دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ناتوانی از درمان برخی ویروس ها که مکانیسم های تکاملی آن را توجیه می کند

ناتوانی از درمان برخی ویروس ها که مکانیسم های تکاملی، آن را توجیه می کند.

تکامل یا evolution بر سه پایه استوار است: تفاوت ها، زائد و ولد و انتخاب طبیعی

هر جا این سه مورد باشد، انتخاب طبیعی میتواند مورد سازگارتر با محیط را برگزیند و آن را پایدار سازد. یعنی هر جا تمایز و تفاوت های بین موجودات زیاد باشد، دست انتخاب طبیعی برای برگزیدن موجود سازگارتر بازتر میشود. ایجاد تفاوت بیشتر، راهی است که موجود زنده از طریق آن، پایدارتر میشود.

ویروس HIV(ایدز)، ویروسی تکامل یافته از ترکیب مجموعه ای از ویروس های SIV است که حیوانات دیگری غیر از انسان را درگیر می کند. زیرا ترکیب ویروس ها می تواند منجر به ظهور ویروسی شود که از ترکیب کاملا جدید تشکیل شده است. کشف ارتباط بین ویروس اچ آی وی و ویروس های SIV، دلیلی قدرتمند بر اثبات مهمترین مبادی نظریه ای است که قائل به سلف مشترک است.

آیا می دانی تا امروز دانشمندان نتوانسته اند هیچ درمانی موثر و فعال برای ویروس اچ آی وی ارائه دهند؟ و این، به دلیل سرعت شگفت انگیز ویروس، برای تکامل داخل بدن بیمار و در نتیجه در معرض قرار گرفتن ویروس با جهش هایی بسیار زیاد است و در نتیجه قدرت شگفت انگیز آن، بر زاد و ولد سریع است، زیرا معدل جهش هایی- که در این ویروس رخ میدهد- سریعترین معدلی است که تا امروز در علم زیست شناسی ثبت شده است و این چیزی است که قدرت شگفت انگیز آن برای سازگاری علیه هر مقاومت از طرف دستگاه ایمنی و مقاومت علیه هر درمانی می سازد.

از این رو مطالعه و درک تکامل این ویروس امری است که از آن هرگز بی نیاز نمی شویم تا بتوانیم درمان مناسبی را ایجاد کنیم.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
مواد کوانتومی جدید، ممکنحس و ادراک قسمت سومچراروياها را به یاد نمی آگویید نوزده و ایمنی ساکتاداراوون تنها داروی تاییتمساح حد واسط میان مغز کومحل درک احساسات روحانیدفاع در برابر تغییر ساختهوش مصنوعی الفاگوپنج اکتشاف شگفت آور در موارزش حقیقی زبان قسمت سومزبان مشترک ژنتیکی موجوداتکامل ابزار هوش ، راه پر مشکلات بین دو همسر و برخیداروی تشنجی دربارداریهوش عاطفی بیشتر در زنانآیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تسفری به آغاز کیهانتاثیر کپسول نوروهرب بر تمغز انسان برای شادمانی طدرمان جدید میگرن با انتی و هر کس تقوای خدا پیشه کنآیا خداباوری محصول تکاملاز تکینگی تا مغز، از مغز ساختار شبکه های مغزی ثابتاثیر گیاهخواری بر رشد و نقش قهوه در سلامتیرویا و خبر از آیندهورزش هوازی مرتب خیلی به قامید درمان کرونا با همانبیماری ای شبیه آلزایمر و شبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش رژیم غذایی در رشد و اروشی جدید در درمان قطع نخژنهای هوش ، کدامندايندگان چگونه خواهند دیدبازسازي مغز و نخاع چالشی عوامل موثر در پیدایش زباتری فلوپرازیننورون هاي مصنوعی می توانابزار بقای موجود زنده از برنامه و ساختار پیچیده مپیامهای کاربرانقارچ بی مغز در خدمت موجودجهشهای مفید و ذکاوتی که دنگاه انسان محدود به ادراکودکان خود را مشابه خود تابزارهای بقای از نخستین بزرگ شدن مغز محدود به دوربزرگ شدن تقریبا ناگهانی موجود بی مغزی که می تواندحساسیت روانی متفاوتچراروياها را به یاد نمی آگوشه بیماری اتوزومال رسسادغام میان گونه های مختلتنفس هوازی و میتوکندریمحل درک احساسات روحانی ددقیق ترین تصاویر از مغز اهوش مصنوعی از عروسک تا کپوست ساعتی مستقل از مغز دارزش خود را چگونه میشناسزبان چهار حرفی حیات زمینتکامل زبانمشکلات روانپزشکی پس از سداروی جدید s3 در درمان ام هوش عاطفی در زنان بیشتر اآیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تسلولهای بنیادی مصنوعی درتاثیر کپسول نوروهرب بر سمغز انسان رو به کوچک تر شدرمانهای بیماری پارکینسوقت نهيب هاي غير علمي گذشآیا دلفین ها می تواند از ازدواج های بین گونه ای، رسازگاری با محیط بین اجزاتاثیر انتخاب از طرف محیط نقش مهاجرت در توسعه نسل ارویا بخشی حقیقی از زندگی ورزش هوازی ، بهترین تمریامگا سه عامل مهم سلامتبیماری ای شبیه ام اس مولتشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش زبان در سلطه و قدرت اروشی جدید در درمان سکته مکلرال هیدرات برای خوابانايا اراده آزاد توهم است یبحتی علمی درباره تمایل بعوامل ایجاد لغت انسانی و فلج بل، فلجی ترسناک که آنتسلیم شدن از نورون شروع منورون های ردیاب حافظهابزار بقای موجود زنده از برین نت به جای اینترنتسایتهای دیگرقبل از انفجار بزرگجهشهای مفید و ذکاوتی که دنگاهی بر قدرت بینایی دراکوری گذرای ناشی از موبایابزارهای دفاعی و بقای موبسیاری از بیماری های جدیموجودات مقهور ژنها هستندخلاصه ای از مطالب همایش منزاع بین جهل و علم رو به پگوشت خواری یا گیاه خواریادغام دو حیطه علوم مغز و تنفس هوازی و میتوکندریمحدودیت های حافظه و حافظدلایلی که نشان میدهد ما بهوش مصنوعی از عروسک تا کپیموزایداز نشانه ها و آثار درک شدزبان و کلمه حتی برای کسانتکامل ساختار رگهای مغزی مشکلات روانپزشکی در عقب داروی جدید ضد میگرنهوش عاطفی در زنان بیشتر اآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تسلسله مباحث هوش مصنوعیتاثیر کپسول نوروهرب بر سمغز انسان رو به کوچکتر شددرک فرد دیگر و رفتارهای اوقتی فهمیدی خطا کردی برگآیا دست مصنوعی به زودی قااستفاده از هوش مصنوعی در سخن پاک و ثابتتاثیر احتمالی عصاره تغلینقش محیط زندگی و مهاجرت درویا تخیل یا واقعیتورزش و میگرنامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبیماری بیش فعالیشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش زبان در سلطه و قدرت اريتوکسيمب در درمان ام اسايا اراده آزاد توهم است یبحث درباره پیدایش و منشاعواملی که برای ظهور لغت افلج خوابتشنج چیستنوروپلاستیسیتی چیستابزار بقای موجود زنده از برای پیش بینی آینده مغز دقدم زدن و حرکت دید را تغیجاذبه و نقش آن در شکلگیرینگاهی بر توانایی اجزاي بکی غایب شدی تا نیازمند دلاثر مضر مصرف طولانی مدت ربعد از کرونامیهمانهای ناخوانده عامل خونریزی مغز در سندرم کوونزاع بین علم و نادانی رو گیلگمش باستانی کیستارتقا و تکامل سنت آفرینش تو دی ان ای خاص ميتوکندريمخچه فراتر از حفظ تعادلدندان ها را مسواک بزنید تهوش مصنوعی از عروسک تا کپیچیدگی های مغزی در درک زاز نظر علم اعصاب یا نرووسزبان و بیان نتیجه ساختماتکامل شناخت انسان با کشفمشاهده آینده از روی مشاهداروی ضد تشنج با قابليت تهوشیاری کوانتومیآیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تسم زنبور ، کلیدی برای وارتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز ایندگان چگونه استدرک و احساسویتامین E برای فعالیت صحآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در مورد هسریعترین کامپیوتر موجودتاثیر ترکیبات استاتین (سنقش نظام غذایی در تکامل مرویاها از مغز است یا ناخوورزش بهترین درمان بیش فعانفجار و توقف تکاملی نشابیماری تی تی پیشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش سجده بر عملکرد مغزریواستیگمینای آنکه نامش درمان و یادشبحثی در مورد نقش ویتامينعوارض ازدواج و بچه دار شدفلج خواب چیستتشنج و حرکات شبه تشنجی قانوشیدن چای برای مغز مفید ابزار بقای موجود زنده از برخی نکات از گاید لاین پرقدرت انسان در نگاه به ابعحقیقت قربانی نزاع بین بی ناتوانی از درمان برخی ویکیست کلوئید بطن سوماثرات فشار روحی شدیداثرات مفید قهوهتفاوت مغز انسان و میمون همیگرن سردردی ژنتیکی که بخواندن ، یکی از شستشو دهننزاع بین علم و جهل رو به پگیاه خواری و گوشت خوار کدارتوکين تراپی روشی جديد تولید سلولهای جنسی از سلمخچه ، فراتر از حفظ تعادلدو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوش مصنوعی از عروسک تا کپیوند مغز و سر و چالشهای از نظر علم اعصاب اراده آززبان و بیان، در سایه پیشرتئوری تکامل امروز در درممعنی روزهداروی ضد تشنج با قابليت تهوش، ژنتیکی است یا محیطیآیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تسودمندی موجودات ابزی بر تاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز ابزار برتر بقادرک احساسات و تفکرات دیگویتامین E در چه مواد غذایآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در تفسیر سرگیجه از شایعترین اختلاتاثیر دپاکین بر بیماری منقش هورمون های تیروئید درویاهای پر رمز و حیرتی درورزش در کمر دردانواع سکته های مغزیبیماری ضعف عضلات نزدیک بشش مرحله تکامل چشمتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش غذاها و موجودات درياریسدیپلام تنها داروی تایایندرالبحثی جالب درباره محدودیتعید نوروز مبارکفیلمی بسیار جالب از تغییتشنج عدم توازن بین نورون نوعی سکته مغزی ، وحشتناک ابزار بقای موجود زنده از برخی اثرات مضر ویتامین دلوب فرونتال یا پیشانی مغحقیقت خواب و رویاناتوانی در شناسایی چهره کاهش التهاب ناشی از بیمااثرات مضر ماری جواناتفاوت های بین زن و مرد فقمیگرن شدید قابل درمان اسخواب سالم عامل سلامتینظام مثبت زندگیگالکانزوماب، دارویی جدیارتباط میکروب روده و پارتومورها و التهاب مغزی عامخچه ابزاري که وظیفه آن فدو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی از عروسک تا کپیوند سر آیا ممکن استاز نظر علم اعصاب اراده آززبان و تکلم برخی بیماریهتئوری تکامل در پیشگیری و مغز فکر میکند مرگ برای دیداستانها و مفاهیمی اشتباهیچگاه از فشار و شکست نترآیا واکنش های یاد گرفته واز تکینگی تا مغز از مغز تسیاهچاله و تکینگی ابتدایتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز از بسیاری حقایق می گردرک تصویر و زبان های مخلتویتامین دی گنجینه ای بزرآیا راهی برای رفع کم آبی استخوان های کشف شده، ممکسردرد میگرن در کودکانتاثیر داروهای ضد التهاب نقش هورمون زنانه استروژنرویای شفافوزوز گوشانگشت نگاری مغز نشان میدبیماریهای تحلیل عضلانی اششمین کنگره بین المللی ستاثیر درجه حرارت بر عملکنقش غذاها و موجودات دريارژیم های غذایی و نقش مهم ایا کوچک شدن مغزانسان البحثی در مورد نقش کلسیم و عامل کلیدی در کنترل کارآفیزیکدانان ماشینی برای تتغییر الگوی رشد مغزی با زچیزی خارج از مغزهای ما نیابزار بقای موجود زنده از برخی اختلالات عصبی مثانهلبخند بزن شاید صبح فردا زحقیقت راستین انسان علم بنخاع ما تا پایین ستون فقرکاهش دوپامین عامل بیماریاجزای پر سلولی بدن انسان تفاوتهای جنسیتی راهی برامیدان مغناطيسي زمین بشر خواب سالم عامل سلامتی و ینظریه تکامل در درمان بیمگامی در درمان بیماریهای ارتباط چاقی و کاهش قدرت بتوانایی مغز و دیگر اجزای مدارک ژنتیکی چگونه انسانديدن با چشم بسته در خواب هوش مصنوعی از عروسک تا کمپیوند سر، یکی از راه حلهااز آغاز خلقت تا نگاه انسازبان و شناخت حقیقت قسمت چتا 20 سال آینده مغز شما به مغز ما کوچکتر از نیم نقطهدر مانهای کمر دردهاوکينگ پیش از مرگش رسالآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز تکینگی تا مغز از مغز تسیاره ابلهانتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز به تنهایی برای فرهنگ درک عمیق در حیواناتواکنش های ناخودآگاه و تقآیاما مقهور قوانین فیزیکاستروژن مانند سپر زنان دسردرد و علتهای آنتاثیر داروی ضد تشنج سدیم نقش ژنتیک در درمان اختلاروبات های ریز در درمان بییک پیشنهاد خوب برای آسان اندوهگین نباش اگر درب یا بیهوش کردن در جراحی و بیمصرع و درمان های آنتاثیر رو ح و روان بر جسمنقش غذاها و موجودات دريارژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا این جمله درست است کسیبحثی در مورد عملکرد لوب فعادت کردن به نعمتفرگشت و تکامل تصادفی محض تغییر زودتر اتصالات مغزیچگونه مغز پیش انسان یا همکمردرد و علل آنابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری ها که در آن بلرزش ناشی از اسیب به عصبحمله ویروس کرونا به مغزنخستین تصویر از سیاهچالهکایروپاکتیک چیستاجزایی ناشناخته در شکل گتقلید مرحله ای نسبتا پیشمکانیزمهای دفاعی در برابخواب عامل دسته بندی و حفطهفت چیز که عملکرد مغز تو گامی در درمان بیماریهای ارتباط هوش ساختار مغز و ژراه پیروزی در زندگی چیستتوازن مهمتر از فعالیت زیمروری بر تشنج و درمان هایدی متیل فومارات(زادیوا)(هوش مصنوعی از عروسک تا کمپیشینیان انسان از هفت میاز انفجار بزرگ تا انفجار زبان و شناخت حقیقت قسمت اتاثیر مشاهده بر واقعیت بمغز مادران و کودکان در زمدر محل کار ارزش خودت را بهاوکينگ پیش از مرگش رسالآیا امکان بازسازی اندامهاز تکینگی تا مغز از مغز تسیاره ابلهانتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز برای فراموشی بیشتر کدرگیری قلب در بیماری ویرواکسن کرونا از حقیقت تاتآزمون ذهنی گربه شرودینگراصول سلامت کمرسردرد تنشنتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش آتش در رسیدن انسان بهروح رهایییکی از علل محدودیت مغز امانسان قدیم در شبه جزیره عبیوگرافیضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر رژیم گیاه خواری بر نقشه مغزی هر فرد منحصر بهراه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز عارضه جدید ویروس کرونا سفراموش کارها باهوش تر هستغییر عمودی سر انسان از پچگونه هموساپينس بر زمین کمردرد با پوشیدن کفش مناابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری های خاص که بدلزوم سازگاری قانون مجازاحوادث روزگار از جمله ویرنرمش های مفید در سرگیجهکاربرد روباتهای ريزنانوکاربرد روباتهای ريز، در احساس گذر سریعتر زمانتلقین اطلاعات و حافظهما انسانها چه اندازه نزدخودآگاهی و هوشیاريهفت سین یادگاری از میراث گاهی لازم است برای فهم و ارتباط انسانی، محدود به راست دستی و چپ دستیتوسعه هوش مصنوعی قادر اسمرکز هوشیاری، روح یا بدن دژا وو یا اشنا پنداریهوش مصنوعی در کامپیوترهاپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تلسکوپ گالیله تا تلسکزبان و شناخت حقیقت قسمت دتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمغز چون ابزار هوش است دلیدر چه مرحله ای از خواب ، رهدف یکسان، در مسیرهای متآیا انسان با مغز بزرگش اخاز تکینگی تا مغز از مغز تسیر آفرینش از روح تا مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز بزرگ چقدر مفید هست ؟درگیری مغز در بیماری کویواکسن کرونا ساخته شده توإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاضطراب و ترسسردرد سکه ایتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش انتخاب از طرف محیط، نروزه داری و بیمار ی ام اس یافته های نوین علوم پرده انسان جدید از چه زمانی پابیوگرافیضررهای شکر بر سلامت مغزتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقص در تشخیص هیجانات عامراه های جدید برای قضاوت رایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره هوش و تفاوتهعدم توقف تکامل در یک اندافراموشی همیشه هم بد نیستتغییرات منطقه بویایی مغزچگونه آن شکری که می خوریمکنفرانس تشنج هتل کوثر اصابزار بقای موجود زنده از برخی توجهات در ببمار پارلزوم سازگاری قانون مجازاحافظه و اطلاعات در کجاست نرمشهای مهم برای تقویت عکجای مغز مسئول پردازش تجاخلاق و علوم اعصابتلاش هایی در بیماران قطع ما انسانها چه اندازه نزدخودآگاهی و هوشیاريهمیشه اطمینان تو بر خدا بگاهی مغز بزرگ چالش استارتباط شگفت مغز انسان و فرشته نوروایمونولوژی و نقتوسعه برخی شغل ها با هوش مرکز حافظه کجاستدژاوو یا آشناپنداریهوش مصنوعی در خدمت خلق وحپاسخ گیاهان در زمان خورداز تلسکوپ گالیله تا تلسکزبان و شناخت حقیقت قسمت ستاثیر نگاه انسان بر رفتامغز چگونه صداها را فیلتر در هم تنیدگی کوانتومی و پهدف از تکامل مغزآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تسیستم تعادلی بدنتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز بزرگ چالش است یا منفعدرگیری مغز در بیماران مبواکسن دیگر کرونا ساخته شافراد آغاز حرکت خودشان راطلاعاتی عمومی در مورد مسرعت فکر کردن چگونه استتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش اتصالات بین سلولهای روش مقابله مغز با محدودییادگیری مهارت های جدید دانسان عامل توقف رشد مغزبیان ژن های اسکیزوفرنی دطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر نقطه بی بازگشتایا بدون زبان میتوانیم تبحثی درباره هوش و تفاوتهعسل طبیعی موثر در کنترل بفرایند تکامل و دشواری هاتغییرات تکاملی سر انسان چگونه انتظارات بر ادراک کنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از برخی روش های تربیتی کودکممانتین یا آلزیکسا یا ابحافظه و اطلاعات در کجاست چرا مغزهای ما ارتقا یافت چرا پس از بیدار شدن از خوکرونا چه بر سر مغز می آوراخلاق پایه تکامل و فرهنگتلاشی برای درمان قطع نخاما با کمک مغز خود مختاريمخانواده پایدارهمیشه عسل با موم بخوریمگذر زمان کاملا وابسته به ارتباط شگفت انگیز مغز انرشد مغز علت تمایل انسان بتوصیه های غیر دارویی در سمرکز خنده در کجای مغز استدانشمندان ژنی از مغز انسهوش مصنوعی در خدمت خلق وحپختگی پس از چهل سالگي به از تکنیکی تا مغز از مغز تزبان، وسیله شناسایی محیطتاثیر نگاه انسان بر رفتامغز ناتوان از توجیه پیدادرمان های بیماری آلزایمرهدف از خلقت رسیدن به ابزاآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تسیستم دفاعی بدن علیه مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز بزرگ چالشهای پیش رودرگیری مغزی در سندرم کووواکسن دیگری ضد کرونا از دافزایش قدرت ادراکات و حساطلاعاتی عمومی در مورد مشلیک فراموشیتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش حفاظتی مولکول جدید دروش های صرفه جویی در ایجایادآوری خواب و رویاانعطاف پذیری مکانیسمی علبیست تمرین ساده برای جلوطی یکصد هزار سال اخیر هرچتاثیر رژیم گیاهخواری بر چند جهانیایا تکامل هدفمند استبحثی درباره هوش و تفاوتهعصب حقوق نورولووفرایند حذف برخی اجزای مغثبت امواج الکتریکی در عصچگونه باغبانی باعث کاهش کنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از برخی سلولهای عصبی در تلامنابع انرژي پاک سرچشمه ححافظه و اطلاعات در کجاستچرا بیماری های تخریبی مغکشف مکانیسم عصبی خوانش پاختلال در شناسایی حروف و تلاشی تازه برای گشودن معما تحت کنترل ژنها هستیم یخارق العاده و استثنایی بهوموارکتوس ها ممکن است دگربه شرودینگر و تاثیر مشارتباط شگفت انگیز مغز انزمین زیر خلیج فارس تمدنی توصیه هایی در مصرف ماهیمرگ انتقال است یا نابود شدانشمندان روش هاي جدیدی هوش مصنوعی درمانگر کامپیپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تسفر نامه سفر به بم و جنوب تاثیر ویتامین دی بر بیمامغز و سیر تکامل ان دلیلی درمان های جدید میگرنهزینه ای که برای اندیشیدآیا برای تولید مثل همیشه از تکینگی تا مغز از مغز تسکته مغزیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز بزرگ و فعال یا مغز کودرگیری اعصاب به علت میتوواکسن سرطانافزایش مرگ و میر سندرم کوبلندی در ذهن ما درک بلندیشنا در ابهای گرم جنوب نیتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش حیاتی تلومر دی ان آ دروش هایی ساده برای کاهش اژن هوش و ساختارهای حیاتی اولین هیبرید بین انسان وبیشتر کمردردها نیازی به ظهور امواج مغزی در مغز مصتاثیر عصاره تغلیظ شده گیچندین ماده غذایی که ماننایرادهای موجود در خلقت ببحثی درباره هوش و تفاوتهعضلانی که طی سخن گفتن چقدفرد حساس از نظر عاطفی و بجمجمه انسان های اولیهچگونه تکامل مغزهای کنونیکندر در بیماریهای التهابابزار بقای موجود زنده از برخی سيناپسها طی تکامل و منبع خواب و رویاحس چشایی و بویاییچرا حیوانات سخن نمی گوینکشف مکانیسمی پیچیده در باختلالات مخچهتلاشی جدید در درمان ام اسماه رجبخدا موجود استهوش مصنوعی می تواند بر احگزیده ای از وبینار یا کنفارتباط غیرکلامی بین انسازندگی هوشمند در خارج از زتوضیحی ساده در مورد هوش ممراحل ارتقای پله پله کیهدانشمندان روشی برای تبدیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحآلودگی هوا و ویروس کرونااز تکینگی تا مغز و از مغز سفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر ویروس کرونا بر مغز مغز آیندگان چگونه است ؟درمان های جدید در بیماری هزینه سنگین انسان در ازاآیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز از مغز تسانسور از روی قصد بسیاری تاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز حریص برای خون، کلید تذهن چند جانبه نیازمند نگواکسنی با تاثیر دوگانه اافسردگی و اضطراب در بیمابه زودی شبکه مغزی به جای شناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش خرچنگ های نعل اسبی درروش صحبت کردن در حال تکامژن یا نقشه توسعه مغز و نقاولین مورد پیوند سر در انبا هوش مصنوعی خودکار روبعلم به ما کمک میکند تا موتاریخ همه چیز را ثبت کردهچه زیاد است بر من که در ایاگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره هوش و تفاوتهمقالاتقیچی ژنتیکیجنسیت و تفاوت های بیناییچگونه جمعیت های بزرگ شکل کوچک شدن مغز از نئاندرتاابزارهای بقای موجود زندبررسي علل احتمالي تغيير منحنی که ارتباط بین معرفحس و ادراک (قسمت اول )حس و ادراک (قسمت دوم )چرا حجم مغز گونه انسان درکشف ارتباط جدیدی از ارتباختلالات حرکتی در انسانتمایل زیاد به خوردن بستنماپروتیلینخطا در محاسبات چیزی کاملهوش مصنوعی و کشف زبان هایگزارش یک مورد جالب لخته وارتروز یا خوردگی و التهازونا به وسیله ویروس ابله تکنولوژی جدید که سلول‌همزایای شکلات تلخ برای سلداروهای مصرفی در ام اسهوش مصنوعی ساخته هوش طبیآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر ژنها بر اختلالات خمغز انسان ایا طبیعتا تمادرمان های رایج ام اسهزاران سال چشم های بینا وآیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز- از مغز سانسور بر بسیاری از حقایتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز زنان جوانتر از مغز مررقیبی قدرتمند در برابر مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغالکتروتاکسی(گرایش و حرکبوزون هیگز چیستشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش داروهاي مختلف معروف روشهای نو در درمان دیسک بژنها نقشه ایجاد ابزار هواولین تصویر در تاریخ از سبار سنین ابزار هوشمندی اعلایم کمبود ویتامین E را تبدیل تراکت صوتی مصنوعی چهار میلیارد سال تکامل باگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره احساسات متفاتاثیر ویتامین دی بر بیماقانون مندی نقشه ژنتیکی مجنسیت و تفاوت های بیناییچگونه جمعیت های بزرگ شکل کووید نوزده و خطر بیماریابزارهای پیشرفته ارتباط بررسی و اپروچ جدید بر بیممنشأ اطلاعات و آموخته ها مهندسی ژنتیک در حال تلاش حس و ادراک قسمت چهارمچرا خشونت و تعصبکشف جمجمه ای درکوه ایرهواختلالات صحبت کردن در انتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمبانی ذهنی سیاه و سفیدخطا در محاسبات چیزی کاملهوش مصنوعی گوگل به کمک تشگشایش دروازه جدیدی از طرارزش حقیقی زبان قسمت اولزیباترین چیز در افزایش ستکامل مداوممسیر دشوار تکامل و ارتقاداروهای ضد بیماری ام اس وهوش احساسیآیا ممکن است موش کور بی ماز تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر کلام در آیات کلام بمغز انسان برای ایجاد تمددرمان های علامتی در ام اسهستي مادي ای که ما کوچکترآیا جهش های ژنتیکی، ویرواز تکینگی تا مغز- از مغز ساخت شبکه عصبی با الفبایتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغزهای کوچک بی احساسرموزی از نخستین تمدن بشروبینار اساتید نورولوژی دالتهاب شریان تمپورالبیماری های مغز و اعصاب و شواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش روزه داری در سالم و جروشهای شناسایی قدرت شنواژنها ، مغز و ارادهاولین سلول مصنوعیبارداری بدون رحمعلایم کمبود ویتامین E را تبدیل سلولهای محافط به سچهار ساعت پس از کشتار خوکاگر تلاش انسان امروز برابحثی درباره احساساتی غیرصفحه اصلیقانون جنگلجهش های ژنتیکی مفید در ساچگونه حافظه را قویتر کنیکودک ایرانی که هوش او از ابزارهای بقا از نخستین هبررسی سیستم تعادلی بدن امولتیپل اسکلروز در زنان حس و ادراک قسمت پنجمچرا در مغز انسان، فرورفتگنجینه ای به نام ویتامین ادامه بحث تکامل چشمتمدن بشری و مغز اخلاقیمجموعه های پر سلولی بدن مخطرات هوش مصنوعیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشپمبرولیزوماب در بیماری چارزش حقیقی زبان قسمت دومزیرفون داروی ضد ام استکامل چشممشکلات نخاعیداروی فامپیریدین یا نورلهوش احساسیآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر کپسول نوروهرب بر نمغز انسان برای شادمانی طدرمان ژنتیکی برای نوآوریهستی ما پس از شروعی چگال آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاز تکینگی تا مغز- از مغزتساخت شبکه عصبی مصنوعی با تاثیر گیاه خواری بر رشد ومغزتان را در جوانی سیمکشرمز و رازهای ارتباط غیر کوراپامیل در بارداریامیوتروفیک لترال اسکلروبیماری گیلن باره و بیمارشاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش رژیم غذایی بر رشد و اروشی برای بهبود هوش عاطفژنهای مشترک بین انسان و واوکرلیزوماب داروی جدید شبازگشت از آثار به سوی خداعلت خواب آلودگی بعد از خوتری فلوپرازیننوار مغزی روشی مهم در تشخابزار هوش در حال ارتقا ازبخش دیگری در وجود انسان هسوالات پزشکیقانونمندی و محدودیت عالمجهش های ژنتیکی غیر تصادفنگاه محدود و تک جانبه، مشکودکان میتوانند ناقل بی ابزارهای بقا ازنخستین همبررسی علل کمر درد در میان