دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ذره ی معین یا ابری از الکترون ها

ذره ی معین و مشخص یا ابری از الکترون ها
اگر الکترون واقعا یک جسم فیزیکی با اندازه ی مشخص و محدود باشد اندازه ی آن چقدر است؟ شگفت اینکه هنوز پاسخ روشنی برای این سوال ساده وجود ندارد
مقاله از دکتر اولیور آلیرول
Punctual particle, or cloud of electrons, if the electron is really a physical object with a finite size, then what size is it. Surprisingly, there is still no clear answer to this simple question...
By: Dr. Oliver Alirol, Physicist and Researcher of Resonance Science Foundation
https://es.resonancescience.org/blog/nueva-medicion-de-la-redondez-del-electron?fbclid=IwAR1B2-PDPov0uLmMrPdAf2rfxv4KaI_d2Bs49TBCZTEjayeVkiHE1KJX9W8
ریزترین اجزای سازنده ی ماده، چه هستند؟
الکترون ها وزنی در حدود 1بخش بر 1800 برابر وزن پروتون دارند. ولی این اجزای ریز گاهی دارای خاصیت موجی است یعنی ابری از موج که با هم در هم تنیده میشود یا اثر موج دیگر را خنثی می کند و گاهی دارای خاصیت ذره ای هستند؛ یعنی الکترون گاهی خودش را و گاهی ابری از الکترون های دارای خاصیت موجی را نشان می دهد.

What size are the particles of an atom in relation to its size? - Quora

(به مقاله ی جهان ما شگفت انگیز است و مشاهدات کنونی، آن را شگفت انگیزتر هم میکنددرهمین کانال مراجعه شود.)

کوچکترین اجزای کیهان ما در درون خود، رمزی بدون حدود و مرزها را نشان میدهد و این درهم تنیدگی نهایت و بی نهایت، در همه ی اجزای کیهان ما پیداست.(نگاه شود: مقاله ی تداخل مرزها و صفات با بینهایت فاقد مرز و صفت در همین کانال)
از سوی دیگر، هر اتم از حدود ....99.9999درصد فضای خالی تشکیل شده است. یعنی هر مولکول متشکل از ده ها اتم، بیشتر از آنکه ماده ی سنگین باشد، فضای خالی است ولی این فضای خالی، خلا مطلق نیست بلکه پر از نوسانات کوانتومی است. (مراجعه شود: مقاله ی حس و ادراک- قسمت بیست و دوم در همین کانال)
یکی بودن ماده و انرژی، امروز فقط در محاسبات ریاضی نیست و یافته هایی حقیقی است. توهم ماده- در حالی که بیش از 99% آن فضای خالی است- و توهم فضای خالی- در حالی که پر از نوسانات کوانتومی است- باید فروبریزد و با مفهوم انرژی، وجود، نوسان و یا ارتعاش جایگزین شود.

Scientific Explorer: What Is An Electron REALLY?
توضیحات دکتر سلمان فاطمی نورولوژیست


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
نازوکلسینبیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالمنبع هوشیاری در کجاست؟(قسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتنها مانع در زندگی موارد کتاب گران و پرهزینه شد ولتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت هفتمحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیمکشدائما بخواناز تکینگی تا مغز از مغز تفراموش کارها باهوش تر هسروزه داری متناوب، مغز را چرا مغزهای ما ارتقا یافت شناخت درون، شناخت بیرون؛بازگشت از آثار به سوی خداوفور و فراوانیمیگرن و پروتئین مرتبط با سیاهچاله های فضایی منابعتو دی ان ای خاص ميتوکندريکشتن عقیده ممکن نیستتاریکی خواهد ترسیدآشنا پنداریحس و ادراک (قسمت اول )ابزار بقا از نخستین هماننقش انتخاب از طرف محیط، نداروی سل سپتاز تکینگی تا مغز- از مغز قیچی ژنتیکیريتوکسيمب در درمان ام اسنسبت طلایی، نشانه ای به سشاید گوشی و چشمی، آماده شبحثی درباره هوش و تفاوتهواقعیت فیزیکی، تابعی از ما بخشی از این جهان مرتبطساهچاله ها تبخیر نمیشودتوهم وجودگامی در درمان بیماریهای تراشه ی بیولوژِیکالکترودهای کاشتنیحس و ادراک قسمت هشتمابزارهای پیشرفته ارتباط نقش سجده بر عملکرد مغزدر هم تنیدگی کوانتومی و داز سایه بگذرقطار پیشرفتراه انسان شدن، راه رفتن وهمه ی سردردها بی خطر نیستششمین کنگره بین المللی سبرای پیش بینی آینده مغز دواکسن ایرانی کرونا تولیدمحل درک احساسات روحانی دسریعترین کامپیوتر موجودتیک و اختلال حرکتیپیچیدگی های مغزمگستصادف یا قوانین ناشناختهانواع سکته های مغزیحس و ادراک قسمت سی و ششماثرات مضر ماری جوانانه به اعدامدرمان ژنتیکی برای نوآوریاسرار آفرینش در موجلزوم عدم وابستگی به گوگل زمین در برابر عظمت کیهانهوموارکتوس ها ممکن است دظرف باید پر شود چه با چرک برخی توجهات در ببمار پارورزش و میگرنمرکز حافظه کجاستتکامل داروینی هنوز در حاپختگی پس از چهل سالگي به جنسیت و تفاوت های بیناییانسان باشخم شدن فضا-زماندریای خدااختراع جدید اینترنت کواننور دروناعداد بینهایت در دنیای ممنابع انرژی از نفت و گاز زندگی سلول در بدن، جدای اهوش مصنوعی از عروسک بازی عوامل موثر در پیدایش زبابزرگترین خطایی که مردم مژن همه چیز نیستمسئول صیانت از عقیده کیستاثیر نگاه ناظر هوشیار بجهان یکپارچهآنچه ناشناخته است باید شايندگان چگونه خواهند دیدخبر مهم تلسکوپ هابلارتباط هوش ساختار مغز و ژدرگیری اعصاب به علت میتوچگونه مغز پیش انسان یا همبه خودت مغرور نشومنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان و بیان نتیجه ساختماتفاوت ها و تمایزها کلید بهوش مصنوعی از عروسک تا کمعضلانی که طی سخن گفتن چقدکمردرد و علل آنمعادله ها فقط بخش خسته کنتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا همه جنایت ها نتیجه بیجهان، تصادفی نیستایا این جمله درست است کسیدنیا، هیچ استاز نخستین همانند سازها تذره ی معین یا ابری از الکنگاه از درون مجموعه با نگبیماری الزایمرهوش عاطفی بیشتر در زنانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفر تجهیزات ناسا به مریخ تلاش هایی در بیماران قطع کودکان را برای راه آماده مغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر دپاکین بر بیماری مآیا برای تولید مثل همیشه جریان انرژی در سیستم های اپی ژنتیکمغز ابزار برتر بقادیدگاه نارسای دوگانه ی ماز تکینگی تا مغز و از مغز رهبر حقیقیفلج نخاعی با الکترودهای روی و منیزیم در تقویت استنباید صبر کرد آتش را بعد بیان ژن های اسکیزوفرنی دهدف یکسان و مسیرهای مختلمنبع خواب و رویاسم زنبور ، کلیدی برای وارتنها در برابر جهانکتاب زیست شناسی باورتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت اولحل مشکلابزار بقا از نخستین همانمغط یک گیرنده استداروهای مصرفی در ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تفراموشی همیشه هم بد نیستروزه داری و بیمار ی ام اس چرا ویروس کرونای دلتا واشناسایی تاریخچه ی تکاملیبازگشت به ریشه های تکاملوقت نهيب هاي غير علمي گذشمیگرن سردردی ژنتیکی که بسیاهچاله ها، دارای پرتو تو در میانه ی جهان نیستی گل زندگیتاریخ همه چیز را ثبت کردهآغاز فصل سرما و دوباره تکحس و ادراک (قسمت دوم )ابزار بقای موجود زنده از نقش اتصالات بین سلولهای داروی ضد چاقیاز تکینگی تا مغز- از مغز قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصریه زغالینشانه های گذشته در کیهان شاید درست نباشدبحثی درباره احساسات متفاواقعیت چند سویهما تحت کنترل ژنها هستیم یسایه را اصالت دادن، جز فرتوهم بی خداییگاهی لازم است برای فهم و تربیت کودکان وظیفه ای مهالگو و عادت را بشکن و در احس و ادراک قسمت پنجمابزارهای بقا از نخستین هنقش غذاها و موجودات دريادر هر سوراخی سر نکناز علم جز اندکی به شما دالمس کوانتومیراه بی شکستهمیشه چشمی مراقب و نگهباصبر بسیار بایدبرای اولین بار دانشمندانواکسن اسپایکوژنمحدودیت چقدر موثر استسرگیجه از شایعترین اختلاتیروفیبان موثر در سکته ی پیچیدگی های مغزی در درک زتظاهر خوابیده ی مادهانگشت ماشه ایحس و ادراک قسمت سیزدهماجزای پر سلولی بدن انسان نه جنگ و نه خونریزیدرمان پوکی استخواناسرار بازسازی اندام هامقاومت به عوارض فشار خون زمین زیر خلیج فارس تمدنی هورمون شیرساز یا پرولاکتعقل مجادله گربرخی توصیه ها برای واکسیورزش بهترین درمان بیش فعمرکز حافظه کجاستتکامل زبانپروژه ی ژنوم انسانیجنسیت و تفاوت های بیناییانسان جدید از چه زمانی پاخونریزی مغز در سندرم کوودرک فرد دیگر و رفتارهای اادامه بحث تکامل چشمنورون هاي مصنوعی می توانبقای حقیقی در دور ماندن امنابع انرژی از نفت و گاز زندگی، مدیریت انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی عوامل ایجاد لغت انسانی و ژن همه چیز نیستمسئولیت جدیدتاثیر نگاه و مشاهده ناظر جهان یکپارچهآنچه واقعیت تصور میکنیم ايا اراده آزاد توهم است یخدا موجود استارتباط پیوسته ی جهاندرختان اشعار زمینچگونه هموساپينس بر زمین به دنبال رستگاری باشمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان و بیان، در سایه پیشرتفاوت ها را به رسمیت بشناهوش مصنوعی از عروسک تا کمغم بی پایانکمردرد با پوشیدن کفش منامعجزه های هر روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی می تواند نجهش های ژنتیکی مفید در ساایا ابزار هوشمندی یا مغز دندان ها را مسواک بزنید تاز نخستین همانند سازها تذرات کوانتومی زیر اتمی قنگاه حقیقی نگاه به درون ابیماری ای شبیه آلزایمر و هوش عاطفی در زنان بیشتر امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفر دشوار اکتشافتلاشی برای درمان قطع نخاکوری گذرای ناشی از موبایمغز کوانتومیتاثیر داروهای ضد التهاب آیا بزرگ شدن مغز فقط در دجریان انرژی در سیستم های ابتدا سخت ترین استمغز از بسیاری حقایق می گردژا وو یا اشنا پنداریاز تکینگی تا مغز از مغز تفلج بل، فلجی ترسناک که آنرویا و واقعیتنبرو و انرژی مداومبیان حقیقتهدف یکسان، در مسیرهای متمنتظر نمان چیزی نور را بهسماگلوتید داروی کاهش دهنتنبیه چقدر موثر استکتاب طبیعت در قالب هندسهتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت دومحلقه های اسرارآمیزابزار بقا از نخستین هماننقش قهوه در سلامتیداروهای ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند پیچیده ی خونرسانیروزه داری سلول های بنیادچرا پس از بیدار شدن از خوشناسایی سلول های ایمنی ابازخورد یا فیدبکوقتی فهمیدی خطا کردی برگمیگرن شدید قابل درمان اسسیاهچاله و تکینگی ابتدایتوقف؛ شکستگلوله ی ساچمه ایتازه های اسکیزوفرنی(جنوآغاز مبهم آفرینشحس و ادراک قسمت 67ابزار بقای موجود زنده از نقش تیروئید در تکامل مغزداروی ضد چاقیاز تکینگی تا مغز- از مغزتقانون مندی نقشه ژنتیکی مریواستیگمیننشانه های پروردگار در جهشب سیاه سحر شودبحثی درباره احساساتی غیرواقعیت چیستمانند آب باشساخت شبکه عصبی مصنوعی با توهم تنهاییگاهی مغز بزرگ چالش استترجمه ای ابتدایی از اسراالگوی بنیادین و هوشیاریحس و ادراک قسمت پنجاهابزارهای بقا ازنخستین همنقش غذاها و موجودات دريادر والنتاین کتاب بدید همازدواج های بین گونه ای، رلوب فرونتال یا پیشانی مغرابطه تشنج و اوتیسمهمیشه اطمینان تو بر خدا بصرع و درمان های آنبرای تمدن سازی، باید در بواکسن اسپایکوژن ضد کرونامحدودیت های حافظه و حافظسرگردانیتکنولوژی جدید که سلول هاپیوند قلب خوک، به فرد دچاتظاهری از ماده است که بیدانگشت نگاری مغز نشان میدحس و ادراک قسمت ششماجزایی ناشناخته در شکل گچه زیاد است بر من که در ایدرمان پوکی استخواناصل بازخوردمقابله ی منطقی با اعتراضزمان چیستهوش فوق العاده، هر فرد اسعقلانیت بدون تغییربرخی درمان های Spinal Muscular Atورزش در کمر دردمرکز خنده در کجای مغز استتکامل زبانپروژه ی ژنوم انسانیجهل مقدسانسان خطرناکترین موجودخواندن ، یکی از شستشو دهندرک نیازمند شناخت خویش ااداراوون تنها داروی تایینورون های ردیاب حافظهبلندی در ذهن ما درک بلندیمنابع انرژی از نفت و گاز زونیسومایدهوش مصنوعی از عروسک بازی عواملی که برای ظهور لغت اژن هوش و ساختارهای حیاتی مسئولیت در برابر محیط زیتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان کنونی و مغز بزرگتریآنچه حس می کنیم، نتیجه ی ايا اراده آزاد توهم است یخدای رنگین کمانارتباط انسانی، محدود به درد باسن و پا به دلیل کاهچگونه هوشیاری خود را توسبه زودی شبکه مغزی به جای منبع هوشیاری کجاست قسمت زبان و تکلم برخی بیماریهتفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی از عروسک تا کمغم بی پایانکنفرانس تشنج هتل کوثر اصمعجزه ی علمتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرجهش های ژنتیکی غیر تصادفایا بیماری ام اس (مولتیپدو ویژگی انتزاع و قدرت تجاز نخستین همانند سازها تذرات کوانتومی زیر اتمی قنگاه دوبارهبیماری ای شبیه ام اس مولتهوش عاطفی در زنان بیشتر امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفرنامه سفر به بم و جنوب تلاشی تازه برای گشودن معکی غایب شدی تا نیازمند دلتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا تکامل و تغییرات ژنتیجستجوی متن و تصویر به صورابتدایی که در ذهن دانشمنمغز به تنهایی برای فرهنگ دژاوو یا آشناپنداریاز تکینگی تا مغز از مغز تدگرگونی های نژادی و تغییاز تکینگی تا مغز از مغز تفلج خوابرویا و کابوسچت جی پی تیبیست تمرین ساده برای جلوهدف از تکامل مغزمنحنی که ارتباط بین معرفسندرم کووید طولانیتهدیدهای هوش مصنوعیکتاب، سفری به تاریختاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت سومحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقا از نخستین هماننقش مهاجرت در توسعه نسل اداروهای تغییر دهنده ی سیاز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند تکامل و دشواری هاروزهای سختچرا ارتعاش بسیار مهم استشواهدی از نوع جدیدی از حابازسازي مغز و نخاع چالشی وقتی پر از گل شدی خودت را میدان مغناطيسي زمین بشر سیاهچاله ی تولید کنندهتولید مثل اولین ربات های گلوئونتازه های بیماری پارکینسوإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَحس و ادراک قسمت 74ابزار بقای موجود زنده از نقش حفاظتی مولکول جدید دداروی ضد تشنج با قابليت تاز تکینگی تا مغز، از مغز قانون گذاری و تکاملریاضیات یک حس جدید استنظام مثبت زندگیشبیه سازی میلیون ها جهان بخش فراموش شده ی حافظهواقعیت چیستماه رجبساخت شبکه عصبی با الفبای توهم جدایی و توهم علمگذر زمان کاملا وابسته به ترس و آرمان هاالگوبرداری از طبیعتحس و ادراک قسمت پنجاه و یابزارهای بقای موجود زندهنقش غذاها و موجودات دريادر یک فراکتال هر نقطه مرکاسکار، لگوی هوشمندلوتیراستامرادیوی مغز و تنظیم فرکانهمیشه داناتر از ما وجود دضرورت زدودن افکاربرای خودآگاه بودن تو بایواکسن دیگر کرونا ساخته شمخچه فراتر از حفظ تعادلسربازان ما محققا غلبه می تکنولوژی جدید که سلول هاپیوند مغز و سر و چالشهای تعداد کلی ذهن ها در جهان انتقال ماده و انرژیحس و ادراک قسمت شصت و هشتاحیای بینایی نسبی یک بیمنه عدم مطلق بلکه عدم با قدرمان ام اس(مولتیپل اسکلاصل علت و تاثیرمقابله با کرونا با علم اسزمان و مکان، ابعاد کیهان هوش مصنوعی می تواند بر احعقیده ی بی عملبرخی روش های تربیتی کودکوزن حقیقی معرفت و شناختمرگ چیستتکامل زبان انسان از پیشیپروانه ی آسمانیجهان فراکتالانسان عامل توقف رشد مغزخواب سالم عامل سلامتیدرک و احساسادب برخورد با دیگراننوروپلاستیسیتی چیستبلوغ چیستمنابع انرژی از نفت و گاز زونا به وسیله ویروس ابله بزرگترین درد از درون است هوش مصنوعی از عروسک بازی عوارض ازدواج و بچه دار شدژن یا نقشه توسعه مغز و نقمستند جهان متصلتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان کاملی در اطراف ما پرآنها نمیخواهند دیگران راای نعمت من در زندگیمخدایی که ساخته ی ذهن بشر ارتباط از بالا به پایین مدردهای سال گذشته فراموش چگونه واکسن کرونا را توزبه زیر پای خود نگاه نکن بمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان و شناخت حقیقت قسمت چتفاوت های تکاملی در مغز وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیغیرقابل دیدن کردن مادهکنگره بین المللی سردرد دمعجزه ی علم در کنترل کرونتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پجهش تمدنی عجیب و شگفت انسایا بدون زبان میتوانیم تدو بیماری روانی خود بزرگ از نخستین همانند سازها تذرات کوانتومی زیر اتمی قنگاهی بر قدرت بینایی درابیماری اسپینال ماسکولار هوشمندی کیهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفرنامه سفر به بم و جنوب تلاشی جدید در درمان ام اسکیهان خود را طراحی میکندتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جنین انسان، هوشمندی جستجوی هوشیاری در مغز ماابتذال با شعار دینمغز بیش از آنچه تصور میشومغز برای فراموشی بیشتر کدانش قدرت استاز تکینگی تا مغز از مغز تفلج خواب چیسترویا و خبر از آیندهچت جی پی تیبیش از نیمی از موارد انتقهدف از خلقت رسیدن به ابزامنشأ اطلاعات و آموخته ها سندرم گیلن باره به دنبال تو یک معجزه ایکتابخانهتاثیر درجه حرارت بر عملکآب، زندگی است(قسمت پنجم)حمایت از طبیعتابزار بقا از نخستین هماننقش میدان مغناطیسی زمین داروهای ضد بیماری ام اس واز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند حذف برخی اجزای مغروش مقابله مغز با محدودیچرا بیماری های تخریبی مغشواهدی از دنیسوان(شبه نئبحتی علمی درباره تمایل بوقتی تو از یاد گرفتن باز میدان های مغناطیسی قابل سیاره ی ابلهانتولید یا دریافت علمگمان میکنی جرمی کوچکی در تبدیل پلاستیک به کربن و سافت فشار خون ناگهانی در وحس و ادراک قسمت 75ابزار بقای موجود زنده از نقش حیاتی تلومر دی ان آ دداروی ضد تشنج با قابليت تاز تکینگی تا مغز، از مغز قانون جنگلریسدیپلام تنها داروی تاینظریه ی تکامل در درمان بیشبیه سازی سیستم های کوانبخش های تنظیمی ژنومواقعیت های متفاوتماپروتیلینساختن آیندهتوهم جسمگذشته را دفن کنتسلیم شدن از نورون شروع مالتهاب شریان تمپورالحس و ادراک قسمت پنجاه و دابزارهای بقای از نخستین نقش غذاها در کاهش دردهای در کمتر از چند ماه سوش جداساس انسان اندیشه و باور لوزالمعده(پانکراس)مصنوعراز تغییرهمیشه راهی هستضررهای مصرف شکر و قند بر برای زندگی سالم، یافتن تواکسن دیگری ضد کرونا از دمخچه ، فراتر از حفظ تعادلسردرد میگرنتکینگیپیوند اندام از حیوانات بتعذیه ی ذهناندوه در دنیا استحس و ادراک قسمت شصت و دواحیای بینایی نسبی یک بیمنهایت معرفت و شناخت درک عدرمان تومورهای مغزی با ااصل عدم قطعیت از کوانتوم ملاحظه های اخلاقی دربارهزمان و صبرهوش مصنوعی و کشف زبان هایعلم و ادراک فقط مشاهده ی برخی سلولهای عصبی در تلاوزوز گوشمرگ و میر پنهانتکامل ساختار رگهای مغزی پرواز از نیویورک تا لوس آانسانیت در هم تنیده و متصخواب سالم عامل سلامتی و یدرک کنیم ما همه یکی هستیمادراک ما درک ارتعاشی است نوروز یا روز پایانیبلعیدن ستاره توسط سیاهچامنابع انرژی از نفت و گاز زیباترین چیز در پیر شدنبسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی عید نوروز مبارکژنها نقشه ایجاد ابزار هومشکل از کجاستتاثیر ویتامین دی بر بیماجهان پیوستهآنان که در قله اند هرگز خای آنکه نامش درمان و یادشخسته نباشی باباارتباط بین هوش طبیعی و هودردی که سالهاست درمان نشچگونه آن شکری که می خوریمبوزون هیگز چیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان و شناخت حقیقت قسمت اتفاوت های زبانی سرمنشا تهوش مصنوعی به شناسایی کاغرور و علمکنگره بین المللی سردرد دمعجزه در هر لحظه زندگیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسجهشهای مفید و ذکاوتی که دایا تکامل هدفمند استدو بار در هفته ماهی مصرف از نشانه ها و آثار درک شدرفتار مانند بردهنگاهی بر توانایی اجزاي ببیماری اضطراب عمومیهوشیاری و وجودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفرنامه سفر به بم و جنوب تمایل زیاد به خوردن بستنکیهانِ هوشیارِ در حال یاتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما محفره در مغزابداع دی ان ای بزرگترین دابزار هوش در حال ارتقا ازمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟دانش محدود به ابعاد چهاراز تکینگی تا مغز از مغز تفلج دوطرفه عصب 6 چشمرویا بخشی حقیقی از زندگی نتایج نادانی و جهلبیشتر کمردردها نیازی به هر چیز با هر چیز دیگر در تمنشاء کوانتومی هوشیاری اسندرم پیریفورمیستو یک جهان در مغز خودت هسکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر درجه حرارت بر عملکآثار باستانی تمدن های قدحوادث روزگار از جمله ویرابزار بقا از نخستین هماننقش محیط زندگی و مهاجرت دداروی فامپیریدین یا نورلاز تکینگی تا مغز از مغز تفراتر از دیوارهای باورروش های صرفه جویی در ایجاچرا حیوانات سخن نمی گوینشیشه ی بازالتی و سیلیکونبحث درباره پیدایش و منشا ویتنام نوعی کرونا ویروس میدان بنیادین اطلاعاتسیاره ابلهانتولید پاک و فراوان انرژیگنجینه ای به نام ویتامین تبدیل تراکت صوتی مصنوعی افت هوشیاری به دنبال کاهحس و ادراک قسمت چهلابزار بقای موجود زنده از نقش خرچنگ های نعل اسبی درداروی ضد تشنج توپیراماتاز تکینگی تا مغز، از مغز قانون جنگلریشه های مشترک حیاتنظریه ی تکامل در درمان بیشبکه های مصنوعی مغز به دربخش بزرگی حس و ادراک ما اواقعیت و مجازماجرای جهل مقدسساختار فراکتال وجود و ذهتوهمات و شناخت حقیقتگربه شرودینگر و تاثیر مشتشنچ پانایوتوپولوس تشنج امیوتروفیک لترال اسکلروحس و ادراک قسمت پنجاه و سابزارهای دفاعی و بقای مونقشه مغزی هر فرد منحصر بهدر آرزوهایت مداومت داشتهاستفاده از مغز، وزن را کملیروپریم داروی ترکیبی ضدراست دستی و چپ دستیهمیشه عسل با موم بخوریمضررهای شکر بر سلامت مغزبرخی ملاحظات در تشنج های واکسن سرطانمخچه ابزاري که وظیفه آن فسردرد میگرن در کودکانتکامل فردی یا اجتماعیپیوند سر آیا ممکن استتغییر الگوی رشد مغزی با زاندوه دردی را دوا نمیکندحس و ادراک قسمت شصت و ششاحساس گذر سریعتر زماننهایت در بی نهایتدرمان تشنجاصول انجام برخی نرمش ها دملاحظات بیهوشی قبل از جرزمان واقعیت است یا توهمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشعلم و روحبرخی سيناپسها طی تکامل و یک پیام منفرد نورون مغزی مرگ و میر بسیار بالای ناشتکامل شناخت انسان با کشفپروتز عصبی برای تکلمانسان، گونه ای پر از تضادخواب عامل دسته بندی و حفطدرک احساسات و تفکرات دیگادغام میان گونه های مختلنوشیدن چای برای مغز مفید بنی عباس، ننگی بر تاریخمنابع انرژی از نفت و گاز زیباترین چیز در افزایش سبسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی عامل کلیدی در کنترل کارآژنها ، مغز و ارادهمشکلات نخاعیتاثیر ویروس کرونا بر مغز جهان پیوستهآنزیم تولید انرژی در سلوایمپلانت مغزی کمک میکند خطا در محاسبات چیزی کاملارتباط شگفت مغز انسان و فدرس گرفتن از شکست هاچگونه انتظارات بر ادراک بوزون هیگز جهان را از متلمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان و شناخت حقیقت قسمت دتفاوت ایستایی و تکاپوهوش مصنوعی در کامپیوترهامقالاتکنترل همجوشی هسته ای با همعرفت و شناختتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجودجهشهای مفید و ذکاوتی که دایجاد احساساتدو برابر شدن خطر مرگ و میاز نظر علم اعصاب یا نرووسرفتار وابسته به شکلنگاهت را بلند کنبیماری بیش فعالیهوشیاری کوانتومیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفرنامه سفر به بم و جنوب تمدن قدیمی ای در جنوب ایرکیست هیداتید مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویروحق انتخابابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالش است یا منفعدانش بی نهایتاز تکینگی تا مغز از مغز تفناوری هوش مصنوعی نحوه خرویا تخیل یا واقعیتنجات در راستگوییبا هوش مصنوعی خودکار روبهر جا که جات میشه، جات نیمهندسی ژنتیک در حال تلاش سندرم پس از ضربه به سرتو کز محنت دیگران بی غمیکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر رو ح و روان بر جسمآرامش و دانشحکمت الهی در پس همه چیزابزار بقا از نخستین هماننقش نگاه از پایین یا نگاهداروی لیراگلوتیداز تکینگی تا مغز از مغز تفرد حساس از نظر عاطفی و بروش هایی برای جلوگیری از چرا حجم مغز گونه انسان درشکل های متفاوت پروتئین هبحثي درباره هوش و تفاوتهویتامین E برای فعالیت صحمیدازولام در درمان تشنج سیاره ابلهانتولید سلولهای جنسی از سلگویید نوزده و ایمنی ساکتتبدیل سلولهای محافط به سافتخار انسانحس و ادراک قسمت چهل و هفتابزار بقای موجود زنده از نقش داروهاي مختلف معروف دارویی خلط آوراز تکینگی تا مغز، از مغز قانونمندی و محدودیت عالمرژیم های غذایی و نقش مهم نظریه ی ریسمانشبکیه های مصنوعیبخش بزرگتر کیهان ناشناختواقعیت و انعکاسماجرای عجیب گالیلهساختار شبکه های مغزی ثابتوپیراماتگزیده ای از وبینار یا کنفتشنج چیستامید نیکو داشته باش تا آنحس و ادراک قسمت پنجاه و شابعاد و نیازهای تکاملینقشه های مغزی جدید با جزیدر آسمان هدیه های نادیدناستفاده از هوش مصنوعی در لیس دگرامفتامین یا ویاسرجزخوانی هایی که امروز بهمجوشی هسته ای، انرژِی بطلوع و حقیقتبرخی مرزهای اخلاق و علوم واکسن سرطانمدل همه جانبه نگر ژنرالیسردرد و علتهای آنتکامل مادی تا ابزار هوشمپیوند سر، یکی از راه حلهاتغییر زودتر اتصالات مغزیاندوهگین نباش اگر درب یا حس و ادراک سی و هفتماحساسات کاذبنهادینه سازی فرهنگ اختلادرمان جدید ALSاصول توسعه ی یک ذهن کاملممانتین یا آلزیکسا یا ابزمان پلانکهوش مصنوعی گوگل به کمک تشعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهبرداشت مغز ما از گذر زمانیک پیشنهاد خوب برای آسان مرگ انتقال است یا نابود شتکامل، نتیجه ی برنامه ریجهان قابل مشاهده بخش کوچپرورش مغز مینیاتوری انساانعطاف پذیری مکانیسمی علخودآگاهی و هوشیاريدرک تصویر و زبان های مخلتادغام دو حیطه علوم مغز و نوعی سکته مغزی ، وحشتناک به قفس های سیاهت ننازمنابع انرژی از نفت و گاز زیر فشار کووید چه باید کربشکه ای که ته نداره پر نمهوش مصنوعی از عروسک بازی عادت همیشه خوب نیستژنهای مشترک بین انسان و ومشکلات بین دو همسر و برخیتاثیر ژنها بر اختلالات خجهان پر از چیزهای اسرار آآینه در اینهایمپلانت نخاعی میتواند دخطا در محاسبات چیزی کاملارتباط شگفت انگیز مغز اندست آسمانچگونه به سطح بالایی از هوبی نهایت در میان مرزهامنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان و شناخت حقیقت قسمت ستفاوت ارباب و رهبر حقیقیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر ویتامین دی بر بیماکنترل جاذبهمغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا واکنش های یاد گرفته وجوانان وطنایرادهای موجود در خلقت بدو برابر شدن خطر مرگ و میاز نظر علم اعصاب اراده آزرفتار اجتماعی انسان، حاصچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری تی تی پیهوش، ژنتیکی است یا محیطیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفری به آغاز کیهانتمدن پیشرفته ی پیشینیانکیست کلوئید بطن سومتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجحقیقت قربانی نزاع بین بی حقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالشهای پیش رودانشمندان موفق به بازگرداز تکینگی تا مغز از مغز تفیلمی بسیار جالب از تغییرویا حقی از طرف خدانخاع ما تا پایین ستون فقربا تعمق در اسرار ابدیت و هر حرکت خمیده می شود و هر مهربانی، شرط موفقیتسندرم سردرد به دلیل افت فتو پیچیده ترین تکنولوژی کریستال هاتاثیر روده بر مغزآرامش و سکونحافظه میتواند بزرگترین دابزار بقا از نخستین هماننقش نظام غذایی در تکامل مداروی تشنجی دربارداریاز تکینگی تا مغز از مغز تفردا را نمیدانیمروش هایی ساده برای کاهش اچرا خشونت و تعصبشکل پنجم مادهبحثی جالب درباره محدودیتویتامین E در چه مواد غذایمکانیک کوانتومی بی معنی سیر آفرینش از روح تا مغز تولترودینگوشه بیماری اتوزومال رسستداوم مهم است نه سرعتافراد آغاز حرکت خودشان رحس و ادراک قسمت چهل و هشتابزار بقای موجود زنده از نقش درختان در تکاملداستانها و مفاهیمی اشتبااز تکینگی تا مغز، از مغز قارچ بی مغز در خدمت موجودرژیم های غذایی و نقش مهم نظریه تکامل در درمان بیمشباهت مغز و کیهانبخش دیگری در وجود انسان هواقعیت خلا و وجود و درک مماده ی تاریکسازگاری با محیط بین اجزاتوانایی مغز و دیگر اجزای گزارش یک مورد جالب لخته وتشنج و حرکات شبه تشنجی قاامید نجاتحس و ادراک قسمت بیست و چهابعاد اضافه ی کیهاننقص در تشخیص هیجانات عامدر آستانه ی موج پنجم کوویاستفاده از انرژی خلالا اکراه فی الدینرحم مصنوعیهمراهی نوعی سردرد میگرنیطلای سیاهبرخی نکات از گاید لاین پرواکسن ضد اعتیادمدل هولوگرافیک ژنرالیزهسردرد تنشنتکامل مداومپیوندی که فراتر از امکانتغییر عمودی سر انسان از پاندام حسی، درک از بخش هایحس و ادراک- قسمت پنجاه و اخلاق و علوم اعصابچهار میلیارد سال تکامل باصول سلامت کمرمن کسی در ناکسی دریافتم زمان به چه دلیل ایجاد میشهوش مصنوعی الفاگوعلم به ما کمک میکند تا موبررسي علل احتمالي تغيير یک آلل ژنتیکی که از نئاندمرگ تصادفیتأثیر نگاه انسان بر رفتاجهان موازی و حجاب هاپرتوهای صادر شده از سیاهاهرام مصر از شگفتی های جهخودآگاهی و هوشیاريدرک حقیقت نردبان و مسیری ارتقا و تکامل سنت آفرینش نیکولا تسلابه مغز خزندگان خودت اجازمنابع انرژی از نفت و گاز زیرفون داروی ضد ام اسبشریت از یک پدر و مادر نیهوش مصنوعی از عروسک بازی عادت کن خوب حرف بزنیژنهای هوش ، کدامندمشکلات روانپزشکی پس از ستاثیر کلام در آیات کلام بجهان پر از چیزهای جادویی آیندهایمان به رویاخطای ادراک کارماارتباط شگفت انگیز مغز اندستورالعمل مرکز کنترل بیچگونه باغبانی باعث کاهش بی ذهن و بی روحمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان جانسوزتفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی در خدمت خلق وحصفحه اصلیکندر در بیماریهای التهابمغز قلبتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا یک، وجود داردجواب دانشمند سوال کننده اکسی توسین و تکامل پیش امغز آیندگان چگونه است ؟دو سوی واقعیتاز نظر علم اعصاب اراده آزرقیبی قدرتمند در برابر مچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری دویکهیچ چیز همیشگی نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسقوط درون جاذبه ای خاص، چتمدن بشری و مغز اخلاقیکاهش مرگ و میر ناشی از ابتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملحقیقت افرادابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ و فعال یا مغز کودانشمندان نورون مصنوعی ساز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیک مولکولها و ذرات در رویاها از مغز است یا ناخونخستین تمدن بشریبالاترین هدف از دولتهرچیز با یک تاب تبدیل به مولتیپل اسکلروز در زنان سوپاپ ها یا ترانزیستورهاتو آرامش و صلحیکریستال زمان(قسمت اولتاثیر رژیم گیاه خواری بر آرامش(سکوت) stillness و تکاپوحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقا از نخستین هماننقش نظریه تکامل در شناساداروی جدید ALSاز تکینگی تا مغز از مغز تفرضیه ای جدید توضیح میدهروش جدید تولید برقچرا در مغز انسان، فرورفتشکست حتمیبحثی در مورد نقش ویتامين ویتامین کامکانیزمهای دفاعی در برابسیستم تعادلی بدنتومورها و التهاب مغزی عاگوشت خواری یا گیاه خواریتداخل مرزها و صفات با بینافراد بی دلیل دوستدار تو حس و ادراک قسمت چهل و دومابزار بقای موجود زنده از نقش ذهن و شناخت در حوادث دخالت در ساختار ژنهااز تکامل تا مغز از مغز تا قبل از آغازرژیم ضد التهابینظریه تکامل در درمان بیمشباهت مغز با کیهان مادیبخشیدن دیگران یعنی آرامشوالزارتان داروی ضد فشار ماده ی خالیستم با شعار قانون بدترین توازن مهمتر از فعالیت زیگشایش دروازه جدیدی از طرتشنج عدم توازن بین نورون امید درمان کرونا با همانحس و ادراک قسمت بیست و یکابعاد بالاترنقطه بی بازگشتدر درمان بیماری مولتیپل استفاده از سلول های بنیالاموژین داروی ضد اوتیسم؟رحم مصنوعیهندسه ی پایه ایطوفان فقر و گرسنگی و بی سبرخی نرمش ها برای زانوواکسن علیه سرطانمدل هولوگرافیک تعمیم یافسردرد سکه ایتکامل چشمپیوستگی همه ی اجزای جهانتغییرات منطقه بویایی مغزانرژی بی پایان در درون هرحس و ادراک- قسمت بیست و پاخلاق پایه تکامل و فرهنگچهار ساعت پس از کشتار خوکاضطراب و ترسمنابع انرژي پاک سرچشمه حزمان شگفت انگیزهوش مصنوعی از عروسک های بعلم بدون توقفبررسی و اپروچ جدید بر بیمیک جهش ممکن است ذهن انسانمرگی وجود نداردتئوری تکامل امروز در درمجهان ما میتواند به اندازآلودگی هوا چالش قرن جدیداولین مورد PML به دنبال تکخودروهای هیدروژنیدرک دیگرانارتقا یا بازگشت به قبل ازنیاز به آموزش مجازی دیجیبه نقاش بنگرمنابع انرژی از نفت و گاز زیرک ترین مردمبعد پنجمهوش مصنوعی از عروسک بازی عادت کردن به نعمتژنهای حاکم بر انسان و انسمشکلات روانپزشکی در عقب تاثیر کپسول نوروهرب بر نجهان دارای برنامهآینده ی انسان در فراتر ازاین پیوند نه با مغز بلکه خطای حسارتباط غیرکلامی بین انسادغدغه نتیجه ی نادانی استچگونه تکامل مغزهای کنونیبی شرمیمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان ریشه هایی شناختی استقلید مرحله ای نسبتا پیشسوالات پزشکیکوچ از محیط نامناسبمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا کیهان می تواند یک شبیجوسازی مدرناگر فقط مردم میفهمیدند کمغز انسان ایا طبیعتا تمادولت یا گروهکاز واقعیت امروز تا حقیقترموزی از نخستین تمدن بشرچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری دیستروفی میوتونیهیچ وقت خودت را محدود به منبع هوشیاری کجاست؟(قسمسلول های بنیادیتمدن زیر آبکاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند باحقیقت اشیاابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگترین مصرف کننده دانشمندان یک فرضیه رادیکاز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیک و هوشیاریرویاهای پر رمز و حیرتی درنخستین تصویر از سیاهچالهباهوش ترین و با کیفیت تریهز ذره، یک دنیاستمواد کوانتومی جدید، ممکنسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتو افق رویداد جهان هستیکریستال زمان(قسمت دوم)تاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون تجربی، راهی برای رحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون های تیروئید دداروی جدید s3 در درمان ام از تکینگی تا مغز از مغز تفشار و قدرتروش صحبت کردن در حال تکامچرا ذرات بنیادی معمولاً شگفت نیست من عاشق تو باشمبحثی در مورد نقش کلسیم و ویتامین کا و استخوانما انسانها چه اندازه نزدسیستم دفاعی بدن علیه مغز تومورهای نخاعیگیلگمش باستانی کیستتروس جریان انرژیافزایش قدرت ادراکات و حسحس و ادراک قسمت چهل و سومابزار بقای موجود زنده از نقش روی و منیزیم در سلامتدر مانهای کمر درداز تکامل تا مغز، از مغز تقبل از انفجار بزرگرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونظریه تکامل در درمان بیمشباهت کیهان و مغزبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواکنش های ناخودآگاه و تقماده ای ضد التهابیستم، بی پاسخ نیستتوسعه هوش مصنوعی قادر اسپمبرولیزوماب در بیماری چتشویق خواندن به کودکانامیدوار باش حتی اگر همه چحس و ادراک قسمت بیست و دواتفاق و تصادفنمیتوان با بیرون انداختندر سال حدود 7 میلیون نفر استفاده از سلول های بنیالایو دوم دکتر سید سلمان فرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرهندسه ی رایج کیهانطوفان زیباییبرخی نرمش های گردنواکسنی با تاثیر دوگانه امدل های ریز مغز مینی برینسردرد عروقی میگرنتکامل و ارتقای نگاه تا عمپیام های ناشناخته بر مغز تغییرات آب و هوایی که به انرژی تاریکحس و ادراک- قسمت شصت و چهدرمان جدید میگرن با انتی اختلال خواب فرد را مستعد نوآوری ای شگفت انگیز داناطلاع رسانی اینترنتیمنابع انرژی از نفت و گاز زنجیرها را ما باید پاره کهوش مصنوعی از عروسک های بعلم در حال توسعهبررسی ژنها در تشخیص بیمایک رژیم غذایی جدید، می تومراحل ارتقای پله پله کیهتئوری تکامل در پیشگیری و جهان مادی، تجلی فضا در ذهآلودگی هوا و ویروس کرونااولین مورد پیوند سر در انخورشید مصنوعیدرک درست از خود و هوشیاریارتوکين تراپی روشی جديد چیز جدید را بپذیربه نقاش بنگرمنابع بی نهایت انرژی در دزیست شناسی کل در جزء فراکبعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی عادت دادن مغز بر تفکرکل اقیانوس در یک ذرهمشاهده گر جدای از شیء مشاتاثیر کپسول نوروهرب بر تجهان در حال نوسان و چرخشآینده ی علم و فیزیک در60 ثاین اندوه چیستخطر آلودگی هواارتروز یا خوردگی و التهاذهن ما از در هم شکستن منبچگونه جمعیت های بزرگ شکل بی عدالتی در توزیع واکسن منبع هوشیاری کجاست قسمت53زبان شناسی مدرن در سطح سلتقلید از روی طبیعتپیامهای کاربرانکوچک شدن مغز از نئاندرتامغز مانند تلفن استتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا گذشته، امروز وآینده جامعه ی آسمانیاگر میدانی مصیبت بزرگتر مغز انسان برای ایجاد تمددوچرخه سواری ورزشی سبک و از کجا آمده ام و به کجا میرمز و رازهای ارتباط غیر کچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری ضعف عضلات نزدیک بهیچ کاری نکردن به معنی چیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسلول های بنیادی منابع و اتمدنی قدیمی در شمال خلیج کاهش حافظه هرچند فرایندیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قاحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقا از نخستین همانمغز حریص برای خون، کلید تدانشمندان ژنی از مغز انساز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیکدانان ماشینی برای ترویای شفافنخستین روبات های زنده ی جسرعت فکر کردن چگونه استباور و کیهان شناسیهزینه ای که برای اندیشیدموجود بی مغزی که می تواندسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتو انسانی و انسان، شایستکریستال زمان(قسمت سوم)تاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون ذهنی گربه ی شرودینحافظه و اطلاعات در کجاستابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون زنانه استروژنداروی جدید میاستنی گراویاز تکینگی تا مغز از مغز تفضای قلب منبع نبوغ استروشهای نو در درمان دیسک بچراروياها را به یاد نمی آشگفت انگیز بودن کیهانبحثی در مورد حقیقت فضا و ویتامین کا در سبزیجاتما انسانها چه اندازه نزدسکوت و نیستیتومورهای ستون فقراتگیاه بی عقل به سوی نور میتری فلوپرازینافزایش مرگ و میر سندرم کوحس و ادراک قسمت نهمابزار بقای موجود زنده از نقش روزه داری در سالم و جدر محل کار ارزش خودت را باز تکامل تا مغز، از مغز تقدم زدن و حرکت دید را تغیرژیم غذایی ضد التهابیهفت چیز که عملکرد مغز تو شباهت زیاد بین سلول هاي عبدون پیر فلکواکنش به حس جدیدماده، چیزی بیش از یک خلا ستون فقرات انسان دو پا جلتوسعه برخی شغل ها با هوش پنج اکتشاف شگفت آور در موتشخیص ژنتیکی آتروفی های امیدی به این سوی قبر نیستحس و ادراک قسمت بیست و سواتوبان اطلاعات و پلِ بیننمیتوان بر سیاه سیاه نوشدرمان های اسرار آمیز در آاستفاده از سلول های بنیالبخند بزن شاید صبح فردا زرساناها و ابر رساناها و عهندسه بنیادینطولانی ترین شببرخی یونها و مولکول های مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغمدیون خود ناموجودتکامل و ریشه ی مشترک خلقتپیشینیان انسان از هفت میتغییرات تکاملی سر انسان انرژی تاریک که ما نمی توحساسیت روانی متفاوتدرمان جدید کنترل مولتیپلاختلال در شناسایی حروف و نوار مغز مشاهده ی غیر مستاطلاعات حسی ما از جهان، چمنابع انرژی از نفت و گاز زندگی هوشمند در خارج از زهوش مصنوعی از عروسک بازی علم راهی برای اندیشیدن ابررسی بیماری التهابی رودیکی از علل محدودیت مغز اممرز مرگ و زندگی کجاستتئوری جدید، ویران کردن گجهان مرئی و نامرئیآلودگی هوا و پارکینسوناولین هیبرید بین انسان و خوش قلبی و مهربانیدرک عمیق در حیواناتارتباط میکروب روده و پارچیزی منتظر شناخته شدنبه نادیدنی ایمان بیاورمنابع جدید انرژیزیست، مرز افق رویداد هستبعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی عارضه جدید ویروس کرونا سکلمات بلند نه صدای بلندمشاهده آینده از روی مشاهتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان در حال ایجاد و ارتقاآیا ممکن است موش کور بی ماین ایده که ذرات سیاهچالخطرات هوش مصنوعیارزش حقیقی زبان قسمت اولذهن چند جانبه نیازمند نگچگونه جمعیت های بزرگ شکل بیمار 101 ساله، مبتلا به سهوش مصنوعی درمانگر کامپیمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمزبان شناسی نوین نیازمند تقلید از طبیعتسایتهای دیگرکوچکترین چیز یک معجزه اسمغز مادران و کودکان در زمتاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا پیدایش مغز از روی تصاجاودانگی مصنوعیاگر نیروی مغناطیس نباشد مغز انسان برای شادمانی طدورترین نقطه ی قابل مشاهاز آغاز خلقت تا نگاه انسارمز پیشرفت تواضع است نه طچالش دیدگاه های سنتی در ببیماریهای تحلیل عضلانی اهیچ کس مانند تو نگاه نمیکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسلول های بدن تو پیر نیستنتمرکز و مدیتیشنکاهش دوپامین عامل بیماریکاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحقیقت خواب و رویاابزار بقا از نخستین همانمغز در تنهایی آسیب میبیندانشمندان پاسخ کوانتومی از تکینگی تا مغز از مغز تفاصله ها در مکانیک کوانتروان سالمنرمش های مفید برای درد زاسعی کن به حدی محدود نشویباد و موجهزینه سنگین انسان در ازاموجودات مقهور ژنها هستندسوخت هیدروژنی پاکتو با همه چیز در پیوندیکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر رژیم گیاهخواری بر آزمون ذهنی گربه شرودینگرحباب های کیهانی تو در توابزار بقا از نخستین هماننقش ویتامین K در ترمیم اسداروی جدید برای میاستنی از تکینگی تا مغز از مغز تقفس ذهنروشهای شناسایی قدرت شنواچراروياها را به یاد نمی آشگفت زده و حیران باشبحثی در مورد عملکرد لوب فویتامین بی 12 در درمان دردما اکنون میدانیم فضا خالسکوت، پر از صداتوهم فضای خالیگیاه خواری و گوشت خوار کدتری فلوپرازینافزایش سرعت پیشرفت علوم حس و ادراک قسمت چهارمابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی بر رشد و ادر چه مرحله ای از خواب ، راز تکامل تا مغز، از مغز تقدرت مردمرژیم غذایی ضد دردهفت سین یادگاری از میراث شباهت زیاد بین سلول هاي عبرنامه و ساختار پیچیده مواکسن های شرکت فایزر آمرماشین دانشسخن و سکوتتوصیه های سازمان بهداشت پول و شادیتشخیص آلزایمر سالها قبل امیدی تازه در درمان سرطاحس و ادراک قسمت بیستماتوسوکسیمایدچند نرمش مفید برای کمردردرمان های بیماری آلزایمراستفاده از سلول های بنیالحظات خوش با کودکانرشته نوروایمونولوژی و نقهندسه در پایه ی همه ی واکطی یکصد هزار سال اخیر هرچبرخی اثرات مضر ویتامین دوبینار اساتید نورولوژی دمدیریت اینترنت بر جنگتکامل ابزار هوش ، راه پر پیشرفت های جدید علوم اعصثبت و دستکار ی حافظهانرژی خلا ممکن استخفاش با شیوع همه گیری جدیدرمان جدید سرطاناختلال در شناسایی حروف و نوار مغز در فراموشی هااطلاعاتی عمومی در مورد ممنابع انرژی از نفت و گاز زندگی بی دودهوش مصنوعی از عروسک بازی علم ساختن برج های چرخانبررسی سیستم تعادلی بدن ایافته های نوین علوم پرده مرز بین انسان و حیوان کجاتا 20 سال آینده مغز شما به جهان مشارکتیآلزایمراولین تصویر در تاریخ از سخوشبختی دور از رنج های مدرگیری قلب در بیماری ویرارتباط ماده و انرژیچیزی خارج از مغزهای ما نیبه هلال بنگرمناطق خاصی از مغز در جستجزاوسکا درمان گوشربعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی عدم توقف تکامل در یک انداکلوزاپین داروی ضد جنونمطالبه ی حق خودتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان ریز و درشتاینکه به خاطرخودت زندگی دفاع در برابر تغییر ساختارزش حقیقی زبان قسمت دومذهن هوشیار در پس ماده ی مچگونه حافظه را قویتر کنیبیماری های مغز و اعصاب و هوش مصنوعی درخدمت خلق وحمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان، نشان دهنده ی سخنگو تقویت استخوان در گرو تغذکووید نوزده و خطر بیماری مغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر انتخاب از طرف محیط آیا آگاهی پس از مرگ از بیجایی خالی نیستاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان برای شادمانی طديدن با چشم بسته در خواب از انفجار بزرگ تا انفجار رمز بقای جهش ژنتیکیچاالش ها در تعیین منبع هوبیماری، رساله ای برای سلهیچ کس حقیقت را درون مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمسلول عصبی شاهکار انطباق تمرکز بر هدفکایروپاکتیک چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقا از نخستین همانمغز را از روی امواج بشناسدانشمندان اولین سلول مصناز تکینگی تا مغز از مغز تفاصله ی همیشگی تصویر سازروبات های ریز در درمان بینرمش های مفید در سرگیجهشلیک فراموشیباد غرور و سر پر از نخوت وهزاران سال چشم های بینا وموسیقی نوسودمندی موجودات ابزی بر تو با باورهایت کنترل میشکشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآزادی عقیده، آرمانی که تحد و مرزها توهم ذهن ماستابزار بقا از نخستین هماننقش ژنتیک در درمان اختلاداروی جدید برای ای ال اساز تکینگی تا مغز از مغز تقلب و عقلروشی برای بهبود هوش عاطفنزاع بین جهل و علم رو به پشگفتی های زنبور عسلبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی هفدهما از اینجا نخواهیم رفتسکته مغزیتوهم فضای خالی یا توهم فضگیرنده باید سازگار با پیترک امروزافسردگی و اضطراب در بیماحس و ادراک قسمت نوزدهمابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی در رشد و ادر ناامیدی بسی امید استاز تکامل تا مغز، از مغز تقدرت کنترل خودراه فراری نیستهم نوع خواری در میان پیشیشجاعت و ترسبرنامه ی مسلط ژنها در اختواکسن کووید 19 چیزهایی که مبانی ذهنی سیاه و سفیدسخن پاک و ثابتتوصیه های غیر دارویی در سپوست ساعتی مستقل از مغز دتصویر زیبا از سلولامگا سه عامل مهم سلامتحس و ادراک قسمت دهماثر مضر مصرف طولانی مدت رچند جهانیدرمان های جدید میگرناستیفن هاوکینگ در مورد هلرزش ناشی از اسیب به عصبرشد مغز فرایندی پیچیده اهندسه زبانِ زمان استطبیعت موجی جهانبرخی اختلالات عصبی مثانهوجود قبل از ناظر هوشمندمداخله ی زیانبار انسانتکامل جریان همیشگی خلقتپیشرفت در عقل است یا ظواهثبت امواج الکتریکی در عصانسان قدیم در شبه جزیره عخلا، حقیقی نیستدرمان سرطان با امواج صوتاختلالات مخچهنوار مغز در تشخیص بیماری اطلاعاتی عمومی در مورد ممنابع انرژی از نفت و گاز زندگی در جمع مواردی را برهوش مصنوعی از عروسک بازی علایم کمبود ویتامین E را بررسی علل کمر درد در میانیاد گرفتن مداوممرز جدید جستجو و اکتشاف، تا بحر یفعل ما یشاجهان هوشمندآملودیپین داروی ضد فشار اولین دارو برای آتاکسی فخانه ی تاریکدرگیری مغز در بیماری کویارتباط متقابل با همه ی حیچیزی شبیه نور تو نیستبه کدامین گناه کشته شدندمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان مشترک ژنتیکی موجودابعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک تا کمعدم درککلام و زبان، گنجینه ای بسمطالبی در مورد تشنجتاثیر کتامین در درمان پاجهان شگفت انگیزاینکه خانواده ات سالم بادقیق ترین تصاویر از مغز اارزش حقیقی زبان قسمت سومذهن تو همیشه به چیزی اعتقنگاه محدود و تک جانبه، مشبیماری وسواسهوش مصنوعی ساخته هوش طبیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان، وسیله شناسایی محیطتقویت حافظه یا هوش مصنوعکودک هشت ساله لازم است آدمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا امکان بازسازی اندامهجاذبهاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان رو به کوچک تر شدی متیل فومارات(زادیوا)(از بحث های کنونی در ویروسرمز جهانناتوانی از درمان برخی ویبیندیشهیچ اندر هیچمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسلولهای ایمنی القا کنندهتمساح حد واسط میان مغز کوتنفس هوازی و میتوکندریکار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی حقیقت راستین انسان علم بابزار بقا از نخستین همانمغز زنان جوانتر از مغز مردانشمندان تغییر میدان مغاز تکینگی تا مغز از مغز تفتون های زیستیروبات کیاننرمشهای مهم برای تقویت عشلیک فراموشیبار بزرگ ایستادن بر دو پاهستي مادي ای که ما کوچکترموسیقی هنر مایع استسیلی محکم محیط زیست بر انتو باید نیکان را به دست بکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاریک ترین بخش شبآسيب میکروواسکولاریا آسحریص نباشابزار بقا از نخستین هماننقش گرمایش آب و هوا در همداروی جدید برای دیابتاز تکینگی تا مغز از مغز تقلب دروازه ی ارتباطروشی جدید در درمان قطع نخنزاع بین علم و نادانی رو شانس یا تلاشبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزرما اشیا را آنطور که هستندسال سیزده ماههتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)گالکانزوماب، دارویی جدیترکیب آمار و ژنتیکاقلیت خلاقحس و ادراک قسمت هفتمابزار بقای موجود زنده از نقش زنجبیل در جلوگیری از در هم تنیدگی مرزها و بی ماز تکامل تا مغز، از مغز تقدرت انسان در نگاه به ابعراه های جدید برای قضاوت رهمه چیز در زمان مناسبشرکت نورالینک ویدیویی ازبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱واکسن کرونا و گشودن پنجرمباحث مهم حس و ادراکسختی ها رفتنی استتوصیه هایی در مصرف ماهیپوشاندن خود از نورتصویر زیبای اصفهانامروز دانش ژنتیک هیچ ابهحس و ادراک قسمت دوازدهماثرات فشار روحی شدیدچند جهانیدرمان های جدید در بیماری استیفن هاوکینگ در تفسیر لرزش عضله یا فاسیکولاسیورشد مغز علت تمایل انسان بهنر حفظ گرهطبیعت بر اساس هماهنگیبرخی اصول سلامت کمروراپامیل در بارداریمدارک ژنتیکی چگونه انسانتکامل داروینی هنوز در حاپیشرفت ذهن در خلاقیت استجلوتر را دیدنانسان میوه ی تکاملخلا، خالی نیستدرمانهای بیماری پارکینساختلالات حرکتی در انساننوار مغزی روشی مهم در تشخاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نمنابع انرژی از نفت و گاز زندگی در سیاهچالههوش مصنوعی از عروسک بازی علایم کمبود ویتامین E را بزرگ فکر کنیاد بگیر فراموش کنیمزایای شکلات تلخ برای سلتابوهای ذهنیجهان هوشیارآموزش نوین زباناولین دروغخانواده پایداردرگیری مغز در بیماران مبارتباط چاقی و کاهش قدرت بنکاتی در مورد تشنجبه امید روزهای بهترمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان چهار حرفی حیات زمینتفکر قبل از کارهوش مصنوعی از عروسک تا کمعسل طبیعی موثر در کنترل بکلرال هیدرات برای خوابانمطالعه ای بیان میکند اهدتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما کالا هستیمجهانی که نه با یک رخداد و اینترنت بدون فیلتر ماهوادل به دریا بزنارزش خود را چگونه میشناسذهن خود را مشغول هماهنگینگاه انسان محدود به ادرابیماری کروتز فیلد جاکوبهوش احساسیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفر فقط مادی نیستتقویت سیستم ایمنیکودک ایرانی که هوش او از مغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا انسان با مغز بزرگش اخجاذبه و نقش آن در شکلگیریاگر با مطالعه فیزیک کوانمغز انسان رو به کوچکتر شددین، اجباری نیستاز تلسکوپ گالیله تا تلسکرمز جهان خاصیت فراکتالناتوانی در شناسایی چهره بیهوش کردن در جراحی و بیمهیچگاه از فشار و شکست نترمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسلولهای بنیادی مصنوعی درمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسلام تا روشناییتنفس هوازی و میتوکندریکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکحقیقت غیر فیزیکیابزار بقا از نخستین همانمغزهای کوچک بی احساسدانشمندان روش هاي جدیدی از تکینگی تا مغز از مغز تفروتنی و غرورروح در جهانی دیگر استچرا ماشین باید نتایج را پشنا در ابهای گرم جنوب نیابار سنین ابزار هوشمندی اهستی ما پس از شروعی چگال میهمانهای ناخوانده عامل سینوریپا داروی ترکیبی ضدتو تغییر و تحولیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاریکی من و تو و گرد و غباآسیب ها ناشی از آلودگی هوحرکت چرخشی و دائمی کیهانابزار بقا از نخستین هماننقش پیش زمینه ها و اراده داروی جدید ضد میگرناز تکینگی تا مغز از مغز تقلب روباتیکروشی جدید در درمان نابیننزاع بین علم و جهل رو به پشاهکار قرنبحثی درباره هوش و تفاوتهویروس مصنوعیما به جهان های متفاوت خودسانسور از روی قصد بسیاری توهم چیستگام کوچک ولی تاثیرگذارترکیب حیوان و انسانالکترومغناطیس شنوایی و هحس و ادراک قسمت هفدهمابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت ادر هم تنیدگی کوانتومیاز تکامل تا مغز، از مغز تقدرت ذهنراه های جدید برای قضاوت رهمه چیز در زمان کنونی استشربت ضد خلطبرین نت به جای اینترنتواکسن کرونا از حقیقت تاتمجموعه های پر سلولی بدن مسرنوشتتوضیحی ساده در مورد هوش مپیموزایدتصویربرداری فضاپیمای آمانفجار و توقف تکاملی نشاحس و ادراک قسمت سوماثرات مفید قهوهچند روش ساده برای موفقیتدرمان های رایج ام اساستخوان های کشف شده، ممکلزوم سازگاری قانون مجازارشد در سختی استهنر رها شدن از وابستگیطعمه ی شبکه های ارتباط اجبرخی بیماری ها که در آن بورزش هوازی مرتب خیلی به قمروری بر تشنج و درمان هایتکامل داروینی هنوز در حاپیشرفتی مستقل از ابزار هجمجمه انسان های اولیهانسان ها می توانند میدان خلاصه ای از مطالب همایش مدرهای اسرارآمیز و پوشیدهاختلالات صحبت کردن در اننوار عصب و عضلهاعتماد به خودمنابع انرژی از نفت و گاز زندگی زمینی امروز بیش از هوش مصنوعی از عروسک بازی علت خواب آلودگی بعد از خوبزرگ شدن مغز محدود به دوریادگیری مهارت های جدید دمسمومیت دانش آموزان، قماتاثیر فکر بر سلامتجهان های بسیار دیگرآمارهای ارائه شده در سطح اولین سلول مصنوعیخار و گلدرگیری مغزی در سندرم کووچگونه مولکول های دی ان ایبه بالا بر ستارگان نگاه کمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان نیاز تکاملی استتفکر خلا ق در برابر توهم هوش مصنوعی از عروسک تا کمعشق درونی به یگانگی خلقتکمردردمعماری، هندسه ی قابل مشاتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما تنها موجودات زنده جهانی که از یک منبع، تغذیایندرالدلایلی که نشان میدهد ما باز فرد ایستا و متعصب بگذرذهن سالمنگاه از بیرون مجموعهبیماری گیلن باره و بیمارهوش احساسیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفر نامه سفر به بم و جنوب تلقین اطلاعات و حافظهکودکان میتوانند ناقل بی مغز و اخلاقتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا احتمال دارد رویا از آجدایی خطای حسی استاگر تلاش انسان امروز برامغز ایندگان چگونه استدید تو همیشه محدود به مقداز تلسکوپ گالیله تا تلسکرنگ کردن، حقیقت نیستنادیدنی ها واقعی هستندبیهوشی در بیماران دچار اهیپرپاراتیروئیدیسمبیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالمنبع هوشیاری در کجاست؟ قسلسله مباحث هوش مصنوعیتنفس بدون اکسیژنکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت چهارمحقیقت غیر قابل شناختابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیم کشدانشمندان روشی برای تبدیاز تکینگی تا مغز از مغز تفرگشت و تکامل تصادفی محض روح رهاییچرا مغز انسان سه هزار سالشناخت و معرفت، و نقش آن دبارداری بدون رحمو هر کس تقوای خدا پیشه کنمیوتونیک دیستروفیسیگار عامل افزایش مرگ ومتو جهانی هستی که خودش را کشف جدید تلسکوپ جیمز وبتاریکی و نورآشنا پنداریحس چشایی و بویاییابزار بقا از نخستین هماننقش آتش در رسیدن انسان بهداروی جدید ضد الزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تقلب را نشکنروشی جدید در درمان سکته منسبت ها در کیهانشاهکار شش گوشبحثی درباره هوش و تفاوتهویرایش DNA جنین انسان، برما با کمک مغز خود مختاريمسانسور بر بسیاری از حقایتوهم وجودگامی در درمان بیماریهای ترازودونالکتروتاکسی(گرایش و حرکحس و ادراک قسمت هجدهمابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت ادر هم تنیدگی کوانتومی و پاز روده تا مغزقدرت عشقراه پیروزی در زندگی چیستهمه چیز، ثبت می شودشش مرحله تکامل چشمبرای یک زندگی معمولیواکسن کرونا ساخته شده تومحل درک احساسات روحانیسریع دویدن مهم نیستتیوتیکسن داروی ضد جنونپیموزایدتصور از زمان و مکانانقراض را انتخاب نکنیدحس و ادراک قسمت سی و هشتماثرات مفید روزه داریچندین ماده غذایی که مانندرمان های علامتی در ام اساستروژن مانند سپر زنان دلزوم سازگاری قانون مجازاز گهواره تا گورهنر، پر کردن است نه فحش دظهور امواج مغزی در مغز مصبرخی بیماری های خاص که بدورزش هوازی ، بهترین تمریمرکز هوشیاری، روح یا بدن تکامل داروینی هنوز در حاپاسخ گیاهان در زمان خوردجنبه های موجی واقعیتانسان یک کتابخانه استخلاصه ای از درمان های جدیدروغ نگو به خصوص به خودتاختلالات عضلانی ژنتیکنوبت کودکاناعتماد به خودمنابع انرژی از نفت و گاز زندگی زودگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی عماد الدین نسیمی قربانی بزرگ شدن تقریبا ناگهانی یادآوری خواب و رویامسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر مشاهده بر واقعیت بجهان هایی در جهان دیگرآن چیزی که ما جریان زمان اوکرلیزوماب داروی جدید شخارق العاده و استثنایی بدرگیری مغزی در سندرم کووچگونه میتوان با قانون جنبه بالاتر از ماده بیندیشمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان و کلمه حتی برای کسانتفاوت مغز انسان و میمون ههوش مصنوعی از عروسک تا کمعصب حقوق نورولووکمردرد ناشی از تنگی کانامعنی روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا مغز تا بزرگسالی توسعجهانی در ذهنایا کوچک شدن مغزانسان الدنیای شگفت انگیز کوانتوماز مخالفت بشنوذخیره ی شگفت انگیز اطلاعنگاه از دور و نگاه از نزدبیماری آلزایمر، استیل کوهوش در طبیعتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفر به مریخ در 39 روزتلاش ها برای کشف منابع جدکودکان خود را مشابه خود تمغز و اخلاقتاثیر دوپامین و سروتونینآیا احتمال دارد رویا از آجریان انرژی در سیستم های اگر خواهان پیروزی هستیمغز ابزار بقای برتر مادیدیدن خدا در همه چیزاز تکنیکی تا مغز از مغز ترنگین کماننادانی در قرن بیست و یکم،