دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

نزاع بین علم و نادانی رو به پایان است قسمت دوم

نزاع بین نادانی و علم رو به پایان است قسمت دوم

ویدیو در لینک زیر

https://www.youtube.com/watch?v=bmFtuNDwfE4&feature=share


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
دانشمندان موفق به بازگردپیچیدگی های مغزی در درک زسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از محل درک احساسات روحانیبیهوشی در بیماران دچار اتاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا حجم مغز گونه انسان درهوش احساسیداروی جدید میاستنی گراویآیا ما تنها موجودات زنده ساخت شبکه عصبی با الفبایاجزایی ناشناخته در شکل گمزایای شکلات تلخ برای سلبحثی در مورد نقش ویتامينتاثیر درجه حرارت بر عملکهم نوع خواری در میان پیشیهستي مادي ای که ما کوچکتردرمان های جدید در بیماری آیا تکامل و تغییرات ژنتیشنا در ابهای گرم جنوب نیارتقا و تکامل سنت آفرینش مغز آیندگان چگونه است ؟برای پیش بینی آینده مغز دتاثیر رو ح و روان بر جسمهوش مصنوعی از عروسک بازی واکسن دیگر کرونا ساخته شدرگیری قلب در بیماری ویرإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَششمین کنگره بین المللی سارزش خود را چگونه میشناسمغز بزرگ و فعال یا مغز کوبررسی و اپروچ جدید بر بیمتشنج عدم توازن بین نورون یک رژیم غذایی جدید، می تورویاها از مغز است یا ناخواندوهگین نباش اگر درب یا عامل کلیدی در کنترل کارآفرایند حذف برخی اجزای مغاز تکینگی تا مغز و از مغز نقش گرمایش آب و هوا در همتفاوت های تکاملی در مغز وجهشهای مفید و ذکاوتی که دکنگره بین المللی سردرد دروشی جدید در درمان سکته مایمپلانت نخاعی میتواند دلزوم سازگاری قانون مجازااز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات درياتولید پاک و فراوان انرژیحس و ادراک قسمت پنجمکاربرد روباتهای ريزنانوزیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز روده تا مغزنورون هاي مصنوعی می توانتکامل مداومخطا در محاسبات چیزی کاملگیلگمش باستانی کیستزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقا از نخستین همانموجود بی مغزی که می تواندبه خودت مغرور نشوتاثیر ویتامین دی بر بیماچگونه حافظه را قویتر کنیدانشمندان نورون مصنوعی سپیوند مغز و سر و چالشهای سندرم کووید طولانیابزار بقای موجود زنده از محل درک احساسات روحانی دبیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا خشونت و تعصبهوش احساسیداروی جدید ضد میگرنآیا مغز تا بزرگسالی توسعساخت شبکه عصبی مصنوعی با احیای بینایی نسبی یک بیممسیر دشوار تکامل و ارتقابحثی جالب درباره محدودیتتاثیر درجه حرارت بر عملکهمیشه اطمینان تو بر خدا بهستی ما پس از شروعی چگال درمان های رایج ام اسآیا جنین انسان، هوشمندی شناخت و معرفت، و نقش آن دارتوکين تراپی روشی جديد مغز انسان ایا طبیعتا تمابرای اولین بار دانشمندانتاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی از عروسک بازی واکسن دیگری ضد کرونا از ددرگیری مغز در بیماری کویافت فشار خون ناگهانی در وصرع و درمان های آناز نخستین همانند سازها تمغز حریص برای خون، کلید تبررسی سیستم تعادلی بدن اتصویربرداری فضاپیمای آمیکی از علل محدودیت مغز امرویاهای پر رمز و حیرتی درانسان قدیم در شبه جزیره ععادت کردن به نعمتفرد حساس از نظر عاطفی و باز تکینگی تا مغز از مغز تنقش آتش در رسیدن انسان بهتفاوت های زبانی سرمنشا تجواب دانشمند سوال کننده کنگره بین المللی سردرد دريتوکسيمب در درمان ام اساینکه به خاطرخودت زندگی لزوم سازگاری قانون مجازااز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات درياتولید سلولهای جنسی از سلحس و ادراک قسمت سومکاربرد روباتهای ريز، در زیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمازدواج های بین گونه ای، رنورون های ردیاب حافظهتکامل چشمخطرات هوش مصنوعیگیاه خواری و گوشت خوار کدزبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقا از نخستین همانموجودات مقهور ژنها هستندبه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر ویروس کرونا بر مغز نگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر ژنها بر اختلالات خنگاه انسان محدود به ادرادانشمندان یک فرضیه رادیکپیوند سر آیا ممکن استسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از محدودیت های حافظه و حافظبیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا در مغز انسان، فرورفتهوش عاطفی بیشتر در زنانداروی ضد تشنج با قابليت تآیا همه جنایت ها نتیجه بیساختار شبکه های مغزی ثاباحساس گذر سریعتر زمانمشکلات نخاعیبحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر درجه حرارت بر عملکهمیشه عسل با موم بخوریمو هر کس تقوای خدا پیشه کندرمان های علامتی در ام اسآیا جهان ذهن و افکار ما مشناسایی تاریخچه ی تکاملیارتباط میکروب روده و پارمغز انسان برای ایجاد تمدبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی از عروسک بازی واکسن سرطاندرگیری مغز در بیماران مبافراد آغاز حرکت خودشان رضررهای مصرف شکر و قند بر از نخستین همانند سازها تمغز زنان جوانتر از مغز مربررسی علل کمر درد در میانتغییر الگوی رشد مغزی با زیافته های نوین علوم پرده رویای شفافانسان ها می توانند میدان عارضه جدید ویروس کرونا سفرضیه ای جدید توضیح میدهاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش انتخاب از طرف محیط، نتفاوتهای جنسیتی راهی براجاذبه و نقش آن در شکلگیریکندر در بیماریهای التهابریواستیگمیناینکه خانواده ات سالم بامقاومت به عوارض فشار خون از تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات درياتومورها و التهاب مغزی عاحساسیت روانی متفاوتکجای مغز مسئول پردازش تجزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماستفاده از مغز، وزن را کمنوروپلاستیسیتی چیستتکامل ابزار هوش ، راه پر دفاع در برابر تغییر ساختگالکانزوماب، دارویی جدیسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمیهمانهای ناخوانده عامل بوزون هیگز چیستتاثیر کلام در آیات کلام بنگاه از درون مجموعه با نگهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان ژنی از مغز انسپیوند سر، یکی از راه حلهاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از مخچه فراتر از حفظ تعادلبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر گیاه خواری بر رشد وچراروياها را به یاد نمی آهوش عاطفی در زنان بیشتر اداروی ضد تشنج با قابليت تآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسازگاری با محیط بین اجزااخلاق و علوم اعصابمشکلات بین دو همسر و برخیبحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر درجه حرارت بر عملکهمراهی نوعی سردرد میگرنیوقت نهيب هاي غير علمي گذشدرمان ژنتیکی برای نوآوریآیا جهش های ژنتیکی، ویروشناسایی سلول های ایمنی اارتباط چاقی و کاهش قدرت بمغز انسان برای شادمانی طبرخی مرزهای اخلاق و علومتاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی از عروسک بازی واکسنی با تاثیر دوگانه ادرگیری مغزی در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حسضررهای شکر بر سلامت مغزفلج بل، فلجی ترسناک که آناز نخستین همانند سازها تمغزهای کوچک بی احساسبزرگ شدن مغز محدود به دورتغییر زودتر اتصالات مغزییادگیری مهارت های جدید دروبات های ریز در درمان بیانسان جدید از چه زمانی پاعدم توقف تکامل در یک انداقیچی ژنتیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش اتصالات بین سلولهای تقلید مرحله ای نسبتا پیشحقیقت قربانی نزاع بین بی کوچک شدن مغز از نئاندرتاریسدیپلام تنها داروی تایایندرالمقابله با کرونا با علم اساز تکینگی تا مغز از مغز تنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)خلاصه ای از مطالب همایش مکرونا چه بر سر مغز می آورزاوسکا درمان گوشرابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماستفاده از هوش مصنوعی در نوشیدن چای برای مغز مفید تکامل زباندقیق ترین تصاویر از مغز اگامی در درمان بیماریهای سفر به مریخ در 39 روزابزار بقا از نخستین همانمیگرن سردردی ژنتیکی که ببی عدالتی در توزیع واکسن تاثیر کپسول نوروهرب بر ننگاهی بر قدرت بینایی دراهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان پاسخ کوانتومی پیام های ناشناخته بر مغز سوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از مخچه ، فراتر از حفظ تعادلبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر گیاه خواری بر رشد وچراروياها را به یاد نمی آهوش عاطفی در زنان بیشتر اداستانها و مفاهیمی اشتباآیا هوش ارثی دریافتی از پسخن پاک و ثابتاخلاق پایه تکامل و فرهنگمشکلات روانپزشکی پس از سبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکهوموارکتوس ها ممکن است دوقتی فهمیدی خطا کردی برگدرمان ام اس(مولتیپل اسکلآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجشواهدی از نوع جدیدی از حاارتباط هوش ساختار مغز و ژمغز انسان برای شادمانی طبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر رژیم گیاهخواری بر واسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرگیری مغزی در سندرم کووافزایش مرگ و میر سندرم کوطوفان فقر و گرسنگی و بی سفلج خواباز نخستین همانند سازها تمغزتان را در جوانی سیم کشبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تغییر عمودی سر انسان از پیادآوری خواب و رویاروح رهاییانسان عامل توقف رشد مغزعسل طبیعی موثر در کنترل بقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش حفاظتی مولکول جدید دتلقین اطلاعات و حافظهحقیقت تنها چیزی است که شاکووید نوزده و خطر بیماریرژیم های غذایی و نقش مهم ایا کوچک شدن مغزانسان الملاحظات بیهوشی قبل از جراز تکینگی تا مغز از مغز تنقشه های مغزی جدید با جزیتوهم چیستخونریزی مغز در سندرم کووکریستال زمان(قسمت اولزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماستفاده از سلول های بنیانوعی سکته مغزی ، وحشتناک تکامل ساختار رگهای مغزی دلایلی که نشان میدهد ما بگامی در درمان بیماریهای سفر تجهیزات ناسا به مریخ میگرن شدید قابل درمان اسبیمار 101 ساله، مبتلا به سبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر کپسول نوروهرب بر تنگاهی بر توانایی اجزاي بهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان اولین سلول مصنپیشینیان انسان از هفت میسودمندی موجودات ابزی بر ابزارهای بقای موجود زندمخچه ابزاري که وظیفه آن فبیش از نیمی از موارد انتقتاثیر گیاه خواری بر رشد ونزاع بین جهل و علم رو به پهوشیاری کوانتومیدر مانهای کمر دردآیا هوش سریعی که بدون احسسرنوشتاختلال خواب فرد را مستعد مشکلات روانپزشکی در عقب بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی می تواند بر احویتنام نوعی کرونا ویروس درمان تومورهای مغزی با اآیا خداباوری محصول تکاملشواهدی از دنیسوان(شبه نئارتباط انسانی، محدود به مغز انسان رو به کوچک تر شبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر عصاره تغلیظ شده گیوبینار اساتید نورولوژی ددرگیری اعصاب به علت میتوافسردگی و اضطراب در بیماطی یکصد هزار سال اخیر هرچفلج خواب چیستاز نشانه ها و آثار درک شدمغزتان را در جوانی سیمکشبزرگترین خطایی که مردم متغییرات منطقه بویایی مغزژن هوش و ساختارهای حیاتی روزه داری متناوب، مغز را انعطاف پذیری مکانیسمی علعصب حقوق نورولووقانون مندی نقشه ژنتیکی ماز تکینگی تا مغز از مغز تنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتلاش هایی در بیماران قطع حقیقت خواب و رویاکودک ایرانی که هوش او از رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا این جمله درست است کسیممانتین یا آلزیکسا یا اباز تکینگی تا مغز از مغز تنقص در تشخیص هیجانات عامتوانایی مغز و دیگر اجزای خواندن ، یکی از شستشو دهنکریستال زمان(قسمت دوم)زبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماستیفن هاوکینگ در مورد هنیاز به آموزش مجازی دیجیتکامل شناخت انسان با کشفدنیای شگفت انگیز کوانتومگاهی لازم است برای فهم و سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمیدان مغناطيسي زمین بشر میدازولام در درمان تشنج بیماری گیلن باره و بیمارتاثیر کپسول نوروهرب بر سناتوانی از درمان برخی ویهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان تغییر میدان مغپیشرفت های جدید علوم اعصسیلی محکم محیط زیست بر انابزارهای پیشرفته ارتباط مدارک ژنتیکی چگونه انسانبیشتر کمردردها نیازی به تاثیر گیاهخواری بر رشد و نزاع بین علم و نادانی رو هوش، ژنتیکی است یا محیطیدر محل کار ارزش خودت را بآیا هشیاری کوانتومی وجودسریعترین کامپیوتر موجوداختلال در شناسایی حروف و مشاهده آینده از روی مشاهبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی و کشف زبان هایویتامین E برای فعالیت صحدرمان تشنجآیا دلفین ها می تواند از شگفتی های زنبور عسلارتباط از بالا به پایین ممغز انسان رو به کوچکتر شدبرخی اختلالات عصبی مثانهتاریخ همه چیز را ثبت کردهوراپامیل در بارداریدستورالعمل مرکز کنترل بیالکتروتاکسی(گرایش و حرکظهور امواج مغزی در مغز مصفلج دوطرفه عصب 6 چشماز نظر علم اعصاب یا نرووسنقش قهوه در سلامتیبسیاری از بیماری های جدیتغییرات آب و هوایی که به ژن یا نقشه توسعه مغز و نقروزه داری و بیمار ی ام اس اولین هیبرید بین انسان وعضلانی که طی سخن گفتن چقدقانون جنگلاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش خرچنگ های نعل اسبی درتلاشی برای درمان قطع نخاحقیقت راستین انسان علم بکودکان میتوانند ناقل بی راه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز منابع انرژي پاک سرچشمه حاز تکینگی تا مغز از مغز تنقطه بی بازگشتتوازن مهمتر از فعالیت زیخواب سالم عامل سلامتیکریستال زمان(قسمت سوم)زبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماستیفن هاوکینگ در تفسیر چیزی خارج از مغزهای ما نیدندان ها را مسواک بزنید تگاهی مغز بزرگ چالش استسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمکانیزمهای دفاعی در براببیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر کپسول نوروهرب بر سناتوانی در شناسایی چهره هوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان روش هاي جدیدی پیشرفتی مستقل از ابزار هسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزارهای بقا از نخستین همروری بر تشنج و درمان هایبا هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر انتخاب از طرف محیط نزاع بین علم و جهل رو به پهیچگاه از فشار و شکست نتردر چه مرحله ای از خواب ، رآیا واکنش های یاد گرفته وسرگیجه از شایعترین اختلااختلال در شناسایی حروف و مطالعه ای بیان میکند اهدبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی گوگل به کمک تشویتامین E در چه مواد غذایدرمان جدید میگرن با انتی آیا دلفین ها میتوانند باشاهکار قرنارتباط بین هوش طبیعی و هومغز ایندگان چگونه استبرخی بیماری ها که در آن بتازه های اسکیزوفرنی(جنوورزش هوازی مرتب خیلی به قذهن ما از در هم شکستن منبالتهاب شریان تمپورالعلم به ما کمک میکند تا موفناوری هوش مصنوعی نحوه خاز نظر علم اعصاب اراده آزنقش مهاجرت در توسعه نسل ابسیاری از بیماری های جدیتغییرات تکاملی سر انسان ژنها نقشه ایجاد ابزار هوروزه داری سلول های بنیاداولین مورد PML به دنبال تکمقالاتقانونمندی و محدودیت عالماز تکینگی تا مغز از مغز تنقش داروهاي مختلف معروف تلاشی تازه برای گشودن معحمله ویروس کرونا به مغزکودکان خود را مشابه خود تراه های جدید برای قضاوت رایا بیماری ام اس (مولتیپمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تچند نرمش مفید برای کمردرتوسعه هوش مصنوعی قادر اسخواب سالم عامل سلامتی و یکشف مکانیسم عصبی خوانش پزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماستخوان های کشف شده، ممکتأثیر نگاه انسان بر رفتاچگونه مغز پیش انسان یا همدو ویژگی انتزاع و قدرت تجگذر زمان کاملا وابسته به سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانما انسانها چه اندازه نزدبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر کتامین در درمان پانخاع ما تا پایین ستون فقرهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان روشی برای تبدیپاسخ گیاهان در زمان خوردسیاره ابلهانابزارهای بقا ازنخستین هممرکز هوشیاری، روح یا بدن بار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر احتمالی عصاره تغلینشانه های گذشته در کیهان هاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا گذشته، امروز وآینده سربازان ما محققا غلبه می اختلالات مخچهمعنی روزهبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی گوگل به کمک تشویتامین دی گنجینه ای بزردرمان جدید کنترل مولتیپلآیا دست مصنوعی به زودی قاشبیه سازی میلیون ها جهان ارتباط شگفت مغز انسان و فمغز ابزار بقای برتر مادیبرخی بیماری های خاص که بدتازه های بیماری پارکینسوورزش هوازی ، بهترین تمریذهن چند جانبه نیازمند نگامیوتروفیک لترال اسکلروعلایم کمبود ویتامین E را فیلمی بسیار جالب از تغییاز نظر علم اعصاب اراده آزنقش میدان مغناطیسی زمین بعد از کروناثبت امواج الکتریکی در عصژنها ، مغز و ارادهروش مقابله مغز با محدودیاولین مورد پیوند سر در انتاثیر ویتامین دی بر بیماقارچ بی مغز در خدمت موجوداز تکینگی تا مغز از مغز تنقش ذهن و شناخت در حوادث تلاشی جدید در درمان ام اسحوادث روزگار از جمله ویرکوری گذرای ناشی از موبایراه پیروزی در زندگی چیستایا بدون زبان میتوانیم تمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تچند جهانیتوسعه برخی شغل ها با هوش خواب عامل دسته بندی و حفطکشف مکانیسمی پیچیده در بابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری در کجاست؟ قاستروژن مانند سپر زنان دتئوری تکامل امروز در درمچگونه هموساپينس بر زمین دو برابر شدن خطر مرگ و میگربه شرودینگر و تاثیر مشسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانابزار بقای موجود زنده از ما انسانها چه اندازه نزدبیماری اضطراب عمومیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونخستین تصویر از سیاهچالههوش مصنوعی به کمک هوش طبیداروهای مصرفی در ام اسپختگی پس از چهل سالگي به سیاره ابلهانابزارهای بقای از نخستین مرکز حافظه کجاستبارداری بدون رحمتاثیر ترکیبات استاتین (سنظام مثبت زندگیهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا آگاهی پس از مرگ از بیسردرد میگرن در کودکاناختلالات حرکتی در انسانمغز فکر میکند مرگ برای دیبحثی درباره احساسات متفاتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی الفاگوویرایش DNA جنین انسان، بردرمانهای بیماری پارکینسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشبیه سازی سیستم های کوانارتباط شگفت انگیز مغز انمغز ابزار برتر بقابرخی توجهات در ببمار پارتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ورزش و میگرنرفتار اجتماعی انسان، حاصامید نیکو داشته باش تا آنعلایم کمبود ویتامین E را فیزیک مولکولها و ذرات در از آغاز خلقت تا نگاه انسانقش محیط زندگی و مهاجرت دبعد از کروناجمجمه انسان های اولیهژنهای مشترک بین انسان و وروش های صرفه جویی در ایجااولین تصویر در تاریخ از سصفحه اصلیقبل از انفجار بزرگاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش روزه داری در سالم و جتمایل زیاد به خوردن بستنحافظه و اطلاعات در کجاست کی غایب شدی تا نیازمند دلراست دستی و چپ دستیایا تکامل هدفمند استمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز- از مغز چندین ماده غذایی که ماننتوصیه های سازمان بهداشت خودآگاهی و هوشیاريکشف ارتباط جدیدی از ارتبزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری در کجاست؟(قاسرار بازسازی اندام هاتئوری تکامل در پیشگیری و چگونه واکسن کرونا را توزدو برابر شدن خطر مرگ و میگزیده ای از وبینار یا کنفسفری به آغاز کیهانابزار بقای موجود زنده از ما با کمک مغز خود مختاريمبیماری بیش فعالیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونرمش های مفید در سرگیجههوش مصنوعی در کامپیوترهاداروهای ام اسپرورش مغز مینیاتوری انساسیر آفرینش از روح تا مغز ابزارهای دفاعی و بقای مومرکز حافظه کجاستبازگشت از آثار به سوی خداتاثیر دوپامین و سروتونیننظریه ی تکامل در درمان بیهدف یکسان، در مسیرهای متدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا امکان بازسازی اندامهسردرد و علتهای آناختلالات صحبت کردن در انمغز ما کوچکتر از نیم نقطهبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک تا کواکنش های ناخودآگاه و تقدرک فرد دیگر و رفتارهای اآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشبکه های مصنوعی مغز به درارتباط شگفت انگیز مغز انمغز از بسیاری حقایق می گربرخی توصیه ها برای واکسیتبدیل سلولهای محافط به سورزش بهترین درمان بیش فعرقیبی قدرتمند در برابر مامید درمان کرونا با همانعلت خواب آلودگی بعد از خوفیزیکدانان ماشینی برای تاز انفجار بزرگ تا انفجار نقش نگاه از پایین یا نگاهبعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییژنهای هوش ، کدامندروش هایی ساده برای کاهش ااولین سلول مصنوعیسوالات پزشکیقدم زدن و حرکت دید را تغیاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش رژیم غذایی بر رشد و اتمدن قدیمی ای در جنوب ایرحافظه و اطلاعات در کجاست کیست کلوئید بطن سومرجزخوانی هایی که امروز بایرادهای موجود در خلقت بمناطق خاصی از مغز در جستجاز تکینگی تا مغز- از مغز چه زیاد است بر من که در ایتوصیه های غیر دارویی در سخودآگاهی و هوشیاريکشف جمجمه ای درکوه ایرهوزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین همانمنبع خواب و رویااصول سلامت کمرتا 20 سال آینده مغز شما به چگونه آن شکری که می خوریمدوچرخه سواری ورزشی سبک و گزارش یک مورد جالب لخته وسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزار بقای موجود زنده از ما تحت کنترل ژنها هستیم یبیماری تی تی پیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونرمشهای مهم برای تقویت عهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروهای ضد بیماری ام اس وآلودگی هوا و ویروس کروناسیستم تعادلی بدناثر مضر مصرف طولانی مدت رمرکز خنده در کجای مغز استبازگشت به ریشه های تکاملتاثیر دپاکین بر بیماری منظریه تکامل در درمان بیمهدف از تکامل مغزدر آستانه ی موج پنجم کوویآیا انسان با مغز بزرگش اخسردرد تنشناختراع جدید اینترنت کوانمغز مادران و کودکان در زمبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک تا کواکسن های شرکت فایزر آمردرک و احساسآیا راهی برای رفع کم آبی شباهت مغز با کیهان مادیارتباط غیرکلامی بین انسامغز به تنهایی برای فرهنگ برخی روش های تربیتی کودکتری فلوپرازینورزش در کمر دردرموزی از نخستین تمدن بشرامگا سه عامل مهم سلامتعوامل موثر در پیدایش زبافرگشت و تکامل تصادفی محض از بحث های کنونی در ویروسنقش نظام غذایی در تکامل مبعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییژنهای حاکم بر انسان و انسروش صحبت کردن در حال تکاماوکرلیزوماب داروی جدید شپیامهای کاربرانقدرت انسان در نگاه به ابعاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش رژیم غذایی در رشد و اتمدن بشری و مغز اخلاقیحافظه و اطلاعات در کجاستکاهش مرگ و میر ناشی از ابرشته نوروایمونولوژی و نقاگر نعمت فراموشی نبود بسمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسماز تکینگی تا مغز- از مغزتنهایت معرفت و شناخت درک عتوصیه هایی در مصرف ماهیخورشید مصنوعیگمان میکنی جرمی کوچکی در زبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقا از نخستین همانمنحنی که ارتباط بین معرفاضطراب و ترستاثیر مشاهده بر واقعیت بچگونه انتظارات بر ادراک ديدن با چشم بسته در خواب گشایش دروازه جدیدی از طرسلول های بنیادی منابع و اپمبرولیزوماب در بیماری چسلول عصبی شاهکار انطباق ابزار بقای موجود زنده از ماه رجببیماری دویکتاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا مغزهای ما ارتقا یافت هوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروی فامپیریدین یا نورلآلزایمرسیستم دفاعی بدن علیه مغز اثرات فشار روحی شدیدمرگ انتقال است یا نابود شبازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر داروهای ضد التهاب نظریه تکامل در درمان بیمهدف از خلقت رسیدن به ابزادر درمان بیماری مولتیپل آیا احتمال دارد رویا از آسردرد سکه ایادامه بحث تکامل چشممغز چون ابزار هوش است دلیبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک تا کواکسن کووید 19 چیزهایی که درک احساسات و تفکرات دیگآیاما مقهور قوانین فیزیکشباهت زیاد بین سلول هاي عارتروز یا خوردگی و التهامغز برای فراموشی بیشتر کبرخی سلولهای عصبی در تلاتری فلوپرازینوزوز گوشرمز و رازهای ارتباط غیر کامروز دانش ژنتیک هیچ ابهعوامل ایجاد لغت انسانی و فراموش کارها باهوش تر هساز تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش نظریه تکامل در شناساتفکر خلا ق در برابر توهم جهان کاملی در اطراف ما پرکلرال هیدرات برای خوابانروشهای نو در درمان دیسک بايندگان چگونه خواهند دیدسایتهای دیگرلوب فرونتال یا پیشانی مغاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش زنجبیل در جلوگیری از تمساح حد واسط میان مغز کوحس چشایی و بویاییکاهش التهاب ناشی از بیمارشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز، از مغز چهار میلیارد سال تکامل بتوضیحی ساده در مورد هوش مخانواده پایدارگنجینه ای به نام ویتامین زبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقا از نخستین همانمنشأ اطلاعات و آموخته ها اطلاعات حسی ما از جهان، چتاثیر نگاه ناظر هوشیار بچگونه باغبانی باعث کاهش دی متیل فومارات(زادیوا)(پنج اکتشاف شگفت آور در موسلولهای ایمنی القا کنندهابزار بقای موجود زنده از ماپروتیلینبیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا پس از بیدار شدن از خوهوش مصنوعی درمانگر کامپیداروی لیراگلوتیدآمارهای ارائه شده در سطح سکته مغزیاثرات مفید قهوهمراحل ارتقای پله پله کیهبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر داروی ضد تشنج سدیم نظریه تکامل در درمان بیمهزینه ای که برای اندیشیددرمان های اسرار آمیز در آآیا احتمال دارد رویا از آسرعت فکر کردن چگونه استاداراوون تنها داروی تاییمغز چگونه صداها را فیلتر برنامه و ساختار پیچیده متاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک تا کواکسن کرونا و گشودن پنجردرک تصویر و زبان های مخلتآزمون ذهنی گربه شرودینگرشباهت زیاد بین سلول هاي عارزش حقیقی زبان قسمت اولمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟برخی سيناپسها طی تکامل و تسلیم شدن از نورون شروع میک پیشنهاد خوب برای آسان رویا و خبر از آیندهانفجار و توقف تکاملی نشاعواملی که برای ظهور لغت افراموشی همیشه هم بد نیستاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش هورمون های تیروئید دتفاوت مغز انسان و میمون هجهش های ژنتیکی مفید در ساکمردرد و علل آنروشهای شناسایی قدرت شنواايا اراده آزاد توهم است یلایو دوم دکتر سید سلمان فاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش زبان در سلطه و قدرت اتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت اول )کاهش دوپامین عامل بیماریزمین زیر خلیج فارس تمدنی اگر تلاش انسان امروز برامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز، از مغز چهار ساعت پس از کشتار خوکتکنولوژی جدید که سلول‌هخارق العاده و استثنایی بگویید نوزده و ایمنی ساکتزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقا از نخستین همانمهندسی ژنتیک در حال تلاش اطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه و مشاهده ناظر چگونه تکامل مغزهای کنونیدژا وو یا اشنا پنداریپوست ساعتی مستقل از مغز دسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار بقای موجود زنده از مبانی ذهنی سیاه و سفیدبیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا بیماری های تخریبی مغهوش مصنوعی درخدمت خلق وحداروی تشنجی دربارداریآن چیزی که ما جریان زمان سانسور از روی قصد بسیاری اثرات مضر ماری جوانامرز مرگ و زندگی کجاستبحث درباره پیدایش و منشاتاثیر درجه حرارت بر عملکهفت چیز که عملکرد مغز تو هزینه سنگین انسان در ازادرمان های بیماری آلزایمرآیا برای تولید مثل همیشه شلیک فراموشیادغام میان گونه های مختلمغز ناتوان از توجیه پیدابرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک تا کواکسن کرونا از حقیقت تاتدرک حقیقت نردبان و مسیری آسيب میکروواسکولاریا آسشرکت نورالینک ویدیویی ازارزش حقیقی زبان قسمت دوممغز بزرگ چالش است یا منفعبرداشت مغز ما از گذر زمانتشنج چیستیک آلل ژنتیکی که از نئاندرویا بخشی حقیقی از زندگی انواع سکته های مغزیعوارض ازدواج و بچه دار شدفرایند پیچیده ی خونرسانیاز تکنیکی تا مغز از مغز تنقش هورمون زنانه استروژنتفاوت ها و تمایزها کلید بجهش های ژنتیکی غیر تصادفکمردرد با پوشیدن کفش مناروشی برای بهبود هوش عاطفايا اراده آزاد توهم است یلبخند بزن شاید صبح فردا زاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش زبان در سلطه و قدرت اتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت دوم )کاهش سن بیولوژیکی، تنها زندگی هوشمند در خارج از زابزار هوش در حال ارتقا ازمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز، از مغز نوآوری ای شگفت انگیز دانتکنولوژی جدید که سلول‌هخدا موجود استگوشه بیماری اتوزومال رسسزبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقا از نخستین همانمولتیپل اسکلروز در زنان اطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه انسان بر رفتاچگونه جمعیت های بزرگ شکل دژاوو یا آشناپنداریدگرگونی های نژادی و تغییپیموزایدسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از مجموعه های پر سلولی بدن مبیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا حیوانات سخن نمی گوینهوش مصنوعی ساخته هوش طبیداروی جدید s3 در درمان ام آیا ممکن است موش کور بی مسانسور بر بسیاری از حقایاجزای پر سلولی بدن انسان مرز بین انسان و حیوان کجابحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکهفت سین یادگاری از میراث هزاران سال چشم های بینا ودرمان های جدید میگرنآیا بزرگ شدن مغز فقط در دشلیک فراموشیادغام دو حیطه علوم مغز و مغز و سیر تکامل ان دلیلی برین نت به جای اینترنتتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی واکسن کرونا ساخته شده تودرک عمیق در حیواناتآسیب ها ناشی از آلودگی هوشش مرحله تکامل چشمارزش حقیقی زبان قسمت سوممغز بزرگ چالشهای پیش روبررسي علل احتمالي تغيير تشنج و حرکات شبه تشنجی قایک جهش ممکن است ذهن انسانرویا تخیل یا واقعیتانگشت نگاری مغز نشان میدعید نوروز مبارکفرایند تکامل و دشواری هااز تکینگی تا مغز از مغز تنقش ژنتیک در درمان اختلاتفاوت های بین زن و مرد فقجهشهای مفید و ذکاوتی که دکنفرانس تشنج هتل کوثر اصروشی جدید در درمان قطع نخای آنکه نامش درمان و یادشلرزش ناشی از اسیب به عصباز تکینگی تا مغز از مغز تنقش سجده بر عملکرد مغزتو دی ان ای خاص ميتوکندريحس و ادراک قسمت چهارمکایروپاکتیک چیستزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز، از مغز نوار مغزی روشی مهم در تشختکامل مادی تا ابزار هوشمخطا در محاسبات چیزی کاملگوشت خواری یا گیاه خواریزبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقا از نخستین همانمواد کوانتومی جدید، ممکنبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر نگاه انسان بر رفتاچگونه جمعیت های بزرگ شکل