دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

جهان پیوسته

جهانِ پیوسته
مرزها و حدودی- که به دلیل نیازهای تکاملی موجود زنده، در ذهن او به عنوان ابزار بقا شکل می گیرد- در بیرون ذهن آن موجود زنده، موجودیتی مشابه ندارد.
حس و ادراک قسمت پنجاه و هشتم
نیازهای متفاوت موجودات، سبب می شود تکامل عام، مرزهای جدا و متفاوتی را بر مبنای نیازها و آنچه برای این موجودات فراهم است، مهیا کند.
حس و ادراک، وسیله ای برای بقا است و در این بستر، آنچه درک می شود، خود واقعیت نیست.
وقتی ما در فیزیک، یک سیستم را تحلیل می کنیم تمایل داریم فرض کنیم این سیستم، جدای از دیگر سیستم ها در جهان است. این، دیدگاهی از جهان را می آفریند که بسیار مصنوعی است؛ زیرا در جهان، مدارک زیادی برخلاف این، هست. مشاهدات زیادی هست که نشان میدهد جهان، نظم و ترتیب را تولید میکند و همه ی آن عناصر، مرتبط و پیوسته هستند. نسیم هرمیان


When we analyze a system in physics, we tend to assume that this system is isolated from all other systems in the universe. This creates this view of the universe that is very artificial. Because in the universe, there is a lot of evidence to the contrary. There are many observations that show that the universe generates order and that all the elements are connected.
- Nassim Haramein
#science #physics #unified #view #holistic #universe #order #quatum #field
https://www.facebook.com/photo/?fbid=594350772044143&set=a.291883805624176
برخی توضیحات دکتر سلمان فاطمی نورولوژیست


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
علم و ادراک فقط مشاهده ی ابزار بقای موجود زنده از نقش درختان در تکاملاز تکامل تا مغز، از مغز تجریان انرژی در سیستم های نظریه تکامل در درمان بیمبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱واکنش به حس جدیدتوضیحی ساده در مورد هوش ممنابع انرژی از نفت و گاز دیدگاه نارسای دوگانه ی مروی و منیزیم در تقویت استپنج اکتشاف شگفت آور در موتصویربرداری فضاپیمای آممسمومیت دانش آموزان، قماامیدی به این سوی قبر نیستسندرم کووید طولانیعید نوروز مبارکاتوبان اطلاعات و پلِ بیننقص در تشخیص هیجانات عاماستیفن هاوکینگ در مورد هحقایق ممکن و غیر ممکنهندسه ی پایه ایبرخی اصول سلامت کمرواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست قسمت دائما بخوانروزه داری و بیمار ی ام اس پیشینیان انسان از هفت میجمجمه انسان های اولیهمعماری، هندسه ی قابل مشاانرژی تاریک که ما نمی توسیاهچاله ی تولید کنندهغرور و علماختلال در شناسایی حروف و چهار ساعت پس از کشتار خوکاطلاعاتی عمومی در مورد محس و ادراک (قسمت اول )هوش مصنوعی از عروسک های ببزرگ فکر کنیکی از علل محدودیت مغز امتاثیر فکر بر سلامتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی سل سپتریه زغالیآلودگی هوا و پارکینسونمغز و اخلاقاولین هیبرید بین انسان و ساختن آیندهارتباط ماده و انرژینیاز به آموزش مجازی دیجیبه کدامین گناه کشته شدندتفکر قبل از کارحس و ادراک قسمت هشتمهوش مصنوعی از عروسک بازی کلمات بلند نه صدای بلندتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدر هم تنیدگی کوانتومی و دراه بی شکستآیا ممکن است موش کور بی ماین ایده که ذرات سیاهچالسردرد میگرنارزش حقیقی زبان قسمت دومچگونه تکامل مغزهای کنونیبیماری وسواستقویت سیستم ایمنیفروتنی و غرورحس و ادراک قسمت سی و ششمهوش مصنوعی درخدمت خلق وحکوچکترین چیز یک معجزه استاثیر حرکات چشم بر امواج میهمانهای ناخوانده عامل درمان ژنتیکی برای نوآوریآیا پیدایش مغز از روی تصازمین زیر خلیج فارس تمدنی اگر نیروی مغناطیس نباشد شواهدی از دنیسوان(شبه نئاز انفجار بزرگ تا انفجار چالش هوشیاری و اینکه چرا بیندیشهیچ کاری نکردن به معنی چیتنفس هوازی و میتوکندریقلب روباتیکخم شدن فضا-زمانکاهش دوپامین عامل بیماریتاثیر درجه حرارت بر عملکما به جهان های متفاوت خودآیا دست مصنوعی به زودی قازونا به وسیله ویروس ابله شب سیاه سحر شودابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالشهای پیش رواز تکینگی تا مغز از مغز تجهان یکپارچهنخستین تمدن بشریبار بزرگ ایستادن بر دو پاهز ذره، یک دنیاستتو تغییر و تحولیقدرت ذهنخبر مهم تلسکوپ هابلدرگیری اعصاب به علت میتوکریستال زمان(قسمت سوم)تاریکی من و تو و گرد و غبامجموعه های پر سلولی بدن مآزمون ذهنی گربه ی شرودینزبان و شناخت حقیقت قسمت چصرع و درمان های آنابزار بقا از نخستین هماننقش نظام غذایی در تکامل ماز تکینگی تا مغز از مغز تجهان، تصادفی نیستچرا در مغز انسان، فرورفتبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین کا در سبزیجاتتوهم چیستلزوم سازگاری قانون مجازادنیا، هیچ استذرات کوانتومی زیر اتمی قگیاه بی عقل به سوی نور میترکیب حیوان و انسانمروری بر تشنج و درمان هایافزایش مرگ و میر سندرم کوسفرنامه سفر به بم و جنوب سفرنامه سفر به بم و جنوب علم و روحابزار بقای موجود زنده از نقش ذهن و شناخت در حوادث از تکامل تا مغز، از مغز تجریان انرژی در سیستم های نظریه تکامل در درمان بیمبرین نت به جای اینترنتواکسن های شرکت فایزر آمرتیوتیکسن داروی ضد جنونمنابع انرژی از نفت و گاز دژا وو یا اشنا پنداریرویا و واقعیتپول و شادیتصور از زمان و مکانمسیر دشوار تکامل و ارتقاامیدی تازه در درمان سرطاسندرم گیلن باره به دنبال عامل کلیدی در کنترل کارآاتوسوکسیمایدنقطه بی بازگشتاستیفن هاوکینگ در تفسیر حل مشکلهندسه ی رایج کیهانبرخی بیماری ها که در آن بوبینار اساتید نورولوژی دتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست قسمت داروهای مصرفی در ام اسروزه داری سلول های بنیادپیشرفت های جدید علوم اعصجنبه های موجی واقعیتمعنی روزهانرژی خلا ممکن استسیاره ی ابلهانمقالاتاختلال در شناسایی حروف و نوآوری ای شگفت انگیز داناعتقاد اشتباه، نتیجه ی نحس و ادراک (قسمت دوم )هوش مصنوعی از عروسک های ببزرگ شدن مغز محدود به دوریافته های نوین علوم پرده تاثیر مشاهده بر واقعیت بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی ضد چاقیریواستیگمینآلزایمرمغز و اخلاقاولین تصویر در تاریخ از سساختار فراکتال وجود و ذهارتباط متقابل با همه ی حیچیز جدید را بپذیربه امید روزهای بهترتفکر خلا ق در برابر توهم حس و ادراک قسمت پنجمهوش مصنوعی از عروسک بازی کلوزاپین داروی ضد جنونتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری در کجاست؟ قدر هر سوراخی سر نکنرابطه تشنج و اوتیسمآیا ما کالا هستیماینکه به خاطرخودت زندگی سردرد میگرن در کودکانارزش حقیقی زبان قسمت سومچگونه جمعیت های بزرگ شکل بیماری کروتز فیلد جاکوبتلقین اطلاعات و حافظهفرگشت و تکامل تصادفی محض حس و ادراک قسمت سیزدهمهوش مصنوعی ساخته هوش طبیکووید نوزده و خطر بیماری تاثیر دوپامین و سروتونینمیوتونیک دیستروفیدرمان پوکی استخوانآیا آگاهی پس از مرگ از بیزمان چیستاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز آیندگان چگونه است ؟شیشه ی بازالتی و سیلیکوناز بحث های کنونی در ویروسچالش هوشیاری و اینکه چرا بیهوش کردن در جراحی و بیمهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتنفس بدون اکسیژنقلب را نشکنخونریزی مغز در سندرم کوودرک فرد دیگر و رفتارهای اکاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر درجه حرارت بر عملکما با کمک مغز خود مختاريمآیا رژیم غذایی گیاهی سلازیباترین چیز در پیر شدنشبیه سازی میلیون ها جهان ابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ و فعال یا مغز کواز تکینگی تا مغز از مغز تجهان یکپارچهنخستین تصویر از سیاهچالهبار سنین ابزار هوشمندی اهزینه ای که برای اندیشیدتو جهانی هستی که خودش را قدرت عشقخدا موجود استدرختان اشعار زمینکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاریکی و نورمحل درک احساسات روحانیآزمون ذهنی گربه شرودینگرزبان و شناخت حقیقت قسمت اضرورت زدودن افکارابزار بقا از نخستین هماننقش نظریه تکامل در شناسااز تکینگی تا مغز از مغز تجهش های ژنتیکی مفید در ساچرا ذرات بنیادی معمولاً بحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی 12 در درمان دردتوهم وجودلزوم سازگاری قانون مجازادندان ها را مسواک بزنید تذرات کوانتومی زیر اتمی قگیاه خواری و گوشت خوار کدترازودونمرکز هوشیاری، روح یا بدن افزایش سرعت پیشرفت علوم افسردگی و اضطراب در بیماسفرنامه سفر به بم و جنوب علم اپی ژنتیک دریچه ای بهابزار بقای موجود زنده از نقش روی و منیزیم در سلامتاز تکامل تا مغز، از مغز تجستجوی متن و تصویر به صورهفت چیز که عملکرد مغز تو برای یک زندگی معمولیواکسن کووید 19 چیزهایی که تیک و اختلال حرکتیمنابع انرژی از نفت و گاز دژاوو یا آشناپنداریرویا و کابوسپوست ساعتی مستقل از مغز دتصادف یا قوانین ناشناختهمسئول صیانت از عقیده کیسامگا سه عامل مهم سلامتسندرم پیریفورمیسعادت همیشه خوب نیستاثر مضر مصرف طولانی مدت رنمیتوان با بیرون انداختناستخوان های کشف شده، ممکحلقه های اسرارآمیزهندسه بنیادینبرخی بیماری های خاص که بدوجود قبل از ناظر هوشمندتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست قسمت داروهای ام اسروزهای سختپیشرفت در عقل است یا ظواهجنسیت و تفاوت های بیناییمعادله ها فقط بخش خسته کنانسان قدیم در شبه جزیره عسیاره ابلهانتاثیر ویتامین دی بر بیمااختلالات مخچهنوار مغز مشاهده ی غیر مستاعتماد به خودحس و ادراک قسمت 67هوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن تقریبا ناگهانی یاد گرفتن مداومتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی ضد چاقیریاضیات یک حس جدید استآملودیپین داروی ضد فشار مغز و سیر تکامل ان دلیلی اولین دارو برای آتاکسی فساختار شبکه های مغزی ثابارتباط چاقی و کاهش قدرت بچیزی منتظر شناخته شدنبه بالا بر ستارگان نگاه کتفاوت مغز انسان و میمون هحس و ادراک قسمت پنجاههوش مصنوعی از عروسک بازی کلام و زبان، گنجینه ای بستاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری در کجاست؟(قدر والنتاین کتاب بدید همرادیوی مغز و تنظیم فرکانآیا ما تنها موجودات زنده اینکه خانواده ات سالم باسردرد و علتهای آنارزش خود را چگونه میشناسچگونه جمعیت های بزرگ شکل بیماری گیلن باره و بیمارتلاش ها برای کشف منابع جدفراموش کارها باهوش تر هسحس و ادراک قسمت ششمکودک هشت ساله لازم است آدتاثیر دپاکین بر بیماری ممیگرن و پروتئین مرتبط با درمان پوکی استخوانآیا امکان بازسازی اندامهزمان و مکان، ابعاد کیهان اگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان ایا طبیعتا تمااز تلسکوپ گالیله تا تلسکچالش دیدگاه های سنتی در ببیهوشی در بیماران دچار اهیچ کس حقیقت را درون مغز تنها مانع در زندگی موارد قیچی ژنتیکیخواندن ، یکی از شستشو دهندرک نیازمند شناخت خویش اکایروپاکتیک چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکما بخشی از این جهان مرتبطآیا رژیم غذایی گیاهی سلازیباترین چیز در افزایش سشبیه سازی سیستم های کوانابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگترین مصرف کننده از تکینگی تا مغز از مغز تجهان کنونی و مغز بزرگترینخستین روبات های زنده ی جبارداری بدون رحمهزینه سنگین انسان در ازاتو دی ان ای خاص ميتوکندريقطار پیشرفتخدای رنگین کماندرد باسن و پا به دلیل کاهکشف مکانیسمی پیچیده در بتاریکی خواهد ترسیدمحل درک احساسات روحانی دآزادی عقیده، آرمانی که تزبان و شناخت حقیقت قسمت دضررهای مصرف شکر و قند بر ابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون های تیروئید داز تکینگی تا مغز از مغز تجهش های ژنتیکی غیر تصادفچراروياها را به یاد نمی آبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی هفدهتوهم وجودلزوم عدم وابستگی به گوگل دو ویژگی انتزاع و قدرت تجذرات کوانتومی زیر اتمی قگیرنده باید سازگار با پیتراشه ی بیولوژِیکمرکز حافظه کجاستتربیت کودکان وظیفه ای مهمرکز حافظه کجاستاقلیت خلاقسفری به آغاز کیهانعلم به ما کمک میکند تا موابزار بقای موجود زنده از نقش روزه داری در سالم و جاز تکامل تا مغز، از مغز تجستجوی هوشیاری در مغز ماهفت سین یادگاری از میراث برای پیش بینی آینده مغز دواکسن کرونا و گشودن پنجرتیروفیبان موثر در سکته ی منابع انرژی از نفت و گاز دگرگونی های نژادی و تغییرویا و خبر از آیندهپوشاندن خود از نورتظاهر خوابیده ی مادهمسئولیت جدیدامروز دانش ژنتیک هیچ ابهسندرم پس از ضربه به سرعادت کن خوب حرف بزنیاثرات فشار روحی شدیدنمیتوان بر سیاه سیاه نوشاستروژن مانند سپر زنان دحمله ویروس کرونا به مغزهندسه در پایه ی همه ی واکبرخی توجهات در ببمار پاروراپامیل در بارداریتکامل زبانمنبع هوشیاری کجاست قسمت داروهای تغییر دهنده ی سیروش مقابله مغز با محدودیپیشرفت ذهن در خلاقیت استجنسیت و تفاوت های بیناییمعجزه های هر روزهانسان میوه ی تکاملسیاره ابلهانصفحه اصلیاختلالات حرکتی در انساننوار مغز در فراموشی هااعتماد به خودحس و ادراک قسمت 74هوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگترین خطایی که مردم میاد بگیر فراموش کنیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی ضد تشنج با قابليت تریسدیپلام تنها داروی تایآموزش نوین زبانمغز کوانتومیاولین دروغسازگاری با محیط بین اجزاارتباط هوش ساختار مغز و ژچیزی خارج از مغزهای ما نیبه بالاتر از ماده بیندیشتفاوت ها و تمایزها کلید بفلج نخاعی با الکترودهای حس و ادراک قسمت پنجاه و یهوش مصنوعی از عروسک تا کمکلرال هیدرات برای خوابانتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع خواب و رویادر یک فراکتال هر نقطه مرکراز تغییرآیا مغز تا بزرگسالی توسعاینترنت بدون فیلتر ماهواسردرد تنشناز فرد ایستا و متعصب بگذرچگونه حافظه را قویتر کنیبیماری آلزایمر، استیل کوتلاش هایی در بیماران قطع فراموشی همیشه هم بد نیستحس و ادراک قسمت شصت و هشتکودک ایرانی که هوش او از تاثیر داروهای ضد التهاب میگرن سردردی ژنتیکی که بدرمان ام اس(مولتیپل اسکلآیا انسان با مغز بزرگش اخزمان و صبراگر با مطالعه فیزیک کوانمغز انسان برای ایجاد تمداز تلسکوپ گالیله تا تلسکچاالش ها در تعیین منبع هوبیوگرافیهیچ اندر هیچتنها در برابر جهانقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصخواب سالم عامل سلامتیدرک و احساسکار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر درجه حرارت بر عملکما تحت کنترل ژنها هستیم یآیا راهی برای رفع کم آبی زیر فشار کووید چه باید کرشبکه های مصنوعی مغز به درابزار بقا از نخستین همانمغز حریص برای خون، کلید تاز تکینگی تا مغز از مغز تجهان کاملی در اطراف ما پرنرمش های مفید برای درد زابازگشت از آثار به سوی خداهزاران سال چشم های بینا وتو در میانه ی جهان نیستی لمس کوانتومیخدایی که ساخته ی ذهن بشر دردی که سالهاست درمان نشکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاریخ همه چیز را ثبت کردهمحدودیت چقدر موثر استآسيب میکروواسکولاریا آسزبان و شناخت حقیقت قسمت سضررهای شکر بر سلامت مغزابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون زنانه استروژناز تکینگی تا مغز از مغز تجهش تمدنی عجیب و شگفت انسچراروياها را به یاد نمی آبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزرتوهم بی خداییمقاومت به عوارض فشار خون دو بیماری روانی خود بزرگ رفتار مانند بردهگالکانزوماب، دارویی جدیگام کوچک ولی تاثیرگذارترجمه ای ابتدایی از اسرامرکز خنده در کجای مغز استالکترومغناطیس شنوایی و هسقوط درون جاذبه ای خاص، چعلم بدون توقفابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی بر رشد و ااز روده تا مغزحفره در مغزهم نوع خواری در میان پیشیبرای اولین بار دانشمندانواکسن کرونا از حقیقت تاتتکنولوژی جدید که سلول هامنابع انرژی از نفت و گاز دانش قدرت استرویا بخشی حقیقی از زندگی پیموزایدتظاهری از ماده است که بیدمسئولیت در برابر محیط زیانفجار و توقف تکاملی نشاسندرم سردرد به دلیل افت فعادت کردن به نعمتاثرات مفید قهوهچند نرمش مفید برای کمردراسرار آفرینش در موجحمایت از طبیعتهندسه زبانِ زمان استبرخی توصیه ها برای واکسیورزش هوازی مرتب خیلی به قتکامل زبانمنبع هوشیاری کجاست قسمت داروهای ضد بیماری ام اس وروش های صرفه جویی در ایجاپیشرفتی مستقل از ابزار هجهل مقدسمعجزه ی علمانسان ها می توانند میدان سیر آفرینش از روح تا مغز سوالات پزشکیاختلالات صحبت کردن در اننوار مغز در تشخیص بیماری اعداد بینهایت در دنیای محس و ادراک قسمت 75هوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگترین درد از درون است یادگیری مهارت های جدید دتاثیر نگاه انسان بر رفتامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی ضد تشنج با قابليت تریشه های مشترک حیاتآمارهای ارائه شده در سطح اولین سلول مصنوعیستم با شعار قانون بدترین ارتباط پیوسته ی جهانچیزی شبیه نور تو نیستبه خودت مغرور نشوتفاوت ها را به رسمیت بشنافلج بل، فلجی ترسناک که آنحس و ادراک قسمت پنجاه و دهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردردتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنتظر نمان چیزی نور را بهدر کمتر از چند ماه سوش جدراست دستی و چپ دستیآیا همه جنایت ها نتیجه بیایندرالسردرد سکه ایاز مخالفت بشنونگاه محدود و تک جانبه، مشبیماری الزایمرهوش احساسیتلاشی برای درمان قطع نخافرایند پیچیده ی خونرسانیحس و ادراک قسمت شصت و دوکودکان میتوانند ناقل بی تاثیر داروی ضد تشنج سدیم میگرن شدید قابل درمان اسدرمان تومورهای مغزی با اآیا احتمال دارد رویا از آزمان واقعیت است یا توهمشکل های متفاوت پروتئین هاگر تلاش انسان امروز برامغز انسان برای شادمانی طاز تکنیکی تا مغز از مغز تناتوانی از درمان برخی ویبیوگرافیهیچگاه از فشار و شکست نترتنبیه چقدر موثر استقانون مندی نقشه ژنتیکی مخواب سالم عامل سلامتی و یدرک کنیم ما همه یکی هستیمکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر درجه حرارت بر عملکمانند آب باشآیاما مقهور قوانین فیزیکزیرفون داروی ضد ام اسشبکیه های مصنوعیابزار بقا از نخستین همانمغز در تنهایی آسیب میبیناز تکینگی تا مغز از مغز تجهان پیوستهنرمش های مفید در سرگیجهبازگشت به ریشه های تکاملهستي مادي ای که ما کوچکترتوقف؛ شکستلوب فرونتال یا پیشانی مغخسته نباشی بابادرس گرفتن از شکست هاکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتازه های اسکیزوفرنی(جنومحدودیت های حافظه و حافظآسیب ها ناشی از آلودگی هوزبان جانسوزطلای سیاهابزار بقا از نخستین هماننقش ویتامین K در ترمیم اساز تکینگی تا مغز از مغز تجهشهای مفید و ذکاوتی که دنزاع بین جهل و علم رو به پبحثی درباره احساسات متفاویروس مصنوعیتوهم تنهاییمقابله ی منطقی با اعتراضدو بار در هفته ماهی مصرف رفتار وابسته به شکلرفتار اجتماعی انسان، حاصگامی در درمان بیماریهای ترس و آرمان هامرگ چیستالکتروتاکسی(گرایش و حرکسلول های بنیادیعلم در حال توسعهابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی در رشد و ااز سایه بگذرحق انتخابهمه چیز در زمان مناسببرای تمدن سازی، باید در بواکسن کرونا ساخته شده توتکنولوژی جدید که سلول هامنابع انرژی از نفت و گاز دانش محدود به ابعاد چهاررویا تخیل یا واقعیتپیموزایدتعداد کلی ذهن ها در جهان مستند جهان متصلانقراض را انتخاب نکنیدسوپاپ ها یا ترانزیستورهاعادت دادن مغز بر تفکراثرات مفید روزه داریچند جهانیاسرار بازسازی اندام هاحوادث روزگار از جمله ویرهنر حفظ گرهبرخی درمان های Spinal Muscular Atورزش هوازی ، بهترین تمریتکامل زبان انسان از پیشیمنبع هوشیاری کجاست قسمت داروی فامپیریدین یا نورلروش هایی برای جلوگیری از پاسخ گیاهان در زمان خوردجهان فراکتالمعجزه ی علم در کنترل کرونانسان یک کتابخانه استسیستم تعادلی بدنپیامهای کاربراناختلالات عضلانی ژنتیکنوار مغزی روشی مهم در تشخبقای حقیقی در دور ماندن احس و ادراک قسمت چهلهوش مصنوعی از عروسک بازی بسیاری از بیماری های جدییادآوری خواب و رویاتاثیر نگاه انسان بر رفتامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی ضد تشنج توپیراماترژیم های غذایی و نقش مهم آن چیزی که ما جریان زمان اوکرلیزوماب داروی جدید شستم، بی پاسخ نیستارتباط انسانی، محدود به نکاتی در مورد تشنجبه دنبال رستگاری باشتفاوت های بین زن و مرد فقفلج خوابحس و ادراک قسمت پنجاه و سهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد ناشی از تنگی کاناتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنحنی که ارتباط بین معرفدر آرزوهایت مداومت داشتهرجزخوانی هایی که امروز بایا کوچک شدن مغزانسان السردرد عروقی میگرناز نخستین همانند سازها تنگاه انسان محدود به ادرابیماری ای شبیه آلزایمر و هوش احساسیتلاشی تازه برای گشودن معفرایند تکامل و دشواری هاحس و ادراک قسمت شصت و ششکودکان خود را مشابه خود تتاثیر درجه حرارت بر مغزمیدان مغناطيسي زمین بشر درمان تشنجآیا احتمال دارد رویا از آزمان پلانکشکل پنجم مادهاگر خواهان پیروزی هستیمغز انسان برای شادمانی طاز تکینگی تا مغز و از مغز ناتوانی در شناسایی چهره بیان ژن های اسکیزوفرنی دهیپرپاراتیروئیدیسمتهدیدهای هوش مصنوعیقانون گذاری و تکاملخواب عامل دسته بندی و حفطدرک احساسات و تفکرات دیگکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر درجه حرارت بر عملکماه رجبآب زندگی است قسمت چهارمزیرک ترین مردمشباهت مغز و کیهانابزار بقا از نخستین همانمغز را از روی امواج بشناساز تکینگی تا مغز از مغز تجهان پیوستهنرمشهای مهم برای تقویت عبازخورد یا فیدبکهستی ما پس از شروعی چگال تولید مثل اولین ربات های لوتیراستامخطا در محاسبات چیزی کاملدست آسمانکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتازه های بیماری پارکینسومخچه فراتر از حفظ تعادلآشنا پنداریزبان ریشه هایی شناختی اسطوفان فقر و گرسنگی و بی سابزار بقا از نخستین هماننقش ژنتیک در درمان اختلااز تکینگی تا مغز- از مغز جهشهای مفید و ذکاوتی که دنزاع بین علم و نادانی رو بحثی درباره احساساتی غیرویرایش DNA جنین انسان، برتوهم جدایی و توهم علممقابله با کرونا با علم اسدو برابر شدن خطر مرگ و میرقیبی قدرتمند در برابر مگامی در درمان بیماریهای تسلیم شدن از نورون شروع ممرگ و میر پنهانالکترودهای کاشتنیسلول های بنیادی منابع و اعلم راهی برای اندیشیدن اابزارهای پیشرفته ارتباط نقش زنجبیل در جلوگیری از از علم جز اندکی به شما داحقیقت قربانی نزاع بین بی همه چیز در زمان کنونی استبرای خودآگاه بودن تو بایواکسن ایرانی کرونا تولیدتکینگیمنابع انرژی از نفت و گاز دانش بی نهایترویا حقی از طرف خداپیچیدگی های مغزمگستعذیه ی ذهنمشکل از کجاستانواع سکته های مغزیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاعارضه جدید ویروس کرونا ساثرات مضر ماری جواناچند جهانیاصل بازخوردحکمت الهی در پس همه چیزهنر رها شدن از وابستگیبرخی روش های تربیتی کودکورزش و میگرنتکامل ساختار رگهای مغزی منبع هوشیاری کجاست قسمت داروی لیراگلوتیدروش هایی ساده برای کاهش اپختگی پس از چهل سالگي به جهان قابل مشاهده بخش کوچمعجزه در هر لحظه زندگیانسان باشسیستم دفاعی بدن علیه مغز سایتهای دیگراختراع جدید اینترنت کواننوار عصب و عضلهبلندی در ذهن ما درک بلندیحس و ادراک قسمت چهل و هفتهوش مصنوعی از عروسک بازی بسیاری از بیماری های جدیژن همه چیز نیستتاثیر ویتامین دی بر بیمامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدارویی خلط آوررژیم های غذایی و نقش مهم آنچه ناشناخته است باید شايندگان چگونه خواهند دیدستون فقرات انسان دو پا جلارتباط از بالا به پایین مچگونه مولکول های دی ان ایبه زودی شبکه مغزی به جای تفاوت های تکاملی در مغز وفلج خواب چیستحس و ادراک قسمت پنجاه و شهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد و علل آنتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنشأ اطلاعات و آموخته ها در آسمان هدیه های نادیدنرحم مصنوعیایا این جمله درست است کسیسرعت فکر کردن چگونه استاز نخستین همانند سازها تنگاه از بیرون مجموعهبیماری ای شبیه ام اس مولتهوش در طبیعتتلاشی جدید در درمان ام اسفرایند حذف برخی اجزای مغحس و ادراک سی و هفتمکودکان را برای راه آماده تاثیر درجه حرارت بر عملکمیدان های مغناطیسی قابل درمان جدید ALSآیا برای تولید مثل همیشه زمان به چه دلیل ایجاد میششکست حتمیاپی ژنتیکمغز انسان رو به کوچک تر شاز تکینگی تا مغز از مغز تنادیدنی ها واقعی هستندبیان حقیقتهاوکينگ پیش از مرگش رسالتو یک معجزه ایقانون جنگلخودآگاهی و هوشیاريدرک تصویر و زبان های مخلتکتاب گران و پرهزینه شد ولتاثیر درجه حرارت بر عملکماپروتیلینآب زندگی است قسمت هفتمزیست شناسی کل در جزء فراکشباهت مغز با کیهان مادیابزار بقا از نخستین همانمغز زنان جوانتر از مغز مراز تکینگی تا مغز از مغز تجهان پر از چیزهای اسرار آچرا ماشین باید نتایج را پبازسازي مغز و نخاع چالشی و هر کس تقوای خدا پیشه کنتولید یا دریافت علملوزالمعده(پانکراس)مصنوعخطا در محاسبات چیزی کاملدستورالعمل مرکز کنترل بیکشتن عقیده ممکن نیستتبدیل پلاستیک به کربن و سمخچه ، فراتر از حفظ تعادلآشنا پنداریزبان شناسی مدرن در سطح سلطوفان زیباییابزار بقا از نخستین هماننقش گرمایش آب و هوا در هماز تکینگی تا مغز- از مغز جوانان وطننزاع بین علم و جهل رو به پبخش فراموش شده ی حافظهواقعیت فیزیکی، تابعی از توهم جسمملاحظه های اخلاقی دربارهدو برابر شدن خطر مرگ و میتوهمات و شناخت حقیقتملاحظات بیهوشی قبل از جردو سوی واقعیترموزی از نخستین تمدن بشرگاهی لازم است برای فهم و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج مرگ و میر بسیار بالای ناشالگو و عادت را بشکن و در اسلول های بدن تو پیر نیستنعلم ساختن برج های چرخانابزارهای بقا از نخستین هنقش زبان در سلطه و قدرت اازدواج های بین گونه ای، رحقیقت آنطور نیست که به نظهمه چیز، ثبت می شودبرای زندگی سالم، یافتن تواکسن اسپایکوژنتکامل فردی یا اجتماعیمنابع انرژی از نفت و گاز دانشمندان موفق به بازگردرویاها از مغز است یا ناخوپیچیدگی های مغزی در درک زتغییر الگوی رشد مغزی با زمشکلات نخاعیانگشت ماشه ایسوپاپ ها یا ترانزیستورهاعدم توقف تکامل در یک اندااجزای پر سلولی بدن انسان چند روش ساده برای موفقیتاصل علت و تاثیرحافظه میتواند بزرگترین دهنر، پر کردن است نه فحش دبرخی سلولهای عصبی در تلاورزش بهترین درمان بیش فعتکامل شناخت انسان با کشفمنبع هوشیاری کجاست قسمت داروی تشنجی دربارداریروش جدید تولید برقپروژه ی ژنوم انسانیجهان موازی و حجاب هامعرفت و شناختانسان جدید از چه زمانی پاسکوت و نیستیادامه بحث تکامل چشمنوبت کودکانبلوغ چیستحس و ادراک قسمت چهل و هشتهوش مصنوعی از عروسک بازی بشکه ای که ته نداره پر نمژن همه چیز نیستتاثیر ویروس کرونا بر مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداستانها و مفاهیمی اشتبارژیم ضد التهابیآنچه واقعیت تصور میکنیم ايا اراده آزاد توهم است یسخن و سکوتارتباط بین هوش طبیعی و هوچگونه میتوان با قانون جنبه زیر پای خود نگاه نکن بتفاوت های زبانی سرمنشا تفلج دوطرفه عصب 6 چشمحس و ادراک قسمت بیست و چههوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد با پوشیدن کفش مناتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنشاء کوانتومی هوشیاری ادر آستانه ی موج پنجم کوویآیا هوش مصنوعی می تواند نرحم مصنوعیایا ابزار هوشمندی یا مغز سعی کن به حدی محدود نشویاز نخستین همانند سازها تنگاه از دور و نگاه از نزدبیماری اسپینال ماسکولار هوش عاطفی بیشتر در زنانتمایل زیاد به خوردن بستنفراتر از دیوارهای باورحس و ادراک- قسمت پنجاه و کوری گذرای ناشی از موبایتاثیر درجه حرارت بر عملکمیدان بنیادین اطلاعاتدرمان جدید میگرن با انتی آیا بزرگ شدن مغز فقط در دزمان شگفت انگیزشگفت نیست من عاشق تو باشمابتدا سخت ترین استمغز انسان رو به کوچکتر شداز تکینگی تا مغز از مغز تنادانی در قرن بیست و یکم،بیست تمرین ساده برای جلوهاوکينگ پیش از مرگش رسالتو یک جهان در مغز خودت هسقانون جنگلخودآگاهی و هوشیاريدرک حقیقت نردبان و مسیری کتاب زیست شناسی باورتاثیر درجه حرارت بر عملکماجرای جهل مقدسآب زندگی است قسمت اولزیست، مرز افق رویداد هستشباهت کیهان و مغزابزار بقا از نخستین همانمغزهای کوچک بی احساساز تکینگی تا مغز از مغز تجهان پر از چیزهای جادویی چرا مغز انسان سه هزار سالبحتی علمی درباره تمایل بوفور و فراوانیتولید پاک و فراوان انرژیلیروپریم داروی ترکیبی ضدخطای ادراک کارمادغدغه نتیجه ی نادانی استگل زندگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی مخچه ابزاري که وظیفه آن فآغاز فصل سرما و دوباره تکزبان شناسی نوین نیازمند طولانی ترین شبابزار بقای موجود زنده از نقش پیش زمینه ها و اراده از تکینگی تا مغز- از مغزتجواب دانشمند سوال کننده نسبت ها در کیهانبخش های تنظیمی ژنومواقعیت چند سویهواقعیت چیستتوپیراماتممانتین یا آلزیکسا یا ابدولت یا گروهکرمز و رازهای ارتباط غیر کگاهی مغز بزرگ چالش استتشنج چیستمرگ انتقال است یا نابود شالگوی بنیادین و هوشیاریسلول عصبی شاهکار انطباق علایم کمبود ویتامین E را ابزارهای بقا ازنخستین همنقش زبان در سلطه و قدرت ااسکار، لگوی هوشمندحقیقت افرادهمه ی سردردها بی خطر نیستبرخی ملاحظات در تشنج های واکسن اسپایکوژن ضد کروناتکامل مادی تا ابزار هوشممنابع انرژی از نفت و گاز دانشمندان نورون مصنوعی سرویاهای پر رمز و حیرتی درپیوند قلب خوک، به فرد دچاتغییر زودتر اتصالات مغزیمشکلات بین دو همسر و برخیانگشت نگاری مغز نشان میدسوخت هیدروژنی پاکعدم درکاجزایی ناشناخته در شکل گچندین ماده غذایی که مانناصل عدم قطعیت از کوانتوم حافظه و اطلاعات در کجاست هوموارکتوس ها ممکن است دبرخی سيناپسها طی تکامل و ورزش در کمر دردتکامل، نتیجه ی برنامه ریمنبع هوشیاری کجاست قسمت داروی جدید ALSروش صحبت کردن در حال تکامپروژه ی ژنوم انسانیجهان ما میتواند به اندازمغز فکر میکند مرگ برای دیانسان خطرناکترین موجودسکته مغزیاداراوون تنها داروی تایینور درونبلعیدن ستاره توسط سیاهچاحس و ادراک قسمت چهل و دومهوش مصنوعی از عروسک بازی بشریت از یک پدر و مادر نیژن هوش و ساختارهای حیاتی تاثیر ژنها بر اختلالات خمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدخالت در ساختار ژنهارژیم غذایی حاوی تخم مرغ وآنچه حس می کنیم، نتیجه ی ايا اراده آزاد توهم است یسخن پاک و ثابتچگونه مغز پیش انسان یا همبوزون هیگز چیستتفاوت ایستایی و تکاپوفناوری هوش مصنوعی نحوه خحس و ادراک قسمت بیست و یکهوش مصنوعی از عروسک تا کمکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتاثیر گیاه خواری بر رشد ومهندسی ژنتیک در حال تلاش در درمان بیماری مولتیپل آیا هوش مصنوعی زندگی بشررسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرایا بیماری ام اس (مولتیپشلیک فراموشیاز نخستین همانند سازها تنگاه از درون مجموعه با نگبیماری اضطراب عمومیهوش عاطفی در زنان بیشتر اتمدن قدیمی ای در جنوب ایرفرد حساس از نظر عاطفی و بحس و ادراک- قسمت بیست و پکی غایب شدی تا نیازمند دلتاثیر درجه حرارت بر عملکمیدازولام در درمان تشنج درمان جدید کنترل مولتیپلآیا تکامل و تغییرات ژنتیزندگی هوشمند در خارج از زشگفت انگیز بودن کیهانابتدایی که در ذهن دانشمنمغز ایندگان چگونه استاز تکینگی تا مغز از مغز تنازوکلسینبیش از نیمی از موارد انتقهدف یکسان و مسیرهای مختلتو کز محنت دیگران بی غمیقانونمندی و محدودیت عالمخودروهای هیدروژنیدرک دیگرانکتاب طبیعت در قالب هندسهتاثیر رو ح و روان بر جسمماجرای عجیب گالیلهآب زندگی است قسمت دومزاوسکا درمان گوشرشباهت زیاد بین سلول هاي عابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیم کشاز تکینگی تا مغز از مغز تجهان دارای برنامهچرا مغزهای ما ارتقا یافت بحث درباره پیدایش و منشا وقت نهيب هاي غير علمي گذشتولید سلولهای جنسی از سللیس دگرامفتامین یا ویاسخطای حسذهن ما از در هم شکستن منبگلوله ی ساچمه ایتبدیل سلولهای محافط به سمدل همه جانبه نگر ژنرالیآغاز مبهم آفرینشزبان، نشان دهنده ی سخنگو طی یکصد هزار سال اخیر هرچابزار بقای موجود زنده از نقش آتش در رسیدن انسان بهاز تکینگی تا مغز، از مغز جوسازی مدرننسبت طلایی، نشانه ای به سبخش بزرگی حس و ادراک ما ابخش بزرگتر کیهان ناشناختواقعیت چیستتوانایی مغز و دیگر اجزای من کسی در ناکسی دریافتم دوچرخه سواری ورزشی سبک و رمز پیشرفت تواضع است نه طگذر زمان کاملا وابسته به تشنج و حرکات شبه تشنجی قامرگ تصادفیالگوبرداری از طبیعتسلولهای ایمنی القا کنندهعلایم کمبود ویتامین E را ابزارهای بقای موجود زندهنقش سجده بر عملکرد مغزاساس انسان اندیشه و باور حقیقت اشیاهمیشه چشمی مراقب و نگهبابرخی مرزهای اخلاق و علوم واکسن دیگر کرونا ساخته شتکامل مداوممنابع انرژی از نفت و گاز دانشمندان یک فرضیه رادیکرویای شفافپیوند مغز و سر و چالشهای تغییر عمودی سر انسان از پمشکلات روانپزشکی پس از سانتقال ماده و انرژیسودمندی موجودات ابزی بر عسل طبیعی موثر در کنترل باحیای بینایی نسبی یک بیمنه به اعداماصول انجام برخی نرمش ها دحافظه و اطلاعات در کجاست هورمون شیرساز یا پرولاکتبرداشت مغز ما از گذر زمانوزن حقیقی معرفت و شناختتأثیر نگاه انسان بر رفتامنبع هوشیاری کجاست قسمت داروی جدید s3 در درمان ام روشهای نو در درمان دیسک بپروانه ی آسمانیجهان مادی، تجلی فضا در ذهمغز قلبانسان عامل توقف رشد مغزسال سیزده ماههادب برخورد با دیگراننورون هاي مصنوعی می توانبنی عباس، ننگی بر تاریخحس و ادراک قسمت چهل و سومهوش مصنوعی از عروسک بازی بعد پنجمژن یا نقشه توسعه مغز و نقتاثیر کلام در آیات کلام بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر مانهای کمر دردرژیم غذایی ضد التهابیآنها نمیخواهند دیگران راای نعمت من در زندگیمسختی ها رفتنی استچگونه هموساپينس بر زمین بوزون هیگز جهان را از متلتفاوت ارباب و رهبر حقیقیفیلمی بسیار جالب از تغییحس و ادراک قسمت بیست و دوهوش مصنوعی از عروسک تا کمکنگره بین المللی سردرد دتاثیر گیاه خواری بر رشد ومهربانی، شرط موفقیتدر سال حدود 7 میلیون نفر آیا هوش ارثی دریافتی از پرساناها و ابر رساناها و عایا بدون زبان میتوانیم تشلیک فراموشیاز نشانه ها و آثار درک شدنگاه حقیقی نگاه به درون ابیماری بیش فعالیهوش عاطفی در زنان بیشتر اتمدن پیشرفته ی پیشینیانفردا را نمیدانیمحس و ادراک- قسمت شصت و چهکیهان خود را طراحی میکندتاثیر درجه حرارت بر عملکمکانیک کوانتومی بی معنی درمان جدید سرطانآیا جنین انسان، هوشمندی زندگی بی دودشگفت زده و حیران باشابتذال با شعار دینمغز ابزار بقای برتر مادیاز تکینگی تا مغز از مغز تنباید صبر کرد آتش را بعد بیشتر کمردردها نیازی به هدف یکسان، در مسیرهای متتو پیچیده ترین تکنولوژی قارچ بی مغز در خدمت موجودخورشید مصنوعیدرک درست از خود و هوشیاریکتاب، سفری به تاریختاثیر روده بر مغزماده ی تاریکآب زندگی است قسمت سومزبان مشترک ژنتیکی موجوداشباهت زیاد بین سلول هاي عابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیمکشاز تکینگی تا مغز از مغز تجهان در حال نوسان و چرخشچرا ویروس کرونای دلتا وابحثي درباره هوش و تفاوتهوقتی فهمیدی خطا کردی برگتولترودینلا اکراه فی الدینخطر آلودگی هواذهن چند جانبه نیازمند نگگلوئونتداوم مهم است نه سرعتمدل هولوگرافیک ژنرالیزهإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَزبان، وسیله شناسایی محیططبیعت موجی جهانابزار بقای موجود زنده از نقش انتخاب از طرف محیط، ناز تکینگی تا مغز، از مغز جامعه ی آسمانینشانه های گذشته در کیهان نشانه های پروردگار در جهبخش دیگری در وجود انسان هواقعیت های متفاوتتوازن مهمتر از فعالیت زیمنابع انرژي پاک سرچشمه حدورترین نقطه ی قابل مشاهرمز بقای جهش ژنتیکیگذشته را دفن کنتشنج عدم توازن بین نورون مرگی وجود نداردالتهاب شریان تمپورالسلولهای بنیادی مصنوعی درعلت خواب آلودگی بعد از خوابزارهای بقای از نخستین نقش غذاها و موجودات دريااستفاده از مغز، وزن را کمحقیقت تنها چیزی است که شاهمیشه اطمینان تو بر خدا ببرخی نکات از گاید لاین پرواکسن دیگری ضد کرونا از دتکامل چشممنابع انرژی از نفت و گاز دانشمندان ژنی از مغز انسروان سالمپیوند اندام از حیوانات بتغییرات منطقه بویایی مغزمشکلات روانپزشکی در عقب اندوه در دنیا استسیلی محکم محیط زیست بر انعشق درونی به یگانگی خلقتاحیای بینایی نسبی یک بیمنه جنگ و نه خونریزیاصول توسعه ی یک ذهن کاملحافظه و اطلاعات در کجاستهوش فوق العاده، هر فرد اسبررسي علل احتمالي تغيير وزوز گوشتئوری تکامل امروز در درممنبع هوشیاری کجاست قسمت داروی جدید میاستنی گراویروشهای شناسایی قدرت شنواپرواز از نیویورک تا لوس آجهان مرئی و نامرئیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهانسانیت در هم تنیده و متصسانسور از روی قصد بسیاری ادراک ما درک ارتعاشی است نورون های ردیاب حافظهبه قفس های سیاهت ننازحس و ادراک قسمت نهمهوش مصنوعی از عروسک بازی بعد از کروناژنها نقشه ایجاد ابزار هوتاثیر کپسول نوروهرب بر نمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدر محل کار ارزش خودت را برژیم غذایی ضد دردآنان که در قله اند هرگز خای آنکه نامش درمان و یادشسرنوشتارتباط شگفت مغز انسان و فچگونه هوشیاری خود را توسبی نهایت در میان مرزهاتفاوتهای جنسیتی راهی برافیزیک مولکولها و ذرات در حس و ادراک قسمت بیست و سوهوش مصنوعی به کمک هوش طبیکنگره بین المللی سردرد دتاثیر گیاه خواری بر رشد ومولتیپل اسکلروز در زنان درمان های اسرار آمیز در آآیا هوش سریعی که بدون احسرشته نوروایمونولوژی و نقایا تکامل هدفمند استشنا در ابهای گرم جنوب نیااز نظر علم اعصاب یا نرووسنگاه دوبارهبیماری تی تی پیهوشمندی کیهانتمدن بشری و مغز اخلاقیفرضیه ای جدید توضیح میدهحساسیت روانی متفاوتکیهانِ هوشیارِ در حال یاتاثیر درجه حرارت بر عملکمکانیزمهای دفاعی در برابدرمان سرطان با امواج صوتآیا جهان ذهن و افکار ما مزندگی در جمع مواردی را برشگفتی های زنبور عسلابداع دی ان ای بزرگترین دمغز ابزار برتر بقااز تکینگی تا مغز از مغز تنبرو و انرژی مداومبا هوش مصنوعی خودکار روبهدف از تکامل مغزتو آرامش و صلحیقبل از آغازخوش قلبی و مهربانیدرک عمیق در حیواناتکتابخانهتاثیر رژیم گیاه خواری بر ماده ی خالیآب، زندگی است(قسمت پنجم)زبان چهار حرفی حیات زمینشجاعت و ترسابزار بقا از نخستین همانمغط یک گیرنده استاز تکینگی تا مغز از مغز تجهان در حال ایجاد و ارتقاچرا پس از بیدار شدن از خوبحثی جالب درباره محدودیتوقتی تو از یاد گرفتن باز تومورها و التهاب مغزی عالاموژین داروی ضد اوتیسم؟خطرات هوش مصنوعیذهن هوشیار در پس ماده ی مگمان میکنی جرمی کوچکی در تداخل مرزها و صفات با بینمدل هولوگرافیک تعمیم یافافت فشار خون ناگهانی در وسفر فقط مادی نیستطبیعت بر اساس هماهنگیابزار بقای موجود زنده از نقش اتصالات بین سلولهای از تکینگی تا مغز، از مغز جاودانگی مصنوعیجایی خالی نیستنظام مثبت زندگیبخشیدن دیگران یعنی آرامشواقعیت و مجازتوسعه هوش مصنوعی قادر اسمنابع انرژی از نفت و گاز ديدن با چشم بسته در خواب رمز جهانگربه شرودینگر و تاثیر مشتشویق خواندن به کودکانمراحل ارتقای پله پله کیهامیوتروفیک لترال اسکلروسلام تا روشناییعماد الدین نسیمی قربانی ابزارهای دفاعی و بقای مونقش غذاها و موجودات دريااستفاده از هوش مصنوعی در حقیقت خواب و رویاهمیشه داناتر از ما وجود دبرخی نرمش ها برای زانوواکسن سرطانتکامل و ارتقای نگاه تا عممنابع بی نهایت انرژی در ددانشمندان پاسخ کوانتومی روبات های ریز در درمان بیپیوند سر آیا ممکن استتغییرات آب و هوایی که به مشاهده گر جدای از شیء مشااندوه دردی را دوا نمیکندسینوریپا داروی ترکیبی ضدعصب حقوق نورولوواحساس گذر سریعتر زمانچه زیاد است بر من که در ایاصول سلامت کمرحباب های کیهانی تو در توهوش مصنوعی می تواند بر احبررسی و اپروچ جدید بر بیمیک پیام منفرد نورون مغزی تئوری تکامل در پیشگیری و منبع هوشیاری کجاست قسمت53داروی جدید برای میاستنی روشی برای بهبود هوش عاطفپروتز عصبی برای تکلمجهان مشارکتیمغز مانند تلفن استانسان، گونه ای پر از تضادسانسور بر بسیاری از حقایادغام میان گونه های مختلنوروپلاستیسیتی چیستبه مغز خزندگان خودت اجازحس و ادراک قسمت چهارمهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنها ، مغز و ارادهتاثیر کپسول نوروهرب بر تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدر چه مرحله ای از خواب ، رراه فراری نیستآنزیم تولید انرژی در سلوایمپلانت مغزی کمک میکند سریع دویدن مهم نیستارتباط شگفت انگیز مغز انچگونه واکسن کرونا را توزبی ذهن و بی روحتقلید مرحله ای نسبتا پیشفیزیک و هوشیاریحس و ادراک قسمت بیستمهوش مصنوعی به شناسایی کاکنترل همجوشی هسته ای با هتاثیر گیاه خواری بر رشد ومواد کوانتومی جدید، ممکندرمان های بیماری آلزایمرآیا هشیاری کوانتومی وجودرشد مغز فرایندی پیچیده اایجاد احساساتشناخت و معرفت، و نقش آن داز نظر علم اعصاب اراده آزنگاهی بر قدرت بینایی درابیماری دویکهوشیاری و وجودتمدنی قدیمی در شمال خلیج فشار و قدرتخفاش با شیوع همه گیری جدیکیست هیداتید مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکما انسانها چه اندازه نزددرمانهای بیماری پارکینسآیا جهش های ژنتیکی، ویروزندگی در سیاهچالهشانس یا تلاشابزار هوش در حال ارتقا ازمغز از بسیاری حقایق می گراز تکینگی تا مغز از مغز تچت جی پی تیبا تعمق در اسرار ابدیت و هدف از خلقت رسیدن به ابزاتو افق رویداد جهان هستیقبل از انفجار بزرگخوشبختی دور از رنج های مدرگیری قلب در بیماری ویرکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر رژیم گیاه خواری بر ماده ای ضد التهابیآثار باستانی تمدن های قدزبان نیاز تکاملی استشرکت نورالینک ویدیویی ازابزار بقا از نخستین هماننقش قهوه در سلامتیاز تکینگی تا مغز از مغز تجهان ریز و درشتچرا ارتعاش بسیار مهم استبحثی در مورد نقش ویتامين ویتنام نوعی کرونا ویروس تومورهای نخاعیلایو دوم دکتر سید سلمان فدفاع در برابر تغییر ساختذهن تو همیشه به چیزی اعتقگنجینه ای به نام ویتامین تروس جریان انرژیمدل های ریز مغز مینی برینافت هوشیاری به دنبال کاهسفر نامه سفر به بم و جنوب طعمه ی شبکه های ارتباط اجابزار بقای موجود زنده از نقش تیروئید در تکامل مغزاز تکینگی تا مغز، از مغز جاذبهنظریه ی تکامل در درمان بیبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواقعیت و انعکاستوسعه برخی شغل ها با هوش منابع انرژی از نفت و گاز دی متیل فومارات(زادیوا)(رمز جهان خاصیت فراکتالگزیده ای از وبینار یا کنفتشخیص ژنتیکی آتروفی های مرز مرگ و زندگی کجاستامید نیکو داشته باش تا آنسلسله مباحث هوش مصنوعیعوامل موثر در پیدایش زباابعاد و نیازهای تکاملینقش غذاها و موجودات دريااستفاده از انرژی خلاحقیقت در علم، هرگز نهایی همیشه راهی هستبرخی نرمش های گردنواکسن سرطانتکامل و ریشه ی مشترک خلقتمنابع جدید انرژیدانشمندان اولین سلول مصنروبات کیانپیوند سر، یکی از راه حلهاتغییرات تکاملی سر انسان مشاهده آینده از روی مشاهاندوهگین نباش اگر درب یا سیگار عامل افزایش مرگ ومعضلانی که طی سخن گفتن چقداحساسات کاذبنه عدم مطلق بلکه عدم با قاضطراب و ترسحد و مرزها توهم ذهن ماستهوش مصنوعی و کشف زبان هایبررسی ژنها در تشخیص بیمایک پیشنهاد خوب برای آسان تئوری جدید، ویران کردن گمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمداروی جدید برای ای ال اسروشی جدید در درمان قطع نخپرورش مغز مینیاتوری انساجهان هوشمندمغز مادران و کودکان در زمانعطاف پذیری مکانیسمی علساهچاله ها تبخیر نمیشودادغام دو حیطه علوم مغز و نوروز یا روز پایانیبه نقاش بنگرحس و ادراک قسمت نوزدهمهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای مشترک بین انسان و وتاثیر کپسول نوروهرب بر سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدر ناامیدی بسی امید استراه های جدید برای قضاوت رآینه در اینهایمپلانت نخاعی میتواند دسریعترین کامپیوتر موجودارتباط شگفت انگیز مغز انچگونه آن شکری که می خوریمبی شرمیتقلید از روی طبیعتفیزیکدانان ماشینی برای تحس و ادراک قسمت دهمهوش مصنوعی در کامپیوترهاکنترل جاذبهتاثیر گیاهخواری بر رشد و موجود بی مغزی که می توانددرمان های جدید میگرنآیا واکنش های یاد گرفته ورشد مغز علت تمایل انسان بایرادهای موجود در خلقت بشناخت درون، شناخت بیرون؛از نظر علم اعصاب اراده آزنگاهی بر توانایی اجزاي ببیماری دیستروفی میوتونیهوشیاری کوانتومیتمرکز و مدیتیشنفضای قلب منبع نبوغ استخلا، حقیقی نیستکیست کلوئید بطن سومتاثیر درجه حرارت بر عملکما انسانها چه اندازه نزددرهای اسرارآمیز و پوشیدهآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجزندگی زمینی امروز بیش از شاهکار قرنابزار بقا از نخستین همانمغز به تنهایی برای فرهنگ از تکینگی تا مغز از مغز تچت جی پی تیبالاترین هدف از دولتهر چیز با هر چیز دیگر در تتو انسانی و انسان، شایستقدم زدن و حرکت دید را تغیخانه ی تاریکدرگیری مغز در بیماری کویکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر رژیم گیاه خواری بر ماده، چیزی بیش از یک خلا آرامش و دانشزبان و کلمه حتی برای کسانشربت ضد خلطابزار بقا از نخستین هماننقش مهاجرت در توسعه نسل ااز تکینگی تا مغز از مغز تجهان شگفت انگیزچرا بیماری های تخریبی مغبحثی در مورد نقش کلسیم و ویتامین E برای فعالیت صحتومورهای ستون فقراتلبخند بزن شاید صبح فردا زدقیق ترین تصاویر از مغز اذهن خود را مشغول هماهنگیگویید نوزده و ایمنی ساکتتری فلوپرازینمدیون خود ناموجودافتخار انسانسفر به مریخ در 39 روزظهور امواج مغزی در مغز مصابزار بقای موجود زنده از نقش حفاظتی مولکول جدید داز تکینگی تا مغز، از مغز از تکامل تا مغز از مغز تا جاذبه و نقش آن در شکلگیرینظریه ی تکامل در درمان بیبدون پیر فلکواقعیت خلا و وجود و درک متوصیه های سازمان بهداشت منابع انرژی از نفت و گاز دین، اجباری نیسترنگ کردن، حقیقت نیستگزارش یک مورد جالب لخته وتشخیص آلزایمر سالها قبل مرز بین انسان و حیوان کجاامید نجاتسلطان جنگل یا صاحب ملکوتعوامل ایجاد لغت انسانی و ابعاد اضافه ی کیهاننقش غذاها در کاهش دردهای استفاده از سلول های بنیاحقیقت راستین انسان علم بهمیشه عسل با موم بخوریمبرخی یونها و مولکول های مواکسن ضد اعتیادتکامل ابزار هوش ، راه پر مناطق خاصی از مغز در جستجدانشمندان تغییر میدان مغروح در جهانی دیگر استپیوندی که فراتر از امکانثبت و دستکار ی حافظهمطالبه ی حق خوداندام حسی، درک از بخش هایسیاهچاله های فضایی منابعغم بی پایاناخلاق و علوم اعصابنهایت معرفت و شناخت درک عاطلاع رسانی اینترنتیحریص نباشهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبررسی بیماری التهابی رودیک آلل ژنتیکی که از نئاندتا 20 سال آینده مغز شما به منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی جدید برای دیابتروشی جدید در درمان نابینپرتوهای صادر شده از سیاهجهان هوشیارمغز چون ابزار هوش است دلیاهرام مصر از شگفتی های جهسایه را اصالت دادن، جز فرارتقا و تکامل سنت آفرینش نوشیدن چای برای مغز مفید به نقاش بنگربعد از کروناحس و ادراک قسمت هفتمهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای هوش ، کدامندتاثیر کپسول نوروهرب بر سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدر هم تنیدگی مرزها و بی مراه های جدید برای قضاوت رآیندهایمان به رویاسرگیجه از شایعترین اختلاارتباط غیرکلامی بین انساچگونه انتظارات بر ادراک بی عدالتی در توزیع واکسن تقلید از طبیعتفاصله ها در مکانیک کوانتحس و ادراک قسمت دوازدهمهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکندر در بیماریهای التهابتاثیر انتخاب از طرف محیط موجودات مقهور ژنها هستنددرمان های جدید در بیماری آیا یک، وجود داردرشد در سختی استاکسی توسین و تکامل پیش اشناسایی تاریخچه ی تکاملیاز واقعیت امروز تا حقیقتنگاهت را بلند کنبیماری ضعف عضلات نزدیک بهوش، ژنتیکی است یا محیطیتمرکز بر هدفقفس ذهنخلا، خالی نیستکاهش مرگ و میر ناشی از ابتاثیر درجه حرارت بر عملکما اکنون میدانیم فضا خالدروغ نگو به خصوص به خودتآیا خداباوری محصول تکاملزندگی زودگذرشاهکار شش گوشابزار بقا از نخستین همانمغز برای فراموشی بیشتر کاز تکینگی تا مغز از مغز تنتایج نادانی و جهلباهوش ترین و با کیفیت تریهر جا که جات میشه، جات نیتو با همه چیز در پیوندیقدرت مردمخانواده پایداردرگیری مغز در بیماران مبکریستال هاتاثیر رژیم گیاهخواری بر ماشین دانشآرامش و سکونزبان و بیان نتیجه ساختماشش مرحله تکامل چشمابزار بقا از نخستین هماننقش میدان مغناطیسی زمین از تکینگی تا مغز از مغز تجهانی که نه با یک رخداد و چرا حیوانات سخن نمی گوینبحثی در مورد حقیقت فضا و ویتامین E در چه مواد غذایتوهم فضای خالیلحظات خوش با کودکاندل به دریا بزنذهن سالمگوشه بیماری اتوزومال رسستری فلوپرازینمدیریت اینترنت بر جنگافراد آغاز حرکت خودشان رسفر تجهیزات ناسا به مریخ عقل مجادله گرابزار بقای موجود زنده از نقش حیاتی تلومر دی ان آ دنقش خرچنگ های نعل اسبی دراز تکامل تا مغز، از مغز تجدایی خطای حسی استنظریه ی ریسمانبرنامه و ساختار پیچیده موالزارتان داروی ضد فشار توصیه های غیر دارویی در سمنابع انرژی از نفت و گاز دید تو همیشه محدود به مقدرنگین کمانگشایش دروازه جدیدی از طرتصویر زیبا از سلولمرز جدید جستجو و اکتشاف، امید درمان کرونا با همانسم زنبور ، کلیدی برای وارعواملی که برای ظهور لغت اابعاد بالاترنقشه مغزی هر فرد منحصر بهاستفاده از سلول های بنیاحقیقت غیر فیزیکیهمجوشی هسته ای، انرژِی ببرخی اثرات مضر ویتامین دواکسن علیه سرطانتکامل جریان همیشگی خلقتمنبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان روش هاي جدیدی روح رهاییپیوستگی همه ی اجزای جهانثبت امواج الکتریکی در عصمطالبی در مورد تشنجانرژی بی پایان در درون هرسیاهچاله ها، دارای پرتو غم بی پایاناخلاق پایه تکامل و فرهنگنهایت در بی نهایتاطلاعات حسی ما از جهان، چحرکت چرخشی و دائمی کیهانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبررسی سیستم تعادلی بدن ایک جهش ممکن است ذهن انسانتا بحر یفعل ما یشامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی جدید ضد میگرنروشی جدید در درمان سکته مآلودگی هوا چالش قرن جدیدمغز چگونه صداها را فیلتر اولین مورد PML به دنبال تکساخت شبکه عصبی مصنوعی با ارتوکين تراپی روشی جديد نوعی سکته مغزی ، وحشتناک به نادیدنی ایمان بیاوربعد از کرونا دلخوشی بیهوحس و ادراک قسمت هفدهمهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای حاکم بر انسان و انستاثیر کتامین در درمان پامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدر هم تنیدگی کوانتومیراه پیروزی در زندگی چیستآینده ی انسان در فراتر ازاین پیوند نه با مغز بلکه سرگردانیارتروز یا خوردگی و التهاچگونه به سطح بالایی از هوبیمار 101 ساله، مبتلا به ستقویت استخوان در گرو تغذفاصله ی همیشگی تصویر سازحس و ادراک قسمت سومهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکوچ از محیط نامناسبتاثیر احتمالی عصاره تغلیموسیقی نودرمان های رایج ام اسآیا کیهان می تواند یک شبیز گهواره تا گوراگر فقط مردم میفهمیدند کشناسایی سلول های ایمنی ااز کجا آمده ام و به کجا میچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماریهای تحلیل عضلانی اهیچ چیز همیشگی نیستتمساح حد واسط میان مغز کوقلب و عقلخلاصه ای از مطالب همایش مکاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکما از اینجا نخواهیم رفتدریای خداآیا دلفین ها می تواند از زندگی، مدیریت انرژیشاید گوشی و چشمی، آماده شابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟از تکینگی تا مغز از مغز تجهان های بسیار دیگرنجات در راستگوییباور و کیهان شناسیهر حرکت خمیده می شود و هر تو با باورهایت کنترل میشقدرت کنترل خودخار و گلدرگیری مغزی در سندرم کووکریستال زمان(قسمت اولتاثیر عصاره تغلیظ شده گیمبانی ذهنی سیاه و سفیدآرامش(سکوت) stillness و تکاپوزبان و بیان، در سایه پیشرششمین کنگره بین المللی سابزار بقا از نخستین هماننقش محیط زندگی و مهاجرت داز تکینگی تا مغز از مغز تجهانی که از یک منبع، تغذیچرا حجم مغز گونه انسان دربحثی در مورد عملکرد لوب فویتامین کاتوهم فضای خالی یا توهم فضلرزش ناشی از اسیب به عصبدلایلی که نشان میدهد ما بذخیره ی شگفت انگیز اطلاعگوشت خواری یا گیاه خواریترک امروزمداخله ی زیانبار انسانافراد بی دلیل دوستدار تو سفر دشوار اکتشافعقلانیت بدون تغییرابزار بقای موجود زنده از عقیده ی بی عملابزار بقای موجود زنده از نقش داروهاي مختلف معروف از تکامل تا مغز، از مغز تجریان انرژی در سیستم های نظریه تکامل در درمان بیمبرنامه ی مسلط ژنها در اختواکنش های ناخودآگاه و تقتوصیه هایی در مصرف ماهیمنابع انرژی از نفت و گاز دیدن خدا در همه چیزرهبر حقیقیپمبرولیزوماب در بیماری چتصویر زیبای اصفهانمزایای شکلات تلخ برای سلامیدوار باش حتی اگر همه چسماگلوتید داروی کاهش دهنعوارض ازدواج و بچه دار شداتفاق و تصادفنقشه های مغزی جدید با جزیاستفاده از سلول های بنیاحقیقت غیر قابل شناختهمراهی نوعی سردرد میگرنیبرخی اختلالات عصبی مثانهواکسنی با تاثیر دوگانه اتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان روشی برای تبدیروزه داری متناوب، مغز را پیام های ناشناخته بر مغز جلوتر را دیدنمطالعه ای بیان میکند اهدانرژی تاریکسیاهچاله و تکینگی ابتدایغیرقابل دیدن کردن مادهاختلال خواب فرد را مستعد چهار میلیارد سال تکامل باطلاعاتی عمومی در مورد محس چشایی و بویاییهوش مصنوعی الفاگوبررسی علل کمر درد در میانیک رژیم غذایی جدید، می توتابوهای ذهنیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی جدید ضد الزایمرريتوکسيمب در درمان ام اسآلودگی هوا و ویروس کرونامغز ناتوان از توجیه پیدااولین مورد پیوند سر در انساخت شبکه عصبی با الفبای ارتباط میکروب روده و پارنیکولا تسلابه هلال بنگربعد از کرونا دلخوشی بیهوحس و ادراک قسمت هجدهمهوش مصنوعی از عروسک بازی کل اقیانوس در یک ذرهتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدر هم تنیدگی کوانتومی و پراه انسان شدن، راه رفتن وآینده ی علم و فیزیک در60 ثاین اندوه چیستسربازان ما محققا غلبه می ارزش حقیقی زبان قسمت اولچگونه باغبانی باعث کاهش بیماری های مغز و اعصاب و تقویت حافظه یا هوش مصنوعفتون های زیستیحس و ادراک قسمت سی و هشتمهوش مصنوعی درمانگر کامپیکوچک شدن مغز از نئاندرتاتاثیر ترکیبات استاتین (سموسیقی هنر مایع استدرمان های علامتی در ام اسآیا گذشته، امروز وآینده زمین در برابر عظمت کیهاناگر میدانی مصیبت بزرگتر شواهدی از نوع جدیدی از حااز آغاز خلقت تا نگاه انساچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری، رساله ای برای سلهیچ وقت خودت را محدود به تنفس هوازی و میتوکندریقلب دروازه ی ارتباطخلاصه ای از درمان های جدیکاهش حافظه هرچند فرایندیتاثیر درجه حرارت بر عملکما اشیا را آنطور که هستندآیا دلفین ها میتوانند بازونیسومایدشاید درست نباشدابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالش است یا منفعاز تکینگی تا مغز از مغز تجهان هایی در جهان دیگرنخاع ما تا پایین ستون فقرباد غرور و سر پر از نخوت وهرچیز با یک تاب تبدیل به تو باید نیکان را به دست بقدرت انسان در نگاه به ابعخارق العاده و استثنایی بدرگیری مغزی در سندرم کووکریستال زمان(قسمت دوم)تاریک ترین بخش شبمباحث مهم حس و ادراکآزمون تجربی، راهی برای رزبان و تکلم برخی بیماریهصبر بسیار بایدابزار بقا از نخستین هماننقش نگاه از پایین یا نگاهاز تکینگی تا مغز از مغز تجهانی در ذهنچرا خشونت و تعصببحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین کا و استخوانتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)لرزش عضله یا فاسیکولاسیودنیای شگفت انگیز کوانتومذره ی معین یا ابری از الکگیلگمش باستانی کیستترکیب آمار و ژنتیکمدارک ژنتیکی چگونه انسانافزایش قدرت ادراکات و حسسفرنامه سفر به بم و جنوب