دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از تلسکوپ گالیله تا تلسکوپی به وسیله امواج الکترومغناطیس تا تلسکوپ نوترینو

از تلسکوپ گالیله تا تلسکوپی به وسیله امواج الکترومغناطیس(ام آر آی) تا تلسکوپ نوترینو!!

مشاهدات ما از عالم هستی، سیر تکاملی و رو به ارتقا داشته است. و این مشاهدات بوده است که تصویری روشن تر را، درباره حقایق هستی، در برابر چشم ها و گوش های بسته و تاریک، در پیشاپیش ما نهاده است.
گالیه با کشف تلسکوپ بسیار ساده خود فهمید، زمین بر دور خورشید میچرخد ولی هنوز ذهن های بسته ای در عصر امروزهست که معتقدند خورشید بر دور زمین می چرخد و اینها در حقیقت فسیل های زنده ای هستند که ما را به یاد ماهیان کف تاریک دریا و دیگر فسیل های زنده باقی تا امروز، مانند تمساح ها یا سوسک ها و موش های کور سیاه چاله های زیر زمین می اندازند!!

عقیده گالیله به رغم فشار از طرف این فسیل ها، باقی مانده است و تا امروز خدشه ای بر آن وارد نشده است.

بلکه امروز در سایه کشف امواج الکترومغناطیس، اجزای درون قدرتمندترین ابزار بقا یعنی مغز به خوبی توسط تلسکوپی دیگری با نام ام آر آی کاویده شده است.

امروز در سایه وجود ام آر آی و فراتر از آن ام آر آی عملکردی میتوان مغز انسان را در کف دستی کاوید و فهمید که مغز ما تحت کنترل و هدایت چیزی فراتر از ماده است. امروز دانشمندان بزرگ نورساینس، در سایه ام ار آی عملکردی بسیار از محدودیت های مغز انسان را دیده اند. شاید به آن اقرار نکنند و دید مادی آنها نگذارد از ژن های خودخواه مغزی فراتر بروند، ولی وقتی مشاهدات دقیق، نتواند نقش مغز و ژن های خود خواه آن را در توجیه بسیاری از کارکردهای خاص انسان مانند اخلاق و گام نهادن به فراتر اززمان و مکان توجیه کند، عاقبت، مانند دیگر دانشمندان گذشته، قانع خواهند شد و یا در صورت عدم قانع شدن، فسیل های زنده ای خواهند بود که در طول تاریخ آینده باقی می مانند- برای آنکه امکان نگاه بر فسیل ها برای آیندگان باقی بماند!!

(توصیه میشود جهت بررسی بیشتر مشاهدات دانشمندان نورساینس به وسیله ام آر آی، در مورد اخلا ق انسانی به فصل چهارم پایان نامه اخذ دکترای دکتر توفیق مسرور تحت عنوان ریشه و خاستگاه اخلاق انسانی در علوم جدید دردانشکده تحقیقات برتردینی و لغوی مراجعه شود
https://www.facebook.com/IHELRS/)

و امروز در سایه تلسکوپی فراتر از همه اینها یعنی تلسکوپ نوترینو شاهد شواهدی بسیار فراتر از گذشته خواهیم بود ولی باز نگاه هایی خواهد بود که در برابر این مشاهدات، بسته خواهد ماند و بار دیگر شاهد فسیل های زنده ای در نسل های آینده- که با تلسکوپ نوترینو و فراتر از آن بسیاری ازحقایق را مشاهده خواهند کرد- خواهیم بود!!

نوترینو چیست و چرا به آن اجزای روح طبیعت، گفته می شود؟

این مقاله از کومال سینگ است و او دانشجویی در دانشگاه پنجاب است. او کارشناسی ارشد خود را در فیزیک به دست آورده و علاقه مند به فیزیک انرژی های بالاست.

نوترینو یا ذرات روح طبیعت، ذرات شگفت انگیزی هستند و در همه جا حضور دارند ولی تو نمی توانی آنها را ببینی.

چندین تریلیوناز این ذرات در یک ثانیه در درون تو شناور هستند، ولی تو هرگز آنها را حس نمی کنی و اگر تو بتوانی با آنها در تماس باشی، آنها می توانند به ما در مورد دورترین مسیرها و شگفت انگیزترین محیط های جهان، سخن بگویند!

نوترینوها ذرات بنیادی(لپتون)هستند یعنی آنها نمی توانند به اجزای ریزترتبدیل شوند. یک میلیون برابر کوچکتر از الکترون هستند و به سادگی درون ماده ای- که تحت تاثیر فیلد مغناطیسی نیست- حرکت می کنند. در حقیقت آنها به سختی با هر چیز واکنش نشان می دهند.
یکی از بخش های باطن و درون ما...! درست؟

اما این، مزیت بیشتری هم دارد زیرا آنها می توانند برای میلیون ها سال در درون کیهان حرکت کنند. وبه سادگی اطلاعاتی را از آن جایی- که آنها آمده اند- با خود داشته باشند و به ما تصویری از وسیعترین مناطق فضا بدهند و مدل های جدیدی از وسایل مشاهده دقیق یعنی تلسکوپ های نوترینویی را معرفی کنند.

پس اینها از کجا آمدند؟ آنها از انفجار بزرگی آمدند که جهان را آغاز کرد: از ستارگان در حال انفجار و بیشتر از آن، از خورشید!

آنها همیشه در مقادیر زیاد با سرعتی نزدیک به سرعت نور، مستقیما به زمین می آیند. ما می توانیم آنها را در راکتورهای هسته ای و سرعت دهنده های ذره ای تولید کنیم.

نوترینوهای دارای بالاترین انرژی، بسیار دور در فضا در محیط هایی- که ما در مورد آنها بسیار کم می دانیم- متولد می شوند. چیزی بیرون از آن! و این اماکن، ممکن است سیاه چاله های بسیار بزرگ یا برخی نیروهای کیهانی باشد که ما همچنان در حال کشف آن هستیم و اشعه های کیهانی را به انرژی هایی بیشتر از یک میلیون برابر هر چیز- که سرعت دهنده های بشری ساخته است- برساند.

این اشعه های کیهانی بیشترشان پروتون هایی هستند که به شدت باماده و اشعه اطراف آن، واکنش نشان می دهد و نوترینوهای پرانرژی را تولید می کند. آنها بعدها مانند نشانگرهای کیهانی

منتشر می شوند و می توانند به ما درباره مکان ها یا دورترین مرزهای قدرتمند ترین ماشین های کیهانی، سخن بگوید!! طبیعت باطنی ودرونی آنها، آنها را به پیام رسان هایی قدرتمند تبدیل کرده است ولی همین باطنی ودرونی بودن، شناسایی آنها را بسیار دشوار کرده است.

ببینیم بزرگترین تلسکوپ نوترنو چگونه آن را شناسایی می کند؟

در منطق وسیعی از آنتراکتیکا(قطب جنوب)، پروژه ای در منطقه ای به وسعت یک کیلومتر مربع انجام می شود. چرا مشخصا این منطقه؟

یخ یکی از تمیزترین جامدات زمین است که با فشار ناشی از برف و یخ، در طی هزاران سال تصفیه شده است. اگر چه این تلسکوپ، بیش از 5 هزار سنسور نور آبی را با خود دارد، بیشتر نوترینوهای اشعه کیهانی، بدون هیچ اثری از خود، عبور می کنند ولی تقریبا ده بار در سال، یک نوترینو با انرژی زیاد با مولکولی از یخ برخورد می کند وجرقه هایی از اجزای کوچکتر از اتم را پرتاب می کند که حتی سریعتراز نور در درون یخ حرکت می کنند.(هر ده سال ما به اجزایی سریعتراز نور می رسیم حتی در عالم مادی خودمان!!! آیا این شگفت انگیز است؟؟
با کشفیات جدی فیزیک، در مورد زمان های کوتاه توسعه خیلی سریع کیهان در اطراف انفجار بزرگ این اصلا شگفت انگیز نیست!

زیرا در ابتدای ایجاد عالم مادی هم، ما شاهد دوره هایی با سرعت فراتر از سرعت نور بوده ایم. دوره اکسپانشن بعد از انفجار بزرگ!!!! (به مقاله ای تحت عنوانهستی ما پس از اغازي سنگین و پر چگال در کانال فیسبوک و تلگرام دکتر سید سلمان فاطمی مراجعه شود.)

آیا سرعت فراتر از نور غیر ممکن است؟؟ اینطور نیست!! میتوان بسیار فراتر از سرعت نور گام برداشت. آیا تصور می کنی ذره ای کوچک هستی در حالی که جهانی بزرگتر یا بزرگترین جهان دردرون توست؟؟!!!)
در روشی مشابه جتی- که با سرعت فراتر از صوت حرکت می کند وغرش شکسته شدن دیوار صوتی ایجاد می کند- این اجزای لوله ای بسیار ظریف و باردار، با سرعتی بیشت را سرعت نور، در پس مخروط دسته نور آبی، غرشی نورانی باقی می گذارند. این نور درون مکعب یخی می گذرد و برخی از تشخیص دهنده ها را- که در یک مایل زیر سطح قرار گرفته اند- تحریک می کند.
لوله های تشدید کننده نور، پیام هایی را- که دارای اطلاعات در مورد مسیرها و انرژی اجزای باردار هستند- تشدید می کند. اطلاعات به دانشمندان فیزیک نجوم در سرتاسر جهان ارسال می شود و این دانشمندان، برای به دست آوردن مدارکی در موردنوترینو، برای شناخت انواع نور- که نوترینو آن را تولید می نماید- جستجو می کنند.
مکعب یخی اخیرا پرانرژی ترین نوترینویی را- که توانسته است مشخص کند- مشاهده کرد و دانشمدان توانستند ذره را تا منبعی- که از آن منشا گرفته بود- پیگیری کنند و آن منبع، کهکشانی دیگر بود- یک توده قرمز و مشتعل در دوردست؛ یک کهکشان بزرگ بیضی شکل با سیاه چاله های بسیار بزرگ در مرکز آن!

نور از مادون قرمز و اشعه ایکس تا اشعه های گاما با انرژی ای در حال زیاد شدن، به ما تصویری شگفت و مداوم از هستی می دهد.

ما اکنون در سپیده دم عصر ستاره شناسی با نوترینو هستیم و ما نظری نداریم که مکعب یخی و دیگر تلسکوپ های نوترینو چه مطالب جدیدی را در مورد پدیده های پرانرژی و سهمگین هستی برای ما فاش خواهند کرد.

آنچه این ذرات خواهند کرد، مانند یک راز باقی است و این سوالات مطرح است:

چگالی و توده نوترینوهای متفاوت، چقدر است؟

چگونه آنها کیهان شناسی انفجار بزرگ را تحت تاثیر قرار می دهند؟

آیا نوترینوها نوسان دارند؟

آیا نوترینوها متفاوت از ضد ذره و ضد ماده خود هستند؟

آیا به اندازه کافی کنجکاو هستی؟!! بیشترباید جستجو و کوشش کرد!!!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2276401882378506&id=100000261505187


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

سلمان فاطمی [ 1398-08-30 ]
مشاهدات ما از عالم هستی، سیر تکاملی و رو به ارتقا داشته است. و این مشاهدات بوده است که تصویری روشن تر را، درباره حقایق هستی، در برابر چشم ها و گوش های بسته و تاریک، در پیشاپیش ما نهاده است. گالیه با کشف تلسکوپ بسیار ساده خود فهمید، زمین بر دور خورشید میچرخد ولی هنوز ذهن های بسته ای در عصر امروزهست که معتقدند خورشید بر دور زمین می چرخد و اینها در حقیقت فسیل های زنده ای هستند که ما را به یاد ماهیان کف تاریک دریا و دیگر فسیل های زنده باقی تا امروز، مانند تمساح ها یا سوسک ها و موش های کور سیاه چاله

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
برخی اختلالات عصبی مثانههاوکينگ پیش از مرگش رسالدژا وو یا اشنا پنداریاگر نعمت فراموشی نبود بسمشکلات نخاعیتلاش هایی در بیماران قطع ورزش و میگرندر هم تنیدگی کوانتومی و پاختلالات حرکتی در انسانمغز ابزار برتر بقاتکامل چشمکنفرانس تشنج هتل کوثر اصروبات های ریز در درمان بیارزش حقیقی زبان قسمت اولنقش حفاظتی مولکول جدید دتاثیر کپسول نوروهرب بر سکشف ارتباط جدیدی از ارتبراه های جدید برای قضاوت راز تکینگی تا مغز از مغز تچهار میلیارد سال تکامل بتاثیر درجه حرارت بر عملکپیموزایدسفر نامه سفر به بم و جنوب ازدواج های بین گونه ای، رچگونه حافظه را قویتر کنیتاریخ همه چیز را ثبت کردهسکته مغزیآیا واکنش های یاد گرفته وفلج خواببیماری تی تی پینزاع بین علم و نادانی رو جهش های ژنتیکی غیر تصادفشاهکار قرنإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَلزوم سازگاری قانون مجازابحثی جالب درباره محدودیتهوش مصنوعی از عروسک تا کخواندن ، یکی از شستشو دهنعوارض ازدواج و بچه دار شداولین هیبرید بین انسان وماه رجببرخی بیماری ها که در آن بهاوکينگ پیش از مرگش رسالدژاوو یا آشناپنداریاگر نعمت فراموشی نبود بسمشاهده آینده از روی مشاهتلاشی برای درمان قطع نخاورزش بهترین درمان بیش فعدرمان های بیماری آلزایمراختلالات صحبت کردن در انمغز از بسیاری حقایق می گرتکامل ابزار هوش ، راه پر کنگره بین المللی سردرد دروح رهاییارزش حقیقی زبان قسمت دومنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتاثیر کپسول نوروهرب بر سکشف جمجمه ای درکوه ایرهوراه پیروزی در زندگی چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تچهار ساعت پس از کشتار خوکتاثیر درجه حرارت بر عملکپیچیدگی های مغزی در درک زسفرنامه سفر به بم و جنوب استفاده از هوش مصنوعی در نگاهی بر قدرت بینایی دراساخت شبکه عصبی با الفبایآیا آگاهی پس از مرگ از بیفلج خواب چیستبیماری ضعف عضلات نزدیک بنزاع بین علم و جهل رو به پجهشهای مفید و ذکاوتی که دشبیه سازی میلیون ها جهان افراد آغاز حرکت خودشان رلزوم سازگاری قانون مجازابحثی در مورد نقش کلسیم و هوش مصنوعی از عروسک تا کمخواب سالم عامل سلامتیعید نوروز مبارکاولین مورد پیوند سر در انماپروتیلینمبانی ذهنی سیاه و سفیدبرخی بیماری های خاص که بدهدف از تکامل مغزدانشمندان ژنی از مغز انساگر تلاش انسان امروز برامعنی روزهتلاشی جدید در درمان ام اسورزش در کمر درددرمان های جدید میگرنادامه بحث تکامل چشممغز برای فراموشی بیشتر کتکامل زبانکنگره بین المللی سردرد دروزه داری و بیمار ی ام اس ارزش حقیقی زبان قسمت سومنقش داروهاي مختلف معروف تاثیر گیاه خواری بر رشد وگنجینه ای به نام ویتامین رشته نوروایمونولوژی و نقاز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغزی روشی مهم در تشختاثیر درجه حرارت بر عملکپیوند مغز و سر و چالشهای سفرنامه سفر به بم و جنوب استیفن هاوکینگ در مورد هنگاهی بر توانایی اجزاي بتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ساخت شبکه عصبی مصنوعی با آیا امکان بازسازی اندامهفیلمی بسیار جالب از تغییبیماریهای تحلیل عضلانی انظام مثبت زندگیجهشهای مفید و ذکاوتی که دشبیه سازی سیستم های کوانافزایش قدرت ادراکات و حسممانتین یا آلزیکسا یا اببحثی در مورد عملکرد لوب فهوش مصنوعی از عروسک تا کمخواب سالم عامل سلامتی و یعامل کلیدی در کنترل کارآاولین تصویر در تاریخ از سمجموعه های پر سلولی بدن مبرخی توجهات در ببمار پارهزینه ای که برای اندیشیددانشمندان روش هاي جدیدی ابزار هوش در حال ارتقا ازمغز فکر میکند مرگ برای دیتمایل زیاد به خوردن بستنوزوز گوشدرمان های رایج ام اسادغام میان گونه های مختلمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تکامل ساختار رگهای مغزی کندر در بیماریهای التهابروش مقابله مغز با محدودیاز نظر علم اعصاب یا نرووسنقش روزه داری در سالم و جتاثیر گیاه خواری بر رشد وگیاه خواری و گوشت خوار کدرشد مغز علت تمایل انسان باز تکینگی تا مغز از مغز تنورون هاي مصنوعی می توانتاثیر درجه حرارت بر عملکپیوند سر، یکی از راه حلهاسفرنامه سفر به بم و جنوب استیفن هاوکینگ در تفسیر ناتوانی از درمان برخی ویتبدیل سلولهای محافط به سساختار شبکه های مغزی ثابآیا انسان با مغز بزرگش اخفیزیکدانان ماشینی برای تبیهوش کردن در جراحی و بیمنظریه تکامل در درمان بیمجاذبه و نقش آن در شکلگیریشباهت زیاد بین سلول هاي عافسردگی و اضطراب در بیمامنابع انرژي پاک سرچشمه حبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی در کامپیوترهاخواب عامل دسته بندی و حفطعسل طبیعی موثر در کنترل باولین سلول مصنوعیاوکرلیزوماب داروی جدید شمحل درک احساسات روحانیبرخی سلولهای عصبی در تلاهستي مادي ای که ما کوچکتردانشمندان روشی برای تبدیابزارهای بقای موجود زندمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتمدن قدیمی ای در جنوب ایریک پیشنهاد خوب برای آسان درمان جدید میگرن با انتی ادغام دو حیطه علوم مغز و مغز بزرگ چالش است یا منفعتکامل شناخت انسان با کشفکوچک شدن مغز از نئاندرتاروش های صرفه جویی در ایجااز نظر علم اعصاب اراده آزنقش رژیم غذایی در رشد و اتاثیر گیاه خواری بر رشد وگالکانزوماب، دارویی جدیزمین زیر خلیج فارس تمدنی از تکینگی تا مغز از مغز تنورون های ردیاب حافظهتاثیر درجه حرارت بر عملکپیشینیان انسان از هفت میسفرنامه سفر به بم و جنوب استخوان های کشف شده، ممکناتوانی در شناسایی چهره تری فلوپرازینسخن پاک و ثابتآیا احتمال دارد رویا از آفرگشت و تکامل تصادفی محض بیوگرافیهفت چیز که عملکرد مغز تو حقیقت راستین انسان علم بشباهت زیاد بین سلول هاي عالکتروتاکسی(گرایش و حرکمولتیپل اسکلروز در زنان بحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی در خدمت خلق وحخودآگاهی و هوشیاريعصب حقوق نورولووايندگان چگونه خواهند دیدمحل درک احساسات روحانی دبرخی سيناپسها طی تکامل و هستی ما پس از شروعی چگال داروهای مصرفی در ام اسابزارهای پیشرفته ارتباط مغز مادران و کودکان در زمتمساح حد واسط میان مغز کویکی از علل محدودیت مغز امدرمانهای بیماری پارکینسارتقا و تکامل سنت آفرینش مغز بزرگ چالشهای پیش روتئوری تکامل امروز در درمکودک ایرانی که هوش او از روش هایی ساده برای کاهش ااز نظر علم اعصاب اراده آزنقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر گیاه خواری بر رشد وگامی در درمان بیماریهای زندگی هوشمند در خارج از زاز تکینگی تا مغز از مغز تنوروپلاستیسیتی چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکپیشرفتی مستقل از ابزار هسفری به آغاز کیهاناصول سلامت کمرنخاع ما تا پایین ستون فقرتری فلوپرازینسریعترین کامپیوتر موجودآیا احتمال دارد رویا از آفراموش کارها باهوش تر هسبیوگرافیهفت سین یادگاری از میراث حافظه و اطلاعات در کجاست شش مرحله تکامل چشمالتهاب شریان تمپورالمواد کوانتومی جدید، ممکنبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی در خدمت خلق وحخودآگاهی و هوشیاريعضلانی که طی سخن گفتن چقدايا اراده آزاد توهم است یمحدودیت های حافظه و حافظبررسي علل احتمالي تغيير و هر کس تقوای خدا پیشه کنداروهای ضد بیماری ام اس وابزارهای دفاعی و بقای مومغز چون ابزار هوش است دلیتنفس هوازی و میتوکندرییادگیری مهارت های جدید ددرک فرد دیگر و رفتارهای اارتوکين تراپی روشی جديد مغز حریص برای خون، کلید تتئوری تکامل در پیشگیری و کودکان خود را مشابه خود تروش صحبت کردن در حال تکاماز آغاز خلقت تا نگاه انسانقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر گیاه خواری بر رشد وگاهی لازم است برای فهم و زیباترین چیز در افزایش ساز تکینگی تا مغز از مغز تنوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر درجه حرارت بر عملکپاسخ گیاهان در زمان خوردسلولهای بنیادی مصنوعی دراضطراب و ترسنخستین تصویر از سیاهچالهتسلیم شدن از نورون شروع مسرگیجه از شایعترین اختلاآیا برای تولید مثل همیشه فراموشی همیشه هم بد نیستبیان ژن های اسکیزوفرنی دهمیشه عسل با موم بخوریمحافظه و اطلاعات در کجاست ششمین کنگره بین المللی سامیوتروفیک لترال اسکلروموجود بی مغزی که می تواندبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی درمانگر کامپیخانواده پایدارمقالاتايا اراده آزاد توهم است یمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبررسی و اپروچ جدید بر بیمویتامین E برای فعالیت صحداروی فامپیریدین یا نورلاثر مضر مصرف طولانی مدت رمغز چگونه صداها را فیلتر تنفس هوازی و میتوکندرییادآوری خواب و رویادرک و احساسارتباط میکروب روده و پارمغز زنان جوانتر از مغز مرتا 20 سال آینده مغز شما به کوری گذرای ناشی از موبایروشهای نو در درمان دیسک باز تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش سجده بر عملکرد مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد وگاهی مغز بزرگ چالش استزیرفون داروی ضد ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر درجه حرارت بر عملکپختگی پس از چهل سالگي به سلسله مباحث هوش مصنوعیاطلاعاتی عمومی در مورد منرمش های مفید در سرگیجهتشنج چیستسردرد و علتهای آنآیا بزرگ شدن مغز فقط در دفرایند حذف برخی اجزای مغبیست تمرین ساده برای جلوهوموارکتوس ها ممکن است دحافظه و اطلاعات در کجاستصرع و درمان های آنامگا سه عامل مهم سلامتموجودات مقهور ژنها هستندبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی درخدمت خلق وحخطا در محاسبات چیزی کاملتاثیر ویتامین دی بر بیماای آنکه نامش درمان و یادشمخچه ابزاري که وظیفه آن فبررسی سیستم تعادلی بدن اویتامین E در چه مواد غذایداروی تشنجی دربارداریاثرات مفید قهوهمغز آیندگان چگونه است ؟تو دی ان ای خاص ميتوکندريژن هوش و ساختارهای حیاتی درک احساسات و تفکرات دیگارتباط چاقی و کاهش قدرت بمغزهای کوچک بی احساستاثیر مشاهده بر واقعیت بکی غایب شدی تا نیازمند دلروشهای شناسایی قدرت شنوااز تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش غذاها و موجودات درياتاثیر گیاه خواری بر رشد وگذر زمان کاملا وابسته به زبان چهار حرفی حیات زمیناز تکینگی تا مغز از مغز تچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر درجه حرارت بر عملکپرورش مغز مینیاتوری انساسم زنبور ، کلیدی برای واراطلاعاتی عمومی در مورد منرمشهای مهم برای تقویت عتغییر الگوی رشد مغزی با زسردرد تنشنآیا تکامل و تغییرات ژنتیفرد حساس از نظر عاطفی و ببیشتر کمردردها نیازی به هوش مصنوعی می تواند بر اححس چشایی و بویاییضررهای مصرف شکر و قند بر امروز دانش ژنتیک هیچ ابهمیهمانهای ناخوانده عامل بحثی درباره احساسات متفاهوش مصنوعی ساخته هوش طبیخطا در محاسبات چیزی کاملصفحه اصلیسوالات پزشکیایندرالمدارک ژنتیکی چگونه انسانبررسی علل کمر درد در میانویتامین دی گنجینه ای بزرداروی جدید s3 در درمان ام اثرات مضر ماری جوانامغز انسان ایا طبیعتا تماتولید سلولهای جنسی از سلژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرک تصویر و زبان های مخلتارتباط هوش ساختار مغز و ژمغزتان را در جوانی سیمکشتاثیر نگاه ناظر هوشیار بکاهش التهاب ناشی از بیماروشی برای بهبود هوش عاطفاز تکنیکی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات درياتاثیر گیاه خواری بر رشد وگربه شرودینگر و تاثیر مشزبان و بیان، در سایه پیشراز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر درجه حرارت بر عملکآلزایمرسودمندی موجودات ابزی بر بلندی در ذهن ما درک بلندیچرا مغزهای ما ارتقا یافت تغییر زودتر اتصالات مغزیسردرد سکه ایآیا خداباوری محصول تکاملقانون مندی نقشه ژنتیکی مبا هوش مصنوعی خودکار روبهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک (قسمت اول )ضررهای شکر بر سلامت مغزانفجار و توقف تکاملی نشامیگرن سردردی ژنتیکی که ببحثی درباره احساساتی غیرهوش احساسیدفاع در برابر تغییر ساختپیامهای کاربرانایا کوچک شدن مغزانسان المروری بر تشنج و درمان هایبزرگ شدن مغز محدود به دورواکنش های ناخودآگاه و تقداروی جدید ضد میگرناجزای پر سلولی بدن انسان مغز انسان برای ایجاد تمدتوانایی مغز و دیگر اجزای ژنها نقشه ایجاد ابزار هودرک عمیق در حیواناتارتباط انسانی، محدود به نقش قهوه در سلامتیتاثیر نگاه انسان بر رفتاکایروپاکتیک چیستروشی جدید در درمان قطع نخاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات درياتاثیر گیاه خواری بر رشد وگزیده ای از وبینار یا کنفزبان و تکلم برخی بیماریهاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر رو ح و روان بر جسمآیا ما تنها موجودات زنده سیاهچاله و تکینگی ابتدایبه زودی شبکه مغزی به جای چرا حیوانات سخن نمی گوینتغییر عمودی سر انسان از پسرعت فکر کردن چگونه استآیا دلفین ها می تواند از قارچ بی مغز در خدمت موجودبارداری بدون رحمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک (قسمت دوم )طی یکصد هزار سال اخیر هرچانگشت نگاری مغز نشان میدمیدان مغناطيسي زمین بشر بخش دیگری در وجود انسان ههوش احساسیدقیق ترین تصاویر از مغز اسایتهای دیگرایا ابزار هوشمندی یا مغز مرکز خنده در کجای مغز استبسیاری از بیماری های جدیواکسن سرطانداروی ضد تشنج با قابليت تاجزایی ناشناخته در شکل گمغز انسان برای شادمانی طتوازن مهمتر از فعالیت زیژنها ، مغز و ارادهدرگیری اعصاب به علت میتوارتباط شگفت مغز انسان و فنقش مهاجرت در توسعه نسل اتاثیر نگاه انسان بر رفتاکاربرد روباتهای ريزنانوروشی جدید در درمان سکته ماز تکینگی تا مغز و از مغز نقشه مغزی هر فرد منحصر بهتاثیر انتخاب از طرف محیط گزارش یک مورد جالب لخته وزبان و شناخت حقیقت قسمت چاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر رژیم گیاه خواری بر آیا مغز تا بزرگسالی توسعسیاره ابلهانبوزون هیگز چیستچرا حجم مغز گونه انسان درثبت امواج الکتریکی در عصشلیک فراموشیآیا دست مصنوعی به زودی قاقدم زدن و حرکت دید را تغیبازگشت از آثار به سوی خداهوش مصنوعی الفاگوحس و ادراک قسمت چهارمظهور امواج مغزی در مغز مصاندوهگین نباش اگر درب یا مکانیزمهای دفاعی در براببرنامه و ساختار پیچیده مهوش عاطفی بیشتر در زناندلایلی که نشان میدهد ما بایا بیماری ام اس (مولتیپمرگ انتقال است یا نابود شتفاوت مغز انسان و میمون هواسطه ها د رمسیر ایجاد مغداروی ضد تشنج با قابليت تاحساس گذر سریعتر زمانمغز انسان برای شادمانی طتوسعه برخی شغل ها با هوش ژنهای هوش ، کدامندرقیبی قدرتمند در برابر مارتباط شگفت انگیز مغز اننقش هورمون های تیروئید دتاثیر ویتامین دی بر بیماکاربرد روباتهای ريز، در ريتوکسيمب در درمان ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تنقص در تشخیص هیجانات عامتاثیر ترکیبات استاتین (سگشایش دروازه جدیدی از طرزبان و شناخت حقیقت قسمت ااز تکینگی تا مغز- از مغز چگونه انتظارات بر ادراک تاثیر رژیم گیاه خواری بر آیا همه جنایت ها نتیجه بیسیاره ابلهانبیماری گیلن باره و بیمارچرا در مغز انسان، فرورفتجمجمه انسان های اولیهشنا در ابهای گرم جنوب نیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاقدرت انسان در نگاه به ابعبازسازي مغز و نخاع چالشی هوش مصنوعی از عروسک تا کحس و ادراک قسمت پنجمعلم به ما کمک میکند تا موانسان قدیم در شبه جزیره عما انسانها چه اندازه نزدبرین نت به جای اینترنتهوش عاطفی در زنان بیشتر ادندان ها را مسواک بزنید تدو ویژگی انتزاع و قدرت تجایا بدون زبان میتوانیم تمراحل ارتقای پله پله کیهتفاوتهای جنسیتی راهی براوراپامیل در بارداریداستانها و مفاهیمی اشتبااخلاق و علوم اعصابمغز انسان رو به کوچک تر شتوصیه های غیر دارویی در سکلرال هیدرات برای خوابانرموزی از نخستین تمدن بشرارتباط شگفت انگیز مغز اننقش ژنتیک در درمان اختلاتاثیر ژنها بر اختلالات خکجای مغز مسئول پردازش تجریواستیگمیناز تکینگی تا مغز از مغز تچند جهانیتاثیر دپاکین بر بیماری مپمبرولیزوماب در بیماری چزبان و شناخت حقیقت قسمت داز تکینگی تا مغز- از مغز چگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر رژیم گیاه خواری بر آیا هوش ارثی دریافتی از پسیر آفرینش از روح تا مغز بیماری ای شبیه آلزایمر و چراروياها را به یاد نمی آجنسیت و تفاوت های بیناییشناخت و معرفت، و نقش آن دآیا راهی برای رفع کم آبی لوب فرونتال یا پیشانی مغبحتی علمی درباره تمایل بهوش مصنوعی از عروسک تا کحس و ادراک قسمت سومعلایم کمبود ویتامین E را انسان جدید از چه زمانی پاما انسانها چه اندازه نزدبرای پیش بینی آینده مغز دهوشیاری کوانتومیديدن با چشم بسته در خواب ایا تکامل هدفمند استمزایای شکلات تلخ برای سلتقلید مرحله ای نسبتا پیشورزش هوازی مرتب خیلی به قدر مانهای کمر درداختلال در شناسایی حروف و مغز انسان رو به کوچکتر شدتوصیه هایی در مصرف ماهیکمردرد و علل آنرمز و رازهای ارتباط غیر کارتباط غیرکلامی بین انسانقش انتخاب از طرف محیط، نتاثیر کپسول نوروهرب بر نکشف مکانیسم عصبی خوانش پرژیم غذایی حاوی تخم مرغ واز تکینگی تا مغز از مغز تچندین ماده غذایی که ماننتاثیر داروهای ضد التهاب پنج اکتشاف شگفت آور در موزبان و شناخت حقیقت قسمت ساز تکینگی تا مغز- از مغزتچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر رژیم گیاهخواری بر آیا هوش سریعی که بدون احسسیستم تعادلی بدنبیماری ای شبیه ام اس مولتچراروياها را به یاد نمی آجنسیت و تفاوت های بیناییشناسایی سلول های ایمنی اآیاما مقهور قوانین فیزیکلبخند بزن شاید صبح فردا زبحث درباره پیدایش و منشاهوش مصنوعی از عروسک تا کحساسیت روانی متفاوتعلایم کمبود ویتامین E را انسان عامل توقف رشد مغزما با کمک مغز خود مختاريمبرخی نکات از گاید لاین پرهوش، ژنتیکی است یا محیطیهیچگاه از فشار و شکست نتردی متیل فومارات(زادیوا)(ایرادهای موجود در خلقت بمسیر دشوار تکامل و ارتقاتلقین اطلاعات و حافظهورزش هوازی ، بهترین تمریدر چه مرحله ای از خواب ، راختلالات مخچهمغز ایندگان چگونه استتوضیحی ساده در مورد هوش مکمردرد با پوشیدن کفش منارویای شفافارتروز یا خوردگی و التهانقش اتصالات بین سلولهای تاثیر کپسول نوروهرب بر تکشف مکانیسمی پیچیده در براه های جدید برای قضاوت راز تکینگی تا مغز از مغز تچه زیاد است بر من که در ایتاثیر داروی ضد تشنج سدیم پوست ساعتی مستقل از مغز دزبان، وسیله شناسایی محیطاز تکینگی تا مغز، از مغز چگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر عصاره تغلیظ شده گیآیا هشیاری کوانتومی وجودسیستم دفاعی بدن علیه مغز فلج بل، فلجی ترسناک که آنبیماری بیش فعالینزاع بین جهل و علم رو به پجهش های ژنتیکی مفید در ساشواهدی از دنیسوان(شبه نئآزمون ذهنی گربه شرودینگرلرزش ناشی از اسیب به عصببحثی در مورد نقش ویتامينهوش مصنوعی از عروسک تا کخلاصه ای از مطالب همایش معلت خواب آلودگی بعد از خوانعطاف پذیری مکانیسمی علما تحت کنترل ژنها هستیم یبرخی اثرات مضر ویتامین د