دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

گمان میکنی جرمی کوچکی در حالی که جهانی بزرگتر در وجود توست

مرکز اطلاعات(اطلاعات حقیقی و نه تصورات و توهمات زاییده از ادراکات حسی وحافظه ها و خاطره ها یا بیماری های روانی)، در مغز است یا در جای دیگر؟
سوالی با جوانب بسیار زیاد و طولانی- که میتواند جواب مثبت یا منفی داشته باشد. نگاه ما در ظرف ذهن ما پردازش و درک می شود و این نگاه، محدود به دیدن با چشم نیست بلکه هر تصور و برداشت را در برمی گیرد. رفتارهای ما هم نتیجه این برداشت و این تصور و این تصویرسازی در ذهن و واکنش زاییده از این تصورات است.
واقعیت(و نه حقیقت آنگونه که هست)آن چیزی است که می بینیم. اگر اندوخته اطلاعات و انبار داشته های ذهنی- که زیر بنای تصویر سازی های ماست- پرتر یا کم حجم تر شود چه میتوان گفت؟ آیا دو فرد با انبار اطلاعات متفاوت، تصویر سازی یکسانی از یک صحنه خواهند داشت؟
تصویر سازی یک صحنه، نتیجه جمع کردن حافظه ها و شناخت ها و تجربیات قبلی و اطلاعات دریافتی کنونی از آن صحنه به وسیله اندام های حسی است. یعنی همانطور که تصویر شکل گرفته در فردی نابینا یا بینا، مشابه نیست، تصویر سازی فردی با مجموعه ی حافظه های بسیار غنی با تصویر سازی کودکی با حافظه محدود، یکسان نخواهد بود. در فرد بالغ انتظار هست، در هر لحظه بیرون کشیدن یک حافظه خاص(چه مثبت یا منفی)از میان انبار وسیع حافظه، دشوار باشد؛ این در حالی است که در کودک، حافظه او در میان انبار کوچک حافظه ها ،در هر لحظه به سادگی استخراج می شود و این حافظه نقش مهمی درتصویر سازی بعدی دارد.
از آنجا که محیط رشد افراد، متفاوت است و تجربیات گوناگونی داشته اند و مهمتر از همه میزان وابستگی آنها به تجربیات مادی، متفاوت است؛ تجربیات مادی ای که در سطح معرفتی و شناختی، در قید زمان و مکان مادی است و به حوزه بعد از انفجار بزرگ(Big bang) محدود میشود و این محدودیت، از محرک ها و علت های قبل از انفجار بزرگ چشم پوشی میکند و حتی ممکن است دست به انکار آن، بزند- در حالی که انکار علت و محرک، کاری جز بی خردی نیست و عدم مطلق، هرگز نمی تواند چیزی را تولید کند-؛ این تجربیات و وابستگی های متفاوت، سبب تفاوت در تصویر سازی از یک صحنه خواهد شد.
مشکل بزرگ بشریت، تعمیم تصویرهای شخصی به تصویر کل کیهان است و این تعمیم دادن، محدود به دینداران(با تجربیات فرامادی) یا بی دین ها(با تجربیات محدود مادی)نیست. این مشکل بزرگ بشریت است. تصویر ذهن ما چه مذهبی یا غیرمذهبی، محدود به ادراکات و حافظه ها و ذهنیت های قبلی و تربیتی ماست و چون حافظه انسان، معمولا کوتاه مدت است و به دراز مدت، توجه کمتری دارد، این تصویر سازی بسیار محدود به حافظه هایی- که نهایتا از چند ماه گذشته فراتر نمی رود- چه بسا انسان را از ادراکات عمیق محروم کند.
مشکل تعمیم یافته ها بر همه چیز، انسان را در قفس تنگی اسیر میکند که امکان شناخت و معرفت بیشتر را می گیرد. تهمت زدن به دیگران و تکفیر و فاسق دانستن این و آن، و تلاش برای در سلطه گرفتن دیگران و سد و حد زدن بر فکر و اندیشه، چیزی است که در جهان امروز بسیار شاهد هستیم در حالی که یافته های جدید امروز، بر انسان در مورد افتادن در این عرصه تنگ، هشدار میدهد.
عرصه یافته های جدید فیزیک کوانتوم در عرصه اصل عدم قطعیت نسبت به موقعیت و سرعت حرکت هر ذره کوانتومی در هر زمان و تفسیر کپنهاگن و نقش ناظر در شکل دهی مسیر و تغییر رفتار ذرات کواتومی و نهایتا نظریه چند جهانیهیو اورت و نیز اصل ثابت شده تکامل، بر بستن فکر و اندیشه هشدار میدهد
و قدرت انسان در درک محدود جهان پیرامون او را بیان میکند
و از ناتوانی در درک بخش بزرگی از وقایعی که رخ میدهد؛ به خصوص وقایعی- که محدود به ابعاد کیهان مادی یعنی زمان و مکان نیست و به قبل از انفجار بزرگ(قبل وجودی و نه قبل زمانی) بر میگردد- پرده بر میدارد.
آزمون ذهنی گربه شرودینگر بیان میکند بدون ناظر، کیهانی(مرده یا زنده)قابل تصور نیست. گویا کیهان بدون ناظر، ماده خامی است که پردازشی روی آن انجام نشده است. به همین ترتیب خود ناظر، بدون وجود ناظر دیگری که آن را بنگرد، در قالبی خام و پردازش نشده قرار می گیرد و این فرایند، ادامه دارد تا به ناظر مطلق و بی نیاز از همه ناظرهای دیگر برسد(وجود مطلق و بی نهایتی که همه ناظرهای دیگر در وجود خود نیازمند به مشاهده و نظارت و وجود او هستند. اگر این ناظر، خودش برای وجود، نیازمند به ناظر دیگری باشد، این سیر تا بی نهایت، تسلسل می یابد و تسلسل تا بی نهایت، از نظر عقلی غیر ممکن است)

آنچه به اشیا هویت میدهد و آن را وارد صحنه وجود میکند، ناظری است که آن را در قالب خاصی پردازش کند و این ناظر یا مشاهده گر، اشیا را در محدوده سازگار با ذهن خود می پروراند. آنچه من و تو، در مورد خودمان تصور می کنیم، در حالی که ناظر دیگری بر ما ننگرد، یک احساس حقیقی و مطلق نیست یعنی وجود من و تو در ارتباط و شهادت از طرف ناظر دیگر- که در اینجا وجود خود ما در مرتبه بالاتر است- معنی می یابد.
میتوانیم بگوییم احساس ما در مورد خودمان، ناظر و وجود خود ما در مرتبه یا جهانی فراتر از جهان پایینی است.(وجود همان فرد در جهان یا مرتبه ای فراتر- میتوانیم آن را دریافتی از نظریه جهان های موازی و چند جهانی بدانیم.)
آنچه ما را از عدم، وارد وجود میکند، همین شهادت و پیوند با علت و ناظر وجود و شهادت آن، بر عدم با قابلیت وجود است.
هوشیاری یا consciousness اگر در قالب کیهان کنونی و تنگنای آن؛ چه در سطح سلول های عصبی یا مغز یا هر چیز مادی دیگر تفسیر شود، بدون آنکه ناظری از مرتبه بالاتر بر آن بنگرد و علت و محرک و مسبب و تاثیر گذار شاهد بر آن باشد، توهم یا عدمی است که موجود نیست بلکه عدمی با قابلیت وجود است و این قابلیت، در قالب معروف و مشهود شدن است. آنچه وارد وجود میکند، معروف و مشهود شدن است و این شهادت و معرفت، میتواند نه فقط شاهد و تاثیر گذار باشد بلکه بیافریند و از عدم، به وجود بیاورد.
گمان میکنی جرمی کوچکی در حالی که جهانی بزرگتر در وجود توست


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
محل درک احساسات روحانیحافظه و اطلاعات در کجاست کار با یگانگی و یکپارچگیدانشمندان روشی برای تبدیآیا برای تولید مثل همیشه رویاهای پر رمز و حیرتی درایران بزرگبخش دیگری در وجود انسان هنقش غذاها و موجودات درياسماگلوتید داروی کاهش دهناز نخستین همانند سازها تتوپیراماتنظریه تکامل در درمان بیممن کسی در ناکسی دریافتم علم بدون توقفبیمار 101 ساله، مبتلا به سترکیب آمار و ژنتیکوفور و فراوانیمروری بر تشنج و درمان هایحس و ادراک قسمت چهل و هفتکشف ارتباط جدیدی از ارتبداروی جدید ضد میگرنآب زندگی است قسمت هفتمروش جدید تولید برقابداع دی ان ای بزرگترین دبرخی نکات از گاید لاین پرچندین ماده غذایی که ماننسیاهچاله هااز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل مادی تا ابزار هوشمهمجوشی هسته ای، انرژِی بمنابع انرژی از نفت و گاز عادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولویشن پرومسمومیت دانش آموزان بی گحس و ادراک قسمت پنجاه و شگیرنده باید سازگار با پیدر هم تنیدگی کوانتومیآسیب ها ناشی از آلودگی هوابزار بقا از نخستین همانرژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير نوار مغز در تشخیص بیماری سانسور از روی قصد بسیاری از تکینگی تا مغز از مغز تتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی می تواند بر احمنبع هوشیاری کجاست قسمت صفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهواکسن کرونا ساخته شده توپل خواجو اصفهانمطالعه ای بیان میکند اهدحس و ادراک سی و هفتمدرمان های رایج ام اسالکترومغناطیس شنوایی و همعنی روزهابزار بقای موجود زنده از بعد پنجمچیزی منتظر شناخته شدنسخن و سکوتاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر نگاه انسان بر رفتامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان هوشمندورزش هوازی ، بهترین تمریخواب سالم عامل سلامتی و یپیوند سر، یکی از راه حلهادرمان سرگیجه بدون داروامیدی به این سوی قبر نیستمغز و اخلاقزمان پلانکابزارهای بقا ازنخستین همتقلید مرحله ای نسبتا پیشچگونه جمعیت های بزرگ شکل فرگشت و تکامل تصادفی محض سرعت فکر کردن چگونه استاز روده تا مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک بازی منشاء کوانتومی هوشیاری اجهان شگفت انگیزیادآوری خواب و رویاخدای رنگین کمانپرواز از نیویورک تا لوس آدرگیری قلب در بیماری ویرانرژی تاریک که ما نمی توبیماری ضعف عضلات نزدیک بمغز بیش از آنچه تصور میشوزیباترین چیز در افزایش ساجزای پر سلولی بدن انسان تمدن زیر آبچالش دیدگاه های سنتی در بفضای قلب منبع نبوغ استشگفت نیست من عاشق تو باشماستروژن مانند سپر زنان دتاثیر دپاکین بر بیماری مهوش مصنوعی درخدمت خلق وحمیدان های مغناطیسی قابل جایی خالی نیستکلرال هیدرات برای خواباندندان ها را مسواک بزنید تآنچه ناشناخته است باید شذهن چند جانبه نیازمند نگاولین مورد PML به دنبال تکبا طبیعت بازی نکننفرت، اسیب به خود استزبان و شناخت حقیقت قسمت اادامه بحث تکامل چشمتو پیچیده ترین تکنولوژی نخستین روبات های زنده ی جقبل از انفجار بزرگشباهت مغز با کیهان مادیاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش عاطفی در زنان بیشتر امانند آب باشحقیقت تنها چیزی است که شاکودک ایرانی که هوش او از دیدن خدا در همه چیزآیا همه جنایت ها نتیجه بیرمز و رازهای ارتباط غیر کایمپلانت نخاعی میتواند دبحثی جالب درباره محدودیتنقش اتصالات بین سلولهای سفرنامه سفر به بم و جنوب ارتباط از بالا به پایین متولترودینچرا ذرات بنیادی معمولاً لا اکراه فی الدینطوفان فقر و گرسنگی و بی سبه امید روزهای بهترتاریکی خواهد ترسیدهاوکينگ پیش از مرگش رسالبه بالا بر ستارگان نگاه کتاریخ همه چیز را ثبت کردههدف یکسان و مسیرهای مختلمحل درک احساسات روحانی دحافظه و اطلاعات در کجاستکاربرد روباتهای ريزنانودانش، قفل ذهن را باز میکنآیا بزرگ شدن مغز فقط در درویای شفافایرادهای موجود در خلقت ببخشیدن دیگران یعنی آرامشنقش غذاها و موجودات درياسندرم کووید طولانیاز نشانه ها و آثار درک شدتوانایی مغز و دیگر اجزای نظریه تکامل در درمان بیممن پر از تلخیمعلم در حال توسعهبیماری لبر و نابینایی آنترکیب حیوان و انسانوقت نهيب هاي غير علمي گذشمرکز هوشیاری، روح یا بدن حس و ادراک قسمت چهل و هشتکشف جمجمه ای درکوه ایرهوداروی جدید ضد الزایمرآب زندگی است قسمت اولروش صحبت کردن در حال تکامابزار هوش در حال ارتقا ازبرخی نرمش ها برای زانوچندجهانیسیاهچاله های فضایی منابعاز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل مداومهمراه سختی، اسانی هستمنابع انرژی از نفت و گاز عادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهانواقعیت فیزیکی، تابعی از مسمومیت دانش آموزان، قماحس و ادراک قسمت بیست و چهگالکانزوماب، دارویی جدیدر هم تنیدگی کوانتومی و پآشنا پنداریابزار بقا از نخستین همانرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیمنوار مغزی روشی مهم در تشخسانسور بر بسیاری از حقایاز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل، نتیجه ی برنامه ریمنبع هوشیاری کجاست قسمت سوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصواکسن ایرانی کرونا تولیدپلاسمای غالبمعماری، هندسه ی قابل مشاحس و ادراک- قسمت پنجاه و درمان های علامتی در ام اسالکتروتاکسی(گرایش و حرکمعادله ها فقط بخش خسته کنابزار بقای موجود زنده از بعد از کروناچیزی خارج از مغزهای ما نیفلج نخاعی با الکترودهای سخن پاک و ثابتاز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر ویتامین دی بر بیمامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان هوشیارورزش و میگرنخواب عامل دسته بندی و حفطپیوندی که فراتر از امکاندرمان سرطان با امواج صوتامیدی تازه در درمان سرطامغز و اخلاقزمان به چه دلیل ایجاد میشابزارهای بقای موجود زندهتقلید از روی طبیعتچگونه حافظه را قویتر کنیفراموش کارها باهوش تر هسسعی کن به حدی محدود نشویاز سایه بگذرتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک بازی مهندسی ژنتیک در حال تلاش جهانی که نه با یک رخداد و یاری خدا نزدیک استخدایی که ساخته ی ذهن بشر پروتئین های ساده ی ابتدادرگیری مغز در بیماری کویانرژی خلا ممکن استبیماریهای تحلیل عضلانی امغز برای فراموشی بیشتر کزیر فشار کووید چه باید کراجزایی ناشناخته در شکل گتمدنی قدیمی در شمال خلیج چاالش ها در تعیین منبع هوقفس ذهنشگفت انگیز بودن کیهاناسرار آفرینش در موجتاثیر داروهای ضد التهاب هوش مصنوعی ساخته هوش طبیمیدان های کوانتومی خلاجاذبهکمردرددهن، بزرگترین سرمایهآنچه واقعیت تصور میکنیم ذهن هوشیار در پس ماده ی ماولین مورد پیوند سر در انبالاترین هدف از دولتنقش قهوه در سلامتیزبان و شناخت حقیقت قسمت داداراوون تنها داروی تاییتو آرامش و صلحینرمش های مفید برای درد زاقبرستان ها با بوی شجاعتشباهت کیهان و مغزاعتماد به خودتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش عاطفی در زنان بیشتر اماه رجبحقیقت خواب و رویاکودکان میتوانند ناقل بی دیدگاه نارسای دوگانه ی مآیا هوش مصنوعی می تواند نرمز پیشرفت تواضع است نه طایمان به رویابحثی در مورد نقش ویتامين نقش تیروئید در تکامل مغزسفرنامه سفر به بم و جنوب ارتباط بین هوش طبیعی و هوتومورها و التهاب مغزی عاچراروياها را به یاد نمی آلاموژین داروی ضد اوتیسم؟طوفان زیباییلایو دوم دکتر سید سلمان فطولانی ترین شببه بالاتر از ماده بیندیشتازه های اسکیزوفرنی(جنوهدف یکسان، در مسیرهای متمحدودیت چقدر موثر استحباب های کیهانی تو در توکاربرد روباتهای ريز، در دائما بخوانآیا تکامل و تغییرات ژنتیروان سالمایستادن در برابر آزادی ببخشش، عقلانی یا غیر عاقلنقش غذاها و موجودات درياسندرم گیلن باره به دنبال از نظر علم اعصاب یا نرووستوازن مهمتر از فعالیت زینظریه تکامل در درمان بیممنابع انرژي پاک سرچشمه حعلم راهی برای اندیشیدن ابیماری های میتوکندریترازودونوقتی فهمیدی خطا کردی برگمرکز حافظه کجاستحس و ادراک قسمت چهل و دومکشف جدید تلسکوپ جیمز وبداروی سل سپتآب زندگی است قسمت دومروشهای نو در درمان دیسک بابزار بقا از نخستین همانبرخی نرمش های گردننه به اعدامسیاهچاله ها، دارای پرتو از تکینگی تا مغز از مغز تتکامل چشمهمراهی نوعی سردرد میگرنیمنابع انرژی از نفت و گاز عارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آمواقعیت چند سویهمسیر دشوار تکامل و ارتقاحس و ادراک قسمت بیست و یکگام کوچک ولی تاثیرگذاردر هم تنیدگی کوانتومی و دآشنا پنداریابزار بقا از نخستین همانرژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیمانوار عصب و عضلهساهچاله ها تبخیر نمیشوداز تکینگی تا مغز از مغز تتکثیر سلول در برابر توقف منبع هوشیاری کجاست قسمت پیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگردواکسن اسپایکوژنپمبرولیزوماب در بیماری چحس و ادراک- قسمت بیست و پدرمان ژنتیکی برای نوآوریالکترودهای کاشتنیمعجزه های هر روزهرحم مصنوعیابزار بقای موجود زنده از بعد از کروناچیزی شبیه نور تو نیستفلج بل، فلجی ترسناک که آنسختی ها رفتنی استاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر ویروس کرونا بر مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان های بسیار دیگرورزش بهترین درمان بیش فعخودآگاهی و هوشیاريپیوستگی همه ی اجزای جهاندرمانهای بیماری پارکینسامگا سه عامل مهم سلامتمغز و سیر تکامل ان دلیلی زمان شگفت انگیزابزارهای بقای از نخستین تقلید از طبیعتنگاه محدود و تک جانبه، مشفراموشی همیشه هم بد نیستشلیک فراموشیاز علم جز اندکی به شما داتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک بازی مهربانی، شرط موفقیتجهانی که از یک منبع، تغذیژن همه چیز نیستخسته نباشی باباپروتز چشمدرگیری مغز در بیماران مبانسان قدیم در شبه جزیره عبیماری، رساله ای برای سلمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟زیرفون داروی ضد ام اساحیای بینایی نسبی یک بیمتمرکز و مدیتیشنناتوانی از درمان برخی ویقفس را بشکنشگفت زده و حیران باشاسرار بازسازی اندام هاتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هوش احساسیمیدان بنیادین اطلاعاتجاذبه و نقش آن در شکلگیریکمردرد ناشی از تنگی کانادو ویژگی انتزاع و قدرت تجآنچه حس می کنیم، نتیجه ی ذهن تو همیشه به چیزی اعتقاولین هیبرید بین انسان و باهوش ترین و با کیفیت ترینقش مهاجرت در توسعه نسل ازبان و شناخت حقیقت قسمت سادب برخورد با دیگرانتو افق رویداد جهان هستینرمش های مفید در سرگیجهقدم زدن و حرکت دید را تغیشباهت زیاد بین سلول هاي عاعتماد به خودتاثیر درجه حرارت بر عملکهوشمندی کیهانماپروتیلینحقیقت در علم، هرگز نهایی کودکان خود را مشابه خود تدژا وو یا اشنا پنداریآیا هوش مصنوعی زندگی بشررمز بقای جهش ژنتیکیاین پیوند نه با مغز بلکه بحثی در مورد نقش کلسیم و نقش حفاظتی مولکول جدید دسفری به آغاز کیهانارتباط شگفت مغز انسان و فتومورهای نخاعیچراروياها را به یاد نمی آتومورهای ستون فقراتنزاع بین جهل و علم رو به پلبخند بزن شاید صبح فردا زطی یکصد هزار سال اخیر هرچبه جای محکوم کردن دیگران تازه های بیماری پارکینسوهدف از تکامل مغزمحدودیت های حافظه و حافظحد و مرزها توهم ذهن ماستکتاب گران و پرهزینه شد ولداروهای مصرفی در ام اسآیا جنین انسان، هوشمندی روبات های ریز در درمان بیاکسی توسین و تکامل پیش ابدون پیر فلکنقش غذاها در کاهش دردهای سندرم پیریفورمیساز نظر علم اعصاب اراده آزتوسعه هوش مصنوعی قادر اسهفت چیز که عملکرد مغز تو منابع انرژی از نفت و گاز علم ساختن برج های چرخانبیماری های مغز و اعصاب و تراشه ی هوش مصنوعی در مغزوقتی پر از گل شدی خودت را مرکز حافظه کجاستحس و ادراک قسمت چهل و سومکشتن عقیده ممکن نیستداروی ضد چاقیآب زندگی است قسمت سومروشهای شناسایی قدرت شنواابزار بقا از نخستین همانبرخی یونها و مولکول های منه به اعدامسیاهچاله و تکینگی ابتدایاز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل و ارتقای نگاه تا عمهندسه ی پایه ایمنابع بی نهایت انرژی در دعدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکانواقعیت چیستمسئول صیانت از عقیده کیسحس و ادراک قسمت بیست و دوگامی در درمان بیماریهای در هر سوراخی سر نکنآغاز فصل سرما و دوباره تکابزار بقا از نخستین همانرژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی رودنوار عصب و عضلهسایه را اصالت دادن، جز فراز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی و کشف زبان هایتأثیر نگاه انسان بر رفتامنبع هوشیاری کجاست قسمت جلوتر را دیدنواکسن اسپایکوژن ضد کروناپنج اکتشاف شگفت آور در موحس و ادراک- قسمت شصت و چهدرمان پوکی استخوانالگو نداشتیممعجزه ی چشمرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرابزار بقای موجود زنده از بعد از کرونا دلخوشی بیهونکاتی در مورد تشنجفلج خوابسرنوشتاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر ژنها بر اختلالات خمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان هایی در جهان دیگرورزش در کمر دردخودآگاهی و هوشیاريپیام های ناشناخته بر مغز درهای اسرارآمیز و پوشیدهامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز کوانتومیزنان باهوش ترابزارهای دفاعی و بقای موتقویت استخوان در گرو تغذنگاه انسان محدود به ادرافراموشی و مسیر روحانیشلیک فراموشیازدواج های بین گونه ای، رتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمموفقیت هوش مصنوعی در امتجهانی در ذهنژن همه چیز نیستخطا در محاسبات چیزی کاملپروتز عصبی برای تکلمدرگیری مغزی در سندرم کووانسان میوه ی تکاملبیندیشمغز بزرگ چالش است یا منفعزیرک ترین مردماحیای بینایی نسبی یک بیمتمرکز بر هدفناتوانی در شناسایی چهره قلب و عقلشگفتی های نقشه ی ژنتیکیاصل بازخوردتاثیر درجه حرارت بر مغزهوش احساسیمیدازولام در درمان تشنج جدا کردن ناخالصی هاکمردرد و علل آندو بیماری روانی خود بزرگ آنها نمیخواهند دیگران راذهن خود را مشغول هماهنگیاولین تصویر در تاریخ از سباور و کیهان شناسینقش میدان مغناطیسی زمین زبان جانسوزادراک ما درک ارتعاشی است تو انسانی و انسان، شایستنرمش های موثر در کمردردقدرت مردمشباهت زیاد بین سلول هاي عاعداد بینهایت در دنیای متاثیر درجه حرارت بر عملکهوشیاری و وجودماجرای جهل مقدسحقیقت راستین انسان علم بکودکان را برای راه آماده دژاوو یا آشناپنداریآیا هوش ارثی دریافتی از پرمز جهاناین اندوه چیستبحثی در مورد حقیقت فضا و نقش حیاتی تلومر دی ان آ دسقوط درون جاذبه ای خاص، چارتباط شگفت انگیز مغز انتوهم فضای خالینزاع بین علم و نادانی رو لحظات خوش با کودکانطبیعت موجی جهانبه خودت مغرور نشوتبدیل پلاستیک به کربن و سهدف از خلقت رسیدن به ابزامخچه فراتر از حفظ تعادلحریص نباشکتاب زیست شناسی باورداروهای ام اسآیا جهان ذهن و افکار ما مروبات کیاناگر فقط مردم میفهمیدند کبرنامه و ساختار پیچیده منقشه مغزی هر فرد منحصر بهسندرم پس از ضربه به سراز نظر علم اعصاب اراده آزتوسعه برخی شغل ها با هوش هفت سین یادگاری از میراث منابع انرژی از نفت و گاز علایم کمبود ویتامین E را بیماری وسواستراشه ی بیولوژِیکوقتی تو از یاد گرفتن باز مرکز خنده در کجای مغز استحس و ادراک قسمت نهمگل خاردار، زیباستداروی ضد چاقیآب، زندگی است(قسمت پنجم)روشی برای بهبود هوش عاطفابزار بقا از نخستین همانبرخی اثرات مضر ویتامین دنه جنگ و نه خونریزیسیاهچاله ی منفرد یا سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل و ریشه ی مشترک خلقتهندسه ی رایج کیهانمنابع جدید انرژیعدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهواقعیت چیستمسئولیت جدیدحس و ادراک قسمت بیست و سودر والنتاین کتاب بدید همآغاز مبهم آفرینشابزار بقا از نخستین همانراه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن انوبت کودکانساخت شبکه عصبی مصنوعی با از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی یا حماقت طبیعتئوری تکامل امروز در درممنبع هوشیاری کجاست قسمت53جمجمه انسان های اولیهواکسن دیگر کرونا ساخته شپول و شادیحساسیت روانی متفاوتدرمان پوکی استخوانالگو و عادت را بشکن و در امعجزه ی علمرساناها و ابر رساناها و عابزار بقای موجود زنده از بعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه مولکول های دی ان ایفلج خواب چیستسریع دویدن مهم نیستاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر کلام در آیات کلام بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان یکپارچهوزن حقیقی معرفت و شناختخودت را از اندیشه هایت حفپیدایش زباندروغ نگو به خصوص به خودتانفجار و توقف تکاملی نشامغز آیندگان چگونه است ؟زنجیرها را ما باید پاره کابعاد و نیازهای تکاملیتقویت حافظه یا هوش مصنوعنگاه از بیرون مجموعهفرایند پیچیده ی خونرسانیشنا در ابهای گرم جنوب نیااسکار، لگوی هوشمندتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کممولتیپل اسکلروز در زنان جهان، تصادفی نیستژن هوش و ساختارهای حیاتی خطا در محاسبات چیزی کاملپرورش مغز مینیاتوری انسادرگیری مغزی در سندرم کووانسان ها می توانند میدان بیهوش کردن در جراحی و بیممغز بزرگ چالشهای پیش روزیست شناسی کل در جزء فراکاحساس گذر سریعتر زمانتمساح حد واسط میان مغز کونادیدنی ها واقعی هستندقلب دروازه ی ارتباطشگفتی های زنبور عسلاصل در هم تنیدگی و جهانی تاثیر درجه حرارت بر عملکهوش در طبیعتمکان زمان یا حافظه زمانجدایی خطای حسی استکمردرد با پوشیدن کفش منادو بار در هفته ماهی مصرف آنان که در قله اند هرگز خذهن سالماولین دارو برای آتاکسی فباد و موجنقش محیط زندگی و مهاجرت دزبان ریشه هایی شناختی اسادغام میان گونه های مختلتو با همه چیز در پیوندینرمشهای مهم برای تقویت عقدرت کنترل خودشجاعت و ترسبقای حقیقی در دور ماندن اتاثیر درجه حرارت بر عملکهوشیاری و افسردگیماجرای عجیب گالیلهحقیقت غیر فیزیکیکوری گذرای ناشی از موبایدگرگونی های نژادی و تغییآیا هوش سریعی که بدون احسرمز جهان خاصیت فراکتالاین ایده که ذرات سیاهچالبحثی در مورد عملکرد لوب فنقش خرچنگ های نعل اسبی درسلول های مغزی عامل پارکیارتباط شگفت انگیز مغز انارتباط غیرکلامی بین انساتوهم فضای خالی یا توهم فضنزاع بین علم و جهل رو به پلرزش ناشی از اسیب به عصبطبیعت بر اساس هماهنگیبه دنبال رستگاری باشتبدیل تراکت صوتی مصنوعی هر چیز با هر چیز دیگر در تمخچه ، فراتر از حفظ تعادلحرکت چرخشی و دائمی کیهانکتاب طبیعت در قالب هندسهداروهای تغییر دهنده ی سیآیا جهش های ژنتیکی، ویروروح در جهانی دیگر استاگر میدانی مصیبت بزرگتر برنامه ی مسلط ژنها در اختنقشه های مغزی جدید با جزیسندرم دزدی ساب کلاویناز واقعیت امروز تا حقیقتتوصیه های سازمان بهداشت هم نوع خواری در میان پیشیمنابع انرژی از نفت و گاز علایم کمبود ویتامین E را بیماری کروتز فیلد جاکوبتربیت کودکان وظیفه ای مهویتنام نوعی کرونا ویروس مرگ چیستحس و ادراک قسمت چهارمگل زندگیداروی ضد تشنج با قابليت تآتش منبع انرژیروشی جدید در درمان قطع نخابزار بقا از نخستین همانبرخی اختلالات عصبی مثانهچه زیاد است بر من که در ایسیاهچاله ی تولید کنندهاز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل ابزار هوش ، راه پر هندسه بنیادینمناطق خاصی از مغز در جستجعسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهواقعیت های متفاوتمسئولیت در برابر محیط زیحس و ادراک قسمت بیستمدر یک فراکتال هر نقطه مرکإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَابزار بقا از نخستین همانراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میاننور درونساخت شبکه عصبی با الفبای از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتئوری تکامل در پیشگیری و منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمجنبه های موجی واقعیتواکسن دیگری ضد کرونا از دپول و عقیدهخفاش با شیوع همه گیری جدیدرمان ام اس(مولتیپل اسکلالگوی بنیادین و هوشیاریمعجزه ی علم در کنترل کرونرشته نوروایمونولوژی و نقابزار بقای موجود زنده از تفکر قبل از کارچگونه میتوان با قانون جنفلج دوطرفه عصب 6 چشمسریعترین کامپیوتر موجوداز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر کپسول نوروهرب بر نمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان یکپارچهوزوز گوشخودروهای هیدروژنیپیر شدن حتمی نیستدریای خداانقراض را انتخاب نکنیدمغز انسان ایا طبیعتا تمازندگی هوشمند در خارج از زابعاد اضافه ی کیهانتقویت سیستم ایمنینگاه از دور و نگاه از نزدفرایند تکامل و دشواری هاشناخت و معرفت، و نقش آن داساس انسان اندیشه و باور تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کممواد کوانتومی جدید، ممکنجهش های ژنتیکی مفید در ساژن یا نقشه توسعه مغز و نقخطای ادراک کارماپرتوهای صادر شده از سیاهدرگیری اعصاب به علت میتوانسان یک کتابخانه استبیهوشی در بیماران دچار امغز بزرگ و فعال یا مغز کوزیست شناسی باور حقیقت یا احساسات کاذبتنفس هوازی و میتوکندرینادانی در قرن بیست و یکم،قلب روباتیکشانس یا تلاشاصل علت و تاثیرتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش عاطفی قسمت 11مکانیک کوانتومی بی معنی جریان انرژی در سیستم های کنفرانس تشنج هتل کوثر اصدو برابر شدن خطر مرگ و میآنزیم تولید انرژی در سلوذهت را روی چیزهای مفید متاولین دروغباد غرور و سر پر از نخوت ونقش نگاه از پایین یا نگاهزبان شناسی مدرن در سطح سلادغام دو حیطه علوم مغز و تو با باورهایت کنترل میشچرا ماشین باید نتایج را پقدرت انسان در نگاه به ابعشرکت نورالینک ویدیویی ازبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر درجه حرارت بر عملکهوشیاری کوانتومیماده ی تاریکحقیقت غیر قابل شناختکی غایب شدی تا نیازمند دلدانش قدرت استآیا هشیاری کوانتومی وجودرنگ کردن، حقیقت نیستاینکه به خاطرخودت زندگی بحثی درباره هوش و تفاوتهنقش داروهاي مختلف معروف سلول های بنیادیسلول های بنیادی منابع و اارتروز یا خوردگی و التهاتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نسبیت عام از زبان دکتر برلرزش عضله یا فاسیکولاسیوطعمه ی شبکه های ارتباط اجبه زودی شبکه مغزی به جای تبدیل سلولهای محافط به سهر جا که جات میشه، جات نیمخچه ابزاري که وظیفه آن فحس متفاوتکتاب، سفری به تاریخداروهای ضد بیماری ام اس وآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجروح رهاییاگر نیروی مغناطیس نباشد برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱نقص در تشخیص هیجانات عامسندرم سردرد به دلیل افت فاز کجا آمده ام و به کجا میتوصیه های غیر دارویی در سهمه چیز موج استمنابع انرژی از نفت و گاز علت خواب آلودگی بعد از خوبیماری گیلن باره و بیمارترجمه ای ابتدایی از اسراویتامین E برای فعالیت صحمرگ و میر پنهانحس و ادراک قسمت نوزدهمگلوله ی ساچمه ایداروی ضد تشنج با قابليت تآثار باستانی تمدن های قدروشی جدید در درمان نابینابزار بقا از نخستین همانبرخی اصول سلامت کمرنه عدم مطلق بلکه عدم با قسیاره ی ابلهاناز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل تکنولوژیهندسه در پایه ی همه ی واکمنبع هوشیاری کجاست قسمت عشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدواقعیت و مجازگامی در درمان بیماریهای مستند جهان متصلحس و ادراک قسمت دهمدر کمتر از چند ماه سوش جدافت فشار خون ناگهانی در وابزار بقا از نخستین همانراه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کننورون هاي مصنوعی می توانساختن آیندهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتئوری جدید، ویران کردن گمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجنسیت و تفاوت های بیناییواکسن سرطانپوست ساعتی مستقل از مغز دخلا، حقیقی نیستدرمان تومورهای مغزی با االگوبرداری از طبیعتمعجزه در هر لحظه زندگیرشد مغز فرایندی پیچیده اابزار بقای موجود زنده از تفکر خلا ق در برابر توهم چگونه مغز پیش انسان یا همفناوری هوش مصنوعی نحوه خسرگیجه از شایعترین اختلااز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر کپسول نوروهرب بر تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان کنونی و مغز بزرگترییک پیام منفرد نورون مغزی خورشید مصنوعیپیشینیان انسان از هفت میدرک فرد دیگر و رفتارهای اانواع سکته های مغزیمغز انسان برای ایجاد تمدزندگی بی دودابعاد بالاترتلقین اطلاعات و حافظهنگاه از درون مجموعه با نگفرایند حذف برخی اجزای مغشناخت حقیقت یا آرزوهای گاستفاده از مغز، وزن را کمتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمموجود بی مغزی که می تواندجهش های ژنتیکی غیر تصادفژن ضد آلزایمرخطای حسپرسش و چستجو همیشه باقی ادرختان اشعار زمینانسان باشبیوگرافیمغز بزرگترین مصرف کننده زیست، مرز افق رویداد هستاخلاق و علوم اعصابتنفس هوازی و میتوکندرینازوکلسینقلب را نشکنشاهکار قرناصل عدم قطعیت از کوانتوم تاثیر درجه حرارت بر عملکهوش عاطفی قسمت نهممکانیزمهای دفاعی در برابجریان انرژی در سیستم های کنگره بین المللی سردرد ددو برابر شدن خطر مرگ و میآینه در اینهذخیره ی شگفت انگیز اطلاعاولین سلول مصنوعیبار بزرگ ایستادن بر دو پانقش نظام غذایی در تکامل مزبان شناسی نوین نیازمند ارتقا و تکامل سنت آفرینش تو باید نیکان را به دست بچرا مغز انسان سه هزار سالقدرت ذهنشربت ضد خلطبلوغ چیستتاثیر رو ح و روان بر جسمهوش، ژنتیکی است یا محیطیماده ی خالیحقایق ممکن و غیر ممکنکیهان خود را طراحی میکنددانش محدود به ابعاد چهارآیا واکنش های یاد گرفته ورنگین کماناینکه خانواده ات سالم بابحثی درباره هوش و تفاوتهنقش درختان در تکاملاینترنت بدون فیلتر ماهوابحثی درباره هوش و تفاوتهنقش ذهن و شناخت در حوادث سلول های بدن تو پیر نیستنارزش حقیقی زبان قسمت اولتوهم چیستنسبت ها در کیهانلزوم سازگاری قانون مجازاظهور امواج مغزی در مغز مصبه زیر پای خود نگاه نکن بتبر را بردارهر حرکت خمیده می شود و هر مخچه تاثیر گذار بر حافظهحس چشایی و بویاییکتابخانهداروی فامپیریدین یا نورلآیا خداباوری محصول تکاملروزه داری متناوب، مغز را اگر نعمت فراموشی نبود بسبرین نت به جای اینترنتنقطه بی بازگشتسوپاپ ها یا ترانزیستورهااز کسی که یک کتاب خوانده سایتهای دیگرتوصیه هایی در مصرف ماهیهمه چیز در زمان مناسبمنابع انرژی از نفت و گاز عماد الدین نسیمی قربانی بیماری آلزایمر، استیل کوترس و آرمان هاویتامین E در چه مواد غذایمرگ و میر بسیار بالای ناشحس و ادراک قسمت هفتمگلوئونداروی ضد تشنج توپیراماتآرامش و دانشروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن بنهایت معرفت و شناخت درک عسیاره ابلهاناز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل جریان همیشگی خلقتهندسه زبانِ زمان استمنبع هوشیاری کجاست قسمت عصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان واقعیت و انعکاسگاهی لازم است برای فهم و مشکل از کجاستحس و ادراک قسمت دوازدهمدر آرزوهایت مداومت داشتهافت هوشیاری به دنبال کاهابزار بقا از نخستین همانراه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دورنورون های ردیاب حافظهساختار فراکتال وجود و ذهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی الفاگوتا 20 سال آینده مغز شما به منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجنسیت و تفاوت های بیناییواکسن سرطانپوشاندن خود از نورخلا، خالی نیستدرمان تشنجالتهاب شریان تمپورالمعرفت و شناخترشد مغز علت تمایل انسان بابزار بقای موجود زنده از تفاوت مغز انسان و میمون هچگونه هموساپينس بر زمین فیلمی بسیار جالب از تغییسرگردانیاز تکامل تا مغز از مغز تا هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر کپسول نوروهرب بر سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان کاملی در اطراف ما پریک پیشنهاد خوب برای آسان خوش قلبی و مهربانیپیشرفت های جدید علوم اعصدرک نیازمند شناخت خویش اانگشت ماشه ایمغز انسان برای شادمانی طزندگی در جمع مواردی را براتفاق و تصادفتلاش ها برای کشف منابع جدنگاه حقیقی نگاه به درون افراتر از دیوارهای باورشناخت درون، شناخت بیرون؛استفاده از هوش مصنوعی در تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمموجودات مقهور ژنها هستندجهش تمدنی عجیب و شگفت انسژنها نقشه ایجاد ابزار هوخطر آلودگی هواپرسشگری نامحدوددرد باسن و پا به دلیل کاهانسان جدید از چه زمانی پابیوگرافیمغز حریص برای خون، کلید تزاوسکا درمان گوشراخلاق پایه تکامل و فرهنگتنفس بدون اکسیژننباید صبر کرد آتش را بعد قیچی ژنتیکیشاهکار شش گوشاصلاح خطا با رفتن بر مسیرتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش عاطفی قسمت هفتمما انسانها چه اندازه نزدجریان انرژی در سیستم های کنگره بین المللی سردرد ددو سوی واقعیتآیندهذره ی معین یا ابری از الکاوکرلیزوماب داروی جدید شبار سنین ابزار هوشمندی انقش نظریه تکامل در شناسازبان، نشان دهنده ی سخنگو ارتقا یا بازگشت به قبل ازتو تغییر و تحولیچرا مغزهای ما ارتقا یافت قدرت عشقشش مرحله تکامل چشمبلعیدن ستاره توسط سیاهچاتاثیر روده بر مغزهیچ چیز همیشگی نیستماده ای ضد التهابیحل مشکلکیهانِ هوشیارِ در حال یادانش بی نهایتآیا یک، وجود داردرهبر حقیقیروی و منیزیم در تقویت استایندرالبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش روی و منیزیم در سلامتسلول عصبی شاهکار انطباق ارزش حقیقی زبان قسمت دومتوهم وجودنسبت طلایی، نشانه ای به سلزوم سازگاری قانون مجازاظرف باید پر شود چه با چرک به سخن توجه کن نه گویندهتحریک عمقی مغزهرچیز با یک تاب تبدیل به مدل همه جانبه نگر ژنرالیحس و ادراک (قسمت اول )کجای مغز مسئول پردازش تجداروی لیراگلوتیدآیا دلفین ها می تواند از روزه داری و بیمار ی ام اس اگر نعمت فراموشی نبود بسبرای یک زندگی معمولینمیتوان با بیرون انداختنسوپاپ ها یا ترانزیستورهااز آغاز خلقت تا نگاه انساتوضیحی ساده در مورد هوش مهمه چیز در زمان کنونی استمنابع انرژی از نفت و گاز عوامل موثر در پیدایش زبابیماری الزایمرتسلیم شدن از نورون شروع مویتامین کامرگ انتقال است یا نابود شحس و ادراک قسمت هفدهمگمان میکنی جرمی کوچکی در دارویی خلط آورآرامش و سکونريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بدنهایت در بی نهایتسیاره ابلهاناز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل داروینی هنوز در حاهندسه، نمایشی از حقیقتمنبع هوشیاری کجاست قسمت عضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهنواقعیت خلا و وجود و درک مگاهی مغز بزرگ چالش استمشکلات نخاعیحس و ادراک قسمت سومدر آسمان هدیه های نادیدنافتخار انسانابزار بقا از نخستین همانراه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی نوروپلاستیسیتی چیستساختار شبکه های مغزی ثاباز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بتا بحر یفعل ما یشامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهل مقدسواکسن ضد اعتیادپیموزایدخلاصه ای از مطالب همایش مدرمان جدید ALSامواجی که به وسیله ی ماشیمغز فکر میکند مرگ برای دیرشد در سختی استابزار بقای موجود زنده از تفاوت ها و تمایزها کلید بچگونه هوشیاری خود را توسفیزیک مولکولها و ذرات در سربازان ما محققا غلبه می از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر کپسول نوروهرب بر سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان پیوستهیک آلل ژنتیکی که از نئاندخوشبختی دور از رنج های مپیشرفت در عقل است یا ظواهدرک و احساسانگشت نگاری مغز نشان میدمغز انسان برای شادمانی طزندگی در سیاهچالهاتوبان اطلاعات و پلِ بینتلاش هایی در بیماران قطع نگاه دوبارهفرد موفقشناسایی تاریخچه ی تکاملیاستفاده از انرژی خلاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمموسیقی نوجهشهای مفید و ذکاوتی که دژنها ، مغز و ارادهخطرات هوش مصنوعیآلودگی هوا چالش قرن جدیددردهای سال گذشته فراموش انسان خطرناکترین موجودبیان ژن های اسکیزوفرنی دمغز در تنهایی آسیب میبینزبان مشترک ژنتیکی موجودااختلال خواب فرد را مستعد تنها مانع در زندگی موارد نبرو و انرژی مداومقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصشاید گوشی و چشمی، آماده شاصول انجام برخی نرمش ها دتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش عاطفی قسمت یازدهما انسانها چه اندازه نزدجستجوی متن و تصویر به صورکنترل همجوشی هسته ای با هدولت یا گروهکآینده ی انسان در فراتر ازذرات کوانتومی زیر اتمی قايندگان چگونه خواهند دیدبارداری بدون رحمنقش هورمون های تیروئید دزبان، وسیله شناسایی محیطارتوکين تراپی روشی جديد تو جهانی هستی که خودش را چرا ویروس کرونای دلتا واقضاوت ممنوعششمین کنگره بین المللی سبنی عباس، ننگی بر تاریختاثیر رژیم گیاه خواری بر هیچ وقت خودت را محدود به ماده، چیزی نیستحلقه های اسرارآمیزکیست هیداتید مغزدانشمندان موفق به بازگردآیا کیهان می تواند یک شبیرویا و واقعیتایا کوچک شدن مغزانسان البحثی درباره هوش و تفاوتهنقش روزه داری در سالم و جسلولهای ایمنی القا کنندهارزش حقیقی زبان قسمت سومتوهم وجودنشانه های گذشته در کیهان لزوم عدم وابستگی به گوگل عقل مجادله گربوزون هیگز چیستتحریک عمقی مغز در آلزایمهز ذره، یک دنیاستمدل هولوگرافیک ژنرالیزهحس و ادراک (قسمت دوم )کرونا چه بر سر مغز می آورداروی تشنجی دربارداریآیا دلفین ها میتوانند باروزه داری سلول های بنیاداگر با مطالعه فیزیک کوانبرای پیش بینی آینده مغز دنمیتوان بر سیاه سیاه نوشسوپاپ ها یا ترانزیستورهااز انفجار بزرگ تا انفجار تیوتیکسن داروی ضد جنونهمه چیز، ثبت می شودمنابع انرژی از نفت و گاز عوامل ایجاد لغت انسانی و بیماری ای شبیه آلزایمر و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج ویتامین کا و استخوانمرگ تصادفیحس و ادراک قسمت هجدهمگنجینه ای به نام ویتامین داستانها و مفاهیمی اشتباآرامش(سکوت) stillness و تکاپوابزار بقا از نخستین همانریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پارنهادینه سازی فرهنگ اختلاسیر آفرینش از روح تا مغز از تکینگی تا مغز از مغز تتکامل داروینی هنوز در حاهنر فراموشیمنبع هوشیاری کجاست قسمت غم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زوالزارتان داروی ضد فشار گذر زمان کاملا وابسته به مشکلات بین دو همسر و برخیحس و ادراک قسمت سی و هشتمدر آستانه ی موج پنجم کوویافراد آغاز حرکت خودشان رابزار بقا از نخستین همانراه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم منوروز یا روز پایانیسادیسم یا لذت از آزار داداز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بتاول کف پا و حقیقتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان فراکتالواکسن علیه سرطانپیموزایدخلاصه ای از درمان های جدیدرمان جدید میگرن با انتی امیوتروفیک لترال اسکلرومغز قلبز گهواره تا گورابزار بقای موجود زنده از تفاوت ها را به رسمیت بشناچگونه واکسن کرونا را توزفیزیک و هوشیاریسردرد میگرناز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر کتامین در درمان پامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان پیوستهیک جهش ممکن است ذهن انسانخانه ی تاریکپیشرفت ذهن در خلاقیت استدرک کنیم ما همه یکی هستیمانتقال ماده و انرژیبیماری ای شبیه ام اس مولتمغز انسان رو به کوچک تر شزندگی زمینی امروز بیش از اتوسوکسیمایدتلاشی برای درمان قطع نخانگاهی بر قدرت بینایی درافرد یا اندیشهشناسایی سلول های ایمنی ااستفاده از سلول های بنیاتاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش مصنوعی از عروسک تا کمموسیقی هنر مایع استجهشهای مفید و ذکاوتی که دژنهای مشترک بین انسان و ودفاع از پیامبرآلودگی هوا و ویروس کرونادردی که سالهاست درمان نشانسان عامل توقف رشد مغزبیان حقیقتمغز را از روی امواج بشناسزبان چهار حرفی حیات زمیناختلال در شناسایی حروف و تنها در برابر جهانچت جی پی تیقانون مندی نقشه ژنتیکی مشاید درست نباشداصول توسعه ی یک ذهن کاملتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش عاطفی قسمت پنجمما اکنون میدانیم فضا خالجستجوی هوشیاری در مغز ماکنترل جاذبهدوچرخه سواری ورزشی سبک و آینده ی علم و فیزیک در60 ثذرات کوانتومی زیر اتمی قايا اراده آزاد توهم است یبازگشت از آثار به سوی خدانقش هورمون زنانه استروژنسفر فقط مادی نیستارتباط میکروب روده و پارتو دی ان ای خاص ميتوکندريچرا پس از بیدار شدن از خوقطار پیشرفتصبر بسیار بایدبه قفس های سیاهت ننازتاثیر رژیم گیاه خواری بر هیچ کاری نکردن به معنی چیماده، چیزی بیش از یک خلا حمله ویروس کرونا به مغزکیست کلوئید بطن سومدانشمندان نورون مصنوعی سآیا گذشته، امروز وآینده رویا و کابوسایا این جمله درست است کسیبحثی درباره احساسات متفانقش رژیم غذایی بر رشد و اسلولهای بنیادی مصنوعی درارزش خود را چگونه میشناستوهم بی خدایینشانه های پروردگار در جهمقاومت به عوارض فشار خون عقلانیت بدون تغییربوزون هیگز جهان را از متلتداوم مهم است نه سرعتهزینه ای که برای اندیشیدمدل هولوگرافیک تعمیم یافحس و ادراک قسمت 67کریستال هاداروی جدید ALSآیا دست مصنوعی به زودی قاروزهای بد باقی نمیمانداگر تلاش انسان امروز برابرای اولین بار دانشمنداننمایش تک نفرهسوخت هیدروژنی پاکاز بحث های کنونی در ویروستیک و اختلال حرکتیهمه ی سردردها بی خطر نیستمنابع انرژی از نفت و گاز عواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستویتامین کا در سبزیجاتمرگی وجود نداردحس و ادراک قسمت هشتمگویید نوزده و ایمنی ساکتدخالت در ساختار ژنهاآزمون تجربی، راهی برای رابزار بقا از نخستین همانریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسیچهار میلیارد سال تکامل بسیستم تعادلی بدناز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل داروینی هنوز در حاهنر حفظ گرهمنبع هوشیاری کجاست قسمت غم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیواکنش های ناخودآگاه و تقگذشته را دفن کنمشکلات روانپزشکی پس از سحس و ادراک قسمت سی و ششمدر درمان بیماری مولتیپل افراد بی دلیل دوستدار تو ابزار بقا از نخستین همانرابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است نورالژیسازگاری با محیط بین اجزااز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تابوهای ذهنیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان قابل مشاهده بخش کوچواکسنی با تاثیر دوگانه اپیچیدگی های مغزمگسخم شدن فضا-زماندرمان جدید کنترل مولتیپلامید نیکو داشته باش تا آنمغز ما کوچکتر از نیم نقطهزمین در برابر عظمت کیهانابزار بقای موجود زنده از تفاوت های بین زن و مرد فقچگونه آن شکری که می خوریمفیزیکدانان ماشینی برای تسردرد میگرن در کودکاناز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری در کجاست؟ قجهان پر از چیزهای اسرار آیک رژیم غذایی جدید، می توخانواده پایدارپیشرفتی مستقل از ابزار هدرک احساسات و تفکرات دیگاندوه در دنیا استبیماری اسپینال ماسکولار مغز انسان رو به کوچکتر شدزندگی زودگذراتصال مغز و کامپیوترتلاشی تازه برای گشودن معنگاهی بر توانایی اجزاي بفرد حساس از نظر عاطفی و بشواهدی از نوع جدیدی از حااستفاده از سلول های بنیاتاثیر انتخاب از طرف محیط هوش مصنوعی به کمک هوش طبیمیهمانهای ناخوانده عامل جوانان وطنژنهای هوش ، کدامنددفاع در برابر تغییر ساختآلودگی هوا و پارکینسوندرس گرفتن از شکست هاانسانیت در هم تنیده و متصبیست تمرین ساده برای جلومغز زنان جوانتر از مغز مرزبان نیاز تکاملی استاختلال در شناسایی حروف و تنهایی رمز نوآوری استچت جی پی تیقانون گذاری و تکاملشب سیاه سحر شوداصول سلامت کمرتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش عاطفی قسمت اولما از اینجا نخواهیم رفتحفره در مغزکندر در بیماریهای التهابدورترین نقطه ی قابل مشاهآینده با ترس جمع نمیشودذرات کوانتومی زیر اتمی قايا اراده آزاد توهم است یبازگشت به ریشه های تکاملنقش ویتامین K در ترمیم اسسفر نامه سفر به بم و جنوب ارتباط ماده و انرژیتو در میانه ی جهان نیستی چرا ارتعاش بسیار مهم استلمس کوانتومیصرع و درمان های آنبه مغز خزندگان خودت اجازتاثیر رژیم گیاه خواری بر هیچ کس مانند تو نگاه نمیکماست مالیحمایت از طبیعتکاهش مرگ و میر ناشی از ابدانشمندان یک فرضیه رادیکآیا پیدایش مغز از روی تصاآیا آگاهی پس از مرگ از بیرویا و خبر از آیندهایا ابزار هوشمندی یا مغز بحثی درباره احساساتی غیرنقش رژیم غذایی در رشد و اسلام تا روشناییاز فرد ایستا و متعصب بگذرتوهم تنهایینظام مثبت زندگیمقابله ی منطقی با اعتراضعقیده ی بی عملبی نهایت در میان مرزهاتداخل مرزها و صفات با بینهزینه سنگین انسان در ازامدل های ریز مغز مینی برینحس و ادراک قسمت 74کریستال زمان(قسمت اولداروی جدید s3 در درمان ام آیا رژیم غذایی گیاهی سلاروزهای سختاگر خواهان پیروزی هستیبرای تمدن سازی، باید در بچند نرمش مفید برای کمردرسودمندی موجودات ابزی بر از تلسکوپ گالیله تا تلسکتیروفیبان موثر در سکته ی همیشه چشمی مراقب و نگهبامنابع انرژی از نفت و گاز عوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قاویتامین بی 12 در درمان دردمراحل ارتقای پله پله کیهحس و ادراک قسمت پنجمگوشه بیماری اتوزومال رسسدر مانهای کمر دردآزمون ذهنی گربه ی شرودینابزار بقا از نخستین همانریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atچهار ساعت پس از کشتار خوکسیستم دفاعی بدن علیه مغز از تکینگی تا مغز از مغز تتکامل داروینی هنوز در حاهنر رها شدن از وابستگیمنبع هوشیاری کجاست قسمت غیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پواکنش به حس جدیدگربه شرودینگر و تاثیر مشمشکلات روانپزشکی در عقب حس و ادراک قسمت سیزدهمدر سال حدود 7 میلیون نفر افزایش قدرت ادراکات و حسابزار بقا از نخستین همانرادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشاننوشیدن چای برای مغز مفید ستم با شعار قانون بدترین از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر فکر بر سلامتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان موازی و حجاب هاواسطه ها د رمسیر ایجاد مغپیچیدگی های مغزی در درک زخونریزی مغز در سندرم کوودرمان جدید ای ال اس، توفرامید نجاتمغز مانند تلفن استزمین زیر خلیج فارس تمدنی ابزار بقای موجود زنده از تفاوت های تکاملی در مغز وچگونه انتظارات بر ادراک فاجعه ی جهل مقدسسردرد و علتهای آناز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری در کجاست؟(قجهان پر از چیزهای جادویی یکی از علل محدودیت مغز امخار و گلپاسخ گیاهان در زمان خورددرک تصویر و زبان های مخلتاندوه دردی را دوا نمیکندبیماری اضطراب عمومیمغز ایندگان چگونه استزندگی سلول در بدن، جدای ااثر مضر مصرف طولانی مدت رتلاشی جدید در درمان ام اسنگاهت را بلند کنفردا را نمیدانیمشواهدی از دنیسوان(شبه نئاستفاده از سلول های بنیاتاثیر احتمالی عصاره تغلیهوش مصنوعی به شناسایی کامیوتونیک دیستروفیجوانان وطنژنهای حاکم بر انسان و انسدقیق ترین تصاویر از مغز اآلزایمردست کردن در گوشانسانیت در برابر دیگرانبیش از نیمی از موارد انتقمغزهای کوچک بی احساسزبان و کلمه حتی برای کساناختلالات مخچهتنبیه چقدر موثر استنتایج نادانی و جهلقانون جنگلشبیه سازی میلیون ها جهان اضطراب و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکهوش عاطفی قسمت دهمما اشیا را آنطور که هستندحق انتخابکوچ از محیط نامناسبديدن با چشم بسته در خواب آیا فراموشی حتمی استرفتار مانند بردهای نعمت من در زندگیمبازخورد یا فیدبکنقش ژنتیک در درمان اختلاسفر به مریخ در 39 روزارتباط متقابل با همه ی حیتوقف؛ شکستچرا بیماری های تخریبی مغلوب فرونتال یا پیشانی مغضرورت زدودن افکاربه نقاش بنگرتاثیر رژیم گیاهخواری بر هیچ کس حقیقت را درون مغز ماست مالی با هوش انسانیحوادث روزگار از جمله ویرکاهش التهاب ناشی از بیمادانشمندان ژنی از مغز انسدانشمندان پاسخ کوانتومی آیا امکان بازسازی اندامهرویا بخشی حقیقی از زندگی ایا بیماری ام اس (مولتیپبخش فراموش شده ی حافظهنقش زنجبیل در جلوگیری از سلاح و راهزنیاز مخالفت بشنوتوهم جدایینظریه ی تکامل در درمان بیمقابله با کرونا با علم اسعلم و ادراک فقط مشاهده ی بی هیچ می ایی و بی هیچ میرتروس جریان انرژیهزاران سال چشم های بینا ومدیون خود ناموجودحس و ادراک قسمت 75کریستال زمان(قسمت دوم)داروی جدید میاستنی گراویآیا رژیم غذایی گیاهی سلاروش مقابله مغز با محدودیاپی ژنتیکبرای خودآگاه بودن تو بایچند جهانیسی و سه پل اصفهاناز تلسکوپ گالیله تا تلسکتکنولوژی جدید که سلول هاهمیشه اطمینان تو بر خدا بمنابع انرژی از نفت و گاز عید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون ویتامین بی هفدهمرز مرگ و زندگی کجاستحس و ادراک قسمت پنجاهگوشت خواری یا گیاه خواریدر محل کار ارزش خودت را بآزمون ذهنی گربه شرودینگرابزار بقا از نخستین همانریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودکنوآوری ای شگفت انگیز دانسکوت و نیستیاز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل زبانهنر، پر کردن است نه فحش دمنبع هوشیاری کجاست قسمت غرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزواکسن های شرکت فایزر آمرگزیده ای از وبینار یا کنفمشاهده گر جدای از شیء مشاحس و ادراک قسمت ششمدرمان های اسرار آمیز در آافزایش مرگ و میر سندرم کوابزار بقا از نخستین همانراز تغییربسیاری از بیماری های جدینوعی سکته مغزی ، وحشتناک ستم، بی پاسخ نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر مشاهده بر واقعیت بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان ما میتواند به اندازوبینار اساتید نورولوژی دپیوند قلب خوک، به فرد دچاخواندن ، یکی از شستشو دهندرمان جدید سرطانامید جدید بر آسیب نخاعیمغز مادران و کودکان در زمزمان چیستابزار بقای موجود زنده از تفاوت های زبانی سرمنشا تچگونه به سطح بالایی از هوفاصله ها در مکانیک کوانتسردرد تنشناز تکامل تا مغز، از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع خواب و رویاجهان دارای برنامهیافته های نوین علوم پرده خارق العاده و استثنایی بپختگی پس از چهل سالگي به درک حقیقت نردبان و مسیری اندوهگین نباش اگر درب یا بیماری بیش فعالیمغز ابزار بقای برتر مادیزندگی، مدیریت انرژیاثرات فشار روحی شدیدتمایل زیاد به خوردن بستنچالش هوشیاری و اینکه چرا فرزندان زمان خودشیشه ی بازالتی و سیلیکوناستفاده از سلول های بنیاتاثیر ترکیبات استاتین (سهوش مصنوعی در کامپیوترهامیگرن و پروتئین مرتبط با جواب دانشمند سوال کننده کل اقیانوس در یک ذرهدل به دریا بزنآملودیپین داروی ضد فشار دست آسمانانسان، گونه ای پر از تضادبیشتر کمردردها نیازی به مغز، فقط گیرندهزبان و بیان نتیجه ساختمااختلالات حرکتی در انسانتهدیدهای هوش مصنوعینجات در راستگوییقانون جنگلشبیه سازی سیستم های کواناطلاع رسانی اینترنتیتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش عاطفی قسمت دومما به جهان های متفاوت خودحقیقت قربانی نزاع بین بی کوچک شدن مغز از نئاندرتادی متیل فومارات(زادیوا)(آیا ممکن است موش کور بی مرفتار وابسته به شکلای همه ی وجود منبازسازي مغز و نخاع چالشی نقش گرمایش آب و هوا در همسفر تجهیزات ناسا به مریخ ارتباط چاقی و کاهش قدرت بتولید مثل اولین ربات های چرا حیوانات سخن نمی گوینلوتیراستامضررهای مصرف شکر و قند بر به نقاش بنگرتاثیر عصاره تغلیظ شده گیهیچ اندر هیچماشین دانشحکمت الهی در پس همه چیزکاهش حافظه هرچند فرایندیکاهش دوپامین عامل بیماریدانشمندان اولین سلول مصنآیا انسان با مغز بزرگش اخرویا تخیل یا واقعیتایا بدون زبان میتوانیم تبخش های تنظیمی ژنومنقش زبان در سلطه و قدرت اسلسله مباحث هوش مصنوعیاز نخستین همانند سازها تتوهم جدایی و توهم علمنظریه ی تکامل در درمان بیملاحظه های اخلاقی دربارهعلم و روحبی ذهن و بی روحتری فلوپرازینهستي مادي ای که ما کوچکترمدیریت اینترنت بر جنگحس و ادراک قسمت 78کریستال زمان(قسمت سوم)داروی جدید برای میاستنی آیا راهی برای رفع کم آبی روش های صرفه جویی در ایجاابتدا سخت ترین استبرای زندگی سالم، یافتن تچند جهانیسیلی محکم محیط زیست بر اناز تکنیکی تا مغز از مغز تتکنولوژی جدید که سلول هاهمیشه داناتر از ما وجود دمنابع انرژی از نفت و گاز عامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکانویتامین دی گنجینه ای بزرمرز بین انسان و حیوان کجاحس و ادراک قسمت پنجاه و یگیلگمش باستانی کیستدر چه مرحله ای از خواب ، رآزادی عقیده، آرمانی که تابزار بقا از نخستین همانریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلانوار مغز مشاهده ی غیر مستسکوت، پر از صدااز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل زبانهوموارکتوس ها ممکن است دمنبع هوشیاری کجاست قسمت غربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به واکسن کووید 19 چیزهایی که گزارش یک مورد جالب لخته ومشاهده آینده از روی مشاهحس و ادراک قسمت شصت و هشتدرمان های بیماری آلزایمرافزایش سرعت پیشرفت علوم ابزار بقا از نخستین همانراست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدینیکولا تسلاستون فقرات انسان دو پا جلاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر نگاه ناظر هوشیار بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان مادی، تجلی فضا در ذهوجود قبل از ناظر هوشمندپیوند مغز و سر و چالشهای درمان دارویی سرطان رحم بامید درمان کرونا با همانمغز چون ابزار هوش است دلیزمان و مکان، ابعاد کیهان ابزار بقای موجود زنده از تفاوت ایستایی و تکاپوچگونه باغبانی باعث کاهش فاصله ی همیشگی تصویر سازسردرد سکه ایاز تکامل تا مغز، از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک بازی منتظر نمان چیزی نور را بهجهان در حال نوسان و چرخشیاد گرفتن مداومخبر مهم تلسکوپ هابلپروژه ی ژنوم انسانیدرک دیگراناندام حسی، درک از بخش هایبیماری تی تی پیمغز ابزار برتر بقازونیسومایداثرات مفید قهوهتمدن قدیمی ای در جنوب ایرچالش هوشیاری و اینکه چرا فرضیه ای جدید توضیح میدهشکل های متفاوت پروتئین هاستیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر تغذیه بر سلامت رواهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمیگرن سردردی ژنتیکی که بجوسازی مدرنکلمات بلند نه صدای بلنددلایلی که نشان میدهد ما بآموزش نوین زباندستورالعمل مرکز کنترل بیانعطاف پذیری مکانیسمی علبا هوش مصنوعی خودکار روبمغزتان را در جوانی سیم کشزبان و بیان، در سایه پیشراختلالات صحبت کردن در انتو یک معجزه اینخاع ما تا پایین ستون فقرقانونمندی و محدودیت عالمشبکه های مصنوعی مغز به دراطلاعات حسی ما از جهان، چتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش عاطفی قسمت سومما با کمک مغز خود مختاريمحقیقت آنطور نیست که به نظکوچکترین چیز یک معجزه اسدین اجباریآیا ما کالا هستیمرفتار اجتماعی انسان، حاصای آنکه نامش درمان و یادشبحتی علمی درباره تمایل بنقش پیش زمینه ها و اراده سفر دشوار اکتشافارتباط هوش ساختار مغز و ژتولید یا دریافت علمچرا حجم مغز گونه انسان درلوزالمعده(پانکراس)مصنوعضررهای شکر بر سلامت مغزبه نادیدنی ایمان بیاورتاریک ترین بخش شبهیچگاه از فشار و شکست نترمبانی ذهنی سیاه و سفیدحافظه میتواند بزرگترین دحافظه های کاذبکاهش سن بیولوژیکی، تنها دانشمندان تغییر میدان مغآیا احتمال دارد رویا از آرویا حقی از طرف خداایا تکامل هدفمند استبخش بزرگی حس و ادراک ما انقش زبان در سلطه و قدرت اسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاز نخستین همانند سازها تتوهم جسمنظریه ی تکامل در درمان بیملاحظات بیهوشی قبل از جرعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهبی شرمیتری فلوپرازینهستی ما پس از شروعی چگال مداخله ی زیانبار انسانحس و ادراک قسمت 82کشف مکانیسم عصبی خوانش پداروی جدید برای ای ال اسآیاما مقهور قوانین فیزیکروش هایی برای جلوگیری از ابتدایی که در ذهن دانشمنبرخی ملاحظات در تشنج های چند جهانی و علمسینوریپا داروی ترکیبی ضداز تکینگی تا مغز و از مغز تکینگیهمیشه راهی هستمنابع انرژی از نفت و گاز عادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های ویروس مصنوعیمرز جدید جستجو و اکتشاف، حس و ادراک قسمت پنجاه و دگیاه بی عقل به سوی نور میدر ناامیدی بسی امید استآزار دیگری، آزار خود استابزار بقا از نخستین همانرژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و نوار مغز ترجمه رخدادهای سکته مغزیاز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل زبان انسان از پیشیهورمون شیرساز یا پرولاکتمنبع هوشیاری کجاست قسمت مقالاتتغییرات تکاملی سر انسان واکسن کرونا و گشودن پنجرگشایش دروازه جدیدی از طرمطالبه ی حق خودحس و ادراک قسمت شصت و دودرمان های جدید میگرنافسردگی و اضطراب در بیماابزار بقا از نخستین همانرجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نمنیاز به آموزش مجازی دیجیستارگانی قبل از آغاز کیهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر نگاه و مشاهده ناظر منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان مرئی و نامرئیوراپامیل در بارداریپیوند اندام از حیوانات بدرمان سرگیجه بدون نیاز بامیدوار باش حتی اگر همه چمغز چگونه صداها را فیلتر زمان و صبرابزارهای پیشرفته ارتباط تفاوت ارباب و رهبر حقیقیچگونه تکامل مغزهای کنونیفتون های زیستیسردرد عروقی میگرناز تکامل تا مغز، از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک بازی منحنی که ارتباط بین معرفجهان در حال ایجاد و ارتقایاد بگیر فراموش کنیخدا موجود استپروژه ی ژنوم انسانیدرک درست از خود و هوشیاریانرژی بی پایان در درون هربیماری دویکمغز از بسیاری حقایق می گرزونا به وسیله ویروس ابله اثرات مفید روزه داریتمدن پیشرفته ی پیشینیانچالش هوشیاری و اینکه چرا فساد اقتصادی سیتماتیک درشکل پنجم مادهاستیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر حرکات چشم بر امواج هوش مصنوعی در خدمت خلق وحمیگرن شدید قابل درمان اسجامعه ی آسمانیکلوزاپین داروی ضد جنوندنیای شگفت انگیز کوانتومآمارهای ارائه شده در سطح دغدغه نتیجه ی نادانی استاهرام مصر از شگفتی های جهبا تعمق در اسرار ابدیت و مغزتان را در جوانی سیمکشزبان و تکلم برخی بیماریهاختلالات عضلانی ژنتیکتو یک جهان در مغز خودت هسنخستین تمدن بشریقارچ بی مغز در خدمت موجودشبکیه های مصنوعیاطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکهوش عاطفی قسمت ششمما بخشی از این جهان مرتبطحقیقت افرادکووید نوزده و خطر بیماری دین، اجباری نیستآیا ما تنها موجودات زنده رقیبی قدرتمند در برابر مایمپلانت مغزیبحث درباره پیدایش و منشا نقش آتش در رسیدن انسان بهسفرنامه سفر به بم و جنوب ارتباط پیوسته ی جهانتولید پاک و فراوان انرژیچرا خشونت و تعصبلیروپریم داروی ترکیبی ضدطلوع و حقیقتبه هلال بنگرتاریکی من و تو و گرد و غباهیپرپاراتیروئیدیسممباحث مهم حس و ادراکمجموعه های پر سلولی بدن محافظه و اطلاعات در کجاست کایروپاکتیک چیستدانشمندان روش هاي جدیدی آیا احتمال دارد رویا از آرویاها از مغز است یا ناخوایجاد احساساتبخش بزرگتر کیهان ناشناختنقش سجده بر عملکرد مغزسم زنبور ، کلیدی برای واراز نخستین همانند سازها تتوهمات و شناخت حقیقتنظریه ی ریسمانممانتین یا آلزیکسا یا ابعلم به ما کمک میکند تا موبی عدالتی در توزیع واکسن ترک امروزو هر کس تقوای خدا پیشه کنمدارک ژنتیکی چگونه انسانحس و ادراک قسمت چهلکشف مکانیسمی پیچیده در بداروی جدید برای دیابتآب زندگی است قسمت چهارمروش هایی ساده برای کاهش اابتذال با شعار دینبرخی مرزهای اخلاق و علوم چند روش ساده برای موفقیتسیگار عامل افزایش مرگ وماز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل فردی یا اجتماعیهمیشه عسل با موم بخوریممنابع انرژی از نفت و گاز عادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل ویرایش DNA جنین انسان، برمزایای شکلات تلخ برای سلحس و ادراک قسمت پنجاه و سگیاه خواری و گوشت خوار کددر هم تنیدگی مرزها و بی مآسيب میکروواسکولاریا آسابزار بقا از نخستین همانرژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زماننوار مغز در فراموشی هاسال سیزده ماههاز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل ساختار رگهای مغزی هوش فوق العاده، هر فرد اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر داردواکسن کرونا از حقیقت تاتپل جویی اصفهانمطالبی در مورد تشنجحس و ادراک قسمت شصت و ششدرمان های جدید در بیماری اقلیت خلاقابزار بقای موجود زنده از رحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیچیز جدید را بپذیرسخن نیکو مانند درخت نیکواز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر نگاه انسان بر رفتامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان مشارکتیورزش هوازی مرتب خیلی به قخواب سالم عامل سلامتیپیوند سر آیا ممکن استدرمان سرگیجه بدون نیاز بامیدواری و مغزمغز ناتوان از توجیه پیدازمان واقعیت است یا توهمابزارهای بقا از نخستین هتفاوتهای جنسیتی راهی براچگونه جمعیت های بزرگ شکل فروتنی و غرورسرطان کمیت گراییاز تکامل تا مغز، از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک بازی منشأ اطلاعات و آموخته ها جهان ریز و درشتیادگیری مهارت های جدید دخدا بخشنده است پس تو هم بپروانه ی آسمانیدرک عمیق در حیواناتانرژی تاریکبیماری دیستروفی میوتونیمغز به تنهایی برای فرهنگ زیباترین چیز در پیر شدناثرات مضر ماری جواناتمدن بشری و مغز اخلاقیچالش هوشیاری و اینکه چرا فشار و قدرتشکست حتمیاستخوان های کشف شده، ممکتاثیر دوپامین و سروتونینهوش مصنوعی درمانگر کامپیمیدان مغناطيسي زمین بشر جاودانگی مصنوعیکلام و زبان، گنجینه ای بسدنیا، هیچ استآن چیزی که ما جریان زمان ذهن ما از در هم شکستن منباولویت بندی ها کجاستبا خدا باشمغط یک گیرنده استزبان و شناخت حقیقت قسمت چاختراع جدید اینترنت کوانتو کز محنت دیگران بی غمینخستین تصویر از سیاهچالهقبل از آغازشباهت مغز و کیهاناطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکهوش عاطفی بیشتر در زنانما تحت کنترل ژنها هستیم یحقیقت اشیاکودک هشت ساله لازم است آددید تو همیشه محدود به مقدآیا مغز تا بزرگسالی توسعرموزی از نخستین تمدن بشرایمپلانت مغزی کمک میکند بحثي درباره هوش و تفاوتهنقش انتخاب از طرف محیط، نسفرنامه سفر به بم و جنوب ارتباط انسانی، محدود به تولید سلولهای جنسی از سلچرا در مغز انسان، فرورفتلیس دگرامفتامین یا ویاسطلای سیاهبه کدامین گناه کشته شدندتاریکی و نورهاوکينگ پیش از مرگش رسال