دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از تلسکوپ گالیله تا تلسکوپی به وسیله امواج الکترومغناطیس تا تلسکوپ نوترینو

از تلسکوپ گالیله تا تلسکوپی به وسیله امواج الکترومغناطیس(ام آر آی) تا تلسکوپ نوترینو!!

مشاهدات ما از عالم هستی، سیر تکاملی و رو به ارتقا داشته است. و این مشاهدات بوده است که تصویری روشن تر را، درباره حقایق هستی، در برابر چشم ها و گوش های بسته و تاریک، در پیشاپیش ما نهاده است.
گالیه با کشف تلسکوپ بسیار ساده خود فهمید، زمین بر دور خورشید میچرخد ولی هنوز ذهن های بسته ای در عصر امروزهست که معتقدند خورشید بر دور زمین می چرخد و اینها در حقیقت فسیل های زنده ای هستند که ما را به یاد ماهیان کف تاریک دریا و دیگر فسیل های زنده باقی تا امروز، مانند تمساح ها یا سوسک ها و موش های کور سیاه چاله های زیر زمین می اندازند!!

عقیده گالیله به رغم فشار از طرف این فسیل ها، باقی مانده است و تا امروز خدشه ای بر آن وارد نشده است.

بلکه امروز در سایه کشف امواج الکترومغناطیس، اجزای درون قدرتمندترین ابزار بقا یعنی مغز به خوبی توسط تلسکوپی دیگری با نام ام آر آی کاویده شده است.

امروز در سایه وجود ام آر آی و فراتر از آن ام آر آی عملکردی میتوان مغز انسان را در کف دستی کاوید و فهمید که مغز ما تحت کنترل و هدایت چیزی فراتر از ماده است. امروز دانشمندان بزرگ نورساینس، در سایه ام ار آی عملکردی بسیار از محدودیت های مغز انسان را دیده اند. شاید به آن اقرار نکنند و دید مادی آنها نگذارد از ژن های خودخواه مغزی فراتر بروند، ولی وقتی مشاهدات دقیق، نتواند نقش مغز و ژن های خود خواه آن را در توجیه بسیاری از کارکردهای خاص انسان مانند اخلاق و گام نهادن به فراتر اززمان و مکان توجیه کند، عاقبت، مانند دیگر دانشمندان گذشته، قانع خواهند شد و یا در صورت عدم قانع شدن، فسیل های زنده ای خواهند بود که در طول تاریخ آینده باقی می مانند- برای آنکه امکان نگاه بر فسیل ها برای آیندگان باقی بماند!!

(توصیه میشود جهت بررسی بیشتر مشاهدات دانشمندان نورساینس به وسیله ام آر آی، در مورد اخلا ق انسانی به فصل چهارم پایان نامه اخذ دکترای دکتر توفیق مسرور تحت عنوان ریشه و خاستگاه اخلاق انسانی در علوم جدید دردانشکده تحقیقات برتردینی و لغوی مراجعه شود
https://www.facebook.com/IHELRS/)

و امروز در سایه تلسکوپی فراتر از همه اینها یعنی تلسکوپ نوترینو شاهد شواهدی بسیار فراتر از گذشته خواهیم بود ولی باز نگاه هایی خواهد بود که در برابر این مشاهدات، بسته خواهد ماند و بار دیگر شاهد فسیل های زنده ای در نسل های آینده- که با تلسکوپ نوترینو و فراتر از آن بسیاری ازحقایق را مشاهده خواهند کرد- خواهیم بود!!

نوترینو چیست و چرا به آن اجزای روح طبیعت، گفته می شود؟

این مقاله از کومال سینگ است و او دانشجویی در دانشگاه پنجاب است. او کارشناسی ارشد خود را در فیزیک به دست آورده و علاقه مند به فیزیک انرژی های بالاست.

نوترینو یا ذرات روح طبیعت، ذرات شگفت انگیزی هستند و در همه جا حضور دارند ولی تو نمی توانی آنها را ببینی.

چندین تریلیوناز این ذرات در یک ثانیه در درون تو شناور هستند، ولی تو هرگز آنها را حس نمی کنی و اگر تو بتوانی با آنها در تماس باشی، آنها می توانند به ما در مورد دورترین مسیرها و شگفت انگیزترین محیط های جهان، سخن بگویند!

نوترینوها ذرات بنیادی(لپتون)هستند یعنی آنها نمی توانند به اجزای ریزترتبدیل شوند. یک میلیون برابر کوچکتر از الکترون هستند و به سادگی درون ماده ای- که تحت تاثیر فیلد مغناطیسی نیست- حرکت می کنند. در حقیقت آنها به سختی با هر چیز واکنش نشان می دهند.
یکی از بخش های باطن و درون ما...! درست؟

اما این، مزیت بیشتری هم دارد زیرا آنها می توانند برای میلیون ها سال در درون کیهان حرکت کنند. وبه سادگی اطلاعاتی را از آن جایی- که آنها آمده اند- با خود داشته باشند و به ما تصویری از وسیعترین مناطق فضا بدهند و مدل های جدیدی از وسایل مشاهده دقیق یعنی تلسکوپ های نوترینویی را معرفی کنند.

پس اینها از کجا آمدند؟ آنها از انفجار بزرگی آمدند که جهان را آغاز کرد: از ستارگان در حال انفجار و بیشتر از آن، از خورشید!

آنها همیشه در مقادیر زیاد با سرعتی نزدیک به سرعت نور، مستقیما به زمین می آیند. ما می توانیم آنها را در راکتورهای هسته ای و سرعت دهنده های ذره ای تولید کنیم.

نوترینوهای دارای بالاترین انرژی، بسیار دور در فضا در محیط هایی- که ما در مورد آنها بسیار کم می دانیم- متولد می شوند. چیزی بیرون از آن! و این اماکن، ممکن است سیاه چاله های بسیار بزرگ یا برخی نیروهای کیهانی باشد که ما همچنان در حال کشف آن هستیم و اشعه های کیهانی را به انرژی هایی بیشتر از یک میلیون برابر هر چیز- که سرعت دهنده های بشری ساخته است- برساند.

این اشعه های کیهانی بیشترشان پروتون هایی هستند که به شدت باماده و اشعه اطراف آن، واکنش نشان می دهد و نوترینوهای پرانرژی را تولید می کند. آنها بعدها مانند نشانگرهای کیهانی

منتشر می شوند و می توانند به ما درباره مکان ها یا دورترین مرزهای قدرتمند ترین ماشین های کیهانی، سخن بگوید!! طبیعت باطنی ودرونی آنها، آنها را به پیام رسان هایی قدرتمند تبدیل کرده است ولی همین باطنی ودرونی بودن، شناسایی آنها را بسیار دشوار کرده است.

ببینیم بزرگترین تلسکوپ نوترنو چگونه آن را شناسایی می کند؟

در منطق وسیعی از آنتراکتیکا(قطب جنوب)، پروژه ای در منطقه ای به وسعت یک کیلومتر مربع انجام می شود. چرا مشخصا این منطقه؟

یخ یکی از تمیزترین جامدات زمین است که با فشار ناشی از برف و یخ، در طی هزاران سال تصفیه شده است. اگر چه این تلسکوپ، بیش از 5 هزار سنسور نور آبی را با خود دارد، بیشتر نوترینوهای اشعه کیهانی، بدون هیچ اثری از خود، عبور می کنند ولی تقریبا ده بار در سال، یک نوترینو با انرژی زیاد با مولکولی از یخ برخورد می کند وجرقه هایی از اجزای کوچکتر از اتم را پرتاب می کند که حتی سریعتراز نور در درون یخ حرکت می کنند.(هر ده سال ما به اجزایی سریعتراز نور می رسیم حتی در عالم مادی خودمان!!! آیا این شگفت انگیز است؟؟
با کشفیات جدی فیزیک، در مورد زمان های کوتاه توسعه خیلی سریع کیهان در اطراف انفجار بزرگ این اصلا شگفت انگیز نیست!

زیرا در ابتدای ایجاد عالم مادی هم، ما شاهد دوره هایی با سرعت فراتر از سرعت نور بوده ایم. دوره اکسپانشن بعد از انفجار بزرگ!!!! (به مقاله ای تحت عنوانهستی ما پس از اغازي سنگین و پر چگال در کانال فیسبوک و تلگرام دکتر سید سلمان فاطمی مراجعه شود.)

آیا سرعت فراتر از نور غیر ممکن است؟؟ اینطور نیست!! میتوان بسیار فراتر از سرعت نور گام برداشت. آیا تصور می کنی ذره ای کوچک هستی در حالی که جهانی بزرگتر یا بزرگترین جهان دردرون توست؟؟!!!)
در روشی مشابه جتی- که با سرعت فراتر از صوت حرکت می کند وغرش شکسته شدن دیوار صوتی ایجاد می کند- این اجزای لوله ای بسیار ظریف و باردار، با سرعتی بیشت را سرعت نور، در پس مخروط دسته نور آبی، غرشی نورانی باقی می گذارند. این نور درون مکعب یخی می گذرد و برخی از تشخیص دهنده ها را- که در یک مایل زیر سطح قرار گرفته اند- تحریک می کند.
لوله های تشدید کننده نور، پیام هایی را- که دارای اطلاعات در مورد مسیرها و انرژی اجزای باردار هستند- تشدید می کند. اطلاعات به دانشمندان فیزیک نجوم در سرتاسر جهان ارسال می شود و این دانشمندان، برای به دست آوردن مدارکی در موردنوترینو، برای شناخت انواع نور- که نوترینو آن را تولید می نماید- جستجو می کنند.
مکعب یخی اخیرا پرانرژی ترین نوترینویی را- که توانسته است مشخص کند- مشاهده کرد و دانشمدان توانستند ذره را تا منبعی- که از آن منشا گرفته بود- پیگیری کنند و آن منبع، کهکشانی دیگر بود- یک توده قرمز و مشتعل در دوردست؛ یک کهکشان بزرگ بیضی شکل با سیاه چاله های بسیار بزرگ در مرکز آن!

نور از مادون قرمز و اشعه ایکس تا اشعه های گاما با انرژی ای در حال زیاد شدن، به ما تصویری شگفت و مداوم از هستی می دهد.

ما اکنون در سپیده دم عصر ستاره شناسی با نوترینو هستیم و ما نظری نداریم که مکعب یخی و دیگر تلسکوپ های نوترینو چه مطالب جدیدی را در مورد پدیده های پرانرژی و سهمگین هستی برای ما فاش خواهند کرد.

آنچه این ذرات خواهند کرد، مانند یک راز باقی است و این سوالات مطرح است:

چگالی و توده نوترینوهای متفاوت، چقدر است؟

چگونه آنها کیهان شناسی انفجار بزرگ را تحت تاثیر قرار می دهند؟

آیا نوترینوها نوسان دارند؟

آیا نوترینوها متفاوت از ضد ذره و ضد ماده خود هستند؟

آیا به اندازه کافی کنجکاو هستی؟!! بیشترباید جستجو و کوشش کرد!!!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2276401882378506&id=100000261505187


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

سلمان فاطمی [ 1398-08-30 ]
مشاهدات ما از عالم هستی، سیر تکاملی و رو به ارتقا داشته است. و این مشاهدات بوده است که تصویری روشن تر را، درباره حقایق هستی، در برابر چشم ها و گوش های بسته و تاریک، در پیشاپیش ما نهاده است. گالیه با کشف تلسکوپ بسیار ساده خود فهمید، زمین بر دور خورشید میچرخد ولی هنوز ذهن های بسته ای در عصر امروزهست که معتقدند خورشید بر دور زمین می چرخد و اینها در حقیقت فسیل های زنده ای هستند که ما را به یاد ماهیان کف تاریک دریا و دیگر فسیل های زنده باقی تا امروز، مانند تمساح ها یا سوسک ها و موش های کور سیاه چاله

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تکنولوژی جدید که سلول هانظریه تکامل در درمان بیمنقش آتش در رسیدن انسان بهحقیقت راستین انسان علم بکمردرد و علل آنذهن ما از در هم شکستن منبإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاختلالات حرکتی در انسانبیهوشی در بیماران دچار اسازگاری با محیط بین اجزامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی گوگل به کمک تشنقش سجده بر عملکرد مغزحس و ادراک قسمت هفدهمکیست کلوئید بطن سومرویا حقی از طرف خداانواع سکته های مغزیارتباط انسانی، محدود به بحث درباره پیدایش و منشا شناسایی تاریخچه ی تکاملیمیدازولام در درمان تشنج تاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی از عروسک بازی نوار مغز مشاهده ی غیر مستحس و ادراک سی و هفتمکشف مکانیسم عصبی خوانش پروشی جدید در درمان قطع نخاولین سلول مصنوعیاز نشانه ها و آثار درک شدبرنامه و ساختار پیچیده مششمین کنگره بین المللی سمحل درک احساسات روحانیتاثیر احتمالی عصاره تغلیهوش احساسیخطا در محاسبات چیزی کاملگاهی لازم است برای فهم و ایا ابزار هوشمندی یا مغز فلج خواب چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توجهات در ببمار پارعوامل ایجاد لغت انسانی و مرگ و میر پنهانتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه ای که برای اندیشیددژا وو یا اشنا پنداریپیوند سر آیا ممکن استابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تزمان شگفت انگیزقیچی ژنتیکیبعد از کروناپیامهای کاربرانمطالعه ای بیان میکند اهدتاریخ همه چیز را ثبت کردهویرایش DNA جنین انسان، برداروهای ضد بیماری ام اس وآمارهای ارائه شده در سطح ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز زبان و شناخت حقیقت قسمت چلایو دوم دکتر سید سلمان فتلاشی برای درمان قطع نخانگاهی بر قدرت بینایی درامغز انسان برای شادمانی طتظاهری از ماده است که بیدواکسن دیگر کرونا ساخته شدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا یک، وجود داردابزار بقای موجود زنده از اصول سلامت کمرسقوط درون جاذبه ای خاص، چمنابع انرژی از نفت و گاز تولید پاک و فراوان انرژیچرا بیماری های تخریبی مغمغزهای کوچک بی احساسجهش های ژنتیکی غیر تصادفیک جهش ممکن است ذهن انساندرمانهای بیماری پارکینسآیا دلفین ها می تواند از اثر مضر مصرف طولانی مدت ربی نهایت در میان مرزهاسیلی محکم محیط زیست بر انمنبع هوشیاری کجاست قسمت منبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل مادی تا ابزار هوشمنظریه تکامل در درمان بیمنقش انتخاب از طرف محیط، نحقایق ممکن و غیر ممکنکمردرد با پوشیدن کفش مناذهن چند جانبه نیازمند نگافت فشار خون ناگهانی در واختلالات صحبت کردن در انبیوگرافیستون فقرات انسان دو پا جلمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی الفاگونقش غذاها و موجودات درياحس و ادراک قسمت هجدهمکاهش مرگ و میر ناشی از ابرویاها از مغز است یا ناخوانگشت ماشه ایارتباط از بالا به پایین مبحثي درباره هوش و تفاوتهشناسایی سلول های ایمنی امکانیک کوانتومی بی معنی تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک بازی نوار مغزی روشی مهم در تشخحس و ادراک- قسمت بیست و پکشف مکانیسمی پیچیده در بروشی جدید در درمان سکته ماوکرلیزوماب داروی جدید شاز نظر علم اعصاب یا نرووسبرنامه ی مسلط ژنها در اختصرع و درمان های آنمحل درک احساسات روحانی دتاثیر ترکیبات استاتین (سهوش احساسیخطا در محاسبات چیزی کاملگاهی مغز بزرگ چالش استایا بیماری ام اس (مولتیپفلج دوطرفه عصب 6 چشماز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توصیه ها برای واکسیعواملی که برای ظهور لغت امرگ انتقال است یا نابود شتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازادژاوو یا آشناپنداریپیوند سر، یکی از راه حلهاابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تزندگی هوشمند در خارج از زقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصبعد از کروناسایتهای دیگرمعنی روزهتازه های اسکیزوفرنی(جنوواقعیت فیزیکی، تابعی از داروی فامپیریدین یا نورلآن چیزی که ما جریان زمان ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز زبان و شناخت حقیقت قسمت البخند بزن شاید صبح فردا زتلاشی تازه برای گشودن معنگاهی بر توانایی اجزاي بمغز انسان رو به کوچک تر شتغییر الگوی رشد مغزی با زواکسن دیگری ضد کرونا از ددر آستانه ی موج پنجم کوویآیا کیهان می تواند یک شبیابزار بقای موجود زنده از اضطراب و ترسسلول های بنیادی منابع و امنابع انرژی از نفت و گاز تولید سلولهای جنسی از سلچرا حیوانات سخن نمی گوینمغزتان را در جوانی سیم کشجهشهای مفید و ذکاوتی که دیک رژیم غذایی جدید، می تودرهای اسرارآمیز و پوشیدهآیا دلفین ها میتوانند بااثرات فشار روحی شدیدبی عدالتی در توزیع واکسن سیاهچاله های فضایی منابعسیاهچاله و تکینگی ابتدایمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتکامل مداومهفت چیز که عملکرد مغز تو نقش اتصالات بین سلولهای حمله ویروس کرونا به مغزکنفرانس تشنج هتل کوثر اصذهن تو همیشه به چیزی اعتقافراد آغاز حرکت خودشان راختلالات عضلانی ژنتیکبیوگرافیسخن پاک و ثابتمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی از عروسک های بنقش غذاها و موجودات درياحس و ادراک قسمت هشتمکاهش التهاب ناشی از بیمارویاهای پر رمز و حیرتی درانگشت نگاری مغز نشان میدارتباط بین هوش طبیعی و هوبحثی جالب درباره محدودیتشواهدی از نوع جدیدی از حامکانیزمهای دفاعی در برابتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمنورون هاي مصنوعی می توانحساسیت روانی متفاوتکشف ارتباط جدیدی از ارتبريتوکسيمب در درمان ام اسايندگان چگونه خواهند دیداز نظر علم اعصاب اراده آزبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱ضررهای مصرف شکر و قند بر محدودیت های حافظه و حافظتاثیر دوپامین و سروتونینهوش عاطفی بیشتر در زنانخطر آلودگی هواگذر زمان کاملا وابسته به ایا بدون زبان میتوانیم تفناوری هوش مصنوعی نحوه خاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی روش های تربیتی کودکعوارض ازدواج و بچه دار شدمراحل ارتقای پله پله کیهتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا ودگرگونی های نژادی و تغییپیام های ناشناخته بر مغز ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تزندگی زمینی امروز بیش از قانون مندی نقشه ژنتیکی مبعد از کرونا دلخوشی بیهومعادله ها فقط بخش خسته کنتازه های بیماری پارکینسوواقعیت چیستداروی لیراگلوتیدآنچه واقعیت تصور میکنیم ابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغززبان و شناخت حقیقت قسمت دلرزش ناشی از اسیب به عصبتلاشی جدید در درمان ام اسچالش دیدگاه های سنتی در بمغز انسان رو به کوچکتر شدتغییر زودتر اتصالات مغزیواکسن سرطاندر درمان بیماری مولتیپل آیا گذشته، امروز وآینده ابزار بقای موجود زنده از اطلاع رسانی اینترنتیسلول عصبی شاهکار انطباق منابع انرژی از نفت و گاز تومورها و التهاب مغزی عاچرا حجم مغز گونه انسان درمغزتان را در جوانی سیمکشجهشهای مفید و ذکاوتی که دیکی از علل محدودیت مغز امدرک فرد دیگر و رفتارهای اآیا دست مصنوعی به زودی قااثرات مفید قهوهبیمار 101 ساله، مبتلا به سبیماری های مغز و اعصاب و سیاهچاله ی تولید کنندهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل چشمهفت سین یادگاری از میراث نقش تیروئید در تکامل مغزحمایت از طبیعتکنگره بین المللی سردرد دذخیره ی شگفت انگیز اطلاعافزایش قدرت ادراکات و حساختراع جدید اینترنت کوانبیان ژن های اسکیزوفرنی دسرنوشتمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک های بنقش غذاها و موجودات درياحس و ادراک قسمت پنجمکاهش دوپامین عامل بیماریرویای شفافاندوهگین نباش اگر درب یا ارتباط شگفت مغز انسان و فبحثی در مورد نقش ویتامين شواهدی از دنیسوان(شبه نئما انسانها چه اندازه نزدتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمنورون های ردیاب حافظهخفاش با شیوع همه گیری جدیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوریواستیگمینايا اراده آزاد توهم است یاز نظر علم اعصاب اراده آزبرین نت به جای اینترنتضررهای شکر بر سلامت مغزمخچه فراتر از حفظ تعادلتاثیر دپاکین بر بیماری مهوش عاطفی در زنان بیشتر اخطرات هوش مصنوعیگربه شرودینگر و تاثیر مشایا تکامل هدفمند استفیلمی بسیار جالب از تغییاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سلولهای عصبی در تلاعید نوروز مبارکمرز مرگ و زندگی کجاستتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکتردانش بی نهایتپیشینیان انسان از هفت میابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تزندگی زودگذرقانون جنگلبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه هموساپينس بر زمین معجزه ی علم در کنترل کرونتبدیل تراکت صوتی مصنوعی واقعیت چیستداروی تشنجی دربارداریآنزیم تولید انرژی در سلوابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رزبان و شناخت حقیقت قسمت سلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتمایل زیاد به خوردن بستنچاالش ها در تعیین منبع هومغز ایندگان چگونه استتغییر عمودی سر انسان از پواکسنی با تاثیر دوگانه ادر سال حدود 7 میلیون نفر آیا آگاهی پس از مرگ از بیابزار بقای موجود زنده از اطلاعات حسی ما از جهان، چسلولهای ایمنی القا کنندهمنابع انرژی از نفت و گاز توهم لیلیپوتی(ریزبینی)چرا خشونت و تعصبنقش قهوه در سلامتیجواب دانشمند سوال کننده یافته های نوین علوم پرده درک و احساسآیا رژیم غذایی گیاهی سلااثرات مضر ماری جوانابیماری گیلن باره و بیمارسیاره ی ابلهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل ابزار هوش ، راه پر هم نوع خواری در میان پیشینقش حفاظتی مولکول جدید دحوادث روزگار از جمله ویرکنگره بین المللی سردرد دذرات کوانتومی زیر اتمی قافزایش مرگ و میر سندرم کوادامه بحث تکامل چشمبیست تمرین ساده برای جلوسریعترین کامپیوتر موجودمنبع خواب و رویاتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک بازی نقشه مغزی هر فرد منحصر بهحس و ادراک قسمت بیست و چهکاهش سن بیولوژیکی، تنها روبات های ریز در درمان بیانرژی تاریکارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد نقش کلسیم و شکل های متفاوت پروتئین هما انسانها چه اندازه نزدتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمنوروپلاستیسیتی چیستخلاصه ای از مطالب همایش مگل زندگیریاضیات یک حس جدید استايا اراده آزاد توهم است یاز واقعیت امروز تا حقیقتبرای پیش بینی آینده مغز دطلای سیاهمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتاثیر داروهای ضد التهاب هوش عاطفی در زنان بیشتر ادفاع در برابر تغییر ساختگزیده ای از وبینار یا کنفایجاد احساساتفیزیک مولکولها و ذرات در از تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سيناپسها طی تکامل و عامل کلیدی در کنترل کارآمرز بین انسان و حیوان کجاتاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال دانشمندان موفق به بازگردابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تزونیسومایدقانون جنگلتفکر خلا ق در برابر توهم چگونه واکسن کرونا را توزمغز فکر میکند مرگ برای دیتبدیل سلولهای محافط به سواقعیت های متفاوتداروی جدید s3 در درمان ام آینده ی انسان در فراتر ازابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کمزبان شناسی مدرن در سطح سللزوم سازگاری قانون مجازاتمدن قدیمی ای در جنوب ایرناتوانی از درمان برخی ویمغز ابزار بقای برتر مادیتغییرات منطقه بویایی مغزواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرمان های اسرار آمیز در آآیا امکان بازسازی اندامهابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد مسلولهای بنیادی مصنوعی درمنابع انرژی از نفت و گاز توهم چیستچرا در مغز انسان، فرورفتنقش مهاجرت در توسعه نسل اجاذبه و نقش آن در شکلگیرییادگیری مهارت های جدید ددرک احساسات و تفکرات دیگآیا رژیم غذایی گیاهی سلااجزای پر سلولی بدن انسان اجزایی ناشناخته در شکل گبیماری ای شبیه آلزایمر و سیاره ابلهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل داروینی هنوز در حاهمیشه اطمینان تو بر خدا بنقش حیاتی تلومر دی ان آ دحافظه و اطلاعات در کجاست کنترل همجوشی هسته ای با هذرات کوانتومی زیر اتمی قافزایش سرعت پیشرفت علوم اداراوون تنها داروی تاییبیش از نیمی از موارد انتقسرگیجه از شایعترین اختلامنحنی که ارتباط بین معرفتاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک بازی نقشه های مغزی جدید با جزیحس و ادراک قسمت بیست و یککایروپاکتیک چیستروح رهاییانرژی تاریک که ما نمی توارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد عملکرد لوب فشگفتی های زنبور عسلما اکنون میدانیم فضا خالتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمنوشیدن چای برای مغز مفید خونریزی مغز در سندرم کووگلوئونریسدیپلام تنها داروی تایای نعمت من در زندگیماز آغاز خلقت تا نگاه انسابرای اولین بار دانشمندانطوفان فقر و گرسنگی و بی سمخچه ابزاري که وظیفه آن فتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هوشیاری کوانتومیدقیق ترین تصاویر از مغز اگزارش یک مورد جالب لخته وایرادهای موجود در خلقت براه پیروزی در زندگی چیستفیزیک و هوشیاریاز تکینگی تا مغز از مغز تبرداشت مغز ما از گذر زمانعادت کردن به نعمتمزایای شکلات تلخ برای سلتاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کندانشمندان نورون مصنوعی سابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تزونا به وسیله ویروس ابله قانونمندی و محدودیت عالمتفاوت مغز انسان و میمون هچگونه آن شکری که می خوریممغز قلبتروس جریان انرژیواقعیت و مجازداروی جدید میاستنی گراویآینده ی علم و فیزیک در60 ثابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در زبان شناسی نوین نیازمند لزوم سازگاری قانون مجازاتمدن پیشرفته ی پیشینیانناتوانی در شناسایی چهره مغز ابزار برتر بقاتغییرات آب و هوایی که به وبینار اساتید نورولوژی ددرمان های بیماری آلزایمرآیا انسان با مغز بزرگش اخابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد مسلسله مباحث هوش مصنوعیمنابع انرژی از نفت و گاز توپیراماتچراروياها را به یاد نمی آنقش میدان مغناطیسی زمین جدایی خطای حسی استیادآوری خواب و رویادرک تصویر و زبان های مخلتآیا راهی برای رفع کم آبی احیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه ام اس مولتسیاره ابلهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل داروینی هنوز در حاهمیشه عسل با موم بخوریمنقش خرچنگ های نعل اسبی درحافظه و اطلاعات در کجاست کندر در بیماریهای التهابذرات کوانتومی زیر اتمی قافسردگی و اضطراب در بیماادراک ما درک ارتعاشی است بیشتر کمردردها نیازی به سربازان ما محققا غلبه می منشأ اطلاعات و آموخته ها تاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی نقص در تشخیص هیجانات عامحس و ادراک قسمت بیست و دوکار با یگانگی و یکپارچگیروزه داری متناوب، مغز را انسان قدیم در شبه جزیره عارتباط غیرکلامی بین انسابحثی درباره هوش و تفاوتهشاهکار قرنما با کمک مغز خود مختاريمتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمنوعی سکته مغزی ، وحشتناک خواندن ، یکی از شستشو دهنگمان میکنی جرمی کوچکی در ریشه های مشترک حیاتای آنکه نامش درمان و یادشاز انفجار بزرگ تا انفجار برای خودآگاه بودن تو بایطی یکصد هزار سال اخیر هرچمدل همه جانبه نگر ژنرالیتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش، ژنتیکی است یا محیطیدلایلی که نشان میدهد ما بگشایش دروازه جدیدی از طراگر میدانی مصیبت بزرگتر رابطه تشنج و اوتیسمفیزیکدانان ماشینی برای تاز تکینگی تا مغز از مغز تبررسي علل احتمالي تغيير عارضه جدید ویروس کرونا سمسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشدانشمندان یک فرضیه رادیکپیشرفت های جدید علوم اعصابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تزیباترین چیز در افزایش سقارچ بی مغز در خدمت موجودتفاوت ها و تمایزها کلید بچگونه انتظارات بر ادراک مغز ما کوچکتر از نیم نقطهتری فلوپرازینواکنش های ناخودآگاه و تقداروی جدید ضد میگرنآیا ممکن است موش کور بی مابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیازبان، وسیله شناسایی محیطمقاومت به عوارض فشار خون تمدن بشری و مغز اخلاقینبرو و انرژی مداوممغز از بسیاری حقایق می گرتغییرات تکاملی سر انسان وراپامیل در بارداریدرمان های جدید میگرنآیا احتمال دارد رویا از آابزار بقای موجود زنده از اعداد بینهایت در دنیای مسلطان جنگل یا صاحب ملکوتمنابع انرژی از نفت و گاز توانایی مغز و دیگر اجزای چراروياها را به یاد نمی آنقش محیط زندگی و مهاجرت دجریان انرژی در سیستم های ژن هوش و ساختارهای حیاتی درک حقیقت نردبان و مسیری آیاما مقهور قوانین فیزیکاحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری اسپینال ماسکولار سیر آفرینش از روح تا مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل داروینی هنوز در حاهمراهی نوعی سردرد میگرنینقش داروهاي مختلف معروف حافظه و اطلاعات در کجاستکوچک شدن مغز از نئاندرتارفتار اجتماعی انسان، حاصالکتروتاکسی(گرایش و حرکادغام میان گونه های مختلبا هوش مصنوعی خودکار روبسردرد میگرن در کودکانمهندسی ژنتیک در حال تلاش تاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی نقطه بی بازگشتحس و ادراک قسمت بیست و سوکاربرد روباتهای ريزنانوروزه داری و بیمار ی ام اس انسان ها می توانند میدان ارتروز یا خوردگی و التهابحثی درباره هوش و تفاوتهشبیه سازی میلیون ها جهان ما تحت کنترل ژنها هستیم یتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمنیکولا تسلاخواب سالم عامل سلامتیگنجینه ای به نام ویتامین رژیم های غذایی و نقش مهم ایمپلانت مغزی کمک میکند از بحث های کنونی در ویروسبرخی ملاحظات در تشنج های ظهور امواج مغزی در مغز مصمدل های ریز مغز مینی برینتاثیر درجه حرارت بر عملکهیچ کاری نکردن به معنی چیدنیای شگفت انگیز کوانتومپمبرولیزوماب در بیماری چاگر نیروی مغناطیس نباشد راز تغییرفرگشت و تکامل تصادفی محض بررسی و اپروچ جدید بر بیمعدم توقف تکامل در یک اندامسئول صیانت از عقیده کیستاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگدانشمندان ژنی از مغز انسپیشرفتی مستقل از ابزار هابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تزیر فشار کووید چه باید کرقبل از آغازتفاوت های بین زن و مرد فقچگونه باغبانی باعث کاهش مغز مادران و کودکان در زمتری فلوپرازینواکنش به حس جدیدداروی ضد تشنج با قابليت تآیا ما تنها موجودات زنده ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاسفر نامه سفر به بم و جنوب مقابله با کرونا با علم استمدنی قدیمی در شمال خلیج نخاع ما تا پایین ستون فقرمغز به تنهایی برای فرهنگ ثبت امواج الکتریکی در عصورزش هوازی مرتب خیلی به قدرمان های جدید در بیماری آیا احتمال دارد رویا از آابزار بقای موجود زنده از بلندی در ذهن ما درک بلندیسم زنبور ، کلیدی برای وارمنابع انرژی از نفت و گاز توازن مهمتر از فعالیت زینزاع بین جهل و علم رو به پنقش نگاه از پایین یا نگاهجریان انرژی در سیستم های ژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرک عمیق در حیواناتآب زندگی است قسمت چهارماحساس گذر سریعتر زمانبیماری اضطراب عمومیسیستم تعادلی بدنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل داروینی هنوز در حاهندسه ی پایه اینقش ذهن و شناخت در حوادث حس چشایی و بویاییکووید نوزده و خطر بیماری رقیبی قدرتمند در برابر مالگوبرداری از طبیعتادغام دو حیطه علوم مغز و بار بزرگ ایستادن بر دو پاسردرد و علتهای آنمولتیپل اسکلروز در زنان تاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک بازی چند نرمش مفید برای کمردرحس و ادراک قسمت بیستمکاربرد روباتهای ريز، در روزه داری سلول های بنیادانسان جدید از چه زمانی پاارزش حقیقی زبان قسمت اولبحثی درباره هوش و تفاوتهشبیه سازی سیستم های کوانماه رجبتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمنیاز به آموزش مجازی دیجیخواب سالم عامل سلامتی و یگویید نوزده و ایمنی ساکترژیم های غذایی و نقش مهم ایمپلانت نخاعی میتواند داز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی مرزهای اخلاق و علوم عقل مجادله گرمدیریت اینترنت بر جنگتاثیر درجه حرارت بر عملکهیچگاه از فشار و شکست نتردندان ها را مسواک بزنید تپنج اکتشاف شگفت آور در مواگر نعمت فراموشی نبود بسراست دستی و چپ دستیفراموش کارها باهوش تر هسبررسی ژنها در تشخیص بیماعسل طبیعی موثر در کنترل بمسئولیت جدیدتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس دانشمندان پاسخ کوانتومی پاسخ گیاهان در زمان خوردابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تزیرفون داروی ضد ام اسقبل از انفجار بزرگتفاوت های تکاملی در مغز وچگونه تکامل مغزهای کنونیمغز چون ابزار هوش است دلیتسلیم شدن از نورون شروع مواکسن های شرکت فایزر آمرداروی ضد تشنج با قابليت تآیا مغز تا بزرگسالی توسعابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاسفر به مریخ در 39 روزملاحظه های اخلاقی دربارهتمساح حد واسط میان مغز کونخستین تصویر از سیاهچالهمغز برای فراموشی بیشتر کجمجمه انسان های اولیهورزش هوازی ، بهترین تمریدرمان های رایج ام اسآیا برای تولید مثل همیشه ابزارهای پیشرفته ارتباط بلعیدن ستاره توسط سیاهچاسماگلوتید داروی کاهش دهنمنابع انرژی از نفت و گاز توسعه هوش مصنوعی قادر اسنزاع بین علم و نادانی رو نقش نظام غذایی در تکامل مجریان انرژی در سیستم های ژنها نقشه ایجاد ابزار هودرگیری قلب در بیماری ویرآب زندگی است قسمت اولدرگیری مغز در بیماری کویآب زندگی است قسمت دوماحساسات کاذببیماری بیش فعالیسیستم دفاعی بدن علیه مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل زبانهندسه ی رایج کیهاننقش روی و منیزیم در سلامتحس و ادراک (قسمت اول )کودک ایرانی که هوش او از رموزی از نخستین تمدن بشرالتهاب شریان تمپورالارتقا و تکامل سنت آفرینش بار سنین ابزار هوشمندی اسردرد تنشنمواد کوانتومی جدید، ممکنتاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی چند جهانیحس و ادراک قسمت دهمکتاب زیست شناسی باورروش مقابله مغز با محدودیانسان عامل توقف رشد مغزارزش حقیقی زبان قسمت دومبحثی درباره هوش و تفاوتهشبکه های مصنوعی مغز به درماپروتیلینتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیچیزی خارج از مغزهای ما نیخواب عامل دسته بندی و حفطگوشه بیماری اتوزومال رسسرژیم غذایی حاوی تخم مرغ واین پیوند نه با مغز بلکه از تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی نکات از گاید لاین پرعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهمدارک ژنتیکی چگونه انسانتاثیر درجه حرارت بر عملکهیپرپاراتیروئیدیسمدو ویژگی انتزاع و قدرت تجپوست ساعتی مستقل از مغز داگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز از مغز ترجزخوانی هایی که امروز بفراموشی همیشه هم بد نیستبررسی سیستم تعادلی بدن اعصب حقوق نورولوومستند جهان متصلتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحدانشمندان اولین سلول مصنپختگی پس از چهل سالگي به ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تزاوسکا درمان گوشرقدم زدن و حرکت دید را تغیتفاوت های زبانی سرمنشا تچگونه جمعیت های بزرگ شکل مغز چگونه صداها را فیلتر تشنج چیستواکسن کووید 19 چیزهایی که داروی ضد تشنج توپیراماتآیا همه جنایت ها نتیجه بیابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در مورد هسفر تجهیزات ناسا به مریخ ملاحظات بیهوشی قبل از جرتنفس هوازی و میتوکندرینخستین روبات های زنده ی جمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟جنسیت و تفاوت های بیناییورزش و میگرندرمان های علامتی در ام اسآیا بزرگ شدن مغز فقط در دابزارهای بقا از نخستین هبه مغز خزندگان خودت اجازسندرم کووید طولانیمنابع انرژی از نفت و گاز توسعه برخی شغل ها با هوش نزاع بین علم و جهل رو به پنقش نظریه تکامل در شناساجستجوی متن و تصویر به صورژنها ، مغز و ارادهدرگیری مغز در بیماران مبآب زندگی است قسمت سوماخلاق و علوم اعصاببیماری تی تی پیسکته مغزیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل زبانهندسه بنیادیننقش روزه داری در سالم و جحس و ادراک (قسمت دوم )کودکان میتوانند ناقل بی رمز و رازهای ارتباط غیر کامیوتروفیک لترال اسکلروارتوکين تراپی روشی جديد بارداری بدون رحمسردرد سکه ایموجود بی مغزی که می تواندتاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی از عروسک بازی چندین ماده غذایی که ماننحس و ادراک قسمت دوازدهمکتاب، سفری به تاریخروش های صرفه جویی در ایجاانسانیت در هم تنیده و متصارزش حقیقی زبان قسمت سومبحثی درباره هوش و تفاوتهشباهت مغز با کیهان مادیماجرای جهل مقدستاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهاچیزی شبیه نور تو نیستخودآگاهی و هوشیاريگوشت خواری یا گیاه خواریراه فراری نیستاینکه به خاطرخودت زندگی از تکنیکی تا مغز از مغز تبرخی نرمش های گردنعلم به ما کمک میکند تا مومروری بر تشنج و درمان هایهاوکينگ پیش از مرگش رسالدو برابر شدن خطر مرگ و میپیموزایداگر با مطالعه فیزیک کواناز تکینگی تا مغز از مغز ترساناها و ابر رساناها و عفرایند پیچیده ی خونرسانیبررسی علل کمر درد در میانعضلانی که طی سخن گفتن چقدمشکلات نخاعیتاثیر رو ح و روان بر جسمویتامین E در چه مواد غذایدانشمندان تغییر میدان مغپروژه ی ژنوم انسانیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز زبان مشترک ژنتیکی موجوداقدرت انسان در نگاه به ابعتفاوتهای جنسیتی راهی براچگونه جمعیت های بزرگ شکل مغز ناتوان از توجیه پیداتشنج و حرکات شبه تشنجی قاواکسن کرونا و گشودن پنجرداستانها و مفاهیمی اشتباآیا هوش مصنوعی می تواند نابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در تفسیر سفر دشوار اکتشافممانتین یا آلزیکسا یا ابتنفس هوازی و میتوکندرینرمش های مفید برای درد زامغز بزرگ چالش است یا منفعجنسیت و تفاوت های بیناییورزش بهترین درمان بیش فعدرمان ژنتیکی برای نوآوریآیا تکامل و تغییرات ژنتیابزارهای بقا ازنخستین همبه بالا بر ستارگان نگاه کسندرم گیلن باره به دنبال منابع بی نهایت انرژی در دتوصیه های سازمان بهداشت نشانه های گذشته در کیهان نقش هورمون های تیروئید دجستجوی هوشیاری در مغز ماژنهای مشترک بین انسان و وژنهای هوش ، کدامنددرگیری مغزی در سندرم کووآزمون ذهنی گربه شرودینگراخلاق پایه تکامل و فرهنگبیماری دویکسانسور از روی قصد بسیاری منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکامل زبان انسان از پیشیهندسه در پایه ی همه ی واکنقش رژیم غذایی بر رشد و احس و ادراک قسمت چهلکودکان خود را مشابه خود ترمز بقای جهش ژنتیکیامید نیکو داشته باش تا آنارتباط میکروب روده و پاربازگشت از آثار به سوی خداسرعت فکر کردن چگونه استموجودات مقهور ژنها هستندتاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک بازی چه زیاد است بر من که در ایحس و ادراک قسمت سومکجای مغز مسئول پردازش تجروش هایی ساده برای کاهش اانعطاف پذیری مکانیسمی علارزش خود را چگونه میشناسبحثی درباره احساسات متفاشباهت کیهان و مغزماده ی تاریکتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحنکاتی در مورد تشنجخودآگاهی و هوشیاريگیلگمش باستانی کیستراه های جدید برای قضاوت راینکه خانواده ات سالم بااز تکینگی تا مغز و از مغز برخی یونها و مولکول های معلایم کمبود ویتامین E را مرکز هوشیاری، روح یا بدن هاوکينگ پیش از مرگش رسالدو برابر شدن خطر مرگ و میپیموزایداگر تلاش انسان امروز برااز تکینگی تا مغز از مغز ترشته نوروایمونولوژی و نقفرایند تکامل و دشواری هابزرگ شدن مغز محدود به دورغیرقابل دیدن کردن مادهمشکلات بین دو همسر و برخیتاثیر رژیم گیاه خواری بر ویتامین کادانشمندان روش هاي جدیدی پروژه ی ژنوم انسانیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز زبان چهار حرفی حیات زمینلمس کوانتومیتقلید مرحله ای نسبتا پیشچگونه حافظه را قویتر کنیمغز و سیر تکامل ان دلیلی تشنج عدم توازن بین نورون واکسن کرونا از حقیقت تاتدر مانهای کمر دردآیا هوش مصنوعی زندگی بشرابزار بقای موجود زنده از استخوان های کشف شده، ممکسفرنامه سفر به بم و جنوب منابع انرژي پاک سرچشمه حتنفس بدون اکسیژننرمش های مفید در سرگیجهمغز بزرگ چالشهای پیش روجهل مقدسورزش در کمر درددرمان ام اس(مولتیپل اسکلآیا جنین انسان، هوشمندی ابزارهای بقای موجود زندهبه خودت مغرور نشوسندرم پیریفورمیسمناطق خاصی از مغز در جستجتوصیه های غیر دارویی در سنظام مثبت زندگینقش هورمون زنانه استروژنحفره در مغزژنهای حاکم بر انسان و انسدرگیری مغزی در سندرم کووآسيب میکروواسکولاریا آساختلال خواب فرد را مستعد بیماری دیستروفی میوتونیسانسور بر بسیاری از حقایمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکامل ساختار رگهای مغزی هوموارکتوس ها ممکن است دنقش رژیم غذایی در رشد و احس و ادراک قسمت نهمکوری گذرای ناشی از موبایروی و منیزیم در تقویت استامید درمان کرونا با همانارتباط ماده و انرژیبازگشت به ریشه های تکاملشلیک فراموشیمیهمانهای ناخوانده عامل تاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی نهایت معرفت و شناخت درک عحس و ادراک قسمت سی و هشتمکرونا چه بر سر مغز می آورروش صحبت کردن در حال تکاماولین مورد PML به دنبال تکاز نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساساتی غیرشباهت زیاد بین سلول هاي عماده ی خالیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحچگونه مولکول های دی ان ایخورشید مصنوعیگیاه خواری و گوشت خوار کدراه های جدید برای قضاوت راینترنت بدون فیلتر ماهوااز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اثرات مضر ویتامین دعلایم کمبود ویتامین E را مرکز حافظه کجاستتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف یکسان، در مسیرهای متدو سوی واقعیتپیچیدگی های مغزمگساپی ژنتیکاز تکینگی تا مغز از مغز ترشد مغز فرایندی پیچیده افرایند حذف برخی اجزای مغبزرگ شدن تقریبا ناگهانی مقالاتمشکلات روانپزشکی پس از ستاثیر رژیم گیاه خواری بر ویتامین کا و استخواندانشمندان روشی برای تبدیپرواز از نیویورک تا لوس آابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغزتزبان و کلمه حتی برای کسانلوب فرونتال یا پیشانی مغتقلید از روی طبیعتنگاه محدود و تک جانبه، مشمغز آیندگان چگونه است ؟تشخیص ژنتیکی آتروفی های واکسن کرونا ساخته شده تودر محل کار ارزش خودت را بآیا هوش ارثی دریافتی از پابزار بقای موجود زنده از استروژن مانند سپر زنان دسفرنامه سفر به بم و جنوب منابع انرژی از نفت و گاز تو یک جهان در مغز خودت هسنرمشهای مهم برای تقویت عمغز بزرگ و فعال یا مغز کوجهان یکپارچهوزن حقیقی معرفت و شناختدرمان تومورهای مغزی با اآیا جهان ذهن و افکار ما مابزارهای بقای از نخستین به زودی شبکه مغزی به جای سوپاپ ها یا ترانزیستورهامنبع هوشیاری کجاست قسمت توصیه هایی در مصرف ماهینظریه ی تکامل در درمان بینقش ویتامین K در ترمیم اسحقیقت قربانی نزاع بین بی حقیقت اشیاکلرال هیدرات برای خواباندرگیری اعصاب به علت میتوآسیب ها ناشی از آلودگی هواختلال در شناسایی حروف و بیماری ضعف عضلات نزدیک بساخت شبکه عصبی مصنوعی با منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی می تواند بر احنقش زنجبیل در جلوگیری از حس و ادراک قسمت چهارمکی غایب شدی تا نیازمند دلرویا و خبر از آیندهامگا سه عامل مهم سلامتارتباط متقابل با همه ی حیبازخورد یا فیدبکشلیک فراموشیمیگرن سردردی ژنتیکی که بتاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک بازی چهار میلیارد سال تکامل بحس و ادراک قسمت سی و ششمکریستال زمان(قسمت اولروشهای نو در درمان دیسک باولین مورد پیوند سر در اناز نخستین همانند سازها تبخش فراموش شده ی حافظهشباهت زیاد بین سلول هاي عمبانی ذهنی سیاه و سفیدتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیچگونه مغز پیش انسان یا همخانواده پایدارگالکانزوماب، دارویی جدیایندرالفلج نخاعی با الکترودهای از تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اختلالات عصبی مثانهعلت خواب آلودگی بعد از خومرکز حافظه کجاستتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از تکامل مغزدوچرخه سواری ورزشی سبک و پیچیدگی های مغزی در درک زابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز از مغز ترشد مغز علت تمایل انسان بفرد حساس از نظر عاطفی و ببزرگترین خطایی که مردم متاثیر ویتامین دی بر بیمامشکلات روانپزشکی در عقب تاثیر رژیم گیاه خواری بر ویتامین کا در سبزیجاتداروهای مصرفی در ام اسپرورش مغز مینیاتوری انساابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز زبان و بیان نتیجه ساختمالوتیراستامتقویت استخوان در گرو تغذنگاه انسان محدود به ادرامغز انسان ایا طبیعتا تماتصویربرداری فضاپیمای آمواکسن ایرانی کرونا تولیددر چه مرحله ای از خواب ، رآیا هوش سریعی که بدون احسابزار بقای موجود زنده از اسرار بازسازی اندام هاسفرنامه سفر به بم و جنوب منابع انرژی از نفت و گاز تو پیچیده ترین تکنولوژی چرا مغزهای ما ارتقا یافت مغز بزرگترین مصرف کننده جهان کاملی در اطراف ما پروزوز گوشدرمان تشنجآیا جهش های ژنتیکی، ویروابزارهای دفاعی و بقای موبه زیر پای خود نگاه نکن بسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنبع هوشیاری کجاست قسمت توضیحی ساده در مورد هوش منظریه ی تکامل در درمان بینقش ژنتیک در درمان اختلانقش گرمایش آب و هوا در همحقیقت تنها چیزی است که شاکمردرددرد باسن و پا به دلیل کاهآشنا پنداریاختلال در شناسایی حروف و بیماریهای تحلیل عضلانی اساخت شبکه عصبی با الفبای منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی و کشف زبان هاینقش زبان در سلطه و قدرت احس و ادراک قسمت نوزدهمکیهان خود را طراحی میکندرویا بخشی حقیقی از زندگی امروز دانش ژنتیک هیچ ابهارتباط چاقی و کاهش قدرت ببازسازي مغز و نخاع چالشی شنا در ابهای گرم جنوب نیامیگرن شدید قابل درمان استاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی چهار ساعت پس از کشتار خوکحس و ادراک قسمت سیزدهمکریستال زمان(قسمت دوم)روشهای شناسایی قدرت شنوااولین هیبرید بین انسان و از نخستین همانند سازها تبخش بزرگتر کیهان ناشناختشرکت نورالینک ویدیویی ازمباحث مهم حس و ادراکتاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش مصنوعی درخدمت خلق وحخارق العاده و استثنایی بگامی در درمان بیماریهای ایا کوچک شدن مغزانسان الفلج بل، فلجی ترسناک که آناز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری ها که در آن بعماد الدین نسیمی قربانی مرکز خنده در کجای مغز استتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از خلقت رسیدن به ابزاديدن با چشم بسته در خواب پیوند مغز و سر و چالشهای ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تزمین زیر خلیج فارس تمدنی فرضیه ای جدید توضیح میدهبسیاری از بیماری های جدیصفحه اصلیمشاهده گر جدای از شیء مشاتاثیر رژیم گیاهخواری بر ویتامین دی گنجینه ای بزرداروهای ام اسآلودگی هوا و ویروس کروناابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز زبان و بیان، در سایه پیشرلیس دگرامفتامین یا ویاستلقین اطلاعات و حافظهنگاه از درون مجموعه با نگمغز انسان برای ایجاد تمدتصادف یا قوانین ناشناختهواکسن اسپایکوژندر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا هشیاری کوانتومی وجودابزار بقای موجود زنده از اصل بازخوردسفرنامه سفر به بم و جنوب منابع انرژی از نفت و گاز تو دی ان ای خاص ميتوکندريچرا ویروس کرونای دلتا وامغز حریص برای خون، کلید تجهان در حال نوسان و چرخشیک پیشنهاد خوب برای آسان درمان جدید میگرن با انتی آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاتفاق و تصادفبوزون هیگز چیستسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنبع هوشیاری کجاست قسمت تیوتیکسن داروی ضد جنوننظریه ی ریسمانتکنولوژی جدید که سلول هانظریه تکامل در درمان بیمنقش پیش زمینه ها و اراده حقیقت خواب و رویاکمردرد ناشی از تنگی کانادستورالعمل مرکز کنترل بیآغاز فصل سرما و دوباره تکاختلالات مخچهبیهوش کردن در جراحی و بیمساختار شبکه های مغزی ثابمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشنقش زبان در سلطه و قدرت احس و ادراک قسمت هفتمکیهانِ هوشیارِ در حال یارویا تخیل یا واقعیتانفجار و توقف تکاملی نشاارتباط هوش ساختار مغز و ژبحتی علمی درباره تمایل بشناخت و معرفت، و نقش آن دمیدان مغناطيسي زمین بشر تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی نوآوری ای شگفت انگیز دانحس و ادراک قسمت ششمکریستال زمان(قسمت سوم)روشی برای بهبود هوش عاطفاولین تصویر در تاریخ از ساز نخستین همانند سازها تبخش دیگری در وجود انسان هشش مرحله تکامل چشممجموعه های پر سلولی بدن متاثیر انتخاب از طرف محیط هوش مصنوعی ساخته هوش طبیخدا موجود استگامی در درمان بیماریهای ایا این جمله درست است کسیفلج خواباز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری های خاص که بدعوامل موثر در پیدایش زبامرگ چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکهرچیز با یک تاب تبدیل به دی متیل فومارات(زادیوا)(پیوند اندام از حیوانات بابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تزمان واقعیت است یا توهمقلب و عقلبسیاری از بیماری های جدیسوالات پزشکیمشاهده آینده از روی مشاهتاثیر عصاره تغلیظ شده گیویروس مصنوعیداروهای تغییر دهنده ی سیآلزایمرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز زبان و تکلم برخی بیماریهلا اکراه فی الدینتلاش هایی در بیماران قطع نگاه حقیقی نگاه به درون امغز انسان برای شادمانی طتظاهر خوابیده ی مادهواکسن اسپایکوژن ضد کرونادر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا واکنش های یاد گرفته وابزار بقای موجود زنده از اصول توسعه ی یک ذهن کاملسفری به آغاز کیهانمنابع انرژی از نفت و گاز تولید مثل اولین ربات های چرا پس از بیدار شدن از خومغز زنان جوانتر از مغز مرجهش های ژنتیکی مفید در سایک آلل ژنتیکی که از نئانددرمان جدید کنترل مولتیپلآیا خداباوری محصول تکاملاتوسوکسیمایدبوزون هیگز جهان را از متلسودمندی موجودات ابزی بر منبع هوشیاری کجاست قسمت