دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

احساس گذر سریعتر زمان

چرا انسان ها با وجود آنکه وسایل اندازه گیری زمان، تغییری را در گذر زمان، نشان نمیدهد احساس میکنند، زمان سریع تر می گذرد؟
چشم بر هم می گذاریم هفته ها و ماه ها گذشته است! و این احساس رو به افزایش است به گونه ای که گاهی از سرعت گذر زمان دچار شگفتی میشویم؛ گویا همین دیروز بود که جشن نوروز و را گرفتیم و اکنون دوباره جشن میگیریم!
ولی ساعت روی دیوار، چیز جدیدی را نشان نمیدهد و روزهای ما با قبل، تغییری نکردهاست و همان 24 ساعت است و ماه ها همان سی یا سی و یک روز است.
چرا با وجود ثابت بودن این اندازه گیری ها احساس درونی داریم که زمان سریع تر می گذرد؟
اگر انسان محدود به همین اندازه گیری های مادی و مقیاس های اندازه گیری ابعاد در عالم مادی بود، این احساس شگفت انگیز سریعتر گذشتن زمان از کجاست؟ (....آنچه مشاهده گر داخلی اندازه میگیرد با اندازه گیریهای مشاهده گر خارج مجموعه، متفاوت است و علت، آن است- که مشاهده گر داخلی جزیی از مجموعه است- و به این ترتیب گسترش و یا چروکیدگی و در هم رفتن مجموعه، شامل خود او هم می شود و به این ترتیب وسایل اندازه گیری او هم مشمول گسترش و یا چروکیدگی مجموعه می شود. این سبب می شود که این مشاهده گر، از شناسایی یا اندازه گیری هر گونه تغییر- که همه مجموعه را در بر می گیرد- ناتوان شود
و اگر او، حیات نفسانی داشته باشد، همانگونه که در مورد ما، این حیات نفسانی وجود دارد، این تغییرات مانع نمی شود، به صورت نفسانی احساس کند- که تغییراتی در مجموعه رخ داده است یا تندی و یا کندی در مجموعه ایجاد شده است.

همانگونه که بسیاری از مردم امروز احساس می کنند- که زمان تند شده است با آنکه وقتی آن را اندازه می گیرند و مقایسه می کنند، تغییری را نمی یابند. ... احمد الحسن- صفحه فیسبوک)

#سلمان_فاطمی #نورولوژیست #نسبیت #گذر_زمان #جهانهای_موازی #احساس #ادراک #چشم #ابزار_هوشمندی #تکامل_ابزار_هوش #تکامل_هدفمند_است #ارتقای_روح #احمدالحسن #احمد_الحسن #توهم_بی_خدایی #توهم_خدا #

https://youtu.be/vnrvsn76Wf0


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

سلمان فاطمی [ 1398-08-29 ]
چشم بر هم می گذاریم هفته ها و ماه ها گذشته است و این احساس رو به افزایش است به گونه ای که گاهی از سرعت گذر زمان دچار شگفتی میشویم گویا همین دیروز بود که جشن نوروز و را گرفتیم و اکنون دوباره جشن میگیریم ولی ساعت روی دیوار، چیز جدیدی را نشان نمیدهد و روزهای ما با قبل، تغییری نکردهاست و همان بیست و چهار ساعت است و ماه ها همان سی یا سی و یک روز است. چرا با وجود ثابت بودن این اندازه گیری ها احساس درونی داریم که زمان سریع تر می گذرد

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
هوش مصنوعی درمانگر کامپیافراد آغاز حرکت خودشان ربحثی در مورد نقش کلسیم و خواب سالم عامل سلامتیمحدودیت های حافظه و حافظعید نوروز مبارکو هر کس تقوای خدا پیشه کناولین مورد پیوند سر در انبرخی بیماری ها که در آن بدژاوو یا آشناپنداریمغز چون ابزار هوش است دلییادگیری مهارت های جدید داگر نعمت فراموشی نبود بستلاشی برای درمان قطع نخادرمان های بیماری آلزایمرمغز حریص برای خون، کلید تکودکان خود را مشابه خود تاختلالات صحبت کردن در انتکامل ابزار هوش ، راه پر روح رهایینقش زبان در سلطه و قدرت اگاهی لازم است برای فهم و ارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سراه پیروزی در زندگی چیستنوشیدن چای برای مغز مفید پاسخ گیاهان در زمان خورداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب نخستین تصویر از سیاهچالهاستفاده از هوش مصنوعی در فراموشی همیشه هم بد نیستساخت شبکه عصبی با الفبایهمیشه عسل با موم بخوریمآیا آگاهی پس از مرگ از بیبیماری ضعف عضلات نزدیک بجهشهای مفید و ذکاوتی که دموجود بی مغزی که می تواندشبیه سازی میلیون ها جهان هوش مصنوعی درخدمت خلق وحافزایش قدرت ادراکات و حسبحثی در مورد عملکرد لوب فخواب سالم عامل سلامتی و یمخچه ، فراتر از حفظ تعادلعامل کلیدی در کنترل کارآویتامین E برای فعالیت صحاولین تصویر در تاریخ از سبرخی بیماری های خاص که بددانشمندان ژنی از مغز انسمغز چگونه صداها را فیلتر یادآوری خواب و رویااگر تلاش انسان امروز براتلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های جدید میگرنمغز زنان جوانتر از مغز مرکوری گذرای ناشی از موبایادامه بحث تکامل چشمتکامل زبانروزه داری و بیمار ی ام اس نقش سجده بر عملکرد مغزگاهی مغز بزرگ چالش استارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقنوعی سکته مغزی ، وحشتناک پختگی پس از چهل سالگي به از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب نرمش های مفید در سرگیجهاستیفن هاوکینگ در مورد هتبدیل تراکت صوتی مصنوعی فرایند حذف برخی اجزای مغساخت شبکه عصبی مصنوعی با هوموارکتوس ها ممکن است دآیا امکان بازسازی اندامهبیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دموجودات مقهور ژنها هستندشبیه سازی سیستم های کوانهوش مصنوعی ساخته هوش طبیافسردگی و اضطراب در بیمابحثی درباره هوش و تفاوتهخواب عامل دسته بندی و حفطمخچه ابزاري که وظیفه آن فعسل طبیعی موثر در کنترل بویتامین E در چه مواد غذایاولین سلول مصنوعیبرخی توجهات در ببمار پاردانشمندان روش هاي جدیدی مغز آیندگان چگونه است ؟ژن هوش و ساختارهای حیاتی ابزار هوش در حال ارتقا ازتمایل زیاد به خوردن بستندرمان های رایج ام اسمغزهای کوچک بی احساسکی غایب شدی تا نیازمند دلادغام میان گونه های مختلتکامل ساختار رگهای مغزی روش مقابله مغز با محدودینقش غذاها و موجودات درياگذر زمان کاملا وابسته به از نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بچیزی خارج از مغزهای ما نیپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب نرمشهای مهم برای تقویت عاستیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل سلولهای محافط به سفرد حساس از نظر عاطفی و بساختار شبکه های مغزی ثابهوش مصنوعی می تواند بر احآیا انسان با مغز بزرگش اخبیهوش کردن در جراحی و بیمجاذبه و نقش آن در شکلگیریمیهمانهای ناخوانده عامل شباهت زیاد بین سلول هاي عمیگرن سردردی ژنتیکی که بشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش احساسیالکتروتاکسی(گرایش و حرکبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريمدارک ژنتیکی چگونه انسانعصب حقوق نورولووویتامین دی گنجینه ای بزراوکرلیزوماب داروی جدید شبرخی سلولهای عصبی در تلادانشمندان روشی برای تبدیمغز انسان ایا طبیعتا تماژن یا نقشه توسعه مغز و نقابزارهای بقای موجود زندتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان جدید میگرن با انتی مغزتان را در جوانی سیمکشکاهش التهاب ناشی از بیماادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل شناخت انسان با کشفروش های صرفه جویی در ایجانقش غذاها و موجودات درياگربه شرودینگر و تاثیر مشاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی چگونه مغز پیش انسان یا همآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب چرا مغزهای ما ارتقا یافت استخوان های کشف شده، ممکتری فلوپرازینقانون مندی نقشه ژنتیکی مسخن پاک و ثابتهوش مصنوعی گوگل به کمک تشآیا احتمال دارد رویا از آبیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بمیدان مغناطيسي زمین بشر شش مرحله تکامل چشمهوش احساسیالتهاب شریان تمپورالبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريمروری بر تشنج و درمان هایعضلانی که طی سخن گفتن چقدواکنش های ناخودآگاه و تقايندگان چگونه خواهند دیدبرخی سيناپسها طی تکامل و داروهای مصرفی در ام اسمغز انسان برای ایجاد تمدژنها نقشه ایجاد ابزار هوابزارهای پیشرفته ارتباط تمساح حد واسط میان مغز کودرمانهای بیماری پارکینسنقش قهوه در سلامتیکایروپاکتیک چیستارتقا و تکامل سنت آفرینش تئوری تکامل امروز در درمروش هایی ساده برای کاهش انقش غذاها و موجودات درياگزیده ای از وبینار یا کنفاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زچگونه هموساپينس بر زمین آیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهانچرا حیوانات سخن نمی گویناصول سلامت کمرتری فلوپرازینقارچ بی مغز در خدمت موجودسریعترین کامپیوتر موجودهوش مصنوعی گوگل به کمک تشآیا احتمال دارد رویا از آبیوگرافیحافظه و اطلاعات در کجاست مکانیزمهای دفاعی در برابششمین کنگره بین المللی سهوش عاطفی بیشتر در زنانامیوتروفیک لترال اسکلروبحثی درباره هوش و تفاوتهخانواده پایدارمرکز خنده در کجای مغز استمقالاتواکسن سرطانايا اراده آزاد توهم است یبررسي علل احتمالي تغيير داروهای ضد بیماری ام اس ومغز انسان برای شادمانی طژنها ، مغز و ارادهابزارهای دفاعی و بقای موتنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای انقش مهاجرت در توسعه نسل اکاربرد روباتهای ريزنانوارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل در پیشگیری و روش صحبت کردن در حال تکامنقشه مغزی هر فرد منحصر بهگزارش یک مورد جالب لخته واز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سچگونه آن شکری که می خوریمآیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درچرا حجم مغز گونه انسان دراضطراب و ترستسلیم شدن از نورون شروع مقدم زدن و حرکت دید را تغیسرگیجه از شایعترین اختلاهوش مصنوعی الفاگوآیا برای تولید مثل همیشه بیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست ما انسانها چه اندازه نزدصرع و درمان های آنهوش عاطفی در زنان بیشتر اامگا سه عامل مهم سلامتبحثی درباره هوش و تفاوتهخطا در محاسبات چیزی کاملمرگ انتقال است یا نابود شتاثیر ویتامین دی بر بیماواسطه ها د رمسیر ایجاد مغايا اراده آزاد توهم است یبررسی و اپروچ جدید بر بیمداروی فامپیریدین یا نورلمغز انسان برای شادمانی طژنهای هوش ، کدامنداثر مضر مصرف طولانی مدت رتنفس هوازی و میتوکندریدرک و احساسنقش هورمون های تیروئید دکاربرد روباتهای ريز، در ارتباط میکروب روده و پارتا 20 سال آینده مغز شما به روشهای نو در درمان دیسک بنقص در تشخیص هیجانات عامگشایش دروازه جدیدی از طراز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسچگونه انتظارات بر ادراک آیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعیچرا در مغز انسان، فرورفتاطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستقدرت انسان در نگاه به ابعسردرد و علتهای آنهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا بزرگ شدن مغز فقط در دبیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاستحس چشایی و بویاییما انسانها چه اندازه نزدضررهای مصرف شکر و قند بر هوشیاری کوانتومیامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبحثی درباره احساسات متفاخطا در محاسبات چیزی کاملمراحل ارتقای پله پله کیهصفحه اصلیوراپامیل در بارداریای آنکه نامش درمان و یادشبررسی سیستم تعادلی بدن اداروی تشنجی دربارداریمغز انسان رو به کوچک تر شکلرال هیدرات برای خواباناثرات مفید قهوهتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک احساسات و تفکرات دیگنقش ژنتیک در درمان اختلاکجای مغز مسئول پردازش تجارتباط چاقی و کاهش قدرت بتاثیر مشاهده بر واقعیت بروشهای شناسایی قدرت شنواچند جهانیپمبرولیزوماب در بیماری چاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان چهار حرفی حیات زمینچگونه باغبانی باعث کاهش آیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسم زنبور ، کلیدی برای وارچراروياها را به یاد نمی آاطلاعاتی عمومی در مورد متغییر الگوی رشد مغزی با زلوب فرونتال یا پیشانی مغسردرد تنشنهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا تکامل و تغییرات ژنتیبیشتر کمردردها نیازی به حس و ادراک (قسمت اول )ما با کمک مغز خود مختاريمضررهای شکر بر سلامت مغزهوش، ژنتیکی است یا محیطیانفجار و توقف تکاملی نشابحثی درباره احساساتی غیردفاع در برابر تغییر ساختمزایای شکلات تلخ برای سلسوالات پزشکیورزش هوازی مرتب خیلی به قایندرالبررسی علل کمر درد در میانداروی جدید s3 در درمان ام مغز انسان رو به کوچکتر شدکمردرد و علل آناثرات مضر ماری جواناتولید سلولهای جنسی از سلدرک تصویر و زبان های مخلتنقش انتخاب از طرف محیط، نکشف مکانیسم عصبی خوانش پارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشی برای بهبود هوش عاطفچندین ماده غذایی که ماننپنج اکتشاف شگفت آور در مواز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و بیان، در سایه پیشرچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسودمندی موجودات ابزی بر چراروياها را به یاد نمی آبلندی در ذهن ما درک بلندیتغییر زودتر اتصالات مغزیلبخند بزن شاید صبح فردا زسردرد سکه ایهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا خداباوری محصول تکاملبا هوش مصنوعی خودکار روبحس و ادراک (قسمت دوم )ما تحت کنترل ژنها هستیم یطی یکصد هزار سال اخیر هرچهیچگاه از فشار و شکست نترانگشت نگاری مغز نشان میدبخش دیگری در وجود انسان هدقیق ترین تصاویر از مغز امسیر دشوار تکامل و ارتقاپیامهای کاربرانورزش هوازی ، بهترین تمریایا کوچک شدن مغزانسان البزرگ شدن مغز محدود به دورداروی جدید ضد میگرنمغز ایندگان چگونه استکمردرد با پوشیدن کفش منااجزای پر سلولی بدن انسان توانایی مغز و دیگر اجزای درک عمیق در حیواناتنقش اتصالات بین سلولهای کشف مکانیسمی پیچیده در بارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی جدید در درمان قطع نخچه زیاد است بر من که در ایپوست ساعتی مستقل از مغز داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و تکلم برخی بیماریهچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رو ح و روان بر جسمفلج بل، فلجی ترسناک که آنسیاهچاله و تکینگی ابتداینزاع بین جهل و علم رو به پبه زودی شبکه مغزی به جای تغییر عمودی سر انسان از پلرزش ناشی از اسیب به عصبسرعت فکر کردن چگونه استهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا دلفین ها می تواند از بارداری بدون رحمبازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک قسمت چهارمماه رجبظهور امواج مغزی در مغز مصهاوکينگ پیش از مرگش رسالاندوهگین نباش اگر درب یا برنامه و ساختار پیچیده مدلایلی که نشان میدهد ما بمشکلات نخاعیسایتهای دیگرورزش و میگرنایا ابزار هوشمندی یا مغز بسیاری از بیماری های جدیداروی ضد تشنج با قابليت تمغز ابزار برتر بقاکنفرانس تشنج هتل کوثر اصاجزایی ناشناخته در شکل گتوازن مهمتر از فعالیت زیدرگیری اعصاب به علت میتونقش حفاظتی مولکول جدید دکشف ارتباط جدیدی از ارتبارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی جدید در درمان سکته مچهار میلیارد سال تکامل بپیموزایداز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر انتخاب از طرف محیط زبان و شناخت حقیقت قسمت چچگونه حافظه را قویتر کنیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاه خواری بر فلج خوابسیاره ابلهاننزاع بین علم و نادانی رو بوزون هیگز چیستثبت امواج الکتریکی در عصلزوم سازگاری قانون مجازاشلیک فراموشیهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا دست مصنوعی به زودی قابازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت پنجمماپروتیلینعلم به ما کمک میکند تا موهاوکينگ پیش از مرگش رسالانسان قدیم در شبه جزیره عبرین نت به جای اینترنتدندان ها را مسواک بزنید تمشاهده آینده از روی مشاهورزش بهترین درمان بیش فعایا بیماری ام اس (مولتیپتفاوت مغز انسان و میمون هداروی ضد تشنج با قابليت تمغز از بسیاری حقایق می گرکنگره بین المللی سردرد داحساس گذر سریعتر زمانتوسعه برخی شغل ها با هوش رقیبی قدرتمند در برابر منقش حیاتی تلومر دی ان آ دکشف جمجمه ای درکوه ایرهوارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیماريتوکسيمب در درمان ام اسچهار ساعت پس از کشتار خوکپیچیدگی های مغزی در درک زاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و شناخت حقیقت قسمت انگاهی بر قدرت بینایی درااز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر فلج خواب چیستسیاره ابلهاننزاع بین علم و جهل رو به پبیماری گیلن باره و بیمارجمجمه انسان های اولیهلزوم سازگاری قانون مجازاشنا در ابهای گرم جنوب نیهوش مصنوعی از عروسک تا کمآیا رژیم غذایی گیاهی سلابحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت سوممبانی ذهنی سیاه و سفیدعلایم کمبود ویتامین E را هدف از تکامل مغزانسان جدید از چه زمانی پابرای پیش بینی آینده مغز ددو ویژگی انتزاع و قدرت تجمعنی روزهورزش در کمر دردایا بدون زبان میتوانیم تتفاوتهای جنسیتی راهی براداستانها و مفاهیمی اشتبامغز برای فراموشی بیشتر ککنگره بین المللی سردرد داخلاق و علوم اعصابتوصیه های غیر دارویی در سرموزی از نخستین تمدن بشرنقش داروهاي مختلف معروف گنجینه ای به نام ویتامین ارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ژنها بر اختلالات خریواستیگمیننوار مغزی روشی مهم در تشخپیوند مغز و سر و چالشهای از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و شناخت حقیقت قسمت دنگاهی بر توانایی اجزاي باز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر فیلمی بسیار جالب از تغییسیر آفرینش از روح تا مغز نظام مثبت زندگیبیماری ای شبیه آلزایمر و جنسیت و تفاوت های بیناییممانتین یا آلزیکسا یا ابشناخت و معرفت، و نقش آن دهوش مصنوعی از عروسک تا کمآیا راهی برای رفع کم آبی بحث درباره پیدایش و منشاحساسیت روانی متفاوتمجموعه های پر سلولی بدن معلایم کمبود ویتامین E را هزینه ای که برای اندیشیدانسان عامل توقف رشد مغزبرخی نکات از گاید لاین پرديدن با چشم بسته در خواب مغز فکر میکند مرگ برای دیوزوز گوشایا تکامل هدفمند استتقلید مرحله ای نسبتا پیشدر مانهای کمر دردمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟کندر در بیماریهای التهاباختلال در شناسایی حروف و توصیه هایی در مصرف ماهیرمز و رازهای ارتباط غیر کنقش روزه داری در سالم و جگیاه خواری و گوشت خوار کدارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر کپسول نوروهرب بر نرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونورون هاي مصنوعی می توانپیوند سر، یکی از راه حلهااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت سناتوانی از درمان برخی ویاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاهخواری بر فیزیکدانان ماشینی برای تسیستم تعادلی بدننظریه تکامل در درمان بیمبیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بیناییمنابع انرژي پاک سرچشمه حشناسایی سلول های ایمنی اهوش مصنوعی در کامپیوترهاآیاما مقهور قوانین فیزیکآزمون ذهنی گربه شرودینگربحثی در مورد نقش ویتامينخلاصه ای از مطالب همایش ممحل درک احساسات روحانیعلت خواب آلودگی بعد از خوهستي مادي ای که ما کوچکترانعطاف پذیری مکانیسمی علبرخی اثرات مضر ویتامین ددی متیل فومارات(زادیوا)(مغز ما کوچکتر از نیم نقطهیک پیشنهاد خوب برای آسان ایرادهای موجود در خلقت بتلقین اطلاعات و حافظهدر چه مرحله ای از خواب ، رمغز بزرگ چالش است یا منفعکوچک شدن مغز از نئاندرتااختلالات مخچهتوضیحی ساده در مورد هوش مرویای شفافنقش رژیم غذایی در رشد و اگالکانزوماب، دارویی جدیارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر تراه های جدید برای قضاوت رنورون های ردیاب حافظهپیشینیان انسان از هفت میاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان، وسیله شناسایی محیطناتوانی در شناسایی چهره از تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر عصاره تغلیظ شده گیفرگشت و تکامل تصادفی محض سیستم دفاعی بدن علیه مغز هفت چیز که عملکرد مغز تو بیماری بیش فعالیجهش های ژنتیکی مفید در سامولتیپل اسکلروز در زنان شواهدی از دنیسوان(شبه نئهوش مصنوعی در خدمت خلق وحإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبحثی جالب درباره محدودیتخواندن ، یکی از شستشو دهنمحل درک احساسات روحانی دعوارض ازدواج و بچه دار شدهستی ما پس از شروعی چگال اولین هیبرید بین انسان وبرخی اختلالات عصبی مثانهدژا وو یا اشنا پنداریمغز مادران و کودکان در زمیکی از علل محدودیت مغز اماگر نعمت فراموشی نبود بستلاش هایی در بیماران قطع در هم تنیدگی کوانتومی و پمغز بزرگ چالشهای پیش روکودک ایرانی که هوش او از اختلالات حرکتی در انسانتکامل چشمروبات های ریز در درمان بینقش زبان در سلطه و قدرت اگامی در درمان بیماریهای ارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر سراه های جدید برای قضاوت رنوروپلاستیسیتی چیستپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب نخاع ما تا پایین ستون فقرازدواج های بین گونه ای، رتاریخ همه چیز را ثبت کردهفراموش کارها باهوش تر هسسکته مغزیهفت سین یادگاری از میراث آیا واکنش های یاد گرفته وبیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی غیر تصادفمواد کوانتومی جدید، ممکنشاهکار قرنهوش مصنوعی در خدمت خلق وح