دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

رویا و خبر از آینده

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست:
!رویاها و خبر از آینده
حقیقت رویاها، پرده از بعدی فرامادی در انسان میگشاید. چگونه برخی رویاها خبر از هزاران سال بعد میدهد؟ و این حقیقتی است که قابل کتمان نیست.

آگاهی نخستین قوم انسانی یعنی سومری ها از حادثه کربلا و کشته شدن امام حسین ع، با وجود اختلاف زمانی ده هزار سال یا بیشتر، هرگز در تفسیر دانشمندان مادی امروز نمیگنجد. تفسیر صرفا مادی رویاها چیزی است که هرگز با مشاهدات علمی منطبق نیست.

کشفیات باستانشناسی امروز، حقایقی را نشان میدهد که هر دانشمند منصف علم گرایی را به تامل در مورد ماهیت و علت رویاها میکشاند.

مشاهده آثار در علم، باید ما را به سوی تاثیر گذار و علت، ببرد و علمی که بخواهد به جای پذیرش این مطلب ساده، همیشه علت و محرک را در آزمایشگاه بیازماید و ببیند- در حالی که باید به جای این دیدن مادی، آن را به عنوان عامل و محرک بپذیرد- علمی گزافه بیش نیست.
همگام با امام احمد الحسن ع در حرکت به سوی ابتدای تاریخ انسانی:
سرزمین سومر و اکد بر دموزی گریست و اکنون بر حسین(عليه السلام) می‌گرید؟
سومریان یا اکدیان هزاران سال بر دُموزی (دمو: فرزند، زی: نیکوکار) گریستند و مویه کردند.

گریه ‌و زاری سرزمین بین‌النهرین بر دموزی تا زمان حزقیال نبی ادامه یافت. در تورات نقل شده‌است که ساکنان بین‌النهرین بر تَموز (دموزی) نوحه‌سرایی می‌کردند:

سپس گفت بیا تا گناهان بدتر از اینها را به تو نشان دهم * آن‌گاه مرا به دروازهء شمالی خانه ی خداوند آورد و زنانی را نشان داد که آنجا نشسته بودند و بر تَموز، گریه می‌کردند * خداوند به من فرمود: آیا این را می‌بینی، ای فرزند آدم؟ ولی از این بدتر را هم به تو نشان خواهم داد * سپس مرا به حیاط داخلی خانه ی خداوند آورد. آنجا در کنار دروازهء خانه، هیکل خداوند و بین ایوان و قربانگاه، در حدود بیست‌و‌پنج مرد پشت به هیکل خداوند و رو به مشرق، در شرق، آفتاب را سجده می‌کردند »(1).
1. کتاب مقدس، عهد عتیق، سِفر حزقیال ٨: ١٣ تا ١٦.
عملی که در اینجا گناه و پلیدی خوانده شده، همان قتل تَموز (دموزی) است که آن زنان را به گریه، و مردان را کنار قتل‌گاهش به سجده واداشته است.

قصهء مرگ دموزیِ پادشاه با پرداخت هزینهء نپذیرفتن سجده برای ایشتار - اینانا (دنیا) آغاز می‌شود
پس آن هنگام که اینانا (ایشتار ایشتار) بخواهد از جهان زیرین خارج شود،
بگذار تا کسی را به جانشینی برگمارد،
اینانا از جهان زیرین بالا آمد،
شیطان‌های کوچک چون نی شوکر و شیطان‌های بزرگ چون نی دابان از هر سو گرداگرد او حرکت می‌کردند،
شیطانی که پیشاپیش او گام برمی‌داشت، گرچه وزیر نبود، عصای سلطنتی در دست داشت،
و آن که در کنارش می‌آمد، گرچه جنگاور نبود، ولی غرق در سلاح بود، آنان که وی را همراهی کردند،
آنان که با اینانا (الٰههء ایشتار ایشتار یا دنیا) همسفر بودند،
موجوداتی بودند که نه نان می‌شناختند و نه آب،
نه آرد بو‌داده می‌خوردند،
و نه آبی که برای قربانی تقدیم شده‌بود، می‌نوشیدند،
آنها زن را از آغوش شوهرش می‌ربودند،
و نوزاد شیرخوار را از سینهء مادرش جدا می‌نمودند. ...
اینانا (ایشتار) رهسپار دو شهر سومری اما و بدتیبیرا می‌شود، و خدایان این دو شهر، همانطور که پیشتر گفتیم، با خضوع و خشوع برای او (ایشتار یا دنیا) سجده می‌گذارند و به این ترتیب خود را از چنگال اهریمنان نجات می‌دهند. سپس به شهر کلاب که خدای حامی آن، دموزی است می‌رسد. دنبالهء منظومه به صورت زیر ادامه پیدا می‌کند:
دموزی (تَموز) لباسی فاخر به تن کرد و بر تخت تکیه زد،
شیطان‌ها از ران‌هایش گرفتند. ...،
هفت شیطان به سویش حمله بردند،
آن گونه که بر بالین بیماران حمله‌ور می‌شوند،
چوپانان از نواختن نای در پیشگاه او دست کشیدند،
اینانا چشم بر او دوخت،
با دیدهء مرگ به او خیره شد،
با خصومت با او صحبت کرد، کلماتی از روی خشم و عصبانیت،
با صدای بلند او را گنهکار خواند:
سزای اوست، ببریدش
و این گونه ایناناء پاک، دموزی شبان را به آنان سپرد،
آنان که با او همراه بودند،
آنان که با دموزی (تَموز) همراه بودند،
موجوداتی بودند که نه نان می‌شناختند و نه آب،
نه آرد بو داده می‌خوردند،
و نه آب تقدیم شده به عنوان قربانی، می‌نوشیدند ،...»(1).
1. کریمر، از الواح سومر، ص ٢٧٧ تا ٢٧٩.

و این گونه ایشتار (اینانا) - همسر دموزیِ پادشاه وی را تسلیم شیاطین کرد تا او را به قتل برسانند. درک این مطلب ـ در تناقضی آشکار ـ برای کسانی که معنای حاکمیت خدا یا تعیین الٰهی یا آنطور که سومریان ـ اکدیان از آن تعبیر می‌کنند، سلطنتی که از آسمان نازل شد را درنمی‌یابند، سخت می‌باشد.
.
اما این حقیقت در دین الٰهی بسیار تکرار شده که ایشتار-دنیا- در بسیاری موارد مطیع و منقاد پادشاهانی است که خدا آنها را تعیین و تنصیب ننموده است؛ چرا که آنها برای دنیا سجده می‌کنند و در مقابلِ او خاضع هستند و شهوات دنیویشان را می‌پرستند.

ایشتار -دنیا- ، بر کسانی که از طرف خدا برای حکمرانی در آن تعیین می‌شوند، سرکش است؛ زیرا در حقیقت اینها بر دنیا سرکشی و نافرمانی کرده‌اند. سهم علی(عليه السلام) پنج سال تلخ بود که در آن، تمام شیاطین زمین برای دشمنی با ایشان در جمل و صفین و نهروان به‌پا خاستند و از پا ننشستند مگر هنگامی که او را در کوفه به قتل رساندند. سهم حسین(عليه السلام) -حاکم برگزیده برای حکمرانی در دنیا- کشتاری بود که حتی طفل شیرخوار نیز از آن جان سالم به‌در نبرد.

📌اینها برخی متونی است که در الواح ِگلین سومریان آمده است و در آن از مصیبت و فاجعهء دموزی و خواهرش صحبت می‌کند. خواهیم دید که این متون تا چه حد شبیه واقعه‌ای است که بر حسین(عليه السلام) گذشته‌است؛ در حالی که اینها متونی باستانی هستند که سومریان- اکدیان هزاران سال پیش از ولادت امام حسین(عليه السلام) نقل نموده‌اند:

قلبش ظرف اندوه و اشک شد،
تا به آنجا که دشت‌ها امتدادی دور دست دارند رفت،
قلب چوپان مالامال از اندوه و اشک است،
به دشت‌های دوردست رفت،
قلب دموزی غرق در اندوه و اشک است،
از دشت‌های دوردست و وسیع گذشت،
نِی را بر گردنش آویخت و بختش را با تأسف فریاد زد،
ای دشت‌های پهناور دور دست، گریه‌ام را تکرار کنید،
گریه‌ام را تکرار کنید،
ای دشت‌ها، باید غم و اندوه و اشک ریختن را فرا گیرید،
گریه‌ام را تکرار کنید،
با من نوحه سر دهید،
ای خرچنگ‌های رودخانه، بر من دردمند شوید،
ای قورباغه‌های رودخانه، برایم آواز سر دهید،
تا مادرم فریاد شیون و زاری سر دهد،
تا مادرم (سرتور) فریاد شیون و زاری سر دهد،
تا مادرم که پنج قرص نان ندارد، فریاد شیون و زاری سر دهد،
تا مادرم که ده قرص نان ندارد، فریاد شیون و زاری سر دهد،
آن هنگام که مرا از دست دهد،
کسی که به او توجه کند، نخواهد یافت،
و تو ای چشم من که در دشت‌ها حیرانی، چونان چشم مادرم گریان شو،
و تو ای چشم من که در دشت‌ها حیرانی، چونان چشم خواهرم گریان شو،
میان غنچه‌ها و گُل‌ها دراز می‌کشم،
میان غنچه‌ها و گل‌های دشت بر پشت می‌خوابم،
دموزی چوپان در دشت دراز کشید،
هنگامی که چوپان دموزی خوابیده بود رؤیایی دید،
هر پاره‌ای از بدنش به لرزه درآمد،
بعد از خواب دیدن بیدار شد،
چشمانش را مالید،
سرگیجهء شدیدی احساس کرد،
دموزی بیدار شد و گفت:
او را نزدم بیاورید، او را بیاورید،
خواهرم را بیاورید،
جشتینانا خواهر کوچکم را بیاورید،
آن نویسندهء دانا به رمز ارواح را بیاورید،
خواهرم را که معانی کلمات را می‌داند،
آن زن عاقله‌ای که معنای خواب‌ها را می‌داند،
باید با او سخن گویم،
باید از خوابی که دیده‌ام، باخبرش سازم،
دموزی با خواهرش (جشتی نانا) سخن گفت:
در مورد خواب،
خواهرم به خوابی که دیده‌ام گوش فرا ده.
اسل(*) در تمام اطراف من می‌روید،
اسل به انبوه از درون زمین بالا می‌آید،
یکی از آن گیاهان به تنهایی ایستاد و سرش را در برابرم خم کرد،
تمام اسل‌ها جفت‌جفت ایستاده بودند به جز یکی که از جایش کنده شده بود،
در آن باغ گرداگرد من روی زمین، درخت‌های بلند ترسناکی برخاستند،
بر زمین رؤیایم آبی فرو نمی‌ریزد،
کیسهء آذوقه‌ام خالی گشته و همه چیز آن به تاراج رفت،
جام مقدسم از میخی که به آن آویزان بود، افتاد،
عصای چوپان ناپدید شد،
کرکس بره‌ای را با چنگال‌هایش می‌بَرَد،
و باز، گنجشک را از حصار نیِین ربود،
خواهرم: ماده‌شترهای کوچک من، غبارآلود ناله سر می‌دهند،
بره‌های آغُلم با پاهایی لنگان روی زمین حرکت می‌کنند،
مشک شیر متلاشی شده و خالی است،
جامَم خُرد شد،
دموزی دیگر بین زنده‌ها نیست،
آغُلِ بره‌هایش بر باد هوا رفت،
(*)- اَسَل (به فارسی سازو) (به انگلیسی juncas )، گیاهی دارای شـاخه‌های ایسـتاده و تیـز اسـت. مجـازاً بـه عنـوان نمـاد ایستادگی به کار می‌رود. (مترجم)
جشتینانا گفت:
آه ای برادر من، خوابت را برایم بازمگو،
شادمان‌کننده نیست،
اسل در تمام اطرافت می‌روید،
اسل به انبوه از درون زمین بالا می‌آید،
جمعی از قاتلان کار را بر تو یک‌سره خواهند کرد،
این خواب تو است،
یکی از آن گیاهان به تنهایی ایستاد و سرش را در برابرت خم کرد،
او مادر تو است،
به خاطر تو سرش را خم خواهد کرد،

تمام اسل‌ها جفت جفت ایستاده بودند بجز یکی که از جایش کنده شده بود،
من‌و تو،
یکی از ما پنهان خواهد شد و از بین می‌رود،
در باغ در گرداگرد زمین اطرافت درختان بلند ترسناک افراشته شدند،
دیوسیرتان، تو را خواهند ترساند،
بر زمین رؤیایت آبی فرو نمی‌ریزد،
آغُل بره‌ها ویران خواهد شد،
شیاطین، عرصه را بر تو تنگ خواهند کرد،
کیسهء آذوقه‌ات خالی گشته و همه چیز آن به تاراج رفت،
و جام مقدست از میخی که به آن آویزان بود، فروافتاد،
از زانوی مادرت که تو را آبستن شد، خواهی افتاد،
آذوقهء چوپان،
مشک چوپان، همه چیز ناپدید می‌گردد،
دیو صفتان، هر کاری انجام خواهند داد تا تو را ناتوان سازند،
جمع شدند،
جغد،
کرکس،
باز،
عفریت بزرگ،
همه می‌خواهند تو را برانند،
در آغل بره‌ها، کار تو را یک‌سره خواهند کرد،
ماده‌شترهای کوچکت غبار آلود، ناله سر می‌دهند،
خشم چونان گردباد در آسمان پایدار می‌ماند،
تو بر زمین خواهی افتاد،
هنگامی که بره‌های آغُلَت با پاهایی لنگان بر روی زمین حرکت می‌کنند،
هنگامی که مشک، متلاشی شده و خالی است،
شیاطین هر چیزی را پژمرده خواهند کرد،
آن هنگام که کرکس، برهء کوچک را می‌بَرَد،
گالا گونه‌هایت را خواهد خراشید،
آن هنگام که باز، گنجشکی را از حصار نِیین می‌رباید،
گالا از حصار بالا می‌رود تا تو را به دوردست ببرد،
دموزی،
گیسوانم به خاطر تو در آسمان پریشان خواهد شد.
بره‌ها زمین را با سم‌های خود خواهند کَند،
آه دموزی من با تأسف بر تو، گونه‌هایم را خواهم دَرید،
ظرف دوغ شکسته شد،
.........................
...................
دموزی از شیاطین گریخت،
به آغُل بره‌های خواهرش جشتینانا گریخت،
وقتی جشتینانا ، دموزی را در آغُل بره‌ها دید گریست،
دهانش را به سوی آسمان کرد،
دهانش را به سوی زمین آورد،
غم و اندوهش چونان جامه، افق را پوشانید،
چشمانش را درید،
دهانش را درید،
ران‌هایش را درید،
گالا بالای حصار چوبی رفت،
گالای اول دموزی را بر گونه‌اش زد و چنگال‌هایش را در او فروبرد،
گالای دوم دموزی را بر گونهء دیگر زد،
گالای سوم پایه‌های مشک شیرده را درهم کوبید،
گالای چهارم جام را از میخ پایین آورد و خُرد نمود،
گالای پنجم مَشک را در هم کوبید،
گالای ششم جام را خرد کرد،
گالای هفتم گریست،
دموزی! برخیز، ای همسر اینانا!
پسر «سِرتور»، برادر جشتینانا ،
از خواب دروغینت برخیز،
بره‌هایت غارت شدند،
گوسفندانت غارت شدند،
بزهایت غارت شدند،
کودکانتان را می‌گیریم (بُزهایت غارت شدند)
تاج مقدست را از سر درآور،
رَخت پادشاهیت را از تن به درآر،
بگذار عصای پادشاهی‌ات بر زمین افتد،
نعلین مقدست را از پای درآور،
عریان، با ما میروی
گالا دموزی را گرفت،
او را احاطه کردند،
دستانش را بستند،
گردنش را بستند،
مشک شیرده آرام گرفت،
شیری از آن پایین نمی‌آید،
جام خرد شده است،
بعد از این دیگر دموزی نخواهد بود،
آغُل بره‌ها به باد هوا رفت »(1).
1. مصدر: کریمر و ولکشتاین، اینانا ملکهء آسمان و زمین. .
«📌همانطور که در تقویم‌های بابلی می‌خوانیم، اندوه و زاری بر الههء دموزی از روز دوم ماه Du uzi یعنی تَموز() آغاز می‌شد، و کاروان‌های عزاداری تشکیل می‌گردید و در آنها مشعل‌هایی حمل می‌کردند. این مراسم در روز نهم و شانزدهم و هفدهم بود. در سه روز آخر از این ماه مجلسی تشکیل می‌دادند که نام اکدی آن تالکیمتو (Talkimtu) بود. در این مراسم، عروسکی که نماد الههء تَموز بود را نمایش می‌دادند و به طور سمبلیک دفن می‌کردند. علیٰرغم تأثیری که عقیدهء مرگ الههء دموزی بر جامعهء کهن بین‌النهرین و خارج از آن بر جای گذاشته بود، حزن و اندوه بر او هیچ‌گاه جزو تشریفات رسمی معبد نشد، بلکه سالانه در بین مردم برگزار می‌شد. ... ما به تعدادی از نوحه‌هایی که شاعران سومری و بابلی در رثای الههء جوان دموزی تألیف کرده‌اند و در کاروان‌های عزا در شهرهای مختلف خوانده می‌شد، دست پیدا کرده‌ایم »(2).
2. مصدر: فاضل عبدالواحد علی، ایشتار و مصیبت تَموز.
دکتر فاضل عبدالواحد علی، مدرس سومریان و آشوریان و رئیس سابق دپارتمان فرهنگ در دانشگاه بغداد است.
()- تَموز نام یکی از ماه‌های عبری، رومی و سریانی است که تقریباً معادل تیر ماه شمسی است (مترجم).
برگرفته از کتاب توهم بی خدایی، فصل پنجم
با تشکر از دوست و استاد عزیز جناب امیر فهیمی زاده برای مرتب کردن مطلب @salmanfatemi
https://www.instagram.com/tv/CEbXBl3pDw_/?igshid=by9oek9ztnmw


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
عوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش سریعی که بدون احسمجموعه های پر سلولی بدن ماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک و احساسپیامهای کاربرانآیا رژیم غذایی گیاهی سلامشکلات نخاعیاستیفن هاوکینگ در مورد ههوش احساسیتاثیر ترکیبات استاتین (سرویاها از مغز است یا ناخوانفجار و توقف تکاملی نشامغز انسان برای شادمانی طبیماری تی تی پیهستی ما پس از شروعی چگال تاثیر درجه حرارت بر عملکریواستیگمینای آنکه نامش درمان و یادشمغزتان را در جوانی سیمکشبحثی در مورد نقش ویتامينوراپامیل در بارداریتشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی بر رشد و ابرخی نکات از گاید لاین پرژنهای مشترک بین انسان و وحقیقت قربانی نزاع بین بی سفری به آغاز کیهانکیست کلوئید بطن سوماثرات فشار روحی شدیدنوار مغزی روشی مهم در تشخبعد از کروناخونریزی مغز در سندرم کووساختار شبکه های مغزی ثابگیلگمش باستانی کیستقانونمندی و محدودیت عالمارتقا و تکامل سنت آفرینش نگاه محدود و تک جانبه، مشتو دی ان ای خاص ميتوکندريدندان ها را مسواک بزنید تشبیه سازی میلیون ها جهان پیچیدگی های مغزی در درک زمولتیپل اسکلروز در زنان از نظر علم اعصاب یا نرووسچرا در مغز انسان، فرورفتتکامل شناخت انسان با کشفداروی ضد تشنج با قابليت تداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا هشیاری کوانتومی وجودمحل درک احساسات روحانیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی الفاگوتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک احساسات و تفکرات دیگسایتهای دیگرآیا رژیم غذایی گیاهی سلامشکلات بین دو همسر و برخیاستیفن هاوکینگ در تفسیر هوش عاطفی بیشتر در زنانتاثیر دپاکین بر بیماری مرویاهای پر رمز و حیرتی درانواع سکته های مغزیمغز انسان برای شادمانی طبیماری ضعف عضلات نزدیک بو هر کس تقوای خدا پیشه کنتاثیر درجه حرارت بر عملکریسدیپلام تنها داروی تایایندرالنقش قهوه در سلامتیبحثی جالب درباره محدودیتورزش هوازی مرتب خیلی به قتشنج عدم توازن بین نورون زبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی در رشد و ابرخی اثرات مضر ویتامین دژنهای هوش ، کدامندحقیقت خواب و رویاسلولهای بنیادی مصنوعی درکاهش التهاب ناشی از بیمااثرات مفید قهوهنورون هاي مصنوعی می توانتفاوت مغز انسان و میمون هخواندن ، یکی از شستشو دهنسازگاری با محیط بین اجزاگیاه خواری و گوشت خوار کدقارچ بی مغز در خدمت موجودارتوکين تراپی روشی جديد نگاه انسان محدود به ادراتولید سلولهای جنسی از سلدو ویژگی انتزاع و قدرت تجشبیه سازی سیستم های کوانپیوند مغز و سر و چالشهای مواد کوانتومی جدید، ممکناز نظر علم اعصاب اراده آزچراروياها را به یاد نمی آتئوری تکامل امروز در درمداستانها و مفاهیمی اشتباعواملی که برای ظهور لغت اآیا واکنش های یاد گرفته ومحل درک احساسات روحانی داز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک تصویر و زبان های مخلتآیا راهی برای رفع کم آبی مشکلات روانپزشکی پس از ساستخوان های کشف شده، ممکهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر داروهای ضد التهاب رویای شفافانگشت نگاری مغز نشان میدمغز انسان رو به کوچک تر شبیماریهای تحلیل عضلانی اوقت نهيب هاي غير علمي گذشتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم های غذایی و نقش مهم ایا کوچک شدن مغزانسان النقش مهاجرت در توسعه نسل ابحثی در مورد نقش کلسیم و ورزش هوازی ، بهترین تمریتغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت ابرخی اختلالات عصبی مثانهکلرال هیدرات برای خوابانحقیقت راستین انسان علم بسلسله مباحث هوش مصنوعیکاهش دوپامین عامل بیماریفلج بل، فلجی ترسناک که آناثرات مضر ماری جوانانورون های ردیاب حافظهتفاوت های بین زن و مرد فقخواب سالم عامل سلامتیسخن پاک و ثابتگالکانزوماب، دارویی جدیقبل از انفجار بزرگارتباط میکروب روده و پارنگاهی بر قدرت بینایی دراتومورها و التهاب مغزی عادو برابر شدن خطر مرگ و میشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر آیا ممکن استموجود بی مغزی که می توانداز نظر علم اعصاب اراده آزچراروياها را به یاد نمی آتئوری تکامل در پیشگیری و در مانهای کمر دردعوارض ازدواج و بچه دار شدآیا آگاهی پس از مرگ از بیمحدودیت های حافظه و حافظاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک عمیق در حیواناتآیاما مقهور قوانین فیزیکمشکلات روانپزشکی در عقب استروژن مانند سپر زنان دهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر داروی ضد تشنج سدیم روبات های ریز در درمان بیاندوهگین نباش اگر درب یا مغز انسان رو به کوچکتر شدبیهوش کردن در جراحی و بیموقتی فهمیدی خطا کردی برگتاثیر رو ح و روان بر جسمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا این جمله درست است کسینقش محیط زندگی و مهاجرت دبحثی در مورد عملکرد لوب فورزش و میگرنتغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و بیان نتیجه ساختماکمردرد و علل آنابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت ابرخی بیماری ها که در آن بحمله ویروس کرونا به مغزسم زنبور ، کلیدی برای وارکایروپاکتیک چیستفلج خواباجزای پر سلولی بدن انسان نوروپلاستیسیتی چیستتفاوتهای جنسیتی راهی براخواب سالم عامل سلامتی و یسریعترین کامپیوتر موجودگامی در درمان بیماریهای قدم زدن و حرکت دید را تغیارتباط چاقی و کاهش قدرت بنگاهی بر توانایی اجزاي بتوانایی مغز و دیگر اجزای ديدن با چشم بسته در خواب شباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر، یکی از راه حلهاموجودات مقهور ژنها هستنداز آغاز خلقت تا نگاه انسانزاع بین جهل و علم رو به پتا 20 سال آینده مغز شما به در محل کار ارزش خودت را بعید نوروز مبارکآیا امکان بازسازی اندامهمخچه فراتر از حفظ تعادلاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری قلب در بیماری ویرآزمون ذهنی گربه شرودینگرمشاهده آینده از روی مشاهاصول سلامت کمرهوشیاری کوانتومیتاثیر درجه حرارت بر عملکروح رهاییانسان قدیم در شبه جزیره عمغز ایندگان چگونه استبیوگرافیویتامین E برای فعالیت صحتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش نظام غذایی در تکامل مورزش بهترین درمان بیش فعتغییر عمودی سر انسان از پزبان و بیان، در سایه پیشرکمردرد با پوشیدن کفش مناابزار بقای موجود زنده از نقش سجده بر عملکرد مغزبرخی بیماری های خاص که بدحوادث روزگار از جمله ویرسودمندی موجودات ابزی بر کاربرد روباتهای ريزنانوفلج خواب چیستاجزایی ناشناخته در شکل گنوشیدن چای برای مغز مفید تقلید مرحله ای نسبتا پیشخواب عامل دسته بندی و حفطسرگیجه از شایعترین اختلاگامی در درمان بیماریهای قدرت انسان در نگاه به ابعارتباط هوش ساختار مغز و ژناتوانی از درمان برخی ویتوازن مهمتر از فعالیت زیدی متیل فومارات(زادیوا)(شش مرحله تکامل چشمپیشینیان انسان از هفت میمیهمانهای ناخوانده عامل از انفجار بزرگ تا انفجار نزاع بین علم و نادانی رو تاثیر مشاهده بر واقعیت بتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدر چه مرحله ای از خواب ، رعامل کلیدی در کنترل کارآآیا انسان با مغز بزرگش اخمخچه ، فراتر از حفظ تعادلاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماری کویإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمعنی روزهاضطراب و ترسهوش، ژنتیکی است یا محیطیتاثیر درجه حرارت بر عملکروزه داری و بیمار ی ام اس انسان جدید از چه زمانی پامغز ابزار برتر بقابیوگرافیویتامین E در چه مواد غذایتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رایا بیماری ام اس (مولتیپنقش هورمون های تیروئید دبحثی درباره هوش و تفاوتهورزش در کمر دردتغییرات منطقه بویایی مغززبان و تکلم برخی بیماریهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصابزار بقای موجود زنده از نقش غذاها و موجودات دريابرخی توجهات در ببمار پارحافظه و اطلاعات در کجاست سیاهچاله و تکینگی ابتدایکاربرد روباتهای ريز، در فیلمی بسیار جالب از تغییاحساس گذر سریعتر زماننوعی سکته مغزی ، وحشتناک تلقین اطلاعات و حافظهخودآگاهی و هوشیاريسردرد میگرن در کودکانگاهی لازم است برای فهم و لوب فرونتال یا پیشانی مغارتباط انسانی، محدود به ناتوانی در شناسایی چهره توسعه هوش مصنوعی قادر اسدژا وو یا اشنا پنداریششمین کنگره بین المللی سپیشرفتی مستقل از ابزار همیگرن سردردی ژنتیکی که باز تلسکوپ گالیله تا تلسکنزاع بین علم و جهل رو به پنظام مثبت زندگیتاثیر نگاه انسان بر رفتادر هم تنیدگی کوانتومی و پعادت کردن به نعمتآیا احتمال دارد رویا از آمخچه ابزاري که وظیفه آن فاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماران مبافراد آغاز حرکت خودشان رمغز فکر میکند مرگ برای دیاطلاعاتی عمومی در مورد مهیچگاه از فشار و شکست نترتاثیر درجه حرارت بر عملکروش مقابله مغز با محدودیانسان عامل توقف رشد مغزمغز از بسیاری حقایق می گربیان ژن های اسکیزوفرنی دویتامین دی گنجینه ای بزرتاثیر رژیم گیاه خواری بر ایا بدون زبان میتوانیم تنقش هورمون زنانه استروژنبحثی درباره هوش و تفاوتهوزوز گوشتغییرات تکاملی سر انسان زبان و شناخت حقیقت قسمت چکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از نقش غذاها و موجودات دريابرخی روش های تربیتی کودکحافظه و اطلاعات در کجاست سیاره ابلهانکجای مغز مسئول پردازش تجفیزیکدانان ماشینی برای تاخلاق و علوم اعصابچیزی خارج از مغزهای ما نیتلاش هایی در بیماران قطع خودآگاهی و هوشیاريسردرد و علتهای آنگاهی مغز بزرگ چالش استلبخند بزن شاید صبح فردا زارتباط شگفت مغز انسان و فنخاع ما تا پایین ستون فقرتوسعه برخی شغل ها با هوش دژاوو یا آشناپنداریصرع و درمان های آنپاسخ گیاهان در زمان خوردمیگرن شدید قابل درمان اساز تلسکوپ گالیله تا تلسکنظریه تکامل در درمان بیمتاثیر نگاه انسان بر رفتادرمان های بیماری آلزایمرعارضه جدید ویروس کرونا سآیا احتمال دارد رویا از آمدارک ژنتیکی چگونه انساناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغزی در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حسمغز ما کوچکتر از نیم نقطهاطلاعاتی عمومی در مورد مهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر درجه حرارت بر عملکروش های صرفه جویی در ایجاانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز به تنهایی برای فرهنگ بیست تمرین ساده برای جلوواکنش های ناخودآگاه و تقتاثیر رژیم گیاهخواری بر راه پیروزی در زندگی چیستایا تکامل هدفمند استنقش ژنتیک در درمان اختلابحثی درباره هوش و تفاوتهیک پیشنهاد خوب برای آسان ثبت امواج الکتریکی در عصزبان و شناخت حقیقت قسمت اکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از نقش غذاها و موجودات دريابرخی سلولهای عصبی در تلاحافظه و اطلاعات در کجاستسیاره ابلهانکرونا چه بر سر مغز می آورفرگشت و تکامل تصادفی محض اخلاق پایه تکامل و فرهنگچگونه مغز پیش انسان یا همتلاشی برای درمان قطع نخاخانواده پایدارسردرد تنشنگذر زمان کاملا وابسته به لرزش ناشی از اسیب به عصبارتباط شگفت انگیز مغز اننخستین تصویر از سیاهچالهتوصیه های غیر دارویی در سدانشمندان ژنی از مغز انسضررهای مصرف شکر و قند بر پختگی پس از چهل سالگي به میدان مغناطيسي زمین بشر از تکنیکی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تهفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر ویتامین دی بر بیمادرمان های جدید میگرنعدم توقف تکامل در یک انداآیا برای تولید مثل همیشه مروری بر تشنج و درمان هایاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری اعصاب به علت میتوافزایش مرگ و میر سندرم کومغز مادران و کودکان در زمبلندی در ذهن ما درک بلندیهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر درجه حرارت بر عملکروش هایی ساده برای کاهش ااولین هیبرید بین انسان ومغز برای فراموشی بیشتر کبیشتر کمردردها نیازی به واکسن کرونا از حقیقت تاتتاثیر عصاره تغلیظ شده گیراست دستی و چپ دستیایرادهای موجود در خلقت بنقش آتش در رسیدن انسان بهبحثی درباره هوش و تفاوتهیکی از علل محدودیت مغز امجمجمه انسان های اولیهزبان و شناخت حقیقت قسمت دکندر در بیماریهای التهابابزار بقای موجود زنده از نقشه مغزی هر فرد منحصر بهبرخی سيناپسها طی تکامل و حس چشایی و بویاییسیر آفرینش از روح تا مغز کشف مکانیسم عصبی خوانش پفراموش کارها باهوش تر هساختلال در شناسایی حروف و چگونه هموساپينس بر زمین تلاشی تازه برای گشودن معخارق العاده و استثنایی بسردرد سکه ایگربه شرودینگر و تاثیر مشلزوم سازگاری قانون مجازاارتباط شگفت انگیز مغز اننرمش های مفید در سرگیجهتوصیه هایی در مصرف ماهیدانشمندان روش هاي جدیدی ضررهای شکر بر سلامت مغزپرورش مغز مینیاتوری انسامکانیزمهای دفاعی در براباز تکینگی تا مغز و از مغز هفت سین یادگاری از میراث تاثیر ویروس کرونا بر مغز درمان های جدید در بیماری عسل طبیعی موثر در کنترل بآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمرکز هوشیاری، روح یا بدن از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی در کامپیوترهاتاثیر گیاه خواری بر رشد وذهن چند جانبه نیازمند نگافسردگی و اضطراب در بیمامغز چون ابزار هوش است دلیبه زودی شبکه مغزی به جای هدف یکسان، در مسیرهای متتاثیر درجه حرارت بر عملکروش صحبت کردن در حال تکاماولین مورد پیوند سر در انمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟با هوش مصنوعی خودکار روبواکسن کرونا ساخته شده توتاریخ همه چیز را ثبت کردهرشته نوروایمونولوژی و نقاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش انتخاب از طرف محیط، نبحثی درباره هوش و تفاوتهیافته های نوین علوم پرده جنسیت و تفاوت های بیناییزبان و شناخت حقیقت قسمت سکوچک شدن مغز از نئاندرتاابزارهای بقای موجود زندنقص در تشخیص هیجانات عامبررسي علل احتمالي تغيير حس و ادراک (قسمت اول )سیستم تعادلی بدنکشف مکانیسمی پیچیده در بفراموشی همیشه هم بد نیستاختلالات مخچهچگونه آن شکری که می خوریمتلاشی جدید در درمان ام اسخدا موجود استسرعت فکر کردن چگونه استگزیده ای از وبینار یا کنفلزوم سازگاری قانون مجازاارتباط غیرکلامی بین انسانرمشهای مهم برای تقویت عتوضیحی ساده در مورد هوش مدانشمندان روشی برای تبدیطوفان فقر و گرسنگی و بی سآلودگی هوا و ویروس کروناما انسانها چه اندازه نزدما انسانها چه اندازه نزداز تکینگی تا مغز از مغز تهمیشه اطمینان تو بر خدا بتاثیر ژنها بر اختلالات خدرمان های رایج ام اسعصب حقوق نورولووآیا تکامل و تغییرات ژنتیمرکز حافظه کجاستاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر گیاه خواری بر رشد ورقیبی قدرتمند در برابر مالکتروتاکسی(گرایش و حرکمغز چگونه صداها را فیلتر بوزون هیگز چیستهدف از تکامل مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای نو در درمان دیسک باولین تصویر در تاریخ از سمغز بزرگ چالش است یا منفعبار سنین ابزار هوشمندی اواکسن دیگر کرونا ساخته شتبدیل تراکت صوتی مصنوعی رشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بسنقش اتصالات بین سلولهای بحثی درباره احساسات متفایادگیری مهارت های جدید دجنسیت و تفاوت های بیناییزبان، وسیله شناسایی محیطکووید نوزده و خطر بیماریابزارهای پیشرفته ارتباط نقطه بی بازگشتبررسی و اپروچ جدید بر بیمحس و ادراک (قسمت دوم )سیستم دفاعی بدن علیه مغز کشف ارتباط جدیدی از ارتبفرایند تکامل و دشواری هااختلالات حرکتی در انسانچگونه انتظارات بر ادراک تمایل زیاد به خوردن بستنخطا در محاسبات چیزی کاملشلیک فراموشیگزارش یک مورد جالب لخته وممانتین یا آلزیکسا یا ابارتروز یا خوردگی و التهاچرا مغزهای ما ارتقا یافت تکنولوژی جدید که سلول‌هداروهای مصرفی در ام اسطی یکصد هزار سال اخیر هرچآلزایمرما با کمک مغز خود مختاريماز تکینگی تا مغز از مغز تهمیشه عسل با موم بخوریمتاثیر کلام در آیات کلام بدرمان های علامتی در ام اسعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا جهش های ژنتیکی، ویرومرکز خنده در کجای مغز استاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر گیاه خواری بر رشد ورموزی از نخستین تمدن بشرالتهاب شریان تمپورالمغز ناتوان از توجیه پیدابیماری های مغز و اعصاب و هدف از خلقت رسیدن به ابزاتاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای شناسایی قدرت شنوااولین سلول مصنوعیمغز بزرگ چالشهای پیش روبارداری بدون رحمواکسن دیگری ضد کرونا از دتبدیل سلولهای محافط به سزمین زیر خلیج فارس تمدنی اگر تلاش انسان امروز برانقش حفاظتی مولکول جدید دبحثی درباره احساساتی غیریادآوری خواب و رویاجهش های ژنتیکی مفید در ساسفر نامه سفر به بم و جنوب کودک ایرانی که هوش او از ابزارهای بقا از نخستین هچند جهانیبررسی سیستم تعادلی بدن احس و ادراک قسمت چهارمسکته مغزیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوفرایند حذف برخی اجزای مغاختلالات صحبت کردن در انچگونه باغبانی باعث کاهش تمدن قدیمی ای در جنوب ایرخطا در محاسبات چیزی کاملشنا در ابهای گرم جنوب نیگشایش دروازه جدیدی از طرمنابع انرژي پاک سرچشمه حارزش حقیقی زبان قسمت اولچرا پس از بیدار شدن از خوتکامل مداومداروهای ضد بیماری ام اس وظهور امواج مغزی در مغز مصآیا ممکن است موش کور بی مآیا ما تنها موجودات زنده ما تحت کنترل ژنها هستیم یاز تکینگی تا مغز از مغز تهوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر کپسول نوروهرب بر ندرمان ژنتیکی برای نوآوریمقالاتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمرگ انتقال است یا نابود شاز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی درمانگر کامپیتاثیر گیاه خواری بر رشد ورمز و رازهای ارتباط غیر کامیوتروفیک لترال اسکلرومغز و سیر تکامل ان دلیلی بیماری گیلن باره و بیمارهزینه ای که برای اندیشیدتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی برای بهبود هوش عاطفاوکرلیزوماب داروی جدید شمغز بزرگ و فعال یا مغز کوبازگشت از آثار به سوی خداواکسن سرطانتری فلوپرازینزندگی هوشمند در خارج از زابزار هوش در حال ارتقا ازنقش حیاتی تلومر دی ان آ دبخش دیگری در وجود انسان هژن هوش و ساختارهای حیاتی جهش های ژنتیکی غیر تصادفسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان میتوانند ناقل بی ابزارهای بقا ازنخستین همچندین ماده غذایی که ماننبررسی علل کمر درد در میانحس و ادراک قسمت پنجمسانسور از روی قصد بسیاری گنجینه ای به نام ویتامین فرد حساس از نظر عاطفی و بادامه بحث تکامل چشمچگونه تکامل مغزهای کنونیتمدن بشری و مغز اخلاقیخطرات هوش مصنوعیشناخت و معرفت، و نقش آن دپمبرولیزوماب در بیماری چمنبع خواب و رویاارزش حقیقی زبان قسمت دومچرا بیماری های تخریبی مغتکامل چشمداروی فامپیریدین یا نورلعلم به ما کمک میکند تا موآیا مغز تا بزرگسالی توسعماه رجباز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی می تواند بر احتاثیر کپسول نوروهرب بر تدرمان جدید میگرن با انتی تاثیر ویتامین دی بر بیماآیا خداباوری محصول تکاملمراحل ارتقای پله پله کیهاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی درخدمت خلق وحتاثیر گیاهخواری بر رشد و رویا و خبر از آیندهامید درمان کرونا با همانمغز آیندگان چگونه است ؟بیماری ای شبیه آلزایمر و هزینه سنگین انسان در ازاتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان قطع نخايندگان چگونه خواهند دیدمغز حریص برای خون، کلید تبازسازي مغز و نخاع چالشی واکسنی با تاثیر دوگانه اتری فلوپرازینزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقای موجود زنده از نقش خرچنگ های نعل اسبی دربرنامه و ساختار پیچیده مژن یا نقشه توسعه مغز و نقجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان خود را مشابه خود تابزارهای بقای از نخستین چه زیاد است بر من که در ایبزرگ شدن مغز محدود به دورحس و ادراک قسمت سومسانسور بر بسیاری از حقایگویید نوزده و ایمنی ساکتقیچی ژنتیکیاداراوون تنها داروی تاییچگونه جمعیت های بزرگ شکل تمساح حد واسط میان مغز کودفاع در برابر تغییر ساختشناسایی سلول های ایمنی اپنج اکتشاف شگفت آور در مومنحنی که ارتباط بین معرفارزش حقیقی زبان قسمت سومچرا حیوانات سخن نمی گوینتکامل ابزار هوش ، راه پر داروی تشنجی دربارداریعلایم کمبود ویتامین E را آیا همه جنایت ها نتیجه بیماپروتیلیناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی و کشف زبان هایتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرمانهای بیماری پارکینسصفحه اصلیآیا دلفین ها می تواند از مزایای شکلات تلخ برای سلازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتاثیر انتخاب از طرف محیط رویا بخشی حقیقی از زندگی امگا سه عامل مهم سلامتمغز انسان ایا طبیعتا تمابیماری ای شبیه ام اس مولتهزاران سال چشم های بینا وتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان سکته مايا اراده آزاد توهم است یمغز زنان جوانتر از مغز مربحتی علمی درباره تمایل بواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتسلیم شدن از نورون شروع مزیباترین چیز در افزایش سابزار بقای موجود زنده از نقش داروهاي مختلف معروف برین نت به جای اینترنتژنها نقشه ایجاد ابزار هوجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کوری گذرای ناشی از موبایابزارهای دفاعی و بقای موچهار میلیارد سال تکامل ببزرگ شدن تقریبا ناگهانی حساسیت روانی متفاوتساخت شبکه عصبی با الفبایگوشه بیماری اتوزومال رسسقانون مندی نقشه ژنتیکی مادغام میان گونه های مختلچگونه جمعیت های بزرگ شکل تنفس هوازی و میتوکندریدقیق ترین تصاویر از مغز اشواهدی از دنیسوان(شبه نئپوست ساعتی مستقل از مغز دمنشأ اطلاعات و آموخته ها ارزش خود را چگونه میشناسچرا حجم مغز گونه انسان درتکامل زبانداروی جدید s3 در درمان ام علایم کمبود ویتامین E را علت خواب آلودگی بعد از خوآیا هوش ارثی دریافتی از پمبانی ذهنی سیاه و سفیداز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرک فرد دیگر و رفتارهای اسوالات پزشکیآیا دست مصنوعی به زودی قامسیر دشوار تکامل و ارتقااستفاده از هوش مصنوعی در هوش احساسیتاثیر احتمالی عصاره تغلیرویا تخیل یا واقعیتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز انسان برای ایجاد تمدبیماری بیش فعالیهستي مادي ای که ما کوچکترتاثیر درجه حرارت بر عملکريتوکسيمب در درمان ام اسايا اراده آزاد توهم است یمغزهای کوچک بی احساسبحث درباره پیدایش و منشاوبینار اساتید نورولوژی دتشنج چیستزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقای موجود زنده از نقش روزه داری در سالم و جبرای پیش بینی آینده مغز دژنها ، مغز و ارادهجاذبه و نقش آن در شکلگیریسفرنامه سفر به بم و جنوب کی غایب شدی تا نیازمند دلاثر مضر مصرف طولانی مدت رچهار ساعت پس از کشتار خوکبسیاری از بیماری های جدیخلاصه ای از مطالب همایش مساخت شبکه عصبی مصنوعی با گوشت خواری یا گیاه خواریقانون جنگلادغام دو حیطه علوم مغز و چگونه حافظه را قویتر کنیتنفس هوازی و میتوکندریدلایلی که نشان میدهد ما بشاهکار قرنپیموزایدمهندسی ژنتیک در حال تلاش از نشانه ها و آثار درک شدچرا خشونت و تعصبتکامل ساختار رگهای مغزی داروی جدید ضد میگرن