دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ارتباط بین هوش طبیعی و هوش مصنوعی

ارتباط بین هوش طبیعی و هوش مصنوعی
این ارتباط، میتواند بر بسیاری از نقص های هوش کنونی انسان غلبه کند ولی افزایش هوش، به تنهایی یک ایده آل نیست. دستاوردهای هوش کنونی انسان هرچند بسیار وسیع بوده است ولی از خطرات و مشکلات این دستاوردها نمیتوان غافل شد نمونه آن استفاده از هوش انسان برای تولید سلاح های هسته ای و استفاده از این سلاح در جنگ ها است.
با تشکر از دانشکده پژوهش های برتر دینی و لغوی در نجف اشرف زیر نظر امام احمد الحسن به خاطر مقاله خوب زیر:
از نخستین زمانی که ایلان ماسک از دستاورد جدید خودنورالینک پرده برداری کرد شبکه های ارتباط اجتماعی در برابر این حادثه موضعگیری های متفاوتی داشته اند. گروهی می گویند ایلان ماسک انقلابی را علیه طبیعت بشری برانگیخته است تا او را به جهان ما بعد بشری ببرد و گروهی دیگر او را متهم می کنند که از همه حدود اخلاقی گذشته است و نقشه و قانون جهانی ای را می ریزد که سریال های ترمیناتور یا روبکاپتصویرمیکند.
علاوه بر این، نظریه های توهم توطئه هم قرار میگیرد.
پرده برداری ایلان ماسک حقیقتا قابل توجه است و ایلان ماسک آن را توضیح میدهد. این تراشه جدید از حجم یک سکه فلزی کوچکتر است. او تا کنون این کار را روی چهار خوک انجام داده است که به گفته خودش کاملا سالم هستند. یکی از آنها در مغزش یک تراشه دارد در دومی دو تراشه کار گذاشته شده است و در سومی تراشه گذاشته شده و برداشت شده است و ماسک میخواهد توضیح دهد که در آوردن تراشه هم خیلی آسان است و گویا اصلا چیزی در مغز نبوده است!!
ماسک مانند دیگر مردان تجارت مطالبی را اضافه میکند تا مردم خیالشان از امنیت این وسایل راحت باشد و امر فقط مربوط به تراشه نیست بلکه 1024 قطب در خارج از تراشه هست که در اطراف تراشه در مغز قرار میگیرد و با تراشه درون مغز مرتبط میشود. در ادامه ماسک از دستاوردهای آینده که از این تراشه و این تکنولوژی حاصل میشود پرده بر میدارد و این مطلبی است که مورد توجه همه است.
ماسک درمورد دستاوردهای این تکنولوژی سخن می گوید مثلا این تکنولوژی میتواند به بیماران دچار فلج کمک کند و برای این کار این تکنولوژی باید بتواند در برابر شرایط آب و هوایی و فشار و حرکت فرد، مقاوم باشد. همچنین پیام های تراشه میتواند خبر دهد چه کسی در معرض سکته قلبی یا مغزی قرار دارد. و نیز میتواند به همفکری افراد خاص با هم یا تصمیم گیری با مغز و جمع آوری اطلاعات و حافظه و به درمان بسیاری از بیماری های روانی و تشنج ها منجر شود.
بعد از این ماسک به سراغ فکر دیگری میرود که بسیار مهم است. او اعتقاد دارد اتصال با این وسیله بهترین سلاح در رویارویی با سیطره هوش مصنوعی در آینده است. ماسک در دیدار با خبرگزاری ها میگوید: میدانیم تکنولوژی هوش مصنوعی به سرعت توسعه می یابد و گویا حلقه ای از سریال آینه سیاهاست و این امری است که باعث احساس خطر کردن بسیاری از اندیشمندان شده است
اما اشتباه اولی که بسیاری تصور میکنند اینکه ایلان ماسک، کاری بسیار جدید را انجام میدهد.
بگذارید به دهه هشتاد قرن گذشته برگردیم. آیا چیزی در مورد عمل کاشت حلزون شنیده اید؟ فرایند، آن است که میکروفون، صداها را از بیرون مغز میگیرد سپس آن را پردازش میکند و آن را مانند پیام های الکتریکی به عصب شنوایی پشت گوش می فرستد و این عصب این پیام ها را به صدا تبدیل می کند و فرد ناشنوا دوباره میشوند. اینها تعداد زیادی از تکنیک های جراحی است و شبیه آن چیزی است که ایلان، وعده داده است.
برای نمونه پژوهشگران از شرکت ”second sight” توانستند بینایی گروهی از افراد نابینا را برگردانند و این از طریق دوربینی بود که ویدیوی تصویر بیرونی را میگیرد وآن را به پیام های الکتریکی تبدیل میکند و مستقیما فرستاده میشود تا شبکه عصبی مغزی مسئول برای دیدن را تحریک کند و فرد بتواند ببیند.
پژوهشگران از دانشگاه واشنگتن در سال 2014 توانستند ارتباط مغزی بین دو شخص را که مسافتی حدود یک کیلومتر از هم داشتند برقرار کنند و یکی توانست از طریق پیام های مغزی با دیگری مرتبط شود و دکمه ای با رنگ مشخص را طبق نظر او فشار دهد.
این شکل ابتدایی از ارتباط مغزی دو فرد است که از طریق این تجهیزات انجام میشود. در سال 2008 گروه پژوهشی دیگری توانست موج های مغزی را به کار ببرد تا میمون آزمایشگاهی موفق به تحریک یک روبات مصنوعی شود و این کار در سال 2012 بر انسان هم انجام شد و داوطلبان در عمل تواسنتند فقط از طریق تمرکز برای تحریک روبات مصنوعی آن را به حرکت در بیاورند.

سبب موفقیت همه این آزمون ها اینکه موج های مغز با وجود پیچیدگی خود الگوهایی قابل فهم را تولید میکنند و پژوهشگران آن را در عمل برای تلاش ها و بسیاری از درمان ها در بیماران دچار فلج و درگیری سیستم عصبی به کار می برند. درنتیجه آنچه ایلان ماسک ارائه میدهد جدید نیست بلکه گامی در مسیر تکامل و پیشرفت تکنولوژی است که از دهه نود قرن گذشته شروع شده است و میکوشد مغز را با وسیله و ابزار، مرتبط کند چه این ارتباط یک طرف یا دو طرف باشد (brain computer interface). این تکنولوژی، دو نوع دارد: نوع اول در دانشگاه واشنگتن که بدون دخالت جراحی کار گذاشته میشود و پیام های مغزی را از طریق گیرنده های بیرونی میگیرد و نوع دوم مانند تراشه ایلان ماسک که نیازمند عمل جراحی است تا با مغز مرتبط شود.
ایلان ماسک یک مقاله پژوهشی را در مجله “journal of medical internet research” و دستگاه خود را قابل کار گذاشتن با عملیات جراحی میداند و نیز این مقاله ازموفقیت این پروسه روی موش ها سخن گفته است. پژوهشگران این شرکت توانستند 300 الکترود را در مغز موش کار بگذارند و پیام های مغزی را دریافت کنند.
از سوی دیگر آنچه در درون شرکت میگذرد خیلی امیدبخش نیست برخی پژوهشگران شرکت در اعتراض به پژوهش های این شرکت- که با سرعت بسیار زیادی پیش میرود و کار کافی تحقیقاتی و علمی روی آن انجام نمیشود- استعفا داده اند و این باعث عدم موفقیت کامل این شرکت در کار بر روی حیوانات شده است. ادعا میشود این شرکت پیش از آنکه مطالعات خود را به اندازه کافی روی جوندگان انجام دهد به سرعت به سراغ نخستی ها رفته است.
این درست است. ایلان ماسک پرچمدار کارهای سخت است و با قدرت بر کارمندان خود فشار می آورد تا در سریعترین زمان ممکن به نتیجه برسند. ایلان ماسک از رویاهای عجیب خود در آینده می گوید و اینها بیشتر از رویاهایی از حقیقت نیست وبرای آنکه این توجه شدید را از ایلان ماسک بفهمیم باید به سال 2001 بازگردیم. در این سال ایلان ماسک در پروژهمریخ سبز مشارکت کرد و منظور از این پروژه فرستادن گیاهان در درون اتاقی بسته به مریخ به عنوان ابتدای پروژه آباد کردن مریخ بود.
این پروژه بیشتر شبیه به خیال بود ولی در مورد ماسک فقط اینطور نبود بلکه باعث جلب توجه مردم در جهان به فضا شد. بعد از جنگ سرد توجه جهانی به موضوع فضا بسیار کم شد تا به نقطه صفر رسید و اینجا بود که پرچمدار تاجر و باهوش، ایلان ماسک، توجه همگان را به فضا برگرداند.
اندیشه جدید او برای کاشتن تراشه در مغز مشابه همان فکر بیست سال قبل اوست که هنوز هم هیچ حرکتی برای رسیدن به آن انجام نشده است و کارهای او شبیه کارهای هنری فورد است که نمیخواست بگوید تکنولوژی جدید برای تولید ماشین، از صفر ایجاد میشود بلکه میخواست توجه همه را به آنچه وجود دارد جلب کند.
چگونه این تکنولوژی جدید را ایجاد کنیم؟
چگونه میتوانیم این تکنولوژی های موجود را درعمل تغییر دهیم تا کوچکتر و ارزانتر و عملی تر شود؟ چگونه می توانیم از این ابزارهایی که اساسا در عرصه پزشکی استفاده میشود تا درجه ای برای رفاهی که کودکان به دنبال آن هستند بهره ببریم؟ این فلسفه ساده ای است (آن را ارزانتر و ساده تر کن). این فلسفه باعث موفقیت شرکت ایلان ماسک تا امروز شده است ولی آیا میتواند به بسیاری از موفقیت های فرضی خود برسد؟ شاید بتواند!
ایلان ماسک توانسته است پروژه های مهم دیگری مانند تسلا و اسپیس ایکس را به موفقیت برساند ولی بگذارید تصورکنیم الگوی پژوهشی مربوط به علوم مغز شبیه آن چیزی نیست که مربوط به موشک ها یا ماشین ها یا گوشی های هوشمند است زیرا عرصه ای پر از زورآزمایی هاست و آزمونی مهم در این عرصه تلاش هایالیزابت هولمز بود. او در سال 2003 پژوهش هندسه شیمی را در دانشگاه استانفورد انجام داد و الگویی شبیه شرکت اپل را در پیش گرفت ولی الگوی علوم پزشکی به او اجازه الگوی بسیار پرشتاب برای نتیجه گیری را نداد و سریعا به شکایت انجامید. پژوهشگران در این الگو برای ارتباط بین مغز و ابزار میدانند زورآزمایی های زیادی در راهشان وجود دارد ولی با این همه دستاوردهای اخیر اشاره میکند آینده درعرصه پزشکی هم امیدوارکننده است و برخی دانشمندان علوم اعصاب، مانند ایلان ماسک فکر می کنند.
مثلا ایگلمن دانشمند آمریکایی علوم اعصاب در دانشگاه استانفورد تصور می کند روزی خواهد آمد که بتوانیم قدرت های خارق العاده ای را به بدن های خود اضافه کنیم و شاید حتی بتوانیم بخشی از طیف الکترومغناطیس را پیگری و رصد کنیم که با ابزارهای حسی کنونی ما قابل درک نیست. ولی نمی دانیم کی اینها رخ خواهد داد و هیچ پژوهشگری در این عرصه از جمله پژوهشگران ایلان ماسک ابزاری ندارند تا خط سیر واضحی را شروع کند و این یعنی این موضوعات از تخمین هایی در مورد آینده بالفعل، فراتر نمی رود.

است و هر فردی میتواند در مغز خود قرار دهد و نمیداند که این تراشه با او سخن می گوید و به سادگی و به سرعت، زمان تنها چیزی است که میتواند از بقیه رویاهای ایلان ماسک پرده برداری کند ولی با توجه به جدول زمانی بسیار اندک او، ما به زودی چیزهای زیادی خواهیم شنید.
https://www.facebook.com/IHELRS/photos/a.717742031675204/3667177646731613/?__cft__[0]=AZUKSKEdhlyGENMm_y_zGYO1FU9dngSf6imq4YTePpbmDIsLSZHUx9RkvJbYGAAQCIkbZrNEACVdwR2BCtR1yZx8d4LVX8wqb4XbOfG5NvI4fo-6FiNC-xNl_UvnBM69ejG8lckeT8p_quTgheHLtp_FP-NRsZAG8x4kzsmf_mLv9i9WI5ho2rJcgC-fi10MRm3oc8wn_VB4Tm1vn6IbnMLZ&__tn__=EH-R


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
پروتز چشممرز جدید جستجو و اکتشاف، منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر مشاهده بر واقعیت بامیدی به این سوی قبر نیستزبان، نشان دهنده ی سخنگو تغییر دادن ژنها آیا روزی چندین ماده غذایی که ماننابزار بقای موجود زنده از شاید گوشی و چشمی، آماده شنظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت هشتماز تکینگی تا مغز- از مغزتداروی جدید s3 در درمان ام هدف یکسان و مسیرهای مختلبا هوش مصنوعی خودکار روبکودک هشت ساله لازم است آدفاجعه ی جهل مقدسرنگین کمانتلاشی تازه برای گشودن معآنچه ناشناخته است باید شمشاهده آینده از روی مشاهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی بی پایان در درون هرسلول های بنیادی منابع و اجنگ داده هانوار مغز ترجمه رخدادهای اتفاق و تصادفشربت ضد خلطهمه جا خیر بکارحس و ادراک قسمت سوماز خود رها شوداروی ضد تشنج توپیراماتوقاحت و تمسخر دیگرانبارداری بدون رحمکاهش دوپامین عامل بیماریفرد یا اندیشهروح در جهانی دیگر استتنها مانع در زندگی موارد آیا ما تنها موجودات زنده مغز ما کوچکتر از نیم نقطهمنتظر زمان ایده آل نشوتاثیر حرکات چشم بر امواج انسان، گونه ای پر از تضادسندرم پیریفورمیسجهان هایی در جهان دیگرنوروز یا روز پایانیاخلاق پایه تکامل و فرهنگضررهای شکر بر سلامت مغزهندسه بنیادینخلاصه ای از مطالب همایش ماستفاده از سلول های بنیادر والنتاین کتاب بدید همویروس های باستانی، مغز مبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت اولقلب روباتیکروشی برای بهبود هوش عاطفتو باید نیکان را به دست بآیا احتمال دارد رویا از آمغز انسان برای شادمانی طموسیقی هنر مایع استتاثیر درجه حرارت بر عملکای نعمت من در زندگیمسیاهچاله ها، دارای پرتو جهانی در ذهنعقل سالمچگونه هموساپينس بر زمین ارتقا و تکامل سنت آفرینش هوش مصنوعی الفاگوخوشبختی دور از رنج های ماضطراب و ترسدرمان های علامتی در ام اسواکسن کووید 19 چیزهایی که برنامه ی مسلط ژنها در اختگوهر با نظر دیگران سنگ نمقدرت و شناخت حقیقتتومورهای ستون فقراتراست دستی و چپ دستیآیاما مقهور قوانین فیزیکمغز در تنهایی آسیب میبینما اکنون میدانیم فضا خالتاثیر سلامت دستگاه گوارشایا کوچک شدن مغزانسان السانسور از روی قصد بسیاری جاذبهعوامل موثر در پیدایش زبانگاه از دور و نگاه از نزدخطا در محاسبات چیزی کاملارتروز یا خوردگی و التهاهوش مصنوعی از عروسک بازی بلوغ چیستدرمان سرگیجه بدون نیاز بواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبرخی اثرات مضر ویتامین دگذر زمان کاملا وابسته به لبخند بزن شاید صبح فردا زتوانایی مغز و دیگر اجزای زمان و صبرتبر را بردارآزمون ذهنی گربه ی شرودیننقش نگاه از پایین یا نگاهماده، چیزی بیش از یک خلا اگر نیروی مغناطیس نباشد ستون فقرات انسان دو پا جلحقیقت تنها چیزی است که شاعشق درونی به یگانگی خلقتناتوانی از درمان برخی ویدهن، بزرگترین سرمایهاز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه دنبال رستگاری باشدرک دیگرانبررسی مغز با امواج مادون یک رژیم غذایی جدید، می توپیموزایدمن بی من، بهتر یاد میگیرمتکینگیآغاز فصل سرما و دوباره تکزندگی، مدیریت انرژیتراشه ی بیولوژِیکنقش داروهاي مختلف معروف مخچه تاثیر گذار بر حافظهابزار بقا از نخستین همانسردرد به دلیل مصرف زیاد محافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید در سرگیجهدین، اجباری نیستهوش در طبیعتبیمار مرکز تنفس سلولیژن ضد آلزایمردرس گرفتن از شکست هابشریت از یک پدر و مادر نیپیشینیان انسان از هفت میمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل زبان انسان از پیشیالکتروتاکسی(گرایش و حرکزبان متغیرتصویر زیبا از سلولنقشه های مغزی جدید با جزیابزار بقا از نخستین همانشواهدی از نوع جدیدی از حاچرا در مغز انسان، فرورفتحس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان پاسخ کوانتومی هوشیاری و افسردگیبیماری دیستروفی میوتونیکمردردفلج نخاعی با الکترودهای ذره ی معین یا ابری از الکتفاوت ارباب و رهبر حقیقیپروتز عصبی برای تکلممرزهای حقیقی یا مرزهای تمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر نگاه ناظر هوشیار بامیدی تازه در درمان سرطازبان، وسیله شناسایی محیطتغییر زودتر اتصالات مغزیچندجهانیابزار بقای موجود زنده از شاید درست نباشدنظریه ی ریسمانحس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید لنفوم و لوکمیهدف یکسان، در مسیرهای متبا هر چیزی که نفس می کشد مکودک ایرانی که هوش او از فاصله ها در مکانیک کوانترهبر حقیقیتلاشی جدید در درمان ام اسآنچه واقعیت تصور میکنیم مشاهدات آمیخته با اشتباهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریکسلول های بدن تو پیر نیستنجنبه های موجی واقعیتنوار مغز در فراموشی هااتوبان اطلاعات و پلِ بینشش مرحله تکامل چشمهمیشه چشمی مراقب و نگهباحس و ادراک قسمت سی و هشتماز درخواست ها جدا شوداروی ضد جنون در درمان تیوقت نهيب هاي غير علمي گذشبازگشایی مجدد مطب دکتر سکاهش سن بیولوژیکی، تنها فرد حساس از نظر عاطفی و بروح رهاییتنها در برابر جهانآیا مغز تا بزرگسالی توسعمغز مانند تلفن استمنحنی که ارتباط بین معرفتاثیر دوپامین و سروتونینانعطاف پذیری مکانیسمی علسندرم پس از ضربه به سرجهان یکپارچهنورالژیاختلاف خانوادگی را حل کنضعیف و قویهندسه در پایه ی همه ی واکخلاصه ای از درمان های جدیاستیفن هاوکینگ در مورد هدر یک فراکتال هر نقطه مرکویرایش DNA جنین انسان، بربحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت دوم)قلب را نشکنروشی جدید در درمان قطع نختو تغییر و تحولیرژیم های غذایی و نقش مهم آیا احتمال دارد رویا از آمغز انسان رو به کوچک تر شمیهمانهای ناخوانده عامل تاثیر درجه حرارت بر عملکای همه ی وجود منسیاهچاله و تکینگی ابتدایجهان، تصادفی نیستعقلانیت بدون تغییرچگونه هوشیاری خود را توسارتقا یا بازگشت به قبل ازهوش مصنوعی از عروسک های بخانه ی تاریکاطلاع رسانی اینترنتیدرمان ژنتیکی برای نوآوریواکسن کرونا و گشودن پنجربرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱گویید نوزده و ایمنی ساکتقدرت کنترل خودتوهم فضای خالیرجزخوانی هایی که امروز بآگاهی فراتر از آگاهیمغز را از روی امواج بشناسما از اینجا نخواهیم رفتتاثیر عصاره تغلیظ شده گیایا این جمله درست است کسیسانسور بر بسیاری از حقایجاذبه و نقش آن در شکلگیریعوامل ایجاد لغت انسانی و نگاه از درون قفس یا بیرونخطای ادراک کارماارزش های وارونههوش مصنوعی از عروسک بازی بلعیدن ستاره توسط سیاهچادرمان سرگیجه بدون دارووبینار اساتید نورولوژی دبرخی اختلالات عصبی مثانهگذشته را دفن کنلحظات خوش با کودکانتوازن مهمتر از فعالیت زیزمان واقعیت است یا توهمتحریک عمقی مغزآزمون ذهنی گربه شرودینگرنقش نظام غذایی در تکامل مماست مالیاگر نعمت فراموشی نبود بسستارگانی قبل از آغاز کیهحقیقت خواب و رویاعشق، شلوغ کردن نیستناتوانی در شناسایی چهره دو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه زودی شبکه مغزی به جای درک درست از خود و هوشیاریبررسی و اپروچ جدید بر بیمیکی از علل محدودیت مغز امپیموزایدمننژیتتکامل فردی یا اجتماعیآغاز مبهم آفرینشزندان ذهنیتربیت کودکان وظیفه ای مهنقش درختان در تکاملمدل همه جانبه نگر ژنرالیابزار بقا از نخستین همانسردرد تنشنحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های موثر در کمردرددیوار همه اش توهم بودهوش عاطفی قسمت 11بیماری لبر و نابینایی آنژنها نقشه ایجاد ابزار هودست و پا زدن در سایه؟بعد پنجمپیشرفت های جدید علوم اعصمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل ساختار رگهای مغزی الکترودهای کاشتنیزبان مشترک ژنتیکی موجوداتصویر زیبای اصفهاننقشه با واقعیت متفاوت اسابزار بقا از نخستین همانشواهدی از دنیسوان(شبه نئچرا ذرات بنیادی معمولاً حس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان اولین سلول مصنهوشیاری کوانتومیبیماری سلیاککمردرد ناشی از تنگی کانافلج بل، فلجی ترسناک که آنذرات کوانتومی زیر اتمی قتفاوتهای جنسیتی راهی برافلج خوابذرات کوانتومی زیر اتمی قتقلید مرحله ای نسبتا پیشپرورش مغز مینیاتوری انسامزایای شکلات تلخ برای سلمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر نگاه و مشاهده ناظر امگا سه عامل مهم سلامتزدودن نقص از هوش مصنوعیتغییر عمودی سر انسان از پنه ناامیدی بلکه ارتقاابزار بقای موجود زنده از شایسته نیست در جیب خود قرنظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت هشتاد و شاز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید میاستنی گراویهدف از تکامل مغزبا آتش، بازی نکن و بعد از کودکان میتوانند ناقل بی فاصله ی همیشگی تصویر سازروی و منیزیم در تقویت استتمایل زیاد به خوردن بستنآنچه حس می کنیم، نتیجه ی مطالبه ی حق خودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریک که ما نمی توسلول بنیادی و ای ال اسجنسیت و تفاوت های بینایینوار مغز در تشخیص بیماری اتوسوکسیمایدششمین کنگره بین المللی سهمیشه اطمینان تو بر خدا بحس و ادراک قسمت سی و ششماز روده تا مغزدارویی خلط آوروقتی فهمیدی خطا کردی برگبازگشت از آثار به سوی خداکایروپاکتیک چیستفردا را نمیدانیمروزه داری متناوب، مغز را تنهاییآیا همه جنایت ها نتیجه بیمغز مادران و کودکان در زممنشأ اطلاعات و آموخته ها تاثیر دپاکین بر بیماری ماهرام مصر از شگفتی های جهسندرم جدایی مغزجهان یکپارچهنوسانات کوانتومی منبع مااختلال خواب فرد را مستعد هندسه زبانِ زمان استخم شدن فضا-زماناستیفن هاوکینگ در تفسیر در کمتر از چند ماه سوش جدویشن پروبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت سوم)قوی تر باشروشی جدید در درمان نابینتو جهانی هستی که خودش را رژیم ضد التهابیآیا برای تولید مثل همیشه مغز انسان رو به کوچکتر شدمیوتونیک دیستروفیتاثیر درجه حرارت بر عملکای آنکه نامش درمان و یادشسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجهش های ژنتیکی مفید در ساعقیده ی بی عملچگونه واکسن کرونا را توزارتوکين تراپی روشی جديد هوش مصنوعی از عروسک های بخانواده پایداراطلاعات حسی ما از جهان، چدرمان پوکی استخوانواکسن کرونا از حقیقت تاتبرین نت به جای اینترنتگوش دادن بهتر از حرف زدنقدرت انسان در نگاه به ابعتوهم فضای خالی یا توهم فضرحم مصنوعیآپومورفین در پارکینسونمغز زنان جوانتر از مغز مرما اشیا را آنطور که هستندتاریک ترین بخش شبایا ابزار هوشمندی یا مغز ساهچاله ها تبخیر نمیشودجبران از دست رفته هاعواملی که برای ظهور لغت انگاه از درون مجموعه با نگخطای حسارزش های حقیقی ارزش های غهوش مصنوعی از عروسک بازی بنی عباس، ننگی بر تاریخدرمان سرطان با امواج صوتوجود قبل از ناظر هوشمندبرخی اصول سلامت کمرگریه ی ابر، رمز طراوت باغلرزش ناشی از اسیب به عصبتوسعه هوش مصنوعی قادر اسزمان پلانکتحریک عمقی مغز در آلزایمآزادی عقیده، آرمانی که تنقش نظریه تکامل در شناساماست مالی با هوش انسانیاگر نعمت فراموشی نبود بسسخن نیکو مانند درخت نیکوحقیقت در علم، هرگز نهایی عصب حقوق نورولوونادیدنی ها واقعی هستنددو بیماری روانی خود بزرگ هوش مصنوعی از عروسک تا کمبه زیر پای خود نگاه نکن بدرک عمیق در حیواناتبررسی ژنها در تشخیص بیمایافته های نوین علوم پرده پیچیدگی های مغزمگسمنابع انرژي پاک سرچشمه حتکامل مادی تا ابزار هوشمإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَزونیسومایدترجمه ای ابتدایی از اسرانقش ذهن و شناخت در حوادث مدل هولوگرافیک ژنرالیزهابزار بقا از نخستین همانسردرد سکه ایحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تنرمشهای مهم برای تقویت عدیوار، از ابتدا توهم بودهوش عاطفی قسمت نهمبیماری های میتوکندریژنها ، مغز و ارادهدست کردن در گوشبعد از کروناپیشرفت در عقل است یا ظواهمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل شناخت انسان با کشفالگو نداشتیمزبان چهار حرفی حیات زمینتصویربرداری فضاپیمای آمنقص های سیستمی ایمنیابزار بقا از نخستین همانشیشه ی بازالتی و سیلیکونچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان تغییر میدان مغهوشیاری سنتی یا هوشیاری بیماری ضعف عضلات نزدیک بکمردرد و علل آنکمردرد با پوشیدن کفش منافلج خواب چیستذرات کوانتومی زیر اتمی قتقلید از روی طبیعتپرکاری تیروئیدمسمومیت دانش آموزان بی گمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر نگاه انسان بر رفتاامروز دانش ژنتیک هیچ ابهسفر فقط مادی نیستتغییرات منطقه بویایی مغزنه به اعدامابزار بقای موجود زنده از شادی، پاداش انجام وظیفهنظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت پنجماز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید آلزایمرهدف از خلقت رسیدن به ابزابا تعمق در اسرار ابدیت و کودکان خود را مشابه خود تفتون های زیستیرویا و واقعیتتمایز یا کشف یگانگیآنها نمیخواهند دیگران رامطالبی در مورد تشنجمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی خلا ممکن استسلول عصبی شاهکار انطباق جنسیت و تفاوت های بینایینوار مغزی روشی مهم در تشخاتصال مغز و کامپیوترصبور باشهمیشه به آنچه داری، خوشنحس و ادراک قسمت سیزدهماز سایه بگذردارویی ضد بیش فعالی سیستوقتی پر از گل شدی خودت را بازگشت به ریشه های تکاملکار با یگانگی و یکپارچگیفرزندان زمان خودروزه داری و التهاب زیانبتنهایی رمز نوآوری استآیا هوش مصنوعی می تواند نمغز چون ابزار هوش است دلیمنشاء کوانتومی هوشیاری اتاثیر داروهای ضد التهاب اولویت بندی ها کجاستسندرم دزدی ساب کلاوینجهان کنونی و مغز بزرگترینوشیدن چای برای مغز مفید اختلال در شناسایی حروف و هندسه، نمایشی از حقیقتخونریزی مغز در سندرم کوواستخوان های کشف شده، ممکدر آرزوهایت مداومت داشتهواقعیت فیزیکی، تابعی از بحثی درباره احساسات متفاکشف مکانیسم عصبی خوانش پقیچی ژنتیکیروشی جدید در درمان سکته متو جدای از کیهان نیستیرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز ایندگان چگونه استمیگرن و پروتئین مرتبط با تاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزیسیاهچاله ی تولید کنندهجهش های ژنتیکی غیر تصادفعلم و ادراک فقط مشاهده ی چگونه آن شکری که می خوریمارتباط میکروب روده و پارهوش مصنوعی از عروسک بازی خار و گلاطلاعاتی عمومی در مورد مدرمان پوکی استخوانواکسن کرونا ساخته شده توبرای یک زندگی معمولیگوشه بیماری اتوزومال رسسقدرت ذهنتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)رحم مصنوعیآب زندگی است قسمت چهارممغزهای کوچک بی احساسما به جهان های متفاوت خودتاریکی من و تو و گرد و غباایا بیماری ام اس (مولتیپسایه ی هوشیاریجدا کردن ناخالصی هاعوارض ازدواج و بچه دار شدنگاه حقیقی نگاه به درون اخطر آلودگی هواارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی از عروسک بازی به قفس های سیاهت ننازدرمانهای بیماری پارکینسوراپامیل در بارداریبرخی اطلاعات روانشناسی مگربه شرودینگر و تاثیر مشلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتوسعه برخی شغل ها با هوش زمان به چه دلیل ایجاد میشتداوم مهم است نه سرعتآزار دیگری، آزار خود استنقش هورمون های تیروئید دماشین دانشاگر با مطالعه فیزیک کوانسخن و سکوتحقیقت راستین انسان علم باز واقعیت امروز تا حقیقتعصب سیاتیکنادانی در قرن بیست و یکم،دو بار در هفته ماهی مصرف هوش مصنوعی از عروسک تا کمبه سیاهی عادت نکنیمدرگیری قلب در بیماری ویربررسی بیماری التهابی رودیاد گرفتن مداومپیچیدگی های مغزی در درک زمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل مداومافت فشار خون ناگهانی در وزونا به وسیله ویروس ابله ترس و آرمان هانقش روی و منیزیم در سلامتمدل هولوگرافیک تعمیم یافابزار بقا از نخستین همانسردرد عروقی میگرنحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا ماشین باید نتایج را پدید تو همیشه محدود به مقدهوش عاطفی قسمت هفتمبیماری های مغز و اعصاب و ژنهای مشترک بین انسان و ودست آسمانبعد از کروناپیشرفت ذهن در خلاقیت استمنابع بی نهایت انرژی در دتکامل، نتیجه ی برنامه ریالگو و عادت را بشکن و در ازبان نیاز تکاملی استتصور از زمان و مکاننقص در تشخیص هیجانات عامابزار بقا از نخستین همانشکل های متفاوت پروتئین هچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان روش هاي جدیدی هوش، ژنتیکی است یا محیطیبیماریهای تحلیل عضلانی ابیماری، رساله ای برای سلکنفرانس تشنج هتل کوثر اصفلج دوطرفه عصب 6 چشمرفتار مانند بردهتقلید از طبیعتپرتوهای صادر شده از سیاهمسمومیت دانش آموزان، قمامنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر نگاه انسان بر رفتاانفجار و توقف تکاملی نشاسفر نامه سفر به بم و جنوب تغییرات مغز پس از 40 سالگینه به اعدامابزار بقای موجود زنده از شب سیاه سحر شودنظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت پنجاهاز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید ای ال اسهر چیز با هر چیز دیگر در تبا خدا باشکودکان را برای راه آماده فروتنی معرفتیرویا و کابوستمدن قدیمی ای در جنوب ایرآنژیوگرافی از مغزمطالعه ای بیان میکند اهدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولینسلول عصبی، در محل خاص خودجهل مقدسنوار مغز، ترجمه ی فعالیت اثر مضر مصرف طولانی مدت رصبر لازمه ی پیروزی استهمیشه داناتر از ما وجود دحس و ادراک قسمت ششماز علم جز اندکی به شما داداستانها و مفاهیمی اشتباوقتی تو از یاد گرفتن باز بازخورد یا فیدبککارهای کوچک، بی ارزش نیسفرضیه ای جدید توضیح میدهروزه داری و بیمار ی ام اس تنبیه چقدر موثر استآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمغز چگونه صداها را فیلتر مهمان ناخواندهتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اولین قدم شناخت نقص های خسندرم سردرد به دلیل افت فجهان کاملی در اطراف ما پرطلوع و حقیقتنوعی سکته مغزی ، وحشتناک اختلال در شناسایی حروف و هنر فراموشیخواندن ، یکی از شستشو دهناستروژن مانند سپر زنان ددر آسمان هدیه های نادیدنواقعیت چند سویهبحثی درباره احساساتی غیرکشف مکانیسمی پیچیده در بقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصريتوکسيمب در درمان ام استو دی ان ای خاص ميتوکندريرژیم غذایی ضد التهابیآیا تکامل و تغییرات ژنتیمغز ابزار بقای برتر مادیمیگرن سردردی ژنتیکی که بتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی و کنترل دو سیاره ی ابلهانجهش تمدنی عجیب و شگفت انسعلم و روحچگونه انتظارات بر ادراک ارتباط ماده و انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی خارق العاده و استثنایی باطلاعاتی عمومی در مورد مدرمان ام اس(مولتیپل اسکلواکسن آلزایمربرای پیش بینی آینده مغز دگوشت خواری یا گیاه خواریقدرت عشقتوهم چیسترسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرآب زندگی است قسمت هفتممغز، فقط گیرندهما با کمک مغز خود مختاريمتاریکی و نورایا بدون زبان میتوانیم تسایه را اصالت دادن، جز فرجدایی خطای حسی استعید نوروز مبارکنگاه دوبارهخطرات هوش مصنوعیارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی از عروسک بازی به مغز خزندگان خودت اجازدرها بسته نیستورزش هوازی مرتب خیلی به قگزیده ای از وبینار یا کنفلزوم سازگاری قانون مجازاتوصیه های سازمان بهداشت زمان شگفت انگیزتداخل مرزها و صفات با بینآسيب میکروواسکولاریا آسنقش هورمون زنانه استروژنمبانی ذهنی سیاه و سفیداگر تلاش انسان امروز براسخن پاک و ثابتحقیقت غیر فیزیکیاز کجا آمده ام و به کجا میعضلانی که طی سخن گفتن چقدنازوکلسیندو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی به کمک هوش طبیبه سخن توجه کن نه گویندهدرگیری مغز در بیماری کویبررسی سیستم تعادلی بدن ایاد بگیر فراموش کنیپیوند قلب خوک، به فرد دچامنابع انرژی از نفت و گاز تکامل چشمافت هوشیاری به دنبال کاهزیان غذاهای پرچربتسلیم شدن از نورون شروع منقش روزه داری در سالم و جمدل های ریز مغز مینی برینابزار بقا از نخستین همانسرطان کمیت گراییحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مردم با زندگی میجنگندیدن خدا در همه چیزهوش عاطفی قسمت یازدهبیماری وسواسژنهای هوش ، کدامنددست بالای دستبعد از کرونا دلخوشی بیهوپیشرفتی مستقل از ابزار همنابع جدید انرژیتکثیر سلول در برابر توقف الگوی بنیادین و هوشیاریزبان و کلمه حتی برای کسانتصادف یا قوانین ناشناختهنقطه ی رسیدن به قلهابزار بقا از نخستین همانشکل پنجم مادهنزاع بین جهل و علم رو به پحس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان روشی برای تبدیهیچ نقطه ای مرکزی تر از اهیچ چیز همیشگی نیستبیندیشکنگره بین المللی سردرد دفن آوری های جدید علیه شنارفتار وابسته به شکلتقویت استخوان در گرو تغذپرتوزایی از جسم سیاهمسیر دشوار تکامل و ارتقامنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر ویتامین دی بر بیماانقراض را انتخاب نکنیدسفر به مریخ در 39 روزتغییرات آب و هوایی که به نه جنگ و نه خونریزیابزار بقای موجود زنده از شبیه سازی میلیون ها جهان نعناعحس و ادراک قسمت پنجاه و یاز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید برای میاستنی هر جا که جات میشه، جات نیبا طبیعت بازی نکنکوری گذرای ناشی از موبایفروتنی و غروررویا و خبر از آیندهتمدن پیشرفته ی پیشینیانآنان که در قله اند هرگز خمعماری، هندسه ی قابل مشامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولین هوشمندسلولهای ایمنی القا کنندهجهان فراکتالنوار عصب و عضلهاثرات فشار روحی شدیدصبر و واقعیتهمیشه راهی هستحس و ادراک قسمت شصت و هشتازدواج های بین گونه ای، ردخالت در ساختار ژنهاوقتی ریشه ها عمیقند از چیبازسازي مغز و نخاع چالشی کاربرد روباتهای ريزنانوفساد اقتصادی سیتماتیک درروزه داری سلول های بنیادتهدیدهای هوش مصنوعیآیا هوش ارثی دریافتی از پمغز ناتوان از توجیه پیدامهندسی ژنتیک در حال تلاش تاثیر درجه حرارت بر مغزاولین مورد PML به دنبال تکسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان پیوستهطلای سیاهنیکولا تسلااختلالات مخچههنر حفظ گرهخواب سالم عامل سلامتیاسرار آفرینش در موجدر آستانه ی موج پنجم کوویواقعیت چیستبخش فراموش شده ی حافظهکشف ارتباط جدیدی از ارتبقانون مندی نقشه ژنتیکی مریه زغالیتو در میانه ی جهان نیستی رژیم غذایی ضد دردآیا جنین انسان، هوشمندی مغز ابزار برتر بقامیگرن شدید قابل درمان استاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی کمک میکند سیاره ابلهانجهشهای مفید و ذکاوتی که دعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهچگونه به سطح بالایی از هوارتباط متقابل با همه ی حیهوش مصنوعی از عروسک بازی خبر مهم تلسکوپ هابلاعتقاد اشتباه، نتیجه ی ندرمان تومورهای مغزی با اواکسن ایرانی کرونا تولیدبرای اولین بار دانشمندانگیلگمش باستانی کیستقضاوت ممنوعتوهم و خیالرساناها و ابر رساناها و عآب زندگی است قسمت اولمغزتان را در جوانی سیم کشما بخشی از این جهان مرتبطتاریکی خواهد ترسیدایا تکامل هدفمند استساخت سلول عصبی حتی پس از جریان انرژی در سیستم های عامل کلیدی در کنترل کارآنگاهی بر قدرت بینایی درادفاع از پیامبرارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک بازی به نقاش بنگردرهای اسرارآمیز و پوشیدهورزش هوازی ، بهترین تمریگزارش یک مورد جالب لخته ولزوم سازگاری قانون مجازاتوصیه های غیر دارویی در سزنان باهوش ترترقی واقعی یا شعار ترقیآسیب ها ناشی از آلودگی هونقش ویتامین K در ترمیم اسمباحث مهم حس و ادراکاگر خواهان پیروزی هستیسختی ها رفتنی استحقیقت غیر قابل شناختاز کسی که یک کتاب خوانده غم بی پایاننباید صبر کرد آتش را بعد دو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی به شناسایی کابهبود حافظه پس از رخدادهدرگیری مغز در بیماران مببررسی علل کمر درد در میانیادگیری مهارت های جدید دپیوند مغز و سر و چالشهای منابع انرژی از نفت و گاز تکامل و ارتقای نگاه تا عمافتخار انسانزیباترین چیز در پیر شدنتست آر ان اس دز میاستنی گنقش رژیم غذایی بر رشد و امدیون خود ناموجودابزار بقا از نخستین همانسرعت فکر کردن چگونه استحباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغز انسان سه هزار سالدیدگاه نارسای دوگانه ی مهوش عاطفی قسمت پنجمبیماری کروتز فیلد جاکوبژنهای حاکم بر انسان و انسدستورالعمل مرکز کنترل بیبعد از کرونا دلخوشی بیهوپپوگستمناطق خاص زبان در مغزتأثیر نیکوتین سیگار بر مالگوبرداری از طبیعتزبان و بیان نتیجه ساختماتضادهای علمینقطه ای بود و دگر هیچ نبوابزار بقا از نخستین همانشکرگزار هر چیزی باش که دانزاع بین علم و نادانی رو حس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز از مغز تدانش، قفل ذهن را باز میکندانش، یک انسان را ناسازگهیچ چیز، چقدر حقیقی استبیهوش کردن در جراحی و بیمکنگره بین المللی سردرد دفناوری هوش مصنوعی نحوه خرفتار اجتماعی انسان، حاصتقویت حافظه یا هوش مصنوعپرسش و چستجو همیشه باقی امسئول صیانت از عقیده کیسمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تاثیر ویروس کرونا بر مغز انواع سکته های مغزیسفر تجهیزات ناسا به مریخ تغییرات تکاملی سر انسان چه زیاد است بر من که در ایابزار بقای موجود زنده از شبیه سازی سیستم های کوانهفت چیز که عملکرد مغز تو حس و ادراک قسمت پنجاه و داز تکامل تا مغز از مغز تا داروی جدید برای کاهش وزنهر حرکت خمیده می شود و هر بالاترین هدف از دولتکی غایب شدی تا نیازمند دلفرگشت و تکامل تصادفی محض رویا بخشی حقیقی از زندگی تمدن بشری و مغز اخلاقیآنزیم تولید انرژی در سلومعنی روزهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان قدیم در شبه جزیره عسلولهای بنیادی مصنوعی درجهان قابل مشاهده بخش کوچنوار عصب و عضلهاثرات مفید قهوهصبر بسیار بایدهمیشه عسل با موم بخوریمحس و ادراک قسمت شصت و دواسکلت خارجی در درمان اختدر میان تاریکی و روشناییویتنام نوعی کرونا ویروس بحتی علمی درباره تمایل بکاربرد روباتهای ريز، در فشار و قدرتروزهای بد باقی نمیماندتو یک معجزه ایآیا هوش سریعی که بدون احسمغز و قلب در جنین موش مصنمهندسی بدنتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین مورد پیوند سر در انسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان پیوستهطوفان فقر و گرسنگی و بی سنیاز به آموزش مجازی دیجیاختلالات حرکتی در انسانهنر رها شدن از وابستگیخواب سالم عامل سلامتی و یاسرار بازسازی اندام هادر درمان بیماری مولتیپل واقعیت چیستبخش های تنظیمی ژنومکشف جمجمه ای درکوه ایرهوقانون گذاری و تکاملریواستیگمینتوقف؛ شکستراه فراری نیستآیا جهان ذهن و افکار ما ممغز از بسیاری حقایق می گرمیدان مغناطيسي زمین بشر تاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت نخاعی میتواند دسیاره ابلهانجهشهای مفید و ذکاوتی که دعلم به ما کمک میکند تا موچگونه باغبانی باعث کاهش ارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوش مصنوعی از عروسک بازی خدا موجود استاعتماد به خوددرمان تشنجواکسن اسپایکوژنبرای تمدن سازی، باید در بگیاه بی عقل به سوی نور میقطار پیشرفتتوهم وجودرشته نوروایمونولوژی و نقآب زندگی است قسمت دوممغزتان را در جوانی سیمکشما تحت کنترل ژنها هستیم یتاریخ همه چیز را ثبت کردهایجاد احساساتساخت شبکه عصبی مصنوعی با جریان انرژی در سیستم های عادت همیشه خوب نیستنگاهی بر توانایی اجزاي بدفاع در برابر تغییر ساختارزش خود را چگونه میشناسهوش مصنوعی از عروسک بازی به نقاش بنگردرون قفس یا بیرون از آنبرخی بیماری ها که در آن بورزش و میگرنگشایش دروازه جدیدی از طرلزوم عدم وابستگی به گوگل توصیه هایی در مصرف ماهیزنجیرها را ما باید پاره کتروس جریان انرژیآسیب روانی شبکه های اجتمنقش ژنتیک در درمان اختلامبتکران خودشکوفااپل ویژن پرو در تشخیص بیمسرنوشتحقیقت، آن چیزی نیست که جلاز آغاز خلقت تا نگاه انساغم بی پایاننبرو و انرژی مداومدو داروی جدید برای میاستهوش مصنوعی تعاملیبهداشت خوابدرگیری مغزی در سندرم کووبرطرف کردن خشونت را از خایادگیری هوش مصنوعی، عمیقپیوند اندام از حیوانات بمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل و ریشه ی مشترک خلقتافراد آغاز حرکت خودشان رزیباترین چیز در افزایش ستشنچ پانایوتوپولوس تشنج نقش رژیم غذایی در رشد و امدیریت اینترنت بر جنگابزار بقا از نخستین همانسطح آگاهی، رخدادهای زندگحباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغزهای ما ارتقا یافت دژا وو یا اشنا پنداریهوش عاطفی قسمت اولبیماری گیلن باره و بیمارکفش و کتابدغدغه نتیجه ی نادانی استتفکر قبل از کارپایان، یک آغاز استمناطق خاصی از مغز در جستجتأثیر نگاه انسان بر رفتاالتهاب شریان تمپورالزبان و بیان، در سایه پیشرتظاهر خوابیده ی مادهنقطه بی بازگشتابزار بقا از نخستین همانشکست حتمینزاع بین علم و جهل رو به پحس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز از مغز تدائما بخوانهیچ وقت خودت را محدود به بیهوشی در بیماران دچار اکنترل همجوشی هسته ای با هفیلمی بسیار جالب از تغییرقیبی قدرتمند در برابر متقویت سیستم ایمنیپرسشگری نامحدودمسئولیت جدیدمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتاثیر ژنها بر اختلالات خانیس بی کسانسفر دشوار اکتشافتغذیه بر ژنها تاثیر داردنه عدم مطلق بلکه عدم با قابزارهای پیشرفته ارتباط شبکه های مصنوعی مغز به درهفت سین یادگاری از میراث حس و ادراک قسمت پنجاه و ساز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید برای ای ال اسهرچیز با یک تاب تبدیل به باهوش ترین و با کیفیت تریکیهان خود را طراحی میکندفراموش کارها باهوش تر هسرویا تخیل یا واقعیتتمدن زیر آبآواز خواندن در قفس، نشانمعادله ها فقط بخش خسته کنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملسلام تا روشناییجهان موازی و حجاب هانوار عصب و عضلهاثرات مفید روزه داریصد قدح، نفتاده بشکستهمیشه، آنطور نیست که هستحس و ادراک قسمت شصت و ششاسکار، لگوی هوشمنددر مانهای کمر دردویتامین E برای فعالیت صحبحث درباره پیدایش و منشا کاش شرف اجباری بود یا حتیفضا و ذهن بازروزهای سختتو یک جهان در مغز خودت هسآیا هشیاری کوانتومی وجودمغز و اخلاقمهربانی، شرط موفقیتتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین هیبرید بین انسان و سوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان پر از چیزهای اسرار آطوفان زیباییچیز جدید را بپذیراختلالات صحبت کردن در انهنر، پر کردن است نه فحش دخواب عامل دسته بندی و حفطاصل بازخورددر سال حدود 7 میلیون نفر واقعیت های متفاوتبخش بزرگی حس و ادراک ما اکشف جدید تلسکوپ جیمز وبقانون جنگلریاضیات یک حس جدید استتولید مولکول جدید توسط هراه نجاتآیا جهش های ژنتیکی، ویرومغز به تنهایی برای فرهنگ میدان های مغناطیسی قابل تاثیر درجه حرارت بر عملکایمان به رویاسیب یکسان و دیدگاه های متجوانان وطنعلم بدون توقفچگونه تکامل مغزهای کنونیارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش مصنوعی از عروسک بازی خدا نور آسمان ها و زمین ااعتماد به خوددرمان جدید ALSواکسن اسپایکوژن ضد کرونابرای خودآگاه بودن تو بایگیاه خواری و گوشت خوار کدلمس کوانتومیتوهم وجودرشد مغز فرایندی پیچیده اآب زندگی است قسمت سوممغط یک گیرنده استمانند آب باشایران بزرگساخت شبکه عصبی با الفبای جریان انرژی در سیستم های عادت کن خوب حرف بزنینگاهت را بلند کندقیق ترین تصاویر از مغز ااز فرد ایستا و متعصب بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی به نادیدنی ایمان بیاوردروغ نگو به خصوص به خودتبرخی بیماری های خاص که بدورزش بهترین درمان بیش فعپل جویی اصفهانمقاومت به عوارض فشار خون توضیحی ساده در مورد هوش مزندگی فعال و مثبت روند آلتری فلوپرازینآسیب عصب پا به دنبال اعتینقش گرمایش آب و هوا در هممجموعه های پر سلولی بدن ماپی ژنتیکسریع دویدن مهم نیستحقایق ممکن و غیر ممکناز انفجار بزرگ تا انفجار غیرقابل دیدن کردن مادهچت جی پی تیدو سوی واقعیتهوش مصنوعی در کامپیوترهابوزون هیگز چیستدرگیری مغزی در سندرم کووبزرگ فکر کنیادگرفتن، آغاز حرکت است پیوند اندام حیوانات به امنابع انرژی از نفت و گاز تکامل ابزار هوش ، راه پر افراد بی دلیل دوستدار تو زیر فشار کووید چه باید کرتشنج چیستنقش زنجبیل در جلوگیری از مداخله ی زیانبار انسانابزار بقا از نخستین همانسعی کن به حدی محدود نشویحد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا ویروس کرونای دلتا وادژاوو یا آشناپنداریهوش عاطفی قسمت دهمبیماری آلزایمر، استیل کوکل اقیانوس در یک ذرهذهن ما از در هم شکستن منبتفکر ترکیبی در هوش مصنوعپارادوکس ها در علممرگ و میر پنهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت تأثیر شیرینی های حاوی لوامواجی که به وسیله ی ماشیزبان و تکلم برخی بیماریهتظاهری از ماده است که بیدنمیتوان با بیرون انداختنابزار بقا از نخستین همانشگفت نیست من عاشق تو باشمنسبیت عام از زبان دکتر برحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای مصرفی در ام اسهیچ کاری نکردن به معنی چیبیوگرافیکنترل جاذبهفیروز نادریرموزی از نخستین تمدن بشرتلقین اطلاعات و حافظهآلودگی هوا چالش قرن جدیدمسئولیت در برابر محیط زیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر کلام در آیات کلام بانگشت ماشه ایسفرنامه سفر به بم و جنوب ثبت و دستکار ی حافظهنهایت معرفت و شناخت درک عابزارهای بقا از نخستین هشبکیه های مصنوعیهم نوع خواری در میان پیشیحس و ادراک قسمت پنجاه و شاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید برای دیابتهز ذره، یک دنیاستباور و کیهان شناسیکیهانِ هوشیارِ در حال یافراموشی همیشه هم بد نیسترویا حقی از طرف خداتمدنی قدیمی در شمال خلیج آینه در اینهمعجزه های هر روزهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان سلاح و راهزنیجهان ما میتواند به اندازنوار عصب و عضله تعیین محلاثرات مضر ماری جواناصدای بم با فرکانس پایین، همکاری یا رقابتحس و ادراک سی و هفتماساس انسان اندیشه و باور در محل کار ارزش خودت را بویتامین E در چه مواد غذایبحثي درباره هوش و تفاوتهکتاب گران و پرهزینه شد ولفضای قلب منبع نبوغ استروش مقابله مغز با محدودیتو کجای جهانیآیا واکنش های یاد گرفته ومغز و اخلاقموفقیت هوش مصنوعی در امتتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین تصویر در تاریخ از سسوخت هیدروژنی پاکجهان پر از چیزهای جادویی طولانی ترین شبچیزی منتظر شناخته شدناختلالات عضلانی ژنتیکهوموارکتوس ها ممکن است دخودآگاهی و هوشیارياصل در هم تنیدگی و جهانی درمان نگهدارنده ی اعتیادواقعیت و مجازبخش بزرگتر کیهان ناشناختکشتن عقیده ممکن نیستقانون جنگلریتوکسیمابتولید مثل اولین ربات های راه های جدید برای قضاوت رآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمغز بیش از آنچه تصور میشومیدان های کوانتومی خلاتاثیر رو ح و روان بر جسماین پیوند نه با مغز بلکه سیر آفرینش از روح تا مغز جوانان وطنعلم در حال توسعهچگونه جمعیت های بزرگ شکل ارتباط پیوسته ی جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی خدا بخشنده است پس تو هم باعتماد بی مورددرمان جدید میگرن با انتی واکسن دیگر کرونا ساخته شبرای رشد، باید از مسیر خطگیرنده باید سازگار با پیلوب فرونتال یا پیشانی مغتوهم بی خداییرشد مغز علت تمایل انسان بآب، زندگی است(قسمت پنجم)نفرت، اسیب به خود استماه رجبایرادهای موجود در خلقت بساختن آیندهجستجوی متن و تصویر به صورعادت کردن به نعمتچالش هوشیاری و اینکه چرا دل به دریا بزناز مخالفت بشنوهوش مصنوعی از عروسک بازی به هلال بنگردریای خدابرخی توجهات در ببمار پارورزش در کمر دردپل خواجو اصفهانمقایسه رقابت و همکاریتیوتیکسن داروی ضد جنونزندگی هوشمند در خارج از زتری فلوپرازینآسانی موفقیتنقش پیش زمینه ها و اراده مجرم، گاهی قربانی استابتدا سخت ترین استسریعترین کامپیوتر موجودحل مشکلاز بار خود بکاه تا پرواز غرور و علمچت جی پی تیدولت یا گروهکهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبوزون هیگز جهان را از متلدرگیری اعصاب به علت میتوبزرگ شدن مغز محدود به دوریادآوری خواب و رویاپیوند سر آیا ممکن استمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل تکنولوژیافزایش قدرت ادراکات و حسزیرفون داروی ضد ام استشنج و حرکات شبه تشنجی قانقش زبان در سلطه و قدرت امدارک ژنتیکی چگونه انسانابزار بقا از نخستین همانشلیک فراموشیحریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تدگرگونی های نژادی و تغییهوش عاطفی قسمت دومبیماری الزایمرکلمات بلند نه صدای بلندذهن چند جانبه نیازمند نگتفکر خلا ق در برابر توهم پاسخ گیاهان در زمان خوردمرگ و میر بسیار بالای ناشمنبع هوشیاری کجاست قسمت تئوری تکامل امروز در درمامیوتروفیک لترال اسکلروزبان و شناخت حقیقت قسمت چتعویض دارو در تشنجنمیتوان بر سیاه سیاه نوشابزار بقای موجود زنده از شگفت انگیز بودن کیهانچسبیدن به خود، مانع بزرگ نسبت ها در کیهانحس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای ام اسهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبیوگرافیکندر در بیماریهای التهابفیزیک مولکولها و ذرات در رمز و رازهای ارتباط غیر کتلاش ها برای کشف منابع جدآلودگی هوا و ویروس کرونامستند جهان متصلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر کپسول نوروهرب بر نانگشت نگاری مغز نشان میدسفرنامه سفر به بم و جنوب ثبت امواج الکتریکی در عصنهایت در بی نهایتابزارهای بقا ازنخستین همشباهت مغز و کیهانهمه چیز موج استحس و ادراک قسمت بیست و چهاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید ضد میگرنهزینه ای که برای اندیشیدباید از انسان ترسیدکیست هیداتید مغزفراموشی و مسیر روحانیرویاها از مغز است یا ناخوتمرکز و مدیتیشنآیندهمعجزه ی چشممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استسلسله مباحث هوش مصنوعیجهان مادی، تجلی فضا در ذهنوبت کودکاناجزای پر سلولی بدن انسان صرع و درمان های آنهمانند سازی در انسانحس و ادراک- قسمت پنجاه و استفاده از مغز، وزن را کمدر چه مرحله ای از خواب ، رویتامین کابحثی جالب درباره محدودیتکتاب زیست شناسی باورقفس ذهنروش های صرفه جویی در ایجاتو کز محنت دیگران بی غمیآیا یک، وجود داردمغز و سیر تکامل ان دلیلی موفقیت در تفکر استتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دارو برای آتاکسی فسودمندی موجودات ابزی بر جهان دارای برنامهطی یکصد هزار سال اخیر هرچچیزی خارج از مغزهای ما نیاختراع جدید اینترنت کوانهورمون شیرساز یا پرولاکتخودآگاهی و هوشیارياصل علت و تاثیردرمان نابینایان آیا ممکنواقعیت و انعکاسبخش دیگری در وجود انسان هگل خاردار، زیباستقانونمندی و محدودیت عالمریسدیپلام تنها داروی تایتولید یا دریافت علمراه های جدید برای قضاوت رآیا خداباوری محصول تکاملمغز برای فراموشی بیشتر کمیدان بنیادین اطلاعاتتاثیر روده بر مغزاین اندوه چیستسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجواب دانشمند سوال کننده علم راهی برای اندیشیدن اچگونه جمعیت های بزرگ شکل ارتباط انسانی، محدود به هوش مصنوعی از عروسک بازی خدای رنگین کماناعتیاد و تلاش های درمانی درمان جدید کنترل مولتیپلواکسن دیگری ضد کرونا از دبرای زندگی سالم، یافتن تگالکانزوماب، دارویی جدیلوتیراستامتوهم تنهاییرشد در سختی استتاریخ، اصیل نیست و ساخته آتاکسی فریدریشنقاشی هایی با بوی گذشته یماپروتیلینایستادن در برابر آزادی بساختن آینده، بهترین روش جستجوی هوشیاری در مغز ماعادت بد را ترک کنچالش هوشیاری و اینکه چرا دلایلی که نشان میدهد ما باز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی به کدامین گناه کشته شدنددرک فرد دیگر و رفتارهای ابرخی توصیه ها برای واکسیوزن حقیقی معرفت و شناختپلاسمای غالبمقابله ی منطقی با اعتراضتیک و اختلال حرکتیزندگی و داراییترک امروزآشنا پندارینقش آتش در رسیدن انسان بهمحل درک احساسات روحانیابتدایی که در ذهن دانشمنسرگیجه از شایعترین اختلاحلقه های اسرارآمیزاز بحث های کنونی در ویروسغربال در زندگینتایج نادانی و جهلدوچرخه در کاهش دردهای کمهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبی نهایت در میان مرزهادرب بسته با غیر خود باز مبزرگ شدن تقریبا ناگهانی یاری خدا نزدیک استپیوند سر، یکی از راه حلهامنابع انرژی از نفت و گاز تکامل جریان همیشگی خلقتافزایش مرگ و میر سندرم کوزیرک ترین مردمتشنج عدم توازن بین نورون نقش زبان در سلطه و قدرت امروری بر تشنج و درمان هایابزار بقا از نخستین همانشلیک فراموشیحرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تدانش قدرت استهوش عاطفی قسمت سومبیماری ای شبیه آلزایمر و کلوزاپین داروی ضد جنونذهن هوشیار در پس ماده ی متفاوت مغز انسان و میمون هپختگی پس از چهل سالگي به مرگ و سوال از قاتلمنبع هوشیاری کجاست قسمت تئوری تکامل در پیشگیری و امید نیکو داشته باش تا آنزبان و شناخت حقیقت قسمت اتعامل انسان و هوش مصنوعینمای موفقیتابزار بقای موجود زنده از شگفت زده و حیران باشابزار بقای موجود زنده از شگفتی های نقشه ی ژنتیکینسبت طلایی، نشانه ای به سحس و ادراک قسمت نهماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای تغییر دهنده ی سیهیچ کس حقیقت را درون مغز بیان ژن های اسکیزوفرنی دکندر علیه سرطانفیزیک هوشیاریرمز گشایی از اتصالات مغزتلاش های جدید در ALSآلودگی هوا و پارکینسونمشکل از کجاستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر کپسول نوروهرب بر تانتقال ماده و انرژیسفرنامه سفر به بم و جنوب جلو رفتن یا عقبگردنهادینه سازی فرهنگ اختلاابزارهای بقای موجود زندهشباهت مغز با کیهان مادیهمه چیز و هیچ چیزحس و ادراک قسمت بیست و یکاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید ضد الزایمرهزینه سنگین انسان در ازابابا زود بیاکیست کلوئید بطن سومفراموشی آرمانرویاهای پر رمز و حیرتی درتمرکز بر هدفآینده ی انسان در فراتر ازمعجزه ی علممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باشسلطان جنگل یا صاحب ملکوتجهان مرئی و نامرئینور از عمق تاریکیاجزایی ناشناخته در شکل گضایعه ی شبکه لومبوساکرالهمجوشی هسته ای، انرژِی بحس و ادراک- قسمت بیست و پاستفاده از نظریه ی تکامل در ناامیدی بسی امید استویتامین کا و استخوانبحثی در مورد نقش ویتامين کتاب طبیعت در قالب هندسهقفس را بشکنروش هایی برای جلوگیری از تو پیچیده ترین تکنولوژی آیا کیهان می تواند یک شبیمغز کوانتومیمولکول ضد پیریتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دروغسی و سه پل اصفهانجهان در حال نوسان و چرخشطبیعت موجی جهانچیزی شبیه نور تو نیستادامه بحث تکامل چشمهوش فوق العاده، هر فرد اسخودت را از اندیشه هایت حفاصل عدم قطعیت از کوانتوم درمان های اسرار آمیز در آواقعیت تقویت شدهبخشیدن دیگران یعنی آرامشگل درون گلدانقارچ بی مغز در خدمت موجودریشه های مشترک همه ی موجوتولید پاک و فراوان انرژیراه پیروزی در زندگی چیستآیا دلفین ها می تواند از مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟میدازولام در درمان تشنج تاثیر روزه داری بر سلامت این ایده که ذرات سیاهچالسیستم تعادلی بدنجواب سنگ اندازیعلم ساختن برج های چرخانچگونه حافظه را قویتر کنیارتباط از بالا به پایین مهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد را به دور بیندازدرمان جدید ای ال اس، توفرواکسن سرطانبرخی ملاحظات در تشنج های گام کوچک ولی تاثیرگذارلوزالمعده(پانکراس)مصنوعتوهم جداییز گهواره تا گورتازه های اسکیزوفرنی(جنوآتش منبع انرژیچقدر به چشم اعتماد کنیمماجرای جهل مقدساکنون را با همه ی نقص هایساختار فراکتال وجود و ذهحفره در مغزعادت دادن مغز بر تفکرچالش هوشیاری و اینکه چرا دنیا فریب و سرگرمیاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی به امید روزهای بهتردرک نیازمند شناخت خویش ابرخی درمان های Spinal Muscular Atوزوز گوشپمبرولیزوماب در بیماری چمقابله با کرونا با علم استیکاگرلور داروی ضد انعقازندگی بی دودترکیب آمار و ژنتیکآشنا پندارینقش انتخاب از طرف محیط، نمحل درک احساسات روحانی دابتذال با شعار دینسرگردانیحمله ویروس کرونا به مغزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمقالاتنجات در راستگوییدوچرخه سواری ورزشی سبک و هوش مصنوعی درمانگر کامپیبی هیچ می ایی و بی هیچ میردرختان چگونه بر تشکیل اببزرگترین خطایی که مردم مژن همه چیز نیستپیوندهای پیچیده با تغییرمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل داروینی هنوز در حاافزایش سرعت پیشرفت علوم زیست شناسی کل در جزء فراکتشویق خواندن به کودکاننقش سجده بر عملکرد مغزمرکز هوشیاری، روح یا بدن ابزار بقا از نخستین همانشنا در ابهای گرم جنوب نیاچرا پس از بیدار شدن از خوحرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تدانش محدود به ابعاد چهارهوش عاطفی قسمت ششمبیماری ای شبیه ام اس مولتکلید نزدیک و نگاه تو بر فذهن و شیمی بدنتفاوت ها و تمایزها کلید بپدیده خاموش روشن در پارکمرگ انتقال است یا نابود شمنبع هوشیاری کجاست قسمت تئوری جدید، ویران کردن گامید نجاتزبان و شناخت حقیقت قسمت دتعامل انسان با هوش مصنوعنمایش تک نفرهچند نرمش مفید برای کمردرابزار بقای موجود زنده از شگفتی های زنبور عسلنشانه های گذشته در کیهان حس و ادراک قسمت چهارماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای ضد بیماری ام اس وهیچ اندر هیچبیان حقیقتکوچ از محیط نامناسبفیزیک و هوشیاریرمز پیشرفت تواضع است نه طتلاش های جدید در درمان فرآلزایمرمشکلات نخاعیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر کپسول نوروهرب بر سانتظار گذر تندباد؟سفرنامه سفر به بم و جنوب جلوتر را دیدنچهار میلیارد سال تکامل بابزارهای بقای از نخستین شباهت کیهان و مغزهمه چیز کهنه میشودحس و ادراک قسمت بیست و دواز تکامل تا مغز، از مغز تداروی سل سپتهزاران سال چشم های بینا وباد و موجکپسول ژری لاکتفرایند پیچیده ی خونرسانیرویای شفافتمرکز بر امروزآینده ی علم و فیزیک در60 ثمعجزه ی علم در کنترل کرونمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاهخواری بر رشد و انسان جدید از چه زمانی پاسم زنبور ، کلیدی برای وارجهان مشارکتینور دروناحیای بینایی نسبی یک بیمضایعه ی عروقی مخچههمراه سختی، اسانی هستحس و ادراک- قسمت شصت و چهاستفاده از هوش مصنوعی در در هم تنیدگی مرزها و بی مویتامین کا در سبزیجاتبحثی در مورد نقش کلسیم و کتاب، سفری به تاریخقله سقوطروش هایی ساده برای کاهش اتو آرامش و صلحیآیا گذشته، امروز وآینده مغز آیندگان چگونه است ؟مولتیپل اسکلروز در زنان تاثیر درجه حرارت بر عملکاولین سلول مصنوعیسیلی محکم محیط زیست بر انجهان در حال ایجاد و ارتقاطبیعت بر اساس هماهنگینکاتی در مورد تشنجاداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی می تواند بر احخودروهای هیدروژنیاصل، روان و نفس استدرمان های بیماری آلزایمرواقعیت خلا و وجود و درک مبخشش، عقلانی یا غیر عاقلگل زندگیقبل از آغازریشه های مشترک حیاتتولید اندام با چاپ سه بعدراه انسان شدن، راه رفتن وآیا دلفین ها میتوانند بامغز بزرگ چالش است یا منفعمکان زمان یا حافظه زمانتاثیر رژیم گیاه خواری بر این ابتدای تناقض هاستسیستم دفاعی بدن علیه مغز جوسازی مدرنعلایم کمبود ویتامین E را نگاه مادی غیر علمی استارتباط بین هوش طبیعی و هوهوش مصنوعی از عروسک بازی اعداد بینهایت در دنیای مدرمان جدید سرطانواکسن سرطانبرخی مرزهای اخلاق و علوم گامی در درمان بیماریهای لیروپریم داروی ترکیبی ضدتوهم جدایی و توهم علمزمین در برابر عظمت کیهانتازه های بیماری پارکینسوآثار باستانی تمدن های قدنقش قهوه در سلامتیماجرای عجیب گالیلهاکوییفلکسساختار شبکه های مغزی ثابحق انتخابعارضه جدید ویروس کرونا سچالش هوشیاری و اینکه چرا دنیای شگفت انگیز کوانتوماز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی به بالا بر ستارگان نگاه کدرک و احساسبرخی روش های تربیتی کودکوسواس، بیماری استپنج اکتشاف شگفت آور در موملاحظه های اخلاقی دربارهتیروفیبان موثر در سکته ی زندگی در جمع مواردی را برترکیب حیوان و انسانآشناپنداری چیستنقش اتصالات بین سلولهای محدودیت چقدر موثر استابداع دی ان ای بزرگترین دسربازان ما محققا غلبه می حمایت از طبیعتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر ویتامین دی بر بیمانخاع ما تا پایین ستون فقردوپامین قابل حل در آبهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبی ذهن و بی روحدرختان اشعار زمینبزرگترین درد از درون است پیوندی که فراتر از امکانمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و اضطراب در بیمازیست شناسی باور حقیقت یا تشخیص ژنتیکی آتروفی های نقش غذاها و موجودات دريامرکز حافظه کجاستابزار بقا از نخستین همانشناخت و معرفت، و نقش آن دچرا ارتعاش بسیار مهم استحس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تدانش بی نهایتهوش عاطفی بیشتر در زنانبیماری اسپینال ماسکولار کلام و زبان، گنجینه ای بسذهن تو همیشه به چیزی اعتقتفاوت ها را به رسمیت بشناپروژه ی ژنوم انسانیمرگ تصادفیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تا 20 سال آینده مغز شما به امید جدید بر آسیب نخاعیزبان و شناخت حقیقت قسمت ستعداد کلی ذهن ها در جهان تعذیه ی ذهنچند جهانیابزار بقای موجود زنده از شانس یا نتیجه ی تلاشنشانه های پروردگار در جهحس و ادراک قسمت نوزدهماز تکینگی تا مغز از مغز تداروی فامپیریدین یا نورلهیچگاه از فشار و شکست نتربیداری و خواب کدام بهتر اکوچک شدن مغز از نئاندرتافیزیک آگاهیرمز بقای جهش ژنتیکیتلاش های جدید در درمان سرآملودیپین داروی ضد فشار مشکلات بین دو همسر و برخیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر کپسول نوروهرب بر ساندوه در دنیا استسفری به آغاز کیهانجمجمه انسان های اولیهچهار ساعت پس از کشتار خوکابزارهای دفاعی و بقای موشباهت زیاد بین سلول هاي عهمه چیز در زمان مناسبحس و ادراک قسمت بیست و سواز تکامل تا مغز، از مغز تداروی ضد چاقیهستي مادي ای که ما کوچکترباد غرور و سر پر از نخوت وکامپیوتر سایبورگفرایند تکامل و دشواری هاروان سالمتمساح حد واسط میان مغز کوآینده با ترس جمع نمیشودمعجزه در هر لحظه زندگیمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتاثیر انتخاب از طرف محیط انسان خطرناکترین موجودسماگلوتید داروی کاهش دهنجهان معنانوروفیبروماتوزاحیای بینایی نسبی یک بیمضایعات در عصب زیر زبانیهمراهی میاستنی با برخی سحساسیت روانی متفاوتاستفاده از انرژی خلادر هم تنیدگی کوانتومیویتامین بی 12 در درمان دردبحثی در مورد حقیقت فضا و کتابخانهقلب های سادهروش جدید تولید برقتو افق رویداد جهان هستیآیا پیدایش مغز از روی تصامغز اندامی تشنه ی انرژی امواد کوانتومی جدید، ممکنتاثیر درجه حرارت بر عملکاوکرلیزوماب داروی جدید شسینوریپا داروی ترکیبی ضدجهان ریز و درشتطعمه ی شبکه های ارتباط اجچگونه مولکول های دی ان ایادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی و کشف زبان هایخورشید مصنوعیاصلاح خطا با رفتن بر مسیردرمان های جدید میگرنوالزارتان داروی ضد فشار بدون پیر فلکگلوله ی ساچمه ایقبل از انفجار بزرگرژیم های غذایی و نقش مهم تولید سلولهای جنسی از سلراه بی شکستآیا دست مصنوعی به زودی قامغز بزرگ چالشهای پیش رومکانیک کوانتومی بی معنی تاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه به خاطرخودت زندگی سکوت و نیستیجامعه ی آسمانیعلایم کمبود ویتامین E را نگاه محدود و تک جانبه، مشخدایی که ساخته ی ذهن بشر ارتباط شگفت مغز انسان و فهوش مصنوعی از عروسک بازی بقا با سازگارترین فرد اسدرمان جدید سرطانواکسن ضد اعتیادبرخی نکات از گاید لاین پرگامی در درمان بیماریهای لیس دگرامفتامین یا ویاستوهم جسمزمین زیر خلیج فارس تمدنی تازه های درمان ام اسآرامش و دانشنقش مهاجرت در توسعه نسل اماده ی تاریکاکسی توسین و تکامل پیش اسادیسم یا لذت از آزار دادحقیقت قربانی نزاع بین بی عدم توقف تکامل در یک انداچالش کمبود اندام برای پیدنیایی پر از سیاهچاله از نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی به بالاتر از ماده بیندیشدرک کنیم ما همه یکی هستیمبرخی سلولهای عصبی در تلایک پیام منفرد نورون مغزی پول و شادیملاحظات بیهوشی قبل از جرتکنولوژی های جدید و حالتزندگی در سیاهچالهترازودونآشتی بهتر استنقش تیروئید در تکامل مغزمحدودیت های حافظه و حافظابزار هوش در حال ارتقا ازسردرد میگرنحوادث روزگار از جمله ویراز تکنیکی تا مغز از مغز تصفحه اصلینخستین تمدن بشریدورترین نقطه ی قابل مشاههوش مصنوعی ساخته هوش طبیبی سوادی در قرن 21درد و درسبسیاری از مجرمان، خودشانپیوستگی همه ی اجزای جهانمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و ساختار مغززیست، مرز افق رویداد هستتشخیص آلزایمر سالها قبل نقش غذاها و موجودات دريامرکز حافظه کجاستابزار بقا از نخستین همانشناخت حقیقت یا آرزوهای گچرا بیماری های تخریبی مغحس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان موفق به بازگردهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیماری اضطراب عمومیکلام، در تحولی شگفت آور بذهن خود را مشغول هماهنگیتفاوت های بین زن و مرد فقپروژه ی ژنوم انسانیمرگی وجود نداردمنبع هوشیاری کجاست قسمت تا بحر یفعل ما یشاامید درمان کرونا با همانزبان جانسوزتغییرچند جهانیابزار بقای موجود زنده از شانس یا تلاشنظام مثبت زندگیحس و ادراک قسمت هفتماز تکینگی تا مغز از مغز تداروی لیراگلوتیدهیپرپاراتیروئیدیسمبیست تمرین ساده برای جلوکوچکی قلبفیزیکدانان ماشینی برای ترمز جهانتلاش های جدید شرکت نورالآموزش نوین زبانمشکلات روانپزشکی پس از سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر کتامین در درمان پااندوه دردی را دوا نمیکندسقوط درون جاذبه ای خاص، چجنین مصنوعینون و القلمابعاد و نیازهای تکاملیشباهت زیاد بین سلول هاي عهمه چیز در زمان کنونی استحس و ادراک قسمت بیستماز تکامل تا مغز، از مغز تداروی ضد چاقیهستی ما پس از شروعی چگال بار مغز بر دو استخوانکاهش مرگ و میر ناشی از ابفرایند حذف برخی اجزای مغروبات ها قول میدهندتنفس هوازی و میتوکندریآیا فراموشی حتمی استمعرفت و شناختمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتاثیر احتمالی عصاره تغلیانسان عامل توقف رشد مغزسندرم کووید طولانیجهان هوشمندنورون هاي مصنوعی می تواناحساس گذر سریعتر زمانضرورت زدودن افکارهمراهی نوعی سردرد میگرنیخفاش با شیوع همه گیری جدیاستفاده از سلول های بنیادر هم تنیدگی کوانتومی و پویتامین بی هفدهبحثی در مورد عملکرد لوب فکجای مغز مسئول پردازش تجقلب و عقلروش صحبت کردن در حال تکامتو انسانی و انسان، شایستآیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز انسان ایا طبیعتا تماموجود بی مغزی که می تواندتاثیر درجه حرارت بر عملکايندگان چگونه خواهند دیدسیگار عامل افزایش مرگ ومجهان شگفت انگیزظهور امواج مغزی در مغز مصچگونه میتوان با قانون جنادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی یا حماقت طبیعخوش قلبی و مهربانیاصول انجام برخی نرمش ها ددرمان های جدید در بیماری واکنش های ناخودآگاه و تقبدون بار گذشتهگلوئونقبرستان ها با بوی شجاعتتولترودینرابطه تشنج و اوتیسمآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز بزرگ و فعال یا مغز کومکانیزمهای دفاعی در برابتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه خانواده ات سالم باسکوت، پر از صداجاودانگی مصنوعیعلائم عصبی آلزایمر، با انگاه کلی نگرخدایا جز تو که را دارمارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی بقا در ازای بیماریدرمان دارویی سرطان رحم بواکسن علیه سرطانبرخی نرمش ها برای زانوگاهی لازم است برای فهم و لا اکراه فی الدینتوهمات و شناخت حقیقتزمان چیستتبدیل پلاستیک به کربن و سآرامش و سکوننقش میدان مغناطیسی زمین ماده ی خالیاکسکاربازپین در درمان تشسازگاری با محیط بین اجزاحقیقت آنطور نیست که به نظعدم درکچالش دیدگاه های سنتی در بدنیا، هیچ استاز نشانه ها و آثار درک شدهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه جای محکوم کردن دیگران درک احساسات و تفکرات دیگبرخی سيناپسها طی تکامل و یک پیشنهاد خوب برای آسان پول و عقیدهممانتین یا آلزیکسا یا ابتکنولوژی و پیشرفتزندگی زمینی امروز بیش از ترازودونآغاز فرایند دانستننقش حفاظتی مولکول جدید دمخچه فراتر از حفظ تعادلابزار بقا از نخستین همانسردرد میگرن در کودکانحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز و از مغز سوالات پزشکینخستین تصویر از سیاهچالهديدن با چشم بسته در خواب هوش مصنوعی، اتفاقات و تحبی شرمیژن همه چیز نیستدرد باسن و پا به دلیل کاهبسیاری از بیماری های جدیپیام های ناشناخته بر مغز منابع انرژی از نفت و گاز تکامل داروینی هنوز در حااقلیت خلاقزاویه نگاه ها یکسان نیستتشخیص ایدزنقش غذاها و موجودات دريامرکز خنده در کجای مغز استابزار بقا از نخستین همانشناخت درون، شناخت بیرون؛چرا حیوانات سخن نمی گوینحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان نورون مصنوعی سهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیماری بیش فعالیکلرال هیدرات برای خوابانذهن سالمتفاوت های تکاملی در مغز وپروانه ی آسمانیمراحل ارتقای پله پله کیهمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاول کف پا و حقیقتامیدوار باش حتی اگر همه چزبان ریشه هایی شناختی استابوهای ذهنیامیدواریزبان شناسی مدرن در سطح سلتغییر الگوی رشد مغزی با زچند جهانی و علمابزار بقای موجود زنده از شاهکار قرننظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت هفدهماز تکینگی تا مغز- از مغز داروی تشنجی دربارداریهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیش از نیمی از موارد انتقکوچکترین چیز یک معجزه اسفال نیکورمز جهان خاصیت فراکتالتلاش هایی در بیماران قطع آمارهای ارائه شده در سطح مشکلات روانپزشکی در عقب منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد واندوهگین نباش اگر درب یا سلول های مغزی عامل پارکیجنگ هفتاد و دو ملت همه را نوآوری ای شگفت انگیز دانابعاد اضافه ی کیهانشجاعت و ترسهمه چیز، ثبت می شودحس و ادراک قسمت دهماز تکامل تا مغز، از مغز تداروی ضد تشنج با قابليت تو هر کس تقوای خدا پیشه کنبار بزرگ ایستادن بر دو پاکاهش التهاب ناشی از بیمافراتر از دیوارهای باورروبات های ریز در درمان بیتنفس هوازی و میتوکندریآیا ممکن است موش کور بی ممغز فکر میکند مرگ برای دیمنبع خواب و رویاتاثیر ترکیبات استاتین (سانسانیت در هم تنیده و متصسندرم گیلن باره به دنبال جهان هوشیارنورون های ردیاب حافظهاحساسات کاذبضرب المثل یونانیهندسه ی پایه ایخلا، حقیقی نیستاستفاده از سلول های بنیادر هم تنیدگی کوانتومی و دویتامین دی گنجینه ای بزربحثی درباره هوش و تفاوتهکرونا چه بر سر مغز می آورقلب یا مغزروشهای نو در درمان دیسک بتو با همه چیز در پیوندیآیا امکان بازسازی اندامهمغز انسان برای ایجاد تمدموجودات مقهور ژنها هستندتاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یسیاهچاله هاجهانی که نه با یک رخداد و ظرف باید پر شود چه با چرک چگونه مغز ما، موسیقی را پادغام میان گونه های مختلهوش مصنوعی گوگل به کمک تشخوش خیالی و خوش بینیاصول توسعه ی یک ذهن کاملدرمان های جدید سرطانواکنش به حس جدیدبدون زمان، ماده ای وجود نگمان میکنی جرمی کوچکی در قدم زدن و حرکت دید را تغیتومورها و التهاب مغزی عارادیوی مغز و تنظیم فرکانآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز بزرگترین مصرف کننده ما انسانها چه اندازه نزدتاثیر رژیم گیاهخواری بر اینترنت بدون فیلتر ماهواسکته مغزیجایی برای یاد گرفتن باقی علت خواب آلودگی بعد از خونگاه انسان محدود به ادراخسته نباشی باباارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی بقای حقیقی در دور ماندن ادرمان زخم دیابتی با تکنوواکسنی با تاثیر دوگانه ابرخی نرمش های گردنگاهی مغز بزرگ چالش استلاموژین داروی ضد اوتیسم؟توکل بر خدازمان و مکان، ابعاد کیهان تبدیل تراکت صوتی مصنوعی آرامش(سکوت) stillness و تکاپونقش محیط زندگی و مهاجرت دماده ای ضد التهابیاگر فقط مردم میفهمیدند کستم با شعار قانون بدترین حقیقت افرادعدالت برای من یا برای همهچاالش ها در تعیین منبع هودندان ها را مسواک بزنید تاز نظر علم اعصاب یا نرووسهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه خوبی های دیگران فکرکندرک تصویر و زبان های مخلتبرداشت مغز ما از گذر زمانیک آلل ژنتیکی که از نئاندپوست ساعتی مستقل از مغز دمن کسی در ناکسی دریافتم تکنولوژی جدید که سلول هازندگی زودگذرتراشه ها روی مغزنقش حیاتی تلومر دی ان آ دمخچه ، فراتر از حفظ تعادلابزار بقا از نخستین همانسردرد میگرنی در کودکانحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تپیامهای کاربراننخستین روبات های زنده ی جدی متیل فومارات(زادیوا)(هوش احساسیبی عدالتی در توزیع واکسن ژن هوش و ساختارهای حیاتی دردهای سال گذشته فراموش بسیاری از بیماری های جدیپیدایش زبانمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل زباناقیانوس نادانیزاوسکا درمان گوشرتصویر خورشید یا خود خورشنقش غذاها در کاهش دردهای مرگ چیستابزار بقا از نخستین همانشناسایی تاریخچه ی تکاملیچرا حجم مغز گونه انسان درحس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان یک فرضیه رادیکهوشمندی کیهانبیماری تی تی پیکم کردن کالری روشی سودمنALS نگاهی کامل بر بیماری وذهت را روی چیزهای مفید متتفاوت های زبانی سرمنشا تپرواز از نیویورک تا لوس آمرز مرگ و زندگی کجاستمنبع هوشیاری کجاست قسمت مرز بین انسان و حیوان کجامنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر فکر بر سلامتامیدواری و مغززبان شناسی نوین نیازمند تغییر دیگران یا تغییر خوچند روش ساده برای موفقیتابزار بقای موجود زنده از شاهکار شش گوشنظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت هجدهماز تکینگی تا مغز- از مغز داروی جدید ALSهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیشتر کمردردها نیازی به کووید نوزده و خطر بیماری فاکسیبترنگ کردن، حقیقت نیستتلاشی برای درمان قطع نخاآن چیزی که ما جریان زمان مشاهده گر جدای از شیء مشامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد واندام حسی، درک از بخش هایسلول های بنیادیجنگ و تصور از جنگنوار مغز مشاهده ی غیر مستابعاد بالاترشرکت نورالینک ویدیویی ازهمه ی سردردها بی خطر نیستحس و ادراک قسمت دوازدهماز تکامل تا مغز، از مغز تداروی ضد تشنج با قابليت توفور و فراوانیبار سنین ابزار هوشمندی اکاهش حافظه هرچند فرایندیفرد موفقروبات کیانتنفس بدون اکسیژنآیا ما کالا هستیممغز قلبمنتظر نمان چیزی نور را بهتاثیر تغذیه بر سلامت رواانسانیت در برابر دیگرانسندرم پیریفورمیسجهان های بسیار دیگرنوروپلاستیسیتی چیستاخلاق و علوم اعصابضررهای مصرف شکر و قند بر هندسه ی رایج کیهانخلا، خالی نیستاستفاده از سلول های بنیادر هر سوراخی سر نکنویروس مصنوعیبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال هاقلب دروازه ی ارتباطروشهای شناسایی قدرت شنواتو با باورهایت کنترل میشآیا انسان با مغز بزرگش اخمغز انسان برای شادمانی طموسیقی نوتاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یسیاهچاله های فضایی منابعجهانی که از یک منبع، تغذیعقل مجادله گرچگونه مغز پیش انسان یا همادغام دو حیطه علوم مغز و هوش مصنوعی گوگل به کمک تشخوشبختی چیستاصول سلامت کمردرمان های رایج ام اسواکسن های شرکت فایزر آمربرنامه و ساختار پیچیده مگنجینه ای به نام ویتامین قدرت مردمتومورهای نخاعیراز تغییرآیا راهی برای رفع کم آبی مغز حریص برای خون، کلید تما انسانها چه اندازه نزدتاثیر رژِیم غذایی بر میگایندرالسال سیزده ماههجایی خالی نیستعماد الدین نسیمی قربانی نگاه از بیرون مجموعهخطا در محاسبات چیزی کاملارتباط غیرکلامی بین انساهوش مصنوعی از عروسک بازی بلندی در ذهن ما درک بلندیدرمان سرگیجه بدون نیاز بوابستگی یعنی قلادهبرخی یونها و مولکول های مگاهی جهت را عوض کنلایو دوم دکتر سید سلمان فتوپیراماتزمان و گذر آن سریع استتبدیل سلولهای محافط به سآزمون تجربی، راهی برای رنقش مرکز تنفس سلولی در بیماده، چیزی نیستاگر میدانی مصیبت بزرگتر ستم، بی پاسخ نیستحقیقت اشیاعسل طبیعی موثر در کنترل بنابینایی در نتیجه ی گوشی ده روش موفقیتاز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه خودت مغرور نشودرک حقیقت نردبان و مسیری بررسي علل احتمالي تغيير یک جهش ممکن است ذهن انسانپوشاندن خود از نورمن پر از تلخیمتکنولوژی جدید که سلول هازندگی سلول در بدن، جدای اتراشه ی هوش مصنوعی در مغزنقش خرچنگ های نعل اسبی درمخچه ابزاري که وظیفه آن فابزار بقا از نخستین همانسردرد و علتهای آنحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تسایتهای دیگرنرمش های مفید برای درد زادین اجباریهوش احساسیبیمار 101 ساله، مبتلا به سژن یا نقشه توسعه مغز و نقدردی که سالهاست درمان نشبشکه ای که ته نداره پر نمپیر شدن حتمی نیستمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل زبانالکترومغناطیس شنوایی و هزبان فرایند تکاملی برای تصویر در هم تنیدگی کوانتنقشه مغزی هر فرد منحصر بهابزار بقا از نخستین همانشناسایی سلول های ایمنی اچرا خشونت و تعصبحس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان ژنی از مغز انسهوشیاری و وجودبیماری دویککمالگرایی دشمن پیشرفتفقر داده ها در هوش مصنوعیذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتفاوت ایستایی و تکاپوپروتئین های ساده ی ابتدا