دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

رویا و خبر از آینده

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست:
!رویاها و خبر از آینده
حقیقت رویاها، پرده از بعدی فرامادی در انسان میگشاید. چگونه برخی رویاها خبر از هزاران سال بعد میدهد؟ و این حقیقتی است که قابل کتمان نیست.

آگاهی نخستین قوم انسانی یعنی سومری ها از حادثه کربلا و کشته شدن امام حسین ع، با وجود اختلاف زمانی ده هزار سال یا بیشتر، هرگز در تفسیر دانشمندان مادی امروز نمیگنجد. تفسیر صرفا مادی رویاها چیزی است که هرگز با مشاهدات علمی منطبق نیست.

کشفیات باستانشناسی امروز، حقایقی را نشان میدهد که هر دانشمند منصف علم گرایی را به تامل در مورد ماهیت و علت رویاها میکشاند.

مشاهده آثار در علم، باید ما را به سوی تاثیر گذار و علت، ببرد و علمی که بخواهد به جای پذیرش این مطلب ساده، همیشه علت و محرک را در آزمایشگاه بیازماید و ببیند- در حالی که باید به جای این دیدن مادی، آن را به عنوان عامل و محرک بپذیرد- علمی گزافه بیش نیست.
همگام با امام احمد الحسن ع در حرکت به سوی ابتدای تاریخ انسانی:
سرزمین سومر و اکد بر دموزی گریست و اکنون بر حسین(عليه السلام) می‌گرید؟
سومریان یا اکدیان هزاران سال بر دُموزی (دمو: فرزند، زی: نیکوکار) گریستند و مویه کردند.

گریه ‌و زاری سرزمین بین‌النهرین بر دموزی تا زمان حزقیال نبی ادامه یافت. در تورات نقل شده‌است که ساکنان بین‌النهرین بر تَموز (دموزی) نوحه‌سرایی می‌کردند:

سپس گفت بیا تا گناهان بدتر از اینها را به تو نشان دهم * آن‌گاه مرا به دروازهء شمالی خانه ی خداوند آورد و زنانی را نشان داد که آنجا نشسته بودند و بر تَموز، گریه می‌کردند * خداوند به من فرمود: آیا این را می‌بینی، ای فرزند آدم؟ ولی از این بدتر را هم به تو نشان خواهم داد * سپس مرا به حیاط داخلی خانه ی خداوند آورد. آنجا در کنار دروازهء خانه، هیکل خداوند و بین ایوان و قربانگاه، در حدود بیست‌و‌پنج مرد پشت به هیکل خداوند و رو به مشرق، در شرق، آفتاب را سجده می‌کردند »(1).
1. کتاب مقدس، عهد عتیق، سِفر حزقیال ٨: ١٣ تا ١٦.
عملی که در اینجا گناه و پلیدی خوانده شده، همان قتل تَموز (دموزی) است که آن زنان را به گریه، و مردان را کنار قتل‌گاهش به سجده واداشته است.

قصهء مرگ دموزیِ پادشاه با پرداخت هزینهء نپذیرفتن سجده برای ایشتار - اینانا (دنیا) آغاز می‌شود
پس آن هنگام که اینانا (ایشتار ایشتار) بخواهد از جهان زیرین خارج شود،
بگذار تا کسی را به جانشینی برگمارد،
اینانا از جهان زیرین بالا آمد،
شیطان‌های کوچک چون نی شوکر و شیطان‌های بزرگ چون نی دابان از هر سو گرداگرد او حرکت می‌کردند،
شیطانی که پیشاپیش او گام برمی‌داشت، گرچه وزیر نبود، عصای سلطنتی در دست داشت،
و آن که در کنارش می‌آمد، گرچه جنگاور نبود، ولی غرق در سلاح بود، آنان که وی را همراهی کردند،
آنان که با اینانا (الٰههء ایشتار ایشتار یا دنیا) همسفر بودند،
موجوداتی بودند که نه نان می‌شناختند و نه آب،
نه آرد بو‌داده می‌خوردند،
و نه آبی که برای قربانی تقدیم شده‌بود، می‌نوشیدند،
آنها زن را از آغوش شوهرش می‌ربودند،
و نوزاد شیرخوار را از سینهء مادرش جدا می‌نمودند. ...
اینانا (ایشتار) رهسپار دو شهر سومری اما و بدتیبیرا می‌شود، و خدایان این دو شهر، همانطور که پیشتر گفتیم، با خضوع و خشوع برای او (ایشتار یا دنیا) سجده می‌گذارند و به این ترتیب خود را از چنگال اهریمنان نجات می‌دهند. سپس به شهر کلاب که خدای حامی آن، دموزی است می‌رسد. دنبالهء منظومه به صورت زیر ادامه پیدا می‌کند:
دموزی (تَموز) لباسی فاخر به تن کرد و بر تخت تکیه زد،
شیطان‌ها از ران‌هایش گرفتند. ...،
هفت شیطان به سویش حمله بردند،
آن گونه که بر بالین بیماران حمله‌ور می‌شوند،
چوپانان از نواختن نای در پیشگاه او دست کشیدند،
اینانا چشم بر او دوخت،
با دیدهء مرگ به او خیره شد،
با خصومت با او صحبت کرد، کلماتی از روی خشم و عصبانیت،
با صدای بلند او را گنهکار خواند:
سزای اوست، ببریدش
و این گونه ایناناء پاک، دموزی شبان را به آنان سپرد،
آنان که با او همراه بودند،
آنان که با دموزی (تَموز) همراه بودند،
موجوداتی بودند که نه نان می‌شناختند و نه آب،
نه آرد بو داده می‌خوردند،
و نه آب تقدیم شده به عنوان قربانی، می‌نوشیدند ،...»(1).
1. کریمر، از الواح سومر، ص ٢٧٧ تا ٢٧٩.

و این گونه ایشتار (اینانا) - همسر دموزیِ پادشاه وی را تسلیم شیاطین کرد تا او را به قتل برسانند. درک این مطلب ـ در تناقضی آشکار ـ برای کسانی که معنای حاکمیت خدا یا تعیین الٰهی یا آنطور که سومریان ـ اکدیان از آن تعبیر می‌کنند، سلطنتی که از آسمان نازل شد را درنمی‌یابند، سخت می‌باشد.
.
اما این حقیقت در دین الٰهی بسیار تکرار شده که ایشتار-دنیا- در بسیاری موارد مطیع و منقاد پادشاهانی است که خدا آنها را تعیین و تنصیب ننموده است؛ چرا که آنها برای دنیا سجده می‌کنند و در مقابلِ او خاضع هستند و شهوات دنیویشان را می‌پرستند.

ایشتار -دنیا- ، بر کسانی که از طرف خدا برای حکمرانی در آن تعیین می‌شوند، سرکش است؛ زیرا در حقیقت اینها بر دنیا سرکشی و نافرمانی کرده‌اند. سهم علی(عليه السلام) پنج سال تلخ بود که در آن، تمام شیاطین زمین برای دشمنی با ایشان در جمل و صفین و نهروان به‌پا خاستند و از پا ننشستند مگر هنگامی که او را در کوفه به قتل رساندند. سهم حسین(عليه السلام) -حاکم برگزیده برای حکمرانی در دنیا- کشتاری بود که حتی طفل شیرخوار نیز از آن جان سالم به‌در نبرد.

📌اینها برخی متونی است که در الواح ِگلین سومریان آمده است و در آن از مصیبت و فاجعهء دموزی و خواهرش صحبت می‌کند. خواهیم دید که این متون تا چه حد شبیه واقعه‌ای است که بر حسین(عليه السلام) گذشته‌است؛ در حالی که اینها متونی باستانی هستند که سومریان- اکدیان هزاران سال پیش از ولادت امام حسین(عليه السلام) نقل نموده‌اند:

قلبش ظرف اندوه و اشک شد،
تا به آنجا که دشت‌ها امتدادی دور دست دارند رفت،
قلب چوپان مالامال از اندوه و اشک است،
به دشت‌های دوردست رفت،
قلب دموزی غرق در اندوه و اشک است،
از دشت‌های دوردست و وسیع گذشت،
نِی را بر گردنش آویخت و بختش را با تأسف فریاد زد،
ای دشت‌های پهناور دور دست، گریه‌ام را تکرار کنید،
گریه‌ام را تکرار کنید،
ای دشت‌ها، باید غم و اندوه و اشک ریختن را فرا گیرید،
گریه‌ام را تکرار کنید،
با من نوحه سر دهید،
ای خرچنگ‌های رودخانه، بر من دردمند شوید،
ای قورباغه‌های رودخانه، برایم آواز سر دهید،
تا مادرم فریاد شیون و زاری سر دهد،
تا مادرم (سرتور) فریاد شیون و زاری سر دهد،
تا مادرم که پنج قرص نان ندارد، فریاد شیون و زاری سر دهد،
تا مادرم که ده قرص نان ندارد، فریاد شیون و زاری سر دهد،
آن هنگام که مرا از دست دهد،
کسی که به او توجه کند، نخواهد یافت،
و تو ای چشم من که در دشت‌ها حیرانی، چونان چشم مادرم گریان شو،
و تو ای چشم من که در دشت‌ها حیرانی، چونان چشم خواهرم گریان شو،
میان غنچه‌ها و گُل‌ها دراز می‌کشم،
میان غنچه‌ها و گل‌های دشت بر پشت می‌خوابم،
دموزی چوپان در دشت دراز کشید،
هنگامی که چوپان دموزی خوابیده بود رؤیایی دید،
هر پاره‌ای از بدنش به لرزه درآمد،
بعد از خواب دیدن بیدار شد،
چشمانش را مالید،
سرگیجهء شدیدی احساس کرد،
دموزی بیدار شد و گفت:
او را نزدم بیاورید، او را بیاورید،
خواهرم را بیاورید،
جشتینانا خواهر کوچکم را بیاورید،
آن نویسندهء دانا به رمز ارواح را بیاورید،
خواهرم را که معانی کلمات را می‌داند،
آن زن عاقله‌ای که معنای خواب‌ها را می‌داند،
باید با او سخن گویم،
باید از خوابی که دیده‌ام، باخبرش سازم،
دموزی با خواهرش (جشتی نانا) سخن گفت:
در مورد خواب،
خواهرم به خوابی که دیده‌ام گوش فرا ده.
اسل(*) در تمام اطراف من می‌روید،
اسل به انبوه از درون زمین بالا می‌آید،
یکی از آن گیاهان به تنهایی ایستاد و سرش را در برابرم خم کرد،
تمام اسل‌ها جفت‌جفت ایستاده بودند به جز یکی که از جایش کنده شده بود،
در آن باغ گرداگرد من روی زمین، درخت‌های بلند ترسناکی برخاستند،
بر زمین رؤیایم آبی فرو نمی‌ریزد،
کیسهء آذوقه‌ام خالی گشته و همه چیز آن به تاراج رفت،
جام مقدسم از میخی که به آن آویزان بود، افتاد،
عصای چوپان ناپدید شد،
کرکس بره‌ای را با چنگال‌هایش می‌بَرَد،
و باز، گنجشک را از حصار نیِین ربود،
خواهرم: ماده‌شترهای کوچک من، غبارآلود ناله سر می‌دهند،
بره‌های آغُلم با پاهایی لنگان روی زمین حرکت می‌کنند،
مشک شیر متلاشی شده و خالی است،
جامَم خُرد شد،
دموزی دیگر بین زنده‌ها نیست،
آغُلِ بره‌هایش بر باد هوا رفت،
(*)- اَسَل (به فارسی سازو) (به انگلیسی juncas )، گیاهی دارای شـاخه‌های ایسـتاده و تیـز اسـت. مجـازاً بـه عنـوان نمـاد ایستادگی به کار می‌رود. (مترجم)
جشتینانا گفت:
آه ای برادر من، خوابت را برایم بازمگو،
شادمان‌کننده نیست،
اسل در تمام اطرافت می‌روید،
اسل به انبوه از درون زمین بالا می‌آید،
جمعی از قاتلان کار را بر تو یک‌سره خواهند کرد،
این خواب تو است،
یکی از آن گیاهان به تنهایی ایستاد و سرش را در برابرت خم کرد،
او مادر تو است،
به خاطر تو سرش را خم خواهد کرد،

تمام اسل‌ها جفت جفت ایستاده بودند بجز یکی که از جایش کنده شده بود،
من‌و تو،
یکی از ما پنهان خواهد شد و از بین می‌رود،
در باغ در گرداگرد زمین اطرافت درختان بلند ترسناک افراشته شدند،
دیوسیرتان، تو را خواهند ترساند،
بر زمین رؤیایت آبی فرو نمی‌ریزد،
آغُل بره‌ها ویران خواهد شد،
شیاطین، عرصه را بر تو تنگ خواهند کرد،
کیسهء آذوقه‌ات خالی گشته و همه چیز آن به تاراج رفت،
و جام مقدست از میخی که به آن آویزان بود، فروافتاد،
از زانوی مادرت که تو را آبستن شد، خواهی افتاد،
آذوقهء چوپان،
مشک چوپان، همه چیز ناپدید می‌گردد،
دیو صفتان، هر کاری انجام خواهند داد تا تو را ناتوان سازند،
جمع شدند،
جغد،
کرکس،
باز،
عفریت بزرگ،
همه می‌خواهند تو را برانند،
در آغل بره‌ها، کار تو را یک‌سره خواهند کرد،
ماده‌شترهای کوچکت غبار آلود، ناله سر می‌دهند،
خشم چونان گردباد در آسمان پایدار می‌ماند،
تو بر زمین خواهی افتاد،
هنگامی که بره‌های آغُلَت با پاهایی لنگان بر روی زمین حرکت می‌کنند،
هنگامی که مشک، متلاشی شده و خالی است،
شیاطین هر چیزی را پژمرده خواهند کرد،
آن هنگام که کرکس، برهء کوچک را می‌بَرَد،
گالا گونه‌هایت را خواهد خراشید،
آن هنگام که باز، گنجشکی را از حصار نِیین می‌رباید،
گالا از حصار بالا می‌رود تا تو را به دوردست ببرد،
دموزی،
گیسوانم به خاطر تو در آسمان پریشان خواهد شد.
بره‌ها زمین را با سم‌های خود خواهند کَند،
آه دموزی من با تأسف بر تو، گونه‌هایم را خواهم دَرید،
ظرف دوغ شکسته شد،
.........................
...................
دموزی از شیاطین گریخت،
به آغُل بره‌های خواهرش جشتینانا گریخت،
وقتی جشتینانا ، دموزی را در آغُل بره‌ها دید گریست،
دهانش را به سوی آسمان کرد،
دهانش را به سوی زمین آورد،
غم و اندوهش چونان جامه، افق را پوشانید،
چشمانش را درید،
دهانش را درید،
ران‌هایش را درید،
گالا بالای حصار چوبی رفت،
گالای اول دموزی را بر گونه‌اش زد و چنگال‌هایش را در او فروبرد،
گالای دوم دموزی را بر گونهء دیگر زد،
گالای سوم پایه‌های مشک شیرده را درهم کوبید،
گالای چهارم جام را از میخ پایین آورد و خُرد نمود،
گالای پنجم مَشک را در هم کوبید،
گالای ششم جام را خرد کرد،
گالای هفتم گریست،
دموزی! برخیز، ای همسر اینانا!
پسر «سِرتور»، برادر جشتینانا ،
از خواب دروغینت برخیز،
بره‌هایت غارت شدند،
گوسفندانت غارت شدند،
بزهایت غارت شدند،
کودکانتان را می‌گیریم (بُزهایت غارت شدند)
تاج مقدست را از سر درآور،
رَخت پادشاهیت را از تن به درآر،
بگذار عصای پادشاهی‌ات بر زمین افتد،
نعلین مقدست را از پای درآور،
عریان، با ما میروی
گالا دموزی را گرفت،
او را احاطه کردند،
دستانش را بستند،
گردنش را بستند،
مشک شیرده آرام گرفت،
شیری از آن پایین نمی‌آید،
جام خرد شده است،
بعد از این دیگر دموزی نخواهد بود،
آغُل بره‌ها به باد هوا رفت »(1).
1. مصدر: کریمر و ولکشتاین، اینانا ملکهء آسمان و زمین. .
«📌همانطور که در تقویم‌های بابلی می‌خوانیم، اندوه و زاری بر الههء دموزی از روز دوم ماه Du uzi یعنی تَموز() آغاز می‌شد، و کاروان‌های عزاداری تشکیل می‌گردید و در آنها مشعل‌هایی حمل می‌کردند. این مراسم در روز نهم و شانزدهم و هفدهم بود. در سه روز آخر از این ماه مجلسی تشکیل می‌دادند که نام اکدی آن تالکیمتو (Talkimtu) بود. در این مراسم، عروسکی که نماد الههء تَموز بود را نمایش می‌دادند و به طور سمبلیک دفن می‌کردند. علیٰرغم تأثیری که عقیدهء مرگ الههء دموزی بر جامعهء کهن بین‌النهرین و خارج از آن بر جای گذاشته بود، حزن و اندوه بر او هیچ‌گاه جزو تشریفات رسمی معبد نشد، بلکه سالانه در بین مردم برگزار می‌شد. ... ما به تعدادی از نوحه‌هایی که شاعران سومری و بابلی در رثای الههء جوان دموزی تألیف کرده‌اند و در کاروان‌های عزا در شهرهای مختلف خوانده می‌شد، دست پیدا کرده‌ایم »(2).
2. مصدر: فاضل عبدالواحد علی، ایشتار و مصیبت تَموز.
دکتر فاضل عبدالواحد علی، مدرس سومریان و آشوریان و رئیس سابق دپارتمان فرهنگ در دانشگاه بغداد است.
()- تَموز نام یکی از ماه‌های عبری، رومی و سریانی است که تقریباً معادل تیر ماه شمسی است (مترجم).
برگرفته از کتاب توهم بی خدایی، فصل پنجم
با تشکر از دوست و استاد عزیز جناب امیر فهیمی زاده برای مرتب کردن مطلب @salmanfatemi
https://www.instagram.com/tv/CEbXBl3pDw_/?igshid=by9oek9ztnmw


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

علی پژوه [ 1399-07-27 ]
با سلام خدمت جناب دکتر سلمان فاطمی خواستم عرض کنم مدتی پیش در خواندن مباحثه ای از پزشکی کافر شنیدم که میگفت فداکاری و شهادت صرفا بدلیل اجتماعی بودن انسان است و ارتباطی با روح ندارد خواستم نظرتون را در این باره بپرسم

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
کمردرد و علل آنحس و ادراک (قسمت دوم )اثرات فشار روحی شدیدآنها نمیخواهند دیگران راماست مالیداروی تشنجی دربارداریاستفاده از سلول های بنیااولین تصویر در تاریخ از سروزه داری سلول های بنیادمغط یک گیرنده استبرای پیش بینی آینده مغز دسوپاپ ها یا ترانزیستورهانرمش های مفید برای درد زاتیوتیکسن داروی ضد جنونعوامل ایجاد لغت انسانی و هوشمندی کیهانتشنچ پانایوتوپولوس تشنج مقاومت به عوارض فشار خون کودکان را برای راه آماده حس و ادراک قسمت هجدهماختلالات حرکتی در انسانآیا هوش ارثی دریافتی از پمدل هولوگرافیک تعمیم یافداستانها و مفاهیمی اشتبااطلاع رسانی اینترنتیاین اندوه چیستریه زغالینقش انتخاب از طرف محیط، نبرخی توجهات در ببمار پارسیر آفرینش از روح تا مغز چراروياها را به یاد نمی آتکامل داروینی هنوز در حاغم بی پایانهدف یکسان، در مسیرهای متتغییر الگوی رشد مغزی با زمنابع انرژی از نفت و گاز کتاب گران و پرهزینه شد ولحس و ادراک قسمت سی و هشتمارتباط چاقی و کاهش قدرت بآیا جنین انسان، هوشمندی مرگی وجود ندارددر آستانه ی موج پنجم کوویبه نقاش بنگراکسی توسین و تکامل پیش اراه بی شکستنقش سجده بر عملکرد مغزبزرگترین خطایی که مردم مسادیسم یا لذت از آزار دادنظریه تکامل در درمان بیمتاول کف پا و حقیقتوقتی فهمیدی خطا کردی برگجهان فراکتالمنبع هوشیاری کجاست قسمت کشتن عقیده ممکن نیستخلاصه ای از درمان های جدیاز مخالفت بشنوآب زندگی است قسمت سوممشکلات روانپزشکی پس از سدرمان جدید میگرن با انتی ز گهواره تا گوربی هیچ می ایی و بی هیچ میرابزار بقا از نخستین همانچند روش ساده برای موفقیتتفاوت ها را به رسمیت بشناسردرد میگرنهمراه سختی، اسانی هستتاثیر کتامین در درمان پاواقعیت چیستجهان پیوستهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخانه ی تاریکگامی در درمان بیماریهای از تلسکوپ گالیله تا تلسکآغاز فصل سرما و دوباره تکدرک کنیم ما همه یکی هستیمزندگی زمینی امروز بیش از بیماری اضطراب عمومینوار مغز در تشخیص بیماری تلاشی برای درمان قطع نخاشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش مصنوعی و کشف زبان هایفیزیکدانان ماشینی برای تواکسن اسپایکوژن ضد کروناجهشهای مفید و ذکاوتی که دپنج اکتشاف شگفت آور در مومنبع هوشیاری در کجاست؟ قدفاع از پیامبراز تکینگی تا مغز از مغز تالگو نداشتیمدردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتزبان چهار حرفی حیات زمینچیزی خارج از مغزهای ما نیتنها در برابر جهانشاید درست نباشدهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکفرد حساس از نظر عاطفی و بورزش در کمر دردجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین همانپیام های ناشناخته بر مغز میهمانهای ناخوانده عامل دوچرخه سواری ورزشی سبک و از تکینگی تا مغز از مغز تامروز دانش ژنتیک هیچ ابهذرات کوانتومی زیر اتمی قمغز ناتوان از توجیه پیدابازگشت از آثار به سوی خداسفر فقط مادی نیستچگونه حافظه را قویتر کنیتو دی ان ای خاص ميتوکندريصبر بسیار بایدهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر رژیم گیاه خواری بر قانون گذاری و تکاملژن همه چیز نیستحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از پروتز عصبی برای تکلمما از اینجا نخواهیم رفتدانشمندان نورون مصنوعی ساز تکامل تا مغز، از مغز تانسان میوه ی تکاملرویا و واقعیتمغز به تنهایی برای فرهنگ بحثی درباره هوش و تفاوتهسلولهای ایمنی القا کنندهچاالش ها در تعیین منبع هوتوهم وجودعقل مجادله گرهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتحریک عمقی مغز در آلزایملمس کوانتومیکمردرد با پوشیدن کفش مناحس و ادراک قسمت 67اثرات مفید قهوهآنان که در قله اند هرگز خماست مالی با هوش انسانیداروی جدید ALSاستیفن هاوکینگ در مورد هاولین دارو برای آتاکسی فروزهای بد باقی نمیماندنفرت، اسیب به خود استبرای اولین بار دانشمندانسوخت هیدروژنی پاکنرمش های مفید در سرگیجهتیک و اختلال حرکتیعواملی که برای ظهور لغت اهوشیاری و وجودتشنج چیستمقابله ی منطقی با اعتراضکوری گذرای ناشی از موبایحس و ادراک قسمت هشتماختلالات صحبت کردن در انآیا هوش سریعی که بدون احسمدل های ریز مغز مینی بریندخالت در ساختار ژنهااطلاعات حسی ما از جهان، چاین ایده که ذرات سیاهچالریواستیگمیننقش اتصالات بین سلولهای برخی توصیه ها برای واکسیسیستم تعادلی بدنچراروياها را به یاد نمی آتکامل داروینی هنوز در حاغم بی پایانهدف از تکامل مغزتغییر زودتر اتصالات مغزیمنابع انرژی از نفت و گاز کتاب زیست شناسی باورحس و ادراک قسمت سی و ششمارتباط هوش ساختار مغز و ژآیا جهان ذهن و افکار ما ممراحل ارتقای پله پله کیهدر درمان بیماری مولتیپل به نادیدنی ایمان بیاوراگر فقط مردم میفهمیدند کرابطه تشنج و اوتیسمنقش غذاها و موجودات دريابزرگترین درد از درون است سازگاری با محیط بین اجزانظریه تکامل در درمان بیمتابوهای ذهنیوقتی پر از گل شدی خودت را جهان قابل مشاهده بخش کوچمنبع هوشیاری کجاست قسمت گل خاردار، زیباستخم شدن فضا-زماناز نخستین همانند سازها تآب، زندگی است(قسمت پنجم)مشکلات روانپزشکی در عقب درمان جدید کنترل مولتیپلزمین در برابر عظمت کیهانبی ذهن و بی روحابزار بقا از نخستین همانچندین ماده غذایی که ماننتفاوت های بین زن و مرد فقسردرد میگرن در کودکانهمراهی نوعی سردرد میگرنیتاثیر گیاه خواری بر رشد وواقعیت چیستجهان پر از چیزهای اسرار آمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخانواده پایدارگامی در درمان بیماریهای از تکنیکی تا مغز از مغز تآغاز مبهم آفرینشدرک احساسات و تفکرات دیگزندگی زودگذربیماری بیش فعالینوار مغزی روشی مهم در تشختلاشی تازه برای گشودن معشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط هوش مصنوعی یا حماقت طبیعفاجعه ی جهل مقدسواکسن دیگر کرونا ساخته شجوانان وطنابزار بقا از نخستین همانپول و شادیمنبع هوشیاری در کجاست؟(قدفاع در برابر تغییر ساختاز تکینگی تا مغز از مغز تالگو و عادت را بشکن و در ادرس گرفتن از شکست هامعنی روزهبیست تمرین ساده برای جلوزبان نیاز تکاملی استچیزی شبیه نور تو نیستتنهایی رمز نوآوری استشب سیاه سحر شودهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکفردا را نمیدانیموزن حقیقی معرفت و شناختحفره در مغزابزار بقا از نخستین همانپیدایش زبانمیوتونیک دیستروفیدورترین نقطه ی قابل مشاهاز تکینگی تا مغز از مغز تانفجار و توقف تکاملی نشاذرات کوانتومی زیر اتمی قمغز و اخلاقبازگشت به ریشه های تکاملسفر نامه سفر به بم و جنوب نگاه محدود و تک جانبه، مشتو در میانه ی جهان نیستی صرع و درمان های آنهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر رژیم گیاه خواری بر قانون جنگلژن هوش و ساختارهای حیاتی حمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از پرورش مغز مینیاتوری انساما اشیا را آنطور که هستنددانشمندان یک فرضیه رادیکاز تکامل تا مغز، از مغز تانسان ها می توانند میدان رویا و کابوسمغز بیش از آنچه تصور میشوبحثی درباره احساسات متفاسلولهای بنیادی مصنوعی درناتوانی از درمان برخی ویتوهم بی خداییعقلانیت بدون تغییرهوش احساسیتداوم مهم است نه سرعتلوب فرونتال یا پیشانی مغلوتیراستامکنفرانس تشنج هتل کوثر اصحس و ادراک قسمت 74اثرات مفید روزه داریآنزیم تولید انرژی در سلوماشین دانشداروی جدید s3 در درمان ام استیفن هاوکینگ در تفسیر اولین دروغروزهای سختنقش قهوه در سلامتیبرای تمدن سازی، باید در بسودمندی موجودات ابزی بر نرمش های موثر در کمردردتیروفیبان موثر در سکته ی عوارض ازدواج و بچه دار شدهوشیاری و افسردگیتشنج و حرکات شبه تشنجی قامقابله با کرونا با علم اسکی غایب شدی تا نیازمند دلحس و ادراک قسمت پنجماختلالات عضلانی ژنتیکآیا هشیاری کوانتومی وجودمدیون خود ناموجوددر مانهای کمر درداطلاعاتی عمومی در مورد ماینکه به خاطرخودت زندگی ریاضیات یک حس جدید استنقش تیروئید در تکامل مغزبرخی درمان های Spinal Muscular Atسیستم دفاعی بدن علیه مغز نزاع بین جهل و علم رو به پتکامل داروینی هنوز در حاغیرقابل دیدن کردن مادههدف از خلقت رسیدن به ابزاتغییر عمودی سر انسان از پمنابع انرژی از نفت و گاز کتاب طبیعت در قالب هندسهحس و ادراک قسمت سیزدهمارتباط پیوسته ی جهانآیا جهش های ژنتیکی، ویرومرز مرگ و زندگی کجاستدر سال حدود 7 میلیون نفر به هلال بنگراگر میدانی مصیبت بزرگتر رادیوی مغز و تنظیم فرکاننقش غذاها و موجودات دريابسیاری از مجرمان، خودشانستم با شعار قانون بدترین هفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر فکر بر سلامتوقتی تو از یاد گرفتن باز جهان موازی و حجاب هامنبع هوشیاری کجاست قسمت گل زندگیخونریزی مغز در سندرم کوواز نخستین همانند سازها تآتش منبع انرژیمشاهده گر جدای از شیء مشادرمان جدید ای ال اس، توفرزمین زیر خلیج فارس تمدنی بی شرمیابزار بقا از نخستین همانچندجهانیتفاوت های تکاملی در مغز وسردرد و علتهای آنهندسه ی پایه ایتاثیر گیاه خواری بر رشد وواقعیت های متفاوتجهان پر از چیزهای جادویی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخار و گلگاهی لازم است برای فهم و از تکینگی تا مغز و از مغز إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَدرک تصویر و زبان های مخلتزندگی سلول در بدن، جدای انوار عصب و عضلهتلاشی جدید در درمان ام اسشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیفاصله ها در مکانیک کوانتواکسن دیگری ضد کرونا از دجوانان وطنابزار بقا از نخستین همانپول و عقیدهمنبع خواب و رویادقیق ترین تصاویر از مغز ااز تکینگی تا مغز از مغز تالگوی بنیادین و هوشیاریدست کردن در گوشمعادله ها فقط بخش خسته کنبیش از نیمی از موارد انتقزبان و کلمه حتی برای کساننکاتی در مورد تشنجتنبیه چقدر موثر استشبیه سازی میلیون ها جهان هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکفرزندان زمان خودوزوز گوشحق انتخابابزار بقا از نخستین همانپیر شدن حتمی نیستمیگرن و پروتئین مرتبط با ديدن با چشم بسته در خواب از تکینگی تا مغز از مغز تانقراض را انتخاب نکنیدرفتار مانند بردهمغز و اخلاقبازخورد یا فیدبکسفر به مریخ در 39 روزنگاه انسان محدود به ادراتوقف؛ شکستضرورت زدودن افکارهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر رژیم گیاهخواری بر قانون جنگلژن یا نقشه توسعه مغز و نقحوادث روزگار از جمله ویرابزارهای پیشرفته ارتباط پرتوهای صادر شده از سیاهما به جهان های متفاوت خوددانشمندان ژنی از مغز انساز تکامل تا مغز، از مغز تانسان یک کتابخانه استرویا و خبر از آیندهمغز برای فراموشی بیشتر کبحثی درباره احساساتی غیرسلام تا روشناییناتوانی در شناسایی چهره توهم تنهاییعقیده ی بی عملهوش احساسیتداخل مرزها و صفات با بینلوزالمعده(پانکراس)مصنوعکنگره بین المللی سردرد دحس و ادراک قسمت 75اثرات مضر ماری جواناآینه در اینهمبانی ذهنی سیاه و سفیدداروی جدید میاستنی گراویاستخوان های کشف شده، ممکاولین سلول مصنوعیروش مقابله مغز با محدودینقش مهاجرت در توسعه نسل ابرای خودآگاه بودن تو بایسی و سه پل اصفهاننرمشهای مهم برای تقویت عتکنولوژی جدید که سلول هاعید نوروز مبارکهوشیاری کوانتومیتشنج عدم توازن بین نورون ملاحظه های اخلاقی دربارهکیهان خود را طراحی میکندحس و ادراک قسمت پنجاهاختراع جدید اینترنت کوانآیا واکنش های یاد گرفته ومدیریت اینترنت بر جنگدر محل کار ارزش خودت را باطلاعاتی عمومی در مورد ماینکه خانواده ات سالم باریسدیپلام تنها داروی تاینقش حفاظتی مولکول جدید دبرخی روش های تربیتی کودکسکوت و نیستینزاع بین علم و نادانی رو تکامل زبانغرور و علمهر چیز با هر چیز دیگر در تتغییرات منطقه بویایی مغزمنابع انرژی از نفت و گاز کتاب، سفری به تاریخحس و ادراک قسمت ششمارتباط انسانی، محدود به آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمرز بین انسان و حیوان کجادرمان های اسرار آمیز در آبه کدامین گناه کشته شدنداگر نیروی مغناطیس نباشد راز تغییرنقش غذاها و موجودات دريابسیاری از بیماری های جدیستم، بی پاسخ نیستهفت سین یادگاری از میراث تاثیر مشاهده بر واقعیت بویتنام نوعی کرونا ویروس جهان ما میتواند به اندازمنبع هوشیاری کجاست قسمت گلوله ی ساچمه ایخواندن ، یکی از شستشو دهناز نخستین همانند سازها تآثار باستانی تمدن های قدمشاهده آینده از روی مشاهدرمان جدید سرطانزمان چیستبی عدالتی در توزیع واکسن ابزار بقا از نخستین هماننه به اعدامتفاوت های زبانی سرمنشا تسردرد تنشنهندسه ی رایج کیهانتاثیر گیاه خواری بر رشد وواقعیت و مجازجهان دارای برنامهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخارق العاده و استثنایی بگاهی مغز بزرگ چالش استاز تکینگی تا مغز از مغز تافت فشار خون ناگهانی در ودرک حقیقت نردبان و مسیری زندگی، مدیریت انرژینوار عصب و عضلهتمایل زیاد به خوردن بستنشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سفاصله ی همیشگی تصویر سازواکسن سرطانجواب دانشمند سوال کننده ابزار بقا از نخستین همانپوست ساعتی مستقل از مغز دمنتظر نمان چیزی نور را بهدل به دریا بزناز تکینگی تا مغز از مغز تالگوبرداری از طبیعتدست آسمانمعجزه های هر روزهبیشتر کمردردها نیازی به زبان و بیان نتیجه ساختماچگونه مولکول های دی ان ایتهدیدهای هوش مصنوعیشبیه سازی سیستم های کوانهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکفرضیه ای جدید توضیح میدهیک پیام منفرد نورون مغزی حقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقای موجود زنده از پیشینیان انسان از هفت میمیگرن سردردی ژنتیکی که بدی متیل فومارات(زادیوا)(از تکینگی تا مغز- از مغز انواع سکته های مغزیرفتار وابسته به شکلمغز و سیر تکامل ان دلیلی بازسازي مغز و نخاع چالشی سفر تجهیزات ناسا به مریخ نگاه از بیرون مجموعهتولید مثل اولین ربات های ضررهای مصرف شکر و قند بر هوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر عصاره تغلیظ شده گیقانونمندی و محدودیت عالمژن ضد آلزایمرحکمت الهی در پس همه چیزابزارهای بقا از نخستین هپرسش و چستجو همیشه باقی اما با کمک مغز خود مختاريمدانشمندان پاسخ کوانتومی از تکامل تا مغز، از مغز تانسان باشرویا بخشی حقیقی از زندگی مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بخش فراموش شده ی حافظهسلاح و راهزنینادیدنی ها واقعی هستندتوهم جداییعلم و ادراک فقط مشاهده ی هوش در طبیعتتروس جریان انرژیهوش عاطفی قسمت 11تری فلوپرازینلیروپریم داروی ترکیبی ضدکنگره بین المللی سردرد دحس و ادراک قسمت 78اجزای پر سلولی بدن انسان آیندهمباحث مهم حس و ادراکداروی جدید برای میاستنی استروژن مانند سپر زنان داوکرلیزوماب داروی جدید شروش های صرفه جویی در ایجانقش میدان مغناطیسی زمین برای زندگی سالم، یافتن تسیلی محکم محیط زیست بر انچرا ماشین باید نتایج را پتکنولوژی جدید که سلول هاعامل کلیدی در کنترل کارآهوش، ژنتیکی است یا محیطیتشویق خواندن به کودکانملاحظات بیهوشی قبل از جرکیهانِ هوشیارِ در حال یاحس و ادراک قسمت پنجاه و یادامه بحث تکامل چشمآیا یک، وجود داردمداخله ی زیانبار انساندر چه مرحله ای از خواب ، راعتقاد اشتباه، نتیجه ی ناینترنت بدون فیلتر ماهواریشه های مشترک حیاتنقش حیاتی تلومر دی ان آ دبرخی سلولهای عصبی در تلاسکوت، پر از صدانزاع بین علم و جهل رو به پتکامل زبانغربال در زندگیهر جا که جات میشه، جات نیتغییرات آب و هوایی که به منابع انرژی از نفت و گاز کتابخانهحس و ادراک قسمت شصت و هشتارتباط از بالا به پایین مآیا خداباوری محصول تکاملمرز جدید جستجو و اکتشاف، درمان های بیماری آلزایمربه امید روزهای بهتراگر نعمت فراموشی نبود بسراست دستی و چپ دستینقش غذاها در کاهش دردهای بسیاری از بیماری های جدیستون فقرات انسان دو پا جلهم نوع خواری در میان پیشیتاثیر نگاه ناظر هوشیار بویتامین E برای فعالیت صحجهان مادی، تجلی فضا در ذهمنبع هوشیاری کجاست قسمت گلوئونخواب سالم عامل سلامتیاز نخستین همانند سازها تآرامش و دانشمطالبه ی حق خوددرمان دارویی سرطان رحم بزمان و مکان، ابعاد کیهان بیمار 101 ساله، مبتلا به سابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیتفاوت ایستایی و تکاپوسردرد سکه ایهندسه بنیادینتاثیر گیاه خواری بر رشد وواقعیت و انعکاسجهان در حال نوسان و چرخشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخبر مهم تلسکوپ هابلگذر زمان کاملا وابسته به از تکینگی تا مغز از مغز تافت هوشیاری به دنبال کاهدرک دیگرانبیماری تی تی پیزونیسومایدنوبت کودکانتمدن قدیمی ای در جنوب ایرشکل های متفاوت پروتئین ههوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر تغذیه بر سلامت روافتون های زیستیواکسن سرطانجوسازی مدرنابزار بقا از نخستین همانپوشاندن خود از نورمنحنی که ارتباط بین معرفدلایلی که نشان میدهد ما باز تکینگی تا مغز از مغز تالتهاب شریان تمپورالدستورالعمل مرکز کنترل بیمعجزه ی چشمبا هوش مصنوعی خودکار روبزبان و بیان، در سایه پیشرچگونه میتوان با قانون جنتو یک معجزه ایشبکه های مصنوعی مغز به درهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکفساد اقتصادی سیتماتیک دریک پیشنهاد خوب برای آسان حقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقای موجود زنده از پیشرفت های جدید علوم اعصمیگرن شدید قابل درمان اسدین اجباریاز تکینگی تا مغز- از مغز انگشت ماشه ایرفتار اجتماعی انسان، حاصمغز کوانتومیبحتی علمی درباره تمایل بسفر دشوار اکتشافنگاه از دور و نگاه از نزدتولید یا دریافت علمضررهای شکر بر سلامت مغزهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاریک ترین بخش شبقارچ بی مغز در خدمت موجودژنها نقشه ایجاد ابزار هوحافظه میتواند بزرگترین دابزارهای بقا ازنخستین همپرسشگری نامحدودما بخشی از این جهان مرتبطدانشمندان اولین سلول مصناز روده تا مغزانسان جدید از چه زمانی پارویا تخیل یا واقعیتمغز بزرگ چالش است یا منفعبخش های تنظیمی ژنومسلسله مباحث هوش مصنوعینادانی در قرن بیست و یکم،توهم جدایی و توهم علمعلم و روحعلم اپی ژنتیک دریچه ای بههوش عاطفی قسمت نهمتری فلوپرازینلیس دگرامفتامین یا ویاسکنترل همجوشی هسته ای با هحس و ادراک قسمت 82اجزایی ناشناخته در شکل گآینده ی انسان در فراتر ازمجموعه های پر سلولی بدن مداروی جدید برای ای ال اساسرار آفرینش در موجايندگان چگونه خواهند دیدروش هایی برای جلوگیری از نقش محیط زندگی و مهاجرت دبرخی ملاحظات در تشنج های سینوریپا داروی ترکیبی ضدچرا مغز انسان سه هزار سالتکینگیعادت همیشه خوب نیستهیچ چیز همیشگی نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های ممانتین یا آلزیکسا یا ابکیست هیداتید مغزحس و ادراک قسمت پنجاه و داداراوون تنها داروی تاییآیا کیهان می تواند یک شبیمدارک ژنتیکی چگونه انساندر ناامیدی بسی امید استاعتماد به خودایندرالرژیم های غذایی و نقش مهم نقش خرچنگ های نعل اسبی دربرخی سيناپسها طی تکامل و سکته مغزینسبیت عام از زبان دکتر برتکامل زبان انسان از پیشیمقالاتهر حرکت خمیده می شود و هر تغییرات تکاملی سر انسان منابع انرژی از نفت و گاز کجای مغز مسئول پردازش تجحس و ادراک قسمت شصت و دوارتباط بین هوش طبیعی و هوآیا دلفین ها می تواند از مزایای شکلات تلخ برای سلدرمان های جدید میگرنبه بالا بر ستارگان نگاه کاگر نعمت فراموشی نبود بسرجزخوانی هایی که امروز بنقشه مغزی هر فرد منحصر بهبشکه ای که ته نداره پر نمستارگانی قبل از آغاز کیههمه چیز موج استتاثیر نگاه و مشاهده ناظر ویتامین E در چه مواد غذایجهان مرئی و نامرئیمنبع هوشیاری کجاست قسمت گمان میکنی جرمی کوچکی در خواب سالم عامل سلامتی و یاز نشانه ها و آثار درک شدآرامش و سکونمطالبی در مورد تشنجدرمان سرگیجه بدون نیاز بزمان و صبربیماری لبر و نابینایی آنابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایتفاوت ارباب و رهبر حقیقیسردرد عروقی میگرنهندسه در پایه ی همه ی واکواقعیت خلا و وجود و درک مجهان در حال ایجاد و ارتقامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخدا موجود استاز تکینگی تا مغز از مغز تافتخار انساندرک درست از خود و هوشیاریبیماری دویکزونا به وسیله ویروس ابله نور درونتمدن پیشرفته ی پیشینیانشکل پنجم مادههوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر حرکات چشم بر امواج فروتنی و غرورواکسن ضد اعتیادجامعه ی آسمانیابزار بقا از نخستین همانپیموزایدمنشأ اطلاعات و آموخته ها دنیای شگفت انگیز کوانتوماز تکینگی تا مغز از مغز تامواجی که به وسیله ی ماشیدغدغه نتیجه ی نادانی استمعجزه ی علمبا تعمق در اسرار ابدیت و زبان و تکلم برخی بیماریهچگونه مغز پیش انسان یا همتو یک جهان در مغز خودت هسشبکیه های مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکفشار و قدرتیک آلل ژنتیکی که از نئاندحقیقت افرادابزار بقای موجود زنده از پیشرفت در عقل است یا ظواهمیدان مغناطيسي زمین بشر دین، اجباری نیستاز تکینگی تا مغز- از مغزتانگشت نگاری مغز نشان میدرقیبی قدرتمند در برابر ممغز آیندگان چگونه است ؟بحث درباره پیدایش و منشا سفرنامه سفر به بم و جنوب نگاه از درون مجموعه با نگتولید پاک و فراوان انرژیطلوع و حقیقتهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاریکی من و تو و گرد و غباقبل از آغازژنها ، مغز و ارادهحافظه های کاذبابزارهای بقای موجود زندهآلودگی هوا چالش قرن جدیدما تحت کنترل ژنها هستیم یدانشمندان تغییر میدان مغاز سایه بگذرانسان خطرناکترین موجودرویا حقی از طرف خدامغز بزرگ چالشهای پیش روبخش بزرگی حس و ادراک ما اسلطان جنگل یا صاحب ملکوتنازوکلسینتوهم جسمنباید صبر کرد آتش را بعد توهمات و شناخت حقیقتعلم به ما کمک میکند تا موهوش عاطفی قسمت هفتمترک امروزلا اکراه فی الدینکنترل جاذبهحس و ادراک قسمت چهلاحیای بینایی نسبی یک بیمآینده ی علم و فیزیک در60 ثمحل درک احساسات روحانیداروی جدید برای دیابتاسرار بازسازی اندام هاايا اراده آزاد توهم است یروش هایی ساده برای کاهش انقش نگاه از پایین یا نگاهبرخی مرزهای اخلاق و علوم سیگار عامل افزایش مرگ ومچرا مغزهای ما ارتقا یافت تکامل فردی یا اجتماعیعادت کن خوب حرف بزنیهیچ وقت خودت را محدود به تشخیص آلزایمر سالها قبل من کسی در ناکسی دریافتم کیست کلوئید بطن سومحس و ادراک قسمت پنجاه و سادب برخورد با دیگرانآیا گذشته، امروز وآینده مروری بر تشنج و درمان هایدر هم تنیدگی مرزها و بی ماعتماد به خودایا کوچک شدن مغزانسان الرژیم های غذایی و نقش مهم نقش داروهاي مختلف معروف برداشت مغز ما از گذر زمانسال سیزده ماههنسبت ها در کیهانتکامل ساختار رگهای مغزی تاثیر ویتامین دی بر بیماهرچیز با یک تاب تبدیل به تغذیه بر ژنها تاثیر داردمنابع انرژی از نفت و گاز کرونا چه بر سر مغز می آورحس و ادراک قسمت شصت و ششارتباط شگفت مغز انسان و فآیا دلفین ها میتوانند بامسمومیت دانش آموزان بی گدرمان های جدید در بیماری به بالاتر از ماده بیندیشاگر با مطالعه فیزیک کوانرحم مصنوعینقشه های مغزی جدید با جزیبشریت از یک پدر و مادر نیسخن نیکو مانند درخت نیکوهمه چیز در زمان مناسبتاثیر نگاه انسان بر رفتاویتامین کاجهان مشارکتیمنبع هوشیاری کجاست قسمت گنجینه ای به نام ویتامین خواب عامل دسته بندی و حفطاز نظر علم اعصاب یا نرووسآرامش(سکوت) stillness و تکاپومطالعه ای بیان میکند اهددرمان سرگیجه بدون نیاز بزمان واقعیت است یا توهمبیماری های میتوکندریابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قتفاوتهای جنسیتی راهی براسرطان کمیت گراییهندسه زبانِ زمان استوالزارتان داروی ضد فشار جهان ریز و درشتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخدا بخشنده است پس تو هم باز تکینگی تا مغز از مغز تافراد آغاز حرکت خودشان ردرک عمیق در حیواناتبیماری دیستروفی میوتونیزیباترین چیز در پیر شدننورون هاي مصنوعی می توانتمدن بشری و مغز اخلاقیشکست حتمیهوش مصنوعی الفاگوتاثیر دوپامین و سروتونینفرگشت و تکامل تصادفی محض واکسن علیه سرطانجاودانگی مصنوعیابزار بقا از نخستین همانپیموزایدمنشاء کوانتومی هوشیاری ادنیا، هیچ استاز تکینگی تا مغز از مغز تامیوتروفیک لترال اسکلروذهن ما از در هم شکستن منبمعجزه ی علم در کنترل کرونبا خدا باشزبان و شناخت حقیقت قسمت چچگونه هموساپينس بر زمین تو کز محنت دیگران بی غمیشباهت مغز و کیهانهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکفضای قلب منبع نبوغ استیک جهش ممکن است ذهن انسانحقیقت اشیاابزار بقای موجود زنده از پیشرفت ذهن در خلاقیت استمیدان های مغناطیسی قابل دید تو همیشه محدود به مقداز تکینگی تا مغز، از مغز انتقال ماده و انرژیرموزی از نخستین تمدن بشرمغز انسان ایا طبیعتا تمابحثي درباره هوش و تفاوتهسفرنامه سفر به بم و جنوب نگاه حقیقی نگاه به درون اتولید سلولهای جنسی از سلطلای سیاههوش مصنوعی از عروسک تا کمتاریکی و نورقبل از انفجار بزرگژنهای مشترک بین انسان و وحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقای از نخستین آلودگی هوا و ویروس کرونامانند آب باشدانشمندان روش هاي جدیدی از علم جز اندکی به شما داانسان عامل توقف رشد مغزرویاها از مغز است یا ناخومغز بزرگ و فعال یا مغز کوبخش بزرگتر کیهان ناشناختسم زنبور ، کلیدی برای وارنبرو و انرژی مداومتوپیراماتعلم بدون توقفهوش عاطفی قسمت پنجمترکیب آمار و ژنتیکلاموژین داروی ضد اوتیسم؟کندر در بیماریهای التهابحس و ادراک قسمت چهل و هفتاحیای بینایی نسبی یک بیمآینده با ترس جمع نمیشودمحل درک احساسات روحانی دداروی جدید ضد میگرناصل بازخوردايا اراده آزاد توهم است یروش جدید تولید برقنقش نظام غذایی در تکامل مبرخی نکات از گاید لاین پرسیاهچاله هاچرا ویروس کرونای دلتا واتکامل مادی تا ابزار هوشمعادت کردن به نعمتهیچ کاری نکردن به معنی چیتصویر زیبا از سلولمن پر از تلخیمکاهش مرگ و میر ناشی از ابحس و ادراک قسمت پنجاه و شادراک ما درک ارتعاشی است آیا پیدایش مغز از روی تصامرکز هوشیاری، روح یا بدن در هم تنیدگی کوانتومیاعداد بینهایت در دنیای مایا این جمله درست است کسیرژیم ضد التهابینقش درختان در تکاملبررسي علل احتمالي تغيير سانسور از روی قصد بسیاری نسبت طلایی، نشانه ای به ستکامل شناخت انسان با کشفصفحه اصلیهز ذره، یک دنیاستثبت و دستکار ی حافظهمنابع انرژی از نفت و گاز کریستال هاحس و ادراک سی و هفتمارتباط شگفت انگیز مغز انآیا دست مصنوعی به زودی قامسمومیت دانش آموزان، قمادرمان های رایج ام اسبه جای محکوم کردن دیگران اگر تلاش انسان امروز برارحم مصنوعینقص در تشخیص هیجانات عامبعد پنجمسخن و سکوتهمه چیز در زمان کنونی استتاثیر نگاه انسان بر رفتاویتامین کا و استخوانجهان هوشمندمنبع هوشیاری کجاست قسمت گویید نوزده و ایمنی ساکتخودآگاهی و هوشیارياز نظر علم اعصاب اراده آزآزمون تجربی، راهی برای رمعماری، هندسه ی قابل مشادرمان سرگیجه بدون داروزمان پلانکبیماری های مغز و اعصاب و ابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک عتقلید مرحله ای نسبتا پیشسرعت فکر کردن چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد وهندسه، نمایشی از حقیقتفلج نخاعی با الکترودهای واکنش های ناخودآگاه و تقجهان شگفت انگیزگذشته را دفن کنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخدای رنگین کماناز تکینگی تا مغز از مغز تافراد بی دلیل دوستدار تو درگیری قلب در بیماری ویربیماری ضعف عضلات نزدیک بزیباترین چیز در افزایش سنورون های ردیاب حافظهتمدن زیر آبشگفت نیست من عاشق تو باشمهوش مصنوعی از عروسک های بتاثیر دپاکین بر بیماری مفراموش کارها باهوش تر هسواکسنی با تاثیر دوگانه اجایی خالی نیستابزار بقا از نخستین همانپیچیدگی های مغزمگسمهندسی ژنتیک در حال تلاش دندان ها را مسواک بزنید تاز تکینگی تا مغز از مغز تامید نیکو داشته باش تا آنذهن چند جانبه نیازمند نگمعجزه در هر لحظه زندگیبا طبیعت بازی نکنزبان و شناخت حقیقت قسمت اچگونه هوشیاری خود را توستو پیچیده ترین تکنولوژی شباهت مغز با کیهان مادیهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکقفس ذهنیک رژیم غذایی جدید، می توحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقای موجود زنده از پیشرفتی مستقل از ابزار همیدان های کوانتومی خلادیدن خدا در همه چیزاز تکینگی تا مغز، از مغز اندوه در دنیا استرمز و رازهای ارتباط غیر کمغز انسان برای ایجاد تمدبحثی جالب درباره محدودیتسفرنامه سفر به بم و جنوب نگاه دوبارهتولترودینطوفان فقر و گرسنگی و بی سهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاریکی خواهد ترسیدقبرستان ها با بوی شجاعتژنهای هوش ، کدامندحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای دفاعی و بقای موآلودگی هوا و پارکینسونماه رجبدانشمندان روشی برای تبدیازدواج های بین گونه ای، رانسانیت در هم تنیده و متصرویاهای پر رمز و حیرتی درمغز بزرگترین مصرف کننده بخش دیگری در وجود انسان هسماگلوتید داروی کاهش دهنچت جی پی تیتوانایی مغز و دیگر اجزای علم در حال توسعههوش عاطفی قسمت اولترکیب حیوان و انسانلایو دوم دکتر سید سلمان فکوچ از محیط نامناسبحس و ادراک قسمت چهل و هشتاحساس گذر سریعتر زمانآیا فراموشی حتمی استمحدودیت چقدر موثر استداروی جدید ضد الزایمراصل در هم تنیدگی و جهانی ای نعمت من در زندگیمروش صحبت کردن در حال تکامنقش نظریه تکامل در شناسابرخی نرمش ها برای زانوسیاهچاله های فضایی منابعچرا پس از بیدار شدن از خوتکامل مداومعادت دادن مغز بر تفکرهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتصویر زیبای اصفهانمنابع انرژي پاک سرچشمه حکاهش التهاب ناشی از بیماحس و ادراک قسمت بیست و چهادغام میان گونه های مختلآیا آگاهی پس از مرگ از بیمرکز حافظه کجاستدر هم تنیدگی کوانتومی و پبقای حقیقی در دور ماندن اایا ابزار هوشمندی یا مغز رژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونقش ذهن و شناخت در حوادث بررسی و اپروچ جدید بر بیمسانسور بر بسیاری از حقاینشانه های گذشته در کیهان تکامل، نتیجه ی برنامه ریسوالات پزشکیهزینه ای که برای اندیشیدثبت امواج الکتریکی در عصمنابع انرژی از نفت و گاز کریستال زمان(قسمت اولحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط شگفت انگیز مغز انآیا رژیم غذایی گیاهی سلامسیر دشوار تکامل و ارتقادرمان های علامتی در ام اسبه خودت مغرور نشواگر خواهان پیروزی هستیرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرنقطه بی بازگشتبعد از کروناسخن پاک و ثابتهمه چیز، ثبت می شودتاثیر ویتامین دی بر بیماویتامین کا در سبزیجاتجهان هوشیارمنبع هوشیاری کجاست قسمت گوشه بیماری اتوزومال رسساز نظر علم اعصاب اراده آزآزمون ذهنی گربه ی شرودیندرمان سرطان با امواج صوتزمان به چه دلیل ایجاد میشبیماری وسواسنهایت در بی نهایتتقلید از روی طبیعتسعی کن به حدی محدود نشویتاثیر گیاه خواری بر رشد وهنر فراموشیفلج بل، فلجی ترسناک که آنواکنش به حس جدیدجهانی که نه با یک رخداد و گربه شرودینگر و تاثیر مشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخدایی که ساخته ی ذهن بشر از تکینگی تا مغز از مغز تافزایش قدرت ادراکات و حسدرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی ازیر فشار کووید چه باید کرنوروپلاستیسیتی چیستتمدنی قدیمی در شمال خلیج شگفت انگیز بودن کیهانهوش مصنوعی از عروسک های بتاثیر داروهای ضد التهاب فراموشی همیشه هم بد نیستواسطه ها د رمسیر ایجاد مغجاذبهابزار بقا از نخستین همانپیچیدگی های مغزی در درک زمهربانی، شرط موفقیتدهن، بزرگترین سرمایهاز تکینگی تا مغز از مغز تامید نجاتذهن هوشیار در پس ماده ی ممعرفت و شناختبالاترین هدف از دولتزبان و شناخت حقیقت قسمت دچگونه واکسن کرونا را توزتو آرامش و صلحیشباهت کیهان و مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکقفس را بشکنیکی از علل محدودیت مغز امحقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از پاسخ گیاهان در زمان خوردمیدان بنیادین اطلاعاتدیدگاه نارسای دوگانه ی ماز تکینگی تا مغز، از مغز اندوه دردی را دوا نمیکندرمز پیشرفت تواضع است نه طمغز انسان برای شادمانی طبحثی در مورد نقش ویتامين سفرنامه سفر به بم و جنوب نگاهی بر قدرت بینایی دراتومورها و التهاب مغزی عاطوفان زیباییهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاریخ همه چیز را ثبت کردهقدم زدن و حرکت دید را تغیژنهای حاکم بر انسان و انسحافظه و اطلاعات در کجاستابعاد و نیازهای تکاملیآلزایمرماپروتیلیندانش، قفل ذهن را باز میکناسکار، لگوی هوشمندانسانیت در برابر دیگرانرویای شفافمغز حریص برای خون، کلید تبخشیدن دیگران یعنی آرامشسندرم کووید طولانیسندرم گیلن باره به دنبال چت جی پی تیتوازن مهمتر از فعالیت زیعلم راهی برای اندیشیدن اهوش عاطفی قسمت دهمترازودونلبخند بزن شاید صبح فردا زکوچک شدن مغز از نئاندرتاحس و ادراک قسمت چهل و دوماحساسات کاذبآیا ممکن است موش کور بی ممحدودیت های حافظه و حافظداروی سل سپتاصل علت و تاثیرای همه ی وجود منروشهای نو در درمان دیسک بنقش هورمون های تیروئید دبرخی نرمش های گردنسیاهچاله ها، دارای پرتو چرا ارتعاش بسیار مهم استتکامل چشمعارضه جدید ویروس کرونا سهیچ کس حقیقت را درون مغز تصویربرداری فضاپیمای آممنابع انرژی از نفت و گاز کاهش حافظه هرچند فرایندیحس و ادراک قسمت بیست و یکادغام دو حیطه علوم مغز و آیا امکان بازسازی اندامهمرکز حافظه کجاستدر هم تنیدگی کوانتومی و دبلندی در ذهن ما درک بلندیایا بیماری ام اس (مولتیپرژیم غذایی ضد التهابینقش روی و منیزیم در سلامتبررسی ژنها در تشخیص بیماساهچاله ها تبخیر نمیشودنشانه های پروردگار در جهتکثیر سلول در برابر توقف پیامهای کاربرانهزینه سنگین انسان در ازاجلو رفتن یا عقبگردمنابع بی نهایت انرژی در دکریستال زمان(قسمت دوم)حس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط غیرکلامی بین انساآیا رژیم غذایی گیاهی سلامسئول صیانت از عقیده کیسدرمان ژنتیکی برای نوآوریبه دنبال رستگاری باشاپی ژنتیکرساناها و ابر رساناها و عنمیتوان با بیرون انداختنبعد از کروناسختی ها رفتنی استهمه ی سردردها بی خطر نیستتاثیر ویروس کرونا بر مغز ویتامین بی 12 در درمان دردجهان های بسیار دیگرمنبع هوشیاری کجاست قسمت گوشت خواری یا گیاه خواریاز واقعیت امروز تا حقیقتآزمون ذهنی گربه شرودینگردرمانهای بیماری پارکینسزمان شگفت انگیزبیماری کروتز فیلد جاکوبنهادینه سازی فرهنگ اختلاتقلید از طبیعتشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهنر حفظ گرهفلج خوابواکسن های شرکت فایزر آمرجهانی که از یک منبع، تغذیگزیده ای از وبینار یا کنفمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمخسته نباشی بابااز تکینگی تا مغز از مغز تافزایش مرگ و میر سندرم کودرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلزیرفون داروی ضد ام اسنوروز یا روز پایانیتمرکز و مدیتیشنشگفت زده و حیران باشهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر داروی ضد تشنج سدیم فراموشی و مسیر روحانیوبینار اساتید نورولوژی دجاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین همانپیوند قلب خوک، به فرد دچاموفقیت هوش مصنوعی در امتدو ویژگی انتزاع و قدرت تجاز تکینگی تا مغز از مغز تامید جدید بر آسیب نخاعیذهن تو همیشه به چیزی اعتقمغز فکر میکند مرگ برای دیباهوش ترین و با کیفیت تریزبان و شناخت حقیقت قسمت سچگونه آن شکری که می خوریمتو افق رویداد جهان هستیشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکقلب و عقلیافته های نوین علوم پرده حقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از پختگی پس از چهل سالگي به میدازولام در درمان تشنج دژا وو یا اشنا پنداریاز تکینگی تا مغز، از مغز اندوهگین نباش اگر درب یا رمز بقای جهش ژنتیکیمغز انسان برای شادمانی طبحثی در مورد نقش کلسیم و سفری به آغاز کیهاننگاهی بر توانایی اجزاي بتومورهای نخاعیطولانی ترین شبهوش مصنوعی به کمک هوش طبیتازه های اسکیزوفرنی(جنوقدرت مردمکل اقیانوس در یک ذرهحباب های کیهانی تو در توابعاد اضافه ی کیهانآملودیپین داروی ضد فشار ماجرای جهل مقدسدائما بخواناساس انسان اندیشه و باور انسان، گونه ای پر از تضادروان سالممغز در تنهایی آسیب میبینبخشش، عقلانی یا غیر عاقلمغز را از روی امواج بشناسبدون پیر فلکسندرم پیریفورمیسنتایج نادانی و جهلتوسعه هوش مصنوعی قادر اسعلم ساختن برج های چرخانهوش عاطفی قسمت دومتراشه ی هوش مصنوعی در مغزلحظات خوش با کودکانکوچکترین چیز یک معجزه اسحس و ادراک قسمت چهل و سوماخلاق و علوم اعصابآیا ما کالا هستیممخچه فراتر از حفظ تعادلداروی ضد چاقیاصل عدم قطعیت از کوانتوم ای آنکه نامش درمان و یادشروشهای شناسایی قدرت شنوانقش هورمون زنانه استروژنبرخی یونها و مولکول های مسیاهچاله و تکینگی ابتدایچرا بیماری های تخریبی مغتکامل و ارتقای نگاه تا عمعدم توقف تکامل در یک انداهیچ اندر هیچتصور از زمان و مکانمنابع انرژی از نفت و گاز کاهش دوپامین عامل بیماریحس و ادراک قسمت بیست و دوارتقا و تکامل سنت آفرینش آیا انسان با مغز بزرگش اخمرکز خنده در کجای مغز استدر هر سوراخی سر نکنبلوغ چیستایا بدون زبان میتوانیم ترژیم غذایی ضد دردنقش روزه داری در سالم و جبررسی بیماری التهابی رودسایه را اصالت دادن، جز فرنظام مثبت زندگیتأثیر نگاه انسان بر رفتاسایتهای دیگرهزاران سال چشم های بینا وجلوتر را دیدنمنابع جدید انرژیکریستال زمان(قسمت سوم)حس و ادراک- قسمت شصت و چهارتروز یا خوردگی و التهاآیا راهی برای رفع کم آبی مسئولیت جدیددرمان پوکی استخوانبه زودی شبکه مغزی به جای ابتدا سخت ترین استرشته نوروایمونولوژی و نقنمیتوان بر سیاه سیاه نوشبعد از کرونا دلخوشی بیهوسرنوشتهمیشه چشمی مراقب و نگهباتاثیر ژنها بر اختلالات خویتامین بی هفدهجهان هایی در جهان دیگرمنبع هوشیاری کجاست قسمت53خودآگاهی و هوشیاريگیلگمش باستانی کیستاز کجا آمده ام و به کجا میآزادی عقیده، آرمانی که تدرهای اسرارآمیز و پوشیدهزنان باهوش تربیماری گیلن باره و بیمارچهار میلیارد سال تکامل بتقویت استخوان در گرو تغذشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهنر رها شدن از وابستگیفلج خواب چیستواکسن کووید 19 چیزهایی که جهانی در ذهنگزارش یک مورد جالب لخته ومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمخطا در محاسبات چیزی کاملاز تکینگی تا مغز از مغز تافزایش سرعت پیشرفت علوم درگیری مغزی در سندرم کووبیندیشزیرک ترین مردمنوشیدن چای برای مغز مفید تمرکز بر هدفشگفتی های نقشه ی ژنتیکیهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر مغزفرایند پیچیده ی خونرسانیوجود قبل از ناظر هوشمندجدا کردن ناخالصی هاابزار بقا از نخستین همانپیوند مغز و سر و چالشهای مولتیپل اسکلروز در زنان دو بیماری روانی خود بزرگ از تکینگی تا مغز از مغز تامید درمان کرونا با همانذهن خود را مشغول هماهنگیمغز قلبباور و کیهان شناسیزبان جانسوزچگونه انتظارات بر ادراک تو انسانی و انسان، شایستشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکقلب دروازه ی ارتباطیاد گرفتن مداومحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از پروژه ی ژنوم انسانیمکان زمان یا حافظه زماندژاوو یا آشناپنداریاز تکینگی تا مغز، از مغز اندام حسی، درک از بخش هایرمز جهانمغز انسان رو به کوچک تر شبحثی در مورد حقیقت فضا و سقوط درون جاذبه ای خاص، چنگاهت را بلند کنتومورهای ستون فقراتطی یکصد هزار سال اخیر هرچهوش مصنوعی به شناسایی کاتازه های بیماری پارکینسوقدرت کنترل خودکلمات بلند نه صدای بلندحد و مرزها توهم ذهن ماستابعاد بالاترآموزش نوین زبانماجرای عجیب گالیلهداروهای مصرفی در ام اساستفاده از مغز، وزن را کمانعطاف پذیری مکانیسمی علروبات های ریز در درمان بیاهرام مصر از شگفتی های جهروبات کیانمغز زنان جوانتر از مغز مربرنامه و ساختار پیچیده مسندرم پس از ضربه به سرنجات در راستگوییتوسعه برخی شغل ها با هوش علایم کمبود ویتامین E را هوش عاطفی قسمت سومتراشه ی بیولوژِیکلرزش ناشی از اسیب به عصبکووید نوزده و خطر بیماری حس و ادراک قسمت نهماخلاق پایه تکامل و فرهنگآیا ما تنها موجودات زنده مخچه ، فراتر از حفظ تعادلداروی ضد چاقیاصلاح خطا با رفتن بر مسیرایمپلانت مغزیروشی برای بهبود هوش عاطفنقش ویتامین K در ترمیم اسبرخی اثرات مضر ویتامین دسیاهچاله ی منفرد یا سیاهچرا حیوانات سخن نمی گوینتکامل و ریشه ی مشترک خلقتعدم درکهیچگاه از فشار و شکست نترتصادف یا قوانین ناشناختهمنابع انرژی از نفت و گاز کاهش سن بیولوژیکی، تنها حس و ادراک قسمت بیست و سوارتقا یا بازگشت به قبل ازآیا احتمال دارد رویا از آمرگ چیستدر والنتاین کتاب بدید همبلعیدن ستاره توسط سیاهچاایا تکامل هدفمند استراه فراری نیستنقش رژیم غذایی بر رشد و ابررسی سیستم تعادلی بدن اساخت شبکه عصبی مصنوعی با نظریه ی تکامل در درمان بیتئوری تکامل امروز در درمهستي مادي ای که ما کوچکترجمجمه انسان های اولیهمناطق خاصی از مغز در جستجکشف مکانیسم عصبی خوانش پحساسیت روانی متفاوتارزش حقیقی زبان قسمت اولآیاما مقهور قوانین فیزیکمسئولیت در برابر محیط زیدرمان پوکی استخوانبه زیر پای خود نگاه نکن بابتدایی که در ذهن دانشمننمایش تک نفرهبعد از کرونا دلخوشی بیهوسریع دویدن مهم نیستهمیشه اطمینان تو بر خدا بتاثیر کلام در آیات کلام بویتامین دی گنجینه ای بزرجهان یکپارچهمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمخودت را از اندیشه هایت حفگیاه بی عقل به سوی نور میاز کسی که یک کتاب خوانده آزار دیگری، آزار خود استدروغ نگو به خصوص به خودتزنجیرها را ما باید پاره کبیماری آلزایمر، استیل کوچهار ساعت پس از کشتار خوکتقویت حافظه یا هوش مصنوعشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهنر، پر کردن است نه فحش دفلج دوطرفه عصب 6 چشمواکسن کرونا و گشودن پنجرجهان، تصادفی نیستگشایش دروازه جدیدی از طرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمخطا در محاسبات چیزی کاملاز تکینگی تا مغز از مغز تافسردگی و اضطراب در بیمادرگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیمزیست شناسی کل در جزء فراکنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تمساح حد واسط میان مغز کوشگفتی های زنبور عسلهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکفرایند تکامل و دشواری هاوراپامیل در بارداریجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین همانپیوند اندام از حیوانات بمواد کوانتومی جدید، ممکندو بار در هفته ماهی مصرف از تکینگی تا مغز از مغز تامیدوار باش حتی اگر همه چذهن سالممغز ما کوچکتر از نیم نقطهباد و موجزبان ریشه هایی شناختی اسچگونه به سطح بالایی از هوتو با همه چیز در پیوندیشجاعت و ترسهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکقلب روباتیکیاد بگیر فراموش کنیحقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از پروژه ی ژنوم انسانیمکانیک کوانتومی بی معنی دگرگونی های نژادی و تغییاز تکامل تا مغز از مغز تا انرژی بی پایان در درون هررمز جهان خاصیت فراکتالمغز انسان رو به کوچکتر شدبحثی در مورد عملکرد لوب فسلول های مغزی عامل پارکیچالش هوشیاری و اینکه چرا توهم فضای خالیطبیعت موجی جهانهوش مصنوعی در کامپیوترهاتبدیل پلاستیک به کربن و سقدرت انسان در نگاه به ابعکلوزاپین داروی ضد جنونحریص نباشاتفاق و تصادفآمارهای ارائه شده در سطح ماده ی تاریکداروهای ام اساستفاده از هوش مصنوعی در استفاده از انرژی خلااولویت بندی ها کجاستروح در جهانی دیگر استمغزهای کوچک بی احساسبرنامه ی مسلط ژنها در اختسندرم دزدی ساب کلاویننخاع ما تا پایین ستون فقرتوصیه های سازمان بهداشت علایم کمبود ویتامین E را هوش عاطفی قسمت ششمتربیت کودکان وظیفه ای مهلرزش عضله یا فاسیکولاسیوکودک هشت ساله لازم است آدحس و ادراک قسمت چهارماختلال خواب فرد را مستعد آیا مغز تا بزرگسالی توسعمخچه ابزاري که وظیفه آن فداروی ضد تشنج با قابليت تاصول انجام برخی نرمش ها دایمپلانت مغزی کمک میکند روشی جدید در درمان قطع نخنقش ژنتیک در درمان اختلابرخی اختلالات عصبی مثانهسیاهچاله ی تولید کنندهچرا حجم مغز گونه انسان درتکامل ابزار هوش ، راه پر عسل طبیعی موثر در کنترل بهیپرپاراتیروئیدیسمتظاهر خوابیده ی مادهمنابع انرژی از نفت و گاز کایروپاکتیک چیستحس و ادراک قسمت بیستمارتوکين تراپی روشی جديد آیا احتمال دارد رویا از آمرگ و میر پنهاندر یک فراکتال هر نقطه مرکبنی عباس، ننگی بر تاریخایجاد احساساتراه های جدید برای قضاوت رنقش رژیم غذایی در رشد و ابررسی علل کمر درد در میانساخت شبکه عصبی با الفبای نظریه ی تکامل در درمان بیتئوری تکامل در پیشگیری و هستی ما پس از شروعی چگال جنبه های موجی واقعیتمنبع هوشیاری کجاست قسمت کشف مکانیسمی پیچیده در بخفاش با شیوع همه گیری جدیارزش حقیقی زبان قسمت دومآب زندگی است قسمت چهارممستند جهان متصلدرمان ام اس(مولتیپل اسکلبه سخن توجه کن نه گویندهابتذال با شعار دینچند نرمش مفید برای کمردرتفکر قبل از کارسریعترین کامپیوتر موجودهمیشه داناتر از ما وجود دتاثیر کپسول نوروهرب بر نویروس مصنوعیجهان یکپارچهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخودروهای هیدروژنیگیاه خواری و گوشت خوار کداز آغاز خلقت تا نگاه انساآسيب میکروواسکولاریا آسدریای خدازندگی هوشمند در خارج از زبیماری الزایمرنوآوری ای شگفت انگیز دانتقویت سیستم ایمنیشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوموارکتوس ها ممکن است دفناوری هوش مصنوعی نحوه خواکسن کرونا از حقیقت تاتجهش های ژنتیکی مفید در ساپل جویی اصفهانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمخطای ادراک کارمااز تکینگی تا مغز از مغز تاقلیت خلاقدرگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار ازیست شناسی باور حقیقت یا نیکولا تسلاتنفس هوازی و میتوکندریشانس یا تلاشهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکفرایند حذف برخی اجزای مغورزش هوازی مرتب خیلی به قجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانپیوند سر آیا ممکن استموجود بی مغزی که می توانددو برابر شدن خطر مرگ و میاز تکینگی تا مغز از مغز تامیدواری و مغزذهت را روی چیزهای مفید متمغز مانند تلفن استباد غرور و سر پر از نخوت وزبان شناسی مدرن در سطح سلچگونه باغبانی باعث کاهش تو با باورهایت کنترل میششرکت نورالینک ویدیویی ازهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکقلب را نشکنیادگیری مهارت های جدید دحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از پروانه ی آسمانیمکانیزمهای دفاعی در برابدانش قدرت استاز تکامل تا مغز، از مغز تانرژی تاریکرنگ کردن، حقیقت نیستمغز ایندگان چگونه استبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بنیادیچالش هوشیاری و اینکه چرا توهم فضای خالی یا توهم فضطبیعت بر اساس هماهنگیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتبدیل تراکت صوتی مصنوعی قدرت ذهنکلام و زبان، گنجینه ای بسحرکت چرخشی و دائمی کیهاناتوبان اطلاعات و پلِ بینآن چیزی که ما جریان زمان ماده ی خالیداروهای تغییر دهنده ی سیاستفاده از سلول های بنیااولین مورد PML به دنبال تکروح رهاییمغز، فقط گیرندهبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سندرم سردرد به دلیل افت فنخستین تمدن بشریتوصیه های غیر دارویی در سعلت خواب آلودگی بعد از خوهوش عاطفی بیشتر در زنانترجمه ای ابتدایی از اسرالزوم سازگاری قانون مجازاکودک ایرانی که هوش او از حس و ادراک قسمت نوزدهماختلال در شناسایی حروف و آیا همه جنایت ها نتیجه بیمخچه تاثیر گذار بر حافظهداروی ضد تشنج با قابليت تاصول توسعه ی یک ذهن کاملایمپلانت نخاعی میتواند دروشی جدید در درمان نابیننقش گرمایش آب و هوا در همبرخی اصول سلامت کمرسیاره ی ابلهانچرا خشونت و تعصبتکامل تکنولوژیعشق درونی به یگانگی خلقتهاوکينگ پیش از مرگش رسالتظاهری از ماده است که بیدمنابع انرژی از نفت و گاز کار با یگانگی و یکپارچگیحس و ادراک قسمت دهمارتباط میکروب روده و پارآیا برای تولید مثل همیشه مرگ و میر بسیار بالای ناشدر کمتر از چند ماه سوش جدبه قفس های سیاهت ننازایران بزرگراه های جدید برای قضاوت رنقش زنجبیل در جلوگیری از بزرگ فکر کنساختن آیندهنظریه ی تکامل در درمان بیتئوری جدید، ویران کردن گو هر کس تقوای خدا پیشه کنجنسیت و تفاوت های بیناییمنبع هوشیاری کجاست قسمت کشف ارتباط جدیدی از ارتبخلا، حقیقی نیستارزش حقیقی زبان قسمت سومآب زندگی است قسمت هفتممشکل از کجاستدرمان تومورهای مغزی با ارشد مغز فرایندی پیچیده ابوزون هیگز چیستابداع دی ان ای بزرگترین دچند جهانیتفکر خلا ق در برابر توهم سرگیجه از شایعترین اختلاهمیشه راهی هستتاثیر کپسول نوروهرب بر تویرایش DNA جنین انسان، برجهان کنونی و مغز بزرگتریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخورشید مصنوعیگیرنده باید سازگار با پیاز انفجار بزرگ تا انفجار آسیب ها ناشی از آلودگی هودرک فرد دیگر و رفتارهای ازندگی بی دودبیماری ای شبیه آلزایمر و نوار مغز مشاهده ی غیر مستتلقین اطلاعات و حافظهشناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد وهورمون شیرساز یا پرولاکتفیلمی بسیار جالب از تغییواکسن کرونا ساخته شده توجهش های ژنتیکی غیر تصادفپل خواجو اصفهانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمخطای حساز تکینگی تا مغز از مغز تالکترومغناطیس شنوایی و هدرختان اشعار زمینبیوگرافیزیست، مرز افق رویداد هستنیاز به آموزش مجازی دیجیتنفس هوازی و میتوکندریشاهکار قرنهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکفراتر از دیوارهای باورورزش هوازی ، بهترین تمریجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانپیوند سر، یکی از راه حلهاموجودات مقهور ژنها هستنددو برابر شدن خطر مرگ و میاز تکینگی تا مغز از مغز تامیدی به این سوی قبر نیستذخیره ی شگفت انگیز اطلاعمغز مادران و کودکان در زمبار بزرگ ایستادن بر دو پازبان شناسی نوین نیازمند چگونه تکامل مغزهای کنونیتو باید نیکان را به دست بشربت ضد خلطهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر رو ح و روان بر جسمقیچی ژنتیکییادآوری خواب و رویاحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از پرواز از نیویورک تا لوس آما انسانها چه اندازه نزددانش محدود به ابعاد چهاراز تکامل تا مغز، از مغز تانرژی تاریک که ما نمی تورنگین کمانمغز ابزار بقای برتر مادیبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بنیادی منابع و اچالش هوشیاری و اینکه چرا توهم لیلیپوتی(ریزبینی)طعمه ی شبکه های ارتباط اجهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتبدیل سلولهای محافط به سقدرت عشقکلرال هیدرات برای خوابانحس متفاوتاتوسوکسیمایدآنچه ناشناخته است باید شماده ای ضد التهابیداروهای ضد بیماری ام اس واستفاده از سلول های بنیااولین مورد پیوند سر در انروزه داری متناوب، مغز را مغزتان را در جوانی سیم کشبرین نت به جای اینترنتسوپاپ ها یا ترانزیستورهانخستین تصویر از سیاهچالهتوصیه هایی در مصرف ماهیعماد الدین نسیمی قربانی هوش عاطفی در زنان بیشتر اترس و آرمان هالزوم سازگاری قانون مجازاکودکان میتوانند ناقل بی حس و ادراک قسمت هفتماختلال در شناسایی حروف و آیا هوش مصنوعی می تواند نمدل همه جانبه نگر ژنرالیداروی ضد تشنج توپیراماتاصول سلامت کمرایمان به رویاروشی جدید در درمان سکته منقش پیش زمینه ها و اراده برخی بیماری ها که در آن بسیاره ابلهانچرا در مغز انسان، فرورفتتکامل جریان همیشگی خلقتعصب حقوق نورولووهاوکينگ پیش از مرگش رسالتعداد کلی ذهن ها در جهان منابع انرژی از نفت و گاز کاربرد روباتهای ريزنانوحس و ادراک قسمت دوازدهمارتباط ماده و انرژیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمرگ انتقال است یا نابود شدر آرزوهایت مداومت داشتهبه مغز خزندگان خودت اجازایرادهای موجود در خلقت براه پیروزی در زندگی چیستنقش زبان در سلطه و قدرت ابزرگ شدن مغز محدود به دورساختار فراکتال وجود و ذهنظریه ی ریسمانتا 20 سال آینده مغز شما به وفور و فراوانیجنسیت و تفاوت های بیناییمنبع هوشیاری کجاست قسمت کشف جمجمه ای درکوه ایرهوخلا، خالی نیستارزش خود را چگونه میشناسآب زندگی است قسمت اولمشکلات نخاعیدرمان تشنجرشد مغز علت تمایل انسان ببوزون هیگز جهان را از متلابزار هوش در حال ارتقا ازچند جهانیتفاوت مغز انسان و میمون هسرگردانیهمیشه عسل با موم بخوریمتاثیر کپسول نوروهرب بر سواقعیت فیزیکی، تابعی از جهان کاملی در اطراف ما پرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخوش قلبی و مهربانیگالکانزوماب، دارویی جدیاز بحث های کنونی در ویروسآشنا پنداریدرک نیازمند شناخت خویش ازندگی در جمع مواردی را بربیماری ای شبیه ام اس مولتنوار مغز ترجمه رخدادهای تلاش ها برای کشف منابع جدشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش فوق العاده، هر فرد اسفیزیک مولکولها و ذرات در واکسن ایرانی کرونا تولیدجهش تمدنی عجیب و شگفت انسپلاسمای غالبمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمخطر آلودگی هوااز تکینگی تا مغز از مغز تالکتروتاکسی(گرایش و حرکدرد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیزاوسکا درمان گوشرچیز جدید را بپذیرتنفس بدون اکسیژنشاهکار شش گوشهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکفرد موفقورزش و میگرنجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانپیوندی که فراتر از امکانموسیقی نودو سوی واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تامیدی تازه در درمان سرطاذره ی معین یا ابری از الکمغز چون ابزار هوش است دلیبار سنین ابزار هوشمندی ازبان، نشان دهنده ی سخنگو چگونه جمعیت های بزرگ شکل تو تغییر و تحولیشش مرحله تکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر روده بر مغزقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصیاری خدا نزدیک استحل مشکلابزار بقای موجود زنده از پروتئین های ساده ی ابتداما انسانها چه اندازه نزددانش بی نهایتاز تکامل تا مغز، از مغز تانرژی خلا ممکن استرهبر حقیقیمغز ابزار برتر بقابحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بدن تو پیر نیستنچالش هوشیاری و اینکه چرا توهم چیستظهور امواج مغزی در مغز مصهوش مصنوعی درمانگر کامپیتبر را بردارقضاوت ممنوعکمردردحس چشایی و بویاییاتصال مغز و کامپیوترآنچه واقعیت تصور میکنیم ماده، چیزی نیستداروی فامپیریدین یا نورلآنچه حس می کنیم، نتیجه ی ماده، چیزی بیش از یک خلا داروی لیراگلوتیداستفاده از سلول های بنیااولین هیبرید بین انسان و روزه داری و بیمار ی ام اس مغزتان را در جوانی سیمکشبرای یک زندگی معمولیسوپاپ ها یا ترانزیستورهانخستین روبات های زنده ی جتوضیحی ساده در مورد هوش معوامل موثر در پیدایش زباهوش عاطفی در زنان بیشتر اتسلیم شدن از نورون شروع ملزوم عدم وابستگی به گوگل کودکان خود را مشابه خود تحس و ادراک قسمت هفدهماختلالات مخچهآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمدل هولوگرافیک ژنرالیزهدارویی خلط آوراضطراب و ترساین پیوند نه با مغز بلکه ريتوکسيمب در درمان ام اسنقش آتش در رسیدن انسان بهبرخی بیماری های خاص که بدسیاره ابلهانچرا ذرات بنیادی معمولاً تکامل داروینی هنوز در حاعضلانی که طی سخن گفتن چقدهدف یکسان و مسیرهای مختلتعذیه ی ذهنمنابع انرژی از نفت و گاز کاربرد روباتهای ريز، در حس و ادراک قسمت سومارتباط متقابل با همه ی حیآیا تکامل و تغییرات ژنتیمرگ تصادفیدر آسمان هدیه های نادیدنبه نقاش بنگرایستادن در برابر آزادی براه انسان شدن، راه رفتن ونقش زبان در سلطه و قدرت ابزرگ شدن تقریبا ناگهانی ساختار شبکه های مغزی ثابنظریه تکامل در درمان بیمتا بحر یفعل ما یشاوقت نهيب هاي غير علمي گذشجهل مقدسمنبع هوشیاری کجاست قسمت کشف جدید تلسکوپ جیمز وبخلاصه ای از مطالب همایش ماز فرد ایستا و متعصب بگذرآب زندگی است قسمت دوممشکلات بین دو همسر و برخیدرمان جدید ALSرشد در سختی استبی نهایت در میان مرزهاابزار بقا از نخستین همانچند جهانی و علمتفاوت ها و تمایزها کلید بسربازان ما محققا غلبه می همجوشی هسته ای، انرژِی بتاثیر کپسول نوروهرب بر سواقعیت چند سویهجهان پیوستهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخوشبختی دور از رنج های مگام کوچک ولی تاثیرگذاراز تلسکوپ گالیله تا تلسکآشنا پنداریدرک و احساسزندگی در سیاهچالهبیماری اسپینال ماسکولار نوار مغز در فراموشی هاتلاش هایی در بیماران قطع شناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی می تواند بر احفیزیک و هوشیاریواکسن اسپایکوژنجهشهای مفید و ذکاوتی که دپمبرولیزوماب در بیماری چمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمخطرات هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تالکترودهای کاشتنیدردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی دزبان مشترک ژنتیکی موجوداچیزی منتظر شناخته شدنتنها مانع در زندگی موارد شاید گوشی و چشمی، آماده شهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکفرد یا اندیشهورزش بهترین درمان بیش فعجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین همانپیوستگی همه ی اجزای جهانموسیقی هنر مایع استدولت یا گروهکاز تکینگی تا مغز از مغز تامگا سه عامل مهم سلامتذرات کوانتومی زیر اتمی قمغز چگونه صداها را فیلتر بارداری بدون رحمزبان، وسیله شناسایی محیطچگونه جمعیت های بزرگ شکل تو جهانی هستی که خودش را ششمین کنگره بین المللی سهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر رژیم گیاه خواری بر قانون مندی نقشه ژنتیکی مژن همه چیز نیستحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از پروتز چشمما اکنون میدانیم فضا خالدانشمندان موفق به بازگرداز تکامل تا مغز، از مغز تانسان قدیم در شبه جزیره عروی و منیزیم در تقویت استمغز از بسیاری حقایق می گربحثی درباره هوش و تفاوتهسلول عصبی شاهکار انطباق چالش دیدگاه های سنتی در بتوهم وجودظرف باید پر شود چه با چرک هوش مصنوعی درخدمت خلق وحتحریک عمقی مغزقطار پیشرفتکمردرد ناشی از تنگی کاناحس و ادراک (قسمت اول )اثر مضر مصرف طولانی مدت ر