دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله، قسمت چهارم

از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله، قسمت چهارم

انسان، چگونه به مغزهای بسیار بزرگ رسید؟

دانشمندان پژوهش هایی را آغاز کرده اند تا علل بیولوژیکی ای را بشناسند- که باعث رشد سریع و غیر عادی مغز در انسان شد.

جوزفین سالموندر سال 1924 از معدود دانشجویان زن در رشته آناتومی در دانشگاه ویتواترزرند در آفریقای جنوبی بود. پدر دوست اوپت ایزود در منطقه حفاری کار میکرد و چندین جمجمه را بیرون آورد و پت ایزود جمجمه را به ژوزفین داد. ژوزفین جمجمه را به استاد باستان شناس خود به نام ریموند دارت داد. رایموند دارت علاقه زیادی به بررسی مغز داشت. فسیل های بسیار اندکی از نخستی ها در این منطقه، کشف شده بود. دارت مشاهده کرد جمجمه های ژوزفین مربوط به میمون های سیمیان از دسته نخستین ها است. دارت درخواست کرد، فسیل های بیشتری از سایت توارت کواری برای او فرستاده شود.

پس از آن، یک جمجمه برای او فرستاده شد. این جمجمه شامل دو قسمت بود: اندوکست که شامل بخش درونی بود و مطابق با ساختار مغزی روی آن بود و فرورفتگی های چشم و بینی و آرواره. دندان ها همه شان سالم بودند.

دارتبه این نتیجه رسید که مربوط به جمجمه نوع منقرض شده ای از گوریل و نه میمون است.

دندان ها نشان میداد، گوریل در شش سالگی فوت شده است. منطقه ای که نخاع به جمجمه میچسبید، بسیار جلو بود و برای موجودی بود که روی بند انگشتان و مچ راه برود( موجود دو.پا)، بخش درونی استخوان جمجمه، هرچند کوچک بود ولی برای گوریل به نظر بزرگ میرسید.

با بررسی بیشتر، دارتبه این نتیجه رسید که این فسیل مربوط به یکی از پیشینیان ناشناخته انسان جدید به ناماسترولپتیکوس آفریکانوس یا انسان شامپانزه جنوب آفریقا است. او را تانگ چایلد یا بچه تانگ نامیدند. اگر درست نامگذاری شده بود و به دسته هومینینمتعلق بود، مغز او لازم بود، بسیار بزرگتر باشد. مغز او کمی بزرگتر از شامپانزه بود ولی در حد پیشینیان انسان نبود.

در سال 1950 باستان شناسان فهمیدند که این گونه کاملا در دسته هومینینها قرار میگیرد و مغز خیلی بزرگ، به عنوان ویژگی خاص هومینینها به حساب نمی آید .

دین فالکپروفسور باستان شناسی- که بر تکامل مغز انسان کار میکند- در دانشگاه فلوریدا می گوید بچه تانگ، از مهمترین کشفیات قرن بیستم بوده است.

در سالهای بعد، با مقایسه جمجمه ها و اندوکست ها دانشمندان باستان شناس با کشف بزرگی مواجه شدند و آن، تحول برجسته در تکامل انسان بود. و ما میتوانیم آن را غرش یا انفجار مغزی(brain boom) بنامیم.

انسان، شامپانزه و بونوبو از جد مشترکی، در شش تا هشت میلیون سال قبل منشا گرفته اند. طی چند میلیون سال بعد، مغز انسان نماهای نخستین ، خیلی زیاد رشد نکرد. از حدود 3 میلیون سال قبل، مغز هومینین ها شروع به توسعه بیشتر کرد. تا زمان پیدایش گونه ما یعنی هموساپینس در حدود 200 هزار سال قبل، مغز انسان از 350 گرم به بیش از 1300 گرم رسید و مغز انسان طی 3 میلیون سال، چهار برابر توسعه ای- که طی 60 میلیون سال تکامل نخستی ها به دست اورده بود- به دست آورد. فسیل ها انفجار و غرش مغزی را به عنوان یک حقیقت، ثبت کرده است. ولی به ما نگفته است چگونه و چرا مغز انسان بسیار سریع، به این اندازه بزرگ رسید. تئوری هایی در مورد این چرا وجود دارد: شبکه های اجتماعی پیچیده در حال توسعه، فرهنگ استفاده از ابزار و همکاری، چالش سازگاری با آب و هوای متغیر و سخت .. هر کدام از این فشارهای تکاملی، ممکن است مغز بزرگتر را انتخاب کرده باشد.

هرچند این احتمالات وجود دارد، آزمودن آنها بسیار سخت است. در هشت سال گذشته دانشمندان در مورد چگونگی بزرگ شدن مغز انسان بررسی کرده اند و این سوال را مطرح کرده اند که این بزرگ شدن در سطح سلولی چگونه رخ داد؟ چگونه فیزیولوژی انسان خود را دوباره بازسازی کرد تا با مغز بسیار بزرگ با مصرف انرژی زیاد، سازگار شود. گرگوری رای یک بیولوژیست تکاملی از دانشگاه دوکمیگوید: فرضیات زیادی تا امروز هست ولی نهایتا ما ابزارهایی را به دست آوردیم تا برخی از مسیر را بپیماییم و ادامه میدهد: چه جهش هایی ایجاد شد و آنها چه کردند؟ ما میخواهیم پاسخ هایی را بگیریم و بهتر بفهمیم این فرایند، چقدر پیچیده بوده است.
چه چیزی مغز انسان را ویژه میکند؟

سوزانا هرکولانو-هوزل در موسسه علوم زیست پزشکی در دانشگاه فدرال ریو دو ژانیرو، مغز را در یک سوپ هسته ای-سلولی می آزماید. با رنگ کردن این هسته ها به وسیله مولکول های فلورسانت و اندازه گیری میزان تابش و حرارت، او میتواند تعداد دقیق سلول های مغزی را شمارش کند. با بهره بردن از این روش بر مغز گروه زیادی از پستانداران، او نشان داده است بر خلاف تصور قبلی، مغز های پستانداران بزرگ تر، همیشه نورون های بیشتری ندارد و به یک روش، عمل نمی کند. اندازه، همه چیز مغز نیست. مغزانسان بسیار کوچکتر از مغز فیل یا وال است ولی در مقایسه با مغز دیگر حیوانات، نورون های بسیار بیشتری، در قشرمغزانسان وجود دارد. اطلاعات از روی پژوهش های زیر به دست آمد:
Cellular scaling rullesروی مغز نخستی ها، Cellular scaling rullesروی مغز موش های جونده
مغز انسان در کل، 86 میلیارد سلول دارد: 69 میلیارد آن، درمخچه است. مخچه بخشی برجسته در پشت مغز است که باعث هماهنگی عملکردهای پایه ای در بدن و حرکات میشود. 16 میلیارد نورون، در قشر مغز قرار دارد و این بخش برای آگاهی ما از خودمان، زبان، حل مساله و تفکرات انتزاعی لازم است و یک میلیارد از سلول ها در ساقه مغز است.

برعکس، مغز فیل- که سه برابر مغز انسان است- 251 میلیارد نورون در مخچه دارد و به او کمک می کند بدن غول پیکر خود را کنترل کند و فقط 5.6 میلیارد سلول عصبی در قشر مغز دارد.(اندازه مغز، همه چیز نیست.

نوع پراکندگی سلول های عصبی در بخش های مختلف مغز، با تقسیم کردن مسئولیت ها، کمک میکند وظایف پیچیده مغزی، در اندام های کاملا تخصصی در مغز انجام شود و این تخصصی بودن، کمک میکند هر چند گاهی لازم است مغز کوچکتر شود با این حال، وظایف خاصی در اندام تخصصی مغز، نه تنها کاهش نیابد بلکه توسعه هم داشته باشد.)

در نظر گرفتن اندازه و وسعت مغز به تنهایی، این مشکلات را ایجاد میکند. بر اساس مطالعات، هرکولانو- هازلنتیجه گیری کرد نخستی ها در مقایسه با بقیه پستانداران به گونه ای تکامل یافتند که تعداد بیشتری از سلول های عصبی را در قشر مغزداشته باشند. نخستی ها در مقایسه با فیل و وال، ظریف و کوچک هستند با این حال کورتکس آنها بسیار چگال تر است: اورانگوتان و گوریل 9 میلیارد نورون قشری دارند و شامپانزه فقط 6 میلیارد نورون دارد. در میان همه نخستی ها ما بزرگ ترین مغز را داریم و تعداد نورون های قشر مغز ما حدود 16 میلیارد است. در حقیقت انسان ها به نظر می رسد بیشترین تعداد نورون ها را در قشر مغز، در میان همه موجودات زمین دارند.

هرکولانو-هوزلمی گوید این مهترین تفاوت بین مغز انسان و دیگر موجودات است.این درمورد همه ساختمان و نه فقط اندازه آن است. مغزانسان همچنین از این نظر برجسته است که بسیار شکمو است و با این-که فقط 2% وزن بدن را تشکیل می دهد- حدود 20% انرژی بدن را در حالت استراحت می خورد!!. مغز شامپانزه فقط نصف این انرژی را نیاز دارد.

در سال 1995 باستان شناسی به نام لسلی ایلو و بیولوژیست تکاملی پیتر ویلر ، نظریه بافت پرهزینه را به عنوان پاسخ ممکن، پیشنهاد دادند: تکامل مغزانسان ممکن است، نیازمند یک بده بستان متابولیک بوده باشد. برای رشد مغز، بقیه اندام ها مانند روده باید کوچک شوند و انرژی ای- که باید به اندام دوم مانند روده برود- این بار به سمت مغز هدایت شود. به عنوان نشانه، بیان شد نخستی هایی- که مغز بزرگ تری دارند- روده آنها کوچک تر است.

چند سال بعد باستان شناسی به نام ریچارد رانگهام مطرح کرد، توانایی انسان برای پختن، نقشی مهم در بزرگ شدن مغز انسان داشته است. هضم غذهای نرم و پخته شده بسیار آسان تر است و با مصرف انرژی کمتر دردستگاه گوارش، می توانند انرژی بیشتر تولید کنند و توانایی انسان برای پختن، سبب شد مغز انسان در مقایسه با روده بزرگتر شود. پژوهشگران دیگر، پیشنهاد داده اند، همین داد و ستد ممکن است بین مغز و عضلات رخ داده باشد، زیرا شامپانزه بسیار قدرتمندتر از انسان است. در مجموع این فرضیه ها و مشاهدات آناتومی جدید، با هم در حال رقابت هستند.

ولی آنها تحت تاثیر صدای تغییرات بیولوژیکی هستند که به نظر میرسد طی چند میلیون سال گذشته رخ داده است. برای این- که بفهمیم واقعا چه سازگاری های فیزیولوژیک رخ داده است- تا مغز، بزرگ شود ما باید روی گونه خود، دقیق تر بررسی کنیم.

تعداد نورن ها در قشر مغز درمقایسه با اندازه هر بخش از مغز، چگونه تغییر می کند؟

روش های اندازه گیری متفاوتی استفاده می شود. در جوندگان، ده برابر، افزیش در نورون های قشر مغز، منجر به پنجاه برابر افزایش در اندازه قشر میشود. در نخستی ها برعکس همان تعداد افزایش نورونی باعث تنها 10% افزایش اندازه قشر مغز، میشود و این یک ارتباط اقتصادی بسیار گسترده است. (استفاده از حداقل مکان برای تعداد زیادی سلول، یک فرایند پیچیده برای صرفه جویی است. این صرفه جویی فقط محدود به مثلا کوچک کردن روده یا عضلات در ازای بزرگ شدن مغز نیست بلکه حتی در سازمان دادن خود مغز هم دیده میشود. هوشی در جریان تکامل ما وجود دارد که فراتر از زمان و مکان، به ایده ال می اندیشد. این ایده ال هر چند در کوتاه مدت حاصل نمیشود- چون ظرف های عالم ما محدود است- ولی می کوشد ما را به سوی این ایده ال سوق دهد)
ژنها چگونه مغزهای ما را ساخته اند؟

در حدود هشت سال گذشته، رای و همکاران او به بررسی گروهی از ژنها پرداختند که بر حرکت گلوکز به درون سلول ها و در نتیجه تولید انرژی، تاثیر میگذارد. یک گروه از خانواده ژنها به طور ویژه در بافت مغز، فعال هستند، در حالی که گروه دیگردر عضله فعالند. اگر اندازه مغز انسان، نیازمند توازن متابولیکی بین بافت مغز و عضله بوده باشد، این ژن ها باید در انسان وشامپانزه متفاوت عمل کنند.
رای و تیم او نمونه هایی را از مغز، عضله و کبد انسان و شامپانزه مرده جمع آوری کردند و کوشیدند فعالیت ژنتیکی را در هر نمونه به دست بیاورند. وقتی سلول، یک ژن را بروز میدهد و عرضه میکند DNA را در ابتدا به زنجیره messenger RNA و نهایتا به زنجیره ای از اسید آمینه ها و پروتئین، ترجمه میکند. سطوح متفاوت messenger RNA ، یک تصویر آنی از فعالیت ژن را در هر بافت، منعکس میکند. تیم رای messenger RNA را از بافت ها بیرون کشیدند و چندین بار آن را در آزمایشگاه، کپی برداری کردند تا فراوانی نسبی و متفاوت messenger RNA را اندازه گیری کنند. آنها دیدند ژن منتقل کننده گلوکز در قسمت مرکزی مغز در انسان، 3.2 برابر، فعال تر از مغز شامپانزه است در حالی که این ژن در عضله شامپانزه، 1.6 برابر، فعال تر از عضله انسان است و این ژن در کبد هر دو به یک میزان فعال بود. با در نظر گرفتن اینکه زنجیره های ژن انسان و شامپانزه تقریبا با هم مشابه هستند، چیز دیگری باید رفتار متفاوت آنها را توضیح دهد.

رای و همکاران او تفاوت های مهم و برجسته ای بین ژن های مسئول برای زنجیره های تنظیم کننده DNA دیدند که فعالیت ژن را تحریک یا مهار میکند. در انسان و نه در شامپانزه زنجیره های تنظیم کننده عضله و ژن های انتقال دهنده گلوکز در مغز، جهش هایی را به دست آورده بودند که بیشتر از جهش هایی است که به صورت تصادفی رخ میدهد و این، نشان میدهد این مناطق، تکامل شتابنده ای را به دست آورده اند. به بیان دیگر، یک فشار تکاملی وجود داشته است تا مناطق تنظیم کننده انسان را به شکلی تغییر دهد تا انرژی را از عضله به سوی مغز هدایت کند. ژنها نظریه بافت پر هزینه را به گونه ای تقویت کرده است که فسیل ها هرگز نمیتوانست چنین کند.

)انتقال و تحولی فراتر از تصادف صرف- که بار دیگر ما را با هوشی در هدایت فرایند تکامل به سوی ابزار هوش مواجه میکند. و این تاثیر در کوچکترین اجزای خلقت یعنی سلولها و رابطه بین سلولهای هم هست)

سال گذشته بیولوژیست آماری کاسیا بوزک- که اکنون در موسسه علوم و تکنولوژی اوکیناوا کار میکند- مطالعه مشابهی را انجام داد که متابولیسم را از زوایای مختلف بررسی میکرد. علاوه بر مشاهده عرضه و بروز ژن ها بوزک و همکاران او سطوح متابولیت ها شامل قندها، اسیدهای نوکلئیک و نورترانسمیترها را بررسی کردند. بسیاری از متابولیت ها، یا برای متابولیسم لازم هستند یا با آن، تولید میشوند. اندام های مختلف، متابولیت های متفاوتی دارند و این، وابسته به کاری است که انجام میدهند و مقدار انرژی ای است که نیاز دارند.

به طور عام، سطوح متابولیت ها در اندام های گونه های نزدیک به هم، بیشتر از گونه های دور، در ارتباط با هم است. بوزک فهمید پروفایل متابولیت ها در کلیه انسان و شامپانزه، بسیار شبیه یکدیگر است. ولی تفاوت سطوح متابولیت ها بین مغز شامپانزه و انسان، چهار برابر بیشتر از چیزی است- که بر اساس سرعت عادی تکامل، مورد انتظار است.

متابولیت های عضله، نسبت به آنچه مورد انتظار است، با ضریب هفت، متفاوت میباشد. بوزک میگوید: یک ژن میتواند بسیاری از متابولیت ها را تنظیم کند. بنابراین حتی اگر تقاوت در سطح ژن زیاد نباشد، میتوانیم، تفاوت های زیادی را در سطح متابولیت ها ببینیم. بوزک و همکاران او، سپس 42 انسان را شامل بازیکنان بسکتبال در دانشگاه و کوه نوردان حرفه ای، در برابر شامپانزه ها و ماکاک ها قرار دادند. بر اساس اندازه بدن و وزن، شامپانزه ها و ماکاک ها دو برابر قویتر از انسان بودند. معلوم نیست چرا، ولی ممکن است پسر عموهای نخستی ما توان بیشتری در عضلات در مقایسه با ما پیدا کرده باشند، چون میتوانستند انرژی بیشتری به عضلات بدهند.

بوزک میگوید: در مقایسه با نخستی های دیگر ما توان عضله خود را ازدست میدهیم تا انرژی را برای مغز خود حفظ کنیم این، به آن معنی نیست که عضلات ما به صورت مادرزادی، ضعیفتر است. ما فقط متابولیسم متفاوتی داریم
رای به همکار خوددبرا سیلور متخصص تکامل مغز جنین، در داشنگاه دوک مراجعه کرد تا آزمون پیشرو و قدرتمندی را شروع کنند. . نه فقط آنها میخواستند جهش های ژنتیکی مرتبط با گذشته تکاملی مغز را پیدا کنند، آنها میخواستند آن جهش ها را در ژنوم موش های آزمایشگاهی وارد کنند و نتیجه را ببینند. سیلور میگوید: این چیزی است که کسی قبلا انجام نداده است

پژوهش گران شروع کردند مناطق در حال توسعه انسان را (human accelerating region)(HAR)شناسایی کنند. این مناطق، در همه مهره داران شایع است ولی در انسان به سرعت، در حال جهش میباشد. آنها بر HARE5 تمرکز کردند- که به نظر میرسد ژنهایی را کنترل میکند که تکامل مغز را سامان میدهد. نوع انسانی HARE5 در 16 حرف دی ان ای از نوع شامپانزه ای متفاوت است. سیلور و رای کپی ای از HARE5شامپانزه را در بدن گروهی از موش ها و نوع انسانی را به گروه دیگری از موش ها وارد کردند.

آنها بعدا دیدند مغز موش های جنین، چگونه رشد میکند. پس از نه روز از رشد و تکامل، جنین های موش، شروع به شکل دادن قشر مغز، کردند و این بخش از مغز، مرتبط با فعالیت های ذهنی پردازش شده، است. در روز دهم، نوع انسانی HARE5 درمغز های در حال جوانه زدن موش ها، فعال تر از هار5، در شامپانزه بود و در نهایت پوششی را ایجاد کرد که 12%، بزرگ تر بود.

آزمون های بیشتر، نشان داد HARE5زمانی را- که لازم است سلول های مغز جنینی تقسیم و تکثیرشوند- از دوازده ساعت به نه ساعت میرساند. موش دارای HARE5انسانی، با سرعت بیشتری نورن های جدید تولید میکرد.

سیلور میگوید: نوع مطالعه شاید ده سال قبل- در زمانی که ما زنجیره های ژنومی کاملی نداشتیم- ممکن نبود این بسیار شگفت انگیز است ولی سیلور نگران هم هست که آین، سبب تمرکز و مطالعات بسیار بیشتری برای بررسی علت بزرگ شدن مغز انسان شود. او میگوید: این اشتباه است ما فکر کنیم میتوانیم اندازه مغز انسان را فقط با یک یا دو جهش مشخص کنیم. من تصور میکنم ما شاید لازم باشد تغییرات اندکی ایجاد کنیم که قوانین تکاملی را دقیق نشان دهد

رای میگوید: فقط یک زوج جهش نبوده است تا طی غرش تکاملی، مغز ما بزرگتر شود. وقتی ما به تفاوت های مغز شامپانزه و انسان میپردازیم، میبینیم تعداد بسیاری از ژن ها دخالت دارد و هر کدام بخشی از مغز را سامان میدهد. اکنون دروازه، باز است وارد شویم و بیشتر بدانیم . مغز، بسیار مبهم و با روش های ناشناخته تغییر کرده ست.
)این جهش تکاملی که غرش خوانده میشود- فراتر از نظریه ها و تئوری های موجود- که تمرکز آنها بر یافتن همه علت های خرد است و در نهایت هم بسیاری از آنها وقتی از همه توجیه ها ناتوان میشوند، رو به تئوری های ضعیفی مانند لغو سببیت و لغو علت معلولی میروند- نشان دهنده هدایتی بزرگتر و مسلط بر تصادفات کور است. هوشی هدایت کننده در بستر عالم ما هست که همه خلقت را در جهت هدفی ایده ال سوق میدهد و هر چند این سیر مترقی، همیشه ایده ال نیست ولی نقطه ای- که نشانه رفته است- ایده ال میباشد)
مغز و بدن
هرچند فرایندهای توسعه مغز انسان، برای مدت طولانی مرموز بوده است اهمیت آن، هرگز زیر سوال نرفته است. بارها و بارها دانشمندان، جهش تکاملی اندازه مغز انسان را با توجه به هوش بالای ما بررسی کرده اند. مطالعات جدید روی وال و فیل، نشان میدهد، اندازه مغز، همه چیز نیست. ما نورن های قشری بسیار بیشتری در مقایسه با پسرعموهای نخستی خود داریم ولی به ان معنی نیست که مغز چگالتری داریم بلکه ما از روش هایی تکامل یافته ایم تا از مغزهای خود- که به اندازه کافی بزرگ است- حمایت کنیم تا مغز بتواند همه آن سلول های اضافی را همانگ کند.
بسیار خطرناک است اگر شیفته سرهای بسیار بزرگ خود شویم!

بلکه مغز بزرگ با نورون های فراوان برای هوش ما لازم است ولی کافی نیست. برای یک لحظه تصور کن جهان چگونه میشد اگر دلفین ها دست داشتند!!
دلفین ها به طور شگفت انگیزی خوش فکر هستند آنها دارای خودآگاهی، هماهنگی، برنامه ریزی و مقدمات زبان و گرامر هستند. با این همه در مقایسه با نخستی ها آنها دارای محدودیت شدیدی در لمس موارد خام جهان هستند. دلفین ها هرگز وارد عصر سنگی نشدند! باله شنا هرگز نمیتواند زیرک و ریز بین باشد!

به صورت مشابه ما میدانیم شامپانزه ها و بابون ها میتوانند زبان انسان را درک کنند و حتی به وسیله کیبرد لمسی، جملات ساده ای بسازند ولی راه تکلمی آنها برای تولید عبارات مشخص صوتی- که برای تکلم لازم است- کافی نیست. برعکس برخی پرندگان، آناتومی صوتی مشخصی دارند تا صدای انسان را تقلید کنند ولی مغزهای آنها آنقدر بزرگ یا کابل کشی شده، نیست تا تکلم پیچیده داشته باشند.

مهم نیست مغزانسان چقدر رشد میکند یا ما چقدر انرژی برای آن صرف میکنیم. این مغز بدون بدن سالم و پیشرفته، قابل استفاده نیست.(در تعریف هوش، فقط به ادراک و حس توجه نمیشود بله هوش، مرحله ای فراتر از درک و احساس است. برای آنکه هوش بالاتر داشته باشیم یا حداقل باهوش به حساب بیاییم، لازم است بتوانیم ادراک و حس را وارد مرحله عملی کنیم.

تا زمانی که حس و ادراک، وارد اجرا و عمل نشود، هوش به حساب نمی آید. یک لحظه تصور کنید دانشمند برجسته فیزیکاستیفن هاوکینگ نمیتوانست به دلیلی بیماری سخت خود، تفکرات خود را با هوش مصنوعی ارائه دهد، آیا او را کسی، باهوش و متفکر میدانست؟ بسیاری ادراکات هست که قابل ارائه عملی در حال حاضر نیست ولی صاحبان تن، افراد باهوشی هستند که حتی ممکن است هوششان بسیار فراتر از هوش افراد فعلی باشد ولی تا وقتی حس و ادراک آنها وارد در عرصه جامعه نشود، کسی آنها را با هوش نمی داند. هوش فراتر از مغز است و این حتی از محدوده هوش هم فراتر میرود حتی ادراکات ما فراتر از مغز است. توصیه میشود به سلسله مباحث تفاوت های هوش و اندازه مغز در گونه ها و نژادهای مختلف و سلسله مباحث دکتر ابتسام احمد در مورد شناخت و ادراکدر همین کانال مراجعه شود.)

چند سازگاری بسیارمهم باهم کار کرده است تا مغز در حال جوانه زدن ما، هوش بسیار تولید کند: راه رفتن بر دو پا- که سبب آزاد شدن دستان ما برای استفاده از ابزارها شد-
روشن کردن آتش،
چالاکی دست ها که از همه حیوانات بالاتر است
و راه هوایی ای- که به ما اجازه میدهد، حرف بزنیم و آواز بخوانیم. هوش انسان پس نمیتواند با یک اندام توجیه شود مهم نیست مغز چقدر بزرگ باشد، مغز برای هوش، باید سازگار با اندام های دیگر بدن باشد. با وجود آنکه ما بسیار نگران بزرگی سرهای خود هستیم، حقیقت ان است که هوش ما بسیار بیشتر ازاندازه مغزما بوده است.
(هوش ما فقط وابسته به مغز نیست و در این مقاله در سطح ارتباط هوش با پایین تر از مغز یعنی اندام ها و دستگاه تکلم مطالبی بیان شد. ولی این مطلب در سطح بالاتر از مغز هم جای بررسی زیاد است. ما بدون سطح بالاتر مغز، هرگز دارای هوش و ادراک نخواهیم بود. توصیه میشود به سلسله مباحث دکتر ابتسام احمد در مورد شناخت و ادراکدر همین کانال مراجعه شود.)
https://www.quantamagazine.org/how-humans-evolved-supersiz…/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2383326071686086&id=100000261505187


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
سال سیزده ماههفشار و قدرتچرا ذرات بنیادی معمولاً بدون پیر فلکویتامین کا و استخوانما انسانها چه اندازه نزدتوسعه برخی شغل ها با هوش گیلگمش باستانی کیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های امیدی به این سوی قبر نیستحس و ادراک قسمت بیست و سوراه های جدید برای قضاوت راتوبان اطلاعات و پلِ بیننقش روی و منیزیم در سلامتدرمان های اسرار آمیز در آاستفاده از سلول های بنیاسختی ها رفتنی استقبل از انفجار بزرگنظریه تکامل در درمان بیمبرخی یونها و مولکول های مواکنش های ناخودآگاه و تقماده ای ضد التهابیتکامل و ریشه ی مشترک خلقتپمبرولیزوماب در بیماری چتغییرات تکاملی سر انسان انرژی تاریک که ما نمی توحساسیت روانی متفاوترشد مغز علت تمایل انسان باختلال در شناسایی حروف و نمیتوان با بیرون انداختنسعی کن به حدی محدود نشویاطلاعات حسی ما از جهان، چلایو دوم دکتر سید سلمان فهندسه ی رایج کیهانبررسی بیماری التهابی رودواکسنی با تاثیر دوگانه امدل های ریز مغز مینی برینتئوری جدید، ویران کردن گجهان مرئی و نامرئیپیام های ناشناخته بر مغز درمانهای بیماری پارکینساولین هیبرید بین انسان و خوش قلبی و مهربانیزندگی در سیاهچالهارتباط میکروب روده و پارنوآوری ای شگفت انگیز دانشگفت زده و حیران باشبه نادیدنی ایمان بیاورمنابع انرژی از نفت و گاز بعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک های بیک رژیم غذایی جدید، می تومراحل ارتقای پله پله کیهتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان در حال ایجاد و ارتقاآلودگی هوا و ویروس کرونادرگیری مغز در بیماران مباین ایده که ذرات سیاهچالخطرات هوش مصنوعیارزش حقیقی زبان قسمت اولزبان چهار حرفی حیات زمینچیز جدید را بپذیرشباهت زیاد بین سلول هاي عبیمار 101 ساله، مبتلا به سمنابع بی نهایت انرژی در دتقلید از طبیعتهوش مصنوعی از عروسک بازی کل اقیانوس در یک ذرهمشاهده گر جدای از شیء مشاتاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا پیدایش مغز از روی تصاجاودانگی مصنوعیآینده ی علم و فیزیک در60 ثذهن خود را مشغول هماهنگیاگر نیروی مغناطیس نباشد دورترین نقطه ی قابل مشاهاز آغاز خلقت تا نگاه انساسفر فقط مادی نیستچگونه جمعیت های بزرگ شکل طی یکصد هزار سال اخیر هرچبیماریهای تحلیل عضلانی امنبع هوشیاری کجاست قسمت53تمرکز و مدیتیشنکوچک شدن مغز از نئاندرتامغز مانند تلفن استتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قاحقیقت تنها چیزی است که شارمز جهان خاصیت فراکتالابزار بقا از نخستین همانمغز انسان برای ایجاد تمددانشمندان ژنی از مغز انساز تکینگی تا مغز از مغز تسلولهای بنیادی مصنوعی درچالش هوشیاری و اینکه چرا علم ساختن برج های چرخانباور و کیهان شناسیهیچ کاری نکردن به معنی چیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتو انسانی و انسان، شایستکاهش حافظه هرچند فرایندیتاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون ذهنی گربه ی شرودینحافظه و اطلاعات در کجاستروبات کیانابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگترین مصرف کننده داروی جدید میاستنی گراویاز تکینگی تا مغز از مغز تسیلی محکم محیط زیست بر انفیزیک و هوشیارینخستین تصویر از سیاهچالهعدم توقف تکامل در یک اندابحثی در مورد حقیقت فضا و هز ذره، یک دنیاستمواد کوانتومی جدید، ممکنتومورهای ستون فقراتکریستال زمان(قسمت دوم)تری فلوپرازینافزایش مرگ و میر سندرم کوحس و ادراک قسمت نهمروشی جدید در درمان قطع نخابزار بقای موجود زنده از نقش هورمون های تیروئید ددر محل کار ارزش خودت را باز تکامل تا مغز، از مغز تدر چه مرحله ای از خواب ، راز تکامل تا مغز، از مغز تسانسور از روی قصد بسیاری فضای قلب منبع نبوغ استچراروياها را به یاد نمی آبرنامه و ساختار پیچیده مویتامین کا در سبزیجاتما انسانها چه اندازه نزدتوصیه های سازمان بهداشت گیاه بی عقل به سوی نور میتشخیص آلزایمر سالها قبل امیدی تازه در درمان سرطاحس و ادراک قسمت بیستمراه های جدید برای قضاوت راتوسوکسیمایدنقش روزه داری در سالم و جدرمان های بیماری آلزایمراستفاده از سلول های بنیاسرنوشتقدم زدن و حرکت دید را تغیهفت چیز که عملکرد مغز تو برخی اثرات مضر ویتامین دواکنش به حس جدیدماده، چیزی بیش از یک خلا تکامل ابزار هوش ، راه پر پنج اکتشاف شگفت آور در موثبت و دستکار ی حافظهانرژی خلا ممکن استخفاش با شیوع همه گیری جدیرشد در سختی استاختلال در شناسایی حروف و نمیتوان بر سیاه سیاه نوششلیک فراموشیاطلاعاتی عمومی در مورد ملبخند بزن شاید صبح فردا زهندسه بنیادینبررسی سیستم تعادلی بدن اواسطه ها د رمسیر ایجاد مغمدیون خود ناموجودتا 20 سال آینده مغز شما به جهان مشارکتیپیشینیان انسان از هفت میدرهای اسرارآمیز و پوشیدهاولین تصویر در تاریخ از سخوشبختی دور از رنج های مزندگی زمینی امروز بیش از ارتباط ماده و انرژینوار مغز مشاهده ی غیر مستشگفتی های زنبور عسلبه هلال بنگرمنابع انرژی از نفت و گاز بعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی یکی از علل محدودیت مغز اممرز مرگ و زندگی کجاستتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان ریز و درشتآلودگی هوا و پارکینسوندرگیری مغزی در سندرم کوواینکه به خاطرخودت زندگی دفاع در برابر تغییر ساختارزش حقیقی زبان قسمت دومزبان نیاز تکاملی استچیزی منتظر شناخته شدنشجاعت و ترسبیماری های مغز و اعصاب و منابع جدید انرژیتقویت استخوان در گرو تغذهوش مصنوعی از عروسک بازی کلمات بلند نه صدای بلندمشاهده آینده از روی مشاهتاثیر انتخاب از طرف محیط آیا آگاهی پس از مرگ از بیجایی خالی نیستآیا ممکن است موش کور بی مذهن سالماگر نعمت فراموشی نبود بسديدن با چشم بسته در خواب از انفجار بزرگ تا انفجار سفر نامه سفر به بم و جنوب چگونه جمعیت های بزرگ شکل طبیعت موجی جهانبیماری، رساله ای برای سلهوش مصنوعی درمانگر کامپیمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتمرکز بر هدفکوچکترین چیز یک معجزه اسمغز مادران و کودکان در زمتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحقیقت خواب و رویارنگ کردن، حقیقت نیستابزار بقا از نخستین همانمغز انسان برای شادمانی طدانشمندان پاسخ کوانتومی از تکینگی تا مغز از مغز تسلام تا روشناییچالش دیدگاه های سنتی در بعلایم کمبود ویتامین E را باد و موجهیچ کس مانند تو نگاه نمیکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتو با همه چیز در پیوندیکاهش دوپامین عامل بیماریتاثیر رژیم گیاهخواری بر آزمون ذهنی گربه شرودینگرحباب های کیهانی تو در توروح در جهانی دیگر استابزار بقا از نخستین همانمغز حریص برای خون، کلید تداروی جدید برای میاستنی از تکینگی تا مغز از مغز تسینوریپا داروی ترکیبی ضدفیزیکدانان ماشینی برای تنخستین روبات های زنده ی جعدم درکبحثی در مورد عملکرد لوب فهزینه ای که برای اندیشیدموجود بی مغزی که می تواندتوهم فضای خالیکریستال زمان(قسمت سوم)تری فلوپرازینافزایش سرعت پیشرفت علوم حس و ادراک قسمت چهارمروشی جدید در درمان نابینابزار بقای موجود زنده از نقش هورمون زنانه استروژننقش ویتامین K در ترمیم اسدر ناامیدی بسی امید استاز تکامل تا مغز، از مغز تسانسور بر بسیاری از حقایقفس ذهنچراروياها را به یاد نمی آبرنامه ی مسلط ژنها در اختویتامین بی 12 در درمان دردما اکنون میدانیم فضا خالتوصیه های غیر دارویی در سگیاه خواری و گوشت خوار کدتصویر زیبا از سلولامگا سه عامل مهم سلامتحس و ادراک قسمت دهمراه پیروزی در زندگی چیستاثر مضر مصرف طولانی مدت رنقش رژیم غذایی بر رشد و ادرمان های جدید میگرناستیفن هاوکینگ در مورد هسریع دویدن مهم نیستقدرت مردمهفت سین یادگاری از میراث برخی اختلالات عصبی مثانهواکسن های شرکت فایزر آمرماشین دانشتکامل جریان همیشگی خلقتپول و شادیثبت امواج الکتریکی در عصانسان قدیم در شبه جزیره عخلا، حقیقی نیستز گهواره تا گوراختلالات مخچهچند نرمش مفید برای کمردرشلیک فراموشیاطلاعاتی عمومی در مورد ملحظات خوش با کودکانهندسه در پایه ی همه ی واکبررسی علل کمر درد در میانوبینار اساتید نورولوژی دمدیریت اینترنت بر جنگتا بحر یفعل ما یشاجهان هوشمندپیشرفت های جدید علوم اعصدروغ نگو به خصوص به خودتاولین دارو برای آتاکسی فخانه ی تاریکزندگی زودگذرارتباط متقابل با همه ی حینوار مغز در فراموشی هاشانس یا تلاشبه کدامین گناه کشته شدندمنابع انرژی از نفت و گاز بعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی یافته های نوین علوم پرده مرز بین انسان و حیوان کجاتاثیر کتامین در درمان پاجهان شگفت انگیزآلزایمردرگیری مغزی در سندرم کوواینکه خانواده ات سالم بادقیق ترین تصاویر از مغز اارزش حقیقی زبان قسمت سومزبان و کلمه حتی برای کسانچیزی خارج از مغزهای ما نیشرکت نورالینک ویدیویی ازبیماری وسواسمناطق خاصی از مغز در جستجتقویت حافظه یا هوش مصنوعهوش مصنوعی از عروسک بازی کلوزاپین داروی ضد جنونمطالبه ی حق خودتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا امکان بازسازی اندامهجاذبهذخیره ی شگفت انگیز اطلاعاگر نعمت فراموشی نبود بسدی متیل فومارات(زادیوا)(از بحث های کنونی در ویروسسفر به مریخ در 39 روزچگونه حافظه را قویتر کنیطبیعت بر اساس هماهنگیبیندیشهوش مصنوعی درخدمت خلق وحمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمساح حد واسط میان مغز کوکووید نوزده و خطر بیماری مغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحقیقت در علم، هرگز نهایی رنگین کمانابزار بقا از نخستین همانمغز انسان برای شادمانی طدانشمندان اولین سلول مصناز تکینگی تا مغز از مغز تسلسله مباحث هوش مصنوعیچاالش ها در تعیین منبع هوعلایم کمبود ویتامین E را باد غرور و سر پر از نخوت وهیچ کس حقیقت را درون مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتو با باورهایت کنترل میشکاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر عصاره تغلیظ شده گیآزادی عقیده، آرمانی که تحد و مرزها توهم ذهن ماستروح رهاییابزار بقا از نخستین همانمغز در تنهایی آسیب میبینداروی جدید برای ای ال اساز تکینگی تا مغز از مغز تسیگار عامل افزایش مرگ ومفاصله ها در مکانیک کوانتنرمش های مفید برای درد زاعسل طبیعی موثر در کنترل ببحثی درباره هوش و تفاوتههزینه سنگین انسان در ازاموجودات مقهور ژنها هستندتوهم فضای خالی یا توهم فضکشف مکانیسم عصبی خوانش پترک امروزافسردگی و اضطراب در بیماحس و ادراک قسمت نوزدهمروشی جدید در درمان سکته مابزار بقای موجود زنده از ابزار بقای موجود زنده از نقش ژنتیک در درمان اختلادر هم تنیدگی مرزها و بی ماز تکامل تا مغز، از مغز تساهچاله ها تبخیر نمیشودقلب و عقلنزاع بین جهل و علم رو به پبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱ویتامین بی هفدهما از اینجا نخواهیم رفتتوصیه هایی در مصرف ماهیگیرنده باید سازگار با پیتصویر زیبای اصفهانامروز دانش ژنتیک هیچ ابهحس و ادراک قسمت دوازدهمراه انسان شدن، راه رفتن واثرات فشار روحی شدیدنقش رژیم غذایی در رشد و ادرمان های جدید در بیماری استیفن هاوکینگ در تفسیر سریعترین کامپیوتر موجودقدرت کنترل خودهم نوع خواری در میان پیشیبرخی اصول سلامت کمرواکسن کووید 19 چیزهایی که مبانی ذهنی سیاه و سفیدتکامل داروینی هنوز در حاپوست ساعتی مستقل از مغز دجلوتر را دیدنانسان میوه ی تکاملخلا، خالی نیستزمین در برابر عظمت کیهاناختلالات حرکتی در انسانچند جهانیشنا در ابهای گرم جنوب نیااعتقاد اشتباه، نتیجه ی نلرزش ناشی از اسیب به عصبهندسه زبانِ زمان استبزرگ فکر کنوجود قبل از ناظر هوشمندمداخله ی زیانبار انسانتابوهای ذهنیجهان هوشیارپیشرفت در عقل است یا ظواهدریای خدااولین دروغخانواده پایدارزندگی سلول در بدن، جدای اارتباط چاقی و کاهش قدرت بنوار مغز در تشخیص بیماری شاهکار قرنبه امید روزهای بهترمنابع انرژی از نفت و گاز تفکر قبل از کارهوش مصنوعی از عروسک بازی یاد گرفتن مداوممرز جدید جستجو و اکتشاف، تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما کالا هستیمجهانی که نه با یک رخداد و آملودیپین داروی ضد فشار درگیری اعصاب به علت میتواینترنت بدون فیلتر ماهوادل به دریا بزنارزش خود را چگونه میشناسزبان و بیان نتیجه ساختماچیزی شبیه نور تو نیستشربت ضد خلطبیماری کروتز فیلد جاکوبمنبع هوشیاری کجاست قسمت تقویت سیستم ایمنیهوش مصنوعی از عروسک تا کمکلام و زبان، گنجینه ای بسمطالبی در مورد تشنجتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا انسان با مغز بزرگش اخجاذبه و نقش آن در شکلگیریذره ی معین یا ابری از الکاگر با مطالعه فیزیک کواندین، اجباری نیستاز تلسکوپ گالیله تا تلسکسفر تجهیزات ناسا به مریخ نگاه محدود و تک جانبه، مشطعمه ی شبکه های ارتباط اجبیهوش کردن در جراحی و بیمهوش مصنوعی ساخته هوش طبیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتنفس هوازی و میتوکندریکودک هشت ساله لازم است آدمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی حقیقت راستین انسان علم برهبر حقیقیابزار بقا از نخستین همانمغز انسان رو به کوچک تر شدانشمندان تغییر میدان مغاز تکینگی تا مغز از مغز تسلطان جنگل یا صاحب ملکوتناتوانی از درمان برخی ویعلت خواب آلودگی بعد از خوبار بزرگ ایستادن بر دو پاهیچ اندر هیچمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتو باید نیکان را به دست بکایروپاکتیک چیستتاریک ترین بخش شبآسيب میکروواسکولاریا آسحریص نباشروزه داری متناوب، مغز را ابزار بقا از نخستین همانمغز را از روی امواج بشناسداروی جدید برای دیابتاز تکینگی تا مغز از مغز تسیاهچاله های فضایی منابعفاصله ی همیشگی تصویر سازنرمش های مفید در سرگیجهعشق درونی به یگانگی خلقتبحثی درباره هوش و تفاوتههزاران سال چشم های بینا وموسیقی نوتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)کشف مکانیسمی پیچیده در بترکیب آمار و ژنتیکاقلیت خلاقحس و ادراک قسمت هفتمريتوکسيمب در درمان ام اسریه زغالیابزار بقای موجود زنده از نقش گرمایش آب و هوا در همدر هم تنیدگی کوانتومیاز تکامل تا مغز، از مغز تسایه را اصالت دادن، جز فرقلب دروازه ی ارتباطنزاع بین علم و نادانی رو برین نت به جای اینترنتویتامین دی گنجینه ای بزرما اشیا را آنطور که هستندتوضیحی ساده در مورد هوش مگالکانزوماب، دارویی جدیتصویربرداری فضاپیمای آمانفجار و توقف تکاملی نشاحس و ادراک قسمت سومراه بی شکستاثرات مفید قهوهنقش زنجبیل در جلوگیری از درمان های رایج ام اساستخوان های کشف شده، ممکسرگیجه از شایعترین اختلاقدرت انسان در نگاه به ابعهمه چیز در زمان مناسببرخی بیماری ها که در آن بواکسن کرونا و گشودن پنجرمباحث مهم حس و ادراکتکامل داروینی هنوز در حاپوشاندن خود از نورجمجمه انسان های اولیهانسان ها می توانند میدان خلاصه ای از مطالب همایش مزمین زیر خلیج فارس تمدنی اختلالات صحبت کردن در انچند جهانیشناخت و معرفت، و نقش آن داعتماد به خودلرزش عضله یا فاسیکولاسیوهنر حفظ گرهبزرگ شدن مغز محدود به دوروراپامیل در بارداریمدارک ژنتیکی چگونه انسانتاثیر فکر بر سلامتجهان های بسیار دیگرپیشرفت ذهن در خلاقیت استدرک فرد دیگر و رفتارهای ااولین سلول مصنوعیخار و گلزندگی، مدیریت انرژینوار مغزی روشی مهم در تشخشاهکار شش گوشبه بالا بر ستارگان نگاه کمنابع انرژی از نفت و گاز تفکر خلا ق در برابر توهم هوش مصنوعی از عروسک بازی یاد بگیر فراموش کنیمزایای شکلات تلخ برای سلتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما تنها موجودات زنده جهانی که از یک منبع، تغذیآموزش نوین زباندرختان اشعار زمینایندرالدلایلی که نشان میدهد ما باز فرد ایستا و متعصب بگذرزبان و بیان، در سایه پیشرنکاتی در مورد تشنجشش مرحله تکامل چشمبیماری گیلن باره و بیمارمنبع هوشیاری کجاست قسمت تلقین اطلاعات و حافظههوش مصنوعی از عروسک تا کمکلرال هیدرات برای خوابانمطالعه ای بیان میکند اهدتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا احتمال دارد رویا از آجدایی خطای حسی استذرات کوانتومی زیر اتمی قاگر تلاش انسان امروز برادید تو همیشه محدود به مقداز تلسکوپ گالیله تا تلسکسفر دشوار اکتشافنگاه انسان محدود به ادراظهور امواج مغزی در مغز مصبیهوشی در بیماران دچار اهوش احساسیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتنفس هوازی و میتوکندریکودک ایرانی که هوش او از مغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکحقیقت غیر فیزیکیروی و منیزیم در تقویت استابزار بقا از نخستین همانمغز انسان رو به کوچکتر شددانشمندان روش هاي جدیدی از تکینگی تا مغز از مغز تسم زنبور ، کلیدی برای وارناتوانی در شناسایی چهره عماد الدین نسیمی قربانی بار سنین ابزار هوشمندی اهیچگاه از فشار و شکست نترمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتو تغییر و تحولیکار با یگانگی و یکپارچگیتاریکی من و تو و گرد و غباآسیب ها ناشی از آلودگی هوحرکت چرخشی و دائمی کیهانروزه داری و بیمار ی ام اس ابزار بقا از نخستین همانمغز زنان جوانتر از مغز مرداروی جدید ضد میگرناز تکینگی تا مغز از مغز تسیاهچاله ها، دارای پرتو فتون های زیستینرمشهای مهم برای تقویت ععصب حقوق نورولووبحثی درباره هوش و تفاوتههستي مادي ای که ما کوچکترموسیقی هنر مایع استتوهم چیستکشف ارتباط جدیدی از ارتبترکیب حیوان و انسانالکترومغناطیس شنوایی و هحس و ادراک قسمت هفدهمحس و ادراک قسمت هجدهمریواستیگمینابزار بقای موجود زنده از نقش پیش زمینه ها و اراده در هم تنیدگی کوانتومی و پاز روده تا مغزساخت شبکه عصبی مصنوعی با قلب روباتیکنزاع بین علم و جهل رو به پبرای یک زندگی معمولیویروس مصنوعیما به جهان های متفاوت خودتیوتیکسن داروی ضد جنونگام کوچک ولی تاثیرگذارتصور از زمان و مکانانقراض را انتخاب نکنیدحس و ادراک قسمت سی و هشتمرابطه تشنج و اوتیسماثرات مفید روزه دارینقش زبان در سلطه و قدرت ادرمان های علامتی در ام اساستروژن مانند سپر زنان دسرگردانیقدرت ذهنهمه چیز در زمان کنونی استبرخی بیماری های خاص که بدواکسن کرونا از حقیقت تاتمجموعه های پر سلولی بدن متکامل داروینی هنوز در حاپیموزایدجنبه های موجی واقعیتانسان یک کتابخانه استخلاصه ای از درمان های جدیزمان چیستاختلالات عضلانی ژنتیکچند روش ساده برای موفقیتشناخت درون، شناخت بیرون؛اعتماد به خودلزوم سازگاری قانون مجازاهنر رها شدن از وابستگیبزرگ شدن تقریبا ناگهانی ورزش هوازی مرتب خیلی به قمروری بر تشنج و درمان هایتاثیر مشاهده بر واقعیت بجهان هایی در جهان دیگرپیشرفتی مستقل از ابزار هدرک نیازمند شناخت خویش ااوکرلیزوماب داروی جدید شخارق العاده و استثنایی بزونیسومایدنوار عصب و عضلهشاید گوشی و چشمی، آماده شبه بالاتر از ماده بیندیشمنابع انرژی از نفت و گاز تفاوت مغز انسان و میمون ههوش مصنوعی از عروسک بازی یادگیری مهارت های جدید دمسمومیت دانش آموزان، قماتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا مغز تا بزرگسالی توسعجهانی در ذهنآمارهای ارائه شده در سطح درد باسن و پا به دلیل کاهایا کوچک شدن مغزانسان الدنیای شگفت انگیز کوانتوماز مخالفت بشنوزبان و تکلم برخی بیماریهچگونه مولکول های دی ان ایششمین کنگره بین المللی سبیماری آلزایمر، استیل کومنبع هوشیاری کجاست قسمت تلاش ها برای کشف منابع جدهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردردمعماری، هندسه ی قابل مشاتاثیر دوپامین و سروتونینآیا احتمال دارد رویا از آجریان انرژی در سیستم های ذرات کوانتومی زیر اتمی قاگر خواهان پیروزی هستیدیدن خدا در همه چیزاز تکنیکی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب نگاه از بیرون مجموعهظرف باید پر شود چه با چرک بیوگرافیهوش احساسیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتنفس بدون اکسیژنکودکان میتوانند ناقل بی مغز و اخلاقتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت چهارمحقیقت غیر قابل شناخترویا و واقعیتابزار بقا از نخستین همانمغز ایندگان چگونه استدانشمندان روشی برای تبدیاز تکینگی تا مغز از مغز تسماگلوتید داروی کاهش دهننادیدنی ها واقعی هستندعوامل موثر در پیدایش زبابارداری بدون رحمهیپرپاراتیروئیدیسممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتو جهانی هستی که خودش را کاربرد روباتهای ريزنانوتاریکی و نورآشنا پنداریحس چشایی و بویاییروزه داری سلول های بنیادابزار بقا از نخستین همانمغزهای کوچک بی احساسداروی جدید ضد الزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تسیاهچاله و تکینگی ابتدایفروتنی و غرورچرا ماشین باید نتایج را پعضلانی که طی سخن گفتن چقدبحثی درباره هوش و تفاوتههستی ما پس از شروعی چگال میهمانهای ناخوانده عامل توهم وجودکشف جمجمه ای درکوه ایرهوترازودونالکتروتاکسی(گرایش و حرکحس و ادراک قسمت هشتمریاضیات یک حس جدید استابزارهای پیشرفته ارتباط نقش آتش در رسیدن انسان بهدر هم تنیدگی کوانتومی و داز سایه بگذرساخت شبکه عصبی با الفبای قلب را نشکننسبت ها در کیهانبرای پیش بینی آینده مغز دویرایش DNA جنین انسان، برما با کمک مغز خود مختاريمتیک و اختلال حرکتیگامی در درمان بیماریهای تصادف یا قوانین ناشناختهانواع سکته های مغزیحس و ادراک قسمت سی و ششمرادیوی مغز و تنظیم فرکاناثرات مضر ماری جوانانقش زبان در سلطه و قدرت ادرمان ژنتیکی برای نوآوریاسرار آفرینش در موجسربازان ما محققا غلبه می قدرت عشقهمه چیز، ثبت می شودبرخی توجهات در ببمار پارواکسن کرونا ساخته شده تومحل درک احساسات روحانیتکامل داروینی هنوز در حاپیموزایدجنسیت و تفاوت های بیناییانسان باشخم شدن فضا-زمانزمان و مکان، ابعاد کیهان اختراع جدید اینترنت کوانچندین ماده غذایی که ماننشناسایی تاریخچه ی تکاملیاعداد بینهایت در دنیای ملزوم سازگاری قانون مجازاهنر، پر کردن است نه فحش دبزرگترین خطایی که مردم مورزش هوازی ، بهترین تمریمرکز هوشیاری، روح یا بدن تاثیر نگاه ناظر هوشیار بجهان یکپارچهپاسخ گیاهان در زمان خورددرک و احساسايندگان چگونه خواهند دیدخبر مهم تلسکوپ هابلارتباط هوش ساختار مغز و ژزونا به وسیله ویروس ابله نوبت کودکانشاید درست نباشدبه خودت مغرور نشومنابع انرژی از نفت و گاز تفاوت ها و تمایزها کلید بهوش مصنوعی از عروسک بازی یادآوری خواب و رویامسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا همه جنایت ها نتیجه بیجهان، تصادفی نیستآن چیزی که ما جریان زمان دردهای سال گذشته فراموش ایا این جمله درست است کسیدنیا، هیچ استاز نخستین همانند سازها تزبان و شناخت حقیقت قسمت چچگونه میتوان با قانون جنصبر بسیار بایدبیماری الزایمرمنبع هوشیاری کجاست قسمت تلاش هایی در بیماران قطع هوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد ناشی از تنگی کانامعنی روزهتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا برای تولید مثل همیشه جریان انرژی در سیستم های ذرات کوانتومی زیر اتمی قاپی ژنتیکدیدگاه نارسای دوگانه ی ماز تکینگی تا مغز و از مغز سفرنامه سفر به بم و جنوب نگاه از دور و نگاه از نزدعقل مجادله گربیوگرافیهوش در طبیعتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتنها مانع در زندگی موارد کودکان خود را مشابه خود تمغز و اخلاقتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت هفتمحقایق ممکن و غیر ممکنرویا و کابوسابزار بقا از نخستین همانمغز ابزار بقای برتر مادیدائما بخواناز تکینگی تا مغز از مغز تسندرم کووید طولانینادانی در قرن بیست و یکم،عوامل ایجاد لغت انسانی و بازگشت از آثار به سوی خداهاوکينگ پیش از مرگش رسالمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتو دی ان ای خاص ميتوکندريکاربرد روباتهای ريز، در تاریکی خواهد ترسیدآشنا پنداریحس و ادراک (قسمت اول )روزهای سختابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیم کشداروی سل سپتاز تکینگی تا مغز- از مغز سیاهچاله ی تولید کنندهفرگشت و تکامل تصادفی محض چرا مغز انسان سه هزار سالغم بی پایانبحثی درباره هوش و تفاوتهو هر کس تقوای خدا پیشه کنمیوتونیک دیستروفیتوهم وجودکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتراشه ی بیولوژِیکالکترودهای کاشتنیتربیت کودکان وظیفه ای مهالگو و عادت را بشکن و در احس و ادراک قسمت پنجمریسدیپلام تنها داروی تایابزارهای بقا از نخستین هنقش انتخاب از طرف محیط، ندر هر سوراخی سر نکناز علم جز اندکی به شما داساختن آیندهقیچی ژنتیکینسبت طلایی، نشانه ای به سبرای اولین بار دانشمندانواقعیت فیزیکی، تابعی از ما بخشی از این جهان مرتبطتیروفیبان موثر در سکته ی گامی در درمان بیماریهای تظاهر خوابیده ی مادهانگشت ماشه ایحس و ادراک قسمت سیزدهمراز تغییراجزای پر سلولی بدن انسان نقش سجده بر عملکرد مغزدرمان پوکی استخواناسرار بازسازی اندام هاسردرد میگرنقطار پیشرفتهمه ی سردردها بی خطر نیستبرخی توصیه ها برای واکسیواکسن ایرانی کرونا تولیدمحل درک احساسات روحانی دتکامل زبانپیچیدگی های مغزمگسجنسیت و تفاوت های بیناییانسان جدید از چه زمانی پاخونریزی مغز در سندرم کووزمان و صبرادامه بحث تکامل چشمنه به اعدامشناسایی سلول های ایمنی ابقای حقیقی در دور ماندن الزوم عدم وابستگی به گوگل هوموارکتوس ها ممکن است دورزش و میگرنمرکز حافظه کجاستتاثیر نگاه و مشاهده ناظر جهان یکپارچهپختگی پس از چهل سالگي به درک کنیم ما همه یکی هستیمايا اراده آزاد توهم است یخدا موجود استارتباط پیوسته ی جهانزیباترین چیز در پیر شدننور درونشب سیاه سحر شودبه دنبال رستگاری باشمنابع انرژی از نفت و گاز تفاوت ها را به رسمیت بشناهوش مصنوعی از عروسک بازی ژن همه چیز نیستمسئول صیانت از عقیده کیستاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی می تواند نجهش های ژنتیکی مفید در ساآنچه ناشناخته است باید شدردی که سالهاست درمان نشایا ابزار هوشمندی یا مغز دندان ها را مسواک بزنید تاز نخستین همانند سازها تزبان و شناخت حقیقت قسمت اچگونه مغز پیش انسان یا همصرع و درمان های آنبیماری ای شبیه آلزایمر و منبع هوشیاری کجاست قسمت تلاشی برای درمان قطع نخاهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد و علل آنمعادله ها فقط بخش خسته کنتاثیر داروهای ضد التهاب آیا بزرگ شدن مغز فقط در دجریان انرژی در سیستم های رفتار مانند بردهابتدا سخت ترین استدژا وو یا اشنا پنداریاز تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب نگاه از درون مجموعه با نگعقلانیت بدون تغییربیان ژن های اسکیزوفرنی دهوش عاطفی بیشتر در زنانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتنها در برابر جهانکودکان را برای راه آماده مغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت اولحل مشکلرویا و خبر از آیندهابزار بقا از نخستین همانمغز ابزار برتر بقاداروهای مصرفی در ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تسندرم گیلن باره به دنبال نازوکلسینعواملی که برای ظهور لغت ابازگشت به ریشه های تکاملهاوکينگ پیش از مرگش رسالمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتو در میانه ی جهان نیستی کتاب گران و پرهزینه شد ولتاریخ همه چیز را ثبت کردهآغاز فصل سرما و دوباره تکحس و ادراک (قسمت دوم )روش مقابله مغز با محدودیابزار بقای موجود زنده از مغزتان را در جوانی سیمکشداروی ضد چاقیاز تکینگی تا مغز- از مغز سیاره ی ابلهانفراموش کارها باهوش تر هسچرا مغزهای ما ارتقا یافت غم بی پایانبحثی درباره احساسات متفاوفور و فراوانیمیگرن و پروتئین مرتبط با توهم بی خداییکشتن عقیده ممکن نیستترجمه ای ابتدایی از اسراالگوی بنیادین و هوشیاریحس و ادراک قسمت پنجاهریشه های مشترک حیاتابزارهای بقا ازنخستین همنقش اتصالات بین سلولهای در والنتاین کتاب بدید همازدواج های بین گونه ای، رساختار فراکتال وجود و ذهقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنشانه های گذشته در کیهان برای تمدن سازی، باید در بواقعیت چند سویهما تحت کنترل ژنها هستیم یتکنولوژی جدید که سلول هاگاهی لازم است برای فهم و تظاهری از ماده است که بیدانگشت نگاری مغز نشان میدحس و ادراک قسمت ششمراست دستی و چپ دستیاجزایی ناشناخته در شکل گنقش غذاها و موجودات دريادرمان پوکی استخواناصل بازخوردسردرد میگرن در کودکانلمس کوانتومیهمیشه چشمی مراقب و نگهبابرخی درمان های Spinal Muscular Atواکسن اسپایکوژنمحدودیت چقدر موثر استتکامل زبانپیچیدگی های مغزی در درک زجهل مقدسانسان خطرناکترین موجودخواندن ، یکی از شستشو دهنزمان واقعیت است یا توهماداراوون تنها داروی تایینه جنگ و نه خونریزیشواهدی از نوع جدیدی از حابلندی در ذهن ما درک بلندیمقاومت به عوارض فشار خون هورمون شیرساز یا پرولاکتورزش بهترین درمان بیش فعمرکز حافظه کجاستتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان کنونی و مغز بزرگتریپروژه ی ژنوم انسانیدرک احساسات و تفکرات دیگايا اراده آزاد توهم است یخدای رنگین کمانارتباط انسانی، محدود به زیباترین چیز در افزایش سنورون هاي مصنوعی می توانشبیه سازی میلیون ها جهان به زودی شبکه مغزی به جای منابع انرژی از نفت و گاز تفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی از عروسک بازی ژن همه چیز نیستمسئولیت جدیدتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرجهش های ژنتیکی غیر تصادفآنچه واقعیت تصور میکنیم درس گرفتن از شکست هاایا بیماری ام اس (مولتیپدو ویژگی انتزاع و قدرت تجاز نخستین همانند سازها تزبان و شناخت حقیقت قسمت دچگونه هموساپينس بر زمین ضرورت زدودن افکاربیماری ای شبیه ام اس مولتمنبع هوشیاری کجاست قسمت تلاشی تازه برای گشودن معهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد با پوشیدن کفش منامعجزه های هر روزهتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا تکامل و تغییرات ژنتیجستجوی متن و تصویر به صوررفتار وابسته به شکلابتدایی که در ذهن دانشمندژاوو یا آشناپنداریاز تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب نگاه حقیقی نگاه به درون اعقیده ی بی عملبیان حقیقتهوش عاطفی در زنان بیشتر امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتنبیه چقدر موثر استکوری گذرای ناشی از موبایمغز کوانتومیتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت دومحلقه های اسرارآمیزرویا بخشی حقیقی از زندگی ابزار بقا از نخستین همانمغز از بسیاری حقایق می گرداروهای ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تسندرم پیریفورمیسفلج نخاعی با الکترودهای نباید صبر کرد آتش را بعد عوارض ازدواج و بچه دار شدبازخورد یا فیدبکهدف یکسان و مسیرهای مختلمنبع خواب و رویاتوقف؛ شکستکتاب زیست شناسی باورتازه های اسکیزوفرنی(جنوآغاز مبهم آفرینشحس و ادراک قسمت 67روش های صرفه جویی در ایجاابزار بقای موجود زنده از مغط یک گیرنده استداروی ضد چاقیاز تکینگی تا مغز- از مغزتسیاره ابلهانفراموشی همیشه هم بد نیستچرا ویروس کرونای دلتا واغیرقابل دیدن کردن مادهبحثی درباره احساساتی غیروقت نهيب هاي غير علمي گذشمیگرن سردردی ژنتیکی که بتوهم تنهاییگل زندگیگلوله ی ساچمه ایترس و آرمان هاالگوبرداری از طبیعتحس و ادراک قسمت پنجاه و یرژیم های غذایی و نقش مهم ابزارهای بقای موجود زندهنقش تیروئید در تکامل مغزدر یک فراکتال هر نقطه مرکاسکار، لگوی هوشمندساختار شبکه های مغزی ثابقانون مندی نقشه ژنتیکی منشانه های پروردگار در جهبرای خودآگاه بودن تو بایواقعیت چیستمانند آب باشتکنولوژی جدید که سلول هاگاهی مغز بزرگ چالش استتعداد کلی ذهن ها در جهان انتقال ماده و انرژیحس و ادراک قسمت شصت و هشترجزخوانی هایی که امروز باحیای بینایی نسبی یک بیمنقش غذاها و موجودات دريادرمان ام اس(مولتیپل اسکلاصل علت و تاثیرسردرد و علتهای آنلوب فرونتال یا پیشانی مغهمیشه اطمینان تو بر خدا ببرخی روش های تربیتی کودکواکسن اسپایکوژن ضد کرونامحدودیت های حافظه و حافظتکامل زبان انسان از پیشیپیوند قلب خوک، به فرد دچاجهان فراکتالانسان عامل توقف رشد مغزخواب سالم عامل سلامتیزمان پلانکادب برخورد با دیگرانچه زیاد است بر من که در ایشواهدی از دنیسوان(شبه نئبلوغ چیستمقابله ی منطقی با اعتراضبزرگترین درد از درون است هوش فوق العاده، هر فرد اسورزش در کمر دردمرکز خنده در کجای مغز استتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان کاملی در اطراف ما پرپروژه ی ژنوم انسانیدرک تصویر و زبان های مخلتای نعمت من در زندگیمخدایی که ساخته ی ذهن بشر ارتباط از بالا به پایین مزیر فشار کووید چه باید کرنورون های ردیاب حافظهشبیه سازی سیستم های کوانبه زیر پای خود نگاه نکن بمنابع انرژی از نفت و گاز تفاوت های تکاملی در مغز وهوش مصنوعی از عروسک بازی ژن هوش و ساختارهای حیاتی مسئولیت در برابر محیط زیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پجهش تمدنی عجیب و شگفت انسآنچه حس می کنیم، نتیجه ی دست آسمانایا بدون زبان میتوانیم تدو بیماری روانی خود بزرگ از نخستین همانند سازها تزبان و شناخت حقیقت قسمت سچگونه هوشیاری خود را توسضررهای مصرف شکر و قند بر بیماری اسپینال ماسکولار منبع هوشیاری کجاست قسمت تلاشی جدید در درمان ام اسهوش مصنوعی از عروسک تا کمکنفرانس تشنج هتل کوثر اصمعجزه ی علمتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جنین انسان، هوشمندی جستجوی هوشیاری در مغز مارفتار اجتماعی انسان، حاصابتذال با شعار دیندگرگونی های نژادی و تغییاز تکینگی تا مغز از مغز تسفری به آغاز کیهاننگاه دوبارهعلم و ادراک فقط مشاهده ی بیست تمرین ساده برای جلوهوش عاطفی در زنان بیشتر امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتهدیدهای هوش مصنوعیکی غایب شدی تا نیازمند دلتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت سومحمله ویروس کرونا به مغزرویا تخیل یا واقعیتابزار بقا از نخستین همانمغز به تنهایی برای فرهنگ داروهای تغییر دهنده ی سیاز تکینگی تا مغز از مغز تسندرم پس از ضربه به سرفلج بل، فلجی ترسناک که آننبرو و انرژی مداومعید نوروز مبارکبازسازي مغز و نخاع چالشی هدف یکسان، در مسیرهای متمنتظر نمان چیزی نور را بهتولید مثل اولین ربات های کتاب طبیعت در قالب هندسهتازه های بیماری پارکینسوإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَحس و ادراک قسمت 74روش هایی برای جلوگیری از ابزار بقای موجود زنده از نقش قهوه در سلامتیداروی ضد تشنج با قابليت تاز تکینگی تا مغز، از مغز سیاره ابلهانفرایند پیچیده ی خونرسانیچرا پس از بیدار شدن از خوغرور و علمبخش فراموش شده ی حافظهوقتی فهمیدی خطا کردی برگمیگرن شدید قابل درمان استوهم جدایی و توهم علمگلوئونتسلیم شدن از نورون شروع مالتهاب شریان تمپورالحس و ادراک قسمت پنجاه و درژیم های غذایی و نقش مهم ابزارهای بقای از نخستین نقش حفاظتی مولکول جدید ددر کمتر از چند ماه سوش جداساس انسان اندیشه و باور سازگاری با محیط بین اجزاقانون گذاری و تکاملنظام مثبت زندگیبرای زندگی سالم، یافتن تواقعیت چیستماه رجبتکینگیگذر زمان کاملا وابسته به تعذیه ی ذهناندوه در دنیا استحس و ادراک قسمت شصت و دورحم مصنوعیاحیای بینایی نسبی یک بیمنقش غذاها و موجودات دريادرمان تومورهای مغزی با ااصل عدم قطعیت از کوانتوم سردرد تنشنلوتیراستامهمیشه داناتر از ما وجود دبرخی سلولهای عصبی در تلاواکسن دیگر کرونا ساخته شمخچه فراتر از حفظ تعادلتکامل ساختار رگهای مغزی پیوند مغز و سر و چالشهای انسانیت در هم تنیده و متصخواب سالم عامل سلامتی و یزمان به چه دلیل ایجاد میشادراک ما درک ارتعاشی است نه عدم مطلق بلکه عدم با قشیشه ی بازالتی و سیلیکونبلعیدن ستاره توسط سیاهچامقابله با کرونا با علم اسبسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی می تواند بر احوزن حقیقی معرفت و شناختمرگ چیستتاثیر ویتامین دی بر بیماجهان پیوستهپروانه ی آسمانیدرک حقیقت نردبان و مسیری ای آنکه نامش درمان و یادشخسته نباشی باباارتباط بین هوش طبیعی و هوزیرفون داروی ضد ام اسنوروپلاستیسیتی چیستشبکه های مصنوعی مغز به دربوزون هیگز چیستمنابع انرژی از نفت و گاز تفاوت های زبانی سرمنشا تهوش مصنوعی از عروسک بازی ژن یا نقشه توسعه مغز و نقمستند جهان متصلتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسجهشهای مفید و ذکاوتی که دآنها نمیخواهند دیگران رادستورالعمل مرکز کنترل بیایا تکامل هدفمند استدو بار در هفته ماهی مصرف از نشانه ها و آثار درک شدزبان جانسوزچگونه واکسن کرونا را توزضررهای شکر بر سلامت مغزبیماری اضطراب عمومیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تمایل زیاد به خوردن بستنهوش مصنوعی به کمک هوش طبیکنگره بین المللی سردرد دمعجزه ی علم در کنترل کرونتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما محفره در مغزرقیبی قدرتمند در برابر مابداع دی ان ای بزرگترین ددانش قدرت استاز تکینگی تا مغز از مغز تسقوط درون جاذبه ای خاص، چنگاهی بر قدرت بینایی دراعلم و روحبیش از نیمی از موارد انتقهوشمندی کیهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو یک معجزه ایکیهان خود را طراحی میکندتاثیر درجه حرارت بر عملکآب، زندگی است(قسمت پنجم)حمایت از طبیعترویا حقی از طرف خداابزار بقا از نخستین همانمغز بیش از آنچه تصور میشوداروهای ضد بیماری ام اس واز تکینگی تا مغز از مغز تسندرم سردرد به دلیل افت ففلج خوابچت جی پی تیعامل کلیدی در کنترل کارآبحتی علمی درباره تمایل بهدف از تکامل مغزمنحنی که ارتباط بین معرفتولید یا دریافت علمکتاب، سفری به تاریختبدیل پلاستیک به کربن و سافت فشار خون ناگهانی در وحس و ادراک قسمت 75روش هایی ساده برای کاهش اابزار بقای موجود زنده از نقش مهاجرت در توسعه نسل اداروی ضد تشنج با قابليت تاز تکینگی تا مغز، از مغز سیر آفرینش از روح تا مغز فرایند تکامل و دشواری هاچرا ارتعاش بسیار مهم استمقالاتبخش های تنظیمی ژنوموقتی پر از گل شدی خودت را میدان مغناطيسي زمین بشر توهم جسمتوهمات و شناخت حقیقتگمان میکنی جرمی کوچکی در تشنچ پانایوتوپولوس تشنج امیوتروفیک لترال اسکلروحس و ادراک قسمت پنجاه و سرژیم ضد التهابیابزارهای دفاعی و بقای مونقش حیاتی تلومر دی ان آ ددر آرزوهایت مداومت داشتهاستفاده از مغز، وزن را کمستم با شعار قانون بدترین قانون جنگلنظریه ی تکامل در درمان بیبرخی ملاحظات در تشنج های واقعیت های متفاوتماپروتیلینتکامل فردی یا اجتماعیگذشته را دفن کنتغییر الگوی رشد مغزی با زاندوه دردی را دوا نمیکندحس و ادراک قسمت شصت و ششرحم مصنوعیاحساس گذر سریعتر زماننقش غذاها در کاهش دردهای درمان تشنجاصول انجام برخی نرمش ها دسردرد سکه ایلوزالمعده(پانکراس)مصنوعهمیشه راهی هستبرخی سيناپسها طی تکامل و واکسن دیگری ضد کرونا از دمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتکامل شناخت انسان با کشفپیوند اندام از حیوانات بانسان، گونه ای پر از تضادخواب عامل دسته بندی و حفطزمان شگفت انگیزادغام میان گونه های مختلنهایت معرفت و شناخت درک عشکل های متفاوت پروتئین هبنی عباس، ننگی بر تاریخملاحظه های اخلاقی دربارهبسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی و کشف زبان هایوزوز گوشمرگ و میر پنهانتاثیر ویروس کرونا بر مغز جهان پیوستهپرواز از نیویورک تا لوس آدرک دیگرانایمپلانت مغزی کمک میکند خطا در محاسبات چیزی کاملارتباط شگفت مغز انسان و فزیرک ترین مردمنوروز یا روز پایانیشبکیه های مصنوعیبوزون هیگز جهان را از متلمنابع انرژی از نفت و گاز تفاوت ایستایی و تکاپوهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنها نقشه ایجاد ابزار هومشکل از کجاستتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجودجهشهای مفید و ذکاوتی که دآنان که در قله اند هرگز خدغدغه نتیجه ی نادانی استایجاد احساساتدو برابر شدن خطر مرگ و میاز نظر علم اعصاب یا نرووسزبان ریشه هایی شناختی اسچگونه آن شکری که می خوریمطلوع و حقیقتبیماری بیش فعالیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تمدن قدیمی ای در جنوب ایرهوش مصنوعی به شناسایی کاکنگره بین المللی سردرد دمعجزه در هر لحظه زندگیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویروحق انتخابرموزی از نخستین تمدن بشرابزار هوش در حال ارتقا ازدانش محدود به ابعاد چهاراز تکینگی تا مغز از مغز تسلول های بنیادینگاهی بر توانایی اجزاي بعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهبیشتر کمردردها نیازی به هوشیاری و وجودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو یک جهان در مغز خودت هسکیهانِ هوشیارِ در حال یاتاثیر درجه حرارت بر عملکآثار باستانی تمدن های قدحوادث روزگار از جمله ویررویاها از مغز است یا ناخوابزار بقا از نخستین همانمغز برای فراموشی بیشتر کداروی فامپیریدین یا نورلاز تکینگی تا مغز از مغز تسوپاپ ها یا ترانزیستورهافلج خواب چیستچت جی پی تیعادت همیشه خوب نیستبحث درباره پیدایش و منشا هدف از خلقت رسیدن به ابزامنشأ اطلاعات و آموخته ها تولید پاک و فراوان انرژیکتابخانهتبدیل تراکت صوتی مصنوعی افت هوشیاری به دنبال کاهحس و ادراک قسمت چهلروش جدید تولید برقابزار بقای موجود زنده از نقش میدان مغناطیسی زمین داروی ضد تشنج توپیراماتاز تکینگی تا مغز، از مغز سیستم تعادلی بدنفرایند حذف برخی اجزای مغچرا بیماری های تخریبی مغتاثیر ویتامین دی بر بیمابخش بزرگی حس و ادراک ما اوقتی تو از یاد گرفتن باز میدان های مغناطیسی قابل میدان بنیادین اطلاعاتتوپیراماتگنجینه ای به نام ویتامین تشنج چیستامید نیکو داشته باش تا آنحس و ادراک قسمت پنجاه و شرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وابعاد و نیازهای تکاملینقش خرچنگ های نعل اسبی دردر آسمان هدیه های نادیدناستفاده از هوش مصنوعی در ستم، بی پاسخ نیستقانون جنگلنظریه ی تکامل در درمان بیبرخی مرزهای اخلاق و علوم واقعیت و مجازماجرای جهل مقدستکامل مادی تا ابزار هوشمگربه شرودینگر و تاثیر مشتغییر زودتر اتصالات مغزیاندوهگین نباش اگر درب یا حس و ادراک سی و هفتمرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهراحساسات کاذبنقشه مغزی هر فرد منحصر بهدرمان جدید ALSاصول توسعه ی یک ذهن کاملسردرد عروقی میگرنلیروپریم داروی ترکیبی ضدهمیشه عسل با موم بخوریمبرداشت مغز ما از گذر زمانواکسن سرطانمخچه ابزاري که وظیفه آن فتکامل، نتیجه ی برنامه ریجهان قابل مشاهده بخش کوچپیوند سر آیا ممکن استدرمان جدید میگرن با انتی انعطاف پذیری مکانیسمی علخودآگاهی و هوشیاريزنجیرها را ما باید پاره کادغام دو حیطه علوم مغز و نهایت در بی نهایتشکل پنجم مادهبه قفس های سیاهت ننازملاحظات بیهوشی قبل از جربشکه ای که ته نداره پر نمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشیک پیام منفرد نورون مغزی مرگ و میر بسیار بالای ناشتاثیر ژنها بر اختلالات خجهان پر از چیزهای اسرار آپروتز عصبی برای تکلمدرک درست از خود و هوشیاریایمپلانت نخاعی میتواند دخطا در محاسبات چیزی کاملارتباط شگفت انگیز مغز انزیست شناسی کل در جزء فراکنوشیدن چای برای مغز مفید شباهت مغز و کیهانبی نهایت در میان مرزهامنابع انرژی از نفت و گاز تفاوت ارباب و رهبر حقیقیهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنها ، مغز و ارادهمشکلات نخاعیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا واکنش های یاد گرفته وجوانان وطنآنزیم تولید انرژی در سلوذهن ما از در هم شکستن منبایرادهای موجود در خلقت بدو برابر شدن خطر مرگ و میاز نظر علم اعصاب اراده آززبان شناسی مدرن در سطح سلچگونه انتظارات بر ادراک طلای سیاهبیماری تی تی پیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تمدن پیشرفته ی پیشینیانهوش مصنوعی در کامپیوترهاکنترل همجوشی هسته ای با همعرفت و شناختتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجحقیقت قربانی نزاع بین بی رمز و رازهای ارتباط غیر کابزار بقا از نخستین هماندانش بی نهایتاز تکینگی تا مغز از مغز تسلول های بنیادی منابع و انگاهت را بلند کنعلم به ما کمک میکند تا موبا هوش مصنوعی خودکار روبهوشیاری کوانتومیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو کز محنت دیگران بی غمیکیست هیداتید مغزتاثیر رو ح و روان بر جسمآرامش و دانشحکمت الهی در پس همه چیزرویاهای پر رمز و حیرتی درابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟داروی لیراگلوتیداز تکینگی تا مغز از مغز تسوپاپ ها یا ترانزیستورهافلج دوطرفه عصب 6 چشمنتایج نادانی و جهلعادت کن خوب حرف بزنیبحثي درباره هوش و تفاوتههر چیز با هر چیز دیگر در تمنشاء کوانتومی هوشیاری اتولید سلولهای جنسی از سلکجای مغز مسئول پردازش تجتبدیل سلولهای محافط به سافتخار انسانحس و ادراک قسمت چهل و هفتروش صحبت کردن در حال تکامابزار بقای موجود زنده از نقش محیط زندگی و مهاجرت ددارویی خلط آوراز تکینگی تا مغز، از مغز سیستم دفاعی بدن علیه مغز فراتر از دیوارهای باورچرا حیوانات سخن نمی گوینصفحه اصلیبخش بزرگتر کیهان ناشناختویتنام نوعی کرونا ویروس بخش دیگری در وجود انسان هویتامین E برای فعالیت صحمیدازولام در درمان تشنج توانایی مغز و دیگر اجزای گویید نوزده و ایمنی ساکتتشنج و حرکات شبه تشنجی قاامید نجاتحس و ادراک قسمت بیست و چهرژیم غذایی ضد التهابیابعاد اضافه ی کیهاننقش داروهاي مختلف معروف در آستانه ی موج پنجم کوویاستفاده از انرژی خلاستون فقرات انسان دو پا جلقانونمندی و محدودیت عالمنظریه ی ریسمانبرخی نکات از گاید لاین پرواقعیت و انعکاسماجرای عجیب گالیلهتکامل مداومگزیده ای از وبینار یا کنفتغییر عمودی سر انسان از پاندام حسی، درک از بخش هایحس و ادراک- قسمت پنجاه و رساناها و ابر رساناها و عاخلاق و علوم اعصابنقشه های مغزی جدید با جزیاصول سلامت کمرلیس دگرامفتامین یا ویاسهمجوشی هسته ای، انرژِی ببررسي علل احتمالي تغيير واکسن سرطانمدل همه جانبه نگر ژنرالیتأثیر نگاه انسان بر رفتاجهان موازی و حجاب هاپیوند سر، یکی از راه حلهادرمان جدید کنترل مولتیپلاهرام مصر از شگفتی های جهخودآگاهی و هوشیاريزندگی هوشمند در خارج از زارتقا و تکامل سنت آفرینش نهادینه سازی فرهنگ اختلاشکست حتمیبه مغز خزندگان خودت اجازممانتین یا آلزیکسا یا اببشریت از یک پدر و مادر نیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشیک پیشنهاد خوب برای آسان مرگ انتقال است یا نابود شتاثیر کلام در آیات کلام بجهان پر از چیزهای جادویی پرورش مغز مینیاتوری انسادرک عمیق در حیواناتایمان به رویاخطای ادراک کارماارتباط شگفت انگیز مغز انزیست، مرز افق رویداد هستنوعی سکته مغزی ، وحشتناک شباهت مغز با کیهان مادیبی ذهن و بی روحمنابع انرژی از نفت و گاز تفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای مشترک بین انسان و ومشکلات بین دو همسر و برخیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا یک، وجود داردجواب دانشمند سوال کننده آینه در اینهذهن چند جانبه نیازمند نگاکسی توسین و تکامل پیش ادو سوی واقعیتاز نظر علم اعصاب اراده آززبان شناسی نوین نیازمند چگونه به سطح بالایی از هوطوفان فقر و گرسنگی و بی سبیماری دویکمنبع هوشیاری کجاست قسمت تمدن بشری و مغز اخلاقیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکنترل جاذبهمغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملحقیقت آنطور نیست که به نظرمز پیشرفت تواضع است نه طابزار بقا از نخستین هماندانشمندان موفق به بازگرداز تکینگی تا مغز از مغز تسلول های بدن تو پیر نیستنچالش هوشیاری و اینکه چرا علم بدون توقفبا تعمق در اسرار ابدیت و هوش، ژنتیکی است یا محیطیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو پیچیده ترین تکنولوژی کیست کلوئید بطن سومتاثیر روده بر مغزآرامش و سکونحافظه میتواند بزرگترین درویای شفافابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالش است یا منفعداروی تشنجی دربارداریاز تکینگی تا مغز از مغز تسوپاپ ها یا ترانزیستورهافناوری هوش مصنوعی نحوه خنجات در راستگوییعادت کردن به نعمتبحثی جالب درباره محدودیتهر جا که جات میشه، جات نیمهندسی ژنتیک در حال تلاش تولترودینکرونا چه بر سر مغز می آورتداوم مهم است نه سرعتافراد آغاز حرکت خودشان رحس و ادراک قسمت چهل و هشتروشهای نو در درمان دیسک بابزار بقای موجود زنده از نقش نگاه از پایین یا نگاهداستانها و مفاهیمی اشتبااز تکینگی تا مغز، از مغز سکوت و نیستیفرد حساس از نظر عاطفی و بچرا حجم مغز گونه انسان درسوالات پزشکیبخشیدن دیگران یعنی آرامشویتامین E در چه مواد غذایمکانیک کوانتومی بی معنی توازن مهمتر از فعالیت زیگوشه بیماری اتوزومال رسستشنج عدم توازن بین نورون امید درمان کرونا با همانحس و ادراک قسمت بیست و یکرژیم غذایی ضد دردابعاد بالاترنقش درختان در تکاملدر درمان بیماری مولتیپل استفاده از سلول های بنیاسخن و سکوتقارچ بی مغز در خدمت موجودنظریه تکامل در درمان بیمبرخی نرمش ها برای زانوواقعیت خلا و وجود و درک مماده ی تاریکتکامل چشمگزارش یک مورد جالب لخته وتغییرات منطقه بویایی مغزانرژی بی پایان در درون هرحس و ادراک- قسمت بیست و پرشته نوروایمونولوژی و نقاخلاق پایه تکامل و فرهنگنقص در تشخیص هیجانات عاماضطراب و ترسلا اکراه فی الدینهمراهی نوعی سردرد میگرنیبررسی و اپروچ جدید بر بیمواکسن ضد اعتیادمدل هولوگرافیک ژنرالیزهتئوری تکامل امروز در درمجهان ما میتواند به اندازپیوندی که فراتر از امکاندرمان جدید سرطاناولین مورد PML به دنبال تکخودروهای هیدروژنیزندگی بی دودارتقا یا بازگشت به قبل ازچهار میلیارد سال تکامل بشگفت نیست من عاشق تو باشمبه نقاش بنگرمن کسی در ناکسی دریافتم بعد پنجمهوش مصنوعی الفاگویک آلل ژنتیکی که از نئاندمرگ تصادفیتاثیر کپسول نوروهرب بر نجهان دارای برنامهپرتوهای صادر شده از سیاهدرگیری قلب در بیماری ویراین پیوند نه با مغز بلکه خطای حسارتباط غیرکلامی بین انسازاوسکا درمان گوشرنیکولا تسلاشباهت کیهان و مغزبی شرمیمنابع انرژی از نفت و گاز تقلید مرحله ای نسبتا پیشهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای هوش ، کدامندمشکلات روانپزشکی پس از ستاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا کیهان می تواند یک شبیجوسازی مدرنآیندهذهن هوشیار در پس ماده ی ماگر فقط مردم میفهمیدند کدولت یا گروهکاز واقعیت امروز تا حقیقتزبان، نشان دهنده ی سخنگو چگونه باغبانی باعث کاهش طوفان زیباییبیماری دیستروفی میوتونیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تمدن زیر آبهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکندر در بیماریهای التهابمغز قلبتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از حقیقت افرادرمز بقای جهش ژنتیکیابزار بقا از نخستین همانمغز آیندگان چگونه است ؟دانشمندان نورون مصنوعی ساز تکینگی تا مغز از مغز تسلول عصبی شاهکار انطباق چالش هوشیاری و اینکه چرا علم در حال توسعهبالاترین هدف از دولتهیچ چیز همیشگی نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو آرامش و صلحیکاهش مرگ و میر ناشی از ابتاثیر رژیم گیاه خواری بر آرامش(سکوت) stillness و تکاپوحافظه و اطلاعات در کجاست روان سالمابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالشهای پیش روداروی جدید ALSاز تکینگی تا مغز از مغز تسوخت هیدروژنی پاکفیلمی بسیار جالب از تغیینخاع ما تا پایین ستون فقرعادت دادن مغز بر تفکربحثی در مورد نقش ویتامين هر حرکت خمیده می شود و هر مهربانی، شرط موفقیتتومورها و التهاب مغزی عاکریستال هاتداخل مرزها و صفات با بینافراد بی دلیل دوستدار تو حس و ادراک قسمت چهل و دومروشهای شناسایی قدرت شنواابزار بقای موجود زنده از نقش نظام غذایی در تکامل مدخالت در ساختار ژنهااز تکامل تا مغز از مغز تا سکوت، پر از صدافردا را نمیدانیمچرا خشونت و تعصبپیامهای کاربرانچرا در مغز انسان، فرورفتسایتهای دیگربخشش، عقلانی یا غیر عاقلویتامین کامکانیزمهای دفاعی در برابتوسعه هوش مصنوعی قادر اسگوشت خواری یا گیاه خواریتشویق خواندن به کودکانامیدوار باش حتی اگر همه چحس و ادراک قسمت بیست و دوراه فراری نیستاتفاق و تصادفنقش ذهن و شناخت در حوادث در سال حدود 7 میلیون نفر استفاده از سلول های بنیاسخن پاک و ثابتقبل از آغازنظریه تکامل در درمان بیمبرخی نرمش های گردنوالزارتان داروی ضد فشار ماده ی خالیتکامل و ارتقای نگاه تا عمگشایش دروازه جدیدی از طرتغییرات آب و هوایی که به انرژی تاریکحس و ادراک- قسمت شصت و چهرشد مغز فرایندی پیچیده ااختلال خواب فرد را مستعد نقطه بی بازگشتسرعت فکر کردن چگونه استاطلاع رسانی اینترنتیلاموژین داروی ضد اوتیسم؟هندسه ی پایه ایبررسی ژنها در تشخیص بیماواکسن علیه سرطانمدل هولوگرافیک تعمیم یافتئوری تکامل در پیشگیری و جهان مادی، تجلی فضا در ذهپیوستگی همه ی اجزای جهاندرمان سرطان با امواج صوتاولین مورد پیوند سر در انخورشید مصنوعیزندگی در جمع مواردی را برارتوکين تراپی روشی جديد چهار ساعت پس از کشتار خوکشگفت انگیز بودن کیهانبه نقاش بنگرمنابع انرژي پاک سرچشمه حبعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک های بیک جهش ممکن است ذهن انسانمرگی وجود نداردتاثیر کپسول نوروهرب بر تجهان در حال نوسان و چرخشآلودگی هوا چالش قرن جدیددرگیری مغز در بیماری کویاین اندوه چیستخطر آلودگی هواارتروز یا خوردگی و التهازبان مشترک ژنتیکی موجودانیاز به آموزش مجازی دیجیشباهت زیاد بین سلول هاي عبی عدالتی در توزیع واکسن منابع انرژی از نفت و گاز تقلید از روی طبیعتهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای حاکم بر انسان و انسمشکلات روانپزشکی در عقب تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا گذشته، امروز وآینده جامعه ی آسمانیآینده ی انسان در فراتر ازذهن تو همیشه به چیزی اعتقاگر میدانی مصیبت بزرگتر دوچرخه سواری ورزشی سبک و از کجا آمده ام و به کجا میزبان، وسیله شناسایی محیطچگونه تکامل مغزهای کنونیطولانی ترین شببیماری ضعف عضلات نزدیک بمنبع هوشیاری کجاست قسمت تمدنی قدیمی در شمال خلیج کوچ از محیط نامناسبمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند باحقیقت اشیارمز جهانابزار بقا از نخستین همانمغز انسان ایا طبیعتا تمادانشمندان یک فرضیه رادیکاز تکینگی تا مغز از مغز تسلولهای ایمنی القا کنندهچالش هوشیاری و اینکه چرا علم راهی برای اندیشیدن اباهوش ترین و با کیفیت تریهیچ وقت خودت را محدود به منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتو افق رویداد جهان هستیکاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون تجربی، راهی برای رحافظه و اطلاعات در کجاست روبات های ریز در درمان بیابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ و فعال یا مغز کوداروی جدید s3 در درمان ام از تکینگی تا مغز از مغز تسودمندی موجودات ابزی بر فیزیک مولکولها و ذرات در نخستین تمدن بشریعارضه جدید ویروس کرونا سبحثی در مورد نقش کلسیم و هرچیز با یک تاب تبدیل به مولتیپل اسکلروز در زنان تومورهای نخاعیکریستال زمان(قسمت اولتروس جریان انرژیافزایش قدرت ادراکات و حسحس و ادراک قسمت چهل و سومروشی برای بهبود هوش عاطفابزار بقای موجود زنده از نقش نظریه تکامل در شناسادر مانهای کمر درداز تکامل تا مغز، از مغز تسکته مغزیفرضیه ای جدید توضیح میده