دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تاثیر حرکات چشم بر امواج مغزی

تاثیر حرکات چشم بر امواج مغزی
پشت چشم یا شبکیه دارای بار منفی و جلوی چشم یا قرنیه دارای بار مثبت است. حرکات چشم باعث تاثیر بار مثبت یا منفی بر الکترودهایی می شود که روی سر بیمار قرار داده شده است.
در مونتاژ دو قطبی نوار مغز، تاثیر بار مثبت و منفی در دو الکترود مجاور هم، میتواند باعث موج مثبت یا منفی در نوار مغز شود. این حالت را با درخواست از بیمار برای بستن یا باز کردن چشم ها و یا حرکت چشمها به راست و چپ میتوان مشاهده کرد.
مشاهدات ما از جهان به وسیله امواجی است که از اشیا به چشم و گوش ما میرسد و این امواج و از جمله امواج صادر شده از مغز، تحت تاثیر امواج دیگری است که می تواند تفسیر نوار مغز را مشکل کند.
مشاهدات بر هر جزء خلقت، همین گونه است. امواج ناخواسته ای که در مسیر شناخت واقعیت، مزاحمت ایجاد میکند چالش بزرگی در مشاهده توسط ناظر هوشمند است. (مراجعه شود به مقاله ی: چرا چشم، وقتی خواب و رویا می بیند در مقایسه با زمان تصویرسازی و تصور در بیداری، چیزی را واضح تر مشاهده می کند؟ در همین کانال)

امواج مغزی (brain Waves) چیست؟ - جهان مغز ( آخرین دستاوردهای علوم اعصاب)brain World.ir
ویدیو از دکتر جفری مولرنورولوژیست و دانشیار دانشگاه یال آمریکا

https://www.youtube.com/watch?v=XZ5sghdDVJo&t=59s


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بخش بزرگتر کیهان ناشناختواقعیت و انعکاسسندرم سردرد به دلیل افت فتوپیراماتعامل کلیدی در کنترل کارآگزیده ای از وبینار یا کنففراتر از دیوارهای باورتشنج چیستامید نیکو داشته باش تا آنحافظه میتواند بزرگترین دمیدان بنیادین اطلاعاتابعاد و نیازهای تکاملینقشه های مغزی جدید با جزیداروی تشنجی دربارداریاستفاده از هوش مصنوعی در روش هایی ساده برای کاهش اهمجوشی هسته ای، انرژِی ببرخی مرزهای اخلاق و علوم واکسن سرطانسیر آفرینش از روح تا مغز تکامل مادی تا ابزار هوشممقالاتپیوند سر، یکی از راه حلهاقانون جنگلتغییر زودتر اتصالات مغزیاندوهگین نباش اگر درب یا حس و ادراک قسمت چهل و هشتماجرای جهل مقدساحساسات کاذبنهادینه سازی فرهنگ اختلاداستانها و مفاهیمی اشتبااصول توسعه ی یک ذهن کاملرژیم های غذایی و نقش مهم هوش مصنوعی گوگل به کمک تشبرداشت مغز ما از گذر زمانیک پیشنهاد خوب برای آسان سازگاری با محیط بین اجزاتکامل، نتیجه ی برنامه ریپرورش مغز مینیاتوری انسالیروپریم داروی ترکیبی ضدانعطاف پذیری مکانیسمی علحس و ادراک قسمت بیست و چهمخچه ابزاري که وظیفه آن فادغام دو حیطه علوم مغز و نوعی سکته مغزی ، وحشتناک در آستانه ی موج پنجم کوویبه قفس های سیاهت ننازرحم مصنوعیبشکه ای که ته نداره پر نمهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای مشترک بین انسان و وسردرد تنشنتاثیر ژنها بر اختلالات خآینه در اینهملاحظات بیهوشی قبل از جرایمپلانت نخاعی میتواند دحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط شگفت انگیز مغز انمرگ و میر بسیار بالای ناشچگونه به سطح بالایی از هوبی نهایت در میان مرزهازمان به چه دلیل ایجاد میشتفاوت ارباب و رهبر حقیقیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحشیشه ی بازالتی و سیلیکونکنترل جاذبهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا واکنش های یاد گرفته وجهان موازی و حجاب هامنابع انرژی از نفت و گاز ایرادهای موجود در خلقت بخودآگاهی و هوشیارياز نظر علم اعصاب اراده آزمشکلات نخاعیدرک حقیقت نردبان و مسیری چالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری تی تی پیهوش، ژنتیکی است یا محیطیزیرفون داروی ضد ام استمدن پیشرفته ی پیشینیانشبکه های مصنوعی مغز به درکیست کلوئید بطن سومتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اججهان پر از چیزهای جادویی منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالش است یا منفعخطای ادراک کارمااز تکینگی تا مغز از مغز تمعرفت و شناختدستورالعمل مرکز کنترل بینجات در راستگوییبا هوش مصنوعی خودکار روبهر جا که جات میشه، جات نیزبان جانسوزتو کز محنت دیگران بی غمیضررهای شکر بر سلامت مغزکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر رو ح و روان بر جسمآرامش و دانشجواب دانشمند سوال کننده منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماننقش نگاه از پایین یا نگاهدو سوی واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز ترقیبی قدرتمند در برابر مچرا حجم مغز گونه انسان دربحثي درباره هوش و تفاوتهویتامین E برای فعالیت صحسقوط درون جاذبه ای خاص، چتولید سلولهای جنسی از سلعلم و روحگویید نوزده و ایمنی ساکتفلج دوطرفه عصب 6 چشمتبدیل سلولهای محافط به سافتخار انسانحقیقت آنطور نیست که به نظمنشاء کوانتومی هوشیاری اابزار بقای موجود زنده از نقش داروهاي مختلف معروف دانشمندان موفق به بازگرداز تکینگی تا مغز، از مغز رویا حقی از طرف خدانظریه ی ریسماننظریه تکامل در درمان بیمبخش دیگری در وجود انسان هواقعیت خلا و وجود و درک مسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتوانایی مغز و دیگر اجزای عادت همیشه خوب نیستگزارش یک مورد جالب لخته وفرد حساس از نظر عاطفی و بتشنج و حرکات شبه تشنجی قاامید نجاتحافظه و اطلاعات در کجاست میدازولام در درمان تشنج ابعاد اضافه ی کیهاننقص در تشخیص هیجانات عامداروی جدید ALSاستفاده از انرژی خلاروش جدید تولید برقهمراهی نوعی سردرد میگرنیبرخی نکات از گاید لاین پرواکسن ضد اعتیادسیستم تعادلی بدنتکامل مداومتاثیر ویتامین دی بر بیماپیوندی که فراتر از امکانقانونمندی و محدودیت عالمتغییر عمودی سر انسان از پاندام حسی، درک از بخش هایحس و ادراک قسمت چهل و دومماجرای عجیب گالیلهاخلاق و علوم اعصابچهار میلیارد سال تکامل بدخالت در ساختار ژنهااصول سلامت کمررژیم ضد التهابیهوش مصنوعی الفاگوبررسي علل احتمالي تغيير یک آلل ژنتیکی که از نئاندستم با شعار قانون بدترین تأثیر نگاه انسان بر رفتاپرتوهای صادر شده از سیاهلیس دگرامفتامین یا ویاساهرام مصر از شگفتی های جهحس و ادراک قسمت بیست و یکمدل همه جانبه نگر ژنرالیارتقا و تکامل سنت آفرینش نیکولا تسلادر درمان بیماری مولتیپل به مغز خزندگان خودت اجازرحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای هوش ، کدامندسردرد سکه ایتاثیر کلام در آیات کلام بآیندهممانتین یا آلزیکسا یا ابایمان به رویاحس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط شگفت انگیز مغز انمرگ انتقال است یا نابود شچگونه باغبانی باعث کاهش بی ذهن و بی روحزمان شگفت انگیزتفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی در خدمت خلق وحشکل های متفاوت پروتئین هکندر در بیماریهای التهابتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا یک، وجود داردجهان ما میتواند به اندازمنابع انرژی از نفت و گاز اکسی توسین و تکامل پیش امغز آیندگان چگونه است ؟خودروهای هیدروژنیاز نظر علم اعصاب اراده آزمشکلات بین دو همسر و برخیدرک دیگرانچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری دویکهیچ چیز همیشگی نیستزیرک ترین مردمتمدن بشری و مغز اخلاقیشبکیه های مصنوعیکاهش مرگ و میر ناشی از ابتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملجهان دارای برنامهمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالشهای پیش روخطای حساز تکینگی تا مغز از مغز تمغز فکر میکند مرگ برای دیدغدغه نتیجه ی نادانی استنخاع ما تا پایین ستون فقربا تعمق در اسرار ابدیت و هر حرکت خمیده می شود و هر زبان ریشه هایی شناختی استو پیچیده ترین تکنولوژی طلوع و حقیقتکریستال هاتاثیر روده بر مغزآرامش و سکونجوسازی مدرنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماننقش نظام غذایی در تکامل مدولت یا گروهکاز تکینگی تا مغز از مغز ترموزی از نخستین تمدن بشرچرا خشونت و تعصببحثی جالب درباره محدودیتویتامین E در چه مواد غذایسلول های بنیادیتولترودینعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهگوشه بیماری اتوزومال رسسفناوری هوش مصنوعی نحوه ختداوم مهم است نه سرعتافراد آغاز حرکت خودشان رحقیقت افرادمهندسی ژنتیک در حال تلاش ابزار بقای موجود زنده از نقش درختان در تکاملدانشمندان نورون مصنوعی ساز تکینگی تا مغز، از مغز رویاها از مغز است یا ناخورویاهای پر رمز و حیرتی درنظریه تکامل در درمان بیمبخشیدن دیگران یعنی آرامشوالزارتان داروی ضد فشار سوپاپ ها یا ترانزیستورهاتوازن مهمتر از فعالیت زیعادت کن خوب حرف بزنیگشایش دروازه جدیدی از طرفردا را نمیدانیمتشنج عدم توازن بین نورون امید درمان کرونا با همانحافظه و اطلاعات در کجاست مکانیک کوانتومی بی معنی ابعاد بالاترنقطه بی بازگشتداروی جدید s3 در درمان ام استفاده از سلول های بنیاروش صحبت کردن در حال تکامهندسه ی پایه ایبرخی نرمش ها برای زانوواکسن علیه سرطانسیستم دفاعی بدن علیه مغز تکامل چشمصفحه اصلیپیوستگی همه ی اجزای جهانقارچ بی مغز در خدمت موجودتغییرات منطقه بویایی مغزانرژی بی پایان در درون هرحس و ادراک قسمت چهل و سومماده ی تاریکاخلاق پایه تکامل و فرهنگچهار ساعت پس از کشتار خوکدر مانهای کمر درداضطراب و ترسرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وهوش مصنوعی از عروسک های ببررسی و اپروچ جدید بر بیمیک جهش ممکن است ذهن انسانستم، بی پاسخ نیستتئوری تکامل امروز در درمآلودگی هوا چالش قرن جدیدلا اکراه فی الدیناولین مورد PML به دنبال تکحس و ادراک قسمت بیست و دومدل هولوگرافیک ژنرالیزهارتقا یا بازگشت به قبل ازنیاز به آموزش مجازی دیجیدر سال حدود 7 میلیون نفر به نقاش بنگررسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربعد پنجمهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای حاکم بر انسان و انسسردرد عروقی میگرنتاثیر کپسول نوروهرب بر نآینده ی انسان در فراتر ازمن کسی در ناکسی دریافتم این پیوند نه با مغز بلکه حس و ادراک- قسمت شصت و چهارتباط غیرکلامی بین انسامرگ تصادفیدرمان جدید میگرن با انتی چگونه تکامل مغزهای کنونیبی شرمیزنجیرها را ما باید پاره کتقلید مرحله ای نسبتا پیششکل پنجم مادهکوچ از محیط نامناسبتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا کیهان می تواند یک شبیجهان مادی، تجلی فضا در ذهمنابع انرژی از نفت و گاز اگر فقط مردم میفهمیدند کمغز انسان ایا طبیعتا تماخورشید مصنوعیاز واقعیت امروز تا حقیقتمشکلات روانپزشکی پس از سدرک درست از خود و هوشیاریچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری دیستروفی میوتونیهیچ وقت خودت را محدود به زیست شناسی کل در جزء فراکتمدن زیر آبشباهت مغز و کیهانکاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از جهان در حال نوسان و چرخشمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ و فعال یا مغز کوخطر آلودگی هوااز تکینگی تا مغز از مغز تمغز قلبذهن ما از در هم شکستن منبنخستین تمدن بشریبالاترین هدف از دولتهرچیز با یک تاب تبدیل به زبان شناسی مدرن در سطح سلتو آرامش و صلحیطلای سیاهکریستال زمان(قسمت اولتاثیر رژیم گیاه خواری بر آرامش(سکوت) stillness و تکاپوجامعه ی آسمانیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماننقش نظریه تکامل در شناسادوچرخه سواری ورزشی سبک و از تکینگی تا مغز از مغز ترمز و رازهای ارتباط غیر کچرا در مغز انسان، فرورفتبحثی در مورد نقش ویتامين ویتامین کاسلول های بنیادی منابع و اتومورها و التهاب مغزی عاعلم به ما کمک میکند تا موگوشت خواری یا گیاه خواریفیلمی بسیار جالب از تغییتداخل مرزها و صفات با بینافراد بی دلیل دوستدار تو حقیقت اشیامهربانی، شرط موفقیتابزار بقای موجود زنده از نقش ذهن و شناخت در حوادث دانشمندان یک فرضیه رادیکاز تکامل تا مغز از مغز تا از تکامل تا مغز، از مغز ترویای شفافنظریه تکامل در درمان بیمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواکنش های ناخودآگاه و تقسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتوسعه هوش مصنوعی قادر اسعادت کردن به نعمتپمبرولیزوماب در بیماری چفرضیه ای جدید توضیح میدهتشویق خواندن به کودکانامیدوار باش حتی اگر همه چحافظه و اطلاعات در کجاستمکانیزمهای دفاعی در براباتفاق و تصادفنمیتوان با بیرون انداختنداروی جدید میاستنی گراویاستفاده از سلول های بنیاروشهای نو در درمان دیسک بهندسه ی رایج کیهانبرخی نرمش های گردنواکسنی با تاثیر دوگانه اسکوت و نیستیتکامل و ارتقای نگاه تا عمسوالات پزشکیپیام های ناشناخته بر مغز قبل از آغازتغییرات آب و هوایی که به انرژی تاریکحس و ادراک قسمت نهمماده ی خالیاختلال خواب فرد را مستعد نوآوری ای شگفت انگیز داندر محل کار ارزش خودت را باطلاع رسانی اینترنتیرژیم غذایی ضد التهابیهوش مصنوعی از عروسک های ببررسی ژنها در تشخیص بیمایک رژیم غذایی جدید، می توستون فقرات انسان دو پا جلتئوری تکامل در پیشگیری و آلودگی هوا و ویروس کرونالاموژین داروی ضد اوتیسم؟اولین مورد پیوند سر در انحس و ادراک قسمت بیست و سومدل هولوگرافیک تعمیم یافارتوکين تراپی روشی جديد چیز جدید را بپذیردرمان های اسرار آمیز در آبه نقاش بنگررساناها و ابر رساناها و عبعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی کل اقیانوس در یک ذرهتاثیر کپسول نوروهرب بر تآینده ی علم و فیزیک در60 ثمنابع انرژي پاک سرچشمه حاین اندوه چیستحساسیت روانی متفاوتارتروز یا خوردگی و التهامرگی وجود ندارددرمان جدید کنترل مولتیپلچگونه جمعیت های بزرگ شکل بی عدالتی در توزیع واکسن زندگی هوشمند در خارج از زتقلید از روی طبیعتشکست حتمیکوچک شدن مغز از نئاندرتاتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا گذشته، امروز وآینده جهان مرئی و نامرئیمنابع انرژی از نفت و گاز اگر میدانی مصیبت بزرگتر مغز انسان برای ایجاد تمدخوش قلبی و مهربانیاز کجا آمده ام و به کجا میمشکلات روانپزشکی در عقب درک عمیق در حیواناتچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری ضعف عضلات نزدیک بهیچ کاری نکردن به معنی چیزیست، مرز افق رویداد هستتمدنی قدیمی در شمال خلیج شباهت مغز با کیهان مادیکاهش حافظه هرچند فرایندیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند باجهان در حال ایجاد و ارتقامنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگترین مصرف کننده خطرات هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ما کوچکتر از نیم نقطهذهن چند جانبه نیازمند نگنخستین تصویر از سیاهچالهباهوش ترین و با کیفیت تریهز ذره، یک دنیاستزبان شناسی نوین نیازمند تو افق رویداد جهان هستیطوفان فقر و گرسنگی و بی سکریستال زمان(قسمت دوم)تاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون تجربی، راهی برای رجاودانگی مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون های تیروئید ددورترین نقطه ی قابل مشاهاز تکینگی تا مغز از مغز ترمز پیشرفت تواضع است نه طچرا ذرات بنیادی معمولاً بحثی در مورد نقش کلسیم و ویتامین کا و استخوانسلول های بدن تو پیر نیستنتومورهای نخاعیعلم بدون توقفگیلگمش باستانی کیستفیزیک مولکولها و ذرات در تروس جریان انرژیافزایش قدرت ادراکات و حسحقیقت تنها چیزی است که شامولتیپل اسکلروز در زنان ابزار بقای موجود زنده از نقش روی و منیزیم در سلامتدانشمندان ژنی از مغز انسدانشمندان پاسخ کوانتومی از تکامل تا مغز، از مغز تروان سالمهفت چیز که عملکرد مغز تو بدون پیر فلکواکنش به حس جدیدسوخت هیدروژنی پاکتوسعه برخی شغل ها با هوش عادت دادن مغز بر تفکرپنج اکتشاف شگفت آور در موفشار و قدرتتشخیص ژنتیکی آتروفی های امیدی به این سوی قبر نیستحباب های کیهانی تو در توما انسانها چه اندازه نزداتوبان اطلاعات و پلِ بیننمیتوان بر سیاه سیاه نوشداروی جدید برای میاستنی استفاده از سلول های بنیاروشهای شناسایی قدرت شنواهندسه بنیادینبرخی یونها و مولکول های مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغسکوت، پر از صداتکامل و ریشه ی مشترک خلقتپیامهای کاربرانپیشینیان انسان از هفت میقبل از انفجار بزرگتغییرات تکاملی سر انسان انرژی تاریک که ما نمی توحس و ادراک قسمت چهارمماده ای ضد التهابیاختلال در شناسایی حروف و نوار مغز مشاهده ی غیر مستدر چه مرحله ای از خواب ، راطلاعات حسی ما از جهان، چرژیم غذایی ضد دردهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی بیماری التهابی رودیکی از علل محدودیت مغز امسخن و سکوتتئوری جدید، ویران کردن گآلودگی هوا و پارکینسونلایو دوم دکتر سید سلمان فاولین هیبرید بین انسان و حس و ادراک قسمت بیستممدل های ریز مغز مینی برینارتباط میکروب روده و پارچیزی منتظر شناخته شدندرمان های بیماری آلزایمربه نادیدنی ایمان بیاوررشته نوروایمونولوژی و نقبعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی کلمات بلند نه صدای بلندتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا ممکن است موش کور بی ممنابع انرژی از نفت و گاز این ایده که ذرات سیاهچالخفاش با شیوع همه گیری جدیارزش حقیقی زبان قسمت اولمراحل ارتقای پله پله کیهدرمان جدید سرطانچگونه جمعیت های بزرگ شکل بیمار 101 ساله، مبتلا به سهوش مصنوعی درمانگر کامپیزندگی بی دودتقلید از طبیعتشگفت نیست من عاشق تو باشمکوچکترین چیز یک معجزه استاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا پیدایش مغز از روی تصاجهان مشارکتیمنابع بی نهایت انرژی در داگر نیروی مغناطیس نباشد مغز انسان برای شادمانی طخوشبختی دور از رنج های ماز آغاز خلقت تا نگاه انسامشاهده گر جدای از شیء مشادرگیری قلب در بیماری ویرچالش دیدگاه های سنتی در ببیماریهای تحلیل عضلانی اهیچ کس مانند تو نگاه نمیکزاوسکا درمان گوشرتمرکز و مدیتیشنشباهت کیهان و مغزکاهش دوپامین عامل بیماریتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قاجهان ریز و درشتمنبع هوشیاری کجاست قسمت53ابزار بقا از نخستین همانمغز حریص برای خون، کلید تدفاع در برابر تغییر ساختاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز مانند تلفن استذهن هوشیار در پس ماده ی منخستین روبات های زنده ی جباور و کیهان شناسیهزینه ای که برای اندیشیدزبان، نشان دهنده ی سخنگو تو انسانی و انسان، شایستطوفان زیباییکریستال زمان(قسمت سوم)تاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون ذهنی گربه ی شرودینجایی خالی نیستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون زنانه استروژنديدن با چشم بسته در خواب از تکینگی تا مغز از مغز ترمز بقای جهش ژنتیکیچراروياها را به یاد نمی آبحثی در مورد حقیقت فضا و ویتامین کا در سبزیجاتسلول عصبی شاهکار انطباق تومورهای ستون فقراتعلم در حال توسعهگیاه بی عقل به سوی نور میفیزیک و هوشیاریتری فلوپرازینافزایش مرگ و میر سندرم کوحقیقت خواب و رویامواد کوانتومی جدید، ممکنابزار بقای موجود زنده از نقش روزه داری در سالم و جابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی بر رشد و ادانشمندان اولین سلول مصناز تکامل تا مغز، از مغز تروبات های ریز در درمان بیهفت سین یادگاری از میراث برنامه و ساختار پیچیده مواکسن های شرکت فایزر آمرسودمندی موجودات ابزی بر توصیه های سازمان بهداشت عارضه جدید ویروس کرونا سپول و شادیفضای قلب منبع نبوغ استتشخیص آلزایمر سالها قبل امیدی تازه در درمان سرطاحد و مرزها توهم ذهن ماستما انسانها چه اندازه نزداتوسوکسیمایدچند نرمش مفید برای کمردرداروی جدید برای ای ال اساستفاده از سلول های بنیاروشی برای بهبود هوش عاطفهندسه در پایه ی همه ی واکبرخی اثرات مضر ویتامین دوبینار اساتید نورولوژی دسکته مغزیتکامل ابزار هوش ، راه پر سایتهای دیگرپیشرفت های جدید علوم اعصقدم زدن و حرکت دید را تغیثبت و دستکار ی حافظهانرژی خلا ممکن استحس و ادراک قسمت نوزدهمماده، چیزی بیش از یک خلا اختلال در شناسایی حروف و نوار مغز در فراموشی هادر ناامیدی بسی امید استاطلاعاتی عمومی در مورد مراه فراری نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی سیستم تعادلی بدن ایافته های نوین علوم پرده سخن پاک و ثابتتا 20 سال آینده مغز شما به آلزایمرلبخند بزن شاید صبح فردا زاولین تصویر در تاریخ از سحس و ادراک قسمت دهممدیون خود ناموجودارتباط ماده و انرژیچیزی خارج از مغزهای ما نیدرمان های جدید میگرنبه هلال بنگررشد مغز فرایندی پیچیده ابعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی سرعت فکر کردن چگونه استکلوزاپین داروی ضد جنونتاثیر کپسول نوروهرب بر سمنابع انرژی از نفت و گاز اینکه به خاطرخودت زندگی خلا، حقیقی نیستارزش حقیقی زبان قسمت دوممرز مرگ و زندگی کجاستدرمان سرطان با امواج صوتچگونه حافظه را قویتر کنیبیماری های مغز و اعصاب و هوش مصنوعی درخدمت خلق وحزندگی در جمع مواردی را برتقویت استخوان در گرو تغذشگفت انگیز بودن کیهانکووید نوزده و خطر بیماری تاثیر انتخاب از طرف محیط آیا آگاهی پس از مرگ از بیجهان هوشمندمنابع جدید انرژیاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان برای شادمانی طخانه ی تاریکاز انفجار بزرگ تا انفجار مشاهده آینده از روی مشاهدرگیری مغز در بیماری کویچاالش ها در تعیین منبع هوبیماری، رساله ای برای سلهیچ کس حقیقت را درون مغز زبان مشترک ژنتیکی موجوداتمرکز بر هدفشباهت زیاد بین سلول هاي عکاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان شگفت انگیزمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمابزار بقا از نخستین همانمغز در تنهایی آسیب میبیندقیق ترین تصاویر از مغز ااز تکینگی تا مغز از مغز تمغز مادران و کودکان در زمذهن تو همیشه به چیزی اعتقنرمش های مفید برای درد زاباد و موجهزینه سنگین انسان در ازازبان، وسیله شناسایی محیطتو با همه چیز در پیوندیطولانی ترین شبکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر رژیم گیاهخواری بر آزمون ذهنی گربه شرودینگرجاذبهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین هماننقش ویتامین K در ترمیم اسدی متیل فومارات(زادیوا)(از تکینگی تا مغز از مغز ترمز جهانچراروياها را به یاد نمی آبحثی در مورد عملکرد لوب فویتامین بی 12 در درمان دردسلولهای ایمنی القا کنندهتوهم فضای خالیعلم راهی برای اندیشیدن اگیاه خواری و گوشت خوار کدفیزیکدانان ماشینی برای تتری فلوپرازینافزایش سرعت پیشرفت علوم حقیقت در علم، هرگز نهایی موجود بی مغزی که می تواندابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی در رشد و ادانشمندان تغییر میدان مغاز تکامل تا مغز، از مغز تروبات کیانهم نوع خواری در میان پیشیبرنامه ی مسلط ژنها در اختواکسن کووید 19 چیزهایی که سیلی محکم محیط زیست بر انتوصیه های غیر دارویی در سعدم توقف تکامل در یک انداپوست ساعتی مستقل از مغز دقفس ذهنتصویر زیبا از سلولامگا سه عامل مهم سلامتحریص نباشما اکنون میدانیم فضا خالاثر مضر مصرف طولانی مدت رچند جهانیداروی جدید برای دیابتاستیفن هاوکینگ در مورد هروشی جدید در درمان قطع نخهندسه زبانِ زمان استبرخی اختلالات عصبی مثانهوجود قبل از ناظر هوشمندسال سیزده ماههتکامل جریان همیشگی خلقتپیشرفت در عقل است یا ظواهقدرت مردمثبت امواج الکتریکی در عصانسان قدیم در شبه جزیره عحس و ادراک قسمت هفتمماشین دانشاختلالات مخچهنوار مغز در تشخیص بیماری در هم تنیدگی مرزها و بی ماطلاعاتی عمومی در مورد مراه های جدید برای قضاوت رهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی علل کمر درد در میانیاد گرفتن مداومسختی ها رفتنی استتا بحر یفعل ما یشاآملودیپین داروی ضد فشار لحظات خوش با کودکاناولین دارو برای آتاکسی فحس و ادراک قسمت دوازدهممدیریت اینترنت بر جنگارتباط متقابل با همه ی حیچیزی شبیه نور تو نیستدرمان های جدید در بیماری به کدامین گناه کشته شدندرشد مغز علت تمایل انسان ببعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک تا کمسعی کن به حدی محدود نشویکلام و زبان، گنجینه ای بستاثیر کتامین در درمان پامنابع انرژی از نفت و گاز اینکه خانواده ات سالم باخلا، خالی نیستارزش حقیقی زبان قسمت سوممرز بین انسان و حیوان کجادرمانهای بیماری پارکینسنگاه محدود و تک جانبه، مشبیماری وسواسهوش مصنوعی ساخته هوش طبیزندگی در سیاهچالهتقویت حافظه یا هوش مصنوعشگفت زده و حیران باشکودک هشت ساله لازم است آدتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا امکان بازسازی اندامهجهان هوشیارمناطق خاصی از مغز در جستجاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان رو به کوچک تر شخانواده پایداراز بحث های کنونی در ویروسمطالبه ی حق خوددرگیری مغز در بیماران مبناتوانی از درمان برخی ویبیندیشهیچ اندر هیچزبان چهار حرفی حیات زمینتمساح حد واسط میان مغز کوشباهت زیاد بین سلول هاي عکایروپاکتیک چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهانی که نه با یک رخداد و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین همانمغز را از روی امواج بشناسدل به دریا بزناز تکینگی تا مغز از مغز تمغز چون ابزار هوش است دلیذهن خود را مشغول هماهنگینرمش های مفید در سرگیجهباد غرور و سر پر از نخوت وهزاران سال چشم های بینا وسفر فقط مادی نیستتو با باورهایت کنترل میشطی یکصد هزار سال اخیر هرچکشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآزادی عقیده، آرمانی که تجاذبه و نقش آن در شکلگیریمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین هماننقش ژنتیک در درمان اختلادین، اجباری نیستاز تکینگی تا مغز از مغز ترمز جهان خاصیت فراکتالنزاع بین جهل و علم رو به پبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی هفدهسلولهای بنیادی مصنوعی درتوهم فضای خالی یا توهم فضعلم ساختن برج های چرخانگیرنده باید سازگار با پیفاصله ها در مکانیک کوانتترک امروزافسردگی و اضطراب در بیماحقیقت راستین انسان علم بموجودات مقهور ژنها هستندموسیقی نوابزار بقای موجود زنده از نقش زنجبیل در جلوگیری از دانشمندان روش هاي جدیدی از تکامل تا مغز، از مغز تروح در جهانی دیگر استهمه چیز در زمان مناسببرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱واکسن کرونا و گشودن پنجرسینوریپا داروی ترکیبی ضدتوصیه هایی در مصرف ماهیعدم درکپوشاندن خود از نورقلب و عقلتصویر زیبای اصفهانامروز دانش ژنتیک هیچ ابهحرکت چرخشی و دائمی کیهانما از اینجا نخواهیم رفتاثرات فشار روحی شدیدچند جهانیداروی جدید ضد میگرناستیفن هاوکینگ در تفسیر روشی جدید در درمان نابینهنر حفظ گرهبرخی اصول سلامت کمروراپامیل در بارداریسانسور از روی قصد بسیاری تکامل داروینی هنوز در حاپیشرفت ذهن در خلاقیت استقدرت کنترل خودجلوتر را دیدنانسان میوه ی تکاملحس و ادراک قسمت هفدهممبانی ذهنی سیاه و سفیداختلالات حرکتی در انساننوار مغزی روشی مهم در تشخدر هم تنیدگی کوانتومیاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نراه های جدید برای قضاوت رهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ فکر کنیاد بگیر فراموش کنیسرنوشتتابوهای ذهنیآموزش نوین زبانلرزش ناشی از اسیب به عصباولین دروغحس و ادراک قسمت سوممداخله ی زیانبار انسانارتباط چاقی و کاهش قدرت بنکاتی در مورد تشنجدرمان های رایج ام اسبه امید روزهای بهتررشد در سختی استتفکر قبل از کارهوش مصنوعی از عروسک تا کمشلیک فراموشیکلرال هیدرات برای خوابانتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما کالا هستیممنابع انرژی از نفت و گاز اینترنت بدون فیلتر ماهواخلاصه ای از مطالب همایش مارزش خود را چگونه میشناسمرز جدید جستجو و اکتشاف، درهای اسرارآمیز و پوشیدهنگاه انسان محدود به ادرابیماری کروتز فیلد جاکوبهوش احساسیزندگی زمینی امروز بیش از تقویت سیستم ایمنیشگفتی های زنبور عسلکودک ایرانی که هوش او از تاثیر ترکیبات استاتین (سآیا انسان با مغز بزرگش اخجهان های بسیار دیگرمنبع هوشیاری کجاست قسمت اگر با مطالعه فیزیک کوانمغز انسان رو به کوچکتر شدخار و گلاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمطالبی در مورد تشنجدرگیری مغزی در سندرم کووناتوانی در شناسایی چهره بیهوش کردن در جراحی و بیمهیچگاه از فشار و شکست نترزبان نیاز تکاملی استتنفس هوازی و میتوکندریشجاعت و ترسکار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی جهانی که از یک منبع، تغذیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین همانمغز زنان جوانتر از مغز مردلایلی که نشان میدهد ما باز تکینگی تا مغز از مغز تمغز چگونه صداها را فیلتر ذهن سالمنرمشهای مهم برای تقویت عبار بزرگ ایستادن بر دو پاهستي مادي ای که ما کوچکترسفر نامه سفر به بم و جنوب تو باید نیکان را به دست بطبیعت موجی جهانکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاریک ترین بخش شبآسيب میکروواسکولاریا آسجدایی خطای حسی استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین هماننقش گرمایش آب و هوا در همدید تو همیشه محدود به مقداز تکینگی تا مغز از مغز ترنگ کردن، حقیقت نیستنزاع بین علم و نادانی رو بحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزرسلام تا روشناییتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)علایم کمبود ویتامین E را گالکانزوماب، دارویی جدیفاصله ی همیشگی تصویر سازترکیب آمار و ژنتیکاقلیت خلاقحقیقت غیر فیزیکیحقیقت غیر قابل شناختموسیقی هنر مایع استابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت ادانشمندان روشی برای تبدیاز تکامل تا مغز، از مغز تروح رهاییهمه چیز در زمان کنونی استبرین نت به جای اینترنتواکسن کرونا از حقیقت تاتسیگار عامل افزایش مرگ ومتوضیحی ساده در مورد هوش معسل طبیعی موثر در کنترل بپیموزایدقلب دروازه ی ارتباطتصویربرداری فضاپیمای آمانفجار و توقف تکاملی نشاحس چشایی و بویاییما اشیا را آنطور که هستنداثرات مفید قهوهچند روش ساده برای موفقیتداروی جدید ضد الزایمراستخوان های کشف شده، ممکروشی جدید در درمان سکته مهنر رها شدن از وابستگیبرخی بیماری ها که در آن بورزش هوازی مرتب خیلی به قسانسور بر بسیاری از حقایتکامل داروینی هنوز در حاپیشرفتی مستقل از ابزار هقدرت انسان در نگاه به ابعجمجمه انسان های اولیهانسان ها می توانند میدان حس و ادراک قسمت هجدهممباحث مهم حس و ادراکاختلالات صحبت کردن در اننوار عصب و عضلهدر هم تنیدگی کوانتومی و پاعتماد به خودراه پیروزی در زندگی چیستهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن مغز محدود به دوریادگیری مهارت های جدید دسریع دویدن مهم نیستتاثیر فکر بر سلامتآمارهای ارائه شده در سطح لرزش عضله یا فاسیکولاسیواولین سلول مصنوعیحس و ادراک قسمت سی و هشتممدارک ژنتیکی چگونه انسانچگونه مولکول های دی ان ایدرمان های علامتی در ام اسبه بالا بر ستارگان نگاه کز گهواره تا گورتفکر خلا ق در برابر توهم هوش مصنوعی از عروسک تا کمشلیک فراموشیکمردردتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما تنها موجودات زنده منابع انرژی از نفت و گاز ایندرالخلاصه ای از درمان های جدیاز فرد ایستا و متعصب بگذرمزایای شکلات تلخ برای سلدروغ نگو به خصوص به خودتنگاه از بیرون مجموعهبیماری گیلن باره و بیمارهوش احساسیزندگی زودگذرتلقین اطلاعات و حافظهشانس یا تلاشکودکان میتوانند ناقل بی تاثیر حرکات چشم بر امواج آیا احتمال دارد رویا از آجهان هایی در جهان دیگرمنبع هوشیاری کجاست قسمت اگر تلاش انسان امروز برامغز ایندگان چگونه استخارق العاده و استثنایی باز تلسکوپ گالیله تا تلسکمطالعه ای بیان میکند اهددرگیری مغزی در سندرم کوونادیدنی ها واقعی هستندبیهوشی در بیماران دچار اهیپرپاراتیروئیدیسمزبان و کلمه حتی برای کسانتنفس هوازی و میتوکندریشرکت نورالینک ویدیویی ازکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکجهانی در ذهنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین همانمغزهای کوچک بی احساسدنیای شگفت انگیز کوانتوماز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ناتوان از توجیه پیداذخیره ی شگفت انگیز اطلاعچرا ماشین باید نتایج را پبار سنین ابزار هوشمندی اهستی ما پس از شروعی چگال سفر به مریخ در 39 روزتو تغییر و تحولیطبیعت بر اساس هماهنگیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاریکی من و تو و گرد و غباآسیب ها ناشی از آلودگی هوجریان انرژی در سیستم های منبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین هماننقش پیش زمینه ها و اراده دیدن خدا در همه چیزاز تکینگی تا مغز از مغز ترنگین کماننزاع بین علم و جهل رو به پبحثی درباره هوش و تفاوتهویروس مصنوعیسلسله مباحث هوش مصنوعیتوهم چیستعلایم کمبود ویتامین E را گام کوچک ولی تاثیرگذارفتون های زیستیترکیب حیوان و انسانالکترومغناطیس شنوایی و هالکتروتاکسی(گرایش و حرکحقایق ممکن و غیر ممکنمیهمانهای ناخوانده عامل ابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت ادائما بخواناز روده تا مغزروزه داری متناوب، مغز را همه چیز، ثبت می شودبرای یک زندگی معمولیواکسن کرونا ساخته شده توسیاهچاله های فضایی منابعتیوتیکسن داروی ضد جنونعشق درونی به یگانگی خلقتپیموزایدقلب روباتیکتصور از زمان و مکانانقراض را انتخاب نکنیدحس و ادراک (قسمت اول )ما به جهان های متفاوت خوداثرات مفید روزه داریچندین ماده غذایی که ماننداروی سل سپتاستروژن مانند سپر زنان دريتوکسيمب در درمان ام اسهنر، پر کردن است نه فحش دبرخی بیماری های خاص که بدورزش هوازی ، بهترین تمریساهچاله ها تبخیر نمیشودتکامل داروینی هنوز در حاپاسخ گیاهان در زمان خوردقدرت ذهنجنبه های موجی واقعیتانسان یک کتابخانه استحس و ادراک قسمت هشتممجموعه های پر سلولی بدن ماختلالات عضلانی ژنتیکنوبت کودکاندر هم تنیدگی کوانتومی و داعتماد به خودراه انسان شدن، راه رفتن وهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن تقریبا ناگهانی یادآوری خواب و رویاسریعترین کامپیوتر موجودتاثیر مشاهده بر واقعیت بآن چیزی که ما جریان زمان لزوم سازگاری قانون مجازااوکرلیزوماب داروی جدید شحس و ادراک قسمت سی و ششممروری بر تشنج و درمان هایچگونه میتوان با قانون جندرمان ژنتیکی برای نوآوریبه بالاتر از ماده بیندیشزمین در برابر عظمت کیهانتفاوت مغز انسان و میمون ههوش مصنوعی از عروسک تا کمشنا در ابهای گرم جنوب نیاکمردرد ناشی از تنگی کاناتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا مغز تا بزرگسالی توسعمنابع انرژی از نفت و گاز ایا کوچک شدن مغزانسان الخم شدن فضا-زماناز مخالفت بشنومسمومیت دانش آموزان، قمادریای خدانگاه از دور و نگاه از نزدبیماری آلزایمر، استیل کوهوش در طبیعتزندگی سلول در بدن، جدای اتلاش ها برای کشف منابع جدشاهکار قرنکودکان خود را مشابه خود تتاثیر دوپامین و سروتونینآیا احتمال دارد رویا از آجهان یکپارچهمنبع هوشیاری کجاست قسمت اگر خواهان پیروزی هستیمغز ابزار بقای برتر مادیخبر مهم تلسکوپ هابلاز تکنیکی تا مغز از مغز تمعماری، هندسه ی قابل مشادرگیری اعصاب به علت میتونادانی در قرن بیست و یکم،بیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالزبان و بیان نتیجه ساختماتنفس بدون اکسیژنشربت ضد خلطکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت چهارمجهان، تصادفی نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیم کشدنیا، هیچ استاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز و اخلاقذره ی معین یا ابری از الکچرا مغز انسان سه هزار سالبارداری بدون رحمو هر کس تقوای خدا پیشه کنسفر تجهیزات ناسا به مریخ تو جهانی هستی که خودش را طعمه ی شبکه های ارتباط اجکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتاریکی و نورآشنا پنداریجریان انرژی در سیستم های منبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین هماننقش آتش در رسیدن انسان بهدیدگاه نارسای دوگانه ی ماز تکینگی تا مغز از مغز ترهبر حقیقینسبت ها در کیهانبحثی درباره هوش و تفاوتهویرایش DNA جنین انسان، برسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتوهم وجودعلت خواب آلودگی بعد از خوگامی در درمان بیماریهای فروتنی و غرورترازودونتراشه ی بیولوژِیکالکترودهای کاشتنیحل مشکلمیوتونیک دیستروفیابزارهای پیشرفته ارتباط نقش سجده بر عملکرد مغزداروهای مصرفی در ام اساز سایه بگذرروزه داری و بیمار ی ام اس همه ی سردردها بی خطر نیستبرای پیش بینی آینده مغز دواکسن ایرانی کرونا تولیدسیاهچاله ها، دارای پرتو تیک و اختلال حرکتیعصب حقوق نورولووپیچیدگی های مغزمگسقلب را نشکنتصادف یا قوانین ناشناختهانواع سکته های مغزیحس و ادراک (قسمت دوم )ما با کمک مغز خود مختاريماثرات مضر ماری جوانانه به اعدامداروی ضد چاقیاسرار آفرینش در موجریه زغالیهوموارکتوس ها ممکن است دبرخی توجهات در ببمار پارورزش و میگرنسایه را اصالت دادن، جز فرتکامل داروینی هنوز در حاپختگی پس از چهل سالگي به قدرت عشقجنسیت و تفاوت های بیناییانسان باشحس و ادراک قسمت پنجممحل درک احساسات روحانیاختراع جدید اینترنت کواننور دروندر هر سوراخی سر نکناعداد بینهایت در دنیای مراه بی شکستهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگترین خطایی که مردم مژن همه چیز نیستسرگیجه از شایعترین اختلاتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآنچه ناشناخته است باید شلزوم سازگاری قانون مجازاايندگان چگونه خواهند دیدحس و ادراک قسمت سیزدهمارتباط هوش ساختار مغز و ژمرکز هوشیاری، روح یا بدن چگونه مغز پیش انسان یا همدرمان پوکی استخوانبه خودت مغرور نشوزمین زیر خلیج فارس تمدنی تفاوت ها و تمایزها کلید بهوش مصنوعی از عروسک تا کمشناخت و معرفت، و نقش آن دکمردرد و علل آنتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا همه جنایت ها نتیجه بیمنابع انرژی از نفت و گاز ایا این جمله درست است کسیخونریزی مغز در سندرم کوواز نخستین همانند سازها تمسیر دشوار تکامل و ارتقادرک فرد دیگر و رفتارهای انگاه از درون مجموعه با نگبیماری الزایمرهوش عاطفی بیشتر در زنانزندگی، مدیریت انرژیتلاش هایی در بیماران قطع شاهکار شش گوشکودکان را برای راه آماده تاثیر دپاکین بر بیماری مآیا برای تولید مثل همیشه جهان یکپارچهمنبع هوشیاری کجاست قسمت اپی ژنتیکمغز ابزار برتر بقاخدا موجود استاز تکینگی تا مغز و از مغز معنی روزهدرختان اشعار زمیننازوکلسینبیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالزبان و بیان، در سایه پیشرتنها مانع در زندگی موارد شش مرحله تکامل چشمکتاب گران و پرهزینه شد ولتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت هفتمجهش های ژنتیکی مفید در سامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیمکشدندان ها را مسواک بزنید تاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز و اخلاقذرات کوانتومی زیر اتمی قچرا مغزهای ما ارتقا یافت بازگشت از آثار به سوی خداوفور و فراوانیسفر دشوار اکتشافتو دی ان ای خاص ميتوکندريظهور امواج مغزی در مغز مصکشتن عقیده ممکن نیستتاریکی خواهد ترسیدآشنا پنداریجریان انرژی در سیستم های منبع هوشیاری در کجاست؟ قابزار بقا از نخستین هماننقش انتخاب از طرف محیط، ندژا وو یا اشنا پنداریاز تکینگی تا مغز- از مغز روی و منیزیم در تقویت استنسبت طلایی، نشانه ای به سبحثی درباره هوش و تفاوتهواقعیت فیزیکی، تابعی از سم زنبور ، کلیدی برای وارتوهم وجودعماد الدین نسیمی قربانی گامی در درمان بیماریهای فرگشت و تکامل تصادفی محض گاهی لازم است برای فهم و فراموش کارها باهوش تر هستربیت کودکان وظیفه ای مهالگو و عادت را بشکن و در احلقه های اسرارآمیزمیگرن و پروتئین مرتبط با ابزارهای بقا از نخستین هنقش غذاها و موجودات درياداروهای ام اساز علم جز اندکی به شما داروزه داری سلول های بنیادهمیشه چشمی مراقب و نگهبابرای اولین بار دانشمندانواکسن اسپایکوژنسیاهچاله و تکینگی ابتدایتیروفیبان موثر در سکته ی عضلانی که طی سخن گفتن چقدپیچیدگی های مغزی در درک زقیچی ژنتیکیتظاهر خوابیده ی مادهانگشت ماشه ایحس و ادراک قسمت 67ما بخشی از این جهان مرتبطاجزای پر سلولی بدن انسان نه جنگ و نه خونریزیداروی ضد چاقیاسرار بازسازی اندام هاریواستیگمینهورمون شیرساز یا پرولاکتبرخی توصیه ها برای واکسیورزش بهترین درمان بیش فعساخت شبکه عصبی مصنوعی با تکامل زبانپروژه ی ژنوم انسانیقطار پیشرفتجنسیت و تفاوت های بیناییانسان جدید از چه زمانی پاحس و ادراک قسمت پنجاهمحل درک احساسات روحانی دادامه بحث تکامل چشمنورون هاي مصنوعی می تواندر والنتاین کتاب بدید همبقای حقیقی در دور ماندن ارابطه تشنج و اوتیسمهوش مصنوعی از عروسک بازی ژن همه چیز نیستسرگردانیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آنچه واقعیت تصور میکنیم لزوم عدم وابستگی به گوگل ايا اراده آزاد توهم است یحس و ادراک قسمت ششمارتباط پیوسته ی جهانمرکز حافظه کجاستچگونه هموساپينس بر زمین درمان پوکی استخوانبه دنبال رستگاری باشزمان چیستتفاوت ها را به رسمیت بشناهوش مصنوعی از عروسک تا کمشناخت درون، شناخت بیرون؛کمردرد با پوشیدن کفش مناتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی می تواند نمنابع انرژی از نفت و گاز ایا ابزار هوشمندی یا مغز خواندن ، یکی از شستشو دهناز نخستین همانند سازها تمسئول صیانت از عقیده کیسدرک نیازمند شناخت خویش انگاه حقیقی نگاه به درون ابیماری ای شبیه آلزایمر و هوش عاطفی در زنان بیشتر ازونیسومایدتلاشی برای درمان قطع نخاشاید گوشی و چشمی، آماده شکوری گذرای ناشی از موبایتاثیر داروهای ضد التهاب آیا بزرگ شدن مغز فقط در دجهان کنونی و مغز بزرگتریمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابتدا سخت ترین استمغز از بسیاری حقایق می گرخدای رنگین کماناز تکینگی تا مغز از مغز تمعادله ها فقط بخش خسته کندرد باسن و پا به دلیل کاهنباید صبر کرد آتش را بعد بیان ژن های اسکیزوفرنی دهدف یکسان و مسیرهای مختلزبان و تکلم برخی بیماریهتنها در برابر جهانششمین کنگره بین المللی سکتاب زیست شناسی باورتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت اولجهش های ژنتیکی غیر تصادفمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین همانمغط یک گیرنده استدو ویژگی انتزاع و قدرت تجاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز و سیر تکامل ان دلیلی ذرات کوانتومی زیر اتمی قچرا ویروس کرونای دلتا وابازگشت به ریشه های تکاملوقت نهيب هاي غير علمي گذشسفرنامه سفر به بم و جنوب تو در میانه ی جهان نیستی ظرف باید پر شود چه با چرک گل زندگیتاریخ همه چیز را ثبت کردهآغاز فصل سرما و دوباره تکجستجوی متن و تصویر به صورمنبع هوشیاری در کجاست؟(قابزار بقای موجود زنده از نقش اتصالات بین سلولهای دژاوو یا آشناپنداریاز تکینگی تا مغز- از مغز رویا و واقعیتنشانه های گذشته در کیهان بحثی درباره احساسات متفاواقعیت چند سویهسماگلوتید داروی کاهش دهنتوهم بی خداییعوامل موثر در پیدایش زباگاهی مغز بزرگ چالش استفراموشی همیشه هم بد نیستترجمه ای ابتدایی از اسراالگوی بنیادین و هوشیاریحمله ویروس کرونا به مغزمیگرن سردردی ژنتیکی که بابزارهای بقا ازنخستین همنقش غذاها و موجودات درياداروهای تغییر دهنده ی سیازدواج های بین گونه ای، رروزهای سختهمیشه اطمینان تو بر خدا ببرای تمدن سازی، باید در بواکسن اسپایکوژن ضد کروناسیاهچاله ی تولید کنندهتکنولوژی جدید که سلول هاغم بی پایانپیوند قلب خوک، به فرد دچاقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتظاهری از ماده است که بیدانگشت نگاری مغز نشان میدحس و ادراک قسمت 74ما تحت کنترل ژنها هستیم یاجزایی ناشناخته در شکل گچه زیاد است بر من که در ایداروی ضد تشنج با قابليت تاصل بازخوردریاضیات یک حس جدید استهوش فوق العاده، هر فرد اسبرخی درمان های Spinal Muscular Atورزش در کمر دردساخت شبکه عصبی با الفبای تکامل زبانپروژه ی ژنوم انسانیلمس کوانتومیجهل مقدسانسان خطرناکترین موجودحس و ادراک قسمت پنجاه و یمحدودیت چقدر موثر استاداراوون تنها داروی تایینورون های ردیاب حافظهدر یک فراکتال هر نقطه مرکبلندی در ذهن ما درک بلندیرادیوی مغز و تنظیم فرکانهوش مصنوعی از عروسک بازی ژن هوش و ساختارهای حیاتی سربازان ما محققا غلبه می تاثیر نگاه انسان بر رفتاآنچه حس می کنیم، نتیجه ی مقاومت به عوارض فشار خون ايا اراده آزاد توهم است یحس و ادراک قسمت شصت و هشتارتباط انسانی، محدود به مرکز حافظه کجاستچگونه هوشیاری خود را توسدرمان ام اس(مولتیپل اسکلبه زودی شبکه مغزی به جای زمان و مکان، ابعاد کیهان تفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی از عروسک تا کمشناسایی تاریخچه ی تکاملیکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمنابع انرژی از نفت و گاز ایا بیماری ام اس (مولتیپخواب سالم عامل سلامتیاز نخستین همانند سازها تمسئولیت جدیددرک و احساسنگاه دوبارهبیماری ای شبیه ام اس مولتهوش عاطفی در زنان بیشتر ازونا به وسیله ویروس ابله تلاشی تازه برای گشودن معشاید درست نباشدکی غایب شدی تا نیازمند دلتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا تکامل و تغییرات ژنتیجهان کاملی در اطراف ما پرمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابتدایی که در ذهن دانشمنمغز به تنهایی برای فرهنگ خدایی که ساخته ی ذهن بشر از تکینگی تا مغز از مغز تمعجزه های هر روزهدردهای سال گذشته فراموش نبرو و انرژی مداومبیان حقیقتهدف یکسان، در مسیرهای متزبان و شناخت حقیقت قسمت چتنبیه چقدر موثر استصبر بسیار بایدکتاب طبیعت در قالب هندسهتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت دومجهش تمدنی عجیب و شگفت انسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماننقش قهوه در سلامتیدو بیماری روانی خود بزرگ از تکینگی تا مغز از مغز تمغز کوانتومیذرات کوانتومی زیر اتمی قچرا پس از بیدار شدن از خوبازخورد یا فیدبکوقتی فهمیدی خطا کردی برگسفرنامه سفر به بم و جنوب توقف؛ شکستعقل مجادله گرگلوله ی ساچمه ایفلج نخاعی با الکترودهای تازه های اسکیزوفرنی(جنوآغاز مبهم آفرینشجستجوی هوشیاری در مغز مامنبع خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از نقش تیروئید در تکامل مغزدگرگونی های نژادی و تغییاز تکینگی تا مغز- از مغزترویا و کابوسنشانه های پروردگار در جهبحثی درباره احساساتی غیرواقعیت چیستسندرم کووید طولانیتوهم تنهاییعوامل ایجاد لغت انسانی و عواملی که برای ظهور لغت اگذر زمان کاملا وابسته به فرایند پیچیده ی خونرسانیترس و آرمان هاالگوبرداری از طبیعتحمایت از طبیعتمیگرن شدید قابل درمان اسابزارهای بقای موجود زندهنقش غذاها و موجودات درياداروهای ضد بیماری ام اس واسکار، لگوی هوشمندروش مقابله مغز با محدودیهمیشه داناتر از ما وجود دبرای خودآگاه بودن تو بایواکسن دیگر کرونا ساخته شسیاره ی ابلهانتکنولوژی جدید که سلول هاغم بی پایانپیوند مغز و سر و چالشهای قانون مندی نقشه ژنتیکی متعداد کلی ذهن ها در جهان انتقال ماده و انرژیحس و ادراک قسمت 75مانند آب باشاحیای بینایی نسبی یک بیمنه عدم مطلق بلکه عدم با قداروی ضد تشنج با قابليت تاصل علت و تاثیرریسدیپلام تنها داروی تایهوش مصنوعی می تواند بر احبرخی روش های تربیتی کودکوزن حقیقی معرفت و شناختساختن آیندهتکامل زبان انسان از پیشیپروانه ی آسمانیلوب فرونتال یا پیشانی مغجهان فراکتالانسان عامل توقف رشد مغزحس و ادراک قسمت پنجاه و دمحدودیت های حافظه و حافظادب برخورد با دیگراننوروپلاستیسیتی چیستدر کمتر از چند ماه سوش جدبلوغ چیستراز تغییربزرگترین درد از درون است هوش مصنوعی از عروسک بازی ژن یا نقشه توسعه مغز و نقسردرد میگرنتاثیر نگاه انسان بر رفتاآنها نمیخواهند دیگران رامقابله ی منطقی با اعتراضای نعمت من در زندگیمحس و ادراک قسمت شصت و دوارتباط از بالا به پایین ممرکز خنده در کجای مغز استچگونه واکسن کرونا را توزدرمان تومورهای مغزی با ابه زیر پای خود نگاه نکن بزمان و صبرتفاوت های تکاملی در مغز وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیشناسایی سلول های ایمنی اکنگره بین المللی سردرد دتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پمنابع انرژی از نفت و گاز ایا بدون زبان میتوانیم تخواب سالم عامل سلامتی و یاز نخستین همانند سازها تمسئولیت در برابر محیط زیدرک کنیم ما همه یکی هستیمنگاهی بر قدرت بینایی درابیماری اسپینال ماسکولار هوشمندی کیهانزیباترین چیز در پیر شدنتلاشی جدید در درمان ام اسشب سیاه سحر شودکیهان خود را طراحی میکندتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جنین انسان، هوشمندی جهان پیوستهمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابتذال با شعار دینمغز بیش از آنچه تصور میشوخسته نباشی بابااز تکینگی تا مغز از مغز تمعجزه ی علمدردی که سالهاست درمان نشچت جی پی تیبیست تمرین ساده برای جلوهدف از تکامل مغززبان و شناخت حقیقت قسمت اتهدیدهای هوش مصنوعیصرع و درمان های آنکتاب، سفری به تاریختاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت سومجهشهای مفید و ذکاوتی که دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماننقش مهاجرت در توسعه نسل ادو بار در هفته ماهی مصرف از تکینگی تا مغز از مغز ترفتار مانند بردهچرا ارتعاش بسیار مهم استبازسازي مغز و نخاع چالشی وقتی پر از گل شدی خودت را سفرنامه سفر به بم و جنوب تولید مثل اولین ربات های عقلانیت بدون تغییرگلوئونفلج بل، فلجی ترسناک که آنتازه های بیماری پارکینسوإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَحفره در مغزمنتظر نمان چیزی نور را بهابزار بقای موجود زنده از نقش حفاظتی مولکول جدید ددانش قدرت استاز تکینگی تا مغز، از مغز رویا و خبر از آیندهنظام مثبت زندگیبخش فراموش شده ی حافظهواقعیت چیستسندرم گیلن باره به دنبال توهم جدایی و توهم علمتوهم جسمعوارض ازدواج و بچه دار شدگذشته را دفن کنفرایند تکامل و دشواری هاتسلیم شدن از نورون شروع مالتهاب شریان تمپورالحوادث روزگار از جمله ویرمیدان مغناطيسي زمین بشر ابزارهای بقای از نخستین نقش غذاها در کاهش دردهای داروی فامپیریدین یا نورلاساس انسان اندیشه و باور روش های صرفه جویی در ایجاهمیشه راهی هستبرای زندگی سالم، یافتن تواکسن دیگری ضد کرونا از دسیاره ابلهانتکینگیغیرقابل دیدن کردن مادهپیوند اندام از حیوانات بقانون گذاری و تکاملتعذیه ی ذهناندوه در دنیا استحس و ادراک قسمت چهلماه رجباحیای بینایی نسبی یک بیمنهایت معرفت و شناخت درک عداروی ضد تشنج توپیراماتاصل عدم قطعیت از کوانتوم ریشه های مشترک حیاتهوش مصنوعی و کشف زبان هایبرخی سلولهای عصبی در تلاوزوز گوشساختار فراکتال وجود و ذهتکامل ساختار رگهای مغزی پرواز از نیویورک تا لوس آلوتیراستامانسانیت در هم تنیده و متصحس و ادراک قسمت پنجاه و سمخچه فراتر از حفظ تعادلادراک ما درک ارتعاشی است نوروز یا روز پایانیدر آرزوهایت مداومت داشتهبلعیدن ستاره توسط سیاهچاراست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنها نقشه ایجاد ابزار هوسردرد میگرن در کودکانتاثیر ویتامین دی بر بیماآنان که در قله اند هرگز خمقابله با کرونا با علم اسای آنکه نامش درمان و یادشحس و ادراک قسمت شصت و ششارتباط بین هوش طبیعی و هومرگ چیستچگونه آن شکری که می خوریمدرمان تشنجبوزون هیگز چیستزمان واقعیت است یا توهمتفاوت های زبانی سرمنشا تهوش مصنوعی به شناسایی کاشواهدی از نوع جدیدی از حاکنگره بین المللی سردرد دتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسمنابع انرژی از نفت و گاز ایا تکامل هدفمند استخواب عامل دسته بندی و حفطاز نشانه ها و آثار درک شدمستند جهان متصلدرک احساسات و تفکرات دیگنگاهی بر توانایی اجزاي ببیماری اضطراب عمومیهوشیاری و وجودزیباترین چیز در افزایش ستمایل زیاد به خوردن بستنشبیه سازی میلیون ها جهان کیهانِ هوشیارِ در حال یاتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما مجهان پیوستهمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابداع دی ان ای بزرگترین دمغز برای فراموشی بیشتر کخطا در محاسبات چیزی کاملاز تکینگی تا مغز از مغز تمعجزه ی علم در کنترل کروندرس گرفتن از شکست هاچت جی پی تیبیش از نیمی از موارد انتقهدف از خلقت رسیدن به ابزازبان و شناخت حقیقت قسمت دتو یک معجزه ایضرورت زدودن افکارکتابخانهتاثیر درجه حرارت بر عملکآب، زندگی است(قسمت پنجم)جهشهای مفید و ذکاوتی که دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماننقش میدان مغناطیسی زمین دو برابر شدن خطر مرگ و میاز تکینگی تا مغز از مغز ترفتار وابسته به شکلچرا بیماری های تخریبی مغبحتی علمی درباره تمایل بوقتی تو از یاد گرفتن باز سفرنامه سفر به بم و جنوب تولید یا دریافت علمعقیده ی بی عملگمان میکنی جرمی کوچکی در فلج خوابتبدیل پلاستیک به کربن و سافت فشار خون ناگهانی در وحق انتخابمنحنی که ارتباط بین معرفابزار بقای موجود زنده از نقش حیاتی تلومر دی ان آ ددانش محدود به ابعاد چهاراز تکینگی تا مغز، از مغز رویا بخشی حقیقی از زندگی نظریه ی تکامل در درمان بیبخش های تنظیمی ژنومواقعیت های متفاوتسندرم پیریفورمیسواقعیت و مجازسندرم پس از ضربه به سرتوهمات و شناخت حقیقتعید نوروز مبارکگربه شرودینگر و تاثیر مشفرایند حذف برخی اجزای مغتشنچ پانایوتوپولوس تشنج امیوتروفیک لترال اسکلروحکمت الهی در پس همه چیزمیدان های مغناطیسی قابل ابزارهای دفاعی و بقای مونقشه مغزی هر فرد منحصر بهداروی لیراگلوتیداستفاده از مغز، وزن را کمروش هایی برای جلوگیری از همیشه عسل با موم بخوریمبرخی ملاحظات در تشنج های واکسن سرطانسیاره ابلهانتکامل فردی یا اجتماعیغرور و علمپیوند سر آیا ممکن استقانون جنگلتغییر الگوی رشد مغزی با زاندوه دردی را دوا نمیکندحس و ادراک قسمت چهل و هفتماپروتیلیناحساس گذر سریعتر زماننهایت در بی نهایتدارویی خلط آوراصول انجام برخی نرمش ها درژیم های غذایی و نقش مهم هوش مصنوعی گوگل به کمک تشبرخی سيناپسها طی تکامل و یک پیام منفرد نورون مغزی ساختار شبکه های مغزی ثابتکامل شناخت انسان با کشفپروتز عصبی برای تکلملوزالمعده(پانکراس)مصنوعانسان، گونه ای پر از تضادحس و ادراک قسمت پنجاه و شمخچه ، فراتر از حفظ تعادلادغام میان گونه های مختلنوشیدن چای برای مغز مفید در آسمان هدیه های نادیدنبنی عباس، ننگی بر تاریخرجزخوانی هایی که امروز ببسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنها ، مغز و ارادهسردرد و علتهای آنتاثیر ویروس کرونا بر مغز آنزیم تولید انرژی در سلوملاحظه های اخلاقی دربارهایمپلانت مغزی کمک میکند حس و ادراک سی و هفتمارتباط شگفت مغز انسان و فمرگ و میر پنهانچگونه انتظارات بر ادراک درمان جدید ALSبوزون هیگز جهان را از متلزمان پلانکتفاوت ایستایی و تکاپوهوش مصنوعی در کامپیوترهاشواهدی از دنیسوان(شبه نئکنترل همجوشی هسته ای با هتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجودجهان قابل مشاهده بخش کوچمنابع انرژی از نفت و گاز ایجاد احساساتخودآگاهی و هوشیارياز نظر علم اعصاب یا نرووسمشکل از کجاستدرک تصویر و زبان های مخلتنگاهت را بلند کنبیماری بیش فعالیهوشیاری کوانتومیزیر فشار کووید چه باید کرتمدن قدیمی ای در جنوب ایرشبیه سازی سیستم های کوانکیست هیداتید مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویروجهان پر از چیزهای اسرار آمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار هوش در حال ارتقا ازمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟خطا در محاسبات چیزی کاملاز تکینگی تا مغز از مغز تمعجزه در هر لحظه زندگیدست آسماننتایج نادانی و جهلبیشتر کمردردها نیازی به هر چیز با هر چیز دیگر در تزبان و شناخت حقیقت قسمت ستو یک جهان در مغز خودت هسضررهای مصرف شکر و قند بر کجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر درجه حرارت بر عملکآثار باستانی تمدن های قدجوانان وطنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماننقش محیط زندگی و مهاجرت ددو برابر شدن خطر مرگ و میاز تکینگی تا مغز از مغز ترفتار اجتماعی انسان، حاصچرا حیوانات سخن نمی گوینبحث درباره پیدایش و منشا ویتنام نوعی کرونا ویروس سفری به آغاز کیهانتولید پاک و فراوان انرژیعلم و ادراک فقط مشاهده ی گنجینه ای به نام ویتامین فلج خواب چیستتبدیل تراکت صوتی مصنوعی افت هوشیاری به دنبال کاهحقیقت قربانی نزاع بین بی منشأ اطلاعات و آموخته ها ابزار بقای موجود زنده از نقش خرچنگ های نعل اسبی دردانش بی نهایتاز تکینگی تا مغز، از مغز رویا تخیل یا واقعیتنظریه ی تکامل در درمان بیبخش بزرگی حس و ادراک ما ا