دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

زبان و شناخت حقیقت قسمت دوم

توضیح بیشتر در مورد زبان ادراکی و ابرازی و شناخت حقیقت

پس چیزی ثابت و مشترک، نزد همه مردم وجود دارد و آن، اندیشهای یا ادراکی است که بزرگتر و شاملتر از زبان مورد سخن گفتن، است. بله روش تفکر یا شایسته تر است گفته شود، تشکیلات فکری نزد مردم، یکی است و اگر در بیان آن اختلاف دارند از طریق ابزار زبان است.

السلام علیکم خدا جزای خیر به شما بدهد.

همیشه وقتی در مورد تکامل بیولوژیک انسان، سخن میگویند منظور آنها تکامل حنجره و نزول آن در سطحی است که میتواند صداهای مختلفی ایجاد کند و این باعث ارتباط بیشتر بین مردم شد و در نتیجه همکاری مجموعه ها برای شکار و دیگر امور، توانایی بیشتر برای بقا پیدا کردند و فرضیه ای هست که میگوید علت انقراض نئاندرتال، کمی ارتباط آنها با هم و کمی توانایی آنها، برای ساختن اجتماعات بود.

این در مورد ابتداست. اما آنچه رخ داد همانطور که امام سید احمد الحسن ع، در کتاب توهم بی خدایی بیان میکند، جهش فرهنگی انسان است و سبب آن، انتشار نفس انسانی در آدم ع و آغاز تکلیف عبادتی و معرفتی انسان است و معتقدم این جهش فرهنگی باعث جهش کشاورزی و در نتیجه آغاز استقرار بیشتر جمعیت های انسانی در یک مکان شد و از شکل دارای نقل و انتقال گذشته، خارج شد و این باعث ایجاد شهرهای بزرگ شد.

اکنون موضوعی که مربوط به سخن ماست آنکه جهش فرهنگی، بدون ارتباط با هم، ایجاد نمیشود و ارتباط بدون زبان، ممکن نیست پس نفس انسانی ای که خدا پخش کرد، بر زبان، تاثیر مستقیمی گذاشت زیرا معانی جدیدی را وارد ادراک انسان کرد و تاکید میشود زبان، معانی عقلی و مغزی محض نیست و نفسانی است و از معارف و افق هایی آمده است که این ارتقای نفسانی و روحی، آن را گشوده است و مغز جز ابزاری- که تعبیر از این معانی را یا لغت بیانی را آسان میکند- نیست.

و به نظر من بالاترین معانی از طریق قرآن بیان شده است و سازگار با هر زمان و مکان است و اگر این معانی، فقط عقلانی بود چگونه ممکن است این کلمات در هر زمان منطبق شود و آن را با توصیفی دقیق وصف کند و نیز آینده را توصیف کند؟

برای نزدیک شدن تصویر، مثالی را میزنم اگر میشد به بیان قرآن از طریق عقلی و بدون تاثیر نفسانی رسید، برای مغز روبات ها یا هوش مصنوعی ممکن بود به بیان قرآن برسد و مشابه آن را بیاورد بلکه اگر معادله های نحوی و زبانی، در آن برنامه نویسی میشد، ممکن بود بهتر از آن را بیاورد ولی میدانیم روبات ها ممکن نیست مانند قرآن بیاورند زیرا آنچه روبات، فاقد آن است ادراک معانی است و این امری است که بر معارف انسانی، به صورت عام، جاری است.

و عموما حتی حیوانات به اندازه ای معانی را بر اساس سطح نفسانی- که خدا آن را آفرید- ادراک و فهم میکند و بدون نفس، قدرت ادراک وجود ندارد و پژوهش هایی هست که بیان میکند حیوانات، زبان خاصی دارند و توانسته اند برخی کلمات آن را تفکیک کنند مانند کلمات ترساندن از شکارچی...

در نتیجه انسان ها با زبان یا ارتباط، به شکل خاص از حیوان، متمایز نمی شوند بلکه با عمق تواصل(ارتباط) و با پیچیدگی لغوی و با قدرت بیان کردن معانی و با گشایش افق های معرفتی از هم متمایز میشوند.

و این طبیعتا تاثیر نفسی است که خدا در وجود انسان قرار داد و این همراه با تکامل جسمانی ای است که این امر یا وظیفه را آسان میکند.

و بر اساس ارتقای روحی، انسان قادر است حقایق را در جهان های بالا درک کند و این، با معانی، تجلی یافت سپس آن را ترجمه کرد و همانطور که خلفای خدا علیهم السلام کردند، آن را با زبان بیانی به صورت ساده و واضح رساند.

این فهم من است و خدا و ولی او، داناترند.

سحر عطایی

فرآیندهای عقلی ای- که منظور دانشمندان است- جای آن در مغز است یعنی فرآیندهایی بر سطح مغز انسان است که ژنها آن را ساخت و بنا کرد ... و به وسیله منطقه تولید زبان و منطقه فهم زبان ادراک میشود

و وقتی در مورد مطلب فطری سخن میگویند منظور آنها چیزهای ژنتیکی است و عقلی نیست که ما از جنبه دینی در مورد آن، سخن میگوییم.

میگویم نزد ما استعداد فطری برای فهم معانی و تولید آن و تعامل با آن، وجود دارد ولی این استعداد، فقط ژنتیکی نیست بلکه از جهان دیگری در سطح نفس است. و بعد از آن، انسان از طریق آموزش این معانی را با زبان دنیوی صوتی یا نوشتاری مربوط می کند

نمیدانم مطلب را رساندم یا نه
دکتر ابتسام احمد

ابتسام احمد، خوب است این منظور آنها از عقل است و عقل از نظر آنها فرآیندهایی است که مغز اجرا میکند و شاید مغز با فرآیندهایی- که انجام میدهد- پیامهای نفسانی را- که نفس به سوی مغز میفرستد- ترجمه میکند.

و اگر به زبان اشاره، توجه کنیم می بینیم نشان میدهد زبان، بیشتر از ابزاری برای تولید صداها نیست و وقتی از کار بیفتد مغز از دو دست برای انجام وظیفه زبان، استفاده می کند ولی زبان، فصیح تر و روشنتر است و علاوه بر آن، میزان تاثیر آن در انتقال رساله، بیشت

ر از چیزی است که دو دست در ترجمه معانی انجام میدهد.

لغت، اصطلاحی برای منظومه رمزهای تولید شده و ترجمه شده، از معانی ای است که به آنها اشاره میشود؛ چه این رمزها لفظی یا اشاره ای یا حرکتی باشد. از این رو زبان ها متعدد میشود: بدن، لغتی دارد، دو دست، لغتی دارد زبان، لغتی دارد در حالی که معانی یکی است و متعدد نیست.

همچنان میخواهم بیشتر استفاده کنم و به خصوص از دانشجویان دانشکده و محققان میخواهم مطالب خود را بیان کنند.

زکی صبیحاوی


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
مرکز خنده در کجای مغز استگزیده ای از وبینار یا کنفسندرم کووید طولانیتا 20 سال آینده مغز شما به چگونه مغز پیش انسان یا همطبیعت موجی جهانآشنا پنداریثبت و دستکار ی حافظهابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیست و سواز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی در ناامیدی بسی امید استبیماری تی تی پیمنبع هوشیاری کجاست قسمت روشی جدید در درمان نابینوزن حقیقی معرفت و شناختمغز از بسیاری حقایق می گرتقویت استخوان در گرو تغذپیوند قلب خوک، به فرد دچاسیاهچاله هاتاثیر کپسول نوروهرب بر سنگاه از دور و نگاه از نزدعلایم کمبود ویتامین E را افسردگی و ساختار مغزجهان مادی، تجلی فضا در ذهابزار بقا از نخستین همانحساسیت روانی متفاوتفلج خواباز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی به شناسایی کادرمان های جدید میگرنبیشتر کمردردها نیازی به منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتراه های جدید برای قضاوت رژن همه چیز نیستمغزتان را در جوانی سیمکشسکته مغزیتمرکز و مدیتیشنپایان، یک آغاز استتاثیر گیاهخواری بر رشد و نادانی در قرن بیست و یکم،عارضه جدید ویروس کرونا سامید درمان کرونا با همانجهان دارای برنامهابزار بقای موجود زنده از خورشید مصنوعیفرگشت و تکامل تصادفی محض درمان جدید ای ال اس، توفراز تکینگی تا مغز، از مغز هوش عاطفی قسمت دهمبارداری بدون رحممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرشد مغز علت تمایل انسان بکلرال هیدرات برای خواباننقش پیش زمینه ها و اراده ستون فقرات انسان دو پا جلپرسشگری نامحدودتاثیر درجه حرارت بر عملکچرا ماشین باید نتایج را پسوالات پزشکیجوانان وطناندام حسی، درک از بخش هایاتوبان اطلاعات و پلِ بینخطا در محاسبات چیزی کاملازدواج های بین گونه ای، رفضای قلب منبع نبوغ استدرک کنیم ما همه یکی هستیمهیچ وقت خودت را محدود به بحثی درباره هوش و تفاوتهمواد کوانتومی جدید، ممکنزندگی هوشمند در خارج از زتولید مثل اولین ربات های کودک هشت ساله لازم است آدنقش زبان در سلطه و قدرت اسردرد سکه ایآینه در اینهتاثیر رژیم گیاه خواری بر انسانیت در برابر دیگراننزاع بین علم و جهل رو به پجستجوی هوشیاری در مغز مااختلاف خانوادگی را حل کندو ویژگی انتزاع و قدرت تجاسرار بازسازی اندام هاقانون جنگلدردهای سال گذشته فراموش هرچیز با یک تاب تبدیل به برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱مکانیک کوانتومی بی معنی کاهش دوپامین عامل بیماریزیرک ترین مردمتوهم تنهایینمایش تک نفرهشیشه ی بازالتی و سیلیکونآیا واکنش های یاد گرفته وتحریک عمقی مغزايا اراده آزاد توهم است یحمله ویروس کرونا به مغزارتقا یا بازگشت به قبل ازهمیشه داناتر از ما وجود ددیدگاه نارسای دوگانه ی ماعتماد به خودلوب فرونتال یا پیشانی مغذره ی معین یا ابری از الکویتامین E برای فعالیت صحمسیر دشوار تکامل و ارتقابرخی اختلالات عصبی مثانهماده ی تاریککریستال زمان(قسمت دوم)زبان و شناخت حقیقت قسمت دتیک و اختلال حرکتیچهار میلیارد سال تکامل بشایسته نیست در جیب خود قرآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجترس و آرمان هاایندرالحس متفاوتارزش های وارونههنر حفظ گرهدانش، قفل ذهن را باز میکنبه کدامین گناه کشته شدندمقایسه رقابت و همکاریرهبر حقیقیواقعیت و مجازمعماری، هندسه ی قابل مشابررسی سیستم تعادلی بدن امخچه فراتر از حفظ تعادلگوشه بیماری اتوزومال رسسسفرنامه سفر به بم و جنوب تکامل داروینی هنوز در حانورون های ردیاب حافظهششمین کنگره بین المللی سآتش منبع انرژیتضادهای علمیاگر نیروی مغناطیس نباشد حس و ادراک قسمت چهارماز کجا آمده ام و به کجا میهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید برای ای ال اسبی شرمیمنابع انرژی از نفت و گاز روح رهاییواکسن دیگری ضد کرونا از دمغز ناتوان از توجیه پیدابعد از کرونا دلخوشی بیهوتفکر قبل از کارمرگ چیستگزارش یک مورد جالب لخته وسندرم گیلن باره به دنبال تا بحر یفعل ما یشاچگونه هموساپينس بر زمین طبیعت بر اساس هماهنگیآشناپنداری چیستثبت امواج الکتریکی در عصابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیستماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی در هم تنیدگی مرزها و بی مبیماری دویکمنبع هوشیاری کجاست قسمت روشی جدید در درمان سکته موزوز گوشمغز به تنهایی برای فرهنگ تقویت حافظه یا هوش مصنوعپیوند مغز و سر و چالشهای سیاهچاله های فضایی منابعتاثیر کپسول نوروهرب بر سنگاه از درون مجموعه با نگعلایم کمبود ویتامین E را اقلیت خلاقجهان مرئی و نامرئیابزار بقا از نخستین همانخفاش با شیوع همه گیری جدیفلج خواب چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی در کامپیوترهادرمان های جدید در بیماری با هوش مصنوعی خودکار روبمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتراه های جدید برای قضاوت رژن هوش و ساختارهای حیاتی مغط یک گیرنده استسال سیزده ماههتمرکز بر هدفپاسخ گیاهان در زمان خوردتاثیر انتخاب از طرف محیط نازوکلسینعدم توقف تکامل در یک انداامیدوار باش حتی اگر همه چجهان در حال نوسان و چرخشابزار بقای موجود زنده از خوش قلبی و مهربانیفراموش کارها باهوش تر هسدرمان جدید سرطاناز تکامل تا مغز از مغز تا هوش عاطفی قسمت دومبازگشایی مجدد مطب دکتر سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرشد در سختی استتو کجای جهانیکمالگرایی دشمن پیشرفتنقش آتش در رسیدن انسان بهستارگانی قبل از آغاز کیهآلودگی هوا چالش قرن جدیدتاثیر درجه حرارت بر عملکچرا مغز انسان سه هزار سالپیامهای کاربرانجوانان وطنانرژی بی پایان در درون هراتوسوکسیمایدخطای ادراک کارمااسکلت خارجی در درمان اختقفس ذهندرک احساسات و تفکرات دیگهیچ کاری نکردن به معنی چیبحثی درباره هوش و تفاوتهموجود بی مغزی که می تواندزندگی و داراییتولید یا دریافت علمکودک ایرانی که هوش او از نقش زبان در سلطه و قدرت اسردرد عروقی میگرنآیندهتاثیر رژیم گیاه خواری بر انسان، گونه ای پر از تضادنسبیت عام از زبان دکتر برحفره در مغزاختلال خواب فرد را مستعد دو بیماری روانی خود بزرگ اصل بازخوردقانونمندی و محدودیت عالمدردی که سالهاست درمان نشهز ذره، یک دنیاستبرین نت به جای اینترنتمکانیزمهای دفاعی در برابکاهش سن بیولوژیکی، تنها زیست شناسی کل در جزء فراکتوهم جداییچند نرمش مفید برای کمردرشکل های متفاوت پروتئین هآیا یک، وجود داردتحریک عمقی مغز در آلزایمای نعمت من در زندگیمحمایت از طبیعتارتوکين تراپی روشی جديد همیشه راهی هستدژا وو یا اشنا پنداریاعتماد به خودلوتیراستامذرات کوانتومی زیر اتمی قویتامین E در چه مواد غذایمسئول صیانت از عقیده کیسبرخی اصول سلامت کمرماده ی خالیکریستال زمان(قسمت سوم)زبان و شناخت حقیقت قسمت ستیروفیبان موثر در سکته ی چهار ساعت پس از کشتار خوکشادی، پاداش انجام وظیفهآیا خداباوری محصول تکاملتسلیم شدن از نورون شروع مایا کوچک شدن مغزانسان الحس چشایی و بویاییارزش حقیقی زبان قسمت اولهنر رها شدن از وابستگیدائما بخوانبه امید روزهای بهترمقابله ی منطقی با اعتراضروی و منیزیم در تقویت استواقعیت و انعکاسمعنی روزهبررسی علل کمر درد در میانمخچه ، فراتر از حفظ تعادلگوشت خواری یا گیاه خواریسفری به آغاز کیهانتکامل داروینی هنوز در حانوروپلاستیسیتی چیستصبر و واقعیتآثار باستانی تمدن های قدتظاهر خوابیده ی مادهاگر نعمت فراموشی نبود بسحس و ادراک قسمت نوزدهماز کسی که یک کتاب خوانده هوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید برای دیابتبی عدالتی در توزیع واکسن منابع انرژی از نفت و گاز روزه داری متناوب، مغز را واکسن سرطانمغز و قلب در جنین موش مصنواکسن سرطانمغز و اخلاقتفکر ترکیبی در هوش مصنوعمرگ و میر پنهانگشایش دروازه جدیدی از طرسندرم پیریفورمیستاول کف پا و حقیقتچگونه هوشیاری خود را توسطعمه ی شبکه های ارتباط اجآشتی بهتر استجلو رفتن یا عقبگردابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت دهماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی در هم تنیدگی کوانتومیبیماری دیستروفی میوتونیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ريتوکسيمب در درمان ام اسوسواس، بیماری استمغز بیش از آنچه تصور میشوتقویت سیستم ایمنیپیوند اندام از حیوانات بسیاهچاله ها، دارای پرتو تاثیر کتامین در درمان پانگاه حقیقی نگاه به درون اعلائم عصبی آلزایمر، با ااقیانوس نادانیجهان مشارکتیابزار بقا از نخستین همانخلا، حقیقی نیستفلج دوطرفه عصب 6 چشماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدرمان های جدید سرطانبا هر چیزی که نفس می کشد ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتراه پیروزی در زندگی چیستژن یا نقشه توسعه مغز و نقنفرت، اسیب به خود استسانسور از روی قصد بسیاری تمرکز بر امروزپختگی پس از چهل سالگي به تاثیر احتمالی عصاره تغلینباید صبر کرد آتش را بعد عدم درکامیدواری و مغزابزار بقای موجود زنده از خوشبختی چیستفراموشی همیشه هم بد نیستدرمان دارویی سرطان رحم باز تکامل تا مغز، از مغز تهوش عاطفی قسمت سومبازگشت از آثار به سوی خدامنبع هوشیاری در کجاست؟ قز گهواره تا گورتو کز محنت دیگران بی غمیکمردردنقش انتخاب از طرف محیط، نسخن نیکو مانند درخت نیکوآلودگی هوا و ویروس کروناتاثیر درجه حرارت بر عملکچرا مغزهای ما ارتقا یافت سایتهای دیگرجواب دانشمند سوال کننده انرژی تاریکاتصال مغز و کامپیوترخطای حساسکار، لگوی هوشمندقفس را بشکندرک تصویر و زبان های مخلتهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبحثی درباره هوش و تفاوتهموجودات مقهور ژنها هستندزندگی بی دودتولید پاک و فراوان انرژیکودکان میتوانند ناقل بی نقش سجده بر عملکرد مغزسرطان کمیت گراییآینده ی انسان در فراتر ازتاثیر رژیم گیاهخواری بر انعطاف پذیری مکانیسمی علنسبت ها در کیهانحق انتخاباختلال در شناسایی حروف و دو بار در هفته ماهی مصرف اصل در هم تنیدگی و جهانی قارچ بی مغز در خدمت موجوددرس گرفتن از شکست هاهزینه ای که برای اندیشیدبرای یک زندگی معمولیما انسانها چه اندازه نزدکایروپاکتیک چیستزیست شناسی باور حقیقت یا توهم جدایی و توهم علمچند جهانیشکل پنجم مادهآیا کیهان می تواند یک شبیتداوم مهم است نه سرعتای همه ی وجود منحوادث روزگار از جمله ویرارتباط میکروب روده و پارهمیشه عسل با موم بخوریمدژاوو یا آشناپنداریاعتماد بی موردلوزالمعده(پانکراس)مصنوعذرات کوانتومی زیر اتمی قویتامین کامسئولیت جدیدبرخی اطلاعات روانشناسی مماده ای ضد التهابیکشف مکانیسم عصبی خوانش پزبان جانسوزتکنولوژی های جدید و حالتنون و القلمشب سیاه سحر شودآیا دلفین ها می تواند از تشنچ پانایوتوپولوس تشنج ایا این جمله درست است کسیحس و ادراک (قسمت اول )ارزش حقیقی زبان قسمت دومهنر، پر کردن است نه فحش دداروهای مصرفی در ام اسبه بالا بر ستارگان نگاه کمقابله با کرونا با علم اسرویا و واقعیتواقعیت خلا و وجود و درک ممعادله ها فقط بخش خسته کنبزرگ فکر کنمخچه ابزاري که وظیفه آن فگیلگمش باستانی کیستسقوط درون جاذبه ای خاص، چتکامل داروینی هنوز در حانوروز یا روز پایانیصبر بسیار بایدآرامش و دانشتظاهری از ماده است که بیداگر نعمت فراموشی نبود بسحس و ادراک قسمت هفتماز آغاز خلقت تا نگاه انساهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید ضد میگرنبیمار 101 ساله، مبتلا به سمنابع انرژی از نفت و گاز روزه داری و بیمار ی ام اس روزه داری سلول های بنیادواکسن ضد اعتیادمغز و اخلاقتفکر خلا ق در برابر توهم مرگ و میر بسیار بالای ناشپل جویی اصفهانسندرم پیریفورمیستابوهای ذهنیچگونه واکسن کرونا را توزظهور امواج مغزی در مغز مصآغاز فرایند دانستنجلوتر را دیدنابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت دوازدهماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی در هم تنیدگی کوانتومی و پبیماری ضعف عضلات نزدیک بمنبع هوشیاری کجاست قسمت ریه زغالییک پیام منفرد نورون مغزی مغز برای فراموشی بیشتر کتلقین اطلاعات و حافظهپیوند سر آیا ممکن استسیاهچاله و تکینگی ابتدایتاثیر گیاه خواری بر رشد ونگاه دوبارهعلت خواب آلودگی بعد از خوالکترومغناطیس شنوایی و هجهان معناابزار بقا از نخستین همانخلا، خالی نیستفناوری هوش مصنوعی نحوه خاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدرمان های رایج ام اسبا آتش، بازی نکن و بعد از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتراه انسان شدن، راه رفتن وژن ضد آلزایمرچقدر به چشم اعتماد کنیمسانسور بر بسیاری از حقایتمساح حد واسط میان مغز کوپدیده خاموش روشن در پارکتاثیر ترکیبات استاتین (سنبرو و انرژی مداومعدالت برای من یا برای همهامیدی به این سوی قبر نیستابزار بقای موجود زنده از خوشبختی دور از رنج های مفراموشی و مسیر روحانیدرمان زخم دیابتی با تکنواز تکامل تا مغز، از مغز تهوش عاطفی قسمت ششمبازگشت به ریشه های تکاملمنبع هوشیاری در کجاست؟(قزمین در برابر عظمت کیهانتو پیچیده ترین تکنولوژی کمردرد ناشی از تنگی کانانقش اتصالات بین سلولهای سخن و سکوتآلودگی هوا و پارکینسونتاثیر درجه حرارت بر عملکچرا ویروس کرونای دلتا واجوسازی مدرنانرژی تاریک که ما نمی تواثر مضر مصرف طولانی مدت رخطر آلودگی هوااساس انسان اندیشه و باور قله سقوطدرک حقیقت نردبان و مسیری هیچ کس حقیقت را درون مغز بحثی درباره احساسات متفاموسیقی نوزندگی در جمع مواردی را برتولید سلولهای جنسی از سلکودکان خود را مشابه خود تنقش غذاها و موجودات درياسرعت فکر کردن چگونه استآینده ی علم و فیزیک در60 ثتاثیر عصاره تغلیظ شده گیاهرام مصر از شگفتی های جهنسبت طلایی، نشانه ای به سحقیقت قربانی نزاع بین بی اختلال در شناسایی حروف و دو برابر شدن خطر مرگ و میاصل علت و تاثیرقبل از آغازدست و پا زدن در سایه؟هزینه سنگین انسان در ازابرای پیش بینی آینده مغز دما انسانها چه اندازه نزدکار با یگانگی و یکپارچگیزیست، مرز افق رویداد هستتوهم جسمچند جهانیشکرگزار هر چیزی باش که داآیا گذشته، امروز وآینده تداخل مرزها و صفات با بینای آنکه نامش درمان و یادشحکمت الهی در پس همه چیزارتباط ماده و انرژیهمیشه، آنطور نیست که هستدگرگونی های نژادی و تغییاعتیاد و تلاش های درمانی لیروپریم داروی ترکیبی ضدذرات کوانتومی زیر اتمی قویتامین کا و استخوانمسئولیت در برابر محیط زیبرخی بیماری ها که در آن بماده، چیزی نیستکشف مکانیسمی پیچیده در بزبان ریشه هایی شناختی استکنولوژی و پیشرفتنوآوری ای شگفت انگیز دانشبیه سازی میلیون ها جهان آیا دلفین ها میتوانند باتشنج چیستایا ابزار هوشمندی یا مغز حس و ادراک (قسمت دوم )ارزش حقیقی زبان قسمت سومهوموارکتوس ها ممکن است دداروهای ام اسبه بالاتر از ماده بیندیشملاحظه های اخلاقی دربارهرویا و کابوسوالزارتان داروی ضد فشار معجزه های هر روزهبزرگ شدن مغز محدود به دورمخچه تاثیر گذار بر حافظهگیاه بی عقل به سوی نور میسلول های مغزی عامل پارکیتکامل داروینی هنوز در حانورالژیصرع و درمان های آنآرامش و سکونتعامل انسان و هوش مصنوعیاگر با مطالعه فیزیک کوانحس و ادراک قسمت هفدهماز انفجار بزرگ تا انفجار هوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید ضد الزایمربیماری لبر و نابینایی آنمنابع انرژی از نفت و گاز منابع انرژی از نفت و گاز روزهای بد باقی نمیماندواکسن علیه سرطانمغز و سیر تکامل ان دلیلی تفاوت مغز انسان و میمون همرگ و سوال از قاتلپل خواجو اصفهانسندرم پس از ضربه به سرتاثیر فکر بر سلامتچگونه آن شکری که می خوریمظرف باید پر شود چه با چرک آغاز فصل سرما و دوباره تکجمجمه انسان های اولیهابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت سوماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی در هم تنیدگی کوانتومی و دبیماریهای تحلیل عضلانی امنبع هوشیاری کجاست قسمت ریواستیگمینیک پیشنهاد خوب برای آسان مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تلاش ها برای کشف منابع جدپیوند سر، یکی از راه حلهاسیاهچاله ی منفرد یا سیاهتاثیر گیاه خواری بر رشد ونگاهی بر قدرت بینایی دراعماد الدین نسیمی قربانی الکتروتاکسی(گرایش و حرکجهان هوشمندابزار بقا از نخستین همانخلاصه ای از مطالب همایش مفیلمی بسیار جالب از تغییاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی درمانگر کامپیدرمان های علامتی در ام اسبا تعمق در اسرار ابدیت و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتراه بی شکستژنها نقشه ایجاد ابزار هونقش قهوه در سلامتیساهچاله ها تبخیر نمیشودتنفس هوازی و میتوکندریپروژه ی ژنوم انسانیتاثیر تغذیه بر سلامت رواچت جی پی تیعسل طبیعی موثر در کنترل بجهان در حال ایجاد و ارتقاامیدی تازه در درمان سرطاابزار بقای موجود زنده از خانه ی تاریکفرایند پیچیده ی خونرسانیدرمان سرگیجه بدون نیاز باز تکامل تا مغز، از مغز تهوش عاطفی بیشتر در زنانبازخورد یا فیدبکمنبع خواب و رویازمین زیر خلیج فارس تمدنی تو آرامش و صلحیکمردرد و علل آننقش تیروئید در تکامل مغزسخن پاک و ثابتآلزایمرتاثیر درجه حرارت بر عملکچرا پس از بیدار شدن از خوجامعه ی آسمانیانرژی خلا ممکن استاثرات فشار روحی شدیدخطرات هوش مصنوعیاستفاده از مغز، وزن را کمقلب های سادهدرک دیگرانهیچ اندر هیچبحثی درباره احساساتی غیرموسیقی هنر مایع استزندگی در سیاهچالهتولترودینکودکان را برای راه آماده نقش غذاها و موجودات درياسطح آگاهی، رخدادهای زندگآینده با ترس جمع نمیشودتاریک ترین بخش شباولویت بندی ها کجاستنشانه های گذشته در کیهان حقیقت آنطور نیست که به نظاختلالات مخچهدو برابر شدن خطر مرگ و میاصل عدم قطعیت از کوانتوم قبل از انفجار بزرگدست کردن در گوشهزاران سال چشم های بینا وبرای اولین بار دانشمندانما اکنون میدانیم فضا خالکاربرد روباتهای ريزنانوزاوسکا درمان گوشرتوهمات و شناخت حقیقتچند جهانی و علمشکست حتمیآیا پیدایش مغز از روی تصاترقی واقعی یا شعار ترقیایمپلانت مغزیحافظه میتواند بزرگترین دارتباط متقابل با همه ی حیهمکاری یا رقابتدانش قدرت استاعداد بینهایت در دنیای ملیس دگرامفتامین یا ویاسرفتار مانند بردهویتامین کا در سبزیجاتمستند جهان متصلبرخی بیماری های خاص که بدماده، چیزی بیش از یک خلا کشف ارتباط جدیدی از ارتبزبان شناسی مدرن در سطح سلتکنولوژی جدید که سلول هانوار مغز مشاهده ی غیر مستشبیه سازی سیستم های کوانآیا دست مصنوعی به زودی قاتشنج و حرکات شبه تشنجی قاایا بیماری ام اس (مولتیپحس و ادراک قسمت 67ارزش خود را چگونه میشناسهورمون شیرساز یا پرولاکتداروهای تغییر دهنده ی سیبه جای محکوم کردن دیگران ملاحظات بیهوشی قبل از جررویا و خبر از آیندهواکنش های ناخودآگاه و تقمعجزه ی چشمبزرگ شدن تقریبا ناگهانی مدل همه جانبه نگر ژنرالیگیاه خواری و گوشت خوار کدسلول های بنیادیتکامل زباننوسانات کوانتومی منبع ماضایعه ی عروقی مخچهآرامش(سکوت) stillness و تکاپوتعامل انسان با هوش مصنوعاگر تلاش انسان امروز براحس و ادراک قسمت هجدهماز بحث های کنونی در ویروسهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی سل سپتبیماری های میتوکندریداروی ضد چاقیبیماری های مغز و اعصاب و منابع انرژی از نفت و گاز روزهای سختواکسنی با تاثیر دوگانه امغز کوانتومیتفاوت ها و تمایزها کلید بمرگ انتقال است یا نابود شپلاسمای غالبسندرم دزدی ساب کلاوینتاثیر مشاهده بر واقعیت بچگونه انتظارات بر ادراک عقل مجادله گرآغاز مبهم آفرینشجنین مصنوعیابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت سی و هشتماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی در هر سوراخی سر نکنبیماری، رساله ای برای سلمنبع هوشیاری کجاست قسمت ریاضیات یک حس جدید استیک آلل ژنتیکی که از نئاندمغز بزرگ چالش است یا منفعتلاش های جدید در درمان فرپیوندی که فراتر از امکانسیاهچاله ی تولید کنندهتاثیر گیاه خواری بر رشد ونگاهی بر توانایی اجزاي بعوامل موثر در پیدایش زباالکترودهای کاشتنیجهان هوشیارابزار بقا از نخستین همانخلاصه ای از درمان های جدیفیروز نادریاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبا خدا باشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترابطه تشنج و اوتیسمژنها ، مغز و ارادهنقش مهاجرت در توسعه نسل اسایه ی هوشیاریتنفس هوازی و میتوکندریپروژه ی ژنوم انسانیتاثیر حرکات چشم بر امواج چت جی پی تیعشق درونی به یگانگی خلقتجهان ریز و درشتامگا سه عامل مهم سلامتابزار بقای موجود زنده از خانواده پایدارفرایند تکامل و دشواری هادرمان سرگیجه بدون نیاز باز تکامل تا مغز، از مغز تهوش عاطفی در زنان بیشتر ابازسازي مغز و نخاع چالشی منتظر نمان چیزی نور را بهزمان چیستتو افق رویداد جهان هستیکمردرد با پوشیدن کفش منانقش حفاظتی مولکول جدید دسختی ها رفتنی استآملودیپین داروی ضد فشار تاثیر درجه حرارت بر عملکچرا ارتعاش بسیار مهم استجاودانگی مصنوعیانسان قدیم در شبه جزیره عاثرات مفید قهوهدفاع از پیامبراستفاده از هوش مصنوعی در قلب و عقلدرک درست از خود و هوشیاریهیچگاه از فشار و شکست نتربخش فراموش شده ی حافظهمیهمانهای ناخوانده عامل زندگی زمینی امروز بیش از تومورها و التهاب مغزی عاکوری گذرای ناشی از موباینقش غذاها و موجودات درياسعی کن به حدی محدود نشویآیا فراموشی حتمی استتاریکی من و تو و گرد و غبااولین قدم شناخت نقص های خنشانه های پروردگار در جهحقیقت افراداختلالات حرکتی در انسانهم نوع خواری در میان پیشیدو سوی واقعیتاصل، روان و نفس استقبرستان ها با بوی شجاعتدست آسمانهستي مادي ای که ما کوچکتربرای تمدن سازی، باید در بما از اینجا نخواهیم رفتکاربرد روباتهای ريز، در زبان فرایند تکاملی برای توکل بر خداچند روش ساده برای موفقیتشگفت نیست من عاشق تو باشمآیا آگاهی پس از مرگ از بیتروس جریان انرژیایمپلانت مغزی و کنترل دو حافظه های کاذبارتباط چاقی و کاهش قدرت بهمانند سازی در انساندانش محدود به ابعاد چهاربقای حقیقی در دور ماندن الا اکراه فی الدینرفتار وابسته به شکلویتامین بی 12 در درمان دردمشکل از کجاستبرخی توجهات در ببمار پارماست مالیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوزبان شناسی نوین نیازمند تکنولوژی جدید که سلول هانوار مغز ترجمه رخدادهای شبکه های مصنوعی مغز به درآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتشنج عدم توازن بین نورون ایا بدون زبان میتوانیم تحس و ادراک قسمت 74از فرد ایستا و متعصب بگذرهوش فوق العاده، هر فرد اسداروهای ضد بیماری ام اس وبه خوبی های دیگران فکرکنممانتین یا آلزیکسا یا ابرویا بخشی حقیقی از زندگی واکنش به حس جدیدمعجزه ی علمبزرگترین خطایی که مردم ممدل هولوگرافیک ژنرالیزهگیرنده باید سازگار با پیسلول های بنیادی منابع و اتکامل زباننوشیدن چای برای مغز مفید ضایعات در عصب زیر زبانیآزمون تجربی، راهی برای رتعداد کلی ذهن ها در جهان اگر خواهان پیروزی هستیحس و ادراک قسمت هشتماز تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک بازی داروی ضد چاقیبیماری وسواسمنابع انرژی از نفت و گاز روش مقابله مغز با محدودیوابستگی یعنی قلادهمغز آیندگان چگونه است ؟تفاوت ها را به رسمیت بشنامرگ تصادفیپمبرولیزوماب در بیماری چسندرم سردرد به دلیل افت فتاثیر نگاه ناظر هوشیار بچگونه به سطح بالایی از هوعقلانیت بدون تغییرإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَجنگ و تصور از جنگابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت سی و ششماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی در والنتاین کتاب بدید همبیندیشمنبع هوشیاری کجاست قسمت ریسدیپلام تنها داروی تاییک جهش ممکن است ذهن انسانمغز بزرگ چالشهای پیش روتلاش هایی در بیماران قطع پیوستگی همه ی اجزای جهانسیاره ی ابلهانتاثیر گیاه خواری بر رشد ونگاهت را بلند کنعوامل ایجاد لغت انسانی و الگو نداشتیمجهان های بسیار دیگرابزار بقا از نخستین همانخم شدن فضا-زمانفیزیک مولکولها و ذرات در از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبا طبیعت بازی نکنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترادیوی مغز و تنظیم فرکانژنهای مشترک بین انسان و ونقش میدان مغناطیسی زمین سایه را اصالت دادن، جز فرتنفس بدون اکسیژنپروانه ی آسمانیتاثیر دوپامین و سروتونیننتایج نادانی و جهلعصب حقوق نورولووجهان شگفت انگیزامروز دانش ژنتیک هیچ ابهابزارهای پیشرفته ارتباط خار و گلفرایند حذف برخی اجزای مغدرمان سرگیجه بدون دارواز تکامل تا مغز، از مغز تهوش عاطفی در زنان بیشتر ابحتی علمی درباره تمایل بمنحنی که ارتباط بین معرفزمان و مکان، ابعاد کیهان تو انسانی و انسان، شایستکنفرانس تشنج هتل کوثر اصنقش حیاتی تلومر دی ان آ دسرنوشتآموزش نوین زبانتاثیر درجه حرارت بر عملکچرا بیماری های تخریبی مغجایی خالی نیستانسان میوه ی تکاملاثرات مفید روزه داریدفاع در برابر تغییر ساختاستفاده از انرژی خلاقلب یا مغزدرک عمیق در حیواناتهیپرپاراتیروئیدیسمبخش های تنظیمی ژنوممیوتونیک دیستروفیزندگی زودگذرتومورهای نخاعینقش غذاها در کاهش دردهای شلیک فراموشیآیا ممکن است موش کور بی متاریکی و نوراولین مورد PML به دنبال تکنظام مثبت زندگیحقیقت اشیااختلالات صحبت کردن در انهمه چیز موج استدولت یا گروهکاصلاح خطا با رفتن بر مسیرقدم زدن و حرکت دید را تغیدستورالعمل مرکز کنترل بیهستی ما پس از شروعی چگال برای خودآگاه بودن تو بایما اشیا را آنطور که هستندکاش شرف اجباری بود یا حتیزبان متغیرتوپیراماتچندین ماده غذایی که ماننشگفت انگیز بودن کیهانآیا امکان بازسازی اندامهتری فلوپرازینایمپلانت مغزی کمک میکند حافظه و اطلاعات در کجاست ارتباط هوش ساختار مغز و ژهمجوشی هسته ای، انرژِی بدانش بی نهایتبلندی در ذهن ما درک بلندیلاموژین داروی ضد اوتیسم؟رفتار اجتماعی انسان، حاصویتامین بی هفدهمشکلات نخاعیبرخی توصیه ها برای واکسیماست مالی با هوش انسانیکشف جدید تلسکوپ جیمز وبزبان، نشان دهنده ی سخنگو تکینگینوار مغز در فراموشی هاشبکیه های مصنوعیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتشویق خواندن به کودکانایا تکامل هدفمند استحس و ادراک قسمت 75از مخالفت بشنوهوش مصنوعی می تواند بر احداروی فامپیریدین یا نورلبه خودت مغرور نشومن کسی در ناکسی دریافتم رویا تخیل یا واقعیتواکسن های شرکت فایزر آمرمعجزه ی علم در کنترل کرونبزرگترین درد از درون است مدل هولوگرافیک تعمیم یافگالکانزوماب، دارویی جدیسلول های بدن تو پیر نیستنتکامل زبان انسان از پیشینوعی سکته مغزی ، وحشتناک ضرورت زدودن افکارآزمون ذهنی گربه ی شرودینتعذیه ی ذهناپی ژنتیکحس و ادراک قسمت هشتاد و شاز تلسکوپ گالیله تا تلسکاز تکنیکی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی ضد تشنج با قابليت تبیماری کروتز فیلد جاکوبمنابع انرژی از نفت و گاز روش های صرفه جویی در ایجاواسطه ها د رمسیر ایجاد مغمغز انسان ایا طبیعتا تماتفاوت های بین زن و مرد فقمرگی وجود نداردپنج اکتشاف شگفت آور در موسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر نگاه و مشاهده ناظر چگونه باغبانی باعث کاهش عقیده ی بی عملافت فشار خون ناگهانی در وجنگ داده هاابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت سیزدهماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی در یک فراکتال هر نقطه مرکبیهوش کردن در جراحی و بیممنبع هوشیاری کجاست قسمت ریشه های مشترک همه ی موجویک رژیم غذایی جدید، می تومغز بزرگ و فعال یا مغز کوتلاشی برای درمان قطع نخاپیام های ناشناخته بر مغز سیاره ابلهانتاثیر گیاه خواری بر رشد وچالش هوشیاری و اینکه چرا عواملی که برای ظهور لغت االگو و عادت را بشکن و در اجهان هایی در جهان دیگرابزار بقای موجود زنده از خونریزی مغز در سندرم کووفیزیک و هوشیاریدرمان ژنتیکی برای نوآوریاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش احساسیبالاترین هدف از دولتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتراز تغییرژنهای هوش ، کدامندنقش محیط زندگی و مهاجرت دساخت شبکه عصبی مصنوعی با تنها مانع در زندگی موارد پرواز از نیویورک تا لوس آتاثیر دپاکین بر بیماری منجات در راستگوییعضلانی که طی سخن گفتن چقدجهانی که نه با یک رخداد و انفجار و توقف تکاملی نشاابزارهای بقا از نخستین هخارق العاده و استثنایی بفراتر از دیوارهای باوردرمان سرطان با امواج صوتاز تکامل تا مغز، از مغز تهوشمندی کیهانبحث درباره پیدایش و منشا منشأ اطلاعات و آموخته ها زمان و گذر آن سریع استتو با همه چیز در پیوندیکنگره بین المللی سردرد دنقش خرچنگ های نعل اسبی درسریع دویدن مهم نیستآمارهای ارائه شده در سطح تاثیر درجه حرارت بر عملکچرا حیوانات سخن نمی گوینجاذبهانسان ها می توانند میدان اثرات مضر ماری جوانادقیق ترین تصاویر از مغز ااستفاده از سلول های بنیاقلب دروازه ی ارتباطدرگیری قلب در بیماری ویرهاوکينگ پیش از مرگش رسالبخش بزرگی حس و ادراک ما امیگرن و پروتئین مرتبط با زندگی سلول در بدن، جدای اتومورهای ستون فقراتنقشه مغزی هر فرد منحصر بهشلیک فراموشیآیا ما کالا هستیمتاریکی خواهد ترسیداولین مورد پیوند سر در اننظریه ی تکامل در درمان بیحقیقت تنها چیزی است که شااختلالات عضلانی ژنتیکهمه چیز و هیچ چیزدوچرخه سواری ورزشی سبک و اصول انجام برخی نرمش ها دقدرت مردمدغدغه نتیجه ی نادانی استو هر کس تقوای خدا پیشه کنبرای رشد، باید از مسیر خطما به جهان های متفاوت خودکتاب گران و پرهزینه شد ولزبان مشترک ژنتیکی موجوداتوانایی مغز و دیگر اجزای چندجهانیشگفت زده و حیران باشآیا انسان با مغز بزرگش اختری فلوپرازینایمپلانت نخاعی میتواند دحافظه و اطلاعات در کجاست ارتباط پیوسته ی جهانهمراه سختی، اسانی هستدانشمندان موفق به بازگردبلوغ چیستلایو دوم دکتر سید سلمان فرقیبی قدرتمند در برابر مویتامین دی گنجینه ای بزرمشکلات بین دو همسر و برخیبرخی درمان های Spinal Muscular Atماشین دانشکشتن عقیده ممکن نیستزبان، وسیله شناسایی محیطتکامل فردی یا اجتماعینوار مغز در تشخیص بیماری شباهت مغز و کیهانآیا راهی برای رفع کم آبی تشخیص ژنتیکی آتروفی های ایجاد احساساتحس و ادراک قسمت 78از نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی و کشف زبان هایداروی لیراگلوتیدبه دنبال رستگاری باشمن پر از تلخیمرویا حقی از طرف خداواکسن کووید 19 چیزهایی که معجزه در هر لحظه زندگیبسیاری از مجرمان، خودشانمدل های ریز مغز مینی برینگام کوچک ولی تاثیرگذارسلول عصبی شاهکار انطباق تکامل ساختار رگهای مغزی نیکولا تسلاضرب المثل یونانیآزمون ذهنی گربه شرودینگرتغییر الگوی رشد مغزی با زابتدا سخت ترین استحس و ادراک قسمت پنجماز تکینگی تا مغز و از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی داروی ضد تشنج با قابليت تبیماری گیلن باره و بیمارمنابع انرژی از نفت و گاز روش هایی برای جلوگیری از وبینار اساتید نورولوژی دمغز انسان برای ایجاد تمدتفاوت های تکاملی در مغز ومراحل ارتقای پله پله کیهپول و شادیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر نگاه انسان بر رفتاچگونه تکامل مغزهای کنونیعلم و ادراک فقط مشاهده ی افت هوشیاری به دنبال کاهجنبه های موجی واقعیتابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت ششماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمدر کمتر از چند ماه سوش جدبیهوشی در بیماران دچار امنبع هوشیاری کجاست قسمت ریشه های مشترک حیاتیکی از علل محدودیت مغز اممغز بزرگترین مصرف کننده تلاشی تازه برای گشودن معپیدایش زبانتاثیر گیاه خواری بر رشد وچالش هوشیاری و اینکه چرا عوارض ازدواج و بچه دار شدالگوی بنیادین و هوشیاریجهان یکپارچهابزار بقای موجود زنده از خواندن ، یکی از شستشو دهنفیزیکدانان ماشینی برای تدرمان پوکی استخواناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش احساسیباهوش ترین و با کیفیت تریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتراست دستی و چپ دستیژنهای حاکم بر انسان و انسنقش نگاه از پایین یا نگاهساخت شبکه عصبی با الفبای تنها در برابر جهانپروتئین های ساده ی ابتداتاثیر داروهای ضد التهاب نخاع ما تا پایین ستون فقرغم بی پایانجهانی که از یک منبع، تغذیانقراض را انتخاب نکنیدابزارهای بقا ازنخستین همخبر مهم تلسکوپ هابلفرد موفقدرمانهای بیماری پارکینساز تکامل تا مغز، از مغز تهوشیاری و وجودبحثي درباره هوش و تفاوتهمنشاء کوانتومی هوشیاری ازمان و صبرتو با باورهایت کنترل میشکنگره بین المللی سردرد دنقش داروهاي مختلف معروف سریعترین کامپیوتر موجودآن چیزی که ما جریان زمان تاثیر درجه حرارت بر عملکچرا حجم مغز گونه انسان درجاذبه و نقش آن در شکلگیریانسان یک کتابخانه استاجزای پر سلولی بدن انسان دل به دریا بزناستفاده از سلول های بنیاقلب روباتیکدرگیری مغز در بیماری کویهاوکينگ پیش از مرگش رسالبخش بزرگتر کیهان ناشناختمیگرن سردردی ژنتیکی که بکی غایب شدی تا نیازمند دلزندگی، مدیریت انرژیتوهم فضای خالینقشه های مغزی جدید با جزیشنا در ابهای گرم جنوب نیاآیا ما تنها موجودات زنده تاریخ همه چیز را ثبت کردهاولین هیبرید بین انسان و نظریه ی تکامل در درمان بیحقیقت خواب و رویااختراع جدید اینترنت کوانهمه چیز کهنه میشوددورترین نقطه ی قابل مشاهاصول توسعه ی یک ذهن کاملقدرت و شناخت حقیقتذهن ما از در هم شکستن منبوفور و فراوانیبرای زندگی سالم، یافتن تما با کمک مغز خود مختاريمکتاب زیست شناسی باورزبان چهار حرفی حیات زمینتوازن مهمتر از فعالیت زینه به اعدامشگفتی های نقشه ی ژنتیکیآیا احتمال دارد رویا از آترک امروزایمان به رویاحافظه و اطلاعات در کجاستارتباط انسانی، محدود به همراهی نوعی سردرد میگرنیدانشمندان نورون مصنوعی سبلعیدن ستاره توسط سیاهچالبخند بزن شاید صبح فردا زرموزی از نخستین تمدن بشرویروس مصنوعیمشکلات روانپزشکی پس از سبرخی روش های تربیتی کودکمبانی ذهنی سیاه و سفیدگل خاردار، زیباستسفر فقط مادی نیستتکامل مادی تا ابزار هوشمنوار مغزی روشی مهم در تشخشباهت مغز با کیهان مادیآیاما مقهور قوانین فیزیکتشخیص آلزایمر سالها قبل ایران بزرگحس و ادراک قسمت 82از نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی یا حماقت طبیعداروی تشنجی دربارداریبه زودی شبکه مغزی به جای منابع انرژي پاک سرچشمه حرویاها از مغز است یا ناخوواکسن کرونا و گشودن پنجرمعرفت و شناختبسیاری از بیماری های جدیمدیون خود ناموجودگامی در درمان بیماریهای سلولهای ایمنی القا کنندهتکامل شناخت انسان با کشفنیاز به آموزش مجازی دیجیضررهای مصرف شکر و قند بر آزادی عقیده، آرمانی که تتغییر دیگران یا تغییر خوابتدایی که در ذهن دانشمنحس و ادراک قسمت پنجاهحس و ادراک قسمت پنجاه و یاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی ضد تشنج توپیراماتبیماری آلزایمر، استیل کومنابع بی نهایت انرژی در دروش هایی ساده برای کاهش اوجود قبل از ناظر هوشمندمغز انسان برای شادمانی طتفاوت های زبانی سرمنشا تمرز مرگ و زندگی کجاستپول و عقیدهسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر نگاه انسان بر رفتاچگونه جمعیت های بزرگ شکل علم و روحافتخار انسانجنسیت و تفاوت های بیناییابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت شصت و هشتاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمدر آرزوهایت مداومت داشتهبیوگرافیمنبع هوشیاری کجاست قسمت رژیم های غذایی و نقش مهم یافته های نوین علوم پرده مغز حریص برای خون، کلید تتلاشی جدید در درمان ام اسپیر شدن حتمی نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وچالش هوشیاری و اینکه چرا عید نوروز مبارکالگوبرداری از طبیعتجهان یکپارچهابزار بقای موجود زنده از خواب سالم عامل سلامتیفاکسیبتدرمان پوکی استخواناز تکینگی تا مغز- از مغز هوش در طبیعتباور و کیهان شناسیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترجزخوانی هایی که امروز بکفش و کتابنقش نظام غذایی در تکامل مساختن آیندهتنهاییپروتز چشمتاثیر داروی ضد تشنج سدیم نخستین تمدن بشریغم بی پایانجهانی در ذهنانواع سکته های مغزیابزارهای بقای موجود زندهخدا موجود استفرد یا اندیشهدرها بسته نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تهوشیاری و افسردگیبحثی جالب درباره محدودیتمهمان ناخواندهزمان واقعیت است یا توهمتو باید نیکان را به دست بکنترل همجوشی هسته ای با هنقش درختان در تکاملسرگیجه از شایعترین اختلاآنچه ناشناخته است باید شتاثیر درجه حرارت بر عملکچرا خشونت و تعصبجبران از دست رفته هااجزایی ناشناخته در شکل گدلایلی که نشان میدهد ما باستفاده از سلول های بنیاقلب را نشکندرگیری مغز در بیماران مبهدف یکسان و مسیرهای مختلبخش دیگری در وجود انسان همیگرن شدید قابل درمان اسکیهان خود را طراحی میکندزندان ذهنیتوهم فضای خالی یا توهم فضنقشه با واقعیت متفاوت اسشناخت و معرفت، و نقش آن دآیا مغز تا بزرگسالی توسعتازه های اسکیزوفرنی(جنواولین تصویر در تاریخ از سنظریه ی تکامل در درمان بیحقیقت در علم، هرگز نهایی ادامه بحث تکامل چشمهمه چیز در زمان مناسبديدن با چشم بسته در خواب اصول سلامت کمرقدرت کنترل خودذهن چند جانبه نیازمند نگوقاحت و تمسخر دیگرانبرخی ملاحظات در تشنج های ما بخشی از این جهان مرتبطکتاب طبیعت در قالب هندسهزبان نیاز تکاملی استتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنه به اعدامشگفتی های زنبور عسلآیا احتمال دارد رویا از آترکیب آمار و ژنتیکاین پیوند نه با مغز بلکه حافظه ی هوش مصنوعیارتباط از بالا به پایین مهندسه ی پایه ایدانشمندان یک فرضیه رادیکبنی عباس، ننگی بر تاریخلحظات خوش با کودکانرمز و رازهای ارتباط غیر کویرایش DNA جنین انسان، برمشکلات روانپزشکی در عقب برخی سلولهای عصبی در تلامباحث مهم حس و ادراکگل درون گلدانسفر نامه سفر به بم و جنوب تکامل مداومنوار مغز، ترجمه ی فعالیت شباهت کیهان و مغزآب زندگی است قسمت چهارمتصویر خورشید یا خود خورشایرادهای موجود در خلقت بحس و ادراک قسمت 87از نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشداروی جدید ALSبه زیر پای خود نگاه نکن بمنابع انرژی از نفت و گاز رویاهای پر رمز و حیرتی درواکسن کرونا از حقیقت تاتمغز فکر میکند مرگ برای دیبسیاری از بیماری های جدیمدیریت اینترنت بر جنگگامی در درمان بیماریهای سلولهای بنیادی مصنوعی درتکامل، نتیجه ی برنامه ریچیز جدید را بپذیرضررهای شکر بر سلامت مغزآزار دیگری، آزار خود استتغییر دادن ژنها آیا روزی ابتذال با شعار دینحس و ادراک قسمت پنجاه و داز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دارویی خلط آوربیماری الزایمرمنابع جدید انرژیروش جدید تولید برقوراپامیل در بارداریمغز انسان برای شادمانی طتفاوت ایستایی و تکاپومرز بین انسان و حیوان کجاپوست ساعتی مستقل از مغز دسوخت هیدروژنی پاکتاثیر ویتامین دی بر بیماچگونه جمعیت های بزرگ شکل علم اپی ژنتیک دریچه ای بهافراد آغاز حرکت خودشان رجنسیت و تفاوت های بیناییابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت شصت و دواز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمدر آسمان هدیه های نادیدنبیوگرافیمنبع هوشیاری کجاست قسمت رژیم های غذایی و نقش مهم یاد گرفتن مداوممغز در تنهایی آسیب میبینسیاره ابلهانتمایل زیاد به خوردن بستنپیشینیان انسان از هفت میتاثیر گیاه خواری بر رشد وچالش هوشیاری و اینکه چرا عامل کلیدی در کنترل کارآالتهاب شریان تمپورالجهان کنونی و مغز بزرگتریابزار بقای موجود زنده از خواب سالم عامل سلامتی و یفاجعه ی جهل مقدسدرمان ام اس(مولتیپل اسکلاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش عاطفی قسمت 11باید از انسان ترسیدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترحم مصنوعیکل اقیانوس در یک ذرهنقش نظریه تکامل در شناساساختار فراکتال وجود و ذهتنهایی رمز نوآوری استپروتز عصبی برای تکلمتاثیر درجه حرارت بر مغزنخستین تصویر از سیاهچالهغیرقابل دیدن کردن مادهجهان، تصادفی نیستانگشت ماشه ایابزارهای بقای از نخستین خدا نور آسمان ها و زمین افرد حساس از نظر عاطفی و بدرهای اسرارآمیز و پوشیدهاز تکامل تا مغز، از مغز تهوشیاری کوانتومیبحثی در مورد نقش ویتامين مهندسی ژنتیک در حال تلاش زمان پلانکتو تغییر و تحولیکنترل جاذبهنقش ذهن و شناخت در حوادث سرگردانیآنچه واقعیت تصور میکنیم تاثیر درجه حرارت بر عملکچرا در مغز انسان، فرورفتجدا کردن ناخالصی هااحیای بینایی نسبی یک بیمدنیای شگفت انگیز کوانتوماستفاده از سلول های بنیاقوی تر باشدرگیری مغزی در سندرم کووهدف یکسان، در مسیرهای متبخشیدن دیگران یعنی آرامشمیدان مغناطيسي زمین بشر کیهانِ هوشیارِ در حال یازونیسومایدتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نقص در تشخیص هیجانات عامشناخت حقیقت یا آرزوهای گآیا همه جنایت ها نتیجه بیتازه های بیماری پارکینسواولین دارو برای آتاکسی فنظریه ی ریسمانحقیقت راستین انسان علم باداراوون تنها داروی تاییهمه چیز در زمان کنونی استدی متیل فومارات(زادیوا)(اضطراب و ترسقدرت انسان در نگاه به ابعذهن هوشیار در پس ماده ی موقت نهيب هاي غير علمي گذشبرخی مرزهای اخلاق و علوم ما تحت کنترل ژنها هستیم یکتاب، سفری به تاریخزبان و کلمه حتی برای کسانتوسعه برخی شغل ها با هوش نه جنگ و نه خونریزیشانس یا نتیجه ی تلاشآیا برای تولید مثل همیشه ترکیب حیوان و انساناین اندوه چیستحافظه انسان و حافظه ی هوشارتباط بین هوش طبیعی و هوهندسه ی رایج کیهاندانشمندان ژنی از مغز انسبه قفس های سیاهت ننازلرزش ناشی از اسیب به عصبرمز پیشرفت تواضع است نه طویشن پرومشاهده گر جدای از شیء مشابرخی سيناپسها طی تکامل و مبتکران خودشکوفاگل زندگیسفر به مریخ در 39 روزتکامل چشمنوار عصب و عضلهشباهت زیاد بین سلول هاي عآب زندگی است قسمت هفتمتصویر در هم تنیدگی کوانتایستادن در برابر آزادی بحس و ادراک قسمت چهلاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشداروی جدید s3 در درمان ام به سخن توجه کن نه گویندهمنابع انرژی از نفت و گاز رویای شفافواکسن کرونا ساخته شده تومغز قلببشکه ای که ته نداره پر نممداخله ی زیانبار انسانگاهی لازم است برای فهم و سلام تا روشناییتکثیر سلول در برابر توقف چیزی منتظر شناخته شدنطلوع و حقیقتآسيب میکروواسکولاریا آستغییر زودتر اتصالات مغزیابداع دی ان ای بزرگترین دتغییر عمودی سر انسان از پابزار هوش در حال ارتقا ازحس و ادراک قسمت پنجاه و ساز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی داستانها و مفاهیمی اشتبابیماری ای شبیه آلزایمر و مناطق خاص زبان در مغزروش صحبت کردن در حال تکامورزش هوازی مرتب خیلی به قمغز انسان رو به کوچک تر شتفاوت ارباب و رهبر حقیقیمرز جدید جستجو و اکتشاف، پوشاندن خود از نورسودمندی موجودات ابزی بر تاثیر ویروس کرونا بر مغز چگونه حافظه را قویتر کنیعلم به ما کمک میکند تا موافراد بی دلیل دوستدار تو جهل مقدسابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت شصت و ششاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمدر آستانه ی موج پنجم کوویبیان ژن های اسکیزوفرنی دمنبع هوشیاری کجاست قسمت رژیم ضد التهابییاد بگیر فراموش کنیمغز را از روی امواج بشناسسیر آفرینش از روح تا مغز تمدن قدیمی ای در جنوب ایرپیشرفت های جدید علوم اعصتاثیر گیاه خواری بر رشد وچالش دیدگاه های سنتی در بعادت همیشه خوب نیستامواجی که به وسیله ی ماشیجهان کاملی در اطراف ما پرابزار بقای موجود زنده از خواب عامل دسته بندی و حفطفاصله ها در مکانیک کوانتدرمان تومورهای مغزی با ااز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش عاطفی قسمت نهمبابا زود بیامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرحم مصنوعیکلمات بلند نه صدای بلندنقش هورمون های تیروئید دساختار شبکه های مغزی ثابتنبیه چقدر موثر استپرورش مغز مینیاتوری انساتاثیر درجه حرارت بر عملکنخستین روبات های زنده ی جغرور و علمجهش های ژنتیکی مفید در ساانگشت نگاری مغز نشان میدابزارهای دفاعی و بقای موخدا بخشنده است پس تو هم بفردا را نمیدانیمدروغ نگو به خصوص به خودتاز روده تا مغزهوشیاری سنتی یا هوشیاری بحثی در مورد نقش کلسیم و مهربانی، شرط موفقیتزمان به چه دلیل ایجاد میشتو جهانی هستی که خودش را کندر در بیماریهای التهابنقش روی و منیزیم در سلامتسربازان ما محققا غلبه می آنچه حس می کنیم، نتیجه ی تاثیر درجه حرارت بر عملکانسان باشچرا ذرات بنیادی معمولاً جدایی خطای حسی استاحیای بینایی نسبی یک بیمدنیایی پر از سیاهچاله استیفن هاوکینگ در مورد هقیچی ژنتیکیدرگیری مغزی در سندرم کووهدف از تکامل مغزبخشش، عقلانی یا غیر عاقلمیدان های مغناطیسی قابل کیست هیداتید مغززونا به وسیله ویروس ابله توهم چیستنقطه ی رسیدن به قلهشناخت درون، شناخت بیرون؛آیا هوش مصنوعی می تواند نتازه های درمان ام اساولین دروغنظریه تکامل در درمان بیمحقیقت غیر فیزیکیادب برخورد با دیگرانهمه چیز، ثبت می شوددین اجباریاطلاع رسانی اینترنتیقدرت ذهنذهن تو همیشه به چیزی اعتقوقتی فهمیدی خطا کردی برگبرخی نکات از گاید لاین پرمانند آب باشکتابخانهزبان و بیان نتیجه ساختماتوصیه های سازمان بهداشت چه زیاد است بر من که در ایشانس یا تلاشآیا بزرگ شدن مغز فقط در دترازودوناین ایده که ذرات سیاهچالحباب های کیهانی تو در توارتباط شگفت مغز انسان و فهندسه بنیادیندانشمندان پاسخ کوانتومی به مغز خزندگان خودت اجازلرزش عضله یا فاسیکولاسیورمز بقای جهش ژنتیکیواقعیت فیزیکی، تابعی از مشاهده آینده از روی مشاهبرداشت مغز ما از گذر زمانمجموعه های پر سلولی بدن مگلوله ی ساچمه ایسفر تجهیزات ناسا به مریخ تکامل و ارتقای نگاه تا عمنوار عصب و عضلهشباهت زیاد بین سلول هاي عآب زندگی است قسمت اولتصویر زیبا از سلولاکنون را با همه ی نقص هایحس و ادراک قسمت چهل و هفتاز نشانه ها و آثار درک شدهوش مصنوعی الفاگوداروی جدید میاستنی گراویبوزون هیگز چیستمنابع انرژی از نفت و گاز روان سالمواکسن آلزایمرمغز ما کوچکتر از نیم نقطهبشریت از یک پدر و مادر نیمدارک ژنتیکی چگونه انسانگاهی مغز بزرگ چالش استسلاح و راهزنیتأثیر نیکوتین سیگار بر مچیزی خارج از مغزهای ما نیطلای سیاهآسیب ها ناشی از آلودگی هوتغییرات منطقه بویایی مغزابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت پنجاه و شاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دخالت در ساختار ژنهابیماری ای شبیه ام اس مولتمناطق خاصی از مغز در جستجروشهای نو در درمان دیسک بورزش هوازی ، بهترین تمریمغز انسان رو به کوچکتر شدتفاوتهای جنسیتی راهی برامرزهای حقیقی یا مرزهای تپیموزایدسی و سه پل اصفهانتاثیر ژنها بر اختلالات خنگاه مادی غیر علمی استعلم بدون توقفافزایش قدرت ادراکات و حسجهان فراکتالابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک سی و هفتماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمدر درمان بیماری مولتیپل بیان حقیقتمنبع هوشیاری کجاست قسمت53رژیم غذایی حاوی تخم مرغ ویادگیری مهارت های جدید دمغز زنان جوانتر از مغز مرسیستم تعادلی بدنتمدن پیشرفته ی پیشینیانپیشرفت در عقل است یا ظواهتاثیر گیاه خواری بر رشد وچاالش ها در تعیین منبع هوعادت کن خوب حرف بزنیامیوتروفیک لترال اسکلروجهان پیوستهابزار بقای موجود زنده از خودآگاهی و هوشیاريفاصله ی همیشگی تصویر سازدرمان تشنجاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش عاطفی قسمت هفتمباد و موجمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرکلوزاپین داروی ضد جنوننقش هورمون زنانه استروژنسادیسم یا لذت از آزار دادتهدیدهای هوش مصنوعیپرکاری تیروئیدتاثیر درجه حرارت بر عملکنرمش های مفید برای درد زاغربال در زندگیجهش های ژنتیکی غیر تصادفانتقال ماده و انرژیابعاد و نیازهای تکاملیخدای رنگین کمانفرزندان زمان خوددریای خداهوش، ژنتیکی است یا محیطیبحثی در مورد حقیقت فضا و موفقیت هوش مصنوعی در امتزمان شگفت انگیزتو جدای از کیهان نیستیکوچ از محیط نامناسبنقش روزه داری در سالم و جسردرد میگرنآنها نمیخواهند دیگران راتاثیر درجه حرارت بر عملکانسان جدید از چه زمانی پاچراروياها را به یاد نمی آجریان انرژی در سیستم های احساس گذر سریعتر زماندنیا، هیچ استاستیفن هاوکینگ در تفسیر قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصدرگیری اعصاب به علت میتوهدف از خلقت رسیدن به ابزابدون پیر فلکمیدان های کوانتومی خلاکیست کلوئید بطن سومزیباترین چیز در پیر شدنتوهم و خیالنقطه ای بود و دگر هیچ نبوشناسایی تاریخچه ی تکاملیآیا هوش مصنوعی زندگی بشرتبدیل پلاستیک به کربن و ساولین سلول مصنوعینظریه تکامل در درمان بیمحقیقت غیر قابل شناختادراک ما درک ارتعاشی است همه ی سردردها بی خطر نیستدین، اجباری نیستاطلاعات حسی ما از جهان، چقدرت عشقذهن خود را مشغول هماهنگیوقتی پر از گل شدی خودت را برخی نرمش ها برای زانوماه رجبکجای مغز مسئول پردازش تجزبان و بیان، در سایه پیشرتوصیه های غیر دارویی در سنه عدم مطلق بلکه عدم با قشاهکار قرنآیا تکامل و تغییرات ژنتیتراشه ی هوش مصنوعی در مغزاین ابتدای تناقض هاستحباب هایی تو در توارتباط شگفت انگیز مغز انهندسه در پایه ی همه ی واکدانشمندان اولین سلول مصنبه نقاش بنگرلزوم سازگاری قانون مجازارمز جهانواقعیت چند سویهمشاهدات آمیخته با اشتباهبررسي علل احتمالي تغيير محل درک احساسات روحانیگلوئونسفر دشوار اکتشافتکامل و ریشه ی مشترک خلقتنوار عصب و عضله تعیین محلشجاعت و ترسآب زندگی است قسمت دومتصویر زیبای اصفهاناکوییفلکسحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز نظر علم اعصاب یا نرووسهوش مصنوعی از عروسک های بداروی جدید آلزایمربوزون هیگز جهان را از متلمنابع انرژی از نفت و گاز روبات ها قول میدهندواکسن ایرانی کرونا تولیدمغز مانند تلفن استبعد پنجممروری بر تشنج و درمان هایگذر زمان کاملا وابسته به سلسله مباحث هوش مصنوعیتأثیر نگاه انسان بر رفتاچیزی شبیه نور تو نیستطوفان فقر و گرسنگی و بی سآسیب روانی شبکه های اجتمآسیب عصب پا به دنبال اعتیتغییرات آب و هوایی که به ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیست و چهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی در مانهای کمر دردبیماری اسپینال ماسکولار منبع هوشیاری کجاست قسمت روشهای شناسایی قدرت شنواورزش و میگرنمغز ایندگان چگونه استتقلید مرحله ای نسبتا پیشمزایای شکلات تلخ برای سلپیموزایدسیلی محکم محیط زیست بر انتاثیر کلام در آیات کلام بنگاه محدود و تک جانبه، مشعلم در حال توسعهافزایش مرگ و میر سندرم کوجهان قابل مشاهده بخش کوچابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک- قسمت پنجاه و از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمدر سال حدود 7 میلیون نفر بیداری و خواب کدام بهتر امنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمرژیم غذایی ضد التهابییادآوری خواب و رویامغزهای کوچک بی احساسسیستم دفاعی بدن علیه مغز تمدن بشری و مغز اخلاقیپیشرفت ذهن در خلاقیت استتاثیر گیاه خواری بر رشد وناتوانی از درمان برخی ویعادت کردن به نعمتامید نیکو داشته باش تا آنجهان پیوستهابزار بقای موجود زنده از خودآگاهی و هوشیاريفتون های زیستیدرمان جدید ALSاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش عاطفی قسمت یازدهباد غرور و سر پر از نخوت ومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرساناها و ابر رساناها و عکلید نزدیک و نگاه تو بر فنقش ویتامین K در ترمیم اسسازگاری با محیط بین اجزاتو یک معجزه ایپرتوهای صادر شده از سیاهتاثیر درجه حرارت بر عملکنرمش های مفید در سرگیجهمقالاتجهش تمدنی عجیب و شگفت انساندوه در دنیا استابعاد اضافه ی کیهانخدایی که ساخته ی ذهن بشر فرضیه ای جدید توضیح میدهدرک فرد دیگر و رفتارهای اهیچ نقطه ای مرکزی تر از ابحثی در مورد عملکرد لوب فموفقیت در تفکر استزنان باهوش ترتو دی ان ای خاص ميتوکندريکوچک شدن مغز از نئاندرتانقش رژیم غذایی بر رشد و اسردرد میگرن در کودکانآنژیوگرافی از مغزتاثیر رو ح و روان بر جسمانسان خطرناکترین موجودچراروياها را به یاد نمی آجریان انرژی در سیستم های احساسات کاذبدندان ها را مسواک بزنید تاستخوان های کشف شده، ممکقانون مندی نقشه ژنتیکی مدرختان چگونه بر تشکیل ابهر چیز با هر چیز دیگر در تبدون زمان، ماده ای وجود نمیدان بنیادین اطلاعاتکاهش مرگ و میر ناشی از ابزیباترین چیز در افزایش ستوهم وجودنقطه بی بازگشتشناسایی سلول های ایمنی اآیا هوش ارثی دریافتی از پتبدیل تراکت صوتی مصنوعی اوکرلیزوماب داروی جدید شنظریه تکامل در درمان بیمحقایق ممکن و غیر ممکنادغام میان گونه های مختلهمیشه چشمی مراقب و نگهبادیوار همه اش توهم بوداطلاعاتی عمومی در مورد مقضاوت ممنوعذهن سالموقتی تو از یاد گرفتن باز برخی نرمش های گردنماپروتیلینکرونا چه بر سر مغز می آورزبان و تکلم برخی بیماریهتوصیه هایی در مصرف ماهینهایت معرفت و شناخت درک عشاهکار شش گوشآیا جنین انسان، هوشمندی تراشه ی بیولوژِیکاینکه به خاطرخودت زندگی حد و مرزها توهم ذهن ماستارتباط شگفت انگیز مغز انهندسه زبانِ زمان استدانشمندان تغییر میدان مغبه نقاش بنگرلزوم سازگاری قانون مجازارمز جهان خاصیت فراکتالواقعیت چیستمطالبه ی حق خودبررسی و اپروچ جدید بر بیممحل درک احساسات روحانی دگمان میکنی جرمی کوچکی در سفرنامه سفر به بم و جنوب تکامل ابزار هوش ، راه پر نوبت کودکانشرکت نورالینک ویدیویی ازآب زندگی است قسمت سومتصویربرداری فضاپیمای آماکسی توسین و تکامل پیش احس و ادراک قسمت چهل و دوماز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک های بداروی جدید ای ال اسبی نهایت در میان مرزهامنابع انرژی از نفت و گاز روبات های ریز در درمان بیواکسن اسپایکوژنمغز مادران و کودکان در زمبعد از کرونامرکز هوشیاری، روح یا بدن گذشته را دفن کنسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتئوری تکامل امروز در درمنکاتی در مورد تشنجطوفان زیباییچگونه مولکول های دی ان ایطولانی ترین شبآسانی موفقیتتغییرات تکاملی سر انسان ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیست و یکاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی در محل کار ارزش خودت را ببیماری اضطراب عمومیمنبع هوشیاری کجاست قسمت روشی برای بهبود هوش عاطفورزش بهترین درمان بیش فعمغز ابزار بقای برتر مادیتقلید از روی طبیعتمسمومیت دانش آموزان بی گپیچیدگی های مغزمگسسینوریپا داروی ترکیبی ضدتاثیر کپسول نوروهرب بر ننگاه انسان محدود به ادراعلم راهی برای اندیشیدن اافزایش سرعت پیشرفت علوم جهان موازی و حجاب هاابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک- قسمت بیست و پفلج نخاعی با الکترودهای از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمدرمان های اسرار آمیز در آبیست تمرین ساده برای جلومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترژیم غذایی ضد دردیاری خدا نزدیک استمغز، فقط گیرندهسکوت و نیستیتمدن زیر آبپیشرفتی مستقل از ابزار هتاثیر گیاه خواری بر رشد وناتوانی در شناسایی چهره عادت بد را ترک کنامید نجاتجهان پر از چیزهای اسرار آابزار بقای موجود زنده از خودت را از اندیشه هایت حففروتنی معرفتیدرمان جدید میگرن با انتی از تکینگی تا مغز، از مغز هوش عاطفی قسمت پنجمبار بزرگ ایستادن بر دو پامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرشته نوروایمونولوژی و نقکلام و زبان، گنجینه ای بسنقش ژنتیک در درمان اختلاستم با شعار قانون بدترین تو یک جهان در مغز خودت هسپرتوزایی از جسم سیاهتاثیر درجه حرارت بر عملکنرمش های موثر در کمردردتاثیر ویتامین دی بر بیماجهشهای مفید و ذکاوتی که داندوه دردی را دوا نمیکندابعاد بالاترخسته نباشی بابااز سایه بگذرفساد اقتصادی سیتماتیک دردرک نیازمند شناخت خویش اهیچ چیز همیشگی نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهمولکول ضد پیریزنجیرها را ما باید پاره کتو در میانه ی جهان نیستی کوچکترین چیز یک معجزه اسنقش رژیم غذایی در رشد و اسردرد و علتهای آنآنان که در قله اند هرگز ختاثیر روده بر مغزانسان عامل توقف رشد مغزنزاع بین جهل و علم رو به پجریان انرژی در سیستم های اخلاق و علوم اعصابده روش موفقیتاستروژن مانند سپر زنان دقانون گذاری و تکاملدرختان اشعار زمینهر جا که جات میشه، جات نیبرنامه و ساختار پیچیده ممیدازولام در درمان تشنج کاهش التهاب ناشی از بیمازیر فشار کووید چه باید کرتوهم وجودنمیتوان با بیرون انداختنشواهدی از نوع جدیدی از حاآیا هوش سریعی که بدون احستبدیل سلولهای محافط به سايندگان چگونه خواهند دیدهفت چیز که عملکرد مغز تو حل مشکلادغام دو حیطه علوم مغز و همیشه اطمینان تو بر خدا بدید تو همیشه محدود به مقداطلاعاتی عمومی در مورد مقطار پیشرفتذهت را روی چیزهای مفید متوقتی ریشه ها عمیقند از چیبرخی یونها و مولکول های مماجرای جهل مقدسکریستال هازبان و شناخت حقیقت قسمت چتوضیحی ساده در مورد هوش منهایت در بی نهایتشاید گوشی و چشمی، آماده شآیا جهان ذهن و افکار ما متربیت کودکان وظیفه ای مهاینکه خانواده ات سالم باحریص نباشارتباط غیرکلامی بین انساهندسه، نمایشی از حقیقتدانشمندان روش هاي جدیدی به نادیدنی ایمان بیاورلزوم عدم وابستگی به گوگل رنگ کردن، حقیقت نیستواقعیت چیستمطالبی در مورد تشنجبررسی ژنها در تشخیص بیمامحدودیت چقدر موثر استگنجینه ای به نام ویتامین سفرنامه سفر به بم و جنوب تکامل تکنولوژینور درونشربت ضد خلطآب، زندگی است(قسمت پنجم)تصور از زمان و مکاناگر فقط مردم میفهمیدند کحس و ادراک قسمت چهل و سوماز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید برای میاستنی بی هیچ می ایی و بی هیچ میرمنابع انرژی از نفت و گاز روبات کیانواکسن اسپایکوژن ضد کرونامغز چون ابزار هوش است دلیبعد از کرونامرکز حافظه کجاستگریه ی ابر، رمز طراوت باغسم زنبور ، کلیدی برای وارتئوری تکامل در پیشگیری و تئوری جدید، ویران کردن گچگونه میتوان با قانون جنطی یکصد هزار سال اخیر هرچآشنا پنداریتغذیه بر ژنها تاثیر داردابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیست و دواز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی در چه مرحله ای از خواب ، ربیماری بیش فعالیمنبع هوشیاری کجاست قسمت روشی جدید در درمان قطع نخورزش در کمر دردمغز ابزار برتر بقاتقلید از طبیعتپیچیدگی های مغزی در درک زسیگار عامل افزایش مرگ ومتاثیر کپسول نوروهرب بر تنگاه از بیرون مجموعهعلم ساختن برج های چرخانافسردگی و اضطراب در بیماجهان ما میتواند به اندازابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک- قسمت شصت و چهفلج بل، فلجی ترسناک که آناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی به کمک هوش طبیدرمان های بیماری آلزایمربیش از نیمی از موارد انتقمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتراه فراری نیستژن همه چیز نیستمغزتان را در جوانی سیم کشسکوت، پر از صداتمدنی قدیمی در شمال خلیج پپوگستتاثیر گیاه خواری بر رشد ونادیدنی ها واقعی هستندعادت دادن مغز بر تفکرامید جدید بر آسیب نخاعیجهان پر از چیزهای جادویی ابزار بقای موجود زنده از خودروهای هیدروژنیفروتنی و غروردرمان جدید کنترل مولتیپلاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش عاطفی قسمت اولبار سنین ابزار هوشمندی امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرشد مغز فرایندی پیچیده اکلام، در تحولی شگفت آور بنقش گرمایش آب و هوا در همستم، بی پاسخ نیستپرسش و چستجو همیشه باقی اتاثیر درجه حرارت بر عملکنرمشهای مهم برای تقویت عصفحه اصلیجهشهای مفید و ذکاوتی که داندوهگین نباش اگر درب یا اتفاق و تصادفخطا در محاسبات چیزی کاملاز علم جز اندکی به شما دافشار و قدرتدرک و احساسهیچ چیز، چقدر حقیقی استبحثی درباره هوش و تفاوتهمولتیپل اسکلروز در زنان زندگی فعال و مثبت روند آلتوقف؛ شکستکووید نوزده و خطر بیماری نقش زنجبیل در جلوگیری از سردرد تنشنآنزیم تولید انرژی در سلوتاثیر رژیم گیاه خواری بر انسانیت در هم تنیده و متصنزاع بین علم و نادانی رو جستجوی متن و تصویر به صوراخلاق پایه تکامل و فرهنگدهن، بزرگترین سرمایهاسرار آفرینش در موجقانون جنگلدرد باسن و پا به دلیل کاههر حرکت خمیده می شود و هر برنامه ی مسلط ژنها در اختمکان زمان یا حافظه زمانکاهش حافظه هرچند فرایندیزیرفون داروی ضد ام استوهم بی خدایینمیتوان بر سیاه سیاه نوششواهدی از دنیسوان(شبه نئآیا هشیاری کوانتومی وجودتبر را بردارايا اراده آزاد توهم است یهفت سین یادگاری از میراث حلقه های اسرارآمیزارتقا و تکامل سنت آفرینش همیشه به آنچه داری، خوشندیدن خدا در همه چیزاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نلمس کوانتومیذخیره ی شگفت انگیز اطلاعویتنام نوعی کرونا ویروس مسمومیت دانش آموزان، قمابرخی اثرات مضر ویتامین دماجرای عجیب گالیلهکریستال زمان(قسمت اولزبان و شناخت حقیقت قسمت اتیوتیکسن داروی ضد جنوننهادینه سازی فرهنگ اختلاشاید درست نباشدآیا جهش های ژنتیکی، ویروترجمه ای ابتدایی از اسرااینترنت بدون فیلتر ماهواحرکت چرخشی و دائمی کیهانارتروز یا خوردگی و التهاهنر فراموشیدانشمندان روشی برای تبدیبه هلال بنگرمقاومت به عوارض فشار خون رنگین کمانواقعیت های متفاوتمطالعه ای بیان میکند اهدبررسی بیماری التهابی رودمحدودیت های حافظه و حافظگویید نوزده و ایمنی ساکتسفرنامه سفر به بم و جنوب تکامل جریان همیشگی خلقتنورون هاي مصنوعی می توانشش مرحله تکامل چشمآتاکسی فریدریشتصادف یا قوانین ناشناختهاگر میدانی مصیبت بزرگتر حس و ادراک قسمت نهماز واقعیت امروز تا حقیقتهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید برای کاهش وزنبی ذهن و بی روحمنابع انرژی از نفت و گاز روح در جهانی دیگر استواکسن دیگر کرونا ساخته شمغز چگونه صداها را فیلتر بعد از کرونا دلخوشی بیهومرکز حافظه کجاستگربه شرودینگر و تاثیر مشسماگلوتید داروی کاهش دهن