دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

هوش مصنوعی از عروسک های بازی تا کمک به انسان قسمت 23

هوش مصنوعی به بیماران نابینا کمک میکند، بینایی خود را به دست بیاورند.
ایمپلانت فقط در دندان نیست. اکنون ایمپلانت مغزی برای به دست آوردن بینایی پس از کوری، وجود دارد!
حس و ادراک قسمت چهاردهم
هوش مصنوعی از عروسک های بازی تا کمک به انسان در تولیدات تا زیان های آن بر جسم و روح انسان- قسمت بیست و سوم
دانشمندان یک ایمپلانت مغزی ساخته اند که میتواند بینایی فرد نابینا را تحریک کند. این ایمپلانت به یک زن نابینا کمک کرد تصاویر و حروف را ببیند. این نوع از وسایل میتواند به افراد نابینا کمک کند تا بینایی عملکردی را دوباره به دست بیاورند و به آنها اجازه میدهد اطراف و جهت را خودشان حس کنند.
ایمپلانت جدید مغزی بر اساس میکروالکترودهای درون قشر مغز است. یک جراح مغز آرایه ای میکروالکترودی را در قشر بینایی مغز قرار داد، تا فعالیت های الکتریکی سلول های عصبی را ثبت و تحریک کند. آزمون های جدید نشان داده است جاگذاری این میکروالکترودها میتواند در مغز انسان، به سادگی انجام شود. تحریک مستقیم قشر مغزی احساسات بینایی را- با دقت و ظرافتی بیشتر از آنچه تا امروز انجام میشد- تولید میکند.
این گروه در گذشته همین آزمون را با تحریک قشر بینایی نخستی ها(میمون و شامپانزه) انجام داده بودند. در آن مورد ایمپلانت با بیش از 1000 الکترود به کار برده شد و به حیوانات اجازه داد تصاویر، حرکات و حروف را ببینند. با اینحال حیوانات نابینا نبودند.(توصیه میشود به مقاله یحس و ادراک قسمت سیزدهمدرهمین کانال مراجعه شود.)
در مطالعه ی جدید پژوهشگران، میکروالکترودها را در مغز شخصی کاشتند که برای بیش از 16 سال نابینا بود. خانم 57 ساله توانسته است حروف و حتی تصویر تیره ی برخی اشیا را شناسایی کند. این، نخستین بار است که این نوع از ایمپلات مغزی در فرد نابینا استفاده میشود. تکنولوژی جدید میتواند به آنها اجازه دهد یک فرد دیگر، جای درب ورودی و ماشین ها را به سادگی بشناسند. این میتواند استقلال و آسایش آنها را افزایش دهد. در برخی آزمون ها پژوهشگران یافته های الکتروفیزیولوژیکی را طی تحریک از طریق آرایه ی میکروالکترود ایجاد کردند.
74.7% آزمون های تحریکی، مرتبط با گزارش حس بینایی بود. گروه امیدوارند آزمون های بعدی از سیستم رمزگذاری تصویر با مهارت بالاتر استفاده کند. این سیستم پیچیده میتواند الکترودهای بیشتری را همزمان تحریک کند تا تصاویر بینایی پیچیده تری بیافریند. (به کار بردن ایمپلانت های مغزی، ابتدایی از بازگرداندن فعالیت مغزی در افرادی است که به دلایل محیطی قادر به حس و یا حرکت خاصی نیستند؛ در حالی که مغز سالمی دارند. همچنین قابلیت نوروپلاستیسیتی در مغز انسان، کمک میکند حتی افرادی که بخشی از مغز آنها قادر به فعالیت نیست با کمک این ایمپلانت ها بتوانند با استفاده از بخش های سالم مغز، قدرت های خود را بازاوری کنند. توصیه میشود به مقاله ی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمت شانزدهممراجعه شود.)
سایت علمی نیچر- برخی توضیحات دکتر سلمان فاطمی نورولوژیستhttps://www.youtube.com/watch?v=w8MCx57VKBc


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
واکنش به حس جدیددرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی امرز جدید جستجو و اکتشاف، گربه شرودینگر و تاثیر مشزیر فشار کووید چه باید کرتمدنی قدیمی در شمال خلیج افزایش قدرت ادراکات و حسشگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب نوروپلاستیسیتی چیستجاذبهابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک های بدهن، بزرگترین سرمایهمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتمطالبه ی حق خودپیچیدگی های مغزی در درک ززبان و شناخت حقیقت قسمت دتو آرامش و صلحیامید نجاتشباهت کیهان و مغزمعرفت و شناختتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه واکسن کرونا را توزحقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی دیدگاه نارسای دوگانه ی ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز، از مغز یکی از علل محدودیت مغز امرمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين پاسخ گیاهان در زمان خوردسفرنامه سفر به بم و جنوب تومورها و التهاب مغزی عااندوه دردی را دوا نمیکندطوفان زیباییمغز انسان برای شادمانی طتاریخ همه چیز را ثبت کردهفتون های زیستینگاهی بر قدرت بینایی دراحافظه و اطلاعات در کجاستابعاد و نیازهای تکاملیهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانش، قفل ذهن را باز میکنمنحنی که ارتباط بین معرفاسکار، لگوی هوشمندژنهای حاکم بر انسان و انسرویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشآلزایمرسندرم کووید طولانیتوانایی مغز و دیگر اجزای انسانیت در برابر دیگرانعلم در حال توسعهمغز حریص برای خون، کلید تترکیب حیوان و انسانفساد اقتصادی سیتماتیک درچت جی پی تیحس و ادراک قسمت چهل و هشتاحساس گذر سریعتر زمانهوش عاطفی قسمت اولداروی جدید ضد الزایمرمیگرن شدید قابل درمان اساصل در هم تنیدگی و جهانی کوچ از محیط نامناسبروش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانوآیا فراموشی حتمی استسیاهچاله های فضایی منابعتکامل مداومای نعمت من در زندگیمعادت دادن مغز بر تفکرنقش نظریه تکامل در شناساتصویر زیبای اصفهانقارچ بی مغز در خدمت موجودچرا پس از بیدار شدن از خوحس و ادراک قسمت بیست و چهادغام میان گونه های مختلهیچ کس مانند تو نگاه نمیکدر هم تنیدگی کوانتومی و پما بخشی از این جهان مرتبطبقای حقیقی در دور ماندن اکاهش التهاب ناشی از بیمارژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیمآیا آگاهی پس از مرگ از بیسانسور بر بسیاری از حقایتکامل، نتیجه ی برنامه ریایا ابزار هوشمندی یا مغز سوالات پزشکینقش ذهن و شناخت در حوادث ثبت امواج الکتریکی در عصلیروپریم داروی ترکیبی ضدنشانه های گذشته در کیهان حس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط شگفت انگیز مغز انهزینه ای که برای اندیشیددرمان های علامتی در ام اسمباحث مهم حس و ادراکبه خودت مغرور نشوکریستال زمان(قسمت اولرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربعد از کروناآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسخن پاک و ثابتتاثیر ویتامین دی بر بیمااگر خواهان پیروزی هستینقطه بی بازگشتجهان هوشیارملاحظات بیهوشی قبل از جرهمه چیز، ثبت می شوداز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین کا در سبزیجاتدرمان سرطان با امواج صوتمداخله ی زیانبار انسانزمان به چه دلیل ایجاد میشبیماری وسواسگوشه بیماری اتوزومال رسستقلید از روی طبیعتآزمون ذهنی گربه ی شرودینسعی کن به حدی محدود نشویتاثیر گیاه خواری بر رشد ونهایت در بی نهایتجهانی که نه با یک رخداد و خدایی که ساخته ی ذهن بشر منابع انرژی از نفت و گاز هنر فراموشیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمردرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلمزایای شکلات تلخ برای سلگزیده ای از وبینار یا کنفزیرفون داروی ضد ام استمرکز و مدیتیشنافزایش مرگ و میر سندرم کوشگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم نوروز یا روز پایانیجاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی دو ویژگی انتزاع و قدرت تجمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز توبینار اساتید نورولوژی دذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت تریمطالبی در مورد تشنجپیوند قلب خوک، به فرد دچازبان و شناخت حقیقت قسمت ستو افق رویداد جهان هستیامید جدید بر آسیب نخاعیشباهت زیاد بین سلول هاي عمغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه آن شکری که می خوریمحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی دژا وو یا اشنا پنداریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز، از مغز یافته های نوین علوم پرده رمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و پختگی پس از چهل سالگي به سفری به آغاز کیهانتومورهای نخاعیاندوهگین نباش اگر درب یا طولانی ترین شبمغز انسان برای شادمانی طتازه های اسکیزوفرنی(جنوفروتنی و غرورنگاهی بر توانایی اجزاي بحباب های کیهانی تو در توابعاد اضافه ی کیهانهوش مصنوعی به کمک هوش طبیدائما بخوانمنشأ اطلاعات و آموخته ها اساس انسان اندیشه و باور کل اقیانوس در یک ذرهروان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلآملودیپین داروی ضد فشار سندرم گیلن باره به دنبال توازن مهمتر از فعالیت زیانسان، گونه ای پر از تضادعلم راهی برای اندیشیدن امغز در تنهایی آسیب میبینترازودونفشار و قدرتچت جی پی تیحس و ادراک قسمت چهل و دوماحساسات کاذبهوش عاطفی قسمت دهمداروی سل سپتمیدان مغناطيسي زمین بشر اصل علت و تاثیرکوچک شدن مغز از نئاندرتاروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردنآیا ممکن است موش کور بی مسیاهچاله ها، دارای پرتو تکامل چشمای همه ی وجود منعارضه جدید ویروس کرونا سنقش هورمون های تیروئید دتصویربرداری فضاپیمای آمقبل از آغازچرا ارتعاش بسیار مهم استحس و ادراک قسمت بیست و یکادغام دو حیطه علوم مغز و هیچ کس حقیقت را درون مغز در هم تنیدگی کوانتومی و دما تحت کنترل ژنها هستیم یبلندی در ذهن ما درک بلندیکاهش حافظه هرچند فرایندیرژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیماآیا امکان بازسازی اندامهساهچاله ها تبخیر نمیشودتکثیر سلول در برابر توقف ایا بیماری ام اس (مولتیپپیامهای کاربراننقش روی و منیزیم در سلامتجلو رفتن یا عقبگردلیس دگرامفتامین یا ویاسنشانه های پروردگار در جهحس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط غیرکلامی بین انساهزینه سنگین انسان در ازادرمان ژنتیکی برای نوآوریمجموعه های پر سلولی بدن مبه دنبال رستگاری باشکریستال زمان(قسمت دوم)رساناها و ابر رساناها و عبعد از کروناآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسختی ها رفتنی استتاثیر ویروس کرونا بر مغز اپی ژنتیکنمیتوان با بیرون انداختنجهان های بسیار دیگرممانتین یا آلزیکسا یا ابهمه ی سردردها بی خطر نیستاز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین بی 12 در درمان درددرمانهای بیماری پارکینسمدارک ژنتیکی چگونه انسانزمان شگفت انگیزبیماری کروتز فیلد جاکوبگوشت خواری یا گیاه خواریتقلید از طبیعتآزمون ذهنی گربه شرودینگرشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونهادینه سازی فرهنگ اختلاجهانی که از یک منبع، تغذیخسته نباشی بابامنابع انرژی از نفت و گاز هنر حفظ گرهاز تکینگی تا مغز از مغز تهنر رها شدن از وابستگیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که درگیری مغزی در سندرم کووبیندیشمسمومیت دانش آموزان بی گگزارش یک مورد جالب لخته وزیرک ترین مردمتمرکز بر هدفافزایش سرعت پیشرفت علوم شگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزنوشیدن چای برای مغز مفید جدا کردن ناخالصی هاابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی دو بیماری روانی خود بزرگ منبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسیمطالعه ای بیان میکند اهدپیوند مغز و سر و چالشهای زبان جانسوزتو انسانی و انسان، شایستامید درمان کرونا با همانشباهت زیاد بین سلول هاي عمغز قلبتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه انتظارات بر ادراک حقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی دژاوو یا آشناپنداریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز، از مغز یاد گرفتن مداومرمز جهانبحثی در مورد حقیقت فضا و پروژه ی ژنوم انسانیسقوط درون جاذبه ای خاص، چتومورهای ستون فقراتاندام حسی، درک از بخش هایطی یکصد هزار سال اخیر هرچمغز انسان رو به کوچک تر شتازه های بیماری پارکینسوفرگشت و تکامل تصادفی محض نگاهت را بلند کنحد و مرزها توهم ذهن ماستابعاد بالاترهوش مصنوعی به شناسایی کاداروهای مصرفی در ام اسمنشاء کوانتومی هوشیاری ااستفاده از مغز، وزن را کمکلمات بلند نه صدای بلندروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلکآموزش نوین زبانسندرم پیریفورمیستوسعه هوش مصنوعی قادر اسانعطاف پذیری مکانیسمی علعلم ساختن برج های چرخانمغز را از روی امواج بشناستراشه ی هوش مصنوعی در مغزفضای قلب منبع نبوغ استنتایج نادانی و جهلحس و ادراک قسمت چهل و سوماخلاق و علوم اعصابهوش عاطفی قسمت دومداروی ضد چاقیمیدان های مغناطیسی قابل اصل عدم قطعیت از کوانتوم کوچکترین چیز یک معجزه اسروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های مآیا ما کالا هستیمسیاهچاله و تکینگی ابتدایتکامل و ارتقای نگاه تا عمای آنکه نامش درمان و یادشعدم توقف تکامل در یک اندانقش هورمون زنانه استروژنتصور از زمان و مکانقبل از انفجار بزرگچرا بیماری های تخریبی مغحس و ادراک قسمت بیست و دوارتقا و تکامل سنت آفرینش هیچ اندر هیچدر هر سوراخی سر نکنمانند آب باشبلوغ چیستکاهش دوپامین عامل بیماریرژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی رودآیا انسان با مغز بزرگش اخسایه را اصالت دادن، جز فرتأثیر نگاه انسان بر رفتاایا بدون زبان میتوانیم تسایتهای دیگرنقش روزه داری در سالم و ججلوتر را دیدنلا اکراه فی الدیننظام مثبت زندگیحس و ادراک- قسمت شصت و چهارتروز یا خوردگی و التهاهزاران سال چشم های بینا ودرمان پوکی استخوانمحل درک احساسات روحانیبه زودی شبکه مغزی به جای کریستال زمان(قسمت سوم)رشته نوروایمونولوژی و نقبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا راهی برای رفع کم آبی سرنوشتتاثیر ژنها بر اختلالات خابتدا سخت ترین استنمیتوان بر سیاه سیاه نوشجهان هایی در جهان دیگرخودآگاهی و هوشیاريمن کسی در ناکسی دریافتم همیشه چشمی مراقب و نگهبااز کجا آمده ام و به کجا میویتامین بی هفدهدرهای اسرارآمیز و پوشیدهمروری بر تشنج و درمان هایزنان باهوش تربیماری گیلن باره و بیمارگیلگمش باستانی کیستتقویت استخوان در گرو تغذآزادی عقیده، آرمانی که تشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وچهار میلیارد سال تکامل بجهانی در ذهنخطا در محاسبات چیزی کاملمنابع انرژی از نفت و گاز منابع انرژی از نفت و گاز هنر، پر کردن است نه فحش داز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجردرگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیممسمومیت دانش آموزان، قماگشایش دروازه جدیدی از طرزیست شناسی کل در جزء فراکتمساح حد واسط میان مغز کوافسردگی و اضطراب در بیماشگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکنوعی سکته مغزی ، وحشتناک جدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی دو بار در هفته ماهی مصرف منبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز توراپامیل در بارداریذهن سالمباد و موجمعماری، هندسه ی قابل مشاپیوند اندام از حیوانات بزبان ریشه هایی شناختی استو با همه چیز در پیوندیامیدوار باش حتی اگر همه چشجاعت و ترسمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر درجه حرارت بر عملکفلج نخاعی با الکترودهای چگونه به سطح بالایی از هوحقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی دگرگونی های نژادی و تغییمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز از مغز تا یاد بگیر فراموش کنیرمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب فپروژه ی ژنوم انسانیسلول های مغزی عامل پارکیتوهم فضای خالیانرژی بی پایان در درون هرطبیعت موجی جهانمغز انسان رو به کوچکتر شدتبدیل پلاستیک به کربن و سفراموش کارها باهوش تر هسچالش هوشیاری و اینکه چرا حریص نباشاتفاق و تصادفهوش مصنوعی در کامپیوترهاداروهای ام اسمهندسی ژنتیک در حال تلاش استفاده از هوش مصنوعی در کلوزاپین داروی ضد جنونروبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده مآمارهای ارائه شده در سطح سندرم پس از ضربه به سرتوسعه برخی شغل ها با هوش اهرام مصر از شگفتی های جهعلایم کمبود ویتامین E را مغز زنان جوانتر از مغز مرتراشه ی بیولوژِیکقفس ذهننجات در راستگوییحس و ادراک قسمت نهماخلاق پایه تکامل و فرهنگهوش عاطفی قسمت سومداروی ضد چاقیمیدان های کوانتومی خلااصلاح خطا با رفتن بر مسیرکووید نوزده و خطر بیماری روشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین دآیا ما تنها موجودات زنده سیاهچاله ی منفرد یا سیاهتکامل و ریشه ی مشترک خلقتایمپلانت مغزیعدم درکنقش ویتامین K در ترمیم استصادف یا قوانین ناشناختهقبرستان ها با بوی شجاعتچرا حیوانات سخن نمی گوینحس و ادراک قسمت بیست و سوارتقا یا بازگشت به قبل ازهیچگاه از فشار و شکست نتردر والنتاین کتاب بدید همماه رجببلعیدن ستاره توسط سیاهچاکاهش سن بیولوژیکی، تنها راه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا احتمال دارد رویا از آساخت شبکه عصبی مصنوعی با تئوری تکامل امروز در درمایا تکامل هدفمند استنقش رژیم غذایی بر رشد و اجمجمه انسان های اولیهلاموژین داروی ضد اوتیسم؟نظریه ی تکامل در درمان بیحساسیت روانی متفاوتارزش حقیقی زبان قسمت اولهستي مادي ای که ما کوچکتردرمان پوکی استخوانمحل درک احساسات روحانی دبه زیر پای خود نگاه نکن بکشف مکانیسم عصبی خوانش پبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیاما مقهور قوانین فیزیکسریع دویدن مهم نیستتاثیر کلام در آیات کلام بابتدایی که در ذهن دانشمننمایش تک نفرهجهان یکپارچهخودت را از اندیشه هایت حفمن پر از تلخیمهمیشه اطمینان تو بر خدا باز کسی که یک کتاب خوانده ویتامین دی گنجینه ای بزردروغ نگو به خصوص به خودتمرکز هوشیاری، روح یا بدن زنجیرها را ما باید پاره کبیماری آلزایمر، استیل کوگیاه بی عقل به سوی نور میتقویت حافظه یا هوش مصنوعآزار دیگری، آزار خود استشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد وچهار ساعت پس از کشتار خوکجهان، تصادفی نیستخطا در محاسبات چیزی کاملخطای ادراک کارمامنابع انرژی از نفت و گاز هوموارکتوس ها ممکن است داز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتدرگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار امسیر دشوار تکامل و ارتقاپل جویی اصفهانزیست شناسی باور حقیقت یا تنفس هوازی و میتوکندریاقلیت خلاقشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکنیکولا تسلاجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی دو برابر شدن خطر مرگ و میمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت وپیوند سر آیا ممکن استزبان شناسی مدرن در سطح سلتو با باورهایت کنترل میشامیدواری و مغزشرکت نورالینک ویدیویی ازمغز مانند تلفن استتاثیر درجه حرارت بر عملکفلج بل، فلجی ترسناک که آنچگونه باغبانی باعث کاهش حقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی دانش قدرت استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری مهارت های جدید درنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهپروانه ی آسمانیسلول های بنیادیتوهم فضای خالی یا توهم فضانرژی تاریکطبیعت بر اساس هماهنگیمغز ایندگان چگونه استتبدیل تراکت صوتی مصنوعی فراموشی همیشه هم بد نیستچالش هوشیاری و اینکه چرا حرکت چرخشی و دائمی کیهاناتوبان اطلاعات و پلِ بینهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروهای تغییر دهنده ی سیمهربانی، شرط موفقیتاستفاده از انرژی خلاکلام و زبان، گنجینه ای بسروح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختآن چیزی که ما جریان زمان سندرم دزدی ساب کلاوینتوصیه های سازمان بهداشت اولویت بندی ها کجاستعلایم کمبود ویتامین E را مغزهای کوچک بی احساستربیت کودکان وظیفه ای مهقفس را بشکننخاع ما تا پایین ستون فقرحس و ادراک قسمت چهارماختلال خواب فرد را مستعد هوش عاطفی قسمت ششمداروی ضد تشنج با قابليت تمیدان بنیادین اطلاعاتاصول انجام برخی نرمش ها دکودک هشت ساله لازم است آدروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهآیا مغز تا بزرگسالی توسعسیاهچاله ی تولید کنندهتکامل ابزار هوش ، راه پر ایمپلانت مغزی کمک میکند عسل طبیعی موثر در کنترل بنقش ژنتیک در درمان اختلاتظاهر خوابیده ی مادهقدم زدن و حرکت دید را تغیچرا حجم مغز گونه انسان درحس و ادراک قسمت بیستمارتوکين تراپی روشی جديد هیپرپاراتیروئیدیسمدر یک فراکتال هر نقطه مرکماپروتیلینبنی عباس، ننگی بر تاریخکایروپاکتیک چیستراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانآیا احتمال دارد رویا از آساخت شبکه عصبی با الفبای تئوری تکامل در پیشگیری و ایجاد احساساتنقش رژیم غذایی در رشد و اجنبه های موجی واقعیتلایو دوم دکتر سید سلمان فنظریه ی تکامل در درمان بیخفاش با شیوع همه گیری جدیارزش حقیقی زبان قسمت دومهستی ما پس از شروعی چگال درمان ام اس(مولتیپل اسکلمحدودیت چقدر موثر استبه سخن توجه کن نه گویندهکشف مکانیسمی پیچیده در بتفکر قبل از کارآب زندگی است قسمت چهارمسریعترین کامپیوتر موجودتاثیر کپسول نوروهرب بر نابتذال با شعار دینچند نرمش مفید برای کمردرجهان یکپارچهخودروهای هیدروژنیمنابع انرژي پاک سرچشمه حهمیشه داناتر از ما وجود داز آغاز خلقت تا نگاه انساویروس مصنوعیدریای خدامرکز حافظه کجاستزندگی هوشمند در خارج از زبیماری الزایمرگیاه خواری و گوشت خوار کدتقویت سیستم ایمنیآسيب میکروواسکولاریا آسشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوآوری ای شگفت انگیز دانجهش های ژنتیکی مفید در ساخطای حسمنابع بی نهایت انرژی در دهورمون شیرساز یا پرولاکتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده تودرختان اشعار زمینبیوگرافیمسئول صیانت از عقیده کیسپل خواجو اصفهانزیست، مرز افق رویداد هستتنفس هوازی و میتوکندریالکترومغناطیس شنوایی و هشاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکنیاز به آموزش مجازی دیجیجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی دو برابر شدن خطر مرگ و میمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پاپیوند سر، یکی از راه حلهازبان شناسی نوین نیازمند تو باید نیکان را به دست بامیدی به این سوی قبر نیستشربت ضد خلطمغز مادران و کودکان در زمتاثیر رو ح و روان بر جسمفلج خوابچگونه تکامل مغزهای کنونیحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی دانش محدود به ابعاد چهارمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکامل تا مغز، از مغز تیادآوری خواب و رویارنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهپرواز از نیویورک تا لوس آسلول های بنیادی منابع و اتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)انرژی تاریک که ما نمی توطعمه ی شبکه های ارتباط اجمغز ابزار بقای برتر مادیتبدیل سلولهای محافط به سفراموشی و مسیر روحانیچالش هوشیاری و اینکه چرا حس متفاوتاتوسوکسیمایدهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروهای ضد بیماری ام اس وموفقیت هوش مصنوعی در امتاستفاده از سلول های بنیاکلرال هیدرات برای خوابانروح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱آنچه ناشناخته است باید شسندرم سردرد به دلیل افت فتوصیه های غیر دارویی در ساولین مورد PML به دنبال تکعلت خواب آلودگی بعد از خومغز، فقط گیرندهترجمه ای ابتدایی از اسراقلب و عقلنخستین تمدن بشریحس و ادراک قسمت نوزدهماختلال در شناسایی حروف و هوش عاطفی بیشتر در زنانداروی ضد تشنج با قابليت تمیدازولام در درمان تشنج اصول توسعه ی یک ذهن کاملکودک ایرانی که هوش او از روشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمرآیا همه جنایت ها نتیجه بیسیاره ی ابلهانتکامل تکنولوژیایمپلانت نخاعی میتواند دعشق درونی به یگانگی خلقتنقش گرمایش آب و هوا در همتظاهری از ماده است که بیدقدرت مردمچرا خشونت و تعصبحس و ادراک قسمت دهمارتباط میکروب روده و پارهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر کمتر از چند ماه سوش جدماجرای جهل مقدسبه قفس های سیاهت ننازکار با یگانگی و یکپارچگیراه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کنآیا برای تولید مثل همیشه ساختن آیندهتئوری جدید، ویران کردن گایران بزرگنقش زنجبیل در جلوگیری از جنسیت و تفاوت های بیناییلبخند بزن شاید صبح فردا زنظریه ی تکامل در درمان بیخلا، حقیقی نیستارزش حقیقی زبان قسمت سومو هر کس تقوای خدا پیشه کندرمان تومورهای مغزی با امحدودیت های حافظه و حافظرشد مغز فرایندی پیچیده ابوزون هیگز چیستکشف ارتباط جدیدی از ارتبتفکر خلا ق در برابر توهم آب زندگی است قسمت هفتمسرگیجه از شایعترین اختلاتاثیر کپسول نوروهرب بر تابداع دی ان ای بزرگترین دچند جهانیجهان کنونی و مغز بزرگتریخورشید مصنوعیمنابع انرژی از نفت و گاز همیشه راهی هستاز انفجار بزرگ تا انفجار ویرایش DNA جنین انسان، بردرک فرد دیگر و رفتارهای امرکز حافظه کجاستزندگی بی دودبیماری ای شبیه آلزایمر و گیرنده باید سازگار با پیتلقین اطلاعات و حافظهآسیب ها ناشی از آلودگی هوشناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز مشاهده ی غیر مستجهش های ژنتیکی غیر تصادفنوار مغز ترجمه رخدادهای جهش تمدنی عجیب و شگفت انسخطر آلودگی هوامنابع جدید انرژیهوش فوق العاده، هر فرد اساز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیددرد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیمسئولیت جدیدپلاسمای غالبزاوسکا درمان گوشرتنفس بدون اکسیژنالکتروتاکسی(گرایش و حرکشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکچیز جدید را بپذیرجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی دو سوی واقعیتمنبع هوشیاری کجاست قسمت53از تکینگی تا مغز از مغز تورزش و میگرنذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی اپیوندی که فراتر از امکانزبان، نشان دهنده ی سخنگو تو تغییر و تحولیامیدی تازه در درمان سرطاشش مرحله تکامل چشممغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر روده بر مغزفلج خواب چیستچگونه جمعیت های بزرگ شکل حل مشکلابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی دانش بی نهایتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکامل تا مغز، از مغز تیاری خدا نزدیک استرهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهپروتئین های ساده ی ابتداسلول های بدن تو پیر نیستنتوهم چیستانرژی خلا ممکن استظهور امواج مغزی در مغز مصمغز ابزار برتر بقاتبر را بردارفرایند پیچیده ی خونرسانیچالش هوشیاری و اینکه چرا حس چشایی و بویاییاتصال مغز و کامپیوترهوش مصنوعی درمانگر کامپیداروی فامپیریدین یا نورلمولتیپل اسکلروز در زنان استفاده از سلول های بنیاکمردردروزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتآنچه واقعیت تصور میکنیم سوپاپ ها یا ترانزیستورهاتوصیه هایی در مصرف ماهیاولین مورد پیوند سر در انعماد الدین نسیمی قربانی مغزتان را در جوانی سیم کشترس و آرمان هاقلب دروازه ی ارتباطنخستین تصویر از سیاهچالهحس و ادراک قسمت هفتماختلال در شناسایی حروف و هوش عاطفی در زنان بیشتر اداروی ضد تشنج توپیراماتمکان زمان یا حافظه زماناصول سلامت کمرکودکان میتوانند ناقل بی روشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن بآیا هوش مصنوعی می تواند نسیاره ابلهانتکامل جریان همیشگی خلقتایمان به رویاعصب حقوق نورولوونقش پیش زمینه ها و اراده تعداد کلی ذهن ها در جهان قدرت کنترل خودچرا در مغز انسان، فرورفتحس و ادراک قسمت دوازدهمارتباط ماده و انرژیهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر آرزوهایت مداومت داشتهماجرای عجیب گالیلهبه مغز خزندگان خودت اجازکاربرد روباتهای ريزنانوراه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا بزرگ شدن مغز فقط در دساختار فراکتال وجود و ذهتا 20 سال آینده مغز شما به ایرادهای موجود در خلقت بنقش زبان در سلطه و قدرت اجنسیت و تفاوت های بیناییلحظات خوش با کودکاننظریه ی ریسمانخلا، خالی نیستارزش خود را چگونه میشناسوفور و فراوانیدرمان تشنجمخچه فراتر از حفظ تعادلرشد مغز علت تمایل انسان ببوزون هیگز جهان را از متلکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتفاوت مغز انسان و میمون هآب زندگی است قسمت اولسرگردانیتاثیر کپسول نوروهرب بر سابزار هوش در حال ارتقا ازچند جهانیجهان کاملی در اطراف ما پرخوش قلبی و مهربانیمنابع انرژی از نفت و گاز همیشه عسل با موم بخوریماز بحث های کنونی در ویروسواقعیت فیزیکی، تابعی از درک نیازمند شناخت خویش امرکز خنده در کجای مغز استزندگی در جمع مواردی را بربیماری ای شبیه ام اس مولتگالکانزوماب، دارویی جدیتلاش ها برای کشف منابع جدآشنا پنداریشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز در فراموشی هاجهشهای مفید و ذکاوتی که دخطرات هوش مصنوعیمناطق خاصی از مغز در جستجهوش مصنوعی می تواند بر احاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژندردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی دمسئولیت در برابر محیط زیپمبرولیزوماب در بیماری چزبان مشترک ژنتیکی موجوداتنها مانع در زندگی موارد الکترودهای کاشتنیشاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکچیزی منتظر شناخته شدنجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی دولت یا گروهکمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسماز تکینگی تا مغز از مغز تورزش بهترین درمان بیش فعذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحمپیوستگی همه ی اجزای جهانزبان، وسیله شناسایی محیطتو جهانی هستی که خودش را امگا سه عامل مهم سلامتششمین کنگره بین المللی سمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر رژیم گیاه خواری بر فلج دوطرفه عصب 6 چشمچگونه جمعیت های بزرگ شکل حلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان موفق به بازگردمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکامل تا مغز، از مغز تژن همه چیز نیستروی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهپروتز چشمسلول عصبی شاهکار انطباق توهم وجودانسان قدیم در شبه جزیره عظرف باید پر شود چه با چرک مغز از بسیاری حقایق می گرتحریک عمقی مغزفرایند تکامل و دشواری هاچالش دیدگاه های سنتی در بحس و ادراک (قسمت اول )اثر مضر مصرف طولانی مدت رهوش مصنوعی درخدمت خلق وحداروی لیراگلوتیدمواد کوانتومی جدید، ممکناستفاده از سلول های بنیاکمردرد ناشی از تنگی کاناروزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولیآنچه حس می کنیم، نتیجه ی سوپاپ ها یا ترانزیستورهاتوضیحی ساده در مورد هوش ماولین هیبرید بین انسان و عوامل موثر در پیدایش زبامغزتان را در جوانی سیمکشتسلیم شدن از نورون شروع مقلب روباتیکنخستین روبات های زنده ی جحس و ادراک قسمت هفدهماختلالات مخچههوش عاطفی در زنان بیشتر ادارویی خلط آورمکانیک کوانتومی بی معنی اضطراب و ترسکودکان خود را مشابه خود تريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بدآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسیاره ابلهانتکامل داروینی هنوز در حااین پیوند نه با مغز بلکه عضلانی که طی سخن گفتن چقدنقش آتش در رسیدن انسان بهتعذیه ی ذهنقدرت انسان در نگاه به ابعچرا ذرات بنیادی معمولاً حس و ادراک قسمت سومارتباط متقابل با همه ی حیهدف یکسان و مسیرهای مختلدر آسمان هدیه های نادیدنماده ی تاریکبه نقاش بنگرکاربرد روباتهای ريز، در راه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا تکامل و تغییرات ژنتیساختار شبکه های مغزی ثابتا بحر یفعل ما یشاایستادن در برابر آزادی بنقش زبان در سلطه و قدرت اجهل مقدسلرزش ناشی از اسیب به عصبنظریه تکامل در درمان بیمخلاصه ای از مطالب همایش ماز فرد ایستا و متعصب بگذروقت نهيب هاي غير علمي گذشدرمان جدید ALSمخچه ، فراتر از حفظ تعادلرشد در سختی استبی نهایت در میان مرزهاکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتفاوت ها و تمایزها کلید بآب زندگی است قسمت دومسربازان ما محققا غلبه می تاثیر کپسول نوروهرب بر سابزار بقا از نخستین همانچند جهانی و علمجهان پیوستهخوشبختی دور از رنج های ممنابع انرژی از نفت و گاز همجوشی هسته ای، انرژِی باز تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چند سویهدرک و احساسمرگ چیستزندگی در سیاهچالهبیماری اسپینال ماسکولار گام کوچک ولی تاثیرگذارتلاش هایی در بیماران قطع آشنا پنداریشناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز در تشخیص بیماری جهشهای مفید و ذکاوتی که ددفاع از پیامبرمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی و کشف زبان هایاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کرونادردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتمستند جهان متصلپنج اکتشاف شگفت آور در موزبان چهار حرفی حیات زمینتنها در برابر جهانالگو نداشتیمشاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکچیزی خارج از مغزهای ما نیجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی دوچرخه سواری ورزشی سبک و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش در کمر دردذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خداپیام های ناشناخته بر مغز سفر فقط مادی نیستتو دی ان ای خاص ميتوکندريامروز دانش ژنتیک هیچ ابهصبر بسیار بایدمغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر رژیم گیاه خواری بر فناوری هوش مصنوعی نحوه خچگونه حافظه را قویتر کنیحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان نورون مصنوعی سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکامل تا مغز، از مغز تژن همه چیز نیسترویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهپروتز عصبی برای تکلمسلولهای ایمنی القا کنندهتوهم وجودانسان میوه ی تکاملعقل مجادله گرمغز به تنهایی برای فرهنگ تحریک عمقی مغز در آلزایمفرایند حذف برخی اجزای مغچاالش ها در تعیین منبع هوحس و ادراک (قسمت دوم )اثرات فشار روحی شدیدهوش مصنوعی ساخته هوش طبیداروی تشنجی دربارداریموجود بی مغزی که می توانداستفاده از سلول های بنیاکمردرد و علل آنروزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز دآنها نمیخواهند دیگران راسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتیوتیکسن داروی ضد جنوناولین تصویر در تاریخ از سعوامل ایجاد لغت انسانی و مغط یک گیرنده استتشنچ پانایوتوپولوس تشنج قلب را نشکننرمش های مفید برای درد زاحس و ادراک قسمت هجدهماختلالات حرکتی در انسانهوشمندی کیهانداستانها و مفاهیمی اشتبامکانیزمهای دفاعی در براباطلاع رسانی اینترنتیکودکان را برای راه آماده ریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پارآیا هوش ارثی دریافتی از پسیر آفرینش از روح تا مغز تکامل داروینی هنوز در حااین اندوه چیستغم بی پایاننقش انتخاب از طرف محیط، نتغییر الگوی رشد مغزی با زقدرت ذهنچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت سی و هشتمارتباط چاقی و کاهش قدرت بهدف یکسان، در مسیرهای متدر آستانه ی موج پنجم کوویماده ی خالیبه نقاش بنگرکتاب گران و پرهزینه شد ولراه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم مآیا جنین انسان، هوشمندی سادیسم یا لذت از آزار دادتاول کف پا و حقیقتاکسی توسین و تکامل پیش انقش سجده بر عملکرد مغزجهان فراکتاللرزش عضله یا فاسیکولاسیونظریه تکامل در درمان بیمخلاصه ای از درمان های جدیاز مخالفت بشنووقتی فهمیدی خطا کردی برگدرمان جدید میگرن با انتی مخچه ابزاري که وظیفه آن فز گهواره تا گوربی هیچ می ایی و بی هیچ میرکشتن عقیده ممکن نیستتفاوت ها را به رسمیت بشناآب زندگی است قسمت سومسردرد میگرنتاثیر کتامین در درمان پاابزار بقا از نخستین همانچند روش ساده برای موفقیتجهان پیوستهخانه ی تاریکمنابع انرژی از نفت و گاز همراه سختی، اسانی هستاز تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستدرک کنیم ما همه یکی هستیممرگ و میر پنهانزندگی زمینی امروز بیش از بیماری اضطراب عمومیگامی در درمان بیماریهای تلاشی برای درمان قطع نخاآغاز فصل سرما و دوباره تکشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و نوار مغزی روشی مهم در تشخجوانان وطنابزار بقا از نخستین هماندفاع در برابر تغییر ساختمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی یا حماقت طبیعاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته شدرس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلومشکل از کجاستپول و شادیزبان نیاز تکاملی استتنهایی رمز نوآوری استالگو و عادت را بشکن و در اشب سیاه سحر شودمعنی روزهتاثیر درجه حرارت بر عملکچیزی شبیه نور تو نیستحفره در مغزابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی دورترین نقطه ی قابل مشاهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز توزن حقیقی معرفت و شناختذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملپیدایش زبانسفر نامه سفر به بم و جنوب تو در میانه ی جهان نیستی انفجار و توقف تکاملی نشاصرع و درمان های آنمغز و اخلاقتاثیر رژیم گیاه خواری بر فیلمی بسیار جالب از تغیینگاه محدود و تک جانبه، مشحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان یک فرضیه رادیکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکامل تا مغز، از مغز تژن هوش و ساختارهای حیاتی رویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفاپرورش مغز مینیاتوری انساسلولهای بنیادی مصنوعی درتوهم بی خداییانسان ها می توانند میدان عقلانیت بدون تغییرمغز بیش از آنچه تصور میشوتداوم مهم است نه سرعتفراتر از دیوارهای باورناتوانی از درمان برخی ویحس و ادراک قسمت 67اثرات مفید قهوههوش احساسیداروی جدید ALSموجودات مقهور ژنها هستنداستیفن هاوکینگ در مورد هکمردرد با پوشیدن کفش مناروزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمندانآنان که در قله اند هرگز خسوخت هیدروژنی پاکتیک و اختلال حرکتیاولین دارو برای آتاکسی فعواملی که برای ظهور لغت انفرت، اسیب به خود استتشنج چیستقیچی ژنتیکینرمش های مفید در سرگیجهحس و ادراک قسمت هشتماختلالات صحبت کردن در انهوشیاری و وجوددخالت در ساختار ژنهاما انسانها چه اندازه نزداطلاعات حسی ما از جهان، چکوری گذرای ناشی از موبایریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسیآیا هوش سریعی که بدون احسسیستم تعادلی بدنتکامل داروینی هنوز در حااین ایده که ذرات سیاهچالغم بی پایاننقش اتصالات بین سلولهای تغییر زودتر اتصالات مغزیقدرت عشقچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت سی و ششمارتباط هوش ساختار مغز و ژهدف از تکامل مغزدر درمان بیماری مولتیپل ماده ای ضد التهابیبه نادیدنی ایمان بیاورکتاب زیست شناسی باوررابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است آیا جهان ذهن و افکار ما مسازگاری با محیط بین اجزاتابوهای ذهنیاگر فقط مردم میفهمیدند کنقش غذاها و موجودات درياجهان قابل مشاهده بخش کوچلزوم سازگاری قانون مجازانظریه تکامل در درمان بیمخم شدن فضا-زماناز نخستین همانند سازها توقتی پر از گل شدی خودت را درمان جدید کنترل مولتیپلمخچه تاثیر گذار بر حافظهزمین در برابر عظمت کیهانبی ذهن و بی روحگل خاردار، زیباستتفاوت های بین زن و مرد فقآب، زندگی است(قسمت پنجم)سردرد میگرن در کودکانتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین همانچندین ماده غذایی که ماننجهان پر از چیزهای اسرار آخانواده پایدارمنابع انرژی از نفت و گاز همراهی نوعی سردرد میگرنیاز تکنیکی تا مغز از مغز تواقعیت چیستدرک احساسات و تفکرات دیگمرگ و میر بسیار بالای ناشزندگی زودگذربیماری بیش فعالیگامی در درمان بیماریهای تلاشی تازه برای گشودن معآغاز مبهم آفرینششواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط تاثیر احتمالی عصاره تغلینوار عصب و عضلهجوانان وطنابزار بقا از نخستین هماندقیق ترین تصاویر از مغز امنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از ددست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتقمشکلات نخاعیپول و عقیدهزبان و کلمه حتی برای کسانتنبیه چقدر موثر استالگوی بنیادین و هوشیاریشبیه سازی میلیون ها جهان معادله ها فقط بخش خسته کنتاثیر درجه حرارت بر عملکنکاتی در مورد تشنجحق انتخابابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی ديدن با چشم بسته در خواب منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز توزوز گوشرفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبکپیر شدن حتمی نیستسفر به مریخ در 39 روزتوقف؛ شکستانقراض را انتخاب نکنیدضرورت زدودن افکارمغز و اخلاقتاثیر رژیم گیاهخواری بر فیزیک مولکولها و ذرات در نگاه انسان محدود به ادراحوادث روزگار از جمله ویرابزارهای پیشرفته ارتباط هوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان ژنی از مغز انسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکامل تا مغز، از مغز تژن یا نقشه توسعه مغز و نقرویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیرپرتوهای صادر شده از سیاهسلام تا روشناییتوهم تنهاییانسان یک کتابخانه استعقیده ی بی عملمغز برای فراموشی بیشتر کتداخل مرزها و صفات با بینفرد موفقناتوانی در شناسایی چهره حس و ادراک قسمت 74اثرات مفید روزه داریهوش احساسیداروی جدید s3 در درمان ام موسیقی نواستیفن هاوکینگ در تفسیر کنفرانس تشنج هتل کوثر اصروزهای سختبرای تمدن سازی، باید در بآنزیم تولید انرژی در سلوسودمندی موجودات ابزی بر تیروفیبان موثر در سکته ی اولین دروغعوارض ازدواج و بچه دار شدنقش قهوه در سلامتیتشنج و حرکات شبه تشنجی قاقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنرمش های موثر در کمردردحس و ادراک قسمت پنجماختلالات عضلانی ژنتیکهوشیاری و افسردگیدر مانهای کمر دردما انسانها چه اندازه نزداطلاعاتی عمومی در مورد مکی غایب شدی تا نیازمند دلریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atآیا هشیاری کوانتومی وجودسیستم دفاعی بدن علیه مغز تکامل داروینی هنوز در حااینکه به خاطرخودت زندگی غیرقابل دیدن کردن مادهنقش تیروئید در تکامل مغزتغییر عمودی سر انسان از پقضاوت ممنوعنزاع بین جهل و علم رو به پحس و ادراک قسمت سیزدهمارتباط پیوسته ی جهانهدف از خلقت رسیدن به ابزادر سال حدود 7 میلیون نفر ماده، چیزی نیستبه هلال بنگرکتاب طبیعت در قالب هندسهرادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشانآیا جهش های ژنتیکی، ویروستم با شعار قانون بدترین تاثیر فکر بر سلامتاگر میدانی مصیبت بزرگتر نقش غذاها و موجودات درياجهان موازی و حجاب هالزوم سازگاری قانون مجازاهفت چیز که عملکرد مغز تو خونریزی مغز در سندرم کوواز نخستین همانند سازها توقتی تو از یاد گرفتن باز درمان جدید ای ال اس، توفرمدل همه جانبه نگر ژنرالیزمین زیر خلیج فارس تمدنی بی شرمیگل زندگیتفاوت های تکاملی در مغز وآتش منبع انرژیسردرد و علتهای آنتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین همانچندجهانیجهان پر از چیزهای جادویی خار و گلمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه ی پایه ایاز تکینگی تا مغز و از مغز واقعیت های متفاوتدرک تصویر و زبان های مخلتمرگ انتقال است یا نابود شزندگی سلول در بدن، جدای اگاهی لازم است برای فهم و تلاشی جدید در درمان ام اسإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَشواهدی از دنیسوان(شبه نئافت فشار خون ناگهانی در وشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سنوار عصب و عضلهجواب دانشمند سوال کننده ابزار بقا از نخستین هماندل به دریا بزنمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطاندست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به مشکلات بین دو همسر و برخیپوست ساعتی مستقل از مغز دزبان و بیان نتیجه ساختماتهدیدهای هوش مصنوعیالگوبرداری از طبیعتشبیه سازی سیستم های کوانمعجزه های هر روزهتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه مولکول های دی ان ایحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی دی متیل فومارات(زادیوا)(منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز- از مغز یک پیام منفرد نورون مغزی رفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی پیشینیان انسان از هفت میسفر تجهیزات ناسا به مریخ تولید مثل اولین ربات های انواع سکته های مغزیضررهای مصرف شکر و قند بر مغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر عصاره تغلیظ شده گیفیزیک و هوشیارینگاه از بیرون مجموعهحکمت الهی در پس همه چیزابزارهای بقا از نخستین ههوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان پاسخ کوانتومی منبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکامل تا مغز، از مغز تژن ضد آلزایمررویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظهپرسش و چستجو همیشه باقی اسلاح و راهزنیتوهم جداییانسان باشعلم و ادراک فقط مشاهده ی مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تروس جریان انرژیفرد یا اندیشهنادیدنی ها واقعی هستندحس و ادراک قسمت 75اثرات مضر ماری جواناهوش در طبیعتداروی جدید میاستنی گراویموسیقی هنر مایع استاستخوان های کشف شده، ممککنگره بین المللی سردرد دروش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو بایآینه در اینهسی و سه پل اصفهانتکنولوژی جدید که سلول هااولین سلول مصنوعیعید نوروز مبارکنقش مهاجرت در توسعه نسل اتشنج عدم توازن بین نورون قانون مندی نقشه ژنتیکی منرمشهای مهم برای تقویت عحس و ادراک قسمت پنجاهاختراع جدید اینترنت کوانهوشیاری کوانتومیدر محل کار ارزش خودت را بما اکنون میدانیم فضا خالاطلاعاتی عمومی در مورد مکیهان خود را طراحی میکندریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودکآیا واکنش های یاد گرفته وسکوت و نیستیتکامل زباناینکه خانواده ات سالم باغرور و علمنقش حفاظتی مولکول جدید دتغییرات منطقه بویایی مغزقطار پیشرفتنزاع بین علم و نادانی رو حس و ادراک قسمت ششمارتباط انسانی، محدود به هر چیز با هر چیز دیگر در تدرمان های اسرار آمیز در آماده، چیزی بیش از یک خلا به کدامین گناه کشته شدندکتاب، سفری به تاریخراز تغییربسیاری از بیماری های جدیآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجستم، بی پاسخ نیستتاثیر مشاهده بر واقعیت باگر نیروی مغناطیس نباشد نقش غذاها و موجودات درياجهان ما میتواند به اندازلزوم عدم وابستگی به گوگل هفت سین یادگاری از میراث خواندن ، یکی از شستشو دهناز نخستین همانند سازها تویتنام نوعی کرونا ویروس درمان جدید سرطانمدل هولوگرافیک ژنرالیزهزمان چیستبی عدالتی در توزیع واکسن گلوله ی ساچمه ایتفاوت های زبانی سرمنشا تآثار باستانی تمدن های قدسردرد تنشنتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین هماننه به اعدامجهان دارای برنامهخارق العاده و استثنایی بمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه ی رایج کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازدرک حقیقت نردبان و مسیری مرگ تصادفیزندگی، مدیریت انرژیگاهی مغز بزرگ چالش استتمایل زیاد به خوردن بستنتمدن قدیمی ای در جنوب ایرافت هوشیاری به دنبال کاهشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت روانوبت کودکانجوسازی مدرنابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدلایلی که نشان میدهد ما بمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطاندستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روبمشکلات روانپزشکی پس از سپوشاندن خود از نورزبان و بیان، در سایه پیشرتو یک معجزه ایالتهاب شریان تمپورالشبکه های مصنوعی مغز به درمعجزه ی چشمتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه میتوان با قانون جنحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی دین اجباریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز- از مغز یک پیشنهاد خوب برای آسان رفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل بپیشرفت های جدید علوم اعصسفر دشوار اکتشافتولید یا دریافت علمانگشت ماشه ایضررهای شکر بر سلامت مغزمغز کوانتومیتاریک ترین بخش شبفیزیکدانان ماشینی برای تنگاه از دور و نگاه از نزدحافظه میتواند بزرگترین دابزارهای بقا ازنخستین همهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان اولین سلول مصنمنبع هوشیاری در کجاست؟ قاز روده تا مغزژنها نقشه ایجاد ابزار هورویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنومپرسشگری نامحدودسلسله مباحث هوش مصنوعیتوهم جدایی و توهم علمانسان جدید از چه زمانی پاعلم و روحمغز بزرگ چالش است یا منفعتری فلوپرازینفرد حساس از نظر عاطفی و بنادانی در قرن بیست و یکم،حس و ادراک قسمت 78اجزای پر سلولی بدن انسان هوش عاطفی قسمت 11داروی جدید برای میاستنی میهمانهای ناخوانده عامل استروژن مانند سپر زنان دکنگره بین المللی سردرد دروش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تآیندهسیلی محکم محیط زیست بر انتکنولوژی جدید که سلول هااوکرلیزوماب داروی جدید شعامل کلیدی در کنترل کارآنقش میدان مغناطیسی زمین تشویق خواندن به کودکانقانون گذاری و تکاملچرا ماشین باید نتایج را پحس و ادراک قسمت پنجاه و یادامه بحث تکامل چشمهوش، ژنتیکی است یا محیطیدر چه مرحله ای از خواب ، رما از اینجا نخواهیم رفتاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نکیهانِ هوشیارِ در حال یاریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلاآیا یک، وجود داردسکوت، پر از صداتکامل زباناینترنت بدون فیلتر ماهواغربال در زندگینقش حیاتی تلومر دی ان آ دتغییرات آب و هوایی که به لمس کوانتومینزاع بین علم و جهل رو به پحس و ادراک قسمت شصت و هشتارتباط از بالا به پایین مهر جا که جات میشه، جات نیدرمان های بیماری آلزایمرماست مالیبه امید روزهای بهترکتابخانهراست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیآیا خداباوری محصول تکاملستون فقرات انسان دو پا جلتاثیر نگاه ناظر هوشیار باگر نعمت فراموشی نبود بسنقش غذاها در کاهش دردهای جهان مادی، تجلی فضا در ذهمقاومت به عوارض فشار خون هم نوع خواری در میان پیشیخواب سالم عامل سلامتیاز نخستین همانند سازها تویتامین E برای فعالیت صحدرمان دارویی سرطان رحم بمدل هولوگرافیک تعمیم یافزمان و مکان، ابعاد کیهان بیمار 101 ساله، مبتلا به سگلوئونتفاوت ایستایی و تکاپوآرامش و دانشسردرد سکه ایتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیجهان در حال نوسان و چرخشخبر مهم تلسکوپ هابلمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه بنیادیناز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسدرک دیگرانبیماری تی تی پیمرگی وجود نداردزونیسومایدگذر زمان کاملا وابسته به تمدن پیشرفته ی پیشینیانافتخار انسانشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج نور درونجامعه ی آسمانیابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدنیای شگفت انگیز کوانتوممنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیاددغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و مشکلات روانپزشکی در عقب پیموزایدزبان و تکلم برخی بیماریهتو یک جهان در مغز خودت هسامواجی که به وسیله ی ماشیشبکیه های مصنوعیمعجزه ی علمتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه مغز پیش انسان یا همحقیقت افرادابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی دین، اجباری نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز- از مغزتیک آلل ژنتیکی که از نئاندرقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا پیشرفت در عقل است یا ظواهسفرنامه سفر به بم و جنوب تولید پاک و فراوان انرژیانگشت نگاری مغز نشان میدطلوع و حقیقتمغز آیندگان چگونه است ؟تاریکی من و تو و گرد و غبافاجعه ی جهل مقدسنگاه از درون مجموعه با نگحافظه های کاذبابزارهای بقای موجود زندههوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان تغییر میدان مغمنبع هوشیاری در کجاست؟(قاز سایه بگذرژنها ، مغز و ارادهرویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما اآلودگی هوا چالش قرن جدیدسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتوهم جسمانسان خطرناکترین موجودعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهمغز بزرگ چالشهای پیش روتری فلوپرازینفردا را نمیدانیمنازوکلسینحس و ادراک قسمت 82اجزایی ناشناخته در شکل گهوش عاطفی قسمت نهمداروی جدید برای ای ال اسمیوتونیک دیستروفیاسرار آفرینش در موجکنترل همجوشی هسته ای با هروش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های آینده ی انسان در فراتر ازسینوریپا داروی ترکیبی ضدتکینگیايندگان چگونه خواهند دیدعادت همیشه خوب نیستنقش محیط زندگی و مهاجرت دتشخیص ژنتیکی آتروفی های قانون جنگلچرا مغز انسان سه هزار سالحس و ادراک قسمت پنجاه و داداراوون تنها داروی تاییهیچ چیز همیشگی نیستدر ناامیدی بسی امید استما اشیا را آنطور که هستنداعتماد به خودکیست هیداتید مغزرژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و آیا کیهان می تواند یک شبیسکته مغزیتکامل زبان انسان از پیشیایندرالمقالاتنقش خرچنگ های نعل اسبی درتغییرات تکاملی سر انسان لوب فرونتال یا پیشانی مغنسبیت عام از زبان دکتر برحس و ادراک قسمت شصت و دوارتباط بین هوش طبیعی و هوهر حرکت خمیده می شود و هر درمان های جدید میگرنماست مالی با هوش انسانیبه بالا بر ستارگان نگاه ککجای مغز مسئول پردازش تجرجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نمآیا دلفین ها می تواند از ستارگانی قبل از آغاز کیهتاثیر نگاه و مشاهده ناظر اگر نعمت فراموشی نبود بسنقشه مغزی هر فرد منحصر بهجهان مرئی و نامرئیمقابله ی منطقی با اعتراضهمه چیز موج استخواب سالم عامل سلامتی و یاز نشانه ها و آثار درک شدویتامین E در چه مواد غذایدرمان سرگیجه بدون نیاز بمدل های ریز مغز مینی برینزمان و صبربیماری لبر و نابینایی آنگمان میکنی جرمی کوچکی در تفاوت ارباب و رهبر حقیقیآرامش و سکونسردرد عروقی میگرنابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایجهان در حال ایجاد و ارتقاخدا موجود استمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه در پایه ی همه ی واکاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مدرک درست از خود و هوشیاریبیماری دویکمراحل ارتقای پله پله کیهزونا به وسیله ویروس ابله تمدن بشری و مغز اخلاقیافراد آغاز حرکت خودشان رشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونیننورون هاي مصنوعی می توانجاودانگی مصنوعیابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی الفاگودنیا، هیچ استمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطانذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشمشاهده گر جدای از شیء مشاپیموزایدزبان و شناخت حقیقت قسمت چتو کز محنت دیگران بی غمیامیوتروفیک لترال اسکلروشباهت مغز و کیهانمعجزه ی علم در کنترل کرونتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه هموساپينس بر زمین حقیقت اشیاابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی دید تو همیشه محدود به مقدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز، از مغز یک جهش ممکن است ذهن انسانرموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتهپیشرفت ذهن در خلاقیت استسفرنامه سفر به بم و جنوب تولید سلولهای جنسی از سلانتقال ماده و انرژیطلای سیاهمغز انسان ایا طبیعتا تماتاریکی و نورفاصله ها در مکانیک کوانتنگاه حقیقی نگاه به درون احافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقای از نخستین هوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان روش هاي جدیدی منبع خواب و رویااز علم جز اندکی به شما داژنهای مشترک بین انسان و ورویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگتر کیهان ناشناختآلودگی هوا و ویروس کروناسم زنبور ، کلیدی برای وارتوهمات و شناخت حقیقتانسان عامل توقف رشد مغزعلم به ما کمک میکند تا مومغز بزرگ و فعال یا مغز کوترک امروزفرزندان زمان خودنباید صبر کرد آتش را بعد حس و ادراک قسمت چهلاحیای بینایی نسبی یک بیمهوش عاطفی قسمت هفتمداروی جدید برای دیابتمیگرن و پروتئین مرتبط با اسرار بازسازی اندام هاکنترل جاذبهروش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم آینده ی علم و فیزیک در60 ثسیگار عامل افزایش مرگ ومتکامل فردی یا اجتماعیايا اراده آزاد توهم است یعادت کن خوب حرف بزنینقش نگاه از پایین یا نگاهتشخیص آلزایمر سالها قبل قانون جنگلچرا مغزهای ما ارتقا یافت حس و ادراک قسمت پنجاه و سادب برخورد با دیگرانهیچ وقت خودت را محدود به در هم تنیدگی مرزها و بی مما به جهان های متفاوت خوداعتماد به خودکیست کلوئید بطن سومرژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زمانآیا گذشته، امروز وآینده سال سیزده ماههتکامل ساختار رگهای مغزی ایا کوچک شدن مغزانسان التاثیر ویتامین دی بر بیمانقش داروهاي مختلف معروف تغذیه بر ژنها تاثیر داردلوتیراستامنسبت ها در کیهانحس و ادراک قسمت شصت و ششارتباط شگفت مغز انسان و فهرچیز با یک تاب تبدیل به درمان های جدید در بیماری ماشین دانشبه بالاتر از ماده بیندیشکرونا چه بر سر مغز می آوررحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیآیا دلفین ها میتوانند باسخن نیکو مانند درخت نیکوتاثیر نگاه انسان بر رفتااگر با مطالعه فیزیک کواننقشه های مغزی جدید با جزیجهان مشارکتیمقابله با کرونا با علم اسهمه چیز در زمان مناسبخواب عامل دسته بندی و حفطاز نظر علم اعصاب یا نرووسویتامین کادرمان سرگیجه بدون نیاز بمدیون خود ناموجودزمان واقعیت است یا توهمبیماری های میتوکندریگنجینه ای به نام ویتامین تفاوتهای جنسیتی راهی براآرامش(سکوت) stillness و تکاپوسرطان کمیت گراییابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قجهان ریز و درشتخدا بخشنده است پس تو هم بمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه زبانِ زمان استاز تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار درک عمیق در حیواناتبیماری دیستروفی میوتونیمرز مرگ و زندگی کجاستزیباترین چیز در پیر شدنگذشته را دفن کنزیباترین چیز در افزایش ستمدن زیر آبافراد بی دلیل دوستدار تو شگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری منورون های ردیاب حافظهجایی خالی نیستابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک های بدندان ها را مسواک بزنید تمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه اذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکنمشاهده آینده از روی مشاهپیچیدگی های مغزمگسزبان و شناخت حقیقت قسمت اتو پیچیده ترین تکنولوژی امید نیکو داشته باش تا آنشباهت مغز با کیهان مادیمعجزه در هر لحظه زندگیتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه هوشیاری خود را توسحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی دیدن خدا در همه چیزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز، از مغز یک رژیم غذایی جدید، می تورمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی جالب درباره محدودیتپیشرفتی مستقل از ابزار هسفرنامه سفر به بم و جنوب تولترودیناندوه در دنیا استطوفان فقر و گرسنگی و بی سمغز انسان برای ایجاد تمدتاریکی خواهد ترسیدفاصله ی همیشگی تصویر سازنگاه دوبارهحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای دفاعی و بقای موهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان روشی برای تبدیمنتظر نمان چیزی نور را بهازدواج های بین گونه ای، رژنهای هوش ، کدامندرویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان هآلودگی هوا و پارکینسونسماگلوتید داروی کاهش دهنتوپیراماتانسانیت در هم تنیده و متصعلم بدون توقفمغز بزرگترین مصرف کننده ترکیب آمار و ژنتیکفرضیه ای جدید توضیح میدهنبرو و انرژی مداومحس و ادراک قسمت چهل و هفتاحیای بینایی نسبی یک بیمهوش عاطفی قسمت پنجمداروی جدید ضد میگرنمیگرن سردردی ژنتیکی که باصل بازخوردکندر در بیماریهای التهابروش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پرآینده با ترس جمع نمیشودسیاهچاله هاتکامل مادی تا ابزار هوشمايا اراده آزاد توهم است یعادت کردن به نعمتنقش نظام غذایی در تکامل متصویر زیبا از سلولقانونمندی و محدودیت عالمچرا ویروس کرونای دلتا واحس و ادراک قسمت پنجاه و شادراک ما درک ارتعاشی است هیچ کاری نکردن به معنی چیدر هم تنیدگی کوانتومیما با کمک مغز خود مختاريماعداد بینهایت در دنیای مکاهش مرگ و میر ناشی از ابرژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير آیا پیدایش مغز از روی تصاسانسور از روی قصد بسیاری تکامل شناخت انسان با کشفایا این جمله درست است کسیصفحه اصلینقش درختان در تکاملثبت و دستکار ی حافظهلوزالمعده(پانکراس)مصنوعنسبت طلایی، نشانه ای به سحس و ادراک سی و هفتمارتباط شگفت انگیز مغز انهز ذره، یک دنیاستدرمان های رایج ام اسمبانی ذهنی سیاه و سفیدبه جای محکوم کردن دیگران کریستال هارحم مصنوعیبعد پنجمآیا دست مصنوعی به زودی قاسخن و سکوتتاثیر نگاه انسان بر رفتااگر تلاش انسان امروز برانقص در تشخیص هیجانات عامجهان هوشمندملاحظه های اخلاقی دربارههمه چیز در زمان کنونی استخودآگاهی و هوشیارياز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین کا و استخواندرمان سرگیجه بدون دارومدیریت اینترنت بر جنگزمان پلانکبیماری های مغز و اعصاب و گویید نوزده و ایمنی ساکتتقلید مرحله ای نسبتا پیشآزمون تجربی، راهی برای رسرعت فکر کردن چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک عجهان شگفت انگیزخدای رنگین کمانمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه، نمایشی از حقیقتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقدرگیری قلب در بیماری ویربیماری ضعف عضلات نزدیک بمرز بین انسان و حیوان کجا