محدود به تمساح ها نیست بلکه این حالت را مثلا در ماهیان اعماق تاریک دریاها- که به طرز شگفتی از دهها میلیون سال قبل، کوچکترین تغییری پیدا نکرده اند- یا لاکپستهای تمساحی می بینیم.

این ثابت ماندن، با وجود تغییرات محیطی و اشعه های کیهانی و ...، نشان دهنده برنامه ای درونی در ژن هاست و این ژن ها می تواند با اجرای آن برنامه، بر اساس معیارهای خاص، تکامل را سامان دهند. این برنامه درونی، نشان دهنده برنامه ریز قدرتمندی است که این برنامه ها را نوشته است.

این برنامه درونی، تکامل موجودات زنده را از یک تصادف کور وبی برنامه، خارج می کند و تکامل را نه تنها رد کننده خدای تعالی نمی شمارد بلکه آن را یکی از بزرگترین نشانه خدای سبحان و قانون جاری او در طبیعت، برای رسیدن به ابزار هوش می سازد.

(توصیه می شود به مطالب مربوط به لاکپشت تمساحی alligator snapping turtule و دیگر فسیل های زنده، در کتاب توهم بی خدایی سید احمد الحسن، مراجعه شود. جهت دانلود کتاب به سایت زیر مراجعه کنید.

www.almahdyoon.co)

یکی از رمزهای زندگی تمساح، استفاده از تغییرات محیط برای تغییر جنسیتی است. اغلب جانداران زنده ای- که زاد و ولد جنسی دارند- بار سنگینی به نام کروموزوم جنسی را در درون خود حمل می کنند و حفظ این کروموزوم و استفاده از روش های خاص تکثیر این کروموزوم ها و سلول های جنسی و انتقال آن به نسل های بعد، همه این مراحل پیچیده، نیازمند صرف انرژی است؛ به خصوص وقتی بدانیم خود نوزاد در مراحل ابتدایی زندگی خود، تحت تاثیر این کروموزم ها نیست یا حداقل تاثیر این کروموزم ها در ابتدای خلقت موجود زنده، ظاهر نمی شود و این کروموزم ها به خصوص در ابتدای زندگی، باری بر دوش موجود زنده هستند که حمل و ثابت نگه داشتن آن، جز بار سنگینی- که نیازمند انرژی است- بهره ای برای موجود زنده ندارد.

تا سن بلوغ، تاثیر این کروموزم ها اندک است؛ یعنی مثلا در مورد انسان، حدود 13 سال، شما کروموزمی را با خود حمل می کنید و آن را با صرف انرژی خود ثابت نگه می دارید- که فایده چندانی از آن به دست نمی آید- و به خصوص امروز که سن ازدواج تا حدود 30 و حتی بالاتر رفته است، انرژی ای را صرف این کروموزم ها و سلول های جنسی می کنید که از هدف این سلول ها یعنی تولید مثل سالم، فاصله زیادی دارد.

اگر ژنها یا موجود زنده ای بسیار بر نگهداری انرژی خود حریص باشد، می تواند از روش دیگری استفاده کند و این کاری است که تمساح های(حریص کبیر!!)می کنند.

تمساح، به جای کروموزم های جنسی، و صرف انرژی زیاد برای تولید و نگهداری این کرومزوم ها، از تغییرات آب وهوایی، برای تمایز جنسی استفاده می کند و این، بسیار شگفت انگیز است و یکی از فرایندهای موفق تمساح(حریص کبیر!!) برای باقی ماندن در پایین زنجیره تکاملی است.

تمساح در زمان گرم شدن کافی هوا تبدیل به تمساح نر می شود و اگر یک سقف دیگر گرما، تجربه شود تبدیل به تمساح ماده می گردد. آرام و بی تفاوت، در برابر تغییرات محیط!! و این آرام بودن در برابر تغییرات محیط و استفاده از آن برای یکی از انرژی برترین فرایندهای خلقت، یعنی زاد و ولد جنسی واقعا برای بقای تمساح مفید بوده است.

زادو ولد جنسی بدون هزینه تکثیر کروموزوم های جنسی!!

این کار برای تمساح انجام شده است و این صرفه جویی مهم ودیگر صرفه جویی ها مانند زندگی در اماکنی- که سازگار با خونسردی این حیوان باشد- یعنی مکان های گرم، تمساح ها را به یکی از فسیل های زنده امروز تبدیل کرده است.

باید توجه داشت این مکانسیم زاد و لد، هرچند در ابتدا مفید بوده است، ولی امروزه با تغییرات آب و هوایی در محل زندگی تمساح ها به خصوص در باغ وحش هایی- که هزاران کیلومتر از محل اصلی زندگی تمساح ها فاصله دارد- نسبت تمساح های نر به ماده بسیار تغییر کرده است و این، می تواند خطری جدی برای بقای این حیوان باشد.

https://animals.mom.me/factor-crocodile-egg-male-female-107…


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
واکنش های ناخودآگاه و تقبحثی درباره هوش و تفاوتهروشی برای بهبود هوش عاطفگزارش یک مورد جالب لخته وشاهکار قرنمغز ما کوچکتر از نیم نقطهانسان عامل توقف رشد مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه حافظه را قویتر کنیارزش حقیقی زبان قسمت دومديدن با چشم بسته در خواب واسطه ها د رمسیر ایجاد مغبحثی درباره هوش و تفاوتهروشی جدید در درمان قطع نخفلج خوابگشایش دروازه جدیدی از طرتنفس هوازی و میتوکندریشباهت زیاد بین سلول هاي عمغز آیندگان چگونه است ؟انعطاف پذیری مکانیسمی علتاثیر درجه حرارت بر عملکنگاهی بر قدرت بینایی دراارزش حقیقی زبان قسمت سومدژا وو یا اشنا پنداریورزش هوازی مرتب خیلی به قبحثی درباره هوش و تفاوتهروشی جدید در درمان سکته مفلج خواب چیستپنج اکتشاف شگفت آور در موتو دی ان ای خاص ميتوکندريشباهت زیاد بین سلول هاي عمغز انسان ایا طبیعتا تمااولین مورد پیوند سر در انتاثیر درجه حرارت بر عملکنگاهی بر توانایی اجزاي باز نظر علم اعصاب یا نرووسدژاوو یا آشناپنداریورزش هوازی ، بهترین تمریبحثی درباره احساسات متفاريتوکسيمب در درمان ام اسفیلمی بسیار جالب از تغییپیوند مغز و سر و چالشهای تولید سلولهای جنسی از سلصرع و درمان های آنمغز ایندگان چگونه استايندگان چگونه خواهند دیدتاثیر درجه حرارت بر عملکنخاع ما تا پایین ستون فقراز نظر علم اعصاب اراده آزدانشمندان روش هاي جدیدی ورزش و میگرنبحثی درباره احساساتی غیرراه های جدید برای قضاوت رفراموشی همیشه هم بد نیستپیوند سر، یکی از راه حلهاتوانایی مغز و دیگر اجزای ضررهای مصرف شکر و قند بر مغز ابزار برتر بقاايا اراده آزاد توهم است یتاثیر رژیم گیاه خواری بر نرمش های مفید در سرگیجهاز نظر علم اعصاب اراده آزداروهای مصرفی در ام اسورزش بهترین درمان بیش فعبخش دیگری در وجود انسان هراه های جدید برای قضاوت رفرایند حذف برخی اجزای مغپیشرفتی مستقل از ابزار هتوصیه های غیر دارویی در سضررهای شکر بر سلامت مغزمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ايا اراده آزاد توهم است یتاثیر رژیم گیاه خواری بر نرمشهای مهم برای تقویت عاز تلسکوپ گالیله تا تلسکداروهای ضد بیماری ام اس واستفاده از هوش مصنوعی در داروی ضد تشنج با قابليت تورزش در کمر دردبرای پیش بینی آینده مغز دراه پیروزی در زندگی چیستفرد حساس از نظر عاطفی و بپختگی پس از چهل سالگي به توصیه هایی در مصرف ماهیطی یکصد هزار سال اخیر هرچمغز بزرگ چالشهای پیش روایا کوچک شدن مغزانسان التاثیر عصاره تغلیظ شده گیچرا حیوانات سخن نمی گویناستیفن هاوکینگ در مورد هداروی ضد تشنج با قابليت توزوز گوشبرخی اثرات مضر ویتامین درشد مغز علت تمایل انسان بقارچ بی مغز در خدمت موجودپرورش مغز مینیاتوری انساتوضیحی ساده در مورد هوش معلم به ما کمک میکند تا مومغز زنان جوانتر از مغز مرایا ابزار هوشمندی یا مغز تبدیل سلولهای محافط به سچرا حجم مغز گونه انسان درچراروياها را به یاد نمی آاضطراب و ترسداستانها و مفاهیمی اشتبایک پیشنهاد خوب برای آسان برخی بیماری ها که در آن بزمین زیر خلیج فارس تمدنی لوب فرونتال یا پیشانی مغآیا ما تنها موجودات زنده تکامل ابزار هوش ، راه پر علایم کمبود ویتامین E را مغزهای کوچک بی احساسایا بیماری ام اس (مولتیپتشنج چیستچراروياها را به یاد نمی آاطلاعاتی عمومی در مورد مدر مانهای کمر دردیکی از علل محدودیت مغز امبرخی توجهات در ببمار پارزندگی هوشمند در خارج از زلرزش ناشی از اسیب به عصبآیا مغز تا بزرگسالی توسعتکامل ساختار رگهای مغزی علایم کمبود ویتامین E را نقش قهوه در سلامتیایا تکامل هدفمند استتغییر زودتر اتصالات مغزیهفت چیز که عملکرد مغز تو اطلاعاتی عمومی در مورد مدر چه مرحله ای از خواب ، ریادگیری مهارت های جدید دبرخی سيناپسها طی تکامل و زبان چهار حرفی حیات زمینلزوم سازگاری قانون مجازاآیا هوش ارثی دریافتی از پتئوری تکامل امروز در درمعوارض ازدواج و بچه دار شدنقش هورمون های تیروئید دایرادهای موجود در خلقت بتغییر عمودی سر انسان از پهمیشه عسل با موم بخوریمبلندی در ذهن ما درک بلندیدرمان های بیماری آلزایمریادآوری خواب و رویابررسي علل احتمالي تغيير زبان و شناخت حقیقت قسمت چلزوم سازگاری قانون مجازاآیا هوش سریعی که بدون احستئوری تکامل در پیشگیری و عید نوروز مبارکنقش ژنتیک در درمان اختلااگر نعمت فراموشی نبود بسثبت امواج الکتریکی در عصهوش مصنوعی می تواند بر احبه زودی شبکه مغزی به جای درمان های رایج ام اسژن هوش و ساختارهای حیاتی بررسی و اپروچ جدید بر بیمزبان و شناخت حقیقت قسمت امنابع انرژي پاک سرچشمه حآیا هشیاری کوانتومی وجودتاثیر ویتامین دی بر بیماعامل کلیدی در کنترل کارآنقش اتصالات بین سلولهای اگر نعمت فراموشی نبود بسجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبوزون هیگز چیستدرمان جدید میگرن با انتی ژن یا نقشه توسعه مغز و نقبررسی سیستم تعادلی بدن ازبان و شناخت حقیقت قسمت دمولتیپل اسکلروز در زنان آیا واکنش های یاد گرفته وتاثیر کپسول نوروهرب بر نعصب حقوق نورولوونقش حفاظتی مولکول جدید داگر تلاش انسان امروز براجهش های ژنتیکی مفید در ساهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبیماری گیلن باره و بیماردرمانهای بیماری پارکینسژنها نقشه ایجاد ابزار هوبررسی علل کمر درد در میانزبان و شناخت حقیقت قسمت سموجودات مقهور ژنها هستندآیا آگاهی پس از مرگ از بیتاثیر کپسول نوروهرب بر تعضلانی که طی سخن گفتن چقدنقش حیاتی تلومر دی ان آ داثر مضر مصرف طولانی مدت رحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی الفاگوبیماری ای شبیه ام اس مولتدرک فرد دیگر و رفتارهای اژنها ، مغز و ارادهبزرگ شدن مغز محدود به دورسفرنامه سفر به بم و جنوب میهمانهای ناخوانده عامل آیا امکان بازسازی اندامهتاثیر کپسول نوروهرب بر سمقالاتنقش داروهاي مختلف معروف اثرات مفید قهوهحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی در خدمت خلق وحبیماری تی تی پیدرک و احساسژنهای هوش ، کدامندتفاوت مغز انسان و میمون هسفرنامه سفر به بم و جنوب میدان مغناطيسي زمین بشر آیا انسان با مغز بزرگش اختاثیر کپسول نوروهرب بر ستاثیر ویتامین دی بر بیمانقش زبان در سلطه و قدرت ااثرات مضر ماری جواناحافظه و اطلاعات در کجاستهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبیماریهای تحلیل عضلانی ادرک احساسات و تفکرات دیگکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتلاشی برای درمان قطع نخاسلولهای بنیادی مصنوعی درما انسانها چه اندازه نزدآیا احتمال دارد رویا از آتاثیر گیاه خواری بر رشد وصفحه اصلینقش زبان در سلطه و قدرت ااجزای پر سلولی بدن انسان حس چشایی و بویاییهوش مصنوعی درمانگر کامپیبیوگرافیدرک تصویر و زبان های مخلتکندر در بیماریهای التهابتلاشی جدید در درمان ام اسسلسله مباحث هوش مصنوعیما انسانها چه اندازه نزدآیا برای تولید مثل همیشه تاثیر گیاه خواری بر رشد وسوالات پزشکینقش غذاها و موجودات دريااخلاق و علوم اعصابحس و ادراک (قسمت اول )هوش مصنوعی درخدمت خلق وحبیوگرافیدرک عمیق در حیواناتکودکان خود را مشابه خود تتمدن قدیمی ای در جنوب ایرسم زنبور ، کلیدی برای وارما تحت کنترل ژنها هستیم یآیا بزرگ شدن مغز فقط در دتاثیر گیاه خواری بر رشد وپیامهای کاربراننقش غذاها و موجودات دريااختلال در شناسایی حروف و حس و ادراک (قسمت دوم )هوش احساسیبیست تمرین ساده برای جلودرگیری اعصاب به علت میتوکوری گذرای ناشی از موبایتمساح حد واسط میان مغز کوسودمندی موجودات ابزی بر ماه رجبآیا تکامل و تغییرات ژنتیتاثیر گیاه خواری بر رشد وسایتهای دیگرنقش غذاها و موجودات دريااختلالات مخچهحس و ادراک قسمت چهارمهوش احساسیبیشتر کمردردها نیازی به رقیبی قدرتمند در برابر مکاهش التهاب ناشی از بیماتنفس هوازی و میتوکندریسیاره ابلهانمبانی ذهنی سیاه و سفیدآیا خداباوری محصول تکاملتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقشه مغزی هر فرد منحصر بهاختلالات حرکتی در انسانحس و ادراک قسمت پنجمهوش عاطفی بیشتر در زنانبا هوش مصنوعی خودکار روبرمز و رازهای ارتباط غیر ککایروپاکتیک چیستسیاره ابلهانمجموعه های پر سلولی بدن مآیا دلفین ها می تواند از تاثیر گیاه خواری بر رشد وچندین ماده غذایی که مانناختلالات صحبت کردن در انحس و ادراک قسمت سومهوش عاطفی در زنان بیشتر ابارداری بدون رحمرویای شفافکاربرد روباتهای ريزنانوسیستم تعادلی بدنمحل درک احساسات روحانیآیا راهی برای رفع کم آبی تاثیر دپاکین بر بیماری مچهار میلیارد سال تکامل بادامه بحث تکامل چشمحساسیت روانی متفاوتهاوکينگ پیش از مرگش رسالبازسازي مغز و نخاع چالشی روبات های ریز در درمان بیکاربرد روباتهای ريز، در سکته مغزیمحل درک احساسات روحانی دآیاما مقهور قوانین فیزیکتاثیر داروهای ضد التهاب نورون هاي مصنوعی می توانارتوکين تراپی روشی جديد خلاصه ای از مطالب همایش مهدف از تکامل مغزبحث درباره پیدایش و منشاروزه داری و بیمار ی ام اس کجای مغز مسئول پردازش تجساخت شبکه عصبی با الفبایمحدودیت های حافظه و حافظافراد آغاز حرکت خودشان رتاثیر داروی ضد تشنج سدیم نوروپلاستیسیتی چیستارتباط میکروب روده و پارخواندن ، یکی از شستشو دهنهزینه ای که برای اندیشیدبحثی در مورد نقش ویتامينروش مقابله مغز با محدودیکشف مکانیسم عصبی خوانش پساخت شبکه عصبی مصنوعی با مخچه ، فراتر از حفظ تعادلامیوتروفیک لترال اسکلروتاثیر درجه حرارت بر عملکچیزی خارج از مغزهای ما نیارتباط چاقی و کاهش قدرت بخواب سالم عامل سلامتیهستي مادي ای که ما کوچکتربحثی جالب درباره محدودیتروش های صرفه جویی در ایجاکشف مکانیسمی پیچیده در بسریعترین کامپیوتر موجودمخچه ابزاري که وظیفه آن فامگا سه عامل مهم سلامتتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه مغز پیش انسان یا همارتباط شگفت مغز انسان و فخواب سالم عامل سلامتی و یهستی ما پس از شروعی چگال بحثی در مورد نقش کلسیم و روش هایی ساده برای کاهش اکشف ارتباط جدیدی از ارتبسردرد و علتهای آنمدارک ژنتیکی چگونه انسانامروز دانش ژنتیک هیچ ابهتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه هموساپينس بر زمین ارتباط شگفت انگیز مغز انخواب عامل دسته بندی و حفطویتامین E برای فعالیت صحبحثی در مورد عملکرد لوب فروش صحبت کردن در حال تکامگنجینه ای به نام ویتامین سردرد تنشنمرگ انتقال است یا نابود شانگشت نگاری مغز نشان میدتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه آن شکری که می خوریمارتباط غیرکلامی بین انساخودآگاهی و هوشیاريویتامین E در چه مواد غذایبحثی درباره هوش و تفاوتهروشهای نو در درمان دیسک بگامی در درمان بیماریهای سرعت فکر کردن چگونه استمزایای شکلات تلخ برای سلاندوهگین نباش اگر درب یا تاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه جمعیت های بزرگ شکل ارتروز یا خوردگی و التهاخودآگاهی و هوشیاريویتامین دی گنجینه ای بزربحثی درباره هوش و تفاوتهروشهای شناسایی قدرت شنواگاهی لازم است برای فهم و شنا در ابهای گرم جنوب نیمشکلات نخاعیانسان جدید از چه زمانی پاتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه جمعیت های بزرگ شکل ارزش حقیقی زبان قسمت اولدلایلی که نشان میدهد ما ب