دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ارتباط بین هوش طبیعی و هوش مصنوعی

ارتباط بین هوش طبیعی و هوش مصنوعی
این ارتباط، میتواند بر بسیاری از نقص های هوش کنونی انسان غلبه کند ولی افزایش هوش، به تنهایی یک ایده آل نیست. دستاوردهای هوش کنونی انسان هرچند بسیار وسیع بوده است ولی از خطرات و مشکلات این دستاوردها نمیتوان غافل شد نمونه آن استفاده از هوش انسان برای تولید سلاح های هسته ای و استفاده از این سلاح در جنگ ها است.
با تشکر از دانشکده پژوهش های برتر دینی و لغوی در نجف اشرف زیر نظر امام احمد الحسن به خاطر مقاله خوب زیر:
از نخستین زمانی که ایلان ماسک از دستاورد جدید خودنورالینک پرده برداری کرد شبکه های ارتباط اجتماعی در برابر این حادثه موضعگیری های متفاوتی داشته اند. گروهی می گویند ایلان ماسک انقلابی را علیه طبیعت بشری برانگیخته است تا او را به جهان ما بعد بشری ببرد و گروهی دیگر او را متهم می کنند که از همه حدود اخلاقی گذشته است و نقشه و قانون جهانی ای را می ریزد که سریال های ترمیناتور یا روبکاپتصویرمیکند.
علاوه بر این، نظریه های توهم توطئه هم قرار میگیرد.
پرده برداری ایلان ماسک حقیقتا قابل توجه است و ایلان ماسک آن را توضیح میدهد. این تراشه جدید از حجم یک سکه فلزی کوچکتر است. او تا کنون این کار را روی چهار خوک انجام داده است که به گفته خودش کاملا سالم هستند. یکی از آنها در مغزش یک تراشه دارد در دومی دو تراشه کار گذاشته شده است و در سومی تراشه گذاشته شده و برداشت شده است و ماسک میخواهد توضیح دهد که در آوردن تراشه هم خیلی آسان است و گویا اصلا چیزی در مغز نبوده است!!
ماسک مانند دیگر مردان تجارت مطالبی را اضافه میکند تا مردم خیالشان از امنیت این وسایل راحت باشد و امر فقط مربوط به تراشه نیست بلکه 1024 قطب در خارج از تراشه هست که در اطراف تراشه در مغز قرار میگیرد و با تراشه درون مغز مرتبط میشود. در ادامه ماسک از دستاوردهای آینده که از این تراشه و این تکنولوژی حاصل میشود پرده بر میدارد و این مطلبی است که مورد توجه همه است.
ماسک درمورد دستاوردهای این تکنولوژی سخن می گوید مثلا این تکنولوژی میتواند به بیماران دچار فلج کمک کند و برای این کار این تکنولوژی باید بتواند در برابر شرایط آب و هوایی و فشار و حرکت فرد، مقاوم باشد. همچنین پیام های تراشه میتواند خبر دهد چه کسی در معرض سکته قلبی یا مغزی قرار دارد. و نیز میتواند به همفکری افراد خاص با هم یا تصمیم گیری با مغز و جمع آوری اطلاعات و حافظه و به درمان بسیاری از بیماری های روانی و تشنج ها منجر شود.
بعد از این ماسک به سراغ فکر دیگری میرود که بسیار مهم است. او اعتقاد دارد اتصال با این وسیله بهترین سلاح در رویارویی با سیطره هوش مصنوعی در آینده است. ماسک در دیدار با خبرگزاری ها میگوید: میدانیم تکنولوژی هوش مصنوعی به سرعت توسعه می یابد و گویا حلقه ای از سریال آینه سیاهاست و این امری است که باعث احساس خطر کردن بسیاری از اندیشمندان شده است
اما اشتباه اولی که بسیاری تصور میکنند اینکه ایلان ماسک، کاری بسیار جدید را انجام میدهد.
بگذارید به دهه هشتاد قرن گذشته برگردیم. آیا چیزی در مورد عمل کاشت حلزون شنیده اید؟ فرایند، آن است که میکروفون، صداها را از بیرون مغز میگیرد سپس آن را پردازش میکند و آن را مانند پیام های الکتریکی به عصب شنوایی پشت گوش می فرستد و این عصب این پیام ها را به صدا تبدیل می کند و فرد ناشنوا دوباره میشوند. اینها تعداد زیادی از تکنیک های جراحی است و شبیه آن چیزی است که ایلان، وعده داده است.
برای نمونه پژوهشگران از شرکت ”second sight” توانستند بینایی گروهی از افراد نابینا را برگردانند و این از طریق دوربینی بود که ویدیوی تصویر بیرونی را میگیرد وآن را به پیام های الکتریکی تبدیل میکند و مستقیما فرستاده میشود تا شبکه عصبی مغزی مسئول برای دیدن را تحریک کند و فرد بتواند ببیند.
پژوهشگران از دانشگاه واشنگتن در سال 2014 توانستند ارتباط مغزی بین دو شخص را که مسافتی حدود یک کیلومتر از هم داشتند برقرار کنند و یکی توانست از طریق پیام های مغزی با دیگری مرتبط شود و دکمه ای با رنگ مشخص را طبق نظر او فشار دهد.
این شکل ابتدایی از ارتباط مغزی دو فرد است که از طریق این تجهیزات انجام میشود. در سال 2008 گروه پژوهشی دیگری توانست موج های مغزی را به کار ببرد تا میمون آزمایشگاهی موفق به تحریک یک روبات مصنوعی شود و این کار در سال 2012 بر انسان هم انجام شد و داوطلبان در عمل تواسنتند فقط از طریق تمرکز برای تحریک روبات مصنوعی آن را به حرکت در بیاورند.

سبب موفقیت همه این آزمون ها اینکه موج های مغز با وجود پیچیدگی خود الگوهایی قابل فهم را تولید میکنند و پژوهشگران آن را در عمل برای تلاش ها و بسیاری از درمان ها در بیماران دچار فلج و درگیری سیستم عصبی به کار می برند. درنتیجه آنچه ایلان ماسک ارائه میدهد جدید نیست بلکه گامی در مسیر تکامل و پیشرفت تکنولوژی است که از دهه نود قرن گذشته شروع شده است و میکوشد مغز را با وسیله و ابزار، مرتبط کند چه این ارتباط یک طرف یا دو طرف باشد (brain computer interface). این تکنولوژی، دو نوع دارد: نوع اول در دانشگاه واشنگتن که بدون دخالت جراحی کار گذاشته میشود و پیام های مغزی را از طریق گیرنده های بیرونی میگیرد و نوع دوم مانند تراشه ایلان ماسک که نیازمند عمل جراحی است تا با مغز مرتبط شود.
ایلان ماسک یک مقاله پژوهشی را در مجله “journal of medical internet research” و دستگاه خود را قابل کار گذاشتن با عملیات جراحی میداند و نیز این مقاله ازموفقیت این پروسه روی موش ها سخن گفته است. پژوهشگران این شرکت توانستند 300 الکترود را در مغز موش کار بگذارند و پیام های مغزی را دریافت کنند.
از سوی دیگر آنچه در درون شرکت میگذرد خیلی امیدبخش نیست برخی پژوهشگران شرکت در اعتراض به پژوهش های این شرکت- که با سرعت بسیار زیادی پیش میرود و کار کافی تحقیقاتی و علمی روی آن انجام نمیشود- استعفا داده اند و این باعث عدم موفقیت کامل این شرکت در کار بر روی حیوانات شده است. ادعا میشود این شرکت پیش از آنکه مطالعات خود را به اندازه کافی روی جوندگان انجام دهد به سرعت به سراغ نخستی ها رفته است.
این درست است. ایلان ماسک پرچمدار کارهای سخت است و با قدرت بر کارمندان خود فشار می آورد تا در سریعترین زمان ممکن به نتیجه برسند. ایلان ماسک از رویاهای عجیب خود در آینده می گوید و اینها بیشتر از رویاهایی از حقیقت نیست وبرای آنکه این توجه شدید را از ایلان ماسک بفهمیم باید به سال 2001 بازگردیم. در این سال ایلان ماسک در پروژهمریخ سبز مشارکت کرد و منظور از این پروژه فرستادن گیاهان در درون اتاقی بسته به مریخ به عنوان ابتدای پروژه آباد کردن مریخ بود.
این پروژه بیشتر شبیه به خیال بود ولی در مورد ماسک فقط اینطور نبود بلکه باعث جلب توجه مردم در جهان به فضا شد. بعد از جنگ سرد توجه جهانی به موضوع فضا بسیار کم شد تا به نقطه صفر رسید و اینجا بود که پرچمدار تاجر و باهوش، ایلان ماسک، توجه همگان را به فضا برگرداند.
اندیشه جدید او برای کاشتن تراشه در مغز مشابه همان فکر بیست سال قبل اوست که هنوز هم هیچ حرکتی برای رسیدن به آن انجام نشده است و کارهای او شبیه کارهای هنری فورد است که نمیخواست بگوید تکنولوژی جدید برای تولید ماشین، از صفر ایجاد میشود بلکه میخواست توجه همه را به آنچه وجود دارد جلب کند.
چگونه این تکنولوژی جدید را ایجاد کنیم؟
چگونه میتوانیم این تکنولوژی های موجود را درعمل تغییر دهیم تا کوچکتر و ارزانتر و عملی تر شود؟ چگونه می توانیم از این ابزارهایی که اساسا در عرصه پزشکی استفاده میشود تا درجه ای برای رفاهی که کودکان به دنبال آن هستند بهره ببریم؟ این فلسفه ساده ای است (آن را ارزانتر و ساده تر کن). این فلسفه باعث موفقیت شرکت ایلان ماسک تا امروز شده است ولی آیا میتواند به بسیاری از موفقیت های فرضی خود برسد؟ شاید بتواند!
ایلان ماسک توانسته است پروژه های مهم دیگری مانند تسلا و اسپیس ایکس را به موفقیت برساند ولی بگذارید تصورکنیم الگوی پژوهشی مربوط به علوم مغز شبیه آن چیزی نیست که مربوط به موشک ها یا ماشین ها یا گوشی های هوشمند است زیرا عرصه ای پر از زورآزمایی هاست و آزمونی مهم در این عرصه تلاش هایالیزابت هولمز بود. او در سال 2003 پژوهش هندسه شیمی را در دانشگاه استانفورد انجام داد و الگویی شبیه شرکت اپل را در پیش گرفت ولی الگوی علوم پزشکی به او اجازه الگوی بسیار پرشتاب برای نتیجه گیری را نداد و سریعا به شکایت انجامید. پژوهشگران در این الگو برای ارتباط بین مغز و ابزار میدانند زورآزمایی های زیادی در راهشان وجود دارد ولی با این همه دستاوردهای اخیر اشاره میکند آینده درعرصه پزشکی هم امیدوارکننده است و برخی دانشمندان علوم اعصاب، مانند ایلان ماسک فکر می کنند.
مثلا ایگلمن دانشمند آمریکایی علوم اعصاب در دانشگاه استانفورد تصور می کند روزی خواهد آمد که بتوانیم قدرت های خارق العاده ای را به بدن های خود اضافه کنیم و شاید حتی بتوانیم بخشی از طیف الکترومغناطیس را پیگری و رصد کنیم که با ابزارهای حسی کنونی ما قابل درک نیست. ولی نمی دانیم کی اینها رخ خواهد داد و هیچ پژوهشگری در این عرصه از جمله پژوهشگران ایلان ماسک ابزاری ندارند تا خط سیر واضحی را شروع کند و این یعنی این موضوعات از تخمین هایی در مورد آینده بالفعل، فراتر نمی رود.

است و هر فردی میتواند در مغز خود قرار دهد و نمیداند که این تراشه با او سخن می گوید و به سادگی و به سرعت، زمان تنها چیزی است که میتواند از بقیه رویاهای ایلان ماسک پرده برداری کند ولی با توجه به جدول زمانی بسیار اندک او، ما به زودی چیزهای زیادی خواهیم شنید.
https://www.facebook.com/IHELRS/photos/a.717742031675204/3667177646731613/?__cft__[0]=AZUKSKEdhlyGENMm_y_zGYO1FU9dngSf6imq4YTePpbmDIsLSZHUx9RkvJbYGAAQCIkbZrNEACVdwR2BCtR1yZx8d4LVX8wqb4XbOfG5NvI4fo-6FiNC-xNl_UvnBM69ejG8lckeT8p_quTgheHLtp_FP-NRsZAG8x4kzsmf_mLv9i9WI5ho2rJcgC-fi10MRm3oc8wn_VB4Tm1vn6IbnMLZ&__tn__=EH-R


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بیماری وسواسچگونه هموساپينس بر زمین تو دی ان ای خاص ميتوکندريهدف از خلقت رسیدن به ابزاتظاهر خوابیده ی مادهگیلگمش باستانی کیستدلایلی که نشان میدهد ما بقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصانسان جدید از چه زمانی پاروشی جدید در درمان نابینارتباط هوش ساختار مغز و ژشناسایی تاریخچه ی تکاملیمدیریت اینترنت بر جنگبیان ژن های اسکیزوفرنی دنگاهی بر قدرت بینایی دراتوسعه هوش مصنوعی قادر اسویتامین کاجهان ما میتواند به اندازپیموزایددانش محدود به ابعاد چهارلا اکراه فی الدینایمپلانت مغزی کمک میکند راه پیروزی در زندگی چیستاز نخستین همانند سازها تشباهت کیهان و مغزمسیر دشوار تکامل و ارتقابحث درباره پیدایش و منشا نرمش های مفید در سرگیجهتکامل داروینی هنوز در حاواکسن های شرکت فایزر آمرجهش های ژنتیکی غیر تصادفپختگی پس از چهل سالگي به داروی لیراگلوتیدمنابع انرژی از نفت و گاز اکسی توسین و تکامل پیش ازمان شگفت انگیزاز تکینگی تا مغز از مغز تعلم به ما کمک میکند تا مومغز فکر میکند مرگ برای دیبخش بزرگتر کیهان ناشناختنزاع بین علم و جهل رو به پتاثیر نگاه و مشاهده ناظر ورزش هوازی مرتب خیلی به قحقیقت قربانی نزاع بین بی آینده ی علم و فیزیک در60 ثدر هم تنیدگی کوانتومی و دزبان مشترک ژنتیکی موجودامنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعسل طبیعی موثر در کنترل بمغز ابزار بقای برتر مادیبرخی نرمش های گردنهمیشه اطمینان تو بر خدا بتاثیر گیاه خواری بر رشد وحباب های کیهانی تو در توژن هوش و ساختارهای حیاتی آیا امکان بازسازی اندامهدرمان جدید ALSابزار بقا از نخستین همانسفر به مریخ در 39 روزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز، از مغز مغزتان را در جوانی سیمکشبررسی ژنها در تشخیص بیماهوش مصنوعی از عروسک های بتاثیر داروهای ضد التهاب کمردرد با پوشیدن کفش مناحس و ادراک قسمت هجدهمآیا رژیم غذایی گیاهی سلادرگیری مغز در بیماری کویابزار بقای موجود زنده از سم زنبور ، کلیدی برای وارمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماستیفن هاوکینگ در مورد هنقشه های مغزی جدید با جزینقش اتصالات بین سلولهای تفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککیهانِ هوشیارِ در حال یاحس و ادراک قسمت سی و هشتمآغاز فصل سرما و دوباره تکذرات کوانتومی زیر اتمی قاتوسوکسیمایدسیاهچاله ی تولید کنندهمیگرن شدید قابل درمان اساعداد بینهایت در دنیای منوار مغز در تشخیص بیماری تمدن پیشرفته ی پیشینیانهوش احساسیتروس جریان انرژیکرونا چه بر سر مغز می آورخواب سالم عامل سلامتی و یفیزیک مولکولها و ذرات در امید نیکو داشته باش تا آنرویاهای پر رمز و حیرتی دراختلالات مخچهسرنوشتماجرای جهل مقدسماده ی تاریکبیماری گیلن باره و بیمارچگونه هوشیاری خود را توستولید مثل اولین ربات های هر حرکت خمیده می شود و هر تظاهری از ماده است که بیدگیاه خواری و گوشت خوار کددنیای شگفت انگیز کوانتومقانون مندی نقشه ژنتیکی مانسان خطرناکترین موجودروشی جدید در درمان سکته مارتباط انسانی، محدود به شناسایی سلول های ایمنی امدارک ژنتیکی چگونه انسانبیان حقیقتنگاهی بر توانایی اجزاي بتوسعه برخی شغل ها با هوش ویتامین کا و استخوانجهان مادی، تجلی فضا در ذهپیموزایددانش بی نهایتلایو دوم دکتر سید سلمان فایمپلانت نخاعی میتواند دراه بی شکستاز نشانه ها و آثار درک شدشباهت زیاد بین سلول هاي عمسئول صیانت از عقیده کیسبحثي درباره هوش و تفاوتهنرمشهای مهم برای تقویت عتکامل داروینی هنوز در حاواکسن کووید 19 چیزهایی که جهشهای مفید و ذکاوتی که دپروژه ی ژنوم انسانیداروی تشنجی دربارداریمنابع انرژی از نفت و گاز اگر فقط مردم میفهمیدند کزندگی هوشمند در خارج از زاز تکینگی تا مغز از مغز تعلم ساختن برج های چرخانمغز قلببخش دیگری در وجود انسان هنسبت طلایی، نشانه ای به ستاثیر نگاه انسان بر رفتاورزش هوازی ، بهترین تمریآیا ممکن است موش کور بی مدر یک فراکتال هر نقطه مرکزبان چهار حرفی حیات زمینمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعصب حقوق نورولوومغز ابزار برتر بقابرخی یونها و مولکول های مهمیشه عسل با موم بخوریمتاثیر گیاه خواری بر رشد وحد و مرزها توهم ذهن ماستژن یا نقشه توسعه مغز و نقآیا انسان با مغز بزرگش اخدرمان جدید میگرن با انتی ابزار بقا از نخستین همانسفر تجهیزات ناسا به مریخ منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز، از مغز نقش قهوه در سلامتیبررسی سیستم تعادلی بدن اهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر داروی ضد تشنج سدیم کنفرانس تشنج هتل کوثر اصحس و ادراک قسمت هشتمآیا راهی برای رفع کم آبی درگیری مغز در بیماران مبابزار بقای موجود زنده از سماگلوتید داروی کاهش دهنمنبع هوشیاری در کجاست؟ قاستیفن هاوکینگ در تفسیر نقص در تشخیص هیجانات عامنقش تیروئید در تکامل مغزتفاوت های تکاملی در مغز وهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر درجه حرارت بر عملککیست کلوئید بطن سومحس و ادراک قسمت سی و ششمإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَذرات کوانتومی زیر اتمی قاثر مضر مصرف طولانی مدت رسیاره ی ابلهانمیدان مغناطيسي زمین بشر بقای حقیقی در دور ماندن انوار مغزی روشی مهم در تشختمدن بشری و مغز اخلاقیهوش احساسیتری فلوپرازینکریستال هاخواب عامل دسته بندی و حفطفیزیک و هوشیاریامید درمان کرونا با همانرویای شفافاختلالات حرکتی در انسانسریعترین کامپیوتر موجودسرگیجه از شایعترین اختلاماده ی خالیبیماری ای شبیه آلزایمر و چگونه واکسن کرونا را توزتولید پاک و فراوان انرژیهرچیز با یک تاب تبدیل به تعداد کلی ذهن ها در جهان گالکانزوماب، دارویی جدیدندان ها را مسواک بزنید تقانون جنگلانسان عامل توقف رشد مغزريتوکسيمب در درمان ام اسارتباط از بالا به پایین مشواهدی از نوع جدیدی از حامروری بر تشنج و درمان هایبیست تمرین ساده برای جلوچالش هوشیاری و اینکه چرا توصیه های سازمان بهداشت ویتامین کا در سبزیجاتجهان هوشیارپیچیدگی های مغزمگسدانشمندان موفق به بازگردلبخند بزن شاید صبح فردا زاین پیوند نه با مغز بلکه رابطه تشنج و اوتیسماز نظر علم اعصاب یا نرووسشباهت زیاد بین سلول هاي عمسئولیت جدیدبحثی جالب درباره محدودیتچرا مغز انسان سه هزار سالتکامل داروینی هنوز در حاواکسن کرونا و گشودن پنجرجهشهای مفید و ذکاوتی که دپروژه ی ژنوم انسانیداروی جدید s3 در درمان ام منابع انرژی از نفت و گاز اگر میدانی مصیبت بزرگتر زندگی بی دوداز تکینگی تا مغز از مغز تعلایم کمبود ویتامین E را مغز ما کوچکتر از نیم نقطهبرنامه و ساختار پیچیده منشانه های گذشته در کیهان تاثیر نگاه انسان بر رفتاورزش و میگرنآیا ما تنها موجودات زنده در کمتر از چند ماه سوش جدزبان و کلمه حتی برای کسانمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعضلانی که طی سخن گفتن چقدمغز از بسیاری حقایق می گربرخی اثرات مضر ویتامین دهمراهی نوعی سردرد میگرنیتاثیر گیاه خواری بر رشد وحرکت چرخشی و دائمی کیهانژنها نقشه ایجاد ابزار هوآیا احتمال دارد رویا از آدرمان جدید کنترل مولتیپلابزار بقا از نخستین همانسفر دشوار اکتشافمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز، از مغز نقش مهاجرت در توسعه نسل ابررسی علل کمر درد در میانهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککنگره بین المللی سردرد دحس و ادراک قسمت پنجمآیاما مقهور قوانین فیزیکدرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقای موجود زنده از سندرم کووید طولانیمنبع هوشیاری در کجاست؟(قاستخوان های کشف شده، ممکنقطه بی بازگشتنقش حفاظتی مولکول جدید دتفاوت های زبانی سرمنشا تهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش مرگ و میر ناشی از ابحس و ادراک قسمت سیزدهمافت فشار خون ناگهانی در وذرات کوانتومی زیر اتمی قاثرات فشار روحی شدیدسیاره ابلهانمیدان های مغناطیسی قابل بلندی در ذهن ما درک بلندینورون هاي مصنوعی می توانتمدنی قدیمی در شمال خلیج هوش عاطفی بیشتر در زنانتری فلوپرازینکریستال زمان(قسمت اولخودآگاهی و هوشیاريفیزیکدانان ماشینی برای تامیدی تازه در درمان سرطاروان سالماختلالات صحبت کردن در اناختلالات عضلانی ژنتیکسربازان ما محققا غلبه می ماده، چیزی بیش از یک خلا بیماری ای شبیه ام اس مولتچگونه آن شکری که می خوریمتولید سلولهای جنسی از سلهزینه ای که برای اندیشیدتغییر الگوی رشد مغزی با زگامی در درمان بیماریهای دو ویژگی انتزاع و قدرت تجقانون جنگلانسانیت در هم تنیده و متصریواستیگمینارتباط بین هوش طبیعی و هوشواهدی از دنیسوان(شبه نئمرکز هوشیاری، روح یا بدن بیش از نیمی از موارد انتقچالش هوشیاری و اینکه چرا توصیه های غیر دارویی در سویتامین دی گنجینه ای بزرجهان یکپارچهپیچیدگی های مغزی در درک زدانشمندان نورون مصنوعی سلرزش ناشی از اسیب به عصباین ایده که ذرات سیاهچالراز تغییراز نظر علم اعصاب اراده آزشرکت نورالینک ویدیویی ازمسئولیت در برابر محیط زیبحثی در مورد نقش ویتامين چرا مغزهای ما ارتقا یافت تکامل زبانواکسن کرونا از حقیقت تاتجواب دانشمند سوال کننده پرواز از نیویورک تا لوس آداروی جدید میاستنی گراویمنابع انرژی از نفت و گاز اگر نیروی مغناطیس نباشد زندگی زمینی امروز بیش از از تکینگی تا مغز از مغز تعلایم کمبود ویتامین E را مغز مادران و کودکان در زمبرنامه ی مسلط ژنها در اختنشانه های پروردگار در جهتاثیر ویتامین دی بر بیماحقیقت اشیاورزش بهترین درمان بیش فعآیا مغز تا بزرگسالی توسعدر آستانه ی موج پنجم کوویزبان و بیان نتیجه ساختمامنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تغیرقابل دیدن کردن مادهمغز به تنهایی برای فرهنگ برخی اختلالات عصبی مثانههندسه ی پایه ایتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس چشایی و بویاییژنها ، مغز و ارادهآیا احتمال دارد رویا از آدرمان جدید سرطانابزار بقا از نخستین همانسفرنامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز، از مغز نقش میدان مغناطیسی زمین بزرگ شدن مغز محدود به دورهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککنگره بین المللی سردرد دحس و ادراک قسمت پنجاهآب زندگی است قسمت چهارمدرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقای موجود زنده از سندرم گیلن باره به دنبال منبع خواب و رویااستروژن مانند سپر زنان دچند نرمش مفید برای کمردرنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش التهاب ناشی از بیماحس و ادراک قسمت ششمافت هوشیاری به دنبال کاهرفتار اجتماعی انسان، حاصاثرات مفید قهوهسیاره ابلهانمیدازولام در درمان تشنج بلعیدن ستاره توسط سیاهچانورون های ردیاب حافظهتمساح حد واسط میان مغز کوهوش عاطفی در زنان بیشتر اترکیب حیوان و انسانکریستال زمان(قسمت دوم)خودآگاهی و هوشیاريفرگشت و تکامل تصادفی محض امگا سه عامل مهم سلامتروبات های ریز در درمان بیروح رهاییاختراع جدید اینترنت کوانسردرد میگرن در کودکانمبانی ذهنی سیاه و سفیدبیماری اسپینال ماسکولار چگونه انتظارات بر ادراک تولترودینهزینه سنگین انسان در ازاتغییر زودتر اتصالات مغزیگامی در درمان بیماریهای دو برابر شدن خطر مرگ و میقانونمندی و محدودیت عالمانعطاف پذیری مکانیسمی علریاضیات یک حس جدید استارتباط شگفت مغز انسان و فشکل های متفاوت پروتئین همرکز حافظه کجاستبیشتر کمردردها نیازی به چالش هوشیاری و اینکه چرا توصیه هایی در مصرف ماهیویروس مصنوعیجهان یکپارچهپیوند قلب خوک، به فرد دچادانشمندان یک فرضیه رادیکلرزش عضله یا فاسیکولاسیواینکه به خاطرخودت زندگی راست دستی و چپ دستیاز نظر علم اعصاب اراده آزشش مرحله تکامل چشممستند جهان متصلبحثی در مورد نقش کلسیم و چرا ویروس کرونای دلتا واتکامل زبانواکسن کرونا ساخته شده توجوسازی مدرنپرورش مغز مینیاتوری انساداروی جدید ضد میگرنمنابع انرژی از نفت و گاز اگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز از مغز تعلت خواب آلودگی بعد از خومغز چون ابزار هوش است دلیبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱نظام مثبت زندگیتاثیر ویروس کرونا بر مغز حقیقت تنها چیزی است که شاورزش در کمر دردآیا همه جنایت ها نتیجه بیدر درمان بیماری مولتیپل زبان و بیان، در سایه پیشرمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمقالاتمغز برای فراموشی بیشتر کبرخی اصول سلامت کمرهندسه ی رایج کیهانتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک (قسمت اول )ژنهای مشترک بین انسان و وآیا برای تولید مثل همیشه درمانهای بیماری پارکینسابزار بقا از نخستین همانسفرنامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز، از مغز نقش محیط زندگی و مهاجرت دبزرگ شدن تقریبا ناگهانی هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککنترل همجوشی هسته ای با هحس و ادراک قسمت پنجاه و یآب زندگی است قسمت اولدرگیری اعصاب به علت میتوابزار بقای موجود زنده از سندرم پیریفورمیسمنحنی که ارتباط بین معرفاسرار آفرینش در موجچند جهانینقش خرچنگ های نعل اسبی درتقلید مرحله ای نسبتا پیشهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر رو ح و روان بر جسمکاهش دوپامین عامل بیماریحس و ادراک قسمت شصت و دوافتخار انسانرقیبی قدرتمند در برابر ماثرات مضر ماری جواناسیر آفرینش از روح تا مغز مکانیک کوانتومی بی معنی به مغز خزندگان خودت اجازنوروپلاستیسیتی چیستتنفس هوازی و میتوکندریهوش عاطفی در زنان بیشتر اترازودونکریستال زمان(قسمت سوم)خودروهای هیدروژنیفراموش کارها باهوش تر هسامروز دانش ژنتیک هیچ ابهفراموشی همیشه هم بد نیستانفجار و توقف تکاملی نشاروزه داری متناوب، مغز را ادامه بحث تکامل چشمسردرد و علتهای آنمباحث مهم حس و ادراکبیماری اضطراب عمومیچگونه به سطح بالایی از هوتومورها و التهاب مغزی عاهزاران سال چشم های بینا وتغییر عمودی سر انسان از پگاهی لازم است برای فهم و دو برابر شدن خطر مرگ و میقارچ بی مغز در خدمت موجوداولین مورد PML به دنبال تکریسدیپلام تنها داروی تایارتباط شگفت انگیز مغز انشکل پنجم مادهمرکز حافظه کجاستبا هوش مصنوعی خودکار روبچالش هوشیاری و اینکه چرا توضیحی ساده در مورد هوش مویرایش DNA جنین انسان، برجهان کنونی و مغز بزرگتریپیوند مغز و سر و چالشهای دانشمندان ژنی از مغز انسلزوم سازگاری قانون مجازااینکه خانواده ات سالم بارجزخوانی هایی که امروز باز واقعیت امروز تا حقیقتششمین کنگره بین المللی سمشکلات نخاعیبحثی در مورد حقیقت فضا و چرا پس از بیدار شدن از خوتکامل زبان انسان از پیشیواکسن ایرانی کرونا تولیدجاودانگی مصنوعیآلودگی هوا چالش قرن جدیدداروی ضد تشنج با قابليت تمنابع انرژی از نفت و گاز اگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز از مغز تعماد الدین نسیمی قربانی مغز چگونه صداها را فیلتر برین نت به جای اینترنتنظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر ژنها بر اختلالات خحقیقت خواب و رویاوزن حقیقی معرفت و شناختآیا هوش مصنوعی می تواند ندر سال حدود 7 میلیون نفر زبان و تکلم برخی بیماریهمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیمامغز بزرگ چقدر مفید هست ؟برخی بیماری ها که در آن بهندسه بنیادینتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک (قسمت دوم )ژنهای هوش ، کدامندآیا بزرگ شدن مغز فقط در ددرهای اسرارآمیز و پوشیدهابزار بقا از نخستین همانسفرنامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز از مغز تا نقش نگاه از پایین یا نگاهبزرگترین خطایی که مردم مهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککنترل جاذبهحس و ادراک قسمت پنجاه و دآب زندگی است قسمت دومدرختان اشعار زمینابزار بقای موجود زنده از سندرم پس از ضربه به سرمنشأ اطلاعات و آموخته ها اسرار بازسازی اندام هاچند روش ساده برای موفقیتنقش داروهاي مختلف معروف تقلید از روی طبیعتهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر رژیم گیاه خواری بر کاهش سن بیولوژیکی، تنها حس و ادراک سی و هفتمافراد آغاز حرکت خودشان ررموزی از نخستین تمدن بشراجزای پر سلولی بدن انسان سیستم تعادلی بدنمکانیزمهای دفاعی در براببه بالا بر ستارگان نگاه کنوروز یا روز پایانیتنفس هوازی و میتوکندریهوشمندی کیهانتراشه ی بیولوژِیککشف مکانیسم عصبی خوانش پخورشید مصنوعیفرایند پیچیده ی خونرسانیانواع سکته های مغزیروزه داری و بیمار ی ام اس اداراوون تنها داروی تاییسردرد تنشنمجموعه های پر سلولی بدن مبیماری بیش فعالیچگونه باغبانی باعث کاهش تومورهای ستون فقراتهستي مادي ای که ما کوچکترتغییرات منطقه بویایی مغزگاهی مغز بزرگ چالش استدو سوی واقعیتقبل از آغازاولین مورد پیوند سر در انریشه های مشترک حیاتارتباط شگفت انگیز مغز انشگفت انگیز بودن کیهانمرکز خنده در کجای مغز استبا تعمق در اسرار ابدیت و چالش دیدگاه های سنتی در بتیوتیکسن داروی ضد جنونواقعیت فیزیکی، تابعی از جهان کاملی در اطراف ما پرپیوند اندام از حیوانات بدانشمندان پاسخ کوانتومی لزوم سازگاری قانون مجازااینترنت بدون فیلتر ماهوارساناها و ابر رساناها و عاز کجا آمده ام و به کجا میصرع و درمان های آنمشکلات بین دو همسر و برخیبحثی در مورد عملکرد لوب فچرا بیماری های تخریبی مغتکامل ساختار رگهای مغزی واکسن اسپایکوژنجایی خالی نیستآلودگی هوا و ویروس کروناداروی ضد تشنج با قابليت تزندگی زودگذرمنابع انرژی از نفت و گاز اگر با مطالعه فیزیک کواناز تکینگی تا مغز از مغز تعوامل موثر در پیدایش زبامغز ناتوان از توجیه پیدابرای پیش بینی آینده مغز دنظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر کلام در آیات کلام بحقیقت راستین انسان علم بوزوز گوشآیا هوش مصنوعی زندگی بشردرمان های اسرار آمیز در آزبان و شناخت حقیقت قسمت چمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تصفحه اصلیمغز بزرگ چالش است یا منفعبرخی بیماری های خاص که بدهندسه در پایه ی همه ی واکتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت چهلژنهای حاکم بر انسان و انسآیا تکامل و تغییرات ژنتیدرک فرد دیگر و رفتارهای اابزار بقا از نخستین همانسفرنامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز، از مغز تنقش نظام غذایی در تکامل مبزرگترین درد از درون است هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککندر در بیماریهای التهابحس و ادراک قسمت پنجاه و سآب زندگی است قسمت سومدرد باسن و پا به دلیل کاهابزار بقای موجود زنده از سندرم سردرد به دلیل افت فمنشاء کوانتومی هوشیاری ااصل بازخوردچندین ماده غذایی که مانننقش ذهن و شناخت در حوادث تقویت استخوان در گرو تغذهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر رژیم گیاه خواری بر کایروپاکتیک چیستحس و ادراک- قسمت پنجاه و افزایش قدرت ادراکات و حسرمز و رازهای ارتباط غیر کاجزایی ناشناخته در شکل گسیستم دفاعی بدن علیه مغز ما انسانها چه اندازه نزدبه خودت مغرور نشونوشیدن چای برای مغز مفید تنفس بدون اکسیژنهوشیاری کوانتومیتربیت کودکان وظیفه ای مهکشف مکانیسمی پیچیده در بخانواده پایدارفرایند تکامل و دشواری هاانگشت ماشه ایروزه داری سلول های بنیادادراک ما درک ارتعاشی است سردرد سکه ایمحل درک احساسات روحانیبیماری تی تی پیچگونه تکامل مغزهای کنونیتوهم فضای خالی یا توهم فضهستی ما پس از شروعی چگال تغییرات آب و هوایی که به گذر زمان کاملا وابسته به دوچرخه سواری ورزشی سبک و قبل از انفجار بزرگاولین هیبرید بین انسان و رژیم های غذایی و نقش مهم ارتباط غیرکلامی بین انساشگفتی های زنبور عسلمرگ چیستباهوش ترین و با کیفیت تریچاالش ها در تعیین منبع هوتکنولوژی جدید که سلول هاواقعیت چند سویهجهان پیوستهپیوند سر آیا ممکن استدانشمندان اولین سلول مصنمقاومت به عوارض فشار خون ایندرالرشته نوروایمونولوژی و نقاز آغاز خلقت تا نگاه انساضررهای مصرف شکر و قند بر مشکلات روانپزشکی پس از سبحثی درباره هوش و تفاوتهچرا حیوانات سخن نمی گوینتکامل شناخت انسان با کشفواکسن اسپایکوژن ضد کروناجاذبهآلزایمرداروی ضد تشنج توپیراماتزندگی، مدیریت انرژیمنابع انرژی از نفت و گاز اگر تلاش انسان امروز برااز تکینگی تا مغز از مغز تعوامل ایجاد لغت انسانی و مغز و سیر تکامل ان دلیلی برای اولین بار دانشمنداننظریه ی ریسمانتاثیر کپسول نوروهرب بر نحقیقت غیر فیزیکییک پیام منفرد نورون مغزی آیا هوش ارثی دریافتی از پدرمان های بیماری آلزایمرزبان و شناخت حقیقت قسمت امنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تسوالات پزشکیمغز بزرگ چالشهای پیش روبرخی توجهات در ببمار پارهندسه زبانِ زمان استتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت چهل و هفتکل اقیانوس در یک ذرهآیا جنین انسان، هوشمندی درک نیازمند شناخت خویش اابزار بقا از نخستین همانسفری به آغاز کیهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز، از مغز تنقش رژیم غذایی در رشد و انقش نظریه تکامل در شناسابسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککوچک شدن مغز از نئاندرتاحس و ادراک قسمت پنجاه و شآب، زندگی است(قسمت پنجم)دستورالعمل مرکز کنترل بیابزارهای پیشرفته ارتباط سوپاپ ها یا ترانزیستورهامهندسی ژنتیک در حال تلاش اصل عدم قطعیت از کوانتوم نه جنگ و نه خونریزینقش روی و منیزیم در سلامتتقویت سیستم ایمنیهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر رژیم گیاه خواری بر کار با یگانگی و یکپارچگیحس و ادراک- قسمت بیست و پافزایش مرگ و میر سندرم کورمز بقای جهش ژنتیکیاحیای بینایی نسبی یک بیمسکته مغزیما انسانها چه اندازه نزدبه دنبال رستگاری باشنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تنها مانع در زندگی موارد هوش، ژنتیکی است یا محیطیترجمه ای ابتدایی از اسراکشف ارتباط جدیدی از ارتبخارق العاده و استثنایی بخبر مهم تلسکوپ هابلفرایند حذف برخی اجزای مغانگشت نگاری مغز نشان میدروش مقابله مغز با محدودیادغام میان گونه های مختلسردرد عروقی میگرنمحل درک احساسات روحانی دبیماری دویکچگونه جمعیت های بزرگ شکل توهم لیلیپوتی(ریزبینی)و هر کس تقوای خدا پیشه کنتغییرات تکاملی سر انسان گربه شرودینگر و تاثیر مشدورترین نقطه ی قابل مشاهقدم زدن و حرکت دید را تغیاولین تصویر در تاریخ از سرژیم های غذایی و نقش مهم ارتروز یا خوردگی و التهاشاهکار قرنمرگ و میر پنهانبار بزرگ ایستادن بر دو پاناتوانی از درمان برخی ویتکنولوژی جدید که سلول هاواقعیت چیستجهان پیوستهپیوند سر، یکی از راه حلهادانشمندان تغییر میدان مغمقابله با کرونا با علم اسایا کوچک شدن مغزانسان الرشد مغز فرایندی پیچیده ااز انفجار بزرگ تا انفجار ضررهای شکر بر سلامت مغزمشکلات روانپزشکی در عقب بحثی درباره هوش و تفاوتهچرا حجم مغز گونه انسان درتأثیر نگاه انسان بر رفتاواکسن دیگر کرونا ساخته شجاذبه و نقش آن در شکلگیریآملودیپین داروی ضد فشار داستانها و مفاهیمی اشتبازونیسومایدمنابع انرژی از نفت و گاز اگر خواهان پیروزی هستیاز تکینگی تا مغز از مغز تعواملی که برای ظهور لغت امغز آیندگان چگونه است ؟برای تمدن سازی، باید در بنظریه تکامل در درمان بیمتاثیر کپسول نوروهرب بر تحقیقت غیر قابل شناختیک پیشنهاد خوب برای آسان آیا هوش سریعی که بدون احسدرمان های جدید میگرنزبان و شناخت حقیقت قسمت دمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تپیامهای کاربرانمغز بزرگ و فعال یا مغز کوبرخی توصیه ها برای واکسیهنر رها شدن از وابستگیتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت چهل و هشتآیا جهان ذهن و افکار ما مدرک و احساسابزار بقای موجود زنده از سقوط درون جاذبه ای خاص، چمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز روده تا مغزنقش زنجبیل در جلوگیری از نقش هورمون های تیروئید دبسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککوچکترین چیز یک معجزه اسحس و ادراک قسمت بیست و چهآثار باستانی تمدن های قددغدغه نتیجه ی نادانی استابزارهای بقا از نخستین هسوپاپ ها یا ترانزیستورهامولتیپل اسکلروز در زنان اصول انجام برخی نرمش ها دچه زیاد است بر من که در اینقش روزه داری در سالم و جتلقین اطلاعات و حافظههوش مصنوعی به کمک هوش طبیتاثیر رژیم گیاهخواری بر کاربرد روباتهای ريزنانوحس و ادراک- قسمت شصت و چهافزایش سرعت پیشرفت علوم رمز جهاناحیای بینایی نسبی یک بیمسانسور از روی قصد بسیاری ما اکنون میدانیم فضا خالبه زودی شبکه مغزی به جای نیکولا تسلاتو یک معجزه ایهیچ کاری نکردن به معنی چیتسلیم شدن از نورون شروع مکشف جمجمه ای درکوه ایرهوگل زندگیخدا موجود استفراتر از دیوارهای باوراندوهگین نباش اگر درب یا روش های صرفه جویی در ایجاادغام دو حیطه علوم مغز و سرعت فکر کردن چگونه استمحدودیت های حافظه و حافظبیماری دیستروفی میوتونیچگونه جمعیت های بزرگ شکل توهم چیستوفور و فراوانیثبت امواج الکتریکی در عصگزیده ای از وبینار یا کنفديدن با چشم بسته در خواب قدرت انسان در نگاه به ابعاولین سلول مصنوعیرژیم ضد التهابیارزش حقیقی زبان قسمت اولشاهکار شش گوشمرگ و میر بسیار بالای ناشبار سنین ابزار هوشمندی اناتوانی در شناسایی چهره تکامل مادی تا ابزار هوشمواقعیت چیستجهان پر از چیزهای اسرار آپیوستگی همه ی اجزای جهاندانشمندان روش هاي جدیدی ملاحظه های اخلاقی دربارهایا این جمله درست است کسیرشد مغز علت تمایل انسان باز بحث های کنونی در ویروسطلای سیاهمشاهده گر جدای از شیء مشابحثی درباره هوش و تفاوتهچرا خشونت و تعصبتئوری تکامل امروز در درمواکسن دیگری ضد کرونا از دجدایی خطای حسی استآمارهای ارائه شده در سطح دخالت در ساختار ژنهازونا به وسیله ویروس ابله منابع انرژی از نفت و گاز اپی ژنتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تعوارض ازدواج و بچه دار شدمغز انسان ایا طبیعتا تمابرای خودآگاه بودن تو باینظریه تکامل در درمان بیمتاثیر کپسول نوروهرب بر سحقایق ممکن و غیر ممکنیک آلل ژنتیکی که از نئاندآیا هشیاری کوانتومی وجوددرمان های جدید در بیماری زبان و شناخت حقیقت قسمت سمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تسایتهای دیگرمغز بزرگترین مصرف کننده برخی درمان های Spinal Muscular Atهوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر گیاهخواری بر رشد و حس و ادراک قسمت چهل و دومآیا جهش های ژنتیکی، ویرودرک کنیم ما همه یکی هستیمابزار بقای موجود زنده از سلول های بنیادی منابع و امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتازدواج های بین گونه ای، رنقش زبان در سلطه و قدرت انقش هورمون زنانه استروژنبعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککووید نوزده و خطر بیماری حس و ادراک قسمت بیست و یکآرامش(سکوت) stillness و تکاپوذهن ما از در هم شکستن منبابزارهای بقا ازنخستین همسوپاپ ها یا ترانزیستورهامواد کوانتومی جدید، ممکناصول توسعه ی یک ذهن کاملنهایت معرفت و شناخت درک عنقش رژیم غذایی بر رشد و اتلاش ها برای کشف منابع جدهوش مصنوعی به شناسایی کاتاثیر عصاره تغلیظ شده گیکاربرد روباتهای ريز، در حساسیت روانی متفاوتفلج نخاعی با الکترودهای افسردگی و اضطراب در بیمارمز جهان خاصیت فراکتالاحساس گذر سریعتر زمانسانسور بر بسیاری از حقایما اشیا را آنطور که هستندبه زیر پای خود نگاه نکن بنیاز به آموزش مجازی دیجیتو یک جهان در مغز خودت هسهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتشنج چیستتشنج و حرکات شبه تشنجی قاگلوئونخطا در محاسبات چیزی کاملفرد حساس از نظر عاطفی و باندام حسی، درک از بخش هایروش هایی ساده برای کاهش اارتقا و تکامل سنت آفرینش سعی کن به حدی محدود نشویمخچه فراتر از حفظ تعادلبیماری ضعف عضلات نزدیک بچگونه حافظه را قویتر کنیتوهم بی خداییوقت نهيب هاي غير علمي گذشجمجمه انسان های اولیهگزارش یک مورد جالب لخته ودی متیل فومارات(زادیوا)(قدرت عشقاوکرلیزوماب داروی جدید شرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وارزش حقیقی زبان قسمت دومشاید درست نباشدمرگ انتقال است یا نابود شبارداری بدون رحمنادانی در قرن بیست و یکم،تکامل مداومواقعیت های متفاوتجهان دارای برنامهپیام های ناشناخته بر مغز دانشمندان روشی برای تبدیملاحظات بیهوشی قبل از جرایا ابزار هوشمندی یا مغز زمین در برابر عظمت کیهاناز تلسکوپ گالیله تا تلسکطوفان فقر و گرسنگی و بی سمشاهده آینده از روی مشاهبحثی درباره هوش و تفاوتهچرا در مغز انسان، فرورفتتئوری تکامل در پیشگیری و واکسن سرطانجریان انرژی در سیستم های آن چیزی که ما جریان زمان در مانهای کمر دردزیباترین چیز در پیر شدنمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز از مغز تعید نوروز مبارکمغز انسان برای ایجاد تمدبرخی ملاحظات در تشنج های نظریه تکامل در درمان بیمتاثیر کپسول نوروهرب بر سحمله ویروس کرونا به مغزیک جهش ممکن است ذهن انسانآیا واکنش های یاد گرفته ودرمان های رایج ام اسزبان ریشه هایی شناختی اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمغز حریص برای خون، کلید تبرخی روش های تربیتی کودکهوش مصنوعی می تواند بر احتاثیر انتخاب از طرف محیط کلمات بلند نه صدای بلندحس و ادراک قسمت چهل و سومآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجدرک احساسات و تفکرات دیگابزار بقای موجود زنده از سلول های بدن تو پیر نیستنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماساس انسان اندیشه و باور نقش زبان در سلطه و قدرت انقش ویتامین K در ترمیم اسبعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککودک ایرانی که هوش او از حس و ادراک قسمت بیست و دوآزمون تجربی، راهی برای رذهن چند جانبه نیازمند نگابزارهای بقای موجود زندهسودمندی موجودات ابزی بر موجود بی مغزی که می توانداصول سلامت کمرنهایت در بی نهایتتلاش هایی در بیماران قطع هوش مصنوعی در کامپیوترهاتاریخ همه چیز را ثبت کردهکتاب گران و پرهزینه شد ولخفاش با شیوع همه گیری جدیفلج بل، فلجی ترسناک که آنالکترومغناطیس شنوایی و هروی و منیزیم در تقویت استاحساسات کاذبساخت شبکه عصبی مصنوعی با ما به جهان های متفاوت خودبوزون هیگز چیستچیزی منتظر شناخته شدنتو پیچیده ترین تکنولوژی هیچگاه از فشار و شکست نترهیپرپاراتیروئیدیسمتشنج عدم توازن بین نورون گمان میکنی جرمی کوچکی در خطا در محاسبات چیزی کاملفرضیه ای جدید توضیح میدهانرژی تاریکروش صحبت کردن در حال تکامارتوکين تراپی روشی جديد شلیک فراموشیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبیماریهای تحلیل عضلانی انگاه محدود و تک جانبه، مشتوهم جدایی و توهم علموقتی فهمیدی خطا کردی برگجنبه های موجی واقعیتگشایش دروازه جدیدی از طردید تو همیشه محدود به مقدلمس کوانتومیايندگان چگونه خواهند دیدرژیم غذایی ضد التهابیارزش حقیقی زبان قسمت سومشبیه سازی میلیون ها جهان مراحل ارتقای پله پله کیهبازگشت از آثار به سوی خدانبرو و انرژی مداومتکامل چشمواقعیت و مجازجهان در حال نوسان و چرخشپیشینیان انسان از هفت میداروهای مصرفی در ام اسممانتین یا آلزیکسا یا ابایا بیماری ام اس (مولتیپزمین زیر خلیج فارس تمدنی از تلسکوپ گالیله تا تلسکطی یکصد هزار سال اخیر هرچمطالعه ای بیان میکند اهدبحثی درباره هوش و تفاوتهچرا ذرات بنیادی معمولاً تئوری جدید، ویران کردن گواکسن سرطانجریان انرژی در سیستم های آنچه واقعیت تصور میکنیم در محل کار ارزش خودت را بزیباترین چیز در افزایش سمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعامل کلیدی در کنترل کارآمغز انسان برای شادمانی طبرخی مرزهای اخلاق و علوم هفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر کتامین در درمان پاحمایت از طبیعتیک رژیم غذایی جدید، می توآیا یک، وجود دارددرمان های علامتی در ام اسزبان شناسی مدرن در سطح سلمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تمغز در تنهایی آسیب میبینبرخی سلولهای عصبی در تلاهوش مصنوعی و کشف زبان هایتاثیر احتمالی عصاره تغلیکلام و زبان، گنجینه ای بسحس و ادراک قسمت نهمآیا خداباوری محصول تکاملدرک تصویر و زبان های مخلتابزار بقای موجود زنده از سلول عصبی شاهکار انطباق منبع هوشیاری کجاست؟(قسماستفاده از مغز، وزن را کمنقش سجده بر عملکرد مغزنقش ژنتیک در درمان اختلابعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککودکان میتوانند ناقل بی حس و ادراک قسمت بیست و سوآزمون ذهنی گربه ی شرودینذهن هوشیار در پس ماده ی مابزارهای بقای از نخستین سیلی محکم محیط زیست بر انموجودات مقهور ژنها هستنداضطراب و ترسچهار میلیارد سال تکامل بتلاشی برای درمان قطع نخاهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتازه های اسکیزوفرنی(جنوکتاب زیست شناسی باورخلاصه ای از مطالب همایش مفلج خوابالکتروتاکسی(گرایش و حرکرویا و خبر از آیندهاخلاق و علوم اعصابساخت شبکه عصبی با الفبای ما با کمک مغز خود مختاريمبوزون هیگز جهان را از متلچیزی خارج از مغزهای ما نیتو افق رویداد جهان هستیهاوکينگ پیش از مرگش رسالتشخیص ژنتیکی آتروفی های گنجینه ای به نام ویتامین خطر آلودگی هوافضای قلب منبع نبوغ استانرژی تاریک که ما نمی توروشهای نو در درمان دیسک بارتباط میکروب روده و پارشلیک فراموشیمخچه ابزاري که وظیفه آن فبیهوش کردن در جراحی و بیمنگاه انسان محدود به ادراتوهمات و شناخت حقیقتوقتی تو از یاد گرفتن باز جنسیت و تفاوت های بیناییپمبرولیزوماب در بیماری چدیدن خدا در همه چیزلوب فرونتال یا پیشانی مغايا اراده آزاد توهم است یرژیم غذایی ضد دردارزش خود را چگونه میشناسشبیه سازی سیستم های کوانمرز مرگ و زندگی کجاستبازگشت به ریشه های تکاملنخاع ما تا پایین ستون فقرتکامل و ارتقای نگاه تا عمواقعیت خلا و وجود و درک مجهان شگفت انگیزپیشرفت های جدید علوم اعصداروهای ام اسمنابع انرژي پاک سرچشمه حایا بدون زبان میتوانیم تزمان چیستاز تکنیکی تا مغز از مغز تظهور امواج مغزی در مغز مصمعنی روزهبحثی درباره احساسات متفاچراروياها را به یاد نمی آتا 20 سال آینده مغز شما به واکسنی با تاثیر دوگانه اجریان انرژی در سیستم های آنچه حس می کنیم، نتیجه ی در چه مرحله ای از خواب ، رزیر فشار کووید چه باید کرمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعادت کردن به نعمتمغز انسان برای شادمانی طبرخی نکات از گاید لاین پرهفت سین یادگاری از میراث تاثیر گیاه خواری بر رشد وحوادث روزگار از جمله ویریکی از علل محدودیت مغز امآیا کیهان می تواند یک شبیدرمان ژنتیکی برای نوآوریزبان شناسی نوین نیازمند منبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تمغز را از روی امواج بشناسبرخی سيناپسها طی تکامل و هوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر ترکیبات استاتین (سکلرال هیدرات برای خوابانحس و ادراک قسمت چهارمآیا دلفین ها می تواند از درک حقیقت نردبان و مسیری ابزار بقای موجود زنده از سلولهای ایمنی القا کنندهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماستفاده از هوش مصنوعی در نقش غذاها و موجودات دريانقش گرمایش آب و هوا در همبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککودکان خود را مشابه خود تحس و ادراک قسمت بیستمآزمون ذهنی گربه شرودینگرذهن تو همیشه به چیزی اعتقابزارهای دفاعی و بقای موسیگار عامل افزایش مرگ وممیهمانهای ناخوانده عامل اطلاع رسانی اینترنتیچهار ساعت پس از کشتار خوکتلاشی تازه برای گشودن معهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتازه های بیماری پارکینسوکتاب طبیعت در قالب هندسهخلاصه ای از درمان های جدیفلج خواب چیستالگوی بنیادین و هوشیاریرویا بخشی حقیقی از زندگی اخلاق پایه تکامل و فرهنگساختار شبکه های مغزی ثابما تحت کنترل ژنها هستیم یبی نهایت در میان مرزهاچیزی شبیه نور تو نیستتو انسانی و انسان، شایستهاوکينگ پیش از مرگش رسالتشخیص آلزایمر سالها قبل گویید نوزده و ایمنی ساکتخطرات هوش مصنوعیقلب و عقلانسان قدیم در شبه جزیره عروشهای شناسایی قدرت شنواارتباط ماده و انرژیشنا در ابهای گرم جنوب نیامدل همه جانبه نگر ژنرالیبیهوشی در بیماران دچار انگاه از بیرون مجموعهتوپیراماتویتنام نوعی کرونا ویروس جنسیت و تفاوت های بیناییپنج اکتشاف شگفت آور در مودژا وو یا اشنا پنداریلوتیراستامايا اراده آزاد توهم است یراه فراری نیستاز نخستین همانند سازها تشبکه های مصنوعی مغز به درمرز بین انسان و حیوان کجابازخورد یا فیدبکنخستین تصویر از سیاهچالهتکامل ابزار هوش ، راه پر والزارتان داروی ضد فشار جهانی که نه با یک رخداد و پیشرفت در عقل است یا ظواهداروهای تغییر دهنده ی سیمنابع انرژی از نفت و گاز ایا تکامل هدفمند استزمان واقعیت است یا توهماز تکینگی تا مغز و از مغز عقل مجادله گرمعادله ها فقط بخش خسته کنبحثی درباره احساساتی غیرچراروياها را به یاد نمی آتا بحر یفعل ما یشاواسطه ها د رمسیر ایجاد مغجستجوی متن و تصویر به صورآنها نمیخواهند دیگران رادر هم تنیدگی مرزها و بی مزیرفون داروی ضد ام اسمنابع بی نهایت انرژی در دابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعارضه جدید ویروس کرونا سمغز انسان رو به کوچک تر شبرخی نرمش ها برای زانوهم نوع خواری در میان پیشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وحافظه و اطلاعات در کجاست یافته های نوین علوم پرده آیا گذشته، امروز وآینده درمان ام اس(مولتیپل اسکلابزار بقا از نخستین همانزبان، نشان دهنده ی سخنگو منبع هوشیاری کجاست؟ (قسماز تکینگی تا مغز- از مغز مغز زنان جوانتر از مغز مربرداشت مغز ما از گذر زمانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر حرکات چشم بر امواج کمردردحس و ادراک قسمت نوزدهمآیا دلفین ها میتوانند بادرک درست از خود و هوشیاریابزار بقای موجود زنده از سلولهای بنیادی مصنوعی درمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماستفاده از سلول های بنیانقش غذاها و موجودات دريانقش پیش زمینه ها و اراده تفکر خلا ق در برابر توهم هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککوری گذرای ناشی از موبایحس و ادراک قسمت دهمآسيب میکروواسکولاریا آسذهن سالمابعاد اضافه ی کیهانسیاهچاله های فضایی منابعمیوتونیک دیستروفیاطلاعات حسی ما از جهان، چنوآوری ای شگفت انگیز دانتلاشی جدید در درمان ام اسهوش مصنوعی درمانگر کامپیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی کتاب، سفری به تاریخخونریزی مغز در سندرم کووفلج دوطرفه عصب 6 چشمالگوبرداری از طبیعترویا تخیل یا واقعیتاختلال خواب فرد را مستعد سازگاری با محیط بین اجزامانند آب باشبی عدالتی در توزیع واکسن نکاتی در مورد تشنجتو با همه چیز در پیوندیتو با باورهایت کنترل میشهدف یکسان، در مسیرهای متتصویربرداری فضاپیمای آمگوشه بیماری اتوزومال رسسدفاع در برابر تغییر ساختقلب دروازه ی ارتباطانسان ها می توانند میدان روشی برای بهبود هوش عاطفارتباط متقابل با همه ی حیشناخت و معرفت، و نقش آن دمدل های ریز مغز مینی برینبیوگرافینگاه از درون مجموعه با نگتوانایی مغز و دیگر اجزای ویتامین E برای فعالیت صحجهل مقدسپوست ساعتی مستقل از مغز ددژاوو یا آشناپنداریلوزالمعده(پانکراس)مصنوعای نعمت من در زندگیمراه های جدید برای قضاوت راز نخستین همانند سازها تشباهت مغز و کیهانمرز جدید جستجو و اکتشاف، بازسازي مغز و نخاع چالشی نخستین روبات های زنده ی جتکامل جریان همیشگی خلقتواکنش های ناخودآگاه و تقجهانی که از یک منبع، تغذیپیشرفتی مستقل از ابزار هداروهای ضد بیماری ام اس ومنابع انرژی از نفت و گاز ایجاد احساساتزمان پلانکاز تکینگی تا مغز از مغز تعلم و ادراک فقط مشاهده ی معجزه ی علمبخش فراموش شده ی حافظهنزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر مشاهده بر واقعیت بوبینار اساتید نورولوژی دجستجوی هوشیاری در مغز ماآنزیم تولید انرژی در سلودر هم تنیدگی کوانتومیزیست، مرز افق رویداد هستمنابع جدید انرژیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعدم توقف تکامل در یک اندامغز انسان رو به کوچکتر شدهمه چیز در زمان کنونی استتاثیر گیاه خواری بر رشد وحافظه و اطلاعات در کجاست یادگیری مهارت های جدید دآیا پیدایش مغز از روی تصادرمان تومورهای مغزی با اابزار بقا از نخستین همانزبان، وسیله شناسایی محیطمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز- از مغز مغزهای کوچک بی احساسبررسي علل احتمالي تغيير هوش مصنوعی الفاگوتاثیر دوپامین و سروتونینکمردرد ناشی از تنگی کاناحس و ادراک قسمت هفتمآیا دست مصنوعی به زودی قادرک عمیق در حیواناتابزار بقای موجود زنده از سلسله مباحث هوش مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماستفاده از سلول های بنیانقش غذاها و موجودات دريانقش آتش در رسیدن انسان بهتفاوت مغز انسان و میمون ههوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککی غایب شدی تا نیازمند دلحس و ادراک قسمت دوازدهمآسیب ها ناشی از آلودگی هوذخیره ی شگفت انگیز اطلاعاتفاق و تصادفسیاهچاله ها، دارای پرتو میگرن و پروتئین مرتبط با اطلاعاتی عمومی در مورد منوار مغز مشاهده ی غیر مستتمایل زیاد به خوردن بستنهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتبدیل سلولهای محافط به سکتابخانهخواندن ، یکی از شستشو دهنفناوری هوش مصنوعی نحوه خالتهاب شریان تمپورالرویا حقی از طرف خدااختلال در شناسایی حروف و ستون فقرات انسان دو پا جلماه رجببیمار 101 ساله، مبتلا به سچگونه مولکول های دی ان ایچگونه مغز پیش انسان یا همتو جهانی هستی که خودش را هدف از تکامل مغزتصادف یا قوانین ناشناختهگوشت خواری یا گیاه خواریدقیق ترین تصاویر از مغز اقیچی ژنتیکیانسان یک کتابخانه استروشی جدید در درمان قطع نخارتباط چاقی و کاهش قدرت بشناخت درون، شناخت بیرون؛مدیون خود ناموجودبیوگرافینگاه حقیقی نگاه به درون اتوازن مهمتر از فعالیت زیویتامین E در چه مواد غذایجهان فراکتالپوشاندن خود از نوردگرگونی های نژادی و تغییلیس دگرامفتامین یا ویاسای آنکه نامش درمان و یادشراه های جدید برای قضاوت راز نخستین همانند سازها تشباهت مغز با کیهان مادیمزایای شکلات تلخ برای سلبحتی علمی درباره تمایل بنرمش های مفید برای درد زاتکامل داروینی هنوز در حاواکنش به حس جدیدجهش های ژنتیکی مفید در ساپاسخ گیاهان در زمان خوردداروی فامپیریدین یا نورلمنابع انرژی از نفت و گاز ایرادهای موجود در خلقت بزمان به چه دلیل ایجاد میشاز تکینگی تا مغز از مغز تعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهمعجزه ی علم در کنترل کرونبخش بزرگی حس و ادراک ما انزاع بین علم و نادانی رو تاثیر نگاه ناظر هوشیار بوراپامیل در بارداریحفره در مغزآینده ی انسان در فراتر ازدر هم تنیدگی کوانتومی و پزاوسکا درمان گوشرمناطق خاصی از مغز در جستجابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعدم درکمغز ایندگان چگونه استهمه ی سردردها بی خطر نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وحافظه و اطلاعات در کجاستیادآوری خواب و رویاآیا آگاهی پس از مرگ از بیدرمان تشنجابزار بقا از نخستین همانسفر نامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز- از مغزتمغزتان را در جوانی سیم کشبررسی و اپروچ جدید بر بیمهوش مصنوعی از عروسک های بتاثیر دپاکین بر بیماری مکمردرد و علل آنحس و ادراک قسمت هفدهمآیا رژیم غذایی گیاهی سلادرگیری قلب در بیماری ویرابزار بقای موجود زنده از سلطان جنگل یا صاحب ملکوتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماستفاده از سلول های بنیانقشه مغزی هر فرد منحصر بهنقش انتخاب از طرف محیط، نتفاوت ها و تمایزها کلید بهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککیهان خود را طراحی میکندحس و ادراک قسمت سومآشنا پنداریذره ی معین یا ابری از الکاتوبان اطلاعات و پلِ بینسیاهچاله و تکینگی ابتدایمیگرن سردردی ژنتیکی که باطلاعاتی عمومی در مورد منوار مغز در فراموشی هاتمدن قدیمی ای در جنوب ایرهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتداخل مرزها و صفات با بینکجای مغز مسئول پردازش تجخواب سالم عامل سلامتیفیلمی بسیار جالب از تغییامیوتروفیک لترال اسکلرورویاها از مغز است یا ناخواختلال در شناسایی حروف و سخن پاک و ثابتماپروتیلینبیماری های مغز و اعصاب و