دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

بیوگرافی

بسم الله الرحمن الرحیم

دکتر سید سلمان فاطمی متخصص بیماریهای مغز و اعصاب ، سردرد ، سرگیجه ، ام اس ، کمر درد ، و دردهای عضلانی و عصبی

نوار مغز EEG و نوار عصب و عضله EMG-NCV با پیشرفته ترین دستگاهها

آدرس مطب :

خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، ساختمان اطبا ، طبقه اول

تلفن : 03132223328


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

حسینعلی قاسمپور [ 1396-11-20 ]
با سلام و احترام. بنده به جهت کم شنوایی حسی عصبی از گوش راست تقاضای کپسول گیاهی نوروهرب را دارم

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
موسیقی هنر مایع استجهشهای مفید و ذکاوتی که دبحثي درباره هوش و تفاوتهوقتی فهمیدی خطا کردی برگتولترودیندو برابر شدن خطر مرگ و میگلوئونرفتار اجتماعی انسان، حاصتداوم مهم است نه سرعتنقش ژنتیک در درمان اختلاإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسلول های بنیادینزاع بین علم و نادانی رو ابزار بقای موجود زنده از علم در حال توسعهقلب دروازه ی ارتباطاز تکینگی تا مغز، از مغز ما اشیا را آنطور که هستندحق انتخاببخش بزرگتر کیهان ناشناختواقعیت چیستتوانایی مغز و دیگر اجزای دانش محدود به ابعاد چهارگذر زمان کاملا وابسته به رویا تخیل یا واقعیتتشنج و حرکات شبه تشنجی قانقش رژیم غذایی در رشد و االگوبرداری از طبیعتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهمه چیز در زمان مناسبابزارهای بقای موجود زندهعادت دادن مغز بر تفکرقدرت انسان در نگاه به ابعاساس انسان اندیشه و باور مباحث مهم حس و ادراکحوادث روزگار از جمله ویربرخی مرزهای اخلاق و علوم واکسن دیگر کرونا ساخته شتکامل مداومداروی فامپیریدین یا نورلپیوند مغز و سر و چالشهای روش هایی برای جلوگیری از تغییر عمودی سر انسان از پچند جهانیانتقال ماده و انرژیسیستم تعادلی بدنهنر حفظ گرهاحیای بینایی نسبی یک بیمپیامهای کاربرانلرزش عضله یا فاسیکولاسیواصول انجام برخی نرمش ها دمدارک ژنتیکی چگونه انسانحس و ادراک قسمت چهلبرداشت مغز ما از گذر زمانوزن حقیقی معرفت و شناختتأثیر نگاه انسان بر رفتاداروی ضد تشنج توپیراماتپروانه ی آسمانیرژیم های غذایی و نقش مهم جهان مادی، تجلی فضا در ذهنوار مغزی روشی مهم در تشخانسان عامل توقف رشد مغزستم، بی پاسخ نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی ادب برخورد با دیگرانمنابع انرژی از نفت و گاز بنی عباس، ننگی بر تاریخمزایای شکلات تلخ برای سلحس و ادراک قسمت پنجاه و سبعد پنجمژن یا نقشه توسعه مغز و نقتاثیر کلام در آیات کلام بدر آرزوهایت مداومت داشتهآنها نمیخواهند دیگران رارجزخوانی هایی که امروز بنکاتی در مورد تشنجای نعمت من در زندگیمسردرد عروقی میگرنهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست قسمت بوزون هیگز جهان را از متلتفاوت ارباب و رهبر حقیقیمطالعه ای بیان میکند اهدحس و ادراک قسمت شصت و ششکنگره بین المللی سردرد دتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پدرمان تشنجزمان پلانکنگاه انسان محدود به ادراایا بدون زبان میتوانیم تشکل پنجم مادهاز نشانه ها و آثار درک شدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبیماری بیش فعالیهوش عاطفی در زنان بیشتر اتمدن پیشرفته ی پیشینیانمغز ناتوان از توجیه پیداخواب عامل دسته بندی و حفطکیهان خود را طراحی میکنددرک احساسات و تفکرات دیگتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان برای شادمانی طآیا جنین انسان، هوشمندی زیرک ترین مردمناتوانی در شناسایی چهره ابتذال با شعار دینشباهت مغز و کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان پیوستهبیشتر کمردردها نیازی به هدف یکسان، در مسیرهای متتو پیچیده ترین تکنولوژی خطا در محاسبات چیزی کاملکتاب، سفری به تاریخدست آسمانتاثیر روده بر مغزمغز را از روی امواج بشناسآب زندگی است قسمت سومزبان ریشه هایی شناختی اسنرمشهای مهم برای تقویت عابزار بقا از نخستین همانطوفان فقر و گرسنگی و بی سفتون های زیستیاز تکینگی تا مغز از مغز تمیهمانهای ناخوانده عامل جوانان وطنبحثی جالب درباره محدودیتوقتی تو از یاد گرفتن باز تومورها و التهاب مغزی عادو برابر شدن خطر مرگ و میگمان میکنی جرمی کوچکی در رقیبی قدرتمند در برابر متداخل مرزها و صفات با بیننقش گرمایش آب و هوا در همافت فشار خون ناگهانی در وسلول های بنیادی منابع و انزاع بین علم و جهل رو به پابزار بقای موجود زنده از علم راهی برای اندیشیدن اقلب روباتیکاز تکینگی تا مغز، از مغز ما به جهان های متفاوت خودحقیقت قربانی نزاع بین بی بخش دیگری در وجود انسان هواقعیت های متفاوتتوازن مهمتر از فعالیت زیدانش بی نهایتگذشته را دفن کنرویا حقی از طرف خداتشنج عدم توازن بین نورون نقش زنجبیل در جلوگیری از التهاب شریان تمپورالسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهمه چیز در زمان کنونی استابزارهای بقای از نخستین عارضه جدید ویروس کرونا سقدرت ذهناستفاده از مغز، وزن را کممجموعه های پر سلولی بدن محکمت الهی در پس همه چیزبرخی نکات از گاید لاین پرواکسن دیگری ضد کرونا از دتکامل چشمداروی لیراگلوتیدپیوند اندام از حیوانات بروش هایی ساده برای کاهش اتغییرات منطقه بویایی مغزچند جهانیاندوه در دنیا استسیستم دفاعی بدن علیه مغز هنر رها شدن از وابستگیاحیای بینایی نسبی یک بیمسایتهای دیگرلزوم سازگاری قانون مجازااصول توسعه ی یک ذهن کاملمروری بر تشنج و درمان هایحس و ادراک قسمت چهل و هفتبررسي علل احتمالي تغيير وزوز گوشتئوری تکامل امروز در درمدارویی خلط آورپرواز از نیویورک تا لوس آرژیم های غذایی و نقش مهم جهان مرئی و نامرئینوار عصب و عضلهانسانیت در هم تنیده و متصستون فقرات انسان دو پا جلهوش مصنوعی از عروسک بازی ادراک ما درک ارتعاشی است منابع انرژی از نفت و گاز به قفس های سیاهت ننازمسمومیت دانش آموزان، قماحس و ادراک قسمت پنجاه و شبعد از کروناژنها نقشه ایجاد ابزار هوتاثیر کپسول نوروهرب بر ندر آسمان هدیه های نادیدنآنان که در قله اند هرگز خرحم مصنوعیچگونه مولکول های دی ان ایای آنکه نامش درمان و یادشارتباط شگفت مغز انسان و فسرعت فکر کردن چگونه استهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست قسمت بی نهایت در میان مرزهاتفاوتهای جنسیتی راهی برامعماری، هندسه ی قابل مشاحس و ادراک سی و هفتمکنگره بین المللی سردرد دتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسدرمان جدید ALSزمان به چه دلیل ایجاد میشنگاه از بیرون مجموعهایا تکامل هدفمند استشکست حتمیاز نظر علم اعصاب یا نرووسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبیماری تی تی پیهوشمندی کیهانتمدن بشری و مغز اخلاقیمغز و اخلاقخودآگاهی و هوشیاريکیهانِ هوشیارِ در حال یادرک تصویر و زبان های مخلتتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان رو به کوچک تر شآیا جهان ذهن و افکار ما مزیست شناسی کل در جزء فراکنادیدنی ها واقعی هستندابداع دی ان ای بزرگترین دشباهت مغز با کیهان مادیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان پر از چیزهای اسرار آبا هوش مصنوعی خودکار روبهدف از تکامل مغزتو آرامش و صلحیخطا در محاسبات چیزی کاملکتابخانهدستورالعمل مرکز کنترل بیتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز زنان جوانتر از مغز مرآب، زندگی است(قسمت پنجم)زبان شناسی مدرن در سطح سلچرا ماشین باید نتایج را پابزار بقا از نخستین همانطوفان زیباییفروتنی و غروراز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تمیوتونیک دیستروفیجواب دانشمند سوال کننده بحثی در مورد نقش ویتامين ویتنام نوعی کرونا ویروس تومورهای نخاعیدو سوی واقعیتگنجینه ای به نام ویتامین رموزی از نخستین تمدن بشرتروس جریان انرژینقش پیش زمینه ها و اراده افت هوشیاری به دنبال کاهسلول های بدن تو پیر نیستننسبت ها در کیهانابزار بقای موجود زنده از علم ساختن برج های چرخانقلب را نشکناز تکینگی تا مغز، از مغز ما با کمک مغز خود مختاريمحقیقت آنطور نیست که به نظبخشیدن دیگران یعنی آرامشواقعیت و مجازتوسعه هوش مصنوعی قادر اسدانشمندان موفق به بازگردگربه شرودینگر و تاثیر مشرویاها از مغز است یا ناخوتشویق خواندن به کودکاننقش زبان در سلطه و قدرت اامیوتروفیک لترال اسکلروسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهمه چیز، ثبت می شودابزارهای دفاعی و بقای موعدم توقف تکامل در یک انداقدرت عشقاستفاده از هوش مصنوعی در محل درک احساسات روحانیحافظه میتواند بزرگترین دبرخی نرمش ها برای زانوواکسن سرطانتکامل و ارتقای نگاه تا عمداروی تشنجی دربارداریپیوند سر آیا ممکن استروش جدید تولید برقتغییرات آب و هوایی که به چند روش ساده برای موفقیتاندوه دردی را دوا نمیکندسکوت و نیستیهنر، پر کردن است نه فحش داحساس گذر سریعتر زمانلزوم سازگاری قانون مجازااصول سلامت کمرمرکز هوشیاری، روح یا بدن حس و ادراک قسمت چهل و هشتبررسی و اپروچ جدید بر بیمیک پیام منفرد نورون مغزی تئوری تکامل در پیشگیری و داستانها و مفاهیمی اشتباپروتز عصبی برای تکلمرژیم ضد التهابیجهان مشارکتینوبت کودکانانسان، گونه ای پر از تضادسخن و سکوتهوش مصنوعی از عروسک بازی ادغام میان گونه های مختلمنابع انرژی از نفت و گاز به مغز خزندگان خودت اجازمسیر دشوار تکامل و ارتقاحس و ادراک قسمت بیست و چهژنها ، مغز و ارادهتاثیر کپسول نوروهرب بر تدر آستانه ی موج پنجم کوویآنزیم تولید انرژی در سلورحم مصنوعیچگونه میتوان با قانون جنایمپلانت مغزی کمک میکند ارتباط شگفت انگیز مغز انسعی کن به حدی محدود نشویهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست قسمت بی ذهن و بی روحتقلید مرحله ای نسبتا پیشمعنی روزهحس و ادراک- قسمت پنجاه و کنترل همجوشی هسته ای با هتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجوددرمان جدید میگرن با انتی زمان شگفت انگیزنگاه از دور و نگاه از نزدایجاد احساساتشگفت نیست من عاشق تو باشماز نظر علم اعصاب اراده آزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبیماری دویکهوشیاری و وجودتمدنی قدیمی در شمال خلیج مغز و اخلاقخودآگاهی و هوشیاريکیست هیداتید مغزدرک حقیقت نردبان و مسیری تاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان رو به کوچکتر شدآیا جهش های ژنتیکی، ویروزیست، مرز افق رویداد هستنادانی در قرن بیست و یکم،ابزار هوش در حال ارتقا ازشباهت کیهان و مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری در کجاست؟ قجهان پر از چیزهای جادویی با تعمق در اسرار ابدیت و هدف از خلقت رسیدن به ابزاتو افق رویداد جهان هستیخطای ادراک کارماکجای مغز مسئول پردازش تجدغدغه نتیجه ی نادانی استتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغزهای کوچک بی احساسآثار باستانی تمدن های قدزبان شناسی نوین نیازمند چرا مغز انسان سه هزار سالابزار بقا از نخستین همانطولانی ترین شبفرگشت و تکامل تصادفی محض فراموش کارها باهوش تر هساز تکینگی تا مغز از مغز تمیگرن و پروتئین مرتبط با جوسازی مدرنبحثی در مورد نقش کلسیم و ویتامین E برای فعالیت صحتومورهای ستون فقراتدولت یا گروهکگویید نوزده و ایمنی ساکترمز و رازهای ارتباط غیر کتری فلوپرازیننقش آتش در رسیدن انسان بهافتخار انسانسلول عصبی شاهکار انطباق نسبت طلایی، نشانه ای به سابزار بقای موجود زنده از علایم کمبود ویتامین E را قیچی ژنتیکیاز تکینگی تا مغز، از مغز ما بخشی از این جهان مرتبطحقیقت افرادبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواقعیت و انعکاستوسعه برخی شغل ها با هوش دانشمندان نورون مصنوعی سگزیده ای از وبینار یا کنفرویاهای پر رمز و حیرتی درتشخیص ژنتیکی آتروفی های نقش زبان در سلطه و قدرت اامید نیکو داشته باش تا آنسوخت هیدروژنی پاکهمه ی سردردها بی خطر نیستابعاد و نیازهای تکاملیعدم درکقطار پیشرفتاستفاده از انرژی خلامحل درک احساسات روحانی دحافظه و اطلاعات در کجاست برخی نرمش های گردنواکسن سرطانتکامل و ریشه ی مشترک خلقتداروی جدید ALSپیوند سر، یکی از راه حلهاروش صحبت کردن در حال تکامتغییرات تکاملی سر انسان چندین ماده غذایی که مانناندوهگین نباش اگر درب یا سکته مغزیهوموارکتوس ها ممکن است داحساسات کاذبلزوم عدم وابستگی به گوگل اضطراب و ترسمرکز حافظه کجاستحس و ادراک قسمت چهل و دومبررسی ژنها در تشخیص بیمایک پیشنهاد خوب برای آسان تئوری جدید، ویران کردن گدخالت در ساختار ژنهاپرورش مغز مینیاتوری انسارژیم غذایی حاوی تخم مرغ وجهان هوشمندنور درونانعطاف پذیری مکانیسمی علسخن پاک و ثابتهوش مصنوعی از عروسک بازی ادغام دو حیطه علوم مغز و منابع انرژی از نفت و گاز به نقاش بنگرمسئول صیانت از عقیده کیسحس و ادراک قسمت بیست و یکژنهای مشترک بین انسان و وتاثیر کپسول نوروهرب بر سدر درمان بیماری مولتیپل آینه در اینهرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرچگونه مغز پیش انسان یا همایمپلانت نخاعی میتواند دارتباط شگفت انگیز مغز انشلیک فراموشیهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست قسمت بی شرمیتقلید از روی طبیعتمعادله ها فقط بخش خسته کنحس و ادراک- قسمت بیست و پکنترل جاذبهتاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا واکنش های یاد گرفته ودرمان جدید کنترل مولتیپلزندگی هوشمند در خارج از زنگاه از درون مجموعه با نگایرادهای موجود در خلقت بشگفت انگیز بودن کیهاناز نظر علم اعصاب اراده آزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبیماری دیستروفی میوتونیهوشیاری کوانتومیتمرکز و مدیتیشنمغز و سیر تکامل ان دلیلی خودروهای هیدروژنیکیست کلوئید بطن سومدرک دیگرانتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ایندگان چگونه استآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجزاوسکا درمان گوشرنازوکلسینابزار بقا از نخستین همانشباهت زیاد بین سلول هاي عاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری در کجاست؟(قجهان دارای برنامهبالاترین هدف از دولتهر چیز با هر چیز دیگر در تتو انسانی و انسان، شایستخطای حسکرونا چه بر سر مغز می آورذهن ما از در هم شکستن منبتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغزتان را در جوانی سیم کشآرامش و دانشزبان، نشان دهنده ی سخنگو چرا مغزهای ما ارتقا یافت ابزار بقا از نخستین همانطی یکصد هزار سال اخیر هرچچرا ویروس کرونای دلتا واابزار بقا از نخستین همانطبیعت موجی جهانفراموشی همیشه هم بد نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تمیگرن سردردی ژنتیکی که بجامعه ی آسمانیبحثی در مورد حقیقت فضا و ویتامین E در چه مواد غذایتوهم فضای خالیدوچرخه سواری ورزشی سبک و گوشه بیماری اتوزومال رسسرمز پیشرفت تواضع است نه طتری فلوپرازیننقش انتخاب از طرف محیط، نافراد آغاز حرکت خودشان رسلولهای ایمنی القا کنندهنشانه های گذشته در کیهان ابزار بقای موجود زنده از علایم کمبود ویتامین E را قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصاز تکامل تا مغز از مغز تا ما تحت کنترل ژنها هستیم یحقیقت اشیابدون پیر فلکواقعیت خلا و وجود و درک متوصیه های سازمان بهداشت دانشمندان یک فرضیه رادیکگزارش یک مورد جالب لخته ورویای شفافتشخیص آلزایمر سالها قبل نقش سجده بر عملکرد مغزامید نجاتسودمندی موجودات ابزی بر همیشه چشمی مراقب و نگهباابعاد اضافه ی کیهانعسل طبیعی موثر در کنترل بلمس کوانتومیاستفاده از سلول های بنیامحدودیت چقدر موثر استحافظه و اطلاعات در کجاست برخی یونها و مولکول های مواکسن ضد اعتیادتکامل ابزار هوش ، راه پر داروی جدید s3 در درمان ام پیوندی که فراتر از امکانروشهای نو در درمان دیسک بثبت و دستکار ی حافظهنه به اعداماندام حسی، درک از بخش هایسال سیزده ماهههورمون شیرساز یا پرولاکتاخلاق و علوم اعصابمقاومت به عوارض فشار خون اطلاع رسانی اینترنتیمرکز حافظه کجاستحس و ادراک قسمت چهل و سومبررسی بیماری التهابی رودیک آلل ژنتیکی که از نئاندتا 20 سال آینده مغز شما به در مانهای کمر دردپرتوهای صادر شده از سیاهرژیم غذایی ضد التهابیجهان هوشیارنورون هاي مصنوعی می تواناهرام مصر از شگفتی های جهسختی ها رفتنی استهوش مصنوعی از عروسک بازی ارتقا و تکامل سنت آفرینش منابع انرژی از نفت و گاز به نقاش بنگربعد از کرونامسئولیت جدیدحس و ادراک قسمت بیست و دوژنهای هوش ، کدامندتاثیر کپسول نوروهرب بر سدر سال حدود 7 میلیون نفر آیندهرساناها و ابر رساناها و عچگونه هموساپينس بر زمین ایمان به رویاارتباط غیرکلامی بین انساشلیک فراموشیهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست قسمت بی عدالتی در توزیع واکسن تقلید از طبیعتمعجزه های هر روزهحس و ادراک- قسمت شصت و چهکندر در بیماریهای التهابتاثیر انتخاب از طرف محیط آیا یک، وجود دارددرمان جدید سرطانزندگی بی دودنگاه حقیقی نگاه به درون ااکسی توسین و تکامل پیش اشگفت زده و حیران باشاز واقعیت امروز تا حقیقتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبیماری ضعف عضلات نزدیک بهوش، ژنتیکی است یا محیطیتمرکز بر هدفمغز کوانتومیخورشید مصنوعیکاهش مرگ و میر ناشی از ابدرک درست از خود و هوشیاریتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ابزار بقای برتر مادیآیا خداباوری محصول تکاملزبان مشترک ژنتیکی موجودانباید صبر کرد آتش را بعد ابزار بقا از نخستین همانشباهت زیاد بین سلول هاي عفلج نخاعی با الکترودهای از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع خواب و رویاجهان در حال نوسان و چرخشباهوش ترین و با کیفیت تریهر جا که جات میشه، جات نیتو با همه چیز در پیوندیخطر آلودگی هواکریستال هاذهن چند جانبه نیازمند نگتاثیر رژیم گیاهخواری بر مغزتان را در جوانی سیمکشآرامش و سکونزبان، وسیله شناسایی محیطچرا پس از بیدار شدن از خوابزار بقا از نخستین همانطبیعت بر اساس هماهنگیفرایند پیچیده ی خونرسانیاز تکینگی تا مغز از مغز تمیگرن شدید قابل درمان اسجاودانگی مصنوعیبحثی در مورد عملکرد لوب فویتامین کاتوهم فضای خالی یا توهم فضدورترین نقطه ی قابل مشاهگوشت خواری یا گیاه خواریرمز بقای جهش ژنتیکیترک امروزنقش اتصالات بین سلولهای افراد بی دلیل دوستدار تو سلولهای بنیادی مصنوعی درنشانه های پروردگار در جهابزار بقای موجود زنده از علت خواب آلودگی بعد از خوقانون مندی نقشه ژنتیکی ماز تکامل تا مغز، از مغز تمانند آب باشحقیقت تنها چیزی است که شابرنامه و ساختار پیچیده موالزارتان داروی ضد فشار توصیه های غیر دارویی در سدانشمندان ژنی از مغز انسگشایش دروازه جدیدی از طرروان سالمتصویر زیبا از سلولنقش غذاها و موجودات درياامید درمان کرونا با همانسیلی محکم محیط زیست بر انهمیشه اطمینان تو بر خدا بابعاد بالاترعشق درونی به یگانگی خلقتلوب فرونتال یا پیشانی مغاستفاده از سلول های بنیامحدودیت های حافظه و حافظحافظه و اطلاعات در کجاستبرخی اثرات مضر ویتامین دواکسن علیه سرطانتکامل جریان همیشگی خلقتداروی جدید میاستنی گراویپیوستگی همه ی اجزای جهانروشهای شناسایی قدرت شنواثبت امواج الکتریکی در عصنه جنگ و نه خونریزیانرژی بی پایان در درون هرسانسور از روی قصد بسیاری هوش فوق العاده، هر فرد اساخلاق پایه تکامل و فرهنگمقابله ی منطقی با اعتراضاطلاعات حسی ما از جهان، چمرکز خنده در کجای مغز استحس و ادراک قسمت نهمبررسی سیستم تعادلی بدن ایک جهش ممکن است ذهن انسانتا بحر یفعل ما یشادر محل کار ارزش خودت را بآلودگی هوا چالش قرن جدیدرژیم غذایی ضد دردنورون های ردیاب حافظهاولین مورد PML به دنبال تکسرنوشتهوش مصنوعی از عروسک بازی ارتوکين تراپی روشی جديد منابع انرژی از نفت و گاز به نادیدنی ایمان بیاوربعد از کرونا دلخوشی بیهومسئولیت در برابر محیط زیحس و ادراک قسمت بیست و سوژنهای حاکم بر انسان و انستاثیر کتامین در درمان پادرمان های اسرار آمیز در آآینده ی انسان در فراتر ازرشته نوروایمونولوژی و نقچگونه هوشیاری خود را توساین پیوند نه با مغز بلکه ارتروز یا خوردگی و التهاشنا در ابهای گرم جنوب نیاهوش مصنوعی به کمک هوش طبیمنبع هوشیاری کجاست قسمت بیمار 101 ساله، مبتلا به ستقویت استخوان در گرو تغذمعجزه ی علمحساسیت روانی متفاوتکوچ از محیط نامناسبتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا کیهان می تواند یک شبیدرمان سرطان با امواج صوتزندگی در جمع مواردی را برنگاه دوبارهاگر فقط مردم میفهمیدند کشگفتی های زنبور عسلاز کجا آمده ام و به کجا میمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبیماریهای تحلیل عضلانی اهیچ چیز همیشگی نیستتمساح حد واسط میان مغز کوخوش قلبی و مهربانیکاهش التهاب ناشی از بیمادرک عمیق در حیواناتتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ابزار برتر بقاآیا دلفین ها می تواند از زبان چهار حرفی حیات زمیننبرو و انرژی مداومابزار بقا از نخستین همانشجاعت و ترسفلج بل، فلجی ترسناک که آناز تکینگی تا مغز از مغز تمنتظر نمان چیزی نور را بهجهان در حال ایجاد و ارتقاباور و کیهان شناسیهر حرکت خمیده می شود و هر تو با باورهایت کنترل میشخطرات هوش مصنوعیکریستال زمان(قسمت اولذهن هوشیار در پس ماده ی متاثیر عصاره تغلیظ شده گیمغط یک گیرنده استآرامش(سکوت) stillness و تکاپوسفر فقط مادی نیستسفر نامه سفر به بم و جنوب چرا ارتعاش بسیار مهم استابزار بقا از نخستین همانطعمه ی شبکه های ارتباط اجفرایند تکامل و دشواری هااز تکینگی تا مغز از مغز تمیدان مغناطيسي زمین بشر جایی خالی نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین کا و استخوانتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)ديدن با چشم بسته در خواب گیلگمش باستانی کیسترمز جهانترکیب آمار و ژنتیکنقش تیروئید در تکامل مغزافزایش قدرت ادراکات و حسسلام تا روشنایینظام مثبت زندگیابزار بقای موجود زنده از عماد الدین نسیمی قربانی قانون گذاری و تکاملاز تکامل تا مغز، از مغز تماه رجبحقیقت خواب و رویابرنامه ی مسلط ژنها در اختواکنش های ناخودآگاه و تقتوصیه هایی در مصرف ماهیدانشمندان پاسخ کوانتومی پمبرولیزوماب در بیماری چروبات های ریز در درمان بیتصویر زیبای اصفهاننقش غذاها و موجودات درياامیدوار باش حتی اگر همه چسینوریپا داروی ترکیبی ضدهمیشه داناتر از ما وجود داتفاق و تصادفعصب حقوق نورولوولوتیراستاماستفاده از سلول های بنیامخچه فراتر از حفظ تعادلحباب های کیهانی تو در توبرخی اختلالات عصبی مثانهواکسنی با تاثیر دوگانه اتکامل داروینی هنوز در حاداروی جدید برای میاستنی پیام های ناشناخته بر مغز روشی برای بهبود هوش عاطفجلوتر را دیدنچه زیاد است بر من که در ایانرژی تاریکسانسور بر بسیاری از حقایهوش مصنوعی می تواند بر احاختلال خواب فرد را مستعد مقابله با کرونا با علم اساطلاعاتی عمومی در مورد ممرگ چیستحس و ادراک قسمت چهارمبررسی علل کمر درد در میانیک رژیم غذایی جدید، می توتابوهای ذهنیدر چه مرحله ای از خواب ، رآلودگی هوا و ویروس کروناراه فراری نیستنوروپلاستیسیتی چیستاولین مورد پیوند سر در انسریع دویدن مهم نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی ارتباط میکروب روده و پارمنابع انرژی از نفت و گاز به هلال بنگربعد از کرونا دلخوشی بیهومستند جهان متصلحس و ادراک قسمت بیستمکل اقیانوس در یک ذرهتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرمان های بیماری آلزایمرآینده ی علم و فیزیک در60 ثرشد مغز فرایندی پیچیده اچگونه واکسن کرونا را توزاین اندوه چیستارزش حقیقی زبان قسمت اولشناخت و معرفت، و نقش آن دهوش مصنوعی به شناسایی کامنبع هوشیاری کجاست قسمت بیماری های مغز و اعصاب و تقویت حافظه یا هوش مصنوعمعجزه ی علم در کنترل کرونخفاش با شیوع همه گیری جدیکوچک شدن مغز از نئاندرتاتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا گذشته، امروز وآینده درمانهای بیماری پارکینسزندگی در سیاهچالهنگاهی بر قدرت بینایی درااگر میدانی مصیبت بزرگتر شانس یا تلاشاز آغاز خلقت تا نگاه انسامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبیماری، رساله ای برای سلهیچ وقت خودت را محدود به تنفس هوازی و میتوکندریخوشبختی دور از رنج های مکاهش حافظه هرچند فرایندیدرگیری قلب در بیماری ویرتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز از بسیاری حقایق می گرآیا دلفین ها میتوانند بازبان نیاز تکاملی استچت جی پی تیابزار بقا از نخستین همانشرکت نورالینک ویدیویی ازفلج خواباز تکینگی تا مغز از مغز تمنحنی که ارتباط بین معرفجهان ریز و درشتباد غرور و سر پر از نخوت وهرچیز با یک تاب تبدیل به تو باید نیکان را به دست بدفاع در برابر تغییر ساختکریستال زمان(قسمت دوم)ذهن تو همیشه به چیزی اعتقتاریک ترین بخش شبنقش قهوه در سلامتیآزمون تجربی، راهی برای رسفر به مریخ در 39 روزچرا بیماری های تخریبی مغابزار بقا از نخستین همانظهور امواج مغزی در مغز مصفرایند حذف برخی اجزای مغاز تکینگی تا مغز از مغز تمیدان های مغناطیسی قابل جاذبهبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین کا در سبزیجاتتوهم چیستدی متیل فومارات(زادیوا)(گیاه بی عقل به سوی نور میرمز جهان خاصیت فراکتالترکیب حیوان و انساننقش حفاظتی مولکول جدید دافزایش مرگ و میر سندرم کوسلسله مباحث هوش مصنوعینظریه ی تکامل در درمان بیابزار بقای موجود زنده از عوامل موثر در پیدایش زباقانون جنگلاز تکامل تا مغز، از مغز تماپروتیلینحقیقت در علم، هرگز نهایی برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱واکنش به حس جدیدتوضیحی ساده در مورد هوش مدانشمندان اولین سلول مصنپنج اکتشاف شگفت آور در موروبات کیانتصویربرداری فضاپیمای آمنقش غذاها و موجودات درياامیدی به این سوی قبر نیستسیگار عامل افزایش مرگ ومهمیشه راهی هستاتوبان اطلاعات و پلِ بینعضلانی که طی سخن گفتن چقدلوزالمعده(پانکراس)مصنوعاستیفن هاوکینگ در مورد همخچه ، فراتر از حفظ تعادلحد و مرزها توهم ذهن ماستبرخی اصول سلامت کمرواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتکامل داروینی هنوز در حاداروی جدید برای ای ال اسپیشینیان انسان از هفت میروشی جدید در درمان قطع نخجمجمه انسان های اولیهنه عدم مطلق بلکه عدم با قانرژی تاریک که ما نمی توساهچاله ها تبخیر نمیشودهوش مصنوعی و کشف زبان هایاختلال در شناسایی حروف و ملاحظه های اخلاقی دربارهاطلاعاتی عمومی در مورد ممرگ و میر پنهانحس و ادراک قسمت نوزدهمبزرگ فکر کنیکی از علل محدودیت مغز امتاثیر فکر بر سلامتدر ناامیدی بسی امید استآلودگی هوا و پارکینسونراه های جدید برای قضاوت رنوروز یا روز پایانیاولین هیبرید بین انسان و سریعترین کامپیوتر موجودهوش مصنوعی از عروسک بازی ارتباط ماده و انرژیمنابع انرژی از نفت و گاز به کدامین گناه کشته شدندتفکر قبل از کارمشکل از کجاستحس و ادراک قسمت دهمکلمات بلند نه صدای بلندتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرمان های جدید میگرنآیا ممکن است موش کور بی مرشد مغز علت تمایل انسان بچگونه آن شکری که می خوریماین ایده که ذرات سیاهچالارزش حقیقی زبان قسمت دومشناخت درون، شناخت بیرون؛هوش مصنوعی در کامپیوترهامنبع هوشیاری کجاست قسمت بیماری وسواستقویت سیستم ایمنیمعجزه در هر لحظه زندگیخلا، حقیقی نیستکوچکترین چیز یک معجزه استاثیر حرکات چشم بر امواج آیا پیدایش مغز از روی تصادرهای اسرارآمیز و پوشیدهزندگی زمینی امروز بیش از نگاهی بر توانایی اجزاي باگر نیروی مغناطیس نباشد شاهکار قرناز انفجار بزرگ تا انفجار منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبیندیشهیچ کاری نکردن به معنی چیتنفس هوازی و میتوکندریخانه ی تاریککاهش دوپامین عامل بیماریدرگیری مغز در بیماری کویتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز به تنهایی برای فرهنگ آیا دست مصنوعی به زودی قازبان و کلمه حتی برای کسانچت جی پی تیابزار بقا از نخستین همانشربت ضد خلطفلج خواب چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تمنشأ اطلاعات و آموخته ها جهان شگفت انگیزبار بزرگ ایستادن بر دو پاهز ذره، یک دنیاستتو تغییر و تحولیدقیق ترین تصاویر از مغز اکریستال زمان(قسمت سوم)ذهن خود را مشغول هماهنگیتاریکی من و تو و گرد و غبانقش مهاجرت در توسعه نسل اآزمون ذهنی گربه ی شرودینتاریکی و نورنقش میدان مغناطیسی زمین آزمون ذهنی گربه شرودینگرسفر تجهیزات ناسا به مریخ چرا حیوانات سخن نمی گوینابزار بقا از نخستین همانعقل مجادله گرفراتر از دیوارهای باوراز تکینگی تا مغز از مغز تمیدان بنیادین اطلاعاتجاذبه و نقش آن در شکلگیریبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی 12 در درمان دردتوهم وجوددین، اجباری نیستگیاه خواری و گوشت خوار کدرنگ کردن، حقیقت نیستترازودوننقش حیاتی تلومر دی ان آ دافزایش سرعت پیشرفت علوم سلطان جنگل یا صاحب ملکوتنظریه ی تکامل در درمان بیابزار بقای موجود زنده از عوامل ایجاد لغت انسانی و قانون جنگلاز تکامل تا مغز، از مغز تماجرای جهل مقدسحقیقت راستین انسان علم ببرین نت به جای اینترنتواکسن های شرکت فایزر آمرتیوتیکسن داروی ضد جنوندانشمندان تغییر میدان مغپول و شادیروح در جهانی دیگر استتصور از زمان و مکاننقش غذاها در کاهش دردهای امیدی تازه در درمان سرطاسیاهچاله های فضایی منابعهمیشه عسل با موم بخوریماتوسوکسیمایدغم بی پایانلیروپریم داروی ترکیبی ضداستیفن هاوکینگ در تفسیر مخچه ابزاري که وظیفه آن فحریص نباشبرخی بیماری ها که در آن بوبینار اساتید نورولوژی دتکامل داروینی هنوز در حاداروی جدید برای دیابتپیشرفت های جدید علوم اعصروشی جدید در درمان نابینجنبه های موجی واقعیتنهایت معرفت و شناخت درک عانرژی خلا ممکن استسایه را اصالت دادن، جز فرهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاختلال در شناسایی حروف و ملاحظات بیهوشی قبل از جراعتقاد اشتباه، نتیجه ی نمرگ و میر بسیار بالای ناشحس و ادراک قسمت هفتمبزرگ شدن مغز محدود به دوریافته های نوین علوم پرده تاثیر مشاهده بر واقعیت بدر هم تنیدگی مرزها و بی مآلزایمرراه های جدید برای قضاوت رنوشیدن چای برای مغز مفید اولین تصویر در تاریخ از سسرگیجه از شایعترین اختلاهوش مصنوعی از عروسک بازی ارتباط متقابل با همه ی حیمنابع انرژی از نفت و گاز به امید روزهای بهترتفکر خلا ق در برابر توهم مشکلات نخاعیحس و ادراک قسمت دوازدهمکلوزاپین داروی ضد جنونتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرمان های جدید در بیماری آیا ما کالا هستیمرشد در سختی استچگونه انتظارات بر ادراک اینکه به خاطرخودت زندگی ارزش حقیقی زبان قسمت سومشناسایی تاریخچه ی تکاملیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنبع هوشیاری کجاست قسمت بیماری کروتز فیلد جاکوبتلقین اطلاعات و حافظهمعرفت و شناختخلا، خالی نیستکووید نوزده و خطر بیماری تاثیر دوپامین و سروتونینآیا آگاهی پس از مرگ از بیدروغ نگو به خصوص به خودتزندگی زودگذرنگاهت را بلند کناگر نعمت فراموشی نبود بسشاهکار شش گوشاز بحث های کنونی در ویروسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبیهوش کردن در جراحی و بیمهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتنفس بدون اکسیژنخانواده پایدارکاهش سن بیولوژیکی، تنها درگیری مغز در بیماران مبتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز برای فراموشی بیشتر کآیا رژیم غذایی گیاهی سلازبان و بیان نتیجه ساختمانتایج نادانی و جهلابزار بقا از نخستین همانشش مرحله تکامل چشمفلج دوطرفه عصب 6 چشماز تکینگی تا مغز از مغز تمنشاء کوانتومی هوشیاری اجهانی که نه با یک رخداد و بار سنین ابزار هوشمندی اهزینه ای که برای اندیشیدتو جهانی هستی که خودش را دل به دریا بزنکشف مکانیسم عصبی خوانش پذهن سالمتاریکی خواهد ترسیدنقش محیط زندگی و مهاجرت دآزادی عقیده، آرمانی که تسفر دشوار اکتشافچرا حجم مغز گونه انسان درابزار بقا از نخستین همانعقلانیت بدون تغییرفرد حساس از نظر عاطفی و باز تکینگی تا مغز از مغز تمیدازولام در درمان تشنج جدایی خطای حسی استبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی هفدهتوهم وجوددید تو همیشه محدود به مقدگیرنده باید سازگار با پیرنگین کمانتراشه ی بیولوژِیکنقش خرچنگ های نعل اسبی درافسردگی و اضطراب در بیماسم زنبور ، کلیدی برای وارنظریه ی ریسمانابزار بقای موجود زنده از عواملی که برای ظهور لغت اقانونمندی و محدودیت عالماز تکامل تا مغز، از مغز تماجرای عجیب گالیلهحقیقت غیر فیزیکیبرای یک زندگی معمولیواکسن کووید 19 چیزهایی که تیک و اختلال حرکتیدانشمندان روش هاي جدیدی پوست ساعتی مستقل از مغز دروح رهاییتصادف یا قوانین ناشناختهنقشه مغزی هر فرد منحصر بهامگا سه عامل مهم سلامتسیاهچاله ها، دارای پرتو همجوشی هسته ای، انرژِی باثر مضر مصرف طولانی مدت رغم بی پایانلیس دگرامفتامین یا ویاساستخوان های کشف شده، ممکمدل همه جانبه نگر ژنرالیحرکت چرخشی و دائمی کیهانبرخی بیماری های خاص که بدوجود قبل از ناظر هوشمندتکامل داروینی هنوز در حاداروی جدید ضد میگرنپیشرفت در عقل است یا ظواهروشی جدید در درمان سکته مجنسیت و تفاوت های بینایینهایت در بی نهایتانسان قدیم در شبه جزیره عساخت شبکه عصبی مصنوعی با هوش مصنوعی گوگل به کمک تشاختلالات مخچهممانتین یا آلزیکسا یا اباعتماد به خودمرگ انتقال است یا نابود شحس و ادراک قسمت هفدهمبزرگ شدن تقریبا ناگهانی یاد گرفتن مداومتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدر هم تنیدگی کوانتومیآملودیپین داروی ضد فشار راه پیروزی در زندگی چیستنوعی سکته مغزی ، وحشتناک اولین دارو برای آتاکسی فسرگردانیهوش مصنوعی از عروسک بازی ارتباط چاقی و کاهش قدرت بمنابع انرژی از نفت و گاز به بالا بر ستارگان نگاه کتفاوت مغز انسان و میمون همشکلات بین دو همسر و برخیحس و ادراک قسمت سومکلام و زبان، گنجینه ای بستاثیر گیاه خواری بر رشد ودرمان های رایج ام اسآیا ما تنها موجودات زنده ز گهواره تا گورچگونه به سطح بالایی از هواینکه خانواده ات سالم باارزش خود را چگونه میشناسشناسایی سلول های ایمنی اهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنبع هوشیاری کجاست قسمت بیماری گیلن باره و بیمارتلاش ها برای کشف منابع جدمغز فکر میکند مرگ برای دیخلاصه ای از مطالب همایش مکودک هشت ساله لازم است آدتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا امکان بازسازی اندامهدریای خدازندگی، مدیریت انرژیچالش هوشیاری و اینکه چرا اگر نعمت فراموشی نبود بسشاید گوشی و چشمی، آماده شاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان های بسیار دیگربیهوشی در بیماران دچار اهیچ کس حقیقت را درون مغز تنها مانع در زندگی موارد خار و گلکایروپاکتیک چیستدرگیری مغزی در سندرم کووتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟آیا رژیم غذایی گیاهی سلازبان و بیان، در سایه پیشرنجات در راستگوییابزار بقا از نخستین همانششمین کنگره بین المللی سفناوری هوش مصنوعی نحوه خاز تکینگی تا مغز از مغز تمهندسی ژنتیک در حال تلاش جهانی که از یک منبع، تغذیبارداری بدون رحمهزینه سنگین انسان در ازاتو دی ان ای خاص ميتوکندريدلایلی که نشان میدهد ما بکشف مکانیسمی پیچیده در بذخیره ی شگفت انگیز اطلاعکشف ارتباط جدیدی از ارتبذره ی معین یا ابری از الکتاریخ همه چیز را ثبت کردهنقش نگاه از پایین یا نگاهآسيب میکروواسکولاریا آسسفرنامه سفر به بم و جنوب چرا خشونت و تعصبابزار بقا از نخستین همانعقیده ی بی عملفردا را نمیدانیماز تکینگی تا مغز از مغز تمکانیک کوانتومی بی معنی جریان انرژی در سیستم های بحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزرتوهم بی خداییدیدن خدا در همه چیزگالکانزوماب، دارویی جدیرهبر حقیقیتربیت کودکان وظیفه ای مهنقش داروهاي مختلف معروف اقلیت خلاقسماگلوتید داروی کاهش دهننظریه تکامل در درمان بیمابزار بقای موجود زنده از عوارض ازدواج و بچه دار شدقارچ بی مغز در خدمت موجوداز تکامل تا مغز، از مغز تماده ی تاریکحقیقت غیر قابل شناختبرای پیش بینی آینده مغز دواکسن کرونا و گشودن پنجرتیروفیبان موثر در سکته ی دانشمندان روشی برای تبدیپوشاندن خود از نورروزه داری متناوب، مغز را تظاهر خوابیده ی مادهنقشه های مغزی جدید با جزیامروز دانش ژنتیک هیچ ابهسیاهچاله و تکینگی ابتدایهمراهی نوعی سردرد میگرنیاثرات فشار روحی شدیدغیرقابل دیدن کردن مادهلا اکراه فی الدیناستروژن مانند سپر زنان دمدل هولوگرافیک ژنرالیزهحس چشایی و بویاییبرخی توجهات در ببمار پاروراپامیل در بارداریتکامل زبانداروی جدید ضد الزایمرپیشرفت ذهن در خلاقیت استريتوکسيمب در درمان ام اسجنسیت و تفاوت های بیناییچهار میلیارد سال تکامل بانسان میوه ی تکاملساخت شبکه عصبی با الفبای هوش مصنوعی الفاگواختلالات حرکتی در انسانمن کسی در ناکسی دریافتم اعتماد به خودمرگ تصادفیحس و ادراک قسمت هجدهمبزرگترین خطایی که مردم میاد بگیر فراموش کنیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر در هم تنیدگی کوانتومی و پآموزش نوین زبانراه انسان شدن، راه رفتن ونیکولا تسلااولین دروغسربازان ما محققا غلبه می هوش مصنوعی از عروسک بازی ارتباط هوش ساختار مغز و ژمنابع انرژی از نفت و گاز به بالاتر از ماده بیندیشتفاوت ها و تمایزها کلید بمشکلات روانپزشکی پس از سحس و ادراک قسمت سی و هشتمکلرال هیدرات برای خوابانتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرمان های علامتی در ام اسآیا مغز تا بزرگسالی توسعزمین در برابر عظمت کیهانچگونه باغبانی باعث کاهش اینترنت بدون فیلتر ماهوااز فرد ایستا و متعصب بگذرشواهدی از نوع جدیدی از حاهوش مصنوعی درمانگر کامپیمنبع هوشیاری کجاست قسمت بیماری آلزایمر، استیل کوتلاش هایی در بیماران قطع مغز قلبخلاصه ای از درمان های جدیکودک ایرانی که هوش او از تاثیر داروهای ضد التهاب آیا انسان با مغز بزرگش اخزونیسومایدچالش هوشیاری و اینکه چرا اگر با مطالعه فیزیک کوانشاید درست نباشداز تلسکوپ گالیله تا تلسکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان هایی در جهان دیگربیوگرافیهیچ اندر هیچتنها در برابر جهانخارق العاده و استثنایی بکار با یگانگی و یکپارچگیدرگیری مغزی در سندرم کووتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگ چالش است یا منفعآیا راهی برای رفع کم آبی زبان و تکلم برخی بیماریهنخاع ما تا پایین ستون فقرابزار بقا از نخستین همانصبر بسیار بایدفیلمی بسیار جالب از تغییاز تکینگی تا مغز از مغز تمهربانی، شرط موفقیتجهانی در ذهنبازگشت از آثار به سوی خداهزاران سال چشم های بینا وتو در میانه ی جهان نیستی دنیای شگفت انگیز کوانتومکشف جمجمه ای درکوه ایرهوذرات کوانتومی زیر اتمی قتازه های اسکیزوفرنی(جنونقش نظام غذایی در تکامل مآسیب ها ناشی از آلودگی هوسفرنامه سفر به بم و جنوب چرا در مغز انسان، فرورفتابزار بقا از نخستین همانعلم و ادراک فقط مشاهده ی فرضیه ای جدید توضیح میدهاز تکینگی تا مغز از مغز تمکانیزمهای دفاعی در برابجریان انرژی در سیستم های بحثی درباره احساسات متفاویروس مصنوعیتوهم تنهاییدیدگاه نارسای دوگانه ی مگام کوچک ولی تاثیرگذارروی و منیزیم در تقویت استترجمه ای ابتدایی از اسرانقش درختان در تکاملالکترومغناطیس شنوایی و هسندرم کووید طولانینظریه تکامل در درمان بیمابزار بقای موجود زنده از عید نوروز مبارکقبل از آغازاز روده تا مغزماده ی خالیحقایق ممکن و غیر ممکنبرای اولین بار دانشمندانواکسن کرونا از حقیقت تاتتکنولوژی جدید که سلول هادائما بخوانپیموزایدروزه داری و بیمار ی ام اس تظاهری از ماده است که بیدنقص در تشخیص هیجانات عامانفجار و توقف تکاملی نشاسیاهچاله ی تولید کنندههندسه ی پایه ایاثرات مفید قهوهغرور و علملاموژین داروی ضد اوتیسم؟اسرار آفرینش در موجمدل هولوگرافیک تعمیم یافحس و ادراک (قسمت اول )برخی توصیه ها برای واکسیورزش هوازی مرتب خیلی به قتکامل زبانداروی سل سپتپیشرفتی مستقل از ابزار هریه زغالیجهل مقدسچهار ساعت پس از کشتار خوکانسان ها می توانند میدان ساختن آیندههوش مصنوعی از عروسک های باختلالات صحبت کردن در انمنابع انرژي پاک سرچشمه حاعداد بینهایت در دنیای ممرگی وجود نداردحس و ادراک قسمت هشتمبزرگترین درد از درون است یادگیری مهارت های جدید دتاثیر نگاه انسان بر رفتادر هم تنیدگی کوانتومی و دآمارهای ارائه شده در سطح راه بی شکستنیاز به آموزش مجازی دیجیاولین سلول مصنوعیسردرد میگرنهوش مصنوعی از عروسک بازی ارتباط پیوسته ی جهانمنابع انرژی از نفت و گاز به خودت مغرور نشوتفاوت ها را به رسمیت بشنامشکلات روانپزشکی در عقب حس و ادراک قسمت سی و ششمکمردردتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرمان ژنتیکی برای نوآوریآیا همه جنایت ها نتیجه بیزمین زیر خلیج فارس تمدنی چگونه تکامل مغزهای کنونیایندرالاز مخالفت بشنوشواهدی از دنیسوان(شبه نئهوش مصنوعی درخدمت خلق وحمنبع هوشیاری کجاست قسمت بیماری الزایمرهوش احساسیتلاشی برای درمان قطع نخامغز ما کوچکتر از نیم نقطهخم شدن فضا-زمانکودکان میتوانند ناقل بی تاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا احتمال دارد رویا از آزونا به وسیله ویروس ابله چالش هوشیاری و اینکه چرا اگر تلاش انسان امروز براشب سیاه سحر شوداز تکنیکی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان یکپارچهبیوگرافیهیچگاه از فشار و شکست نترتنبیه چقدر موثر استخبر مهم تلسکوپ هابلکاربرد روباتهای ريزنانودرگیری اعصاب به علت میتوتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگ چالشهای پیش روآیاما مقهور قوانین فیزیکزبان و شناخت حقیقت قسمت چنخستین تمدن بشریابزار بقا از نخستین همانصرع و درمان های آنفیزیک مولکولها و ذرات در از تکینگی تا مغز از مغز تمولتیپل اسکلروز در زنان جهان، تصادفی نیستبازگشت به ریشه های تکاملهستي مادي ای که ما کوچکترتوقف؛ شکستدنیا، هیچ استتولید مثل اولین ربات های دندان ها را مسواک بزنید تکشف جدید تلسکوپ جیمز وبذرات کوانتومی زیر اتمی قتازه های بیماری پارکینسونقش نظریه تکامل در شناساآشنا پنداریسفرنامه سفر به بم و جنوب چرا ذرات بنیادی معمولاً ابزار بقا از نخستین همانعلم و روحفشار و قدرتاز تکینگی تا مغز- از مغز ما انسانها چه اندازه نزدجریان انرژی در سیستم های بحثی درباره احساساتی غیرویرایش DNA جنین انسان، برتوهم جدایی و توهم علمدژا وو یا اشنا پنداریگامی در درمان بیماریهای رویا و واقعیتترس و آرمان هانقش ذهن و شناخت در حوادث الکتروتاکسی(گرایش و حرکسندرم گیلن باره به دنبال نظریه تکامل در درمان بیمابزار بقای موجود زنده از عامل کلیدی در کنترل کارآقبل از انفجار بزرگاز سایه بگذرماده ای ضد التهابیحل مشکلبرای تمدن سازی، باید در بواکسن کرونا ساخته شده توتکنولوژی جدید که سلول هاداروهای مصرفی در ام اسپیموزایدروزه داری سلول های بنیادتعداد کلی ذهن ها در جهان نقطه بی بازگشتانقراض را انتخاب نکنیدسیاره ی ابلهانهندسه ی رایج کیهاناثرات مفید روزه داریمقالاتلایو دوم دکتر سید سلمان فاسرار بازسازی اندام هامدل های ریز مغز مینی برینحس و ادراک (قسمت دوم )برخی درمان های Spinal Muscular Atورزش هوازی ، بهترین تمریتکامل زبان انسان از پیشیداروی ضد چاقیپاسخ گیاهان در زمان خوردریواستیگمینجهان فراکتالنوآوری ای شگفت انگیز دانانسان یک کتابخانه استساختار فراکتال وجود و ذههوش مصنوعی از عروسک های باختلالات عضلانی ژنتیکمنابع انرژی از نفت و گاز بقای حقیقی در دور ماندن امراحل ارتقای پله پله کیهحس و ادراک قسمت پنجمبسیاری از بیماری های جدییادآوری خواب و رویاتاثیر نگاه انسان بر رفتادر هر سوراخی سر نکنآن چیزی که ما جریان زمان رابطه تشنج و اوتیسمچیز جدید را بپذیراوکرلیزوماب داروی جدید شسردرد میگرن در کودکانهوش مصنوعی از عروسک بازی ارتباط انسانی، محدود به منابع بی نهایت انرژی در دبه دنبال رستگاری باشتفاوت های بین زن و مرد فقمشاهده گر جدای از شیء مشاحس و ادراک قسمت سیزدهمکمردرد ناشی از تنگی کاناتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرمان پوکی استخوانزمان چیستچگونه جمعیت های بزرگ شکل ایا کوچک شدن مغزانسان الاز نخستین همانند سازها تشیشه ی بازالتی و سیلیکونهوش مصنوعی ساخته هوش طبیمنبع هوشیاری کجاست قسمت53بیماری ای شبیه آلزایمر و هوش احساسیتلاشی تازه برای گشودن معمغز مانند تلفن استخونریزی مغز در سندرم کووکودکان خود را مشابه خود تدرک فرد دیگر و رفتارهای اتاثیر درجه حرارت بر مغزمغز آیندگان چگونه است ؟آیا احتمال دارد رویا از آزیباترین چیز در پیر شدنچالش هوشیاری و اینکه چرا اگر خواهان پیروزی هستیشبیه سازی میلیون ها جهان از تکینگی تا مغز و از مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان یکپارچهبیان ژن های اسکیزوفرنی دهیپرپاراتیروئیدیسمتهدیدهای هوش مصنوعیخدا موجود استکاربرد روباتهای ريز، در درختان اشعار زمینتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگ و فعال یا مغز کوآب زندگی است قسمت چهارمزبان و شناخت حقیقت قسمت انخستین تصویر از سیاهچالهابزار بقا از نخستین همانضرورت زدودن افکارفیزیک و هوشیاریاز تکینگی تا مغز از مغز تمواد کوانتومی جدید، ممکنجهش های ژنتیکی مفید در سابازخورد یا فیدبکهستی ما پس از شروعی چگال تولید یا دریافت علمدو ویژگی انتزاع و قدرت تجکشتن عقیده ممکن نیستذرات کوانتومی زیر اتمی قتبدیل پلاستیک به کربن و سنقش هورمون های تیروئید دآشنا پنداریسفرنامه سفر به بم و جنوب چراروياها را به یاد نمی آابزار بقا از نخستین همانعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهفضای قلب منبع نبوغ استاز تکینگی تا مغز- از مغز ما انسانها چه اندازه نزدجستجوی متن و تصویر به صوربخش فراموش شده ی حافظهواقعیت فیزیکی، تابعی از توهم جسمدژاوو یا آشناپنداریگامی در درمان بیماریهای رویا و کابوستسلیم شدن از نورون شروع منقش روی و منیزیم در سلامتالکترودهای کاشتنیسندرم پیریفورمیسهفت چیز که عملکرد مغز تو ابزارهای پیشرفته ارتباط عادت همیشه خوب نیستقدم زدن و حرکت دید را تغیاز علم جز اندکی به شما داماده، چیزی بیش از یک خلا حلقه های اسرارآمیزبرای خودآگاه بودن تو بایواکسن ایرانی کرونا تولیدتکینگیداروهای ام اسپیچیدگی های مغزمگسروزهای سختتعذیه ی ذهننمیتوان با بیرون انداختنانواع سکته های مغزیسیاره ابلهانهندسه بنیادیناثرات مضر ماری جواناتاثیر ویتامین دی بر بیمالبخند بزن شاید صبح فردا زاصل بازخوردمدیون خود ناموجودحس و ادراک قسمت 67برخی روش های تربیتی کودکورزش و میگرنتکامل ساختار رگهای مغزی داروی ضد چاقیپختگی پس از چهل سالگي به ریاضیات یک حس جدید استجهان قابل مشاهده بخش کوچنوار مغز مشاهده ی غیر مستانسان باشساختار شبکه های مغزی ثابهوش مصنوعی از عروسک بازی اختراع جدید اینترنت کوانمنابع انرژی از نفت و گاز بلندی در ذهن ما درک بلندیمرز مرگ و زندگی کجاستحس و ادراک قسمت پنجاهبسیاری از بیماری های جدیژن همه چیز نیستتاثیر ویتامین دی بر بیمادر والنتاین کتاب بدید همآنچه ناشناخته است باید شرادیوی مغز و تنظیم فرکانچیزی منتظر شناخته شدنايندگان چگونه خواهند دیدسردرد و علتهای آنهوش مصنوعی از عروسک بازی ارتباط از بالا به پایین ممنابع جدید انرژیبه زودی شبکه مغزی به جای تفاوت های تکاملی در مغز ومشاهده آینده از روی مشاهحس و ادراک قسمت ششمکمردرد و علل آنتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرمان پوکی استخوانزمان و مکان، ابعاد کیهان چگونه جمعیت های بزرگ شکل ایا این جمله درست است کسیاز نخستین همانند سازها تمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمبیماری ای شبیه ام اس مولتهوش در طبیعتتلاشی جدید در درمان ام اسمغز مادران و کودکان در زمخواندن ، یکی از شستشو دهنکودکان را برای راه آماده درک نیازمند شناخت خویش اتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان ایا طبیعتا تماآیا برای تولید مثل همیشه زیباترین چیز در افزایش سچالش دیدگاه های سنتی در باپی ژنتیکشبیه سازی سیستم های کواناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان کنونی و مغز بزرگتریبیان حقیقتهاوکينگ پیش از مرگش رسالتو یک معجزه ایخدای رنگین کمانکتاب گران و پرهزینه شد ولدرد باسن و پا به دلیل کاهتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگترین مصرف کننده آب زندگی است قسمت هفتمزبان و شناخت حقیقت قسمت دنخستین روبات های زنده ی جابزار بقا از نخستین همانضررهای مصرف شکر و قند بر فیزیکدانان ماشینی برای تاز تکینگی تا مغز از مغز تموجود بی مغزی که می تواندجهش های ژنتیکی غیر تصادفبازسازي مغز و نخاع چالشی و هر کس تقوای خدا پیشه کنبحتی علمی درباره تمایل بوفور و فراوانیتولید پاک و فراوان انرژیدو بیماری روانی خود بزرگ گل زندگیرفتار مانند بردهتبدیل تراکت صوتی مصنوعی نقش هورمون زنانه استروژنآغاز فصل سرما و دوباره تکسفری به آغاز کیهانچراروياها را به یاد نمی آابزار بقای موجود زنده از علم به ما کمک میکند تا موقفس ذهناز تکینگی تا مغز- از مغزتما اکنون میدانیم فضا خالجستجوی هوشیاری در مغز مابخش های تنظیمی ژنومواقعیت چند سویهتوهمات و شناخت حقیقتدگرگونی های نژادی و تغییگاهی لازم است برای فهم و رویا و خبر از آیندهتشنچ پانایوتوپولوس تشنج نقش روزه داری در سالم و جالگو و عادت را بشکن و در اسندرم پس از ضربه به سرهفت سین یادگاری از میراث ابزارهای بقا از نخستین هعادت کن خوب حرف بزنیقدرت مردمازدواج های بین گونه ای، رماشین دانشحمله ویروس کرونا به مغزبرای زندگی سالم، یافتن تواکسن اسپایکوژنتکامل فردی یا اجتماعیداروهای تغییر دهنده ی سیپیچیدگی های مغزی در درک زروش مقابله مغز با محدودیتغییر الگوی رشد مغزی با زنمیتوان بر سیاه سیاه نوشانگشت ماشه ایسیاره ابلهانهندسه در پایه ی همه ی واکاجزای پر سلولی بدن انسان صفحه اصلیلحظات خوش با کودکاناصل علت و تاثیرمدیریت اینترنت بر جنگحس و ادراک قسمت 74برخی سلولهای عصبی در تلاورزش بهترین درمان بیش فعتکامل شناخت انسان با کشفداروی ضد تشنج با قابليت تپروژه ی ژنوم انسانیریسدیپلام تنها داروی تایجهان موازی و حجاب هانوار مغز در فراموشی هاانسان جدید از چه زمانی پاسازگاری با محیط بین اجزاهوش مصنوعی از عروسک بازی ادامه بحث تکامل چشممنابع انرژی از نفت و گاز بلوغ چیستمرز بین انسان و حیوان کجاحس و ادراک قسمت پنجاه و یبشکه ای که ته نداره پر نمژن همه چیز نیستتاثیر ویروس کرونا بر مغز در یک فراکتال هر نقطه مرکآنچه واقعیت تصور میکنیم راز تغییرچیزی خارج از مغزهای ما نیايا اراده آزاد توهم است یسردرد تنشنهوش مصنوعی از عروسک تا کمارتباط بین هوش طبیعی و هومناطق خاصی از مغز در جستجبه زیر پای خود نگاه نکن بتفاوت های زبانی سرمنشا تمطالبه ی حق خودحس و ادراک قسمت شصت و هشتکمردرد با پوشیدن کفش مناتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی می تواند ندرمان ام اس(مولتیپل اسکلزمان و صبرچگونه حافظه را قویتر کنیایا ابزار هوشمندی یا مغز از نخستین همانند سازها تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبیماری اسپینال ماسکولار هوش عاطفی بیشتر در زنانتمایل زیاد به خوردن بستنمغز چون ابزار هوش است دلیخواب سالم عامل سلامتیکوری گذرای ناشی از موبایدرک و احساستاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان برای ایجاد تمدآیا بزرگ شدن مغز فقط در دزیر فشار کووید چه باید کرچاالش ها در تعیین منبع هوابتدا سخت ترین استشبکه های مصنوعی مغز به دراز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان کاملی در اطراف ما پربیست تمرین ساده برای جلوهاوکينگ پیش از مرگش رسالتو یک جهان در مغز خودت هسخدایی که ساخته ی ذهن بشر کتاب زیست شناسی باوردردی که سالهاست درمان نشتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز حریص برای خون، کلید تآب زندگی است قسمت اولزبان و شناخت حقیقت قسمت سنرمش های مفید برای درد زاابزار بقا از نخستین همانضررهای شکر بر سلامت مغزفاصله ها در مکانیک کوانتاز تکینگی تا مغز از مغز تموجودات مقهور ژنها هستندجهش تمدنی عجیب و شگفت انسبحث درباره پیدایش و منشا وقت نهيب هاي غير علمي گذشتولید سلولهای جنسی از سلدو بار در هفته ماهی مصرف گلوله ی ساچمه ایرفتار وابسته به شکلتبدیل سلولهای محافط به سنقش ویتامین K در ترمیم اسآغاز مبهم آفرینشسقوط درون جاذبه ای خاص، چنزاع بین جهل و علم رو به پابزار بقای موجود زنده از علم بدون توقفقلب و عقلاز تکینگی تا مغز، از مغز ما از اینجا نخواهیم رفتحفره در مغزبخش بزرگی حس و ادراک ما اواقعیت چیستتوپیراماتدانش قدرت استگاهی مغز بزرگ چالش استرویا بخشی حقیقی از زندگی تشنج چیستنقش رژیم غذایی بر رشد و االگوی بنیادین و هوشیاریسندرم سردرد به دلیل افت فهم نوع خواری در میان پیشیابزارهای بقا ازنخستین همعادت کردن به نعمتقدرت کنترل خوداسکار، لگوی هوشمندمبانی ذهنی سیاه و سفیدحمایت از طبیعتبرخی ملاحظات در تشنج های واکسن اسپایکوژن ضد کروناتکامل مادی تا ابزار هوشمداروهای ضد بیماری ام اس وپیوند قلب خوک، به فرد دچاروش های صرفه جویی در ایجاتغییر زودتر اتصالات مغزیچند نرمش مفید برای کمردرانگشت نگاری مغز نشان میدسیر آفرینش از روح تا مغز هندسه زبانِ زمان استاجزایی ناشناخته در شکل گسوالات پزشکیلرزش ناشی از اسیب به عصباصل عدم قطعیت از کوانتوم مداخله ی زیانبار انسانحس و ادراک قسمت 75برخی سيناپسها طی تکامل و ورزش در کمر دردتکامل، نتیجه ی برنامه ریداروی ضد تشنج با قابليت تپروژه ی ژنوم انسانیریشه های مشترک حیاتجهان ما میتواند به اندازنوار مغز در تشخیص بیماری انسان خطرناکترین موجودستم با شعار قانون بدترین هوش مصنوعی از عروسک بازی اداراوون تنها داروی تاییمنابع انرژی از نفت و گاز بلعیدن ستاره توسط سیاهچامرز جدید جستجو و اکتشاف، حس و ادراک قسمت پنجاه و دبشریت از یک پدر و مادر نیژن هوش و ساختارهای حیاتی تاثیر ژنها بر اختلالات خدر کمتر از چند ماه سوش جدآنچه حس می کنیم، نتیجه ی راست دستی و چپ دستیچیزی شبیه نور تو نیستايا اراده آزاد توهم است یسردرد سکه ایهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست قسمت بوزون هیگز چیستتفاوت ایستایی و تکاپومطالبی در مورد تشنجحس و ادراک قسمت شصت و دوکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی زندگی بشردرمان تومورهای مغزی با ازمان واقعیت است یا توهمنگاه محدود و تک جانبه، مشایا بیماری ام اس (مولتیپشکل های متفاوت پروتئین هاز نخستین همانند سازها تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبیماری اضطراب عمومیهوش عاطفی در زنان بیشتر اتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمغز چگونه صداها را فیلتر خواب سالم عامل سلامتی و یکی غایب شدی تا نیازمند دلدرک کنیم ما همه یکی هستیمتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان برای شادمانی طآیا تکامل و تغییرات ژنتیزیرفون داروی ضد ام اسناتوانی از درمان برخی ویابتدایی که در ذهن دانشمنشبکیه های مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان پیوستهبیش از نیمی از موارد انتقهدف یکسان و مسیرهای مختلتو کز محنت دیگران بی غمیخسته نباشی باباکتاب طبیعت در قالب هندسهدرس گرفتن از شکست هاتاثیر رو ح و روان بر جسممغز در تنهایی آسیب میبینآب زندگی است قسمت دومزبان جانسوزنرمش های مفید در سرگیجهابزار بقا از نخستین همانطلای سیاهفاصله ی همیشگی تصویر سازاز تکینگی تا مغز از مغز تموسیقی نوجهشهای مفید و ذکاوتی که د