دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از نخستین همانند سازها تا مغز، از مغز تا ویروس کرونا قسمت شانزدهم

ابزار بقای موجود زنده از نخستین همانند سازها تا مغز، از مغز تا ابزارهای بقای ویروس کرونا(قسمت شانزدهم)
(از نظر جبرگرایان ژنتیکی، مغز ابزار زیست شناسی مشخصی است که کیفیت عمل آن، رفتارهای قابل مشاهده و حالت های فکری یا برداشت ما را از آن رفتارها، به وجود می آورد...)(ریچارد داوکینز، ژن خودخواه، ص336)
(به باور من، اخیرا نوع جدیدی از همتاساز روی سیاره ی ما پیدا شده و در چشم ما، چشم دوخته است. این همتاساز- که هنوز دوران طفولیت خود را میگذراند- با خام دستی در سوپ آغازین، غوطه ور است اما تغییرات تکاملی آن با سرعتی که دارد ژن قدیمی را نفس نفس زنان، پشت سر گذاشته است و به پیش میرود.)(ریچارد داوکینز، ژن خودخواه، ص313)
(در ما این توان هست که در صورت لزوم، در برابر ژنهای خودخواهی- که با آنها به دنیا آمده ایم- و در مقابل میم های خودخواهی- که مغز ما را شستشو میدهند- بایستیم. حتی میتوانیم در مورد راه پروراندن ایثارگری ناب- یعنی چیزی که جایی در طبیعت ندارد؛ چیزی که هرگز در تمام تاریخ جهان وجود نداشته است- صحبت کنیم.
ما همچون ماشین ژن ساخته شده و مانند ماشین میم، فرهنگی شده ایم اما این توان در ما وجود دارد که در برابر سازندگانمان قیام کنیم. در تمام زمین تنها ما هستیم که میتوانیم در برابر خودکامگی این همتاسازان خودخواه، بایستیم.)(ریچارد داوکینز، ژن خودخواه، ص 323)
اقرار به قدرت حرکت انسان بر خلاف ژنهای خودخواه، اعتراف جالبی از طرف ریچارد داوکینز است، ولی اگر وجود ما چیزی جز محصول ژن های خودخواه مادی نیست چگونه میتوان در برابر وجود خود، قیام کرد؟ چگونه همتاسازان(همانندسازها)، می توانند وارد ساختاری شوند که با طبیعت آنها متمایز است؟ و آیا بدون نیرویی جداگانه، میتوان برخلاف موج، شنا کرد؟
(یک قایق نمیتواند بدون پاروزن، برخلاف جریان آب خروشان- که همه چیز یعنی همه هستی به جز انسان را با خود میبرد- حرکت کند و پارو زدن، بدون وجود یک پاروزن، محال است. ...ناگزیر ما باید وجود پاروزن را بپذیریم و به آن، معترف شویم زیرا وجود اثر آن- که عبارت است از حرکت ما برخلاف جریان سهمگین و طغیان ما علیه ستمگری و خودخواهی ژنهایمان- به روشنی بر ما ثابت شده است.
بدیهی است منظور ما از پاروزن، خدا نیست بلکه این پاروزن میتواند نفس یا روح باشد و قطعا اثبات آن، راهی برای اثبات جهان معنی و به دنبال آن، اثبات وجود خداست.
ولی چرا ما نفس را با چشمان خود نمیتوانیم ببینیم؟
دلیلش ساده است: زیرا نفس در عالم دیگری غیر از جهان جسمانی مادی است که ما در آن به سر می بریم.
اما آن نفس چگونه میتواند روی بدن ما تاثیر بگذارد؟
تفسیر علمی این موضوع، حداقل از طریق نیروهای عبور کننده بین کیهان ها- که در فصل ششم توضیح داده میشود- امکان پذیر است. این امکان- که یک جهان بر جهان دیگر تاثیر بگذارد و یا موجودات یک جهان بر موجودات جهان دیگر بدون تماس حسی مادی، تاثیر بگذارند- وجود دارد. از این راه میتوانیم نحوه ی تاثیرگذاری عالم نفس ها را بر این جهان مادی درک کنیم.)(احمد الحسن، توهم بی خدایی، ترجمه فارسی ص323)
از ژنها به عنوان نقشه حیات تا مغز و از مغز تا تطابق های فرهنگی(میم فرهنگی)- که در حقیقت تلاشی برای حفظ حداکثری خودخواهی ژنتیکی در محیط تضادهای موجود در عالم مادی و ژنهای خودخواه است- راهی خیلی متمایز طی نشده است بلکه فرایند تفکر و اندیشه و تحلیل، قدرت بیشتری را برای حفظ ژنها یافته است: در این عرصه جدید، شاید قانون جنگل از شکل دریدن قربانی توسط شیر و پلنگ، خارج شده باشد ولی قانون جنگل نوینی خودنمایی میکند که این بار در قالب نقشه ریزی و پیش بینی و تحلیل است.
در این عرصه، هوش مصنوعی ای هم خودنمایی میکند که میلیون ها برابر مغزهای ما تحلیل میکند واطلاعات را ذخیره میکند و حتی میتواند همانند سازی کند؛ آن هم با سرعتی بسیار شگفت که اصلا به وسیله مغزهای ما قابل تصور نیست. میم داوکینزی امروز وارد عرصه کامپیوترهای کوانتومی هوشمندی میشود که سرعت و شدت انتقال آن بسیار بیشتر از میم های فرهنگی قدیمی است.
ولی آیا ادامه این فرایند، به قدرت خاص انسان در حرکت بر خلاف موج گیج کننده عالم مادی، منجر خواهدشد؟!

پیشرفت کنونی این عرصه نوین، میتواند سرعت بشریت را در همه زمینه ها بیشتر و بیشتر کند. بله همانطور که میتواند قدرت انسان را در رویارو شدن با ژن های خودخواه دیگر، بیشتر و بیشتر میکند و با شناسایی قوانین موجود در ژن ها و تحلیل هوشمند و ساخت واکسن های نوین، به مبارزه با عوامل بیماری زا بپردازد؛ میتواند با سهل انگاری و یا بگوییم نادانی حتمی انسان نسبت به توازن های موجود در اجزای کیهان(اجزایی که برخی از آنها اصلا در قالب آزمون های مرسوم عالم مادی نیست و در قالب جهان دیگر با قوانین دیگری میگنجد!)، با زدودن قدرتمندتر چرخه های زیستی و از میان بردن زیستگاه ها، به نابودی بسیاری از میزبان های واسطه ای بپردازد که در نبود آنها عوامل خطرناک بیماری زا نمایان میشوند.
نزاع مداوم و حیرتی- که در تنظیم کردن موازنه ها دراجزای کیهان وجود دارد.
هوش، قدرت زدودن عوامل نمایان درگیر با ما را می دهد
و زدوده شدن این عوامل عیان با هوشی- که طبیعتا محدود است(چه هوش طبیعی و چه هوش بهینه شده با تکنیک های هوش مصنوعی)؛ زدوده شدن این عوامل عیانی- که گاهی خودشان مانعی بر عوامل پنهان درگیر با ما هستند- سبب گسترش عوامل پنهانی میگردد و کشف برخی از آنها اصلا ساده نیست.(کشف ویروس ها و عوامل بیماری زای بسیار ریز به حدود ابتدای قرن گذشته میرسد و مدیون روش های پیچیده کشف ریزساختارها است و آنچه امروز بر ما مخفی است، بسیار بیشتر خواهد بود.)
کشف واکسن در برابر عوامل بیماری زای آشکار، هرچند درکوتاه مدت باعث زدوده شدن این عوامل میشود ولی در این نزاع مداوم و ایجاد جهش های پی در پی، ژن های جدید تثبیت میشود و عوامل درگیری جدیدی را ایجاد میکند که واکسن های قبلی ما بر آنها بی تاثیر بوده است
و گاهی حتی زدودن عوامل پیدای مشخص، باعث زدودن رقیب عوامل پنهان نامشخص میشود. این نزاع همیشگی در همه اجزای کیهان ماست و حفظ این توازن ها هیچگاه برای بشر، آسان نبوده است.
نمونه جدید این نزاع، نسل های جدید ویروس کرونا در انگلستان و آفریقای جنوبی
آنتی بادی های خنثی کننده علیه SARS-CoV-2 spike در هر دو مدل انسانی و حیوانی، باعث محافظت در برابر عفونت میشود. ولی برخی کرونا ویرس های انسانی جهش هایی را پیدا می کنند که ایمنی ناشی از آنتی بادی خنثی کننده را از میان می برد. این جهش های آنتی ژنی به وسیله انتخاب مثبت جهش ها در خار ویروس- به خصوص در مناطقی که درگیر اتصال گیرنده میشوند- رخ میدهد.
برای بررسی جهش های آنتی ژنی ویروس، مهم است بدانیم کدام جهش های ویروس بر ایمنی آنتی بادی پلی کلونال، تاثیر گذار است. هنوز مشخص نیست چگونه جهش هایی که از آنتی بادی های منوکلونال خاص، فرار میکند بر پاسخ پلی کلونال آنتی بادی- که به وسیله واکسن یا عفونت ایجاد میشود- تاثیر گذار است.
مطالعه ای نشان داد جهش های منفرد در بخش اتصال به گیرنده خار ویروس receptor-binding domain (RBD) or N-terminal domain (NTD) میتواند خنثی سازی ویروس را با سرم های پلی کونال حاصل از عفونت قبلی یا واکسن، تا ده برابر کاهش دهد. تمرکز این مطالعات روی RBD بود زیرا مطالعات قبلی نشان داد، آنتی بادی های این منطقه، نقش اصلی را در خنثی سازی ویروس دارند. برخی جهش ها- که اتصال آنتی بادی سرم را کاهش میدهد- خنثی سازی ویروس را هم تا ده برابر میکاهد(این حالت بیشتر در ویروس های جدید آفریقای جنوبی و برزیل، دیده شده است).
محلی- که جهش ها بیشترین تاثیر را بر اتصال و خنثی سازی ویروس دارد- E484 است. این محل، متاسفانه جایی است که جهش در آن، بسیار در نسل های جدید ویروس کرونا دیده میشود؛ شاید چون با آنتی بادی هایی شناسایی میشود که از ژنهای زنجیره سنگین، استفاده میکند که در میان آنتی بادی های ضد RBD معمول است.
جهش های RBD، باعث تغییرات اتصال آنتی بادی سرم در گذر زمان، طی تغییرات و بلوغ سیستم ایمنی فرد میشود. ایمنی با آنتی بادی پلی کلونال علیه RBD مشابه آنفلوانزا مورد تمرکز و توجه است ولی در موارد دیگر(نسلهای قبلی ویروس کرونا) به صورت وسیعتری RBD را هدف قرار میدهد که تاثیرات یک جهش منفرد را کاهش دهد.
متفاوت و متمایز بودن تاثیرات آنتی ژنی جهش های RBD، نشان میدهد ایمنی افراد متفاوت، با جهشهای ویروس، به صورت متفاوتی تحت تاثیر قرار میگیرد.
این، همچنین پیشنهاد می دهد کار مهم پژوهش های آینده، شناخت این مطلب است که جهش های ویروسی چگونه بر ایمنی ناشی از واکسن، تاثیر می گذارد و نیز برای استفاده از این اطلاعات برای طراحی واکسن هایی است که علیه جهش های آنتی ژنیک ویروس، توانمند باشد.
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.12.31.425021v1.full


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بازگشت از آثار به سوی خداز گهواره تا گورکایروپاکتیک چیستتنهاییساختار فراکتال وجود و ذهآیا همه جنایت ها نتیجه بیمغز مادران و کودکان در زمتاثیر دپاکین بر بیماری معادت دادن مغز بر تفکراهرام مصر از شگفتی های جهفرد موفقجهان یکپارچهنوسانات کوانتومی منبع مااختلال خواب فرد را مستعد دولت یا گروهکهندسه زبانِ زمان استمنتظر نمان چیزی نور را بهخم شدن فضا-زماناستیفن هاوکینگ در تفسیر درگیری اعصاب به علت میتوویشن پروبحثی درباره هوش و تفاوتهزندگی بی دودکریستال زمان(قسمت سوم)تو جهانی هستی که خودش را سرگردانیآیا برای تولید مثل همیشه مغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر درجه حرارت بر عملکمقالاتای آنکه نامش درمان و یادشقلب دروازه ی ارتباطجهش های ژنتیکی مفید در ساچگونه واکسن کرونا را توزارتوکين تراپی روشی جديد دگرگونی های نژادی و تغییهوش مصنوعی از عروسک های بموسیقی نوخانواده پایداراطلاعات حسی ما از جهان، چذهن چند جانبه نیازمند نگواکسن کرونا از حقیقت تاتبرین نت به جای اینترنتزیست شناسی کل در جزء فراکگوش دادن بهتر از حرف زدنتوهم فضای خالی یا توهم فضشنا در ابهای گرم جنوب نیاآپومورفین در پارکینسونمغز زنان جوانتر از مغز مرتاریک ترین بخش شبایا ابزار هوشمندی یا مغز قدرت مردمجبران از دست رفته هانگاه از درون مجموعه با نگارزش های حقیقی ارزش های غداروهای مصرفی در ام اسهوش مصنوعی از عروسک بازی ما انسانها چه اندازه نزدبنی عباس، ننگی بر تاریخرموزی از نخستین تمدن بشروجود قبل از ناظر هوشمندبرخی اصول سلامت کمرزبان و شناخت حقیقت قسمت دگریه ی ابر، رمز طراوت باغتوسعه هوش مصنوعی قادر استحریک عمقی مغز در آلزایمشگفتی های نقشه ی ژنتیکیآزادی عقیده، آرمانی که تنقش نظریه تکامل در شناسااگر نعمت فراموشی نبود بسلایو دوم دکتر سید سلمان فحقیقت در علم، هرگز نهایی نادیدنی ها واقعی هستندداروی جدید برای دیابتهوش مصنوعی از عروسک تا کمماده، چیزی نیستبه زیر پای خود نگاه نکن ببررسی ژنها در تشخیص بیمارویا حقی از طرف خدایافته های نوین علوم پرده سفرنامه سفر به بم و جنوب پیچیدگی های مغزمگستکامل مادی تا ابزار هوشمإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَترجمه ای ابتدایی از اسراشباهت مغز با کیهان مادینقش ذهن و شناخت در حوادث ابزار بقا از نخستین همانمن پر از تلخیمحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تنرمشهای مهم برای تقویت عدر محل کار ارزش خودت را بهوش عاطفی قسمت نهممخچه ابزاري که وظیفه آن فبیماری های میتوکندریژنها ، مغز و ارادهبعد از کروناروش مقابله مغز با محدودیسلطان جنگل یا صاحب ملکوتپیشرفت در عقل است یا ظواهتکامل شناخت انسان با کشفالگو نداشتیمتصویربرداری فضاپیمای آمضایعه ی شبکه لومبوساکرالنقص های سیستمی ایمنیابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان نگهدارنده ی اعتیادهوشیاری سنتی یا هوشیاری بیماری ضعف عضلات نزدیک بکمردرد و علل آنتقلید مرحله ای نسبتا پیشریتوکسیمابسی و سه پل اصفهانپرورش مغز مینیاتوری انسامزایای شکلات تلخ برای سلتاثیر نگاه و مشاهده ناظر طبیعت موجی جهانامگا سه عامل مهم سلامتفقر داده ها در هوش مصنوعیتغییر عمودی سر انسان از پنه ناامیدی بلکه ارتقاابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیممنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت هشتاد و شاز تکینگی تا مغز، از مغز درمان جدید میگرن با انتی هدف از تکامل مغزبا آتش، بازی نکن و بعد از راه پیروزی در زندگی چیستکودکان میتوانند ناقل بی تمایل زیاد به خوردن بستنسیستم تعادلی بدنآنچه حس می کنیم، نتیجه ی مطالبه ی حق خودتاثیر گیاه خواری بر رشد وعلم ساختن برج های چرخانانرژی تاریک که ما نمی توفاکسیبتجنسیت و تفاوت های بینایینوار مغز در تشخیص بیماری اتوسوکسیمایددل به دریا بزنهمیشه اطمینان تو بر خدا بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت سی و ششماز روده تا مغزدریای خداوقتی فهمیدی خطا کردی برگبازگشت به ریشه های تکاملزمین در برابر عظمت کیهانکار با یگانگی و یکپارچگیتنهایی رمز نوآوری استساختار شبکه های مغزی ثابآیا هوش مصنوعی می تواند نمغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر داروهای ضد التهاب عارضه جدید ویروس کرونا ساولویت بندی ها کجاستفرد یا اندیشهجهان کنونی و مغز بزرگترینوشیدن چای برای مغز مفید اختلال در شناسایی حروف و دوچرخه در کاهش دردهای کمهندسه، نمایشی از حقیقتمنتظر زمان ایده آل نشوخونریزی مغز در سندرم کوواستخوان های کشف شده، ممکدرب بسته با غیر خود باز مواقعیت فیزیکی، تابعی از بحثی درباره احساسات متفازندگی در جمع مواردی را برکشف مکانیسم عصبی خوانش پتو جدای از کیهان نیستیسربازان ما محققا غلبه می آیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز ایندگان چگونه استتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر ویتامین دی بر بیماایمپلانت مغزیقلب روباتیکجهش های ژنتیکی غیر تصادفچگونه آن شکری که می خوریمارتباط میکروب روده و پاردانش قدرت استهوش مصنوعی از عروسک بازی موسیقی هنر مایع استخار و گلاطلاعاتی عمومی در مورد مذهن هوشیار در پس ماده ی مواکسن کرونا ساخته شده توبرای یک زندگی معمولیزیست شناسی باور حقیقت یا گوشه بیماری اتوزومال رسستوهم لیلیپوتی(ریزبینی)شناخت و معرفت، و نقش آن دآب زندگی است قسمت چهارممغزهای کوچک بی احساستاریکی من و تو و گرد و غباایا بیماری ام اس (مولتیپقدرت و شناخت حقیقتجدا کردن ناخالصی هانگاه حقیقی نگاه به درون اارزش حقیقی زبان قسمت اولداروهای ام اسهوش مصنوعی از عروسک بازی ما اکنون میدانیم فضا خالبه قفس های سیاهت ننازرمز و رازهای ارتباط غیر کوراپامیل در بارداریبرخی اطلاعات روانشناسی مزبان و شناخت حقیقت قسمت سگربه شرودینگر و تاثیر مشتوسعه برخی شغل ها با هوش تداوم مهم است نه سرعتشگفتی های زنبور عسلآزار دیگری، آزار خود استنقش هورمون های تیروئید داگر با مطالعه فیزیک کوانلبخند بزن شاید صبح فردا زحقیقت راستین انسان علم باز واقعیت امروز تا حقیقتنادانی در قرن بیست و یکم،داروی جدید ضد میگرنهوش مصنوعی از عروسک تا کمماده، چیزی بیش از یک خلا به سیاهی عادت نکنیمبررسی بیماری التهابی رودرویاها از مغز است یا ناخویاد گرفتن مداومسفرنامه سفر به بم و جنوب پیچیدگی های مغزی در درک زتکامل مداومافت فشار خون ناگهانی در وترس و آرمان هاشباهت کیهان و مغزنقش روی و منیزیم در سلامتابزار بقا از نخستین همانمن بی من، بهتر یاد میگیرمحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا ماشین باید نتایج را پدر چه مرحله ای از خواب ، رهوش عاطفی قسمت هفتممخچه تاثیر گذار بر حافظهبیماری های مغز و اعصاب و ژنهای مشترک بین انسان و وبعد از کروناروش های صرفه جویی در ایجاسم زنبور ، کلیدی برای وارپیشرفت ذهن در خلاقیت استتکامل، نتیجه ی برنامه ریالگو و عادت را بشکن و در اتصور از زمان و مکانضایعه ی عروقی مخچهنقص در تشخیص هیجانات عامابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان نابینایان آیا ممکنهوش، ژنتیکی است یا محیطیبیماریهای تحلیل عضلانی اکمردرد با پوشیدن کفش مناتقلید از روی طبیعتریسدیپلام تنها داروی تایسیلی محکم محیط زیست بر انپرکاری تیروئیدمسمومیت دانش آموزان بی گتاثیر نگاه انسان بر رفتاطبیعت بر اساس هماهنگیامروز دانش ژنتیک هیچ ابهفلج نخاعی با الکترودهای تغییرات منطقه بویایی مغزنه به اعدامابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیممنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت پنجماز تکینگی تا مغز، از مغز درمان جدید کنترل مولتیپلهدف از خلقت رسیدن به ابزابا تعمق در اسرار ابدیت و راه انسان شدن، راه رفتن وکودکان خود را مشابه خود تتمایز یا کشف یگانگیسیستم دفاعی بدن علیه مغز آنها نمیخواهند دیگران رامطالبی در مورد تشنجتاثیر گیاه خواری بر رشد وعلایم کمبود ویتامین E را انرژی خلا ممکن استفاجعه ی جهل مقدسجنسیت و تفاوت های بینایینوار مغزی روشی مهم در تشخاتصال مغز و کامپیوتردلایلی که نشان میدهد ما بهمیشه به آنچه داری، خوشنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت سیزدهماز سایه بگذردرک فرد دیگر و رفتارهای اوقتی پر از گل شدی خودت را درک نیازمند شناخت خویش اوقتی تو از یاد گرفتن باز بازخورد یا فیدبکزمین زیر خلیج فارس تمدنی کارهای کوچک، بی ارزش نیستنبیه چقدر موثر استسادیسم یا لذت از آزار دادآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر داروی ضد تشنج سدیم عدم توقف تکامل در یک اندااولین قدم شناخت نقص های خفرد حساس از نظر عاطفی و بجهان کاملی در اطراف ما پرنوعی سکته مغزی ، وحشتناک اختلال در شناسایی حروف و دوچرخه سواری ورزشی سبک و هنر فراموشیمنحنی که ارتباط بین معرفخواندن ، یکی از شستشو دهناستروژن مانند سپر زنان ددرختان چگونه بر تشکیل ابواقعیت چند سویهبحثی درباره احساساتی غیرزندگی در سیاهچالهکشف مکانیسمی پیچیده در بتو دی ان ای خاص ميتوکندريسردرد میگرنآیا تکامل و تغییرات ژنتیمغز ابزار بقای برتر مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکصفحه اصلیایمپلانت مغزی و کنترل دو قلب را نشکنجهش تمدنی عجیب و شگفت انسچگونه انتظارات بر ادراک ارتباط ماده و انرژیدانش محدود به ابعاد چهارهوش مصنوعی از عروسک بازی میهمانهای ناخوانده عامل خارق العاده و استثنایی باطلاعاتی عمومی در مورد مذهن و شیمی بدنواکسن آلزایمربرای پیش بینی آینده مغز دزیست، مرز افق رویداد هستگوشت خواری یا گیاه خواریتوهم چیستشناخت حقیقت یا آرزوهای گآب زندگی است قسمت هفتممغز، فقط گیرندهتاریکی و نورایا بدون زبان میتوانیم تقدرت کنترل خودجدایی خطای حسی استنگاه دوبارهارزش حقیقی زبان قسمت دومداروهای تغییر دهنده ی سیهوش مصنوعی از عروسک بازی ما از اینجا نخواهیم رفتبه مغز خزندگان خودت اجازرمز گشایی از اتصالات مغزورزش هوازی مرتب خیلی به قزبان جانسوزگزیده ای از وبینار یا کنفتوصیه های سازمان بهداشت تداخل مرزها و صفات با بینشانس یا نتیجه ی تلاشآسيب میکروواسکولاریا آسنقش هورمون زنانه استروژناگر تلاش انسان امروز برالحظات خوش با کودکانحقیقت غیر فیزیکیاز کجا آمده ام و به کجا مینازوکلسینداروی جدید ضد الزایمرهوش مصنوعی به کمک هوش طبیماست مالیبه سخن توجه کن نه گویندهبررسی سیستم تعادلی بدن ارویاهای پر رمز و حیرتی دریاد بگیر فراموش کنیسفری به آغاز کیهانپیوند قلب خوک، به فرد دچاتکامل چشمافت هوشیاری به دنبال کاهتسلیم شدن از نورون شروع مشباهت زیاد بین سلول هاي عنقش روزه داری در سالم و جابزار بقا از نخستین همانمننژیتحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مردم با زندگی میجنگندر ناامیدی بسی امید استهوش عاطفی قسمت یازدهمدل همه جانبه نگر ژنرالیبیماری وسواسژنهای هوش ، کدامندبعد از کرونا دلخوشی بیهوروش هایی برای جلوگیری از سماگلوتید داروی کاهش دهنپیشرفتی مستقل از ابزار هتکثیر سلول در برابر توقف الگوی بنیادین و هوشیاریتصادف یا قوانین ناشناختهضایعات در عصب زیر زبانینقطه ی رسیدن به قلهابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های اسرار آمیز در آهیچ نقطه ای مرکزی تر از ابیماری، رساله ای برای سلکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتقلید از طبیعتریشه های مشترک همه ی موجوسینوریپا داروی ترکیبی ضدپرتوهای صادر شده از سیاهمسمومیت دانش آموزان، قماتاثیر نگاه انسان بر رفتاطعمه ی شبکه های ارتباط اجانفجار و توقف تکاملی نشافلج بل، فلجی ترسناک که آنتغییرات مغز پس از 40 سالگینه به اعدامابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیممنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت پنجاهاز تکینگی تا مغز، از مغز درمان جدید ای ال اس، توفرهر چیز با هر چیز دیگر در تبا خدا باشراه بی شکستکودکان را برای راه آماده تمدن قدیمی ای در جنوب ایرسکوت و نیستیآنژیوگرافی از مغزمطالعه ای بیان میکند اهدتاثیر گیاه خواری بر رشد وعلایم کمبود ویتامین E را انسولینفاصله ها در مکانیک کوانتجهل مقدسنوار مغز، ترجمه ی فعالیت اثر مضر مصرف طولانی مدت ردنیا فریب و سرگرمیهمیشه داناتر از ما وجود دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت ششماز علم جز اندکی به شما دادرک و احساسوقتی ریشه ها عمیقند از چیبازسازي مغز و نخاع چالشی زمان چیستکاربرد روباتهای ريزنانوتهدیدهای هوش مصنوعیسازگاری با محیط بین اجزاآیا هوش ارثی دریافتی از پمغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر درجه حرارت بر مغزعدم درکاولین مورد PML به دنبال تکفردا را نمیدانیمجهان پیوستهنیکولا تسلااختلالات مخچهدوپامین قابل حل در آبهنر حفظ گرهمنشأ اطلاعات و آموخته ها خواب سالم عامل سلامتیاسرار آفرینش در موجدرختان اشعار زمینواقعیت چیستبخش فراموش شده ی حافظهزندگی زمینی امروز بیش از کشف ارتباط جدیدی از ارتبتو در میانه ی جهان نیستی سردرد میگرن در کودکانآیا جنین انسان، هوشمندی مغز ابزار برتر بقاتاثیر درجه حرارت بر عملکسوالات پزشکیایمپلانت مغزی کمک میکند قوی تر باشجهشهای مفید و ذکاوتی که دچگونه به سطح بالایی از هوارتباط متقابل با همه ی حیدانش بی نهایتهوش مصنوعی از عروسک بازی میوتونیک دیستروفیخبر مهم تلسکوپ هابلاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نذهن تو همیشه به چیزی اعتقواکسن ایرانی کرونا تولیدبرای اولین بار دانشمندانزاویه نگاه ها یکسان نیستگیلگمش باستانی کیستتوهم و خیالشناخت درون، شناخت بیرون؛آب زندگی است قسمت اولمغزتان را در جوانی سیم کشتاریکی خواهد ترسیدایا تکامل هدفمند استقدرت انسان در نگاه به ابعجریان انرژی در سیستم های نگاهی بر قدرت بینایی دراارزش حقیقی زبان قسمت سومداروهای ضد بیماری ام اس وهوش مصنوعی از عروسک بازی ما اشیا را آنطور که هستندبه نقاش بنگررمز پیشرفت تواضع است نه طورزش هوازی ، بهترین تمریزبان ریشه هایی شناختی اسگزارش یک مورد جالب لخته وتوصیه های غیر دارویی در سترقی واقعی یا شعار ترقیشانس یا تلاشآسیب ها ناشی از آلودگی هونقش ویتامین K در ترمیم اساگر خواهان پیروزی هستیلرزش ناشی از اسیب به عصبحقیقت غیر قابل شناختاز کسی که یک کتاب خوانده نباید صبر کرد آتش را بعد داروی سل سپتهوش مصنوعی به شناسایی کاماست مالی با هوش انسانیبهبود حافظه پس از رخدادهبررسی علل کمر درد در میانرویای شفافیادگیری مهارت های جدید دسقوط درون جاذبه ای خاص، چپیوند مغز و سر و چالشهای تکامل و ارتقای نگاه تا عمافتخار انسانتست آر ان اس دز میاستنی گشباهت زیاد بین سلول هاي عنقش رژیم غذایی بر رشد و اابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژي پاک سرچشمه ححباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغز انسان سه هزار سالدر هم تنیدگی مرزها و بی مهوش عاطفی قسمت پنجممدل هولوگرافیک ژنرالیزهبیماری کروتز فیلد جاکوبژنهای حاکم بر انسان و انسبعد از کرونا دلخوشی بیهوروش هایی ساده برای کاهش اسندرم کووید طولانیپپوگستتأثیر نیکوتین سیگار بر مالگوبرداری از طبیعتتضادهای علمیضرورت زدودن افکارنقطه ای بود و دگر هیچ نبوابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو منابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های بیماری آلزایمرهیچ چیز همیشگی نیستبیندیشکنگره بین المللی سردرد دتقویت استخوان در گرو تغذریشه های مشترک حیاتسیگار عامل افزایش مرگ ومپرتوزایی از جسم سیاهمسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر ویتامین دی بر بیماظهور امواج مغزی در مغز مصانقراض را انتخاب نکنیدفلج خوابتغییرات آب و هوایی که به نه جنگ و نه خونریزیابزار بقای موجود زنده از نعناعمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت پنجاه و یاز تکینگی تا مغز، از مغز درمان جدید سرطانهر جا که جات میشه، جات نیبا طبیعت بازی نکنرابطه تشنج و اوتیسمکوری گذرای ناشی از موبایتمدن پیشرفته ی پیشینیانسکوت، پر از صداآنان که در قله اند هرگز خمعماری، هندسه ی قابل مشاتاثیر گیاه خواری بر رشد وعلائم عصبی آلزایمر، با اانسولین هوشمندفاصله ی همیشگی تصویر سازجهان فراکتالنوار عصب و عضلهاثرات فشار روحی شدیددنیای شگفت انگیز کوانتومهمیشه راهی هستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت شصت و هشتازدواج های بین گونه ای، راسکلت خارجی در درمان اختدرک کنیم ما همه یکی هستیمویتنام نوعی کرونا ویروس بحتی علمی درباره تمایل بزمان و مکان، ابعاد کیهان کاربرد روباتهای ريز، در تو یک معجزه ایستم با شعار قانون بدترین آیا هوش سریعی که بدون احسمغز و قلب در جنین موش مصنتاثیر درجه حرارت بر عملکعدالت برای من یا برای همهاولین مورد پیوند سر در انفرزندان زمان خودجهان پیوستهنیاز به آموزش مجازی دیجیاختلالات حرکتی در انساندورترین نقطه ی قابل مشاههنر رها شدن از وابستگیمنشاء کوانتومی هوشیاری اخواب سالم عامل سلامتی و یاسرار بازسازی اندام هادرد و درسواقعیت چیستبخش های تنظیمی ژنومزندگی زودگذرکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتوقف؛ شکستسردرد میگرنی در کودکانآیا جهان ذهن و افکار ما ممغز از بسیاری حقایق می گرتاثیر درجه حرارت بر عملکپیامهای کاربرانایمپلانت نخاعی میتواند دقیچی ژنتیکیجهشهای مفید و ذکاوتی که دچگونه باغبانی باعث کاهش ارتباط چاقی و کاهش قدرت بدانشمندان موفق به بازگردهوش مصنوعی از عروسک بازی میگرن و پروتئین مرتبط با خدا موجود استاعتماد به خودذهن خود را مشغول هماهنگیواکسن اسپایکوژنبرای تمدن سازی، باید در بزاوسکا درمان گوشرگیاه بی عقل به سوی نور میتوهم وجودشناسایی تاریخچه ی تکاملیآب زندگی است قسمت دوممغزتان را در جوانی سیمکشتاریخ همه چیز را ثبت کردهایجاد احساساتقدرت ذهنجریان انرژی در سیستم های نگاهی بر توانایی اجزاي بارزش خود را چگونه میشناسداروی فامپیریدین یا نورلهوش مصنوعی از عروسک بازی ما به جهان های متفاوت خودبه نقاش بنگربرخی بیماری ها که در آن برمز بقای جهش ژنتیکیورزش و میگرنزبان شناسی مدرن در سطح سلگشایش دروازه جدیدی از طرتوصیه هایی در مصرف ماهیتروس جریان انرژیشاهکار قرنآسیب روانی شبکه های اجتمنقش ژنتیک در درمان اختلااپل ویژن پرو در تشخیص بیملرزش عضله یا فاسیکولاسیوحقیقت، آن چیزی نیست که جلاز آغاز خلقت تا نگاه انسانبرو و انرژی مداومداروی ضد چاقیهوش مصنوعی تعاملیماشین دانشبهداشت خواببرطرف کردن خشونت را از خاروان سالمیادگیری هوش مصنوعی، عمیقسلول های مغزی عامل پارکیپیوند اندام از حیوانات بتکامل و ریشه ی مشترک خلقتافراد آغاز حرکت خودشان رتشنچ پانایوتوپولوس تشنج شجاعت و ترسنقش رژیم غذایی در رشد و اابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز حباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغزهای ما ارتقا یافت در هم تنیدگی کوانتومیهوش عاطفی قسمت اولمدل هولوگرافیک تعمیم یافبیماری گیلن باره و بیمارکفش و کتابتفکر قبل از کارروش جدید تولید برقسندرم گیلن باره به دنبال پایان، یک آغاز استتأثیر نگاه انسان بر رفتاالتهاب شریان تمپورالتظاهر خوابیده ی مادهضرب المثل یونانینقطه بی بازگشتابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پمنابع بی نهایت انرژی در دحس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های جدید میگرنهیچ چیز، چقدر حقیقی استبیهوش کردن در جراحی و بیمکنگره بین المللی سردرد دتقویت حافظه یا هوش مصنوعرژیم های غذایی و نقش مهم سیاهچاله هاپرسش و چستجو همیشه باقی امسئول صیانت از عقیده کیستاثیر ویروس کرونا بر مغز ظرف باید پر شود چه با چرک انواع سکته های مغزیفلج خواب چیستتغییرات تکاملی سر انسان چه زیاد است بر من که در ایابزار بقای موجود زنده از خدایی که ساخته ی ذهن بشر هفت چیز که عملکرد مغز تو منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت پنجاه و داز تکامل تا مغز از مغز تا درمان جدید سرطانهر حرکت خمیده می شود و هر بالاترین هدف از دولترادیوی مغز و تنظیم فرکانکی غایب شدی تا نیازمند دلتمدن بشری و مغز اخلاقیسکته مغزیآنزیم تولید انرژی در سلومعنی روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وعلت خواب آلودگی بعد از خوانسان قدیم در شبه جزیره عفتون های زیستیجهان قابل مشاهده بخش کوچنوار عصب و عضلهاثرات مفید قهوهدنیایی پر از سیاهچاله همیشه عسل با موم بخوریممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت شصت و دومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت شصت و ششاسکار، لگوی هوشمنددرک احساسات و تفکرات دیگویتامین E برای فعالیت صحبحث درباره پیدایش و منشا زمان و گذر آن سریع استکاش شرف اجباری بود یا حتیتو یک جهان در مغز خودت هسستم، بی پاسخ نیستآیا هشیاری کوانتومی وجودمغز و اخلاقتاثیر درجه حرارت بر عملکعسل طبیعی موثر در کنترل باولین هیبرید بین انسان و فرضیه ای جدید توضیح میدهجهان پر از چیزهای اسرار آچیز جدید را بپذیراختلالات صحبت کردن در انديدن با چشم بسته در خواب هنر، پر کردن است نه فحش دمهمان ناخواندهخواب عامل دسته بندی و حفطاصل بازخورددرد باسن و پا به دلیل کاهواقعیت های متفاوتبخش بزرگی حس و ادراک ما ازندگی سلول در بدن، جدای اکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتولید مولکول جدید توسط هسردرد و علتهای آنآیا جهش های ژنتیکی، ویرومغز به تنهایی برای فرهنگ تاثیر درجه حرارت بر عملکسایتهای دیگرایمان به رویاقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصجوانان وطنچگونه تکامل مغزهای کنونیارتباط هوش ساختار مغز و ژدانشمندان نورون مصنوعی سهوش مصنوعی از عروسک بازی میگرن سردردی ژنتیکی که بخدا نور آسمان ها و زمین ااعتماد به خودذهن سالمواکسن اسپایکوژن ضد کرونابرای خودآگاه بودن تو بایزبان فرایند تکاملی برای گیاه خواری و گوشت خوار کدتوهم وجودشناسایی سلول های ایمنی اآب زندگی است قسمت سوممغط یک گیرنده استایران بزرگقدرت عشقجریان انرژی در سیستم های نگاهت را بلند کناز فرد ایستا و متعصب بگذرداروی لیراگلوتیدهوش مصنوعی از عروسک بازی ما با کمک مغز خود مختاريمبه نادیدنی ایمان بیاوربرخی بیماری های خاص که بدرمز جهانورزش بهترین درمان بیش فعزبان شناسی نوین نیازمند پل جویی اصفهانتوضیحی ساده در مورد هوش متری فلوپرازینشاهکار شش گوشآسیب عصب پا به دنبال اعتینقش گرمایش آب و هوا در هماپی ژنتیکلزوم سازگاری قانون مجازاحقایق ممکن و غیر ممکناز انفجار بزرگ تا انفجار چت جی پی تیداروی ضد چاقیهوش مصنوعی در کامپیوترهامبانی ذهنی سیاه و سفیدبوزون هیگز چیستبزرگ فکر کنروبات ها قول میدهندیادگرفتن، آغاز حرکت است سلول های بنیادیپیوند اندام حیوانات به اتکامل ابزار هوش ، راه پر افراد بی دلیل دوستدار تو تشنج چیستشرکت نورالینک ویدیویی ازنقش زنجبیل در جلوگیری از ابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز حد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا ویروس کرونای دلتا وادر هم تنیدگی کوانتومی و پهوش عاطفی قسمت دهممدل های ریز مغز مینی برینبیماری آلزایمر، استیل کوکل اقیانوس در یک ذرهتفکر ترکیبی در هوش مصنوعروش صحبت کردن در حال تکامسندرم پیریفورمیسپارادوکس ها در علممرگ و میر پنهانتأثیر شیرینی های حاوی لوامواجی که به وسیله ی ماشیتظاهری از ماده است که بیدضررهای مصرف شکر و قند بر نمیتوان با بیرون انداختنابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برمنابع جدید انرژیحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های جدید در بیماری هیچ وقت خودت را محدود به بیهوشی در بیماران دچار اکنترل همجوشی هسته ای با هتقویت سیستم ایمنیسیاهچاله های فضایی منابعپرسشگری نامحدودمسئولیت جدیدتاثیر ژنها بر اختلالات خعقل مجادله گرانیس بی کسانفلج دوطرفه عصب 6 چشمتغذیه بر ژنها تاثیر داردنه عدم مطلق بلکه عدم با قابزارهای پیشرفته ارتباط خدایا جز تو که را دارمهفت سین یادگاری از میراث منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت پنجاه و ساز تکامل تا مغز، از مغز تدرمان دارویی سرطان رحم بهرچیز با یک تاب تبدیل به باهوش ترین و با کیفیت تریراز تغییرکیهان خود را طراحی میکندتمدن زیر آبسال سیزده ماههآواز خواندن در قفس، نشانمعادله ها فقط بخش خسته کنتاثیر گیاه خواری بر رشد وعماد الدین نسیمی قربانی انسان میوه ی تکاملفروتنی معرفتیجهان موازی و حجاب هانوار عصب و عضلهاثرات مفید روزه داریدنیا، هیچ استهمیشه، آنطور نیست که هستاثرات مضر ماری جوانادندان ها را مسواک بزنید تهمکاری یا رقابتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک سی و هفتماساس انسان اندیشه و باور درک تصویر و زبان های مخلتویتامین E در چه مواد غذایبحثي درباره هوش و تفاوتهزمان و صبرکتاب گران و پرهزینه شد ولتو کجای جهانیستون فقرات انسان دو پا جلآیا واکنش های یاد گرفته ومغز و اخلاقتاثیر درجه حرارت بر عملکعشق درونی به یگانگی خلقتاولین تصویر در تاریخ از سفساد اقتصادی سیتماتیک درجهان پر از چیزهای جادویی چیزی منتظر شناخته شدناختلالات عضلانی ژنتیکدی متیل فومارات(زادیوا)(هوموارکتوس ها ممکن است دمهندسی ژنتیک در حال تلاش خودآگاهی و هوشیارياصل در هم تنیدگی و جهانی دردهای سال گذشته فراموش واقعیت و مجازبخش بزرگتر کیهان ناشناختزندگی، مدیریت انرژیکشتن عقیده ممکن نیستتولید مثل اولین ربات های سردرد به دلیل مصرف زیاد مآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمغز بیش از آنچه تصور میشوتاثیر رو ح و روان بر جسماین پیوند نه با مغز بلکه قانون مندی نقشه ژنتیکی مجوانان وطنچگونه جمعیت های بزرگ شکل ارتباط پیوسته ی جهاندانشمندان یک فرضیه رادیکهوش مصنوعی از عروسک بازی میگرن شدید قابل درمان اسخدا بخشنده است پس تو هم باعتماد بی موردذهت را روی چیزهای مفید متواکسن دیگر کرونا ساخته شبرای رشد، باید از مسیر خطزبان متغیرگیرنده باید سازگار با پیتوهم بی خداییشواهدی از نوع جدیدی از حاآب، زندگی است(قسمت پنجم)نفرت، اسیب به خود استایرادهای موجود در خلقت بقضاوت ممنوعجستجوی متن و تصویر به صورچالش هوشیاری و اینکه چرا از مخالفت بشنوداروی تشنجی دربارداریهوش مصنوعی از عروسک بازی ما بخشی از این جهان مرتبطبه هلال بنگربرخی توجهات در ببمار پاررمز جهان خاصیت فراکتالورزش در کمر دردزبان، نشان دهنده ی سخنگو پل خواجو اصفهانتیوتیکسن داروی ضد جنونتری فلوپرازینشاید گوشی و چشمی، آماده شآسانی موفقیتنقش پیش زمینه ها و اراده ابتدا سخت ترین استلزوم سازگاری قانون مجازاحل مشکلاز بار خود بکاه تا پرواز چت جی پی تیداروی ضد تشنج با قابليت تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمباحث مهم حس و ادراکبوزون هیگز جهان را از متلبزرگ شدن مغز محدود به دورروبات های ریز در درمان بییادآوری خواب و رویاسلول های بنیادی منابع و اپیوند سر آیا ممکن استتکامل تکنولوژیافزایش قدرت ادراکات و حستشنج و حرکات شبه تشنجی قاشربت ضد خلطنقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز حریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تدر هم تنیدگی کوانتومی و دهوش عاطفی قسمت دوممدیون خود ناموجودبیماری الزایمرکلمات بلند نه صدای بلندتفکر خلا ق در برابر توهم روشهای نو در درمان دیسک بسندرم پیریفورمیسپاسخ گیاهان در زمان خوردمرگ و میر بسیار بالای ناشتئوری تکامل امروز در درمامیوتروفیک لترال اسکلروتعویض دارو در تشنجضررهای شکر بر سلامت مغزنمیتوان بر سیاه سیاه نوشابزار بقای موجود زنده از چسبیدن به خود، مانع بزرگ مناطق خاص زبان در مغزحس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های جدید سرطانهیچ کاری نکردن به معنی چیبیوگرافیکنترل جاذبهتلقین اطلاعات و حافظهسیاهچاله ها، دارای پرتو آلودگی هوا چالش قرن جدیدمسئولیت در برابر محیط زیتاثیر کلام در آیات کلام بعقل سالمانگشت ماشه ایفن آوری های جدید علیه شناثبت و دستکار ی حافظهنهایت معرفت و شناخت درک عابزارهای بقا از نخستین هخسته نباشی باباهم نوع خواری در میان پیشیمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت پنجاه و شاز تکامل تا مغز، از مغز تدرمان زخم دیابتی با تکنوهز ذره، یک دنیاستباور و کیهان شناسیراست دستی و چپ دستیکیهانِ هوشیارِ در حال یاتمدنی قدیمی در شمال خلیج سانسور از روی قصد بسیاری آینه در اینهمعجزه های هر روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وعوامل موثر در پیدایش زباانسان ها می توانند میدان فروتنی و غرورجهان ما میتواند به اندازنوار عصب و عضله تعیین محلاجزای پر سلولی بدن انسان ده روش موفقیتهمانند سازی در انسانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک- قسمت پنجاه و استفاده از مغز، وزن را کمدرک حقیقت نردبان و مسیری ویتامین کابحثی جالب درباره محدودیتزمان واقعیت است یا توهمکتاب زیست شناسی باورتو کز محنت دیگران بی غمیستارگانی قبل از آغاز کیهآیا یک، وجود داردمغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر درجه حرارت بر عملکعشق، شلوغ کردن نیستاولین دارو برای آتاکسی ففشار و قدرتجهان دارای برنامهچیزی خارج از مغزهای ما نیاختراع جدید اینترنت کواندین اجباریهورمون شیرساز یا پرولاکتمهندسی بدنخودآگاهی و هوشیارياصل علت و تاثیردردی که سالهاست درمان نشواقعیت و انعکاسبخش دیگری در وجود انسان هزندان ذهنیگل خاردار، زیباستتولید یا دریافت علمسردرد تنشنآیا خداباوری محصول تکاملمغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر روده بر مغزاین اندوه چیستقانون گذاری و تکاملجواب دانشمند سوال کننده چگونه جمعیت های بزرگ شکل ارتباط انسانی، محدود به دانشمندان ژنی از مغز انسهوش مصنوعی از عروسک بازی میدان مغناطيسي زمین بشر خدای رنگین کماناعتیاد و تلاش های درمانی ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعواکسن دیگری ضد کرونا از دبرای زندگی سالم، یافتن تزبان مشترک ژنتیکی موجوداگالکانزوماب، دارویی جدیتوهم تنهاییتاریخ، اصیل نیست و ساخته شواهدی از دنیسوان(شبه نئآتاکسی فریدریشنقاشی هایی با بوی گذشته یایستادن در برابر آزادی بقطار پیشرفتجستجوی هوشیاری در مغز ماچالش هوشیاری و اینکه چرا از نخستین همانند سازها تداروی جدید ALSهوش مصنوعی از عروسک بازی ما تحت کنترل ژنها هستیم یبه کدامین گناه کشته شدندبرخی توصیه ها برای واکسیرنگ کردن، حقیقت نیستوزن حقیقی معرفت و شناختزبان، وسیله شناسایی محیطپلاسمای غالبتیک و اختلال حرکتیترک امروزشاید درست نباشدآشنا پندارینقش آتش در رسیدن انسان بهابتدایی که در ذهن دانشمنلزوم عدم وابستگی به گوگل حلقه های اسرارآمیزاز بحث های کنونی در ویروسنتایج نادانی و جهلداروی ضد تشنج با قابليت تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمبتکران خودشکوفابی نهایت در میان مرزهابزرگ شدن تقریبا ناگهانی روبات کیانیاری خدا نزدیک استسلول های بدن تو پیر نیستنپیوند سر، یکی از راه حلهاتکامل جریان همیشگی خلقتافزایش مرگ و میر سندرم کوتشنج عدم توازن بین نورون شش مرحله تکامل چشمنقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز حرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تدر هر سوراخی سر نکنهوش عاطفی قسمت سوممدیریت اینترنت بر جنگبیماری ای شبیه آلزایمر و کلوزاپین داروی ضد جنونتفاوت مغز انسان و میمون هروشهای شناسایی قدرت شنواسندرم پس از ضربه به سرپختگی پس از چهل سالگي به مرگ و سوال از قاتلتئوری تکامل در پیشگیری و امید نیکو داشته باش تا آنتعامل انسان و هوش مصنوعیضعیف و قوینمای موفقیتابزار بقای موجود زنده از نسبت ها در کیهانمناطق خاصی از مغز در جستجحس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های رایج ام اسهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبیوگرافیرژیم های غذایی و نقش مهم کندر در بیماریهای التهابتلاش ها برای کشف منابع جدسیاهچاله و تکینگی ابتدایآلودگی هوا و ویروس کرونامستند جهان متصلتاثیر کپسول نوروهرب بر نعقلانیت بدون تغییرانگشت نگاری مغز نشان میدفناوری هوش مصنوعی نحوه خثبت امواج الکتریکی در عصنهایت در بی نهایتابزارهای بقا ازنخستین همخطا در محاسبات چیزی کاملهمه چیز موج استمنبع هوشیاری کجاست قسمت53حس و ادراک قسمت بیست و چهاز تکامل تا مغز، از مغز تدرمان سرگیجه بدون نیاز بهزینه ای که برای اندیشیدباید از انسان ترسیدرجزخوانی هایی که امروز بکیست هیداتید مغزتمرکز و مدیتیشنسانسور بر بسیاری از حقایآیندهمعجزه ی چشمتاثیر گیاه خواری بر رشد وعوامل ایجاد لغت انسانی و انسان یک کتابخانه استفرگشت و تکامل تصادفی محض جهان مادی، تجلی فضا در ذهنوبت کودکاننور از عمق تاریکیاجزایی ناشناخته در شکل گدهن، بزرگترین سرمایههمجوشی هسته ای، انرژِی بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک- قسمت بیست و پاستفاده از نظریه ی تکامل درک دیگرانویتامین کا و استخوانبحثی در مورد نقش ویتامين زمان پلانککتاب طبیعت در قالب هندسهتو پیچیده ترین تکنولوژی سخن نیکو مانند درخت نیکوآیا کیهان می تواند یک شبیمغز کوانتومیتاثیر درجه حرارت بر عملکعصب حقوق نورولوواولین دروغفضا و ذهن بازجهان در حال نوسان و چرخشچیزی شبیه نور تو نیستادامه بحث تکامل چشمدین، اجباری نیستهوش فوق العاده، هر فرد اسمهربانی، شرط موفقیتخودت را از اندیشه هایت حفاصل عدم قطعیت از کوانتوم درس گرفتن از شکست هاواقعیت تقویت شدهبخشیدن دیگران یعنی آرامشزونیسومایدگل درون گلدانتولید پاک و فراوان انرژیسردرد سکه ایآیا دلفین ها می تواند از مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر روزه داری بر سلامت این ایده که ذرات سیاهچالقانون جنگلجواب سنگ اندازیچگونه حافظه را قویتر کنیارتباط از بالا به پایین مدانشمندان پاسخ کوانتومی هوش مصنوعی از عروسک بازی میدان های مغناطیسی قابل اعتیاد را به دور بیندازذره ی معین یا ابری از الکواکسن سرطانبرخی ملاحظات در تشنج های زبان چهار حرفی حیات زمینگام کوچک ولی تاثیرگذارتوهم جداییتازه های اسکیزوفرنی(جنوشیشه ی بازالتی و سیلیکونآتش منبع انرژیچقدر به چشم اعتماد کنیماکنون را با همه ی نقص هایلمس کوانتومیحفره در مغزچالش هوشیاری و اینکه چرا از نخستین همانند سازها تداروی جدید s3 در درمان ام هوش مصنوعی از عروسک بازی مانند آب باشبه امید روزهای بهتربرخی درمان های Spinal Muscular Atرنگین کمانوزوز گوشزدودن نقص از هوش مصنوعیپمبرولیزوماب در بیماری چتیکاگرلور داروی ضد انعقاترکیب آمار و ژنتیکشایسته نیست در جیب خود قرآشنا پندارینقش انتخاب از طرف محیط، نابتذال با شعار دینمقاومت به عوارض فشار خون حمله ویروس کرونا به مغزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنجات در راستگوییداروی ضد تشنج توپیراماتهوش مصنوعی درمانگر کامپیمجموعه های پر سلولی بدن مبی هیچ می ایی و بی هیچ میربزرگترین خطایی که مردم مروح در جهانی دیگر استژن همه چیز نیستسلول بنیادی و ای ال اسپیوندهای پیچیده با تغییرتکامل داروینی هنوز در حاافزایش سرعت پیشرفت علوم تشویق خواندن به کودکانششمین کنگره بین المللی سنقش سجده بر عملکرد مغزابزار بقا از نخستین همانچرا پس از بیدار شدن از خومنابع انرژی از نفت و گاز حرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تدر والنتاین کتاب بدید همهوش عاطفی قسمت ششممداخله ی زیانبار انسانبیماری ای شبیه ام اس مولتکلید نزدیک و نگاه تو بر فتفاوت ها و تمایزها کلید بروشی برای بهبود هوش عاطفسندرم جدایی مغزپدیده خاموش روشن در پارکمرگ انتقال است یا نابود شتئوری جدید، ویران کردن گامید نجاتتعامل انسان با هوش مصنوعنمایش تک نفرهابزار بقای موجود زنده از نسبت طلایی، نشانه ای به سمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت نهماز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های علامتی در ام اسهیچ کس حقیقت را درون مغز بیان ژن های اسکیزوفرنی درژیم ضد التهابیکندر علیه سرطانتلاش های جدید در ALSسیاهچاله ی منفرد یا سیاهآلودگی هوا و پارکینسونمشکل از کجاستتاثیر کپسول نوروهرب بر تعقیده ی بی عملانتقال ماده و انرژیفیلمی بسیار جالب از تغییجلو رفتن یا عقبگردنهادینه سازی فرهنگ اختلاابزارهای بقای موجود زندهخطا در محاسبات چیزی کاملهمه چیز و هیچ چیزمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمحس و ادراک قسمت بیست و یکاز تکامل تا مغز، از مغز تدرمان سرگیجه بدون نیاز بهزینه سنگین انسان در ازابابا زود بیارحم مصنوعیکیست کلوئید بطن سومتمرکز بر هدفساهچاله ها تبخیر نمیشودآینده ی انسان در فراتر ازمعجزه ی علمتاثیر گیاه خواری بر رشد وعواملی که برای ظهور لغت اانسان باشفراموش کارها باهوش تر هسجهان مرئی و نامرئیفراموشی همیشه هم بد نیستجهان مشارکتینور دروناحیای بینایی نسبی یک بیمدو ویژگی انتزاع و قدرت تجهمراه سختی، اسانی هستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک- قسمت شصت و چهاستفاده از هوش مصنوعی در درک درست از خود و هوشیاریویتامین کا در سبزیجاتبحثی در مورد نقش کلسیم و زمان به چه دلیل ایجاد میشکتاب، سفری به تاریختو آرامش و صلحیسخن و سکوتآیا گذشته، امروز وآینده مغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر درجه حرارت بر عملکعصب سیاتیکاولین سلول مصنوعیفضای قلب منبع نبوغ استجهان در حال ایجاد و ارتقانکاتی در مورد تشنجاداراوون تنها داروی تاییدیوار همه اش توهم بودهوش مصنوعی می تواند بر احموفقیت هوش مصنوعی در امتخودروهای هیدروژنیاصل، روان و نفس استدست و پا زدن در سایه؟واقعیت خلا و وجود و درک مبخشش، عقلانی یا غیر عاقلزونا به وسیله ویروس ابله گل زندگیتولید اندام با چاپ سه بعدسردرد عروقی میگرنآیا دلفین ها میتوانند بامغز بزرگ چالش است یا منفعتاثیر رژیم گیاه خواری بر این ابتدای تناقض هاستقانون جنگلجوسازی مدرننگاه مادی غیر علمی استارتباط بین هوش طبیعی و هودانشمندان اولین سلول مصنهوش مصنوعی از عروسک بازی میدان های کوانتومی خلااعداد بینهایت در دنیای مذرات کوانتومی زیر اتمی قواکسن سرطانبرخی مرزهای اخلاق و علوم زبان نیاز تکاملی استگامی در درمان بیماریهای توهم جدایی و توهم علمتازه های بیماری پارکینسوشکل های متفاوت پروتئین هآثار باستانی تمدن های قدنقش قهوه در سلامتیاکوییفلکسلوب فرونتال یا پیشانی مغحق انتخابچالش هوشیاری و اینکه چرا از نخستین همانند سازها تداروی جدید لنفوم و لوکمیهوش مصنوعی از عروسک بازی ماه رجببه بالا بر ستارگان نگاه کبرخی روش های تربیتی کودکرهبر حقیقیوسواس، بیماری استسفر فقط مادی نیستپنج اکتشاف شگفت آور در موتیروفیبان موثر در سکته ی ترکیب حیوان و انسانشادی، پاداش انجام وظیفهآشناپنداری چیستنقش اتصالات بین سلولهای ابداع دی ان ای بزرگترین دمقایسه رقابت و همکاریحمایت از طبیعتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنخاع ما تا پایین ستون فقرداروی ضد جنون در درمان تیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحمجرم، گاهی قربانی استبی ذهن و بی روحبزرگترین درد از درون است روح رهاییسلول عصبی شاهکار انطباق پیوندی که فراتر از امکانتکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و اضطراب در بیماتشخیص ژنتیکی آتروفی های صبور باشنقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین همانچرا ارتعاش بسیار مهم استمنابع انرژی از نفت و گاز حس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تدر یک فراکتال هر نقطه مرکهوش عاطفی بیشتر در زنانمدارک ژنتیکی چگونه انسانبیماری اسپینال ماسکولار کلام و زبان، گنجینه ای بستفاوت ها را به رسمیت بشناروشی جدید در درمان قطع نخسندرم دزدی ساب کلاوینپروژه ی ژنوم انسانیمرگ تصادفیتا 20 سال آینده مغز شما به امید جدید بر آسیب نخاعیتعداد کلی ذهن ها در جهان چند نرمش مفید برای کمردرابزار بقای موجود زنده از نشانه های گذشته در کیهان منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت چهارماز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان ژنتیکی برای نوآوریهیچ اندر هیچبیان حقیقترژیم غذایی حاوی تخم مرغ وکوچ از محیط نامناسبتلاش های جدید در درمان فرسیاهچاله ی تولید کنندهآلزایمرمشکلات نخاعیتاثیر کپسول نوروهرب بر سعلم و ادراک فقط مشاهده ی انتظار گذر تندباد؟فیروز نادریجلوتر را دیدنچهار میلیارد سال تکامل بابزارهای بقای از نخستین خطای ادراک کارماهمه چیز کهنه میشودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت بیست و دواز تکامل تا مغز، از مغز تدرمان سرگیجه بدون داروهزاران سال چشم های بینا وباد و موجرحم مصنوعیکپسول ژری لاکتتمرکز بر امروزسایه ی هوشیاریآینده ی علم و فیزیک در60 ثمعجزه ی علم در کنترل کرونتاثیر گیاهخواری بر رشد و عوارض ازدواج و بچه دار شدانسان جدید از چه زمانی پاانسان خطرناکترین موجودفراموشی و مسیر روحانیجهان معنانوروفیبروماتوزاحیای بینایی نسبی یک بیمدو بیماری روانی خود بزرگ همراهی میاستنی با برخی سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحساسیت روانی متفاوتاستفاده از انرژی خلادرک عمیق در حیواناتویتامین بی 12 در درمان دردبحثی در مورد حقیقت فضا و زمان شگفت انگیزکتابخانهتو افق رویداد جهان هستیسخن پاک و ثابتآیا پیدایش مغز از روی تصامغز اندامی تشنه ی انرژی اتاثیر درجه حرارت بر عملکعضلانی که طی سخن گفتن چقداوکرلیزوماب داروی جدید شقفس ذهنجهان ریز و درشتچگونه مولکول های دی ان ایادب برخورد با دیگراندیوار، از ابتدا توهم بودهوش مصنوعی و کشف زبان هایموفقیت در تفکر استخورشید مصنوعیاصلاح خطا با رفتن بر مسیردست کردن در گوشوالزارتان داروی ضد فشار بدون پیر فلکزیان غذاهای پرچربگلوله ی ساچمه ایتولید سلولهای جنسی از سلسرطان کمیت گراییآیا دست مصنوعی به زودی قامغز بزرگ چالشهای پیش روتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه به خاطرخودت زندگی قانونمندی و محدودیت عالمجامعه ی آسمانینگاه محدود و تک جانبه، مشارتباط شگفت مغز انسان و فدانشمندان تغییر میدان مغهوش مصنوعی از عروسک بازی میدان بنیادین اطلاعاتبقا با سازگارترین فرد اسذرات کوانتومی زیر اتمی قواکسن ضد اعتیادبرخی نکات از گاید لاین پرزبان و کلمه حتی برای کسانگامی در درمان بیماریهای توهم جسمتازه های درمان ام اسشکل پنجم مادهآرامش و دانشنقش مهاجرت در توسعه نسل ااکسی توسین و تکامل پیش الوتیراستامحقیقت قربانی نزاع بین بی چالش کمبود اندام برای پیاز نخستین همانند سازها تداروی جدید میاستنی گراویهوش مصنوعی از عروسک بازی ماپروتیلینبه بالاتر از ماده بیندیشبرخی سلولهای عصبی در تلاروی و منیزیم در تقویت استیک پیام منفرد نورون مغزی سفر نامه سفر به بم و جنوب پول و شادیتکنولوژی های جدید و حالتترازودونشب سیاه سحر شودآشتی بهتر استنقش تیروئید در تکامل مغزابزار هوش در حال ارتقا ازمقابله ی منطقی با اعتراضحوادث روزگار از جمله ویراز تکنیکی تا مغز از مغز تنخستین تمدن بشریدارویی خلط آورهوش مصنوعی ساخته هوش طبیمحل درک احساسات روحانیبی سوادی در قرن 21بسیاری از مجرمان، خودشانروزه داری متناوب، مغز را سلول عصبی، در محل خاص خودپیوستگی همه ی اجزای جهانتکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و ساختار مغزتشخیص آلزایمر سالها قبل صبر لازمه ی پیروزی استنقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین همانچرا بیماری های تخریبی مغمنابع انرژی از نفت و گاز حس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تدر کمتر از چند ماه سوش جدهوش عاطفی در زنان بیشتر امروری بر تشنج و درمان هایبیماری اضطراب عمومیکلام، در تحولی شگفت آور بتفاوت های بین زن و مرد فقروشی جدید در درمان نابینسندرم سردرد به دلیل افت فپروژه ی ژنوم انسانیمرگی وجود نداردتا بحر یفعل ما یشاطلوع و حقیقتامید درمان کرونا با همانتعذیه ی ذهنچند جهانیابزار بقای موجود زنده از نشانه های پروردگار در جهمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت نوزدهماز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان پوکی استخوانهیچگاه از فشار و شکست نتربیداری و خواب کدام بهتر ارژیم غذایی ضد التهابیکوچک شدن مغز از نئاندرتاتلاش های جدید در درمان سرسیاره ی ابلهانآملودیپین داروی ضد فشار مشکلات بین دو همسر و برخیتاثیر کپسول نوروهرب بر سعلم و روحاندوه در دنیا استفیزیک مولکولها و ذرات در جمجمه انسان های اولیهچهار ساعت پس از کشتار خوکابزارهای دفاعی و بقای موخطای حسهمه چیز در زمان مناسبمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت بیست و سواز تکامل تا مغز، از مغز تدرمان سرطان با امواج صوتهستي مادي ای که ما کوچکترباد غرور و سر پر از نخوت ورسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرکامپیوتر سایبورگتمساح حد واسط میان مغز کوسایه را اصالت دادن، جز فرآینده با ترس جمع نمیشودمعجزه در هر لحظه زندگیتاثیر انتخاب از طرف محیط عید نوروز مبارکتاثیر احتمالی عصاره تغلیعامل کلیدی در کنترل کارآانسان عامل توقف رشد مغزفراموشی آرمانجهان هوشمندنورون هاي مصنوعی می تواناحساس گذر سریعتر زماندو بار در هفته ماهی مصرف همراهی نوعی سردرد میگرنیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمخفاش با شیوع همه گیری جدیاستفاده از سلول های بنیادرگیری قلب در بیماری ویرویتامین بی هفدهبحثی در مورد عملکرد لوب فزنان باهوش ترکجای مغز مسئول پردازش تجتو انسانی و انسان، شایستسختی ها رفتنی استآیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر درجه حرارت بر عملکغم بی پایانايندگان چگونه خواهند دیدقفس را بشکنجهان شگفت انگیزچگونه میتوان با قانون جنادراک ما درک ارتعاشی است دید تو همیشه محدود به مقدهوش مصنوعی یا حماقت طبیعمولکول ضد پیریخوش قلبی و مهربانیاصول انجام برخی نرمش ها ددست آسمانواکنش های ناخودآگاه و تقبدون بار گذشتهزیباترین چیز در پیر شدنگلوئونتولترودینسرعت فکر کردن چگونه استآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز بزرگ و فعال یا مغز کوتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه خانواده ات سالم باقارچ بی مغز در خدمت موجودجاودانگی مصنوعینگاه کلی نگرارتباط شگفت انگیز مغز اندانشمندان روش هاي جدیدی هوش مصنوعی از عروسک بازی میدازولام در درمان تشنج بقا در ازای بیماریذرات کوانتومی زیر اتمی قواکسن علیه سرطانبرخی نرمش ها برای زانوزبان و بیان نتیجه ساختماگاهی لازم است برای فهم و توهمات و شناخت حقیقتتبدیل پلاستیک به کربن و سشکرگزار هر چیزی باش که داآرامش و سکوننقش میدان مغناطیسی زمین اکسکاربازپین در درمان تشلوزالمعده(پانکراس)مصنوعحقیقت آنطور نیست که به نظچالش دیدگاه های سنتی در باز نشانه ها و آثار درک شدداروی جدید آلزایمرهوش مصنوعی از عروسک تا کمماجرای جهل مقدسبه جای محکوم کردن دیگران برخی سيناپسها طی تکامل و رویا و واقعیتیک پیشنهاد خوب برای آسان سفر به مریخ در 39 روزپول و عقیدهتکنولوژی و پیشرفتترازودونشبیه سازی میلیون ها جهان آغاز فرایند دانستننقش حفاظتی مولکول جدید دابزار بقا از نخستین همانمقابله با کرونا با علم اسحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز و از مغز نخستین تصویر از سیاهچالهدارویی ضد بیش فعالی سیستهوش مصنوعی، اتفاقات و تحمحل درک احساسات روحانی دبی شرمیژن همه چیز نیستبسیاری از بیماری های جدیروزه داری و التهاب زیانبسلولهای ایمنی القا کنندهپیام های ناشناخته بر مغز تکامل داروینی هنوز در حااقلیت خلاقتشخیص ایدزصبر و واقعیتنقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تدر آرزوهایت مداومت داشتههوش عاطفی در زنان بیشتر امرکز هوشیاری، روح یا بدن بیماری بیش فعالیکلرال هیدرات برای خوابانتفاوت های تکاملی در مغز وروشی جدید در درمان سکته مسوپاپ ها یا ترانزیستورهاپروانه ی آسمانیمراحل ارتقای پله پله کیهتاول کف پا و حقیقتطلای سیاهامیدوار باش حتی اگر همه چتغییرچند جهانیابزار بقای موجود زنده از نظام مثبت زندگیمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت هفتماز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان پوکی استخوانهیپرپاراتیروئیدیسمبیست تمرین ساده برای جلورژیم غذایی ضد دردکوچکی قلبتلاش های جدید شرکت نورالسیاره ابلهانآموزش نوین زبانمشکلات روانپزشکی پس از ستاثیر کتامین در درمان پاعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاندوه دردی را دوا نمیکندفیزیک هوشیاریجنین مصنوعینون و القلمابعاد و نیازهای تکاملیخطر آلودگی هواهمه چیز در زمان کنونی استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت بیستماز تکامل تا مغز، از مغز تدرمانهای بیماری پارکینسهستی ما پس از شروعی چگال بار مغز بر دو استخوانرساناها و ابر رساناها و عکاهش مرگ و میر ناشی از ابتنفس هوازی و میتوکندریساخت سلول عصبی حتی پس از آیا فراموشی حتمی استمعرفت و شناختآیا ممکن است موش کور بی ممغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر ترکیبات استاتین (سعادت همیشه خوب نیستانسانیت در هم تنیده و متصفرایند پیچیده ی خونرسانیجهان هوشیارنورون های ردیاب حافظهاحساسات کاذبدو برابر شدن خطر مرگ و میهندسه ی پایه ایمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمخلا، حقیقی نیستاستفاده از سلول های بنیادرگیری مغز در بیماری کویویتامین دی گنجینه ای بزربحثی درباره هوش و تفاوتهزنجیرها را ما باید پاره ککرونا چه بر سر مغز می آورتو با همه چیز در پیوندیسرنوشتآیا امکان بازسازی اندامهمغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر درجه حرارت بر عملکغم بی پایانايا اراده آزاد توهم است یقله سقوطجهانی که نه با یک رخداد و چگونه مغز ما، موسیقی را پادغام میان گونه های مختلدیدن خدا در همه چیزهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمولتیپل اسکلروز در زنان خوش خیالی و خوش بینیاصول توسعه ی یک ذهن کاملدست بالای دستواکنش به حس جدیدبدون زمان، ماده ای وجود نزیباترین چیز در افزایش سگمان میکنی جرمی کوچکی در تومورها و التهاب مغزی عاسطح آگاهی، رخدادهای زندگآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز بزرگترین مصرف کننده تاثیر رژیم گیاهخواری بر اینترنت بدون فیلتر ماهواقبل از آغازجایی برای یاد گرفتن باقی نگاه انسان محدود به ادراارتباط شگفت انگیز مغز اندانشمندان روشی برای تبدیهوش مصنوعی از عروسک بازی مکان زمان یا حافظه زمانبقای حقیقی در دور ماندن ارفتار مانند بردهواکسنی با تاثیر دوگانه ابرخی نرمش های گردنزبان و بیان، در سایه پیشرگاهی مغز بزرگ چالش استتوکل بر خداتبدیل تراکت صوتی مصنوعی شکست حتمیآرامش(سکوت) stillness و تکاپونقش محیط زندگی و مهاجرت داگر فقط مردم میفهمیدند کلیروپریم داروی ترکیبی ضدحقیقت افرادچاالش ها در تعیین منبع هواز نظر علم اعصاب یا نرووسداروی جدید ای ال اسهوش مصنوعی از عروسک تا کمماجرای عجیب گالیلهبه خوبی های دیگران فکرکنبرداشت مغز ما از گذر زمانرویا و کابوسیک آلل ژنتیکی که از نئاندسفر تجهیزات ناسا به مریخ پوست ساعتی مستقل از مغز دتکنولوژی جدید که سلول هاتراشه ها روی مغزشبیه سازی سیستم های کواننقش حیاتی تلومر دی ان آ دابزار بقا از نخستین همانملاحظه های اخلاقی دربارهحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تنخستین روبات های زنده ی جداستانها و مفاهیمی اشتباهوش احساسیمحدودیت چقدر موثر استبی عدالتی در توزیع واکسن ژن هوش و ساختارهای حیاتی بسیاری از بیماری های جدیروزه داری و بیمار ی ام اس سلولهای بنیادی مصنوعی درپیدایش زبانتکامل زباناقیانوس نادانیتصویر خورشید یا خود خورشصبر بسیار بایدنقش غذاها در کاهش دردهای ابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تدر آسمان هدیه های نادیدنهوشمندی کیهانمرکز حافظه کجاستبیماری تی تی پیکم کردن کالری روشی سودمنتفاوت های زبانی سرمنشا تريتوکسيمب در درمان ام اسسوپاپ ها یا ترانزیستورهاپرواز از نیویورک تا لوس آمرز مرگ و زندگی کجاستتابوهای ذهنیطوفان فقر و گرسنگی و بی سامیدواریتغییر الگوی رشد مغزی با زچند جهانی و علمابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت هفدهماز تکینگی تا مغز- از مغز درمان ام اس(مولتیپل اسکلهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیش از نیمی از موارد انتقراه فراری نیستکوچکترین چیز یک معجزه استلاش هایی در بیماران قطع سیاره ابلهانآمارهای ارائه شده در سطح مشکلات روانپزشکی در عقب تاثیر گیاه خواری بر رشد وعلم به ما کمک میکند تا مواندوهگین نباش اگر درب یا فیزیک و هوشیاریجنگ هفتاد و دو ملت همه را نوآوری ای شگفت انگیز دانابعاد اضافه ی کیهانخطرات هوش مصنوعیهمه چیز، ثبت می شودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت دهماز تکامل تا مغز، از مغز تدرها بسته نیستو هر کس تقوای خدا پیشه کنبار بزرگ ایستادن بر دو پارشته نوروایمونولوژی و نقکاهش التهاب ناشی از بیماتنفس هوازی و میتوکندریساخت شبکه عصبی مصنوعی با ساخت شبکه عصبی با الفبای آیا ما کالا هستیممغز قلبتاثیر تغذیه بر سلامت رواعادت کن خوب حرف بزنیانسانیت در برابر دیگرانفرایند تکامل و دشواری هاجهان های بسیار دیگرنوروپلاستیسیتی چیستاخلاق و علوم اعصابدو برابر شدن خطر مرگ و میهندسه ی رایج کیهانمنبع هوشیاری در کجاست؟ قخلا، خالی نیستاستفاده از سلول های بنیادرگیری مغز در بیماران مبویروس مصنوعیبحثی درباره هوش و تفاوتهزندگی فعال و مثبت روند آلکریستال هاتو با باورهایت کنترل میشسریع دویدن مهم نیستآیا انسان با مغز بزرگش اخمغز انسان برای شادمانی طتاثیر درجه حرارت بر عملکغیرقابل دیدن کردن مادهايا اراده آزاد توهم است یقلب های سادهجهانی که از یک منبع، تغذیچگونه مغز پیش انسان یا همادغام دو حیطه علوم مغز و دیدگاه نارسای دوگانه ی مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمواد کوانتومی جدید، ممکنخوشبختی چیستاصول سلامت کمردستورالعمل مرکز کنترل بیواکسن های شرکت فایزر آمربرنامه و ساختار پیچیده مزیر فشار کووید چه باید کرگنجینه ای به نام ویتامین تومورهای نخاعیسعی کن به حدی محدود نشویآیا راهی برای رفع کم آبی مغز حریص برای خون، کلید تتاثیر رژِیم غذایی بر میگایندرالقبل از انفجار بزرگجایی خالی نیستنگاه از بیرون مجموعهارتباط غیرکلامی بین انسادانش، قفل ذهن را باز میکنهوش مصنوعی از عروسک بازی مکانیک کوانتومی بی معنی بلندی در ذهن ما درک بلندیرفتار وابسته به شکلوابستگی یعنی قلادهبرخی یونها و مولکول های مزبان و تکلم برخی بیماریهگاهی جهت را عوض کنتوپیراماتتبدیل سلولهای محافط به سشگفت نیست من عاشق تو باشمآزمون تجربی، راهی برای رنقش مرکز تنفس سلولی در بیاگر میدانی مصیبت بزرگتر لیس دگرامفتامین یا ویاسحقیقت اشیانابینایی در نتیجه ی گوشی از نظر علم اعصاب اراده آزداروی جدید برای میاستنی هوش مصنوعی از عروسک تا کمماده ی تاریکبه خودت مغرور نشوبررسي علل احتمالي تغيير رویا و خبر از آیندهیک جهش ممکن است ذهن انسانسفر دشوار اکتشافپوشاندن خود از نورتکنولوژی جدید که سلول هاتراشه ی هوش مصنوعی در مغزشبکه های مصنوعی مغز به درنقش خرچنگ های نعل اسبی درابزار بقا از نخستین همانملاحظات بیهوشی قبل از جرحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید برای درد زادخالت در ساختار ژنهاهوش احساسیمحدودیت های حافظه و حافظبیمار 101 ساله، مبتلا به سژن یا نقشه توسعه مغز و نقبشکه ای که ته نداره پر نمروزه داری سلول های بنیادسلام تا روشناییپیر شدن حتمی نیستتکامل زبانالکترومغناطیس شنوایی و هتصویر در هم تنیدگی کوانتصد قدح، نفتاده بشکستنقشه مغزی هر فرد منحصر بهابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تدر آستانه ی موج پنجم کوویهوشیاری و وجودمرکز حافظه کجاستبیماری دویککمالگرایی دشمن پیشرفتتفاوت ایستایی و تکاپوریه زغالیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاپروتئین های ساده ی ابتدامرز بین انسان و حیوان کجاتاثیر فکر بر سلامتطوفان زیباییامیدواری و مغزتغییر دیگران یا تغییر خوچند روش ساده برای موفقیتابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت هجدهماز تکینگی تا مغز- از مغز درمان تومورهای مغزی با اهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیشتر کمردردها نیازی به راه نجاتکووید نوزده و خطر بیماری تلاشی برای درمان قطع نخاسیب یکسان و دیدگاه های متآن چیزی که ما جریان زمان مشاهده گر جدای از شیء مشاتاثیر گیاه خواری بر رشد وعلم بدون توقفاندام حسی، درک از بخش هایفیزیک آگاهیجنگ و تصور از جنگنوار مغز مشاهده ی غیر مستابعاد بالاتردفاع از پیامبرهمه ی سردردها بی خطر نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت دوازدهماز تکامل تا مغز، از مغز تدرهای اسرارآمیز و پوشیدهوفور و فراوانیبار سنین ابزار هوشمندی ارشد مغز فرایندی پیچیده اکاهش حافظه هرچند فرایندیتنفس بدون اکسیژنساختن آیندهآیا ما تنها موجودات زنده مغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر حرکات چشم بر امواج عادت کردن به نعمتانسان، گونه ای پر از تضادفرایند حذف برخی اجزای مغجهان هایی در جهان دیگرنوروز یا روز پایانیاخلاق پایه تکامل و فرهنگدو داروی جدید برای میاستهندسه بنیادینمنبع هوشیاری در کجاست؟(قخلاصه ای از مطالب همایش ماستفاده از سلول های بنیادرگیری مغزی در سندرم کووویروس های باستانی، مغز مبحثی درباره هوش و تفاوتهزندگی هوشمند در خارج از زکریستال زمان(قسمت اولتو باید نیکان را به دست بسریعترین کامپیوتر موجودآیا احتمال دارد رویا از آمغز انسان برای شادمانی طتاثیر درجه حرارت بر عملکغرور و علمای نعمت من در زندگیمقلب و عقلجهانی در ذهنچگونه هموساپينس بر زمین ارتقا و تکامل سنت آفرینش دژا وو یا اشنا پنداریهوش مصنوعی الفاگوموجود بی مغزی که می تواندخوشبختی دور از رنج های ماضطراب و ترسدغدغه نتیجه ی نادانی استواکسن کووید 19 چیزهایی که برنامه ی مسلط ژنها در اختزیرفون داروی ضد ام اسگوهر با نظر دیگران سنگ نمتومورهای ستون فقراتشلیک فراموشیآیاما مقهور قوانین فیزیکمغز در تنهایی آسیب میبینتاثیر سلامت دستگاه گوارشایا کوچک شدن مغزانسان القبرستان ها با بوی شجاعتجاذبهنگاه از دور و نگاه از نزدارتروز یا خوردگی و التهادانش، یک انسان را ناسازگهوش مصنوعی از عروسک بازی مکانیزمهای دفاعی در براببلوغ چیسترفتار اجتماعی انسان، حاصواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبرخی اثرات مضر ویتامین دزبان و شناخت حقیقت قسمت چگذر زمان کاملا وابسته به توانایی مغز و دیگر اجزای تبر را بردارشگفت انگیز بودن کیهانآزمون ذهنی گربه ی شرودیننقش نگاه از پایین یا نگاهاگر نیروی مغناطیس نباشد لا اکراه فی الدینحقیقت تنها چیزی است که شاناتوانی از درمان برخی ویاز نظر علم اعصاب اراده آزداروی جدید برای کاهش وزنهوش مصنوعی از عروسک تا کمماده ی خالیبه دنبال رستگاری باشبررسی مغز با امواج مادون رویا بخشی حقیقی از زندگی یک رژیم غذایی جدید، می توسفرنامه سفر به بم و جنوب پیموزایدتکینگیآغاز فصل سرما و دوباره تکتراشه ی بیولوژِیکشبکیه های مصنوعینقش داروهاي مختلف معروف ابزار بقا از نخستین همانممانتین یا آلزیکسا یا ابحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید در سرگیجهدر میان تاریکی و روشناییهوش در طبیعتمخچه فراتر از حفظ تعادلبیمار مرکز تنفس سلولیژن ضد آلزایمربشریت از یک پدر و مادر نیروزهای بد باقی نمیماندسلاح و راهزنیپیشینیان انسان از هفت میتکامل زبان انسان از پیشیالکتروتاکسی(گرایش و حرکتصویر زیبا از سلولصدای بم با فرکانس پایین، نقشه های مغزی جدید با جزیابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز از مغز تدر درمان بیماری مولتیپل هوشیاری و افسردگیمرکز خنده در کجای مغز استبیماری دیستروفی میوتونیکمردردتفاوت ارباب و رهبر حقیقیریواستیگمینسوخت هیدروژنی پاکپروتز چشممرز جدید جستجو و اکتشاف، تاثیر مشاهده بر واقعیت بطولانی ترین شبامیدی به این سوی قبر نیستتغییر دادن ژنها آیا روزی چندین ماده غذایی که ماننابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت هشتماز تکینگی تا مغز- از مغزتدرمان تشنجهدف یکسان و مسیرهای مختلبا هوش مصنوعی خودکار روبراه های جدید برای قضاوت رکودک هشت ساله لازم است آدتلاشی تازه برای گشودن معسیر آفرینش از روح تا مغز آنچه ناشناخته است باید شمشاهده آینده از روی مشاهتاثیر گیاه خواری بر رشد وعلم در حال توسعهانرژی بی پایان در درون هرفیزیکدانان ماشینی برای تجنگ داده هانوار مغز ترجمه رخدادهای اتفاق و تصادفدفاع در برابر تغییر ساختهمه جا خیر بکارمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت سوماز خود رها شودرون قفس یا بیرون از آنوقاحت و تمسخر دیگرانبارداری بدون رحمرشد مغز علت تمایل انسان بکاهش دوپامین عامل بیماریتنها مانع در زندگی موارد تنها در برابر جهانساختن آینده، بهترین روش آیا مغز تا بزرگسالی توسعمغز مانند تلفن استتاثیر دوپامین و سروتونینعادت بد را ترک کنانعطاف پذیری مکانیسمی علفراتر از دیوارهای باورجهان یکپارچهنورالژیاختلاف خانوادگی را حل کندو سوی واقعیتهندسه در پایه ی همه ی واکمنبع خواب و رویاخلاصه ای از درمان های جدیاستیفن هاوکینگ در مورد هدرگیری مغزی در سندرم کووویرایش DNA جنین انسان، بربحثی درباره هوش و تفاوتهزندگی و داراییکریستال زمان(قسمت دوم)تو تغییر و تحولیسرگیجه از شایعترین اختلاآیا احتمال دارد رویا از آمغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر درجه حرارت بر عملکغربال در زندگیای همه ی وجود منقلب یا مغزجهان، تصادفی نیستچگونه هوشیاری خود را توسارتقا یا بازگشت به قبل ازدژاوو یا آشناپنداریهوش مصنوعی از عروسک های بموجودات مقهور ژنها هستندخانه ی تاریکاطلاع رسانی اینترنتیذهن ما از در هم شکستن منبواکسن کرونا و گشودن پنجربرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱زیرک ترین مردمگویید نوزده و ایمنی ساکتتوهم فضای خالیشلیک فراموشیآگاهی فراتر از آگاهیمغز را از روی امواج بشناستاثیر عصاره تغلیظ شده گیایا این جمله درست است کسیقدم زدن و حرکت دید را تغیجاذبه و نقش آن در شکلگیرینگاه از درون قفس یا بیرونارزش های وارونهدائما بخوانهوش مصنوعی از عروسک بازی ما انسانها چه اندازه نزدبلعیدن ستاره توسط سیاهچارقیبی قدرتمند در برابر موبینار اساتید نورولوژی دبرخی اختلالات عصبی مثانهزبان و شناخت حقیقت قسمت اگذشته را دفن کنتوازن مهمتر از فعالیت زیتحریک عمقی مغزشگفت زده و حیران باشآزمون ذهنی گربه شرودینگرنقش نظام غذایی در تکامل ماگر نعمت فراموشی نبود بسلاموژین داروی ضد اوتیسم؟حقیقت خواب و رویاناتوانی در شناسایی چهره داروی جدید برای ای ال اسهوش مصنوعی از عروسک تا کمماده ای ضد التهابیبه زودی شبکه مغزی به جای بررسی و اپروچ جدید بر بیمرویا تخیل یا واقعیتیکی از علل محدودیت مغز امسفرنامه سفر به بم و جنوب پیموزایدتکامل فردی یا اجتماعیآغاز مبهم آفرینشتربیت کودکان وظیفه ای مهشباهت مغز و کیهاننقش درختان در تکاملابزار بقا از نخستین همانمن کسی در ناکسی دریافتم حافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های موثر در کمردرددر مانهای کمر دردهوش عاطفی قسمت 11مخچه ، فراتر از حفظ تعادلبیماری لبر و نابینایی آنژنها نقشه ایجاد ابزار هوبعد پنجمروزهای سختسلسله مباحث هوش مصنوعیپیشرفت های جدید علوم اعصتکامل ساختار رگهای مغزی الکترودهای کاشتنیتصویر زیبای اصفهانصرع و درمان های آننقشه با واقعیت متفاوت اسابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً منابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز از مغز تدر سال حدود 7 میلیون نفر هوشیاری کوانتومیمرگ چیستبیماری سلیاککمردرد ناشی از تنگی کاناتفاوتهای جنسیتی راهی براریاضیات یک حس جدید استسودمندی موجودات ابزی بر پروتز عصبی برای تکلممرزهای حقیقی یا مرزهای تتاثیر نگاه ناظر هوشیار بطی یکصد هزار سال اخیر هرچامیدی تازه در درمان سرطاALS نگاهی کامل بر بیماری وتغییر زودتر اتصالات مغزیچندجهانیابزار بقای موجود زنده از نظریه ی ریسمانمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکینگی تا مغز، از مغز درمان جدید ALSهدف یکسان، در مسیرهای متبا هر چیزی که نفس می کشد مراه های جدید برای قضاوت رکودک ایرانی که هوش او از تلاشی جدید در درمان ام اسسیستم تخلیه ی مغز بینشی نآنچه واقعیت تصور میکنیم مشاهدات آمیخته با اشتباهتاثیر گیاه خواری بر رشد وعلم راهی برای اندیشیدن اانرژی تاریکفال نیکوجنبه های موجی واقعیتنوار مغز در فراموشی هااتوبان اطلاعات و پلِ بیندقیق ترین تصاویر از مغز اهمیشه چشمی مراقب و نگهبامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت سی و هشتماز درخواست ها جدا شودروغ نگو به خصوص به خودتوقت نهيب هاي غير علمي گذشبازگشایی مجدد مطب دکتر سرشد در سختی استکاهش سن بیولوژیکی، تنها