دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

حس و ادراک قسمت نوزدهم

حس و ادراک قسمت نوزدهم
واقعیت، فقط آن چیزی نیست که به چشم می آید.
منبع هوشیاری کجاست؟ قسمت بیست و ششم
اگرکامپیوترهای کوانتومی ساخته شود ما باید به طور جدی در مورد نظریه ی چند جهانی هیو اورت فکر کنیم.
(کامپیوترهای کوانتومی، نه فقط اطلاعات را بر اساس صفر و یک بلکه بر اساس میلیون ها عدد بین صفر و یک، ذخیره میکند. در این سیستم های پیچیده، شکل های متفاوتی از واقعیت، قابل پردازش است. در این کامپیوترها فقط با تاریک-روشن مواجه نیستیم بلکه میلیون ها طیف مختلف از روشنی کامل تا تاریکی کامل وجود دارد.)
در این صورت، در این سیستم های قدرتمند، در آخر با یک حیله ی زیرکانه، جواب را بیرون میکشی(یکی از واقعیت ها را انتخاب میکنی.)
محاسبات در جهان های موازی به صورت همزمان رخ میدهد... یک نسخه از تو، یک واقعیت را حس میکنه و نسخه دیگری از تو واقعیت دیگری را حس میکنه و تو فقط در کسر خیلی کوچکی از تمام واقعیت؛ آگاه هستی
هوشیاری و آگاهی وارد این مساله میشود وقتی به جهان آگاهی پیدا میکنی، تابع موج فرو می ریزد.(آگاهی و هوشیاری سطوح متفاوتی دارد، هوشیاری در هر سطح، منجر به فرو ریختن تابع موج یا به عبارتی گزینش واقعیتی از میان واقعیت های موجود در همان سطح هوشیاری می شود. یعنی نگاه ما بر واقعیت در هر سطح هوشیاری، به طور کامل وابسته ی به خود هوشیاری است. بدون هوشیاری و بدون آگاهی، واقعیت، بی معنی است)
خودکشی کوانتومی!!!زندگی فقط با چشم قابل دیدن نیست - ایسنا
گربه ی شرودینگر که در آن، خودت گربه ای!(به مقاله ی مرکز اطلاعات(اطلاعات حقیقی و نه تصورات و توهمات زاییده از ادراکات حسی وحافظه ها و خاطره ها یا بیماری های روانی)، در مغز است یا در جای دیگر؟ در همین کانال مراجعه شود.)
کاری که باید بکنی اینکه یک دستگاه خودکشی آماده کنی یک تپانچه ی خودکار را می گیری به سرت نشانه میروی و وصلش میکنی به یک ماشه ی کواتومی!!
تپانچه یا شلیک میکنه یا نمیکنه نتیجه چه میشود؟ اگر اورت درست گفته باشه تمام سرانجام ها اتفاق می افته. همیشه یک شاخه از جهان هست که در آن زنده ای ولی تنها شاخه ای است که از آن آگاهی(در اینجا می بینیم آنچه واقعیت را از نگاه ما میسازد، هوشیاری است. شلیک تپانچه ممکن است هوشیاری سطح پایین دنیوی ما را به پایان ببرد ولی بر هوشیاری در سطح بالاتر وجود ما تاثیری نداره. به همین ترتیب ناظر دیگر در دنیایی- که شلیک تپانچه را میبیند شاهد مرگ من است. در چند جهانی- تا زمانی که ناظری از فضای بالاتر از بسته ی وجود ما نباشد- مرده وزنده در درون کیهان، بی معنی است. تا زمانی که درب کیهان ما یا بسته ی گربه حاوی گربه ی شرودینگر، باز نشود و ناظری از بیرون نگاه نکند، نمی توان فهمید در درون جعبه، موجودی مرده است یا زنده.)
در مجموعه ی جهان های متعدد فقط در آنهایی صاحب ادراکی که در آن، زنده هستی.
واقعیت، فقط آن چیزی نیست که به چشم می آید.
برخی توضیحات دکتر سلمان فاطمی نورولوژیستhttps://www.youtube.com/watch?v=wKFbtRbVDAMمرز‌های محدودیت بینایی ما کجا هستند؟ • دیجی‌کالا مگ


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
چگونه واکسن کرونا را توزبلندی در ذهن ما درک بلندیدل به دریا بزنذهن خود را مشغول هماهنگیهوش مصنوعی به کمک هوش طبیژن هوش و ساختارهای حیاتی تاثیر نگاه انسان بر رفتاسفر فقط مادی نیستآنچه حس می کنیم، نتیجه ی طی یکصد هزار سال اخیر هرچايا اراده آزاد توهم است یمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتباط انسانی، محدود به جاذبه و نقش آن در شکلگیرینگاهی بر قدرت بینایی درابه زودی شبکه مغزی به جای دین، اجباری نیستتفاوت های بین زن و مرد فقرمز جهان خاصیت فراکتالکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرفیلمی بسیار جالب از تغییسلولهای بنیادی مصنوعی درعلم ساختن برج های چرخانایا بیماری ام اس (مولتیپمهربانی، شرط موفقیتمغز بیش از آنچه تصور میشواز نخستین همانند سازها تحقیقت راستین انسان علم بچت جی پی تیبیماری ای شبیه ام اس مولتهوش عاطفی در زنان بیشتر ادانشمندان تغییر میدان مغتلاشی تازه برای گشودن معروبات کیانکی غایب شدی تا نیازمند دلتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا تکامل و تغییرات ژنتیفردا را نمیدانیمسیلی محکم محیط زیست بر انعدم توقف تکامل در یک انداابتدایی که در ذهن دانشمنمکانیک کوانتومی بی معنی نقش مهاجرت در توسعه نسل ااز تکینگی تا مغز از مغز تحریص نباشچرا ارتعاش بسیار مهم استبیان حقیقتهدف یکسان، در مسیرهای متداروی جدید برای دیابتتنبیه چقدر موثر استروشی جدید در درمان قطع نخکتاب طبیعت در قالب هندسهتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت دومقارچ بی مغز در خدمت موجودسال سیزده ماههابزار بقا از نخستین همانماده ی تاریکنقش حفاظتی مولکول جدید داز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت هفتمنظام مثبت زندگیبازخورد یا فیدبکوقتی فهمیدی خطا کردی برگدر هم تنیدگی مرزها و بی متوقف؛ شکستراه های جدید برای قضاوت رگلوله ی ساچمه ایتازه های اسکیزوفرنی(جنوآغاز مبهم آفرینشلا اکراه فی الدینسختی ها رفتنی استابزار بقای موجود زنده از مدل هولوگرافیک ژنرالیزهنقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز- از مغزتحس و ادراک قسمت دوازدهمهمیشه داناتر از ما وجود دبحثی درباره احساساتی غیرواقعیت چیستدرمان های جدید در بیماری توهم تنهاییرشد مغز علت تمایل انسان بگاهی مغز بزرگ چالش استسعی کن به حدی محدود نشویترجمه ای ابتدایی از اسراالگوی بنیادین و هوشیاریمن کسی در ناکسی دریافتم ابزارهای بقا ازنخستین هممرگ تصادفینه عدم مطلق بلکه عدم با قازدواج های بین گونه ای، رخلا، خالی نیستدرمانهای بیماری پارکینسهوش مصنوعی می تواند بر احبرای تمدن سازی، باید در بواکسن اسپایکوژن ضد کروناتکنولوژی جدید که سلول هازندگی در سیاهچالهپیوند قلب خوک، به فرد دچاشگفت زده و حیران باشتظاهری از ماده است که بیدانگشت نگاری مغز نشان میدمنابع انرژی از نفت و گاز جهان هوشیاراجزایی ناشناخته در شکل گمشکلات روانپزشکی پس از سنوروپلاستیسیتی چیستاصل بازخوردخانواده پایداردرگیری مغز در بیماران مبهوش مصنوعی از عروسک بازی برخی درمان های Spinal Muscular Atورزش در کمر دردتکامل زبانزبان چهار حرفی حیات زمینپروژه ی ژنوم انسانیشباهت زیاد بین سلول هاي عجهل مقدسانسان خطرناکترین موجودمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهانی که نه با یک رخداد و اداراوون تنها داروی تاییمغز قلبمغز ما کوچکتر از نیم نقطهچگونه آن شکری که می خوریمبلوغ چیستدلایلی که نشان میدهد ما ببزرگترین درد از درون است ذهن سالمهوش مصنوعی به شناسایی کاژن یا نقشه توسعه مغز و نقتاثیر نگاه انسان بر رفتاسفر نامه سفر به بم و جنوب آنها نمیخواهند دیگران راطبیعت موجی جهانای نعمت من در زندگیممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتباط از بالا به پایین مجدایی خطای حسی استنگاهی بر توانایی اجزاي ببه زیر پای خود نگاه نکن بدید تو همیشه محدود به مقدتفاوت های تکاملی در مغز ورنگ کردن، حقیقت نیستکنگره بین المللی سردرد دتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پفیزیک مولکولها و ذرات در سلام تا روشناییعلایم کمبود ویتامین E را ایا بدون زبان میتوانیم تمولتیپل اسکلروز در زنان مغز برای فراموشی بیشتر کاز نخستین همانند سازها تحقیقت غیر فیزیکیچت جی پی تیبیماری اسپینال ماسکولار هوشمندی کیهاندانشمندان روش هاي جدیدی تلاشی جدید در درمان ام اسروح در جهانی دیگر استکیهان خود را طراحی میکندتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جنین انسان، هوشمندی فرضیه ای جدید توضیح میدهسینوریپا داروی ترکیبی ضدعدم درکابتذال با شعار دینمکانیزمهای دفاعی در برابنقش میدان مغناطیسی زمین از تکینگی تا مغز از مغز تحرکت چرخشی و دائمی کیهانچرا بیماری های تخریبی مغبیست تمرین ساده برای جلوهدف از تکامل مغزداروی جدید ضد میگرنتهدیدهای هوش مصنوعیروشی جدید در درمان نابینکتاب، سفری به تاریختاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت سومقبل از آغازسانسور از روی قصد بسیاری ابزار بقا از نخستین همانماده ی خالینقش حیاتی تلومر دی ان آ داز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت هفدهمنظریه ی تکامل در درمان بیبازسازي مغز و نخاع چالشی وقتی پر از گل شدی خودت را در هم تنیدگی کوانتومیتولید مثل اولین ربات های راه های جدید برای قضاوت رگلوئونتازه های بیماری پارکینسوإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَلاموژین داروی ضد اوتیسم؟سرنوشتابزار بقای موجود زنده از مدل هولوگرافیک تعمیم یافنقش غذاها در کاهش دردهای از تکینگی تا مغز، از مغز حس و ادراک قسمت سومهمیشه راهی هستبخش فراموش شده ی حافظهواقعیت چیستدرمان های رایج ام استوهم جدایی و توهم علمرشد در سختی استگذر زمان کاملا وابسته به شلیک فراموشیترس و آرمان هاالگوبرداری از طبیعتمنابع انرژي پاک سرچشمه حابزارهای بقای موجود زندهمرگی وجود نداردنهایت معرفت و شناخت درک عاسکار، لگوی هوشمندخلاصه ای از مطالب همایش مدرهای اسرارآمیز و پوشیدههوش مصنوعی و کشف زبان هایبرای خودآگاه بودن تو بایواکسن دیگر کرونا ساخته شتکنولوژی جدید که سلول هازندگی زمینی امروز بیش از پیوند مغز و سر و چالشهای شگفتی های زنبور عسلتعداد کلی ذهن ها در جهان انتقال ماده و انرژیمنابع انرژی از نفت و گاز جهان های بسیار دیگراحیای بینایی نسبی یک بیممشکلات روانپزشکی در عقب نوروز یا روز پایانیاصل علت و تاثیرخار و گلدرگیری مغزی در سندرم کووهوش مصنوعی از عروسک بازی برخی روش های تربیتی کودکوزن حقیقی معرفت و شناختتکامل زبان انسان از پیشیزبان نیاز تکاملی استپروانه ی آسمانیشجاعت و ترسجهان فراکتالانسان عامل توقف رشد مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهانی که از یک منبع، تغذیادب برخورد با دیگرانجهانی در ذهنادراک ما درک ارتعاشی است مغز مانند تلفن استچگونه انتظارات بر ادراک بلعیدن ستاره توسط سیاهچادنیای شگفت انگیز کوانتومبسیاری از بیماری های جدیذخیره ی شگفت انگیز اطلاعهوش مصنوعی در کامپیوترهاژنها نقشه ایجاد ابزار هوتاثیر ویتامین دی بر بیماسفر به مریخ در 39 روزآنان که در قله اند هرگز خطبیعت بر اساس هماهنگیای آنکه نامش درمان و یادشمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتباط بین هوش طبیعی و هوجریان انرژی در سیستم های نگاهت را بلند کنبوزون هیگز چیستدیدن خدا در همه چیزتفاوت های زبانی سرمنشا ترنگین کمانکنگره بین المللی سردرد دتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسفیزیک و هوشیاریسلسله مباحث هوش مصنوعیعلایم کمبود ویتامین E را ایا تکامل هدفمند استمواد کوانتومی جدید، ممکنمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟از نشانه ها و آثار درک شدحقیقت غیر قابل شناختنتایج نادانی و جهلبیماری اضطراب عمومیهوشیاری و وجوددانشمندان روشی برای تبدیتمایل زیاد به خوردن بستنروح رهاییکیهانِ هوشیارِ در حال یاتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما مفشار و قدرتسیگار عامل افزایش مرگ ومعسل طبیعی موثر در کنترل بابداع دی ان ای بزرگترین دما انسانها چه اندازه نزدنقش محیط زندگی و مهاجرت داز تکینگی تا مغز از مغز تحس چشایی و بویاییچرا حیوانات سخن نمی گوینبیش از نیمی از موارد انتقهدف از خلقت رسیدن به ابزاداروی جدید ضد الزایمرتو یک معجزه ایروشی جدید در درمان سکته مکتابخانهتاثیر درجه حرارت بر عملکآب، زندگی است(قسمت پنجم)قبل از انفجار بزرگسانسور بر بسیاری از حقایابزار بقا از نخستین همانماده ای ضد التهابینقش خرچنگ های نعل اسبی دراز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت هجدهمنظریه ی تکامل در درمان بیبحتی علمی درباره تمایل بوقتی تو از یاد گرفتن باز در هم تنیدگی کوانتومی و پتولید یا دریافت علمراه پیروزی در زندگی چیستگمان میکنی جرمی کوچکی در تبدیل پلاستیک به کربن و سافت فشار خون ناگهانی در ولایو دوم دکتر سید سلمان فسریع دویدن مهم نیستابزار بقای موجود زنده از مدل های ریز مغز مینی بریننقشه مغزی هر فرد منحصر بهاز تکینگی تا مغز، از مغز حس و ادراک قسمت سی و هشتمهمیشه عسل با موم بخوریمبخش های تنظیمی ژنومواقعیت های متفاوتدرمان های علامتی در ام استوهم جسمز گهواره تا گورگذشته را دفن کنشلیک فراموشیتسلیم شدن از نورون شروع مالتهاب شریان تمپورالمنابع انرژی از نفت و گاز ابزارهای بقای از نخستین مراحل ارتقای پله پله کیهنهایت در بی نهایتاساس انسان اندیشه و باور خلاصه ای از درمان های جدیدروغ نگو به خصوص به خودتهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبرای زندگی سالم، یافتن تواکسن دیگری ضد کرونا از دتکینگیزندگی زودگذرپیوند اندام از حیوانات بشانس یا تلاشتعذیه ی ذهناندوه در دنیا استمنابع بی نهایت انرژی در دجهان هایی در جهان دیگراحیای بینایی نسبی یک بیممشاهده گر جدای از شیء مشانوشیدن چای برای مغز مفید اصل عدم قطعیت از کوانتوم خارق العاده و استثنایی بدرگیری مغزی در سندرم کووهوش مصنوعی از عروسک بازی برخی سلولهای عصبی در تلاوزوز گوشتکامل ساختار رگهای مغزی زبان و کلمه حتی برای کسانپرواز از نیویورک تا لوس آشرکت نورالینک ویدیویی ازانسانیت در هم تنیده و متصمنبع هوشیاری کجاست قسمت53جهان، تصادفی نیستادغام میان گونه های مختلمغز مادران و کودکان در زمچگونه به سطح بالایی از هوبنی عباس، ننگی بر تاریخدنیا، هیچ استبسیاری از بیماری های جدیذره ی معین یا ابری از الکهوش مصنوعی در خدمت خلق وحژنها ، مغز و ارادهتاثیر ویروس کرونا بر مغز سفر تجهیزات ناسا به مریخ آنزیم تولید انرژی در سلوطعمه ی شبکه های ارتباط اجایمپلانت مغزی کمک میکند منبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتباط شگفت مغز انسان و فجریان انرژی در سیستم های چالش هوشیاری و اینکه چرا بوزون هیگز جهان را از متلدیدگاه نارسای دوگانه ی متفاوت ایستایی و تکاپورهبر حقیقیکنترل همجوشی هسته ای با هتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجودفیزیکدانان ماشینی برای تسلطان جنگل یا صاحب ملکوتعلت خواب آلودگی بعد از خوایجاد احساساتموجود بی مغزی که می تواندمغز بزرگ چالش است یا منفعاز نظر علم اعصاب یا نرووسحقایق ممکن و غیر ممکننجات در راستگوییبیماری بیش فعالیهوشیاری کوانتومیدائما بخوانتمدن قدیمی ای در جنوب ایرروزه داری متناوب، مغز را کیست هیداتید مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویروفضای قلب منبع نبوغ استسیاهچاله های فضایی منابععشق درونی به یگانگی خلقتابزار هوش در حال ارتقا ازما انسانها چه اندازه نزدنقش نگاه از پایین یا نگاهاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک (قسمت اول )چرا حجم مغز گونه انسان دربیشتر کمردردها نیازی به هر چیز با هر چیز دیگر در تداروی سل سپتتو یک جهان در مغز خودت هسريتوکسيمب در درمان ام اسکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر درجه حرارت بر عملکآثار باستانی تمدن های قدقدم زدن و حرکت دید را تغیساهچاله ها تبخیر نمیشودابزار بقا از نخستین همانماده، چیزی بیش از یک خلا نقش داروهاي مختلف معروف از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت هشتمنظریه ی ریسمانبحث درباره پیدایش و منشا ویتنام نوعی کرونا ویروس در هم تنیدگی کوانتومی و دتولید پاک و فراوان انرژیراه انسان شدن، راه رفتن وگنجینه ای به نام ویتامین تبدیل تراکت صوتی مصنوعی افت هوشیاری به دنبال کاهلبخند بزن شاید صبح فردا زسریعترین کامپیوتر موجودابزار بقای موجود زنده از مدیون خود ناموجودنقشه های مغزی جدید با جزیاز تکینگی تا مغز، از مغز حس و ادراک قسمت سی و ششمهمجوشی هسته ای، انرژِی ببخش بزرگی حس و ادراک ما اواقعیت و مجازدرمان ژنتیکی برای نوآوریتوهمات و شناخت حقیقتزمین در برابر عظمت کیهانگربه شرودینگر و تاثیر مششنا در ابهای گرم جنوب نیاتشنچ پانایوتوپولوس تشنج امیوتروفیک لترال اسکلرومنابع انرژی از نفت و گاز ابزارهای دفاعی و بقای مومرز مرگ و زندگی کجاستنهادینه سازی فرهنگ اختلااستفاده از مغز، وزن را کمخم شدن فضا-زماندریای خداهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبرخی ملاحظات در تشنج های واکسن سرطانتکامل فردی یا اجتماعیزندگی سلول در بدن، جدای اپیوند سر آیا ممکن استشاهکار قرنتغییر الگوی رشد مغزی با زاندوه دردی را دوا نمیکندمنابع جدید انرژیجهان یکپارچهاحساس گذر سریعتر زمانمشاهده آینده از روی مشاهنوعی سکته مغزی ، وحشتناک اصول انجام برخی نرمش ها دخبر مهم تلسکوپ هابلدرگیری اعصاب به علت میتوهوش مصنوعی از عروسک بازی برخی سيناپسها طی تکامل و یک پیام منفرد نورون مغزی تکامل شناخت انسان با کشفزبان و بیان نتیجه ساختماپروتز عصبی برای تکلمشربت ضد خلطانسان، گونه ای پر از تضادمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمجهش های ژنتیکی مفید در ساادغام دو حیطه علوم مغز و مغز چون ابزار هوش است دلیچگونه باغبانی باعث کاهش به قفس های سیاهت ننازدندان ها را مسواک بزنید تبشکه ای که ته نداره پر نمذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش مصنوعی در خدمت خلق وحژنهای مشترک بین انسان و وتاثیر ژنها بر اختلالات خسفر دشوار اکتشافآینه در اینهظهور امواج مغزی در مغز مصایمپلانت نخاعی میتواند دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسممغز آیندگان چگونه است ؟ارتباط شگفت انگیز مغز انجریان انرژی در سیستم های چالش هوشیاری و اینکه چرا بی نهایت در میان مرزهادژا وو یا اشنا پنداریتفاوت ارباب و رهبر حقیقیروی و منیزیم در تقویت استکنترل جاذبهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا واکنش های یاد گرفته وفاصله ها در مکانیک کوانتسم زنبور ، کلیدی برای وارعماد الدین نسیمی قربانی ایرادهای موجود در خلقت بموجودات مقهور ژنها هستندمغز بزرگ چالشهای پیش رواز نظر علم اعصاب اراده آزحل مشکلنخاع ما تا پایین ستون فقربیماری تی تی پیهوش، ژنتیکی است یا محیطیداروهای مصرفی در ام استمدن پیشرفته ی پیشینیانروزه داری و بیمار ی ام اس کیست کلوئید بطن سومتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجقفس ذهنسیاهچاله ها، دارای پرتو عصب حقوق نورولووابزار بقا از نخستین همانما اکنون میدانیم فضا خالنقش نظام غذایی در تکامل ماز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک (قسمت دوم )چرا خشونت و تعصببا هوش مصنوعی خودکار روبهر جا که جات میشه، جات نیداروی ضد چاقیتو کز محنت دیگران بی غمیریه زغالیکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر رو ح و روان بر جسمآرامش و دانشقدرت مردمسایه را اصالت دادن، جز فرابزار بقا از نخستین همانماشین دانشنقش درختان در تکاملاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت پنجمنظریه تکامل در درمان بیمبحثي درباره هوش و تفاوتهویتامین E برای فعالیت صحدر هر سوراخی سر نکنتولید سلولهای جنسی از سلراه بی شکستگویید نوزده و ایمنی ساکتتبدیل سلولهای محافط به سافتخار انسانلحظات خوش با کودکانسرگیجه از شایعترین اختلاابزار بقای موجود زنده از مدیریت اینترنت بر جنگنقص در تشخیص هیجانات عاماز تکینگی تا مغز، از مغز حس و ادراک قسمت سیزدهمهمراهی نوعی سردرد میگرنیبخش بزرگتر کیهان ناشناختواقعیت و انعکاسدرمان پوکی استخوانتوپیراماتزمین زیر خلیج فارس تمدنی گزیده ای از وبینار یا کنفشناخت و معرفت، و نقش آن دتشنج چیستامید نیکو داشته باش تا آنمنابع انرژی از نفت و گاز ابعاد و نیازهای تکاملیمرز بین انسان و حیوان کجاچهار میلیارد سال تکامل باستفاده از هوش مصنوعی در خونریزی مغز در سندرم کوودرک فرد دیگر و رفتارهای اهوش مصنوعی الفاگوبرخی مرزهای اخلاق و علوم واکسن سرطانتکامل مادی تا ابزار هوشمزندگی، مدیریت انرژیپیوند سر، یکی از راه حلهاشاهکار شش گوشتغییر زودتر اتصالات مغزیاندوهگین نباش اگر درب یا مناطق خاصی از مغز در جستججهان یکپارچهاحساسات کاذبمطالبه ی حق خودنیکولا تسلااصول توسعه ی یک ذهن کاملخدا موجود استدرختان اشعار زمینهوش مصنوعی از عروسک بازی برداشت مغز ما از گذر زمانیک پیشنهاد خوب برای آسان تکامل، نتیجه ی برنامه ریزبان و بیان، در سایه پیشرپرورش مغز مینیاتوری انساشش مرحله تکامل چشمانعطاف پذیری مکانیسمی علمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهش های ژنتیکی غیر تصادفارتقا و تکامل سنت آفرینش مغز چگونه صداها را فیلتر چگونه تکامل مغزهای کنونیبه مغز خزندگان خودت اجازدو ویژگی انتزاع و قدرت تجبشریت از یک پدر و مادر نیذرات کوانتومی زیر اتمی قژنهای هوش ، کدامندتاثیر کلام در آیات کلام بسفرنامه سفر به بم و جنوب آیندهظرف باید پر شود چه با چرک ایمان به رویامنبع هوشیاری کجاست؟(قسممغز انسان ایا طبیعتا تماارتباط شگفت انگیز مغز انجستجوی متن و تصویر به صورچالش هوشیاری و اینکه چرا بی ذهن و بی روحدژاوو یا آشناپنداریتفاوتهای جنسیتی راهی برارویا و واقعیتکندر در بیماریهای التهابتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا یک، وجود داردفاصله ی همیشگی تصویر سازسماگلوتید داروی کاهش دهنعوامل موثر در پیدایش زبااکسی توسین و تکامل پیش اموسیقی نومغز بزرگ و فعال یا مغز کواز نظر علم اعصاب اراده آزحلقه های اسرارآمیزنخستین تمدن بشریبیماری دویکهیچ چیز همیشگی نیستداروهای ام استمدن بشری و مغز اخلاقیروزه داری سلول های بنیادکاهش مرگ و میر ناشی از ابتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملقلب و عقلسیاهچاله و تکینگی ابتدایعضلانی که طی سخن گفتن چقدابزار بقا از نخستین همانما از اینجا نخواهیم رفتنقش نظریه تکامل در شناسااز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت 67چرا در مغز انسان، فرورفتبا تعمق در اسرار ابدیت و هر حرکت خمیده می شود و هر داروی ضد چاقیتو پیچیده ترین تکنولوژی ریواستیگمینکریستال هاتاثیر روده بر مغزآرامش و سکونقدرت کنترل خودساخت شبکه عصبی مصنوعی با ابزار بقا از نخستین همانمبانی ذهنی سیاه و سفیدنقش ذهن و شناخت در حوادث از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت پنجاهنظریه تکامل در درمان بیمبحثی جالب درباره محدودیتویتامین E در چه مواد غذایدر والنتاین کتاب بدید همتولترودینرابطه تشنج و اوتیسمگوشه بیماری اتوزومال رسستداوم مهم است نه سرعتافراد آغاز حرکت خودشان رلرزش ناشی از اسیب به عصبسرگردانیابزار بقای موجود زنده از مداخله ی زیانبار انساننقطه بی بازگشتاز تکینگی تا مغز، از مغز حس و ادراک قسمت ششمهندسه ی پایه ایبخش دیگری در وجود انسان هواقعیت خلا و وجود و درک مدرمان پوکی استخوانتوانایی مغز و دیگر اجزای زمان چیستگزارش یک مورد جالب لخته وشناخت درون، شناخت بیرون؛تشنج و حرکات شبه تشنجی قاامید نجاتمنابع انرژی از نفت و گاز ابعاد اضافه ی کیهانمرز جدید جستجو و اکتشاف، چهار ساعت پس از کشتار خوکاستفاده از انرژی خلاخواندن ، یکی از شستشو دهندرک نیازمند شناخت خویش اهوش مصنوعی از عروسک های ببرخی نکات از گاید لاین پرواکسن ضد اعتیادتکامل مداومزونیسومایدپیوندی که فراتر از امکانشاید گوشی و چشمی، آماده شتغییر عمودی سر انسان از پاندام حسی، درک از بخش هایمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان کنونی و مغز بزرگتریاخلاق و علوم اعصابمطالبی در مورد تشنجنیاز به آموزش مجازی دیجیاصول سلامت کمرخدای رنگین کماندرد باسن و پا به دلیل کاههوش مصنوعی از عروسک بازی بررسي علل احتمالي تغيير یک آلل ژنتیکی که از نئاندتأثیر نگاه انسان بر رفتازبان و تکلم برخی بیماریهپرتوهای صادر شده از سیاهششمین کنگره بین المللی ساهرام مصر از شگفتی های جهاولین مورد PML به دنبال تکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهش تمدنی عجیب و شگفت انسارتقا یا بازگشت به قبل ازمغز ناتوان از توجیه پیداچگونه جمعیت های بزرگ شکل به نقاش بنگردو بیماری روانی خود بزرگ بعد پنجمذرات کوانتومی زیر اتمی قژنهای حاکم بر انسان و انستاثیر کپسول نوروهرب بر نسفرنامه سفر به بم و جنوب آینده ی انسان در فراتر ازعقل مجادله گراین پیوند نه با مغز بلکه منبع هوشیاری کجاست؟(قسممغز انسان برای ایجاد تمدارتباط غیرکلامی بین انساجستجوی هوشیاری در مغز ماچالش هوشیاری و اینکه چرا بی شرمیدگرگونی های نژادی و تغییتقلید مرحله ای نسبتا پیشرویا و کابوسکوچ از محیط نامناسبتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا کیهان می تواند یک شبیفتون های زیستیسندرم کووید طولانیعوامل ایجاد لغت انسانی و اگر فقط مردم میفهمیدند کموسیقی هنر مایع استمغز بزرگترین مصرف کننده از واقعیت امروز تا حقیقتحمله ویروس کرونا به مغزنخستین تصویر از سیاهچالهبیماری دیستروفی میوتونیهیچ وقت خودت را محدود به داروهای تغییر دهنده ی سیتمدن زیر آبروزهای سختکاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از قلب دروازه ی ارتباطسیاهچاله ی تولید کنندهغم بی پایانابزار بقا از نخستین همانما اشیا را آنطور که هستندنقش هورمون های تیروئید داز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت 74چرا ذرات بنیادی معمولاً بالاترین هدف از دولتهرچیز با یک تاب تبدیل به داروی ضد تشنج با قابليت تتو آرامش و صلحیریاضیات یک حس جدید استکریستال زمان(قسمت اولتاثیر رژیم گیاه خواری بر آرامش(سکوت) stillness و تکاپوقدرت انسان در نگاه به ابعساخت شبکه عصبی با الفبای ابزار بقا از نخستین همانمباحث مهم حس و ادراکنقش روی و منیزیم در سلامتاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت پنجاه و ینظریه تکامل در درمان بیمبحثی در مورد نقش ویتامين ویتامین کادر یک فراکتال هر نقطه مرکتومورها و التهاب مغزی عارادیوی مغز و تنظیم فرکانگوشت خواری یا گیاه خواریتداخل مرزها و صفات با بینافراد بی دلیل دوستدار تو لرزش عضله یا فاسیکولاسیوسربازان ما محققا غلبه می ابزار بقای موجود زنده از مدارک ژنتیکی چگونه انساننمیتوان با بیرون انداختناز تکامل تا مغز از مغز تا حس و ادراک قسمت شصت و هشتهندسه ی رایج کیهانبخشیدن دیگران یعنی آرامشوالزارتان داروی ضد فشار درمان ام اس(مولتیپل اسکلتوازن مهمتر از فعالیت زیزمان و مکان، ابعاد کیهان گشایش دروازه جدیدی از طرشناسایی تاریخچه ی تکاملیتشنج عدم توازن بین نورون امید درمان کرونا با همانمنابع انرژی از نفت و گاز ابعاد بالاترمزایای شکلات تلخ برای سلنوآوری ای شگفت انگیز داناستفاده از سلول های بنیاخواب سالم عامل سلامتیدرک و احساسهوش مصنوعی از عروسک های ببرخی نرمش ها برای زانوواکسن علیه سرطانتکامل چشمزونا به وسیله ویروس ابله پیوستگی همه ی اجزای جهانشاید درست نباشدتغییرات منطقه بویایی مغزانرژی بی پایان در درون هرمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان کاملی در اطراف ما پراخلاق پایه تکامل و فرهنگمطالعه ای بیان میکند اهدچیز جدید را بپذیراضطراب و ترسخدایی که ساخته ی ذهن بشر دردهای سال گذشته فراموش هوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی و اپروچ جدید بر بیمیک جهش ممکن است ذهن انسانتئوری تکامل امروز در درمزبان و شناخت حقیقت قسمت چآلودگی هوا چالش قرن جدیدصبر بسیار بایدصرع و درمان های آناولین مورد پیوند سر در انمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهشهای مفید و ذکاوتی که دارتوکين تراپی روشی جديد مغز و اخلاقچگونه جمعیت های بزرگ شکل به نقاش بنگردو بار در هفته ماهی مصرف بعد از کرونارفتار مانند بردهکل اقیانوس در یک ذرهتاثیر کپسول نوروهرب بر تسفرنامه سفر به بم و جنوب آینده ی علم و فیزیک در60 ثعقلانیت بدون تغییراین اندوه چیستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسممغز انسان برای شادمانی طارتروز یا خوردگی و التهاحفره در مغزچالش دیدگاه های سنتی در ببی عدالتی در توزیع واکسن دانش قدرت استتقلید از روی طبیعترویا و خبر از آیندهکوچک شدن مغز از نئاندرتاتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا گذشته، امروز وآینده فروتنی و غرورسندرم گیلن باره به دنبال عواملی که برای ظهور لغت ااگر میدانی مصیبت بزرگتر میهمانهای ناخوانده عامل مغز حریص برای خون، کلید تاز کجا آمده ام و به کجا میحمایت از طبیعتنخستین روبات های زنده ی جبیماری ضعف عضلات نزدیک بهیچ کاری نکردن به معنی چیداروهای ضد بیماری ام اس وتمدنی قدیمی در شمال خلیج روش مقابله مغز با محدودیکاهش حافظه هرچند فرایندیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند باقلب روباتیکسیاره ی ابلهانغم بی پایانابزار بقا از نخستین همانما به جهان های متفاوت خودنقش هورمون زنانه استروژناز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت 75چراروياها را به یاد نمی آباهوش ترین و با کیفیت تریهز ذره، یک دنیاستداروی ضد تشنج با قابليت تتو افق رویداد جهان هستیریسدیپلام تنها داروی تایکریستال زمان(قسمت دوم)تاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون تجربی، راهی برای رقدرت ذهنساختن آیندهابزار بقا از نخستین همانمجموعه های پر سلولی بدن منقش روزه داری در سالم و جاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت پنجاه و دهفت چیز که عملکرد مغز تو بحثی در مورد نقش کلسیم و ویتامین کا و استخواندر کمتر از چند ماه سوش جدتومورهای نخاعیراز تغییرگیلگمش باستانی کیستتروس جریان انرژیافزایش قدرت ادراکات و حسلزوم سازگاری قانون مجازاسردرد میگرنابزار بقای موجود زنده از مروری بر تشنج و درمان هاینمیتوان بر سیاه سیاه نوشاز تکامل تا مغز، از مغز تحس و ادراک قسمت شصت و دوهندسه بنیادینبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواکنش های ناخودآگاه و تقدرمان تومورهای مغزی با اتوسعه هوش مصنوعی قادر اسزمان و صبرپمبرولیزوماب در بیماری چشناسایی سلول های ایمنی اتشویق خواندن به کودکانامیدوار باش حتی اگر همه چمنابع انرژی از نفت و گاز اتفاق و تصادفمسمومیت دانش آموزان، قمانوار مغز مشاهده ی غیر مستاستفاده از سلول های بنیاخواب سالم عامل سلامتی و یدرک کنیم ما همه یکی هستیمهوش مصنوعی از عروسک بازی برخی نرمش های گردنواکسنی با تاثیر دوگانه اتکامل و ارتقای نگاه تا عمزیباترین چیز در پیر شدنپیام های ناشناخته بر مغز شب سیاه سحر شودتغییرات آب و هوایی که به انرژی تاریکمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان پیوستهاختلال خواب فرد را مستعد معماری، هندسه ی قابل مشاچیزی منتظر شناخته شدناطلاع رسانی اینترنتیخسته نباشی بابادردی که سالهاست درمان نشهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی ژنها در تشخیص بیمایک رژیم غذایی جدید، می توتئوری تکامل در پیشگیری و زبان و شناخت حقیقت قسمت اآلودگی هوا و ویروس کروناآلودگی هوا و پارکینسونضرورت زدودن افکاراولین هیبرید بین انسان و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهشهای مفید و ذکاوتی که دارتباط میکروب روده و پارمغز و اخلاقچگونه حافظه را قویتر کنیبه نادیدنی ایمان بیاوردو برابر شدن خطر مرگ و میبعد از کرونارفتار وابسته به شکلکلمات بلند نه صدای بلندتاثیر کپسول نوروهرب بر سسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا ممکن است موش کور بی معقیده ی بی عملاین ایده که ذرات سیاهچالمنبع هوشیاری در کجاست؟ قمغز انسان برای شادمانی طارزش حقیقی زبان قسمت اولحق انتخابچاالش ها در تعیین منبع هوبیمار 101 ساله، مبتلا به سهوش مصنوعی درمانگر کامپیدانش محدود به ابعاد چهارتقلید از طبیعترویا بخشی حقیقی از زندگی کوچکترین چیز یک معجزه استاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا پیدایش مغز از روی تصافرگشت و تکامل تصادفی محض سندرم پیریفورمیسعوارض ازدواج و بچه دار شداگر نیروی مغناطیس نباشد میوتونیک دیستروفیمغز در تنهایی آسیب میبیناز آغاز خلقت تا نگاه انساحوادث روزگار از جمله ویرنرمش های مفید برای درد زابیماریهای تحلیل عضلانی اهیچ کس مانند تو نگاه نمیکداروی فامپیریدین یا نورلتمرکز و مدیتیشنروش های صرفه جویی در ایجاکاهش دوپامین عامل بیماریتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قاقلب را نشکنسیاره ابلهانغیرقابل دیدن کردن مادهابزار بقا از نخستین همانما با کمک مغز خود مختاريمنقش ویتامین K در ترمیم اساز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت چهلچراروياها را به یاد نمی آباور و کیهان شناسیهزینه ای که برای اندیشیدداروی ضد تشنج توپیراماتتو انسانی و انسان، شایستریشه های مشترک حیاتکریستال زمان(قسمت سوم)تاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون ذهنی گربه ی شرودینقدرت عشقساختار فراکتال وجود و ذهابزار بقا از نخستین همانمحل درک احساسات روحانینقش رژیم غذایی بر رشد و ااز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت پنجاه و سهفت سین یادگاری از میراث بحثی در مورد حقیقت فضا و ویتامین کا در سبزیجاتدر آرزوهایت مداومت داشتهتومورهای ستون فقراتراست دستی و چپ دستیگیاه بی عقل به سوی نور میتری فلوپرازینافزایش مرگ و میر سندرم کولزوم سازگاری قانون مجازاسردرد میگرن در کودکانابزار بقای موجود زنده از مرکز هوشیاری، روح یا بدن چند نرمش مفید برای کمردراز تکامل تا مغز، از مغز تحس و ادراک قسمت شصت و ششهندسه در پایه ی همه ی واکبدون پیر فلکواکنش به حس جدیددرمان تشنجتوسعه برخی شغل ها با هوش زمان واقعیت است یا توهمپنج اکتشاف شگفت آور در موشواهدی از نوع جدیدی از حاتشخیص ژنتیکی آتروفی های امیدی به این سوی قبر نیستمنابع انرژی از نفت و گاز اتوبان اطلاعات و پلِ بینمسیر دشوار تکامل و ارتقانوار مغز در فراموشی هااستفاده از سلول های بنیاخواب عامل دسته بندی و حفطدرک احساسات و تفکرات دیگهوش مصنوعی از عروسک بازی برخی یونها و مولکول های مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتکامل و ریشه ی مشترک خلقتزیباترین چیز در افزایش سپیشینیان انسان از هفت میشبیه سازی میلیون ها جهان تغییرات تکاملی سر انسان انرژی تاریک که ما نمی تومنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان پیوستهاختلال در شناسایی حروف و معنی روزهچیزی خارج از مغزهای ما نیاطلاعات حسی ما از جهان، چخطا در محاسبات چیزی کاملدرس گرفتن از شکست هاهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی بیماری التهابی رودیکی از علل محدودیت مغز امتئوری جدید، ویران کردن گزبان و شناخت حقیقت قسمت دزبان و شناخت حقیقت قسمت سآلزایمرضررهای مصرف شکر و قند بر اولین تصویر در تاریخ از سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجوانان وطنارتباط ماده و انرژیمغز و سیر تکامل ان دلیلی نگاه محدود و تک جانبه، مشبه هلال بنگردو برابر شدن خطر مرگ و میبعد از کرونا دلخوشی بیهورفتار اجتماعی انسان، حاصکلوزاپین داروی ضد جنونتاثیر کپسول نوروهرب بر سسفری به آغاز کیهانعلم و ادراک فقط مشاهده ی اینکه به خاطرخودت زندگی منبع هوشیاری در کجاست؟(قمغز انسان رو به کوچک تر شارزش حقیقی زبان قسمت دومحقیقت قربانی نزاع بین بی ناتوانی از درمان برخی ویبیماری های مغز و اعصاب و هوش مصنوعی درخدمت خلق وحدانش بی نهایتتقویت استخوان در گرو تغذرویا تخیل یا واقعیتکووید نوزده و خطر بیماری تاثیر انتخاب از طرف محیط آیا آگاهی پس از مرگ از بیفراموش کارها باهوش تر هسسندرم پس از ضربه به سرعید نوروز مبارکاگر نعمت فراموشی نبود بسمیگرن و پروتئین مرتبط با مغز را از روی امواج بشناساز انفجار بزرگ تا انفجار حکمت الهی در پس همه چیزنرمش های مفید در سرگیجهبیماری، رساله ای برای سلهیچ کس حقیقت را درون مغز داروی لیراگلوتیدتمرکز بر هدفروش هایی برای جلوگیری از کاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاقیچی ژنتیکیسیاره ابلهانغرور و علمابزار بقا از نخستین همانما بخشی از این جهان مرتبطنقش ژنتیک در درمان اختلااز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت چهل و هفتنزاع بین جهل و علم رو به پباد و موجهزینه سنگین انسان در ازادارویی خلط آورتو با همه چیز در پیوندیرژیم های غذایی و نقش مهم کشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر رژیم گیاهخواری بر آزمون ذهنی گربه شرودینگرقطار پیشرفتساختار شبکه های مغزی ثابابزار بقا از نخستین همانمحل درک احساسات روحانی دنقش رژیم غذایی در رشد و ااز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت پنجاه و شهم نوع خواری در میان پیشیبحثی در مورد عملکرد لوب فویتامین بی 12 در درمان درددر آسمان هدیه های نادیدنتوهم فضای خالیرجزخوانی هایی که امروز بگیاه خواری و گوشت خوار کدتری فلوپرازینافزایش سرعت پیشرفت علوم لزوم عدم وابستگی به گوگل سردرد و علتهای آنابزار بقای موجود زنده از مرکز حافظه کجاستچند جهانیاز تکامل تا مغز، از مغز تحس و ادراک سی و هفتمهندسه زبانِ زمان استبرنامه و ساختار پیچیده مواکسن های شرکت فایزر آمردرمان جدید ALSتوصیه های سازمان بهداشت زمان پلانکپول و شادیشواهدی از دنیسوان(شبه نئتشخیص آلزایمر سالها قبل امیدی تازه در درمان سرطامنابع انرژی از نفت و گاز جهان قابل مشاهده بخش کوچاتوسوکسیمایدمسئول صیانت از عقیده کیسنوار مغز در تشخیص بیماری استفاده از سلول های بنیاخودآگاهی و هوشیاريدرک تصویر و زبان های مخلتهوش مصنوعی از عروسک بازی برخی اثرات مضر ویتامین دوبینار اساتید نورولوژی دتکامل ابزار هوش ، راه پر زیر فشار کووید چه باید کرپیشرفت های جدید علوم اعصشبیه سازی سیستم های کوانثبت و دستکار ی حافظهانرژی خلا ممکن استمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان پر از چیزهای اسرار آاختلال در شناسایی حروف و معادله ها فقط بخش خسته کنچیزی شبیه نور تو نیستاطلاعاتی عمومی در مورد مخطا در محاسبات چیزی کاملدست آسمانهوش مصنوعی از عروسک تا کمبررسی سیستم تعادلی بدن ایافته های نوین علوم پرده تا 20 سال آینده مغز شما به تا بحر یفعل ما یشازبان جانسوزآملودیپین داروی ضد فشار ضررهای شکر بر سلامت مغزاولین دارو برای آتاکسی فمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجواب دانشمند سوال کننده ارتباط متقابل با همه ی حیمغز کوانتومینگاه انسان محدود به ادرابه کدامین گناه کشته شدنددو سوی واقعیتبعد از کرونا دلخوشی بیهورقیبی قدرتمند در برابر مکلام و زبان، گنجینه ای بستاثیر کتامین در درمان پافلج نخاعی با الکترودهای سقوط درون جاذبه ای خاص، چعلم و روحاینکه خانواده ات سالم بامنبع خواب و رویامغز انسان رو به کوچکتر شدارزش حقیقی زبان قسمت سومحقیقت آنطور نیست که به نظناتوانی در شناسایی چهره بیماری وسواسهوش مصنوعی ساخته هوش طبیدانشمندان موفق به بازگردتقویت حافظه یا هوش مصنوعرویا حقی از طرف خداکودک هشت ساله لازم است آدتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا امکان بازسازی اندامهفراموشی همیشه هم بد نیستسندرم سردرد به دلیل افت فعامل کلیدی در کنترل کارآاگر نعمت فراموشی نبود بسمیگرن سردردی ژنتیکی که بمغز زنان جوانتر از مغز مراز بحث های کنونی در ویروسحافظه میتواند بزرگترین دنرمشهای مهم برای تقویت عبیندیشهیچ اندر هیچداروی تشنجی دربارداریتمساح حد واسط میان مغز کوروش هایی ساده برای کاهش اکایروپاکتیک چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصسیر آفرینش از روح تا مغز مقالاتابزار بقا از نخستین همانما تحت کنترل ژنها هستیم ینقش گرمایش آب و هوا در هماز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت چهل و هشتنزاع بین علم و نادانی رو باد غرور و سر پر از نخوت وهزاران سال چشم های بینا وداستانها و مفاهیمی اشتباتو با باورهایت کنترل میشرژیم های غذایی و نقش مهم کشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآزادی عقیده، آرمانی که تلمس کوانتومیسازگاری با محیط بین اجزاابزار بقا از نخستین همانمحدودیت چقدر موثر استنقش زنجبیل در جلوگیری از از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت بیست و چههمه چیز در زمان مناسببحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی هفدهدر آستانه ی موج پنجم کوویتوهم فضای خالی یا توهم فضرحم مصنوعیگیرنده باید سازگار با پیترک امروزافسردگی و اضطراب در بیمامقاومت به عوارض فشار خون سردرد تنشنابزار بقای موجود زنده از مرکز حافظه کجاستچند جهانیاز تکامل تا مغز، از مغز تحس و ادراک- قسمت پنجاه و هنر حفظ گرهبرنامه ی مسلط ژنها در اختواکسن کووید 19 چیزهایی که توصیه های غیر دارویی در سزمان به چه دلیل ایجاد میشپوست ساعتی مستقل از مغز دشیشه ی بازالتی و سیلیکونتصویر زیبا از سلولامگا سه عامل مهم سلامتمنابع انرژی از نفت و گاز جهان موازی و حجاب هااثر مضر مصرف طولانی مدت رمسئولیت جدیدنوار مغزی روشی مهم در تشخاستیفن هاوکینگ در مورد هخودآگاهی و هوشیاريدرک حقیقت نردبان و مسیری هوش مصنوعی از عروسک بازی برخی اختلالات عصبی مثانهوجود قبل از ناظر هوشمندتکامل جریان همیشگی خلقتزیرفون داروی ضد ام اسپیشرفت در عقل است یا ظواهشبکه های مصنوعی مغز به درثبت امواج الکتریکی در عصانسان قدیم در شبه جزیره عمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان پر از چیزهای جادویی اختلالات مخچهمعجزه های هر روزهنکاتی در مورد تشنجاطلاعاتی عمومی در مورد مخطای ادراک کارمادستورالعمل مرکز کنترل بیهوش مصنوعی از عروسک تا کمبررسی علل کمر درد در میانیاد گرفتن مداومتابوهای ذهنیزبان ریشه هایی شناختی اسآموزش نوین زبانطلوع و حقیقتاولین دروغمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجوسازی مدرنارتباط چاقی و کاهش قدرت بنگاه از بیرون مجموعهبه امید روزهای بهتردولت یا گروهکتفکر قبل از کاررموزی از نخستین تمدن بشرکلرال هیدرات برای خوابانتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما کالا هستیمفلج بل، فلجی ترسناک که آنسلول های بنیادیعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاینترنت بدون فیلتر ماهوامنتظر نمان چیزی نور را بهمغز ایندگان چگونه استارزش خود را چگونه میشناسحقیقت افرادنادیدنی ها واقعی هستندبیماری کروتز فیلد جاکوبهوش احساسیدانشمندان نورون مصنوعی ستقویت سیستم ایمنیرویاها از مغز است یا ناخوکودک ایرانی که هوش او از تاثیر ترکیبات استاتین (سآیا انسان با مغز بزرگش اخفرایند پیچیده ی خونرسانیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاعادت همیشه خوب نیستاگر با مطالعه فیزیک کوانمیگرن شدید قابل درمان اسمغزهای کوچک بی احساساز تلسکوپ گالیله تا تلسکحافظه و اطلاعات در کجاست چرا ماشین باید نتایج را پبیهوش کردن در جراحی و بیمهیچگاه از فشار و شکست نترداروی جدید ALSتنفس هوازی و میتوکندریروش جدید تولید برقکار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی قانون مندی نقشه ژنتیکی مسیستم تعادلی بدنتاثیر ویتامین دی بر بیماابزار بقا از نخستین همانمانند آب باشنقش پیش زمینه ها و اراده از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت چهل و دومنزاع بین علم و جهل رو به پبار بزرگ ایستادن بر دو پاهستي مادي ای که ما کوچکتردخالت در ساختار ژنهاتو باید نیکان را به دست برژیم ضد التهابیکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاریک ترین بخش شبآسيب میکروواسکولاریا آسلوب فرونتال یا پیشانی مغستم با شعار قانون بدترین ابزار بقا از نخستین همانمحدودیت های حافظه و حافظنقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت بیست و یکهمه چیز در زمان کنونی استبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزردر درمان بیماری مولتیپل توهم لیلیپوتی(ریزبینی)رحم مصنوعیگالکانزوماب، دارویی جدیترکیب آمار و ژنتیکاقلیت خلاقمقابله ی منطقی با اعتراضسردرد سکه ایابزار بقای موجود زنده از مرکز خنده در کجای مغز استچند روش ساده برای موفقیتاز تکامل تا مغز، از مغز تحس و ادراک- قسمت بیست و پهنر رها شدن از وابستگیبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱واکسن کرونا و گشودن پنجرتوصیه هایی در مصرف ماهیزمان شگفت انگیزپوشاندن خود از نورشکل های متفاوت پروتئین هتصویر زیبای اصفهانامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمنابع انرژی از نفت و گاز جهان ما میتواند به اندازاثرات فشار روحی شدیدمسئولیت در برابر محیط زینوار عصب و عضلهاستیفن هاوکینگ در تفسیر خودروهای هیدروژنیدرک دیگرانهوش مصنوعی از عروسک بازی برخی اصول سلامت کمروراپامیل در بارداریتکامل داروینی هنوز در حازیرک ترین مردمپیشرفت ذهن در خلاقیت استشبکیه های مصنوعیجلوتر را دیدنانسان میوه ی تکاملمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان دارای برنامهاختلالات حرکتی در انسانمعجزه ی علمچگونه مولکول های دی ان ایاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نخطای حسدغدغه نتیجه ی نادانی استهوش مصنوعی از عروسک تا کمبزرگ فکر کنیاد بگیر فراموش کنیهوش مصنوعی از عروسک تا کمبزرگ شدن مغز محدود به دوریادگیری مهارت های جدید دتاثیر فکر بر سلامتزبان شناسی مدرن در سطح سلآمارهای ارائه شده در سطح طلای سیاهاولین سلول مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجامعه ی آسمانینگاه از دور و نگاه از نزدبه بالا بر ستارگان نگاه کدوچرخه سواری ورزشی سبک و تفکر خلا ق در برابر توهم رمز و رازهای ارتباط غیر ککمردردتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما تنها موجودات زنده فلج خوابسلول های بنیادی منابع و اعلم به ما کمک میکند تا موایندرالمنحنی که ارتباط بین معرفمغز ابزار بقای برتر مادیاز فرد ایستا و متعصب بگذرحقیقت اشیانادانی در قرن بیست و یکم،بیماری گیلن باره و بیمارهوش احساسیدانشمندان یک فرضیه رادیکتلقین اطلاعات و حافظهرویاهای پر رمز و حیرتی درکودکان میتوانند ناقل بی تاثیر حرکات چشم بر امواج آیا احتمال دارد رویا از آفرایند تکامل و دشواری هاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاعادت کن خوب حرف بزنیاگر تلاش انسان امروز برامیدان مغناطيسي زمین بشر مغزتان را در جوانی سیم کشاز تلسکوپ گالیله تا تلسکحافظه و اطلاعات در کجاست چرا مغز انسان سه هزار سالبیهوشی در بیماران دچار اهیپرپاراتیروئیدیسمداروی جدید s3 در درمان ام تنفس هوازی و میتوکندریروش صحبت کردن در حال تکامکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکقانون گذاری و تکاملسیستم دفاعی بدن علیه مغز صفحه اصلیابزار بقا از نخستین همانماه رجبنقش آتش در رسیدن انسان بهاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت چهل و سومنسبت ها در کیهانبار سنین ابزار هوشمندی اهستی ما پس از شروعی چگال در مانهای کمر دردتو تغییر و تحولیرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاریکی من و تو و گرد و غباآسیب ها ناشی از آلودگی هولوتیراستامستم، بی پاسخ نیستابزار بقا از نخستین همانمخچه فراتر از حفظ تعادلنقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت بیست و دوهمه چیز، ثبت می شودبحثی درباره هوش و تفاوتهویروس مصنوعیدر سال حدود 7 میلیون نفر توهم چیسترسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرگام کوچک ولی تاثیرگذارترکیب حیوان و انسانالکترومغناطیس شنوایی و همقابله با کرونا با علم اسسردرد عروقی میگرنابزار بقای موجود زنده از مرگ چیستچندین ماده غذایی که مانناز تکامل تا مغز، از مغز تحس و ادراک- قسمت شصت و چهدرمان جدید میگرن با انتی هنر، پر کردن است نه فحش دبرین نت به جای اینترنتواکسن کرونا از حقیقت تاتتوضیحی ساده در مورد هوش مزنجیرها را ما باید پاره کپیموزایدشکل پنجم مادهتصویربرداری فضاپیمای آمانفجار و توقف تکاملی نشامنابع انرژی از نفت و گاز جهان مادی، تجلی فضا در ذهاثرات مفید قهوهمستند جهان متصلنوبت کودکاناستخوان های کشف شده، ممکخورشید مصنوعیدرک درست از خود و هوشیاریهوش مصنوعی از عروسک بازی برخی بیماری ها که در آن بورزش هوازی مرتب خیلی به قتکامل داروینی هنوز در حازیست شناسی کل در جزء فراکپیشرفتی مستقل از ابزار هشباهت مغز و کیهانجمجمه انسان های اولیهانسان ها می توانند میدان منبع هوشیاری کجاست قسمت جهان در حال نوسان و چرخشاختلالات صحبت کردن در انمعجزه ی علم در کنترل کرونچگونه میتوان با قانون جناعتماد به خودخطر آلودگی هواذهن ما از در هم شکستن منبذهن چند جانبه نیازمند نگهوش مصنوعی از عروسک تا کمبزرگ شدن تقریبا ناگهانی یادآوری خواب و رویاتاثیر مشاهده بر واقعیت بزبان شناسی نوین نیازمند آن چیزی که ما جریان زمان طوفان فقر و گرسنگی و بی ساوکرلیزوماب داروی جدید شمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجاودانگی مصنوعینگاه از درون مجموعه با نگبه بالاتر از ماده بیندیشدورترین نقطه ی قابل مشاهتفاوت مغز انسان و میمون هرمز پیشرفت تواضع است نه طکمردرد ناشی از تنگی کاناتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا مغز تا بزرگسالی توسعفلج خواب چیستسلول های بدن تو پیر نیستنعلم بدون توقفایا کوچک شدن مغزانسان المنشأ اطلاعات و آموخته ها مغز ابزار برتر بقااز مخالفت بشنوحقیقت تنها چیزی است که شانازوکلسینبیماری آلزایمر، استیل کوهوش در طبیعتدانشمندان ژنی از مغز انستلاش ها برای کشف منابع جدرویای شفافکودکان خود را مشابه خود تتاثیر دوپامین و سروتونینآیا احتمال دارد رویا از آفرایند حذف برخی اجزای مغسوپاپ ها یا ترانزیستورهاعادت کردن به نعمتاگر خواهان پیروزی هستیمیدان های مغناطیسی قابل مغزتان را در جوانی سیمکشاز تکنیکی تا مغز از مغز تحافظه و اطلاعات در کجاستچرا مغزهای ما ارتقا یافت بیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالداروی جدید میاستنی گراویتنفس بدون اکسیژنروشهای نو در درمان دیسک بکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت چهارمقانون جنگلسکوت و نیستیسوالات پزشکیابزار بقا از نخستین همانماپروتیلیننقش انتخاب از طرف محیط، ناز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت نهمنسبت طلایی، نشانه ای به سبارداری بدون رحمو هر کس تقوای خدا پیشه کندر محل کار ارزش خودت را بتو جهانی هستی که خودش را رژیم غذایی ضد التهابیکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتاریکی و نورآشنا پنداریلوزالمعده(پانکراس)مصنوعستون فقرات انسان دو پا جلابزار بقا از نخستین همانمخچه ، فراتر از حفظ تعادلنقش سجده بر عملکرد مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت بیست و سوهمه ی سردردها بی خطر نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهویرایش DNA جنین انسان، بردرمان های اسرار آمیز در آتوهم وجودرساناها و ابر رساناها و عگامی در درمان بیماریهای ترازودونالکتروتاکسی(گرایش و حرکملاحظه های اخلاقی دربارهابزار بقای موجود زنده از مرگ و میر پنهاننه به اعداماز روده تا مغزحساسیت روانی متفاوتدرمان جدید کنترل مولتیپلهوموارکتوس ها ممکن است دبرای یک زندگی معمولیواکسن کرونا ساخته شده توتیوتیکسن داروی ضد جنونزندگی هوشمند در خارج از زپیموزایدشکست حتمیتصور از زمان و مکانانقراض را انتخاب نکنیدمنابع انرژی از نفت و گاز جهان مرئی و نامرئیاثرات مفید روزه داریمشکل از کجاستنور دروناستروژن مانند سپر زنان دخوش قلبی و مهربانیدرک عمیق در حیواناتهوش مصنوعی از عروسک بازی برخی بیماری های خاص که بدورزش هوازی ، بهترین تمریتکامل داروینی هنوز در حازیست، مرز افق رویداد هستپاسخ گیاهان در زمان خوردشباهت مغز با کیهان مادیجنبه های موجی واقعیتانسان یک کتابخانه استمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان در حال ایجاد و ارتقااختلالات عضلانی ژنتیکمعجزه در هر لحظه زندگیچگونه مغز پیش انسان یا هماعتماد به خودخطرات هوش مصنوعیذهن هوشیار در پس ماده ی مهوش مصنوعی از عروسک تا کمبزرگترین خطایی که مردم مژن همه چیز نیستتاثیر نگاه ناظر هوشیار بزبان، نشان دهنده ی سخنگو آنچه ناشناخته است باید شطوفان زیباییايندگان چگونه خواهند دیدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتباط هوش ساختار مغز و ژجایی خالی نیستنگاه حقیقی نگاه به درون ابه خودت مغرور نشوديدن با چشم بسته در خواب تفاوت ها و تمایزها کلید برمز بقای جهش ژنتیکیکمردرد و علل آنتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا همه جنایت ها نتیجه بیفلج دوطرفه عصب 6 چشمسلول عصبی شاهکار انطباق علم در حال توسعهایا این جمله درست است کسیمنشاء کوانتومی هوشیاری امغز از بسیاری حقایق می گراز نخستین همانند سازها تحقیقت خواب و رویانباید صبر کرد آتش را بعد بیماری الزایمرهوش عاطفی بیشتر در زناندانشمندان پاسخ کوانتومی تلاش هایی در بیماران قطع روان سالمکودکان را برای راه آماده تاثیر دپاکین بر بیماری مآیا برای تولید مثل همیشه فراتر از دیوارهای باورسوخت هیدروژنی پاکعادت دادن مغز بر تفکراپی ژنتیکمیدان بنیادین اطلاعاتمغط یک گیرنده استاز تکینگی تا مغز و از مغز حباب های کیهانی تو در توچرا ویروس کرونای دلتا وابیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالداروی جدید برای میاستنی تنها مانع در زندگی موارد روشهای شناسایی قدرت شنواکتاب گران و پرهزینه شد ولتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت هفتمقانون جنگلسکوت، پر از صداپیامهای کاربرانابزار بقا از نخستین همانماجرای جهل مقدسنقش اتصالات بین سلولهای از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت چهارمنشانه های گذشته در کیهان بازگشت از آثار به سوی خداوفور و فراوانیدر چه مرحله ای از خواب ، رتو دی ان ای خاص ميتوکندريرژیم غذایی ضد دردکشتن عقیده ممکن نیستتاریکی خواهد ترسیدآشنا پنداریلیروپریم داروی ترکیبی ضدسخن و سکوتابزار بقا از نخستین همانمخچه ابزاري که وظیفه آن فنقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز- از مغز حس و ادراک قسمت بیستمهمیشه چشمی مراقب و نگهبابحثی درباره هوش و تفاوتهواقعیت فیزیکی، تابعی از درمان های بیماری آلزایمرتوهم وجودرشته نوروایمونولوژی و نقگامی در درمان بیماریهای تراشه ی بیولوژِیکالکترودهای کاشتنیملاحظات بیهوشی قبل از جرابزارهای پیشرفته ارتباط مرگ و میر بسیار بالای ناشنه جنگ و نه خونریزیاز سایه بگذرخفاش با شیوع همه گیری جدیدرمان جدید سرطانهورمون شیرساز یا پرولاکتبرای پیش بینی آینده مغز دواکسن ایرانی کرونا تولیدتیک و اختلال حرکتیزندگی بی دودپیچیدگی های مغزمگسشگفت نیست من عاشق تو باشمتصادف یا قوانین ناشناختهانواع سکته های مغزیمنابع انرژی از نفت و گاز جهان مشارکتیاثرات مضر ماری جوانامشکلات نخاعینورون هاي مصنوعی می تواناسرار آفرینش در موجخوشبختی دور از رنج های مدرگیری قلب در بیماری ویرهوش مصنوعی از عروسک بازی برخی توجهات در ببمار پارورزش و میگرنتکامل داروینی هنوز در حازاوسکا درمان گوشرپختگی پس از چهل سالگي به شباهت کیهان و مغزجنسیت و تفاوت های بیناییانسان باشمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان ریز و درشتاختراع جدید اینترنت کوانمعرفت و شناختچگونه هموساپينس بر زمین اعداد بینهایت در دنیای مدفاع در برابر تغییر ساختدقیق ترین تصاویر از مغز اذهن تو همیشه به چیزی اعتقهوش مصنوعی از عروسک تا کمژن همه چیز نیستتاثیر نگاه و مشاهده ناظر زبان، وسیله شناسایی محیطآنچه واقعیت تصور میکنیم طولانی ترین شبايا اراده آزاد توهم است یمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتباط پیوسته ی جهانجاذبهنگاه دوبارهبه دنبال رستگاری باشدی متیل فومارات(زادیوا)(تفاوت ها را به رسمیت بشنارمز جهانکمردرد با پوشیدن کفش مناتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی می تواند نفناوری هوش مصنوعی نحوه خسلولهای ایمنی القا کنندهعلم راهی برای اندیشیدن اایا ابزار هوشمندی یا مغز مهندسی ژنتیک در حال تلاش مغز به تنهایی برای فرهنگ از نخستین همانند سازها تحقیقت در علم، هرگز نهایی نبرو و انرژی مداومبیماری ای شبیه آلزایمر و هوش عاطفی در زنان بیشتر ادانشمندان اولین سلول مصنتلاشی برای درمان قطع نخاروبات های ریز در درمان بیکوری گذرای ناشی از موبایتاثیر داروهای ضد التهاب آیا بزرگ شدن مغز فقط در دفرد حساس از نظر عاطفی و بسودمندی موجودات ابزی بر عارضه جدید ویروس کرونا سابتدا سخت ترین استمیدازولام در درمان تشنج نقش قهوه در سلامتیاز تکینگی تا مغز از مغز تحد و مرزها توهم ذهن ماستچرا پس از بیدار شدن از خوبیان ژن های اسکیزوفرنی دهدف یکسان و مسیرهای مختلداروی جدید برای ای ال استنها در برابر جهانروشی برای بهبود هوش عاطفکتاب زیست شناسی باورتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت اولقانونمندی و محدودیت عالمسکته مغزیسایتهای دیگرابزار بقا از نخستین همانماجرای عجیب گالیلهنقش تیروئید در تکامل مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت نوزدهمنشانه های پروردگار در جهبازگشت به ریشه های تکاملوقت نهيب هاي غير علمي گذشدر ناامیدی بسی امید استتو در میانه ی جهان نیستی راه فراری نیستگل زندگیتاریخ همه چیز را ثبت کردهآغاز فصل سرما و دوباره تکلیس دگرامفتامین یا ویاسسخن پاک و ثابتابزار بقای موجود زنده از مدل همه جانبه نگر ژنرالینقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز- از مغز حس و ادراک قسمت دهمهمیشه اطمینان تو بر خدا ببحثی درباره احساسات متفاواقعیت چند سویهدرمان های جدید میگرنتوهم بی خداییرشد مغز فرایندی پیچیده اگاهی لازم است برای فهم و سرعت فکر کردن چگونه استتربیت کودکان وظیفه ای مهالگو و عادت را بشکن و در اممانتین یا آلزیکسا یا ابابزارهای بقا از نخستین همرگ انتقال است یا نابود شچه زیاد است بر من که در ایاز علم جز اندکی به شما داخلا، حقیقی نیستدرمان سرطان با امواج صوتهوش فوق العاده، هر فرد اسبرای اولین بار دانشمندانواکسن اسپایکوژنتیروفیبان موثر در سکته ی زندگی در جمع مواردی را برپیچیدگی های مغزی در درک زشگفت انگیز بودن کیهانتظاهر خوابیده ی مادهانگشت ماشه ایمنابع انرژی از نفت و گاز جهان هوشمنداجزای پر سلولی بدن انسان مشکلات بین دو همسر و برخینورون های ردیاب حافظهاسرار بازسازی اندام هاخانه ی تاریکدرگیری مغز در بیماری کویهوش مصنوعی از عروسک بازی برخی توصیه ها برای واکسیورزش بهترین درمان بیش فعتکامل زبانزبان مشترک ژنتیکی موجوداپروژه ی ژنوم انسانیشباهت زیاد بین سلول هاي عجنسیت و تفاوت های بیناییانسان جدید از چه زمانی پامنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان شگفت انگیزادامه بحث تکامل چشممغز فکر میکند مرگ برای دیچگونه هوشیاری خود را توسبقای حقیقی در دور ماندن ا