دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از تلسکوپ گالیله تا تلسکوپی به وسیله امواج الکترومغناطیس تا تلسکوپ نوترینو

از تلسکوپ گالیله تا تلسکوپی به وسیله امواج الکترومغناطیس(ام آر آی) تا تلسکوپ نوترینو!!

مشاهدات ما از عالم هستی، سیر تکاملی و رو به ارتقا داشته است. و این مشاهدات بوده است که تصویری روشن تر را، درباره حقایق هستی، در برابر چشم ها و گوش های بسته و تاریک، در پیشاپیش ما نهاده است.
گالیه با کشف تلسکوپ بسیار ساده خود فهمید، زمین بر دور خورشید میچرخد ولی هنوز ذهن های بسته ای در عصر امروزهست که معتقدند خورشید بر دور زمین می چرخد و اینها در حقیقت فسیل های زنده ای هستند که ما را به یاد ماهیان کف تاریک دریا و دیگر فسیل های زنده باقی تا امروز، مانند تمساح ها یا سوسک ها و موش های کور سیاه چاله های زیر زمین می اندازند!!

عقیده گالیله به رغم فشار از طرف این فسیل ها، باقی مانده است و تا امروز خدشه ای بر آن وارد نشده است.

بلکه امروز در سایه کشف امواج الکترومغناطیس، اجزای درون قدرتمندترین ابزار بقا یعنی مغز به خوبی توسط تلسکوپی دیگری با نام ام آر آی کاویده شده است.

امروز در سایه وجود ام آر آی و فراتر از آن ام آر آی عملکردی میتوان مغز انسان را در کف دستی کاوید و فهمید که مغز ما تحت کنترل و هدایت چیزی فراتر از ماده است. امروز دانشمندان بزرگ نورساینس، در سایه ام ار آی عملکردی بسیار از محدودیت های مغز انسان را دیده اند. شاید به آن اقرار نکنند و دید مادی آنها نگذارد از ژن های خودخواه مغزی فراتر بروند، ولی وقتی مشاهدات دقیق، نتواند نقش مغز و ژن های خود خواه آن را در توجیه بسیاری از کارکردهای خاص انسان مانند اخلاق و گام نهادن به فراتر اززمان و مکان توجیه کند، عاقبت، مانند دیگر دانشمندان گذشته، قانع خواهند شد و یا در صورت عدم قانع شدن، فسیل های زنده ای خواهند بود که در طول تاریخ آینده باقی می مانند- برای آنکه امکان نگاه بر فسیل ها برای آیندگان باقی بماند!!

(توصیه میشود جهت بررسی بیشتر مشاهدات دانشمندان نورساینس به وسیله ام آر آی، در مورد اخلا ق انسانی به فصل چهارم پایان نامه اخذ دکترای دکتر توفیق مسرور تحت عنوان ریشه و خاستگاه اخلاق انسانی در علوم جدید دردانشکده تحقیقات برتردینی و لغوی مراجعه شود
https://www.facebook.com/IHELRS/)

و امروز در سایه تلسکوپی فراتر از همه اینها یعنی تلسکوپ نوترینو شاهد شواهدی بسیار فراتر از گذشته خواهیم بود ولی باز نگاه هایی خواهد بود که در برابر این مشاهدات، بسته خواهد ماند و بار دیگر شاهد فسیل های زنده ای در نسل های آینده- که با تلسکوپ نوترینو و فراتر از آن بسیاری ازحقایق را مشاهده خواهند کرد- خواهیم بود!!

نوترینو چیست و چرا به آن اجزای روح طبیعت، گفته می شود؟

این مقاله از کومال سینگ است و او دانشجویی در دانشگاه پنجاب است. او کارشناسی ارشد خود را در فیزیک به دست آورده و علاقه مند به فیزیک انرژی های بالاست.

نوترینو یا ذرات روح طبیعت، ذرات شگفت انگیزی هستند و در همه جا حضور دارند ولی تو نمی توانی آنها را ببینی.

چندین تریلیوناز این ذرات در یک ثانیه در درون تو شناور هستند، ولی تو هرگز آنها را حس نمی کنی و اگر تو بتوانی با آنها در تماس باشی، آنها می توانند به ما در مورد دورترین مسیرها و شگفت انگیزترین محیط های جهان، سخن بگویند!

نوترینوها ذرات بنیادی(لپتون)هستند یعنی آنها نمی توانند به اجزای ریزترتبدیل شوند. یک میلیون برابر کوچکتر از الکترون هستند و به سادگی درون ماده ای- که تحت تاثیر فیلد مغناطیسی نیست- حرکت می کنند. در حقیقت آنها به سختی با هر چیز واکنش نشان می دهند.
یکی از بخش های باطن و درون ما...! درست؟

اما این، مزیت بیشتری هم دارد زیرا آنها می توانند برای میلیون ها سال در درون کیهان حرکت کنند. وبه سادگی اطلاعاتی را از آن جایی- که آنها آمده اند- با خود داشته باشند و به ما تصویری از وسیعترین مناطق فضا بدهند و مدل های جدیدی از وسایل مشاهده دقیق یعنی تلسکوپ های نوترینویی را معرفی کنند.

پس اینها از کجا آمدند؟ آنها از انفجار بزرگی آمدند که جهان را آغاز کرد: از ستارگان در حال انفجار و بیشتر از آن، از خورشید!

آنها همیشه در مقادیر زیاد با سرعتی نزدیک به سرعت نور، مستقیما به زمین می آیند. ما می توانیم آنها را در راکتورهای هسته ای و سرعت دهنده های ذره ای تولید کنیم.

نوترینوهای دارای بالاترین انرژی، بسیار دور در فضا در محیط هایی- که ما در مورد آنها بسیار کم می دانیم- متولد می شوند. چیزی بیرون از آن! و این اماکن، ممکن است سیاه چاله های بسیار بزرگ یا برخی نیروهای کیهانی باشد که ما همچنان در حال کشف آن هستیم و اشعه های کیهانی را به انرژی هایی بیشتر از یک میلیون برابر هر چیز- که سرعت دهنده های بشری ساخته است- برساند.

این اشعه های کیهانی بیشترشان پروتون هایی هستند که به شدت باماده و اشعه اطراف آن، واکنش نشان می دهد و نوترینوهای پرانرژی را تولید می کند. آنها بعدها مانند نشانگرهای کیهانی

منتشر می شوند و می توانند به ما درباره مکان ها یا دورترین مرزهای قدرتمند ترین ماشین های کیهانی، سخن بگوید!! طبیعت باطنی ودرونی آنها، آنها را به پیام رسان هایی قدرتمند تبدیل کرده است ولی همین باطنی ودرونی بودن، شناسایی آنها را بسیار دشوار کرده است.

ببینیم بزرگترین تلسکوپ نوترنو چگونه آن را شناسایی می کند؟

در منطق وسیعی از آنتراکتیکا(قطب جنوب)، پروژه ای در منطقه ای به وسعت یک کیلومتر مربع انجام می شود. چرا مشخصا این منطقه؟

یخ یکی از تمیزترین جامدات زمین است که با فشار ناشی از برف و یخ، در طی هزاران سال تصفیه شده است. اگر چه این تلسکوپ، بیش از 5 هزار سنسور نور آبی را با خود دارد، بیشتر نوترینوهای اشعه کیهانی، بدون هیچ اثری از خود، عبور می کنند ولی تقریبا ده بار در سال، یک نوترینو با انرژی زیاد با مولکولی از یخ برخورد می کند وجرقه هایی از اجزای کوچکتر از اتم را پرتاب می کند که حتی سریعتراز نور در درون یخ حرکت می کنند.(هر ده سال ما به اجزایی سریعتراز نور می رسیم حتی در عالم مادی خودمان!!! آیا این شگفت انگیز است؟؟
با کشفیات جدی فیزیک، در مورد زمان های کوتاه توسعه خیلی سریع کیهان در اطراف انفجار بزرگ این اصلا شگفت انگیز نیست!

زیرا در ابتدای ایجاد عالم مادی هم، ما شاهد دوره هایی با سرعت فراتر از سرعت نور بوده ایم. دوره اکسپانشن بعد از انفجار بزرگ!!!! (به مقاله ای تحت عنوانهستی ما پس از اغازي سنگین و پر چگال در کانال فیسبوک و تلگرام دکتر سید سلمان فاطمی مراجعه شود.)

آیا سرعت فراتر از نور غیر ممکن است؟؟ اینطور نیست!! میتوان بسیار فراتر از سرعت نور گام برداشت. آیا تصور می کنی ذره ای کوچک هستی در حالی که جهانی بزرگتر یا بزرگترین جهان دردرون توست؟؟!!!)
در روشی مشابه جتی- که با سرعت فراتر از صوت حرکت می کند وغرش شکسته شدن دیوار صوتی ایجاد می کند- این اجزای لوله ای بسیار ظریف و باردار، با سرعتی بیشت را سرعت نور، در پس مخروط دسته نور آبی، غرشی نورانی باقی می گذارند. این نور درون مکعب یخی می گذرد و برخی از تشخیص دهنده ها را- که در یک مایل زیر سطح قرار گرفته اند- تحریک می کند.
لوله های تشدید کننده نور، پیام هایی را- که دارای اطلاعات در مورد مسیرها و انرژی اجزای باردار هستند- تشدید می کند. اطلاعات به دانشمندان فیزیک نجوم در سرتاسر جهان ارسال می شود و این دانشمندان، برای به دست آوردن مدارکی در موردنوترینو، برای شناخت انواع نور- که نوترینو آن را تولید می نماید- جستجو می کنند.
مکعب یخی اخیرا پرانرژی ترین نوترینویی را- که توانسته است مشخص کند- مشاهده کرد و دانشمدان توانستند ذره را تا منبعی- که از آن منشا گرفته بود- پیگیری کنند و آن منبع، کهکشانی دیگر بود- یک توده قرمز و مشتعل در دوردست؛ یک کهکشان بزرگ بیضی شکل با سیاه چاله های بسیار بزرگ در مرکز آن!

نور از مادون قرمز و اشعه ایکس تا اشعه های گاما با انرژی ای در حال زیاد شدن، به ما تصویری شگفت و مداوم از هستی می دهد.

ما اکنون در سپیده دم عصر ستاره شناسی با نوترینو هستیم و ما نظری نداریم که مکعب یخی و دیگر تلسکوپ های نوترینو چه مطالب جدیدی را در مورد پدیده های پرانرژی و سهمگین هستی برای ما فاش خواهند کرد.

آنچه این ذرات خواهند کرد، مانند یک راز باقی است و این سوالات مطرح است:

چگالی و توده نوترینوهای متفاوت، چقدر است؟

چگونه آنها کیهان شناسی انفجار بزرگ را تحت تاثیر قرار می دهند؟

آیا نوترینوها نوسان دارند؟

آیا نوترینوها متفاوت از ضد ذره و ضد ماده خود هستند؟

آیا به اندازه کافی کنجکاو هستی؟!! بیشترباید جستجو و کوشش کرد!!!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2276401882378506&id=100000261505187


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

سلمان فاطمی [ 1398-08-30 ]
مشاهدات ما از عالم هستی، سیر تکاملی و رو به ارتقا داشته است. و این مشاهدات بوده است که تصویری روشن تر را، درباره حقایق هستی، در برابر چشم ها و گوش های بسته و تاریک، در پیشاپیش ما نهاده است. گالیه با کشف تلسکوپ بسیار ساده خود فهمید، زمین بر دور خورشید میچرخد ولی هنوز ذهن های بسته ای در عصر امروزهست که معتقدند خورشید بر دور زمین می چرخد و اینها در حقیقت فسیل های زنده ای هستند که ما را به یاد ماهیان کف تاریک دریا و دیگر فسیل های زنده باقی تا امروز، مانند تمساح ها یا سوسک ها و موش های کور سیاه چاله

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
اختلالات صحبت کردن در اننسبیت عام از زبان دکتر بردخالت در ساختار ژنهاما اکنون میدانیم فضا خالهر جا که جات میشه، جات نیاطلاعات حسی ما از جهان، چریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسیکتاب، سفری به تاریخسیستم تعادلی بدنآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجتکامل داروینی هنوز در حاغم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیاگر نیروی مغناطیس نباشد نقص در تشخیص هیجانات عامقطار پیشرفتحس و ادراک قسمت سی و ششمارتباط هوش ساختار مغز و ژهمه چیز موج استدر درمان بیماری مولتیپل ماده، چیزی بیش از یک خلا ویتامین E برای فعالیت صحبه نادیدنی ایمان بیاوررابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است گلوله ی ساچمه ایسازگاری با محیط بین اجزاآثار باستانی تمدن های قدتابوهای ذهنیجهان قابل مشاهده بخش کوچابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قلزوم عدم وابستگی به گوگل خم شدن فضا-زماناز نخستین همانند سازها تهندسه در پایه ی همه ی واکدرمان جدید کنترل مولتیپلمدل هولوگرافیک ژنرالیزهواقعیت و مجاززمین در برابر عظمت کیهانبی ذهن و بی روحگامی در درمان بیماریهای تفاوت های بین زن و مرد فقسردرد میگرن در کودکانافت فشار خون ناگهانی در وجهان پر از چیزهای اسرار آنورون هاي مصنوعی می توانخانواده پایدارمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکنیکی تا مغز از مغز تدرک احساسات و تفکرات دیگبیماری اسپینال ماسکولار مرگ تصادفیواکسن سرطانزندگی زودگذرپوست ساعتی مستقل از مغز دتلاشی تازه برای گشودن معشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط الگوبرداری از طبیعتمعجزه در هر لحظه زندگیجوانان وطنابزار بقا از نخستین همانچگونه مغز پیش انسان یا همدفاع در برابر تغییر ساختمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدرس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلومشکلات بین دو همسر و برخییک پیام منفرد نورون مغزی زبان نیاز تکاملی استپیشینیان انسان از هفت میتنهایی رمز نوآوری استشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکانواع سکته های مغزیمغز انسان برای ایجاد تمدحفره در مغزابزار بقا از نخستین هماننگاه از درون مجموعه با نگدورترین نقطه ی قابل مشاهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملژن ضد آلزایمرسفر نامه سفر به بم و جنوب پرسش و چستجو همیشه باقی اتو در میانه ی جهان نیستی صرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر انسان باشمغز بزرگترین مصرف کننده فیزیک و هوشیاریحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از نازوکلسیندانشمندان یک فرضیه رادیکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش عاطفی قسمت نهماز تکامل تا مغز، از مغز ترویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفاکنگره بین المللی سردرد دسلولهای بنیادی مصنوعی درآینه در اینهتوهم بی خداییعقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتاولین سلول مصنوعینقش نظام غذایی در تکامل مفرد یا اندیشهحس و ادراک قسمت 67اثرات مفید قهوهچرا مغز انسان سه هزار سالداروی جدید ALSموسیقی هنر مایع استهوش، ژنتیکی است یا محیطیاستیفن هاوکینگ در مورد هروزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمندانکیهان خود را طراحی میکندسوخت هیدروژنی پاکآیا واکنش های یاد گرفته وتیک و اختلال حرکتیعواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستاینکه خانواده ات سالم بانقش درختان در تکاملقانون مندی نقشه ژنتیکی محس و ادراک قسمت هشتمحس و ادراک قسمت پنجماختلالات عضلانی ژنتیکنسبت ها در کیهاندر مانهای کمر دردما از اینجا نخواهیم رفتهر حرکت خمیده می شود و هر اطلاعاتی عمومی در مورد مریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atکتابخانهسیستم دفاعی بدن علیه مغز آیا خداباوری محصول تکاملتکامل داروینی هنوز در حاغیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پاگر نعمت فراموشی نبود بسنقطه بی بازگشتلمس کوانتومیحس و ادراک قسمت سیزدهمارتباط پیوسته ی جهانهمه چیز در زمان مناسبدر سال حدود 7 میلیون نفر ماست مالیویتامین E در چه مواد غذایبه هلال بنگررادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشانگلوئونستم با شعار قانون بدترین آرامش و دانشتاثیر فکر بر سلامتجهان موازی و حجاب هانهایت معرفت و شناخت درک عمقاومت به عوارض فشار خون خونریزی مغز در سندرم کوواز نخستین همانند سازها تهندسه زبانِ زمان استدرمان جدید ای ال اس، توفرمدل هولوگرافیک تعمیم یافواقعیت و انعکاسزمین زیر خلیج فارس تمدنی بی شرمیگاهی لازم است برای فهم و تفاوت های تکاملی در مغز وسردرد و علتهای آنافت هوشیاری به دنبال کاهجهان پر از چیزهای جادویی نورون های ردیاب حافظهخار و گلمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی الفاگواز تکینگی تا مغز و از مغز درک تصویر و زبان های مخلتبیماری اضطراب عمومیمرگی وجود نداردواکسن سرطانزندگی سلول در بدن، جدای اپوشاندن خود از نورتلاشی جدید در درمان ام اسشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیالتهاب شریان تمپورالمعرفت و شناختجوانان وطنابزار بقا از نخستین همانچگونه هموساپينس بر زمین دقیق ترین تصاویر از مغز امنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتقمشکلات روانپزشکی پس از سیک پیشنهاد خوب برای آسان زبان و کلمه حتی برای کسانپیشرفت های جدید علوم اعصتنبیه چقدر موثر استشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکانگشت ماشه ایمغز انسان برای شادمانی طحق انتخابابزار بقا از نخستین هماننگاه حقیقی نگاه به درون اديدن با چشم بسته در خواب منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز ترفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبکژنها نقشه ایجاد ابزار هوسفر به مریخ در 39 روزپرسشگری نامحدودتوقف؛ شکستضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر انسان جدید از چه زمانی پامغز حریص برای خون، کلید تفیزیکدانان ماشینی برای تحوادث روزگار از جمله ویرابزارهای پیشرفته ارتباط نباید صبر کرد آتش را بعد دانشمندان ژنی از مغز انسمنبع هوشیاری در کجاست؟ قهوش عاطفی قسمت هفتماز تکامل تا مغز، از مغز ترویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیرکنگره بین المللی سردرد دسلام تا روشناییآیندهتوهم تنهاییعقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بیناوکرلیزوماب داروی جدید شنقش نظریه تکامل در شناسافرد حساس از نظر عاطفی و بحس و ادراک قسمت 74اثرات مفید روزه داریچرا مغزهای ما ارتقا یافت داروی جدید s3 در درمان ام میهمانهای ناخوانده عامل هیچ چیز همیشگی نیستاستیفن هاوکینگ در تفسیر روزهای سختبرای تمدن سازی، باید در بکیهانِ هوشیارِ در حال یاسودمندی موجودات ابزی بر آیا یک، وجود داردتیروفیبان موثر در سکته ی عوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قااینترنت بدون فیلتر ماهوانقش ذهن و شناخت در حوادث قانون گذاری و تکاملقانون جنگلحس و ادراک قسمت پنجاهاختراع جدید اینترنت کواننسبت طلایی، نشانه ای به سدر محل کار ارزش خودت را بما اشیا را آنطور که هستندهرچیز با یک تاب تبدیل به اطلاعاتی عمومی در مورد مریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودککجای مغز مسئول پردازش تجسکوت و نیستیآیا دلفین ها می تواند از تکامل زبانغرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزاگر نعمت فراموشی نبود بسنمیتوان با بیرون انداختنلوب فرونتال یا پیشانی مغحس و ادراک قسمت ششمارتباط انسانی، محدود به همه چیز در زمان کنونی استدرمان های اسرار آمیز در آماست مالی با هوش انسانیویتامین کابه کدامین گناه کشته شدندراز تغییربسیاری از بیماری های جدیگمان میکنی جرمی کوچکی در ستم، بی پاسخ نیستآرامش و سکونتاثیر مشاهده بر واقعیت بجهان ما میتواند به اندازنهایت در بی نهایتمقابله ی منطقی با اعتراضخواندن ، یکی از شستشو دهناز نخستین همانند سازها تهندسه، نمایشی از حقیقتدرمان جدید سرطانمدل های ریز مغز مینی برینواقعیت خلا و وجود و درک مزمان چیستبی عدالتی در توزیع واکسن گاهی مغز بزرگ چالش استتفاوت های زبانی سرمنشا تسردرد تنشنتاثیر گیاه خواری بر رشد وافتخار انسانجهان دارای برنامهنوروپلاستیسیتی چیستخارق العاده و استثنایی بمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تدرک حقیقت نردبان و مسیری بیماری بیش فعالیمراحل ارتقای پله پله کیهواکسن ضد اعتیادزندگی، مدیریت انرژیپیموزایدتمایل زیاد به خوردن بستنشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سامواجی که به وسیله ی ماشیمغز فکر میکند مرگ برای دیجواب دانشمند سوال کننده ابزار بقا از نخستین همانچگونه هوشیاری خود را توسدل به دریا بزنمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به مشکلات روانپزشکی در عقب یک آلل ژنتیکی که از نئاندزبان و بیان نتیجه ساختماپیشرفت در عقل است یا ظواهتهدیدهای هوش مصنوعیشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکانگشت نگاری مغز نشان میدمغز انسان برای شادمانی طحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقای موجود زنده از نگاه دوبارهدی متیل فومارات(زادیوا)(منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز- از مغز رفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی ژنها ، مغز و ارادهسفر تجهیزات ناسا به مریخ آلودگی هوا چالش قرن جدیدتولید مثل اولین ربات های ضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیانسان خطرناکترین موجودمغز در تنهایی آسیب میبینفاجعه ی جهل مقدسحکمت الهی در پس همه چیزابزارهای بقا از نخستین هنبرو و انرژی مداومدانشمندان پاسخ کوانتومی منبع هوشیاری در کجاست؟(قهوش عاطفی قسمت یازدهاز تکامل تا مغز، از مغز ترویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظهکنترل همجوشی هسته ای با هسلاح و راهزنیآینده ی انسان در فراتر ازتوهم جداییعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژیايندگان چگونه خواهند دیدنقش هورمون های تیروئید دفردا را نمیدانیمحس و ادراک قسمت 75اثرات مضر ماری جواناچرا ویروس کرونای دلتا واداروی جدید میاستنی گراویمیوتونیک دیستروفیهیچ وقت خودت را محدود به استخوان های کشف شده، ممکروش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو بایکیست هیداتید مغزسی و سه پل اصفهانآیا کیهان می تواند یک شبیتکنولوژی جدید که سلول هاعید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون ایندرالنقش روی و منیزیم در سلامتقانون جنگلحس و ادراک قسمت پنجاه و یادامه بحث تکامل چشمنشانه های گذشته در کیهان در چه مرحله ای از خواب ، رما به جهان های متفاوت خودهز ذره، یک دنیاستاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلاکرونا چه بر سر مغز می آورسکوت، پر از صداآیا دلفین ها میتوانند باتکامل زبانغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به اگر با مطالعه فیزیک کواننمیتوان بر سیاه سیاه نوشلوتیراستامحس و ادراک قسمت شصت و هشتارتباط از بالا به پایین مهمه چیز، ثبت می شوددرمان های بیماری آلزایمرماشین دانشویتامین کا و استخوانبه امید روزهای بهترراست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیگنجینه ای به نام ویتامین ستون فقرات انسان دو پا جلآرامش(سکوت) stillness و تکاپوتاثیر نگاه ناظر هوشیار بجهان مادی، تجلی فضا در ذهنهادینه سازی فرهنگ اختلامقابله با کرونا با علم اساز نخستین همانند سازها تهنر فراموشیدرمان دارویی سرطان رحم بمدیون خود ناموجودوالزارتان داروی ضد فشار زمان و مکان، ابعاد کیهان بیمار 101 ساله، مبتلا به سگذر زمان کاملا وابسته به تفاوت ایستایی و تکاپوسردرد سکه ایتاثیر گیاه خواری بر رشد وافراد آغاز حرکت خودشان رجهان در حال نوسان و چرخشنوروز یا روز پایانیخبر مهم تلسکوپ هابلمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تدرک دیگرانبیماری تی تی پیمرز مرگ و زندگی کجاستواکسن علیه سرطانزونیسومایدپیموزایدتمدن قدیمی ای در جنوب ایرشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت رواامیوتروفیک لترال اسکلرومغز قلبجوسازی مدرنابزار بقا از نخستین همانچگونه واکسن کرونا را توزدلایلی که نشان میدهد ما بمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روبمشاهده گر جدای از شیء مشایک جهش ممکن است ذهن انسانزبان و بیان، در سایه پیشرپیشرفت ذهن در خلاقیت استتو یک معجزه ایشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکانتقال ماده و انرژیمغز انسان رو به کوچک تر شحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقای موجود زنده از نگاهی بر قدرت بینایی درادین اجباریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز- از مغز رفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل بژنهای مشترک بین انسان و وسفر دشوار اکتشافآلودگی هوا و ویروس کروناتولید یا دریافت علمضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شبانسان عامل توقف رشد مغزمغز را از روی امواج بشناسفاصله ها در مکانیک کوانتحافظه میتواند بزرگترین دابزارهای بقا ازنخستین همچت جی پی تیدانشمندان اولین سلول مصنمنبع خواب و رویاهوش عاطفی قسمت پنجماز روده تا مغزرویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنومکنترل جاذبهسلسله مباحث هوش مصنوعیآینده ی علم و فیزیک در60 ثتوهم جدایی و توهم علمعلم و روحتری فلوپرازینايا اراده آزاد توهم است ینقش هورمون زنانه استروژنفرزندان زمان خودحس و ادراک قسمت 78اجزای پر سلولی بدن انسان چرا پس از بیدار شدن از خوداروی جدید برای میاستنی میگرن و پروتئین مرتبط با هیچ کاری نکردن به معنی چیاستروژن مانند سپر زنان دروش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تکیست کلوئید بطن سومسیلی محکم محیط زیست بر انآیا گذشته، امروز وآینده تکنولوژی جدید که سلول هاعامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکانایا کوچک شدن مغزانسان النقش روزه داری در سالم و جایا این جمله درست است کسینقش رژیم غذایی بر رشد و اقانونمندی و محدودیت عالمحس و ادراک قسمت پنجاه و داداراوون تنها داروی تایینشانه های پروردگار در جهدر ناامیدی بسی امید استما با کمک مغز خود مختاريمهزینه ای که برای اندیشیداعتماد به خودرژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و کریستال هاسکته مغزیآیا دست مصنوعی به زودی قاتکامل زبان انسان از پیشیمقالاتتغییرات تکاملی سر انسان اگر تلاش انسان امروز برانمایش تک نفرهلوزالمعده(پانکراس)مصنوعحس و ادراک قسمت شصت و دوارتباط بین هوش طبیعی و هوهمه ی سردردها بی خطر نیستدرمان های جدید میگرنمبانی ذهنی سیاه و سفیدویتامین کا در سبزیجاتبه بالا بر ستارگان نگاه کرجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نمگویید نوزده و ایمنی ساکتستارگانی قبل از آغاز کیهآزمون تجربی، راهی برای رتاثیر نگاه و مشاهده ناظر جهان مرئی و نامرئیچهار میلیارد سال تکامل بملاحظه های اخلاقی دربارهاز نشانه ها و آثار درک شدهنر حفظ گرهدرمان سرگیجه بدون نیاز بمدیریت اینترنت بر جنگواکنش های ناخودآگاه و تقزمان و صبربیماری لبر و نابینایی آنگذشته را دفن کنتفاوت ارباب و رهبر حقیقیسردرد عروقی میگرنتاثیر گیاه خواری بر رشد وافراد بی دلیل دوستدار تو جهان در حال ایجاد و ارتقانورالژیخدا موجود استمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدرک درست از خود و هوشیاریبیماری دویکمرز بین انسان و حیوان کجاواکسنی با تاثیر دوگانه ازونا به وسیله ویروس ابله پیچیدگی های مغزمگستمدن پیشرفته ی پیشینیانشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج امید نیکو داشته باش تا آنمغز ما کوچکتر از نیم نقطهجامعه ی آسمانیابزار بقا از نخستین همانچگونه آن شکری که می خوریمدنیای شگفت انگیز کوانتوممنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و مشاهده آینده از روی مشاهیک رژیم غذایی جدید، می توزبان و تکلم برخی بیماریهپیشرفتی مستقل از ابزار هتو یک جهان در مغز خودت هسشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکاندوه در دنیا استمغز انسان رو به کوچکتر شدحقیقت افرادابزار بقای موجود زنده از نگاهی بر توانایی اجزاي بدین، اجباری نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی به کمک هوش طبیاز تکینگی تا مغز- از مغزترقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا ژنهای هوش ، کدامندسفرنامه سفر به بم و جنوب آلودگی هوا و پارکینسونتولید پاک و فراوان انرژیطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غباانسانیت در هم تنیده و متصمغز زنان جوانتر از مغز مرفاصله ی همیشگی تصویر سازحافظه های کاذبابزارهای بقای موجود زندهچت جی پی تیدانشمندان تغییر میدان مغمنتظر نمان چیزی نور را بههوش عاطفی قسمت اولاز سایه بگذررویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما اکندر در بیماریهای التهابسلطان جنگل یا صاحب ملکوتآینده با ترس جمع نمیشودتوهم جسمعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازینايا اراده آزاد توهم است ینقش ویتامین K در ترمیم اسفرضیه ای جدید توضیح میدهحس و ادراک قسمت 82اجزایی ناشناخته در شکل گچرا ارتعاش بسیار مهم استداروی جدید برای ای ال اسمیگرن سردردی ژنتیکی که بهیچ کس مانند تو نگاه نمیکاسرار آفرینش در موجروش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های کاهش مرگ و میر ناشی از ابسینوریپا داروی ترکیبی ضدآیا پیدایش مغز از روی تصاتکینگیعادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های عادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل ایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش رژیم غذایی در رشد و اقارچ بی مغز در خدمت موجودحس و ادراک قسمت پنجاه و سادب برخورد با دیگراننظام مثبت زندگیدر هم تنیدگی مرزها و بی مما بخشی از این جهان مرتبطهزینه سنگین انسان در ازااعتماد به خودرژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زمانکریستال زمان(قسمت اولسال سیزده ماههآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتکامل ساختار رگهای مغزی تاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر دارداگر خواهان پیروزی هستیچند نرمش مفید برای کمردرلیروپریم داروی ترکیبی ضدحس و ادراک قسمت شصت و ششارتباط شگفت مغز انسان و فهمیشه چشمی مراقب و نگهبادرمان های جدید در بیماری مباحث مهم حس و ادراکویتامین بی 12 در درمان دردبه بالاتر از ماده بیندیشرحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیگوشه بیماری اتوزومال رسسسخن نیکو مانند درخت نیکوآزمون ذهنی گربه ی شرودینتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان مشارکتیچهار ساعت پس از کشتار خوکخواب سالم عامل سلامتیملاحظات بیهوشی قبل از جراز نظر علم اعصاب یا نرووسهنر رها شدن از وابستگیدرمان سرگیجه بدون نیاز بمداخله ی زیانبار انسانواکنش به حس جدیدزمان واقعیت است یا توهمبیماری های میتوکندریگربه شرودینگر و تاثیر مشتفاوتهای جنسیتی راهی براسرطان کمیت گراییتاثیر گیاه خواری بر رشد وافزایش قدرت ادراکات و حسجهان ریز و درشتنوشیدن چای برای مغز مفید خدا بخشنده است پس تو هم بمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدرک عمیق در حیواناتبیماری دیستروفی میوتونیمرز جدید جستجو و اکتشاف، واسطه ها د رمسیر ایجاد مغزیباترین چیز در پیر شدنپیچیدگی های مغزی در درک زتمدن بشری و مغز اخلاقیشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونینامید نجاتمغز مانند تلفن استجاودانگی مصنوعیابزار بقا از نخستین همانچگونه انتظارات بر ادراک دنیا، هیچ استمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشمطالبه ی حق خودیکی از علل محدودیت مغز امزبان و شناخت حقیقت قسمت چپاسخ گیاهان در زمان خوردتو کز محنت دیگران بی غمیشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکاندوه دردی را دوا نمیکندمغز ایندگان چگونه استحقیقت اشیاابزار بقای موجود زنده از نگاهت را بلند کندید تو همیشه محدود به مقدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی به شناسایی کااز تکینگی تا مغز، از مغز رموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتهژنهای حاکم بر انسان و انسسفرنامه سفر به بم و جنوب آلزایمرتولید سلولهای جنسی از سلطلای سیاهتاریکی و نورانسانیت در برابر دیگرانمغزهای کوچک بی احساسفتون های زیستیحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقای از نخستین نتایج نادانی و جهلدانشمندان روش هاي جدیدی منحنی که ارتباط بین معرفهوش عاطفی قسمت دهماز علم جز اندکی به شما دارویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگتر کیهان ناشناختکوچ از محیط نامناسبسم زنبور ، کلیدی برای وارآیا فراموشی حتمی استتوهمات و شناخت حقیقتعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزای نعمت من در زندگیمنقش ژنتیک در درمان اختلافساد اقتصادی سیتماتیک درحس و ادراک قسمت چهلاحیای بینایی نسبی یک بیمچرا بیماری های تخریبی مغداروی جدید برای دیابتمیگرن شدید قابل درمان اسهیچ کس حقیقت را درون مغز اسرار بازسازی اندام هاروش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم کاهش التهاب ناشی از بیماسیگار عامل افزایش مرگ ومآیا آگاهی پس از مرگ از بیتکامل فردی یا اجتماعیعادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولایا بیماری ام اس (مولتیپنقش زنجبیل در جلوگیری از قبل از آغازحس و ادراک قسمت پنجاه و شادراک ما درک ارتعاشی است نظریه ی تکامل در درمان بیدر هم تنیدگی کوانتومیما تحت کنترل ژنها هستیم یهزاران سال چشم های بینا واعداد بینهایت در دنیای مرژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير کریستال زمان(قسمت دوم)سانسور از روی قصد بسیاری آیا رژیم غذایی گیاهی سلاتکامل شناخت انسان با کشفصفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهاپی ژنتیکچند جهانیلیس دگرامفتامین یا ویاسحس و ادراک سی و هفتمارتباط شگفت انگیز مغز انهمیشه اطمینان تو بر خدا بدرمان های رایج ام اسمجموعه های پر سلولی بدن مویتامین بی هفدهبه جای محکوم کردن دیگران بعد پنجمگوشت خواری یا گیاه خواریسخن و سکوتآزمون ذهنی گربه شرودینگرتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان هوشمندنوآوری ای شگفت انگیز دانخواب سالم عامل سلامتی و یممانتین یا آلزیکسا یا اباز نظر علم اعصاب اراده آزهنر، پر کردن است نه فحش ددرمان سرگیجه بدون دارومدارک ژنتیکی چگونه انسانواکسن های شرکت فایزر آمرزمان پلانکبیماری های مغز و اعصاب و گزیده ای از وبینار یا کنفتقلید مرحله ای نسبتا پیشسرعت فکر کردن چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد وافزایش مرگ و میر سندرم کوجهان شگفت انگیزنوعی سکته مغزی ، وحشتناک خدای رنگین کمانمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری قلب در بیماری ویربیماری ضعف عضلات نزدیک بمزایای شکلات تلخ برای سلوبینار اساتید نورولوژی دزیباترین چیز در افزایش سپیوند قلب خوک، به فرد دچاتمدن زیر آبشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری مامید جدید بر آسیب نخاعیمغز مادران و کودکان در زمجایی خالی نیستابزار بقا از نخستین همانچگونه به سطح بالایی از هودندان ها را مسواک بزنید تمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکنمطالبی در مورد تشنجیافته های نوین علوم پرده زبان و شناخت حقیقت قسمت اپختگی پس از چهل سالگي به تو پیچیده ترین تکنولوژی شباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکاندوهگین نباش اگر درب یا مغز ابزار بقای برتر مادیحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقای موجود زنده از چالش هوشیاری و اینکه چرا دیدن خدا در همه چیزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی در کامپیوترهااز تکینگی تا مغز، از مغز رمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی جالب درباره محدودیتکل اقیانوس در یک ذرهسفرنامه سفر به بم و جنوب آملودیپین داروی ضد فشار تولترودینطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدانسان، گونه ای پر از تضادمغز، فقط گیرندهفروتنی و غرورحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای دفاعی و بقای مونجات در راستگوییدانشمندان روشی برای تبدیمنشأ اطلاعات و آموخته ها هوش عاطفی قسمت دومازدواج های بین گونه ای، ررویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان هکوچک شدن مغز از نئاندرتاسماگلوتید داروی کاهش دهنآیا ممکن است موش کور بی متوپیراماتعلم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکای همه ی وجود مننقش گرمایش آب و هوا در همفشار و قدرتحس و ادراک قسمت چهل و هفتاحیای بینایی نسبی یک بیمچرا حیوانات سخن نمی گوینداروی جدید ضد میگرنمیدان مغناطيسي زمین بشر هیچ اندر هیچاصل بازخوردروش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پرکاهش حافظه هرچند فرایندیسیاهچاله هاآیا امکان بازسازی اندامهتکامل مادی تا ابزار هوشمتکامل مداومعادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهانایا بدون زبان میتوانیم تنقش زبان در سلطه و قدرت اقبل از انفجار بزرگحس و ادراک قسمت بیست و چهادغام میان گونه های مختلنظریه ی تکامل در درمان بیدر هم تنیدگی کوانتومی و پمانند آب باشهستي مادي ای که ما کوچکتربقای حقیقی در دور ماندن ارژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیمکریستال زمان(قسمت سوم)سانسور بر بسیاری از حقایآیا راهی برای رفع کم آبی تکامل، نتیجه ی برنامه ریسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصابتدا سخت ترین استچند جهانیلا اکراه فی الدینحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط شگفت انگیز مغز انهمیشه داناتر از ما وجود ددرمان های علامتی در ام اسمحل درک احساسات روحانیویتامین دی گنجینه ای بزربه خودت مغرور نشوبعد از کروناگیلگمش باستانی کیستسخن پاک و ثابتآزادی عقیده، آرمانی که تتاثیر ویتامین دی بر بیماجهان هوشیارنوار مغز مشاهده ی غیر مستخواب عامل دسته بندی و حفطمن کسی در ناکسی دریافتم از نظر علم اعصاب اراده آزهوموارکتوس ها ممکن است ددرمان سرطان با امواج صوتمروری بر تشنج و درمان هایواکسن کووید 19 چیزهایی که زمان به چه دلیل ایجاد میشبیماری وسواسگزارش یک مورد جالب لخته وتقلید از روی طبیعتسعی کن به حدی محدود نشویتاثیر گیاه خواری بر رشد وافزایش سرعت پیشرفت علوم جهانی که نه با یک رخداد و نیکولا تسلاخدایی که ساخته ی ذهن بشر منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی امسمومیت دانش آموزان بی گوجود قبل از ناظر هوشمندزیر فشار کووید چه باید کرپیوند مغز و سر و چالشهای تمدنی قدیمی در شمال خلیج شگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب امید درمان کرونا با همانمغز چون ابزار هوش است دلیجاذبهابزار بقا از نخستین همانچگونه باغبانی باعث کاهش دهن، بزرگترین سرمایهمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتمطالعه ای بیان میکند اهدیاد گرفتن مداومزبان و شناخت حقیقت قسمت دپروژه ی ژنوم انسانیتو آرامش و صلحیشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکاندام حسی، درک از بخش هایمغز ابزار برتر بقاحقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از چالش هوشیاری و اینکه چرا دیدگاه نارسای دوگانه ی ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز رمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين کلمات بلند نه صدای بلندسفرنامه سفر به بم و جنوب آموزش نوین زبانتومورها و التهاب مغزی عاطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهانعطاف پذیری مکانیسمی علمغزتان را در جوانی سیم کشفرگشت و تکامل تصادفی محض حافظه و اطلاعات در کجاستابعاد و نیازهای تکاملینخاع ما تا پایین ستون فقردانش، قفل ذهن را باز میکنمنشاء کوانتومی هوشیاری اهوش عاطفی قسمت سوماسکار، لگوی هوشمندرویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشکوچکترین چیز یک معجزه اسسندرم کووید طولانیآیا ما کالا هستیمتوانایی مغز و دیگر اجزای علم در حال توسعهترکیب حیوان و انسانای آنکه نامش درمان و یادشنقش پیش زمینه ها و اراده فضای قلب منبع نبوغ استحس و ادراک قسمت چهل و هشتاحساس گذر سریعتر زمانچرا حجم مغز گونه انسان درداروی جدید ضد الزایمرمیدان های مغناطیسی قابل هیچگاه از فشار و شکست نتراصل در هم تنیدگی و جهانی روش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانوکاهش دوپامین عامل بیماریسیاهچاله های فضایی منابعآیا انسان با مغز بزرگش اخآیا احتمال دارد رویا از آتکامل چشمعارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آمایا تکامل هدفمند استنقش زبان در سلطه و قدرت اقبرستان ها با بوی شجاعتحس و ادراک قسمت بیست و یکادغام دو حیطه علوم مغز و نظریه ی تکامل در درمان بیدر هم تنیدگی کوانتومی و دماه رجبهستی ما پس از شروعی چگال بلندی در ذهن ما درک بلندیرژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیماکشف مکانیسم عصبی خوانش پساهچاله ها تبخیر نمیشودآیاما مقهور قوانین فیزیکتکثیر سلول در برابر توقف پیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگردابتدایی که در ذهن دانشمنچند جهانی و علملاموژین داروی ضد اوتیسم؟حس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط غیرکلامی بین انساهمیشه راهی هستدرمان ژنتیکی برای نوآوریمحل درک احساسات روحانی دویروس مصنوعیرحم مصنوعیبه دنبال رستگاری باشبعد از کروناگیاه بی عقل به سوی نور میسختی ها رفتنی استآزار دیگری، آزار خود استتاثیر ویروس کرونا بر مغز جهان های بسیار دیگرنوار مغز ترجمه رخدادهای خودآگاهی و هوشیاريمن پر از تلخیماز واقعیت امروز تا حقیقتهورمون شیرساز یا پرولاکتدرمانهای بیماری پارکینسمرکز هوشیاری، روح یا بدن واکسن کرونا و گشودن پنجرزمان شگفت انگیزبیماری کروتز فیلد جاکوبگشایش دروازه جدیدی از طرتقلید از طبیعتشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وافسردگی و اضطراب در بیماجهانی که از یک منبع، تغذینیاز به آموزش مجازی دیجیخسته نباشی بابامنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلمسمومیت دانش آموزان، قماوراپامیل در بارداریزیرفون داروی ضد ام اسپیوند اندام از حیوانات بتمرکز و مدیتیشنشگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم امیدوار باش حتی اگر همه چمغز چگونه صداها را فیلتر جاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین همانچگونه تکامل مغزهای کنونیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت تریمعماری، هندسه ی قابل مشایاد بگیر فراموش کنیزبان و شناخت حقیقت قسمت سپروژه ی ژنوم انسانیتو افق رویداد جهان هستیشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکانرژی بی پایان در درون هرمغز از بسیاری حقایق می گرفلج نخاعی با الکترودهای حقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از چالش هوشیاری و اینکه چرا دژا وو یا اشنا پنداریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز رمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و کلوزاپین داروی ضد جنونسفری به آغاز کیهانآمارهای ارائه شده در سطح تومورهای نخاعیطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنواهرام مصر از شگفتی های جهمغزتان را در جوانی سیمکشفراموش کارها باهوش تر هسحباب های کیهانی تو در توابعاد اضافه ی کیهاننخستین تمدن بشریدائما بخوانمهندسی ژنتیک در حال تلاش هوش عاطفی قسمت ششماساس انسان اندیشه و باور روان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلکووید نوزده و خطر بیماری سندرم گیلن باره به دنبال آیا ما تنها موجودات زنده توازن مهمتر از فعالیت زیعلم راهی برای اندیشیدن اترازودونایمپلانت مغزینقش آتش در رسیدن انسان بهقفس ذهنحس و ادراک قسمت چهل و دوماحساسات کاذبچرا خشونت و تعصبداروی سل سپتمیدان های کوانتومی خلاهیپرپاراتیروئیدیسماصل علت و تاثیرروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردنکاهش سن بیولوژیکی، تنها سیاهچاله ها، دارای پرتو سیاهچاله و تکینگی ابتدایآیا احتمال دارد رویا از آتکامل و ارتقای نگاه تا عمعدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکانایجاد احساساتنقش سجده بر عملکرد مغزقدم زدن و حرکت دید را تغیحس و ادراک قسمت بیست و دوارتقا و تکامل سنت آفرینش نظریه ی ریسماندر هر سوراخی سر نکنماپروتیلینو هر کس تقوای خدا پیشه کنبلوغ چیسترژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی رودکشف مکانیسمی پیچیده در بسایه را اصالت دادن، جز فرآب زندگی است قسمت چهارمتأثیر نگاه انسان بر رفتاجلوتر را دیدنابتذال با شعار دینچند روش ساده برای موفقیتلایو دوم دکتر سید سلمان فحس و ادراک- قسمت شصت و چهارتروز یا خوردگی و التهاهمیشه عسل با موم بخوریمدرمان پوکی استخوانمحدودیت چقدر موثر استویرایش DNA جنین انسان، بررسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربه زودی شبکه مغزی به جای بعد از کرونا دلخوشی بیهوگیاه خواری و گوشت خوار کدسرنوشتآسيب میکروواسکولاریا آستاثیر ژنها بر اختلالات خجهان هایی در جهان دیگرنوار مغز در فراموشی هاخودآگاهی و هوشیاريمنابع انرژي پاک سرچشمه حاز کجا آمده ام و به کجا میهوش فوق العاده، هر فرد اسدرهای اسرارآمیز و پوشیدهمرکز حافظه کجاستواکسن کرونا از حقیقت تاتزنان باهوش تربیماری گیلن باره و بیمارپل جویی اصفهانتقویت استخوان در گرو تغذشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد واقلیت خلاقجهانی در ذهنچیز جدید را بپذیرخطا در محاسبات چیزی کاملمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشمسیر دشوار تکامل و ارتقاورزش هوازی مرتب خیلی به قزیرک ترین مردمپیوند سر آیا ممکن استتمرکز بر هدفشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزامیدواری و مغزمغز ناتوان از توجیه پیداجدا کردن ناخالصی هاابزار بقا از نخستین همانچگونه جمعیت های بزرگ شکل دو بیماری روانی خود بزرگ منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسییادگیری مهارت های جدید دزبان جانسوزپروانه ی آسمانیتو انسانی و انسان، شایستشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکانرژی تاریکمغز به تنهایی برای فرهنگ فلج بل، فلجی ترسناک که آنحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از چالش هوشیاری و اینکه چرا دژاوو یا آشناپنداریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکینگی تا مغز، از مغز رمز جهانبحثی در مورد حقیقت فضا و کلام و زبان، گنجینه ای بسسقوط درون جاذبه ای خاص، چآن چیزی که ما جریان زمان تومورهای ستون فقراتطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسواولویت بندی ها کجاستمغط یک گیرنده استفراموشی همیشه هم بد نیستحد و مرزها توهم ذهن ماستابعاد بالاترنخستین تصویر از سیاهچالهداروهای مصرفی در ام اسمهربانی، شرط موفقیتهوش عاطفی بیشتر در زناناستفاده از مغز، وزن را کمروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلککودک هشت ساله لازم است آدسندرم پیریفورمیسآیا مغز تا بزرگسالی توسعتوسعه هوش مصنوعی قادر اسعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزایمپلانت مغزی کمک میکند نقش انتخاب از طرف محیط، نقفس را بشکنحس و ادراک قسمت چهل و سوماخلاق و علوم اعصابچرا در مغز انسان، فرورفتداروی ضد چاقیمیدان بنیادین اطلاعاتهاوکينگ پیش از مرگش رسالاصل عدم قطعیت از کوانتوم روشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های مکایروپاکتیک چیستکار با یگانگی و یکپارچگیسیاهچاله ی منفرد یا سیاهآیا برای تولید مثل همیشه تکامل و ریشه ی مشترک خلقتعدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهایران بزرگنقش غذاها و موجودات درياقدرت مردمحس و ادراک قسمت بیست و سوارتقا یا بازگشت به قبل ازنظریه تکامل در درمان بیمدر والنتاین کتاب بدید همماجرای جهل مقدسوفور و فراوانیبلعیدن ستاره توسط سیاهچاراه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن اکشف ارتباط جدیدی از ارتبساخت شبکه عصبی مصنوعی با آب زندگی است قسمت هفتمتئوری تکامل امروز در درمجمجمه انسان های اولیهابداع دی ان ای بزرگترین دچندین ماده غذایی که ماننلبخند بزن شاید صبح فردا زحساسیت روانی متفاوتارزش حقیقی زبان قسمت اولهمجوشی هسته ای، انرژِی بدرمان پوکی استخوانمحدودیت های حافظه و حافظویشن پرورساناها و ابر رساناها و عبه زیر پای خود نگاه نکن ببعد از کرونا دلخوشی بیهوگیرنده باید سازگار با پیسریع دویدن مهم نیستآسیب ها ناشی از آلودگی هوتاثیر کلام در آیات کلام بجهان یکپارچهنوار مغز در تشخیص بیماری خودت را از اندیشه هایت حفمنابع انرژی از نفت و گاز از کسی که یک کتاب خوانده هوش مصنوعی می تواند بر احدروغ نگو به خصوص به خودتمرکز حافظه کجاستواکسن کرونا ساخته شده توزنجیرها را ما باید پاره کبیماری آلزایمر، استیل کوپل خواجو اصفهانتقویت حافظه یا هوش مصنوعشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد والکترومغناطیس شنوایی و همعنی روزهجهان، تصادفی نیستچیزی منتظر شناخته شدنخطا در محاسبات چیزی کاملمنابع بی نهایت انرژی در دهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیممسئول صیانت از عقیده کیسورزش هوازی ، بهترین تمریزیست شناسی کل در جزء فراکپیوند سر، یکی از راه حلهاتمساح حد واسط میان مغز کوشگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدی به این سوی قبر نیستمغز و اخلاقجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین همانچگونه جمعیت های بزرگ شکل دو بار در هفته ماهی مصرف منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تذهن سالمباد و موجیادآوری خواب و رویازبان ریشه هایی شناختی اسپرواز از نیویورک تا لوس آتو با همه چیز در پیوندیشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکانرژی تاریک که ما نمی تومغز بیش از آنچه تصور میشوفلج خوابحقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از چالش دیدگاه های سنتی در بدگرگونی های نژادی و تغییمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکامل تا مغز از مغز تا رمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب فکلرال هیدرات برای خوابانسلول های مغزی عامل پارکیآنچه ناشناخته است باید شتوهم فضای خالیطبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و ساولین مورد PML به دنبال تکنفرت، اسیب به خود استفراموشی و مسیر روحانیحریص نباشاتفاق و تصادفنخستین روبات های زنده ی جداروهای ام اسموفقیت هوش مصنوعی در امتهوش عاطفی در زنان بیشتر ااستفاده از هوش مصنوعی در روبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده مکودک ایرانی که هوش او از سندرم پس از ضربه به سرآیا همه جنایت ها نتیجه بیتوسعه برخی شغل ها با هوش علایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکایمپلانت نخاعی میتواند دنقش اتصالات بین سلولهای قلب و عقلحس و ادراک قسمت نهماخلاق پایه تکامل و فرهنگچرا ذرات بنیادی معمولاً داروی ضد چاقیمیدازولام در درمان تشنج هاوکينگ پیش از مرگش رسالاصلاح خطا با رفتن بر مسیرروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین دروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهکاربرد روباتهای ريزنانوسیاهچاله ی تولید کنندهآیا بزرگ شدن مغز فقط در دتکامل ابزار هوش ، راه پر عسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهایرادهای موجود در خلقت بنقش غذاها و موجودات درياقدرت کنترل خودحس و ادراک قسمت بیستمارتوکين تراپی روشی جديد نظریه تکامل در درمان بیمدر یک فراکتال هر نقطه مرکماجرای عجیب گالیلهوقت نهيب هاي غير علمي گذشبنی عباس، ننگی بر تاریخراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانکشف جمجمه ای درکوه ایرهوساخت شبکه عصبی با الفبای آب زندگی است قسمت اولسایتهای دیگرتئوری تکامل در پیشگیری و جنبه های موجی واقعیتابزار هوش در حال ارتقا ازچندجهانیلحظات خوش با کودکانخفاش با شیوع همه گیری جدیارزش حقیقی زبان قسمت دومهمراه سختی، اسانی هستدرمان ام اس(مولتیپل اسکلمخچه فراتر از حفظ تعادلواقعیت فیزیکی، تابعی از رشته نوروایمونولوژی و نقبه سخن توجه کن نه گویندهتفکر قبل از کارگالکانزوماب، دارویی جدیسریعترین کامپیوتر موجودآشنا پنداریتاثیر کپسول نوروهرب بر نجهان یکپارچهنوار مغزی روشی مهم در تشخخودروهای هیدروژنیمنابع انرژی از نفت و گاز از آغاز خلقت تا نگاه انسادریای خدامرکز خنده در کجای مغز استواکسن ایرانی کرونا تولیدزندگی هوشمند در خارج از زبیماری الزایمرپلاسمای غالبتقویت سیستم ایمنیشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد والکتروتاکسی(گرایش و حرکمعادله ها فقط بخش خسته کنجهش های ژنتیکی مفید در ساچیزی خارج از مغزهای ما نیخطای ادراک کارمامنابع جدید انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار امسئولیت جدیدورزش و میگرنزیست شناسی باور حقیقت یا پیوندی که فراتر از امکانتنفس هوازی و میتوکندریشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدی تازه در درمان سرطامغز و اخلاقجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانچگونه حافظه را قویتر کنیدو برابر شدن خطر مرگ و میمنبع هوشیاری کجاست قسمت53هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت ویاری خدا نزدیک استزبان شناسی مدرن در سطح سلپروتئین های ساده ی ابتداتو با باورهایت کنترل میششرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکانرژی خلا ممکن استمغز برای فراموشی بیشتر کفلج خواب چیستحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از چاالش ها در تعیین منبع هودانش قدرت استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکامل تا مغز، از مغز ترنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهکمردردسلول های بنیادیآنچه واقعیت تصور میکنیم توهم فضای خالی یا توهم فضطبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی اولین مورد پیوند سر در اننقش قهوه در سلامتیفرایند پیچیده ی خونرسانیحرکت چرخشی و دائمی کیهاناتوبان اطلاعات و پلِ بیننرمش های مفید برای درد زاداروهای تغییر دهنده ی سیمولتیپل اسکلروز در زنان هوش عاطفی در زنان بیشتر ااستفاده از انرژی خلاروح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختکودکان میتوانند ناقل بی سندرم دزدی ساب کلاوینآیا هوش مصنوعی می تواند نتوصیه های سازمان بهداشت علایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهایمان به رویانقش تیروئید در تکامل مغزقلب دروازه ی ارتباطحس و ادراک قسمت چهارماختلال خواب فرد را مستعد چراروياها را به یاد نمی آداروی ضد تشنج با قابليت تمکان زمان یا حافظه زمانهدف یکسان و مسیرهای مختلاصول انجام برخی نرمش ها دروشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمرکاربرد روباتهای ريز، در سیاره ی ابلهانآیا تکامل و تغییرات ژنتیتکامل تکنولوژیعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدایستادن در برابر آزادی بنقش غذاها و موجودات درياقدرت انسان در نگاه به ابعحس و ادراک قسمت دهمارتباط میکروب روده و پارنظریه تکامل در درمان بیمدر کمتر از چند ماه سوش جدماده ی تاریکوقتی فهمیدی خطا کردی برگبه قفس های سیاهت ننازراه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کنکشف جدید تلسکوپ جیمز وبساختن آیندهآب زندگی است قسمت دومتئوری جدید، ویران کردن گجنسیت و تفاوت های بیناییابزار بقا از نخستین هماننه به اعداملرزش ناشی از اسیب به عصبخلا، حقیقی نیستارزش حقیقی زبان قسمت سومهمراهی نوعی سردرد میگرنیدرمان تومورهای مغزی با امخچه ، فراتر از حفظ تعادلواقعیت چند سویهرشد مغز فرایندی پیچیده ابوزون هیگز چیستتفکر خلا ق در برابر توهم گام کوچک ولی تاثیرگذارسرگیجه از شایعترین اختلاآشنا پنداریتاثیر کپسول نوروهرب بر تجهان کنونی و مغز بزرگترینوار عصب و عضلهخورشید مصنوعیمنابع انرژی از نفت و گاز از انفجار بزرگ تا انفجار درک فرد دیگر و رفتارهای امرگ چیستواکسن اسپایکوژنزندگی بی دودبیماری ای شبیه آلزایمر و پمبرولیزوماب در بیماری چتلقین اطلاعات و حافظهشناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد والکترودهای کاشتنیمعجزه های هر روزهجهش های ژنتیکی غیر تصادفابزار بقا از نخستین همانچیزی شبیه نور تو نیستخطای حسمناطق خاصی از مغز در جستجهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدرختان اشعار زمینبیوگرافیمسئولیت در برابر محیط زیورزش بهترین درمان بیش فعزیست، مرز افق رویداد هستپیوستگی همه ی اجزای جهانتنفس هوازی و میتوکندریشاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکامگا سه عامل مهم سلامتمغز و سیر تکامل ان دلیلی جریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماننگاه محدود و تک جانبه، مشدو برابر شدن خطر مرگ و میمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پاژن همه چیز نیستزبان شناسی نوین نیازمند پروتز چشمتو باید نیکان را به دست بشربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسمانسان قدیم در شبه جزیره عمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟فلج دوطرفه عصب 6 چشمحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از ناتوانی از درمان برخی ویدانش محدود به ابعاد چهارمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش احساسیاز تکامل تا مغز، از مغز ترنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهکمردرد ناشی از تنگی کاناسلول های بنیادی منابع و اآنچه حس می کنیم، نتیجه ی توهم لیلیپوتی(ریزبینی)طعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به ساولین هیبرید بین انسان و نقش مهاجرت در توسعه نسل افرایند تکامل و دشواری هاحس متفاوتاتوسوکسیمایدنرمش های مفید در سرگیجهداروهای ضد بیماری ام اس ومواد کوانتومی جدید، ممکنهوشمندی کیهاناستفاده از سلول های بنیاروح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱کودکان خود را مشابه خود تسندرم سردرد به دلیل افت فآیا هوش مصنوعی زندگی بشرتوصیه های غیر دارویی در سعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسرااین پیوند نه با مغز بلکه نقش حفاظتی مولکول جدید دقلب روباتیکحس و ادراک قسمت نوزدهماختلال در شناسایی حروف و چراروياها را به یاد نمی آداروی ضد تشنج با قابليت تمکانیک کوانتومی بی معنی هدف یکسان، در مسیرهای متاصول توسعه ی یک ذهن کاملاصول سلامت کمرروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن بکتاب گران و پرهزینه شد ولسیاره ابلهانآیا جنین انسان، هوشمندی تکامل جریان همیشگی خلقتعصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان اکسی توسین و تکامل پیش انقش غذاها در کاهش دردهای قدرت ذهنحس و ادراک قسمت دوازدهمارتباط ماده و انرژیهفت چیز که عملکرد مغز تو در آرزوهایت مداومت داشتهماده ی خالیوقتی پر از گل شدی خودت را به مغز خزندگان خودت اجازراه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دورکشتن عقیده ممکن نیستساختار فراکتال وجود و ذهآب زندگی است قسمت سومتا 20 سال آینده مغز شما به جنسیت و تفاوت های بیناییابزار بقا از نخستین هماننه به اعداملرزش عضله یا فاسیکولاسیوخلا، خالی نیستارزش خود را چگونه میشناسهندسه ی پایه ایدرمان تشنجمخچه ابزاري که وظیفه آن فواقعیت چیسترشد مغز علت تمایل انسان ببوزون هیگز جهان را از متلتفاوت مغز انسان و میمون هگامی در درمان بیماریهای سرگردانیآغاز فصل سرما و دوباره تکتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان کاملی در اطراف ما پرنوار عصب و عضلهخوش قلبی و مهربانیمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی و کشف زبان هایاز بحث های کنونی در ویروسدرک نیازمند شناخت خویش امرگ و میر پنهانواکسن اسپایکوژن ضد کرونازندگی در جمع مواردی را برپنج اکتشاف شگفت آور در موتلاش ها برای کشف منابع جدشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد والگو نداشتیممعجزه ی چشمجهش تمدنی عجیب و شگفت انسابزار بقا از نخستین هماننکاتی در مورد تشنجخطر آلودگی هوامنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدرد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیمستند جهان متصلورزش در کمر دردزاوسکا درمان گوشرپیام های ناشناخته بر مغز تنفس بدون اکسیژنشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز کوانتومیجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماننگاه انسان محدود به ادرادو سوی واقعیتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی اژن همه چیز نیستزبان، نشان دهنده ی سخنگو پروتز عصبی برای تکلمتو تغییر و تحولیشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزانسان میوه ی تکاملمغز بزرگ چالش است یا منفعفناوری هوش مصنوعی نحوه خحل مشکلابزار بقای موجود زنده از ناتوانی در شناسایی چهره دانش بی نهایتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش احساسیاز تکامل تا مغز، از مغز ترهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهکمردرد و علل آنسلول های بدن تو پیر نیستنآنها نمیخواهند دیگران راتوهم چیستظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را برداراولین تصویر در تاریخ از سنقش میدان مغناطیسی زمین فرایند حذف برخی اجزای مغحس چشایی و بویاییاتصال مغز و کامپیوترنرمش های موثر در کمردردداروی فامپیریدین یا نورلموجود بی مغزی که می تواندهوشیاری و وجوداستفاده از سلول های بنیاروزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتکودکان را برای راه آماده سوپاپ ها یا ترانزیستورهاآیا هوش ارثی دریافتی از پتوصیه هایی در مصرف ماهیعماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هااین اندوه چیستنقش حیاتی تلومر دی ان آ دقلب را نشکنحس و ادراک قسمت هفتماختلال در شناسایی حروف و نزاع بین جهل و علم رو به پداروی ضد تشنج توپیراماتمکانیزمهای دفاعی در برابهدف از تکامل مغزما انسانها چه اندازه نزدهدف از خلقت رسیدن به ابزااضطراب و ترسريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بدکتاب زیست شناسی باورسیاره ابلهانآیا جهان ذهن و افکار ما متکامل داروینی هنوز در حاعضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهناگر فقط مردم میفهمیدند کنقشه مغزی هر فرد منحصر بهقدرت عشقحس و ادراک قسمت سومارتباط متقابل با همه ی حیهفت سین یادگاری از میراث در آسمان هدیه های نادیدنماده ای ضد التهابیوقتی تو از یاد گرفتن باز به نقاش بنگرراه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی گل خاردار، زیباستساختار شبکه های مغزی ثابآب، زندگی است(قسمت پنجم)تا بحر یفعل ما یشاجهل مقدسابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیلزوم سازگاری قانون مجازاخلاصه ای از مطالب همایش ماز فرد ایستا و متعصب بگذرهندسه ی رایج کیهاندرمان جدید ALSمخچه تاثیر گذار بر حافظهواقعیت چیسترشد در سختی استبی نهایت در میان مرزهاتفاوت ها و تمایزها کلید بسربازان ما محققا غلبه می آغاز مبهم آفرینشتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان پیوستهنوبت کودکانخوشبختی دور از رنج های ممنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی یا حماقت طبیعاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک و احساسمرگ و میر بسیار بالای ناشواکسن دیگر کرونا ساخته شزندگی در سیاهچالهپول و شادیتلاش هایی در بیماران قطع شناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد والگو و عادت را بشکن و در امعجزه ی علمجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین همانچگونه مولکول های دی ان ایخطرات هوش مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی دمشکل از کجاستوزن حقیقی معرفت و شناختزبان مشترک ژنتیکی موجوداپیدایش زبانتنها مانع در زندگی موارد شاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکانفجار و توقف تکاملی نشامغز آیندگان چگونه است ؟جستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین هماننگاه از بیرون مجموعهدولت یا گروهکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحمژن هوش و ساختارهای حیاتی زبان، وسیله شناسایی محیطپرورش مغز مینیاتوری انساتو جهانی هستی که خودش را ششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر انسان ها می توانند میدان مغز بزرگ چالشهای پیش روفیلمی بسیار جالب از تغییحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از نادیدنی ها واقعی هستنددانشمندان موفق به بازگردمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش در طبیعتاز تکامل تا مغز، از مغز تروی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهکمردرد با پوشیدن کفش مناسلول عصبی شاهکار انطباق آنان که در قله اند هرگز ختوهم وجودظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزاولین دارو برای آتاکسی فنقش محیط زندگی و مهاجرت دفراتر از دیوارهای باورحس و ادراک (قسمت اول )اثر مضر مصرف طولانی مدت رنرمشهای مهم برای تقویت عداروی لیراگلوتیدموجودات مقهور ژنها هستندهوشیاری و افسردگیاستفاده از سلول های بنیاروزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولیکوری گذرای ناشی از موبایسوپاپ ها یا ترانزیستورهاآیا هوش سریعی که بدون احستوضیحی ساده در مورد هوش معوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع ماین ایده که ذرات سیاهچالنقش خرچنگ های نعل اسبی درقیچی ژنتیکیحس و ادراک قسمت هفدهماختلالات مخچهنزاع بین علم و نادانی رو دارویی خلط آورداستانها و مفاهیمی اشتباما انسانها چه اندازه نزدهر چیز با هر چیز دیگر در تاطلاع رسانی اینترنتیریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پارکتاب طبیعت در قالب هندسهسیر آفرینش از روح تا مغز آیا جهش های ژنتیکی، ویروتکامل داروینی هنوز در حاغم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زاگر میدانی مصیبت بزرگتر نقشه های مغزی جدید با جزیقضاوت ممنوعحس و ادراک قسمت سی و هشتمارتباط چاقی و کاهش قدرت بهم نوع خواری در میان پیشیدر آستانه ی موج پنجم کوویماده، چیزی نیستویتنام نوعی کرونا ویروس به نقاش بنگرراه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم مگل زندگیسادیسم یا لذت از آزار دادآتش منبع انرژیتاول کف پا و حقیقتجهان فراکتالابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایلزوم سازگاری قانون مجازاخلاصه ای از درمان های جدیاز مخالفت بشنوهندسه بنیادیندرمان جدید میگرن با انتی مدل همه جانبه نگر ژنرالیواقعیت های متفاوتز گهواره تا گوربی هیچ می ایی و بی هیچ میرتفاوت ها را به رسمیت بشناسردرد میگرنإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتاثیر کتامین در درمان پاجهان پیوستهنور درونخانه ی تاریکمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک کنیم ما همه یکی هستیمبیماری ای شبیه ام اس مولتمرگ انتقال است یا نابود شواکسن دیگری ضد کرونا از دزندگی زمینی امروز بیش از پول و عقیدهتلاشی برای درمان قطع نخاشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و الگوی بنیادین و هوشیاریمعجزه ی علم در کنترل کرونجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین همانچگونه میتوان با قانون جندفاع از پیامبرمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتمشکلات نخاعیوزوز گوشزبان چهار حرفی حیات زمینپیر شدن حتمی نیستتنها در برابر جهانشاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکانقراض را انتخاب نکنیدمغز انسان ایا طبیعتا تماجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین هماننگاه از دور و نگاه از نزددوچرخه سواری ورزشی سبک و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خداژن یا نقشه توسعه مغز و نقسفر فقط مادی نیستپرتوهای صادر شده از سیاهتو دی ان ای خاص ميتوکندريصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر انسان یک کتابخانه استمغز بزرگ و فعال یا مغز کوفیزیک مولکولها و ذرات در حمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از نادانی در قرن بیست و یکم،دانشمندان نورون مصنوعی سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش عاطفی قسمت 11از تکامل تا مغز، از مغز ترویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصسلولهای ایمنی القا کنندهآنزیم تولید انرژی در سلوتوهم وجودعقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایماولین دروغنقش نگاه از پایین یا نگاهفرد موفقحس و ادراک (قسمت دوم )اثرات فشار روحی شدیدچرا ماشین باید نتایج را پداروی تشنجی دربارداریموسیقی نوهوشیاری کوانتومیاستفاده از سلول های بنیاروزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز دکی غایب شدی تا نیازمند دلسوپاپ ها یا ترانزیستورهاآیا هشیاری کوانتومی وجودتیوتیکسن داروی ضد جنونعوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج اینکه به خاطرخودت زندگی نقش داروهاي مختلف معروف قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصحس و ادراک قسمت هجدهماختلالات حرکتی در انساننزاع بین علم و جهل رو به پ