دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

بیوگرافی

بسم الله الرحمن الرحیم

دکتر سید سلمان فاطمی متخصص بیماریهای مغز و اعصاب ، سردرد ، سرگیجه ، ام اس ، کمر درد ، و دردهای عضلانی و عصبی

نوار مغز EEG و نوار عصب و عضله EMG-NCV با پیشرفته ترین دستگاهها

آدرس مطب :

خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، ساختمان اطبا ، طبقه اول

تلفن : 03132223328


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

حسینعلی قاسمپور [ 1396-11-20 ]
با سلام و احترام. بنده به جهت کم شنوایی حسی عصبی از گوش راست تقاضای کپسول گیاهی نوروهرب را دارم

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ما تحت کنترل ژنها هستیم یعضلانی که طی سخن گفتن چقدویتامین دی گنجینه ای بزراضطراب و ترسجمجمه انسان های اولیهدرمان جدید میگرن با انتی مغز بزرگ چالش است یا منفعکاهش التهاب ناشی از بیمابحثی درباره هوش و تفاوتهزمین زیر خلیج فارس تمدنی چیزی خارج از مغزهای ما نیاگر نعمت فراموشی نبود بسآیا ما تنها موجودات زنده تولید سلولهای جنسی از سلسریعترین کامپیوتر موجودهوش مصنوعی گوگل به کمک تشارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر گیاه خواری بر رشد وخواب عامل دسته بندی و حفطماه رجبمقالاتواکنش های ناخودآگاه و تقاطلاعاتی عمومی در مورد مجنسیت و تفاوت های بیناییدرمانهای بیماری پارکینسمغز بزرگ چالشهای پیش روافراد آغاز حرکت خودشان رکایروپاکتیک چیستبحثی درباره احساسات متفازندگی هوشمند در خارج از زچگونه مغز پیش انسان یا هماگر تلاش انسان امروز براآیا مغز تا بزرگسالی توسعتوانایی مغز و دیگر اجزای فلج بل، فلجی ترسناک که آنسرگیجه از شایعترین اختلاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر انتخاب از طرف محیط خودآگاهی و هوشیاريماپروتیلینتاثیر ویتامین دی بر بیماواکسن سرطاناطلاعاتی عمومی در مورد مجنسیت و تفاوت های بیناییدرک فرد دیگر و رفتارهای امغز حریص برای خون، کلید تافزایش قدرت ادراکات و حسکاربرد روباتهای ريزنانوبحثی درباره احساساتی غیرزیباترین چیز در افزایش سچگونه هموساپينس بر زمین ابزار هوش در حال ارتقا ازآیا هوش ارثی دریافتی از پتوازن مهمتر از فعالیت زیفلج خوابسردرد و علتهای آنهوش مصنوعی الفاگواز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر ترکیبات استاتین (سخودآگاهی و هوشیاريمبانی ذهنی سیاه و سفیدصفحه اصلیواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبلندی در ذهن ما درک بلندیجهش های ژنتیکی مفید در سادرک و احساسمغز زنان جوانتر از مغز مرالکتروتاکسی(گرایش و حرککاربرد روباتهای ريز، در بخش دیگری در وجود انسان هزیرفون داروی ضد ام اسچگونه آن شکری که می خوریمابزارهای بقای موجود زندآیا هوش سریعی که بدون احستوسعه برخی شغل ها با هوش فلج خواب چیستسردرد تنشنهوش مصنوعی از عروسک تا کاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر دپاکین بر بیماری مخطا در محاسبات چیزی کاملمجموعه های پر سلولی بدن مسوالات پزشکیوراپامیل در بارداریبه زودی شبکه مغزی به جای جهش های ژنتیکی غیر تصادفدرک احساسات و تفکرات دیگمغزهای کوچک بی احساسالتهاب شریان تمپورالکجای مغز مسئول پردازش تجبرنامه و ساختار پیچیده مزبان چهار حرفی حیات زمینچگونه انتظارات بر ادراک ابزارهای پیشرفته ارتباط آیا هشیاری کوانتومی وجودتوصیه های غیر دارویی در سفیلمی بسیار جالب از تغییسردرد سکه ایهوش مصنوعی از عروسک تا کاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر داروهای ضد التهاب خطا در محاسبات چیزی کاملمحل درک احساسات روحانیپیامهای کاربرانورزش هوازی مرتب خیلی به قبوزون هیگز چیستجهشهای مفید و ذکاوتی که ددرک تصویر و زبان های مخلتمغزتان را در جوانی سیمکشامیوتروفیک لترال اسکلروکشف مکانیسم عصبی خوانش پبرین نت به جای اینترنتزبان و بیان، در سایه پیشرچگونه باغبانی باعث کاهش ابزارهای دفاعی و بقای موآیا واکنش های یاد گرفته وتوصیه هایی در مصرف ماهیفیزیکدانان ماشینی برای تسرعت فکر کردن چگونه استهوش مصنوعی از عروسک تا کاز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر داروی ضد تشنج سدیم دفاع در برابر تغییر ساختمحل درک احساسات روحانی دسایتهای دیگرورزش هوازی ، بهترین تمریبیماری گیلن باره و بیمارجهشهای مفید و ذکاوتی که ددرک عمیق در حیواناتنقش قهوه در سلامتیامگا سه عامل مهم سلامتکشف مکانیسمی پیچیده در ببرای پیش بینی آینده مغز دزبان و تکلم برخی بیماریهچگونه جمعیت های بزرگ شکل اثر مضر مصرف طولانی مدت رآیا آگاهی پس از مرگ از بیتوضیحی ساده در مورد هوش مفرگشت و تکامل تصادفی محض شلیک فراموشیهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر درجه حرارت بر عملکدقیق ترین تصاویر از مغز امحدودیت های حافظه و حافظورزش و میگرنبیماری ای شبیه ام اس مولتجاذبه و نقش آن در شکلگیریدرگیری اعصاب به علت میتونقش مهاجرت در توسعه نسل اامروز دانش ژنتیک هیچ ابهکشف ارتباط جدیدی از ارتببرخی نکات از گاید لاین پرزبان و شناخت حقیقت قسمت چچگونه جمعیت های بزرگ شکل اثرات مفید قهوهآیا امکان بازسازی اندامهتکامل چشمفراموش کارها باهوش تر هسشنا در ابهای گرم جنوب نیهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکدلایلی که نشان میدهد ما بمخچه ، فراتر از حفظ تعادلورزش بهترین درمان بیش فعبیماری بیش فعالیحافظه و اطلاعات در کجاست رقیبی قدرتمند در برابر منقش هورمون های تیروئید دانفجار و توقف تکاملی نشاکشف جمجمه ای درکوه ایرهوبرخی اثرات مضر ویتامین دزبان و شناخت حقیقت قسمت اچگونه حافظه را قویتر کنیاثرات مضر ماری جواناآیا انسان با مغز بزرگش اختکامل ابزار هوش ، راه پر فراموشی همیشه هم بد نیستشناخت و معرفت، و نقش آن دهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکدو ویژگی انتزاع و قدرت تجمخچه ابزاري که وظیفه آن فورزش در کمر دردبیماری تی تی پیحافظه و اطلاعات در کجاست رموزی از نخستین تمدن بشرنقش ژنتیک در درمان اختلاانگشت نگاری مغز نشان میدگنجینه ای به نام ویتامین برخی اختلالات عصبی مثانهزبان و شناخت حقیقت قسمت دنگاهی بر قدرت بینایی درااجزای پر سلولی بدن انسان آیا احتمال دارد رویا از آتکامل زبانفرایند حذف برخی اجزای مغشناسایی سلول های ایمنی اهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر درجه حرارت بر عملکديدن با چشم بسته در خواب مدارک ژنتیکی چگونه انسانوزوز گوشبیماری ضعف عضلات نزدیک بحافظه و اطلاعات در کجاسترمز و رازهای ارتباط غیر کنقش انتخاب از طرف محیط، ناندوهگین نباش اگر درب یا گیاه خواری و گوشت خوار کدبرخی بیماری ها که در آن بزبان و شناخت حقیقت قسمت سنگاهی بر توانایی اجزاي باجزایی ناشناخته در شکل گآیا احتمال دارد رویا از آتکامل ساختار رگهای مغزی فرد حساس از نظر عاطفی و بشواهدی از دنیسوان(شبه نئهوش مصنوعی در کامپیوترهااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکدی متیل فومارات(زادیوا)(مروری بر تشنج و درمان هاییک پیشنهاد خوب برای آسان بیماریهای تحلیل عضلانی احس چشایی و بویاییرویای شفافنقش اتصالات بین سلولهای انسان قدیم در شبه جزیره عگالکانزوماب، دارویی جدیبرخی توجهات در ببمار پارزبان، وسیله شناسایی محیطناتوانی از درمان برخی ویاحساس گذر سریعتر زمانآیا برای تولید مثل همیشه تکامل شناخت انسان با کشفقانون مندی نقشه ژنتیکی مشاهکار قرنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکدژا وو یا اشنا پنداریمرکز خنده در کجای مغز استیکی از علل محدودیت مغز امبیهوش کردن در جراحی و بیمحس و ادراک (قسمت اول )روبات های ریز در درمان بینقش حفاظتی مولکول جدید دانسان جدید از چه زمانی پاگامی در درمان بیماریهای برخی سيناپسها طی تکامل و سفر نامه سفر به بم و جنوب ناتوانی در شناسایی چهره اخلاق و علوم اعصابآیا بزرگ شدن مغز فقط در دتئوری تکامل امروز در درمقارچ بی مغز در خدمت موجودشبیه سازی میلیون ها جهان هوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکدژاوو یا آشناپنداریمرگ انتقال است یا نابود شیادگیری مهارت های جدید دبیوگرافیحس و ادراک (قسمت دوم )روح رهایینقش حیاتی تلومر دی ان آ دانسان عامل توقف رشد مغزگاهی لازم است برای فهم و بررسي علل احتمالي تغيير سفرنامه سفر به بم و جنوب نخاع ما تا پایین ستون فقراختلال در شناسایی حروف و آیا تکامل و تغییرات ژنتیتئوری تکامل در پیشگیری و قدرت انسان در نگاه به ابعشبیه سازی سیستم های کوانهوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکدانشمندان ژنی از مغز انسمراحل ارتقای پله پله کیهیادآوری خواب و رویابیوگرافیحس و ادراک قسمت چهارمروزه داری و بیمار ی ام اس نقش داروهاي مختلف معروف انعطاف پذیری مکانیسمی علگاهی مغز بزرگ چالش استبررسی و اپروچ جدید بر بیمسفرنامه سفر به بم و جنوب نخستین تصویر از سیاهچالهاختلالات مخچهآیا خداباوری محصول تکاملتا 20 سال آینده مغز شما به لوب فرونتال یا پیشانی مغشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکدانشمندان روش هاي جدیدی مزایای شکلات تلخ برای سلژن هوش و ساختارهای حیاتی بیان ژن های اسکیزوفرنی دحس و ادراک قسمت پنجمروش مقابله مغز با محدودینقش روزه داری در سالم و جاولین هیبرید بین انسان وگذر زمان کاملا وابسته به بررسی سیستم تعادلی بدن اسفرنامه سفر به بم و جنوب نرمش های مفید در سرگیجهاختلالات حرکتی در انسانآیا دلفین ها می تواند از تاثیر مشاهده بر واقعیت بلبخند بزن شاید صبح فردا زشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکدانشمندان روشی برای تبدیمسیر دشوار تکامل و ارتقاژن یا نقشه توسعه مغز و نقبیست تمرین ساده برای جلوحس و ادراک قسمت سومروش های صرفه جویی در ایجانقش رژیم غذایی در رشد و ااولین مورد پیوند سر در انگربه شرودینگر و تاثیر مشبررسی علل کمر درد در میانسفرنامه سفر به بم و جنوب نرمشهای مهم برای تقویت عاختلالات صحبت کردن در انآیا دست مصنوعی به زودی قاتاثیر نگاه انسان بر رفتالرزش ناشی از اسیب به عصبشش مرحله تکامل چشمهوش احساسیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رو ح و روان بر جسمداروهای مصرفی در ام اسمشکلات نخاعیژنها نقشه ایجاد ابزار هوبیشتر کمردردها نیازی به حساسیت روانی متفاوتروش هایی ساده برای کاهش انقش زبان در سلطه و قدرت ااولین تصویر در تاریخ از سگزیده ای از وبینار یا کنفبزرگ شدن مغز محدود به دورسلولهای بنیادی مصنوعی درچرا مغزهای ما ارتقا یافت ادامه بحث تکامل چشمآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتاثیر نگاه انسان بر رفتالزوم سازگاری قانون مجازاششمین کنگره بین المللی سهوش احساسیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاه خواری بر داروهای ضد بیماری ام اس ومشاهده آینده از روی مشاهژنها ، مغز و ارادهبا هوش مصنوعی خودکار روبخلاصه ای از مطالب همایش مروش صحبت کردن در حال تکامنقش زبان در سلطه و قدرت ااولین سلول مصنوعیگزارش یک مورد جالب لخته وبسیاری از بیماری های جدیسلسله مباحث هوش مصنوعیچرا حیوانات سخن نمی گوینادغام میان گونه های مختلآیا راهی برای رفع کم آبی تاثیر ویتامین دی بر بیمالزوم سازگاری قانون مجازاصرع و درمان های آنهوش عاطفی بیشتر در زناناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاه خواری بر داروی فامپیریدین یا نورلمغز ما کوچکتر از نیم نقطهژنهای هوش ، کدامندبارداری بدون رحمخواندن ، یکی از شستشو دهنروشهای نو در درمان دیسک بنقش غذاها و موجودات دريااوکرلیزوماب داروی جدید شگشایش دروازه جدیدی از طرتفاوت مغز انسان و میمون هسم زنبور ، کلیدی برای وارچرا حجم مغز گونه انسان درادغام دو حیطه علوم مغز و آیاما مقهور قوانین فیزیکتاثیر ژنها بر اختلالات خممانتین یا آلزیکسا یا ابضررهای مصرف شکر و قند بر هوش عاطفی در زنان بیشتر ااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاه خواری بر تاثیر رژیم گیاهخواری بر داروی تشنجی دربارداریمغز چون ابزار هوش است دلیکلرال هیدرات برای خوابانبازگشت از آثار به سوی خداخواب سالم عامل سلامتیروشهای شناسایی قدرت شنوانقش غذاها و موجودات درياايندگان چگونه خواهند دیدپمبرولیزوماب در بیماری چتفاوتهای جنسیتی راهی براسودمندی موجودات ابزی بر چرا در مغز انسان، فرورفتارتقا و تکامل سنت آفرینش آزمون ذهنی گربه شرودینگرتاثیر کپسول نوروهرب بر نمنابع انرژي پاک سرچشمه حضررهای شکر بر سلامت مغزهوشیاری کوانتومیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر عصاره تغلیظ شده گیداروی جدید s3 در درمان ام مغز چگونه صداها را فیلتر کمردرد و علل آنبازسازي مغز و نخاع چالشی خواب سالم عامل سلامتی و یروشی برای بهبود هوش عاطفنقش غذاها و موجودات درياايا اراده آزاد توهم است یپنج اکتشاف شگفت آور در موتقلید مرحله ای نسبتا پیشسیاهچاله و تکینگی ابتدایچراروياها را به یاد نمی آارتوکين تراپی روشی جديد إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتاثیر کپسول نوروهرب بر تمولتیپل اسکلروز در زنان طی یکصد هزار سال اخیر هرچهوش، ژنتیکی است یا محیطیاز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز- از مغز تبدیل تراکت صوتی مصنوعی داروی جدید ضد میگرنمغز آیندگان چگونه است ؟کمردرد با پوشیدن کفش منابحتی علمی درباره تمایل بروشی جدید در درمان قطع نخنقشه مغزی هر فرد منحصر بهايا اراده آزاد توهم است یپیموزایدتلقین اطلاعات و حافظهسیاره ابلهانچراروياها را به یاد نمی آارتباط میکروب روده و پارتاثیر کپسول نوروهرب بر سمواد کوانتومی جدید، ممکنظهور امواج مغزی در مغز مصهیچگاه از فشار و شکست نترهاوکينگ پیش از مرگش رسالاز تکینگی تا مغز- از مغز تبدیل سلولهای محافط به سداروی ضد تشنج با قابليت تمغز انسان ایا طبیعتا تماکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبحث درباره پیدایش و منشاروشی جدید در درمان سکته مچند جهانیای آنکه نامش درمان و یادشپیچیدگی های مغزی در درک زتلاش هایی در بیماران قطع سیاره ابلهاننزاع بین جهل و علم رو به پارتباط چاقی و کاهش قدرت بتاثیر کپسول نوروهرب بر سموجود بی مغزی که می تواندعلم به ما کمک میکند تا موعلایم کمبود ویتامین E را هاوکينگ پیش از مرگش رسالاز تکینگی تا مغز- از مغزتتری فلوپرازینداروی ضد تشنج با قابليت تمغز انسان برای شادمانی طکنگره بین المللی سردرد دبحثی در مورد نقش ویتامينريتوکسيمب در درمان ام اسچندین ماده غذایی که ماننایندرالپیوند مغز و سر و چالشهای تلاشی برای درمان قطع نخاسیر آفرینش از روح تا مغز نزاع بین علم و نادانی رو ارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر گیاه خواری بر رشد وموجودات مقهور ژنها هستندمیهمانهای ناخوانده عامل علایم کمبود ویتامین E را هدف از تکامل مغزاز تکینگی تا مغز، از مغز تری فلوپرازینداستانها و مفاهیمی اشتبامغز انسان برای شادمانی طکنگره بین المللی سردرد دبحثی جالب درباره محدودیتریواستیگمینچه زیاد است بر من که در ایایا کوچک شدن مغزانسان الپیوند سر، یکی از راه حلهاتلاشی جدید در درمان ام اسسیستم تعادلی بدننزاع بین علم و جهل رو به پارتباط انسانی، محدود به تاثیر گیاه خواری بر رشد ومیگرن سردردی ژنتیکی که بعلت خواب آلودگی بعد از خوهزینه ای که برای اندیشیدازدواج های بین گونه ای، رتسلیم شدن از نورون شروع مدر مانهای کمر دردمغز انسان رو به کوچک تر شکندر در بیماریهای التهاببحثی در مورد نقش کلسیم و رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وچهار میلیارد سال تکامل بایا ابزار هوشمندی یا مغز پیشینیان انسان از هفت میتمایل زیاد به خوردن بستنسیستم دفاعی بدن علیه مغز نظریه تکامل در درمان بیمارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیدان مغناطيسي زمین بشر عوارض ازدواج و بچه دار شدهستي مادي ای که ما کوچکتراستفاده از هوش مصنوعی در تشنج چیستدر چه مرحله ای از خواب ، رمغز انسان رو به کوچکتر شدکوچک شدن مغز از نئاندرتابحثی در مورد عملکرد لوب فراه های جدید برای قضاوت رچهار ساعت پس از کشتار خوکایا بیماری ام اس (مولتیپپیشرفتی مستقل از ابزار هتمدن قدیمی ای در جنوب ایرسکته مغزیهفت چیز که عملکرد مغز تو ارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر گیاه خواری بر رشد ومکانیزمهای دفاعی در برابعید نوروز مبارکهستی ما پس از شروعی چگال استیفن هاوکینگ در مورد هتغییر الگوی رشد مغزی با زدر هم تنیدگی کوانتومی و پمغز ایندگان چگونه استکودک ایرانی که هوش او از بحثی درباره هوش و تفاوتهراه های جدید برای قضاوت رنوار مغزی روشی مهم در تشخایا بدون زبان میتوانیم تپاسخ گیاهان در زمان خوردتمساح حد واسط میان مغز کوساخت شبکه عصبی با الفبایهفت سین یادگاری از میراث ارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر گیاه خواری بر رشد وما انسانها چه اندازه نزدعامل کلیدی در کنترل کارآو هر کس تقوای خدا پیشه کناستیفن هاوکینگ در تفسیر تغییر زودتر اتصالات مغزیدرمان های بیماری آلزایمرمغز ابزار برتر بقاکودکان خود را مشابه خود تبحثی درباره هوش و تفاوتهراه پیروزی در زندگی چیستنورون هاي مصنوعی می توانایا تکامل هدفمند استپختگی پس از چهل سالگي به تنفس هوازی و میتوکندریساخت شبکه عصبی مصنوعی با همیشه عسل با موم بخوریمارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر گیاه خواری بر رشد وما انسانها چه اندازه نزدعسل طبیعی موثر در کنترل بویتامین E برای فعالیت صحاستخوان های کشف شده، ممکتغییر عمودی سر انسان از پدرمان های جدید میگرنمغز برای فراموشی بیشتر ککوری گذرای ناشی از موبایبحثی درباره هوش و تفاوتهرشته نوروایمونولوژی و نقنوروپلاستیسیتی چیستایرادهای موجود در خلقت بپرورش مغز مینیاتوری انساتنفس هوازی و میتوکندریساختار شبکه های مغزی ثابهوموارکتوس ها ممکن است دارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر گیاه خواری بر رشد وما با کمک مغز خود مختاريمعصب حقوق نورولووویتامین E در چه مواد غذایاصول سلامت کمرثبت امواج الکتریکی در عصدرمان های رایج ام اسمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟کی غایب شدی تا نیازمند دلبحثی درباره هوش و تفاوتهرشد مغز علت تمایل انسان بنوشیدن چای برای مغز مفید اگر نعمت فراموشی نبود بسآلزایمرتو دی ان ای خاص ميتوکندريسخن پاک و ثابتهوش مصنوعی می تواند بر احارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر گیاه خواری بر رشد و