دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

طوفان زیبایی

جهان، به عنوان طوفانی بی نهایت از زیبایی
https://www.facebook.com/101702221429409/posts/651824799750479/
طوفانی از زیبایی، تعبیری زیبا از حیرت و شاید ترس ناشی از طوفان، در زیبایی است.
هر مرزی از تفاوت ها و تمایزها با همه ی زیبایی هایی که ایجاد میکند، در زمینه ی نیازهای تکاملی ناظر هوشمند، در طوفانی از نوسانات و حرکت همیشگی شکل می‌گیرد و بخش بزرگی از این نوسانات و جنبش ها به دلیل:
۱- مجموعه ی یکسان ناظر و حرکت و یا
۲-عدم تسلط ناظر بر مجموعه ای که حرکت در آن رخ میدهد، مخفی است
و به دلیل تقریبا بی نهایت بودن مجموعه ها این حیرت و ناشناختگی ها، تقریبا بی نهایت است.
جهان زیباست ولی طوفان زیبایی هایش، گاهی ترسناک است مگر برای کسی که بدانند زندگی بدون این طوفان و نوسان همیشگی، ممکن نیست.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
اگر فقط مردم میفهمیدند کدرمان جدید ALSمغز انسان ایا طبیعتا تمااز واقعیت امروز تا حقیقتزمان پلانکشواهدی از دنیسوان(شبه نئچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری دیستروفی میوتونیهیچ وقت خودت را محدود به منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتمدن زیر آبجهان قابل مشاهده بخش کوچکاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از خودآگاهی و هوشیاريدرک تصویر و زبان های مخلتابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ و فعال یا مغز کواز تکینگی تا مغز از مغز تزیر فشار کووید چه باید کرفیزیک مولکولها و ذرات در شبیه سازی سیستم های کواننخستین تمدن بشریبالاترین هدف از دولتهرچیز با یک تاب تبدیل به مولتیپل اسکلروز در زنان تو آرامش و صلحیجهان پر از چیزهای اسرار آکریستال زمان(قسمت اولتاثیر رژیم گیاه خواری بر آرامش(سکوت) stillness و تکاپوخطا در محاسبات چیزی کاملدست آسمانابزار بقا از نخستین هماننقش نظریه تکامل در شناسااز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت سفرضیه ای جدید توضیح میدهضررهای مصرف شکر و قند بر چرا در مغز انسان، فرورفتبحثی در مورد نقش ویتامين ویتامین کامکانیزمهای دفاعی در برابتومورها و التهاب مغزی عاجوانان وطنگوشت خواری یا گیاه خواریتداخل مرزها و صفات با بینافراد بی دلیل دوستدار تو دو برابر شدن خطر مرگ و میرفتار اجتماعی انسان، حاصابزار بقای موجود زنده از نقش ذهن و شناخت در حوادث از تکامل تا مغز از مغز تا سفری به آغاز کیهانقبل از آغازعلم و ادراک فقط مشاهده ی نظریه تکامل در درمان بیمبخشیدن دیگران یعنی آرامشوالزارتان داروی ضد فشار ماده ی خالیتوازن مهمتر از فعالیت زیحقیقت قربانی نزاع بین بی گشایش دروازه جدیدی از طرتشنج عدم توازن بین نورون امید درمان کرونا با هماندانش بی نهایترویا تخیل یا واقعیتابعاد بالاترنقطه بی بازگشتاستفاده از سلول های بنیاسندرم پس از ضربه به سرلاموژین داروی ضد اوتیسم؟عید نوروز مبارکهندسه ی پایه ایبرخی نرمش ها برای زانوواکسن علیه سرطانمدل هولوگرافیک تعمیم یافتکامل چشمحکمت الهی در پس همه چیزپیوستگی همه ی اجزای جهانتغییرات منطقه بویایی مغزانرژی بی پایان در درون هرداروی لیراگلوتیدروش هایی برای جلوگیری از اخلاق پایه تکامل و فرهنگچهار ساعت پس از کشتار خوکاضطراب و ترسسیاره ابلهانمنابع انرژي پاک سرچشمه حغرور و علمهوش مصنوعی از عروسک های ببررسی و اپروچ جدید بر بیمیک جهش ممکن است ذهن انسانمرگی وجود نداردتئوری تکامل امروز در درمحس و ادراک قسمت چهل و هفتآلودگی هوا چالش قرن جدیداولین مورد PML به دنبال تکدارویی خلط آوررژیم های غذایی و نقش مهم ارتقا یا بازگشت به قبل ازنیاز به آموزش مجازی دیجیبه نقاش بنگرساختار شبکه های مغزی ثابمنابع انرژی از نفت و گاز بعد پنجمهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای حاکم بر انسان و انسمشکلات روانپزشکی در عقب تاثیر کپسول نوروهرب بر نحس و ادراک قسمت پنجاه و شآینده ی انسان در فراتر ازاین پیوند نه با مغز بلکه در آسمان هدیه های نادیدنارتباط غیرکلامی بین انسارجزخوانی هایی که امروز بچگونه تکامل مغزهای کنونیبی شرمیسردرد و علتهای آنمنبع هوشیاری کجاست قسمت تقلید مرحله ای نسبتا پیشکوچ از محیط نامناسبمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا کیهان می تواند یک شبیحس و ادراک سی و هفتماگر میدانی مصیبت بزرگتر مغز انسان برای ایجاد تمداز کجا آمده ام و به کجا میزمان به چه دلیل ایجاد میششیشه ی بازالتی و سیلیکونچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری ضعف عضلات نزدیک بهیچ کاری نکردن به معنی چیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتمدنی قدیمی در شمال خلیج جهان موازی و حجاب هاکاهش حافظه هرچند فرایندیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند باخودآگاهی و هوشیاريدرک حقیقت نردبان و مسیری ابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگترین مصرف کننده از تکینگی تا مغز از مغز تزیرفون داروی ضد ام اسفیزیک و هوشیاریشبکه های مصنوعی مغز به درنخستین تصویر از سیاهچالهباهوش ترین و با کیفیت تریهز ذره، یک دنیاستمواد کوانتومی جدید، ممکنتو افق رویداد جهان هستیجهان پر از چیزهای جادویی کریستال زمان(قسمت دوم)تاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون تجربی، راهی برای رخطای ادراک کارمادستورالعمل مرکز کنترل بیابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون های تیروئید داز تکینگی تا مغز از مغز تزبان جانسوزفشار و قدرتضررهای شکر بر سلامت مغزچرا ذرات بنیادی معمولاً بحثی در مورد نقش کلسیم و ویتامین کا و استخوانما انسانها چه اندازه نزدتومورهای نخاعیجواب دانشمند سوال کننده گیلگمش باستانی کیستتروس جریان انرژیافزایش قدرت ادراکات و حسدو سوی واقعیترقیبی قدرتمند در برابر مابزار بقای موجود زنده از نقش روی و منیزیم در سلامتاز تکامل تا مغز، از مغز تسقوط درون جاذبه ای خاص، چقبل از انفجار بزرگعلم و روحنظریه تکامل در درمان بیمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواکنش های ناخودآگاه و تقماده ای ضد التهابیتوسعه هوش مصنوعی قادر اسحقیقت آنطور نیست که به نظپمبرولیزوماب در بیماری چتشویق خواندن به کودکانامیدوار باش حتی اگر همه چدانشمندان موفق به بازگردرویا حقی از طرف خدااتفاق و تصادفنمیتوان با بیرون انداختناستفاده از سلول های بنیاسندرم سردرد به دلیل افت فلایو دوم دکتر سید سلمان فعامل کلیدی در کنترل کارآهندسه ی رایج کیهانبرخی نرمش های گردنواکسنی با تاثیر دوگانه امدل های ریز مغز مینی برینتکامل و ارتقای نگاه تا عمحافظه میتواند بزرگترین دپیام های ناشناخته بر مغز تغییرات آب و هوایی که به انرژی تاریکداروی تشنجی دربارداریروش هایی ساده برای کاهش ااختلال خواب فرد را مستعد نوآوری ای شگفت انگیز داناطلاع رسانی اینترنتیسیر آفرینش از روح تا مغز منابع انرژی از نفت و گاز مقالاتهوش مصنوعی از عروسک های ببررسی ژنها در تشخیص بیمایک رژیم غذایی جدید، می تومراحل ارتقای پله پله کیهتئوری تکامل در پیشگیری و حس و ادراک قسمت چهل و هشتآلودگی هوا و ویروس کرونااولین مورد پیوند سر در انداستانها و مفاهیمی اشتبارژیم های غذایی و نقش مهم ارتوکين تراپی روشی جديد چیز جدید را بپذیربه نقاش بنگرسازگاری با محیط بین اجزامنابع بی نهایت انرژی در دبعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی کل اقیانوس در یک ذرهمشاهده گر جدای از شیء مشاتاثیر کپسول نوروهرب بر تحس و ادراک قسمت بیست و چهآینده ی علم و فیزیک در60 ثاین اندوه چیستدر آستانه ی موج پنجم کوویارتروز یا خوردگی و التهارحم مصنوعیچگونه جمعیت های بزرگ شکل بی عدالتی در توزیع واکسن سردرد تنشنمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تقلید از روی طبیعتکوچک شدن مغز از نئاندرتامغز مانند تلفن استتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا گذشته، امروز وآینده حس و ادراک- قسمت پنجاه و اگر نیروی مغناطیس نباشد مغز انسان برای شادمانی طاز آغاز خلقت تا نگاه انسازمان شگفت انگیزشکل های متفاوت پروتئین هچالش دیدگاه های سنتی در ببیماریهای تحلیل عضلانی اهیچ کس مانند تو نگاه نمیکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتمرکز و مدیتیشنجهان ما میتواند به اندازکاهش دوپامین عامل بیماریتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قاخودروهای هیدروژنیدرک دیگرانابزار بقا از نخستین همانمغز حریص برای خون، کلید تاز تکینگی تا مغز از مغز تزیرک ترین مردمفیزیکدانان ماشینی برای تشبکیه های مصنوعینخستین روبات های زنده ی جباور و کیهان شناسیهزینه ای که برای اندیشیدموجود بی مغزی که می تواندتو انسانی و انسان، شایستجهان دارای برنامهکریستال زمان(قسمت سوم)تاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون ذهنی گربه ی شرودینخطای حسدغدغه نتیجه ی نادانی استابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون زنانه استروژناز تکینگی تا مغز از مغز تزبان ریشه هایی شناختی اسفضای قلب منبع نبوغ استطلوع و حقیقتچراروياها را به یاد نمی آبحثی در مورد حقیقت فضا و ویتامین کا در سبزیجاتما انسانها چه اندازه نزدتومورهای ستون فقراتجوسازی مدرنگیاه بی عقل به سوی نور میتری فلوپرازینافزایش مرگ و میر سندرم کودولت یا گروهکرموزی از نخستین تمدن بشرابزار بقای موجود زنده از نقش روزه داری در سالم و جاز تکامل تا مغز، از مغز تسلول های بنیادیقدم زدن و حرکت دید را تغیعلم اپی ژنتیک دریچه ای بههفت چیز که عملکرد مغز تو بدون پیر فلکواکنش به حس جدیدماده، چیزی بیش از یک خلا توسعه برخی شغل ها با هوش حقیقت افرادپنج اکتشاف شگفت آور در موتشخیص ژنتیکی آتروفی های امیدی به این سوی قبر نیستدانشمندان نورون مصنوعی سرویاها از مغز است یا ناخواتوبان اطلاعات و پلِ بیننمیتوان بر سیاه سیاه نوشاستفاده از سلول های بنیاسوپاپ ها یا ترانزیستورهالبخند بزن شاید صبح فردا زعادت همیشه خوب نیستهندسه بنیادینبرخی یونها و مولکول های مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغمدیون خود ناموجودتکامل و ریشه ی مشترک خلقتحافظه و اطلاعات در کجاست پیشینیان انسان از هفت میتغییرات تکاملی سر انسان انرژی تاریک که ما نمی توداروی جدید ALSروش جدید تولید برقاختلال در شناسایی حروف و نوار مغز مشاهده ی غیر مستاطلاعات حسی ما از جهان، چسیستم تعادلی بدنمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی بیماری التهابی رودیکی از علل محدودیت مغز اممرز مرگ و زندگی کجاستتئوری جدید، ویران کردن گحس و ادراک قسمت چهل و دومآلودگی هوا و پارکینسوناولین هیبرید بین انسان و دخالت در ساختار ژنهارژیم ضد التهابیارتباط میکروب روده و پارچیزی منتظر شناخته شدنبه نادیدنی ایمان بیاورستم با شعار قانون بدترین منابع جدید انرژیبعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی کلمات بلند نه صدای بلندمشاهده آینده از روی مشاهتاثیر کپسول نوروهرب بر سحس و ادراک قسمت بیست و یکآیا ممکن است موش کور بی ماین ایده که ذرات سیاهچالدر درمان بیماری مولتیپل ارزش حقیقی زبان قسمت اولرحم مصنوعیچگونه جمعیت های بزرگ شکل بیمار 101 ساله، مبتلا به سسردرد سکه ایهوش مصنوعی درمانگر کامپیمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتقلید از طبیعتکوچکترین چیز یک معجزه اسمغز مادران و کودکان در زمتاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا پیدایش مغز از روی تصاحس و ادراک- قسمت بیست و پتاثیر انتخاب از طرف محیط آیا آگاهی پس از مرگ از بیحس و ادراک- قسمت شصت و چهدرمان جدید میگرن با انتی اگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان برای شادمانی طاز انفجار بزرگ تا انفجار زنجیرها را ما باید پاره کشکل پنجم مادهچاالش ها در تعیین منبع هوبیماری، رساله ای برای سلهیچ کس حقیقت را درون مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتمرکز بر هدفجهان مادی، تجلی فضا در ذهکاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاخورشید مصنوعیدرک درست از خود و هوشیاریابزار بقا از نخستین همانمغز در تنهایی آسیب میبیناز تکینگی تا مغز از مغز تزیست شناسی کل در جزء فراکفاصله ها در مکانیک کوانتشباهت مغز و کیهاننرمش های مفید برای درد زاباد و موجهزینه سنگین انسان در ازاموجودات مقهور ژنها هستندتو با همه چیز در پیوندیجهان در حال نوسان و چرخشکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر رژیم گیاهخواری بر آزمون ذهنی گربه شرودینگرخطر آلودگی هواذهن ما از در هم شکستن منبابزار بقا از نخستین هماننقش ویتامین K در ترمیم اساز تکینگی تا مغز از مغز تزبان شناسی مدرن در سطح سلقفس ذهنطلای سیاهچراروياها را به یاد نمی آبحثی در مورد عملکرد لوب فویتامین بی 12 در درمان دردما اکنون میدانیم فضا خالتوهم فضای خالیجامعه ی آسمانیگیاه خواری و گوشت خوار کدتری فلوپرازینافزایش سرعت پیشرفت علوم دوچرخه سواری ورزشی سبک و رمز و رازهای ارتباط غیر کابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی بر رشد و ااز تکامل تا مغز، از مغز تسلول های بنیادی منابع و اقدرت مردمعلم به ما کمک میکند تا موهفت سین یادگاری از میراث برنامه و ساختار پیچیده مواکسن های شرکت فایزر آمرماشین دانشتوصیه های سازمان بهداشت حقیقت اشیاپول و شادیتشخیص آلزایمر سالها قبل امیدی تازه در درمان سرطادانشمندان یک فرضیه رادیکرویاهای پر رمز و حیرتی دراتوسوکسیمایدچند نرمش مفید برای کمردراستفاده از سلول های بنیاسوپاپ ها یا ترانزیستورهالحظات خوش با کودکانعادت کن خوب حرف بزنیهندسه در پایه ی همه ی واکبرخی اثرات مضر ویتامین دوبینار اساتید نورولوژی دمدیریت اینترنت بر جنگتکامل ابزار هوش ، راه پر حافظه و اطلاعات در کجاست پیشرفت های جدید علوم اعصثبت و دستکار ی حافظهانرژی خلا ممکن استداروی جدید s3 در درمان ام روش صحبت کردن در حال تکاماختلال در شناسایی حروف و نوار مغز در فراموشی هااطلاعاتی عمومی در مورد مسیستم دفاعی بدن علیه مغز منابع انرژی از نفت و گاز صفحه اصلیهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی سیستم تعادلی بدن ایافته های نوین علوم پرده مرز بین انسان و حیوان کجاتا 20 سال آینده مغز شما به حس و ادراک قسمت چهل و سومآلزایمراولین تصویر در تاریخ از سدر مانهای کمر دردرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وارتباط ماده و انرژیچیزی خارج از مغزهای ما نیبه هلال بنگرستم، بی پاسخ نیستمناطق خاصی از مغز در جستجبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی کلوزاپین داروی ضد جنونمطالبه ی حق خودتاثیر کپسول نوروهرب بر سحس و ادراک قسمت بیست و دواینکه به خاطرخودت زندگی در سال حدود 7 میلیون نفر ارزش حقیقی زبان قسمت دومرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرچگونه حافظه را قویتر کنیبیماری های مغز و اعصاب و سردرد عروقی میگرنهوش مصنوعی درخدمت خلق وحمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقویت استخوان در گرو تغذکووید نوزده و خطر بیماری مغز چون ابزار هوش است دلیمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا امکان بازسازی اندامهحساسیت روانی متفاوتدرمان جدید کنترل مولتیپلاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان رو به کوچک تر شاز بحث های کنونی در ویروسزندگی هوشمند در خارج از زشکست حتمیناتوانی از درمان برخی ویبیندیشهیچ اندر هیچمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتمساح حد واسط میان مغز کوجهان مرئی و نامرئیکایروپاکتیک چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاخوش قلبی و مهربانیدرک عمیق در حیواناتابزار بقا از نخستین همانمغز را از روی امواج بشناساز تکینگی تا مغز از مغز تزیست، مرز افق رویداد هستفاصله ی همیشگی تصویر سازشباهت مغز با کیهان مادینرمش های مفید در سرگیجهباد غرور و سر پر از نخوت وهزاران سال چشم های بینا وموسیقی نوتو با باورهایت کنترل میشجهان در حال ایجاد و ارتقاکشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآزادی عقیده، آرمانی که تخطرات هوش مصنوعیذهن چند جانبه نیازمند نگابزار بقا از نخستین هماننقش ژنتیک در درمان اختلااز تکینگی تا مغز از مغز تزبان شناسی نوین نیازمند قلب و عقلطوفان فقر و گرسنگی و بی سنزاع بین جهل و علم رو به پبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی هفدهما از اینجا نخواهیم رفتتوهم فضای خالی یا توهم فضجاودانگی مصنوعیگیرنده باید سازگار با پیترک امروزافسردگی و اضطراب در بیمادورترین نقطه ی قابل مشاهرمز پیشرفت تواضع است نه طابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی در رشد و ااز تکامل تا مغز، از مغز تسلول های بدن تو پیر نیستنقدرت کنترل خودعلم بدون توقفهم نوع خواری در میان پیشیبرنامه ی مسلط ژنها در اختواکسن کووید 19 چیزهایی که مبانی ذهنی سیاه و سفیدتوصیه های غیر دارویی در سحقیقت تنها چیزی است که شاپوست ساعتی مستقل از مغز دتصویر زیبا از سلولامگا سه عامل مهم سلامتدانشمندان ژنی از مغز انسرویای شفافاثر مضر مصرف طولانی مدت رچند جهانیاستیفن هاوکینگ در مورد هسوپاپ ها یا ترانزیستورهالرزش ناشی از اسیب به عصبعادت کردن به نعمتهندسه زبانِ زمان استبرخی اختلالات عصبی مثانهوجود قبل از ناظر هوشمندمداخله ی زیانبار انسانتکامل جریان همیشگی خلقتحافظه و اطلاعات در کجاستپیشرفت در عقل است یا ظواهثبت امواج الکتریکی در عصانسان قدیم در شبه جزیره عداروی جدید میاستنی گراویروشهای نو در درمان دیسک باختلالات مخچهنوار مغز در تشخیص بیماری اطلاعاتی عمومی در مورد مسکوت و نیستیمنابع انرژی از نفت و گاز سوالات پزشکیهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی علل کمر درد در میانیاد گرفتن مداوممرز جدید جستجو و اکتشاف، تا بحر یفعل ما یشاحس و ادراک قسمت نهمآملودیپین داروی ضد فشار اولین دارو برای آتاکسی فدر محل کار ارزش خودت را برژیم غذایی ضد التهابیارتباط متقابل با همه ی حیچیزی شبیه نور تو نیستبه کدامین گناه کشته شدندستون فقرات انسان دو پا جلمنبع هوشیاری کجاست قسمت بعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک تا کمکلام و زبان، گنجینه ای بسمطالبی در مورد تشنجتاثیر کتامین در درمان پاحس و ادراک قسمت بیست و سواینکه خانواده ات سالم بادرمان های اسرار آمیز در آارزش حقیقی زبان قسمت سومرساناها و ابر رساناها و عنگاه محدود و تک جانبه، مشبیماری وسواسهوش مصنوعی ساخته هوش طبیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقویت حافظه یا هوش مصنوعکودک هشت ساله لازم است آدکودک ایرانی که هوش او از مغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا انسان با مغز بزرگش اخخفاش با شیوع همه گیری جدیدرمان جدید سرطاناگر با مطالعه فیزیک کوانمغز انسان رو به کوچکتر شداز تلسکوپ گالیله تا تلسکزندگی بی دودشگفت نیست من عاشق تو باشمناتوانی در شناسایی چهره بیهوش کردن در جراحی و بیمهیچگاه از فشار و شکست نترمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتنفس هوازی و میتوکندریجهان مشارکتیکار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی خوشبختی دور از رنج های مدرگیری قلب در بیماری ویرابزار بقا از نخستین همانمغز زنان جوانتر از مغز مراز تکینگی تا مغز از مغز تزاوسکا درمان گوشرفتون های زیستیشباهت کیهان و مغزنرمشهای مهم برای تقویت عبار بزرگ ایستادن بر دو پاهستي مادي ای که ما کوچکترموسیقی هنر مایع استتو باید نیکان را به دست بجهان ریز و درشتکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاریک ترین بخش شبآسيب میکروواسکولاریا آسدفاع در برابر تغییر ساختذهن هوشیار در پس ماده ی مابزار بقا از نخستین هماننقش گرمایش آب و هوا در هماز تکینگی تا مغز از مغز تزبان، نشان دهنده ی سخنگو قلب دروازه ی ارتباططوفان زیبایینزاع بین علم و نادانی رو بحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزرما اشیا را آنطور که هستندتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)جایی خالی نیستگالکانزوماب، دارویی جدیترکیب آمار و ژنتیکاقلیت خلاقديدن با چشم بسته در خواب رمز بقای جهش ژنتیکیابزار بقای موجود زنده از نقش زنجبیل در جلوگیری از از تکامل تا مغز، از مغز تسلول عصبی شاهکار انطباق قدرت انسان در نگاه به ابععلم در حال توسعههمه چیز در زمان مناسببرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱واکسن کرونا و گشودن پنجرمباحث مهم حس و ادراکتوصیه هایی در مصرف ماهیحقیقت خواب و رویاپوشاندن خود از نورتصویر زیبای اصفهانامروز دانش ژنتیک هیچ ابهدانشمندان پاسخ کوانتومی روان سالماثرات فشار روحی شدیدچند جهانیاستیفن هاوکینگ در تفسیر سوخت هیدروژنی پاکلرزش عضله یا فاسیکولاسیوعادت دادن مغز بر تفکرهنر حفظ گرهبرخی اصول سلامت کمروراپامیل در بارداریمدارک ژنتیکی چگونه انسانتکامل داروینی هنوز در حاحباب های کیهانی تو در توپیشرفت ذهن در خلاقیت استجلوتر را دیدنانسان میوه ی تکاملداروی جدید برای میاستنی روشهای شناسایی قدرت شنوااختلالات حرکتی در انساننوار مغزی روشی مهم در تشخاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نسکوت، پر از صدامنابع انرژی از نفت و گاز پیامهای کاربرانهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ فکر کنیاد بگیر فراموش کنیمزایای شکلات تلخ برای سلتابوهای ذهنیحس و ادراک قسمت چهارمآموزش نوین زباناولین دروغدر چه مرحله ای از خواب ، ررژیم غذایی ضد دردارتباط چاقی و کاهش قدرت بنکاتی در مورد تشنجبه امید روزهای بهترسخن و سکوتمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفکر قبل از کارهوش مصنوعی از عروسک تا کمکلرال هیدرات برای خوابانمطالعه ای بیان میکند اهدتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما کالا هستیمحس و ادراک قسمت بیستماینترنت بدون فیلتر ماهوادرمان های بیماری آلزایمرارزش خود را چگونه میشناسرشته نوروایمونولوژی و نقنگاه انسان محدود به ادرابیماری کروتز فیلد جاکوبهوش احساسیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقویت سیستم ایمنیکودکان میتوانند ناقل بی مغز و اخلاقتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا احتمال دارد رویا از آخلا، حقیقی نیستدرمان سرطان با امواج صوتاگر تلاش انسان امروز برامغز ایندگان چگونه استاز تلسکوپ گالیله تا تلسکزندگی در جمع مواردی را برشگفت انگیز بودن کیهاننادیدنی ها واقعی هستندبیهوشی در بیماران دچار اهیپرپاراتیروئیدیسممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتنفس هوازی و میتوکندریجهان هوشمندکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکخانه ی تاریکدرگیری مغز در بیماری کویابزار بقا از نخستین همانمغزهای کوچک بی احساساز تکینگی تا مغز از مغز تزبان مشترک ژنتیکی موجودافروتنی و غرورشباهت زیاد بین سلول هاي عچرا ماشین باید نتایج را پبار سنین ابزار هوشمندی اهستی ما پس از شروعی چگال میهمانهای ناخوانده عامل تو تغییر و تحولیجهان شگفت انگیزکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاریکی من و تو و گرد و غباآسیب ها ناشی از آلودگی هودقیق ترین تصاویر از مغز اذهن تو همیشه به چیزی اعتقابزار بقا از نخستین هماننقش پیش زمینه ها و اراده از تکینگی تا مغز از مغز تزبان، وسیله شناسایی محیطقلب روباتیکطولانی ترین شبنزاع بین علم و جهل رو به پبحثی درباره هوش و تفاوتهویروس مصنوعیما به جهان های متفاوت خودتوهم چیستجاذبهگام کوچک ولی تاثیرگذارترکیب حیوان و انسانالکترومغناطیس شنوایی و هدی متیل فومارات(زادیوا)(رمز جهانابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکامل تا مغز، از مغز تسلولهای ایمنی القا کنندهقدرت ذهنعلم راهی برای اندیشیدن اهمه چیز در زمان کنونی استبرین نت به جای اینترنتواکسن کرونا از حقیقت تاتمجموعه های پر سلولی بدن متوضیحی ساده در مورد هوش محقیقت در علم، هرگز نهایی پیموزایدتصویربرداری فضاپیمای آمانفجار و توقف تکاملی نشادانشمندان اولین سلول مصنروبات های ریز در درمان بیاثرات مفید قهوهچند روش ساده برای موفقیتاستخوان های کشف شده، ممکسودمندی موجودات ابزی بر لزوم سازگاری قانون مجازاعارضه جدید ویروس کرونا سهنر رها شدن از وابستگیبرخی بیماری ها که در آن بورزش هوازی مرتب خیلی به قمروری بر تشنج و درمان هایتکامل داروینی هنوز در حاحد و مرزها توهم ذهن ماستپیشرفتی مستقل از ابزار هجمجمه انسان های اولیهانسان ها می توانند میدان داروی جدید برای ای ال اسروشی برای بهبود هوش عاطفاختلالات صحبت کردن در اننوار عصب و عضلهاعتماد به خودسکته مغزیمنابع انرژی از نفت و گاز سایتهای دیگرهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن مغز محدود به دوریادگیری مهارت های جدید دمسمومیت دانش آموزان، قماتاثیر فکر بر سلامتحس و ادراک قسمت نوزدهمآمارهای ارائه شده در سطح اولین سلول مصنوعیدر ناامیدی بسی امید استراه فراری نیستچگونه مولکول های دی ان ایبه بالا بر ستارگان نگاه کسخن پاک و ثابتمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفکر خلا ق در برابر توهم هوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردردمعماری، هندسه ی قابل مشاتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما تنها موجودات زنده حس و ادراک قسمت دهمایندرالدرمان های جدید میگرناز فرد ایستا و متعصب بگذررشد مغز فرایندی پیچیده اسرعت فکر کردن چگونه استنگاه از بیرون مجموعهبیماری گیلن باره و بیمارهوش احساسیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلقین اطلاعات و حافظهتلاش ها برای کشف منابع جدکودکان خود را مشابه خود تمغز و اخلاقتاثیر دوپامین و سروتونینآیا احتمال دارد رویا از آخلا، خالی نیستدرمانهای بیماری پارکینساگر خواهان پیروزی هستیمغز ابزار بقای برتر مادیاز تکنیکی تا مغز از مغز تزندگی در سیاهچالهشگفت زده و حیران باشنادانی در قرن بیست و یکم،بیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتنفس بدون اکسیژنجهان هوشیارکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت چهارمخانواده پایداردرگیری مغز در بیماران مبابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیم کشاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان چهار حرفی حیات زمینفرگشت و تکامل تصادفی محض شباهت زیاد بین سلول هاي عچرا مغز انسان سه هزار سالبارداری بدون رحمو هر کس تقوای خدا پیشه کنمیوتونیک دیستروفیتو جهانی هستی که خودش را جهانی که نه با یک رخداد و کشف جدید تلسکوپ جیمز وبتاریکی و نورآشنا پنداریدل به دریا بزنذهن خود را مشغول هماهنگیابزار بقا از نخستین هماننقش آتش در رسیدن انسان بهاز تکینگی تا مغز از مغز تسفر فقط مادی نیستقلب را نشکنطی یکصد هزار سال اخیر هرچنسبت ها در کیهانبحثی درباره هوش و تفاوتهویرایش DNA جنین انسان، برما با کمک مغز خود مختاريمتوهم وجودجاذبه و نقش آن در شکلگیریگامی در درمان بیماریهای ترازودونالکتروتاکسی(گرایش و حرکدین، اجباری نیسترمز جهان خاصیت فراکتالابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت ااز روده تا مغزسلولهای بنیادی مصنوعی درقدرت عشقعلم ساختن برج های چرخانهمه چیز، ثبت می شودبرای یک زندگی معمولیواکسن کرونا ساخته شده تومحل درک احساسات روحانیتیوتیکسن داروی ضد جنونحقیقت راستین انسان علم بپیموزایدتصور از زمان و مکانانقراض را انتخاب نکنیددانشمندان تغییر میدان مغروبات کیاناثرات مفید روزه داریچندین ماده غذایی که مانناستروژن مانند سپر زنان دسیلی محکم محیط زیست بر انلزوم سازگاری قانون مجازاعدم توقف تکامل در یک انداهنر، پر کردن است نه فحش دبرخی بیماری های خاص که بدورزش هوازی ، بهترین تمریمرکز هوشیاری، روح یا بدن تکامل داروینی هنوز در حاحریص نباشپاسخ گیاهان در زمان خوردجنبه های موجی واقعیتانسان یک کتابخانه استداروی جدید برای دیابتروشی جدید در درمان قطع نخاختلالات عضلانی ژنتیکنوبت کودکاناعتماد به خودسال سیزده ماههمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن تقریبا ناگهانی یادآوری خواب و رویامسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر مشاهده بر واقعیت بحس و ادراک قسمت هفتمآن چیزی که ما جریان زمان اوکرلیزوماب داروی جدید شدر هم تنیدگی مرزها و بی مراه های جدید برای قضاوت رچگونه میتوان با قانون جنبه بالاتر از ماده بیندیشسختی ها رفتنی استمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت مغز انسان و میمون ههوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد ناشی از تنگی کانامعنی روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا مغز تا بزرگسالی توسعحس و ادراک قسمت دوازدهمایا کوچک شدن مغزانسان الدرمان های جدید در بیماری از مخالفت بشنورشد مغز علت تمایل انسان بسعی کن به حدی محدود نشوینگاه از دور و نگاه از نزدبیماری آلزایمر، استیل کوهوش در طبیعتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاش هایی در بیماران قطع کودکان را برای راه آماده مغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر دپاکین بر بیماری مآیا برای تولید مثل همیشه خلاصه ای از مطالب همایش مدرهای اسرارآمیز و پوشیدهاپی ژنتیکمغز ابزار برتر بقااز تکینگی تا مغز و از مغز زندگی زمینی امروز بیش از شگفتی های زنبور عسلنازوکلسینبیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتنها مانع در زندگی موارد جهان های بسیار دیگرکتاب گران و پرهزینه شد ولتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت هفتمخار و گلدرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیمکشاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان نیاز تکاملی استفراموش کارها باهوش تر هسشجاعت و ترسچرا مغزهای ما ارتقا یافت بازگشت از آثار به سوی خداوفور و فراوانیمیگرن و پروتئین مرتبط با تو دی ان ای خاص ميتوکندريجهانی که از یک منبع، تغذیکشتن عقیده ممکن نیستتاریکی خواهد ترسیدآشنا پنداریدلایلی که نشان میدهد ما بذهن سالمابزار بقا از نخستین هماننقش انتخاب از طرف محیط، ناز تکینگی تا مغز- از مغز سفر نامه سفر به بم و جنوب قیچی ژنتیکیطبیعت موجی جهاننسبت طلایی، نشانه ای به سبحثی درباره هوش و تفاوتهواقعیت فیزیکی، تابعی از ما بخشی از این جهان مرتبطتوهم وجودجدایی خطای حسی استگامی در درمان بیماریهای تراشه ی بیولوژِیکالکترودهای کاشتنیدید تو همیشه محدود به مقدرنگ کردن، حقیقت نیستابزارهای پیشرفته ارتباط نقش سجده بر عملکرد مغزاز سایه بگذرسلام تا روشناییقطار پیشرفتعلایم کمبود ویتامین E را همه ی سردردها بی خطر نیستبرای پیش بینی آینده مغز دواکسن ایرانی کرونا تولیدمحل درک احساسات روحانی دتیک و اختلال حرکتیحقیقت غیر فیزیکیپیچیدگی های مغزمگستصادف یا قوانین ناشناختهانواع سکته های مغزیدانشمندان روش هاي جدیدی روح در جهانی دیگر استاثرات مضر ماری جوانانه به اعداماسرار آفرینش در موجسینوریپا داروی ترکیبی ضدلزوم عدم وابستگی به گوگل عدم درکهوموارکتوس ها ممکن است دبرخی توجهات در ببمار پارورزش و میگرنمرکز حافظه کجاستتکامل داروینی هنوز در حاحرکت چرخشی و دائمی کیهانپختگی پس از چهل سالگي به جنسیت و تفاوت های بیناییانسان باشداروی جدید ضد میگرنروشی جدید در درمان نابیناختراع جدید اینترنت کواننور دروناعداد بینهایت در دنیای مسانسور از روی قصد بسیاری منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگترین خطایی که مردم مژن همه چیز نیستمسئول صیانت از عقیده کیستاثیر نگاه ناظر هوشیار بحس و ادراک قسمت هفدهمآنچه ناشناخته است باید شايندگان چگونه خواهند دیددر هم تنیدگی کوانتومیارتباط هوش ساختار مغز و ژراه های جدید برای قضاوت رچگونه مغز پیش انسان یا همبه خودت مغرور نشوسرنوشتمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت ها و تمایزها کلید بهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد و علل آنمعادله ها فقط بخش خسته کنتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا همه جنایت ها نتیجه بیحس و ادراک قسمت سومایا این جمله درست است کسیدرمان های رایج ام اساز نخستین همانند سازها ترشد در سختی استشلیک فراموشینگاه از درون مجموعه با نگبیماری الزایمرهوش عاطفی بیشتر در زنانبیماری ای شبیه آلزایمر و هوش عاطفی در زنان بیشتر امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاشی برای درمان قطع نخاکوری گذرای ناشی از موبایمغز کوانتومیتاثیر داروهای ضد التهاب آیا بزرگ شدن مغز فقط در دخلاصه ای از درمان های جدیدروغ نگو به خصوص به خودتابتدا سخت ترین استمغز از بسیاری حقایق می گراز تکینگی تا مغز از مغز تزندگی زودگذرفلج نخاعی با الکترودهای شانس یا تلاشنباید صبر کرد آتش را بعد بیان ژن های اسکیزوفرنی دهدف یکسان و مسیرهای مختلمنبع خواب و رویاتنها در برابر جهانجهان هایی در جهان دیگرکتاب زیست شناسی باورتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت اولخارق العاده و استثنایی بدرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقا از نخستین همانمغط یک گیرنده استاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و کلمه حتی برای کسانفراموشی همیشه هم بد نیستشرکت نورالینک ویدیویی ازچرا ویروس کرونای دلتا وابازگشت به ریشه های تکاملوقت نهيب هاي غير علمي گذشمیگرن سردردی ژنتیکی که بتو در میانه ی جهان نیستی جهانی در ذهنگل زندگیتاریخ همه چیز را ثبت کردهآغاز فصل سرما و دوباره تکدنیای شگفت انگیز کوانتومذخیره ی شگفت انگیز اطلاعابزار بقای موجود زنده از نقش اتصالات بین سلولهای از تکینگی تا مغز- از مغز سفر به مریخ در 39 روزقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصطبیعت بر اساس هماهنگینشانه های گذشته در کیهان بحثی درباره احساسات متفاواقعیت چند سویهما تحت کنترل ژنها هستیم یتوهم بی خداییجریان انرژی در سیستم های گاهی لازم است برای فهم و تربیت کودکان وظیفه ای مهالگو و عادت را بشکن و در ادیدن خدا در همه چیزرنگین کمانابزارهای بقا از نخستین هنقش غذاها و موجودات دريااز علم جز اندکی به شما داسلسله مباحث هوش مصنوعیلمس کوانتومیعلایم کمبود ویتامین E را همیشه چشمی مراقب و نگهبابرای اولین بار دانشمندانواکسن اسپایکوژنمحدودیت چقدر موثر استتیروفیبان موثر در سکته ی حقیقت غیر قابل شناختپیچیدگی های مغزی در درک زتظاهر خوابیده ی مادهانگشت ماشه ایدانشمندان روشی برای تبدیروح رهاییاجزای پر سلولی بدن انسان نه جنگ و نه خونریزیاسرار بازسازی اندام هاسیگار عامل افزایش مرگ وممقاومت به عوارض فشار خون عسل طبیعی موثر در کنترل بهورمون شیرساز یا پرولاکتبرخی توصیه ها برای واکسیورزش بهترین درمان بیش فعمرکز حافظه کجاستتکامل زبانحس چشایی و بویاییپروژه ی ژنوم انسانیجنسیت و تفاوت های بیناییانسان جدید از چه زمانی پاداروی جدید ضد الزایمرروشی جدید در درمان سکته مادامه بحث تکامل چشمنورون هاي مصنوعی می توانبقای حقیقی در دور ماندن اسانسور بر بسیاری از حقایمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی ژن همه چیز نیستمسئولیت جدیدتاثیر نگاه و مشاهده ناظر حس و ادراک قسمت هجدهمآنچه واقعیت تصور میکنیم ايا اراده آزاد توهم است یدر هم تنیدگی کوانتومی و پارتباط پیوسته ی جهانراه پیروزی در زندگی چیستچگونه هموساپينس بر زمین به دنبال رستگاری باشسریع دویدن مهم نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت ها را به رسمیت بشناهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد با پوشیدن کفش منامعجزه های هر روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی می تواند نحس و ادراک قسمت سی و هشتمایا ابزار هوشمندی یا مغز درمان های علامتی در ام اساز نخستین همانند سازها تز گهواره تا گورشلیک فراموشینگاه حقیقی نگاه به درون ابیماری ای شبیه ام اس مولتهوش عاطفی در زنان بیشتر امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاشی تازه برای گشودن معکی غایب شدی تا نیازمند دلتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا تکامل و تغییرات ژنتیخم شدن فضا-زماندریای خداابتدایی که در ذهن دانشمنمغز به تنهایی برای فرهنگ از تکینگی تا مغز از مغز تزندگی سلول در بدن، جدای افلج بل، فلجی ترسناک که آنشاهکار قرننبرو و انرژی مداومبیان حقیقتهدف یکسان، در مسیرهای متمنتظر نمان چیزی نور را بهتنبیه چقدر موثر استجهان یکپارچهکتاب طبیعت در قالب هندسهتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت دومخبر مهم تلسکوپ هابلدرگیری اعصاب به علت میتوابزار بقا از نخستین هماننقش قهوه در سلامتیاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و بیان نتیجه ساختمافرایند پیچیده ی خونرسانیشربت ضد خلطچرا پس از بیدار شدن از خوبازخورد یا فیدبکوقتی فهمیدی خطا کردی برگمیگرن شدید قابل درمان استوقف؛ شکستجهان، تصادفی نیستگلوله ی ساچمه ایتازه های اسکیزوفرنی(جنوآغاز مبهم آفرینشدنیا، هیچ استذره ی معین یا ابری از الکابزار بقای موجود زنده از نقش تیروئید در تکامل مغزاز تکینگی تا مغز- از مغزتسفر تجهیزات ناسا به مریخ قانون مندی نقشه ژنتیکی مطعمه ی شبکه های ارتباط اجنشانه های پروردگار در جهبحثی درباره احساساتی غیرواقعیت چیستمانند آب باشتوهم تنهاییجریان انرژی در سیستم های گاهی مغز بزرگ چالش استترجمه ای ابتدایی از اسراالگوی بنیادین و هوشیاریدیدگاه نارسای دوگانه ی مرهبر حقیقیابزارهای بقا ازنخستین همنقش غذاها و موجودات درياازدواج های بین گونه ای، رسلطان جنگل یا صاحب ملکوتلوب فرونتال یا پیشانی مغعلت خواب آلودگی بعد از خوهمیشه اطمینان تو بر خدا ببرای تمدن سازی، باید در بواکسن اسپایکوژن ضد کرونامحدودیت های حافظه و حافظتکنولوژی جدید که سلول هاحقایق ممکن و غیر ممکنپیوند قلب خوک، به فرد دچاتظاهری از ماده است که بیدانگشت نگاری مغز نشان میددائما بخوانروزه داری متناوب، مغز را اجزایی ناشناخته در شکل گچه زیاد است بر من که در ایاصل بازخوردسیاهچاله های فضایی منابعمقابله ی منطقی با اعتراضعشق درونی به یگانگی خلقتهوش فوق العاده، هر فرد اسبرخی درمان های Spinal Muscular Atورزش در کمر دردمرکز خنده در کجای مغز استتکامل زبانحس و ادراک (قسمت اول )پروژه ی ژنوم انسانیجهل مقدسانسان خطرناکترین موجودداروی سل سپتريتوکسيمب در درمان ام اساداراوون تنها داروی تایینورون های ردیاب حافظهبلندی در ذهن ما درک بلندیساهچاله ها تبخیر نمیشودمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی ژن هوش و ساختارهای حیاتی مسئولیت در برابر محیط زیتاثیر نگاه انسان بر رفتاحس و ادراک قسمت هشتمآنچه حس می کنیم، نتیجه ی ايا اراده آزاد توهم است یدر هم تنیدگی کوانتومی و دارتباط انسانی، محدود به راه انسان شدن، راه رفتن وچگونه هوشیاری خود را توسبه زودی شبکه مغزی به جای سریعترین کامپیوتر موجودمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی از عروسک تا کمکنفرانس تشنج هتل کوثر اصمعجزه ی علمتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرحس و ادراک قسمت سی و ششمایا بیماری ام اس (مولتیپدرمان ژنتیکی برای نوآوریاز نخستین همانند سازها تزمین در برابر عظمت کیهانشنا در ابهای گرم جنوب نیانگاه دوبارهشناخت و معرفت، و نقش آن دنگاهی بر قدرت بینایی درابیماری اسپینال ماسکولار هوشمندی کیهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاشی جدید در درمان ام اسکیهان خود را طراحی میکندتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جنین انسان، هوشمندی خونریزی مغز در سندرم کوودرک فرد دیگر و رفتارهای اابتذال با شعار دینمغز بیش از آنچه تصور میشواز تکینگی تا مغز از مغز تزندگی، مدیریت انرژیفلج خوابشاهکار شش گوشچت جی پی تیبیست تمرین ساده برای جلوهدف از تکامل مغزمنحنی که ارتباط بین معرفتهدیدهای هوش مصنوعیجهان یکپارچهکتاب، سفری به تاریختاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت سومخدا موجود استدرختان اشعار زمینابزار بقا از نخستین هماننقش مهاجرت در توسعه نسل ااز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و بیان، در سایه پیشرفرایند تکامل و دشواری هاشش مرحله تکامل چشمچرا ارتعاش بسیار مهم استبازسازي مغز و نخاع چالشی وقتی پر از گل شدی خودت را میدان مغناطيسي زمین بشر تولید مثل اولین ربات های جهش های ژنتیکی مفید در ساگلوئونتازه های بیماری پارکینسوإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَدندان ها را مسواک بزنید تذرات کوانتومی زیر اتمی قابزار بقای موجود زنده از نقش حفاظتی مولکول جدید داز تکینگی تا مغز، از مغز سفر دشوار اکتشافقانون گذاری و تکاملظهور امواج مغزی در مغز مصنظام مثبت زندگیبخش فراموش شده ی حافظهواقعیت چیستماه رجبتوهم جدایی و توهم علمجریان انرژی در سیستم های گذر زمان کاملا وابسته به ترس و آرمان هاالگوبرداری از طبیعتدژا وو یا اشنا پنداریروی و منیزیم در تقویت استابزارهای بقای موجود زندهنقش غذاها و موجودات دريااسکار، لگوی هوشمندسم زنبور ، کلیدی برای وارلوتیراستامعماد الدین نسیمی قربانی همیشه داناتر از ما وجود دبرای خودآگاه بودن تو بایواکسن دیگر کرونا ساخته شمخچه فراتر از حفظ تعادلتکنولوژی جدید که سلول هاحل مشکلپیوند مغز و سر و چالشهای تعداد کلی ذهن ها در جهان انتقال ماده و انرژیداروهای مصرفی در ام اسروزه داری و بیمار ی ام اس احیای بینایی نسبی یک بیمنه عدم مطلق بلکه عدم با قاصل علت و تاثیرسیاهچاله ها، دارای پرتو مقابله با کرونا با علم اسعصب حقوق نورولووهوش مصنوعی می تواند بر احبرخی روش های تربیتی کودکوزن حقیقی معرفت و شناختمرگ چیستتکامل زبان انسان از پیشیحس و ادراک (قسمت دوم )پروانه ی آسمانیجهان فراکتالانسان عامل توقف رشد مغزداروی ضد چاقیریه زغالیادب برخورد با دیگراننوروپلاستیسیتی چیستبلوغ چیستسایه را اصالت دادن، جز فرمنابع انرژی از نفت و گاز بزرگترین درد از درون است هوش مصنوعی از عروسک بازی ژن یا نقشه توسعه مغز و نقمستند جهان متصلتاثیر نگاه انسان بر رفتاحس و ادراک قسمت پنجمآنها نمیخواهند دیگران راای نعمت من در زندگیمدر هر سوراخی سر نکنارتباط از بالا به پایین مراه بی شکستچگونه واکسن کرونا را توزبه زیر پای خود نگاه نکن بسرگیجه از شایعترین اختلامنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت های تکاملی در مغز وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیکنگره بین المللی سردرد دمعجزه ی علم در کنترل کرونتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پحس و ادراک قسمت سیزدهمایا بدون زبان میتوانیم تدرمان پوکی استخواناز نخستین همانند سازها تزمین زیر خلیج فارس تمدنی شناخت درون، شناخت بیرون؛نگاهی بر توانایی اجزاي ببیماری اضطراب عمومیهوشیاری و وجودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمایل زیاد به خوردن بستنکیهانِ هوشیارِ در حال یاتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما مخواندن ، یکی از شستشو دهندرک نیازمند شناخت خویش اابداع دی ان ای بزرگترین دمغز برای فراموشی بیشتر کاز تکینگی تا مغز از مغز تزونیسومایدفلج خواب چیستشاید گوشی و چشمی، آماده شچت جی پی تیبیش از نیمی از موارد انتقهدف از خلقت رسیدن به ابزامنشأ اطلاعات و آموخته ها تو یک معجزه ایجهان کنونی و مغز بزرگتریکتابخانهتاثیر درجه حرارت بر عملکآب، زندگی است(قسمت پنجم)خدای رنگین کماندرد باسن و پا به دلیل کاهابزار بقا از نخستین هماننقش میدان مغناطیسی زمین از تکینگی تا مغز از مغز تزبان و تکلم برخی بیماریهفرایند حذف برخی اجزای مغششمین کنگره بین المللی سچرا بیماری های تخریبی مغبحتی علمی درباره تمایل بوقتی تو از یاد گرفتن باز میدان های مغناطیسی قابل تولید یا دریافت علمجهش های ژنتیکی غیر تصادفگمان میکنی جرمی کوچکی در تبدیل پلاستیک به کربن و سافت فشار خون ناگهانی در ودو ویژگی انتزاع و قدرت تجذرات کوانتومی زیر اتمی قابزار بقای موجود زنده از نقش حیاتی تلومر دی ان آ داز تکینگی تا مغز، از مغز سفرنامه سفر به بم و جنوب قانون جنگلظرف باید پر شود چه با چرک نظریه ی تکامل در درمان بیبخش های تنظیمی ژنومواقعیت های متفاوتماپروتیلینتوهم جسمجستجوی متن و تصویر به صورگذشته را دفن کنتسلیم شدن از نورون شروع مالتهاب شریان تمپورالدژاوو یا آشناپنداریرویا و واقعیتابزارهای بقای از نخستین نقش غذاها در کاهش دردهای اساس انسان اندیشه و باور سماگلوتید داروی کاهش دهنلوزالمعده(پانکراس)مصنوععوامل موثر در پیدایش زباهمیشه راهی هستبرای زندگی سالم، یافتن تواکسن دیگری ضد کرونا از دمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتکینگیحلقه های اسرارآمیزپیوند اندام از حیوانات بتعذیه ی ذهناندوه در دنیا استداروهای ام اسروزه داری سلول های بنیاداحیای بینایی نسبی یک بیمنهایت معرفت و شناخت درک عاصل عدم قطعیت از کوانتوم سیاهچاله و تکینگی ابتدایملاحظه های اخلاقی دربارهعضلانی که طی سخن گفتن چقدهوش مصنوعی و کشف زبان هایبرخی سلولهای عصبی در تلاوزوز گوشمرگ و میر پنهانتکامل ساختار رگهای مغزی حس و ادراک قسمت 67پرواز از نیویورک تا لوس آانسانیت در هم تنیده و متصداروی ضد چاقیریواستیگمینادراک ما درک ارتعاشی است نوروز یا روز پایانیبلعیدن ستاره توسط سیاهچاساخت شبکه عصبی مصنوعی با منابع انرژی از نفت و گاز بسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنها نقشه ایجاد ابزار هومشکل از کجاستتاثیر ویتامین دی بر بیماحس و ادراک قسمت پنجاهآنان که در قله اند هرگز خای آنکه نامش درمان و یادشدر والنتاین کتاب بدید همارتباط بین هوش طبیعی و هورابطه تشنج و اوتیسمچگونه آن شکری که می خوریمبوزون هیگز چیستسرگردانیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت های زبانی سرمنشا تهوش مصنوعی به شناسایی کاکنگره بین المللی سردرد دمعجزه در هر لحظه زندگیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسحس و ادراک قسمت ششمایا تکامل هدفمند استدرمان پوکی استخواناز نشانه ها و آثار درک شدزمان چیستاز نظر علم اعصاب یا نرووسزمان و مکان، ابعاد کیهان شناسایی تاریخچه ی تکاملینگاهت را بلند کنبیماری بیش فعالیهوشیاری کوانتومیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمدن قدیمی ای در جنوب ایرکیست هیداتید مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویروخواب سالم عامل سلامتیدرک و احساسابزار هوش در حال ارتقا ازمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟از تکینگی تا مغز از مغز تزونا به وسیله ویروس ابله فلج دوطرفه عصب 6 چشمشاید درست نباشدنتایج نادانی و جهلبیشتر کمردردها نیازی به هر چیز با هر چیز دیگر در تمنشاء کوانتومی هوشیاری اتو یک جهان در مغز خودت هسجهان کاملی در اطراف ما پرکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر درجه حرارت بر عملکآثار باستانی تمدن های قدخدایی که ساخته ی ذهن بشر دردهای سال گذشته فراموش ابزار بقا از نخستین هماننقش محیط زندگی و مهاجرت داز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت چفراتر از دیوارهای باورصبر بسیار بایدچرا حیوانات سخن نمی گوینبحث درباره پیدایش و منشا ویتنام نوعی کرونا ویروس میدان بنیادین اطلاعاتتولید پاک و فراوان انرژیجهش تمدنی عجیب و شگفت انسگنجینه ای به نام ویتامین تبدیل تراکت صوتی مصنوعی افت هوشیاری به دنبال کاهدو بیماری روانی خود بزرگ ذرات کوانتومی زیر اتمی قابزار بقای موجود زنده از نقش خرچنگ های نعل اسبی دراز تکینگی تا مغز، از مغز سفرنامه سفر به بم و جنوب قانون جنگلعقل مجادله گرنظریه ی تکامل در درمان بیبخش بزرگی حس و ادراک ما اواقعیت و مجازماجرای جهل مقدستوهمات و شناخت حقیقتجستجوی هوشیاری در مغز ماگربه شرودینگر و تاثیر مشتشنچ پانایوتوپولوس تشنج امیوتروفیک لترال اسکلرودگرگونی های نژادی و تغییرویا و کابوسابزارهای دفاعی و بقای مونقشه مغزی هر فرد منحصر بهاستفاده از مغز، وزن را کمسندرم کووید طولانیلیروپریم داروی ترکیبی ضدعوامل ایجاد لغت انسانی و همیشه عسل با موم بخوریمبرخی ملاحظات در تشنج های واکسن سرطانمخچه ابزاري که وظیفه آن فتکامل فردی یا اجتماعیحمله ویروس کرونا به مغزپیوند سر آیا ممکن استتغییر الگوی رشد مغزی با زاندوه دردی را دوا نمیکندداروهای تغییر دهنده ی سیروزهای سختاحساس گذر سریعتر زماننهایت در بی نهایتاصول انجام برخی نرمش ها دسیاهچاله ی تولید کنندهملاحظات بیهوشی قبل از جرغم بی پایانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبرخی سيناپسها طی تکامل و یک پیام منفرد نورون مغزی مرگ و میر بسیار بالای ناشتکامل شناخت انسان با کشفحس و ادراک قسمت 74پروتز عصبی برای تکلمانسان، گونه ای پر از تضادداروی ضد تشنج با قابليت تریاضیات یک حس جدید استادغام میان گونه های مختلنوشیدن چای برای مغز مفید بنی عباس، ننگی بر تاریخساخت شبکه عصبی با الفبای منابع انرژی از نفت و گاز بسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنها ، مغز و ارادهمشکلات نخاعیتاثیر ویروس کرونا بر مغز حس و ادراک قسمت پنجاه و یآنزیم تولید انرژی در سلوایمپلانت مغزی کمک میکند در یک فراکتال هر نقطه مرکارتباط شگفت مغز انسان و فرادیوی مغز و تنظیم فرکانچگونه انتظارات بر ادراک بوزون هیگز جهان را از متلسربازان ما محققا غلبه می منبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت ایستایی و تکاپوهوش مصنوعی در کامپیوترهاکنترل همجوشی هسته ای با همعرفت و شناختتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجودحس و ادراک قسمت شصت و هشتایجاد احساساتدرمان ام اس(مولتیپل اسکلاز نظر علم اعصاب اراده آززمان و صبرشناسایی سلول های ایمنی اچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری تی تی پیهوش، ژنتیکی است یا محیطیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمدن پیشرفته ی پیشینیانکیست کلوئید بطن سومتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجخواب سالم عامل سلامتی و یدرک کنیم ما همه یکی هستیمابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالش است یا منفعاز تکینگی تا مغز از مغز تزیباترین چیز در پیر شدنفناوری هوش مصنوعی نحوه خشب سیاه سحر شودنجات در راستگوییبا هوش مصنوعی خودکار روبهر جا که جات میشه، جات نیمهندسی ژنتیک در حال تلاش تو کز محنت دیگران بی غمیجهان پیوستهکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر رو ح و روان بر جسمآرامش و دانشخسته نباشی بابادردی که سالهاست درمان نشابزار بقا از نخستین هماننقش نگاه از پایین یا نگاهاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت افرد حساس از نظر عاطفی و بصرع و درمان های آنچرا حجم مغز گونه انسان دربحثي درباره هوش و تفاوتهویتامین E برای فعالیت صحمیدازولام در درمان تشنج تولید سلولهای جنسی از سلجهشهای مفید و ذکاوتی که دگویید نوزده و ایمنی ساکتتبدیل سلولهای محافط به سافتخار انساندو بار در هفته ماهی مصرف رفتار مانند بردهابزار بقای موجود زنده از نقش داروهاي مختلف معروف از تکینگی تا مغز، از مغز سفرنامه سفر به بم و جنوب قانونمندی و محدودیت عالمعقلانیت بدون تغییرنظریه ی ریسمانبخش بزرگتر کیهان ناشناختواقعیت و انعکاسماجرای عجیب گالیلهتوپیراماتحفره در مغزگزیده ای از وبینار یا کنفتشنج چیستامید نیکو داشته باش تا آندانش قدرت استرویا و خبر از آیندهابعاد و نیازهای تکاملینقشه های مغزی جدید با جزیاستفاده از هوش مصنوعی در سندرم گیلن باره به دنبال لیس دگرامفتامین یا ویاسعواملی که برای ظهور لغت اهمجوشی هسته ای، انرژِی ببرخی مرزهای اخلاق و علوم واکسن سرطانمدل همه جانبه نگر ژنرالیتکامل مادی تا ابزار هوشمحمایت از طبیعتپیوند سر، یکی از راه حلهاتغییر زودتر اتصالات مغزیاندوهگین نباش اگر درب یا داروهای ضد بیماری ام اس وروش مقابله مغز با محدودیاحساسات کاذبنهادینه سازی فرهنگ اختلااصول توسعه ی یک ذهن کاملسیاره ی ابلهانممانتین یا آلزیکسا یا ابغم بی پایانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبرداشت مغز ما از گذر زمانیک پیشنهاد خوب برای آسان مرگ انتقال است یا نابود شتکامل، نتیجه ی برنامه ریحس و ادراک قسمت 75پرورش مغز مینیاتوری انساانعطاف پذیری مکانیسمی علداروی ضد تشنج با قابليت تریسدیپلام تنها داروی تایادغام دو حیطه علوم مغز و نوعی سکته مغزی ، وحشتناک به قفس های سیاهت ننازساختن آیندهمنابع انرژی از نفت و گاز بشکه ای که ته نداره پر نمهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای مشترک بین انسان و ومشکلات بین دو همسر و برخیتاثیر ژنها بر اختلالات خحس و ادراک قسمت پنجاه و دآینه در اینهایمپلانت نخاعی میتواند ددر کمتر از چند ماه سوش جدارتباط شگفت انگیز مغز انراز تغییرچگونه به سطح بالایی از هوبی نهایت در میان مرزهاسردرد میگرنمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت ارباب و رهبر حقیقیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکنترل جاذبهمغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا واکنش های یاد گرفته وحس و ادراک قسمت شصت و دوایرادهای موجود در خلقت بدرمان تومورهای مغزی با ااکسی توسین و تکامل پیش ادرمان تشنجمغز آیندگان چگونه است ؟از نظر علم اعصاب اراده آززمان واقعیت است یا توهمشواهدی از نوع جدیدی از حاچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری دویکهیچ چیز همیشگی نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمدن بشری و مغز اخلاقیکاهش مرگ و میر ناشی از ابتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملخواب عامل دسته بندی و حفطدرک احساسات و تفکرات دیگابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالشهای پیش رواز تکینگی تا مغز از مغز تزیباترین چیز در افزایش سفیلمی بسیار جالب از تغییشبیه سازی میلیون ها جهان نخاع ما تا پایین ستون فقربا تعمق در اسرار ابدیت و هر حرکت خمیده می شود و هر مهربانی، شرط موفقیتتو پیچیده ترین تکنولوژی جهان پیوستهکریستال هاتاثیر روده بر مغزآرامش و سکونخطا در محاسبات چیزی کاملدرس گرفتن از شکست هاابزار بقا از نخستین هماننقش نظام غذایی در تکامل ماز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت دفردا را نمیدانیمضرورت زدودن افکارچرا خشونت و تعصببحثی جالب درباره محدودیتویتامین E در چه مواد غذایمکانیک کوانتومی بی معنی تولترودینجهشهای مفید و ذکاوتی که دگوشه بیماری اتوزومال رسستداوم مهم است نه سرعتافراد آغاز حرکت خودشان ردو برابر شدن خطر مرگ و میرفتار وابسته به شکلابزار بقای موجود زنده از نقش درختان در تکاملاز تکینگی تا مغز، از مغز سفرنامه سفر به بم و جنوب قارچ بی مغز در خدمت موجودعقیده ی بی عملنظریه تکامل در درمان بیمبخش دیگری در وجود انسان هواقعیت خلا و وجود و درک مماده ی تاریکتوانایی مغز و دیگر اجزای حق انتخابگزارش یک مورد جالب لخته وتشنج و حرکات شبه تشنجی قاامید نجاتدانش محدود به ابعاد چهاررویا بخشی حقیقی از زندگی ابعاد اضافه ی کیهاننقص در تشخیص هیجانات عاماستفاده از انرژی خلاسندرم پیریفورمیسلا اکراه فی الدینعوارض ازدواج و بچه دار شدهمراهی نوعی سردرد میگرنیبرخی نکات از گاید لاین پرواکسن ضد اعتیادمدل هولوگرافیک ژنرالیزهتکامل مداومحوادث روزگار از جمله ویرپیوندی که فراتر از امکانتغییر عمودی سر انسان از پاندام حسی، درک از بخش هایداروی فامپیریدین یا نورلروش های صرفه جویی در ایجااخلاق و علوم اعصابچهار میلیارد سال تکامل باصول سلامت کمرسیاره ابلهانمن کسی در ناکسی دریافتم غیرقابل دیدن کردن مادههوش مصنوعی الفاگوبررسي علل احتمالي تغيير یک آلل ژنتیکی که از نئاندمرگ تصادفیتأثیر نگاه انسان بر رفتاحس و ادراک قسمت چهلپرتوهای صادر شده از سیاهاهرام مصر از شگفتی های جهداروی ضد تشنج توپیراماتریشه های مشترک حیاتارتقا و تکامل سنت آفرینش نیکولا تسلابه مغز خزندگان خودت اجازساختار فراکتال وجود و ذهمنابع انرژی از نفت و گاز بشریت از یک پدر و مادر نیهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای هوش ، کدامندمشکلات روانپزشکی پس از ستاثیر کلام در آیات کلام بحس و ادراک قسمت پنجاه و سآیندهایمان به رویادر آرزوهایت مداومت داشتهارتباط شگفت انگیز مغز انراست دستی و چپ دستیچگونه باغبانی باعث کاهش بی ذهن و بی روحسردرد میگرن در کودکانمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکندر در بیماریهای التهابمغز قلبتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا یک، وجود داردحس و ادراک قسمت شصت و شش