دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

رویا و خبر از آینده

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست:
!رویاها و خبر از آینده
حقیقت رویاها، پرده از بعدی فرامادی در انسان میگشاید. چگونه برخی رویاها خبر از هزاران سال بعد میدهد؟ و این حقیقتی است که قابل کتمان نیست.

آگاهی نخستین قوم انسانی یعنی سومری ها از حادثه کربلا و کشته شدن امام حسین ع، با وجود اختلاف زمانی ده هزار سال یا بیشتر، هرگز در تفسیر دانشمندان مادی امروز نمیگنجد. تفسیر صرفا مادی رویاها چیزی است که هرگز با مشاهدات علمی منطبق نیست.

کشفیات باستانشناسی امروز، حقایقی را نشان میدهد که هر دانشمند منصف علم گرایی را به تامل در مورد ماهیت و علت رویاها میکشاند.

مشاهده آثار در علم، باید ما را به سوی تاثیر گذار و علت، ببرد و علمی که بخواهد به جای پذیرش این مطلب ساده، همیشه علت و محرک را در آزمایشگاه بیازماید و ببیند- در حالی که باید به جای این دیدن مادی، آن را به عنوان عامل و محرک بپذیرد- علمی گزافه بیش نیست.
همگام با امام احمد الحسن ع در حرکت به سوی ابتدای تاریخ انسانی:
سرزمین سومر و اکد بر دموزی گریست و اکنون بر حسین(عليه السلام) می‌گرید؟
سومریان یا اکدیان هزاران سال بر دُموزی (دمو: فرزند، زی: نیکوکار) گریستند و مویه کردند.

گریه ‌و زاری سرزمین بین‌النهرین بر دموزی تا زمان حزقیال نبی ادامه یافت. در تورات نقل شده‌است که ساکنان بین‌النهرین بر تَموز (دموزی) نوحه‌سرایی می‌کردند:

سپس گفت بیا تا گناهان بدتر از اینها را به تو نشان دهم * آن‌گاه مرا به دروازهء شمالی خانه ی خداوند آورد و زنانی را نشان داد که آنجا نشسته بودند و بر تَموز، گریه می‌کردند * خداوند به من فرمود: آیا این را می‌بینی، ای فرزند آدم؟ ولی از این بدتر را هم به تو نشان خواهم داد * سپس مرا به حیاط داخلی خانه ی خداوند آورد. آنجا در کنار دروازهء خانه، هیکل خداوند و بین ایوان و قربانگاه، در حدود بیست‌و‌پنج مرد پشت به هیکل خداوند و رو به مشرق، در شرق، آفتاب را سجده می‌کردند »(1).
1. کتاب مقدس، عهد عتیق، سِفر حزقیال ٨: ١٣ تا ١٦.
عملی که در اینجا گناه و پلیدی خوانده شده، همان قتل تَموز (دموزی) است که آن زنان را به گریه، و مردان را کنار قتل‌گاهش به سجده واداشته است.

قصهء مرگ دموزیِ پادشاه با پرداخت هزینهء نپذیرفتن سجده برای ایشتار - اینانا (دنیا) آغاز می‌شود
پس آن هنگام که اینانا (ایشتار ایشتار) بخواهد از جهان زیرین خارج شود،
بگذار تا کسی را به جانشینی برگمارد،
اینانا از جهان زیرین بالا آمد،
شیطان‌های کوچک چون نی شوکر و شیطان‌های بزرگ چون نی دابان از هر سو گرداگرد او حرکت می‌کردند،
شیطانی که پیشاپیش او گام برمی‌داشت، گرچه وزیر نبود، عصای سلطنتی در دست داشت،
و آن که در کنارش می‌آمد، گرچه جنگاور نبود، ولی غرق در سلاح بود، آنان که وی را همراهی کردند،
آنان که با اینانا (الٰههء ایشتار ایشتار یا دنیا) همسفر بودند،
موجوداتی بودند که نه نان می‌شناختند و نه آب،
نه آرد بو‌داده می‌خوردند،
و نه آبی که برای قربانی تقدیم شده‌بود، می‌نوشیدند،
آنها زن را از آغوش شوهرش می‌ربودند،
و نوزاد شیرخوار را از سینهء مادرش جدا می‌نمودند. ...
اینانا (ایشتار) رهسپار دو شهر سومری اما و بدتیبیرا می‌شود، و خدایان این دو شهر، همانطور که پیشتر گفتیم، با خضوع و خشوع برای او (ایشتار یا دنیا) سجده می‌گذارند و به این ترتیب خود را از چنگال اهریمنان نجات می‌دهند. سپس به شهر کلاب که خدای حامی آن، دموزی است می‌رسد. دنبالهء منظومه به صورت زیر ادامه پیدا می‌کند:
دموزی (تَموز) لباسی فاخر به تن کرد و بر تخت تکیه زد،
شیطان‌ها از ران‌هایش گرفتند. ...،
هفت شیطان به سویش حمله بردند،
آن گونه که بر بالین بیماران حمله‌ور می‌شوند،
چوپانان از نواختن نای در پیشگاه او دست کشیدند،
اینانا چشم بر او دوخت،
با دیدهء مرگ به او خیره شد،
با خصومت با او صحبت کرد، کلماتی از روی خشم و عصبانیت،
با صدای بلند او را گنهکار خواند:
سزای اوست، ببریدش
و این گونه ایناناء پاک، دموزی شبان را به آنان سپرد،
آنان که با او همراه بودند،
آنان که با دموزی (تَموز) همراه بودند،
موجوداتی بودند که نه نان می‌شناختند و نه آب،
نه آرد بو داده می‌خوردند،
و نه آب تقدیم شده به عنوان قربانی، می‌نوشیدند ،...»(1).
1. کریمر، از الواح سومر، ص ٢٧٧ تا ٢٧٩.

و این گونه ایشتار (اینانا) - همسر دموزیِ پادشاه وی را تسلیم شیاطین کرد تا او را به قتل برسانند. درک این مطلب ـ در تناقضی آشکار ـ برای کسانی که معنای حاکمیت خدا یا تعیین الٰهی یا آنطور که سومریان ـ اکدیان از آن تعبیر می‌کنند، سلطنتی که از آسمان نازل شد را درنمی‌یابند، سخت می‌باشد.
.
اما این حقیقت در دین الٰهی بسیار تکرار شده که ایشتار-دنیا- در بسیاری موارد مطیع و منقاد پادشاهانی است که خدا آنها را تعیین و تنصیب ننموده است؛ چرا که آنها برای دنیا سجده می‌کنند و در مقابلِ او خاضع هستند و شهوات دنیویشان را می‌پرستند.

ایشتار -دنیا- ، بر کسانی که از طرف خدا برای حکمرانی در آن تعیین می‌شوند، سرکش است؛ زیرا در حقیقت اینها بر دنیا سرکشی و نافرمانی کرده‌اند. سهم علی(عليه السلام) پنج سال تلخ بود که در آن، تمام شیاطین زمین برای دشمنی با ایشان در جمل و صفین و نهروان به‌پا خاستند و از پا ننشستند مگر هنگامی که او را در کوفه به قتل رساندند. سهم حسین(عليه السلام) -حاکم برگزیده برای حکمرانی در دنیا- کشتاری بود که حتی طفل شیرخوار نیز از آن جان سالم به‌در نبرد.

📌اینها برخی متونی است که در الواح ِگلین سومریان آمده است و در آن از مصیبت و فاجعهء دموزی و خواهرش صحبت می‌کند. خواهیم دید که این متون تا چه حد شبیه واقعه‌ای است که بر حسین(عليه السلام) گذشته‌است؛ در حالی که اینها متونی باستانی هستند که سومریان- اکدیان هزاران سال پیش از ولادت امام حسین(عليه السلام) نقل نموده‌اند:

قلبش ظرف اندوه و اشک شد،
تا به آنجا که دشت‌ها امتدادی دور دست دارند رفت،
قلب چوپان مالامال از اندوه و اشک است،
به دشت‌های دوردست رفت،
قلب دموزی غرق در اندوه و اشک است،
از دشت‌های دوردست و وسیع گذشت،
نِی را بر گردنش آویخت و بختش را با تأسف فریاد زد،
ای دشت‌های پهناور دور دست، گریه‌ام را تکرار کنید،
گریه‌ام را تکرار کنید،
ای دشت‌ها، باید غم و اندوه و اشک ریختن را فرا گیرید،
گریه‌ام را تکرار کنید،
با من نوحه سر دهید،
ای خرچنگ‌های رودخانه، بر من دردمند شوید،
ای قورباغه‌های رودخانه، برایم آواز سر دهید،
تا مادرم فریاد شیون و زاری سر دهد،
تا مادرم (سرتور) فریاد شیون و زاری سر دهد،
تا مادرم که پنج قرص نان ندارد، فریاد شیون و زاری سر دهد،
تا مادرم که ده قرص نان ندارد، فریاد شیون و زاری سر دهد،
آن هنگام که مرا از دست دهد،
کسی که به او توجه کند، نخواهد یافت،
و تو ای چشم من که در دشت‌ها حیرانی، چونان چشم مادرم گریان شو،
و تو ای چشم من که در دشت‌ها حیرانی، چونان چشم خواهرم گریان شو،
میان غنچه‌ها و گُل‌ها دراز می‌کشم،
میان غنچه‌ها و گل‌های دشت بر پشت می‌خوابم،
دموزی چوپان در دشت دراز کشید،
هنگامی که چوپان دموزی خوابیده بود رؤیایی دید،
هر پاره‌ای از بدنش به لرزه درآمد،
بعد از خواب دیدن بیدار شد،
چشمانش را مالید،
سرگیجهء شدیدی احساس کرد،
دموزی بیدار شد و گفت:
او را نزدم بیاورید، او را بیاورید،
خواهرم را بیاورید،
جشتینانا خواهر کوچکم را بیاورید،
آن نویسندهء دانا به رمز ارواح را بیاورید،
خواهرم را که معانی کلمات را می‌داند،
آن زن عاقله‌ای که معنای خواب‌ها را می‌داند،
باید با او سخن گویم،
باید از خوابی که دیده‌ام، باخبرش سازم،
دموزی با خواهرش (جشتی نانا) سخن گفت:
در مورد خواب،
خواهرم به خوابی که دیده‌ام گوش فرا ده.
اسل(*) در تمام اطراف من می‌روید،
اسل به انبوه از درون زمین بالا می‌آید،
یکی از آن گیاهان به تنهایی ایستاد و سرش را در برابرم خم کرد،
تمام اسل‌ها جفت‌جفت ایستاده بودند به جز یکی که از جایش کنده شده بود،
در آن باغ گرداگرد من روی زمین، درخت‌های بلند ترسناکی برخاستند،
بر زمین رؤیایم آبی فرو نمی‌ریزد،
کیسهء آذوقه‌ام خالی گشته و همه چیز آن به تاراج رفت،
جام مقدسم از میخی که به آن آویزان بود، افتاد،
عصای چوپان ناپدید شد،
کرکس بره‌ای را با چنگال‌هایش می‌بَرَد،
و باز، گنجشک را از حصار نیِین ربود،
خواهرم: ماده‌شترهای کوچک من، غبارآلود ناله سر می‌دهند،
بره‌های آغُلم با پاهایی لنگان روی زمین حرکت می‌کنند،
مشک شیر متلاشی شده و خالی است،
جامَم خُرد شد،
دموزی دیگر بین زنده‌ها نیست،
آغُلِ بره‌هایش بر باد هوا رفت،
(*)- اَسَل (به فارسی سازو) (به انگلیسی juncas )، گیاهی دارای شـاخه‌های ایسـتاده و تیـز اسـت. مجـازاً بـه عنـوان نمـاد ایستادگی به کار می‌رود. (مترجم)
جشتینانا گفت:
آه ای برادر من، خوابت را برایم بازمگو،
شادمان‌کننده نیست،
اسل در تمام اطرافت می‌روید،
اسل به انبوه از درون زمین بالا می‌آید،
جمعی از قاتلان کار را بر تو یک‌سره خواهند کرد،
این خواب تو است،
یکی از آن گیاهان به تنهایی ایستاد و سرش را در برابرت خم کرد،
او مادر تو است،
به خاطر تو سرش را خم خواهد کرد،

تمام اسل‌ها جفت جفت ایستاده بودند بجز یکی که از جایش کنده شده بود،
من‌و تو،
یکی از ما پنهان خواهد شد و از بین می‌رود،
در باغ در گرداگرد زمین اطرافت درختان بلند ترسناک افراشته شدند،
دیوسیرتان، تو را خواهند ترساند،
بر زمین رؤیایت آبی فرو نمی‌ریزد،
آغُل بره‌ها ویران خواهد شد،
شیاطین، عرصه را بر تو تنگ خواهند کرد،
کیسهء آذوقه‌ات خالی گشته و همه چیز آن به تاراج رفت،
و جام مقدست از میخی که به آن آویزان بود، فروافتاد،
از زانوی مادرت که تو را آبستن شد، خواهی افتاد،
آذوقهء چوپان،
مشک چوپان، همه چیز ناپدید می‌گردد،
دیو صفتان، هر کاری انجام خواهند داد تا تو را ناتوان سازند،
جمع شدند،
جغد،
کرکس،
باز،
عفریت بزرگ،
همه می‌خواهند تو را برانند،
در آغل بره‌ها، کار تو را یک‌سره خواهند کرد،
ماده‌شترهای کوچکت غبار آلود، ناله سر می‌دهند،
خشم چونان گردباد در آسمان پایدار می‌ماند،
تو بر زمین خواهی افتاد،
هنگامی که بره‌های آغُلَت با پاهایی لنگان بر روی زمین حرکت می‌کنند،
هنگامی که مشک، متلاشی شده و خالی است،
شیاطین هر چیزی را پژمرده خواهند کرد،
آن هنگام که کرکس، برهء کوچک را می‌بَرَد،
گالا گونه‌هایت را خواهد خراشید،
آن هنگام که باز، گنجشکی را از حصار نِیین می‌رباید،
گالا از حصار بالا می‌رود تا تو را به دوردست ببرد،
دموزی،
گیسوانم به خاطر تو در آسمان پریشان خواهد شد.
بره‌ها زمین را با سم‌های خود خواهند کَند،
آه دموزی من با تأسف بر تو، گونه‌هایم را خواهم دَرید،
ظرف دوغ شکسته شد،
.........................
...................
دموزی از شیاطین گریخت،
به آغُل بره‌های خواهرش جشتینانا گریخت،
وقتی جشتینانا ، دموزی را در آغُل بره‌ها دید گریست،
دهانش را به سوی آسمان کرد،
دهانش را به سوی زمین آورد،
غم و اندوهش چونان جامه، افق را پوشانید،
چشمانش را درید،
دهانش را درید،
ران‌هایش را درید،
گالا بالای حصار چوبی رفت،
گالای اول دموزی را بر گونه‌اش زد و چنگال‌هایش را در او فروبرد،
گالای دوم دموزی را بر گونهء دیگر زد،
گالای سوم پایه‌های مشک شیرده را درهم کوبید،
گالای چهارم جام را از میخ پایین آورد و خُرد نمود،
گالای پنجم مَشک را در هم کوبید،
گالای ششم جام را خرد کرد،
گالای هفتم گریست،
دموزی! برخیز، ای همسر اینانا!
پسر «سِرتور»، برادر جشتینانا ،
از خواب دروغینت برخیز،
بره‌هایت غارت شدند،
گوسفندانت غارت شدند،
بزهایت غارت شدند،
کودکانتان را می‌گیریم (بُزهایت غارت شدند)
تاج مقدست را از سر درآور،
رَخت پادشاهیت را از تن به درآر،
بگذار عصای پادشاهی‌ات بر زمین افتد،
نعلین مقدست را از پای درآور،
عریان، با ما میروی
گالا دموزی را گرفت،
او را احاطه کردند،
دستانش را بستند،
گردنش را بستند،
مشک شیرده آرام گرفت،
شیری از آن پایین نمی‌آید،
جام خرد شده است،
بعد از این دیگر دموزی نخواهد بود،
آغُل بره‌ها به باد هوا رفت »(1).
1. مصدر: کریمر و ولکشتاین، اینانا ملکهء آسمان و زمین. .
«📌همانطور که در تقویم‌های بابلی می‌خوانیم، اندوه و زاری بر الههء دموزی از روز دوم ماه Du uzi یعنی تَموز() آغاز می‌شد، و کاروان‌های عزاداری تشکیل می‌گردید و در آنها مشعل‌هایی حمل می‌کردند. این مراسم در روز نهم و شانزدهم و هفدهم بود. در سه روز آخر از این ماه مجلسی تشکیل می‌دادند که نام اکدی آن تالکیمتو (Talkimtu) بود. در این مراسم، عروسکی که نماد الههء تَموز بود را نمایش می‌دادند و به طور سمبلیک دفن می‌کردند. علیٰرغم تأثیری که عقیدهء مرگ الههء دموزی بر جامعهء کهن بین‌النهرین و خارج از آن بر جای گذاشته بود، حزن و اندوه بر او هیچ‌گاه جزو تشریفات رسمی معبد نشد، بلکه سالانه در بین مردم برگزار می‌شد. ... ما به تعدادی از نوحه‌هایی که شاعران سومری و بابلی در رثای الههء جوان دموزی تألیف کرده‌اند و در کاروان‌های عزا در شهرهای مختلف خوانده می‌شد، دست پیدا کرده‌ایم »(2).
2. مصدر: فاضل عبدالواحد علی، ایشتار و مصیبت تَموز.
دکتر فاضل عبدالواحد علی، مدرس سومریان و آشوریان و رئیس سابق دپارتمان فرهنگ در دانشگاه بغداد است.
()- تَموز نام یکی از ماه‌های عبری، رومی و سریانی است که تقریباً معادل تیر ماه شمسی است (مترجم).
برگرفته از کتاب توهم بی خدایی، فصل پنجم
با تشکر از دوست و استاد عزیز جناب امیر فهیمی زاده برای مرتب کردن مطلب @salmanfatemi
https://www.instagram.com/tv/CEbXBl3pDw_/?igshid=by9oek9ztnmw


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

علی پژوه [ 1399-07-27 ]
با سلام خدمت جناب دکتر سلمان فاطمی خواستم عرض کنم مدتی پیش در خواندن مباحثه ای از پزشکی کافر شنیدم که میگفت فداکاری و شهادت صرفا بدلیل اجتماعی بودن انسان است و ارتباطی با روح ندارد خواستم نظرتون را در این باره بپرسم

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
لرزش عضله یا فاسیکولاسیوعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان برای شادمانی طبعد از کروناچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر رژیم گیاه خواری بر واکنش های ناخودآگاه و تقدانشمندان نورون مصنوعی سآیا ممکن است موش کور بی مزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز استفاده از مغز، وزن را کممغز زنان جوانتر از مغز مرتلاشی برای درمان قطع نخانرمش های مفید برای درد زاتشخیص ژنتیکی آتروفی های وراپامیل در بارداریداروی جدید میاستنی گراویآیا انسان با مغز بزرگش اخزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت اطلاعات حسی ما از جهان، چنقش پیش زمینه ها و اراده تو دی ان ای خاص ميتوکندرينسبت طلایی، نشانه ای به سجهان یکپارچهژن هوش و ساختارهای حیاتی درمان های اسرار آمیز در آآیا راهی برای رفع کم آبی سلسله مباحث هوش مصنوعیاجزای پر سلولی بدن انسان منبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیماری های مغز و اعصاب و نقش زبان در سلطه و قدرت اتوضیحی ساده در مورد هوش مهندسه ی رایج کیهانجستجوی متن و تصویر به صورکندر در بیماریهای التهابدرک و احساسافزایش سرعت پیشرفت علوم سیاره ابلهانادامه بحث تکامل چشممیدازولام در درمان تشنج بیان ژن های اسکیزوفرنی دنوآوری ای شگفت انگیز دانتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت اول )کار با یگانگی و یکپارچگیذهن هوشیار در پس ماده ی مانرژی تاریک که ما نمی توسرگیجه از شایعترین اختلاارتباط شگفت انگیز مغز انمحل درک احساسات روحانیبحثی جالب درباره محدودیتتاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و سورویا تخیل یا واقعیتگمان میکنی جرمی کوچکی در ای نعمت من در زندگیمفیزیک مولکولها و ذرات در شگفتی های زنبور عسلاز واقعیت امروز تا حقیقتمرگ و میر پنهانبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچ کس مانند تو نگاه نمیکخواب سالم عامل سلامتیروشی برای بهبود هوش عاطفگشایش دروازه جدیدی از طرایرادهای موجود در خلقت بقانون جنگلطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز تکینگی تا مغز از مغز تمطالعه ای بیان میکند اهدبرخی توصیه ها برای واکسیتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشدلایلی که نشان میدهد ما بپیشرفت های جدید علوم اعصراه پیروزی در زندگی چیستابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین همانلزوم سازگاری قانون مجازاعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان رو به کوچک تر شبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر رژیم گیاهخواری بر واکنش به حس جدیددانشمندان یک فرضیه رادیکآیا ما تنها موجودات زنده زیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز استفاده از هوش مصنوعی در مغزهای کوچک بی احساستلاشی تازه برای گشودن معنرمش های مفید در سرگیجهتصویربرداری فضاپیمای آمورزش هوازی مرتب خیلی به قداروی جدید ضد میگرنآیا احتمال دارد رویا از آزبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ (قسماطلاعاتی عمومی در مورد منقش آتش در رسیدن انسان بهتولید مثل اولین ربات های نشانه های گذشته در کیهان جهان یکپارچهژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرمان های بیماری آلزایمرآیاما مقهور قوانین فیزیکسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاجزایی ناشناخته در شکل گمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیماری گیلن باره و بیمارنقش سجده بر عملکرد مغزتیوتیکسن داروی ضد جنونهندسه بنیادینجستجوی هوشیاری در مغز ماکوچک شدن مغز از نئاندرتادرک احساسات و تفکرات دیگافسردگی و اضطراب در بیماسیاره ابلهاناداراوون تنها داروی تاییمکانیک کوانتومی بی معنی بیست تمرین ساده برای جلونوار مغز مشاهده ی غیر مستتأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت دوم )کاربرد روباتهای ريزنانوذهن تو همیشه به چیزی اعتقانسان قدیم در شبه جزیره عسربازان ما محققا غلبه می ارتباط شگفت انگیز مغز انمحل درک احساسات روحانی دبحثی در مورد نقش ویتامين تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی به کمک هوش طبیحس و ادراک قسمت بیستمرویا حقی از طرف خداگنجینه ای به نام ویتامین ای آنکه نامش درمان و یادشفیزیک و هوشیاریشاهکار قرناز آغاز خلقت تا نگاه انسامرگ انتقال است یا نابود شبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱تاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچگاه از فشار و شکست نترخواب سالم عامل سلامتی و یروشی جدید در درمان قطع نخپمبرولیزوماب در بیماری چاگر میدانی مصیبت بزرگتر قانونمندی و محدودیت عالمطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکینگی تا مغز از مغز تمعنی روزهبرخی روش های تربیتی کودکتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگدنیای شگفت انگیز کوانتومپیشرفتی مستقل از ابزار هرابطه تشنج و اوتیسمابزار بقا از نخستین همانلزوم سازگاری قانون مجازاعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان رو به کوچکتر شدبعد از کرونا دلخوشی بیهونگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر عصاره تغلیظ شده گیواکسن های شرکت فایزر آمردانشمندان ژنی از مغز انسآیا مغز تا بزرگسالی توسعزیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز استفاده از سلول های بنیامغزتان را در جوانی سیم کشتلاشی جدید در درمان ام اسنرمشهای مهم برای تقویت عتصادف یا قوانین ناشناختهورزش هوازی ، بهترین تمریداروی ضد تشنج با قابليت تآیا احتمال دارد رویا از آسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاطلاعاتی عمومی در مورد منقش انتخاب از طرف محیط، نتولید پاک و فراوان انرژینظام مثبت زندگیجهان کنونی و مغز بزرگتریژنها نقشه ایجاد ابزار هودرمان های جدید میگرنآب زندگی است قسمت چهارمسم زنبور ، کلیدی برای واراحیای بینایی نسبی یک بیممنبع هوشیاری در کجاست؟ قبیماری ای شبیه آلزایمر و نقش غذاها و موجودات درياتکنولوژی جدید که سلول هاهندسه در پایه ی همه ی واکحفره در مغزکووید نوزده و خطر بیماری درک تصویر و زبان های مخلتالکتروتاکسی(گرایش و حرکسیر آفرینش از روح تا مغز ادراک ما درک ارتعاشی است مکانیزمهای دفاعی در براببیش از نیمی از موارد انتقنوار مغزی روشی مهم در تشختئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهلکاربرد روباتهای ريز، در ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعانسان ها می توانند میدان سردرد میگرن در کودکانارتباط غیرکلامی بین انسامحدودیت های حافظه و حافظبحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی در کامپیوترهاحس و ادراک قسمت دهمرویاها از مغز است یا ناخوگویید نوزده و ایمنی ساکتایمپلانت مغزی کمک میکند فیزیکدانان ماشینی برای تشبیه سازی میلیون ها جهان از انفجار بزرگ تا انفجار مراحل ارتقای پله پله کیهبرین نت به جای اینترنتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیپرپاراتیروئیدیسمخواب عامل دسته بندی و حفطروشی جدید در درمان سکته مپنج اکتشاف شگفت آور در مواگر نیروی مغناطیس نباشد قارچ بی مغز در خدمت موجودظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکینگی تا مغز از مغز تمعادله ها فقط بخش خسته کنبرخی سلولهای عصبی در تلاتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس دندان ها را مسواک بزنید تپاسخ گیاهان در زمان خوردراز تغییرابزار بقا از نخستین همانمقاومت به عوارض فشار خون عسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ایندگان چگونه استتفکر خلا ق در برابر توهم نگاه انسان محدود به ادراتاریخ همه چیز را ثبت کردهواکسن کووید 19 چیزهایی که دانشمندان پاسخ کوانتومی آیا همه جنایت ها نتیجه بیزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز استفاده از سلول های بنیامغزتان را در جوانی سیمکشتمایل زیاد به خوردن بستنچرا مغزهای ما ارتقا یافت تظاهر خوابیده ی مادهورزش و میگرنداروی ضد تشنج با قابليت تآیا برای تولید مثل همیشه سفر به مریخ در 39 روزابزارهای پیشرفته ارتباط منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاعداد بینهایت در دنیای منقش اتصالات بین سلولهای تولید سلولهای جنسی از سلنظریه ی تکامل در درمان بیجهان کاملی در اطراف ما پرژنها ، مغز و ارادهدرمان های جدید در بیماری آب زندگی است قسمت اولسماگلوتید داروی کاهش دهناحیای بینایی نسبی یک بیممنبع هوشیاری در کجاست؟(قبیماری ای شبیه ام اس مولتنقش غذاها و موجودات درياتکنولوژی جدید که سلول هاهوموارکتوس ها ممکن است دحقیقت قربانی نزاع بین بی کودک ایرانی که هوش او از درک حقیقت نردبان و مسیری الگوبرداری از طبیعتسیستم تعادلی بدنادغام میان گونه های مختلما انسانها چه اندازه نزدبیشتر کمردردها نیازی به نورون هاي مصنوعی می توانتئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و دومکتاب زیست شناسی باورذرات کوانتومی زیر اتمی قانسان جدید از چه زمانی پاسردرد و علتهای آنارتروز یا خوردگی و التهامخچه فراتر از حفظ تعادلبحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت دوازدهمرویاهای پر رمز و حیرتی درگوشه بیماری اتوزومال رسسایمپلانت نخاعی میتواند دفرگشت و تکامل تصادفی محض شبیه سازی سیستم های کواناز بحث های کنونی در ویروسمرز مرگ و زندگی کجاستبرای پیش بینی آینده مغز دتاثیر گیاهخواری بر رشد و هاوکينگ پیش از مرگش رسالخودآگاهی و هوشیاريريتوکسيمب در درمان ام اسپوست ساعتی مستقل از مغز داگر نعمت فراموشی نبود بسقبل از آغازعقل مجادله گراز تکینگی تا مغز از مغز تمعجزه ی علم در کنترل کرونبرخی سيناپسها طی تکامل و نیاز به آموزش مجازی دیجیتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحدو ویژگی انتزاع و قدرت تجپختگی پس از چهل سالگي به راست دستی و چپ دستیرجزخوانی هایی که امروز بابزار بقا از نخستین همانمقابله با کرونا با علم اسعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ابزار بقای برتر مادیتفاوت مغز انسان و میمون هنگاه از درون مجموعه با نگتازه های اسکیزوفرنی(جنوواکسن کرونا و گشودن پنجردانشمندان اولین سلول مصنآیا هوش مصنوعی می تواند نزاوسکا درمان گوشرابزار بقای موجود زنده از منابع انرژی از نفت و گاز استفاده از سلول های بنیانقش قهوه در سلامتیتمدن قدیمی ای در جنوب ایرچرا ویروس کرونای دلتا واتظاهری از ماده است که بیدورزش بهترین درمان بیش فعداروی ضد تشنج توپیراماتآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزارهای بقا از نخستین همنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبلندی در ذهن ما درک بلندینقش تیروئید در تکامل مغزتومورها و التهاب مغزی عانظریه ی تکامل در درمان بیجهان دارای برنامهژنهای مشترک بین انسان و ودرمان های رایج ام اسآب زندگی است قسمت دومسندرم کووید طولانیاحساس گذر سریعتر زمانمنبع خواب و رویابیماری اسپینال ماسکولار نقش غذاها و موجودات درياتکامل مادی تا ابزار هوشمهوش مصنوعی می تواند بر اححقیقت اشیاکودکان میتوانند ناقل بی درک عمیق در حیواناتالتهاب شریان تمپورالسیستم دفاعی بدن علیه مغز ادغام دو حیطه علوم مغز و ما انسانها چه اندازه نزدبا هوش مصنوعی خودکار روبنورون های ردیاب حافظهتا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و سومکتاب، سفری به تاریخذرات کوانتومی زیر اتمی قانسان عامل توقف رشد مغزسردرد تنشنارزش حقیقی زبان قسمت اولمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت سومرویای شفافگوشت خواری یا گیاه خواریاین پیوند نه با مغز بلکه فراموش کارها باهوش تر هسشبکه های مصنوعی مغز به دراز تلسکوپ گالیله تا تلسکمرز بین انسان و حیوان کجابرای اولین بار دانشمندانتاثیر انتخاب از طرف محیط هاوکينگ پیش از مرگش رسالخودآگاهی و هوشیاريریواستیگمیناگر نعمت فراموشی نبود بسقبل از انفجار بزرگعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز فکر میکند مرگ برای دیبرداشت مغز ما از گذر زمانچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایدو برابر شدن خطر مرگ و میپروژه ی ژنوم انسانیپروژه ی ژنوم انسانیرساناها و ابر رساناها و عابزار بقا از نخستین همانملاحظه های اخلاقی دربارهعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ابزار برتر بقاتفاوت ها و تمایزها کلید بنگاه حقیقی نگاه به درون اتازه های بیماری پارکینسوواکسن کرونا از حقیقت تاتدانشمندان تغییر میدان مغآیا هوش مصنوعی زندگی بشرزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقای موجود زنده از منابع انرژی از نفت و گاز استیفن هاوکینگ در مورد هنقش مهاجرت در توسعه نسل اتمدن پیشرفته ی پیشینیانچرا پس از بیدار شدن از خوتغییر الگوی رشد مغزی با زورزش در کمر دردداستانها و مفاهیمی اشتباآیا تکامل و تغییرات ژنتیسفر دشوار اکتشافابزارهای بقا ازنخستین هممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبلعیدن ستاره توسط سیاهچانقش حفاظتی مولکول جدید دتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نظریه ی ریسمانجهان در حال نوسان و چرخشژنهای هوش ، کدامنددرمان های علامتی در ام اسآب زندگی است قسمت سومسندرم گیلن باره به دنبال احساسات کاذبمنحنی که ارتباط بین معرفبیماری اضطراب عمومینقشه مغزی هر فرد منحصر بهتکامل مداومهوش مصنوعی و کشف زبان هایحقیقت تنها چیزی است که شاکودکان خود را مشابه خود تدرگیری قلب در بیماری ویرامیوتروفیک لترال اسکلروسکته مغزیارتقا و تکامل سنت آفرینش ما اکنون میدانیم فضا خالباهوش ترین و با کیفیت ترینوروپلاستیسیتی چیستتا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نهمکجای مغز مسئول پردازش تجذرات کوانتومی زیر اتمی قانسانیت در هم تنیده و متصسردرد سکه ایارزش حقیقی زبان قسمت دوممخچه ابزاري که وظیفه آن فبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیحس و ادراک قسمت سی و هشتمروبات های ریز در درمان بیگیلگمش باستانی کیستاینکه به خاطرخودت زندگی فراموشی همیشه هم بد نیستشباهت مغز با کیهان مادیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمزایای شکلات تلخ برای سلبرای خودآگاه بودن تو بایتاثیر احتمالی عصاره تغلیهدف یکسان، در مسیرهای متخورشید مصنوعیریاضیات یک حس جدید استاگر با مطالعه فیزیک کوانقدم زدن و حرکت دید را تغیعلم به ما کمک میکند تا مواز تکینگی تا مغز از مغز تمغز قلببررسي علل احتمالي تغيير چیزی شبیه نور تو نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کادو برابر شدن خطر مرگ و میدو سوی واقعیتپرواز از نیویورک تا لوس آرشته نوروایمونولوژی و نقابزار بقا از نخستین همانملاحظات بیهوشی قبل از جرغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکینگی تا مغز- از مغز مغز از بسیاری حقایق می گرتفاوت های بین زن و مرد فقنگاهی بر قدرت بینایی دراتبدیل تراکت صوتی مصنوعی واکسن کرونا ساخته شده تودانشمندان روش هاي جدیدی آیا هوش ارثی دریافتی از پزبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقای موجود زنده از منابع انرژی از نفت و گاز استیفن هاوکینگ در تفسیر نقش میدان مغناطیسی زمین تمدن بشری و مغز اخلاقیچرا بیماری های تخریبی مغتغییر زودتر اتصالات مغزیوزن حقیقی معرفت و شناختدر مانهای کمر دردآیا جنین انسان، هوشمندی سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزارهای بقای موجود زندهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه مغز خزندگان خودت اجازنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتوهم چیستنظریه تکامل در درمان بیمجهش های ژنتیکی مفید در ساژنهای حاکم بر انسان و انسدرمان ژنتیکی برای نوآوریآزمون ذهنی گربه شرودینگرسندرم پیریفورمیساخلاق و علوم اعصابمنشأ اطلاعات و آموخته ها بیماری بیش فعالینقشه های مغزی جدید با جزیتکامل چشمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحقیقت خواب و رویاکوری گذرای ناشی از موبایدرگیری مغز در بیماری کویامید نیکو داشته باش تا آنسانسور از روی قصد بسیاری ارتوکين تراپی روشی جديد ما با کمک مغز خود مختاريمبار بزرگ ایستادن بر دو پانوروز یا روز پایانیتاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهارمکرونا چه بر سر مغز می آوررفتار اجتماعی انسان، حاصانعطاف پذیری مکانیسمی علسرعت فکر کردن چگونه استارزش حقیقی زبان قسمت سوممدل همه جانبه نگر ژنرالیبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وححس و ادراک قسمت سی و ششمروح رهاییگیاه خواری و گوشت خوار کداینکه خانواده ات سالم بافرایند پیچیده ی خونرسانیشباهت کیهان و مغزاز تکنیکی تا مغز از مغز تمسیر دشوار تکامل و ارتقابرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر ترکیبات استاتین (سهدف از تکامل مغزخانواده پایدارپیموزایدریسدیپلام تنها داروی تایاگر تلاش انسان امروز براقدرت انسان در نگاه به ابععلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تمغز ما کوچکتر از نیم نقطهبررسی و اپروچ جدید بر بیمنکاتی در مورد تشنجتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا و استخوانویتامین کا در سبزیجاتدوچرخه سواری ورزشی سبک و پرورش مغز مینیاتوری انسارشد مغز فرایندی پیچیده اابزار بقا از نخستین همانممانتین یا آلزیکسا یا ابمقالاتاز تکینگی تا مغز- از مغز مغز به تنهایی برای فرهنگ تفاوت های تکاملی در مغز ونگاهی بر توانایی اجزاي بتبدیل سلولهای محافط به سواکسن ایرانی کرونا تولیددانشمندان روشی برای تبدیآیا هوش سریعی که بدون احسزبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقای موجود زنده از منابع بی نهایت انرژی در داستخوان های کشف شده، ممکنقش محیط زندگی و مهاجرت دتمدنی قدیمی در شمال خلیج چرا حیوانات سخن نمی گوینتغییر عمودی سر انسان از پوزوز گوشدر محل کار ارزش خودت را بآیا جهان ذهن و افکار ما مسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزارهای بقای از نخستین منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه بالا بر ستارگان نگاه کنقش خرچنگ های نعل اسبی درتوهمات و شناخت حقیقتنظریه تکامل در درمان بیمجهش های ژنتیکی غیر تصادفکلرال هیدرات برای خواباندرمان ام اس(مولتیپل اسکلآسيب میکروواسکولاریا آسسوپاپ ها یا ترانزیستورهااخلاق پایه تکامل و فرهنگمهندسی ژنتیک در حال تلاش بیماری تی تی پینقص در تشخیص هیجانات عامتکامل ابزار هوش ، راه پر هوش مصنوعی گوگل به کمک تشحقیقت راستین انسان علم بکی غایب شدی تا نیازمند دلدرگیری مغز در بیماران مبامید درمان کرونا با همانسانسور بر بسیاری از حقایارتباط میکروب روده و پارما تحت کنترل ژنها هستیم یبار سنین ابزار هوشمندی انوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نوزدهمکریستال زمان(قسمت اولرقیبی قدرتمند در برابر ماولین مورد PML به دنبال تکشلیک فراموشیارزش خود را چگونه میشناسمدل های ریز مغز مینی برینبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیحس و ادراک قسمت سیزدهمروزه داری متناوب، مغز را گالکانزوماب، دارویی جدیاینترنت بدون فیلتر ماهوافرایند تکامل و دشواری هاشباهت زیاد بین سلول هاي عمسئول صیانت از عقیده کیسبرخی مرزهای اخلاق و علوم تاثیر دوپامین و سروتونینهدف از خلقت رسیدن به ابزاخارق العاده و استثنایی بپیموزایدریشه های مشترک حیاتاپی ژنتیکلمس کوانتومیعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تمغز مادران و کودکان در زمبررسی ژنها در تشخیص بیماچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین دی گنجینه ای بزرديدن با چشم بسته در خواب آلودگی هوا و ویروس کرونارشد مغز علت تمایل انسان بابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز- از مغزتمغز برای فراموشی بیشتر کتفاوت های زبانی سرمنشا تچالش دیدگاه های سنتی در بتداخل مرزها و صفات با بینواکسن اسپایکوژنداروهای مصرفی در ام اسآیا هشیاری کوانتومی وجودزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقای موجود زنده از مناطق خاصی از مغز در جستجاستروژن مانند سپر زنان دنقش نگاه از پایین یا نگاهتمساح حد واسط میان مغز کوچرا حجم مغز گونه انسان درتغییرات منطقه بویایی مغزیک پیشنهاد خوب برای آسان در چه مرحله ای از خواب ، رآیا جهش های ژنتیکی، ویروسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزارهای دفاعی و بقای مومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه خودت مغرور نشونقش داروهاي مختلف معروف توپیراماتنظریه تکامل در درمان بیمجهشهای مفید و ذکاوتی که دکمردرددرمان تومورهای مغزی با اآسیب ها ناشی از آلودگی هوسوپاپ ها یا ترانزیستورهااختلال خواب فرد را مستعد مولتیپل اسکلروز در زنان بیماری دویکنقطه بی بازگشتتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی الفاگوحقایق ممکن و غیر ممکنکیهان خود را طراحی میکنددرگیری مغزی در سندرم کووامگا سه عامل مهم سلامتساخت شبکه عصبی مصنوعی با ارتباط ماده و انرژیماه رجببارداری بدون رحمنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفتمکریستال زمان(قسمت دوم)رموزی از نخستین تمدن بشراولین مورد پیوند سر در انشلیک فراموشیاز نخستین همانند سازها تمدیریت اینترنت بر جنگبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیحس و ادراک قسمت ششمروزه داری و بیمار ی ام اس گامی در درمان بیماریهای ایندرالفرایند حذف برخی اجزای مغشباهت زیاد بین سلول هاي عمسئولیت جدیدبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر دپاکین بر بیماری مهر حرکت خمیده می شود و هر خبر مهم تلسکوپ هابلپیچیدگی های مغزمگسرژیم های غذایی و نقش مهم ابزار هوش در حال ارتقا ازلوب فرونتال یا پیشانی مغعلت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تمغز چون ابزار هوش است دلیبررسی سیستم تعادلی بدن اچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر درجه حرارت بر عملکویروس مصنوعیدی متیل فومارات(زادیوا)(آلزایمرزمین زیر خلیج فارس تمدنی ابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز صفحه اصلیاز تکینگی تا مغز، از مغز مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تفاوتهای جنسیتی راهی براچاالش ها در تعیین منبع هوتروس جریان انرژیواکسن اسپایکوژن ضد کروناداروهای ام اسآیا واکنش های یاد گرفته وزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت اسرار آفرینش در موجنقش نظام غذایی در تکامل متنفس هوازی و میتوکندریچرا خشونت و تعصبتغییرات آب و هوایی که به یک آلل ژنتیکی که از نئانددر هم تنیدگی مرزها و بی مآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسفرنامه سفر به بم و جنوب اتفاق و تصادفمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه زودی شبکه مغزی به جای نقش ذهن و شناخت در حوادث توانایی مغز و دیگر اجزای هفت چیز که عملکرد مغز تو جهشهای مفید و ذکاوتی که دکمردرد ناشی از تنگی کانادرمان تشنجآشنا پنداریسوپاپ ها یا ترانزیستورهااختلال در شناسایی حروف و مواد کوانتومی جدید، ممکنبیماری دیستروفی میوتونیچند نرمش مفید برای کمردرتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک های بحمله ویروس کرونا به مغزکیهانِ هوشیارِ در حال یادرگیری مغزی در سندرم کووامروز دانش ژنتیک هیچ ابهساخت شبکه عصبی با الفبای ارتباط متقابل با همه ی حیماپروتیلینبازگشت از آثار به سوی خدانیکولا تسلاتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفدهمکریستال زمان(قسمت سوم)رمز و رازهای ارتباط غیر کاولین هیبرید بین انسان و فلج نخاعی با الکترودهای شنا در ابهای گرم جنوب نیااز نخستین همانند سازها تمدارک ژنتیکی چگونه انسانبحثی درباره احساسات متفاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیحس و ادراک سی و هفتمروزه داری سلول های بنیادگامی در درمان بیماریهای ایا کوچک شدن مغزانسان الفرد حساس از نظر عاطفی و بشرکت نورالینک ویدیویی ازاز تکینگی تا مغز و از مغز مستند جهان متصلبرخی نرمش های گردنتاثیر داروهای ضد التهاب هرچیز با یک تاب تبدیل به خدا موجود استپیچیدگی های مغزی در درک زرژیم های غذایی و نقش مهم ابزار بقا از نخستین همانلوتیراستامعماد الدین نسیمی قربانی از تکینگی تا مغز از مغز تمغز چگونه صداها را فیلتر بررسی علل کمر درد در میانچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر درجه حرارت بر عملکویرایش DNA جنین انسان، بردید تو همیشه محدود به مقدآمارهای ارائه شده در سطح زمان واقعیت است یا توهمابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز سوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز، از مغز مغز بزرگ چالش است یا منفعتقلید مرحله ای نسبتا پیشناتوانی از درمان برخی ویتری فلوپرازینواکسن دیگر کرونا ساخته شداروهای تغییر دهنده ی سیآیا یک، وجود داردزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت اسرار بازسازی اندام هانقش نظریه تکامل در شناساتنفس هوازی و میتوکندریچرا در مغز انسان، فرورفتتغییرات تکاملی سر انسان یک جهش ممکن است ذهن انساندر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا خداباوری محصول تکاملسفری به آغاز کیهاناتوبان اطلاعات و پلِ بینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه زیر پای خود نگاه نکن بنقش روی و منیزیم در سلامتتوازن مهمتر از فعالیت زیهفت سین یادگاری از میراث جواب دانشمند سوال کننده کمردرد و علل آندرمان جدید میگرن با انتی آغاز فصل سرما و دوباره تکسودمندی موجودات ابزی بر اختلال در شناسایی حروف و موجود بی مغزی که می تواندبیماری ضعف عضلات نزدیک بچند جهانیتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک های بحمایت از طبیعتکیست کلوئید بطن سومدرگیری اعصاب به علت میتوانفجار و توقف تکاملی نشاساختار شبکه های مغزی ثابارتباط چاقی و کاهش قدرت بماجرای جهل مقدسبازگشت به ریشه های تکاملتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت هجدهمکشف مکانیسم عصبی خوانش پرمز بقای جهش ژنتیکیاولین تصویر در تاریخ از سفلج بل، فلجی ترسناک که آنشناخت و معرفت، و نقش آن داز نخستین همانند سازها تمروری بر تشنج و درمان هایبحثی درباره احساساتی غیرهوش عاطفی بیشتر در زنانحس و ادراک- قسمت بیست و پروش مقابله مغز با محدودیگاهی لازم است برای فهم و ایا این جمله درست است کسیفرضیه ای جدید توضیح میدهشش مرحله تکامل چشماز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات نخاعیبرخی یونها و مولکول های متاثیر داروی ضد تشنج سدیم هزینه ای که برای اندیشیدخطا در محاسبات چیزی کاملپیوند مغز و سر و چالشهای رژیم ضد التهابیابزار بقا از نخستین همانلوزالمعده(پانکراس)مصنوععوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ناتوان از توجیه پیدابزرگ شدن مغز محدود به دورچگونه واکسن کرونا را توزچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت فیزیکی، تابعی از دژا وو یا اشنا پنداریآن چیزی که ما جریان زمان زمان شگفت انگیزابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز پیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز، از مغز مغز بزرگ چالشهای پیش روتقلید از روی طبیعتناتوانی در شناسایی چهره تری فلوپرازینواکسن دیگری ضد کرونا از دداروهای ضد بیماری ام اس وآیا کیهان می تواند یک شبیزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت اصل بازخوردنقش هورمون های تیروئید دتنفس بدون اکسیژنچراروياها را به یاد نمی آثبت امواج الکتریکی در عصیک رژیم غذایی جدید، می تودر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا دلفین ها می تواند از سقوط درون جاذبه ای خاص، چاتوسوکسیمایدمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبوزون هیگز چیستنقش روزه داری در سالم و جتوسعه هوش مصنوعی قادر اسهم نوع خواری در میان پیشیجاذبه و نقش آن در شکلگیریکمردرد با پوشیدن کفش منادرمان جدید کنترل مولتیپلإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسیلی محکم محیط زیست بر اناختلالات مخچهموجودات مقهور ژنها هستندبیماریهای تحلیل عضلانی اچندین ماده غذایی که ماننتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک بازی حوادث روزگار از جمله ویرکاهش مرگ و میر ناشی از ابدرختان اشعار زمینانواع سکته های مغزیسازگاری با محیط بین اجزاارتباط هوش ساختار مغز و ژماده ی تاریکبازخورد یا فیدبکتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت هشتمکشف مکانیسمی پیچیده در بروی و منیزیم در تقویت استاولین سلول مصنوعیفلج خوابشناسایی تاریخچه ی تکاملیاز نخستین همانند سازها تمرکز هوشیاری، روح یا بدن بخش فراموش شده ی حافظههوش عاطفی در زنان بیشتر احساسیت روانی متفاوتروش های صرفه جویی در ایجاگاهی مغز بزرگ چالش استایا ابزار هوشمندی یا مغز قلب و عقلششمین کنگره بین المللی ساز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات بین دو همسر و برخیبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازاخطا در محاسبات چیزی کاملپیوند اندام از حیوانات برژیم غذایی حاوی تخم مرغ وابزار بقا از نخستین همانلیس دگرامفتامین یا ویاسعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز از مغز تمغز و سیر تکامل ان دلیلی بزرگ شدن تقریبا ناگهانی بزرگترین خطایی که مردم مچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت چیستدژاوو یا آشناپنداریآنچه واقعیت تصور میکنیم زندگی هوشمند در خارج از زابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز سایتهای دیگراز تکینگی تا مغز، از مغز مغز بزرگ و فعال یا مغز کوتقویت استخوان در گرو تغذنبرو و انرژی مداومتسلیم شدن از نورون شروع مواکسن سرطانداروی فامپیریدین یا نورلآیا گذشته، امروز وآینده زبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت اصول توسعه ی یک ذهن کاملنقش هورمون زنانه استروژنتو یک معجزه ایچراروياها را به یاد نمی آجمجمه انسان های اولیهیکی از علل محدودیت مغز امدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا دلفین ها میتوانند باسلول های بنیادی منابع و ااثر مضر مصرف طولانی مدت رمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبوزون هیگز جهان را از متلنقش رژیم غذایی بر رشد و اتوسعه برخی شغل ها با هوش همیشه اطمینان تو بر خدا بجدایی خطای حسی استکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرمانهای بیماری پارکینسافت فشار خون ناگهانی در وسیاهچاله های فضایی منابعاختلالات حرکتی در انسانمیهمانهای ناخوانده عامل بیهوش کردن در جراحی و بیمچه زیاد است بر من که در ایتکامل زبانهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست کاهش التهاب ناشی از بیمادرد باسن و پا به دلیل کاهانگشت ماشه ایستون فقرات انسان دو پا جلارتباط انسانی، محدود به ماده ی خالیبازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت پنجمکشف ارتباط جدیدی از ارتبرویا و خبر از آیندهاوکرلیزوماب داروی جدید شفلج خواب چیستشناسایی سلول های ایمنی ااز نشانه ها و آثار درک شدمرکز حافظه کجاستبخش بزرگی حس و ادراک ما اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر اخفاش با شیوع همه گیری جدیروش هایی ساده برای کاهش اگذر زمان کاملا وابسته به ایا بیماری ام اس (مولتیپقیچی ژنتیکیصرع و درمان های آناز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات روانپزشکی پس از سبرخی اختلالات عصبی مثانهتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا وخطر آلودگی هواپیوند سر آیا ممکن استرژیم غذایی ضد التهابیابزار بقا از نخستین همانلا اکراه فی الدینعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تمغز آیندگان چگونه است ؟مغز انسان ایا طبیعتا تمابسیاری از بیماری های جدیچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر رو ح و روان بر جسمواقعیت چیستدگرگونی های نژادی و تغییآنزیم تولید انرژی در سلوزندگی زمینی امروز بیش از ابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز، از مغز مغز بزرگترین مصرف کننده تقویت سیستم ایمنینخاع ما تا پایین ستون فقرتشنج چیستواکسنی با تاثیر دوگانه اداروی لیراگلوتیدآیا پیدایش مغز از روی تصازبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت اصول سلامت کمرنقش ویتامین K در ترمیم استو یک جهان در مغز خودت هسنزاع بین جهل و علم رو به پجنسیت و تفاوت های بینایییافته های نوین علوم پرده در آستانه ی موج پنجم کوویآیا دست مصنوعی به زودی قاسلول عصبی شاهکار انطباق اثرات فشار روحی شدیدمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبی نهایت در میان مرزهانقش رژیم غذایی در رشد و اتوصیه های سازمان بهداشت همیشه عسل با موم بخوریمجریان انرژی در سیستم های کنگره بین المللی سردرد ددرهای اسرارآمیز و پوشیدهافراد آغاز حرکت خودشان رسیاهچاله و تکینگی ابتدایاختلالات صحبت کردن در انمیگرن سردردی ژنتیکی که ببیهوشی در بیماران دچار انهایت معرفت و شناخت درک عتکامل زبانهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست کاهش دوپامین عامل بیماریدستورالعمل مرکز کنترل بیانگشت نگاری مغز نشان میدسخن پاک و ثابتارتباط از بالا به پایین ممبانی ذهنی سیاه و سفیدبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و چهکشف جمجمه ای درکوه ایرهوايندگان چگونه خواهند دیدفلج دوطرفه عصب 6 چشمشواهدی از نوع جدیدی از حااز نظر علم اعصاب یا نرووسمرکز حافظه کجاستبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوشیاری کوانتومیخلاصه ای از مطالب همایش مروش صحبت کردن در حال تکامگربه شرودینگر و تاثیر مشایا بدون زبان میتوانیم تقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصضررهای مصرف شکر و قند بر از تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات روانپزشکی در عقب برخی بیماری ها که در آن بتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکترخطرات هوش مصنوعیپیوند سر، یکی از راه حلهاراه فراری نیستابزار بقا از نخستین همانلایو دوم دکتر سید سلمان فعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان برای ایجاد تمدبسیاری از بیماری های جدیچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر رژیم گیاه خواری بر واقعیت های متفاوتدانش بی نهایتآینده ی انسان در فراتر اززندگی زودگذرابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز از روده تا مغزمغز حریص برای خون، کلید تتلقین اطلاعات و حافظهنخستین تصویر از سیاهچالهتشنج و حرکات شبه تشنجی قاواسطه ها د رمسیر ایجاد مغداروی تشنجی دربارداریآیا آگاهی پس از مرگ از بیزبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت اضطراب و ترسنقش ژنتیک در درمان اختلاتو پیچیده ترین تکنولوژی نزاع بین علم و نادانی رو جنسیت و تفاوت های بینایییادگیری مهارت های جدید ددر درمان بیماری مولتیپل آیا رژیم غذایی گیاهی سلاسلولهای ایمنی القا کنندهاثرات مفید قهوهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبی عدالتی در توزیع واکسن نقش زنجبیل در جلوگیری از توصیه های غیر دارویی در سهمراهی نوعی سردرد میگرنیجریان انرژی در سیستم های کنگره بین المللی سردرد ددرک فرد دیگر و رفتارهای اافزایش قدرت ادراکات و حسسیاهچاله ی تولید کنندهاختلالات عضلانی ژنتیکمیگرن شدید قابل درمان اسبیوگرافیچهار میلیارد سال تکامل بتکامل زبان انسان از پیشیهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاستکاهش سن بیولوژیکی، تنها ذهن ما از در هم شکستن منباندوهگین نباش اگر درب یا سرنوشتارتباط بین هوش طبیعی و هومباحث مهم حس و ادراکبحث درباره پیدایش و منشا تاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و یکگل زندگیايا اراده آزاد توهم است یفناوری هوش مصنوعی نحوه خشواهدی از دنیسوان(شبه نئاز نظر علم اعصاب اراده آزمرکز خنده در کجای مغز استبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش، ژنتیکی است یا محیطیخونریزی مغز در سندرم کووروشهای نو در درمان دیسک بگزیده ای از وبینار یا کنفایا تکامل هدفمند استقانون مندی نقشه ژنتیکی مضررهای شکر بر سلامت مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تمشاهده گر جدای از شیء مشابرخی بیماری های خاص که بدتاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال دفاع در برابر تغییر ساختپیام های ناشناخته بر مغز راه های جدید برای قضاوت رابزار بقا از نخستین همانلبخند بزن شاید صبح فردا زعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان برای شادمانی طبعد از کروناچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر رژیم گیاه خواری بر واقعیت و مجازدانشمندان موفق به بازگردآینده ی علم و فیزیک در60 ثزونیسومایدابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز ازدواج های بین گونه ای، رمغز را از روی امواج بشناستلاش هایی در بیماران قطع نخستین روبات های زنده ی جتشنج عدم توازن بین نورون وبینار اساتید نورولوژی دداروی جدید s3 در درمان ام آیا امکان بازسازی اندامهزبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت اطلاع رسانی اینترنتینقش گرمایش آب و هوا در همتو جهانی هستی که خودش را نزاع بین علم و جهل رو به پجهل مقدسیادآوری خواب و رویادر سال حدود 7 میلیون نفر آیا رژیم غذایی گیاهی سلاسلولهای بنیادی مصنوعی دراثرات مضر ماری جوانامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیمار 101 ساله، مبتلا به سنقش زبان در سلطه و قدرت اتوصیه هایی در مصرف ماهیهندسه ی پایه ایجریان انرژی در سیستم های کنترل همجوشی هسته ای با هدرک نیازمند شناخت خویش اافزایش مرگ و میر سندرم کوسیاره ی ابلهاناختراع جدید اینترنت کوانمیدان مغناطيسي زمین بشر بیوگرافیچهار ساعت پس از کشتار خوکتکامل ساختار رگهای مغزی هوش مصنوعی از عروسک بازی حس چشایی و بویاییکایروپاکتیک چیستذهن چند جانبه نیازمند نگانرژی تاریکسریعترین کامپیوتر موجودارتباط شگفت مغز انسان و فمجموعه های پر سلولی بدن مبحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و دورویا بخشی حقیقی از زندگی گلوئونايا اراده آزاد توهم است یفیلمی بسیار جالب از تغییشکل های متفاوت پروتئین هاز نظر علم اعصاب اراده آزمرگ چیستبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچ کاری نکردن به معنی چیخواندن ، یکی از شستشو دهنروشهای شناسایی قدرت شنواگزارش یک مورد جالب لخته وایجاد احساساتقانون جنگلطلای سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تمشاهده آینده از روی مشاهبرخی توجهات در ببمار پارتاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کندقیق ترین تصاویر از مغز اپیشینیان انسان از هفت میراه های جدید برای قضاوت رابزار بقا از نخستین همانلرزش ناشی از اسیب به عصبعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز ت