دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

منبع هوشیاری کجاست؟ قسمت هفدهم

منبع هوشیاری کجاست؟ قسمت هفدهم
یک تئوری مغزی بهتر:
اجازه بدهید هر دوی دلایل خارجی و پیش پا افتاده را کنار بگذاریم. ما باید تئوری انتقال را به طور جدی در نظر بگیریم. علت اصلی اینکه تفکر جدی در مورد چنین تئوری ای داشته باشیم، ربطی به ارواح ندارد.
باید متاسفانه به علوم اعصاب و بر استعاره و تصویر کامپیوتر اعتماد کنیم. یکی از دستیاران پژوهشی من، محاسبه کرد اخیرا 32 موسیقی پیانو بتهوون دارای 307756 نوت است و هزاران بخش، سمبول های تکراری را محاسبه نمی کند. اسکورهای بتهوون شامل بیش از 100 هزار سمبل است که دستان و پاهای پیانیست ها را هدایت میکند.
چرا من به تو در مورد بتهوون میگویم؟
چون نوازنده ی پیانو دانیل بارنبویم همه ی32 موسیقی بتهوون را در زمانی که 17 ساله بود ذخیره کرد و از آن زمان هزاران کار پیانویی دیگر را یعنی ده ها میلیون نوت و نشانه را ذخیره سازی کرد.
آیا تو تصور میکنی این همه محتوا در مغز همیشه در حال تغییر، در حال چروکیدگی و نابودی بارنبویم قرار دارد؟!
متاسفم ولی اگر مغز او را برای هزاران سال بررسی کنی، نوت منفرد یا منبع موسیقی واحد یا آموزش یگانه ای را برای اینکه چگونه انگشتان خود را حرکت دهد نمی یابی و حتی تظاهر هیچ کدام از آنها را پیدا نخواهی کرد.
مغز، خیلی ساده وسیله ذخیره نیست!! بلکه حقیقتی فوق العاده برای اطمینان است ولی نه به این علت که اطلاعات را ذخیره یا پردازش میکند.

طی قرن ها ابهام کاملی وجود داشته است که هوش انسان از کجا آمده است. مردم از یک استعاره بعد از استعاره ی دیگر برای توضیح توانایی های فوق العاده ی ما استفاده کرده اند. اینها البته از استعاره ها و نشانه های یزدانی از چند هزار سال قبل شروع میشود و به پیش میرود.
من آن عبارت را با تردید برای استعاره های پردازش اطلاعات امروز بیان میکنم و این، ایده های ثابت و قائم به خود را در نظر می گیرد که ما می توانیم بیازماییم.
برای آنکه روشن باشد:
من تئوری انتقال را یک اشاره و استعاره ی دیگر تصور نمی کنم. من پیشنهاد می دهم مغز یک انتقال دهنده ی دو جانبه است. طی زمان، ما حمایتی تجربی را برای این تئوری پیدا خواهیم کرد. به یاد بیاورید تئوری نسبیت خاص اینشتین که در سال 1905 تایید شد و نسبیت عام که بعدا در سال 1915 تایید شد سال ها هیچ حمایتی تجربی برای تایید خود نداشت.
اگر ما بتوانیم برخی جلوه های تصوری انتقال را با نام های رسمی و قابل پیشبینی قالب ریزی کنیم ما شاید بتوانیم پیشبینی های خاصی را برای انتقال در مورد تغییرات جزیی در زمان های واکنش یا در مورد این- که چگونه خطاهای انتقال، ممکن است به ما کمک کند اسکیزوفرنی را توضیح دهیم- داشته باشیم. ما شاید بتوانیم جلوه های کمی رویاها، رویاهای روزانه، توهمات و دیگر موارد را پیش بینی کنیم.
اگر تئوری انتقال شایسته باشد بیایید در مورد چیزی بیندیشیم که در صورت نادیده گرفتن آن، رخ میدهد. اگر ما یک دانشمند قرن هفدهم را به امروز منتقل کنیم و به او نشان دهیم چگونه می توانیم با کسی سخن بگوییم که از تلفن همراه استفاده می کند او به طور کامل میخواهد درون تلفن را جستجو کند! وسیله ی دور باید درون تلفن باشد!!

یک دانشمند رنوسانسی، تلفن را به عنوان واحد پردازش دارای خودself میبیند همانطور که دانشمند امروز ساده لوحانه مغز را اینگونه می بیند. ولی آن دانشمند هرگز صدای دور را درون تلفن نخواهد دید زیرا چیزی در آن برای پیداکردن نیست.

اگر ما به دانشمند توضیح دهیم که تلفن، یک انتقال دهنده است، او اکنون تلفن را به طرز دیگری آزمون خواهد کرد و به دنبال مدارکی از انتقال خواهد بود که او قصد داشت با وسایل و علوم مناسب آن را پیدا کند.
مشکلی هست: اگر تو هرگز به دانشمند در مورد انتقال، آموزش ندهی او ممکن است هرگز اسرار آن تلفن را بازگشایی نکند. این مرا به یاد کلاستروم می اندازد؛ بخشی کوچک که زیر قشرمغز قرار دارد و اندکی در مورد آن دانسته شده است؛ هرچند پژوهش های جدید برخی ابهامات را روشن میکند.
بیشتر بخش های مغز به کلاستروم متصل می شود ولی کلاستروم چه میکند؟
اگر کلاستروم به عنوان محلی باشد که پیام های مغز فرستاده میشود و انتقال، یکی از احتمالات لیست تو نباشد ممکن است هرگز عامل مهم انتقال را کشف نکنی.

اگر تو علامه ی تاریخ باشی ممکن است از بخش کوچک دیگری در مغز آگاه باشی:
غده ی پینئال که به طور قابل قبول میتواند منطقه ی انتقال باشد. در کتاب اول رساله ی انسان- که در اول سال 1600 نوشته شده است- فیلسوف فرانسوی رنه دکارت این غده را به عنوان صندلی روح شناخت. مهم اینکه در انتهای سال 1900 میلادی دانشمندان کشف کردند بافت غده ی پینئال به اشعه های الکترومغناطیس پاسخ میدهد. اگر دانشمندان جدید مغز، شروع به جستجو برای مدارکی کنند که نشان می دهد مغز یک انتقال دهنده است آنها ممکن است آن را مستقیما از طریق درک جدید مسیرها و ساختارهای عصبی و فعالیت الکتروشیمیایی یا امواج مغز پیدا کنند. یا آنها ممکن است چنین مدرکی را به طور غیرمستقیم با تحریک بخش هایی از عملکرد مغز پیدا کنند که به نظر می رسد بتواند پیام ها را منتقل کند. آنها ممکن است حتی بتوانند وسایلی بسازند که پیام ها را به جهان موازی منتقل کند یا جالب توجه تر پیامها را از آن جهان دریافت کند.

مطالعه ی مقایسه ای مغزهای حیوانی که ارتباط های محدودتری با سمت دیگر دارد ممکن است پژوهش ها را به کنار ببرد. انتقال روشن و سودمند، ممکن است همچنین کلید درک ورود زبان و هوشیاری انسان را نشان دهد. در اینجا ممکن است توضیحی برای آن چیزی وجود داشته باشد که ظهور ناگهانی چنین توانایی هایی در انسانها است.(ظهور ناگهانی تمدن بشری- که با معیارهای کند تکامل مادی قابل توجیه نیست- ممکن است خیلی ساده، انتقال اطلاعات از منبع اطلاعات به انسان جدید هموساپینس باشد. انتقال- همانگونه که امروز باعث انتقال تقریبا ناگهانی اطلاعات از یک گوشه ی زمین به گوشه ی دیگر آن میشود- میتواند از سطحی بالاتر از کیهان مادی و در ابعادی فراتر از زمان و مکان، به انسان منتقل شود؛ حتی این انتقال میتواند سریع تر از انتقال مرسوم و سریع زمینی باشد. تحول ناگهانی پیشینیان انسان در حدود 15000 سال قبل به هموساپینس عاقل و تمدن ساز، همیشه برای دانشمندان باستان شناس ابهامات زیادی را مطرح کرده است و حتی گروهی از آنها را به طرح های عجیب و غریب زاد و ولد انسان جدید با فضایی ها و یا طرح تئوریمیم کشانده است. ولی شاید ساده تر این باشد که قبل از پیدایش کیهان ما و قبل از زمان پلانک و انفجار بزرگ، کیهان دیگری بوده که در آن، فاصله ها اندک و تفاوت ها جزیی بوده است و امکان انتقال اطلاعات بین دو نقطه، در سرعتی بسیار فراتر از سرعت نور، ممکن بوده است و امروز هم چنین انتقالی ممکن است. این انتقال پرسرعت اطلاعات، محدود به سرعت های کند تکامل مادی نیست.)

انتقال عصبی ممکن است همچنین مکانیسمی منطبق با تصور کارل جانگ در مورد ناخواگاه تجمعی باشد. حتی تئوری نوام چومسکی در مورد قواعد گرامر جهانی میتواند از تئوری انتقال، ارتقا یافته باشد. این تئوری، شگفت انگیز است که بیشتر یا همه ی زبان های انسانی از قوانین گرامری خاصی منشا گرفته باشد؛ یعنی زبان ها همه از یک منبع اطلاعات، منشا گرفته و منتقل شده است.(تئوری منشا یکسان همه ی زبان ها بدون در نظر گرفتن معیارهای تکامل مادی- که برای پیدایش هر زبان، لازم است- نارسا میباشد. بله ممکن است منشا اولیه ی همه ی زبان های فعلی جهان، زبان اولیه ای باشد که در قوم سومر و آشور ایجاد شد ولی اینگونه نیست که همه ی این زبان ها مستقیما از زبان سومری اولیه منشا گرفته باشد بلکه هر زبان، می تواند خودش در محدوده ی تکامل ابزارهای تکلم، از زبان قبل از خود ایجاد شده باشد. تئوری منشا مشترک زبان های موجود که توسط دانشمندانی مانندسبیط نیلی مطرح میشود، بدون در نظر گرفتن معیارهای تکاملی، نارسا است. منشا معنوی یکسان زبان های جهان و منشا معنوی همه حیات زمینی ما، به معنی مقدس شمردن زبان های موجود در جهان و یا مقدس شمردن دیگر اجزای عالم مادی نیست. بلکه شکلگیری این زبان ها در قالب محدودیت های تکاملی عالم مادی ما میباشد. توصیه میشود برای بررسی بیشتر به مقاله یزبانها مانند افكار ، فطري و دروني نیستند ،ترتيب كلمات این مطلب را اثبات ميکند.در همین کانال مراجعه شود.)

وضعیت جریان مطرح شده توسط میهالی چیکسنتس میهالی قابل بررسی است. او این تئوری را به هر کس یاد می داد. وقتی من در وضعیت بسیار تولید کننده هستم مثلا من خیلی پرنشاط و مشتاق مینویسم من هیچ آگاهی در مورد این جهان یا گذر زمان ندارم.

آیا سمت دیگر، منبع آفرینندگی ماست؟
شاید دهه ها بر ما بگذرد تا پیشرفت های مهمی را در پژوهش انتقال شاهد باشیم ولی با منابع وسیع اخیر که به علوم مغزی اختصاص داده شده است ما می توانیم به طور قابل قبول، سریع تر حرکت کنیم. اگر تو نگران تئوری انتقال هستی این یکی دیگر از مواردی است که قابل تست نیست مانند تئوری ریسمان یا تئوری هایی در مورد جهان های موازی.

دوباره فکر کن: با تئوری عصبی انتقال ما یک مزیت بزرگ خواهیم داشت؛ وسیله انتقال برای مطالعه ی ناگهانی و عمیق در دسترس است.(مشاهدات کیهان و تاریخ انسان، نشان دهنده ی نوعی از یادگیری و تحول ناگهانی در میان انسان ها است که با تئوری های تکامل مادی، قابل توجیه نیست. همچنین مشاهدات کیهان، نشان دهنده ی تاثیری عمیق از جایی بیرون از کیهان مادی مرسوم میان ما است. و این مشاهدات به ناچار دانشمندان را به طرح نظریه ی چند جهانیکشانده است. فرض امروزی انرژی تاریک و ماده ی تاریک، نشان دهنده ی ناتوانی دانشمندان در توجیه وقایعی است که در اطراف ما می گذرد.

ولی ناتوانی در توجیه مطلب و ارجاع موضوع به عبارت های گنگی مانند انرژی تاریک و یا ماده ی تاریک و یا ناخودآگاه، راه حل نیست؛ بلکه بیشتر شبیه بیانی گنگ برای مطلبی گنگ است که موضوع را پیچیده تر میکند.

طرح این- که مغز، فقط واسطه ای برای انتقال این موارد ناشناخته از منبع اطلاعات است و خودش نقشی در ذخیره و یا صادر کردن اطلاعات ندارد- پیشرفت بزرگی است که بسیاری از دانشمندان امروز در مورد آن فکر میکنند. نسیم هرمین پژوهشگر کیهان و فیزیک و علوم اعصاب و بنیانگذار موسسه ی علوم طنیندر این مورد می گوید: (اینکه تصور کنیم، سخنگو در مغز قرار دارد، مانند این است که تصور کنیم گوینده رادیو، درون رادیو است!)

کاربردها و نکات نهایی :
آیا تئوری انتقال در نهایت مشکل قدیمی هوشیاری را حل میکند؟ شاید!
هوشیاری فقط تجربه ای است که ما در زمانی داریم که خودمان یا جهان را مشاهده می کنیم. به نظر میرسد خیلی ساده باشد چون ما بخشی از سیستم هستیم پس ما مشاهده می کنیم! این یک نمونه ی کلاسیک از میزان سختی ای است که می تواند وجود داشته باشد تا یک سیستم را کسی مطالعه کند که بخش کاملی از آن سیستم است.(ناظر از درون مجموعه، چون خودش تابع تغییرات و تحولات موجود در مجموعه است، جهان و کیهان را بسیار متفاوت از ناظر بیرونی ای مشاهده می کند- که تابع تحولات و دگرگونی های مجموعه نیست.)

یعنی در مساله ی هوشیاری و درک واقعیت، باید نقش نگاه از درون یا بیرون مجموعه فیزیکی لحاظ شود. آنچه شاهد بیرونی می بیند متفاوت از مشاهده ی شاهد درونی است. تو به آن چیزی مینگری که به آن نگاه میکنی و تغییر زاویه ی نگاه، باعث دیدن چیزهای متفاوتی خواهد شد.) در مورد این چالش به عنوان قضیه ی گودل از علوم رفتاری فکر کن.(کورت گودل متولد 1906، وفات سال 1978،معتقد بود علاوه بر دنیای مادی، دنیای معانی نیز وجود دارد که انسان با کمک الهام می تواند به آن راه یابد. بنابراین برای او برخی عبارات، ارزش حقیقی دارند، حتی اگر قابل اثبات نبوده یا به شکل تجربی، قابلیت پذیرفته شدن یا رد شدن را نداشته باشند.

همین نگرش، کمکی بود برای ارائه دیدگاه های ارزشمند ریاضی گودل. اگرچه گودل مباحثه گری دقیق و فوق العاده بود، اما به ندرت در جلسات حلقه وین شرکت می کرد، مگر آنکه بحث بر سر ریاضیات می بود. در واقع می توان گفت پس از سال ۱۹۲۸ او دیگر در جلسات گروه شرکت نکرد، اما به جای آن به عضو فعالی در جلسات ریاضی که توسط منگر تشکیل شده بود، بدل شد.
فرموله کردن استدلال هستی شناختی او در مورد وجود خداوند، از کارهای دیگری بود که توجه بسیاری را به خود جلب کرد. هرچند گودل در ۱۴ژانویه ۱۹۷۸ چشم از جهان فروبست، اما نتیجه دستاوردهای او در تغییر بنیادهای تفکر انسان، هنوز دوران تولد خود را می گذراند. آلن تورینگ- ریاضیدان برجسته انگلیسی و پیشگام نظریه هوش مصنوعی، با به کارگیری قضیه ناکامل بودن گودل در نظریه محاسبات نشان داد که یک کامپیوتر یا روبات هیچ گاه نخواهد توانست تمام کارهایی را که انسان قادر به انجام آن است، انجام دهد (و این در حالی بود که برخی، انسان را صرفا یک ماشین بسیار پیچیده می دانستند). جالب تر از آن، دریافت اسیتفن هاوکینگ- مشهورترین فیزیکدان زمان ما از دستاورد فکری گودل است.

هاوکینگ در سخنرانی خود با عنوان گودل و پایان فیزیک- که در دانشگاه کمبریج ایراد کرده بود- نشان داد که بر مبنای قضیه ناکامل بودن گودل، احتمالا ذات جهان و قوانین بنیادین آن برای همیشه از دسترس اندیشه بشری پنهان خواهد ماند. هاوکینگ براساس دستاورد گودل، به ناشناختنی بودن(و نه صرفا ناشناخته بودن) ماهیت بنیادین هستی اشاره می کند. این در حالی ست که خود او و تقریبا تمامی فیزیکدان های بزرگ دیگر، پیش از آن امید داشتند با به کارگیری الگوهای ریاضی صرف، به ماهیت بنیادین هستی و قوانین آن دست یابند.)

اگر تئوری انتقال به نظر درست برسد درک ما از جهان و محل ما در آن به طورعمیق، تغییر میکند. ما ممکن است نه فقط بتوانیم دهه ها جنبه ی اضافی تجربه ی انسان را درک کنیم ممکن است همچنین شروع به پرده برداری از برخی رازهای بزرگ در جهان کنیم. چه چیزی و چه کسی بیرون از جهانی است که جهان ما از آن، آمده است ؟
آیا خدایی هست یا نه؟
اگر تو در مورد تئوری های بی اساس و سست، شکاک هستی همانطور که من هستم تا امروز تو ممکن است فکر کنی: آیا اپشتین ذهن خود را از دست داده است و اگر اینگونه باشد ذهن او کجا رفته است؟! اجازه بدهید به شما بگویم من هرگز تا زمانی که کاسپر خودش جلوی یک صدا حاضر باشد و مرا از مرحله، بیرون بیاورد به ارواح اعتقاد ندارم.(کاسپر هاورز فردی آلمانی بود که با ادعاهای عجیب و غریب مدعی بود موجوداتی ناشناخته او را می آزارند ولی در نهایت چنین ادعاهایی ثابت نشد.)

ولی اگر یک عقیده ی ساده یعنی مغز به عنوان انتقال دهنده، بتواند جنبه های جدیدی از پژوهش را شبیه سازی کند و همچنین بتواند حقیقتی را بیاورد که به نظر میرسد درجه ی مداوم و نامظم و بی ارتباط اعتقادات انسانی باشد، من آن را بسیار دوست خواهم داشت.
اصل مقاله از روبرت ایپشتین برخی توضیحات دکتر سلمان فاطمی نورولوژیست

(روبرت ایپشتین روانشناس پژوهشی در موسسه ی آمریکایی پژوهش رفتار و تکنولوژی در کالیفرنیا است. او مدرک خود را از دانشگاه هاروارد گرفته است و مدیر اصلی مجله ی روانشناسی امروز است. حدود 15 کتاب و 300 مقاله در موضوعات مختلف در علوم رفتاری دارد. مدل ریاضیاتی او برنامه ی جدا سازی پوسته ای استراتژی ای برای از میان بردن سریع ویروس SARS-CoV-2 در مقاله ی زیر قابل دسترسی است.)
https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.640009
https://www.discovermagazine.com/mind/your-brain-is-not-a-computer-it-is-a-transducer


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ملاحظه های اخلاقی دربارهحس و ادراک قسمت نوزدهماختلال در شناسایی حروف و چالش هوشیاری و اینکه چرا داروی ضد تشنج با قابليت تهوش مصنوعی در کامپیوترهامدیریت اینترنت بر جنگاصول توسعه ی یک ذهن کاملروشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمرکل اقیانوس در یک ذرهسیاره ی ابلهانآملودیپین داروی ضد فشار تکامل تکنولوژیعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدانسان، گونه ای پر از تضادمغز، فقط گیرندهمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت دهمارتباط میکروب روده و پارنجات در راستگوییدر کمتر از چند ماه سوش جدهوش عاطفی قسمت دوممرز بین انسان و حیوان کجابه قفس های سیاهت ننازراه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کنکوچک شدن مغز از نئاندرتاساختن آیندهآیا ممکن است موش کور بی متئوری جدید، ویران کردن گجنسیت و تفاوت های بیناییای همه ی وجود مننقش گرمایش آب و هوا در هممنبع هوشیاری کجاست قسمت خلا، حقیقی نیستارزش حقیقی زبان قسمت سومچرا حیوانات سخن نمی گویندرمان تومورهای مغزی با اهیچ اندر هیچمشاهده آینده از روی مشاهرشد مغز فرایندی پیچیده ابوزون هیگز چیستتفکر خلا ق در برابر توهم کاهش حافظه هرچند فرایندیسرگیجه از شایعترین اختلاآیا امکان بازسازی اندامهتاثیر کپسول نوروهرب بر تجهان کنونی و مغز بزرگتریایا بیماری ام اس (مولتیپنقش زنجبیل در جلوگیری از خورشید مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز انفجار بزرگ تا انفجار نظریه ی تکامل در درمان بیدرک فرد دیگر و رفتارهای اهزاران سال چشم های بینا وزندگی بی دودبیماری ای شبیه آلزایمر و تلقین اطلاعات و حافظهکریستال زمان(قسمت دوم)شناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا رژیم غذایی گیاهی سلافاصله ی همیشگی تصویر سازجهش های ژنتیکی غیر تصادفاپی ژنتیکابزار بقا از نخستین همانچند جهانیخطای حسمنتظر نمان چیزی نور را بهاز تکینگی تا مغز از مغز تهمیشه اطمینان تو بر خدا بدرختان اشعار زمینبیوگرافیویتامین بی هفدهزیست، مرز افق رویداد هستتنفس هوازی و میتوکندریگوشت خواری یا گیاه خواریشاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکآزمون ذهنی گربه شرودینگرفرضیه ای جدید توضیح میدهجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماننوآوری ای شگفت انگیز داندو برابر شدن خطر مرگ و میمیگرن سردردی ژنتیکی که باز تکینگی تا مغز از مغز تهنر، پر کردن است نه فحش دذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پاواکسن های شرکت فایزر آمرزبان شناسی نوین نیازمند گزیده ای از وبینار یا کنفتو باید نیکان را به دست بشربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسمافزایش مرگ و میر سندرم کوقانونمندی و محدودیت عالمحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از نوعی سکته مغزی ، وحشتناک دانش محدود به ابعاد چهارهوش مصنوعی از عروسک بازی ما با کمک مغز خود مختاريماز تکامل تا مغز، از مغز ترنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهوبینار اساتید نورولوژی دسلول های بنیادی منابع و اپیوند قلب خوک، به فرد دچاتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)طعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به سامید جدید بر آسیب نخاعیمغز مادران و کودکان در زملوزالمعده(پانکراس)مصنوعحس متفاوتاتوسوکسیمایدچگونه به سطح بالایی از هوداروهای ضد بیماری ام اس وهوش مصنوعی از عروسک بازی مبانی ذهنی سیاه و سفیداستفاده از سلول های بنیاروح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱یافته های نوین علوم پرده سندرم سردرد به دلیل افت فپختگی پس از چهل سالگي به توصیه های غیر دارویی در سعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسرااندوهگین نباش اگر درب یا مغز ابزار بقای برتر مادیملاحظات بیهوشی قبل از جرحس و ادراک قسمت هفتماختلال در شناسایی حروف و چالش هوشیاری و اینکه چرا داروی ضد تشنج توپیراماتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمداخله ی زیانبار انساناصول سلامت کمرروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن بکلمات بلند نه صدای بلندسیاره ابلهانآموزش نوین زبانتکامل جریان همیشگی خلقتعصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان انعطاف پذیری مکانیسمی علمغزتان را در جوانی سیم کشمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت دوازدهمارتباط ماده و انرژینخاع ما تا پایین ستون فقردر آرزوهایت مداومت داشتههوش عاطفی قسمت سوممرز جدید جستجو و اکتشاف، به مغز خزندگان خودت اجازراه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دورکوچکترین چیز یک معجزه اسساختار فراکتال وجود و ذهآیا ما کالا هستیمتا 20 سال آینده مغز شما به جنسیت و تفاوت های بیناییای آنکه نامش درمان و یادشنقش پیش زمینه ها و اراده منبع هوشیاری کجاست قسمت خلا، خالی نیستارزش خود را چگونه میشناسچرا حجم مغز گونه انسان دردرمان تشنجهیچگاه از فشار و شکست نترمطالبه ی حق خودرشد مغز علت تمایل انسان ببوزون هیگز جهان را از متلتفاوت مغز انسان و میمون هکاهش دوپامین عامل بیماریسرگردانیآیا انسان با مغز بزرگش اختاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان کاملی در اطراف ما پرایا بدون زبان میتوانیم تنقش زبان در سلطه و قدرت اخوش قلبی و مهربانیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز بحث های کنونی در ویروسنظریه ی تکامل در درمان بیدرک نیازمند شناخت خویش اهستي مادي ای که ما کوچکترزندگی در جمع مواردی را برتلاش ها برای کشف منابع جدکریستال زمان(قسمت سوم)شناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا راهی برای رفع کم آبی فتون های زیستیجهش تمدنی عجیب و شگفت انسابتدا سخت ترین استابزار بقا از نخستین همانچند جهانیخطر آلودگی هوامنحنی که ارتباط بین معرفاز تکینگی تا مغز از مغز تهمیشه داناتر از ما وجود ددرد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیویتامین دی گنجینه ای بزرزاوسکا درمان گوشرتنفس بدون اکسیژنگیلگمش باستانی کیستشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکآزادی عقیده، آرمانی که تفساد اقتصادی سیتماتیک درجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماننوار مغز مشاهده ی غیر مستدو سوی واقعیتمیگرن شدید قابل درمان اساز تکینگی تا مغز از مغز تهوموارکتوس ها ممکن است دذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی اواکسن کووید 19 چیزهایی که زبان، نشان دهنده ی سخنگو گزارش یک مورد جالب لخته وتو تغییر و تحولیشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزافزایش سرعت پیشرفت علوم قارچ بی مغز در خدمت موجودحل مشکلابزار بقای موجود زنده از نیکولا تسلادانش بی نهایتهوش مصنوعی از عروسک بازی ما بخشی از این جهان مرتبطاز تکامل تا مغز، از مغز ترهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهوجود قبل از ناظر هوشمندسلول های بدن تو پیر نیستنپیوند مغز و سر و چالشهای توهم چیستظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را بردارامید درمان کرونا با همانمغز چون ابزار هوش است دلیلیروپریم داروی ترکیبی ضدحس چشایی و بویاییاتصال مغز و کامپیوترچگونه باغبانی باعث کاهش داروی فامپیریدین یا نورلهوش مصنوعی از عروسک بازی مباحث مهم حس و ادراکاستفاده از سلول های بنیاروزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتیاد گرفتن مداومسوپاپ ها یا ترانزیستورهاپروژه ی ژنوم انسانیسایتهای دیگرتوصیه هایی در مصرف ماهیعماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هااندام حسی، درک از بخش هایمغز ابزار برتر بقاممانتین یا آلزیکسا یا ابحس و ادراک قسمت هفدهماختلالات مخچهچالش هوشیاری و اینکه چرا دارویی خلط آورهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمدارک ژنتیکی چگونه انساناضطراب و ترسريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بدکلوزاپین داروی ضد جنونسیاره ابلهانآمارهای ارائه شده در سطح تکامل داروینی هنوز در حاعضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهناهرام مصر از شگفتی های جهمغزتان را در جوانی سیمکشمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت سومارتباط متقابل با همه ی حینخستین تمدن بشریدر آسمان هدیه های نادیدنهوش عاطفی قسمت ششممزایای شکلات تلخ برای سلبه نقاش بنگرراه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی کووید نوزده و خطر بیماری ساختار شبکه های مغزی ثابآیا ما تنها موجودات زنده تا بحر یفعل ما یشاجهل مقدسایمپلانت مغزینقش آتش در رسیدن انسان بهمنبع هوشیاری کجاست قسمت خلاصه ای از مطالب همایش ماز فرد ایستا و متعصب بگذرچرا خشونت و تعصبدرمان جدید ALSهیپرپاراتیروئیدیسممطالبی در مورد تشنجرشد در سختی استبی نهایت در میان مرزهاتفاوت ها و تمایزها کلید بکاهش سن بیولوژیکی، تنها سربازان ما محققا غلبه می آیا احتمال دارد رویا از آتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان پیوستهایا تکامل هدفمند استنقش زبان در سلطه و قدرت اخوشبختی دور از رنج های ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنظریه ی تکامل در درمان بیدرک و احساسهستی ما پس از شروعی چگال زندگی در سیاهچالهتلاش هایی در بیماران قطع کشف مکانیسم عصبی خوانش پشناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیاما مقهور قوانین فیزیکفروتنی و غرورجهشهای مفید و ذکاوتی که دابتدایی که در ذهن دانشمنابزار بقا از نخستین همانچند جهانی و علمخطرات هوش مصنوعیمنشأ اطلاعات و آموخته ها از تکینگی تا مغز از مغز تهمیشه راهی هستدردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی دویروس مصنوعیزبان مشترک ژنتیکی موجوداتنها مانع در زندگی موارد گیاه بی عقل به سوی نور میشاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکآزار دیگری، آزار خود استفشار و قدرتجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین هماننوار مغز ترجمه رخدادهای دولت یا گروهکمیدان مغناطيسي زمین بشر از تکینگی تا مغز از مغز تهورمون شیرساز یا پرولاکتذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحمواکسن کرونا و گشودن پنجرزبان، وسیله شناسایی محیطگشایش دروازه جدیدی از طرتو جهانی هستی که خودش را ششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر افسردگی و اضطراب در بیماقبل از آغازحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از نیاز به آموزش مجازی دیجیدانشمندان موفق به بازگردهوش مصنوعی از عروسک بازی ما تحت کنترل ژنها هستیم یاز تکامل تا مغز، از مغز تروی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهوراپامیل در بارداریسلول عصبی شاهکار انطباق پیوند اندام از حیوانات بتوهم وجودظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزامیدوار باش حتی اگر همه چمغز چگونه صداها را فیلتر لیس دگرامفتامین یا ویاسحس و ادراک (قسمت اول )اثر مضر مصرف طولانی مدت رچگونه تکامل مغزهای کنونیداروی لیراگلوتیدهوش مصنوعی از عروسک بازی مجموعه های پر سلولی بدن ماستفاده از سلول های بنیاروزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولییاد بگیر فراموش کنیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاپروژه ی ژنوم انسانیتوضیحی ساده در مورد هوش معوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع مانرژی بی پایان در درون هرمغز از بسیاری حقایق می گرانرژی تاریکمغز به تنهایی برای فرهنگ من کسی در ناکسی دریافتم حس و ادراک قسمت هجدهماختلالات حرکتی در انسانچالش هوشیاری و اینکه چرا داستانها و مفاهیمی اشتباهوش مصنوعی درمانگر کامپیمروری بر تشنج و درمان هایاطلاع رسانی اینترنتیریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پارکلام و زبان، گنجینه ای بسسیر آفرینش از روح تا مغز آن چیزی که ما جریان زمان تکامل داروینی هنوز در حاغم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زاولویت بندی ها کجاستمغط یک گیرنده استمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت سی و هشتمارتباط چاقی و کاهش قدرت بنخستین تصویر از سیاهچالهدر آستانه ی موج پنجم کوویهوش عاطفی بیشتر در زنانمسمومیت دانش آموزان بی گبه نقاش بنگرراه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم مکودک هشت ساله لازم است آدسادیسم یا لذت از آزار دادآیا مغز تا بزرگسالی توسعتاول کف پا و حقیقتجهان فراکتالایمپلانت مغزی کمک میکند نقش انتخاب از طرف محیط، نمنبع هوشیاری کجاست قسمت خلاصه ای از درمان های جدیاز مخالفت بشنوچرا در مغز انسان، فرورفتدرمان جدید میگرن با انتی هاوکينگ پیش از مرگش رسالمطالعه ای بیان میکند اهدز گهواره تا گوربی هیچ می ایی و بی هیچ میرتفاوت ها را به رسمیت بشناکایروپاکتیک چیستسردرد میگرنآیا احتمال دارد رویا از آتاثیر کتامین در درمان پاجهان پیوستهایجاد احساساتنقش سجده بر عملکرد مغزخانه ی تاریکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنظریه ی ریسماندرک کنیم ما همه یکی هستیمبیماری ای شبیه ام اس مولتو هر کس تقوای خدا پیشه کنزندگی زمینی امروز بیش از تلاشی برای درمان قطع نخاکشف مکانیسمی پیچیده در بشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و آب زندگی است قسمت چهارمفرگشت و تکامل تصادفی محض جهشهای مفید و ذکاوتی که دابتذال با شعار دینابزار بقا از نخستین همانچند روش ساده برای موفقیتدفاع از پیامبرمنشاء کوانتومی هوشیاری ااز تکینگی تا مغز از مغز تهمیشه عسل با موم بخوریمدردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتویرایش DNA جنین انسان، برزبان چهار حرفی حیات زمینتنها در برابر جهانگیاه خواری و گوشت خوار کدشاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکآسيب میکروواسکولاریا آسفضای قلب منبع نبوغ استجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین هماننوار مغز در فراموشی هادوچرخه سواری ورزشی سبک و میدان های مغناطیسی قابل از تکینگی تا مغز از مغز تهوش فوق العاده، هر فرد اسذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خداواکسن کرونا از حقیقت تاتسفر فقط مادی نیستپل جویی اصفهانتو دی ان ای خاص ميتوکندريصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر اقلیت خلاققبل از انفجار بزرگحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از چیز جدید را بپذیردانشمندان نورون مصنوعی سهوش مصنوعی از عروسک بازی مانند آب باشاز تکامل تا مغز، از مغز ترویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهورزش هوازی مرتب خیلی به قسلولهای ایمنی القا کنندهپیوند سر آیا ممکن استتوهم وجودعقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایمامیدواری و مغزمغز ناتوان از توجیه پیدالا اکراه فی الدینحس و ادراک (قسمت دوم )اثرات فشار روحی شدیدچگونه جمعیت های بزرگ شکل داروی تشنجی دربارداریهوش مصنوعی از عروسک بازی محل درک احساسات روحانیاستفاده از سلول های بنیاروزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز دیادگیری مهارت های جدید دسوپاپ ها یا ترانزیستورهاپروانه ی آسمانیتیوتیکسن داروی ضد جنونعوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج عواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستانرژی تاریک که ما نمی تومغز بیش از آنچه تصور میشومن پر از تلخیمحس و ادراک قسمت هشتماختلالات صحبت کردن در انچالش دیدگاه های سنتی در بدخالت در ساختار ژنهاهوش مصنوعی درخدمت خلق وحمرکز هوشیاری، روح یا بدن اطلاعات حسی ما از جهان، چریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسیکلرال هیدرات برای خوابانسیستم تعادلی بدنآنچه ناشناخته است باید شتکامل داروینی هنوز در حاغم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیاولین مورد PML به دنبال تکنفرت، اسیب به خود استمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت سی و ششمارتباط هوش ساختار مغز و ژنخستین روبات های زنده ی جدر درمان بیماری مولتیپل هوش عاطفی در زنان بیشتر امسمومیت دانش آموزان، قمابه نادیدنی ایمان بیاوررابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است کودک ایرانی که هوش او از سازگاری با محیط بین اجزاآیا همه جنایت ها نتیجه بیتابوهای ذهنیجهان قابل مشاهده بخش کوچایمپلانت نخاعی میتواند دنقش اتصالات بین سلولهای منبع هوشیاری کجاست قسمت خم شدن فضا-زماناز نخستین همانند سازها تچرا ذرات بنیادی معمولاً درمان جدید کنترل مولتیپلهاوکينگ پیش از مرگش رسالمعماری، هندسه ی قابل مشازمین در برابر عظمت کیهانبی ذهن و بی روحتفاوت های بین زن و مرد فقکار با یگانگی و یکپارچگیسردرد میگرن در کودکانآیا برای تولید مثل همیشه فلج نخاعی با الکترودهای جهان پر از چیزهای اسرار آایران بزرگنقش غذاها و موجودات درياخانواده پایدارمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکنیکی تا مغز از مغز تنظریه تکامل در درمان بیمدرک احساسات و تفکرات دیگبیماری اسپینال ماسکولار وفور و فراوانیزندگی زودگذرتلاشی تازه برای گشودن معکشف ارتباط جدیدی از ارتبشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط آب زندگی است قسمت هفتمفراموش کارها باهوش تر هسجوانان وطنابداع دی ان ای بزرگترین دابزار بقا از نخستین همانچندین ماده غذایی که مانندفاع در برابر تغییر ساختمهندسی ژنتیک در حال تلاش از تکینگی تا مغز از مغز تهمجوشی هسته ای، انرژِی بدرس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلوویشن پروزبان نیاز تکاملی استتنهایی رمز نوآوری استگیرنده باید سازگار با پیشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکآسیب ها ناشی از آلودگی هوقفس ذهنحفره در مغزابزار بقا از نخستین هماننوار مغز در تشخیص بیماری دورترین نقطه ی قابل مشاهمیدان های کوانتومی خلااز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی می تواند بر احذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملواکسن کرونا ساخته شده توسفر نامه سفر به بم و جنوب پل خواجو اصفهانتو در میانه ی جهان نیستی صرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر الکترومغناطیس شنوایی و همعنی روزهقبرستان ها با بوی شجاعتحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از چیزی منتظر شناخته شدندانشمندان یک فرضیه رادیکهوش مصنوعی از عروسک بازی ماه رجباز تکامل تا مغز، از مغز ترویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفاورزش هوازی ، بهترین تمریسلولهای بنیادی مصنوعی درپیوند سر، یکی از راه حلهاتوهم بی خداییعقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتامیدی به این سوی قبر نیستمغز و اخلاقلاموژین داروی ضد اوتیسم؟حس و ادراک قسمت 67اثرات مفید قهوهچگونه جمعیت های بزرگ شکل داروی جدید ALSهوش مصنوعی از عروسک بازی محل درک احساسات روحانی داستیفن هاوکینگ در مورد هروزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمندانیادآوری خواب و رویاسوخت هیدروژنی پاکپرواز از نیویورک تا لوس آتیک و اختلال حرکتیعوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قاانرژی خلا ممکن استمغز برای فراموشی بیشتر کمنابع انرژي پاک سرچشمه ححس و ادراک قسمت پنجماختلالات عضلانی ژنتیکچاالش ها در تعیین منبع هودر مانهای کمر دردهوش مصنوعی ساخته هوش طبیمرکز حافظه کجاستاطلاعاتی عمومی در مورد مریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atکمردردسیستم دفاعی بدن علیه مغز آنچه واقعیت تصور میکنیم تکامل داروینی هنوز در حاغیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پاولین مورد پیوند سر در اننقش قهوه در سلامتیمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت سیزدهمارتباط پیوسته ی جهاننرمش های مفید برای درد زادر سال حدود 7 میلیون نفر هوش عاطفی در زنان بیشتر امسیر دشوار تکامل و ارتقابه هلال بنگررادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشانکودکان میتوانند ناقل بی ستم با شعار قانون بدترین آیا هوش مصنوعی می تواند نتاثیر فکر بر سلامتجهان موازی و حجاب هاایمان به رویانقش تیروئید در تکامل مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت خونریزی مغز در سندرم کوواز نخستین همانند سازها تچراروياها را به یاد نمی آدرمان جدید ای ال اس، توفرهدف یکسان و مسیرهای مختلزمین زیر خلیج فارس تمدنی بی شرمیتفاوت های تکاملی در مغز وکاربرد روباتهای ريزنانوسردرد و علتهای آنآیا بزرگ شدن مغز فقط در دفلج بل، فلجی ترسناک که آنجهان پر از چیزهای جادویی ایرادهای موجود در خلقت بنقش غذاها و موجودات درياخار و گلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز و از مغز نظریه تکامل در درمان بیمدرک تصویر و زبان های مخلتبیماری اضطراب عمومیوقت نهيب هاي غير علمي گذشزندگی سلول در بدن، جدای اتلاشی جدید در درمان ام اسکشف جمجمه ای درکوه ایرهوشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیآب زندگی است قسمت اولفراموشی همیشه هم بد نیستجوانان وطنابزار هوش در حال ارتقا ازابزار بقا از نخستین همانچندجهانیدقیق ترین تصاویر از مغز امهربانی، شرط موفقیتاز تکینگی تا مغز از مغز تهمراه سختی، اسانی هستدست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتقواقعیت فیزیکی، تابعی از زبان و کلمه حتی برای کسانتنبیه چقدر موثر استگالکانزوماب، دارویی جدیشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکآشنا پنداریقفس را بشکنحق انتخابابزار بقا از نخستین هماننوار مغزی روشی مهم در تشخديدن با چشم بسته در خواب میدان بنیادین اطلاعاتاز تکینگی تا مغز از مغز ترفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبکواکسن ایرانی کرونا تولیدسفر به مریخ در 39 روزپلاسمای غالبتوقف؛ شکستضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر الکتروتاکسی(گرایش و حرکمعادله ها فقط بخش خسته کنقدم زدن و حرکت دید را تغیحوادث روزگار از جمله ویرابزارهای پیشرفته ارتباط چیزی خارج از مغزهای ما نیدانشمندان ژنی از مغز انسهوش مصنوعی از عروسک بازی ماپروتیلیناز تکامل تا مغز، از مغز ترویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیرورزش و میگرنسلام تا روشناییپیوندی که فراتر از امکانتوهم تنهاییعقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بینامیدی تازه در درمان سرطامغز و اخلاقلایو دوم دکتر سید سلمان فحس و ادراک قسمت 74اثرات مفید روزه داریچگونه حافظه را قویتر کنیداروی جدید s3 در درمان ام هوش مصنوعی از عروسک بازی محدودیت چقدر موثر استاستیفن هاوکینگ در تفسیر روزهای سختبرای تمدن سازی، باید در بیاری خدا نزدیک استسودمندی موجودات ابزی بر پروتئین های ساده ی ابتداتیروفیبان موثر در سکته ی تکنولوژی جدید که سلول هاعید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون انسان قدیم در شبه جزیره عمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟منابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت پنجاهاختراع جدید اینترنت کوانناتوانی از درمان برخی ویدر محل کار ارزش خودت را بهوش احساسیمرکز حافظه کجاستاطلاعاتی عمومی در مورد مریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودککمردرد ناشی از تنگی کاناسکوت و نیستیآنچه حس می کنیم، نتیجه ی تکامل زبانغرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزاولین هیبرید بین انسان و نقش مهاجرت در توسعه نسل امنابع بی نهایت انرژی در دحس و ادراک قسمت ششمارتباط انسانی، محدود به نرمش های مفید در سرگیجهدرمان های اسرار آمیز در آهوشمندی کیهانمسئول صیانت از عقیده کیسبه کدامین گناه کشته شدندراز تغییربسیاری از بیماری های جدیکودکان خود را مشابه خود تستم، بی پاسخ نیستآیا هوش مصنوعی زندگی بشرتاثیر مشاهده بر واقعیت بجهان ما میتواند به اندازاین پیوند نه با مغز بلکه نقش حفاظتی مولکول جدید دمنبع هوشیاری کجاست قسمت خواندن ، یکی از شستشو دهناز نخستین همانند سازها تچراروياها را به یاد نمی آدرمان جدید سرطانهدف یکسان، در مسیرهای متزمان چیستبی عدالتی در توزیع واکسن تفاوت های زبانی سرمنشا تکاربرد روباتهای ريز، در سردرد تنشنتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا تکامل و تغییرات ژنتیفلج خوابجهان دارای برنامهایستادن در برابر آزادی بنقش غذاها و موجودات درياخارق العاده و استثنایی بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز تنظریه تکامل در درمان بیمدرک حقیقت نردبان و مسیری بیماری بیش فعالیوقتی فهمیدی خطا کردی برگزندگی، مدیریت انرژیتمایل زیاد به خوردن بستنکشف جدید تلسکوپ جیمز وبشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سآب زندگی است قسمت دومفراموشی و مسیر روحانیجواب دانشمند سوال کننده ابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین هماننه به اعدامدل به دریا بزنموفقیت هوش مصنوعی در امتاز تکینگی تا مغز از مغز تهمراهی نوعی سردرد میگرنیدست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به واقعیت چند سویهزبان و بیان نتیجه ساختماتهدیدهای هوش مصنوعیگام کوچک ولی تاثیرگذارشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکآشنا پنداریقلب و عقلحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقای موجود زنده از نوار عصب و عضلهدی متیل فومارات(زادیوا)(میدازولام در درمان تشنج از تکینگی تا مغز- از مغز رفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی واکسن اسپایکوژنسفر تجهیزات ناسا به مریخ پمبرولیزوماب در بیماری چتولید مثل اولین ربات های ضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیالکترودهای کاشتنیمعجزه های هر روزهقدرت مردمحکمت الهی در پس همه چیزابزارهای بقا از نخستین هچیزی شبیه نور تو نیستدانشمندان پاسخ کوانتومی هوش مصنوعی از عروسک بازی ماجرای جهل مقدساز تکامل تا مغز، از مغز ترویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظهورزش بهترین درمان بیش فعسلاح و راهزنیپیوستگی همه ی اجزای جهانتوهم جداییعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژیامگا سه عامل مهم سلامتمغز و سیر تکامل ان دلیلی لبخند بزن شاید صبح فردا زحس و ادراک قسمت 75اثرات مضر ماری جوانانگاه محدود و تک جانبه، مشداروی جدید میاستنی گراویهوش مصنوعی از عروسک بازی محدودیت های حافظه و حافظاستخوان های کشف شده، ممکروش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو بایژن همه چیز نیستسی و سه پل اصفهانپروتز چشمپروتز عصبی برای تکلمتکنولوژی جدید که سلول هاعامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکانانسان میوه ی تکاملمغز بزرگ چالش است یا منفعمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت پنجاه و یادامه بحث تکامل چشمناتوانی در شناسایی چهره در چه مرحله ای از خواب ، رهوش احساسیمرکز خنده در کجای مغز استاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلاکمردرد و علل آنسکوت، پر از صداآنها نمیخواهند دیگران راتکامل زبانغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به اولین تصویر در تاریخ از سنقش میدان مغناطیسی زمین منابع جدید انرژیحس و ادراک قسمت شصت و هشتارتباط از بالا به پایین منرمش های موثر در کمردرددرمان های بیماری آلزایمرهوشیاری و وجودمسئولیت جدیدبه امید روزهای بهترراست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیکودکان را برای راه آماده ستون فقرات انسان دو پا جلآیا هوش ارثی دریافتی از پتاثیر نگاه ناظر هوشیار بجهان مادی، تجلی فضا در ذهاین اندوه چیستنقش حیاتی تلومر دی ان آ دمنبع هوشیاری کجاست قسمت53از نخستین همانند سازها تنزاع بین جهل و علم رو به پدرمان دارویی سرطان رحم بهدف از تکامل مغززمان و مکان، ابعاد کیهان بیمار 101 ساله، مبتلا به ستفاوت ایستایی و تکاپوکتاب گران و پرهزینه شد ولسردرد سکه ایتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا جنین انسان، هوشمندی فلج خواب چیستجهان در حال نوسان و چرخشاکسی توسین و تکامل پیش انقش غذاها در کاهش دردهای خبر مهم تلسکوپ هابلمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز تهفت چیز که عملکرد مغز تو درک دیگرانبیماری تی تی پیوقتی پر از گل شدی خودت را زونیسومایدتمدن قدیمی ای در جنوب ایرکشتن عقیده ممکن نیستشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت رواآب زندگی است قسمت سومفرایند پیچیده ی خونرسانیجوسازی مدرنابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین هماننه به اعدامدلایلی که نشان میدهد ما بمولتیپل اسکلروز در زنان از تکینگی تا مغز از مغز تهندسه ی پایه ایدستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روبواقعیت چیستزبان و بیان، در سایه پیشرتو یک معجزه ایگامی در درمان بیماریهای شبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکآغاز فصل سرما و دوباره تکقلب دروازه ی ارتباطحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقای موجود زنده از نوار عصب و عضلهدین اجباریهوش مصنوعی و کشف زبان هایمکان زمان یا حافظه زماناز تکینگی تا مغز- از مغز رفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل بواکسن اسپایکوژن ضد کروناسفر دشوار اکتشافپنج اکتشاف شگفت آور در موتولید یا دریافت علمضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شبالگو نداشتیممعجزه ی چشمقدرت کنترل خودحافظه میتواند بزرگترین دابزارهای بقا ازنخستین همنکاتی در مورد تشنجدانشمندان اولین سلول مصنهوش مصنوعی از عروسک بازی ماجرای عجیب گالیلهاز روده تا مغزرویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنومورزش در کمر دردسلسله مباحث هوش مصنوعیپیام های ناشناخته بر مغز توهم جدایی و توهم علمعلم و روحتری فلوپرازینامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز کوانتومیلحظات خوش با کودکانحس و ادراک قسمت 78اجزای پر سلولی بدن انسان نگاه انسان محدود به ادراداروی جدید برای میاستنی هوش مصنوعی از عروسک تا کممخچه فراتر از حفظ تعادلاستروژن مانند سپر زنان دروش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تژن همه چیز نیستسیلی محکم محیط زیست بر انسینوریپا داروی ترکیبی ضدپرورش مغز مینیاتوری انساتکینگیعادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های انسان ها می توانند میدان مغز بزرگ چالشهای پیش رومنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت پنجاه و داداراوون تنها داروی تایینادیدنی ها واقعی هستنددر ناامیدی بسی امید استهوش در طبیعتمرگ چیستاعتماد به خودرژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و کمردرد با پوشیدن کفش مناسکته مغزیآنان که در قله اند هرگز ختکامل زبان انسان از پیشیمقالاتتغییرات تکاملی سر انسان اولین دارو برای آتاکسی فنقش محیط زندگی و مهاجرت دمناطق خاصی از مغز در جستجحس و ادراک قسمت شصت و دوارتباط بین هوش طبیعی و هونرمشهای مهم برای تقویت عدرمان های جدید میگرنهوشیاری و افسردگیمسئولیت در برابر محیط زیبه بالا بر ستارگان نگاه کرجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نمکوری گذرای ناشی از موبایستارگانی قبل از آغاز کیهآیا هوش سریعی که بدون احستاثیر نگاه و مشاهده ناظر جهان مرئی و نامرئیاین ایده که ذرات سیاهچالنقش خرچنگ های نعل اسبی درمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسماز نشانه ها و آثار درک شدنزاع بین علم و نادانی رو درمان سرگیجه بدون نیاز بهدف از خلقت رسیدن به ابزازمان و صبربیماری لبر و نابینایی آنتفاوت ارباب و رهبر حقیقیکتاب زیست شناسی باورسردرد عروقی میگرنتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا جهان ذهن و افکار ما مفلج دوطرفه عصب 6 چشمجهان در حال ایجاد و ارتقااگر فقط مردم میفهمیدند کنقشه مغزی هر فرد منحصر بهخدا موجود استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز تهفت سین یادگاری از میراث درک درست از خود و هوشیاریبیماری دویکوقتی تو از یاد گرفتن باز زونا به وسیله ویروس ابله تمدن پیشرفته ی پیشینیانگل خاردار، زیباستشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج آب، زندگی است(قسمت پنجم)فرایند تکامل و دشواری هاجامعه ی آسمانیابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیدنیای شگفت انگیز کوانتوممواد کوانتومی جدید، ممکناز تکینگی تا مغز از مغز تهندسه ی رایج کیهاندغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و واقعیت چیستزبان و تکلم برخی بیماریهتو یک جهان در مغز خودت هسشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکآغاز مبهم آفرینشقلب روباتیکحقیقت افرادابزار بقای موجود زنده از نوبت کودکاندین، اجباری نیستهوش مصنوعی یا حماقت طبیعمکانیک کوانتومی بی معنی از تکینگی تا مغز- از مغزترقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا واکسن دیگر کرونا ساخته شسفرنامه سفر به بم و جنوب پول و شادیتولید پاک و فراوان انرژیطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غباالگو و عادت را بشکن و در امعجزه ی علمقدرت انسان در نگاه به ابعحافظه های کاذبابزارهای بقای موجود زندهچگونه مولکول های دی ان ایدانشمندان تغییر میدان مغهوش مصنوعی از عروسک بازی ماده ی تاریکاز سایه بگذررویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما اوزن حقیقی معرفت و شناختسلطان جنگل یا صاحب ملکوتپیدایش زبانتوهم جسمعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازینانفجار و توقف تکاملی نشامغز آیندگان چگونه است ؟لرزش ناشی از اسیب به عصبحس و ادراک قسمت 82اجزایی ناشناخته در شکل گنگاه از بیرون مجموعهداروی جدید برای ای ال اسهوش مصنوعی از عروسک تا کممخچه ، فراتر از حفظ تعادلاسرار آفرینش در موجروش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های ژن هوش و ساختارهای حیاتی ژن یا نقشه توسعه مغز و نقسیگار عامل افزایش مرگ ومپرتوهای صادر شده از سیاهتکامل فردی یا اجتماعیعادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل انسان یک کتابخانه استمغز بزرگ و فعال یا مغز کومنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت پنجاه و سادب برخورد با دیگراننادانی در قرن بیست و یکم،در هم تنیدگی مرزها و بی مهوش عاطفی قسمت 11مرگ و میر پنهاناعتماد به خودرژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زمانکنفرانس تشنج هتل کوثر اصسال سیزده ماههآنزیم تولید انرژی در سلوتکامل ساختار رگهای مغزی تاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر دارداولین دروغنقش نگاه از پایین یا نگاهمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت شصت و ششارتباط شگفت مغز انسان و فچرا ماشین باید نتایج را پدرمان های جدید در بیماری هوشیاری کوانتومیمستند جهان متصلبه بالاتر از ماده بیندیشرحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیکی غایب شدی تا نیازمند دلسخن نیکو مانند درخت نیکوآیا هشیاری کوانتومی وجودتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان مشارکتیاینکه به خاطرخودت زندگی نقش داروهاي مختلف معروف خواب سالم عامل سلامتیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز نظر علم اعصاب یا نرووسنزاع بین علم و جهل رو به پدرمان سرگیجه بدون نیاز بهر چیز با هر چیز دیگر در تزمان واقعیت است یا توهمبیماری های میتوکندریتفاوتهای جنسیتی راهی براکتاب طبیعت در قالب هندسهسرطان کمیت گراییتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا جهش های ژنتیکی، ویروفناوری هوش مصنوعی نحوه خجهان ریز و درشتاگر میدانی مصیبت بزرگتر نقشه های مغزی جدید با جزیخدا بخشنده است پس تو هم بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز تهم نوع خواری در میان پیشیدرک عمیق در حیواناتبیماری دیستروفی میوتونیویتنام نوعی کرونا ویروس زیباترین چیز در پیر شدنتمدن بشری و مغز اخلاقیگل زندگیشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونینآتش منبع انرژیفرایند حذف برخی اجزای مغجاودانگی مصنوعیابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایدنیا، هیچ استموجود بی مغزی که می توانداز تکینگی تا مغز از مغز تهندسه بنیادینذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشواقعیت های متفاوتزبان و شناخت حقیقت قسمت چتو کز محنت دیگران بی غمیشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَقلب را نشکنحقیقت اشیاابزار بقای موجود زنده از نور دروندید تو همیشه محدود به مقدهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمکانیزمهای دفاعی در براباز تکینگی تا مغز، از مغز رموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتهواکسن دیگری ضد کرونا از دسفرنامه سفر به بم و جنوب پول و عقیدهتولید سلولهای جنسی از سلطلای سیاهتاریکی و نورالگوی بنیادین و هوشیاریمعجزه ی علم در کنترل کرونقدرت ذهنحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقای از نخستین چگونه میتوان با قانون جندانشمندان روش هاي جدیدی هوش مصنوعی از عروسک بازی ماده ی خالیاز علم جز اندکی به شما دارویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگتر کیهان ناشناختوزوز گوشسم زنبور ، کلیدی برای وارپیر شدن حتمی نیستتوهمات و شناخت حقیقتعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزانقراض را انتخاب نکنیدمغز انسان ایا طبیعتا تمالرزش عضله یا فاسیکولاسیوحس و ادراک قسمت چهلاحیای بینایی نسبی یک بیمنگاه از دور و نگاه از نزدداروی جدید برای دیابتهوش مصنوعی از عروسک تا کممخچه ابزاري که وظیفه آن فاسرار بازسازی اندام هاروش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم روش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پرژن ضد آلزایمرسیاهچاله هاپرسش و چستجو همیشه باقی اتکامل مادی تا ابزار هوشمعادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولانسان باشمغز بزرگترین مصرف کننده منابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت پنجاه و شادراک ما درک ارتعاشی است نازوکلسیندر هم تنیدگی کوانتومیهوش عاطفی قسمت نهممرگ و میر بسیار بالای ناشاعداد بینهایت در دنیای مرژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير کنگره بین المللی سردرد دسانسور از روی قصد بسیاری آینه در اینهتکامل شناخت انسان با کشفصفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهاولین سلول مصنوعینقش نظام غذایی در تکامل ممنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک سی و هفتمارتباط شگفت انگیز مغز انچرا مغز انسان سه هزار سالدرمان های رایج ام اسهوش، ژنتیکی است یا محیطیمشکل از کجاستبه جای محکوم کردن دیگران بعد پنجمکیهان خود را طراحی میکندسخن و سکوتآیا واکنش های یاد گرفته وتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان هوشمنداینکه خانواده ات سالم بانقش درختان در تکاملخواب سالم عامل سلامتی و یمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز نظر علم اعصاب اراده آزنسبیت عام از زبان دکتر بردرمان سرگیجه بدون داروهر جا که جات میشه، جات نیزمان پلانکبیماری های مغز و اعصاب و تقلید مرحله ای نسبتا پیشکتاب، سفری به تاریخسرعت فکر کردن چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجفیلمی بسیار جالب از تغییجهان شگفت انگیزاگر نیروی مغناطیس نباشد نقص در تشخیص هیجانات عامخدای رنگین کمانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز تهمه چیز موج استدرگیری قلب در بیماری ویربیماری ضعف عضلات نزدیک بویتامین E برای فعالیت صحزیباترین چیز در افزایش ستمدن زیر آبگلوله ی ساچمه ایشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری مآثار باستانی تمدن های قدفراتر از دیوارهای باورجایی خالی نیستابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قدندان ها را مسواک بزنید تموجودات مقهور ژنها هستنداز تکینگی تا مغز از مغز تهندسه در پایه ی همه ی واکذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکنواقعیت و مجاززبان و شناخت حقیقت قسمت اگامی در درمان بیماریهای تو پیچیده ترین تکنولوژی شباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکافت فشار خون ناگهانی در وقیچی ژنتیکیحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقای موجود زنده از نورون هاي مصنوعی می تواندیدن خدا در همه چیزهوش مصنوعی گوگل به کمک تشما انسانها چه اندازه نزداز تکینگی تا مغز، از مغز رمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی جالب درباره محدودیتواکسن سرطانسفرنامه سفر به بم و جنوب پوست ساعتی مستقل از مغز دتولترودینطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدالگوبرداری از طبیعتمعجزه در هر لحظه زندگیقدرت عشقحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای دفاعی و بقای موچگونه مغز پیش انسان یا همدانشمندان روشی برای تبدیهوش مصنوعی از عروسک بازی ماده ای ضد التهابیازدواج های بین گونه ای، ررویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان هیک پیام منفرد نورون مغزی سماگلوتید داروی کاهش دهنپیشینیان انسان از هفت میتوپیراماتعلم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکانواع سکته های مغزیمغز انسان برای ایجاد تمدلزوم سازگاری قانون مجازاحس و ادراک قسمت چهل و هفتاحیای بینایی نسبی یک بیمنگاه از درون مجموعه با نگداروی جدید ضد میگرنهوش مصنوعی از عروسک تا کممخچه تاثیر گذار بر حافظهاصل بازخوردروش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانوژنها نقشه ایجاد ابزار هوسیاهچاله های فضایی منابعپرسشگری نامحدودتکامل مداومعادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهانانسان جدید از چه زمانی پامغز حریص برای خون، کلید تمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت بیست و چهادغام میان گونه های مختلنباید صبر کرد آتش را بعد در هم تنیدگی کوانتومی و پهوش عاطفی قسمت هفتممرگ انتقال است یا نابود شبقای حقیقی در دور ماندن ارژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیمکنگره بین المللی سردرد دسانسور بر بسیاری از حقایآیندهتکامل، نتیجه ی برنامه ریسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصاوکرلیزوماب داروی جدید شنقش نظریه تکامل در شناسامنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط شگفت انگیز مغز انچرا مغزهای ما ارتقا یافت درمان های علامتی در ام اسهیچ چیز همیشگی نیستمشکلات نخاعیبه خودت مغرور نشوبعد از کروناکیهانِ هوشیارِ در حال یاسخن پاک و ثابتآیا یک، وجود داردتاثیر ویتامین دی بر بیماجهان هوشیاراینترنت بدون فیلتر ماهوانقش ذهن و شناخت در حوادث خواب عامل دسته بندی و حفطمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز نظر علم اعصاب اراده آزنسبت ها در کیهاندرمان سرطان با امواج صوتهر حرکت خمیده می شود و هر زمان به چه دلیل ایجاد میشبیماری وسواستقلید از روی طبیعتکتابخانهسعی کن به حدی محدود نشویتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا خداباوری محصول تکاملفیزیک مولکولها و ذرات در جهانی که نه با یک رخداد و اگر نعمت فراموشی نبود بسنقطه بی بازگشتخدایی که ساخته ی ذهن بشر منبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز تهمه چیز در زمان مناسبدرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی اویتامین E در چه مواد غذایزیر فشار کووید چه باید کرتمدنی قدیمی در شمال خلیج گلوئونشگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب آرامش و دانشفرد موفقجاذبهابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک عدهن، بزرگترین سرمایهموسیقی نواز تکینگی تا مغز از مغز تهندسه زبانِ زمان استذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتواقعیت و انعکاسزبان و شناخت حقیقت قسمت دگاهی لازم است برای فهم و تو آرامش و صلحیشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکافت هوشیاری به دنبال کاهقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصحقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از نورون های ردیاب حافظهدیدگاه نارسای دوگانه ی مهوش مصنوعی الفاگوما انسانها چه اندازه نزداز تکینگی تا مغز، از مغز رمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين واکسن سرطانسفرنامه سفر به بم و جنوب پوشاندن خود از نورتومورها و التهاب مغزی عاطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهالتهاب شریان تمپورالمعرفت و شناختقضاوت ممنوعحافظه و اطلاعات در کجاستابعاد و نیازهای تکاملیچگونه هموساپينس بر زمین دانش، قفل ذهن را باز میکنهوش مصنوعی از عروسک بازی ماده، چیزی نیستاسکار، لگوی هوشمندرویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشیک پیشنهاد خوب برای آسان سندرم کووید طولانیپیشرفت های جدید علوم اعصتوانایی مغز و دیگر اجزای علم در حال توسعهترکیب حیوان و انسانانگشت ماشه ایمغز انسان برای شادمانی طلزوم سازگاری قانون مجازاحس و ادراک قسمت چهل و هشتاحساس گذر سریعتر زماننگاه حقیقی نگاه به درون اداروی جدید ضد الزایمرهوش مصنوعی از عروسک تا کممدل همه جانبه نگر ژنرالیاصل در هم تنیدگی و جهانی مدل هولوگرافیک ژنرالیزهاصل علت و تاثیرروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردنژنها ، مغز و ارادهسیاهچاله ها، دارای پرتو آلودگی هوا چالش قرن جدیدتکامل چشمعارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آمانسان خطرناکترین موجودمغز در تنهایی آسیب میبینمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت بیست و یکادغام دو حیطه علوم مغز و نبرو و انرژی مداومدر هم تنیدگی کوانتومی و دهوش عاطفی قسمت یازدهمرگ تصادفیبلندی در ذهن ما درک بلندیرژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیماکنترل همجوشی هسته ای با هساهچاله ها تبخیر نمیشودآینده ی انسان در فراتر ازتکثیر سلول در برابر توقف پیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگردايندگان چگونه خواهند دیدنقش هورمون های تیروئید دمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط غیرکلامی بین انساچرا ویروس کرونای دلتا وادرمان ژنتیکی برای نوآوریهیچ وقت خودت را محدود به مشکلات بین دو همسر و برخیرحم مصنوعیبه دنبال رستگاری باشبعد از کروناکیست هیداتید مغزسختی ها رفتنی استآیا کیهان می تواند یک شبیتاثیر ویروس کرونا بر مغز جهان های بسیار دیگرایندرالنقش روی و منیزیم در سلامتخودآگاهی و هوشیاريمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز واقعیت امروز تا حقیقتنسبت طلایی، نشانه ای به سدرمانهای بیماری پارکینسهرچیز با یک تاب تبدیل به زمان شگفت انگیزبیماری کروتز فیلد جاکوبتقلید از طبیعتکجای مغز مسئول پردازش تجشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا دلفین ها می تواند از فیزیک و هوشیاریجهانی که از یک منبع، تغذیاگر نعمت فراموشی نبود بسنمیتوان با بیرون انداختنخسته نباشی بابامنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز تهمه چیز در زمان کنونی استدرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلویتامین کازیرفون داروی ضد ام استمرکز و مدیتیشنگمان میکنی جرمی کوچکی در شگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آرامش و سکونفرد یا اندیشهجاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین هماننهایت در بی نهایتدو ویژگی انتزاع و قدرت تجموسیقی هنر مایع استاز تکینگی تا مغز از مغز تهندسه، نمایشی از حقیقتذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت تریواقعیت خلا و وجود و درک مزبان و شناخت حقیقت قسمت سگاهی مغز بزرگ چالش استتو افق رویداد جهان هستیشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکافتخار انسانقانون مندی نقشه ژنتیکی محقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از نوروپلاستیسیتی چیستدژا وو یا اشنا پنداریهوش مصنوعی از عروسک های بما اکنون میدانیم فضا خالاز تکینگی تا مغز، از مغز رمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و واکسن ضد اعتیادسفری به آغاز کیهانپیموزایدتومورهای نخاعیطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنوامواجی که به وسیله ی ماشیمغز فکر میکند مرگ برای دیقطار پیشرفتحباب های کیهانی تو در توابعاد اضافه ی کیهانچگونه هوشیاری خود را توسدائما بخوانهوش مصنوعی از عروسک بازی ماده، چیزی بیش از یک خلا اساس انسان اندیشه و باور روان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلیک آلل ژنتیکی که از نئاندسندرم گیلن باره به دنبال پیشرفت در عقل است یا ظواهتوازن مهمتر از فعالیت زیعلم راهی برای اندیشیدن اترازودونانگشت نگاری مغز نشان میدمغز انسان برای شادمانی طلزوم عدم وابستگی به گوگل حس و ادراک قسمت چهل و دوماحساسات کاذبنگاه دوبارهداروی سل سپتهوش مصنوعی از عروسک تا کمهوش مصنوعی از عروسک تا کممدل هولوگرافیک تعمیم یافاصل عدم قطعیت از کوانتوم روشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های مژنهای مشترک بین انسان و وسیاهچاله و تکینگی ابتدایآلودگی هوا و ویروس کروناتکامل و ارتقای نگاه تا عمعدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکانانسان عامل توقف رشد مغزمغز را از روی امواج بشناسمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت بیست و دوارتقا و تکامل سنت آفرینش چت جی پی تیدر هر سوراخی سر نکنهوش عاطفی قسمت پنجممرگی وجود نداردبلوغ چیسترژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی رودکنترل جاذبهسایه را اصالت دادن، جز فرآینده ی علم و فیزیک در60 ثتأثیر نگاه انسان بر رفتاجلوتر را دیدنايا اراده آزاد توهم است ینقش هورمون زنانه استروژنمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک- قسمت شصت و چهارتروز یا خوردگی و التهاچرا پس از بیدار شدن از خودرمان پوکی استخوانهیچ کاری نکردن به معنی چیمشکلات روانپزشکی پس از سرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربه زودی شبکه مغزی به جای بعد از کرونا دلخوشی بیهوکیست کلوئید بطن سومسرنوشتآیا گذشته، امروز وآینده تاثیر ژنها بر اختلالات خجهان هایی در جهان دیگرایا کوچک شدن مغزانسان النقش روزه داری در سالم و جخودآگاهی و هوشیاريمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز کجا آمده ام و به کجا مینشانه های گذشته در کیهان درهای اسرارآمیز و پوشیدههز ذره، یک دنیاستزنان باهوش تربیماری گیلن باره و بیمارتقویت استخوان در گرو تغذکرونا چه بر سر مغز می آورشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا دلفین ها میتوانند بافیزیکدانان ماشینی برای تجهانی در ذهناگر با مطالعه فیزیک کواننمیتوان بر سیاه سیاه نوشخطا در محاسبات چیزی کاملمنبع هوشیاری در کجاست؟ قاز تکینگی تا مغز از مغز تهمه چیز، ثبت می شوددرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشویتامین کا و استخوانزیرک ترین مردمتمرکز بر هدفگنجینه ای به نام ویتامین شگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزآرامش(سکوت) stillness و تکاپوفرد حساس از نظر عاطفی و بجدا کردن ناخالصی هاابزار بقا از نخستین هماننهادینه سازی فرهنگ اختلادو بیماری روانی خود بزرگ میهمانهای ناخوانده عامل از تکینگی تا مغز از مغز تهنر فراموشیذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسیوالزارتان داروی ضد فشار زبان جانسوزگذر زمان کاملا وابسته به تو انسانی و انسان، شایستشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکافراد آغاز حرکت خودشان رقانون گذاری و تکاملحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از نوروز یا روز پایانیدژاوو یا آشناپنداریهوش مصنوعی از عروسک های بما از اینجا نخواهیم رفتاز تکینگی تا مغز، از مغز رمز جهانبحثی در مورد حقیقت فضا و واکسن علیه سرطانسقوط درون جاذبه ای خاص، چپیموزایدتومورهای ستون فقراتطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسوامیوتروفیک لترال اسکلرومغز قلبلمس کوانتومیحد و مرزها توهم ذهن ماستابعاد بالاترچگونه واکسن کرونا را توزداروهای مصرفی در ام اسهوش مصنوعی از عروسک بازی ماست مالیاستفاده از مغز، وزن را کمروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلکیک جهش ممکن است ذهن انسانسندرم پیریفورمیسپیشرفت ذهن در خلاقیت استتوسعه هوش مصنوعی قادر اسعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزانتقال ماده و انرژیمغز انسان رو به کوچک تر شمقاومت به عوارض فشار خون حس و ادراک قسمت چهل و سوماخلاق و علوم اعصابنگاهی بر قدرت بینایی دراداروی ضد چاقیداروی ضد چاقیهوش مصنوعی به کمک هوش طبیمدل های ریز مغز مینی بریناصلاح خطا با رفتن بر مسیرروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین دژنهای هوش ، کدامندسیاهچاله ی منفرد یا سیاهآلودگی هوا و پارکینسونتکامل و ریشه ی مشترک خلقتعدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهانسانیت در هم تنیده و متصمغز زنان جوانتر از مغز مرمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت بیست و سوارتقا یا بازگشت به قبل ازچت جی پی تیدر والنتاین کتاب بدید همهوش عاطفی قسمت اولمراحل ارتقای پله پله کیهبلعیدن ستاره توسط سیاهچاراه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن اکندر در بیماریهای التهابساخت شبکه عصبی مصنوعی با آینده با ترس جمع نمیشودتئوری تکامل امروز در درمجمجمه انسان های اولیهايا اراده آزاد توهم است ینقش ویتامین K در ترمیم اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت حساسیت روانی متفاوتارزش حقیقی زبان قسمت اولچرا ارتعاش بسیار مهم استدرمان پوکی استخوانهیچ کس مانند تو نگاه نمیکمشکلات روانپزشکی در عقب رساناها و ابر رساناها و عبه زیر پای خود نگاه نکن ببعد از کرونا دلخوشی بیهوکاهش مرگ و میر ناشی از ابسریع دویدن مهم نیستآیا پیدایش مغز از روی تصاتاثیر کلام در آیات کلام بجهان یکپارچهایا این جمله درست است کسینقش رژیم غذایی بر رشد و اخودت را از اندیشه هایت حفمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز کسی که یک کتاب خوانده نشانه های پروردگار در جهدروغ نگو به خصوص به خودتهزینه ای که برای اندیشیدزنجیرها را ما باید پاره کبیماری آلزایمر، استیل کوتقویت حافظه یا هوش مصنوعکریستال هاشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا دست مصنوعی به زودی قافاجعه ی جهل مقدسجهان، تصادفی نیستاگر تلاش انسان امروز برانمایش تک نفرهخطا در محاسبات چیزی کاملمنبع هوشیاری در کجاست؟(قاز تکینگی تا مغز از مغز تهمه ی سردردها بی خطر نیستدرگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیمویتامین کا در سبزیجاتزیست شناسی کل در جزء فراکتمساح حد واسط میان مغز کوگویید نوزده و ایمنی ساکتشگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکآزمون تجربی، راهی برای رفردا را نمیدانیمجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین همانچهار میلیارد سال تکامل بدو بار در هفته ماهی مصرف میوتونیک دیستروفیاز تکینگی تا مغز از مغز تهنر حفظ گرهذهن سالمباد و موجواکنش های ناخودآگاه و تقزبان ریشه هایی شناختی اسگذشته را دفن کنتو با همه چیز در پیوندیشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکافراد بی دلیل دوستدار تو قانون جنگلحقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از نورالژیدگرگونی های نژادی و تغییهوش مصنوعی از عروسک بازی ما اشیا را آنطور که هستنداز تکامل تا مغز از مغز تا رمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب فواکسنی با تاثیر دوگانه اسلول های مغزی عامل پارکیپیچیدگی های مغزمگستوهم فضای خالیطبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سامید نیکو داشته باش تا آنمغز ما کوچکتر از نیم نقطهلوب فرونتال یا پیشانی مغحریص نباشاتفاق و تصادفچگونه آن شکری که می خوریمداروهای ام اسهوش مصنوعی از عروسک بازی ماست مالی با هوش انسانیاستفاده از هوش مصنوعی در روبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده میک رژیم غذایی جدید، می توسندرم پس از ضربه به سرپیشرفتی مستقل از ابزار هتوسعه برخی شغل ها با هوش علایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکاندوه در دنیا استمغز انسان رو به کوچکتر شدمقابله ی منطقی با اعتراضحس و ادراک قسمت نهماخلاق پایه تکامل و فرهنگنگاهی بر توانایی اجزاي بنگاهت را بلند کنداروی ضد تشنج با قابليت تهوش مصنوعی به شناسایی کامدیون خود ناموجوداصول انجام برخی نرمش ها دروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهژنهای حاکم بر انسان و انسسیاهچاله ی تولید کنندهآلزایمرتکامل ابزار هوش ، راه پر عسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهانسانیت در برابر دیگرانمغزهای کوچک بی احساسمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت بیستمارتوکين تراپی روشی جديد نتایج نادانی و جهلدر یک فراکتال هر نقطه مرکهوش عاطفی قسمت دهممرز مرگ و زندگی کجاستبنی عباس، ننگی بر تاریخراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانکوچ از محیط نامناسبساخت شبکه عصبی با الفبای آیا فراموشی حتمی استتئوری تکامل در پیشگیری و جنبه های موجی واقعیتای نعمت من در زندگیمنقش ژنتیک در درمان اختلامنبع هوشیاری کجاست قسمت خفاش با شیوع همه گیری جدیارزش حقیقی زبان قسمت دومچرا بیماری های تخریبی مغدرمان ام اس(مولتیپل اسکلهیچ کس حقیقت را درون مغز مشاهده گر جدای از شیء مشارشته نوروایمونولوژی و نقبه سخن توجه کن نه گویندهتفکر قبل از کارکاهش التهاب ناشی از بیماسریعترین کامپیوتر موجودآیا آگاهی پس از مرگ از بیتاثیر کپسول نوروهرب بر نجهان یکپارچهایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش رژیم غذایی در رشد و اخودروهای هیدروژنیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز آغاز خلقت تا نگاه انسانظام مثبت زندگیدریای خداهزینه سنگین انسان در ازازندگی هوشمند در خارج از زبیماری الزایمرتقویت سیستم ایمنیکریستال زمان(قسمت اولشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا رژیم غذایی گیاهی سلافاصله ها در مکانیک کوانتجهش های ژنتیکی مفید در سااگر خواهان پیروزی هستیچند نرمش مفید برای کمردرخطای ادراک کارمامنبع خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تهمیشه چشمی مراقب و نگهبادرگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار اویتامین بی 12 در درمان دردزیست شناسی باور حقیقت یا تنفس هوازی و میتوکندریگوشه بیماری اتوزومال رسسشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکآزمون ذهنی گربه ی شرودینفرزندان زمان خودجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانچهار ساعت پس از کشتار خوکدو برابر شدن خطر مرگ و میمیگرن و پروتئین مرتبط با از تکینگی تا مغز از مغز تهنر رها شدن از وابستگیذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت وواکنش به حس جدیدزبان شناسی مدرن در سطح سلگربه شرودینگر و تاثیر مشتو با باورهایت کنترل میششرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش قدرت ادراکات و حسقانون جنگلحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از نوشیدن چای برای مغز مفید دانش قدرت استهوش مصنوعی از عروسک بازی ما به جهان های متفاوت خوداز تکامل تا مغز، از مغز ترنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهواسطه ها د رمسیر ایجاد مغسلول های بنیادیپیچیدگی های مغزی در درک زتوهم فضای خالی یا توهم فضطبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی امید نجاتمغز مانند تلفن استلوتیراستامحرکت چرخشی و دائمی کیهاناتوبان اطلاعات و پلِ بینچگونه انتظارات بر ادراک داروهای تغییر دهنده ی سیهوش مصنوعی از عروسک بازی ماشین دانشاستفاده از انرژی خلاروح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختیکی از علل محدودیت مغز امسندرم دزدی ساب کلاوینپاسخ گیاهان در زمان خوردتوصیه های سازمان بهداشت علایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهاندوه دردی را دوا نمیکندمغز ایندگان چگونه استمقابله با کرونا با علم اسحس و ادراک قسمت چهارماختلال خواب فرد را مستعد