دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از نخستین همانند سازها تا مغز، از مغز تا ویروس کرونا قسمت شانزدهم

ابزار بقای موجود زنده از نخستین همانند سازها تا مغز، از مغز تا ابزارهای بقای ویروس کرونا(قسمت شانزدهم)
(از نظر جبرگرایان ژنتیکی، مغز ابزار زیست شناسی مشخصی است که کیفیت عمل آن، رفتارهای قابل مشاهده و حالت های فکری یا برداشت ما را از آن رفتارها، به وجود می آورد...)(ریچارد داوکینز، ژن خودخواه، ص336)
(به باور من، اخیرا نوع جدیدی از همتاساز روی سیاره ی ما پیدا شده و در چشم ما، چشم دوخته است. این همتاساز- که هنوز دوران طفولیت خود را میگذراند- با خام دستی در سوپ آغازین، غوطه ور است اما تغییرات تکاملی آن با سرعتی که دارد ژن قدیمی را نفس نفس زنان، پشت سر گذاشته است و به پیش میرود.)(ریچارد داوکینز، ژن خودخواه، ص313)
(در ما این توان هست که در صورت لزوم، در برابر ژنهای خودخواهی- که با آنها به دنیا آمده ایم- و در مقابل میم های خودخواهی- که مغز ما را شستشو میدهند- بایستیم. حتی میتوانیم در مورد راه پروراندن ایثارگری ناب- یعنی چیزی که جایی در طبیعت ندارد؛ چیزی که هرگز در تمام تاریخ جهان وجود نداشته است- صحبت کنیم.
ما همچون ماشین ژن ساخته شده و مانند ماشین میم، فرهنگی شده ایم اما این توان در ما وجود دارد که در برابر سازندگانمان قیام کنیم. در تمام زمین تنها ما هستیم که میتوانیم در برابر خودکامگی این همتاسازان خودخواه، بایستیم.)(ریچارد داوکینز، ژن خودخواه، ص 323)
اقرار به قدرت حرکت انسان بر خلاف ژنهای خودخواه، اعتراف جالبی از طرف ریچارد داوکینز است، ولی اگر وجود ما چیزی جز محصول ژن های خودخواه مادی نیست چگونه میتوان در برابر وجود خود، قیام کرد؟ چگونه همتاسازان(همانندسازها)، می توانند وارد ساختاری شوند که با طبیعت آنها متمایز است؟ و آیا بدون نیرویی جداگانه، میتوان برخلاف موج، شنا کرد؟
(یک قایق نمیتواند بدون پاروزن، برخلاف جریان آب خروشان- که همه چیز یعنی همه هستی به جز انسان را با خود میبرد- حرکت کند و پارو زدن، بدون وجود یک پاروزن، محال است. ...ناگزیر ما باید وجود پاروزن را بپذیریم و به آن، معترف شویم زیرا وجود اثر آن- که عبارت است از حرکت ما برخلاف جریان سهمگین و طغیان ما علیه ستمگری و خودخواهی ژنهایمان- به روشنی بر ما ثابت شده است.
بدیهی است منظور ما از پاروزن، خدا نیست بلکه این پاروزن میتواند نفس یا روح باشد و قطعا اثبات آن، راهی برای اثبات جهان معنی و به دنبال آن، اثبات وجود خداست.
ولی چرا ما نفس را با چشمان خود نمیتوانیم ببینیم؟
دلیلش ساده است: زیرا نفس در عالم دیگری غیر از جهان جسمانی مادی است که ما در آن به سر می بریم.
اما آن نفس چگونه میتواند روی بدن ما تاثیر بگذارد؟
تفسیر علمی این موضوع، حداقل از طریق نیروهای عبور کننده بین کیهان ها- که در فصل ششم توضیح داده میشود- امکان پذیر است. این امکان- که یک جهان بر جهان دیگر تاثیر بگذارد و یا موجودات یک جهان بر موجودات جهان دیگر بدون تماس حسی مادی، تاثیر بگذارند- وجود دارد. از این راه میتوانیم نحوه ی تاثیرگذاری عالم نفس ها را بر این جهان مادی درک کنیم.)(احمد الحسن، توهم بی خدایی، ترجمه فارسی ص323)
از ژنها به عنوان نقشه حیات تا مغز و از مغز تا تطابق های فرهنگی(میم فرهنگی)- که در حقیقت تلاشی برای حفظ حداکثری خودخواهی ژنتیکی در محیط تضادهای موجود در عالم مادی و ژنهای خودخواه است- راهی خیلی متمایز طی نشده است بلکه فرایند تفکر و اندیشه و تحلیل، قدرت بیشتری را برای حفظ ژنها یافته است: در این عرصه جدید، شاید قانون جنگل از شکل دریدن قربانی توسط شیر و پلنگ، خارج شده باشد ولی قانون جنگل نوینی خودنمایی میکند که این بار در قالب نقشه ریزی و پیش بینی و تحلیل است.
در این عرصه، هوش مصنوعی ای هم خودنمایی میکند که میلیون ها برابر مغزهای ما تحلیل میکند واطلاعات را ذخیره میکند و حتی میتواند همانند سازی کند؛ آن هم با سرعتی بسیار شگفت که اصلا به وسیله مغزهای ما قابل تصور نیست. میم داوکینزی امروز وارد عرصه کامپیوترهای کوانتومی هوشمندی میشود که سرعت و شدت انتقال آن بسیار بیشتر از میم های فرهنگی قدیمی است.
ولی آیا ادامه این فرایند، به قدرت خاص انسان در حرکت بر خلاف موج گیج کننده عالم مادی، منجر خواهدشد؟!

پیشرفت کنونی این عرصه نوین، میتواند سرعت بشریت را در همه زمینه ها بیشتر و بیشتر کند. بله همانطور که میتواند قدرت انسان را در رویارو شدن با ژن های خودخواه دیگر، بیشتر و بیشتر میکند و با شناسایی قوانین موجود در ژن ها و تحلیل هوشمند و ساخت واکسن های نوین، به مبارزه با عوامل بیماری زا بپردازد؛ میتواند با سهل انگاری و یا بگوییم نادانی حتمی انسان نسبت به توازن های موجود در اجزای کیهان(اجزایی که برخی از آنها اصلا در قالب آزمون های مرسوم عالم مادی نیست و در قالب جهان دیگر با قوانین دیگری میگنجد!)، با زدودن قدرتمندتر چرخه های زیستی و از میان بردن زیستگاه ها، به نابودی بسیاری از میزبان های واسطه ای بپردازد که در نبود آنها عوامل خطرناک بیماری زا نمایان میشوند.
نزاع مداوم و حیرتی- که در تنظیم کردن موازنه ها دراجزای کیهان وجود دارد.
هوش، قدرت زدودن عوامل نمایان درگیر با ما را می دهد
و زدوده شدن این عوامل عیان با هوشی- که طبیعتا محدود است(چه هوش طبیعی و چه هوش بهینه شده با تکنیک های هوش مصنوعی)؛ زدوده شدن این عوامل عیانی- که گاهی خودشان مانعی بر عوامل پنهان درگیر با ما هستند- سبب گسترش عوامل پنهانی میگردد و کشف برخی از آنها اصلا ساده نیست.(کشف ویروس ها و عوامل بیماری زای بسیار ریز به حدود ابتدای قرن گذشته میرسد و مدیون روش های پیچیده کشف ریزساختارها است و آنچه امروز بر ما مخفی است، بسیار بیشتر خواهد بود.)
کشف واکسن در برابر عوامل بیماری زای آشکار، هرچند درکوتاه مدت باعث زدوده شدن این عوامل میشود ولی در این نزاع مداوم و ایجاد جهش های پی در پی، ژن های جدید تثبیت میشود و عوامل درگیری جدیدی را ایجاد میکند که واکسن های قبلی ما بر آنها بی تاثیر بوده است
و گاهی حتی زدودن عوامل پیدای مشخص، باعث زدودن رقیب عوامل پنهان نامشخص میشود. این نزاع همیشگی در همه اجزای کیهان ماست و حفظ این توازن ها هیچگاه برای بشر، آسان نبوده است.
نمونه جدید این نزاع، نسل های جدید ویروس کرونا در انگلستان و آفریقای جنوبی
آنتی بادی های خنثی کننده علیه SARS-CoV-2 spike در هر دو مدل انسانی و حیوانی، باعث محافظت در برابر عفونت میشود. ولی برخی کرونا ویرس های انسانی جهش هایی را پیدا می کنند که ایمنی ناشی از آنتی بادی خنثی کننده را از میان می برد. این جهش های آنتی ژنی به وسیله انتخاب مثبت جهش ها در خار ویروس- به خصوص در مناطقی که درگیر اتصال گیرنده میشوند- رخ میدهد.
برای بررسی جهش های آنتی ژنی ویروس، مهم است بدانیم کدام جهش های ویروس بر ایمنی آنتی بادی پلی کلونال، تاثیر گذار است. هنوز مشخص نیست چگونه جهش هایی که از آنتی بادی های منوکلونال خاص، فرار میکند بر پاسخ پلی کلونال آنتی بادی- که به وسیله واکسن یا عفونت ایجاد میشود- تاثیر گذار است.
مطالعه ای نشان داد جهش های منفرد در بخش اتصال به گیرنده خار ویروس receptor-binding domain (RBD) or N-terminal domain (NTD) میتواند خنثی سازی ویروس را با سرم های پلی کونال حاصل از عفونت قبلی یا واکسن، تا ده برابر کاهش دهد. تمرکز این مطالعات روی RBD بود زیرا مطالعات قبلی نشان داد، آنتی بادی های این منطقه، نقش اصلی را در خنثی سازی ویروس دارند. برخی جهش ها- که اتصال آنتی بادی سرم را کاهش میدهد- خنثی سازی ویروس را هم تا ده برابر میکاهد(این حالت بیشتر در ویروس های جدید آفریقای جنوبی و برزیل، دیده شده است).
محلی- که جهش ها بیشترین تاثیر را بر اتصال و خنثی سازی ویروس دارد- E484 است. این محل، متاسفانه جایی است که جهش در آن، بسیار در نسل های جدید ویروس کرونا دیده میشود؛ شاید چون با آنتی بادی هایی شناسایی میشود که از ژنهای زنجیره سنگین، استفاده میکند که در میان آنتی بادی های ضد RBD معمول است.
جهش های RBD، باعث تغییرات اتصال آنتی بادی سرم در گذر زمان، طی تغییرات و بلوغ سیستم ایمنی فرد میشود. ایمنی با آنتی بادی پلی کلونال علیه RBD مشابه آنفلوانزا مورد تمرکز و توجه است ولی در موارد دیگر(نسلهای قبلی ویروس کرونا) به صورت وسیعتری RBD را هدف قرار میدهد که تاثیرات یک جهش منفرد را کاهش دهد.
متفاوت و متمایز بودن تاثیرات آنتی ژنی جهش های RBD، نشان میدهد ایمنی افراد متفاوت، با جهشهای ویروس، به صورت متفاوتی تحت تاثیر قرار میگیرد.
این، همچنین پیشنهاد می دهد کار مهم پژوهش های آینده، شناخت این مطلب است که جهش های ویروسی چگونه بر ایمنی ناشی از واکسن، تاثیر می گذارد و نیز برای استفاده از این اطلاعات برای طراحی واکسن هایی است که علیه جهش های آنتی ژنیک ویروس، توانمند باشد.
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.12.31.425021v1.full


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تشخیص ژنتیکی آتروفی های واکسن دیگر کرونا ساخته شمسئولیت جدیدپول و شادیحس و ادراک قسمت پنجاه و ددر ناامیدی بسی امید استالگوی بنیادین و هوشیاریابزار بقای موجود زنده از رژیم های غذایی و نقش مهم برخی سلولهای عصبی در تلاچیزی خارج از مغزهای ما نیسکته مغزیاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل زبان انسان از پیشیمنبع هوشیاری کجاست قسمت53مقالاتتغییرات تکاملی سر انسان وزن حقیقی معرفت و شناختپیدایش زبانحس و ادراک قسمت شصت و دودرمان های جدید میگرنانقراض را انتخاب نکنیدمغز چون ابزار هوش است دلیابعاد بالاتررجزخوانی هایی که امروز ببسیاری از بیماری های جدیفلج خواب چیستچگونه حافظه را قویتر کنیستارگانی قبل از آغاز کیهاستفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر نگاه و مشاهده ناظر منبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان مرئی و نامرئیژن هوش و ساختارهای حیاتی پرورش مغز مینیاتوری انساخواب سالم عامل سلامتی و یدرمان سرگیجه بدون نیاز بانسان یک کتابخانه استمغز ابزار برتر بقازمان و صبراخلاق و علوم اعصابتفاوت ایستایی و تکاپوفرایند پیچیده ی خونرسانیچاالش ها در تعیین منبع هوسردرد عروقی میگرناصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش احساسیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومولتیپل اسکلروز در زنان جهان در حال ایجاد و ارتقاکمردرد با پوشیدن کفش مناخدا موجود استآنان که در قله اند هرگز خدرک درست از خود و هوشیاریاولین دروغمغزتان را در جوانی سیم کشزونا به وسیله ویروس ابله ارتقا و تکامل سنت آفرینش تمدن قدیمی ای در جنوب ایرقلب دروازه ی ارتباطنرمش های مفید برای درد زاشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج بلوغ چیستهوشیاری و وجودمکان زمان یا حافظه زمانجامعه ی آسمانیکوری گذرای ناشی از موبایدنیای شگفت انگیز کوانتومآیا هشیاری کوانتومی وجوددغدغه نتیجه ی نادانی استبا هوش مصنوعی خودکار روباینکه به خاطرخودت زندگی نقش آتش در رسیدن انسان بهزبان و تکلم برخی بیماریهارتروز یا خوردگی و التهاتو یک معجزه ایقدرت کنترل خودچراروياها را به یاد نمی آشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکبه زودی شبکه مغزی به جای هدف از تکامل مغزماجرای عجیب گالیلهحقیقت افرادکتاب زیست شناسی باوردین، اجباری نیستآیا جهش های ژنتیکی، ویرورقیبی قدرتمند در برابر مبحتی علمی درباره تمایل باگر نیروی مغناطیس نباشد نقش زبان در سلطه و قدرت اسفرنامه سفر به بم و جنوب از کجا آمده ام و به کجا میتولید یا دریافت علملحظات خوش با کودکاننظریه تکامل در درمان بیمطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غبابیماری آلزایمر، استیل کووقتی پر از گل شدی خودت را مخچه فراتر از حفظ تعادلحافظه های کاذبگل خاردار، زیباستدانشمندان تغییر میدان مغآتش منبع انرژیرویا حقی از طرف خدابخش های تنظیمی ژنومابزار بقا از نخستین همانچند جهانی و علمسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم جسممنابع انرژی از نفت و گاز همراهی نوعی سردرد میگرنیعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازینواقعیت چیستمرکز خنده در کجای مغز استحس و ادراک قسمت 82گامی در درمان بیماریهای داروی جدید برای ای ال اسإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَابزار بقا از نخستین همانروش هایی برای جلوگیری از برای زندگی سالم، یافتن تنوار مغز در تشخیص بیماری سینوریپا داروی ترکیبی ضداز تکینگی تا مغز از مغز تتکینگیمنابع جدید انرژیهوش مصنوعی یا حماقت طبیععادت همیشه خوب نیستهوش مصنوعی گوگل به کمک تشعادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل واکسن دیگری ضد کرونا از دمسئولیت در برابر محیط زیپول و عقیدهحس و ادراک قسمت پنجاه و سدر هم تنیدگی مرزها و بی مالگوبرداری از طبیعتابزار بقای موجود زنده از رژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و چیزی شبیه نور تو نیستسال سیزده ماههاز تکامل تا مغز از مغز تا هوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل ساختار رگهای مغزی منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر داردوزوز گوشپیر شدن حتمی نیستحس و ادراک قسمت شصت و ششدرمان های جدید در بیماری انواع سکته های مغزیمغز چگونه صداها را فیلتر اتفاق و تصادفرحم مصنوعیبشکه ای که ته نداره پر نمفلج دوطرفه عصب 6 چشمنگاه محدود و تک جانبه، مشسخن نیکو مانند درخت نیکواستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر نگاه انسان بر رفتامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان مشارکتیژن یا نقشه توسعه مغز و نقپرتوهای صادر شده از سیاهخواب عامل دسته بندی و حفطدرمان سرگیجه بدون نیاز بانسان باشمغز از بسیاری حقایق می گرزمان واقعیت است یا توهماخلاق پایه تکامل و فرهنگتفاوت ارباب و رهبر حقیقیفرایند تکامل و دشواری هاناتوانی از درمان برخی ویسرطان کمیت گراییاصلاح خطا با رفتن بر مسیرهوش احساسیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومواد کوانتومی جدید، ممکنجهان ریز و درشتکنفرانس تشنج هتل کوثر اصخدا بخشنده است پس تو هم بآنزیم تولید انرژی در سلودرک عمیق در حیواناتاولین سلول مصنوعیمغزتان را در جوانی سیمکشزیباترین چیز در پیر شدنارتقا یا بازگشت به قبل ازتمدن پیشرفته ی پیشینیانقلب روباتیکنرمش های مفید در سرگیجهشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونینبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهوشیاری و افسردگیمکانیک کوانتومی بی معنی جاودانگی مصنوعیکی غایب شدی تا نیازمند دلدنیا، هیچ استآیا واکنش های یاد گرفته وذهن ما از در هم شکستن منببا تعمق در اسرار ابدیت و اینکه خانواده ات سالم بانقش انتخاب از طرف محیط، نزبان و شناخت حقیقت قسمت چارزش حقیقی زبان قسمت اولتو یک جهان در مغز خودت هسقدرت انسان در نگاه به ابعنزاع بین جهل و علم رو به پشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکبه زیر پای خود نگاه نکن بهدف از خلقت رسیدن به ابزاماده ی تاریکحقیقت اشیاکتاب طبیعت در قالب هندسهدید تو همیشه محدود به مقدآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجرموزی از نخستین تمدن بشربحث درباره پیدایش و منشا اگر نعمت فراموشی نبود بسنقش سجده بر عملکرد مغزسفرنامه سفر به بم و جنوب از کسی که یک کتاب خوانده تولید پاک و فراوان انرژیلرزش ناشی از اسیب به عصبهفت چیز که عملکرد مغز تو طلای سیاهتاریکی و نوربیماری الزایمروقتی تو از یاد گرفتن باز مخچه ، فراتر از حفظ تعادلحافظه و اطلاعات در کجاست گل زندگیدانشمندان روش هاي جدیدی آثار باستانی تمدن های قدرویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگی حس و ادراک ما اابزار بقا از نخستین همانچند روش ساده برای موفقیتسم زنبور ، کلیدی برای واراز تکینگی تا مغز از مغز تتوهمات و شناخت حقیقتمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه ی پایه ایعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزواقعیت های متفاوتمرگ چیستحس و ادراک قسمت چهلگاهی لازم است برای فهم و داروی جدید برای دیابتافت فشار خون ناگهانی در وابزار بقا از نخستین همانروش هایی ساده برای کاهش ابرخی ملاحظات در تشنج های نوار مغزی روشی مهم در تشخسیگار عامل افزایش مرگ وماز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل فردی یا اجتماعیمناطق خاصی از مغز در جستجتکامل مادی تا ابزار هوشممنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی گوگل به کمک تشعادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولواکسن سرطانمستند جهان متصلپوست ساعتی مستقل از مغز دحس و ادراک قسمت پنجاه و شدر هم تنیدگی کوانتومیالتهاب شریان تمپورالابزار بقای موجود زنده از رژیم ضد التهابیبرداشت مغز ما از گذر زماننکاتی در مورد تشنجسانسور از روی قصد بسیاری از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل شناخت انسان با کشفمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتصفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهیک پیام منفرد نورون مغزی پیشینیان انسان از هفت میحس و ادراک سی و هفتمدرمان های رایج ام اسانگشت ماشه ایمغز ناتوان از توجیه پیدااتوبان اطلاعات و پلِ بینرحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیفناوری هوش مصنوعی نحوه خنگاه انسان محدود به ادراسخن و سکوتاستفاده از انرژی خلاهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر نگاه انسان بر رفتامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان هوشمندژن ضد آلزایمرپرسش و چستجو همیشه باقی اخودآگاهی و هوشیاريدرمان سرگیجه بدون داروانسان جدید از چه زمانی پامغز به تنهایی برای فرهنگ زمان پلانکاختلال خواب فرد را مستعد تفاوتهای جنسیتی راهی برافرایند حذف برخی اجزای مغناتوانی در شناسایی چهره سرعت فکر کردن چگونه استاصول انجام برخی نرمش ها دهوش در طبیعتتاثیر گیاه خواری بر رشد وموجود بی مغزی که می تواندجهان شگفت انگیزکنگره بین المللی سردرد دخدای رنگین کمانآینه در اینهدرگیری قلب در بیماری ویراوکرلیزوماب داروی جدید شمغط یک گیرنده استزیباترین چیز در افزایش سارتوکين تراپی روشی جديد تمدن بشری و مغز اخلاقیقلب را نشکننرمشهای مهم برای تقویت عشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری مبنی عباس، ننگی بر تاریخهوشیاری کوانتومیمکانیزمهای دفاعی در برابجایی خالی نیستکیهان خود را طراحی میکنددندان ها را مسواک بزنید تآیا یک، وجود داردذهن چند جانبه نیازمند نگبا خدا باشاینترنت بدون فیلتر ماهوانقش اتصالات بین سلولهای زبان و شناخت حقیقت قسمت اارزش حقیقی زبان قسمت دومتو کز محنت دیگران بی غمیقدرت ذهننزاع بین علم و نادانی رو شباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکبه سخن توجه کن نه گویندههر چیز با هر چیز دیگر در تماده ی خالیحقیقت تنها چیزی است که شاکتاب، سفری به تاریخدیدن خدا در همه چیزآیا خداباوری محصول تکاملرمز و رازهای ارتباط غیر کبحثي درباره هوش و تفاوتهاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش غذاها و موجودات درياسفرنامه سفر به بم و جنوب از آغاز خلقت تا نگاه انساتولید سلولهای جنسی از سللرزش عضله یا فاسیکولاسیوهفت سین یادگاری از میراث طوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدبیماری ای شبیه آلزایمر و ویتنام نوعی کرونا ویروس مخچه ابزاري که وظیفه آن فحافظه و اطلاعات در کجاست گلوله ی ساچمه ایدانشمندان روشی برای تبدیآرامش و دانشرویاهای پر رمز و حیرتی دربخش بزرگتر کیهان ناشناختابزار بقا از نخستین همانچندین ماده غذایی که ماننسماگلوتید داروی کاهش دهناز تکینگی تا مغز از مغز تتوپیراماتمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه ی رایج کیهانعلم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکواقعیت و مجازمرگ و میر پنهانحس و ادراک قسمت چهل و هفتگاهی مغز بزرگ چالش استداروی جدید ضد میگرنافت هوشیاری به دنبال کاهابزار بقا از نخستین همانروش جدید تولید برقبرخی مرزهای اخلاق و علوم نوار عصب و عضلهسیاهچاله هااز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل مداوممنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی الفاگوعادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهانواکسن سرطانمشکل از کجاستپوشاندن خود از نورحس و ادراک قسمت بیست و چهدر هم تنیدگی کوانتومی و پامواجی که به وسیله ی ماشیمعنی روزهابزار بقای موجود زنده از رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسي علل احتمالي تغيير چگونه مولکول های دی ان ایسانسور بر بسیاری از حقایاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل، نتیجه ی برنامه ریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصیک پیشنهاد خوب برای آسان پیشرفت های جدید علوم اعصحس و ادراک- قسمت پنجاه و درمان های علامتی در ام اسانگشت نگاری مغز نشان میدمغز و اخلاقاتوسوکسیمایدرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربعد پنجمفیلمی بسیار جالب از تغیینگاه از بیرون مجموعهسخن پاک و ثابتاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر ویتامین دی بر بیمامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان هوشیارژنها نقشه ایجاد ابزار هوپرسشگری نامحدودخودآگاهی و هوشیاريدرمان سرطان با امواج صوتانسان خطرناکترین موجودمغز بیش از آنچه تصور میشوزمان به چه دلیل ایجاد میشاختلال در شناسایی حروف و تقلید مرحله ای نسبتا پیشفراتر از دیوارهای باورنادیدنی ها واقعی هستندسعی کن به حدی محدود نشویاصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش عاطفی قسمت 11تاثیر گیاه خواری بر رشد وموجودات مقهور ژنها هستندجهانی که نه با یک رخداد و کنگره بین المللی سردرد دخدایی که ساخته ی ذهن بشر آیندهدرگیری مغز در بیماری کویايندگان چگونه خواهند دیدنقش قهوه در سلامتیزیر فشار کووید چه باید کرارتباط میکروب روده و پارتمدن زیر آبقیچی ژنتیکیچرا ماشین باید نتایج را پشگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب به قفس های سیاهت ننازهوش، ژنتیکی است یا محیطیما انسانها چه اندازه نزدجاذبهکیهانِ هوشیارِ در حال یادهن، بزرگترین سرمایهآیا کیهان می تواند یک شبیذهن هوشیار در پس ماده ی مبا طبیعت بازی نکنایندرالنقش تیروئید در تکامل مغززبان و شناخت حقیقت قسمت دارزش حقیقی زبان قسمت سومتو پیچیده ترین تکنولوژی قدرت عشقنزاع بین علم و جهل رو به پشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکبوزون هیگز چیستهر جا که جات میشه، جات نیماده ای ضد التهابیحقیقت خواب و رویاکتابخانهدیدگاه نارسای دوگانه ی مآیا دلفین ها می تواند از رمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی جالب درباره محدودیتاگر با مطالعه فیزیک کواننقش غذاها و موجودات درياسفرنامه سفر به بم و جنوب از انفجار بزرگ تا انفجار تولترودینلزوم سازگاری قانون مجازاهم نوع خواری در میان پیشیطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهبیماری ای شبیه ام اس مولتویتامین E برای فعالیت صحمخچه تاثیر گذار بر حافظهحافظه و اطلاعات در کجاستگلوئوندانش، قفل ذهن را باز میکنآرامش و سکونرویای شفافبخش دیگری در وجود انسان هابزار بقا از نخستین هماننه به اعدامسندرم کووید طولانیاز تکینگی تا مغز از مغز تتوانایی مغز و دیگر اجزای منابع انرژی از نفت و گاز هندسه بنیادینعلم در حال توسعهترکیب حیوان و انسانواقعیت و انعکاسمرگ و میر بسیار بالای ناشحس و ادراک قسمت چهل و هشتگذر زمان کاملا وابسته به داروی جدید ضد الزایمرافتخار انسانابزار بقا از نخستین همانروش صحبت کردن در حال تکامبرخی نکات از گاید لاین پرنوار عصب و عضلهسیاهچاله های فضایی منابعاز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل چشممنبع هوشیاری کجاست قسمت عارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آمواکسن ضد اعتیادمشکلات نخاعیپیموزایدحس و ادراک قسمت بیست و یکدر هم تنیدگی کوانتومی و دامیوتروفیک لترال اسکلرومعادله ها فقط بخش خسته کنابزار بقای موجود زنده از رژیم غذایی ضد التهابیبررسی و اپروچ جدید بر بیمچگونه میتوان با قانون جنساهچاله ها تبخیر نمیشوداز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تکثیر سلول در برابر توقف منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگردیک آلل ژنتیکی که از نئاندپیشرفت در عقل است یا ظواهحس و ادراک- قسمت بیست و پدرمان ژنتیکی برای نوآوریانتقال ماده و انرژیمغز و اخلاقاتصال مغز و کامپیوتررساناها و ابر رساناها و عبعد از کرونافیزیک مولکولها و ذرات در نگاه از دور و نگاه از نزدسختی ها رفتنی استاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر ویروس کرونا بر مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان های بسیار دیگرژنها ، مغز و ارادهآلودگی هوا چالش قرن جدیدخودت را از اندیشه هایت حفدرمانهای بیماری پارکینسانسان عامل توقف رشد مغزمغز برای فراموشی بیشتر کزمان شگفت انگیزاختلال در شناسایی حروف و تقلید از روی طبیعتفرد موفقنادانی در قرن بیست و یکم،شلیک فراموشیاصول سلامت کمرهوش عاطفی قسمت نهمتاثیر گیاه خواری بر رشد وموسیقی نوجهانی که از یک منبع، تغذیکنترل همجوشی هسته ای با هخسته نباشی باباآینده ی انسان در فراتر ازدرگیری مغز در بیماران مبايا اراده آزاد توهم است ینقش مهاجرت در توسعه نسل ازیرفون داروی ضد ام اسارتباط ماده و انرژیتمدنی قدیمی در شمال خلیج قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصچرا مغز انسان سه هزار سالشگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم به مغز خزندگان خودت اجازهیچ چیز همیشگی نیستما انسانها چه اندازه نزدجاذبه و نقش آن در شکلگیریکیست هیداتید مغزدو ویژگی انتزاع و قدرت تجآیا گذشته، امروز وآینده ذهن تو همیشه به چیزی اعتقبالاترین هدف از دولتایا کوچک شدن مغزانسان النقش حفاظتی مولکول جدید دزبان و شناخت حقیقت قسمت سارزش خود را چگونه میشناستو آرامش و صلحیقضاوت ممنوعنسبیت عام از زبان دکتر برشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکبوزون هیگز جهان را از متلهر حرکت خمیده می شود و هر ماده، چیزی نیستحقیقت در علم، هرگز نهایی کجای مغز مسئول پردازش تجدژا وو یا اشنا پنداریآیا دلفین ها میتوانند بارمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش ویتامين اگر تلاش انسان امروز برانقش غذاها و موجودات درياسفری به آغاز کیهاناز بحث های کنونی در ویروستومورها و التهاب مغزی عالزوم سازگاری قانون مجازاهمه چیز موج استطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنوبیماری اسپینال ماسکولار ویتامین E در چه مواد غذایمدل همه جانبه نگر ژنرالیحباب های کیهانی تو در توگمان میکنی جرمی کوچکی در دائما بخوانآرامش(سکوت) stillness و تکاپوروان سالمبخشیدن دیگران یعنی آرامشابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیسندرم گیلن باره به دنبال از تکینگی تا مغز از مغز تتوازن مهمتر از فعالیت زیمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه در پایه ی همه ی واکعلم راهی برای اندیشیدن اترازودونواقعیت خلا و وجود و درک ممرگ انتقال است یا نابود شحس و ادراک قسمت چهل و دومگذشته را دفن کنداروی سل سپتافراد آغاز حرکت خودشان رابزار بقا از نخستین همانروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش ها برای زانونوبت کودکانسیاهچاله ها، دارای پرتو نور درونسیاهچاله و تکینگی ابتدایاز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل و ارتقای نگاه تا عممنبع هوشیاری کجاست قسمت عدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکانواکسن علیه سرطانمشکلات بین دو همسر و برخیپیموزایدحس و ادراک قسمت بیست و دودر هر سوراخی سر نکنامید نیکو داشته باش تا آنمعجزه های هر روزهابزار بقای موجود زنده از رژیم غذایی ضد دردبررسی ژنها در تشخیص بیماچگونه مغز پیش انسان یا همسایه را اصالت دادن، جز فراز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تأثیر نگاه انسان بر رفتامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسایتهای دیگرجلوتر را دیدنیک جهش ممکن است ذهن انسانپیشرفت ذهن در خلاقیت استحس و ادراک- قسمت شصت و چهدرمان پوکی استخواناندوه در دنیا استمغز و سیر تکامل ان دلیلی اثر مضر مصرف طولانی مدت ررشته نوروایمونولوژی و نقبعد از کرونافیزیک و هوشیارینگاه از درون مجموعه با نگسرنوشتاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر ژنها بر اختلالات خمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان هایی در جهان دیگرژنهای مشترک بین انسان و وآلودگی هوا و ویروس کروناخودروهای هیدروژنیدرهای اسرارآمیز و پوشیدهانسانیت در هم تنیده و متصمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟زنان باهوش تراختلالات مخچهتقلید از طبیعتفرد یا اندیشهنازوکلسینشلیک فراموشیاضطراب و ترسهوش عاطفی قسمت هفتمتاثیر گیاه خواری بر رشد وموسیقی هنر مایع استجهانی در ذهنکنترل جاذبهخطا در محاسبات چیزی کاملآینده ی علم و فیزیک در60 ثدرگیری مغزی در سندرم کووايا اراده آزاد توهم است ینقش میدان مغناطیسی زمین زیرک ترین مردمارتباط متقابل با همه ی حیتمرکز و مدیتیشنقانون مندی نقشه ژنتیکی مچرا مغزهای ما ارتقا یافت شگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزبه نقاش بنگرهیچ وقت خودت را محدود به ما اکنون میدانیم فضا خالجدا کردن ناخالصی هاکیست کلوئید بطن سومدو بیماری روانی خود بزرگ آیا پیدایش مغز از روی تصاذهن خود را مشغول هماهنگیباهوش ترین و با کیفیت تریایا این جمله درست است کسینقش حیاتی تلومر دی ان آ دزبان جانسوزاز فرد ایستا و متعصب بگذرتو افق رویداد جهان هستیقطار پیشرفتنسبت ها در کیهانشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکبی نهایت در میان مرزهاهرچیز با یک تاب تبدیل به ماده، چیزی بیش از یک خلا حقیقت راستین انسان علم بکرونا چه بر سر مغز می آوردژاوو یا آشناپنداریآیا دست مصنوعی به زودی قارمز جهانبحثی در مورد نقش کلسیم و اگر خواهان پیروزی هستینقش غذاها در کاهش دردهای سقوط درون جاذبه ای خاص، چاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتومورهای نخاعیلزوم عدم وابستگی به گوگل همه چیز در زمان مناسبطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسوبیماری اضطراب عمومیویتامین کامدل هولوگرافیک ژنرالیزهحد و مرزها توهم ذهن ماستگنجینه ای به نام ویتامین داروهای مصرفی در ام اسآزمون تجربی، راهی برای رروبات های ریز در درمان بیبخشش، عقلانی یا غیر عاقلابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایسندرم پیریفورمیساز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه هوش مصنوعی قادر اسمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه زبانِ زمان استعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزوالزارتان داروی ضد فشار مرگ تصادفیحس و ادراک قسمت چهل و سومگربه شرودینگر و تاثیر مشداروی ضد چاقیافراد بی دلیل دوستدار تو ابزار بقا از نخستین همانروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی نرمش های گردنبرخی یونها و مولکول های منورون هاي مصنوعی می توانسیاهچاله ی منفرد یا سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بتکامل و ریشه ی مشترک خلقتمنبع هوشیاری کجاست قسمت عدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهواکسنی با تاثیر دوگانه امشکلات روانپزشکی پس از سپیچیدگی های مغزمگسحس و ادراک قسمت بیست و سودر والنتاین کتاب بدید همامید نجاتمعجزه ی چشمابزار بقای موجود زنده از راه فراری نیستبررسی بیماری التهابی رودچگونه هموساپينس بر زمین ساخت شبکه عصبی مصنوعی با از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تئوری تکامل امروز در درممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجمجمه انسان های اولیهیک رژیم غذایی جدید، می توپیشرفتی مستقل از ابزار هحساسیت روانی متفاوتدرمان پوکی استخواناندوه دردی را دوا نمیکندمغز کوانتومیاثرات فشار روحی شدیدرشد مغز فرایندی پیچیده ابعد از کرونا دلخوشی بیهوفیزیکدانان ماشینی برای تنگاه حقیقی نگاه به درون اسریع دویدن مهم نیستاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر کلام در آیات کلام بمنبع هوشیاری در کجاست؟ قجهان یکپارچهژنهای هوش ، کدامندآلودگی هوا و پارکینسونخورشید مصنوعیدروغ نگو به خصوص به خودتانسانیت در برابر دیگرانمغز بزرگ چالش است یا منفعزنجیرها را ما باید پاره کاختلالات حرکتی در انسانتقویت استخوان در گرو تغذفرد حساس از نظر عاطفی و بنباید صبر کرد آتش را بعد شنا در ابهای گرم جنوب نیااطلاع رسانی اینترنتیهوش عاطفی قسمت پنجمتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیهمانهای ناخوانده عامل جهان، تصادفی نیستکندر در بیماریهای التهابخطا در محاسبات چیزی کاملآیا فراموشی حتمی استدرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشای نعمت من در زندگیمنقش محیط زندگی و مهاجرت دزیست شناسی کل در جزء فراکارتباط چاقی و کاهش قدرت بتمرکز بر هدفقانون گذاری و تکاملچرا ویروس کرونای دلتا واشگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکبه نقاش بنگرهیچ کاری نکردن به معنی چیما از اینجا نخواهیم رفتجدایی خطای حسی استکاهش مرگ و میر ناشی از ابدو بار در هفته ماهی مصرف آیا آگاهی پس از مرگ از بیذهن سالمباور و کیهان شناسیایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش خرچنگ های نعل اسبی درزبان ریشه هایی شناختی اساز مخالفت بشنوتو انسانی و انسان، شایستلمس کوانتومینسبت طلایی، نشانه ای به سشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکبی ذهن و بی روحهز ذره، یک دنیاستماست مالیحقیقت غیر فیزیکیکریستال هادگرگونی های نژادی و تغییآیا رژیم غذایی گیاهی سلارمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد حقیقت فضا و اپی ژنتیکنقشه مغزی هر فرد منحصر بهسلول های مغزی عامل پارکیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتومورهای ستون فقراتمقاومت به عوارض فشار خون همه چیز در زمان کنونی استطبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سبیماری بیش فعالیویتامین کا و استخوانمدل هولوگرافیک تعمیم یافحریص نباشگویید نوزده و ایمنی ساکتداروهای ام اسآزمون ذهنی گربه ی شرودینروبات کیانبدون پیر فلکابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قسندرم پس از ضربه به سراز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه برخی شغل ها با هوش منابع انرژی از نفت و گاز هندسه، نمایشی از حقیقتعلایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکواکنش های ناخودآگاه و تقمرگی وجود نداردحس و ادراک قسمت نهمگزیده ای از وبینار یا کنفداروی ضد چاقیافزایش قدرت ادراکات و حسابزار بقا از نخستین همانروشی برای بهبود هوش عاطفابزار بقا از نخستین همانروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اثرات مضر ویتامین دنورون های ردیاب حافظهسیاهچاله ی تولید کنندهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بتکامل ابزار هوش ، راه پر منبع هوشیاری کجاست قسمت عسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهواسطه ها د رمسیر ایجاد مغمشکلات روانپزشکی در عقب پیچیدگی های مغزی در درک زحس و ادراک قسمت بیستمدر یک فراکتال هر نقطه مرکامید جدید بر آسیب نخاعیمعجزه ی علمابزار بقای موجود زنده از راه های جدید برای قضاوت ربررسی سیستم تعادلی بدن اچگونه هوشیاری خود را توسساخت شبکه عصبی با الفبای از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تئوری تکامل در پیشگیری و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجنبه های موجی واقعیتیکی از علل محدودیت مغز امپاسخ گیاهان در زمان خوردخفاش با شیوع همه گیری جدیدرمان ام اس(مولتیپل اسکلاندوهگین نباش اگر درب یا مغز آیندگان چگونه است ؟اثرات مفید قهوهرشد مغز علت تمایل انسان ببعد از کرونا دلخوشی بیهوفاجعه ی جهل مقدسنگاه دوبارهسریعترین کامپیوتر موجوداستیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر کپسول نوروهرب بر نمنبع هوشیاری در کجاست؟(قجهان یکپارچهژنهای حاکم بر انسان و انسآلزایمرخوش قلبی و مهربانیدریای خداانسان، گونه ای پر از تضادمغز بزرگ چالشهای پیش روزندگی هوشمند در خارج از زاختلالات صحبت کردن در انتقویت حافظه یا هوش مصنوعفردا را نمیدانیمنبرو و انرژی مداومشناخت و معرفت، و نقش آن داطلاعات حسی ما از جهان، چهوش عاطفی قسمت اولمیوتونیک دیستروفیجهش های ژنتیکی مفید در ساکوچ از محیط نامناسبخطای ادراک کارماآیا ممکن است موش کور بی مدرگیری اعصاب به علت میتوبیهوش کردن در جراحی و بیمای همه ی وجود مننقش نگاه از پایین یا نگاهزیست شناسی باور حقیقت یا ارتباط هوش ساختار مغز و ژتمساح حد واسط میان مغز کوقانون جنگلچرا پس از بیدار شدن از خوشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکبه نادیدنی ایمان بیاورهیچ کس مانند تو نگاه نمیکما اشیا را آنطور که هستندجریان انرژی در سیستم های کاهش التهاب ناشی از بیمادو برابر شدن خطر مرگ و میآیا امکان بازسازی اندامهذهت را روی چیزهای مفید متباد و موجایا بیماری ام اس (مولتیپنقش داروهاي مختلف معروف زبان شناسی مدرن در سطح سلاز نخستین همانند سازها تتو با همه چیز در پیوندیلوب فرونتال یا پیشانی مغنشانه های گذشته در کیهان شرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکبی شرمیهزینه ای که برای اندیشیدماست مالی با هوش انسانیحقیقت غیر قابل شناختکریستال زمان(قسمت اولدانش قدرت استآیا رژیم غذایی گیاهی سلارنگ کردن، حقیقت نیستبحثی در مورد عملکرد لوب فابتدا سخت ترین استنقشه های مغزی جدید با جزیسلول های بنیادیاز تکنیکی تا مغز از مغز تتوهم فضای خالیمقابله ی منطقی با اعتراضهمه چیز، ثبت می شودطبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی بیماری تی تی پیویتامین کا در سبزیجاتمدل های ریز مغز مینی برینحرکت چرخشی و دائمی کیهانگوشه بیماری اتوزومال رسسداروهای تغییر دهنده ی سیآزمون ذهنی گربه شرودینگرروح در جهانی دیگر استبرنامه و ساختار پیچیده مابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک عسندرم دزدی ساب کلاویناز تکینگی تا مغز از مغز تتوصیه های سازمان بهداشت منابع انرژی از نفت و گاز هنر فراموشیعلایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهواکنش به حس جدیدمراحل ارتقای پله پله کیهحس و ادراک قسمت چهارمداروی ضد تشنج با قابليت تافزایش مرگ و میر سندرم کوابزار بقا از نخستین همانروشی جدید در درمان نابینبرخی اختلالات عصبی مثانهنوروپلاستیسیتی چیستسیاره ی ابلهاناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل تکنولوژیمنبع هوشیاری کجاست قسمت عشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدوبینار اساتید نورولوژی دمشاهده گر جدای از شیء مشاپیوند قلب خوک، به فرد دچاحس و ادراک قسمت دهمدر کمتر از چند ماه سوش جدامید درمان کرونا با همانمعجزه ی علم در کنترل کرونابزارهای پیشرفته ارتباط راه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانچگونه واکسن کرونا را توزساختن آیندهاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تئوری جدید، ویران کردن گمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجنسیت و تفاوت های بینایییافته های نوین علوم پرده پختگی پس از چهل سالگي به خلا، حقیقی نیستدرمان تومورهای مغزی با ااندام حسی، درک از بخش هایمغز انسان ایا طبیعتا تمااثرات مفید روزه داریرشد در سختی استتفکر قبل از کارفاصله ها در مکانیک کوانتنگاهی بر قدرت بینایی دراسرگیجه از شایعترین اختلااستیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی به کمک هوش طبیتاثیر کپسول نوروهرب بر تمنبع خواب و رویاجهان کنونی و مغز بزرگتریکل اقیانوس در یک ذرهآملودیپین داروی ضد فشار خوشبختی دور از رنج های مدرک فرد دیگر و رفتارهای اانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز بزرگ و فعال یا مغز کوزندگی بی دوداختلالات عضلانی ژنتیکتقویت سیستم ایمنیفرزندان زمان خودچت جی پی تیشناخت حقیقت یا آرزوهای گاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت دهممیگرن و پروتئین مرتبط با جهش های ژنتیکی غیر تصادفکوچک شدن مغز از نئاندرتاخطای حسآیا ما کالا هستیمدرختان اشعار زمینبیهوشی در بیماران دچار اای آنکه نامش درمان و یادشنقش نظام غذایی در تکامل مزیست، مرز افق رویداد هستارتباط پیوسته ی جهانتنفس هوازی و میتوکندریقانون جنگلچرا ارتعاش بسیار مهم استشاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکبه هلال بنگرهیچ کس حقیقت را درون مغز ما به جهان های متفاوت خودجریان انرژی در سیستم های کاهش حافظه هرچند فرایندیدو برابر شدن خطر مرگ و میآیا انسان با مغز بزرگش اخذخیره ی شگفت انگیز اطلاعباد غرور و سر پر از نخوت وایا بدون زبان میتوانیم تنقش درختان در تکاملزبان شناسی نوین نیازمند از نخستین همانند سازها تتو با باورهایت کنترل میشلوتیراستامنشانه های پروردگار در جهشربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسمبی عدالتی در توزیع واکسن هزینه سنگین انسان در ازاماشین دانشحقایق ممکن و غیر ممکنکریستال زمان(قسمت دوم)دانش محدود به ابعاد چهارآیا راهی برای رفع کم آبی رنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهابتدایی که در ذهن دانشمننقص در تشخیص هیجانات عامسلول های بنیادی منابع و ااز تکینگی تا مغز و از مغز توهم فضای خالی یا توهم فضمقابله با کرونا با علم اسهمه ی سردردها بی خطر نیستطعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به سبیماری دویکویتامین بی 12 در درمان دردمدیون خود ناموجودحس متفاوتگوشت خواری یا گیاه خواریداروهای ضد بیماری ام اس وآزادی عقیده، آرمانی که تروح رهاییبرنامه ی مسلط ژنها در اختابزار بقا از نخستین هماننهایت در بی نهایتسندرم سردرد به دلیل افت فاز تکینگی تا مغز از مغز تتوصیه های غیر دارویی در سمنابع انرژی از نفت و گاز هنر حفظ گرهعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسراواکسن های شرکت فایزر آمرمرز مرگ و زندگی کجاستحس و ادراک قسمت نوزدهمداروی ضد تشنج با قابليت تافزایش سرعت پیشرفت علوم افسردگی و اضطراب در بیماابزار بقای موجود زنده از روشی جدید در درمان سکته مبرخی اصول سلامت کمرنوروز یا روز پایانیسیاره ابلهاناز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل جریان همیشگی خلقتمنبع هوشیاری کجاست قسمت عصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان وجود قبل از ناظر هوشمندمشاهده آینده از روی مشاهپیوند مغز و سر و چالشهای حس و ادراک قسمت دوازدهمدر آرزوهایت مداومت داشتهامیدوار باش حتی اگر همه چمعجزه در هر لحظه زندگیابزارهای بقا از نخستین هراه پیروزی در زندگی چیستبزرگ فکر کنچگونه آن شکری که می خوریمساختار فراکتال وجود و ذهاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تا 20 سال آینده مغز شما به منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجنسیت و تفاوت های بینایییاد گرفتن مداومپروژه ی ژنوم انسانیخلا، خالی نیستدرمان تشنجانرژی بی پایان در درون هرمغز انسان برای ایجاد تمداثرات مضر ماری جواناز گهواره تا گورتفکر خلا ق در برابر توهم فاصله ی همیشگی تصویر سازنگاهی بر توانایی اجزاي بسرگردانیاستخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی به شناسایی کاتاثیر کپسول نوروهرب بر سمنتظر نمان چیزی نور را بهجهان کاملی در اطراف ما پرکلمات بلند نه صدای بلندآموزش نوین زبانخانه ی تاریکدرک نیازمند شناخت خویش ااهرام مصر از شگفتی های جهمغز بزرگترین مصرف کننده زندگی در جمع مواردی را براختراع جدید اینترنت کوانتلقین اطلاعات و حافظهفرضیه ای جدید توضیح میدهچت جی پی تیشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد واطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت دوممیگرن سردردی ژنتیکی که بجهش تمدنی عجیب و شگفت انسکوچکترین چیز یک معجزه اسخطر آلودگی هواآیا ما تنها موجودات زنده درد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیایمپلانت مغزینقش نظریه تکامل در شناسازاوسکا درمان گوشرارتباط انسانی، محدود به تنفس هوازی و میتوکندریقانونمندی و محدودیت عالمچرا بیماری های تخریبی مغشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکبه کدامین گناه کشته شدندهیچ اندر هیچما با کمک مغز خود مختاريمجریان انرژی در سیستم های کاهش دوپامین عامل بیماریدو سوی واقعیتآیا احتمال دارد رویا از آذره ی معین یا ابری از الکبار بزرگ ایستادن بر دو پاایا تکامل هدفمند استنقش ذهن و شناخت در حوادث زبان، نشان دهنده ی سخنگو از نخستین همانند سازها تتو باید نیکان را به دست بلوزالمعده(پانکراس)مصنوعنظام مثبت زندگیشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزبیمار 101 ساله، مبتلا به سهزاران سال چشم های بینا ومبانی ذهنی سیاه و سفیدحل مشکلکریستال زمان(قسمت سوم)دانش بی نهایتآیاما مقهور قوانین فیزیکرهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهابتذال با شعار دیننقطه بی بازگشتسلول های بدن تو پیر نیستناز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)ملاحظه های اخلاقی دربارههمیشه چشمی مراقب و نگهباظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را برداربیماری دیستروفی میوتونیویتامین بی هفدهمدیریت اینترنت بر جنگحس چشایی و بویاییگیلگمش باستانی کیستداروی فامپیریدین یا نورلآزار دیگری، آزار خود استروزه داری متناوب، مغز را برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱ابزار بقا از نخستین هماننهادینه سازی فرهنگ اختلاسوپاپ ها یا ترانزیستورهااز تکینگی تا مغز از مغز تتوصیه هایی در مصرف ماهیمنابع انرژی از نفت و گاز هنر رها شدن از وابستگیعماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هاواکسن کووید 19 چیزهایی که مرز بین انسان و حیوان کجاگزارش یک مورد جالب لخته وحس و ادراک قسمت هفتمداروی ضد تشنج توپیراماتاقلیت خلاقابزار بقای موجود زنده از ريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری ها که در آن بنوشیدن چای برای مغز مفید سیاره ابلهاناز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست قسمت عضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهنوراپامیل در بارداریمطالبه ی حق خودپیوند اندام از حیوانات بحس و ادراک قسمت سومدر آسمان هدیه های نادیدنامیدواری و مغزمعرفت و شناختابزارهای بقا ازنخستین همراه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن مغز محدود به دورچگونه انتظارات بر ادراک ساختار شبکه های مغزی ثاباز روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی تا بحر یفعل ما یشامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهل مقدسیاد بگیر فراموش کنیپروژه ی ژنوم انسانیخلاصه ای از مطالب همایش مدرمان جدید ALSانرژی تاریکمغز انسان برای شادمانی طاجزای پر سلولی بدن انسان زمین در برابر عظمت کیهانتفاوت مغز انسان و میمون هفتون های زیستینگاهت را بلند کنسربازان ما محققا غلبه می استروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی در کامپیوترهاتاثیر کپسول نوروهرب بر سمنحنی که ارتباط بین معرفجهان پیوستهکلوزاپین داروی ضد جنونآمارهای ارائه شده در سطح درک و احساساولویت بندی ها کجاستمغز حریص برای خون، کلید تزندگی در سیاهچالهادامه بحث تکامل چشمتلاش ها برای کشف منابع جدفساد اقتصادی سیتماتیک درنتایج نادانی و جهلشناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد واعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش عاطفی قسمت سوممیگرن شدید قابل درمان اسجهشهای مفید و ذکاوتی که دکووید نوزده و خطر بیماری خطرات هوش مصنوعیآیا مغز تا بزرگسالی توسعدردهای سال گذشته فراموش بیوگرافیایمپلانت مغزی کمک میکند نقش هورمون های تیروئید دزبان مشترک ژنتیکی موجوداارتباط از بالا به پایین متنفس بدون اکسیژنقارچ بی مغز در خدمت موجودچرا حیوانات سخن نمی گوینشاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکبه امید روزهای بهترهیچگاه از فشار و شکست نترما بخشی از این جهان مرتبطجستجوی متن و تصویر به صورکاهش سن بیولوژیکی، تنها دولت یا گروهکآیا احتمال دارد رویا از آذرات کوانتومی زیر اتمی قبار سنین ابزار هوشمندی اایجاد احساساتنقش روی و منیزیم در سلامتزبان، وسیله شناسایی محیطاز نخستین همانند سازها تتو تغییر و تحولیلیروپریم داروی ترکیبی ضدنظریه ی تکامل در درمان بیششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر بیماری لبر و نابینایی آنهستي مادي ای که ما کوچکترمباحث مهم حس و ادراکحلقه های اسرارآمیزکشف مکانیسم عصبی خوانش پدانشمندان موفق به بازگردآب زندگی است قسمت چهارمروی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهابداع دی ان ای بزرگترین دنمیتوان با بیرون انداختنسلول عصبی شاهکار انطباق از تکینگی تا مغز از مغز تتوهم چیستملاحظات بیهوشی قبل از جرهمیشه اطمینان تو بر خدا بظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزبیماری ضعف عضلات نزدیک بویتامین دی گنجینه ای بزرمداخله ی زیانبار انسانحس و ادراک (قسمت اول )گیاه بی عقل به سوی نور میداروی لیراگلوتیدآسيب میکروواسکولاریا آسروزه داری و بیمار ی ام اس برین نت به جای اینترنتچهار میلیارد سال تکامل بسوپاپ ها یا ترانزیستورهااز تکینگی تا مغز از مغز تتوضیحی ساده در مورد هوش ممنابع انرژی از نفت و گاز هنر، پر کردن است نه فحش دعوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع مواکسن کرونا و گشودن پنجرمرز جدید جستجو و اکتشاف، گشایش دروازه جدیدی از طرحس و ادراک قسمت هفدهمدارویی خلط آورداستانها و مفاهیمی اشتباالکترومغناطیس شنوایی و هابزار بقای موجود زنده از ریه زغالیبرخی بیماری های خاص که بدنوعی سکته مغزی ، وحشتناک سیر آفرینش از روح تا مغز از تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست قسمت غم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زورزش هوازی مرتب خیلی به قمطالبی در مورد تشنجپیوند سر آیا ممکن استحس و ادراک قسمت سی و هشتمدر آستانه ی موج پنجم کوویامیدی به این سوی قبر نیستمغز فکر میکند مرگ برای دیابزارهای بقای موجود زندهراه بی شکستبزرگ شدن تقریبا ناگهانی چگونه به سطح بالایی از هوسادیسم یا لذت از آزار داداز سایه بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی تاول کف پا و حقیقتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان فراکتالیادگیری مهارت های جدید دپروانه ی آسمانیخلاصه ای از درمان های جدیدرمان جدید میگرن با انتی انرژی تاریک که ما نمی تومغز انسان برای شادمانی طاجزایی ناشناخته در شکل گزمین زیر خلیج فارس تمدنی تفاوت ها و تمایزها کلید بفروتنی و غرورچالش هوشیاری و اینکه چرا سردرد میگرناسرار آفرینش در موجهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر کتامین در درمان پامنشأ اطلاعات و آموخته ها جهان پیوستهکلام و زبان، گنجینه ای بسآن چیزی که ما جریان زمان درک کنیم ما همه یکی هستیماولین مورد PML به دنبال تکمغز در تنهایی آسیب میبینزندگی زمینی امروز بیش از اداراوون تنها داروی تاییتلاش هایی در بیماران قطع فشار و قدرتنجات در راستگوییشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و اعتماد به خودهوش عاطفی قسمت ششممیدان مغناطيسي زمین بشر جهشهای مفید و ذکاوتی که دکودک هشت ساله لازم است آددفاع از پیامبرآیا همه جنایت ها نتیجه بیدردی که سالهاست درمان نشبیان ژن های اسکیزوفرنی دایمپلانت نخاعی میتواند دنقش هورمون زنانه استروژنزبان چهار حرفی حیات زمینارتباط بین هوش طبیعی و هوتنها مانع در زندگی موارد قبل از آغازچرا حجم مغز گونه انسان درشاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکبه بالا بر ستارگان نگاه کهیپرپاراتیروئیدیسمما تحت کنترل ژنها هستیم یجستجوی هوشیاری در مغز ماکایروپاکتیک چیستدوچرخه سواری ورزشی سبک و آیا برای تولید مثل همیشه ذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحمایران بزرگنقش روزه داری در سالم و جسفر فقط مادی نیستاز نشانه ها و آثار درک شدتو جهانی هستی که خودش را لیس دگرامفتامین یا ویاسنظریه ی تکامل در درمان بیصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر بیماری های میتوکندریهستی ما پس از شروعی چگال مجموعه های پر سلولی بدن محمله ویروس کرونا به مغزکشف مکانیسمی پیچیده در بدانشمندان نورون مصنوعی سآب زندگی است قسمت هفتمرویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهابزار هوش در حال ارتقا ازنمیتوان بر سیاه سیاه نوشسلولهای ایمنی القا کنندهاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم وجودممانتین یا آلزیکسا یا ابهمیشه داناتر از ما وجود دعقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایمبیماریهای تحلیل عضلانی اویروس مصنوعیمدارک ژنتیکی چگونه انسانحس و ادراک (قسمت دوم )گیاه خواری و گوشت خوار کدداروی تشنجی دربارداریآسیب ها ناشی از آلودگی هوروزه داری سلول های بنیادبرای یک زندگی معمولیچهار ساعت پس از کشتار خوکسوپاپ ها یا ترانزیستورهااز تکینگی تا مغز از مغز تتیوتیکسن داروی ضد جنونمنابع انرژی از نفت و گاز هوموارکتوس ها ممکن است دعوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج واکسن کرونا از حقیقت تاتمزایای شکلات تلخ برای سلپل جویی اصفهانحس و ادراک قسمت هجدهمدخالت در ساختار ژنهاالکتروتاکسی(گرایش و حرکابزار بقای موجود زنده از ریواستیگمینبرخی توجهات در ببمار پارنیکولا تسلاسیستم تعادلی بدناز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست قسمت غم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیورزش هوازی ، بهترین تمریمطالعه ای بیان میکند اهدپیوند سر، یکی از راه حلهاحس و ادراک قسمت سی و ششمدر درمان بیماری مولتیپل امیدی تازه در درمان سرطامغز قلبابزارهای بقای از نخستین رابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین خطایی که مردم مچگونه باغبانی باعث کاهش سازگاری با محیط بین اجزااز علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی از عروسک بازی تابوهای ذهنیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان قابل مشاهده بخش کوچیادآوری خواب و رویاپرواز از نیویورک تا لوس آخم شدن فضا-زماندرمان جدید کنترل مولتیپلانرژی خلا ممکن استمغز انسان رو به کوچک تر شاحیای بینایی نسبی یک بیمزمان چیستتفاوت ها را به رسمیت بشنافرگشت و تکامل تصادفی محض چالش هوشیاری و اینکه چرا سردرد میگرن در کودکاناسرار بازسازی اندام هاهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنشاء کوانتومی هوشیاری اجهان پر از چیزهای اسرار آکلرال هیدرات برای خوابانخانواده پایدارآنچه ناشناخته است باید شدرک احساسات و تفکرات دیگاولین مورد پیوند سر در انمغز را از روی امواج بشناسزندگی زودگذرادب برخورد با دیگرانتلاشی برای درمان قطع نخافضای قلب منبع نبوغ استنخاع ما تا پایین ستون فقرشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط اعتماد به خودهوش عاطفی بیشتر در زنانمیدان های مغناطیسی قابل جوانان وطنکودک ایرانی که هوش او از دفاع در برابر تغییر ساختآیا هوش مصنوعی می تواند ندرس گرفتن از شکست هابیان حقیقتایمان به رویانقش ویتامین K در ترمیم اسزبان نیاز تکاملی استارتباط شگفت مغز انسان و فتنها در برابر جهانقبل از انفجار بزرگچرا خشونت و تعصبشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکبه بالاتر از ماده بیندیشهاوکينگ پیش از مرگش رسالمانند آب باشحفره در مغزکار با یگانگی و یکپارچگیدورترین نقطه ی قابل مشاهآیا بزرگ شدن مغز فقط در دذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خداایرادهای موجود در خلقت بنقش رژیم غذایی بر رشد و اسفر نامه سفر به بم و جنوب از نظر علم اعصاب یا نرووستو دی ان ای خاص ميتوکندريلا اکراه فی الدیننظریه ی تکامل در درمان بیصرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر بیماری های مغز و اعصاب و و هر کس تقوای خدا پیشه کنمحل درک احساسات روحانیحمایت از طبیعتکشف ارتباط جدیدی از ارتبدانشمندان یک فرضیه رادیکآب زندگی است قسمت اولرویا و کابوسبحثی درباره هوش و تفاوتهابزار بقا از نخستین هماننمایش تک نفرهسلولهای بنیادی مصنوعی دراز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم وجودمن کسی در ناکسی دریافتم همیشه راهی هستعقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتبیماری، رساله ای برای سلویرایش DNA جنین انسان، برمروری بر تشنج و درمان هایحس و ادراک قسمت 67گیرنده باید سازگار با پیداروی جدید ALSآشنا پنداریابزار بقا از نخستین همانروزهای بد باقی نمیماندبرای پیش بینی آینده مغز دنوآوری ای شگفت انگیز دانسوخت هیدروژنی پاکاز تکینگی تا مغز از مغز تتیک و اختلال حرکتیمنابع انرژی از نفت و گاز هورمون شیرساز یا پرولاکتعواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستواکسن کرونا ساخته شده تومسمومیت دانش آموزان بی گپل خواجو اصفهانحس و ادراک قسمت هشتمپلاسمای غالبحس و ادراک قسمت پنجمدر مانهای کمر دردالکترودهای کاشتنیابزار بقای موجود زنده از ریاضیات یک حس جدید استبرخی توصیه ها برای واکسینیاز به آموزش مجازی دیجیسیستم دفاعی بدن علیه مغز از تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست قسمت غیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پورزش و میگرنمعماری، هندسه ی قابل مشاپیوندی که فراتر از امکانحس و ادراک قسمت سیزدهمدر سال حدود 7 میلیون نفر امگا سه عامل مهم سلامتمغز ما کوچکتر از نیم نقطهابزارهای دفاعی و بقای مورادیوی مغز و تنظیم فرکانبزرگترین درد از درون است فلج نخاعی با الکترودهای چگونه تکامل مغزهای کنونیستم با شعار قانون بدترین ازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر فکر بر سلامتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان موازی و حجاب هایاری خدا نزدیک استپروتئین های ساده ی ابتداخونریزی مغز در سندرم کوودرمان جدید ای ال اس، توفرانسان قدیم در شبه جزیره عمغز انسان رو به کوچکتر شداحیای بینایی نسبی یک بیمتفاوت های بین زن و مرد فقفراموش کارها باهوش تر هسچالش هوشیاری و اینکه چرا سردرد و علتهای آناصل بازخوردهوش مصنوعی درمانگر کامپیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومهندسی ژنتیک در حال تلاش جهان پر از چیزهای جادویی کمردردخار و گلآنچه واقعیت تصور میکنیم درک تصویر و زبان های مخلتاولین هیبرید بین انسان و مغز زنان جوانتر از مغز مرزندگی سلول در بدن، جدای اادراک ما درک ارتعاشی است تلاشی تازه برای گشودن معقفس ذهننخستین تمدن بشریشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیاعداد بینهایت در دنیای مهوش عاطفی در زنان بیشتر امیدان های کوانتومی خلاجوانان وطنکودکان میتوانند ناقل بی دقیق ترین تصاویر از مغز اآیا هوش مصنوعی زندگی بشردست کردن در گوشبیست تمرین ساده برای جلواین پیوند نه با مغز بلکه نقش ژنتیک در درمان اختلازبان و کلمه حتی برای کسانارتباط شگفت انگیز مغز انتنهایی رمز نوآوری استقبرستان ها با بوی شجاعتچرا در مغز انسان، فرورفتشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکبه جای محکوم کردن دیگران هاوکينگ پیش از مرگش رسالماه رجبحق انتخابکاربرد روباتهای ريزنانوديدن با چشم بسته در خواب آیا تکامل و تغییرات ژنتیرفتار مانند بردهبازگشت به ریشه های تکاملاکسی توسین و تکامل پیش انقش رژیم غذایی در رشد و اسفر به مریخ در 39 روزاز نظر علم اعصاب اراده آزتو در میانه ی جهان نیستی لاموژین داروی ضد اوتیسم؟نظریه ی ریسمانضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر بیماری وسواسوفور و فراوانیمحل درک احساسات روحانی دحوادث روزگار از جمله ویرکشف جمجمه ای درکوه ایرهودانشمندان ژنی از مغز انسآب زندگی است قسمت دومرویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساسات متفاابزار بقا از نخستین همانچند نرمش مفید برای کمردرسلام تا روشناییاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم بی خداییمن پر از تلخیمهمیشه عسل با موم بخوریمعقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بینواقعیت فیزیکی، تابعی از مرکز هوشیاری، روح یا بدن حس و ادراک قسمت 74گالکانزوماب، دارویی جدیداروی جدید s3 در درمان ام آشنا پنداریابزار بقا از نخستین همانروزهای سختبرای اولین بار دانشمنداننوار مغز مشاهده ی غیر مستسودمندی موجودات ابزی بر از تکینگی تا مغز از مغز تتیروفیبان موثر در سکته ی منابع انرژی از نفت و گاز هوش فوق العاده، هر فرد اسعوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قاواکسن ایرانی کرونا تولیدمسمومیت دانش آموزان، قمامسیر دشوار تکامل و ارتقاپمبرولیزوماب در بیماری چحس و ادراک قسمت پنجاهدر محل کار ارزش خودت را بالگو نداشتیمابزار بقای موجود زنده از ریسدیپلام تنها داروی تایبرخی درمان های Spinal Muscular Atچیز جدید را بپذیرسکوت و نیستیاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل زبانمنبع هوشیاری کجاست قسمت غرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزورزش بهترین درمان بیش فعپیوستگی همه ی اجزای جهانحس و ادراک قسمت ششمدرمان های اسرار آمیز در آامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز مانند تلفن استابعاد و نیازهای تکاملیراز تغییربسیاری از مجرمان، خودشانفلج بل، فلجی ترسناک که آنچگونه جمعیت های بزرگ شکل ستم، بی پاسخ نیستاسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر مشاهده بر واقعیت بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان ما میتواند به اندازژن همه چیز نیستپروتز چشمخواندن ، یکی از شستشو دهندرمان جدید سرطانانسان میوه ی تکاملمغز ایندگان چگونه استاحساس گذر سریعتر زمانتفاوت های تکاملی در مغز وفراموشی همیشه هم بد نیستچالش هوشیاری و اینکه چرا سردرد تنشناصل در هم تنیدگی و جهانی هوش مصنوعی درخدمت خلق وحتاثیر گیاه خواری بر رشد ومهربانی، شرط موفقیتجهان دارای برنامهکمردرد ناشی از تنگی کاناخارق العاده و استثنایی بآنچه حس می کنیم، نتیجه ی درک حقیقت نردبان و مسیری اولین تصویر در تاریخ از سمغزهای کوچک بی احساسزندگی، مدیریت انرژیادغام میان گونه های مختلتلاشی جدید در درمان ام اسقفس را بشکننخستین تصویر از سیاهچالهشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سبقای حقیقی در دور ماندن اهوش عاطفی در زنان بیشتر امیدان بنیادین اطلاعاتجواب دانشمند سوال کننده کودکان خود را مشابه خود تدل به دریا بزنآیا هوش ارثی دریافتی از پدست آسمانبیش از نیمی از موارد انتقاین اندوه چیستنقش گرمایش آب و هوا در همزبان و بیان نتیجه ساختماارتباط شگفت انگیز مغز انتنبیه چقدر موثر استقدم زدن و حرکت دید را تغیچرا ذرات بنیادی معمولاً شبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکبه خودت مغرور نشوهدف یکسان و مسیرهای مختلماپروتیلینحقیقت قربانی نزاع بین بی کاربرد روباتهای ريز، در دی متیل فومارات(زادیوا)(آیا جنین انسان، هوشمندی رفتار وابسته به شکلبازخورد یا فیدبکاگر فقط مردم میفهمیدند کنقش زنجبیل در جلوگیری از سفر تجهیزات ناسا به مریخ از نظر علم اعصاب اراده آزتوقف؛ شکستلایو دوم دکتر سید سلمان فنظریه تکامل در درمان بیمضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیبیماری کروتز فیلد جاکوبوقت نهيب هاي غير علمي گذشمحدودیت چقدر موثر استحکمت الهی در پس همه چیزکشف جدید تلسکوپ جیمز وبدانشمندان پاسخ کوانتومی آب زندگی است قسمت سومرویا بخشی حقیقی از زندگی بحثی درباره احساساتی غیرابزار بقا از نخستین همانچند جهانیسلاح و راهزنیاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم تنهاییمنابع انرژي پاک سرچشمه حهمجوشی هسته ای، انرژِی بعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژیواقعیت چند سویهمرکز حافظه کجاستحس و ادراک قسمت 75گام کوچک ولی تاثیرگذارداروی جدید میاستنی گراویآغاز فصل سرما و دوباره تکابزار بقا از نخستین همانروش مقابله مغز با محدودیبرای تمدن سازی، باید در بنوار مغز ترجمه رخدادهای سی و سه پل اصفهاناز تکینگی تا مغز از مغز تتکنولوژی جدید که سلول هامنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی می تواند بر احعید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون واکسن اسپایکوژنواکسن اسپایکوژن ضد کرونامسئول صیانت از عقیده کیسپنج اکتشاف شگفت آور در موحس و ادراک قسمت پنجاه و یدر چه مرحله ای از خواب ، رالگو و عادت را بشکن و در اابزار بقای موجود زنده از ریشه های مشترک حیاتبرخی روش های تربیتی کودکچیزی منتظر شناخته شدنسکوت، پر از صدااز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل زبانمنبع هوشیاری کجاست قسمت غربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به ورزش در کمر دردپیام های ناشناخته بر مغز حس و ادراک قسمت شصت و هشتدرمان های بیماری آلزایمرانفجار و توقف تکاملی نشامغز مادران و کودکان در زمابعاد اضافه ی کیهانراست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیفلج خوابچگونه جمعیت های بزرگ شکل ستون فقرات انسان دو پا جلاساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر نگاه ناظر هوشیار بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان مادی، تجلی فضا در ذهژن همه چیز نیستپروتز عصبی برای تکلمخواب سالم عامل سلامتیدرمان دارویی سرطان رحم بانسان ها می توانند میدان مغز ابزار بقای برتر مادیزمان و مکان، ابعاد کیهان احساسات کاذبتفاوت های زبانی سرمنشا تفراموشی و مسیر روحانیچالش دیدگاه های سنتی در بسردرد سکه ایاصل علت و تاثیرهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتاثیر گیاه خواری بر رشد وموفقیت هوش مصنوعی در امتجهان در حال نوسان و چرخشکمردرد و علل آنخبر مهم تلسکوپ هابلآنها نمیخواهند دیگران رادرک دیگراناولین دارو برای آتاکسی فمغز، فقط گیرندهزونیسومایدادغام دو حیطه علوم مغز و تمایل زیاد به خوردن بستنقلب و عقلنخستین روبات های زنده ی جشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت روابلندی در ذهن ما درک بلندیهوشمندی کیهانمیدازولام در درمان تشنج جوسازی مدرنکودکان را برای راه آماده دلایلی که نشان میدهد ما بآیا هوش سریعی که بدون احسدستورالعمل مرکز کنترل بیبیشتر کمردردها نیازی به این ایده که ذرات سیاهچالنقش پیش زمینه ها و اراده زبان و بیان، در سایه پیشرارتباط غیرکلامی بین انساتهدیدهای هوش مصنوعیقدرت مردمچراروياها را به یاد نمی آشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکبه دنبال رستگاری باشهدف یکسان، در مسیرهای متماجرای جهل مقدسحقیقت آنطور نیست که به نظکتاب گران و پرهزینه شد ولدین اجباریآیا جهان ذهن و افکار ما مرفتار اجتماعی انسان، حاصبازسازي مغز و نخاع چالشی اگر میدانی مصیبت بزرگتر نقش زبان در سلطه و قدرت اسفر دشوار اکتشافاز واقعیت امروز تا حقیقتتولید مثل اولین ربات های لبخند بزن شاید صبح فردا زنظریه تکامل در درمان بیمضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شببیماری گیلن باره و بیماروقتی فهمیدی خطا کردی برگمحدودیت های حافظه و حافظحافظه میتواند بزرگترین دکشتن عقیده ممکن نیستدانشمندان اولین سلول مصنآب، زندگی است(قسمت پنجم)رویا تخیل یا واقعیتبخش فراموش شده ی حافظهابزار بقا از نخستین همانچند جهانیسلسله مباحث هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم جدایی و توهم علممنابع انرژی از نفت و گاز همراه سختی، اسانی هستعلم و روحتری فلوپرازینواقعیت چیستمرکز حافظه کجاستحس و ادراک قسمت 78گامی در درمان بیماریهای داروی جدید برای میاستنی آغاز مبهم آفرینشابزار بقا از نخستین همانروش های صرفه جویی در ایجابرای خودآگاه بودن تو باینوار مغز در فراموشی هاسیلی محکم محیط زیست بر اناز تکینگی تا مغز از مغز تتکنولوژی جدید که سلول هامنابع بی نهایت انرژی در دهوش مصنوعی و کشف زبان هایعامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکان