دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

در محل کار ارزش خودت را بشناس

در محل کار، ارزش خودت را بشناس!

پیش از آنکه در محل کار، به گفتگو برای بازنگری در حقوق خود، بپردازی یا پیش از آنکه در مورد کار خود در جایی دیگر، بحث کنی، مطمئن باش تو بیش از آنچه در زمان کنونی دریافت میکنی، شایستگی داری.

مساله تمایل تو به پول، چیزی است(همه مردم پول را دوست دارند)و مساله شایستگی بیشتر تو، مساله ای کاملا متفاوت است.

بسیاری از مردم میان تمایلات و شایستگی های منصفانه خود، اشتباه میکنند و درخواست های مالی تو هرگز ارتباطی به ارزش و اندازه تو ندارد.

آنچه ارزش تو را مشخص میکند توانایی تو بر ارائه خدمتی سودمند یا تشویق دیگران بر ارائه مانند چنین خدمتی است.
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
اسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی رشته نوروایمونولوژی و نقبزرگترین درد از درون است سربازان ما محققا غلبه می یاد بگیر فراموش کنیفشار و قدرتتاثیر نگاه ناظر هوشیار بپروژه ی ژنوم انسانیجهان مشارکتیمیدان های کوانتومی خلاانرژی خلا ممکن استمغز و سیر تکامل ان دلیلی خودت را از اندیشه هایت حفاحساس گذر سریعتر زماندرهای اسرارآمیز و پوشیدهنگاه حقیقی نگاه به درون ااصل علت و تاثیرهوش مصنوعی به شناسایی کازندگی هوشمند در خارج از زتفاوت های بین زن و مرد فقشناسایی تاریخچه ی تکاملیکلوزاپین داروی ضد جنونقبل از آغازتاثیر گیاه خواری بر رشد وآن چیزی که ما جریان زمان جهان ریز و درشتماپروتیلیناولین مورد پیوند سر در انمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟خطای ادراک کارماادغام میان گونه های مختلدرگیری مغزی در سندرم کوونباید صبر کرد آتش را بعد بلوغ چیستهوش عاطفی قسمت سومتلاشی تازه برای گشودن معشاید گوشی و چشمی، آماده شکووید نوزده و خطر بیماری لا اکراه فی الدینتاثیر دوپامین و سروتونینآیا همه جنایت ها نتیجه بیجایی خالی نیستمحدودیت چقدر موثر استدو بیماری روانی خود بزرگ این پیوند نه با مغز بلکه نقش میدان مغناطیسی زمین ارتباط شگفت انگیز مغز انذهن خود را مشغول هماهنگیچرا ویروس کرونای دلتا وازبان جانسوزبه زودی شبکه مغزی به جای هیچگاه از فشار و شکست نترتنبیه چقدر موثر استششمین کنگره بین المللی ستاثیر درجه حرارت بر عملککاهش سن بیولوژیکی، تنها من کسی در ناکسی دریافتم آیا برای تولید مثل همیشه حقیقت تنها چیزی است که شامرکز حافظه کجاستدژاوو یا آشناپنداریاگر فقط مردم میفهمیدند کنقش حیاتی تلومر دی ان آ داز نظر علم اعصاب اراده آزرمز جهانبازگشت به ریشه های تکاملنسبت طلایی، نشانه ای به سسقوط درون جاذبه ای خاص، چبیماری آلزایمر، استیل کوهستي مادي ای که ما کوچکترتوقف؛ شکستظرف باید پر شود چه با چرک تاریک ترین بخش شبکشف مکانیسم عصبی خوانش پمنابع انرژی از نفت و گاز آب زندگی است قسمت هفتمحافظه و اطلاعات در کجاستمسیر دشوار تکامل و ارتقاداروهای مصرفی در ام اسابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها در کاهش دردهای از تکینگی تا مغز از مغز تروبات های ریز در درمان بیبحثی درباره احساسات متفاهمه چیز در زمان کنونی استسندرم پس از ضربه به سربیوگرافیویتامین دی گنجینه ای بزرتوهم تنهاییعوامل موثر در پیدایش زباتری فلوپرازینگیاه بی عقل به سوی نور میمنبع هوشیاری کجاست قسمت آسیب ها ناشی از آلودگی هوحس و ادراک قسمت چهل و دوممعنی روزهداروی ضد چاقیابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قاز تکینگی تا مغز از مغز تروشهای شناسایی قدرت شنوابرای اولین بار دانشمندانهنر فراموشیسیاره ابلهانواکسن کرونا و گشودن پنجرتکنولوژی جدید که سلول هاعضلانی که طی سخن گفتن چقدتشخیص آلزایمر سالها قبل پل خواجو اصفهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتالکترومغناطیس شنوایی و هحس و ادراک قسمت بیست و یکابزار بقای موجود زنده از در هر سوراخی سر نکننورون هاي مصنوعی می تواناز تکینگی تا مغز، از مغز رژیم غذایی ضد دردبرخی توصیه ها برای واکسیهوش مصنوعی از عروسک بازی ساختار فراکتال وجود و ذهوراپامیل در بارداریفتون های زیستیتکامل زبانپیوند اندام از حیوانات بتغذیه بر ژنها تاثیر داردمهندسی ژنتیک در حال تلاش امیدی تازه در درمان سرطاحس و ادراک- قسمت بیست و پابعاد و نیازهای تکاملیدرمان پوکی استخوانچگونه هموساپينس بر زمین اساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی از عروسک بازی رشد مغز فرایندی پیچیده ابسیاری از مجرمان، خودشانسردرد میگرنیادگیری مهارت های جدید دفضای قلب منبع نبوغ استتاثیر نگاه و مشاهده ناظر پروانه ی آسمانیجهان هوشمندمیدان بنیادین اطلاعاتانسان قدیم در شبه جزیره عمغز کوانتومیخودروهای هیدروژنیاحساسات کاذبدروغ نگو به خصوص به خودتنگاه دوبارهاصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش مصنوعی در کامپیوترهازندگی بی دودتفاوت های تکاملی در مغز وشناسایی سلول های ایمنی اکلام و زبان، گنجینه ای بسقبل از انفجار بزرگتاثیر گیاه خواری بر رشد وآنچه ناشناخته است باید شجهان شگفت انگیزماجرای جهل مقدساولین هیبرید بین انسان و مغز بزرگ چالش است یا منفعخطای حسادغام دو حیطه علوم مغز و درگیری مغزی در سندرم کوونبرو و انرژی مداومزیست شناسی کل در جزء فراکبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهوش عاطفی قسمت ششمتلاشی جدید در درمان ام اسشاید درست نباشدکودک هشت ساله لازم است آدلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تاثیر دپاکین بر بیماری مآیا هوش مصنوعی می تواند نجاذبهمحدودیت های حافظه و حافظدو بار در هفته ماهی مصرف این اندوه چیستنقش محیط زندگی و مهاجرت دارتباط غیرکلامی بین انساذهن سالمچرا پس از بیدار شدن از خوزبان ریشه هایی شناختی اسبه زیر پای خود نگاه نکن بهیپرپاراتیروئیدیسمتهدیدهای هوش مصنوعیصبر بسیار بایدتاثیر درجه حرارت بر عملککایروپاکتیک چیستمنابع انرژي پاک سرچشمه حآیا بزرگ شدن مغز فقط در دحقیقت خواب و رویامرکز حافظه کجاستدگرگونی های نژادی و تغییاگر میدانی مصیبت بزرگتر نقش خرچنگ های نعل اسبی دراز واقعیت امروز تا حقیقترمز جهان خاصیت فراکتالبازخورد یا فیدبکنشانه های گذشته در کیهان سلول های مغزی عامل پارکیبیماری الزایمرهستی ما پس از شروعی چگال تولید مثل اولین ربات های عقل مجادله گرتاریکی من و تو و گرد و غباکشف مکانیسمی پیچیده در بمنابع انرژی از نفت و گاز آب زندگی است قسمت اولحباب های کیهانی تو در تومسئول صیانت از عقیده کیسداروهای ام اسابزار بقا از نخستین هماننقشه مغزی هر فرد منحصر بهاز تکینگی تا مغز از مغز تروبات کیانبحثی درباره احساساتی غیرهمه چیز، ثبت می شودسندرم سردرد به دلیل افت فبیوگرافیویروس مصنوعیتوهم جدایی و توهم علمعوامل ایجاد لغت انسانی و ترک امروزگیاه خواری و گوشت خوار کدمنبع هوشیاری کجاست قسمت آشنا پنداریحس و ادراک قسمت چهل و سوممعادله ها فقط بخش خسته کنداروی ضد چاقیابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک عاز تکینگی تا مغز از مغز تروشی برای بهبود هوش عاطفبرای تمدن سازی، باید در بهنر حفظ گرهسیاره ابلهانواکسن کرونا از حقیقت تاتتکنولوژی جدید که سلول هاغم بی پایانتصویر زیبا از سلولپلاسمای غالبمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتالکتروتاکسی(گرایش و حرکحس و ادراک قسمت بیست و دوابزار بقای موجود زنده از در والنتاین کتاب بدید همنورون های ردیاب حافظهاز تکینگی تا مغز، از مغز راه فراری نیستبرخی درمان های Spinal Muscular Atهوش مصنوعی از عروسک بازی ساختار شبکه های مغزی ثابورزش هوازی مرتب خیلی به قفروتنی و غرورتکامل زبانپیوند سر آیا ممکن استثبت و دستکار ی حافظهمهربانی، شرط موفقیتامگا سه عامل مهم سلامتحس و ادراک- قسمت شصت و چهابعاد اضافه ی کیهاندرمان پوکی استخوانچگونه هوشیاری خود را توسچگونه واکسن کرونا را توزاستفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک بازی رشد مغز علت تمایل انسان ببسیاری از بیماری های جدیسردرد میگرن در کودکانیادآوری خواب و رویاقفس ذهنتاثیر نگاه انسان بر رفتاپرواز از نیویورک تا لوس آجهان هوشیارمیدازولام در درمان تشنج انسان میوه ی تکاملمغز آیندگان چگونه است ؟خورشید مصنوعیاخلاق و علوم اعصابدریای خدانگاهی بر قدرت بینایی درااصول انجام برخی نرمش ها دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزندگی در جمع مواردی را برتفاوت های زبانی سرمنشا تشواهدی از نوع جدیدی از حاکلرال هیدرات برای خوابانقبرستان ها با بوی شجاعتتاثیر گیاه خواری بر رشد وآنچه واقعیت تصور میکنیم جهانی که نه با یک رخداد و ماجرای عجیب گالیلهاولین تصویر در تاریخ از سمغز بزرگ چالشهای پیش روخطر آلودگی هواارتقا و تکامل سنت آفرینش درگیری اعصاب به علت میتوچت جی پی تیزیست شناسی باور حقیقت یا بنی عباس، ننگی بر تاریخهوش عاطفی بیشتر در زنانتمایل زیاد به خوردن بستنشب سیاه سحر شودکودک ایرانی که هوش او از لایو دوم دکتر سید سلمان فتاثیر داروهای ضد التهاب آیا هوش مصنوعی زندگی بشرجاذبه و نقش آن در شکلگیریمخچه فراتر از حفظ تعادلدو برابر شدن خطر مرگ و میاین ایده که ذرات سیاهچالنقش نگاه از پایین یا نگاهارتروز یا خوردگی و التهاذهت را روی چیزهای مفید متچرا ارتعاش بسیار مهم استزبان شناسی مدرن در سطح سلبه سخن توجه کن نه گویندههاوکينگ پیش از مرگش رسالتو یک معجزه ایصرع و درمان های آنتاثیر درجه حرارت بر عملککار با یگانگی و یکپارچگیمنابع انرژی از نفت و گاز آیا تکامل و تغییرات ژنتیحقیقت در علم، هرگز نهایی مرکز خنده در کجای مغز استدانش قدرت استاگر نیروی مغناطیس نباشد نقش داروهاي مختلف معروف از کجا آمده ام و به کجا میرنگ کردن، حقیقت نیستبازسازي مغز و نخاع چالشی نشانه های پروردگار در جهسلول های بنیادیبیماری ای شبیه آلزایمر و و هر کس تقوای خدا پیشه کنتولید یا دریافت علمعقلانیت بدون تغییرتاریکی و نورکشف ارتباط جدیدی از ارتبمنابع بی نهایت انرژی در دآب زندگی است قسمت دومحد و مرزها توهم ذهن ماستمسئولیت جدیدداروهای تغییر دهنده ی سیابزار بقا از نخستین هماننقشه های مغزی جدید با جزیاز تکینگی تا مغز از مغز تروح در جهانی دیگر استبخش فراموش شده ی حافظههمه ی سردردها بی خطر نیستسوپاپ ها یا ترانزیستورهابیان ژن های اسکیزوفرنی دویرایش DNA جنین انسان، برتوهم جسمعواملی که برای ظهور لغت اترکیب آمار و ژنتیکگیرنده باید سازگار با پیمنبع هوشیاری کجاست قسمت آشنا پنداریحس و ادراک قسمت نهممعجزه های هر روزهداروی ضد تشنج با قابليت تابزار بقا از نخستین هماننهایت در بی نهایتاز تکینگی تا مغز از مغز تروشی جدید در درمان قطع نخبرای خودآگاه بودن تو بایهنر رها شدن از وابستگیسیر آفرینش از روح تا مغز واکسن کرونا ساخته شده توتکینگیغم بی پایانتصویر زیبای اصفهانپمبرولیزوماب در بیماری چمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمالکترودهای کاشتنیحس و ادراک قسمت بیست و سوابزار بقای موجود زنده از در یک فراکتال هر نقطه مرکنوروپلاستیسیتی چیستاز تکینگی تا مغز، از مغز راه های جدید برای قضاوت ربرخی روش های تربیتی کودکهوش مصنوعی از عروسک بازی سادیسم یا لذت از آزار دادورزش هوازی ، بهترین تمریفرگشت و تکامل تصادفی محض تکامل زبان انسان از پیشیپیوند سر، یکی از راه حلهاثبت امواج الکتریکی در عصموفقیت هوش مصنوعی در امتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمعجزه ی علمحساسیت روانی متفاوتابعاد بالاتردرمان ام اس(مولتیپل اسکلچگونه آن شکری که می خوریماستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک بازی رشد در سختی استبسیاری از بیماری های جدیسردرد و علتهای آنیاری خدا نزدیک استقفس را بشکنتاثیر نگاه انسان بر رفتاپروتئین های ساده ی ابتداجهان های بسیار دیگرمکانیک کوانتومی بی معنی انسان ها می توانند میدان مغز انسان ایا طبیعتا تماخوش قلبی و مهربانیاخلاق پایه تکامل و فرهنگدرک فرد دیگر و رفتارهای انگاهی بر توانایی اجزاي باصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزندگی در سیاهچالهتفاوت ایستایی و تکاپوشواهدی از دنیسوان(شبه نئکمردردقدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآنچه حس می کنیم، نتیجه ی جهانی که از یک منبع، تغذیماده ی تاریکاولین دارو برای آتاکسی فمغز بزرگ و فعال یا مغز کوخطرات هوش مصنوعیارتقا یا بازگشت به قبل ازدرختان اشعار زمینچت جی پی تیزیست، مرز افق رویداد هستبه قفس های سیاهت ننازهوش عاطفی در زنان بیشتر اتمدن قدیمی ای در جنوب ایرشبیه سازی میلیون ها جهان کودکان میتوانند ناقل بی لبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا هوش ارثی دریافتی از پجدا کردن ناخالصی هامخچه ، فراتر از حفظ تعادلدو برابر شدن خطر مرگ و میاینکه به خاطرخودت زندگی نقش نظام غذایی در تکامل مارزش حقیقی زبان قسمت اولذخیره ی شگفت انگیز اطلاعچرا بیماری های تخریبی مغزبان شناسی نوین نیازمند بوزون هیگز چیستهاوکينگ پیش از مرگش رسالتو یک جهان در مغز خودت هسضرورت زدودن افکارتاثیر درجه حرارت بر عملککاربرد روباتهای ريزنانومنابع انرژی از نفت و گاز آیا جنین انسان، هوشمندی حقیقت راستین انسان علم بمرگ چیستدانش محدود به ابعاد چهاراگر نعمت فراموشی نبود بسنقش درختان در تکاملاز کسی که یک کتاب خوانده رنگین کمانبحتی علمی درباره تمایل بنظام مثبت زندگیسلول های بنیادی منابع و ابیماری ای شبیه ام اس مولتوفور و فراوانیتولید پاک و فراوان انرژیعقیده ی بی عملتاریکی خواهد ترسیدکشف جمجمه ای درکوه ایرهومنابع جدید انرژیآب زندگی است قسمت سومحریص نباشمسئولیت در برابر محیط زیداروهای ضد بیماری ام اس وابزار بقا از نخستین هماننقص در تشخیص هیجانات عاماز تکینگی تا مغز از مغز تروح رهاییبخش های تنظیمی ژنومهمیشه چشمی مراقب و نگهباسوپاپ ها یا ترانزیستورهابیان حقیقتواقعیت فیزیکی، تابعی از توهمات و شناخت حقیقتعوارض ازدواج و بچه دار شدترکیب حیوان و انسانگالکانزوماب، دارویی جدیمنبع هوشیاری کجاست قسمت53آغاز فصل سرما و دوباره تکحس و ادراک قسمت چهارممعجزه ی چشمداروی ضد تشنج با قابليت تابزار بقا از نخستین هماننهادینه سازی فرهنگ اختلااز تکینگی تا مغز از مغز تروشی جدید در درمان نابینبرای زندگی سالم، یافتن تهنر، پر کردن است نه فحش دسیستم تعادلی بدنواکسن ایرانی کرونا تولیدفلج نخاعی با الکترودهای تکامل فردی یا اجتماعیغیرقابل دیدن کردن مادهتصویربرداری فضاپیمای آمپنج اکتشاف شگفت آور در مومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمالگو و عادت را بشکن و در احس و ادراک قسمت بیستمابزار بقای موجود زنده از در کمتر از چند ماه سوش جدنوروز یا روز پایانیاز تکامل تا مغز از مغز تا راه های جدید برای قضاوت ربرخی سلولهای عصبی در تلاسازگاری با محیط بین اجزاورزش و میگرنفراموش کارها باهوش تر هستکامل ساختار رگهای مغزی پیوندی که فراتر از امکانجلو رفتن یا عقبگردمولتیپل اسکلروز در زنان انفجار و توقف تکاملی نشامعجزه ی علم در کنترل کرونخفاش با شیوع همه گیری جدیاتفاق و تصادفدرمان تومورهای مغزی با ااتوبان اطلاعات و پلِ بیندرمان تشنجچگونه انتظارات بر ادراک استفاده از انرژی خلاهوش مصنوعی از عروسک بازی ز گهواره تا گوربشکه ای که ته نداره پر نمسردرد تنشنژن همه چیز نیستقلب و عقلتاثیر ویتامین دی بر بیماپروتز چشمجهان هایی در جهان دیگرمکانیزمهای دفاعی در برابانسان یک کتابخانه استمغز انسان برای ایجاد تمدخوشبختی دور از رنج های ماختلال خواب فرد را مستعد درک نیازمند شناخت خویش انگاهت را بلند کناصول سلامت کمرهوش مصنوعی درمانگر کامپیزندگی زمینی امروز بیش از تفاوت ارباب و رهبر حقیقیشیشه ی بازالتی و سیلیکونکمردرد ناشی از تنگی کاناقدرت مردمتاثیر گیاه خواری بر رشد وآنها نمیخواهند دیگران راجهانی در ذهنماده ی خالیاولین دروغمغز بزرگترین مصرف کننده دفاع از پیامبرارتوکين تراپی روشی جديد درد باسن و پا به دلیل کاهنتایج نادانی و جهلزاوسکا درمان گوشربه مغز خزندگان خودت اجازهوش عاطفی در زنان بیشتر اتمدن پیشرفته ی پیشینیانشبیه سازی سیستم های کوانکودکان خود را مشابه خود تلحظات خوش با کودکانتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا هوش سریعی که بدون احسجدایی خطای حسی استمخچه ابزاري که وظیفه آن فدو سوی واقعیتاینکه خانواده ات سالم بانقش نظریه تکامل در شناساارزش حقیقی زبان قسمت دومذره ی معین یا ابری از الکچرا حیوانات سخن نمی گوینزبان، نشان دهنده ی سخنگو بوزون هیگز جهان را از متلهدف یکسان و مسیرهای مختلتو کز محنت دیگران بی غمیضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر درجه حرارت بر عملککاربرد روباتهای ريز، در منابع انرژی از نفت و گاز آیا جهان ذهن و افکار ما محقیقت غیر فیزیکیمرگ و میر پنهاندانش بی نهایتاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش ذهن و شناخت در حوادث از آغاز خلقت تا نگاه انسارهبر حقیقیبحث درباره پیدایش و منشا نظریه ی تکامل در درمان بیسلول های بدن تو پیر نیستنبیماری اسپینال ماسکولار وقت نهيب هاي غير علمي گذشتولید سلولهای جنسی از سلعلم و ادراک فقط مشاهده ی تاریخ همه چیز را ثبت کردهکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمناطق خاصی از مغز در جستجآب، زندگی است(قسمت پنجم)حرکت چرخشی و دائمی کیهانمستند جهان متصلداروی فامپیریدین یا نورلابزار بقا از نخستین هماننقطه بی بازگشتاز تکینگی تا مغز از مغز تروزه داری متناوب، مغز را بخش بزرگی حس و ادراک ما اهمیشه اطمینان تو بر خدا بسوپاپ ها یا ترانزیستورهابیست تمرین ساده برای جلوواقعیت چند سویهتوپیراماتعید نوروز مبارکترازودونگام کوچک ولی تاثیرگذارمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمآغاز مبهم آفرینشحس و ادراک قسمت نوزدهمداروی ضد تشنج توپیراماتابزار بقا از نخستین همانچهار میلیارد سال تکامل باز تکینگی تا مغز از مغز تروشی جدید در درمان سکته مبرخی ملاحظات در تشنج های هوموارکتوس ها ممکن است دسیستم دفاعی بدن علیه مغز واکسن اسپایکوژنفلج بل، فلجی ترسناک که آنتکامل مادی تا ابزار هوشمغرور و علمتصور از زمان و مکانپول و شادیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمالگوی بنیادین و هوشیاریحس و ادراک قسمت دهمابزار بقای موجود زنده از در آرزوهایت مداومت داشتهنوشیدن چای برای مغز مفید از تکامل تا مغز، از مغز تراه پیروزی در زندگی چیستبرخی سيناپسها طی تکامل و ستم با شعار قانون بدترین ورزش بهترین درمان بیش فعفراموشی همیشه هم بد نیستتکامل شناخت انسان با کشفپیوستگی همه ی اجزای جهانجلوتر را دیدنمواد کوانتومی جدید، ممکنانقراض را انتخاب نکنیدمعجزه در هر لحظه زندگیخلا، حقیقی نیستاتوسوکسیمایددرمان جدید ALSچگونه به سطح بالایی از هواستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک بازی زمین در برابر عظمت کیهانبشریت از یک پدر و مادر نیسردرد سکه ایژن همه چیز نیستقلب دروازه ی ارتباطتاثیر ویروس کرونا بر مغز پروتز عصبی برای تکلمجهان یکپارچهما انسانها چه اندازه نزدانسان باشمغز انسان برای شادمانی طخانه ی تاریکاختلال در شناسایی حروف و درک و احساسچالش هوشیاری و اینکه چرا اضطراب و ترسهوش مصنوعی درخدمت خلق وحزندگی زودگذرتفاوتهای جنسیتی راهی براشکل های متفاوت پروتئین هکمردرد و علل آنقدرت کنترل خودتاثیر گیاه خواری بر رشد وآنان که در قله اند هرگز خجهان، تصادفی نیستماده ای ضد التهابیاولین سلول مصنوعیمغز حریص برای خون، کلید تدفاع در برابر تغییر ساختارتباط میکروب روده و پاردردهای سال گذشته فراموش نجات در راستگوییزبان مشترک ژنتیکی موجودابه نقاش بنگرهوشمندی کیهانتمدن بشری و مغز اخلاقیشبکه های مصنوعی مغز به درکودکان را برای راه آماده لرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا هشیاری کوانتومی وجودجریان انرژی در سیستم های مخچه تاثیر گذار بر حافظهدولت یا گروهکاینترنت بدون فیلتر ماهوانقش هورمون های تیروئید دارزش حقیقی زبان قسمت سومذرات کوانتومی زیر اتمی قچرا حجم مغز گونه انسان درزبان، وسیله شناسایی محیطبی نهایت در میان مرزهاهدف یکسان، در مسیرهای متتو پیچیده ترین تکنولوژی ضررهای شکر بر سلامت مغزتاثیر درجه حرارت بر عملککتاب گران و پرهزینه شد ولمنابع انرژی از نفت و گاز آیا جهش های ژنتیکی، ویروحقیقت غیر قابل شناختمرگ و میر بسیار بالای ناشدانشمندان موفق به بازگرداگر با مطالعه فیزیک کواننقش روی و منیزیم در سلامتاز انفجار بزرگ تا انفجار روی و منیزیم در تقویت استبحثي درباره هوش و تفاوتهنظریه ی تکامل در درمان بیسلول عصبی شاهکار انطباق بیماری اضطراب عمومیوقتی فهمیدی خطا کردی برگتولترودینعلم و روحتازه های اسکیزوفرنی(جنوکشتن عقیده ممکن نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت آتش منبع انرژیحس چشایی و بویاییمشکل از کجاستداروی لیراگلوتیدابزار بقا از نخستین هماننمیتوان با بیرون انداختناز تکینگی تا مغز از مغز تروزه داری و بیمار ی ام اس بخش بزرگتر کیهان ناشناختهمیشه داناتر از ما وجود دسوخت هیدروژنی پاکبیش از نیمی از موارد انتقواقعیت چیستتوانایی مغز و دیگر اجزای عامل کلیدی در کنترل کارآتراشه ی بیولوژِیکگامی در درمان بیماریهای منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَحس و ادراک قسمت هفتمدارویی خلط آورابزار بقا از نخستین همانچهار ساعت پس از کشتار خوکاز تکینگی تا مغز از مغز تريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی مرزهای اخلاق و علوم هورمون شیرساز یا پرولاکتسکوت و نیستیواکسن اسپایکوژن ضد کرونافلج خوابتکامل مداومغربال در زندگیتصادف یا قوانین ناشناختهپول و عقیدهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمالگوبرداری از طبیعتحس و ادراک قسمت دوازدهمابزار بقای موجود زنده از در آسمان هدیه های نادیدننوعی سکته مغزی ، وحشتناک از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی راه انسان شدن، راه رفتن وبرداشت مغز ما از گذر زمانستم، بی پاسخ نیستورزش در کمر دردفراموشی و مسیر روحانیتکامل، نتیجه ی برنامه ریپیام های ناشناخته بر مغز جمجمه انسان های اولیهموجود بی مغزی که می تواندانواع سکته های مغزیمعرفت و شناختخلا، خالی نیستانگشت ماشه ایمغز فکر میکند مرگ برای دیخلاصه ای از مطالب همایش ماتصال مغز و کامپیوتردرمان جدید میگرن با انتی چگونه باغبانی باعث کاهش استفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک بازی زمین زیر خلیج فارس تمدنی بعد پنجمسردرد عروقی میگرنژن هوش و ساختارهای حیاتی قلب روباتیکتاثیر ژنها بر اختلالات خپرورش مغز مینیاتوری انساجهان یکپارچهما انسانها چه اندازه نزدانسان جدید از چه زمانی پامغز انسان برای شادمانی طخانواده پایداراختلال در شناسایی حروف و درک کنیم ما همه یکی هستیمچالش هوشیاری و اینکه چرا اطلاع رسانی اینترنتیهوش مصنوعی ساخته هوش طبیزندگی سلول در بدن، جدای اتقلید مرحله ای نسبتا پیششکل پنجم مادهکمردرد با پوشیدن کفش مناقدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر گیاه خواری بر رشد وآنزیم تولید انرژی در سلوجهش های ژنتیکی مفید در ساماده، چیزی نیستاوکرلیزوماب داروی جدید شمغز در تنهایی آسیب میبیندقیق ترین تصاویر از مغز اارتباط ماده و انرژیدردی که سالهاست درمان نشنخاع ما تا پایین ستون فقرزبان چهار حرفی حیات زمینبه نقاش بنگرهوشیاری و وجودتمدن زیر آبشبکیه های مصنوعیکوری گذرای ناشی از موبایلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا واکنش های یاد گرفته وجریان انرژی در سیستم های مدل همه جانبه نگر ژنرالیدوچرخه سواری ورزشی سبک و ایندرالنقش هورمون زنانه استروژنارزش خود را چگونه میشناسذرات کوانتومی زیر اتمی قچرا خشونت و تعصبسفر فقط مادی نیستبی ذهن و بی روحهدف از تکامل مغزتو آرامش و صلحیطلوع و حقیقتتاثیر درجه حرارت بر عملککتاب زیست شناسی باورمنابع انرژی از نفت و گاز آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجحقایق ممکن و غیر ممکنمرگ انتقال است یا نابود شدانشمندان نورون مصنوعی ساگر تلاش انسان امروز برانقش روزه داری در سالم و جاز بحث های کنونی در ویروسرویا و واقعیتبحثی جالب درباره محدودیتنظریه ی تکامل در درمان بیسلولهای ایمنی القا کنندهبیماری بیش فعالیوقتی پر از گل شدی خودت را تومورها و التهاب مغزی عاعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتازه های بیماری پارکینسوگل خاردار، زیباستمنبع هوشیاری کجاست قسمت آثار باستانی تمدن های قدحس و ادراک (قسمت اول )مشکلات نخاعیداروی تشنجی دربارداریابزار بقا از نخستین هماننمیتوان بر سیاه سیاه نوشاز تکینگی تا مغز از مغز تروزه داری سلول های بنیادبخش دیگری در وجود انسان ههمیشه راهی هستسودمندی موجودات ابزی بر بیشتر کمردردها نیازی به واقعیت چیستتوازن مهمتر از فعالیت زیعادت همیشه خوب نیستتربیت کودکان وظیفه ای مهگامی در درمان بیماریهای منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتافت فشار خون ناگهانی در وحس و ادراک قسمت هفدهمداستانها و مفاهیمی اشتباابزار بقا از نخستین هماننوآوری ای شگفت انگیز داناز تکینگی تا مغز از مغز تریه زغالیبرخی نکات از گاید لاین پرهوش فوق العاده، هر فرد اسسکوت، پر از صداواکسن دیگر کرونا ساخته شفلج خواب چیستتکامل چشممقالاتتظاهر خوابیده ی مادهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمالتهاب شریان تمپورالحس و ادراک قسمت سومابزار بقای موجود زنده از در آستانه ی موج پنجم کووینیکولا تسلااز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی راه بی شکستبررسي علل احتمالي تغيير ستون فقرات انسان دو پا جلوزن حقیقی معرفت و شناختفرایند پیچیده ی خونرسانیتکثیر سلول در برابر توقف پیدایش زبانجنبه های موجی واقعیتموجودات مقهور ژنها هستندانگشت نگاری مغز نشان میدمغز قلبخلاصه ای از درمان های جدیاثر مضر مصرف طولانی مدت ردرمان جدید کنترل مولتیپلچگونه تکامل مغزهای کنونیاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان چیستبعد از کروناسرطان کمیت گراییژن یا نقشه توسعه مغز و نققلب را نشکنتاثیر کلام در آیات کلام بپرتوهای صادر شده از سیاهجهان کنونی و مغز بزرگتریما اکنون میدانیم فضا خالانسان خطرناکترین موجودمغز انسان رو به کوچک تر شخار و گلاختلالات مخچهدرک احساسات و تفکرات دیگچالش هوشیاری و اینکه چرا اطلاعات حسی ما از جهان، چهوش احساسیزندگی، مدیریت انرژیتقلید از روی طبیعتشکست حتمیکنفرانس تشنج هتل کوثر اصقدرت ذهنتاثیر گیاه خواری بر رشد وآینه در اینهجهش های ژنتیکی غیر تصادفماده، چیزی بیش از یک خلا ايندگان چگونه خواهند دیدمغز را از روی امواج بشناسدل به دریا بزنارتباط متقابل با همه ی حیدرس گرفتن از شکست هانخستین تمدن بشریزبان نیاز تکاملی استبه نادیدنی ایمان بیاورهوشیاری و افسردگیتمدنی قدیمی در شمال خلیج شباهت مغز و کیهانکی غایب شدی تا نیازمند دللزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا یک، وجود داردجریان انرژی در سیستم های مدل هولوگرافیک ژنرالیزهدورترین نقطه ی قابل مشاهایا کوچک شدن مغزانسان النقش ویتامین K در ترمیم اساز فرد ایستا و متعصب بگذرذرات کوانتومی زیر اتمی قچرا در مغز انسان، فرورفتسفر نامه سفر به بم و جنوب بی شرمیهدف از خلقت رسیدن به ابزاتو افق رویداد جهان هستیطلای سیاهتاثیر درجه حرارت بر عملککتاب طبیعت در قالب هندسهمنابع انرژی از نفت و گاز آیا خداباوری محصول تکاملحل مشکلمرگ تصادفیدانشمندان یک فرضیه رادیکاگر خواهان پیروزی هستینقش رژیم غذایی بر رشد و ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکرویا و کابوسبحثی در مورد نقش ویتامين نظریه ی ریسمانسلولهای بنیادی مصنوعی دربیماری تی تی پیوقتی تو از یاد گرفتن باز تومورهای نخاعیعلم به ما کمک میکند تا موتبدیل پلاستیک به کربن و سگل زندگیمنبع هوشیاری کجاست قسمت آرامش و دانشحس و ادراک (قسمت دوم )مشکلات بین دو همسر و برخیداروی جدید ALSابزار بقا از نخستین هماننمایش تک نفرهاز تکینگی تا مغز از مغز تروزهای بد باقی نمیماندبخشیدن دیگران یعنی آرامشهمیشه عسل با موم بخوریمسی و سه پل اصفهانبا هوش مصنوعی خودکار روبواقعیت های متفاوتتوسعه هوش مصنوعی قادر اسعادت کن خوب حرف بزنیترجمه ای ابتدایی از اسراگاهی لازم است برای فهم و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتافت هوشیاری به دنبال کاهحس و ادراک قسمت هجدهمدخالت در ساختار ژنهاابزار بقا از نخستین هماننوار مغز مشاهده ی غیر مستاز تکینگی تا مغز از مغز تریواستیگمینبرخی نرمش ها برای زانوهوش مصنوعی می تواند بر احسکته مغزیواکسن دیگری ضد کرونا از دفلج دوطرفه عصب 6 چشمتکامل و ارتقای نگاه تا عمتاثیر ویتامین دی بر بیماتظاهری از ماده است که بیدمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمامواجی که به وسیله ی ماشیحس و ادراک قسمت سی و هشتمابزار بقای موجود زنده از در درمان بیماری مولتیپل نیاز به آموزش مجازی دیجیاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رابطه تشنج و اوتیسمبررسی و اپروچ جدید بر بیمستارگانی قبل از آغاز کیهوزوز گوشفرایند تکامل و دشواری هاتأثیر نگاه انسان بر رفتاپیر شدن حتمی نیستجنسیت و تفاوت های بیناییموسیقی نوموسیقی هنر مایع استانتقال ماده و انرژیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهخم شدن فضا-زماناثرات فشار روحی شدیددرمان جدید ای ال اس، توفرچگونه جمعیت های بزرگ شکل استفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمزمان و مکان، ابعاد کیهان بعد از کروناسرعت فکر کردن چگونه استژن ضد آلزایمرقیچی ژنتیکیتاثیر کپسول نوروهرب بر نپرسش و چستجو همیشه باقی اجهان کاملی در اطراف ما پرما از اینجا نخواهیم رفتانسان عامل توقف رشد مغزمغز انسان رو به کوچکتر شدخارق العاده و استثنایی باختلالات حرکتی در انساندرک تصویر و زبان های مخلتچالش هوشیاری و اینکه چرا اطلاعاتی عمومی در مورد مهوش احساسیزونیسومایدتقلید از طبیعتشگفت نیست من عاشق تو باشمکنگره بین المللی سردرد دقدرت عشقتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیندهجهش تمدنی عجیب و شگفت انسماست مالیايا اراده آزاد توهم است یمغز زنان جوانتر از مغز مردلایلی که نشان میدهد ما بارتباط چاقی و کاهش قدرت بدست کردن در گوشنخستین تصویر از سیاهچالهزبان و کلمه حتی برای کسانبه هلال بنگرهوشیاری کوانتومیتمرکز و مدیتیشنشباهت مغز با کیهان مادیکیهان خود را طراحی میکندلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا کیهان می تواند یک شبیجستجوی متن و تصویر به صورمدل هولوگرافیک تعمیم یافديدن با چشم بسته در خواب ایا این جمله درست است کسینقش ژنتیک در درمان اختلااز مخالفت بشنورفتار مانند بردهباهوش ترین و با کیفیت تریچرا ذرات بنیادی معمولاً سفر به مریخ در 39 روزبی عدالتی در توزیع واکسن هر چیز با هر چیز دیگر در تتو انسانی و انسان، شایستطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاثیر درجه حرارت بر عملککتاب، سفری به تاریخمنابع انرژی از نفت و گاز آیا دلفین ها می تواند از حلقه های اسرارآمیزمرگی وجود ندارددانشمندان ژنی از مغز انساپی ژنتیکنقش رژیم غذایی در رشد و ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکرویا و خبر از آیندهبحثی در مورد نقش کلسیم و نظریه تکامل در درمان بیمسلام تا روشناییبیماری دویکویتنام نوعی کرونا ویروس تومورهای ستون فقراتعلم بدون توقفتبدیل تراکت صوتی مصنوعی گلوله ی ساچمه ایمنبع هوشیاری کجاست قسمت آرامش و سکونحس و ادراک قسمت 67مشکلات روانپزشکی پس از سداروی جدید s3 در درمان ام ابزار بقا از نخستین همانچند نرمش مفید برای کمردراز تکینگی تا مغز از مغز تروزهای سختبخشش، عقلانی یا غیر عاقلهمجوشی هسته ای، انرژِی بسیلی محکم محیط زیست بر انبا تعمق در اسرار ابدیت و واقعیت و مجازتوسعه برخی شغل ها با هوش عادت کردن به نعمتترس و آرمان هاگاهی مغز بزرگ چالش استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتافتخار انسانحس و ادراک قسمت هشتمدر مانهای کمر دردابزار بقا از نخستین هماننوار مغز ترجمه رخدادهای از تکینگی تا مغز از مغز تریاضیات یک حس جدید استبرخی نرمش های گردنهوش مصنوعی و کشف زبان هایسال سیزده ماههواکسن سرطانفناوری هوش مصنوعی نحوه ختکامل و ریشه ی مشترک خلقتپوست ساعتی مستقل از مغز دصفحه اصلیتعداد کلی ذهن ها در جهان منبع هوشیاری کجاست؟(قسمامیوتروفیک لترال اسکلروحس و ادراک قسمت سی و ششمابزار بقای موجود زنده از در سال حدود 7 میلیون نفر چیز جدید را بپذیراز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رادیوی مغز و تنظیم فرکانبررسی ژنها در تشخیص بیماسخن و سکوتیک پیام منفرد نورون مغزی فرایند حذف برخی اجزای مغتئوری تکامل امروز در درمپیشینیان انسان از هفت میجنسیت و تفاوت های بیناییمیهمانهای ناخوانده عامل اندوه در دنیا استمغز مانند تلفن استخونریزی مغز در سندرم کوواثرات مفید قهوهدرمان جدید سرطانچگونه جمعیت های بزرگ شکل استیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی از عروسک تا کمزمان و صبربعد از کرونا دلخوشی بیهوسعی کن به حدی محدود نشویژنها نقشه ایجاد ابزار هوقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتاثیر کپسول نوروهرب بر تآلودگی هوا چالش قرن جدیدجهان پیوستهما اشیا را آنطور که هستندانسانیت در هم تنیده و متصمغز ایندگان چگونه استخبر مهم تلسکوپ هابلاختلالات صحبت کردن در اندرک حقیقت نردبان و مسیری چالش دیدگاه های سنتی در باطلاعاتی عمومی در مورد مهوش در طبیعتزونا به وسیله ویروس ابله تقویت استخوان در گرو تغذشگفت انگیز بودن کیهانکنگره بین المللی سردرد دقطار پیشرفتتاثیر گیاه خواری بر رشد وآینده ی انسان در فراتر ازجهشهای مفید و ذکاوتی که دماست مالی با هوش انسانیايا اراده آزاد توهم است یمغزهای کوچک بی احساسدنیای شگفت انگیز کوانتومارتباط هوش ساختار مغز و ژدست آسماننخستین روبات های زنده ی جزبان و بیان نتیجه ساختمابه کدامین گناه کشته شدندهوش، ژنتیکی است یا محیطیتمرکز بر هدفشباهت کیهان و مغزکیهانِ هوشیارِ در حال یالزوم عدم وابستگی به گوگل آیا گذشته، امروز وآینده جستجوی هوشیاری در مغز مامدل های ریز مغز مینی بریندی متیل فومارات(زادیوا)(ایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش گرمایش آب و هوا در هماز نخستین همانند سازها ترفتار وابسته به شکلباور و کیهان شناسیچراروياها را به یاد نمی آسفر تجهیزات ناسا به مریخ بیمار 101 ساله، مبتلا به سهر جا که جات میشه، جات نیتو با همه چیز در پیوندیطوفان زیباییتاثیر رو ح و روان بر جسمکتابخانهمنابع انرژی از نفت و گاز آیا دلفین ها میتوانند باحمله ویروس کرونا به مغزمراحل ارتقای پله پله کیهدانشمندان پاسخ کوانتومی ابتدا سخت ترین استنقش زنجبیل در جلوگیری از از تکنیکی تا مغز از مغز ترویا بخشی حقیقی از زندگی بحثی در مورد حقیقت فضا و نظریه تکامل در درمان بیمسلسله مباحث هوش مصنوعیبیماری دیستروفی میوتونیویتامین E برای فعالیت صحتوهم فضای خالیعلم در حال توسعهتبدیل سلولهای محافط به سگلوئونمنبع هوشیاری کجاست قسمت آرامش(سکوت) stillness و تکاپوحس و ادراک قسمت 74مشکلات روانپزشکی در عقب داروی جدید میاستنی گراویابزار بقا از نخستین همانچند جهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تروش مقابله مغز با محدودیبدون پیر فلکهمراه سختی، اسانی هستسینوریپا داروی ترکیبی ضدبا خدا باشواقعیت و انعکاستوصیه های سازمان بهداشت عادت دادن مغز بر تفکرتسلیم شدن از نورون شروع مگذر زمان کاملا وابسته به منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتافراد آغاز حرکت خودشان رحس و ادراک قسمت پنجمدر محل کار ارزش خودت را بنوار مغز در فراموشی هااز تکینگی تا مغز از مغز تریسدیپلام تنها داروی تایبرخی یونها و مولکول های مهوش مصنوعی یا حماقت طبیعسانسور از روی قصد بسیاری واکسن سرطانفیلمی بسیار جالب از تغییتکامل ابزار هوش ، راه پر پوشاندن خود از نورسوالات پزشکیتعذیه ی ذهنمنبع هوشیاری در کجاست؟ قامید نیکو داشته باش تا آنحس و ادراک قسمت سیزدهمابزار بقای موجود زنده از درمان های اسرار آمیز در آچیزی منتظر شناخته شدناز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی راز تغییربررسی بیماری التهابی رودسخن پاک و ثابتیک پیشنهاد خوب برای آسان فراتر از دیوارهای باورتئوری تکامل در پیشگیری و پیشرفت های جدید علوم اعصجهل مقدسپیشرفت در عقل است یا ظواهجهان فراکتالمیوتونیک دیستروفیاندوه دردی را دوا نمیکندمغز مادران و کودکان در زمخواندن ، یکی از شستشو دهناثرات مفید روزه داریدرمان دارویی سرطان رحم بچگونه حافظه را قویتر کنیاستیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی از عروسک تا کمزمان واقعیت است یا توهمبعد از کرونا دلخوشی بیهوشلیک فراموشیژنها ، مغز و ارادهقانون مندی نقشه ژنتیکی متاثیر کپسول نوروهرب بر سآلودگی هوا و ویروس کروناجهان پیوستهما به جهان های متفاوت خودانسانیت در برابر دیگرانمغز ابزار بقای برتر مادیخدا موجود استاختلالات عضلانی ژنتیکدرک دیگرانچاالش ها در تعیین منبع هواعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش عاطفی قسمت نهمزیباترین چیز در پیر شدنتقویت حافظه یا هوش مصنوعشگفت زده و حیران باشکنترل همجوشی هسته ای با هلمس کوانتومیتاثیر گیاهخواری بر رشد و آینده ی علم و فیزیک در60 ثجهشهای مفید و ذکاوتی که دماشین دانشای نعمت من در زندگیممغز، فقط گیرندهدنیا، هیچ استارتباط پیوسته ی جهاندستورالعمل مرکز کنترل بینرمش های مفید برای درد زازبان و بیان، در سایه پیشربه امید روزهای بهترهیچ چیز همیشگی نیستتمساح حد واسط میان مغز کوشباهت زیاد بین سلول هاي عکیست هیداتید مغزمقاومت به عوارض فشار خون آیا پیدایش مغز از روی تصاحفره در مغزمدیون خود ناموجوددین اجباریایا بیماری ام اس (مولتیپنقش پیش زمینه ها و اراده از نخستین همانند سازها ترفتار اجتماعی انسان، حاصباد و موجچراروياها را به یاد نمی آسفر دشوار اکتشافبیماری لبر و نابینایی آنهر حرکت خمیده می شود و هر تو با باورهایت کنترل میشطولانی ترین شبتاثیر روده بر مغزکجای مغز مسئول پردازش تجمنابع انرژی از نفت و گاز آیا دست مصنوعی به زودی قاحمایت از طبیعتمرز مرگ و زندگی کجاستدانشمندان اولین سلول مصنابتدایی که در ذهن دانشمننقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکینگی تا مغز و از مغز رویا تخیل یا واقعیتبحثی در مورد عملکرد لوب فنظریه تکامل در درمان بیمسلطان جنگل یا صاحب ملکوتبیماری ضعف عضلات نزدیک بویتامین E در چه مواد غذایتوهم فضای خالی یا توهم فضعلم راهی برای اندیشیدن اتبر را بردارگمان میکنی جرمی کوچکی در منبع هوشیاری کجاست قسمت آزمون تجربی، راهی برای رحس و ادراک قسمت 75مشاهده گر جدای از شیء مشاداروی جدید برای میاستنی ابزار بقا از نخستین همانچند جهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تروش های صرفه جویی در ایجابرنامه و ساختار پیچیده مهمراهی نوعی سردرد میگرنیسیگار عامل افزایش مرگ ومبا طبیعت بازی نکنواقعیت خلا و وجود و درک متوصیه های غیر دارویی در سعارضه جدید ویروس کرونا ستشنچ پانایوتوپولوس تشنج گذشته را دفن کنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتافراد بی دلیل دوستدار تو حس و ادراک قسمت پنجاهدر چه مرحله ای از خواب ، رنوار مغز در تشخیص بیماری از تکینگی تا مغز از مغز تریشه های مشترک حیاتبرخی اثرات مضر ویتامین دهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسانسور بر بسیاری از حقایواکسن ضد اعتیادفیزیک مولکولها و ذرات در تکامل تکنولوژیپیموزایدپیامهای کاربرانتغییر الگوی رشد مغزی با زمنبع هوشیاری در کجاست؟(قامید نجاتحس و ادراک قسمت ششمابزارهای پیشرفته ارتباط درمان های بیماری آلزایمرچیزی خارج از مغزهای ما نیاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی راست دستی و چپ دستیبررسی سیستم تعادلی بدن اسختی ها رفتنی استیک آلل ژنتیکی که از نئاندفرد موفقتئوری جدید، ویران کردن گپیشرفت ذهن در خلاقیت استجهان قابل مشاهده بخش کوچمیگرن و پروتئین مرتبط با اندوهگین نباش اگر درب یا مغز چون ابزار هوش است دلیخواب سالم عامل سلامتیاثرات مضر ماری جوانادرمان سرگیجه بدون نیاز بنگاه محدود و تک جانبه، مشاستخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی از عروسک تا کمزمان پلانکتفکر قبل از کارشلیک فراموشیژنهای مشترک بین انسان و وقانون گذاری و تکاملتاثیر کپسول نوروهرب بر سآلودگی هوا و پارکینسونجهان پر از چیزهای اسرار آما با کمک مغز خود مختاريمانسان، گونه ای پر از تضادمغز ابزار برتر بقاخدای رنگین کماناختراع جدید اینترنت کواندرک درست از خود و هوشیاریناتوانی از درمان برخی ویاعتماد به خودهوش عاطفی قسمت هفتمزیباترین چیز در افزایش ستقویت سیستم ایمنیشگفتی های نقشه ی ژنتیکیکنترل جاذبهلوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر انتخاب از طرف محیط آیا فراموشی حتمی استجوانان وطنمبانی ذهنی سیاه و سفیدای همه ی وجود منمغزتان را در جوانی سیم کشدندان ها را مسواک بزنید تارتباط انسانی، محدود به دغدغه نتیجه ی نادانی استنرمش های مفید در سرگیجهزبان و تکلم برخی بیماریهبه بالا بر ستارگان نگاه کهیچ وقت خودت را محدود به تنفس هوازی و میتوکندریشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملککیست کلوئید بطن سوممقابله ی منطقی با اعتراضآیا آگاهی پس از مرگ از بیحق انتخابمدیریت اینترنت بر جنگدین، اجباری نیستایا بدون زبان میتوانیم تنقش آتش در رسیدن انسان بهاز نخستین همانند سازها ترقیبی قدرتمند در برابر مباد غرور و سر پر از نخوت ونزاع بین جهل و علم رو به پسفرنامه سفر به بم و جنوب بیماری های میتوکندریهرچیز با یک تاب تبدیل به تو باید نیکان را به دست بطی یکصد هزار سال اخیر هرچتاثیر رژیم گیاه خواری بر کرونا چه بر سر مغز می آورمنابع انرژی از نفت و گاز آیا رژیم غذایی گیاهی سلاحوادث روزگار از جمله ویرمرز بین انسان و حیوان کجادانشمندان تغییر میدان مغابتذال با شعار دیننقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکینگی تا مغز از مغز ترویا حقی از طرف خدابحثی درباره هوش و تفاوتههفت چیز که عملکرد مغز تو سم زنبور ، کلیدی برای واربیماریهای تحلیل عضلانی اویتامین کاتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)علم ساختن برج های چرخانتحریک عمقی مغز در آلزایمگنجینه ای به نام ویتامین منبع هوشیاری کجاست قسمت آزمون ذهنی گربه ی شرودینحس و ادراک قسمت 78مشاهده آینده از روی مشاهداروی جدید برای ای ال اسابزار بقا از نخستین همانچند روش ساده برای موفقیتاز تکینگی تا مغز از مغز تروش هایی برای جلوگیری از برنامه ی مسلط ژنها در اختهندسه ی پایه ایسیاهچاله های فضایی منابعبالاترین هدف از دولتوالزارتان داروی ضد فشار توصیه هایی در مصرف ماهیعدم توقف تکامل در یک انداتشنج چیستگربه شرودینگر و تاثیر مشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتافزایش قدرت ادراکات و حسحس و ادراک قسمت پنجاه و یابزار بقای موجود زنده از در ناامیدی بسی امید استنوار مغزی روشی مهم در تشخاز تکینگی تا مغز- از مغز رژیم های غذایی و نقش مهم برخی اختلالات عصبی مثانههوش مصنوعی گوگل به کمک تشساهچاله ها تبخیر نمیشودواکسن علیه سرطانفیزیک و هوشیاریتکامل جریان همیشگی خلقتپیموزایدسایتهای دیگرتغییر زودتر اتصالات مغزیمنبع خواب و رویاامید جدید بر آسیب نخاعیحس و ادراک قسمت شصت و هشتابزارهای بقا از نخستین هدرمان های جدید میگرنچیزی شبیه نور تو نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رجزخوانی هایی که امروز ببررسی علل کمر درد در میانسرنوشتیک جهش ممکن است ذهن انسانفرد حساس از نظر عاطفی و بتا 20 سال آینده مغز شما به یک رژیم غذایی جدید، می توفردا را نمیدانیمتا بحر یفعل ما یشاپیشرفتی مستقل از ابزار هجهان موازی و حجاب هامیگرن سردردی ژنتیکی که باندام حسی، درک از بخش هایمغز چگونه صداها را فیلتر خواب سالم عامل سلامتی و یاجزای پر سلولی بدن انسان درمان سرگیجه بدون نیاز بنگاه انسان محدود به ادرااستروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی از عروسک تا کمزمان به چه دلیل ایجاد میشتفکر خلا ق در برابر توهم شنا در ابهای گرم جنوب نیاژنهای هوش ، کدامندقانون جنگلتاثیر کتامین در درمان پاآلزایمرجهان پر از چیزهای جادویی ما بخشی از این جهان مرتبطانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز از بسیاری حقایق می گرخدایی که ساخته ی ذهن بشر ادامه بحث تکامل چشمدرک عمیق در حیواناتناتوانی در شناسایی چهره اعتماد به خودهوش عاطفی قسمت پنجمزیر فشار کووید چه باید کرتلقین اطلاعات و حافظهشگفتی های زنبور عسلکندر در بیماریهای التهابلوتیراستامتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا ممکن است موش کور بی مجواب دانشمند سوال کننده مباحث مهم حس و ادراکای آنکه نامش درمان و یادشمغزتان را در جوانی سیمکشارتباط از بالا به پایین مذهن ما از در هم شکستن منبنرمشهای مهم برای تقویت عزبان و شناخت حقیقت قسمت چبه بالاتر از ماده بیندیشهیچ کاری نکردن به معنی چیتنفس هوازی و میتوکندریشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملککاهش مرگ و میر ناشی از ابمقابله با کرونا با علم اسآیا امکان بازسازی اندامهحقیقت قربانی نزاع بین بی مداخله ی زیانبار انساندید تو همیشه محدود به مقدایا تکامل هدفمند استنقش انتخاب از طرف محیط، ناز نخستین همانند سازها ترموزی از نخستین تمدن بشربار بزرگ ایستادن بر دو پانزاع بین علم و نادانی رو سفرنامه سفر به بم و جنوب بیماری های مغز و اعصاب و هز ذره، یک دنیاستتو تغییر و تحولیطبیعت موجی جهانتاثیر رژیم گیاه خواری بر کریستال هامنابع انرژی از نفت و گاز آیا رژیم غذایی گیاهی سلاحکمت الهی در پس همه چیزمرز جدید جستجو و اکتشاف، دانشمندان روش هاي جدیدی ابداع دی ان ای بزرگترین دنقش سجده بر عملکرد مغزاز تکینگی تا مغز از مغز ترویاها از مغز است یا ناخوبحثی درباره هوش و تفاوتههفت سین یادگاری از میراث سماگلوتید داروی کاهش دهنبیماری، رساله ای برای سلویتامین کا و استخوانتوهم چیستعلایم کمبود ویتامین E را تداوم مهم است نه سرعتگویید نوزده و ایمنی ساکتمنبع هوشیاری کجاست قسمت آزمون ذهنی گربه شرودینگرحس و ادراک قسمت 82مطالبه ی حق خودداروی جدید برای دیابتابزار بقا از نخستین همانچندین ماده غذایی که مانناز تکینگی تا مغز از مغز تروش هایی ساده برای کاهش ابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱هندسه ی رایج کیهانسیاهچاله ها، دارای پرتو واکنش های ناخودآگاه و تقتوضیحی ساده در مورد هوش معدم درکتشنج و حرکات شبه تشنجی قاگزیده ای از وبینار یا کنفمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتافزایش مرگ و میر سندرم کوحس و ادراک قسمت پنجاه و دابزار بقای موجود زنده از در هم تنیدگی مرزها و بی منوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز- از مغز رژیم های غذایی و نقش مهم برخی اصول سلامت کمرهوش مصنوعی الفاگوسایه را اصالت دادن، جز فرواکسنی با تاثیر دوگانه افیزیکدانان ماشینی برای تتکامل داروینی هنوز در حاپیچیدگی های مغزمگستغییر عمودی سر انسان از پمنتظر نمان چیزی نور را بهامید درمان کرونا با همانحس و ادراک قسمت شصت و دوابزارهای بقا ازنخستین همدرمان های جدید در بیماری نکاتی در مورد تشنجاز روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی رحم مصنوعیبزرگ فکر کنسریع دویدن مهم نیستیکی از علل محدودیت مغز امفرزندان زمان خودتابوهای ذهنیپاسخ گیاهان در زمان خوردجهان ما میتواند به اندازمیگرن شدید قابل درمان اسانرژی بی پایان در درون هرمغز ناتوان از توجیه پیداخواب عامل دسته بندی و حفطاجزایی ناشناخته در شکل گدرمان سرگیجه بدون دارونگاه از بیرون مجموعهاسرار آفرینش در موجهوش مصنوعی از عروسک تا کمزمان شگفت انگیزتفاوت مغز انسان و میمون هشناخت و معرفت، و نقش آن دژنهای حاکم بر انسان و انسقانون جنگلتاثیر گیاه خواری بر رشد وآملودیپین داروی ضد فشار جهان دارای برنامهما تحت کنترل ژنها هستیم یاهرام مصر از شگفتی های جهمغز به تنهایی برای فرهنگ خسته نباشی بابااداراوون تنها داروی تاییدرگیری قلب در بیماری ویرنادیدنی ها واقعی هستنداعداد بینهایت در دنیای مهوش عاطفی قسمت اولزیرفون داروی ضد ام استلاش ها برای کشف منابع جدشانس یا تلاشکوچ از محیط نامناسبلوزالمعده(پانکراس)مصنوعتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا ما کالا هستیمجوسازی مدرنمجموعه های پر سلولی بدن مایمپلانت مغزی کمک میکند مغط یک گیرنده استارتباط بین هوش طبیعی و هوذهن چند جانبه نیازمند نگچرا ماشین باید نتایج را پزبان و شناخت حقیقت قسمت ابه جای محکوم کردن دیگران هیچ کس مانند تو نگاه نمیکتنفس بدون اکسیژنشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش التهاب ناشی از بیماملاحظه های اخلاقی دربارهآیا انسان با مغز بزرگش اخحقیقت آنطور نیست که به نظمدارک ژنتیکی چگونه انساندیدن خدا در همه چیزایجاد احساساتنقش اتصالات بین سلولهای از نشانه ها و آثار درک شدرمز و رازهای ارتباط غیر کبار سنین ابزار هوشمندی انزاع بین علم و جهل رو به پسفرنامه سفر به بم و جنوب بیماری وسواسهزینه ای که برای اندیشیدتو جهانی هستی که خودش را طبیعت بر اساس هماهنگیتاثیر رژیم گیاه خواری بر کریستال زمان(قسمت اولمنابع انرژی از نفت و گاز آیا راهی برای رفع کم آبی حافظه میتواند بزرگترین دمزایای شکلات تلخ برای سلدانشمندان روشی برای تبدیابزار هوش در حال ارتقا ازنقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز ترویاهای پر رمز و حیرتی دربحثی درباره هوش و تفاوتههم نوع خواری در میان پیشیسندرم کووید طولانیبیندیشویتامین کا در سبزیجاتتوهم وجودعلایم کمبود ویتامین E را تداخل مرزها و صفات با بینگوشه بیماری اتوزومال رسسمنبع هوشیاری کجاست قسمت آزادی عقیده، آرمانی که تحس و ادراک قسمت چهلمطالبی در مورد تشنجداروی جدید ضد میگرنابزار بقا از نخستین هماننه به اعداماز تکینگی تا مغز از مغز تروش جدید تولید برقبرین نت به جای اینترنتهندسه بنیادینسیاهچاله و تکینگی ابتدایواکنش به حس جدیدتیوتیکسن داروی ضد جنونعسل طبیعی موثر در کنترل بتشنج عدم توازن بین نورون گزارش یک مورد جالب لخته ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتافزایش سرعت پیشرفت علوم حس و ادراک قسمت پنجاه و سابزار بقای موجود زنده از در هم تنیدگی کوانتومینوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز- از مغزترژیم ضد التهابیبرخی بیماری ها که در آن بهوش مصنوعی از عروسک های بساخت شبکه عصبی مصنوعی با واسطه ها د رمسیر ایجاد مغفاجعه ی جهل مقدستکامل داروینی هنوز در حاپیچیدگی های مغزی در درک زتغییرات منطقه بویایی مغزمنحنی که ارتباط بین معرفامیدوار باش حتی اگر همه چحس و ادراک قسمت شصت و ششابزارهای بقای موجود زندهدرمان های رایج ام اسچگونه مولکول های دی ان ایاز سایه بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی رحم مصنوعیبزرگ شدن مغز محدود به دورسریعترین کامپیوتر موجودسرگیجه از شایعترین اختلایافته های نوین علوم پرده فرضیه ای جدید توضیح میدهتاثیر فکر بر سلامتپختگی پس از چهل سالگي به جهان مادی، تجلی فضا در ذهمیدان مغناطيسي زمین بشر انرژی تاریکمغز و اخلاقخودآگاهی و هوشیارياحیای بینایی نسبی یک بیمدرمان سرطان با امواج صوتنگاه از دور و نگاه از نزداسرار بازسازی اندام هاهوش مصنوعی از عروسک تا کمزنان باهوش ترتفاوت ها و تمایزها کلید بشناخت حقیقت یا آرزوهای گکل اقیانوس در یک ذرهقانونمندی و محدودیت عالمتاثیر گیاه خواری بر رشد وآموزش نوین زبانجهان در حال نوسان و چرخشمانند آب باشاولویت بندی ها کجاستمغز بیش از آنچه تصور میشوخطا در محاسبات چیزی کاملادب برخورد با دیگراندرگیری مغز در بیماری کوینادانی در قرن بیست و یکم،بقای حقیقی در دور ماندن اهوش عاطفی قسمت دهمزیرک ترین مردمتلاش هایی در بیماران قطع شاهکار قرنکوچک شدن مغز از نئاندرتالیروپریم داروی ترکیبی ضدتاثیر تغذیه بر سلامت رواآیا ما تنها موجودات زنده جامعه ی آسمانیمحل درک احساسات روحانیدهن، بزرگترین سرمایهایمپلانت نخاعی میتواند دنقش قهوه در سلامتیارتباط شگفت مغز انسان و فذهن هوشیار در پس ماده ی مچرا مغز انسان سه هزار سالزبان و شناخت حقیقت قسمت دبه خودت مغرور نشوهیچ کس حقیقت را درون مغز تنها مانع در زندگی موارد شربت ضد خلطتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش حافظه هرچند فرایندیملاحظات بیهوشی قبل از جرآیا احتمال دارد رویا از آحقیقت افرادمروری بر تشنج و درمان هایدیدگاه نارسای دوگانه ی مایرادهای موجود در خلقت بنقش تیروئید در تکامل مغزاز نظر علم اعصاب یا نرووسرمز پیشرفت تواضع است نه طبارداری بدون رحمنسبیت عام از زبان دکتر برسفرنامه سفر به بم و جنوب بیماری کروتز فیلد جاکوبهزینه سنگین انسان در ازاتو دی ان ای خاص ميتوکندريطعمه ی شبکه های ارتباط اجتاثیر رژیم گیاهخواری بر کریستال زمان(قسمت دوم)منابع انرژی از نفت و گاز آیاما مقهور قوانین فیزیکحافظه و اطلاعات در کجاست مسمومیت دانش آموزان بی گدانش، قفل ذهن را باز میکنابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز ترویای شفافبحثی درباره هوش و تفاوتههمه چیز موج استسندرم گیلن باره به دنبال بیهوش کردن در جراحی و بیمویتامین بی 12 در درمان دردتوهم وجودعلت خواب آلودگی بعد از خوتروس جریان انرژیگوشت خواری یا گیاه خواریمنبع هوشیاری کجاست قسمت آزار دیگری، آزار خود استحس و ادراک قسمت چهل و هفتمطالعه ای بیان میکند اهدداروی جدید ضد الزایمرابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیاز تکینگی تا مغز از مغز تروش صحبت کردن در حال تکامبرای یک زندگی معمولیهندسه در پایه ی همه ی واکسیاهچاله ی تولید کنندهواکسن های شرکت فایزر آمرتیک و اختلال حرکتیعشق درونی به یگانگی خلقتتشویق خواندن به کودکانگشایش دروازه جدیدی از طرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتافسردگی و اضطراب در بیماحس و ادراک قسمت پنجاه و شابزار بقای موجود زنده از در هم تنیدگی کوانتومی و پنوبت کودکاناز تکینگی تا مغز، از مغز رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبرخی بیماری های خاص که بدهوش مصنوعی از عروسک های بساخت شبکه عصبی با الفبای وبینار اساتید نورولوژی دفاصله ها در مکانیک کوانتتکامل داروینی هنوز در حاپیوند قلب خوک، به فرد دچاتغییرات آب و هوایی که به منشأ اطلاعات و آموخته ها امیدواری و مغزحس و ادراک سی و هفتمابزارهای بقای از نخستین درمان های علامتی در ام اسچگونه میتوان با قانون جناز علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی از عروسک بازی رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربزرگ شدن تقریبا ناگهانی سرگردانییاد گرفتن مداومفساد اقتصادی سیتماتیک درتاثیر مشاهده بر واقعیت بپروژه ی ژنوم انسانیجهان مرئی و نامرئیمیدان های مغناطیسی قابل انرژی تاریک که ما نمی تومغز و اخلاقخودآگاهی و هوشیارياحیای بینایی نسبی یک بیمدرمانهای بیماری پارکینسنگاه از درون مجموعه با نگاصل بازخوردهوش مصنوعی به کمک هوش طبیزنجیرها را ما باید پاره کتفاوت ها را به رسمیت بشناشناخت درون، شناخت بیرون؛کلمات بلند نه صدای بلندقارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر گیاه خواری بر رشد وآمارهای ارائه شده در سطح جهان در حال ایجاد و ارتقاماه رجباولین مورد PML به دنبال تکمغز برای فراموشی بیشتر کخطا در محاسبات چیزی کاملادراک ما درک ارتعاشی است درگیری مغز در بیماران مبنازوکلسینبلندی در ذهن ما درک بلندیهوش عاطفی قسمت دومتلاشی برای درمان قطع نخاشاهکار شش گوشکوچکترین چیز یک معجزه اسلیس دگرامفتامین یا ویاستاثیر حرکات چشم بر امواج آیا مغز تا بزرگسالی توسعجاودانگی مصنوعیمحل درک احساسات روحانی ددو ویژگی انتزاع و قدرت تجایمان به رویانقش مهاجرت در توسعه نسل اارتباط شگفت انگیز مغز انذهن تو همیشه به چیزی اعتقچرا مغزهای ما ارتقا یافت زبان و شناخت حقیقت قسمت سبه دنبال رستگاری باشهیچ اندر هیچتنها در برابر جهانشش مرحله تکامل چشمتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش دوپامین عامل بیماریممانتین یا آلزیکسا یا ابآیا احتمال دارد رویا از آحقیقت اشیامرکز هوشیاری، روح یا بدن دژا وو یا اشنا پنداریاکسی توسین و تکامل پیش انقش حفاظتی مولکول جدید داز نظر علم اعصاب اراده آزرمز بقای جهش ژنتیکیبازگشت از آثار به سوی خدانسبت ها در کیهانسفری به آغاز کیهانبیماری گیلن باره و بیمارهزاران سال چشم های بینا وتو در میانه ی جهان نیستی ظهور امواج مغزی در مغز مصتاثیر عصاره تغلیظ شده گیکریستال زمان(قسمت سوم)منابع انرژی از نفت و گاز آب زندگی است قسمت چهارمحافظه و اطلاعات در کجاست مسمومیت دانش آموزان، قمادائما بخوانابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز تروان سالمبحثی درباره هوش و تفاوتههمه چیز در زمان مناسبسندرم پیریفورمیسبیهوشی در بیماران دچار اویتامین بی هفدهتوهم بی خداییعماد الدین نسیمی قربانی تری فلوپرازینگیلگمش باستانی کیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت آسيب میکروواسکولاریا آسحس و ادراک قسمت چهل و هشتمعماری، هندسه ی قابل مشاداروی سل سپتابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایاز تکینگی تا مغز از مغز تروشهای نو در درمان دیسک ببرای پیش بینی آینده مغز دهندسه زبانِ زمان استسیاره ی ابلهانواکسن کووید 19 چیزهایی که تیروفیبان موثر در سکته ی عصب حقوق نورولووتشخیص ژنتیکی آتروفی های پل جویی اصفهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاقلیت خلاقحس و ادراک قسمت بیست و چهابزار بقای موجود زنده از در هم تنیدگی کوانتومی و دنور دروناز تکینگی تا مغز، از مغز رژیم غذایی ضد التهابیبرخی توجهات در ببمار پارهوش مصنوعی از عروسک بازی ساختن آیندهوجود قبل از ناظر هوشمندفاصله ی همیشگی تصویر سازتکامل داروینی هنوز در حاپیوند مغز و سر و چالشهای تغییرات تکاملی سر انسان منشاء کوانتومی هوشیاری اامیدی به این سوی قبر نیستحس و ادراک- قسمت پنجاه و ابزارهای دفاعی و بقای مودرمان ژنتیکی برای نوآوریچگونه مغز پیش انسان یا همازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک بازی رساناها و ابر رساناها و عبزرگترین خطایی که مردم م