دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

بازسازي مغز و نخاع چالشی که موجود زنده را در خطر انقراض قرار ميدهد

بازسازي مغز و نخاع، چالشی که موجود زنده را در خطر انقراض قرار ميدهد!

سالهاست پزشکان مغز و اعصاب از تکثیر مجدد سلولهای مغز و نخاع ناتوانند و نمی توانند سلول عصبی را از نو برساند. چرا؟

سلول عصبی بسیار میخورد و بسیار نیازمند انرژی استّ بیشتر از همه سلولهای بدن!

این در حالی است که تکثیر آن از دوره نوزادی متوقف شده است، با این حال هنوز مغز انسان 25 درصد انرژی دریافتی را مصرف میکند در صورتي که فقط 2% حجم بدن است.

تکثیر مغز و نخاع و بازسازی سلولهای آن، امر مشکلي است که در موجودی با مغز پیچیده انسان انرژی بسیاری نیاز دارد و تا زمينه های این انرژی هنگفت، فراهم نشود، تکثیر مغز و نخاع فقط میتواند به محروم شدن سلولهای حیاتی مانند قلب و ریه منجر شود و عمر انسان کنونی را کاهش دهد .

در اینجا یک حیوان با مغز و اندامهای بسیار کوچکتر از انسان معرفی میشود که ميتواند سلولهای مغزی و نخاع خود را بازسازي کند ولی به رغم کوچک بودن مغز و اندامهای او، و عدم نیاز به انرژی بسیار، در خطر انقراض قرار گرفته است

این شما و این سمندر مکزیکی...

سمندر مکزیکی یک دوزیست است که صدها برابر انسان در برابر سرطان، مقاوم است. آنها به خوبی ميتوانند هر قسمتی از بدن خود را بازسازی کنند شامل آرواره، دم و باله و نخاع!

آنها میتوانند پس از آنکه نخاعشان قطع یا له شده باشد، آن را بازسازی کنند.

آنها میتوانند اندام قطع شده را بیش از صد بار از نو بسازند بدون آنکه کوچکترین اثری از اسکار را در محل قطع شدگي نشان دهند.

سمندر مکزیکی همچنین میتواند در صورت کنده شدن قسمتی از مغز، آن را مجددا بازسازی کند. آنها همچنین میتوانند، بافت پیوندی از سمندر ديگر بگیرند و آن را بدون آنکه رد پیوند صورت گیرد به خوبی تحمل کنند.

محققان امیدوارند همین حالت را در انسان هم به وجود بیاورند.(به شرطی که بتوان انرژی بسیار زیاد آن را در انسان امروز تامین کرد شاید این کار شدنی باشد)

سمندر مکزیکی در همه زندگیش در مرحله لاروی باقی می ماند و در محیط وحشی، هرگز به فرم بالغ تبدیل نمی شود و دگرريختي ای به سوی سمندر بالغ پیدا نمیکند.

تزریق ید به بدن یک سمندر جوان میتواند آن را به فرم بالغ تبدیل کند.

این گونه، از طرف سازمان بین المللی حفظ محیط زیست به عنوان موجودی درخطر انقراض معرفی شده است .

توصیه میشود به مقاله ای در همين کانال با عنوان بازسازی مجدد اندام در انسان مراجعه شود.👆👆

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
هیچ نقطه ای مرکزی تر از امنبع هوشیاری کجاست قسمت زیرفون داروی ضد ام اسکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتوصیه های سازمان بهداشت تداخل مرزها و صفات با بینشلیک فراموشیپرتوهای صادر شده از سیاهمسمومیت دانش آموزان، قماانفجار و توقف تکاملی نشاحقیقت غیر فیزیکیاز کجا آمده ام و به کجا مینه به اعدامدو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمبه سخن توجه کن نه گویندهفال نیکودرگیری مغز در بیماری کویبررسی سیستم تعادلی بدن اهر چیز با هر چیز دیگر در تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان و شناخت حقیقت قسمت چکودکان را برای راه آماده تکامل چشمتسلیم شدن از نورون شروع مشگفت انگیز بودن کیهانآنژیوگرافی از مغزمطالعه ای بیان میکند اهدانسولینحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغز، ترجمه ی فعالیت دیدن خدا در همه چیزاثر مضر مصرف طولانی مدت رهمیشه داناتر از ما وجود دبیماری وسواسفراتر از دیوارهای باوردست بالای دستبعد از کرونا دلخوشی بیهووقتی تو از یاد گرفتن باز منبع خواب و رویاسفرنامه سفر به بم و جنوب کارهای کوچک، بی ارزش نیستکثیر سلول در برابر توقف تصادف یا قوانین ناشناختهشبکیه های مصنوعیآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمغز چگونه صداها را فیلتر اولین قدم شناخت نقص های خحس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز از مغز تنوعی سکته مغزی ، وحشتناک دانشمندان روشی برای تبدیاختلال در شناسایی حروف و هنر فراموشیبیماری، رساله ای برای سلقلب یا مغزرفتار مانند بردهتقلید از طبیعتواقعیت چند سویهموجودات مقهور ژنها هستندسلاح و راهزنیکشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر نگاه انسان بر رفتاتغییرات مغز پس از 40 سالگیصدای بم با فرکانس پایین، آیا تکامل و تغییرات ژنتیمغز ابزار بقای برتر مادیایمپلانت مغزی و کنترل دو حس و ادراک قسمت پنجاهاز تکینگی تا مغز، از مغز چگونه انتظارات بر ادراک داروی جدید ای ال اسارتباط ماده و انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی با خدا باشقدم زدن و حرکت دید را تغیرویا و کابوستمدن قدیمی ای در جنوب ایرواکسن آلزایمرما انسانها چه اندازه نزدسوخت هیدروژنی پاکگوشت خواری یا گیاه خواریتاثیر گیاه خواری بر رشد وطولانی ترین شبجهل مقدسآب زندگی است قسمت هفتممغز، فقط گیرندهایا بدون زبان میتوانیم تحس و ادراک قسمت ششماز علم جز اندکی به شما دانگاه دوبارهداستانها و مفاهیمی اشتباارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی از عروسک بازی بازخورد یا فیدبکلاموژین داروی ضد اوتیسم؟راه های جدید برای قضاوت رروزه داری و بیمار ی ام اس تنبیه چقدر موثر استورزش هوازی مرتب خیلی به قماده ای ضد التهابیسیر آفرینش از روح تا مغز گزیده ای از وبینار یا کنفتاثیر داروی ضد تشنج سدیم علم در حال توسعهجهان کاملی در اطراف ما پرآسيب میکروواسکولاریا آسنقش هورمون زنانه استروژناگر تلاش انسان امروز براخواندن ، یکی از شستشو دهناستروژن مانند سپر زنان دنازوکلسیندر آسمان هدیه های نادیدنهوش مصنوعی به کمک هوش طبیبحثی درباره احساساتی غیرمن کسی در ناکسی دریافتم رشد مغز علت تمایل انسان بريتوکسيمب در درمان ام استو دی ان ای خاص ميتوکندريیاد بگیر فراموش کنیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلساختن آیندهپیوند قلب خوک، به فرد دچاتاثیر درجه حرارت بر عملکعادت کردن به نعمتافت هوشیاری به دنبال کاهجهش تمدنی عجیب و شگفت انسنقش روزه داری در سالم و جابزار بقا از نخستین همانخارق العاده و استثنایی باطلاعاتی عمومی در مورد مچرا مردم با زندگی میجنگندرمان ام اس(مولتیپل اسکلهوش عاطفی قسمت یازدهبرای پیش بینی آینده مغز دمنابع انرژی از نفت و گاز زندگی هوشمند در خارج از زژنهای هوش ، کدامندتوهم چیستمرگ چیستسریعترین کامپیوتر موجودپیشرفتی مستقل از ابزار هتاریکی و نورغرور و علمالگوی بنیادین و هوشیاریجدایی خطای حسی استنقطه ی رسیدن به قلهخطرات هوش مصنوعیابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پبه مغز خزندگان خودت اجازALS نگاهی کامل بر بیماری ودرها بسته نیستدرهای اسرارآمیز و پوشیدههیچ چیز همیشگی نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت زیرک ترین مردمکنگره بین المللی سردرد دتوصیه های غیر دارویی در سترقی واقعی یا شعار ترقیشلیک فراموشیپرتوزایی از جسم سیاهمسیر دشوار تکامل و ارتقاانقراض را انتخاب نکنیدحقیقت غیر قابل شناختاز کسی که یک کتاب خوانده نه جنگ و نه خونریزیدو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقای موجود زنده از نعناعبهبود حافظه پس از رخدادهفاکسیبتدرگیری مغز در بیماران مببررسی علل کمر درد در میانهر جا که جات میشه، جات نیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان و شناخت حقیقت قسمت اکوری گذرای ناشی از موبایتکامل و ارتقای نگاه تا عمتست آر ان اس دز میاستنی گشگفت زده و حیران باشآنان که در قله اند هرگز خمعماری، هندسه ی قابل مشاانسولین هوشمندحباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تنوار عصب و عضلهدیدگاه نارسای دوگانه ی ماثرات فشار روحی شدیدهمیشه راهی هستبیماری کروتز فیلد جاکوبفرد موفقدستورالعمل مرکز کنترل بیبعد از کرونا دلخوشی بیهووقتی ریشه ها عمیقند از چیمنتظر نمان چیزی نور را بهسفرنامه سفر به بم و جنوب کاربرد روباتهای ريزنانوتأثیر نیکوتین سیگار بر متضادهای علمیشباهت مغز و کیهانآیا هوش ارثی دریافتی از پمغز ناتوان از توجیه پیدااولین مورد PML به دنبال تکحس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز از مغز تنیکولا تسلادانش، قفل ذهن را باز میکناختلالات مخچههنر حفظ گرهبیندیشقلب دروازه ی ارتباطرفتار وابسته به شکلتقویت استخوان در گرو تغذواقعیت چیستموسیقی نوسلسله مباحث هوش مصنوعیکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاثیر ویتامین دی بر بیماتغییرات آب و هوایی که به صرع و درمان های آنآیا جنین انسان، هوشمندی مغز ابزار برتر بقاایمپلانت مغزی کمک میکند حس و ادراک قسمت پنجاه و یاز تکینگی تا مغز، از مغز چگونه به سطح بالایی از هوداروی جدید برای میاستنی ارتباط متقابل با همه ی حیهوش مصنوعی از عروسک بازی با طبیعت بازی نکنقدرت مردمرویا و خبر از آیندهتمدن پیشرفته ی پیشینیانواکسن ایرانی کرونا تولیدما انسانها چه اندازه نزدسودمندی موجودات ابزی بر گیلگمش باستانی کیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وطی یکصد هزار سال اخیر هرچجهان فراکتالآب زندگی است قسمت اولمغزتان را در جوانی سیم کشایا تکامل هدفمند استحس و ادراک قسمت شصت و هشتازدواج های بین گونه ای، رنگاهی بر قدرت بینایی درادخالت در ساختار ژنهاارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک بازی بازسازي مغز و نخاع چالشی لایو دوم دکتر سید سلمان فراه های جدید برای قضاوت رروزه داری سلول های بنیادتهدیدهای هوش مصنوعیورزش هوازی ، بهترین تمریماده، چیزی نیستسیستم تخلیه ی مغز بینشی نگزارش یک مورد جالب لخته وتاثیر درجه حرارت بر مغزعلم راهی برای اندیشیدن اجهان پیوستهآسیب ها ناشی از آلودگی هونقش ویتامین K در ترمیم اساگر خواهان پیروزی هستیخواب سالم عامل سلامتیاسرار آفرینش در موجنباید صبر کرد آتش را بعد در آستانه ی موج پنجم کوویهوش مصنوعی به شناسایی کابخش فراموش شده ی حافظهمن پر از تلخیمرشد در سختی استریه زغالیتو در میانه ی جهان نیستی یادگیری مهارت های جدید دمخچه ابزاري که وظیفه آن فساختن آینده، بهترین روش پیوند مغز و سر و چالشهای تاثیر درجه حرارت بر عملکعادت بد را ترک کنافتخار انسانجهشهای مفید و ذکاوتی که دنقش رژیم غذایی بر رشد و اابزار بقا از نخستین همانخبر مهم تلسکوپ هابلاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نچرا مغز انسان سه هزار سالدرمان تومورهای مغزی با اهوش عاطفی قسمت پنجمبرای اولین بار دانشمندانمنابع انرژی از نفت و گاز زندگی و داراییژنهای حاکم بر انسان و انستوهم و خیالسرگیجه از شایعترین اختلاپپوگستتاریکی خواهد ترسیدغربال در زندگیالگوبرداری از طبیعتجریان انرژی در سیستم های نقطه ای بود و دگر هیچ نبودفاع از پیامبرابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو به نقاش بنگرفقر داده ها در هوش مصنوعیفلج نخاعی با الکترودهای درون قفس یا بیرون از آنبرخی بیماری ها که در آن بهیچ چیز، چقدر حقیقی استمنبع هوشیاری کجاست قسمت زیست شناسی کل در جزء فراککنگره بین المللی سردرد دتوصیه هایی در مصرف ماهیتروس جریان انرژیشنا در ابهای گرم جنوب نیاپرسش و چستجو همیشه باقی امسئول صیانت از عقیده کیسانواع سکته های مغزیحقیقت، آن چیزی نیست که جلاز آغاز خلقت تا نگاه انساچه زیاد است بر من که در ایدو داروی جدید برای میاستابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو بهداشت خوابفاجعه ی جهل مقدسدرگیری مغزی در سندرم کووبرطرف کردن خشونت را از خاهر حرکت خمیده می شود و هر منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان و شناخت حقیقت قسمت دکی غایب شدی تا نیازمند دلتکامل و ریشه ی مشترک خلقتتشنچ پانایوتوپولوس تشنج شگفتی های نقشه ی ژنتیکیآنزیم تولید انرژی در سلومعنی روزهانسان قدیم در شبه جزیره عحباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تنوار عصب و عضلهدژا وو یا اشنا پنداریاثرات مفید قهوههمیشه عسل با موم بخوریمبیماری گیلن باره و بیمارفرد یا اندیشهدغدغه نتیجه ی نادانی استتفکر قبل از کارویتنام نوعی کرونا ویروس منتظر زمان ایده آل نشوسفرنامه سفر به بم و جنوب کاربرد روباتهای ريز، در تأثیر نگاه انسان بر رفتاتظاهر خوابیده ی مادهشباهت مغز با کیهان مادیآیا هوش سریعی که بدون احسمغز و قلب در جنین موش مصناولین مورد پیوند سر در انحس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز از مغز تنیاز به آموزش مجازی دیجیدانش، یک انسان را ناسازگاختلالات حرکتی در انسانهنر رها شدن از وابستگیبیهوش کردن در جراحی و بیمقلب روباتیکرفتار اجتماعی انسان، حاصتقویت حافظه یا هوش مصنوعواقعیت چیستموسیقی هنر مایع استسلطان جنگل یا صاحب ملکوتکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاثیر ویروس کرونا بر مغز تغییرات تکاملی سر انسان ضایعه ی شبکه لومبوساکرالآیا جهان ذهن و افکار ما ممغز از بسیاری حقایق می گرایمپلانت نخاعی میتواند دحس و ادراک قسمت پنجاه و داز تکامل تا مغز از مغز تا چگونه باغبانی باعث کاهش داروی جدید برای کاهش وزنارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوش مصنوعی از عروسک بازی بالاترین هدف از دولتقدرت و شناخت حقیقترویا بخشی حقیقی از زندگی تمدن بشری و مغز اخلاقیواکسن اسپایکوژنما اکنون میدانیم فضا خالسی و سه پل اصفهانگیاه بی عقل به سوی نور میتاثیر گیاه خواری بر رشد وطبیعت موجی جهانجهان قابل مشاهده بخش کوچآب زندگی است قسمت دوممغزتان را در جوانی سیمکشایجاد احساساتحس و ادراک قسمت شصت و دواسکلت خارجی در درمان اختنگاهی بر توانایی اجزاي بدر میان تاریکی و روشناییارزش خود را چگونه میشناسهوش مصنوعی از عروسک بازی بحتی علمی درباره تمایل بلبخند بزن شاید صبح فردا زراه پیروزی در زندگی چیستروزهای بد باقی نمیماندتو یک معجزه ایورزش و میگرنماده، چیزی بیش از یک خلا سیستم تعادلی بدنگشایش دروازه جدیدی از طرتاثیر درجه حرارت بر عملکعلم ساختن برج های چرخانجهان پیوستهآسیب روانی شبکه های اجتمنقش ژنتیک در درمان اختلااپل ویژن پرو در تشخیص بیمخواب سالم عامل سلامتی و یاسرار بازسازی اندام هانبرو و انرژی مداومدر درمان بیماری مولتیپل هوش مصنوعی تعاملیبخش های تنظیمی ژنوممن بی من، بهتر یاد میگیرمز گهواره تا گورریواستیگمینتوقف؛ شکستیادگیری هوش مصنوعی، عمیقمخچه تاثیر گذار بر حافظهساختار فراکتال وجود و ذهپیوند اندام از حیوانات بتاثیر درجه حرارت بر عملکعادت دادن مغز بر تفکرافراد آغاز حرکت خودشان رجهشهای مفید و ذکاوتی که دنقش رژیم غذایی در رشد و اابزار بقا از نخستین همانخدا موجود استاعتماد به خودچرا مغزهای ما ارتقا یافت درمان تشنجهوش عاطفی قسمت اولبرای تمدن سازی، باید در بمنابع انرژی از نفت و گاز زندگی بی دودکفش و کتابتوهم وجودسرگردانیپایان، یک آغاز استتاریخ همه چیز را ثبت کردهمقالاتالتهاب شریان تمپورالجریان انرژی در سیستم های نقطه بی بازگشتدفاع در برابر تغییر ساختابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پبه نقاش بنگربه نادیدنی ایمان بیاورفلج بل، فلجی ترسناک که آندروغ نگو به خصوص به خودتبرخی بیماری های خاص که بدهیچ وقت خودت را محدود به منبع هوشیاری کجاست قسمت زیست شناسی باور حقیقت یا کنترل همجوشی هسته ای با هتوضیحی ساده در مورد هوش متری فلوپرازینشناخت و معرفت، و نقش آن دپرسشگری نامحدودمسئولیت جدیدانیس بی کسانحقایق ممکن و غیر ممکناز انفجار بزرگ تا انفجار نه عدم مطلق بلکه عدم با قدو سوی واقعیتابزارهای پیشرفته ارتباط هفت سین یادگاری از میراث بوزون هیگز چیستفاصله ها در مکانیک کوانتدرگیری مغزی در سندرم کووبزرگ فکر کنهرچیز با یک تاب تبدیل به منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان و شناخت حقیقت قسمت سکیهان خود را طراحی میکندتکامل ابزار هوش ، راه پر تشنج چیستشگفتی های زنبور عسلآواز خواندن در قفس، نشانمعادله ها فقط بخش خسته کنانسان میوه ی تکاملحد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تنوار عصب و عضلهدژاوو یا آشناپنداریاثرات مفید روزه داریهمیشه، آنطور نیست که هستبیماری آلزایمر، استیل کوفرد حساس از نظر عاطفی و بذهن ما از در هم شکستن منبتفکر ترکیبی در هوش مصنوعویتامین E برای فعالیت صحمنحنی که ارتباط بین معرفسفرنامه سفر به بم و جنوب کاش شرف اجباری بود یا حتیتأثیر شیرینی های حاوی لوتظاهری از ماده است که بیدشباهت کیهان و مغزآیا هشیاری کوانتومی وجودمغز و اخلاقاولین هیبرید بین انسان و حس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز از مغز تچیز جدید را بپذیردائما بخواناختلالات صحبت کردن در انهنر، پر کردن است نه فحش دبیهوشی در بیماران دچار اقلب را نشکنرقیبی قدرتمند در برابر متقویت سیستم ایمنیواقعیت های متفاوتمیهمانهای ناخوانده عامل سم زنبور ، کلیدی برای وارکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتاثیر ژنها بر اختلالات ختغذیه بر ژنها تاثیر داردضایعه ی عروقی مخچهآیا جهش های ژنتیکی، ویرومغز به تنهایی برای فرهنگ ایمان به رویاحس و ادراک قسمت پنجاه و ساز تکامل تا مغز، از مغز تچگونه تکامل مغزهای کنونیداروی جدید برای ای ال اسارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش مصنوعی از عروسک بازی باهوش ترین و با کیفیت تریقدرت کنترل خودرویا تخیل یا واقعیتتمدن زیر آبواکسن اسپایکوژن ضد کروناما از اینجا نخواهیم رفتسیلی محکم محیط زیست بر انگیاه خواری و گوشت خوار کدتاثیر گیاه خواری بر رشد وطبیعت بر اساس هماهنگیجهان موازی و حجاب هاآب زندگی است قسمت سوممغط یک گیرنده استایران بزرگحس و ادراک قسمت شصت و ششاسکار، لگوی هوشمندنگاهت را بلند کندر مانهای کمر درداز فرد ایستا و متعصب بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی بحث درباره پیدایش و منشا لحظات خوش با کودکانراه انسان شدن، راه رفتن وروزهای سختتو یک جهان در مغز خودت هسورزش بهترین درمان بیش فعماست مالیسیستم دفاعی بدن علیه مغز پل جویی اصفهانتاثیر درجه حرارت بر عملکعلایم کمبود ویتامین E را جهان پر از چیزهای اسرار آآسیب عصب پا به دنبال اعتینقش گرمایش آب و هوا در هماپی ژنتیکخواب عامل دسته بندی و حفطاصل بازخوردچت جی پی تیدر سال حدود 7 میلیون نفر هوش مصنوعی در کامپیوترهابخش بزرگی حس و ادراک ما امننژیتزمین در برابر عظمت کیهانریاضیات یک حس جدید استتولید مولکول جدید توسط هیادگرفتن، آغاز حرکت است مدل همه جانبه نگر ژنرالیساختار شبکه های مغزی ثابپیوند اندام حیوانات به اتاثیر درجه حرارت بر عملکعارضه جدید ویروس کرونا سافراد بی دلیل دوستدار تو جوانان وطننقش زنجبیل در جلوگیری از ابزار بقا از نخستین همانخدا نور آسمان ها و زمین ااعتماد به خودچرا ویروس کرونای دلتا وادرمان جدید ALSهوش عاطفی قسمت دهمبرای خودآگاه بودن تو بایمنابع انرژی از نفت و گاز زندگی در جمع مواردی را برکل اقیانوس در یک ذرهتوهم وجودسربازان ما محققا غلبه می پارادوکس ها در علممرگ و میر پنهانتاثیر ویتامین دی بر بیماامواجی که به وسیله ی ماشیجریان انرژی در سیستم های نمیتوان با بیرون انداختندقیق ترین تصاویر از مغز اابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برابزار بقای موجود زنده از چسبیدن به خود، مانع بزرگ به هلال بنگرفلج خوابدریای خدابرخی توجهات در ببمار پارهیچ کاری نکردن به معنی چیمنبع هوشیاری کجاست قسمت زیست، مرز افق رویداد هستکنترل جاذبهتیوتیکسن داروی ضد جنونتری فلوپرازینشناخت حقیقت یا آرزوهای گآلودگی هوا چالش قرن جدیدمسئولیت در برابر محیط زیانگشت ماشه ایحل مشکلاز بار خود بکاه تا پرواز نهایت معرفت و شناخت درک عدولت یا گروهکابزارهای بقا از نخستین ههم نوع خواری در میان پیشیبوزون هیگز جهان را از متلفاصله ی همیشگی تصویر سازدرگیری اعصاب به علت میتوبزرگ شدن مغز محدود به دورهز ذره، یک دنیاستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان جانسوزکیهانِ هوشیارِ در حال یاتکامل تکنولوژیتشنج و حرکات شبه تشنجی قاشانس یا نتیجه ی تلاشآینه در اینهمعجزه های هر روزهانسان ها می توانند میدان حریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تنوار عصب و عضله تعیین محلدگرگونی های نژادی و تغییاثرات مضر ماری جواناهمکاری یا رقابتبیماری الزایمرفردا را نمیدانیمذهن چند جانبه نیازمند نگتفکر خلا ق در برابر توهم ویتامین E در چه مواد غذایمنشأ اطلاعات و آموخته ها سفری به آغاز کیهانکتاب گران و پرهزینه شد ولتئوری تکامل امروز در درمتعویض دارو در تشنجشباهت زیاد بین سلول هاي عآیا واکنش های یاد گرفته ومغز و اخلاقاولین تصویر در تاریخ از سحس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکینگی تا مغز از مغز تچیزی منتظر شناخته شدنداروهای مصرفی در ام اساختلالات عضلانی ژنتیکهوموارکتوس ها ممکن است دبیوگرافیقوی تر باشرموزی از نخستین تمدن بشرتلقین اطلاعات و حافظهواقعیت و مجازمیوتونیک دیستروفیسماگلوتید داروی کاهش دهنکشتن عقیده ممکن نیستتاثیر کلام در آیات کلام بثبت و دستکار ی حافظهضایعات در عصب زیر زبانیآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمغز بیش از آنچه تصور میشواین پیوند نه با مغز بلکه حس و ادراک قسمت پنجاه و شاز تکامل تا مغز، از مغز تچگونه جمعیت های بزرگ شکل داروی جدید برای دیابتارتباط پیوسته ی جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی باور و کیهان شناسیقدرت انسان در نگاه به ابعرویا حقی از طرف خداتمدنی قدیمی در شمال خلیج واکسن دیگر کرونا ساخته شما اشیا را آنطور که هستندسینوریپا داروی ترکیبی ضدگیرنده باید سازگار با پیتاثیر گیاه خواری بر رشد وطعمه ی شبکه های ارتباط اججهان ما میتواند به اندازآب، زندگی است(قسمت پنجم)نفرت، اسیب به خود استایرادهای موجود در خلقت بحس و ادراک سی و هفتماساس انسان اندیشه و باور چالش هوشیاری و اینکه چرا در محل کار ارزش خودت را باز مخالفت بشنوهوش مصنوعی از عروسک بازی بحثي درباره هوش و تفاوتهلرزش ناشی از اسیب به عصبراه بی شکستروش مقابله مغز با محدودیتو کجای جهانیورزش در کمر دردماست مالی با هوش انسانیسکوت و نیستیپل خواجو اصفهانتاثیر درجه حرارت بر عملکعلایم کمبود ویتامین E را جهان پر از چیزهای جادویی آسانی موفقیتنقش پیش زمینه ها و اراده ابتدا سخت ترین استخودآگاهی و هوشیارياصل در هم تنیدگی و جهانی چت جی پی تیدرمان نگهدارنده ی اعتیادهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبخش بزرگتر کیهان ناشناختمنابع انرژي پاک سرچشمه حزمین زیر خلیج فارس تمدنی ریتوکسیمابتولید مثل اولین ربات های یادآوری خواب و رویامدل هولوگرافیک ژنرالیزهسادیسم یا لذت از آزار دادپیوند سر آیا ممکن استتاثیر رو ح و روان بر جسمعدم توقف تکامل در یک انداافزایش قدرت ادراکات و حسجوانان وطننقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقا از نخستین همانخدا بخشنده است پس تو هم باعتماد بی مورددرمان جدید میگرن با انتی هوش عاطفی قسمت دومبرای رشد، باید از مسیر خطمنابع انرژی از نفت و گاز زندگی در سیاهچالهکلمات بلند نه صدای بلندتوهم بی خداییسردرد میگرنپاسخ گیاهان در زمان خوردمرگ و میر بسیار بالای ناشصفحه اصلیامیوتروفیک لترال اسکلروجستجوی متن و تصویر به صورنمیتوان بر سیاه سیاه نوشدل به دریا بزندلایلی که نشان میدهد ما بابزار بقای موجود زنده از نسبت ها در کیهانبه کدامین گناه کشته شدندفلج خواب چیستدرک فرد دیگر و رفتارهای ابرخی توصیه ها برای واکسیهیچ کس مانند تو نگاه نمیکمنبع هوشیاری کجاست قسمت زاویه نگاه ها یکسان نیستکندر در بیماریهای التهابتیک و اختلال حرکتیترک امروزشناخت درون، شناخت بیرون؛آلودگی هوا و ویروس کرونامستند جهان متصلانگشت نگاری مغز نشان میدحلقه های اسرارآمیزاز بحث های کنونی در ویروسنهایت در بی نهایتدوچرخه در کاهش دردهای کمابزارهای بقا ازنخستین همهمه چیز موج استبی نهایت در میان مرزهافتون های زیستیدرب بسته با غیر خود باز مبزرگ شدن تقریبا ناگهانی هزینه ای که برای اندیشیدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان ریشه هایی شناختی اسکیست هیداتید مغزتکامل جریان همیشگی خلقتتشنج عدم توازن بین نورون شانس یا تلاشآیندهمعجزه ی چشمانسان یک کتابخانه استحرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تنوبت کودکاندانش قدرت استاجزای پر سلولی بدن انسان همانند سازی در انسانبیماری ای شبیه آلزایمر و فرزندان زمان خودذهن هوشیار در پس ماده ی متفاوت مغز انسان و میمون هویتامین کامنشاء کوانتومی هوشیاری اسقوط درون جاذبه ای خاص، چکتاب زیست شناسی باورتئوری تکامل در پیشگیری و تعامل انسان و هوش مصنوعیشباهت زیاد بین سلول هاي عآیا یک، وجود داردمغز و سیر تکامل ان دلیلی اولین دارو برای آتاکسی فحس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکینگی تا مغز از مغز تچیزی خارج از مغزهای ما نیداروهای ام اساختراع جدید اینترنت کوانهورمون شیرساز یا پرولاکتبیوگرافیقیچی ژنتیکیرمز و رازهای ارتباط غیر کتلاش ها برای کشف منابع جدواقعیت و انعکاسمیگرن و پروتئین مرتبط با سندرم کووید طولانیگل خاردار، زیباستتاثیر کپسول نوروهرب بر نثبت امواج الکتریکی در عصضرورت زدودن افکارآیا خداباوری محصول تکاملمغز برای فراموشی بیشتر کاین اندوه چیستحس و ادراک قسمت بیست و چهاز تکامل تا مغز، از مغز تچگونه جمعیت های بزرگ شکل داروی جدید ضد میگرنارتباط انسانی، محدود به هوش مصنوعی از عروسک بازی باید از انسان ترسیدقدرت ذهنرویاها از مغز است یا ناخوتمرکز و مدیتیشنواکسن دیگری ضد کرونا از دما به جهان های متفاوت خودسیگار عامل افزایش مرگ ومگالکانزوماب، دارویی جدیتاثیر گیاه خواری بر رشد وظهور امواج مغزی در مغز مصجهان مادی، تجلی فضا در ذهآتاکسی فریدریشنقاشی هایی با بوی گذشته یایستادن در برابر آزادی بحس و ادراک- قسمت پنجاه و استفاده از مغز، وزن را کمچالش هوشیاری و اینکه چرا در چه مرحله ای از خواب ، راز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی بحثی جالب درباره محدودیتلرزش عضله یا فاسیکولاسیورابطه تشنج و اوتیسمروش های صرفه جویی در ایجاتو کز محنت دیگران بی غمیوزن حقیقی معرفت و شناختماشین دانشسکوت، پر از صداپلاسمای غالبتاثیر درجه حرارت بر عملکعلائم عصبی آلزایمر، با اجهان دارای برنامهآشنا پندارینقش آتش در رسیدن انسان بهابتدایی که در ذهن دانشمنخودآگاهی و هوشیارياصل علت و تاثیرنتایج نادانی و جهلدرمان نابینایان آیا ممکنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبخش دیگری در وجود انسان همنابع انرژی از نفت و گاز زمان چیستریسدیپلام تنها داروی تایتولید یا دریافت علمیاری خدا نزدیک استمدل هولوگرافیک تعمیم یافسازگاری با محیط بین اجزاپیوند سر، یکی از راه حلهاتاثیر روده بر مغزعدم درکافزایش مرگ و میر سندرم کوجواب دانشمند سوال کننده نقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقا از نخستین همانخدای رنگین کماناعتیاد و تلاش های درمانی درمان جدید کنترل مولتیپلهوش عاطفی قسمت سومبرای زندگی سالم، یافتن تمنابع بی نهایت انرژی در دزندگی زمینی امروز بیش از کلوزاپین داروی ضد جنونتوهم تنهاییتاریخ، اصیل نیست و ساخته سردرد میگرن در کودکانپختگی پس از چهل سالگي به مرگ و سوال از قاتلسوالات پزشکیامید نیکو داشته باش تا آنجستجوی هوشیاری در مغز مانمای موفقیتنمایش تک نفرهدنیا فریب و سرگرمیابزار بقای موجود زنده از نسبت طلایی، نشانه ای به سبه امید روزهای بهترفلج دوطرفه عصب 6 چشمدرک نیازمند شناخت خویش ابرخی درمان های Spinal Muscular Atهیچ کس حقیقت را درون مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت زاوسکا درمان گوشرکندر علیه سرطانتیکاگرلور داروی ضد انعقاترکیب آمار و ژنتیکشناسایی تاریخچه ی تکاملیآلودگی هوا و پارکینسونمشکل از کجاستانتقال ماده و انرژیحمله ویروس کرونا به مغزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنهادینه سازی فرهنگ اختلادوچرخه سواری ورزشی سبک و ابزارهای بقای موجود زندههمه چیز و هیچ چیزبی هیچ می ایی و بی هیچ میرفروتنی معرفتیدرختان چگونه بر تشکیل اببزرگترین خطایی که مردم مهزینه سنگین انسان در ازامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان شناسی مدرن در سطح سلکیست کلوئید بطن سومتکامل داروینی هنوز در حاتشویق خواندن به کودکانشاهکار قرنآینده ی انسان در فراتر ازمعجزه ی علمانسان باشحرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تنور از عمق تاریکیدانش محدود به ابعاد چهاراجزایی ناشناخته در شکل گهمجوشی هسته ای، انرژِی ببیماری ای شبیه ام اس مولتفرضیه ای جدید توضیح میدهذهن و شیمی بدنتفاوت ها و تمایزها کلید بویتامین کا و استخوانمهمان ناخواندهسلول های مغزی عامل پارکیکتاب طبیعت در قالب هندسهتئوری جدید، ویران کردن گتعامل انسان با هوش مصنوعشجاعت و ترسآیا کیهان می تواند یک شبیمغز کوانتومیاولین دروغحس و ادراک قسمت نهماز تکینگی تا مغز از مغز تچیزی شبیه نور تو نیستداروهای تغییر دهنده ی سیادامه بحث تکامل چشمهوش فوق العاده، هر فرد اسبیان ژن های اسکیزوفرنی دقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصرمز گشایی از اتصالات مغزتلاش های جدید در ALSواقعیت تقویت شدهمیگرن سردردی ژنتیکی که بسندرم گیلن باره به دنبال گل درون گلدانتاثیر کپسول نوروهرب بر تجلو رفتن یا عقبگردضرب المثل یونانیآیا دلفین ها می تواند از مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟این ایده که ذرات سیاهچالحس و ادراک قسمت بیست و یکاز تکامل تا مغز، از مغز تچگونه حافظه را قویتر کنیداروی جدید ضد الزایمرارتباط از بالا به پایین مهوش مصنوعی از عروسک بازی بابا زود بیاقدرت عشقرویاهای پر رمز و حیرتی درتمرکز بر هدفواکسن سرطانما با کمک مغز خود مختاريمسیاهچاله هاگام کوچک ولی تاثیرگذارتاثیر گیاه خواری بر رشد وظرف باید پر شود چه با چرک جهان مرئی و نامرئیآتش منبع انرژیچقدر به چشم اعتماد کنیماکنون را با همه ی نقص هایحس و ادراک- قسمت بیست و پاستفاده از نظریه ی تکامل چالش هوشیاری و اینکه چرا در ناامیدی بسی امید استاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی بحثی در مورد نقش ویتامين لزوم سازگاری قانون مجازارادیوی مغز و تنظیم فرکانروش هایی برای جلوگیری از تو پیچیده ترین تکنولوژی وزوز گوشمبانی ذهنی سیاه و سفیدسکته مغزیپمبرولیزوماب در بیماری چتاثیر درجه حرارت بر عملکعلت خواب آلودگی بعد از خوجهان در حال نوسان و چرخشآشنا پندارینقش انتخاب از طرف محیط، نابتذال با شعار دینخودت را از اندیشه هایت حفاصل عدم قطعیت از کوانتوم نجات در راستگوییدرمان های اسرار آمیز در آهوش مصنوعی درمانگر کامپیبخشیدن دیگران یعنی آرامشمنابع انرژی از نفت و گاز زمان و مکان، ابعاد کیهان ریشه های مشترک همه ی موجوتولید پاک و فراوان انرژیژن همه چیز نیستمدل های ریز مغز مینی برینستم با شعار قانون بدترین پیوندهای پیچیده با تغییرتاثیر روزه داری بر سلامت عدالت برای من یا برای همهافزایش سرعت پیشرفت علوم جواب سنگ اندازینقش سجده بر عملکرد مغزابزار بقا از نخستین همانچرا پس از بیدار شدن از خواعتیاد را به دور بیندازدرمان جدید ای ال اس، توفرهوش عاطفی قسمت ششمبرخی ملاحظات در تشنج های منابع جدید انرژیزندگی زودگذرکلید نزدیک و نگاه تو بر فتوهم جداییتازه های اسکیزوفرنی(جنوسردرد میگرنی در کودکانپدیده خاموش روشن در پارکمرگ انتقال است یا نابود شپیامهای کاربرانامید نجاتحفره در مغزحق انتخابچند نرمش مفید برای کمردردنیای شگفت انگیز کوانتومابزار بقای موجود زنده از نشانه های گذشته در کیهان به بالا بر ستارگان نگاه کفن آوری های جدید علیه شنادرک و احساسبرخی روش های تربیتی کودکهیچ اندر هیچمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان فرایند تکاملی برای کوچ از محیط نامناسبتیروفیبان موثر در سکته ی ترکیب حیوان و انسانشناسایی سلول های ایمنی اآلزایمرمشکلات نخاعیانتظار گذر تندباد؟حمایت از طبیعتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکچهار میلیارد سال تکامل بدوپامین قابل حل در آبابزارهای بقای از نخستین همه چیز کهنه میشودبی ذهن و بی روحفروتنی و غروردرختان اشعار زمینبزرگترین درد از درون است هزاران سال چشم های بینا ومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزبان شناسی نوین نیازمند کپسول ژری لاکتتکامل داروینی هنوز در حاتشخیص ژنتیکی آتروفی های شاهکار شش گوشآینده ی علم و فیزیک در60 ثمعجزه ی علم در کنترل کرونانسان جدید از چه زمانی پاحس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تنور دروندانش بی نهایتاحیای بینایی نسبی یک بیمهمراه سختی، اسانی هستبیماری اسپینال ماسکولار فساد اقتصادی سیتماتیک درذهن تو همیشه به چیزی اعتقتفاوت ها را به رسمیت بشناویتامین کا در سبزیجاتمهندسی ژنتیک در حال تلاش سلول های بنیادیکتاب، سفری به تاریختا 20 سال آینده مغز شما به تعداد کلی ذهن ها در جهان شرکت نورالینک ویدیویی ازآیا گذشته، امروز وآینده مغز آیندگان چگونه است ؟اولین سلول مصنوعیحس و ادراک قسمت چهارماز تکینگی تا مغز از مغز تنکاتی در مورد تشنجداروهای ضد بیماری ام اس واداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی می تواند بر احبیان حقیقتقانون مندی نقشه ژنتیکی مرمز پیشرفت تواضع است نه طتلاش های جدید در درمان فرواقعیت خلا و وجود و درک ممیگرن شدید قابل درمان اسسندرم پیریفورمیسگل زندگیتاثیر کپسول نوروهرب بر سجلوتر را دیدنضررهای مصرف شکر و قند بر آیا دلفین ها میتوانند بامغز بزرگ چالش است یا منفعاین ابتدای تناقض هاستحس و ادراک قسمت بیست و دواز تکامل تا مغز، از مغز تنگاه مادی غیر علمی استداروی سل سپتارتباط بین هوش طبیعی و هوهوش مصنوعی از عروسک بازی باد و موجقضاوت ممنوعرویای شفافتمرکز بر امروزواکسن سرطانما بخشی از این جهان مرتبطسیاهچاله های فضایی منابعگامی در درمان بیماریهای تاثیر گیاهخواری بر رشد و عقل مجادله گرجهان مشارکتیآثار باستانی تمدن های قدنقش قهوه در سلامتیاکوییفلکسحس و ادراک- قسمت شصت و چهاستفاده از هوش مصنوعی در چالش هوشیاری و اینکه چرا در هم تنیدگی مرزها و بی ماز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی بحثی در مورد نقش کلسیم و لزوم سازگاری قانون مجازاراز تغییرروش هایی ساده برای کاهش اتو آرامش و صلحیوسواس، بیماری استمباحث مهم حس و ادراکسال سیزده ماههپنج اکتشاف شگفت آور در موتاثیر درجه حرارت بر عملکعماد الدین نسیمی قربانی جهان در حال ایجاد و ارتقاآشناپنداری چیستنقش اتصالات بین سلولهای ابداع دی ان ای بزرگترین دخودروهای هیدروژنیاصل، روان و نفس استنخاع ما تا پایین ستون فقردرمان های بیماری آلزایمرهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبخشش، عقلانی یا غیر عاقلمنابع انرژی از نفت و گاز زمان و گذر آن سریع استریشه های مشترک حیاتتولید اندام با چاپ سه بعدمدیون خود ناموجودستم، بی پاسخ نیستپیوندی که فراتر از امکانتاثیر رژیم گیاه خواری بر عسل طبیعی موثر در کنترل بافسردگی و اضطراب در بیماجوسازی مدرننقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین همانچرا ارتعاش بسیار مهم استاعداد بینهایت در دنیای مدرمان جدید سرطانهوش عاطفی بیشتر در زنانبرخی مرزهای اخلاق و علوم مناطق خاص زبان در مغززندگی سلول در بدن، جدای اکلام و زبان، گنجینه ای بستوهم جدایی و توهم علمتازه های بیماری پارکینسوسردرد و علتهای آنپروژه ی ژنوم انسانیمرگ تصادفیسایتهای دیگرامید جدید بر آسیب نخاعیامید درمان کرونا با همانحقیقت قربانی نزاع بین بی چند جهانیدنیایی پر از سیاهچاله ابزار بقای موجود زنده از نشانه های پروردگار در جهبه بالاتر از ماده بیندیشفناوری هوش مصنوعی نحوه خدرک کنیم ما همه یکی هستیمبرخی سلولهای عصبی در تلاهیچگاه از فشار و شکست نترمنبع هوشیاری کجاست قسمت53زبان متغیرکوچک شدن مغز از نئاندرتاتکنولوژی های جدید و حالتترازودونشواهدی از نوع جدیدی از حاآملودیپین داروی ضد فشار مشکلات بین دو همسر و برخیاندوه در دنیا استحوادث روزگار از جمله ویراز تکنیکی تا مغز از مغز تچهار ساعت پس از کشتار خوکدورترین نقطه ی قابل مشاهابزارهای دفاعی و بقای موهمه چیز در زمان مناسببی سوادی در قرن 21فرگشت و تکامل تصادفی محض درد و درسبسیاری از مجرمان، خودشانهستي مادي ای که ما کوچکترمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزبان، نشان دهنده ی سخنگو کامپیوتر سایبورگتکامل داروینی هنوز در حاتشخیص آلزایمر سالها قبل شاید گوشی و چشمی، آماده شآینده با ترس جمع نمیشودمعجزه در هر لحظه زندگیانسان خطرناکترین موجودحس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تنوروفیبروماتوزدانشمندان موفق به بازگرداحیای بینایی نسبی یک بیمهمراهی میاستنی با برخی سبیماری اضطراب عمومیفشار و قدرتذهن خود را مشغول هماهنگیتفاوت های بین زن و مرد فقویتامین بی 12 در درمان دردمهندسی بدنسلول های بنیادی منابع و اکتابخانهتا بحر یفعل ما یشاتعذیه ی ذهنشربت ضد خلطآیا پیدایش مغز از روی تصامغز اندامی تشنه ی انرژی ااوکرلیزوماب داروی جدید شحس و ادراک قسمت نوزدهماز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه مولکول های دی ان ایداروی فامپیریدین یا نورلادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی و کشف زبان هایبیداری و خواب کدام بهتر اقانون گذاری و تکاملرمز بقای جهش ژنتیکیتلاش های جدید در درمان سروالزارتان داروی ضد فشار میدان مغناطيسي زمین بشر سندرم پیریفورمیسگلوله ی ساچمه ایتاثیر کپسول نوروهرب بر سجمجمه انسان های اولیهضررهای شکر بر سلامت مغزآیا دست مصنوعی به زودی قامغز بزرگ چالشهای پیش رواینکه به خاطرخودت زندگی حس و ادراک قسمت بیست و سواز تکامل تا مغز، از مغز تنگاه محدود و تک جانبه، مشداروی ضد چاقیارتباط شگفت مغز انسان و فهوش مصنوعی از عروسک بازی باد غرور و سر پر از نخوت وقطار پیشرفتروان سالمتمساح حد واسط میان مغز کوواکسن ضد اعتیادما تحت کنترل ژنها هستیم یسیاهچاله ها، دارای پرتو گامی در درمان بیماریهای تاثیر انتخاب از طرف محیط عقل سالمجهان معناآرامش و دانشنقش مهاجرت در توسعه نسل ااکسی توسین و تکامل پیش احساسیت روانی متفاوتاستفاده از انرژی خلاچالش کمبود اندام برای پیدر هم تنیدگی کوانتومیاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی بحثی در مورد حقیقت فضا و لزوم عدم وابستگی به گوگل راست دستی و چپ دستیروش جدید تولید برقتو افق رویداد جهان هستییک پیام منفرد نورون مغزی مبتکران خودشکوفاسانسور از روی قصد بسیاری پول و شادیتاثیر درجه حرارت بر عملکعوامل موثر در پیدایش زباجهان ریز و درشتآشتی بهتر استنقش تیروئید در تکامل مغزابزار هوش در حال ارتقا ازخورشید مصنوعیاصلاح خطا با رفتن بر مسیرنخستین تمدن بشریدرمان های جدید میگرنهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبدون پیر فلکمنابع انرژی از نفت و گاز زمان و صبررژیم های غذایی و نقش مهم تولید سلولهای جنسی از سلمدیریت اینترنت بر جنگستون فقرات انسان دو پا جلپیوستگی همه ی اجزای جهانتاثیر رژیم گیاه خواری بر عشق درونی به یگانگی خلقتافسردگی و ساختار مغزجامعه ی آسمانینقش غذاها و موجودات درياخدایی که ساخته ی ذهن بشر ابزار بقا از نخستین همانچرا بیماری های تخریبی مغبقا با سازگارترین فرد اسدرمان جدید سرطانهوش عاطفی در زنان بیشتر ابرخی نکات از گاید لاین پرمناطق خاصی از مغز در جستجزندگی، مدیریت انرژیکلام، در تحولی شگفت آور بتوهم جسمتازه های درمان ام اسسردرد به دلیل مصرف زیاد مپروژه ی ژنوم انسانیمرگی وجود نداردامیدوار باش حتی اگر همه چحقیقت آنطور نیست که به نظچند جهانیدنیا، هیچ استابزار بقای موجود زنده از نظام مثبت زندگیبه جای محکوم کردن دیگران فیلمی بسیار جالب از تغییدرک احساسات و تفکرات دیگبرخی سيناپسها طی تکامل و هیپرپاراتیروئیدیسممنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمزبان مشترک ژنتیکی موجوداکوچکی قلبتکنولوژی و پیشرفتترازودونشواهدی از دنیسوان(شبه نئآموزش نوین زبانمشکلات روانپزشکی پس از ساندوه دردی را دوا نمیکندحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز و از مغز نون و القلمديدن با چشم بسته در خواب ابعاد و نیازهای تکاملیهمه چیز در زمان کنونی استبی شرمیفراموش کارها باهوش تر هسدرد باسن و پا به دلیل کاهبسیاری از بیماری های جدیهستی ما پس از شروعی چگال منبع هوشیاری کجاست؟(قسمزبان، وسیله شناسایی محیطکاهش مرگ و میر ناشی از ابتکامل داروینی هنوز در حاتشخیص ایدزشاید درست نباشدآیا فراموشی حتمی استمعرفت و شناختانسان عامل توقف رشد مغزحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تنورون هاي مصنوعی می تواندانشمندان نورون مصنوعی ساحساس گذر سریعتر زمانهمراهی نوعی سردرد میگرنیبیماری بیش فعالیفضا و ذهن بازذهن سالمتفاوت های تکاملی در مغز وویتامین بی هفدهمهربانی، شرط موفقیتسلول های بدن تو پیر نیستنکجای مغز مسئول پردازش تجتاول کف پا و حقیقتتغییرشش مرحله تکامل چشمآیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز انسان ایا طبیعتا تماايندگان چگونه خواهند دیدحس و ادراک قسمت هفتماز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه میتوان با قانون جنداروی لیراگلوتیدادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی یا حماقت طبیعبیست تمرین ساده برای جلوقانون جنگلرمز جهانتلاش های جدید شرکت نورالواکنش های ناخودآگاه و تقمیدان های مغناطیسی قابل سندرم پس از ضربه به سرگلوئونتاثیر کتامین در درمان پاجنین مصنوعیضعیف و قویآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز بزرگ و فعال یا مغز کواینکه خانواده ات سالم باحس و ادراک قسمت بیستماز تکامل تا مغز، از مغز تنگاه کلی نگرداروی ضد چاقیارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی بار مغز بر دو استخوانلمس کوانتومیرژیم های غذایی و نقش مهم روبات ها قول میدهندتنفس هوازی و میتوکندریواکسن علیه سرطانمانند آب باشسیاهچاله و تکینگی ابتدایگاهی لازم است برای فهم و تاثیر احتمالی عصاره تغلیعقلانیت بدون تغییرجهان هوشمندآرامش و سکوننقش میدان مغناطیسی زمین اکسکاربازپین در درمان تشخفاش با شیوع همه گیری جدیاستفاده از سلول های بنیاچالش دیدگاه های سنتی در بدر هم تنیدگی کوانتومی و پاز نشانه ها و آثار درک شدهوش مصنوعی از عروسک تا کمبحثی در مورد عملکرد لوب فمقاومت به عوارض فشار خون رجزخوانی هایی که امروز بروش صحبت کردن در حال تکامتو انسانی و انسان، شایستیک پیشنهاد خوب برای آسان مجموعه های پر سلولی بدن مسانسور بر بسیاری از حقایپول و عقیدهتاثیر درجه حرارت بر عملکعوامل ایجاد لغت انسانی و جهان شگفت انگیزآغاز فرایند دانستننقش حفاظتی مولکول جدید دابزار بقا از نخستین همانخوش قلبی و مهربانیاصول انجام برخی نرمش ها دنخستین تصویر از سیاهچالهدرمان های جدید در بیماری هوش مصنوعی، اتفاقات و تحبدون بار گذشتهمنابع انرژی از نفت و گاز زمان واقعیت است یا توهمژن همه چیز نیستتولترودینمداخله ی زیانبار انسانستارگانی قبل از آغاز کیهپیام های ناشناخته بر مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر عشق، شلوغ کردن نیستاقلیت خلاقجاودانگی مصنوعینقش غذاها و موجودات درياخدایا جز تو که را دارمابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینبقا در ازای بیماریدرمان دارویی سرطان رحم بهوش عاطفی در زنان بیشتر ابرخی نرمش ها برای زانومنبع هوشیاری کجاست قسمت زندان ذهنیکلرال هیدرات برای خوابانتوهمات و شناخت حقیقتتبدیل پلاستیک به کربن و سسردرد تنشنپروانه ی آسمانیمراحل ارتقای پله پله کیهپرواز از نیویورک تا لوس آمرز مرگ و زندگی کجاستامیدواریحقیقت افرادچند جهانی و علمدندان ها را مسواک بزنید تابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیبه خوبی های دیگران فکرکنفیروز نادریدرک تصویر و زبان های مخلتبرداشت مغز ما از گذر زمانهاوکينگ پیش از مرگش رسالمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان چهار حرفی حیات زمینکوچکترین چیز یک معجزه استکنولوژی جدید که سلول هاتراشه ها روی مغزشیشه ی بازالتی و سیلیکونآمارهای ارائه شده در سطح مشکلات روانپزشکی در عقب اندوهگین نباش اگر درب یا حافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تنوآوری ای شگفت انگیز داندی متیل فومارات(زادیوا)(ابعاد اضافه ی کیهانهمه چیز، ثبت می شودبی عدالتی در توزیع واکسن فراموشی همیشه هم بد نیستدردهای سال گذشته فراموش بسیاری از بیماری های جدیو هر کس تقوای خدا پیشه کنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزدودن نقص از هوش مصنوعیکاهش التهاب ناشی از بیماتکامل زبانتصویر خورشید یا خود خورششایسته نیست در جیب خود قرآیا ممکن است موش کور بی ممغز فکر میکند مرگ برای دیانسانیت در هم تنیده و متصحس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تنورون های ردیاب حافظهدانشمندان یک فرضیه رادیکاحساسات کاذبهندسه ی پایه ایبیماری تی تی پیفضای قلب منبع نبوغ استذهت را روی چیزهای مفید متتفاوت های زبانی سرمنشا تویتامین دی گنجینه ای بزرموفقیت هوش مصنوعی در امتسلول بنیادی و ای ال اسکرونا چه بر سر مغز می آورتابوهای ذهنیتغییر الگوی رشد مغزی با زششمین کنگره بین المللی سآیا امکان بازسازی اندامهمغز انسان برای ایجاد تمدايا اراده آزاد توهم است یحس و ادراک قسمت هفدهماز تکینگی تا مغز- از مغز چگونه مغز ما، موسیقی را پداروی تشنجی دربارداریادغام میان گونه های مختلهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبیش از نیمی از موارد انتققانون جنگلرمز جهان خاصیت فراکتالتلاش هایی در بیماران قطع واکنش به حس جدیدمیدان های کوانتومی خلاسندرم جدایی مغزگمان میکنی جرمی کوچکی در تاثیر گیاه خواری بر رشد وجنگ هفتاد و دو ملت همه را آیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز بزرگترین مصرف کننده اینترنت بدون فیلتر ماهواحس و ادراک قسمت دهماز تکامل تا مغز، از مغز تنگاه انسان محدود به ادراداروی ضد تشنج با قابليت تارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی بار بزرگ ایستادن بر دو پالوب فرونتال یا پیشانی مغرژیم ضد التهابیروبات های ریز در درمان بیتنفس هوازی و میتوکندریواکسنی با تاثیر دوگانه اماه رجبسیاهچاله ی منفرد یا سیاهگاهی مغز بزرگ چالش استتاثیر ترکیبات استاتین (سعقیده ی بی عملجهان هوشیارآرامش(سکوت) stillness و تکاپونقش محیط زندگی و مهاجرت داگر فقط مردم میفهمیدند کخلا، حقیقی نیستاستفاده از سلول های بنیاچاالش ها در تعیین منبع هودر هم تنیدگی کوانتومی و داز نظر علم اعصاب یا نرووسهوش مصنوعی از عروسک تا کمبحثی درباره هوش و تفاوتهمقایسه رقابت و همکاریرحم مصنوعیروشهای نو در درمان دیسک بتو با همه چیز در پیوندییک آلل ژنتیکی که از نئاندمجرم، گاهی قربانی استساهچاله ها تبخیر نمیشودپوست ساعتی مستقل از مغز دتاثیر درجه حرارت بر عملکعواملی که برای ظهور لغت اجهانی که نه با یک رخداد و نقش حیاتی تلومر دی ان آ دابزار بقا از نخستین همانخوش خیالی و خوش بینیاصول توسعه ی یک ذهن کاملنخستین روبات های زنده ی جدرمان های جدید سرطانهوش احساسیبدون زمان، ماده ای وجود نمنابع انرژی از نفت و گاز زمان پلانکژن هوش و ساختارهای حیاتی تومورها و التهاب مغزی عامدارک ژنتیکی چگونه انسانسخن نیکو مانند درخت نیکوپیدایش زبانتاثیر رژیم گیاهخواری بر عصب حقوق نورولوواقیانوس نادانیجایی برای یاد گرفتن باقی نقش غذاها در کاهش دردهای خسته نباشی باباابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان دربقای حقیقی در دور ماندن ادرمان زخم دیابتی با تکنوهوشمندی کیهانبرخی نرمش های گردنمنبع هوشیاری کجاست قسمت زونیسومایدکم کردن کالری روشی سودمنتوکل بر خداتبدیل تراکت صوتی مصنوعی سردرد سکه ایتبدیل سلولهای محافط به سسردرد عروقی میگرنپروتئین های ساده ی ابتدامرز بین انسان و حیوان کجاامیدواری و مغزحقیقت اشیاچند روش ساده برای موفقیتده روش موفقیتابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیبه خودت مغرور نشوفیزیک مولکولها و ذرات در درک حقیقت نردبان و مسیری بررسي علل احتمالي تغيير هاوکينگ پیش از مرگش رسالمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان نیاز تکاملی استکووید نوزده و خطر بیماری تکنولوژی جدید که سلول هاتراشه ی هوش مصنوعی در مغزشکل های متفاوت پروتئین هآن چیزی که ما جریان زمان مشاهده گر جدای از شیء مشااندام حسی، درک از بخش هایحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغز مشاهده ی غیر مستدین اجباریابعاد بالاترهمه ی سردردها بی خطر نیستبیمار 101 ساله، مبتلا به سفراموشی و مسیر روحانیدردی که سالهاست درمان نشبشکه ای که ته نداره پر نموفور و فراوانیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسفر فقط مادی نیستکاهش حافظه هرچند فرایندیتکامل زبانتصویر در هم تنیدگی کوانتشادی، پاداش انجام وظیفهآیا ما کالا هستیممغز قلبانسانیت در برابر دیگرانحس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تنوروپلاستیسیتی چیستدانشمندان ژنی از مغز انساخلاق و علوم اعصابهندسه ی رایج کیهانبیماری دویکقفس ذهنذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتفاوت ایستایی و تکاپوویروس مصنوعیموفقیت در تفکر استسلول عصبی شاهکار انطباق کریستال هاتاثیر فکر بر سلامتتغییر دیگران یا تغییر خوصبور باشآیا انسان با مغز بزرگش اخمغز انسان برای شادمانی طايا اراده آزاد توهم است یحس و ادراک قسمت هجدهماز تکینگی تا مغز- از مغز چگونه مغز پیش انسان یا همداروی جدید ALSادغام دو حیطه علوم مغز و هوش مصنوعی گوگل به کمک تشبیشتر کمردردها نیازی به قانونمندی و محدودیت عالمرنگ کردن، حقیقت نیستتلاشی برای درمان قطع نخاواکسن های شرکت فایزر آمرمیدان بنیادین اطلاعاتسندرم دزدی ساب کلاوینگنجینه ای به نام ویتامین تاثیر گیاه خواری بر رشد وجنگ و تصور از جنگآیا راهی برای رفع کم آبی مغز حریص برای خون، کلید تایندرالحس و ادراک قسمت دوازدهماز تکامل تا مغز، از مغز تنگاه از بیرون مجموعهداروی ضد تشنج با قابليت تارتباط غیرکلامی بین انساهوش مصنوعی از عروسک بازی بار سنین ابزار هوشمندی الوتیراستامرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وروبات کیانتنفس بدون اکسیژنوابستگی یعنی قلادهماپروتیلینسیاهچاله ی تولید کنندهگاهی جهت را عوض کنتاثیر تغذیه بر سلامت رواعلم و ادراک فقط مشاهده ی جهان های بسیار دیگرآزمون تجربی، راهی برای رنقش مرکز تنفس سلولی در بیاگر میدانی مصیبت بزرگتر خلا، خالی نیستاستفاده از سلول های بنیانابینایی در نتیجه ی گوشی در هر سوراخی سر نکناز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک تا کمبحثی درباره هوش و تفاوتهمقابله ی منطقی با اعتراضرحم مصنوعیروشهای شناسایی قدرت شنواتو با باورهایت کنترل میشیک جهش ممکن است ذهن انسانمحل درک احساسات روحانیسایه ی هوشیاریپوشاندن خود از نورتاثیر درجه حرارت بر عملکعوارض ازدواج و بچه دار شدجهانی که از یک منبع، تغذینقش خرچنگ های نعل اسبی درابزار بقا از نخستین همانخوشبختی چیستاصول سلامت کمرنرمش های مفید برای درد زادرمان های رایج ام اسهوش احساسیبرنامه و ساختار پیچیده ممنابع انرژی از نفت و گاز زمان به چه دلیل ایجاد میشژن یا نقشه توسعه مغز و نقتومورهای نخاعیمروری بر تشنج و درمان هایسخن و سکوتپیر شدن حتمی نیستتاثیر رژِیم غذایی بر میگعصب سیاتیکالکترومغناطیس شنوایی و هجایی خالی نیستنقشه مغزی هر فرد منحصر بهخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصببلندی در ذهن ما درک بلندیدرمان سرگیجه بدون نیاز بهوشیاری و وجودبرخی یونها و مولکول های ممنبع هوشیاری کجاست قسمت زونا به وسیله ویروس ابله کمالگرایی دشمن پیشرفتتوپیراماتتبر را بردارسرطان کمیت گراییپروتز چشممرز جدید جستجو و اکتشاف، امیدی به این سوی قبر نیستحقیقت تنها چیزی است که شاچندین ماده غذایی که مانندهن، بزرگترین سرمایهابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیبه دنبال رستگاری باشفیزیک هوشیاریدرک دیگرانبررسی مغز با امواج مادون هدف یکسان و مسیرهای مختلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان و کلمه حتی برای کسانکودک هشت ساله لازم است آدتکینگیتراشه ی بیولوژِیکشکل پنجم مادهآنچه ناشناخته است باید شمشاهده آینده از روی مشاهانرژی بی پایان در درون هرحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغز ترجمه رخدادهای دین، اجباری نیستاتفاق و تصادفهمه جا خیر بکاربیمار مرکز تنفس سلولیفراموشی آرماندرس گرفتن از شکست هابشریت از یک پدر و مادر نیوقاحت و تمسخر دیگرانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسفر نامه سفر به بم و جنوب کاهش دوپامین عامل بیماریتکامل زبان انسان از پیشیتصویر زیبا از سلولشب سیاه سحر شودآیا ما تنها موجودات زنده مغز ما کوچکتر از نیم نقطهانسان، گونه ای پر از تضادحس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز از مغز تنوروز یا روز پایانیدانشمندان پاسخ کوانتومی اخلاق پایه تکامل و فرهنگهندسه بنیادینبیماری دیستروفی میوتونیقفس را بشکنذره ی معین یا ابری از الکتفاوت ارباب و رهبر حقیقیویروس های باستانی، مغز ممولکول ضد پیریسلول عصبی، در محل خاص خودکریستال زمان(قسمت اولتاثیر مشاهده بر واقعیت بتغییر دادن ژنها آیا روزی صبر لازمه ی پیروزی استآیا احتمال دارد رویا از آمغز انسان برای شادمانی طای نعمت من در زندگیمحس و ادراک قسمت هشتماز تکینگی تا مغز- از مغزتچگونه هموساپينس بر زمین داروی جدید s3 در درمان ام ارتقا و تکامل سنت آفرینش هوش مصنوعی الفاگوبا هوش مصنوعی خودکار روبقارچ بی مغز در خدمت موجودرنگین کمانتلاشی تازه برای گشودن معواکسن کووید 19 چیزهایی که میدازولام در درمان تشنج سندرم سردرد به دلیل افت فگوهر با نظر دیگران سنگ نمتاثیر گیاه خواری بر رشد وطلوع و حقیقتجنگ داده هاآیاما مقهور قوانین فیزیکمغز در تنهایی آسیب میبینایا کوچک شدن مغزانسان الحس و ادراک قسمت سوماز خود رها شونگاه از دور و نگاه از نزدداروی ضد تشنج توپیراماتارتروز یا خوردگی و التهاهوش مصنوعی از عروسک بازی بارداری بدون رحملوزالمعده(پانکراس)مصنوعرژیم غذایی ضد التهابیروح در جهانی دیگر استتنها مانع در زندگی موارد واسطه ها د رمسیر ایجاد مغماجرای جهل مقدسسیاره ی ابلهانگذر زمان کاملا وابسته به تاثیر حرکات چشم بر امواج علم و روحجهان هایی در جهان دیگرآزمون ذهنی گربه ی شرودیننقش نگاه از پایین یا نگاهاگر نیروی مغناطیس نباشد خلاصه ای از مطالب همایش ماستفاده از سلول های بنیاناتوانی از درمان برخی ویدر والنتاین کتاب بدید هماز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک تا کمبحثی درباره هوش و تفاوتهمقابله با کرونا با علم اسرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرروشی برای بهبود هوش عاطفتو باید نیکان را به دست بیک رژیم غذایی جدید، می تومحل درک احساسات روحانی دسایه را اصالت دادن، جز فرپیموزایدتاثیر درجه حرارت بر عملکعید نوروز مبارکآغاز فصل سرما و دوباره تکجهانی در ذهننقش داروهاي مختلف معروف ابزار بقا از نخستین همانخوشبختی دور از رنج های ماضطراب و ترسنرمش های مفید در سرگیجهدرمان های علامتی در ام اسهوش در طبیعتبرنامه ی مسلط ژنها در اختمنابع انرژی از نفت و گاز زمان شگفت انگیزژن ضد آلزایمرتومورهای ستون فقراتمرکز هوشیاری، روح یا بدن سخن پاک و ثابتپیشینیان انسان از هفت میتاثیر سلامت دستگاه گوارشعضلانی که طی سخن گفتن چقدالکتروتاکسی(گرایش و حرکجاذبهنقشه های مغزی جدید با جزیخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتبلوغ چیستدرمان سرگیجه بدون نیاز بهوشیاری و افسردگیبرخی اثرات مضر ویتامین دمنبع هوشیاری کجاست قسمت زیان غذاهای پرچربکمردردتوانایی مغز و دیگر اجزای توازن مهمتر از فعالیت زیتحریک عمقی مغزسرعت فکر کردن چگونه استپروتز عصبی برای تکلممرزهای حقیقی یا مرزهای تامیدی تازه در درمان سرطاحقیقت خواب و رویاچندجهانیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجابزار بقای موجود زنده از نظریه ی ریسمانبه زودی شبکه مغزی به جای فیزیک و هوشیاریدرک درست از خود و هوشیاریبررسی و اپروچ جدید بر بیمهدف یکسان، در مسیرهای متمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان و بیان نتیجه ساختماکودک ایرانی که هوش او از تکامل فردی یا اجتماعیتربیت کودکان وظیفه ای مهشکرگزار هر چیزی باش که داآنچه واقعیت تصور میکنیم مشاهدات آمیخته با اشتباهانرژی تاریکحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغز در فراموشی هادیوار همه اش توهم بوداتوبان اطلاعات و پلِ بینهمیشه چشمی مراقب و نگهبابیماری لبر و نابینایی آنفرایند پیچیده ی خونرسانیدست و پا زدن در سایه؟بعد پنجموقت نهيب هاي غير علمي گذشمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسفر به مریخ در 39 روزکاهش سن بیولوژیکی، تنها تکامل ساختار رگهای مغزی تصویر زیبای اصفهانشبیه سازی میلیون ها جهان آیا مغز تا بزرگسالی توسعمغز مانند تلفن استانعطاف پذیری مکانیسمی علحس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز از مغز تنورالژیدانشمندان اولین سلول مصناختلاف خانوادگی را حل کنهندسه در پایه ی همه ی واکبیماری سلیاکقله سقوطذرات کوانتومی زیر اتمی قتفاوتهای جنسیتی راهی براویرایش DNA جنین انسان، برمولتیپل اسکلروز در زنان سلولهای ایمنی القا کنندهکریستال زمان(قسمت دوم)تاثیر نگاه ناظر هوشیار بتغییر زودتر اتصالات مغزیصبر و واقعیتآیا احتمال دارد رویا از آمغز انسان رو به کوچک تر شای همه ی وجود منحس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکینگی تا مغز، از مغز چگونه هوشیاری خود را توسداروی جدید لنفوم و لوکمیارتقا یا بازگشت به قبل ازهوش مصنوعی از عروسک های ببا هر چیزی که نفس می کشد مقبل از آغازرهبر حقیقیتلاشی جدید در درمان ام اسواکسن کرونا و گشودن پنجرمکان زمان یا حافظه زمانسوپاپ ها یا ترانزیستورهاگویید نوزده و ایمنی ساکتتاثیر گیاه خواری بر رشد وطلای سیاهجنبه های موجی واقعیتآگاهی فراتر از آگاهیمغز را از روی امواج بشناسایا این جمله درست است کسیحس و ادراک قسمت سی و هشتماز درخواست ها جدا شونگاه از درون قفس یا بیرونداروی ضد جنون در درمان تیارزش های وارونههوش مصنوعی از عروسک بازی بازگشایی مجدد مطب دکتر سلیروپریم داروی ترکیبی ضدرژیم غذایی ضد دردروح رهاییتنها در برابر جهانوبینار اساتید نورولوژی دماجرای عجیب گالیلهسیاره ابلهانگذشته را دفن کنتاثیر دوپامین و سروتونینعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهجهان یکپارچهآزمون ذهنی گربه شرودینگرنقش نظام غذایی در تکامل ماگر نعمت فراموشی نبود بسخلاصه ای از درمان های جدیاستیفن هاوکینگ در مورد هناتوانی در شناسایی چهره در یک فراکتال هر نقطه مرکهوش مصنوعی از عروسک تا کمبحثی درباره هوش و تفاوتهملاحظه های اخلاقی دربارهرساناها و ابر رساناها و عروشی جدید در درمان قطع نختو تغییر و تحولییکی از علل محدودیت مغز اممحدودیت چقدر موثر استساخت سلول عصبی حتی پس از پیموزایدتاثیر درجه حرارت بر عملکعامل کلیدی در کنترل کارآآغاز مبهم آفرینشجهان، تصادفی نیستنقش درختان در تکاملابزار بقا از نخستین همانخانه ی تاریکاطلاع رسانی اینترنتینرمش های موثر در کمردرددرمان ژنتیکی برای نوآوریهوش عاطفی قسمت 11برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱منابع انرژی از نفت و گاز زنان باهوش ترژنها نقشه ایجاد ابزار هوتوهم فضای خالیمرکز حافظه کجاستسختی ها رفتنی استپیشرفت های جدید علوم اعصتاثیر عصاره تغلیظ شده گیغم بی پایانالکترودهای کاشتنیجاذبه و نقش آن در شکلگیرینقشه با واقعیت متفاوت اسخطای ادراک کارماابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً بلعیدن ستاره توسط سیاهچادرمان سرگیجه بدون داروهوشیاری کوانتومیبرخی اختلالات عصبی مثانهمنبع هوشیاری کجاست قسمت زیباترین چیز در پیر شدنکمردرد ناشی از تنگی کاناکمردرد و علل آنتوسعه هوش مصنوعی قادر استحریک عمقی مغز در آلزایمسطح آگاهی، رخدادهای زندگپرورش مغز مینیاتوری انسامزایای شکلات تلخ برای سلامگا سه عامل مهم سلامتحقیقت در علم، هرگز نهایی نه ناامیدی بلکه ارتقادو بیماری روانی خود بزرگ ابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمبه زیر پای خود نگاه نکن بفیزیک آگاهیدرک عمیق در حیواناتبررسی ژنها در تشخیص بیماهدف از تکامل مغزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان و بیان، در سایه پیشرکودکان میتوانند ناقل بی تکامل مادی تا ابزار هوشمترجمه ای ابتدایی از اسراشکست حتمیآنچه حس می کنیم، نتیجه ی مطالبه ی حق خودانرژی تاریک که ما نمی توحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغز در تشخیص بیماری دیوار، از ابتدا توهم بوداتوسوکسیمایدهمیشه اطمینان تو بر خدا ببیماری های میتوکندریفرایند تکامل و دشواری هادست کردن در گوشبعد از کروناوقتی فهمیدی خطا کردی برگمنبع هوشیاری در کجاست؟ قسفر تجهیزات ناسا به مریخ کایروپاکتیک چیستتکامل شناخت انسان با کشفتصویربرداری فضاپیمای آمشبیه سازی سیستم های کوانآیا همه جنایت ها نتیجه بیمغز مادران و کودکان در زماهرام مصر از شگفتی های جهحس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز از مغز تنوسانات کوانتومی منبع مادانشمندان تغییر میدان مغاختلال خواب فرد را مستعد هندسه زبانِ زمان استبیماری ضعف عضلات نزدیک بقلب های سادهذرات کوانتومی زیر اتمی قتقلید مرحله ای نسبتا پیشویشن پرومواد کوانتومی جدید، ممکنسلولهای بنیادی مصنوعی درکریستال زمان(قسمت سوم)تاثیر نگاه و مشاهده ناظر تغییر عمودی سر انسان از پصبر بسیار بایدآیا برای تولید مثل همیشه مغز انسان رو به کوچکتر شدای آنکه نامش درمان و یادشحس و ادراک قسمت هشتاد و شاز تکینگی تا مغز، از مغز چگونه واکسن کرونا را توزداروی جدید میاستنی گراویارتوکين تراپی روشی جديد هوش مصنوعی از عروسک های ببا آتش، بازی نکن و بعد از قبل از انفجار بزرگروی و منیزیم در تقویت استتمایل زیاد به خوردن بستنواکسن کرونا از حقیقت تاتمکانیک کوانتومی بی معنی سوپاپ ها یا ترانزیستورهاگوش دادن بهتر از حرف زدنتاثیر گیاه خواری بر رشد وطوفان فقر و گرسنگی و بی سجنسیت و تفاوت های بیناییآپومورفین در پارکینسونمغز زنان جوانتر از مغز مرایا ابزار هوشمندی یا مغز حس و ادراک قسمت سی و ششماز روده تا مغزنگاه از درون مجموعه با نگدارویی خلط آورارزش های حقیقی ارزش های غهوش مصنوعی از عروسک بازی بازگشت از آثار به سوی خدالیس دگرامفتامین یا ویاسراه فراری نیستروزه داری متناوب، مغز را تنهاییوجود قبل از ناظر هوشمندماده ی تاریکسیاره ابلهانگریه ی ابر، رمز طراوت باغتاثیر دپاکین بر بیماری معلم به ما کمک میکند تا موجهان یکپارچهآزادی عقیده، آرمانی که تنقش نظریه تکامل در شناسااگر نعمت فراموشی نبود بسخم شدن فضا-زماناستیفن هاوکینگ در تفسیر نادیدنی ها واقعی هستنددر کمتر از چند ماه سوش جدهوش مصنوعی از عروسک تا کمبحثی درباره هوش و تفاوتهملاحظات بیهوشی قبل از جررشته نوروایمونولوژی و نقروشی جدید در درمان نابینتو جهانی هستی که خودش را یافته های نوین علوم پرده محدودیت های حافظه و حافظساخت شبکه عصبی مصنوعی با پیچیدگی های مغزمگستاثیر درجه حرارت بر عملکعادت همیشه خوب نیستإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَجهش های ژنتیکی مفید در سانقش ذهن و شناخت در حوادث ابزار بقا از نخستین همانخانواده پایداراطلاعات حسی ما از جهان، چنرمشهای مهم برای تقویت عدرمان پوکی استخوانهوش عاطفی قسمت نهمبرین نت به جای اینترنتمنابع انرژی از نفت و گاز زنجیرها را ما باید پاره کژنها ، مغز و ارادهتوهم فضای خالی یا توهم فضمرکز حافظه کجاستسرنوشتپیشرفت در عقل است یا ظواهتاریک ترین بخش شبغم بی پایانالگو نداشتیمجبران از دست رفته هانقص های سیستمی ایمنیخطای حسابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آبنی عباس، ننگی بر تاریخدرمان سرطان با امواج صوتهوشیاری سنتی یا هوشیاری برخی اصول سلامت کمرمنبع هوشیاری کجاست قسمت زیباترین چیز در افزایش سبرخی اطلاعات روانشناسی ممنبع هوشیاری کجاست قسمت زیر فشار کووید چه باید کرکمردرد با پوشیدن کفش مناتوسعه برخی شغل ها با هوش تداوم مهم است نه سرعتسعی کن به حدی محدود نشویپرکاری تیروئیدمسمومیت دانش آموزان بی گامروز دانش ژنتیک هیچ ابهحقیقت راستین انسان علم باز واقعیت امروز تا حقیقتنه به اعدامدو بار در هفته ماهی مصرف ابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمبه سیاهی عادت نکنیمفیزیکدانان ماشینی برای تدرگیری قلب در بیماری ویربررسی بیماری التهابی رودهدف از خلقت رسیدن به ابزامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان و تکلم برخی بیماریهکودکان خود را مشابه خود تتکامل مداومترس و آرمان هاشگفت نیست من عاشق تو باشمآنها نمیخواهند دیگران رامطالبی در مورد تشنجانرژی خلا ممکن استحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغزی روشی مهم در تشخدید تو همیشه محدود به مقداتصال مغز و کامپیوترهمیشه به آنچه داری، خوشنبیماری های مغز و اعصاب و فرایند حذف برخی اجزای مغدست آسمانبعد از کروناوقتی پر از گل شدی خودت را منبع هوشیاری در کجاست؟(قسفر دشوار اکتشافکار با یگانگی و یکپارچگیتکامل، نتیجه ی برنامه ریتصور از زمان و مکانشبکه های مصنوعی مغز به درآیا هوش مصنوعی می تواند نمغز چون ابزار هوش است دلیاولویت بندی ها کجاستحس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز از مغز تنوشیدن چای برای مغز مفید دانشمندان روش هاي جدیدی اختلال در شناسایی حروف و هندسه، نمایشی از حقیقتبیماریهای تحلیل عضلانی اقلب و عقلذرات کوانتومی زیر اتمی قتقلید از روی طبیعتواقعیت فیزیکی، تابعی از موجود بی مغزی که می تواندسلام تا روشناییکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر نگاه انسان بر رفتاتغییرات منطقه بویایی مغزصد قدح، نفتاده بشکستآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز ایندگان چگونه استایمپلانت مغزیحس و ادراک قسمت پنجماز تکینگی تا مغز، از مغز چگونه آن شکری که می خوریمداروی جدید آلزایمرارتباط میکروب روده و پارهوش مصنوعی از عروسک بازی با تعمق در اسرار ابدیت و قبرستان ها با بوی شجاعترویا و واقعیتتمایز یا کشف یگانگیواکسن کرونا ساخته شده تومکانیزمهای دفاعی در برابسوپاپ ها یا ترانزیستورهاگوشه بیماری اتوزومال رسستاثیر گیاه خواری بر رشد وطوفان زیباییجنسیت و تفاوت های بیناییآب زندگی است قسمت چهارممغزهای کوچک بی احساسایا بیماری ام اس (مولتیپحس و ادراک قسمت سیزدهماز سایه بگذرنگاه حقیقی نگاه به درون ادارویی ضد بیش فعالی سیستارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی از عروسک بازی بازگشت به ریشه های تکامللا اکراه فی الدینراه نجاتروزه داری و التهاب زیانبتنهایی رمز نوآوری استوراپامیل در بارداریماده ی خالیسیب یکسان و دیدگاه های متگربه شرودینگر و تاثیر مشتاثیر داروهای ضد التهاب علم بدون توقفجهان کنونی و مغز بزرگتریآزار دیگری، آزار خود استنقش هورمون های تیروئید داگر با مطالعه فیزیک کوانخونریزی مغز در سندرم کوواستخوان های کشف شده، ممکنادانی در قرن بیست و یکم،در آرزوهایت مداومت داشتههوش مصنوعی از عروسک تا کمبحثی درباره احساسات متفاممانتین یا آلزیکسا یا ابرشد مغز فرایندی پیچیده اروشی جدید در درمان سکته متو جدای از کیهان نیستییاد گرفتن مداوممخچه فراتر از حفظ تعادلساخت شبکه عصبی با الفبای پیچیدگی های مغزی در درک زتاثیر درجه حرارت بر عملکعادت کن خوب حرف بزنیافت فشار خون ناگهانی در وجهش های ژنتیکی غیر تصادفنقش روی و منیزیم در سلامتابزار بقا از نخستین همانخار و گلاطلاعاتی عمومی در مورد مچرا ماشین باید نتایج را پدرمان پوکی استخوانهوش عاطفی قسمت هفتمبرای یک زندگی معمولیمنابع انرژی از نفت و گاز زندگی فعال و مثبت روند آلژنهای مشترک بین انسان و وتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)مرکز خنده در کجای مغز استسریع دویدن مهم نیستپیشرفت ذهن در خلاقیت استتاریکی من و تو و گرد و غباغیرقابل دیدن کردن مادهالگو و عادت را بشکن و در اجدا کردن ناخالصی هانقص در تشخیص هیجانات عامخطر آلودگی هواابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آبه قفس های سیاهت ننازدرمانهای بیماری پارکینسهوش، ژنتیکی است یا محیطی