دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

اولین هیبرید بین انسان و میمون

اولین هیبرید بین انسان و میمون در چین!

ادغام بین دو گونه مختلف، به دلیل عدم امکان زاد و ولد بین آنها مشکل است ولی این ادغام دروازه مهمی را به روی تکامل و ارتقای بیشتر میگشاید. در مقالاتی در همین کانال، در مورد سیر تکامل مغز پیشینیان انسان، بیان شد ازدواج بین گونه ای مثلا بین نئاندرتال و مشابهان انسان جدید، نقش مهمی را در پیشبرد سیر تکامل مغز انسان به مرحله کنونی داشته است. ولی امروز این ادغام بعید است زیرا گونههای نزدیک به انسان از میان رفته اند.

از طرف دیگر توسعه علوم و پزشکی و کشف روش های پیشگیری بیماری ها باعث شده است انتخاب طبیعی مانند گذشته نتواند در تکامل و گزینش های طبیعی وارد شود، ولی راه دیگری هنوز ممکن است و آن، انتخابی فراتر از انتخاب طبیعی و گزینش خاص به هوشمندی انسان از طریق ایجاد جهش مصنوعی به وسیله مهندسی ژنتیک و یا ادغام مصنوعی ژنهای انسان و گونه دیگری در آزمایشگاه های دانشمندان زیست شناس تکاملی است.

تکامل و فرگشت سه پایه اساسی دارد:
1- تفاوت ها و تمایزها
2- زاد و ولد
3-انتخاب طبیعی

هر چه تفاوت ها و تمایزها بیشتر باشد، دست انتخاب طبیعی در گزینش فرد سازگارتر با طبیعت بیشتر خواهد بود. از این رو تمایزها و تفاوتها نقش بسیار مهمی را در تکامل، بازی میکند. و ازدواج بین گونه ای با ایجاد تنوع و گوناگونی بیشتر میتواند به این فرایند کمک کند، ولی باید چنین ازدواجی ممکن و مقبول دوطرف باشد در حالی که اصلا چنین ازدواجی در حال حاضر ممکن نیست و علاقه ای هم در میان انسان ها برای چنین ازدواجی نیست، ولی توسعه مهندسی ژنتیکی میتواند چنین ادغامی را میان دو گونه ممکن کند؛ به خصوص گونه های نزدیک به هم مانند انسان و نخستی ها.

جهش راهی برای ایجاد تمایز بیشتر است ولی طبیعت، طی تکامل، علاوه بر جهش های کور و غیر کور، راه بهتر و مفیدتری را در ایجاد تمایز بیشتر در فرزندان ایجاد کرده است و آن، ازدواج و زاد و ولد جنسی است طی این فرایند تغییرات بسیاری در ژنوم فرزند ایجاد میشود؛ به طوری که ژنهای فرزند نه مانند ژنوم مادر است نه مانند ژنوم پدر. و ژنوم فرزندان هیچ کدام مانند دیگری نیست.

(تکامل، از توسعه ی ابزار هوشمندی برتر دست نمی کشد تا هنگامی که ابزار برتر هوشمندی و دستاوردهای آن، به سطحی برسند که خود، روند تکامل خویش را متوقف سازند، همان گونه که برای انسان امروزی پیش آمده است؛ زیرا ما روند تکامل را تقریبا حداقل در رابطه با خودمان متوقف ساخته ایم.

یکی از مهمترین دلایل توقف تکامل گونه ی ما توسط خودمان، همان ابزار هوشمندی برتری است که در اختیار داریم؛ زیرا این ابزار، توانمندی هایی در اختیار ما قرار داده که به بیشتر افراد گونه ی ما، اجازه ی بقا و زاد و ولد می دهد. بنابراین قانون انتخاب طبیعی دیگر تسلطی بر ما ندارد که بخواهد روند تکامل ما و پیشرفت ابزار هوشمندی برتری که در اختیار داریم را استمرار بخشد.

تنها یک راه برای پیشرفت ابزار هوشمندی ای- که در اختیار داریم- باقی می ماند و آن، روند جهش ژنتیکی مصنوعی است یا به عبارت دیگر اینکه ما خودمان ترکیب ژنتیکی مان را برای تولید مردمانی مثلا با مغزهای باهوش تر دستکاری کنیم.

کتاب توهم بی خدایی_ نوشته احمدالحسن_ فصل چهارم)

در حال حاضر تلاش اصلی برای تولید جنین هیبریدی، استفادهای از اندام های آن، برای پیوند است ولی در آینده، چنین پژوهش هایی میتواند کمک کند تکامل متوقف شده مغز انسان- که در سایه پژوهش ها و پیشرفت علوم به دست آمده است- دوباره به جریان بیفتد.

یک تیم بین المللی از پژوهشگران، جنین هایی را ساخته اند که دارای سلولهای انسانی و میمونی با هم است. پروژه مورد بحث، در چین انجام شد و در آمریکا که طرح آن ریخته شده بود به دلایل قانونی انجام نشد.

نهایتا قصد آنها تولید اندام برای پیوند به انسان است.جوان کارلوس ایسپیزپا بلمونتهاز موسسه سالک با دانشمندان دیگری از موسسه خود این کار را رهبری میکرد. آن ها میخواستند شیمبرایعنی گونه ای- که دارای سلولهای دو یا سه گونه مختلف است- تولید کنند تا بتوانند اندام انسانی تولید کنند. آزمون مشابهی روی خوک و گوسفند، با چالش هایی مواجه شد. زیرا حیوانات از نظر ژنتیکی از انسان دور هستند. پس نخستی ها برای این کار بسیار بهتر هستند.

پابلو رس از دانشگاه کالیفرنیا- که روی شیمبر خوک و انسان کار میکرد- میگوید: سلولهای انسان به بافت چنین جنینی میچسبند و بسیار کم وارد ساختمان بدن جنین میشوند و یک سلول انسان در کنار یکصد سلول خوک قرار میگیرد.

رس در گفتگو با گروه تکنولوژی MIT ادامه میدهد که او هیچگاه روی میمون ها برای تولید اندام انسانی فکر نکرده بود. اندام های آنها بسیار کوچک است و زمانی طولانی برای تکامل آنها لازم است.

موسسه بین المللی سلامت، استفاده از اندام های جنین های ادغام شده انسان و میمون را ممنوع کرده است. در چین در جایی

که ایسپیزپا بلمونته کار میکند، چنین محدودیتی نیست. محل اصلی بحث آن است که رشد سلول انسانی به سوی اندام هدف دشوار است.

یک هیبرید انسان و حیوان باید بتواند چیزی شبیه سیستم عصبی انسان تولید کند که بتواند باعث آگاهی شود و رفتارهای انسانی ایجاد کند ولی مسائل قانونی بسیار است. تا امروز جنین ادغام شده انسان و میمون فقط چند هفته توانسته است دوام بیاورد و این، قبل از تشکیل اندامهاست. استرلا نونزنورولوژیست در دانشگاه کاتولیک مورسیا میگوید: در هیچ مورد این جنین ها به سن تولد نرسیدند..

بووین لاول لادجزیست شناس تکاملی از موسسهفرانسیس کریک لندن میگوید: من تصور نمیکنم این کار مشکل قانونی داشته باشد زیرا به مرحله تولید سیستم عصبی مرکزی بزرگ نمی رسد و فقط با یک توده سلولی مواجه هستیم.

او ادامه میدهد: اگر اجازه دهیم این حیوانات بزرگتر شوند و سیستم عصبی مرکزی برجسته ای پیدا کنند، مشکل قانونی وجود دارد.

در جولای، پژوهشگران ژاپنی از جملههیرومیتسو ناکوچیو دانشگاه استانفورد اجازه تولید هیبرید انسان و میمون را پیدا کردند تا اندامی برای دیگران تولید کنند. قبلا تولید جنین انسان وحیوان با عمر بیش از چهارده روز ممنوع بود و فقط امکان کاشت آن در رحم جایگزین بود ولی با اینکه اکنون در ژاپن، این عمل قانونی شده است به نظر نمی رسد به این زودی ادغام بین آنان و میمون، قابلیت حیات و تولد پیدا کند.

جون وو- که در دانشگاه مرکز پزشکی جنوب غربی تگزاس روی شیمبر انسان وحیوان، کار میکند- میگوید: شیمبر انسان و خوک یا گوسفند مناسب نیست زیرا خیلی زود سلول های انسانی حذف میشود. جدا شدن انسان و میمون هم حدود 30 تا 40 میلیون سال قبل اتفاق افتاده است و این هم معلوم نیست، به نتیجه برسد. علاوه بر از تولید اندام، این پژوهش میتواند به سوالاتی در مورد فاصله های تکاملی بین موجودات پاسخ دهد. همچنین می تواند نمونه های حیوانی بهتری نسبت به قبل در مورد بیماری های انسانی تهیه کند.

نونزمیگوید: نتیجه نهایی، تولید اندام برای پیوند است ولی این فرایند برای دانشمندان جذابیت های دیگری هم دارد...

https://www.the-scientist.com/news-opinion/first-humanmonkey-chimeras-developed-in-china--66231

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
داروی جدید s3 در درمان ام ویتامین E برای فعالیت صحبا هوش مصنوعی خودکار روبرمز جهان خاصیت فراکتالکاش شرف اجباری بود یا حتیتلاشی تازه برای گشودن معزبان، نشان دهنده ی سخنگو آیا هشیاری کوانتومی وجودتاثیر گیاه خواری بر رشد وقانون گذاری و تکاملمغز و اخلاقشاید گوشی و چشمی، آماده شاولین مورد PML به دنبال تکجنگ داده هامیگرن شدید قابل درمان اسچیزی منتظر شناخته شدناختلالات مخچهحس و ادراک قسمت سومهنر، پر کردن است نه فحش داز خود رها شوداروی ضد تشنج توپیراماتواقعیت های متفاوتبارداری بدون رحمروبات های ریز در درمان بیکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتنها مانع در زندگی موارد سلول های بنیادی منابع و اآیا جهش های ژنتیکی، ویروتاثیر حرکات چشم بر امواج قطار پیشرفتمغز بیش از آنچه تصور میشوشربت ضد خلطایمپلانت مغزی کمک میکند جهان هایی در جهان دیگرما بخشی از این جهان مرتبطچگونه جمعیت های بزرگ شکل ارتباط متقابل با همه ی حیخلاصه ای از مطالب همایش مهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از سلول های بنیادر والنتاین کتاب بدید همواکسن اسپایکوژن ضد کرونابحثی درباره هوش و تفاوتهروشهای نو در درمان دیسک بگیاه خواری و گوشت خوار کدتو باید نیکان را به دست بسندرم پیریفورمیسضرب المثل یونانیآب زندگی است قسمت سومتاثیر درجه حرارت بر عملکلزوم سازگاری قانون مجازانفرت، اسیب به خود استایا تکامل هدفمند استجهانی در ذهنمباحث مهم حس و ادراکنگاهت را بلند کنارزش حقیقی زبان قسمت سومخوشبختی دور از رنج های مهوش مصنوعی از عروسک بازی اضطراب و ترسدرمان های علامتی در ام اسرژیم های غذایی و نقش مهم ورزش بهترین درمان بیش فعبرنامه ی مسلط ژنها در اختپل جویی اصفهانتومورهای ستون فقراتسیاهچاله ها، دارای پرتو عقل سالمآسیب روانی شبکه های اجتمتاثیر سلامت دستگاه گوارشمنابع انرژی از نفت و گاز نقش پیش زمینه ها و اراده اگر خواهان پیروزی هستیجاذبهخطا در محاسبات چیزی کاملمدیون خود ناموجودچت جی پی تیهوش مصنوعی در کامپیوترهابلوغ چیستدرمان سرگیجه بدون نیاز براست دستی و چپ دستییادگرفتن، آغاز حرکت است پیوند اندام حیوانات به اتوانایی مغز و دیگر اجزای سانسور از روی قصد بسیاری افراد آغاز حرکت خودشان رتبر را بردارعوامل موثر در پیدایش زبامناطق خاص زبان در مغزنقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقا از نخستین همانحقیقت تنها چیزی است که شااز نظر علم اعصاب یا نرووسدهن، بزرگترین سرمایههوش عاطفی قسمت دهمبه دنبال رستگاری باشدرک حقیقت نردبان و مسیری کل اقیانوس در یک ذرهبررسی مغز با امواج مادون زمان و صبرپارادوکس ها در علمتکینگیفناوری هوش مصنوعی نحوه خمرگ و میر بسیار بالای ناشستون فقرات انسان دو پا جلالتهاب شریان تمپورالتراشه ی بیولوژِیکعشق درونی به یگانگی خلقتمنبع هوشیاری کجاست قسمت نمیتوان بر سیاه سیاه نوشابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاست نسبیت عام از زبان دکتر براز تکینگی تا مغز از مغز تدین، اجباری نیستهیچ وقت خودت را محدود به بیمار مرکز تنفس سلولیدردهای سال گذشته فراموش کنترل همجوشی هسته ای با هبشریت از یک پدر و مادر نیزندگی، مدیریت انرژیپرسشگری نامحدودتکامل زبان انسان از پیشیفرگشت و تکامل تصادفی محض مسئولیت در برابر محیط زیسردرد به دلیل مصرف زیاد مانواع سکته های مغزیتصویر زیبا از سلولمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنهایت معرفت و شناخت درک عابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت 74هفت سین یادگاری از میراث از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان پاسخ کوانتومی هرچیز با یک تاب تبدیل به بیماری دیستروفی میوتونیذهت را روی چیزهای مفید متکیهان خود را طراحی میکندتفاوت ارباب و رهبر حقیقیزبان متغیرآواز خواندن در قفس، نشانتاثیر مشاهده بر واقعیت بفشار و قدرتمعجزه های هر روزهشواهدی از نوع جدیدی از حاانسولین هوشمندتغییر دادن ژنها آیا روزی مهندسی ژنتیک در حال تلاش نوار عصب و عضله تعیین محلاثرات فشار روحی شدیدحس و ادراک قسمت هشتمهمیشه، آنطور نیست که هستاز تکینگی تا مغز- از مغزتهمکاری یا رقابتاز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید لنفوم و لوکمیویتامین E در چه مواد غذایبا هر چیزی که نفس می کشد مرنگ کردن، حقیقت نیستکتاب گران و پرهزینه شد ولتلاشی جدید در درمان ام اسزبان، وسیله شناسایی محیطآیا واکنش های یاد گرفته وتاثیر گیاه خواری بر رشد وقانون جنگلمغز و سیر تکامل ان دلیلی شاید درست نباشداولین مورد پیوند سر در انجنبه های موجی واقعیتمیدان مغناطيسي زمین بشر چیزی خارج از مغزهای ما نیاختلالات حرکتی در انسانحس و ادراک قسمت سی و هشتمهوموارکتوس ها ممکن است داز درخواست ها جدا شوداروی ضد جنون در درمان تیواقعیت و مجازبازگشایی مجدد مطب دکتر سروبات کیانکشتن عقیده ممکن نیستتنها در برابر جهانسلول های بدن تو پیر نیستنآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجتاثیر دوپامین و سروتونینلمس کوانتومیمغز برای فراموشی بیشتر کشش مرحله تکامل چشمایمپلانت نخاعی میتواند دجهان یکپارچهما تحت کنترل ژنها هستیم یچگونه جمعیت های بزرگ شکل ارتباط چاقی و کاهش قدرت بخلاصه ای از درمان های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی استیفن هاوکینگ در مورد هدر یک فراکتال هر نقطه مرکواکسن دیگر کرونا ساخته شبحثی درباره هوش و تفاوتهروشهای شناسایی قدرت شنواگیرنده باید سازگار با پیتو تغییر و تحولیسندرم پس از ضربه به سرضررهای مصرف شکر و قند بر آب، زندگی است(قسمت پنجم)تاثیر درجه حرارت بر عملکلزوم عدم وابستگی به گوگل نقاشی هایی با بوی گذشته یایجاد احساساتجهان، تصادفی نیستمبتکران خودشکوفاچالش هوشیاری و اینکه چرا ارزش خود را چگونه میشناسخانه ی تاریکهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاع رسانی اینترنتیدرمان ژنتیکی برای نوآوریرژیم های غذایی و نقش مهم ورزش در کمر دردبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱پل خواجو اصفهانتوهم فضای خالیسیاهچاله و تکینگی ابتدایعقلانیت بدون تغییرآسیب عصب پا به دنبال اعتیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیمنابع انرژی از نفت و گاز نقش آتش در رسیدن انسان بهاپل ویژن پرو در تشخیص بیمجاذبه و نقش آن در شکلگیریخطای ادراک کارمامدیریت اینترنت بر جنگچت جی پی تیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبلعیدن ستاره توسط سیاهچادرمان سرگیجه بدون دارورجزخوانی هایی که امروز بیادآوری خواب و رویاپیوند سر آیا ممکن استتوازن مهمتر از فعالیت زیسانسور بر بسیاری از حقایافراد بی دلیل دوستدار تو تحریک عمقی مغزعوامل ایجاد لغت انسانی و مناطق خاصی از مغز در جستجنقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقا از نخستین همانحقیقت خواب و رویاچرا مغزهای ما ارتقا یافت از نظر علم اعصاب اراده آزدو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوش عاطفی قسمت دومبه زودی شبکه مغزی به جای درک دیگرانکلمات بلند نه صدای بلندبررسی و اپروچ جدید بر بیمزمان واقعیت است یا توهمپاسخ گیاهان در زمان خوردتکامل فردی یا اجتماعیفیلمی بسیار جالب از تغییمرگ و سوال از قاتلستارگانی قبل از آغاز کیهامواجی که به وسیله ی ماشیتربیت کودکان وظیفه ای مهعشق، شلوغ کردن نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت53نمای موفقیتابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاست چسبیدن به خود، مانع بزرگ از تکینگی تا مغز از مغز تدیوار همه اش توهم بودهیچ کاری نکردن به معنی چیبیماری لبر و نابینایی آندردی که سالهاست درمان نشکنترل جاذبهبعد پنجمزندان ذهنیآلودگی هوا چالش قرن جدیدتکامل ساختار رگهای مغزی فراموش کارها باهوش تر هسمستند جهان متصلسردرد تنشنانیس بی کسانتصویر زیبای اصفهانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنهایت در بی نهایتابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت 75هم نوع خواری در میان پیشیاز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان اولین سلول مصنهز ذره، یک دنیاستبیماری سلیاکذخیره ی شگفت انگیز اطلاعکیهانِ هوشیارِ در حال یاتفاوتهای جنسیتی راهی برازبان مشترک ژنتیکی موجوداآینه در اینهتاثیر نگاه ناظر هوشیار بفضا و ذهن بازمعجزه ی چشمشواهدی از دنیسوان(شبه نئانسان قدیم در شبه جزیره عتغییر زودتر اتصالات مغزیمهندسی بدننوبت کودکاناثرات مفید قهوهحس و ادراک قسمت هشتاد و ناثرات مفید روزه داریحس و ادراک قسمت هشتاد و شهمانند سازی در انساناز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید میاستنی گراویویتامین کابا آتش، بازی نکن و بعد از رنگین کمانکتاب زیست شناسی باورتمایل زیاد به خوردن بستنزدودن نقص از هوش مصنوعیآیا یک، وجود داردتاثیر گیاه خواری بر رشد وقانون جنگلمغز کوانتومیشایسته نیست در جیب خود قراولین هیبرید بین انسان و جنسیت و تفاوت های بیناییمیدان های مغناطیسی قابل چیزی شبیه نور تو نیستاختلالات صحبت کردن در انحس و ادراک قسمت سی و ششمهورمون شیرساز یا پرولاکتاز روده تا مغزدارویی خلط آورواقعیت و انعکاسبازگشت از آثار به سوی خداروح در جهانی دیگر استگل خاردار، زیباستتنهاییسلول بنیادی و ای ال اسآیا خداباوری محصول تکاملتاثیر دپاکین بر بیماری ملووفلوکساسینمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ششمین کنگره بین المللی سایمان به رویاجهان یکپارچهمانند آب باشچگونه حافظه را قویتر کنیارتباط هوش ساختار مغز و ژخم شدن فضا-زمانهوش مصنوعی از عروسک بازی استیفن هاوکینگ در تفسیر در کمتر از چند ماه سوش جدواکسن دیگری ضد کرونا از دبحثی درباره هوش و تفاوتهروشی برای بهبود هوش عاطفگالکانزوماب، دارویی جدیتو جهانی هستی که خودش را سندرم جدایی مغزضررهای شکر بر سلامت مغزآتاکسی فریدریشتاثیر درجه حرارت بر عملکمقاومت به عوارض فشار خون چقدر به چشم اعتماد کنیمایران بزرگجهش های ژنتیکی مفید در سامجموعه های پر سلولی بدن مچالش هوشیاری و اینکه چرا از فرد ایستا و متعصب بگذرخانواده پایدارهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعات حسی ما از جهان، چدرمان پوکی استخوانرژیم ضد التهابیوزن حقیقی معرفت و شناختبرین نت به جای اینترنتپلاسمای غالبتوهم فضای خالی یا توهم فضسیاهچاله ی منفرد یا سیاهعقیده ی بی عملآسانی موفقیتتاریک ترین بخش شبمنابع انرژی از نفت و گاز نقش انتخاب از طرف محیط، ناپی ژنتیکجبران از دست رفته هاخطای حسمداخله ی زیانبار انساننتایج نادانی و جهلهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبنی عباس، ننگی بر تاریخدرمان سرطان با امواج صوتبرخی اثرات مضر ویتامین درحم مصنوعیپیوند سر، یکی از راه حلهاتوسعه هوش مصنوعی قادر اسساهچاله ها تبخیر نمیشودافزایش قدرت ادراکات و حستحریک عمقی مغز در آلزایمعواملی که برای ظهور لغت امنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش سجده بر عملکرد مغزابزار بقا از نخستین همانحقیقت در علم، هرگز نهایی چرا ویروس کرونای دلتا وااز نظر علم اعصاب اراده آزدو بیماری روانی خود بزرگ هوش عاطفی قسمت سومبه زیر پای خود نگاه نکن بدرک درست از خود و هوشیاریکلوزاپین داروی ضد جنونبررسی ژنها در تشخیص بیمازمان پلانکپختگی پس از چهل سالگي به تکامل مادی تا ابزار هوشمفیروز نادریمرگ انتقال است یا نابود شسخن نیکو مانند درخت نیکوامیوتروفیک لترال اسکلروترجمه ای ابتدایی از اسراعصب حقوق نورولوومنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمنمایش تک نفرهابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاستنسبت ها در کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تدیوار، از ابتدا توهم بودهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبیماری های میتوکندریدرس گرفتن از شکست هاکندر در بیماریهای التهاببعد از کرونازونیسومایدآلودگی هوا و ویروس کروناتکامل شناخت انسان با کشففراموشی همیشه هم بد نیستمشکل از کجاستسردرد سکه ایانگشت ماشه ایتصویربرداری فضاپیمای آممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنهادینه سازی فرهنگ اختلاابزارهای پیشرفته ارتباط حس و ادراک قسمت 78همه چیز موج استاز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان تغییر میدان مغهزینه ای که برای اندیشیدبیماری ضعف عضلات نزدیک بذره ی معین یا ابری از الککیست هیداتید مغزتقلید مرحله ای نسبتا پیشزبان چهار حرفی حیات زمینآیندهتاثیر نگاه و مشاهده ناظر فضای قلب منبع نبوغ استمعجزه ی علمشیشه ی بازالتی و سیلیکونانسان میوه ی تکاملتغییر عمودی سر انسان از پمهربانی، شرط موفقیتنور از عمق تاریکیموفقیت هوش مصنوعی در امتنور دروناثرات مضر ماری جواناحس و ادراک قسمت پنجمهمجوشی هسته ای، انرژِی باز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید آلزایمرویتامین کا و استخوانبا تعمق در اسرار ابدیت و رهبر حقیقیکتاب طبیعت در قالب هندسهتمایز یا کشف یگانگیسفر فقط مادی نیستآیا کیهان می تواند یک شبیتاثیر گیاه خواری بر رشد وقانونمندی و محدودیت عالممغز آیندگان چگونه است ؟شادی، پاداش انجام وظیفهاولین تصویر در تاریخ از سجنسیت و تفاوت های بیناییمیدان های کوانتومی خلانکاتی در مورد تشنجاختلالات عضلانی ژنتیکحس و ادراک قسمت سیزدهمهوش فوق العاده، هر فرد اساز سایه بگذردارویی ضد بیش فعالی سیستواقعیت تقویت شدهبازگشت به ریشه های تکاملروح رهاییگل درون گلدانتنهایی رمز نوآوری استسلول عصبی شاهکار انطباق آیا دلفین ها می تواند از تاثیر داروهای ضد التهاب لوب فرونتال یا پیشانی مغمغز بزرگ چالش است یا منفعصبور باشاین پیوند نه با مغز بلکه جهان کنونی و مغز بزرگتریماه رجبنگاه من، نگاه تو و یا حقیارتباط پیوسته ی جهانخونریزی مغز در سندرم کووهوش مصنوعی از عروسک بازی استخوان های کشف شده، ممکدر آرزوهایت مداومت داشتهواکسن سرطانبحثی درباره احساسات متفاروشی جدید در درمان قطع نخگام کوچک ولی تاثیرگذارتو جدای از کیهان نیستیسندرم دزدی ساب کلاوینضعیف و قویآتاکسی مخچه ای خودایمنتاثیر درجه حرارت بر عملکمقایسه رقابت و همکارینقش قهوه در سلامتیایرادهای موجود در خلقت بجهش های ژنتیکی غیر تصادفمجرم، گاهی قربانی استچالش هوشیاری و اینکه چرا از مخالفت بشنوخار و گلهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعاتی عمومی در مورد مدرمان پوکی استخوانرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ووزوز گوشبرای یک زندگی معمولیپمبرولیزوماب در بیماری چتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)سیاهچاله ی تولید کنندهعلم و ادراک فقط مشاهده ی آشنا پنداریمنابع انرژی از نفت و گاز نقش اتصالات بین سلولهای ابتدا سخت ترین استجدا کردن ناخالصی هاخطر آلودگی هوامدارک ژنتیکی چگونه انساننجات در راستگوییهوش مصنوعی درمانگر کامپیبه قفس های سیاهت ننازدرمانهای بیماری پارکینسبرخی اختلالات عصبی مثانهرحم مصنوعیپیوندهای پیچیده با تغییرتوسعه برخی شغل ها با هوش سایه ی هوشیاریافزایش مرگ و میر سندرم کوتداوم مهم است نه سرعتعوارض ازدواج و بچه دار شدمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین همانحقیقت راستین انسان علم بچرا پس از بیدار شدن از خواز واقعیت امروز تا حقیقتدو بار در هفته ماهی مصرف هوش عاطفی قسمت ششمبه سیاهی عادت نکنیمدرک عمیق در حیواناتکلید نزدیک و نگاه تو بر فبررسی بیماری التهابی رودزمان به چه دلیل ایجاد میشپدیده خاموش روشن در پارکتکامل مداومفیزیک مولکولها و ذرات در مرگ تصادفیسخن و سکوتامید نیکو داشته باش تا آنترس و آرمان هاعصب سیاتیکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچند نرمش مفید برای کمردرابزار بقای موجود زنده از حافظه ی هوش مصنوعینسبت طلایی، نشانه ای به ساز تکینگی تا مغز از مغز تدید تو همیشه محدود به مقدهیچ کس حقیقت را درون مغز بیماری های مغز و اعصاب و دست و پا زدن در سایه؟کندر علیه سرطانبعد از کرونازونا به وسیله ویروس ابله آلودگی هوا و پارکینسونتکامل، نتیجه ی برنامه ریفراموشی و مسیر روحانیمشکلات نخاعیسردرد عروقی میگرنانگشت نگاری مغز نشان میدتصور از زمان و مکانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچهار میلیارد سال تکامل بابزارهای بقا از نخستین هحس و ادراک قسمت 82همه چیز و هیچ چیزاز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان روش هاي جدیدی هزینه سنگین انسان در ازابیماریهای تحلیل عضلانی اذرات کوانتومی زیر اتمی قکیست کلوئید بطن سومتقلید از روی طبیعتزبان نیاز تکاملی استآینده ی انسان در فراتر ازتاثیر نگاه انسان بر رفتاقفس ذهنمعجزه ی علم در کنترل کرونشکل های متفاوت پروتئین هانسان ها می توانند میدان تغییرات منطقه بویایی مغزموفقیت در تفکر استنوروفیبروماتوزاجزای پر سلولی بدن انسان حس و ادراک قسمت پنجاههمراه سختی، اسانی هستاز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید ای ال اسویتامین کا در سبزیجاتبا خدا باشروی و منیزیم در تقویت استکتاب، سفری به تاریختمدن قدیمی ای در جنوب ایرسفر نامه سفر به بم و جنوب آیا گذشته، امروز وآینده تاثیر گیاه خواری بر رشد وقارچ بی مغز در خدمت موجودمغز اندامی تشنه ی انرژی اشب سیاه سحر شوداولین دارو برای آتاکسی فجهل مقدسمیدان بنیادین اطلاعاتچگونه مولکول های دی ان ایاختراع جدید اینترنت کوانحس و ادراک قسمت ششمهوش مصنوعی می تواند بر احاز علم جز اندکی به شما داداستانها و مفاهیمی اشتباواقعیت خلا و وجود و درک مبازخورد یا فیدبکروزه داری متناوب، مغز را گل زندگیتنبیه چقدر موثر استسلول عصبی، در محل خاص خودآیا دلفین ها میتوانند باتاثیر داروی ضد تشنج سدیم لوتیراستاممغز بزرگ چالشهای پیش روصبر لازمه ی پیروزی استاین اندوه چیستجهان کاملی در اطراف ما پرماپروتیلیننگاه مادی غیر علمی استارتباط انسانی، محدود به خواندن ، یکی از شستشو دهنهوش مصنوعی از عروسک بازی استروژن مانند سپر زنان ددر آسمان هدیه های نادیدنواکسن سرطانبحثی درباره احساساتی غیرروشی جدید در درمان نابینگامی در درمان بیماریهای تو دی ان ای خاص ميتوکندريسندرم سردرد به دلیل افت فطلوع و حقیقتآتش منبع انرژیتاثیر درجه حرارت بر عملکمقابله ی منطقی با اعتراضنقش مهاجرت در توسعه نسل اایستادن در برابر آزادی بجهش تمدنی عجیب و شگفت انسمحل درک احساسات روحانیچالش هوشیاری و اینکه چرا از نخستین همانند سازها تخارق العاده و استثنایی بهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعاتی عمومی در مورد مدرمان ام اس(مولتیپل اسکلرژیم غذایی ضد التهابیوسواس، بیماری استبرای پیش بینی آینده مغز دپنج اکتشاف شگفت آور در موتوهم چیستسیاره ی ابلهانعلم و روحآشنا پنداریمنابع انرژی از نفت و گاز نقش تیروئید در تکامل مغزابتدایی که در ذهن دانشمنجدایی خطای حسی استخطرات هوش مصنوعیمروری بر تشنج و درمان هاینخاع ما تا پایین ستون فقرهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبه مغز خزندگان خودت اجازدرماندگی به دلیل عادت کریاری خدا نزدیک استبرخی اصول سلامت کمررسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرپیوندی که فراتر از امکانتوصیه های سازمان بهداشت سایه را اصالت دادن، جز فرافزایش سرعت پیشرفت علوم تداخل مرزها و صفات با بینعید نوروز مبارکمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین همانحقیقت غیر فیزیکیچرا ارتعاش بسیار مهم استاز کجا آمده ام و به کجا میدو برابر شدن خطر مرگ و میهوش عاطفی بیشتر در زنانبه سخن توجه کن نه گویندهدرگیری قلب در بیماری ویرکلام و زبان، گنجینه ای بسبررسی سیستم تعادلی بدن ازمان شگفت انگیزپروژه ی ژنوم انسانیتکامل چشمفیزیک هوشیاریمرگی وجود نداردسخن پاک و ثابتامید نجاتتسلیم شدن از نورون شروع معضلانی که طی سخن گفتن چقدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچند جهانیابزار بقای موجود زنده از حافظه انسان و حافظه ی هوشنشانه های گذشته در کیهان از تکینگی تا مغز از مغز تدیدن خدا در همه چیزهیچ اندر هیچبیماری وسواسدست کردن در گوشکوچ از محیط نامناسببعد از کرونا دلخوشی بیهوزیان غذاهای پرچربآلزایمرتکثیر سلول در برابر توقف فراموشی آرمانمشکلات بین دو همسر و برخیسرطان کمیت گراییانتقال ماده و انرژیتصادف یا قوانین ناشناختهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچهار ساعت پس از کشتار خوکابزارهای بقا ازنخستین همحس و ادراک قسمت 87همه چیز کهنه میشوداز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان روشی برای تبدیهزاران سال چشم های بینا وبیماری، رساله ای برای سلذرات کوانتومی زیر اتمی قکپسول ژری لاکتتقلید از طبیعتزبان و کلمه حتی برای کسانآینده ی علم و فیزیک در60 ثتاثیر نگاه انسان بر رفتاقفس را بشکنمعجزه در هر لحظه زندگیشکل پنجم مادهانسان یک کتابخانه استتغییرات مغز پس از 40 سالگیمولکول ضد پیرینورون هاي مصنوعی می تواناجزایی ناشناخته در شکل گحس و ادراک قسمت پنجاه و یهمراهی میاستنی با برخی ساز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید برای میاستنی ویتامین بی 12 در درمان دردبا طبیعت بازی نکنرویا و واقعیتکتابخانهتمدن پیشرفته ی پیشینیانسفر به مریخ در 39 روزآیا پیدایش مغز از روی تصاتاثیر گیاه خواری بر رشد وقبل از آغازمغز انسان ایا طبیعتا تماشبیه سازی میلیون ها جهان اولین دروغجهان فراکتالمیدازولام در درمان تشنج چگونه میتوان با قانون جنادامه بحث تکامل چشمحس و ادراک قسمت شصت و هشتهوش مصنوعی و کشف زبان هایازدواج های بین گونه ای، ردخالت در ساختار ژنهاوالزارتان داروی ضد فشار بازسازي مغز و نخاع چالشی روزه داری و التهاب زیانبگلوله ی ساچمه ایتهدیدهای هوش مصنوعیسلولهای ایمنی القا کنندهآیا دست مصنوعی به زودی قاتاثیر درجه حرارت بر مغزلوزالمعده(پانکراس)مصنوعمغز بزرگ و فعال یا مغز کوصبر و واقعیتاین ایده که ذرات سیاهچالجهان پیوستهماجرای جهل مقدسنگاه محدود و تک جانبه، مشارتباط از بالا به پایین مخواب سالم عامل سلامتیهوش مصنوعی از عروسک بازی اسرار آفرینش در موجدر آستانه ی موج پنجم کوویواکسن ضد اعتیادبخش فراموش شده ی حافظهروشی جدید در درمان سکته مگامی در درمان بیماریهای تو در میانه ی جهان نیستی سوپاپ ها یا ترانزیستورهاطلای سیاهآثار باستانی تمدن های قدتاثیر درجه حرارت بر عملکمقابله با کرونا با علم اسنقش میدان مغناطیسی زمین اکنون را با همه ی نقص هایجهشهای مفید و ذکاوتی که دمحل درک احساسات روحانی دچالش کمبود اندام برای پیاز نخستین همانند سازها تخبر مهم تلسکوپ هابلهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتقاد اشتباه، نتیجه ی ندرمان تومورهای مغزی با ارژیم غذایی ضد دردیک پیام منفرد نورون مغزی برای اولین بار دانشمندانپول و شادیتوهم و خیالسیاره ابلهانتاریکی من و تو و گرد و غباعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهمنابع انرژی از نفت و گاز نقش حفاظتی مولکول جدید دابتذال با شعار دینجریان انرژی در سیستم های دفاع از پیامبرمرکز هوشیاری، روح یا بدن نخستین تمدن بشریهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبه نقاش بنگردرها بسته نیستژن همه چیز نیستبرخی اطلاعات روانشناسی مرساناها و ابر رساناها و عپیوستگی همه ی اجزای جهانتوصیه های غیر دارویی در سساخت سلول عصبی حتی پس از افسردگی و اضطراب در بیماترقی واقعی یا شعار ترقیعامل کلیدی در کنترل کارآمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین همانحقیقت غیر قابل شناختچرا بیماری های تخریبی مغاز کسی که یک کتاب خوانده دو برابر شدن خطر مرگ و میهوش عاطفی در زنان بیشتر ابهبود حافظه پس از رخدادهدرگیری مغز در بیماری کویکلام، در تحولی شگفت آور ببررسی علل کمر درد در میانزنان باهوش ترپروژه ی ژنوم انسانیتکامل و ارتقای نگاه تا عمفیزیک و هوشیاریمراحل ارتقای پله پله کیهسختی ها رفتنی استامید جدید بر آسیب نخاعیتست آر ان اس دز میاستنی گغم بی پایانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچند جهانیابزار بقای موجود زنده از حباب های کیهانی تو در تونشانه های پروردگار در جهاز تکینگی تا مغز از مغز تدیدگاه نارسای دوگانه ی مهیچگاه از فشار و شکست نتربیماری کروتز فیلد جاکوبدست آسمانکوچک شدن مغز از نئاندرتابعد از کرونا دلخوشی بیهوزیباترین چیز در پیر شدنآملودیپین داروی ضد فشار تأثیر نیکوتین سیگار بر مفرایند پیچیده ی خونرسانیمشکلات روانپزشکی پس از سسرعت فکر کردن چگونه استانتروپی و هوشیاریتضادهای علمیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنون و القلمابزارهای بقای موجود زندهحس و ادراک قسمت چهلهمه چیز در زمان مناسباز تکینگی تا مغز از مغز تدانش، قفل ذهن را باز میکنهستي مادي ای که ما کوچکتربیندیشذرات کوانتومی زیر اتمی قکامپیوتر سایبورگتقویت استخوان در گرو تغذزبان و بیان نتیجه ساختماآینده با ترس جمع نمیشودتاثیر ویتامین دی بر بیماقله سقوطمعرفت و شناختشکرگزار هر چیزی باش که داانسان باشتغییرات آب و هوایی که به شکست حتمیانسان جدید از چه زمانی پاتغییرات تکاملی سر انسان مولتیپل اسکلروز در زنان نورون های ردیاب حافظهاحیای بینایی نسبی یک بیمحس و ادراک قسمت پنجاه و دهمراهی نوعی سردرد میگرنیاز تکامل تا مغز از مغز تا داروی جدید برای کاهش وزنویتامین بی هفدهبالاترین هدف از دولترویا و کابوسکجای مغز مسئول پردازش تجتمدن بشری و مغز اخلاقیسفر تجهیزات ناسا به مریخ آیا آگاهی پس از مرگ از بیتاثیر گیاه خواری بر رشد وقبل از انفجار بزرگمغز انسان برای ایجاد تمدشبیه سازی سیستم های کواناولین سلول مصنوعیجهان قابل مشاهده بخش کوچمکان زمان یا حافظه زمانچگونه مغز ما، موسیقی را پاداراوون تنها داروی تاییحس و ادراک قسمت شصت و دوهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاسکلت خارجی در درمان اختدر میان تاریکی و روشناییواکنش های ناخودآگاه و تقبحتی علمی درباره تمایل بروزه داری و بیمار ی ام اس گلوئونتو یک معجزه ایسلولهای بنیادی مصنوعی درآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتاثیر درجه حرارت بر عملکلیروپریم داروی ترکیبی ضدمغز بزرگترین مصرف کننده صبر بسیار بایداین ابتدای تناقض هاستجهان پیوستهماجرای عجیب گالیلهنگاه کلی نگرارتباط بین هوش طبیعی و هوخواب سالم عامل سلامتی و یهوش مصنوعی از عروسک بازی اسرار بازسازی اندام هادر درمان بیماری مولتیپل واکسن علیه سرطانبخش های تنظیمی ژنومريتوکسيمب در درمان ام اسگاهی لازم است برای فهم و توقف؛ شکستسوپاپ ها یا ترانزیستورهاطوفان فقر و گرسنگی و بی سآرامش و دانشتاثیر درجه حرارت بر عملکملاحظه های اخلاقی دربارهنقش محیط زندگی و مهاجرت داکوییفلکسجهشهای مفید و ذکاوتی که دمحدودیت چقدر موثر استچالش دیدگاه های سنتی در باز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک تا کماعتماد به خوددرمان تشنجراه فراری نیستیک پیشنهاد خوب برای آسان برای تمدن سازی، باید در بپول و عقیدهتوهم وجودسیاره ابلهانتاریکی و نورعلم به ما کمک میکند تا مومنابع انرژی از نفت و گاز نقش حیاتی تلومر دی ان آ دابداع دی ان ای بزرگترین دجریان انرژی در سیستم های دفاع در برابر تغییر ساختمرکز حافظه کجاستنخستین تصویر از سیاهچالههوش مصنوعی، اتفاقات و تحبه نقاش بنگردرهای اسرارآمیز و پوشیدهژن همه چیز نیستبرخی بیماری ها که در آن برشته نوروایمونولوژی و نقپیام های ناشناخته بر مغز توصیه هایی در مصرف ماهیساخت شبکه عصبی مصنوعی با افسردگی و ساختار مغزتروس جریان انرژیعادت همیشه خوب نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش غذاها در کاهش دردهای ابزار بقا از نخستین همانحقیقت، آن چیزی نیست که جلچرا حیوانات سخن نمی گویناز آغاز خلقت تا نگاه انسادو داروی جدید برای میاستهوش عاطفی در زنان بیشتر ابهداشت خوابدرگیری مغز در بیماران مبکلرال هیدرات برای خوابانبرطرف کردن خشونت را از خازنجیرها را ما باید پاره کپروانه ی آسمانیتکامل و ریشه ی مشترک خلقتفیزیک آگاهیمرز مرگ و زندگی کجاستسرنوشتامید درمان کرونا با همانتشنچ پانایوتوپولوس تشنج غم بی پایانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچند جهانی و علمابزار بقای موجود زنده از حباب هایی تو در تونظام مثبت زندگیاز تکینگی تا مغز از مغز تدژا وو یا اشنا پنداریهیپرپاراتیروئیدیسمبیماری گیلن باره و بیماردست بالای دستکوچکی قلبتفکر قبل از کارزیباترین چیز در افزایش سآموزش نوین زبانتأثیر نگاه انسان بر رفتافرایند تکامل و دشواری هامشکلات روانپزشکی در عقب سطح آگاهی، رخدادهای زندگانتظار گذر تندباد؟تظاهر خوابیده ی مادهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنوآوری ای شگفت انگیز دانابزارهای بقای از نخستین حس و ادراک قسمت چهل و هفتهمه چیز در زمان کنونی استاز تکینگی تا مغز از مغز تدانش، یک انسان را ناسازگهستی ما پس از شروعی چگال بیهوش کردن در جراحی و بیمرفتار مانند بردهکاهش مرگ و میر ناشی از ابتقویت حافظه یا هوش مصنوعزبان و بیان، در سایه پیشرآیا فراموشی حتمی استتاثیر ویروس کرونا بر مغز قلب های سادهمغز فکر میکند مرگ برای دیقلب و عقلمغز قلبشگفت نیست من عاشق تو باشمانسان خطرناکترین موجودتغذیه بر ژنها تاثیر داردمواد کوانتومی جدید، ممکننوروپلاستیسیتی چیستاحیای بینایی نسبی یک بیمحس و ادراک قسمت پنجاه و سهندسه ی پایه ایاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید برای ای ال اسویتامین دی گنجینه ای بزرباهوش ترین و با کیفیت تریرویا و خبر از آیندهکرونا چه بر سر مغز می آورتمدن زیر آبسفر دشوار اکتشافآیا امکان بازسازی اندامهتاثیر گیاه خواری بر رشد وقبرستان ها با بوی شجاعتمغز انسان برای شادمانی طشبکه های مصنوعی مغز به دراوکرلیزوماب داروی جدید شجهان موازی و حجاب هامکانیک کوانتومی بی معنی چگونه مغز پیش انسان یا همادب برخورد با دیگرانحس و ادراک قسمت شصت و ششهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاسکار، لگوی هوشمنددر مانهای کمر دردواکنش به حس جدیدبحث درباره پیدایش و منشا روزه داری سلول های بنیادگمان میکنی جرمی کوچکی در تو یک جهان در مغز خودت هسسلام تا روشناییآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتاثیر درجه حرارت بر عملکلیس دگرامفتامین یا ویاسمغز حریص برای خون، کلید تصد قدح، نفتاده بشکستاینکه به خاطرخودت زندگی جهان پر از چیزهای اسرار آماده ی تاریکنگاه انسان محدود به ادراارتباط شگفت مغز انسان و فخواب عامل دسته بندی و حفطهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل بازخورددر سال حدود 7 میلیون نفر واکسنی با تاثیر دوگانه ابخش بزرگی حس و ادراک ما اریه زغالیگاهی مغز بزرگ چالش استتولید مولکول جدید توسط هسوپاپ ها یا ترانزیستورهاطوفان زیباییآرامش و سکونتاثیر درجه حرارت بر عملکملاحظات بیهوشی قبل از جرنقش مرکز تنفس سلولی در بیاکسی توسین و تکامل پیش اجوانان وطنمحدودیت های حافظه و حافظچاالش ها در تعیین منبع هواز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک تا کماعتماد به خوددرمان جدید ALSراه نجاتیک آلل ژنتیکی که از نئاندبرای خودآگاه بودن تو بایپوست ساعتی مستقل از مغز دتوهم وجودسیب یکسان و دیدگاه های متآشناپنداری چیستتاریکی خواهد ترسیدعلم بدون توقفمنابع انرژی از نفت و گاز نقش خرچنگ های نعل اسبی درابزار هوش در حال ارتقا ازجریان انرژی در سیستم های دقیق ترین تصاویر از مغز امرکز حافظه کجاستنخستین روبات های زنده ی جهوش احساسیبه نادیدنی ایمان بیاوردرون قفس یا بیرون از آنژن هوش و ساختارهای حیاتی برخی بیماری های خاص که بدرشد مغز فرایندی پیچیده اپیدایش زبانتوضیحی ساده در مورد هوش مساخت شبکه عصبی با الفبای اقلیت خلاقتری فلوپرازینعادت کن خوب حرف بزنیمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقشه مغزی هر فرد منحصر بهابزار بقا از نخستین همانحقایق ممکن و غیر ممکنچرا حجم مغز گونه انسان دراز انفجار بزرگ تا انفجار دو سوی واقعیتهوشمندی کیهانبوزون هیگز چیستدرگیری مغزی در سندرم کووکم کردن کالری روشی سودمنبزرگ فکر کنزندگی فعال و مثبت روند آلپرواز از نیویورک تا لوس آتکامل ابزار هوش ، راه پر فیزیکدانان ماشینی برای تمرز بین انسان و حیوان کجاسریع دویدن مهم نیستامیدوار باش حتی اگر همه چتشنج چیستغیرقابل دیدن کردن مادهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچند روش ساده برای موفقیتابزار بقای موجود زنده از حد و مرزها توهم ذهن ماستنظریه ی تکامل در درمان بیاز تکینگی تا مغز از مغز تدژاوو یا آشناپنداریهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیماری آلزایمر، استیل کودستورالعمل مرکز کنترل بیکوچکترین چیز یک معجزه استفکر ترکیبی در هوش مصنوعزیر فشار کووید چه باید کرآمارهای ارائه شده در سطح تأثیر شیرینی های حاوی لوفرایند حذف برخی اجزای مغمشاهده گر جدای از شیء مشاسعی کن به حدی محدود نشویاندوه در دنیا استتظاهری از ماده است که بیدمنبع هوشیاری در کجاست؟ قنوار مغز مشاهده ی غیر مستابزارهای دفاعی و بقای موحس و ادراک قسمت چهل و هشتهمه چیز، ثبت می شوداز تکینگی تا مغز از مغز تدائما بخوانو هر کس تقوای خدا پیشه کنبیهوشی در بیماران دچار ارفتار وابسته به شکلکاهش التهاب ناشی از بیماتقویت سیستم ایمنیزبان و تکلم برخی بیماریهآیا ممکن است موش کور بی متاثیر ژنها بر اختلالات خآیا ما کالا هستیمتاثیر کلام در آیات کلام بقلب یا مغزمغز ما کوچکتر از نیم نقطهشگفت انگیز بودن کیهانانسان عامل توقف رشد مغزثبت و دستکار ی حافظهموجود بی مغزی که می تواندنوروز یا روز پایانیاحساس گذر سریعتر زمانحس و ادراک قسمت پنجاه و شهندسه ی رایج کیهاناز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید برای دیابتویروس مصنوعیباور و کیهان شناسیرویا بخشی حقیقی از زندگی کریستال هاتمدنی قدیمی در شمال خلیج سفرنامه سفر به بم و جنوب آیا انسان با مغز بزرگش اختاثیر گیاه خواری بر رشد وقدم زدن و حرکت دید را تغیمغز انسان برای شادمانی طشبکیه های مصنوعیايندگان چگونه خواهند دیدجهان ما میتواند به اندازمکانیزمهای دفاعی در برابچگونه هموساپينس بر زمین ادراک ما درک ارتعاشی است حس و ادراک سی و هفتمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاساس انسان اندیشه و باور در محل کار ارزش خودت را بواکسن های شرکت فایزر آمربحثي درباره هوش و تفاوتهروزهای بد باقی نمیماندگنجینه ای به نام ویتامین تو کجای جهانیسلاح و راهزنیآیا راهی برای رفع کم آبی تاثیر درجه حرارت بر عملکلا اکراه فی الدینمغز در تنهایی آسیب میبینصدای بم با فرکانس پایین، اینکه خانواده ات سالم باجهان پر از چیزهای جادویی ماده ی خالینگاه از بیرون مجموعهارتباط شگفت انگیز مغز انخودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل در هم تنیدگی و جهانی درمان نگهدارنده ی اعتیادوابستگی یعنی قلادهبخش بزرگتر کیهان ناشناختریواستیگمینگاهی جهت را عوض کنتولید مثل اولین ربات های سوخت هیدروژنی پاکطولانی ترین شبآرامش(سکوت) stillness و تکاپوتاثیر رو ح و روان بر جسمممانتین یا آلزیکسا یا ابنقش نگاه از پایین یا نگاهاکسکاربازپین در درمان تشجوانان وطنخدا موجود استمخچه فراتر از حفظ تعادلنابینایی در نتیجه ی گوشی هوش مصنوعی از عروسک تا کماعتماد بی مورددرمان جدید میگرن با انتی راه های جدید برای قضاوت ریک جهش ممکن است ذهن انسانبرای رشد، باید از مسیر خطپوشاندن خود از نورتوهم بی خداییسیر آفرینش از روح تا مغز آشتی بهتر استتاریخ همه چیز را ثبت کردهعلم در حال توسعهمنابع انرژی از نفت و گاز نقش داروهاي مختلف معروف ابزار بقا از نخستین همانجستجوی متن و تصویر به صوردل به دریا بزنمرکز خنده در کجای مغز استنرمش های مفید برای درد زاهوش احساسیبه هلال بنگردروغ نگو به خصوص به خودتژن یا نقشه توسعه مغز و نقبرخی توجهات در ببمار پاررشد مغز علت تمایل انسان بپیر شدن حتمی نیستتیوتیکسن داروی ضد جنونALS نگاهی کامل بر بیماری وساختن آیندهاقیانوس نادانیتری فلوپرازینعادت کردن به نعمتمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقشه های مغزی جدید با جزیابزار بقا از نخستین همانحل مشکلچرا خشونت و تعصباز بار خود بکاه تا پرواز دولت یا گروهکهوشیاری و وجودبوزون هیگز جهان را از متلدرگیری مغزی در سندرم کووکمالگرایی دشمن پیشرفتبزرگ شدن مغز محدود به دورزندگی هوشمند در خارج از زپروتئین های ساده ی ابتداتکامل تکنولوژیفال نیکومرز جدید جستجو و اکتشاف، سریعترین کامپیوتر موجودامیدواریتشنج و حرکات شبه تشنجی قاغرور و علممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچندین ماده غذایی که ماننابزار بقای موجود زنده از حریص نباشنظریه ی تکامل در درمان بیاز تکینگی تا مغز از مغز تدگرگونی های نژادی و تغییهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیماری الزایمردغدغه نتیجه ی نادانی استکووید نوزده و خطر بیماری تفکر خلا ق در برابر توهم زیرفون داروی ضد ام اسآن چیزی که ما جریان زمان تئوری تکامل امروز در درمفراتر از دیوارهای باورمشاهده آینده از روی مشاهشلیک فراموشیاندوه دردی را دوا نمیکندتعویض دارو در تشنجمنبع هوشیاری در کجاست؟(قنوار مغز ترجمه رخدادهای ابعاد و نیازهای تکاملیحس و ادراک قسمت چهل و دومهمه ی سردردها بی خطر نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای مصرفی در ام اسوفور و فراوانیبیوگرافیرفتار اجتماعی انسان، حاصکاهش حافظه هرچند فرایندیتلقین اطلاعات و حافظهزبان و شناخت حقیقت قسمت چآیا ما تنها موجودات زنده تاثیر کپسول نوروهرب بر نقلب دروازه ی ارتباطمغز مانند تلفن استشگفت زده و حیران باشانسانیت در هم تنیده و متصثبت امواج الکتریکی در عصموجودات مقهور ژنها هستندنورالژیاحساسات کاذبحس و ادراک قسمت بیست و چههندسه بنیادیناز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید ضد میگرنویروس های باستانی، مغز مباید از انسان ترسیدرویا تخیل یا واقعیتکریستال زمان(قسمت اولتمرکز و مدیتیشنسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا احتمال دارد رویا از آتاثیر گیاه خواری بر رشد وقدرت مردممغز انسان رو به کوچک تر ششباهت مغز و کیهانايا اراده آزاد توهم است یجهان مادی، تجلی فضا در ذهما انسانها چه اندازه نزدچگونه هوشیاری خود را توسادغام میان گونه های مختلحس و ادراک- قسمت پنجاه و هوش مصنوعی الفاگواستفاده از مغز، وزن را کمدر چه مرحله ای از خواب ، رواکسن کووید 19 چیزهایی که بحثی جالب درباره محدودیتروزهای سختگوهر با نظر دیگران سنگ نمتو کز محنت دیگران بی غمیسلسله مباحث هوش مصنوعیآیاما مقهور قوانین فیزیکتاثیر درجه حرارت بر عملکلاموژین داروی ضد اوتیسم؟مغز را از روی امواج بشناسصرع و درمان های آناینترنت بدون فیلتر ماهواجهان دارای برنامهماده ای ضد التهابینگاه از دور و نگاه از نزدارتباط شگفت انگیز مغز انخودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل علت و تاثیردرمان نابینایان آیا ممکنواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبخش دیگری در وجود انسان هگذر زمان کاملا وابسته به تولید یا دریافت علمسودمندی موجودات ابزی بر طی یکصد هزار سال اخیر هرچآزمون تجربی، راهی برای رتاثیر روده بر مغزمن کسی در ناکسی دریافتم نقش نظام غذایی در تکامل ماگر فقط مردم میفهمیدند کجواب دانشمند سوال کننده خدا نور آسمان ها و زمین امخچه ، فراتر از حفظ تعادلناتوانی از درمان برخی ویهوش مصنوعی از عروسک تا کماعتیاد و تلاش های درمانی درمان جدید کنترل مولتیپلراه های جدید برای قضاوت ریک رژیم غذایی جدید، می توبرای زندگی سالم، یافتن تپیموزایدتوهم تنهاییسیستم تخلیه ی مغز بینشی نآغاز فرایند دانستنتاریخ، اصیل نیست و ساخته علم راهی برای اندیشیدن امنابع انرژی از نفت و گاز نقش درختان در تکاملابزار بقا از نخستین همانجستجوی هوشیاری در مغز مادلایلی که نشان میدهد ما بنرمش های مفید در سرگیجههوش در طبیعتبه کدامین گناه کشته شدنددریای خداژن ضد آلزایمربرخی توصیه ها برای واکسیرشد در سختی استپیشینیان انسان از هفت میتیک و اختلال حرکتیفقر داده ها در هوش مصنوعیساختن آینده، بهترین روش الکترومغناطیس شنوایی و هترک امروزعادت بد را ترک کنمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقشه با واقعیت متفاوت اسابزار بقا از نخستین همانحلقه های اسرارآمیزچرا در مغز انسان، فرورفتاز بحث های کنونی در ویروسدوچرخه در کاهش دردهای کمهوشیاری و افسردگیبی نهایت در میان مرزهادرگیری اعصاب به علت میتوکمردردبزرگ شدن تقریبا ناگهانی زندگی و داراییپروتز چشمتکامل جریان همیشگی خلقتفاکسیبتمرزهای حقیقی یا مرزهای تسرگیجه از شایعترین اختلاامیدواری و مغزتشنج عدم توازن بین نورون غربال در زندگیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچندجهانیابزار بقای موجود زنده از حرکات چشم، ترجمه کننده ی نظریه ی تکامل در درمان بیاز تکینگی تا مغز از مغز تدانش قدرت استهدف یکسان و مسیرهای مختلبیماری ای شبیه آلزایمر و ذهن ما از در هم شکستن منبکودک هشت ساله لازم است آدتفاوت مغز انسان و میمون هزیرک ترین مردمآنچه ناشناخته است باید شتئوری تکامل در پیشگیری و فرد موفقمشاهدات آمیخته با اشتباهشلیک فراموشیاندوهگین نباش اگر درب یا تعامل انسان و هوش مصنوعیمنبع خواب و رویانوار مغز در فراموشی هاابعاد اضافه ی کیهانحس و ادراک قسمت چهل و سومهمه جا خیر بکاراز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای ام اسوقاحت و تمسخر دیگرانبیوگرافیرقیبی قدرتمند در برابر مکاهش دوپامین عامل بیماریتلاش ها برای کشف منابع جدزبان و شناخت حقیقت قسمت ازبان و شناخت حقیقت قسمت دآیا مغز تا بزرگسالی توسعتاثیر کپسول نوروهرب بر تقلب روباتیکمغز مادران و کودکان در زمشگفتی های نقشه ی ژنتیکیانسانیت در برابر دیگرانجلو رفتن یا عقبگردموسیقی نونوسانات کوانتومی منبع مااخلاق و علوم اعصابحس و ادراک قسمت بیست و یکهندسه در پایه ی همه ی واکاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید ضد الزایمرویرایش DNA جنین انسان، بربابا زود بیارویا حقی از طرف خداکریستال زمان(قسمت دوم)تمرکز بر هدفسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا احتمال دارد رویا از آتاثیر گیاه خواری بر رشد وقدرت و شناخت حقیقتمغز انسان رو به کوچکتر شدشباهت مغز با کیهان مادیايا اراده آزاد توهم است یجهان مرئی و نامرئیما انسانها چه اندازه نزدچگونه واکسن کرونا را توزادغام دو حیطه علوم مغز و حس و ادراک- قسمت بیست و پهوش مصنوعی از عروسک های باستفاده از نظریه ی تکامل در ناامیدی بسی امید استواکسن کرونا و گشودن پنجربحثی در مورد نقش ویتامين روش مقابله مغز با محدودیگویید نوزده و ایمنی ساکتتو پیچیده ترین تکنولوژی سلطان جنگل یا صاحب ملکوتآگاهی فراتر از آگاهیتاثیر درجه حرارت بر عملکلایو دوم دکتر سید سلمان فمغز زنان جوانتر از مغز مرضایعه ی شبکه لومبوساکرالایندرالجهان در حال نوسان و چرخشماده، چیزی نیستنگاه از درون قفس یا بیرونارتباط غیرکلامی بین انساخودت را از اندیشه هایت حفهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل عدم قطعیت از کوانتوم درمان های اسرار آمیز در آوبینار اساتید نورولوژی دبخشیدن دیگران یعنی آرامشگذشته را دفن کنتولید پاک و فراوان انرژیسی و سه پل اصفهانطبیعت موجی جهانآزمون ذهنی گربه ی شرودینتاثیر روزه داری بر سلامت من پر از تلخیمنقش نظریه تکامل در شناسااگر میدانی مصیبت بزرگتر جواب سنگ اندازیخدا بخشنده است پس تو هم بمخچه ابزاري که وظیفه آن فناتوانی در شناسایی چهره هوش مصنوعی از عروسک تا کماعتیاد را به دور بیندازدرمان جدید ای ال اس، توفرراه پیروزی در زندگی چیستیکی از علل محدودیت مغز امبرخی ملاحظات در تشنج های پیموزایدتوهم جداییسیستم تعادلی بدنآغاز فصل سرما و دوباره تکتازه های اسکیزوفرنی(جنوعلم ساختن برج های چرخانمنابع انرژی از نفت و گاز نقش ذهن و شناخت در حوادث ابزار بقا از نخستین همانحفره در مغزدنیا فریب و سرگرمینرمش های موثر در کمردردهوش عاطفی قسمت 11به امید روزهای بهتردرک فرد دیگر و رفتارهای اژنها نقشه ایجاد ابزار هوبرخی درمان های Spinal Muscular Atز گهواره تا گورپیشرفت های جدید علوم اعصتیکاگرلور داروی ضد انعقافلج نخاعی با الکترودهای ساختار فراکتال وجود و ذهالکتروتاکسی(گرایش و حرکترکیب آمار و ژنتیکعادت دادن مغز بر تفکرمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقص های سیستمی ایمنیابزار بقا از نخستین همانحمله ویروس کرونا به مغزچرا ذرات بنیادی معمولاً از تلسکوپ گالیله تا تلسکدوچرخه سواری ورزشی سبک و هوشیاری کوانتومیبی هیچ می ایی و بی هیچ میردرب بسته با غیر خود باز مکمردرد ناشی از تنگی کانابزرگترین خطایی که مردم مزندگی بی دودپروتز عصبی برای تکلمتکامل داروینی هنوز در حافاجعه ی جهل مقدسمزایای شکلات تلخ برای سلسرگردانیامیدی به این سوی قبر نیستتشویق خواندن به کودکانمقالاتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنه ناامیدی بلکه ارتقاابزار بقای موجود زنده از حرکت چرخشی و دائمی کیهاننظریه ی ریسماناز تکینگی تا مغز از مغز تدانش محدود به ابعاد چهارهدف یکسان، در مسیرهای متبیماری ای شبیه ام اس مولتذهن چند جانبه نیازمند نگکودک ایرانی که هوش او از تفاوت ها و تمایزها کلید بزیست شناسی کل در جزء فراکآنچه واقعیت تصور میکنیم تئوری جدید، ویران کردن گفرد یا اندیشهمطالبه ی حق خودشنا در ابهای گرم جنوب نیااندام حسی، درک از بخش هایتعامل انسان با هوش مصنوعمنتظر نمان چیزی نور را بهنوار مغز در تشخیص بیماری ابعاد بالاترحس و ادراک قسمت نهمهمیشه چشمی مراقب و نگهبااز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای تغییر دهنده ی سیوقت نهيب هاي غير علمي گذشبیان ژن های اسکیزوفرنی درموزی از نخستین تمدن بشرکاهش سن بیولوژیکی، تنها تلاش های جدید در ALSزبان و شناخت حقیقت قسمت سآیا همه جنایت ها نتیجه بیتاثیر کپسول نوروهرب بر سقلب را نشکنمغز چون ابزار هوش است دلیشگفتی های زنبور عسلانسان، گونه ای پر از تضادجلوتر را دیدنموسیقی هنر مایع استنوشیدن چای برای مغز مفید اخلاق پایه تکامل و فرهنگحس و ادراک قسمت بیست و دوهندسه زبانِ زمان استاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی سل سپتویشن پروباد و موجرویاها از مغز است یا ناخوکریستال زمان(قسمت سوم)تمرکز بر امروزسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا برای تولید مثل همیشه تاثیر گیاهخواری بر رشد و قدرت کنترل خودمغز ایندگان چگونه استشباهت کیهان و مغزای نعمت من در زندگیمجهان مشارکتیما اکنون میدانیم فضا خالچگونه آن شکری که می خوریمارتقا و تکامل سنت آفرینش حس و ادراک- قسمت شصت و چههوش مصنوعی از عروسک های باستفاده از هوش مصنوعی در در هم تنیدگی مرزها و بی مواکسن کرونا از حقیقت تاتبحثی در مورد نقش کلسیم و روش های صرفه جویی در ایجاگوش دادن بهتر از حرف زدنتو آرامش و صلحیسم زنبور ، کلیدی برای وارآپومورفین در پارکینسونتاثیر درجه حرارت بر عملکلبخند بزن شاید صبح فردا زمغزهای کوچک بی احساسضایعه ی عروقی مخچهایا کوچک شدن مغزانسان الجهان در حال ایجاد و ارتقاماده، چیزی بیش از یک خلا نگاه از درون مجموعه با نگارتروز یا خوردگی و التهاخودروهای هیدروژنیهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل، روان و نفس استدرمان های بیماری آلزایمرریاضیات یک حس جدید استوجود قبل از ناظر هوشمندبخشش، عقلانی یا غیر عاقلگریه ی ابر، رمز طراوت باغتولید اندام با چاپ سه بعدسیلی محکم محیط زیست بر انطبیعت بر اساس هماهنگیآزمون ذهنی گربه شرودینگرتاثیر رژیم گیاه خواری بر من بی من، بهتر یاد میگیرمنقش هورمون های تیروئید داگر نیروی مغناطیس نباشد جوسازی مدرنخدای رنگین کمانمخچه تاثیر گذار بر حافظهنادیدنی ها واقعی هستندهوش مصنوعی از عروسک تا کماعداد بینهایت در دنیای مدرمان جدید سرطانراه انسان شدن، راه رفتن ویافته های نوین علوم پرده برخی مرزهای اخلاق و علوم پیچیدگی های مغزمگستوهم جدایی و توهم علمسیستم دفاعی بدن علیه مغز آغاز مبهم آفرینشتازه های بیماری پارکینسوعلایم کمبود ویتامین E را منابع انرژی از نفت و گاز نقش روی و منیزیم در سلامتابزار بقا از نخستین همانحق انتخابدنیای شگفت انگیز کوانتومنرمشهای مهم برای تقویت عهوش عاطفی قسمت نهمبه بالا بر ستارگان نگاه کدرک نیازمند شناخت خویش اژنها ، مغز و ارادهبرخی روش های تربیتی کودکزمین در برابر عظمت کیهانپیشرفت در عقل است یا ظواهتیروفیبان موثر در سکته ی فلج بل، فلجی ترسناک که آنساختار شبکه های مغزی ثابالکترودهای کاشتنیترکیب حیوان و انسانعارضه جدید ویروس کرونا سمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقص در تشخیص هیجانات عامابزار بقا از نخستین همانحمایت از طبیعتچراروياها را به یاد نمی آاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدوپامین قابل حل در آبهوشیاری سنتی یا هوشیاری بی ذهن و بی روحدرختان چگونه بر تشکیل ابکمردرد و علل آنبزرگترین درد از درون است زندگی در جمع مواردی را برپرورش مغز مینیاتوری انساتکامل داروینی هنوز در حافاصله ها در مکانیک کوانتمسمومیت دانش آموزان بی گسربازان ما محققا غلبه می امیدی تازه در درمان سرطاتشخیص ژنتیکی آتروفی های تاثیر ویتامین دی بر بیمامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنه به اعدامابزار بقای موجود زنده از حس متفاوتنظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز از مغز تدانش بی نهایتهدف از تکامل مغزبیماری اسپینال ماسکولار ذهن هوشیار در پس ماده ی مکودکان میتوانند ناقل بی تفاوت ها را به رسمیت بشنازیست شناسی باور حقیقت یا آنچه حس می کنیم، نتیجه ی تا 20 سال آینده مغز شما به فرد حساس از نظر عاطفی و بمطالبی در مورد تشنجشناخت و معرفت، و نقش آن دانرژی بی پایان در درون هرتعداد کلی ذهن ها در جهان منتظر زمان ایده آل نشونوار مغزی روشی مهم در تشخاتفاق و تصادفحس و ادراک قسمت چهارمهمیشه اطمینان تو بر خدا باز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای ضد بیماری ام اس ووقتی فهمیدی خطا کردی برگبیان حقیقترمز و رازهای ارتباط غیر ککایروپاکتیک چیستتلاش های جدید در درمان فررمز گشایی از اتصالات مغزکار با یگانگی و یکپارچگیتلاش های جدید در درمان سرزبان جانسوزآیا هوش مصنوعی می تواند نتاثیر کپسول نوروهرب بر سقوی تر باشمغز چگونه صداها را فیلتر شانس یا نتیجه ی تلاشانعطاف پذیری مکانیسمی علجمجمه انسان های اولیهمیهمانهای ناخوانده عامل نوعی سکته مغزی ، وحشتناک اختلاف خانوادگی را حل کنحس و ادراک قسمت بیست و سوهندسه، نمایشی از حقیقتاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی ضد چاقیواقعیت فیزیکی، تابعی از باد غرور و سر پر از نخوت ورویاهای پر رمز و حیرتی درکشف مکانیسم عصبی خوانش پتمساح حد واسط میان مغز کوسفری به آغاز کیهانآیا بزرگ شدن مغز فقط در دتاثیر انتخاب از طرف محیط قدرت انسان در نگاه به ابعمغز ابزار بقای برتر مادیشباهت زیاد بین سلول هاي عای همه ی وجود منجهان معناما از اینجا نخواهیم رفتچگونه انتظارات بر ادراک ارتقا یا بازگشت به قبل ازحساسیت روانی متفاوتهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از انرژی خلادر هم تنیدگی کوانتومیواکسن کرونا ساخته شده توبحثی در مورد حقیقت فضا و روش هایی برای جلوگیری از گوشه بیماری اتوزومال رسستو افق رویداد جهان هستیسماگلوتید داروی کاهش دهنآب زندگی است قسمت چهارمتاثیر درجه حرارت بر عملکلحظات خوش با کودکانمغز، فقط گیرندهایا این جمله درست است کسیجهان ریز و درشتماست مالینگاه حقیقی نگاه به درون اارزش های وارونهخورشید مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی اصلاح خطا با رفتن بر مسیردرمان های جدید میگرنریتوکسیمابوراپامیل در بارداریبدون پیر فلکگربه شرودینگر و تاثیر مشتولید سلولهای جنسی از سلسینوریپا داروی ترکیبی ضدطعمه ی شبکه های ارتباط اجآزادی عقیده، آرمانی که تتاثیر رژیم گیاه خواری بر مننژیتنقش هورمون زنانه استروژناگر نعمت فراموشی نبود بسجامعه ی آسمانیخدایی که ساخته ی ذهن بشر مدل همه جانبه نگر ژنرالینادانی در قرن بیست و یکم،هوش مصنوعی از عروسک تا کمبقا با سازگارترین فرد اسدرمان جدید سرطانراه بی شکستیاد گرفتن مداومبرخی نکات از گاید لاین پرپیچیدگی های مغزی در درک زتوهم جسمسکوت و نیستیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتازه های درمان ام اسعلایم کمبود ویتامین E را منابع انرژی از نفت و گاز نقش روزه داری در سالم و جابزار بقا از نخستین همانحقیقت قربانی نزاع بین بی دنیایی پر از سیاهچاله چرا ماشین باید نتایج را پهوش عاطفی قسمت هفتمبه بالاتر از ماده بیندیشدرک و احساسژنهای مشترک بین انسان و وبرخی سلولهای عصبی در تلازمین زیر خلیج فارس تمدنی پیشرفت ذهن در خلاقیت استتکنولوژی های جدید و حالتفلج خوابسادیسم یا لذت از آزار دادالگو نداشتیمترازودونعدم توقف تکامل در یک اندامنبع هوشیاری کجاست قسمت نقطه ی رسیدن به قلهابزار بقا از نخستین همانحوادث روزگار از جمله ویرچراروياها را به یاد نمی آاز تکنیکی تا مغز از مغز تدورترین نقطه ی قابل مشاههوش، ژنتیکی است یا محیطیبی سوادی در قرن 21درختان اشعار زمینکمردرد با پوشیدن کفش منابسیاری از مجرمان، خودشانزندگی در سیاهچالهپرکاری تیروئیدتکامل داروینی هنوز در حافاصله ی همیشگی تصویر سازمسمومیت دانش آموزان، قماسردرد میگرنامگا سه عامل مهم سلامتتشخیص آلزایمر سالها قبل صفحه اصلیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنه به اعدامابزار بقای موجود زنده از حس چشایی و بویایینظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان موفق به بازگردهدف از خلقت رسیدن به ابزابیماری اضطراب عمومیذهن و شیمی بدنکودکان خود را مشابه خود تتفاوت های بین زن و مرد فقزیست، مرز افق رویداد هستآنها نمیخواهند دیگران راتا بحر یفعل ما یشافردا را نمیدانیممطالعه ای بیان میکند اهدشناخت حقیقت یا آرزوهای گانرژی تاریکتعذیه ی ذهنمنحنی که ارتباط بین معرفنوار مغز، ترجمه ی فعالیت اتوبان اطلاعات و پلِ بینحس و ادراک قسمت نوزدهمهمیشه به آنچه داری، خوشناز تکینگی تا مغز از مغز تداروی فامپیریدین یا نورلوقتی پر از گل شدی خودت را بیداری و خواب کدام بهتر ارمز پیشرفت تواضع است نه طکارهای کوچک، بی ارزش نیستلاش های جدید شرکت نورالزبان ریشه هایی شناختی اسآیا هوش مصنوعی زندگی بشرتاثیر کتامین در درمان پاقیچی ژنتیکیمغز ناتوان از توجیه پیداشانس یا تلاشاهرام مصر از شگفتی های جهجنین مصنوعیمیوتونیک دیستروفینیکولا تسلااختلال خواب فرد را مستعد حس و ادراک قسمت بیستمهنر فراموشیاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی ضد چاقیواقعیت چند سویهبار مغز بر دو استخوانرویای شفافکشف مکانیسمی پیچیده در بتنفس هوازی و میتوکندریسقوط درون جاذبه ای خاص، چآیا تکامل و تغییرات ژنتیتاثیر احتمالی عصاره تغلیقدرت ذهنمغز ابزار برتر بقاشباهت زیاد بین سلول هاي عای آنکه نامش درمان و یادشجهان هوشمندما اشیا را آنطور که هستندچگونه به سطح بالایی از هوارتوکين تراپی روشی جديد خفاش با شیوع همه گیری جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از سلول های بنیادر هم تنیدگی کوانتومی و پواکسن آلزایمربحثی در مورد عملکرد لوب فروش هایی ساده برای کاهش اگوشت خواری یا گیاه خواریتو انسانی و انسان، شایستسندرم کووید طولانیآب زندگی است قسمت هفتمتاثیر درجه حرارت بر عملکلرزش ناشی از اسیب به عصبمغزتان را در جوانی سیم کشایا ابزار هوشمندی یا مغز جهان شگفت انگیزماست مالی با هوش انسانینگاه دوبارهارزش های حقیقی ارزش های غخوش قلبی و مهربانیهوش مصنوعی از عروسک بازی اصول انجام برخی نرمش ها ددرمان های جدید در بیماری ریسدیپلام تنها داروی تایورزش هوازی مرتب خیلی به قبدون بار گذشتهگزیده ای از وبینار یا کنفتولترودینسیگار عامل افزایش مرگ ومظهور امواج مغزی در مغز مصآزار دیگری، آزار خود استتاثیر رژیم گیاه خواری بر منابع انرژي پاک سرچشمه حنقش ویتامین K در ترمیم اساگر نعمت فراموشی نبود بسجاودانگی مصنوعیخدایا جز تو که را دارممدل هولوگرافیک ژنرالیزهنازوکلسینهوش مصنوعی به کمک هوش طبیبقا در ازای بیماریدرمان دارویی سرطان رحم برابطه تشنج و اوتیسمیاد بگیر فراموش کنیبرخی نرمش ها برای زانوپیوند قلب خوک، به فرد دچاتوهمات و شناخت حقیقتسکوت، پر از صداافت فشار خون ناگهانی در وتبدیل پلاستیک به کربن و سعلائم عصبی آلزایمر، با امنابع انرژی از نفت و گاز نقش رژیم غذایی بر رشد و اابزار بقا از نخستین همانحقیقت آنطور نیست که به نظدنیا، هیچ استچرا مردم با زندگی میجنگنهوش عاطفی قسمت یازدهبه جای محکوم کردن دیگران درک کنیم ما همه یکی هستیمژنهای هوش ، کدامندبرخی سيناپسها طی تکامل و زمان چیستپیشرفتی مستقل از ابزار هتکنولوژی و پیشرفتفلج خواب چیستسازگاری با محیط بین اجزاالگو و عادت را بشکن و در اترازودونعدم درکمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقطه ای بود و دگر هیچ نبوابزار بقا از نخستین همانحکمت الهی در پس همه چیزنزاع بین جهل و علم رو به پاز تکینگی تا مغز و از مغز ديدن با چشم بسته در خواب هیچ نقطه ای مرکزی تر از ابی شرمیدرد و درسکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبسیاری از بیماری های جدیزندگی زمینی امروز بیش از پرتوهای صادر شده از سیاهتکامل داروینی هنوز در حافتون های زیستیمسیر دشوار تکامل و ارتقاسردرد میگرن در کودکانامروز دانش ژنتیک هیچ ابهتشخیص ایدزسوالات پزشکیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنه جنگ و نه خونریزیابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک (قسمت اول )نظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان نورون مصنوعی سهر چیز با هر چیز دیگر در تبیماری بیش فعالیذهن تو همیشه به چیزی اعتقکودکان را برای راه آماده تفاوت های تکاملی در مغز وزاویه نگاه ها یکسان نیستآنژیوگرافی از مغزتاول کف پا و حقیقتفرزندان زمان خودمعماری، هندسه ی قابل مشاشناخت درون، شناخت بیرون؛انرژی تاریک که ما نمی توتغییرمنشأ اطلاعات و آموخته ها نوار عصب و عضلهاتوسوکسیمایدحس و ادراک قسمت هفتمهمیشه داناتر از ما وجود داز تکینگی تا مغز از مغز تداروی لیراگلوتیدوقتی تو از یاد گرفتن باز بیست تمرین ساده برای جلووقتی ریشه ها عمیقند از چیبیش از نیمی از موارد انتقرمز بقای جهش ژنتیکیکاربرد روباتهای ريزنانوتلاش هایی در بیماران قطع زبان شناسی مدرن در سطح سلآیا هوش ارثی دریافتی از پتاثیر گیاه خواری بر رشد وقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصمغز و قلب در جنین موش مصنشاهکار قرناولویت بندی ها کجاستجنگ هفتاد و دو ملت همه را میگرن و پروتئین مرتبط با نیاز به آموزش مجازی دیجیاختلال در شناسایی حروف و حس و ادراک قسمت دهمهنر حفظ گرهاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی ضد تشنج با قابليت تواقعیت چیستبار بزرگ ایستادن بر دو پاروان سالمکشف ارتباط جدیدی از ارتبتنفس هوازی و میتوکندریسلول های مغزی عامل پارکیآیا جنین انسان، هوشمندی تاثیر ترکیبات استاتین (سقدرت عشقمغز از بسیاری حقایق می گرشجاعت و ترسایمپلانت مغزیجهان هوشیارما به جهان های متفاوت خودچگونه باغبانی باعث کاهش ارتباط میکروب روده و پارخلا، حقیقی نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از سلول های بنیادر هم تنیدگی کوانتومی و دواکسن ایرانی کرونا تولیدبحثی درباره هوش و تفاوتهروش جدید تولید برقگیلگمش باستانی کیستتو با همه چیز در پیوندیسندرم گیلن باره به دنبال ضایعات در عصب زیر زبانیآب زندگی است قسمت اولتاثیر درجه حرارت بر عملکلرزش عضله یا فاسیکولاسیومغزتان را در جوانی سیمکشایا بیماری ام اس (مولتیپجهانی که نه با یک رخداد و ماشین دانشنگاهی بر قدرت بینایی دراارزش حقیقی زبان قسمت اولخوش خیالی و خوش بینیهوش مصنوعی از عروسک بازی اصول توسعه ی یک ذهن کاملدرمان های جدید سرطانریشه های مشترک همه ی موجوورزش هوازی ، بهترین تمریبدون زمان، ماده ای وجود نگزارش یک مورد جالب لخته وتومورها و التهاب مغزی عاسیاهچاله هاظرف باید پر شود چه با چرک آسيب میکروواسکولاریا آستاثیر رژیم گیاهخواری بر منابع انرژی از نفت و گاز نقش ژنتیک در درمان اختلااگر با مطالعه فیزیک کوانجایی برای یاد گرفتن باقی خسته نباشی بابامدل هولوگرافیک تعمیم یافنباید صبر کرد آتش را بعد هوش مصنوعی به شناسایی کابقای حقیقی در دور ماندن ادرمان زخم دیابتی با تکنورادیوی مغز و تنظیم فرکانیادگیری مهارت های جدید دبرخی نرمش های گردنپیوند مغز و سر و چالشهای توکل بر خداسکته مغزیافت هوشیاری به دنبال کاهتبدیل تراکت صوتی مصنوعی علت خواب آلودگی بعد از خومنابع بی نهایت انرژی در دنقش رژیم غذایی در رشد و اابزار بقا از نخستین همانحقیقت افراددندان ها را مسواک بزنید تچرا مغز انسان سه هزار سالهوش عاطفی قسمت پنجمبه خوبی های دیگران فکرکندرک احساسات و تفکرات دیگژنهای حاکم بر انسان و انسبرداشت مغز ما از گذر زمانزمان و مکان، ابعاد کیهان پپوگستتکنولوژی جدید که سلول هافلج دوطرفه عصب 6 چشممرگ چیستستم با شعار قانون بدترین الگوی بنیادین و هوشیاریتراشه ها روی مغزعدالت برای من یا برای همهمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقطه بی بازگشتابزار بقا از نخستین همانحافظه میتواند بزرگترین دنزاع بین علم و نادانی رو از تکینگی تا مغز از مغز تدی متیل فومارات(زادیوا)(هیچ چیز همیشگی نیستبی عدالتی در توزیع واکسن درد باسن و پا به دلیل کاهکنگره بین المللی سردرد دبسیاری از بیماری های جدیزندگی زودگذرپرتوزایی از جسم سیاهتکامل زبانفروتنی معرفتیمسئول صیانت از عقیده کیسسردرد میگرنی در کودکانانفجار و توقف تکاملی نشاتصویر خورشید یا خود خورشپیامهای کاربرانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچه زیاد است بر من که در ایابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک (قسمت دوم )نعناعاز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان یک فرضیه رادیکهر جا که جات میشه، جات نیبیماری تی تی پیذهن خود را مشغول هماهنگیکوری گذرای ناشی از موبایتفاوت های زبانی سرمنشا تزاوسکا درمان گوشرآنان که در قله اند هرگز ختابوهای ذهنیفرضیه ای جدید توضیح میدهمعنی روزهشناسایی تاریخچه ی تکاملیانرژی خلا ممکن استتغییر الگوی رشد مغزی با زمنشاء کوانتومی هوشیاری انوار عصب و عضلهاتصال مغز و کامپیوترحس و ادراک قسمت هفدهمهمیشه راهی هستاز تکینگی تا مغز- از مغز داروی تشنجی دربارداریویتنام نوعی کرونا ویروس بیشتر کمردردها نیازی به رمز جهانکاربرد روباتهای ريز، در تلاشی برای درمان قطع نخازبان شناسی نوین نیازمند آیا هوش سریعی که بدون احستاثیر گیاه خواری بر رشد وقانون مندی نقشه ژنتیکی ممغز و اخلاقشاهکار شش گوشاولین قدم شناخت نقص های خجنگ و تصور از جنگمیگرن سردردی ژنتیکی که بچیز جدید را بپذیراختلال در شناسایی حروف و حس و ادراک قسمت دوازدهمهنر رها شدن از وابستگیاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی ضد تشنج با قابليت تواقعیت چیستبار سنین ابزار هوشمندی اروبات ها قول میدهندکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتنفس بدون اکسیژنسلول های بنیادیآیا جهان ذهن و افکار ما متاثیر تغذیه بر سلامت رواقضاوت ممنوعمغز به تنهایی برای فرهنگ شرکت نورالینک ویدیویی ازایمپلانت مغزی و کنترل دو جهان های بسیار دیگرما با کمک مغز خود مختاريمچگونه تکامل مغزهای کنونیارتباط ماده و انرژیخلا، خالی نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از سلول های بنیادر هر سوراخی سر نکنواکسن اسپایکوژنبحثی درباره هوش و تفاوتهروش صحبت کردن در حال تکامگیاه بی عقل به سوی نور میتو با باورهایت کنترل میشسندرم پیریفورمیسضرورت زدودن افکارآب زندگی است قسمت دومتاثیر درجه حرارت بر عملکلزوم سازگاری قانون مجازامغط یک گیرنده استایا بدون زبان میتوانیم تجهانی که از یک منبع، تغذیمبانی ذهنی سیاه و سفیدنگاهی بر توانایی اجزاي بارزش حقیقی زبان قسمت دومخوشبختی چیستهوش مصنوعی از عروسک بازی اصول سلامت کمردرمان های رایج ام اسریشه های مشترک حیاتورزش و میگرنبرنامه و ساختار پیچیده مگشایش دروازه جدیدی از طرتومورهای نخاعیسیاهچاله های فضایی منابععقل مجادله گرآسیب ها ناشی از آلودگی هوتاثیر رژِیم غذایی بر میگمنابع انرژی از نفت و گاز نقش گرمایش آب و هوا در هماگر تلاش انسان امروز براجایی خالی نیستخطا در محاسبات چیزی کاملمدل های ریز مغز مینی بریننبرو و انرژی مداومهوش مصنوعی تعاملیبلندی در ذهن ما درک بلندیدرمان سرگیجه بدون نیاز براز تغییریادگیری هوش مصنوعی، عمیقبرخی یونها و مولکول های مپیوند اندام از حیوانات بتوپیراماتسال سیزده ماههافتخار انسانتبدیل سلولهای محافط به سعماد الدین نسیمی قربانی منابع جدید انرژینقش زنجبیل در جلوگیری از ابزار بقا از نخستین همانحقیقت اشیااز نشانه ها و آثار درک شدده روش موفقیتهوش عاطفی قسمت اولبه خودت مغرور نشودرک تصویر و زبان های مخلتکفش و کتاببررسي علل احتمالي تغيير زمان و گذر آن سریع استپایان، یک آغاز استتکنولوژی جدید که سلول هافن آوری های جدید علیه شنامرگ و میر پنهانستم، بی پاسخ نیستالگوبرداری از طبیعتتراشه ی هوش مصنوعی در مغزعسل طبیعی موثر در کنترل بمنبع هوشیاری کجاست قسمت نمیتوان با بیرون انداختنابزار بقا از نخستین همانحافظه های کاذبنزاع بین علم و جهل رو به پاز تکینگی تا مغز از مغز تدین اجباریهیچ چیز، چقدر حقیقی استبیمار 101 ساله، مبتلا به سدرد زانو همیشه نیاز به جرکنگره بین المللی سردرد دبشکه ای که ته نداره پر نمزندگی سلول در بدن، جدای اپرسش و چستجو همیشه باقی اتکامل زبانفروتنی و غرورمسئولیت جدیدسردرد و علتهای آنانقراض را انتخاب نکنیدتصویر در هم تنیدگی کوانتسایتهای دیگرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنه عدم مطلق بلکه عدم با قابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت 67هفت چیز که عملکرد مغز تو از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان ژنی از مغز انسهر حرکت خمیده می شود و هر بیماری دویکذهن سالمکی غایب شدی تا نیازمند دلتفاوت ایستایی و تکاپوزبان فرایند تکاملی برای آنزیم تولید انرژی در سلوتاثیر فکر بر سلامتفساد اقتصادی سیتماتیک درمعادله ها فقط بخش خسته کنشناسایی سلول های ایمنی اانسولینتغییر دیگران یا تغییر خومهمان ناخواندهنوار عصب و عضلهاثر مضر مصرف طولانی مدت رحس و ادراک قسمت هجدهمهمیشه عسل با موم بخوریماز تکینگی تا مغز- از مغز داروی جدید ALS