دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

احساس گذر سریعتر زمان

چرا انسان ها با وجود آنکه وسایل اندازه گیری زمان، تغییری را در گذر زمان، نشان نمیدهد احساس میکنند، زمان سریع تر می گذرد؟
چشم بر هم می گذاریم هفته ها و ماه ها گذشته است! و این احساس رو به افزایش است به گونه ای که گاهی از سرعت گذر زمان دچار شگفتی میشویم؛ گویا همین دیروز بود که جشن نوروز و را گرفتیم و اکنون دوباره جشن میگیریم!
ولی ساعت روی دیوار، چیز جدیدی را نشان نمیدهد و روزهای ما با قبل، تغییری نکردهاست و همان 24 ساعت است و ماه ها همان سی یا سی و یک روز است.
چرا با وجود ثابت بودن این اندازه گیری ها احساس درونی داریم که زمان سریع تر می گذرد؟
اگر انسان محدود به همین اندازه گیری های مادی و مقیاس های اندازه گیری ابعاد در عالم مادی بود، این احساس شگفت انگیز سریعتر گذشتن زمان از کجاست؟ (....آنچه مشاهده گر داخلی اندازه میگیرد با اندازه گیریهای مشاهده گر خارج مجموعه، متفاوت است و علت، آن است- که مشاهده گر داخلی جزیی از مجموعه است- و به این ترتیب گسترش و یا چروکیدگی و در هم رفتن مجموعه، شامل خود او هم می شود و به این ترتیب وسایل اندازه گیری او هم مشمول گسترش و یا چروکیدگی مجموعه می شود. این سبب می شود که این مشاهده گر، از شناسایی یا اندازه گیری هر گونه تغییر- که همه مجموعه را در بر می گیرد- ناتوان شود
و اگر او، حیات نفسانی داشته باشد، همانگونه که در مورد ما، این حیات نفسانی وجود دارد، این تغییرات مانع نمی شود، به صورت نفسانی احساس کند- که تغییراتی در مجموعه رخ داده است یا تندی و یا کندی در مجموعه ایجاد شده است.

همانگونه که بسیاری از مردم امروز احساس می کنند- که زمان تند شده است با آنکه وقتی آن را اندازه می گیرند و مقایسه می کنند، تغییری را نمی یابند. ... احمد الحسن- صفحه فیسبوک)

#سلمان_فاطمی #نورولوژیست #نسبیت #گذر_زمان #جهانهای_موازی #احساس #ادراک #چشم #ابزار_هوشمندی #تکامل_ابزار_هوش #تکامل_هدفمند_است #ارتقای_روح #احمدالحسن #احمد_الحسن #توهم_بی_خدایی #توهم_خدا #

https://youtu.be/vnrvsn76Wf0


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

سلمان فاطمی [ 1398-08-29 ]
چشم بر هم می گذاریم هفته ها و ماه ها گذشته است و این احساس رو به افزایش است به گونه ای که گاهی از سرعت گذر زمان دچار شگفتی میشویم گویا همین دیروز بود که جشن نوروز و را گرفتیم و اکنون دوباره جشن میگیریم ولی ساعت روی دیوار، چیز جدیدی را نشان نمیدهد و روزهای ما با قبل، تغییری نکردهاست و همان بیست و چهار ساعت است و ماه ها همان سی یا سی و یک روز است. چرا با وجود ثابت بودن این اندازه گیری ها احساس درونی داریم که زمان سریع تر می گذرد

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
سیاهچاله و تکینگی ابتدایابزارهای بقا از نخستین همغز چون ابزار هوش است دلیبا هوش مصنوعی خودکار روبهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر انتخاب از طرف محیط کشف مکانیسم عصبی خوانش پدر چه مرحله ای از خواب ، رابزار بقا از نخستین همانسرگیجه از شایعترین اختلااختلال در شناسایی حروف و مغز برای فراموشی بیشتر کبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکگذر زمان کاملا وابسته به درمان جدید میگرن با انتی فراموش کارها باهوش تر هسشاهکار قرنارتباط بین هوش طبیعی و هونقش نظریه تکامل در شناساهوش مصنوعی از عروسک تا کمبرخی بیماری ها که در آن بتازه های اسکیزوفرنی(جنوپیشرفتی مستقل از ابزار هذهن ما از در هم شکستن منبلوب فرونتال یا پیشانی مغعلم به ما کمک میکند تا مواز نظر علم اعصاب اراده آزنقش زنجبیل در جلوگیری از هیچگاه از فشار و شکست نتربسیاری از بیماری های جدیتغییرات تکاملی سر انسان آیا واکنش های یاد گرفته وروزه داری سلول های بنیادمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تچهار میلیارد سال تکامل بویتامین E در چه مواد غذایتلاشی تازه برای گشودن معحمله ویروس کرونا به مغزآیا دلفین ها میتوانند باراه های جدید برای قضاوت رمنشأ اطلاعات و آموخته ها از تکینگی تا مغز از مغز تچگونه باغبانی باعث کاهش ورزش هوازی مرتب خیلی به قتوسعه هوش مصنوعی قادر اسخواب سالم عامل سلامتی و یالتهاب شریان تمپورالزبان و بیان نتیجه ساختماماه رجباستخوان های کشف شده، ممکچرا مغزهای ما ارتقا یافت تأثیر نگاه انسان بر رفتاژنها نقشه ایجاد ابزار هودو ویژگی انتزاع و قدرت تجاولین مورد PML به دنبال تکسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمرگ انتقال است یا نابود شبیماری ای شبیه آلزایمر و نظریه تکامل در درمان بیمتاثیر کپسول نوروهرب بر سکودکان خود را مشابه خود تدانشمندان روش هاي جدیدی ایا بیماری ام اس (مولتیپسیاره ابلهانابزارهای بقا ازنخستین هممغز چگونه صداها را فیلتر بار سنین ابزار هوشمندی اهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر احتمالی عصاره تغلیکشف مکانیسمی پیچیده در بدر هم تنیدگی کوانتومی و پابزار بقا از نخستین همانسربازان ما محققا غلبه می اختلالات مخچهمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکگربه شرودینگر و تاثیر مشدرمان جدید کنترل مولتیپلفراموشی همیشه هم بد نیستشبیه سازی میلیون ها جهان ارتباط شگفت مغز انسان و فنقش هورمون های تیروئید دهوش مصنوعی از عروسک تا کمبرخی بیماری های خاص که بدتازه های بیماری پارکینسوپاسخ گیاهان در زمان خوردذهن چند جانبه نیازمند نگلایو دوم دکتر سید سلمان فعلایم کمبود ویتامین E را از نظر علم اعصاب اراده آزنقش زبان در سلطه و قدرت اهاوکينگ پیش از مرگش رسالبعد از کروناثبت امواج الکتریکی در عصآیا گذشته، امروز وآینده روش مقابله مغز با محدودیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تچهار ساعت پس از کشتار خوکویتامین دی گنجینه ای بزرتلاشی جدید در درمان ام اسحوادث روزگار از جمله ویرآیا دست مصنوعی به زودی قاراه پیروزی در زندگی چیستمهندسی ژنتیک در حال تلاش از تکینگی تا مغز از مغز تچگونه تکامل مغزهای کنونیورزش هوازی ، بهترین تمریتوسعه برخی شغل ها با هوش خواب عامل دسته بندی و حفطامیوتروفیک لترال اسکلروماپروتیلیناستروژن مانند سپر زنان دچرا پس از بیدار شدن از خوتئوری تکامل امروز در درمژنها ، مغز و ارادهدو برابر شدن خطر مرگ و میاولین مورد پیوند سر در انسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمراحل ارتقای پله پله کیهبیماری ای شبیه ام اس مولتنظریه تکامل در درمان بیمتاثیر کتامین در درمان پاکوری گذرای ناشی از موبایدانشمندان روشی برای تبدیایا بدون زبان میتوانیم تسیاره ابلهانابزارهای بقای از نخستین مغز ناتوان از توجیه پیدابارداری بدون رحمهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر ترکیبات استاتین (سکشف ارتباط جدیدی از ارتبدر هم تنیدگی کوانتومی و دابزار بقا از نخستین همانسردرد میگرن در کودکاناختلالات حرکتی در انسانمغز بزرگ چالش است یا منفعبحثی درباره احساسات متفاتاثیر درجه حرارت بر عملکگزیده ای از وبینار یا کنفدرمانهای بیماری پارکینسفرایند پیچیده ی خونرسانیشبیه سازی سیستم های کوانارتباط شگفت انگیز مغز اننقش هورمون زنانه استروژنهوش مصنوعی به کمک هوش طبیبرخی توجهات در ببمار پارتبدیل تراکت صوتی مصنوعی پختگی پس از چهل سالگي به رفتار اجتماعی انسان، حاصلبخند بزن شاید صبح فردا زعلایم کمبود ویتامین E را از آغاز خلقت تا نگاه انسانقش زبان در سلطه و قدرت اهاوکينگ پیش از مرگش رسالبعد از کروناجمجمه انسان های اولیهآیا آگاهی پس از مرگ از بیروش های صرفه جویی در ایجامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تنوآوری ای شگفت انگیز دانویرایش DNA جنین انسان، برتمایل زیاد به خوردن بستنحافظه و اطلاعات در کجاست آیا رژیم غذایی گیاهی سلاراست دستی و چپ دستیمولتیپل اسکلروز در زنان از تکینگی تا مغز- از مغز چگونه جمعیت های بزرگ شکل ورزش و میگرنتوصیه های سازمان بهداشت خودآگاهی و هوشیاريامید نیکو داشته باش تا آنزبان و بیان، در سایه پیشرمبانی ذهنی سیاه و سفیداسرار بازسازی اندام هاچرا بیماری های تخریبی مغتئوری تکامل در پیشگیری و ژنهای مشترک بین انسان و ودو برابر شدن خطر مرگ و میاولین تصویر در تاریخ از سسفری به آغاز کیهانابزار بقای موجود زنده از مرز مرگ و زندگی کجاستبیماری اضطراب عمومیهفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر گیاه خواری بر رشد وکی غایب شدی تا نیازمند دلداروهای مصرفی در ام اسایا تکامل هدفمند استداروهای ام اسایرادهای موجود در خلقت بسیر آفرینش از روح تا مغز ابزارهای دفاعی و بقای مومغز و سیر تکامل ان دلیلی بازگشت از آثار به سوی خداهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر دوپامین و سروتونینکشف جمجمه ای درکوه ایرهودر کمتر از چند ماه سوش جدابزار بقا از نخستین همانسردرد و علتهای آناختلالات صحبت کردن در انمغز بزرگ چالشهای پیش روبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر درجه حرارت بر عملکگزارش یک مورد جالب لخته ودرک فرد دیگر و رفتارهای افرایند تکامل و دشواری هاشبکه های مصنوعی مغز به درارتباط شگفت انگیز مغز اننقش ژنتیک در درمان اختلاهوش مصنوعی در کامپیوترهابرخی توصیه ها برای واکسیتبدیل سلولهای محافط به سپرورش مغز مینیاتوری انسارقیبی قدرتمند در برابر ملرزش ناشی از اسیب به عصبعلت خواب آلودگی بعد از خواز انفجار بزرگ تا انفجار نقش سجده بر عملکرد مغزهدف یکسان، در مسیرهای متبعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییآیا امکان بازسازی اندامهروش هایی ساده برای کاهش امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغزی روشی مهم در تشخواکنش های ناخودآگاه و تقتمدن قدیمی ای در جنوب ایرحافظه و اطلاعات در کجاست آیا رژیم غذایی گیاهی سلارجزخوانی هایی که امروز بمواد کوانتومی جدید، ممکناز تکینگی تا مغز- از مغز چگونه جمعیت های بزرگ شکل ورزش بهترین درمان بیش فعتوصیه های غیر دارویی در سخودآگاهی و هوشیاريامید درمان کرونا با همانزبان و تکلم برخی بیماریهمجموعه های پر سلولی بدن ماصول سلامت کمرچرا حیوانات سخن نمی گوینتا 20 سال آینده مغز شما به ژنهای هوش ، کدامنددوچرخه سواری ورزشی سبک و اولین سلول مصنوعیسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزار بقای موجود زنده از مرز بین انسان و حیوان کجابیماری بیش فعالیهفت سین یادگاری از میراث تاثیر گیاه خواری بر رشد وکیست کلوئید بطن سومداروهای ضد بیماری ام اس واگر نعمت فراموشی نبود بسسیستم تعادلی بدناثر مضر مصرف طولانی مدت رمغز آیندگان چگونه است ؟بازگشت به ریشه های تکاملهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر دپاکین بر بیماری مگمان میکنی جرمی کوچکی در در آستانه ی موج پنجم کوویابزار بقا از نخستین همانسردرد تنشناختراع جدید اینترنت کوانمغز بزرگ و فعال یا مغز کوبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر درجه حرارت بر عملکگشایش دروازه جدیدی از طردرک و احساسفرایند حذف برخی اجزای مغشباهت مغز با کیهان مادیارتباط غیرکلامی بین انسانقش گرمایش آب و هوا در همهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبرخی روش های تربیتی کودکتری فلوپرازینآلودگی هوا و ویروس کرونارموزی از نخستین تمدن بشرلزوم سازگاری قانون مجازاعوامل موثر در پیدایش زبااز بحث های کنونی در ویروسنقش غذاها و موجودات درياهدف از تکامل مغزبعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییآیا انسان با مغز بزرگش اخروش صحبت کردن در حال تکاممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تنورون هاي مصنوعی می توانواکسن های شرکت فایزر آمرتمدن بشری و مغز اخلاقیحافظه و اطلاعات در کجاستآیا راهی برای رفع کم آبی رشته نوروایمونولوژی و نقموجود بی مغزی که می توانداز تکینگی تا مغز- از مغزتچگونه حافظه را قویتر کنیورزش در کمر دردتوصیه هایی در مصرف ماهیخورشید مصنوعیامگا سه عامل مهم سلامتزبان و شناخت حقیقت قسمت چمحل درک احساسات روحانیاضطراب و ترسچرا حجم مغز گونه انسان درتاثیر مشاهده بر واقعیت بژنهای حاکم بر انسان و انسديدن با چشم بسته در خواب اوکرلیزوماب داروی جدید شسلول های بنیادی منابع و اابزار بقای موجود زنده از مزایای شکلات تلخ برای سلبیماری تی تی پیهم نوع خواری در میان پیشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وکاهش مرگ و میر ناشی از ابداروی فامپیریدین یا نورلاگر نعمت فراموشی نبود بسسیستم دفاعی بدن علیه مغز اثرات فشار روحی شدیدمغز انسان ایا طبیعتا تمابازسازي مغز و نخاع چالشی هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر داروهای ضد التهاب گنجینه ای به نام ویتامین در درمان بیماری مولتیپل ابزار بقا از نخستین همانسردرد سکه ایادامه بحث تکامل چشممغز حریص برای خون، کلید تبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر درجه حرارت بر عملکپمبرولیزوماب در بیماری چدرک احساسات و تفکرات دیگفرد حساس از نظر عاطفی و بشباهت زیاد بین سلول هاي عارتروز یا خوردگی و التهانقش آتش در رسیدن انسان بههوش مصنوعی در خدمت خلق وحبرخی سلولهای عصبی در تلاتری فلوپرازینآلزایمررمز و رازهای ارتباط غیر کلزوم سازگاری قانون مجازاعوامل ایجاد لغت انسانی و از تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش غذاها و موجودات درياهدف از خلقت رسیدن به ابزاتفکر خلا ق در برابر توهم جهان کاملی در اطراف ما پرآیا احتمال دارد رویا از آروشهای نو در درمان دیسک بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تنورون های ردیاب حافظهواکسن کووید 19 چیزهایی که تمساح حد واسط میان مغز کوحس چشایی و بویاییآیاما مقهور قوانین فیزیکرشد مغز علت تمایل انسان بموجودات مقهور ژنها هستنداز تکینگی تا مغز، از مغز نگاه محدود و تک جانبه، مشوزوز گوشتوضیحی ساده در مورد هوش مخانواده پایدارامروز دانش ژنتیک هیچ ابهزبان و شناخت حقیقت قسمت امحل درک احساسات روحانی داطلاعات حسی ما از جهان، چچرا خشونت و تعصبتاثیر نگاه ناظر هوشیار بکلرال هیدرات برای خواباندی متیل فومارات(زادیوا)(ايندگان چگونه خواهند دیدسلول عصبی شاهکار انطباق ابزار بقای موجود زنده از مسیر دشوار تکامل و ارتقابیماری دویکهمیشه اطمینان تو بر خدا بتاثیر گیاه خواری بر رشد وکاهش التهاب ناشی از بیماداروی لیراگلوتیداگر تلاش انسان امروز براسکته مغزیاثرات مفید قهوهمغز انسان برای ایجاد تمدبحتی علمی درباره تمایل بهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر داروی ضد تشنج سدیم گویید نوزده و ایمنی ساکتدرمان های اسرار آمیز در آابزار بقا از نخستین همانسرعت فکر کردن چگونه استاداراوون تنها داروی تاییمغز زنان جوانتر از مغز مربرنامه و ساختار پیچیده متاثیر درجه حرارت بر عملکپنج اکتشاف شگفت آور در مودرک تصویر و زبان های مخلتفرضیه ای جدید توضیح میدهشباهت زیاد بین سلول هاي عارزش حقیقی زبان قسمت اولنقش انتخاب از طرف محیط، نهوش مصنوعی درمانگر کامپیبرخی سيناپسها طی تکامل و تسلیم شدن از نورون شروع مآمارهای ارائه شده در سطح رویا و خبر از آیندهمقاومت به عوارض فشار خون عواملی که برای ظهور لغت ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش غذاها و موجودات درياهزینه ای که برای اندیشیدتفاوت مغز انسان و میمون هجهش های ژنتیکی مفید در ساآیا احتمال دارد رویا از آروشهای شناسایی قدرت شنوامنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز تنوروپلاستیسیتی چیستواکسن کرونا و گشودن پنجرتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت اول )آزمون ذهنی گربه شرودینگرزمین زیر خلیج فارس تمدنی میهمانهای ناخوانده عامل از تکینگی تا مغز، از مغز نگاه انسان محدود به ادرایک پیشنهاد خوب برای آسان تکنولوژی جدید که سلول‌هخارق العاده و استثنایی بانفجار و توقف تکاملی نشازبان و شناخت حقیقت قسمت دمحدودیت های حافظه و حافظاطلاعاتی عمومی در مورد مچرا در مغز انسان، فرورفتتاثیر نگاه و مشاهده ناظر کمردرد و علل آندژا وو یا اشنا پنداریايا اراده آزاد توهم است یسلولهای ایمنی القا کنندهابزار بقای موجود زنده از مشکلات نخاعیبیماری ضعف عضلات نزدیک بهمیشه عسل با موم بخوریمتاثیر گیاه خواری بر رشد وکاهش دوپامین عامل بیماریتاثیر گیاه خواری بر رشد وکاهش سن بیولوژیکی، تنها داروی تشنجی دربارداریابزار هوش در حال ارتقا ازسانسور از روی قصد بسیاری اثرات مضر ماری جوانامغز انسان برای شادمانی طبحث درباره پیدایش و منشاهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکگوشه بیماری اتوزومال رسسدرمان های بیماری آلزایمرابزار بقا از نخستین همانفلج بل، فلجی ترسناک که آنشلیک فراموشیادغام میان گونه های مختلمغزهای کوچک بی احساسبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر درجه حرارت بر عملکپوست ساعتی مستقل از مغز ددرک حقیقت نردبان و مسیری قیچی ژنتیکیشرکت نورالینک ویدیویی ازارزش حقیقی زبان قسمت دومنقش اتصالات بین سلولهای هوش مصنوعی درخدمت خلق وحبرداشت مغز ما از گذر زمانتشنج چیستآن چیزی که ما جریان زمان رویا بخشی حقیقی از زندگی مقابله با کرونا با علم اسعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکنیکی تا مغز از مغز تنقشه مغزی هر فرد منحصر بههزینه سنگین انسان در ازاتفاوت ها و تمایزها کلید بجهش های ژنتیکی غیر تصادفآیا برای تولید مثل همیشه روشی برای بهبود هوش عاطفمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز تنوشیدن چای برای مغز مفید واکسن کرونا از حقیقت تاتتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت دوم )آسيب میکروواسکولاریا آسزندگی هوشمند در خارج از زمیگرن سردردی ژنتیکی که باز تکینگی تا مغز، از مغز نگاه از درون مجموعه با نگیک آلل ژنتیکی که از نئاندتکنولوژی جدید که سلول‌هخدا موجود استانواع سکته های مغزیزبان و شناخت حقیقت قسمت سمخچه فراتر از حفظ تعادلاطلاعاتی عمومی در مورد مچراروياها را به یاد نمی آتاثیر نگاه انسان بر رفتاکمردرد با پوشیدن کفش منادژاوو یا آشناپنداریايا اراده آزاد توهم است یسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار بقای موجود زنده از مشکلات بین دو همسر و برخیبیماریهای تحلیل عضلانی اهمراهی نوعی سردرد میگرنیتاثیر گیاه خواری بر رشد وکایروپاکتیک چیستداروی جدید s3 در درمان ام ابزار بقا از نخستین همانسانسور بر بسیاری از حقایاجزای پر سلولی بدن انسان مغز انسان برای شادمانی طبحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکگوشت خواری یا گیاه خواریدرمان های جدید میگرنابزار بقا از نخستین همانفلج خوابشلیک فراموشیادغام دو حیطه علوم مغز و مغزتان را در جوانی سیم کشبرین نت به جای اینترنتتاثیر درجه حرارت بر عملکپیموزایددرک عمیق در حیواناتقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصشش مرحله تکامل چشمارزش حقیقی زبان قسمت سومنقش حفاظتی مولکول جدید دهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبررسي علل احتمالي تغيير تشنج و حرکات شبه تشنجی قاآیا ممکن است موش کور بی مرویا تخیل یا واقعیتملاحظات بیهوشی قبل از جرعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تنقشه های مغزی جدید با جزیهزاران سال چشم های بینا وتفاوت های بین زن و مرد فقجهشهای مفید و ذکاوتی که دآیا بزرگ شدن مغز فقط در دروشی جدید در درمان قطع نخمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز تنوعی سکته مغزی ، وحشتناک واکسن کرونا ساخته شده توتو دی ان ای خاص ميتوکندريحس و ادراک قسمت چهارمآسیب ها ناشی از آلودگی هوزونا به وسیله ویروس ابله میگرن شدید قابل درمان اساز تکینگی تا مغز، از مغز نگاهی بر قدرت بینایی درایک جهش ممکن است ذهن انسانتکامل مادی تا ابزار هوشمخطا در محاسبات چیزی کاملانگشت نگاری مغز نشان میدزبان شناسی مدرن در سطح سلمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبلندی در ذهن ما درک بلندیچراروياها را به یاد نمی آتاثیر نگاه انسان بر رفتاکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدگرگونی های نژادی و تغییای آنکه نامش درمان و یادشسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از مشکلات روانپزشکی پس از سبیهوش کردن در جراحی و بیمهوموارکتوس ها ممکن است دهوش مصنوعی می تواند بر احتاثیر گیاه خواری بر رشد وکاربرد روباتهای ريزنانوداروی جدید میاستنی گراویابزار بقا از نخستین همانساخت شبکه عصبی با الفبایاجزایی ناشناخته در شکل گمغز انسان رو به کوچک تر شبحثی در مورد نقش ویتامينتاثیر درجه حرارت بر عملکگیلگمش باستانی کیستدرمان های جدید در بیماری ابزار بقا از نخستین همانفلج خواب چیستشنا در ابهای گرم جنوب نیارتقا و تکامل سنت آفرینش مغزتان را در جوانی سیمکشبرای پیش بینی آینده مغز دتاثیر رو ح و روان بر جسمپیچیدگی های مغزی در درک زدرگیری قلب در بیماری ویرقانون مندی نقشه ژنتیکی مششمین کنگره بین المللی سارزش خود را چگونه میشناسنقش حیاتی تلومر دی ان آ دهوش احساسیبررسی و اپروچ جدید بر بیمتشنج عدم توازن بین نورون آیا ما تنها موجودات زنده رویاها از مغز است یا ناخوممانتین یا آلزیکسا یا ابعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز و از مغز نقص در تشخیص هیجانات عامهستي مادي ای که ما کوچکترتفاوت های تکاملی در مغز وجهشهای مفید و ذکاوتی که دآیا تکامل و تغییرات ژنتیروشی جدید در درمان سکته ممنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز تنیاز به آموزش مجازی دیجیواکسن دیگر کرونا ساخته شتولید پاک و فراوان انرژیحس و ادراک قسمت پنجمإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَزیباترین چیز در افزایش سمیدان مغناطيسي زمین بشر از روده تا مغزنگاهی بر توانایی اجزاي بیک رژیم غذایی جدید، می توتکامل مداومخطا در محاسبات چیزی کاملاندوهگین نباش اگر درب یا زبان شناسی نوین نیازمند مخچه ابزاري که وظیفه آن فبه خودت مغرور نشونزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر ویتامین دی بر بیماکنگره بین المللی سردرد ددانشمندان موفق به بازگردایمپلانت نخاعی میتواند دسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از مشکلات روانپزشکی در عقب بیهوشی در بیماران دچار ابیوگرافیهوش مصنوعی و کشف زبان هایتاثیر گیاه خواری بر رشد وکاربرد روباتهای ريز، در داروی جدید ضد میگرنابزار بقا از نخستین همانساخت شبکه عصبی مصنوعی با احیای بینایی نسبی یک بیممغز انسان رو به کوچکتر شدبحثی جالب درباره محدودیتتاثیر درجه حرارت بر عملکگیاه خواری و گوشت خوار کددرمان های رایج ام اسابزار بقا از نخستین همانفلج دوطرفه عصب 6 چشمشناخت و معرفت، و نقش آن دارتوکين تراپی روشی جديد نقش قهوه در سلامتیبرای اولین بار دانشمندانتاثیر رژیم گیاه خواری بر پیوند مغز و سر و چالشهای درگیری مغز در بیماری کویقانون جنگلصرع و درمان های آناز نخستین همانند سازها تنقش خرچنگ های نعل اسبی درهوش احساسیبررسی سیستم تعادلی بدن اتصویربرداری فضاپیمای آمآیا مغز تا بزرگسالی توسعرویاهای پر رمز و حیرتی درمنابع انرژي پاک سرچشمه حعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تنقطه بی بازگشتهستی ما پس از شروعی چگال تفاوت های زبانی سرمنشا تجواب دانشمند سوال کننده آیا جنین انسان، هوشمندی ريتوکسيمب در درمان ام اسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز تچیزی خارج از مغزهای ما نیواکسن دیگری ضد کرونا از دتولید سلولهای جنسی از سلحس و ادراک قسمت سومافت فشار خون ناگهانی در وزیر فشار کووید چه باید کرمیدازولام در درمان تشنج ازدواج های بین گونه ای، رناتوانی از درمان برخی وییکی از علل محدودیت مغز امتکامل چشمخطرات هوش مصنوعیانسان قدیم در شبه جزیره عزبان، وسیله شناسایی محیطمدارک ژنتیکی چگونه انسانبه زودی شبکه مغزی به جای نزاع بین علم و نادانی رو تاثیر ویروس کرونا بر مغز کنگره بین المللی سردرد ددانشمندان نورون مصنوعی ساینکه به خاطرخودت زندگی سندرم کووید طولانیابزار بقای موجود زنده از مشاهده آینده از روی مشاهبیوگرافیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر گیاه خواری بر رشد وکجای مغز مسئول پردازش تجداروی ضد تشنج با قابليت تابزار بقا از نخستین همانساختار شبکه های مغزی ثاباحساس گذر سریعتر زمانمغز ایندگان چگونه استبحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر درجه حرارت بر عملکگالکانزوماب، دارویی جدیدرمان های علامتی در ام اسابزار بقا از نخستین همانفناوری هوش مصنوعی نحوه خشناسایی تاریخچه ی تکاملیارتباط میکروب روده و پارنقش مهاجرت در توسعه نسل ابرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر رژیم گیاه خواری بر پیوند سر آیا ممکن استدرگیری مغز در بیماران مبقانونمندی و محدودیت عالمضررهای مصرف شکر و قند بر از نخستین همانند سازها تنقش داروهاي مختلف معروف هوش عاطفی بیشتر در زنانبررسی علل کمر درد در میانتغییر الگوی رشد مغزی با زآیا همه جنایت ها نتیجه بیرویای شفافمنابع انرژی از نفت و گاز عارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تچند نرمش مفید برای کمردرو هر کس تقوای خدا پیشه کنتفاوتهای جنسیتی راهی براجاذبه و نقش آن در شکلگیریآیا جهان ذهن و افکار ما مریواستیگمینمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه مغز پیش انسان یا همواکسن سرطانتومورها و التهاب مغزی عاحساسیت روانی متفاوتافراد آغاز حرکت خودشان رزیرفون داروی ضد ام اسمکانیزمهای دفاعی در براباستفاده از مغز، وزن را کمناتوانی در شناسایی چهره یافته های نوین علوم پرده تکامل ابزار هوش ، راه پر دفاع در برابر تغییر ساختانسان ها می توانند میدان سفر نامه سفر به بم و جنوب مروری بر تشنج و درمان هایبوزون هیگز چیستنزاع بین علم و جهل رو به پتاثیر ژنها بر اختلالات خکندر در بیماریهای التهابدانشمندان یک فرضیه رادیکاینکه خانواده ات سالم باسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از مطالعه ای بیان میکند اهدبیان ژن های اسکیزوفرنی دهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر گیاه خواری بر رشد وکرونا چه بر سر مغز می آورداروی ضد تشنج با قابليت تابزار بقا از نخستین همانسازگاری با محیط بین اجزااخلاق و علوم اعصابمغز ابزار بقای برتر مادیبحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر درجه حرارت بر عملکگامی در درمان بیماریهای درمان ژنتیکی برای نوآوریابزار بقا از نخستین همانفیلمی بسیار جالب از تغییشناسایی سلول های ایمنی اارتباط چاقی و کاهش قدرت بنقش میدان مغناطیسی زمین هوش مصنوعی از عروسک بازی برخی مرزهای اخلاق و علومتاثیر رژیم گیاه خواری بر پیوند سر، یکی از راه حلهادرگیری مغزی در سندرم کووقارچ بی مغز در خدمت موجودضررهای شکر بر سلامت مغزاز نخستین همانند سازها تنقش ذهن و شناخت در حوادث هوش عاطفی در زنان بیشتر ابزرگ شدن مغز محدود به دورتغییر زودتر اتصالات مغزیآیا هوش مصنوعی زندگی بشرروبات های ریز در درمان بیمنابع انرژی از نفت و گاز عدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تچند جهانیوقت نهيب هاي غير علمي گذشتقلید مرحله ای نسبتا پیشحقیقت قربانی نزاع بین بی آیا جهش های ژنتیکی، ویروریسدیپلام تنها داروی تایمنبع هوشیاری در کجاست؟ قاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه هموساپينس بر زمین واکسنی با تاثیر دوگانه اتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)خلاصه ای از مطالب همایش مافزایش قدرت ادراکات و حسزاوسکا درمان گوشرما انسانها چه اندازه نزداستفاده از هوش مصنوعی در نخاع ما تا پایین ستون فقریادگیری مهارت های جدید دتکامل زباندقیق ترین تصاویر از مغز اانسان جدید از چه زمانی پاسفر به مریخ در 39 روزمرکز هوشیاری، روح یا بدن بی عدالتی در توزیع واکسن نشانه های گذشته در کیهان تاثیر کلام در آیات کلام بکوچک شدن مغز از نئاندرتادانشمندان ژنی از مغز انسایندرالسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از معنی روزهمغز فکر میکند مرگ برای دیبیست تمرین ساده برای جلوهوش مصنوعی الفاگوتاثیر گیاه خواری بر رشد وکریستال زمان(قسمت اولداستانها و مفاهیمی اشتباابزار بقا از نخستین همانسخن پاک و ثابتاخلاق پایه تکامل و فرهنگمغز ابزار برتر بقابحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکگامی در درمان بیماریهای درمان ام اس(مولتیپل اسکلفیزیک مولکولها و ذرات در شواهدی از نوع جدیدی از حاارتباط هوش ساختار مغز و ژنقش محیط زندگی و مهاجرت دهوش مصنوعی از عروسک بازی برخی نکات از گاید لاین پرتاثیر رژیم گیاهخواری بر پیام های ناشناخته بر مغز درگیری مغزی در سندرم کووقبل از انفجار بزرگطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز نخستین همانند سازها تنقش روزه داری در سالم و جهوش عاطفی در زنان بیشتر ابزرگ شدن تقریبا ناگهانی تغییر عمودی سر انسان از پآیا هوش ارثی دریافتی از پروح رهاییمنابع انرژی از نفت و گاز عسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تچندین ماده غذایی که ماننوقتی فهمیدی خطا کردی برگتلقین اطلاعات و حافظهحقیقت تنها چیزی است که شاآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجرژیم های غذایی و نقش مهم منبع هوشیاری در کجاست؟(قاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه واکسن کرونا را توزواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتوهم چیستخونریزی مغز در سندرم کووافزایش مرگ و میر سندرم کوزبان مشترک ژنتیکی موجوداما انسانها چه اندازه نزداستفاده از سلول های بنیانخستین تصویر از سیاهچالهیادآوری خواب و رویاتکامل ساختار رگهای مغزی دلایلی که نشان میدهد ما بانسان عامل توقف رشد مغزسفر تجهیزات ناسا به مریخ مرکز حافظه کجاستبیمار 101 ساله، مبتلا به سنظام مثبت زندگیتاثیر کپسول نوروهرب بر نکووید نوزده و خطر بیماریدانشمندان پاسخ کوانتومی ایا کوچک شدن مغزانسان السوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از ابزارهای بقای موجود زندمغز ما کوچکتر از نیم نقطهبیش از نیمی از موارد انتقهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر گیاه خواری بر رشد وکریستال زمان(قسمت دوم)در مانهای کمر دردابزار بقا از نخستین همانسرنوشتاختلال خواب فرد را مستعد مغز از بسیاری حقایق می گربحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکگاهی لازم است برای فهم و درمان تومورهای مغزی با افیزیکدانان ماشینی برای تشواهدی از دنیسوان(شبه نئارتباط انسانی، محدود به نقش نگاه از پایین یا نگاههوش مصنوعی از عروسک بازی برخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر عصاره تغلیظ شده گیپیشینیان انسان از هفت میدرگیری اعصاب به علت میتوقدم زدن و حرکت دید را تغیطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز نشانه ها و آثار درک شدنقش رژیم غذایی بر رشد و اهوشیاری کوانتومیبزرگترین خطایی که مردم متغییرات منطقه بویایی مغزآیا هوش سریعی که بدون احسروزه داری متناوب، مغز را مناطق خاصی از مغز در جستجعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تچه زیاد است بر من که در ایویتنام نوعی کرونا ویروس تلاش هایی در بیماران قطع حقیقت خواب و رویاآیا خداباوری محصول تکاملرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومنبع خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه آن شکری که می خوریموبینار اساتید نورولوژی دتوانایی مغز و دیگر اجزای خواندن ، یکی از شستشو دهنافسردگی و اضطراب در بیمازبان چهار حرفی حیات زمینما با کمک مغز خود مختاريماستیفن هاوکینگ در مورد هنرمش های مفید در سرگیجهژن هوش و ساختارهای حیاتی تکامل شناخت انسان با کشفدنیای شگفت انگیز کوانتومانعطاف پذیری مکانیسمی علسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمرکز حافظه کجاستبیماری های مغز و اعصاب و نظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر کپسول نوروهرب بر تکودک ایرانی که هوش او از دانشمندان اولین سلول مصنایا این جمله درست است کسیسودمندی موجودات ابزی بر ابزارهای پیشرفته ارتباط مغز مادران و کودکان در زمبیشتر کمردردها نیازی به هوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر گیاهخواری بر رشد و کریستال زمان(قسمت سوم)در محل کار ارزش خودت را بابزار بقا از نخستین همانسریعترین کامپیوتر موجوداختلال در شناسایی حروف و مغز به تنهایی برای فرهنگ بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکگاهی مغز بزرگ چالش استدرمان تشنجفرگشت و تکامل تصادفی محض شگفتی های زنبور عسلارتباط از بالا به پایین منقش نظام غذایی در تکامل مهوش مصنوعی از عروسک بازی برخی اختلالات عصبی مثانهتاریخ همه چیز را ثبت کردهپیشرفت های جدید علوم اعصدستورالعمل مرکز کنترل بیقدرت انسان در نگاه به ابعظهور امواج مغزی در مغز مصاز نظر علم اعصاب یا نرووسنقش رژیم غذایی در رشد و اهوش، ژنتیکی است یا محیطیبسیاری از بیماری های جدیتغییرات آب و هوایی که به آیا هشیاری کوانتومی وجودروزه داری و بیمار ی ام اس منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تنهایت معرفت و شناخت درک عویتامین E برای فعالیت صحتلاشی برای درمان قطع نخاحقیقت راستین انسان علم بآیا دلفین ها می تواند از راه های جدید برای قضاوت رمنحنی که ارتباط بین معرفاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه انتظارات بر ادراک وراپامیل در بارداریتوازن مهمتر از فعالیت زیخواب سالم عامل سلامتیالکتروتاکسی(گرایش و حرکزبان و کلمه حتی برای کسانما تحت کنترل ژنها هستیم یاستیفن هاوکینگ در تفسیر نرمشهای مهم برای تقویت عژن یا نقشه توسعه مغز و نقدندان ها را مسواک بزنید تاولین هیبرید بین انسان وسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمرکز خنده در کجای مغز استبیماری گیلن باره و بیمارنظریه تکامل در درمان بیمتاثیر کپسول نوروهرب بر سکودکان میتوانند ناقل بی دانشمندان تغییر میدان مغایا ابزار هوشمندی یا مغز سیلی محکم محیط زیست بر ان