دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

امروز دانش ژنتیک هیچ ابهامی در فرايند تدریجی تکامل مغز باقی نگذاشته است

شاید تکامل مغز بزرگ امروز انسان، از مغز کوچکتر، برای بسیاری مبهم و کور باشد، به خصوص پس از آنکه سالها در گوش گروهی از مردم خوانده شد که انسان از همان اول مانند مجسمه ای گلین، در حدود بیست و اندی سال(یا هر سنی که بخواهید)، خلق شد!

ولی امروز دانش ژنتیک، هیچ ابهامی در فرايند تدریجی تکامل مغز باقی نگذاشته است.

شاید کسی چشم بر سلول تخم در حال تکامل ببندد؛ همان سلول تخمي- که ذره ذره رشد می کند و اندک اندک اندام دار و صاحب مغز مي شود و ذره ذره، این مغز بزرگتر می شود تا در چهل سالگی به توازنی تقريبي بین ازدیاد سلول مغزی و مرگ آن یا بين پیش رفت و پس گرد، یا بین فشار و تخلیه یا بین غرور و تواضع یا بین سرکشی و فروتنی یا بین هجوم وحشیانه و آرام گرفتن دست یابد و پس از چهل سالگی، کوچکتر و کوچکتر شود تا پس از سال ها از نردباني که بالا رفته است، پایین بیاید و ریز و ریزتر شود. شاید کسی خود را به نادانی بزند و اين جریان خلقت را نبیند ولی امروز علم ژنتیک، تلسکوپي را ساخته است که گالیله های این زمان، در برابر غفلت مردمانر به طور کامل این سیر تحولی و تکاملی را در ذرات ژن و راههای کشف وراثت می بینند!

آنچه ما را به اینجا رسانده است، جهش ها و تمایز ها در ساختار ژنتیکی است و این جهشها و تمایزات است که سیر خلقت را آنگونه که می بینیم سامان داده است.

جهش های ژنتیکی کور و تصادفی نیست.

این را امروز دانشمندان علوم پی از سالها تجربه و آزمون مطرح می کنند!

تفاوت های ژنوم به وسیله RNA-network و ويروس ها

در طول بیش از یک قرن پذیرفته شده بود که اطلاعات ژنتیکی اکثرا به وسیله حوادث تصادفي، ایجاد مي شود و بر اساس خطا در برنامه هاست.

اکنون شناخته شده است که خطاها نمي تواند پیچیدگی و تغییرات جديد ژنتیکی را تفسير کند. مدارک تجربي، نقش اساسی تغییر دهنده های غیر تصادفی محتوای ژنتیکی مانند ويروس ها و شبکه RNA را در ایجاد تغییرات جدید، کنترل پیچیده، حامل های وراثت، هویت ژنتیکی، ایمنی، سکانس هاي جدید، تکامل اورگانيسم های پیچیده و انتقال تکاملی را طرح ميکند. ديدگاه جدید بر تکامل تغييرات ژنتیکی- که بر اساس تجربه است- قدرت توضیح بیشتری نسبت به واقعیت تکثیر بر اساس خطا، در آینده خواهد داشت.این سمپوزيوم حدود شصت متخصص در رشته های مختلف را جمع می کند تا این حقایق ژنتیکی و فاکتورهای تولید کننده کد و تغییر دهنده ژنوم را توضیح دهند و دانش جاری کنترل تنظیمي در همه سطوح و زیر سطوح نسخه برداری، ترجمه، ترمیم، ایمنی ، علائم اپي ژنيک و وراثت را هم بیان نماید.

https://www.nature.com/…/57615-EVOLUTION_Genetic_Novelty_Ge…

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
مغز چگونه صداها را فیلتر سفرنامه سفر به بم و جنوب کی غایب شدی تا نیازمند دلهدف از تکامل مغزاثر مضر مصرف طولانی مدت ربسیاری از بیماری های جدیخلاصه ای از مطالب همایش ممغز بزرگ چالش است یا منفعساخت شبکه عصبی مصنوعی با گوشت خواری یا گیاه خواریواکسن دیگر کرونا ساخته شادغام دو حیطه علوم مغز و تنفس هوازی و میتوکندریدلایلی که نشان میدهد ما بنقش اتصالات بین سلولهای شاهکار قرنپیموزایدیادگیری مهارت های جدید داز نشانه ها و آثار درک شدتکامل ساختار رگهای مغزی داروی جدید ضد میگرننقطه بی بازگشتعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سفرایند تکامل و دشواری هادرک فرد دیگر و رفتارهای اچگونه انتظارات بر ادراک سوالات پزشکیآیا دست مصنوعی به زودی قااستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر احتمالی عصاره تغلیممانتین یا آلزیکسا یا ابرویا تخیل یا واقعیتچرا مغزهای ما ارتقا یافت امروز دانش ژنتیک هیچ ابهبیماری بیش فعالیتاثیر درجه حرارت بر عملکما انسانها چه اندازه نزدريتوکسيمب در درمان ام اسهمیشه اطمینان تو بر خدا بايا اراده آزاد توهم است یبحث درباره پیدایش و منشاتشنج چیستمرکز حافظه کجاستزیرفون داروی ضد ام اسهوش مصنوعی در خدمت خلق وحابزار بقای موجود زنده از برای پیش بینی آینده مغز دجاذبه و نقش آن در شکلگیریمغز ناتوان از توجیه پیداسفری به آغاز کیهانکیست کلوئید بطن سومهدف از خلقت رسیدن به ابزااثرات فشار روحی شدیدبعد از کروناخونریزی مغز در سندرم کوومغز بزرگ چالشهای پیش روساختار شبکه های مغزی ثابگیلگمش باستانی کیستواکسن دیگری ضد کرونا از دارتقا و تکامل سنت آفرینش تو دی ان ای خاص ميتوکندريدندان ها را مسواک بزنید تنقش حفاظتی مولکول جدید دشبیه سازی میلیون ها جهان پیچیدگی های مغزی در درک زیادآوری خواب و رویااز نظر علم اعصاب یا نرووستکامل شناخت انسان با کشفداروی ضد تشنج با قابليت تچند جهانیعوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وفرایند حذف برخی اجزای مغدرک و احساسچگونه باغبانی باعث کاهش پیامهای کاربرانآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر ترکیبات استاتین (سمنابع انرژي پاک سرچشمه حرویاها از مغز است یا ناخوچرا پس از بیدار شدن از خوانفجار و توقف تکاملی نشابیماری تی تی پیتاثیر درجه حرارت بر عملکما با کمک مغز خود مختاريمریواستیگمینهمیشه عسل با موم بخوریمای آنکه نامش درمان و یادشبحثی در مورد نقش ویتامينتشنج و حرکات شبه تشنجی قامرکز خنده در کجای مغز استزبان مشترک ژنتیکی موجوداهوش مصنوعی در خدمت خلق وحابزار بقای موجود زنده از برخی نکات از گاید لاین پرحقیقت قربانی نزاع بین بی حقیقت خواب و رویامغز و سیر تکامل ان دلیلی سلولهای بنیادی مصنوعی درکاهش التهاب ناشی از بیماهزینه ای که برای اندیشیداثرات مفید قهوهتفاوت مغز انسان و میمون هخواندن ، یکی از شستشو دهنمغز بزرگ و فعال یا مغز کوسازگاری با محیط بین اجزاگیاه خواری و گوشت خوار کدواکسن سرطانارتوکين تراپی روشی جديد تولید سلولهای جنسی از سلدو ویژگی انتزاع و قدرت تجنقش حیاتی تلومر دی ان آ دشبیه سازی سیستم های کوانپیوند مغز و سر و چالشهای ژن هوش و ساختارهای حیاتی از نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل امروز در درمداروی ضد تشنج با قابليت تچندین ماده غذایی که ماننعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وفرد حساس از نظر عاطفی و بدرک احساسات و تفکرات دیگچگونه تکامل مغزهای کنونیسایتهای دیگرآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر دپاکین بر بیماری ممنبع خواب و رویارویاهای پر رمز و حیرتی درچرا بیماری های تخریبی مغانواع سکته های مغزیبیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر درجه حرارت بر عملکما تحت کنترل ژنها هستیم یریسدیپلام تنها داروی تایهوموارکتوس ها ممکن است دایندرالبحثی جالب درباره محدودیتتشنج عدم توازن بین نورون مرگ انتقال است یا نابود شزبان چهار حرفی حیات زمینهوش مصنوعی درمانگر کامپیابزار بقای موجود زنده از برخی اثرات مضر ویتامین دحقیقت راستین انسان علم بمغز آیندگان چگونه است ؟سلسله مباحث هوش مصنوعیکاهش دوپامین عامل بیماریهزینه سنگین انسان در ازااثرات مضر ماری جواناتفاوت های بین زن و مرد فقخواب سالم عامل سلامتیمغز حریص برای خون، کلید تسخن پاک و ثابتگالکانزوماب، دارویی جدیواکسنی با تاثیر دوگانه اارتباط میکروب روده و پارتومورها و التهاب مغزی عادو برابر شدن خطر مرگ و مینقش خرچنگ های نعل اسبی درشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر آیا ممکن استژن یا نقشه توسعه مغز و نقاز نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل در پیشگیری و داستانها و مفاهیمی اشتباچه زیاد است بر من که در ایعواملی که برای ظهور لغت اآیا واکنش های یاد گرفته واز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وقیچی ژنتیکیدرک تصویر و زبان های مخلتچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا راهی برای رفع کم آبی استخوان های کشف شده، ممکتاثیر داروهای ضد التهاب منحنی که ارتباط بین معرفرویای شفافچرا حیوانات سخن نمی گوینانگشت نگاری مغز نشان میدبیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر درجه حرارت بر عملکماه رجبرژیم های غذایی و نقش مهم هوش مصنوعی می تواند بر احایا کوچک شدن مغزانسان البحثی در مورد نقش کلسیم و تغییر الگوی رشد مغزی با زمراحل ارتقای پله پله کیهزبان و کلمه حتی برای کسانهوش مصنوعی درخدمت خلق وحابزار بقای موجود زنده از برخی اختلالات عصبی مثانهحمله ویروس کرونا به مغزمغز انسان ایا طبیعتا تماسم زنبور ، کلیدی برای وارکایروپاکتیک چیستهزاران سال چشم های بینا واجزای پر سلولی بدن انسان تفاوتهای جنسیتی راهی براخواب سالم عامل سلامتی و یمغز زنان جوانتر از مغز مرسریعترین کامپیوتر موجودگامی در درمان بیماریهای واسطه ها د رمسیر ایجاد مغارتباط چاقی و کاهش قدرت بتوانایی مغز و دیگر اجزای ديدن با چشم بسته در خواب نقش داروهاي مختلف معروف شباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر، یکی از راه حلهاژنها نقشه ایجاد ابزار هواز آغاز خلقت تا نگاه انساتا 20 سال آینده مغز شما به در مانهای کمر دردچهار میلیارد سال تکامل بعوارض ازدواج و بچه دار شدآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وقانون مندی نقشه ژنتیکی مدرک عمیق در حیواناتچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیاما مقهور قوانین فیزیکاستروژن مانند سپر زنان دتاثیر داروی ضد تشنج سدیم منشأ اطلاعات و آموخته ها روبات های ریز در درمان بیچرا حجم مغز گونه انسان دراندوهگین نباش اگر درب یا بیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر رو ح و روان بر جسمماپروتیلینرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وهوش مصنوعی و کشف زبان هایایا این جمله درست است کسیبحثی در مورد عملکرد لوب فتغییر زودتر اتصالات مغزیمزایای شکلات تلخ برای سلزبان و بیان نتیجه ساختماکمردرد و علل آنهوش مصنوعی ساخته هوش طبیابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری ها که در آن بحوادث روزگار از جمله ویرمغز انسان برای ایجاد تمدسودمندی موجودات ابزی بر کاربرد روباتهای ريزنانوهستي مادي ای که ما کوچکتراجزایی ناشناخته در شکل گتقلید مرحله ای نسبتا پیشخواب عامل دسته بندی و حفطمغزهای کوچک بی احساسسرگیجه از شایعترین اختلاگامی در درمان بیماریهای وبینار اساتید نورولوژی دارتباط هوش ساختار مغز و ژتوازن مهمتر از فعالیت زیدی متیل فومارات(زادیوا)(نقش روزه داری در سالم و جشش مرحله تکامل چشمپیشینیان انسان از هفت میژنها ، مغز و ارادهاز انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر مشاهده بر واقعیت بدر محل کار ارزش خودت را بچهار ساعت پس از کشتار خوکعید نوروز مبارکآیا امکان بازسازی اندامهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وقانون جنگلدرگیری قلب در بیماری ویرچگونه حافظه را قویتر کنیآزمون ذهنی گربه شرودینگراصول سلامت کمرتاثیر درجه حرارت بر عملکمهندسی ژنتیک در حال تلاش روح رهاییچرا خشونت و تعصبانسان قدیم در شبه جزیره عبیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر مبانی ذهنی سیاه و سفیدراه های جدید برای قضاوت رهوش مصنوعی گوگل به کمک تشایا ابزار هوشمندی یا مغز تغییر عمودی سر انسان از پمسیر دشوار تکامل و ارتقازبان و بیان، در سایه پیشرکمردرد با پوشیدن کفش مناهوش احساسیابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری های خاص که بدبرخی توجهات در ببمار پارحافظه و اطلاعات در کجاست مغز انسان برای شادمانی طسیاهچاله و تکینگی ابتدایکاربرد روباتهای ريز، در هستی ما پس از شروعی چگال احساس گذر سریعتر زمانتلقین اطلاعات و حافظهخودآگاهی و هوشیاريمغزتان را در جوانی سیمکشسردرد میگرن در کودکانگاهی لازم است برای فهم و وراپامیل در بارداریارتباط انسانی، محدود به توسعه هوش مصنوعی قادر اسدژا وو یا اشنا پندارینقش رژیم غذایی بر رشد و اششمین کنگره بین المللی سپیشرفتی مستقل از ابزار هژنهای مشترک بین انسان و واز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدر چه مرحله ای از خواب ، رنوار مغزی روشی مهم در تشخعامل کلیدی در کنترل کارآآیا انسان با مغز بزرگش اخاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وقانونمندی و محدودیت عالمدرگیری مغز در بیماری کوینگاه محدود و تک جانبه، مشإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاضطراب و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکمولتیپل اسکلروز در زنان روزه داری و بیمار ی ام اس چرا در مغز انسان، فرورفتانسان جدید از چه زمانی پابیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر مجموعه های پر سلولی بدن مراه های جدید برای قضاوت رهوش مصنوعی گوگل به کمک تشایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات منطقه بویایی مغزمشکلات نخاعیزبان و تکلم برخی بیماریهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصهوش احساسیابزار بقای موجود زنده از برخی روش های تربیتی کودکحافظه و اطلاعات در کجاست مغز انسان برای شادمانی طسیاره ابلهانکجای مغز مسئول پردازش تجو هر کس تقوای خدا پیشه کناخلاق و علوم اعصابتلاش هایی در بیماران قطع خودآگاهی و هوشیارينقش قهوه در سلامتیسردرد و علتهای آنگاهی مغز بزرگ چالش استورزش هوازی مرتب خیلی به قارتباط شگفت مغز انسان و فتوسعه برخی شغل ها با هوش دژاوو یا آشناپندارینقش رژیم غذایی در رشد و اصرع و درمان های آنپاسخ گیاهان در زمان خوردژنهای هوش ، کدامنداز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه انسان بر رفتادر هم تنیدگی کوانتومی و پنورون هاي مصنوعی می توانعادت کردن به نعمتآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وقارچ بی مغز در خدمت موجوددرگیری مغز در بیماران مبنگاه انسان محدود به ادراافراد آغاز حرکت خودشان راطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکمواد کوانتومی جدید، ممکنروش مقابله مغز با محدودیچراروياها را به یاد نمی آانسان عامل توقف رشد مغزبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر رژیم گیاه خواری بر محل درک احساسات روحانیهوش مصنوعی الفاگوایا بدون زبان میتوانیم تبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات تکاملی سر انسان مشکلات بین دو همسر و برخیزبان و شناخت حقیقت قسمت چکنگره بین المللی سردرد دهوش عاطفی بیشتر در زنانابزار بقای موجود زنده از برخی سلولهای عصبی در تلاحافظه و اطلاعات در کجاستمغز انسان رو به کوچک تر شسیاره ابلهانکرونا چه بر سر مغز می آوروقت نهيب هاي غير علمي گذشاخلاق پایه تکامل و فرهنگتلاشی برای درمان قطع نخاخانواده پایدارنقش مهاجرت در توسعه نسل اسردرد تنشنگذر زمان کاملا وابسته به ورزش هوازی ، بهترین تمریارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه های غیر دارویی در سدانشمندان ژنی از مغز انسنقش زبان در سلطه و قدرت اضررهای مصرف شکر و قند بر پختگی پس از چهل سالگي به کلرال هیدرات برای خواباناز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه انسان بر رفتافلج بل، فلجی ترسناک که آندرمان های بیماری آلزایمرنورون های ردیاب حافظهعارضه جدید ویروس کرونا سآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وقبل از انفجار بزرگدرگیری مغزی در سندرم کوونگاهی بر قدرت بینایی دراافزایش قدرت ادراکات و حساطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکموجود بی مغزی که می تواندروش های صرفه جویی در ایجاچراروياها را به یاد نمی آانعطاف پذیری مکانیسمی علبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر رژیم گیاهخواری بر محل درک احساسات روحانی دراه پیروزی در زندگی چیستهوش مصنوعی از عروسک تا کایا تکامل هدفمند استبحثی درباره هوش و تفاوتهثبت امواج الکتریکی در عصمشکلات روانپزشکی پس از سزبان و شناخت حقیقت قسمت اکنگره بین المللی سردرد دهوش عاطفی در زنان بیشتر اابزار بقای موجود زنده از ابزار بقای موجود زنده از برخی سيناپسها طی تکامل و حس چشایی و بویاییمغز انسان رو به کوچکتر شدسیر آفرینش از روح تا مغز کشف مکانیسم عصبی خوانش پوقتی فهمیدی خطا کردی برگاختلال در شناسایی حروف و تلاشی تازه برای گشودن معخارق العاده و استثنایی بنقش محیط زندگی و مهاجرت دسردرد سکه ایگربه شرودینگر و تاثیر مشورزش و میگرنارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه هایی در مصرف ماهیدانشمندان روش هاي جدیدی نقش زبان در سلطه و قدرت اضررهای شکر بر سلامت مغزپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیمافلج خوابدرمان های جدید میگرننوروپلاستیسیتی چیستعدم توقف تکامل در یک انداآیا برای تولید مثل همیشه از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وقدم زدن و حرکت دید را تغیدرگیری اعصاب به علت میتونگاهی بر توانایی اجزاي بافزایش مرگ و میر سندرم کوبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر درجه حرارت بر عملکموجودات مقهور ژنها هستندروش هایی ساده برای کاهش انزاع بین جهل و علم رو به پاولین هیبرید بین انسان وبیشتر کمردردها نیازی به تاثیر عصاره تغلیظ شده گیمحدودیت های حافظه و حافظراست دستی و چپ دستیهوش مصنوعی از عروسک تا کایرادهای موجود در خلقت ببحثی درباره هوش و تفاوتهجمجمه انسان های اولیهمشکلات روانپزشکی در عقب زبان و شناخت حقیقت قسمت دکندر در بیماریهای التهابهوش عاطفی در زنان بیشتر اابزارهای بقای موجود زندبررسي علل احتمالي تغيير حس و ادراک (قسمت اول )مغز ایندگان چگونه استسیستم تعادلی بدنکشف مکانیسمی پیچیده در بویتامین E برای فعالیت صحاختلالات مخچهتلاشی جدید در درمان ام اسخدا موجود استنقش نظام غذایی در تکامل مسرعت فکر کردن چگونه استگزیده ای از وبینار یا کنفورزش بهترین درمان بیش فعارتباط غیرکلامی بین انساتوضیحی ساده در مورد هوش مدانشمندان روشی برای تبدینقش سجده بر عملکرد مغزطوفان فقر و گرسنگی و بی سآلودگی هوا و ویروس کرونااز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر ویروس کرونا بر مغز فلج خواب چیستدرمان های جدید در بیماری نوشیدن چای برای مغز مفید عسل طبیعی موثر در کنترل بآیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وقدرت انسان در نگاه به ابعذهن چند جانبه نیازمند نگناتوانی از درمان برخی ویافسردگی و اضطراب در بیمابه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر درجه حرارت بر عملکمیهمانهای ناخوانده عامل روش صحبت کردن در حال تکامنزاع بین علم و نادانی رو اولین مورد پیوند سر در انبا هوش مصنوعی خودکار روبتاریخ همه چیز را ثبت کردهمخچه فراتر از حفظ تعادلرشته نوروایمونولوژی و نقهوش مصنوعی از عروسک تا کاگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره هوش و تفاوتهجنسیت و تفاوت های بیناییمشاهده آینده از روی مشاهزبان و شناخت حقیقت قسمت سکوچک شدن مغز از نئاندرتاهوشیاری کوانتومیابزارهای پیشرفته ارتباط بررسی و اپروچ جدید بر بیمحس و ادراک (قسمت دوم )مغز ابزار برتر بقاسیستم دفاعی بدن علیه مغز کشف ارتباط جدیدی از ارتبویتامین E در چه مواد غذایاختلالات حرکتی در انسانتمایل زیاد به خوردن بستنخطا در محاسبات چیزی کاملنقش هورمون های تیروئید دشلیک فراموشیگزارش یک مورد جالب لخته وورزش در کمر دردارتروز یا خوردگی و التهاتکنولوژی جدید که سلول‌هداروهای مصرفی در ام اسنقش غذاها و موجودات درياطی یکصد هزار سال اخیر هرچآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ژنها بر اختلالات خفیلمی بسیار جالب از تغییدرمان های رایج ام اسنوعی سکته مغزی ، وحشتناک عصب حقوق نورولووآیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ولوب فرونتال یا پیشانی مغرقیبی قدرتمند در برابر مناتوانی در شناسایی چهره الکتروتاکسی(گرایش و حرکبوزون هیگز چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکمیگرن سردردی ژنتیکی که بروشهای نو در درمان دیسک بنزاع بین علم و جهل رو به پاولین تصویر در تاریخ از سبار سنین ابزار هوشمندی اتبدیل تراکت صوتی مصنوعی مخچه ، فراتر از حفظ تعادلرشد مغز علت تمایل انسان بهوش مصنوعی از عروسک تا کاگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره احساسات متفاجنسیت و تفاوت های بیناییمعنی روزهزبان، وسیله شناسایی محیطکووید نوزده و خطر بیماریهوش، ژنتیکی است یا محیطیهیچگاه از فشار و شکست نترابزارهای بقا از نخستین هبررسی سیستم تعادلی بدن احس و ادراک قسمت چهارممغز از بسیاری حقایق می گرسکته مغزیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوویتامین دی گنجینه ای بزراختلالات صحبت کردن در انتمدن قدیمی ای در جنوب ایرخطا در محاسبات چیزی کاملنقش هورمون زنانه استروژنشنا در ابهای گرم جنوب نیگشایش دروازه جدیدی از طروزوز گوشارزش حقیقی زبان قسمت اولتکامل مداومداروهای ضد بیماری ام اس ونقش غذاها و موجودات درياظهور امواج مغزی در مغز مصآیا ممکن است موش کور بی ماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کلام در آیات کلام بفیزیکدانان ماشینی برای تدرمان های علامتی در ام اسچیزی خارج از مغزهای ما نیعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا جهش های ژنتیکی، ویرواز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ولبخند بزن شاید صبح فردا زرموزی از نخستین تمدن بشرنخاع ما تا پایین ستون فقرالتهاب شریان تمپورالبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر درجه حرارت بر عملکمیگرن شدید قابل درمان اسروشهای شناسایی قدرت شنوانظام مثبت زندگیاولین سلول مصنوعیبارداری بدون رحمتبدیل سلولهای محافط به سمخچه ابزاري که وظیفه آن فزمین زیر خلیج فارس تمدنی هوش مصنوعی از عروسک تا کاگر تلاش انسان امروز برابحثی درباره احساساتی غیرجهش های ژنتیکی مفید در سامغز فکر میکند مرگ برای دیسفر نامه سفر به بم و جنوب کودک ایرانی که هوش او از کودکان میتوانند ناقل بی هاوکينگ پیش از مرگش رسالابزارهای بقا ازنخستین همبررسی علل کمر درد در میانحس و ادراک قسمت پنجممغز به تنهایی برای فرهنگ سانسور از روی قصد بسیاری گنجینه ای به نام ویتامین واکنش های ناخودآگاه و تقادامه بحث تکامل چشمتمدن بشری و مغز اخلاقیخطرات هوش مصنوعینقش ژنتیک در درمان اختلاشناخت و معرفت، و نقش آن دپمبرولیزوماب در بیماری چیک پیشنهاد خوب برای آسان ارزش حقیقی زبان قسمت دومتکامل چشمداروی فامپیریدین یا نورلنقش غذاها و موجودات درياعلم به ما کمک میکند تا موآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر نفرگشت و تکامل تصادفی محض درمان ژنتیکی برای نوآوریچگونه مغز پیش انسان یا هممقالاتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر گیاه خواری بر رشد ولرزش ناشی از اسیب به عصبرمز و رازهای ارتباط غیر کنخستین تصویر از سیاهچالهامیوتروفیک لترال اسکلروبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر درجه حرارت بر عملکمیدان مغناطيسي زمین بشر روشی برای بهبود هوش عاطفنظریه تکامل در درمان بیماوکرلیزوماب داروی جدید شبازگشت از آثار به سوی خداتری فلوپرازینمدارک ژنتیکی چگونه انسانزندگی هوشمند در خارج از زهوش مصنوعی از عروسک تا کمابزار هوش در حال ارتقا ازبخش دیگری در وجود انسان هجهش های ژنتیکی غیر تصادفمغز ما کوچکتر از نیم نقطهسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان خود را مشابه خود تهاوکينگ پیش از مرگش رسالابزارهای بقای از نخستین بزرگ شدن مغز محدود به دورحس و ادراک قسمت سوممغز برای فراموشی بیشتر کسانسور بر بسیاری از حقایگویید نوزده و ایمنی ساکتواکسن کرونا از حقیقت تاتاداراوون تنها داروی تاییتمساح حد واسط میان مغز کودفاع در برابر تغییر ساختنقش آتش در رسیدن انسان بهشناسایی سلول های ایمنی اپنج اکتشاف شگفت آور در مویکی از علل محدودیت مغز امارزش حقیقی زبان قسمت سومتکامل ابزار هوش ، راه پر داروی تشنجی درباردارینقشه مغزی هر فرد منحصر بهعلایم کمبود ویتامین E را آیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر تفراموش کارها باهوش تر هسدرمان جدید میگرن با انتی چگونه هموساپينس بر زمین تاثیر ویتامین دی بر بیماآیا خداباوری محصول تکاملاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر گیاهخواری بر رشد و لزوم سازگاری قانون مجازارویا و خبر از آیندهنرمش های مفید در سرگیجهامید درمان کرونا با همانبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر درجه حرارت بر عملکمکانیزمهای دفاعی در برابروشی جدید در درمان قطع نخهفت چیز که عملکرد مغز تو ايندگان چگونه خواهند دیدبازسازي مغز و نخاع چالشی تری فلوپرازینمروری بر تشنج و درمان هایزونا به وسیله ویروس ابله هوش مصنوعی از عروسک تا کمابزار بقای موجود زنده از برنامه و ساختار پیچیده مجهشهای مفید و ذکاوتی که دمغز مادران و کودکان در زمسفرنامه سفر به بم و جنوب سفرنامه سفر به بم و جنوب کوری گذرای ناشی از موبایهدف یکسان، در مسیرهای متابزارهای دفاعی و بقای موبزرگ شدن تقریبا ناگهانی حساسیت روانی متفاوتمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ساخت شبکه عصبی با الفبایگوشه بیماری اتوزومال رسسواکسن کرونا ساخته شده توادغام میان گونه های مختلتنفس هوازی و میتوکندریدقیق ترین تصاویر از مغز انقش انتخاب از طرف محیط، نشواهدی از دنیسوان(شبه نئپوست ساعتی مستقل از مغز دیافته های نوین علوم پرده ارزش خود را چگونه میشناستکامل زبانداروی جدید s3 در درمان ام نقص در تشخیص هیجانات عامعلایم کمبود ویتامین E را آیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سفراموشی همیشه هم بد نیستدرمانهای بیماری پارکینسچگونه آن شکری که می خوریمصفحه اصلیآیا دلفین ها می تواند از ازدواج های بین گونه ای، رتاثیر انتخاب از طرف محیط لزوم سازگاری قانون مجازارویا بخشی حقیقی از زندگی نرمشهای مهم برای تقویت عامگا سه عامل مهم سلامتبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر درجه حرارت بر عملکما انسانها چه اندازه نزدروشی جدید در درمان سکته مهفت سین یادگاری از میراث ايا اراده آزاد توهم است یبحتی علمی درباره تمایل بتسلیم شدن از نورون شروع ممرکز هوشیاری، روح یا بدن زیباترین چیز در افزایش سهوش مصنوعی در کامپیوترهاابزار بقای موجود زنده از برین نت به جای اینترنتجهشهای مفید و ذکاوتی که دمغز چون ابزار هوش است دلی