دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

فیروز نادری

برنامه ریزی برای سال ۲۰۴۰

دکتر فیروز نادری

فیروز مایکل نادری (انگلیسی: Firouz Michael Naderi ۵ فروردین ۱۳۲۵ در شیراز ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ در آمریکا) دانشمند ایرانی آمریکایی، معاون پیشین مدیرکل تنظیم راهبردهای آزمایشگاه پیش‌رانش جت در ناسا و مدیرکل اکتشافات منظومهٔ شمسی (از ۱۵ اوت ۲۰۱۱) بوده‌است. او در فوریهٔ ۲۰۱۶ بازنشسته شد. او در ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ و همزمان با بیستمین سالگرد پرتاب مریخ نورد روح (بزرگ‌ترین دستاورد نادری در اکتشافات مریخ) درگذشت.

جوایز و افتخارات:

همکار از مؤسسهٔ هوانوردی و فضانوردی آمریکا (AIAA)

دریافت جایزهٔ دوم ویلیام راندولف لاولیس از جامعهٔ فضانوردی آمریکا (۲۰۱۰)

دریافت مدال افتخارِ جزیره ی اِلیس (۲۰۰۵)

برندهٔ جایزهٔ لیبرال (۲۰۰۴)

مدال رهبری برجستهٔ ناسا

مدال خدمات برجستهٔ ناسا

پس از ۳۶ سال، در فوریهٔ ۲۰۱۶ ناسا به‌افتخار تلاش‌های فیروز نادری، سیارکِ ۱۹۸۹-EL1 منظومهٔ شمسی را «سیارک نادری (۵۵۱۵)» نام‌گذاری کرد.

اکنون نادری در گذشته است ولی نام او بر سیارکی است که ممکن است هزاران سال عمر کند.

فکر و هوش ایرانی که میتوانست امروز از ایران، یک قدرت فضایی درست کنه، امروز از آمریکا یک قدرت فضایی درست کرده است. با وجود چنین دانشمندان بزرگی، در سیستم تبلیغاتی رسمی ایران، نفرت پراکنی از علم و دانش و دانشمندان، و تبلیغ سیاستمداران هنرمند در شعر و شعار به جای علم و دانش، رشد کرده است.

به نظر شما چگونه میتوان این سیستم نفرت پراکنی را تبدیل به سیستمی منصف و دانش پسند کرد که جذب کننده ی مغز های متفکر و نه بیرون کننده ی آنها باشه؟

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F4Y3lVcZsS7Q%3Ffbclid%3DIwAR0y-cVt9upb6pbaChUDVC5H9PKR5zYVlKKSoDTaIEPJ4BsYkr4AHFhnM-Y&h=AT3fkXzxUN-xCM2tf0hGraYahNJSAbVTP9g8OmywG4rHGvikELHZ_h8Wsl4eOjH7JH8x1jfDUfDnnQJIj9m-IPCgG2qEd5TkblHRHq141lkrjGUpmMOgzxW1OP1-QrY5bA&__tn__=H-R&c[0]=AT1jayywbrveDKoHXfQcCqi_jvkim9DhUHvbHsscI7NrWjWBoOu6pIxEnxT52xd3dM5QQttboWAUaKmh44xWtr1M9GtVtwzFqR7JkYA7zPXh8EKWofZsoPUnpONcMgMhS3upYVxqPvpcJO9RkV0jD5M3rYQCm9PKdH-hFxTB3EpayPGzAHpYog


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
گلوئونتکنولوژی و پیشرفتآتاکسی مخچه ای خودایمنسایه ی هوشیاریتربیت کودکان وظیفه ای مهآیا دلفین ها میتوانند بامغز انسان برای ایجاد تمدعادت کن خوب حرف بزنیایرادهای موجود در خلقت بقلب یا مغزحوادث روزگار از جمله ویراز بار خود بکاه تا پرواز چیزی خارج از مغزهای ما نیدی متیل فومارات(زادیوا)(هوش مصنوعی از عروسک بازی مولتیپل اسکلروز در زنان بهداشت خوابدرگیری مغز در بیماران مببسیاری از بیماری های جدیواکسن کرونا ساخته شده توزنان باهوش ترگاهی لازم است برای فهم و تکامل داروینی هنوز در حاآشنا پنداریسخن و سکوتتصویر زیبا از سلولمغز بزرگترین مصرف کننده غیرقابل دیدن کردن مادهابتدا سخت ترین استقدم زدن و حرکت دید را تغیحس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه جمعیت های بزرگ شکل دانشمندان یک فرضیه رادیکهوش مصنوعی از عروسک بازی میدان های کوانتومی خلابیماری کروتز فیلد جاکوبیک پیشنهاد خوب برای آسان دست بالای دستتفاوت های زبانی سرمنشا تزیباترین چیز در پیر شدنپول و عقیدهسعی کن به حدی محدود نشویتاول کف پا و حقیقتافسردگی و اضطراب در بیماتغییر دیگران یا تغییر خونقش محیط زندگی و مهاجرت دابزار بقا از نخستین همانچت جی پی تیلیس دگرامفتامین یا ویاسحس و ادراک قسمت نوزدهماز تکینگی تا مغز از مغز تچالش هوشیاری و اینکه چرا داروی تشنجی دربارداریهوش مصنوعی تعاملیماه رجبرقیبی قدرتمند در برابر مبیندیشژن یا نقشه توسعه مغز و نقتلاش هایی در بیماران قطع زبان و بیان نتیجه ساختماپیام های ناشناخته بر مغز شگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر کتامین در درمان پاامید جدید بر آسیب نخاعیجنگ و تصور از جنگنقش حیاتی تلومر دی ان آ دحس و ادراک قسمت سومابزار بقای موجود زنده از چرا پس از بیدار شدن از خوملاحظه های اخلاقی دربارهاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی ضد تشنج با قابليت تهوش عاطفی قسمت یازدهمجموعه های پر سلولی بدن مرویا تخیل یا واقعیتبا خدا باشکمالگرایی دشمن پیشرفتتنفس هوازی و میتوکندریسفر به مریخ در 39 روزتاثیر دوپامین و سروتونینپروژه ی ژنوم انسانیمدیریت اینترنت بر جنگشبکه های مصنوعی مغز به درانتقال ماده و انرژیجهان های بسیار دیگرنقش غذاها در کاهش دردهای خلا، خالی نیستابزارهای بقا از نخستین هنسبت ها در کیهانمنابع انرژی از نفت و گاز اساس انسان اندیشه و باور در هم تنیدگی کوانتومی و دبحثی درباره هوش و تفاوتههیچ نقطه ای مرکزی تر از اروزهای بد باقی نمیماندبازخورد یا فیدبککووید نوزده و خطر بیماری تو با همه چیز در پیوندیسلول عصبی، در محل خاص خودتاثیر درجه حرارت بر عملکآملودیپین داروی ضد فشار مرز مرگ و زندگی کجاستصبر بسیار بایدانسان ها می توانند میدان فلج نخاعی با الکترودهای جهانی که از یک منبع، تغذیچند جهانی و علمخوش خیالی و خوش بینیاثرات مضر ماری جواناهم نوع خواری در میان پیشیمنبع هوشیاری کجاست قسمت اصفهان زیبادرمان های جدید ALSبدون زمان، ماده ای وجود نهر چیز با هر چیز دیگر در تریه زغالیکاهش حافظه هرچند فرایندیتولترودینسندرم دزدی ساب کلاوینتاثیر سلامت دستگاه گوارشآینده با ترس جمع نمیشودمشکلات روانپزشکی در عقب طوفان زیباییاولین تصویر در تاریخ از سفاکسیبتجایی برای یاد گرفتن باقی ارتباط چاقی و کاهش قدرت بنون و القلمخطا در محاسبات چیزی کاملاختلالات حرکتی در انسانهمیشه، آنطور نیست که هستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاعتماد به خوددرمان جدید ام اسبرخی نرمش ها برای زانووقتی پر از گل شدی خودت را راه های جدید برای قضاوت رکجای مغز مسئول پردازش تجتوهمات و شناخت حقیقتسیاهچاله ی تولید کنندهتحریک عمقی مغز در آلزایمآیا گذشته، امروز وآینده مغز فکر میکند مرگ برای دیعلم بدون توقفاین پیوند نه با مغز بلکه فرد موفقحقیقت آنطور نیست که به نظارزش خود را چگونه میشناسنور از عمق تاریکیدندان ها را مسواک بزنید تهنر، پر کردن است نه فحش دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبه نقاش بنگردرون قفس یا بیرون از آنبرداشتت از جهان رو زیاد واقعیت فیزیکی، تابعی از رشد مغز فرایندی پیچیده ارشد مغز علت تمایل انسان بگمان میکنی جرمی کوچکی در تکنولوژی جدید که سلول هاآتش منبع انرژیسایه را اصالت دادن، جز فرترجمه ای ابتدایی از اسراآیا دست مصنوعی به زودی قامغز انسان برای شادمانی طعادت کردن به نعمتایستادن در برابر آزادی بقلب دروازه ی ارتباطحکمت الهی در پس همه چیزاز بحث های کنونی در ویروسچیزی شبیه نور تو نیستدین اجباریهوش مصنوعی از عروسک بازی مواد کوانتومی جدید، ممکنبوزون هیگز چیستدرگیری مغزی در سندرم کووبشکه ای که ته نداره پر نمواکسن آلزایمرزنجیرها را ما باید پاره کگاهی مغز بزرگ چالش استتکامل زبانآشنا پنداریسخن پاک و ثابتتصویر زیبای اصفهانمغز حریص برای خون، کلید تغرور و علمابتدایی که در ذهن دانشمنقدرت مردمحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تچگونه حافظه را قویتر کنیدانشمندان ژنی از مغز انسهوش مصنوعی از عروسک بازی میدان بنیادین اطلاعاتبیماری گیلن باره و بیماریک آلل ژنتیکی که از نئانددستورالعمل مرکز کنترل بیتفاوت ایستایی و تکاپوزیباترین چیز در افزایش سپوست ساعتی مستقل از مغز دشلیک فراموشیتابوهای ذهنیافسردگی و ساختار مغزتغییر دادن ژنها آیا روزی نقش مرکز تنفس سلولی در بیابزار بقا از نخستین هماننتایج نادانی و جهللا اکراه فی الدینحس و ادراک قسمت هفتماز تکینگی تا مغز از مغز تچالش هوشیاری و اینکه چرا داروی جدید ALSهوش مصنوعی در کامپیوترهاماپروتیلینرموزی از نخستین تمدن بشربیهوش کردن در جراحی و بیمژن ضد آلزایمرتلاشی برای درمان قطع نخازبان و بیان، در سایه پیشرپیدایش زبانشگفت انگیز بودن کیهانتاثیر گیاه خواری بر رشد وامید درمان کرونا با همانجنگ داده هانقش خرچنگ های نعل اسبی درحس و ادراک قسمت سی و هشتمابزار بقای موجود زنده از چرا ارتعاش بسیار مهم استملاحظات بیهوشی قبل از جراز تکامل تا مغز، از مغز تداروی ضد تشنج با قابليت تهوش عاطفی قسمت پنجممجرم، گاهی قربانی استرویا حقی از طرف خدابا طبیعت بازی نکنکمردردتنفس بدون اکسیژنسفر تجهیزات ناسا به مریخ تاثیر دپاکین بر بیماری مپروانه ی آسمانیمداخله ی زیانبار انسانشبکیه های مصنوعیانتروپی و هوشیاریجهان هایی در جهان دیگرنقشه مغزی هر فرد منحصر بهخلاصه ای از مطالب همایش مابزارهای بقا ازنخستین همنسبت طلایی، نشانه ای به سمنابع انرژی از نفت و گاز استفاده از مغز، وزن را کمدر هر سوراخی سر نکنبحثی درباره هوش و تفاوتههیچ چیز همیشگی نیستروزهای سختبازسازي مغز و نخاع چالشی کودک هشت ساله لازم است آدتو با باورهایت کنترل میشسلولهای ایمنی القا کنندهتاثیر درجه حرارت بر عملکآموزش نوین زبانمرز بین انسان و حیوان کجاصد قدح، نفتاده بشکستانسان یک کتابخانه استفلج بل، فلجی ترسناک که آنجهانی در ذهنچند روش ساده برای موفقیتخوشبختی چیستاجزای پر سلولی بدن انسان همه چیز موج استمنبع هوشیاری کجاست قسمت اصل بازخورددرمان های جدید میگرنبرنامه و ساختار پیچیده مهر جا که جات میشه، جات نیریواستیگمینکاهش دوپامین عامل بیماریتومورها و التهاب مغزی عاسندرم سردرد به دلیل افت فتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآیا فراموشی حتمی استمشاهده گر جدای از شیء مشاطولانی ترین شباولین دارو برای آتاکسی ففاجعه ی جهل مقدسجایی خالی نیستارتباط هوش ساختار مغز و ژنوآوری ای شگفت انگیز دانخطا در محاسبات چیزی کاملاختلالات صحبت کردن در انهمکاری یا رقابتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاعتماد به خوددرمان جدید ای ال اس، توفربرخی نرمش های گردنوقتی تو از یاد گرفتن باز راه های جدید برای قضاوت رکرونا چه بر سر مغز می آورتوکل بر خداسیاره ی ابلهانتداوم مهم است نه سرعتآیا پیدایش مغز از روی تصامغز قلبعلم در حال توسعهاین اندوه چیستفرد یا اندیشهحقیقت افراداز فرد ایستا و متعصب بگذرنور درونده روش موفقیتهوموارکتوس ها ممکن است دمنبع هوشیاری در کجاست؟ قبه نادیدنی ایمان بیاوردرون آشفته ی تو و ظاهر خنبررسي علل احتمالي تغيير واقعیت چند سویهواقعیت چیسترشد در سختی استگنجینه ای به نام ویتامین تکنولوژی جدید که سلول هاآثار باستانی تمدن های قدساخت سلول عصبی حتی پس از ترس و آرمان هاآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز انسان برای شادمانی طعادت بد را ترک کناکنون را با همه ی نقص هایقلب روباتیکحافظه میتواند بزرگترین داز تلسکوپ گالیله تا تلسکنکاتی در مورد تشنجدین، اجباری نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی موجود بی مغزی که می تواندبوزون هیگز جهان را از متلدرگیری مغزی در سندرم کووبشریت از یک پدر و مادر نیواکسن ایرانی کرونا تولیدزندگی فعال و مثبت روند آلگاهی جهت را عوض کنتکامل زبانآشناپنداری چیستسختی ها رفتنی استتصویربرداری فضاپیمای آممغز در تنهایی آسیب میبینغربال در زندگیابتذال با شعار دینقدرت و شناخت حقیقتحس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تنگاه من، نگاه تو و یا حقیدانشمندان پاسخ کوانتومی هوش مصنوعی از عروسک بازی میدازولام در درمان تشنج بیماری آلزایمر، استیل کویک جهش ممکن است ذهن انساندغدغه نتیجه ی نادانی استتفاوت ارباب و رهبر حقیقیزیر فشار کووید چه باید کرپوشاندن خود از نورشلیک فراموشیتاثیر فکر بر سلامتاقلیت خلاقتغییر زودتر اتصالات مغزینقش نگاه از پایین یا نگاهابزار بقا از نخستین هماننجات در راستگوییلاموژین داروی ضد اوتیسم؟حس و ادراک قسمت هفدهماز تکینگی تا مغز از مغز تچالش هوشیاری و اینکه چرا داروی جدید s3 در درمان ام هوش مصنوعی در تفکر خلاق اماجرای جهل مقدسرمز و رازهای ارتباط غیر کبیهوشی در بیماران دچار اژنها نقشه ایجاد ابزار هوتلاشی تازه برای گشودن معزبان و تکلم برخی بیماریهپیر شدن حتمی نیستشگفت زده و حیران باشتاثیر گیاه خواری بر رشد وامیدوار باش حتی اگر همه چجنبه های موجی واقعیتنقش داروهاي مختلف معروف حس و ادراک قسمت سی و ششمابزار بقای موجود زنده از چرا بیماری های تخریبی مغممانتین یا آلزیکسا یا اباز تکامل تا مغز، از مغز تداروی ضد تشنج توپیراماتهوش عاطفی قسمت اولمحل درک احساسات روحانیرویاها از مغز است یا ناخوبالاترین هدف از دولتکمردرد ناشی از تنگی کاناتنها مانع در زندگی موارد سفر دشوار اکتشافتاثیر داروهای ضد التهاب پرواز از نیویورک تا لوس آمدارک ژنتیکی چگونه انسانشباهت مغز و کیهانانتظار گذر تندباد؟جهان یکپارچهنقشه های مغزی جدید با جزیخلاصه ای از درمان های جدیابزارهای بقای موجود زندهنشانه های گذشته در کیهان منابع انرژی از نفت و گاز استفاده از نظریه ی تکامل در والنتاین کتاب بدید همبحثی درباره هوش و تفاوتههیچ چیز، چقدر حقیقی استروش مقابله مغز با محدودیبحتی علمی درباره تمایل بکودک ایرانی که هوش او از تو باید نیکان را به دست بسلولهای بنیادی مصنوعی درتاثیر درجه حرارت بر عملکآمارهای ارائه شده در سطح مرز جدید جستجو و اکتشاف، صدای بم با فرکانس پایین، انسان باشفلج خوابجهان، تصادفی نیستچندین ماده غذایی که ماننخوشبختی دور از رنج های ماجزایی ناشناخته در شکل گهمه چیز و هیچ چیزمنبع هوشیاری کجاست قسمت اصل در هم تنیدگی و جهانی درمان های جدید در بیماری برنامه ی مسلط ژنها در اختهر حرکت خمیده می شود و هر ریاضیات یک حس جدید استکاهش سن بیولوژیکی، تنها تومورهای نخاعیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاریک ترین بخش شبآیا ممکن است موش کور بی ممشاهده آینده از روی مشاهطی یکصد هزار سال اخیر هرچاولین دروغفاصله ها در مکانیک کوانتجاذبهارتباط پیوسته ی جهاننوار مغز مشاهده ی غیر مستخطای ادراک کارمااختلالات عضلانی ژنتیکهمانند سازی در انسانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاعتماد بی مورددرمان جدید سرطانبرخی یونها و مولکول های موقتی ریشه ها عمیقند از چیراه پیروزی در زندگی چیستکریستال هاتوپیراماتسیاره ابلهانتداخل مرزها و صفات با بینآیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهعلم راهی برای اندیشیدن ااین ایده که ذرات سیاهچالفرد حساس از نظر عاطفی و بحقیقت انساناز مخالفت بشنونوروفیبروماتوزدهن، بزرگترین سرمایههورمون شیرساز یا پرولاکتمنبع هوشیاری در کجاست؟(قبه هلال بنگردروغ نگو به خصوص به خودتبررسی مغز با امواج مادون دریای خدابررسی و اپروچ جدید بر بیمواقعیت چیسترشد، رسیدن به یک هدف نیستگوهر با نظر دیگران سنگ نمتکینگیآرامش و دانشساخت شبکه عصبی مصنوعی با تسلیم شدن از نورون شروع مآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز انسان رو به کوچک تر شعادت دادن مغز بر تفکراکوییفلکسقلب را نشکنحافظه های کاذباز تلسکوپ گالیله تا تلسکچگونه مولکول های دی ان ایدیوار همه اش توهم بودهوش مصنوعی از عروسک بازی موجودات مقهور ژنها هستندبی نهایت در میان مرزهادرگیری اعصاب به علت میتوبعد پنجمواکسن اسپایکوژنزندگی هوشمند در خارج از زگذر زمان کاملا وابسته به سرگردانیتکامل زبان انسان از پیشیآشتی بهتر استسرنوشتتصور ما ازمشکلات و واقعیمغز را از روی امواج بشناسمقالاتابداع دی ان ای بزرگترین دقدرت کنترل خودحس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تنگاه مادی غیر علمی استدانشمندان اولین سلول مصنهوش مصنوعی از عروسک بازی مکان زمان یا حافظه زمانبیماری الزایمریک رژیم غذایی جدید، می توذهن ما از در هم شکستن منبتفاوتهای جنسیتی راهی برازیرفون داروی ضد ام اسپیموزایدشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر مشاهده بر واقعیت باقیانوس نادانیتغییر عمودی سر انسان از پنقش نظام غذایی در تکامل مابزار بقا از نخستین هماننخاع ما تا پایین ستون فقرلایو دوم دکتر سید سلمان فحس و ادراک قسمت هجدهماز تکینگی تا مغز از مغز تچالش هوشیاری و اینکه چرا داروی جدید لنفوم و لوکمیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحماجرای عجیب گالیلهرمز گشایی از اتصالات مغزبیوگرافیژنها ، مغز و ارادهتلاشی جدید در درمان ام اسزبان و شناخت حقیقت قسمت چپیشینیان انسان از هفت میشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر گیاه خواری بر رشد وامیدواریجنسیت و تفاوت های بینایینقش درختان در تکاملحس و ادراک قسمت سیزدهمابزار بقای موجود زنده از چرا حیوانات سخن نمی گوینمن کسی در ناکسی دریافتم از تکامل تا مغز، از مغز تداروی ضد جنون در درمان تیهوش عاطفی قسمت دهممحل درک احساسات روحانی درویاهای پر رمز و حیرتی درباهوش ترین و با کیفیت تریکمردرد و علل آنتنها در برابر جهانسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر داروی ضد تشنج سدیم پروتئین های ساده ی ابتدامروری بر تشنج و درمان هایشباهت مغز با کیهان مادیاندوه در دنیا استجهان یکپارچهنقشه با واقعیت متفاوت اسخم شدن فضا-زمانابزارهای بقای از نخستین نشانه های پروردگار در جهمنابع انرژی از نفت و گاز استفاده از هوش مصنوعی در در یک فراکتال هر نقطه مرکبحثی درباره هوش و تفاوتههیچ وقت خودت را محدود به روش های صرفه جویی در ایجابحث درباره پیدایش و منشا کودکان میتوانند ناقل بی تو برای خزیدن خلق نشده ایسلام تا روشناییتاثیر درجه حرارت بر عملکآن چیزی که ما جریان زمان مرزهای حقیقی یا مرزهای تصرع و درمان های آنانسان جدید از چه زمانی پافلج خواب چیستجهش های ژنتیکی مفید در ساچندجهانیخانه ی تاریکاحیای بینایی نسبی یک بیمهمه چیز کهنه میشودمنبع هوشیاری کجاست قسمت اصل علت و تاثیردرمان های جدید سرطانبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱هرچیز با یک تاب تبدیل به ریتوکسیمابکایروپاکتیک چیستتومورهای ستون فقراتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاریکی من و تو و گرد و غباآیا ما کالا هستیممشاهدات آمیخته با اشتباهطبیعت موجی جهاناولین سلول مصنوعیفاصله ی همیشگی تصویر سازجاذبه و نقش آن در شکلگیریارتباط انسانی، محدود به نوار مغز با توضیح دکتر فاخطای حساختراع جدید اینترنت کوانهمجوشی هسته ای، انرژِی بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاعتیاد و تلاش های درمانی درمان جدید سرطانبرخی اثرات مضر ویتامین دویتنام نوعی کرونا ویروس راه انسان شدن، راه رفتن وکریستال زمان(قسمت اولتوانایی مغز و دیگر اجزای سیاره ابلهانترقی واقعی یا شعار ترقیآیا امکان بازسازی اندامهمغز مانند تلفن استعلم ساختن برج های چرخاناین ابتدای تناقض هاستفردا را نمیدانیمحقیقت اشیااز نخستین همانند سازها تنورون هاي مصنوعی می تواندو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوش فوق العاده، هر فرد اسمنبع خواب و رویابه کدامین گناه کشته شدنددرک فرد دیگر و رفتارهای ابررسی ژنها در تشخیص بیماواقعیت های متفاوتز گهواره تا گورگویید نوزده و ایمنی ساکتتکامل فردی یا اجتماعیآرامش و سکونساخت شبکه عصبی با الفبای تست نوار عصب و عضلهآیا راهی برای رفع کم آبی مغز انسان رو به کوچکتر شدعارضه جدید ویروس کرونا ساکسی توسین و تکامل پیش اقوی تر باشحافظه و اطلاعات در کجاست از تکنیکی تا مغز از مغز تچگونه میتوان با قانون جندیوار، از ابتدا توهم بودهوش مصنوعی از عروسک بازی مورد نادر همپوشانی دو بیبی هیچ می ایی و بی هیچ میردرب بسته با غیر خود باز مبعد از کروناواکسن اسپایکوژن ضد کرونازندگی و داراییگذشته را دفن کنسربازان ما محققا غلبه می تکامل ساختار رگهای مغزی آغاز فرایند دانستنسریع دویدن مهم نیستتصور از زمان و مکانمغز زنان جوانتر از مغز مرتاثیر ویتامین دی بر بیماابزار هوش در حال ارتقا ازقدرت انسان در نگاه به ابعحس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز از مغز تنگاه محدود و تک جانبه، مشدانشمندان تغییر میدان مغهوش مصنوعی از عروسک بازی مکانیک کوانتومی بی معنی بیماری ای شبیه آلزایمر و یکی از علل محدودیت مغز امذهن چند جانبه نیازمند نگتقلید مرحله ای نسبتا پیشزیرک ترین مردمپیموزایدشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر نگاه ناظر هوشیار بالکترومغناطیس شنوایی و هتغییرات منطقه بویایی مغزنقش نظریه تکامل در شناساابزار بقا از نخستین هماننخستین تمدن بشریلبخند بزن شاید صبح فردا زحس و ادراک قسمت هشتماز تکینگی تا مغز از مغز تچالش کمبود اندام برای پیداروی جدید میاستنی گراویهوش مصنوعی در خدمت خلق وحماده ی تاریکرمز پیشرفت تواضع است نه طبیوگرافیژنهای مشترک بین انسان و وتمایل زیاد به خوردن بستنزبان و شناخت حقیقت قسمت اپیشرفت های جدید علوم اعصشگفتی های زنبور عسلتاثیر گیاه خواری بر رشد وامیدواری و مغزجنسیت و تفاوت های بینایینقش ذهن و شناخت در حوادث حس و ادراک قسمت ششمابزار بقای موجود زنده از چرا حجم مغز گونه انسان درمن پر از تلخیماز تکامل تا مغز، از مغز تدارویی خلط آورهوش عاطفی قسمت دوممحدودیت چقدر موثر استرویای شفافباور و کیهان شناسیکمردرد با پوشیدن کفش مناتنهاییسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر مغزپروتز چشممرکز هوشیاری، روح یا بدن شباهت های ریشه ای چند بیماندوه دردی را دوا نمیکندجهان کنونی و مغز بزرگترینقص های سیستمی ایمنیخونریزی مغز در سندرم کووابزارهای دفاعی و بقای مونشانه های بیداری روحیمنابع انرژی از نفت و گاز استفاده از انرژی خلادر کمتر از چند ماه سوش جدبحثی درباره هوش و تفاوتههیچ کاری نکردن به معنی چیروش هایی برای کم کردن اضطبحثي درباره هوش و تفاوتهکودکان خود را مشابه خود تتو تغییر و تحولیسلاح و راهزنیتاثیر درجه حرارت بر عملکآنچه ناشناخته است باید شمزایای شکلات تلخ برای سلضایعه ی شبکه لومبوساکرالانسان خطرناکترین موجودفلج دوطرفه عصب 6 چشمجهش های ژنتیکی غیر تصادفنه ناامیدی بلکه ارتقاخانواده پایداراحیای بینایی نسبی یک بیمهمه چیز در زمان مناسبمنبع هوشیاری کجاست قسمت اصل عدم قطعیت از کوانتوم درمان های رایج ام اسبرین نت به جای اینترنتهز ذره، یک دنیاستریسدیپلام تنها داروی تایکار امروز را به فردا نیندتوهم فضای خالیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاریکی و نورآیا ما تنها موجودات زنده مطالبه ی حق خودطبیعت بر اساس هماهنگیاوکرلیزوماب داروی جدید شفتون های زیستیجبران از دست رفته هاارتباط از بالا به پایین منوار مغز ترجمه رخدادهای خطر آلودگی هواادامه بحث تکامل چشمهمراه سختی، اسانی هستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاعتیاد را به دور بیندازدرمان دارویی سرطان رحم ببرخی اختلالات عصبی مثانهویتامین E برای فعالیت صحراه بی شکستکریستال زمان(قسمت دوم)توازن مهمتر از فعالیت زیسیب یکسان و دیدگاه های متتروس جریان انرژیآیا انسان با مغز بزرگش اخمغز مادران و کودکان در زمعلایم کمبود ویتامین E را اینکه به خاطرخودت زندگی فرزندان زمان خودحقیقت تنها چیزی است که شااز نخستین همانند سازها تنورون های ردیاب حافظهدو بیماری روانی خود بزرگ هوش مصنوعی می تواند بر احمنتظر نمان چیزی نور را بهبه امید روزهای بهترمنتظر زمان ایده آل نشوبه بالا بر ستارگان نگاه کدرک نیازمند شناخت خویش ابررسی بیماری التهابی رودواقعیت و مجاززمین در برابر عظمت کیهانگوش دادن بهتر از حرف زدنتکامل مادی تا ابزار هوشمآرامش(سکوت) stillness و تکاپوساختن آیندهتست آر ان اس دز میاستنی گآیاما مقهور قوانین فیزیکمغز ایندگان چگونه استعدم توقف تکامل در یک اندااکسکاربازپین در درمان تشقیچی ژنتیکیحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز و از مغز چگونه مغز ما، موسیقی را پدید تو همیشه محدود به مقدهوش مصنوعی از عروسک بازی موسیقی نوبی ذهن و بی روحدرختان چگونه بر تشکیل اببعد از کروناواکسن دیگر کرونا ساخته شزندگی بی دودگریه ی ابر، رمز طراوت باغسردرد میگرنتکامل شناخت انسان با کشفآغاز فصل سرما و دوباره تکسریعترین کامپیوتر موجودتصادف یا قوانین ناشناختهمغزهای کوچک بی احساسصفحه اصلیابزار بقا از نخستین همانقدرت ذهنحس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز از مغز تنگاه کلی نگردانشمندان روش هاي جدیدی هوش مصنوعی از عروسک بازی مکانیزمهای دفاعی در براببیماری ای شبیه ام اس مولتیافته های نوین علوم پرده ذهن هوشیار در پس ماده ی متقلید از روی طبیعتزیست شناسی کل در جزء فراکپیچیدگی های مغزمگسشناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر نگاه و مشاهده ناظر الکتروتاکسی(گرایش و حرکتغییرات مغز پس از 40 سالگینقش هورمون های تیروئید دابزار بقا از نخستین هماننخستین تصویر از سیاهچالهلحظات خوش با کودکانحس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکینگی تا مغز از مغز تچالش دیدگاه های سنتی در بداروی جدید آلزایمرهوش مصنوعی درمانگر کامپیماده ی خالیرمز بقای جهش ژنتیکیبیان ژن های اسکیزوفرنی دژنهای هوش ، کدامندتمایز یا کشف یگانگیزبان و شناخت حقیقت قسمت دپیشرفت در عقل است یا ظواهشانس یا نتیجه ی تلاشتاثیر گیاه خواری بر رشد وامیدی به این سوی قبر نیستجهل مقدسنقش روی و منیزیم در سلامتحس و ادراک قسمت شصت و هشتابزار بقای موجود زنده از چرا خشونت و تعصبمن بی من، بهتر یاد میگیرماز تکامل تا مغز، از مغز تدارویی ضد بیش فعالی سیستهوش عاطفی قسمت سوممحدودیت های حافظه و حافظروان سالمباید از انسان ترسیدکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتنهایی رمز نوآوری استسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکپروتز عصبی برای تکلممرکز حافظه کجاستشباهت کیهان و مغزاندوهگین نباش اگر درب یا جهان کاملی در اطراف ما پرنقص در تشخیص هیجانات عامخواندن ، یکی از شستشو دهنابعاد و نیازهای تکاملینظام مثبت زندگیمنابع انرژی از نفت و گاز استفاده از سلول های بنیادر آرزوهایت مداومت داشتهبحثی درباره احساسات متفاهیچ کس مانند تو نگاه نمیکروش هایی برای جلوگیری از بحثی جالب درباره محدودیتکودکان را برای راه آماده تو جهانی هستی که خودش را سلسله مباحث هوش مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکآنچه واقعیت تصور میکنیم مسمومیت دانش آموزان بی گضایعه ی عروقی مخچهانسان عامل توقف رشد مغزفن آوری های جدید علیه شناجهش های بیماری زا، معمولنه به اعدامخار و گلاحتیاط در ورزش زانو در خاهمه چیز در زمان کنونی استمنبع هوشیاری کجاست قسمت اصل، روان و نفس استدرمان های علامتی در ام اسبرای یک زندگی معمولیهزینه ای که برای اندیشیدریشه های مشترک همه ی موجوکار با یگانگی و یکپارچگیتوهم فضای خالی یا توهم فضسوخت هیدروژنی پاکتاریکی خواهد ترسیدآیا مصرف مولتی ویتامین همطالبی در مورد تشنجطعمه ی شبکه های ارتباط اجايندگان چگونه خواهند دیدفروتنی معرفتیجدا کردن ناخالصی هاارتباط بین هوش طبیعی و هونوار مغز در فراموشی هاخطرات هوش مصنوعیاداراوون تنها داروی تاییهمراهی میاستنی با برخی سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاعداد بینهایت در دنیای مدرمان زخم دیابتی با تکنوبرخی اصول سلامت کمرویتامین E در چه مواد غذایرابطه تشنج و اوتیسمکریستال زمان(قسمت سوم)توسعه هوش مصنوعی قادر اسسیر آفرینش از روح تا مغز تری فلوپرازینآیا احتمال دارد رویا از آمغز چون ابزار هوش است دلیعلایم کمبود ویتامین E را اینکه خانواده ات سالم بافرضیه ای جدید توضیح میدهحقیقت خواب و رویااز نخستین همانند سازها تنوروپلاستیسیتی چیستدو بار در هفته ماهی مصرف هوش مصنوعی و کشف زبان هایهوش مصنوعی یا حماقت طبیعمنحنی که ارتباط بین معرفبه بالاتر از ماده بیندیشدرک و احساسبررسی سیستم تعادلی بدن اواقعیت و انعکاسزمین زیر خلیج فارس تمدنی گوشه بیماری اتوزومال رسستکامل مداومآزمون تجربی، راهی برای رساختن آینده، بهترین روش تشنچ پانایوتوپولوس تشنج آگاهی فراتر از آگاهیمغز ابزار بقای برتر مادیعدم درکاگر فقط مردم میفهمیدند کقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه مغز پیش انسان یا همدیدن خدا در همه چیزهوش مصنوعی از عروسک بازی موسیقی هنر مایع استبی سوادی در قرن 21وراپامیل در بارداریدرختان اشعار زمینبعد از کرونا دلخوشی بیهوواکسن دیگری ضد کرونا از دزندگی در جمع مواردی را برگربه شرودینگر و تاثیر مشسردرد میگرن در کودکانتکامل، نتیجه ی برنامه ریآغاز مبهم آفرینشسرگیجه از شایعترین اختلاتضادهای علمیمغز، فقط گیرندهسوالات پزشکیابزار بقا از نخستین همانقدرت عشقحس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز از مغز تنگاه انسان محدود به ادرادانشمندان روشی برای تبدیهوش مصنوعی از عروسک بازی ما انسانها چه اندازه نزدذهت را روی چیزهای مفید متبیماری اسپینال ماسکولار یاد گرفتن مداومذهن و شیمی بدنتقلید از طبیعتزیست شناسی باور حقیقت یا پیچیدگی های مغزی در درک زشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر نگاه انسان بر رفتاالکترودهای کاشتنیتغییرات آب و هوایی که به نقش هورمون زنانه استروژنابزار بقا از نخستین هماننخستین روبات های زنده ی جلرزش ناشی از اسیب به عصبحس و ادراک قسمت هشتاد و شاز تکینگی تا مغز- از مغز چاالش ها در تعیین منبع هوداروی جدید ای ال اسهوش مصنوعی درخدمت خلق وحماده ای ضد التهابیرمز جهانبیان حقیقتژنهای حاکم بر انسان و انستمدن قدیمی ای در جنوب ایرزبان و شناخت حقیقت قسمت سپیشرفت ذهن در خلاقیت استشانس یا تلاشتاثیر گیاه خواری بر رشد وامیدی تازه در درمان سرطاجهان فراکتالنقش روزه داری در سالم و جحس و ادراک قسمت شصت و دوابزار بقای موجود زنده از چرا در مغز انسان، فرورفتمننژیتاز تکامل تا مغز، از مغز تداستانها و مفاهیمی اشتباهوش عاطفی قسمت ششممحدودیت درک انسانروبات ها قول میدهندبابا زود بیاکنگره بین المللی سردرد دتنبیه چقدر موثر استسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکپرورش مغز مینیاتوری انسامرکز حافظه کجاستشباهت زیاد بین سلول هاي عاندام حسی، درک از بخش هایجهان پیوستهنقطه ی رسیدن به قلهخواب زمستانی سلول های سرابعاد اضافه ی کیهاننظریه ی تکامل در درمان بیمنابع انرژی از نفت و گاز استفاده از سلول های بنیادر آسمان هدیه های نادیدنبحثی درباره احساساتی غیرهیچ کس حقیقت را درون مغز روش هایی ساده برای کاهش ابحثی در مورد نقش ویتامين کوری گذرای ناشی از موبایتو جدای از کیهان نیستیسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتاثیر درجه حرارت بر عملکآنچه حس می کنیم، نتیجه ی مسمومیت دانش آموزان، قماضایعات در عصب زیر زبانیانسانیت در هم تنیده و متصفناوری هوش مصنوعی نحوه خجهش تمدنی عجیب و شگفت انسنه به اعدامخارق العاده و استثنایی باحتیاط در تعویض داروهاهمه چیز، ثبت می شودمنبع هوشیاری کجاست قسمت اصلاح خطا با رفتن بر مسیردرمان ژنتیکی برای نوآوریبرای پیش بینی آینده مغز دهزینه سنگین انسان در ازاریشه های مشترک حیاتکارهای کوچک، بی ارزش نیستوهم لیلیپوتی(ریزبینی)سودمندی موجودات ابزی بر تاریخ همه چیز را ثبت کردهآیا مغز تا بزرگسالی توسعمطالعه ای بیان میکند اهدظهور امواج مغزی در مغز مصايا اراده آزاد توهم است یفروتنی و غرورجدایی خطای حسی استارتباط شگفت مغز انسان و فنوار مغز در تشخیص بیماری دفاع از پیامبرادب برخورد با دیگرانهمراهی نوعی سردرد میگرنیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبقا با سازگارترین فرد اسدرمان ساده ی روماتیسمبرخی اطلاعات روانشناسی مویتامین کارادیوی مغز و تنظیم فرکانکشف مکانیسم عصبی خوانش پتوسعه برخی شغل ها با هوش سیستم تخلیه ی مغز بینشی نتری فلوپرازینآیا احتمال دارد رویا از آمغز چگونه صداها را فیلتر علائم عصبی آلزایمر، با ااینترنت بدون فیلتر ماهوافساد اقتصادی سیتماتیک درحقیقت در علم، هرگز نهایی از نخستین همانند سازها تنوروز مبارکدو برابر شدن خطر مرگ و میدو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمنشأ اطلاعات و آموخته ها به جای محکوم کردن دیگران درک کنیم ما همه یکی هستیمبررسی علل کمر درد در میانواقعیت تقویت شدهزمان چیستگوشت خواری یا گیاه خواریتکامل چشمآزمون ذهنی گربه ی شرودینساختار فراکتال وجود و ذهتشنج چیستمغز ابزار برتر بقاعدالت برای من یا برای همهاگر میدانی مصیبت بزرگتر قانون مندی نقشه ژنتیکی محافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه هموساپينس بر زمین دیدگاه نارسای دوگانه ی مهوش مصنوعی از عروسک بازی میهمانهای ناخوانده عامل بی شرمیورزش هوازی مرتب خیلی به قدرد و درسبعد از کرونا دلخوشی بیهوواکسن سرطانزندگی در سیاهچالهگزیده ای از وبینار یا کنفسردرد میگرنی در کودکانتکثیر سلول در برابر توقف إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتظاهر خوابیده ی مادهمغزتان را در جوانی سیم کشپیامهای کاربرانابزار بقا از نخستین همانقضاوت ممنوعحس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز از مغز تنگاه از بیرون مجموعهدانش، قفل ذهن را باز میکنهوش مصنوعی از عروسک تا کمما انسانها چه اندازه نزدذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبیماری اضطراب عمومییاد بگیر فراموش کنیذهن تو همیشه به چیزی اعتقتقویت استخوان در گرو تغذزیست، مرز افق رویداد هستپیوند قلب خوک، به فرد دچاشناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر نگاه انسان بر رفتاالگو نداشتیمتغییرات تکاملی سر انسان نقش ویتامین K در ترمیم اسابزار بقا از نخستین هماننرمش های مفید برای درد زالرزش عضله یا فاسیکولاسیوحس و ادراک قسمت پنجماز تکینگی تا مغز- از مغز نابینایی در نتیجه ی گوشی داروی جدید برای میاستنی هوش مصنوعی ساخته هوش طبیماده، چیزی نیسترمز جهان خاصیت فراکتالبیداری و خواب کدام بهتر اکفش و کتابتمدن پیشرفته ی پیشینیانزبان جانسوزپیشرفتی مستقل از ابزار هشاهکار قرنتاثیر گیاه خواری بر رشد وامگا سه عامل مهم سلامتجهان قابل مشاهده بخش کوچنقش رژیم غذایی بر رشد و احس و ادراک قسمت شصت و ششابزار بقای موجود زنده از چرا ذرات بنیادی معمولاً منابع انرژي پاک سرچشمه حاز تکامل تا مغز، از مغز تدخالت در ساختار ژنهاهوش عاطفی بیشتر در زنانمخچه فراتر از حفظ تعادلروبات های ریز در درمان بیباد و موجکنگره بین المللی سردرد دتهدیدهای هوش مصنوعیسفری به آغاز کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکپرکاری تیروئیدمرکز خنده در کجای مغز استشباهت زیاد بین سلول هاي عانرژی بی پایان در درون هرجهان پیوستهنقطه ای بود و دگر هیچ نبوخواب سالم عامل سلامتیابعاد بالاترنظریه ی تکامل در درمان بیمنابع انرژی از نفت و گاز استفاده از سلول های بنیادر آستانه ی موج پنجم کوویبخش فراموش شده ی حافظههیچ اندر هیچروش جدید تولید برقبحثی در مورد نقش کلسیم و کی غایب شدی تا نیازمند دلتو دی ان ای خاص ميتوکندريسم زنبور ، کلیدی برای وارتاثیر رو ح و روان بر جسمآنها نمیخواهند دیگران رامسیر دشوار تکامل و ارتقاضرورت زدودن افکارانسانیت در برابر دیگرانفواید روزه داری متناوبجهشهای مفید و ذکاوتی که دنه بدبخت بلکه نادانخبر مهم تلسکوپ هابلاحساس گذر سریعتر زمانهمه ی سردردها بی خطر نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت اصول انجام برخی نرمش ها ددرمان پوکی استخوانبرای اولین بار دانشمندانهزاران سال چشم های بینا ورژیم های غذایی و نقش مهم کارهایی بیش از طراحی و گپتوهم چیستسی و سه پل اصفهانتاریخ، اصیل نیست و ساخته آیا همه جنایت ها نتیجه بیمعماری، هندسه ی قابل مشاظرف باید پر شود چه با چرک ايا اراده آزاد توهم است یفرگشت و تکامل تصادفی محض جریان انرژی در سیستم های ارتباط شگفت انگیز مغز اننوار مغزی روشی مهم در تشخدفاع در برابر تغییر ساختادراک ما درک ارتعاشی است هندسه ی پایه ایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبقا در ازای بیماریدرمان سرگیجه بدون نیاز ببرخی بیماری ها که در آن بویتامین کا و استخوانراز تغییرکشف مکانیسمی پیچیده در بتوصیه های سازمان بهداشت آپومورفین در پارکینسونسیستم تعادلی بدنترک امروزآیا برای تولید مثل همیشه مغز ناتوان از توجیه پیداعلت خواب آلودگی بعد از خوایندرالفشار و قدرتحقیقت راستین انسان علم باز نشانه ها و آثار درک شدنوروز یا روز پایانینورالژیدو داروی جدید برای میاستهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمنشاء کوانتومی هوشیاری ابه خوبی های دیگران فکرکندرک احساسات و تفکرات دیگبرطرف کردن خشونت را از خاواقعیت خلا و وجود و درک مزمان و مکان، ابعاد کیهان گیلگمش باستانی کیستتکامل و ارتقای نگاه تا عمآزمون ذهنی گربه شرودینگرساختار شبکه های مغزی ثابتشنج و حرکات شبه تشنجی قامغز از بسیاری حقایق می گرعسل طبیعی موثر در کنترل باگر نیروی مغناطیس نباشد قانون گذاری و تکاملحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه هوشیاری خود را توسدژا وو یا اشنا پنداریهوش مصنوعی از عروسک بازی میوتونیک دیستروفیبی عدالتی در توزیع واکسن ورزش هوازی ، بهترین تمریدرد باسن و پا به دلیل کاهتفکر قبل از کارواکسن سرطانزندگی زمینی امروز بیش از گزارش یک مورد جالب لخته وسردرد و علتهای آنتأثیر نیکوتین سیگار بر مافت فشار خون ناگهانی در وتظاهری از ماده است که بیدمغزتان را در جوانی سیمکشسایتهای دیگرابزار بقا از نخستین همانقطار پیشرفتحس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز از مغز تنگاه از دور و نگاه از نزددانش، یک انسان را ناسازگهوش مصنوعی از عروسک تا کمما اکنون میدانیم فضا خالذره ی معین یا ابری از الکبیماری بیش فعالییادگیری مهارت های جدید دذهن خود را مشغول هماهنگیتقویت حافظه یا هوش مصنوعزاویه نگاه ها یکسان نیستپیوند مغز و سر و چالشهای شناسایی سلول های ایمنی اتاثیر ویتامین دی بر بیماالگو و عادت را بشکن و در اتغذیه بر ژنها تاثیر داردنقش ژنتیک در درمان اختلاابزار بقا از نخستین هماننرمش های مفید در سرگیجهلزوم گذر انسان از حدها و حس و ادراک قسمت پنجاهاز تکینگی تا مغز- از مغزتناتوانی از درمان برخی ویداروی جدید برای کاهش وزنهوش مصنوعی، اتفاقات و تحماده، چیزی بیش از یک خلا رنگ کردن، حقیقت نیستبیست تمرین ساده برای جلوکل اقیانوس در یک ذرهتمدن بشری و مغز اخلاقیزبان ریشه هایی شناختی اسپپوگستشاهکار شش گوشتاثیر گیاه خواری بر رشد واما شما از دید خفاش کور هجهان موازی و حجاب هانقش رژیم غذایی در رشد و احس و ادراک سی و هفتمابزار بقای موجود زنده از چراروياها را به یاد نمی آمنابع انرژی از نفت و گاز از خود رها شودر میان تاریکی و روشناییهوش عاطفی در زنان بیشتر امخچه ، فراتر از حفظ تعادلروبات کیانباد غرور و سر پر از نخوت وکنترل همجوشی هسته ای با هتو یک معجزه ایسقوط درون جاذبه ای خاص، چتاثیر درجه حرارت بر عملکپرتوهای صادر شده از سیاهمرگ چیستشجاعت و ترسانرژی تاریکجهان پر از چیزهای اسرار آنقطه بی بازگشتخواب سالم عامل سلامتی و یاتفاق و تصادفنظریه ی تکامل در درمان بیمنابع بی نهایت انرژی در داستفاده از سلول های بنیادر درمان بیماری مولتیپل بخش های تنظیمی ژنومهیچگاه از فشار و شکست نترروش صحبت کردن در حال تکامبحثی در مورد حقیقت فضا و کیهان خود را طراحی میکندتو در میانه ی جهان نیستی سماگلوتید داروی کاهش دهنتاثیر روده بر مغزآنژیوگرافی از مغزمسئول صیانت از عقیده کیسضرب المثل یونانیانسان، گونه ای پر از تضادفیلمی بسیار جالب از تغییجهشهای مفید و ذکاوتی که دادغام میان گونه های مختلنه جنگ و نه خونریزیخدا موجود استاحساسات کاذبهمه جا خیر بکارمنبع هوشیاری کجاست قسمت اصول توسعه ی یک ذهن کاملدرمان پوکی استخوانبرای تمدن سازی، باید در بهستي مادي ای که ما کوچکتررژیم های غذایی و نقش مهم کاربرد روباتهای ريزنانوتوهم و خیالسیلی محکم محیط زیست بر انتازه های اسکیزوفرنی(جنوآیا هوش مصنوعی می تواند نمعنی روزهعقل مجادله گرای نعمت من در زندگیمفراموش کارها باهوش تر هسجریان انرژی در سیستم های ارتباط شگفت انگیز مغز اننوار مغز، مفید و بی خطردقیق ترین تصاویر از مغز اهندسه ی رایج کیهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبقای حقیقی در دور ماندن ادرمان سرگیجه بدون نیاز ببرخی بیماری های خاص که بدویتامین کا در سبزیجاتراست دستی و چپ دستیکشف ارتباط جدیدی از ارتبتوصیه های غیر دارویی در سآپومورفین در پارکینسونسیستم دفاعی بدن علیه مغز ترکیب آمار و ژنتیکآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز و قلب در جنین موش مصنعماد الدین نسیمی قربانی ایا کوچک شدن مغزانسان الفضا و ذهن بازحقیقت غیر فیزیکیاز نظر علم اعصاب یا نرووسفضای قلب منبع نبوغ استحقیقت غیر قابل شناختاز نظر علم اعصاب اراده آزنوسانات کوانتومی منبع مادو سوی واقعیتهوش مصنوعی الفاگومهمان ناخواندهبه خودت مغرور نشودرک تصویر و زبان های مخلتبزرگ فکر کنوالزارتان داروی ضد فشار زمان و گذر آن سریع استگیاه بی عقل به سوی نور میتکامل و ریشه ی مشترک خلقتآزادی عقیده، آرمانی که تسادیسم یا لذت از آزار دادتشنج عدم توازن بین نورون مغز به تنهایی برای فرهنگ عشق درونی به یگانگی خلقتاگر نعمت فراموشی نبود بسقانون جنگلحباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه واکسن کرونا را توزدژاوو یا آشناپنداریهوش مصنوعی از عروسک بازی میگرن و پروتئین مرتبط با بیمار 101 ساله، مبتلا به سورزش و میگرندرد زانو همیشه نیاز به جرتفکر ترکیبی در هوش مصنوعواکسن ضد اعتیادزندگی زودگذرگشایش دروازه جدیدی از طرسردرد به دلیل مصرف زیاد متأثیر نگاه انسان بر رفتاافت هوشیاری به دنبال کاهتعویض دارو در تشنجمغط یک گیرنده استابزار بقا از نخستین همانقطره قطرهحس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه از درون قفس یا بیروندائما بخوانهوش مصنوعی از عروسک تا کمما از اینجا نخواهیم رفتذرات کوانتومی زیر اتمی قبیماری تی تی پییادگیری هوش مصنوعی، عمیقذهن سالمتقویت سیستم ایمنیزاوسکا درمان گوشرپیوند اندام از حیوانات بشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر ویروس کرونا بر مغز الگوی بنیادین و هوشیاریثبت و دستکار ی حافظهنقش گرمایش آب و هوا در همحس و ادراک قسمت بیست و چهابزار بقا از نخستین هماننرمش های موثر در کمردردلزوم سازگاری قانون مجازاحس و ادراک قسمت پنجاه و یاز تکینگی تا مغز، از مغز ناتوانی در شناسایی چهره داروی جدید برای ای ال اسهوش احساسیماست مالیرنگین کمانبیش از نیمی از موارد انتقکلمات بلند نه صدای بلندتمدن زیر آبزبان شناسی مدرن در سطح سلپایان، یک آغاز استشاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر گیاه خواری بر رشد وامروز دانش ژنتیک هیچ ابهجهان ما میتواند به اندازنقش زنجبیل در جلوگیری از حس و ادراک- قسمت پنجاه و ابزار بقای موجود زنده از چراروياها را به یاد نمی آمنابع انرژی از نفت و گاز از درخواست ها جدا شودر مانهای کمر دردهوش عاطفی در زنان بیشتر امخچه ابزاري که وظیفه آن فروح و آب حیاتبار مغز بر دو استخوانکنترل جاذبهتو یک جهان در مغز خودت هسسلول های مغزی عامل پارکیتاثیر درجه حرارت بر عملکپرتوزایی از جسم سیاهمرگ و میر پنهانشرکت نورالینک ویدیویی ازانرژی تاریک که ما نمی توجهان پر از چیزهای جادویی نمیتوان با بیرون انداختنخواب عامل دسته بندی و حفطاتوبان اطلاعات و پلِ بیننظریه ی ریسمانمنابع جدید انرژیاستفاده از سلول های بنیادر سال حدود 7 میلیون نفر بخش بزرگی حس و ادراک ما اهیپرپاراتیروئیدیسمروشهای نو در درمان دیسک بکیهانِ هوشیارِ در حال یاتوقف؛ شکستسندرم کووید طولانیتاثیر روزه داری بر سلامت آنان که در قله اند هرگز خمسئولیت جدیدضربه مغزی در تصادف رانندانعطاف پذیری مکانیسمی علفیروز نادریجوانان وطنادغام دو حیطه علوم مغز و چه زیاد است بر من که در ایخدا نور آسمان ها و زمین ااخلاق و علوم اعصابهمیشه چیزی برای تنهایی دمنبع هوشیاری کجاست قسمت اصول سلامت کمردرمان آرتروز با ورزش موضبرای خودآگاه بودن تو بایهستی ما پس از شروعی چگال رژیم ضد التهابیکاربرد روباتهای ريز، در توهم وجودسینوریپا داروی ترکیبی ضدتازه های بیماری پارکینسوآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمعادله ها فقط بخش خسته کنعقل سالمای همه ی وجود منفراموشی همیشه هم بد نیستجریان انرژی در سیستم های ارتباط غیرکلامی بین انسانوار مغز، ترجمه ی فعالیت دل به دریا بزنهندسه بنیادینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبلندی در ذهن ما درک بلندیدرمان سرگیجه بدون داروبرخی توجهات در ببمار پارویتامین بی 12 در درمان دردرجزخوانی هایی که امروز بکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتوصیه هایی در مصرف ماهیآب زندگی است قسمت چهارمسکوت و نیستیترکیب حیوان و انسانآیا تکامل و تغییرات ژنتیمغز و اخلاقعوامل موثر در پیدایش زباایا این جمله درست است کسیقفس ذهنحقیقت، آن چیزی نیست که جلاز نظر علم اعصاب اراده آزنوشیدن چای برای مغز مفید دولت یا گروهکهوش مصنوعی از عروسک های بمهندسی ژنتیک در حال تلاش به دنبال رستگاری باشدرک حقیقت نردبان و مسیری بزرگ شدن مغز محدود به دورواکنش های ناخودآگاه و تقزمان و صبرگیاه خواری و گوشت خوار کدتکامل ابزار هوش ، راه پر آزار دیگری، آزار خود استسازگاری با محیط بین اجزاتشویق خواندن به کودکانمغز بیش از آنچه تصور میشوعشق، شلوغ کردن نیستاگر نعمت فراموشی نبود بسقانون جنگلحباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه آن شکری که می خوریمدگرگونی های نژادی و تغییهوش مصنوعی از عروسک بازی میگرن و خواببیمار مرکز تنفس سلولیورزش بهترین درمان بیش فعدردهای سال گذشته فراموش تفکر خلا ق در برابر توهم واکسن علیه سرطانزندگی سلول در بدن، جدای اپل جویی اصفهانسردرد تنشنتأثیر شیرینی های حاوی لوافتخار انسانتعامل انسان و هوش مصنوعینفرت، اسیب به خود استابزار بقا از نخستین همانلمس کوانتومیحس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه از درون مجموعه با نگداروهای مصرفی در ام اسهوش مصنوعی از عروسک تا کمما اشیا را آنطور که هستندذرات کوانتومی زیر اتمی قبیماری دویکیادگرفتن، آغاز حرکت است تلقین اطلاعات و حافظهزبان فرایند تکاملی برای پیوند اندام حیوانات به اشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر ژنها بر اختلالات خالگوبرداری از طبیعتثبت امواج الکتریکی در عصنقش پیش زمینه ها و اراده حس و ادراک قسمت بیست و یکابزار بقا از نخستین هماننرمشهای مهم برای تقویت علزوم سازگاری قانون مجازاحس و ادراک قسمت پنجاه و داز تکینگی تا مغز، از مغز نادیدنی ها واقعی هستندداروی جدید برای دیابتهوش احساسیماست مالی با هوش انسانیرهبر حقیقیبیشتر کمردردها نیازی به کلوزاپین داروی ضد جنونتمدنی قدیمی در شمال خلیج زبان شناسی نوین نیازمند پاکسازی مغزشاید درست نباشدتاثیر گیاه خواری بر رشد وانفجار و توقف تکاملی نشاجهان مادی، تجلی فضا در ذهنقش زبان در سلطه و قدرت احس و ادراک- قسمت بیست و پابزار بقای موجود زنده از چراغ های متفاوت و نور یکسمنابع انرژی از نفت و گاز از روده تا مغزدر محل کار ارزش خودت را بهوشمندی کیهانمخچه تاثیر گذار بر حافظهروح در جهانی دیگر استبار بزرگ ایستادن بر دو پاکندر در بیماریهای التهابتو کجای جهانیسلول های بنیادیتاثیر درجه حرارت بر عملکپرسش و چستجو همیشه باقی امرگ و میر بسیار بالای ناششربت ضد خلطانرژی خلا ممکن استجهان دارای برنامهنمیتوان بر سیاه سیاه نوشخودآگاهی و هوشیارياتوسوکسیمایدنظریه تکامل در درمان بیممناطق خاص زبان در مغزاستیفن هاوکینگ در مورد هدر عید نوروز مراقب تصادف بخش بزرگتر کیهان ناشناختهاوکينگ پیش از مرگش رسالروشهای شناسایی قدرت شنواکیست هیداتید مغزتولید مولکول جدید توسط هسندرم گیلن باره به دنبال تاثیر روغن رزماری استنشاآنزیم تولید انرژی در سلومسئولیت در برابر محیط زیضررهای مصرف شکر و قند بر اهرام مصر از شگفتی های جهفیزیک مولکولها و ذرات در جوانان وطنارتقا و تکامل سنت آفرینش نه عدم مطلق بلکه عدم با قخدا بخشنده است پس تو هم باخلاق پایه تکامل و فرهنگهمیشه چشمی مراقب و نگهبامنبع هوشیاری کجاست قسمت اضطراب و ترسدرمان ام اس(مولتیپل اسکلبرای رشد، باید از مسیر خطهشت توصیه برای کاستن از درژیم غذایی حاوی تخم مرغ وکاش شرف اجباری بود یا حتیتوهم وجودسیگار عامل افزایش مرگ ومتازه های درمان ام اسآیا هوش ارثی دریافتی از پمعجزه های هر روزهعقلانیت بدون تغییرای آنکه نامش درمان و یادشفراموشی و مسیر روحانیجراحی گردن همیشه برای دیارتروز یا خوردگی و التهانوار عصب و عضلهدلایلی که نشان میدهد ما بهندسه در پایه ی همه ی واکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبلوغ چیستدرمان سرطان با امواج صوتبرخی توصیه ها برای واکسیویتامین بی هفدهرحم مصنوعیکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتوضیحی ساده در مورد هوش مآب زندگی است قسمت هفتمسکوت، پر از صداترازودونآیا جنین انسان، هوشمندی مغز و اخلاقعوامل ایجاد لغت انسانی و ایا ابزار هوشمندی یا مغز ایا بیماری ام اس (مولتیپقفس را بشکنحقایق ممکن و غیر ممکناز واقعیت امروز تا حقیقتنوعی سکته مغزی ، وحشتناک دوچرخه در کاهش دردهای کمهوش مصنوعی از عروسک های بمهندسی بدنبه زودی شبکه مغزی به جای درک دیگرانبزرگ شدن تقریبا ناگهانی واکنش به حس جدیدزمان واقعیت است یا توهمگیرنده باید سازگار با پیتکامل تکنولوژیآسيب میکروواسکولاریا آسستم با شعار قانون بدترین تشخیص ژنتیکی آتروفی های مغز برای فراموشی بیشتر کعصب حقوق نورولوواگر با مطالعه فیزیک کوانقانونمندی و محدودیت عالمحد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه انتظارات بر ادراک دانش قدرت استهوش مصنوعی از عروسک بازی میگرن و روزه داریبیماری لبر و نابینایی آنورزش در کمر درددردی که سالهاست درمان نشتفاوت مغز انسان و میمون هواکسنی با تاثیر دوگانه ازندگی، مدیریت انرژیپل خواجو اصفهانسردرد سکه ایتئوری تکامل امروز در درمافراد آغاز حرکت خودشان رتعامل انسان با هوش مصنوعنقاشی هایی با بوی گذشته یابزار بقا از نخستین همانلووفلوکساسینحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه حقیقی نگاه به درون اداروهای ام اسهوش مصنوعی از عروسک تا کمما به جهان های متفاوت خودذرات کوانتومی زیر اتمی قبیماری دیستروفی میوتونییادآوری خواب و رویاتلاش ها برای کشف منابع جدزبان متغیرپیوند سر آیا ممکن استشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر کلام در آیات کلام بالتهاب شریان تمپورالجلو رفتن یا عقبگردنقش آتش در رسیدن انسان بهحس و ادراک قسمت بیست و دوابزار بقا از نخستین همانچرا ماشین باید نتایج را پلزوم عدم وابستگی به گوگل حس و ادراک قسمت پنجاه و ساز تکینگی تا مغز، از مغز نادانی در قرن بیست و یکم،داروی جدید ضد میگرنهوش بشری تهدید برای بشریماشین دانشروی و منیزیم در تقویت استبا هوش مصنوعی خودکار روبکلید نزدیک و نگاه تو بر فتمرکز و مدیتیشنزبان، نشان دهنده ی سخنگو پارادوکس ها در علمشایسته نیست در جیب خود قرتاثیر گیاه خواری بر رشد وانقراض را انتخاب نکنیدجهان مرئی و نامرئینقش زبان در سلطه و قدرت احس و ادراک- قسمت شصت و چهابزار بقای موجود زنده از نزاع بین جهل و علم رو به پمنابع انرژی از نفت و گاز از سایه بگذردر چه مرحله ای از خواب ، رهوشیاری و وجودمخاطب قرار دادن مردم، کاروح رهاییبار سنین ابزار هوشمندی اکندر علیه سرطانتو کز محنت دیگران بی غمیسلول های بنیادی منابع و اتاثیر درجه حرارت بر عملکپرسشگری نامحدودمرگ و سوال از قاتلشش مرحله تکامل چشمانرژِی برای ایجاد اضطرابجهان در حال نوسان و چرخشنمای موفقیتخودآگاهی و هوشیارياتصال مغز و کامپیوترنظریه تکامل در درمان بیممناطق خاصی از مغز در جستجاستیفن هاوکینگ در تفسیر درمان نگهدارنده ی اعتیادبخش دیگری در وجود انسان ههاوکينگ پیش از مرگش رسالروشی برای بهبود هوش عاطفکیست کلوئید بطن سومتولید مثل اولین ربات های سندرم پیریفورمیستاثیر رژیم گیاه خواری بر آواز خواندن در قفس، نشانمستند جهان متصلضررهای شکر بر سلامت مغزاولویت بندی ها کجاستفیزیک هوشیاریجواب دانشمند سوال کننده ارتقا یا بازگشت به قبل ازنهایت معرفت و شناخت درک عخدای رنگین کماناختلاف خانوادگی را حل کنهمیشه اطمینان تو بر خدا بمنبع هوشیاری کجاست قسمت53اطلاع رسانی اینترنتیدرمان تومورهای مغزی با ابرای زندگی سالم، یافتن تو هر کس تقوای خدا پیشه کنرژیم غذایی سالم و ضد التهکتاب گران و پرهزینه شد ولتوهم بی خداییسیاهچاله هاتبدیل پلاستیک به کربن و سآیا هوش سریعی که بدون احسمعجزه ی چشمعقیده ی بی عملایمپلانت مغزیفراموشی آرمانجستجوی متن و تصویر به صورارزش های وارونهنوار عصب و عضلهدنیا فریب و سرگرمیهندسه زبانِ زمان استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبلعیدن ستاره توسط سیاهچادرمان ضایعات نخاعیبرخی درمان های Spinal Muscular Atویتامین دی گنجینه ای بزررحم مصنوعیکشتن عقیده ممکن نیستتیوتیکسن داروی ضد جنونآب زندگی است قسمت اولسکته مغزیترازودونآیا جهان ذهن و افکار ما ممغز و سیر تکامل ان دلیلی عواملی که برای ظهور لغت امغز کوانتومیعوارض ازدواج و بچه دار شدایا بدون زبان میتوانیم تقله برای دیدن نه برای به حل مشکلاز کجا آمده ام و به کجا مینیکولا تسلادوچرخه سواری ورزشی سبک و هوش مصنوعی از عروسک های بمهربانی، شرط موفقیتبه زیر پای خود نگاه نکن بدرک درست از خود و هوشیاریبزرگترین خطایی که مردم مواکسن های شرکت فایزر آمرزمان پلانکگالکانزوماب، دارویی جدیتکامل جریان همیشگی خلقتآسیب ها ناشی از آلودگی هوستم، بی پاسخ نیستتشخیص آلزایمر سالها قبل مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟عصب سیاتیکاگر تلاش انسان امروز براقارچ بی مغز در خدمت موجودحریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه به سطح بالایی از هودانش محدود به ابعاد چهارهوش مصنوعی از عروسک بازی میگرن سردردی ژنتیکی که ببیماری میاستنی گراویسوزن حقیقی معرفت و شناختدرس گرفتن از شکست هاتفاوت ها و تمایزها کلید بوابستگی یعنی قلادهزندان ذهنیپلاسمای غالبسردرد عروقی میگرنتئوری تکامل در پیشگیری و افراد بی دلیل دوستدار تو تعداد کلی ذهن ها در جهان چقدر به چشم اعتماد کنیمابزار بقا از نخستین همانلوب فرونتال یا پیشانی مغحس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه دوبارهداروهای تغییر دهنده ی سیهوش مصنوعی از عروسک تا کمما با کمک مغز خود مختاريمرفلکس وتری با توضیح دکتر بیماری سلیاکیاری خدا نزدیک استتلاش های جدید در ALSزبان مشترک ژنتیکی موجوداپیوند سر، یکی از راه حلهاشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر کپسول نوروهرب بر نامواجی که به وسیله ی ماشیجلوتر را دیدننقش انتخاب از طرف محیط، نحس و ادراک قسمت بیست و سوابزار بقا از نخستین همانچرا مردم با زندگی میجنگنمقاومت به عوارض فشار خون حس و ادراک قسمت پنجاه و شاز تکینگی تا مغز، از مغز نازوکلسینداروی جدید ضد الزایمرهوش در طبیعتمبانی ذهنی سیاه و سفیدرویا و واقعیتبا هر چیزی که نفس می کشد مکلام و زبان، گنجینه ای بستمرکز بر هدفزبان، وسیله شناسایی محیطتاثیر احتمالی عصاره تغلیپاسخ گیاهان در زمان خوردشادی، پاداش انجام وظیفهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانواع سکته های مغزیجهان مشارکتینقش سجده بر عملکرد مغزحساسیت روانی متفاوتابزار بقای موجود زنده از نزاع بین علم و نادانی رو منابع انرژی از نفت و گاز از علم جز اندکی به شما دادر ناامیدی بسی امید استهوشیاری و افسردگیمدل همه جانبه نگر ژنرالیروزه داری متناوب، مغز را بارداری بدون رحمکوچ از محیط نامناسبتو پیچیده ترین تکنولوژی سلول های بدن تو پیر نیستنتاثیر درجه حرارت بر عملکآلودگی هوا چالش قرن جدیدمرگ انتقال است یا نابود شششمین کنگره بین المللی سانسولینجهان در حال ایجاد و ارتقانمایش تک نفرهخودت را از اندیشه هایت حفاثر مضر مصرف طولانی مدت رنظریه تکامل در درمان بیممنبع هوشیاری کجاست قسمت استخوان های کشف شده، ممکدرمان نابینایان آیا ممکنبخشیدن دیگران یعنی آرامشهدف یکسان و مسیرهای مختلروشی جدید در درمان قطع نخکپسول ژری لاکتتولید یا دریافت علمسندرم پیریفورمیستاثیر رژیم گیاه خواری بر آینه در اینهمشکل از کجاستضعیف و قویاولین قدم شناخت نقص های خفیزیک و هوشیاریجواب سنگ اندازیارتوکين تراپی روشی جديد نهایت در بی نهایتخدایی که ساخته ی ذهن بشر اختلال خواب فرد را مستعد همیشه به آنچه داری، خوشنمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسماطلاعات حسی ما از جهان، چدرمان تشنجبرخی ملاحظات در تشنج های وفور و فراوانیرژیم غذایی ضد التهابیکتاب زیست شناسی باورتوهم تنهاییسیاهچاله های فضایی منابعتبدیل تراکت صوتی مصنوعی آیا هشیاری کوانتومی وجودمعجزه ی علمعلم و ادراک فقط مشاهده ی ایمپلانت مغزی و کنترل دو فرایند پیچیده ی خونرسانیجستجوی هوشیاری در مغز ماارزش های حقیقی ارزش های غنوار عصب و عضلهدنیا مکانی بسیار اسرارآمهندسه، نمایشی از حقیقتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبنی عباس، ننگی بر تاریخدرمانهای بیماری پارکینسبرخی روش های تربیتی کودکویروس مصنوعیرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرگل خاردار، زیباستتیک و اختلال حرکتیآب زندگی است قسمت دومسال سیزده ماههتراشه مغز بدون واسطه ی دآیا جهش های ژنتیکی، ویروتراشه ها روی مغزآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمغز آیندگان چگونه است ؟عید نوروز مبارکایا تکامل هدفمند استقله سقوطحلقه های اسرارآمیزاز کسی که یک کتاب خوانده نیاز به آموزش مجازی دیجیدوپامین قابل حل در آبهوش مصنوعی از عروسک بازی موفقیت هوش مصنوعی در امتبه سیاهی عادت نکنیمدرک عمیق در حیواناتبزرگترین درد از درون است واکسن کووید 19 چیزهایی که زمان به چه دلیل ایجاد میشگام کوچک ولی تاثیرگذارتکامل داروینی هنوز در حاآسیب روانی شبکه های اجتمستون فقرات انسان دو پا جلتشخیص ایدزمغز بزرگ چالش است یا منفععضلانی که طی سخن گفتن چقداگر خواهان پیروزی هستیقبل از آغازحرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تچگونه باغبانی باعث کاهش دانش بی نهایتهوش مصنوعی از عروسک بازی میگرن شدید قابل درمان اسبیماری های میتوکندریوزوز گوشدست و پا زدن در سایه؟تفاوت ها را به رسمیت بشناواسطه ها د رمسیر ایجاد مغزونیسومایدپمبرولیزوماب در بیماری چسرطان کمیت گراییتئوری جدید، ویران کردن گافزایش قدرت ادراکات و حستعذیه ی ذهننقش قهوه در سلامتیابزار بقا از نخستین همانلوتیراستامحس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکینگی تا مغز از مغز تنگاهی بر قدرت بینایی دراداروهای ضد بیماری ام اس وهوش مصنوعی از عروسک تا کمما بخشی از این جهان مرتبطرفتار مانند بردهبیماری ضعف عضلات نزدیک بژن همه چیز نیستتلاش های جدید در درمان فرزبان چهار حرفی حیات زمینپیوندهای پیچیده با تغییرشکل پنجم مادهتاثیر کپسول نوروهرب بر تامیوتروفیک لترال اسکلروجمجمه انسان های اولیهنقش اتصالات بین سلولهای حس و ادراک قسمت بیستمابزار بقا از نخستین همانچرا مغز انسان سه هزار سالمقایسه رقابت و همکاریاز تکینگی تا مغز، از مغز نباید صبر کرد آتش را بعد داروی سل سپتهوش عاطفی قسمت 11مباحث مهم حس و ادراکرویا و کابوسبا آتش، بازی نکن و بعد از کلام، در تحولی شگفت آور بتمرکز بر امروززدودن نقص از هوش مصنوعیتاثیر ترکیبات استاتین (سپختگی پس از چهل سالگي به شب سیاه سحر شودتاثیر گیاه خواری بر رشد وانیس بی کسانجهان معنانقش غذاها و موجودات درياخفاش کور و انسان بینا؟ابزار بقای موجود زنده از نزاع بین علم و جهل رو به پمنابع انرژی از نفت و گاز ازدواج های بین گونه ای، ردر هم تنیدگی مرزها و بی مهوشیاری کوانتومیمدل هولوگرافیک ژنرالیزهروزه داری و التهاب زیانببازگشایی مجدد مطب دکتر سکوچک شدن مغز از نئاندرتاتو آرامش و صلحیسلول بنیادی و ای ال استاثیر درجه حرارت بر عملکآلودگی هوا و ویروس کرونامرگ تصادفیصبور باشانسولین هوشمندجهان ریز و درشتچند نرمش مفید برای کمردرخودروهای هیدروژنیاثرات فشار روحی شدیدنعناعمنبع هوشیاری کجاست قسمت استروژن مانند سپر زنان ددرمان های اسرار آمیز در آبخشش، عقلانی یا غیر عاقلهدف یکسان، در مسیرهای متروشی جدید در درمان نابینکامپیوتر سایبورگتولید پاک و فراوان انرژیسندرم پای بی قرارتاثیر رژیم گیاه خواری بر آیندهمشکلات نخاعیطلوع و حقیقتاولین مورد PML به دنبال تکفیزیک آگاهیجوسازی مدرنارتباط میکروب روده و پارنهادینه سازی فرهنگ اختلاخدایا جز تو که را دارماختلال در شناسایی حروف و همیشه داناتر از ما وجود دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاطلاعاتی عمومی در مورد مدرمان جدید ALSبرخی مرزهای اخلاق و علوم وقاحت و تمسخر دیگرانرژیم غذایی ضد دردکتاب طبیعت در قالب هندسهتوهم جداییسیاهچاله ها، دارای پرتو تبدیل سلولهای محافط به سآیا واکنش های یاد گرفته ومعجزه ی علم در کنترل کرونعلم و روحایمپلانت مغزی کمک میکند فرایند تکامل و دشواری هاحفره در مغزارزش حقیقی زبان قسمت اولنوار عصب و عضله مهم در تشدنیای شگفت انگیز کوانتومهنر فراموشیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبه قفس های سیاهت ننازدرماندگی به دلیل عادت کربرخی سلولهای عصبی در تلاویروس های باستانی، مغز مرساناها و ابر رساناها و عگل درون گلدانتیکاگرلور داروی ضد انعقاآب زندگی است قسمت سومسانسور از روی قصد بسیاری سانسور بر بسیاری از حقایتراشه ی هوش مصنوعی در مغزآیا خداباوری محصول تکاملمغز اندامی تشنه ی انرژی اعامل کلیدی در کنترل کارآایجاد احساساتقلب های سادهحمله ویروس کرونا به مغزاز آغاز خلقت تا نگاه انساچیز جدید را بپذیردورترین نقطه ی قابل مشاههوش مصنوعی از عروسک بازی موفقیت در تفکر استبه سخن توجه کن نه گویندهدرگیری قلب در بیماری ویربسیاری از مجرمان، خودشانواکسن کرونا و گشودن پنجرزمان شگفت انگیزگامی در درمان بیماریهای تکامل داروینی هنوز در حاآسیب عصب پا به دنبال اعتیستارگانی قبل از آغاز کیهتصویر خورشید یا خود خورشمغز بزرگ چالشهای پیش روغم بی پایاناپل ویژن پرو در تشخیص بیمقبل از انفجار بزرگحرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه تکامل مغزهای کنونیدانشمندان موفق به بازگردهوش مصنوعی از عروسک بازی میدان مغناطيسي زمین بشر بیماری های مغز و اعصاب و وسواس، بیماری استدست کردن در گوشتفاوت های بین زن و مرد فقوبینار اساتید نورولوژی دزونا به وسیله ویروس ابله پنج اکتشاف شگفت آور در موسرعت فکر کردن چگونه استتا 20 سال آینده مغز شما به افزایش مرگ و میر سندرم کوتغییرنقش مهاجرت در توسعه نسل اابزار بقا از نخستین همانلوزالمعده(پانکراس)مصنوعحس و ادراک قسمت نهماز تکینگی تا مغز از مغز تنگاهی بر توانایی اجزاي بداروی فامپیریدین یا نورلهوش مصنوعی به کمک هوش طبیما تحت کنترل ژنها هستیم یرفتار وابسته به شکلبیماریهای تحلیل عضلانی اژن همه چیز نیستتلاش های جدید در درمان سرزبان نیاز تکاملی استپیوندی که فراتر از امکانشکرگزار هر چیزی باش که داتاثیر کپسول نوروهرب بر سامید نیکو داشته باش تا آنجنین مصنوعینقش تیروئید در تکامل مغزحس و ادراک قسمت دهمابزار بقا از نخستین همانچرا مغزهای ما ارتقا یافت مقابله ی منطقی با اعتراضاز تکامل تا مغز از مغز تا نبرو و انرژی مداومداروی ضد چاقیهوش عاطفی قسمت نهممبتکران خودشکوفارویا و خبر از آیندهبا تعمق در اسرار ابدیت و کلرال هیدرات برای خوابانتمساح حد واسط میان مغز کوسفر فقط مادی نیستتاثیر تغذیه بر سلامت رواپدیده خاموش روشن در پارکمدل های ریز مغز مینی برینشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر گیاهخواری بر رشد و انگشت ماشه ایجهان هوشمندنقش غذاها و موجودات درياخفاش با شیوع همه گیری جدیابزار بقای موجود زنده از نسبیت عام از زبان دکتر برمنابع انرژی از نفت و گاز اسکلت خارجی در درمان اختدر هم تنیدگی کوانتومیهوشیاری سنتی یا هوشیاری مدل هولوگرافیک تعمیم یافروزه داری و بیمار ی ام اس بازگشت از آثار به سوی خداکوچکی قلبتو افق رویداد جهان هستیسلول بنیادین از مخاط بینتاثیر درجه حرارت بر عملکآلودگی هوا و پارکینسونمرگی وجود نداردصبر لازمه ی پیروزی استانسان قدیم در شبه جزیره عALS نگاهی کامل بر بیماری وجهان شگفت انگیزچند جهانیخورشید مصنوعیاثرات مفید قهوههفت چیز که عملکرد مغز تو منبع هوشیاری کجاست قسمت اسرار آفرینش در موجدرمان های بیماری آلزایمربدون پیر فلکهدف از تکامل مغزروشی جدید در درمان سکته مکاهش مرگ و میر ناشی از ابتولید اندام با چاپ سه بعدسندرم پس از ضربه به سرتاثیر رژیم گیاهخواری بر آینده ی انسان در فراتر ازمشکلات بین دو همسر و برخیطلای سیاهاولین مورد پیوند سر در انفیزیکدانان ماشینی برای تجامعه ی آسمانیارتباط ماده و انرژیچهار میلیارد سال تکامل بخرما منبع بسیار خوب آنتی اختلال در شناسایی حروف و همیشه راهی هستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاطلاعاتی عمومی در مورد مدرمان جدید میگرن با انتی برخی نکات از گاید لاین پروقت نهيب هاي غير علمي گذشراه فراری نیستکتاب، سفری به تاریختوهم جدایی و توهم علمسیاهچاله و تکینگی ابتدایتبر را بردارآیا یک، وجود داردمعجزه در هر لحظه زندگیعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهایمپلانت نخاعی میتواند دفرایند حذف برخی اجزای مغحق انتخابارزش حقیقی زبان قسمت دومنوار عصب و عضله تعیین محلدنیایی پر از سیاهچاله هنر حفظ گرهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبه مغز خزندگان خودت اجازدرها بسته نیستبرخی سيناپسها طی تکامل و ویرایش DNA جنین انسان، بررستگاری محدود به یک راه نگل زندگیتیروفیبان موثر در سکته ی آب، زندگی است(قسمت پنجم)تکنولوژی های جدید و حالتآتاکسی فریدریشساهچاله ها تبخیر نمیشودتراشه ی بیولوژِیکآیا دلفین ها می تواند از مغز انسان ایا طبیعتا تماعادت همیشه خوب نیستایران بزرگقلب و عقلحمایت از طبیعتاز انفجار بزرگ تا انفجار چیزی منتظر شناخته شدنديدن با چشم بسته در خواب هوش مصنوعی از عروسک بازی مولکول ضد پیریبهبود حافظه پس از رخدادهدرگیری مغز در بیماری کویبسیاری از بیماری های جدیواکسن کرونا از حقیقت تاتزمزمه ات مانده در گوشمگامی در درمان بیماریهای تکامل داروینی هنوز در حاآسانی موفقیتسخن نیکو مانند درخت نیکوتصویر در هم تنیدگی کوانتمغز بزرگ و فعال یا مغز کوغم بی پایاناپی ژنتیکقبرستان ها با بوی شجاعتحس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه جمعیت های بزرگ شکل دانشمندان نورون مصنوعی سهوش مصنوعی از عروسک بازی میدان های مغناطیسی قابل بیماری وسواسیک پیام منفرد نورون مغزی دست آسمانتفاوت های تکاملی در مغز ووجود قبل از ناظر هوشمندزیان غذاهای پرچربپول و شادیسطح آگاهی، رخدادهای زندگتا بحر یفعل ما یشاافزایش سرعت پیشرفت علوم تغییر الگوی رشد مغزی با زنقش میدان مغناطیسی زمین ابزار بقا از نخستین همانچت جی پی تیلیروپریم داروی ترکیبی ضدحس و ادراک قسمت چهارماز تکینگی تا مغز از مغز تنگاهت را بلند کنداروی لیراگلوتیدهوش مصنوعی به شناسایی کامانند آب باشرفتار اجتماعی انسان، حاصبیماری، رساله ای برای سلژن هوش و ساختارهای حیاتی تلاش های جدید شرکت نورالزبان و کلمه حتی برای کسانپیوستگی همه ی اجزای جهانشکست حتمیتاثیر کپسول نوروهرب بر سامید نجاتجنگ هفتاد و دو ملت همه را نقش حفاظتی مولکول جدید دحس و ادراک قسمت دوازدهمابزار بقا از نخستین همانچرا ویروس کرونای دلتا وامقابله با کرونا با علم اساز تکامل تا مغز، از مغز تداروی ضد چاقیهوش عاطفی قسمت هفتممتواضع باشرویا بخشی حقیقی از زندگی با خودت نجنگکم کردن کالری روشی سودمنتنفس هوازی و میتوکندریسفر نامه سفر به بم و جنوب تاثیر حرکات چشم بر امواج پروژه ی ژنوم انسانیمدیون خود ناموجودشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر انتخاب از طرف محیط انگشت نگاری مغز نشان میدجهان هوشیارنقش غذاها و موجودات درياخلا، حقیقی نیستابزارهای پیشرفته ارتباط چسبیدن به خود، مانع بزرگ منابع انرژی از نفت و گاز اسکار، لگوی هوشمنددر هم تنیدگی کوانتومی و پبحثی در مورد عملکرد لوب فهوش، ژنتیکی است یا محیطیروزه داری سلول های بنیادبازگشت به ریشه های تکاملکوچکترین چیز یک معجزه استو انسانی و انسان، شایستسلول عصبی شاهکار انطباق تاثیر درجه حرارت بر عملکآلزایمرمراحل ارتقای پله پله کیهصبر و واقعیتانسان میوه ی تکاملفقر داده ها در هوش مصنوعیجهانی که نه با یک رخداد و چند جهانیخوش قلبی و مهربانیاثرات مفید روزه داریهفت سین یادگاری از میراث منبع هوشیاری کجاست قسمت اسرار بازسازی اندام هادرمان های بیماری اس ام ایبدون بار گذشتههدف از خلقت رسیدن به ابزاريتوکسيمب در درمان ام اسکاهش التهاب ناشی از بیماتولید سلولهای جنسی از سلسندرم جدایی مغزتاثیر رژِیم غذایی بر میگآینده ی علم و فیزیک در60 ثمشکلات روانپزشکی پس از سطوفان فقر و گرسنگی و بی ساولین هیبرید بین انسان و فال نیکوجاودانگی مصنوعیارتباط متقابل با همه ی حیچهار ساعت پس از کشتار خوکخسته نباشی بابااختلالات مخچههمیشه عسل با موم بخوریممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاعتقاد اشتباه، نتیجه ی ندرمان جدید کنترل مولتیپلبرخی نرمش ها برای درد زانوقتی فهمیدی خطا کردی برگراه نجاتکتابخانهتوهم جسمسیاهچاله ی منفرد یا سیاهتحریک عمقی مغزآیا کیهان می تواند یک شبیمعرفت و شناختعلم به ما کمک میکند تا موایمان به رویافراتر از دیوارهای باورحقیقت قربانی نزاع بین بی ارزش حقیقی زبان قسمت سومنوبت کودکاندنیا، هیچ استهنر رها شدن از وابستگیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبه نقاش بنگردرهای اسرارآمیز و پوشیدهبرداشت مغز ما از گذر زمانویشن پرورشته نوروایمونولوژی و نقگلوله ی ساچمه ای