دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

منبع هوشیاری کجاست؟ قسمت یازدهم

منبع هوشیاری کجاست؟ قسمت یازدهم
هوش مصنوعی از عروسک های بازی تا کمک به انسان در تولیدات تا زیان های آن بر جسم و روح انسان- قسمت نوزدهم
تصاویری که روزانه می بینیم، چیزی جز تصویر واقعیت بیرونی در چشم و تصویر تصویر چشم، روی عصب بینایی و تصویر تحریک عصب بینایی روی مغز و ... نیست. در حقیقت، مشاهده ی ما در ظرف ذهن و ادراک ما، شکل می گیرد؛ به طوری که با تغییر ظرف ذهنی و زاویه ی دید، ممکن است واقعیت به شکل دیگری جلوه گری کند. تصویر واقعیت بیرونی، میتواند تصویر محصولات تولید شده به وسیله ی انسان باشد.

این وسایل، ممکن است تولیدات کارخانه ها و یا موجودی دارای روح، مانند حیوان یا انسان آزمایشگاهی و یا موجودی فاقد روح، مانند روبات انسان نما باشد. مواجه شدن با هر کدام ازاین موارد میتواند تاثیری متفاوت در فرد ایجاد کند. نگاه بر تولیدات غذایی یک کارخانه مثلا میتواند باعث احساس گرسنگی و ایجاد اشتها در فرد شود و یا نگاه بر چهره ی یک موجود دارای روح، میتواند باعث احساس ترحم نسبت به او و پیوندی مشترک بین انسان و آن موجود گردد و یا نگاه بر روباتی شبیه انسان ولی فاقد روح، میتواند باعث احساسی عجیب و حتی ترسناک شود.

شناسایی چهره از توانایی های مهم موجودات زنده است. حیوان و یا انسان، میتواند فرزند خود را حتی پس از سال ها دوری از او و یا حتی آسیب به چهره به دلیل آسیب های معمول و یا حتی عدم قدرت بینایی فرد بیننده مثلا با شنیدن صدا و یا در رویا بشناسد. شناسایی چهره و فرزند، یکی از پیچیده ترین فرایندهای تطبیقی مغز در حمایت از فرزند و جلوگیری از ازدواج با محارم است. این فرایندها تا حدی تحت تسلط ژن های بدن است و این ژنها در فرایندی برای ایجاد سازگاری بهتر، به مغز امروزی رسیده اند.
شناسایی چهره، فقط محدود به شناسایی چهره ی خام نیست بلکه تاثیر چهره، بسیار عمیق تر از چهره ی خام می باشد. یک لبخند یا اخم و یا گرفتگی، می تواند تصور بیننده را از چهره ای- که رودرروی آن است- تغییر دهد و واکنش هایی را چه مثبت یا منفی بیافریند. خنده که در میان موجودات زنده فقط منحصر به انسان است، باعث آرامش دیگران و کاستن از سختی های روزمره ای است که انسان با آن مواجه است.

حالت چهره ی دیگران در زمان رویارو شدن با آنها تاثیر بسیار زیادی بر ذهن و عملکرد ما خواهد داشت. این تاثیردر زمان مواجه شدن با چهره ی مجازی یک روبات هوشمند هم وجود دارد. مشاهده ی چهره ی یک روبات(در صورتی که فرد آگاه باشد بر روبات غیر زنده می نگرد)می تواند منجر به احساسی عجیب و ترسناک به نامدره ی وهمشود که در کارآزمایی موجود در فیلم، بیان شده است.

بحثي در مورى توانايي هاي هوش مصنوعی در تقلید از توانایی های انسان و حیوان:
ارتباط زیاد بین هوش مصنوعی و علوم اعصاب(نوروساینس)، بیش از آنچه قبلا تصور می کردیم!
هوش مصنوعی( (AI، بیش از آنچه فکر می‌کنید با یادگیری تقویت شده دوپامینی، مرتبط است. یافته اخیر کاملا به جا و درست به نظر می رسد، بنابراین اکنون فقط لازم است به مطالعه سگ پاولوف فکر کنید! اخیرا DeepMind AI در مورد کشف خود ،یک پست وبلاگی منتشر کرده است مبنی بر اینکه روش‌های یادگیری مغز انسان و هوش مصنوعی با یادگیری از طریق پاداش، ارتباط نزدیکی دارند.(reinforcement learning) یافته های آنها همچنین در مجله Nature منتشر شد.

یادگیری انگیزشی
این یک حقیقت است که ما انسان‌ها و بسیاری از حیوانات، از طریق پاداش یاد می‌گیریم و از عوامل بیرونی و درونی، برای یادگیری بیشتر، انگیزه دریافت می‌کنیم. اگر در مورد آن فکر کنید، بسیاری از کارها و رفتارهای روزمره شما به این سمت، سوق پیدا می‌کند که نتیجه نهایی، چه احساسی را به شما منتقل می‌کند. چه نتیجه منفی باشد یا مثبت. چگونگی یادگیری ارگانیسم ها یا موجودات زنده از تجربه برای پیش بینی درست و پیش بینی پاداش، یکی از چندین زمینه ی مورد تمرکز محققین در قرن گذشته، بوده است. در حقیقت، تاریخ این کار به ایوان پاولوف باز می‌گردد.

کار پاولوف به دلیل آزمایشاتش روی سگ‌ها شناخته شده است و مشهورترین کارش را به نام “سگ پاولوف” ارائه داد. در آزمایش او، سگ‌ها بعد از خاموش شدن زنگ هشدار، انتظار غذا داشتند. به محض اینکه زنگ خاموش می شد، سگ‌ها شروع به ترشح بزاق می کردند و مدت کوتاهی بعد از آن، منتظر دریافت غذا بودند. علامت واضحی که نشاندهنده فهم سگ‌ها مبنی بر غذا دادن به آنها بعد از شنیدن صدای زنگ بود.

اخیراً دانشمندان در تلاش بوده‌اند تا عملکرد داخلی مغز ما را مورد مطالعه قرار دهند و اینکه چگونه آن مغزها،‌ انتظار این نوع پاداش‌ را دارند. جدیدا، دانشمندان رایانه، در حال بررسی این موضوع هستند که چگونه یادگیری ماشینی توانایی این را دارد که این نوع یادگیری رفتاری را از نو بسازد. سیستم‌های مصنوعی نیز می‌توانند یاد بگیرند و دقیقاً مانند سگ‌های پاولوف، پیش بینی ‌کنند که چه نتیجه ای حاصل خواهد شد. گروه DeepMind AI با یک آزمایشگاه در دانشگاه هاروارد همکاری کرد. تیم‌ها ابتدا مجبور شدند که شبکه‌های عصبی مغز ما و نحوه واکنش آن‌ها به یادگیری تقویتی توزیع شده و میزان دوپامین را مورد مطالعه قرار دهند.

سپس آن‌ها توانستند بر کاربردهای آن، در هوش مصنوعی تمرکز کنند. نتیجه گیری این بود که تحقیقات هوش مصنوعی در مسیر درستی قرار دارد زیرا الگوریتم های آن از قبل، روی مغز انسان متمرکز شده است. https://t.ly/GZkLm
ولی آیا واکنش های تشخیص درست، برابر با هوشمندی است؟
مثلا اگر اطلاعاتی به یک کامپیوتر داده شود و پاسخ درست بدهد، آیا هوشمئد است؟
و آیا تعریف هوشمندی به عنوان واکنش درست به درکی درست، تعریفی جامع و کامل است؟
تصمیم های هوش مصنوعی، در بسیاری موارد، مانند هوش طبیعی میتواند به نتیجه ی درست برسد و حتی قدرت محاسباتی آن، دقیقتر از انسان هم هست.

دو عبارت هوش و هوشیاری را تعریف مجددی کنیم:
هوش Intelligence تعریف های زیادی دارد: توانایی برای منطق، درک، خودآگاهی، یادگیری، دانش احساسی، استدلال، تصمیم گیری، ابداع، تفکر خلاق، و حل مساله. به طور عامتر میتواند به عنوان توانایی برای درک و نتیجه گیری اطلاعات یا حفظ آن به عنوان دانش قابل استفاده برای رفتارهای سازگار کننده در یک محیط با موضوع، توصیف شود. در تعریف ساده تر میشه گفت هوش، قدرت درک محیط و واکنش مناسب برای سازگاری با محیط هست.

هوشیاریConsciousness : آگاهی نسبت به وجود بیرونی و درونی است و به نظر، واضح و ساده است ولی عمق تعریف آن یکی از اسرار آمیزترین تعریف هااست، شامل برخی تجربه ها، شناخت یا احساس است و گاهی برابر با ذهن، معنی میشود. میتواند آگاهی یا خودآگاهی باشد که به طور مداوم تغییرمیکند یا نمی کند.
به نظر میرسد، هوشیاری سطح متفاوتی در مقایسه با هوش داشته باشد. مانند تعریف های دیگری چون حیات و زندگی برای یک حیوان و یک انسان که سطوح مختلفی از حیات و ذهن برای آنها مطرح هست. می توانیم بگوییم هر دو هوشیار هستند ولی هر دو هوش یکسانی ندارند، یا تعریف های دیگری مانند روح ونفس که مراتب مختلفی را در برمیگیرد، هوش و هوشیاری هم مراتب متفاوتی از یک حقیقت هست. مثلا مراتب بالای روح و مراتب پایین نفس هر دو هوشیار هستند ولی هوش یکسانی ندارند.(به معنی قدرت شناخت محیط و واکنش با آن. مشخص است هر چه سطح وجودی بالاتر باشد، به دلیل کم شدن تضادها و تنازع ها شناخت راحت تر و طبیعتا واکنش ساده تر هست.)
هرچند جدا کردن این دو خیلی ساده نیست. مثلا با توجه به رفتارهای فیزیکی حتی یک قطعه سنگ هم بدون برنامه و بی نظم عمل نمیکند و تا حدی دارای هوش هست چون میتواند با محیط اطراف، واکنش نشان بدهد ولی هوشیار به حساب نمی آید یا در تعریف هوش توسط گاردنر، ابعاد مختلفی برای هوش تعریف میشه که تفکر رایج ای کیو را به عنوان معیار شناسایی هوش درهم میشکنه.

هوشیاری در مورد یک کامپیوتر، شاید تا حدی مشابه آزمون ذهنی اتاق چینی است که کسی بدون آگاهی به زبان چینی در درون اتاق، به سوالاتی- که به زبان چینی از پنجره ی اتاق وارد میشود- از روی معیارهایی که در درون اتاق هست و با اعتماد به شکل حروف و راهنماهای دیگر، پاسخ درست میدهد.
آیا در درون کامپیوتر منselfوجود دارد تا این پاسخ را بدهد؟
مقایسه ی اتاق زبان چینی با عملکرد کامپیوتر، دارای محدودیت هایی است مثلا میتوان اینطوراستدلال کرد که فرد درون اتاق چینی، هرچند زبان چینی نمیداند ولی هوشیار است و با کمک هوشیاری خود میتواند از روی نشانه ها، به پاسخ درست برسد. یعنی اگر این هوشیاری و هوشمندی نبود، پاسخ درستی هم داده نمیشد.
منحصر کردن هوشمندی به قدرت محاسباتی و زبان، محدودیت این آزمون به حساب می آید. اگر فردی بدون آموزش های قبلی از شکل ها و راهنماهای درون اتاق، در آنجا قرار بگیرد، هرچند هوشیار است ولی هرگز قادر نخواهد بود پاسخ درستی را بیرون بدهد.
هوش و هوشیاری دو مفهوم نزدیک ولی تا حدی متفاوت هستند.

چند دلیل بر اینکه هوشیاری میتواند فراتر از ساختار مغز و مسلط بر آن باشد:
1- تخریب بخش هایی از مغز که تصور میشود بخش های اختصاصی برای ادراک است:
مثلا در سکته های مغزی، که بخش مربوط به بینایی در نیمکره ی راست مغز، آسیب می بییند، فرد با گذشت زمان تا حدی قدرت بینایی مربوط به این نیمکره ی تخریب شده را به دست می آورد (به این قدرت بازآرایی توانایی های مغزی، به دنبال آسیب های مغز نوروپلاستیسیتی و یا قابلیت انعطاف مغزی گفته میشود. این حالت مطرح کننده ی هوشیاری مسلط تر بر فعالیت های مادی مغزی است.)
2- رویاها که در زمان نرسیدن داده های حسی به مغز رخ میدهد، نشان دهنده ی هوشمندی، بی نیاز از فعالیت بخش های مرسوم مغزی مانند بینایی و شنوایی است.(حیوانات هم در زمان خواب با وجود بسته بودن چشمهایشان میتوانند رویا ببینند یعنی مرکز هوشیاری آنها محدود به مغز و دریافت های حسی از محیط نیست. توصیه می شود به دو مقاله تحت عنوان های دانشمندان در زمینه علم پزشکی و عصب شناسی به نتایج دقیقی رسیدند که حیوانات هم خواب می بینند ومرکز حافظه کجاست؟درهمین کانال مراجعه شود.)
3- رمزی بودن رویاها: نشان میدهد منبع هوشیاری از جهان یا زبان و عبارت های متفاوت از زبان موجود در کیهان ماست؛ به طوری که ترجمه ی این زبان به زبانی که قابل درک توسط فرد بیننده رویا باشد، به صورت رمز آلود و اسرار آمیز است.
منابع مقاله:
1- John Searle (2005). Consciousness. In Honderich T (ed.). The Oxford companion to philosophy. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-926479-7.
2- Jaynes, Julian (2000) [1976]. The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind (PDF). Houghton Mifflin. ISBN 0-618-05707-2.
3- Rochat, Philippe (2003). Five levels of self-awareness as they unfold early in life (PDF). Consciousness and Cognition. 12 (4): 717731. doi:10.1016/s1053-8100(03)00081-3. PMID 14656513. S2CID 10241157.
4- P.A. Guertin (2019). A novel concept introducing the idea of continuously changing levels of consciousness. Journal of Consciousness Exploration & Research. 10 (6): 406412.
5- Peter Carruthers (15 Aug 2011). Higher-Order Theories of Consciousness. Stanford Encyclopedia of Philosophy. Retrieved 31 August 2014.
6- Michael V. Antony (2001). Is consciousness ambiguous?. Journal of Consciousness Studies. 8: 1944.
7- Hacker, P.M.S. (2012). The Sad and Sorry History of Consciousness: being, among other things, a challenge to the consciousness-studies community (PDF). Royal Institute of Philosophy. supplementary volume 70.
8- Farthing G (1992). The Psychology of Consciousness. Prentice Hall. ISBN 978-0-13-728668-3.
9- Goh, C. H.; Nam, H. G.; Park, Y. S. (2003). Stress memory in plants: A negative regulation of stomatal response and transient induction of rd22 gene to light in abscisic acid-entrained Arabidopsis plants. The Plant Journal. 36 (2): 240255. doi:10.1046/j.1365-313X.2003.01872.x. PMID 14535888.
10- Volkov, A. G.; Carrell, H.; Baldwin, A.; Markin, V. S. (2009). Electrical memory in Venus flytrap. Bioelectrochemistry. 75 (2): 142147. doi:10.1016/j.bioelechem.2009.03.005. PMID 19356999.
11- Maich, Aloysius (1995). A Hobbes Dictionary. Blackwell: 305.
12- Hobbes, Thomas; Molesworth, William (15 February 1839). Opera philosophica quæ latine scripsit omnia, in unum corpus nunc primum collecta studio et labore Gulielmi Molesworth . Londoni, apud Joannem Bohn. Archived from the original on 5 November 2013 via Internet Archive.
13- Sam; Princiotta, Dana; Naglieri, Jack A., Eds. (2015). Handbook of Intelligence: Evolutionary Theory, Historical Perspective, and Current Concepts. New York, Heidelberg, Dordrecht, London: Springer. p. 3. ISBN 978-1-4939-1561-3.
14- S. Legg; M. Hutter (2007). A Collection of Definitions of Intelligence. Advances in Artificial General Intelligence: Concepts, Architectures and Algorithms. 157. pp. 1724. ISBN 9781586037581.
15- Gottfredson, Linda S. (1997). Mainstream Science on Intelligence (editorial) (PDF). Intelligence. 24: 1323. doi:10.1016/s0160-2896(97)90011-8. ISSN 0160-2896. Archived (PDF) from the original on 22 December 2014
https://www.youtube.com/watch?v=x0cyZBoXqnE


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
حس و ادراک قسمت پنجاه و سآب زندگی است قسمت سومدرد باسن و پا به دلیل کاهابزار بقای موجود زنده از سندرم سردرد به دلیل افت فاصل بازخوردچندین ماده غذایی که ماننفلج خواب چیستتقویت استخوان در گرو تغذهوش مصنوعی از عروسک تا کمما تحت کنترل ژنها هستیم یتاثیر رژیم گیاه خواری بر کایروپاکتیک چیستحس و ادراک- قسمت پنجاه و افزایش قدرت ادراکات و حسرمز و رازهای ارتباط غیر کاجزایی ناشناخته در شکل گسیستم دفاعی بدن علیه مغز به خودت مغرور نشونوشیدن چای برای مغز مفید فضای قلب منبع نبوغ استتنفس بدون اکسیژنهوشیاری کوانتومیمخچه ابزاري که وظیفه آن فتربیت کودکان وظیفه ای مهکشف مکانیسمی پیچیده در بخانواده پایدارانواع سکته های مغزیروزه داری و بیمار ی ام اس اداراوون تنها داروی تاییسردرد تنشنبیماری بیش فعالیچگونه باغبانی باعث کاهش لوب فرونتال یا پیشانی مغتومورهای ستون فقراتهستي مادي ای که ما کوچکترمرز مرگ و زندگی کجاستتغییرات منطقه بویایی مغزگاهی مغز بزرگ چالش استدو سوی واقعیتاولین مورد پیوند سر در انریشه های مشترک حیاتارتباط شگفت انگیز مغز انشگفت انگیز بودن کیهانبا تعمق در اسرار ابدیت و چالش دیدگاه های سنتی در بمنابع انرژي پاک سرچشمه حتیوتیکسن داروی ضد جنونواقعیت فیزیکی، تابعی از معنی روزهجهان کاملی در اطراف ما پرپیوند اندام از حیوانات بدانشمندان پاسخ کوانتومی اینترنت بدون فیلتر ماهوارساناها و ابر رساناها و عاز کجا آمده ام و به کجا میصرع و درمان های آنبحثی در مورد عملکرد لوب فچرا بیماری های تخریبی مغمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل ساختار رگهای مغزی واکسن اسپایکوژنمغز انسان برای شادمانی طجایی خالی نیستآلودگی هوا و ویروس کروناداروی ضد تشنج با قابليت تزندگی زودگذراگر با مطالعه فیزیک کواناز تکینگی تا مغز از مغز تعوامل موثر در پیدایش زبابرای پیش بینی آینده مغز دنظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر کلام در آیات کلام بحقیقت راستین انسان علم بوزوز گوشمغز را از روی امواج بشناسآیا هوش مصنوعی زندگی بشردرمان های اسرار آمیز در آزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تصفحه اصلیبرخی بیماری های خاص که بدهندسه در پایه ی همه ی واکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت چهلژنهای حاکم بر انسان و انسنقش گرمایش آب و هوا در همآیا تکامل و تغییرات ژنتیدرک فرد دیگر و رفتارهای اابزار بقا از نخستین همانسفرنامه سفر به بم و جنوب از تکامل تا مغز، از مغز تبزرگترین درد از درون است هوش مصنوعی از عروسک بازی میهمانهای ناخوانده عامل تاثیر درجه حرارت بر عملککندر در بیماریهای التهابمیوتونیک دیستروفیتاثیر درجه حرارت بر عملککوچک شدن مغز از نئاندرتاحس و ادراک قسمت پنجاه و شآب، زندگی است(قسمت پنجم)دستورالعمل مرکز کنترل بیابزارهای پیشرفته ارتباط سوپاپ ها یا ترانزیستورهااصل عدم قطعیت از کوانتوم نه جنگ و نه خونریزیفلج دوطرفه عصب 6 چشمتقویت سیستم ایمنیهوش مصنوعی از عروسک تا کممانند آب باشتاثیر رژیم گیاه خواری بر کار با یگانگی و یکپارچگیحس و ادراک- قسمت بیست و پافزایش مرگ و میر سندرم کورمز بقای جهش ژنتیکیاحیای بینایی نسبی یک بیمسکته مغزیبه دنبال رستگاری باشنوعی سکته مغزی ، وحشتناک قلب و عقلتنها مانع در زندگی موارد هوش، ژنتیکی است یا محیطیمدل همه جانبه نگر ژنرالیترجمه ای ابتدایی از اسراکشف ارتباط جدیدی از ارتبخارق العاده و استثنایی بانگشت ماشه ایروزه داری سلول های بنیادادراک ما درک ارتعاشی است سردرد سکه ایبیماری تی تی پیچگونه تکامل مغزهای کنونیلوتیراستامتوهم فضای خالی یا توهم فضهستی ما پس از شروعی چگال مرز بین انسان و حیوان کجاتغییرات آب و هوایی که به گذر زمان کاملا وابسته به دوچرخه سواری ورزشی سبک و اولین هیبرید بین انسان و رژیم های غذایی و نقش مهم ارتباط غیرکلامی بین انساشگفتی های زنبور عسلباهوش ترین و با کیفیت تریچاالش ها در تعیین منبع هومنابع انرژی از نفت و گاز تکنولوژی جدید که سلول هاواقعیت چند سویهمعادله ها فقط بخش خسته کنجهان پیوستهپیوند سر آیا ممکن استدانشمندان اولین سلول مصنایندرالرشته نوروایمونولوژی و نقاز آغاز خلقت تا نگاه انساضررهای مصرف شکر و قند بر بحثی درباره هوش و تفاوتهچرا حیوانات سخن نمی گوینمنابع بی نهایت انرژی در دتکامل شناخت انسان با کشفواکسن اسپایکوژن ضد کرونامغز انسان رو به کوچک تر شجاذبهآلزایمرداروی ضد تشنج توپیراماتزندگی، مدیریت انرژیاگر تلاش انسان امروز برااز تکینگی تا مغز از مغز تعوامل ایجاد لغت انسانی و برای اولین بار دانشمنداننظریه ی ریسمانمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتاثیر کپسول نوروهرب بر نحقیقت غیر فیزیکییک پیام منفرد نورون مغزی مغز زنان جوانتر از مغز مرآیا هوش ارثی دریافتی از پدرمان های بیماری آلزایمرزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تسوالات پزشکیبرخی توجهات در ببمار پارهندسه زبانِ زمان استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت چهل و هفتکل اقیانوس در یک ذرهنقش پیش زمینه ها و اراده آیا جنین انسان، هوشمندی درک نیازمند شناخت خویش اابزار بقا از نخستین همانسفری به آغاز کیهاناز تکامل تا مغز، از مغز تنقش رژیم غذایی در رشد و ابسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی میگرن و پروتئین مرتبط با تاثیر درجه حرارت بر عملککوچکترین چیز یک معجزه اسحس و ادراک قسمت بیست و چهآثار باستانی تمدن های قددغدغه نتیجه ی نادانی استابزارهای بقا از نخستین هسوپاپ ها یا ترانزیستورهااصول انجام برخی نرمش ها دچه زیاد است بر من که در ایفناوری هوش مصنوعی نحوه ختلقین اطلاعات و حافظههوش مصنوعی به کمک هوش طبیماه رجبتاثیر رژیم گیاهخواری بر کاربرد روباتهای ريزنانوحس و ادراک- قسمت شصت و چهافزایش سرعت پیشرفت علوم رمز جهاناحیای بینایی نسبی یک بیمسانسور از روی قصد بسیاری به زودی شبکه مغزی به جای نیکولا تسلاقلب دروازه ی ارتباطتو یک معجزه ایهیچ کاری نکردن به معنی چیمدل های ریز مغز مینی برینتسلیم شدن از نورون شروع مکشف جمجمه ای درکوه ایرهوخبر مهم تلسکوپ هابلانگشت نگاری مغز نشان میدروش مقابله مغز با محدودیادغام میان گونه های مختلسردرد عروقی میگرنبیماری دویکچگونه جمعیت های بزرگ شکل لوزالمعده(پانکراس)مصنوعتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)و هر کس تقوای خدا پیشه کنمرز جدید جستجو و اکتشاف، تغییرات تکاملی سر انسان گربه شرودینگر و تاثیر مشدورترین نقطه ی قابل مشاهاولین تصویر در تاریخ از سرژیم های غذایی و نقش مهم ارتروز یا خوردگی و التهاشاهکار قرنبار بزرگ ایستادن بر دو پاناتوانی از درمان برخی ویمنابع انرژی از نفت و گاز تکنولوژی جدید که سلول هاواقعیت چیستمعجزه ی علمجهان پیوستهپیوند سر، یکی از راه حلهادانشمندان تغییر میدان مغایا کوچک شدن مغزانسان الرشد مغز فرایندی پیچیده ااز انفجار بزرگ تا انفجار ضررهای شکر بر سلامت مغزبحثی درباره هوش و تفاوتهچرا حجم مغز گونه انسان درمنابع جدید انرژیتأثیر نگاه انسان بر رفتاواکسن دیگر کرونا ساخته شمغز انسان رو به کوچکتر شدجاذبه و نقش آن در شکلگیریآملودیپین داروی ضد فشار داستانها و مفاهیمی اشتبازونیسومایداگر خواهان پیروزی هستیاز تکینگی تا مغز از مغز تعواملی که برای ظهور لغت ابرای تمدن سازی، باید در بنظریه تکامل در درمان بیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر کپسول نوروهرب بر تحقیقت غیر قابل شناختیک پیشنهاد خوب برای آسان مغزهای کوچک بی احساسآیا هوش سریعی که بدون احسدرمان های جدید میگرنزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تپیامهای کاربرانبرخی توصیه ها برای واکسیهنر رها شدن از وابستگیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت چهل و هشتنقش آتش در رسیدن انسان بهآیا جهان ذهن و افکار ما مدرک و احساسابزار بقای موجود زنده از سقوط درون جاذبه ای خاص، چاز روده تا مغزنقش زنجبیل در جلوگیری از بسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک بازی میگرن سردردی ژنتیکی که بتاثیر درجه حرارت بر عملککووید نوزده و خطر بیماری حس و ادراک قسمت بیست و یکآرامش(سکوت) stillness و تکاپوذهن ما از در هم شکستن منبابزارهای بقا ازنخستین همسوپاپ ها یا ترانزیستورهااصول توسعه ی یک ذهن کاملنهایت معرفت و شناخت درک عفیلمی بسیار جالب از تغییتلاش ها برای کشف منابع جدهوش مصنوعی به شناسایی کاماپروتیلینتاثیر عصاره تغلیظ شده گیکاربرد روباتهای ريز، در حساسیت روانی متفاوتافسردگی و اضطراب در بیمارمز جهان خاصیت فراکتالاحساس گذر سریعتر زمانسانسور بر بسیاری از حقایبه زیر پای خود نگاه نکن بنیاز به آموزش مجازی دیجیقیچی ژنتیکیتو یک جهان در مغز خودت هسهیچ کس مانند تو نگاه نمیکمدیون خود ناموجودتشنج چیستگل زندگیخدا موجود استاندوهگین نباش اگر درب یا روش های صرفه جویی در ایجاادغام دو حیطه علوم مغز و سرعت فکر کردن چگونه استبیماری دیستروفی میوتونیچگونه جمعیت های بزرگ شکل لیس دگرامفتامین یا ویاستوهم چیستوفور و فراوانیمزایای شکلات تلخ برای سلثبت امواج الکتریکی در عصگزیده ای از وبینار یا کنفديدن با چشم بسته در خواب اولین سلول مصنوعیرژیم ضد التهابیارزش حقیقی زبان قسمت اولشاهکار شش گوشبار سنین ابزار هوشمندی اناتوانی در شناسایی چهره منابع انرژی از نفت و گاز تکامل مادی تا ابزار هوشمواقعیت چیستمعجزه ی علم در کنترل کرونجهان پر از چیزهای اسرار آپیوستگی همه ی اجزای جهاندانشمندان روش هاي جدیدی ایا این جمله درست است کسیرشد مغز علت تمایل انسان باز بحث های کنونی در ویروسطلای سیاهبحثی درباره هوش و تفاوتهچرا خشونت و تعصبمناطق خاصی از مغز در جستجتئوری تکامل امروز در درمواکسن دیگری ضد کرونا از دمغز ایندگان چگونه استجدایی خطای حسی استآمارهای ارائه شده در سطح دخالت در ساختار ژنهازونا به وسیله ویروس ابله اپی ژنتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تعوارض ازدواج و بچه دار شدبرای خودآگاه بودن تو باینظریه تکامل در درمان بیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر کپسول نوروهرب بر سحقایق ممکن و غیر ممکنیک آلل ژنتیکی که از نئاندمغزتان را در جوانی سیم کشآیا هشیاری کوانتومی وجوددرمان های جدید در بیماری زبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تسایتهای دیگربرخی درمان های Spinal Muscular Atهوموارکتوس ها ممکن است دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاهخواری بر رشد و حس و ادراک قسمت چهل و دومنقش انتخاب از طرف محیط، نآیا جهش های ژنتیکی، ویرودرک کنیم ما همه یکی هستیمابزار بقای موجود زنده از سلول های بنیادی منابع و اازدواج های بین گونه ای، رنقش زبان در سلطه و قدرت ابعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی میگرن شدید قابل درمان استاثیر درجه حرارت بر عملککودک ایرانی که هوش او از حس و ادراک قسمت بیست و دوآزمون تجربی، راهی برای رذهن چند جانبه نیازمند نگابزارهای بقای موجود زندهسودمندی موجودات ابزی بر اصول سلامت کمرنهایت در بی نهایتفیزیک مولکولها و ذرات در تلاش هایی در بیماران قطع هوش مصنوعی در کامپیوترهاماجرای جهل مقدستاریخ همه چیز را ثبت کردهکتاب گران و پرهزینه شد ولخفاش با شیوع همه گیری جدیالکترومغناطیس شنوایی و هروی و منیزیم در تقویت استاحساسات کاذبساخت شبکه عصبی مصنوعی با بوزون هیگز چیستچیزی منتظر شناخته شدنقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتو پیچیده ترین تکنولوژی هیچگاه از فشار و شکست نترمدیریت اینترنت بر جنگتشنج و حرکات شبه تشنجی قاگلوئونخطا در محاسبات چیزی کاملاندام حسی، درک از بخش هایروش هایی ساده برای کاهش اارتقا و تکامل سنت آفرینش سعی کن به حدی محدود نشویبیماری ضعف عضلات نزدیک بچگونه حافظه را قویتر کنیلا اکراه فی الدینتوهم بی خداییوقت نهيب هاي غير علمي گذشمسیر دشوار تکامل و ارتقاجمجمه انسان های اولیهگزارش یک مورد جالب لخته ودی متیل فومارات(زادیوا)(اوکرلیزوماب داروی جدید شرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وارزش حقیقی زبان قسمت دومشاید درست نباشدبارداری بدون رحمنادانی در قرن بیست و یکم،منابع انرژی از نفت و گاز تکامل مداومواقعیت های متفاوتمغز فکر میکند مرگ برای دیجهان دارای برنامهپیام های ناشناخته بر مغز دانشمندان روشی برای تبدیایا ابزار هوشمندی یا مغز زمین در برابر عظمت کیهاناز تلسکوپ گالیله تا تلسکطوفان فقر و گرسنگی و بی سبحثی درباره هوش و تفاوتهچرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری کجاست قسمت تئوری تکامل در پیشگیری و واکسن سرطانمغز ابزار بقای برتر مادیجریان انرژی در سیستم های آن چیزی که ما جریان زمان در مانهای کمر دردزیباترین چیز در پیر شدنابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز از مغز تعید نوروز مبارکبرخی ملاحظات در تشنج های نظریه تکامل در درمان بیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر کپسول نوروهرب بر سحمله ویروس کرونا به مغزیک جهش ممکن است ذهن انسانمغزتان را در جوانی سیمکشآیا واکنش های یاد گرفته ودرمان های رایج ام اسزبان ریشه هایی شناختی اسابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی روش های تربیتی کودکهوش مصنوعی می تواند بر احمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر انتخاب از طرف محیط کلمات بلند نه صدای بلندحس و ادراک قسمت چهل و سومنقش اتصالات بین سلولهای آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجدرک احساسات و تفکرات دیگابزار بقای موجود زنده از سلول های بدن تو پیر نیستناساس انسان اندیشه و باور نقش زبان در سلطه و قدرت ابعد از کرونابعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی میدان مغناطيسي زمین بشر تاثیر درجه حرارت بر عملککودکان میتوانند ناقل بی حس و ادراک قسمت بیست و سوآزمون ذهنی گربه ی شرودینذهن هوشیار در پس ماده ی مابزارهای بقای از نخستین سیلی محکم محیط زیست بر اناضطراب و ترسچهار میلیارد سال تکامل بفیزیک و هوشیاریتلاشی برای درمان قطع نخاهوش مصنوعی در خدمت خلق وحماده ی تاریکتازه های اسکیزوفرنی(جنوکتاب زیست شناسی باورخلاصه ای از مطالب همایش مالکتروتاکسی(گرایش و حرکرویا و خبر از آیندهاخلاق و علوم اعصابساخت شبکه عصبی با الفبای بوزون هیگز جهان را از متلچیزی خارج از مغزهای ما نیقانون مندی نقشه ژنتیکی متو افق رویداد جهان هستیهیپرپاراتیروئیدیسممدارک ژنتیکی چگونه انسانتشنج عدم توازن بین نورون گمان میکنی جرمی کوچکی در خطا در محاسبات چیزی کاملانرژی تاریکروش صحبت کردن در حال تکامارتوکين تراپی روشی جديد شلیک فراموشیبیماریهای تحلیل عضلانی انگاه محدود و تک جانبه، مشلایو دوم دکتر سید سلمان فتوهم جدایی و توهم علموقتی فهمیدی خطا کردی برگمسئول صیانت از عقیده کیسجنبه های موجی واقعیتگشایش دروازه جدیدی از طردید تو همیشه محدود به مقدايندگان چگونه خواهند دیدرژیم غذایی ضد التهابیارزش حقیقی زبان قسمت سومشبیه سازی میلیون ها جهان بازگشت از آثار به سوی خدانبرو و انرژی مداوممنابع انرژی از نفت و گاز تکامل چشمواقعیت و مجازمغز قلبجهان در حال نوسان و چرخشپیشینیان انسان از هفت میداروهای مصرفی در ام اسایا بیماری ام اس (مولتیپزمین زیر خلیج فارس تمدنی از تلسکوپ گالیله تا تلسکطی یکصد هزار سال اخیر هرچبحثی درباره هوش و تفاوتهچرا ذرات بنیادی معمولاً منبع هوشیاری کجاست قسمت تئوری جدید، ویران کردن گواکسن سرطانمغز ابزار برتر بقاجریان انرژی در سیستم های آنچه واقعیت تصور میکنیم در محل کار ارزش خودت را بزیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعامل کلیدی در کنترل کارآبرخی مرزهای اخلاق و علوم هفت چیز که عملکرد مغز تو منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر کتامین در درمان پاحمایت از طبیعتیک رژیم غذایی جدید، می تونقش قهوه در سلامتیآیا یک، وجود دارددرمان های علامتی در ام اسزبان شناسی مدرن در سطح سلاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سلولهای عصبی در تلاهوش مصنوعی و کشف زبان هایمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتاثیر احتمالی عصاره تغلیکلام و زبان، گنجینه ای بسحس و ادراک قسمت نهمنقش تیروئید در تکامل مغزآیا خداباوری محصول تکاملدرک تصویر و زبان های مخلتابزار بقای موجود زنده از سلول عصبی شاهکار انطباق استفاده از مغز، وزن را کمنقش سجده بر عملکرد مغزبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی میدان های مغناطیسی قابل تاثیر درجه حرارت بر عملککودکان خود را مشابه خود تحس و ادراک قسمت بیستمآزمون ذهنی گربه شرودینگرذهن تو همیشه به چیزی اعتقابزارهای دفاعی و بقای موسیگار عامل افزایش مرگ وماطلاع رسانی اینترنتیچهار ساعت پس از کشتار خوکفیزیکدانان ماشینی برای تتلاشی تازه برای گشودن معهوش مصنوعی در خدمت خلق وحماده ی خالیتازه های بیماری پارکینسوکتاب طبیعت در قالب هندسهخلاصه ای از درمان های جدیالگوی بنیادین و هوشیاریرویا بخشی حقیقی از زندگی اخلاق پایه تکامل و فرهنگساختار شبکه های مغزی ثاببی نهایت در میان مرزهاچیزی شبیه نور تو نیستقانون جنگلتو انسانی و انسان، شایستهاوکينگ پیش از مرگش رسالمروری بر تشنج و درمان هایتشخیص ژنتیکی آتروفی های گنجینه ای به نام ویتامین خطر آلودگی هواانرژی تاریک که ما نمی توروشهای نو در درمان دیسک بارتباط میکروب روده و پارشلیک فراموشیبیهوش کردن در جراحی و بیمنگاه انسان محدود به ادرالبخند بزن شاید صبح فردا زتوهمات و شناخت حقیقتوقتی تو از یاد گرفتن باز مسئولیت جدیدجنسیت و تفاوت های بیناییپمبرولیزوماب در بیماری چدیدن خدا در همه چیزايا اراده آزاد توهم است یرژیم غذایی ضد دردارزش خود را چگونه میشناسشبیه سازی سیستم های کوانبازگشت به ریشه های تکاملنخاع ما تا پایین ستون فقرمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل و ارتقای نگاه تا عمواقعیت خلا و وجود و درک ممغز ما کوچکتر از نیم نقطهجهان شگفت انگیزپیشرفت های جدید علوم اعصداروهای ام اسایا بدون زبان میتوانیم تزمان چیستاز تکنیکی تا مغز از مغز تظهور امواج مغزی در مغز مصبحثی درباره احساسات متفاچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست قسمت تا 20 سال آینده مغز شما به واکسنی با تاثیر دوگانه امغز از بسیاری حقایق می گرجریان انرژی در سیستم های آنچه حس می کنیم، نتیجه ی در چه مرحله ای از خواب ، رزیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعادت کردن به نعمتبرخی نکات از گاید لاین پرهفت سین یادگاری از میراث منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وحوادث روزگار از جمله ویریکی از علل محدودیت مغز امنقش مهاجرت در توسعه نسل اآیا کیهان می تواند یک شبیدرمان ژنتیکی برای نوآوریزبان شناسی نوین نیازمند از تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سيناپسها طی تکامل و هوش مصنوعی گوگل به کمک تشمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتاثیر ترکیبات استاتین (سکلرال هیدرات برای خوابانحس و ادراک قسمت چهارمنقش حفاظتی مولکول جدید دآیا دلفین ها می تواند از درک حقیقت نردبان و مسیری ابزار بقای موجود زنده از سلولهای ایمنی القا کنندهاستفاده از هوش مصنوعی در نقش غذاها و موجودات دريااستفاده از سلول های بنیانقش غذاها و موجودات درياتفکر خلا ق در برابر توهم هوش مصنوعی از عروسک بازی میدازولام در درمان تشنج تاثیر درجه حرارت بر عملککوری گذرای ناشی از موبایحس و ادراک قسمت دهمآسيب میکروواسکولاریا آسذهن سالمابعاد اضافه ی کیهانسیاهچاله های فضایی منابعاطلاعات حسی ما از جهان، چنوآوری ای شگفت انگیز دانفرگشت و تکامل تصادفی محض تلاشی جدید در درمان ام اسهوش مصنوعی درمانگر کامپیماده، چیزی بیش از یک خلا تبدیل تراکت صوتی مصنوعی کتاب، سفری به تاریخخونریزی مغز در سندرم کووالگوبرداری از طبیعترویا تخیل یا واقعیتاختلال خواب فرد را مستعد سازگاری با محیط بین اجزابی عدالتی در توزیع واکسن نکاتی در مورد تشنجقانون جنگلتو با همه چیز در پیوندیهاوکينگ پیش از مرگش رسالمرکز هوشیاری، روح یا بدن تشخیص آلزایمر سالها قبل گویید نوزده و ایمنی ساکتخطرات هوش مصنوعیانسان قدیم در شبه جزیره عروشهای شناسایی قدرت شنواارتباط ماده و انرژیشنا در ابهای گرم جنوب نیابیهوشی در بیماران دچار انگاه از بیرون مجموعهلرزش ناشی از اسیب به عصبتوپیراماتویتنام نوعی کرونا ویروس مسئولیت در برابر محیط زیجنسیت و تفاوت های بیناییپنج اکتشاف شگفت آور در مودژا وو یا اشنا پنداریايا اراده آزاد توهم است یراه فراری نیستاز نخستین همانند سازها تشبکه های مصنوعی مغز به دربازخورد یا فیدبکنخستین تصویر از سیاهچالهمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل ابزار هوش ، راه پر والزارتان داروی ضد فشار مغز مادران و کودکان در زمجهانی که نه با یک رخداد و پیشرفت در عقل است یا ظواهداروهای تغییر دهنده ی سیایا تکامل هدفمند استزمان واقعیت است یا توهماز تکینگی تا مغز و از مغز عقل مجادله گربحثی درباره احساساتی غیرچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست قسمت تا بحر یفعل ما یشاواسطه ها د رمسیر ایجاد مغمغز به تنهایی برای فرهنگ جستجوی متن و تصویر به صورآنها نمیخواهند دیگران رادر هم تنیدگی مرزها و بی مزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعارضه جدید ویروس کرونا سبرخی نرمش ها برای زانوهم نوع خواری در میان پیشیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وحافظه و اطلاعات در کجاست یافته های نوین علوم پرده نقش میدان مغناطیسی زمین آیا گذشته، امروز وآینده درمان ام اس(مولتیپل اسکلابزار بقا از نخستین همانزبان، نشان دهنده ی سخنگو از تکینگی تا مغز- از مغز برداشت مغز ما از گذر زمانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمنبع خواب و رویاتاثیر حرکات چشم بر امواج کمردردحس و ادراک قسمت نوزدهمنقش حیاتی تلومر دی ان آ دآیا دلفین ها میتوانند بادرک درست از خود و هوشیاریابزار بقای موجود زنده از سلولهای بنیادی مصنوعی دراستفاده از سلول های بنیانقش غذاها و موجودات درياتفاوت مغز انسان و میمون ههوش مصنوعی از عروسک بازی مکانیک کوانتومی بی معنی تاثیر درجه حرارت بر عملککی غایب شدی تا نیازمند دلحس و ادراک قسمت دوازدهمآسیب ها ناشی از آلودگی هوذخیره ی شگفت انگیز اطلاعاتفاق و تصادفسیاهچاله ها، دارای پرتو اطلاعاتی عمومی در مورد منوار مغز مشاهده ی غیر مستفراموش کارها باهوش تر هستمایل زیاد به خوردن بستنهوش مصنوعی درخدمت خلق وحمبانی ذهنی سیاه و سفیدتبدیل سلولهای محافط به سکتابخانهخواندن ، یکی از شستشو دهنالتهاب شریان تمپورالرویا حقی از طرف خدااختلال در شناسایی حروف و ستون فقرات انسان دو پا جلبیمار 101 ساله، مبتلا به سچگونه مولکول های دی ان ایقانونمندی و محدودیت عالمتو با باورهایت کنترل میشهدف یکسان، در مسیرهای متمرکز حافظه کجاستتصویربرداری فضاپیمای آمگوشه بیماری اتوزومال رسسدفاع در برابر تغییر ساختانسان ها می توانند میدان روشی برای بهبود هوش عاطفارتباط متقابل با همه ی حیشناخت و معرفت، و نقش آن دبیوگرافینگاه از درون مجموعه با نگلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتوانایی مغز و دیگر اجزای ویتامین E برای فعالیت صحمستند جهان متصلجهل مقدسپوست ساعتی مستقل از مغز ددژاوو یا آشناپنداریای نعمت من در زندگیمراه های جدید برای قضاوت راز نخستین همانند سازها تشباهت مغز و کیهانبازسازي مغز و نخاع چالشی نخستین روبات های زنده ی جمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل جریان همیشگی خلقتواکنش های ناخودآگاه و تقمغز چون ابزار هوش است دلیجهانی که از یک منبع، تغذیپیشرفتی مستقل از ابزار هداروهای ضد بیماری ام اس وایجاد احساساتزمان پلانکاز تکینگی تا مغز از مغز تعلم و ادراک فقط مشاهده ی بخش فراموش شده ی حافظهنزاع بین جهل و علم رو به پمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر مشاهده بر واقعیت بوبینار اساتید نورولوژی دمغز برای فراموشی بیشتر کجستجوی هوشیاری در مغز ماآنزیم تولید انرژی در سلودر هم تنیدگی کوانتومیزیست، مرز افق رویداد هستابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعدم توقف تکامل در یک انداهمه چیز در زمان کنونی استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وحافظه و اطلاعات در کجاست یادگیری مهارت های جدید دنقش محیط زندگی و مهاجرت دآیا پیدایش مغز از روی تصادرمان تومورهای مغزی با اابزار بقا از نخستین همانزبان، وسیله شناسایی محیطاز تکینگی تا مغز- از مغز بررسي علل احتمالي تغيير هوش مصنوعی الفاگومنحنی که ارتباط بین معرفتاثیر دوپامین و سروتونینکمردرد ناشی از تنگی کاناحس و ادراک قسمت هفتمنقش خرچنگ های نعل اسبی درآیا دست مصنوعی به زودی قادرک عمیق در حیواناتابزار بقای موجود زنده از سلسله مباحث هوش مصنوعیاستفاده از سلول های بنیانقشه مغزی هر فرد منحصر بهتفاوت ها و تمایزها کلید بهوش مصنوعی از عروسک بازی مکانیزمهای دفاعی در برابتاثیر درجه حرارت بر عملککیهان خود را طراحی میکندحس و ادراک قسمت سومآشنا پنداریذره ی معین یا ابری از الکاتوبان اطلاعات و پلِ بینسیاهچاله و تکینگی ابتدایاطلاعاتی عمومی در مورد منوار مغز در فراموشی هافراموشی همیشه هم بد نیستتمدن قدیمی ای در جنوب ایرهوش مصنوعی ساخته هوش طبیمباحث مهم حس و ادراکتداخل مرزها و صفات با بینکجای مغز مسئول پردازش تجخواب سالم عامل سلامتیامیوتروفیک لترال اسکلرورویاها از مغز است یا ناخواختلال در شناسایی حروف و سخن پاک و ثابتبیماری های مغز و اعصاب و چگونه مغز پیش انسان یا همقارچ بی مغز در خدمت موجودتو جهانی هستی که خودش را هدف از تکامل مغزمرکز حافظه کجاستتصادف یا قوانین ناشناختهگوشت خواری یا گیاه خواریدقیق ترین تصاویر از مغز اانسان یک کتابخانه استروشی جدید در درمان قطع نخارتباط چاقی و کاهش قدرت بشناخت درون، شناخت بیرون؛بیوگرافینگاه حقیقی نگاه به درون الزوم سازگاری قانون مجازاتوازن مهمتر از فعالیت زیویتامین E در چه مواد غذایمشکلات نخاعیجهان فراکتالپوشاندن خود از نوردگرگونی های نژادی و تغییای آنکه نامش درمان و یادشراه های جدید برای قضاوت راز نخستین همانند سازها تشباهت مغز با کیهان مادیبحتی علمی درباره تمایل بنرمش های مفید برای درد زامنابع انرژی از نفت و گاز تکامل داروینی هنوز در حاواکنش به حس جدیدمغز چگونه صداها را فیلتر جهش های ژنتیکی مفید در ساپاسخ گیاهان در زمان خوردداروی فامپیریدین یا نورلایرادهای موجود در خلقت بزمان به چه دلیل ایجاد میشاز تکینگی تا مغز از مغز تعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهبخش بزرگی حس و ادراک ما انزاع بین علم و نادانی رو منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر نگاه ناظر هوشیار بوراپامیل در بارداریمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟حفره در مغزآینده ی انسان در فراتر ازدر هم تنیدگی کوانتومی و پزاوسکا درمان گوشرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعدم درکهمه ی سردردها بی خطر نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وحافظه و اطلاعات در کجاستیادآوری خواب و رویانقش نگاه از پایین یا نگاهآیا آگاهی پس از مرگ از بیدرمان تشنجابزار بقا از نخستین همانسفر نامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز- از مغزتبررسی و اپروچ جدید بر بیمهوش مصنوعی از عروسک های بمنشأ اطلاعات و آموخته ها تاثیر دپاکین بر بیماری مکمردرد و علل آنحس و ادراک قسمت هفدهمنقش داروهاي مختلف معروف آیا رژیم غذایی گیاهی سلادرگیری قلب در بیماری ویرابزار بقای موجود زنده از سلطان جنگل یا صاحب ملکوتسم زنبور ، کلیدی برای واراستیفن هاوکینگ در مورد هنقشه های مغزی جدید با جزیتفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی از عروسک بازی ما انسانها چه اندازه نزدتاثیر درجه حرارت بر عملککیهانِ هوشیارِ در حال یاحس و ادراک قسمت سی و هشتمآغاز فصل سرما و دوباره تکذرات کوانتومی زیر اتمی قاتوسوکسیمایدسیاهچاله ی تولید کنندهاعداد بینهایت در دنیای منوار مغز در تشخیص بیماری فرایند پیچیده ی خونرسانیتمدن پیشرفته ی پیشینیانهوش احساسیمجموعه های پر سلولی بدن متروس جریان انرژیکرونا چه بر سر مغز می آورخواب سالم عامل سلامتی و یامید نیکو داشته باش تا آنرویاهای پر رمز و حیرتی دراختلالات مخچهسرنوشتبیماری وسواسچگونه هموساپينس بر زمین قبل از آغازتو دی ان ای خاص ميتوکندريهدف از خلقت رسیدن به ابزامرکز خنده در کجای مغز استتظاهر خوابیده ی مادهگیلگمش باستانی کیستدلایلی که نشان میدهد ما بانسان جدید از چه زمانی پاروشی جدید در درمان نابینارتباط هوش ساختار مغز و ژشناسایی تاریخچه ی تکاملیبیان ژن های اسکیزوفرنی دنگاهی بر قدرت بینایی درالزوم سازگاری قانون مجازاتوسعه هوش مصنوعی قادر اسویتامین کامشکلات بین دو همسر و برخیجهان ما میتواند به اندازپیموزایددانش محدود به ابعاد چهارایمپلانت مغزی کمک میکند راه پیروزی در زندگی چیستاز نخستین همانند سازها تشباهت کیهان و مغزبحث درباره پیدایش و منشا نرمش های مفید در سرگیجهمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل داروینی هنوز در حاواکسن های شرکت فایزر آمرمغز ناتوان از توجیه پیداجهش های ژنتیکی غیر تصادفپختگی پس از چهل سالگي به داروی لیراگلوتیداکسی توسین و تکامل پیش ازمان شگفت انگیزاز تکینگی تا مغز از مغز تعلم به ما کمک میکند تا موبخش بزرگتر کیهان ناشناختنزاع بین علم و جهل رو به پمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر نگاه و مشاهده ناظر ورزش هوازی مرتب خیلی به قمغز بزرگ چالش است یا منفعحقیقت قربانی نزاع بین بی آینده ی علم و فیزیک در60 ثدر هم تنیدگی کوانتومی و دزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعسل طبیعی موثر در کنترل ببرخی نرمش های گردنهمیشه اطمینان تو بر خدا بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وحباب های کیهانی تو در توژن هوش و ساختارهای حیاتی نقش نظام غذایی در تکامل مآیا امکان بازسازی اندامهدرمان جدید ALSابزار بقا از نخستین همانسفر به مریخ در 39 روزاز تکینگی تا مغز، از مغز بررسی ژنها در تشخیص بیماهوش مصنوعی از عروسک های بمنشاء کوانتومی هوشیاری اتاثیر داروهای ضد التهاب کمردرد با پوشیدن کفش مناحس و ادراک قسمت هجدهمنقش ذهن و شناخت در حوادث آیا رژیم غذایی گیاهی سلادرگیری مغز در بیماری کویابزار بقای موجود زنده از ابزار بقای موجود زنده از سماگلوتید داروی کاهش دهناستیفن هاوکینگ در تفسیر نقص در تشخیص هیجانات عامتفاوت های تکاملی در مغز وهوش مصنوعی از عروسک تا کمما انسانها چه اندازه نزدتاثیر درجه حرارت بر عملککیست کلوئید بطن سومحس و ادراک قسمت سی و ششمإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَذرات کوانتومی زیر اتمی قاثر مضر مصرف طولانی مدت رسیاره ی ابلهانبقای حقیقی در دور ماندن انوار مغزی روشی مهم در تشخفرایند تکامل و دشواری هاتمدن بشری و مغز اخلاقیهوش احساسیمحل درک احساسات روحانیتری فلوپرازینکریستال هاخواب عامل دسته بندی و حفطامید درمان کرونا با همانرویای شفافاختلالات حرکتی در انسانسریعترین کامپیوتر موجودبیماری گیلن باره و بیمارچگونه هوشیاری خود را توسقبل از انفجار بزرگتولید مثل اولین ربات های هر حرکت خمیده می شود و هر مرگ چیستتظاهری از ماده است که بیدگیاه خواری و گوشت خوار کددنیای شگفت انگیز کوانتومانسان خطرناکترین موجودروشی جدید در درمان سکته مارتباط انسانی، محدود به شناسایی سلول های ایمنی ابیان حقیقتنگاهی بر توانایی اجزاي بمقاومت به عوارض فشار خون توسعه برخی شغل ها با هوش ویتامین کا و استخوانمشکلات روانپزشکی پس از سجهان مادی، تجلی فضا در ذهپیموزایددانش بی نهایتایمپلانت نخاعی میتواند دراه بی شکستاز نشانه ها و آثار درک شدشباهت زیاد بین سلول هاي عبحثي درباره هوش و تفاوتهنرمشهای مهم برای تقویت عمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل داروینی هنوز در حاواکسن کووید 19 چیزهایی که مغز و سیر تکامل ان دلیلی جهشهای مفید و ذکاوتی که دپروژه ی ژنوم انسانیداروی تشنجی دربارداریاگر فقط مردم میفهمیدند کزندگی هوشمند در خارج از زاز تکینگی تا مغز از مغز تعلم ساختن برج های چرخانبخش دیگری در وجود انسان هنسبت طلایی، نشانه ای به سمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر نگاه انسان بر رفتاورزش هوازی ، بهترین تمریمغز بزرگ چالشهای پیش روآیا ممکن است موش کور بی مدر یک فراکتال هر نقطه مرکزبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعصب حقوق نورولووبرخی یونها و مولکول های مهمیشه عسل با موم بخوریممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وحد و مرزها توهم ذهن ماستژن یا نقشه توسعه مغز و نقنقش نظریه تکامل در شناساآیا انسان با مغز بزرگش اخدرمان جدید میگرن با انتی ابزار بقا از نخستین همانسفر تجهیزات ناسا به مریخ از تکینگی تا مغز، از مغز بررسی سیستم تعادلی بدن اهوش مصنوعی از عروسک بازی مهندسی ژنتیک در حال تلاش تاثیر داروی ضد تشنج سدیم کنفرانس تشنج هتل کوثر اصحس و ادراک قسمت هشتمنقش روی و منیزیم در سلامتآیا راهی برای رفع کم آبی درگیری مغز در بیماران مبدرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقای موجود زنده از سندرم کووید طولانیاستخوان های کشف شده، ممکنقطه بی بازگشتتفاوت های زبانی سرمنشا تهوش مصنوعی از عروسک تا کمما اکنون میدانیم فضا خالتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش مرگ و میر ناشی از ابحس و ادراک قسمت سیزدهمافت فشار خون ناگهانی در وذرات کوانتومی زیر اتمی قاثرات فشار روحی شدیدسیاره ابلهانبلندی در ذهن ما درک بلندینورون هاي مصنوعی می توانفرایند حذف برخی اجزای مغتمدنی قدیمی در شمال خلیج هوش عاطفی بیشتر در زنانمحل درک احساسات روحانی دتری فلوپرازینکریستال زمان(قسمت اولخودآگاهی و هوشیاريامیدی تازه در درمان سرطاروان سالماختلالات صحبت کردن در انسرگیجه از شایعترین اختلابیماری ای شبیه آلزایمر و چگونه واکسن کرونا را توزقدم زدن و حرکت دید را تغیتولید پاک و فراوان انرژیهرچیز با یک تاب تبدیل به مرگ و میر پنهانتعداد کلی ذهن ها در جهان گالکانزوماب، دارویی جدیدندان ها را مسواک بزنید تانسان عامل توقف رشد مغزريتوکسيمب در درمان ام اسارتباط از بالا به پایین مشواهدی از نوع جدیدی از حابیست تمرین ساده برای جلوچالش هوشیاری و اینکه چرا مقابله با کرونا با علم استوصیه های سازمان بهداشت ویتامین کا در سبزیجاتمشکلات روانپزشکی در عقب جهان هوشیارپیچیدگی های مغزمگسدانشمندان موفق به بازگرداین پیوند نه با مغز بلکه رابطه تشنج و اوتیسماز نظر علم اعصاب یا نرووسشباهت زیاد بین سلول هاي عبحثی جالب درباره محدودیتچرا مغز انسان سه هزار سالمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل داروینی هنوز در حاواکسن کرونا و گشودن پنجرمغز آیندگان چگونه است ؟جهشهای مفید و ذکاوتی که دپروژه ی ژنوم انسانیداروی جدید s3 در درمان ام اگر میدانی مصیبت بزرگتر زندگی بی دوداز تکینگی تا مغز از مغز تعلایم کمبود ویتامین E را برنامه و ساختار پیچیده منشانه های گذشته در کیهان منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر نگاه انسان بر رفتاورزش و میگرنمغز بزرگ و فعال یا مغز کوآیا ما تنها موجودات زنده در کمتر از چند ماه سوش جدزبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعضلانی که طی سخن گفتن چقدبرخی اثرات مضر ویتامین دهمراهی نوعی سردرد میگرنیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وحرکت چرخشی و دائمی کیهانژنها نقشه ایجاد ابزار هونقش هورمون های تیروئید دآیا احتمال دارد رویا از آدرمان جدید کنترل مولتیپلابزار بقا از نخستین همانسفر دشوار اکتشافاز تکینگی تا مغز، از مغز بررسی علل کمر درد در میانهوش مصنوعی از عروسک بازی مولتیپل اسکلروز در زنان تاثیر درجه حرارت بر عملککنگره بین المللی سردرد دحس و ادراک قسمت پنجمنقش روزه داری در سالم و جآیاما مقهور قوانین فیزیکآب زندگی است قسمت چهارمدرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقای موجود زنده از سندرم گیلن باره به دنبال استروژن مانند سپر زنان دچند نرمش مفید برای کمردرفلج نخاعی با الکترودهای تفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی از عروسک تا کمما اشیا را آنطور که هستندتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش التهاب ناشی از بیماحس و ادراک قسمت ششمافت هوشیاری به دنبال کاهرفتار اجتماعی انسان، حاصاثرات مفید قهوهسیاره ابلهانبلعیدن ستاره توسط سیاهچانورون های ردیاب حافظهفراتر از دیوارهای باورتمساح حد واسط میان مغز کوهوش عاطفی در زنان بیشتر امحدودیت های حافظه و حافظترکیب حیوان و انسانکریستال زمان(قسمت دوم)خودآگاهی و هوشیاريامگا سه عامل مهم سلامتروبات های ریز در درمان بیاختلالات عضلانی ژنتیکسربازان ما محققا غلبه می بیماری ای شبیه ام اس مولتچگونه آن شکری که می خوریمقدرت انسان در نگاه به ابعتولید سلولهای جنسی از سلهزینه ای که برای اندیشیدمرگ و میر بسیار بالای ناشتغییر الگوی رشد مغزی با زگامی در درمان بیماریهای دو ویژگی انتزاع و قدرت تجانسانیت در هم تنیده و متصریواستیگمینارتباط بین هوش طبیعی و هوشواهدی از دنیسوان(شبه نئبیش از نیمی از موارد انتقچالش هوشیاری و اینکه چرا ملاحظه های اخلاقی دربارهتوصیه های غیر دارویی در سویتامین دی گنجینه ای بزرمشاهده گر جدای از شیء مشاجهان یکپارچهپیچیدگی های مغزی در درک زدانشمندان نورون مصنوعی ساین ایده که ذرات سیاهچالراز تغییراز نظر علم اعصاب اراده آزشرکت نورالینک ویدیویی ازبحثی در مورد نقش ویتامين چرا مغزهای ما ارتقا یافت منابع انرژی از نفت و گاز تکامل زبانواکسن کرونا از حقیقت تاتمغز انسان ایا طبیعتا تماجواب دانشمند سوال کننده پرواز از نیویورک تا لوس آداروی جدید میاستنی گراویاگر نیروی مغناطیس نباشد زندگی زمینی امروز بیش از از تکینگی تا مغز از مغز تعلایم کمبود ویتامین E را برنامه ی مسلط ژنها در اختنشانه های پروردگار در جهمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر ویتامین دی بر بیماحقیقت اشیاورزش بهترین درمان بیش فعمغز بزرگترین مصرف کننده آیا مغز تا بزرگسالی توسعدر آستانه ی موج پنجم کوویزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تغیرقابل دیدن کردن مادهبرخی اختلالات عصبی مثانههندسه ی پایه ایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس چشایی و بویاییژنها ، مغز و ارادهنقش هورمون زنانه استروژنآیا احتمال دارد رویا از آدرمان جدید سرطانابزار بقا از نخستین همانسفرنامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز، از مغز بزرگ شدن مغز محدود به دورهوش مصنوعی از عروسک بازی مواد کوانتومی جدید، ممکنتاثیر درجه حرارت بر عملککنگره بین المللی سردرد دحس و ادراک قسمت پنجاهنقش رژیم غذایی بر رشد و اآب زندگی است قسمت اولدرگیری اعصاب به علت میتوابزار بقای موجود زنده از سندرم پیریفورمیساسرار آفرینش در موجچند جهانیفلج بل، فلجی ترسناک که آنتقلید مرحله ای نسبتا پیشهوش مصنوعی از عروسک تا کمما به جهان های متفاوت خودتاثیر رو ح و روان بر جسمکاهش دوپامین عامل بیماریحس و ادراک قسمت شصت و دوافتخار انسانرقیبی قدرتمند در برابر ماثرات مضر ماری جواناسیر آفرینش از روح تا مغز به مغز خزندگان خودت اجازنوروپلاستیسیتی چیستفرد حساس از نظر عاطفی و بتنفس هوازی و میتوکندریهوش عاطفی در زنان بیشتر امخچه فراتر از حفظ تعادلترازودونکریستال زمان(قسمت سوم)خودروهای هیدروژنیامروز دانش ژنتیک هیچ ابهروح رهاییاختراع جدید اینترنت کوانسردرد میگرن در کودکانبیماری اسپینال ماسکولار چگونه انتظارات بر ادراک قدرت عشقتولترودینهزینه سنگین انسان در ازامرگ انتقال است یا نابود شتغییر زودتر اتصالات مغزیگامی در درمان بیماریهای دو برابر شدن خطر مرگ و میانعطاف پذیری مکانیسمی علریاضیات یک حس جدید استارتباط شگفت مغز انسان و فشکل های متفاوت پروتئین هبیشتر کمردردها نیازی به چالش هوشیاری و اینکه چرا ملاحظات بیهوشی قبل از جرتوصیه هایی در مصرف ماهیویروس مصنوعیمشاهده آینده از روی مشاهجهان یکپارچهپیوند قلب خوک، به فرد دچادانشمندان یک فرضیه رادیکاینکه به خاطرخودت زندگی راست دستی و چپ دستیاز نظر علم اعصاب اراده آزشش مرحله تکامل چشمبحثی در مورد نقش کلسیم و چرا ویروس کرونای دلتا وامنابع انرژی از نفت و گاز تکامل زبانواکسن کرونا ساخته شده تومغز انسان برای ایجاد تمدجوسازی مدرنپرورش مغز مینیاتوری انساداروی جدید ضد میگرناگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز از مغز تعلت خواب آلودگی بعد از خوبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱نظام مثبت زندگیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر ویروس کرونا بر مغز حقیقت تنها چیزی است که شاورزش در کمر دردمغز حریص برای خون، کلید تآیا همه جنایت ها نتیجه بیدر درمان بیماری مولتیپل زبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمقالاتبرخی اصول سلامت کمرهندسه ی رایج کیهانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک (قسمت اول )ژنهای مشترک بین انسان و ونقش ویتامین K در ترمیم اسآیا برای تولید مثل همیشه درمانهای بیماری پارکینسابزار بقا از نخستین همانسفرنامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز، از مغز بزرگ شدن تقریبا ناگهانی هوش مصنوعی از عروسک بازی موجود بی مغزی که می تواندتاثیر درجه حرارت بر عملککنترل همجوشی هسته ای با هحس و ادراک قسمت پنجاه و یآب زندگی است قسمت دومدرختان اشعار زمینابزار بقای موجود زنده از سندرم پس از ضربه به سراسرار بازسازی اندام هاچند روش ساده برای موفقیتفلج خوابتقلید از روی طبیعتهوش مصنوعی از عروسک تا کمما با کمک مغز خود مختاريمتاثیر رژیم گیاه خواری بر کاهش سن بیولوژیکی، تنها حس و ادراک سی و هفتمافراد آغاز حرکت خودشان ررموزی از نخستین تمدن بشراجزای پر سلولی بدن انسان سیستم تعادلی بدنبه بالا بر ستارگان نگاه کنوروز یا روز پایانیفرضیه ای جدید توضیح میدهتنفس هوازی و میتوکندریهوشمندی کیهانمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتراشه ی بیولوژِیککشف مکانیسم عصبی خوانش پخورشید مصنوعیانفجار و توقف تکاملی نشاروزه داری متناوب، مغز را ادامه بحث تکامل چشمسردرد و علتهای آنبیماری اضطراب عمومیچگونه به سطح بالایی از هولمس کوانتومیتومورها و التهاب مغزی عاهزاران سال چشم های بینا ومراحل ارتقای پله پله کیهتغییر عمودی سر انسان از پگاهی لازم است برای فهم و دو برابر شدن خطر مرگ و میاولین مورد PML به دنبال تکریسدیپلام تنها داروی تایارتباط شگفت انگیز مغز انشکل پنجم مادهبا هوش مصنوعی خودکار روبچالش هوشیاری و اینکه چرا ممانتین یا آلزیکسا یا ابتوضیحی ساده در مورد هوش مویرایش DNA جنین انسان، برمطالعه ای بیان میکند اهدجهان کنونی و مغز بزرگتریپیوند مغز و سر و چالشهای دانشمندان ژنی از مغز انساینکه خانواده ات سالم بارجزخوانی هایی که امروز باز واقعیت امروز تا حقیقتششمین کنگره بین المللی سبحثی در مورد حقیقت فضا و چرا پس از بیدار شدن از خومنابع انرژی از نفت و گاز تکامل زبان انسان از پیشیواکسن ایرانی کرونا تولیدمغز انسان برای شادمانی طجاودانگی مصنوعیآلودگی هوا چالش قرن جدیدداروی ضد تشنج با قابليت تاگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز از مغز تعماد الدین نسیمی قربانی برین نت به جای اینترنتنظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر ژنها بر اختلالات خحقیقت خواب و رویاوزن حقیقی معرفت و شناختمغز در تنهایی آسیب میبینآیا هوش مصنوعی می تواند ندر سال حدود 7 میلیون نفر زبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیمابرخی بیماری ها که در آن بهندسه بنیادینمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک (قسمت دوم )ژنهای هوش ، کدامندنقش ژنتیک در درمان اختلاآیا بزرگ شدن مغز فقط در ددرهای اسرارآمیز و پوشیدهابزار بقا از نخستین همانسفرنامه سفر به بم و جنوب از تکامل تا مغز از مغز تا بزرگترین خطایی که مردم مهوش مصنوعی از عروسک بازی موجودات مقهور ژنها هستندتاثیر درجه حرارت بر عملککنترل جاذبهحس و ادراک قسمت پنجاه و د